Generatie 14 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 13   Generatie 15 >   Generatie 145IndexNamen


8.368   Goert Diebels HEIJLEN

FamilienaamIndex 8.368 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1520

Goert den Alden. Bron Geneanet (Claudio Kokke)


Huwt

8.369   Maria N.

Index 8.369 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goert Zie 4.184

TerugBegin van generatie


8.900   Hendrik van OOIJ

FamilienaamIndex 8.900 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

8.901   Willemina SMITS

FamilienaamIndex 8.901 • Vader onbekend • Moeder onbekend

(Hypothetisch, vermeld 1701)

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005, Marwijcksen Dijck 15 Wed Hendrick van Ooy van haar lant aan de Klapstraat 1 roey 5 voet (Jan Hendriks) Teunis van de Wert (Willem Vink) Jacobus van Kuik, boomgaard bij hofstede van W Vink.

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005, Marwijcksen Dijck 48 De Wed Hendrick van Ooy tot Poelelant 1.5 roey (Joh de Haart) Francis de Haart (Idem) Willem Vink, Poeleland bij de Hofstede no 23

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005, Marwijcksen Dijck 58 De wed Hendrick van Ooy tot de Kamp aan de Steeg 2.5 roey (wed Jan Evers) Wed Wouter Peters (Wed P Wouters van de Oudenweijer) Wed Wouter Wouters, kamp aan de Steeg

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005, Marwijcksen Dijck 77 De wed Henric van Ooij tot het huys 10 voet (Jan Hendrix) Willem van Ooij (Derk Rossen) Wed Derk Rossen, hofstede

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005, Marwijcksen Dijck 174 Wed Hendrik van Ooy tot het Rietland 1 roey (Jan Hendriks) Peter Jacobs van Ooij (Teuwis Smits) idem, Rietland

Kinderen

 1. Peter Zie 4.450

TerugBegin van generatie


8.928   Peter N.

Index 8.928 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1560

In Haalderen bij Elst? Reconstructie volgens Jan Nuijten (2011)


Huwt ca. 1590

8.929   N.N.

Index 8.929 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Peters Zie 4.464
 2. Adriaen Peters, huwt Goswina Dircx
 3. Kinderen
  1. Gerrardus Peters (dRK Huissen 16-11-1625, testes Wemmine Jansen, Grietghe van Doorneburch)
 4. Jan Peters, huwt mogelijk (1) Merike Jans van Brusel; huwt mogelijk (2) Anna Verhoeven; huwt mogelijk (3) Huissen RK 21-10-1640 Geertghe Palmers
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Gertrudis Peters (dRK Huissen 22-10-1626, testes Willem Peters van Noot, Margaretha Jacobs van Suelen)
  2. (uit 2) Hubertus Peters (dRK Huissen 4-6-1628, testes Steven Verhoeve en Grietghe van Arnhem)
  3. (uit 3) Anna Peters (dRK Huissen 24-9-1633, testes Jan Por, Trineke Driesen)
 6. Gerrit Peters, huwt Griet Otten
 7. Kinderen
  1. Machtildis Peters (dRK Huissen 17-2-1627, testes Janneke Orselen, Philips Gerritsen)
 8. Otto Peters, huwt Huissen RK 4-10-1626 Anna Gijsberts Lubberts
 9. Kinderen
  1. Petrus (dRK Huissen 8-9-1627, testes Cornelius Roelefs, Anna Sanders)
  2. Wilhelma (dRK Huissen 20-3-1629, testes Altge Maelevelt, Giesbert Cornelissen)
  3. Petrus (dRK Huissen 17-11-1630, testes Guer Lubbers, Henrixke Gijsberts)
  4. Elisabeth (dRK Huissen 30-11-1632, testes Goodtsch Lambertussen, Henricus Gijsbertsen)
  5. Petrus (dRK Huissen 4-8-1635, testes Arent Cornelissen, Maria van Muers)
  6. Gijsbert (dRK Huissen 22-11-1637, testes Egbert Gijsberts, Catharina Sanders)
  7. Margaretha (dRK Huissen 16-10-1640, testes Lijsbeth Guerts, Everardus Sluijter)
 10. Steven Peters, huwt Huissen RK 6-6-1627 Piterke Jans
 11. Hendrick Peters, huwt (1) Huissen 21-5-1628 Elisabet Albers; huwt (2) Huissen 3-5-1637 Engel Jansen
 12. Kinderen
  1. (uit 1) Adelbertus (dRK Huissen 9-11-1631, testes Henrick van Heetvelt)
  2. (uit 1) Janneke (dRK Huissen 22-10-1633, testes Ebvert Engelen, Naeleke van Kerckhof
  3. (uit 2) Petrus (dRK Huissen 15-1-1638, testes Geertie Jansen)
  4. (uit 2) Joannes Henrix Peters (dRK Huissen 20-6-1639, testes Lendert Gurtsen, Maria van Negeren)
 13. Simon Peters, huwt Anna Cornelissen
 14. Kinderen
  1. Adriaenghe (dRK Huissen 28-2-1632, testes Hermen Bouman, Naleke van Kerckhoff)
 15. (hypothetisch) Hermen Peters, huwt Grietghe Josten
 16. Kinderen
  1. Catarina (dRK Huissen 8-5-1634, testes Brant Bransen, Lucia van Flueten)
 17. Grietghe Peters, huwt mogelijk (1) Huissen RK 17-8-1636 Jan Henrix op Sillewart; huwt mogelijk (2) Huissen RK 22-5-1637 Jan Alen
 18. Willemke Peters, huwt Huissen RK 26-9-1640 Jan Neu

TerugBegin van generatie


8.940   N. EIJGENMANS

FamilienaamIndex 8.940 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575

Vermoedelijk te Groessen, Zevenaar of ‘t Loo.

ORA Arnhem (inv no 511 fol 218 dd 30-10-1649) Hilleken Eijgemans geeft Henrick Temminck en Engel Dibbets volmacht om voor haar op te treden inzake de erfenis van haar moeije Lijsken Eijgemans, gestorven in Westervoort.

Over de voorouders van [Henrick] en Elisabeth, wonend rond Herwen deze hypothese: Claes Eygenman (1549) is de vader van Johan (+1574, na een kwart eeuw conflict met Jan van Toeven door deze vermoord), Henrick en Jacob; waarschijnlijk ook Claes; mogelijk ook van Mary, Derrick en twee ongenaamde zusters. Een van deze zonen is grootvader van Henrick en Hilleke.

Kort samengevat:

10-10-1549 en 10-10-1550, land in het kerspel Harwen, grenzend aan de Hall en de Beyerskamp. Getuige erfpachter Claes Eygeman.

2-7-1551, Herwen en Aerdt, Henrick en Johan Eygenman vs Johan van Thoeven

5-9-1556 idem Johan Eygeman voor zich en zijn broeders en zusters

16-9-1556, 8-10-1556 idem Jacob Eygeman

7-8-1557, 25-3-1558 idem de gebr. Eygeman

19-1-1558, 4-2-1558 idem Henrick en Johan Eygeman

12-2-1558, Johan en Henrick Eygeman. Derrick Eigeman, vermoedelijke zwagers Goissen van Moors, en Claes Giesen

4-5-1558, Claes Gy(ie)sen, Derick Eygeman en Gaessen Vermoers (of van M.) erfgenamen van Marij Eygeman, versus Johan Eygeman c.s.

10-5-1560 Johan Eygeman

2-9-1565, Wylhelm, graaf zum Berghe, verpacht aan Johan Eygenman eenig land in het kerspel Herwen

19-5-1571, Claes en Johan Eygeman

12-11-1573, 4-3-1574, 3-7-1574 Johan Eygeman c.s.

11-10-1574, 19-11-1574, de wed. Johan Eygeman (vermoord door Jan van Toeven)

2-5-1592, 17-5, Doesburg. Derck Eygeman nom. ux.

6-4-1605, Zevenaar, Henrick Eygeman

Regestenlijst Huis Bergh (no 2669 dd 10-10-1549) Derick van Dulmen en zijn vrouw Elizabeth verkoopen aan heer Wilhem, graaf van den Berghe etc., œ morgen land in het kerspel Harwen, grenzend aan de Hall en de Beyerskamp. Gegeven in den jaeren unss Heren duyssent viiffhondert ind negen ind veertich op sunte Vychterssdach dess heylygen martelaers. Oorspr. (Inv. no. 5455), met de zegels van den oorkonder en de erfpachters Claes Eygeman en Henrick Masschop.

Regestenlijst Huis Bergh (no 2682 dd 10-10-1550) Wylhem van den Wardt en zijn vrouw Aliit verkoopen aan heer Wylhem van den Bergh etc., 1 morgen land min 25œ roeden, grenzend aan de Hall en de Beyerskamp in het kerspel Herwen. Gegeven in den jaeren unss Heren duysent viifhondert ind viiftich op synte Victoersdach martheler. Oorspr. (Inv. no. 5456), met de zegels van den oorkonder en de erfpachters Claes Eygeman en Geerlich van den Kallyck, in bruine was.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-816 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 4381 dd 2-7-1551) Brieven, memoriën en processtukken inzake de ten uitvoerlegging van een sententie, gewezen door burggraaf en twaalf schepenen van Nijmegen op het Valkhof 1557 juli 2 in beroep van de bank van Herwen en Aerdt tussen Johan van Thoeven en Henrick en Johan Eygenman, en inzake een hierbij gerezen geschil tussen Johan van Thoeven en de magistraat van Nijmegen enerzijds en ambtman en ridderschap van Overbetuwe anderzijds over de vraag, of er van Herwen en Aerdt geappelleerd kan worden op het Valkhof dan wel op de Praest in Overbetuwe, 1555-1565. 1 pak.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-813 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3270 dd 5-9-1556) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Johan Eygeman voor zich en zijn broeders en zusters wordt hem gelast dezen inzage te geven van den eisch van Johan van Toeven c.s. en van het antwoord daarop, opdat zij daarbij kunnen voegen, wat hun dienstig voorkomt en zij zich daarnaar kunnen regelen. (Zie brief van 22 juli). Zie brief van 15 september No. 3274.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-813 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3277 dd 16-9-1556) Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen in antwoord op die van 15 september No. 3274. Van schuiven op de lange baan is geen sprake, althans niet bij het hof, dat den ambtman gelast heeft Jacob Eygeman te bevelen het antwoord binnen 8 dagen over te zenden. Zie brief No. 3279.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-813 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3295 dd 8-10-1556) Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen in antwoord op eene van 7 october, die wel aanwezig, maar door vocht nagenoeg geheel onleesbaar is en bovendien een groot gat in het midden heeft. Het hof zendt hierbij het antwoord van Dr. Pannekoeck tegen de overgeerfden in den Ooy en dat van ambtman en ridderschap in Overbetuwe benevens van Jacob Eygeman c.s. betr. het appel*. (Zie brief van 16 september No. 3279). Zie brief van 23 october No. 3302. *Zie brief van 23 october No. 3304.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-814 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3528 dd 7-8-1557) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van een schrijven van B. S. en R. van Nijmegen wordt hem gelast om door den landschrijver een extract uit het signaat van Herwen te laten geven en aan de gebr. Eygeman te berichten, dat de verhoorsdag op 22 augustus a.s. zijn zal op kosten van ongelijk. (Zie brief van 24 april). Zie brief van 19 augustus.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-815 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3578 dd 19-1-1558) Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Henrick en Johan Eygeman wordt hun gelast de executie tegen hun borg Bart van Raye op te schorten, totdat het hof over de executie heeft uitspraak gedaan. Het hof verwijst hen naar de zaak van Johan Spruyt tegen die van Tiel. (Zie brief van 19 augustus 1557). Zie antwoord van 28 januari.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-815 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3594 a dd 4-2-1558) Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen in antwoord op die van 28 januari. Hierbij gaat bericht van den gemachtigde van Henrick en Johan Eygeman op hun schrijven. Naar aanleiding daarvan persisteert het hof bij zijn gevoelen, dat met de executie gesupersedeerd moet worden, totdat het hof uitgemaakt heeft, of het op het Valkhof gewezen vonnis al dan niet geexecuteerd moet worden. Het hof is bereid die uitspraak te doen. (Zie ook brief van 29 januari No. 3587). Zie brief van 12 februari No. 3603.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-815 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3603 dd 12-2-1558) Missive van het hof aan Johan van Toeven en Johan en Henrick Eygeman. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Derrick Eigeman, ..., Goissen van Moors,... en Claes (Giesen) wordt hun gelast met elkaar een schikking te treffen betreffende het openen van de zich in de kerk te Herwen bevindende kist in tegenwoordigheid van den richter en het maken van een inventaris van den inhoud. (Zie brief van 4 februari No. 3594). Zie antwoord van 21 februari.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-815 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3644 dd 25-3-1558) Missive van B. S. en R. van Nijmegen aan den kanselier over de vaststelling van een dag voor de verklaring aangaande de executie van het tusschen Johan van Toeven en de gebr. Eygeman gewezen vonnis. Zij hopen, dat er nog voor de Paaschvacantie een dag zal worden bepaald. (Zie brief van 23 maart No 3641). Zie brieven van 26 maart No. 3647 en 3648.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-815 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 3663 dd 4-5-1558) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Claes Gy(ie)sen, Derick Eygeman en Gaessen Vermoers (of van M.) erfgenamen van Marij Eygeman, wordt hem gelasten Johan Eygeman c.s. te bewegen hun toestemming te geven, dat de bewuste kist in tegenwoordigheid van den ambtman geopend, de brieven verdeeld of althans een inventaris van den inhoud opgemaakt worde. (Zie brief van 21 februari). Zie antwoord van 20 mei No. 3687.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-816 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 4126 dd 10-5-1560) Missive van het hof aan B. S. en R. van Nijmegen. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Johan Eygeman wordt hun verboden de executie in questie in strijd met s’Hofs sententie te doen. (Vermoedelijk slaat dit op de zaak van Toeven Ca. Eygeman. Zie brief van 17 april 1559 No. 3892).

Regestenlijst Huis Bergh (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, no 3040 dd 2-9-1565) Wylhelm, graaf zum Berghe, verpacht aan Johan Eygenman eenig land in het kerspel Herwen. Geben am tweten Septembris anno etc. viiff und seesstich. Oorspr. op papier (Inv. no. 5459), met het opgedrukte secreetzegel van den oorkonder, onder een ruit, en zijn handteekening. (No 5459 dd 19-6-1561: Heyn Neven aan Willem, graaf tho den Berg etc. Verzoek om instructies aangaande de verkoop van de rogge, die zeer goedkoop gaat.)

Hof van Gelre en Zutphen (0124-823 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 6667 dd 19-5-1571) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Claes en Johan Eygeman wordt hem gelast, indien hetgeen zij beweren waar is, op te houden met de executie der provisioneele sententie tot de afdoening van het te Heerenwaarden of van het voor het hof hangende proces.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-825 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 7253 dd 12-11-1573) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Johan Eygeman c.s. wordt hem gelast dezen copie te geven van de bevelen van Alva. Zie brief van 4 maart 1574.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-825 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 7304 dd 4-3-1574) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe, herhalende het hem bij apostille van 26 januari op het request van Johan Eygeman c.s. gelaste. (Zie brief van 12 november l.l.).

Hof van Gelre en Zutphen (0124-825 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 7408 dd 3-7-1574) Missive van het hof aan den ambtman van Overbetuwe, met last om in de zaak van Johan Eygeman, wiens request hierbij gaat, te doen, gelijk hij ambts- en eedshalve verplicht is.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-825 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 7469 dd 11-10-1574) Missive van het hof aan den richter van Nijmegen. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van de wed. Johan Eygeman moet Jan van Toeven gelast worden de weggehaalde tarwe te restitueeren en den doodslag te beteren en in geval van weigering 19 november voor het hof te verschijnen om den eisch der suppl. aan te hooren enz. Zie antwoord van 12 november.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-825 Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen no 7491 dd 19-11-1574) Missive van het hof aan den richter van Nijmegen. Aan de wed. Johan Eygeman c.s. is het eerste deffault verleend tegen Johan van Toeven, die op nieuw geciteerd moet worden tegen 15 januari a.s. (Zie brief van 12 november). Zie brief van 3 februari 1575.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-930 Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen no 6788 dd 2-5-1592) Missive van het Hof aan den Magistraat van Doesburg. Ten verzoeke van Derck Eygeman nom. ux. moet aan Johan en Wolter Winckelman als bewindvoerders over de goederen van Willem van der Wal gelast worden uit de inkomsten daarvan aan den Suppl. 32 daalders te betalen of anders op 19 mei a.s. voor het Hof te verschijnen om diens eisch aan te hooren enz. Zie antwoord van 17 mei No. 6794.

Hof van Gelre en Zutphen (0124-930 Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen no 6794 dd 17-5-1592) Missive van B. S. en R. van Doesburg aan het Hof in antwoord op die van 2 mei l.l. Zij zetten uiteen, waarom de gebroeders Winckelman niet verplicht zeggen te zijn aan het verlangen van Eygeman te voldoen.

ORA Arnhem (inv no 411 fol 5v dd 18-3-1598) Luytgen Thomas huisvrouw van Evertz van Beuer, Frederik Willemsen en Johan van Re... glasmaker omen en mombers van de nagelaten kinderen van Joden Rampers en gnt Evert van Bueren (?MW) dragen over aan Derrick Egeman zekere hofstede gelegen in de Liemmers in Groessen.

ORA Arnhem (inv no 412 fol 21 dd 18-6-1603): Derck Classen en Claes van Dortmund (momber Derrisken, nagelaten dochter Jacob Praest), volmacht voor Thonis Burger te Zevenaar om op te treden voor haar inzake de zaken die haar bestevader zaliger Joachim Hening had tegen Johan vam Brienen en Henrick Egeman.

ORA Arnhem (inv no 412 fol 132 dd 6-4-1605 no 350) Gerberich Jordens, weduwe Frerick Willemssen, cum tutore Evert Jordens en Cornelis Henricxen en Hilleken Frerix e.l. potentiaverunt Evert Gryss te Duiven om te cederen en te transporteren aan Henrick Eygeman de gerechte helft van 1½ morgen weilands, gelegen in de richterambt van Zevener in de kerspel van Duiven, genaamd Achterloe, waarvan de vorst van Kleef de wederhelf toekomt [enz.], et si defectus sub expandatione domus, waarin Gerberich Jordens woont, staande op de hoek van de Varkenstraat naast de weduwe en kinderen van zal. Jacob Touwsleger.

ORA Arnhem (inv no 412 fol 140 dd 27-4-1605): Johan van Dijck en Belie van de Valc, volmacht aan Henric Egeman, in zaken tegen Derck Otten als bezitter van een goed dat hij van Johan Becker heeft.

PM: Doop Micharius Potting (Zevenaar RK 22-8-1667), ouders Leonard Potting en Walburg Eigenmanss; peetouders Derck Potting, Micharius Potting, Johan Eigenman.


Huwt

8.941   N.N.

Index 8.941 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 4.470
 2. Elisabeth (+Westervoort voor 30-10-1649)

TerugBegin van generatie


8.960   N. van BRINK

FamilienaamIndex 8.960 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1600

8.961   N.N.

Index 8.961 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gisbert Zie 4.480
 2. Guert van Brinck (*Huissen), huwt Huissen RK 25-7-1639 (testes Lambert Otten, Arndt van Kerckhoff, Evertie van Brinck, Grietie Offermans) Anneke van Kerkhoff (*Pleij)
 3. Kinderen
  1. Joanna (dRK Huissen 24-11-1641 testes Jacob van Eimeren, Naeleke van Kerckhoff)

TerugBegin van generatie


9.116   N. te LEUGEMARS

FamilienaamIndex 9.116 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Lidmaten NG gemeente Eibergen Lubbert te Leugemors x-x-1660.


Huwt

9.117   N.N.

Index 9.117 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 4.558
 2. Lubbert, te Olden-Eybergen, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Elsken, huwt Eibergen NG 12-3-1654 Tonnis zoon wijlen Geert ter Biesbeecke
  2. Maritjen, huwt (1) Eibergen NG 10-5- 1661 Jan Willemsz Markerink in den Noordijk uit kerspel Neede; huwt (2) Eibergen 13-9-1668, Esken Tonisen Hellerink van Vorden
  3. Henrich Lubberts te Leugemors in Olden-Eybergen, huwt Eibergen NG met attest op Warnsveld 13-3-1664 Jenneken Henriks weduwe Henrick Paschen onder Warnsvelt

TerugBegin van generatie


9.200   N. COENEN

FamilienaamIndex 9.200 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Delis Coenen, vermeld in het Pachtboek van Kranenburg in 1599 (Bron Site van Benthem).

Mogelijk ook Henrich: Burgerboek Kranenburg (29-12-1633) Henrich Cohnen van den Bueken [=Bercken? MW] mit 2 sohn Jasper und Jan Cohnen.


Huwt voor 1620

9.201   N.N.

Index 9.201 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Waarschijnlijk een Van der Grafft, mogelijk Gerarda (+na 1643). Zij treedt op als doopgetuige bij kinderen van Arnoldus en Bernardus.

Kinderen

 1. Bernardus Zie 4.600
 2. Arnoldus (*Kranenburg voor 1620 +vermoedelijk na 1682), mogelijk in 1682 nog getuige bij de doop van een kind van Otto (Bernarduszoon) Coenen. Huwt voor 1641 met Theodora Bremers.
 3. Kinderen
  1. Reynerus (dRK Zyfflich 22-9-1641; volgens gegevens Mosaik (ingevoerd door Herman Braam, Nijmegen) is er een Reinerus overleden Kranenburg 8-6-1722), doopgetuigen Joannes Bremer, Aleida Valks); mogelijk de Reinerus die in 1681 huwelijksgetuige was bij het huwelijk van Otto (Bernarduszoon) Coenen
  2. Catharina (dRK Zyfflich 1-1-1643, getuigen pastoor Joannes Masius, Gerarda van der Grafft)
 4. Mogelijk: Anna Maria (*voor 1630) (in 1650 ‘Coenen alias van der Bercken’), huwt Kranenburg 29-7-1656 Hans Peter Bloem. Van dit echtpaar geen kinderen in Kranenburg aangetroffen.
 5. Theodorus (*voor 1635 +voor 1688). Huwt (1) Kranenburg 29-9-1658 Gijsberta Willems;
 6. Huwt (2) voor 1663 Gijsbertha Vooghts (Vogts etc.) (+voor 1688); mogelijk zijn beide vrouwen identiek. Gijsbertha trouwt opnieuw met Gerardus van der Looght; uit dit huwelijk ten minste een kind: Theodorus (dRK Kranenburg 26-4-1680, getuigen Arnoldus Coenen en Catharina Vooght). Gerardus trouwt op zijn beurt Kranenburg 20-10-1688 met Catharina Goossens.

  Kinderen
  1. (uit 1) Theodora (dRK Kranenburg 16-8-1660, getuigen Arnoldus Coenen, Christina Willems)
  2. (uit 2) Gertruda (dRK Kranenburg 26-2-1663 mogelijk +Kranenburg 13-7-1749), doopgetuigen Joachim Coenen, Aleidis Coenen; huwt Kranenburg 3-5- 1701 Engelbertus Veelen.
  3. (uit 2) Wilhelmus (dRK Kranenburg 31-1-1666), getuigen Henricus Derricks van Beeck, Catharina Coenen. Huwt Kranenburg 29-1-1704 Gertrudis Gerarts (+Kranenburg begraven 8-8-1742). Uit dit huwelijk geen kinderen in Kranenburg aangetroffen.
  4. (uit 2) Johannes (*ca. 1670 +na 1710); huwt (1) Kranenburg 31-5-1694 met Joanna Ringelbergh (getuigen Arnoldus Coenen, Theodorus Trijst); huwt (2) Kranenburg 17-11-1699 met Theodora Holle
 7. (Hypothetisch) Joachim, doopgetuige 1663 bij een kind van Theodorus
 8. Adelheidis (*voor 1640 +na 1707), huwt Kranenburg 28-6-1662 (getuigen bij huwelijk Joannes Wass, Wilhelmus Coenen) Joannes Gomens (+voor 1705), ook Goemens, vermoedelijk broer van de pastoor van Kranenburg Petrus Gomens. Mogelijk is Adelheid een dochter, niet zuster, van Bernardus.
 9. Kinderen
  1. Theodora (dRK Kranenburg 8-9-1663, getuigen Arnoldus Coenen, Catharina Steenhoffs)
  2. Andreas (dRK Kranenburg 1-11-1665, getuigen Joannes Clincken, Gertrudis Vogts), wordt kapelaan (vicaris), in 1694 peet van een kind van Johannes (Brernarduszoon) Coenen.
  3. Elisabeth (dRK Kranenburg 16-10-1667, getuigen Lenart Engelen, Catharina Coenen), doopgetuige in 1703, 1721
  4. Engelberta, vermeld 1707

TerugBegin van generatie


9.800   Wiggert Sijmonsz HODENPIJL

FamilienaamIndex 9.800Vader 19.600Moeder 19.601

Geboren ca. 1535
Overleden na 13-11-1609, voor 18-5-1611

Vgl. OV 1997:802. Hypothetisch: vader van een Simon, maar ik heb (nog) geen bewijs dat het ‘mijn’ Simon is.

Taxateur voor de 10e penning over de jurisdictie van Hodenpijl in 1561 en voor de 100e penning van idem van 1579, welgeboren man van Delfland 1602, 1604-1606 (NL 2001:725ff.)

Repertorium Lenen Hodenpijl (OV 1965, 1974, 1987, 1989) vermeld op 3 morgen in een perceel van 7 morgen 4½ hond land, belend ten westen: het Oude Gasthuys te Delft, en oosten: Wigger Simonsz., ten zuiden: een papelijke prove en ten noorden: Heindrick Aemsz., bagijn te Delft.

In OV wordt Aelbrecht van Loo genoemd als eigenaar van verschillende stukken land in Hodenpijl (tiende penning): waaronder in 1561 11 morgen 2 hond in gebruik bij Wigger Symonsz (OV 1996:159, idem 2001:510 in 1579), (…) en 7 morgen, 3 hond en 93 roe in gebruik bij Juttgen Ijsbrandsdr, in de Gaech.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4584 anno 1578 fol 9) Wigger Sijmonsz. wonende tot Schipluijde is jaerlicx tvoorsz. convent schuldich een rente van £ 9 tsiaers die bijde moeder van Lenert Jorisz. in lijfftochte bezeten is geweest tot haren overlijden toe ende naer haer overlijden aen desen convente besproecken was. Compt hier over tjaer verschenen in April ‘78 zoe hem aen tresterende jaer van ‘77 atterminatie gegunt es geweest volgende dacte upte voorgaende rekeninge overgelevert, £ 9.

ORA Kethel en Spaland (transcriptie Anthonius van der Tuijn; inv. Nr 30 dd 1580) gegoed in Oostabspolder in de Hargpolder, aangeslagen voor de 100ste penning: Wigger Sijmonsz.

ORA Delft (Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 106, Charternummer 7480 dd 23-2-1600) Wigger Sijmonsz te Hodenpijl verkoopt 6,5 morgen land te Kerkpolder, Schipluiden (begrensd Pieter Rochusz Strijp Nz, Tanthof Oz, Cornelis Heindricksz secretaris Hodenpijl Gaag Wz) aan Willem van der Burch, advocaat0 borg is Cornelis Heindricksz, secretaris van Hodenpijl.

ORA Delft (Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 106, Charternummer 6086 dd 4-3-1600) Wigger Sijmonsz te Hodenpijl heeft een schuld aan Willem van der Burch op pand van 6 m 300 r land te Schipluiden en 4 m land te Hodenpijl (Cromme Sloot Oz, Monsterwatering wz, Gielis Gerritsz te Delft NZ en Gerrit Claesz te Schipluiden Zz).

ORA Kethel en Spaland (transcriptie Anthonius van der Tuijn; inv. Nr 172 fol. 6v no 5 dd 7-3-1603) Rentebrief verleden door Wigger Sijmonsz. en Cornelis Heijndricxz. voor schepenen van Hodenpijl t.b.v. Dirck Duijst van Voorhout Heijndricxz.; om de renteheffer nog beter te zekeren heeft de voorn. Cornelis Heijndricxz. voor de voorsz. rente speciaal hypotheek gesteld zijn woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 2 morgen eigen land zijnde patrimoniaal goed, staande en gelegen in deze ambacht gemeen in nog 14 morgen hem comparant mede toebehorende (…)

ORA Kethel en Spaland (transcriptie Anthonius van der Tuijn; inv. Nr 91 fol 44 no 51 dd 7-7-1604) Jacob Ariensz. Seeu schout van Vlaardinger ambacht gehuwd met Maritgen Crijnen, Wigger Sijmonsz. wonende Schipluiden in Hodepijl vader en voogd van Sijmon Wiggersz., Gerrit Wiggersz., Crijn Wiggersz. en Betgen Wiggersdr., verwekt bij wijlen Pietertgen Crijnendr. en Crijn Cornelisz. zoon en erfgenaam van Cornelis Crijnen, allen kinderen en erfgenamen van Barber Thijsdr., hebben opgedragen aan Claes Willemsz. Cruijer gehuwd met Neeltgen Crijnen, ¾ van de gehele boedel door Barbar Thijsdr. nagelaten en waarvan Claes Cruijer zelf het resterende ¼ toekomt, zijnde een huis , bijhuis, bargen en geboomte, mitsgaders 15 morgen land in de Hargpolder in Kethel aan verscheidene kampen. Hieronder is gelegen 4 morgen op zichzelf, belend ten O: de Poldervaart, ten Z: Jooris Lenertsz. van Alphen, ten W: de oude Harg en ten N: Claes Willemsz. zelf. Vrij en niet belast.

Idem (no 53 dd 7-7-1604) Claes Willemsz. Cruijer gehuwd met Neeltgen Crijnendr. is schuldig aan Jacob Arijensz. Seeu schout van Vlaardinger ambacht gehuwd met Maritgen Crijnendr. en Wigger Sijmonsz. wonende Schipluiden in Hodenpijl vader en voogd van Sijmon Wiggersz., Gerrit Wiggersz., Crijn Wiggersz. en Betgen Wiggersdr., verwekt bij wijlen Pietertgen Crijnendr., elk voor de helft, de somme van f 1.900 van 40 gr. Vlaams, spruitende van de uitkoop van 2/4 parten van de boedel van Barbar Thijsdr. hunlieder moeder en door Claes Willemsz. aangenomen. Te betalen ? part zijnde f 633-06-11 contant en de rest op 2 termijnen. Hij verbindt hieraan zijn woning en 15 morgen land in de Hargpolder, gelegen aan verscheidene kampen.

Idem (no 60 dd 21-7-1604) Claes Willemsz. Cruijer schuldenaar en Jacob Ariensz. Zeeu schout van Vlaardinger-ambacht en Wigger Sijmonsz. wonende Hodenpijl als borgen, hebben verkocht aan Jacob de Jonge van Baertwijck, een losrente van £ 31-05-00 van 40 gr. Vlaams per jaar. Claes Willemsz. verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 15 morgen land in de Hargpolder aan verscheidene kampen. (…).

ORA Delft (Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 106, Charternummer 6085 dd 23-3-1606) Wigger Sijmonsz te Hodenpijl verkoopt aan Anna Vierlings een woning in Hodenpijl, 4 m land in de Hodenpijlse Polder (Cromme Sloot Oz, Groenvelse Watering wz) en 6,5 m land in Schipluiden, Kerkpolder (Strijp Zz, Tanthof oz). Belenders zijn Adriaen de la Vella, Aelbrecht Verloo, Willem Vrouweling, Gillis Gerritsz, Pieter Rochusz, Cornelis Claesz, Maritgen Heijndricx, Heijndrick Harparsz.

ORA Delft (Losse aanwinsten Delft, Archiefnummer 598, Inventarisnummer 106, Charternummer 1170 dd 5-4-1606) Wigger Sijmonsz te Hodenpijl, verkoper; Anna Vierlinx, koper; vermeld Adriaen de Loo Vella.

Mogelijk: ORA Poortugal 13 (fol. 21 dd 4-5-1606) Wigger Simonsz. voor zich zelf en als voogd van de weeskinderen van Gijsbrecht Doensz., Pieter Dirksz. van der Weijde en Gijs Gijsz., schout van Hoogvliet, vervangende hun broeders en zusters, en al tesamen als erfgenamen en nabloed, vrienden van Anthonis Jansz. Houwer zaliger van vaderszijde en maken machtig Arien Anthonisz., procureur voor den gerechte van Poortugaal.

ORA Kethel en Spaland (no 188 f. 152 dd 18-5-1611) Elijsabet Huijgendr. weduwe Wigger Sijmonsz., in leven wonende Hodenpijl, geassisteerd met Claes Bastiaensz. van Portugaal wonende Schiedam haar neef en gekozen voogd, voor de helft en Dirck Anthonisz. Sterrenburch als vader van zijn kinderen gewonnen bij Annitgen Wiggersdr., Cornelis Cornelissen Guldemont te Delft voogd van de weeskinderen van Cornelis Wiggersz., dezelve Cornelis Wiggersz. en Annitgen Wiggersdr. kinderen van de voorn. Wigger Sijmonsz. en Betgen Cornelisdr. zijn 1° huisvrouw. Item Sijmon Wiggersz. voor zichzelf, mitsgaders Willem Dircxz. gehuwd met Betgen Wiggersdr. en voor Gerrit en Crijn Wiggersz., kinderen van Pietertgen Crijnen de 2° huisvrouw van Wigger Sijmonsz., Jan Willemsz. wonende Zouteveen voogd van de onmondige weeskinderen van dezelve Wigger Sijmonsz. verwekt bij de voorn. Elijsabeth Huijgendr. zijn 3° huisvrouw, tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Wigger Sijmonsz. voor de andere helft. Zij hebben verkocht aan Christiaen Pijnacker wonende Schiedam, een perceel land van 7 morgen in de Nieuwlandse polder, met alle vrijdommen zoals Wigger Sijmonsz. het van de Staten van Holland gekocht had. Belast met een rente van f 288 per jaar. Prijs f 825 contant geld en een schuldbrief van gelijke somme, te betalen 1612. Kanttekening: Christiaen van Pijnacker is schuldig aan Elijsabeth Huijgendr. weduwe Wigger Sijmonsz., in leven wonende Hodenpijl, voor de helft en de kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Wigger Sijmonsz., voor de andere helft, de somme van f 825 van 40 gr. Vlaams, spruitende ter zake van de koop van 7 morgen land in de Nieuwlandse polder. Hij belooft te betalen mei 1612 en verbindt hieraan het voorsz. gekochte.

ORA Delft (no 598 losse aanwinsten, no 106 dd 1611: Akte waarbij het Hof van Holland willig verleent aan de erven van Wigger Sijmonsz, gewoond hebbende in Hodenpijl, en Elisabeth Huyghen, zijn weduwe, betreffende het transport van een huis en landerijen, gelegen in de ambachten Schipluiden en Hodenpijl.

Vermelding (nog niet nagezien) Hof van Holland, decreten (27-7-1611; akte 3308/1611/033): De erfgenamen van Wigger Symonsz, gewoond hebbend te Hodenpijl, en diens weduwe Elisabeth Huygen. Kopers zijn de weduwe van Wigger Symonsz, voor de ene helft terwijl de andere helft haar toebehoort (1-3); Willem Willemsz, voor zichzelf en ten behoeve van Gerrit Meeusz Visch, beiden te Rotterdam (4). Betreft goed te Hodenpijl (ambacht), in de Hodenpijlse polder: een huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte met 4 morgen eigen land achter het huis (W. Monsterwatering, O.Crommesloot), 3 morgen 2 hond land strekkend van de Monsterwatering oostwaarts tot de Crommesloot, 7 hond land gemeen met die drie morgen, en (aan Visch) te Schipluiden, in de Kerkpol der, 6 morgen 3 hond land strekkend van de kade oostwaarts tot het Tanthoff.

Archief NG Schipluiden (no 123, lijst van graven in 1608) Zevende plein (G), vierde graf: Wigger Sijmonsz, in Hodenpijl.


Huwt (1)

Betje CORNELIS

FamilienaamIndex


Huwt (2)

9.801   Pietertje CRIJNEN

FamilienaamIndex 9.801 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (3) Poortugaal 28-8-1594

Lijsbeth Huijgh HOLLAER

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1565
Overleden na 1611, waarschijnlijk Vlaardingen na 8-5-1632

Dochter van Huijgh Doensz Hollaer (*voor 1519 +na 1572; vgl. OV 1963:202ff en OV 1983:206ff. Schepen van Poortugaal. Nog vermeld, vermoedelijk levend, op 20-7-1585 als belender(Huych Doensz. Hollaer); OV 1987:87) en Cleijntje Ariensdr.

Kinderen

 1. (uit 1) Annetje, huwt Dirck Anthonisz Sterrenburch
 2. (uit 1) Cornelis (+voor 1611), huwt N.N., waarschijnlijk een zus van Cornelis Cornelissen Guldemont te Delft; had kinderen in 1611 (volgens OV1963:202ff is Cornelis een zoon uit het derde huwelijk)
 3. (uit 2) Betje, huwt Willem Dircxz
 4. (uit 2) Sijmon Zie 4.900
 5. (uit 2) Gerrit
 6. (uit 2) Crijn
 7. (uit 3) Pieter (bVlaardingen 1-7-1681), huwt (1) Delft 26-12-1619 (ot Schipluiden 8-12) Dieuwertje Philips van der Mij (+Vlaardingerambacht tussen 31-7 en 26-8-1647); huwt (2) Vlaardingen 8-3-1648 (ot Hillegersberg 7-3) Lijsbeth Dirks Romeijn
 8. Kinderen
  1. (uit 1) Philips
  2. (uit 1) Maertje
  3. (uit 1) Arie (hypothetisch
  4. Cornelis
  5. Wiggert
  6. Aaltje
  7. Lijsbeth
 9. (uit 3) Leendert (*ca. 1585 +na 4-5-1655), schout van Hodenpijl (vgl ORA Kethel en Spaland inv.nr. 3 fol 1 dd 12-6-1652, beschadigd; transcriptie Anthonius van der Tuijn; idem inv.nr. 172 no. 79 f. 60 dd 4-5-1655); huwt Gerritje Leenderts Vockestaart (+voor 1687; vgl ORA Zouteveen (Transcriptie Anthonius van der Tuijn; inv.no 19 fol 163 no 179 dd 11-6-1687) … de kinderen van Gerritje Leendertsdr. weduwe Leendert Wiggerse Hodenpijl…)
 10. Kinderen
  1. Wiggert
  2. Lijsbeth (+na 31-5-1704), huwt voor 3-1-1663 Cornelis Cornelisz van Dijck (+Maasland voor 26-6-1677), ouders van Leendert, Pouwels en Maertgen
 11. (uit 3) Huijgh, huwt Maertje Ariens
 12. Kinderen
  1. Trijntje
  2. Wiggert
  3. Lijsbeth

TerugBegin van generatie


9.808   Dirk CLAESZ

FamilienaamIndex 9.808Vader 19.616Moeder 19.617

Geboren voor 1560
Overleden tussen 1626 en 1630 (vermoedelijk)

Alias Oude Dirck Claesz de Gorter, te Noordwijk.

Brandgeweer Noordwijk (1623) Fol 46 (nu jonge Dirck Claesz.) merk 069 Huijch Claesz., een leeren emmer, een tobben met ooren, ende een oosvat.; folio 47 (1619) 070 Jonge Dirck Claesz., een branthaeck ende een leeren emmer, merk (noch een leeren emmer) (In de marge: niet meer als een emmer geteijckent); (Wouter Dircxz. cuijper) merk 071 Ghillis Cornelisz., een leeren emmer, een tobben met ooren, ende een oosvat (Wouter Dirckz. cuijper); merk 072 Gerrit Jacobsz., twee leeren emmers, een brantladder van XVI sporten. (met een branthaeck); folio 48 (nu Jan Dircksz. sijn soon) merk 074 Oude Dirck Claesz. gorter, een leeren emmer, een tobben met ooren ende een oosvat. (Wouter de cuijper); merk 075 Gerrit Jacobsz. voor t’huijs van Cornelis de wever, een leeren emmer, een brant ladder haec, een tobben met ooren ende een oosvat. (In de marge: geen emmer geteijckent actum 16 julij 1630); merk 080 Willem Dircxz. lijndraeijer, een leeren emmer, een brantladder met haecken, 1615 een tobben met ooren, ende een oosvat.

ORA Noordwijk (inv no 166 no 47 dd. 14-1-1605) Eeuwout Eeuwoutszn. lijndraaier is schuldig aan Cornelis Corneliszn. wonende Voorhout 9 gulden 7 st 8 p per jr, met Leendert Gerritszn. kuiper zijn huisvrouwen vader, Dirck Claeszn. gorter beiden mede wonende alhier en Jan Eeuwoutszn. zijn oom wonende Voorhout als borgen, met waarborg door Eeuwout van een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Jan Pieterszn. Wiel, NO de voorsz. Kerkstraat, ZO Luytge weduwe van Mr Rogier chirurgijn en ZW Jeroen Jan Huygen en nog op zijn huis en erf gelegen in de Achter Kerkstraat, belend N Symon Thoniszn., ZO eerst Jan Pieterszn. mandemaker en daaraan de lijnbaan van de schuldenaar, ZW Wouter Warboutszn. duinmeier en NW de weg van de Achter Kerkstraat alsmede zijn lijnbaan achter het voorsz. huis gelegen, belend ZW Wouter Warboutszn. duinmeier, NW de schuldenaar, NO en ZO Jan Pieterszn. mandemaker en door Leendert Gerritszn. kuiper van zijn huis en erf gelegen op de hoek van de voorsz. Kerkstraat, belend NW de Kerkstraat, NO de Achterkerkstraterweg, ZO Adriaen Jacobszn. Man en ZW jonge Dirck Claeszn. en door Dirck Claeszn. gorter zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NO de Kerkstraat, ZO Neeltje Claesdr. ongehuwd persoon, ZW Jan Pieterszn. Wiel en NW Jeroen Jan Huygen.

ORA Noordwijk (inv no 166 no 223 dd. 26-11-1608) Dirck Claeszn. verkoopt Cornelis Reyerszn. Schenaert kleermaker een huis en erf gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW de Kerkstraat, W en NW Leendert Gerritszn. kuiper, NO Adriaen Jacobszn. bakker en ZO Gerrit Gerritszn. hoedemaker en Huych Janszn. Voldaan met een schuldbrief van 800 gul-den. (Idem no 224 dd 26-11-1608) Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Gerrit Reyerszn. Schenaert zijn broer wonende te Leiden.

ORA Noordwijk (inv no 168 fol 5 dd. 10-5-1619). Oude Dirck Claeszn. is schuldig aan Jan Claeszn. lakenkoper 25 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZO Jan Jacobszn. lijndraaier, ZW en NW Jeroen Jan Huygenznzn. en NO de Kerkstraterweg.

ORA Noordwijk (inv no 189a no 15 dd . 17-12-1625) Gezien t interdit namens Daniel van der Bouchorst als bij de gerechte van Noordwijk aangesteld tot curator van de geabandonneerde boedel van Gillis Corneliszn. lijndraaier en Lijsbeth Claesdr. gewoond hebbende in de Kerckstraat, daarbij gevoegd Dirck Claeszn. impetrant van willig decreet op en jegens een ieder die iets te vorde-ren mocht hebben op een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend NW Gerrit Jacobszn. van Velsen, NO de muur van het Clooster te Noordwijk, ZO jonge Dirck Claeszn. en ZW de voorsz. Kerkstraet alsmede op zekere lijnbaan en loods gelegen in de Molensteeg, belend NO Pieter Dirckszn. cramer met de halve dijk, ZO de Molensteeg, ZW Wouter Warboutszn. met een regel bomen die zij tezamen zullen hakken en houwen en NW Wouter Warboutszn. voorsz., belast met 10 st erfpacht tbv het Convent van Noordwijk, verkocht het huis aan Wouter Dirckszn. kuiper voor 950 gulden en de lijnbaan met loods aan jonge Dirck Claeszn. voor 60 gulden.

ORA Noordwijk (inv no 169 fol 16 dd. 12-11-1625) Oude Dirck Claeszn. Gorter als voogd van de weeskinderen van Cornelis Janszn. alias Clapge bij Baeffge Jansdr. beiden z.g. verkoopt jonge Jan Janszn. een huis en erf gelegen aan de Breloffterweg, belend NW Cornelis Arentszn. bakker en Jannetje Dircksdr. weduwe van Jacob Warboutszn., ZO Jan Janszn. kleermaker en ZW en NO de Breloffterweg. Voldaan met een schuldbrief.

ORA Noordwijk (inv no 170 fol 8 dd. 30-8-1626) Dirck Claeszn. gorter verkoopt Jan Dirckszn. zijn zoon een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZO Dirck Joriszn. van der Dous timmerman, NW en ZW Jeroen Jan Huygenznzn. en NO de Kerkstraat, belast met 9 st per jr alsmede twee gangen van de lijnbaan met halve dijk ter weerszijden gelegen in de Molensteeg, belend NO Dirck Claeszn. gorter zelf, ZW Pouwels Willemszn. alias Vetpot, ZO de Molensteeg en NW Pieter Symonszn. bakker, belast met 5 st erfpacht tbv het Convent van Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief. (Idem fol 8v dd. 30-8-1626) Volgt schuldbrief van 1200 gulden met hypotheek op het gekochte.

ORA Noordwijk (inv no 171 fol 180 dd. 23-6-1630) Jacob Gerritszn. van Velsen en Pieter Gerritszn. van Velsen beiden voor haar zelve mitsgaders Elisabeth Gerritsdr. van Velsen ongehuwd persoon mede voor haar zelve en als testamentaire voogdes over de verdere erfgenamen van Gerrit Jacobszn. van Velsen en Maritje Pietersdr. van Treslong, de voorsz. Elisabeth met Jacob haar broer verkopen Wouter Dirckszn. cuper een welgebouwd huis en erf gelegen aan het noordoosteinde van Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend aan de ene zijde de Molensteeg en aan de andere zijde de koper, strekkende voor van de Kerkstraat voorsz. tot achter aan de susteren muur tot Noordwijk, belast met 16 st per jr tbv de Bagijnen tot Noordwijk. Voldaan met een schuldbrief van 1750 gulden. (Idem 181v dd. 23-6-1630). Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen Willem Dirckszn. en Jan Dirckszn. zijn broers.

ORA Noordwijk (inv no 169 fol 27 dd. 24-11-1630) Pieter Dirckszn. van Leeuwen notaris en secretaris van Leiderdorp als gemachtigde van Elisabeth Gerritsdr. van Velsen nagelaten bejaarde dochter van Gerrit Jacobszn. van Velsen bij Marytje Pietersdr. van Treslong voor haar zelve en als testamentaire voogd over Geertje Gerritsdr. van Velsen haar zuster, verkoopt Dirck Corneliszn. van Leensvelt koekebakker te Leiden 1150 gulden als Wouter Dirckszn. cuper als principaal met Willem Dirckszn. en Jan Dirckszn. zijn broers schuldig zijn wegens de koop van een huis en erf gelegen aan de noordoostzijde van de Kerkstraat.

ORA Noordwijk (inv no 171 fol 193 dd. 26-1-1631) Pieter Dirckszn. lijndraaier is schuldig aan Wouter Dirckszn. kuiper 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf daar hij in woont in de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de oude Zee- straat, ZO de Clockensteeg, ZW de Lijdweg en NW Symon Claeszn.


Huwt voor 1585

9.809   N. EWOUTS

FamilienaamIndex 9.809Vader 19.618Moeder 19.619

Kinderen

 1. Willem Zie 4.904
 2. Wouter, kuiper
 3. Jan

TerugBegin van generatie


9.824   Anthonis Arents RIETKERKEN

FamilienaamIndex 9.824Vader 19.648Moeder 19.649

Geboren De Kaag circa 1562
Overleden na 1636, voor 10-6-1639, vermoedelijk voor 1637

Ook wel Leyent[h]oorn, al lijkt vooral zijn zoon met die naam te zijn aangeduid. Bij huwelijk zoon in 1630 schipper, wonend aan het Amsterdamse Veer. Mogelijk afkomstig uit Leiderdorp, daar in het Hoofdgeld 1621 echter niet aangetroffen. Met dank aan Bart Rietkerk voor de gegevens inclusief gezinsreconstructie.

Burger van Leiden 9-8-1590 (Poorterboek E fol 55: “deze es tpoortrecht geschoncken deurdien hij in den leste belegering es geweest”), getuigen Jan Karstiaensz, meester slotenmaker, en Jan Jansz, schipper (op het Amsterdamse Veer)

Kennelijk identiek met Tonis van Rietkercke Arentsz, door Bart Rietkerk gesignaleerd in ONA Leiden (Inv nr 469, nots. Jacob Jansz de Haes, dd 15-4-1636) met een obligatie (schuld aan Barend Jans van Kreveld, herbergier, van hfl. 50).

Door Bert van der Wagt gevonden: Thonis Arents werd op 14-1-1593 door het stadsbestuur aangesteld als schipper op het Amsterdamse veer (inv.0501A-2313) nadat hij al zo’n 16 jaar, dus sinds 1577, als knecht gevaren had op het veer naar Haarlem en Amsterdam (inv.501A-46). In 1598 maakte hij, als een van de drie hoofdmannen deel uit van het gildebestuur. (inv 0509-880). Niet te verwarren met Thonis Adriaensz Stappaen, tinnegieter in de Donckersteeg, die al in 1574 werd vermeld.

Bij zijn huwelijk getuigt zijn zuster Leentgen Arents met Engel Cornelisz uit De Kaag. In het lidmatenregister van De Kaag (1622) komt voor Engel Cornelisz pontsman met zijn huisvrouw (1633: Mariken Cornelisz); we mogen aannemen dat zeker Leentgen al dood was.

Met hetzelfde handmerk: ONA Leiden (Nots. Dirck Jansz van Vesanevelt, inv 347 fol 54 dd 17-9-1635) Thonis Arents van Rietkercken belooft schuldeloos te houden Claes Jacobs van Assendelft, brouwer in de Leeuwe in Leiden, van een borgtocht die deze zijn zoon, Cornelis Thonis Leijdenthoorn, cuijper, gaf ten behoeve van Jan van der Pol houtkoper van Amsterdam heeft gegeven voor levering van enige Clomphouten (?).

ONA Leiden (inv x fol 7 dd 13-1-1606) Huigh Claesz, waard in de Doelen, voor zichzelf en zich sterk makende voor Theunis Arents, schipper op het Amsterdamse Veer; machtigen Jacob van den Acker en Jan van Couenhoven namens hen op te treden, zonder specificatie van een bijzondere taak.

ONA Leiden (1-4-1606, inv ? fol 38) Theunis Adriaensz schipper en Huigh Claesz, waard, voogden van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Jansz, machtigen twee procureurs, Jacob van den Acker en Jan van NN, om te procederen voor het Hof van Holland. Vrijwel gelijk handmerk.

ONA Leiden (inv 37 fol 4 dd 10-1-1609; Transcriptie Bart Rietkerk) […] Cornelis IJsbrantsz out omtrent LXXXI Jaren en Michiel Jansz out omtrent LXXI jaren […uit De Kaag, wonend in Leiden, getuigen …] ten versoucke van faes cornelis tuernout als getrout hebbende marijtge cornelisdr wede wijlen Gerijt dirxz Vos wonen|de| ter goude , ende Thonis arentsz als man ende voocht van Grietgen Jansdr woonachtich binnen der voorsz stedevan leijden waer te wesen hoedat zij depostanten zeer goede kennisse gehadt hebben aen Dirck gerijtsz Vos in zijn leven woonachtich int noordeinde vande kage ende aldaer herberge houdende mitsgaders van Barbera claesdr des voorsz Dirx huijsvrouwe ende dat zij mitsdien wel weten dat de voorsz Gerijt Dirxz Vos was eenige zoon vande voorsz Dirck gerijtsz ende Barbera claesdr zonder dat deszelve Dirck gerijtsz ende Barbera claesdr eenige meer kinderen ofte kintskinderen achter hebben gelaten dan alleen enkel de voorsz Gerijt dircsz die beijde zijn ouders overleeft heeft , Verclaerden noch dat de voorn Barbera claesdr haer nade Doot van de voorn Dirck gerijtsz haer min? ten twede huwelick heeft begeven ende getrout heeft gehadt eene Arij aelbertsz Booy welcke Arij aelbertsz mitte voorsz Barbera zijn huijsvrouwe tsamen mede inde kage inde huijsinge daer inne Dirck gerijtsz voorsz overleden was herberge hebben gehouden ende daer node door den oorloge binnen leijden mitter woone gecomen zijnde, zijn zij aldaer beijden gestorven en deser werelt gepasseert, en getuijchden mede dat deszelve Arij aelbertsz Booy geweest is volle Oom van des voorsz Grietgen Jansdrs vader ende mede volle oom van Ermgaert Symonsdr des voorsz Grietgen Jansdrs moeije althans woonachtig tot purmerende ende oock outoome van Sijtje cornelisdr huijsvrouwe van Thonis pieterse poortier vande Marenpoort binnen der voorsz stede van Leijden […].

ONA Leiden (xxx:150 dd 25-11-1622) Jan Thonisz, schipper op Middelburgh oud ca 25 jaar verklaart dat hij (varend op de schuit van Gerrit Cornelisz in gezelschap van diens zoon) met andere post een missive en pakje geld had aangenomen van Wouter Bollen in Middelburg, dat hij bij aankomst in Leiden direct naar Piter Davids heeft gebracht en af heeft gegeven aan dienst dienstmaagd (kennelijk is het pakje zoek).

ONA Leiden (221:5 dd 19-8-1630 om 0700 uur) testament van Thonis Arentsen (schipper op het Amsterdamsche Veer) en Grietje Jansdr, zij ziek te bed. De langstlevende erft eerst. Daarna wordt de nalatenschap gelijk verdeeld in zeven gelijke onder de vijf nog levende kinderen (Jan, Cornels, Dirckgen, Barbertgen en Maertgen Thonisz) en de nagelaten kinderen van wijlen Arent Thonisz en Soetgen Thonisdr. De langstlevende zal ook aan de nog onvolwassen kinderen bij volwassenheid of huwelijk hun deel geven. Op de erfenis van de kinderen van Arent wordt een bedrag van fl. 120 in mindering gebracht, omdat hij dit bij leven al gehad heeft.

ONA Leiden (inv.nr 469 dd 15-4-1636; notaris Jacob Jansz de Haes, ongenummerde pagina 227-8 van 640) Tonis Arentsz van Rietkercke , schipper op het Amsterdamsche veer, is schuldig aan Barent Jans van Krevelt, herbergier int ....huijs van Antwerpen, fl 50 wegens geleend geld. Getekend met het bekende handmerk.

Weeskamerarchief Leiden (Grote Bewijzen, inv.113 dd 23-4-1636 om 11h00, gevonden door Bert van der Wagt) Thonis Arents van Leydenthoorn en Grietje Jans, echtelieden, benoemen Jan Thoenis van Leydenthoorn en Jan Phillipsz. tot executeurs testamentair, voogden over minderjarige en onmondige erfgenamen etc. Thonis en Grietje woonden op de Middelste Graft omtrent de Oude Rijn. Extract van de akte op verzoek van de voogden opgesteld 10-6-1639.

ONA Leiden (transcriptie Bart Rietkerk: Jan Willemsz. van Walwijck inv no 523, akteno. 140 dd 28-10-1636) (…) Jan Tonisz van Rietkerck schipper int haerlemsche veer binnen deser stede (…) schuldich te wesen aen ende ten behouve van Abraham Claesz van Immerseel Burger deser stede (…) vijftig guldens te xl groote ‘t stuck spruijtende uijt saeck van geleende penningen bij den comparant van voorsz Immerzeel (…) te restitueren over een jaer naer dato deses (…) daer onder verbindende versz specialicke sijn compts veerschuijte daer mede hij int versz veer van meyningen is te varen (…) (getekend) merck gestelt bij de handt van Jan Tonisz Rietkerck (…)

ONA Leiden (transcriptie Bart Rietkerk: notaris Maerten Huygen Tersijden, inv no 570, akte no 84 dd 14-9-1640) (…) Jan Thonisz van Rietkerck schipper int veer van Leyden op Haerlem binnen desen stede woonachtich ende bekende bij desen voor hem sijne erve ende nacomelingen wel ende deuchdelijk schuldig te wesen Dr Benyamyn de Wannemaecker won[ende] binnen de voorsz stede (…) twee hondert Ca:[rolus] guldens te XL groon ‘t stuck, spruijtende uijt saecke van goede geleende penningen (…) [rente] twaelff guls thien stuvers s jaers, (…) [pand] specialijk sijne kagerschuijt daer mede hij compt tegenwoordich ofte hier naermaels int voorsz veer st??? mogen vaeren (…) [borg] Pieter Jansz Effenop (…) [getekemd:] ‘t merck gestelt bij Jan Theunissen Rietkerck

Nog niet gecontroleerd: ONA Leiden (J van Heussen inv 221 fol 5 dd 1625) Thonis Arentsz, Schipper.

Ook in NA Leiden gesignaleerd (inv 478 notaris JJ De Haes dd 3-12-1645): Cornelis van Rietkercke Banckersz attesteert.


Huwt Leiden NG (ot) 4-12-1586

9.825   Grietje Jans BOOY

FamilienaamIndex 9.825Vader 19.650Moeder 19.651

Geboren De Kaag ca. 1560
Overleden Leiden (Mogelijk St Caecilia Gasthuis 27-1-1642)

(Bron Bert van der Wagt) ONA Leiden, 4 november 1641, nots. Jacob Jansz. De Haes: Jan Philips Blaeu (alias Stobbelaer) is schuldig aan Thomas van der Heede 375 gulden, 12 stuivers voor geleverde indigo. Borg is Grietge Jans, weduwe van Thonis Arents van Rietkercken, bij leven schipper op het Amsterdamsche veer.

Bij het huwelijk getuigt haar moeye Jannetgen Ysbrantsdr. De notariële akte uit 1609 maakt duidelijk hoe haar verdere kwartieren in elkaar zitten.

Ik kan niet reconstrueren waarom Grietje na 1644 overleden zou zijn. Volgens Bert van der Wagt komt ze tot 1644 in de Bonboeken voor; nog niet gecontroleerd.

Kinderen

 1. Arent (*ca. 1592 +voor 19-8-1630), kuiper (1613); huwt Leiden NG 19-4-1613 Marytgen Dircxdr (*Zevenhoven); weduwe Marytgen trouwt Leiden NG 13-7-1634 Jan Dircxs van Brouckhuysen, verversknecht, weduwnaar van Neeltgen Jansdr in de Cruysstraet.
 2. Kinderen
  1. Dirck (*ca. 1614 +voor 1653), lakenbereider, huwt Leiden NG (ot) 4-3-1638 Lysbeth Pieters (*Haarlem, woont Hogewoert +na 1663); zij huwt (2) Leiden NG 15-10-1653 Jacob Jacobsz van Hove, weduwnaar Grietgen Joosten van der Velde (beiden wonen bij de Vrouwekerck; getuigen bij het huwelijk zijn Jacob Mattheeusz van Swanevelt, bekende van hem, en Barbara Tonis van Rietkercken, haar nicht aan de St Jorissteech). Dirck en Lysbeth zijn ouders van Styntge Dircxs van Rietkerck (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 14-10-1640 [getuigen Marinus Jansz en Anneken Leenders] +voor 1670), huwt Leiden NG 21-4-1663 Pauls Coenraet (*Beets, timmerman, wonende Camp); zij woont dan aan de Waertgraft, haar huwelijksgetuige is Lysbeth Pieters, haar moeder aan de Waertgraft. Paul Coenraetsz van Everdingh hertrouwt Leiden NG 28-3-1670 Jannetge Adriaensz Vermeulen
 3. Cornelis Zie 4.912
 4. Barbara, huwt 13-4-1632 (wonend Middelstegraft, haar getuige is Kerchgen (lees: Aechgen) Jans, schoonzuster) Jan Philips Stobbelaer, fusteinwerker aan de Uytterstegraft; vermeld 1653 als nicht van van Dirck Arentsz van Rietkercken; 1637 getuige bij huwelijk zus
 5. Maertge, huwt (1) Leiden 27-5-1637 (wonend Middelstegraft) Jan Cornelisz (*Gorkum), weduwnaar Dieuwertje Cornelisz, saaidrapier, knaap van de fusteinhal wonend bij de Baayhal; huwt (2) Leiden NG 22-8-1656 (wonend Middelstegraft) Pieter Tavenier, weduwnaar Hester Jacobs de Molier aan de Groenesteech; 1667 vermeld als meuy van Dirckge Cornelis Rietkerke. Bij het huwelijk van Maertge en Jan Cornelisz is zijn getuige zijn meester, Huijg Barentsz van Bylevelt, die op zijn beurt is gehuwd met een aangetrouwde nicht van Maertge Thonis van Rietkerken: Anna van den Eede
 6. Jan Thonisz (+voor 20-4-1644, vanaf die datum zijn er weeskameraantekeningen), schipper op Middelburg, huwt Leiden 18-8-1622 Marytgen Arentsdr van Pensier, dochter van Arent Jansz Pansier en Haesgen Claes (beiden +voor x-9-1630)
 7. Kinderen
  1. Soetgen Jans Rietkerk
  2. Arent (dNG Leiden 5-9-1627); ORA Leiden (79X fol 174 dd 21-5-1650) Arent Jansz heeft twee jaar als knecht het vak van lakenbereider geleerd bij Cornelis Andries Craen.
  3. Gerrijt (dNG Leiden 22-10-1630)
 8. Soetgen Thonis van Rietkercken (+voor 19-8-1630), huwt Leiden 17-08-1618 Abraham Christiaensz de Noot. Abraham huwt vier keer; zijn vierde vrouw is Maertgen Barents van Bijlevelt, zuster van Huijg Barentsz van Bylevelt.
 9. Derkske; als Derxsen Teunijs doopgetuige 31-5-1621, als Dircxken Teunis getuige 18-2-1631. Mogelijk de naamloze dochter die werd begraven te Leiden (Pancreaskerk) 14-8-1631
 10. N., naamloos kind (bLeiden (Pancreaskerk) 9-1-1621)

TerugBegin van generatie


9.826   Jan Dircks JONGEDORST

FamilienaamIndex 9.826Vader 19.652Moeder 19.653

Geboren ca. 1575
Overleden voor 1626

Linnenwever (1603, 1605). Waarschijnlijk de Jan Dircx aan de Uiterste Gracht die op 5-11-1624 in de Pieterskerk werd begraven. Getuige bij huwelijk is neef Cornelis Cornelisz, slotenmaker.


Huwt (1) Leiden NG 25-1-1603

Steventgen JANS

FamilienaamIndex

Geboren Veenendaal
Overleden Leiden 1604

Waarschijnlijk de moeder van Dirck - althans chronologisch de beste gok.


Huwt (2) Leiden NG 21-4-1605

9.827   Jenneken ANTHONISZ

FamilienaamIndex 9.827 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Rhenen ca. 1580
Overleden Leiden na 1630

Mogelijke ouders: (Regestenlijst inventaris oud archief Rhenen dd 7-12-1609 no 106x). Schout en schepenen van Rhenen oorkonden dat Thonis Joosts. erkent schuldig te zijn aan Gerrit Stevenss. een som groot 42 5 kar. gulden wegens koop van een samoureus schip. (Beschadigd.)

Nog in 1630 getuige bij huwelijk van Aagje. In 1626 wonend op de Uijterstegracht.

ONA Leiden (320:26 dd 12-3-1634): akkoord met de voogden van haar kinderen: Josias Pieters van Kerwij, steenplaetser (Hogenrijndijck in Zoeterwoude), man van Grietgen Jansdr; Dirck Anthonis Vlasser (te Rijnsburg), man van Dirckje Jansdr; Anthoni Kemp, droogscheerder, man van Lijsbeth Jansdr; Frans Jansz Parquet, droogscheerder, man van Meritgen Jansdr; voor zichzelf en voor hun afwezige schoonbroer Jacob Jansz die in de Oost zou zijn; ook voor de kinderen van Mechtelt Jansdr. Zij krijgen gezamenlijk van hun schoonmoeder fl.200, waarmee de erfenis van Jan Dircx afgekocht is.


Zij huwt (2) Leiden NG 24-9-1626

Lowijs CARDON

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1570

Linnenwever op de Uijterstegracht (1626). Volgens een notariële akte van 1641/2 72 jaar oud, portier van het Hofken van Sion.


Huwt (1)

Maritgen PIETERS

FamilienaamIndex

Overleden Leiden voor 1626

Kinderen

 1. , (uit 1?) Dirck (*ca. 1600), getuige bij huwelijk neef Jan Cornelisz Rietkerken; huwt Leiden NG (ot) 9-6-1628 Maeycken Outters (*Leiden, wonend Uiterstegracht); getuige bij het huwelijk is stiefvader Louis Cardon.
 2. Kinderen
  1. Johannes (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 30-3-1630), getuigen Mailland Outers, Cornelis Dircks van Jongendorst, Maertgen Dircksdr, Aeghen Jansdr
  2. Johannes (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 1-6-1631 bLeiden 12-6-1631) doopgetuigen Maeillaerd Outers, Louis Cardon, Aechgen Jansdr , Jannetgen Teunisdr
  3. Maria (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 28-9-1634), getuigen Abraham Verstrate, Maria Tijmmers
 3. (uit 1?) Cniertje, vermeld ONA Leiden (Notaris van Grotelande inv no 324 fol 97 dd 1638)
 4. (uit 2) Aegje Zie 4.913
 5. (uit 2) Grietje, huwt Josias Pieters van Kerwij, steenplaetser aan de Hogenrijndijck in Zoeterwoude
 6. (uit 2) Dirckje, huwt Dirck Anthonis Vlasser te Rijnsburg
 7. (uit 2) Lijsbeth, huwt Anthoni Kemp, droogscheerder te Leiden
 8. (uit 2) Meritgen, huwt Frans Jansz Parquet, droogscheerder te Leiden
 9. (uit 2) Mechteld (+voor 1634), had kinderen.
 10. (uit 2) Jacob, in 1634 in Oost-Indië

TerugBegin van generatie


9.828   Laurens van COMMENE

FamilienaamIndex 9.828 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1580
Overleden Woerden

Hypothetisch, sterker: een gokje; Gerrit is bekend als zoon van Laurens, Jan niet. Vergelijk de Genealogie Commenee.


Huwt

9.829   N.N.

Index 9.829 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 4.914
 2. Gerrit (*ca. 1605 +Woerden na juli 1653), huwt Annichge Dielofs

TerugBegin van generatie


9.844   Pieter WAERTS

FamilienaamIndex 9.844 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Vlissingen ca. 1555

De familie is waarschijnlijk Remonstrants; er wordt uiteindelijk wel gereformeerd getrouwd, maar er zijn geen NG dopen en de huwelijken tot 1650 vinden overwegend voor de schepenen plaats.

ONA Rotterdam (inv no 34 no 58 fol 102 dd 27-2-1612) Adolf Petersz Weerts, backer, en zijn vrouw Lijntgen van Breen; getuige Hans Bonecroy, laken bereyder; Mutueel testament

ONA Rotterdam (inv no 92 no 144 fol 285 dd 6-9-1626) Marya Phillipsdr weduwe van Stheven Tashaer, 42 jr, Elysabet Jarlach, 38 jr, vrouw van Frans Kan, Lijntgen Gorisdr vrouw van Claes Jansz, 24 jr, corporael onder de Compagnie van collonel Kortume en Grietgen Jacobs, 20 jr, allen wonende in de Lombertstraet verklaren op verzoek van Lijntgen Jansdr vrouw van Adolff Pietersz backer dat zij Lijntgen Abrahams dienstmaecht van Lijntje Jansdr hebben horen zeggen dat Adolff Pietersz een goede man was, die haar niet bestrafte toen zij een paar flessen met azijn had gebroken. De beschuldiging dat zij bij de man van Lijntje Jansdr zou hebben geslapen, ontkende Lijntgen Abrahamsdr. Wel gaf zij toe dat hij haar had betast.

ONA Rotterdam (inv.no 64 no. 237 fol 76 dd 26-11-1626) Jasper Weerts, maeckelaer, en zijn vrouw Machteltgen Fransdr, wonende in de Oude Kerckstraet benoemen elkaar over en weer tot universeel erfgenaam met een legaat aan hun kinderen.

ONA Rotterdam (147 fol 753 no 319 dd 8-9-1628) Cornelis Adriaenss van Beemden verkoopt aan Jasper Weerts een h.e.e. gelegen aan de noordzijde van het Steyger, genaamd ‘de Drie Maeckelaers, voor 3400 gld, begrensd door de Waechstraet en aan de westzijde door Abraham van Wou. Het strekt zich voor en achter uit tot het huis van Jan Janss Snaets de Jonge. In mindering op de koopsom zal de koper 2500 gld t.b.v. mr. Arent Kivit. advocaet, en 300 gld t.b.v. het Leprooshuys tot zijn last nemen. 

ORA Rotterdam (inv no 147 fol 776 no 333 dd 29-9-1628) Cornelis van Beemden, pontgaerder, verklaart dat hij 13-09-1628 aan Jasper Weerts zijn h.e.e. gelegen op het Steyger op het hoekje van de Waechstraet, verkocht heeft voor 3400 gld.

ONA Rotterdam (inv no 189 no 51 fol 71 dd 22-11-1628) Lysbeth Jansdr, geassisteerd door haar man Pieter Henricxz, backer, wonend in de Pannecoeckstraet, machtigt haar neef Jan Jansz uit Druynen om haar vierde deel te verkopen van een huis en erf met een stukje land dat ze bezit samen met haar moeder Hilletgen Jocchumsdr en haar broer en zuster in Druynen en nog 1/4 van een stukje land in Druynen genaamd ‘Het Vent’. Het huis en erf grenzen aan Lijndtgen Waerts, weduwe, en aan Jan de Smit, strekkend van de straat tot het kerckpat.Het andere stuk land ligt tussen Teunis Gerritsz en Heym Gerritsz, broers, strekkend van de Dwerrigh af tot het Duyn.

ONA Rotterdam(inv no 67 nos 134-135 fol. 446 dd 7-5-1630) obligatie van Adolph Pietersz Waerts, backer, fl 425, aan Willem Jansz, coperslaeger.

ONA Rotterdam(inv no 122 no 103 fol 211 dd 15-6-1639) Verdeling van de nagelaten goederen van Maritgen Pietersdr van Dijck, weduwe van Jan Leendertsdr Besemer, waarvan de helft toebehoort aan Jan Govertsz Thoen. (…) een obligatie op Adolph Pietersz, backer, en op Catalina van Breemen.

ONA Rotterdam (304 fol 31 dd 14-9-1630) Gijsbert Fransz, Leonart Verboom, Cornelis Waerts en Jasper Waerts, mede namens Robbert Aerts en Adriaen Dircx, en gemachtigd door Cornelis Huyberts, coorncoper, op 26-08-1630 voor notaris Antony de Ridder te Vianen, hebben geprocedeerd met de kinderen en erfgenamen van Jan ‘t Hooft betreffende de uitkoop van de boedel van Huibertgen Willems. Volgens haar testament voor notaris Abcoude zal 156 gulden moeten worden uitgekeerd aan elk van de kinderen van Jan ‘t Hooft en hun vrouwen. De boedel van Lijsbeth Staet, vrouw van Cornelis Huyberts is ingevolge haar testament gescheiden en gedeeld. Andries Jans, Hendrik Jans en Willem Aryens verklaren hiermede bekend te zijn.

ONA Rotterdam (268 fol 149 dd 16-6-1634) Jasper Waerts, pontgaerder, ter ene zijde, en Elisabet de Clercq, weduwe van Balten Verdonck, geassisteerd door Hendrick Verdonck, ter andere zijde, leggen een verklaring af. Door een contract tussen Willem Pieter Sampson en Cornelis Waerts, backer, verleden voor notaris Albartus Troost, over het secreet op het erf van Sampson, nu toebehorend aan de weduwe, is een geschil gerezen. Zij willen het contract nietig verklaren en sluiten een overeenkomst.

ONA Rotterdam (294 fol 22 dd 28-9-1640) Adriaen Jacobsz van der Hoeven bekent 133 gulden schuldig te zijn aan de gebroeders Cornelis en Jasper Waerts, voor de leverantie van Seeuse tarru (=Zeeuwse tarwe).

ONA Rotterdam (Leonard van Zijl inv 446 no 37 fol 66 dd 2-7-1642) Pieter Waerts, pasteijbacker en Reijnsge Luijer, jongedochter van Leeuwaerden, verklaren overeengekomen te zijn dat over een aanspraak van defloratie (ontmaagding), kraamkosten en penningen als reiskosten, door voorn. Pieter Waerts, een bedrag van 150 gulden betaald zal worden. Dit zal in jaarlijkse termijnen geschieden. In de marge staat vermeld dat op 25-02-1645 het bedrag is afbetaald.

ONA Rotterdam (Willem van Aller inv 473 no 97 fol 153 dd 13-7-1642) Reijnsgen van Luijer te Leeuwaerden machtigt notaris Lenaert van Zijll alhier om bij Pieter Waerts, pasteibakker alhier 132 gld. te innen.E.e.a. vlgns akte dd. 11/07/1642 voor van Zijll verleden.

ONA Rotterdam (Adriaan Kieboom 152 no 502 fol 743 dd 17-11-1642) Lijntge van Breen, weduwe van Adolff Pietersz Waerts, mede-erfgenaam van Truytgen Eyssens, gewezen vrouw van wijlen Cornelis Francxz, coopman te Amsterdam, machtigt haar zoon Pieter Waerts om bij Rachael Oudtheusden, die getrouwd was met Francxz, die boedelhouder was van Geertruyt Eyssens, een volledige inventaris te eisen van het bezit van Geertruyt en het erfdeel te verkrijgen. NB: Lijntge tekent als Caetelijne van Breen.

DLFS Delfshaven (ONA Christiaan van Vliet inv 3839 no 94 fol 282 dd 14-1-1650) Heijltge Sieren, weduwe van Cornelis Jacobsz van Ouwater, wonend te Dordrecht, in dienst van de West-Indische Compagnie als schipper in Brasijl overleden, ter ener zijde en oud-schepen Johan van Loon uit Rotterdam, en Frederick Augustijnsz, bleijcker te Rotterdam, wonend buiten de Delfschepoorte, als voogden van Jacob Cornelisz, zoon van wijlen Cornelis Jacobsz van Ouwater verklaren dat zij en haar man op 18-11-1647 voor notaris Leonard van Zijll een testament hebben gepasseerd, waarbij zij heeft belooft haar kind op te voeden en te onderhouden. Omdat Heijltge gaat hertrouwen met Pieter Waers, pasteijbacker, wil zij aan haar zoon een bedrag van 200 gulden schenken, mits hij trouwt. Als hij echter voor zijn 25e komt te overlijden, gaat een bedrag van 100 gulden terug naar zijn moeder, en 100 gulden naar Geertruijt Jacobs van Ouwater, zuster van haar man.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 4-8-1651: Johannes Weerts, backer, is in de plaats van Cornelis Weerts zal. ged., gesurrog. als medevoogd over het weeskind van Jaspar Weerts en Machteltgen Fransdr, enz.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 5-8-1651: Gerridt Jacobsz van Musschert is in de plaats van Leendert Verboom zal. ged., nevens Johannes Weerts, gesurrog. als medevoogd over het weeskind van Jaspar Weerts en Machteltgen Fransdr, beide zal. ged., enz.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 24-4-1652: Johannes Waerts en Gerridt Jacobsz commissaris van de jachtschuijten op Delft, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter Waerts, goutsmit, daar moeder af is Dina Ketelaers, enz.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 9-5-1653: Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaecker, en Jacob Cornelisz Goetherdt, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Francois Weerts, daar moeder af is Cornelia Cornelisdr, enz.

ONA Rotterdam (Jacobus Delphius inv 358 no 24 fol 76 dd 10-4-1653) Pieter Waerts, pasteybacker, benoemt zijn vrouw, Sanderijntgen Willems, tot zijn erfgenaam.

ONA Rotterdam (Jacobus Delphius inv 358 no 101 fol 315 dd 15-10-1653) Grietgen Waerts, j.d., wonend in de Oude Kerckstraet, maakt haar testament. Zij maakt bepalingen t.a.v.: -Machteltgen Jans Waerts, dochter van haar broer; -Maertgen Waerts, haar oudste zuster; -Frans Waerts, haar broer, om aan haar zwager, Gerrit Jacobs Musscher, hetgeen hij hem schuldig is te betalen; -Machteltgen Waerts, dochter van Pieter Waerts, als het huis in de Nieuwe Kerckstraet zal zijn verkocht; -Annetgen Waerts, haar zuster; -Maria Waerts, haar zuster. Zij benoemt tot haar erfgenaam, Jasper Gerrits Musscher, de oudste zoon van Gerrit Jacobs Musscher, die zij tevens tot voogden benoemt.

ONA Rotterdam (Jacobus Delphius inv 384 no 48 fol 81 dd 29-4-1653) Gerrit Jacobsz Musscher, getrouwd met Maritje Waerts, de ongehuwde Annetje Waerts en Grietje Waerts, alsmede Fransoijs Waerts, zijn tesamen met Johannes Waerts en de kinderen van wijlen Pieter Waerts, waarover Musscher en Johannes Waerts tot voogden zijn gesteld, erfgenamen van hun overleden tante Tanneken Waerts, in haar leven weduwe van Jan Gerritsz, die heeft gewoond in het Schippershuys binnen Vlissingen, en die te Rotterdam in het huis van Musscher is gestorven. Zij machtigen hun broer en zwager Johannes Waerts om met de mede-erfgenamen de nagelaten boedel van hun tante te inventariseren.

ONA Rotterdam (Jacobus Delphius inv 384 no 266 fol 481 dd 26-10-1654) Johannes Waerts is op 29-04-1653 gemachtigd door Gerrit Jacobsz Musschert, gehuwd met Maertgen Waerts, Annetgen Waerts en Grietgen Waerts, ongehuwde dochters, Franchoys Waerts, en de kinderen van wijlen Pieter Waerts, waarover Musschert en Johan Waerts, als broer van Pieter, voogden zijn. Zij allen zijn mede-erfgenamen van hun wijlen tante Tanneken Waerts, weduwe van Jan Gerritsz die in het schippershuijs te Vlissingen woonde, en alhier ten huize van Musschers is overleden. Daarnaast heeft Johannes Waerts op 11-06-1654, ten overstaan van notaris Jan van den Eynde te Antwerpen, machtiging gekregen van Francoys Mosselmans, bode op Zeelant, gehuwd met van Franchyna Waerts. Johannes Waerts stelt in zijn plaats aan zijn vrouw Elisabeth Emmels. n.b. Johannes Waerts tekent als Johannes Weerts.

Er zijn ten minste drie Pieter en Frans Waerts in Roterdam 1635-1650. mijn opstelling is onzeker; patroniemen ontbreken in de DTB en het ONA.

ONA Rotterdam (266 fol 445 dd 13-4-1651) Maria Waerts, vrouw van Gerrit Jacobs Musscher, commissaris op ‘t Delftseveer, 32 jaar, woonde in 1640 bij haar oom, wijlen Cornelis Waerts, die tezamen met Leonard Verboon voogd was over de kinderen van Jasper Waerts, haar vader. Leonard Verboon, man van Beatris Fransdr, had onder zich 2 restcedullen ad 205 gulden en zij weet niet waar deze zijn gebleven. (NB: Beatris was de vrouw van Cornelis Waerts, niet van Verboon).


Huwt voor 1586

9.845   N.N.

Index 9.845 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 4.922
 2. Jasper (+ca. 1640, testeert 17-1-1640), vermeld ONA Rotterdam 1626-1640 (bakker, pontgaarder en makelaar, evenals zijn broer) en andere jaren; huwt Rotterdam (ot 14-10) stadstrouw 4-11-1612 Machteltje Fransdr (+voor 1640, waarschijnlijk 1626), wonen in de Oude Kerkstraat als ze testeren 26-11-1626.
 3. Kinderen
  1. Johannes (volwassen in 1634), Pontgaerder  [1636], Pasteibakker (bRotterdam 27 nov 1675 Rotterdam ; woont Lommerstraet b.h. Leijtsse Veer), huwt 1 (ot Leiden 13-10-1636) Rotterdam (stad) 4-11-1636 Anna Jans (Annetje Jans) van Toornvliet, begr. 12 sep 1649, Rotterdam; JD van Leyden, wonend Rijn. Hieruit 5 kinderen. Jan huwt 2 (ot 20-1-1651) (stad) 14-2-1651 Elizabeth Andries Emmens (Emmels), weduwe van Dirick Jans de Jongh Rotterdam; hieruit 5 kinderen waaronder Macheltjen. (Bron Genealogie Alsemgeest)
  2. Maria, huwt Rotterdam (stadstrouw) 4-11-1640 Gerrit Jacobs Musscher, jongman van Delft (vermeld o.a. 1641, 7-12-1646), uit de kunstschildersfamilie (Gerhardt 2007). Maria verklaarde in 1640 bij haar oom en voogd Cornelis in huis te hebben gewoond.
  3. Franchoijs, huwt Dirkje Barthouts (bRotterdam 28-6-1665)
  4. Pieter Pieter (bRotterdam 27-6-1649), goudsmid, huwt (1) Rotterdam (ot) 17-3-1641 Geertruyt Hendricx Bruyckhorst (*Vianen bRotterdam 7-12-1642); huwt (2) Rotterdam (ot 6-6) 21-6-1643 Dijna Jans Ketelaers (*Rotterdam ca. 1622 bRotterdam 17-11-1692)
  5. Maertgen
  6. Grietje (+na 20-4-1656), ongehuwd, testeert 1653
  7. Anna, ongehuwd
  8. Franchyna, huwt Rotterdam (stadstrouw ot 13-5) 29-5-1644 Franchisius (Francoys) Mosselmans (bRotterdam 31-12-1651), jongeman van Antwerpen, bode op Zeeland
  9. Jasper (dNG Rotterdam 11-8-1620, ouders Jasper Pieterse en Maijken N., getuigen Harman Jansse, Gheertruijt Jansse, Yken Jansse
 4. Adolph Pietersz (+Rotterdam b10-8-1642, Lombardstraat), bakker; huwt Rotterdam NG (ot 10-4) 24-4-1611 Catlijne van Brije (alias Lijntge Jansdr van Breen alias Catalina van Beemden) (+Rotterdam als weduwe van Adolf Pieters Waers bRotterdam 21-2-1649)
 5. Kinderen
  1. Maria (dLU Rotterdam 4-7-1612, getuigen Engel Engels, Maeijken Jansz)
  2. Pietertie (dLU Rotterdam 14-9-1614, ouders heten Adolph de Backer, Leentie van Breen; geen getuigen vermeld)
  3. Pieter (dLU Rotterdam 23-8-1615, getuige Lijsbeth Jansz; bRotterdam 1-12-1669), pasteibakker, in 1669 Lommerstraet b.d. Calleverstraet; heeft bastaardkind; niet verwarren met Pieter Waerts (+na 25-9-1643, voor 3-2-1644), gehuwd met Tanneken (Janneken) Jans, aan de Botersloot; huwt Rotterdam NG 21-7-1652 Sanderijntgen Willems, weduwe Jop Pralsz in de Lombardstraat (in 1669: Sanderijnna Juijeyaensse)
  4. (hypothetisch) Frans (bRotterdam 4-8-1648), makelaar
 6. Lijntgen, huwt (1) Rotterdam NG (ot 14-12) 28-12-1614 Cornelis Adriaens , jongeman; huwt (2) Rotterdam NG (ot 30-1) 15-2-1628 Thomas Thomassoon, jongman. Niet verwarren met een gelijknamijge Cornelis Adraeinsz van Beemden (huwt (1) als jongeman Rotterdam Schepenen 14-9-1614 Cornelia Franszdr weduwe Heijndrick Breenen (alias Van Breemen); huwt (2) Rotterdam NG (ot 7-9) 21-9-1625 Maritgen Willems weduwe van N.N.)
 7. Kinderen
  1. Maijken Cornelis Ariens (dNG Rotterdam 13-4-1621, getuigen Janneken Fransse van de Water, Maritgen Ariens)
 8. Tanneken Waerts (bRotterdam 27-4-1653), huwt Jan Gerritsz (+voor 1653), woonde in het Schippershuys binnen Vlissingen.

TerugBegin van generatie


9.846   Frans Jansz van POLANEN

FamilienaamIndex 9.846 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Rotterdam na 1595, voor 1601

Pontgaarder (1576), makelaar alias graanhandelaar, en waarschijnlijk ook bakker.

Mogelijk: ONA Rotterdam (inv 1 no 44 fol 103 dd 20-8-1586, notaris Jacob Symonsz) Adriaen Fransz, schoemaecker, zal met Frans Jans, zijn vader, te Sevenhuysen, Pleuntgen Adriaens, innocente zuster van zijn moeder onderhouden

ONA Rotterdam (inv no 45 no 75 fol 140 dd 2-7-1602) Jan Fransz, pontgaarder, verkoopt een partij raapzaad aan Gerrit Pietersz, olyslager te Gouda; Gerrit Cloot, schipper en Jan Doetmijnuyt, schipper; Contract over levering van een partij 1raepsaet uit Franckrijk

(Alle materiaal uit Arkel, Goudriaan ontleend aan Genealogie van Alsemgeest)

Leenkamer Arkel (12-4-1581) 3 morgen land in Oud Goudriaan; Cornelis Bastiaansz. bij dode van Bastiaan Corsz., zijn vader, waarna overdracht aan Frans Jansz., pondgaarder te Rotterdam, LRK 135 fol. 194. (27-3-1584) Gerard Allardsz. te Goudriaan bij overdracht door Frans Jansz., LRK 135 fol. 382v.

ORA Goudriaan (inv no 1 fol 39 d.d. 18-11-1585) Jan Arien Huygen, Gerrit Cornelisz Stuijver en Neeltgen Cornelisdr, syn suster, met haer gec. voogt Joris Jansz, schout van Goudriaen, transp. aan Frans Jansz haer portie, wesende ¼ part in 3 m. ½ hont en ¼ hont lants, gelegen gemeen in Mr. Coossenweer, groot 6 m. 1½ hont lants, zoo de vsz. comparanten in dit lant bestorven zijn bij dode van za. Grietken Huygens, tselve weer lants leggende op te N.Z. van Goudriaen, bel. boven Ernst Willemsz en beneden Jan Daemen, str. van de Goudriaen totte landscheyding aen Langeraec toe.

(Idem) Jan Arien Huygen en Frans Jansz aan Gerrit Cornelisz Stuijver 2 hont lants, gelegen op te Z.Z. van Goudriaen, daer aff dat eene hont lants gelegen is in Ykenshoevew, daer die selve Gerrit Cornelisz jegenwoordich op woont, bel. boven Adriaen Pietersz Boon c.s. en beneden Claes Aertsz c.s., str. dezelve hoeve van de Goudriaen totte landscheyding an Slingelant toe, en dair dander hont lants gelegen is in Fy Huygens hoeve, daer vsz. Frans Jansz jegenwooridich op woont, bel. boven Adriaen Heymansz en beneden ‘t gemeene lant van de Z.Z.

ORA Goudriaan (inv no 1 fol 55vo d.d. 6-3-1588) Frans Jansz als man en voecht van Maritgen Aert Pieterssoonsdr transp. aen Joris Jansz, schout in Goudriaen, 13 hont lants, en Thonis Reijersz transp. aen Joris Jansz vsz. ¾ hont lants, maeckende tsamen het rechte 1/4 part in een weer van 9 m. 1 hont op te Z.Z. van Goudriaen mitte tymeringe, boven tgasthuys tot Schoenhoven en beneden Dirck Pietersz Boon en Arien Henricxz Brouwer.

ORA Rotterdam (inv no 303 fol 25 no 20 dd 14-9-1630, Notaris Gerrit van der Hout) Gijsbert Fransz, Leonart Verboom (Man van Elsken Frans van Polanen), Cornelis Waerts (man van Beatrix Frans) en Jasper Waerts (man van Macheltgen Frans), mede namens Robbert Aerts (Man van Geertje Franse) en Adriaen Dircx (Man van Maertge Frans van Polanen), en gemachtigd door Cornelis Huyberts, coorncoper te Vianen, op 26 augustus 1630 voor notaris Antony de Ridder hebben geprocedeerd met de kinderen en erfgenamen van Jan ‘t Hooft betreffende de uitkoop van de boedel van Huibertgen Willems. Volgens haar testament voor notaris Abcoude zal 156 gulden moeten worden uitgekeerd aan elk van de kinderen van Jan ‘t Hooft en hun vrouwen. De boedel van Lijsbeth Staet, vrouw van Cornelis Huyberts is ingevolge haar testament gescheiden en gedeeld. Andries Jans, Hendrik Jans en Willem Aryens verklaren hiermede bekend te zijn.

ONA Rotterdam (nots Jacobus Delphius inv no 366 fol 324/674 dd 24-3-1643) Gerrit Jacobs van Musscher (schoonzoon van haar zus), gemachtigd door Marichgen Fransdr, weduwe van Adrijaen Dircx, schepen en brouwer te Viaenen, verkoopt aan Cornelis Jans Cogel, huistimmerman, man van Magdaleentgen de Cooninck, een huis aan de westzijde van de Oude Kerckstraet, genaamd "den Bonten Hont", belast met een waarborg voor het huis van Leendert de Jongen, gekocht van Cornelis Waerts, op het Steijger en genaamd "de Maeckelaer", ook de rente van het huis ten behoeve van het leprooshuijs, en verder voor 3700 gulden.. Hij mag geen brood bakken zolang Johannes Waerts in de Kerckstraet bakt. Belendingen: ten noorden Areaentgen Conincx en ten zuiden Johannes Waerts.

ONA Rotterdam (inv no 455 nots Leonard van Zijl akte 232 fol 585ff dd 7-12-1649) Elsgen Franssen van Polanen, weduwe van Leonard Verboom, wonend in de Nieuwpoort, maakt haar testament. Als erfgenamen worden benoemd haar 4 zoons en haar dochter, elk voor 1/5e deel, t.w.: mr Franchois Verboom, baljuw, schout; Jacob -(kapitein van de Burgerij), Leonard -, Pieter -en Maria Verboom. De laatste is vrouw van Hubregt van Lockhorst, van haar deel zullen eerdere kosten -volgens opgave van Elsgen- afgetrokken worden. Er zijn bepalingen voor kinderen of kindskinderen (m.n. die van Maria) indien een van hen eerder is overleden; en ingeval Maria kinderloos overleden zal zijn . De 4 zonen worden benoemd tot voogden en administrateurs.

ONA Rotterdam (nots Gerrit van der Hout inv no 318 no 4 fol 7 dd 9-10-1654) Jan Hendricxsz Rotshouck, voor 1/4e part, Franchoys Wildemans voor 1/4e part, Jacob Paets voor 4/12e part, namens Dirck Verboom voor 1/12e part, participanten in de brouwerije van De Haen, bekennen 12.000 gulden schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Vincent Paets en Willemken Harmans van der Vult, wegens geleende gelden, van Jacob Paets, als voogd van de weeskinderen d.d. 6 oktober j.l. ontvangen. Jan Hendricxsz Rotshouck stelt zich borg voor Franchoys Wildemans, evenals Wildemans zelf, die machtiging heeft van Maertge Frans van Polanen, weduwe van Adriaen Dircxsz de Wildemans, gepasseerd voor notaris Gerrit Adriaensz van Leent te Vyaenen.

ONA Rotterdam (inv no 514, nots Vitus Mustelius Woutersz, akte 602, fol 682ff, dd 13-12-1661) Elsjen Francen van Polanen, weduwe van Leonard Willemsz Verboom, in zijn leven lakencooper, legateert gelden uit verkochte goederen aan haar stiefdochter Maria Verboom, getrouwd geweest met haar schoonzoon Hubrecht van Lockhorst; zij benoemt tot erfgenaam haar kinderen Franchois Verboom, Jacob Verboom, genoemde Maria Verboom, Leonard Verboom en de nagelaten kinderen van haar overleden zoon Pieter Verboom; zij neemt een bepaling op betreffende Maria Verboom, die zij de rente vermaakt van haar huis en erf aan de zuidzijde van de Leeuwelaen, waar momenteel Joosje Jasons in woont. Zij benoemt tot voogden over haar dochter Maria Verboom en administrateurs over haar goederen haar zoons Franchois, Jacob en Leonard Verboom.

ONA Rotterdam (inv no 567 nots Hartman de Custer akte 140 fol 363 ff dd 22-2-1664) Geertje Franse van Polanen, ziekelijk, weduwe en boedelhoudster van Robberecht Aertsz, in zijn leven wagemaker, wonend te Chaerlois, benoemt tot erfgenaam Aerjaentje Robberechts, haar testatrices dochter en vrouw van Dirck Cornelisz van der Speuye, secretaris in Chaerlois, met een bepaling ten aanzien van de kinderen van Art Robberechtsz, haar testatrices overleden zoon en de kinderen van Willem Robberechtsz, mede haar overleden zoon. Tevens benoemt testatrice de voornoemde kinderen tot erfgenaam. Tot voogd benoemt testatrice Staets Dercks van Jaesvelt, Schout te Pendrech en Leendert Simonsz Pors, wonend te Chaerlois.

Huwelijksakte voor schepenen Rotterdam dd 17 maart 1576: Den voorseijden dage compareerden voor Burgermeesteren deser Stede Frans Jansz pontgaerder ende Maritgen Aertsdr. huijsvrouw uijt Goudriaen ende verclaerden dat sij bij weten wille ende consent van haer vader moeder ten weerz. In den echte. state waren getreden ende dat sij dyen volgende ende naer vermogen ‘d ordonnantie ende publicatie bij den magistraten deser stede gemaeckt daer in begeerden te continueren ende over sulcx sijn sij volgens de selve ordonnerende heur voorscreven burgers daer inne bevestigt ende geconfirmeert actum als boven. (Het huwelijk vond dus ‘oor 1576 plaats).


Huwt Rotterdam Stadstrouw 17-3-1576

9.847   Marritgen Aerts PIETERS

FamilienaamIndex 9.847Vader 19.694Moeder 19.695

Geboren Goudriaan ca. 1545
Overleden na 1610

Zelfstandig werkzaam als pontgaarder (1601-10). Online wordt wel gesuggereerd dat zij een dochter is van Aert Roelofs Mulert uit Genemuiden, met een paar eeuwen voorgeslacht in Overijssel. De Goudriaanse akten maken duidelijk dat dit uitgesloten is.

ONA Rotterdam (inv.nr. 3836 no 2 fol 4 dd 5-1-1602) Adriaen Jansz Banck, schipper, nu te Delffschehaeven, verklaart op verzoek van Gerrit van Backum, wonend in ‘s Graevenhaege, dat hij in 1595 in de Condaet in Spangien door enige coopluyden, waaronder ene Laurens Joosten van Amsterdam, bevracht is geweest met bastarden. Deze bastarden zijn vervolgens na aankomst in Rotterdam geleverd aan Frans Jansz, maeckelaer. (Niet afgemaakt.)

ONA Rotterdam (29a fol 89 dd 25-10-1601) Maertgen Aertsdr pontgaertster, weduwe van Frans Jansz pontgaerder, machtigt Arent Fransz, haar zoon, om in het schip De Swarte Leeuw (…de 44 last) van Aelbert Reyndertsz, op te treden tegen andere reders en wethouders van Amsterdam, met name om het schip in de Maas te laten brengen. Tekent met een kruisje.

ONA Rotterdam (29a fol 114 dd 18-1-1602) Aelbert Reynertz, Maertgen Aertsdr, pontgaertster, Aert Fransz, Jan Olfertz overl schoonvader van Aelbert Reynertz, Hoorn, Jacob Meerhout notaris (1601) Hoorn; Aalbert verklaart dat betaald is door en overgedragen aan Marritgen en zoon fl 450 die Olfert zijn (AR) vader schuldig was en Marritgen hem had geleend.

ONA Rotterdam (9 fol 76 dd 13-11-1602) Marijtgen Aerts, weduwe van Frans Jansz, maeckelaer, transporteert aan Cornelis Jansz Hertichvelt te Briele 1500 gulden wegens aan Maerten Arentsz Blomert geleverd graan door Anthonis Cornelisz uit Delft plus 612 gulden uit hoofde van borgtocht wegens leverantie van 5 last rogge aan Cornelis Jansz, mangelaer te Goude door Jan Jansz Schot, schipper.

ONA Rotterdam (46 fol 177 dd 22-12-1604) Op verzoek van Jan Jansz Schot, schipper, wordt een verklaring afgelegd door Peter Gerritsz, 52, schipper; Dirck Mullem Steyger; de weduwe van Frans Jansz, maeckelaer; Cornelis Mangelaer te Gouda; Jan Tunisz, schipper te Amsterdam; pothuys genaamt den Engel; Steyger; Verklaring over een kwestie van borgtocht

ONA Rotterdam (25 fol 383 dd 28-8-1607) Lenert Willemsz Verboom, die optreedt namens zijn stiefmoeder Marritgen Aerts, en Aelbert Reynertsz, wonend te Amsterdam stemmen erin toe dat het geschil over een obligatie van 200 gulden, die eerstgenoemden aan Aelbert Reynertsz hebben verstrekt, de eerstvolgende rechtsdag zal worden afgedaan, zonder hoger beroep.

ONA Rotterdam (26 fol 407 dd 2-6-1610) Marritgen Aerts, weduwe van Frans Jansz, maeckelaer, draagt over aan Cornelis Weerts, backer, haar schoonzoon, 2 jaar huishuur van de helft van hun huis in ‘t Oostvierendeel op de zuidzijde aan de Hoochstraet, in gebruik bij Lijsbet Claes en Geertgen Claes, beiden ongehuwd, en gelden uit de boedel van Jan Jansz, backer, in mindering van de borgtocht van 170 gulden, waarvoor Cornelis Weerts zich voor haar ten behoeve van Cornelis Opmeer borg had gesteld.


Zij huwt (2)

Willem Quirijn VERBOON

FamilienaamIndex

Overleden Rotterdam b30-6-1603

Koopman (1588), vroetschap, capiteyn en sergeant van de schutterij van de stad (1590). Vader uit een eerder huwelijk van Leonard Verboon (*ca. 1581, is 26 als hij in 1607 optreedt als getuige in een notariële akte), huwt Rotterdam NG 1-12-1602 Elsken Frans van Plain.

Kinderen

 1. Macheltgen Fransdr van Polanen (+Rotterdam voor 3-8-1651), huwt Jasper Waerts
 2. Beatrix Zie 4.923
 3. Elsken Frans van Polanen (ook Plain) (*Rotterdam 1582 bRotterdam 12-10-1664), h huwt Rotterdam NG (ot 17-11) 1-12-1602 Leonard Verboon (*ca. 1581 +Rotterdam bRotterdam 12-4-1648), lakenkoper. Bij huwelijk jongman en jongedochter, maar Maria wordt aangeduid in 1661 als stiefdochter. Transcriptiefoutje? Waarschijnlijk Remonstrants: doop kinderen niet in NG Rotterdam aangetroffen.
 4. Kinderen
  1. Maria, huwt Rotterdam NG (ot 13-5) 29-5-1646 Huijbrecht van Lockhorst (+na 1649, voor 1661)
  2. Franchois, advocaet voor den hove van Hollant (1635), baljuw, schout (1649), huwt Rotterdam NG (ot 11-11) 24-11-1635 Barbara Huijbrecht Verboom, weduwe Niclaes Harwijck
  3. Jacob, kapitein van de Burgerij, huwt Rotterdam (schepenen) 9-9-1635 Niesken Huijgen Verboom
  4. Leonard, huwt Rotterdam NG (ot 12-5) 28-5-1645 Cijntgen Adriaens Verhaven, ouders van o.a. Elsje (dR Rotterdam 27-10-1652)
  5. Pieter (bRotterdam 1-1-1651), huwt Rotterdam NG 21-8-1644 Cornelia Pijl, hadden kinderen)
  6. N., kind van Leendert Willemsz Verboon, vermeld als begraven tussen 23 en 30-9-1623
  7. N., kind van Leendert Willemsz Verboon, vermeld als overleden weeskamer (inv no 169) 10-8-1625.
 5. Geertje Franse van Polanen (+Rotterdam na 22-2-1664), huwt Robberecht Aertsz (+voor 1664), wagenmaker te Charlois
 6. Kinderen
  1. Aerjaentje Robberechts, huwt Dirck Cornelisz van der Speuye, secretaris in Charlois
 7. Maritgjen (+na 9-10-1654), huwt Adriaen Dircxzs de Wildemans (+voor 24-12-1643), brouwer en schepen te Vianen.
 8. Kinderen
  1. Geertruijt de Wildemans
  2. Franchoijs de Wildemans (*ca.1630)
  3. Pieter Adriaensz de Wildemans (*ca.1633 +ca. 1657)
  4. Maria Wildemans (*ca. 1637 +voor 1687)
 9. Cornelia Franszdr (+Rotterdam voor 7-9-1625)
 10. Arent Fransz van Polanen; vermeld 1601; huwt (1) vermoedelijk Rotterdam NG 30-11-1597 Maritgen Andries; huwt (2) vermoedelijk Rotterdam NG (ot 6-8) 20-8-1600 Trijntgen Reijniers weduwe van Marcus Volckers van Hooren; huwt vermoedelijk (3) Rotterdam NG (ot 19-1) 20-2-1603 Trintgen Simons weduwe van Dirick Willems
 11. Gijsbert

TerugBegin van generatie


9.872   Gillis Jacobs QUEBORN

FamilienaamIndex 9.872Vader 19.744Moeder 19.745

Geboren ca. 1550
Overleden Breda na 19-12-1592

Lantaarnmaker.

Poorterboek Breda 1578-1600: niet aangetroffen. Het is echter denkbaar dat Gillis een stuk ouder was dan ik veronderstel (zeg, geboren voor 1520). Dan zou hij goed deze man kunnen zijn: Poorterboek Breda 1534-1632 (p. 30 dd 31-10-1539) Gielis Jacopssen, tymmerman uit Waesschot bij Ghent (= Waarschoot).

ORA Breda (487 dd 5-9-1585 fol 77v-78) Anna Cornelis Doens met Gielis Cornelis Queborn lantaernmaecker haar man verkoopt aan Stendel Joost van Ghese(?)dochter weduwe Cornelis Henrick Beijkens haar derde deel in fl 31.5.0 die nog geheven worden van een jaarrente van fl 50.

ORA Breda (493 dd 18-9-1592 fol 151rv) Christiaen Adriaen Dirvenzoon wonend in (Princen) Hage, debet aan Adriaen Henrick Dirvenzoon secretaris tot Hage en Jan Jan Mathijs Dirven, beiden als naaste vrienden en tot behoef van Anneke, Cornelisje, Aleijda, en Baetken, Gielis Jacop Queborns kinderen, waar de moeder van was wijlen Anneke Cornelis Doensdr, fl 108.0.0 voor geleend geld. De rente bedraagt 8%. (Marge: Anneke is getrouwd met Jan Jansz van …vel en laat zich nu uitkopen voor fl 25) (Marge: Aleijda, nu huisvrouw Jan Jansz van Overbeeck, en de voogd van Cormelis, verklaart dat de resterende fl 75 is voldaan, 18-9-1602.)

ONA Rotterdam, 13-3 en 22-3-1623 Cornelis Gielisse Queborre en Pieter Jacobsz, schrijnwerkers, voogden van de twee nagelaten kinderen van Pieter Anthonisz, kousmaker, en zijn weduwe Jannitgen Jacobsdr, ‘hun cosijn’ volgens testament van 6-12-1616.


Huwt (1) ca. 1575

9.873   Annetje Cornelis DOENS

FamilienaamIndex 9.873Vader 19.746Moeder 19.747

Geboren ca. 1550
Overleden Breda tussen 1585 en 1592

Weeskamer Breda (inv no 384) Anneken Cornelis Doenssen vrouw van Gielis Jacops van Queborn 1593-1606, met rekening 1592-3, 1 omslag


Huwt (2) Breda 1-12-1592 (ot Amsterdam 15-12)

Eva KARSTENS

FamilienaamIndex

Geboren Antwerpen 1559

Bij huwelijk is zij ‘omtrent’33, wonend in de Ness ‘ten anderen zijde’ te Amsterdam; beiden tekenen met handmerken; hij is ‘Lanteernmaker’.

Kinderen

 1. Cornelis Zie 4.936
 2. Annetje
 3. Aaltje
 4. Lijsbeth (+voor 1592)
 5. Bette (Baethen, Bernaerde) (dRK Breda 6-10-1588 +tussen 1592 en 1602), doopgetuigen Johannes Cornelii, Gertruda Mansdeals Boonen
 6. (uit 2) Jacob, vermeld ONA Rotterdam 4-1-1634 (Jacob Gilliss Queborre, huystimmerman, koopt huis aan de Oostwagenstraet)

TerugBegin van generatie


9.874   Jacob Pietersz van den BOSCH

FamilienaamIndex 9.874 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Rotterdam b(Kerkmeesters) 21-12-1613

Boogmaker of schrijnwerker (1602, 1626), woonde in de Staelen Booch aan het Kerkhof (Notarieel Archief 1626, boedelscheiding), had ook een huis aan de Loevenhaven (vermeld NA 1614). Testament (1614) nog niet teruggevonden; moet een moeder en stiefmoeder vermelden, een zesdeling van de erfenis en vruchtgebruik voor dochter Neeltje na overlijden stiefmoeder. Dat laatste wordt in 1626 door de erven omgezet in een jaarlijkse betaling van 100 gulden en vruchtgebruik van enkele goederen.

Wel aangetroffen: ONA Rotterdam (nots Willem Jacobsz inv no 55 fol 21 dd 13-1-1614) Pieter Jacobsz, schrijnwerker, en zijn vrouw Baertgen Maertensdr, zij ziek en te bedde, wonend in de Molensteege; mutueel testament met legaten van Cfl 200 voor de (beide) na te laten kinderen bij huwelijk of volwassenheid.

Lid Oud-Vlaamse gemeente (Doopsgezinden), net als zijn kinderen.

Hypothese: mogelijk afkomstig uit Geertruidenberg. ONA Rotterdam (inv.nr. 3 no 263 fol 346 dd 6-2-1592) Haesken Vermoelen, weduwe van Aerien Anthoenisz de Garst en Truijken of Truijtgen Aeriensdr, geassisteert met hun swaeger Jacop Pietersz als man van Eva Adriaensdr, allen van Geertruijdenberge, nu wonend te Rotterdam, en dezelve Jacop Pietersz, optredend voor ‘t weeskind van Neeltgen Adriaensdr, en voor Wouter Adriaensz, respectievelijk zuster en broer van zijn vrouw, machtigen Nicolaes van den Corput, procureur te Dordrecht om voor hen voor het gerecht aldaar op te treden.

ONA Rotterdam (inv no 9 no 22 fol 57 dd 7-11-1602) Jacob Pietersz schrijnwerker en poorter te Rotterdam, toekomstig bruidegom, en Neeltgen Jacobsdr, bruid, met Claes Joosten als voogd; (dit alles doorgehaald, daarna begint de tekst opnieuw op p 58); huwelijkse voorwaarden: er is geen gemeenschap van goederen anders dan voor de lasten en winsten uit en na sluiting van dit huwelijk; evenmin erfaanspraak op bezit voor dit huwelijk (p 59); ieders erfgenamen kunnen voor de helft aanspraak maken op de nalatenschap uit dit huwelijk; de overlevende partner behoudt alle voor het huwelijk reeds in bezit zijnde boedel. (p 60) Getekend door Jacob Pietersz en Claes Joosten zelf; Neeltje zet een groot kruis.

ONA Rotterdam (inv 54 no 160 fol 370 dd 24-4-1613, notaris Willem Jacobsz.) Wouter Philipsz, coppedrager, en zijn vrouw Maritgen Jacobsdr, Leuvehaven: mutueel testament.

ONA Rotterdam (inv no 18 no 103 fol 332 dd 28-12-1613) Neeltgen Jacobsdr, ca. 19 jr, nagelaten dochter van Jacob Pietersz, boochmaecker en schrijnwercker, benoemt als zij zonder kinderen komt te overlijden haar broers en zusters van vaderszijde tot erfgenaam; zij zijn gehouden aan haar naaste familie van moederszijde 50 gulden te vermaken.

ONA Rotterdam (inv 56 no 102 fol 288 dd 25-11-1617, notaris Willem Jacobsz.) Wouter Philipsz, weduwnaar van Maritgen Jacobsdr, coppedrayer aan de Lovenhaven, en zijn vrouw Pietertgen Pietersdr benoemen elkaar wederzijds en hun kinderen tot erfgenamen.

ONA Rotterdam (inv no 64 no 84 fol 264 dd 16-12-1626) Neeltgen Jacobsdr, dochter van wijlen Jacob Pietersz, booch maecker of schrijn wercker verklaart dat tussen Wouter Philpsz Coppedrayer, weduwnaar van wijlen haar zuster Maritgen Jacobsdr, samen met haar broers: Pieter Jacobsz, schrijnwercker en Hendrick Jacobsz de Veth, schrijnwercker en haar zwager: Cornelis Gillisz van Queborne of Cornelis Gillisz van Queborre man van Hester Jacobsdr, allen mede - erfgenamen voor 4/6 deel van haar vader Jacob Pietersz, schrijnwercker gewoond hebbend aan het Kerckhoff in de Staelen Booch te ener zijde en Bavo Claesz als voogd van comparante, en haar zuster Machteltgen Jacobsdr geassisteerd door haar gekozen voogd Hendrick Jacobsz, schrijnwercker mede- erfgenamen voor 2/6 deel van Jacob Pietersz te anderer zijde bij contract gemaakt t.o.v. Jan Leenertsz Schoutten notaris, op 17.06.1614 waren overeengekomen dat in plaats van het vruchtgebruik dat aan Neeltgen Jacobsdr haar stiefmoeder bij testament van haar vader Jacob Pietersz gemaakt t.o.v. Gerrit Jansz van Woerden, notaris was toegekend, aan haar, Neeltgen Jacobsdr, zouden betalen een jaarlijks bedrag van 100 gulden haar leven lang, en dat zij daar tegenover bezit hebben genomen van alle goederen die genoemde Neeltgen Jacobsdr toekwamen onder belofte dat zij het deel van deze goederen dat comparante en haar zuster Machteltgen Jacobsdr competeerde aan haar zouden restitueren zodra genoemde Neeltgen Jacobsdr zou zijn overleden; dat dit laatste intussen is geschied en dat genoemde Cornelis Gillisz en Pieter Jacobsz aan hun verplichtingen hebben voldaan, maar dat Wouter Philpsz Coppedrayer door kwaad avontuur en ongeluk niet daar toe in staat is; dat zij comparante mitsdien belooft van Wouter Philpsz Coppedrayer niets te eisen, maar zich wel het recht voorbehoudt haar eis alsnog geldig te maken zodra Wouter Philpsz in staat is daaraan geheel of gedeeltelijk te voldoen. De akte is opgemaakt ten huize van Cornelis Gillisz in de Lamsteege

ONA Rotterdam (inv 66 no 34 fo 84 dd 6-4-1628, notaris Willem Jacobsz.) Pieter Jacobsz van den Bos, schrijnwercker, en zijn vrouw Leentgen Cornelisdr; bevestiging van hun testament van 20.01.1628, met toevoeging van bepalingen betreffende de kosten van onderhoud van hun twee nakinderen

ONA Rotterdam (inv 184 no 295 fol 523, notaris Jacob Cornelisz van der Swan dd 14-9-1631) Maertgen Andriesdr, weduwe van Jan Jacobsz, stadtslootmaecker, geassisteerd door Antony Dircxz, silversmit, komen wegens de onvolkomenheid van de helft van twee obligaties, de een van 300 gld. ten laste van Jan Andriesz, haar broer, de ander van 50 gld. ten laste van Pouwels Andriesz, haar andere broer, overeen met (1) Hester Jansz, dochter van Jan Jacobsz, weduwe van Henrick Jacobsz de Vett, voor een vierde part erfgenaam van de helft van de twee obligaties; (2) Jan Jacobsz de Bleysier voor het tweede vierde part; (3) Jan Ysreaelsz van Halmael en (4) Joost Govertsz van der Woest, beiden getrouwd met een dochter van Pieter Jansz de Bleysier, voor het derde en vierde part en (5) Dirck Cornelisz Bestemaetgen namens Elisabeth Cornelisdr, Sara Cornelisdr en Jaepken Cornelisdr, zijn zusters, en Jacob Cornelisz, zijn broer, dat alle obligaties, zowel van hun ouders als onderling, teniet gedaan zullen worden, maar dat de erfgenamen na de dood van genoemde Maertgen Andries 275 gld. zullen ontvangen.

ONA Rotterdam (inv 333 no 263 fol 560 dd 3-11-1645, notaris Arent van der Graeff) Willem Virulij en zijn vrouw Jannetje Machielsdr benoemen elkaar tot wederzijds erfgenaam. Zij verklaren dat hun 3 gehuwde kinderen, Willem Virulij de Jonge, Marian Virulij, gehuwd met Jacob Koert, en Rebecca Virulij, gehuwd met Abraham Heijndricxsz Bos een uitzet hebben gehad en willen dat hun gehuwde zoon Michiel Virulij 300 gulden krijgt. Zij bepalen ook dat hun dochters Cornelia en Abigael elk 500 gulden krijgen als zij nog ongehuwd zijn bij het overlijden van hen beiden. Hun dochter Ragel zal om bijzondere redenen 1600 gulden krijgen.

ONA Rotterdam (inv 333 no 267 fol 572 dd 5-11-1645, notaris Arent van der Graeff) Abraham Heijndricxsz Bos, bontwercker, en zijn vrouw Rebecca Willemsdr Virulij benoemen elkaar tot wederzijds erfgenaam

ONA Rotterdam (inv 241 no 102 fol 166 dd 29-8-1646, notaris Jacob Duyfhuysen jr) Niclaes Duchemin, coopman, lasthebber van Pierre Formant, coopman te Parijs, eigenaar van 4.106 sable puncten, verklaart op verzoek van Abram Henricxz Bos, peltier, dat hij 170 gld. heeft terugbetaald over de inkoop van pelterijen en onkosten die daarmee gepaard gingen, o.a. de kosten voor gasten van kapiteins die in dienst waren van de Nieuwe Cruysers die alhier de Mase uitvoeren.

ONA Rotterdam (inv 455 no 166 fol 450 dd 29-8-1648, notaris Leonard van Zijl) Hester Jansdr, weduwe van Henrick Jacobsz de Veth, wonend op de Corte Delfsevaert, benoemt haar zoons Jacob Henricxsz -, Willem Henricxsz -, Pieter Henricxsz -, en Abram Hendricxsz de Veth en het kind van zoon Jan Henricxsz tot erfgenamen, elk voor 1/5e deel. Zoon Jan krijgt het levenslange vruchtgebruik ipv de legitieme portie. Indien deze hiermee niet instemt, dan betalen zijn broers hem de legitieme portie. Jan heeft een kind van/met Ariaentge Sieren. In kantlijn is vermeld dat acte is herroepen en vervangen door nieuw testament d.d. 11-04-1651.

ONA Rotterdam (inv 447 no 13 fol 17 dd 11-4-1651, notaris Leonard van Zijl) Jan Henricxsz de Vet, timmerman, wonend op de Visschersdijck, met het uithangbord “het onvolmaakte huis”, bekent aan zijn moeder Hester Jans, weduwe van Henrick Jacobsz de Vet, 600 gulden schuldig te zijn. Over interest en aflossing zijn gedetailleerde afspraken gemaakt. (Doorgehaald, in de marge is een akte van 27 juli 1651 opgenomen:) Hester Jans, weduwe van Henrick Jacobsz, bekent dat Jan Henricxsz de Vet, haar zoon, een onderhandse akte heeft getekend voor de schuld die hiervoor is beschreven. Bovenstaande akte is derhalve met drie strepen doorgehaald.

ONA Rotterdam (Adriaen van Aller, inv no 602 akte 8 fol 26ff dd 6-8-1660) Willem Tijmensz Jerusalem, naeldemaker, jongman, en Hester Jans Vergeer, jongedochter, testeren en maken voorwaarden voor hun a.s. huwelijk. Willem wordt bijgestaan door zijn ouders Tijmen Cornelis Jerusalem, meester-cleermaker, en Janneken Cornelis. Hester wordt bijgestaan door haar 3 voogden Jacob Pieters van den Bos, meester-schrijnwercker, Jacob Queborn, coopman, en Heijnrick Thijsz Wibeeck, meester-schrijnwercker, haar oom, en Tanneken Heijnricx Makoly, haar moeije. De inventaris van de goederen van de bruid bevindt zich op de weeskamer en wordt goedgekeurd door de bruidegom. Winst, verlies en erfenis zullen gemeen zijn.

ONA Rotterdam (inv 243 no 56 fol 96 dd 11-11-1667, notaris Jacob Duyfhuysen jr) Willem Henricks Bos, contrarolleur te Harderwijck, Abram Henricks Bos, bontwercker, Hendrick de Vet en Ermtge Jacobs de Vet, Pieter de Comber, man van Maria Jacobs de Vet, wonend te Aerdenbergh hebben uit handen van Jacob Jansen de Jongh Alleen (of Alheen) en Jacob Pietersen van den Bos, schrijnwercker, 846 gulden ontvangen. Deze laatste 2 zijn executeurs van het testament van Jaeptge Pieters. Het testament is op 28-12-1661 gepasseerd voor notaris Johannes Ranck te Delft. Deze 846 gulden is hun portie uit een legaat van 7.000 gulden, waarvan wijlen Pieternella Michiels, weduwe van Pieter Hendricks de Vet het vruchtgebruik had. Hendrick, Ermtge en Maria de Vet, zijn de kinderen van Jacob Heindricks de Vet.

ONA Rotterdam (inv 462 no 14 fol 32 dd 8-5-1670, notaris Leonard van Zijl) Matthijs van Rossum geeft een rentebrief van 1200 gulden, ten laste van het gemene land, betaald wordend op het kantoor van de ontvanger Johan Timmers, en ten profijte van Hester Jans, weduwe van Hendrick Jacobsz de Veth, aan Jacob Pietersz van den Bosch. Hij had vanaf 22/05/1662 het bewind over de akte, maar dat is nu overgegeven aan van den Bosch. Bijgaand de akte van 22/05/1662 gepasseerd voor notaris Adriaen van Aller door Petronella Michiels van der Leest, laatst weduwe van Pieter Heijndricksz de Vet, die een broer was van Abram Heijndricksz de Vet, die vruchtgebruiker is en zijn kinderen erfgenamen van de rentebrief. Ze verklaart dat haar man heeft bepaald dat de rentebrief aan van Rossum gegeven moest worden, hetgeen gebeurd is. Volgt een akte van 08/05/1670, waarin van Rossum wegens zijn ouderdom en gezondheid de brief aan Jacob Pietersz van den Bosch doorgeeft.

Indien de familie uit Geertruidenberg kwam (op basis van naamgeving kinderen niet waarschijnlijk), zijn de volgende akten relevant:

ORA Geertruidenberg (13 fol 57v dd 31-12-1587) Akte van overdracht door Haesken Vermoelen, weduwe van Adriaen Anthoniss. de Gast, voor de helft, en haar zoon Wouter Adriaens de Gast, Jacop Pieterss., als man van Eva Adriaen Thoniss. de Gast, Truijken Adriaen Thoniss. de Gast, voor henzelf en namens Jacop Corneliss., zoon van Neeltken Adriaen Thoniss. de Gast, voor de andere helft, aan Michiel Adriaenss. Spranger, van een huis en erf, gelegen aende dortsche poirte, te Geertruidenberg. Oost: de straat, zuid: Willem Smeeblock, noord: der stadt wachthuijs en strekkende van de straat westwaarts tot de borrieweg van Andries Jaspers en Cornelis Zegers de jonge. (Idem fol 58) Akte van schuldbekentenis door Michiel Adriaenss. Spranger aan Haesken Vermoelen, weduwe van Adriaen Anthoniss. de Gast, haar zoon Wouter Adriaens de Gast, Jacop Pieterss., als man van Eva Adriaen Thoniss. de Gast, Truijken Adriaen Thoniss. de Gast, voor henzelf en namens Jacop Corneliss., zoon van Neeltken Adriaen Thoniss. de Gast, van 1032 karolus gulden vanwege verschuldigde restant-kooppenningen voor een huis en erf, en waarvoor Adriaen Adriaen Spranger zich borg stelt.

ORA Geertruidenberg (10 los vel na 104v dd 29-7-1585) Akte waarbij Adriaen Anthonis de Gast zich borg stelt voor Dirck de Bie en Gielis Peters van Besoijen, vanwege dat zij hun paarden niet zullen verkopen.

ORA Geertruidenberg (18 fol 98v dd 26-3-1604) Akte van overdracht door Jacob Pietersz. van Rotterdam aan Willem Peetersz. Pepercoren, bierdrager, van een huis en twee daarachter gelegen soldatenshuisjes, grond, erf en toebehoren, gelegen aende vischmerct oft affslach, te Geertruidenberg. Oost: het huis en erf van de erfgenamen van Marie Ghijb Aerts, west: het huis en erf van Aert Thonisz. van Besoijen, zuid: de straat en noord: achter strekkende tot het huis van Hilleken Tengieters en een gezamenlijke borrieweg met Dierck Ghijsels en Aert Thonisz. tot de stadswallen. (Idem fo 98v) Akte van schuldbekentenis door Willem Peetersz. Pepercoren, bierdrager, aan Jacob Pietersz. van Rotterdam van 1425 rijnsgulden vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis c.a. en waarvoor Wouter Adriaensz. de Ghast en Jan Henricxz., alias Cleyn hansken, bierdrager, zich borg stellen.236

Weeskamer Rotterdam (1112 584/374 25-1-1608) Jacob Pietersz. schrijnwercker (ov voor mrt. 1615) en Neeltgen Hendricxdr. (ov) (zns. Pieter en Henrick doen rek. i. p. v. vader, 1615); Kind: Machtelt geb. ca. 1587/88 (afrek. 1615), zie nr. 1096

Weeskamer Rotterdam (1096 584/329 2-2-1607 en 333 2-2-1607) Jacob Pietersz. Schrijnwercker en Neeltgen Henricxdr. (ov) (vgdn.: Thielman Adriaensz. en Wouter Philipsz. (X Maritgen Jacobsdr.)) zie nr. 1038, 1046, 1085. Kinderen: Henrick, geb. ca. 1584 (X nn. 1606, afrek. 1607), Esther (X Cornelis Gillisz. blickwercker, beiden geb. ca. 1585, afrek. 1607)

Weeskamer Rotterdam (1085 584/289 10-12-1605) Jacob Pietersz. Schrijnwercker en Neeltgen Henricxdr. (ov) (vgdn.: de vader en Thielman Adriaensz.). a) legaat van oude moeye Neeltgen Pietersdr. zie nr. 1038, 1046. Kinderen: Pieter, geb. ca. 1581 (X nn. 1606), Maritgen (X Wouter Philipsz., 1607), Hendrick (onmond. 1605), Machteltgen (id.) a), Esther (id.)

Weeskamer Rotterdam (1046 584/103 6-4-1598 en 109 12-11-1604) Jacob Pietersz. Schrijnwercker em Neeltgen Hendricxdr. (ov) (vgd. Dirck Henricksz. cleermaker is ov, wed. Pieryne Jansdr.) zie nr. 1038, 1085, 1096. Kinderen: Maritgen (X Wouter Philipsz. 1595), Pieter, Henrick, Machtelt, Ester.

Weeskamer Rotterdam (1038 584/75 24-9-1593 en 81 24-1-1597) Jacob Pietersz. schrijnwercker in De Booch op ‘t kerkhof en Neeltgen Henricksdr. (ov) (vgdn.: Thielman Adriaensz. en Dirck Henricksz. cleermaker); kn. erven van oude moeye Neeltgen Pietersdr. voor 1/4. Kinderen: weeskinderen, o. a.: Machteltgen, Maritgen (X Wouter Philipsz., 1595), zie nr. 1046, 1085,1096.

Weesboeken Rotterdam (archief 1017 inv 584/1 dd 17-5-1593) Anthonis Pietersz., Cleermaker; Baeltgen Henricxdr. (vgdn.: Jacob Pietersz. schrijnwercker en Pieter Henricxz. in Pernis (br.: Dirck Henricxz. cleermaker)); kinderen erven van Adriaen Henricxz. op Delfshaven en Neeltgen Pietersdr., oude moeye tot Rtd.

Weeskamer Rotterdam (inv 1756 no 595/201 dd 27-3-1615 verticht: 19-7-1602) Jacob Pietersz. schrijnwercker of boochmaecker; huwt (1) Neeltgen Henricxdr. (ov); huwt (2) Maritgen Galeynsdr. (vgdn.: Bavo Claesz. en Henrick Jansz. cleermaker); huwt (3) Neeltgen Jacobsdr., die vlgs. het test. van Jacob Pietersz. boochmaecker (nots. Gerrit Jacobsz. van Wourden, 11-6-1605) haar leven lang in het huis De Stalen Booch aan het kerkhof kan blijven wonen. Op 9-9-1640 vgd.: Cornelis Gillisz. Oueboon met Jacob Henricxz. schrijnwercker (zn. v. Henrick Jacobsz.). Zie nrs. 1038, 1046, 1085, 1096, 1112. Kinderen: ex 1: Machtelt Jacobsdr.; Maritgen Jacobsdr. (X); Pieter Jacobsz. schrijnwercker (X) (overleden voor 9-9-1640, zijn weduwe Leentgen Cornelisdr.); Henrick Jacobsz. schrijnwercker (X); Esther Jacobsz. (X); ex 2: Neeltgen Jacobsdr. (onder voogdij); 1 kind N.N.. (overleden?)

Weeskamer Rotterdam, Jannitgen Jacobsdr (2109 601/107 30-1-1626 contr. uitkoop voor schepenen Rtd.: 29-3-1624) Pieter Anthonisz. cousmaecker (1e ov), man van Jannitgen Jacobsdr. (ov), zij huwt 2 Maurits Cornelisz. schoemaecker. (vgdn.: Cornelis Gillisz. Queborn, Gerrebrandt Jacobsz. cousmaecker en Pieter Jacobsz. schrijnwercker (5-6-1632 zijn weduwe Leentgen Cornelisdr.) verv. vgd.: Henrick Schaeck) Kinderen erven ook 1/6 part van de helft van de boedel van oom Pieter Henricxz. in Pernis. Aanwezig 5-6-1632 Elsgen Thonisdr., moeye won. Delfshaven. Kinderen: - Thoontgen Pietersdr. (X Abraham Woutersz., afrek. 23-5 en 7-11-1636); - Neeltgen Pietersdr. (X Olivier Jaspersz. glaesmaecker, afrek. 7-11-1636) Hij tekent Olivier Jaspersz. van Pamborch.

Weeskamer Rotterdam (2111 601/124 30-1-1626) Jacob Pietersz. Boochmaecker; Aangebracht door haar erfgenamen: Pieter Jacobsz. schrijnwercker en Cornelis Gillisz. Queborn als X Esther Jacobsdr., resp. broeder en zuster van Machteltgen. En nog als vgdn. over de kinderen van Henrick Jacobsz. (ov, X Esther Jansdr.) en over de minderjarige dochter van Jacob Pietersz., alsmede als vgdn. over de kinderen van Maritgen Jacobsdr. (ov, X Wouter Philpsz.). Kind:Machteltgen Jacobsdr. (ov, ongehuwd persoon)

Weeskamer Rotterdam (2351 603/392 5-6-1632 deling erfenis Machtelt wk. 31-1-1626) Henrick Jacobsz. schrijnwercker (ov), man van Esther Jansdr.. (vgdn.: Cornelis Gillisz. Queborn en (ov) Pieter Jacobsz. (oom vaz., wed. Leentgen Cornelisdr. met zoon Jacob Pietersz.)) Kinderen erven van moeye vaz. Machtelt Jacobsdr. (ov) en van oudoom Pieter Henricxz. in Pernis (ov) (andere erfgenamen Esther Jacobsdr. en de kinderen van Maritgen Jacobsdr., samen kinderen en kindskinderen van Neeltgen Henricxdr. (grootmoeder)); genoemd grootv. vaz. Jacob Pietersz. boochmaecker (ov). Leentgen Cornelisdr. compareert met Adriaen Pietersz. Groenrijs als haar gekozen vgd. Kinderen: - Jacob Henricksz., geb. ca. 1608 (uit voogdij en afrek. 17-10-1633; tekent Jacob Henricksen de Vet); Willem Henricksz., geb. ca. 1610 (uit voogdij en afrek. 2-7-1632; is X); Pieter Henricksz. schoenmaecker, geb. ca. 1615/16 (afrek. 10-3-1638, is X); Jan Henricksz., leeftijd nn. (afrek. 16-5-1642); Abraham Henricksz., geb. ca. 1618/19 (nu X, afrek. 16-5-1642)

Weeskamer Rotterdam (2551 605/253 24-4-1637) Jan Leendertsz. (ov), huwt Maritgen Ploenendr. (ov); zij huwt 2 Adriaen Thoenisz. (ov). (vgd.: Dirck Thonisz. (broer van Adriaen), tevens mede-erfgenaam van broer; medevoogd Cornelis GilIisz. van Queborre). Genoemd Neeltgen Dircxz. (nu ov) wed. van Thonis Adriaensz. cuijper. (grootouders). Kind: ex 1: Leendert Jansz. (nog minderjarig uit voogdij 6-5-1637)

Weeskamer Rotterdam (3047 611/18 4-4-1647 zie nr. 1756 zie nr. 1038, 1046, 1085) Jacob Pietersz. schrijnwercker (ov), huwde Maritgen Galeynsdr. (ov); (vgdn.: Jacob Hendricksz. de Vet schrijnwercker en Jan Woutersz. doosmaecker); genoemd de weduwe van Pieter Jacobsz. (= Leentge Cornelisdr.) en Cornelis Gerritsz. Queborn (oude vgd.), ook Pieter Hendricksz. de Vet. Kind: Neeltgen Jacobsdr. (ongehuwd ov)

Weeskamer Rotterdam ( 3272 614/246v 29-10-1650) Jan Woutersz. Vergeer (ov) huwt Annitgen Heyndricksdr. (ov); (vgdn.: Jacob Pietersz. van den Bosch schrijnwercker en Jacob Cornelisz. Queborn houtcramer) Genoemd Gillis Cornelisz. Queborn. Kinderen: weeskinderen: - Maria Jansdr. (gedeeltelijk uitbetaald); - Hester Jansdr. (op school); - Trijntgen Jansdr. (op school)

Weeskamer Rotterdam (3398 616/305 29-10-1652) Jan Woutersz. Vergeer (van der Geer) (ov) huwt Annitgen Hendricksdr. (ov); (vgdn.: Jacob Pietersz. van den Bosch schrijnwercker en Jacob Cornelisz. Queborn houtcramer). Genoemd Pieter Jacobsz. van den Bosch (winkelwaren), Gerrit Pietersz. van den Bosch (winkelwaren) en Pieter Hendricxz. de Vet (schoenmaecker). Kinderen: Maritgen Jansdr. (X Goossen Tonisz. van Daelen); Hendrick Jansz.; Tanneken Jansdr.; Trijntgen Jansdr.; Hester Jansdr.


Huwt (1)

9.875   Neeltgen HENDRIKS

FamilienaamIndex 9.875Vader 19.750Moeder 19.751

Overleden voor 1593


Huwt (2)

Maritgen GALEYNS

FamilienaamIndex


Huwt (3) Rotterdam (schepenen) 20-11-1602

Neeltje JACOBS

FamilienaamIndex

Geboren Rhoon
Begraven Rotterdam 12-4-1626

De overledene woonde ten huijsen van Jan Dammesz in de Lombertstraet. Overlijden (als weduwe Jacob Pieters) gemeld bij Weeskamer op die dag.

Kinderen

 1. (uit 1) Marritgen Jacobsz (bRotterdam 21-2-1615); huwt Rotterdam (Sch.) 14-5-1595 Wouter Philipsz, coppedrayer, jongman van Der Goude; hij huwt (2) Rotterdam (Sch.) 29-5-1617 Pietertgen Pieters, jongedochter van Wijck Te Duijrstede
 2. (uit 1) Pieter Jacobsz (*ca. 1581 +ca. 1632), schrijnwerker; samen met Cornelis Queborn voogd over twee nagelaten kinderen van wijlen Pieter Anthonisz hun cosijn (kousmaecker, wonende Nieuwstraet) bij Jannetge Jacobs (ONA Rotterdam inv no 84 no 218 fol 558 dd 13-3-1623); huwt (1) voor 1606 N.N.; huwt (2) voor 6-4-1628 Leentgen Cornelisdr (+na 27-1-1662); hieruit drie nakinderen. Vermoedelijk is Leentgen de “Aeltgen” Cornelis weduwe Cornelis Pietersz van De Blaec, die huwt Rotterdam (sch.) 25-3-1618 Pieter Jacobsen, weduwnaar in de Wijnstraat, schrienwerker
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Jacob Pietersz. van den Bosch (*1605), schrijnwerker, huwt Rotterdam (sch.) 21-2-1627 Neeltgen Cornelis Groenrijs
  2. (uit 1) Hendrick Pietersz. van den Bosch, huwt Rotterdam (sch) 27-2-1633 Trijntje Cornelis Groenrijs
  3. (uit 1) Jan Jr Pietersz. van den Bosch (+Rotterdam voor 28-5-1638), huwt N.N., ouders van minstens een kind
  4. (uit 1) Jan Sr Pietersz. van den Bosch, huwt Rotterdam (sch) 2-3-1640 Magdalena Jacobs van Blenckvliet, dochter van de Rotterdamse Oud-Vlaamse oudste Jacob Adriaansz. van Blenckvliet; huwt (2) Amsterdam (sch) 6-4-1645 Geertje Pieters Haringh
  5. (uit 2) Baertge Pieters van den Bosch, huwt Rotterdam (Sch.) 8-4-1670 Hendrick Dircksz. van der Helck, weduwnaar Maritgen Sanders van Vlierden; hij huwt (2) 30-7-1672 N.N.
  6. (uit 2) Sara Pieters van den Bosch (bRotterdam 1-7-1646)
  7. (uit 2) Neeltge Pietersdr. van den Bosch, huwt Jacob Omphaly (Omphalius) (+Amsterdam bNoorderkerk 2-7-1686)
 4. (uit 1) Hendrick Jacobsz de Veth (*ca. 1584 +1631), schrijnwerker, onmondig in 1605; huwt Rotterdam (sch.) 15-2-1606 Hester Jansz de Bleysier (dochter van Jan Jacobsz de Bleysier en Maertgen Andriesdr) (+ca. 1662)
 5. Kinderen
  1. Jacob Henricksz (*ca. 1608), tekent 1633 als Jacob Henricksen de Vet; huwt Rotterdam (sch.) 25-3-1636 Adriaentgen Abrahams (bRotterdam 4-3-1663)
  2. Willem Henricksz (*ca. 1610); geen huwelijk van aangetroffen; waarschijnlijk identiek aan Willem Henricks Bos, contrarolleur te Harderwijck
  3. Pieter Henricksz de Veth (*ca. 1615/16 bRotterdam 16-10-1661), schoenmaecker; huwt (1) Rotterdam (sch.) 25-10-1637 Pleuntgen Dircks; huwt (2) Rotterdam (sch. ot 4-12) 26-12-1659 Petronella Michiels van der Leest, weduwe Augustijn Vroloo te Rotterdam; zij huwt (3) Rotterdam (sch. ot 4-9) 21-9-1664 Jan Willemsz, weduwnaar van Elisabeth Jans uit Delfshaven
  4. Jan Henricksz de Veth (*ca. 1618 bRotterdam 4-11-1657), huwt (1) Ariaentge Sieren (bRotterdam 17-4-1650); zij hebben een dochter Hester (dNG Rotterdam 12-6-1648); hij huwt (2) Rotterdam (Sch. ot 14-7) 30-7-1651 Lijsbet Claes, jongedochter van Nieupoort)
  5. Abraham Henricksz (*ca. 1618/19)
 6. (uit 1) Hester Jacobs van den Bosch Zie 4.937
 7. (uit 1) Machteltgen (*ca. 1587), afrekening voogdij 1615
 8. (uit 2) Neeltgen (*ca 1594 bRotterdam 17-2-1647), kennelijk nooit gehuwd
 9. (uit 2) N., vermoedelijk al gestorven voor 1615
 10. (waarschijnlijk) N., huwt Jan Vergeer, vermeld 1660; mogelijk een van de kinderen 5-7
 11. (waarschijnlijk) N., huwt Heijnrick Thijsz Wibeeck, vermeld 1660; mogelijk een van de kinderen 5-7
 12. (mogelijk) N., huwt Tanneken Heijnricx Makoly (MacAulay), vermeld 1660 ; mogelijk een van de kinderen 5-7

TerugBegin van generatie


9.876   Godert Merten Claesz van ALPHEN

FamilienaamIndex 9.876Vader 19.752Moeder 19.753

Geboren Etten ca 1551
Overleden Breda 8-5-1592

Schoenmaker, later kruidenier. In 1575 ook brouwer. Volgens Rietstap (Patriciaat) gehuwd 7-9-1573; vrouw ‘Van den Voorbos’.

Poorter van Etten 4-3-1573: Godert Merten Cleyssen van Alffen, schoenmaker, met als borg Godert Janssen Booch

Godert Merten Claessen, borg voor Jacop Jan, cleermaecker te Roesendael, te Roesendael 6-2-1589

ORA Breda (inv 486 dd 20-2-1586 fol 124r) voogd van kinderen van Peter Willem Jansz

ORA Breda (inv 492 fol 91-92 dd 7-6-1591) gemachtigde van de weduwe van Jan Godschalcks van Megen, in een huurcontract.

ORA Breda (inv 477 fol 200 dd 16-6-1573) Rombout (oudvader) en Cornelis Peter Hagaerts voogden van Jenneke Adriaen Jan Aerts van den Voirtbosch verkopen aan Govert Merten Claes van Alfen en zijn vrouw Kathelijn Jan Aerts van den Voirtbosch een huis en erf waarin Kathelijn al een vijfde kindsdeel bezat.

ORA Breda (inv 479 fol 62 dd 19-4-1575) Godert Merten Claes van Alfen, brouwer te Breda, borg voor een schuld van fl. 55 van Peter Cornelis Goderts aan jonker Jannes van Lyer voor gekocht hout uit een bos onder Princenhage.

ORA Breda (inv 480 fol 49 dd 9-3-1576) Godert Merten Claes van Alfen, schuld aan Claes Godert Eycksz, zijn oom, fl. 202.10.0 voor geleend geld, terug te betalen op 10-3-1577.

ORA Breda (inv 480 fol 54 dd 14-3-1576) Pauwel Wouter Gheysters en Anthonis Jan Wouters, beiden uit (Princen)Hage, zijn fl. 72 schuldig aan Godert Merten Claes van Alfen, voor schaerhout dat zijn van Godert hebben gekocht ‘om te bosschen’.

ORA Breda (inv 482 fol 2v dd 2-1-1578; twee opeenvolgende aktes) Godert Merten Claes van Alfen en zijn vrouw Kathelijn Jan Aerts van den Voirtbosch verkopen aan Jan Cornelis, brouwer, een huis, hof en erf genaamd De Drie Zwaenkens op de Haeghdijck, plus drie weiden genaamd De Boschweyden (samen groot circa anderhalf bunder) te Breda. Jan Cornelis bekend hiervoor schuldig te zijn fl. 855.13.0, te betalen fl 400 nu, de helft van fl. 355.13 op St Jacobsdag Juli 1578, de andere helft op Pasen 1579.

ORA Breda (inv 487 fol 243 dd 9-7-1586) Godert Marten Claessen als voogd van Marie Anssem Coecks weduwe Cornelis Pauwels Piggen; zij gaf een lening aan Thomas Verstegen, waard van Den Grooten Hert in Breda.

ORA Breda (inv 487 fol 178 dd 20-3-1586) Godert Martens van Alfen, ingezeten poorter van Breda, verklaart zich borg voor Cornelis Mosselman, schout van Zundert, voor een bedrag van fl. 300.-.-

ORA Breda (inv 490 fol 77 dd 13-7-1589) Godert Marten Claes van Alfen is schuldig aan Peter van den Broeck ten behoeve van de stad Breda fl 125.10.0 ‘ter saecke van stadts wage’ eerder dit jaar, te betalen in twee termijnen.

ORA Breda (inv 511 fol 13 dd 26-1-1612) Jan Godert Martens van Alfen koopt het huis Het Claeverbladt van juffrouw Maria Jan Pijls weduwe Roeland Aerts van der Putten voor fl. 3350. In marge: verschillende delen terugbetaald, het laatste deel 10 maart 1616.

ORA Breda (inv 511 fol 16v dd 27-1-1612) Jan Godert Martens van Alfen, brouwer, schuldig aan Adriaen Cornelis Biekens, lakenkoper, fl 400 in geleend geld. (Marge: afgelost 7-2-1618)

ORA Breda (inv fol 38v dd 7-3-1620) Dirck Jans van Leerdam, waard in ‘t Gulden Hooft aan de Ridderstraat, is schuldig aan Jan Godert Martens van Alfen fl 200, op pand van zijn huis. (Marge: Wijnant van der Hart heeft afgelost 27-10-1628).


Huwt Breda februari 1573

9.877   Cathelijn van den VOIRSTBOSCH

FamilienaamIndex 9.877Vader 19.754Moeder 19.755

Overleden Breda 4-11-1604

Kinderen

 1. Adriaantje (dNG Breda 8-3-1574)
 2. Jan (dNG Breda 3-12-1575)
 3. Jan (dNG Breda 16-1-1577)
 4. Jan (dNG Breda 29-12-1578)
 5. Govert (dNG Breda 27-8-1580)
 6. Godert
 7. Jan Zie 4.938
 8. Meerten (dNG Breda 1-1-1585), ongehuwd gebleven
 9. Jacob (dNG Breda 16-11-1586?)
 10. Mayken (dNG Breda 12-3-1588 bBreda 19-8-1652); huwt Cornelis Cornelissen van Huiten, kuiper, woont Bergen op Zoom
 11. Jacob (dNG Breda 8-11-1589); huwt Breda NG 5-5-1613 Roxyntie (Roesina) Louryssen
 12. Kinderen
  1. Govert, huwt Catharina Bollaert
  2. Adriaan, schout en secretaris van de Hoeven, ongehuwd
  3. Loureijs, predikant te de Hoeven, ongehuwd
  4. Catlyn (+1712), huwt Johan Dale uit Zevenbergen.
  5. Levina.
 13. N. (dNG Breda 19-10-1591 bBreda 26-11-1651); huwt Dirk van der Mijle „Majoor der Borgerije van Breda, was Ingenieur voor S’HertogenBos en maakte den Hollandschen Dijk; was een goet Edel man en van de Regte Stam van de van der Mijles”

TerugBegin van generatie


9.878   Adriaen Jan Adriaen Claesz van TETERINGEN

FamilienaamIndex 9.878Vader 19.756Moeder 19.757

Overleden Teteringen voor 1605

Vleeshouwer

Niet verwarren met Adriaen Jan Adriaensen te Teteringen aan de Bollaertstraat, molenaar, vermeld ORA Breda inv no 475, blad 173v dd 25-10-1570; 477 fol 177v dd 27-4-1573; 479, blad 11v 18-1-1575; 481 fol 40v dd 26-2-1577; 481, blad 162r dd 24-12-1577.

ORA Breda (inv 481 dd 6-3-1577 fol 43v) Adriaen Adriaen Dalenzoon vleeshouwer, dat Adriaen Jan van Teteringen ook vleeshouwer in verband met de koop van een huis Lammerenberch aan de Vleeshalstraat te Breda van Adriaen Adriaen Dalen fl 325.5.0 heeft betaald.

ORA Breda (inv 504 fol 75 dd 1605) Anneke Adriaen Jans van Teteringen, vrouw van Aert Adriaen van Heusenhout met Rombout Peter Goeijaerts haar zwager; Margiet haar zus met Rombout haar man; zus Franske met Jan Godert Martens haar man;l zijn door hun broers Jan en Adriaen uitgekocht uit de erfenis, schulden voldaan.

ORA Breda (inv 504 fol 98 dd 1605) Jan Adriaen van Teteringen en kinderen Aert Bellen betalen Adriaen Adriaens van Teteringen een som gelds voor een huis.

ORA Breda (inv 504 f 109 dd 1-4-1605) Anneke wijlen Adriaen Jansz van Teteringendr, huisvrouw van Aert Adriaensz van Heusenhout, met Rombout Peter Goeijaerts haar zwager wegens absentie van haar man; Margriet wijlen Adriaen Jansz van Teteringendr, huisvrouw van Rombout Peter Goeijaerts; Fransken wijlen Adriaen Jansz van Teteringendr, huisvrouw van Jan Govert Mertens; verklaren dat hun broers Jan en Adriaen hun uitgekocht hebben en de beloofde penningen betaald hebben. De nalatenschap van wijlen hun moeder Judith Frans Ghijsbrechts, weduwe van Adriaen Jansz, behoort geheel en uitsluitend aan de twee broers.


Huwt

9.879   Judith Frans Gijsberts WAEGEMAECKERS

FamilienaamIndex 9.879Vader 19.758Moeder 19.759

Overleden voor 10-6-1614

ORA Breda (inv 486 dd 14-12-1584 fol 188v) Adriaen Adriaensz Dalen heeft al van wijlen Adriaen Janssen van Teeteringen een som geld gehad, en draagt nu over aan Juete Frans Ghijsbrechts Waegemaeckers weduwe Adriaen Janssen van Teeteringen ten behoeve van haar kinderen een huis in de Vleeshalstraat

ORA Breda (inv 487 dd 18-9-1586 fol 275r-v) Juette, weduwe etc., heeft een huis gekocht in de Ackerstraat van wijlen Godert Jan Adriaen Claesz, en en stuk land, ook van hem, onder Teteringen voor fl 144.0.0 (akte 14-1-1581)…

ORA Breda (inv no ? fol 72v-73v dd 10-6-1614) Jan en Adriaen, gebroeders, zonen Adriaen Janssen van Teteringen, waar de moeder van was Judich Frans Ghijsbrecht Wagemaeckers, verkopen aan Jan Goderts van Gellove een huis genaamd de Lammerenberch .

Kinderen

 1. Jan
 2. Adriaen Adriaen Jans van Teteringen (+na 1598)
 3. Margriet, huwt Rombout Peter Goeijaerts
 4. Franske Zie 4.939
 5. Anneke Adriaen Jans van Teteringen, huwt Aert Adriaen van Heusenhout

TerugBegin van generatie


9.884   Jan van RHIJN

FamilienaamIndex 9.884 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1585

9.885   N.N.

Index 9.885 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Leendert Zie 4.942
 2. Leuntgen (+Wassenaar 10-1-1649), huwt ‘s-Gravenhage NG 30-11-1609 Leendert Jeroensz van Tetrode (*Haagambacht +Wassenaar 31-5-1656); hij huwt mogelijk (2) ‘s-Gravenhage NG (ot) 7-1-1653 Annetje Jansdr van der Strong
 3. Kinderen
  1. Jeroen

TerugBegin van generatie


9.886   Cornelis Leenderts BURGERHOUT

FamilienaamIndex 9.886 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575
Overleden na 13-2-1636

Volgens de Genealogie Wijngaard mogelijk zoon van een uit Burgerhout onder Antwerpen afkomstige, naar Holland gevluchte, protestant.

ONA Den Haag (130 fol 161 dd 13-2-1636) nog levend, voogd van zijn kleinkinderen.


Huwt voor 1600

9.887   N.N.

Index 9.887 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jaepje Zie 4.943
 2. Arij (+Delft 3-4-1686; bij controle niet aangetroffen), huwt Dijwertgen Hendricksdr Dycxhoorn
 3. Kinderen
  Kinderen
  1. Marijtge Ariens van Burgerhout, jongedochter aan de Buitenwatersloot, huwt Delft NG 13-10-1668 Frans Cornelisz Breeroe, jongeman van Rijswijk, tuinder
  2. Neeltje
  3. Willem (dNG Delft 25-9-1646, getuige Annetgen Ariens)
  4. Aeffgen Aerijens van Burgerhout (bDelft 10-6-1674), huwt als jongedochter aan de Buitenwatersloot (met attestatie van Ouderschie 10-12-1656) Delft NG 25-11-1656 Jan Jansz van der Brugge, jongeman aan het Vrouwjuttenland
  5. Cornelis, huwt (1) (wonend Buitenwatersloot, met attestatie van  Maasland) Delft NG 21-4-1663 Jannitgen Gerrits van der Wol, jongedochter te Noordwijk (bDelft 5-7-1673); huwt (2) Delft NG 12-5-1674 Maertge Cornelis van der Does, jongedochter buiten de Haagpoort, met attestatie van Voorburg 27-5-1674
  6. Jannitge Arijens van Burgerhout, jongedochter aan de Buijtenwatersloot, huwt Delft NG 13-11-1666 Cornelis Huijgen van der Bij, jongeman aan de Buijtenwatersloot, besemmaecker
  7. Jan (bDelft 19-7-1684), huwt als tuinder, jongeman aan de Buitenwatersloot met attestatie van Wateringen, Delft NG 18-4-1665 Theuntge Pieters Voordae(ch), jongedochter aan de Koornmarkt
  8. Dirckgen Ariens van Burgerhout (bDelft 16-3-1682), huwt Delft NG 15-3-1671 Pieter Cornelisz Breroo, tuinder uit Rijswijk.

TerugBegin van generatie


9.904   Jacob II van den EYNDE

FamilienaamIndex 9.904Vader 19.808Moeder 19.809

Geboren Delft ca 1515
Overleden Vilvoorde 12-3-1569, in de gevangenis.

Jonkheer, JUD. Bleyswijck (p. 774) noemt hem ‘Martelaer voor ‘s Lands Vryheyt’.

Wapen volgens Fölting (1976:25): in zilver drie rode wassenaars, de eerste bedekt door een vrijkwartier van goud, beladen met drie palen van rood. Zoon Jacob krijgt in 1575, na de 'Vigoreuze Defensie van Woerden' een ander wapen: in blauw drie zilveren eenden.

Raad van Delft; mogelijk ook pensionaris van het Vrije van Brugge; 1544-ca. 1555 Tweede Pensionaris van Delft; ca. 1555-1560 Eerste Pensionaris van Delft; 18-11-1560 gekozen, aangetreden 19-11-1560 tot 12-5-1568 als Landsadvocaat van de Staten van Holland. Graf (met zijn weduwe; in 1666 verkocht aan de Van Boetzelaers) Grote of St Jacobskerk, hoogkoor voor tombe regel 4, no 16.2-I.

Behoorde in januari 1567 tot de edelen en leenmannen die (in zijn geval mondeling en in persoon) trouw zwoeren aan de landvoogdes (Margaretha van Parma), en daarmee afstand namen van het Verbond van Edelen (d’Yvoy van Mijdrecht 1825: 245).

Op last van Alva omstreeks 6-3-1568 (door Guillaume le Grand ten huize van stadhouder Bossu, die hem te eten had gevraagd) na het eten gearresteerd. Direct daarop werden in zowel zijn eigen huis als in dat van wijlen zijn vader in Delft alle persoonlijke en officiële papieren in beslag genomen. In de nacht van 20 op 21 maart 1568 van Den Haag naar Delfshaven afgevoerd, en vandaar per boot naar Brussel gebracht. Die nacht schreef hij zijn afscheidsbrief, het laatste directe contact met zijn vrouw. Aanvankelijk in de Treurenberg in Brussel opgesloten, zonder aanklacht en zonder vorm van proces. Aanklacht naar buiten gesmokkeld in september 1568 door omkoping van een metselaarsknecht (Meilink). Belangrijkste aanklacht: het zelfstandig uitvaardigen van dagvaarten voor de Staten (een prerogatief van stadhouder en Hof), waarmee hij in 1563 al begon.

Uit Jacobs Verdediging blijkt dat veel later wel concrete beschuldigingen tegen hem werden ingebracht. Deze betroffen ruwweg het dwarsbomen (voor de Staten) van het vorstelijk gezag, het uitsluiten van roomse edelen van de Statenvergaderingen, samenwerken met Oranje, en een vage verdenking van Protestantisme. De eigenlijke reden voor zijn arrestatie lijkt echter te zijn geweest dat Alva achter hem (vermoedelijk terecht) de auteur vermoedde van een pamflet/smeekschrift aan de landvoogdes, waarvan de tekst overeenkwam met de verbondstekst van het Verbond van Edelen - de aanleiding tot de Nederlandse opstand. Staten en Steden van Holland stuurden een delegatie naar Brussel om Jacobs zaak te bepleiten, echter twee van de gedelegeerden werden direct (uiteraard zonder proces en aanklacht) een dag opgesloten, waarop de delegatie spoorslags terugreisde; latere pogingen van de Staten van Holland (op verzoek van Jacobs vrouw) om Jacob vrij te pleiten hadden een steeds halfslachtiger karakter. Volgens traditie (Kok, Vaderlandsch Woordenboek) overleden in bijzijn van zijn zoon Jacob, die ook gevangen zou zijn geweest. Volgens het Kort Verhael (overgenomen door Schinkel) gestorven ‘van enkele droufheyd ende hartenleed’. Posthuum (5-7-1571) vrijgesproken, waarna ook de erfenis vrijkwam. Jaarwedde als landsadvocaat: 800 pond Hollands (=800 gulden).

Van hem zijn onder meer een afscheidsbrief aan zijn vrouw (1568) en een samenvatting van zijn verdediging overgeleverd. Zie ook P.A. Meilink, ‘De verdediging van Mr Jacob van den Eynden voor den Raad van Beroerten’, p.184-205 in Bijdragen en Meededelingen van het Historisch Genootschap, 1924; J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd, Den Haag: Vereniging ‘Die Haghe’, 1922. Hier de volledige tekst:

(Achterzijde: Desen open brieff is gheschreven by den Advocaat van Hollandt Mr. Jacob van den Eynde, soo hy tsavonts van den Graaf van Bossu, Stadthouder van Hollandt, ghevanghen worde opt Hoff in den Haghe, vervoert in den nacht naer Brussel, den 20 Meert 1568.)

Lieve ende Waerde Huysv[rouw], nae allen zeer hartelicke groetenisse,

Es dese omme u te adverteren, dat desen avont myn Heere de Stadthouder ontfangen heeft brieven van myn heere den hartoghe, dat ie aldair sonde commen, omme aldair gehoort te worden op tghene men begeert te weten, zoe dat den voirs. heer stadthouder ghoet gedocht heeft, omme enige goede consideratien, dat ic dese nacht soude reijsen. Tot welcken eijnde, alzoet nyet en was gelegen dat ic voor dese reijse u hebbe mogen spreken, ic u deese hebbe willen schryven, u dairvan adverterende, ende en twyfle nyet ghy sult u oic tot brussele vinden omme aldair nair myn despositie te vernemen, dairtoe ghy wel enige recomanddatie ende adsistentie sult vinden, hoewel ghy aldair onbekent bent, ende moocht met beyde myn susters dairop adviseren ; sult oie aldair mede brengen eenige behoeften voir my van clederen, hemden ende anders. Ic seynde u myn tabbart, hemden ende nachdingen wedero[m] met die twee boucken ende myn bonnet, zoet altans nyet en was gelegen yet met my te nemen. Ic bidde u hartelick dat ghy gheene swaricheden en maect, mer den heere vastelick wilt betrouwen, die ons nyet en sal laten met enige onredens ofte ongelyck overvallen, ende dairom stelt u in als te vreden, wy moeten deze moijte voir ghoet nemen, ende hope dat nyet lange duyren en sal. Alhier heeft myn voirs. heer stadthouder myn zeer vriendelic doen tracteren , zoo oic gedaen heeft myn heer de hofmeester , dair ic mitsdien zeer in ben gehouden, ende oic moet requesteren dat Alcmade dairover spreke metten voirs. hofmeester, hoe dair inne doen. Ende alzoe ic wel wete dat ghy ghelt sult van doen hebben, sult vuytet co[m]ptoir van den ontfanger mogen doen o[n]tfangen thalve jair verschenen lichtmisse lestleden, ende compt my oic voer de leste reijse omtrent xcvi £. - Martin sal de quitt[antie]. wel schryven ende ghy teijkenen, ofte alcmade.

Wilt dairom u hier nair reguleren, betrouwen[de] god den heere, sonder u te turberen, dat bid ic u hartelick, ghy en mocht my gheen liever dinck doen. U hier mede god den heere bevelende. Of ghy yet meer ghelts behoufde, dair legt een memorie int stuvet dair ic sitte, van de parthien die te ontfangen syn, sult die mogen besien. Dair leyt oic den rentebrief van de heer van Sprangers. Dairvan sonde doen maken copie en deselve copie over te leveren in handen van de commisarissen, houdende de principale by u. Martin sal u in als wel helpen, ende met u oic tot Brussele commen om u te helpen. Wilt myn zoon groeten, u lieve suster ende oic beyde myn susteren, die ic al te gader god den heere bevelen wille. Met haeste desen, donderdach sochtens. Groet my oic all den kinders ende wilt order stellen dat zy bewaert syn in u absentie.

Uwe Jac. vanden Eynde.

Op 16-4-1551 stellen diverse schepen, schouten en andere notabelen van Den Haag op verzoek van Jacob van den Eynden en Jan Franchoys van Bodeghem een ‘certificatie’ op ter verduidelijking van het Haags gewoonterecht inzake erfenis en naasting van goed (‘t Hart en Fischer p. 58ff.). Deze twee beëdigen op 15-6-1560 eenzelfde club die certifieert onder welke omstandigheden vrouwen en geestelijke personen in Den Haag vermogensrechtelijke handelingen mogen verrichten (idem, p. 89 ff.).

Woonde eerst te Delft in ouderlijk huis, had echter ook boerderijen onder Rijswijk en Abtsrecht, 1594 beleend met een hofstede in Geestdorp onder Woerden; 1632 geërfd door Aelbrecht na dood van zijn vader Jacob; en een huis aan het Kerkhof Zuidzijde (nu Riviervismarkt/ Groenmarkt 36 en 36a) in Den Haag (gehuurd in 1561, gekocht 6-8-1567, sindsdien continu bewoond). Verder beleend 24-1-1564 met Huis ten Dom aan de Vliet te Voorburg. Tenslotte eigenaar van een hus en grond in ‘het kleine veentje’ (nu Anna Paulownaplein) te Den Haag.

Kocht op 23-4-1550 (OV 1978:618, 1962, 1977, 1970, 1995:40, 1978:618) verschillende stukken land van Maria Gerrits van Grevenrode, echtgenote van Guillaume Grant: ca. 1 morgen in Schipluiden, 9 morgen en huis in Rijswijk, helft van Heer Daneels Tiende in Maasland, 7 morgen in Wijk bij Heusden, een woning te Weer, ca. 7 morgen in Wijk, ca. 8 morgen in Warthuisen, ca. 7 morgen in Schipluiden, ca. 1 morgen in Rijswijk, en ruim 1 morgen op de Hille, Land van Altena (het laatste is na een process toegewezen aan Hendrik Goudt). Bezat ook 35 morgen wei- en hooiland van de Rotte tot de Coppelsche Venen in Hilligersberg (OV 1998:308). Aankopen in Waardhuizen zie ook GTMWNBB 1997:12.

Met zijn vader Hugo en zoon Jacob ingeschreven (1552?) in Delft met een jaarrente bij het Oude Gasthuis, in dat jaar deels verkocht.

Erft 1-10-1541 huis Bolgerstein in Rotterdam van zijn moeder (OV 1986:177), en 15-9-1541 land in IJsselmonde (OV 1985:210; regesten IJsselmonde, GA Rotterdam inv. nr. 1829). Woning in Voorburg met 19 morgen gekocht op 24-1-1565.

Inventaris van het archief van Hendrik van Wijn (Nationaal Archief 1.13.20, 1431-1831, inv no 198) Inventaris van de goederen ten huize van mr. Jacob van Eynden, ‘s Lands advocaat van Holland. Eigentijds afschrift

Archief van de Staten van Holland voor 1572 (no 3.01.03, M Aanhangsel 2480) Stukken, afkomstig van mr. Jacob van der Eynde, als pensionaris van Delft, betreffende het proces van die stad tegen de procureur-generaal te Mechelen over de tol te Geervliet. 1548-1550, z.d 1 (verbroken) lias

Archief van de Staten van Holland voor 1572 (no 3.01.03, M Aanhangsel 2481) Aantekeningen van mr. Jacob van den Eynde, als pensionaris van Delft, betreffende diverse processen van particulieren uit Delft en de regering van Delft o.a. tegen Delfshaven, en een concept van een schepenakte van Hodenpijl voor hemzelf. midden 16e eeuw 1 katern, 2 stukken

Archief van de Staten van Holland voor 1572 (no 3.01.03, M Aanhangsel 2482) Kopieën van privileges voor Delft en van de Zoen van Delft van 1342 tot 1550, gedeeltelijk in de hand van zijn vader mr. Hugo van den Eynde, eveneens pensionaris van Delft. 16e eeuw 3 katernen, 4 stukken

Veenpachters van Wassenaar (OV 2021/742 p 320): no 9. erfpacht op de woning van Mr Jacob van (den) Eynden, 42 schellingen per jaar, 1554 en 1560 betaald door Mr. Jacob van (den) Eynden; huis daarna gesplitst: een helft in 1570 aan Bronckhorst, de andere helft aan Willem van Dam.

Buitenplaats Huis den Dom (alias Opmijst ) te Voorburg: heeft gelegen aan het begin van de Herenstraat, op de plek waar later het Nederlands oudste kleuterschool, de Sophiakleuterschool, stond. In 1564 kocht mr. Jacob van den Eynde, eerst Raad en Pensionaris van Delft, werd in 1560 tot Advocaat van Holland, het ‘Huys ten Dom’. Jacob werd op beschuldiging van ketterij door de graaf van Bossu gevangen gezet. Nog voor zijn proces in Brussel kon worden gevoerd overleed hij in de gevangenis ‘Treurenberg’. Anderhalf jaar na zijn dood werd hij door de Raad van Beroerten onschuldig bevonden en werden zijn goederen weer aan de familie teruggegeven. Het huis werd uiteindelijk na 1851 afgebroken en een stuk bijbehorende grond werd verkocht aan mr. Mari Hoffmann, de eigenaar van ‘Vreugd en Rust’, die er de ‘Sophiakleuterschool’ liet bouwen. (Eerste steen gelegd in 1853 door koningin Sophie). Inmiddels ook al afgebroken.

ORA Den Haag (inv no 351 fol 54 dd 6-8-1567) Mr Jacob van de Mersche Raedt in zijne ED.Maj.ts Rade van Hollant vertoont speciale en irrevocabele procuratie gepasseerd bij Mr Jacob Bogaert van jonkvrouwe Brechtelant Pietersdr zijn huisvrouw, inhoudende: Verscheen voor mij Johannes des Mares secretaris ordinaris des konings in de Grote Raad te Mechelen Mr Jacob Bogaert advocaat in dezelfde stad met Juffrouw Brechtelandt Pieters zijn huisvrouw, geven procuratie aan Mr de Weert, Grote Raad van Mechelen, Jacob van der Mersche, Raad van Holland, Jacob Boll advocaat en Jan Hobben procureur bij het Hof van Holland, elk voor zich en allen samen, om op te dragen aan Mr Jacob van Eyde advocaat Tslants van Hollant ende joncfrouwe Elysabeth van Nyelande zijn huysvrouwe (...) zijn huis met erf aan de zuijdzijde van de St Jacobs Kerk belend Oost het erf van Mr Andreas van Coolhem voor en van voren, Mr Jacob Boll en Jan Adriaens achter, en Zuid het erf van Heer Harman canonick van de kapel van het hof, en West achter de school en voor Jacob Adriaens Kaersmaecker met een poort uitgaande op de Nyeuwestrate behoudens Jan Adriaens en de erven van Heer Harman voornoemd (hun) doorgang, (...gelijk...) de voornoemde Mr Jacob van den Eynde tselve huijs in zekere jaeren ten huyse beseten heeft (met alle lasten etc.) Mechelen 20-4-1684 (...) En Jacob van de Mersche bekent nu dit huis wettelijk te hebben getransporteerd op Jacob van den Eynde (volgt een herhaling van de belendingen en een opsomming van de lasten).

ORA Den Haag (inv no 351 fol 55 dd 6-8-1567) Mr Jacob van den Eynde voor zichzelf en als man en voogd van jonkvrouwe Elysabeth van Nyewelant zijn huisvrouw, heeft verkocht aan Jacob Bogaert licentiaet in de rechten & advocaat voor den Groten Rade tot Mechelen als man en voogd van jonkvrouw Brechtlant Pietersdr zijn huisvrouw een jaarlijkse losrente van 62 ponden 10 scellingen vervallend steeds op 1 mei (....) op onderpand van het gekochte huis (...).

ORA Den Haag (inv no 337 fol xi dd 16-12-1588) Olivier van den Enden verkoopt aan Damas Goudt tegenwoordig schepen van Den Haagen de custinge van Cfl 150 die hem in mei 1592 zullen toekomen op het huis van Jan Suerendael, staande tegenover de Grote Kerk alhier, waar nog een custing van Cfl 100 van uitgaat die in mei 1593 zal verschijnen.

Op 23-1-1578 wordt een akkoord tussen zijn erfgenamen gesloten.

De zoons Jan (Johan) en Olivier erven het huis aan de Nieuwstraat achter de St Jacobskerk. In juni 1584 (RA 335:443 nr 183) nemen zij er een hypotheek op bij hun zuster Anna; op 2-11-1584 neemt Olivier nog eens een hypotheek op zijn helft bij Anna (RA 335:472); op 10-8-1585 (RA 336:49 nr 347) volgt Oliviers derde hypotheek bij Adriaen Schrevels, waarbij Johan als borg optreedt - Olivier betaalt hiermee een schuld wegens koop van wol, laken, zijde, fluweel en gerechtskosten. Op 6-2-1587 koopt Dirck van Sypestein, baljuw van Den Haag, het pand van Johan, Olivier en Catharina van den Eijnden wegens een schuld van 2700 pond. Op 25-6-1587 verschijnt Olivier nog om de verkoop te bekrachtigen (RA 336-239 nr 621). Diezelfde dag (336:238), op 13-7-1587 (336:310) en op 16-12-1588 lost Olivier delen van zijn schulden af (bij jonker Johan Coebel) met de opbrengst van de verkoop.

Onder de nazaten van Jacob II moeten waarschijnlijk ook gerekend worden Maria, gehuwd met jonker Jan Frederik van Russel, en haar zusters Elisabeth en Margaretha, die voorkomen in een schuldbekentenis (NA Den Haag 27-10-1643, NA 39:341).

Belening woning in Voorburg (overgegaan op zijn zoon Jacob) 24-1-1565 (OV 1986:361-2), ook grond daar (OV 1982:243). Erfde van zijn vader de helft van een leen van 13 morgen in Popswoude onder Ruiven (OV 1998:202), overgegaan op zoon Jacob, diens zuster Cornelia en uiteindelijk op Aelbrecht en diens zuster Cornelia.

Voor de Grote Raad van Mechelen dienden talloze appèls en processen inzake de gronden gekocht van Le Grand. Vermeldingen o.a. Delft 16-4-1550 (Scholvinck p. 154); 18-5-1549 (gedwongen verkoop door Le Grand aan Van den Eynde en Jan Franchois van Bodeghem, p. 306), 22-5-1557 (p. 328), 24-6-1551 (p. 312), 7-11-1553 (p. 321), 1-12-1554 (p. 324), 26-6-1560 (p. 336), 20-4-1563 (p. 339) 14-4-1564 (p. 341), 12-10-1566 (p. 344), 31-1-1568 (p. 348). Guillaume le Grand (die hem later overigens zal arresteren) namens zijn vrouw Maria van Greverode weduwe Willem Goudt wint uiteindelijk de processen tegen Jacob van den Eynde en zijn aangetrouwde neef Johan Francois van Bodegem, die Maria en hij ervan beschuldigden Maria’s land afgetroggeld te hebben (NL 2004:383).

Verder (succesvol) appelant in een proces rond de erfenis van zijn tante Van Zijl (16-11-1555 en 10-4-1557, p. 326).

Criminele sententiën hof van Holland: 12 Maij tot 2 October 1568. Over het request van Dirck van Alkemade en Sasbout Beukelsz tot ontslag van Mr. Jacob van den Eijnden, advocaat, gevangen te Vilvoorden. (Navorscher 1894:322)

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 530/45 30-7-1558) op de differenten voor dit hof tussen mr. jacob van eynden en jan van bodeghem internemerende voor guillr le grand gegijselde en requirant contra niclaes jansz. rentmeester van de exploiten en procureur generaal van dit hof gevoegde en impetrant van gijseling en gerequireerde.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 527/42 15-7-1555) in de zaak hangende voor dit hof tussen guilliame le grant voor hem zelve en als erfgen. bij testamente van wijle joncvrouwe marie geritsdr. van greneroede zijn vrouw en als aangenomen hebbende d arnmenten van de processe bij vern. jonkvrouwe marie met hem geintenteert impt. in relief en raeu actie eisser in conventie verweerder in reconventie en impt. van requeste civile contra mr. jacob van eynden en jan franchoers gede., verweerder en eisser resp. in t zelfde cas en gerequireerde.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 617/85 2-7-1608) in de zaak hangende voor dit hof tussen gerrit vrancken won. tot delft, impt. in rau actie ter eenre ende olivier van der eijnde gede. ter anderen zijde.

Balen, p. 829, meldt dat Jacob, loontrekkende raad van Delft, met Jan Sasbout, burgemeester, in 1555 ter dagvaart naar Brussel gaat voor de troonsafstand van Karel V.

Op 25-4-1568 kreeg hij met andere Delfste hoogwaardigheidsbekleders door de stad Delft een jaarlijkse gift van een half vat ‘goede Botters’ (Nav. 1861:289).

Een blijkbaar op 13-7-1519 (1549?) door Coenraat Duer (of Die Veer), Willem Goudt en Jacob van den Eijnde getekende rentebrief, goed voor 2 gulden, 18 stuiver en 9 penningen, wordt blijkbaar gekocht op 26-8-1553 door Heyndrick Beuckelaer en op 30-6-1584 verkocht aan Mr Anthonis Reyns, oud-procureur te Mechelen (RA Den Haag 335:439 nr 175). De rente wordt dan betaald door Jacob II van den Eijnden. Reyns verkoopt de rentebrief weer aan Lenaert Valck op 25-4-1610 (RA 356:131 nr V:353).

Nog in 1620 moet er een proces lopen tegen zijn erfgenamen (ONA Rotterdam 126:302) aangespannen door jonker Hendrik van Bokhaeve van Werckendam en zijn vrouw Ida van Bouckhorst, overgenomen door de koopman Hugo Spiering, aangaande de heerlijkheid Vrouwenrecht. Dat proces lijkt in 1628 nog te lopen, als Willem en Elisabeth van Arkel en andere partijen in een proces tegen de erven Dirck van Bouckhorst (en o.a. Guillaume le Grant) afstand nemen van hun claims; voor de erven van Jacob van den Eynde en jonker Franchoijs van Bodegem treedt in Mechelen op Maximiliaan van Beckercke (NA Den Haag 11-9-1628, 7:505v).

(Correpondentie van Willem van Oranje online:) Brief van Willem te Den Haag aan de magistraat van Dordrecht, 3-5-1561, Opdracht op 8 mei in Den Haag te zijn om het rapport van de landsadvocaat (den advocaet van tgemeen landt van Bruyssel gecomen) te horen inzake het consent van Holland, het slagturven, het proces tegen Wijk en andere zaken. (Nationaal Archief Den Haag, Staten van Holland vóór 1572, 3, origineel; Bij nader onderzoek niet aangetroffen).

Brief van Willem te Den Haag aan het Hof van Holland en Zeeland, 14-7-1565, Uiteenzetting over de procedure van het beschrijven van de Staten van Holland naar aanleiding van een particuliere beschrijving door de landsadvocaat en verzoek daarin te voorzien (Nationaal Archief Den Haag, Hof van Holland 381, f. 236 v-237 v, kopie contemporaine).

Brief van Willem te Breda aan de Staten van Holland, 21-4-1567, Mededeling dat landsadvocaat Mr. Jacob van den Eynde uit zijn naam een verzoek zal indienen (Gemeentearchief Delft, Stadsarchief I, 13-1, f. 12 v, kopie contemporaine). Idem, aan Jacob van den Eynde, Mededeling dat hij wegens particuliere zaken naar Duitsland vertrekt en opdracht bij de Staten van Holland om een lening van 20.000 gulden te vragen(bron idem).

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 525/110 13-9-1553) op de differenten geresen voor dit hof tussen mr. jacob van eijnden en jan franchoeijs impt. in raeu actie contra guillaumt le grant gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 1053/213 27-1-1556 sc) in de zaak hangende voor dit hof tussen glaude chatault won. tot gent, impt. in raeu actie ter eenre ende jan franchoys ende mr. jacob van den eynden mitsgaders guillamme le grant gede. ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 530/118 23-11-1558 ) op de differenten geresen voor dit hof tussen mr. jacob van eijnde ende jan franchoys van bodeghem internemerende voor quillame le grandt requiranten en gegijselden contra nicolaas jansz. rentmeester van de exploicten impt. van gijselinge ende gerequireerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 1054/86 31-7-1560) in de zaak hangende voor dit hof tussen mr. adriaen vaskaertsz. ordinair van de co. mat. als man ende voogd van joufvrouwe marrie dirck goedschalck zijn dochter, impt. in raeu actie ter eenre ende heynrick gout als erfgen. van wijle willem goudt mitsgaders guilliam legram, mr. jacob van eynden ende jan franchoisz. gede. ter anderen.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 568/62 28-3-1586) gezien bij dit hof het intendit dit hof over gegeven van wegen sasbout beuckelsz. won. tot delft, impt. van indemnitie op ende jegens jan van den eynden voor hem zelve ende als t exploit geaccepteerd hebbende voor jacob ende olivier van den eynde zijne broeders, mitsgaders jonkheer johan van passenroeden nomine uxoris ende als accepterende t exploit voor anna ende catharina van de eijnde hun zusters ende kinderen ende erfgen. van mr. jacob van der eijnde, gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 614/27 9-3-1607; idem 615/42 6-4-1607) gezien bij dit hof t proces voor dit hof uitstaande tussen de gemene erfgenamen van anthonis geniets in zijn leven griffier van de hoge raad in holland ende joufvrouwe elijsabeth de rantie zijn vrouw, aangenomen hebbende de arnementen van de processe bij de voorscr. elijsabeth geinstitueerd, impt. In cas van guarant ende verweeders in reconventie ter eenre ende joncheer johan van passenroode ende joufvrouwe elijsabeth van der einde zijn vrouw, gede. ende eissers resp. in t zelfde cas, mitsgaders de zelve elijsabeth van der eijnde excioiente ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 626/215 22-12-1611) in de zaak hangende voor dit hof tussen joufvrouwe adriana van hogendorp weduwe van jonkheer johan coebel impt. in rau actie ter eenre ende jonkheer jacob van den eijnde gouverneur van de stede woerden ende johan van den eijnde te samen erfgen. van wijle jonker olivier van den eijnde, gede. ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 628/116 31-7-1612) op de differenten geresen voor dit hof tussen joufvrouw elysabeth van den eijnde eiseresse in reconventie ter eenre ende anthonis gemetsz. mitsgaders rombout genietsz. deurwaarder van dit hof zo voor haer zelve als ook als omen ende bloedvoogden vande weeskinderen van zalr. mr. jacob jes in zijn leven griffier van de hoge rade geprocreert bij wijle joufvrouw johanna geniets ende vervangende joufvrouw maria genietz. heurluider zuster al te samen erfgen. van wijlen anthonis genietz. in zijn leven mede griffier van de hoge raad ende joufvrouw elijsabeth de rantre zijn vrouw, verwerers ter anderen zijde.

Leenboeken van Altena (RA Noord-Brabant inv. nr. 17) 106. Die halve coorenthiende tot Waerthuysen ende Emmichoven, mit die halve smalthiende van beijde die voorsz. dorpen. … Een vierendeel van de voorsz. thienden. (…) Verlijt juffr. Sibilla van der Mersche (…) bij den overlijden van jouffrouw Maria van Uytwijck haer moeder (dd 2-4-1611) (…) Verlijt juffr. Philippe de la Mersche bij doode van juffr. Sibilla de la Mersche, haer suster, den XVIIe juny 1616. (Idem: 108.117. De wint moolen, molenstadt, ende gemale van den gerechte van Waerthuysen ende van Uytwijck; 117. Die smalthiende van Uytwijck)

Leenboeken van Altena (RA Noord-Brabant inv. nr. 17) 150.162. Die helft van de corenthiende ende smalthiende van den westambocht van IJsselmonde, streckende westwaert vande oostambocht van IJsselmonde, ende zuytwaerts tot den ampt van Catendrecht toe, ende noordt waerts van den ambochte van Catendrecht tot in de Merwede.(….) Die anderhelft vande voorsz. coornthiende ende smalthienden. Dit besit Mr. Jacob vanden Eijnde off sijn erffgenamen. Verlijt Jacob vanden Eijnde bij doode van Mr. Jacob van den Eijnde sijn vader, den XXVIIe martij 1571 stilo curie. patet registro inferiora (…) Verlijt Jo[nke]r Henr[ik] van Raephorst, heer van Raephorst, als man ende vooght van vrouw Cornelia van den Eijnden, bij doode vande voorsz. heer Jacob van den Eijnde, ridder, ten behoeve soo van Jo[nke]r Henrick in qualiteijt voorsz. Als van Jo[nke]r Albert van den Eijnde sijn swager, off ten behoeve van den geenen die hier nae genoemt sijnde beslooten testament bij den voorsz. Heer Jacob van den Eijnde ende sijn huijsvrouw gemaect, bevonden sal werden daertoe gerechtight te sijn, den Ve november 1630.

De volgende akte is niet anders te plaatsen dan bij Jacob, zoon van Jan, zoon van Jacob II: Jacob III was dood in 1628, Jacob IV in 1614, Jacob V werd eerst in 1642 geboren. ORA Voorhout (Inv. nr. 7 bewerkt door H.J. van der Waag fol 30 dd 3-6-1653) Cornelis Pieterszn. van der Cley verkoopt Mr Jacob van der Eynde 635 roe weiland gelegen omtrent de Elstgeesterweg, belend ZO dc Scheidsloot tussen Oegstgeest en Voorhout, Z Cornelis van der Bergh, NW de weduwe van Symon van Overvoorde en NO de weduwe van Willem Willemszn. Houftuyn. Voldaan met een schuldbrief van 1225 gulden. 31. 1-6-1653. Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte.

NA, Rekening omslag schild- en morgentalen en verpachte impost 1554ff. (transcriptie A. van der Tuijn op Hogenda 2015) (fol 347 anno 1554, Delft) Meester Jacob van Eijnde zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 37-10-00. (fol 475 1555) Meester Jacob van Eijnden zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00. (...) Meester Jacob van Eijnden zeven ende dertich ponden thijen schellingen over een jaer renten, hem verscheenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer dzelve £ 37-10-00.

NA (Rekening Ontvanger in re ‘figutieve personen’ 1569, transcriptie A. van der Tuijn op Hogenda 2015; f26) Meester Jacob vanden Eijnde. Inden eersten huijs ende erve staende inden Haghe tegens over de kercke, tgene althans bij de huijsvrouwe bewoent werdt ende onverhuiert ghebleven es alsoe tot noch toe geen sententie gepronunchieert en es. Blijckende bij de besoinge vande commissaris, twelck apart es gemaeckt vande goeden van Mr. Jacob van Eijnde folio primo. Item huijs ende erve tgene Mr. Jacob vanden Eijnde voorsz. staende hadde binnen der stede van Delft, belendt het Claverbladt ande zuijtzijde ende de pastoer ande noortzijde. Daer oick mede niet aff en compt alsoe noch geen sententie ghegaen ofte gepronunchieert en es. Blijckende bijde besoinge vander commissaris

(Folio 27) Item hadde de voorsz. vanden Eijnde huijs ende erve staende binnen den voorsz. stede aende oostzijde vande Oude Delft, tgene verhuiert es eene Maritgen Hartmans diet selve ghehuiert heeft voor de somme van 27 ponden van 40 groten vlaems tstuck, te betaelen het eerste jaer ende voor het tweede jaer £ 24, mits dat zij opt eerste jaer aff soude slaen zekere reparatie waer van prima maij 1568 een jaer verscheenen es. Blijckende bijt besoigne folio 4. Daeromme hier £ 24. Somma vande huijsen.

Moeblen. Item zijn diversche moeble goeden inden huijse bevonden inden Hage daer de voorsz. van den Eijnde wonende was. Daer van inventaris ghemaeckt es sonder priseringhe ofte estimatie vandien ofte borchtochte, immers zoe desen ontfangher bevinden can. Blijckende bijt besoigne vander commissaris folio 1. Noch zijn eenige moeble goeden bevonden inden huijse tot Delft bijt Claverbladt, sonder estimatie ofte borchtochte vandien, mede blijckende bijt besoigne ut supra folio 1 verso.

Landen ende woninghen. Item een woninghe met een ende twintich margen landts gelegen twischen Ouwelandts brugge ende de Horenbrugge, die gebruijckt werdt bij eenen Jacob Jansz. wonende tot Rijswijck voor hondert vier ende dertich carolus guldens tsiaers, waer van Kersmisse 1568 het eerste jaer pachten van drien verscheenen was, blijckende bijt besoigne vanden commissaris folio primo verso. Daer omme hier £ 134. Item zevendalve mergen ende de helft van elfftalff hont landts, mitsgaders de halve woninghe geleghen in Abtsrecht int zuijteijnde van Delffgau, gemeen met derthien mergen daer van die ander helft eenen Jan Thonesz. Post tot Delfgau toecompt. Belegen de voorsz. derthien mergen ande zuijtzijde de prelaet van Egmont, aende noortzijde zeker landt eertijts toebehoort hebbende Mr. Heijman vande Ketel ende werdt ghebruijckt bijde voorsz. Jan Thonesz. Post, tsamen tsiaers voorde somme £ 33 munte als voren. Waer van de pachte ghevallen Kersmisse anno 1568 te betalen staedt, blijckende bijde besoigne vanden commissaris folio 2. Daeromme £ 33.

(Folio 28.) Item een derde paert van vier mergen landts ghelegen in Delfgau int Hoff van Delft, belegen aende zuijtzijde Pieter Philipsz., streckende vande Delfschewech tot ande Delfgausche wech. Ende wert gebruijckt bij Dirck Pouwelsz. wonende int Oosteijnde van Delft, jaerlickx voor 12 ponden hollandts, waer van Valckenburger marckt anno 1568 een jaer verschenen was. Blijckende bijde besoinge vande commissaris folio 2 van £ 9. Item des voorsz. Mr. Jacob vanden Eijndens aenpaert ofte portie van 35 mergen landts leggende in Ommorden onder de jurisdictie van Hillegersberghe, beleghen aende noortzijde Claes Jansz. met zijn consorten, streckende vande Dorencade tot inde Rotte. Twelck gebruijckt wert bij eenen Adriaen Jacobsz., verschinende Kersmisse tot 30 stuvers de merge. Blijckende bijde besoinge vande commissaris folio 2 verso. Compt £ 52-10-00. Item vier mergen weijlandts bijden hoope zonder maet, leggende inden ban ofte juresdictie van Zevenhuijsen, belendt aende noort ende westzijde Cornelis Ockertsz. de jonge, streckende vande Rotte tot aen Jan Jansz. Wormers landt thoe ende aende voorsz. Cornelis Ockertsz. de jongens landt toe. Ende wert bijden voorsz. Cornelis Ockertsz. de jonge ghehuiert voor £ 12 tsiaers waer van Kersmisse 1568 een jaer verschenen es. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 2 verso. Daer omme hier £ 12. Item drie margen landts den voorsz. vanden Eijnde ende Dirck van Alckemade toebehorende, die gebruijckt werden bij eenen Claes Gerritsz. met zijne consorten voor de somme van 36 guldens ende een hamme jaerlickx. Welcke voorsz. margentalen ende landen gezocht zijnde niet bevonden en zijn. Blijckende bijt besoigne vanden commissaris ofte inventaris vande goeden van Mr. Jacob vanden Eijnde voorsz., blijckende bijt besoigne als boven folio 3. Welcke voorsz. mergen naderhandt bevonden zijn te leggen buijten Rotterdamme inden ambocht van Koel, belegen aende oostzijde Pieter Sijmons zoens erfgenamen, aende zuijtzijde de Koelsche wech, aende westzijde het zusterhuijs van sinte Aechten ende aende noortzijde de Cruijscade. Compt daeromme hier voor deen helft £ 18. Somma vant landtpachten.

Renten. Item drie parthien van renten elckx van £ 37-10-00 munte als boven tsiaers, die den voorsz. Vanden Eijnde sprekende hadde opde coninklijke majesteijt ende vuijtgereijckt werden bij meester Jacob Boll ontfanger, verschinende den 11e octobris. Blijckende bijde voorsz. besoigne folio 3. Daeromme hier £ 112-10-00. Item een jaerlickxe rente van £ 18 munte als voren, die vuijtgereijckt werden bij eenen Pieter Jacobsz. in Burgersdijck in Delflandt, waervan anno 1569 een jaer renten verschijnt als bijt besoinge folio 3 blijckt. Daeromme hier £ 18.

(Folio 29.) Item een jaerlickxe rente van £ 13-10-00 munte als voren die Dirck Gerritsz. in Zuijtmaeslandt als besitter vande woninghe van Maritgen Ansem Ansems zoens weduwe vuijtreijckende es, waer van prima maij 1568 een jaer renten verschenen was als bijt voorsz. besoigne folio 3 verso blijckt. Daeromme hier £ 13-10-00. Item een jaerlickxe losrente van £ 6 munte als boven die vuijtgereijckt werden bij Henrick Cornelisz. in Maeslandt als besitter vande woninghe ende regimente van jonge Jan Jacobs zoen, waer van prima maij anno 1568 een jaer renten verschenen was, bijt besoigne vanden commissaris folio 3 verso blijckt. Daeromme hier £ 6. Item hadde de voorsz. Mr. Jacob vanden Eijnde zijn portie als wesende een vierde paert in een jaerlickxe rente van 12 ponden munte als boven tsiaers, verschinende sinte Maertens misse ofte daer omtrent, staende op een huijs ende erve binnen der stede van Rotterdam, int West vierendeel. Daer possesseur aff es Job Corsz. aldaer, waer van Ste. Maeten 1568 een jaer renten verschenen was. Blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 3 verso. Daeromme hier voor t’vierendeel van dese rente £ 3. Item een jaerlickxe rente staende opden huijse ende erve van Maritgen de bursemaeckster tot Rotterdam van £ 12 tsiaers, verschinende prima maij. Blijckende bijt besoigne folio 3 verso. Daer omme hier £ 12. Item een rente van £ 3 munte van 40 groten als voren die vuijtgereijckt werden bij Aelbrecht Pietersz. wonende binnen der stede van Delft, verschinende Joannis, waer van Ste. Jansmisse ofte daer omtrent anno 1568 een jaer renten verschenen was, blijckende bijt besoinge vanden commissaris folio 4 van £ 3. Item een rente van 12 gelijcke ponden die Mr. Jacob vanden Eijnde jaerlickx heffende was op der stede van Delft, staende te boucke opde name van Jacob Dirckxz. van Eijnde, waer van prima augusti anno 1568 een jaer renten verschenen was sonder min. Die betalen moet Machiel Cornelisz. tresorier van dien tijde etc. Ende ofte ijet meer soude te betalen staen tselve soude men moeten soucken onder Bruijn Jacobsz. voorgaende tresorier. Blijckende bijt besoigne folio eodem. Daeromme hier £ 12. Item een jaerlickxe rente van 6 gelijcke ponden tsiaers, staende mede opde voorsz. stede van Delft opde name van Jutte Dirck Broers weduwe, verschijnende deen helft den 25e junij ende dander helft den 25e decembris, waer van te betalen staedt als voren, blijckende bijt besoinge folio eoden verso. Daer omme hier £ 6. Item een rente staende opde voorsz. stede van Delft van 6 ghelijcke ponden tsiaers als vooren op de name van jonge Fijtgen Dirckxdr., verschinende prima augusti ende staedt te betalen als voren. Blijckende bijt besoinge folio 4 verso als voren. Daer omme hier £ 6.

(Folio 30.) Noch een rente van zes gelijcke ponden tsiaers die de voorsz. vanden Eijnde jaerlickx heffende was op eenen Limmert Dirckxz. wonende binnen der stede van Delft, die hem resteerde tot de leste quitancie, blijckende bijt besoinge alsboven. Daer omme hier £ 6. Item wert noch mentie gemaeckt bij des voorsz. commissaris besoingen den voorsz. van den Eijnde bijt overlijden van zijn vader gevallen te wesen een rente van £ 8-10-00 munte alsboven tsiaers, staende op twee huijsen binnen der stede van Rotterdamme opden houck vande Lombaert strate, te lene ghehouden vande grave van Hollandt. Maer alsoe den persoen bij wie de voorsz. Rente vuijtgereijckt werden niet en zijn connen becomen, blijckende bijt voorsz. besoinge folio 5. Daer omme hier voor alsnoch niet. Somma van losrenten den penninck 16 ende diergelijcke.

Lijfrenten. Item stondt noch ten lijve van Mr. Jacob van Eijnde een rente van 7 guldens 10 st. tsiaers, verschinende in octobri daer heffer aff was Adriaen Cornelisz. inde Zwane, waer van october anno 1568 een jaer verschenen es blijckende bijt voorsz. besoinge folio 5. Maer alsoe den voorsz. heffer bij het register vande thresoriers den commissaris verthoent heeft niet tegenstaende dat deselve ten lijve van Mr. Jacob van Eijnde stondt noijt bij hem ghegeven te wesen, maer den voorsz. heffer zelven eijgenaer daer aff te wesen. Es mitsdien deselve bijden voorsz. commissaris ontslagen ende den thresortier geoorloeft deselve te betalen naer ouder ghewoente. Daer omme hier van des halven nihil. Item hadde de voorsz. Mr. Jacob van Eijnde ten lijve van zes zijne kinderen als namenptlicke Elijsabeth, Margarita, Anna, Johan, Olivier ende Catherina gecocht elck een rente van 12 gelijcke ponden tsiaers, staende op de stede van Delft, verschijnende in novembri, waer van novembri 1568 een jaer verschenen es, maeckende tsamen 72 ponden als vooren tsiaers. Blijckende bijt voorsz. besoigne folio 5. Maer alsoe ghetwifelt wert ofte deselve renten niet toe en comen naer des vaders doot de voorsz. kinderen. Daer omme hier tselve voor memorie. Somma van lijfrenten.

Custinghe. Item hadde noch de voorsz. van Eijnde langhe voor date vande troublen vercocht eenen Cornelis Machielsz. in zijn leven burgemeester der stede van Delft, zeker huijs ende erve voorde somme van 1.600 ponden van 40 groten vlaems tstuck, vier hondert gelijcke ponden ghereedt ende 200 ponden tsiaers, twelck de erfgenamen van Cornelis Machielsz. voorsz. eenen Maertijn Henrickxz. mede erfgenaem vande voorsz. Cornelis Machielsz als getroudt hebbende desselfs dochter, aengeschat ofte vercocht hadde. Welcke voorsz. custinge zoe verre daer noch eenige resteren in handen van zijnder majesteijt ghestelt zijn, bijt besoinge folio 5 blijckende. Daer omme hier voor memorie.

(Folio 31.) Nota dat van alle de parthien van goeden van Mr. Jacob vanden Eijnde, niet ontfangen en werdt alsoe geen sententie alsnoch gepronunchieert en es. Daer omme tselve voor memorie. Alsoe gheallegeert werdt dat eenighe van dese voorsz. goeden niet Mr. Jacob van den Eijnde alleen toecomen souden, maer gemeen met de ander erfgenamen van Mr. Hugo van Eijnde. Daer omme hier tselve voor memorie.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 51) Andere restanten de anno ‘73 in Strijen, toecomende Johan Franchoijs van Bodegem. (...) Mathijs Maertsz. bruijct eenen margen 138,5 roeden lants, siaers om acht ponden twaelff schellingen gemeen leggende onder 4 margen 554 roeden lants toecomende de drije vierde parten den kinderen van Mr. Jacob van Eijnde. Compt alhier voorden pacht de anno 1573 de voorscreven somme van £ 8-12-00.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4538 anno 1574-5 fol 258) Betaelt Jacob vander Eijnde de somme van elff ponden 19 st. 6 penn. over een derdepaert vande zuijvere pachten de annis ‘71, ‘72, ‘73, ‘74 ende ‘75 van 450 roeden lants die geannoteert zijn opden naem van Jan Franchoijs van Bodegem, daervan hiervoorn folijs 14 verso, 51 recto, 123, 204 verso wort verantwoort. Dsomme alhier £ 11-19-06.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4547 aano 1573-4 fol 18) Rijswijk. Ander ontfanck van pachten van landen gelegen zijnde inde voorsz. amboochte die verschenen zijn inde jare ‘72 ende gebruijct worden bij heurluijden buijten tzelve amboocht wonende. Daer van mits redenen voorsz. weijnich gecomen es ende de restanten volgen folio 67 verso ende 68 hier nae ende zijn de twee leste parthijen van desen ontfanck verhuijrt inde jare ‘73. Cornelis Harmans zoon molenaer tot Delft bruijct van de weduwe ende erffgenamen van wijlen Frans Adriaens zoon gorter tot Dordrecht vier margen lants, tsiaers voor £ 48, maer alsoe den rendant naderhant bevonden heeft de weduwe te wonen inden Hage bijde weduwe van wijlen Mr. Jacop van Eijnde ende dat joffrouwe Adriana Warlants hare dochter getrout hebbende Mr. Dirck van Beeckesteijn fugetijff zijnde, bijde excellentie ende Raide neffens hem wesende gerestitueert es tot haren goede, blijckende bij de copie auctentijck van haren requeste ende appostille daer up gestelt. Ergo hier niet.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 4685 anno 1599 fol 24) (Aende oistsijde vande Schije) Vande helft van 14 margen met noch een margen 150 roeden lants, tsamen 6 st. Ende vande helft van 11 hondt meer 3 st., tsamen behoirende Jacob van den Eijnde 6 st.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 33 anno 1572-78 fol 204) Voorburg: Op die woninghe daeraen naderhandt Claes Jansz. Colijns, nu de weduwe van wijlen Mr. Jacob van Eijnde inden Haeghe, tsiaers 10 st. Dan verclaert dit nijet meer te weesen gelijck een ander registerken mede brengt dan £ 0-09-09 tsiaers. Daervan ahijer boven gelijcke quijtscheldinghe tot ‘78 incluijs verandtwoort werden drie jaeren belopende ter somme van £ 0-29-03.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 33 anno 1572-78 fol 21. Haagambacht Opte woninghe van wijlen Mr. Jacob van Enden, lest betaelt voor d’eene helft bij meester Jan van Essing ende voor d’ander helft bij Louris van Bronckhorst, tsiaers £ 0-07-06. Nu toecommende Gerrit vander Burch proucureur voor d’eene helft ende Mr. Otto van Arckel voor d’ander helft als getrout hebbende een dochter van wijlen Louris van Bronckhorst. Daervan resteerden de jaeren ‘71, ‘72 ende voortaen totten jaeren ‘78 incluijs, maeckende alsvoorn acht jaeren. Maer alsoe d’een helft van Bronckhorst voorsz. deur zijn absentie den tijt van vijer jaeren in annotatie es geweest onder Gerrit de Paep, soo heeft desen rendant voor gelijcke tijt daervan quijtscheldinghe moeten doen ende opte wederhelft vanden voorscreven procureur Burch is twee jaeren geremitteert ter saecke vant ongebruijck. Sulcx dat den zelven rendant van d’een helft voorseijt maer vijer zuvere jaeren ende van d’ander helft zes jaeren ontfanghen heeft. Beloepende te saemen ende alhijer vuijtgetrocken ter somme van £ 3-15-00.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 33 anno 1572-78 fol 447) Haagambacht Opte woninge van joncker Jan van Passenrode als getrout hebbende de dochter van meester Jacob van Ende, gelegen bijde Hoornbrugge, tsiaers een rente van £ 0-33-09. Daervan alleenlick tjaer ‘78 resteerde ende alhijer in ontfanck gelijcke somme van £ 0-33-09.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 33 anno 1572-78 fol 514) Haechambacht ende Eijckenduijnen of Wassenaar Opte huijsinghe vande weduwe van Mr. Jacob van Ende, gecommen vande weduwe van meester Cornelis van Vuijtwijck, tsiaers naerluijden Bennincks reeckeninghe 15 st. Dan alsoe tzelve schijnt lange voor date vanden trouble affgelost te zijn, volgende den teneur van seecker ontworp van rekeninge vanden voorengemelden Charles Huijgesz. hier vertoont. Soe werdt hier daervan alleenlicken gemaect memorie ende anders nijet.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 126 anno 1595 fol 61) Voorburg Joncheer H. van Passenrode als getrout hebbende (de weduwe?) van wijlen Mr. Jacob van Eijnde tsiaers 10 st.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 249 anno 1568-1624 ) fol 14 Haechambacht. Opte wooninghe van joncheer van Bassenroode als ghetrout hebbende de dochter van Mr. Jacob van Eijnde, gheleghen zuijtoost vande Hoornbrugghe, tsiaers verschijnnende Lambertij met twee brijeven een van 30 st. ende dander van £ 0-03-09, tsamen £ 0-33-09 van 40 grooten.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD1 anno 1579. Fol 231) Voorburg Opte woninghe van wijlen Claes Jansz. Colijns, nu de weduwe van wijlen Mr. Jacob van Eijnde tsiaers £ 0-09-09.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD1 anno 1579. Fol 461) Haagambacht Opte woninghe van joncheer Jan van Passenroede als getrout hebbende de dochter van meester Jacob van Ende, geleghen bijde Hoornbrugge tsiaers een rente van £ 0-33-09, daervan alhijer in ontfanck de anno voorseijt. Gelijcke £ 0-33-09.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD2 anno 1613 fol 710 ) Voorburg De weduwe van Mr. Jacob van der Ende op haer wooninghe, gecommen van wijlen Claes Jansz. Colijns tsiaers een rentge van 10 st. Beloopende over dvoorn. vijer jaeren gelijcke twee ponden. Dus hijer in ontfang deselve £ 2.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD2 anno 1613 fol 716) (…) Het 3e erve wesende het tweede van desen vercoopinghe groot mede 82 roeden es gecocht met een gelijcke opgehouden renthe van £ 3-10-00 tsiaers, losbaer als voorn aen joncheer Jacob vanden Eijnde gouveneur van Wourden wtten name vande weduwe van joncheer Anthonis van Brecht. Daervan alhier insgelijcx gebracht werden de voorn. vijer jaeren binnen tijde deser reeckeninghe, verscheenen over deerste vijer jaeren. Beloopende mede ter somme van veerthijen ponden ten prijse als voorn. Compt daeromme alhier mede in ontfanck gelijcke £ 14. (…) (idem 718) Het zevende erve mede daeraen gelegen op ghelijcke groote van 32 roeden es vercocht met eenen opgehouden renthe van gelijcke £ 3-10-00 als voorn tsiaers aende voorn. gouveneur Jacob vanden Eijnde. Daervan hijer mede gerespondeert werden de voorngemelde vijer jaeren binnen tijde deser reeckening gevallen. Beloopende te samen ter somme van veerthijen ponden ten prijse voornt. Compt daeromme alhijer in ontfanck gelijcke £ 14. (…) (idem 719) Ende het achtste ende laeste erff van desen vercoopinge groot sijnde 34 roeden, mits dat den cooper oock volgen sal de gerechticheijt vande halve sloot, leggende noortoostwaerts van dese namentlijck tusschen dit lest erff ende de wooninghe ende landen vanden gouveneur joncheer Jacob vanden Eijnde voornt. Ende dat tot behoorlijck gebruijck gelijck men gewoonlijck es de ghemeene buijer ofte heijnslooten te gebruijcken, es vercocht met een gelijck opgehouden renthe van £ 3-10-00 tsiaers, bijden voorn. gouveneur Jacob vanden Eijnde. Daervan hijer mede gebracht werden de voorngemelde vijer jaeren, beloopende te samen ter somme van veerthijen ponden ten prijse voornt. Compt daeromme alhijer in ontfanck gelijcke £ 14.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv GGD2 anno 1613 fol 950) Haagambacht Opte wooninghe van wijllen Mr. Jacob van der Ende advocaet vant landt nu Mr. Ottho van Arckel voor d’eene helft als getrout hhebbende de dochter van heer Louris van Bronckhorst ende Gerrit van der Burch voor d’andere helft, tsiaers een rentge van £ 0-07-06, verschijnende Lambertij. Daervan hijer mede verantwoort werden de vijer jaeren binnen tijden deser reeckeninge gevallen. Beloopende te samen ter somme van dertich schellingen munte voornt. Compt daeromme alhier in ontfanck wtgetrocken gelden 30 st.

OA ‘s-Gravenhage (Regesten H, Geest, RA van der Spiegel) 19-3-1608 [Regest 542] Schepenen van Den Haag oorkonden dat Aernt Symonsz de barbier verklaarde schuldig te zijn aan de Heilige Geestmeesters in Den Haag een rente van 3 pond Hollands per jaar, te betalen 19 maart, verzekerd op zijn huis en erf aan de zuidzijde van het kerkhof, belend ten oosten Coenraet Ghijsbrechtsz, ten zuiden Baltesar Jacopsz van Delft, ten westen Ariaen Jacopsz kaarsenmaker, en ten noorden de heerstraat. Marge 1557 Meester Cornelis van Vuytwijck, procureurgeneraal 1586 De kinderen van meester Jacob van Eynde 7-1-1604 Afgelost door de edele heer Jehan, heer tot Schagen, Bersingherhoorn, Goudriaan enz. Dorso z.d. Op het huis van Anthonis Aertsz aan de zuidzijde van de kerk

OA ‘s-Gravenhage, leden die bij overlijden een gift beloven Gilde St Joris (inv no 99) fol 9v (1595) Joncker Joan van den Eynden

10e penning Zevenhuizen (1561; ook in de kladlijst; no 91) huur van mr. Jacob van Eynden en Dirck van Alckemaede won. in den Haege (omvang) 4m; (jaarhuur/gebruikswaarde) 8.10.-. Niet in de 10e penning Zevenhuizen (1543)

ORA Voorburg (inv no 1 fol 14 dd 31-5-1602) Jonkheer Jeronimus van Serooskercke, man en voogd van jonkvrouw Henrica van Wijngaarden, met volmacht van haar gedateerd 25 mei, verkocht in februari aan jonker Johan van den Eijnde een woning met circa 60 morgen land in Tedingerbroek bij de tolbrug aan de zuidzijde van de heerweg en anderdeels in de veenpolder onder Voorburg (in marge: voor Cfl 6200)

Stompwijk (inv no 7 transcriptie Teun van der Vorm f. 33v d.d. 18-5-1632 [ook te Voorburg]) Adriaen Huijgen ter Zijden nu wonende in Den Haag als procuratie hebbende van de heer Balthasar van Cuijck van Meteren getrouwd met juffr. Maria van den Eijnden, d.d. 6-5-1632 voor Johan van der Lisse notaris in ‘s Gravenhage […], heeft getransporteerd aan Catharina van Hardebol vrouwe van De Lier, Alkemade etc. een huising, boomgaard, tuinen, barg en stallingen gekomen van zaliger jr. Johan van den Eijnden staande op omtrent 8 morgen land in Tedingerbroek, mitsgaders nog 8 morgen in Voorburg en 5 morgen in Rijswijk.

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 64 dd 1-2-1594) Joncvrou Maria van Loo, Octroy van Ridderschap en Staten van Holland en Westfriesland om per testament vrij over haar goederen en leengoederen te mogen beschikken. Getekend J. van Oldenbarnevelt.

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 65 dd 19-2-1594) Testament van jonkheer Johan van den Eynden en jonkvrouw Maria van Loo, op de langstlevende, met vruchtgebruik etc., voogden van kinderen worden respectievelijk Jacob van den Eynden en haar jongste broer Dammas van Loo.

Raad van State, Commmissieboeken, Johan van den Eijnde, kapitein, 25-5-1589.

Raad van State, Commmissieboeken, Olivier van den Eijnde, kapitein, 8-1-1598.

Hoge Raad van Holland (NatArch 3.03.02 inv no 933 dd 28-7-1612) gezien hebbende te aanspraken van erfgenamen van Anthonis Gerits in leven griffier van dit Hof, Jouffr(ouw)e Elisabeth van den Eijnde weduwe van wijlen Jan van Paffenrode, en Jouffr(ouw)e Maria Boot weduwe Claes Jansz van Wesel tot Dordrecht, tesamen crediteuren van genoemde Paffenrode; oordeelt dat een rente van Lxxx pond gereserveerd zal worden voor de erfgenamen van Anthonis Gerits met de ene heft van iiiMiiCL gelijke ponden, met rente vanaf mei 1604 tot voldoening van de schuld toe, en met de helft van de kosten van hun proces tegen Niclaes van Westerbeeck; waarna voegen zal de weduwe Maria Boot met de hoofdsom van 100 gelijke ponden met rente sinds 16-7-1600, en nog 25 stuiver rente jaarlijks; daarna volgt Elijsabeth vanden Eijnde met de som van 900 gelijke ponden over negen jaar sinds 16-4-1602 tot 16-4-1611; nog mret een dom van viC ponden met rente sinds 16-4-1602.

Hoge Raad van Holland (NatArch 3.03.02 inv no 933 dd 6-9-1612) In de (beroeps?)zaak van Johan vanden Eijnde als broeder en conjuncta persona van jouffrouwe Anna vanden Eynde, enerzijds, en de erfgenamen van Anthonis Gerits in leven griffier van dit Hof, gedagvaard, anderzijds; oordeelt het Hof dat de gedaadgen het arrest ‘ende andere proceduren van executie’ uit te voeren.

Hoge Raad van Holland (NatArch 3.03.02 inv no 934 dd 22-12-1615) In de zaak van Jacobus en Jan vanden Eijnde als erfgenamen van Oivier hun broer, enerzijds, tegen Gerit Vrancken te Delft anderzijds, oordeelt het Hof dat het appel (over een som van 200 ponden) gehoord zal worden door Mr Gaspar van Vosbergen

ORA Tuil (inv no 1250 fol 111v dd 25-8-1643) Henderick vander Voort burger van Boemel met procuratie van burgemeesters, schepenen en regeerders van ;s-Gravenhage dd 10e jl, hem verleend door Balthasar van Meteren (etc) met jonkheer Aelbrecht van Loo Raad van State voor zichzelf en Henrick heer tot Raephorst samen testamentaire voogden en mombers door jonkvr Maria van Loo op 18-12-1642 in Bommel aangewezen, geautoriseerd 21-4-1643, om na haar dood de goederen te beheren van de kinderen van haar dochter joffr Elisabeth van den Eynde bij voornoemde Balthasar van Meteren, en alle leengoederen te verkopen plus allodiaal goed tot Cfl 20.000. Hij verkoopt nu vijf morgen land in Tuyl, vier morgen in Broeck, (gekocht van juffr Cornelia Monicx, en juffr Johanna van der Lauwick haar zuster) aan Peter van Enschede secretaris van Bommel ten behoeve van de stad.

Niet evident verwant is een Mr Jacob Joppen van den Eynden, chiryrgijn te Rijsburg, vermeld o.a. 1638-52, gehuwd als weduwnaar Den Haag Stadhuis 16-4-1651 met Jacobmijntje Barents, jongedochter.

ORA Valkenburg (inv no 5 fol. 27v: 2-3-1638) IJsbrant Simonsz van Duijndam wonende tot Rijnsburg, verklaart verkocht te hebben, op 1-1-1638 in de herberg van Willem Anthonisz Verschou waard in de Witte Leeuw tot Rijnsburg, aan Bruijn Joosten van Wassenaer en Mr. Jacob van Eijnden beide wonende tot Rijnsburg, een partij wei- of hooiland, groot 2 morgen 3 hont 60 roeden gelegen in Valkenburg bij de Brouckweg in de kromming, belend N: de erfgenamen van Steffen van Heussen, O: de Brouckweg, Z: het St. Catharijnengasthuis, W: Huijch Roeloffsz met bruikwaar, belast met 15 st. pacht sjaars tbv het gasthuis tot Katwijk aan de Rijn. Jongste waarbrief is van 11-11-1632. Betaald met een custingbrief van 2150 g.

ORA Valkenburg (inv no 7 fol. 48 14-11-1644) Bruijn Joosten en Mr. Jacob van den Eijnde beide wonende tot Rijnsburg? [er staat Reijsb met een streepje boven de ij, dus Reijnsburg] verklaren verkocht te hebben aan Lodewijck Willemsz Keth een partij vrij patrimoniaal land groot 2 morgen 3 hont 60 roeden gelegen in de krom van de Brouckweg, belend N: Gillis van Heussen, O: de Brouckweg, Z: St. Catharijnen gasthuis, W: Huijch Roelen van Raephorst met bruikwaar, belast met 15 st. sjaars tbv het gasthuis op de Rijn, onder condities van de waarbrief van 2-3-1638. Betaald met een obligatie van 2275 g.

ORA Valkenburg (inv no 8 fol. 16v: 11-1-1651) Joost Jansz en Arijen Jacobsz van der Marck verklaren over te dragen aan Mr. Jacob van den Ende chirurgijn wonende tot Rijnsburg 2 morgen 44 [roeden] wei- of hooiland aan de Brouckweg, belend Z: Jan Reijnsz, Arij Meesz en Corn. Hasius, W: Jan Reijnsz, N: de kerk van Wassenaar, O: het St. Catharijnen gasthuis tot Leiden cum socijs. Betaald met 1550 g. in gereed geld.

ORA Valkenburg (inv no 8 fol. 33: 18-3-1652) Dirck Gerritsz Noordermeer verklaart verkocht te hebben aan Mr. Jacob van den Eijnden chirurgijn in Rijnsburg 1 morgen 2 hont 45 roeden wei- of hooiland gelegen bij de Brouckweg in Valkenburg, belend N: de koper, O: Cors Hasius tot Leiden, Z en W: Gillis van Heussen, met condities van oude waarbrieven en brief van scheiding [geen datum]. Betaald met 1300 g. in gereed geld.

ORA Valkenburg (inv no 8 fol. 33v: 18-3-1652) Mr. Jacob van den Eijnden verklaart verkocht te hebben aan Cornelis Dircksz Achthoven, Willem Adriaensz van Immerseel, Ambrosius van Bronsdorp en Jan Meijndertsz van Aeckeven alle buitenweesvaders en regenten van het weeshuis van Leiden, 1) een kamp land groot 1 morgen 146 roeden gelegen omtrent de Brouckweg in Valkenburg, belend N: de volgende partij, O: Cornelis Hasius tot Leiden, Z en W: Gillis van Heussen tot Leiden, 2) een stuk weiland groot 2 morgen 45 roeden naast de eerste aan de Brouckweg, belend Z: Jan Reijns van Starrevelt, Arijen Mees van Egmont en Cornelis Hasius, W: Jan Reijns, N: de kerk tot Wassenaar, O: St. Catharijnen gasthuis tot Leiden cum socijs. De partijen van Cornelis Hasius hebben recht van overpad naar de Brouckweg over de eerste partij. Jongste waarbrieven zijn van 1) maart 1652, 2) 11-1-1651. Betaald met 3700 g. in gereed geld.

Voor de huwelijksdatum vgl ANB 1857:162.


Huwt Brugge 19-5-1543

9.905   Isabeau van NIEUWLAND

FamilienaamIndex 9.905Vader 19.810Moeder 19.811

Geboren na 22-4-1518
Overleden Den Haag september 1582

Ledenregister van het gilde van de Zoete Naam Jezus te Delft (Hogenda 2015): p. 122 (Vande ouwe kerck) [dh: Lijsbet van Nieuelt] Mr. Jacob van Eijnde wijf

Met ‘seven posen’ overluid op 30-9-1582 in de St. Jacobskerk te Den Haag: Ysabeau van Nyewelande, weduwe Mr Jacob van den Eynden advocaat van het gemene land van Holland (Wapenheraut 1902:344, rekeningen rentmeester St Jacobskerk). In datzelfde jaar (Wapenheraut 1902:415, idem) wordt het graf voor haar en haar erven genoemd als geërfd door de nazaten.

Isabeau schreef ten minste tweemaal een verzoek tot vrijlating van haar man toen diens gezondheid verslechterde. Steun van de Staten en van haar zwagers hielp evenmin.

Isabeau (Elisabeth) komt diverse keren voor in het Rechterlijk Archief van Den Haag; zie ook (1576) de boedelscheiding van haar schoonvader. Op 3-1-1578 is zij met haar zuster Anna, schoonzus Cornelia en zoon Jacob betrokken bij de huwelijkse voorwaarden van dochter Isabelle (RA 334:130 nr 671).

In oktober 1571 (RA 333/123 nr 133) treedt zij als weduwe met haar zoon Jacob, zwagers Van Alckemade (burgemeester van Den Haag) en Sasbout Boeckelsz (idem Delft) op als borgen voor Lambrecht Michielsz uit Delft; betreft 13 morgen land die hun zwager Michiel aan Lambrecht heeft verkocht.

NA, Rekening omslag schild- en morgentalen en verpachte impost 1554ff. (transcriptie A. van der Tuijn op Hogenda 2015) (Folio 746.) Ander vuijtgeven van wedden, pen…sten ofte tractementen van advocaet procureurs ende boeden vande Staeten. Jonckvrouwe IJsabeau van Nijeuwelande weduwe wijlen meester Jacob vanden Eijnde in zijn leven advocaet vande Staten ende gemeen lande van Hollandt de somme van acht hondert ponden munte deser reeckeninge over een jaer weddens ofte tractaments, de zelve haere man inde qualite alsboven verscheenen Lichtmisse 1569 stilo communie. Ende dat vuijt crachte van zeeckere ordonnantie van mijnen heeren de Staten voorsz. in date den 15e septembris 1571, diemen hijer met quitantie vande voorsz. weduwe daerop dienende tsamen overlevert. Dus hijer de zelve £ 800. (…) Dezelve jonvrouwe IJsabeauw van Nijeuwelande inder qualite alsvoorn de somme van gelijcke acht hondert ponden over een jaer weddens ofte tractaments bijden voorsz. haeren man als advocaet van tgemeen lant voorsz. begonst te bedienen nae Lichtmisse anno ‘69 stilo communie voor date zijne appresentie. Ende dat vuijt cracht van zeeckere ordonnantie van mijnen heeren de Staten voorsz. In date den 22e januarij 1572 stilo communie diemen hijer met quitantie daerop dienende mitsgaders zeeckere attestatie vanden eedt bij haer ende haeren soon Jacob van den Eijnde gedaen. Daerbij zij verclaeren geen stucken ofte munimenten de Staeten toucherende onder hun te hebben tot voldoeninge der inhouden vande apostille ofte ordonnantie voorsz. tsaemen overlevert. Dus hijer de zelve £ 800.

Op 8-1-1572 (RA 333/160 nr 185) sluit Willem van Neck (Heck?) voor zijn vrouw Fijtje Claesdr een hypotheek af bij Ijsabella van Nyeuwelande, pand is een huis en erf gekocht van Mr Andries van Coolhem.

Raadssignaat van Den Haag (beheersnr 359 no 1 fol 32) d.d. 8-11-1579: ‘...de weduwe van Jacob van Eynde … gevreyt van [dome?], van impositie vanden wijnen ende byeren vanden [soute?] die zij voor haer famille inleggen sal.’

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 1058/205 10-3-1579 sc.) op de differenten geresen voor dit hof tussen jonkvrouw isabeau van nijeulande weduwe van jacob vande eijnde impt. in raeu actie ter eenre ende jacob van der duijn heere van sprang gede. ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 551/25 1-6-1579) op de differenten geresen voor dit hof tussen jonkvrouw ijssebeeu van nyeuweland weduwe van meester jacob van eijnde impt. in raeu actie contra floris gerritsz. tot rijnsburch gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 557/312 20-12-1581) op de differenten geresen voor dit hof tussen joufvrouw ysabella van nyeuwe lande weduwe van meester jacob van den eynden in zijn leven advocaat van t gemene land van holland, als actie en transport hebbende van meester jacob van der duyn impt. om executie te zien decerneren contra jonkheer Jacob heere van wijngaarden gede.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 557/18 30-1-1582) op de differenten geresen voor dit hof tussen belycken lourisd weduwe van martijn dassequy impt. In raeu actie contra de weduwe en erfgen. van meester jacob van eynden, in zijn leven advocaat ‘s lants van holland, gede.

Kinderen

 1. Jacob III van den Eynden Zie 4.952
 2. Isabella (+Mechelen, bSt Rombouts Kerk 29-1-1626); huwt (voorwaarden) 3-1-1578 Johan van Paffenrode (+voor 15-3-1616, mogelijk al voor 31-7-1612), weduwnaar Cunera van Westerbeeck, zoon van Heinric Hendricsz heer van Oyen en Noorden, en van Maria Pont van Dorp; vermeld 1583; OV 1995:439). Een Isabeau van den Eynde werd op 16-7-1586 aangenomen als lidmaat van de NG gemeente van Haarlem, woont dan in de Coesteegh; komt van Middelburg (GN 1995).
 3. Margarita (+na 1569)
 4. Anna (*c1550, +Dendermonde 10-7-1612); Resolutiën Staten-Generaal (Oude reeks 1576-1610, deel 11 p. 700: 12-7-1601): permissie voor Anna van den Eynde, zuster van den kastelein van Woerden (voor l jaar naar ‘s vijands land); huwt Rochus Joostsz Grijp generaal van de Munt (+12-11-1593) (NL 1953:292). Volgens Fölting (1976:25) ongehuwd overleden Dendermonde 1619; dat is dus onjuist.
 5. Kinderen
  1. Joost Grijp van Valckesteyn, huwt Agniese van Sandelyn
  2. Margriete (+voor 8-1-1604); huwt (1) Arent Brouwer te Dordrecht; huwt (2) (ot Delft 19-5) Poortugaal NG 26-5-1596 Laurens Plouch (+St. Maartensdijk 26-3-1625), watergeus, waarschijnlijk schildknaap en stalmeester van admiraal Lumey in 1572, sergeant-majoor in 1581, gouverneur te Geertruidenberg van 1581 tot 1588, overste in 1587, bevelhebber van een der forten in 1590, baljuw en drost te St. Maartensdijk tussen 1599 en 1615, gedeputeerde ter Staten-Generaal voor graaf Philips van Hohenlohe in 1600; weduwnaar Geertruydt van Santfoort (bDelft 20-7-1594)
  3. Jacob Gryp, verdronken
  4. Jan, huwt Peternella Hallings
  5. Peter, ongehuwd overleden
  6. Marie, huwt Isebout van Veen
  7. Cornelia, huwt Jan Oom
  8. Catlyne, huwt Cornelis van Reinegom
 6. Jan (+na 1615), vermeld 1579 (OV 1995:225), Den Haag 1587 (OV 1987:481); huwt Maria van Loo (dochter van Aelbrecht en Maria van der Mijle). Waarschijnlijk de kapitein Johan van den Eynde, gelegerd Lochem (1591-5) en Breda (1598, eventueel ook 1596 en 1600). Johans weduwe is (als Maria van Loo van den Eynde, NA Den Haag 6-5-1632) schoonmoeder van Balthasar van Cuyck. Een aantal Van Cuijck van Meterens (Adriaen, Anna Magrita, Catrijna, Johan en Josina Elisabeth van Cuijck van Meteren), waarvan sommige nog ongehuwd, zijn allen erven van Jacob vanden Eynde ridder zoon van Jacob vanden Eynde en Elisabeth van Nieuland; vgl de notariële akte uit 1655 bij Aelbrecht van den Eyndes weduwe Geertuid van der Poel, Zie 2.477
 7. Kinderen
  1. Jacob (ongehuwd overleden)
  2. Jan (ongehuwd overleden)
  3. Maria Elisabeth, gehuwd met Balthazar van Cuyck van Meteren
 8. Olivier (+voor 1611), nog in leven in 1579 (OV 1995:225) en is in 1588 kornet (1587: vaandrig) van de compagnie paarden van kapitein kolonel Johan Bacx. Vermeld 14-3-1590 als hij en de burgemeester doopgetuigen zijn van Isaac, een kind van J. Vercammen en Susanna Warners (Navorscher 1893:266); 1598 kapitein.
 9. Catharina, huwt 11-6-1592 Cornelis van der Goes heer van Uytwijk, auditeur der Rekenkamer van Holland, zoon van Pieter van der Goes en Maria van der Dussen; Pieter is een zoon van Adriaen (landsadvocaat van Holland 1544-1560) en Adriana van Sprangen, en kleinzoon van Aert van der Goes (1475-1545), ook pensionaris van Delft en landsadvocaat van Holland. Hij hertrouwt met Sybilla van der Mersche (+voor 17-6-1616).

TerugBegin van generatie


9.906   Aelbrecht van LOO

FamilienaamIndex 9.906Vader 19.812Moeder 19.813

Geboren Den Haag 28-11-1519 (13.30 uur), doopgetuigen Aalbrecht van Loo, Mr Dirk van Beest (grootvaders) en Dieuwer Bartouts de weduwe van Aalbrecht van Loo (overgrootmoeder)
Overleden Brussel maart 1573 (b13-12-1573 volgens CBG 1981)

Heer (ambachtsheer) van Hodenpijl, ‘Commies van ‘s Konings finacien’ (te Brussel), hield zichzelf verantwoordelijk voor het niet tegen kunnen houden van de (belasting)opstand van 1566-67 en poogde daarom in 1566 zelfmoord te plegen (Parker, p. 108). Voordien (1543-7) auditeur van de Rekenkamer in Den Haag. In 1571 door Alva belast met het innen van zijn beruchte Tiende (bron: Kok). Voor geboorte vgl. Navorscher 1890:123. Navorscher 1855:118 plaatst hem ferm aan de foute kant: “Hij was raad van ‘s Koninq finantiën, en verscheen den 22sten Februari 1567 met Johannes Mesdach van wege de landvoogdes om de Regering van Middelburg voor het Verbond der Edelen te waarschuwen.”

Niet te verwarren met de jongere broer Aelberth, die (vgl CBG 1981) te jong is om al in 1544 beroepsmatig actief te zijn. Voor Aelbrechts verdere biografie, vgl Jaarboek CBG 1981.

Archief van het OCMW-Brussel (Fonds Sint-Jacobsgasthuis, n 12, / [fol 15-18] (goederenregister van het Sint-Jacobsgasthuis, kopie uit 1612). Keizerlijke verordening, Brussel 15-03-1552 (met opname van een charter van de Staten van Brabant van 4 maart 1552) Keizer Karel vestigt een rente op de domeinen van Brabant in het kwartier Brussel ten voordele van het Sint-Jacobsgasthuis. Vermeld: Aelbrecht Van Loo, keizerlijk gecommitteerde van de domeinen en financiën.

Archief van de Stad Brussel (Historisch Archief, cartularium IX, fol 248v-250v (stadsregister, kopie) Antwerpen dd 28-06-1567) Keizerlijke verordening: Filips II staat de helft van de rechten op de Vismijn en het tolrecht op de wijnen en wol in Brussel af aan de stad Brussel in ruil voor de betaling van 14.600 pond en schenkt hen de andere helft. Vermeld: Aelbrecht Van Loo, gecommiteerde van de financiën.

NA, Rekening omslag schild- en morgentalen en verpachte impost 1554ff. (transcriptie A. van der Tuijn op Hogenda 2015) ( fol ?? mei 1557, Bruessel) Joncvrouwe Anthonia Weijts bij transport van Jan Pijnssen hebbende overdracht van Aelbrecht van Loo vijff entzeventich ponden over een jaer renten, haer verschenen den 21e octobris anno voorsz. Alhijer de zelve £ 75.

Verspreide charters in het Rijksarchief: Belastingen en andere geldzaken Holland, 1561-66, 275 Akte van transport door de Rekenkamer der Domeinen van de lente- en herftbede van Hodenpijl aan Albrecht van der Loo, ambachtsheer van Hodenpijl.

CBG dossier Van Loo: in 1555 door de Staten van Holland met zijn zwager Adriaen van Leyden naar Friesland gezonden om bij zijn vader Gerrit de ‘registeren ... mitsgaders alle andere stukken’ van zijn grootvader Aelbrecht op te halen en aan de Staten over te dragen.

Leenkamer Wassenaar (C. Hoek, OV 1978/1986; Alphen 219) 7 morgen land in de hofstad van Leuwen,(...) 7-6-1566: Aelbrecht van Loo, raad en commies van de koning, na overdracht op 29-5-1566 voor Heynrick van Assendelft en Phillips Nachtegael te Leyden als leenmannen van Hollant door Claes Adriaensz. burger te Leyden, samen met de hiervoor genoemde lenen van Holland, het derde nu omschreven als 5 oude schilden enz., hulde door Cornelis Harmansz. van Naerden, secretaris van de weeskamer Delft (G, fol. 10).; 29-12-1574: Aelbrecht van Loo Aelbrechtsz., onmondig, hulde door Cornelis Oem, raad ordinaris van de koning, volgens procuratie verleden op 4-12-1574 te Brussel, bij dode van zijn vader Aelbrecht van Loo, raad en commies van financiën, na verzuim door diens erfgenamen en weduwe Maria van der Mijle (G, fol. 51v).; 10-8-1578: Aelbrecht van Loo doet zelf hulde en draagt het leen over aan meester Dirck van Leuwen (G, fol. 52 en 78v).

In OV genoemd als eigenaar van verschillende stukken land in Hodenpijl (tiende penning): in 1561 van 11 morgen 2 hond in gebruik bij Wigger Symonsz (OV 1996:159, idem 2001:510 in 1579), van de hofstede in Hodenpijl in eigen gebruik (OV 1996:160), van 6 morgen in gebruik bij Cornelis Vobben (OV 1996:161), 14 hond door Arien Jansz Student en anderhalve morgen door Cornelis Cornelisz de Voecht (1579, OV 2001:504-11, de 6 morgen in gebruik bij Lenaert Pietersz Goutappel, en 19 morgen door Gerrit Ariensz de schout van Hodenpijl), en ten slotte 7 morgen, 3 hond en 93 roe in gebruik bij Juttgen Ijsbrandsdr, in de Gaech.

Verder in OV 1988:579 als belender genoemd op 7-5-1568: Willem Pietersz. Brasser, brouwer te Delff, stelt tot borg op een rente een halve woning met de helft van het huis, berg en geboomte te Voorburch, in zijn geheel groot 16 morgen, belend ten oosten: meester Aelbert van Loo, commies van des konings financiën, en Dirck Thonisz., etc.

OV 1987:394, (5 pond uit de herfstbede van Aarlanderveen) op 25-5-1566 gekocht door Albert van Loo, raad en commies van de domeinen en financiën, bij overdracht door Nikolaas Adriaansz., burger van Leiden; op 9-8-1578 overgegaan aan Albert van Loo bij dode van Albert, zijn vader, waarna overdracht aan Dirk van Leeuwen.

OV 1978:507 (vgl Nav. 1918:313), 7 morgen in de hofstad Van Leeuwen in Alphen, op 7-6-1566 gekocht, 29-12-1574 naar de onmondige zoon Aelbrecht, “bij dode van zijn vader Aelbrecht van Loo, raad en commies van financiën, na verzuim door diens erfgenamen en weduwe Maria van der Mijle”.

OV 1986: 364 1-3-1544: een woning in Voorburg met tien morgen grond, aan Albert van Loo, auditeur van de Rekenkamer te den Haag, bij sententie op het goed van Pieter Bol; op 9-9-1577: Cornelis van Loo bij dode van Albert, zijn vader; 2-9-1619: Arnout van Loo bij dode van Cornelis, zijn broer, 10-8-1645 overdracht door Aelbert en Arnout van Loo.

OV 1973: 80 op 28-9-1571 beleend met 11 morgen op de Heermesse achter Delft, 21-7-1577 over op zijn zoon Aelbrecht, 24-6-1621 op diens broer Arent, 31-7-1643 op diens zoon jonker Albert, gecommiteerde voor Friesland in de Raad van Staten. Beleend met het Schoutambacht Hodenpijl en 3 percelen land op op 13-8-1558 na overdracht door zijn schoonvader aan zijn vrouw (OV 1973:87, 89), 21-6-1577 na haar dood over op de zoon Arent, 1643 op diens tweede zoon Aelbrecht. 15 morgen uit de drie percelen gaat over op Gerrit, eerste zoon van Arent, en van hem op Dominicus, onmondig in 1649, zoon van Gerrit en Hiske van Aylva.

OV 1966: 528: 62F. een rente van 25 gouden karolus gulden op het leen no. 62A (de helft van 17 morgen land in Ruiven), op 2-11-1544 aan Aelbert van Loo, auditeur van de rekenkamer van de keizer, na overdracht door Lenert Hollandt Claesz.

OV 1962:91, 26 morgen land in Wateringen, op 1-10-1569 gekocht door Aelbrecht van Loo, ambachtsheer van Hodenpijl, van Marie van Bosschuysen. OP 17-9-1569 machtigt Aelbrecht van Loo zijn neef Cornelis Harmansz. van Waerden, secretaris van de weeskamer te Delft, het leen te verheffen; op 8-9-1558 krijgt Albert van Loo, gehuwd met Maria van der Mijle, octrooij om bij testament over hun leengoederen te mogen beschikken; en op 15-3-1567 maken beiden testament te Brussel. Het leen gaat op 2-1-1578 over op Catharina van Loo bij dode van haar vader Aelbrecht van Loo. Op 14-12-1577 machtigt zij voor burgemeesters etc. van Dordrecht haar neef Cornelis Harmansz. van Naerden het leen te verheffen. Op 2-3-1585 draagt zij (gehuwd met Jacob van den Eynde) het over aan Maria van Loo, haar zuster, in aanwezigheid van haar neven Cornelis van Naerden en Vranck van Eemskerck Vranckensz., en van Cornelis van der Bouchorst en Cornelis van Loo, leenmannen van de graaflijkheid.

Hypotheekboek Den Haag noemt Aelbrecht op 29-4-1568 als noordelijke belender van 16 hout land in de Susterenpolder ten westen van Den Haag, naast de Cuijntweg (?), verkocht door Arnt Cornelis van den Beeck.

Idem, 17-9-1571 (RA Hof van Holland 333 no.162 fol 144v-145) aankoop door Aelbrecht van Cornelis Cornelisz van der Horst van een morgen land in het Ambacht Voorburg aan het Zuideinde, met west de raamsloot en oost de heerstraat.

Idem, 5-12-1585 (RA 336 fol.91v-92) Nicolaas Rofijn, burger van Brussel, neemt voor zich en zijn broers en zusters, kinderen van wijlen Jan Rofijn en ervan van wijlen Marie Werijs te Brussel, een hypotheek (rente 20 gulden) ten behoeve van de jonkers Aelbrecht en Cornelis van Loo, broers, op de stad Dordrecht en de tienden van Putten, Zwijndrecht en goederen van Bonaventura. Nicolaas’ oom Thomas Werij “kocht” (naar later blijkt is dit onjuist: hij huurt) op 21-3-1581 van de gebroeders Van Loo het huis De Struys in de Gulden Straat te Brussel, naast het huis De Keyser. Op 5-9-1601 (RA 347 fol 151v-154v) verkopen de gebroeders Van Loo, kinderen van wijlen Aelbrechrt ‘commies der finantien van wijlen Zijne Majesteit’, datzelfde pand (mede belend door Cantersteen en de Steenpoort) aan Michiel van der Hasen, burger van Brussel, en zijn vrouw. Volgens de aantekeningen had wijlen Aelbrecht het gekocht van wijlen Jasper Schets heer van Grebbendonck, tresorier-generaal der financien, en was het later verhuurd (sic) aan Thomas Werij met recht van koop, die het op dezelfde voorwaarden overdroeg aan Michiel van der Hasen en zijn vrouw Emma van de Casteele.

Navorscher 1855:12 kent hem 12 kinderen toe, een correctie op Van der Aa die er elf meldde. Lijst van kinderen ontleend aan de genealogie Van der Mijle (Batavia Illustrata p. 1015)

Navorscher 1940:137, Cohier van de Tiende Penning van Voorburg: Louris Claesz. bruyckt twee en tweentich halve margen lants, achtervolgende ‘t margen boeck van Aelbrecht van Loo raedt ende Commis des Coninckl.Maj. finantieil XV car gulden.

Schölvinck: Als auditeur van de Rekenkamer van Holland aangeklaagd (30-3-1549) in Mechelen, samen met Joachim Cornelisz en de erven Nicasius Antheunisz van Flory, door Pieter Bol die vernietiging van de openbare verkoping van zijn goederen eist (p. 305).

(Correpondentie van Willem van Oranje online:) Brief van Maria van Hongarije aan Willem, 13-1-1555, Credentie voor commies Albert van Loo en griffier François Doolman die enige zaken naar voren zullen brengen (Algemeen Rijksarchief van België, Audiëntie 90, f. 45 r, minuut).

In het Haagse Kohier van de Vrijwillige Bijdrage voor het ontzet van Antwerpen (1585, wijk D beginnend noordzijde Voorhout; Die Haghe 1955:134) komen verschillende kinderen nog voor: Aelbrecht (20£), Cornelis “nijet jegenstaande hij in dienst is”(5£), Joffrouwe Margarita van Loo (5£), Joffrouwe Maria van Loo (10£), Joffrouwe Cornelia van Loo (10£).

Tiende Penning Stopwijk, Wilsveen en Tedingerbroek 1558 (p 48) [Jan Dircxzoon] noch denzelfden bruyct iii morgen huyert lant toebehoerende Aelbrecht van der Loe ende sicte Aechten susterhuys tot Delft ende heer Jan Phillipszoon ende die huyer is xviii gulden

Tiende Penning Stopwijk, Wilsveen en Tedingerbroek 1563: Jan Dircxz Lorts in huyerwaer iii morgen lants tuebehoerende sincte Aechten susterhuys, heer Jan Phillipsz ende Aelbrecht vander Loe gemeen mit malcander den hoop tsiaers om xviii £ beloopt elcke morgen vi £ waeroo sincte Aechten susterhuys ontfanckt deen helft ende heer Jan Phillipsz mit Aelbrecht van der Loe tsamen dander helft compt xxxvi st

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 1057/26 2-6-1571) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen gerardt van renoij heer tot spijck voor hem zelve ende vervangende ende internemerende voor brant jansz. ende willem zijn dienaars ende enen oth jansz. ende alle anderen ende van wegen jonkvrouw margareta van renoij weduwe van pashmer denles appellanten vande concessiee van zeker mandament penael oft clausule penael dd. 27-5-1568 bij mr. christiaen vande goes schout tot delft als man ende voogd van zijn huisvrouw ende bij zekere andere al seggende hen executeurs van wijle mr. gerandt van renoij ende voorscr. geappelleerden, geimpetreert ende aan den voorscr. appellant den 4 aug. daar aan volgende geexploicteert, mitsgaders mr. adriaen numan eerste mr. van de rekeningen van hollland ende aelbrecht van loo commis van co. majesteits finantien als executeurs van de testamente van wijle jonckvrouwe anna de potis ende mr. willem muijs nome uxoris.

Hof van Holland (Hogenda 2014 Transcriptie C.C.J. Lans 592/151 3-7-1596) gezien bij dit hof t proces voor dit hof uitstaande tussen de procureurgeneraal van dit hof uitter naam ende van wegen de hoge overigheid ende graaflijkheid van holland, impt. in raeu actie ter eenre ende jonkheer cornelis van den mijle, jonkheer joan van der mijle mitsgaders reynier cant burgemeester van amsterdam als gecoren voogd van vrouwe magdalena van der nijenburgh weduwe van heer adriaen van der mijle in leven president van dit hof ende van de nagelaten weeskinderen van de zelve heere president zaliger ende d’ voorscr. jonkheer joan van mijlen ende pouwels van loo te samen curateurs van jonkheer aelbrecht van loo ende de voornoemde pouwels van loo ende jonkheer cornelis van der mijlen als voogden van arent ende dammas van loo, mr. dirck van leeuwen als in lijftocht besittende de goederen van wijle joffrouwe hillegont van loo, jonkheer jacob van der eynde als man ende voogd van jofvrouwe catarina van loo ende als t exploit geaccepteerd hebbende voor cornelis van loo ende jofvrouwe maria van loo, willem bardesins als man en voogd van joffr. cornelia van loo, jonkheer jan ruysch mede nomine uxoris. alle erfgen. van wijle heere aernt van den mijle, heeren cornelisz. in zijn leven ambachtsheer van der mijle ende dubbeldam gede. ter anderen zijde.

(Delft, Familie van der Burch, Archiefnummer 466, Inventarisnummer 197, Charternummer 5872 dd 6-11-1564) Cornelis van Naerden, gemachtigd door Aelbrecht van Loo, raad van de keizer en ambachtsheer van Hodenpijl, oorkondt dat hij Sasbout Beuckelsz van der Burch heeft beleend met 14 hond land bij Delft in Vrijenban, geheten De Geer, aan de zuidzijde grenzend aan de Popswouderlaen en de erfgenamen van Joost Aemsz, aan de noordzijde aan Neelken Joost de kaaskopers erfgename en Marritgen Huych Dircxz kaaskopers weduwe, strekkend van de Madesloot tot aan het land van Heindrick Aemsz, Sasbout aangestorven van Willem van Berendrecht.

(Familie van der Burch, Archiefnummer 466, Inventarisnummer 197, Charternummer 5873 dd 5-5-1579) Cornelis Anderisz Stulynck, gemachtigd door Aelbrecht van Loo, ambachtsheer van Hodenpijl, oorkondt dat hij Pyeter Adriaensz van Waellenborch van Rotterdam heeft beleend met 14 hond land bij Delft in Vrijenban, geheten De Geer, aan de zuidzijde grenzend aan de Popswouderlaen en de erfgenamen van Joost Aemsz, aan de noordzijde aan Neelken Joost de kaaskopers erfgename en Marritgen Huych Dircxz kaaskopers weduwe, strekkend van de Madesloot tot aan het land van Heindrick Aemsz, Pyeter aangestorven van Sasbout Beuckelsz van der Burch.

Volkstelling Leiden 1581: Loo Arnoldus van, scholier fol. 85v.; Loo Dammasius van, scholier fol. 85v.

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 64 dd 1-2-1594) Joncvrou Maria van Loo, Octroy van Ridderschap en Staten van Holland en Westfriesland om per testament vrij over haar goederen en leengoederen te mogen beschikken. Getekend J. van Oldenbarnevelt.

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 65 dd 19-2-1594) Testament van jonkheer Johan van den Eynden en jonkvrouw Maria van Loo, op de langstlevende, met vruchtgebruik etc., voogden van kinderen worden respectievelijk Jacob van den Eynden en haar jongste broer Dammas van Loo.

OA ‘s-Gravenhage, leden die bij overlijden een gift beloven Gilde St Joris (inv no 99) fol 7 (1596) Aelbrecht van Loo heer van Hodenpijl

OA ‘s-Gravenhage, leden die bij overlijden een gift beloven Gilde St Joris (inv no 99) fol 8v (1596) Joncker Arent van Loo

ORA Voorburg (inv no 2 fol 75 dd 7-5-1611) Jacob vanden Eijnden, ridder, man en voogd van jouffrouwe Catherina van Loo, jonckheer Cornelis van Loo ende jonckheer Johan van den Eijnden man en voogd van jouffrouwe Maria van Loo alle kinderen van wijlen den heer Aelbrecht van Loo in zijn leven commis van de finantie, mede namens de verdere erfgenamen, verkopen aan Dirck Jan Florisz alhier drie morgen vijf hont en nog vier hont land in het ambacht Voorburg, gemeen in het land van Dirck uit de Vliet noordwaarts tot de scheijwateringe, O Jan Pietersz Crom scheepmaecker en Jan Jacobsz van Assendelft tot de heerweg toe, en van de heerweg tot de lijt Maerten Claesz Clou, van daar de weduwe en erven Jan Dirck (Gou?)wen en Jan Isnouts; W Dirck Jan Florisz zelf. Betaald met een schuldbrief.

ORA Voorburg (inv no 2 fol 76v dd 7-5-1611) Dirck Jan Florisz is schuldig aan de genoemde erven van Aelbrecht van Loo Cfl 2925.-.- te betalen in drie termijnen.

ORA Voorburg (inv no 3 fol 78v dd 25-1-1614) Cornelis Huijbrechtsz verkoopt aan jonker Cornelis van Loo de helft van zijn erf, O: Cornelis zelf, Z: de Heerstraat, W en N Cornelis van Loo als getrouwd hebbende de weduwe van jonker Anthonis van Bregt. De niet vermelde koopsom is voldaan.

ORA Voorburg (inv no 4 fol 230v dd 14-5-1627) Juffr Adriana Houck weduwe Jr Cornelis van Loo verkoopt aan Lucas Jansz van Wassenaer een huis met erf, bongerd etc aan de zuidzijde aan de heerstraat. (Marge: totale kosten koper fl 3644.5.9)

ORA Voorburg (inv no 4 fol 230v dd 14-5-1627) Lucas Jansz van Wassenaer is schuldig aan Juffr Adriana Houck weduwe Jr Cornelis van Loo fl 1800.-.-

ORA Voorburg (inv no 4 fol 263v dd 18-4-1628) Jonckheer Arnout van Loo heer van Hodenpijl wonende Leiden verkoopt aan Christiaen Jan Hasius, ook wonend in Leiden, een erfrente van Cfl 375 jaarlijks, te lossen met Cfl 6000, op pand van zijn huis met 36 morgen grond te Voorburg. (Marge: afgelost 2-5-1658)

Weeskamer Leiden (inv no 418, Kwitanties van Voljaarden C ; transcriptie T. van der Vorm; f. 226v d.d. 1-9-1620): Mr. Adigerus Adius advocaat voor het Hof van Friesland residerende te Leeuwarden bejaarde echte man van Marije van Loo nagelaten voljaarde dochter van wijlen Jacob van Loo gewonnen bij Marija Ellerd beide zaliger en zulks mede-erfgenaam van wijlen Catharina van Hoochstraten in die kwaliteit voor hem zelf en vervangende de verdere kinderen van Jacob van Loo voorn. heeft ontvangen etc.

Weeskamer Leiden (inv no 432, Kwitanties van Onvoljaarden B; transcriptie T. van der Vorm; f. 196v d.d. 9-2-1633): Willem van Loo soldaat althans in garnizoen liggende binnen Orsoij zoon van mr. Jacob van Loo oud omtrnt 24 jaar heeft ontvangen etc.

Weeskamer Leiden (inv no 420, Kwitanties van Voljaarden E; transcriptie T. van der Vorm; f. 108v d.d. 15-3-1632): Helena van Loo voljaarde dochter van mr. Jacob van Loo preceptor in de triviale school gewonnen bij Barbara Huijbrechtsdr., geassisteerd met Johan van Banchem griffier van Leiden haar gekoren voogd, heeft ontvangen etc. (f. 216 d.d. 29-11-1635): Mr. Jacob van Loo als erfgenaam van Alijt van Loo zijn overleden dochter heeft ontvangen etc.

Weeskamer Leiden (inv no 421, Kwitanties van Voljaarden F; transcriptie T. van der Vorm; f. 48v d.d. 4-11-1639): Michiel meerderjarige zoon van mr. Jacob van Loo gewonnen bij Berbera Huijbertsdr. heeft ontvangen etc.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 111v dd 25-8-1643) Henderick vander Voort burger van Boemel met procuratie van burgemeesters, schepenen en regeerders van ;s-Gravenhage dd 10e jl, hem verleend door Balthasar van Meteren (etc) met jonkheer Aelbrecht van Loo Raad van State voor zichzelf en Henrick heer tot Raephorst samen testamentaire voogden en mombers door jonkvr Maria van Loo op 18-12-1642 in Bommel aangewezen, geautoriseerd 21-4-1643, om na haar dood de goederen te beheren van de kinderen van haar dochter joffr Elisabeth van den Eynde bij voornoemde Balthasar van Meteren, en alle leengioederen te verkopen plus allodiaal goed tot Cfl 20.000. Hij verkoopt nu vijf morgen land in Tuyl, vier morgen in Broeck, (gekocht van juffr Cornelia Monicx, en juffr Johanna van der Lauwick haar zuster) aan Peter van Enschede secretaris van Bommel ten behoeve van de stad.


Huwt (1) ca. 1550

9.907   Maria van der MIJLE

FamilienaamIndex 9.907Vader 19.814Moeder 19.815

Geboren ca. 1520
Overleden voor 21-6-1577

Ambachtsvrouwe van Hodenpijl.


Buitenechtelijke relatie (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Aelbrecht (*ca. 1554 +voor 24-6-1621), onmondig in 1574, mondig in 1578; oom van de gecommitteerde van Friesland in Rotterdam (1645) die de leen in Voorburg overdraagt, erft op 29-7-1580 de halve leen van Gerard van Muijlwijk van zijn grootvader Arnoud van der Mijle (OV 1979:49), over na zijn dood in 1621 op zijn zoon Arent, heer van Hodenpijl. Is 1578 volwassen als hij zelf hulde brengt voor de leen in Alphen. Mogelijk is hij de Leidse student Albertus a Loo Dordracencus vermeld op 10-11-1577 en 27-2-1584; of de vader van student Albertus van Loo Hagensis, vermeld 17-11-1592 en 16-5-1595. Over zijn zoon Arent: (Duplicaten Collectie Stukken, afkomstig van de Vereeniging Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis; ca 1666) Akte van overdracht door Boudewijn, Albrecht, Arend, Damas en Jan van Loo en door His van Aylva, weduwe van Gerrit van Loo en Ernst van Aylva, gehuwd met Jacomina Hester van Loo, alle kinderen van wijlen Arend van Loo, heer van Houdenpijl, aan Engeltje van der Burch, weduwe van Philips van Beverwijck, van een vijftiende gedeelte in de ambachtsheerlijkheid Dubbeldam.
 2. (uit 1) Catharina Zie 4.953
 3. (uit 1) Cornelis (+na 1611, voor voor 2-9-1619), vermeld 1607 (OV 1972:215); huwt Adriana Houck (+na 1627, voor 1645, weduwe van jonker Anthonis van Bregt). Repertorium lenen Voorburg (OV 1986) meldt onder no 11B (Een woning in Voorburg met 10 morgen) 2-9-1619: Johan van Leeuwen, secretaris van Voorburg, voor Arnout van Loo bij dode van Cornelis, zijn broer, gehuwd met Adriana Houck, die lijftocht behoudt.
 4. (uit 1) Gerrit, mogelijk de Leidse student (vermeld 3-1-1585), en mogelijk de Gerrit van Loo die volgens de stadsrekening van Delft overleed op 2-5-1586. Testeert 1581.
 5. (uit 1) Willem, aan de Voldergracht in Leiden 1587-88. Testeert 1575. Schout van Leiden, huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. Mr Jacob van Loo, preceptor van de triviale school, woont bij het gevangenhuis, huwt Leiden NG (ot) 15-1-1610 (getuigen Roelandt Pietersz, Anna Jacobs) Barbera Huybrechtsdr Ray (*Leiden); verkoopt zijn zuster 1/5 van 4 morgen teelland in Lisse (ORA Lisse inv.no. 5, transcriptie H.J. van der Waag, Hogenda 2013 fol 141 dd 7-9-1624). Ouders van Willem (24 in 1633 dus *1610); Helena (voljarig =20? in 1632 dus *1612); Jacob Willemse van Loo (bLeiden 7-8-1614); Aleijt (+1635); Michiel (meerderjarig in 1639 = *1615); Alijt van Loo (doop NG Leiden 24-09-1621); Anna van Loo (doop NG Leiden 22-3-1624); Anna van Loo (doop NG Leiden 30-7-1625); Jacob van Loo (doop NG Leiden 23-5-1629); Jacob van Loo (doop NG Leiden 26-3-1632); Anna van Loo (doop NG Leiden 1-5-1633)
  2. Margriete, koopt van haar broer in 1624 land in Lisse, uit legaat van joffrouw Cornelia van Dorp weduwe van Jr Arent van der Hooch; mogelijk de Grietgen Willemsdr van Loo, huwt Leiden NG 25-1-1591 (getuigen Pompeus Buyck, Aeltgen van Zonnevelt haar moeder) Frans Lambrechtsz (*Amsterdam)
 7. (uit 1) Maria (+na 1632), huwt Johan van den Eynde (+na 1611), zoon van Jacob de landsadvocaat
 8. Kinderen
  1. Jacob, ongehuwd overleden
  2. Jan, ongehuwd overleden
  3. Maria, gehuwd met Balthazar van Cuyck van Meteren
 9. (uit 1) Arent (+Leeuwarden 1642, testeert 1642), huwt NG Haarlem (ot 12-1) 28-1-1597 [Jonchert Arent van Loo wonende in ‘s-Gravenhage en jonkvrouw Hester van Haluwa wonende in de Conincstraat] Hester van Aylva, dochter van Jan (Tyaert) en zijn tante Hester van Loo (vgl. Navorscher 1865:216). Arent is in 1584 nog minderjarig; zijn voogd en oom Boudijn van Loo draagt dan de voogdij over aan Arents zwagers Jacob van den Eynden en Dirck van Leeuwen van Leyden (CBG 1979:116). Hij studeert in Leiden (geregistreerd 5-1-1582); woont ook 1628 nog in Leiden. Leeft mogelijk nog in 1645 bij overdracht van de leen in Voorburg. Erfdeling tussen zijn acht kinderen vermeld OV 1973:89.
 10. Kinderen
  1. Boudewijn (dNG Haarlem 18-11-1597 als zoon van Aernout van Loo en Hester van Aldva; getuigen Damis van Loo, Jacomina weduwe Boudewijn van Loo)
  2. Albertus (dNG Haarlem 23-5-1599, testes Jonker Cornelis van Loo, juffrouw Margriete van Loo weduwe Christoffel (Awelsma?)
  3. Arent (dNG Haarlem 9-5-1601; moeder heet Maria van der Wilken [sic], testes Willem Bouwens, Maria van Loo)
  4. Arent (dNG Haarlem 12-3-1603, testes Jacob van den Eynde, Cornelia van Loo); advocaat bij de Raad van State.
  5. Dammas (dNG Haarlem 27-2-1605, testes Pieter van Offen..wege, Jacomijntje P[ieters?] weduwe; +15-1-1666); Volgens GHB (1914:168) majoor, huwde jonkvrouw Cornelia van Abcoude van Meerten (*Wijk bij Duurstede 14-7-1621 +Leeuwarden 25-8-1652), dochter van Johan van Abcoude van Meerthen en Wendelina Berdesius. Ouders van Arend Jan van Loo (dNG Leeuwarden 31-3-1650 +Vollenhove 1728), vaandrig in 1669, kapitein 1673, majoor 1677, bewoonde Foppingastate tot 1685, daarna burgemeester van Vollenhove; huwt ca. 1675 His Hester van Aylva (alias Hester Hiskia, alias Hester Margaretha; +16-12-1701), dochter van Sippe (Scipio) Meckema van Aylva en Lisck van Eysinga. Het echtpaar Van Loo-van Aylva was op hun beurt ouders van Scipio Dominicus van Loo (*10-8-1696 +Kampen 30-4-1779, begraven Dronrijp), gehuwd Namen 1723 met Johanna Catharina Wessels (+Kampen 6-11- 1779, begraven Dronrijp); hieruit de kennelijk laatste nazaat Dominica van Loo (*Namen 29-10-1723 +Kampen 25-12- 1787), gehuwd IJsselmuiden 1-2-1750 met Johan Hendrik Ridder (*Kampen 22-11-1722 +Kampen 20-2-1790), luitenant 1749 en 1769, burgemeester te Kampen, zoon van Derk Ridder en Femmigje van der Wende
  6. Maria van Loo (dNG Leeuwarden 16-1-1607)
  7. Jan van Loo (dNG Leeuwarden 14-4-1609)
  8. Douwe van Loo (dNG Leeuwarden 5-2-1612)
  9. Gerrit (+kort na 16-10-1645), huwt Leeuwarden ot NG 14-5-1638 His van Aylva (+6-11-1675; dochter van Douwe van Aylva en Luts van Meckema); hij was kapitein der Friese gardes in 1643, luitenant-kolonel in 1645, overleed aan op 16-10-1645 in Hulst opgelopen verwondingen
  10. Jacomina (alias Jacomina Hester), huwt Ernst van Aylva
  11. (hypothetisch) Hester, huwt Ridder en Ritmr. George Hume; dopen dochter Maria Hume Nijmegen NG 24-6-1655; getuigen zijn Capiteijn Arnt van Loo; burggraaf Derck van Welderen, Vrouwe Marie van Leon, en “de Princesse Roijal Douagijer van Gragne, Marie Hume Vrouwe van Arniston”.
 11. (uit 1) Hillegonda (+voor 1596), huwt Dirck Adriaens (van Leyden) van Leeuwen (*ca. 1549 +20-4-1596), zoon van haar oom Adriaen; raad van Holland (1582) en lid van de Hoge Raad (1591), hertrouwt Catharina van der Goes; draagt zijn leen in Alphen (verkregen 1553, Hollandse Leenkamer) in 1566 over aan zijn zwager of schoonvader Aelbrecht van Loo (NL 1919:408, Nav: 1918:313).
 12. (uit 1) Margaretha (+juli 1599), huwt voor 1585 Johan Ruysch heer van Pijlsweert (+1595, oud 27) (NL 1972:154; Nav. 1880:621, GHB 1913:167); begraven in Utrecht, laten twee weeskinderen na. Het CBG dossier Van Loo noemt hem Anthonie van Ruysch.
 13. (uit 1) Cornelia (+16-9-1607), huwt Woerden 1589 Willem Bardesius (*1563 +8-5-1619), heer van Warmenhuizen, burgemeester van Amsterdam. Het CBG dossier noemt haar eenmaal Amelia. Waarschijnlijk de Cornelia van Loo, jonkvrouwe tot Woerden, volgens een los briefje in het CBG dossier Van Loo gesignaleerd als getuige (DTB?) in Amsterdam op 25-11-1589.
 14. (uit 1) Damas, minderjarig in 1584; zijn voogd en oom Boudijn van Loo draagt dan de voogdij over aan Arents zwagers Jacob van den Eynden en Dirck van Leeuwen van Leyden (CBG 1979:116). Volgens CBG dossier sergeant-majoor onder Pieter van der Does, overleden (ongehuwd) op de vloot naar St. Omer.
 15. (uit 1) Anna Cornelia, vermeld 1575 (CBG 1981)
 16. (uit 2) Jacob, deurwaarder te Harlingen in 1586 (Navorscher 1855, CBG 1981), bastaard (*voor 1550 +1619/20); huwt (1) Rijkje Jans van Borrendamme (*ca. 1553 +21-11-1592 bLeeuwarden Grote Kerk); huwt (2) ca. 1593 Maayke Eilertsdochter (*ca. 1571 +ca. 1598); huwt (3) huwt (3) Leeuwarden 24-4-1608 Jantien van Boelema (+ca. 1642), weduwe van Mr Menno Broersma en later Mr Hero Joachimi. Een legitimatie van Jacob bij de Hoge Raad in Mechelen voor 1588 (CBG 1987) ontbreekt, evenals een later bij het Hof van Holland (CBG 1976-7). Mogelijk heeft legitimatie wel in Mechelen plaatsgevonden, eventueel na 1588; of in Friesland.
 17. Kinderen
  1. (uit 1) Margriet van Loo (+ca. 1619), huwt Leeuwarden NG 3-9-1601 Pieter Boelardus (+1619/1620), koopman uit Emden
  2. (uit 1) Aryaantje van Loo (+ca. 1661), huwt (1) Leeuwarden NG 25-3-1604 Harmen Claesses Jeltema uit Harlingen; huwt (2) Leeuwarden NG 23-4-1623 Martinus Boelema (+1636), advocaat bij het Hof van Friesland
  3. (uit 2) Albertus van Loo (*ca. 1594 +26-9-1669), 1616 student te Jena, 16-4-1617 te Marburg, advocaat bij het Hof van Friesland (5-5-1620), in 1640 o.a. eigenaar van Holwerd stem 7, testeert 13-9-1665; huwt Leeuwarden Sch (ot 12-1) 2-2-1622 Neeltje Rommerts Ulenburch (*ca. 1602 +x-11-1673), dochter van Rommert Symons Ulenburch
  4. (uit 2) Marije van Loo, huwt Mr. Adigerus Adius

TerugBegin van generatie


9.912   Barend Jansz COP

FamilienaamIndex 9.912 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1560
Overleden Dordrecht na 1619, voor 1635

Kleermaker (1585); bode (1619). Vermoedelijk broer van een Jan, vader van Hr Barent [[Jan] Jansz] Kop *ca. 1611 bDordrecht 9-7-1661 (een baer voor het begijnhof voor Hr Barent Kop tweemael luijens); deze was 7-3-1632 gehuwd met Aechtgen Valckenborgh en had kinderen

Verponding Dordrecht 1606 (fol 48v) Barent Jansz. bode 8. In dit register komen ook nog voor (f. 60v) Barent Jansz. wijnkuiper; (fol 87v) Barent Jansz. hoemaecker; (fol 190v) Barent Jansz. mandenmaker 6.

(ORA Dordrecht inv. 1584 (nieuw), f. 86 dd 13-9-1605) Corstiaen Govertsz., voor zichzelf en tevens vervangende Gerrit Nieukerckens, samen voogden over de weeskinderen van Jan Govertsz., verwekt bij Ermken Gerrit Nieukerckensdr., verkoopt voor 1499 gl. een huis in de Wijnstraat, genaamd “den Engel”, staande tussen het huis van Barent Jansz., bode op Den Haag, en het huis, genaamd “den Vogel Phenicx”. Borg: Corstiaen Govertsz. huistimmerman. De koper is schuldig aan verkopers een somma van 901 gl. Borg: Jacob Sonnemans.

Archief van het Serment van de Werklieden en Munters van de Munt van Holland te Dordrecht (Nat. Archief toegang 3.01.30, inv no 260, eerste helft 17e eeuw) Request van den bode Barent Jans zoon Cop aan waardijn en provoosten om zijn zoon Jan Barents zoon Cop in zijne plaats aan te stellen.


Huwt Dordrecht NG Augustijnenkerk (ot 18-8) 1-9-1585

9.913   Janneke Aert GIJSBRECHTS

FamilienaamIndex 9.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Herwijnen
Overleden Dordrecht voor 15-8-1635

Huwelijksinschrijving: Bernaert Jansz cleermaecker van Dordrecht, Jennicken Aert Ghijsbrechtsen van Herwijnen, ondertrouw 18-8-1585, getrouwd ‘by arnoldo delphouse’ 1-9-1585.

Weduwe, vermeld Weeskamer Dordrecht (inv no 20 fol 230v dd 15-8-1635): Wijlen Janneke Aerts weduwe Barent Cop wilde niet dat een inventaris van haar boedel wordt gemaakt en sluit de weeskamer uit volgens testament dd 15-8-1635; bevestigd heden 14 juli 1642.

Barend en Janneke zijn mogelijk ouders van nog een reeks kinderen tussen 1592 en 1610. Soms ontbreekt in het kerkboek een toenaam, soms is die onduidelijk of mogelijk foutief genoteerd. Kandidaten: N. (dNG Dordrecht 11-2-1592, ouders Bernardt Janssoen, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-7-1592, ouders Berent Jansz, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-10-1593, ouders Bernaert Jansz, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-10-1593, ouders Berent Jansz, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-8-1594, ouders Bernart Jansz, N.N.); Elsken (dNG Dordrecht 1-12-1594, ouders Berent Jansz, N.N.); Willem (dNG Dordrecht 1-9-1596, ouders Berent Jansz, N.N.); Adriaena (dNG Dordrecht 1-4-1597, ouders Bernardt Janss, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-12-1598, ouders Bernaert Jansz, N.N.); Jan (dNG Dordrecht 1-4-1600, ouders Berent Jansz, Lisken Aertsdr); N. (dNG Dordrecht 1-11-1601, ouders Berent Jansz, N.N.); Neesken (dNG Dordrecht 1-11-1602, ouders Barent Janss, Lijsken Ariaens); N. (dNG Dordrecht 1-7-1603, ouders Bernart Janssen, N.N.); Nicolas (dNG Dordrecht 1-10-1603, ouders Bernt Janss, N.N.); N. (dNG Dordrecht 1-6-1605, ouders Berent Jansz, N.N.); Barnt (dNG Dordrecht 1-10-1605, ouders Barnt Janss, N.N.); Diric (dNG Dordrecht 1-7-1607, ouders Berent Jansz, N.N.)

Kinderen

 1. Johannes Zie 4.956
 2. N., mogelijk Jan (dNG 1-6-1587, ouders Bernaert Janssz en Janneken Aertsdr)
 3. Aert (dNG Dordrecht 1-10-1589, ouders Barent Janssz en Jennicken Aertsdr), voogd van de kinderen van Johannes; huwt als Arent Barentsz Cop, notaris, jongman van Dordrecht wonend ‘alhier’, ‘s-Gravenhage 12-5-1613 Martijntje Willems van Baertwijck, jongedochter wonend te Gouda
 4. (hypothetisch) Trinken (dNG Dordrecht 1-3-1590, ouders Berent Berentsz en Janneken Aertsdr) – gedoopt zes maanden na het vorige kind, daarom onzeker.

TerugBegin van generatie


9.914   Gerard HAVERMANS

FamilienaamIndex 9.914Vader 19.828Moeder 19.829

Geboren Breda voor 1545
Begraven Breda Grote Kerk (Meester Geeraert Havermans, den ouden fourier) 4-11-1612

Woont in Den Draeck aan de Markt te Breda. Lakenkoper.

In 1594: wachtmeester van de burgerij, 1590-1603 schout van Zundert en Rijsbergen, stond dit af aan zoon Geraert, die mogelijk ook secretaris-griffier van Breda werd (1607-25; Van Goor, 1744).

Er (b)lijken twee zoons Gerard te zijn, die uiteraard ook nog een het patroniem Gerards gebruiken – wat tot de nodige verwarring leidt. Vader en een zoon vervullen bovendien beiden de functies van wachtmeester, schout, griffier.

ORA Breda (Inv no 495, blad 19r dd 26-1-1594) Henrick Claessen heeft op 26-1-1594 huis en erf De Rat op het Ginnekenseinde uit ‘s heeren hand gekocht, toebehorende Gerit Havermans, die Claessen opgewonnen heeft voor een rente van Carfl 40; die hij nu door de roeijdrager heeft laten opeisen.

ORA Breda (Inv no 495, blad 19v dd 28-1-1594) Cornelis Henrick Anthonisse, ter voldoening van wat Geerijden Havermans schuldig is, draagt aan Gerijt over Car:fl 300, als lening.

ONA Breda (A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1594 fol 17v dd 19-4-1594) Adriaen Janssen van der Gouwen (stadhouder), Jan Wijmers (lakenkoper) en Geraert Havermans (wachtmeester van de burgerij) leggen een verklaring af.

ONA Breda (A. ‘s-Grauwen Cz, Allerhande acten (Protocollen), 04-10-1599 / 03-07-1610 fol 31v dd 7-10-1604) Geraert Havermans (getr.met Catelijn J.G.v.d.Buijs), Luscia J.G.v.d. Buijs, Geert en Maeijken A.v.d.Buijs, allen erfg. van Cornelis G.v.d.Buijs, machtigen Dionijs v.d.Elsout om de 80 gld rente te innen die Cornelis nog te goed heeft van Antwerpen.

ONA Breda (A Dyrven, inv no 0016, blad 61v dd 27-10-1599) Op verzoek van Geerijt Havermans, wachtmeester van de burgerij, wonende te Breda, verklaart Franchoijs Cornelis Martens dat hij van Havermans een boom heeft gekocht die niet goed was. Hij heeft hem doorverkocht aan Cornelis Peeter Schelckens. Jan Wilboorts van Roosendael was getuige van koop.

ORA Breda (inv no 506, blad 26r dd 21-2-1607) Gerit Jan Jacobs en Franchoijs Pieter Franszone stellen zich borg voor Mercelis Peters van Gent hun schoonzoon en zwager, tbv Mr Gerit Havermans als verkoper van een huis De Bock aan de Markt hoek Korte Brugstraat.

ONA Breda (A. ‘s-Grauwen Cz, Allerhande acten (Protocollen), 10-08-1610 / 1622 fol 45v dd 30-8-1614) Adriaen Geraert Havermans machtigt zijn broer Geraert om tijdens zijn afwezigheid al zijn zaken te behartigen. O.a. de afhandeling van de nalatenschap van zijn grootvader Aert van den Corput.

ORA Breda (inv no 510, blad 63r, 64r dd 26-04-1611) Mr Jan Goeswinius, oud-schepen nu weesmeester van Breda verkoopt aan Geerden Havermans, wachtmeester van de borgherij deser stadt, een huis en erf in de Paterstraat, vervallen geweest en door hem vertimmerd, uitgegeven door de prins van Nassau administrateur der stad, 30-9-1593 of 4-8-1598. Geerit Havermans bekent boven hergeen hij reeds betaald heeft, schuldig te zijn Car:fl 200. (Marge: afgelost 26-3-1627.)

ONA Breda (A. Dyrven, inv no 0024, blad 023v dd 21-8-1613) Mr Gerard Havermans wachtmeester, Mr Gerard Havermans griffier [verschrijving: Gerard was beide] en Merten Ghijsbrecht Stickers, man en voogd van Maeijken Gheerit Havermans, machtigen Jan van Rijn om in ‘s-Gravenhage alles af te handelen i.v.m. processen tegen de weduwe en erven Hendrick van der Heijden, en anderen.

ONA Breda (L. Rietraet, Protocol, 1616 – 1624 fol 43r dd 20-8-1617) Op verzoek van Marcelis van Gent, pachter der gemalen, legt Gerit Havermans (griffier van Breda) een verklaring af over de kwestie met de commissarissen van de gemalen op 31-3-1615.

Weeskamer Dordrecht (inv 17 fol 11 dd x-3-1625): Aert Cop Barentsz en Gerard Gerritsz Havermans, voogden van Adriana’s kinderen


Huwt (1) Breda voor 1570

9.915   Genoveva Aert Aertsz van den CORPUT

FamilienaamIndex 9.915Vader 19.830Moeder 19.831

Geboren ca 1545
Overleden tussen 1592 en 1606

ORA Breda (inv no 479 fol 141 dd 26-10-1575) Genevijva Aert Aertszoon van den Corputdochter met Gherit Havermans, lakenkoper, haar man, verkoopt aan Adriaen Boudewijns een erfcijns van fl 11 due zij bij haar huwelijk van haar vader had gekregen dd 10-1-1558.

ONA Breda (A. ‘s-Grauwen Cz, Allerhande acten (Protocollen), 10-08-1610 / 1622 fol 40v dd 27-5-1614) Jan Cools (namens moeder Jenneken Aerts v.d.Corput), Geraert, Adriaen, Lijsbet (met man Adriaen Cools, secretaris Zundert en Rijsbergen) en Adriana Havermans (kinderen van Geneve Aerts v.d.Corput) hebben 4 stukken grond verkocht aan Jan Aerts v.d.Corput.


Huwt (2) tussen 1597 en 1600

Jasperijntje Geryts van DEURNE

FamilienaamIndex

Geboren Breda 1568
Overleden Breda na 6-3-1632

Dochter van Gheryt Mercelis van Deurne (huidenvetter en schoenmaker te Breda) en Marie Jacops van Ghilse (vgl. BL 1994:98, waar ze met haar zus Jacopmijntgen verward wordt).

ORA Breda (inv no 492, blad 1r, 2v dd 3-1-1591) Alijda Jacop Colen weduwe Mercelis Gerits van Doirne met alle erven van haar man, daaronder Jasparijnken wijlen Gheerijt Mercelis Geerijts van Deurne oud plusminus 23 jaren; erfdeling.

ORA Breda (inv no 497, blad 140r dd 8-8-1596) Erfdeling onder de nazaten van Alijda Jacop Colen; daaronder Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne.

ORA Breda (inv no 498, blad 85v, 86v dd 3-10-1597) Erven Geerit Mercelis Geerits van Deurne, waaronder Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne met een broer als voogd, verkopen goed.

ORA Breda (inv no 498, blad 92r dd 31-10-1597) Kinderen Geerit Mercelis Geerits van Deurne, waaronder Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne met broer Marcelis als voogd, verkopen een beemd aan hun behuwd oom Peter Willem Snellen.

ORA Breda (inv no 499, blad 135v dd 14-1-1600) Gerrit Gerrit Havermans als man van Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne verkoopt goed met andere erven van Mercelis Gerit vam Deurne

ORA Breda (inv no 500, blad 20r dd 31-1-1601) Erven Mercelis Gerits van Deurne verkopen goed. Hierbij is Gerrit Gerrit Havermans als man van Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne.

ONA Breda (A. Dyrven, inv no 0020, blad 13r dd 27-5-1609) Mercelis Geerijtssen van Deurne machtigt zijn zwager Geerijt Havermans (getr. met Jasparijna Geerijtssen van Deurne) om een rente (geheven op de stad Antwerpen) op te eisen die hij en zijn zus geërfd hebben van hun oudoom Godevaert van Deurne.

ORA Breda (inv no 508, blad 164v, 165v dd 23-10-1609) De erven Van Deurne incluis Gerrit Gerrit Havermans als man van Jasperijne Geerit Mercelis Geerits van Deurne verkopen goed.

ONA Breda (A. Dyrven inv no 0020, blad 40v dd 8-12-1609) De familie van Deurne machtigt hun neef/broer Mercelis Geerijts van Deurne om in Antwerpen de 100 gulden op te eisen die samen met Godert van Deurne [deken, kanunnik te ‘s Hertogenbosch] geërfd hebben.

ORA Breda (inv no 510, blad 134r dd 7-11-1611) de nazaten van Geerit Mercelis Geerits van Deurne (incl. Jasparijntje en man Gerit Gerit Havermans) verkopen hun deel van Cfl 45 in een rente geërfd van Godert van Deurne.

ONA Breda (Neggers inv no 0050, aktenummer 08 dd 22-2-1613) Jasparijne Geerijts van Deurne, gehuwd met Geerijt Havermans wachtmeester burgerij Breda; betreffende verdeling erfenis van Jacop Mercelissen van Deurne.

ORA Breda (inv no 523, blad 182r dd 14-11-1625) Jacobmijne Gerrits van Deurne verklaart ontvangen te hebben van haar nicht Jacopmijne Gerrits Havermans te ‘s-Gravenhage Cfl 18.15; betreft een cijns; vermeld wordt ook Van Deurnes oude moede Alijt Jacop Colendr.

ORA Breda (inv no 524, blad 55r dd 19-5-1626) Jasperijnken Geerits van Deurne, gehuwd met Geerardt Havermans, ook voor haar onmondige dochters Marie en Jacopmijnken bij Gerard; Gerard ook voor zijn broer Adriaen en zijn zus Adriana, gehuwd met Jan van Teijlingen; Gerard ook als voogd van de twee onmondige kinderen van wijlen Elisabeth Gerard Havermans; verkopen aan Pauwel wijlen Franchoijs Veldtwijck een huis en erf.

ORA Breda (inv no 526, blad 65v dd 31-7-1628) Mercelis Geerits van Deurne en Jasperijntken Gerrits van Deurne weduwe Mr Gerrit Havermans (sic) accepteren de nalatenschap van hun zuster wijlen Jacobmijne Gerrits van Deurne.

Ook vermeld ORA Breda inv no 528, blad 36r dd 6-3-1632 in een erfdeling als dochter van Maeijcken van Meulenschot

Kinderen

 1. (uit 1) Gerrit (bBreda Grote Kerk 24-7-1625 als fourier van Breda), voogd van Adriana’s kinderen; schout en meijer in Zundert en Rijsbergen (1614); huwt (1) Catelijn J. Geertsen van den Buijs; huwt (2) voor 1609 Catharina Lancelot van der Strepen (bBreda Grote Kerk 28-3-1625): Mr. Gheeraerdt Havermans, greffier van Breda, als man van Catharina, dochter van Lanceloot van der Strepen, dair Hillegonde van Baerle moeder af was, ... marge 2-12-1609 in akte 27-4-1518.
 2. Kinderen
  1. N. (bBreda Grote Kerk 11-9-1612)
  2. N. (bBreda Grote Kerk 6-5-1618)
  3. N. (bBreda Grote Kerk 22-08-1623)
  4. N. (bBreda Grote Kerk 23-11-1624)
  5. N. (bBreda Grote Kerk 26-11-1624)
  6. N. (bBreda Grote Kerk 27-11-1624)
 3. (uit 1) Gerard Gerardusz huwt Zundert RK 21-12-1606 Petra Christianus Stephanus van Wechelen
 4. Kinderen
  1. Genoveva (dRK Groot Zundert 8-4-1608, testes Adrianus ...ouwen, Maria Bartholomei), huwt Zundert 5-9-1627 Thomas Philippus Diepenbeeck
  2. Gerardus (dRK Zundert 27-6-1613 [testes Adrianus Cornelis Cools, Adriana Adriani B...] +Zundert 2-4-1626)
  3. Adrianus (dRK Zundert 11-1-1615, testes Joannes Gregorij Douckaets?, Margaretha Arnoldi Vermeulen)
  4. Egidius (dRK Zundert 21-2-1616 [doop niet aangetroffen]+Zundert 2-6-1651), huwt Anna Henricus, had kinderen
  5. Elisabetha (dRK Zundert 23-8-1622, testes Dominus Michaelis vanden Eynde, Catharina Petri de Vischer)
  6. Joanna (dRK Zundert 2-3-1624 +Zundert 10-1-1626)
  7. Elisabetha (dRK Zundert 10-9-1628)
 5. (uit 1) Adriaen (dNG Dordrecht 30-1-1583), huwt Dordrecht NG 31-8-1625 (als jongman van Breda, sic; corporaal onder de Compagnie van mijn heer van Nassau) Emmierensken (=Emerentia) Pieters, weduwe van Antoni Dircx Vroomen te Rotterdam; verstaen dat ze tot Rotterdam in huijs zijn getrouwt sonder bescheijt te eijsschen. In 1614: kurassier. Als Mr Adriaen Havermans (+Breda 1653) secretaris-griffier van Breda 1637-53 (Van Goor, 1744 p. 305: Adriaen Havermans, rechtsgeleerde, uit een oudt Brabantsch Edel geslacht ontsproten, wierdt, in ‘t jaer 1637, Griffier der Stadt Breda. Auteur van “Kort Begrip en Bericht van de Historie van Brabant”, Leiden 1652.)
 6. (uit 1) Adriana Zie 4.957
 7. (uit 1) Lijsbet (+Zundert 27-10-1625) huwt RK Groot Zundert 28-8-1611 Adrianus Cornelius Cools, secretaris Zundert en Rijsbergen; had (in 1626 onmondige) kinderen.
 8. Kinderen
  1. Catharina Adrianus Servatius Cools (dRK Zundert 23-1-1613), huwt mogelijk huwt Hendrick Peeters (vermeld in een notariële akte van 16-5-1663)
  2. Barbara Adrianus Cools (dRK Zundert 6-11-1616, testes Joannes Jacobi Wijmers, Elisabeth Jacobi Omnicx?)
  3. Cornelius (dRK Zundert 11-6-1622)
  4. Adrianus (dRK Zundert 6-10-1624)
  5. (mogelijk) Willem Adriaenssen Cools (+Zevenbergen 1661), huwt Anneken Claessen; te Zevenbergen (vermeld in een notariële akte van 16-5-1663)
  6. (mogelijk) Lijsbeth Cools, in 1663 te Antwerpen (vermeld in een notariële akte van 16-5-1663)
  7. (mogelijk) Sijken Adriaenssen Cools, huwt Jan Wouter Smulders in de Gampelstraat, Breda (vermeld in een notariële akte van 16-5-1663)
  8. (mogelijk) Anneken Adriaen Cools, in 1663 te Hoboken (vermeld in een notariële akte van 16-5-1663)
 9. (uit 2) Marie, nog onmondig in 1626
 10. (uit 2) Jacopmijnken, nog onmondig in 1626

TerugBegin van generatie


9.916   Anthonis Anthonis Cornelisz van DELWIJNEN

FamilienaamIndex 9.916Vader 19.832Moeder 19.833

Geboren ca. 1570
Overleden na 13-5-1632 voor 1-6-1632

Schout, richter, dijkgraaf en thijnsheer van den grooten thijns van Beusichem en Zoelmond, ook wel als Antonis Melis van Delwijnen aangeduid (o.a. 8-5-1614 bij aantreden als schout). Ook Anthonis Cornelis of Anthonis Melis genoemd. Opvolger van zijn schoonvader.

ORA Heerlijkheid Nederhemert (inv no 1, no 345 dd 23-1-1602) Adriaen Beesd van Reijnoij, schepen, verkoopt de erftijns van 15 Carolus gulden uit goederen in het gericht van Delwijnen en Zuijllichem aan Antonis Antonisz Meliszoon voor 100 pond. Ten overstaan van Adriaen Beesd van Reijnoij en Antonis Ghijsberts, schepenen te Zuilichem, 1602 januari 23; getransfigeerd aan de akten van 4 juli 1561 en 24 september 1596. 1 charter. N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.

Spies (2019 deel 6 p 84 dd 26-10-1607) Anthonis Cornelissen van Deilwijnen machtigt N.N. (naam niet vermeld).

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 214 fol 239 dd 16-12-1607) Voor Philips van Steelant heer van Grijsenoort drossaard van de graafschap Buren: Aert Vrembdt verkoopt aan Anthonis Melis van Delwijnen in vrij eigendom een halve morgen in Zoelmond in de weijmaet, boven Anthonis Melis van Delwijnen, beneden de graaf van Culemborg; waarvoor ook nog een borg wordt gesteld van 5.5 hont land in Beusichem.

Spies (2019 deel 6 p 89 dd 25-4-1608) Henrick van Huevel, met volmacht van Anthonis Melissen van Delwijnen, Dirrick Reijnersen c.s., spreekt aan jonkheren Gherardt en Cornelis van den Poll, en Reijner Suirmont.

Spies (2019 deel 6 p 107 dd 9-5-1608) Op verzoek van Geridt van den Poll c.s. verweerders, en Hanrick van Hoevel, Anthonis Melissen c.s. anderdeels, ‘erkennen die ridderschappen, datt die verwerderen d’aenspraeck in scrijfftt genieten sullen’.

Spies (2019 deel 6 p 121 dd 24-10-1608) Henrick van Huevell, met volmacht van Anthonis Melissen c.s., wacht de jonkers Geridt en Cornelis van den Poll en Reijnier Suirmondt om te antwoorden.

Spies (2019 deel 6 p 125 dd 24-10-1608) Antwoord van jonker Geridt van den Poll c.s. aan Anthonis Melissen van Delwijnen c.s.

Spies (2019 deel 6 p 134 dd 15-5-1609) Anthonis Melissen van Delwijnen c.s. geeft repliek aan jonkers Cornelis en Gherardt van den Poll gebroederen.

Spies (2019 deel 6 p 157 dd 12-6-1609) ‘Henrick van Huevel, volmachtich van Antonis Melissen cum suis, heeft jonckher Gherardt van den Pol cum suis vergost oer duplicq acht dagen voor den naesten gerechtdach in handen des landtschrijvers te leveren’.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 215 f 22v dd 15-6-1610) Voor Floris graaf van Culemborg verkoop uit geestelijke goederen? van vier percelen land groot samen rond 5 morgen aan Anthonis van Delwijnen op 16-8 van dit jaar, bevestigd? 2-9-1609. (fol 23) Bevestiging van deze verkoop 15-6-1610

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 215 f 24 dd 15-6-1610) Voor substituut verschenen Tobias van Eijck rentmeester van de graaf van Culemborg in de graafschap Buren, volgens procuratie 2-9-1609, verkoopt aan Johan van Oordt twee akkeren lands aan de Achterstraat in Beusichem, daar boven Tonis Jacobs en daar onder Peter Diricx; daarnaast nog een akker lands daarboven Johan van Oordt en onder Peter Diricx; nog een akker land in de Heesk..; (volgen nog verschillende akkers) (...) tot behoef van Anthonis Melis van Delwijnen en Peter Diricx Lieffkijndt (e.v. Anna van Oordt, MW).

Spies (2019 deel 6 p 242 dd 29-10-1610) Henrick van Huevel met volmacht van Toenis Melissen wacht Antonis van Tellicht om vonnis te wijzen in zijn zaak tegen jonker Gherardt van den Poll c.s.

Spies (2019 deel 7 p 95 dd 7-9-1612) De ridderschappen, in de zaak van Anthonis Melissen van Delwijnen, Dirrick Reijnersen, Arijen Arijensen en Arndt Willemsen eisers tegen jonkheren Gherardt en Cornelis van den Pol, en Reijner Suirmont als man en momber van joffrou Odilia van den Poll, ‘wijsen voor recht dij d’eijscherenwel gepandt ende bij de verwerderen t’onrecht geweert te sijn’.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f 142 dd 21-1-1614) akte voor Anthonij van Delswijnen, thijnsheer van de grote thijns te Beusichem en Zoelmond.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f 146v, 147 dd 11-3-1614) [laatste optreden Johan van Oordt] twee akten landoverdracht door Adriaen Jelis de Moelre voor Amelia Jelis [de Moelre] zijn moeder, resp. met Voertgen Jans zijn huidige vrouw, aan Anthonis Melis van Delwijnen.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f 158v dd 25-5-1614) Voor Anthonij van Delwijnen, richter van Beusichem en Zoelmond; Jan van Noert Jansz, schuld aan Henrick van Delwijnen (sic) een losrente van fl 6.5.0 op grond in Beusichem, te lossen met Cfl 100.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 fol 235v 16-3-1617) (Copia) De erfgenamen van Cornelis Adriaensz, ten overstaan van Anthonij van Delwijnen als oppervoogd van de onmondige kinderen van zaliger Jacob de Aenss (?) bij Anna Bartholomeus Gerrits, drossaard van dit graafschap, om de nalatenschap te verdelen.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 fol 244v 8-2-1616) Anthonij van Delwijnen noemt zich dijkgraaf.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f. 240v dd 22-2-1617) Voor Cornelis Adriaensz substituut richter verscheen Elisabeth de Heurnis, weduwe wijlen Johan de Jong; zij verkoopt aan Anthonij van Delwijnen schout etc. een rentebrief van 35 stuivers jaarlijks gaande uit een huis in Beusichem genaamd De Valck, gepasseerd St Willibrord 1530 met rente tegoed sinds 24-8-1614; nog een rentebrief van 18 en een halve stuiver ‘s jaars op een hofstede waar Cornelis Jansz nu woont, gedateerd 8-9-1530, nu ten laste van Jan Jansen in Zoelmond; nog een rente van Cfl 4.13.12 op Cornelis Verhovens te Zoelmond.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f . 241 dd 9-10-1616) Willem Willemsz Lobe, scholtus van kerk en kapittel van de dom van Utrecht, met procuratie van de deken en kapittelheren dd 23-9-1616, verkoopt aan Anthonis Melis van Delwijnen scholtus etc. vier morgen land, de Beijerse Weert, belend etc. etc.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f,243v dd 20-7-1617) Peter Streng, rentmeester van het Kapittel van St Jan in Utrecht met procuratie etc etc verkoopt een de weduwe van Johan van Oorten in leven schout van Beusichem en Zoelmond en hun dochter Geertruijda acht morgen land en vijf hont in Beusichem en Zoelmond

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond inv no 215 f. 267v dd 18-4-1619) Voor substituut rechter Aert Jans van (der) Sluijs verscheen Aechtien Fredericx weduwe Rembolt Janss, is schuldig aan Anthonis van Delwijnen scholtis etc Cfl 4.2.0 jaarlijks op een huis en hofstede in Beusichem belend etc. te lossen met Cfl 35.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 f 11 20-5-1619) Voor Cornelis Adriensz substituut rechter verscheen Aechtien Fredericxdr (+voor 1-6-1624, MW) weduwe Rembout Jansz, met momber Hendrick Jansz, die op 20-4-1619 een losrente gaf van fl 4.3.3 jaarlijks vanaf 1 mei 1621 losbaar met een hoofdsom van fl 67 aan Antoni van Delwijnen, op pand van haar huis en erf in Beusichem.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 f 42 dd 5-6-1622) voor Johan van Breda substituut rechter verschijnt Jan Corstens van Calckar, is schuldig aan Anthoni van Delwijnen een losrente van fl 12.18.0, te lossen met Fl 200, onder verband van 6.5 hont land onder Soelen, nog een halve morgen, en een huis en erf. (Marge: op 24-7-1640 gelost, meldt Johan van Delwijnen schout van Beusichem en Soelmont, met machtiging van zijn moeder Geertruijt van Oort)

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 f. 48 dd 6-12-1622) voor Cornelis Theunisz Verkerck substituut rechter verscheen Jan Dircx wonende tot Beusichem met procuratie dd 13-7-1622 van de deken en kapittelheren van St Jan te Utrecht; transporteert aan Anthonij van Delwijnen richter etc een huis en hof in Beusichem ‘wesende het oude pastoors huijs’ laatst bewoond door Joannes (Fol?)gers in leven bedienaar des Goddelijken Woords

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 f 113v dd 10-6-1629) Voor Johan de Haes substituut richter verscheen Jan Dirkss te Beusichem, met procuratie van deken en kapittelheren van St Jan te Utrecht dd 24-4-1629, verkoopt aan Anthoni van Delwijnen en Geertruijt van Oort EL: voor hun kinderen 3.5 morgen land onder Beusichem (de heren van de dom van Utrecht daarboven, de kerk van Beusichem beneden)

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 fol 131v dd 1-2-1631) Voor Johan de Haes, secretaris en substituut richter verscheen Adriaen Jelis de Moelre, die verkoopt aan Anthonij van Delwijnen scholtius etc een halve morgen land in Beusichem achter den donckeren hoff, naast een halve morgen die al van de koper is; nog een halve morgen in de legen weert genaamd den Bellert, weer naast een halve morgen van de koper,

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 fol 132 dd 1-2-1631) Voor Johan de Haes, secretaris en substituut richter verscheen Anthonis Jans en Jan de With, voogden van de onmondige kinderen van Philip Hackert bij Elisabeth Henricxdr, die verkopen aan Anthonij van Delwijnen scholtius etc een halve morgen in Beusichem op het Soetland waar de kinderen enerzijds, de koper anderzijds, aan geërfd zijn.

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Inv no 216 f. 163v dd 11-4-1632) Voor Johan de Haes substituut richter verscheen Anthonij van Delwijnen, scholtis etc., testeert. Al zijn meubelen, goederen, ‘cleijnodien van wollen, linnen, tinnen, coper, ijser, houtwerck, oock gelt gout silver, gemunte ende ongemunte, mitsgaders haeff, beesten, mede coorn gedorste ende ongedorste’ etc aan zijn vijf kinderen met name Aert, Jan, Adriaen, Ijda en Maria van Delwijnen in echt gewonnen bij Geertruijt van Noort met uitsluiting van ieder ander.

ORA Zaltbommel (inv no 314 fol 179v dd 18-8-1633) Arien ende Jan van Delwijnen hebben (marge: pro se ende) uit cragt van procuratie henluyden gesamenderhant ende elcx een voor all by Gertruijd van Oort weduwe Antonis Cornelis van Delwijnen in sijnen leeven Scolt tot Beusichem haerluyden moeder (opten 14 augusti ad 1633) voor haer selven, ende Yda ende Maria van Delwijnen met eenen gecooren momber, yder voor haer selven, en(de) de selve Gertruydt mede als moeder ende voochdesse van haar voors: kijnderen, son veel enich van dien de minderjaricheyt mach aentroffen, ende gelovende oock daervoor instaen, voor Jan de Haes substitut Scolt tot Beusichem, en(de) Tonis Cornelis Verkerck de ionxte ende Floris Jansß schepenen aldaer, verlydt ende gegeeven , pront notuit., gecedeert ende opgedragen sestals jont lants, ant & gelegen inden gerichte van Boemel opte Vercht, tussen Oost ‘t Gasthuys alhier, West Henrick Loeff, ant qui? Henrick van Delwijnen g(e)n(aamp)t Vervoort, haren broeder met gemeynen dijck op Boel xß in eygendom te hebben. Cum warandia plena et depos. (...)

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Adriaen Arnouts belooft Jan Jacobs te indemneren van de belofte van Cfl 400 die hij aan Henrick Vervoort op 8-5-45 gedaan heeft. ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Henrick Vervoort heeft met deze cessatie van de brief van Cfl 400 ingestemd. ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 17-12-1645) Adriaen Arnouts verkoopt dit huis vervolgens aan Peterke van der Voort. Henrick Vervoort bekent van CFl 400 gecontentieerd te wezen.

In de Verzameling Rueb (akten Bommelerwaard 1550 – 1650) komt voor een Reinier Huyberts van Delwynen, herbergier, en eem Ywen Melis Delwynen alias van Voort alias Vervoort, alias Van der Denne, herbergier. In het burgerboek Zaltbommel komt voor Joost Vervoort civitate donatus 14 Jan. 1636.


Huwt (1) ca. 1598

9.917   Jenneke VEREEM

FamilienaamIndex 9.917Vader 19.834Moeder 19.835

Overleden Zaltbommel bKerk 17-2-1602

In doodboek: Jenneken Vereem Tonis Melisz huysfr. geweest


Huwt (2) ca. 1602

Geertruida van OORT

FamilienaamIndex

Overleden Beusichem 1667

Leden St Anthoniusgilde Beusichem (Hogenda 2020) Geertruda van Oort In anno 1667 is Geertruijt van Oort overleden … Adriaen van Delwijnen Doot.

Rechterlijk archief van het Graafschap Culemborg (inv 1517; Gericht van de stad Culemborg, Civiele procesdossiers, no 6491 dd 1638) Geertruijt van Oort, weduwe van Antoni van Delwijnen, tegen Steven Hoevenaer.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 276v dd 27-11-1645) Adriaan van Delwijnen met procuratie van Gertruydt van Oort weduwe Antonis van Delwijnen (dd 16-11-1645 voor Dirck Anthonis, secretaris en substituut schout van Beusichem & Soelmont, Jan Tonis Verkerck en Cornelisß Jacobs, schepenen) verkoopt zeven hont bouwland in Bommel op de Spelwaart (O Metje van Stralen W ...Baers de Weert N het Gasthuis Z ..) aan Anna dochter Eustaes Fey met gemene dijk op Bommel erfelijk bezeten. De comparant belooft, als Henrick Vervoort aanspraak op die grond maakt, Anna daarvan te bevrijden. En bekend betaald te wezen.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Adriaan van Delwijnen met procuratie van Gertruydt van Oort weduwe Antonis van Delwijnen in leven schout van Beusichem en Soelmont (dd jl 8-12 voor Carel Rijckwaert scholtus &c Jan Tonis Verkerck en Cornelisß Jacobs, schepenen) met Joost van Mourick en Jan Jacobs voor hun vrouwen, verkopen een huis den derf in deze stad aan de Nieuwstraat (O Matheus van Fladeracken W erfgenamen Huybert de Gier Z en N de straat) aan Adriaen Arnouts. OP het huis rust een erfcijns van Cfl 12 door juffr Christina van Brouckhorst gegeven aan Neesken weduwe Aert Bosmans op 13-1-1586.

ORA Zaltbommel (inv no 317 fol 103v dd 1-6-1648) Adriaen van Delwijnen voor zichzelf, zijn moeder en broers verkoopt een schepenthijnsbrief van drie keysers car: guldens ...van twintig stuivers van Brabant die Laureys Arentsz, uit zijn huis in Bommel in het Nieuwstraatje bij de Gamersepoort gelegen (O Willem Aerts W erfgenamen Jacob Roelof Jansß, N het Nieuwstraatje) aan Symon van Bueren ten behoeve van Jan Jansß als momber van zijn huisvrouw Magdaleentje Aert de Cocx, Marieke Aert de Cocx, Daniel de Cocx Aertsß, en Henrick de Cocx Aertsß voor schepenen van Zaltbommel op 11-12-1551 beloofde te lossen met Fl 50; verkoop aan Henrick van de Voort (met twee transfixen).

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Civiele procesdossiers) 655 Barbara Wernerius tegen Geertruijdt van Oordt, wed. Anthoni van Delwijnen, 1650

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Civiele procesdossiers) 677 Aelbert van Deventer, Reijersz. tegen Geertruida van Oort, wed. Delwijnen, 1658

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Civiele procesdossiers) 681 Dirck Anthonisz. Hol tegen Geertruijda van Oordt, wed. Delwijnen, 1659

ORA Graafschap Buren (Schoutambt Beusichem en Zoelmond, Civiele procesdossiers) 730 Gerrit Jansz. van Soelen tegen Geertruijda van Oort, wed. Delwijnen en haar erfgenamen, 1667

Lenen van Culemborg (JC Kort, OV 1987) 236. 1 morgen in Beusichem achter de kerk, genaamd Zuete Zand, oost: de Groene weg, zuid: erven Gerard de Moelre (1593: Jan de Weerd en Gobel Jansz. voor zijn vrouw), west: de gemene wetering, noord: de leenman met haar kinderen (1593: erven Willem Hack). (…) (8-3-1508) Loef van Noorde, gehuwd met Janna, voor Dirk, zijn zoon, bij verzuim met lijftocht van zijn ouders, 4776 fol. 114. (15-6-1546) Hulde van Dirk van Noorde, 4776 fol. 114. (12-3-1593) Jan van Oort bij dode van Dirk van Noorde, zijn vader, 4776 fol. 114v. (14-12-1618): Antonie van Delwijnen, schout van Beusichem, voor Geertruida van Oordt, zijn vrouw, bij dode van Jan, haar vader, 4776 fol. 114v.

Lenen van Culemborg (JC Kort, OV 1987) 244. 10 hont (1…: in Beusichem), (1…: strekkend van de Oudaa tot de Maatgraaf), boven: Jan de Bont (1453: Hubert Mostert; 1483: het gasthuis te Culemborg; 1593: erven Cornelis van Spithoven), beneden: Gozewijn uten Bogaert (1…: Aleid, dochter van heer Steven van der Weide; 14..: Willem Meynart; 1453: Gerard van den Dam; 1483: Everwijn, oom van de leenheer; 1593: erven Geertruida van Culemborg Huberts). (…) (16-5-1553) Arnout Adriaansz. de Moilre alias Arnout Noeye bij overdracht door Tonis Hendrik Bernardsz., 4776 fol. 106. 6-10-1556: Arnout de Moelre met ledige hand, 4776 fol. 106. (12-3-1593) Jan van Oirt voor Marieke, dochter van Arnout de Moelre, zijn vrouw, bij dode van haar vader, 4776 fol. 106. (8-8-1635) Jan van Delwijnen voor Geertruida van Oordt, weduwe Antonie van Delwijnen, schout van Beusichem, zijn moeder, bij dode van Marieke de Moelre, haar moeder, 4783 fol. 12.

Kinderen

 1. (uit 1) Hendrik Zie 4.958
 2. (uit 2) Aert (*voor 1607), huwt Cornelia Adriaens; volgt zijn vader op als schout (etc.) van Beusichem en Zoelmond, daarin voor het eerst vermeld 1-6-1632 (op 29-7-1631 voor het eerst substituut-scholtis, op 12-12-1631 eenmalig richter genoemd).
 3. (uit 2) Jan (*voor 1609); volgt zijn broer Aert op als schout in Beusichem en Zoelmond voor 24-7-1640 (eerder vermeld als substituut 14 & 29-5-1634, richter 16-9-1634)
 4. (uit 2) Adriaan
 5. (uit 2) Ida
 6. (uit 2) Marie

TerugBegin van generatie


9.918   Jan Wessel COOL

FamilienaamIndex 9.918Vader 19.836Moeder 19.837

Geboren Venlo ca. 1555
Overleden Zaltbommel tussen 16-5-1610 en 2-6-1610

Op GenealogieOnline wordt gesteld dat Jan en Gijsbertje ouders waren van een Jan Jansz Cool (*ca. 1560 +voor 1621), gehuwd ca. 1600 met Neelken N., ouders van Jenneken, Maeijken, en van Arien Jansz (gehuwd Zaltbommel ca 1620 met Mariken Dirck Rutghers); Neelken is weduwe van Jacob Gijsbertsz (hebben twee kinderen); op 9 maart 1601 herroept Neelken een testament ten behoeve van haar twee kinderen die zij bij Jacob heeft gekregen; Jan koopt op 28 december 1611 drie morgen land in de Liescampen van de erven van Lambert Schiltman; op 25 juli 1617 bezit hij land in Nieuwaal.

Volgens idem: Jan Coolen Sr zou zijn genoemd in ORA Zaltbommel (23 december 1606) als eigenaar van een hof (van Jan Huijchmans); (24 december 1608) eigenaar van een hof, grenzend aan een hof dat Jan Jansz Storm verkoopt aan Jacob Petersz in de Heuven.

ORA Zaltbommel (inv no 99 foto’s 13, 17 dd februari en 5-3-1584) bemiddeling, partijen Roelof Moring vs Jan Coolen van Venloo

ORA Zaltbommel (inv no 99 fol 68 dd 22-4-1585) Jan Coolen van Venloo heeft aangesproken Met Jans van Homoet dienstmaagd van Mr Jan van Rossum geweest, voor condschap der waarheid, Ende sij over condschap gegeven put (?) scrap... Joost Jansz geschr... et in... loco.

ORA Zaltbommel (inv no 99 fol 172 dd 24-12-1586) Jan Coolen heeft opgesoot (?) Maximiliaan van Lawick seeckere thijnsbrieff van xii gld jaerlicx uijt? ... brieffs.

ORA Zaltbommel (inv no 99 fol 203v dd 21-6-1587) Jan Coolen aenspreeckt met recht Sebert Maes voor condtschap der waerheijt (om mondeling of schriftelijk antwoord te geven).

ORA Zaltbommel (inv no 306 fol 49 dd 21-11-1591) Loy Weerts (?) verkoopt een huis in de Heyligengeeststraat Philip Ariens Oost, Casparus P... West, Agnes Barten Noord, met acht en een halve stiuiver erfthijns aan Johan Wessels Coolken. (...) Johan Wessels is Loy nu CFl 25 schuldig jaarlijks schuldig op St Stephen tot CFl 85 is voldaan.

ORA Zaltbommel (inv no 1 fol 1 dd 5-1-1600) Jan Coole geeft volmacht aan Geurt (Ewalt?) Pons.

ORA Zaltbommel (inv no 1 fol 7 dd 23-2-1600) Bedongen verklaring van Jan Coole tegen Adam Bernts, over de poort op en doorgang langs zijn erf, die hij toe zal staan.

ORA Zaltbommel (inv no 307 fol 9 dd 10-5-1600) Jan Coole van Venloo verkoopt zijn aandeel in de Poortentvaerwegh (?) met het erf tot de stadswal en de Gan..straat met Jacob Peters (?) aan Adam Barents, Jan N. ten oosten, Peter Bant west, stadwal noord en de straat voorsegd zuid. Jan zal de poort ten westen van zijn bauhuijs dichtmetselen maar ten oosten een doorgang maken (?) (volgen voorwaarden over glazen ramen) (...) Adam belooft CFl 285 te betalen.

ORA Zaltbommel (inv no 1 fol 19 dd 9-6-1600) Jan Coole geeft volmacht aan Aert van Petersom.

ORA Zaltbommel (inv no 1 fol 41 dd 10-11-1600) Tussen Mr Roelof Mourick enerzijds, Cornelis Dircks, Jan Coole, Geurt Rutgers, en Aryken N. anderzijds; verlaart de eiser andermaal gebrek van bewijs van zijn ... de eis niet ontvankelijk.

ONA Zaltbommel (inv no 1fol 51 dd 25-2-1601) ... coop gewesen Chr. van Berchen met volmacht van Henrick Aerts en Jan Cool aan gepande ae...ten van Ghysbert Spruyt voor 27-10-0.

ONA Zaltbommel (inv no 1fol 63 dd 6-5-1601) ...gegunt een weert als aenfangen? aen Ghijsbert Spruyt wegen Hanrick Aerts en Jan Cool

ORA Zaltbommel (inv no 307 fol 35 dd 9-5-1601) N.N. Heer tot Aelst beleende Jan Coole van Venloo met een huis en erf te Susteren (genaamd Huys van Opijnen) voor fl 325, gte lossen na zes jaar (...) (niet goed te volgen) (Marge: afschrift voor de Heer van Aelst voor zijn aangecofte helft)

ONA Zaltbommel (inv no 1fol 119v dd 23-6-1602) (vonnis?) gewesen Christ Vosbergen Peters, Jan Coole in bonus Heymen van Altena ... Cfl 20.5.0, bewijs van betaling ...

ORA Zaltbommel (inv no 307 fol 87 dd 24-6-1603) Jan Coolen en juffrouw Anna Piecx cum tutore marito, tochten elkaar in het recht en gerechtigheid verkregen op het huis van Aersen? Jan Sebastiaens

ONA Zaltbommel (inv no 1 fol 209 dd 14-11-1604) (Schepenen) Coop gewesen Christiaen van Arnhem potens Jan Coolen in bonis Gerit Cornelis met een obligatie in soldens 118 uytsell... Paschen en Bamis (...). (vier inschrijvingen verder:) (Schepenen Jan, Goris) Hubert Janss constitu... Beest ende Renoij Dirck Wessels Coolen ad lites etc.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 3v dd 24-1-1605) Joffr Wilhelma van Haeften genaamd Wijna stelt zich bij het Hof van Holland borg voor Jan Coole voor een betaling door Peter Jans van den Hove.

ORA Zaltbommel (Inv no 2 fol 25v dd 26-6-1605) Gerrit Cornelisz bekent tot behoef van Jan Coole soe hij hem moeten betaelt ofte ... binnen acht dagen.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 36 dd 28-10-1605) Schepenen Matheus Hanricks; Wilhelma van Haeften machtigt Mr Arien Dircxs de Jonghe om haar voor het Hof van Holland te doen condemnderen ten behoeve van Jan Coole voor de som van Cfl 500, te betalen St Jan, Cfl 39 (?) . En zij verordent haar rentmeester Peter Jansz Verhove te betalen.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 35 dd 2-11-1605) Aefken van Bueren, Geurt Crom, Jan Coole &c (bemiddeling herhaald op vrijwel elke rechtzitting t/m 15-10-1606)

ORA Zaltbommel (inv no 2) vanaf 1606 vermeld, 2-12-1607, verder 9-4-1608, dan niets, dan 11-2-1609 weer op de rol, idem 21-6-1609, 8-7, 25-10, 18-11; 3-2-1610 etc. etc: conflict Aefken van Bueren Gerit Crom Jan Coole.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 83 dd 29-11-1606) Juffr Wilhelma van Haeften tbv Jan Coole belooft te betalen Cfl 1300 aan Johannes A. voor Arien de Jonghe op 1 december.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 135 dd 24-3-1608) Jan Coole () Geurt Crom om aenfanck te doen op ...panden als Crom van Wijngaerden (krijgt, heeft?)

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 137v dd 9-4-1608) Coop geblee[k]en Christiaen van Berchen volmacht (van) Jan Coole in bonis Gert Aert Bovenen (?) weduwe om te haelen & beuren Cfl 121.5.0 (voor) Bamis.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 142 dd 29-4-1608) Jan Coole constitueert sijnen (oem?) Henrick Coolen van Venloo om te verkopen de helft van een huis binnen Venloo hem aangekomen bij de dood van zijn moeije Jenneken M[unster?]mans binnen Venloo bij de Coteram? in de wey ... waarvan de wederhelft toebehoort aan zijn zuster Trijn Coole.

ORA Zaltbommel (inv no 308 fol 34v dd 20-5-1608?) Jan Coole verkoopt land, O: Jan Peters W: Jan N. N: stadswal Z: straat; aan het Weeshuis van Bommel. (...) Belofte van Henrick Matheus van Cfl 2000 op zes weiden.

ORA Zaltbommel (inv no 308 fol 99 dd 9-11-1608) Reinier van Selm heer van Aelst bekent belening door Henrick Aerts aan Jan Colle van diens huis genaamd Huys van Opijnen dd 12-5-1601; Cfl 800 betaald en nu wordt iets geregeld voor de laatste Cfl 146.

ORA Zaltbommel (inv no 308 fol 101 dd 4-1-1609) Reinier van Selm heer tot Aelst heeft tot behoef van Jan Colle en Henrick Aerse ... betreft aflossing koopprijs

ORA Zaltbommel (inv no 308 fol 108 dd 14-4-1609) Geert weduwe Aert Brounen verkoopt aan Jan Coole huis en erf aan de Reyn...

ORA Zaltbommel (inv no 308 fol 109 dd 19-4-1609) Geertken weduwe Jasper Bueren, verwijzing naar een akte van 29-11-1599 voor haar man ten laste van de weduwe van Cornelis Vermegen, ad opus Jan Coole

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 206v dd 13-8-1609) Jacop [Otth?]en oud omtrent 68 burger van Bommel op verzoek van Ghijsbertken de huisvrouw van Jan Coole verklaart dat hij 40 jaar of meer geleden Jan Van V...ssen van Herwijnen kende die woonde aan het erf of hofje waaraan appelante nu woont; dat dit toen veel groter was dan het nu is, dat er ook meer appelbomen stonden (het was zijn boomgaard in feite), dat er ook appels op de berm erachter stonden (etc.).

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 217 dd 9-10-1609) Aert Henricks nabuer tot Herwijnen oud omtrent 69 jaar verklaart dat hij over vele jaren met Thomas en Gerrit Peters gebroeders te Herwijnen aan de dijk grond had en appelbomen die Ghijsbertken Gerits huisvrouw van Jan Coole behoorden, gebruikte. Er ontstond een conflict over toegang tot de grond (waar ook een Gijsbert Peters bij betrokken was); hij en Ghijsbertken hebben zeker acht of negen jaar de appels geplukt zonder bezwaar, en hij heeft ook altijd gehoord dat die berm en bomen Gerit Jacobs en zijn erfgenamen toekwamen.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol dd 25-10-1609) Ghijsbertken de huisvrouw van Jan Coolen folgens coopgewijs consigneert tot behoef van de pachteren vant gemael van de ...coorn ... platteland en gebroocken Cfl 13.7.0 (?) ...

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 234 dd 22-11-1609) Soetken Jans de Vreijs (?) huisvrouw van Willem Wouters poorter alhier, oud omtrent 47 jaar, op verzoek van Ghijsbertkren Gerit Jacops verklaart dat ze met Geert Hermen van Oenen en Joost van Lith ten huize van Geert Jacobs hebben gewoond, en dat hun meester Gerit Jacobs over de appelbomen op de dijk tussen Bommel en Herwijnen zei dat hij op aanwas hoopte, en hij sprak steeds over de bomen en de berm als zijn onbetwiste eigendom.

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 234-234v dd 22-11-1609) Een kondschap van Joost van Lith van 14-11-1607 voor Gijsbertken Gerits; hij heeft nooit horen betwisten het eigendom van de appelbomen of wilgen op de dijk.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 12v dd 26-2-1610) Jan Coole, Willem Hanricks ..ler coornmeeter verklaart voor hem dat op 27-8-1607 met een ... van Gerrit Dobbe makelaar tot Gorcom ge...lijk hebben ten laste van ... oosters mants ... augustus 1608 gemeten (verder lastig leesbaar, vage scan)

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 20 dd 16-5-1610) Jan Coole en Ghijsbertje Gerits zijn huisvrouw tochten elkaar in omnibus coopman Jan de Bye

ORA Zaltbommel (inv no 310 fol 150v dd 23-9-1618) Onderhandelingen tussen Willem Thomas en Gijsbertken weduwe Jan Coolen resulteren hierin: Willem zal haar huisken krijgen, Gijsbertken krijgt daar zekere garanties voor terug. (Marge: betaald 23-12-1620)

ORA Zaltbommel (inv no 310 fol 163 dd 20-3-1619) Mr Ott Moliaert belooft Ghijsbertken weduwe Jan Coole te betalen Cfl 1916.

Mogelijke kinderen:

ORA Zaltbommel (inv no 2 fol 213v dd 25-9-1609) Jenneke Jans Cool cum tutore oud 28, heeft voor twee maanden voor notarissen in ‘s-Hertogenbosch haar schoonvader Anthonis Wessel volmacht gegeven aanbestorven land te Beugen en in het graafschap Megen te verkopen. (etc.) (gevolgd door akten van overdracht) [NB: haar man is Henrick Anthonis Wessel)

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 15v dd 3-3-1610) Maricken weduwe Jan Romers van Bern machtigt Wouter Jans Coolen om een huis en erf in ‘s-Hertogenbosch genaamd Pauschel (?) te verkopen.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 25 dd 17-4-1610) Peter Frans heeft namens Rijck Cool Claes van Dijck aangezegd. (fol 25v dd idem) Rijck Cool doet aanspraak op Claes van Dijck voor Cfl 50 (mede voor zijn huisvrouw?); Goosen van Gennep tegen Rijck voornoemd, 18 april; idem tegen idem 19 april; idem tegen idem 21 april.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 27v dd 29-4-1610) Rijck Cool vs Claes Mertens over een schuld van Cfl 54.5.0.


Huwt ca. 1580

9.919   Gijsbertje GERRITS

FamilienaamIndex 9.919Vader 19.838Moeder 19.839

Geboren voor 1560
Overleden na 1619

ORA Zaltbommel (inv no 309 21 dd 2-6-1610) Rutt Muysaers als man van Stijnen Coolen bekende van Ghijsbertke weduwe Jan Coolen ontvangen te hebben Cfl 120. Theys Heilen als man van Heylken Coolen heeft van haar Cfl 145 gekregen, waartoe hij ook heeft aangenomen een schuldbrief van Henrick Coolen voor CFl 55.

ORA Zaltbommel (inv no 309 28v dd 21-7-1610) Juffrouw Elisabeth van ... of haar zoon Jan van Cransbeeck ... een huys van haar ouders en grootouders aan Ghijsbertken weduwe Jan Coolen. (...) (29-7) Gerit Crom en Ghijsbertken voornoemd aan Elisabeth weduwe van Cransbeeck; borgstelling.

ORA Zaltbommel (inv no 309 29 dd 29-7-1610) Ghijsbertken weduwe Jan Coole testeert; gelijke delen voor de kinderen; bij vooroverlijden van alle kinderen en eventuele kindskinderen erft Hilleken haar zuster of haar kinderen; ook benoeming mombers voor de weeskinderen Jan Cornelis en Gijsbert Gerits.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 50 dd 26-7-1610) Elisabeth S.. weduwe Mathijs van [Craes]beeck in leven advocaat bij de Raed van Brabant met volmacht van haar zoon Jan van Craesbeeck ook advocaat bij de Raad van Brabant; verklaring over de appelbomen die zij opeist tegen Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coole.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 60v dd 29-10-1610) (op de rol:) Dirck de Cocks uxor Jan posthum vendt// Ghijsbertken Jan Coolen super ... // Geurt Crom versant ... vidua Jan Huberts et filium

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 68v dd 29-12-1610) Ghijsbertken weduwe Jan Coolen verklaart van Raedt [Degter of van] de schulden sij op hem spreekende gehadt (geweest sijnde int geheel 87.10.0) niet ontvangen te hebben als de rechte helfte, ende dat uyt handen van de solliciteur Clewaut (?) ende verder niet (...)

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 43 dd 8-2-1611) Jacop Fredericks als man en momber van zijn huisvrouw Anneke Cornelis vei.. en maent op den tochte naer (?) Ghijsbertken weduwe Jan Coolen van Cornelis Peters ... voornemens (?) tegenwoordich is besittende tot behoef Ghijsbertkens bekennen geen recht in daeraen te besteden.

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 58 dd 7-7-1611) Jan Wuusthoff prt (=belooft) Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coolen Cfl 311 nog voor mei te lossen, op pand.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 133 dd 8-4-1612) Merten Henricks oud omtrent 65 Derck Willems oud omtrent 44 verklaren voor Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coolen dat hij eergisteren tusschen tien en elff uren op het B[iem?]elsevelt zijnde omtrent de hoogen boom daar men naar Hedel gaat gesien hebben een grooten coppelschaep toebehorende Jan Alarts vlashouwer gaende in der p....centen (=Gijsbertje) saet; dat oock Aelbert Bos ters... versijnen hij ... daaromme was ... omme voors[egde] saet uytten teecken...

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 148 dd 8-7-1612) Koop gebleeken Christiaen van Berghen volmacht Ghijsbertken weduwe Jan Coolen aan Aelbert Peters voor aengedaene schade Cfl 12 in de kosten ter cause van desen uitstellen een maent, verder geg... Coopman et richteren Bye

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 94v dd 11-7-1612) Mr de Ruyt verkoopt aan Ghijsbertken weduwe Jan Coolen een rentebrief van Cfl 500 (...) de weduwe helpen metten coop Jan Wuusthoff op hem (...) en hierop gedragen sall wonen

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 96 dd 23-7-1612) Jan Wuesthoff trans.. Ghijsbertken weduwe Jan Coolen ... Mr de Ruyt van lesten februari 1612.

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 97 dd 11-8-1612) Peter Jansz opgedragen coop tot lasten van Mr de Ruyt sterck sijnde (nage... de costen van rechtfinden mijns schouts...) Cfl 61.5.0 Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coolen.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 153 dd 11-8-1612) Ghijsbertken weduwe Jan Coolen besaet bona [M?] de Ruyt

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 98 dd 15-8-1612) (eerste akte) Henrick van Lith verkoopt Mr de Ruyt vermogens 8-6-1611 Ghijsbertken weduwe Jan Coolen (tweede akte) ... Cfl 16.16.0 ... Jan Wuusthoff ... 9 mei 1613 sal Ghijsbertken op hem Wuesthoff ...

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 169-170 dd 19-11-1612) voor Gijsbert Gerits legt Gijsbertken Gerits weduwe Jan Cools een verklaring af over een transcactie waarbij wijlen Gerit Crom was betrokken.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 207v dd 19-2-1613) Hanrick Veroodt (?) voor Ghijsbertken Gerits panding... aan Assweer van Wanmaker.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 214 dd 29-3-1613) Koop gewesen Ghijsbertken weduwe Jan Coole aan een kist (last?) toecomende Assweer van Wanmaker voor Cfl 86.10.0

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 214v dd 7-3-1613) Hanrick Hanricks pandtman ontslaet van coop nomina Ghijsbertken Coolen te doen aen Assweer van Wanmaker

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 216v dd 27-4-1613) Hanrick Hanricks heeft gegicht (?) Ghijsbertken Coolen aan Assweer van Wanmaker.

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 130v dd 6-8-1613) Geritken Gerits belooft Metken Gerits en Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coolen Cfl 1600 Martin Vostermans soude langer (...) op grond onder het gericht van Bommel gelegen

ORA Zaltbommel (inv no 309 fol 131 dd 6-8-1613) Hilleken weduwe Gerart Crom verkoopt het korengewas, gerst, haver, op het land van wijlen haar man onder Bommel gelegen, en hout en ander groens onder Bommel en Rossem aan Ghijsbertken weduwe Jan Coolen ter lossing van alle schulden aan haar uit het sterfhuis van Gerard Crom

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 235 dd 21-8-1613) Hilleken weduwe Gerit Crom bekende beslag te leggen op alle goederen die zij in het gericht van Zaltbommel heeft van Ghijsbertken Gerards weduwe wijlen Jan Coolen voor de pachten en renten die zij aan het sterfhuis van Gerit Crom achterstallig is.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 237v dd 28-8-1613) Ghijsbertken weduwe Jan Coole (gicht?) Jan Wansholt.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 240 dd 29-9-1613) De secretaris van Bommel legt verklaringen af voor en over Gijsbert Gerits; onder meer over zijn goede karakter maar ook dat zijn moeders familie te ‘s-Hertogenbosch of Culemborg zou wonen

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 242v dd x-10-1613) Coop onder volmacht Ghijsbertken weduwe Jan Coole aan Jan Waeshoff (?) van onbetaalde rente in 311 vervallen maart

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 250 dd 8-12-1613) Lenaert Goors stelt zich borg voor Ghijsbertken Gerits bij de ambtman.

ORA Zaltbommel (inv no 3 fol 251 dd 11-12-1613) Jan Wuusthoff op aanvorderen van Ghijsbert Gerarts getuigt dat deze zijn aanspraak kan bewijzen op een huis van Gerart Crom ‘ten tijden daarop hij Wuusthoff vuytslach gedaen’.

ORA Zaltbommel (inv no 4 fol 19v dd 13-5-1614) Op verzoek van Ghijsbertken Gerits verklaart Heylken van Meteren dat zij een brief heeft van Cfl 6 ‘s jaars waarvan de helft door Ghijsbert Ghijsberts gelost is, welke brief komt van Hanrisken van Doorn en van haar geërfd (geerfft) op Aert Pannen, die den selven verkocht heeft aen haer deposante man Jan Huberts ende naer sijn erff... aen haer deposante overgedragen, en zij heeft haar rente steeds aan Hilleken betaald.

ORA Zaltbommel (inv no 310 fol 150v dd 23-9-1614) Akkoord tussen Willem Theunis en Ghijsbertken weduwe Jan Coole. Willem krijgt haar achterhuisken met bijbehorende beplantingen. (etc.)

ORA Zaltbommel (inv no 4 fol 37v dd 1-10-1614) Jan Wuesthoff consigneert(?) Ghijsbertken weduwe Jan Coole Cfl 155.5.0 ... Dirck Gerits ...

ORA Zaltbommel (inv no 4 fol 41v dd 10-10-1614) Een rentebrief van Heylken van Meteren van Cfl 6 verkocht aan Ghijsbertken weduwe Jan Coolen of op Hermanus Cromme’s schoonmoeder (...)

ORA Zaltbommel (inv no 4 fol 74v dd 10-6-1615) Christiaen van Berchen met volmacht van Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coolen in bonus Jan Wuesthoff van een termijn van Cfl 311 (etc.).

ORA Zaltbommel (inv no 310 fol 163 dd 20-3-1619) Ott Moliaert wil Ghijsbertken Gerits weduwe Jan Coole laten betalen Cfl 1916 (...) of met de hand van Ghijsbert Gerarts.

ORA Zaltbommel (inv no 311fol 3 dd 20-11-1619) Gabriel Sendrijns wonende binnen der stadt Grave gecedeert in behoeff van Gijsbertje wed: Jan Coelen alsulcke somme van penningen metten verloopen van dien als comparant volgens obligatie ende ander bescheyt daer van sijnde, op Peter van der Slooten gnt Crom heeft te pretendeeren

Kinderen

 1. Aaltje Zie 4.959
 2. Aefgen, huwt Claes Jansz, houtkoper te Amsterdam

TerugBegin van generatie


9.934   Iman N.

Index 9.934 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1530

Mogelijk deze: (Weeskamer, oktober 1587) overleden Iman die schipper kapiteyn.

ONA Rotterdam (24 fol 354 no 156 dd 1-1-1603, notaris Gerrit Jansz van Woerden), testament: Bastiaen Bastiaensz, weduwnaar van Debra Jacobsdr, benoemt zijn halfzuster Martijntgen Pieters tot erfgenaam, en legateert aan zijn moeder Marritgen Yemants en zijn schoonvader Arent Jacobsz.

ONA Rotterdam (24 fol 367 no 161 dd 8-1-1603, notaris Gerrit Jansz van Woerden), testament: Martijntgen Pieters, jongedochter, wonende ten Bryel, benoemt haar halfbroer Bastiaen Bastiaensz tot erfgenaam. zij legateert aan haar moeder Marritgen Yemants.

ONA Rotterdam (97/21, d.d. 16-3-1620) Lysbet Yemens, weduwe van Reynier Cranston draagt over aan Samuel Jacobsz schoenmaecker wonende bij de Oude Schiedamse Poort, wiens vrouw een zuster van haar is, een aantal nader gespecificeerde roerende goederen die zij in bruikleen terug ontvangt.

ONA Rotterdam (258 fol 335 no 211 dd 28-8-1636, notaris Arnout Hofflant) Janneken Jansdr 58 jr, vrouw van Pieter Dircksz en Sara Samuelsdr 43 jr, weduwe van Jan Fransz, verklaren op verzoek van Ysaac Baseliers dat Maertgen Yemans, vrouw van Samuel Jacobsz tegen hun zei dat Susanneken Baseliers de 400 gulden van de obligatie terug wilde, waarop zij haar het geld terugbetaalde.


Huwt ca. 1555

9.935   Geertgen LIEVENS

FamilienaamIndex 9.935Vader 19.870Moeder 19.871

Overleden Rotterdam voor 1611

ONA Rotterdam (16 fol 460 dd 4-6-1611) Samuel Jacobs, schoelapper, en Maritgen IJemans, weduwe van Pieter Jans, varende man, maken huwelijksvoorwaarden. Hij brengt zijn goederen in, die hij, als weduwnaar, geërfd heeft van zijn vrouw, Lijsbet Gerrits, met een bepaling t.a.v. zijn 2 kinderen en van Dignum Dingemans, voordochter van voorn. Elisabet Gerrits. Zij brengt in een deel in een huis in de Calmerstraet, geërfd van haar moeder, Geertgen Lievens, belend ten westen door Willem Coenen en ten oosten door Pieter Dircx, verwer, en de tegoeden die zij heeft op: Jan Lievens, constabel op het schip van Jan Cornelisz de Wit, uitgevaren naar Oost-Indien; Huybrecht Jacobs, cuyper; Barent Lambrechts, cuyper; Goessen van Arckel; Joris Willems; Huybrecht Das, timmerman; Adriaen Dircx, scheepstimmerman; Reymer Jans.

ONA Rotterdam (72 fol 482 dd 10-2-1634) Samuel Jacobsz weduwnaar van Maritgen Yemandtsdr eertijds schoelapper en nu schoemaecker ter ene zijde; Ter andere zijde de erfgenamen van voorn. Maritgen t.w. Jan Pietersz voorzoon uit haar huwelijk met Pieter Jansz, varende man, alsmede Gerrit Maertensz man van Geertgen Pietersdr en Maerten Gerritsz Vos eveneens voorzoon van voorn. Maritgen. Comparanten verklaren dat de huwelijkse voorwaarden tussen Samuel Jacobsz en Maritgen Yemantsdr gepasseerd voor notaris Jacob Symonsz op 04.06.1611 in houden dat bij overlijden van voorn. Samuel de door hem ingebrachte goederen komen aan zijn kinderen of erfgenamen. Zij verklaren gezien te hebben de staat van schulden en lasten overgeleverd ter weeskamer door voorn. Samuel op 11.05.1611 als weduwnaar van Elisabeth Gerritsdr, evenals de akte van uitkoop van de voordochter van voorn. Elisabeth Gerritsdr t.w. Dignum Dingemans. In de huwelijkse voorwaarden is sprake van een achtste part in een huis en erve staande in de Calverstraat door Geertgen Lievensdr moeder van de voorn. Maritgen nagelaten. Het huis is belegen Willem Coenen aan de westzijde en Pieter Dircxz Ver...bet aan de oostzijde. Vorderingen welke voorn. Maritgen toekomen t.w.: Jan Lievensz, constabel op het schip van Jan Cornelisz de Wit varende naar Oost Indien, alsmede van Huybrecht Jacobsz, cuyper, van Barent Lambrechtsz, cuyper, van Goossen van Arckel, van Joris Willemsz, van Huibert Das, timmerman idem van Adriaen Dircxz, scheepstimmerman, idem van Reynier Jansz. In de nalatenschap bevindt zich een huis en erve staande in de Wingerdstraat belend Willem Jansz aan de oostzijde en Wouter Jacobsz aan de westzijde strekkende tot aan het erf van Mr. Frans Jansz van de Brul, speelman, nog een huis en erve staande in de Calverstraat belend aan de noordzijde Claes Henricxz en aan de zuidzijde Vrederick Gerritsz. De voorn. Samuel Jacobsz zal in eigendom behouden het huis en erve waarin hij thans woont staande bij de oude Schiedamse Poort, nog een klein huisje en erve staande in de Wingerdstraet bij de Santstraet. Voorts wordt aan de erfgenamen nagelaten het gelooide en ongelooide leer, schoenen, muylen, clickers en leesten.

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 4.967
 2. Maritgen, huwt (1) Gerrit Vos, met hem moeder van Maerten Gerrits Vos; huwt (2) Rotterdam NG (Ot 10-6) 20-7-1590 Pieter Jansen (+voor 1611), zeeman, met hem moeder van Jan Pietersz en Geertgen Pietersdr (gehuwd met Gerrit Maertensz); huwt (3) Rotterdam (NG ot 5-6) 19-6-1611 Samuel Jacobs, schoenlapper, weduwnaar van Lijsbeth Gerrits (die uit een eerder huwelijk moeder was van Dignum Dingemans); huwt kennelijk (4) of juist als eerste Bastiaan N.
 3. Kinderen
  1. Maerten Gerrits Vos
  2. Jan Pietersz
  3. Geertgen Pietersdr
  4. Martijntgen Pieters, te Den Briel
  5. Bastiaen Bastiaensz (*voor 1580), huwt Debra Jacobs (+voor 1603)
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N.
 7. N.N.
 8. N.N.
 9. N.N.

TerugBegin van generatie


9.964   Cornelis Wouricx van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 9.964Vader 19.928Moeder 19.929

Overleden rond 1573

Vgl. OV 1963:122ff: gestorven “overleden in ‘s lands dienst onder Prins Willem van Oranje, in het allereerste begin van de troubles 1572-74”.


Huwt

9.965   Commertje DANIELS

FamilienaamIndex 9.965Vader 19.930Moeder 19.931

Geboren Dordrecht
Overleden na 30-9-1602


Zij huwt (2) voor 8-6-1575

Jan Willem Jansz COOMANS

FamilienaamIndex

Overleden 4-8-1594

Weduwnaar Elisabeth Goverts, met wie hij al 3 kinderen had. Vgl NL 1962:30. In 1575 assistent van de secretaris van de Staten van Holland, 1580 klerk van de thesauriergeneraal, en tot zijn overlijden Commies van de Financiën van de Staten van Holland en West Vriesland.

Kinderen (Van Steenhuijse)

 1. Simon Zie 4.982

Kinderen (Coomans)

 1. Willem
 2. Jacob (testeert 27-5-1622), huwt N. Aerts Doudijns; vader van natuurlijke dochtertje Egbertje Jacobs
 3. Cornelia
 4. Catrina
 5. Anna
 6. Christina
 7. Johan
 8. Maria
 9. N. (geslacht onbekend, +na 18-10-1595)

TerugBegin van generatie


9.966   Hendrick Hendricks van CATSHUYSEN

FamilienaamIndex 9.966 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Hendrick Slaedoot, naar aanleiding van het nogal doortastend aandringen op het huwelijk van zijn dochter Anna. Vgl. OV 1963:122ff.

ORA Zuid-Holland (Rekeningen geannoteerde goederen voortvluchtige burgers, Anthonius van der Tuijn, Hogenda 2018; inv 226 anno 1568-1624 fol 66) Renten St. Agnieten convent in den Hage. Hendrik of Cristijn Hendrix van Cathuijsen in de plaets van Jan Cats een rente van £ 60 versekert op 2 margen 14 hondt lands gelegen bij Zuijden ‘t Bosch van den Hage belend (niets ingevuld) verschenen Kersmisse. Dus hier £ 60.

Weeskamer ‘s-Gravenhage inv no 1622. Dossier Crispijn Hendricxss., 1586-1592; zoon van Hendrick Hendricks Catshuysen

Weeskamer ‘s-Gravenhage inv no 1443. Dossier Neeltge Hendricx. van Catshuysen, weduwe van Arien Arentsz Schrap, 1663-1678, 58 pagina’s. Akte van 27-7-1654 voor notaris Schoonderwoert: Neeltge Hendricx van Catshuysen, weduwe van Arien Arentsz Schrap (steenkoper in 1648), ratificeert testament van 18-8-1648, maar bepaalt dat Catharina Cornelis Hardenburgh nagelaten dochter van Trijntgen Cornelis van Catshuijsen van de haar toegedachte goederen bij leven vruchtgebruik zal hebben. In dat testament noemt zij als erfgenamen voor gelijke delen (1) haar broer Simon, de rentmeester; (2) Albrecht Hendrix, nagelaten zoon van Hendrik Hendriks, ook broer; (3) de nagelaten kinderen van Cornelia van Steenhuijsen bij Isaac Lammauer (?) en van Aeltgen van Steenhuijsen bij Alexander Pigny, waarvan de moeder was Annitgen Hendrix van Catshuysen; (4) de nagelaten kinderen en kindskinderen van Crispijn Hendricks Houckwater; (5) Trijntgen Cornelis van Catshuysen, huisvrouw van Cornelis Joachums Hardenburg, nagelaten dochter van Cornelis Hendricks van Catshuysen. (Volgens de inventaris resteert van de boedel een positief saldo van fl 3271:9:1)

Zoon Sijmon van Catshuijsen is rentmeester van de Oude Mannen en Wijven te Naaldwijk (o.a. 1631, 1638); baljuw en schout (o.a. 1633ff).

Optreden als Sijmon van Catshuijsen rentmeester van het Huis van Naaldwijk: ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 29 f. 196v d.d. 22-7-1620); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 210v d.d. 6-5-1622); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 218 d.d. 18-2-1623); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 21 d.d. 17-3-1626); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 66v d.d. 19-6-1628); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 78 d.d. 2-5-1629); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 30 f. 88 d.d. 21-5-1629); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 31 f. 15 d.d. 5-5-1630); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 31 f. 18 d.d. 5-5-1630); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 23 d.d. 14-8-1648, idem f. 25v d.d. 14-8-1648); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 30 d.d. 3-9-1648; idem f. 32v d.d. 3-9-1648); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 35 d.d. 10-11-1648; idem f. 36 d.d. 10-11-1648, f. 37 d.d. 10-11-1648, f. 38v d.d. 10-11-1648, f. 39v d.d. 10-11-1648, f. 41 d.d. 21-11-1648, f. 42 d.d. 21-11-1648, f. 43v d.d. 16-1-1649, f. 44v d.d. 16-1-1649); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 69 d.d. 29-8-1650; idem f. 70v d.d. 29-8-1650).

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol 33 dd 21-3-1615) Sijmon Heijnrixz. casteleijn vanden huijse van Honsholredijck als gemacht ten desen van zijne princelicke Exe Frederick Heijnrick geboren prince van Orangien graeff van Nassouwe etc. heer van Geertruidenberge, Naeldwijck etc. erffmaerschalck van Hollandt en(de) generael van de ruijterie der Vereenichde Nederlanden etc. volgen(de) zijne acte van authorisatie en(de) approbatie geteijckent bij sijne Exe ende sijnen secretaris Tuningh hebbende onder opt spatium vandijen een opgedruct root wasschen segel van zijner voors. Exe met wit papier overdect wesende de selve acte van authorisatie ende approbatie van date den dertiende martij anno XVIC vijftien ons schout ende schepenen vertoont ende geexhibeert ende bekende uijt crachte vande selve authorisatie vercocht te hebben Pieter Lowijck predicant des Godlicken woorts tot Naeldwijck seecker huijs erve ende boomgaert voor vrij eijge staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerckhoff aldaer.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol 163 dd 24-5-1619) Joffrou Elisabeth van Zwieten wedue wijlen Jacob Dircxz. van Zwieten in zijn leven rentmr. van(de) H. Geest, kerck ende Oude Mannen ende canonicke goederen tot Naeldwijck geassisteert met Arent van Leeuwen secret(ari)s tot Naeldwijck haer gecooren voocht in desen S[ijmon] Heijnricxz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck als man ende voocht van Maria Vrancken, Adriaen Lenertsz. Rodenburch woonen(de) in de heerlickheijt van de Lijer als man en(de) voocht van Trijntgen Dircxdr., Jan Pouwelsz. van Dijck als man en(de) voocht van Grietgen Vrancken ende Vranck Florisz. van Dorp als man ende voocht van Willemt[gen] Claesdr. alle te samen erffgen(amen) in der voors. qualite van Emmeken Jacobsdr. wedue wijlen Dirck Claesz. van Zwieten beijde za: gede ende bekenden in der voorseijde qualite te weeten joffrou Elisabeth van Zwieten, Adriaen Lenertsz. Rodenburch ende Vranck Florisz. van Dorp elcx voor een gerecht vijffdepaert mitsgaders Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen ende Jan Pouwelsz. van Dijck te samen voor een gelijcke vijffde paert vercocht te hebben aen Claes Dircxz. van Zwieten wonen(de) binnen den ambachte van Naeldwijck mede erffgenaem van(de) voorn. Emmeken Jacobsdr. in vrijen eijgendomme seecker huijs ende erve staende ende gelegen binnen den voors. dorpe van Naeldwijck aen tkerckhoff wiens tresteren(de) vijffde paert van tvoors. huijs ende erve selffs es toebehoren(de). (Idem fol 164) Claes Dircxz. van Zwieten woonen(de) binnen der voors. Heerlickheijt Naeldwijck ende bekende schuldich te wesen joffrou Elisabeth van Zwieten wedue wijlen Jacob van Zwieten, Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck, Adriaen Lenertsz. Rodenburch, Jan Pouwelsz. van Dijck ende Vranck Florisz. van Dorp de somme van veertienhondert carolus guldens spruijtende uijt coop van vijff (sic) gerechte vijffdepaerten van seecker huijs ende erve staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerchoff. (Idem fol 165) Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck als man ende voocht van Maria Vranckendr., Claes Dircxz. van Zwieten, Adriaen Lenertsz. Rodenburch als man ende voocht van Trijntgen Dircxdr., Jan Pouwelsz. van Dijck als man ende voocht van Gritghen Vrancken en(de) Vranck Florisz. van Dorp als man ende voocht van Willemtghen Claesdr. alle te samen erffgenamen in der voors. qualite van Emmeken Jacobsdr. Wedue wijlen Dirck Claesz. van Zwieten beijde z: gede ende bekenden ind der voorseijde qualite te weeten Claes van Zwieten, Adriaen Lenertsz. Rodenburch, Vranck Florisz. van Dorp elcx voor een gerecht vijffdepaert mitsgaders Sijmon Heinrixz. van Catshuijsen en(de) Jan Pouwelsz. van Dijck te samen voor een gelijcke vijffdepaert vercocht te hebben aen joffrou Elisabeth van Zwieten wedue wijlen Jacob van Zwieten in sijn leven rentmr. van(de) H. Geest, kercken, Oude Mannen en(de) canonicke goederen tot Naeldwijck mede erffgenaem van(de) voorn. Immeken Jacobsdr. geassisteert met haer voochts hant in desen seecker huijsken ende erve staende ende gelegen in de Zuijtbuijrt binnen den dorpe van Naeldwijck wiens tresterende vijffdepaert vant voors. huijsken ende erve selffs es toebehoren(de).

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol 172v dd 9-6-1619) Adriaen Claesz. rentmeester van de Oude Mannen goederen der voors. heerlickheijt ende bekende dat hij comp(aran)t op den sesentwintichsten martij anno XVIC negentien in qualite voors. ten overstaen van(den) bailliu ende rentmr. van Naeldwijck mitsg(ader)s welgebooren mannen aldaer met advijs ende naer voorgaende consent van zijne princel(icke) Excie graeff Heijnrick van Nassouwen als heere van Naeldwijck etc. int openbaer vercocht hadde aen Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck seven hont weijlants toebehoort hebbende de voors. Oude Mannen gelegen bij Broucx bogaert in den ambachte van Naeldwijck in de Coeweijde van Corn(eli)s Corn(eli)sz. (Idem fol 173) Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck ende bekende schuldich te wesen aen de Oude Mannen der heerlickheijt Naeldwijck de somme van vierhondert twee entseventich carolus guldens spruijtende uijt coop van seven hont weijlants.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8) [fol. 174] 10-6-1619: Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck als man ende voocht van Maria Vrancken van der Urck te kennen gevende hoe dat tusschen hem comparant van wegen zijne voorn. huijsvrouwe mitsgaders Claes ende Jacob Dircxzoonen van Zwieten ende Adriaen Lenertsz. Rodenburch als getrout hebbende Trijntghen Dircxdr. van Zwieten seeckere questie was ontstaen beroeren(de) den testamente van Immeken Jacobsdr. ende dat pertijen ter wedersijden door tusschensprecken van vier advocaten van den hove van Hollandt waren geaccordeert ende verdragen te weeten dat het voors. testament vande voorn. Immeken Jacobsdr. sall blijven in waerden ende dat van(de) elffhondert carolus guldens Maria Vrancke bijden voors. testamente gemaect mitsgaders de portien inde huijsinghen breder in de uijtsprake vande voors. advocaeten gementioneert subiect resititutie ende verbonden sall blijven opde conditien inden voors. testamente verhaelt de somme van driehondert gulden ende dat hij comp(aran)t mette resteren(de) penn(ingen) en(de) goederen van zijn voorn. huijsvrouwe sall moghen handelen als met sijne vrije eijge goederen.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol 174v. dd 18-6-1619) Adriaen Lenertsz. Rodenburch woonen(de) in de Lijer als man ende voocht van Trijntghen Dircxdr. van Zwieten ende Jan Pouwelsz. van Dijck mede woonachtich in de Lijer als man ende voocht van Grietgen Vrancken van der Urck ende bekenden getransporteert te hebben aen Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen rentmeester tot Naeldwijck te weeten den voorn. Rodenburch een gerecht vijffdepaert ende Jan Pouwelsz. van Dijck een gerecht tiendepaert van seeckeren custingbrieff bij Claes van Zwieten voor schout ende schepenen van Naeldwijck verleden opden vierentwintichsten maij anno XVIC negentien inhoudende int geheel noch suijvers tot laste van den voorn. van Zwieten boven de betalinghe op den rugge vandien geteijckent de somme van achthondert guldens.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol. 209 dd 12-7-1620) Den E: Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen rentmr. van(de) goederen van(den) heere van Naeldwijck ende bekende als man en(de) voocht van Maria Vrancken van der Urck sijne huijsvrouwe getransporteert te hebben aen tnagelaten weeskint van za: Jan Vrancken in zijn leven woonachtich tot Naeldwijck geprocreeert bij Maritgen Joosten den besegelden rentebrieff bij Adriaen Corsz. backer anders genaempt Adriaen Wiggersz. ende zijne borge Vranck Gillisz. van der Urck voor schout ende schepenen van Naeldwijck verleden opden eersten julij anno XVIC vijftien bedragende in hooftsomme driehondert carolus guldens losbaer jegens den penn(ing) sestien. [marge: geroijeert 9-1-1641]

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol. 241v, ongedateerd) Vranck Florisz. van Dorp onsen bode ende bekende getransporteert te hebben aen Sijmon van Catshuijsen rentmr. tot Naeldwijck een gerecht vijffdepaert van seeckeren custingbrieff bij Claes van Zwieten voor schout en(de) schepenen tot Naeldwijck verleden op den XXIIIIen meij anno XVIC negentien inhouden(de) noch suijvers tot laste van(den) voorn. van Zwieten voor zoo veel de portie van hem comparant aengaet boven de betalinghe op de rugge vandien geteijckent de somme van hondert XL carolus guldens. [marge: dit verlij en heeft geen voorganck gehadt daeromme geroijeert.]

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 8 fol. 286 dd 7-11-1622) Cornelis van Crimpen den jongen woonende tot Rotterdam als getrout hebbende de wedue van za: Jacob Dircxz. van Zwieten in sijn leven rentmeester vande H. Geestarmen goederen van Naeldwijck ende bekende in der voors. qualite getransporteert te hebben aen Sijmon van Catshuijsen rentmr. van Naeldwijck in den eersten een besegelden rentebrieff bij Maritghen Andriesdr. wedue wijlen Pieter Adriaensz. woonende op Honsholredijck verleden voor schout ende schepenen van Wateringen in date den XXXen novembris anno XVIC dertien inhoudende een losrente van twee carolus guldens siaers. Ende noch een jaer custings van hondert guldens tot laste van Claes Dircxz. van Zwieten woonende tot Naeldwijck breder blijckende bijden custingbrieff daer van sijnde verleden voor schout ende schepenen van Naeldwijc in date den XXIIIIen maij anno 1619 de selve somme bijden voorn. Catshuijsen ontfanghen geinnet ende genoten te werden.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 43 dd 26-10-1624) Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen woonende op thoff van Honsholredijck ende bekende vercocht te hebben aen Cornelis Maertensz. onzen medebroeder in schependomme eens stuck weijlants soo groot ende cleijn als tselve eertijts gecomen is vande Oude Mannen tot Naeldwijck

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 44 dd 26-10-1624) Cornelis Maertensz. onzen medebroeder in schependomme ende bekende bij overstapelinghe van Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen schuldich te wesen Herman van Middelcoop woonende in sGravenhage de somme van sevenhondert seven ende tsestich carolus guldens spruijtende uijt coop van een stuck weijlant.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 62v. dd 3-6-1626) Den E: Sijmon Heijnricxz. van Catshuijsen rentemeester vande heerlicke goederen van Naeldwijck ende bekende vercocht te hebben aen Claes Gillisz. Colen schipper van Naeldwijck seecker erve gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck. (Idem fol 63) Vranck Florisz. van Dorp sheeren bode van Naeldwijck ende bekende vercocht te hebben aen den E: Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen rentmr. vande heerlicke goederen over Naeldwijck seeckere huijsinghe erve ende drie boomgaerden gelegen annex malcanderen in den dorpe van Naeldwijc. (Idem fol 64) Den E: Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen ende bekende schuldich te wesen Vranck Florisz. van Dorp sheeren bode van Naeldwijck de somme van drieduijsent carolus guldens spruijtende uijt coop van seeckere huijsinghe erve ende drie boomgaerden.

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 144 dd 11-8-1628) Mr. Hertich de Haen als actie ende transport hebbende van Gerrit, Jan ende Leendert Huijgenszoonen van der Elst, ende bekende in der voors. qualite getransporteert te hebben aen den rentmr. Sijmon van Catshuijsen woonende op het hoff van Honsholredijck den besegelden rentebrieff bij joncker Aert van Stakenbrouck ende joffrou Maria Bruninck geechte man ende wijff verleden opden thienden octobris XVIC vijff entwintich inhoudende een jaerlicxe losrente van achtien carolus guldens vijftien stuijvers siaers bedragen(de) in hooftsomme driehondert carolus guldens. [marge: geroijeert 19-1-1641] (Idem fol 144v.) Rentmr. Sijmon Heijnrixz. van Catshuijsen ende bekende vercocht te hebben aen mr. Hertich de Haen woonende binnen den dorpe van Naeldwijck seeckere huijsinge erve ende drie boomgaerden, gelegen annex malcanderen in den dorpe van Naeldwijck met zoo danige vrijdommen ende servituijten als Jacob de Gruijter ende sijn overleden huijsvrouwe de voors. goederen gepossideert ende beseten hebben. Voorts met conditie dat den coper, ende Claes Gillisz. Colen de plancke heijnigh staende opt scheijt van hun erven te saemen sullen onderhouden ende dat Claes Gillisz. Colen sijn ancker drop vande gevel staende aen terve vanden coper in vrijen eijgendom sal behouden. Ende hij eerste comparant bekende ter saecke van dese vercopinge ende opdrachte all wel voldaen ende betaelt te zijn soo met gelde als brieve van verbant bedragende te saemen vijff endertich hondert carolus guldens te betaelen met tweeduijsent guldens gereet, en(de) op termijnen van hondert vijftich guldens siaers. (Idem fol 146) Mr. Hertich de Haen woonende binnen den dorpe van Naeldwijck, ende bekende schuldich te wesen den rentmr. Sijmon Heijnrixz. Van Catshuijsen de somme van vijftienhondert carolus guldens spruijtende uijt coope van seeckere huijsinge ende drie boomgaerden. [marge: geroijeert 6-6-1637] (Idem fol 146v) Joncker Aert van Stakenbrouck en(de) joffroue Maria Bruninck geechte man ende wijff woonende binnen den dorpe van Naeldwijck, ende bekenden schuldich te wesen den rentmeester Sijmon van Catshuijsen woonende op thoff van Honsholredijck de somme van sevenhondert carolus guldens die zij comparanten bekenden uijt handen van meester Hertich de Haen van wegen den voors. Sijmon van Catshuijsen tot haeren wille ende volcomen contentemente ontfangen te hebben. [marge: geroijeert 7-3-1630]

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 149, ongedateerd 20-4-1627) Jacob Engelsz. woonende binnen den dorpe van Naeldwijck te kennen gevende hoe dat Pieter Pietersz. Cleijnneman int openbaer vanden rentmr. Sijmon van Catshuijsen binnen den ambachtshuijse van Naeldwijck ten overstaen van bailliu ende mannen der voors. heerlickcheijt heeft gepacht voor desen lopenden jaere XVIC acht entwintich seecker block coorenthienden genaempt de oostzijde vant zuijtvierendeel voor de somme van tweehondert twee endertich carolus guldens ende dat hij comparant volgens den innehouden vande selve schriftelicke voorwaerden het voorn. block corenthiende van(den) voorn. Cleijnneman heeft overgenomen. Ende tot noch meerder verseckerheijt soo heeft Cornelis Jacobsz. Stheenhuijsen woonende binnen den voors. dorpe van Naeldwijck hem selven als principael borge geconstitueert. (Idem fol fol. 149v) Claes Govertsz. van der Tacq woonen(de) binnen den dorpe van Naeldwijck te kennen gevende hoe dat Pieter Pietersz. Cleijnneman int openbaer vanden rentmr. Sijmon van Catshuijsen binnen den ambachthuijse van Naeldwijck ten overstaen van bailliu ende mannen der voors. heerlickheijt heeft gepacht voor desen lopenden jaere XVIC acht entwintich seecker block coorenthiende genaempt de oostzijde vant middelblock voor de somme van driehondert thien carolus guldens ende dat hij comparant het voors. Block corenthiende van(den) voorn. Cleijnneman heeft overgenomen. Ende tot meerder versekerheijt soo heeft Pieter Pietersz. Hogersdijck woonende inden ambachte van Naeldwijck hem selven als principael borge geconstitueert. Sijmon van Catshuijsen casteleijn van Honsholredijck ende rentmeester vande heerlickheijt van Naeldwijck twintichsten april XVIC zeven entwintich

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 160 dd 1628, ongedateerd) (Voor schout en schepenen van Naaldwijk en van Zandambacht) Adriaen Sijmonsz. de Hogewerff woonende in den ambachte van Naeldwijc, Joost Jansz. Vos ende Pieter Jansz. Vos de Hogewerff beijde als oomen ende bloetvoochden van smoeders zijde van(de) nagelate weeskinderen van za: Liedewij Jans, doen te weeten eenen ijgelicken hoe dat den voorn. Adriaen Sijmonsz. ende de voochden vande voors. kinderen hebben vercocht aen den rentmr. Sijmon van Catshuijsen in den eersten de beterschap van seven mergen lants wesende erffpacht leggende in Santambacht in Heijnrick Meijns thiende, noch drie mergen geestlants gelegen inden ambachte van Naeldwijck, noch seker huijs barch ende geboompte staende in den voors. ambachte van Naeldwijc op bruijcklanden, noch de toegifte van omtrent vijftien mergen bruijckwaers ende tgewas van dertien mergen coorens te velde opde voors. landen gestaen hebbende welcke voors. Goederen den vercopers beloven te waeren ende te leveren bij willich decreet vanden gerechte deses ambachts van Naeldwijck daer van in de maent van augusti als september in desen jegenwoordigen jaere XVIC acht entwintich bijden boden soo der stadt Delff als sGravesande mitsgaders den dorpen van Naeldwijc, Monster ende de Lijer gedaen sijn de naevolgende proclamatien uijtroepinghen en(de) sonnedaechse geboden: ‘Men laet eenen ijgelicken mits desen weeten dat Adrijaen Sijmonsz. de Hogewerff woonende in den ambachte van Naeldwijck voor de eene helfte, ende de voochden van(de) naegelate weeskinderen van za: Liedewij Jans in haer leven huijsvrouwe was vanden voorn. Adriaen Sijmonsz. voor de wederhelfte hebben vercocht … (enz., als boven) … bij willich decreet van den gerechte deses ambachts van Naeldwijck daer zij vercopers in date den negen entwintichsten julij anno XVIC acht entwintich lestleden vanden selven gerechte consent vercregen hebben.’

ORA Naaldwijk (Transcriptie Pieter van der Hoeven, inv no 9 fol. 177 dd 10-6-1629) Rentmr. Sijmon van Catshuijsen als gemachticht van Frederick Heijnrick bijder gratien Godts prince van Orangien grave van Nassau etc. exhiberen(de) ende vertonende zeeckere zijne procuratie in date den een entwintichsten aprilis XVIC negen entwintich ende bekende schuldich te wesen de erffgenaemen van za: Floris Pietersz. Blom woonende op Maessluijs de zomme van dertienhondert carolus guldens ende daer en boven in gereeden gelde tot speldegelt negen gul(den) ses stuijvers spruijtende uijt coop van seecker huijs erve ende boomgaert.

ONA ’s-Gravenhage (nots Jan Pietersz. Timmers inv no 156 fol 347v dd 29-12-1640) Aeltjen Heijndricx van Catshuijsen, bejaarde dochter, testeert; ze geeft Pieter Cornelis van Duijn de levenslange lijftocht van Cfl 600, en het kapitaal zelf na zijn overlijden aan zijn kinderen. Als er geen kinderen zijn vervalt het kapitaal aan haar gerechte erfgenamen. Ook prelegateert ze aan haar neef Hendrik Aelbrechts van Catshuijsen zoon van Aelbrechts eerste vrouw Aechtgen Hendricx Cfl 2600 (helft als lijfrente en helft tbv eventuele kinderen, eventueel als lijftocht voor haar broers eventuele latere kinderen). Een derde lijftocht op een kapitaal van Cfl 1000 voor Trijntgen ... (een bekende); een vierde lijftocht op CFl 1000 voor Jannitge Pieters haar nicht; Neeltge Hendricx van Catshuisen legateert ook haar moeije (?) haar beste bed dat aan haar neef Hendrick Aelbrechts toekomt (?); nog CFl 50 aan Cornelis Hendriks van Catshuijsen die voornoemde (? = moeije?) Annitgen Cornelis op interesse heeft; voor wie haar dienstmaagd is op moment van overlijden Cfl 100; op alle andere goederen gaat een lijftocht aan haar broer Aelbrecht (hij moet zijn kinderen daar de helft van geven). Haar broederskinderen worden onterfd als ze niet gereformeerd blijven. Executeurs haar ooms Simon Hendricks van Catshuijsen en Gerrut Huighen Hoge... (volgen nog wat legaten voor vrienden en magen van moederszijde)

ONA ’s-Gravenhage (nots Gerrit Sijrcxsz. van Oldersom inv no 204 fol 35 dd 27-2-1646) Arijen Ariensz Schrap oud 70 en Neeltie Hendricx van Catshuijsen oud 66, verklaring op verzoek van Willem Janssen Ebbenwercker? dat zij Jan Sijrcx en Ada Mattheeussen wel hebben gekend en dat Jan een groot schip, wel waard CFl 1000, had gehad, en de nalatenschap 9000 tot 10000 gulden groot was.

ONA ’s-Gravenhage (nots Pieter Pietersz. van Groeneweghen (de Jonge) inv no 78 fol 165 dd 2-7-1648) Arijen Arijns Schrap oud 73 en Neeltjen Heijndricxdr van Catshuijsen oud 69 jaar verklaren op verzoek van de weduwe en erfgenamen van Hans vander Brugghen dat zij van jongs af op het Spuij hebben gewoond omtrent waar nu de Drye Kruyckjens off Snellekens uithangen, en wel gekend te hebben Jan Ziericx en Aeltjen Mattheusdr zijn huisvrouw die daar woonden; hij was schipper op Amsterdam; na overlijden van zijn vrouw trok hij in bij zijn dochter in de Pooten, etc.

ONA ’s-Gravenhage (nots Pieter van Groenevelt inv no 118 fol 114 dd 19-8-1648) Neeltje Heijndricx van Catshuijsen echtgenote van Arien Ariensz Schrap, steenkoper, testeert, Tot erfgenamen benoemt zij (1) haar broer Simon, de rentmeester, (2) Aelbrecht Hendriks haar neef, zoon van wijlen haar broer Hendrik, (3) de nagelaten kinderen van Cornelia van Steenhuijsen bij Isaack Lamoureux, en die van Aeltgen van Steenhuijsen bij Alexander Pignij, dochters van haar zus Annitgen Hendriks; (4) de nagelaten kinderen en kindskinderen van Crispijn Hendriks Houckwater (ook een broer) en (5) Trijntje Cornelis van Catshuijsen huisvrouw van Cornelis Joachim Hardenburch nagelaten dochter van (haar broer) Cornelis Hendriks; elk voor een gerecht vijfde part. Zij tekent met een +.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 78 dd 13-8-1631) Den heere Sijmon van Catshuijsen bailliu ende schout der voors. heerlicheijt als procuratie hebbende van sijn Exe den prince van Orangien luijdende van woorde te woorde aldus: ‘Frederick Hendrick bijder gratie Godts prince van Orangien (…) Also Sijmon van Casthuijsen rentmr. vande Oude Mannen ende Wijffkenshuijsen tot Naeldwijck door onsen last hadde vercocht seekere ses erven toegecomen hebben(de) de vijff erste huijsen aldaer eertijts gefundeert bij heer Hendrick van Arenberch (sic) opden last dat op ijder der voors. Erven souden werden gestelt ende gelaten ten laste vanden cooper eene jaerlixe losrente van eene gul(den) tien stuvers alles volgens de originele voorwaerden ende conditien daer van sijnde in date den XXVIIIen aprilis XVIC dertich ende alsoo tvan noode wesen sal dat de voorn. Coopers inde voors. erven werden gegoet gevest ende geerft, soe ist dat wij hebben gelast ende geauthoriseert den voorn. Sijmon van Catshuijsen om als rentmr. voorschreven te compareren voorden gerechte van Naeldwijck en(de) alomme elders daert van noode soude mogen wesen ende aldaer voor schout ende schepenen ten behouve vande voors. coopers wettelijck opte dragen de voors. erven … Actum in sGravenhage desen VIIIen februarij XVIC een endertich.’ Ende hij comparant bekende uijt crachte vande voors. procuratie gecedeert te hebben aen mr. Hertooch de Haen wonende binnen den dorpe van Naeldwijck vijff der voors. erven gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck annex thuijs ende erve vanden overleden bailliu Pieter Colen. Bekende inder voors. qualite ter saecke vande vercoopinge al wel voldaen ende betaelt te sijn met de somme van driehondert vijff car. gul.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 79v. 13-8-1631) Mr. Hertooch de Haen ende bekende vercocht te hebben aen Joris Corn(elis)z. van Vliet, Jan Jansz. Dom, Pieter Doensz. van Ockenburch ende Arent van Leeuwen secretaris alle vier als curateurs vanden boedel ende goederen naegelaten bij Pieter Colen in sijn leven bailliu ende schout tot Naeldwijck vijff erven vande Oude Mannen ende Wijffkens tot Naeldwijck toegecomen hebbende de vijff eerste huijsen aldaer eertijts gefundeert bij heer Henrick van Arenberch bij hem comp(aran)t int openbaer gecocht vanden rentmr. Sijmon van Catshuijsen. Ende hij comp(aran)t bekende ter saecke vande vercoopinge al wel voldaen ende betaelt te sijn met de somme van driehondert vijff car. gul. boven de lasten.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 101v. 23-5-1632) Bartholomeeus Claesz. van Zwieten, Mathijs Adriaensz. als man ende voocht van Aeltgen Claes van Zwieten, Jacob Claesz. van Zwieten ende Cornelis Claesz. Van Zwieten mitsgaders Cornelis Vrancken van Rijt ende Pieter Doe van Ockenburch beijde weesmeesters tot Naeldwijck in qualite als oppervoochden vande onbejaerde weeskinderen van za: Claes Dircxz. van Zwieten geteelt bij Ariaentghen Heijnrixdr. kinderen ende erffgenaemen van(den) voorn. Claes Dircxz. van Zwieten, ende bekenden de voorn. comparanten in der voors. qualite vercocht te hebben aen den heere bailliu Sijmon van Catshuijsen seker huijs ende erve staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerckoff … voldaen ende betaelt met den somme van negenhondert carolus g(u)l(den).

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 102 (tekst doorgehaald) 5-5-1632) Den heere bailliu Sijmon van Catshuijsen als actie ende transport hebbende van mr. Hertooch de Haen ende bekende inder voors. Qualite getransporteert te hebben aen de vier naegelate weeskinderen van sa: Claes Dircxz. Van Swieten geteelt bij Ariaentgen Heijnrixdr. seeckeren besegelden rentebrieff bij joncker Aert van Staeckenbrouck ende joffrou Maria Bruninck geechte man ende wijff voor schout ende schepenen van Naeldwijck verleden opden tienden octobris XVIC vijff entwintich inhoudende een jaerlixe losrente van achtien car. gul. vijftien stuvers siaers. Bekennende ter saecke van desen transporte al wel voldaen ende betaelt te sijn met sodanigen somme van penn(ingen) als de voorn. weeskinderen van hem comparant voor haer gedeelte sijn competerende voorde cooppenn(ingen) van thuijs ende erve staende ende gelegen aen tkerckhoff bij hem comparant vande voochden der voors. weeskinderen ende hare mondige broeders ende susters gecocht. [marge: geroijeert 10-11-1653]

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol. 103 dd 25-6-1632) Jannitgen Heijndrixdr. wedue wijlen Petrus Louwijck in sijn leven dienaer des Godtlicken woorts tot Naeldwijck geassisteert met Willem Claesz. Alleman haer gecooren voocht in desen ende bekende vercocht te hebben aen den heere bailliu Sijmon van Catshuijsen seecker huijs erve ende boomgaert staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerckhoff aldaer met seecker haertijser staende inde keucken vande voorn. huijsinge ende seeckeren ijseren hengel hangende inde schoorsteen vande voorn. keucken. Bekende ter saecke vande vercoopinge al wel voldaen ende betaelt te sijn met brieven van verbant.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol. 104v. (tekst doorgehaald) 25-6-1632) Den heere bailliu Sijmon van Catshuijsen ende bekende schuldich te wesen Jannitgen Heijndricxdr. wedue wijlen Petrus Louwijck in sijn leven dienaer des Godtlicken woorts tot Naeldwijck de somme van tweeduijsent car. gul. spruijtende uijt coop van seecker huijs erve ende boomgaert staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerckhoff.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol. 109 dd 16-5-1632) Sijmon van Catshuijsen rentmr. vande jaerlicxe incomende goederen vande Oude Mannen ende Wijven tot Naeldwijc ende heeft tot verseeckerheijt van de administratie handelinge ende voldoeninge vande penn(ingen) die hij comp(aran)t geduijrende zijne bedieninge sall comen te verhandelen specialicken verbonden eerst drie mergen lants gelegen inden ambachte van Naeldwijck, noch seker huijs ende erve staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck aen tkerckoff.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol. 109 dd 3-7-1632) Den heere bailliu Sijmon van Catshuijsen ende bekende vercocht te hebben aen Pieter Pietersz. Cleijnneman inden eerste drie mergen geestlants gelegen inden ambachte van Naeldwijck, noch seker huijs bijhuijs barch ende geboompte staende inden ambachte van Naeldwijck op bruijcklanden, noch de toegifte van vijftien mergen bruijcklanden, ende bekende ter saecke van(de) vercopinge der voors. goederen all wel voldaen ende betaelt te zijn.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 110 dd 23-5-1632) Sijmon van Catshuijsen te kennen gevende hoe dat den heere lieutenant collonel Hallart sekere requeste heeft gepresenteert aen zijne princelicke Excie luijdende van woorde te woorde aldus: ‘Aen zijne princelicke Excie verthoont reverentelick den lieutenant collonel Hallart dat hij achter zijnen huijse genaempt Patinenburch gelegen tot Naeldwijc aengecocht heeft zeeckere landen de welcke aen d’eene zijde aenbelendet zijn zeeckere stuck teelants uwe princelicke Excie competerende groot tiendalff hont lants. Ende alsoo hij supp(lian)t achter tvoors. Sijn huijs heeft leggende mede eene goede partije van landen geannexeert aen d’andere landen [van] uwe Excie soo versouct hij supp(lian)t reverentelijck dat het uwe pr(incelijc)ke Excie believe met hem te entrechangeren ende hem te laten de voorn. tiend’(halff) hont lants ter zijden ende in plaetse vandien wederom achter tvoors. huijs gelijcke thiend’halff hont lants aen te nemen dit dan te meer alsoo uwe pr(incelijc)ke Excie door dese princelicke cortosie ende accommodatie int minsten niet en sal wesen beschadicht nochte benadeelt …’ In margine vande voors. requeste stont geapostilleert aldus: ‘Sijne Excie gesien hebbende den inhout deser req(ues)te ordonneert hijer mede Sijmon van Catshuijsen sijnen rentmr. Van Naeldwijck metten supp(lian)t te treden in mangelinge vande landen in desen geroert’.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol. 111 dd 23-5-1632) Den heere lieutenant collonel Hallart de welcke bij requeste aen sijn princelicke Excie te kennen heeft gegeven dat hij comparant achter sijne huijsingh genaempt Patinenburch gelegen tot Naeldwijc aengecoft heeft seeckere landen die aen d’eene zijde aenbelendet zijn met seecker stuck teelants toebehorende zijne Excie groot tiendalff hont lants ende dat hij comparant achter tvoors. huijs heeft leggende mede een goede pertije van landen geannexeert aen dandere landen van zijn Excie ende dat hij bij tvoors. request heeft versocht dat zijne Excie believe met hem te entrechangeren (… enz.) waer inne sijn princelicke Excie heeft bewillicht … ende dat hij comparant nae voorgaende mangelinge ten behouve van zijn Excie in vrijen eijgendomme heeft getransporteert tiendalff hont lants. Bekende vande opdrachte van tvoors. lant all wel voldaen ende betaelt te zijn ende dat met de opdrachte van gelijcke pertije lants.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 32v d.d. 18-7-1632:) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Pieter Doesz. van Ockenburch wonende in het baljuwschap van Naaldwijk omtrent 7 hond land zowel boomgaard als teelland wezende gelegen op Honselersdijk.

ORA Naaldwijk (inv no 10, bewerkt door Pieter van der Hoeven, fol 118 dd 27-2-1633) Dirck Jansz. van der Wael onsen inwoonder ende bekende vercocht te hebben aen den heere bailliu Catshuijsen twee derdepaerten van seecker huijs ende erve staende ende gelegen binnen den dorpe van Naeldwijck naest het ambachtshuijs met sodanige vrijdommen servituijten ende gerechticheijden als Vranck Corn(elis)z. de voors. Goederen gepossideert ende beseten heeft. Bekende ter saecke vande vercoopinge al wel voldaen en(de) betaelt te sijn met de somme van hondert car. gul. boven de voorn. lasten.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 1 d.d. 25-6-1633) De heer baljuw en schout Catshuijsen bekende getransporteerd te hebben aan Dirck Lenertsz. van der Houve wonende binnen het dorp van Naaldwijk zekere bezegelde rentebrief inhoudende tot last van Jacob Cornelisz. ‘s heren bode van Honselersdijk als posseseur van de hypotheek van Huijch Claesz. in de voorsz. rentebrief gementioneerd nog houdende de som van 900 gld. kapitaal en de renten vandien, volgens de voorsz. rentebrief door voorn. Huijch Claesz. gepasseerd voor schout en schepenen van Wateringen d.d. 5-5- 1630.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 11v d.d. 25-2-1634) Banckerus Claesz. Verlaen wonende in het ambacht van Monster bekende verkocht te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen omtrent 1,5 hond land gelegen in Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 38v d.d. 30-12-1634) Anthonis Pietersz. schipper onze inwoner bekende schuldig te wezen aan de schout van Wateringen Sijmon van Catshuijsen de som van925 car. gld. ter zake van verschenen landpachten van de jaren 1629 t/m 1634.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 44 d.d. 2-6-1635) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen en welgeboren mannen van Naaldwijk bekenden in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Gerritsz. van Egmont een huis en erf genaamd Oostershuijs in de ban van Wateringen zoals Jan Schipper en zijn huisvrouw beide zaliger het bezeten hebben.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 69v d.d. 19-5-1636) Dirck Claesz. van ruijven wonende in ‘s Gravenhage als oom en bloedvoogd van vaderszijde van het nagelaten weeskidn van zaliger Claes Dircxsz. van Ruijven in zijn leven secretaris van Terschelling en Grient geprocreerd bij juffrouw Sabijna van Reijnegom vervangende voor Samuel Everardus predikant te Monster als man en voogd van Elijsabeth van Ruijven en in die kwaliteit als mede voogd van vaderszijde van het voorn. Kind bekende in het openbaar verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen een boomgaard groot omtrent 4 hond land gelegen in de ban van Wateringen de voorn. Juffrouw Sabijna van Reijnegom aangekomen bij kaveling in de boedel en goederen nagelaten door de heer rentmeester Cornelis vn Reijnegom en juffrouw Josijna van Houff haar vader en moeder volgens de kavelcedulle d.d. 2-11-1619.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 78v d.d. 13-6-1636) Jacob Cornelisz. bode van de heerlijkheid Honslersdijk bekende verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen omtrent 1,5 hond land in de ban van Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 79 d.d. 16-6-1636) Dirck Lenertsz. van der Houve wonende binnen het dorp van Naaldwijk te kennen gevende dat hij op het huis, erf en boomgaard in de ban van Wateringen toebehorende Jacob Cornelisz. bode van Honselersdijk is verzekers met een rentebrief inhoudende 900 gld. kapitaal en dat de voorn. bode aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen van de voorsz. boomgaard heeft verkocht omtrent 1,5 hond land voor de som van 400 car. gld. welke voorsz. som hij comparant bekende ontvangen te hebben in mindering van de voorsz. kapitale som met de verlopen rente vandien. Ontslaat daarom de 1,5 hond van de voorsz. hypotheek.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 83 d.d. 10-6-1636:) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Adriaen Dircxsz. timemrman wonende op Honselersdijk een huis en erf op Honselersdijk volgens de bezegelde brief d.d. 20-1-1584.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 90v d.d. 4-10-1636:) De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen als procuratie hebbende van zijne excellentie bekende aan Pieter Adriaensz. Coningh overgegeven te hebben het recht van erfpacht van 9 gld. 11 st. 6 den. ‘s jaars als zijne excellentie hebbende was op woning, grond, boomgaard zoals in de geinsereerde procuratie vermeld.

Baljuw Catshuijsen wonende in de ban van Wateringen: ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 100v d.d. 16-5-1637) Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van het nagelaten weeskind van zaliger Lijsbeth Gerritsdr. geprocreerd bij Adriaen Jansz. metselaar; idem ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 102v d.d. 16-5-1637); (Idem inv 32 f. 138v (z.d.1638))

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 118v d.d. 17-4-1638 [ook te Monster]:) Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk bekende verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen een huis, barg en geboomte met omtrent 4 hond 62 roeden land waarop ten dele de voorsz. goederen staande zijn. Nog een woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 1 morgen 5 hond 97 roeden land daarop ten delde de voorsz. goederen staande zijn staande en gelegen op Honselersdijk. En nog 10 morgen vrij eigen tiend vrijland gelegen in Monster.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 120 d.d. 17-4-1638:) De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen als procuratie hebbende van zijne hoogheid de prins van Oranje bekende aan Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende op Honselersdijk overgegeven te hebben het recht van erfpacht van 27 gld. 19 st. ‘s jaars als zijne hoogheid hebbende was op de woning, huising, grond, boomgaarden, land en al hetgeen de voorn. Heemskerck aan hem heeft behouden alsmede op de 8 hond 41 roeden land voor deze aan de voorsz. woning en huising behoord hebbende door zijne hoogheid van de voon. Heemskerck gekocht.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 127 d.d. 21-9-1638 [ook te Honselersdijk]) : De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen als procuratie hebbende van Arent Leendertsz. en Cornelis Cornelisz. anders genaamd Cleijn Keesgen beide wonende te Voorburg te samen als omen en bloedvoogden van Maritgen Jorisdr. nagelaten weeskind van Jonge Joris Jorisz. en Floortgen Leendertsdr. beide zaliger in haar leven woonachtig op Honselersdijk …

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 132v (z.d. 1638)): Sijmon van Catshuijsen baljuw en rentmeester van zijne hoogheids heerlijkheden Naaldwijk, Honselersdijk etc. bekende uit kracht van zijn procuratie door de prins van Oranje op hem verleend luidende als volgt […], schuldig te wezen aan de voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Willem Cornelisz. van Rijt en Trijntgen Reijersdr. van Adrichem de som van 10.000 car. gld. ter zake en als rest van koop van een woning, als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte en diverse landen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 138 d.d. 14-1-1638) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan sr. Andries Jacobsz. van Wouw wonende in ‘s Gravenhage omtrent 1,5 hond teelland gelegen in het ambacht van Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 139v d.d. 10-3-1638) Grietgen Willemsdr. weduwe van Cornelis Willemsz. Broer geassisteerd met haar zonen en verkoren voogen in deze, Willem Cornelisz. Broer en Claes Cornelisz. Broer beide voor haar zelf hierin vervangende voor Haesgen Cornelisdr. haar zuster en Willem Florisz. metselaar als man en voogd van Barbara Cornelisdr. bekenden te samen schuldig te wezen Sijmon van Catshuijsen rentmeester van de Oude Mannen en Wijven te Naaldwijk een losrente van 6 car. gld. 5 st. ‘s jaars. Tot waarborg een huis en erf in de ban van Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 165 d.d. 8-5-1640) De heer baljuw Catshuijsen en de heiligegeestmeesters van Naaldwijk, en Anganita van Corsellis weduwe van meester Louijs Sleenacker geassiseerd met Johanni Cornelli predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, en Dirck Cornelisz. Groenewegen bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. Hensbroeck wonende op Honselersdijk omtrent 8 hond land gelegen in de ban van Wateringen gekomen van de Karthuisers buiten Delft toebehoord hebbened Gillis Jorisz. van der Meer wonende in de ban van Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 167 d.d. 8-5-1640) De heer baljuw Catshuijsen en de heiligegeestmeesters van Naaldwijk, en Anganita van Corsellis weduwe van meester Louijs Sleenacker geassiseerd met Johanni Cornelli predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, en Dirck Cornelisz. Groenewegen bekenden verkocht te hebben aan Cornelis Dircxsz. de Hooch wonende op Honselersdijk omtrent 1 morgen land gelegen in de ban van Wateringen waarvan de ene helft leen en de wederhelft patrimoniaal land is.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 169 d.d. 9-10-1639) Anthonis Pietersz. schipper wonende in de ban van Wateringen bekende verkocht te hebben aan de heer schout Sijmon van Catshuijsen een getimmerde schuur, barg en geboomte in de ban van Wateringen op bruikwaar land toebehorende zijne hoogheid de prins van Oranje etc.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 181 d.d. 22-6-1640) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Willem Jansz. van der Geest wonende in de ban van Wateringen een getimmerd huis, schuur, barg en geboomte in de ban van Wateringen op bruikwaarland toebehorende zijne hoogheid de prins van Oranje etc. (Idem f. 183 (z.d.)) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen ter eenre en Claes Cornelisz. van Dijck wonende in de ban van Wateringen ter andere zijde bekenden met elkaar geruild te hebben, huis en erf tegen huis en erf. De heer baljuw Catshuijsen zal hebben het huis en erf toebehoord hebbende voorn. Claes Cornelisz. in de ban van Wateringen zoasls Cornelis Willemsz. Broer en Grietgen Willemsdr. het bezeten hebben. En Claes Cornelisz. van Dijck zal hebben het huis en erf toebehoord hebbende de voorn. baljuw Catshuijsen in de ban van Wateringen zoals Gerrit Claesz. linnenwever deze bezeten heeft.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 156 d.d. 1-10-1641:) Pieter Phillipsz. Heemskerck wonende in Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijzen een huis staande op Honselersdijk gekomen van Jop Jansz. Heijdra, nog een huis staande op Honselersdijk gekomen van Gerrit Jansz. Brouck, en nog omtrent 4 morgen erfpachtland met het gewas van de tarwe daarop staande gelegen in Honselersdijk waarop beide de voorsz. huizen ten dele zijn staande. (f. 157 d.d. 1-10-1641:) Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk bekende verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. van Rijn wonende op Honselersdijk een huis en erf op Honslersdijk met een vrije uiten ingang met wagen en paarden aan de westzijde van het voorsz. huis en erf.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 185 d.d. 20-11-1641) Sijmon van Catshuijsen baljuw en schout van Naaldwijk, Cornelis Vranckensz. van Rijt en Jan Jansz. van Foreest weesmeesters aldaar als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van Sijmon Lourisz. en Ploontgen Huijbrechtsdr. beide zalige in haar leven woonachtig in de ban van Wateringen (…) ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 213 d.d. 7-6-1641) De heer Sijmon van Catshuijsen baljuw, Cornelis Vrancken van Rijt en Jan Jansz. van foreest weesmeesters te Naaldwijk als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Maertensz. Roscam en Maritgen Pietersdr. beide zaliger in haar leven woonachtig te Naaldwijk (…) ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 220 d.d. 7-6-1641: De heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen, Cornelis Vrancken van Rijt en Jan Jansz. van Foreest weesmeesters aldaar als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Maertensz. Roscam en Maritgen Pietersdr. beide zaliger in haar leven woonachtig te Naaldwijk (…) ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 272v d.d. 30-5-1643) Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk en Jan Jansz. van Foreest weesmeester aldaar als oppervoogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Ariaentgen Govertsdr. geprocreerd bij Arijen Cornelisz. Pieter Schouten van Rijn, (…) ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 279 d.d. 8-5-1643) Sr. Sijmon van Catshuijsen en Hendrick Crijspeijnsz. Houckwater beide als voogden van het nagelaten weeskind van zaliger Crijspijn Hendricksz. Houckwater, Arijen Houckwater geprocreerd bij Michiel de Willem en Caterijne Roberechtsdr. van Schillperoort (…); ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 32 f. 285 d.d. 4-8-1643) Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwijk, Anthonis Leendertsz. Vijverberch en Huijch Cornelisz. Arckesteijn armenmeesters aldaar, Anganita van Corsellis weduwe van meester Louwijs Sleenacker geassisteerd met Johannij Cornelij Meeuwius predikant te Naaldwijk haar gekoren voogd in deze, Olivier Vrancken Inhouck, Dirck Cornelisz. Groeneweegen en Cornelis Dircksz. de Hooch (…)

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 178v d.d. 22-10-1645:) Sijmon van Catshuijsen baljuw van Naaldwij bekende verkocht te hebben aan zijne hoogheid 2 morgen 5 hond 53 roeden patrimoniaal land gelegen op Honselersdijk met een vrij uitpad over zijn comparants laan gelegen aan de oostzijde van de nieuwe tuin op Honslersdijk tot aan ‘s Herenweg.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv. 33 f. 6v d.d. 10-7-1647 [ook voor schepenen van Naaldwijk, Honselersdijk en het Opstal, Wateringen, Honderdland, Monster, ‘s Gravenzande, Zandambacht]): Willem Ketting tresorier en rentmeester generaal van zijne hoogheid de Prins van Oranje hypothekeert speciaal ten behoeve van de heer Guilhelmo Bertelotti negotiant tot Amsterdam ter som van 250.000 gld. met de interest vandien, zoals in de akte van 7-7-1645 in de leenregisters van Holland breder geregistreerd, alzulke allodiale goederen als zijne hoogheid heeft onder de voorsz. heerlijkheden in begrepen zijn onder de administratie van Sijmon van Catshuijsen als rentmeester van zijne hoogheid uitwijzende zijn rekening gesloten over het jaar 1645.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 180 d.d. 29-9-1648:) Sijmon van Catshuijsen baljuw en schout van Naaldwij bekende uit kracht van zekere procuratie van de Prins van Oranje opgedragen te hebben aan juffrouw Catharina Brant huisvrouw van de heer Sijmon van Beaumont raad en pensionaris van Rotterdam en de heer Eeuwout Brant griffier van de lenen van Holland wonende in ‘s Gravenhage een partij zowel wei- als teelland gelegen in de heerlijkheid van t Opstal groot 15 morgen 2 hond 38 roeden wezende vrij patrimoniaal land.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 185v d.d. 6-4-1648:) Pieter Doensz. van Ockenburch wonende te Wateringen bekende verkocht te hebben aan de heer baljuw Sijmon van Catshuijsen 7 hond 35 gaarden erfpachtland gelegen op Honselersdijk en nog een partij erfpachtland geegen naast het voorsz. land groot 7 hond 95 gaarden met een huis en plantagie ten dele op de voorsz. partij land staande.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 189 d.d. 7-4-1648:) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Heijndrick Pietersz. schoenmaker onze inwoner een huis met 2 hond 44 roeden erfpacht land daar ten dele het voorsz. huis op staat, alles staande en gelegen op Honselersdijk.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 46 d.d. 30-1-1649) De ed. Sijmon van Catshuijsen onze schout bekende getransporteerd te hebben aan Sijmon Boonsz. van Vluecht wonende op Honselersdijk een boomgaard zijnde groot 1 morgen patrimoniaal land gelegen in de Nieuwe Broekpolder in de ban van Wateringen.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 62 d.d. 26-5-1650) De heren Aernout van Beaumont en Cornelio Pauw raden van zijne hoogheid de prins van Oranje met authorisatie van zijne hoogheid d.d. 2-2-1650 bekenden getransporteerd te hebben aan Sijmon van Catshuijsen 1 morgen 2 hond 18 roeden land […].

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 211v d.d. 1-6-1650:) De heer baljuw Sijmon van Catshuijsen bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jansz. metselaer onze inwoner omtrent 9 hond 48 gaarden zowel boomgaard als teelland wezende erfpachtland gelegen op Honselersdijk.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 63 d.d. 24-6-1650) Sijmon van Catshuijsen schout van Wateringen bekende verkocht te hebben aan Cors Jansz. bakker onze inwoner een huis en erf in de ban van Wateringen. (Idem f. 64 d.d. 24-6-1650) Sijmon van Catshuijsen schout van Wateringen bekende verkocht te hebben aan Cornelis Jacobsz. Valck onze inwoner, eerst een huis en erf in de ban van Wateringen zoals het huis in het jaar 1641 getimmert is […]. (Idem f. 65 d.d. 24-6-1650) Sijmon van Catshuijsen schout van Wateringen bekende verkocht te hebben aan Gerrit Cornelisz. Moerkercken onze inwoner, eerst een huis en erf in de ban van Wateringen zoals het huis in het jaar 1641 getimmert is […]. (Idem f. 66 d.d. 24-6-1650) Sijmon van Catshuijsen schout van Wateringen bekende verkocht te hebben aan Phillips Huijbrechtsz. schipper onze inwoner, eerst een huis en erf in de ban van Wateringen zoals het huis in het jaar 1641 getimmert is […].

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 68 d.d. 24-6-1650) Cornelis Jacobsz. Valck onze inwoner bekende schldug te wezen de heer baljuw van Naaldwijk Sijmon van Catshuijsen, Arendt Willemsz. t’Opstal en Jan Joosten Wastijn beide kerkmeesters aldaar ten behoeve van de kerk van Wateringen een losrente van 15 car. gld. ‘s jaars.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 34 f. 112v d.d. 11-5-1652) Maria Vrancken van der Urck weduwe van Sijmon van Catshuijsen in zijn leven baljuw en rentmeester van zijne hoogheidsdomeinen van Naaldwijk en Frederick Schoon tegenwoordig rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk […] hebben getransporteerd aan voorn. Frederick Schoon zelf een huis en erf op het Pleijn van Honselersdijk onder de juridictie van Wateringen zijnde door de overledene zelf getimmerd op een gedeelte van 1 morgen 2 hond 18 roeden land wezende het hoekhuis van vijf nieuwe huizen dat tegenwoordig door de rentmeester Boetselaer wordt bewoond. Oude opdrachtbrief voor schepenen van Wateringen gepasseerd d.d. 26-5-1650. (Idem f. 113v d.d. 11-5-1652): Maria Vrancken van der Urck (…) aan voorn. Frederick Schoon zelf een grote schuur met een erf gelegen naast de schuur met daarin een paardenstal en enige kleine kamertjes of woonhuisjes door de overledene zelf getimmert op een gedeelte van 1 morgen 2 hond 18 roeden land. (Idem f. 114v d.d. 11-5-1652) Maria Vrancken van der Urck (…) aan voorn. Frederick Schoon zelf een vervallen huisje en erf op Honselersdijk in ban van Wateringen. Verwijst naar decreetbrief voor het Hof van holland d.d. 6-3-1642. (Idem f. 115v d.d. 11-5-1652) Maria Vrancken van der Urck (…) aan Pieter van Butselaer rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Monster en ‘s Gravenzande een huis en erf op het Pleijn van Honselersdijk onder de jurisdictie van Wateringen, door de overledene zelf getimmert op een gedeelte van 1 morgen 2 hond 18 roeden land tegenwoordig bewoond door de secretaris Van Neck. Verwijst naa oude opdrachtbrief voor schepenen van Wateringen gepasseerd d.d. 26-5-1650.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 236v d.d. 15-12-1652:) Maria Vrancken van der Urck weduwe van Sijmon van Catshuijsen in zijn leven baljuw en rentmeester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk en Fredrick Schoon tegenwoordig rentmester van zijne hoogheids domeinen van Naaldwijk etc. als bij sententie van het Hof van Holland d.d. 7-11-1651 tot de navolgende verkoping geauthoriseerd […] bekenden verkocht te hebben aan de voorn. Fredrick Schoon 7 hond 35 gaarden erfpachtland gelegen op Honselersdijk, nog 5 hond 51 gaarden erfpachtland zijnde het overpad van 7 hond 95 roeden omdat door de overleden Catshuijsen daarvan verkocht is 2 hond 44 roeden en een huis en plantagie daarop staande, volgens de opdrachtbrief van beide partijen voor schepenen alhier gepasserd d.d. 6-4-1648. (f. 238v d.d. 15-12-1652:) Dezelfden bekenden verkocht te hebben aan zijne hoogheid de Prins van Oranje een laan gelegen op Honselersdijk ten oosten van de niewue tuin van zijne hoogheid met de plantagie daarop staande. (f. 240 d.d. 15-12-1652:) Dezelfden bekenden verkocht te hebben aan Arent Willemsz.Topstal omtrent 5 hond allodiaal land gelegen in de heerlijkheid van ‘t Opstal gemeen met zijne hoogheid en enige ander eigenaren in een kamp land groot omtrent 27 morgen 2 hond 19 roeden.

(ORA Honselersdijk inv. no. 3, regesten Teun van der Vorm f. 246 d.d. 9-8-1653:) Pieter Pietersz. ‘t Hert onze inwoner bekende schuldig te wezen aan juffrouw Maria van der Urck weduwe van de heer Sijmon van Catshuijsen wooanchtig binnen het dorp van Naalwijk de som van 232 car. gld. 6 st. 3 denier ter zake van verschenen landpachten, landrenten, erfpachten, korentienden, verschenen renten en anders.

ORA Wateringen (Hogenda, transcriptie Teun van der Vorm, inv 35 f. 5v d.d. 5-12-1654) Pieter van Butselaer verklaarde dat hare hoogheid de prinses Roijael hem heeft believen aan te nemen als rentmeester van zijne hoogheid de heer prins van Oranje over de domeinen gelegen onder de jurisdictie van ‘s Gravenzande en Monster in plaats van wijlen Sijmon van Catshuijsen zijn comparans zaliger schoonvader, verklaart bij deze hiervoor verbonden te hebben tot speciaal onderpand zijn huising en erf te Honselersdijk in de ban van Wateringen daar hij comparant althans is wonende.


Huwt ca. 1575

9.967   Maria Simons BEAUMONT

FamilienaamIndex 9.967Vader 19.934Moeder 19.935

Geboren ca. 1555
Overleden na 1635

Alias Maritge Simons van der Bijl

ONA ’s-Gravenhage (nots Lambert Rietraet inv no 31:132 dd 19-5-1631) Huijch Jaspers Lafevre, timmerman oud omtrent lvij jaar, verklaart op verzoek van Maertje Simons weduwe Hendrick Hendrickse van Catshuijsen dat hij van jongs af (liij jaren) in het gebouw van Maertje op het Spuij heeft gewoond en door het poortje 'reisde' dat tegenwoordig van Pauwel Heijtmans is, dat er ook een waterloop was, en dat dat Pauwel hier over herhaaldelijk heeft geklaagd.

ONA ’s-Gravenhage (nots Lambert Rietraet inv no 33 fol 145 dd 3-7-1635) Willem Claes Schipper is schuldig aan Martien Symons weduwe Hendrick Hendrickse van Catshuijsen Cfl 100 voor geleend geld, terug te betalen op Allerheiligen 1635 aanstaande.

ONA ’s-Gravenhage (nots Lambert Rietraet inv no 33 fol 147 dd 8-8-1635) Jobje Jandsdr van Buerschijn? weduwe Gerrit Willemsz Hoveringh? is schuldig aan Martien Symons weduwe Hendrick Hendrickse van Catshuijsen Cfl 200 geleend geld, binnen een jaar terug te betalen.

ONA ’s-Gravenhage (nots Lambert Rietraet inv no 33 fol 193 dd 18-8-1635) Jan Saba saelknecht van de Prins van Oranje is schuldig aan Martien Symons weduwe Hendrick Hendrickse van Catshuijsen Cfl 100 geleend geld, binnen een jaar terug te betalen.

Kinderen

 1. Simon van Catshuysen (+na 29-8-1650, voor 7-11-1651), timmerman en na 16-4-1612 o.a. baljuw van Honselerdijk, Naaldwijk, Monster en ‘s-Gravezande. Hij huwt (1) N. van Steenhuijse, zijn schoonzus (vermeld dossiers 2654-5 Weeskamer Den Haag); huwt voor 1619 (2) Maria Vrancken van (der) Urck, vermeld ORA Naaldwijk 1658 (testeert met haar zieke man 29-8-1650); Simon was in 1650 baljuw van Naaldwijk en rentmeester van de prins van Oranje
 2. Kinderen
  1. (uit 2) Hendrick, vermeld ONA 's-Gravenhage (nots Dispontijn inv no 836 dd 7-2-1678), machtiging Samuel Vileers tegen Lodewijk de Maecht; ook (inv no 837 dd 12-7-1680) als advocaat
  2. (uit 2) Maria (+na 1662); huwt Paulus van Neck (+na 1658, voor 1662)
  3. (uit 3) Geertruit, huwt Den Haag 3-5-1643 Frederik Schoon (*Hanau 1610), dienaar van graaf Hendrik Lodewijk van Hanau en Catharina Belgica, dochter van Prins Willem I van Oranje; verzorgde Willem II op zijn sterfbed in 1647 (Historisch Gezelschap te Utrecht 1849 pp. 10 ff.). Schoon huwde (belofte 19-12-1638) Den Haag (ot 17-3) 1-4-1641 Cunera Hagens (+15-1-1642 om 07h00 in het kraambed, na twee dagen weeën bevallen op 11-1 van een doodgeboren zoon)
  4. (uit 3?) N., huwt Pieter van Butselaer
 3. Crispijn Hendricx Houckwater alias Van Catshuysen, alias Slaedoot, biervoerder, pachter van de impost van bier- en dijkagegeld over den Haag en Haagambacht, pachter van het gemaal van Hazerswoude
 4. Hendrick (+voor 1648), metselaar
 5. Kinderen
  1. Aelbrecht, huwt (1) N.N. (ouders van Hendrick, volwassen in 1648); huwt (2) Grietje Theunisse (Vechters) (+na 1678)
  2. Aeltje, vermeld als vooroverleden in een testament van 14-7-1648
 6. Anna Zie 4.983
 7. Neeltje (*1579 +Den Haag 1648, vermoedelijk), oud 66 in 1646, 69 in 1648; huwt Arijen Arijns Schrap (*1575)
 8. Cornelis
 9. Kinderen
  1. Trijtjen, huwt Cornelis Joachimsz Hardenburgh

TerugBegin van generatie


9.976   Joris Anthonis Joris BENEDICTUS

FamilienaamIndex 9.976Vader 19.952Moeder 19.953

Geboren voor 1565
Overleden vermoedelijk voor 1611

Laeijmaecker.

ORA Breda (inv no 494, blad 16v dd 28-1-1593) Verkoop voor Mathijs Andries Vogelers van een huis en erf aan Jan Peter Vogelers die door naerderschap de koop over heeft (?) van Joris Antonis Joris

ORA Breda (inv no 494, blad 199v dd 16-12-1593) vermelding.

ORA Breda (inv no 496, blad 102r dd 14-6-1595) Jan Peter Vogeles, laaijmaker, verkoopt Joris Antonis Joriszone zijn huis en erf in Breda.

(Mogelijk) ONA Breda (Dyrven inv no 16 fol 24 dd 20-4-1599) twee akten met als getuige Joris Anthonissen, warantmeester.

(Mogelijk) ORA Breda (inv no 501 fol 41 dd 12-3-1602) Joris Anthonissen, wonende op te cleijn warande, met Bastiaen Jason Henricx sWertzone, borgen voor Ghijsbrecht Anthonisz Tijmmerman wonende te Ter Heijden

ORA Breda (inventarisnummer 512, blad 163v dd 18-12-1613) Cornelis Henrick Henssone als voogd van Jason wijlen Jacop Jasonssone is schuldig aan Ansem Joris Anthonissone Cfl 166 den 3 oort voor geleverde goederen. Marge 14-10-1621: Jason Jacop Jasonssone houdt deze schuld van waarde.


Huwt voor 1590

9.977   Aleyde Jan Claes van HEUSDEN

FamilienaamIndex 9.977Vader 19.954Moeder 19.955

Weeskamer Breda (inv no 657) 1. Joris Anthonis Benedictuss van der Noot, Aleyda Ian Claess van HEUSDEN; 2.Adriaen Joris Anthonis Benedictuss van der NOOT; 3. Anssem Joris Anthonis Benedictuss van der Noot; 4. Nicolaes Joris Anthonis Benedictuss van der NOOT. 1616 - 1638. Met rekeningen over 1611 - 1638, 1 omslag

Kinderen

 1. Nicolaes Zie 4.988
 2. Benedictus (volwassen in 1611?), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Joris Benedictus van der Noot (vermeld ONA Breda 8-2-1649, 4-6-1648)
 4. Anselmus (+voor 18-3-1625), volwassen voor 1613 (?)huwt Adriaenken Harman Walters [Anselm en zoon Anthonis werden in ORA Breda 31-5-1627 voor het eerst vermeld als Van der Noot]
 5. Kinderen
  1. Antonius (ORA Breda, inv no 525, blad 115v dd. 31-5-1627, dan minderjarig); oom Benedictus is voogd van zoon Anthonisken
 6. Adriaen
 7. (hypothetisch) N. (bBreda 9-5-1602), kind van Joris Anthonisz, draeyer

TerugBegin van generatie


9.978   Willem Cornelis van HAL

FamilienaamIndex 9.978Vader 19.956Moeder 19.957

Geboren ca. 1561
Begraven Breda NG 19-7-1625 met baarkleed, oud circa 64 jaar

Meester metselaar; oud ca. 59 op 12-8-1620; ca. 53 op 10-10-1615.

ORA Breda (inv no 499, blad 64v dd 36-1599) Mathijs Adriaen Laureijs belooft Willem Cornelis van Hal (die een huis op de hoek Ridderstraat/Karstraat heeft gekocht op 8-3-1596 van hem en zijn vrouw Cathelijn Jan Mercelis van Ghent, met instemming van Adriana en Jan Mercelis zelf) altijd te zullen steunen en responderen (?) tegen Adriana, Jan, Mercelis en Cornelis, dochter en zonen van Jan Mercelis van Ghent.

ORA Breda (inv no 504, blad 40v dd 28-2-1605), treedt met de roeijdrager op als een ‘gesworen erffscheijder der stadt Breda’, met anderen.

ORA Breda (Inv no 505, blad 68v dd 28-4-1606) Jheronimus Willem van Kerckhove debet Willem Cornelis van Hal als vader van Anneke, wier moeder was Maeijcken Martens van Burenmalsen Car:fl 200 voor geleend geld. Marge: Willem verklaart de lening betaald 12-11-1608.

ORA Breda (inv no inventarisnummer 506, blad 109r dd 13-10-1607) Willem Cornelis van Hal houdt een erfcijns op goed dat hier verkocht wordt.

ORA Breda (inv no 523, blad 33v, 34r dd 13-2-1624) Willem Cornelis van Hal als voogd vanwege de Weeskamer van Henrick en Elias, zonen van Jan Jan Cornelis Laets.

ONA Breda (R. Hessels, inv no 72, aktenummer 128 dd 15-8-1637) Wolffaert Jans (leertouwer) testeert; hij laat 12 gulden na aan zijn naaste verwanten, daarnaast o.a. 50 gulden aan Cornelia Willems van Hal, zus van zijn overleden vrouw. De rest naar Anneken Willems van Hal en na haar dood naar haar zoon Jan Claessen van der Noot. Dierck de Bruijn (stadsmetselaar) is getrouwd met Elias Mercus.


Huwt ca. 1585

9.979   Maeijken Marten Jansen van BUURMALSEN

FamilienaamIndex 9.979Vader 19.958Moeder 19.959

Overleden Breda voor 28-4-1606

Alias van Malsen, Buremalsen. Ook vermeld als Maeijken Jan Adriaenssen 9-2-1629.


Huwt (2)

Jacopmijntgen Elias MARTENS

FamilienaamIndex

Ook Marcus (ORA Breda 522 44v dd 29-3-1623)


Zij huwt (2)

Dirk Bruin METSERS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Anneken Zie 4.989
 2. Cornelia, huwt Gerard Claessen de Gruijter
 3. N. (+voor 1637), huwt Wolfaert Jans

TerugBegin van generatie


10.096   Gerardus Gerrits van ALTFORST

FamilienaamIndex 10.096Vader 20.192Moeder 20.193

Geboren Megen voor 1518
Overleden Megen na 1584, voor 1587

Schepen van de stad Megen in 1556-1585 (ook volgens kopie in ORA 1587); 1573 en 1575 burgemeester.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 62) (147 dd 26-7-1542) Gerrit van Altforst Gerritsz verkoopt aan Gerrit Willem Mercelisz een hofstede

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 63) (113 dd 15-7-1552) Arisken Jansdr verkoopt Geritden Gerits van Altforst een hofstede; (127 dd Meidag 1553) Jan van Altforst Jansz schuldig aan Gerrit Gerritsz van Altforst een jaarrente van fl 2.-.-; (191 dd 23-7-1556) de erven jan goossensz verkopen gerrit van altforst gerritsz een hofstede; (192 dd 24-7-1556) gerrit gerritsz van altforst geeft de erven jan goossensz een jaarrente van fl 11.10.- te lossen met f 168.-,-.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 64) (56 dd 20-3-1559) Gerrit van Altforst verkoopt Herman Aerts een huis en hofstede

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 65) (39 dd 25-12-1560) Gerrit van Altforst Gerritsz verkoopt aan Joachim (?) Jansz van Dijck (schuld)brieven; (101 dd 16-4-1561) Jenneke Hendriks de Ruijter, Jan Willems en Jan de Ruijter, verkopen Gerrit van Altforst de helft van een schuldbrief van fl 3.-.- (De andere helft gaat naar Jan Antonisse); (230? 1564?) Metgen weduwe Aerd Jansz ook voor haar kinderen, draagt over aan Gerrit van Altforst een brief van drie gulden die haar is aangekomen van Joachim Jan Aerds; (240 dd 18-1-1566) Gerrit van Altforst schuldig aan heer Jan Jansz, priester, jaarlijks twee maten rogge; (240-1 St Paulus 1566) Gerrit Ariens van Hemert verkoopt Gerrit van Altforst een schuur; (240 St Paulus 1566) Gerrit Ariens van Hemert heeft 70 Brab: gulden gekregen van Gerrit van Altorst die hij na de dood van zijn moeder weer terug zal geven in ruil voor de schuur; (255 dd Allerheiligen 1565) Gerrit van Altforst schuldig aan Jan Hendriks een jaarrente van fl 3.-.-; (260 dd St Petrus 1566) Gerrit van Altforst schuldig aan Herman Gerrits der Valck een jaarrente van fl 2.-.-; (310 dd 21-4-1568) Gerrit van Altforst schuldig aan Jan Hendrik Ceelen een jaarrente van fl 3.-.-; (310 dd Meijdach 1568) Gerrit van Altforst schuldig aan Jan Hendriks Bot een jaarrente van fl 3.-.-; (312 dd St Servaes 1569) Gerrit van Altforst schuldig aan Steijn Alerts tot Berchen een jaarrente van fl 3.-.- (Marge: gelost op 12-5-1602 door Gerrit Gerritsz van Altforst); (355 dd 13-2-1570) Jan Claesz is Gerrit van Altforst jaarlijks schuldig fl 1.-.- uit een brief van fl 3.-.-; (380 dd St Margriet 1570) Gerrit van Altforst schuldig aan Jan (…) een jaarrente van fl 3.-.-.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (19 dd 15-11-1572) Gerrit Gerritsz van Altforst verkoopt een weide aan Henrick Henricks Timmermans; (24 dd 23-8-1572) Gerrit Gerrits van Altforst renumineert een erfrente van fl 2 die Anna weduwe Lenaert Loeffen schuldig was aan de erven van Ruth van Mameren; (25 dd 23-8-1572) Gerrit Gerrits van Altforst is schuldig aan Anna weduwe Lenaert Loeffen een jaarlijkse rente van fl 3.-.-; (43 dd 19-6-1573) Thomas Dyrichs van Mameren en Gerrit van Altforst, burgemeesters van Megen, ontslaan enkele schepenen van een gelofte; (65 dd22-7-1574) Gerrit Jan Marcelis en Gerrit Gerritsz van Altorst, mombers van de kinderen van wijlen Jan Anthonisz en Henriske dr wijlen Jan Henricks; (230 dd ? 1577?) Gerrit van Altforst en Lucas van Dijck, mombers van Willemken zoon wijlen Jan van Hemmen; (281 dd St Joannes Baptist 1580) Gerrit van Altforst, schepen, is schuldig aan Lucas Roelofs, hopman, een jaarrente van fl 3.-.-; (341 dd 10-2-1586) Gerrit van Altforst heeft vorig jaar de administratie gevoerd voor de burgemeesters, en is de kas nog fl 1.10.- schuldig.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 66) (121 dd 15-9-1575) Gerrit Gerrits van Altforst testeert; Jan, Lijsken en Jonge Jan, zijn voorkinderen bij Mariken Jan Henrixdr zijn eerste huisvrouw fl 100.-.- elk; Gerrit zijn zoon bij deze Mariken krijgt 100 daalders (fl 150.-.-); Geritken zijn zoon verwekt bij Heijlken zijn tweede vrouw fl 100.-.-; en Claes zijn natuurlijke zoon verwekt bij Marie Claesdr fl 3.-.- jaarlijks, te betalen door Hendrik zijn ‘altste zoene’; marge: de rest te verdelen onder deze en al zijn andere kinderen in gelijke delen. Herroepen door Gerrit van Altforst op 5-4-1576.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (p3 dd 28-1-1587 beschadigde akte, belending, vermeldt de erfgenamen van Gerrit van Altforst); (10 dd 19-6-1587 Willem Everaerds man van Lijsken dochter zal: Gerit van Altforst en Marijken zijn eerste huisvrouw; Herman Gerrits als oom en momber van Geritken en Mariken, nog onmondige kinderen van Gerrit van Altforst bij Heijlke zijn laatste vrouw, maken erfdeling); (147 dd 30-4-1596) Lijsbeth weduwe Aert Leunissen dochter Geurt van Altforst: Seltien (?) weduwe Henrick Theunisz van Macharen heeft een rente van fl 2 betaald; (201 dd 15-1-1598) Lijsbet Gerrits Altforst verkoopt aan Claes Gerrits Altforst haar natuurlijke broer een stuk grond; (212 dd 10-3-1598) Claes Gerrits Altforst vekoopt grond; (212 dd 4-4-1598) Gerrit Gerrits Altforst oud 25, en Mariken Gerrits Altforst oud ca 17 jaar, kinderen van Gerrit van Altforst en Heijlken Gerit Hermansdochter, testeren op de langstlevende van beiden; (213 dd 10-4-1598) Gerrit Gerrits van Altforst verkoopt een halve morgen land; (222 dd 2-8-1597) Willem Jansz enerzijds, anderzijds Gerrit Gerritsz van Altforst, Lijsken Gerrits van Altforst, ook voor Mariken van Altforst; over de nalatenschap van heer Seger van Altforst die zij als vrienden en magen hebben geërfd; (224 dd 17-9-1598) Lijsbeth Gerrits van Altforst met de drost als momber van haar onmondige kinderen bij Arent Leunissen, over een pacht; (274 dd 8-3-1600) Willem Willemsz man van Lijsken Gerrit van Altforst, ook voor Maijcken en Marijken haar kinderen (bij Aert Leunisz) verkoopt land; (295 dd 20-2-1601) Willem Willemsz man van Lijsken Gerrit van Altforst verkoopt land; (304 dd 19-5-1602) Willem Willems man van Lijsbet Altforst leent fl 100.-.- van Derck Bogaards; (324 dd 13-3-1603) Claes Gerritsz van Altfors, schuld aan Gerritke Ruth Geurtsen fl 53.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 211 dd 2-4-1598) Jan Ditmars en Jan Roelofsz, schepenen, verklaren dat Gerit Gerrits van Altforst [junior, MW], geboren burgerzoon van Megen, van goede trouw etc is, goed katholiek, jongman, etc etc.; (Idem) Guert Gerrits van Altforst machtigt Goort Goortss Sijmensen zijn land in Megen en Ravenstein te verpachten; (Idem fol 212 dd 4-4-1598) Gerrit Gerrits Altforst oud 25, en Mariken Gerrits Altforst oud ca 17 jaar, kinderen van Gerrit van Altforst en Heijlken Gerit Hermansdochter, testeren op de langstlevende van beiden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 68) (53 dd 7-7-1610 Willem Willems en Lijsbeth Gerrits van Altforst EL: geassisteerd door Henrick Henricks de Visscher, Gerrit Gerrits van Altforst en Jan Andriesz, mombers van de kinderen van Aernt Leunis en Lijsbeth van Altforst [uit haar eerste huwelijk], dragen, tegen een jaarrente, een stuk hooiland over aan Willem Jacobs en Aeltje Hendricks. (55 dd 7-7-1610) Willem Willems en Lijsbeth Gerrits van Altforst EL: versus de mombers van de kinderen van Aernt Leunis en Lijsbeth van Altforst; Willem neemt alle schulden over, aangetroffen na het verlijden van Aernt Leunis, en de hofstede en land van Aernt voor de kinderen bewaren.

Lijsken Van Altforst, in Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70) (p. 6 dd 30-6-1620; 123 dd 26-8-1625 Lijsken [Jansz] van Altforst en Gerritken Willems haar dochter, verkoop); Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71) (p. 57 dd 4-11-1628; p 72 dd 26-3-1630 Lijsken en Mariken van Altforst)


Huwt (1)

10.097   Marijken Jan HENDRIKS

FamilienaamIndex 10.097Vader 20.194Moeder 20.195


Huwt (2) voor 1573

Heijlken Gerrit HERMANS

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (3) voor 1574

Marie Claes HUYBERTS

FamilienaamIndex

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 145 dd 24-9-1599) Verkoop van land uit Gerrit Gerrits van Altforst nalatenschap aan zijn onechte kind bij Marie Claes Huyberts.

Kinderen

 1. (uit 1) Hendrik
 2. (uit 1) Gerardus Zie 5.048
 3. (uit 1) Jan Sr
 4. (uit 1) Jan Jr
 5. (uit 1) Lijsken (*ca. 1565), huwt (1) voor 1587 Willem Everaerds; (2) Aerndt Leunis (+voor 1596) (3) voor 1600 Willem Willemsz
 6. Kinderen
  1. (uit 1) Gerritken
  2. (uit 2) Maijcken
  3. (uit 2) Marijken
 7. (uit 2) Gerrit Jr (*1573), vertrekt vermoedelijk in 1598 uit Megen
 8. (uit 2) Mariken (*1581)
 9. (uit 3) Claes (*voor 1575)

TerugBegin van generatie


10.098   Derck BOGAARDS

FamilienaamIndex 10.098Vader 20.196Moeder 20.197

Geboren voor 1555
Overleden Megen voor 1626

Schepen van de stad Megen 1601-7, 1612-4, 1619-20, 1623-6. In 1606 ook gecommitteerde van de naburen. In ORA Megen 67 (fol 328 dd 25-4-1603) een akte met handtekening ‘Dierck Bogaerts’.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (304 dd 19-5-1602) Willem Willems man van Lijsbet Altforst leent fl 100.-.- van Derck Bogaards; (331 dd 5-7-1603) Jan Ceelen van de Camp koopt van Derck Bogaards een stuk land in het kerspel R..g..valle; (334 dd 20-10-1603) Jan de Put van Venloon verkoopt Derck Bogaards anderhalve morgen land.

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 215 dd 4-3-1603) Ruth Hendricks van Dijck verkoopt aan Derck Boogarts elf hont land onder Macharen. (fol 232 exact dezelfde tekst, 7-12-1603)

Schepenprotocollen Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 104 fol 233 dd 24-4-1606) Ruth Hendricks van Dijck verkoopt aan Derck Boogarts twee morgen land onder Macharen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 69) (128 dd 11-7-1613) Jan Stevens neemt een hypotheek van fl 50.-.- op een huisje aan Derck Bogerts (afgelost 23-10-1613); (131 dd 23-10-1613 N. Mattijssen leent fl 50.-.- van Derck Bogerts); (153 dd 22-4-1614) Adriaen Marcelis verkoopt Derck Bogerts een hofstede; (194 dd 3-4-1615 Gerit Lieberts betaalt Derck Bogerts fl 22.-.-)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70) (p 46 dd 1-12-1622) Willem Ariens Ateenbecker schuldig aan Derck Bogert en erven fl 90.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 fol 46 dd 1-12-1622) Willem Ariens schuldig aan Derck Bogart een jaarpacht van fl. 20.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 1-3 dd 2-10-1625) Derck Bogers en Hilleken weduwe (sic) Jan de Bont huisvrouw Derck Bogers testeren op de langstlevende; met legaat voor Marieke, natuurlijke dochter van Hendrik, hun zoon.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 9 dd 21-3?-1624) (sic, tussen akten uit 1626) Willem Jacobs verkoopt land aan Derck Bogarts

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71) (p5-8 dd 14-7-1626 erfdeling (klein)kinderen Derk Bogart en Hilleken de Bont, waaronder Mariken Bogert weduwe (sic) Gerard van Altforst); (p44 dd 1-3-1628) twee rentes aan de executeurs van Derk Bogert tbv Mariken natuurlijke dochter van Jonge Derk (nog en p 52 10-2-1628; 53 3-4-1628); (p. 67 16-3 en 30-4-1629) Erven Derck Bogert inclusief Mariken.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 69) (321 dd 31-10-1620 Neesken Bogaerts weduwe Goossen Jacobs met Derrick Bogerts en Lambert Joannes momboirs van de onmondige kinderen, verkoopt land.


Huwt voor 1580

10.099   Hilleken Jans de BONT

FamilienaamIndex 10.099Vader 20.198Moeder 20.199

Overleden Megen na 1626

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70, p 82: 18-3-1624) Hilleken Jans de Bont, weduwe, veilt een boerderij en twee stukken land wegens een schuld aan Jan Gijssen.

Kinderen

 1. Derk Sr (bMegen ‘in Albis’ (Paasweek) 1626), schepen, huwt Helena N. (bMegen St Michaelsdag 29-9-1625)
 2. Derk Jr., had een buitenechtelijke dochter Marike
 3. Maria Zie 5.049
 4. Neesken (+na 1620), huwt ca. 1605 Goossen Jacobs (+voor 1620), heeft in 1620 onmondige kinderen
 5. Sophia, getuige bij de doop van een kind van Maria in 1619

TerugBegin van generatie


10.100   Willem Jacobs van ALTFORST

FamilienaamIndex 10.100 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1553
Overleden na 1636

Mogelijk Willem Jan Jacobs? Bosch Protocol (inv no 1548 fol 72v dd 2-12-1634) Henrik zoon Willem Jan Jacobs van Altevorst belooft 6 gulden jaarlijx aan Jacomina dr wijlen Jacob van Weerdt weduwe Adriaen van Berckel, op onderpand een weiland van twee morgen buiten Megen tussen Sebert Jans van Alforst en Jan van Altforst; te lossen met 40 rijksdaalders. Marge op 14-7-1637 betaald, genoteerd 11-11-1641

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 anno 1621) Willem Jacobs schepen

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 104 dd 12-3-1594) Willem Jacobs van Altforst, transporteert land aan Herbert van der Hoeck

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 fol 54 dd 1623) Willem Jacobs en Jan Han(dricks) Timm(ermans) verkopen en kopen land

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 9, 21-3?-1624) (sic, tussen akten uit 1626) Willem Jacobs verkoopt land aan Derck Bogarts

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72 fol 64 dd 1636) Willem Jacobs van Altforst oud 83 (in 1636, ergo *1553) legt een verklaring af.


Huwt

10.101   Aaltje Hendriks TIMMERMANS

FamilienaamIndex 10.101Vader 20.202Moeder 20.203

Geboren c. 1550

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 326 ongedateerd, ca. 29-5-1620) Adriaen Marcelis, voogd van de kinderen van wijlen Hanrick [Hanricksz, MW] Timmermans en Jenneke Marcelis; en Willem Jacobs, hebben gecontracteerd dat tijdens het huwelijk van Willem Jacobs en Aelke Timmermans twee stukken land beleend zijn; de kinderen zullen het ene gebruiken, Willem het andere; Willem betaalt de kinderen Timmermans iets. Getekend A. Marcelis, Willem Jacobs van Altforst, Jan Marcelis en Jan Jansz van [T?]emaij.


Huwt (2)

Johanna DERKS

FamilienaamIndex

Overleden Megen begraven voor 22-2-1627 (Joanna Theodori ultima uxor Guilhelmi Jacobi Altforst (voor) Petrus ad Cathedram 1627)

Kinderen

 1. Henricus Zie 5.050
 2. Gerritken Willems van Altforst (hypothetisch); krijgt in 1636 een legaat van Gerrit van Alforst en Mariken Bogaerts

TerugBegin van generatie


10.102   Evert ANTONISSEN

FamilienaamIndex 10.102Vader 20.204Moeder 20.205

Overleden voor 16-6-1600

Heeft vermoedelijk een zus gehuwd met Aalbert Gerrits Back. Aalbert en mogelijk ook Jan Gerrits Back zijn in 1624 oom of neef van Antoniske Evers.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 99 dd 27-12-1594) Evert Anthonissen als man en momber van Baetken Jans van Lenth verkopen aan Jannen Jan Roelofs een huis

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 126 dd 12-4-1594) Henrick Michiels en Evert Antoniss verklaren Anneken dochter Arent Staessen te kennen en verklaren dat fl 50.-.- die Henrick Timmermans aan Arent schuldig was terugbetaald zijn.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 260-2 dd 16-6-1600) Hanrick Gerrits Back en Roelof Everts, mombers van Lijsken, Jan en Antonisken Everts kinderen van Evert Antoniss en Baetken Jan van Lent enerzijds; Willem Gerrits, schout, anderzijds, uit naam van Erken Everts Antonisdochter die hij verwekt had bij Cornelia zijn eerster huisvrouw; boedelscheiding.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 264 dd 23-6-1600) Erken Evers Anthonisdr heeft fl 100.-.- ontvangen van haar stiefmoeder Baetken, toekomend uit de erfenis.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 291 dd 5-7-1601) Erken Evers Anthonisdr heeft fl 100.-.- ontvangen van haar stiefmoeder Baetken, toekomend uit de erfenis.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 69 fol 318-9 dd 14-8-1620) Cornelis Balbies (?) verklaart voor zijn zoon gekweten te zijn van een schepenbrief met een jaarpacht die (zaliger) Evert Tonissen aan Jenneken weduwe Gerit (?) van Mameren schuldig was dd 12-9-1593

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 fol77 dd 29-4-1624) Daniel Jansz weduwnaar Baetken Lents [van Lent, MW] enerzijds, anderzijds Lijsken Everts Antonisse met Hanrick Willemse, Jan Everts Antonisse, Antoniske Evers, delen het huis uit de nalatenschap van hun moeder. (idem & idem) Jan draagt aan Lijsken en Antonisken zijn deel over. (fol 78-79) Hanric Willens en Antonisken Evers schuldig aan Jan Evers fl 350.-.- (Marge: 31-12-1628 door Hanric Willems en Peter Jans als mombers en mannen van Lijsken en Antonisken Evers voldaan)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 fol 83-84 dd 6-5-1624) Jan Everts man van Josina van Strijp, Hanric Willems man van Lijsken Evers enerzijds; Antoniske Evers anderzijds delen hun nalatenschap van Baetken Hendriks, moeder. Antoniske brengt land in Loon in, Jan en Hanric een huis en erf in Megen (etc.)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70 fol 89 dd 27-8-1624) Aalbert Gerrits Back verkoopt aan zijn nicht Antoniske Evers land dat hij van zijn broer Jan Gerrits Back had gekocht. (Idem en idem) Antoniske vernadert grond die Jan Gerrits Back en Jacob Jans hadden verkocht.


Huwt (1)

Cornelia N.

Index


Huwt (2) voor 1594

10.103   Baetken Jan van LENT

FamilienaamIndex 10.103Vader 20.206Moeder 20.207

Geboren ca. 1555
Overleden voor 1624


Zij huwt (2) voor 1604

Daniel JANSZ

FamilienaamIndex

Overleden na 1624

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 194 dd 24-7-1597) Daniel Jansz geboren burger heeft zich wegens scheepvaart buiten Megen begeven, vraagt nu burgerschap terug.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67 fol 378 dd 14-7-1604) Gerard Marcelis, schepen, heeft ontvangen van Daniel Jansz en Baefken zijn vrouw ‘alsulcke tonnen’ hij zij schuldig te zijn (…) (?)

Kinderen

 1. (uit 1) Adriana (Erken, Ariken)
 2. (uit 2) Jan, onmondig in 1600, huwt Josina van Strijp
 3. (uit 2) Elisabeth Zie 5.051
 4. (uit 2) Antonisken, onmondig in 1600, huwt na 1624, voor 1628 Peter Jansz

TerugBegin van generatie


10.352   Weijer van KOLCK

FamilienaamIndex 10.352Vader 20.704Moeder 20.705

Geboren ca. 1560
Overleden na 17-7-1614, vermoedelijk 1637

Uit de pachtboeken: 22-11-1644 Jan van den Kolck de scholaster Pummenpass gepacht; op dezelfde pagina: 21.6.1644, Lijns van Kolck, zijn vader. In het Pachtboek van het Stift Kranenburg komt op de Poelwijk (Leuth) voor: Wijeren van der Colleck en zijn vrouw Stijnen (vanaf 1601 voor 12 jaar), Wijer van der Kolck (1614), opgevolgd in 1637 door Henrich en in 1646 door Lyuss van der Kolck.

Volgens Jan Nuijten (Duffeltgenealogie): Weijer wordt vermeld in Leuth 1594, en als pachter van de herbouwde hof Poelwijck aan de bandijk daar; 1601 en 17-7-1614


Huwt

10.353   Stijn N.

Index 10.353 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld met haar man in 1601. Kinderen gebaseerd op een nieuwe reconstructie van Guido van Benthem (2019).

Kinderen

 1. Hendrik Zie 5.176
 2. Jan
 3. Reuleken (*ca. 1597), huwt Hendrik Spronck (+voor 1647)
 4. Kinderen
  1. Hendrik Spronck (*voor 1622), huwt Clara van Beinem
 5. Lins van Kolck (+1666), pachter van de Poelwijk 1646-1666, eigenaar Sackkampken, Spieckhoevel en Retzekamp te Leuth (1667); huwt Elisabeth Everts (+tussen 1666 en 1670)
 6. Kinderen
  1. Weijer van Kolck (+voor 1676), pachter Poelwijk 1666-1670
  2. Margaretha, huwt Joannes Wanners
  3. Hendrik (*ca. 1634 +voor 25-5-1677), huwt Judith Spronck

TerugBegin van generatie


10.464   Petrus VERWAIJEN

FamilienaamIndex 10.464Vader 20.928Moeder 20.929

Geboren rond 1515
Overleden voor 1562

Bron http://home.wxs.nl/-verwayen/pagina10.htm


Huwt

10.465   Gerritje N.

Index 10.465 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1515.

Zij was later gehuwd met Gerit Gortss, geboren rond 1520.

Kinderen

 1. Gerrit, geboren rond 1540.
 2. Johan, geboren rond 1542.
 3. Petrus, geboren rond 1550 Zie 5.232
 4. Hanrick, geboren rond 1552

TerugBegin van generatie


10.644   Jan HEIJ

FamilienaamIndex 10.644Vader 21.288Moeder 21.289

Geboren ca. 1545
Overleden voor 1628

Spies (2019 deel 2 p. 271 dd 27-4-1562) Johan Heij, buurmeester van Hien en Dodewaard, belooft de ambtman Claes Vijgh 24 gulden Hollands voor verteerde kosten van de gedeputeerden der Landschap.

Mogelijke broer:

Spies (2019 deel 2 p. 161 dd 22-7-1560) Cornelis Geritzsen verscheen tegen Ariën Heij.

Spies (2019 deel 2 p. 267 dd 14-7-1561) Ariën Heij heeft zich kwijtgedongen van Hilleken Henrixdochter.

HUA Utrecht (Archief Stadsgericht Rhenen inv no 512 dd 11-12-1584, samenvatting Gerrit Verwoerd) Luitje Cornelis van Grootveltsdr, nagelaten weduwe van Adriaen Heij, met haar zoon Jan Heij, voor henzelf en Luitje als momber over de onmondige kinderen van haar en Cornelis Heij, nl. Anthonis Heij, Roelof Heij en Johanna Heij, mitsgaders Hartger Roelofsz van Essevelt als broer van Willemken Roelofsdr, nagelaten weduwe van Cornelis Heij, momber over deze onmondige kinderen, Jan Goertsz voor zichzelf en als man van Willemken Roelofsdr, en hen sterk makende voor de voornoemde onmondige kinderen, Anna Arien Heijendr, wed. Arien van Brenck, met Jan Heij, haar broer en momber in deze zaak, en Dirck van Brenck als oom en momber over het onmondige kind van Wouter Adriaensz van Brenck, transporteren aan Rijck Gerritsz x Neeltke Gerrit Janszdr een waard genaamd de Gelderse Waard met erf en grond in Rhenen, strekkende van Waijlcuijl tot in de Rijnstroom toe, oostwaarts Wouter van Suilen, zuidwaarts de Rijnstroom, westwaarts Rijck Gerritsz zelf met zijn broer Jan Gerritsz, noordwaarts de Waijcuijl.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 41 no 239 dd 8-11-1651) Hendrick Janssen Heij en Grietghen Adriaenssen van Inghen EL: beloven jonker Peter van den Steenhuijs Cfl 400 op huis en hofstad onder Dodewaard; mede ondertekend door Arien Janssen Heij en Michiel Willemssen van Oort.


Huwt Nederbetuwe ca. 1570

10.645   N.N.

Index 10.645 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 5.322
 2. Hendrick, huwt Grietje Adriaans van Ingen

TerugBegin van generatie


10.646   Jan Huiberts van INGEN

FamilienaamIndex 10.646 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1550
Overleden na 1634

Mogelijk vader van een Adriaan (vader van Huibert), Tonis en Jan; naast Adriaentgen.

Spies (2010 deel 8 p 83 dd 12-6-1620) Jan Adriaensen van Ingen, wonende tot Hien, erschijnt sich tegen Hermsan Geridtsen om aengesproken te werden.

Spies (2010 deel 8 p 87 dd 14-6-1620) Quitdingongh: Johan Adriaensen van Ingen tegens Herman Gerritsen.

Spies (2010 deel 8 p 156 dd 22-7-1622) Bercheijck met volmacht van de edele Gaston de Lamberts ritmeijster spreekt aan Jan Ariënsen van Ingen voor Cfl 203.5.0 zijnde de tweede termijn van Cfl 813 verschenen Victoris 1621, en nog voor Cfl 25 voor ‘quade betalinghe daerbij te schade commende’.

Spies (2010 deel 8 p 161 dd 22-7-1622) Antwoord van Jan Adriaensen van Ingen aan Chaston de Lamberts ritmeijster en eiser.

Spies (2010 deel 8 p 181 dd 18-11-1622) In de zaak van Chaston de Lamberts tegen Jan Ariënsen van Ingen: verweerder zal eiser betalen conform eis.

Spies (2010 deel 8 p 227 dd 20-10-1623) Jonkheer Francois van Haeften spreekt aan Johan van Ingen.

Spies (2010 deel 8 p 238 dd 20-10-1623) Antwoord van Anthonis Jansen en Johan van Ingen aan jonkheer Henrick van Eck

Spies (2010 deel 8 p 261 dd 14-6-1624) Antwoord van Johan van Ingen verweerder aan Franvois van Haeften eiser.

Spies (2010 deel 8 p 270 dd 14-6-1624) Johan Adriaensen van Ingen heeft Helmich Hermansen “aen den bancke beslagen” om getuigenis af te leggen.

Spies (2010 deel 8 p 283 dd 19-9-1625) Repliek, jonker Francois van Haeften aan Johan van Ingen

Spies (2010 deel 8 p 320 dd 17-10-1625) Dupliek van Jan van Ingen aan jonkheer Francois van Haeften.

Spies (2010 deel 8 p 359 dd 17-6-1626) In de zaak van jonker Francois van Haeften vs Johan van Ingen: het gerecht verklaart de eiser niet ontvankelijk.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 134 no 461 dd 5-12-1626) Jan Stevensen en Huibert Ariensen van Ingen beide te Dodewaard zijn schuldig aan jonkvrouw Ottina van Scherpenzeel weduwe jonkheer Derick van Beest van Rheijnoij Cfl 212.10.0 te betalen St Nicolaas 1627 met rente (16e penning)

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] no 234 fol 40v dd 2-7-1632) Huijbert van Inghen belooft Gerardt van Beijnem en Fennenna van Scherpenzeel Cfl 212 te lossen per 1-7-1633 op huis en hofstad in Dodewaard naast o.a. Arien van Inghen

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 27 no 161 dd 30-6-1645) Toenis Janssen van Inghen en Vijken Goossens EL: beloven Lenaert Verspecken, brouwer, 114 gewichtige Franse Croonen uit drie morgen land in Wely onder Hien. Gerichtslui Henrick Coenen, rentmeester tot Cranenburgh, en Johan van Inghen tekenen ook. (Gecasseerd 16-10-1664)

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 36v no 212 dd 31-5-1647) Jan van Inghen vermeld als belender.

Vermoedelijk zijn zoon:

Spies (2019 deel 7 p. 34 dd 6-5-1611) Jonker Arndt van Bueren drost hebet voorordeel tuschen Jan Jansen van Inggen ende jonckher Johan van Goltsteijn als hem sterckmakende ende interveniërende voor Dirck Melissen cum suis.

Spies (2019 deel 7 p. 35 dd 6-5-1611) Inzake Jan Jansen van Ingen eiser versus jonker Johan van Goltsteijn richter te Arnhem, voor Dirck Melissen cum suis: gezien de erkentenis van 7-5-1610 volgens welke de eiser de verweerder als interveniënt ingelaten heeft, verklaren de ridderschappen dat het verkregen vervolg door de eiser niet plaats zal vinden.

Spies (2019 deel 7 p. 58 dd 21-10-1611) Jan Jansen van Ingen brengt zijn repliek in tegen Derck Melissen c.s. of jonker Johan van Goltsteijn voor hem.

Spies (2019 deel 7 p. 77 dd 6-7-1612) Aert Pagie met volmacht van jonker Johan van Goltsteijn, richter tot Arnhem, als interveniënt voor Dirck Melissen c.s., dient een dupliek in tegen Jan Jansen van Ingen.

Spies (2019 deel 7 p. 192 dd 21-2-1614) Inzake Jan Jansen tegen jonker Johan van Goltsteijn richter tot Arnhem, voor zichzelf en als man en voogd van juffrouw Margatretha van Hoemen, interveniërende voor Dirrick Melissen, Cornelis Jansen en Rutger Pelen: Van Bemmel, Van Herwijnen en De Cock van Delwijnen worden gecommiteerd om partijen hun conflict in vriendschap op te lossen.

Spies (2019 deel 7 p. 451 dd 12-10-1618) Aerdt van Wijck en Cornelis Cornelissen, erschijningongh tegen Jan van Ingen.

Spies (2010 deel 10 p 11 dd 10-10-1636) Jonker Peter van den Steenhuijs spreekt aan Jan van Ingen voor Cfl 527.10.0 voplgens twee obligaties met interesse.

Spies (2010 deel 10 p 21 dd 10-10-1636) Arndt van Vijgh ambtman spreekt aan Jan van Ingen voor een breuk van Cfl 50 “uut oirsaecke dat hij hem heeft laten gelusten uut de Hiensche kerck te haelen met een wagen des Ampts horden, die door den scholtis aldaer, om in waetersnoot gebruijckt te worden, gelecht waren”.

Spies (2010 deel 10 p 22 dd 10-10-1636) Jan van Ingen spreekt aan Evert Gerritsen voor Cfl 72 volgens een obligatie en Cfl 12 voor affhouwen van ruijters

Spies (2010 deel 10 p 29 dd 10-10-1636) Antwoord van Evert Gerritsen aan Jan van Ingen.

Spies (2010 deel 10 p 30 dd 10-10-1636) Antwoord exceptioneel van Johan van Ingen aan jonker Peter van den Steenhuijs.

Spies (2010 deel 10 p 35 dd 10-10-1636) Repliek van Jan van Ingen aan Jan Henricksen ut in scriptis

Spies (2010 deel 10 p 36 dd 10-10-1636) In de zaak van Johan Henricksen aanlegger tegen Johan van Ingen verweerder ordonneren de ridderschappen dat zij ten overstaan van jonker Frans van Haeften hun rekeningen moeten opmaken, en dat verweerder het daarna nog verschuldige aan de aanlegger moet betalen.

Spies (2010 deel 10 p 83 dd 4-12-1637) De ambtman spreekt aan Johan van Ingen voor een breuk van 10 goltgulden omdat hij op 13 oktober “hem onderstaen heeft den coster van achteren met een mes door zijn wambas, ten huijse van Jan van Amerongen, moetwillichlick te snijden”. [p.115 dd 29-10-1636: geabsolveerd]

Deze Jan is verder ook terug te vinden in Spies (2010 deel 10) op pp. 41 48 56 60 62 76 81 82 95 96 115 123 124 125 141 150 160 186 197 211 241 246 273 301 348 355.

Mogelijke zoon Adriaen:

Spies (2019 deel 5 p 113 dd 9-11-1601) De weduwe zaliger Arndt Joesten (Claesken, MW) woe die christelick genoempt, als principaell und Arijen Jansen van Ingen hebben voer den amptman belaefftt te betaelen Evert Hanricksen van den Steen, renthmeijster etc., die summa van hondertt und twijntich gulden’, in drie termijnen: twee maanden na dato CFl 40, binnen drie maanden daarna CFl 40 en in de drie maanden daarna de laatste CFl 40.

Spies (2019 deel 6 p 27 dd 2-2-1607) Herman Cornelissen met volmacht van Cornelis die Kemp und Johan van Dolder, spreekt aan Adriaen van Ingen.

Spies (2019 deel 6 p 199 dd 7-5-1610) Adriaen Jans van Inggen geeft volmacht aan Henrick van Huevel.

Spies (2019 deel 7 p. 230 dd 17-10-1614) Arijen Jansen van Ingen contra Wilhem van Cranevelt, wacht deze de procedure te vervolgen, of vrij en quijt te zijn.

Spies (2019 deel 7 p. 242 dd 19-10-1614) Arijen Jansen van Ingen heeft zich quijtgedongen tegen Willem van Cranevelt.


Huwt voor 1575

10.647   N.N.

Index 10.647 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaentje Zie 5.323
 2. Cornelia
 3. Cornelis
 4. Tonis
 5. (vermoedelijk) Jan
 6. (vermoedelijk) Adriaen

TerugBegin van generatie


10.656   Rutger Cornelissen de HAES

FamilienaamIndex 10.656Vader 21.312Moeder 21.313

Overleden voor 1622

Spies (2019 deel 4 p 206 dd 15-11-1591) Rutger de Haes als buijrmeijster van Ochten machtigt Herman Cornelissen.

Spies (2019 deel 5 p 233 dd 20-9-1603 (?)) Jan Dircksen met volmacht van de nagelaten kinderen van de Heer van Balgoij. spreekt aan Rutger de Haes als medebezitter van onderpanden, voor zijn aandeel in Cfl binnenjaarse rente en nog negen jaar achterstallige rente.

Spies (2019 deel 5 p 256 dd 21-11-1603) Johan Dericksen wacht Rutger die Haes om antwoord.

Spies (2019 deel 5 p 280 dd 27-2-1604) Rutger die Haes antwoordt de Heer van Balgoije ut in scriptis.

Spies (2019 deel 5 p 296 dd 7-5-1604) Het gerecht in de zaak van Van Balgoij tegen Rutger die Haes oordeelt dat Rutger gehouden is ‘pro quota sijns gebruijcks’ de binnenjaarse rente te betalen, en het achterstallige ‘sullen ingevordertt worden nha landtrecht’.

Spies (2019 deel 7 p. 7 dd 4-3-1611) Rutger de Haes en Jenneken Gerit Jansdochter EL:, zij cum tutore Crijn de With, tochten elkaar, ten eerste in huis en hofstad groot omtrent 2 morgen in Ochten (O: Arijen Jansen; Z de bandijk, W: Cornelis van Merwijcks erven N: de tochgraeff) en verder alle goederen hebbende en verkrijgende in dit kerspel em ambt. Maar Rutgers voorkinderen zullen ‘mit die nakijnderen ijder voor zijn hoofts in oeres vaders nalatende goederen ter gelijcke deijlonge staen’.

Spies (2019 deel 7 p. 33 dd 6-5-1611) Aert Pagie met volmacht van de ambtman spreekt aan Jacob de Haes voor 200 goltgulden omdat hij zich heeft ‘gelusten des heeren wilt te stricken, vangen ende vercopen’.

Spies (2019 deel 7 p. 35 dd 6-5-1611) Ridderschappen wijzen ten vooroordeel dat Aert Pagie in de zaak tegen Jacob de Haes deze een kopie van zijn aanspraak moet sturen.

Spies (2019 deel 7 p. 65 dd 21-10-1611) Jacob de Haes als erfgenaam van zijn vader legt in plaats van een antwoord een kwitantie over tegen Wolter Roeloffsen en bedingt volgens zijn wacht dat Wolter zijn aanspraak moet vervolgen, of hem vrij en quijt laten zijn. [Verwijst mogelijk naar een aanspraak op p. 32 en verder tegen diverse niet alle gespecificeerde partijen, volgens p. 66 vermoedelijk over dijkpenningen.]

Spies (2019 deel 7 p 300 dd 3-6-1616) Cornelis Jansen Pansier spreekt aan Joost Jansen snijder, Henrick Henricksen, Jacob de Haes, Reijer Roeloffsen, Jan Udensen, Henrick Rijcken Pansier, Willem Jansen Pansier, Sander Rijckensen Pansier, en Gerridt Jacobsen van Eijck voor betaling van Cfl 100, de helft van de Cfl 200 die zij hadden beloofd te betalen voor hun aandeel in het leggen van de Ochtensche brugh, volgens contract, en daarvan in mindering brengenfde wat Bart Thoenissen, Jacob Jacobsen, Ghijsbert Vos en Roeloff van Setten ‘daertoe presenteren te betalen’.

Spies 2019 (deel 8 p. 25 dd 26-4-1619) Henrick van Heuvel met volmacht van Juffrouw Johanna van Dort spreekt aan Aerdt van Wijck, Dirck van Nijmegen, Jacob de Haes, Cornelis Jansen Pansier, en Jan Cloeck als bezitters van een onderpand in Ochten voor ‘vijff enkele hartoch Bourgoensche philippusgulden, goet van golde ende swaer genoch van gewicht, gemunt ende geslagen voor datum ‘s brieffs, XXV stuvers Brabants gevalueert voor den philippusgulden gerekent’, voor een jaarrente verschuldigd meiavond 1618 en 22 jaar achterstallige rente.

Spies 2019 (deel 8 p. 72 dd 12-6-1620) Henricus Crol, predikant van Ochten, spreekt aan Jacob de Haes voor Cfl 295.3.0 voor twee jaar pacht van ‘sekere mergen landts op Koesandt ende noch voor het darden deel van eenen camp landts tot Eldijck onder Ochten gelegen’.

Spies 2019 (deel 8 p. 81 dd 12-6-1620) Jacob de Haes, antwoord aan Henricus Crol.

Spies 2019 (deel 8 p. 107 dd 21-3-1621) Wilhem de Haes, gerichtsman

Spies 2019 (deel 8 p. 107 dd 11-5-1621) Jacob de Haes machtigt Claes van Heuvel in alle zaken. (Zelfde pagina, 10-4-1621, Henricus Crol machtigt Nicolaes van Heuvel...)

Spies 2019 (deel 8 p. 124 dd 13-5-1622) Marie Jansdochter en Geridt Jacobsen spreken aan Jacob, Willem en Henrick de Haes, als kinderen van Rutger de Haes.

Spies 2019 (deel 8 p.147 dd 17-6-1622) Geridt Jacobsen, smit tot Ochten, ende Marie Jansdochter weduwe wachten antwoord van Jacob de Haes c.s.

Spies 2019 (deel 8 p. 153 dd 19-7-1622) Gerridt Jacobsen, smit tot Ochten, ende Marie Jansdochter supra Jacob de Haes cs - vervolg

Spies 2019 (deel 8 p. 158 dd 22-7-1622) Jacob de Haes cs contra Gerrit Jacobsen smit en Marie Jansdochter: antwoord.

Spies 2019 (deel 8 p. 177 dd 18-11-1622) Geridt Jacobsen cum socio eisers, repliek aan Jacob, Wilhem en Henrick de Haes, gebroederen verweerderen.

Spies 2019 (deel 8 p. 201 dd 19-5-1623) Gerridt Jacobsen cs wachten dupliek van Jacob de Haes cs.

Spies 2019 (deel 8 p. 207 dd 20-5-1623) Vervolg: Gerridt Jacobsen cs supra Jacob de Haes cs.

Spies 2019 (deel 8 p. 211 dd 30-6-1623) Oordeel aangewezen: Cock van Oppijnen tot Avesaet tussen Gerridt Jacobsen ende Marie Jansdochter eisers vs Jacob de Haes cs verweerders.

Spies 2019 (deel 8 p. 217 dd 30-6-1623) Oordeel in zake Marie Jansdochter en Gerridt Jacobsen versus Jacob, Willem en Henrick de Haes, kinderen en erfgenamen van zaliger Rutger de Haes, gezien extract uit het magescheid tussen Rutger de Haes Cornelissen enerzijds, Jacob, Willem en Henrick de Haes zijn kinderen bij wijlen Anna de Heij anderzijds, veroordeelt de verweerders de eisers te vrijen en te garanderen van de erfjaarrentegenoemd in de aanspraak.

Spies 2019 (deel 8 p. 348 dd 26-5-1626) Dirrick Henricksen van Nijmeghen, wonende binnen Tiel, en Henrick Jans Udensen zijn borg voor Jacob de Haes in zijn geding tegen Johan Blancken, die van Jacob geld eist over grond in Hernen, volgens aanklacht in Avesaet. Jacob belooft hen te kwijten indien nodig.

Spies 2019 (deel 8 p. 399 dd 2-6-1627) Johan Blancken, rentmeester van jonker Johan van Rechteren, heer tot Almelo, spreekt aan Jacob de Haes voor Cfl 887 verschuldigde pacht over 1624 en 1625 volgens cedulle gepasseerd Hernen 23-4-1626.

Spies 2019 (deel 8 p. 409 dd 16-7-1627) Goltsteijn aangewezen voor het vonnis tussen Blancken en Jacob de Haes.

Spies 2019 (deel 8 p. 416 dd 13-8-1627) Jacop de Haes machtigt Herman Dirricksen, schout van Bergharen om te innen de hem verschuldigde penningen voor verkocht koren van Simon Lambertsen en Joachim Cornelissen.

Spies 2019 (deel 8 p. 425 dd 18-7-1627) Antwoord van Jacob de Haes aan Johan Blancken.

Spies (2019 deel 9 p. 9 dd 19-5-1628) Jacob de Haes spreekt aan Dirrick Arijensen voor Cfl 45 voor twee jaar pacht of koop van boomvruchten uit zekere boomgaard als Dirrick van Jacob pacht.

Spies (2019 deel 9 p.23 dd 19-5-1628) Inzake Johan Blancken met volmacht van Johan van Rechteren heer tot Almelo tegen Jacob de Haes, draagt partijen op voor Everardt de Cock van Opijnen, Antonis van Tellicht en Wilhem van Goltsteijn een minnelijke schikking te treffen.

Spies (2019 deel 9 p. 65 dd 11-5-1629) Inzake Johan Blancken met volmacht van Johan van Rechteren heer tot Almelo tegen Jacob de Haes, veroordeelt de verweerder aan de aanlegger de verschuldigde twee jaar pacht te betalen, na aftrek van het reeds betaalde en (voor de schade veroorzaakt door dijkdoorbraak en de inkwarteiering van de Graeff van Mansfelts volck in 1625) een half jaar pacht.

Spies (2019 deel 9 p. 50 dd 11-5-1629) Willem de Haes met volmacht van joffrouw Alidt van den Steenhuijs weduwe Claerboldt de Jongh spreekt aan Lucas Verhuet.

Spies (2019 deel 9 p. 50 dd 11-5-1629) Willem de Haes in sijn prive spreekt aan Peter Pluenissen.

Spies (2019 deel 9 p. 138 dd 7-2-1631) Willem de Haes met volmacht van joffrouw Alidt van den Steenhuijs weduwe Claerboldt de Jongh spreekt aan Adriaen van Inghen, de weduwe van Henrick Alewijn en Cornelis Aerdtsen.

Spies (2019 deel 9 p. 165 dd 5-9-1631) Willem de Haes, met volmacht van zijn moeder [sic, MW], wacht Adriaen van Inghen, de weduwe van Henrick Alewijn en Cornelis Aerdtsen te antwoorden. (Is voldaen)

Spies (2019 deel 9 p. 226 dd 19-11-1632) Geridt Jacobsen spreekt aan Willem de Haes.

Spies (2019 deel 9 p. 252 dd 11-3-1633) Willem de Haes antwoordt Geridt Jacobsen Smith.

Spies (2019 deel 9 p. 256 dd 11-3-1633) In re Gerrit Jacobsen vs Willem de Haes verklaart het gericht de eiser niet ontvankelijk.

Spies (2019 deel 10 p 228 dd 16-6-1641) Jacob de Haes genoemd als gerichtsman.

Spies (2019 deel 10 p. 57 dd 12-10-1636) In re Willem de Haes vs Henrick ende Elisabeth de Jongh over bezit van land ‘bevijndt de saecke niet in sulcken staet om daerop vooralsnoch te disponeren’ en verordenen de partijen ieder binnen drie dagen de landschrijver drie pondt Vlaams te betalen ‘om sich daermede te beleren’.

Spies (2019 deel 10 p. 71 dd 21-8-1637) Vonnis in re Willem de Haes vs Henrick ende Elisabeth de Jongh: De Haes’ eis wordt afgewezen, en hij mag niet langer gebruik maken van de goederen van Hadewich Schuller weduwe Jacob van den Steenhuijs meer dan zijn gerechte zesde part.

Spies (2019 deel 10 p. 127 dd 5-12-1638) Wilhem de Haes vermeld als gerichtsman.

Spies (2019 deel 11 p. 93 dd 10-12-1649): gerichtslieden van Nederbetuwe: Willem de Haes en Henrick de Jongh

RA Nederbetuwe (inv.nr 203: deel 2, Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren, Ochten) fol 79 no 579 dd 15-12-1649: Reijer de Haes Rutgerss en Hellken Reijersdr echtel. prom. aan juffr. Phenenna van Scherpenzeel, wed. van jr. Gerardt van Beijnhem ten Appelenborch 79 gld. 13 st. 12 penn. c.i., uit een huis, hof, boomgaard en bouwland, groot ca. 7 hond, gelegen in het kerspel van Ochten, O: Jacob Geritss van Eijck, W: Cornelis de Haes, N: de meergraaf.

Spies (2019 deel 11 p. 105 dd 5-4-1650) gerichtslieden Jonkheer Joost van Bueren en Wilhem de Haes

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 23 dd 27-1-1658) Rutger de Haes Willemsen en Aaltgen van Meertens EL: beloven aan de huisarmen van Ochten CFl 200 met rente op twee acker landts groot omtrent elf hont

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 47 dd 24-2-1676) Aaltjen van Meerten laatst weduwe Rutger de Haes [Willemsz, MW] met Jan Cornelic Cloeck momber, schuldig aan Alart van Eldick voor de huisarmen van Echteld CFl 200 op pand van 10 hont land onder Ochten deels bepoot met appelkens.

ZOON Jacob?

Spies (2019 deel 5 p 51 dd 19-5-1600 Jacob de Haes, gerichtsman

ZOON Reijner

Spies (2019 deel 7 p. 78 dd 6-7-1612) Reijner de Haes spreekt aan Goert Arijensen te Ochten voor de helft van vier enkele Gelderse Rijders ad 23 stuivers Hollands het stuk voor een binnenjaarse rebte, plus acht jaar achterstallig; nog voor de helft van LXVIIII der voorschreven Rijder, de hoofdsom daarvan; en nog voor XXVI stuivers achterstallige rente.

Spies (2019 deel 7 p. 95 dd 7-9-1612) In de zaak van Reijner de Haes tegen Goert Arijensen veroordeelt het gerecht de verweerder het gevraagde te betalen.

Spies (2019 deel 7 p. 125 dd 25-4-1613): Reijner de Haes, gerichtsman.

ZOON willem

Spies (2019 deel 7 p. 162 dd 1-10-1613): Wilhem de Haes gerichtsman.

Spies (2019 deel 7 p. 296 dd 3-6-1616) Bor Thoenissen spreekt aan Willem de Haes voor Cfl 100 voor schade door zekere beesten die schade aan zijn korengewas in 1615 hebben aangericht ‘gecommen sijnde durch een horde bij de voornoempte de Haes moetwillichlick opgebroken’.

Spies (2019 deel 7 p. 299 dd 3-6-1616) Willem de Haes spreekt aan Willem Faessen en Arijen Udensen elk voor een dwangsom van honderd goltgulden, om getuigenis af te leggen.

Spies (2019 deel 7 p. 317 dd 1-7-1616) Antwoord van Willem de Haes aan Bor Thoenissen.

Spies (2019 deel 7 p. 324 dd 1-7-1616) Willem de Haes wacht antwoord van Arijen Udensen en Willem Faessen.

Spies (2019 deel 7 p. 344 dd 14-10-1616) Bor Thoenissen geeft Willem de Haes repliek.

Spies (2019 deel 7 p. 367 dd 2-7-1617) Dupliek van Willem de Haes aan Bor Thoenissen.

Spies (2019 deel 7 p. 399 dd 27-10-1617) Het gericht in zake Bor Thoenissen tegen Willem de Haes ‘absolveert vooralsnoch den verweerder van den eijsch’.

Spies (2019 deel 7 p. 410 dd 29-5-1618) Willem de Haes, gerichtsman.

Spies (2019 deel 7 p. 424 dd 1-6-1618) Willem de Haes triumphant heeft seeckere declaratie van costen tegens Bor Thonissen gecomdemneerden overgelevert.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten) Reijer de Haes fol 26v, 45, 70, 77v; Willem de Haes 37v; Jacob de Haes 80; Cornelis de Haes 81 vermeld.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Echteld): fol 9v Anthonia de Haes vermeld.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Isendoorn) fol 1 Adriaen de Haes Jansz, ook 1v, 7v 8 12; fol 2 Willem de Haes Rutgers ook 2v, 3, 1o; fol 4v Willem Jansen de Haes ook 13v; fol 8 Anthonia de Haes idem 22

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Kesteren fol 39v) Adriaen de Haes vermeld.


Huwt (1)

10.657   Anna de HEIJ

FamilienaamIndex 10.657 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 6-7-1612


Huwt (2) voor 6-7-1612

Jenneke Gerrit JANS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Jacob
 2. Willem, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Rutger, vermeld 1658
 4. Henrick Zie 5.328
 5. Willem, huwt Adriana van der Steene (vermeld ORA Nederbetuwe 1645 als weduwe)
 6. (hypothetisch) Reijer, niet in 1623 vermeld.
 7. Reijer Rutgers de Haas: RA Nederbetuwe (inv.nr 203: deel 2, Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren, Ochten) fol 79 no 579 dd 15-12-1649: Reijer de Haes Rutgerss en Hellken Reijersdr echtel. prom. aan juffr. Phenenna van Scherpenzeel, wed. van jr. Gerardt van Beijnhem ten Appelenborch 79 gld. 13 st. 12 penn. c.i., uit een huis, hof, boomgaard en bouwland, groot ca. 7 hond, gelegen in het kerspel van Ochten, O: Jacob Geritss van Eijck, W: Cornelis de Haes, N: de meergraaf.

  Reijer (*ca. 1620 +na 1677), huwt ca. 1649 Heijlke Reijers

  Kinderen
  1. Claes Reijersen de Haes (*ca. 1655), lidmaat NG Ochten 7-6-1679, huwt Ochten NG (ot 25-9) 8-10-1681 Jeucksken Pellen (lidmaat 3-4-1675), als jongelui van Ochten; ouders van Heesken (dNG Ochten 25-6-1682), Pelgrom (dNG Ochten 6-1-1684) en Reier (dNG 10-10-1691). Claes de Haes is diaken 1686-1688, 1692-94, 1698-1700, 1708-1710, en ouderling in 1713.
  2. Hendrickjen Reijersen de Haes (*ca. 1655), lidmaat NG Ochten 7-6-1679, doopgetuige 22-12-1675 bij een kind van Gijsbert Paulen; huwt Ochten NG 1-10 1681 Derck Aertsen (diaken 1690-92, 1700-1702), ouders van Judith (dNG Ochten 22-10-1682), Reijer (dNG Ochten 20-2-1684), Rutger (dNG Ochten 10-3-1689), Ida (dNG Ochten 17-6-1694), Anneken (dNG Ochten 6-3-1698), en Anneken (dNG Ochten 21-2-1700).
  3. Ytjen Reijers de Haes, lidmaat NG Ochten 14-4-1677; huwt (1) Aert Gijsbertsen; huwt (2) Ochten NG (ot 20-4) 11-5-1679 Pieter Jannsen Pull, weduwnaar van Hendrikje Cornelissen van Leerssum
  4. Roelofken Reijers de Haes (belijdenis NG Ochten met haar man 10-10-1674), huwt Ochten NG (ot 21-2) 15-3-1674 Gijsbert Pauwels, ouders van Paulus (dNG Ochten 22-12-1675, getuige Hendrickjen Reijersen de Haes), tweeling Rutger en Heesken (dNG Ochten 13-4-1677, getuige Reijer de Haes), Heesken (dNG Ochten 18-5-1678, getuige Reijer de Haes), Rutger (dNG Ochten 31-8-1679), Heesken (dNG Ochten 23-3-1681), Reijer (dNG Ochten 14-1-1683) en Geertjen (dNG Ochten 3-2-1684)
  5. (hypothetisch, patroniem niet vermeld Ueldjen de Haes, huwt (1) Jan Lippers; huwt (2) Ochten NG (ot 7-2) 1-3-1674 Jelis Jelissen Snack, weduwnaar Judik Gijsberts. Mogelijk is zij de Otje de Haes die doopgetuige is op 7-11-1675 bij de doop van Jan, zoon van Dirck Cornelis Poppe.

TerugBegin van generatie


10.668   Jan Jan UDENTS

FamilienaamIndex 10.668Vader 21.336Moeder 21.337

Geboren ca. 1560
Overleden Maurik na 1629, voor 10-10-1636

Tussengeneratie die ontbreekt in andere genealogieën Udo/Udents. Chronologisch past dit beter, en ook de bronvermeldingen lijken een extra generatie te ondersteunen.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A45] fol 102 no 316 dd 19-5-1623) Jan Udo kerkmeester van Ochten (NB ook in 1622 vermeld).

Spies (2019 deel 5 p 156 dd 31-1-1603) (Mogelijk) Jan Jansen spreekt aan Jerephaes Jansen tot Heusden voor Cfl verschuldigd meesterloon en voor aangedane smart.

Spies (2019 deel 5 p 234 dd 20-9-1603 (?)) Henrick van Huevel met volmacht van Herman van Wetten spreekt aan Johan Uden en Johan Vermeer als momber en voorstanders van de kinderen van en erven van zaliger Cornelis van Merwick en Merrij Uden echtelieden zaliger, voor Cfl 12 binnenjaarse rente en nog vijf jaar achterstallige rente.

Spies (2019 deel 5 p 238 dd 20-9-1603 (?)) Johan Udensen en Johan Vermeher als mombers etc. erven Cornelis van Merwijck, antwoorden Herman van Wetten.

Spies (2019 deel 5 p 254 dd 21-11-1603) Merthen van Haeftten habet ordell tussen Henrick van Hoevel (met volmacht van Herman van Wetten) en Johan Vermeher, Johan Udensen cum suis, momber van de kinderen van Cornelis van Merwieck zaliger.

Spies (2019 deel 5 p 259 dd 21-11-1603) De ridderschappen oordelen in de zaak van Wijlhemken van Werdenborch, huisvrouw van Herman van Weetten, tegen Johan Udensen en Johan Vermehr als ‘vermeinte momberen der erffgenhamen van zaliger Cornelis van Marwieck’ dat de aanlegster niet ontvankelijk is.

Spies (2019 deel 5 p 336 dd 10-6-1605) Matthijs Jacobsen met volmacht van de ambtman wacht Johan Wijlhemsen, Cornelis Jansen, Johan Udensen, Arijen Jansen und Roloff van Setten om te antwoorden.

Spies (2019 deel 5 p 353 dd 17-3-1606) Johan Wijlhemsen, Roloff van Setten Jansen, Cornelis Jansen Pansier, Arijen Jansen und Johan Udensen antwoorden de ambtman.

Spies (2019 deel 5 p 357 dd 17-3-1606) Dezelfden brengen antwoord in tegen de ambtman ‘up die aenspraeck sijn edele in statt des heeren up henluijden gedaen’.

Spies (2019 deel 6 p 26 dd 2-2-1607) De ridderschappen, in de zaak van de ambtman tegen Johan Wijlhemsen, Roloff van Setten, Cornelis Jansen Pansier, Arijen Jansen und Johan Udentsen, veroordelen de verweerders elk tot een emende van drie goudguldens ad 28 stuivers elk.

Spies (2019 deel 6 p 35 dd 2-2-1607) Inzake de aanklachten voor buurmeesters van Ravenswaay tegen Johan Tingnagell en tegen de weduwe en kinderen van Jerephaes Jansen zaliger, na de stukken te hebben gezien in het bijzonder een kwitantie van Tingnagell voor Cfl 137.4.8, ontslaat Tingnagel van de aanklacht mits hij binnen 14 dagen onder ede verklaart deze Cfl 137.4.8 aan Johan Uden ‘avergeteiltt t’hebben’. Daarna mogen de weduwe en kinderen de aanklacht tegen hun ‘contenteren’. Kosten geding wel voor rekening van de verweerders. Marge: Op 13-2-1607 heeft Johan Tingnagel de gevraagde eed afgelegd.

Spies (2019 deel 6 p 73 dd 12-10-1607) Matthijs Jacopsen met volmacht van Elsken Valentijnsdochter als weduwe en boedelhoudster van Jerephaes Jansen spreekt aan Johan Udensen tot Kesteren voor CFl 40 hen betaald van dorpswegen van Ravenswaays contributiepenningen volgens zijn kwitantie van 5-6-1603, die hij de ontvanger niet geleverd heeft, plus verdere schade en kosten.

Spies (2019 deel 6 p 84 dd 26-10-1607) Johan Udensen heeft beloofd de weduwe en kinderen van Jerephaes Jansen te antwoorden.

Spies (2019 deel 6 p 108 dd 9-5-1608) Inzake Elsken Valentijns weduwe Jerephaes Jansen vs Johan Udensen: verweerder moet de gevraagde CFl 40 betalen, een helft op Victoris en de andere helft mei 1609.

Spies (2019 deel 6 p 186 66 26-3-1610) Henrick van Heuvel met volmacht van juffrouw Johanna van Dordt spreekt aan Bor Toenissen, Willem Reijersen en Jan Udensen voor Cfl 12 binnenjaarse rente verschenen op Onser Lieven Vrouwendach Compassionis, genampt die Gelrische Lieve Vrouwe lestleden (sic) en voor 23 jaar achterstallige renten.

Spies (2019 deel 6 p 207 dd 7-5-1610) Bor Thonis, Willem Reijersen und Johan Udensen excipieeren op ende tegens joffrou Johanna van Dorth pro ut in scriptis.

Spies (2019 deel 7 p 54 dd 21-10-1611) Bor Thoenissen cs antwoorden Juffrouw Johanna van Dorth.

Spies (2019 deel 7 p 100 dd 7-9-1612) In de zaak van juffrouw Johanna van Dorth tegen Bor Thoenissen, Willem Reijersen en Jan Uden, oordeelt het gericht dat de verweerders de verschuldigde binnenjaarse rente moeten betalen, Voor het iverige achterstallige zullen partijen onder toezicht van jonkjers Otto van Wijhe en Maerten van Haeften een rekening opmaken en accorderen.

Spies (2019 deel 7 p 110 dd 12-10-1612) Jan Udensen spreekt aan Jan Roelffsen den Alden.

Spies (2019 deel 7 p 164 dd 11-10-1613) Hillebrandt Vonck spreekt aan Bor Thoenissen en Jan Udensen voor twee hertoge philippusgulden van een verschenen binnenjaarse rente en voor zes achterstallige jaren.

Spies (2019 deel 7 p 181 dd 21-2-1614) Hillebrandt Vonck wacht Bor Thoenissen en Jan Udensen om te antwoorden.

Spies (2019 deel 7 p 189 dd 21-2-1614) Hillebrandt Vonck wacht Bor Thoenissen en Jan Udensen om te antwoorden ‘in conformite van de interlocutoire op huijden tuschen parthijen gewesen, off gewonnen te hebben vermogens d’aenspraeck’.

Spies (2019 deel 7 p 193 dd 21-2-1614) Vooroordeel in de zaak van Hillebrandt Vonck tegen Bor Thoenissen en Jan Udensen: verweerders moeten antwoorden op eisers aanspraak op de binnenjaarse rente.

Spies (2019 deel 7 p 254 dd 5-6-1615) Cornelis Jansen spreekt aan Johan Udensen en Johan Rutgersen.

Spies (2019 deel 7 p 300 dd 3-6-1616) Cornelis Jansen Pansier spreekt aan Joost Jansen snijder, Henrick Henricksen, Jacob de Haes, Reijer Roeloffsen, Jan Udensen, Henrick Rijcken Pansier, Willem Jansen Pansier, Sander Rijckensen Pansier, en Gerridt Jacobsen van Eijck voor betaling van Cfl 100, de helft van de Cfl 200 die zij hadden beloofd te betalen voor hun aandeel in het leggen van de Ochtensche brugh, volgens contract, en daarvan in mindering brengenfde wat Bart Thoenissen, Jacob Jacobsen, Ghijsbert Vos en Roeloff van Setten ‘daertoe presenteren te betalen’.

Spies (2019 deel 7 p 323 dd 1-7-1616) Johan Udensen erschijnt zich tegen juffrouw Johanna van Dorth om aangesproken te worden of vrij en quijt te zijn.

Spies (2019 deel 7 p 329 dd 2-7-1616) Quijtdingongh: Johan Udensen tegens joffrou Johanna van Dorth.

Spies 2019 (deel 8 p 127 dd 13-5-1622) Johan Udensen en Willem Reijersen, kerkmeesters van Ochten, attesteren bij wijze van antwoord aan de ambtman.

Spies 2019 (deel 8 p 151 dd 17-6-1622) In re de ambtman en dijkgraaf tegen Jan Udensen en Willem Reijersen, kerkmeesters van Ochten, veroordeelt het gericht de verweerders tot betaling van het ‘verschot van vier gulden mitten wederpenninck in den aenspraeck gementioneert’.

Spies 2019 (deel 8 p 192 dd 19-5-1623) Johan Udensen en Willem Reijersen kerkmeesters spreken aan Berndtgen weduwe van Ariën Ariënsen tot Huesden voor Cfl 124.7.8 voor een landpacht en een jaar achterstand.

Spies 2019 (deel 8 p 348 dd 8-3-1626) Dirrick Henricksen van Nijmeghen wonend in Tiel en Henrick Jan Udensen stellen zich borg voor Jacob de Haes.

Spies 2019 (deel 8 p 401 dd 16-7-1627) Johan Jansen Udens als voorstander van zijn zoon Roeloff Jansen Udens sprekt aan Gerrit Jacobsen smit als interveniënt voor zijn zoon Jacob Geridtsen.

Spies 2019 (deel 8 p 423 dd 15-10-1627) Antwoord van Gerridt Jacobsen te Ochten aan Jan Udentsen.

Spies (2019 deel 9 p 16 dd 19-5-1628) Jan Jansen Udents in qualitate soo hij procedeert eijscher contra Gerrit Jacobsen smit ut in scriptoris. Ad proximam.

Spies (2019 deel 9 p 32 dd 21-7-1628) Gerrit Jacobsen verweerder repliek aan Johan Udensen

Spies (2019 deel 9 p 64 dd 11-5-1629) Inzake Jan Jansen Udents als vader van zijn zoon Roelof Udents vs Gerrit Jacobsen voor zijn zoon Jacob Geridtsen: verweerder wordt veroordeeld te betalen 100 daelders van meijsterloon, Cfl 6 voor de armen en Cfl 6 voor de dienstmaagd van de chirurgijn ‘mitsgaders in de elff weecken gehouts ofte verteerde costen bij des verweerders soon bij den chirurgijn gedaen ende betaelt, te weten des weecks drie gulden’.

Spies (2019 deel 10 p 13 dd 10-10-1636) Margriet van Wijck weduwe Johan van Cattenborch sreekt aan de erfgenamen van Jan Uden, ‘om gevrijt ende costeloos ende schadeloos gehouden te worden van soodanige een hondert gulden hooftsoms met allen verloopen interesse (...) gelijck aenleggersche voor den voorschreven Jan Uden van Reijer de Haes afgenomen ende als propre schult haer verbonden heeft’.

Spies (2019 deel 10 p 17 dd 10-10-1636) Lijsbeth Aelberts weduwe Cornelis Anthonissen, en Anna Michgielen weduwe Querijn Anthonissen spreken aan de erfgenamen van zaliger Jan Udents voor Cfl 925 verschuldigd op 20-5-1636

Spies (2019 deel 10 p 26 dd 10-10-1636) Jan van Agtevelt spreekt aan Jan Udents (sic) en Dirck van den Pavordt getrouwd met de weduwe van Willem Reijersen.

Spies (2019 deel 10 p 52 dd 12-10-1636) Antwoord: D’erfgenamen van Johan Uden contra Jan van Achtevelt.

Spies (2019 deel 10 p. 60 dd 12-10-1636) D’erffgenamen van Johan van Cattenborgh wachten d’erffgenamen van Johan Uden om antwoord.

Spies (2019 deel 10 p. 61 dd 12-10-1636) De weduwen Quirijn er Cornelis Anthonissen spreken de erfgenamen van Jan Uden aan op een antwoord.

Spies (2019 deel 10 p. 62 dd 12-10-1636) Vervolg: D’erffgenamen van Johan van Cattenborgh vragen d’erffgenamen van Johan Uden een antwoord.

Spies (2019 deel 10 p. 63 dd 12-10-1636) Vervolg: De weduwen Quirijn er Cornelis Anthonissen wachten op antwoord van de erfgenamen van Jan Uden.

Spies (2019 deel 10 p. 74 dd 12-10-1636) Repliek van Jan van Achtevelt aan de erven Jan Uden.

Spies (2019 deel 10 p. 93 dd 4-12-1637) D’erffgenamen Jan Udents contra Jan van Achtevelt, dupliek. (Idem Dirck van den Pavordt.)

Spies (2019 deel 10 p. 117 dd 29-10-1638) In re Jan van Achtevelt vs Johan Udents: bemiddelaars Reijnoldt van Wijhe, Gherardt van Beijnhem en Anthonis van Tellicht aangewezen.

Spies (2019 deel 10 p 261 dd 13-11-1642) Wendula de Vries weduwe Reijer de Haes spreekt aan Grietgen Jansen weduwe Cornelis Jansen Pansier voor Cfl 300 capitaels vermogens obligatie ... bij haer broer Roelof Jansen Udents (daervan sij erffgenaem is) gepasseert.

Spies (2019 deel 10 p 280 dd 16-11-1642) Verfolch: Wendula de Vries, weduwe Reijer de Haes, op Grietgen Jans Udents, weduwe Cornelis Jansen Pansier.

Spies (2019 deel 10 p. 262 dd 14-11-1642) Michiel Quirijnsen, met recht door successie verkregen, spreekt aan de erfgenamen van Johan Udents, te weten Cornelis Jansen Udo, Grietgen Jansen weduwe Cornelis Jansen Pansier, Arndt Toenissen genaempt de Hoogh momber van het onmondige kind van zaliger Willem Udents, en mede voor hemzelf; voor Cfl 300 kapitaal en rente zoals zijn vader aan Jan Udents ooit betaald heeft.

Spies (2019 deel 10 p 17 dd 10-10-1636) Dezelfde weduwen (Lijsbeth Aelberts weduwe Cornelis Anthonissen, en Anna Michgielen weduwe Querijn Anthonissen) spreken aan Henrick Jansen Udents om gevrijd, kosteloos en schadeloos te worden van Cfl 400 die de aanleggers echtgenoten in Tiel voor de verweerder hadden opgenomen.

Spies (2019 deel 10 p 17 dd 10-10-1636) Lijsbeth Aelberts weduwe Cornelis Anthonissen spreekt Henrick Jansen Udents verder aan voor Cfl 50 van afgerekende schuld

Spies (2019 deel 10 p. 24 dd 10-10-1636) Willem van Grootfelt spreekt aan Henrick Jansen Udo ‘vermogens acte van besatonge ende annexe bewijs.’

Spies (2019 deel 10 p. 39 dd 12-10-1636) Willem van Grootfelt eist vervolg tegen Henrick Jansen Udo.

Spies (2019 deel 10 p. 40 dd 12-10-1636) Vervolg: de weduwen van Cornelis en Quirijn Anthonissen supra Henrick Jan Udents.

Spies (2019 deel 10 p. 85 dd 4-12-1637) Henrick Jansen Udo spreekt aan Alardt Henricksen voor Cfl 18 wegens weijpacht.

Spies (2019 deel 10 p. 212 dd 27-6-1641) Barbara Toenis weduwe Henrick Jansen Udo met haar ondertrouwde man Herman Sandersen spreekt aan Aerdt van Cuijck voor Cfl XXXIII volgens afrekening van 15-7-1640 met aftrek van Cfl 15 due reeds betaald zijn.

Spies (2019 deel 10 p. 224 dd 27-6-1641) Aerdt van Cuijck antwoordt Barbara Toenis

Spies (2019 deel 10 p. 249 dd. 25-10-1641 ) In re Barbara Toenissen weduwe Henrick Jansen Udo vs Aerdt van Cuijck veroordelen de ridderschappen de verweerder het verschuldigde te betalen.

Spies (2019 deel 10 p. 272 dd 14-11-1642) In re Barbara Tonis als weduwe en boedelhoudster van Henrick Jansen Udo, met haar ondertrouwde man Herman Sanders, vs Aerdt van Cuijck, verklaart de aanlegger ‘haer reeckenboeck beswerende’ dat Ardt gehouden is de verschuldigde penningen te betalen.

Spies (2019 deel 10 p 18 dd 10-10-1636) Adriaen Jansen Schoenmaecker spreekt aan Jan Willemsen Udo voor levering van een obligatie of voldoening van een paard van hem gekocht; bij weigering komt daarbioj de schade van Cfl 30.

Spies (2019 deel 10 p. 32 dd 10-10-1636) Antwoord Jan Willemsen Udo contra Adriaen Jansen.

Spies (2019 deel 10 p. 37 dd 10-10-1636) In re Jerephaes Jansen tegen Jan Willemsen Udo: het gericht verklaart de aanlegger niet ontvankelijk.

Spies (2019 deel 10 p. 56 dd 12-10-1636 (Leeuwen) ) In re Adriaen Jansen Schoenmaecker vs Johan Willemsen Udo: de verweerder is gehouden de aanlegger obligatie te passeren ofte te voldoen voor het gecofte peerdt.

Spies (2019 deel 10 p. 82 dd 4-12-1637) De ambtman spreekt aan dertien personen waaronder Jan Willemsen Udo ieder voor een breuk van Cfl 25 omdat zij onbevoegd duijffhuijsen op hun goed hadden staan.

Spies (2019 deel 10 p. 94 dd 4-12-1637) Jan Willemsen Udo antwoordt de ambtman.

Spies (2019 deel 10 p. 155 dd 16-3-1640) Christiaen Petersen met volmacht van Willem Jansen spreekt aan Jan Willemsen Udo voor Cfl 400 vanwege een schuldbrief van verkochte grond aan de aanlegger door Gurdt Claessen in Asch in het graafschap Buren.

Spies (2019 deel 10 p. 177 dd 18-3-1640) Juffrouw Lamia Putzelaers weduwe Willem van Eck spreekt aan Cornelis de Kemp Aelbertsen voor Cfl 90 gecofte weijt verbouwd in 1639 op het land van Jan Willemsen Udo.

Spies (2019 deel 10 p. 237 dd 25-10-1641) Juffrouw Lamia Putzelaers weduwe Willem van Eck spreekt opnieuw aan Cornelis de Kemp Aelbertsen voor Cfl 90 gecofte weijt verbouwd in 1639 op het land van Jan Willemsen Udo.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten) Grietgen Jansen Udens 59v, 66v, 86 vermeld

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten) De onmondige kinderen van zal: Henrick Jans Udo 68 vermeld.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 99 (achtste blok: de Rotterweerden)) Jan Udens erfgenamen in eigen 3 morgen uiterwaard jaarlijks ad 25 gl -- 90 = 90.0.0 / (fol 99v) leijt aent schaer ende loopt heel wel? over boort.


Huwt voor 1600

10.669   N.N.

Index 10.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 5.334
 2. Grietgen Jansen, huwt Cornelis Jansen Pansier (+voor 1642)
 3. Willem Jans Udents (+voor 1642), huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Jan Wilhelmsz Udo, vader van (dNG Maurik 18-06-1637) Wilhem Udo; (01-01-1643) tweeling Cornelis & Gerrit Udo, getuigen Guert Cornelisz Herrit de Haes Stijn Francken
  2. (hypothetisch) Dirxken Wilhems Udo, huwt 17-11-1644 Dirck Dircksz Verweij, jongman van de Vaert). Mogelijk het onvernoemde kind, vermeld 1636.
 5. Roelof (+voor 1642), kinderloos
 6. Henrick (+tussen 1637 en 1641), huwt Barbara Thonis
 7. Reijer, vermeld 1623

TerugBegin van generatie


10.670   Olivier REINIERSZ

FamilienaamIndex 10.670Vader 21.340Moeder 21.341

Geboren Maurik voor 1555
Overleden Maurik 1634

Lenen van Culemborg (JC Kort, OV 1987) 502. 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp, (1453: vermeerderd tot 6 morgen, genaamd Huismaatse kamp), boven (1454: een hofstede aan de dijk; 1458: de heer; 1481: de vrouwe; van Meer), beneden: (1481: de Huismaatse kamp), (1454: zuid en en oost: Gerard Ude, noord en west: de gemene straat). 502A. De helft van het leen, (1570: boven en beneden: de heer van Schijn, jaarlijks fl 28.- Karolus waardig). 14-12-1517: Johan van Hattem voor Jerefaas, zijn zoon, bij overdracht door Hase Zwedersdr., 4775 p. 280. ..-.-1552: Elisabeth van Hattem met een Gelders leen, 3552 fol. 32v. 22-4-1570: Zeger van Atteveld voor Elisabeth van Hattem, zijn vrouw, met ledige hand, 4778 fol. 121v. 18-5-1588: Willem van Atteveld bij dode van Elisabeth van Hattem, zijn moeder, 4795. 16-6-1635: Cornelis Jansz. Udo voor Marieke, dochter van Olivier Reinersz., zijn vrouw, bij dode van haar vader, 4783 fol. 24. N.B. Van dit leen, omschreven als: 3 morgen, boven: de vrouwe van Meer, beneden: de Huismaatse Kamp, jaarlijks fl 18.- Karolus waardig, zijn bovendien de volgende beleningen gedaan (!): 22-4-1570: Olivier Reinersz. bij dode van Gerritje Woerstz., zijn moeder, 4778 fol. 108. 28-7-1597: Olivier Reinersz. mag beschikken, 4777 fol. 145. 26-4-1601: Olivier Reinersz., 4777 fol. 145. 16-6-1635: Conelis Jansz. Udo voor Marieke, dochter van Olivier Reinersz., zijn vrouw, bij dode van haar vader, 4783 fol. 9. 27-3-1636: Jan Noest bij overdracht door Cornelis Jansz. Udo voor Marieke, diens vrouw, 4783 fol. 24.

Bezit Heren van Culemborg in Maurik (J.C. Kort, ‘Genealogische Bladen’ 2(1993); Hogenda 2021) 148. 3 morgen (1458: in Maurik) op de (1571: polder, genaamd) Slage, boven: kinderen Evert Wtenweerde (1554: erven Johanna van Grootveld; 1570: Hendrik van Maurik en Herman van Delft), beneden: Hendrik Doys van Maurik (1554: erven Herbaren van Zetten), (1585: oost: de leenman, west: Evert van Nettelroy), (1570: jaarlijks ƒ 33 waardig)./ ..-.-1452: Hendrik van Culemborg voor Wouter Koevoet, die hield van Hendrik van Maurik, 4773 fol. 87v. / 24-3-1455: Hendrik van Culemborg, neef van de leenheer, bij overdracht door Wouter Koevoet, 4773 fol. 87v en fol. 72./ 25-1-1458: Hendrik van Culemborg, 4773 fol. 72, 4774 fol. 110v. / 16-4-1554: Zweder van Culemborg bij dode van Francois van Culemborg, zijn vader, 4777 fol. 140. / De volgende beleningen zijn gelijk aan nr. 12 tot: 15-7-1585: Olivier Reinersz. bij overdracht door Willem van Hattem Dirksz. voor Zweder van Culemborg, 4795./ 16-6-1635: Reiner Oliviersz. bij dode van Olivier Reinersz., zijn vader, 4783 fol. 8v-9. / 164. 7 hond op de Parrik, boven: Pieter van Darthesen, beneden: Steven van Poelwijk./ 5-8-1462: Johan Ude, die hield van Hendrik van Maurik, 4774 fol. 120v. / 4-6-1476: Gerard Ude voor Uland, dochter van Johan Ude, zijn zoon, na verzuim en Gerard/ zal gebruiken tot Ulands schuld gedelgd is, 4774 fol. 123v en fol. 120v, 4775 fol. 140. / 10-5-1504: Pons Gerardsz. voor Uland Ude, zijn vrouw, 4775 fol. 140

NB: In Spies’ transcripties komt regelmatig Reijer Fiersen (of Oliviers etc.) voor waar dit toch vrijwel zeker Olivier Reijers moet zijn.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 18v no 114 dd 16-3-1578) Olifier Reijnier Willemsesen en daarna Fier Reijnerssen genoemd in een belending.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 19v no 122 dd 6-6-1584) zelfde als uit no 250

Spies (2019 deel 4 p 96 dd 24-11-1588 Fier Reijersen gerichtsmam

Spies (2019 deel 4 p 119 dd 2-6-1589) Adriaen van Driell Jacopsen en Wolter van Hattem spreken aan Wijlhem Jansen en Johan Derick Hermansen als buurmeesters van Maurick, en nog 29 inwoners waaronder als twaalfde Hanrick Pons en als 21e Fier Reijersen, elk voor Cfl 200 volgens vonnis van de jonkheren, en nog ieder voor Cfl 200 schade.

Spies (2019 deel 4 p 176 dd 9-3-1590) Fier Reijersen machtigt Arien van Driell Jacobsen.

Spies (2019 deel 4 p 177 dd 9-3-1590) Fier Reijersen gerichtsman

Spies (2019 deel 4 p 182 dd 9-3-1590) ‘Die edell und erentfeste Rheiner van Dorth, Heer thott Varick’ spreekt aan Herman van Delft en Oliphier Reijersen als gebruikers van zeker onderpand voor zes philippusgulden voor een binnenjaarse rente, en voor Cfl 113 achterstallige rente, en voor Cfl 54 gerechtskosten. Van Delft ook nog voor Cfl 12 binnenjaarse rente en Cfl 12 achterstallige rente.

Spies (2019 deel 4 p 189 dd 9-3-1590) Derick Viegh Adriaensen habet ordell tussen de Heer van Varick en Oliphier Reijersen.

Spies (2019 deel 4 p 202 dd 6-7-1590) In de zaak tussen Rheijner van Dorth, heer tot Varick, tegen Herman van Delfftt und Oliphier Reijers, oordeelt het gericht dat de aanlegger de verlange renten mag verhalen op alle goederen die Jasper van Culemborg en juffrouw Maria Marten Wijnen in leven in duurzaam gebruik hadden. (Marge: hiervan wordt clarongh beroepen.)

Spies (2019 deel 4 p 208 dd 15-11-1591) Claring door de ambtman ‘nha sijne beiste wetenschap und vijff sinne’ in de zaak Van Dorth vs Van Delft & Reijersen: het vonnis is ‘quelick geappelleertt’ en blijft staan.

Spies (2019 deel 4 p 264 dd 22-5-1592) Oliphier Reijersen spreekt aan Hernan van Delft en ‘die erentricke ende deuchsame joffrou Gerardina van Amerongen’, weduwe Henrick van Maurick, elk voor Cfl 300 of zoveel als bij het opmaken der rekening door Reijer van Dorth, heer van Varick, verschuldigd blijkt in verband met het eerdere vonnis; plus Cfl 50 schade.

Spies (2019 deel 4 p 267 dd 22-5-1592) Wolter van Hattem als gewaarbode van de pastoor (lees dominee) van Maurick en Oliphier Reijersen, spreekt aan Andries van der Poort voor Cfl 28 van dorps ongelden, en schade met recht.

Spies (2019 deel 4 p 283 dd 5-6-1592) Fier Reijersen wacht Herman van Delfftt und jonffer van Maurick te antwoorden. Matthijs Jacopsen met volmacht van Herman van Delfft, en Jacop vab Bijlant met volmacht van jonffer van Maurick, willen de aansprak schriftelijk ontvangen.

Spies (2019 deel 5 p 37 dd 28-4-1599) Fier Reijersen belooft te betalen Johan Hermensen rentmeester ten behoeve van Hanrick Schipper Cfl 150 op Lamberti dit jaar, uit drie morgen land ‘upten Hull’ (O en Z dat Cloester upgen Graeff; W die Zandtvortsche straett; N die weteringh). (Marge: afgedaan en betaald.)

Spies (2019 deel 5 p 47 dd 11-4-1603 Oliphier Reijersen gerichtsman

Spies (2019 deel 5 p 70 dd 9-11-1601) Korsten Lambertsen spreekt aan Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen ieder voor Cfl 15 verteerde kosten.

Spies (2019 deel 5 p 82 dd 7-8-1601) Derick Dericksen, Cornelis Hanricksen, Aelberth die Kemp und Cornelis Gaertsen beloven binnen een maand een schuld aan jonkvrouw van Maurick en haar kinderen te betalen. Oliphier Reijersen, die ‘als sijne panden noch nieth uutgereickt sijnde’ belooft dat ook.

Spies (2019 deel 5 p 108 dd 9-11-1601) Tussenvonnis (vooroordeel) in de zaak van Korsten Lambertsen tegen Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen: verweerders zijn gehouden eiser te betalen; hun pandkering is onterecht.

Spies (2019 deel 5 p 113 dd 9-11-1601) Eindoordeel inzake Korsten Lambertsen tegen Fier Reijers, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen: verweerders zijn gehouden te betalen.

Spies (2019 deel 5 p 117 dd 9-11-1601) Jan Hermansen, rentmeester van de Graaf van Culemborg, heeft herhaaldelijk gepand een stuk land genaamd Den Hul, eerder van Dirck Geridt Ponsen, nu Oliphier Reijersen, voor Cfl 2.16.0 binnenjaarse rent; Oliphier probeert zich te kwijten; de rentmeester wil nu dat hij ‘binnen den tijdt van een jaer nae datum van desen het bescheijdt van denselve rente toonen ofte daervoer mit rechte aenspreken sal’.

Spies (2019 deel 5 p 129 dd 17-1-1603) Sweder Wttenweerd [rentmeester van Daem Schellart van Obbendorp, heer van tot Guirtzenich] spreekt aan Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen elk voor twintig ponden Vlaams voor twintig dagen gehalt van luitenant Rijsoir en zijn paarden en familie (sic, MW, in die volgorde...)

Spies (2019 deel 5 p 144 dd 17-1-1603) Oordeel in de zaak van Zweder Wttenweerdt tegen Wijlhem Hanricksen, Oliphier Reijersen und Derick Florissen: verweerders zullen de aanspraak op papier krijgen.

Spies (2019 deel 5 p 163 dd 31-1-1603) Antwoord van Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen aan Zweeder Wtenwerdt.

Spies (2019 deel 5 p 168 dd 31-1-1603) Johan van Bemmell gaat oordelen tussen scholtis Wtenwerdt en Fier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen.

Spies (2019 deel 5 p 172 dd 31-1-1603) Inzake Wtenwerdt tegen Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen: het gerecht verklaart de eiser niet ontvankelijk. Marge: clarongh beroepen door de schout.

Spies (2019 deel 5 p 180 dd 2-2-1603) Clarongh beroepen door Hanrick van Hoevell met volmacht van Wtenwerdt in de zaak tegen Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen und Derick Florissen op 5-2 aanstaande.

Spies (2019 deel 5 p 233 dd 11-4-1603) Fier Reijersen gewezen buurmeester van Maurik anno 1601 en Meus van Heteren buurmeester in 1602 spreken aan Lambert Geridtsen voor Cfl 6.8.1 en Jan Otten voor Cfl 4.6.6 volgens cedulle; en nog op iedere gulden twee stuivers voor maangeld.

Spies (2019 deel 5 p 238 dd 11-4-1603) Antwoord van Johan Otten en Lambert Geridtsen aan Oliphier Reijersen en Bartholomeus van Heteren.

Spies (2019 deel 5 p 259 dd 21-11-1603) In de zaak van Fier Reijersen en Meus van Heteren tegen Lambert Geridtsen en Johan Otten: verweerders zijn gehouden de ‘uijthcedull’ naar vermogen te betalen.

Spies (2019 deel 5 p 304 dd 3-12-1604) Fier Reijersen spreekt aan Zweder Wtenwerdt voor Cfl 17.2.0 volgens uitcedull van 1603, plus twee stuiver per gulden voor maangeld.

Spies (2019 deel 5 p 317 dd 3-12-1604) Adriaen van Drueten habet voerordell tuschen den scholtis Wtenwerdt und Fier Reijers.

Spies (2019 deel 5 p 319 dd 3-12-1604) Afdoening in de zaak van Fier Reijersen als buurmeester van Maurik en Zweeder Wtenwerdt scholtis: verweerder is gehouden te antwoorden.

Spies (2019 deel 5 p 335 dd 10-6-1605) Fier Reijersen wacht Wtenwerdt te antwoorden.

Spies (2019 deel 5 p 370 dd 26-5-1606) Oliphier Reijersen wacht Wtenwerdt te antwoorden.

Spies (2019 deel 5 p 378 dd 26-5-1606) Tellicht habet ordell tussen Fier Reijersen en Zweeder Wtenwerdt.

Spies (2019 deel 6 p 10 dd 19-1-1607) Henrick van Huevel, met volmacht van Jan Verburgh c.s. als erfgenamen van Cornelis Verburgh Cornelissen, spreekt aan Reijner Fieren [sic] voor Cfl 20 die de erven nog tegoed hebben van weigeld.

Spies (2019 deel 6 p 17 dd 19-1-1607) Reijer Fieren antwoordt Thoenis die Kemp c.s.

Spies (2019 deel 6 p 20 dd 19-1-1607) In de zaak van Antonies die Kemp als erfgenaam van Cornelis Verburgh tegen Reijer Fieren [sic] oordeelt het gerecht dat Reijer de geëiste penningen moet betalen minus ontvangen loon.

Spies (2019 deel 6 p 23 dd 19-1-1607) Soelen oordeelt in de zaak van Johan Verbrugge tegen Reijer Fieren [sic]. Fier Reijersen [sic] hefft Lambert van Tellicht een varsth afgewonnen om to wiesen tuschen hem und Zweeder Wtenwerdt.

Spies (2019 deel 6 p 31 dd 2-2-1607) Omdat Zweder Wtenwerdt klaring vroeg van het vonnis in de zaak van Fier Reijersen c.s. vanwege het dorp Maurik tegen Wtenwerdt, zegt het gerecht toe dat de klaring bij de eerste gelegenheid uitgeschreven zal worden.

Spies (2019 deel 6 p 38 dd 2-2-1607) Oliphier Reijersen, Roloff Geridtsen, Cornelis Hanricksen, Aelberth die Kemp en Steven Verbrugge, nhabueren des dorps Maurick, tegen Johan Hermensen, rentmeester van Floris graaf van Culemborg, hebben hun geschil voorgelegd; het gerecht oordeelt dan Johan Derick Hermensen voornoemd voortaan niet hoger aangeslagen mag worden in de dorpslasten dan twee en een half op het honderd (etc.).

Spies (2019 deel 6 p 50 dd 3-5-1607: Fier Reijersen, gerichtsman.

Spies (2019 deel 6 p 52 dd 3-5-1607 ‘s morgens om X uren) Te behandelen diverse klaringen [beroepen], onder meer Zweeder Wtenwerdt scholtis appelant ten eenreund Oliphier Reijersen sum suis vanwegen des dorps Maurick geappeleerden.

Spies (2019 deel 6 p 53 dd 3-5-1607) De ambtman en ridderschappen, gezien de stukken aangeleverd door Zweeder Wtenwerdt eider en appelant enerzijds, Oliphier Reijersen, Wijlhem Hanricksen en Derick Florissen verweerders en geappeleerden anderzijds, vinden goed dat partijen hun verschil zien te verdragen tot a.s. maandag; zo niet zal het gerecht ‘daerinne doen als ‘t selve sall bevinden to behoeren’.

Spies (2019 deel 6 p 193 dd 26-3-1610) Fier Reijersen wacht Hans Guertsen om aangesproken te worden ‘als van gelijcken Guert Ponsen, Franck Ponsen, Cornelis Verbrugh ende Franck Guertsen’.

Spies (2019 deel 7 p 14 dd 22-4-1611) Jan Gerritsen spreekt aan Reijer Fieren (lees Fier Reijersen) voor Cfl 17 verdiend loon, Cfl 2 meesterloon, verder voor het schutten van 42 schapen, ieder tot een stuiver volgens ordonantie van de ambtman.

Spies (2019 deel 7 p 26 dd 22-4-1611) De substituut-ambtman heeft Fier Reijersen aan de bank beslagen ‘ter cause, dat hij nijet formelick en procedeerden tegens Jan Gerritsen’.

Spies (2019 deel 7 p 59 dd 21-10-1611) Voorordel: Welderen habet oordel tuschen Fier Reijersen ende Aelbert de Kemp, als volmachtich van Dirck Arijensen.

Spies (2019 deel 7 p 65 dd 21-10-1611) Op verzoek van Fier Reijersen en Steven Verburgh om een kopie te krijgen van een magescheid dat berust bij Willem van Hattem te Maurik, en het antwoord daarop van Aelbert de Kemp, als volmachtich van Dirck Arijensen, verklaren de ridderschappen de requiranten onbevoegd.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A43] fol 6v no 24 dd 26-3-1614 Oliphier Reijersz gerichtsman.

Spies (2019 deel 7 p 304 dd 3-6-1616) Oliphier Reijersen spreekt aan Evert Henricksen voor CFl 8.16 weigeld en nog Cfl 3 schade door quade betalonge. Geaccordeert.

Spies 2019 (deel 8 p 61 dd 11-10-1619) Cornelis Henricksen, met volmacht van Jenneken Alartsdochter, spreekt aan Reijer Fieren (?Fier Reijers, MW) voor Cfl 10 arbeidsloon volgens rekenboek in handschrift van de verweerder zelf genoteerd, onder overlegging van een extract daarvan.

Spies 2019 (deel 8 p 67 dd 13-10-1619) Cornelis Henricksen eist vervolg op Reijer Fieren.

Spies 2019 (deel 8 p 75 dd 12-6-1620) Henrick van Huevel met volmacht van de ambtman spreekt aan Gerridt Henricksen Udo voor Cfl 1000 omdat hij de vrede tussen hem en Reijer Fieren die van ‘s heren wegen gelegd was, gebroken heeft.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 31 no 181 dd 18-2-1621) Olifier Reijnerssoon en Marie Verbrugh beloven Geertruijt Henricxdochter van Deventer Cfl 50 met interesse uit ‘dardenhalven mergen weijlants’ genaamd den Hull te Maurik O: de Csrthusianen op de Groiff bij Wesel, W: de straat N: de wetering. Marge: op 16-8-1649 opgedragen aan Jacob Adriaenssen van Driel.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 507 fol 91 dd 19-2-1621) Olifier Reijnerssensoon en Maria Verbrugh EL: beloven Maria Jansdr weduwe Steven Verbrugh Cfl 100 cum interesse op 3,5 morgen weiland genaamd Den Hull in Maurik O de Carthuseander op de Groeff bij Wezel W de gemene straat N de wetering

Spies 2019 (deel 8 p 110 dd 13-7-1621) Huijbert Fieren heeft zijn landrecht verborgd, met als borg zijn vader Reijer Fieren (NB: verschrijving, moet zijn Fier Reijers) voor Cfl 1000, voor ‘alsucke actie als de heer op hem te spreken heeft’.

Spies 2019 (deel 8 p 127 dd 13-5-1622) De ambtman spreekt aan Huijbert Fieren ‘ter oorsaecke hij sich geweldelick heeft onderstaen d’executie, als den volmachtiger van Jenneken Alertsdochter mitten scholtis Sweer Wttenweerd uut cracht hares verwin wilde doen, te resisteren, blijckendebij d’acte van den scholtis hierbij inbedingende. Und soo dit is een saecke van quade consequentie, die in een landt van justitie niet getollereert nemaer ten exempel van anderen gestraft behoort te werden, soo concludeert den heer aenlegger ten fine den verweerder sal worden gecondemneert in een amende van dusent goltgulden ende voorts arbitralick gecorrigeert, off tot alsulcken anderen fine ende conclusie als den adelicken gerichte sal bevijnden in equiteijt te betalen’.

Spies 2019 (deel 8 p 127 dd 13-5-1622) Antwoord van Fier Reijersen als vader van Huibert Fieren, omdat diens zaak ook de zijne is.

Spies 2019 (deel 8 p 145 dd 17-6-1622) Verschijning van Jantgen Alardt Stevensen contra Fier Reijersen om aangesproken te worden.

Spies 2019 (deel 8 p 150 dd 17-6-1622) Het gericht ‘modererende voor ditmael de eisch’ veroordeeltHuijbert Fieren tot een boete van dertig goltgulden en een mud weijts voor de armen van Maurik. Na oplezing door Oliphier Reijersen voor zijn zoon ter klaring beroepen; op 2-6 ‘gerenuncieert van de claronge’.

Spies 2019 (deel 8 p 152 dd 19-7-1622) Kwijtdinging van Jantgen Alardt Stevensen tegen Oliphier Reijersen.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 196 no 1116 dd 21-11-1622) Olifier Reijersen te Maurik belooft aan Arien Jan Mertenssen Cfl 200 uit een hofstad op de Slaegh onder Maurik groot 3 morgen (...) Op 22-2-1636 hierop afgelost Cfl 100; op 3-10-1649 nog Cfl 50; geregistreerd 14-5-1658.

Spies 2019 (deel 8 p 294 dd 19-9-1625) Oliphier Reijersen als grootvader en momber van de kinderen van Caerl Cornelissen en Grietgen Olifiersdochter zaliger, ook als erfgenaam van het kind van Adriaen Wulphertsen en Marie Caerlsdochter, spreekt aan Bart Cornelissen voor Cfl 63 van een landpacht.

Spies 2019 (deel 8 p 301 dd 19-9-1625) Bart Cornelissen antwoordt Fier Reijersen.

Spies 2019 (deel 8 p 305 dd 19-9-1625) Inzake Oliphier Reijersen vs Barth Cornelissen wijzen de ridderschappen in tussenvonnis dat de verweerder het gericht antwoorden zal.

Spies 2019 (deel 8 p 324 dd 17-10-1625) Inzake Oliphier Reijersen tegen Bart Cornelissen: de verweerder zal betalen Cfl 63 mits de eiser hem kan garanderen ‘soo hij ter cause van de pachtpennongen voorschreven van anderen mochte werde gevordert ende aengesproken’.

Spies 2019 (deel 8 p 356 dd 17-7-1626) Oliphier Reijersen, overgrootvader en erfgenaam van het onmondige kind van Adriaen Wulphersen bij zaliger Maria Caerlen sijns dochters dochters kijndt, spreekt aan Joost Cornelissen en Jan Wulphertsen voor Cfl 1000 van de erfenis van het voorschreven kind, en nog Cfl 100 voor de weigering dat te voldoen.

Spies 2019 (deel 8 p 357 dd 17-7-1626) Oliphier Reijersen geeft volmacht aan Johan Bercheijck in omnibus ad lites.

Spies 2019 (deel 8 p 386 dd 16-4-1627) Antwoord van Jan Wulphertsen en Joost Cornelissen aan Oliphier Reijersen.

Spies 2019 (deel 8 p 414 dd 16-7-1627) In re Oliphier Reijersen vs Johan Wulphertsen en Joost Cornelissen: gezien ook het magescheid van 29-1-1625 wijst het gericht de eis af en veroordeelt de eiser in de kosten van het geding.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 78 dd 14-3-1639) Huijbert Oliphiers heeft overgegeven aan Arndt Uutenweerd al zijn gerede en ongerede goederen om daarop een schuld van Cfl 100 te verhalen, ‘hercomende van pachten, ongelden ende anders’.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Maurik fol 47) Reijer Oliphierss huis en hof met les en gres van twee hont boomgaard verpacht aan Cornelis van Hattem voor 18 g; -- 16 = 14.8.0 / Nog de vruchten van de boomgaard, verpacht aan Abraham Reijniersz tot Wijck voor 30 defect 0.14 -- 30.14 = 30.14.0. / Nog twee morgen twee / (fol 47v) hontbouwland op de Slaegh a 10 gl de morgen 30.12 = 30.12.0 / Nog vier hont bouwland op Overwijkermaat getaxeerd op 7.6.12 -- 10.8 = 10.8.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Maurik fol 102v) Huijbert Oliphiers huijs en hof met les en gres van omtrent twee hont boomgaard getaxeerd op 8 gl -- 10 = 9.4.0 / (103) Nog de boomgaards vruchten getaxeerd op 10 gl -- 16 = 16.0.0 / Nog 3,5 morgen weiland op het Hornsveld; hieruit gaat 7.10 aan de kerk van Ingen en 14 st aan dde kerk van Maurik; getaxeerd op 41.3 -- 59 = 59.0.0


Huwt ca. 1580

10.671   Maria Hermans VERBRUGH

FamilienaamIndex 10.671Vader 21.342Moeder 21.343

ORA Nederbetuwe (inv no 203 fol 19v dd 6-6-1584) Olivier Reijerss en zijn vrouw Merri Verbrugh Hermansdr Verkopen Johan Gijsbert Roelofss een jaarlijkse losrente van Cfl 15.

Kinderen

 1. Marieke Zie 5.335
 2. Reinier
 3. Huijbert, huwt Beatris Adriaens Vreem
 4. Grietje (*voor 1595 +voor 1625), huwt Caerl Cornelissen
 5. Kinderen
  1. Marie (*ca. 1605 +voor 1625), huwt Adriaen Wulphertsen, ouders van een in 1625 reeds overleden kind.
  2. N., onmondig in 1625
  3. N., onmondig in 1625
 6. Willempje Olivierse (+Maurik 21-1-1644), huwt ca. 1615 Dirck Maertens van der Eem (*Maurik ca. 1585 +Maurik na 1652), zoon van Maerten Sweeren van der Eem; hij huwt (2) Maurik 21-1-1644 Sara van Thyvaert; huwt (3) 1649 N. Dirken Michielsdr
 7. Kinderen
  1. Frans Dircksen van der Eem

TerugBegin van generatie


10.742   Balthazar WIJNTGENS

FamilienaamIndex 10.742Vader 21.484Moeder 21.485

Geboren ca. 1521
Overleden 12-10-1589

Muntmeesters van Overijssel: Balthasar Wijntgens jr. , 1582-1589, muntmeesterteken rozet; Zwolle 1590-1593 Melchior Wijntgens 1582-1589 rozet Hendrik Wijntgens 1590-1611 rozet Johan Wijntgens 1611-1635 lelie; stad Deventer 1626-1644 Hendrik Wijntgens 1635-1645 lelie. Stad Kampen: Hendrik Wijntgens 1589-1611 rozet; Johan Wijntgens 1613-1617 lelie, rozet; Hendrik Wijntgens 1618 lelie; Johan Wijntgens 16??-1634 lelie, rozet; Hendrik Wijntgens 1634-1644 lelie. Drie steden samen (per 2-7-1555): Balthasar Wijntgens sr. 1555-1587 granaatappel Caspar Wijntgens 1587-1588.

(NL 1915:) Zij kochten te Deventer op 28-8-1557 twee naast elkander gelegen huizen in de Groote Overstraat en op 29-9-1583 nog een huis in diezelfde straat; verder bezat hij nog een huis in de Weverstraat te Arnhem (29-6- 1571). Op 16-11-1561 kochten zij een graf in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Deventer waarin zijn broeder Claes begraven lag.


Huwt voor 1557

10.743   Anna VLEMINCKS

FamilienaamIndex 10.743Vader 21.486Moeder 21.487

Geboren Nijmegen of Arnhem ca. 1535
Overleden 11-10-1589 (een dag voor haar man)

Kinderen

 1. Alijt, huwt (1) Hoorn 21-4-1592 Adriaen van Blijenburg (*ca. 1560), waardijn van de grafelijke Munt van Holland, schout van Dordrecht; huwt (2) 1603 Arent Maertensz van Oost-Barendrecht
 2. . Henrick (*1557 +Texel 1632), gegoed op Texel en in Kampen; muntmeester van Zutphen Muntmeesterte Zutphen,te Deventer en Kampen en van het Landschap van Overijssel; Daarna in dienst der vorsten van Brandenburg en Nijborg. In 1612 Fürstliches Gulichsche und Berghsche muntmeester te Thiessen, in 1616 idem te Thorn; huwt (1) Bartha van Rheidt; huwt (2) Maria Goffijns van Thorn (+Texel 1632). Uit beide huwelijken 9 respectievelijk 5 kinderen, velen in het milieu van de muntmeesters.
 3. Hilleke, huwt ca. 1580 Bartholomeus Lantinck (*Deventer); ouders van drie kinderen (NL 1915)
 4. Christina, huwt (1) Gerrit Rover (+Deventer 1579), huwt (2) Dirk Oelbeke, schepen, raad , burgemeester en cameraar van Deventer; uit het eerste huwelijk twee, uit het tweede drie kinderen.
 5. Caspar, muntmeester, huwt Maria Stalpart van der Wiele
 6. Kinderen
  1. Anna, huwt Floris den Otter (+1626), muntmeester van West-Friesland 1525-6
 7. Melchior, muntmeester Overijssel (1582-9), generaal-meester (1597-1601), muntmeester van Zeeland (1601-12), huwt Geertruid van der Block 6. Balthasar (+voor 14-2-1594), huwt Zwolle 1582 Aeltje van Graess
 8. Kinderen
  1. Christina, huwt Laurens van Teylingen
  2. Johan, muntmeester van Bremen en Deventer, huwt Hamburg Elisabeth Grier
  3. Nicolaes (*1589), essayeur West-Friesland; muntmeester Zeeland, Jever, West-Friesland; huwt Agatha Sweers
 9. Balthazar
 10. Anna, huwt Hans Mueltgiens
 11. Kinderen
  1. Hans Mueltgiens (+Brazilië 1637), huwt Hoorn Stientje Pels.
  2. Anna Mueltgiens, huwt Amsterdam Willem Smit, koopman
  3. Adriaan Mueltgiens, kunstschilder, verbleef in Italië.
 12. Nicolaas, kinderloos
 13. Wijnne Zie 5.371
 14. Gerrit (+Arnhem 24-9-1587; niet vermeld in NL), in 1586 schepen van Arnhem tot zijn dood; huwt Geesken Huyckeshorst (+na 16-7-1604)
 15. Kinderen
  1. Guertje Wyntgens, huwt Lambert Swem, rechter te IJsselborg, ouders van zes kinderen
  2. Janneke Wyntgens, huwt Petrus Swem, tullener, burger van Arnhem 27-12-1608; ouders van 12 kinderen.
  3. Anneken Wyntgens, huwt Jodocus Hoeijinguie, rector te Harderwijk; ouders van vijf kinderen.

TerugBegin van generatie


11.546   N. van EINDT

FamilienaamIndex 11.546 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische reconstructie. Vermoedelijk Jan van Eindt: Archief Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land (inv no 552 fol 12 dd 4-7-1608) luijgeld voor Jan van Eindt.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1877 fol 25 dd 20-4-1624) Jacob van Langevelt en Beeltgen van Eijnt EL; Gerit Heijmericxsz (besiender) en Barbara Meijster EL: Jenneken Geurtsz geassisteerd met Gerit Heijmericxsz; Neuleken Pagie laatst weduwe van Rolant de Jeun (Luitenant) namens Heijltgen van Eijnt; Gerit Ouwens voor zijn moeder Aeltgen van Eijnt; allen erfgenamen van Alart Janssen, haammaker, en Neuleken Hendricxsz (beiden overleden); verkopen aan Jan van Eijnt, haammaker, en Trijn Loessen EL: een huis in de Molenstraat, belend Wemmer van Capellen, Marten van Erckelens, achter tot Cornelis Gijsbertsz, metselaar. Kosten fl 747.5.0


Huwt voor 1555

11.547   N.N.

Index 11.547 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aeltjen Zie 5.773
 2. Beeltgen, huwt als Beeltgen van Eindt Janssdochter Nijmegen NG (ot 22-12-1594) 7-1-1595 Jacob Engelberts genoemd Van Langenvelt
 3. Heijltgen van Eijnt
 4. Jan van Eijnt, haammaker, huwt Trijn Loessen

TerugBegin van generatie


11.584   Derk de BRUYN

FamilienaamIndex 11.584 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575
Overleden Nederbetuwe tussen 16-6-1624 en 19-9-1625

Te Hien en Dodewaard.

NB: ORA Nederbetuwe (inv no 200 fol 102v no 320 dd 16-6-1623) Dirrick Dirricksen de Bruijn, schuld aan Cornelis Jansen Vulder van Cfl 318.15.0 te betalen 7-6-1624, uit goed onfder Hien en Dodewaard

Spies (2019 deel 8 p. 208 dd 29-6-1623) Dirrick de Bruijn den olden, gerichtsman.

Spies (2019 deel 8 p. 251 dd 14-6-1624; p. 271 dd 16-6-1624) Derick de Bruijn den alden spreekt aan Joost Jansen snijder voor Cfl 107 verschenen op 24-11-1624 (zal 1623 moeten zijn, MW) plus twee obligaties daarvan.

Spies (2019 deel 8 p. 309 dd 19-9-1625; vervolg op p 284-5 zelfde datum; vervolgt op p 301, 304) Uitspraak in zake Christiaen Sopingh met volmacht van juffrou Margareta van den Bongert vs Johan Jacobsen, Peter Willemsen en de erven Derick de Bruijn: partijen moeten pogen onder toezicht minnelijk te schikken.

Spies (2019 deel 8 p. 253 dd 14-6-1624, ook p. 271 dd 16-6-1624) Cornelis de Bruijn spreekt aan Cornelis Jacobsen voor Cfl 18 voor koop en levering van hooi.

Spies (2019 p. 358 dd 17-7-1626) Nicolaes van Broeckhuijsen en Jan Roeloffsen medemombers van de nagelasten kinderen van Henrick Ghijsbertsen spreken aan Cornelis Dirricksen de Bruijn voor Cfl 458 achterstallige pacht. Spies (2019 deel 8 p. 386 dd 16-4-1627) De weduwe Cornelis de Bruijn (sic) en Dirrick de Bruijn vs Nicolaes van Broeckhuijsen antwoorden in schrift. Spies (2019 deel 8 p. 404 dd 16-7-1627) Broeckhuijsen eiser vs Cornelis de Bruijn verweerder, idem namens mombers van de kinderen van Henrick Ghijsbertsen (p. 429 15-10-1627 & p. 433 dd 17-10-1627) tegen Cornelis de Bruijn Dirricksen.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 fol 134 no 462 dd 12-12-1626) Dirrick en Hendrick de Bruijn, gebroeders te Dodewaard, zijn schuldig aan juffrouw Ottina van Scherpenzeel weduwe Dirrick van Beest van Reijnoij Cfl 318.15.0 te betalen op St Nicolaas 1627.

Spies (2019 deel 8 p. 378, 381 dd 16-4-1627) Joost Jansen te Kesteren spreekt aan Dirrick Dirricksen de Bruijn voor Cfl 36 landpacht en Cfl 12 schade. Spies (2019 deel 8 p. 405 dd 16-7-1627) Dirrick de Bruijn (jr, MW) versus Joost Jansen; (p 431 dd 15-10-1627) opdracht tot minnelijke schikking.

Spies (2019 deel 9 p 69 dd 6-7-1629) Dirrick de Bruijn heeft zijn landrecht verborgd (borgen Henrick de Bruijn en Helmich Hermansen) voor wat de ambtman op hem aan te spreken heeft, aangezien de schutkooi waarin hij twee varkens hield, opengebroken is.


Huwt voor 1600

11.585   N.N.

Index 11.585 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck
 2. Hendrik Zie 5.792
 3. Cornelis (+tussen 16-6-1624 en 16-4-1627)

TerugBegin van generatie


11.680   Jacob Willemsz VERMEER

FamilienaamIndex 11.680Vader 23.360Moeder 23.361

Geboren ca. 1515
Overleden voor 1-10-1577

Bron Kwartierstaat Joke Hendriks (genealogieonline). Bron voor zijn kwartieren: Stamboom Vermeer. Gerichtsman in Overbetuwe (1561-1574), rentmeester van de vrouwe van Wtenhorst (1576), gegoed op het huis en de hofstad “Stakelhofstad” onder Randwijk.

ORA Overbetuwe (inv no 99, fol. 87v, d.d. x-7-1576) Willem Jacobss genamt Vermeer, stelt als zijn borgen Johan en Arndt Jacobss genamt Vermeer sijn broederen. julij, anno LXXVI.

ORA Overbetuwe (inv no 99, fol. 125, d.d. 1-10-1577) Johan Rijckens heefft tuschen peindingh en pandtkeringh gewacht Willem, Arndt, Bart ende Johan Vermeer, als erffgenamen van zaliger Jacob Vermeer oires vader voor XX daler en de schade mitt recht daerbij.


Huwt

11.681   N.N.

Index 11.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem
 2. Aernt
 3. Bart (lees Evert) (+Bemmel 17-8-1625), gegoed in de Helvelderbroek (1567), 1595 post Lamberte renuncieert hij op de erfenis van zijn schoonmoeder Elisabeth Bouieren
 4. Johan Zie 5.840

TerugBegin van generatie


12.040   Alart Geurtsz van RINSUM

FamilienaamIndex 12.040Vader 24.080Moeder 24.081

Geboren ca. 1514
Overleden na 1580

Alart den jongen (1557), den ouden (1562-80), oud 60 in 1574, vader van drie zoons. De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 21v dd 8-2-1562) Alart, Geert en Jorien van Rinssum hebben vanwege Alart den alden hun vader hebben besaet gedaan aan (het goed van) Henrick Schuilinck, Hans van Aldenborch, Sander van Ede, Peter Henrickss, en Gijsbert Janss, in Zetten elk voor 50 goltgulden plus schade. Ook doen zij voor hun vader besaet aan het goed van Goessen Janss in Zetten voor tweeduizend goltgulden plus schade.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 70 dd St Matthijs = 21-9-1564) Alart van Rijnssum getuigt dat Johan Peters tegen Wilhem vanden Griendt ontsaet gedaan heeft.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 77v dd 5-5-1564) Alart van Rijnssum en Ott Fiervant leggen een getuigenis af op verzoek van Jan van Herwijnen.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 246 dd dinsdag post Jubilato [derde zondag na Pasen] 1568) De zaak tussen Henrick Wissinck als volmachtiger van de kapittelheren van St Walburg in Arnhem contra Alardt van Rinssum, tussen peinding en pandkering, is met ... gerechtelijk uitgesteld.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 137 dd 24-6-1568) Alart van Rijnssum vermeld als gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 4 dd St Michaelsavond = 29-9-1568) Bernt ten Smit met volmacht van het kapittel van St Walburg heeft tussen peinding en pandkering gewacht en aangesproken Alardt van Rijnssen den alden voor 155 (?) daalder en de schade met recht, voor achterstallige pacht.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 11 dd 9-11-1568) Alart van Rijnssum heefft sich metten lesten ordell trg. m. Hans van Mekeren ende voirt alle andere die hem aent gericht geworffen hebben morgen quijtgedinght mithen lesten ordell.

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 148v dd 11-8-1569) Alart van Rijnssum en Jaecob van Beijnum kerkmeesters van Zetten, hebben zich (vanwege de kerk) laten inleiden in twee akkers land in Zetten die Johan van Leije in gebruik had, en Alart zijn zoon nu gebruikt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 49 dd 25-8-1574) Bartholdt van Genth heer tot Loijnen heeft de koop geboden van een stuk land toebehorend aan Alardt van Rijnssum, de Hollerskamp onder Zetten, dat hij (BvG) verwonnen had; hij wil zijn geld of wil dat de ambtelijk koopman het opkoopt.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 49v 4-9-1574) Derck van Wychen en Johan Kelffkens doen besaet aan het onroerend goed van Alardt van Rijnssum onder Oosterholt, plus vier biggen en een schaap.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 52 dd 27-9-1574) Kondschap voor die van Wychen en Johan Kelffkens. Alardt van Rijnssum oud circa 60, op verzoek van Derck van Wychen en Johan Kelffkens, dat hij 36 of 37 jaar op de Marienbergsche goederen te Oosterholt gewoond heeft, en dat hij van dat Convent te Wychen aan de Eymerense dijk gedijkt was (?), en dat hij heeft gehoord dat tussen die van Wychen en het Convent van Eymeren een twist bestond over die dijk; dat ze die gelijk beheerden maar dat hij niet weet aan wie de dijk nu toebehoort.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 91 dd 20-10-1576) Vermeld in een akte voor Johan Vermeer Jacobss als gerichtsluiden: Alardt en Rolof van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 135v dd 7-1-1578) Alardt van Rijnssum Gaerdtss geeft een algemene volmacht aan Jacob Per.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 190v dd 24-5-1580) Peter van Reet, gezworen peinder, heeft op verzoek van Henrick van Mekeren gepeind de hofstee van Johan Hey en Lijss van Deynsen(?) (gekocht van Gaerdt Wolterss) waar Johan van Deynsen op zit; nog twee morgen land van Willem Kr..k, in Andelst voor Cfl 73 achterstallige pacht die Hey en Lijss hem schuldig zijn. Johan, Cornelis, en Willem Hey, Geurdt Driessen als man van Claes Hey, Jacob Hen(rickss?) man van Stijn Hey, en Alardt van Rijnssum als man en momber van Grietgen Hey zijn huisvrouw hebben gezamenlijk pandkering gevraagd.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 220 dd 27-9-1580, gerichtsdag) Cornelis Palmert heeft gewacht Alardt van Rijnssum den alden om zijn antwoord in te brengen. Alardt belooft dat binnen betamelijke tijd in te leveren. Cornelis vraagt een kopie.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 221v dd 27-9-1580, gerichtsdag) Alardt van Rijnssum de jonge [sic, MW] heeft tussen p en p aangesproken en gewacht Wilhem Gaerdtss van Driel voor Cfl 25 die zijn vader Gaerdt van Rijnssum eens betaalde.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 159 dd 22-6-1612) Johan Valckenborch Ottenss ende Magdalena van Herckenbosch echteluiden [verkopen aan] Joncker Gijsbert van Meckeren richter tot Genth [voor] Johans van Meckeren sijns naturlicken soons [een kamp land groot ca. drie morgen onder Andelst belend door...] W: der kynderen van Alardt van Rijnssum [...].


Huwt ca. 1540

12.041   Margaretha HEY

FamilienaamIndex 12.041Vader 24.082Moeder 24.083

Geboren ca. 1515
Overleden na 1580

Kinderen

 1. Alart Zie 6.020
 2. Gaert (*ca. 1545, vermeld 1570)
 3. Jorien (ORA Overbetuwe inv no 293 fol 21v dd 8-2-1562)

TerugBegin van generatie


12.042   N. van GROOTVELT

FamilienaamIndex 12.042 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese: Peter of Hendrik (*voor 1540), mogelijk broer van Sander alias Alexander van Grootvelt (*voor 1545, gehuwd met Mechtelt van Schadijck en/of Geertgen Vockel). Peter is mogelijk, Hendrik zeker, een zoon van Gosen van Groitvelt (*voor 1525 +na 1600) en Benigna van Lookhorst; Goossen is mogelijk op zijn beurt zoon van Johan.

Hypothese: Goessen (huwt 2 Jenneke gewezen huisvrouw van Gaert Rutgerss) en Herman waren broers van mijn Anna; Willem, Nael en Tobisken waren nichten/neef; Reijn die Hardt man en momber van Bertha van Grootfeldt waarschijnlijk ook eerder zus.

Archief Huizen Waardenburg en Neerijnen (0439 no 842 dd 1556) Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en Deliaen Voncken Zandersdr., de kinderen van wijlen Wyllem Vonck en hun moeder Alijt van Rumelar ten andere, over de nalatenschap van Zander en Wyllem Vonck en Janna van Lockhorst, hun moeder c.q. grootmoeder. N.B. Henrick Pannekoeck Wynoltsz. was gehuwd met Fredericka Vonck.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-816 Regest 3939 dd 29-5-1559) Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van Beatrix Jansdochter, wed. Jan Willemss te Lienden, door Gaessen van Grootvelt van tooverij beschuldigd, wordt hem gelast de zaak te onderzoeken en naar bevind van zaken te handelen.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-816 Regest 4010 dd 18-9-1559) Missive van Gaesen van Groetfelt aan het hof. Bij hem is gekomen een bode met een brief, waaraan gehecht was een request van den abt van St. Paulus te Utrecht, die zich beklaagt door Schr. gespolieerd te zijn. De bode heeft hem copie laten nemen van het request, maar hem den brief niet willen laten houden, waarbij hem gelast werd 20 september te Arnhem te komen om zich te verdedigen. Schr. verwondert zich zelf geen brief van het hof te hebben ontvangen en verzoekt den abt te gelasten hem niet boven landrecht te bezwaren. Schr. is zich bovendien niet bewust den abt in iets te kort te hebben gedaan.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-818 Regest 4846 dd 23-7-1563) Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Naar aanleiding van het hierbij gaande request van den graaf van Culemborch als heer van Lienden, Gerrit van der Nijckerck, abt van St.Paulus te Utrecht, en Henrick Cruijff, pastoor te Lienden, wordt hem opgedragen Gaessen en Peter van Grootveldt te gelasten op 28 september voor het hof te compareeren om den eisch der suppl. en materia spalii aan te hooren. Wat betreft het geschil met die van Lienden en Meerten over den tiendmaaltijd, waarop zij geen recht hebben, maar dien de suppl. bereid zijn te geven, hun moet gelast worden den verkoop der tienden rustig te laten geschieden. Zijn zij met het aanbod van 14 gl. voor den maaltijd niet tevreden, dan moeten zij op 28 september gemachtigden zenden om tegen de suppl. te worden gehoord.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-818 Regest 4847 dd 25-7-1563) Missive van Joachim van Hoemen, drost, aan den griffier Thomas Roos, met verzoek om ook Jan van Ewick, wonende in de Marsch met Goessen en Peter van Grootveldt te citeeren, daar Goessen sustineert, dat hij van E. heeft moeten beloven het te doen.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-832 Regest 9533 dd 12-10-1584) Missive van Ambtman en ridderschap van Nederbetuwe aan het Hof, houdende klachten over geweldadige wegvoering van Goossen van Grootvelt uit Kesteren door soldaten van het vendel van van Angeren te Nijmegen. Zij dringen op loslating aan.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 104 dd 8-2-1584) Michiel van den Broeck heeft op verzoek van Johan Maess gepeind huis en hof van Gaert Rutgerss te Elst voor Cfl 250. Vastgesteld wordt dat Goessen Grootfeldt als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, gewezen huisvrouw van Gaert Rutgerss, Rutger en Joost Rutgers, gebroeders, als voogden van de nagelaten kinderen van Gaert Rutgerss, daartegen ‘geschut’ zijn.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 120 dd 29-6-1584) Willem van Angeren en Johan van Rentzeler, hopmannen, en Sander van Grootfeldt, luitenant van de hopman Willem van Angeren, getuigen voor Johan van Genth - over het niet hebben van een commissie in Winssen.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 126v dd 7-7-1584 gerichtsdag) Goessen van Grootfeldt, heeft tussen peinding en pandkering aangesproken Alardt van (Es?) voor (open gelaten) schade terwijl Alardt zich schriftelijk verdedigt; beide partijen moeten op de volgende gerichtsdag terugkeren.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 136 dd 29-9-1584 gerichtsdag) Goessen van Grootfeldt, heeft tussen peinding en pandkering aangesproken Alardt van (Es?) voor thien daalder schade; Alardt heeft zich verschuildigt?, de zaak wordt weer uitgesteld.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 165 dd 9-12-1590) Johan van Grootfeldt als gerichtsman tot Elst vermeld.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 192v dd 25-9-1593, gerichtsdag) Reijn die Hardt man en momber van Bertha van Grootfeldt heeft tussen peinding en pandkering aangesproken Thijss Johanss tot F... voor Cfl 18 achterstallige rente sinds 1591 op een brief; Thijs zegt dat het onderpand ledig was en niet gebruikt kan worden. Oordeel (fol 193): de klager moet zijn klacht op schrift stellen en bewijsstukken overleggen. Reijn dringt aan op uitspraak binnen behoorlijke tijd.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 229 dd 3-8-1594) Wallich Wilhemss laat een volmacht dd 2-8-94 zien van Adolff van [Selm?] om op te treden tegen Alexander Grootfeldt.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-836 Regest 10685 dd 28-1-1596) Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe. Naar aanleiding van een request van Goessen van Grootvelt over den nederslag aan Sander van Grootvelt gepleegd, wordt hem gelast dienaangaande een nader onderzoek in te stellen en het Hof van advies te dienen, ook ten opzichte van de remissibiliteit van het feit.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 13v dd 21-9-1596, gerichtsdag.) ...Ook verlezen werd een missive van Johan van Grootvelt ontvanger der contributien te Grave aan de amptman (etc.).

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 20 dd 21-9-1596, gerichtsdag) Johan Henrickss, tussen peinding en pandkering, heeft Sander van Grootvelt Hermanss aangesproken voor fl 28.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 33 dd 19-4-1597, gerichtsdag) Voorgelezen wordt een missive van Johan Grootvelt, ontvanger der contributien te Grave aan scholtissen en kerspelen ‘van elck in part tott Grave toekommende’.

Diverse charters/diverse aanwinsten Gelre (0510 no 221 dd 25-11-1598) Alexander van Grootvelt, maarschalk van Emelant, scholtis tot Luesden en zijn vrouw Mechtelt van Schadijck erkennen overgedragen te hebben aan Waelraven van Hattem en zijn vrouw Elizabeth Ruyssen twee morgen goed, gelegen te Lynden, Nederbethue. Met hun handtekeningen en die van Philips de Flameng, notaris te Bruessel.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 90v dd 12-12-1598) Vermeld: Johan van Grootfeldt, in de marge van een kondschapsverklaring

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 122 dd dd 30-9-xvi (1599)) Sander van Grootfeldt en Rutg[er] van Wely procederen tegen het domkapittel van Utrecht, willen kwijting. Verder niet gespecificeerd.

Brieven van en aan het Kwartier van Nijmegen (0124-839 Regest 11620 dd 23-9-1600) Missive van het Hof aan den ambtman van Overbetuwe met last om Goessen van Grootfelt tegen 10 october vóór het Hof te bescheiden ten einde te bewijzen, dat hij de remissie van den door hem aan Sander van Grootfelt beganen manslag debite heeft verworven.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 167 dd 22-9-1601, gerichtsdag) Arndt van Seller tussen peinding en pandkering van Sander van Grootfeldt voor Cfl 14, wil uitspraak.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 194v dd juli 1603). Niet aangetroffen: vermelding van Sander Hermensz Grootvelt.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 211v dd 28-6-1603, gerichtsdag.) Alardt van Seller, tussen peinding en pandkering van Sander van Groitfelt, vanwege een verschuldigde thiende van fl 16; de tegenpartij verschijnt niet.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 264 dd 30-12-1605). Kondschap voir Derck van Haefften; betreft een brief van de rentmeester Johan van Grootfeldt.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 268 dd 12-5-1606). Sander van Grootfeldt pachter van jonker Arendt van [Meckren?] op het Spijck in Andelst is schuldig aan Arnoldt van Welderen 100 daalders tot 30 stuivers het stuk.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 300 dd 24-4-1607) Kondschap voir Merry Weyrtss huisvrouw van Derick de Bruijn. Neel weduwe Johan Rutgerss oud ca. 58 getuigt dat op Kerst 13 jaar geleden kwamen drinken Sander van Grootfeldt, Goossen van Grootfeldt, Cornelis van Gheijen, Derick de Bruijn, om een strijd tussen Goossen en Derick af te drinken (sic); ... ; Derick tegen Sander, etc; Sander sloeg Derick met een kop een flink gat in het hoofd; Goossen liep ondertussen een steekwond op, onduidelijk is wie dat deed.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 43v dd 4-7-1609) Vermelding dess Renthmeesters Grootfeldts huijs in een kondschap.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 74 dd 30-5-1610, gerichtsdag.) Die saecke tusschen Dy[mr] K... aenlegger ter eenre, ende Sander van Grootfeldt verweerder ten anderen sijden, so sub spe puris uijtgestelt was ten naesten gerichtsdach.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 92 dd 19-9-1610, gerichtsdag) Dymer? Kocks hefft tusschen tusschen peind[ing] ende pandtkeer getracht ende aengesprocken Sander van Grootfeldt voir L data totte goede? verbouwingh ... den schaeden mitte recht ...

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 70 dd 11-7-1622) Albert Aelberts en Steven Jansen doet besaet aan de penningen die Gossen van Grootfelt (en) Jan Adriaense toekomen van Adriaen Jansz en Bart Lubbertsz, voor fl 100.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 103v dd 29-7-1623) Aan de ambtman wordt getoond een volmacht van ‘s-Hertogenbosch waarin Johan van Grootfelt, rentmeester voor hare hoogheden, en Derixken Kanis zijn vrouw, Jacob van Haften volmacht geven hen in Nijmegen, Maas en Waal en Overbetuwe te vertegenwoordigen.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol. 44 dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) Otto de Haerdt als volmachtiger van Willem van Grootfelt wacht tussen peinding en pandkering de hoogwelgeb: heer Aelbert van den Berge. Licentiaet van Halteren als volmachtiger van zijn genade Graeff Aelbert van den Bergh verzoekt dat aanlegger cautie stelt. Toegewezen.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 15 dd 3-5-1648) Willem Jansen doet besaat op de penningen van Jan Versteegh te Herveld die hij schuldig is aan Tonisken van Grootfelt weduwe Aerndt van Wely wegens gekochte schapen, om daarop te verhalen fl 40 resterend van een paard dat hij WJ van Gerrit Gerritsen van Steenwick verkocht.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 105 dd 1650) Nael van Grootvelt, belender van een boomgaard in Zetten die toebehoort aan Geertien Janssen e.v. Steven Henrixen (voor 5/6 deel) en Willem Janssen (1/5 deel).


Huwt

12.043   N.N.

Index 12.043 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 6.021
 2. N., vader van Nael (Cornelia?) en van Tonisken van Grootfelt (+na 1648), gehuwd met Aerndt van Wely

TerugBegin van generatie


12.044   Jan van VINCELER

FamilienaamIndex 12.044 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk (maar sluitend bewijs ontbreekt) Jan Stevens van Vinceler uit Barneveld, die in 1564 zijn erfdeel verkoopt; zoon van Steven Lubberts van Vinceler (zoon van Lubbert Stevens) en Geertruida van Dompselaar. Vgl NL 1955 (253-256), 2002 (453ff).

Oudste vondsten: Engelbert Vinselers in 1434.

ORA Overbetuwe (inv no 237 fol 4 anno zondag na meidag = 11-5-1434) Engelbert Vinselers heeft gevraecht een oordeel vanwege Roloff Mom inzake een hem verschuldigde pacht op land aan de Roede Dijck; er is kennelijk een bewijsstuk.

ORA Overbetuwe (inv no 237 fol 100 zondag na meydach = 2-5-1434) Engelbert Vinselers vraagt een oordeel tegen Roelof Manen over een verschuldigde erfpacht.

Burgerboek Arnhem 24-1-1481 (inv no 1221 fol 31) Lubbert Stevens soen van Vinzeler.

Vermoedelijk verwant: Gissel van Vinsselaer, jd van Huissen, huwt (ot Nijmegen NG 2-8-1618) Huissen 30-08-1618 met Herman van Herwarden, jongman van Nijmegen (Getuigen: Henrick Lamberts burgemeester van Kleve, stiefvader van de bruidegom Johan van den Broeck konvooijmeester, dom. Absolon a Kessel predikant te Huissen).

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1877 fol 19 dd 3-4-1624) Gijsel van Vinceler e.v. wijlen Herman Jelisz van Herwarden; Steven van Herwarden; Hermken van Herwarden; Johan van den Broeck (konvooimeester); verkopen aan Reinier Por e.v. Cornelia Palmers huis den Swarten Schilt aan de Grotestraat en In den IJserenberch Grotestraat hoek Kriekenbeekgas (belenders Pontiaen van Singendonck (Burgemeester) en Hendrick Girritsz (Koekenbakker)).

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1876 fol 39 dd 20-7-1620) Transport van huis De Yserberch, Grotestraat, St.Janskerk (belender Pontiaen Singedonck). Partijen Hans van de Caemer, Jan van Doornenburch jr, Derrick van de Graeff, Beel Stevens. Verder vermeld wijlen Herman de Vries e.v. Cornelia Valckenburch; Johan de Vries; Jan Bastiaens Becker; Girrit Heijmericx (besierder); Arnolt Leijendecker; Herman Jelis van Herwarden e.v. Gijssel van Vinseler; Jan van den Broeck (convooimeester).

Mogelijk zoon van Steven: ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 37 dd 8-9-1621) Willem van Vinceler, rechter te Huissen, is getuige in een volmachtverklaring van 8-9-1621.

Vermoedelijk een neef: Steven Reijnders.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fo 170 dd 11-9-1612.) Steven van Vinceler, burgemr: tot Huissen, laat een machtiging zien dd 4-9-1612 van Grietgen Thomas weduwe Wilhelm Lamberts voor hem en enkele anderen om haar in zekere gedingen tegen Jacob Uwens, oud-burgemeester van Nijmegen, te representeren. Hij laat ook een volmacht uit Arnhem dd 1-9 zien van Claeske van(der) Poell weduwe Lubbert V[oer?]mans, voor gedingen tegen Jacob Uwens. [volgt Uijtleiding:] Steven van Vinceler Reijnertss namens zijn volmachtgevers, verzet zich tegen een inleiding van Jacob Uwens (inzake een stuk land onder Oosterholt).

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 171 dd 13-5-1619) Joost van Stepraedt heeft voor de ambtman etc machtigt een aantal juristen incluis Wilhelm van Nijenhuijss voor hem in Huissen op te treden tegen Steven Reijnersz van Vinceler.

ORA Overbetuwe (inv no 104fol 35v dd 6-8-1621.) Jacob Uwens, oud-burgemeester van Nijmegen, laat zich in rechte inleiden in een stuk land genaamd het Peppelstuxcken groot circa een halve morgen en vier hont, onder Oosterholt in een halven hof genaamd Die Wuijrdt. Vervolgens doet hij besaet aan alle goederen van Steven van Vinceler in Oosterholt voor fl 1000 door het gericht toegekend, wegens het misbruik van het Peppelstucxken groot 3 morgen en 4 hont.

ORA Overbetuwe (inv no 104fol 55 dd 15-5-1622) Jacob Uwens contra Steven van Vinceler, Niclaes van Brijnen en Lambert Lamberts, over twee maanden te behandelen[?]

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 92v dd 3-6-1623 gerechtsdag) Jacob Uwens contra de weduwe van Vinceler c.s., vraagt copie?

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 107v dd 23-9-1623 Gerichtsdag) Lohn voor Jacob Uwens verwacht die weduwe Stephans van Vinceler c.s., ...?

Spies (2019 deel 8 p 214 dd 30-6-1623) Cornelis van Seldents, gemachtigde van Giessel (Gisela) van Vincelaer, weduwe Herman Jelissen, spreekt aan jonkheren Otto en Frans van Haeften voor betaling van drie jaar rente ieder jaar tot twaalf daalder van XXX stuivers, verschenjen Corsavondt 1619, 1620, 1621.

Spies (2019 deel 8 p 218 dd 30-6-1623) Het gericht verordent de jonkheren van Haeften Giessel van Vincelaer te antwoorden.

Spies (2019 deel 8 p 242 dd 20-10-1623) Giessel van Vincelaer, weduwe Herman Jelissen, wacht op antwoord van Otto en Frans van Haeften.

Spies (2019 deel 8 p 243 dd 21-10-1623) Cornelis van Seldents, gemachtigde van Giessel van Vincelaer, supra Otto en Frans van Haeften.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 152v dd 10-5-1625 gerechtsdag) Steven van Lhooy voor Jacob Ouwens burgmr: tot Nijmegen wacht de weduwe van Steven Reijnders van Vinceler cs tussen besaet en ontsaet. Baccart belooft uitspraak binnen behoorlijke tijd.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 176 dd 27-9-1625 Gerechtsdag) Lhooij voor Jacob Ouwens contra de weduwe Steven van Vinceler; Baccart verzoekt om oordeel.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 212-212v 19-9-1626 gerechtsdag ) Steven van Lhooij gemachtigde van burgemr: Jacob Ouwens te Nijmegen en Johan Baccart gemachtigde van de weduwe van [Steven, MW] van Vinceler ... eerste verste tegen de oordeelswijzer jo.r: Derick van Sevenaer

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 3 dd 4-6-1628) Gerichtsdag. Jacob Uwens oud-burgemester van Nijmegen enerzijds, de weduwe van Steven van Vinceler, Nicolaes van Brijenen, Lambert Lamberts verweerders anderzijds inzake een besaet en ontsaet, ongedecideerd, over 4 hont op 6-10-1611 aangekocht. Oordeel: eiser over een hont en een roede peppelstuck is ‘een quade inleijdonge’, verweerders hebben een goed verhaal, verder ontbreekt bewijs; ergo quaet besaet en goet ontsaet; Uwens verliest.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 17 dd 11-6-1628) Appelatie. Rijcquina Ouwens, dochter en mede-erfgeaam van zal: Jacob Ouwens in leven burgemeester tot Nijmegen met Steven van Looij momboir; ook voor haar absente broers en zusters, appelleert tegen vonnis van 4-6 jl te Elst, in voordeel van de weduwe van Steven van Vinceler, Niclaes van Brijenen, en Lambert Lambertsz.


Huwt ca. 1550

12.045   N.N.

Index 12.045 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 6.022
 2. Mechteld (hypothetisch), (1) Bernt Jaspers van Setten; huwt (2) Nijmegen NG (ot) 11-1-1607 (getuigen: Gerrit Jans ruiter, Catrina van Vincelaer) Gerrit Henricxzn. van Zermon, ruiter onder ritmeester Raetlee
 3. Catrina, getuige in 1607
 4. Reijnder, hypothetisch, vader van (+tussen 15-5-1622 en 3-6-1623), huwt N.N.
 5. (Hypothetisch) Giessel, huwt Herman Jelissen

TerugBegin van generatie


12.800   Jan Adriaen SCHREPPERS

FamilienaamIndex 12.800Vader 25.600Moeder 25.601

Geboren Tilburg ca 1580
Overleden voor 1648

Oorspronkelijke bron: Nel van Spaendonk-van Opstal - later geverifieerd en aangevuld, mede m.b.v. gegevens van Henk Coolen.

ORA Tilburg (inv no 7992 fol 1155 dd 1608) Jan Adriaen Gerit Vrancken vermeld als belender.

ORA Tilburg (inv no 7993 fol 179 dd 23-6-1611) Willem soon wijlen Adriaen Gherydt Vrancken verkoopt de nalatenschap van zijn ouders Adriaen Gerit Vrancken en Peterken Jan Peter Papen aan zijn broer Jan.

ORA Tilburg (inv no 7993 fol 280v dd 9-11-1612) Jan Adriaen Gerit Vrancken, door de heer aangewezen momber van de kinderen van Geurt Jan Boudewijns van Spaendoncq, vertegenwoordigt de kinderen Anna, Jenneken en Catharina, in een verdeling van de nalatenschap van Jan Boudewijns van Spaendoncq.

ORA Tilburg (inv no 7993 fol 286v dd 28-12-1612) Jan Adriaen Gerit Vrancken, door de heer aangewezen momber van de kinderen van Geurt Jan Baeijens (sic) van Spaendoncq, in de verkoop van grond uit de nalatenschap van Jan B van Spaendoncq.

ORA Tilburg (inv no 7994 fol 27v dd 16-2-1613) Jan Adriaen Gerit Vrancken, door de heer aangewezen momber van de kinderen van Geurt Jan Boudewijnsvan Spaendoncq, vermeld met andere erven.

ORA Tilburg (inv no 7994 fol 249 dd 31-10-1615) Jan zoon wijlen Adriaen Geert Vrancken, een timmering en schuur aan de Commerstraat, vroeger toebehorende zijn zuster Catharina’s kinderen; en diverse andere stukken land, verkoop.

ORA Tilburg (inv no 7994 fol 275 dd 29-12-1616) Vermeld in een akte rond Hendrick Jan Denijs Meijnaerts (ook 9-2-1616).

NA Tilburg, 13-I:231, 19-11-1648, verkoop door Jan de Canter voor zijn vrouw Jenneke, aan Adriaen Jan Schreppers, zijn zwager, van een schuur en grond in Tilburg onder Corvel op het Herrix (=Harings) Eijnde voor 160 gulden, te voldoen binnen 14 dagen. De put blijft een jaar lang gemeenschappelijk. Onderdeel, blijkbaar, van een verdeling in drie gelijke delen van de erfenis met Catelijn, Adriaens zuster. In marge: 3-5-1649 zet Adriaan een deel van zijn schuld (18 gulden) om in een roggepacht.

NA Tilburg 13-II:549v, 7-1-1652, Joost Adriaen Derix, schuld aan Jan Cornelis Verschueren, 50 gulden, uit een lening van wijlen Catalijn Schreppers.

RA Tilburg 360:11v (4-5-1644 met margine 5-3-1668) Adriaen Cornelis Schreppers en diverse erven Cornelis Cornelis Wouters; stuk land van twee lopenzaad min zes roeden, aan de Broeckstraat, aan Gerard en Jan zonen van wijlen Adriean Willems Laureijs.

ORA Tilburg (Inv.nr. 8006, folio 249v, 04/12/1648) Jan Janssen Streenen en Peeter Adriaenss van Gilse president, momb. Catharina d.w. Jan Adriaenssen Schrepper derde part in huisinge, schuiere, hoff ende boomgart en in stuck erffs, Jan Reijnder Hendricx de Canter haeren swager verk. Adriaen Janssen Screpper. (…) Adriaen Janssen Schrepper, ter saecke coop, rente Jan Janssen Streenen tbv Catharina syns Adriaens susteren. Catharina soo lange haer belieft, bewoonen het opcamerken vande voers huysinge. (Adriaen neemt gelijk een hypotheek van fl 150)

RA Tilburg 355:112v (3-2-1634) Jan zoon wijlen Reijnier Hendrix de Canter e.v. Jenneke dochter van Jan Adriaen Schreppers, koopt zaailand op 30-12-1633, verkoopt door op 3-2-1634.

ORA Tilburg (373:168 dd 3-1-1675) Adriaen Claes Adriaens voogd van de onmondoige kinderen van Jan Reyniersse de Ganter (?) en Pieternella Claes Adriaens, voor een helft; Jan zoon wijlen Adriaen Scheppers en Catharina Adriaen Somers ook voor andere erven van Adriaen voor de andere helft; erven van Jenneke Jan Schreppers, maken een deling.


Huwt

12.801   N.N.

Index 12.801 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1648

Mogelijk Lijsbeth geheten.

Kinderen

 1. Jenneke (dRK 14-11-1610 +voor 1668; doopgetuigen Adrianus Valerij en Anna Cornelij; +Tilburg 27-4-1668 bTilburg Kerkhof met groot gelui 29-4), huwt Tilburg 1-2-1633 Jan Reijnier Hendriks de Canter (+Tilburg b 5-5-1674 met groot gelui); hij hertrouwt 2-10-1668 Petronella Claes Adriaens
 2. Catelijn, vermeld 1648 als onmondig, in 1652 overleden.
 3. Adriaen Zie 6.400
 4. Elisabeth (hypothetisch) dRK Tilburg 12-8-1600 (getuigen Leonardus Gijsberti, Johanna Johannis)

TerugBegin van generatie


12.802   Adriaen Jan Jan SOMERS

FamilienaamIndex 12.802Vader 25.604Moeder 25.605

Geboren ca. 1580
Overleden na 1644, voor 16-4-1659

Bron Nel van Spaendonk-van Opstal; ISIS

In 1607-8 aangeklaagd wegens niet betaling van een molensteen en een lening. In 1609 klaagt hij de voogd van de wezen van zijn schoonouders aan. In 1612 klaagt hij Anthonis Cornelis Bartholomeus aan wegens slaan met een ‘sweeplasse’. In 1617 wordt hij als voogd aangeklaagd; in 1623-4 aangeklaagd wegens een stuk weide en huur. In 1624 klaagt hij ene Van Pelt aan wegens achterstallige rente; in 1626 de weduwe Mutsaerts wegens een erf; in 1627 en 1633 een Willem Soeters en tenslotte in 1637 een Cornelis Reijnen wegens wanbetaling van de pacht op grond bij de molen.

ORA Tilburg (inv no 7994, blad 49r dd 8-5-1613) Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers en Peter zoon wijlen Cornelis Soetaers, momber en voogd van Anna onmondige dochter van wijlen Cornelis Soetaers en Gijsbertken Barth Anthonis Coman, verkopen zaailand in Tilburg aan Adriaen zoon wijlen Jan Jan Jan Somers.

(mogelijk de oom:) ORA Tilburg (inv no 7994, blad 68v dd 11-10-1613) Deselve [Catharina Cornelis Jans Mes met procuratie van Adriana dochter Derck Janssoon waarvan zij de moeder is] verkopen aan Adriaen Jan Jan Somers een stuk erffenis tot heye van 5 lopensaet en 20 royen in Goirle in de Galstackeren tussen de erfenis van weduwe en kinderen van Peter Hendrixsoon van Spaendonck en David Michiel Jan Huijben; strekkend van Peter Melijs Jan Cornelis Spapen tot Geerkens (?) sch..waterlaet met Tilburg.

BP (inv no 1515 fol 59v dd 21-11-1614) Adriaen zoon wijlen Jan Somers en Laureyns zoon wijlen Christoffel Michiels beiden te Tilburg beloven Diercken zoon wijlen Goossen Bernaertsz Mesmaker de somme van Cfl 9.5.2 op Catarina 1615 en nog Cfl 159.5.0; dit alles ter voldoening van geleend geld. (Marge: Dierick zoon wijlen Goossen Michiels Mesmaker is voldaan door Adriaen zoon wijlen Jan Somers 20-12-1616.)

ORA Tilburg (inv no 7994, blad 219r dd 13-3-1615) Adriaen zoon Jan Jan Somers verkoopt een stuk zaailand groot twee lopensaet en vijf royen in Tilburg in de Schijn[cen?]straat den Cornelssen molen (tussen kinderen Jan Willem Meussen en de g... ackerwech, etc.) aan Jan zoon wijlen Adriaen Jan Adriaensen de molder (Marge: Antonis zoon Jan Jan Somers is op 13-3-1615 kennelijk niet akkoord: ontnadert.)

ORA Tilburg (inv no 7994, blad 223r dd 31-3-1615) Adriaen zoon Jan Jan Somers verkoopt een stuk zaailand groot een lopensaet xxxix royen bij de Cornelse molen, nog een stuk heiveld groot vijf lopensaet en 40 (?) royen in Goirle in de [Hey?]ningen, aan Jan zoon wijlen Adriaen Jans de molder. (Marge: de broer Antonis ontnadert de verkoop van het eerste stuk grond; 31-3-1615.)

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 192v dd 13-2-1623) [Corstiaen zoon wijlen Jacob Antoniszoon als man van Anna wijlen Jan Gerits Schaep] verkoopt een stuk zaailand van vier lopensaet in Tilburg, nog een stuk van twee lopensaet aan Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 203v dd 4-4-1623) Jan zoon Gerit Antonisse de Bye (?) en Jan zoon Jan Jan Scheuren (?) voogden etc verkopen een stuk akkerland in Tilburg aan Adriaen Jan Jan Somers.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 217v dd 18-7-1623) Catharina weduwe Nicolaus Laureys Janssoon en haar kinderen in een verkoop aan Adriaen Jan Jan Somers.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 222v dd 13-9-1623) Jan zoon Daniel Joost Mutsaerts als man van Marie Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders verkoopt aan Adriaen Jan Jan Somers een stuk zaailand groot twee lopensaet in Tilburg.

ORA Tilburg (inv no 7996, blad 303v dd 18-6-1624) Adriaen zoon wijlen Jan Jan Somers verkoopt een stukje zaailand het Muggenseelken groot twee lopensaet in Tilburg aan Niclaesen wijlen Adriaen Steven Claessoon.

ORA Tilburg (inv no 7997, blad 87v en 88 dd 26-2-1626) Adriaen Jan Jan Somers als toeziender van Catarina Aert Laureys Leyten.

ORA Tilburg (inv no 7997, blad 183v dd 20-1-1627) Adriaen Jan Jan Somers als momber van Margriet Quirijn Laureijs. (Idem: ORA Tilburg inv no 7997, blad 250v dd 19-7-1627)

ORA Tilburg (inv no 7998, blad 102v dd 9-11-1628) Verkoop door Willem Gerrit Gerrits van zaailand, eerder van Jan Daniel Joost Mutsaerts man en momber van Cornelia dochter van Cornelis Jan Anthoniszoon nagelaten weduwe Mathijs Cornelis Mathijs Jansz van Gorp, die het verkocht aan Adriaen Jan Jan Somers, die het verder verkocht aan Willem Gerrit Gerrits.

BP (inv no 1547 fol 80v dd 8-3-1633) Adriaen zoon wijlen Jan Somers, en zijn zoon Anthonij als man van Jenneke dochter wijlen Claes Theunis Spijckers, verkopen aan Aert Moers Goudtsmit een jaarrente van Cfl 24 te betalen jaarlijks op 8 maart vanaf 1634; op pand van huis en hof en toebehoren Int Nijenlant tussen erve Peeter Jan Tielemans Z:, en erve der kinderen Peeter Joost Wagemaeckers N; van erve Mr Adam Wijten tot op de gemene straat; verder een akker teulland en weiland groot drie lopensaat anderhalf roijen Int Quadt Eijnde tussen (...); nog een huis en hof; etc. Te lossen met Cfl 400.

ORA Tilburg (inv no 8000, blad 144v dd 4-2-1634) Adriaen Jan Somers verkoopt een stuk zaailand groot twee lopensaets aan de Cornelsen Molen aan Laureys Adriaen Jan Pauwels.

ORA Tilburg (inv no 8002, blad 215r dd 17-3-1639) Anthonis Adriaen Jan Somers als man van Jenneken dochter wijlen Niclaes Anthonis Spijckers leent van Gijbert van den Nieuwenhuysen voor de huisarmen van Hilvarenbeek een jaarrente van Cfl 11; Adriaen Jan Somers verschijnt met en voor zijn zoon Antonis als borg.

ORA Tilburg (inv no 8005, blad 41v dd 7-11-1644) Adriaen Embrecht de Canter verkoopt een stuk lsand achter de Corvelse Molen aan Adriaen Jans Somers. Deze belooft daarvoor Cfl 136.9.3 (marge: gelost 10-3-1648).

Voogdijregeling 1669 noemt Laureijs Somers als voogd van kinderen Catharina.

NA Tilburg 24:100, 7-4-1660, erfdeling door Nicolaas Adriaen Somers, ook momber voor de nagelaten kinderen van zijn broers Jan Sr en Cornelis; Laureijs Adriaen Somers, Lijsbeth Adriaen Somers, Digna met momber Marcelis van Valkenburgh, en Adriaen Jan Scheppers e.v. Catharina Adriaen Somers. Vader zonder testament overleden. Adriaen Schreppers en Nicolaas erven samen een akker van twee lopenzaad tussen Adriaen Verschueren (oost) Lijsken weduwe Jacob Sprout (west).

NA Tilburg 21:74v (12-7-1661), Nicolaas Somers, Marcelis Gerits van Valkenburgh, ook voor Jan jr en Laureijs, Adriaen Schreppers, Elisabeth Somers, en de kinderen Cornelis Somers, protesteren tegen vonnis van 29-6 van de schepenen van Tilburg, en appelleren.

RA Tilburg 353:242v (1629, inktschade) nog niet ontcijferd.

RA Tilburg 366:116 (16-4-1659), diverse erven Somers inclusief Adriaen Jans Schreppers, aan Jan Adriaen Somers de Jongere, verkopen resp. koopt grond bij de kerk. RA Tilburg 373:182v (18-1-1675), vermelding van dezelfde koop.

ORA Tilburg (363:302v dd 1653) Jan Adriaen Somers Sr is schuldig aan Adriaen zijn vader fl 1100.-.- in mindering waarop hij schulden van hem overneemt: o.a. fl 200 aan de kinderen Cornelis Anthonissen Verbunt, nog fl 250 aan Jan Peters van Tichelen, etc.

Niet verwarren met: Adriaen Jan Adriaen Somers huwt Tilburg RK (ot 11-5) 24-5-1614 Heylken Jan Adriaens.


Huwt Tilburg 10-1-1606

12.803   Anna Antonis Antonis SMOLDERS

FamilienaamIndex 12.803Vader 25.606Moeder 25.607

Bijgenaamd Wijvens.

Coolen laat Adriaan voor een tweede keer huwen met Marie Peter Cornelis Eelkens, maar volgens mij is deze Adriaan een oom (broer van Jan Jan Adriaan Somers).

Kinderen

 1. Catharina Zie 6.401
 2. Jan de oudere (dRK Tilburg 16-3-1610 +voor 1660), bijgenaamd Fock, beenhakker te Tilburg; huwt (1) Jenneken Jan Peter Adriaen Velden; huwt (2) Tilburg 15-2-1643 Maria Lenaert Matheus Lenaerts; huwt (3) Tilburg NG (ot 9-1) 25-1-1660 Jenneke Jan Peters, weduwe Wouter Peter Hixpers. Tegen hem dient in 1651 een process (dossier crimineel Tilburg 76) wegens een scheldpartij met en poging tot doodslag (geweldpleging met een hakbijl) op Adriaen Jan Embrechts de Canter, collecteur. Idem (nr 102) in 1659 (als Fock Somers) wegens geweldpleging met een mes tegen Pauwels Denis, vorster.
 3. Kinderen
  1. (uit 2) Adam (dRK Tilburg 28-2-1646)
  2. (uit 2) Joannes Joannes Adrianus Somers (dRK Tilburg 25-9-1647)
  3. (uit 2) Eva (dRK Tilburg 19-7-1649)
  4. (uit 3) Adriana (dRK Tilburg 27-1-1657), mogelijk buitenechtelijk
 4. Cornelis (dRK Tilburg 9-1-1611 +voor 1660), doopgetuigen Joannes Wijten en Maria Johannis; huwt Tilburg RK (ot 25-4) 2-5-1634 Cornelia Cornelis Adriaens
 5. Kinderen
  1. Maria (dRK Tilburg 29-4-1635)
  2. Joannes (dRK Tilburg 16-7-1639)
  3. Adrianus (dRK Tilburg 4-2-1641)
  4. Adriana, huwt Tilburg RK (ot 1-2) 24-2-1650 Cornelis Henric Janssen
 6. Adriana (dRK Tilburg 2-5-1612), getuigen Adrianus Gerardi Petri, Maria Johannis Wilhelmi; vermoedelijk jong gestorven.
 7. Laurentius (dRK Tilburg 17-11-1613), doopgetuigen Johannes Johannis en Catharina Adrianus; waarschijnlijk jonggestorven
 8. Digna (dRK Tilburg 30-10-1615), doopgetuigen Marcelis Gerits van Valkenborch en Digna Adriaen Jan Somers; huwt Tilburg RK (ot 13-12-1644) 10-1-1645 Philips Aels Lenaert Haels
 9. Kinderen
  1. Leonardus (dRK Tilburg 29-1-1647), huwt voor 1673 Anna N.
  2. Maria (dRK Tilburg 8-4-1648); huwt (1) Michiel Aerts; huwt (2) Tilburg Schepenen (ot 16-7) 4-9-1683 Cornelis Cornelis van Heijst
 10. Elisabeth (dRK Tilburg 6-12-1617), geen doopgetuigen vermeld
 11. Nicolaas (dRK Tilburg 10-2-1620), herbergier in ‘t swart Peert te Tilburg (Heuvel); huwt Tilburg 6-6-1647 Cornelia Cornelis Jan van de Merenberch; zij huwt (2) Tilburg Schepenen (ot 17-10) 24-11-1682 Jan Cornelis van Gorp
 12. Kinderen
  1. Maria (dRK Tilburg 22-7-1648)
  2. Michael (dRK Tilburg 8-6-1651; ook 8-7)
  3. Cornelius (dRK Tilburg 12-4-1653)
 13. Jan de jongere (dRK Tilburg 27-6-1622), bijgenaamd Haen, huwt (1) Tilburg 5-11-1656 Lucia Hendrick Wijnants van Iersel; huwt (2) Tilburg 13-2-1668 Maria Jan Frans Spijkers; Maria Spijcker huwt (2) Tilburg NG (ot 29-5) 19-6-1671 Peter Willems van Spaendonck
 14. Kinderen
  1. (uit 1) Antonius (dRK Tilburg 3-2-1656)
  2. (uit 1) Anna (dRK Tilburg 31-10-1657)
  3. (uit 2) Joannes (dRK Tilburg 11-3-1670)
 15. Antonis, doop niet aangetroffen; huwt (1) Tilburg RK (ot 18-2) 24-2-1632 Jenneken Nicolaes Anthonis Spijckers; huwt (2) Tilburg RK (ot 30-8) 25-9-1653 Barbara Jansen de Nael; zij huwt (2) Tilburg NG (ot 13-4) 29-4-1657 Cornelis Claes Janssen (oud 26)
 16. Kinderen
  1. Catharina (dRK Tilburg 8-8-1635)
  2. Maria (dRK Tilburg 1-3-1640)
  3. Joannes (dRK Tilburg 17-9-1644)
  4. Nicolaus (dRK Tilburg 17-5-1648)

TerugBegin van generatie


12.804   Gerit Gerit Senior BROCK

FamilienaamIndex 12.804Vader 25.608Moeder 25.609

Geboren voor 1590
Overleden Tilburg na 1639

Schepen in 1626

1617 beboet voor smokkel van een kar wol naar Breda (vgl BL 2002:83). Vgl. ook Brabantse Leeuw 1999. Vermeld in Schepenbank Tilburg 356/152v op 5-3-1637, moeilijk leesbaar door inktschade, een akte die een erfdeling met broeders en zusters vermeldt in Den Bosch (16-3-1636) plus goederen onder Breda. NB: een overzicht van familiehoofden in Den Bosch in 1557 meldt een Mr Jan en een Arien Brock (omgeving Hintkamerstraat) en een weduwe Hendrik Brock (omgeving Vismarkt). Verder (notarieel 6 fol 84; 7 fol 5v): op 17-10-1631 en 7-1-1632 (dan als schepen), verklaring dat hij zijn pacht in Den Bosch gaat betalen.

BP (inv no 1499 fol 339 dd 7-5-1624) Gerart zoon wijlen Gerart Brocken promisit Gommert Jansz van Esch te Tilburg 12:10:0 jaarlijks, losbaer met 200:0:0; op een pand aan De Heuvel etc. (Marge: gelost 28-3-1658 door Gerard Josef Gerards Brock.)


Huwt

12.805   Lijsbeth Jan Joost Berijs EELKENS

FamilienaamIndex 12.805Vader 25.610Moeder 25.611

Kinderen

 1. Cornelis, huwt (1) Tilburg 13-2-1615 Dingena Jan Denis Henrick Wouters de Beer; huwt (2) Tilburg 14-11-1626 Maijken Wouter Wouter Jans Reijnen; huwt (3) Tilburg NG 28-4-1644 Anneken Claessen Laurens Joosten
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Gerardus (dRK Tilburg 2-3-1620), huwt Tilburg NG (ot 24-1) 5-2-1643 Anneken Willem Cornelis Goossens van Besauw
  2. (uit 1) Maria (dRK Tilburg 13-2-1623)
  3. (uit 2) Petronella (dRK Tilburg 30-8-1628)
  4. (uit 2) Gerardus (dRK Tilburg 7-12-1631)
  5. (uit 2) Petrus (dRK Tilburg 26-6-1634)
  6. (uit 2) Joannes (dRK Tilburg 17-8-1637)
  7. (uit 2) Anna (dRK Tilburg 2-4-1640), tweeling
  8. (uit 2) Maria (dRK Tilburg 2-4-1640), tweeling
  9. (uit 3) Adriana (dRK Tilburg 10-12-1655)
 3. Jan Zie 6.402
 4. Gerit, huwt Adriaentken Dilis van Lier
 5. Marie, huwt Tilburg 5-2-1626 Jan Peter Jan Mutsaerts
 6. Adriana, huwt Tilburg 24-4-1633 Joris Peter Hendricks de Smit (alias van de Mechdenberg)
 7. Kinderen
  1. Petrus (dRK Tilburg 5-7-1635)
  2. Joannes (dRK Tilburg 9-1-1637)

TerugBegin van generatie


12.806   Aert Jan Gerrit de BONT

FamilienaamIndex 12.806Vader 25.612Moeder 25.613

Geboren Tilburg ca. 1560
Overleden Tilburg na 1620

Vermeld in vele stukken 1600-1620. Bron van zijn kwartieren: ISIS Tilburg

Vermeld in RA Tilburg (Crimineel), doosier 1758f. Aert Janssen de Bont c.s. contra Mathijs Peter Wijten, 1611.

Idem, dossier 2144b, twee zonen: Henrick Aerts de Bont, ruiter onder ritmeester Bourgange, in garnizoen te Heusden, contra zijn broer Jan Aerts de Bont, betreft betaling van aandeel in de brouwerij, genaamd de drie bellen, te Geertruidenberg, 1629-1630.


Huwt ca. 1595

12.807   Marie Jan Goijaert CRILLAERTS

FamilienaamIndex 12.807Vader 25.614Moeder 25.615

Kinderen

 1. Margriet
 2. Adriaen
 3. Jan
 4. Hendrick
 5. Wouter
 6. Engelken, , huwt Tilburg RK (ot 12-11) 26-11-1617 Jacop Michiel Willemsen Joost Berys Eelkens
 7. Jenneken Zie 6.403

TerugBegin van generatie


12.812   Jan Adriaen Peeter ANDRIESZOON

FamilienaamIndex 12.812Vader 25.624Moeder 25.625

Overleden voor 1598

Vermeld in o.a. een verkoop in Tilburg, 1598; in algemene protocollen Tilburg 1596-1609. Vermeld 1606-35, had land te Gilze en Oosterhout bij Vijf Eijken

ORA Tilburg (inv no 353/7998 fol 21v dd 31-1-1628) Peter zoon wijlen Jan Adriaen Peter Andriessoon, Peter zoon Sijmon Peter Vennix als man van van Catharina ook dochter wijlen Jan etc., [Marge: iets over Antonis Jan Adriaen Peterssoon] Anna dochter wijlen Jasper Jorissoon de Cuyper nagelaten weduwe Adriaen ook zoon wijlen Jan etc., met Herman de Roy onze schout als voogd [marge: voor hun twee onmondige kinderen]; verkopen huis en hof etc met een lopensaet grond in Tilburg in het Nieuwelant; belend o.a. door Adriaen Jan Adriaenssoon; aan Antonis Jan Adriaen Peterssoon.


Huwt

12.813   Aleijd Jan GERRITS

FamilienaamIndex 12.813 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1598

Vermeld in Algemeen protocol Tilburg als weduwe (1598), verkoopt dan haar erf en huis aan haar kinderen voor 300 gulden, verkrijgt recht van inwoning voor 5 gulden per jaar. Kopie van de akte gemaakt voor haar zoon Peter en voor jonker van den Abele (1632) in verband met een onderling proces.

Kinderen

 1. Peter Zie 6.406
 2. Jan Jan Adriaen Peter Andriessen (vermeld rond 1620-40)
 3. Catarina, huwt Peter Sijmon Peter Vennix
 4. Adriaen Sr (+voor 1628), huwt Anna Jasper Jorissoon de Cuyper
 5. Kinderen
  1. N.
  2. N.
 6. Peter
 7. Adriaen jr
 8. Antonis

TerugBegin van generatie


12.814   Jan PAUWELS

FamilienaamIndex 12.814 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1594

In ORA .7974 wordt op f8v (25-1-1582) een Cornelia dochter wijlen Jan Pauwels vermeld; in 7973 f57v (8-11-1581) idem Corstiaen, beiden volwassen; zal dus niet de juiste zijn.

In ORA 7967 f28v (7-8-1576) Cornelis ende Jan gebruederen sonen wilner Pauwels Cornelis Peters, hun zusters Gertruijt, Agnees en de onmondige Jutta en Mechtelt. Ook dit zal niet de juiste zijn.

ORA Tilburg (inv no 340/7985 fol 28v dd 11-6-1594) Eelke (?) zoon wijlen Pauwel Cornelissen en Andries zoon wijlen ... Thonisz met volmacht van Anthonie zoon wijlen Jan Pauwels gegeven in het land van Moerkercken 13-2-1594; Anthonis en Pauwel ook als voogden van Anna en Heijlwich gesusters onmondige kinderen van wijlen Jan Pauwels; verkopen een huis en hof etc met vier lopensaet land in Tilburg in 't Eijnde StockHasselt aan Cornelis zoon wijlen Birijs Peeter Buys.


Huwt

12.815   N.N.

Index 12.815 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anthonis (*voor 1570)
 2. Anna
 3. Heilwich Zie 6.407

TerugBegin van generatie


12.832   Berijs Mathijs Willem Willem Laureijs ANCEMS

FamilienaamIndex 12.832Vader 25.664Moeder 25.665

Geboren ca. 1550

ORA Tilburg (356:71 dd 30-12-1636) Jan zoon wijlen Berijs Mathijssen weduwnaar Jenneken ook voor hun kinderen Adriaen en Willem, en verdere onmondige kinderen; Embrecht (?) wijlen Laureijs Henric Eelen, weduwnaar van Margroieta Berijs Mathijssen, ieder voor een helft, verkopen een schuur in Tilburg aan Mathijs wijlen Berijs Mathijssen hun (schoon)broer.

ORA Tilburg (362:194 dd 1651) Kopie bijna onleesbaar; vermeldt o.a. Wouter Anthonis Berijs in marge (x-2-1651), en Cornelis Anthonis Berijs in hoofdtekst.


Huwt

12.833   Adriana Peer Peter VRANCKEN

FamilienaamIndex 12.833Vader 25.666Moeder 25.667

Geboren ca. 1550

De hier gegeven reconstructie van Adriana’s kwartieren wijkt ingrijpend af van de volstrekt inconsistente genealogie Vrancken zoals die in de vaak toch zo bruikbare fiches van de Tilburgse archivaris Van Dijk voorkomt. Van Dijk heeft zich laten misleiden door verwarring in de stukken ontstaan door het feit dat zowel Adriana’s vader Peter als haar grootvader Peter met een Margaretha getrouwd waren, door een enkele schrijffout ‘Peter Peter Peter Vrancken’, en andere nogal lastig te ontwijken valkuilen.

Kinderen

 1. Jan Zie 6.416
 2. Catarina
 3. Margriet
 4. Peter, hypothetisch, getuige bij doop kind Johannes in 1615

TerugBegin van generatie


12.834   Gerit Cornelis VERHOEVEN

FamilienaamIndex 12.834Vader 25.668Moeder 25.669

Geboren voor 1550
Overleden na 1617

Niet verwarren met Gerrit Cornelis Ketelaars, gehuwd met (1) Judith Adriaen Huybert Henricx; (2) Peterken Jan Gerit Swekers.

ORA Oisterwijk (289 fol 45v no 37 dd 10-9-1594) Embert en Peter krn w. Lambert Embert Peynenborch ook voor Adriaen zijn broer z. w. Lambert en Anthonis Embert Peynenborch momb. Marie onm. d. Lambert Peynenborch verkopen een stuk weyvelt 8 L par. Otw. achter den Emelair t erfgen. Meryken Jan Willen t v erfgen. Geraert Cornelis Verhoeven t gem. Strate (…) aan Geraerden z. w. Cornelis Gerit Verhoeven

BP (1450 fol 240 no 281 dd 1-2-1608) Geerart z.w. Cornelis Geerits Verhoeven wnd Otw aan Hanricxken d.w. Aert Alartss wede Matijssen z. Jacob Eymbertss jeec 6 ka gld op Lichtmis uit stuck hoylants oft weylants 1 mudsaet par. Otw tpl. Belveren in die Buenre t Guillam dAngelis t erf verkopers als tochtenaar v t gem. heyde; belast met grondcijns 6 st hertog van Brabant gebuercijns tot Otw 6 st; losbaar met 100 ka gld. Margo: Jan van Raak inw. borger sBosch bekent lossing door juffr. Catharina van Ceulen 16-8-1757

BP (1493 fol 189 no 922 dd 31-12-1616) Gerard z.w. Cornelis Verhoeven vercocht Jenneken d.w. Jacops de Bije tbv Herman z.w. Wijnants Adriaens haar man jeeec 4 gld uit acker lants tuelant 3 L par. Haaren tpl. Belveren etc.; losbaar met 60 gld

BP (1526 fol 85 no 212 dd 29-11-1625) Jan z.w. Jan Janss Brocken bij Catarina d.w. Henricx Reyners Heesters Henrick z.w. Michiel Henricx van Hal bij voors. Catarina in haar tweede huw. en Maria d. voors. w. Michiel Henricx van Hal ook bij voors. Catarina wede Andries Eymberts van der Voort dl na dood moeder volgens accoord bij leven van hun moeder sch. Bocxtel 9-6-1612 (…) stuck hoybeempts 4 L par. Haaren int Haren Broeck t erf Oda wede Geerart Verhoeven mma t erf Henricx Jans Henricx v erfgen. Philips Thomas t erf Wouter Jan Brocken mma met gerechtigheid van wegen over erff voors. Henricx Jan Henricx door een gem. steeghsken in de Belversche strate

BP (1538 fol 276 no 297 dd 27-3-1627) Peter z. Jan Hagen man van IJken d.w. Geerarts Verhoeven bij Marijcken zijn eerste hvr; de helft in camp hoijland par. Gestel bij Otw opt scheijde van Hilvarenbeeck t Hamersche straat O v erf gent de Knoop

ORA Oisterwijk (321 fol 43 dd 18-5-1627) Jenneken wede Jan Laureys Langens tocht in - stede huys hoff dries en ackerlant 16 L par. Otw. aen de Grote Heye omtrent de Rosop t Adriaen Adriaen Willen mma t v t gemeynt aldaer; aan Ghijsberden Reyner Snoeck en Anthonis Adriaen Woestenborch momb. onm. krn w. Jan en Jenneken; quo facto deze stede aan Jan Anthonis van den Boer en Wouter Gerits Verhoeven. Belast met ongeveer 5 st hertogcijns; margo: Wouter z.w. Gerit Cornelis Verhoeven.

BP (1512 fol 177 no 175 dd x-6-1635) Wouter z.w. Gerart Corneliss Verhoeven wnd Haren bij Otw verkocht Dierick z. Matheus Andriesse lic. in de rechten tbv zijn vader Matheus jeec 12 gld op 1 juni uit huysinge gronden en de helft van 5 L ackerlant int geheel par. Haaren bij Otw in de Runtsche straat etc.; losbaar met 200 gld.

ORA Oisterwijk (332 fol 6 dd 15-1-1638) Gijsbert z.w. Henrick z. Henrick Jan Willems met Andries Peter Driess en Jan Gerits momb. onm. krn. w. Henrick voorn.; Huybert z. Cornelis Willem Huyberts van Laerhoven bij Cornelis en w. Engelken d.w. Henrick Jan Willems voorn.; Jan z.w. Adriaen Andries Priem man van Marie, Adriaen z.w. Gerit Cornelis Verhoeven man van Willemken, Henrick z.w. Adriaen Andries Priem man van Adriana drs Cornelis en w. Engelken ook voor Adriaen Damen man van Henricxken d. Cornelis en w. Engelken, de momb. der onm. krn w. Gerit Emberts Vercuylen dmaw w. Jenneken Cornelis en Engelken voorn. allen gez. erfgen. Jan z. Henrick Jan Willems voorn. t.e. en Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven, Andries, Jan en Adriaen zn w. Peter Jacops van de Voort bij w. Judicht d.w. Jan Aerts van Laerhoven en Cornelis z. Willem Joosten man van Geertruydt d.w. Peter en Judicht als erfgen. w. Marie d. Jan Aerts van Laerhoven en hvr Jan Henrick Jans delen o.a. aan erfgen. Jan Henricx


Huwt (1) voor 1573

12.835   Mechteld Wouter HENRICKS

FamilienaamIndex 12.835 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1550

Mogelijke vaders: ORA Oisterwijk (282 fol 23 dd 23-11-1579) Wouter z.w. Henrick Joordens mem Margriet d.w. Gielis Moonen; 1572 Wouter Henrick Jacops; 1570 Wouter Henrick Jonckers in Udenhout; 1563 Wouter Henrick Willems; 17-8-1565 Henrick Wouter Henricx, vermoorde Gijsberden z. Adriaen Gijb Segerss. Meest waarschijnlijk: OA Oisterwijk (267 fol 48 dd 19-11-1563) Wouter z.w. Henrick Janss dmaw Mechtelt d.w. Willems vanden Staeck, verkoopt stede huys schuer hoff gronden toebehoren met een weyvelt daeraen1 mudsaet 2 R in par.Otw. aende Geselsche Straete t Cathuseren van Vucht t erff Jan Henricks v gem. strate t convent bij Eyndoven etc. als Wouter in erfdeling sch.Otw. verkreeg, aan Goossen z.w. Goossen van Uden

ORA Oisterwijk (345 fol 84 dd 7-9-1651) Wouter z.w. Gerit Cornelis Verhoeven en Mayken d. Gerits voors. bij Metken d.w. Wouter Henricx in 1ste huw.; Adriaen Janss [=Peters?] man van Laureysken; Remijs Janss wedn. Lijsken drs w. Gerit en Metken: - 1 B erffs onder Haren omtrent de Grote Heyde t eertijds krn Adriaen Willen t jr Vladracken v erfgen. jr Laur.? [Lambert?] van Vlierden t erfgen. Lambert Embert Peynenborchs; na dood Gerit en Mechteld eensdeels en eensdeels tegen Jan Beris krn bij w. Jenneken d.w. Gerit en Mechteld; aan Jan z.w. Adriaen Aerts van Vucht, belast met 2 st min een negenmanneken hertogelijke grondcijns; 1 st 3 oort wildercijns van Otw.

ORA Oisterwijk(249 fol 40 no 136. Dd 1-7-1545) Marcelis van Batenborch? z.w. Gerits wedn. Margriet d.w. Henrick Knaps zijn tocht in 1/5 van een helft in een hoeve lants in Udenhout in den Brant etc. in gebruik bij Mechtelt Wolfs en haar krn supt Geritden en Aleyden krn Marcelis en w. Margriet quo facto supt Mechtelden wede Anthonis Wolfs t.t. en Jan Laureyns en Ariaen gebr. en Matheussen z.w. Wouter Henricx die Tymmerman man van Katharijne krn Mechtelt en w. Thonis [doorgehaald: ook tbv Marie hun zuster] waarna de krn aan Arnden van Broechoven tbv Arnden de Meyer Martens jeec 9 ka gld uit deze hoeve

Mogelijk ook haar vader: Bosch Protocol (1379 no 375 fol 189 dd 15-2-1560) alzo Wouter Henrick en Adriaen zn w. Henrick Janss etc. 3 L rogge Otw Biesmortel

Mogelijk ook haar vader: Bosch Protocol (BP 1412 no 842 fol 147 dd x-8-1574) Peter Hendricx 3/4 in 3½ gld Haaren de Raem 147v nog 3/4 in 3½ gld (Idem 843 fol 148v) Wouter Hendricx (148) 3/4 in 3 gld 5 st Haaren de Raem nog 3/4 in 1 mud rogge en 3 gld aldaar.

Mogelijk ook haar vader: Bosch Protocol BP (1347 no 894 fol 61 dd x-12-1546) Wouter z.w. Henric die Laet gelooft 1 mud rogge Gestel tHeyeyndt


Huwt (2)

Marijcken N.

Index


Huwt (3)

Oda N.

Index

Overleden na 1625

Kinderen

 1. (uit 1) Jenneke Zie 6.417
 2. (uit 1) Wouter, vermeld als belender ORA Oisterwijk (inv 22 fol 17 dd 13-5-1597) ergo *voor 1573
 3. (uit 1) Maaiken
 4. (uit 1) Laureijsken, huwt Adriaen Janss Peters
 5. (uit 1) Lijsken (+voor 1651) , huwt Remijs Jans
 6. (uit 2) Yken, huwt Peter Jan Hagen
 7. (uit 3) Adriaen Gerit Cornelis Verhoeven, huwt Willemken Cornelis Willem Huyberts van Laerhoven (moeder Engelken Henrick Jan Willems)

TerugBegin van generatie


12.836   Niclaes Adriaen MARCELIS

FamilienaamIndex 12.836 • Vader onbekend • Moeder onbekend

van Dijk: R 350 - 1617 - 32.

Mogelijk de vader: ORA Tilburg (7-3-1553,inv no 298 fol 108v-109r.) Adriaen Marcelis Ghijsbrecht Wijten, Ghijsbrecht natuurlijke zoon van Jan van Ghierl als man en momber van Katherina, Willem zoon van Willem Willem Verschueren als man en momber van Ghijsberta (di moet zijn: Willem Willem Willem Verschueren als man en momber van IJke en Jan Jan Ellem Verschueren als man en momber van Ghijsberta) dochter van Marcelis Ghijsbrecht Wijten voors. en Peter en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Peter Gherit Reijnen als vader, oom en gerechte mombers van Peterke minderjarige dochter van Peter zoon van wijlen Peter Gherit Reijnen voornoemd, door deze Peter uit wijlen Mechteld zijn huisvrouw dochter van Marcelis voors. verwekt, waar Peter en Jan, gebroeders voors., als mombers gezamelijk voor instonden en geloofden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem Marcelis Ghijsbrecht Wijten.


Huwt

12.837   Cecilia N.

Index 12.837 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 6.418
 2. Antonius, doopgetuige in 1614

TerugBegin van generatie


12.844   Gerard EVERTS

FamilienaamIndex 12.844Vader 25.688Moeder 25.689

Geboren ca. 1555
Overleden voor 1624


Huwt Alphen voor 1585

12.845   N.N.

Index 12.845 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Evert Zie 6.422

TerugBegin van generatie


12.848   Jan Peter SMITS

FamilienaamIndex 12.848Vader 25.696Moeder 25.697

Geboren voor 1555

ONA Alphen (inv no 1, folio 28v dd 20-1-1578) erfdeling Jan Jan Claes Peter Aertszn: kinderen Laurens, Jenneke (met Ghijsbrecht Arend (?) Ghijsbrechts van Beer, haar man), Arnaetien (?) (met Jan Willem Joos Berijs van Tilburgh, man). Jan Willem Joos Berijs van Tilburgh erft een hofstede waar Jan Peter Smits in woonde.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr.568 fol 29v dd 11-6-1615) Compareerde voor schepenen Jenneken Jan Antonis van Son weduwe wijlen Peeter Janssen Smits, met Cornelis Sijmon van Son als haeren voocht ter eenre, ende Cornelis Janssen Smits als voocht ende Adriaen Antonis Sijmons met Peeter Claes Antonis respective toesiender ende astistent van de naergelaeten kinderen wijlen Peeter Janssen voors. ende Jenneken voornoemt ter andere sijde, de welcke onderlinge metten anderen hebben aengegaen accoort in sulcke voegen dat sij partijen soo ter eenre als ter anderen sijden de schulden die opden stadthuijse soude mogen comen ende daer sij ingelicht sijn, malcanderen sullen helpen betalen ende suijveren met den coopdach.

ONA Alphen (inv no 3 fol 69 dd 23-5-1620), Cornelis Jansz Smits als voogd en Peter Claes Antonis toeziend voogd van de kinderen van wijlen Peter Jansz Smits, en Cornelis zon wijlen Simon Antonissen als voogd van Jenneke Jans Antonis Sijmonsdochter, sluiten een akkoord. Met handtekeningen en handmerken (Cornelis tekent met iets wat op de k-rune in laat-futhark lijkt: l-lijn met halverwege rechts een streepje op 45 graden)


Huwt

12.849   N.N.

Index 12.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 6.424
 2. Jeronimus
 3. Peter Jansz Smits alias Borst (+tussen 8-4 en 11-6-1615), huwt Jenneken Jan Antonis van Son; gegoed onder Alffen te Quaelborch

TerugBegin van generatie


12.850   Nicolaes Jansen van GINHOVEN

FamilienaamIndex 12.850Vader 25.700Moeder 25.701

Geboren ca. 1550
Overleden na 1620, voor 1625

Vestbrieven Alphen en Chaam (R769 fol 157v dd 21-9-1585) Jan Christiaens van den Broecke bekent een erfchijns schuldich te zijn aen Claes Janssen van Ginhoven. Het gaat om een erfchijns van 3 kargld en 10 st, voor het eerst te Lichtmisse 1586, uut: A. de huysinge, hoff, schuere en erve, 100 r. (tot Alphen omtrent de kercke en de Santstrate; oost wijlen Peter Henrick Redenssoons wed en erffg; zuid wijlen Lenart Janssen de Bruyn erffg; west sHeeren strate.); en B. stuck lants, 1 bdr in de Quaelborchs acker omtrent de molen; oost den ackerwech; zuid Jan Evert Evertssen; west Laureijs Henricx van Asten, vorster in Alphen; noord Henrick Henricxz van den Nouweleijndt. Te vrijen met 1 mudde rogs. Met vorwaerde dat men deze erfchijns altijt lossen sal mogen met 50 kargld eens. (Marge): Compareerde voor mij Henrick van Dommelen openbaer notaris, Maeyken Andries van Ghinnoven met man en vgd Adriaen Laureijssen, en Willemken Andries van Ghinnoven geassisteert met Adriaen Thijssen haren voirstander en bekenden dat aen hen is afgelost de rente van 3 kargld en 10 st. Actum 6-2-1612.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr.568 fol 287v dd 26-3-1625) compareerde Peeter ende Leonart soonen Nicolaes van Ginhoven, dewelcke bij desen opgedragen. gecedeert ende getransporteert hebben aen Cornelis soone Nicolaes van Ginhoven of Cornelis Jans Smits hennen broeder ende swager respective, sekere henne gerechticheijt wesende de halft scheijdingen in sekere stede onder huijs, hoff ende erffenisse, gestaen ende gelegen alhier tot Quaelborgh, de voors comparant voor d’eene ende de voors cooper voor d’ander hellicht als erfgen. Nicolaes van Ginhoven toecomende ende dese in alder voegen ende manieren soo ende gelijck de selve bij wijlen de voors Nicolaes van Ginhoven in sijne leven gebruijckt is metten heijvelde daer toe behorende, groot int geheel 4 buijnder, doch onbegrepen der maeten opden last van seven viertelen inne een halft loopen rogge tsjaers

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr.568 fol 288 dd 26-3-1625) voor schepenen quamen de voors Cornelis Janssen Smits ende Cornelis Nicolaes van Ginhoven de welcke bekende bij desen ider voor d’eene hellicht schuldich te wesen aen Jacoppen Jacopssen hoevenaer des prelaet van Tongerloo, de somme van 400 gulden, hen te dancken uijt coope van de halve stede gelovende daer van jaerlijcx te blijven geven de somme van 20 gulden los ende vrij. (Marge:) op 19 meij 1639 compareerde voor schepenen, Jacop Jacopsen kende ende lijde midts desen dat hem den 400 gulden in desen schepen schultbrieve begrepen door Cornelis Janssen Smits ende Cornelis Nicolaes van Ginhoven metten intrest van den selven ten volle sijn voldaen ende betaelt

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr.568 fol 288 dd 26-3-1625) voor schepenen compareerde Peter ende Leonart Nicolaes van Ginhoven gebroederen, kenden ende lijden in coope uuijtgegeven te hebben aen Cornelis Janssen Smits ende Cornelis Nicolaes van Ginhoven henne swager ende broeder respective present ende accepteerende henne gerechticheijt wesende de halft scheijdinge in sekere stede ende erfenisse hen metten voor Cornelis Janssen ende Cornelis Claes toegecomen, ende soo deselve hen tedaemen naer doode Nicolaes van Ginhoven aenbestorven is, groot int geheel 4 buijnder, gelegen alhier tot Quaelborch metten heijvelt daertoe behorende ende dat om de somme van 750 gulden, te betalen op de veste ende gereet, boven des voors Cornelis Janssen Smits ende Cornelis Claes van Ginhoven gerechticht wesende de hellicht in seker stuck beempts, gelegen mette de voors vercoopere tot Caem


Huwt

12.851   N.N.

Index 12.851 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 6.425
 2. Peeter
 3. Leonart
 4. Cornelis

TerugBegin van generatie


12.852   Jan Adriaen Willem LUIJENS

FamilienaamIndex 12.852Vader 25.704Moeder 25.705

Geboren ruim voor 1565
Overleden na 1610

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R769, folio: 231v/232r dd 5-3-1596 te Alphen) Adriaen Peter Aertssen als voogd, Cornelis Aert Peeterszone toeziend voogd van Adriaenken wijlen Peeter Adriaen Michielssen dochterken, komen overeen inzake een stuck lants, 1/2 bdr, aen voirs Adriaenken toebehoirende, tot Alfen ter Oever, met Jan Adriaen Willem Luyszone dat deze in plaetse van 16 kargld, die hij opte stede naebescreven is heffende, het goed zal gebreijcken oft verhueren, en noch jaerlicx 1 zester rogs, dwelck den huurder van de stede, der voirs Adriaenken oock oebehoirende, ter zaecken van de huere van dezelve stede jaerlicx schuldich is te voldoen, en dit een termijn van 10 jaeren, daer aff dit jegenwoordich jaer 1596 d’ yerste gebruyckjaer zal zijn. En teijnden de 10 jaeren zullen parthijen weder van hun getransporteerde goed moeten scheijden in deselver vuegen gelijck zij tzelve nu aenveert hebben.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R770, folio: 038v/039r dd 5-6-1601 te Alphen) Mathijs Wilboort Mathijssen verkoopt aan Jan Adriaens Luyensz het derdendeel hem van zijnen ouders aenbestorven zijnde in en van een stede en erve te weten: (1) huysinge, hovinge en erve, 1/2 bdr tot Alfen te Vijffhuysen; oost Peeter Willemssen; zuid en west Jacop Meeus erffg; noord sHeeren strate; (2) stuck erffs zoo onder lant als heijde en weijde, int geheel 1/2 bdr. daer omtrent; oost Lijsken Willem Stouts; zuid Laureijs Adriaen Henricx; west Jacop Meeus; noord aen d’ erve van de stede voirs.; (3) stuck heijvelts, 1/2 bdr , het Berckvelt, daer omtrent; oost Aert van Tilborch; zuid der Tafele sHeijlichs Geests tot Alphen; west de Gebuerstrate; noord Corstiaen Leemans wed. De andere twee derdedelen behoren toe aan Laureijs Adriaen Henricxz.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R770, folio: 162v dd 9-3-1610) Peeter Willem Baeijensz verkoopt aan Jan Adriaen Luyenssoneeen stuck lants, 60 r. tot Alfen tot Vijffhuysen; oost d’ Ackerstraete aldaer; zuid Geeryt van Gorp erffg; west Lijsken Willem Stouts; noord Peeter Willem Baeijs, verkoper, die hij behout ende daertoe hij sal blijven behouden den gracht metten hole tusschen dit vercofte stuck erffs.

Archief van de  Schepenbank Alphen en Chaam, Losse minuten van allerlei akten (Inv. No. 106 f. 40 dd 23-1-1631) Elias Eliassen van Luijens , Adriaen van Luijens, Jan van Luijens en Lenaert van Luijens gebroederen en Jan Bartholomeus als vader van Meerken zijn dochter  daar moeder af was Catharina van Luijens geass: met Cornelis van Asten in desen verkozen, verkopen aan Lenaert van Luijens …; Jan Bartholomeus ontvangt van Peter Biekens 175 g. Op de leste mei 1632 compareerde Jan Jan Adriaen Luijens , Lenaert Jan Adriaen Luijens (8-7-1635, Jan Bartholomeus vander Voort uit handen van Jan Peter Bikens (Bieckens) …)

ORA Alphen en Chaam (Inv 592 fol 40 dd 23-1-1631) Elias Eliassen van Luijens , , Adriaen van Luijens, Jan van Luijens en Lenaert van Luijens gebroederen en Jan Bartholomeus als vader van Meerken? zijn dochter daar moeder af was Catharina van Luijens geass: met Cornelis van Asten in desen verkozen, verkopen aan Lenaert van Luijens, (verso, Jan Bartholomeus ontvangt van Peter Biekens 175 g.) op de leste mei 1632 compareerde Jan Jan Adriaen Luijens , Lenaert Jan Adriaen Luijens; 8.7.1635, Jan Bartholomeus vander Voort uit handen van Jan Peter Bikens (Bieckens) [???]

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio: 231r/232r dd 16-12-1631 te Alphen) Adriaen Jans Luyen, Jan Jans Luyen, Lenaert Jans Luyen, Berthelmeeus van der Voort als vader en vgd van Cornelia, sijne onbejaerde dochter daer moeder af was zus Cathelijn Jan Luyendr, hebben vercoft aen Jan Peeter Bieckens: (1) stede, huysinge, schuere, hovinge en erve onder landt en driesch, 1 1/2 bdr., onder Alffen op Vijfhuysen; noord Jan Cornelissen erffg; voorts omgaens Laureijs Adriaenssen; (2) stuck lants, 80 r., den Gaershof, daer omtrent; oost de Ackerstraet aldaer; zuid Jan Cornelissen erffg; west en noord voirs Laureijs Adriaenssen; (3) stuck lants, 3 loopensaet, het Dijckstuck, daer omtrent; oost voirs Ackerstraet; zuid aen de Haverheijninge; west voirs Laureijs Adriaenssen; noord voirs Jan Cornelissen erffg. (4) stuck erfs onder landt en heijde, 1 loopensaet, het Berckvelt, daer omtrent; oost sHeeren vroente; zuid het bosch off erve toebehoorende der Taeffele sHeijlichs Geests tot Alffen; west voirs Ackerstraet; noord Laureijs Adriaenssen voirs erve; (5) stuck lants, 1 loopensaet, daer omtrent in de Vijfhuyseijntsche Acker; oost aen Geerit (niet ingevuld); zuid en west voirs Laureijs Adriaenssen noord Geerit Geeritsssen; (6) stuck lants, 3 loopensaet oock daer omtrent in de Vijfhuyseijntsche Acker; oost (niet ingevuld); zuid Berthelmeeus Jacops; west stuck erfs genaemt Dijcx Acker; noord Jan Cornelissen erffg.; (7) stuck lants, den Rutselberch daer omtrent; oost Geerit Thomassen; zuid Adriaen Cornelis Aerden; west Geerit Geeritssen; noord Berthelmeeus Jacopssen; (8) akker den Eenberch daer omtrent; oost en west voirs Berthelmeeus Jacops; zuid seker strate genaemt de Leemer strate; noord Laureijs Adriaenssen; (9) den Acker, daer omtrent; oost sHeeren vroente; zuid en noord Franchoys Wouterssen; west voirs Laureijs Adriaenssen; (10) akker den Host daer omtrent; oost en zuid sHeeren strate; west voirs Berthelmeeus Jacops; noord Godert Anthonissen. (11) nog een stuk gron onder Alffen in de Schooten; ligging (niet ingevuld).

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr. 95, Folio 41, dd 22-8-1658) Jenneken Janssen van Etten weduwe wijlen Hendrick Jan Fledder gewesene soldaet onder den heere capiteijn, gestorven op Willemstadt, geass. met Peeter Eevert van Eeten haeren vooght in desen ter eenre ende Jan Jan Fledder voor sijn selven, Adriaen Peter Solanen als man en vooght van Maeijken Lenaert Jan Luijens, en Jan Peeter van Raeck als vooght ende Adriaen Cornelis Smits als toesiender van Jacob en Margrietken kienderen wijlen Lenaert Jan Luijens daer moeder aff was Maeijken Peter van Raeck ter andere sijde, sijn met malcanderen veraccordeert ende overcomen raeckende de goederen soo daenich die souden mochten wesen ofte genoempt worden die de voors. Hendrick met Jenneken sijn huijsvrouw in sijnen leven hebben beseten ende gecompeteert, dat de voors. Jenneken sal hebben ende behouden voor haer ende haere naercomelingen alle goederen die ter sterffhuijsse van den voors. Hendrick souden mogen gevonden worden,  etc.


Huwt na 1565

12.853   Margriet Jacob MEUS

FamilienaamIndex 12.853Vader 25.706Moeder 25.707

Kinderen

 1. Adriaen Zie 6.426
 2. Lenaert (+na 1631, voor 1658), huwt Maeijken Peter van Raeck (+voor 1658), ouders van Jacob en Margrietken, nog minderjarig in 1658
 3. Catharina (+voor 1631), huwt Berthelmeeus van der Voort, ouders van Cornelia
 4. Jan (+na 1631)
 5. Elias (hypothetisch), vader van Elias, vermeld 1631

TerugBegin van generatie


12.854   Henrick Jan VINCX

FamilienaamIndex 12.854Vader 25.708Moeder 25.709

Geboren ca. 1495
Overleden na 1554

Niet verwarren met een gelijknamige maar kennelijk oudere man in Breda, vermeld rond 1500, gehuwd met Achte Henrick Huijbrechts van den Emelenberge, vermeld ORA Breda (inv fol 181 dd 40-9-1505); Zie 158.042

Vestbrieven Alphen en Chaam (R765 fol. 20 dd 10-3-1545) Henrick Jan Vincxsone verkoopt een erfchijns van 3 kargld, en d’yerste chijnsdach zal zijn te Lichtmisse 1546, op: 3 vyerendeelen van een stuck beemden, int geheel 3 bdr, daer af ‘t vyerde vyerendeel Gheryt van Bedaf toebehoirt; gelegen ongedeelt tot Chaem opte Dasmisse oost sWilden acker zuid Adriaen Merten Gherytssen west en noord sHeeren vroente; aan Cornelis Peter Joossone als heijligeestmeester tot behoef van der Tafelen sHeijlichs Geests van Alfen. Te vrijen met alsulcken chijns alst Hof van der Braicken heft. Men mag de 3 kargld altijt lossen met 50 kargld eens en met 10 st eens meer te gheven.

ORA Breda (Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557 fol 93v-94r dd 12-9-1553) Gherit Adriaenszone van Ghestel heeft een erfchijns vercoft aen Henrick Jan Vincxzone. Te vrijen met 4 zester en 3 vertel rogs. Met noch 4 rijnsgld en 10 st ter quijtinge. En met noch 7 st. Men mag de erfchijns altijt lossen met 51 kargld en 10 st.

ORA Breda (Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557 fol 101r-v dd 5-12-1553) Wilboort Wouterszone van Gorp heeft een erfchijns vercoft aen Henrick Jan Vincxzone. Te vrijen met 3 zester en 1 vertel rogs in verscheijden parcheelen eensdeels erffelick en eensdeels ter quijtinge. En met sHeeren chijnse zonder ennigen anderen voircommer Men mag de erfchijns altijt lossen met 25 kargld.

ORA Breda (Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557 fol 146v-147r dd 12-6-1554) Peter Henrick Vincxzone heeft een erfchijns vercoft aen Frans Kerstiaenszone, stadthouder van den Schoutet tot Baerle. Te vrijen met 4 zester rogs. Met noch 7 vertel rogs ter quijtinge. Met noch 3 rijnsgld ter quijtinge. Met noch 3 st capittelchijns. En met sHeeren chijnse. Voirts zijn gecomen Henrick Jan Vincxzone en Henrick Henricxzone van den Nuweleijnde en geloofden voir Peter Henrick Vincxzone te doen als goede borgen. Dies geloofde Peter Henrick Vincxzone zijn vader en zijn sweer sijn borgen hier af altijt schadeloos te quijten. Men mag de erfchijns altijt lossen met 153 kargld en met 10 st eens meer te geven.

Vestbrieven Alphen en Chaam (R767 folio 50 dd 24-1-1559) Gielis Adriaen Willemsz van Eijnde als oom en vgd, en Dingman Henrick Vincxzone als oom en toez samentlick in den name van Adriaenken wijlen Peter Adriaen Willemsz van Eijnde onm dochter daer moeder af was wijlen Jenneken Henrick Vincxdr, hebben vercoft aen Berthelmeeus Henrick Meeusz: een huys, schuere en erve metten hof, 5 bdr en een stuck lants, 1 bdr; t Alfen te Quaelborch oost Anthonis Peter Byekensz zuid Lambrecht Anssem Stoopsz en wijlen Jan Petersz van Ghinhoven kindr west wijlen Peter Henrick Vincxz kindr noord de Gebuerstrate; akker: in de Quaelborchsche acker oost des Godshuys van Tongerloo erve zuid Adriaen Peter Wilsz west wijlen Peter Henrick Vincxzoons kindr noord Wilboort Wilboort Willem Meeusz; te vrijen met 7 vertel en 3 lop rogs Peter Henricxz van den Kyeboom. Met noch 6 vertel rogs zekeren 2 meijssens tot Breda woonende. Met noch 6 vertel rogs der wed en kindr wijlen Henrick Willem Denysz. Met noch 1 halster rogs Wouter Henrick Jansz. Met noch 5 lop rogs der kercke van Alfen. Met noch 3 rijnsgld ter quijtinge met 50 rijnsgld den erffg wijlen Adriaen Jansz van den Nuweleijnde. En met sHeeren chijnse

Vestbrieven Alphen en Chaam (R768 folio 4 dd 1-2-1565) Dingman Henrick Jan Vincxzone als oom en vgd, en Henrick Henricxzone van den Nuweleijnde als toez, samentlick in den name van Henricke, wijlen Peter Henrick Jan Vincxzoon onm dochter, hebben vercoft aen Peter Joost Peter Wilszone de stede, huysinge, schuere, koye, hovinge en erve onder landt, groeze en heijde, 2 1/2 bdr; een stuck lants, 1/2 bdr; een stuck lants, 1/2 bdr; een stuck lants onder landt en heijde, 1 1/2 bdr; de rechter helftscheijdinge van een stuck beemden; geheten de Zandtheijninge; De goeden zijn aen de voirs wijlen Peter Henrick Jan Vincxzoon eertijts bij de erffg wijlen Kathelijn, Jan Anssems wed, onder ander vercoft nae uutwijsen van 3 schepenenbrieven in Alfen van daten de oudtste 1532/08/13 (R763, fol 022r ) en de jongste 1554/05/22 ( R766, fol 137v/138v )

ORA Alphen en Chaam (Inv. 568 fol 108 dd 1-1-1619) compareerde voor Tomas van der Vloet notaris, Laureijs soone Dingeman Vincx soo voor sijn selve als mede vervangende Cornelis Dingemans kinderen als vooght vande selve sijnde, Adriaen Jan Adriaenssen ende Henrick Adriaenssen Hoeck de welcke kenden ende lijden onderlinge affrekening gehouden te hebben met Nicolaes Lenaerts soone nomine sijne medeerffgenaemen aengaende de erffenisse bij Dingeman Vincx henne vader anno 1613 van de erffgenaemen voors. gecocht, kennende de selve erffgenaemen alnoch suijver schuldich te wesen de somme van 89 gulden 5 stuijvers ende 5 duijten, dat de voors. comparanten henne coopende hebben gecort eerst hen erffgen. aenpart inde geleende penningen, item alnoch 17 gulden 7 stuijvers beneffens alnoch 78 gulden 10 stuijvers als gecort worden voor seker leij inde selve stede gelegen, etc. (marge:) op heden den 1e maart 1622 compareerde voor schepenen, Nicolaes Lenaerts soone ende met hem Jan Lenaerts sijne broeder soo voor hen selve ende mede vervangende henne mede erffgenaemen wijlen Lenaert Janssen de Bruijn ende Anneken sijne huijsvrouwe ende voor de welcke sij hen bij desen sijn sterck maecken, kenden ende lijden de penningen in desen bij wijlen Dingeman Henrick Vincx te wesen voldaen ende te betaelen.

ORA Alphen en Chaam (Inv 568 fol 197 dd 29-1-1622) voor schepenen quamen Henrick Adriaenssen ende met hem Adriaen Jan Adriaenssen, beijde inden name van henne huijsvrouwen dochteren wijlen Dingeman Vincx, samen vervangende de kinderen wijlen Cornelis Dingemans ende Laureijs Dingemans henne swager, kenden ende lijden vercocht te hebben aen Willemken dochtere Nicolaes Adriaen van Loon overstaen van Wilbord soon wijlen Jan Claessen, seecker perceel ackerlants, groot een half buijnder metten houtwas daertoe behorende, gelegen tot Boschoven onder Alphen, neffen erffenisse Pieter Flaes noord en oost, zuijt aen Laureijs Adriaen Cooijen ende west aen de Heerbaen, los ende vrij.


Huwt voor 1521

12.855   N.N.

Index 12.855 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 6.427
 2. N, huwt Henrick Adriaenssen
 3. Dingena, vermeld ORA 1613, 1615
 4. Dingeman (+1618) volwassen voor 1565; huwt Neelken Jan Claessen
 5. Kinderen
  1. Laureijs
  2. Cornelis +voor 1622
  3. Anna X dB
  4. Jan, volwassen voor 1617
  5. Cathelijn (R771, folio: 071v/072r Datum: 1621/05/20), huwt Henrick Adriaen Noutsz
  6. Jenneken huwt Adriaen Adriaenssen
 6. Jenneken (+voor 1559), huwt Peter Adriaen Willemsz van Eijnde (+voor 1559)
 7. Kinderen
  1. Adriaenken
 8. Peter (+na 1555, voor 1564), huwt N.N.
 9. Kinderen
  1. Hendrikje

TerugBegin van generatie


12.858   Adriaen Cornelis Jan LENAERTS

FamilienaamIndex 12.858Vader 25.716Moeder 25.717

Overleden voor 1579

Natuurlijk kind.

ORA Chaam (R765, folio: 064r/064v dd 16-2-1546) Marie weduwe Willem Janszoon van Bedaf met Henrick Henricxzone van den Kyeboom als vgd (ook schepen van deze veste), Jan, Andries en Gheryt gebruederen wijlen Willem Bedaf sonen voir hen selven, Jan Aert Bonsschaertszone als man en vgd van Hadewich des voirs Willem Bedaf dochter, en Jan Henrick Molenerensone al vgd van Kathelijn Willemsdr van Bedaf, hebben vercoft aen Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon, natuerlick soon van Cornelis Jan Lenaertszoon. A. De huysinge, schuere, hovinge en erve, 2 oft 2 1/2 bdr, tot Chaem opte Dasmisse onder sWildenhuys oost sHeeren strate zuid en west Jan van Coudelaer noord comende aen Cornelis Jan Lenaertszoon; B. een stuck lants, 1 1/2 loepensaet den Gansacker, in Swildenacker oost Jan Stevens kindr west Cornelis Jan Lenaertssen; C. een stuck weijden, 1 1/2 loepensaet, de Koeweijde, daer omtrent oost de wed van Peter van den Venne west Cornelis Jan Lenaertssoon; D. een stuck lants (1) met een bemmdt (2) daer aen liggende, tesamen 5 loepensaet 1. de Weenacker 2. den Duvenbeemdt, daer omtrent oost Jan Stevens kindr west Jan van Coudelaer; E. een stuck lants, 1 1/2 loepensaet den Dongacker, daer omtrent oost Cornelis Jan Lenaertszoon west Jan van Coudelaer; F. den Voortacker daer omtrent oost Henrick Henrick Anthonissen van Bedaf west Cornelis Jan Lenaertsz; G akker daer omtrent oost den Molenwech west Cornelis Jan Lenaertssen; .H d’ Busseken. oost Jan Lippens erffg west Cornelis Adriaen Peter Thijszoon. Te vrijen met 18 lop rogs der Canunicx Pronen? in der kercken van Breda die Heer Zebrecht van der Dussen nu ter tijt heeft. Met 1 vertel rogs Henrick Henricxzone van den Kyeboom. Met 3 vertel rogs der Tafelen sHeijlichs Geests tot Chaem. Met 6 lop rogs der pastorien der kercken van Chaem. Met 1 lop rogs Onser Liever Vrouwen altaer in de kercken van Chaem. Met 1 vertel garsten den Capettele van Breda. Met noch 14 lop rogs ter quijtinge met 35 rijnsgld Kathelijn Jan Willemsdr. Met noch 3/4 van 2 lop rogs ter quijtinge staende int geheel met 5 rijnsgld eens Jan van Coudelaer. En met sHeeren chijnse.

ORA Chaam (R765, folio: 064v dd 16-2-1546) Adriaen, natuerlick soon van Cornelis Jan Lenaertsz is schuldich aen de wed en kindr van Willem Janssen van Bedaf. Borghe is Jan Peter Vrientszone: De somme van 101 kargld, toecomende van de stede en erve tot Chaem opte Dasmisse, die Adriaen van de wed en kindr van Willem Bedaf vercregen heeft, vel latori 25 kargld te Sint Jansdage in junio 1546 en de rest deselve dach zonder commer oft te Lichtmisse 1547 met een jaer rente den penn 16

ONA Alphen (inv no 1 fol 44 dd 16-6-1578) Ariaen Cornelis Jan Lenaerts te Chaam e.v.a. geconstitueerd door Stoffel Cornelis Gijsberts als vertegenwoordigers.

ONA Alphen (inv no 1 fol 45 dd 24-9-1578) procuratie, Ariaen Cornelis Jan Lenaerts voor Jan Willem Jan Beris

ORA Alphen (R769, folio: 097v dd 19-1-1580) Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz als gemachtigde van Jacop Jacop Henrick Godertsz, heeft opgewonnen voor zijnen kenlicken erfpacht van 15 loopen rogs verschenen te Lichtmisse 1579 van bynnen jaers, en voor 5 veertel en 2 loopen van buyten jaers, de onderpande daeraf zijnde t’ Alfen te Boshoven, die Peter Jacop Gherit Goossenszone nu ter tijt in handen heeft. Gevest door partij Godertsz.

ORA Chaam (R765, folio: 093v/094v dd 14-12-1546) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone heeft een erfpacht vercoft aen Thomaes Joost Jan Peterszone. Erfpacht van 5 vertel rogs, en d’yerste pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1548, op: A. zijne huysinge, schuere, hovinge en erve, 1 loepensaet B. een stuck lants mette strate genaempt den Gruynen? wech daer toe behoirende, tesamen 1 1/2 loepensaet C. een st(…) Naam van het goed: B. de Voortacker C. d’ Beemdken D. den Dongacker E. den Gansacker F.1. den Weenacker F.2. den Duvenbeemdt ( Dunenbeemdt? ) I. den Dongacker J. den Weenacker K. den Duvenbeemdt ( Dunenbeemdt? ). Ligging: A. tot Chaem opte Dasmisse oost en zuid Jan Cornelissen van Coudelair noord Cornelis Jan Lenaertssen B. oick tot Chaem opte Dasmisse noord Lenaert Jan Lenaertssen zuid ‘t stucxken beemden nabescreven C. daer bij en omtrent noord Cornelis Jan Lenaertssen zuid Cornelis Adriaenssen des schoenmaeckers erve D. in Swildenacker zuid Cornelis Jan Lenaertsz noord Jan van Coudelair E. oick in Swildenacker zuid Jan Stevens kindr noord Cornelis Jan Lenaertszoon F. oick in Swildenacker zuid Jan van Coudelair noord Merten Gheryt Wrijtersz G. oick in Swildenacker noordwest de Ackerstrate zuid Cornelis Jan Lenaertssen H. tot Chaem opte Dasmisse noord erve van Adriaen zuid Jan van Coudelair . Te vrijen met 1 vertel garsten. Met noch 11 vertel en 1 lop rogs. Met noch 2/3 van 2 lop rogs. En met sHeeren chijns. Voorts is gecomen Adriane Jan Willemsdr, met Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone heuren soon en vgd, en heeft voir Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone te bijpande geset de goeden H. tot en met K.gelijck Adriane die besittende is en die van de stede van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone gedeelt zijn. Te vrijen de bijpande met 17 lop rogs en 2 lop garsten. Met sHeeren chijns. Men mag de erfpacht altijt lossen met 62 kargld en 10 st, en met 10 st eens meer te geven.

ORA Chaam (R765, folio: 208r/208v dd 15-10-1549) Jan Cornelis Jan Jacops Wilden heeft vercoft aen Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone Een stuck beemden, 1/4 bdr tot Chaem in sWilden acker west Lijsbeth Cornelis Claesdr noord Jan Stevens kindr oost Jan Corneliszoon van Coudelaer zuid des voirs 2.1 erve, hem van te voren toebehoirende. Te vrijen met 2 lop rogs in mindernisse van alsulcke 10 lop rogs als Cornelis Cornelis van den Kyeboom heft. En met Heeren chijns Behoudelick dat medepandt blijven zal van de andere 8 lop rogs, daer af Peter Anthonis Jan Peter Ghielszone uut zijn goed zijne helftscheijdinge van een stuck beemden, int geheel 1 bdr tot Chaem in de Goeyenhoeck aent Broeck., bij hem alnu van Jan Cornelis Jan Jacops Wilden vercregen zijnde, 4 lop rogs uutreijcken moet, en Jan Cornelis Jan Jacops Wilden de andere 4 lop rogs tzijner last behoudt, en jaerlicx moet uutreijcken uut zijn stuck beemden, 1/2 bdr d’ Elst tot Chaem opte Dasmisse.

ORA Chaam (R765, folio: 209v/210r dd 22-10-1549) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone bekent een erfchijns (van 2 kargld en 10 st, en d’yerste chijnsdach zal zijn te Lichtmisse 1551, op een stuck beemden, dwelck Adriaen van Andries gecoft heeft gelegen ut in littera precedente ( R765, fol 209r/209v ) schuldich te zijn aen Andries Gielis Jan Stevenszone. Te vrijen mette 2 kargld en 10 st voirs, en met noch 1 st en 3 1/2 ort st te Heeren chijns. Ook een stuck beemden, 5/4 bdr, dwelck hij onlancx geleden van Jan Cornelis Jan Jacops Wilden gecoft heeft; tot Chaem in Wildenacker west Lijsbeth Cornelis Claesdr noord Jan Stevens kindr oost Jan Corneliszoon van Coudelaer zuid des voirs Andries’ander erve, te vrijen met 2 lop rogs erfpachts. Men mag erfchijns A. altijt lossen tegen den penn 16.

ORA Chaam (R765, folio: 209r/209v dd idem) Andries Gielis Jan Stevenszone verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone: Een stuck beemden, 1 bdr, mette grachte rontom tvercofte stuck beemden dwelcke daer toe behoirt, en oick met een erfgebruyckwech die men heeft over de erve van voirs Cornelis Adriaen Schoemaeckerszoon en dan voirts over des voirs Adriaen ander erve, tot Chaem opte Dasmisse noord Cornelis Jan Lenaertszoon oost Cornelis Adriaen Schoenmaeckerszoon zuid Peter Corneliszoon woonende tot Alfen west Jan Corneliszoon van Coudelaer. Te vrijen met 1 st en 3 1/2 ort st te Heeren chijnse.

ORA Chaam (R765, folio: 219v/220r dd 14-1-1550) Adriaen nat. zoon van Cornelis Jan Lenaertszoon verkoopt aan Cornelis Adriaen Peter Jacopszone de helft van de strate en erve van den Gruenenwech tot Chaem opte Dasmisse onder sWildenhuys tusschen de erven van Adriaen vercooper en Cornelis cooper voirs. Alsoo dat de helft van de strate ter sijde van Cornelis’ acker die gelegen is aen de oostsijde van de strate voirs voirtaen Cornelis’ toebehoiren sal, noortwaert soo verre als de acker van Cornelis nu ter tijt coompt, en suytwaert tot Petere, Peter van den Venne wed, erve toe. En d’ander helft van de strate voirs tersijdenwaert van de erve van Adriaen, dwelck gelegen is aen de westsijde van de strate voirs blijft Adriaen toebehoiren. En daerenboven sal Cornelis voortaen oick mogen wegen voirder noortwaert tot aen sHeeren strate toe van elcken eijnde van de strate voirs tsij van suyt oft van noort. En de heesteren nu ter tijt staende opte vercofte helft van de strate, en de heesteren oft boomen die Cornelis noch meer setten sal, sullen Cornelis altijt met vollen recht toebehoiren. Wel verstaende dat de cooper de wech nyet mag ingraven, mer de selve altijt tot een strate soo die nu leeght moeten laten liggen.

ORA Chaam (R766, folio: 085r/086v dd 30-5-1553) Adriaen Cornelis Jan Lenaerts, natuurlijke zoon van Cornelis Jan Lenaertsz, heeft een erfpacht vercoft aen Kathelijn Jan Willemsdr van Bedaf, weduwe Anthonis Henricxzoon van Ryele, zijne moeye. Te vrijen met 4 zester en 7 lop rogs, eensdeels erffelick en eensdeels ter quijtinge. Met noch 1 vertel garsten. En met sHeeren chijnse Adriaen mag geen hout afhouwen voir aen de tijt de erfpacht gelost zal zijn, oft de penn van den houte sullen moeten worden bekeert tot aflossinge van de erfpacht. Voirt is gecomen Adriane Jan Willemsdr van Bedaf, wed lestmael wijlen Adriaen Peter Rijckaertszoon, met Henrick Anthoniszone van Ryele, heuren vgd, en heeft voir Adriaen te bijpande geset goeden H. t/m K. dwelcke te vrijen zijn met 17 lop rogs; met noch 2 lop garsten en met sHeeren chijnse. Dies geloofde Adriaen de voirs Adriane Jan Willemsdr van Bedaf zijn moeder altijt schadeloos te houden van de vercofte 14 lop rogs. Voirts is gecomen Anne Jan Houtermansdr met Adriaen heuren man en vgd, en heeft van de 14 lop rogs noch te bijpande geset alsulcke versterft die heur na de doot van Jan Houtermans heuren vader aenbesterven zal. Men mag de 14 lop rogs altijt lossen met 35 kargld en met 12 st eens meer te gheven. Betreft: Erfpacht van 14 lop rogs op: A. zijn huysinge, schuere, hovinge en erve, 1/4 bdr B. een stuck lants, 1 1/2 loepensaet C. een stuck beemden, 1 gemet D. een stuck weijden, 1 1/2 loepensaet E. een stuck lants, 2 loepensaet F.1. een stuck lants, 1/2 bdr F.2. Naam van het goed: B. de Voirtacker D. de Koeweijde E. de Gansacker F.1. de Weeuacker ( Weenacker?) G. den Dongacker Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Dasmisse oost sHeeren strate zuid en west Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg noord Cornelis Jan Lenaertszoon B. daer omtrent oost Cornelis Adriaen Jacopszoon en zijnder kindr zuid Petere, Peter van den Venne wed west Cornelis Jan Lenaertszoon noord Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg C. oick daer omtrent oost Cornelis Adriaen Jacopszoon en zijnder kindr zuid Cornelis Adriaen Gheritssoon west Cornelis Jan Lenaertszoon noord Petere, Peter van den Venne wed D. daer omtrent oost en zuid Cornelis Jan Lenaertszoon west en noord Jan van Coudelaer wed en erffg E. daer omtrent oost en zuid Jan Stevens erffg west en noord Cornelis Jan Lenaertszoon F. aen een gelegen daer omtrent oost Adriane Jan Willemsdr van Bedaf zuid Jan van Coudelaer wed en erffg west ander erve van Adriaen dwelck hier af nyet tonderpande staen sal noord Gherit Merten Wrijterszoons wed en kindr G. daer omtrent oost Adriane Jan Willemsdr van Bedaf zuid Cornelis Jan Lenaertszoon west en noord Jan van Coudelaer wed en erffg H. tot Chaem opte Dasmisse noord des voirs Adriaen erve voirt omgaens Jan van coudelaer wed en erffg I. daer omtrent noord Gherit Merten Wrijters wed en kindr voirt omgaens voirs Adriaen erve J. oick daer omtrent noord en oost Cornelis Jan Lenaertszoon zuid jan van Coudelaer wed en erffg west erve van Adriaen K. daer omtrent oost en west Cornelis Jan Lenaertszoon zuid en noord Jan van Coudelaer wed en erffg

ORA Chaam (R766, folio: 083r dd 30-5-1553) Andries Gielis Jan Stevenszone heeft opgewonnen van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone voir 2 kargld en 10 st van bynnen jaers, den onderpande daer af zijnde in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen, ut in littera transfixa wesende van date 1549/10/22 ( R765, fol 209v/210r )

ORA Chaam (R766, folio: 166r/167v dd 18-12-1554) Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz, natuerlick zoon van Cornelis Jan Lenaertsz, heeft de erfpacht vercoft aen Wouter Steven Wouterszone. Onderpanden zijn de goeden A. t/m G. Item heeft Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz noch te onderpande geset goed H. A. t/m G. te vrijen met 4 zester en 7 lop rogs eensdeels erfelick en eensdeels ter quijtinge. Met noch 1 vertel garsten. En met sHeeren chijnse. Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz mag geen hout van de onderpande afhouwen voir aen de tijt de erfpacht gelost sal zijn, oft de penn van den selve hout moeten worden bekeert tot aflossinge. H. te vrijen met 2 rijnsgld en 10 st ter quijtinge den penn 16. En met sHeeren chijnse. Voirts is gecomen Adriane Jan Willemsdr van Bedaf, wed lestmael wijlen Adriaen Peter Rijckaertszoon, met Wouter Wouter Buyszone, heuren vgd tot dese saecke, en heeft ter begeerte van Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz, heuren natuerlicken zoon, te bijpande geset goed I. I. t/m L. te vrijen met 17 lop rogs. Met noch 2 lop garsten. En met sHeeren chijnse. Voirts is gecomen Anne Jan Houtermansdr, met heuren man en vgd Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz, en heeft noch te bijpande geset goed M. Men mag de vercofte erfpacht altijt lossen, elcke 2 vertel rogs met 23 kargld en met 10 st eens meer te geven. Erfpacht van 6 vertel rogs, en d’yerste pachtdach sal zijn te Lichtmisse 1556, op: A. zijn huysinge, schuere, hovinge en erve, 1/4 bdr B. een stuck lants, 1 1/2 loepensaet C. een stuck beemden, 1 gemet D. een stuck weijden, 1 1/2 loepensaet E. een stuck (…) Geheten: B. den Voirtacker D. de Koeweijde E. de Gansacker F.1. de Weenacker G. de Dongacker H. d’ Elst. Gelewgen: A. tot Chaem opte Dasmisse oost sHeeren strate zuid en west Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg noord Cornelis Jan Lenaertszoon B. daer omtrent oost Cornelis Adriaen Jacopszoon en zijnder kindr erve zuid Petere, Peter van de Venne wed west Cornelis Jan Lenaertszoon noord Jan Cornelisz van Coudelaer wed en erffg C. oick daer omtrent oost Cornelis Adriaen Jacopszoon en zijnder kindr west Cornelis Jan Lenaertsz noord Petere, Peter van den Venne wed D. daer omtrent oost en zuid Cornelis Jan Lenaertszoon west en noord Jan van Coudelaer wed en erffg E. daer omtrent oost en zuid Jan Stevens erffg west en noord Cornelis Jan Lenaertszoon F. aeneengelegen daer omtrent oost Adriane Jan Willemsdr van Bedaf zuid Jan van Coudelaer wed en erffg west ander erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz noord Gherit Mertens Wrijters wed en kindr G. daer omtrent oost Adriane Jan Willemsdr van Bedaf zuid Cornelis Jan Lenaertsz west en noord Jan van Coudelaer wed en erffg H. tot Chaem opte Dasmisse oost Jan Cornelis Jacops Wildenzoon zuid Peter Corneliszoon, woonende tot Alfen west Cornelis Adriaen Gheritsz noord Jan van Coudelaer wed en erffg I. tot Chaem opte Dasmisse noord erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz voirt omgaens aen Jan van Coudelaer wed en erffg J. daer omtrent noord Gherit Merten Wrijters wed en kindr voirt omgaens aen erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz K. oick daer omtrent noord en oost Jan van Coudelaer wed en erffg west erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz L. daer omtrent oost en west partij Cornelis Jan Lenaertsz zuid en noord Jan van Coudelaer wed en erffg(…)

ORA Chaam (R766, folio: 175r dd 5-2-1555) Jan Cornelis Jan Jacop Wildenz, wonende tot Baerle, heeft vercoft aen Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone een stuck beemden, 1/2 bdr tot Chaem opte Dasmisse oost Cornelis Adriaen Schoenmaeckerszoons erve, daer over en voirts over noch zekere andere erven met met dit vercofte stuck beemden wegende is tot aen sHeeren strate toe zuid ander erve van 2.1 hem te voren toebehoirende west wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg noord Jan Cornelis Jan Lenaertszoon. Te vrijen met 1 vertel rogs Cornelis Corneliszone van den Kyeboom. En met sHeeren chijnse. Behoudelick dat medepandt blijven sal van noch 6 lop rogs die de voirs Cornelis Corneliszoon van den Kyeboom oick heffende is, en die uut zekere 2 stucken beemden tot Chaem in sWilden Acker en int Broeck in den Goeden Hoeck gelegen geheven worden.

ORA Chaam (R766, folio: 188v dd 26-3-1555) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon, natuerlick zoon van Cornelis Jan Lenaertszoon, heeft de erfchijns vercoft aen Henrick Janszone van Ghilze ons mede schepen een erfchijns van 15 st, en d’yerste chijnsdach is geweest te Lichtmisse 1555, op: A. een stuck beemden, 1/2 bdr tot Chaem opte Dasmisse oost Cornelis Adriaen Schoenmaeckerszoon zuid ander erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon dwelck nyet te onderpande staet west wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer erffg noord Jan Cornelis Jan Lenaertszoon; B. een stuck beemden, 1/4 bdr daer omtrent noord en oost ander erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon dwelck nyet te onderpande staet zuid wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer erve west Lijsbeth Cornelis Jan Claeszoonsdr. Te vrijen met 6 lop rogs. En met sHeren chijnse. Men mag de erfchijns altijt lossen tegen den penn 16 en met 10 st eens meer te geven.

ORA Chaam (R766, folio: 229r dd 2-6-1556) Andries Gielis Jan Stevenssone heeft opgewonnen van Adriaen Cornelis Jan Lenaertssone: Voir 2 kargld en 10 st verschenen te Lichtmisse 1555, doen van bynnen jaers was, den onderpande daer af zijnde in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen, die Adriaen in handen heeft; ut in littera transfixa wesende van date 1549/10/22 ( R765, fol 209v/210r )

ORA Chaam (R766, folio: 241r/241v dd 15-12-1556) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon, natuerlick zoon van Cornelis Jan Lenaertszoon, heeft de erfpacht en erfchijns vercoft aen Wouter Steven Wouterszone: Erfpacht van 1 zester rogs en erfchijns van 30 st, en d’yerste verschijndach zal zijn te Sint Jansdach Baptisten in junio 1557, op: A. een stuck beemden, 1/4 bdr tot Chaem in Swilden acker oost wijlen Jan Cornelisz van Coudelaer wed en kindr zuid tstuck beemden geheijten den Duvenbeemdt naebescr west Lijsbeth Cornelis Claesdr noord Jan Steven Wouterszoons kindr; B. tstuck beemden, 1/2 bdr C. een stuck beemden, 1 bdr den Duvenbeemdt, daer omtrent oost Adriane Jan Willemsdr zuid wijlen Jan Cornelisz van Coudelaer wed en kindr west en noord ander erve van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon dwelck nyet te onderpande staet C. tot Chaem opte Dasmisse noord Cornelis Jan Lenaertszoon oost Cornelis Adriaen Schoenmaeckerszoon zuid en west wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en kindr. Te vrijen met 6 lop rogs. Met noch 3 rijnsgld en 5 st ter quijtinge den penn 16. En met sHeeren chijns. 1.1 mag geen hout van de onderpande afhouwen voir aen de tijt dat Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon 2 vertel rogs in mindernisse van de 1 zester rogs gelost zal hebben. Men mag de erfpacht en erfchijns altijt lossen, te weten de 1 zester rogs met 50 kargld, en de 30 st tegen den penn 16., en met 10 st bij de leste lossing meer te geven.

ORA Chaam (R766, folio: 278r dd 6-4-1557) Henrick, des voirs (schepen) Henrick Jansz van Ghilse natuerlick soon, als gemechtich van Kathelijn Jan Willemsdr van Bedaf, de wed wijlen Anthonis Henricxzoon van Ryele, heeft opgewonnen. Voir 14 lop rogs verschenen te Lichtmisse 1556, doen van bynnen jaers was, de onderpande daer af zijnde in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen, die Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz in handen heeft; ut in littera transfixa wesende van date 1553/05/30 ( R766, fol 085r/086v )

ORA Chaam (R766, folio: 290v dd 11-5-1557) Andries Gielis Jan Stevenszone heeft opgewonnen zoo bij hem zelven, zoo bij Henrick bastaard Henrick Janszoon van Ghilze, zijnen gemechtich. Voir 2 kargld en 10 st, verschenen te Lichtmisse 1556, doen van bynnen jaers was, den onderpande daer af zijnde in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen, die Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone in handen heeft; ut in littera transfixa wesende van 1549/10/22 ( R765, fol 209v/210r ).

ORA Chaam (R766, folio: 303r dd 3-8-1557) Adriaen Cornelis Jan Lenaertssone heeft verkocht aan Jan Gherit Jan Goossenszonehet stuck beemden, 1/2 bdr, in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen, ut in littera transfixa wesende van 1555/02/05 ( R766, fol 175r ). Wel verstaende dat boven de commer in dese brief uten vercofte stuck beemden noch uutgaet een erfchijns van 15 st ter quijtinge den penn 16 en met 10 st eens meer, die de voirs (schepen) Henrick Janssone van Ghilze daer op heft, en die Jan oick tot zijnen last neempt. En het is vorwaert dat Jan altijt ter vroente waert uut wegen zal moeten.

ORA Chaam (R767, folio: 051r dd 31-1-1559) Steven Cornelis Woutersz heeft verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz De 2 stucken erfs nabescreven, te weten: A. een stuck driesch en erfs, 1 gemet en 30 r. B. een stuck lants, 3/4 bdr; A. tot Chaem opte Dasmisse oost wijlen Jan van Coudelaer wed en kindr zuid Cornelis Jan Lenaertsz west ander erve van Adriaen hem van te voren toebehoirende noord d’ Ackerstrate B. oick tot Chaem opte Dasmisse zuid Cornelis Jan Lenaertsz voirt omgaens aen Adriaen hem van te voren toebehoirende, metten straetken liggende tusschen dit vercofte stuck lants en des voirs Adriaen stuck lants, hem van te voren toebehoirende A. te vrijen met 6 lop rogs den Capelle ( Capellanie? ) tot Breda. Met noch 3 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem B. te vrijen met 2 lop rogs den Capelle van Breda, zonder ennigen anderen commer.

ORA Chaam (R767, folio: 287v dd 23-2-1564) Adriaen Cornelis Jan Lenaerts natuerlick zone is de som debet aen Cornelis Adriaen Peter Jacopszone: 40 kargld ter goede rekeninge, toecomende van den coop van de stede en erve, die A van C gecoft heeft, te betalen vel latori als erfpenn te Bamisse 1564; op goed: tot Chaem opte Dasmisse in de Wueststrate. (…) (Marge:) Cornelis Adriaen Peter Jacopszone heeft bekent dat Adriaen Cornelis Jan Lenaerts natuerlick zone hem deuchdelick voldaen heeft de 40 kargld in dese brief begrepen. Actum 1565/03/25.

ORA Chaam (R767, folio: 287v dd 23-2-1564) Cornelis Adriaen Peter Jacopszone heeft verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Lenaerts natuerlick zone de huysinge, schuere, hovinge en erve onder landt en weijde, 2 bdr, in dese doorsteken schepenenbrieve begrepen; ut in litteris transfixis wesende van daten de oudtste 1553/12/12 ( R766, fol 103r ), en de jongste 1560/03/19 ( R767, fol 116r )

ORA Chaam (R767, folio: 293r/293v dd 8-4-1564) Adriaen Jan Henricxzone bekent dat hij boven de 25 kargld eens die hij alnu gereet betalen moet, hij de som noch wittelick schuldich is aen Adriaen Cornelis Jan Lenaerts, natuurlijke zoon van Cornelis Jan Lenaerts: 22 kargld en 10 st, toecomende van den coop van de stede, die AJH van ACJL gecoft heeft, te betalen vel latori goets tijts voir Lichtmisse 1565; op goed tot Chaem opte Dasmisse in de Wueststrate

ORA Chaam (R767, folio: 293r dd 8-4-1564) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon verkocht aan Adriaen Jan Henricxzone huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant en weijde, 2 bdr, in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen; ut in litteris transfixis wesende van daten de oudtste 1553/12/12 ( R766, fol 103r ) en de jongste 1564/02/23 ( R767, fol 287v ).

ORA Chaam (R768, folio: 012r dd 8-3-1565) Adriaen Cornelis Jan Lenaerts, nat zn v Cornelis Jan Lenaertszone is schuldig aan Gherit Peter Gherit Costerszone een erfchijns van 2 kargld en 2 1/2 st, en d’yerste chijnsdach is geweest te Lichtmisse 1564, op zijn huys en erve en op de hof daer aen liggende, 50 r., dwelck 1.1 van 2.1 gecoft heeft, tot Chaem aen de kercke ut in littera precedenti ( R768, fol 011v/012r ). Te vrijen met 2 vertel rogs den erffg wijlen Henrick Reijnerszoon van Ghilze. Met noch 3 1/4 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem. Met noch 2 1/4 lop rogs in verscheijden parcheelen in zoo verre als men bevyndt dat die daer schuldich zijn uutgereijct te worden. En met sHeeren chijns zonder ennigen anderen commer. Men mag de erfchijns altijt lossen elcke penn erffelick met 16 gelijcke penn, te weten met 34 kargld.

ORA Chaam (R768, folio: 011v/012r dd 8-3-1565) Gherit Peter Gherit Costerszone heft verkocht aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz, nat zn v Cornelis Jan Lenaertszone, een huys en erve metten hof daer aen liggende, 50 r., tot Chaem aen de kercke oost aent kerckhof zuid der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem erve west Steven Gielis Janszoon van Ghilze noord sHeeren strate. Te vrijen met 2 vertel rogs den erffg wijlen Henrick Reijnerszoon van Ghilze. Met noch 3 1/4 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem. Met noch 2 1/4 lop rogs in verscheijden parcheelen in zoo verre men bevyndt dat die daer schuldich zijn uutgereijct te worden. En met sHeeren chijns, zonder ennigen anderen commer.

ORA Chaam (R768, folio: 027v dd 14-8-1565) Cornelis Snel Henricxzone namens Heer Jacop van Zonne priester canonick der kercke van Breda, heeft opgewonnen: kenlicken erfpacht die hij van zijnre canonicx proven? in de kercke van Breda jaerlicx heffende is, te weten voir 7 vertel en 2 lop rogs van bynnen jaers, de onderpande daer af zijnde de stede en erve die Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon nat zn van Cornelis Jan Lenaertszoon. Op goed: tot Chaem opte Dasmisse

ORA Chaam (R768, folio: 083r dd 25-2-1567) Lijsbeth Philip Jan Philipsdr weduwe Jan Cornelis Peter Godschalcxzoonmet Peter Jan Cornelis Peter Godschalcxzoon, zoon en vgd, verkoopt aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon nat zn v Cornelis Jan Lenaertszoon ‘t huys en erve metten hove en ander erve, 1 bdr, en oick tstucxken beemden, 1 gemet, in desen doirsteken schepenenbrieve begrepen: ut in littera transfixa wesende van date 1560/08/20 ( R767, fol 124v )

ORA Chaam (R768, folio: 132v dd 18-5-1568) Adriaen Cornelis Jan Lenaerts nat zn v Cornelis Jan Lenaerts heeft verkocht aan Gherit Peter Gherit Costerszone t huys en erve metten hof daer aen liggende, 50 r., in dese doorsteken schepenenbrieve begrepen; ut in littera transfixa wesende van 1565/03/08 ( R768, fol 011v/012r )

ORA Breda (inv 473 fol 176v dd 6-11-1568) Gherit Peter Gherit Costers verkoopt aan Claes Gielis van Druenen een huis met hof en erf etc. te Breda (...) Claes Gielis van Druenen, straetmaecker, gelooft aan Adriaen Cornelis Jan Lenaerts, natuurlijke zoon (sic, MW) fl 50 in mindering op de kooppenningen voor het huis uit de vorige akte.

ORA Chaam (R768, folio: 132v/133r dd 18-5-1568) Gherit Peter Gherit Costerszone is schuldig aan Adriaen Cornelis Jan Lenaerts nat zn van Cornelis Jan Lenaerts. Peter Jan Matheeus Snijderszoon en Wouter Jan Wouter Stevenszone geloofden aen den yersten termijn van 100 kargld, mer voirder nyet, voor Gherit Peter Gherit Costerszone te doen als goede borgen. Dies is noch gecomen Henrick Peter Gherit Costerszone, brueder van Gherit Peter Gherit Costerszone, op des cloosters van Vredenberch hoeve tot Boeymer woonende, en geloofde te doen als goed borge. En Gherit Peter Gherit Costerszone en oick Adriane Jan Jacopsdr zijn huysfrou, mede verschenen, geloofden de voirs Peter Jan Matheeus Snijderszoon en Wouter Jan Wouter Stevenszone zijn 2 borgen en oick de voirs Henrick zijnen brueder, honnen waerborge en elck van hen hier af altijt schadeloos te quijten. Gaat om: somme van 150 kargld, toecomende van den coop van den huys en erve metten hof daer aen liggende, dwelck Gherit Peter Gherit Costerszone van ACJL gecoft heeft, te betalen vel latori als erfpenn tot 2 termijnen te weten 100 kargld met 2 vertel rogs en 31 st en 1 ort st tot interesse op goed tot Chaem aen de kercke

ORA Chaam (R768, folio: 229v/230r dd 24-10-1570) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon nat zn van Cornelis Jan Lenaertszoon verkoopt aan Henrick Adriaenszone van den Nuweleijnde A. Een stuck beemden, 1 gemet B. zijn stede en nyeuwe tymmeringe metten erve daer aen liggende, 1 bdr, bij 1.1 eertijts tesamen metten stuck beemden A. gecoft van wijlen Jan Cornelis Boenderszoons wed; A. tot Chaem opte Dasmisse oost en zuid ander erve van HAN hem van te voren toebehoirende west en noord Cornelis Henrick Gherit Costerszoons erve Met eenen erfgebruyckwech over des voirs Cornelis Henrick Gherit Costerszoons erve hier noortwaert aen liggende B. tot Chaem omtrent de kercke. Te vrijen commerloos, behoudelick dat medepandt zal blijven van alsulcke 8 vertel en 3 lop rogs, en van noch 1 st en 1/2 ort st te Heeren chijns, als de voirs ACJL op zijn stede B. tzijnder last behoudt.

ORA Chaam (R768, folio: 230r dd 24-10-1570) Henrick Adriaenszone van den Nuweleijnde is scghuldig aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon natuurlijke zoon van Cornelis Jan Lenaertszoon 25 kargld, en 2 vertel rogs eens, toecomende van den coop van den stuck beemden voirs ( R768, fol 229v/230r ), te betalen en te leveren als erfpenn tSint Jansdage in junio 1571. Dies geloofde hy mette schult voirs ten voirs Sint Jansdage te lossen alsulcke 2 vertel rogs als Margriete, Wouter Jan Wouters wed, heffende is, en daer af tvercofte stuck beemden mede te onderpande staet.

ORA Breda (inv fol 54 dd 27-2-1571) Adriaen Cornelis Jan Lenaerts te Chaam ... een viertel rogge en twee lopen boekweit die hij Hubrecht Peter Prenckels (?) roeijdrager tot Breda moet leveren voor een lening van fl 12.10.0.

ORA Chaam (R768, folio: 261v/262r dd 13-11-1571) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon, nat zn v Cornelis Jan Lenaertszoon, verkoopt aan Jan Wouter Franckenzone van den Akeren van Esch een erfpacht van 7 vertel rogs dandum alle jaer bynnen Breda en op Sint Bavendach den yersten in octobri, en d’yerste pachtdach zal zijn te Bamisse 1572, op: A. zijn huysinge en erven, verscheijden wooningen wesende, 1 bdr B. zijn andere stede, huysinge, schuur… Naam van het goed: C. den Duvenbeemdt; Ligging van het goed: A. tot Chaem omtrent de kercke oost Jan Jan Willemszoon zuid sHeeren strate west en noord Peter Henrick Henricxzoon van den Kyeboom B. tot Chaem opte Dasmisse oost sHeeren vroente zuid en west Kerstiaen Jan Gheritszoon noord de gemeijn ackerstraete C. oick tot Chaem opte Dasmisse oost Jan Jan Lipszoon zuid Kerstiaen Jan Gheritszoon west aen de schoubeke noord ander erve van ACJL. A. te vrijen met 2 zester en 3 lop rogs en met sHeeren chijns, zonder ennigen anderen commer B. te vrijen met alsulcken commer als daer nu ter tijt schuldich is uut te gaen. Men mach de vercofte erfpacht altijt lossen met 80 kargld.

ORA Chaam (R768, folio: 317r dd 12-1-1574) Schepenen doen condt dat achtervolgende tvercoop bij Jan Peter Vrientszone, Kerstijne Anthonis Peter Vrientsdr, Anthonie Anthonis Peter Vrientsdr de dochteren van Anthonis Peter Vrients, met hon mans en vgd tot behoef van Adriaen Cornelis Jan Lenaertszone nat zn van Cornelis Jan Lenaertszone, deze in de vercofte 3 vyerendeelen is gevest (betreft hon 3 vyerendeelen van de stede en erven in dese doorsteken schepenenbrieve begrepen wesende van date 1571/12/18 ( R768, fol 263v - 264r ))

ORA Chaam (R768, folio: 326r/326v dd 3-2-1574) Jan Adriaen Harmanszone is schuldig aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz nat zn v Cornelis Jan Lenaertszone 89 kargld ter zaecken van den coop van de stede en erve voirs ( R768, fol 325r/325v ), te betalen vel latori als erfpenn te Sint Jansdage in junio 1574 zonder commer, oft te Lichtmisse 1575 met interest nae advenant van 100 kargld eens 7 karg

ORA Chaam (R768, folio: 325r/325v dd 3-2-1574) Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon, nat zn v Cornelis Jan Lenaertszoon, en zijn vrouw Anne Jan Houtermansdr, verkopen aan zijn zwager Jan Adriaen Harmanszoon: Aard van het goed: A. de stede, huysinge, schuere, hovinge en erve, 3/4 bdr B. een stuck erfs onder landt en beemt, 5/4 bdr C. een stuck erfs onder heijde en weijde, 1/4 bdr D. een stuck beemden, 1 bdr E. een stuck driesch en erfs, 3/4 bdr F. een stuck lants, 1 veertelsaet; Naam van het goed: B. de Voortacker C. het Busselken D. de Elst E. de Koeyweijden F. den Dongacker G. den Gansacker H. de Weuw I. den Duvenbeempt; Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Dasmisse onder Wildenhuys oost sHeeren strate zuid en west Kerstiaen Jan Gheritsz noord aen de gemeijn ackerstraet B. oick onder Wildenhuys oost Henrick Hubrechts priesters erve zuid aen de Schouwbeke west Jan Jan Lippenszoon noord des voirs Kerstiaen Jan Gheritszoon C. daer omtrent oost Cornelis Henrick Gheritssen en wijlen Philips Jan Lippenszoon erffg erven zuid sHeeren strate west Henrick Cornelis Adriaen Schoenmaeckers noord aen de Schouwbeke D. daer omtrent oost des voirs Henrick Cornelis Adriaen Schoenmaeckersz erve zuid wijlen Peter Cornelissen van Alfen erffg west des voirs Kerstiaen Jan Gheritsz erve noord Jan Gherit Goossensz E. daer omtrent oost en west des voirs Kerstiaen Jan Gheritsz erve zuid en noord Jan Jan Lippenszoon F. in Wilden acker oost en zuid des voirs Jan Jan Lippenszoon west en noord des voirs Kerstiaen Jan Gheritsz erve G. daer omtrent oost en zuid Merten Henrick Willem Denysz west en noord des voirs Jan Jan lippensz erve H. daer omtrent oost Joost Lenaert Jan Lenaertsz zuid de erve van de stede voirs west en noord Merten Henrick Willem Denysz I. daer omtrent oost des voirs Jan Jan Lippensz zuid streckende neven de schoubeke west Lijsbeth Heijs erve noord de erve van de stede voirs. Te vrijen met 6 lop rogs der pastorije der kercke van Chaem. Met noch 1 lop rogs Onser Liever Vrouwen altaer in de kercke van Chaem. Met noch 18 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem. Met noch 8 lop rogs Henrick Henricxzone van den Kyeboom. Met noch 7 vertel en 2 lop rogs en noch 2 vertel garsten beijde den Capittel tot Breda. Met noch 5 vertel rogs en 2 rijnsgld en 10 st ter quijtinge tesamen met 102 rijnsgld en 10 st eens Merten Henrick Willem Denysz. Met noch 14 lop rogs ter quijtinge met 35 rijnsgld eens Cornelis Willem Egelsz. Met noch 4 vertel rogs en 30 st ter quijtinge met 75 rijnsgld eens alle jaer op Sint Jansdage Baptisten in junio verschijnende den erffg wijlen Wouter Stevens. Met noch 7 vertel rogs ter quijtinge met 80 rijnsgld eens Jan van Esch, alle jaer bynnen Breda te Bamisse te leveren. Met noch 6 vertel rogs en 6 rijnsgld die de voirs 1.1 en 1.3 zijn huysfrou daer op blijven heffen ter quijtinge nae hon doot met 150 rijnsgld. En met noch 3 gansen erfchijns en sHeeren chijns. Zonder ennigen anderen commer, behoudelick eenenyegelijcken zijn erfwegen en erfwaterlaten daer over te gebruycken.

ORA Chaam (R768, folio: 325v/326r dd 3-2-1574) Jan Adriaen Harmansz is schuldig aan zijn zwager Adriaen Cornelis Jan Lenaertszoon nat zn v Cornelis Jan Lenaertszoon, man van Anne Jan Houtermansdr, een erfpacht van 6 vertel rogs en erfchijns van 6 kargld, en d’yerste verschijndach zal zijn te Lichtmisse 1575, op zijn stede en erven naebescreven, die Jan van Adriaem gecoft heeft, dats te weten op: A. zijn huysinge, schuere, hovinge en erven, 3/4 bdr B. voort;: A. tot Chaem opte Dasmisse onder Wildenhuys B. ut in littera precedenti ( R768, fol 325r/325v ). Te vrijen met 15 vertel en 3 lop rogs in verscheijden parcheelen. Met noch 2 vertel garsten. Met noch 19 vertel en 2 lop rogs en 4 rijnsgld ter quijtinge in verscheijden parcheelen, en met noch 3 gansen erfchijns en sHeeren chijns. Met vorwaerde de 6 vertel rogs en 6 kargld nae de doot van de langstlevende van 2.1 en 2.3 altijt lossen zal mogen met 150 kargld.

ORA Chaam (R768, folio: 336v/337r dd 23-3-1574) Jehenne Godert Gheritsdr weduwe Adriaen Steven Sijmonsz met Jan Claes Gheritsz, en Peter Steven Sijmonszone als oom en vgd, en Merten Godert Gheritszone als oom en toez samentlick in den name van Marie des voirs wijlen Adriaens dochter; verkopen aan Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz nat zn v Cornelis Jan Lenaertszeen stuck driesch en erfs, 1/2 bdr tot Chaem omtrent de kercke in de Wueststrate oost en west met half de grachten aen Margriete, Henrick Anthonis wed met heur kindr zuid Henrick Henricxz van Ghilze noord metten geheelen gracht aen wijlen Steven Sijmons kindr erve. Te vrijen met 1 1/2 lop rogs der pastorije der kercke van Chaem. Zonder ennigen anderen commer.

ORA Chaam (R769, folio: 028v/029r dd 31-1-1576) Lijsbeth Peter Willems Wegendr weduwe Cornelis Cornelis Wouter Buysz met voofd Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz verkoopt aan Adriaen Bouden Janssen een huysinge, schuere en erve, 1/2 bdr, en voirts alle de andere erven in desen doorsteken schepenenbrieve begrepen, ut in littera transfixa van date 1573/09/22 ( R768, fol 301v/302r ).


Huwt

12.859   Anna Jan HOUTERMAN

FamilienaamIndex 12.859Vader 25.718Moeder 25.719

Overleden na 1589

ORA Chaam (R769, folio: 137r dd 2-3-1582) Anne Jan Houltermansdr weduwe Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz met Jehenne Adriaen Cornelis Jan Lenaertszdr, met gecoren vgd Henrick Henricx van Ghilze, met Martine des voirs wijlen ACJL dochter met man en vgd Jan Cornelis Joosz; Anthoine oick des voirs wijlen ACJL dochter met man en vgd Michiel Adriaen Michielsz.; verkopen aan Jan Steven Claes Stevenseem stuck lants, 1/2 bdr, tot Chaem in de Wueststraete; oost en west Margriete Jans van Coudelaerdr, wed wijlen Henrick Anthonis Michielsz; zuid Adriaen Jan Henricxz; noord wijlen Sijmon Stevens erffg. Te vrijen met 1 1/2 loopen rogs onser liever vrouwen altaer in de kercke van Chaem.

Kinderen

 1. Martijne Zie 6.429
 2. Trijn, vermeld ORA Chaam 30-6-1579
 3. Jehenne Adriaen Cornelis Jan Lenaertszdr
 4. Anthoine, huwt Michiel Adriaen Michielsz

TerugBegin van generatie


12.876   Adriaen Goijaert de CROM

FamilienaamIndex 12.876Vader 25.752Moeder 25.753

Geboren ca 1520
Overleden voor 1558, na 18-2-1557

Notaris Jan Willems de Metser, Oirschot, Inv. 10, Folio 11 Verso Attestatie 05-03-1612

Een aantal inwoners van Oirschot leggen een verklaring af inzake het gebruik van hun naam op procuraties, zonder dat zij het weten. Hieronder Arien Cornelis de Crom, Joost Pauwels van Croonenborgh en Henrick van Haghelaer; akte is slechts gedeeltelijk bewaard

Nots Lambrecht van Boxtel, Oirschot, Inv. 15, Folio 150 Verso Attestatie 21-04-1626

Joorden Martens Brauwers en de momboiren over zijn zoon Michiel, met name Peeter Jans en Cornelis Adriaens de Crom verklaren de opbrengst van de verkoop van 2 huizen aan het Heijlaar in Straten te besteden aan de opvoeding en kleding van Michiel; Joorden wed. van Marijken Adriaens de Crom

Betreft 2 huizen aan het Heijlaer te Straten

Notaris Johan van den Kerckhoff, Oirschot Inv. 94, Folio 96 Testament 01-09-1658

Marten Willems van Mierle en Catalijn de Crom maken hun testament. Vermeld: wijlen haar vader Adriaen Cornelis de Crom. Idem in Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv. 116, Folio 104 Testament 24-11-1660, Dirck Jacob Kemps en zijn vrouw Jenneken Adriaen Cornelisse de Crom maken hun testament.

Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 145-150, Folio 136 Testament 08-09-1678, Jenneken de Crom, weduwe van Dirck Jacobs Kemps, maakt een aanvulling op het testament, welke op 24-12-1667 voor schepenen was gepasseerd. Noemt broer Cornelis Adriaens de Crom, en getuige Bastiaen Martens van Mierlo.

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

Niet verwarren met (ORA Oirschot 155a fol 175 n0 104 dd 23-3-1630) Arien Cornelis de Crom (een stuk akkerland genoemd de Braeckakker), weduwe vermeld al in 1610. Deze zal een zoon zijn van Cornelis Jan de Crom (+voor 1-10-1574), wiens weduwe een boedeldeling maakt (1574) met Jan Jansz, Anna Jans, Heilwich Jans, Peter Jans etc. van de nalatenschap van hun ouders. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel zeventigers (immers geboren ca. 1500) dan net hun ouders verloren hebben (immers, Godefridus Adriaens, volwassen en getrouwd voor 1577, moet ca. 1550, zijn grootvader dus ca. 1500 geboren zijn). De chronologie sluit deze mogelijkheid daarmee vrijwel zeker uit.

ORA Oirschot (140b fol 222 no 19 dd 26-5-1567) Henrick en Jan, broers en kinderen van wijlen Adriaen Scrommen verwekt bij wijlen Barbara dochter van wijlen Henrick Schoetmans voor hen zelf, verder Joerdaen Aerts die Metsere en Adriaen Roelofszoon als voogden over Wouter, Goijaert, Dielis en Corsten minderjarige kinderen van wijlen genoemde Adriaen en Barbara, verkoopt het huis met tuin, grond, schuur etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. de gemeenschappelijke straat, het Hertogenland, de weduwe en kinderen van heer Ricalt van Merode, het erf van de verkoper en meer anderen, welke bezit deze Adriaen voor schepenen van Den Bosch eerder had gehuurd van Henrick zoon wijlen Henrick Jan Wijchens. Dit bezit verkopen ze nu na een hierover verkregen schepenbankdecreet tegen de hoogste bieding aan Peter Corsten Aerts (…) (Idem no 20) Peter zoon wijlen Corsten Aerts heeft als schuldenaar beloofd om ten behoeve van de genoemde kinderen van Adriaen Scrommen een bedrag van 207 gulden te zullen betalen.

ORA Oirschot (138a fol 45 no 181 dd 4-5-1556) Dielis zoon wijlen Gerits van der Vleuten als man van Margriet dochter van Henricks Vervloet heeft verklaard dat Arien zoon wijlen Goijaert de Crom aan hem een rente van 25 stuivers per jaar heeft afgelost, welke rente deze Dielis steeds heeft geheven op het bezit genoemd de Kemmer en welke grond etc. deze Arien nu heeft verkocht aan een persoon genoemd Jan Schellaert, dijkgraaf in het land van Altena en Dielis geeft hiervoor nu kwijting aan deze Arien.

ORA Oirschot (137b fol 46v no 185 dd 30-3-1554) Wouter zoon wijlen Jan van Roe als man van Gulken dochter van Jans van Goer, verkoopt hierbij zijn aanspraken en erfrecht inzake een huis, tuin, grond etc. groot ca. 14 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel (…) aan Adriaen Goijaert Scrommen.

ORA Oirschot (137b fol 26 no 120) Jan en Peter, gebroeders, verder Agnese met haar kinderen Jan en Dielis, (…) allen wettige kinderen van Jan Dirck Crommen, nagelaten erfgenamen van Ijken dochter van genoemde Jan Dircks Crommen, elk wat betreft het vierde deel van de helft van een jaarlijkse rente van 3 gulden, verkopen hierbij deze rente, welke rente Arien Goijaert Scrommen eerder had beloofd aan Corstiaen Willem Aertszoon en aan Adriaen Dircks van der Heijden (…) op onderpand van een stuk akkerland genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Notel (…) verder nog op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) conform een schepenbrief van Oirschot van het jaar 1552. (…) aan Corstiaen Willem Aerts.

ORA Oirschot (136b fol 64v no 261 dd 27-5-1549) Adriaen zoon wijlen Goijaert Scrommen verkoopt hierbij een huis met tuin, grond etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) welk huis deze Adriaen heeft verkregen van Gielissen Aert Scremers en Gielis weer van Willem van den Velde en van de voogden van diens kinderen conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt dit nu aan Henrick Willem Brouwers. (Idem no 262) Adriaen zoon wijlen Goijaert Scrommen had indertijd bij het kopen van het huis uit de vorige akte onder andere aan Willem Henricks van de Velde beloofd om binnen een aantal jaren die inmiddels zijn verlopen, om dan een rente af te lossen van 4 en een halve gulden volgens een Oirschotse brief daarover. Daarom is nu voor ons verschenen Henrick zoon wijlen Willem Sbrouwers en heeft omdat hij nu eigenaar van dat huis en grond is, beloofd om deze rente voortaan zodanig te betalen of af te lossen aan Willem van den Velde of aan de houder van de brief, dat genoemde Adriaen daarvoor verder gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (136a fol 16v no 84 dd 10-2-1548) Adriaen zoon wijlen Goijaert Crommen heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen zoon wijlen Daniel Laenen die een bedrag van 51 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (135b fol 19v no 106 dd 8-2-1546) Ariaen Goijaerts Crommen verkoopt aan Henrick Willems Sbrouwers een huis met tuin, gelegen aan de Kerkhof alhier (…) In marge :

Met instemming van partijen doorgehaald en door een andere belofte vervangen. (Idem no 107) Genoemde Henrick als koper belooft aan Adriaen dat hij binnen a.s. Kerstmis en twee jaar verder de genoemde rente van 4 en een halve gulden aan Willem van den Velde zal aflossen, volgens de aflossingsbrief daarover.

ORA Oirschot (135b fol 10 no 60 dd 7-1-1545) Gielis Aert Cremers verkoopt aan Ariaenen Goijaerts Crommen een huis met tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, (…) (Idem no 61) Ariaen Goijaerts uit de vorige akte heeft beloofd aan Dielis Aert Cremers dat hij per a.s. Maria Lichtmisdag en 4 jaar verder de genoemde rente van 4 en een halve gulden die door Gielis eerder waren beloofd aan Willem van de Velde, zodanig zal aflossen dat Gielis en diens bezit daarvoor verder gevrijwaard zullen blijven.

ORA Oirschot (135a fol 12v no 15 dd 22-1-1544) Adriaen zoon wijlen Jacop Ketelaers verkoopt een jaarlijkse pacht van een mudde rogge met twee vervallen en een lopende termijn, (…) op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, (…) conform schepenbrieven van Boxtel en van Oirschot d.d. 11 februari 1457. Hij verkoopt deze pacht nu aan Adriaen Goijaert Crommen. (Idem no 16) Adriaen Goijaert Scrommen heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Jacop Ketelaers een bedrag van 19 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Pasen.

ORA Oirschot (144b fol 311v no 131 dd 5-4-1595) Wouter, Goijaert en Gielis, broers en zonen van wijlen Adriaen de Crom, voor zichzelf en ook optredend voor hun broer Henrick, verkopen hun erfdeel waar zij als kinderen recht op hebben in een akker groot ca. twee en een halve lopenzaad, genoemd de Lerpt, in Oirschot herdgang de Notel, welke akker vroeger eigendom van hun broer Jan was, b.p. de erfgenamen van Rijck Schootmans, Willem Dielis Cremers, Pauwels Janssn. van den Dijck, de gemeenschappelijke lijkweg. Het perceel wordt nu verkocht aan Ghijsbert van Doren, aan Juetken dochter van Jan Faes weduwe van genoemde Jan de Crom en aan de kinderen van Gijsbert van Doren bij haar verwekt.


Huwt ca. 1540

12.877   Barbara Henrick SCHOETMANS

FamilienaamIndex 12.877Vader 25.754Moeder 25.755

Geboren ca. 1525
Overleden voor 26-5-1567

ORA Oirschot (141a fol 195 no 133 dd 30-5-1572) Henrick, Jan, Wouter, Goijaert en Dielis, broers en kinderen van wijlen Adriaen Goijaert Scrommen verwekt bij wijlen Barbara dochter van Henrick Schoetmans als partij ter ener zijde, Henrick zoon wijlen Ricalt zoon Henrick Schoetmans, verder Melchior Madelins als man van Margriet en nog Marieke, gezusters en kinderen van genoemde Ricalt Henrick Schoetmans met Adriaen Roelofs haar gekozen voogd, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van hun ouders die nog onverdeeld is. Bij deze verdeling krijgen de kinderen van Adriaen Goijaert Scrommen de halve beemd zijnde het voorste stuk gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. de straat, Agnes Toerkens, de kinderen van Rijcalt Schoetmans waarvan het is afgedeeld. Verder krijgen ze een akker genoemd de Leerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Jan Stockelmans, de kinderen van Ricalt Schoetmans waarvan het is afgedeeld, de erfgenamen van Jan Lippen, de straat. Verder krijgen ze de helft van een akker genoemd het Buchtken aan de westkant, b.p. Michiel Henricks van den Schoot, de kinderen van Ricalt Schoetmans waarvan het is afgedeeld, de armen van heer Amelrijck Boots. Verder krijgen ze de helft van een weiland aan de zuidzijde, b.p. Peters van Gestel, de gemeenschappelijke straat, het erf dat er van wordt afgedeeld. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van 3 gulden worden betaald aan de kinderen van Ijken Stockelmans, nog de helft van een half vuurijzer grondchijns, nog de helft van een half mudde rogge per jaar Bossche maat, nog de helft van 20 stuivers per jaar nog de helft van een mudde rogge per jaar Oirschotse maat. Bij deze verdeling krijgen de kinderen van Ricalt Schoetmans (etc.) (NB: een deel van hun erfenis wordt in juni weer doorverkocht aan Hendrik Adriaen de Crom)

Kinderen

 1. Hendrik (+voor 4-7-1594), meerderjarig in 1563, huwt ca. 1561 Jenneke (+na 1608), natuurlijke dochter van heer Dirck Corsten van den Velde (zij is nog geen 24 jaar op 1-2-1566 wanneer haar man een rente op haar naam verkoopt: ORA Oirschot 140a no 63). In 1594 genoemd als overleden voogd van zijn schoonzuster Aleid Dirck van den Velde. Jenneke hertrouwt voor 1608 met Henrik Janszoon van Beerse
 2. Jan, meerderjarig in 1567 (+voor 1595), huwt Juetken Jan Faes (zij hertrouwt voor 1595 met Ghijsbert van Doren en heeft kinderen bij hem)
 3. Wouter (+na 1603), huwt na 1567 Heijlwich Henrick Embrecht Schepens (+na 1571), schepen in 1587-93
 4. Godefridus Zie 6.438
 5. Dielis (+voor 1607), vermeld 1587-1597, alias Gielis, huwt Catherijn Huijbrecht Henrick Eijmbrechtssn van Liempde (+na 1614), die hertrouwde voor 1613 met Eijmbert Daniel Schepens; vermeld ORA Oirschot 1593 (o.a. nos 300-1) en 1597 als broer van Wouter onder beide namen. Wouter en Goijaert zijn voogden van zijn onmondige kinderen in 1607 (in 1612: Jan, Gerit en Henrick); een zoon Arien is dan al volwassen.
 6. Corsten, vermeld 1567

TerugBegin van generatie


12.878   Aert Wouters CREMERS

FamilienaamIndex 12.878Vader 25.756Moeder 25.757

Geboren voor 1552
Overleden na 1602, voor 1604

1577 mogelijk te Den Bosch.

ORA Oirschot 5-1-1599: De kinderen van Aert Wouters.

Mogelijk vermeld in 1569: Aert zoon wijlen Wouter Aerts als man van Marieke, dochter van wijlen Willem Elias Schilders verwekt bij Margriet dochter van Mathijs Huijskens,…

ORA Oirschot (Toirkens inv no 142B fo 306 no 135 dd 22-10-1580) Allen die deze brief zullen zien, gegroet. Wij, Henrick Spierinks en Henrick Gerit Sroijen schepenen in Oirschot verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen Henrick zoon Henrick Verhoeven en Jan Geritsen, respectievelijk oud ca. 50 jaar en 47 jaar, beiden inwoners van Oirschot en dezen hebben op verzoek van Jan Joris Philips onder ede verklaard dat zij erbij waren toen Aert Wouters, de pachter van Denis Gijsbrechts die in herdgang Aerle woonachtig is, gezegd heeft dat alle vee dat op de hofstede aanwezig was, het eigendom van deze Denis was en niet van genoemde Aert. Jan Gerits verklaart dat het hoornvee eigendom van Denis was en ook de helft van de schapen en de andere helft van de schapen eigendom was van Aerden.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 359v no 36-38 dd 3-2-1590) Jan zoon wijlen Jan Ghijsbrechts van Kerkoerle en Roelof Adriaen Roelofs als man van Geritken dochter van genoemde Jan Ghijsbrechts van Kerkoerle, ook mede optredend voor Henrick Janssn. van der Lusdonck als man van Antonisken dochter van genoemde Jan Ghijsbrechts van Kerkoerle, hebben samen verklaard dat Aert Wouters de Cremer aan hen een bedrag van 135 gulden heeft betaald die deze Aert aan hen had beloofd voor schepenen in Oirschot en men geeft hiervoor kwijting. (Idem 37) Aert zoon wijlen Wouters de Cremer draagt de helft van een akker over genoemd de Gorter, groot ca. 8 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Dirck van der Heijden, de weduwe en kinderen van Dirck Huiskens, de gemeenschappelijke straat, een bepaald nieuw stuk land. Hij draagt dit perceelsdeel nu over aan Jan Jan van Kerkoerle, aan Roelof Adriaens als man van Geritken en aan Henrick Janssn. van der Lusdonck als man van Antonisken, gezusters en dochters van genoemde Jan van Kerkoerle en Aert belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens de helft van een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge aan Willem Dielis en nog de helft van anderhalve gulden per jaar aan de genoemde kinderen en nog de helft van twee stuivers grondchijns. (Idem 38) Jan Janssn. van Kerkoerle en Roelof Ariaens als man Antonisken dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, mede optredend voor Henrick Janssn. van der Lusdonck, gaan akkoord met aflossing van de voorgaande akker binnen nu en de eerstkomende 3 jaar maar daarna niet meer, tegen betaling van 135 gulden. Indien er dan niet is afgelost zal deze overdracht definitief zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 144a no 356 fol 68 dd 27-12-1592) Henrick zoon wijlen Jan Henricks van der Lusdonck als man van Anthonisken dochter van Jan Janssn. van Kerckoerle verkoopt zijn volledige erfdeel zijnde de helft in een derde deel waarin hij gerechtigd is een akker genoemd de Gorter, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, groot ca. 8 lopenzaad, b.p. Dirck van der Heijden, de weduwe en kinderen Dirck Huijskens. Eerder had hij dit stuk voor de helft van een derde deel in belening verkregen van Aert Wouter Scremers. Verder verkoopt hij nog zijn erfdeel in een rente van 30 stuivers per jaar die op dit genoemde stuk grond worden geheven en wel aan Jan Janssn. van Kerckoerle.

ORA Oirschot (Toirkens, inv no 144a fol 85 no 53 dd 6-2-1593) Roelof zoon Adriaen Roelofs als man van Geritken dochter van Jan van Kerckoerle, verkoopt zijn erfdeel zijnde het 1/3 e deel van een akker genoemd de Gorter, zoals hij dat in belening heeft verkregen van Aerden Wouter Scremers, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, b.p. Dirck van der Heijden, de weduwe en kinderen van Dirck Jan Huijskens. Ook verkoopt hij nog een jaarrente van 35 stuivers die op dezelfde akker drukken. De grond en de jaarrente verkoopt hij nu aan zijn zwager Jannen Jansn. van Kerkoerle en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (inv no 145c fol 452v n0 228 dd tussen 29-10 en 4-11-1604) Mathijs zoon wijlen Aert Wouters de Cremer verkoopt een stuk akkerland deels hei en deel weiland, groot ca. drie een halve lopenzaad, zoals hij dat van zijn ouders heeft geerfd, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle ( akte is niet afgemaakt en doorgestreept, JT ).

ORA Oirschot (Toirkens 146a fol 49v no 27 dd 11-6-1606) Peter zoon wijlen Frank Willems verkoopt de helft van een akker, deels akkerland en deels driesland, ca. 7 lopenzaad groot, gewoonlijk de Gorter genoemd gelegen in Oirschot, herdgang Aerle en welke grond hij gekocht had van Jan zoon wijlen Christoffel Willem Snoecx als man en voogd van Lijntgen dochter Aert Wouters Cremers voor een helft en van Ida dochter Aert Wouters met haar daarbij gekozen voogd voor wat betreft de andere helft e.e.a. volgens schepenenbrieven van Den Bosch d.d. 21 februari 1602. Hij verkoopt deze akker nu aan Anneke weduwe Jan Janssen van Kerckoerle waarbij Anneke het vruchtgebruik geniet en haar kinderen het erfrecht krijgen. Genoemde Peter belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve v.w.b. de grondcijns indien die daar op drukt en behalve de lasten die in deze brief worden genoemd en behalve de gemeentelijke belastingen. De koper moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten.

Idem (Toirkens 147b fol 164v no 15 dd 21-1-1611) Mathijs zoon wijlen Aert Wouters, verder Jan zoon Christoffel Snoecks als man van Cathalijne, verder Goijaert Ariens de Crom als man van Iken, zijnde dochters van genoemde Aert Wouters, nog Henrick Janssen van der Lusdonck als man van Anthonia dochter van wijlen Jans Jans van Kerckoerle, verder nog Adriaen zoon van wijlen genoemde Jan Janssen van Kerckoerle, welke Adriaen ook nog optreedt voor Aert Henrik Hermans als man van Geertgen dochter van wijlen genoemde Jan Janssen van Kerckoerle, verklaren hierbij dat Arien zoon van wijlen Willem Henrick Rutgers van der Vlueten aan hen een jaarpacht van een mudde rogge heeft afgelost, en nog een jaarlijkse rente van 15 en een halve stuivers, welke pacht en rente deze genoemde personen jaarlijks hebben geheven op het bezit van genoemde Arien gelegen in Oirschot herdgang Aerle, genoemd ‘t Maerselaer. De brief daarover is door de voorbije roerige tijden in het ongerede geraakt, zoals deze personen verklaren, maar men zal geen aanspraken meer aan de brief ontlenen wat betreft dat mudde rogge en de vermelde 15 stuivers en twee oort indien die alsnog tevoorschijn komt.

Idem (nr 26 fol 168 dd 27-1-1611) Mathijs Aert Wouters, verder Jan Christoffel Snoecks als man van Cathalijne, verder Goijaert Ariens de Crom als man van Iken, beiden dochters van vermelde Aert Wouters, verklaren dat Bernaert Jan Joosten van Croonenburch aan hen een jaarlijkse rente van 4 gulden heeft afgelost samen met alle achterstand tot nu toe die deze Bernaert steeds uit zijn bezit onder Oirschot in herdgang Aerle heeft moeten betalen. De brief daarover is door de roerige afgelopen tijd in het ongerede geraakt, zoals Mathijs, Jan en Goijaert verklaarden, maar mocht die alsnog worden gevonden dan zal men daar geen aanspraken meer aan ontlenen en zij geven deze Bernaert Jan Joosten van Croonenburch en de erfgenamen of nakomelingen hiervoor kwijting.

Idem (Toirkens 147c fol 405v no 28 dd 1-2-1612) Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Henrick Janssen van der Lusdonk en de zijnen als erfgenamen van Jan Janssen van Kerkoerle als partij ter ener zijde en Bernaert Jan Joosten danwel de erfgenamen van Aert Wouters de Creemer, voor welke erfgenamen deze Bernaert optreedt, als partij ter andere zijde. Het gaat hier over een rente van 4 gulden per jaar die de erfgenamen van Jan Janssen van Kerkoerle steeds hebben geheven op deze Bernaert of op een akker die zijn eigendom is. Deze akker is eerder door de erfgenamen van wijlen Aert de Creemer vrijgekocht. Om de kwestie nu in der minne te regelen hebben partijen nu de volgende regeling getroffen. Daarbij zal Goort Ariens de Crom die voor zichzelf handelt en ook voor de andere kinderen en erfgenamen aan deze Henrik Janssen van der Lusdonk die een bedrag betalen van 8 gulden eens en wel per a.s. oogsttijd. Daarmee verklaart deze Henrik zich voldaan voor de betreffende rente en geeft deze Goijaert ( Goort Ariens de Crom ) nu kwijting.


Huwt voor 1585

12.879   N.N.

Index 12.879 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Niet Anneke Niclaes van Gorop (vermeld 1610), weduwe Aert Wouter sBrouwers

Niet verwarren met Lijsken Marten Hendricks van Gestel, weduwe Aert Wouters Aerts van Heesterbeeck, moeder van een Lijsken, Marieke en Henrikske, vermeld 1594 (of Antonia, Jenneke en Lijske, 1608)

Niet Iken Henrick Beijens, vermeld 1564, 1566; zij is vrouw van Aert Wouter Willems.

Mogelijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 147c no 148 fol 327 dd 30-3-1613) Jacob Dircks van de Velde onze collega schepen verkoopt hierbij het vierde deel van een jaarlijkse rente van 6 gulden en 5 stuivers, steeds vervallend op Maria Boodschapsdag, welke rente Aert Wouters als man van Marike wettige dochter van wijlen Willem Eliassen verwekt bij Margriet ( haar familienaam is niet vermeld, JT ) en verder Daniel de Metser als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Daniel Smetsers verwekt bij Lijntgen dochter van vermelde Willem Eliassen en Margriet en nog door Jan Jan Bressers als aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van Mathijs zoon Willem Eliassen [Schilders, MW] verwekt bij Hendrieksken dochter van Claes Michiels, op grond van een daartoe afgegeven schepenbankdecreet destijds hadden beloofd te betalen aan Heijlwich weduwe van Goijaert Willems van der Vleuten, op onderpand van een huis met tuin, grond etc. groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, ook nog op onderpand van een stuk akkerland genoemd die Braeck groot 7 lopenzaad ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen en nog op onderpand van een stuk akkerland genoemd die Uijtfanck, groot ca. 4 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 23 maart 1563. Vermelde Jacop Dircks van de Velde onze collega schepen als man van Aleijt dochter van Goijaert Willems ( van der Vleuten ) had deze rente geerfd en was Aleijt toebedeeld geworden in de boedelverdeling met de erfgenamen van wijlen Denis Gijsberts van Engeland en hij verkoopt de rente nu met twee vervallen en de lopende termijn aan Gijsbert zoon Jan Gijsberts van Engeland. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 30 maart 1613, getuigen H. Hoppenbrouwers en Nistelroij.

Kinderen

 1. Iken Zie 6.439
 2. Catalijne, huwt Jan Christoffel Willem Snoecx
 3. Mathijs

TerugBegin van generatie


12.880   Johannes Egidius van GESTEL

FamilienaamIndex 12.880Vader 25.760Moeder 25.761

Overleden Oirschot 6-7-1636

Peeter Gielis van Gestel en Anthonis Anthonisse verklaren (7-10-1623) de som van 100 gulden, die Jan Ruth Erven schuldig is aan Jan Dielis van Gestel en Antonis Andries Rutghers, over te nemen als niet op tijd wordt afgelost (Van Boxtel Inv. 15, Folio 58).

Jan Ruth Erven (de jonge) bekent 7-10-1623 een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Jan Dielis van Gestel en Antonis Andries Rutghers (Van Boxtel Inv. 15, Folio 58).

Jan Rutghers Erven bekent (28-9-1626) een som van 50 gulden schuldig te zijn aan Rutgherus Andriesse en Jan Gielisse van Gestel, momboiren van de onmondige kinderen van Anthonis Andriesse en Ariken Willem Peeter Roeffen (Van Boxtel Inv. 15, Folio 168 Verso).

Jan Dielis van Gestel, getuige 30-12-1629. Lijsken Handricx, wed. Jan Rutten, verhuurt voor 4 jaar een stede met landerijen aan de Meijen Heuvel in Straten aan Michiel Geerits Wolffs (Van Der Meeren Inv. 18, Folio 7).

Willemken Claessen, wed. Handrick van den Hove, verhuurt (31-12-1629) voor 6 jaar een stede met aangelag gelegen onder Ter Meijen aan Jan Dielisse van Gestel (Van Der Meeren Inv. 18, Folio 14).

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens geleend kapitaal en/of rente no 631) Jan Arien Hoppenbrouwers contra Jan Dielis van Gestel (1629)

Idem (no 634 dd 1635) Jan Dirck Gijsberts Hoppenbrouwers contra Jan en Peter Dyelis van Gestel.

ORA Oirschot (Toirkens 156a fol 311 no 262 dd 14-7-1631) Henrick Jan Erfven, Franck Peters, Henrik Dircks van den Hagelaer, Jan Dielis van Gestel, (…), zijnde allen pachters van de respectievelijke klamptiendes eigendom van de edele heer Cornraed Ulrich van Geul, gelegen in Oirschot, waarvan Senor Carle van den Camp, drossaerd in het Graafschap Megen weer hoofdpachter is, (…), machtigen hierbij gezamenlijk meester Gerard van Nuenen, procureur verbonden aan de stad Den Bosch en ze geven hem machtiging om namens hen voor schepenen aldaar te verschijnen om aldaar borg te staan danwel de betaling te regelen van de verschuldige rogpacht (…).

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 127 no 102 dd 16-3-1632) Elisabeth dochter van wijlen Henrick Henricks alias Verbocht, met haar voogd verkoopt hierbij de helft van een stuk akkerland, genoemd de Horstakker, gelegen in Oirschot herdgang Straten, ter plaatse genoemd ter Ameijden, welke hele akker nog onverdeeld is, b.p. Jan Aelberts, Peter Dielis van Gestel, Jan Willems van de Marselaer, de gemeijnte aldaar. Haar moeder Willemken heeft op 19 februari j.l. hiervan afstand van haar recht van vruchtgebruik gedaan voor schepenen alhier in Oirschot en zij verkoopt het perceel nu aan Jan Dielissen van Gestel en de verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve de dorpslasten. Er moet overpad worden verleend zoals dat behoort en de koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (Idem 103) Jan Dielissen van Gestel uit de vorige akte heeft beloofd vanwege zijn aankoop als resterende koopsom op verzoek van bovenvermelde Willemken, zijnde de moeder van Elizabeth, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan Elisabeth het erfrecht krijgt, aan hen op hun verzoek een bedrag van 100 gulden te betalen met een rente van 6 percent per jaar al naar tijdsgelang voor zolang Jan het geld onder zich heeft.

Idem (fol 318 no 296 dd 5-11-1632) Jan Dielis van Gestel heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Jan Aerts die een bedrag van 50 gulden te zullen betalen per a.s. Allerheiligendag anno 1633 met onderwijl een rente van 3 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 159a fol 345 no 279 dd 3-11-1634) Jan Dielis van Gestel heeft hierbij beloofd om aan Bertjen dochter van Christiaens Verreijt die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Huibertsdag en voor de eerste keer per a.s. St. Huibertsdag anno 1635, vrij van alle belastingen etc. op onderpand van een huis, hofstede, tuin, grond etc. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter plaatse genoemd ter Ameijden, b.p. Denis Jan Aerts, de gemeijnte aldaar.


Huwt voor 1580

12.881   Catharina Willem ROESTEN

FamilienaamIndex 12.881Vader 25.762Moeder 25.763

Overleden na 1640

Ook Roestenberg: ORA Oirschot (Toirkens 153a fol 99 no 71 dd 7-3-1628) Willem Peter Roestenberg heeft verklaard dat Jan Dielis van Gestel die is gehuwd met Catharina dochter van genoemde Willem, met diens eigen geld aan Geerling Jan Gijssels een jaarlijkse rente van 3 gulden heeft afgelost, die hij tot nu toe steeds aan deze Geerling heeft betaald gehad. Willem belooft aan deze Jan dat zolang hij leeft die voor de jaarlijkse betaling ervan zal vergoeden en hem voor elk jaar een bedrag van 3 gulden geven, en hij wil dat zijn andere kinderen na zijn ( Willems ) dood aan hun zwager Jan ook deze aflossing van die rente aan hem zullen blijven vergoeden danwel dat ze in de verdeling van de erfenis zolang niet mee zullen parten totdat Jan het geld heeft verrekend verkregen.

Idem (165a fol 260 no 188 dd 5-7-1640) Catharina weduwe van Jan Dielis van Gestel dochter van wijlen Willem Roesten met haar voogd heeft beloofd om aan Jan Aelberts Verhoeven als H. Geestmeester en ook ten behoeve van die H. Geest in die per a.s. St. Jansdag anno 1641 een bedrag van 32 gulden te zuellen betalen met onderwijl zolang het kapitaal niet is terugbetaald een rente van 2 gulden per jaar. De eerste rentetermijn vervalt per St. Jansdag anno 1641. Dit bedrag had eerder Jan Dielis van Gestel geleend van Jan Antonissen en had dat geld nu onlangs aan de tafel van de H. Geest vermaakt.

Kinderen

 1. Adrianus Zie 6.440
 2. Lijsken (+na 1628), huwt Willem Niclaes Conincks (+voor 1628); hij was eerder gehuwd en had uit dat huwelijk twee kinderen; uit het tweede huwelijk werden een Lijsken en andere kinderen (onder voogdij van o.a. Adrianus) geboren; erfeniskwestie dd 17-2-1628
 3. Dielis (hypothetisch): Peter Dielissen ( van Gestel ) en Henrick Gerits ( van den Dijck ) in hun hoedanigheden verklaren, omdat Dielis zoon van Jan Dielis van Gestel in het buitenland vertoeft en van mening zijn dat deze nimmermeer terug zal keren, dat ze hierbij afstand doen van diens aanspraken waarop deze Dielis recht zou kunnen hebben in de vermelde akker en wel ten behoeve van vermelde Jan Aerts van Hobbelen (ORA Oirschot 11-5-1610)

TerugBegin van generatie


12.882   Jan Willem REIJNDERS

FamilienaamIndex 12.882 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca 1554
Overleden na 22-3-1619

Vermeld ORA Oirschot 13-1-1617 als getuige op 11-5-1611, dan ca. 56 jaar oud (dus *ca. 1555); in 1593 oud 40, dus *ca. 1553.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 7 no 6 dd 15-2-1584) Er is een kwestie ontstaan tussen de inwoners van enerzijds de herdgang van Verrenbest en die van Aerle, inzake een bedrag van 10 stuivers opgelegd aan Jan Willem Reijners vanwege de verdeling van de lasten van 400 gulden per maand. Het is daarbij zo dat deze Jan Willem Reijnders bij zou hebben moeten dragen voor een periode van 39 maanden opgelegd door Goossen Peter Corstens hetgeen niet is gebeurd, daarentegen is er door Jan Ghijsbrecht Peters een heffing opgelegd van 38 maanden zoals is gebleken. Partijen hebben hun geschil nu in handen gesteld van Roeland van der Ameijden als arbiter om daarover een uitspraak te verkrijgen. De inwoners van Aerle beweren dat Jan Willems Reijners altijd door de zetters van Aerle belast is geweest, die van Verrenbest verklaren dat ze deze Jan Willem Reijnders nooit hebben aangeslagen en ook niet voor de periode van 39 maanden hebben gemaand. Daarna hebben de arbiters de volgende uitspraak gedaan. De inwoners van Verrenbest mogen de genoemde 39 maanden niet invorderen maar dat blijft ten laste van Verrenbest omdat daar ook geen verdeling voor is gemaakt voor deze Jan Willem Reijnders. Aangaande de 38 maanden die in de periode valt toen Jan Gijsberts nog zetter was en die ook zijn opgeeist, is bepaald dat de inwoners van Aerle aan die van Verrenbest de helft van die opbrengst zullen vergoeden over die 38 maanden tot nu toe. En van nu af aan zullen deze opbrengsten geheel voor Aerle vervallen, daarbij zullen die van Verrenbest bij het verdelen van de inkomsten van herdgang Aerle, voor elke honderd stuivers twee en een halve stuivers krijgen, in mindering te brengen op het aandeel van Verrenbest. De kosten van deze bemiddeling zullen voor de helft door Verrenbest en de helft door die van Aerle worden betaald.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 137 no 244 dd 28-12-1585; vgl boedelscheiding ORA 144a fol 26v no 137 dd 30-4-1592; NB op 18-7-1592 is sprake van Jan zoon wijlen Jan Houbrakens en Goijaert zoon wijlen Jan Riemeslach als voogden over de minderjarige kinderen [meervoud] van Jan Willem Reijnders verwekt bij wijlen Baetken dochter van Jan Houbraken) Indertijd heeft Jan Willem Reijners zich in het huwelijk begeven met een jonge dochter genaamd Baetken zijnde de dochter van Jan Houbraken, en heeft daarbij een dochter Anna verwekt. Nadien is deze Baetken komen te overlijden en is Jan opnieuw gehuwd met Elisabeth dochter van Dirck de Mesmaker te Diessen. Zowel uit het eerste als tweede huwelijk heeft hij roerende goederen verkregen zonder dat er daarbij een boedelverdeling is gemaakt. Om daarover in de toekomst geen onmin te krijgen is nu verschenen Jan Houbraken, verder diens zonen Dirk, Jan en Lambert partij enerzijds en genoemde Jan Willem Reijners geassisteerd door Goijaert die Riemslager en Willem Jan Houbrakens als voogden over genoemde Anna, partij ter andere zijde. Door een arbitragecommissie is nu het volgende akkoord gemaakt. Genoemde Willem Reijners zal alle roerende goederen en ander bezit dat hij nu heeft zolang behouden om daarmee naar eigen goeddunken te handelend, maar hij moet daaruit wel de schulden betalen. Daarnaast moet hij aan de voogden voor het onderhoud van zijn dochter een bedrag van 50 gulden betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en onderwijl elk jaar een rente van tegen de penning zestien, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Verder is afgesproken dat voor het geval deze dochter Anna komt te overlijden zonder wettig nageslacht en waarbij Anna bepaalde bezittingen nalaat waarop de nakinderen van deze Jan Reijnders aanspraken zouden kunnen maken, als halfbroers en zusters, dat in dat geval dit bezit niet versterft op deze halfbroers en zuster maar op de familie van genoemde Jan Houbraken waarvoor Jan Willem Reijnders verklaart te zijn voldaan en hij doet daarom afstand van verdere aanspraken ten behoeve van genoemde Jan Houbraken. Partijen hebben elkaar beloofd dit kontrakt na te zullen komen.

Idem (143c uit 1591, los vel 480v no 59 dd 1-4-1588) Jan Willem Reijners heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter van de Schoot voor een helft en aan de voorkinderen van Peters Verhoeven voor de andere helft, een bedrag van 105 gulden te betalen in 3 termijnen, waarvan de eerste meteen, de tweede op St. Jansadg a.s. en de derde op a.s. St. Bavodag. (…) Jan Wouter Stockelmans, Meus van Genen, Jan Dircks van Ham, de weduwe van Aert Joordens en haar zoon Henrick, Dirck Arien Martens, Dirck Jan Houbrakens, Goijaert Goijaerts, Goijaert Henrick Goijaerts, Jan Habrakens, Henrick Brants, hebben beloofd om genoemde Jan Willem Reijners dit geld te betalen.

Idem (Toirkens 144a fol 18v no 93 dd 18-3-1592) Jan zoon wijlen Willem Reijners als gebruiker van de goederen van Willem van den Maerselaer, die in hechtenis is genomen zoals hem gezegd wordt, welke ten gunste van heer Cornelis Aerts van Eersel beperkte afstand van genoemde goederen heeft moeten doen, en waarbij Jan Reijners zijn ploegrecht verzekerd wil hebben, wil deze handlichting hernieuwd hebben voor schepenen van Den Bosch en geeft daarom hiervoor machtiging aan Niclaessen Adriaens alias Ques.

Idem (Toirkens 144a fol 119v no 223 dd 9-7-1593) Certificatie van de tiende van de heren van het Gasthuis. Hierbij verklaren wij plechtig dat voor ons verschenen zijn Henrik zoon wijlen Aert Lambrechts oud ca. 53 jaar, Jan zoon wijlen Willem Reijners, oud ca. 40 jaren, beiden inwoners van Oirschot en deze verklaren op verzoek van de rentmeester Rutger Jans de Brouwer, ook ingezetene van Oirschot en pachter van een bepaalde korentiende gelegen in de Vrijheijt van Oirschot die in bezit zijn van de kapelanen van het gasthuis in Den Bosch, dat zij hebben gezien samen met andere goede mannen, zowel in het algemeen als speciaal, dat door de belegering van de twee troepen van het leger van zijne excellentie van Mansfelt die resp. in Oirschot op de 15e en 16e van deze maand zijn gearriveerd, vanwege de fourage, het afmaaien, vertrappen als anderszins zoveel schade is veroorzaakt, meer dan 9 mudden tiendkoren. Er zijn n.l. diverse grote akkers die onder deze tiendens lagen geheel opgevreten en door het genoemde leger vernield en de rest wel voor de helft of iets meer of minder zodat er minstens wel 9 mudde tiendkoren verloren is geraakt.

Idem (144b fol 270 no 299 dd 12-10-1594) Lambrecht Evert Peterssn. en Jan Willem Reijners zijn borgen voor Henrick Aert Lambrechts gebleven vanwege het onrecht van een paard dat door hem van Adriaen Henricks gekocht zou zijn zoals dat onder ede door een bepaalde getuige verklaard is en wel voor een bedrag van 60 gulden. Zij zullen deze 60 gulden eventueel betalen aan deze Adriaen voor zover hij daar recht op heeft, danwel dat het paard weer, indien dat de heer van Oirschot zou willen, aan deze Adriaen wordt teruggegeven.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 14 fol 3v dd 10-4-1607) Komen zijn Dirck Jan Henrick Nijs Colen en Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden over de minderjarige kinderen van Niclaes Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij Jenneken Gijsbert Hoppenbrouwers en verder Jan Reijnders die er tegenwoordig mee is getrouwd (=Jenneken, JT) en beloven samen en hoofdelijk aan Henrick Ariaen Gerits die per a.s. Pasen over twee jaar de som van 114 gulden te betalen. (…) Met deze 100 gulden is een ander bedrag van 100 gulden afgelost dat de voogden en Jan Reijnders in Den Bosch op rente hadden opgenomen van Frans Willems.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 42 fol 6v dd 15-5-1607) Komen is Jan Willem Reijnders en belooft aan Jan Claessen van Vessem per a.s. 1 mei over een jaar de som van 57 gulden te betalen, van elk 20 stuivers.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 84 dd 15-3-1608) Jan Willem Reijnders belooft aan Lonis Wilborts die per a.s. Maria Lichtmisdag 50 gulden te betalen met een behoorlijke rente.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 nos 124-5 dd 15-7-1608) Komen is Adriaen Gijsbert Hoppenbrouwers als voogd over de minderjarige kinderen van Nicolaes Jan Rijckers geassisteerd door Jan Willem Reijnders en beloven samen en hoofdelijk ten laste van de kinderen aan Willem Cornelissen per a.s. mei over twee jaar de som van 39 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. (…) (Idem 125) Hiermee zijn alle voorgaande beloftes door die voogden voor die kinderen gedaan, komen te vervallen.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 284 fol 45r dd 3-10-1605) Het is zo dat Jan Willem Reijnders in het huwelijk is getreden met Jenneken dochter van Gijsbert Hoppenbrouwers die eerder weduwe van Henrick Aerts was en om alle kwesties daarover in de toekomst te vermijden, zijn voor ons deze Jan Willem (Reijnders, JT) verschenen ter ener zijde en Dirck Henrick Jan Nijs Colen en Adriaen Gijsberts Hoppenbrouwers resp. als voogd en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Jan Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij genoemde Jenneken als partij ter andere zijde en hebben het volgende afgesproken. Als Jan Willems eerder komt te overlijden dan Jenneken zullen de kinderen of erfgenamen van Jan uit de meest courante bezittingen de som van 200 gulden krijgen, elke gulden van 20 stuivers, waarvan de helft te betalen een half jaar na dood van Jan en de andere helft een jaar later, waarmee zijn kinderen uit diens bezit van welke aard dan ook zullen zijn uitgekocht. Als Jenneken als eerste komt te overlijden, krijgt Jan Willems uit de meest courante bezittingen de som van 300 karolusguldens, waarvan 100 gulden een half jaar na dood van Jenneken, 100 gulden een jaar later en 100 gulden twee jaar later, steeds met een behoorlijke rente en daarmee is Jan uitgekocht uit het bezit van deze Jenneken. Indien Jan eerder komt te sterven dan Jenneken zal ..... en zijn ..... Verder bekennen de voogden met instemming van Jan Henrick Nijs Colen op onderpand van hun bezit en persoon deze sommem aan Jan dan te zullen betalen. Als enige van de kinderen van Niclaes Jan Henrick Nijs Colen verwekt bij genoemde Jenneken komt te huwen met advies van de naaste vrienden, krijgen die een eerlijke uitzet zoals een goede vader verplicht is te geven. (Marge) Daarvoor zal Jan Willems (Reijnders, JT ) aan zijn zoon Jan als die komt te trouwen na dood van zijn vader hem een bed geven met 2 slaaplakens, een sarsie (gordijn, JT) en een hoofdkussen, .... en de 32 gulden die Jan Jan Neven (?) heeft ontvangen komt in mindering op diens portie.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 626 dd 17-2-1615) Joerden Vreijssen als man van Anna, verder Jan Henricks als man van Marieken, Ariaen Janssen als man van Jenneken, allen kinderen van Jan Willem Reijnders, verder deze Jan Willems voor hemzelf, verklaren dat de kinderen van Willem Jan Rijckers volledig de 200 gulden hebben betaald volgens het kontrakt, waarvoor de zoon van Jan Willems (Reijnders) 32 gulden heeft ontvangen en nog voor het onderhoud van het kind van zijn vader 40 gulden.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 nos 702-4 fol 118v dd 17-12-1616) Joerden Lavreijs als man van Anna, verder Jan Henricks als man van Marieken, Ariaen Janssen als man van Jenneken, zijnde allen wettige kinderen van Jan Willem Reijnders, verklaren dat ze namens deze Jan Willems uit handen van de kinderen van Niclaes Jan Rijkers een bedrag van 100 gulden hebben ontvangen. Ze beloven dat als Jan Willems in nood komt te verkeren dat ze hem dat geld van 100 gulden weer terug zullen geven. (…) (Idem 703) Lambrecht Pauwels belooft aan Joerden, Jan en Adriaen als kinderen van genoemde Jan Willems (=Reijnders, JT) per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 32 gulden te betalen, waarvan zijn kinderen het erfrecht hebben en Jan Willems het vruchtgebruik, behalve als Jan Willems het geld nodig heeft voor zijn levensonderhoud, dan mag hij dat kapitaal gebruiken. Als het geld langer uitstaat zullen ze Jan daarvan een behoorlijke rente betalen. (…) (Idem 704) Jan Willems uit de vorige akte (Reijnders) met zijn hiervoor genoemde zwagers (schoonzoons) beloven ook namens Jan Janssen als zoon van Jan Willems (Reijnders) dat ze de kinderen van Niclaes Jan Reijnders niet meer zullen aanmanen inzake het roerend bezit waarop ze enigermate recht hebben en ze verklaren daarvoor door deze kinderen te zijn betaald met 200 gulden, tenzijn als Jan Willems langer zou leven dan zijn vrouw Jenneken, in dat geval krijgt hij na dood van Jenneken 100 gulden volgens de inhoud van de huwelijkse voorwaardes gemaakt tussen Jan en Jenneken op 3 oktober 1605. De zwagers (schoonzoons ) van Jan keuren die overeenkomst alsnog goed en zullen die nakomen. Ze doen verder afstand van alle aanspraken die deze kinderen van Niclaes te vorderen zouden kunnen hebben, zowel voor hetgeen hun vader Jan Willems heeft ingebracht als anderszins. (…) (voetnoot dd 11-2-1628) : Adriaen Dircks heeft beloofd om aan Henrick Jan Willems de som van 15 gulden te betalen.

ORA Oost- en Middelbeers (Toirkens 585 no 885 dd 22-3-1619) Jan Willem Reijnders wenst dat alle roerend bezit dat hij en zijn vrouw Jenneken nu hebben, na dood van Jan toekomt aan genoemde Jenneken, maar dat ze daarvoor aan de kinderen van Jan 32 gulden eens zal geven, welk bedrag hij van Lambrecht Pauwels heeft moeten lenen vanwege de kinderen van Jan. Met dat bedrag moet daarmee Jasper van Esch worden betaald, welke schuld Jaspaer vroeger achterstallig was gebleven aan Jan Willems Als die 32 gulden na dood van Jan niet worden betaald, mogen de kinderen van Jan de helft van het roerend bezit nemen of met Jenneken afdelen.


Huwt (1)

Baetken Jan HOUBRAKEN

FamilienaamIndex


Huwt (2) voor 1580

12.883   Elisabeth Dirck de MESMAKER

FamilienaamIndex 12.883Vader 25.766Moeder 25.767

Geboren Diessen ca. 1555
Overleden voor 1605

Kwartieren gebaseerd op de genealogie van Henk Coolen.


Huwt (3) omstreeks 3-10-1605

Jenneke Gijsbert HOPPENBROUWERS

FamilienaamIndex

Overleden na 22-3-1619


Zij huwt (1)

Niclaes Jan Henrick Nijs COLEN

FamilienaamIndex

Alias Niclaes Jan Rijcken; uit dit huwelijk kinderen.


Zij huwt (2)

Henrick AERTS

FamilienaamIndex

Uit dit huwelijk vrijwel zeker geen kinderen.

Kinderen

 1. (uit 1) Anna, huwt (1) Joerden Vreijssen (vermeld 1616); huwt (2) Gijsbert Daniels (vermeld 1631)
 2. (uit 2) Marieke (Jan Willem Reijnders) huwt Oirschot RK 18-1-1603 Jan Henrik Lamberts
 3. (uit 2) Jan (+voor 11-8-1638), huwt Jenneke Michiels (+na 1638), ouders van drie kinderen, waarvan de laatste overleed voor 11-8-1638, huwelijk niet aangetroffen
 4. (uit 2) N., ongenoemde halfbroer (vermeld 1585, dood voor 1616)
 5. (uit 2) Jenneke Zie 6.441

TerugBegin van generatie


12.884   Anthonis ROOSEN

FamilienaamIndex 12.884Vader 25.768Moeder 25.769

Geboren ca. 1582
Overleden September 1665

1633: provisoir en mr der taeffele des H.Geest inder kercke van Gestel.

ORA Moergestel (inv no 302 fol 148 no 365 dd. 8-1-1611) Elisabeth wede Jan Anssems de Witte cum tutore heeft verpacht Anthonisen Jan Roosen een huys hoff metten gronde en erffenisse daeraen in par. Gestell voverdwater; met eenen halven beemt gent den draaijboem onder die heye; met eenen halven beemt den Hoppenbrouer; eenen beemt gent Delst; die weye in de Hoochweye; een schaere inde Biesweye; een termijn van 4 jaeren lange jaarlijks voor 29 ka gld te voorlijff en 3 mudde 12 L rogge gestelse maat.

ORA Moergestel (320. 1626 maart 2 822.Mgt,R.303,144r-1) Marck z.w. Jacobs Beeren man van Willemken wede w. Nicolaes Dionys Mutsaerts heeft verpacht aan Anthonis Jan Roosen een stede te weten huysinge hovinge gronde en erffenisse daeraen in par. Gestel bij Otw in de Creytestraet mette groes in haenstede? metten grooten Boschbeempt daer Gerit Jacobs de hellicht inne heeft als de pachtere tegenw. in gebruik heeft een tijd van 4 jaar jaarlijks voor 34 ka gld ten voorlijff en vierdalff mud rogge 100 steen dackstroy - datum scab. Adriaen Gerit Peeters en Jacob Marchelis marge: bevonnist 26-11-1631 bevonnist 17-1-1634 bevonnist 22-1-1636 bevonnist 19 januari 1638 Deselve Marck mitsgaders Jan Andries sijn zwager ... verpacht te hebben aen Henrick Jan .....2 jaar [erg beschadigd] 1634

ORA Moergestel (15. 1640 maart 9 822.Sch.Mgt,R.305,10r-1) Jacob ende Peeter gebr. zn w. Pauwels Joosten vande Wouw zo voor henzelven als mede sterk voor henne mede consorten Anthonis [10v] Jan Roosen Jan Jan Ansems hen sterk voor Jan Aert Mesmaeckers zijne schoonvadere Adriaen Adriaen Cornelis Verachter zo voor zijn zelve als mede voor sijne consorten of absente broeders Christina nagelaten wede w. Vranck Corstiaens de Laeth c.t. en Lambert Janss van Roij alle tesamen proprietarissen in ...

204. 1643 februari 4 822.Sch.Mgt,R.305,144v-1 marge: gecasseert door Jan Anthonis Roosen mids accoord bij forme van afdeling met zijn twee kinderen 10 x-ber 1665 testes de Beyr Rioisen en Appels secr. Glavimans In den naeme ons Haaeren Amen Jan Anthonis Roosen en Lijsken d. Jans van Diessen [145r] zijn wittige hvr voors. Jan gezond en Lijsken zieck te bedde – begraven in gewijde aarde daanstede in de Creijtestraet aan langstlevende hun beider dochterken te alimenteren tot deselve sal wesen gecomen totten houwelijckenm staet of mondige jaren en dan uit te rijken 100 gld eens de rest op de landrechten actum iiij febr, 1643 testes Melis en Jan van Diessen

ORA Moergestel (207. 1643 februari 19 822.Sch.Mgt,R.305,147r-1) Anthonis ende Peeter gebr. zn w. Jan Anthonis Roosen ¼ onbedeeld in (1) een hoeybempt geheel de Nijckel genoemt in par. Gestel inde Heysene aldaaqr < erf Joost en Jan Jacob Janss > Groot Gasthuis vanden Bos mma ^gemeyn Aa v erf Joost Willem Henricx hem van Matheeus Anthonis Rosen mits zijn aflijvigheid hennen oom bij succ. leg. et her. vendt et suppt Pauwelws Anthonis Styevens belasdt met den heerencijns (Marge Elisabet d. Anthonis Jan Roosen hvr Henrick Willems Veraa geass. met diezelve Henrick haar man nadert actum 18 febr, 1644 testes Melis et de Leeuw Pauwels Jan Anthonis Stevens promisit Peeteren Jan Anthonis Roosen 100 ka gld 1 april over een jaar

ORA Moergestel (539. 1649 juli 12 822.Sch.Mgt,R.305,364v-1) Jaspar Jacob Wernaerts man van Geertruyt zijn hvr d. Andries Mertens de Louw en Andries z. Anthonis Jan Roosen man van Jenneken zijn hvr doutste dochter w. Andries Mertens de Louw dmaw Elisabeth d.w. Jan Embertss van Vliert ook proc. bij Mertenen Emberden Catalijnen ende Aleyden met hennen momb,. sterk boor Jenneken de joncxste d. alle achtergelaten krn en erfgen. bij succ. van Andriessen ende Elisabetthen op x july 1649 voor sch. Otw onder secr. Peynenborch en besegelt jeep een mdde rogghe als w. Peter z.w. Jans Brouwers verkcoht aan w. Aerden z. Jans de Wolff op Lichtmis uit eenen hoff ende een stuck weyvelts daeraen < erf gent die Aa en erf Peter Peter Potters aan deen zijde > erf Goyaerdt Smeeds tsamen metten achterstel van dien als dat in sch.letteren vanden Bosch 7 dec. 1457 overmidts dood Andriessen ende Elisabetthen voors. verstorven leg. et her. vendt ewt suppty Thomas Joisten van Breda in Gestel xij july 1649 testes Melis et Mudtsaerts


Huwt voor 1600

12.885   N. Pauwel Joosten van der WOUW

FamilienaamIndex 12.885Vader 25.770Moeder 25.771

Overleden voor 1668

Hypothetisch: het regest van de akte uit 1640 waarop deze veronderstelling is gebaseerd is niet al te helder.

15. 1640 maart 9 822.Sch.Mgt,R.305,10r-1 Jacob ende Peeter gebr. zn w. Pauwels Joosten vande Wouw zo voor henzelven als mede sterk voor henne mede consorten Anthonis [10v] Jan Roosen Jan Jan Ansems hen sterk voor Jan Aert Mesmaeckers zijne schoonvadere Adriaen Adriaen Cornelis Verachter zo voor zijn zelve als mede voor sijne consorten of absente broeders Christina nagelaten wede w. Vranck Corstiaens de Laeth c.t. en Lambert Janss van Roij alle tesamen proprietarissen in # zeeckere parcelen erffenissen gent de Biessweye waarvan zij hebben gedaan en gemaakt eene errfdeylinge Overmidts aan voporn. Jacob en Peeter in de naem als voor metten loothe # deerste parceel in de voors. Biesweye in par. Gestel bij Otw overdwater < erf des Convents van Orthen > erf Jan Aert Mesmaekers c.s. ^gem. straet v erf Anthonis Jan Roosen [11r] hiertegen voors Anthonis [en?] Jan Roosen mette lootte # het tweede parceel in voorn. Biesweye als voort < erf des convente van Irthen voors. > erf Jan Aert Mesmaeckers c.s. ^erf der wede en krn Vranck Corsten de Laet v aenden iersten loothe comp. de erfgen. Pauwels Joosten Hiertegen is Jannen Jan Ansems namens zijn schoonvader en Adriaen Adriaens Verachter ook voor c.s. # het derde parceel in voorn. Biesweye als voor < ^ erf Ghijsbert Jan Ghijben erf der wede en krn Vranck Corsten en erf Goossen Peter Baten [11v] v erf Anthonis Jan Roosen aan Christina wede Vranck Corsten de Laet met haar krn mette lootte # het vierde parcheel in voorn. Biesweye als voor < erf Jan Aert Mesmakers c.s. > erf Lambert Janss van Roy ^ erf des Convents van Orthen v erf der erfgen. Goossen Peeter Baten -Hiertegen aasn Lambert Janss van Roij metten lootte # het vijffste parcheel in de voors. Biesweye als voor < erf des Convents van Orthen > erfgen. Goossen Peter Baten[12r] ^ ander erf Lamberts voirs. v erf der wede en krn Vranck Corsten de Laet [12v] dat de voirsten de achtersten zullen wegen uitgenomen de voirs. Lamberden over eenen behoirlijcken en erfelijken wech daer eene hoochkerre overr sal connen gaen ende om de perden koeyen ende beesten daerover te staeuwen wech ende weder actum ix marty 1640 testes Willem Janss en Jan Matheeus Stapels

Kinderen

 1. Nicolaes (+Moergestel b28-5-1637)
 2. Andreas, huwt Jenneken Andries Mertens de Louw
 3. Bastiaen Zie 6.442
 4. Jenneken
 5. Jan de Oudere, huwt Lijsken Jan Jans van Diessen (+na 1643)
 6. Elisabeth, huwt Henrick Willems Veraa
 7. Petronella
 8. Jan de Jongere

TerugBegin van generatie


12.886   Willem Marten Lamberts van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 12.886Vader 12.908Moeder 12.909 • Tevens 6.454

12.887   Iken Peters van OSCH

FamilienaamIndex 12.887Vader 12.910Moeder 12.911 • Tevens 6.455

TerugBegin van generatie


12.888   Gijsbrecht Goijaert HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 12.888Vader 25.776Moeder 25.777

Geboren voor 1525
Overleden Oirschot na 1569, voor 1575

Alias Aan de Linde. In 1549 (of daarvoor al) meerderjarig, in 1545 nog niet. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens. Niet verwarren met (1) Gijsbrecht Goijaert Jan Hoppenbrouwers, gehuwd met Elisabeth N., verder ouders van o.a. Jan en Marie (erfdeling 14-1-1550, ORA 136b fol 7v no 36). Deze Elisabeth is vermoedelijk de natuurlijke dochter van Elisabeth N. (+voor 1551), gehuwd met Thomas Hendricks (ORA 137a fol 19 no 371-2, 27-12-1551; 137c, fol 7v no 23 dd 15-1-1555)). Niet verwarren met (2) (ORA 139d fol 117 no 299 dd 21-9-1564) Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als man van Geertruid, dochter van Dirck Sgruiters.

Bosch Protocol (inv no 1365 fol 69 dd 11/1553) Gijsbert fil Godefridi de Hoppenbrouwer, promisit 1 malder rog jaarlijks, Oirschot aan Leonardi fs quondam Adriani Michielss (Marge: onleesbaar)

NALATENSCHAP EN NALATENSCHAP MOEDER (1575)

ORA Oirschot (141b fol 360v no 111 dd 7-5-1575) Goijaert zoon Ghijsbrecht Hoppenbrouwers, Danel zoon Embrecht Schepens als rechthebbende vanwege Jacop zoon wijlen Cresch van Vanighen als man van Aleijten dochter van genoemde Ghijsbrecht Hoppenbrouwers en verder nog Jonker Charle van Vlierden als schout van Oirschot vanwege Wouter zoon Ghijsbrecht Hoppenbrouwers als minderjarig kind, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de bezittingen vanwege het overlijden van Goijaerden Hoppenbrouwer en Jenneken Jacop Keijmps diens vrouw. Bij deze verdeling krijgt Goijaert een beemd genoemd den Hoijdonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. Jan Schepens, Jan Laureijnsen van der Hoeven, de Mortel, de gemeijnte. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald.Bij deze verdeling krijgt Danel Eijmbert Schepens in zijn kwaliteit de helft van 7 lopenzaad land gelegen in Oirschot herdgang Straten aan de zuidkant af te delen, b.p. Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers, genoemde Wouter waarvan het is afgedeeld, de gemeijnte, Jan Joris Philips. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van 11 lopen rogge per jaar worden betaald, Oirschotse maat aan het kapittel van Oirschot en verder de grondchijns. Bij deze verdeling krijgt jonker Caerl van Vlierden namens genoemde Wouter de helft van 7 lopenzaad land gelegen in Oirschot herdgang Straten, daarvan het noordelijk stuk, b.p. genoemde Daniel waarvan het is afgedeeld, Gijsbrecht Janssen de Hoppenbrouwer, Jan Joris Philipsen, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks de helft te betalen van 11 lopen rogge aan het kapittel van Oirschot en nog de grondchijns.

ORA Oirschot (141b fol 338v nos 41-44 dd 5-2-1575) Henrieksken dochter van wijlen Wouter Toerkens weduwe van Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers met Danel Willems (van den Marselaer) haar man en voogd, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake het derde deel van de vaste goederen die ze heeft geerfd van wijlen haar man Ghijsbrecht, waarvan zij voor de helft het vruchtgebruik bezit en waar die goederen zich ook mogen bevinden. Ze doet nu afstand van dat derde deel ten behoeve van Jacop genoemd Cresch van Vanighen als man van Aleijten dochter van genoemde Ghijsbrecht en Henrieksken en Henrieksken belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

(Idem no 42)Jacop zoon wijlen Clement genoemd Cresch van Vanighen als man van Aleijten dochter van wijlen Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers verwekt bij Henrieksken dochter van wijlen Wouter Toerkens, zoals ons als schepenen voldoende is gebleken van de hand van een veldpriester (=heer Jan van der Rijt) van het regiment van Caerle Foucker, genoemd heer Jans van Rijte d.d. 8 december 1574 j.l. in aanwezigheid van deze Aleijt, voor een derde deel danwel zijn aanspraken, waar die goederen zich ook binnen of buiten Oirschot mogen bevinden en die Aleijt heeft geerfd bij het overlijden van haar vader Ghijsbrecht, verkoopt dat erfdeel nu aan Danel Willems van den Maerselaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem no 43) De koopsom bedroeg 140 gulden zonder de kosten van lijfkoop.

(Idem no 44) Jacop zoon wijlen Clement machtigt hierbij Danel Willems van den Maerselaer en diens vrouw Henrieksken om als voogden namens hem, omdat hij in dienst is van Zijne Koninklijke Majesteit onder de Hoge Duitse knechten en mogelijk daarom naar het buitenland moet trekken, om al zijn bezit, hetzij leengoederen, chijnsgoederen en rentes etc. die hij heeft geerfd danwel zijn vrouw, of zijn erfgenamen zullen erven vanwege zijn vrouw, om over dat bezit het beheer uit te oefenen en de schulden te betalen etc., het bezit te laten verhuren danwel zelf te bewonen en onderhouden, het geld daarvan in ontvangst te nemen en te beleggen ten behoeve van hem of diens vrouw danwel zijn nakomelingen. De gemachtigden dienen ook alle schulden te voldoen en dienen later rekening en verantwoording af te leggen.

KINDEREN

ORA Oirschot (142c fol 371v no 85 dd 7-5-1582) Wouter zoon wijlen Ghijsbrecht Hoppenbrouwers die verklaart 24 jaar oud te zijn, maar desondanks wordt geassisteerd door zijn schoonvader Peter Jan Goossens, verkoopt het huis, tuin etc. groot ca. 3 lopenzaad, genoemd de Linde, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dielen Dircks, de lopende straat, Willem Goessen Schepens, de gemeijnte. Ook verkoopt hij een akker groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Henrieksken weduwe van Ghijsbrecht de Hoppenbrouwer, zijn moeder, Gijsbrecht Janssn. de Hoppenbrouwer. Wouter verkoopt dit bezit nu aan Niclaes Willem Goessens en aan Zebrecht Peter Goossens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse pacht van 5 en een halve lopen rogge aan het kapittel te Oirschot, en de grondchijns van ca. de helft van anderhalve stuiver per jaar.

GOED DE SNEPSCHUET

(137c no 404 dd 30-11-1555) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van twee guldens en 14 stuivers die hij heeft geerfd van zijn vader Goijaert Hoppenbrouwers en welke rente Aert Roefs eerder aan deze Goijarden Hoppenbrouwers had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. in totaal groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten op het Snepschuet aldaar, b.p. Frederick van der Heijden, de lopende straat, de gemeijnte, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt deze rente nu met een vervallen en een lopendde termijn aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers onze collega schepen. (Marge: Twee keer uitgeschreven derhalve niet geldig.) (ook genoemd 137c fol 5 no 19 dd 16-1-1555.)

GOED DE BETTERT

(136b fol 15 no 68 dd 28-1-1550) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft aan Frans Heijmerick Scepens zijn deel van een akkerland verhuurd genoemd de Bettert, gelegen in herdgang Straten, voor 3 jaar en wel met ingang van a.s. oogsttijd en moet ook weer zo worden nagelaten. (…)

ORA Oirschot (137a fol 26v nos 95-97 dd 13-2-1552) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een stuk akkerland genoemd die Bettert, groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten (…) aan Gijsbert en Dielis, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jan Gijsbert Hoppenbrouwers. Hieruit moet jaarlijks 22 lopen rogge worden betaald Oirschotse maat aan de rector van het St. Dingena altaar in de kerk van Oirschot, nog aan deze zelfde rector een oude grote per jaar, nog 10 guldens per jaar aan Gijsbert Aert Hoppenbrouwers, nog een oude grote als grondchijns aan de hertog. (Idem no 96) Gijsbert en Gielis, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jan Gijsbert Hoppenbrouwers hebben beloofd om aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar (marge: Jan Willem Jacops heeft beloofd dit bedrag uit deze brief aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers te zullen gaan betalen, 13-6-1552). (Idem no 97) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om alle vervallen lasten en termijnen daarvan, uit de akker uit de voorgaande akte en nog de rente van 10 gulden die vervalt per a.s. St. Jansdag, die zodanig te zullen betalen dat genoemde Gijsbert en Gielis, broers en kinderen van Jan Gijsbert Hoppenbrouwers daarvoor gevrijwaard blijven.

GOED DE EGGENDONK

(138b fol 33 no 132 dd 3-3-1558) Gijsbert zoon wijlen Goijaert die Hoppenbrouwer heeft beloofd om voortaan aan Henrick Dielis die Hoppenbrouwer onze collega schepen een jaarlijkse pacht van 7 lopen rogge, Oirschotse maat te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een beemd genoemd de Eggendonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Antonis Dirxks, Goijaert Embrecht Scepens, Henrick Dielis, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van het derde deel van een stuk land genoemd de Braecke, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jans van Haeren, Jan Goijaerts Hoppenbrouwers en meer anderen. (…)

Als belender: ORA Oirschot 1579/6: …een beemd genoemd de Echendonck gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de weduwe en kinderen van Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwer, etc.

ORA Oirschot (145c fol 451 no 215 dd 22-10-1604) Henrick zoon wijlen Gijsbert Goert Hoppenbrouwers en Wouter zoon wijlen Gijsbert Goert Hoppenbrouwers zijn broer, verkopen een hooiveld genoemd d’Echendonck groot ca. 3 of 4 lopenzaad dat ze van hun ouders hebben geerfd en dat hen bij een boedelscheiding werd toebedeeld, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Niclaes Herberts van Wintelre, Roelof Jacob Smetsers, Goijaert Marcelissen, de Plijsdonck, de Echendonckse voort. Zij verkopen dit perceel nu aan Herbert zoon wijlen Philips Gerarts en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

GOED QUINCKERSE BROEK

(140b fol 348v no 281) Joerden zoon wijlen Jan Joerden Brouwers verkoopt een beemd genoemd het Quinckaerse Broek, gelegen in Oirschot herdgang Straten onder Ameijden, b.p. Martens van der Heijden, de weduwe en kinderen van Jan van den Maerselaer, Jan Bierkens, de gemeijnte. Hij verkoopt dit perceel nu aan Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers (…) 27 augustus 1568 (idem 282) Gijsbrecht zoon Goijaert die Hoppenbrouwer heeft beloofd om aan Joerden Jan Joerdens Brouwers een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een beemd genoemd het Quinckaerse Broek. (Idem 283) Genoemde Gijsbrecht uit de vorige akte heeft beloofd om aan Joerden een bedrag van 65 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot 1578/21: …een beemd genoemd de Quinckerse beemd, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden aan het Quinckerse Broek, b.p. Everaert Thonis, het Quinckerse Broek, Jenneken weduwe en kinderen van Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwer.

GOED DE BRAECK

(137b fol 42v no 200 dd 10-3-1553) Lauwreijs zoon Gijsbert Aerts als man van Mariken verkoopt hierbij een akker genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Aert Henrick Peters met meer anderen, Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers, Jan Jordens Brouwers, Jenneken die Weert, de kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers. Hij verkoopt het perceel nu met de weg die over het erf van Jan Goijaert Hoppenbrouwers loopt van de gemeijnte aldaar om die te mogen gebruiken, aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers zijnde zijn zwager. (…) (idem 201) Gijsbert zoon Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Lauwereijs Gijsbrecht Aerts zijn zwager die een bedrag van 223 gulden te zullen gaan betalen.

ORA Oirschot (137b fol 47v no 220-1 dd 11-3-1553) Jan Janssen van den Maerselaer partij ter ener zijde en Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers partij ter andere zijde hebben met elkaar een ruil gedaan op de volgende manier. Jan Janssen van de Maerselaer aan genoemde Gijsbert Goijaerts een akker over gelegen in Oirschot herdgang Straten, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Lauwerijs Verhoeven met meer anderen, Margriet weduwe en kinderen van Henrick Goijaerts, Jan Joerdens Brouwers, Ijken weduwe en kinderen van Jan Gijsbert Hoppenbrouwers. Gijsbert aan Jan Janssen van den Maerselaer een stuk akkerland over genoemd die Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Aert Heijn Peters met meer anderen, Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers, Jan Joerdens Brouwers, Jenneken weduwe en kinderen van Goijaert Hoppenbrouwers. (idem no 221) Jan zoon Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers die een bedrag van 55 gulden te zullen gaan betalen.

GOED DE TEEUWENBRAECK

(137c fol 56 no 207 dd 10-4-155) Gijsbert zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een akker genoemd de Theeuwenbraeck groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de heer van Oirschot, Jan Joerdens, het erf van de koper, de weduwe en kinderen van Goijaert Sroijen, Wouter Loijen (…) aan Jan Janssoon van den Maerselaer (…) (idem 208) Jan zoon Jans van den Maerselaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers die een bedrag van 216 gulden te zullen gaan betalen.

(139b no 388 dd 22-12-1562) Jan van den Maerselaer uit de vorige akte, verkoopt een akker genoemd den Teeuwenbraeck, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Joirdens, Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwers, de weduwe en kinderen van Goijaert Sroijen, Wouter Loijen, welke akker hij heeft gekocht van Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers met het recht van overpad over het perceel van Wouter Loijen en over dat van de heer van Oirschot. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Goijaert Riemslegers.

GOED HET OUDE VENNEKEN

( 136b fol 89 no 398 dd 26-12-1550) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een heiveld, genoemde dat Oude Venneken, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. het erf dat vroeger van heer Amelrijck Boots was, dat hij heeft geerfd en hem is toebedeeld in de boedelverdeling bij de dood van zijn vader Goijaert en dat Goijaert weer had verkregen van wijlen meester Jan die Crom, priester conform schepenbrieven van Oirschot. Hij verkoopt het perceel nu aan Jan Willem Jacops en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 399) Jan Willem Jacops heeft beloofd om aan Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers die een jaarlijkse rente van 34 stuivers te gaan betalen (…).

(137a fol 101 bo 373B dd 27-12-1552) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van 35 stuivers die Jan Willem Jacops eerder had beloofd aan genoemde Gijsbert, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een heiveld genoemd dat oude Venneken, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, conform een schepenbrief van Oirschot van het jaar 1551. Hij verkoopt die nu aan Jan Dielis Hoppenbrouwers en als extra zekerheid stelt hij als onderpand een weiland genoemd het Cluistermenneken, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jans Huiskens, Henrik Huiskens, Gijsbert Hoppenbrouwers.

(140a no 20 fol 59) Jan Willem Jacops als gemachtigde zoals ons voldoende is gebleken conform het testament dat deze Jan en diens vrouw Jenneke Jacops eerder hebben gemaakt voor heer Jan Haecxius vicepastoor van de St. Peterskerk te Oirschot d.d. 31 maart 1565, verkoopt hierbij een heiveld, genoemd het Oude Venneken, dat hij eerder heeft gekocht van Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers en deze Goijaert had verkregen van wijlen meester Jan die Crom priester, conform schepenbrieven van Oirschot daarover, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. heer Amelrijck Boots, Jan Henrick Gerits, Joorden die Metser, Jan Houbraeckens, Wouter Dirck Stockelmans. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jacop Dirk Hoppenbrouwers (…) 9 juni 1565.

GOED HET CLUIJSTERMENNEKEN

(137a fol 8v no 338 dd 10-12-1551) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Henrick Goijaerts van den Hoevel die een jaarlijkse pacht van een mudde rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend met Kerstmis en voor de eerste keer per a.s. Kerstmis over een jaar, op onderpand van een beemd genoemd het Cluijstermenneken, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Huiskens, Gijsberts Hoppenbrouwers. (…).

(137a fol 83v no 310 dd 18-5-1552) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Jan Dielis Hoppenbrouwers die voortaan een jaarlijkse rente van een gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Servaasdag in mei en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag, op onderpand van stuk akkerland genoemd het Cluijstermenneken, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Huiskens, Henrick Huiskens, Gijsbert Hoppenbrouwers.

(137b fol 46v no 187 dd 3-4-1554) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Dielis Hoppenbrouwers die voortaan een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een weiland genoemd het Cluestermenneken, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Jan Huijskens, een pad.

GOED DE CLAMMERGATEN

(137b fol 6 no 18 dd 12-1-1554) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaerts die Hoppenbrouwer, verder Willem Goessen Scepens als man van Elisabeth en verder Daniel Emmerick Scepens als man van Cathalijn, gezusters en dochters van van wijlen genoemde Goijaert die Hoppenbrouwer, verkopen hierbij hun aanspraken inzake het vierde deel van een akker genoemd de Clammergaten, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Huiskens, de weduwe en kinderen van Daniel Daniels, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen ze aanspraken nu aan Dirck die Crom.

EEN WEILAND IN STRATEN

(138b fol 49v no 195 dd 14-3-1558) Gijsbert zoon wijlen Goijaert die Hoppenbrouwer heeft als zijn zaakwaarnemer benoemd Willem zoon Goessen Scepens en Daniel zoon Embrecht Scepens en hij geeft hen volmacht om een weiland te mogen verkopen groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de weduwe van Jan die Hoppenbrouwer, de weduwe van Henrick Gijsbrechts, Arieken Jan Dircks. (Idem no 196) Willem zoon wijlen Goessen Scepens en Daniel zoon Embrecht Scepens (…) verkopen een weiland groot ca. een lopenzaad (...) aan Lisbeth dochter van Embrecht Claessen weduwe van Jan die Hoppenbrouwer.

GOED DE ELSDONCK

(137b fol 79v no 351 dd 11-9-1553) Dirk die Crom verkoopt het vierde deel waarop hij recht heeft inzake een beemd genoemd de Eelsdonck gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Huijskens, gemeijnte, Daniel meester Aerts van der Ameijden. Hij verkoopt dit deel nu aan de 3 kinderen van Goijaerts de Hoppenbrouwer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns. (…) (idem 352) Gijbrecht Goijaert Hoppenbrouwers, Willem Goessen Scepens als man van Lijsken en nog Daniel Embert Scepens als man van Lijntken, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Dirck die Crom die een bedrag van 126 gulden te zullen gaan betalen.

GOED HET HEIJLAER

(137b fol 22v no 86 dd 10-2-1554) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers, welke rente Henrick Henricks van den Maerselaer eerder had beloofd aan Goijaerden Hoppenbrouwers, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar op onderpand van een akker genoemd het Heijlaer, groot ca. 5 of 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Dirck van de Maerselaer, de kinderen van Henricks van Best, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 30 september 1529. Ook verkoopt hij nog de jaarlijkse rente van 20 stuivers welke rente Mathijs Daniel Wilborts eerder had beloofd aan Goijaerden Hoppenbrouwers van hiervoor, steeds vervallend op St. Jansdag op onderpand van het zelfde perceel van hiervoor conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 1 augustus 1533. Hij verkoopt deze rentes nu elk met een vervallen en een lopende termijn aan Henrick Goijaerts van den Huevel (…)

DE HEIJACKER

(140a 1565?, fol 63v no 56) Willem Cornelis van Beerwinckel heeft het huis en tuin samen met de genoemde Hei-akker uit de vorige akte weer verkocht aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers.

DE NIEUWE HOF

(140b no 73 dd 1-3-1569) Corsten zoon wijlen Dielis Corstens verkoopt een stuk land genoemd den Nieuwen Hof, groot ca. 3 lopenzaad en 3 en drievierde roede, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter Ameijden, b.p. het erf van de verkoper, het erf van de koper. Hij verkoopt het perceel nu aan Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers.

GOED DE DODEROM (???)

Vermoedelijk geen eigendom van ‘mijn’ Gijsbert. (138a fol 52v no 204 dd 8-6-1556) Joost zoon Corstiaen Antonissen als man van Ijken dochter van Goijaert die Hoppenbrouwer, verkoopt zijn erfdeel en aanspraken tot een vierde deel toe inzake een huis, tuin grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Corstiaen Dielis, Wouter Jan Wouters, de gemeenschappelijke straat genoemd het Willigenbroek, Margriet weduwe van Jan de Nastelmaker. Ook verkoopt hij het vierde deel van een akker genoemd de Doderom, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Joerdens die Brouwer, de weduwe van Wouter Toirkens, de weduwe Margriet Verhoeven. Het bezit wordt nu verkocht aan Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers (…) (idem 205) Gijsbert zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Joost zoon Corstiaen Antonissen een bedrag van 50 gulden te zullen betalen.

DIVERSE LENINGEN

(137a fol 5 no 325 dd 3-12-1551) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Willem die Cort een bedrag van 2 gulden te zullen gaan betalen.

(137b fol 27 no 124 dd 17-2-1553) Gijsbert zoon Goijaert Hoppenbrouwers en Marcelis Jan Wouters hebben als schuldenaars beloofd om aan Wouter Willems van de Ven die een bedrag van 36 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

(138b fol 14v no 50 dd 7-2-1558) Gijsbert zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Jooris Antonis van Vessem een bedrag van 20 gulden te zullen betalen per afgelopen Maria Lichtmisdag over 3 jaar met onderwijl een jaarlijkse rente van 6 lopen rogge Oirschotse maat, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag.

(139b fol 34 no 138 dd 26-2-1561) Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Fransen Embrecht Schepens ten behoeve van Heijlken en Henricken als minderjarige kinderen van wijlen Claes Embrecht Scepens verwekt bij Anna dochter van Jan die Hoppenbrouwer uit het eerste huwelijk, die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen.

(139c fol 346v no 202 dd 28-5-1563) Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Trijnen Oesten echtgenote van Jan Faes, die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen.

(139d no 88/89 dd 1564) Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers en Peeter Wouters hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd als schuldenaar som aan Jan Henrick Nijs Coolenzoon die een bedrag van 53 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (iIdem 89) Genoemde Peter uit de vorige akte heeft beloofd om Gijsbrecht voor diens belofte te zullen vrijwaren.

(140b no 32 fol 376 dd 4-2-1569) Gijsbert zoon Goijaert die Hoppenbrouwer heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Bierkens ten behoeve van de 4 minderjarige kinderen van wijlen Antonis Jan Jooris die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen.

(137b (1553) Los vel 2 na fol 58v) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers aan de Lijnde ( Linde) verkoopt hierbij aan Jan Jan Aert Jacops een jaarlijkse rente van 25 stuivers welke rente eerder was beloofd door Henrick Henricks van de Maerselaer de oude op onderpand van een akker groot 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Dirck van den Maerselaer conform een schepenbrief van Oirschot d.d. St. Jacopsdag anno 1523.

(137b no 223, 1553) Gijsbert zoon Goijaert Hoppenbrouwers aan die Liende belooft hierbij de rente van 25 stuivers per jaar welke rente Henrick Henricks van de Maerselaer de oude eerder had beloofd (akte is niet afgemaakt)…

(138c fol 11v no 47 dd 3-2-1660) Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Danelen Lauwreijs Danels een bedrag van 16 gulden te zullen betalen.

VARIA

(137a fol 86v no 324 dd 27-10-1552) Er is een zekere ruzie ontstaan tussen Jan Dielis Crijns als partij ter ener zijde en Jacop Dirk Jacops en Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als partij ter andere zijde, terzake van een verwonding waarbij deze Jacop en Gijsbert die aan Jan Dielis Crijns hebben toegebracht. Er is gestoken of geslagen in de maand september 1551. Genoemde Jacop en Gijsbert zijn voor de gedane beledigingen en veroorzaakt verdriet daarvoor door schepenen bij vonnis veroordeeld, zoals dat onlangs is gebeurd in october 1552, en waarbij aan genoemde Jan daarvoor aan hem een bedrag van 50 gulden zou moeten worden betaald en verder de kosten van het proces dat is gevoerd door Dirck zoon van genoemde Jan Dielis Crijns. Om daarover een minnelijks schikkig te maken hebben partijen de bemiddeling ingeroepen in de persoon van Henrick van den Huevel en Joirdaen Aert Smetsers als arbiters waarbij hun uitspraak door beide partijen zal worden nagekomen. Na deze bemiddeling is er uitgesproken dat Jan Dielis Crijns, Jacop Dirck Jacops en Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers elkaar zullen vergeven inzake alle geschillen die ze nu hebben lopen inzake de genoemde verwonding en hetgeen daarvan het gevolg is geweest. Er zullen daarover schepenbrieven worden gemaakt zodat partijen daarop niet terug kunnen komen. Verder moeten genoemde Jacop Dircks en Gijsbert Goijaerts de genoemde Jan Dielis Crijns die een bedrag van 44 gulden betalen, binnen nu en de eerstkomende 14 dagen. Daarvoor moet ze ook goede betrouwbare borgen stellen ter betaling daarvan. Na deze uitspraak hebben partijen over en weer beloofd dit na te zullen komen. Daarbij is verschenen Jan Jans Crommen en heeft zicht borg gesteld voor die 44 gulden.

(137b fol 55 no 254 dd 3-5-1553) Jan zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers weduwnaar van Lisbeth dochter van Goijaerts van Santvoort partij ter ener zijde en Geerit Goijaerts van Santvoort en Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Goijaerts (…).

(139d no 275 dd 8-11-1564) Hadewich dochter van Roef Peters van der Straten weduwe van Marcelis Wellens met Peter Aert Roefs en Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als haar voogden en ook over de kinderen van genoemde Marcelis.

NIET GEPLAATST:

Mogelijke zoon Dirck: ORA Oirschot (142a fol 19v nos 49-50 dd 7-3-1577) Dirck zoon wijlen Gijsbert de Hoppenbrouwer als man van Heijlwigen dochter van wijlen Jacop Dirck Jacops verkoopt de helft van zijn erfdeel en aanspraken van een stuk beemd die nog onverdeeld is, in totaal groot ca. 4 lopenzaad, genoemd het Elsbroek gelegen in Oirschot herdgang Straten, (…) aan Gijsberden Janssn. de Hoppenbrouwer.

Mogelijk eerder huwelijk: (139c fol 99 no 318 dd 30-8-1561) Cornelis zoon wijlen Wouter Erven (van den Vluege) verkoopt een jaarlijkse pacht van een mudde en 8 lopen rogge Oirschotse maat welke pacht Gijsbrecht Goijart Hoppenbrouwers als man van Heijlwichen dochter van Peter Hanschoemakers eerder had beloofd (moet voor 1540 zijn, MW) aan Wouter wettige zoon van wijlen Henrick Ervenzoon van den Vluege, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, boomgaard dries, etc. nog onafgescheiden aan elkaar gelegen, in Oirschot herdgang Straten, b.p. Goijaert Ketelaers, de gemeenschappelijke straat, welk mudde rogge en 8 lopen Cornelis had geerfd bij de dood van Wouter Ervaertszoon zijn vader. Hij verkoopt deze pacht nu aan Lidwina dochter van wijlen Cornelis van Beerwinckel.

Een onverklaarde verwantschap: (137a 25v no 226 23-6-1551) Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Matheussen Jan Joostens en aan Gijsbrecht Hoppenbrouwers als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Joosten Matheussen die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te zullen gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag op onderpand van het huis, tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Laureijs Verhoven, Ijken weduwe van Jan Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat (= De Braeck). (Idem no 227) Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers welke rente deze Gijsbrecht zoals hij zei had geerfd en toebedeeld is geweest na de dood van zijn vader Goijaert en welke rente Henrick Aert Jacops eerder had beloofd aan genoemde Goijaert, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een akker genoemd die Moolenbraeck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Hoppenbrouwers, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt deze rente nu met een vervallen en een lopende termijn aan Corstiaen Jan Bollen.

(139c (1563) fol 299v no 67) Matheeus Joest Andriessen als voogd over zijn kinderen, verder Jan Daniels namens diens kinderen en Nicolaes Henricks ook namens diens kinderen met nog Dirck Stockelmans als voogd van die zelfde kinderen als partij ter ener zijde en Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers namens diens kinderen, nog heer Aert Gijsbrecht Hoppenbrouwers en Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers en Jan Henrick Gijsbrechts en Willem Wouter Jacops als voogden over de minderjarige kinderen van Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers, verder nog Jacop Goijaerts namens zijn kinderen en Adriaen Jan Adriaens namens zijn kinderen, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Dirck Jan Joestens. (Idem no 84 fol 306v dd 4-3-1563) Matheus Joest Andriessen en Jan Daniels verkopen hierbij hun kindsdeel en aanspraken inzake een jaarlijkse rente van 20 stuivers welke rente Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers eerder had beloofd aan Matheus Jan Joesten en aan Gijsbrecht Hoppenbrouwers ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Joest Matheussen, steeds vervallend op St. Jansdag van elk jaar op (NB: De Braeck) onderpand van een huis, grond etc. groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Lauwerijns Verhoeven, Ijken Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen hun aanspraken in deze rente nu aan Nicolaes Henricks.


Huwt voor 1558

12.889   Henriekske Wouter TOIRKENS

FamilienaamIndex 12.889Vader 25.778Moeder 25.779

Geboren ca. 1525
Overleden na 1582, voor 1604


Zij huwt (2) voor 1575

Daniel Willems van den MARSELAAR

FamilienaamIndex


Zij huwt (3)

Jan Jan Henrick van BERENDONCK

FamilienaamIndex

Volgens Kwartierstaat Van den Bergh.

Kinderen

 1. Godefridus Zie 6.444
 2. Wouter (*ca. 1558 +na 1619) in 1575 nog onmondig; vermeld ORA 1595, 1597, 1611, 1619, vermeld als belender van Hendrik in 1610; huwt voor 1582 (1) Margriet, dochter van Peter Jan Goossens (+voor 1595, Goijaert is voogd); huwt (2) Elisabeth Lenaert Wouter Toorkens (+na 1612), haar moeder is Jenneken Jan Lemans en hertrouwde met Jan Aert Jacobs; vermeld 1611 als broer van Goijaert, 1614 als vader van Aleid, “wier moeder Margriet dochter van Peter Goossens was”, blijkbaar eerste huwelijk
 3. Willem (vermeld 1598, 1588, 1611)
 4. Aleijt (*voor 1560), huwt Jacop Clement Cresch van Vanighen, in 1575 militair.
 5. Henrick, vermeld 1599; 1604 als broer van Wouter; 1618 als broer van Wouter en Elisabeth; huwt Marieke (+na 1619)
 6. Marijke (+na 1612, voor 1618), huwt Willem Bastiaen Bierkens (+voor 1612), vermeld ORA Oirschot 10-12-1612 met broer Wouter en zwager Jan Peters Verhoeven als voogden.
 7. Elisabeth, huwt Jan Peters Verhoeven de Oude (vermeld ORA Oirschot 16-5-1618 als zus van Marieken, Wouter en Henrick)

TerugBegin van generatie


12.890   Frans Dircks LEEMANS

FamilienaamIndex 12.890Vader 25.780Moeder 25.781

Overleden Oirschot na 27-2-1566, voor 25-6-1567

Schepen van Oirschot in 1558, 1561, 1565-67.

Getuige bij een notariële akte (lening) op 27-1-1561; Notaris Roeland van der Ameyden, Oirschot (Inv. 1, Folio 16).

ORA Oirschot (138a fol 17v no 73 dd 12-2-1556) Henrick zoon wijlen Jan Eimerickszoon heeft beloofd om aan Frans zoon Dirck Leemans een jaarlijkse rente van twee gulden te gaan betalen (…) Frans zoon Dirck Lemans staat aflossing van deze rente altijd toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 30 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (138a fol 44 no 211 dd 9-4-1557) Jan Peter Wouters heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Leemans een bedrag van 26 gulden te zullen betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (138b fol 47v no 187 dd 11-5-1558) Jan Peter Wouters heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Leeman onze collega schepen een bedrag van 30 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

Idem (fol 55v no 219 dd 1-7-1558) Margriet dochter van Niclaes van der Heijden heeft als schuldenaresse beloofd om aan Frans Leemans onze college schepen een bedrag van 22 gulden en 10 stuivers te zullen betalen per a.s. St. Servaasdag.

ORA Oirschot (138 fol 36bis nos 137-138 dd 29-5-1559) Goijaert Henrick Goijaerts heeft beloofd om voortaan aan Frans Leemans een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag op onderpand van een huis, tuin, etc. groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel (…) (gelost 8 februari 1592 door Goijaert Henrick Goijaerts aan Goijaert Gijsbrechts Hoppenbrouwers in de hoedanigheid als echtgenoten) (Idem no 138) Jan zoon wijlen Peter Wouters heeft beloofd om aan Frans Leemans voortaan een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirchot herdgang Spoordonck.

ORA Oirschot (139b fol 95 nos 307-309 dd 6-7-1562) Peter Janssen van der Rijt, priester verkoopt een weiland genoemd het Eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar aan de Papenvoort, b.p. Joirden Janssen en Bartholomeus Stockelmans, de kinderen van Augustijns Augustijns, heer Pauwels Verbeeck priester, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt dit perceel nu aan Dielis Dirck Dielissen. (Idem no 308) Dielen Dirck Dielissen uit de voorgaande akte verkoopt het genoemde weiland nu weer door aan Frans Dirk Leemans. (Idem no 309) Frans Dirk Leemans heeft als schuldenaar beloofd om aan heer Peeter Janssen van der Rijt, priester die een bedrag van 141 gulden en 10 stuivers te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (139c fol 311v nos 101-103 dd 8-3-1563) Jan Peter Wouters heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Dirck Leemans die een bedrag van 70 gulden en tien stuivers te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem no 102) Jan Henrick Gevaerts van Ostaden heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Dirck Leemans die een bedrag van 106 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (Idem no 103) Alaert Claes van der Heijden heeft beloofd om voortaan aan Frans Dirck Leemans die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend in mei van elk jaar en voor de eerste keer per komende mei, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck.

Bosch Protocol (inv no 1385 fol 201v dd 4-2-1564 (Paasstijl 1563)) in marge van akte waarin Luytgardi de Campen grond in Oirschot uitgeeft aan Frans fs quondam Theodorus Leemans: Frans belooft eerst iets (17-2-1564) dan Cfl 800 (idem), beide doorgehaald (30-3). (fol 202v) (Dictus) Francis Leenmans promisit Cfl 900 domicella Luytgardi de Campen (marge: gegeven 30-3-1563).

ORA Oirschot (139d 1565a fol 28 no 98 dd 12-2-1565) Nicolaes Jan Goessens als fabriekmeester van de St. Petruskerk te Oirschot heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Dirck Leemans die een bedrag van 6 gulden te zullen gaan betalen.

Idem (fol 42v no 138 dd 26-3-1565) Jan Peter Wouters verkoopt hierbij een huis, tuin, grond etc. groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, b.p. Peter Goijaerts Verhoeven met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Aert Kemps. Hij verkoopt dit bezit nu aan Frans Dirck Leemans (…). (marge: Hierop door genoemde Frans 200 gulden eens betaald.)

ORA Oirschot (140a fol 85 no 131A dd 27-2-1566) Geraert Lenaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Leemans onze collega schepen een bedrag van 53 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (140b 1567b fol 223v no 23 dd 25-6-1567) Jan zoon wijlen Henricks van de Venne heeft beloofd om aan Peter Jan Goessens ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Frans Leemans een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen (…).

ORA Oirschot (140b fol 380 no 52 dd 11-2-1569) Bastiaen zoon wijlen Henrick Bierkens heeft als schuldenaar beloofd om aan Willem Henrick Goijaerts ten behoeve van de minderjarige kinderen van Frans Dirck Leemans die een bedrag van 18 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (141a fol 94 v nos 18-19 dd 9-1-1570 (=1571?) Geerit zoon wijlen Servaes van Weert verkoopt een akker groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Dielis Peter Dielis, Peters van der Ameijden, Joordens van den Velde, de kinderen van Henricks van Riel, (…) aan Peter Jan Goessens ten behoeve van de minderjarige kinderen van Frans Leemans. (Idem no 19) Peter zoon wijlen Jan Goessens vanwege de minderjarige kinderen van Frans Leemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Geeritten Servaessen een bedrag van 79 gulden en 13 stuivers drie oort te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zonder rente, nog 90 gulden en 5 stuivers per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar.

ORA Oirschot (141a fol 142 no 142 dd 29-12-1571) Peter zoon wijlen Jan Goessens en Willem zoon wijlen Henrick Goijaerts als aangestelde voogden over Jan en Dielis, broers en over Jenneken en Arieken, gezusters en allen wettige kinderen van wijlen Frans Dirck Leemans verwekt bij Appolonia dochter van Peter Stoepkens waarbij genoemde Jenneke wordt geassisteerd door haar man Andries Jans van Boxtel, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende goederen die ze bij de dood van Frans en Appolinia hebben geerfd. (…) Jan een weiland gelegen in Oirschot aan de Huevel, (…) een beemd genoemd den Geenkens Dijck, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest (…) een heiveld gelegen herdgang Verrenbest (…) een jaarlijkse rente van 11 gulden te ontvangen van Niclaes Jan Goessens (…) een jaarlijkse rente van anderhalve gulden te ontvangen van Henrick Vrancken te Best. (…) Dielis twee aan elkaar gelegen drieslanden gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, (…) met uitzondering van het eikenhout dat er staat dat nog 20 jaar blijft staan ten behoeve van de gezamenlijke kinderen en erfgenamen (…)een jaarlijkse rente van 8 gulden en tien stuivers te ontvangen van Geerit Lenaerts Martens, ook nog anderhalve gulden te ontvangen van Margriet dochter van Niclaes van der Heijden, (…)een jaarlijkse rente van 20 stuivers te ontvangen van Alaert zoon Niclaes van der Heijden en nog een jaarlijkse rente van twee gulden te ontvangen Alaert Wuestkens. Uit dit erfdeel moet jaarlijks grondchijns worden betaald en nog 8 gulden eens aan zijn zuster Arieken. (…) Jenneken met haar man Andries het huis met schuur, bakhuis etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck te Boterwijk (…) Arieken een akker groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof (…) een jaarlijkse rente van 4 guldens te ontvangen van de kerk van Oirschot, nog 3 gulden per jaar van Jan van de Ven en nog 3 gulden per jaar van Goijaert Henricks van Oudenhoven, nog twee gulden per jaar te ontvangen van Willem Goijaerts van der Hoeven, nog 20 stuivers per jaar van Jan Geerit Goessens, nog 8 gulden eens van haar broer Dielis en nog eens 8 gulden vanwege de achterstand die hen aangaat.

ORA Oirschot (141a fol 237 no 152 dd 12-11-1572) Geerit Lenaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Jan Goossens ten behoeve van Dielissen zoon wijlen Frans Leemans een bedrag van 53 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Verder verklaart Geerit dat hij Peter ook nog 6 gulden achterstallig is te betalen en verder wordt hiermee een eerdere schuld van 53 gulden eenmalig doorgehaald die Geerit had beloofd in het jaar 1566.

ORA Oirschot (141b fol 249 no 93 dd 1-4-1573) Margriet dochter van wijlen Willems van Breugel weduwe van Henrick de Hoppenbrouwer met Jan van Esch haar gekozen voogd doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle vaste goederen waar die ook Oirschot zijn gelegen en waarvan zij het vruchtgebruik heeft, ten behoeve van Gerit Servaessoon van Weert als man van Oijkenen dochter van genoemde Henrick de Hoppenbrouwer verwekt bij genoemde Margriet, en wel omdat Peter Jan Goessens als voogd over de kinderen van wijlen Frans Leemans voor wat betreft diens kindsdeel zijn verhaal kan zoeken op een akker die door genoemde Geritten Servaessen van Weert aan deze kinderen is verkocht vanwege de lasten die er op drukken en welke rentes en pachten door deze Gerit op de akker zijn opgenomen en die bij de verkoop van de akker niet zijn vermeld. (volgen twee akten waarin dit gebeurt en Margriet hersteld wordt.)


Buitenechtelijke relatie ca. 1545 met

12.891   Appolonia Peter Jacob STOEPKENS

FamilienaamIndex 12.891Vader 25.782Moeder 25.783

Overleden na 1555, voor 1571

Waarschijnlijk is Abelnemen Peter Jacobs identiek met Appolona Peter Stoepkens, en zijn de twee na de geboorte van de eerste twee kinderen getrouwd.

ORA Oirschot (137c fol 21v no 71 dd 30-1-1555) Peter zoon wijlen Aert Wellens heeft als schuldenaar beloofd om aan Abelnemen ( ? ) dochter van Peter Jacops ten behoeve van al haar natuurlijke kinderen verwekt bij Frans zoon Dirck Leemans die een bedrag van 25 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar (doorgehaald).

Kinderen

 1. Arike Zie 6.445
 2. Dielis (+na 1626), huwt (1) Aleijd Hogaert Bartholomeussen (Meus) (+voor 1581), zwager Hoppenbrouwers is voogd over de kinderen; huwt (2) voor 1581 Cathelijn Gijsbrecht Jan Joordens de Brouwer (+voor 1593), zwager Hoppenbrouwer is voogd van de kinderen Frans, Hendrieksken en Maijken (vermeld 1612), er is ook een zoon Gijsbrecht (vermeld volwassen 1616); huwt (3) voor 1606 Aleid Henrick Gijsbrecht Vlemincx (erfdeling van haar ouders ORA Oirschot 6-7-1606); testeren 24-3-1624 (ORA, Dielis is dan ziek)
 3. Jan (+na 1600, voor 1604), ook ORA Oirschot 19-2-1579 (Peter zoon Jan Goessens vanwege Jan zoon Frans Leemans als schuldenaar aan Jan Philips Stans: 8 gulden en 12 stuivers twee oort); in 1581 meester genoemd, kennelijk te Antwerpen. In 1598 handelingsonbekwaam verklaard; hij wordt verzorgd en zijn bezit wordt beheerd door zijn broer Dielis en zwager Goijaert (ORA Oirschot 21-2-1598 no 92, 96; 15-7-1798 no 301)
 4. Jenneken (+voor maart 1600), huwt voor 1571 Andries Jans van Boxtel (+voor 1588): ORA Oirschot 1588, Jan zoon wijlen Henricks van Gestel en Dielis zoon wijlen Frans Lemans als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Andries Jansen van Boxtel verwekt bij Jenneken dochter van Frans Lemans (decharge 1605; erfdeling los vel 1600 in ORA 1605).

TerugBegin van generatie


12.892   Derck WILLEMS

FamilienaamIndex 12.892 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1591

ORA Boxtel vermeldt (o.a. 2&3-3-1561), een Dirck Willem Janssen, gehuwd Anna Wouter Jans verSantvoirt, en met broer Jan, zus Mechteld (X Christoffel Morren), Aleijda (X Jan Lamberts), Dingen (Henrick Willems), en wijlen Daniel. Er is ook (c. 1544-1553) een Dirck zoon wijlen Willem Laureijs, man van Agnese; vermoedelijk is ij de schepen Derck Willems (1541-44). Verder (c. 1547) komt voor Dirck Willems, man van Chatarina; Dirck Willems, schepen Boxtel 1524 en Dirck Willems, man van Claeren (1527); en daarvoor nog Dirck Willem Cupers als man van Katharina

ORA Boxtel (inv no 392.75 fol 71 dd 1591-1596) Jan Dirck Willems en Lodewijk Dirck Willems met Jan Ariaens momboir van de minderjarige kinderen van Willem Dirck Willems maken een erfdeling: grond in Boxtel.

ORA Boxtel (inv no 392.inv no 77 fol 40v dd 4-4-1612) Jan zoon wijlen Henrick Diericks bij Henderske en Jenneke zijn huisvrouw dr wijlen Dierck Willems; heeft bij testament van Jan Dierck Willems zijn oom (?) goed geërfd onder Boxtel en dragen dat nu over aan Lodewijk zoon wijlen Dierck Willems.

ORA Boxtel (inv no 392.inv no 77 fol 42v dd 4-4-1612) Jan zoon wijlen Hendrick Diercks verkoopt aan Lodewijk zoon wijlen Dierck Willems een erfrente van Fl 1.10.0 op een hofstede onder Boxtel gelegen tussen Jenneke weduwe van Adriaen Leonaerts en haar kinderen, en Adriaen Willem Peters en zijn kinderen. Te kwijten met Cfl 25. (Marge: voldaan, zegt Lodewijk)

ORA Boxtel (inv no 392.inv no 77 fol 44 dd 4-4-1612) Bastiaen zoon van Gerit Jan Beeckmans en Margaretha dr Dierck Willems; Gerit zoon wijlen Goossen Goossens man van Diercksken dochter van Gerit Jan Beeckmans; inzake hun deel in de nalatenschap (te Boxtel onder Liempde) van wijlen Jan Dierck Willems, oom zijnde; verkopen dit aan Lodewijk zoon wijlen Dierck Willems.

ORA Liempde (Toirkens inv no 10 dd 1615-7 fol 72) Henrick Everts de Bever als man van Marijken, wettige dochter van wijlen Willem zoon van Dierck Willems; over de nagelaten goederen van wijlen Jan Dierck Willems; overdracht aan Lodewijk zoon van Dierck Willems

ORA Liempde (Toirkens inv no 10 dd 1615-7 fol 73-78) Dierck, Jan en Claes, broers en zoons Lodewijk zoon wijlen Dirck Willems; hun vader Lodewijk zoon van Dierck Willems als vader van Aertken, Marijken en Catarina diens minderjarige kinderen; met volmacht van Henrick Everts de Bever als man van Marijken, wettige dochter van wijlen Willem zoon van Dierck Willems; Lodewijk ook met volmacht van Jan, Bastiaen en Henrick, broers en zoons wijlen Gerit Jan Beeckmans door Gerit verwekt bij diens vrouw Margriet (dochter wijlen Dierck Willems); Mathijs Adriaens als man van Adriana en Gerit Goossens als man van Diericxken, dochters van wijlen Gerit Jan Beeckmans verwekt bij Margriet; met volmacht van Jan zoon wijlen Henrick Diercks, door Henrick verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van wijlen Dierck Willems; Goijart zoon wijlen Jan Henricks van de Venne als man van Marijken dr wijlen Peter zoon wijlen Henrick Cornelis van Dijck, Peter en Goossen zonen Goyaerts Jan van de Venne en Marijke voorsegd; Adriaen z. wijlen Jan Adriaens Schellekens man van Elisabeth wetige dr Goyaert en Marijken, zij vier ook voor Corstiaen en Henrick, broeders, en Aleyt, Margriete en Jenneke, zusters, kinderen van Goyaert en Marijken; allen erfgenamen van wijlen Jan Diercx Willems en zijn huisvrouw wijlen Catharina Henrick Daniels van den Dijck; maken een erfdeling.

ORA Boxtel (Toirkens inv no 79 no 29 fol 17-v dd 27-1-1617) Broeder Henrick kloosterling van het klooster van de Cruijsbroeders in de stad Den Bosch zijnde de zoon van wijlen Gerit Jan Beeckmans door deze Gerit verwekt bij wijlen diens vrouw Margareta dochter wijlen Dierck Willems, verkoopt aan zijn oom Lodewijck Dierck Willems zijn rechten die hij zou hebben in het bezit volgens het testament van zijn andere oom wijlen Jan Dierck Willems, waar dat bezit zich ook mag bevinden te Boxtel of elders. Deze overdracht is gebeurd na goedvinden van heer en broeder Jan Lievens prior van het klooster van de Cruijsbroeders. De verkoper belooft alle lasten daarin van zijn kant af te handelen voor wat betreft zijn deel daarin.


Huwt

12.893   N.N.

Index 12.893 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lodewijk Zie 6.446
 2. Willem (+voor 1597) huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Marijke, huwt Henrick Everts de Bever
  2. N., impliciet vermeld 1597
 4. Margriet, huwt Gerit Jan Beeckmans (+voor 1617)
 5. Kinderen
  1. Jan
  2. Bastiaen
  3. Henrick, kloosterling van de Cruijsbroeders in Den Bosch
  4. Adriana, huwt Mathijs Adriaens
  5. Diericxken, huwt Gerit Goossens
 6. Jenneken; huwt Henrick Diercks (+voor 1617)
 7. Kinderen
  1. Jan
 8. Jan Diercx Willems (+voor 1617), huwt Catharina Henrick Daniels van den Dijck (+voor 1617); kinderloos

TerugBegin van generatie


12.894   Aert Claes MERCKS

FamilienaamIndex 12.894Vader 25.788Moeder 25.789

Geboren Boxtel voor 1540
Overleden Boxtel

ORA Boxtel (inv no 70 fol 143 dd 25-2-1566) Peter natuurlijke zoon Janszoon Willems Faess verkoopt aan Aernt zoon wijlen Claes Mercx een stuk land onder Cleijnder Liempde. (Idem:) Jan zoon wijlen Jan Bartholomeus verkoopt Aernt zoon wijlen Claes Mercx een stuk land ook onder Cleijnder Liempde. (Idem, fol 143v) Aernt belooft Peter en Jan elk Cfl 30 voor de verkoop.

ORA Boxtel 76 fol 158 dd 26-2-1601)

Peter Lambert Aertsen met procuratie van zijn moeder Sophie N. verkoopt Jan zoon van Aert Claessen Mercx land groot drie dagmaten hooilands


Huwt voor 1565

12.895   N.N.

Index 12.895 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan
 2. Jenneken Zie 6.447

TerugBegin van generatie


12.896   Jan Philips van HERSEL

FamilienaamIndex 12.896Vader 25.792Moeder 25.793

Geboren ca. 1535
Overleden Oirschot tussen 2-1-1608 en 1610

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens (vermeld ORA Oirschot 1583, 1594, 1596, 1599).

ORA Oirschot (145a fol 97 nos 68-69 dd 27-2-1599) Jan Philips van Hersel draagt een stuk land over van 70 roeden in een akker genoemd den Lippen akker dat naast het perceel van Henrick van de Hagelaer dient te worden afgemeten, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk te Boterwijk, b.p. genoemde Hagelaer, genoemde Jan, de straat. Hij draagt dit perceelsgedeelte vrij van alle lasten etc. nu over aan Henrick van de Hagelaer. (Idem no 69) Henrick van de Hagelaer heeft verklaard dat genoemde Jan deze 70 roeden land weer over 3 jaar maar niet eerder, mag terugkopen en aflossen op 1 maart mits die dat een half jaar vooraf kenbaar maakt, tegen betaling van 50 gulden. Omdat genoemde Henrick van de Hagelaer deze 70 roeden nu aan Jan van Hersel heeft verhuurd zal deze daarvoor jaarlijks een half mudde rogge, Oirschotse maat, moeten betalen, waarvan de eerste termijn per a.s. St. Bavodag zal zijn en zo vervolgens totdat er definitief zal worden afgelost. Afspraak is dat na de dood van Jan van Hersel genoemde Henrick van de Hagelaer het stuk land zelf in bezit zal mogen nemen en gebruiken totdat er wordt afgelost.

ORA Oirschot (145a fol 124 nos 185-188, 21-5-1599) Jan zoon wijlen Jan Philips van Hersel draagt 70 roeden land over uit een akker genoemd de Kerkakker aan de kant waar de koper dat wil af te meten, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jacob Henrick Gerarts, Jan Gerart Alaerts, Lambert Lamberts, de kinderen van Dirck de Hoppenbrouwer. Hij draagt dit perceelsgedeelte nu over aan Henrick Dircks van de Hagelaer vrij van alle lasten en Jan van Hersel belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (marge: Doorgehaald conform protocol anno 1607, d.d. 27 januari. Datum 3 augustus 1626) (Idem no 186) Genoemde Henrik van de Hagelaer heeft ermee ingestemd dat genoemde Jan Jan van Hersel deze 70 roeden land weer mag aflossen en terugkopen mits hij dat 3 maanden vooraf aankondigt, met een bedrag van 50 gulden, behoudens dat deze aflossing niet binnen nu en de eerstvolgende drie jaar mag gebeuren. (Idem no 187) Genoemde Jan Jan van Hersel heeft als schuldenaar beloofd om genoemde Henrick van den Hagelaer voor het gebruik van dit stuk land van 70 roeden elk jaar gedurende de eerstvolgende 3 jaar, 6 lopen goede rogge te leveren op St. Bavodag en de eerste termijn daarvan op St. Bavodag a.s. Voor deze 6 lopen wordt de akker dus verhuurd. (Idem no 188) Henrick zoon Jan Jans van Hersel verklaart dat hij van deze 50 gulden de helft heeft ontvangen en belooft zijn vader Jan zolang de huurperiode duurt, daarvoor elk jaar 3 lopen rogge te zullen leveren en zodra de aflossing plaats zal vinden dat Henrick dan zal zorgen de helft van het kapitaal bij te zullen kunnen leggen.

ORA Oirschot (146b fol 209 no 1 dd 2-1-1608) Erfdeling van de kinderen van Jan Philips van Heersel en wijlen Margriet dochter Willem Jan Lamberts. Henrik, Joorden en genoemde Joorden (?) ook als voogd van Maijke dochter Jan Jans van Heersel, Jan Henriks van Berendonk als man van Jenneke, Goossen Jans als man van Emken, Jan Goort Riemeslach als man van Marieke, allen zonen en dochters van Jan Philips van Heersel verwekt bij genoemde Margriet hebben de volgende verdeling gemaakt.

Bij deze verdeling heeft genoemde Henrik door loting verkregen een akker, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk, b.p. Jan Henriks van Berendonk een van de mededelers, Joorden Jan Philips van Heersel, ook een van de mededelers, Henrik Gerits van de Schoot en Jan Goort Riemeslag, ook als mededeler. Hij moet hieruit jaarlijks een rente van f. 4.10.-- betalen uit een grotere rente van f. 6.-.- per jaar aan de weduwe van Jacob Thomas van Kerkoerle, en nog een lijfrente van f. 1.-- per jaar aan zijn vader Jan Philips van Heersel en de gemeentelijke belastingen. De verkrijger moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten.

Bij deze verdeling heeft Joorden door loting verkregen een dries en daarbij gelegen land ter eerder genoemde plaats gelegen, b.p. Jan Willems van Cuijck, genoemde Jan Henrik van Berendonk, Herman Stokkelmans, de gemeenschappelijke straat. Hij moet hieruit een rente van f. 2.16.- per jaar aan Willem Denis Broeren betalen en nog 30 stuivers per jaar van een grotere rente van f. 6.--per jaar te betalen aan de weduwe Jacob Thomas van Kerkoerle. Verder nog 20 stuivers per jaar lijfrente aan Jan Philips van Heersel, zijn vader. De verkrijger moet de gemeentelijke belastingen betalen en moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten.

Bij deze erfdeling heeft genoemde Henrik als voogd van genoemde Maijke door loting verkregen een akker genoemd de Lippert, aldaar gelegen, behalve hetgeen daarvan Jan Henriks van Berendonk toekomt en heeft verkregen, b.p. Henrik Dirks van den Hagelaer, Jan Henriks van Berendonk, de gemeenschappelijke straat. Hij moet hieruit jaarlijks een malder rogge of f. 3.10.-- betalen aan meester Jacob Lintermans en nog 10 stuivers per jaar aan de tafel van de H. Geest in Oirschot. Nog 2 kleine hoenders cijns aan degene die hierover maant, nog f. 8.- eenmalig t.b.v. de mededelers ter verevening, nog een f. 1.-- per jaar lijfrente aan genoemde Jan Philips van Hersel, de grootvader van genoemde minderjarige. De verkrijger moet de gemeentelijke belasting betalen en zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten.

Bij deze erfdeling heeft de genoemde Jan Henriks van Berendonk als man van Jenneke door loting verkregen de boomgaard met de grond of de groes met een gedeelte van de Lippert ter eerder genoemde plaats, b.p. het genoemde minderjarige kind, het huis, genoemde Henrik van den Hagelaar, de gemeenschappelijke straat. Hij moet hieruit betalen jaarlijks 4 lopen roggen aan de erfgenamen van Aechten dochter Thomas van Kerkoerle volgens de brieven, nog 3 lopen roggen per jaar aan de tafel van de H. Geest in Oirschot ook volgens de brieven. Nog f. 1.-- per jaar lijfrente aan zijn schoonvader Jan Philips van Heersel en de gemeentelijke belastingen. De verkrijger moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlopen.

Bij deze erfdeling heeft genoemde Goossen Jansen als man van Emken door loting verkregen de Kerkakker gelegen ter eerder genoemde plaats, b.p. Jan Gerit Alaerts, Jacob Henrik Gerits, Lambert Lamberts, de kinderen Dielis Hoppenbrouwers. Hij moet hier jaarlijks uit betalen een malder rogge of f. 3.10.-- per jaar aan meester Jacob Lintermans. Verder moet hij betalen 20 stuivers per jaar aan de erven van het heer Amelrijk Boots gasthuis, nog 20 stuivers per jaar lijfrente aan zijn schoonvader Jan Philips van Heersel, en de gemeentelijke belastingen. De verkrijger moet zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten.

Bij deze verdeling heeft genoemde Jan Goort Riemeslag als man van Meriken door loting verkregen de akker genoemd de Voorste akker, aldaar gelegen, b.p. Herman Stokkelmans, genoemde Henrik Dirks van den Hagelaer, Henrik Jans van Heersel, Jan Henrik van Berendonk, mededeler. Hij moet hier jaarlijks uit betalen 10 lopen roggen aan de 0.L. Vrouwekerk in Oirschot, te betalen met 5 stuiver per lopen, nog f. 2.-- per jaar aan Philips Stans, nog 20 stuivers per jaar lijfrente aan zijn schoonvader Jan Philips van Hersel. Hij moet de gemeentelijke belastingen betalen en zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlopen.

ORA Oirschot (146a fol 72 nos 112-116 dd 2-5-1606) Lijsken dochter Willem Henrick Aelbrechts weduwe van (Jan, MW) Philips van Heerssel geassisteerd door haar voogden Henrick zoon Jan Philips van Heerssel en Anthonis Henrick Aelbrechts waarvan de ene een geboren voogd is en de andere een toeziend voogd, verklaart dat ze voor wat betreft haar deel volledig is betaald met betrekking tot een lopenzaad grond dat ze zelf of haar kinderen en andere erfgenamen heeft geerfd van de nicht van haar man Lijsken Joordens. Lijsken geeft daarvoor volledig kwijting aan de andere erfgenamen en zij belooft daar verder geen aanspraak meer op te zullen maken.

(Idem no 113) Joorden Jan Philips van Heersel heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick zoon Jan Philips van Heersel en aan Anthonis Henrick Aelbrechts als voogden van Maijken wettige dochter Jan Philips van Heersel verwekt bij Lijsken dochter Willem Henrick Aelbrechts en van Jan, de natuurlijke zoon van genoemde Jan Philips van Heersel, een bedrag van f. 6.-- te zullen betalen, opeisbaar per heden dato over een jaar. (Doorgehaald 2 mei 1608).

(Idem no 114) Jan Philips van Heersel, handelend uit hoofde van een testament dat hij met zijn vrouw Margriet dochter Willem Jans Lamberts heeft gemaakt voor heer Robbrecht van Os, priester en pastoor van Oirschot en bepaalde getuigen op 30 februari 1600, zoals ons schepenen is gebleken, verkoopt een huis met tuin, hofstede, schuur en daarbij gelegen grond, in totaal ca. 1 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Joorden Jan Philips van Heerssel de mededeler, Jan Henricks van Berendonk, de gemeenschappelijke straat, het erf van Jan Goort Riemeslag waarvan het is afgedeeld. De goederen worden verkocht aan Jan Henricks van Berendonk.

(Idem no 115) Anthonis Henrick Aelbrechts als toeziend voogd over Maijke wettige dochter van Jan Jans Philips van Heerssel verwekt bij Lijsken dochter Willem Henrick Aelbrechts, machtigt Henrick zoon Jan Philips van Heersel, de geboren voogd over genoemde Maijke, om namens hem de verdeling te doen van de nagelaten goederen van Jan Jan Philips van Heersel en alle beloftes te doen die nodig zijn voor het onderhoud van genoemde Jan Jan Philips van Heersel en verder alle andere noodzakelijke beloftes.

(Idem no 116) Henrick zoon Jan Philips van Heerssel in zijn genoemde hoedanigheid en daarbij Anthonis Henrick Aelhrechts als toeziend voogd over Maijke wettige dochter van Jan Philips van Heersel verwekt bij Lijsken dochter Willem Henrick Aelbrechts hebben aan Henrick Jan Philips van Heersel in het openbaar tegen hoogste bod het erfdeel verhuurd van het minderjarige kind dat ze geerfd heeft bij de erfelijke verdeling. De huurperiode is 4 jaar en de huurprijs is f. 5.-- per jaar, welk bedrag onbelast is met welke heffing dan ook.

ORA Oirschot (144b fol 233v no 143 dd 29-3-1594) Peter zoon wijlen Jan Gijsbert Danelssn. van Gerwen partij enerzijds, en Henrick en Joorden, broers en zonen van Jan Philips van Hersell, verder nog Jan zoon wijlen Henricks van Berendonck als man van Jenneken, dochter van genoemde Jan, die ook nog optreden voor de andere kinderen van genoemde Jan hebben een ruil gedaan van de navolgende goederen.Bij deze ruil heeft Peter aan Jan Philips van Hersel een stuk akkerland overgedragen genoemd de Lange Streep, groot ca. een zesterzaad gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck in Boterwijk, b.p. Henrick Philips van de Schoot, Jan Philips. Verder draagt hij hem nog een akker over groot ca. 1 ‘slijk’ lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jan Philips, Jan Peters Verhoeven, de kinderen van Henrick Philips van de Schoot. Uit deze percelen moet jaarlijks een pacht van 4 lopen rogge worden betaald en 10 stuivers per jaar aan de H. Geest in Oirschot, verder nog een braspenning grondchijns. De eerste vervaldag van deze rentes zal a.s. St. Hubrechtsdag zijn en a.s. Maria Lichtmisdag. Bij deze ruil heeft genoemde Henrick en ook Jan in hun hoedanigheden, aan genoemde Peter de helft van een stuk land overgedragen, groot ca. 3 lopenzaad voor het gehele stuk, genoemd de Kerkakker, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof in de ...., b.p. Jan Peters Verhoeven, Jacop Henrick Geraerts, Jan Houbraken.

ORA Oirschot (138b fol 78v no 266 dd 6-3-1559) Jan zoon wijlen Jans die Bont voor hemzelf en ook optredend voor zijn broer en voor de minderjarige kinderen van wijlen Anna zijn zuster, verder Jan, Simons, Iewaen broers en kinderen van wijlen Willem Stopkens verwekt bij Cathalijn Sbonten voor henzelf en ook optredend voor hun mede erfgenamen, verder Heijman Willem Goijaerts als man van Dignen dochter van Ijken Sbonten, Alaert Jan Wuesten als man van Heijlken voor hemzelf en ook optredend voor diens kinderen, Gerit Alaert Scepens als man van Heijlken voor hemzelf en ook vanwege zijn kinderen, nog Jan Janssen van Hersel als man van Margriet voor hemzelf en vanwege zijn kinderen, zijnde allen wettige kinderen van Jan Lebbens, nog Philips Dirck Stans voor hemzelf en voor diens kinderen, verder Joost Geerlicks als man van Luijtgaerden, voor hemzelf en voor zijn kinderen, nog Arien Marcelissen als man van Aleijt voor hemzelf en zijn kinderen, nog Peter Aert Roefs en Wilbort Daniels als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Aert Dirk Stans, verkopen samen een huis, tuin etc. schuur en een daarbij gelegen akker, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Wouter en Arien kinderen van Thomaes van de Ven, de kinderen van Frans Ansems van Liefveld, de gemeijnte. Het bezit wordt nu verkocht aan Antonis Meeusen van Esch (...)


Huwt voor 1559

12.897   Margriet Willem Jans LAMBERTS

FamilienaamIndex 12.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 2-1-1608

Mogelijk dochter van Willem Jan Lambert van Wolsfwinkel; echter in ORA Oirschot teruggezocht tot 1500: geen bevestiging voor deze link gevonden.

Vermeld met land in Oirschot (Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Huevel, b.p. Goijaert Heer Goijaerts, de gemeijnte, de Papenvoort,) verkocht voor 10-3-1570 aan Beatricks weduwe van Gerit Cornelissoen van Kerkoerle, die het dan verkoopt. (RA Oirschot 141a fol 29 no 99). Ook vermeld ORA Oirschot 1563 met een dochter Jenneke (+na 1581), schuldbrief gedateerd 23-12-1554, een gedwongen verkoop voor hem verschuldigd geld uit erfenis van Jans vader Jan Lebbens 18-5-1565 (in ORA 1566). Vermeld 1576 als weduwe van Jan Dielis Peter Dielis Snellaerts (testament 5-5-1567), die 5-4-1558 een hofstee verkocht aan Lenaert Henrick Philips van Hersel

Kinderen

 1. Henricus Zie 6.448
 2. Jordaan (bOirschot 7-4-1638), (vermeld ORA 1606; vermeld in diverse notariële akten in Oirschot tussen 1-4-1616 (hij is dan ca. 55) en 17-3-1630), gehuwd met Metgen Wouter Denis van den Dijck (+na 1616, voor 1641); zij maken testament op 9-2-1624, en wonen dan te Hedel (Van Boxtel Inv. 15, Fol. 69v). Erfdeling (ook moeder is dood) ORA Oirschot 8-5-1641
 3. Jenneke (+na 26-12-1618), huwt Jan Henricks van Berendonck (+voor 26-12-1618), ouders van (los stuk 8 in ORA 1622, namelijk erfdeling 1618) Henrick, Arien, Joirden, Jan en Philips.
 4. Marieken (vermeld 1583, 1606, 1612, 1624), huwt Jan Goort Riemeslach (+na 1624)
 5. Emkenen (+na 1625, voor 26-3-1627) (= Emmeken, vermeld 1583), huwt Goossen Jans (= Goosen Gerrits van der Hoeven) (+voor 1616); huwt (2) Henricks Adriaen Loijen (+voor 1625); kennelijk kinderloos gestorven in 1627 (ORA)
 6. Jan (+voor 21-5-1599), huwt Elisabeth Willem Henrick Aelbrechts (+na 1606) (hertrouwde voor 1618 Jacop Jacops van Geel), ouders van Maaijke (nog minderjarig in 1618); Jan heeft ook een natuurlijk kind Jan in 1606
 7. Heijlken (hypothetisch): ORA Oirschot 19-4-1582, boedeldeling Jan en Aelbrecht (=Willem?), broers, Marieken met Jan Philipsssn. van Hersel haar voogd, verder Aelbrecht minderjarig nog zijnde geassisteerd met zijn voogd Joerden Jan Joerdens, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Gerit Alaert Scepens verwekt bij wijlen Heijlken Jan Lebbens

TerugBegin van generatie


12.898   Joannes Joannis ERVEN

FamilienaamIndex 12.898Vader 25.796Moeder 25.797

Geboren 1530
Overleden na 1624

Schepen van Oirschot in 1592, 1593, 1598. Achtman in 1593, collecteur dorpslasten 1597-1598. In 1624 wordt de zoon nog vermeld als Jan Jan Erven de jonge te Spoordonk in het Cijnsboek van de hertog voor Oirschot en Gunterslaer, nieuwe cijnzen 1619 - 1644 (Transcriptie Jan Toirkens).

Huijbrecht Jan Aerts Molenbroecx legt een verklaring af van al zijn schulden en van hetgeen hij te vorderen heeft van diverse personen. Genoemd wordt Jan Erven (6-11-1593, Sgraets, Inv. 2, Folio 21 Verso).

Willem de Metser en Jan Jan Erven, teulman, oud 70 leggen (5-10-1600) op verzoek van Peter van de Schoot een verklaring af inzake de heffing van lammer- en verckentienden (Sgraets Inv. 2, Folio 39).

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

Vermeld als belender (RA Oirschot 141a fol 29 no 103 3-3-1570) van de erven Willem Scepens: een weiland genoemd Thoelcop, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Dirck Castermans, de gemeijnte, Jan Erven. Idem van Aert zoon wijlen Antonis Sgraets, verkoop van een stuk akkerland genoemd de Besdonck, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk te Boterwijck, groot ca. vijf en een halve lopenzaad, b.p. de kinderen van wijlen Henricks van de Schoot uit het derde huwelijk, Jan Jan Erven, Jan Philips van Hersel, de gemeenschappelijke straat (inv 143c fol 381v no 162 dd 1-10-1590).

(RA Oirschot 138c fol 30 no 124 dd 8-3-1560) Jan zoon wijlen Jan Erven heeft beloofd om aan Aleijten dochter van Peter Joordens echtgenote van Joorden Jan Claes een bedrag van 16 gulden te betalen per afgelopen Maria Lichtmisdag over twee jaar met een rente van een gulden per jaar.

ORA Oirschot (145b fol 162v no 10-11 dd 10-1-1600) Jan Anthonis Volders, Jan Jan Erven en Willem Jan Willems als echtgenoten van hun vrouwen die dochters zijn van Peter Dielis Snellaerts, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Lodewijk Lenaert Philipssn. van Hersel een bedrag van 374 gulden en 10 stuivers te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zonder rente. (doorgehaald 10 april 1603). (Idem no 11) Genoemde Jan, Jan en Willem uit de vorige akte hebben elkaar beloofd om hen onderling te zullen vrijwaren voor hun respectievelijke verplichting in deze schuldbrief van 374 gulden en 10 stuivers.

Idem (fol 185 no 133-4) Willem zoon wijlen Jan Willems van de Ven als man van Elisabeth dochter van Peter Dielis Snellaerts verkoopt zijn aanspraken en erfdeel, zijnde een derde deel, in de nalatenschap van Dielis zoon Peter Gielis, gelegen in de Broekstraat (…) aan Jan Jan Erven junior als man van Henrieksken dochter van genoemde Peter Dielis Snellaerts. (Idem no 134) Jan Jan Erven heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Willem een bedrag van 107 gulden te betalen per a.s. Pasen (doorgehaald 10 december 1607).

BP (inv no 1383 fol 155r dd 26-1-1563 = Paasstijl 1562) Johannes Sr fs Johannes Erven als man en voogd van Beatris Mathijs Rutger Beckers verkoopt aan Ludovicus gemeen Loij fs qd Ludovicus Timmermans een erfrente van Cfl 3 losbaar met Cfl 50.

Bosch Protocol (inv no 1397 fol 101 dd 2/1573 = Paasstijl 1572) Johannes Sr fs qd Johannes Erven belooft aan Wilhelmus fs qd Gerardi de Bilsen 2 gulden jaarlijx, onderpand tot Oorschot, losbaar met 92 gulden

Bosch Protocol (inv no 1398 fol 2 dd 8-10-1573) Johannes Sr fs qd Johannes Erven, promisit f 100-0-0 aan N zoon wijlen Nicolaas van Hove.

Bosch Protocol (inv no 1403 fol 17 dd 15-11-1576) Johannes Sr fs qd Johannes Erfven 7 gulden jaarlijx, Oirschot aan Margaretha Aernt van der Ameijden

Idem (fol 203v no 204-5 dd 6-10-1600) Rutger zoon wijlen Jans van Kerkoerle als gemachtigde van Rutger Nagelmakers (…) verkoopt de helft van een jaarlijkse rente van 6 gulden die deze Rutger Nagelmakers heeft verkregen in het testament van Sophia dochter van Jan de Scheper van Zon, eerder weduwe van Jacop Philips van de Schoot, ook wel van de Gruithuis genoemd, (…) op onderpand van een huis, grond etc. gelegen in Oirschot, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de gemeijnte, Agnese Vermeijden, de kinderen van Willem Goossens, Bartholomeus Coolen. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Voortakker, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Michiel Henricks van de Schoot, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van een huis etc. groot ca. 7 lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Henrick Geverts, de gemeijnte, Vranck Bittens. Nog op onderpand van de helft van een huis etc. in dezelfde herdgang van Spoordonk, b.p. Jan Peter Wouters, verder de gemeijnte, alles conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 23 januari 1562. De rente wordt nu verkocht aan Jan Jan Erven senior. (Idem no 205) Jan Peters van der Hoeven eigenaar van de andere helft van de rente uit de voorgaande akte, heeft beloofd aan deze Jan Jan Erven om aan hem op diens verzoek deze originele rentebrief te overhandigen zodat deze daar zijn vordering op kan bewijzen.

Idem ( fol 183v no 125 dd 25-5-1600) Michiel Denen ( Denije ), Aert Dircks de Cort en Peter Henricks de Cort hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Anna weduwe van Adriaen van Laarhoven een bedrag van 13 gulden en 17 stuivers en 2 oort te betalen per a.s. St. Jacobsdag. (marge: Met instemming van Jan Erven doorgehaald, datum 8 september 1600;

Anna dochter van Adriaen Mathijs (Roefs), weduwe van Adriaen van Laarhoven verkoopt deze 13 gulden en 17 en een halve stuiver aan Jan Erven, datum 20 juli 1600).

ORA Oirschot (139b fol 110v no 358 dd 13-11-1562) Jan Jan Erven als man van Beatricen dochter van wijlen Henrick Rutger Beckers verkoopt zijn erfdeel en aanspraken inzake een huis, tuin etc., groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de kinderen van Henrick Gevaerts, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Jan Alaerts. Ook verkoopt hij zijn erfdeel inzake een akker groot ca. 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Michiel Henricks van de Schoet, Geerit Goessens en meer anderen, Adams Loijen. Hij verkoopt dit bezit nu aan Antonis Willem Sgraets en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 6 gulden aan Peter Henricks van de Schoot, nog 6 lopen rogge per jaar aan de kerk van Beerze, nog een lopen bierkoren en een halve stuiver grondchijns en verder de dorpslasten.

ORA Oirschot (139c fol 328v no 147 dd 26-3-1563) Jan Jan Ervenzoon heeft als schuldenaar beloofd om aan Jutkenen dochter van wijlen Daniel Oomen die een bedrag van 72 gulden te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

Idem (fol 349 nos 210-211 dd 14-6-1563) Antonis Willem Sgraets verkoopt een akker groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck in de Moesbroeken aldaar, b.p. Michiel Henricks van de Schoet, Jan Gerit Goessens, de gemeenschappelijke straat, genoemde Michiel en meer anderen, welke akker hij geeft verkregen van Pauwel, Bartholomeus, Daniel en Henrick, broers en kinderen van wijlen Henrick Rutgers de Becker, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 28 december 1560 en verder nog van Rutger Henrick Beckers en van Henrick Spruijt als man van Benegie Henricks en van genoemde Bartholomues als voogd van Baetken Henrick Rut Beckers conform een schepenbrief van Coubeke (??) blijkt d.d. 3 september 1562, verder nog van Jan Erven als man van Baetken dochter van genoemde Mathijs (sic) Beckers en van Franck Matheus Smulders. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Jan Erven (…) (idem no 211) Jan Jan Erven heeft beloofd om aan Antonis Willem Graets die voortaan een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de voorgaande akte. (marge: doorgehaald 31 mei 1668).

ORA Oirschot (139d 1565a fol 15 no 53-54 dd 29-1-1565) Jan Jan Erven als man van Baetken dochter van Matheus die Beckere, verkoopt hierbij een stuk akkerland, genoemd die Bocht groot ca. 3 lopenzaad met het recht van overpad over het erf van Katarijn dochter van Willem van Kuijck, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, (…) aan Sebrechten Willems van Kuijck die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn kinderen daarvan het erfrecht. (…) Idem no 54: Sebrecht Willems van Kuick heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Jan Ervenzoon die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen.

ORA Oirschot (140a fol 80 no141 dd 15-3-1566) Antonis Willem Sgraets verkoopt een jaarlijkse rente van 30 stuivers welke rente Jan Jan Erven eerder had beloofd aan genoemde Antonis, (…) conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 14 juni 1563 (…) aan Joosten Aertszoon die Leeuw.

ORA Oirschot (143a fol 42v no 105 dd 11-4-1584) Aert zoon wijlen Aerts van Hobbelen en Niclaes zoon wijlen Goijaert Dirck Thijs als man van Margriet dochter van Niclaes Rosen, verkopen hun gehele erfdelen en aanspraken inzake een bedrag dat meester Willemen van de Venne hen eerder had beloofd voor schepenen in Oirschot d.d. 14 maart j.l. en ook zijn erfdeel in een jaarlijkse rente van 22 en een halve stuivers die ze hebben geerfd van Henrick Pennincks en welke rente Adriaen Pennincks hen jaarlijks moet betalen uit diens bezit zoals ze zeiden. De erfdelen worden nu verkocht aan Jan Jan Erven.

(Idem no 106 dd 14-3-1584) Alle erfgenamen van wijlen Gerart Wouters van de Ven hebben machtiging gegeven aan Cornelis Willem Beerwinckels en de erfgenamen van Elisabeth dochter van Dirck Pennincks machtigen Jan Jan Erven om alle geld dat door meester Willem van de Ven op 14 maart j.l. beloofd is vanwege de koop van een huis met tuin etc., in te vorderen onder voorwaarde dat er naderhand rekening en verantwoording wordt afgelegd.

ORA Oirschot (144b fol 240v no 179 dd 10-5-1594) getuige van grondeigendommen en -overdracht: Jan Jan Erven oud ca. 60 jaar.

Idem (fol 248 no 208 dd 1-6-1594) Jan Jan Erven heeft als schuldenaar beloofd om aan Henriekske weduwe van Aelbrechts van de Hovel en aan meester Dirck van der Ameijden ten behoeve van meester Goossen zoon van genoemde Aelbrecht een bedrag van 50 gulden te betalen en wel op a.s. St. Bavodag.

Idem (fol 248v no 214 dd 13-6-1594) Jan zoon wijlen Jan Erven heeft als schuldenaar beloofd aan Dirck de Hoppenbrouwer en Willem de Metser ten behoeve van Margrietken dochter van Thomas de Hoppenbrouwer, een bedrag van 104 gulden te zullen betalen per a.s Kerstfeest.

Kapittel van Oirschot (inv. nr. 355 anno 1595) Verklaring ten gunste van Jan Jan Erven, dat hij schade ondervonden heeft aan door hem gepachte beemd Knoopsbeemt, die hij pachtte van rector altaar van Onze Lieve Vrouw Presentatie en Sint-Willibrord.

ORA Oirschot (144c fol 406v no 169-170 dd 28-5-1596) Gielis zoon wijlen Peter Gielis Snellaerts, Jan zoon wijlen Antonis Volders als man van Mariken, Willem zoon wijlen Jan Willems van de Ven als man van Elisabeth, en Jan Jan Erven als man van Henrieksken, alle gezusters en dochters van Peter Gielis Snellaerts, verkopen hierbij een rente van 3 gulden en 4 stuivers uit een grotere rente van 15 gulden per jaar, die ze hebben geerfd bij het overlijden van deze Peter Gielis Snellaerts en welke rente van 15 gulden Aert zoon wijlen Dielis Peter Gielens eerder had beloofd aan Joordenen Jan Joordens Brouwers als man van Henrieksken dochter van genoemde Dielis Snellaerts. (…) Het deel van de rente wordt nu verkocht aan Jan Jan Erven senior. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (idem no 170) Jan zoon wijlen Jan Erven senior heeft verklaard dat zijn zoon Willem als man van Henrieksken dochter van Aert Dielis Snellaerts deze rente van 4 gulden en 4 stuivers altijd mag aflossen tegen betaling van 43 gulden 10 stuivers zoals die door deze Jan Jan Erven zijn voorgeschoten. Jan Jan Erven moet dan ook alle achterstallige termijnen ontvangen tot aan de dag van de aflossing toe.

Idem (144c fol 432v no 311 dd 29-11-1596) Jan zoon wijlen Jans van Breugel heeft verklaard dat Jan Jan Erven aan hem de helft van een rente van 3 gulden per jaar heeft afgelost samen met de achterstand daarvan, welke hij van zijn tante Lijsken van Mispelen bij haar overlijden had geerfd, en die door deze Jan betaald werd. De brief daarover is in het ongerede geraakt zoals ze verklaarden, maar Jan Jan van Breugel geeft hiervoor volledige kwijting en zal geen aanspraken meer stellen vanwege deze oude brief. Datum en getuigen als boven (marge: Jan Janssn. van Mispelen heeft verklaard dat Jan Jan Erven de andere helft van deze rente heeft afgelost en geeft daarvoor kwijting. Datum 19 april 1598.

Idem (fol 443v no 365 dd 12-12-1596) Geerlick zoon wijlen Michiel Henricks van de Schoot als gemachtigde zoals hij zei voor zijn zuster Dirksken, verkoopt een halve beemd genoemd het Loijse Broek, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de rivier de Aa, de kinderen van Peter van de Schoot, de Berendonck, de voorste 8 bunders, de Locht. Het perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan Jan Jan Erven senior.

ORA Oirschot (144c fol 525 no 349-350 dd 2-11-1597) Jan zoon wijlen Jan Erven senior en Jan Erven junior hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Lambrechten van den Gruijthuis een bedrag van 100 gulden te betalen per a.s. Allerheiligendag. (Met instemming van partijen doorgehaald, datum 8 maart 1599). (Idem no 350) Jan Jan Erven junior heeft beloofd deze 100 gulden per a.s. Allerheiligen dag zodanig aan genoemde Lambrecht te betalen dat zijn vader Jan daarvan gevrijwaard zal blijven.

ORA Oirschot (145a fol 146v no 281 dd 3-11-1599) Jan Peters van der Hoeven junior, heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Erven senior een bedrag van 50 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag.

ORA Oirschot (145b fol 333 no 193-194 dd 26-11-1602) Jan zoon Jan Erven senior voor een helft, en Jacob zoon wijlen Michiels van de Schoot voor de andere helft, verkopen een hooibeemd genoemd ‘t Loosschebroek dat ze samen bezitten, gelegen in Oirschot aan de Aakant, b.p. het erf van de koopster, Henrick Peter Jongens, het erf van de verkopers. Het perceel wordt nu verkocht aan Marijke dochter Henrick Lambrechts weduwe van Dirk Andriessen van Hauth. (…) (Idem no 194) Gerart zoon Henrick Lambrechts en Rutger Adriaen Wencelijns hebben vanwege genoemde weduwe uit de vorige akte beloofd om aan Jan Jan Erven senior een bedrag van 57 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jansdag. (marge:

Met instemming van partijen doorgehaald, datum 1 december 1604).

ORA Oirschot (145c fol 376 no 107 dd 8-4-1603) Jacob zoon wijlen Michiels van den Schoot verkoopt een beemd, genoemd de Polsdonck, gelegen te Oirschot herdgang Spoordonck, te Boterwijk, b.p. het Popelbosch, Jonker Monicks, het H. Geestveld, met het recht van overpad over het genoemde H.Geestveld. Het wordt nu verkocht aan Jan Jan Erven de oude.

Idem (376v no 110 dd 8-4-1603) Jan Jan Erven senior en zijn zoon Jan Jan Erven junior, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Aerden zoon wijlen Jan Thomas van der Ameijden een bedrag van 50 gulden te betalen (doorgehaald en door een andere vervangen d.d. 4 maart 1609).

ORA Oirschot (146c fol 316v no 64 dd 4-3-1609) Jan Erven de jonge heeft als schuldenaar beloofd om aan Arien zoon wijlen Jan Thomas van der Ameijden een bedrag van f. 65.- te zullen betalen, opeisbaar op Maria Lichtmisdag a.s. over 2 jaar zonder rente. Hiermee zijn alle eerdere betalingsbeloftes komen te vervallen die door Jan Erven de oude en Jan Erven de Jonge op 8 april 1603 zijn gegeven. (doorgehaald 18 februari 1613)

ORA Oirschot (147b fol 214 no 156 dd 27-5-1611 Jan Erven de oude, en Jan Erven de jonge, hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Gasper Janssen van Esch die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over twee jaar en daarbij een jaarlijkse rente van 6 gulden. (doorgehaald 15 mei 1613).

ORA Oirschot (147c fol 410 nos 43-44 dd 13-2-1612) Jan Erven de oude en Henrick zoon Jan Philips van Heersel hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, die een bedrag van 28 gulden en 10 stuivers te gaan betalen per heden datum over twee jaar. (Idem no 44) Vervolgens belooft vermelde Henrick Jan Philips van Heersel, om diens schoonvader Jan Erven de oude van hiervoor voor diens belofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (147c fol 320v no 128 dd 14-5-1613) Jan Jan Erven de oude en Jan Jan Erven de jonge, zijnde diens zoon, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Herman Stockelmans als rentmeester en voogd over Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, en ook ten behoeve van deze Silvester, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen, per 14 mei anno 1616 en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 7 percent. (doorgehaald op 14 mei 1642).

Idem (fol 355 no 237 dd 21-10-1613) Margriet dochter van wijlen Peter Vos, weduwe van Ariens Gijsberts van den Heuvel met haar zoon Peter, verklaren dat Henrik zoon Jan Erven aan hen een jaarlijkse rente van een gulden heeft afgelost, samen met alle achterstand ervan, welke rente Jan Erven de oude, zijnde de vader van vermelde Henrick Jan Erven, eerder uit diens bezit heeft betaald, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk onder Boterwijk aldaar. De brief daarover is door deze roerige tijd in het ongerede geraakt, zoals Margriet en Peter verklaren, maar mocht die alsnog weer gevonden worden dan zal men daar geen aanspraken meer aan ontlenen. (Idem no 238) Het geld voor de aflossing van vermelde rente uit de de vorige akte verklaart Margriet van genoemde Henrik Jan Erven te hebben ontvangen.

ORA Oirschot (148b fol 337 no 221 dd 23-9-1615) Jan Jan Erffven de oude en Jan zoon Jan Jan Erffven de jonge, en met hem nog Henrick zoon van genoemde Jan Jan Erfven, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Roelof Aert Backs als man van Jenneken dochter van wijlen Wouter Denis van den Dijck, die een bedrag van 225 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over een half jaar, samen met de rente van 6 percent per jaar. Indien genoemde Jan en Jan met Henrick dat geld eerder willen terugbetalen dan zullen ze dat 6 weken vooraf moeten opzeggen en dan zal de rente al naar tijdsgelang worden berekend. (doorgehaald 15 januari 1616).

ORA Oirschot (Toirkens 156a fol 401 no 332 dd 30-10-1631) Jan Jan Erfven verkoopt hierbij een stuk land deels akker en deels groes, genoemd de Coopman, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ter plaatse genoemd Boterwijk, b.p. Dielis Henrick Dielissen, Jan Jan Erven zelf als verkoper, de gemeijnte. Hij had dit perceel zelf gekocht van Arien Henricks van Hersel conform eens schepenbrief van Oirschot en doet er nu afstand van vanwege het recht van vernadering en verkoopt het perceel aan Jan Henricks van Hersel, zijnde de broer van vermelde Adriaen. (Idem no 333) Jan Henricks van Hersel uit de vorige akte verkoopt hierbij het stuk land dat hij hiervoor heeft gekocht, nu weer door aan zijn neef Dielis Henrick Dielissen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 134 no 74 dd 8-3-1638) Jan Jan Erfven heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan van Herle vanwege geleend geld die per heden datum over een jaar een bedrag van 100 gulden te betalen met onderwijl een rente van 6 gulden. (…) (Idem no 75) Jan Jan Erfven heeft verklaard dat zijn zoon Jan als huurder of pachter van het erfelijk bezit hem daarvoor behoorlijk heeft betaald en wel voor de eerste 8 jaar ingaande Pinksteren anno 1627 en eindigend per Pinksteren 1635. Hij bedankt hem voor de goede betaling ervan. (Idem no 76) Jan Jan Erfven de oude verklaart dat zijn zoon Jan hem ook alle lasten heeft overgekocht voor een bedrag van 2 gulden 10 stuivers die hij deugdelijk heeft voldaan.


Huwt ca. 1560

12.899   Beatrix Matheus Rutger BECKERS

FamilienaamIndex 12.899Vader 25.798Moeder 25.799

Overleden na 1611

ORA Oirschot (143c fol los bij 453, no 2 dd 14-3-1584), erven van Geerit Wouters van de Venne en Elisabeth dochter van wijlen Dirck Pennincks verkopen goed; hieronder: Jan Jan Erven als man van Baetken dochter van wijlen Teeuwen Beckers verwekt bij wijlen Dingen Pennincks. Kennelijk andere broers en zuster van Dingen Penninks in deze akte: Frans Pennincks, Jan Pennincks, Dirck Pennincks.

ORA Oirschot (144a fol 23 no 116 dd 9-4-1592) Baetken dochter wijlen Matheus Rutgers de Becker, de vrouw van Jan Jan Erven, geassisteerd door Aerden Sgraets, haar neef en gekozen voogd, machtigt haar man Jan op grond van het recht van naderschap van dit recht gebruik te maken t.o.v. Danelen Henrick Rutgers de Becker, haar neef, die een huis etc. aan Dirk Janssen van Roij heeft verkocht. Gaat over een huis met de hof gelegen in Oirschot in de Nieuwstraat. Zij zal het geld dat Dirk betaald heeft restitueren en hem verder schadeloos stellen. Indien genoemde Dirk niet wil wijken voor haar man Jan, dan mag Jan alle rechtsmiddelen daarvoor aanwenden.

ORA Oirschot (147b fol 279v no 351-353 dd 4-3-1611) Jan Jan Erfven de oude verkoopt hierbij het huis, tuin, schuur, schop en schaapskooi, met het aanliggend erf, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, b.p. de erfgenamen van meester Willems van Bilsen en meer anderen, de erfgenamen van Jonker Johan Monincks, verder Johan van Bourgognien met de straat, de stichting van het St. Wilbortsal- taar in de St. Peterskerk te Oirschot, de gemeijnte aldaar. Hij verkoopt dit bezit nu aan zijn zoon Henrick die dit bezit na de dood van deze Jan en diens vrouw Beatrix in bezit mag nemen maar niet eerder dan als zodanig. (…) (Idem no 352) Genoemde Henrick uit de vorige akte heeft beloofd om aan zijn vader Jan Jan Erfven die een bedrag van 117 gulden te gaan betalen zodra genoemde Henrick dat huis samen met alles erbij zal hebben aanvaard.(…) (marge: Jan zoon Jan Erfven, voor hemzelf optredend, verder Henrick Janssen van Heersel als man van Anneken, waarbij deze Jan en Cornelis Aert Dielis Snellaerts ook optreden als aangestelde voogden over Hendersken weduwe van Willem Jan Erfven en over haar 5 kinderen verwekt bij deze Willem, waarbij vermelde Jan als geboren en officieel aangestelde voogd optreedt over Lijsken weduwe van Cornelis Jan Gerits en de zoons en dochters van wijlen Jan Erfven de oude, verklaren dat Henrick hen heeft betaald voor de vermelde 117 gulden en geven hem kwijting. Datum 28 januari 1617). (Idem no 353) Verder is duidelijk afgesproken dat indien dat huis, schuur, schop of schaapskooi door een of ander ongeluk of door nalatigheid komt af te branden, dat daarmee deze Henrick niet zal worden lastiggevallen en ook niet in het minste of geringste verplicht is om het dan op weer op te bouwen en dat de vermelde koop dan komt te vervallen.

Kinderen

 1. Anna Zie 6.449
 2. Jan (+na 1622, voor 1641), als Jan Janssen Erven vermeld als schuldenaar aan Arien en Anneken, broer en zus en kinderen van Jan Thomas van der Ameijden voor 50 gulden (ORA Oirschot 149b fol 68 no 87 dd 29-3-1620, doorgehaald 27-3-1628). Vermeld als overleden in 1630; een zoon Jan (+na 1641) genoemd als neef van Arien Hendriks van Hersel ORA Oirschot 155a fol 457 no 335 dd 23-11-1630. Op 19-11-1640 (inv 165a fol 357 no 279) worden vermeld Jan Jan Erfven de oude ter ener zijde en Jan Jan Erfven de jonge zijnde zijn zoon ter andere zijde met een minnelijke overeenkomst voor de 12 jaar huur van de hofstad en grond die Jan junior van zijn vader heeft gebruikt gehad; ook vermeld wordt een zus Heijlken. Huwde voor 1586 Henrieksken Peter Dielis Snellaerts (+voor 1616) (vgl. ook ORA Oirschot 1558: aflossing lening op 9-9-1620, verder vermeld ORA 1592, 1593, 1596, 1597).
 3. Kinderen
  1. Jan (=zoon van Jan Jan jr, ofwel Jan Jan Jan Jan); ook vermeld Bosch Protocol 1630.
  2. Anna, gehuwd met Willem Gerart Jans (ORA Oirschot 1603, 1605a dd 7-2-1603)
  3. Peter (1618, 1622); ook vermeld Bosch Protocol 1630.
  4. Anthonis (vermeld 1618); ook vermeld Bosch Protocol 1630.
 4. Willem (+voor 1617), een zoon Jan vermeld in ORA Oirschot 1620, 1630, onder meer als ‘minder verwant’ dan Jan Jan Jan Erven (zoon van 2); huwt Henrieksken Aert Dielis Snellaerts (+na 1617) (vgl ORA Oirschot 1596)
 5. Elisabeth (+na 1627), huwt Cornelis Jan Geraerts van der Hoeven (+voor 1597), vermeld in boedeldeling van haar schoonouders ORA Oirschot 19-6-1597 (no 273-4, vgl ook 294-5) met haar broer als voogd. Doet in 1627 afstand van vruchtgebruik ten gunste van haar kinderen Cornelis en Marieken
 6. Henrik Jan Erffven (*ca. 1575 +na 1637) (ook ORA 1611, 1614, 1616, 1618, 1623; 1625 als getuige oud 50 jaar), wiens onechte kind Jan (+na 1631) bij Elizabeth Michiel Hans Corsten Oomen (+na 1631) door de schout in 1604 in de kost wordt gedaan bij Elisabeth op kosten van Henrick. Huwt voor 1614 Mariken Jan Jan Meulenpas

TerugBegin van generatie


12.900   Jan Jan Dirk HANTSCHOEMAKERS

FamilienaamIndex 12.900Vader 25.800Moeder 25.801

Geboren ca. 1540
Overleden na 1575, voor 1595

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens. Vermeld ORA Oirschot 1570, als Jan Jan Dirks met broers Henrick en Adriaen Jan Dirks, en oom Steven Dirck Hanschoemakers. In 1560 Gerard Jans, Jan en Jan Dirk. In 1550: Pauwel Dirks.

Vermeld ORA Oirschot (Toirkens, 141a, fol 29 no 103, 3-3-1570) als Jan Speecks Junior, ontvangt een rente.

ORA Oirschot (Toirkens, 141a, fol 4 no 15, 31-1-1570; vgl 143a fol 136 no 237 dd 3-10-1585) Jan zoon Jan Hanschoemakers, ook wel Speecks genoemd, heeft beloofd om aan Ijken dochter van Rutger Cluijstermans jaarlijks een goed mudde rogge te zullen leveren (…) op onderpand van een akker groot ca. 9 lopenzaad, genoemd tVrijelaer, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Zebert van Cuijck, Henrick Jan Alaerts, Lambrecht Lambrechts, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (140a fol 113v no 211 dd 22-6-1566) Philips Geritszoon verkoopt de helft van een akker genoemd de Hoeve welk perceel hij heeft gekocht van Jan Jan Hanschoemakers, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, (..) de helft van een beemdje genoemd ‘t Helmenneken, ter zelfder plaatse gelegen, (…) vanwege het recht van vernadering aan Daniel Jan Smetsers.

ORA Oirschot (140a 1567a fol 172 nos 39-40 dd 28-1-1567) Jan Dirck Hanschoenmakers en diens zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Goijaerden Goessens een bedrag van 50 gulden te zullen betalen. (Idem no 40) Jan Jan Dirck Hanschoemakers heeft zijn vader Jan beloofd dat hij geen bezit zal afdelen of aanvaarden afkomstig van zijn vader danwel van Goijaerden Goessens, tenzij dat hij bovenvermeld bedrag eerst betaald zal hebben.

ORA Oirschot (140b fol 313v nos 183-185 dd 16-5-1568) Henrick zoon Antonis van Ginnoven verkoopt een akker genoemd ‘t Vreijlaer, met een daarbij gelegen heiveld, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Corsten van Heesterbeeck, Zebrechts van Cuijck en meer anderen, de gemijnte, Lambrecht Lambrechts (…verkregen van Philips Henricks van de Schoot) op grond van het recht van vernadering en verkoopt het perceel nu aan Jan zoon Jan Hanschoemakers. (Idem no 184) Jan zoon Jan Hanschoemakers alias Speecks heeft beloofd om voortaan aan Leenaerden Jan Goijaerts ten behoeve van de minderjarige kinderen van Goijaert Jan Goijaerts verwekt bij Lijsken dochter van Aert Hermans een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen. (Idem no 185) Henrick zoon Anthonis van Ginnoven verkoopt hierbij een vordering van 14 gulden en 17 en een halve stuiver, welk bedrag hem is beloofd door Dirck Vranck Bittus en door Jan Peter Wouters, vervallend per a.s. Maria Lichtmisdag. Hij verkoopt deze vordering nu aan Jan Jan Hanschoenmakers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (140b fol 389 nos 93-96 dd 2-4-1569) Anne dochter van wijlen Henrick Oomen weduwe van Goijaert Goessens met haar voogd Adriaen Daniels doet hierbij afsatand van haar recht van vruchtgebruik inzake al haar bezit waarin ze gerechtigd is zonder enige uitzondering daarin. Ze doet nu afstand voor wat betreft een vierde deel toe ten behoeve van Jan zoon Jan Dirck Hanschoemakers als man van Ingelen dochter van wijlen Goijaert Goessens verwekt bij genoemde Annen. Anne belooft alle lasten van haar kant voor dat vierde deel af te handelen. (Idem no 94) Jan zoon Jan Dirk Hanschoemakers als man van Ingelen dochter van Goijaert Goessens verkoopt zijn erfdeel en aanspraken waarop hij als man aanspraken kan doen gelden hetzij in de roerende bezittingen of onroerende, waar die ook gelegen zijn afkomstig van wijlen Goijaerden Goessens danwel inzake de bezittingen die hij nog zal erven van Anna weduwe van genoemde Goijaert Goessens. Hij verkoopt dit erfdeel nu aan Goessen, Henrick en Oijken, allen kinderen van wijlen genoemde Goijaert en Anne en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem no 95) Genoemde Goessen en Henrick uit de vorige akte voor henzelf en ook optredend voor hun zuster Ijken hebben als schuldenaars beloofd om aan genoemde Jan Jans Dircks Hanschoemakers een bedrag van 73 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (…) (idem no 96) Goessen en Henrick uit de vorige akte geven het vruchtgebruik weer terug aan genoemde Anna, waarop ze eerder recht had, en waarvoor ze afstand had gedaan ten behoeve van Jan zoon Jan Dircks Hanschoemakers als man van Ingelen. Genoemde Anna mag dat bezit weer gebruiken zoals ze dat voorheen gebruikte.

ORA Oirschot (140b losse akten 1-5 dd 20-1-1569) Onder de navolgende voorwaarden wil Lambert zoon wijlen Lambert Lauwreijssen tegen het hoogste bod een hofstede verkopen met huis, tuin, en een daarbij gelegen weiland, gelegen in herdgang Spoordonck, b.p. Denis Peter die Cort, Jan Peter Dielis, heer Joerden Toerkens, de gemeenschappelijke straat. (…) Jan Janssoen die Harnismaker ( lees Hanschoenmaker) heeft een bod uitgebracht van 20 en een halve gulden en heeft beloofd te zullen betalen overeenkomstig de voorwaarden em heeft 6 slagen gedaan. (Idem los 2) Vandaag op 27 januari 1569 is de koop gegund aan Jan Janssoen die men meestal Speecks noemt nadat de kaars was opgebrand en als borg hierbij is opgetreden Jan Dirck Hanschoenmakers die men gewoonlijk ook Specks ( = Speecks ) noemt (…) (idem no 3) Op dezelfde dag heeft Jan beloofd zijn vader te zullen vrijwaren voor diens belofte.(Idem no 4) Lambrecht zoon Lambrecht Lauwreijssen (van de Ven, JT) verkoopt het huis, tuin etc. met een weiland zoals vermeld in de voorgaande voorwaarden, nu aan Jan zoon Jan Dircks Hanschoenmakers alias Speecks en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de vermelde pachten en lasten van hiervoor. Datum 27 mei 1569. (Idem no 5) Genoemde Jan van hiervoor heeft beloofd om aan Lambrecht een bedrag van 57 gulden te zullen betalen.

Bosch Protocol (inv no 1411 fol 471v dd 31-1-1570 = Paasstijl 1569) Johan Handschoenmakers = Joannes fs Johannes fs qd Theodori Hanschoenmaeckers aan Henrick Peter Gieliss de Oirschot: een malder rog jaarlijx, onderpand tot Oirschot, losbaar met 25 gulden.

Bosch Protocol (inv no 1411 fol 472 dd 1-2-1570 = Paasstijl 1569) Johan Handschoenmakers een mud rog jaarlijx, onderpand Oirscot aan Johannes en Henricus kinderen van Johannes Peter Gieliss.

ORA Oirschot (141b fol 281 no 25-26 dd 13-9-1574) Jan zoon wijlen Jan Hanschoemakers verkoopt het huis met tuin etc. groot ca. 18 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Henrick Oerselmans, de weduwe en kinderen van Henrick Jan Alaertsen meer anderen, Lambrecht Lambrechtssoen, de kinderen van Melis Coolen, de gemeijnte. Ook verkoopt hij een weiland genoemd die Moest, deels weiland en deels akkerland, gelegen ter zelfder plaatse, b.p. de kinderen van Jan Peter Dielis, Denis Peter Scortten, heer Joerdaen Toerkens, de gemeijnte. Hij verkoopt dit bezit nu aan Vranck Willem Jacopszoon en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse rente van 6 gulden in Den Bosch te betalen aan Marieken in de Wermoeskorf, nog 6 gulden per jaar te betalen aan de kinderen van Willem Goessens, nog 6 gulden per jaar aan de kinderen van Jan Goijaerts en nog vijf en een halve gulden per jaar aan Frans Vogels, nog 18 stuivers per jaar aan een persoon in Den Bosch, nog 7 stuivers per jaar en 6 lopen rogge aan de O.L. Vrouwe kapel te Oirschot, nog 7 lopen rogge aan Arieken Peter Mueren te Beerze, nog een mudde rogge per jaar of 7 zesters Bossche maat en in Den Bosch te leveren aan Cornelis Clockgieter, nog een mudde rogge per jaar Oirschotse maat die aflosbaar is met 50 gulden aan Ijken weduwe van Jan Hoppenbrouwers, nog anderhalf mudde rogge per jaar aan de kinderen van Jan Peter Dielis aflosbaar met 75 gulden. (…) (Idem no 26) Vranck zoon Willem Jacops heeft beloofd om aan Jan Jan Hanschoenmakers een bedrag van 80 gulden te betalen en wel meteen, waarmee de achterstallige pachten betaald kunnen worden en indien dat niet gebeurt dan zal de schade daarvan voor rekening van Vranck zijn, nog 49 gulden ook meteen te betalen aan Henrick Scepens. Inzake de overige achterstand belooft Jan deze zodanig af te handelen dat Vranck hiervoor verder gevrijwaard zal blijven en hij belooft daarvoor borgen te laten stellen danwel dat hij de laatste oogst niet zal krijgen. (Marge: Deze 80 gulden en 49 gulden zijn betaald, derhalve met instemming van partijen doorgehaald, datum 8 juli 1578).

ORA Oirschot (145c fol 470 nos 30-31 dd 5-2-1605) Peter en Jan, broers en zonen van Jan Hanschoemakers en Daniel Janssn. van Cuijck als man van Goertken dochter van Jan Hanschoemakers verwekt bij Engelken dochter van Goijaert Goossen Smits, verkopen hun aanspraken en erfdelen waarop ze recht hebben door het overlijden van Iken dochter van Goijaert Goossen Smits, terzake van een weiland genoemd de Leeghe Coeweije, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. het erf van de koper waarvan het eerder is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Jan Niclaes Goossens. Ze verkopen dit perceelsgedeelte nu aan Goossen zoon wijlen Goijaerts Smits en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem no 31) Goossen Goijaerts Smits heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Jan Hanschoemakers en Daniel Janssn. van Cuijck een bedrag van 68 gulden te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van 7 percent per jaar. (Marge: Daniel Janssn. van Cuijck verklaart de helft van deze 68 gulden te hebben ontvangen, datum 1 maart 1606; Peter Jan Hanschoemakers verklaart voor de andere helft betaald te zijn, datum 24 maart 1606).

ORA Oirschot (146c fol 335 no 118 dd 7-4-1609) Jan zoon wijlen Jan Handschoenmakers en Daniel Janszoon van Cuijck als man van Goortgen dochter wijlen Jan Handschoenmakers, verkopen hierbij het 1/3 deel waarop zij recht hebben in een rente van f. 12.- per jaar die betaald worden uit onderpanden in Oirschot, herdgang de Notel. Deze rente was eerder door Gerard zoon wijlen Henrick Penninks beloofd aan Henrick Dielis Hoppenbrouwers volgens een schepenbrief van Oirschot d.d. 4 februari 1547 en deze rente was daarna door Jonker Goijaert van der Ameijden verkocht aan Goossen Goijaert Goossens en aan diens zuster Iken volgens een schepenbrief van Oirschot d.d. 23 december 1597 en de rente is na het overlijden van Iken dochter wijlen Goijaert Goossens door de eerstgenoemde personen in deze akte geerfd. Zij verkopen de rente nu aan Peter zoon wijlen Jan Handschoenmakers resp. hun broer en zwager, over te nemen samen met de bijbehorende betalingsachterstand.


Huwt ca. 1569

12.901   Engeltje Goijaert Goossen SMITS

FamilienaamIndex 12.901Vader 25.802Moeder 25.803

Kinderen

 1. Jan Zie 6.450
 2. Dirck, hypothetisch, vermeld ORA Oirschot 1594
 3. Peter, hypothetisch, huwt Henrieksken Adriaen Henrick Goijaerts, vermeld ORA Oirschot 1595
 4. Henrick, hypthetisch, vermeld als Henrick Speeckx ORA Oirschot 1601
 5. Goertken, huwt Daniel Janssn. van Cuijck

TerugBegin van generatie


12.902   Gerart Ghijsbert Mathijs Roefs van de TOERKEN

FamilienaamIndex 12.902Vader 25.804Moeder 25.805

Overleden na 1578, voor 1586

Broer van Elisabeth. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

ORA Oirschot (Toirkens 139a fol 5 no 13 dd 7-1-1561) Jan zoon Dirck Castermans alias van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Geerit Gijsbert Thijszoon (Roefs van den Toerken) als man van Aleijten dochter van Wouters Sbrouwers die een bedrag van 53 gulden en 10 stuivers te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 422v no 104 dd 17-5-1591) Antonis zoon wijlen Aerts Verroten verkoopt een rente van 3 gulden per jaar die hij eerder had gekocht van Jan Ariaen Janssn. als man van Annen dochter van Mathijs Gijsbert Mathijssen en welke rente wijlen Gerard Gijsbert Mathijssen had beloofd aan genoemde Mathijs Gijsbert Mathijssen op onderpand van een huis etc. groot ca. 14 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de Laerdijck, Dirck van der Haemsvoort, het Laer, de weduwe van Niclaes Bliecx, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 15 juni 1562. Hij verkoopt de rente nu samen met vier vervallen en een lopende termijn aan Adriaen Dircks van Waelre.

ORA Oirschot (145c fol 351 nos 42-44 dd 8-2-1603) Jan zoon Jan Hanschoemakers junior als man van Iken voor zichzelf en ook optredend voor zijn zwager Wouter, verder Jan zoon Adriaen Henricks van Berze als man van Henricksken, verder nog Marijken geassisteerd door Peter Franck Willems haar hierbij gekozen voogd, zijnde allen kinderen van wijlen Gerart Gijb Thijssen, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van hun ouders. Bij deze verdeling heeft Jan Hanschoemakers een huis met tuin, boomgaard etc. gekregen groot ca. 13 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Heuvel, b.p. de Laerdijck, het stuk dat er vanaf wordt gedeeld, de Laerbeemd, de gemeijnte. Ook krijgt hij nog een akker genoemd de Peelenbraecken, groot ca. anderhalf lopenzaad, aldaar ook gelegen, b.p. Franck Wijnant Henricks, meester Michiel van de Steen, de erfgenamen van wijlen Henrick van Cuijck, de gemeijnte. (…) Bij deze verdeling heeft genoemde Jan Adriaens in zijn hoedanigheid de schuur met de helft van de aanbouw verkregen en het nieuw stuk land, groot ca. vier en een halve lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de weduwe van Goijaert Colen, het erf dat er vanaf is gedeeld, de gemeijnte, het erf van Jan Jan Hanschoemakers waarvan het is afgedeeld, dat middenin moet worden gedeeld waar ze samen als erfgenamen een wilg zullen planten om die later gezamenlijk daar te knotten of af te kappen. Verder krijgt hij een akker groot ca. een zesterzaad, aldaar ook gelegen, b.p. het stuk dat er vanaf wordt gedeeld, Henrick Peters van de Schoot, de weduwe van Goijaert Colen. (…) Bij deze verdeling heeft genoemde Marijken een lopenzaad land gekregen tegenover het genoemde erf aldaar, b.p. het stuk dat er vanaf wordt gedeeld, de weduwe van Goijaert Colen. Het perceel moet recht van overpad verlenen aan het erf van genoemde Jan Adriaens waarvan het is afgedeeld. Verder krijgt ze nog een akker groot ca. vier en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang de Notel, ter plaatse genoemd in de Hoeven, b.p. Henrick Adriaen van de Maerselaer, de kinderen van wijlen Wouter Gijsberts, Antonis Marcelis, de gemeijnte. (Idem no 43) Marije dochter Gerart Gijb Thijs geassisteerd door Peter Franck Willems haar hierbij gekozen voogd, verkoopt het lopenzaad land zoals ze dat dat vandaag heeft verkregen, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Heuvel, aan haar zwager Jan Adriaen Ansems. (Idem no 44) Jan zoon Adriaen Henricks heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Marijken een bedrag van 47 gulden te betalen per a.s. St. Jacobsdag.


Huwt na 1558, voor 1561

12.903   Aleijt Wouter BROUWERS

FamilienaamIndex 12.903Vader 25.806Moeder 25.807

Geboren ca. 1530/35
Overleden na 1561, voor 1603

Geen nalatenschap aangetroffen in de periode 1586-1627.

ORA Oirschot (Toirkens 138b fol 53 no 208 dd 23-4-1558) Aleijdt dochter van wijlen Wouters die Brouwere met Henrick van Berendonck haar hierbij gekozen voogd, verkoopt een schuur met de boomgaard en de grond, groot ca. een half lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel, b.p. het erf van de koper, de weduwe van Cornelis Blocks, de gemeenschappelijke straat. Ook verkoopt ze een akker ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de Laerdijck, Marcelis Wouters, het erf van de koper, de weduwe van Cornelis Blocks. Dit bezit wordt nu verkocht aan Peter Michiels van der Hoeven (…) (Idem 209) Peter zoon wijlen Michiels van der Hoeven heeft als schuldenaar beloofd om aan Aleijt dochter van Wouters de Brouwer een bedrag van 93 gulden en tien stuivers te zullen betalen.

Kinderen

 1. Wouter, vermeld 1602, 1603
 2. Ijken Zie 6.451
 3. Henrieksken (+na 12-7-1634), huwt voor 1603 Jan Adriaen Henricks van Berze (+voor 1629) ; ouders van Gerard en van Aleijt, gehuwd met Wouter Henricks van Ginhoven; zij huwt (2) Jan Wilberts (sic) en testeren 15-10-1637 (zij “ziek in een stoel bij het vuur zittend”)
 4. Mariken (+na 1624), vermeld 1602, 1624; huwt Jan Wilbert Willems (+na 1624)

TerugBegin van generatie


12.908   Marten Lamberts van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 12.908Vader 25.816Moeder 25.817

Geboren voor 1550
Overleden na 19-6-1606, voor 6-2-1613

Vermeld als burgemeester van Liempde 2-5-1604, ook 1607.

Vermeld in belending ORA Boxtel (75 fol 102v dd 29-7-1593), betaalt een pacht idem (75 fol 32 dd 14-7-1592).

ORA Liempde (inv no 4 fol 40r dd 8-5-1599) Merten Lamberts (van Collenberch), vader van en diens zoon Peter, vermelding

ORA Liempde (inv no 4 fol 137 dd 16-1-1602) Marten Lamberts vermeld in een belending

ORA Liempde (inv no 6 fol 6 dd 19-6-1606) Jan zoon wijlen Dierck Hermans op 2-1-1606 had verkocht aan Peter zoon Marten Lamberts van den Collenberch een lopenzaad akkerland en (kennelijk) een hofstede, die Peter nu verkoopt aan zijn zwager Huijbert zoon van Jan Servaessen. (Volgende akte, zelfde datum) Peter zoon Marten Lamberts van den Collenberch verkoopt een akker aan Jan zoon wijlen Dirck Hermans. (Volgende akte, zelfde datum) Huijbert zoon van Jan Servaessen als man van Anna dochter van Marten Lamberts van de Collenberch door Marten verwekt bij diens vrouw Maria dochter van wijlen Willem Peters; verkoopt een stuk akkerland genaamd den Vaennis aan Peter zoon Marten Lamberts van den Collenberch.

ORA Liempde (inv no 7 fol 23 dd 13-1-1610) Peter Huijberts als weduwnaar van Elizabeth dochter wijlen Aert Henrick Gerits verkoopt een rente, ooit gekocht van Merten Lamberts van de Collenberch

ORA Liempde (inv no 9 fol 11v dd 6-2-1613) Erfdeling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Lamberts van den Collenberg: Willem en Peter, broers en hun zuster Anneken (met Henrick Pauwels Henricks en Jan Hanricks van der Braecken, voogden van haar vier minderjarige kinderen bij wijlen Huijbert Servaessen), kinderen van wijlen Marten Lamberts van de Collenberch verwekt bij diens vrouw Marijken dochter wijlen Willem Peters. (Marijken is kennelijk vooroverleden; de deling betreft alles wat door de dood van Marten aangestorven is.) Peter erft een huis en hof op Vroenhoven in Liempde (belend o.a. door Marijken weduwe van Jan Hanricks van de Bichelaer en haar kinderen; en zijn zus Anneke); twee dagmaten hooiland; nog twee stukken land; hij betaalt zijn zuster Anneke fl 12 (marge: betaald 7-2-1624). Willem erft een akker groot 5 lopenzaad; 3 dagmaten hooiland; nog 1 dagmaat hooiland; nog een stuk land. Anneke erft een akker Metken Evertshoff; 2,5 lopenzaad land; 3 lopenzaad land; de stier, varkens en koeijen stand bij het woonhuijs; en nog meer land.

ORA Liempde (inv no 9 fol 25-26 dd 6-2-1613) Loting der kinderen Merten Lamberts (van de Collenberch): de drie delen worden gedefinieerd. Vervolgens wordt een akkoord gemaakt tussen de drie kinderen en Peter natuurlijke zoon van Merten Lamberts. De laatste houdt kennelijk ook goed, waarvan de waarde na zijn dood moet worden verrekend. In de volgende akte treden Peter en Peter, broeders, op als voogden van de kinderen van Anneke (Lambert, Jan, Maeijken en Marie); zij verkoopt een akker aan Wouter Corstiaen Henricx Eijmberts.

ORA Boxtel (inv no 80 fol 17 no 22 dd 6-6-1618, transcriptie Jan Toirkens) Jan, Willem en Andries, zoons, verder hun zuster Peterken, zijnde kinderen van Jan Servaes Willems verwekt door deze Jan bij bij Marijke dochter van wijlen Peter de Cort, verder Adriaen Willem Adriaens als man van Henricksken, Jan Wouter Vogels als man van Jenneken, Aert Aerts van Lieshout als man van Sijken, zijnde allen wettige dochters van Jan Servaessen en genoemde Marijke, nog Jan zoon van Jan Servaessen en Peter Mertens van de Collenberch als voogden over Lambertken en Jan als zoons en over Marijke en Marie hun zusters, zijnde kinderen van wijlen Huijbert Jan Servaessen wier moeder was Anneken dochter van wijlen Merten Lamberts als van den Collenberch, verder Willem Rutten en Andries Jans Servaessen als voogden over Rutger, Niclaes als zoons en over Jenneken Marieken en Marie allen minderjarige kinderen van genoemde Willem Rutten wier moeder was Marijke dochter van Jan Servaessen en wijlen Marijke, waarbij deze voogden zijn gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 16 mei 1618, verkopen aan Cornelis Jans van Roij, een stuk land genoemd de Branddonck, deels weiland, deels heide en houtwas, gelegen te Boxtel onder Cleijnder Liempde (...)

ORA Liempde (inv no 11 fol 46v dd 6-11-1619) Peter zoon wijlen Merten Lamberts van de Collenberch mede namens zijn broer en zus Willem en Anneken, erfgenamen van Lambert Martens van den Collenberch, belooft aan het Capittel van Boxtel drie renten van 21, 21 en 14 stuiver jaarlijks te (blijven) betalen.

ORA Liempde (inv no 11 fol 35v dd 20-4-1619) Peter Mertens van de Collenberch vermeld in een belending.

ORA Liempde (inv no 15 fol 8r dd 13-5-1622) Peter zoon wijlen Marten Lamberts van den Collenberch de jonge verkoopt een stuk akkerland Achter Sebenberg (?) aan Henrick zoon wijlen Pauwels Henricks.

ORA Liempde (inv no 15 fol 21v-22 dd 7-7-1622) Jan Adriaen Vrelicx als weduwnaar van Anneken dochter wijlen Elias Michiels, zuster van heer Andries; verkoopt het vijfde deel van een rente van 12 Car:gld: (dd 22-9-1580) die Lambert zoon wijlen Marten Jans van den Collenberch en Marten zoon wijlen Franck Pauwels uit goed te Boxtel betalen aan heer Andries. Koper zijn zoon Wouter zoon van Jan Adriaen Vrelicx.

ORA Liempde (inv no 194 fol 67v dd 5-7-1623) Peter Marten Lamberts van de Collenberch en Jan Henricks van de Braecken, voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Jan Servaessem door Huijbert verwekt bij diens vrouw wijlen Annekendochter wijlen Marten Lamberts van de Collenberch;verkoop van opgaand willigenhout

ORA Liempde (inv no 194 fol 119r dd 16-1-1624) [Willem?] Peter Marten Lamberts van den Collenberch en Jan Henricks van der Braecken, voogden van de 3 minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Jan Servaessen, door Huijbert verwekt bij diens vrouw Annekendochter van wijlen Marten Lamberts van de Collenberch; en Laurens Willems als man van Maeijken dochter van wijlen Huijberts Janssen (=Servaessen) verwekt bij Anneken; verkoopcondities van hun herberg te Liempde, ter plaatse genoemd in het Derp; gekocht door Gerard Goossens secretaris voor fl 810.-.-

ORA Liempde (inv no 194 fol 122v dd 26-1-1624) Laurens Willems als man van Maeijken (dochter wijlen Huijbert Jan Servaessen door Huijbert verwekt bij diens vrouw wijlen Anneken dochter wijlen Marten Lamberts van de Collenberch) en Jan Henricks van de Braecken en Peter Marten Lamberts van de Collenberch, voogden van Lambert en Jan als zoons en hun zuster Maria, minderjarige kinderen van wijlen Huijbert Jan Servaessen verwekt bij Anneken, verkopen eikenbomen staande op het voorhoofd van een herberg.

ORA Liempde (inv no 15 fol 118-120 dd 19-1/7-2-1624) Pauwel Willems man van Maeijke dochter van Huijbert Jans Servaessen en Maijke Marten Lamberts van den Collenberg; Peter Marten Lamberts van den Collenberg en Jan Henrick van der Braecken, voogden van Lambert, Jan en Maria kinderen wijlen Huijbert Janss Servaessen bij Anneke (Marten Lamberts van den Collenberg); verkopen een huis en hofstede Int Dorp aan Pauwel Henricx

ORA Liempde (inv no 15 fol 122-122 dd 7-2-1624 [vermoedelijk]) Deling nalatenschap Huijbert Jan Servaessen tussen Pauwel Willems en de voogden Peter Marten Lamberts van de Collenbergh en Jan Henrick van der Braecken.

ORA Liempde (inv 196 fol 12v dd 1625) Peter Marten Lamberts van den Collenberch, oud ca. 45 jaar in 1625, eerder wonend te Liempde, is ca. 20 jaar geleden naar Oirschot verhuisd, wordt ondervraagd door Henrick Joorden Swolfs, stadhouder voor de schout te Liempde, voor Marten Arien Martens en Goijardt Henricks van de Biggelaer, m.b.t. goed dat toebehoorde aan zijn vader Marten Lamberts.

ORA Liempde (inv no 15 fol 12-13 dd vermoedelijk 3-4-1624) Henrick Pauwels (Henricks), heeft eerder een herberg gekocht; belooft nu fl 188.-.- aan Peter Marten Lamberts van den Collenberch, voogd over Lambert minderjarige zoon wijlen Huijbert Jan Servaessen. (fol 13) Eenzelfde belofte aan Peter als voogd over Lambert Huijbert Jan Servaessen.

ORA Liempde (inv no 15 fol 135v, 136v dd x-5-1625) Peter Marten Lamberts de jonge (van Collenberch) genoemd in belendingen, erfdeling Henrickx Peters

ORA Liempde (inv no 16 fol 7v dd 7-5-1625) Peter Marten Lamberts van de Collenberch vermeld in belendingen van erfenissen van een familie Van Thuijl.

ORA Liempde (inv no 16 fol 51 dd 3-9-1625) Lambert zoon wijlen Marten Janssen van den Collenberch en Marten zoon wijlen Franck Pauwels verkochten aan heer Andries Elias, priester, een jaarlijkse cijns van twelff Carolus gld van 20 stuivers, op stukken grond onder Boxtel; met diverse verdere borgen.

ORA Liempde (inv no 16 fol 88 dd 28-2-1626) Peter Martens van Collenberch vermeld in een belending.

ORA Liempde (inv no 16 fol 113r dd 11-2-1627) Willem Martens Lamberts van de Collenberch verkoopt zijn gerechte deel in een stuk hooiland aan zijn broer Peter zoon Marten Lamberts van de Collenberch, groot drie dagmaten.

ORA Liempde (inv no 16 fol 145r dd 3-10-1628) Peter natuurlijke zoon van wijlen Marten Lambrechts van den Collenberch verkoopt een stuk akkerland groot drie lopensaet gelegen aent Cruijs aan Dirck Huijbert Mathijssen, molenaar te Casteren (zie ook fol 175 voor exact dezelfde akte).

ORA Liempde (inv no 16 fol 175v dd 3-10-1628) Peter natuurlijke zoon van wijlen Marten Lamberts van de Collenberch verkoopt een stuk akkerland van omtrent 3 lopensaet in Liempde, ter plaatse genaamd aen het Cruijs, aan Dirkc Huijbert Mattijssen, molenaar te Casteren. Hij verkoop ook een akker aan de Castersche Water... aan Handrick Pauwels Hanrickss. ORA Liempde (inv no 16 fol 176r dd 3-10-1628) Dezelfde Peter verkoopt een dagmaat hooiland en een beemd in Liempde (verdere plaatsaanduiding vaag) (vermoedelijk aan Handrick Pauwels).

ORA Liempde (inv no 16 fol 191v dd 2-12-1628) Lambert zoon wijlen Huijbert Servaessen en wijlen Anneken dochter wijlen Marten Lamberts van de Collenberch, verkoopt een stuk hooiveld te Liempde ter plaatse genoemd Brueckelsen strate (...) aan Handrik Pauwels. Deze belooft over twee jaar fl 10.0.0 met interesse te betalen als de verkoper de verkoop ratificeert.

ORA Liempde (inv no 16 fol 165r dd 5-12-1628) Lambert zoon wijlen Huijbert Servaessen bij Anneken dochter van Marten Lambrechts van Collenberch; verkoopt een stuk hooiland aan de Brueckelsen strate aan Handrick Pauwels Handricks.

ORA Liempde (inv no 16 fol 169v dd 17-5-1629) Laureijs Willem Jacobs als man van Maeijken dochter van wijlen Huijbert Servaessen verwekt bij Anna Marten Lambrechts bverkoopt een hooiweide aande Oij...straat aan Peter Marten Lambrechts van den Collenberch.

ORA Liempde (inv no 16 fol 184v dd 9-2-1630) Peter Martens van Collenberch vermeld in een belending.

Zoon Peter Jr vermeld in ORA Liempde (17; 18:67,83; 19:11,21,23,29,32-34,48,68; 20:9,20,23,57,59,62; 22:19,25,40,87,126; 23:15,17,27,31,109,144,150,168,170,216; 24:39,51,71; 25:2,8,9,22,64,130,141). Kinderen van Peter Jr worden vermeld in ORA Liempde (27:89,94,95; 28:23,25,26,46,47,55,56,57,60; 29:3,4,11,12,49,92; 30:2,13,32,46,58; 32:22,25,29,42,47; 33:4,38,56; 34:58v).

ORA Oirschot (Toirkens 163 fol 159 no 79 dd 12-3-1638) Onder de volgende voorwaarden hebben Peter Martens van den Collenberg de jonge als man van Aleijt dochter van Corstiaen Sanders ( Corstiaen was concierge van het St. Jorisgasthuis, Jan Toirkens), de helft van bepaald bezit verhuurd aan Adam Dielis Snellaerts als man van Margriet, zijnde ook dochter van genoemde wijlen Corstiaen. Het betreft de helft van een huis, tuin, grond etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd aan de Koestraat. Ook nog de een akker genoemd de Pertskerkhof, nog een weiland genoemd de Moelsbroecken en nog een nieuw erf nabij de windmolen van de Kerkhof daar. Dat totale bezit is gezamenlijk eigendom van de pachter en verpachter en hun respectievelijke vrouwen hebben dat geerfd van hun ouders. De huurperiode loopt net zo lang door zoals pachter en verpachter zulks wensen, maar elk der partijen kan de huur elk jaar beeeindigen, maar die zulks wenst te doen dient dat de ander in de voorafgaande Kersttijd op te zeggen. De huur van de tuin bij het huis, 3 roedes land op genoemde akker, de weide in de Moelsbroeken en het nieuwe erf gaat in per half maart, het huis met St. Jansdag en het akkerland in de oogsttijd stoppelbloot alles in dit jaar 1638. De helft van dat bezit moet de pachter aan het einde van de huur ook zo weer verlaten. De pachter belooft hiervoor jaarlijks 36 gulden te betalen, naast alle dorpslasten etc. die er op die helft worden geheven. Omdat genoemde Peter als verpachter aan de pachter en diens vrouw, waarvan zij daarvan het vruchtgebruik hebben en hun kinderen het erfrecht, hen jaarlijks de rente betalen van een kapitaal van 624 gulden, afkomstig van de tante van genoemde Aleijt en Margriet, zal daarom de pachter gedurende de huur jaarlijks mogen volstaan met een betaling van 5 gulden en de resterende 31 gulden zal verrekend worden tegen de rente van de 624 gulden. Als de huur echter wordt opgezeggd, dan moet de rente van dat kapitaal weer ten laste van de verpachter komen ten gunste van de pachter. Verder belooft de pachter het huis goed te zullen onderhouden wat betreft dak en ramen etc., maar de verpachter moet hem daarvoor wel de materialen leveren en de helft van het dagloon ervan betalen. (…)


Buitenechtelijke relatie (1) met

N.N.

Index

Hieruit de natuurlijke zoon Peter, alias Peter Sr die naar Oirschot verhuist.


Huwt (2)

12.909   Marijke Willem Peters van de LOE

FamilienaamIndex 12.909Vader 25.818Moeder 25.819

Overleden voor 7-6-1601

ORA Liempde (inv no 4 fol 37v dd 27-10-1601) erfdeling tussen de kinderen van Merten Lamberts van de Collenberch verwekt bij wijlen Maijken dochter van wijlen Willem Peters: Willem zoon Merten Lamberts van de Collenberch, Marten zelf als vader en voogd van Peter, minderjarige zoon van Merten Lamberts van de Collenberch, welke Peter nu ca. 20 jaar oud is; en Hubert zoon van Jan Servaessen als man van Anneken dochter van Merten Lamberts van de Collenberch verwekt bij Maijken. Voor Willem twee stuks akkerland groot twee lopenzaad in Boxtel, en de helft van een weide ernaast. Huibert erft een huijs, schuur en de halve hof ; plus een beemd, een stuk akkerland en een hooiweide in Boxtel; belast met een pacht op de gemeente Liempde en nog verschillende andere rentes.


Huwt (3)

N.N.

Index

Kennelijk geen kinderen uit dit huwelijk. Peter en Peter (en Willem en Anna) worden steeds aangeduid als broers en zuster, niet als halfbroers/zus, en ook niet als natuurlijke kinderen.

Kinderen

 1. (uit 1) Peter (*1580), natuurlijke zoon
 2. (uit 2) Willem Zie 6.454
 3. (uit 2) Peter Jr (*ca. 1581 +voor 1664), gezworene van Oirschot (1631), huwt Maria N.
 4. Kinderen
  1. Marten (+voor 1665) huwt Maria Jan Alberts Verhoeven (+na 13-8-1677), ouders van Aelbert, Dielis, Jenneken en Willemken (minderjarig), en Marijken, gehuwd in 1684
  2. Jan
  3. Peter
  4. Lambert, vermeld ORA Liempde 28-12-1664
 5. (uit 2) Anna (+voor 1624), huwt Huibert Jan Servaessen (+voor 1624)
 6. Kinderen
  1. Lambert
  2. Jan
  3. Maeijken, huwt ca. 1622 Laurens Willems
  4. Marie

TerugBegin van generatie


12.910   Peter Jan van OSCH

FamilienaamIndex 12.910Vader 25.820Moeder 25.821

Overleden tussen 11-3-1587 en 10-11-1588

Schepen van Oirschot 1580 (afgezet 5-2 wegens doodslag), hersteld 1581, 1582, weer in 1584, keurmeester van Oirschot, 1585.

ORA Oirschot (141a fol 29 no 102 dd 10-3-1570) Peter zoon wijlen Jans van Os verkoopt een stuk beemd groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Jan Willems, Joerdens Vervloet, de Maercolfssen, met het recht van overpad over andere percelen. Het perceel wordt nu verkocht aan Niclaessen en aan Adriaen natuurlijke kinderen van Alaert Niclaessen van der Heijden en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, waarbij Margriet dochter van Niclaes van der Heijden het recht behoudt dit beemdje zolang ze nog leeft, te mogen gebruiken.

ORA Oirschot (141b fol 350 no 72 dd 11-3-1575) Antonis zoon wijlen Henrick Graets (Sgraets) en genoemde Andries Corstens hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Peter Janssn. van Osch een bedrag van 18 gulden en 3 stuivers te betalen per heden datum over twee jaar.

ORAOirschot (142a fol 37v no 88 dd 3-6-1577) Heer Ricalt van Merode, heer van Oirschot, Beeck etc. voor hemzelf en ook optredend voor zijn broers en zusters verkoopt een hofdstede genoemd de Koije of ook wel Onder den Eijck, ook nog een hofstede die hij verkregen heeft van wijlen heer Willems van den Bogaert, vroeger deken van Oirschot en verder nog een akker groot ca. 3 lopenzaad min 8 roeden, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, met het recht van overpad over het erf van Jacop Thomassen van Kerkoerle, b.p. Antonis Rutgerstsoen van der Affter, Jutken weduwe van Jan Stockelmans, Jacop Thomas van Kerkoerle, het erf van de heer van Oirschot eerder eigendom van Dirck de Bresser, Marieke weduwe van Henrick van den Schoet, Dirck Gerart Vos, Joerdens van den Velde, de gemeijnte genoemd de Vrijthof. Het genoemde bezit wordt nu verkocht aan Peter Janssn. van Os (…) (Idem no 89) Peter zoon wijlen Jan van Os heeft beloofd om aan heer Ricalt van Merode een bedrag van 454 gulden en tien stuivers te zullen betalen, waarvan de helft per a.s. Maria Lichtmisdag zonder rente en de andere helft per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met de rente van de penning zestien.

ORA Oirschot (142C 1583, los 7 dd februari 1580; over afzetting van Peter als schepen op 5-2-1580) Het punt is dat aan degene in de marge wordt gevraagd of het niet zo is dat op 20 januari 1580 j.l. er niet enkele ruiters zijn gekomen naar Oirschot die zelf of hun fourageurs ten huize van Adriaen van der Heijden zijn gekomen waar de schout en alle wetsfunktionarissen aanwezig waren om hun jaargeding daar te houden, zoals dat door de schepenen nadrukkelijk was bevolen. Ja, meer dan dat, er is zelfs met grote kracht en geweld afgedwongen dat men biljetten voor geheel Oirschot zou maken vanwege de kosten van drie vaandelcom-pagnieen ruiters. Omdat die van de wet dat hebben geweigerd en zich daarvoor hebben geexcuseerd, hebben deze ruiters de wethouders in hechtenis genomen en hebben hen toen gedwongen deze biljetten alsnog te maken. Die van de wet dachten dat ze slechts een nacht vastgehouden zouden worden en hebben toen deze biljetten gemaakt en uitgegeven waarbij ieder naar rijkdom en vermogen werd omgeslagen en omdat de ruiters met deze biljetten zijn aangekomen ten huize van degene waarvoor een biljet was gemaakt en hebben daar hetgene meegenomen wat hen beliefde. Daarop zijn enkele omwonenden naar herdgang de Kerkhof gekomen ten huize van genoemde Adriaens van der Heijden en onder hen was er een genoemd Cornelis Henrick Oerselmans die diverse keren verklaarde dat zij de schepenen half overhoop zouden steken en speciaal deze Cornelis zei nog dat hij de schepenen hun hals zou afsnijden en is daarom in de buurt van het huis van genoemde Adriaen van der Heijden gebleven waar hij dacht dat Peter van Os zou uitkomen als een van de schepenen. Deze Peter van Os die wel gewaarschuwd was door de drie bestuursgroepen van Oirschot voor Cornelis, is toen zolang in het huis van Adriaen gebleven tot in de late avond en toen Peter dacht dat hij veilig was, is hij toen met zijn vrouw huiswaarts gekeerd en daarbij heeft deze Cornelis genoemde Peter gevolgd alsof deze Cornelis hem zou willen doden en omdat Peter zich wilde verdedigen heeft hij deze Cornelis verwond, van welke verwonding deze Cornelis is gestorven. Peter verklaart onder meer dat genoemde Cornelis niets anders heeft gezegd dan dat hij de schepenen van Oirschot wilde hinderen, want toen Peter thuis was is Cornelis opnieuw gekomen om de schepenen op te wachten als die uit het huis van genoemde Adriaen zouden komen. ( Hij verklaart dat Cornelis niets anders heeft gezegd dan dat hij de schepenen dood zou steken of doodslaan zoals hij diverse malen heeft verklaard = doorgestreept ).

ORA Oirschot (142c fol 378 no 103 dd 29-12-1582) Jan Adriaens van den Huevel verkoopt een akker genoemd ... Bocht, deels akker en deels weiland, groot 6 lopenzaad en 24 roeden, daarbij is de straat voor de helft meegemeten, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof, b.p. Peters van de Schoot, Rutger Janssn. van Kerkoerle, Erven Geverts, de erfgenamen van Michiel van de Schoot. Het perceel wordt nu verkocht aan Peter Janssn. van Os (…) (Idem 104) Peter van Os uit de vorige akte heeft beloofd om meteen 36 gulden te betalen, daarnaast nog 50 gulden per a.s. Maria Lichtmisdag en nog 53 gulden en 10 stuivers per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar zonder rente.

ORA Oirschot (142c fol 444 no 46 dd 6-10-1583) Wouter zoon wijlen Thomas van de Ven verkoopt een rente van 7 gulden per jaar uit een rente van 56 gulden, welke laatste rente Adriaen Antonis van Esch deze Wouter had beloofd, (…) aan Peter Jan van Os (Idem no 47) Jan Geraerts die in Vessem woont als man van Mechteld dochter van wijlen Peter Jans van Os verklaart dat Peter zoon wijlen Ariaens Antonis van Esch een rente van 7 gulden per jaar aan hem heeft afgelost samen met de achterstalligheid daarvan, welke rente deze Jan Gerarts en diens vrouw Mechteld aangedeeld zijn geweest en hij geeft daarvoor nu kwijting aan deze Peter Ariaens Antonis van Esch en alle anderen die kwijting behoeven. Datum 6 oktober 1616.

ORA Oirschot (143a fol 75v no 185 dd 30-12-1584) Indertijd had Peter Janssn. van Os een stuk toegangsweg tussen het perceel van Joorden van de Velde en over het perceel van Jacop Thomas van Kerkoerle vanaf de Koestraat lopend naar de Hovelse akkers tot aan het land dat Peter had gekocht van de erfgenamen van wijlen heer Ricalt van Merode, heer te Oirschot, Beek etc. Daarnaast heeft Peter ook land gekocht van deze erfgenamen gelegen aan de gemeijnte, genoemd de Vrijthof waarbij Peter recht van overpad had over dezelfde percelen en die van genoemde Jacop, met wagens, paarden, vee etc. Thans staat deze Peter voor ons en heeft afstand gedaan van deze weg en recht van overpad ten behoeve van genoemde Jacop Thomas van Kerkoerle en diens erfgenamen en hij belooft deze overeenkomst altijd gestand te zullen blijven doen. Datum 30 december 1584, getuigen Os en Hoeven. (NB: Peter getuigt voor zichzelf?)

ORA Oirschot (143b fol 235v no 73 dd 11-3-1587) Peter zoon wijlen Jans van Os verkoopt het stuk land groot zijnde 31 roeden gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het erf van de koopster, de weduwe van Corsten van der Ameijden, zoals Peter dat heeft verkregen van Jan Joordens van de Velde. Het perceel wordt nu verkocht aan Oijken dochter van genoemde Joorden van de Velde en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (143b no 28 dd 16-5-1589) Peter Jan Goossens verklaart aan Peter van Os of diens kinderen een bedrag van 300 gulden schuldig te zijn vanwege geld dat deze Peter Jan Goossens van genoemde Peter heeft ontvangen en dat hij daarvoor een beemd heeft gekocht genoemd de ( Echen = doorgestreept ) ... donck. Peter Jan Goossens verklaart dat Peter van Os hem had beloofd dat hij dit geld zolang mag blijven lenen en laten uitstaan tegen een rente van 7 percent en dat die ook akkoord zou gaan met een jaarlijkse rentebrief van 21 gulden per jaar op onderpand van dit perceel. Peter Jan Goossens verklaart onder ede die hij eerder heeft afgelegd dat dit de waarheid is en dat met deze brief alle voorgaande obligaties komen te vervallen.

ORA OIrschot (143c 1591, los 81 dd 16-7-1578) Lambrecht Fabri en Peter van Os hebben van Dirck de Hoppenbrouwer en Aerden Sgraets geld ontvangen, welk geld ze naar Weert hebben laten brengen, en wel een bedrag van 43 gulden en 5 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 286v no 14 dd 14-2-1602) Adriaen zoon wijlen Peter Jans van Osch en zijn vrouw Fijken, dochter van wijlen Nicolaas Jan Goossens, verder Marten zoon Marten Lamberts van den Collenberch als gemachtigde van zijn zoon Willem Martens van den Collenberch als man van Ijken dochter van Peter Jans van Os en genoemde Fijken, verder Peter zoon wijlen Henrick Bogaerts en Jan zoon wijlen Nicolaes Goossens als voogden over Heijlken en Metken, gezusters en minderjarige dochters van genoemde Peter Jans van Os en Fijken, hebben verklaard dat ze een boedelscheiding hebben gemaakt inzake de nalatenschap van Nicolaes Jan Goossens en zijn vrouw Anneke Peter Haexks, resp. hun grootvader en grootmoeder en inzake de nalatenschap die ze hebben geerfd vanwege het overlijden van hun vader Peter Jan van Osch. (…)Adriaen een stuk akkerland gekregen genoemd het Creemsel, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, (…) een akker genoemd den Langen braeckakker, groot ca. 4 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, (…) een weilandje groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, (…) de helft van een hooibeemd, genoemd de Verdonck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, (…) een deel van een bepaald stuk heigrond, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, waarin Jan Goossens ook is gerechtigd. Verder krijgt hij nog een jaarlijkse rente van 8 lopen rogge die niet aflosbaar is, te heffen op het bezit van Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers. Verder krijgt hij nog een rente van 9 gulden per jaar te ontvangen van Laureijs Danel Coppen. (…) Marten in zijn hoedanigheid vanwege zijn zoon Willem, een hofstede met een huis, schuur, bakhuis etc. gekregen, groot ca. 12 lopenzaad gelegen in Oostelbeers aan het Neereind, (…) een stuk hei en weiland zijnde een nieuw stuk grond, groot ca. 6 lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen rondom in de gemeijnte. Verder krijgt hij de achterste helft in de Elisbeemd, gelegen te Oostelbeerze, (…) een heiveldje te Oostelbeers in de Espenrijt gelegen, (…diverse cijnzen) (…) ten behoeve van genoemde Heijlken een huis en grond gekregen groot ca. 6 lopenzaad en nog een lopenzaad nieuw land, samen in Oostelbeers gelegen aan het Neereind, (…) een stuk akker genoemd Ghijssen akker, groot ca. 4 lopenzaad, samem met een hei en houtveldje dat er achteraan ligt, (…) de helft van een beemd genoemd de Buijdelbeemd in Oostelbeers achter de Heilige Eik gelegen, (…) de voorste helft naast Oostelbeers in de Elisbeemd, waarvan Marten de andere helft heeft verkregen. (…) Metgen een schuur met een stuk akkerland gekregen, groot ca. 5 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, ter plaatse genoemd het Bruijnsel, (…) een stuk akkerland genoemd de achterste Braeckakker groot ca. 5 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, (…) een jaarlijkse rente van 7 gulden te ontvangen uit het bezit van Ariaen Antonis van Esch.

ORA Oirschot (145b fol 326 no 166 dd 22-10-1602, na twee andere Os-akten) Iken, Heijlken en Mechteld, dochters van wijlen Peter van Os, waarbij Iken optreedt voor haar man Willem Marten Lambrechts die afwezig is, en Heijlken en Mechteld geassisteerd zijn door Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes Goossens hun voogden, verkopen hun aanspraken inzake een obligatie van 64 gulden en 5 stuivers die Niclaes Willem Goossens en Goijaert Gijsbert Goort Hoppenbrouwers als voogden van de minderjarige dochter van wijlen Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers hadden beloofd aan Peter Bogaerts en aan Jan Claes Goossens ten behoeve van de genoemde kinderen van Peter van Os, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1595. Deze aanspraken worden nu verkocht aan hun broer Adriaen Peters van Os. (Idem no 167) Adriaen, Iken, Heijlken en Mechteld, kinderen van wijlen Peters van Os verwekt bij Sophia dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, welke nu meerderjarig zijn, hebben met Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes Goossens, hun voogden, een algemene afrekening van de inkomsten en uitgaven gemaakt en deze voogden verder van hun verplichting en werkzaamheden ontslagen waarvoor ze hen bedanken.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 584 Jan Toirkens fol 5v no 26 dd 25-2-1604) Komen is Adriaen Adriaens als man van Heijlken dochter van Peter van Os en verkoopt aan Willem Wouters die een huis, tuin etc., groot ca. 13 lopenzaad en ... roedes, gelegen te Oostelbeers, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeijnte, Dirck Dirck Beunen (Bunnen, JT). Het perceel is vrij van lasten en de verkoper belooft alle ongenoemde lasten van zijn kant af te handelen. (…) (Idem no 27) Willem Martens belooft aan Adriaen uit de vorige akte vanwege de aankoop aan hem per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 185 karolusguldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers samen met een rente van 7 percent en nog nu direkt een bedrag van 300 gulden en 18 stuivers. (…Voetnoot : Deze 300 gulden en 18 stuivers zijn betaald op 17 februari 1606) (…) (Idem no 28) De verkoper uit de voorvoorgaande akte (Adriaen Adriaens, JT) verkoopt aan Willem Martens en aan Peter Aert Boudewijns een stuk akkerland gelegen te Oostelbeers, groot ca. 5 lopenzaad min 3 roedes met een daaraan gelegen heiveld, b.p. de kinderen van Simon Jan Bunnen, Aert Dirck Jan Ceelen, meester Jacop Lintermans, Peter Aert Boudewijns. Het perceel is vrij van lasten behalve de dorpslasten. Als er onbekende lasten op het perceel drukken dan zullen ze dat volgens gebruikelijk recht met elkaar verrekenen. (…) (Idem no 29) Dirck Gerits en Peter Aert Boudewijns beloven samen en hoofdelijk vanwege het aan hen verkochte bezit aan Adriaen Adriaens die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 121 (?) guldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met een behoorlijke rente van 7 percent. (…) (Idem no 30) Nog verkoopt Adriaen Adriaens aan Cornelis zoon Peter Cornelissen zijn deel van een beemd genoemd de Buijelsbeemd (Buijdelsbeemd of van Budel?, JT), gelegen te Oostelbeers, b.p. de koper, Gerit Janssen, Antonis Mathijs Ansems (de Crom, JT), de Vloetstraat, Adriaen Peter Dekkers met meer anderen. Het bezit is vrij van lasten. Als er andere ongenoemde lasten op het bezit drukken zullen ze dat met elkaar verrekenen. (…) (Idem no 31) Dionijs Peters belooft vanwege deze verkoop uit de vorige akte aan Adriaen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 70 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers, samen met de behoorlijke interest. (…) (Idem no 32) Genoemde Adriaen Adriaens verkoopt aan zijn zwager Adriaen van Os zijn deel van een stuk weiland en heiveld genoemd de Neersbeemd (?) gelegen te Oostelberes, b.p. Marij weduwe van Cornelis Hendrik Dircks, de kinderen van Adriaen peter Leijten, het erf dat ervan is afgedeeld, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. Als er onbekende lasten op het bezit zouden drukken dan zal men dat met elkaar verrekenen.

ORA Oirschot (146b fol 193 no 319 dd 5-11-1607) Wernaer zoon wijlen Thomas Wouters van de Ven, verkoopt de helft van een pacht van een half mudde rogge per jaar welke pacht Adriaen zoon wijlen Peters van Os, zijn broer Jan, zijn zusters Iken, Heijlken en Metgen, ook zoon resp. dochters van Peter van Os, verwekt bij Fijken dochter Niclaes Jan Goossens, zijnde de erfgenamen van Niclaes, moeten betalen zoals genoemde Adriaen verklaarde. Niclaes Jan Goossens had deze helft van de pacht overgegeven aan de voor- en nakinderen van Fijken en de andere helft aan Truiken, Peterken en Maijken zijnde de nakinderen van Arien Dirks van Waelre verwekt bij genoemde Fijken en de pacht moet betaald worden uit genoemde goederen van Niclaes Jan Goossens. Wernaer heeft deze pacht overgedragen inclusief de achterstallige termijnen aan genoemde Adriaen Peters van Os. (NB: gekocht van Cornelis zoon Dirck Cornelissen als man van Perijnken dochter van wijlen Aerd Wernaerts van der Straten, 15-3-1604.)

ORA Oirschot (149a fol 5v no 7 dd 12-1-1619) Adriaen zoon Adriaens Lamberts als man van Heijlken, verder Willem Marten Lamberts als man van Ijken, Jan Geraerts als man van Mechteld, zijnde dochters van wijlen Peter Janssen van Osch verwekt bij Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, verder nog Niclaes Peters en Peter Dirck Hoppenbrouwers als middels testament aangestelde voogden over de kinderen van wijlen Dielis zoon van vermelde wijlen Peter Jansen van Osch en van Fijken, welke kinderen van deze Dielis zijn verwekt bij Elisabet dochter van genoemde Niclaes Peters, waarbij Elisabeth zelf ook aanwezig is samen met Steven Janssen als toeziend voogd ook over deze minderjarige kinderen en deze partijen hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat door hun ouders is nagelaten.

Dielis en Willem krijgen het huis, tuin, hofstad etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de erfgenamen van Henrick Marten Buckincks, Jan Daniels van den Schoot, Jan Leonaerts die ook wel Poot wordt genoemd, met de weg tussen het erf van Jan Leonarts huis en dit huis hier, de akker van het tweede lot die ervan is afgedeeld, met een schoepenhoel (schapenhol?) gelegen buiten de dries aldaar dat loopt tot aan de beplanting. Het huis is nu meteen te aanvaarden met de tuin en de dries. (…) Verder krijgen ze nog een jaarlijkse rente van 3 en een halve gulden aflosbaar met 50 gulden te ontvangen van Dielis Frans Leemans in herdgang Straten, nog een rente van 4 en een halve gulden uit en grotere rente van 9 gulden te ontvangen van Anna weduwe van Laureijs Jan Daniels in herdgang Aerle, beide rentes over te nemen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Verder krijgen ze nog bepaald ongekapt eikehout dat in de Campersbocht is gelegen. Niclaes Peters en Peter Dirck Hoppenbrouwers in hun hoedanigheden als voogden krijgen een akker groot ca. 3 lopenzaad min 5 roedes, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Jan Joordens van den Velde, Jan Daniels van de Schoot, de dries die ervan wordt afgedeeld tot aan de schoepenhoel, Gijsbert Melchiors van den Heuvel, Aert van Santen als echtgenoot. Het perceel is vrij van lasten behalve de dorpslasten. Er is recht van overpad over de vermelde dries tot aan de Vrijthof toe aldaar, maar wel met de minste overlast. Verder krijgen ze nog een akker genoemd de Moelsbroeck of ook wel de Campersbocht, groot ca. 6 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, met recht om te wegen tot aan de straat toe aldaar, b.p. de vermelde straat, Aert Everts, de H. Geestakker, Peter Henrick de Cuijper, de Campersbocht van Jan Erf Geverts, Jacop Michiels van de Schoot. (…)

ORA OIrschot (149c fol 89v no 167 dd 17-8-1621) Jan zoon Jan Geeraerts als man van Metken dochter van Peter van Osch verkoopt hierbij het achtste deel waarop zijn vrouw recht heeft inzake een heiveld gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Jan Jan Goossens waarvan het eerder is afgedeeld, Henrick Marcelissen, Evert Mathijssen, de gemeijnte. Zijn vrouw had dat geerfd van Fijken dochter van Niclaes Goossens, zijnde haar moeder. Hij verkoopt het nu zijn zwager Aerden Rutgers de Leest

(Idem no 168) Jan zoon Jan Geeraerts als man van Metken dochter van Peter van Osch wier moeder was Fijken dochter van Niclaes Goossens, verder Jacop zoon Niclaes Ariens van Nistelroij tegenwoordig echtgenoot van Lijsken, dochter van Niclaes Peters, welke Lijsken eerder weduwe was van Adriaen Peters van Osch en met hem Steven Janssen als oom van de vermelde kinderen die deze Lijsken had verwekt bij deze Adriaen Peter van Osch, welke Jacop en Steven hierbij optreden voor deze kinderen, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze toebedeeld hebben gekregen van de erfgenamen van wijlen Peter van Osch en Fijken Claes Goossens. Bij deze verdeling krijgen Jacop en Steven in hun hoedanigheid ten behoeve van Lijsken, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en waarvan haar kinderen verwekt bij Adriaen Peter van Osch het erfrecht krijgen conform het testament dat door hen is gemaakt, de helft van een stuk akkerland in totaal groot ca. 3 lopenzaad, aan de noordkant af te meten, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Dirck Vosch, het erf van Jan Jan Geeraerts waarvan het wordt afgedeeld, aan de westkant Jan Janssen van de Velde, Jan Daendels van de Schoot. Het moet zo worden verdeeld dat het met de weg bereikbaar is vanaf het erf dat naast de kerk ligt, verder heeft het recht van overpad van vooraan over de Vrijthof door de poort en over het erf van Heijlken en Ijken dochters van genoemde Peter (van Osch). Verder krijgen ze de helft van een akker in totaal van 6 lopenzaad groot waar een hegje door loopt, af te meten aan de noordkant, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Moesbroeck aldaar, b.p. Jacop Michiels van de Schoot in het noorden, het erf dat ervan wordt afgedeeld, de H. Geest van Oirschot en anderen, de erfgenamen van wijlen Herman Stockelmans. (…) Jan Jan Geeraerts krijgt de helft van een stuk land in totaal groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, af te meten aan de zuidkant, b.p. aan de zuidkant Gijsbert Melchiors van de Heuvel, Daniel Janssen van de Schoot, de kinderen van Ariens van Osch waarvan het is afgedeeld, Jan Janssen van de Velde, Heijlken en Ijken dochters van genoemde Peter van Osch. Er is recht van overpad over het erf van deze Heijlken en Ijken door de poort en wel zodanig te verdelen dat het toegang biedt zoals hiervoor is vermeld. Verder krijgt hij de helft van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Moelsbroeken (Moesbroek) in totaal groot ca. 6 lopenzaad, waar een hegje door loopt, aan de zuidkant af te meten, b.p. aan de zuidkant Jan Erf Geverts, de kinderen van Ariens van Osch waarvan het wordt afgedeeld, Aert Everts die in Den Bosch woont, de straat aldaar en wijlen Herman Stockelmans, Jan Rutgers van Kerkoerle. Hij moet uit zijn erfdeel 25 gulden geven aan Lijsken weduwe en kinderen van Ariens van Osch. (…)

(idem 169) Jacop Niclaes Ariens verhuurt hierbij aan Tholof Geeraerts (Goossens) die de huur heeft geacepteerd, de helft van de akker in de Moelsbroeken dat afkomstig is van Fijken van Osch en wel voor twee achtereenvolgende jaren, aan te vangen per a.s. oogsttijd stoppelbloot en over twee jaar moet hij het ook zo weer achterlaten. (…)

(idem 170) Genoemde Jacop uit de vorige akte heeft nog aan Steven Jansen, die dat ook accepteerde, de helft van de akker verhuurd in de Hovelsche Akkers gelegen achter Fijken van Osch ( Fijken Niclaes Goossens ) zoals zijn vrouw en haar voorkinderen daar recht op hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 156a fol 159 no 134 dd 24-3-1631) Ida en Helena gezusters en dochters van wijlen Peter van Osch, vergezeld door hun respectievelijke zonen Peter en Adriaen als hun hierbij gekozen voogden, hebben verklaard dat ze zijn betaald voor een jaarlijkse rente van 3 en een halve gulden welke rente Dielis Leenmans en diens kinderen altijd aan hen hebben betaald gehad.

De kinderen Van Os zijn in 1595 nog minderjarig, m.u.v. Adriaen.

ORA Oirschot (inv 10217 Voluntaire rechtspraak) no 2685 dd 1602: Peter Jansen van Ossch en Sijken Nicolaes Jan Goossens zijn echtgenote, boedelrekening.

ORA Oirschot (inv 10217 Contentieuze rechtspraak) no 558 dd 1618-24: Erfgenamen van Peter Jansen van Os contra Peter Adriaan Anthonis van Esch


Huwt

12.911   Sophie Nicolaes Jan GOOSSENS

FamilienaamIndex 12.911Vader 25.822Moeder 25.823

Overleden tussen 29-12-1617 en 18-5-1619 (dan wijlen in een belending)

ORA Oirschot (143b fol 321v no 201 dd 10-11-1588) Sophia dochter van Niclaes Jan Goessens weduwe van Peter Jans van Os, geassisteerd door Dirck de Hoppenbrouwer haar hierbij gekozen voogd partij enerzijds en Peeter Henrick Bogaerts en Jan zoon Niclaes Goossens als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Peter van Os en Sophia, partij ter andere zijde, hebben een boedelscheiding gemaakt van de navolgende bezittingen.

Bij deze verdeling heeft genoemde Sophia overeenkomstig het landrecht van Oirschot, het huis etc. gekregen, zonder de hofstede en het erf dat aan Dirck de Bresser toekomt, b.p. Antonis Rutgers van der Achter en anderen, Jan Arien Mercks, de kinderen van Dirck Vos, de kinderen van Joorden van de Velde, de Vrijthof. Verder krijgt ze nog een akker genoemd de Campersbocht in de Moesbroecken, b.p. Jan Gerit Goossens, de H. Geestakkerstraat tot het erf van Herman Stockelmans, Rutger van Kerkoerle, de kinderen van Michiel van de Schoot, de kinderen van Erf Willem Geverts. Verder krijgt ze nog 300 gulden eenmalig te ontvangen van Peter Jan Goossens, nog 50 gulden eens van Jan Gijsberts, nog 50 gulden eens van Rutger Aerts van de Ven en nog 50 gulden van Dielissen Lemans, nog 16 gulden van Simon Matheuwsen. Uit dit erfdeel moeten wel bepaalde rentes en grondchijns worden betaald zoals dat van oudsher gebruik is. De minderjarige kinderen hebben een huis gekregen met toebehoren etc. gelegen in Oostelbeerse, b.p. Dirck Bunnen junior, de kinderen van Boudewijn van Aecken, de gemeijnte. Verder krijgen ze nog een beemd genoemd de Buidelbeemd te Beerse achter de H. Eik, b.p. Gerard Raecken, Steven Beersmans, Peter Willem Sdeckers, de Vloetstraat. Verder krijgen ze een heiveld genoemd de Nelisbeemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Marij Bogaerts, de gemeijnte. Ook krijgen ze nog een stuk heiveld genoemd de Espenrijt, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Jan Verhoeven, de kinderen van Wouter Goijaerts, de gemeijnte. Ook krijgen ze nog een akker genoemd den Ghijsenakker, b.p. de kinderen van Jan Bunnen, Aert Box, meester Jacop Lintermans. Ook krijgen ze een heiveld dat erbij ligt, b.p. de rivier de Aa, de weduwe van Lenaert Deckers, het huis van Aert van Breugel dat in Oirschot staat om te worden afgebroken. Verder krijgen ze nog 100 gulden eenmalig te ontvangen van Adriaen Antonis de Mulder, nog 100 gulden van Peter Willem Decker te Beerze, nog 100 gulden van Jan Niclaes Goossens, nog 50 gulden van Rutger Aerts van de Ven, nog 50 gulden van Antonis Henrick Raecken, nog 50 gulden van Niclaes Jan Goossens. Uit dit erfdeel moeten nog wel bepaalde rentes en de grondchijns worden betaald.

ORA Oirschot (145b fol 243 no 106 dd 22-3-1601) Adriaen en Jan broers en zonen van wijlen Peter Janssn. van Os verwekt bij Fijken dochter wijlen Niclaes Jan Goossens, Willem zoon Marten Lambrechts als man van Ijken ook dochter van genoemde Peter en Fijken, verder de genoemde Adriaen en Jan Niclaes Goossens als voogden over genoemde Jan, Heijlkenen en Metken kinderen van genoemde Peter en Fijken partij enerzijds en Peter zoon wijlen Wouters van de Venne onze collega schepen, als gemachtigde van Adriaen Dircks van Waelre als vader van Peterken, Geertruiden en Maeijke, zijn kinderen verwekt bij genoemde Fijken, conform een procuratiebrief opgemaakt voor schepenen van de stad Weert d.d. 8 maart j.l. zoals ons gebleken is, partij anderzijds, hebben met elkaar een boedelscheiding gemaakt conform een bepaald transport dat genoemde Niclaes Jan Goossens eerder had gedaan.

Bij deze verdeling krijgen genoemde Adriaen, Jan, Willem Martens, Heijlken en Mechtelden, kinderen van Peter van Os, een schuur met een akker groot ca. 4 lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, ter plaatse genoemd het Bruijnsel, b.p. Jacop Jan Dircks Keijmps, de gemeijnte, 3 voeten van het fundament van de schuur naast de straat tot aan een kerseboom van het stuk waarvan het wordt afgedeeld, Wouter Goijaerts. Ook krijgen ze nog een akker in de Braecken gelegen groot negen een halve lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Geusken Egons, de erfgenamen van Henrick Danels van den Dijck. Verder krijgen ze een akker groot 5 lopenzaad volgens de eerdere verdeling, in het Creemssel gelegen, b.p. Lambrecht Vrancken, Peter Dircks de Hoppenbrouwer waarvan het is afgedeeld. Ook krijgen ze nog een drieske aldaar gelegen, groot ca. anderhalf lopenzaad, b.p. genoemde Peter Dircks de Hoppenbrouwer, de tafel van de H. Geest van Den Bosch. Ook krijgen ze nog de helft van een beemd genoemd de Veerdonck dat nog onverdeeld is met Jan Jan Goossens, herdgang Straten, b.p. de erfgenamen van Jan van der Berendonck, het godshuis van Perk, de gemeijnte. Verder krijgen ze een rente van 8 lopen rogge per jaar te ontvangen uit het bezit van Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van een mudde rogge worden betaald aan de cantorij in Oirschot, nog de helft van 18 gulden per jaar aan de weduwe van Jan Thomas in Den Bosch en verder nog de grondchijns.

Bij deze verdeling heeft genoemde Peter van Ven ten behoeve van Peterken, Geertruiden en Maeijken, kinderen van genoemde Adriaen Dircks van Waelre, een huis met tuin etc. gekregen gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, genoemd het Bruijnsel en het Papenven, groot ca. 12 lopenzaad, b.p. Jacop Jan Dircks Keijmps, Adriaen Cornelis van den Molengraft en anderen, de gemeijnte. Verder krijgt hij nog een akker genoemd de Bijvinck herdgang Aerle, deels weiland en deels houtopstand groot ca. een bunder, b.p. Jan Ghijsbrecht Hoppenbrouwers, Jan Roefs, Gerard van den Dijck. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de helft van een mudde rogge worden betaald aan de cantorij in Oirschot, nog de helft van 18 gulden per jaar aan de weduwe van Jan Thomas in Den Bosch, nog 22 stuivers en 2 oort algemene gebuurcommer uit de Bijvinck en verder de grondchijns. (…) (Idem no 107) Het opgroeiende hout, zowel eiken, berken, ‘klaterbomen’ etc. die vooraan in het Bruinsel staan, buiten het Papenven, zal binnen nu en een jaar worden gekapt en verkocht en het geld daarvan zal worden aangewend voor huwelijksuitzetten en aan een bedrag van 50 gulden dat aan de kinderen van Peter van Os toekomt.

ORA Oirschot (148d fol 100 no 238 dd 29-12-1617) Fijcken dochter van Niclaes Jan Goossens weduwe van Adriaen Dircks van Waelre, geassisteerd door Gerarden van Kelst als haar hierbij gekozen voogd, heeft na rijpe overwegingen, machtiging gegeven aan Niclaes Janssen van Boxtel en aan Aert Rutgers de Leest, haar respectievelijke zwagers, om namens haar alle vorderingen, rentes, pachten etc. in te vorderen en indien dat nodig is daartoe rechtsmaatregelen te treffen. Deze gemachtigden dienen ook het kap- en sprokkelhout te verkopen zoals dat tegenwoordig op haar erf groeit en waarvan zij het vruchtgebruik heeft. Verder moeten de gemachtigden alles doen wat daarbij nodig is. (…)

(Idem no 239) Genoemde Fijcken uit de voorgaande akte die volledig in het bezit is van haar verstand zoals ons dat als schepenen is gebleken, heeft hierbij in de vorm van een testament verklaard dat ze aan haar drie dochters of aan haar tegenwoordige man al hetgene vermaakt waarover zij nog beschikkingsbevoegdheid heeft, welk bezit na haar dood in drie delen verdeeld moet worden, onder de verplichting daaruit wel de kerkerechten te moeten betalen en haar wettige schulden. Verder verklaart ze dat haar voorkinderen die ze heeft verkregen bij haar eerste man Peter van Os, niet alleen haar vaste bezit krijgen maar ook de helft van haar roerende bezit en omdat er als zodanig al is afgedeeld, hebben die geen verdere rechten op de rest van het roerende bezit dat zij vandaag de dag bezit. Ze benoemt daarin als haar wettige erfgenamen deze drie kinderen die ze bij genoemde Adriaen Dircks van Waelre heeft verkregen. De testatrice wenst dat dit als zodanig als testament zal worden nagekomen, ook al zou dit niet geheel voldoen aan alle voorschriften die daarbij worden vereist.

ORA 1623 (150a) meldt in losse akten no 3 resp 29: Jan Frans Eijmberts belooft aan Fijken weduwe Peters van Osch f. 112.-- te betalen (20-2-1620); Peter zoon wijlen Niclaas Vlemmings moet betalen aan Fijke weduwe van Peter van Osch f. 112.-- (27-2-1618).


Zij huwt (2) rond 10-11-1588

Adriaen Dirck Jans van WAELRE

FamilienaamIndex

Overleden na 1601, voor 1616

Woont in 1601 kennelijk te Weert.

ORA Oirschot (143c no 118 dd 28-6-1591) Adriaen zoon wijlen Dirck Janssn. van Waelre heeft verklaard dat Rutger Aerts van den Ven aan hem een bedrag van 100 gulden heeft betaald samen met de rente, welk bedrag Rutger in een bepaalde obligatie voor poorters van Den Bosch had beloofd aan Peter van Os en welk bedrag hem deels als man van Fijken weduwe van deze Peter van Os was toebedeeld en deels ook door de voogden van de minderjarige kinderen van deze Peter en hij geeft hen daarvoor kwijting. (Idem 119) Jan zoon Niclaes Jan Goossens heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Dircks van Waelre zijn zwager, een bedrag van 75 gulden te betalen.

ORA Oirschot (144a fol 21v nos 108-110 dd 7-4-1592) Adriaen Dirck Janssn. van Waelre als man van Fijken dochter van Niclaes Jan Goossens, eerder weduwe van Peter Janssn. van Os, doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een hofstede en de tuin etc. die genoemde Peter eerder had verkregen van de erfgenamen van Willem Mijns Heeren, gelegen in Oirschot herdgang de kerkhof aan de Vrijthof, b.p. Jan Adriaen Mercx, de weduwe en kinderen van Peter van Os, de Vrijthof. Zij doet nu afstand ten behoeve van haar wettige kinderen van haar en genoemde Peter. (Idem 109) Peter Henrick Bogaerts en Jan Niclaes Goossens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Peter van Os verwekt bij Fijken dochter Niclaes Jan Goossens, op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een huis met tuin etc. zoals omschreven in de voorgaande (…) aan Jan Jan Crijgers van Valckenborch (…) (Idem 110) Jan zoon wijlen Jan Crijgers heeft als schuldenaar beloofd om genoemde verkopers ten behoeve van de minderjarige kinderen, een bedrag van 21 gulden te betalen, (…) (marge: Er is afgesproken dat Jan Crijgers schuldig is een bedrag van 16 gulden te betalen per Pinksteren a.s.; 30 oktober 1593).

ORA Oirschot (148c fol 190 no 194 dd 14-6-1616) Niclaes Janssen als man van Geertruiden, voor hemzelf optredend en ook vanwege Jacob zoon Jacobs de Becker als man van Perijntgen en verder treedt op Aert Rutger Aerts als man van Maijken, zijnde allen dochters van wijlen Adriaen Dircks van Waelre verwekt door deze Adriaen bij Fijcken dochter van wijlen Niclaes Jan Goossens, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen die Geertruid, Perijntgen en Maijken bij een boedelverdeling zijn toebedeeld tussen hen en de voorkinderen van wijlen Peter Janssen van Os en genoemde Fijken van hiervoor.

Bij deze verdeling krijgt Niclaes van hiervoor het halve huis namelijk het achterste deel met de akker genoemd het Papenven, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Jacob Jan Dircks, de gemeenschappelijke straat, genoemde Aert Rutger Aerts als mededeler, meester Aert Janssen en zijn zuster Marijke. Verder krijgt hij als vertegenwoordiger voor zijn zwager Jacob een stuk land genoemd de Bijvinck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Roef Goijaerts, de kinderen van Gerits van den Dijck, de kinderen van Dielis Hoppenbrouwers, de gemeijnte. Hieruit, uit de beide erfdelen van hiervoor moet aan hun zwager Aerden Rutgers een bedrag van 125 gulden worden betaald per a.s. St. Jacobsdag a.s. anno 1617 samen met een rente van 6 percent en verder de dorpslasten. Er moet worden gezorgd voor onderhoud van wegen en waterlopen. Bij deze verdeling krijgt Aert Rutgers de helft van het hiervoor vermelde huis met het land, de groes en de boomgaard gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, b.p. de weduwe en kinderen van Arien Cornelis de Crom, Jacob Jan Dircks, genoemde Niclaes hun mededeler. Hieruit moet jaarlijks de helft van 9 gulden worden betaald aan genoemde Niclaes, verder de helft van een malder rogge per jaar aan de zelfde Niclaes, nog twee blanken en een negenmenneken als grondchijns en de dorpslasten. De eigenaar moet zorgen voor odnerhoud van wegen en waterlopen. Verder krijgt dit erfdeel van genoemde Niclaes een bedrag van 125 gulden met de vermelde rente.

ORA Oirschot (Toirkens 161a fol 256bis (los), no 158 dd 26-8-1636) Verdeling tussen Aert Rutgers de Leest als weduwnaar van Maeijke, dochter van Adriaens van Waelre verwekt bij Feijcke dochter Niclaes Jan Goessens, welke Feijke eerder weduwe was van Peter van Osch, partij ter ener zijde en zijn kinderen, partij ter andere zijde (zijn kinderen zijn Arien en Jenneken).

Kinderen (Van Os)

 1. Adriaen (+na 1-10-1610, voor medio 1611), kerkmeester (1609), huwt Oirschot (en ot Boxtel) 25-6-1602 Lijsken Niclaes Peters, ouders van Peter en van Elisabeth, gehuwd met (1) Henrik Arien Santegoeds en (2) voor 1621 Jacop Niclaes Ariens van Nistelroij (+na 1632)
 2. Iken Zie 6.455
 3. Heijlken, minderjarig tot 1602, huwt voor 1606 Adriaen Adriaens van Westelbeers, ouders van Niclaes (vermeld ORA 1629)
 4. Metken, minderjarig tot 1602, huwt voor 1608 Jan Jan Geraerts
 5. Dielis (+voor 1598), huwt Elisabeth Niclaes Peters; had kinderen
 6. Jan (+na 1598, voor 1602)

Kinderen (Van Waelre)

 1. Geertruida, huwt Niclaes Janssen
 2. Perijntgen, huwt Jacob Jacobs de Becker
 3. Maijken (+voor 1636), huwt Aert Rutger Aerts de Laet

TerugBegin van generatie


12.920   Thomas Joannes van CUIJCK

FamilienaamIndex 12.920Vader 25.840Moeder 25.841

Geboren Oirschot 1568
Overleden tussen 13-1 en 17-3-1637

Neergestoken bij een ‘grensconflict’ met Beerze, daags na St. Jansdag (voor 27-7) 1612, overleefde kennelijk. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

Bosch Protocol (inv no 1496 fol 232v dd 6-4-1620; gecasseerd) Thomas Jansz van Cuijck promisit Cfl aflosbaar met 114-0-0

NA Oirschot (Lambrecht van Boxtel, Inv. 15, Folio 40, 11-2-1623): Thomas Jans van Cuijck bekent een som van 75 gulden schuldig te zijn aan Adriaen Anthonis Sgraets.

Bosch Protocol (inv no 1429 fol 406 dd 23-11-1626) Thomas Jansz van Cuijk promisit Aelken dr wijlen Jan Thomas Ver... 10 gl jaarlijks Oorschot, losbaar met 200 gl

ORA Oirschot (155a fol 314v ff nos 212-215 dd 2-9-1630) Thomas Janssen van Cuijck en Willem Henrick Loijs hebben beloofd om aan Joorden Peters die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 6 gulden, (…) op onderpand van een huis, hofstad, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, ter plaatse genoemd op het Dun, b.p. Arien Jan Antonis Sgraets, Dielis Willems van Cuijck, de gemeijnte van Oirschot genoemd het Beersveld, de gemeenschappelijke straat, welk bezit eigendom van genoemde Thomas is. Verder op onderpand van een stuk akkerland groot ca. 3 en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Dielis de Molder, Henrick Dircks van Hout, Claes Willems van Best, de gemeenschappelijke straat, welk bezit eigendom is van genoemde Willem Henrick Loijs. (Idem no 213) Thomas Janssen van Cuijck heeft beloofd om voortaan aan Joorden Peters die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, zelfde pand. (marge:Op deze rente heeft Henrick Thomas van Cuijck met instemming van partijen zijn deel daarin afgelost en wel 25 gulden. Datum 12 juli 1657). (Idem no 214 Thomas Janssen van Cuijck en Willem Henrick Loijs hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan Joorden Peters die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 3 gulden, (…) op onderpand van een huis, hofstad, tuin, grond etc. zoals is vermeld in de voorgaande akte, welk bezit eigendom van genoemde Thomas is. Verder op onderpand van een stuk akkerland groot ca. 3 en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Dielis de Molder, Henrick Dircks van Hout, Claes Willems van Best, de gemeenschappelijke straat, welk bezit eigendom is van genoemde Willem Henrick Loijs. (Idem no 215) Peter Thomas van Cuijck als man van Merieken dochter van Willem Henrik Loijs heeft hierbij beloofd zijn vader Thomas Janssen van Cuijck en zijn schoonvader Willem Henrick Loijs dat hij de hiervoor vermelde rente zodanig zelf zal betalen of aflossen dat de onderpanden van zijn vader en schoonvader daarvoor gevrijwaard blijven.

ORA Oirschot (149b fol 29 no 50 dd 9-2-1620) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Bernaerts Keteler die een bedrag van 53 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (doorgehaald 2 juni 1625). (Idem no 47) Thomas Janssen ( van Cuijck ? ) heeft beloofd om aan Michiel Bernaerts Keteler die vanwege geleend geld een bedrag van 106 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. (doorgehaald 3 juli 1624).

Bosch Protocol (inv no 1509 fol 173v dd 11-3-1632) Thomas Jansz van Cuijk promisit Gerard van Helst 18 gulden jaarlijks tot Oirschot, losbaer met 300-0-0

ORA Oirschot (147a fol 96v no 283 dd 30-6-1610) Dirck Jan Smulders heeft als schuldenaar beloofd om aan Rutger Dirck Jan Hermans, die een bedrag van 78 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over 4 jaar. In marge: met instemming van partijen doorgehaald en door een andere akte vervangen door Thomas Janssen van Cuijck d.d. 1 maart 1616.

ORA Oirschot (144a fol 30v no 162 dd 16-5-1592) Thomas zoon wijlen Jans van Cuijck verklarende 24 jaar oud te zijn, nochtans geassisteerd met Mathijs Peter Ghijsbrechts ( lees Roefs van de Toerken) zijn oom, die voor genoemde Thomas optreedt, draagt zijn erfrecht over, zijnde de helft in een akker genoemd de Litschoor gelegen in Oirschot, herdgang van de Kerkhof aan de Heuvel, b.p. Joorden Peterssn., het erf van de koper, de rector van het St. Brigitte altaar, het Litschoorstraatje. Het wordt nu verkocht aan Peter Joorden Peterssoon, zijn neef.

ORA Oirschot (145a fol 74 no 388 dd 10-12-1598) Thomas zoon wijlen Jan van Cuijck als man van Arijken dochter van Jan Peters Corstens verkoopt het derde deel van een beemd genoemd den Eerenbeemd gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Mathijs Daniels, bepaalde personen te Son, de weduwe en kinderen van Andries van de Sande, de Spijkerbuender. Het perceel wordt nu verkocht aan Dirck Jan Hermans (…).

ORA Oirschot (145b fol 311 no 100 dd 19-6-1602) Peter zoon wijlen Mathijs van Aelst verkoopt een stuk heiveld of weiland groot ca. 15 of 16 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Heuvel, b.p. de kinderen van Niclaes Loij Schepens, de kinderen van Michiels van der Vleuten, het Beersveld. Het wordt nu verkocht aan Thomas zoon wijlen Jans van Cuijck (…).

ORA Oirschot (145c (1605a) fol los 22 no Los 36 dd 9-7-1602) Wouter zoon wijlen Mathijs van Aelst wil een stuk heigrond en weiland opeisen, groot ca. 15 of 16 lopenzaad zoals vermeld in het protocol d.d. 19 juni 1602, welk perceel Peter van Aelst zijn broer, eerder had verkocht aan Thomas Janssn. van Cuijck. Hij wil dit perceel op grond van het recht van vernadering in zijn bezit krijgen omdat hij, Wouter, een dichtere graad van bloedverwantschap heeft dan genoemde Thomas. Hij biedt aan om deze Thomas te zullen vrijwaren voor diens koopsom.

ORA Oirschot (145c fol 386 no 159 dd 6-5-1603) Thomas zoon wijlen Jans van Cuijck als man van Arijken dochter Jan Peeter Corstens, verkoopt een akker genoemd het Rustken, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Niclaes Dircks van den Spijcker, de gemeenschappelijke straat, Willem Willem Keijmps, Antonis Aerts van der Roten. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan Mathijs Daniels van den Dijck (…) (doorgehaald, datum 5 april 1604).

ORA Oirschot (146a fol 45 nos 15-16 dd 26-1-1606) Thomas Janssn. van Cuijck draagt een weilandje over gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, b.p. het erf van genoemde Thomas, het minderjarige kind van wijlen Jan Antonis Sgraets, het Beersveld, Lijsken Michiels, welk weilandje hij heeft verkregen van zijn moeder en zoals dat in de huwelijkse voorwaarden tussen Thomas en Arijken voor heer Robbrecht van Os, pastoor van Oirschot, op 9 mei 1592 is vastgelegd. Hij draagt dit land nu over aan Pauwels Henrick Haubraken. (…) (Marge: Met instemming van partijen is het bedrag van f. 50.--afgelost en voldaan. Datum 28 december 1697). (Idem no 16) Er is duidelijk afgesproken dat genoemde Pauwels het genoemde weiland voor een periode van 4 jaar mag gebruiken na dato dezes, en na 4 jaar mag het weiland worden teruggekocht met een bedrag van f. 40.-- , onder voorwaarde dat genoemde Thomas dat 6 weken vooraf aan Pauwels zal mededelen, voordat die vier jaar voorbij zijn. (Marge :

Op heden 23 januari 1635 heeft Thomas Janssen verklaard nog f. 10.-- te hebben ontvangen die hij bij genoemde f. 40.-- heeft opgeteld en wil dat de aflossing van het genoemde weilandje nu met f. 50.--zal plaatsvinden. Datum 23 januari 1635.

ORA Oirschot (146b fol 122v no 7 dd 2-1-1607) Thomas Janszoon van Cuijck bevestigd hierbij opnieuw de overdracht d.d. 16 mei 1592, voor schepenen van Oirschot gepasseerd, aan Joorden Peters terzake van Thomas’ gedeelte van een stuk akkerland genoemd de Litschoor. Het stuk ligt in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Heuvel. Thomas zal zich daartegen niet in rechte of andersinds verzetten.

Idem ( fol 150v no 126 dd 14-3-1607) Thomas Janszoon van Cuijck als man van Ariken dochter Jan de Mulder verkoopt het 1/5 gedeelte wat hem toekomt van een stuk land gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, nu aan Goijaert Dirk Jan Hermans. b.p. Arien Bernaerts van Cronenburch, Jan Jan Goossens, Gijsbrecht Pauwels van Croonenburch, Goossen Peters van Oudenhoven.

ORA Oirschot (147b fol 233 no 203 dd 29-7-1611) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Jan Jongens, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen per a.s. 1 augustus over twee jaar en onderwijl steeeds een jaarlijkse rente van 6 gulden en 10 stuivers. Als onderpand stelt Thomas nog zijn huis met tuin, schop, aanbouw etc., groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, b.p. Jan Antheunis Sgraets, Michiel Gerits van der Vleuten, de kinderen van Claes Loijen, de gemeijnte aldaar. Verder nog een stuk land, deels land en deels weide ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Claes Loijen, Michiel Gerits van der Vlueten, de gemeijnte. (doorgehaald en door een andere akte vervangen van 7 gulden per jaar op 26 januari 1617).

ORA Oirschot (147c fol 401v no 15 dd 23-1-1612) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Bernaerts ( Keteler ) die een bedrag van 25 gulden te gaan betalen per a.s. St. Jacobsdag of 14 dagen eerder of later. (doorgehaald 13 april 1616).

Idem (fol 435v no 160 dd 10-5-1612) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Dircks van de Hagelaer en aan Daniel van de Schoot als gemachtigden voor Jan Niclaes van Mil, waarbij deze Jan Niclaes van Mil en Henrik als voogden handelen over Mechteld, Catharina en Jacobmijnen, zijnde dochters van wijlen Willem Dircks van de Hagelaer verwekt bij Jenneken dochter van wijlen Niclaes van Mil en ook ten behoeve van die kinderen, hen een bedrag van 25 gulden te zullen betalen (doorgehaald 6 februari 1614).

Idem (fol 452v no 225 dd 27-7-1612) Al degenen die deze brief zullen lezen, gegroet! Wij, Henrick Marten Buckincks en Dirck Goorts van Loon, schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen de geachte Henrick Peters van de Schoot, oud ca. 64 jaar verder Henrick Antonis van Esch oud ca. 65 jaar en Willem Antonis van Esch oud ca. 55 jaar, die daartoe zijn verhoord door Daniel van de Schoot als vorster van Oirschot en ze hebben nu ten behoeve van Wouter van Elmpt, schout van Oirschot, een bezoek gebracht aan de plaats waar Thomas Janssen van Cuijck, ‘s-anderdaags na afgelopen St. Jansdag turf had gestoken en daarom door een persoon van Beerse met een hooigaffel was gestoken omdat Aert Dirks van Beerse was afgeslagen. Ze zijn bereid de toedracht daarover alsnog onder ede te herhalen mocht zulks nodig zijn. Ze verklaren hierbij dat de betreffende plek binnen de grenzen van Oirschot is gelegen en dat zij als getuigen nooit anders hebben geweten dan dat daarover nooit eerder problemen zijn geweest. Genoemde Henrik Peters van de Schoot verklaart nog dat hij meer dan 50 jaar lang zijn vaders schapen dikwijls op die plek heeft laten grazen zonder dat er daarover iemand van het dorp Beerze problemen heeft gemaakt.

ORA Oirschot (147c fol 376 no 34 dd 5-2-1614) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Mathijs Ruth Oerlemans die een bedrag van 26 gulden te zullen gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, en onderwijl een rente van 7 percent per jaar, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1615. (doorgehaald en door een andere akte vervangen van 50 gulden op 2 mei 1614).

Idem (fol 410 no 114 dd 2-5-1614) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Mathijs Rutger Oerlemans die een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 7 percent, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag (doorgehaald 20 september 1627).

ORA Oirschot (148c fol 143 no 80 dd 13-4-1616) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Michiel Bernaerts (Keteler) die een bedrag van 53 gulden te zullen gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en onderwijl steeds een rente van 3 gulden per jaar. Indien Thomas het kapitaal dan niet betaalt, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. (marge: doorgehaald 9 februari 1620).

ORA Oirschot (148d fol 17v no 36 dd 26-1-1617) Thomas Janssen van Cuijck heeft beloofd om aan Gerarden van Kelst en aan diens vrouw Elisabeth die een jaarlijkse rente van 7 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op 1 augustus van elk jaar en voor de eerste keer per a.s. 1 augustus, op onderpand van een huis, tuin, schop, grond etc. groot 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Anthonis Sgraets, Michiel Gerits van der Vleuten, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van een stuk nieuw erf, deels land en deels weiland, groot ca. 16 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Niclaes Lodewijks Timmermans, Michiel Geraerts van der Vlueten, de gemeijnte. (…)

ORA Oirschot (149a fol 36v no 138 dd 13-7-1618) Thomas Janssen van Cuijck heeft beloofd om aan meester Dirck Weijgergancks die voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc, groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot op het Dun alhier, b.p. wijlen Jan Antonis Sgraets, de erfgenamen van Michiel Geraerts van der Vleuten, de gemeijnte aldaar genoemd het Beersveld. Ook nog op onderpand van een stuk erf genoemd het Dun, ter zelfder plaatse al hiervoor gelegen, groot ca. 16 lopenzaad, b.p. Jan Niclaes Loijen, de erfgenamen van Michiels van der Vlueten van hiervoor, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang Verrenbest, groot ca. twee en een halve lopenzaad, b.p. de gemeijnte aldaar, Goijaert Dirck Jan Hermans, het erf van de St. Odulphuskerk en nog grenzend aan … (…) (afgelost 6 augustus 1628).

ORA Oirschot (149a fol 26v no 51-52 dd 22-3-1619) Thomas Janssen van Cuijck verkoopt hierbij een stuk akkerland, groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, dat hij heeft verkregen van Drick Jan Smolders, b.p. Dielis Bernaerts van Croonenburg, het erf van de koper, de pad die eigendom is van de kinderen van wijlen Goossen Peters van Oudenhoven. Gijsbert Pauwels van Croonenburg. Er is recht van overpad door de vermelde pad van hiervoor en hij verkoopt het perceel nu aan zijn zwager Goijaert Dirk Jan Hermans. (…) (idem no 52) De koopsom bedraagt 150 gulden en nog het beste schaap uit zijn kooi, welk bedrag Goijaert belooft te zullen voldoen maar nog niet is voldaan. (marge: Thomas Janssen van Cuijck verklaart dat hij volledig is voldaan. Datum 8 april 1619.)

Idem (fol 34v no 68-69 dd 23-3-1619) De zelfde personen uit de voorgaande akte (namelijk: erven Geraert Michiels van der Vlueten) verkopen hierbij de helft van een stuk land, deels heide als weiland, gelegen op het Dun aan de Heuvel te Oirschot, waarvan de andere helft het eigendom is van Lijsken Michiels van der Vleuten, b.p. het erf van de koper, Jan Niclaes Loijen, de gemeijnte aldaar. Er is plicht van overpad zoals dat eerder gebruikelijk was. Het perceel wordt nu verkocht aan Thomas Janssen van Cuijck en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de helft van ongeveer 12 stuivers grondchijns aan de hertog van Brabant, verder de dorpslasten. (Idem no 69) Genoemde Thomas Janssen belooft hierbij aan Peter Henricks van de Poelsdonck om die binnen nu en 14 dagen in de stad Den Bosch daar een betalingsbelofte te komen doen op onderpand van het bezit in Oirschot en wel voor een bedrag van 100 gulden met een rente tegen de penning zestien vanaf heden datum.

ORA Oirschot (149c fol 154 no 224 dd 21-12-1622) (…) voor heer Willem in Heerbeeck (lees heer Willem Dielissen), pastoor te Best onder Oirschot, en voor ons als schepenen is verschenen de godvrezende Lijsken dochter van Jan Smulders en heeft verklaard dat ze haar testament wil opmaken. (…) Ze vermaakt eerstens aan de St. Odulphuskerk 12 gulden eens en als kermisgeld geeft ze Thomas Janssen van Cuijck nog 6 gulden eens en wenst dat hij daarmee tevreden is omdat hij eerder reeds alles heeft genoten van het bezit van zaliger Dirk Jan Smolders, zijnde haar broer.

ORA Oirschot (150a fol 106v no 144 dd 12-6-1623) Thomas Janssen van Cuijck, oud 55 jaar en Willem Goort Vlemmings oud 46 jaar, beiden inwoners van Oirschot, hebben als getuigen ten behoeve van Dielis Henrick Vrancken onder ede verklaard (…) dat genoemde Dielis in Oirschot in herdgang de Kerkhof een stuk land heeft van 5 lopenzaad (…).

Idem (fol 127 no 177 dd 7-9-1623) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan Antonia weduwe van Henrick Pauwels Haubraken, vanwege geleend geld, die een bedrag van f 50,-- te zullen gaan betalen (doorgehaald 28 mei 1625).

(150b fol 85v no 154 dd 26-5-1625) Thomas Jansen van Cuijck als man en voogd van Anneke, dochter Jan Corstens van Oudenhoven heeft aan Antonia weduwe Henrik Pauwels Haubraken een erfelijke jaarrente beloofd van f 3.-- , elk jaar opeisbaar per half mei en de eerste keer per half mei a.s. De rente wordt betaald uit een stuk land groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest genoemd de Raaphof, b.p. Peter Jan Peters of de weduwe van Willem Jan Gijsberts, thans de vrouw van genoemde Peter, de gemeenschappelijke straat. Goort Dirk Jan Hermans, Dirk Jansen van Geloven. Hij of zijn vrouw had deze grond middels een testament verkregen van Dirk Jan Corstens, de broer van de vrouw van genoemde Thomas. Verder wordt deze rente betaald uit een huis met tuin en erbij gelegen erven, in totaal ca. 9 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot aan het Dunne, herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Jan Anthonis Sgraets, de erfgenamen van wijlen Michiel Gerards van der Vleuten, het Beersveld, de gemeenschappelijke straat. (Idem no 155 dd 2-6-1625) Thomas Jansen van Cuijck heeft als schuldenaar, vanwege geleend geld beloofd om aan Michiel Bernaarts Ketelaar een bedrag van f. 100.-- te betalen.

(152a fol 296v no 298 dd 20-9-1627) Thomas Janssen van Cuijck heeft beloofd om aan Gijsbert Rutger Oerlemans als uitvoerder van de laatste wil van heer Gijsbert Vlemmincks ten behoeve van deze nalatenschap ook danwel ten behoeve van de armen zoals staan vermeld in diens testament, die een bedrag van 75 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1628, met nog 4 en een halve gulden rente (doorgehaald 28 juni 1628).

ORA Oirschot (Toirkens 153b fol 354 no 272 dd 1-8-1628) Thomas Janssen van Cuijck als man van Ariken dochter van wijlen Jan Peters van Oudenhoven, verder Jan, Michiel, Henrick en Meriken wettige kinderen van genoemde Thomas en Ariken, welke Meriken door mij als haar voogd wordt geassisteerd, voor henzelf handelend en ook voor hun andere broers en zusters, en daarin gemachtigd op grond van het testament door wijlen Dirck Hanssen (=van Oudenhoven) zijnde de broer van genoemde Ariken, zoals ons schepenen duidelijk is gebleken, welk testament was opgemaakt voor heer Willem Heerbeeck, priester en pastoor van de St. Odulphuskerk te Best en getuigen d.d. 28 juli 1614, verkopen hierbij een stuk akkerland gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de koper van hierna, de gemeenschappelijke straat, Dirck Jan Dircks. Het bezit wordt nu verkocht aan Goijaert Dirck Jan Hermans (…).

ORA Oirschot (Toirkens 162a fol 2 no 2 dd 13-1-1637) Thomas Janssen van Cuijck heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn dochter Meriken vanwege geleend geld die per heden datum over een jaar een bedrag van 40 gulden te zullen betalen met onderwijl een rente van 2 gulden.

Idem (fol 97 no 69 dd 17-3-1637) Onder de volgende voorwaarden heeft Adriaentken weduwe van Thomas Janssen van Cuijck met haar voogd haar hofstad verhuurd en wel aan haar zoons Jan en Henrick, welke hofstad haar eigendom is en zij en wijlen haar man in gebruik heeft gehad. Het bezit is gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd aan de Heuvel. De huur loopt voor 6 achtereenvolgende jaren, maar kan door elk der partijen na 3 jaar worden beeindigd, maar die zulks wenst te doen dient dat de andere in de voorafgaande Kersttijd op te zeggen. De bieten en de kruidentuin en het heiveld wort verhuurd per half maart, het huis en de groes met Pinksteren en het akkerland met de kanten in de oogsttijd stoppelbloot, alles in dit jaar 1637 en zo zal het aan het einde van de huurperiode ook worden verlaten.. De pachters zullen daarvoor jaarlijks een mudde rogge leveren en een mudde boekweit en 6 gulden per jaar als huur, steeds eens per jaar te voldoen. Verder moeten de pachters op het huis twee vijmen dakstro leggen elke bussel van 40 pond. Verder zullen de pachters elk jaar een bedrag van 48 gulden betalen, die als last op deze hofstad drukken en wel zo dat de verpachtster daarvoor gevrijwaard blijft. De verpachtster reserveert voor zichzelf inwoning, vuur en licht en wel door degene te leveren waar ze verkiest te wonen en ze mag uit de tuin al hetgene halen dat ze nodig heeft, zonder dat dat op de huurprijs etc. van hiervoor in mindering mag komen en op het koren en de zes gulden. Verder belooft de verpachtster nog een gebont aan de schuur aan te bouwen en de pachters moeten daarvoor meehelpen ook zonder dat op de huur in mindering te mogen brengen. De pachters beloven zoveel heidgrond in cultuur te brengen als ze enigermate kunnen en daarvoor hun uiterste best zullen doen. Verder zullen de pachters alle dorpslasten betalen die op het bezit worden geheven zodat de verpachtster daarvoor gevrijwaard blijft. Ook moeten ze alle wegen en waterlopen onderhouden. Indien de pachters niet elk jaar op tijd zouden betalen, dan mag de verpachtster de hofstad aan een ander verhuren, zonder dat de pachters zich daartegen kunnen verzetten.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 23 no 13 dd 8-1-1638) Jan Wouters als voogd over de kinderen van zijn broer Peter Wouters als partij ter ener zijde en verder Arien Jan Anthonis Sgraets en Ariken weduwe van Thomas Janssen van Cuijck geassisteerd door haar zoon Henrik als haar voogd, ter zandere zijde hebben verklaard met elkaar de volgende overeenkomst te hebben gesloten inzake de achterstand van een rente van 5 gulden per jaar. Genoemde Arien en Ariken zullen aan Jan Wouters die per a.s. St. Bavodag 1638, ieder voor hun aandeel daarin, 8 vervallen termijnen moeten betalen volgens de brieven daarover en nog een termijn vanwege het verteer. Daarmee zullen alle achterstanden zijn weggewerkt en wel tot aan de lopende termijn toe van dit jaar. Arien en Ariken beloven dit na te komen.

ORA Oirschot (Toirkens 164a fol 261 no 200 dd 8-6-1639) Ariken weduwe van Thomas Janssen van Cuijck en verder haar zoon Henrick hebben verklaard dat Marieken zijnde respectievelijk haar dochter en zijn zuster, haar een bedrag van 53 gulden en 3 stuivers heeft voldaan waarmee zij zelf een jaarlijkse rente hebben afgelost van 3 gulden die Arieken steeds uit haar bezit heeft betaald, welke bezit is gelegen in Oirschot aan de Heuvel alhier en welke rente ze moeten betalen aan Henrick Henrick Lenaerts. Omdat Marieken dat met haar eigen geld heeft voldaan, beloven deze Ariken en Henrick nu deze rente van 3 gulden per jaar voortaan zolang te betalen totdat deze 53 gulden (en 3 stuivers) daarmee zijn voldaan. (Idem no 201) Genoemde Merieken heeft verklaard de genoemde 53 gulden en 3 stuivers ontvangen te hebben van Gerard Goossens onze secretaris in mindering op haar vordering, welk bedrag hij op zijn beurt aan Merieken is verschuldigd volgens de afrekening met haar daarover d.d. 25 mei 1639.

ORA Oirschot (inv A0127 nr 2396 protocol 1641) 10-7-1641, Joorden Peter Joordens verkoopt een rente van 3 gulden, hem eerder beloofd door Thomas Jansen van Cuijck.


Huwt Oirschot RK 9-5-1592

12.921   Ariken Jan Peter Corstens van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 12.921Vader 25.842Moeder 25.843

Alias De Mulder. Testeert 20-6-1646; kinderen aan die lijst ontleend.

Kinderen

 1. Aert
 2. Henrick, testeert 9-5-1669
 3. Joannes Zie 6.460
 4. Maria, Maria (testeert 13-11-1669, erven Henrick, Jan en Jenneken Thomas
 5. Peter (+voor 26-2-1643) huwt voor 1630 Mariken Willem Henrick Loijs (+na 26-2-1643)
 6. Jenneken (dRK Oirschot 0-4-1605),vermeld in testament Maria, mogelijk gehuwd met wijlen Adriaen Schraets

TerugBegin van generatie


12.922   Peter Antonis SGRAETS

FamilienaamIndex 12.922Vader 25.844Moeder 25.845

Overleden Oirschot 30-11-1638

ORA Oirschot (144a jaarkroniek Aert Graets 1593) Op ... april zijn er brieven naar ons gestuurd vanwege de schout van Kempenland Clusio waarbij we verplicht worden twee legerwagens te leveren voor Zijne Majesteit, waarvan Everart int Ekerschot er een heeft aangenomen te leveren voor de helft van Kempenland voor 4 en een halve gulden per dag en welke wagen Peter Anthonis Sgraets en Jacop Henricks Gerarts knecht met 3 paarden hebben weggestuurd op 20 april 1593 en zijn nadien in dienst genomen op de 21e april.

ORA Oirschot (145a fol 87v no 23 dd 23-1-1599) Peter zoon wijlen Antonis Henrick Sgraets als gebruiker van een stuk land genoemd de Moosten dat eerder eigendom van zijn vader was, heeft hierbij afstand van deze akker gedaan ten behoeve van de kinderen van Cornelis Jan Ghijben of diegenen die er recht op hebben. Hij verklaart geen huurschulden meer te hebben.

ORA Oirschot (145b fol 176v no 90 dd 1-4-1600) Peter zoon wijlen Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jannen Frans Eijmberts een bedrag van 54 gulden te betalen per a.s. St. Berberendag.

Bosch Protocol (inv no 1472 fol 68 dd 3-6-1610) Peeter soone wijlen Antonis Scraets land (wey off hoy off torff) drie lopensaet in de Belschoet tussen Oirschot en Best, verkoop aan Heer Jannes Daems scholaster te Oirschot.

ORA Oirschot (147a fol 129v no 355 dd 11-10-1610) Peter Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbrecht Cornelissen en ook ten behoeve van zijn broers Marten en Sebastiaen, die een bedrag van 43 gulden en 10 stuivers te zullen gaan betalen (marge: doorgehaald en door een andere belofte vervangen, 1 juni 1613).

ORA Oirschot (147c fol 447 no 202 dd 20-6-1612) Peter Antonis Sgraets heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd en rentmeester voor Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, en ook ten behoeve van deze Silvester, die een jaarlijkse rente van 3 gulden en 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag over een jaar, op onderpand van een stuk grond, deels akkerland en deels weide aan elkaar gelegen, groot ca. 12 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, b.p. de kinderen van Dielis Dirck Hoppenbrouwers, de kinderen van Willem de Metser, Henrick Gerits van de Schoot, Jacob Henrik Gerits en de zijnen, verder de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem no 203) Met deze belofte is een andere belofte van 50 gulden komen te vervallen, samen met de achterstallige termijnen, welke 50 gulden Wouter Antonis Sgraets eerder aan wijlen meester Jacob Lintermans had beloofd op 9 december 1598. (…) (Idem 204) Peter Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over en als rentmeester voor Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, en ook ten behoeve van deze Silvester, die een bedrag van 17 gulden en 10 stuivers te gaan betalen waarvan de helft per a.s. St. Bavodag en de andere helft per a.s. St. Bavodag over een jaar.

Bosch Protocol (inv no 1488 fol 107v dd 18-4-1613) Peeter zoon wijlen Antonus Scraerts geeft Peeter Thomas Lootgieters een erfcijns van 7 gulden jaarlijks Oirschot, losbaar met 100 gulden. (Marge: 21-4-1655)

ORA Oirschot (147c fol 339 no 189 dd 1-6-1613) Peter Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Gijsbert Cornelissen (Jan Gijben) ten behoeve van hem Gijsbert en ten behoeve nog van diens broers Marten en Sebastiaen hen een bedrag van 43 gulden te zullen gaan betalen per a.s. St. Bavodag over twee jaar, samen met de rente van 2 gulden en 10 stuivers, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. St. Bavodag.

Bosch Protocol (inv no 1516 fol 161 dd 20-12-1615) Peeter Antonis Scraerts tot Oirschot verkoopt aan Jan Thomas van Velp Cfl 13 op huis, hof en land daaromheen totaal circa 13 lopensaet onder de hertgang Kerkhoff genaamd Den Hovel; plus een stuk hoyland 6 lopensaet genaamd In de Moesten. Te lossen met Cfl 200. (marge: afgelost door Adriaen Jan ‘s Graets 20-6-1640).

Bosch Protocol (inv no 1496 fol 29v dd 27-11-1619) Peeter zoon wijlen Antonis Henricus Sgraets promisit heer Gerard van den Heuvel 15 gulden jaarlijks op grond te Oirschot (voor beneficie St Jans Evangelist altaar? in Den Bosch en andere fundaties), losbaer met 250-0-0. (gelost 6-3-1656)

Bosch Protocol (inv no 1520 fol 255 dd 3?-4-1620) Peter Antonisse s’Graats te Oirschot aan Nicolaas Adriaensz van Empel als blockman van de vismarkt in Den Bosch 9 gulden jaerlijks onderpanden Oirschot. (gelost door Adriaen Jan Anthonis ‘s Graets 19-5-1640)

Bosch Protocol (inv no 1499 fol 93 dd 17-11-1623) Peeter soon wijlen Antonis soone Henric Sgraets promisit Heijlwich Eijmberts van der Borch, meesteres van het Groot Bagijnenhof in ‘s Hertogenbosch tbv het bagijnhof, Cfl 9-10-0 jaarlijks Oirschot, losbaer met 152-0-0. (Marge: gelost door de kinderen en erfgenamen van Adriaen Anthonis ‘s Graets 3-11-1656)

ORA Oirschot (Toirkens 150a fol 69v no 80 dd 21-2-1624) Peter Anthonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Rutgers van Kerkoerle en Dirk Niclaas Vlemmings als uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Gijsbert Vlemmings, en ten behoeve van de Armen die daarin staan vermeld, een bedrag van f 100.-- te zullen betalen vanwege geleend geld, opeisbaar op Maria Lichtmisdag a.s. over twee jaar met ondertussen 3 jaar rente, per jaar van f. 6.--. (afgelost 24 april 1641).

Bosch Protocol (inv no 1537 fol 79 dd 24-11-1625) Peter Antonis S’Graats aan Aelken wijlen Jan Thomas (G)enen 6 gulden jaarlijx, onderpand Oirschot. Losbaar met Cfl 100. (Marge: afgelost door Adriaen Jan ‘sGraets 24-5-1640)

Bosch Protocol (inv no 1503 fol 421v dd 19-4-1627) Peeter Antonis Henricxss Sgraets promisit Herman Aerts van Geessel 12 gl jaarlijks, Oorschot, losbaer met 200;0;0. (Marge: afgelost 21-6-1640)

ORA Oirschot (Toirkens 152a fol 43v no 41 dd 16-2-1627) Peter Antonis Sgraets heeft beloofd aan Henrick Ariens als voogd over de minderjarige kinderen van Goijaert Faessen ten behoeve ook van die kinderen, om per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1628 die een bedrag van 50 gulden te gaan betalen, met daarnaast een rente van 2 gulden en 10 stuivers. Het betreft hier een vernieuwde schuld vanwege eerder geleend geld.

ORA Oirschot (156a fol 355 no 296 dd 23-8-1631) Dirck zoon Henriks van de Hagelaer die ettelijke dagen geleden dodelijk gewond is geraakt in zijn buik, heeft verklaard dat die verwonding was aangebracht door Jan zoon van Peter Antonis Sgraets en dat Peter, vader zijnde van deze Jan hem niet geslagen of verwond heeft op geen enkele manier en als hij zou komen te overlijden van deze verwonding dat Peter dan op geen enkele wijze schuldig is aan diens dood en hij wil dat Peter hierover niet lastig wordt gevallen. Hij vergeeft Peter al hetgene die tegen hem Dirk gedaan zou hebben en verklaart ongelijk te hebben gehad en dat als hij zou komen te overlijden dat Peter daaraan niet schuldig is en Dirck verklaard dat Peter dat heeft gedaan omdat hij verstoord was. Hij schenkt hem van harte vergeving hierbij en ook genoemde Jan maar alleen als hij komt te sterven aan deze verwonding wenst hij de aanspraken te behouden namens zijn kinderen bij een eventuele zoenovereenkomst.

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 323 no 301 dd 13-11-1632) Er is helaas een ongeluk en manslag gebeurd in de zomer van het jaar 1631 waarbij Dirk Henricks van den Hagelaer is gedood door toedoen van Jan Peter Antonis Sgraets zoals wordt beweerd. Omdat deze Jan echter handelingsonbekwaam is en boetedoening wenst te doen met de kinderen en familie van deze overledene, onderwerpt die zich aan een arbitrale uitspraak daarover van de familie en arbiters, waarbij diverse keren aan deze familie een verzoek daartoe was gedaan. Omdat deze kinderen en familie in aanmerking nemen dat Jan onbekwaam is en dat men alle misdaden hoe groot die ook mogen zijn, dient te vergeven, waarbij zij diverse keren onderling overleg hebben gehad zijn daarom tot overeenstemming gekomen, mits daarbij duidelijk wordt vastgelegd dat men verdere onmin in de toekomst daarover wenst te voorkomen. Daarom is nu voor schepenen alhier verschenen de geachte Henrick Dirks van de Hagelaer, onderrentmeester van het domein alhier in Oirschot en Jan Daniel Schepens als respectievelijke grootvader en aangetrouwde oom van de vermelde kinderen ook als voogd over hen, geassisteerd door Rutger minderjarige zoon van de overleden Dirck Henricks van den Hagelaer als partij ter ener zijde en verder Jacop Dircks van de Velde als schoonvader, verder Jan Stockelmans en Simon Goijaerts Verhoven als neven en cousijns respectievelijk van de handelingsonbekwame dader als partij ter andere zijnde. Partijen hebben verklaard dat ze over het begane delict overeenstemming hebben bereikt. Eerstens hebben de voogden en vrienden etc. waarachtig vergiffenis gegeven aan de dader op voorwaarde dat de dader op wens van de familie van de gedode ter eerstvolgende gelegenheid een voedseluitdeling zal laten doen, hetzij een malder rogge of het brood daarvan en wel aan de vrienden etc. die door de familie van de overledene zal worden aangewezen. Verder zal de dader verplicht zijn ter lafenis van de ziel van de overledene, 24 zielmissen te laten opdragen en wel zo spoedig mogelijk. Verder moet de dader de kosten van meester Aert Feij betalen als chirurg en de kosten van verzorging die zijn gemaakt ten tijde dat de overledene ziek in bed lag en wel zodanig dat deze kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. Verder moet de dader de onkosten betalen gedaan ten huize van Henrik de Leeuw en aan Bernaert Jans Keijmps en de secretaris diens schrijfloon te voldoen ook zonder overlast voor vermelde kinderen, daarvan de helft te voldoen aan Henrik de Leeuwe en Bernaert Janssen Keijmps en de andere helft aan genoemde secretaris. Verder is de dader gehouden om de kinderen en de familie van de overledene te ontwijken zoals alle daders dat verplicht zijn en hij mag nooit meer onder Boterwijk wonen. Verder is de dader verplicht een dezer dagen aan de kinderen vanwege het verlies van hun vader, die 125 gulden te moeten betalen. Als dat allemaal is gebeurd zal daarmee de misdaad zijn vergeven en de familie van de dader is verplicht hem een dezer dagen voor schepenen van Oirschot te brengen om dit akkoord vast te leggen. Partijen beloven elkaar over en weer om deze overeenkomst na te zullen komen, op straffe van een boete. Als de dader dit akkoord zal goedkeuren dan zullen diens familie voor hun gedane belofte worden ontslagen.

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 254v no 230 dd 28-6-1632) Peter zoon wijlen Antonis Sgraets heeft als schuldenaar beloofd om aan Andries Ansems die terzake van geleend geld per a.s. St. Jacopsdag over een jaar een bedrag van 80 gulden te zullen betalen zonder rente.

ORA Oirschot (164a fol 358 no 285 dd 27-10-1639) Jan zoon wijlen Peter Antonis Sgraets, verder Jan zoon wijlen Thomas Janssen van Cuijck als man van Maria en nog Jan Janssen Snellaerts als man van Truiken zijnde allen wettige kinderen van Peter Antonis Sgraets verwekt bij wijlen diens vrouw Elisabeth dochter van wijlen Jacop Goijaerts, verder Adriaen zoon wijlen Jan Antonis Sgraets en Peter Laurens Gooris van Vessem als aangestelde voogden ovder de minderjarige kinderen van Henrik zoon van genoemde wijlen Peter en Elisabeth verwekt door deze Henrick bij Anneke dochter van wijlen Laurens Gooris van Vessem, welke voogden zijn aangesteld door schepenen alhier en daarin gemachtigd ook met schepenbankdecreet d.d. 15 juli 1639, verkopen hierbij een huis, schuur, schop, hoftstad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof ter plaatse genoemd aan de Heuvel, b.p. Jan Peter Goorts, de gemeenschappelijke straat daar, Wouter Dircks van Waelre, zoal ze verklaarden. Ze verkopen dat bezit nu na 3 openbare verkoopdagen aan Adriaen zoon van Jan Antonis Sgraets en de verkopers van hiervoor en genoemde voogden beloven op onderpand van het bezit van vermelde minderjarige kinderen alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve 6 lopen rogge per jaar aan heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten als rector van het St. Joris-beneficie in Oirschot, nog 2 stuivers 1 oort per jaar als ‘gewinchijns’ aan de heer van Merode, nog 2 hoenderen als chijns aan de zelfde heer, verder de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (Idem no 286) Genoemde verkopers uit de vorige akte verkopen hierbij een schuur met een stuk land daar achter, deels akker en deels groesland, genoemd het Vossen-stedeken, alles aan elkaar gelegen ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. het erf van de koper van hierna, Henrick Gerits van de Schoot en meer anderen, Jan Lenaerts van Gestel (of Hersel), de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Boterwijkse straat. Ze verkopen dit bezit nu op de wijze zoals hiervoor aan Gerard Jan Schepens (…) (Idem no 287; Ongeldig) zelfden verkopen hierbij een groes en weiland, in een stuk weiland in de Moosten gelegen, ter zelfder plaatse als hiervoor, zoals daar is afgepaald, b.p. het nieuwe erf daar, Jan Henricks van Bers, de wal die er tussenin ligt, Bartel Francken. Er is recht van overpad door de pad in het zuiden daar door de pad zoals ze verklaarden. Ze verkopen dat perceelsdeel nu aan Jan zoon wijlen Adriaen Leijten (…) (Idem no 288) De genoemde verkopers uit de vorige akte verkopen hierbij een weiland genoemd het Nieuwe Erf, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof ter plaatse genoemde aan de Lieveldt, b.p. de kinderen van Peter Joordens, Adriaen Matheeuws, de kinderen van Henrick van Berendonck, het erf van de verkopers zelf, de gemeijnte aldaar zoals ze verklaarden. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Arien Leijten (…) (Idem no 289) Alle verkopers uit de voorgaande akte verkopen hierbij een stuk groes en weide gelegen in een weiland in de Moosten, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. zoals daar is afgepaald, het nieuwe erf uit de vorige akte, Jan Henricks van Berse, de wal die er tussen ligt, Bartel Francken. Er is overpad door de pad daar in het zuiden van het nieuwe erf zoals ze verklaarden. Ze verkopen het perceel nu aan Jan Peter Goorts Riemenslag (…) (Idem no 290) Genoemde verkopers uit de vorige akte, behalve hierbij Jan Jan Snellaerts verkopen hierbij de drie vierde delen van het achterste deel van de Moost, zoals is afgepaald van het voorste deel, b.p. Jan Henricks van Berse, de wal die er tussenin ligt, Dielis Willems van Cuijck, Bartel Francken, Jan Stockelmans, het voorste deel van die Moost. Er is overpad door de pad daar in het zuiden van het nieuwe erf en het vooste deel van deze Moost zoals ze verklaarden. Ze verkopen hun deel nu aan Jan Janssen Snellaerts als man van Truiken zijnde hun zuster, respectievelijk hun tante. (…)

ONA Oirschot (Jan Willems de Metser Inv. 10 vol 9v dd 30-1-1612, afgelost 3-11-1619) Peter Anthonis Sgraets bekent aan Ghijsberden Jan Ghijsberts c.s. een som van 58 gulden schuldig te zijn

ONA Oirschot (Jan Willems de Metser Inv. 11, Folio 5v dd 3-11-1615, afgelost 12-7-1618) Peter Anthonis Sgraets bekent schuldig te zijn aan Wouter Diercx, man van Mariken Jan Ghijsberts, de som van 73 gulden.

ONA Oirschot Van Boxtel Inv. 14 fol 61v dd 17-2-1620) Peter Jordaens van Laerhoven en Aelbrecht Jans de Cort verklaren ter instantie van Peter Anthonis Sgraets dat het perceel land, groot 8 lopen, genaamd de Moost en gelegen aan de Heuvel, meer dan 400 gulden waard is.

ONA Oirschot (van Boxtel Inv. 14 fol 69v dd 19-3-1620) Peeter Anthonis Sgraets bekent een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Aerden Rutger van de Venne, als momboir over zijn kinderen, kennelijk bij Christina Reijnders van der Meulen

ONA Oirschot (van Boxtel Inv. 15 fol 62v dd 10-11-1623) Peter Anthonis Sgraets bekent een som van 100 gulden schuldig te zijn aan Andries Henricks


Huwt Oirschot RK 23-7-1595 (ot Diessen 27-6-1594)

12.923   Elisabeth Jan Goijaerts de BROUWER

FamilienaamIndex 12.923Vader 25.846Moeder 25.847

Overleden Oirschot 18-3-1634 als Elisabeth Jan Goorts

Kinderen

 1. Maria Zie 6.461
 2. Peter (+voor 1638)
 3. Geertruit, huwt Jan Janssen Snellaerts
 4. Jan, handelingsonbekwaam in 1631/2 als hij Dirk Henricks van den Hagelaer doodt.
 5. Henrick (+voor 1638), huwt Anneke Laurens Gooris van Vessem

TerugBegin van generatie


12.924   Albertus Henricus BOELAERTS

FamilienaamIndex 12.924Vader 25.848Moeder 25.849

Overleden Best b mei 1629

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

(Toirkens, RA Oirschot 147a fol 139v no 390, 4-11-1610) Geerling Gerits van Liempd verkoopt hierbij een jaarlijkse rente (…) op onderpand van een akker genoemd de Broeckekker, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Bernaert Jacops, Henrick Gijben, Goijaert Thomassen of diens kinderen, de gemeenschappelijke straat, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 9 december 1549. Hij verkoopt de rente nu samen met alle achterstand ervan aan Aelberten zoon wijlen Henrick Jan Boelaerts en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Cijnsboek van de hertog voor Oirschot en Gunterslaer, nieuwe cijnzen 1619 - 1644 (Transcriptie Jan Toirkens) fol 340 (Straten 1638): Peter Henrick Boelaerts, 4 en een halve lopenzaad te Verrenbest gelegen aan de steenoven rondom in de gemeijnte, opgevolgd door Aelbert Henrick Boelaerts bij koop voor een helft en Peter Goossens van Oudenhoven voor de andere helft; later Dirckske weduwe van genoemde Aelbert met 6 kinderen; later Henrick zoon van genoemde Aelbert een van de 6 kinderen bij deling

(Toirkens, RA Oirschot 149b fol 216 no 219, 16-4-1630), belending van Henrick Dirck Hermens en Jan Janssen van Bladel, man van Iken dochter van genoemde wijlen Dirk Hermens, met hun huis in Oirschot herdgang Verrenbest: de kinderen van Aelbert Henrick Boelaerts.

ORA Oirschot (144b fol 350v no 335 dd 25-9-1595) Peter zoon Henricks van Roij verkoopt een akker zoals hij die zelf eerder had verkregen van Dirck Henrick Hermans, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest groot ca. een zesterzaad, b.p. Goijaert Dircks van Geloven, Niclaes Goossens, Jacop Peters van Doormalen. Het perceel wordt nu verkocht aan Aelbrecht Henricks Boelaerts (…) (idem no 336) Genoemde Peter verklaart dat hij voor deze verkoop is betaald door genoemde Aelbrecht.

ORA Oirschot (144c fol 439 nos 186-187 dd 4-4-1597) Peter zoon wijlen Henrick Marten Spierincks voor hem zelf en Corsten zoon wijlen Peter van de Maerselaer en Niclaes Willems van Best als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Hemrick Marten Spierincks, op grond van een afgegeven schepen-bankdecreet, verkopen een akker samen met een daarbij gelegen dries, groot ca, 2 lopenzaad, genoemd de St. Odulphushof, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Elias Melis Schilders, Joost Pauwels van Croonenburg, het erf van de verkoper, een weg. Het perceel wordt nu verkocht aan Aelbrecht Henrick Boelaerts (…) (Idem no 187) Aelbrecht zoon wijlen Henrick Boelaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Peter en de genoemde voogden een bedrag van 24 gulden te betalen per a.s. St. Jacobsdag in juli. (marge: Met instemming van Christiaen Peters van den Maerselaer als voogd van Aelbert, afgelost).

ORA Oirschot (145b fol 220v no 17 dd 23-1-1601) Dirck zoon wijlen Jan Ghijssels partij enerzijds en Aelbrecht Henrick Boelaerts partij ter andere zijde hebben een grondruil gedaan van de navolgende percelen. Bij deze ruil heeft Dirck aan Aelbrecht twee lopenzaad land overgedragen, voor aan de gemeijnte af te meten, ‘ten akkerwaarts’ daar zoals ze dat elkaar hebben aangewezen uit een groter stuk, in totaal bijna 6 lopenzaad, gelegen te Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Michiel van der Vleuten, het vlamerschot, de gemeenschappelijke straat. Op dit perceel drukt een grondchijns van drie en een halve stuiver per jaar aan de heer van Oirschot. Bij deze ruil heeft genoemde Aelbrecht aan Dirck een akker van twee lopenzaad overgedragen gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Joost Jan Willems, Henrick Marten Rosen, Aert Jan Scheijntkens, de gemeenschappelijke straat. Uit dit erf moet jaarlijks een rente van 2 gulden worden betaald aan Lijs Maessen te Liempde.

Idem (fol 223 nos 24-27 dd 13-2-1601) Dirck zoon wijlen Jan Ghijssels verkoopt een huis en tuin etc. groot ca. 4 lopenzaad, met uitzondering van een stuk van 2 lopenzaad dat deze vooraf al in een grondruil aan de koper heeft opgedragen, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. Michiel van der Vleuten, het vlamerschot, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt dit bezit nu aan Aelbrechten Henrick Boelaerts. (Idem no 25) Genoemde Aelbrecht heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Dirck, per lopenzaad, waarbij het huis ook voor een lopenzaad wordt gerekend, een bedrag van 75 gulden te betalen. (…) (Idem no 26) Genoemde Aelbrecht verkoopt een stuk land groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot, zoals hij dat heeft verkregen van de kinderen van Henrick Spierincks, herdgang Naastenbest, b.p. Joest van Croonenburch, de gemeenschappelijke straat, Gerard van Cleijnenbreugel. Hij verkoopt dit bezit nu aan Dirck Jan Ghijssels. (Idem no 27) Genoemde Dirck verklaart dat voor de aankoop van deze akker hij op de som die genoemde Aelbrecht hierboven aan hem had beloofd, een bedrag van 124 gulden in mindering zal brengen per a.s. St. Jacobsdag over een jaar, daarmee ook rekening houdend met een rente van 7 percent.

Idem (fol 251v nos 134-135 dd 2-5-1601) Dirck zoon wijlen Jan Ghijssels verkoopt het stuk land dat hij bij een grondruil had verkregen op 23 januari j.l. van Henrick Aelbrecht Boelaerts, (NB moet zijn Aelbrecht Henrick) (…) aan Aelbrechten Henricks ( Boelaerts ) (Idem no 135) Aelbrecht zoon wijlen Henrick Boelaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Jan Aert Scheijntkens een som van 350 gulden te betalen (doorgehaald, datum 15 mei 1604).

ORA Oirschot (147c fol 338 no 191 dd 1-6-1613) Aelbrecht zoon wijlen Henrick Boelaerts heeft beloofd om voortaan aan Herman Stockelmans als rentmeester voor Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, die een jaarlijkse rente van 13 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag, binnen Oirschot te betalen, vrij van belastingen die opgelegd worden door de hertog van Brabant, hetzij honderdsten, tiendes, twintigstes etc. De rente wordt betaald op onderpand van een huis, tuin en grond, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, b.p. de weduwe van Dirck Hermans, het erf dat eigendom is van Jan Mathijs Daniels, Jacop Dircks, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Grootakker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, groot ca. 2 lopenzaad, b.p. Peter Dircks de Hoppenbrouwer, Goijaert Jacops van Gelooven, Adriaen Joosten. Verder nog op onderpand van een akker genoemd de Broekakker, groot ca. 2 lopenzaad, b.p. Joost Willems, Elias Schilders, Aert Jan Aerts, de gemeijnte aldaar. Verder nog op onderpand van een stuk akkerland, genoemde de Hooge Acker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, groot ca. twee en een halve lopenzaad, b.p. Jenneken weduwe van Jan Goossens, Peter Henrick Bolaerts, de gemeenschappelijke Zomerweg aldaar zoals hij verklaarde. De bezittingen zijn vrij van lasten, behalve 37 stuivers per jaar aan het kapittel te Boxtel, nog een braspenning grondchijns aan Gasper van Esch uit hoofde van diens funktie. (marge: Jan Stockelmans als rentmeester van Silvester Lintermans verklaart dat Aelbert Henrick Boelaerts deze rente van 13 gulden per jaar heeft afgelost. Datum 16 juli 1619).

(150b fol 24 no 54 dd 12-2-1625) Goijaert Dirks van Geloven en Albert Henrik Bolarts hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om vanwege geleend geld, aan Jan Herman Stokkelmans als rentmeester van Silvester zoon Mr. Jacob Lintermans een bedrag van f. 800.-- te zullen betalen opeisbaar zodra genoemde Stokkelmans of Lintermans dit wensen tegen een rente van 6% per jaar en verder naar tijdsgelang totdat er definitief is terugbetaald. (…) (marge 1: Hierop heeft Stokkelmans verklaard f. 500.-- ontvangen te hebben, zodat er verder niet meer dan f. 300.-- blijft te vorderen. Datum 8 maart 1628; marge 2: Verder met instemming van partijen doorgehaald op 3 juli 1637).

(152a fol 150 no 132 dd 26-3-1627) Jacop Dircks van Geloven verkoopt hierbij een schuur, de grond, boomgaard en aanliggend erf, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jan Jan Dircks waarvan het is afgedeeld, Goijaert Dircks van Geloven en consorten ook daarvan afgedeeld zijnde, de gemeijnte. Hij behoudt voor zichzelf hierbij het gebruik van een stalleken voor Goijaert Dircks van Geloven voor de tijd dat die leeft. Hij had dat bezit bij een openbare verkoop gekocht van de erfgenamen van Peter Peter Corstens op 30 maart 1621 voor schepenen van Oirschot en was hem overgedragen op 27 april 1621 daarna volgens schepenbrief van Oirschot daarover en hij verkoopt het bezit nu aan Aelbert Henrick Boelaerts.

ORA Oirschot (Toirkens 153d fol 529 no 515 dd 19-10-1628) Aanbrengers van de ruiters van Den Bosch in de herdgangen Verrenbest, Naastenbest en Aerle, ondergebracht per 16 oktober 1628, gearriveerd ‘s morgens om 7 uur en de zelfde dag om 12 uur weer vertrokken, aangegeven ten huize van Jan Jan Henricks in aanwezigheid van Kemps en Arien op 19 oktober 1628, beedigd door mij, G. Goossens.Verrenbest (fol 530v): Aelbert Henrik Boelaerts, twee personen en 2 paarden, gegeven 2 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens inv. nr. 154 no 235 fol 297 dd 12-10-1629) Eerder is Henrick Aelbert Boelaerts met Merieken dochter van Willem Janssen van der Lulsdonck in vergadering bijeen geweest voor zijn huwelijk en na diverse jaren huwelijk is deze Merieken komen te overlijden en heeft nu 4 kinderen nagelaten. Deze Henrick wilde nu volgens het duidelijke Oirschots recht en gewoontes daarover, van de vaste en roerende goederen die ze samen hebben bezeten, met de voogden het bezit van die kinderen afdelen en gevrijwaard worden voor de helft van dat bezit en wilde daarvoor nu dan ook toestemming krijgen. Omdat Peter Henrik Boelaerts en Hogaert Willems van der Lulsdonck als voogden over de minderjarige kinderen als zodanig door schout en schepenen aangesteld hebben nagedacht over de positie van deze kinderen zijn ze van mening dat ze zo spoedig mogelijk moesten komen tot schatting van dat bezit samen met de buren en familie van die kinderen. Ze zijn daarbij niet hoger kunnen komen dan tot een bedrag van 400 gulden waarop die kinderen dus voor de helft recht zouden hebben zijnde dus 200 gulden. Er wordt dus geconstateerd dat afdeling van het bezit voor die kinderen zeer nadelig zou zijn omdat die kinderen voor die 200 gulden slechts ongeveer anderhalf jaar lang onderhouden zouden kunnen worden en dat men na die tijd deze kinderen geen verdere alimentatie zou kunnen geven. De reden daarvan is dat het ouderlijk bezit dat is nagelaten bij de dood van Aelbert Henrik Boelaerts is geerfd na de dood van de moeder van de kinderen en verstorven op genoemde Henrick Albert Boelaerts welk bezit door hun grootvader werd vermaakt aan hun vader die daarvan zijn leven lang het vruchtgebruik mocht genieten. Omdat het bezit van de kant van de moeder nog niet is verstorven, doordat Willem Janssen van der Lulsdonk en diens vrouw tegenwoordig nog in leven zijn, hebben de voogden het goedgevonden dat ze aan Henrick zouden voorstellen dat die voor de afdeling van het bezit daarvoor 200 gulden zou geven en dan daarover een overeenkomst zullen sluiten. Voor ons zijn nu verschenen genoemde Henrick Aelbert Boelaerts ter ener zijde en Peter Henrick Boelaerts en Hogaert Willems van der Lulsdonck als aangestelde voogden over de 4 minderjarige kinderen van Henrick verwekt bij Meriken dochter van Willem van der Luldsonk, ter andere zijde en hebben verklaard de volgende overeenkomst te hebben gemaakt na advies hierover van Jan Marten Phennincks als man van Lijsken dochter van Willem vander Lulsdonck zijnde de oom van de kinderen en van Jan Goorts de Vosch en Dielis Niclaes Vlemmincks als naaste geburen en wel als volgt. Henrick Aelbert Boelaerts zal in plaats van afdeling dat bezit van de kinderen voor altijd behouden zonder dat ze daar ooit nog aanspraken aan kunnen ontlenen of dat Henrik en zijn huidige vrouw ooit tot afdeling hoeven te komen. Maar Henrick zal de kinderen wel moeten onderhouden zoals een vader dat voor zijn kinderen behoort te doen en zulks niet langer dan tot het moment dat de kinderen het bezit zullen verwerven na de dood van genoemde Willem Janssen van der Lulsdonk en diens vrouw Antonia, zijnde hun grootouders en de kinderen dat geerfde bezit zelf zullen willen gaan gebruiken of laten gebruiken zodat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarvoor zal Henrik dan hen nog wel 50 gulden eens aan zijn kinderen betalen. Partijen verklaren over en weer deze overeenkomst altijd gestand te zullen doen. Als extra zekerheid voor de nakoming hiervan verzoeken partijen aan heren schepenen van Oirschot om hiervoor een schepenbankdecreet uit te vaardigen en wel per eerstvolgende genechtdag ( rechtsprekende vergadering ).

ORA Oirschot (Toirkens inv. nr. 156 no 246 fol 286v dd 7-7-1631) Henrik, Odulphus, Jan en Peter, gebroeders en verder Marieken hun zuster, zijnde allen kinderen van wijlen Gerit Janssen van Cleijnenbrogel verwekt door deze Gerit bij wijlen diens vrouw Barbara dochter van wijlen Henrick Boelaerts, waarbij Marieken is vergezeld door haar voogd, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd zoals ze verklaren. (… etc.) (Idem 247) Henrick, Jan, Peter en Maria uit de vorige akte, waarbij Maria door haar voogd is vergezeld, beloven hierbij als schuldenaars om aan hun broer Odulphus ter egalisatie van diens erfdeel die zo spoedig mogelijk een bedrag van 450 gulden te zullen gaan betalen zonder rente

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 51 no 43 dd 13-2-1632) Jan Aelbert Henrick Boelaerts had aan Peter Cornelis Francken geld in beheer gegeven ten behoeve van Adriaen Henricks de Cort, vorster van Oirschot, ter betaling van verteer dat in diens huis had plaatsgevonden door zijn broer Philips Aelbert Henrik Boelaerts en wel 10 gulden. Genoemde Peter Cornelis Francken wilde dit geld niet overhandigen zonder dat er borg gesteld zou worden en wil dat vervolgens de vermelde Adriaen als vorster ophoudt met verdere tenuitvoerlegging voor die geldsom en roept daarvoor Henrick Aelbrechts Henrik Boelaerts ter verantwoording die daarvoor bevonnist was. Daarom heeft Gerart Goossen onze secretaris zich nu borg gesteld voor vermelde Henrick. Vervolgens heeft Henrick op zijn beurt onze secretaris voor diens belofte weer gevrijwaard.

ORA Oirschot (Toirkens inv. nr 160 no 123 fol 135 dd ?) Rutger zoon wijlen Henrick Geraert Hasselmans als man van Jenneken en verder Henrick zoon wijlen Aelbert Boelaerts als wettige man van Meriken, beiden dochters van wijlen Jan Seberts verwekt bij deze Jan en bij wijlen Aleijt dochter van wijlen Henrick Vlemmincks, hebben hierbij verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun ouders zoals ze verklaarden.

ORA Oirschot (Toirkens inv. nr 163 no 5 fol 9 dd 13-1-1638) Peter Henrick Boelaerts en diens zuster Merieken welke Meriken is geassisteerd door haar voogd Henrik Gerits van Cleijnebruegel, verder Henrik zoon wijlen Lenaert Henrik Boelaerts, samen voor een helft hierin en verder Henrick Goossens van Oudenhoven, Peter Niclaes Vlemmincks en Joost Henrick Bruijstens als H. Geestmeesters van Oirschot en in die hoedanigheid voor de andere helft hierbij, welke personen samen zijn gemachtigd in het testament van wijlen Margriet Henrick Boelaerts die is gestorven voor vermelde Lenaert, welk testament was opgemaakt voor heer Johan van Oudenhoven pastoor van de Odulphuskerk te Best d.d. 27 oktober 1637 zoals ons schepenen is gebleken, verkopen hierbij de hofstad met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Peter Henrik Boelaerts, Eijmbert Dirck Hoppenbrouwers, Henrik Gerits van Cleijnebreugel, Pauwels Gijsberts van Croonenburg, Jan Gerits van Cleijnebruegel. Dat bezit is door vermelde Margriet na haar dood achtergelaten en ze had daarover in haar testament bepaald dat ze het verkocht wilde hebben om verdeeld te worden, een helft ervan naar haar familie en een helft naar de tafel van de H. Geest te Oirschot. Ze verkopen dit bezit nu na drie voorafgaande openbare verkoopdagen aan Jan Gerits van Cleijnenbreugel en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen,behalve een malder rogge per jaar aan het grote gasthuis in Den Bosch, welke pacht moet worden overgenomen met twee vervallen en de lopende termijn, verder de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (Idem 6) Genoemde verkopers uit de vorige akte verkopen hierbij een stukje land genoemd de Hoogacker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Peter Henrick Boelaerts, de kinderen van Aelbert Henrick Boelaerts, de kinderen van Lenaert Driessen van den Sande, de erfgenamen van Dirck Peters van Doormalen. Dat bezit had vermelde Margriet uit de vorige akte ook nagelaten en daarvan gewild dat het zoals hiervoor verkocht en gedeeld zou worden. Ze verkopen dit perceel nu aan Peter Henrick Boelaerts en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 306 no180 dd 12-6-1638) Henrick zoon wijlen Aelbert Henrick Boelaerts verwekt door wijlen deze Henrick bij wijlen diens vrouw Dircksken dochter van wijlen Goort Dircks van Geloven, verder Lucas Willem Foppen als man van Barbara en haar zuster Jenneken, beiden dochters van genoemde Aelbert en Dirksken, waarbij Jenneken is vergezegeld door haar oom Peter Henrick Boelaerts als haar voogd, waarbij

verder genoemde Henrik Aelberts en Henrick Cornelissen nog als voogden optreden voor Anneken minderjarige dochter van van wijlen Willem Cornelissen verwekt door deze Willem bij wijlen Merieken ook dochter van genoemde Aelbert Boelaerts en Dircksken, en verder genoemde Lucas en Henrik Arien Santegoets nog als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Philips zoon wijlen genoemde Aelbert Boelaerts en Dircksken, welke voogden zijn aangesteld door schepenen van Oirschot, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun overleden ouders en van hun grootvader en grootmoeder hebben geerfd en verder ook van hun overleden broer, respectievelijk hun oom Jan Aelberts Boelaerts. Bij deze verdeling krijgt Lucas Willems namens zijn vrouw Barbara, het huis met hofstad, tuin en grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jacob Dirk Hermans, de gemeenschappelijke straat aldaar, samen met de boomgaard en de beplanting op het voorerf. (…)Verder aan de kinderen van genoemde wijlen Philips een eenmalig bedrag van 25 gulden ter egalisatie van hun erfdeel te betalen. Bij deze verdeling krijgt genoemde Jenneken het huis met hofstad, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jacob Dircks van Geloven, Iken Goorts van Geloven, de gemeijnte aldaar. Verder krijgt ze het middelste deel van een hooibeemd, genoemd ‘het Veld in de Vleutstraat’ gelegen in Oirschot herdgang als hiervoor ter plaatse genoemd in de Vleutstraat, b.p. Gijsbert Claessen van den Spijcker, Marten Corstens van Roij, de kinderen van genoemde Philips Aelberts waarvan is afgedeeld, genoemde Anneken Willems dat ervan is afgedeeld. Verder krijgt zij van de andere erfgenamen een bedrag van 10 gulden eens. (…) Bij deze verdeling krijgen genoemde Henrik Aelberts en Henrick Cornelissen ten behoeve van Anneken minderjarige dochter van wijlen Willem Cornelissen en wijlen Merieken Aelberts, twee stukken akkerland, het ene genoemd de Hooghe Akker en het andere genoemd de Leeg ( lage ) akker, naast elkaar, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest en Naastenbest, b.p. Henrik Goort Goorts, genoemde Peter Henrick Boelaerts, Geraert Jan Goossens, Antonis Dircks van Doormalen en de zijnen. Verder krijgen ze een weilandje genoemd de Slip, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. heer en meester Johan van Oudenhoven, Willem Antonis Verrooten, de gemeijnte aldaar. Verder krijgen ze het achterste deel van de beemd gelegen in de Vleutstraat, b.p. Gijsbert Claessen van den Spijcker, Marten Corstens, genoemde Jenneken, dat ervan is afgedeeld, N. ( niet ingevulden naam ) die in St. Oedenrode woont. (…) Bij deze verdeling krijgen genoemde Lucas Willems en Henrick Arien Santegoets, ten behoeve van de minderjarige kinderen van wijlen Philips Aelbrechts, een stuk akkerland genoemd de Geerlijksakker, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Peter Gerits van Cleijnenbreugel, de kinderen van Jan Lenaert Elias Schilders, Geerling Aerts, de straat aldaar. Verder krijgen ze een stuk land genoemd de Camp, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Peter Henrick Boelaerts, Odulphus Gerits van Cleijnebruegel, Henrick Lenaert Boelaerts, de gemeijnte aldaar. Verder krijgen ze het voorste deel van een hooibeemd gelegen in de Vleutstraat, b.p. Gijsbert Claessen van den Spijcker, Marten Corstens van Roij, genoemde Jenneken dat ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat aldaar genoemd de Vleutstraat. Verder krijgen ze 25 gulden eens te ontvangen van Lucas Willems van hiervoor. (…) Bij deze verdeling krijgt genoemde Henrick Aelbert Boelaerts een stuk akkerland genoemd de Achterste Streepe, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Jacob Dircks van Geloven, Jochim Laurenssen, Ruth Dirk Hermans, Henrik Lenaert Boelaerts. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd de Grootakker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. b.p. Dirk Peter Hoppenbrouwers, Henrik Goorts van Geloven, de kinderen van Arien Joosten, de kinderen van Peter Dirck Hoppenbrouwers,Verder krijgt hij een hooibeemd genoemd de Cuijlen ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Peter Goossens van Oudenhoven, de gemeijnte. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Diepsteegde, waarvan de andere helft toekomt aan Henrick Leaert Boelaerts, nog onverdeeld zijnde, zelfde plaats als hiervoor, ter plaatse genoemd in het Bester Broek, b.p. Jacob Jan Dirk Keijmps, Henrik Gerits van Cleijnenbruegel, Odulphus Jan Goossens, het gemeenschappelijke broek aldaar. (…)

Idem (no 181) Genoemde verdelers hebben afgesproken dat ieder de groes direkt zal mogen aanvaarden en het land in de a.s. oogsttijd stoppelbloot.

Idem (no 182) Genoemde verdelers uit de voorgaande akte beloven hierbij aan Henrik Arien Santegoets als voogd over en ten behoeve van de kinderen van wijlen genoemde Philips Aelberts de aanspraken te voldoen die deze kinderen toekomen volgens het testament van wijlen Jan Aelbert Boelaerts en waarover een proces liep tussen deze kinderen als partij ter ener zijde en de andere erfgenamen ter andere zijde. Zij zullen een bedrag van 50 gulden voldoen welke bedrag Peter Jan Peters de Coninck aan de genoemde kinderen schuldig is, waarbij de erfgenamen de achterstand uitsluiten van dat kapitaal. Verder zal Beelken, de moeder van deze kinderen ook de koe behouden, het geld en de meubelen dat door Jan aan haar was vermaakt maar ze moet dan wel de lasten volgens dat testament helpen betalen. Partijen zijn daarmee over en weer akkoord gegaan en ze beloven de gebruikelijke bepalingen.

Idem (no 183) Onlangs is Jan zoon wijlen Aelbert Boelaerts door de pest overleden en heeft in zijn testament dat was opgemaakt voor heer Jan van Oudenhoven als pastoor van de St. Odulphuskerk te Oirschot en getuigen d.d. 11 oktober 1637, daarbij aan Beelken weduwe van Philips Aelbrecht Boelaerts, zijnde zijn schoonzus, vooraf zijn koe vermaakt die hem toekomt als huwelijksuitzet waarvoor zij jaarlijks omstreeks St. Antoniusdag een mis moest horen en een rozenhoedje voor hem bidden zolang als ze die koe in bezit heeft. Verder had hij haar vanwege haar kraambed een bedrag van 16 gulden vermaakt ook vooraf. Verder aan de kinderen van zijn broer Philips vooraf een bedrag van 150 gulden en aan Aelbert Philips Boelaerts vooraf nog zijn nieuwe kist en nog zijn deel van het beste paard dat eigendom is van hem als testateur, van Berbelen en Philips en nog van zijn schoonzusters Berbelen en Beelken. Verder vermaakt hij nog twee dukatons aan zijn kind als het gedoopt zal worden. Verder vermaakt hij al zijn andere bezit aan zijn zusters en broers, waarbij de dode partij met de levende moet delen, en heeft daarop nog een aanvulling gemaakt, zoals is vermeld in de akte van 23 oktober aan zijn zuster Berbel en zijn schoonzus Beelken waarin hij na zijn dood al zijn geld had vermaakt zoals dat uitvoeriger in dat testament staat vermeld. Omdat de overige erfgenamen van deze Jan als partij ter ener zijde en Lucas Willem Huiberts en Henrik Arien Santegoets als voogden over de minderjarige kinderen met genoemde Philips Aelbrechts als partij ter andere zijde overleg hadden gevoerd voor schepenen van Oirschot over de geldigheid of ongeldigheid van dat testament en de toevoeging daarop en daarover proces hadden gevoerd tot en met de dupliek toe, zijn partijen daarin toen verplicht geworden om ‘ toon’ te voeren en om met elkaar tot overeenstemming te komen, eerder dan door te gaan met procesvoeren en nodeloze kosten te maken, zoals dat tussen vrienden en familie behoort te gebeuren. Zulks is daarna ook door bemiddeling van goede mannen gebeurd en daarom zijn nu hier verschenen Henrik Aelbert Boelaerts en zijn zuster Jenneken daarin geassisteerd door haar voogd Peter Henrick Boelaerts, verder Lucas Willems als man van Barbara, ook dochter van genoemde Aelbert, welke genoemde Henrik Aelbert Boelaerts en Henrick Cornelissen nog optreden als voogden over Anneken minderjarige dochter van wijlen Willem Cornelissen verwekt bij diens vrouw wijlen Marieke dochter van vermelde Aelbert, als partij ter ener zijde en verder Henrik Arien Santegoets als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen genoemde Philips Aelberts als partij ter andere zijde en hebben verklaard met elkaar de volgende overeenkomst te hebben gemaakt. Partijen zullen allen samen het vaste bezit verdelen dat is nagelaten door wijlen Aelbert Henrick Boelaerts en diens vrouw Dircksken, zijnde resp. de ouders en grootouders van partijen en ook het bezit verdelen dat afkomstig is genoemde Jan Aelbert Boelaerts, alles te verdelen in 5 gelijke porties zoals ze dat al gedaan hebben. Genoemde Beelken en haar kinderen mogen de koe behouden, verder het geld en de meubels dat ze al eerder had ontvangen, maar ze moet wel de lasten betalen die in dat testament staan vermeld. Genoemde kinderen van Philips Aelbrechts krijgen voor henzelf vooraf een bedrag van 50 gulden welk bedrag Peter Jan Peters ofwel Jan Willems van Engeland aan alle kinderen van wijlen genoemde Aelbert Boelaerts moesten betalen, maar met uitzondering daarin van de achterstallige rentetermijnen daarvan. De kosten van de procedure die door erfgenamen is gevoerd, moeten samen worden betaald. Partijen verklaren over en weer hiermee akkord te gaan en zullen het als zodanig uitvoeren. Omdat genoemde kinderen nog minderjarig zijn, hebben hun voogden nu aan schepenen van Oirschot verzocht om dit akkoord goed te keuren en er een schepenbankdecreet voor uit te vaardigen, waaraan de schepenen vervolgens hebben toegevoegd dat de voogden met twee naste vrienden, geen voogden zijnde, aan zullen tonen dat zulks de beste oplossing is ten voordele van de kinderen. Dat is naderhand gebeurd door Peter Henrick Boelaerts en door Henrik Geraerts van Cleijnenbreugel en door Willem Goort Hoefnagels als naaste kennissen die onder ede hebben verklaard dat zulks inderdaad het geval is. Daarna hebben schepenen het akkoord goedgekeurd en een decreet daarvoor uitgevaardigd.

ORA Liempde (inv no 198 fol 38v dd 24-8-1663) Ondertrouwaankondiging voor schepenen tussen Henrick Aelbert Boelaerts, eerder weduwnaar van Meriken Jan Seberts, met Anthonis Lamberts (relatie onleesbaar), en Meriken dochter van Peter Philips, eerder weduwe van Joost (Pouwels), met Adriaen Philips haar broer.


Huwt

12.925   Dirksken Goijaert Dircks van GELOVEN

FamilienaamIndex 12.925Vader 25.850Moeder 25.851

(150b fol 61v no 114 dd 23-4-1625) Goijaert zoon Dirks van Geloven belooft aan zijn schoonzoon Albert zoon Henrick Boelaerts, vanwege geleend geld, een bedrag van f. 250.- te zullen betalen, terug te betalen zodra Albert dat wil, met een rente van 6% per jaar en verder naar tijdsevenredigheid totdat er wordt terugbetaald, gerekend vanaf afgelopen 12 februari. Genoemde Goort verklaart dit geld aangewend te hebben voor een stuk land dat hij middels het recht van vernadering gekocht heeft van Aerden Ariens Verhoeven op 16 februari 1625. Verder belooft genoemde Goijaert om genoemde Albert te zullen vrijwaren voor een betalingsbelofte van f. 800.-- met de rente, die zij samen hebben gedaan aan Jan Stokkelmans als rentmeester van Silvester Lintermans, op 12 februari 1625, welk geld eveneens is aangewend voor de genoemde vernadering zoals Goijaert verklaart. Tot zekerheid van deze belofte stelt Goijaert als onderpand het genoemde stuk land en hij wenst dat als iemand van zijn erfgenamen aanspraken maakt op de genoemde grond, dat dan eerst Albert voldaan moet zijn.

Kinderen

 1. Philippus Zie 6.462
 2. Joanna, huwt Best RK 7-5-1622 Gijsbertus Theodorus Verheyden
 3. Barbara (+na 1627); huwt (1) Gerit Janssen van Cleijnenbrogel (+voor 7-7-1631), erfdeling (ORA Oirschot) tussen de kinderen Henrik, Odulphus, Jan, Peter en Marieken in 1631; huwt (2) voor 1638 Lucas Willem Foppen
 4. Theodora (+na 1635)
 5. Joannes (bBest 24-10-1637), gestorven aan de pest.
 6. Henricus (bBest 21-3-1677); huwt (1) Best RK 13-1-1622 Maria Willem Jansen van der Lusdonck (+voor 12-10-1629; erfdeling met vier nagelaten kinderen op die dag, ORA Oirschot 154a fol 297 no 235); huwt (2) Meriken Jan Seberts (bOirschot 19-11-1662), dochter van Jan (+voor 1635) en Aleijt Henrick Vlemmincks (+voor 1635); kinderloos; huwt (3) schepenen Liempde 24-8-1663 Maria Peter Philips.
 7. Maria (+voor 1638), huwt Best RK 1-5-1629 Guilielmus Cornelius Henricus (+voor 1638)

TerugBegin van generatie


12.926   Adriaen Henrick SANTEGOETS

FamilienaamIndex 12.926Vader 25.852Moeder 25.853

Overleden Oirschot na 1611, voor 1613

Vermeld in een belending ORA Boxtel (inv 74 fol 7v dd 16-1-1582).

ORA Oirschot (Toirkens 143b fol 236v no 82-5 dd 11-3-1587) Adriaen zoon wijlen Henrick Santegoets verkoopt het huis en tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Corsten van Roij, de gemeijnte, Ariken dochter van Aelbert Willems, zoals hij dat bezit heeft verkregen van de erfgenamen van wijlen Ariaen Willem Keijmps nu op grond van het recht van vernadering aan Dirck Aerts van der Roten als man van Mariken dochter van Henrick Willem Keijmps. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 83) Dirck zoon wijlen Aerts van der Roten heeft als schuldenaar beloofd om genoemde Adrian voor diens eerdere belofte te zullen vrijwaren. (Idem 84, 18-3-87) Dirck zoon wijlen Aerts van der Roten verkoopt het zelfde huis en tuin zoals vermeld in de voorgaande aktes nu aan Jan Adriaens van den Hovel en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 85) Jan Adriaens van den Hovel heeft als schuldenaar beloofd om genoemde Dirck voor diens eerdere betalingsbelofte te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 143b fol 338 no 41-3 dd 8-7-1589) Jan zoon wijlen Goijaert Keijmp van Zon als man van Cathelijnen dochter wijlen Henrick Joosten van der Waerden verkoopt het stuk akkerland, genoemd de Waterlaet, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Henrick Speecks, Michiel Joosten van der Waerden, Corsten Aerts van Roij, Henrick Santegoets junior. Hij verkreeg dit eerder samen met zijn mede erfgenamen en verkoopt het nu met de lasten die er op drukken aan Adriaen Henrick Santegoets en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 42) Genoemde Adriaen belooft als betaling voor dit bezit, naast de lasten die in de boedelscheidingsbrieven staan vermeld, een paard ter waarde van 60 gulden waarmee de verkoper Jan verklaart te zijn voldaan. Maar indien het zou gebeuren dat dit paard minder waard zou blijken te worden, dan moet Adriaen dat vergoeden danwel mag Jan het perceel weer terugnemen zonder dat daar bezwaar tegen gemaakt kan worden. (Idem 43) In de vorige brief is afgesproken dat ze verwijzen naar een kontrakt dat is opgemaakt te Eindhoven, dat voor het geval dit kontrakt van Oirschot in tegenspraak zou zijn met dat te Eindhoven, dat het dan komt te vervallen, indien dat niet het geval is, blijft het gehandhaafd.

ORA Oirschot (Toirkens 144a no 273 dd 16-9-1592) Dirck Jan Gijssels heeft als schuldenaar beloofd om voor Adriaen Henrick Santegoets met zijn paard en kar 4 keer naar Den Bosch te zullen reizen en op zijn kosten 3 zakken zout te kopen en een kannetje zeep danwel de waarde daarvan in andere goederen en wel binnen de 4 eerstkomende weken, elke week een rit.

ORA Oirschot (Toirkens 144a no 68-9 dd 16-2-1593) Adriaen zoon Dirck Janssen van Waelre, verkoopt een beemd genoemd de Eelsdonk, zoals hij die heeft verkregen van Aelbrecht Aert Aelbrechts, gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Eijmbert Dielen Dircks, de erfgenamen van jonker Lodewijk van der Linden, Wouter Gijsberts, de gemeijnte. De beemd wordt nu verkocht aan Adriaen Henrick Santegoets en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de dorpslasten en behoudens ca. een penning chijns. (idem 69) Adriaen Dirks verklaart dat de koopsom 80 gulden bedraagt, waarvoor hij verklaart te zijn voldaan.

ORA Oirschot (Toirkens 144b (kroniek) 14-10-1594) Op de zelfde dag is er ruzie ontstaan tussen Adriaen Henrick Santegoets en Henrick Aert Lambertsen vanwege een paard.

Idem (no 6 dd 17-1-1594) Marike dochter Jan Corstens, weduwe van wijlen Bouwen Adriaenssn. de Harnismaker, geassisteerd door haar zoon Adriaen, verkoopt haar aandeel in een stuk grond van 2 lopenzaad dat ze middels een testament van haar broer Heer Henrick had verkregen, genoemd het Laer, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Laureijs Joachims, Jan Thomas, Adriaen Jan Joris, de koper. Het wordt nu verkocht aan Adriaen Henrick Santegoets. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

BP (inv no 1408 fol 82v dd 30-4-1594) Adriaan zw Henrick Henricks Santegoets transporteert een paard (bruijn ruijn met een klein wit teken int voerhoet? groot omtrent een stuiver, met zwarte manen en staart) oud acht a negen jaar geprijsd cfl 77, verkocht aan Cornelis wijlen Henrick Henricks Laurens. (Idem volgende aantekening: Adriaan Santegoets promisit cfl 23:-:- aan voornoemde Cornelis

ORA Oirschot (fol 271 no 310 dd 20-10-1594) Adriaen Henrick Santegoets heeft in aanwezigheid van ons schepenen en van Meester Aerden Janssn. vorster protest aangetekend tegen Henrick Aert Lambrechts, nadat door de heer van Oirschot was bevolen het paard waarover zij onmin hebben, in handen van de heer te stellen hetgeen deze niet had gedaan. Daarom wil hij alle kosten van procesvoering etc. op hem verhalen en omdat hij had gemerkt dat er diverse personen bijeen waren om op dat paard te rijden, die op zijn kosten teerden, wil hij dat de vorster hierbvan een verklaring maakt hetgeen ook is gebeurd.

ORA Boxtel (inv 75 fol 112 dd 18-1-1594) Zebrecht Brants, gevolmachtigde van jonker van Walssem [?], verkoopt een stuk heide aan Adriaen Henrick Santegoets en Goijaert Dircks van Hees

ORA Oirschot (Toirkens 144b no 84 dd 3-3-1595) Jacop zoon wijlen Anthonis Hoevens draagt een akker over, deels heiveld en deels akkerland, groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest in de Vleut, b.p. de gemeijnte, Jacop Willem Keijmps, de weduwe en kinderen van Aert Henriks Taertwijck. Het perceel wordt nu tijdelijk in de vorm van belening overgedragen aan Adriaen Henrick Santegoets en Jacop belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Jacop mag de akker weer aflossen en terugkopen als hij een bedrag van 40 gulden betaalt indien dit op St. Jans Baptistdag wordt aangezegd en dan moet het geld in de oogsttijd daarna worden betaald en per St. Bavodag daarna volledig zijn voldaan.

Idem (no 98-99 dd 16-3-1595) Corstiaen, Marten en Odulphus verkopen ook nog een akker groot ca. vier en een halve lopenzaad, de Hogenakker genoemd, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. de weduwe en kinderen van Jan Goossens, de weduwe en kinderen van Andries van de Sande, Joost Pauwels van Cronenburg, Gerart van Cleijnenbreugel. Deze akker wordt nu verkocht aan Adriaen Henrick Santegoets. (Idem 99) Adriaen zoon wijlen Henrick Santegoets heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde verkopers een bedrag van 79 gulden te betalen, en wel direkt, daarnaast nog 150 gulden en een rente van 8 % per jaar, op a.s. Maria Lichtmisdag en deze som moet worden betaald aan meester Jacop Lintermans.

Idem (no 283 dd 13-9-1595) Jan Rutgers als man van Elisabeth dochter van Adriaen Goijaerts verkoopt zijn deel in een rente van 7 gulden en 6 stuivers per jaar die wordt geheven op het erf van Peter Peter Corstens, aan Adriaen Henrick Santegoets. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum als boven, getuigen Ven en H. Hoppenbrouwer die het aandroegen.

Idem (no 312-3 dd 30-9-1595) Adriaen en Jan, broers en zonen van wijlen Henrick Santegoets, zijn borg gebleven voor hun broer Henrick die gevangen genomen is en wel voor de vordering die de officier van justitie op deze Henrick kan opeisen. (Idem 313) Afgesproken is dat de schout vanwege voorgaande belofte bereid is toe te staan dat de gevangene naar het huis van de vorster mag gaan.

ORA Oirschot (Toirkens 144c no 213 dd 26-6-1596) Adriaen zoon wijlen Henrick Santegoets verkoopt een beemd, zowel hei als weiland, genoemd de Elsdonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Eijmbrecht Dielen Dircks, de kinderen van Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers waarvan het is afgedeeld, de kanselier van Gelderland, de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Gijsbert Jan Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 145a fol 99 no 80-82 dd 3-3-1599) Jan zoon wijlen Adriaens van den Heuvel verkoopt het deel van het bezit afkomstig van wijlen Corsten Aerts van Roij gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, zoals hij dat heeft verkregen van Aerden zoon van genoemde Jan Corstens, niets daarbij uitgezonderd, nu aan Adriaen Henrick Santegoets. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 81) Jan Adriaen van de Heuvel, partij enerzijds, verklaart dat hij van wijlen Corsten Aerts van Roij vanwege zijn vrouw, eerder weduwe van Evert de Laet een bepaalde vordering heeft gehad die nog onbetaald is gebleven en Adriaen Henricks Santegoets, partij anderzijds verklaart een bepaaalde schade te hebben geleden veroorzaakt door deze Jan Adriaens van de Heuvel en zij hebben nu elkaars schulden onderling verrekend. Daarbij mag de vordering van Adriaen voor zover de schuld van Jan van de Heuvel beloopt, worden verhaald op het bezit van genoemde Corsten Aerts of diens kinderen waartegenover de schuld van genoemde Adriaen zal wegvallen. Partijen beloven elkaar dit kontrakt altijd gestand te zullen blijven doen. Datum en getuigen als boven. (idem 82) Adriaen zoon wijlen Henrick Santegoets heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Adriaens van den Hovel een bedrag van 24 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jacopsdag. (doorgehaald, datum 18 augustus 1599).

Idem (fol 110 no 114-6 dd 8-3-1599) Adriaen Henrick Santegoets verkoopt de helft van een huis tuin en erven zoals hij dat eerder heeft verkregen van Cornelis Henricks, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, rondom in de gemeijnte gelegen, nu aan Rutger Aerts van Vechel. Adriaen belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de dorpslasten. (Idem 115) Rutger zoon Aerts van Veghel (= van de Ven) heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Henrick Santegoets een bedrag van 43 guldens te zullen betalen binnen nu en 8 dagen. Datum en getuigen als boven.( In marge: Met instemming van partijen doorgehaald op dezelfde dag.) (Idem 116) Afspraak is dat genoemde Rutger vanwege de pachten die op dit perceel drukken, met een vervallen en een lopende termijn zal moeten overnemen.

ORA Oirschot (Toirkens 145b no 173 dd 27-7-1600) Cornelis zoon wijlen Henrick Ansems, verkoopt de helft van huis en schop etc. dat aan elkaar ligt, groot in totaal 2 en een halve lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest dat hij verkregen heeft van de voogden van Marieken zijn zuster, ter plaatse genoemde aan de Tolheuvel in het dorp rondom in de gemeijnte. Dit bezit wordt verkocht aan Adriaen Henrick Santegoets en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve een jaarlijkse pacht van de helft van een half mudde rogge aan de H. Geest te Oirschot, nog de helft van 2 gulden per jaar aan de weduwe en kinderen van Jans van de Maerselaer en de helft van ca. een penning grondchijns. (idem 174) Adriaen Henrick Santegoets verkoopt deze helft van het huis etc. zoals hij dat vandaag heeft verkregen van Cornelis Henrick Ansems, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest aan de Tolheuvel in het dorp, rondom in de gemeijnte gelegen, aan Rutger Aerts van Vechel. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 209v no 231-3 dd 13-12-1600) Adriaen en Jan, broers en zonen van Henrick Santegoets, Adriaen Rutgers van Hees als man van Barbara dochter van genoemde Henrick, voor henzelf en ook optredend voor de minderjarige kinderen van Henrick zoon van genoemde Henricks Santegoets, hebben verklaard dat Dirck Peters zoon van Doormalen aan hen een rente heeft afgelost van een Bosch mauwer rogge per jaar dat aan deze personen betaald moest worden op onderpand van een bepaald stuk akkerland dat deze Peter heeft verkregen van Heijlken Jan Crijns, gelegen te Oirschot, herdgang Verrenbest. De brief daarover is door deze oorlogstroebelen in het ongerede geraakt maar ze beloven daar niet meer op terug te zullen komen en geven volledige kwijting. (Idem 232)Genoemde Adriaen, Jan en Adriaen hebben beloofd alle achterstalligheid vanwege een Bosch mauwer rogge, die ze tot nu toe aan de kerk en H. Geest te Esch moesten betalen, zodanig te zullen betalen tot aan een achterstallige en een lopende termijn toe, dat iedereen daar verder voor zal worden gevrijwaard. (Idem 233) Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen heeft beloofd voortaan een rente voor zijn rekening te nemen en te betalen van een bosch mauwer rogge per jaar, welke de kinderen van Henrick Santegoets te Verrenbest tot nu toe betaalde aan de kerk en H. Geest te Esch uit een grotere pacht, samen met een achterstallige termijn, zodanig dat genoemde kinderen daarvoor gevrijwaard zullen blijven en ook hun bezittingen.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 265 no 195-7 dd 25-6-1601) Henrick zoon wijlen Joost Aerts de Leeuw als man van Mariken dochter van wijlen Gerard Alaert Schepens verkoopt een rente van 5 gulden per jaar welke rente deze Henrick jaarlijks ontvangt op onderpanden van Adriaen Henrick Santegoets, die vroeger van Corsten Aert Vrients van Roij waren, afkomstig van Corsten Henrick Thijs, zijnde een huis etc. groot in totaal 5 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. thans Jan Ariaens van de Hovel, de kinderen van Henrick Speeckx, Jan Henrick Santegoets, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt de rente nu met alle betalingsachterstand aan Adriaen Henrick Santegoets die nu de eigenaar is van de betreffende onderpanden en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en geeft volledige kwijting voor deze rente. (Idem 196 ) Adriaen zoon wijlen Henrick Santegoets heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick de Leeuw een bedrag van 64 gulden te betalen per a.s. St. Jansdag. (doorgehaald, datum 8 april 1603) (Idem 197) Afgesproken is dat bij deze som een bedrag van twee gulden voor lijfkoop en de kosten van het proces daarover, in mindering zullen worden gebracht.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 322v no 146 dd 21-9-1602) Jacop zoon wijlen Anthonis Hoevens heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Henrick Santegoets een bedrag van 17 gulden te zullen betalen per a.s St. Bavodag.Hiermee zijn alle voorgaande betalingsbeloftes komen te vervallen.

ORA Oirschot (Toirkens 146b no 27 dd 23-1-1608) Adriaan Henrik Santegoets heeft als schuldenaar aan Dirk Niclaes Bunnen t.b.v. de kinderen Anthonis Henriks Verrijt, een bedrag van f. 20.-- te betalen en wel a.s. Lichtmis over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 146c no 119 dd 7-4-1609) Aert Corsten Aerts van Roij geeft opnieuw goedkeuring aan de verkoop van het huis met tuin en zijn toebehoren, gelegen in Oirschot, herdgang Naastenbest, b.p. Jan Ariens van den Heuvel, Henrick Rutgers, Henrick Henrick Santegoets, de gemeijnte, zoals die eerder had plaatsgehad, waarbij hij mede optradt voor Goort en Jan, zijn broers. Deze verkoop was destijds gebeurd aan Jan Ariens van den Heuvel. Genoemde Jan Ariens op zijn beurt had de goederen wederom verkocht aan Arien Henrik Santegoets volgens schepenbrief van Oirschot. Hij keurt deze verkoop thans opnieuw goed, ook namens genoemde Goijeert en Jan. (marge: Goijaert en Jan, broers en zonen van wijlen Corsten Aerts van Roij, keuren de verkoop goed die hun broer Aert eerder heeft gedaan, die daarbij voor zichzelf alsook voor hen optrad. Datum 2 december 1609)

ONA Oirschot (Jan Willems de Metser Inv. 10 fol 3v dd 8-11-1611) Inwoners van Oirschot machtigen de bezitter van deze akte om alles in het werk te stellen om een vordering van 1158 gulden ongedaan te maken. Ondertekend door o.a. Adriaen Henrick Santegoetz, Jan Henrick Santegoetz en Joachim Laureijs Schuenen.

ORA Oirschot (Toirkens 147c fol 286 no 14 dd 19-1-1613) Joost zoon Cornelis Keijmps op grond van een machtiging die aan hem is verleend door Jan zoon Jan Leunissen opgemaakt voor schepenen van Son en Breugel d.d. 18 januari 1613, zoals ons schepenen is gebleken, verklaart dat wijlen Arien Henrick Santegoets aan hem, vanwege de belofte die deze Arien Henrick Santegoets aan deze Jan Jan Leunissen had gedaan, een jaarlijkse rente heeft afgelost van 3 gulden samen met alle achterstand ervan, die deze Arien aan Jan Jan Leunissen moest betalen uit zijn bezit in Oirschot, gelegen onder …. De brief daarover is in deze roerige tijden in het ongerede geraakt zoals Joost verklaarde, maar mocht die alsnog worden gevonden, dan zal men daar geen aanspraken meer aan ontlenen.

ORA Oirschot (Toirkens 150a fol 248 no 365 dd 13-11-1624) Jan Jan Henriks, Jan Henrik Rutgers, Jan Henrik Spierinks, Aert Ariens Verhoeven, Pauwels Dirk Franken, Henrik Arien Santegoets, en Willem Henrik Corten, die onlangs allen in de stad Grave met hun goederen of kinderen gevangen waren genomen, zijn door Niclaes Ariens van Nistelroij en Jan Stokkelmans vrijgekregen met de bewering dat genoemde gevangenen onschuldig zouden zijn m.b.t. hetgene hun wordt verweten, waarbij deze laatsten zich verplicht hebben om indien men wel schuldig zou zijn, weer in de stad Grave te komen en zich verplicht hebben ook de kosten en de andere moeite te zullen betalen. Eerstgenoemde personen hebben daarom als schuldenaars beloofd om genoemde Niclaes Ariens en Jan Stokkelmans die voor deze betalingsbelofte te zullen vrijwaren en alle verplichtingen etc. op zich te nemen en verbinden daarvoor hun persoon en hun goederen.


Huwt

12.927   Margriet Laurens Joachim SCHOONEN

FamilienaamIndex 12.927Vader 25.854Moeder 25.855

Overleden na 1640

ORA Oirschot (Toirkens 147c fol 482v no 328 dd 4-12-1612) Jan Henrick Santegoets als man van Aleijt dochter van Goijaert Francken, verwekt door deze Goijaert bij diens vrouw Mechteld dochter van Jacop Jacops, verkoopt hierbij een jaarlijkse pacht van een malder rogge, die wijlen Jan Vroemans in het jaar 1446 uit diens onderpanden had beloofd, gelegen in Oirschot herdgang Straten. Dat bezit is nu door Denis en Adriaen, gebroeders en zonen van wijlen Jan Aerts (= Jan Aert Jacobs) verkocht aan Wouter zoon wijlen Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers, zoals blijkt uit een schepenbrief van Oirschot d.d. 18 augustus 1585 en dat bezit was door vernadering daarna verkregen door Agneese weduwe van Lambert Goijaerts zoals deze Jan Henrick Santegoets verklaarde en deze Jan Henrik Santegoets die pacht ongeveer 17 jaar geleden had verkocht aan zijn broer Arien Henrick Santegoets, alhoewel de officiele verkoop daarvan nooit was vastgelegd. Hij verkoopt deze rogpacht nu met 17 jaren achterstand en ook de achterstalligheid ervan voor die datum nu aan Margriet dochter van Laureijs Joachim Scheunen, als weduwe van vermelde Arien Henricks Santegoets, zijnde de schoonzus van deze Jan Henrick Santegoets. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 148a fol 451 no 218 dd 27-10-1614) Margriet dochter van Laureijs Joachim Scheunen weduwe van Adriaen Henrick Santegoets geassisteerd met Joachim Laureijs Scheunen, zijnde haar broer en middels testament benoemde voogd over haar kinderen verwekt bij genoemde Adriaen, verklaren dat Agnese weduwe van Lambert Willem Goorts en haar kinderen aan hen een jaarlijkse pacht hebben afgelost van 6 lopen rogge, Oirschotse maat, samen met alle achterstand daarvan, welke pacht werd betaald uit het bezit van deze Agnees, gelegen in Oirschot herdgang Straten, welke pacht werd betaald aan genoemde weduwe en kinderen van wijlen deze Adriaen Henrick Santegoets. Deze 6 lopen rogge had deze Adriaen indertijd gekocht van zijn broer Adriaen Henricks Santegoets ( er waren dus twee Adriaenen) waarvan de brief in het ongerede is geraakt door deze roerige tijden zoals Margriet en Joachim verklaren. Als de brief daarover alsnog zou worden gevonden dan zal men daar geen rechten meer aan ontlenen.

Idem (fol 466v no 244 dd 12-12-1614) Niclaes Ariens van Nistelroij op grond van een machtiging die aan hem is gegeven door heer Michiel Henricks, priester die in St. Oedenrode woont, welke machtiging is opgemaakt voor schepenen van St. Oedenrode, d.d. 26 september j.l. en zoals die is bezegeld met twee zegels en ondertekend door J. de Heesel, secretaris en ons als schepenen is gebleken, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 2 gulden, die jaarlijks wordt betaald door Corstiaen Goorts van Ham uit zijn bezit en ook het bezit dat eigendom is van Geraert Goijaert Switten, alles gelegen in herdgang Naastenbest, conform een brief daarover d.d. 19 december 1569. Deze rente had genoemde heer Michiel verkregen van de St. Odulphuskerk te Best, conform een brief daarover en wordt nu verkocht, samen met de achterstand daarvan aan Joachim Laureijssen ( Scheunen) en aan Jan Henricks als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen Henricks Santegoets en ten behoeve ook van deze kinderen.

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens loon, no 878 uit 1620) Margriet weduwe van Arien Henrick Santegoitz voor haar dochter contra Jan Dierck Hermans.

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 139 no 118 dd 27-3-1632) Margriet weduwe van Adriaen Santegoets, dochter van wijlen Laurens Jochim Schoonen, heeft verklaard dat haar zoon Henrick haar buitengewoon van dienst is geweest en meer dan de andere van haar kinderen en hem daarom daarvoor een paard heeft gegeven met een kar, die hem vanwege die diensten toekomt en hij mag dat voortaan als zijn eigendom beschouwen. Omdat haar andere kinderen mogelijk hiertegen bezwaar maken danwel Henrick zijn bezit niet willen geven, heeft zij hierbij bepaald, daarbij geasssisteerd door haar broer Jochim Laurens Schoonen, als haar hierbij gekozen voogd, in het geval zulks gebeurt, dat Henrick in dat geval een achtste deel krijgt van een hooibeemd genoemd de Deken, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ter plaatse genoemd in het Besterbroeck, welk bezit deze Margriet als weduwe had geerfd van haar oom Henrick Jan Hermans. Ze doet daar nu afstand van ten behoeve van Henrick en belooft alle lasten van haar kant af te handelen. Voorwaarde is dat als de andere kinderen hem het paard en kar wel vrijwillig geven, voorafgaand aan de verdeling, dat dan de overdracht van dat achtste deel aan Henrick niet door zal gaan.

ORA Oirschot (Toirkens 158a fol 204 no 156 dd 1-5-1633) Margriet weduwe van Arien Santegoets met haar voogd en vergezeld door haar zoon Henrik en door Willem Goorts als haar zwager, hebben samen beloofd om aan Jan Hermen Stockelmans als rentmeester voor en ten behoeve van Senor Silvester Lintermans die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 6 gulden, steeds vervallend op St. Jacobsdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jacobsdag anno 1634, op onderpand van een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, genoemd de Hooge Ecker, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. de kinderen van Willem Antonis Keijmps, de kinderen van Goossen Goorts, het erf van de verkoper, de erfgenamen van Gerart van Cleijenbrogel, zoals ze verklaarden. Datum 6 april 1633, getuigen Loon en S. Verhoven. De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op St. Jacobsdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen. (In marge: Met instemming van partijen op 25 april 1644 doorgehaald) (no 157, Losse kwitantie onderaan de pagina: Heer secretaris. U gelieve de rente van Margriet Santegoets door te halen omdat ik daarvoor ben betaald, is vermeld in het protocol van 1 mei 1633, ondertekend : Jan Stockelmans.)

Kinderen

 1. Henrick (+Oirschot 13-12-1656), huwt Best 25-5-1630 Elisabeth Adrianus Petrus van Osch (+Best 9-4-1646 als Elisabeth HA Santegoets); voogd van de kinderen van Elisabeth
 2. Margaretha
 3. Elisabeth Zie 6.463
 4. Anna (+Oirschot bBest 10-9-1629)
 5. Angela, huwt Best 27-1-1632 Guilielmus Godefridus
 6. Joanna (getuige 1636 in Best), huwt Best 4-11-1640 Christianus Martinus van de Maersselaer
 7. (mogelijk) Joannes, huwt voor 1643 Elisabeth Adrianus te Best.
 8. (mogelijk) Adriaen (+voor 1621), huwt Elisabeth Adriaen Peter Jan van Osch, die hertrouwt met Jacop Niclaes Ariens van Nistelroij; Zie 12.910

TerugBegin van generatie


12.944   Sebertus Vranck Adriaen Willems aan de VOORT

FamilienaamIndex 12.944 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Hilvarenbeek 2-10-1627

Vgl BL 1970:22, 1971:70, 1978:118; gegoed aan de Voort, 1592 bedezetter, testament op 29-10-1586


Huwt

12.945   Marije Peter Geraert Herman NOIJENS

FamilienaamIndex 12.945Vader 25.890Moeder 25.891

Overleden na 29-10-1586

Kinderen

 1. Johannes (+Hilvarenbeek 28-1-1630), huwt Geertruijt Willem Moonen alias Geertruijt Willems den Raeijmaecker (*ca. 1575 +Hilvarenbeek na 29-4-1641); gegoed aan de Voort, in 1610-12 burgemeester van Hilvarenbeek
 2. Nicolaus Zie 6.472
 3. Tanneken (Anna), huwt Wouter Jan Wijten.
 4. Maeijken (+Antwerpen 1640), huwt Sijmon Willem Boons, schoenmaker.
 5. Engeltken, huwt Willem Schellens Brouwers, zoon van Goidtschalck Merten Scellekens
 6. Peter Zebrechts, huwt Elijsabeth Jan Merten Scellekens; Peter was schoenmaker aan de Voort, burgemeester in 1610/1612, kerkmeester in 1628/1629

TerugBegin van generatie


12.946   Huijbert Adriaen WUESTENBORCH

FamilienaamIndex 12.946Vader 25.892Moeder 25.893

Geboren ca. 1530
Overleden 1589-97

Alias Moonen; vgl BL 1971:71. Olieslager aan het Grote Loo te Hilvarenbeek rond 1575. Kwartieren in BL 1978.

Bosch Protocol (inv no 1419 fol 420 dd 6/1587) Hubertus fs quond Adriani Wuestenborchs & tutor sue uxoris Catharina filia qd Gerardi Rijsbosch promisit Sijmonij Derrexen 6 gl jaarl Hilvarenbeek, losbaar met 100 gl

Bosch Protocol (inv no 1479 fol 181 dd 30-6-1607) Huijbert Adriaen Wuestenborch en Henrick Peeters Daamen promisit aan Henrick Peeters Wuestenborchs Cfl 16 jaarlx: lijffpensie, ook ten bate van zijn huisvrouw Peterke dochter wijlen Claes Henricks van Sprewel (Idem) Peter Govaerts van Sprewel belooft ook aan Henrick Peeters Wuestenborchs Cfl 16 jaarlijks.


Huwt

12.947   Cathalijn Geraert RIJSBOSCH

FamilienaamIndex 12.947Vader 25.894Moeder 25.895

Kinderen

 1. Corstiaen (+voor 1589) huwt voor 1588 Jaecxken Cornelis Melis
 2. Cornelis (+Hilvarenbeek b24-3-1636), olieslager te Bruheze onder Hilvarenbeek, huwt voor 1590 Berthken Merten Stalpaerts (+Hilvarenbeek 1640)
 3. Lysken (+Hilvarenbeek b12-9-1633), huwt voor 1633 Adaem Adriaens Claes Leenen
 4. Gerarda Zie 6.473
 5. Catharina huwt Jan Jan Scellekens

TerugBegin van generatie


12.976   Adriaen Jan Joost VERSPREEUWEL

FamilienaamIndex 12.976 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1597 (?)

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen. Of Adriaen Jan Witten?

Mogelijke zoon: Bosch Protocol (inv no 1408 fol 353 dd 4/1597) Adriaan zoon wijlen Adriaen van Spreeuwel 10 gl jaarlijx onderpanden tot Hilvarenbeek, losbaar met 150 gl


Huwt

12.977   N.N.

Index 12.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 6.488

TerugBegin van generatie


12.978   Joost Matheus van der HAGEN

FamilienaamIndex 12.978Vader 25.956Moeder 25.957

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

12.979   Oda Herman Aert GIJSBERTS

FamilienaamIndex 12.979Vader 25.958Moeder 25.959

Kinderen

 1. Jenneken Zie 6.489

TerugBegin van generatie


12.992   Jan Gerits de KORT

FamilienaamIndex 12.992Vader 25.984Moeder 25.985

Geboren voor 1495
Overleden na 1564 voor 1566

Mogelijk Jan Gerit Wouters de Cort, schepen van Helvoirt.

Bosch Protocol (1517 april sH,R.1287,150v) Jan de Cort land Otw Udenhout

Bosch Protocol (1517 september sH,R.1287,255v) Jan de Cort z.w. Gerardi 3 gld Otw en Venloon

Bosch Protocol 1537 (10-3-1623, 1534:220v) Baltus Benedictus wnd dorp Haren bij Otw man van Marijken d.w. Gommer Jans de Cort bij w. Catarina d. Franck Brocken verkocht Cornelis z.w. Cornelis Huyberts van Oosterwijck jeec 6 ka gld op 10 maart uit stuk weiland 5 L par. Haaren tpl. de voorste Ruybosch etc.

Idem 1066 (X-5-1624, 1499: 338) Peter z. Jan Jans van Doveren man van Jenneken d. Gommars Jans de Cort 1 L heyvelts par. Haaren aenden achtersten Ruijbosch gent de Wijngartshoeven etc.opgedragen Marijcken hvr Balthazar Benedictus

Idem 277 (4-10-1607; 1450:7) Jan z.w. Jan Geerartss de Cort stuck ackerland met rechten en toebehoren 6 a 7 L par. Haaren opte Rijt t erf wede jr Kaerle van Vladeracken Z t erf Mariken d. Jan Witlox N v O erff des Grooten Gasthuys van sHertogenbosch t W erf behorende totte hoeve des altairs van sinte Agata in de kerke tot Otw opgedr. Henrick z.w. Francken Brocken met recht van wegen daaren over erf dat voors. ackerlant met recht behoort

Idem 286 (30-7-1588; 1420:273) Gommarus z.w. Johannes Gerarts de Cort man van Catarina d.w. Franconis Brocken domus aream ortum ac heredictatem 3 L par. Haaren tpl. aeden Hovel vendt Adriano z.w. Laurenty Storimans Henricx

Idem 52 (1-6-1580, 1404:88v) Adrianus z.w. Henrici Bernarts man van Catharina d.w. Petri Eymbrti Knoyen huis etc. Haaren aenden Huevel vendt Petronella gent Peeterken hvr Johannes z.w. Johannis Gerarts de Cort tbv van haar man

ORA Oisterwijk (288 fol 41 no 39 dd. 2-12-1593) krn Anthonis Henricx bij Margriet d. w. Henrick Berckelmans van den voorbedde en w. Jan Gerits de Cort bij Margriet uit 2de huw. Delen. Aan Henrick z. Anthonis Henricx - 1/3 rijend in stuk beemd gen. de Berckt, 3 buender par. Haren t erff Jan Willem Ariens t erfgen. Jan van Boirt c.s. v Hoolaa t Riedtbeempt

belast met 1 st. hertogcijns; aan Adriaan z. w. Anthonis Henricx; - stuck ackerlants met een berckebusken daeraen, 10 L dat nu affgepaelt par.Otw. tpl. Huyckelem t erff Aert Lamberts en Adriaan Goossens t gem. strate v gemeynt t erff Jan Michiels en Anthonis Jan de Cort (hiertegen dl.) belast met (hieruit?) 1 st grondcijns in wildercijns van Otw.; - stuk beemd gen. den Wielbeempt 4 L par. Otw. tpl. Huyckelem t erff Bartholomeus Henrick Betten t erfgen. mr Jan Lombaerts t Aastroom t gem. strate; aan Anthonis z. w. Jan Gerits de Cort; - huys schuur grond hoff erff zoals affgepaeld, 6 L par.Otw. tpl. Huyckelem t erff Adriaen Goossens t erff Jan Michiels v erff Adriaen Anthonis (dl) t gem. strate belast met 13 L 3/4 vat rogge ??; 10 1/2 st hertogcijns St.Thomas Otw.; - stuk heyvelts 5 L 42 R par.Otw. tpl. Huyckelem t Jan Michiels t erff Wouter van Haaren v gem. strate t waterlaet; - stuk heyvelt 2 L 10 R par.Otw. tpl. Huyckelem t erf Jan Michiels t erff Aert Lombaerts. Aan Jan z. w. Michiel Jan Pieren man van Heylwich d. w. Jan Gerit de Cort; - stuk akkerland zo dat is afgepaald 5 L par.Otw. tpl. Huyckelem t erff Anthonis de Cort (dl) t v gem. strate t erf Adriaan Anthonis Henricx; - stuk heyvelt 5 L par.Otw. tpl. Huyckelem t v erff Anthonis Jan Gerit de Cort (dl) t Adriaen Goossens(?) mma t gem. strate; - stuxken weylants 3 L 42 R par.Otw. tpl. Huyckelem t erff Adriaen Goossens t v Convent van den Ulenborch binnen sBosch t gem. strate.

ORA Oisterwijk (268 fol 4 no 9 dd. 25-1-1564) item (Goyaert en Metken krn w. Lambert Goyaert Eelens met Laureys z.w. Henrick Laureys Eelens en Aert Joosten momb. Henrick Peeteren Aerden gebr. Heylken Jenneken en Metken de joncxte krn w. Lambert Goyaerts voorn. ook voor Henricxken hun zuster) - 1 L lants par. Haren omtrent de kercke vendt Jan Gerits de Cort

(Vermoedelijk de juiste) Idem 365 (4-1-1561 1379:106v) Jan Gerarts de Cort man van Margarete d.w. Henrici Henrici Breckelmans? wede Anthony Henricx Eelens 1 zester akkerland par. Otw tpl. Heukelomt erf hr Judoci Joannis Henricx pbr beneficiaat kerk st Jan evang. sBosch t gen. Johannes Gerarts v erf krn Adriani vanden Venne t gem. straat vendt dicto dms Judoci z.w. Johannes Henricx pbr en benef. St Jan sBosch Idem (24-12-1560, fol 107) Petrus z.w. Peter van den Pas, 9 L in par. Otw tpl. Hoekelom t erfgen. w. Adriaen vanden Venne t straat v .. t henrick? Borgelmans ?, vendt gen. ...

dms Judoco ; belast met 1 malder R krn w. Ghijsbrecht Ghijsselen jeec 1 gld; sch.br. 4-1-1557 Johannes Gerarts de Cort.

(Mogelijke grootouders) Idem 792 (10-4-1543, 1341:154v) Katherina d.w. Ancem Wouters wede Henric de Cort Wouters afgang van tocht 3 buender land par. Otw in Wippenhout t erf Bartholomeus Daniels t erf Johannes z.w. Petri Ansems v gemeynt van Otw t Sluis Aa de helft van 3 bunder land gent den Bleysbeemd par. Oirschot t v erf van de abt van Tongerlo t erf erfgen. w. Gerardi die Cort en Marie Damen t gemeint van Oirschot aan Wouter en Engbert haar krn en Goyaert Gijsberts van Elderen man van Elisabeth haar dochter waarna Wouter de Cort c.s. aan Adriaan Thomas Martens jeep 2 mud rogge op 10 april Otw maat hieruit welke Engbert belooft te betalen


Huwt (1) voor 1555

12.993   Katharijn Gommer Jan PEIJNENBORCH

FamilienaamIndex 12.993Vader 25.986Moeder 25.987


Huwt (2) voor 1561

Margaretha Henrick Henrick BERCKELMANS

FamilienaamIndex

Geboren voor 1540
Overleden voor 2-12-1593

Vgl ORA Oisterwijk 318 fol 42 no 21 dd 19-6-1624; ook 312 fol 46v

ORA Oisterwijk: 1566 februari 6 belending door “wede Jan de Cort”


Zij huwt (1)

Aert LAMBERTS

FamilienaamIndex


Zij huwt (2)

Anthonis Henricx EELENS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1561

Kinderen (Eelens)

 1. Adriaen
 2. Henrick (+voor 1624), huwt Lucia N.

Kinderen (De Cort)

 1. (uit 1) Willem Jan Gerrits de Cort
 2. (uit 1) Jan Janse Geraerts de Cort, volwassen voor 1547, huwt (1) voor 1580 Peterken N.; huwt (2) voor 1580 Mechteld Jan Henrix; een van beiden overleden voor 13-9-1598 (Gerrit is voogd); Heilige Geestmeester in 1596.
 3. (uit 1) Gommer Jan Gerrits de Cort (*voor 1567 +voor 1623), huwt Catharina Franck Brocken (+voor 1623)
 4. (uit 1) Gerrit Zie 6.496
 5. (uit 2) Heilwich, huwt Jan Michiel Pieren (+voor 7-2-1602); bij voogdij in 1604 vier onmondige kinderen
 6. (uit 2) Anthonius Jans de Cort

TerugBegin van generatie


12.994   Jan Marten Adriaans van ABELEN

FamilienaamIndex 12.994Vader 25.988Moeder 25.989

Geboren voor 1525
Overleden voor 1593

ORA Oirschot (Toirkens 260 fol 28v nos 122-123 dd 1-4-1556) condt sij eenen yegelijcken alzoe Jan Merten Ariens gericht heeft gehad van Gijsbert Goossens en Bartholomeeus Wagemakers als momb. Quirijn onm.z. Jacop Ariens zeker erff opt Winckel etc. (Idem 123) Jan z.w. Marten Ariens vendt Goossen Anthonis Scheyven jeep 1/2 mud rogge Otw maat op Pasen uit stuck eckerlants met eenen bogaert daeraen liggende tsamen 5 1/2 L par. Otw tpl. Udenhout opt Winckel etc.

ORA Oisterwijk (inv 261 fol 55 nos 265-267 dd 14-5-1557) Jan z.w. Merten Ariens vendt Peter Laureys Buckinx jeec 3 ka gld 5 st op St Petrus ad cathedram uit stuck lants voors. en alle andere goederen; (266) Jan voors. vendt Goossen Anthonis Scheyven man van Kathelijn jeec 25 st brabants op St Jacop; (267) Jan Merten Ariens aan Jan van Vucht 70 ka gld op St Jan baptist etc.

ORA Oisterwijk (inv 261 fol 68v no 361 dd 18-7-1557) Jan z.w. Merten Ariens vendt Aryken wede Ariaen Jan Hessels jeec 3 ka gld 5 st st Jan baptist nativitate uit zijn huis en hof gronden toebehoren 19 L par. Otw opt Winckel etc.

ORA Oisterwijk (inv 261 fol 83 no 454 dd 15-12-1557) Jan z. Merten Ariens vendt Frans Aelberts van Aelst jeec 30 st brabants op Kerstmis uit stuk akkerland 19 L par. Otw opt Winkel etc.

Bosch Protocol (1593 september 16,R.1407,564) Agnees d.w. Bartholomeeus die Mombaer conventuaal des convents der susteren van Otw gent van St Catharinaberch des ordere van de derde regel Ste Franciscus in de stad sBosch wnd gemachtigd door hr Ghijsberd Coeverincx vicaris gen. sBosch van het cappiteel van de bisschop stoele vacante stuk weyland 4 L binnen de limieten van Otw in de Cleyn Mortel vercoft Adriaen z.w. Jan Martens.


Huwt

12.995   Cornelia van KREKELO

FamilienaamIndex 12.995Vader 25.990Moeder 25.991

Overleden na 1609

ORA Oisterwijk (303 f. 103, 2-11-1609): Cornelia, dochter van wijlen Mattheeus Cornelissen en weduwe Jan Marten Adriaens, draagt aan haar schoonzoon Gerrit Janssen de Cort het vruchtgebruik op haar mans grond, huizen, beemden, akkerland, heidevelden etc. over.

Kinderen

 1. Adriaan (+Udenhout voor 1629), huwt Willemke Peter Willem Goossen Emmen (+na 1629)
 2. Marieken Zie 6.497

TerugBegin van generatie


12.996   Wouter Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 12.996Vader 25.992Moeder 25.993

Geboren voor 1525
Overleden na 1575, voor 1579

BL 1986: Katharijne Heesters, gehuwd met Jan Jan Broeken, welke is overleden vóór 6 juni 1592, wanneer Cornelis Jan Broeken en Wouter Wouter Broeken voogden gesteld worden over hun enig kind, Jan Jan Jan Broeken. Zij hertrouwt.

ORA Oisterwijk (253 fol 10v no 22 dd 30-1-1549) Arnt z.w. Jan van Laerhoven: eenen acker lants 3 L metten wech voir vuyt ter stratenwaert over derff Henrick Geenen? in par. Haaren tpl. Belver gent de Heechde etc., tegen Ariken d.w. Arnt Goetschalcx wede Willem van Laerhbij opdracht sch. Otw; supt Wouter z.w. Wouter Brocken (…) (Idem no 23) Wouter z.w. Wouter Brocken gelooft jr Jan Monick z.w. Jan Monick 14 ka gld waartegen Wouter aan jr Jan een erfbrief van 5 L die hij jr Jan de H.Geest van Haren jaarlijks geldende is.

ORA Oisterwijk (254 fol 93 no 221 dd 10-12-1550) sch. Otw voor hen verschenen Wouter Brocken gaende staende maakt testament ook uit kracht van test. van Katharijnen zijn hvr gegeven voor Matheus Willems van Berlicum cappellaen KvOtw; aan St Lambrecht tot Luydick 2 st; item kerk van Otw 10 st; den sueten naem Jesu in derselver kerke; de vrienden van Katharijnen sijnder lester hvr van zijn gereetsten gueden 20 ka gld.

ORA Oisterwijk (255 fol 3 no 9 dd 16-1-1551) Henrick z.w. Henricx die Lepper: een stuxken ackerlants 34 R par. Haaren bij St Martens capelle etc.; vendt Wouter z.w. Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (257 fol 52 no 196 dd 13-5-1553) Wouter z.w. Wouter Brocken vendt Heylken d. Ariaen Brocken jeec 3 ka gld op 1 mei uit stuk akkerland 2½ L par. Haaren tpl. Belveren etc.

ORA Oisterwijk (257 fol 52v no 200 dd 14-5-1553) Anthonis z.w. Jan van Laerhoven: een stuck hoylants 4 L par. Haaren tpl. Belveren etc.; vendt Wouter z.w. Wouter Brocken

ORA Oisterwijk (261 fol 5 no 19 dd 26-1-1557) Wouter Wouter Brocken gelooft op have en erve aan Gerit¬ken d. Ariaen Huyben 40 ka gld

ORA Oisterwijk (268 fol 15 no 53 dd 20-3-1564) Jacop z.w. Henric Jacops; stuk land 3 L par.Haren Belveren omtrent Ste Mertenscapelle als Jacop tegen Peter van Haren bij cope; vendt Wouter Brocken Wouters

ORA isterwijk (269 fol 32v no 113 dd 22-6-1565) Peeter z.w. Wouter van den Heesecker, Wouter Aertss van Broechoven mem Engele z.hvr Pauwels Cornelis Peeters mem Marie, Gerit Janss van den Bosch mem Anna en Wouter z.w. Peeter Goyaerts mem Jenneken gez. drs w. Wouter van den Heesecker voorn.; huys hoff schuer schop gronden en erff daeraen 3 L par.Haren tpl. aenden Heesecker etc.; supt Wouter z.w. Wouter Brocken

Bosch Protocol (x-10-1575, 1398:283v no 730) Evert Everards land Haaren Hezeacker Wouter Brocken vernadert.

ORA Moergestel (300 fol 204v no 461 dd 13-11-1593) Wouter z.w. Wouter Brocken dmaw w. Catharijn zijn hvr d.w. - - -  Cornelis z.w. Wouter Brocken dmaw w. Hadewich zijn hvr d.w. Aerdts van de Veyne Henrick Adriaen Berthens man van Catharine zijn hvr d.w. Wouter Brocken voors. en Adriaen Lenaert Huenen man van Adriana zijn hvr wede w. Aerdts ook z.w. Wouter Brocken bij Hadewijch voorn. uit kracht van testament bij dezelve Aerdt en Adriana voorn. gemaakt op 6 febr. 1588 voor heer Jan Bruesselmans cappellaen tot Oisterwijck en zekere getuigen in pres. eerw. H.Sacrament; (1) een stede te weten huys hoff schuer gronde en erffenis daar toebehorende in par. Gestel aende Broeckzijde < erff Jans Gerafdt Luyten daer die gem. straat tusschen beyde loopt > ^ v die loopende stroom geh. die Aa; (2) een stuck [205r] zaylants in de Molenacker < erff Baltazar Jacobs Janss > Jan Gerardt Kuyten ^ streckende voorts te langs neven dEckerstraet; (3) een stuck beempts aende Heysense ghemeynt  < >  erff Jans Jan Gerardt Diericx ^ gemeynen dijck v erff Jans voors.; leg et her. vendt et suppt Lamberten z.w.Peter Jan Zwagemakers waaruit te vergelden een mauwer rogge sjaers H.Geest vanden Bossche nog 4 L rogge sjaers aan H.Geest van Otw nog 4 ka gld sjaers aan erfgen. w. Gerardt Peeter Adriaens nog een thuyn chijns sjaers aan de gebueren vande Heyssen en onderhoud des heeren schauwe.

Bosch Protocol (27-9-1597; 1469:561 no 631) Wouter z.w. Woltheri Brocken man van Anna d.w. Henrici z.w. Reynderi Heesters vendt Michaeli z.w. Henrici Michiels jeec 7 gld op Allerheiligen uit agro terre 5 L gent den Meracker par. Haren tpl. Heesacker bij kapel St Martinus etc. losbaar met 100 gld

ORA Moergestel (301 fol 145 no 391 dd 23-1-1601) Adriaen Jan ende Cornelis gebr. zn w. Cornelis Janss Verachter Cornelis Henrick Zanders man van Marye zijn hvr en Adriaen Jacob sBeren man van Geertruyt zijn hvr d.w. Corn. voors. bij dezelve Cornelis en w. Aleydt zijn hvr d. w. Corstiaen Peeterss maken erfdeling van erfgoed w. hennen vader en moeder hen aanbestorven. Aan Adriaan (…); hiertegen zal Cornelis voors. hebben (1) de helft in den gront daar die schuer op staet in par. en tpl. voors. reengenoten ut supra (2) de helft in de schaepskoeye voors. te ruymen tussen dit en meye toecomende (3) de helft in eene beemt gent den Middelsten beemt < erf Matheeus Elis Corsters > erf Jan voors. dat hiertegen deelt; (4) alnoch zoo veell lants als den Raemsacker groot is in den middelsten acker < erf Jan voors. dat hiertegen deelt > erf Adriaens voors. dat hier ook tegen deelt en of Cornelis voors. zoo veell erffs inden middelsten acker nyet en hadde als den Raemsacker groot is dat zall hij voort hebben en bezitten opten legen driess; waaruit Cornelis moet blijven gelden aan Wouter Brocken tot Haren 2 gld sjaers nog 1 ka gld sjaers aan Henr. Aerdt Corstens nog 1/5 in de chijnsen en ook 1/4 in de rogpachten voors. etc. (marge: Henrick z.w. Adriaen Jan Bertens man van Catharijne zijn hvr d.w. Wouter Wouter Brocken heeft bekent dat Adriaen Jacobs die Ber die rente van 2 ka gld sjaers in deze brieve begrepen hem afgelost actum 9 febr. 1609); (…)

ORA Oisterwijk 302:22v (28-3-1608) Erven Wouter Wouter Brocken uit eerste en tweede huwelijk hadden op 9-7-1579 een erfdeling gemaakt, sluiten nu een akkoord vanwege toen onbekende lasten. De erven: Henrick, zoon van wijlen Wouter, zoon van wijlen Wouter Wouter; Wouter en Jan, zonen van Aert; Cornelis, zoon van wijlen Wouter Wouter; Henrick Arien Berthens als man en voogd van Cathalijne. Zij verdelen een lange lijst renten, cijnzen en pachten.

Bosch Protocol (20-10-1618 1519:17 no 1231) Cornelis z.w. Wouter Brocken wnd Udenhout 12 gld uit huis etc. 18 L par. Otw tpl. Udenhout etc.

ORA Oisterwijk 302:22v (28-3-1608) Erven Wouter Wouter Brocken uit eerste en tweede huwelijk hadden op 9-7-1579 een erfdeling gemaakt, sluiten nu een akkoord vanwege toen onbekende lasten. De erven: Henrick, zoon van wijlen Wouter, zoon van wijlen Wouter Wouter; Wouter en Jan, zonen van Aert; Cornelis, zoon van wijlen Wouter Wouter; Henrick Arien Berthens als man en voogd van Cathalijne. Zij verdelen een lange lijst renten, cijnzen en pachten.

Bosch Protocol 1231 (20-10-1618 1519:17) Cornelis z.w. Wouter Brocken wnd Udenhout 12 gld uit huis etc. 18 L par. Otw tpl. Udenhout etc.

Idem 631 (27-9-1597; 1469:561) Wouter z.w. Woltheri Brocken man van Anna d.w. Henrici z.w. Reynderi Heesters vendt Michaeli z.w. Henrici Michiels jeec 7 gld op Allerheiligen uit agro terre 5 L gent den Meracker par. Haren tpl. Heesacker bij kapel St Martinus etc. losbaar met 100 gld

Idem 730 (x-10-1575, 1398:283v) Evert Everards land Haaren Hezeacker Wouter Brocken vernadert

ORA Moergestel (300 fol 204v no 461 dd 13-11-1593) Wouter z.w. Wouter Brocken dmaw w. Catharijn zijn hvr d.w. - - -  Cornelis z.w. Wouter Brocken dmaw w. Hadewich zijn hvr d.w. Aerdts van de Veyne Henrick Adriaen Berthens man van Catharine zijn hvr d.w. Wouter Brocken voors. en Adriaen Lenaert Huenen man van Adriana zijn hvr wede w. Aerdts ook z.w. Wouter Brocken bij Hadewijch voorn. uit kracht van testament bij dezelve Aerdt en Adriana voorn. gemaakt op 6 febr. 1588 voor heer Jan Bruesselmans cappellaen tot Oisterwijck en zekere getuigen in pres. eerw. H.Sacrament; (1) een stede te weten huys hoff schuer gronde en erffenis daar toebehorende in par. Gestel aende Broeckzijde < erff Jans Gerafdt Luyten daer die gem. straat tusschen beyde loopt > ^ v die loopende stroom geh. die Aa; (2) een stuck [205r] zaylants in de Molenacker < erff Baltazar Jacobs Janss > Jan Gerardt Kuyten ^ streckende voorts te langs neven dEckerstraet; (3) een stuck beempts aende Heysense ghemeynt  < >  erff Jans Jan Gerardt Diericx ^ gemeynen dijck v erff Jans voors.; leg et her. vendt et suppt Lamberten z.w.Peter Jan Zwagemakers waaruit te vergelden een mauwer rogge sjaers H.Geest vanden Bossche nog 4 L rogge sjaers aan H.Geest van Otw nog 4 ka gld sjaers aan erfgen. w. Gerardt Peeter Adriaens nog een thuyn chijns sjaers aan de gebueren vande Heyssen en onderhoud des heeren schauwe.

ORA Moergestel (301 fol 145 no 391 dd 23-1-1601) Adriaen Jan ende Cornelis gebr. zn w. Cornelis Janss Verachter Cornelis Henrick Zanders man van Marye zijn hvr en Adriaen Jacob sBeren man van Geertruyt zijn hvr d.w. Corn. voors. bij dezelve Cornelis en w. Aleydt zijn hvr d. w. Corstiaen Peeterss maken erfdeling van erfgoed w. hennen vader en moeder hen aanbestorven. Aan Adriaan (…); hiertegen zal Cornelis voors. hebben (1) de helft in den gront daar die schuer op staet in par. en tpl. voors. reengenoten ut supra (2) de helft in de schaepskoeye voors. te ruymen tussen dit en meye toecomende (3) de helft in eene beemt gent den Middelsten beemt < erf Matheeus Elis Corsters > erf Jan voors. dat hiertegen deelt; (4) alnoch zoo veell lants als den Raemsacker groot is in den middelsten acker < erf Jan voors. dat hiertegen deelt > erf Adriaens voors. dat hier ook tegen deelt en of Cornelis voors. zoo veell erffs inden middelsten acker nyet en hadde als den Raemsacker groot is dat zall hij voort hebben en bezitten opten legen driess; waaruit Cornelis moet blijven gelden aan Wouter Brocken tot Haren 2 gld sjaers nog 1 ka gld sjaers aan Henr. Aerdt Corstens nog 1/5 in de chijnsen en ook 1/4 in de rogpachten voors. etc. (marge: Henrick z.w. Adriaen Jan Bertens man van Catharijne zijn hvr d.w. Wouter Wouter Brocken heeft bekent dat Adriaen Jacobs die Ber die rente van 2 ka gld sjaers in deze brieve begrepen hem afgelost actum 9 febr. 1609); hiertegen zal Cornelis Henricx voors. Hebben (…)


Huwt (1) voor 1550

Catherijn Aert Gerrits van LAERHOVEN

FamilienaamIndex

Overleden Oisterwijk tussen 1552 en 1560

ORA Moergestel (294 fol 9 no 26 dd 17-3-1552) Dat comen sijn Antonis van Laerhoven en Wouter Brocken man van Katelijn sijns wijffs d. Art Gerit en ...erfmangelinge. Aan Antonis van Wouter een beempts in par. Gestel aende Heysense dijck < ^ erfgen. Gerit Matijs ... > v die Heysense gemeynt. Aan Wouter van Antonis negendalff loepensaet lants in par. Haren < erve Floris ...Boeyen swager > Erve des coepers mma ^ gem. vaerweg ... Raeyboompken v gemeyn s.....belast met ...mud erfrogge de capelle van sinte Mar.....nog onderhoud 1/2 van 1 R dijcks inde Belverse dijck (…) Antonis van Laerrhoven heeft verleent Wouter voors. dat hij dit stuk beemd mag lossen met 106 gld; hieronder - Jexken Morselaers wede Antonis van Laerhoven heeft gekent dat Wouter Brocken deze beemd gelost heeft bij den leven van Antonis voors. 24-4-1558

ORA Oisterwijk (264 fol 15v no 56 dd 6-3-1560) Peeter Marcelis Lamberts man van Wouterken d.w. Aert Gerits van Laerhoven: 1/4 en alle recht in alle goed na dood Aerde Gerits van Laerhoven; supt Wouter Wouter Brocken zijn zwager man van Heesken d. Aert Gerits van Laerhoven

ORA Moergestel (300 fol 103v no 224 dd 21-6-1588) Odilia d.w. Jan Claess wede w. Elias Michiell Zeben cum tutore heeft bekent opgeheven ende ontfangen te hebben uit handen van Wouter Wouter Brocken tot Hilwarenbeeck woonende die somme van 38 ka gld eens van 20 st brab. als deze Wouter tanderen tijden aan w. Emerentiana wede w. Peeter Knoyen onder sijn eygen hant gelooft hadde te betaelen en dat van geleende gelde en deze Emerentianabij test. op 5 dec. 1587 in pres. eerw. H.Sacr. en seeckere getuygen en heer Jannen Henricx van Vechell priester en notaris ende cappellaen tot Boxtell gepasseert wijlen Elias Michiel Zeben gelegateert - scheldende die voors. Odilia de voors. Wouter van deze 38 ka gld quyt

ORA Oisterwijk (267 fol 31 no 127 dd 4-6-1563) Cornelis vanden Ghoir jeep ½ mud rogge Otw. maat tot Belveren ten huyse van verkopers te leveren welke pacht Peter z.w. Wouter Brocken verkocht Cornelis vanden Ghoir op Pinksteren uit huis en hof gronden metten ackeren lant en houtwasschen 9 L in par.Haren tpl. Belveren in sch.br.Otw.; supt Wouter z.w. Wouter Brocken t.t. en zijn krn t.e. bij w. Kathelijn d. Aert Gerits van Laerhoven


Huwt (2) voor 1560

12.997   Hadewich Aert Gerrits van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 12.997Vader 25.994Moeder 25.995

Overleden voor 1593

Bosch Protocol 268 (11-7-1607; 1449:188) Cornelis z.w. Peeter Bogers bij Elisabeth d. Antonis de Molder en daarna hvr Symon Peeters jeec 3 ka gld 8 st 3 oort op Lichtmis uit - stede huys hoff schuere gront lant par. Oisterwijk op de Hoeven t v erf Frans Bogarts t t gem. strate 1/3 in stuck lants int geheel 9 L par. en tpl. voors. t erf Frans Bogarts t v t gemeynt aldaer andere goederen van verkoper van de cijns welke cijns Jan z. Wouter Brocken man van Dinghen d.w. Henric Peeters verkocht had voors. Symon Peeters sch. br. Otw 5-5-1551 en welke cijns voors. Cornelis Peeters Bogers ten deel gevallen uit de goederen van voors. Symon Peters tijdens huw. met Elysabeth zijn hvr moeder dess. Cornelis Peeters met consent van Peeter en Diric Martenss gebr. en sterk voor Willem hennen brueder allen zonen Marten Diricx bij w. Cornelia d.w. Willem z. des voors. Peeters Boghers aan voors. Marten Diricx wedn. Cornelia voors. t.t. en Peter Diric en Willem t.e.

Kinderen

 1. (uit 1) Wouter (+na 1597, voor 1608), huwt Anna Henrick Reijnier Heesters (+voor 24-1-1612) (vgl BL 1986:42); Heilige Geestmeester in 1596; genoemd in voogdijstukken Oisterwijk rond 1600.
 2. Kinderen
  1. Henrick
  2. Cornelia
  3. Catharina
  4. Peterke
 3. (uit 2) Cornelis Zie 6.498
 4. (uit 2) Catherine huwt Hendrick Adriaen Berthens Zie 12.998
 5. (uit 2) Aerdt (+na 6-2-1588, voor 1593), huwt Adriana N.; zij huwt (2) Adriaen Lenaert Huenen
 6. Kinderen
  1. Wouter
  2. Jan, mogelijk de Jan gehuwd voor 1607 met Dingen Henric Peters

TerugBegin van generatie


12.998   Adriaen Jan BERTHENS

FamilienaamIndex 12.998Vader 25.996Moeder 25.997

Geboren voor 1527
Overleden voor 1583

Volwassen voor 1551

Vermeldingen Adriaen Jan Berthens in ORA Tilburg (Schepenbank van Tilburg en Goirle); no 345 anno 1599 p 55v ; no. 346 anno 1600-1605 (1603) p 192r. Echter ORA Tilburg (346:192 dd 1603) niet aangetroffen.

ORA Oisterwijk (265 fol 18 no 73 dd 17-4-1561) Adriaen z.w. Jan Kuysten vendt Adriaen z.w. Jan Berthens jeep 1 mud rogge op Kerstmis uit huys en hof gronden toebehoren 17 L lants par. Otw. aende Gruenstrate naast klooster binnen Otw. Idem (no 76 dd 22-4-1561) Adriaen z.w. Jan Kuysten een huys hoff andere timmeringe daerbij met gronden 17 L in par. Otw. opte Gruenstrate etc; .vendt Adriaen z.w. Jan Berthens

ORA Oisterwijk (269 fol 21 no 75 dd 17-4-1565) also Adriaen z.w. jan Berthenss sch.princ. Adriaen Jan Kuysten jeep 2 mud rogge op Bamis uit huys hoff andere timmeringen gronden 17 L par.Otw. aende Gruenstrate; weylant int Gomelaer; welke stukken Adriaen Jan Berthens verkocht had aan Peeter Jan Nauwen (…)

ORA Oisterwijk (270 fol 35v no 79 dd 5-10-1566) Jan Witlox Janss jeep 2 mud rogge Otw. maat als Adriaen Jan Berthens beloofde aan Adriaen Jan Kuystens op St Bavo uit huys hoff timmeringen gronden en erff daeraen 17 L par.Otw. opte Gruenstrate t Cloester van Otw. t tHarense Broeck etc.als Jan tegen voorn. Adriaen Jan Kuysten bij opdracht sch.br.Otw.; supt Peter Jan Nauwen

ORA Oisterwijk (392 fol 99v dd 18-6-1583) Condt sij want Jan Ghijsbertss van Buerden overmits gebrek jeec 3 ka gld als Jan Berthens verkocht had Joosten z. Jans van Eerssel op St Jacop dach apostel los en vrij van alle beden uit een stuk akkerland en beempts 12 L in par. Otw tpl. gent. opte Gruenstrate < erf Henrick Jan Berthens > erf der krn Lamberts vanden Heesecker ^gem. straat v erf Aerts de Borchgreven; volgens sch.br. Otw den 12-juli 1546 van welke pacht hem Jan gebrak 12 jaren gericht Jan Bauwens vorster (testes Pey Beir Jacop en Jannen Peynenborch 18-6-1583 Gruenstrate) (…) Wij Jacop Goyaertss de Bunger en Adriaen P. Peynenb. sch. doen condt deze erfcoop bejaard en bedaagd publicatie geveylt en een verbuet in openb. herberge te Otw ten huyse Jans Bauwens vorster so Jan Gijsberts van Buerden openbaarlijk te buerde gestelt daarvoor biedende de erfelijkheid van voors. cijns van 3 gld en nog 23 ka gld en 9 st eens vande 12 jaar inde aftrstelle en nog 3 ka gld tijdens deze evictie verschenen is gecompareert Lambert Robben als momb. der krn Adriaens Jan Berthenss voors. dat jan z. Cornelis jan Berthens tanderen tijde den voors. w. Adriaen der voors. krn vader vercocht had zekere erff alhier mede te buerden gestelt sustinerende daeromme zijn verhaal te mogen zoeken; gecompareert Adruiaen Wouterss Vermeer proprietaris van de rest van de erven alhier t bueck gestelt te kennen gevend dat hij deze evicteur nyet meer schuldig en is van achterstelle dan de chijns in questie 3 gld 9 st eens en hij dus dese evctoe en dit verbuet sonder wettige oirsake is doende; gecompareert Jan Cornelis Jan Berthens te kennen gevende dat inde erfdelinge der erfgen. Jan Berthen s deze chijns sijnen mede deylderen ende nyet hem te last gevallen is ende dat zijne mede deylderen gelooft hebben den selven alzoe te gelden en te betalen datte hem eghennen hynder aff comen en zoude daeraff oyck protesterende ; nog deze Jan Cornelis voor hemzelf en mede voor de krn Adriaen Jan Berthens daerenboven geboden eenen stuiver eens daernae Adriaen Wouters voirs. insgelijcx een stuiver eens ende daermede is de berrende keerse nae ouder gewoonte ald. ontsteken zijnde wtgegeven datum xviij july 1586

ORA Oisterwijk (287 fol 1 dd 1-1-1592) Vorsters zijn dat jaar Wouter Wouters van Esch, Peeter Ariens Verhoeven en Henrick Arien Berthens

ORA Oisterwijk (329 fol 1 no 1 dd 9-1-1635) Cornelis z.w. Henrick Adriaen Berthens man van Aleyt d. Adriaen Janss van Roy dmaw Anna d.w. Adriaen Jans de Deckere bij w. Peterken d.w. Willem Jan Egels zijn kindsdeel in huysinge hove boomgaerden landerijen weyen driessen houtwassen etc. bvvo tot Carchoven na dood Peterken henne grootmoederetbv Peeteren, Cathelijn en Elisabeth ook krn Adriaan van Roy en Anna voors; belast met 6 ka gld fabriek KvOtw.

ORA Oisterwijk (336 fol 151v no 29 dd 8-11-1642) Cornelis en Aert zn w. Henrick Adriaen Berthens bij Cathalijn d.w. Wouter Brocken; Anthonis z. Jan Franck Elias man van Mayken d.w. Henric en Cathalijn; Cornelis ook tp van Adriaen zijn broeder en Marcus zijn zwager en allen ook tp deel van Wouter hun broeder; verkopen 1 L heyvelt in meerder stuk heyvelt een roey of 5 of 6 min of meer par. Otw. over de Belverse Brugge aan de Grote Heye t erfgen. Wouter Jan Brocken t Jan Adriaan Termeer; aan Anthonis z. Henrick Anthonis van Someren en Wouter z. Cornelis Wouter Brocken tbv Cornelia onm. d. Jan Henrick Thonis voorn. bij w. Cornelia d.w. Cornelis Wouter Brocken voorn. in zijn 1ste huw.


Huwt voor 1565

12.999   N.N.

Index 12.999 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk een zus van Adriaen Jan Kuyster; relaties tussen de Berthens en Kuystens gaan terug tot 1557

Kinderen

 1. Peterken Zie 6.499
 2. Henrick (*voor 1565 +voor 1635), huwt Cathelijn Wouter Wouter Brocken
 3. Kinderen
  1. Adriaen (*ca. 1597 +na 1642), huwt Oisterwijk RK 17-5-1623 Gulielma Nicolaas Sebastianus van Engelant (*ca. 1595)
  2. Mayken, huwt Anthonis Jan Franck Elias
  3. Aert
  4. Lyntgen, huwt Marcus N.
  5. Wouter
  6. Cornelis (dRK Oisterwijk 11-8-1601), bron: Paul Moors
  7. Cornelis (dRK Oisterwijk 4-9-1602), huwt Aleyt d. Adriaen Janss van Roy (vermeld ORA Oisterwijk 1635)

TerugBegin van generatie


13.000   Aernt Dircks NAUWEN

FamilienaamIndex 13.000Vader 26.000Moeder 26.001

Geboren ca.1560
Overleden Oisterwijk 21-7-1604
Overleden aan de pest. Voogdij voor onmondig kind Dirk geregeld op 7-9-1605 (Oisterwijk).

Scheffers: Aert is een zoon van Dierck Aert Nauwen en Lijsken Reijnier Gijsbert Heesters. De erfdeling van zijn ouders die onder andere een brouwerij in de Groenstraat bevat vindt plaats op 19-9-1657 RO. 351 f. 76v, 1657.

Bosch Protocol (inv no 1469 fol 363v dd 17-5-1597) Arnoldus fs Theodori Pigge verkoopt negen lopmaten weiland tot Udenhout, opt Ghommelaer, aan Johannes fs qd Gerardi Appels. (NB: Vernaderd door familie)

BP (inv no 1469 fol 373v dd 14-5-1598) In marge: Arnoldus filius quondam Theodori Nauwen (...) Johanna sue uxoris filia quondam Judoci Goyaers vernadert lant Udenhout

BP (inv no 1469 fol 374v dd 14-5-1598) In marge: Arnoldus filius quondam Theodori Nauwen - indemniteit

Bosch Protocol 172 (x-7-1600, 1409:391v) Aert z.w. Dircx Piggen man van Jenneken d.w. Joost Goyaert Smolders 5 gld uit huis etc. Otw tot Udenhout tpl. de Groenstraat


Huwt voor 1585

13.001   Jenneke Joost Goijaert SMULDERS

FamilienaamIndex 13.001Vader 26.002Moeder 26.003

Overleden na 1605

In ORA Oisterwijk 1561-1605 niet aangetroffen; evenmin in Tilburg, Moergestel.

Kinderen

 1. Theodoricus Zie 6.500

TerugBegin van generatie


13.002   Reynerus Gijsbert Reijnier HEESTERS

FamilienaamIndex 13.002Vader 26.004Moeder 26.005

Overleden tussen 26-4-1609 en 2-8-1612

Bron BL 1986.

Bezat een akker te Belveren (gekocht 16 maart 1586), een erfchijns van drie Car. Gld. Uit een beemd in de Ghever te Haaren (gekocht 17 januari 1587, eerder verkocht door zijn vader), en stuk land in Oisterwijk (gekocht 11 december 1592), een vierde van een beemd Sconincxbroeck aan de Molenstroom te Haaren (gekocht 14 juli 1601), een erfchijns van 4 CG uit een huis te Haaren in Belveren (afgestaan aan zoons Wouter en Jan, 26 april 1609). Ontleende verder land (29-4-1606) aan een erfdeling van de goederen van Peter Brocken

Bemiddelde (25 augustus 1607) bij de verzoening tussen Hendrik Goossen Vercuijlen en de nabestaanden van Joost Aert Claes van Vucht, die Hendrik tijdens een processie in de rug had geschoten toen zijn roer afging.

Erfeniskwestie tusen zijn weduwe en de kinderen uit het eerste huwelijk over een door Reijnier bij huwelijkse voorwaarden toegezegde lijfrente van 12 gulden. Het compromis: de weduwe krijgt nu eenmalig 80 gld., de huur of pacht van haar goederen te Diessen, en de helft van de opbrengst van de landerijen te Haaren en Oisterwijk.

ORA Oisterwijk 303 fol 3 (28-1-1609), Pastoor Hieronimus van Berchem van Oisterwijk kwijt Reyner Ghijsbert Heesters van een mud rogge, erfpacht als betaald uit pand door wijlen Peter Brock en daarvoor Jan Heuss Aertssen.

ORA Oisterwijk 306 fol 49 (2-8-1612): erfdeling tussen de kinderen van Reyner uit eerste huwelijk en de weduwe Peterken Anthonis Buenincx m.b.t. goederen uit eerste huwelijk.

BP (526. 1616 juni 11 sH,R.1463,324) Gijsbert z.w. Reyner z. Gijsberts Heesters wnd Haaren man van Jenneken d.w. Wouter Dielissen vercoft Willem Donckarts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 22 februari uit huys hoff schuere gronden saeylant en weylande aan malcanderen 5 L par. Haaren aende Schutsboom etc. losbaar met 100 gld

Bosch Protocol 1366 (27-8-1625, 1525:379) also Gijsbert z.w. Reyner Gijsberts Heesters wnd Haaren stuck ackerlants 2 L 14 R par. Haaren aende Nyeuwenhuys etc. verkocht aan Herberden Stevens Janss van den Woerde? 10-4-1625 waarna Jan z.w. voors. Reyner Gijsberts Heesters vernaderde 17-4-1625 die resupt Herbert Stevens van der Woerden

Idem 467 (0-4-1614; 1461:280) Gijsbert z.w. Reyner Gijsbert Heesters wnd Haren bij Otw vercoft Anneken d.w. Cornelis Pauwels des creemers jeec 12 ka gld op 10 april uit huys hoff erve ackerlant daertoe 5 L par. Haren omtrent de Schutsboom maast Wouter z. Reyner Gijsbert Heesters broeder der voorn. Vercoper losbaar met 200 gld

Idem 506 (22-10-1615; 1463:29) Wouter z.w. Reyner Heesters wnd Otw. vercoft aan Willem Lodewijcx Donckarts tbv Nicolaes z.w. Jan Nicolaes Donckarts jeec 9 ka gld 8½ st op 22 oktober uit - huys erve schuere henne gronden hoff en landerijen 15 L par. Otw bij het Schoorbrugsken t Gielis Jan de Weer t Geraert Aerts van de Wiel v Jan Martens t gem. strate de helft hem vercoper toebehorende in huys schuere henne gronden hoof boomgaert seylants weylant aan malcanderen 7½ L in par. Haaren bij Otw aende Schutsboom etc. belast met 7½ st hertog van brabant uit het eerste onderpand losbaar met 150 gld margo: Niclaes z.w. Jan Nicolaes Donckers bekent lossing door Wouter Reijnder Heesters 9-9-1617

Idem 526 (11-6-1616; 1463:324) Gijsbert z.w. Reyner z. Gijsberts Heesters wnd Haaren man van Jenneken d.w. Wouter Dielissen vercoft Willem Donckarts tbv Niclaes z.w. Jan Niclaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 22 februari uit huys hoff schuere gronden saeylant en weylande aan malcanderen 5 L par. Haaren aende Schutsboom etc. losbaar met 100 gld

Idem 436 (9-7-1592; 1431:293v) Jan z.w. Goossen Janss Goossens wedn. Mariken d.w. Peeters Brocken 1/4 huis etc. land tot Haren aan Reyner z.w. Gijsbert Reynen


Huwt (1)

13.003   Elisabeth Wouter COOLEN

FamilienaamIndex 13.003Vader 26.006Moeder 26.007

Overleden voor 1609


Huwt (2)

Peterke Anthonis BRUIJNINCX

FamilienaamIndex

Overleden na 27-2-1617

Dochter van Anton Bruijnincx; een priester/kanunnik met meerdere kinderen, werkzaam in ‘s-Hertogenbosch; hij heeft een relatie met Maria Maes, waaruit o.a weer een Anton, aartsdiaken van het bisdom. Bron Ad Teulings.

ONA Oisterwijk (Inv no 1 fol 32 dd 27-2-1617) Peterken wede Reyner Ghijsbert Heesters haar leste man ziek te bedde donatie aan fabriek kerk van Otw 4 ka gld aan Anneken Joosten haar nicht een koetse in haar huyse boven de kelder staende en 3 ka gld cijns uit onderpand tot Gestel St Michiels; verder legaten voor Goyaerde z. Jan Reyners haar beste heycke; Wouter Reyners broer van Jan Reyners voorn.; aan Jan Reyners voorn. haere poirte int moer int Goirvenne gelegen; Mayken hare pete d. Peter Martens; Barbara d. Goossen Tuelingh; Adriaen z. Willem Peter Verhoeven; het kind van Ghijsbert Reynerss; het kind van Dierck Aert Nauwen; Maiken d. Anthonis Henricx haar nichte; Adriaenken Goyaerts; Willemke d. Embert Gijsberts; haer laet tot Diessen schuldig van pachting van haer stede; Remijs Janss van Beeck haer pachter; Anneken Joosten haer nichte.


Zij huwt (1)

N.N.

Index

Kinderen

 1. Jan, huwt Cornelia; zij dopen een kind Elizabeth (Oisterwijk 10-8-1614)
 2. Wouter (+na 1615), woont Oisterwijk
 3. Gijsbert (+na 1625), woont Haren, huwt huwt Jenneke Wouter Gielis Snellen te Haren, testeren Oisterwijk 10-5-1622
 4. Elisabeth Zie 6.501
 5. Petronilla (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


13.004   Jacob Wouter HESSELS

FamilienaamIndex 13.004Vader 26.008Moeder 26.009

Geboren ca. 1550
Overleden voor 1603

Bijgenaamd Die Molder. Molenaar op de Kreitenmolen in Udenhout; vgl Kleine Meijerij 1994:89. Erfde van zijn vader een vijfde van de molen, twee hofsteden in Udenhout en Berkel. De laatste ruilde hij met zijn broer Jan in 1587 voor nog een vijfde in “een wijntmolen genoemt Creijtenmoelen tsamen met huijsinge en 2 lopense lant”

Bosch Protocol (inv no 1421 fol 293v dd 2-4-1590) Jacob zoon wijlen Wouter Hessels promisit Jan z.w. Jan Adriaens 264 gl onder verband van een wyntmolen en roosmolen in Udenhout


Huwt voor 1575

13.005   Adriana Jan Herman LUERS

FamilienaamIndex 13.005Vader 26.010Moeder 26.011

Geboren ca. 1550

Kinderen

 1. Adriaen Zie 6.502
 2. Gertken, huwt Jan Lenaert Peter Huenen
 3. Marie, huwt Anthonis Adriaan Janszoon, ook molenaar op de Creijtenmolen
 4. Anthonia, huwt Adam Jan de Molder

TerugBegin van generatie


13.006   Adriaen Aert Gevaerts van DUERNE

FamilienaamIndex 13.006Vader 26.012Moeder 26.013

BL 1982 p. 180 noemt een Tielman Gevers van Doorn te Oisterwijk, gehuwd met Arnolda (Mathijsdr) van Sevendonck, beiden gestorven voor 13-8-1608, vermoedelijk kinderloos. Mogelijk is hij een oom van Adriaen Aert Gevaertsz. BL 1992 p. 245 meldt een Oisterwijkse Helena, dochter van Gevart van Doern in 1509.

Gevaert of Goyaert etc. komt als voornaam regelmatig voor onder Van Doo/i/ernes/Der/uernes in voorgaande eeuwen; allen nazaten van een Everaert van Deurne, schout of kasteelheer van Deurne rond

1380/1400.

Schepenbank Son: Aert van Doerne en Goert Goerts gemachtigd om in Den Bosch voor Jan van Doerne op te treden (17-10-1582).

Cijnsboek Helmond 1498-1585 meldt een Heylwigis filia Arnoldus de Durno.

Hypothese: Adriaen, geboren circa 1555, zou een zoon kunnen zijn van Aert Geverts van Doerne, vermeld tot 1543, uit een bastaardtak van dit geslacht van Doerne (CBG 1987:47).

Bosch Protocol, 1608 april 14 (sH,R.1451,26) Aert z. Henrick Lombarts momb. (eed schout Otw) 4 onm. krn Elyas z. Henrick Lombarts bij w. Catharina d. Gerart Adriaens Doiren ook wegens Lenart en Wouter en Anneken de oude Anneken de jonge onm. krn Elyas en Catharina voor 4/5 en Henrick z. Elyas en Catharina ouder dan 25 jaar rest 1/5 stuck ackerland 6 L par. Otw in de gemeyn ackeren naest Hueckelom t erff Thomas vanden Hovel t erf hr van Yseren en erf Jacop Beyherts v gem. eckerwech t erf mr Philips Lintermans churgijn welk stuk land Geerardt z.w. Adriaen Arts Doiren tegen Jacop Peeters van Doiren sBosch 10-11-1569 bij opdracht en door Geerart bij test. aan voorn. 5 krn Elyas voorn. bij w. Catharina zijn dochter en welk stuk land aan de hertog van brabant te leen is hangende; opgedr. Jan z.w. Willem Aerts van den Wyel. Jan van de Wiel gelooft die krn 159 gld. marge: Aert z. Henrick Lombaerts ook namens erfgen. Henrick Elias verklaart dat die som voldaan is 3-4-1614

Idem 1607 augustus 27 (sH,R.1449,267) Elias z.w. Henrick z.w. Aert Lombaerts wedn. w. Catharina d. Gerarts Adriaens van Doirn de tocht in 2/3 van stuck weylants 4 L par. Otw tpl. Hueckelem t erf Henricx van Bocxtel t erf wede Jan van Herpen welk geheel stuk Jacop z. Peters van den Doren opgedragen had Henrick voors. ..-11-1569 opgedragen Henrick zijn Elias zoon bij voorn. Catharina. Zo gestaan voorn. Henrick z. Elias en w. Catharina gepasseerd de ouderdom van 25 jaar 2/3 en Aerdt z. voors. w. Henrick z. Aert Lombaerts rest. 1/3. dit gehele stuk weyvelt in de Huyckelemse ackeren t erve hr van Yseren t erf Geerit Adriaens van Doiren v Thomas van den Hovel t Jacob Frans welk stuk land te leen is hangende hertog van Brabant. opgedragen mr Philips Lintermans chirurgijn z.w. mr Silvester Lintermans

Idem 1609 juni 22 (sH,R.1453,171v) Elias z.w. Henrick Lombaerts: huys erve hoofken met zijne rechten en toebehoren bvvo aan de kercke omtrent de pastorije t erve Herman Corneliss, Henrick Aerts Roest en erf Aert Wouter Ooms t v gem. Vloetstraete t erve Aert Ooms zoals Elias tussen verkoop en veste vernaderde en opdracht verkreeg van Arnde z. Henrick Lombaerts als momb. 4 onm. krn Elias Henrick Lombaerts bij Catharina d.w. Geerart Adriaen Doiren en ook Aerde bij proc. van Henrick z. Elias en Catharina voorn sch. br. Otw 4-4-1608; opgedragen aan Yeffken hvr Aert Wouter Ooms tbv Dingena wede Niclaes Janss van de Pass

Idem 1576 maart 15 (sH,R.1401,131v) Gerardus z.w. Adriani Deuren? vendt Johanni z. Wlotheri Jacobs van den Veecken jeec 9 gld 15 st op Lichtmis uit campo terre partum fenalis partum mericatis dicto de Zevick 7½ L par. Otw tpl. Huculem t erf Johannes Willems Vervloet t erf Gertrudis d. Arnoldi de Laerhoven en krn v comm. platea t erf Cornelis z. voorn. Arnoldi de Laerhoven; losbaar met 150 gld (zelfde land vermeld bij nieuwe overdracht: 1598 juli 29 sH,R.1436,448v)

Idem 1592 juni 5 (sH,R.1407,302) alsoe Willem z.w. Cornelis Willems de Loze 3 L beemd bvvo bij de Bambrugge t gem. dijck t Joost Diercx v gem. stroom had verkocht aan Gerit Adriaan Dueren sch. Otw 26-9-1576; zo gestaan Gerit deze beemd aan Joost Willems Mardeleyn wnd Otw; belast met jeec 12 st rectoir St Gertrudis altaer KvOtw; waarna Joost Willems Mardeleijn 15 gld 10 st; nog 14 gld 7 st 8 p; nog 14 gld; nog 13 gld 5 st

Idem 1569 november 10 (sH,R.1392,290v) Jacob z. Petri vanden Doren weiland 4 L par. Otw te Huikelom (etc…) supt Gerardo z.w. Adriani Arnoldi Dueren wnd Otw.

Idem 1557 december 10 (sH,R.1375,366) Dominicus z.w. Henric die Greve wedn. Geertruyt d.w. Henrick Niemals? (test) huis en hof bvv Otw bij de kercke t erf tafel H.Geest van Otw t erf Jan van der Stegen v straat t heer Andries Eymberts en erf van de H.Geest voorn. aankomst van Heyman en Anna krn w. Roelof van Langel en w. Adriaentje d.w. Heyman Plattijnmakers [trippenmaker] in sch. br. Otw tp Geraert z.w. Adriaen Dueren (…)


Huwt

13.007   N.N.

Index 13.007 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Erken Zie 6.503
 2. Elisabeth Adriaen Aert Geverts van Doirn (+voor 1630), huwt voor 1616 Lambert van der Plas (+voor 1630); woonden in of bij Oisterwijk, waren gegoed te Berkel en Udenhout (BL 1953:62, 1982:148). Voogdij Oisterwijk: Jan Lambert en Gerit Adriaen Gerit van Doirn voogden over de onmondige kinderen van Henrick Jan Lamberts en Elisabeth Adriaen Govert van Doirn, Oisterwijk 3-4-1602 (24).
 3. Geraert (*voor 1531 +voor 1608), vader van Catharina (*ca. 1555 +voor 1608), gehuwd ca. 1582 met Elyas Henrick Lombarts; volwassen voor 1555 (BP); Gerard is doopgetuige bij kinderen van Erken. Waarschijnlijk niet de Gerard, schepen van Oisterwijk in o.a. 1576, 1578, 1582; zijn vader lijkt in 1577 al dood te zijn , maar Eirken was in 1618 nog vruchtbaar dus vermoedelijk geboren na 1570.
 4. Anthonius Adriani, doopgetuige bij kinderen van Erken

TerugBegin van generatie


13.008   Rochus Henrick EELENS

FamilienaamIndex 13.008Vader 26.016Moeder 26.017

Geboren voor 1520
Overleden voor 1612

ORA OOisterwijk (256 fol 137 dd 19-12-1552) Jan z.w. Peeter Peynenborchs wedn. Eva d.w. Peeter Smeyers (test) - huys hoff gronden erf daaraan int geheel 8 L in par. Haaren aenden Harencant supt Rochis z.w. Henrick Laureys

ORA Oisterwijk (257 fol 63 dd 18-6-1553) Rochus z.w. Henrick Laureys vendt Anna d.w. Marck Wijtmans jeec 3 ka gld op Lichtmis uit - stuk eckerlants gent Lanck Stuck 3 L lants par. Haaren t erf Embrecht Peynenborch t erf des rectoirs van OLVr KvOtw mma v t gem. wech

ORA Oisterwijk (257 fol 46 dd 17-4-1553) Rochus Henrics machtigt Jan vanden Spijcker Franck Brocken en mr Michiel Borcouts

ORA Oisterwijk (259 fol 54 dd 1-7-1555) Adriaen en Jan krn w. Jan Brocken Willem Peeters man van Anna Cornelis Peeters Vermeer man van Heylwich drs w. Jan Brocken voorn. ook voor Jenneken onm. dr w. Wouter Brocken daar zij voor geloofd hebben - stuck beempt 2 L par. Vucht tpl. Cromvoirt neven den Ghiersberchsen beempt ad opus Franck z.w. Jan Brocken Marie zijn zuster Aert de Meyer en Rochus Henricxx

ORA Oisterwijk (259 fol 40 dd 5-5-1555) hr en mr Andries SGrooten priester alle actie in - huys ende hoff gronden toebehoren 8 L par. Haaren aenden Harencant etc. ad opus Rochus z.w. Henrick Laureys (…) (Idem) Rochus z.w. Henrick Laureys vendt hr en mr Andries SGrooten priester jeec 9 ka gld op Servaty uit - huys etc. 8 L par. Haaren aende Harencant

ORA Oisterwijk (260 fol 5 dd 29-1-1556) Rochus Henricx gelooft Margriet Feytmans 21 ka gld 5 st

ORA Oisterwijk 260 fol 256 dd 24-3-1556) Rochus z.w. Henrick Laureys Eelens vendt Jan Witlocx als proviseur tafel H.Geest tot Haren jeep 10 L rogge Otw maat op Pasen uit -stuck eckerlants gent den douderswech 4 L par. Haaren bij de kercke aldaer etc.

ORA Oisterwijk (265 fol 35 dd 13-8-1561) Thomas z.w. Claes Timmermans jee loscijns 9 ka gld als Rochus z.w. Henrick Laureys vendt hr en mr Andries sGrooten pbr op St Ignatie[?] uit - huys hoff schuer gronden toebehoren 8 L in par. Haren aende Harencant

ORA Oisterwijk (268 fol 4 dd 25-1-1564) Goyaert en Metken krn w. Lambert Goyaert Eelens met Laureys z.w. Henrick Laureys Eelens en Aert Joosten momb. Henrick Peeteren Aerden gebr. Heylken Jenneken en Metken de joncxte krn w. Lambert Goyaerts voorn. ook voor Henricxken hun zuster : - stuck weyvelts 5 L par.Haren tpl. de Ruboschdijck; - stuck lants gent tdoude stuck 2 L stijff in par.voors. in de Harense eckeren t erff Rochus Henricx t erff krn Pauwels Janss; - stuxken lants ½ L tpl. lestvoors. t erff krn Pauwels Janss voors. t here van Outheusden ; vendt Rocho z. Henrick Laureys Eelens; belast met 1 mud rogge lospacht Jenneken wede Jans de Molder losbaar met 50 ka gld

ORA Oisterwijk (268 fol 6 dd 1-2-1564) Laureys z.w. Cornelis Hicspoers man van Anna d.w. Marck Wijtmans jeec 3 ka gld als Rochus z.w. Henrick Laureys geloofd had Anna d. Marck Wijtmans voorn. op Lichtmis uit - stuk land gent dlatckstuck 3 L par.Haren naast erf rector OLVrouwe altaer binnen Otw.supt Willemke d. Marck Wijtmans voors. wede Aert Anthonis t.t. en en haar krn t.e.

ORA Oisterwijk (168 fol 17 dd 7-4-1564) Rochus z.w. Henrick Laureys Elens vendt Jacop Janss Verheyen jeec 3 ka gld uit - eckerlant gent den Donckers wech[?] 6½ L par.Haren omtrent de Kercke . Marge: Wouter z. Henrick Wouter Brocken namens zijn vader bekent dat de krn Jan Rochus gelost hebben 4-11-1642

ORA Oisterwijk (268 fol 24 dd 15-5-1564) Rochus z.w. Henrick Laureys Eelens vendt hr en mr Adriaan Appels pbr z.w. Henrick Appels jeec 6 ka gld uit - stuck weylants 6 L par.Haren aenden Ruybosch etc.

Bosch Protocol 58 (17-12-1627; R.1505,74v) Henrik z.w. Rochus Henricx wnd Haaren wedn. Geertruydt d.w. Laureyns Peeter Gevarts (test. 26-8-1623 voor Gielis de Weer openb. notaris en 24-3-1626 voor hr Anthonis Cuijpers pastoir tot Haaren) verkocht Godevaerden Scheffers en Gerarden Lievens dekenen St Anne capelle kerk der minderbroeders deser stadt jeec 7 gld 10 st uit 1/5 in stuk akkerland 12 L na dood Rochus Antonis zijn neef aanbestorven par. Haaren achter de Harense kerk

losbaar met 150 gld.

Idem 133 (16-10-1632; R.1510,27) Henrick z.w. Rochus Henricx wedn. Gertruydt d. Laureyns Peters Gerarts Bloemkens (test. 22-8-1623 voor Gielis Jans de Weer not.) verkocht Elisabeth d. Jan van Dieten wede Jans Loeckemans jeec 12 gld op St Lucas uit stuck lants half ackerland half weyland gent de Leenweyde 7 L par. Haaren bij Otw in de Gesel ofte aende Raem etc.; losbaar met 200 gld

Idem 1187 (11-2-1617, 1517:178) Henrik z.w. Rochus Henrix wnd Haren verkocht Elisabet wede Jan Ygroms Potteye jeec 12 gld op Lichtmis uit stuck ackerland den Huysacker 6 L par. Haren bij Otw ontrent de kercke in de gemeyn ackeren aldaer.

Idem 1288 (X-5-1621, 1521:267v) Henrik z.w. Rochus Henricx wnd Haaren verkocht Gielis de Weer 6 gld 5 st op St Servaas uit huis etc. 6 L Haaren aen de Geselkant.

Idem 1298 (16-10-1621, 1522:14v) Henrik z.w. Rochus Henricx van Haren verkocht Henrick z.w. Geerart Corneliss oock van Haren jeec 18 ka gld op 1 mei uit 2 stuxkens lants achter malcanderen gent de Brekelackers par. Haaren tpl. de Raem etc. losbaar met 300 gld

Idem 1312 (13-6-1622, 1522:276) Henrik z.w. Rochus Henriks wnd Haaren bij Otw verkocht Cornelis van den Leemput z.w. Henricx vanden Leemput jeec 31 gld 5 st op nat. bapt. Uit huis etc. 7 L par. Haaren dingb. Otw tpl. de Raemen etc.

Idem 1362-4 (X-7-1625, 1525:348-349v) Peterken d.w. Laureyns Peeters Gerits sGraten bij w. Ariken d.w. Wouter Cornelis en wede Jan z. Claes Driess Peynenborchs Henrick z.w. Rochus Henricx man van Geertruyt d. voors. Laureyns Peters Ghijsbert z.w. Antonis Gijsberts van Bernen? man van Adriana de jonckste ook d. voors. Laureyns Peters Huybert eenich sone Peeter Huyberts van Laerhoven bij w. Adriana de oudste ook d. Laureyns Peters Sgraets Adriaen z. Adriaen Adriaens Rombouts namens Laureyns zijn zoon bij w. Judith zijn eerste huisvr ook d. voors. Laureyns Peters (proc. sch.Otw) ook voor Geerard z. Cornelis Geerit Claess man van Adriana d. dess. Adriaen Adriaens bij Judith Jan z. Adriaen Adriaens van Gorcum man van Jenneken ook d. Adriaen en w. Judith ook voor Jan onbej. z. voors. Adriaen Adriaens bij Judith erfgen. Joost z. voors. Laureyns Peters Sgraten en Ariken voorn. stuk akkerland wesende leen gent den Leeuwenacker 6 L par. Haaren tpl. den Harendijck opgedragen Jan z.w. Adriaen Brocken wnd Haren; fol 349: Peterken Sgraten etc. als voor stuxken ackerland leengoed 1 L 10 R par.Haaren ontrent St Martens capelle

opgedr. Henrick Lenaerts Heesters tbv Gijsberden zijn oudste zoon bij Mariken Gijsberts. Fol 349v: Peterken Sgraten etc. als voor stuxken weyvelt of drieslant leengoed par. Haaren ontrent St Martenscapelle opgedagen Aerden z.w. Niclaes Lombaerts wnd Haaren

Idem 1493 (2-4-1621 1532:302) mr Adriaan Comans als voor een hoeffne lants gent de nyeuwe hoeffne etc. Haaren in de Gheisel met gebruik van voorhoff en een stenen Lieffvrouwenhuysken ende de boomen daerop leenroerig aan de hertog met de materialen van een schuur van 4 gebonten tp aan Henrick z.w. Rochus Henricx met Rochus zijn zoon

Idem 927 (11-2-1617, 1493:295v) Henrick z.w. Gherardts Corneliss twee stucken lants den Raemschen waterlaet tusschen beide en daer ook toebehorende elk 4 L par. Haaren het eerste neven de gemeynt van Haaren O den voors. Raemschen loop W v N derff Jan Jans t Z Demmer Wouters en de andere 4 L t O den Raemschen loop t v t erf des heren van IJseren aan Henrick Rochus z. Henric tot Haren wnd

Idem 1017 (17-6-1621 1497:377) Henrick z.w. Rochus Henricx wnd Haaren bij Otw verkocht Abraham Thomas Matheus Adriaenss van herlen en Steven Aelberts Snellen dekenen van den ambachte van de Cremers sBosch 12 gld 10 st uit huis etc. 7 L par. Haaren tpl. de Raemen losbaar met 200 gld

Idem 1023 (29-1-1622 1498:42) Henrick z.w. Rochus Henricx wnd Haaren bij Otw verkocht Elizabeth wede Jan IJgroms Potteije jeec 13½ gld op Lichtmis uit stuck tuelants 1 maldersaet par. Haaren tpl. de Raem etc.losbaar met 225 gld

Idem 423 (3-11-1612 1459:53) Henrik z.w. Rochus Henricx man van Geertruyt d.w. Laureyns Peeters vercoft Nicolaes Donckaerts z.w. Jan Nicolaes Donckaerts jeec 4 ka gld 13 st 3 oort [12 p] op Allerheiligen uit stuk lants deels ackerlant deels weylants aan malcanderen 6 L par. Haren tpl Geesel etc. losbaar met 75 gld

Idem 228 x-9-1556 (1369:408v) Rochus z.w. Henrici Laureyns 1 mud rogge

akkerland Haaren tpl. den Dondersweg

Voogdij Oisterwijk 30-3-1607 (36): Henrick Rochus Henricx en Peter Willem Goossens voogden over de onmondige kinderen van Anthonie Rochus Henricx en Cornelia wijlen Adriaen Willem Goossens. Later: Laureijs Adriaen Willem Goossens voogd.

Voogdij Oisterwijk 8-11-1636: Adriaen Rochus Henricx en Laureijs Laureijs voogden over de onmondige kinderen van Reijn Jan Reijnen en N. Henrick Rochus. Later: Wouter Adriaen Jan Martens voogd.

ORA Oisterwijk (284 fol 101 no 111 dd 1-11-1590) Deling erfgen. w. Laureys Peeter Gerits bij Adriana d. Wouter Cornelis van der Meer aan Jan z. w. Claes Andries Peynenborchs mem Peterken; Henrick z. w. Rochus Henricx mem Geertruyt gez. drs w. Laureys Peter Gerits bij Adriana; alsmede Jan Jan Symons momb. Huyberden onm.z. Peeter Huyberts van Laerhoven bij w. Arycken d. w. Laureys en Adriana; Peeter Huyberts van Laerhoven als wedn. van Arijcken (…) aan Henrick z. w. Rochus Henricx mem Gertruydt d. w. Laureys Peter Gerits bij Adriana 1/4 in stuk heyvelts int Gagelreys

ORA Oisterwijk (315 fol 27v no 14 dd 31-3-1621) Henrick z.w. Rochus Henrick Elens man van Gertruydt d.w. Laureys Peter Gerits: - 2 stucken lants te Haaren aan het Holleneynde belast met o.a. 4 L rogge rector OLVr. altaar kapel te Berkel

[ORA Oisterwijk] 26. 1652 maart 16 847.Sch.Otw,R.346,30 Henrick doudste, Rochus, Marten, Anthonis en Henrick de joncxste zn w. Aert Henrick Anshems bij Marie d.w. Rochus Henricx; Adriaen z. Reyner Adriaen Colen man van Cornelia d.w. Aert en Marie; Peter z. Adriaen z. Adriaen Jan Martens en Jan z. Jan Adriaen Aerts van Vucht man van Adriana d. Adriaen voors. bij w. Lijsken d.w. Aert en Marie delen


Huwt ca. 1549

13.009   Cornelia Jan BROCKEN

FamilienaamIndex 13.009Vader 26.018Moeder 26.019

Geboren voor 1525

Kinderen

 1. Jan Zie 6.504
 2. Henrick (*ca. 1563 +na 1632; oud 50 in een notariële akte Oisterwijk no 1 fol 40 dd 9-3-1613), huwt (1) Elisabeth N., hieruit onder meer Laureys, Kathelijn, Adriaen; huwt (2) Geertruydt Laureyns Peeter Gevarts (alias sGraets of Bloemkens) (+voor 1627); dochter Catheleyn is gehuwd met Reyner Jan Reynen.
 3. Anthonis (+voor 1613), huwt Cornelis(ke) Adriaen Willem Goossens; voogdij over hun kinderen geregeld 18-6-1607 (Hendrik Rochus Hendriks en Peter Willem Goosens als voogden)
 4. Adriaen Rochus Henricx, voogd van de kinderen van zijn zus
 5. N., huwt Reijn Jan Reijnen; laten kinderen na
 6. Marie, huwt Aert Henrick Ansems (+voor 1652)
 7. Kinderen
  1. Henrick Sr
  2. Rochus
  3. Marten
  4. Anthonis
  5. Henrick Jr
  6. Cornelia, huwt Adriaen Reyner Adriaen Colen
  7. Lijsken (+voor 1652), huw Adriaen Jan Martens

TerugBegin van generatie


13.010   Symon Jan SYMONSZ

FamilienaamIndex 13.010Vader 26.020Moeder 26.021

Overleden Oisterwijk voor 1596

Vergelijk erfdeling moeder.

ORA Oisterwijk 317 f. 47 (14-6-1622) Cathelyn (dochter van wijlen Symon Jan Symonssen en van Jenneken wijlen Ghijsbert Adriaenssen van Niel) draagt over aan Jan Symon Jan Symonssen en Jan Rochus Henricxsen e.v. Jenneken Symon Jan Symonssen, de helft van een huis, hof, halveschuur en 3.5 lopenzaad grond in Udenhout; helft van een stuk akkerland van 1.5 lopenzaad in Udenhout; helft van een weiland vab 2 lopenzaad in Helmond; helft van een beemd ‘de Huyckelemsen Beempt’ van 1 morgen, helft van de Cromvoirtse Beempden; helft van de helft van de goederen in Heukelom onder Oisterwijk die haar moeder Jenneken van Adriaen van der Venne verkreeg; en haar recht in heidegrond ‘de Winckels’ aldaar, en in de heidegrond in Helmond.


Huwt

13.011   Jenneken Ghijsbert Adriaensz van NIEL

FamilienaamIndex 13.011Vader 26.022Moeder 26.023

Kinderen

 1. Cathelyn
 2. Jan
 3. Joanna Zie 6.505

TerugBegin van generatie


13.012   Peter Aert MARTENS

FamilienaamIndex 13.012Vader 26.024Moeder 26.025

Geboren voor 1560
Overleden na 1619, voor 1633

Alias De Meyer, in 1583 burgemeester van Heukelom

ONA Moergestel (4817 fol 51v no 70 dd 6-8-1583) op verzoek van Peeter Willem Goessenssoone en Willeme Breeckelmans vuytten name van dien van Udenhout Adriaen Laureys Huybrechts ende Jacob Hubrecht Jacobss borgemrs tot Berckel Cornelis Jan Willemss borgemr tot Enschot ende Peeter Aertss de Meyer borgemr tot Huyckelem versocht Peeteren Adriaenss de Smit ende Janne Joachims van Esch bourgemrs Jannen Peynenborch ende Embrechten Goessens schepenen binnen der vrijheyt van Oisterwijck oft zijluyden hun requiranten costeloos ende schadeloos vrij ende ombelast begeerden te restitueren ende wederomme te laten volgen allen alsulcken beesten als zij bourgemrs en schepenen der voorn. vrijheyt hun borgemrs ende requiranten voors. onlancx geleden voor [52r] zeeckere hunnen gepretendeerde actie tegen allen recht redenen ende equiteyt ende oock zonder ennige acte van vonnisse hebben doen affpanden ende vercoopen ende noch dagelijcx affpanden ende vercoopen - de anderen zijn niet van plan hiertegen iets te ondernemen voordat ze hun quote inder voors. gepretendeerde actie der voors. bourgemrs ende schepenen en dat om redenen bij hun in tijden ende wijlen des noot sijnde breeder te preponeren - getuigen Cornelis Henrick Geerit Smolders en Henrick Jan Vennincx innegesetenen van Tilborch voor mij Peeter Berys openbaar notaris residerende binnen Gestell

BP (1435 fol 312 no 513 dd 19-4-1597) Peter de Meyer: huis en land tot Haren Roentsche strate; Eymbert vande Voort prom 43 gld

Vermeld in een belending ORA Moergestel 10-4-1590, 28-9-1601

Bosch Protocol (no 321 dd. 14-9-1627 inv no .1538 fol 604) jr Joost de Camonts man van jouffr. Henrica van Gameren d.w. jr Geerarts van Gameren verkocht tbv zekere beurze van scholieren bij w. hr en mr Henrick vander Weyden pbr en pastoor kerk op ten grooten bagijnhof sBosch gefundeerd 6 gld uit - hoeve lands van verkoper huizinge etc. par. Otw tpl. Udenhout als Peter Adriaens Martens als laet in gebruik heeft

Bosch Protocol (no 651 dd. X-3-1633 inv nr.1553 fol 183) Marten z.w. Willem Aert Martens wnd Haeren bij Otw ; - een moerveldeken 1 L onder heerl. Helvoirt tpl. het Kercken Oirtbroeck etc.; aan Adriaen z. Peter Aert Martens

ORA Oisterwijk (327 fol 60v dd 12-7-1633) Aert z.w. Peter Aert Martens man van Cristina d.w. Henrick Adriaens Vermeer bij w. Marie d.w. Goossen Huyberts van Laerhoven: de helft westw. in stuk akkerland gent de Bergen 2½ L te Haren tpl. de Gever t Jenneke en Cathelijn drs Henrick voors. t gem. Boschbane, aankomst deling sch. Otw; aan Peter z.w. Goossen Wouter Peynenborch


Huwt voor 1585

13.013   N.N.

Index 13.013 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1560

Mogelijk Margriet dochter Arnd Jans Doremans en Marieke Jans de Becker, vermeld BP 1440 fol 151 dd 12-12-1600.

Kinderen

 1. Jan Zie 6.506
 2. Adriaen alias Aert de Meyer (verm. 1631), huwt Cristina Henrick Adriaens Vermeer

TerugBegin van generatie


13.014   Henrick Henrick BERCKELMANS

FamilienaamIndex 13.014Vader 26.028 • Moeder onbekend

Geboren voor 1560

Doordat vier generaties Berckelmans steeds Henrick heten, is niet altijd duidelijk welke aantekening uit het ORA Oisterwijk bij wie hoort. Ook is denkbaar dat ik een generatie teveel heb geconstrueerd – en dat Christine en Adriaan bij voorbeeld uit een tweede huwelijk van de tweede Henrick (vader van deze) stammen.


Huwt (1)

13.015   N.N.

Index 13.015 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt mogelijk (2)

Margriet Anthonis Claes van GIERSBERGEN

FamilienaamIndex

Bosch Protocol (inv no 1514 fol 505 dd 5-7-1614) Margriet dochter wilner Anthonis Claes van Giersbergen weduwe Hendrik Hendrix Berkelmans uit kracht van testament, met haar zoon Peter ieder voor een helft, verkoop heiland ‘De Bleecken’ in Helvoirt aan Adrianus zoon Jan Wouters voor Henricxke zijn moeder.

Kinderen

 1. Christine Zie 6.507
 2. Adriaen, voogd in 1619 van Christines kind
 3. (hypothetisch, uit 2) Peter

TerugBegin van generatie


13.020   Jan Aerts van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 13.020Vader 26.040Moeder 26.041

Geboren ca. 1530
Overleden voor 1590

[ORA Oisterwijk] 285. 1556 oktober 2 847.Sch.Otw,R.260,64 1Jan Aerts van Laerhoven gelooft Wouter Joost van Eerssel 1 mouwer rogge etc. 286

[ORA Oisterwijk] 42. 1560 februari 9 847.Sch.Otw,R.264,11 Goossen z.w. Jan Maes dmaw Jenneken d.w. Goossen van Uden en Jan z. Goossen Rutten bij voorn. Jenneken in 2de huw. # - stuck eckerlants 5 L in par. Haren aende Slonde t erff Wouters de Raymaker t erff Peter Gerits v Slonde t erf Willem Peters vendt Adriaen Jan Aertss belast met 1 mud rogge H.Geest Haren margo: Adriaen dit stuk lants supt Jan Aerts van Laerhoven 5-2-1561 (o.st.) 43

[ORA Oisterwijk] 222. 1562 januari 10 847.Sch.Otw,R.265,56 Jan z.w. Aert van Laerhoven man van Geertruyt d.w. Peter Gerit Jacops dmaw Juetken d.w. Peeter Somers # - 1/3 in hoeve huys hoff schuer schop schaepskoy par. Otw. in Udenhout aende Creytenmoelen etc. supt Goossen Goossens van Uden zijn zwager

[ORA Oisterwijk] 223. 1562 januari 10 847.Sch.Otw,R.265,56 Goossen Goossens van Uden man van Adriana d. Laureys sGraten dmaw Juetken d. Peeter Soomers vendt Jan Aert van Laerhoven zijn zwager jeep 20 L rogge etc.

[ORA Oisterwijk] 145. 1562 juli 6 847.Sch.Otw,R.266,37 Jan z.w. Aert van Laerhoven man vaqn Geertruyt d.w. Peeter Gerits dmaw Juetken d.w. Peeter Soomers wede Laureys Adriaen sGraten jeec 25 st als Henrick Henrick Toytensoen geloofd had Henrick z.w. Dierck Bloemkens op St Jan geboorte uit # - huyse hove gronden toebehoren bvvo tot Carchoven t erff Michiel de Wijse t erfgen. Laureys Colen volgens sch.br.Otw. en Jan in een erfdeling erfgen. Laureys Adriaen sGraten en Juetken voors. sch.br.Otw. supt Aerden z.w. Laureys sGraten

[ORA Oisterwijk] 146. 1562 juli 6 847.Sch.Otw,R.266,37 Jan z.w. Aerts van Laerhoven gelooft Aerden z.w. Laurteys sGraten oudt wesende omtrent 37 jaar jaarl. lijfrente 8 ka gld ten lijve van hem Aert te vergelden op St Jacop apostel

[ORA Oisterwijk] 50. 1562 maart 16 847.Sch.Otw,R.266,12v xvide marty 1561 voir Paesschen Denys z.w. Pauwels Reynkens # - stuck eckerlants gent tBosch 5½ L par.Otw. tpl. Huyckelem t erff Willem de Haemmaker mma t erff convent vanden Wlenborch ten Bosch v gem. eckerwech t watelaetaldaer lopende als Denijs met meer andere erven tegen Dierck z.w. Jan Panis bij cope sch.Otw. supt Jan z.w. Aert van Laerhoven ook tbv zijn br. en z. krn Aert van Laerhoven belast met 4 gld 10 st loscijns erfgen. Thielman Huysmans en Henrick Jan Wijtmans losbaar met 75 gld

[ORA Oisterwijk] 51. 1562 maart 16 847.Sch.Otw,R.266,12v deselve Denijs [Pauwel Reynkens]# - stuck eckerlants gent den Leenecker 1½ L par. Otw. Huyckelem t erff Wouter Colff t erffgen. Goossen Embrechts v gem. eckerwech t waterlaet aankomst als voor vendt Janna Aerts van Laerhoven

[ORA Oisterwijk] 16. 1562 februari 5 847.Sch.Otw,R.266,3v Jan z.w. Aert van Laerhoven vendt Adriaen z.w. Jan Aert Willen jeec 5 ka gld 5 st op Lichtmis uit # - stuck eckerlants 5 L in par. Haren aende Slonde t erff Jan vors. t erf Wouter de Raymaker # - huys en hoff gronden en toebehoren tpl. voors. naast voorn. stuck ackerlants losbaar met 87 ka gld gelost bij Cornelis Aerts als momb. 4 dec. ‘84

[ORA Oisterwijk] 224. 1562 maart 23 847.Sch.Otw,R.266,54v [1561 ante pascha] Aert z.w. Laureys sGraten # - huys hoff backhuys gronden toebehoren par. Haren aende Slonde t erff Merijken wede Jan de Molder t gem. strate v erff Jan van Laerhoven t erff Goossen van Uden # - 4 L land tpl. voors. t gem. vaerwech t erff Lambert Gielis Hollen # - 1 zesterzaad land gent de Wege[?] tpl. voors. t eff Wouter de Raymaker t erff Peter Storemans als Aert in dl. sch. Otw. supt Janne Aerts van Laerhoven belast met ½ mud rogge erfpacht H.Geest Otw.; ½ braspenning erfcijns; 1 R dijk Otw. dijk

[ORA Oisterwijk] 105.1563 mei 7 847.Sch.Otw,R.267,26v Jan z.w. Aert van Laerhoven vendt Roeloven Laureys Smeets en Geertruden zijn hvr wede Wouter Peynenborchs t.t. en krn Wouter Peynenborch t.e. jeep 12 L rogge Otw. maat op 1 mei uit # - huis en hoff gronden 8 L in par. Ow, tpl. Carchovenaende Slonde t v erff wede Jan Peeter Leyten t gem. strate t erf Hubert van Laerhoven losbaar met 40 ka gld

[ORA Oisterwijk] 14. 1566 januari 30 847.Sch.Otw,R.270,3v Hubert Willem van Laerhoven verkocht Jan Aerts van Laerhoven jeec 6 ka gld en jeep 2 mud rogge als Jan van Laerhoven opgedragen had aan Aerden z.w. Laureys sGraten in sch.br.Otw. zo gestaan Aert Laureys sGraten bekent etc.

[ORA Oisterwijk] 42. 1570 mei 22 847.Sch.Otw,R.274,27 Jan z.w. Aert van Laerhoven wedn. Geertruydt d.w. Peeter Gerits vendt Aerden z.w. Joost Aerts van Eerssel en Jacop Frans Beyherts jeep 1 mud rogge Otw. maat uit # - huys en hoff gronden 9 L par.Haaren aen de Slonde t v erff Marijken wede Jan de Molder t gem. strate t Huybert van Laerhoven # - 4 L eckerlants tpl. voors. t gem. wech t erff Lambert Gielis Hollen # - 1 zesterzaad land gent de Rugge tpl. voors. t erff Wouter de Raymaker t erff Peter Storemans belast met ½ mud rogge, ½ braspenning, 12 L lospacht verscheyde personen

[ORA Oisterwijk] 2. 1595 februari 4 847.Sch.Otw,R.290,2 erfgen. Jan Aerts van Laerhoven bij Geertruydt d. Peter Gerits z. hvr. delen aan Anthonis z. w. Jan de Cort man van Adriana d. Jan en Geertruydt # - 1/2 scherp westw. in stuck (derdalff?) land 41/2 L par.Otw. aen de Slonde zoals afgepaald, deze helft t W erfgen. Steven de Molder t O erff Peter Jacops tegendelend v gem. straat t erff Bartholomeus Ariens mma # - 1/2 in stucxken eckerlants 3 L te Otw., oostwaarts, deze helft t erfgen. Peter Jacops t erfgen. Laureys Peters v erfgen. Aert de Snyder t ander erff Anthonis hierna genoemd (land tot driesken met wal) # - stuxcxken lants tot een driesken mette wall daeraen liggende linea recht ter straten wt te Otw. t erfgen. Laureys Peters t erff Peter Jacops v Slonde t erff Peter Jacops en ander erff Anthonis (1/2 akker 3 L) belast (uit geheel erfdeel?) met 1/2 mud rogge na uytwijzen van brieven aan Peter Jacops van de Voirt man van Judicht d. Jan en Geertruydt # - 1/2 oostw. in stuck eckerlants 9 L par.Otw. tpl. Carchoven aen de Slonde, deze helft t erff Anthonis de Cort tegendelend t ander erff Peter Jacops voorn. v gem. strate gent. de Slonde t erff Meeus Ariens mma # - 1/2 westw. in stuxken eckerlants 3 L par.Otw. t erff Anthonis de Cort (dl) t ander erff Peter Jacops voorn. v erff Aerts de Snyder t erf Anthonis de Cort voorn. # - 1/2 westw. in stuxken weyvelts 2 L par.Otw. t erff Steven de Molder t erff Jan Henricx voorn. (dl) v gem. strate t erff Steven de Molder belast (uit geheel erfdeel?) met 1/2 mud rogge aan Jan z. w. Henrick Jan Willems man van Marie d. Jan en Geertruydt # - huys hoff backhuys schop met een cleyn huysken daerbij staende met gronden en toebehoren en een weye daeraen 6 L par. Haaren aende Slonde t Steven de Molder t gem. strate v Peter Jacops (dl) t erff Meeus Ariens belast (uit gehele erfdeel?) met 12 L rogge erfpacht H.Geest Otw.; 2 gld 10 sty krn Arien Truyen(?); 1 d. (?) rogge lospacht losbaar met 60 ka gld Aerden van Iersel; 1 R dijk Otw. dijck # - stuck eckerlants 4 L par.Haaren in de Haarense Eckeren t erfgen. Lambert Gielis Hollen t erfgen. Laureys Peters v gem.wech t gem.voetpat # - stuxken eckerlants 2 L par. Haaren in de Haarense Eckeren t O erff Henrick Rochen en erff Peter Storemans t W erff Peter voors. v erff Joost Vreys Peters t gem.wech aldaer

[ORA Oisterwijk] 3. 1595 februari 4 847.Sch.Otw,R.290,3 Peter z. w. Jacop van de Voirt man van Judicht en Jan z. w. Henrick Jan Willems man van Marie gez. drs.w. Jan Aerts van Laerhoven bij Geertruyt d. w. Peter Gerits bij dezelve Peter en bij Juetken z. hvr.d. w. Peter Somers in hun 2de huw. tsamen verwekt 2/3 in 2 chijnzen naergenoempt waarvan ander 1/3 van Anthony Jan de Cort man van Adriana ook d. Jan van Laerhoven en Geertruydt nl. jeec 3 ka gld uit # - stuck eckerlants 3 3/4 L par. Haaren aende Dorenstrate # - stuk land 2 L 13 R, naast erff Peter Storemans als Cornelis z. w. Jan Aertss man van Marie z. hvr. d. w. Jan Aert Willen verkocht Aerd z. Laureys SGraten op lichtmis in sch.br.Otw. (uit genoemde erven) en jeec 20 st als Wouter z. w. Wouter Rademakers verkocht aan Jutten wede w. Laureys Bloemkens op St.Jan baptist geboorte uit # - stuk akker den Canis 9 L par.Haaren tpl. den Harensy in sch.br.sBosch en zij bij test. van Aert Laureys SGraten in sch.br.sBosch aan Anthonis Jans de Cort

[ORA Oisterwijk] 16. 1597 mei 13 847.Sch.Otw,R.292,17 Anthonis z.w.Jan de Cort man van Adriana, en Peter Jacops van de Voirt man van Judicht, gez.drs w.Jan Aerts van Laerhoven 2/3 in 1/2 in jeec 31 ka gld 10 st uit # - stuk beemd 12 L en 1/4 in ander stuk beemd 16 L beide rakens beneffens malcanderen achter de Hooghe Borcht offt scheyden van de Reen tussen Oisterwijck en Haren int Goirbroeck t W erff Adriaen Jan Willen en Wouter Gerits Verhoeven t O erff Willem Thonis Witlocx v gem.stroom t erff Gasthuys binnen Otw. als Laureys z.w.Peter Gerits man van Adriana d.w.Wouter Cornelis Vermeer geloofd had Aerden z.Laureys sGraten op OLVr geboorte sch.br Otw.10-9-1578 en welke 2/3 in 1/2 bij legaat aan Emberden z.w.Jacops van der Voort deze aan Adriaan z.w.Jan Witlocx

[ORA Oisterwijk] 8. 1602 maart 15 847.Sch.Otw,R.297,18 Adriana wede Anthonis Jans de Cort aan Jan z.w. Lenaert Henricx o - stuck eckerlants gent de Leenacker 1½ L par.Ow. tpl. Huycelom t erfgen. Wouter Colff t erff Gielis Goossens v gem. eckerwech t waterlaet als Anthonis tegen Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven bij cope sch.Ow.

[ORA Oisterwijk] 40. 1607 juli 6 847.Sch.Otw,R.301,48v Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven - (1) 1/3 onbedeeld in stuck ackerlants 4½ L par.Otw. tpl. Carchoven aen de Slonde t erff Steven de Mulder t erf Peter Jacops van de Voirt v gem. straat t erff Bartholomeus Ariens de Decker mma o - (2) 1/3 in 1/2 in stuck ackerlants 3 L tpl. voors t erff wede Adriaen Witlocx t erff Peter Jacops voorn. v erfgen. Aert Wouters Vermeer t erf hierna gent. o - (3) 1/3 in stuxken lants dryes wezende mette wal daeromme linea recht ter strate uyt par.Otw. tpl. voors t wede Adriaen Witlocx t Peter Jacops voors. v de Slonde t erff lestgent. en deels erf Peter Jacops voorn. als Cornelis voor 1/3 na dood Adriana zijn zuster d. Jan Aerts van Laerhoven bij succ. aan zijn zwager Jan z.w. Henrick Jan Willems belast met 1/3 in ½ mud rogge tafel H.Geest Haaren en 1/3 in 1 L rogge altaristen Otw. 41. 1607 juli 6 847.Sch.Otw,R.301,49 Peter z.w. Jacop Henricx van de Voirt man van Judicht d.w. Jan Aerts van Laerhoven 1/3, Jan z.w. Henrick Jan Willems man van Marye d. Jan van Laerhoeven en Jan Henricx nog tp van Cornelis Jan van Laerhoven dus 2/3 in alle goed na dood Adriana henne suster d. Jan van Laerhoven, deling aan Peter Jacop van de Voirt o - (1) stuck ackerlants 4½ L par.Otw. tpl. Carchoven aen de Slonde t erff Steven de Mulder t erf Peter Jacops van de Voirt v gem. straat t erff Bartholomeus Ariens de Decker mma belast met 2 L rogge H.Geest Haaren en 1 L rogge altaristen KvOtw. aan Jan Henrick Jan Willems o - (2) stucxken ackerlants 1½ L par. Otw. tpl. Carchoven omtrent de Slonde t erff wede Adriaen Witlocx t erff Peter Jacops voorn. eertijds hieraf gedeeld v erfgen. Aert Wouters Vermeer t erf hierna gent. o - (3) stuxken lants dryes wezende 2 L 15 R tpl. voorn. t wede Adriaen Witlocx t Peter Jacops voors., path en hool tot deze erff tussenbeide v de Slonde t erff lestgent. en deels erf Peter Jacops voorsn. belast met 6 L rogge aan de H.Geest van Haaren 42. 1607 juli 6 847.Sch.Otw,R.301,50 Peter z.w. Jacop Henrick van de Voirt o - stuxken eckerlants 1½ L par.Otw. tpl. Carchoven aen de Slonde t Jan Henrick Jan Willems t erff Peter voorn. v erfgen. Aert Wouters Vermeer t erff Jan voorn. als Peter na dood voorn. Jan van Laerhoven in deling aan Jan z.w. Henrick Jan Willems

[ORA Oisterwijk] 60. 1611 december 10 847.Sch.Otw,R.305,69v Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven en Jan z.w. Jan Henricx man van Marie d.w. Jan van Laerhoven o - 2/3 in stede huys etc. 6 L par.Otw. tpl. Huyckelem Cornelis en Jan met Peter Jacop Henricx van de Voirt hennen zwager man van Judicht d. Jan Aerts van Laerhoven aan Jan z.w. Denys Pauwels Reynkens en Adriaen Lenaert Henricx margo: Jan z.w. Denys Pauwels Reynkens met Adriaen z. Lenaert Henricx aan Jan z. Jan Denis Pauwels 199-1612

[ORA Oisterwijk] 42. 1614 oktober 3 847.Sch.Otw,R.308,58v Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven, Peter Jacops van de Voirt man van Judich, Jan Henrick Willems man van Marie drs w. Jan van Laerhoven allen erfgen. Adriana henne halve zuster d.w. Jan van Laerhoven voorn. en wede Anthonis Jans de Cort o - de helft in stuck erff Hoochuyckelem gekocht uit de gemeynt van Haaren aan ??

[ORA Oisterwijk] 17. 1624 juni 8 847.Sch.Otw,R.318,33 Cornelis Jans van Laerhoven, Peter Jacops van de Voirt, Jan Henrick Janss erfgen. Adriana d. Jans van Laerhoven en wede Anthonis Jans de Cort o - goed van Anthonis de Cort tot Huyckelom bij test. aan onm. krn w. Jan Michiel Pieren bij Heylwich d. Jan de Cort voorn. Adriaen z. Anthonis Henricx en Jan Adriaens van Vught alias de Boer als oomen der onm. krn voors. met Jenneken d.w. Jan Michiels voors. ook voor Margriet en Heylwich ook drs Jan Michiels t.e. accoord

[ORA Oisterwijk] 43. 1638 oktober 7 847.Sch.Otw,R.332,84 Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven, Jenneken wede Jan Anthonis Emberts [Peynenborch] en d.w. Jan Henrick [=Henrik Jan] Willems met Henrick haar zoon en Jacop Peter Huyberts en Dierck Jans haere swageren en Jan z. Peter Jacops van de Voort delen 2 stukken weyvelts

[ORA Oisterwijk] 3. 1638 januari 15 847.Sch.Otw,R.332,6 Gijsbert z.w. Henrick z. Henrick Jan Willems met Andries Peter Driess en Jan Gerits momb. onm. krn. w. Henrick voorn.; Huybert z. Cornelis Willem Huyberts van Laerhoven bij Cornelis en w. Engelken d.w. Henrick Jan Willems voorn.; Jan z.w. Adriaen Andries Priem man van Marie, Adriaen z.w. Gerit Cornelis Verhoeven man van Willemken, Henrick z.w. Adriaen Andries Priem man van Adriana drs Cornelis en w. Engelken ook voor Adriaen Damen man van Henricxken d. Cornelis en w. Engelken, de momb. der onm. krn w. Gerit Emberts Vercuylen dmaw w. Jenneken Cornelis en Engelken voorn. allen gez. erfgen. Jan z. Henrick Jan Willems voorn. t.e. en Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven, Andries, Jan en Adriaen zn w. Peter Jacops van de Voort bij w. Judicht d.w. Jan Aerts van Laerhoven en Cornelis z. Willem Joosten man van Geertruydt d.w. Peter en Judicht als erfgen. w. Marie d. Jan Aerts van Laerhoven en hvr Jan Henrick Jans delen o.a. aan erfgen. Jan Henricx o - de helft oostw. in stuk heyvelts 4 L par. Otw. tpl. Carchoven aan de Creyteheye t v gemeynt aldaar t Gerart Verstegen t krn Adriaen Willems voors. aan Cornelis c.s. als erfgen. van Maria van Laerhoven o.a. o - stuxken erffs so ackerlant als groese 3/4 vatsaet erffs par. Otw. tpl. Carchoven aende Slonse t wede en krn Adriaen Jan Witlocx t de deylderen v gem. strate t wede Aert Jacops de Pottere mma o - de helft westw. in stuck heyvelts 4 L par. Otw. tpl. gent Carchoven aende Creyteheye tgeheel t v gemeynt aldaar t Gerart Verstegen t krn Adriaen Willems van Beek


Huwt (1) ca. 1560

Geertruid Peter GERRITS

FamilienaamIndex

Overleden na 1562, voor 1570

[ORA Oisterwijk] 89. 1561 mei 13 847.Sch.Otw,R.265,22v Joost en Aert zn w. Laureys Adriaen sGraten dmaw Juetken d.w. Peter Somers, Jan Witlox man van Margriet en Goossen Goossens van Uden man van Adriana drs Laureys en Juetken; Laureys z.w. Peeter Gerits bij voorn. Juetken in 2de huw. en Jan Aerts van Laerhoven man van Gertruyt d. Peter en Juetken delen na dood Laureys en Juetken en Peeter (…)


Huwt (2) ca. 1566

13.021   Jenneke Cornelis PEIJNENBORGH

FamilienaamIndex 13.021Vader 26.042Moeder 26.043

Geboren ca. 1530
Overleden voor 1593

[ORA Oisterwijk] 34. 1601 juli 14 847.Sch.Otw,R.296,42v Cornelis z. w. Jan van Laerhoven dmaw Jenneke d. w. Cornelis Peynenborch aan Reynert z. w. Ghijsbert Reyner Heesters o - 1/4 onbedeeld in stuk beemd gen. sConincxbroeck 1 bunder par. Haren after de watermolen daer de molenstroom ten dwers doir is lopende t Lambert Peter Thijs t erff St Catharijnen altair KvOw. v Gasthuys binnen Ow. t deels erfgen. Jan Willems deels de gemeynt na dood van Jenneke zijn moeder


Zij huwt (1) voor 1558

Joost Emberts VERCUYLEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 23-11-1564

[ORA Oisterwijk] 167. 1564 november 23 847.Sch.Otw,R.268,46v Andries z.w. Wouter Peynenborchs en Henrick z. Joorden Lobs hadden geloofd Engelen d. Jan Berckelmans jeep 6 L rogge op Lichtmis uit # - stuk land gent tRot te Haren in sch.br.Otw. welke pacht na dood voorn. Engelen verstorven op w. Joost Emberts Vercuylen en na dood Joost de tocht op Jenneke d. Cornelis Peynenborchs wede w. Joost Vercuylen en de erffelijckheyt op Henrick Embertss Vercuylen want Andries z. Wouter Peynenborchs en Henrick voors. de penningen van deze pacht naar uitwijzen van de losbrief opder schepenen gesteld hadden tbv rechthebbers heeft Jenneke dit geld gelicht met Aleyt haar moeder en Andries haar broer

Kinderen

 1. (uit 1) Adriana (+na 1602, voor 1607), huwt Anthonis Jans de Cort
 2. (uit 1) Judith, huwt Peter Jacobs van de Voort
 3. Kinderen
  1. Andries
  2. Jan
  3. Adriaen
  4. Geertruydt, huwt Cornelis Willem Joosten
 4. (uit 1) Maria (+voor 1638), huwt Jan Henrick Jans
 5. (uit 2) Cornelis Zie 6.510

TerugBegin van generatie


13.022   Peter Henrick Peter CRILLAERTS

FamilienaamIndex 13.022Vader 26.044Moeder 26.045

Geboren ca. 1540

Naar Henk Coolen.


Huwt voor 1570

13.023   Geertruid N.

Index 13.023 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrica Zie 6.511

TerugBegin van generatie


13.032   Dirck Jacobs van de HAGELAAR

FamilienaamIndex 13.032Vader 26.064Moeder 26.065

Geboren voor 1530
Overleden voor 1584

Te Oirschot, maar ook gegoed en kennelijk wonend in Boxtel.

ORA Oirschot (Toirkens 140b fol 276v nos 13-14 dd 19-1-1568) Goijaert natuurlijke zoon van wijlen heer Goijaert Stevens van der Donck verkoopt de beemd genoemd ‘t Henrickslaer, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Jan Henricks van Beerze, de gemeijnte, welke beemd hij heeft verkregen van de uitvoerders van het testament van heer Goijaert Stevens zoals blijkt uit een Oirschotse schepenbrief daarover, nu aan Dirck Jacops van den Hagelaer. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 14) Genoemde Dirck heeft namens genoemde Goijaert belooft een bedrag van 110 gulden te betalen die deze Goijaert eerder had beloofd aan heer Embrecht Hoppenbrouwers en aan Jan Pauwels.

Idem (no 157 dd 10-4-1568) Dirck zoon wijlen Jacops van de Hagelaer heeft beloofd om aan Jan Jacopszoon van de Hagelaer zijn broer, een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk, b.p. Willem Dirck Lijnen, Dirck die Raet, de gemeenschappelijke straat. (…) Jan Jacopszoon uit de vorige akte staat aflossing van de rente altijd toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 140b fol 367v no 2 dd 20-1-1569) Dirck zoon wijlen Jacops van den Haegelaer heeft beloofd om voortaan aan Wouter van Hout ten behoeve van Dirck minderjarige zoon van wijlen Henrick van Hout, een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 5 lopenzaad, b.p. Dirck die Raet, Dirck Willems, de gemeenschappelijke straat. (…) Wouter van Hout in zijn hoedanigheid staat aflossing van de rente altijd toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen.

Bosch Protocol (inv no 1394 fol 46 dd 27-1-1570 = Paasstijl 1569) Theodorus fs qd Jacobi Hagelaars in Boxtel, promisit Bernardus fs qd Gerardi Pauwels f 132-10-0

Bosch Protocol (inv no 1394 fol 92 dd 3/1570 = Paasstijl 1569) Theodorus vande Hagelaar (als erfgenaam van zijn broer Peter) 3 1/2 gl jaarlijx Oorschot Losbaar met 50 gl (gelost 13-4-1641 door Peter Jan Stockelmans)

Bosch Protocol (inv no 1411 fol 504v dd 4/1570) Henricus fs qd Cornelij Henricxss te Boxtel, Henricus en Petrus fii qd Arnoldi Peeters verkopen aan Theodorus fs qd Jacobi Hagelaars grond in Boxtel; Thedoricus Hagelaars promisit 46-0-0 (gelost 1-12-1570)

Bosch Protocol (inv no 1394 fol 448 dd 6 dagen post innocent... 3/1571 = Paasstijl 1570) Theodorus fs qd Jacobi Hagelaars promisit Egidius Michiels f 53:0:0.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 17v nos 21-22 dd 13-1-1584) Willem zoon wijlen Dircks van de Hagelaer, Henrick zoon van genoemde Dirck van de Hagelaer voor zichzelf en ook optredend voor Roelof zoon Jan Roelof Bakx als man van Mariken dochter van genoemde Dirck van de Hagelaer, Adriaen zoon Jan Wouters als man van Jacopken dochter van genoemde Dirck van de Hagelaer, Willem Henrick Gevertss. van Ostaden en Jan Gerit Goossens als voogden ovr de drie minderjarige kinderen van genoemde Dirck van de Hagelaer, op grond van een schepenbankdecreet verkopen nu een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck te Boterwijk, b.p. Willem Henrick Geverts van Ostaden, Peter die Raet, de gemeenschappelijke straat. Ook verkopen ze een akker ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Peter Jacops van den Hagelaer, Peter de Raet, het kind van Willem Henricks van Ostaden de oude. Ook verkopen ze nog een beemd genoemd het Henrickslaer ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Jan Henrick van Beerse, de kinderen van Erf Geverts, de