Generatie 18 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 17   Generatie 19 >   Generatie 145IndexNamen


157.968   Beijen DOENSZ

FamilienaamIndex 157.968Vader 315.936Moeder 315.937

Overleden vóór 1485 (de beleningsdag van zijn zoon Doen Beyens).

Beyen Doens was schepen van Poortugaal in 1458 en 1462; leenman van Jacob van Putten en Strijen te Poortugaal, alwaar hij op 11-09-1452 werd beleend met land en op 08-12-1455 met de dijk langs de molen. (het vroegere beleningsland van zijn vader). Hij was pachter van tienden in 1462 en hij zegelde in 1465. Hij vestigde te Nieuw-Rhoon zijn memorie op 2 gemet land, samen met zijn oudste zoon Aert Beijens.


Huwt ca. 1440

157.969   Lijsbeth N.

Index 157.969 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Poortugaal 17 december 1485

Lijsbeth vestigde als weduwe samen met zoon Cornelis een wekelijkse mis op 6 gemet grond.

Kinderen

 1. Aert
 2. Doen Beijensz Zie 78.984
 3. Cornelis
 4. Marritgen, tr. Wouter Pietersz
 5. Maria, tr. Willem van Beaumont

TerugBegin van generatie


157.976   Peter DIRVEN

FamilienaamIndex 157.976Vader 315.952Moeder 315.953

Geboren Princenhage ca. 1420
Overleden Princenhage ca. 1490

ORA Breda (inv 415 fol 110v dd 17-5-1499) Ghertruydt Godert Peter Dirvendr, natuurlijke dochter van Godert Peter Dirven, gehuwd met Adriaen Willem Romboutsz, verkoopt aan Mathijs Peter Dirven een erf; hierop rust een erfpacht aan Peter Mathijs Peter Dirvenz ten behoeve van zijn vader. Ze verkoopt ook aan Jan Peter Dirven de helft van vier gemeten beemd, nog de helft van twee bunder beemd.


Huwt ca. 1445

157.977   Katelijn VOS

FamilienaamIndex 157.977Vader 315.954Moeder 315.955

Geboren Princenhage ca. 1420
Overleden Princenhage ca. 1490

Kinderen

 1. Godevaert (*Hage ca. 1445 +Hage 1498), relatie (1) met N.N.; huwt (2) 1478 N.N.
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Ghertruydt Godert Peter Dirvendr, huwt Adriaen Willem Romboutsz
 3. Jan (*Hage ca. 1450 +Hage 1509), huwt 1472 N. Maesz
 4. Dirwyf Peter Dirven (*Hage ca. 1452 +Hage 1507)
 5. Mathys Peter Zie 78.988
 6. Willem (*Hage 1456 +Breda 1498), huwt 1479 N.N.
 7. Jonaes (*Hage 1458 +Hage 1504), huwt 1475 Margriet Jan van den Broek (*Zundert ca. 1450 +Hage ca. 1530)

TerugBegin van generatie


157.978   Bouden Jansz van der VEEKEN

FamilienaamIndex 157.978Vader 315.956Moeder 315.957

Overleden na 1509

ORA Breda (inv 415 fol 127 dd 5-11-1499) Bouwen Jansz van den Veken geeft een erfcijns aan Michiel Claeus Hagaertsz (een buynder lands … te vrijen met fl. 5).

ORA Breda (inv 415 fol 182 dd 15-12-1500) Bouwen Jansz van den Veken geeft een erfcijns aan Jan Daniel Willemssen groot fl 5.

ORA Breda (Terheijden, inv no 418 fol 90v dd 10-7-1509) Cornelis Dyrck Hughenzsone als voogd, en Peter Anthonisz als toesiender, van Dirck en Lijnken, wittige ombejairde kynderen van Jacop Dyrck Hughenz, hebben een huis, schuur, erfenisse etc. met 102 bunder land op Skipp(?)elenbosch uutgegeven aen Bouden van den Veken om een erfchijns van fl 12. En Jacop Dyrck Hughenz bekende dat Cornelis Dyrck Hughenzsone en Peter Anthonisz, tot behoef van sijn kynderen, tegens hem op die grond geërfdeelt sijn.


Huwt

157.979   N.N.

Index 157.979 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anthonia Zie 78.989
 2. Jan, o.a. vermeld ORA Breda 8-3-1502, 14-1-1507, 8-5-1509, 30-4-1510, 5-10-1513, 10-1-1514, 2-10-1515, 3-1-1520, 13-3-1520
 3. Juete, vermeld ORA Breda onder meer 4-5-1501, 17-3-1507, 30-4-1510, 15-2-1513, 5-9-1520
 4. Jacop (+Breda voor 4-5-1501)

TerugBegin van generatie


157.980   Willem van den BEEMDEN

FamilienaamIndex 157.980 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1450
Overleden Breda voor 6-1-1501

Meester, maarschalk (volgens vermelding 1515). Niet verwarren met Willem Aertsz de Mairscalc (+na 1518)

ORA Breda (inv no 415 fol 43v dd 1-2-1500) Willem de Mairscalk is de som van viereneenhalve Rijngulden debet aen Aert Ghijsels. (Doorgehaald) (Marge:) Godert Bogemaker dixit in presente van mij en Gielis Berijs dat de somme al betailt is.

ORA Breda (inv 415 fol 68aV dd 6-1-1501) Cornelie, wedue van Mr. Willem van den Beemden, met voogd Anssem Koeck, heeft vercoft aen Adriaen Cornelissen een half huis gelegen bij de Vleeshal naast Slachreygens half huis. Met vorwairde dat Adriaen Cornelissen uutwegen sal mogen over de erve dair neven gelegen achterwairt uut neven Sinte Jans capelle. En de verichtinge sal staen als boven...

ORA Breda (inv 415 fol 68aV dd 6-1-1501) Cornelie, wedue van Mr. Willem van den Beemden, met voogd Anssem Koeck, heeft vercoft aan Jacob Slachreygen een half huis gelegen bij de Vleeshal. Jan Willem van den Beemden met machtiging voor zijn zus Cornelie, en Godert van de Sande en Aert Dyrck Aertssen voor de onmondige kinderen Willem, Wouter en Jenneke, en dochter Mathie met consent van haar man Jorys Janssen van Meer, delen met hun moeder Cornelie.

ORA Breda (inv 415 fol 229 dd 30-4-1502) Cornelie, wedue van Mr. Willem van den Beemden, met voogd Anssem Koeck; erfdeling met dochter Cornelie (? fotoreeks incompleet)

ORA Breda (inv 415 fol 229 dd 10-5-1502) Nicolaes de Moyen voor zijn vrouw Cornelie Willems van den Beemden, en de voogden van (Marie, Peter, Alyt, Yde en Willem?) de onmondige kinderen van wijlen Mathijse Willem van den Beemden, verkopen aan Jan Willem van den Beemden hun deel in een huis bij de Vleeshal. Cornelie weduwe Willem van den Beemden stemt in.

ORA Breda (inv 418 fol 35 dd 25-8-1509) Adriaen Cornelissen is schuldig aan Cornelie, wedue van Mr. Willem van den Beemden, een erfcijns van fl 5.

ORA Breda (inv 418 fol 34v dd 25-8-1509) Jacob Slachregen is schuldig aan Cornelie, wedue van Mr. Willem van den Beemden, een erfcijns van fl 5, en dat al sinds 6-1-1501.

ORA Breda (Inv no 432 fol 9 dd 25-1-1515) Petere Jorysdr van Meer, dair moeder af was wijlen Mathijse Willem van den Beemdt des mairscalcs dochter, met man Henrick Cornelis Dyrcxsone, bekent dat heur oom Jan Willemssen van den Beemdt heur betailt heeft.

ORA Breda (inv 425 fol 170 dd 8-6-1518) Alyt Joris van der Mer met haar man Gheryt Henrick Gherytszone verklaart dat Maes Gorys Peter Woijtsz een erpacht heeft afgelost. Jan Willem van den Beemden als voogd van de onmondige kinderen van Jorysvan Meer en Mathijse Willems van den Beemden bevestigt dit.

ORA Breda (inv 428 fol 90 dd 31-10-1521) Erfdeling tussen Willem, Wouter en Jehanne van den Beemden (zij met haar man Cornelis Jan Petersen, slootmaker van Dordrecht) na de dood van hun moeder.

ORA Breda (inv.no 429 fol 2 dd 30-12-1521) Erfdeling tussen Jehenne Jan Oirlmans, voordochter van Jan Oirlmans, gehuwd met Wouter Willemssen van der Beemden, en Alijt Jan Oirlmans, haar zus en mede voordochter, gehuwd met Thielman Janssen

ORA Breda (inv.no 429 fol 163v dd 17-4-1523) Willem Willemszone van den Beemden, zoon van wijlen Willem van den Beemden, hield een erfcijns van fl 3.-.- (volgens brief van 31-10-1521, uit een grotere som van 5 rijnsgulden en 6 1/2 stuiver, gekregen na de dood van Cornelie zijn moeder) ten laste van zijn broer Wouter Willemsz en zijn zwager Cornelis Jan Petersz van Dordrecht man van Jehenne Willemsdr van Beemden, zijn zuster. Hij verkoopt die nu aan Dingne, de weduwe van Jan van Coudelair, ten behoeve van haar kinderen bij die Jan. De totale som van fl 5-6-6 wordt betaald door Aert Janssen de schaelmaker maar werd oorspronkelijk toegezegd (volgens brief van 25-8-1509) door Jacop Slachregen an Cornelie, weduwe van Willem van den Beemden, op pand van “sijn halve huys omtrent de vleeschalle doe ter tijt neven Adriaen Cornelisz halve huys opte oostzijde en Jan Jansz van Eijndmer huys opte andere zijde achter aen Henrick Vincken erve”.

BL 1954:64 meldt een Willem van den Bemden (Bempde, Beemde) gestorven voor 1522, te Breda, gehuwd met Cornelia N., ouders van Willem; Wouter, huwde Joanna Oerlemans; Jenneke, huwde Cornelis Janssens de Sloetmaker (Dordrecht); Jan (scipman) huwt Maria Heems Henricsdochter ook genoemd Maria Adriaen Henric Eements (waarvan 5 kinderen bekend); Cornelia huwt Nicasius de Meyer, slootmaker, wonen te Antwerpen ; en Matthia, huwt Joris vander Meer.


Huwt

157.981   Cornelie N.

Index 157.981 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Breda voor 31-10-1521

Kennelijk verwant aan Mathijs Emondts van Chaem; haar zoon Jan is voogd voor de vaderskant van diens kinderen.

Kinderen

 1. Jan Willems van den Beemden Zie 78.990
 2. Willem Willemsz van den Beemden, onmondig in 1501
 3. Wouter Willemsz van den Beemden, onmondig in 1501, huwt voor 1521 Jehenne Jan Oirlmans
 4. Jehanne Willemsdr van den Beemden, onmondig in 1501, huwt Cornelis Jan Petersz van Dordrecht alias De Sloetmaker
 5. Cornelia, huwt Nicasius de Meyer (ook: de Moyen), slotenmaker te Antwerpen
 6. Mathie (+1501), huwt voor 1501 Jorys Janssen van Meer
 7. KinderenL
  1. Marie
  2. Peterke, huwt Henrick Cornelis Dyrcxsone
  3. Alyt, huwt voor 1518 Gheryt Henrick Gherytszone
  4. Yde
  5. Willem

TerugBegin van generatie


157.982   Adriaen Henric EMONDS

FamilienaamIndex 157.982Vader 315.964Moeder 315.965

Overleden voor 3-4-1501

ORA Breda (inv no 415 fol 194 dd 3-4-1501) Marye Adriaen Heinrick Eemontszdr, met man Jan Willemssen van den Beemden, heeft vercoft aen Adriaen Jan Oerlmansz. En Lijsbeth Adriaen Heinrick Eemontszdr, met voogd Jan Willemssen van den Beemden, bekent dat heur suster Marye Adriaen Heinrick Eemontszdr tegens heur opt huys geërfdeel is na doode van hun vader en van hun moeder.

ORA Breda (inv fol 194v dd 3-4-1501) Adriaen Jan Oerlmansz is een erfcijns schuldig aan Lijsbeth Adriaen Heinrick Heemontszdr groot fl. 6.

ORA Breda (inv 422 fol 49 dd 21-6-1514) Lijsbeth Adriaen Henrick Heemsdr met haar zwager en voogd Jan Willem van den Beemden verkoopt een erfcijns van fl 4.0.0 aan Jehanne Henrick Meerendr. Jan stelt zich borg met een half huis bij de Vleeshal.

ORA Breda (inv 422 fol 51v dd 1-7-1514) Lijsbeth Adriaen Henrick Heemsdr met haar zwager en voogd Jan Willem van den Beemden verklaart dat Adriaen Jan Oirlsmanssone een erfcijns van fl 6.0.0 heeft afgelost.

ORA Breda (inv 422 fol 150v dd 5-12-1514) Lijsbeth Adriaen Henrick Heemsdr met haar zwager en voogd Jan Willem van den Beemden verkoopt aan Peter Jan Jaccopssensone een stuk beemd groot een half bunder en twaalf ...

ORA Breda (430, folio: fol 124r dd 7-11-1524) Gertruydt Adriaen Emendr, weduwe Jacop Holtemans, met voogd Aert Bits, kende dat sij uut heuren vrije eijgen wille, nyet hier toe gedwongen, mer uut sekere redenen, in goeder onwederroepelicke ghiften, die men noompt tusschen de levenden, het goed wel en wittelic gegont heeft aen Jan Jacop Holtemans heuren sone. Betreft: Al heur paert dat heur competeert in alle de goeden die wijlen heuren man, na de doot van wijlen Peter Holtemans sijnen brueder tot Antwerpen, aenbestorven is, soe wel van have als van erve, metgaders alle verschenen renten en hueringen van den selven goeden, ombetaelt staende, in soe verre als Jan Jacop dair inne gerecht is, en in alder manieren gelijc heur die onlancx geleden bij scepenenvonisse in Breda tegens den voirs heuren soon en Marie heur dochter toegewesen sijn

ORA Breda (430, folio: fol 124r/124v dd 7-11-1524) Bijzonderheden: Partij Jan Jacop Holtemans kende, alsoo hem Gertruydt Adriaen Emendr weduwe Jacop Holtemans, sijn moeder, uut goeder gonsten het goed gegeven heeft, dat hij (Jan) de voirs Gertruydt, zijn moeder, wederom overgegeven heeft uut zijnen vrije eijgen wille, dat zij met alle heure goeden die zij nu ter tijt heeft oft namails vercrijgen sal mogen, altijt sal moghen heuren vrijen wille bij testamente oft anderssins, en na hair doot te laten soe heur dat believen sal onwederseeght van hem Jan voirs, bekennende voirt dat hij geen recht heeft op sijnre vaderlicke goeden, want hij dair af bij zijnre moeder wel voldaen is. Noch bekende Jan dat hij quijt scelt de kindren van wijlen Jan de Leijdecker van Ludick, dair moeder af was wijlen Woutere Augustijnsdr, sijn suster, van alle alsulcke heijschen als hij op hon hadde, heijschen oft pretenderen mocht het ware van penn die eertijts Jacob Holtermans, zijn vader, voir deselve kindr verleet mocht hebben. (Betreft: Aard van het goed: Al heur gedeelt dwelc heur competeerde in alle alsulcke goeden als wijlen Jacop Holtemans heuren man, aenbestorven waren van wijlen Peter Holtemans sijnen brueder tot Antwerpen, in manieren gelijc de scepenenbrief hier af zijnde breeder verclaert.)


Huwt

157.983   N.N.

Index 157.983 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 3-4-1501

Kinderen

 1. Maria Zie 78.991
 2. Geertruid, huwt (1) August N.; huwt (2) Jacob Holterman
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Woutertje
  2. (uit 2) Jan
  3. (uit 2) Marie
 4. Lijsbeth (+na 1514)

TerugBegin van generatie


158.020   Thonis Jan Pieter VEIJS

FamilienaamIndex 158.020Vader 316.040Moeder 316.041

Geboren ca. 1440

Etten (Genea Databank Klein ORA 268 fol 28 dd 1-3-1489) Peter Thonisz Veys verklaart dat Cornelis Thonis Veys na de dood van hun ouders in erfdeling een bunder land is toegedeeld metten huse op den Donck

Etten (Genea Databank Klein ORA 257 32v dd 5-7-1466) Pier Veys vermeld in een belending

Etten (Genea Databank Klein ORA 260 fol 4 dd 19-1-1470 ) Pieter Veys kinde(ren) in een belending


Huwt ca. 1460

158.021   N.N.

Index 158.021 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis (ca. 1465-?) Zie 79.010
 2. Petrus (Pier)

TerugBegin van generatie


158.022   Simon Aert MEUSZ

FamilienaamIndex 158.022Vader 316.044Moeder 316.045

Overleden ca. 1493

Bijgenaamd Simon Peter Conincks, volgens Genealogie Klein


Huwt na 1470

158.023   Soetke Peter Claes CONINCK

FamilienaamIndex 158.023Vader 316.046Moeder 316.047

Kinderen

 1. N. Zie 79.011
 2. Peter Simon Coninck
 3. Christina Simon Aert Meeus

TerugBegin van generatie


158.024   Godert Jan EIJCKS

FamilienaamIndex 158.024Vader 316.048Moeder 316.049

Geboren ca. 1425
Overleden voor 1464

Schepen van Etten in 1461-2

Etten (Genea Databank Klein ORA 253 fol 1a x-7-1461) Peter Heer Heynen verkoopt aan Godert Jan Eycx een gemeet maden, luttel etc in een blok van 8 luttel geheten De Doot,

Etten (Genea Databank Klein ORA 253 fol e verso dd 8-6-1461) Margriet Thonis Daneels van Baerle en Godert Jan Eycx EL: verkopen Peter Her Heynen een erfcijns van twee arnoldus guldens van X stuivers

Etten (Genea Databank Klein ORA 255 fol 44 dd 14-10-1464) Margriet Thonis Danensz van Baerle weduwe Godert Jan Eycx, heeft vrede met een 50-50 verdeling van de nalatenschap met haar kinderen. Mede tekenen Jan Godertsz, Aert Mertensz, Cornelis Dirven, Peter Ypelaer, Thoen Peter Celen, Cornelis die Clerck, Coman Adriaen.

RAWB Etten (Genealogie Klein R 255, f. 44, 17-10-1464) Godert Eycs erfghenamen. Item Margriet, Thonis Danenz van Baerle wittich dochter, wedue Godert Jan Eycx, heeft gekent met Peter Jan Merseryen hoeren voecht, dat zy wel tevreden is en anders niet en begeert dan dat alle die goeden haeflic en erflic, daer Godert, huer man vors. uut gestorven is en zy tesamen besittende waeren opten dach doen hy starff, gedeylt sullen worden tusschen huer en hueren kinderen halff en halff, sonder in eenigen goeden vors. enich vordel tegen denselven hueren kinderen te hebben of te soeken in gheenre manieren. Testes Jan Godertsz, Aert Mertensz, Cornelis Dirven, Peter Ypelaer, Thoen Peter Celen en Cornelis die Clerck en Coman Adriaen. Datum XVII octobris anno LXIIII.

RAWB Etten (Genealogie Klein R 256, f. 20v, 20-04-1465) Dese delinge hebben aldus gekent Margriet, Godert Jan Eycx wedue met Peter Jan Merserien haer voecht, en Thonis Peter Celen als voecht en Peter van Baerle als toesiender van Thoenken, Cornelis, des vors. Godert Eycx en Margrieten kinderen, die noch onbejaert syn, en bi meer vanden vrinden en magen der voirs. kinderen. Daer bi waren als scepenen: Godert Petersen, voecht. Datum XX aprilis anno LVX. Vertegen ut in foro, van alle den goeden, haven en erven ut in foro.

Etten (Genea Databank Klein ORA 256 fol 19v-20v dd 20-4-1465) Margriet weduwe Godert Jan Eycx met Peter Jansz Merserien; Thonis Peter Celen en Peter van Baerle, voogden van de onmondige kinderen Thoniske en Cornelie, delen. Margriet houdt zeven stukken land, de kinderen krijgen acht stukken land en twee erfcijnzen.


Huwt voor 1450

158.025   Margriet Anthonis Daniels van BAERLE

FamilienaamIndex 158.025Vader 316.050Moeder 316.051

Geboren voor 1430
Overleden na 1511

Kinderen ontleend aan Genealogie Klein


Zij huwt (2)

Huijgh Anthonis Hendrick BATTENSZ

FamilienaamIndex

Kinderen (Eijck)

 1. Anthonis Zie 79.012
 2. Cornelis (+voor 1529)

Kinderen (Batten)

 1. Anthonis Hugen; zijn kinderen waren ca. 1529 de wettige erfgenamen van heer Anthonis Goijertsz Eijck

TerugBegin van generatie


158.028   Pier WISSEN

FamilienaamIndex 158.028 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1425

Te Etten

Etten (Genea Databank Klein ORA 263 fol 8v dd 4-3-1475) Jacob Pieter Wissen, geeft een jaarrente. Ook vermeld 2-9-1475, 11-10-1475, 20-10-1475 met Jacob Jan Jacops zijn zwager

Etten (Genea Databank Klein ORA 273 fol 63 dd 14-4-1497) Claes Pier Wissen als voogd van zijn zus en haar kinderen ‘set in handen Cornelis Noutsz een pont groot dat Herman Coppen van Vliet den kynderen en hoere moeder voors. sculdich is’.

Etten (Genea Databank Klein ORA 273 fol 63 dd 1-5-1497) Claes Pier Wissen als voogd van Katheline Pier Wissen met Coppen van Vlieten en Adriaen, Pieter en N., haar kinderen, en Herman Coppen van Vliet als toesiender, verkopen Gherit Toen Domas anderhalf bunder erf.

Etten (Genea Databank Klein ORA 286 62v dd 7-12-1515) Cornelis Nout Jacops als man van Cornelia Pier Wissen verkoopt Anthonis Lau Thys de Jonghe twee gemeten weide.


Huwt voor 1450

158.029   N.N.

Index 158.029 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claes Zie 79.014
 2. Cornelia, huwt Cornelis Nout Jacops
 3. Kathelijne, huwt Cop van Vliet
 4. Kinderen
  1. Adriaen
  2. Pieter
  3. N.
 5. Jacob (*voor 1450)

TerugBegin van generatie


158.030   Godert Ansem Aert COOLS

FamilienaamIndex 158.030 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Klein

Etten (Genea Databank Klein ORA 275 fol 107 dd 1498) Cornelis Godert Anssems in een belending vermeld

Etten (Genea Databank Klein ORA 277 fol 1 dd 11-12-1500) Cornelis Godert Anssems in een belending vermeld

Etten (Genea Databank Klein ORA 278 fol 12 dd 21-1-1502) Gherit Adriaens van Eysel en Cornelis Godert Ansems zijn schuldig aan Jacob Aertsz tbv Pieter Schyff LXX rynsgulden.

Etten (Genea Databank Klein ORA 278 fol 41v dd 7-3-1502) Verkoop deel erfenis Jan Cnappaert door een der kinderen aan anderen, waaronder Cornelis Godert Ansems als man van Janneken Jan Cnappaerts


Huwt voor 1460

158.031   Elisabeth Marten HEIJS

FamilienaamIndex 158.031Vader 316.062Moeder 316.063

Overleden voor 1491


Zij huwt (2) na 1470

Godert PETERSZ

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Maijken Zie 79.015
 2. Godert, huwt Janneken Jan Cnappaerts
 3. Cornelis
 4. Kerstijne

TerugBegin van generatie


158.032   Aert van den VOIRSTBOSCH

FamilienaamIndex 158.032 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (fol 98 dd 26-3-1499) Laureijs Willem Loeyersz heeft een stuk land (anderhalf bunder onder Huesenhout naast Aleyt weduwe Adriaen Aertsz van den Corput) vercoft aen Willem Aert van den Voortbosch. En alsoe (dat land) medepant is van andere Van de Corputs, heeft Laureijs Willem Loeyersz zijn huys te Huiesenhout te wairborge geset voir Willem Aert van den Voortbosch om hem te verhalen als hij van de Van de Corputs bescaedt wordt. Als Laureijs Willem Loeyersz de 2 sester rogs afgelost heeft, dan is het huis weer vrij.


Huwt

158.033   N.N.

Index 158.033 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv 423 fol 47 dd 13-6-1515) Adriaen Aertssone van den Voortbosch en Lenaert Adriaen Nijssone hebben de goeden gedeelt die hen na doode van Kerstiaen Aertssen van den Voortbosch, broer van Adriaen, en van Marie Gielis Bruynendr, tante (moeye) van Lenaert en zuster van halve bedde van Adriaen, zijn aenbestorven. Ook vermeld: Jan Gielis Bruynensone (die aangeeft geen recht op het gedeelde te hebben) en wijlen Willem Aertssen van den Vortbosch.

NB: Marie is weduwe van Korstiaan, en kan dan moeilijk ook halfzuster van Adriaen zijn... Met ‘zuster van den halven bedde’ zal hier schoonzuster bedoeld zijn. Corstiaan is dan een halfbroer (chronologisch uit een eerste huwelijk?).

Kinderen

 1. Adriaen Zie 79.016
 2. Korstiaen Aertsz van den Voortbosch (+na 4-7-1502, voor 1-3-1503), huwt Marie Gielis Bruynen (+na 10-1-1514, voor 13-6-1515)
 3. Yene, huwt Gerit Jansz
 4. Willem Aertsz van den Voortbosch (+voor 13-6-1515), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Gijsbrecht

TerugBegin van generatie


158.036   Claes N.

Index 158.036 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1514

ORA Breda (inv 417 fol 50v dd 15-11-1508) De brueders Sijmon Claeuszone en Daem Claeuszone, poirteren van Breda, te kennen gevend hoe dat sij in het huijsken van wijlen Lijsbeth Lambrechts van Rijn volcomen gewijst sijn (?), en dat de saeck gecommiteert is den Deken des grenen capelle in de Haghe, soe is Godert van Nyspen, onse medescepen, borge van Sijmon en Daem , en heeft zich verbonden etc.

ORA Breda (inv 417 fol 51 dd 15-11-1508) Simon en Daem Claeusz stellen zich weer borg voor Godert van Nyspen.

ORA Breda (inv 419 fol 135r-v dd 12-1-1510) Sijmon Claeussen heeft een erfchijns van fl. 5 vercoft aen Adriane Hubrechtsdr van Oisterzeel. Gevest Hillegont van Ypelair, huysfrou van Henrick Nouten, tot behoef van Adriane Hubrechtsdr van Oisterzeel. Pand is zijn huis aan de (Hangs?)dijck naast het huis van Daem Claeussen.

ORA Breda (inv 419 fol 87v dd 15-4-1511) Sijmon Claeussen geeft een erfcijns van fl 5 op de rechte helft van drie bunder weide (waarvan zijn broer Daem de andere helft heeft) aan Jan Roelofsz alias Jan Heij (Marge: afgelost 30-4-1613).

ORA Breda (inv 422 fol 25v en 27v dd 4-3-1514) Sijmon Claeussone en zijn brueder Adam Claeussen hebben, bij tusschenspreken van Jan Roelofs alias Heij, Godert Bogemaker, Jan Jan Conincxsone en Cornelis Peter Damaessen, de goeden die zij ongedeelt hadden na de doot van hun ouders, nu verdeeld. Verdeeld worden twee huizen en ettelijke stukken land.

ORA Breda (inv 424 fol 221v dd 8-5-1516) Sijmon Claesz en zijn vrouw Alijt Anthonis Schoondonxdr enerzijds, Adam Claesz anderzijds, leggen geschillen bij (na missive van de kanselier van Brabant aan de burgemeester en schepenen van Breda, die bemiddelaars hebben ingezet); Sijmon legt geld vast voor zijn broer, waaronder 100 Philipsguldens, te verkrijgen na dood van Sijmon en zijn vrouw.

ORA Breda (inv 424 fol 228 dd 14-6-1516) Sijmon Claeussen geeft Jan van Petershem ten behoeve van diens zwager Cornelis Sprenckels de platijnmaker een erfcijns van fl 3 op pand van zijn huis naast dat van Daem Claeussen

Sijmon Claesz (de zeelmaker) ook vermeld ORA Breda 1-6-1499, 12-2-1500, 12-2-1501, als zwager van Ghijsbrecht van Boeymer 23-2-1502, man van Aleyt zus van Odelye Anthonis Schoendoncxdr 22-1-1505, zelf weer 10-4-1505, 12-4-1505, 26-5-1506, 4-8-1507 zwager van Anthonia Anthonis Schoendoncxdr, 24-8-1507, 8-3-1508, 8-5-1509, 20-6-1517 (dood).

Simon Claesz, zeilmaker, vermeld ORA Breda 1-6-1499, 12-2-1500, 12-2-1501, 23-2-1502 (met zwager Jan Cornelisz), 22-1-1505, 10-4-1505, 12-4-1505, 26-5-1506, 4-8-1507, 24-8-1507, 8-3-1508, 8-5-1509, 10-4-1511, 7-5-1511, 16-7-1511, 19-5-1512, 23-11-1512, 16-2-1513, 1-7-1513, 14-3-1514, 8-6-1514, 18-9-1514, 13-2-1515, 3-3-1515, 5-3-1516,


Huwt

158.037   N.N.

Index 158.037 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1514

Kinderen

 1. Sijmon (+voor 20-6-1517), huwt Alijt Anthonis Schoondoncxdr
 2. Adam Zie 79.018

TerugBegin van generatie


158.038   Jan Rombout GRAUWEN

FamilienaamIndex 158.038Vader 316.076Moeder 316.077

Geboren ca. 1445
Overleden ca. 1507

ORA Breda (inv 415 fol 153v dd 17-3-1500) Heinrick Wagemaker, als gemechticht bij Amplonie Stevensdr met procuratie van Breda, heeft een erfchijns vercoft aen Jan Rombout Graeuwenz groot twee driekwart Brabantse gulden.

ORA Breda (inv no 417 fol 67v dd 10-2-1508; Princenhage) Claeus Jan Rombout Graeuwenz, Jan Jan Rombout Graeuwenzone, Jaspar [Jan] Rombout Graeuwenz, en Daem Claeusz namens sijn huysfrou Marie Jan Rombout Graeuwendr, bekennen dat Henrick en Anthonis Cornelis Jan Rombout Graeuwenssen onmundige kynderen tegens hen, na doode van hun vader Jan Rombout Graeuwenz en van hun moeder Kerstine, opt goet geerfdeelt sijn.

ORA Breda (inv 417 fol 66v dd 10-2-1508) Jan Jan Rombout Graeuwenzone bekent dat hij in rechter deylinge tusschen hem en sijn bruederen en susteren, na doode van hun vader en moeder, de erfpacht en erfchijns sculdich is aen sijn suster Marie Jan Rombout Graeuwendr, vrouw van Daem Claeus; groot 10,5 viertel rogge en nog fl 9.4.0. De pacht moet komen uit diverse stukken grond; als belenders worden o.a. genoemd Adriaen Sebastiaenssen, Mathijs Peter Dyrven, Jan Peter Dyrven. (Marge) Henrick Cornelis Loeyenszone heeft bekent dat Mathijs Adriaen Sebastiaenssen uten name van sijn moeder Margriet .....? Gorisdr en de gemeyne kynderen van Adriaen Sebastiaenssen, hem de erfchijns gelost hebben (20-10-1606). (Marge 2) De 10 1/2 vertel rogs erfpacht is gelost soo opten jongsten brief van date 3-7-1620 (27-4-1634).


Huwt ca. 1470

158.039   Kerstine N.

Index 158.039 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zeker niet Lijsbet Aertsdr van der Molen; haar man heet voluit Jan Jan Rombout van den Achtmale (ORA Breda 1499-1500).

Kinderen

 1. Jan (+na 1508), huwt Engelber Jan Geritszdr van Langhdonck
 2. Marie Zie 79.019
 3. N., ten minste nog een zuster
 4. Claes
 5. Jasper (+na 1508), te Rijsbergen, huwt Lijsbeth Peter Rombout Mertens (vermeld ORA Breda 14-1-1505, 2-4-1505, 10-8-1508)
 6. Cornelis Jan Rombout Graeuwenz (+voor 1508) (vermeld ORA Breda 10-8-1508 met Jasper), huwt N.N.
 7. Kinderen
  1. Henrick Cornelis Jan Rombout Graeuwenzsone (vermeld ORA Breda 15-1-1516)
  2. Anthonis Cornelis Jan Rombout Graeuwenzsone (vermeld ORA Breda 15-1-1516)

TerugBegin van generatie


158.040   Peter ROOVERS

FamilienaamIndex 158.040 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv 419 fol 7v dd 31-1-1511) Ghijsbrecht Jan Smitsz, wonend in de hoeven onder de vierscharen van Etten, en Cornelis Adriaenssone, wonend in den Oudenbosch, als man van Barbele Dyrck Willemssendr, bekenden als erfgenamen van Agneeze Peter Roeversdr, baghijne tot Mechelen was doen zij leefde, dat Cornelis Willem Peter Roeversz na doode van Agneeze Peter Roeversdr gedeelt is op een cijns, en dat zij verleken sijn met ander goed.


Huwt

158.041   N.N.

Index 158.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 79.020
 2. Agnes (+ voor 1511), begijn te Mechelen

TerugBegin van generatie


158.042   Henrick Huijbrechts van den EMELENBERGE

FamilienaamIndex 158.042Vader 316.084Moeder 316.085

ORA Breda (inv fol 181 dd 40-9-1505) Gerit Heinrick Huybrechtsz van den Emelenberge verkoopt aan Cornelis Godert Dyrcx van Bavel een huis en erf. Zuster Kathelijn weduwe Willem Peter Roevers, met haar broer Anthonis als voogd, Anthonis voor zichzelf, Aecht Heinrick Huybrechtsdr met haar man Heinrick Jan Vinckenz, Claes Aertsz van Gorcum, Lijsbeth Claes Huygendr met man Jacop Roelofsz, Mechtelt Henrich Huybrechtsdr met man Anthonis Roevers, en Margriet, zuster van Mechtelt, bevestigen dat Gerit hierop is gedeeld na de dood van Jan van Rijswijck en zijn vrouw Alijt


Huwt

158.043   N.N.

Index 158.043 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 79.021
 2. Anthonis (+na 28-6-1502 voor 1509)
 3. Gerit, huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Lijsbeth (vermeld ORA Breda 17-5-1510), huwt Cornelis van Arendonck
 5. Aecht Heinrick Huybrechtsdr, huwt Heinrick Jan Vinckenz
 6. Mechtelt Henrich Huybrechtsdr, huwt Anthonis Roevers
 7. Margriet
 8. (hypothetisch) Alijt, huwt Jan van Rijswijck
 9. Cornelis Heinrick Huybrechtsz van Emelenberge (vermeld ORA Breda 22-6-1501, 3-8-1504), huwt Lijsbeth N. (vermeld als weduwe 30-1-1507)
 10. Kinderen
  1. Gerrit, huwt Digne N.
  2. Lijsbeth, huwt Jan van Bergen
  3. Geertruydt, huwt Jacop Mertensz
  4. Henric (+voor 1507), huwt N.N., ouders van Henrick, Laureijs, Aechte en Cornelie
 11. Adriaen, huwt N.N.
 12. Kinderen
  1. Henrick Adriaen Henrick Huybrechtenz van Emelenberge, huwt Katelijn Cornelis Beensdr (vermeld ORA Breda 10-6-1506)

TerugBegin van generatie


158.044   Marcelis Henricks COECK

FamilienaamIndex 158.044 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1-2-1502 (sic)

ORA Breda (inv no 415 fol 220 dd 1-2-1502) Margriet Nout de Brouwersdr, met man Cornelis Jan Loddersz, heeft bekent dat sij vercoft heeft aen Mercelis Koeck Heinricxz al haar rechten op roerende em onroerende goederen die haar waren aangekomen van juffrouw Janne van den Hanen huisvrouw van Jan Ysbrands


Huwt Breda ca.1430

158.045   N.N.

Index 158.045 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anssem Zie 79.022
 2. Mercelis (+voor 1523), huwt Margriet N. (+voor 28-6-1524), kinderloos; hun nalatenschap wordt verdeeld onder de kinderen (en verdere nazaten) van Anssem
 3. Mathijs (+ruim voor 1523), kinderloos

TerugBegin van generatie


158.046   Henrick MERTENS

FamilienaamIndex 158.046 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk Henrick Jan Mertens. Niet verwarren met de mogelijke zoon Henrick Mertens, gehuwd met Lijsbeth Reijnersdr van de Heijden (ORA Breda 23-2-1507)

ORA Breda (inv no 416 fol 199 dd 31-12-1504, te Baarle, Ulicoten) Lijsbeth Reijner Jan Reijnerszdr, met man Heinrick Heinrick Mertensz, bekent een erfpacht schuldich te sijn aen heur brueder Dielis Reijner Jan Reijnersz. Idem een erfpacht schuldich aen heur moeder Katelijn, Reijner Jan Reijnersz wedue.

Op 25-2-1511: Lijsbeth Reijner Jan Reijnerszdr met man Henrick Henric Jan Mertensz.

Op 9-2-1508 verkoopt Anssem Koeckx grond die zijn vrouw Lijsbeth, bij erfdeling met haar zus Alijt (+na 26-4-1515, met man Heinric Koeckx; +voor 16-12-1514) en broer N.N. na de dood van hun ouders toekwam.


Huwt

158.047   N.N.

Index 158.047 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 79.023
 2. Alijt, vermeld met zus ORA Breda 9-2-1508, huwt Henrick Koecx
 3. Cornelie, huwt Cornelis Jan Gorysz (vermeld ORA Breda 23-2-1507, 22-12-1507)
 4. Jan (vermeld ORA Breda 23-2-1507)
 5. Adriaen, huwt N.N. (vermeld ORA Breda 23-2-1507
 6. Kinderen
  1. Willem (vermeld ORA Breda 23-2-1507, 27-10-1499)
  2. Agnees (vermeld ORA Breda 27-10-1499)

TerugBegin van generatie


158.048   Peter STEVENSZ

FamilienaamIndex 158.048 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1420
Overleden voor 2-8-1504


Huwt Teteringen ca. 1445

158.049   N.N.

Index 158.049 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Claes Zie 79.024

TerugBegin van generatie


158.066   Peter VERSCHUREN

FamilienaamIndex 158.066 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1425
Overleden voor 1501

ORA Tilburg Goirle (0014_7898_0254_f017 dd 2-5-1501) Cornelis s. (doorgehaald: w.) Adriaen Smolders x Cornelisen d.w. Peter vander Schueren versterf als hom verstorven is van w. Peter vander Schueren ende noch versterven mach van yde wed. w. Peter voers verk. Jan s.w. Jan Lauwreys diemen heit de Wagemeker. (Idem) Jan voers rente Cornelie rente na doet yde wed. w. Peter vander Schueren wt syn huyse ende hoeve daer hy in woenende ghelegen inder pchie van Tilb byde kercken aen erff Ghysbert die wagemecker ende Jan Danels.


Huwt voor 1450

158.067   Yde N.

Index 158.067 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1425
Overleden na 1500

ORA Tilburg_Goirle_0014_7898_0254_f015 dd 17-5-1501) Yde wed. w. Peter Verschueren tocht in haef ende erfelicke gueden daer w. Peter Verschueren in bestorven is verk. Lauwreys horen soen, Jan Lauwereys die Wagemecker x Katelyna, Jan Martens x Johanna, Jan Henricx van Gestel x Elizabet ende Willemen d. w. Peter Verschueren voers. Proles promiserunt Yde voers rente alsoe lange als sy leven sal wtte gueden voers.

Kinderen

 1. Lauwreys
 2. Catharina Zie 79.033
 3. Johanna, huwt Jan Martens
 4. Elisabeth, huwt Jan Henricx van Gestel
 5. Willemina
 6. Cornelia, huwt Cornelis Adriaen Smolders

TerugBegin van generatie


158.068   Peter AELWIJNS

FamilienaamIndex 158.068 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1400
Overleden voor 1499

De nazaten van een mogelijk verwante Jan Maes Aelwijns worden in de jaren 1530 soms aangeduid als sCuijlenborch en later Schuijlenborg.

ORA Tilburg (no 160 dd 1499 november 25 0014.Sch.Tlb,7897,24v-02) Claus zoen wilner Peter Aelwijns: een stuck beempts hem toebehorende drie lopensaet off dair ontrent begrepen gelegen inder prochye van Beeck tussen erfenisse Peter Ghijsbrechts zoen vander Hoege > erf der kynderen w. Laureys vander Straeten ^aen den Braekbeempt v erf Kathelijn weduwe w. Wouter Ghijsbrechts als hij sede; endec welck stuck beempt voorfs. Claus voors. erfelijcgecoft ende gecregen heeft tegen Henric z.w. Peter Polslauwer Embrfcht z.w. Goyaert Embrecht z. w. Goyaert Embrechts soen Wouter z.w. Gerit Boyen ende Jan soen w. Goeswijn Helvoirt die drie deell ene dat ander vierdendeell hen toebehorende etc. heeft hij overgegeven opgedragen Peter Ghijsbrechts zoen vanden Hoeven en alle commer van zijnen wegen af te doen etc. en dat Peter den apcoven


Huwt Tilburg voor 1420

158.069   N.N.

Index 158.069 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacop Zie 79.034
 2. Claus

TerugBegin van generatie


158.076   Henrick ROELOFS

FamilienaamIndex 158.076 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Tilburg (1531, juli 3 - R 279/11v) Jan en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Henrick Roelofs voor de helft, Lambert en Claeus, gebroeders, Peter Peter Claeus Zegers als man van Heijlwich, Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Eva, Margriet hun zuster, allen kinderen van Hanrick Lambert Weijmers, die Hanrick verkregen had bij Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, en Peter Meeus voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Goijaert Jan Michiels elk zijn deel in het derde deel van het stuk land ut supra. Hieruit gaan jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan diegenen, aan wie men dat van rechtswege schuldig is te gelden.


Huwt

158.077   N.N.

Index 158.077 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Michiel Zie 79.038
 2. Jan
 3. Adriaan

TerugBegin van generatie


158.472   Jan Doede van der SLUYS

FamilienaamIndex 158.472Vader 316.944Moeder 316.945

Overleden Rotterdam 1462-1463 voor 24-6-1463

Medisch en mogelijk ook juridisch doctor; raad en geneesheer van Philips van Bourgondië. Woont op de Middeldam te Rotterdam. Bron ook NL 1990:335.


Huwt ca. 1420

158.473   Machtelt BUGGE

FamilienaamIndex 158.473Vader 316.946Moeder 316.947

Overleden na 1440

Kinderen

 1. Doede Jansz van der Sluys Zie 79.236
 2. Pieter Doedijn gezegd van der Sluse (Sluys) (+na 1466), medisch doctor, cure van de parochiekerk Delft (1449), 1462 geneesheer, 1466 raad van de hertog van Bourgondië (Philips). Ook bekend als Meester Pieter van Rotterdam.
 3. Jan (vgl NL 1990)
 4. Symon Doede van der Sluys (+na 1495), domproost en aartsdiaken van Utrecht (1476), geneesheer van Philips van Bourgondië, sticht 1495 beurzen aan de Universiteit van Leuven; auteur van de eerste kroniek van Rotterdam (1472), door zijn neef Willem Jacobsz afgeschreven en overgeleverd (vgl Unger & Bezemer)
 5. Benedicta (vgl NL 1990)
 6. Amelia van der Sluys, huwt Jan Jansz de Witte Zie 158.474
 7. Jacob Jans (+1468 of 1471); diverse malen schepen van Rotterdam, tresorier (1469), klerk (1466); huwt Ariaen, die 1490 in Dordrecht woont. (Jacob wordt in NL 1990 niet genoemd.) Vader van Willem Jacobsz van der Sluys (*1453), pastoor van de St Laurenskerk en tweede kroniekschrijver van Rotterdam (vgl Unger en Bezemer).

TerugBegin van generatie


158.474   Jan Jansz de WITTE

FamilienaamIndex 158.474Vader 316.948Moeder 316.949

Overleden Rotterdam 1-4-1479

Bezit kasteel Bulgersteijn; grafelijk rentmeester, baljuw van Rotterdam 1442-65, tresorier 1462, schepen 1468-9, driemaal hoogheemraad van Schieland van 1449 tot zijn dood in 1479. De relatie met de andere Bulgersteyns is onduidelijk. Mogelijk is hij een zoon van Arent van Bulgerstein (+Nijmegen 1433) en daarmee nazaat van de familie Weena-Boekelsdijk-Bulgersteyn.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1499 dd 13-1-1448: Reg. Principium NHoll. fo. 15v.) Jan die Witte krijgt Bulgersteyn in eigendom in ruil voor beschreven goed in Rubroeck.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 10-11-1452. Reg. Principium fo. 36v, N.Holl.) Katherijn Willem Vranckenzoonsdr. heeft opgedragen een hofstede met timmering in Croeswijck met een kamp land voor het huis met 4 hont land in Rubroeck met een laan tussen de weg en het huis, haar aanbestorven bij dode van Katherijne en Lysbetten Aelbrecht die Visschersdochters, dochters van haar oom. Hiermede is nu beleend Jan die Witte baljuw van Rotterdam tot een erfleen binnen afterzusterskind niet te versterven.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 9-8-1463: 2e memoriaal van Swieten 1e deel 49v.) Jan Hugo is geëxecuteerd met den zwaarde en Jan die Witte, baljuw, moet al zijn goederen beschrijven voor het Hof.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 5-8-1465: 5e memoriaal van Swieten fo. 105v.) Jan van Zwieten versus Jan die Witte, die zilverwerk onder zich houdt van de wezen van za. Dirc van Oegstgeest, van wie Jan vsz. een geboren voogd is. Op geen enkel recht kan Jan die Witte zich beroepen om dat zilverwerk te houden. Jan die Witte zegt dat hij het slechts in bewaring heeft. Jan van Zwieten zegt dat dat reeds 4 jaar onrechtmatig is.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 3-9-1465: 5e memoriaal van Swieten fo. 116.) De procureur-generaal versus de baljuw van Rotterdam wegens het geschil tussen Jan die Witte en Jan Willemsz. scout van Rotterdam, met hun magen, vrunden, hulpen en hulphulpen, van de gekwetste en gewonde personen.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 16-10-1465: 5e memoriaal van Swieten fo. 161.) De procureur-generaal contra Jan die Witte en Jan Willemsz.: Toen het gevecht tussen Aernt Kerstentsz. en Foye Harmansz. was geweest, waren er tevens schouwdagen in de landen van Schielant. En Jan die Witte was daar alle dagen bij geweest als heemraad. En toen hij thuis kwam had hij van het gevecht gehoord en had gevraagd of het gevecht “gevreed” was. Hij heeft daarop zijn pantser aangedaan en is naar de herberg De Spiegel gegaan om te eten met de heemraden, niet anders wetende dan dat alles in vrede was bijgelegd. Toen kwam daar Mijne Lieve Heer de Stedehouder, die hem beval geen beroerte of gevecht te maken en de herberg niet te verlaten. Jan Willemsz. zegt, dat toen hij zich ontkleedde om te bedde te gaan, hij hoorde dat Mijn Heer de Stedehouder binnen Rotterdam gekomen was, waarop hij weer aangekleed naar de stedehouder was gegaan, geen pantser aan hebbende noch enig wapen dragende, alleen vergezeld door zijn zoon en 1 knecht. En staande bij de vsz. Heer Stedehouder had hij gezegd: Heer, ziet omme, wat meent deze gigant of tyrant. Maar welk woord het precies geweest was weet hij niet meer. En in diens tegenwoordigheid zijn enige messen getogen. De procureur zegt hierop, dat toen Jan die Witte thuis kwam, hij terstond zijn pantser aangetrokken had en voor zijn huis waren toen al 10 tot 12 personen verzameld, ook gewapend en gepantserd, met wie hij gezamenlijk naar De Spiegel was gegaan, waar hij Olivier Aerntsz. aantrof, die daar een grote vergadering van volk had gemaakt. Hoewel de Stedehouder hem had bevolen niet uit de herberg te komen, was hij toch naar buiten gegaan. En Jan Willemsz. had na het eerste gevecht samen met Jan Remmerswale een vergadering van volk gemaakt en dat omdat zijn neef, geheten Floris van Montfoirt, gekwetst was. Dat sommige van zijn knechten met geladen bogen langs de straten gingen en dat Jan Willemsz. tegen de Stedehouder had gezegd: Heer, ziet gij wel de tyrant met rode konen komen? (menende daarmede vsz. Jan die Witte), zolange hij hier zal zijn zal het niet wel gaan! Waarop messen getrokken waren.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 6-11-1465: 5e memoriaal van Swieten fo. 192v.) Jan die Witte, baljuw van Rotterdam, wordt tijdelijk uit gevangenis geslaakt om te reizen naar de Grote Rade van de Hertog, om daar 16-11-1466 te verschijnen in zijn zaak contra Jan Lodijc, ontvanger van de exploiten, die hem 200 gouden leeuwen afeist.

ORA Rotterdam (Regesten inv no 1500 dd 18-2-1484: Reg. Maxim. en Philippus Oostenrijck fo. 6v) Meester Martijn Doedenzoon beleend bij dode Jans die Witten zijn oude vader met de hofstede, enz. in Croeswijck (als bekend) tot een erfleen binnen achter zusterskind niet te versterven.


Huwt (1)

158.475   N. van CHIMAY

FamilienaamIndex 158.475 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1465

De naam is fictief. Volgens de kroniekschrijver Jacob Lois in 1672 (Unger & Bezemer 565) ‘een nichte van den prince van Chimay’. Zij kan dus ook in vrouwelijke lijn aan hem verwant zijn.


Huwt (2) 1465

Amelia van der SLUYS

FamilienaamIndex

Ook Amelberge genoemd; dochter van Jan Doede van der Sluys

Kinderen

 1. Lysbeth Jansz de Witte Zie 79.237

TerugBegin van generatie


158.478   Willem Paulsz van SAINT JUC

FamilienaamIndex 158.478Vader 316.956Moeder 316.957

Geboren Delft ca. 1410
Overleden Delft 7-9-1472


Huwt ca.1430

158.479   Deun HENDRIXCDOCHTER

FamilienaamIndex 158.479 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Delft 9-12-1477

Kinderen

 1. Claes Heyn (+23-4-1522), huwt Wilmtgen Jacobsdochter (+20-10-1558); zij hadden tien kinderen.
 2. Kinderen
  1. Grietgen, huwt Cornelis Jansz; huwelijkse voorwaarden opnieuw geregistreerd Delft 18-1-1532
  2. Margaretha, huwt Cornelis Jansz. Camerling (Kemmerling), ouders van Machtelt Cornelisdr., die te Delft op 4-10-1558 huwelijkse voorwaarden maak met Pieter Cornelisz, goudsmid
  3. Ermpgen (+Delft 3-12-1558), huwt Jan Huygensz. [Camerling] in de Ancker, weduwnaar N.N. (uit dit eerste huwelijk stamt Cornelis Jansz)
  4. (hypothetisch) Michiel, vader van (1) Jannetge die huwt met Claes Vranckensz. van den Berch (ouders van (1) mr. Michiel Claesz., (2) Magdalena gehuwd (voorwaarden 21-12-1538) met Gerrit van Abbenbroock, (3) Maritge Claes Vranckenszoonsdr, huwelijkse voorwaarden Delft 6-7-1542 met Mr. Jan Montfort Cornelisz); (2) Maritgen, gehuwd met Kerstant Dirksz. van Alkemade (ouders van Dirck Kerstantsz. van Alkemade, vroedschap en burgemeester van Den Haag); , (3) Lijsbet Michielsdr., gefaliede bagijn (1538); (4) Rusgen, huwt Jacob Claesz van der Duyn
 3. Paul, broeder in St. Jeronimus
 4. Cornelis, huwt Adriana Cornelis van And... ; kinderloos.
 5. Maria Wilmsdr van Saint Zie 79.239
 6. Aeffgen Willemsdr, huwt Pieter Janssen van Buyten, grootouders van Dirckgen Dirck Pietersz. van Buytensdr., die huwelijkse voorwaarden maakt met Mr. Cornelis Pietersz. van der Heyden, doctor in de medicijnen (zoon van Machtelt Cornelisdr), Delft 30-12-1553

TerugBegin van generatie


158.480   Claude NIEULANT

FamilienaamIndex 158.480Vader 316.960Moeder 316.961

Geboren ca. 1395

Gaillard: baljuw van Dendermonde

(Vermoedelijk een zoon:) (Stevens, 2013) Volgens register van de Rekenkamer nr. 24653 (anno 1475) volgende melding: De Ghelland Nieuweland a cause dun fief quil tient dudict maistre Reynault van Buedeghem resortissant a ladicte maison de tenremonde et valissant par an xxj livres xij s. par. icy pour ledict droit iij lires xij s.

(Stevens, 2013) (Tijdgenoot Josse) VII. GREMBERGEN: Gallout Nieuweland orphenin en tient ung fief gissant en la paroiche de Lebbeke contrenant viij bonniers de terre et vault par an xxxiiij livres iiij s. – Orphenin tauxe pour moictie x livres vij s.


Huwt 1426

158.481   Margarita van der ZYPE

FamilienaamIndex 158.481Vader 316.962Moeder 316.963

Kinderen

 1. Daniel Nieulant Zie 79.240
 2. Jacques, secretaris van de staat van Karel van Bourgondië (1474)

TerugBegin van generatie


158.482   Charles HALLIN

FamilienaamIndex 158.482 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bron Gaillard. Heer van Lippini en Wancourt.


Huwt

158.483   N. HEMBIESE

FamilienaamIndex 158.483 • Vader onbekend • Moeder onbekend

cf. Tavernier (2018:1076)

Kinderen

 1. Anna Zie 79.241

TerugBegin van generatie


158.484   Paul van GHYSEGHEM

FamilienaamIndex 158.484 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Heer van Coxselshove, Dany, en Melinckhove, vgl Tavernier 2018. Het leenregister (Stevens 2013) suggereert eerder Pieter.


Huwt ca. 1429

158.485   AgnÈs BETTE

FamilienaamIndex 158.485Vader 316.970Moeder 316.971

Kinderen

 1. Godefroy van Ghyseghem Zie 79.242

TerugBegin van generatie


158.486   Josse de KETELBOETERE

FamilienaamIndex 158.486Vader 316.972Moeder 316.973

Een Josse (en Josijne) de Ketelbeter, -boeter etc. komt verschillende malen voor in Vlaamse Stam als leenman rond 1450-75 (vgl o.a. VS 1979:559, 1980)


Huwt

158.487   Barbe DELVAEL

FamilienaamIndex 158.487Vader 316.974Moeder 316.975

Kinderen

 1. Isabella de Ketelboetere Zie 79.243
 2. Jan de Ketelboeter (mogelijk), vermeld in 1446 als inwoner van Diksmuiden (VS 1987:323).
 3. Jossine (+voor ca. 1550), huwt Jacques Stalins (1533-1624 of +14-2-1606, oud ca. 90), heer van Ten Daele, ridder, kanselier van Gelder en Zutphen; uit dit huwelijk twee kinderen. Stalins huwde (2) Oudenaarde 4-4-1560 Jeanne Delvael (1544-1627; uit dit huwelijk zeven kinderen) (Verfaille 2014)

TerugBegin van generatie


158.492   Nicholas UUTENHOVE

FamilienaamIndex 158.492Vader 316.984Moeder 316.985

Overleden Gent 11-2-1527

Bevriend met Erasmus. Heer van Marckeghem, president van de raad van Vlaanderen (1524-27. Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:306ff). Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe.

Volgens Wikipedia zou Nicolaas voor 1516 moeten zijn hertrouwd met Elisabeth de Gruutere, en uit dit huwelijk zou Jan Utenhove (*Gent c. 1516 +London 1566), protestants theoloog en eerste vertaler in het Nederlands van de Psalmen en het Nieuwe Testament, voort zijn gekomen. Dit is onjuist. Jan is een zoon van Richard Utenhove en Jossine van de Woestyne, kleinzoon van Gilles en achterkleinzoon van Nicholas en Anne van Messem – grootvader (via Richard) van ‘mijn’ Nicolaas. Cf . De Kerckhove dit van der Varent (2012:222-227).


Huwt 14-1-1496

158.493   Agnes van der VARENT

FamilienaamIndex 158.493Vader 316.986Moeder 316.987

Overleden Gent 23-4-1530

Kinderen

 1. Catherine
 2. Charles Zie 79.246
 3. Jossine, huwt Josse d’Olehain, heer vab Estaimbourg, Dentergem etc.
 4. Kinderen
  1. Anne-Jossine, burggravin van Erembodegem (+1566), kinderloos
 5. Anne

TerugBegin van generatie


158.494   Lieven de GRUUTERE

FamilienaamIndex 158.494Vader 316.988Moeder 316.989

Overleden 31-1-1534 bGent

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe; Herckenrode geeft 31-1-1533 als overlijdensdatum. Heer van Loovelde.


Huwt (1)

158.495   Isabeau de WAELE D’AXPOELE

FamilienaamIndex 158.495Vader 316.990Moeder 316.991

Overleden 10-9-1529 bGent


Huwt (2)

Isabeau van VAERNEWYCK

FamilienaamIndex

Overleden 10-7-1541 bGent

Zij huwt (2)

Roland ZOETE

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Jacqueline
 2. Jean
 3. Isabelle
 4. Elisabeth
 5. Anna Zie 79.247
 6. Catherine

TerugBegin van generatie


158.498   Barthold Florisz van CRANENBROEK

FamilienaamIndex 158.498Vader 316.996Moeder 316.997

Geboren voor 1430

Volgens overlevering uit het huis Egmond (Navorscher 1890:666, 1854:97; ANF 1883:76). Kwartieren gebaseerd op de beleningen in OV 1996:664 en 755.


Huwt

158.499   N.N.

Index 158.499 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dieuwertje Zie 79.249
 2. Adriaen (+Delft ca .1543), deurwaarder bij het hof van Holland en van het leenhof van Holland (1519-43), als zodanig onder meer vermeld in een proces (vonnis 25-5-1538, vermelding 20-1-1537) bij de Grote Raad in Mechelen (Schölvinck p. 127).
 3. Nanning Barthouts van Kranenbroek (*voor 1485), vgl. ANF 1883:76; vermeld in 1524 als waarnemer voor zijn neef Gerard Nicolaesz, priester, bij overdracht van een leen (OV 1996:755, idem Hoorn in 1508 volgens OV 1996:664).

TerugBegin van generatie


158.504   Dirck van HEEMSKERK

FamilienaamIndex 158.504Vader 317.008Moeder 317.009

Geboren voor 1420
Overleden Delft ca. 1500

Bijgenaamd Van Beest. Had als Dirck Gerrits van Beest met Hadewig Willem Hoefensdr een graf, overgegaan op Dirck, in de Oude Kerk van Delft (OV 1994: noord IX.9). Had land in het Ketelambacht bij Schiedam (belender, 20-4-1493, OV 1968:276; en 15-2-1502, idem:282).

In de bijzonder goed gedocumenteerde genealogie Heemskerk in Wapenheraut 1903 wordt de herkomst van Dirk als zoon van Gerrit Barthout in twijfel getrokken. Dirk zou zich ‘van Beest’ zijn gaan noemen omdat de naam ‘van Heemskerk’ hem in gevaar zou brengen, aangezien een Van Heemskerk betrokken geweest was bij de moord op Floris V. Er is echter geen bewijs dat iemand anders dan directe nazaten van de moordenaars ooit enig ongerief heeft geleden van de moord. Dirk zou door een hoveling van Floris’ opvolger, een Jan van Beest, geadopteerd zijn. Een dergelijke Jan komt inderdaad voor, maar niets wijst op adoptie. Tenslotte - Dirck kan (gezien zijn zoons vermoedelijke leefjaren) best voor 1420 geboren zijn, en best op hoge leeftijd gestorven zijn, maar het is lichtelijk onwaarschijnlijk dat zijn vader Gerrit Berthout was - dan moet hij immers liefst voor 1398 zijn verwekt bij een moeder die op dat moment 78 jaar oud was. Bastaardij uit een vader die dan eveneens rond de 80 moet zijn geweest kan nog maar is eveneens niet voor de hand liggend. De Wapenheraut wijst daarom Dirks afstamming van Gerrit Berthout af als een fabeltje.

Hoewel de Wapenheraut geen weet heeft van Dirks patroniem (waaruit met zekerheid volgt dat Dirks vader in elk geval een Gerard moet zijn geweest) moet toegegeven worden dat de ‘traditionele’ en tot vandaag door veel genealogen gegeven afstamming van Dirk van Beest van Heemskerk niet correct kan zijn.

Merk ook op: op 18-9-1439 geeft Ijef Dirck Dirxzoen wijf van Beest de Oude Kerk van Delft twee nobel om daaruit jaarlijks een kaars te branden voor haar graf.(Wapenheraut 1910:100)


Huwt

158.505   Hedwig van der HOEF

FamilienaamIndex 158.505Vader 317.010Moeder 317.011

Overleden Delft bOude Kerk

Kinderen

 1. Cornelis
 2. Dirck Zie 79.252
 3. Geertruy

TerugBegin van generatie


158.506   Hendrik Pietersz van VOORHOUT

FamilienaamIndex 158.506Vader 317.012Moeder 317.013

Overleden Delft na 1434

Knape, vermeld 1434.

Vgl CBG 1958: vader van ten minste drie zoons. Kwartieren aangevuld met de kroniek van Lois (Unger & Bezemer 593 ff.) en Bleyswijck. Een enkele keer werd zoon Dirk, gehuwd met Bleijswijk, aangetroffen als ouders van Ida. Chronologisch is dat mogelijk maar de kronieken spreken dit toch tegen. De Wapenheraut (1912:52) vermeldt een verdere mogelijke zoon Jacob Duyst Hendrikszoon in 1472 als eigenaar van verschillende lijfrentes.


Huwt

158.507   Immesoete van DUYST

FamilienaamIndex 158.507Vader 317.014Moeder 317.015

Kinderen

 1. Pieter van Voorhout, knape, kinderloos
 2. Paulus van Voorjout, priester
 3. Dirck van Voorhout (+voor 1500) huwt Sophia van Bleiswijk (+voor 1519), ouders van zeven kinderen (Jan; Hendrik; Pieter; Jacob; Dirk; Margaretha, gehuwd met Pieter Dirks Sasbout; Cunigonda, gehuwd met Rutger van Ylem). Dirk was schepen van Delft in 1465. Sophia was dochter van Cunegonda Jansdr Splinter en Jacob Jacobsz van Bleijswijck (schepen van Delft op 23-2-1451 (OV 1987: 624); vermeld als belender in 1441 (idem 625). Zegelt (OV 1980:570) een akte op 4-5-1456 als Jacob van Bleyswic Jacobsz. Met 3 bollen (2,l). Bezit een deel van 12 morgen land in Maasland (21-3-1450; OV 1969:134).
 4. Agatha van Voorjout, non in St Agatha te Delft
 5. Gerardina van Voorhout, huwt Hendrik Bugge, burgemeester van Delft (1465)
 6. Adriana, huwt Arent van der Does
 7. Ida Zie 79.253

TerugBegin van generatie


158.508   Vranck van DIEMEN

FamilienaamIndex 158.508Vader 317.016Moeder 317.017

Overleden na 1450

Waarschijnlijk de vader van de Vranck en Gijsbrecht Vrancken, vermeld in 1479. (Klooster Het Hollandse Huis in Geertruidenberg, 1266 - 1593, regest 1142: 1479 december 2, Schepenen van Dordrecht oorkonden dat Frank en Gijsbrecht Frankenzn verkocht hebben aan prior en convent: land in Nieuw-Riederwaard. Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 110, R 59)


Huwt

158.509   Margaretha Lamberts de HAAS

FamilienaamIndex 158.509 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Balen p. 1037; in het CBG dossier Van der Mijle: Margaretha Haas.

Kinderen

 1. Vranck Zie 79.254
 2. Catharina, vermeld 1497 (en 1482; Balen noemt twee dochters Catharina)
 3. Willem
 4. Margaretha, huwt Godschalk Tielmansz Oem (+1499), ouders van Mabelia
 5. Geertruyt, huwt Jan Willemsz Sonk, schepen van Delft
 6. Gijsbert, huwt Ermgard Arends van Goeren, ouders van Frank, kanunnik van de Grote Kerk in 1485 (Balen p. 87)
 7. Cornelis
 8. Adriana, huwt Allard Suys
 9. Christina
 10. Agatha

TerugBegin van generatie


158.510   Huijgh BUSSCHAERT

FamilienaamIndex 158.510 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1451

Ook Busscaert. Hield grond in Boerdijk in Maasland; de kinderen vermeld als belenders 3-9-1451 (OV 1969:142)


Huwt

158.511   N.N.

Index 158.511 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margaretha Zie 79.255
 2. Jacob Hugesz, vermeld 1472 (OV 1990:328) als zegelaar en vermeld 16-9-1447 (OV 1987: 689) en 22-10-1459 (OV 1969:132), huwt Hillegond N. (beiden dood en vermeld als grootouders van een Willem Willemsz in 1503, OV 1969:136)
 3. Gerrit (vermeld 16-9-1447, OV 1987: 689)
 4. Michiel (vermeld 16-9-1447, OV 1987: 689)
 5. Dirk (vermeld 16-9-1447, OV 1987: 689 en 14-1-1463, OV 1969:136)
 6. Jan (vermeld 14-1-1463, OV 1969:136 en augustus 1472, Wapenheraut 1913:51)

TerugBegin van generatie


158.512   Dammas JACOBSZ

FamilienaamIndex 158.512 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 1481

In Balen aangeduid als Dammas Jacobsz van der Mijle. Familienaam waarschijnlijk nooit gebruikt; vgl Balen p. 922. Schepen van Dordrecht 1472, 1475 (Balen p. 293ff.). Mogelijk een zoon van Jacob Damaszoon, schepen in 1445 (Balen p. 292).

Moet verwant zijn aan Adriaen Hendrick Claesz. van der Mijl (*ca. 1463 +Breda voor 24-7-1540, lakenkoper, ambachtsheer van der Mijle, Dubbeldam en St. Anthonispolder (beleend 29-5-1487), en Kattelijn Anthonis Claes Verwerszndr., schoonouders van Kathelijn Gijsbert Boudewijns; Zie 79.316


Huwt

158.513   Alida N.

Index 158.513 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 79.256
 2. Elisabeth
 3. Damas, vader van Pieter Damasz (Balen noemt Pieter als zoon van Damasz Jacobsz, dit is echter een verwarring). De zoon Pieter (*1459 +Dordrecht 1524) huwt Cornelia Karstens uit Rotterdam; hij was burgemeester van Dordrecht 1505-23 met enkele onderbrekingen (Balen p. 248; ook Fruin); in de Informacie van Holland & Westfriesland (24-1-1514) vermeld als schepen oud 55 jaar. Had een buitenechtelijke dochter Elisabeth, non en later priorin van St Agniet (Balen p. 149). Stichtte in 1505 de St. Odulphuskapel in de Grote Kerk (Balen p. 94). Hield van zijn ‘oom paternel’ Cornelis Damasz het recht van visserij en vogelarij in Oostbarendrecht (21-9-1487, OV 1978:57-8), over op zijn neef Cornelis Cornelis Dammasz; ook genoemd (in functie) als belender van land in De Linde in 1521 (OV 1982:156) en in Capelle 1516 (OV 1980:562). Pieter Damasz stierf zonder wettige kinderen; zijn erven waren Wouter Baerthoutsz. van Gouthoeven (waarschijnlijk een kleinzoon van Philip Barthoutsz en Haasje Dammasdochter) en Arendt Cornelisz van der Mijl. Damas Damasz is mogelijk ook vader van Jacob Dammas, tresorier in 1497 (Fruin) - echter al in 1476 komt een Jacob heer Damasz (de Hont?) voor als voogd van een weeskind Jan Gerrits.
 4. Haesje (+na 1495), huwt Philip Barthoutsz uit Schiedam

TerugBegin van generatie


158.520   Jan Reyersz van ALBLAS

FamilienaamIndex 158.520Vader 317.040Moeder 317.041

Geboren ca. 1400

Koopt in 1429 het ambacht Dubbeldam. Schepen van Dordrecht.


Huwt

158.521   Maria HALLINCQ

FamilienaamIndex 158.521Vader 317.042Moeder 317.043

Kinderen

 1. Willem Zie 79.260

TerugBegin van generatie


158.522   Willem Bouwensz van DRENCKWAERT

FamilienaamIndex 158.522Vader 317.044Moeder 317.045

Overleden Dordrecht 1488

Volgens Karel de Grote site reeks nr 41: schepen (1472-3) en burgemeester (1474-85) van Dordrecht (vgl ook Balen 245), beleend met Mijnsherenland (15-4-1462). Hield daar in elk geval ruim 46 morgen land (OV 1979: 56) op 15-4-1461 (Willem Boudijnsz., burger van Dordrecht, bij overdracht door Frank van Praat, heer van Moerkerken) tot 4-11-1489, als zijn zoon Boudijn Willemsz. het erft.


Huwt

158.523   Machtelt Jans van PALLAES

FamilienaamIndex 158.523Vader 317.046Moeder 317.047

Overleden Dordrecht 24-2-1506

Kinderen

 1. Maria Zie 79.261
 2. Boudijn

TerugBegin van generatie


158.524   Aert Dircxz de JOODE

FamilienaamIndex 158.524Vader 317.048Moeder 317.049

Hypothetisch; vermeld door Balen als Schepen van Dordrecht in 1481 ‘soe hij wtlandig was’. Op 30-8-1465 regelt Aert de erfenis (totaal 2690 gulden) van zijn vijf kinderen bij wijlen Maria (Fruin p. 154).


Huwt

158.525   Maria Gerrits BOL

FamilienaamIndex 158.525Vader 317.050Moeder 317.051

Overleden Dordrecht 1465

Kinderen

 1. Adriaen Zie 79.262
 2. Jacob Aertsz die Joede, kanunnik in 1503 (Balen p, 87)
 3. N. (hypothetisch), huwt Wite van der Goes, ouders van de landsadvocaat Aert van der Goes, opvolger van Aelbrecht van Loo, vader van zijn eigen opvolger Adriaen van der Goes, die weer werd opgevolgd door Jacob II van den Eynde (CBG 1973)

TerugBegin van generatie


158.526   Tielman Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 158.526Vader 317.052Moeder 317.053

Geboren ca. 1425
Overleden ca. 1485

Schepen van Dordrecht (1473) en (eerste) heer van Papendrecht (door koop in 1486, Balen p. 1173). Vgl. Navorscher 1892:273 en genealogie Cleys Oem.


Huwt ca. 1450

158.527   Elisabeth Jans van MUIJLWIJK

FamilienaamIndex 158.527Vader 317.054Moeder 317.055

Overleden 1520


Zij huwt (2)

Hendrik Klaasz de VEER

FamilienaamIndex

Geboren Gorinchem

Baljuw van Putten

Kinderen

 1. Godschalk
 2. Mabelia
 3. Boudewijn
 4. Cornelia Zie 79.263
 5. Elisabeth
 6. Jacomina

TerugBegin van generatie


158.624   Bartholomeus EVERAERTS

FamilienaamIndex 158.624 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv 415, fol 355v dd 24-3-1502, Ginneken) Willem Aertssen van den Voorbosch heeft de erfchijns vercoft aen Margriet Berthel Everaertsdr, wedue van Mr. Jan van Westbaden.

ORA Breda (inv 416, fol 38v dd 29-10-1504) Jan Berthelsz heeft vercoft aen Heinrick Heinricxz een bunder beemd. En Gerit Berthelsz, Peter Lenaertsz namens Katelijn Berthelsdr, Jan Boydensz en Lenaert van Dongen voir hen selven, en deselve Lenaert van Dongen namens alle sijn bruederen en susteren, bekenden dat Jan Berthelsz tegens hen op die beemd geërfdeelt is geweest.

ORA Breda (inv 416 fol 146v dd 29-10-1504, Ginneken) Gerit Berthelssone heeft een erfpacht van een zester rogge ‘s jaars vercoft aen Jan Back den droechscherder. En Jan Berthelsz, Jan Boydensz, Dyrck van Dongen, Margriet Berthel Everaertsdr met voogd Dyrck van Dongen, Katelijn, suster van Margriet Berthel Everaertsdr, met voogd Peter Bonaert, Lenaert van Dongen, oic namens sijn bruederen en susteren, bekenden dat hij in deze erfpacht gedeeld was.

ORA Breda (inv 427 fol 64 dd 5-7-1520) Jan Bouden Merenz die men noompt Jan Berthels, dair moeder af was Cornelie Berthel Everaertsdr, Cornelis Geryt Berthelsz oic namens zijn broers en zusters, Lenaert, Anthonis en Adriaen wijlen Dyrck van Dongen sonen, Engele Dyrcxdr van Dongen met man Matheeus van Heze, Margriet Dyrcxdr van Dongen met Jacop Jacops haar man; Berthel en Claes gebroeders wijlen Cornelis Dyrcxs van Dongen wettige zonen; verder Jan Roelofs, Heiligegeestmeester in Breda, voor Margriet Jans van Helmont, Jan en Matheus zoons van Jan van Helmont en Kathelijn Dircx van Dongen, Cornelis en Rombout wijlen Jan Berthels wittige sonen; Henric Jan Noutssone man van Engel (?) Jan Berthels; Henric Henric Faess man van Lijsbeth Jan Berthels; Cornelis en Rombout nog namens Kathelijn Henricxdr (...) Wouter Wouters man en voogd van Adriana Jan Berthels (...) Peter Anthonis Bonsschaerts daer moeder aff was Kathelijn Berthels; Peter Lambrecht Aerts Nouts man van Engel Anthonis Bonsschaerts; Peter Matheusz van Robbrechtsz man van Yde Anthonisz Bonsschaerts; allen erfgenamen van Margriet Berthels weduwe Mr Jan van Westbaden. Robbrecht Ysaacks, Willem Wiltens en Hubrecht Montens, kerkmeesters van Breda, waren executeurs van haar testamemt en leggen nu tot genoegen van de erven rekening en verantwoording af.


Huwt

158.625   N.N.

Index 158.625 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Bertels Zie 79.312
 2. Jan Berthels (+voor 1520), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Cornelis, vermeld ORA Breda 5-3-1499, 11-6-1499, 17-12-1499, 22-3-1502 (etc.); huwt Lijsbeth Aert Ghijbensoonsdr
  2. Willem, vermeld ORA Breda 9-7-1499, 30-6-1501
  3. Anthonis, vermeld ORA Breda 25-5-1501, 6-6-1501, 30-6-1502 (etc.); huwt Marie Jacop Wildendr
  4. Adriaen, vermeld ORA Breda 8-6-1501
  5. Hillegonde, vermeld ORA Breda 26-2-1502; huwt Heinrick Meeus de Valckenier
  6. Kathelijn Berthels, vermeld ORA Breda 6-9-1513; huwt Anthonis Bonsschaertsz; ouders van Peter Anthonis Bonsschaertsz; Engele Anthonis Bonsschaertsdr, huwt Peter Lambrecht Aert Noutsz; en Yde Anthonis Bonsschaertsdr, huwt Peter Matheeusz van Robbroeck
  7. Rombout, vermeld 1520
  8. Engele Jan Berthelsdr, huwt Henric Jan Noutszone
  9. Lijsbeth Jan Berthelsdr, huwt Henric Henric Faessen
  10. Adriane Jan Berthelsdr, huwt N.N., had kinderen
 4. Kathelijn
 5. Cornelie (+voor 5-7-1520), huwt Boudewijn Meren
 6. Kinderen
  1. Jan Bouden Merenz die men noemt Jan Berthels, vermeld ORA Breda 5-7-1520
 7. N Bertels huwt Dyrck van Dongen
 8. Kinderen
  1. Lenaert van Dongen
  2. Anthonis
  3. Adriaen
  4. Engele Dyrcxdr van Dongen, huwt Matheeus van Heze
  5. Margriet Dyrcxdr van Dongen, huwt Jacop Jacopszone van Zonne de zagher
  6. Cornelis Dircx (+voor 1520), vader van Berthel en Claes
  7. Kathelijn Dyrcxdr van Donghen, huwt Jan van Helmont (ouders van Matheeus en Jan)
 9. Margriet Berthel Everaertsdr, huwt Mr. Jan van Westbaden (+voor 1502)

TerugBegin van generatie


158.626   Peter Rombout GHEEUS

FamilienaamIndex 158.626 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ginneken na 31-10-1514, voor 25-4-1517

ORA Breda (inv no 415 fol 22 dd 20-6-1499) Michiel Wouter Bertenz verkoopt een erfcijns aan Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 415 fol 216 dd 17-11-1501) Jan Lambrecht Ruysenersz heeft een erfchijns vercoft aen Peter Rombout Cheeussone: de rechte helft van vier schellingen.

ORA Breda (inv no 415 fol 267 dd 19-1-1502) Godert Bogemaker heeft een erfchijns van fl 15 vercoft aen Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 415 fol 333 dd 26-1-1502, Ginneken) Juete Jan Ruysenersdr, met man Anthonis Boeyden Hagaertsz, heeft een erfchijns vercoft van fl 9 (20 stuivers elk) aen Peter Rombout Cheeussone, te lossen na de doot van Peter Rombout Cheeussone en diens huysfrou Cornelie. En Mechtelt Robbrechtsdr van Ypelair, met man Cornelis de Molener, en Robbrecht Heinrick Robbenz voir hem selven en als voigt van sijn bruederen en susteren, consenteren dat Juete Jan Ruysenersdr de erfchijns vercoft heeft.

ORA Breda (inv no 416 fol 81 dd 31-10-1503, Terheijden) Margriet Joosdr van de Raick, met man Heinrick Jansz van Ghilse, heeft een erfchijns van 5 gulden (xx stuivers elk) op goed in Terheijden vercoft aen Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 416 fol 88v dd 12-12-1503, Princenhage) Heinrick Jacop Sterckensone heeft een erfchijns van fl 6 op goed in Princenhage vercoft aen Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 416 fol 20v dd 6-3-1504) Cornelis Hulsshouts is debet aen Jan van den Putte tot behoef van Onser Liever Vrouwen kercke tot Breda fl 36 (van xx st.) te komen uit een peinding van Cornelis op Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 416 fol 239 dd 8-7-1505, Ginneken) Aert van den Sande heeft een erfpacht van een zester rogge ‘s jaars vercoft aen Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 417 fol 291v dd 10-6-1506) Katelijn Cornelis Beensdr, met man Henrick Adriaen Henrick Huybrechtenz van Emelenberge, heeft een erfchijns van fl 3 (xx st. elk) vercoft aen Peter Rombout Cheeusz. (Marge:) de erfchijns is gelost bij Bouden Jacopssen als gronthouder vant huys alsoe Peter Rombout Cheeusz bekende op 1513-08-12.

ORA Breda (inv 417 fol 52v dd 2-12-1508) Daem Claeusz verkoopt een erfcijns van fl. 9 aan Peter Rombout Cheeusz.

ORA Breda (inv no 419 fol 19 dd 11-4-1511) Jan Lodewijcxsone van Brinckel heeft vercoft aen Willem van Bernagien den ouden een helftscheiding van vier schellingen (??) op een pand omschreven in een brief van 14-7-1450, op goed van Else Wijgant Croighsdr beloofd aan Lijsbeth Michiel Ettemansdr weduwe Jan van Stolle; van de andere helft is Peter Rombout Cheusz eigenaar.

ORA Breda (inv no 402 fol 39v dd 4-10-1512) Peter Rombout Cheeuwszone en sijn soon Gielis, kenden dat Peter Rombout Cheeuwszone binnen sijn staende hijlic met Cornelia Jansdr van Meersel gecocht heeft 3.5 buynder bongert, dat Gielis te leen ontfangen heeft, en dat Peter Rombout Cheeuwszone oic (een erfpacht) gelost heeft, wairvan de onderpant patrimonie van Peter Rombout Cheeuwszone is, en doir hem in hijlic met Cornelia Jansdr van Meersel is ingebracht, en dat beijde erven sullen succederen aen Gielis, en heeft Peter Rombout Cheeuwszone met consente van Gielis, om Cornelia Jansdr van Meersel te verlijcken, een erfchijns aen Cornelia Jansdr van Meersel bewijst. (Marge:) Jaspar Petersz van Balen, woonend tot s-Hertogenbosch, als man van Lijsbeth Walravensdr van den Hanenberge, bekent dat Ghoris Buysen vanwege wedue en erfgenamen van Beens, de erfchijns heeft gelost. Zij hebben de weijde nu in handen, die wijlen Cornelis Beens voirtijts gecoft heeft van Gielis Peters, of van Claus Henricxz van de Mijl, en diens huysfrou deselfs Gielisdr. Actum 1553-06-02.

ORA Breda (inv no 412 fol 158v dd 9-12-1513, Ginneken) Willem van Bernagien de oude heeft een erfchijns vercoft aen Gielis Peter Cheeusz tot behoef van diens vader Peter Cheeus van fl 4 (van 20 groten vlaams).

ORA Breda (inv no 422 fol 71 dd 31-10-1514) Gheryt Jan Boonssone en Engele en Kathelijn Jan Boons dochteren, met hun beijder voogd Adriaen Janssone, hebben de erfchijns vercoft aen Gielis Peter Rombout Cheeussone tot behoef van diens vader Peter Rombout Cheeus.

ORA Breda (inv no 424 fol 50v dd 27-6-1517) Dyrck Mathijssone pater van den convente der regularissen bynnen den dorpe van Noortich? als gemechtich van de priorinne van den convente (procuratie van 1517-06-26 ) verkoopt aen Gielis Peter Cheeussone de gerechte helft van een huis en hove, in de andere helft waarvan Peter Cheeus [die men noompt Pas?] woonde en is gestorven. En Gheryt Janssen van Ammersceijn uit Dordrecht consenteert namens zijn moeder Katherijne Willem Buys dochter.

ORA Breda (inv no 427 fol 191 dd 31-5-1520, Princenhage) Henric Jan Ruysenerszone voir hem selven, en met procuratie uit Amstelredamme van zijn huysfrou Margriet Jansdr van Eekren, heeft twee zester rogge erfpacht (in een doorstoken pachtbrief) vercoft aen Aert Bits. En voir de wairnisse set Henric Jan Ruysenerszone te wairborghe goed dat hem zal toekomen na de dood van Cornelie van Meersel weduwe Peter Rombout Cheeusz


Huwt

158.627   Cornelie Jans van MEERSEL

FamilienaamIndex 158.627Vader 317.254Moeder 317.255

Overleden Ginneken na 31-5-1520

Ook vermeld ORA Breda 19-8-1517; 5-5-1519 als moeye (tante) van Adriaen Godert Mathijssone van der Byestraten. Mogelijk niet de moeder van alle kinderen.

ORA Breda (inv no 415 fol 213 dd 23-10-1501) Cornelie Jansdr van Meerssel met man Peter Rombout Cheeusz verkoopt aan Jan Thomaes Hagaertsz een stuk weide groot een half buynder. Jan is haar nu schuldig fl 11 van 20 stuivers elk.

ORA Breda (inv no 415 fol 223 dd 23-2-1502, Breda, Teteringen) Jan Lambrecht Ruysenersz heeft een huis met zes buynder land onder Teteringen vercoft aen Gielis Jan Writersz. (...) En Cornelie Jansdr van Meerssel met man Peter Cheeus bekende dat Gielis Jan Writersz, na de doot van Cornelie Jansdr van Meerssel, een daarop rustende erfchijns altijt mag aflossen.

ORA Breda (inv no 416 fol 65v dd 23-6-1503) Mercelis Jan Mercelissen voir hem selven, Peter Rombout Cheeusz namens sijn huysfrou Cornelie, namens Jan Janssen van Meerssel, namens Jan Lambrecht Ruysenersz en namens Jacop, Lijsbeth en Katelijn Adriaen Jacop Meeusz kynderen, Sijmoen Claeusz, Jan, Rombout en Anthonis Romboutsz de oude voir hen selven en oic namens Anthonis Romboutsz den jonge, en oic namens Petere Romboutsdr, huysfrou van Cornelis Merten Janssen, bekennen dat sij A. vercoft hebben aen Mercelis Heinrick Koecxzone hun erfdelen te erven van jonkvrouwe Johanna van der Haven, Jan Ysbrants huisvrouw.

ORA Breda (inv no 417 fol 160 dd 11-03-1507; Breda, Teteringen) Alsoe Jan Lambrecht Ruysenersz een huys aen Gielis de Writer vercoft heeft, dair Rfl 4 meer uutgaet dan wat hij Gielis de Writer aengenoompt heeft, soe gelooft Jan Lambrecht Ruysenersz dat hij .... En om Gielis de Writer wel versekert te sijn heeft Jan Lambrecht Ruysenersz te bijpande geset sijn goed dat zal aankomen na de dood van Cornelie Jansdr van Meerssel weetige huisvrouw van Peter Rombout Theeussen (sic).

ORA Breda (inv no 424 fol 37 dd 25-4-1517) Cornelie wijlen Jan van Meerseldochter, wedue van Peter Rombout Cheeuwsz, met voogd Cornelis Jacopssone van Ceters, en Gielis Peter Rombout Cheeuwssone hebben geerfdeelt. (Lange akte...)

Kinderen

 1. Lijsbet Zie 79.313
 2. Meeus Peter Gheeusz, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Jan, vader van Kathelijne (ORA Breda 15-4-1511)
  2. Kerstine, huwt Henrick Scheyve, schout van Terheijden (ORA Breda 8-4-1511)
 4. Gielis Peter Roombout Cheeusz, huwt Anthonia Gerijs Weertsdr; hij verkoopt een erfcijns aan Huyg Dierixz (ORA Breda inv 415 fol 375v dd 12-7-1502; zie ook 1-3-1500, 28-4-1500, 30-6-1500, 19-1-1501, 12-4-1502, 12-7-1502, 4-2-1505, 18-3-1506, 9-1-1509, 18-7-1515, 29-5-1517)
 5. Kinderen
  1. Lijsbeth Gielis Pieter Rombouts Cheeuszdr (*ca. 1505 +Breda ca. 1539), huwt Claes Hendricksz van der Mijl (+Dordrecht na 1550)

TerugBegin van generatie


158.632   Gijsbert N.

Index 158.632 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt Breda voor 1450

158.633   N.N.

Index 158.633 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Boudewijn Zie 79.316
 2. Claeus Ghijsbrechtszone (+na 1518)
 3. Peter Ghijsbrechtssone de metser

TerugBegin van generatie


158.634   Adam MATHIJS

FamilienaamIndex 158.634Vader 317.268Moeder 317.269

Overleden voor 1521

ORA Breda (inv no 428, fol 31r dd 4-3-1521, Breda) Kathelijn Adam Mathijssendr wijlen Adam Mathijssendochter, met man Cornelis Henric Mermanssone, en Yde Adam Mathijssendr bekenden dat hun vader Adam Mathijssen eertijts de erfchijns vercoft had aen Lambrecht Mathijssen heuren oom tot behoef van zijn onmondige kynderen Thijsken en Lijnken.


Huwt

158.635   N.N.

Index 158.635 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Yde Zie 79.317
 2. Kathelijn, huwt Cornelis Henric Mermanssone

TerugBegin van generatie


158.668   Gijsbert de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 158.668Vader 317.336Moeder 317.337

Geboren ca. 1445

Te identificeren via het akkoord tussen zijn schoondochter en schoonzuster. Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.


Huwt

158.669   N.N.

Index 158.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen F

 1. Wouter Zie 79.334

TerugBegin van generatie


159.424   Cornelis van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 159.424Vader 318.848Moeder 318.849


Huwt

159.425   N. SUYS

FamilienaamIndex 159.425 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wourick Zie 79.712

TerugBegin van generatie


159.426   Dirck Thielmans OEM

FamilienaamIndex 159.426Vader 318.852Moeder 318.853

Geboren ca. 1404
Overleden ca. 1480

Wardijn van de Graaflijkheidsmunt in Dordrecht.


Huwt (1) ca. 1425

Maria de NERNERY

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1373
Overleden ca. 1431


Huwt (2) ca. 1432

159.427   Wilhelmina Pieters van RHOON

FamilienaamIndex 159.427Vader 318.854Moeder 318.855

Geboren ca. 1404
Overleden ca. 1480

Kinderen

 1. Tieleman (*ca. 1433)
 2. Margareta (*ca. 1435 +tussen 8-7-1523 en 13-9-1524), ongehuwd
 3. Jan (*ca. 1442 +voor 8-7-1523), ambachtsheer van de Lindt, schepen van Dordrecht 1481, burgemeester 1482 en schout 1500-1516; vertrok naar Mechelen; kinderloos maar huwt (1) Catharina van der Marck (*ca. 1442, dochter van Adolf en Jolenta van Egmond); huwt (2) Elizabeth Jacobs de Vriesl; huwt (3) Wilhemina van Walfscharloo
 4. Anna Margareta Elisabeth ZIE Zie 79.713
 5. Adriana (*ca. 1449 +14-6-1527 bLeeuwenhorst), 1484 cantrix, 1493 tot 1497 priorin, in 1497 abdis die klooster Leeuwenhorst (Ter Lee) bij Noordwijkerhout, zelfstandig en doortastend, reorganiseerde en renoveerde.

TerugBegin van generatie


159.432   Hendrik Pieters van SLINGELAND

FamilienaamIndex 159.432Vader 318.864Moeder 318.865

Geboren Dordrecht ca. 1450
Overleden Dordrecht voor 2-3-1503

In 1488 beleend met 2 delen van een achtdeel van het ambacht en de ambachtsrechten van Zwijndrecht.


Huwt

159.433   Catharina Willems van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 159.433Vader 318.866Moeder 318.867

In Balen (p. 145) vermeld als jonkvrouw Katrijn van den Steenhuyze, Willemsdr, zuster in klooster Mariënborn te Dordrecht in 1461.

Kinderen

 1. Pieter Zie 79.716
 2. Cornelia, huwt Jan Cornelisz van der Bies

TerugBegin van generatie


159.438   Cornelis Gerards BOGAART

FamilienaamIndex 159.438Vader 318.876Moeder 318.877

Geboren voor 1450

Hypothetische reconstructie op basis van de lijsten van schepenen etc. in Balen. Schepen 1462-6, 1472: Cornelis Bogaert hr Geeraetszn.


Huwt voor 1473

159.439   Ermgaerd Screvels de JUEDE

FamilienaamIndex 159.439Vader 318.878Moeder 318.879

Waarschijnlijk: de Joode.

Kinderen

 1. Geertruid Zie 79.719
 2. Gerard, ambachtsheer van Schrobbeland (22-10-1522 t/m 1524), pensionaris van Dordrecht, burgemeester in 1522; huwt N., dochter van heer Pieter van Heerjsansdam
 3. Screvel Boegaert heer Corneliszn, raad van Dordrecht 1503, schepen 1509-11
 4. Elisabeth (*1473 +1559) huwt 1-8-1487 (sic, oud 15) Jan Hallincq

TerugBegin van generatie


159.620   Meeus PETERS

FamilienaamIndex 159.620 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Breda voor 1502


Huwt

159.621   Beatrix ALAERTS

FamilienaamIndex 159.621 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv no 415 fol 386 dd 19-9-1502) Beatris Alaertsdr, met heur zoon Peter Meeuszone als voogd, bekent dat Katelijn Heinrick Sterckendr een erfpacht heeft afgelost van een? sester rogge.

Kinderen

 1. Peter Zie 79.810

TerugBegin van generatie


159.622   Aert BLERINCX

FamilienaamIndex 159.622 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1440

ORA Breda (inv no 416, blad 020v dd 13-1504) Aert Cornelis Aert Blerincxsone bekende dat Cornelie Cornelis Aert Blerincxzdr, huysfrou van Peter Cornelis Kocxz, na doode van heur oudermoeder Haze Aert Blerincx wedue, tegens hem opte goeden gedeelt is, en op alsulck versterfte, tot Ghestel gelegen, als Cornelie Cornelis Aert Blerincxzdr aencomen is na doode van derselver Haze.

ORA Breda (inv no 428, blad 051r, 051v dd 30-4-1521) Cornelis Laureijs Blerincxzone wijlen Laureijs Blerincxzone heeft vercoft aen Anthonis Godertszone van Besooyen. En op 1521-03-08 zijn gecomen alle erfgenamen van Heer Rombout Blerincx, priester en capellaen tot Breda was, en verclaerden dat zij de beemd aen Cornelis gedeelt hebben om over te vesten. Lijsbeth Laureijs Blerincxdr met man Cornelis Willem Daemszone, oic namens heur broers Heer Aert Blerincx priester en Heer Adriaen Blerincx priester professe in der abdije van Sinte Laurens tot Ludick, Jehenne Anthonis Blerincxdr frou van Henric Cornelis Kocxzone, met voogd Zebrecht Dalen, Engele Anthonis Blerincxdr met man Jan Koevoet, en Aechte Peter Blerincxdr met man Gielis Peter Ysacxz, Aert Peter Meeusz wijlen Peter Meeuszone, Lijsbeth Peter Meeus dochter met man Peter Jan Cuypersz, Anthonie Peter Meeussendr met man Jorys Benedictus, oic voir hun zussen Hillegondt en Jehenne, Jan Jansz van Ham als voogd van Hanneken en Peterken Matheeus Peterssen kynderen, dair moeder af was wijlen Alijt Peter Meeuszdr, Aert Cornelis Blerincxz, Cornelie Cornelis Blerincxdr met voogd Jacop van de Byestraten met consente van man Pauwels de Cock, Cornelie Jan de Steenhouwersdr met man Lambrecht Mathijssen, Aerde Jan de Steenhouwersdr met man Willem Reyner Sweertsz, (....)


Huwt voor 1470

159.623   Haze N.

Index 159.623 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Gestel

Kinderen

 1. Barbara Zie 79.811
 2. Heer Rombout, priester, rectoir des Heijlichs Cruys altair in der kercken van Breda in Ons Gnedigen Heeren van Nassou koer (1499ff)
 3. Margriet, baghijne tot behoef des Godshuyse van Sinte Kathelijnendale staende bynnen Breda (ORA Breda 27-1-1502, ook 1503)
 4. Cornelis, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Cornelie, huwt voor 1504 Peter Cornelis Kocxz
  2. Aert
 6. Peter (+voor 1514), huwt N.N.; vermeld ORA Breda 23-12-1514
 7. Kinderen
  1. Aechte, huwt Gielis Peter Ysacxz
  2. Barbel
  3. Aert Peter Meeusz
 8. Henrick (+voor 1515) (hypothetisch), huwt N.N.
 9. Kinderen
  1. Cornelie, vermeld ORA Breda 2-8-1515
 10. Anthonis (+voor 1515), huwt N.N.; zij huwt (2) Peter van Arendonck (hier uit Jan Peterssone van Arendonck)
 11. Kinderen
  1. Engele Anthonis Aert Blerincxdr (vermeld ORA Breda 17-10-1515), huwt Jan Koevoet
  2. Jehanne, huwt Henric Cornelis Kocxzone
 12. Laureijs, huwt N.N.
 13. Kinderen
  1. Cornelis Laureijs Blerincxzone
  2. Lijsbeth Laureijs Blerincxdr, huwt Cornelis Willem Daemszone
  3. Heer Aert Blerincx, priester
  4. Heer Adriaen Blerincx priester professe in der abdije van Sinte Laurens tot Ludick
 14. N., huwt Jan de Steenhouwer
 15. Kinderen
  1. Cornelie, huwt Lambrecht Mathijssen
  2. Aerde Jan de Steenhouwer, huwt Willem Reyner Sweertsz

TerugBegin van generatie


159.624   Jan Henrick BOUSSCHAERTS

FamilienaamIndex 159.624 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1430
Overleden na 1507

Ook vermeld ORA dd 19-11-1499, 21-1-1499.

ORA Breda (415 fol 118v dd 20-8-1499, Chaam) Marie Jacop van Ringelberch wedue, met voogd Heinrick Wagemaker, heeft goed uutgegeven aen Jan Heinrick Bonsaertsz om een erfchijns. En om Marie heur erfchijns te bat te versekeren heeft Jan Heinrick Bonsaertsz te onderpande geset twee goeden; testes Gerit Wouter Druytsz en Wouter van Ghilse.

ORA Breda (inv no 417 fol 161 dd 15-3-1507; Breda, Chaam) Henrick Jan Boussaertszone ter eenre, en Matheeus Jan Boussaertszone als voogd en Gielis Gerit Druytsz als toesiender van Jan, Anthonis, Peter en Cornelie, Henrick Jan Boussaertszones ombejairde kynderen, en oic namens Adriane Henrick Jan Boussaertszonedochter, ter andere, hebben geërfdeelt de goeden die Henrick Jan Boussaertszone en wijlen Margriet Jan Corneliszdr tesamen besaten. De vader is de kinderen in elk geval Rfl 300 schuldig.

ORA Breda (inv no 417 fol 239v dd 22-9-1507 Alphen en Chaam) Jan Henrick Bonsschaertszone heeft vercoft aen Jan Willemszone van Bedaf een stuk beemd geheten de voorbeemd groot een buynder buyten Breda

ORA Breda (inv no 417 fol 239v dd 22-9-1507 Alphen en Chaam) Jan Henrick Bonsschaertszone heeft een erfpacht vercoft aen Heijlwich Meeusdr van Galder. Gevest Jan Aert Stevenszone tot behoef van Heijlwich Meeusdr van Galder.

ORA Breda (inv no 417 fol 111v dd 26-7-1508 Chaam) Heijlwich Jan Henrick Bouschaertszdr, met man Willem Denijsz van den Kyeboom, heeft een stuk beemd vercoft aen Matheeus Willemszone van Coudelair. Te vrijen met een sester rogge. En Cornelis Matheeusz en Peter Jan Molenerenz die een ende? in handen hebben, soe gelooft Matheeus Willemszone van Coudelair om die sester rogge. te betalen dair mede Cornelis Matheeusz en Peter Jan Molenerenz nyet bescaedt worden. En als er meer commer bevonden mocht worden dan die sester rogge, mag Matheeus Willemszone van Coudelair verhalen op al Jans goederen.

ORA Breda (inv no 422 Chaam fol 174 dd 22-8-1514) Cornelis Peterssen van den Venne alias Cornelis Peterssen van den Eijnde, als man van Yde Jan Bousairtsdr , heeft met recht doen gedagen alle de ghene die hen rechts vermeten mochten totte goeden, die wijlen Jan Bousaerts toe te behoiren plaghen.


Huwt

159.625   N.N.

Index 159.625 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 79.812
 2. Anthonis Jan Bonsschaertsz (met zoon Peter, ORA Breda 6-8-1527) te Chaam; hypothetisch
 3. Henrick Jan Boussaertszone, huwt Margriet Jan Corneliszdr (+voor 15-3-1507)
 4. Kinderen
  1. Jan, ‘onbejaard’ in 1507
  2. Anthonis, ‘onbejaard’ in 1507
  3. Peter, ‘onbejaard’ in 1507
  4. Cornelie, ‘onbejaard’ in 1507
  5. Adriane, zelfstandig in 1507
 5. Matheeus Jan Boussaertsz, vermeld ORA Breda 15-3-1507
 6. Yde (+na 22-8-1514), huwt Cornelis Peterssen van den Venne alias van den Eijnde (+na 22-8-1514)
 7. Willem, vermeld ORA Breda 7-1-1500
 8. Kinderen
  1. Yde
  2. Jan
  3. Henrick
  4. Cornelis
 9. Marie
 10. Heijlwich Jan Henrick Bouschaertszdr, huwt Willem Denijsz van den Kyeboom
 11. Lijsbeth, vermeld Chaam 1511

TerugBegin van generatie


159.628   Wouter DECKER

FamilienaamIndex 159.628 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Breda (inv no 427, blad 200r dd 5-9-1520) Adriaen Wouter Deckerszone bekent dat hij Juete Boudensdr van den Veken eem erfpacht aan hem heeft laten lossen. Ze betaalde met twee brieven, een daarvan een pacht van Jehenne Wouter Deckersdr weduwe Adriaen Janssen, bevestigd door haar zoon Jan Adriaen Janssenzone.


Huwt

159.629   N.N.

Index 159.629 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 79.814
 2. Jehanne, huwt Adriaen Janssen (+voor 1520)
 3. Kinderen
  1. Jan Adriaen Janssenzone, volwassen voor 1520

TerugBegin van generatie


170.688   Gerrit Jan UDENTS

FamilienaamIndex 170.688Vader 341.376Moeder 341.377

Geboren ca. 1400
Overleden na 4-6-1476, voor 7-2-1482

Nog onzeker. Ontleend aan de Genealogie Van der Linden:

Op een onbekende datum wordt Gerit Ude Janss na opdracht door Deryck Deys Hinrickss beleend met 2 hond land te Maurik, gelegen naast de percelen van Deryck van Wye en Herman Schakel en met een hofstad met 2 hond land in de Wijkermaat te Maurik. Bron Arch. Heren en Graven van Culemborg (verder te noemen AHC) 4772 folio 93). Zijn vrouw Lijsbeth heeft de lijftocht. Bron AHC, 4773, folio 74 verso.

Een zekere Willem Roelofszoon wordt beleend met 2 akkers in de Wijkermaat (tussen de Bandijk en de Hoofdgraaf) te Maurik, onder voorwaarde dat hij, indien Gerit Ude Janss weer in het land mocht komen aan de laatste, dit leen zal overdragen aan Gerit Ude. Bron AHC, 4774, folio 105.

Gerrit Ude Janss bezit een uiterwaard (1449) en hij is bezitter van of beleend met landerijen in de Wijkermaat (1453), in de Huismaatse Kamp (1454), in de Huismaten (1457) en een perceel land ten zuiden van de Bandijk, in de buurt van Gods Akker (1462). Bron Genealogische Bladen (afd. Gelderland v.d. NGV) dr. J.C. Kort, het goederenbezit van de heren en Graven van Culemborg in Maurik 1299-1669) blz 115, 99, 89, 81, en 116)

Volgens een schattingsregister voor het ambt Neder Betuwe komt op 25 juli 1466 te Maurik voor Geryt Uden, die met zijn kinderen 4 schilden betaalt. Bron AHC 5476.

Geryt Ude wordt ten behoeve van zijn kleindochter Ulant Jan Ude, na verzuim beleend met 7 hond land op de Perrick van Maurik. Dit leen blijkt afkomstig te zijn uit de allodiale bezittingen van Henderick van Mauderick. Bron AHC 4774, folio 123 verso.

Het is mogelijk dat hij nog een zus heeft die getrouwd is met Wouter van de Way. Bron dr. J.C. de Kort, blz 81

In augustus 1462 wordt Johan Ude na opdracht door zijn broer Rutger Ude beleend met 7 hond land op de Perrick. Na verzuim wordt zijn vader Geryt Ude, ten behoeve van diens kleindochter Ulant Janss Ude, beleend op 4 juni 1476. Bron AHC 4774, folio 120 verso.

7 februari 1482 wordt Johan Ude, na het overlijden van zijn vader Gerit Ude beleend met een hofstad met 2 hond land in de Wijkermaat. Johans vrouw Johanna van der Eem Willemss heeft de lijftocht. Op 20 januari 1506 wordt Johan Ude hiermee opnieuw beleend. Het leen zal na diens dood vererven op zijn jongste dochter Cornelia. Bron AHC, 4775, folio 237.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) / 559. Een hofstede, (142.: groot 2 hont), in Maurik in Wijkermaat, boven: Gerard de Vere en Hendrik Engelsz. (1394: de leenman en Dirk Cupken; 142.: Dirk van Wije; 1453: Jacob Borchman), beneden: Herman van Holland (1394: Dirk Schakel; 142.: Herman Schakel; 1453: Dirk Holle), (1570: jaarlijks ƒ 9.- Filips waardig). (…)..-.-14..: Gerard Ude Jansz. bij overdracht door Dirk Doys, 4772 fol. 93. / 6-1-1453: Gerard Ude met lijftocht van Elisabeth, zijn vrouw, 4773 fol. 74v, 4774 fol. 104, 4775 / p. 237./ 7-2-1482: Jan Ude bij dode van Gerard, zijn vader, met lijftocht van Johanna, dochter van / Willem van der Eem, zijn vrouw, 4775 p. 237. / 20-1-1506: Jan Ude, te komen op Cornelia, zijn jongste dochter, 4775 p. 237. / 7-1-1529: Gerard Ude Jansz. bij overdracht door Bert van Eck voor Cornelia Jansz., zijn vrouw, te lossen met 150 gouden Filipsguldens, 4777 fol. 181. / 26-2-1556: Jan Stevensz. doet voor Cornelia Jansdr., weduwe Bert van Eck, afstand van de lossing, 4777 fol. 181./ 17-4-1570: Gerard Ude Jansz. met ledige hand, 4778 fol. 64, 4777 fol. 181. / 29-5-1576: Hendrik Ude bij dode van Gerard, zijn vader, met lijftocht van Geertruida, dochter van Adriaan Arnoutsz., zijn vrouw, 4777 fol. 181./ 14-5-1601: Gerard Ude bij dode van Hendrik, zijn vader, 4777 fol. 182. / 19-11-1650: Nikolaas Reinersz. bij dode van Gerard Ude, 4784 fol. 307v.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 565. Twee akkers in Maurik in Wijkermaat, strekkend van de bandijk met de hoofdgraaf tot Herman Schakel, boven: Doys van Bommel, beneden: kinderen Engel Nikolaasz. / 22-5-1453: Willem Rudolfsz., die zal overdragen aan Gerard Ude, wanneer die terugkeert, 4773 fol. 76, 4774 fol. 105.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 468A. De helft van het leen, gemeen met Gerefaas van Holland, boven: (1453: erven Herman van Holland), beneden (1453: Rudolf van der Eem; 1502: Herman van Leeuwen Jansz.), oost (1457: Gerard Ude en de vrouw van Herman van der Way en kinderen; 1502: Reiner Gerardsz.), noord (1457: Gerard Ude en de vrouw van Wouter van der Way; 1502: de weg tussen de gemeente en deze kamp), west (1457:Nikolaas Engelsz.), zuid (1457: Dirk Here; 1502: Jan de Haas).

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 493. 4 morgen in Maurik in de Huismaten, (1443: strekkend van de meente tot het Nieuwe Slag), boven: Heimerik Roelandsz. (139.: Roeland Heimeriksz.; 14..: Jan van der Lede en Gerard Boekelsz.; 1443: kinderen Herman Schakel en Hendrik Gerard Borkelsz.; 1452: Gerard Tengnagel), beneden: heer Saffentijn Ude (139.: de kerk van Eck; 1443: Hendrik Gerard Borkelsz.; 1452: Gerard Ude), (1570: jaarlijks een deel van 16 daalders waardig).

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 509. 3 morgen in de maalschap Maurik op Meerland, boven: Doys Gerardsz., beneden: de pastoor van Rijswijk./ ..-.-1486: Reiner Ude Gerardsz. bij opdracht in ruil voor ander leen, 4775 p. 262. / 9-7-1505: Rudolf van der Eem voor Anton, zijn zoon, 4775 p. 262.

Archief van de Heren en graven van Culemborg (Gelders Archief, Toegang 0370, inv no 5476) Stukken betreffende een proces tusschen den momber en den graaf van Culemborg over de uitoefening van de jurisdictie in de gerichten van Eck en Maurik, 1654; “Extract vuyt den smaelschatboeck berustende in Co. Ma.ts. register camer van Gelderlandt gt. Intituleert vuytsettinge van den schattongen in over ende nederbetuwen in den jaere ons heeren duysent IIIIc LXVI [1466] Jacobi apl die de buermrs ter tijt bij oeren geswoeren eede overgeleverdt hebben und vuytgelaten elck in sijnen dorpe tot gesynnen Gijsbrech van Ran..[?] landtrentmr ende Aelbert van Bemmel, Schatmeesteren ten behoef der hoogen durluchtigen fursten und heeren Adolph hertoghe van Gelre etc.”: Gerryt Uden cum pueris IIII st; Jan Ude III st.


Huwt voor 1435

170.689   Lijsbeth N.

Index 170.689 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rutger
 2. Jan Zie 85.344
 3. Reijer

TerugBegin van generatie


170.720   Henric AALBERTS

FamilienaamIndex 170.720 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Maurik voor 1459

Pachter van tienden te Maurik in 1411. Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt ca. 1425

170.721   N.N.

Index 170.721 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aalbert Zie 85.360

TerugBegin van generatie


170.728   Jan Gerrits WTENWEERDE

FamilienaamIndex 170.728Vader 341.456Moeder 341.457

Overleden Op of na 10-4-1471

Rentmeester van de heer van Culemborg tussen 1430 en 1445, tijnsmeester in 1432, gevolmachtigde van de heer van Maurik in 1445.

1430-1440: Rekeningen van den rentmeester Jan Wtenweerde (1430-1440, afgehoord 1438-1441) [Archief van de Heeren en Graven van Culemborg; Stukken van Zakelijke Aard, Maurik].

10-11-1432 [op sunte Mertensavont in den wynter]: Johan Uten Weerd Gherytsz, tynsmeester, en tynsgenooten oorkonden, dat Gheryt van Eck Dirxsz. en zijn vrouw Agnese overdragen aan Evert Uten Weerd Gherytsz, ten behoeve van den heer van Culenborch, een hofstad met 14 hont land in Wykermaet [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr. 933].

23-2-1440 [des naesten Dynxdages na sunte Petersdach ad cathedram]: Roelant van der Eem, richter te Eck en Mauderic, oorkondt, dat Jan van Eck Woutersz. overdraagt aan Jan Uten Weerde Gherytsz. ten behoeve van het kapittel van Culenborch, voor de ziel van zijn vrouw Zwevelt, een rente van 2 oude schilden ‘s jaars, gaande uit 5 morgen land onder Eck, gend. de Molenkamp [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr.1105].

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

170.729   Carstijne N.

Index 170.729 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Op of na 2-6-1453

Kinderen

 1. Olivier Zie 85.364
 2. Otto

TerugBegin van generatie


170.732   Hubert van CULEMBORG

FamilienaamIndex 170.732Vader 341.464Moeder 341.465

Overleden voor 6-6-1481

3-4-1459: Hubert van Culemborg, neef van de leenheer, wordt bij overdracht door Gijsbert van Nijeveld en Culemborg, zijn moeder, beleend met 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp. Zijn moeder behoudt de lijftocht. Op 6-6-1481 wordt Gerard van Culemborg, neef van de leenheer, bij dode van Hubert, zijn vader, hiermee beleend [J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg].

24-6-1468 [up sinte Johan Baptistendage Nativitatis]: Hubert van Culenborch erkent opgedragen te hebben aan Gherardt, heer tot Culenborch etc, een hofstede c.a. te Mauderick met 14 morgen land, door hem van zijn vader geërfd, leenroerig aan Culenborch [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr. 1884].

28-6-1468 [in profeste sanctorum Petri et Pauli apostolorum]: Hubert van Culenborch, die, na een veede met Gerart, heer tot Culenborch, gevangen genomen is, en nu door tusschenkomst van zijn neef Everwiin en zijn broeder Wilhem van Culenborch met hem verzoend is, belooft nooit meer iets tegen hem te zullen ondernemen [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr. 1887].

8-7-1468 [op sunte Barbarendach Translationis]: Loef van der Haer, gezworen pander van den heer van Utrecht, oorkondt dat Hubert van Culenborch overdraagt aan jonker Geraert, heer tot Culenborch, al zijn rechten op twee schuldbrieven van Frederick Uten Hamme, knaap, en heer Frederick Uuyt de Hamme, ridder, aan zijn overleden vader Geraert van Culenborch en zijn moeder Giisbert [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr. 1888].

10-7-1468: Hubert van Culenborch erkent overgedragen te hebben, als erfgenaam van zijn ouders, twee brieven, ten laste van heer Frederick Uyt Den Hamme, ridder, en diens zoon Frederick Uyten Hamme, aan jonker Geraert, heer tot Culenborch [Regestenlijst Heren en Graven van Culemborg nr.1889].


Buitenechtelijke relatie (1) met

170.733   N.N.

Index 170.733 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Sweder Zie 85.366
 2. (uit 2) Gerard

TerugBegin van generatie


192.640   Hendrik van RINSUM

FamilienaamIndex 192.640 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1390
Overleden na 1446, mogelijk na 1464

Voornaam, en verwantschap tussen Aellert en Ernst, zijn uiterst hypothetisch; mogelijk zoon van een Aleyten Henricks. De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

Mogelijk: ORA Overbetuwe (inv no 237 fol 22 zondag na St Petrus = 11-8-1435 Juliaans) Godert vanden Novell heeft aangesproken Henric Aleytensoon dat hy dyck heeft bed[ing]t; dat hij syn hoge gelt met aff en heeft gegeven daer hy hem aen gestaedt heeft also guet als x arnhemse guldens en daer heeft henricj voors: syn onstolt op gedingt ten openen dage.

Mogelijk: ORA Overbetuwe (inv no 244 fol 18 anno 1435) Erst Jansoon heeft aen verstend? tegen Henrick van Husen te goede te quade.

Mogelijk: ORA Overbetuwe (inv no 244 fol 134 ca. 1438) Alb Alberts heeft gepeind joffr Gertruit van Rensen aan alle goed (etc.)

ORA Overbetuwe (inv no 238 fol 16v dd Zondag na St Severijn = 30-10-1446 Juliaans) Henrick van Rijnsum heeft zich verweerd tegen al diegenen die hem met recht aen die werff gewon[en?] hebben.

ORA Overbetuwe (inv no 238 fol 79 dd zondag na St Georgius = 22-4-1453) Dirck Zegers dacht Sp aen Aelert Henrickss voor 2 goltgulden. Erst van Rijnssum Sp aen Peter van Da[n?]inck voor 6 malder ???

ORA Overbetuwe (inv no 238 fol 88 dd 22-1-1454) Ernst van Rijnsschum [niet afgemaakt].

ORA Overbetuwe (inv no 239 fol 3 dd gerechtsdag zondag op St Anthonis = 19-1-1462 Juliaans) Henric van Rijnsum sprak aan Johan die Lewe over een schuld van drie en een halve oude schilden waarvoor hij hem al gepeind had en waarvan Johan ontsaet had gevraagd.

ORA Overbetuwe (inv no 239 fol 4, gerechtsdag zondag op St Valentijn = 16-2-1462) Alert Henrickss en Hoge Wilhemsz hebben houd vest? genomen tegen Stephen [F]noyen Hanricxs.

ORA Overbetuwe (inv no 239 fol 4v, gerechtsdag zondag op St Valentijn = 16-2-1462) Johan die Lewe heeft Rutger van Wely en Henrick van Rijnsum “bekant op rekeninghe”.

ORA Overbetuwe (inv no 239 fol 54 dd zondag post Petronilla = 5-6-1464) Henrick van Rijnsum peint Ansem? Berens voor + (4?) goltgulden en x (10) schapen.

ORA Overbetuwe (inv no 291 fol 38 dd 25-11-1464) [N. Jans?] van Rijnsom heeft opgedragen aan ... een huis en erf met ca 9 hont land ..met een thijns aan Willen van Ghent. Ook nog 6 hont land daarbij gelegen (aan?) Willem van Ghent en Philips [Ianss?] [gestan?] in het kerspel Ewijck St Katherijne: lxiiii.


Huwt ca. 1420

192.641   N.N.

Index 192.641 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aellert Zie 96.320
 2. Ernst, vermeld 1453/4 en mogelijk 1435

TerugBegin van generatie


204.800   Gerit Vranck LEMMENS

FamilienaamIndex 204.800 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1532

ORA Oisterwijk (198 fol 38v no 186 dd 26-12-1493) Adriaen z.w. Denys Meynaerts z. 12 L rogge jeep hem toebehorende op Lichtmis uit enen huyse en hoeve gronden en toebehoren en erf hieraenliggende gelegen in par. Tilborch ter stede dat [doorgehaald: dat Rylairt] [ry]laer < erf Vranck Lemmens enn zijn krn > erf Gherit Lemmens kynder met sommige anderen ^ gem .strate welke 12 L rogge Adriaen voors. tegen Wouter en Vrancke gebr. krn w. Gherit Lambrechts z. van Laer heeft hij overgegeven Henric Willem Emmen z. tbv de tafel van deH.geest van Otw etc. datum altera nativitatis sch. Em. Wout.

ORA Tilburg (293 fol 83 dd 22-3-1547) Embrecht zoon van Jan Peter Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Wouter zoon van Gherit Vranck Lemmens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar met lichtmis uit een stuk land groot ca 9 lopensaet gelegen te Tilburg aan het Creijenven tussen: (…) Te mogen lossen over 12 jaar en niet eerder en dan met lichtmis met 50 kaqrolus guldens van 20 stuivers of die waarde in ander goed geld daarvoor, samen met de jaarcijns en achterstel behalve dat hij of zijn nakomelingen een half jaar tevoren op moeten zeggen.


Huwt

204.801   N.N.

Index 204.801 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Vranck Zie 102.400
 2. Wouter (+na 1547)
 3. Katarina
 4. Engela

TerugBegin van generatie


204.802   Jan Willem MUTSAERS

FamilienaamIndex 204.802Vader 409.604Moeder 409.605

Verdere kwartieren ontleend aan Genealogie Van Osch.

ORA Tilburg (306 fol 41 dd 31-12-1560) Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Willem zoon van wijlen Jan Mutsairts als man en momber van Magdalena zijn tegenwoordige huisvrouw, dochter van wijlen Jan Vranck Lammens en nagelaten weduwe van wijlen Huijbrecht Jan van Raeck, haar eerste man, ter ener zijde, en Gerijt zoon van wijlen Jan van Raeck, met hem Jan zoon van wijlen Jan Vranck Lammens als momber en toeziener van Jenneke minderjarige dochter uit het eerste huwelijk van wijlen Huijbrecht en Magdalena zijn huisvrouw, beiden voornoemd, daar ze als momber en toeziener voors voor instonden en gelofte deden, ter andere zijde, en ze hebben om vrede en vriendschap te houden en om twist en tweedracht te voorkomen en te verhoeden die in de toekomst zouden mogen ontstaan tussen de voordochter van de voors Magdalena, door Huijbrecht haar eerste man voors uit haar verwekt, en haar nakinderen door de voors Willem, haar tegenwoordige man, reeds verwekt en alsnog te verwekken, een zeker accoord en scheiding met elkaar gedaan gemaakt, zoals hierna volgt. Dat is te weten, dat de voornoemde momber en toeziener van Jenneke minderjarige dochter uit het eerste huwelijk van Magdalena voors zullen renunciëren en vertijen en aldus tegenwoordig renunciëren en vertijen bij deze ten behoeve van Willem en Magdalena en hun beider kinderen, reeds verkregen en te verkrijgen, op alle alzulke havelijke en roerende goederen, zoals die na het overlijden van Huijbrecht, de eerste man van de voors Magdalena, in het sterfhuis enigszins bevonden mochten zijn geweest, niets uitgezonderd, waarvoor de voornoemde Willem gehouden zal zijn aan de voornoemde momber en toeziener van het voorkind uit te reiken en te betalen de som van een en veertig karolus gulden, per stuk tot 40 Groten volgens lopend geld eens, welke 41 karolus gulden voors deze Willem aan de momber en toeziener van het minderjarige voorkind voors ten behoeve daarvan beloofd heeft en bij deze belooft te geven en te betalen op hem en op al zijn goederen, beide havelijk en erfelijk, nu hebbende en nog te verkrijgen, zo geringe het voors minderjarige voorkind tot zijn meerderjarige en mondige dage gekomen zal zijn of zich in een huwelijk begeven zal hebben, met voorwaarden echter afgesproken, dat de voornoemde Willem aan het voorkind van elke karolus gulden zal geven als wasdom een braspenning op elke Onze Vrouwendag Lichtmis, waarvan de eerste termijn van betaling zal zijn en verschijnen van Lichtmis over een jaar en zo verder van Lichtmis tot Lichtmis totdat hij de hoofdsom betaald zal hebben zoals voorschreven staat. De partijen ter ener en ter andere zijde voornoemd hebben beloofd in de naam en kwaliteit als voor, de voornoemde Willem op zichzelf en op al zijn goederen en de voors momber en toeziener op verbintenis van de goederen van het minderjarige kind, hebbende en verkrijgende, dit accoord, deling en scheiding voor elkaar vast en onverbrekelijk te onderhouden en na te komen, zonder daartegen ooit iets te doen of te laten geschieden op geen enkele manier, zonder arglist. (…)

(Idem) Adriaen en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Jan Vranck Lammens, door deze Jan en uit wijlen Aleijt diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Reijnen, samen verwekt en Gerijt zoon van wijlen Jan van Raeck en Gerijt zoon van wijlen Vranck Lammens als momber en toeziener van Jenneke, minderjarige en niet tegenwoordig zijnde dochter van wijlen Huijbrecht Jan van Raeck, door deze Huijbrecht en uit Magdalena diens huisvrouw, dochter van wijlen Jan Vranck Lammens samen verwekt en verkregen, daar de momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Jan Vranck Lammens, hun broer en oom respectievelijk, samen met de voors schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen, met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke cijns van veertig stuivers, elk jaar te vergelden en te betalen op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en uit de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 18 lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd aen `t Ghoirken tussen: (…) Nog uit en van een stuk akkerland, groot ongeveer vier lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tegenover de straat aldaar tussen: (…) Welke cijns voors eertijds Peter zoon van wijlen Peter Mutsarts als principaal schuldenaar beloofd en gevest heeft gehad aan wijlen Wouter Vranck Lammens, zoals dat in schepenbrieven van Tilborch daarop gemaakt meer volkomen is begrepen, en welke cijns voors aan de voornoemde kinderen en kleinkind van wijlen Jan en Aleijt beiden voornoemd toegekomen en verstorven waren van wijlen Wouter zoon van wijlen Vranck Lammens voornoemd, hun oom en oudoom respectievelijk, zoals ze zeiden. (…)


Huwt voor 1460

204.803   Yken Jan REIJNEN

FamilienaamIndex 204.803 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aleijd
 2. Peter
 3. Willem, huwt Magdalena Jan Vranck Lammens, weduwe Huijbrecht Jan van Raeck
 4. Elisabeth Zie 102.401
 5. Andriesken

TerugBegin van generatie


204.806   Jacob Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 204.806Vader 409.612Moeder 409.613

ORA Oisterwijk (207 fol 42 dd 7-11-1503) Jacop vanden Brekel met Aert en Ariaen gebr. zijn soenen en Henrick Gerits van Boerden man van Mechtelde zijn hvr d. Jacops en voer Willem Wouterss vander Schuere man van Driesse zijn hvr en voor Symon Pauwels Heysten sz man van Heylwich zijn hvr en voor Ariaen Jan Vannis soen man van Marie zijn hvr en voor Goessen Lauwreys sz man van Heywigh zijn hvr gesusteren drs Jacops voors. daer Aert Ariaen en Henrick voirs. voor geloofd hebben de helft van een stuk beemd tot hen behorende 2 B en een dachmael den gehelen beemd in par. Otw ter stede in Udenhout etc.; opgedragen Jan Aertss van Eerssel ; belast in Nollekenschijns


Huwt voor 1460

204.807   N.N.

Index 204.807 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Andriesken, huwt Willem Wouterss vander Schuere
 2. Adriaen
 3. Daniel
 4. Ghijsbrecht
 5. Heijlwich sr, huwt Symon Pauwels Heysten
 6. Marij, huwt Ariaen Jan Vannis
 7. Aert
 8. Heijlwich Jr Zie 102.403
 9. Mechteld, huwt Henrick Gerits van Boerden

TerugBegin van generatie


204.808   Niclaes SPAPEN

FamilienaamIndex 204.808 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1440

Bron Henk Coolen. Vermoedelijk een bastaard.


Huwt ca. 1465

204.809   N.N.

Index 204.809 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 102.404
 2. Cornelis (*ca. 1465 +voor 1532), huwt Aleijdt Gerit Dircks

TerugBegin van generatie


204.810   Willem Jan PIJLIJSER

FamilienaamIndex 204.810Vader 409.620Moeder 409.621

Geboren Tilburg ca. 1415
Overleden Tilburg 18-6-1474

Bron Henk Coolen.

Repertorium op de lenen van Heusden (BL 1961: 65ff): Twintigh mergen lants gelegen inden Banne van Heesbeen. Duwarie Joncvrouw Geertruijt Heeren Willems doghter van Buextel de huisvrouwe van Heer Jan Pijlijssr, anno 1393. Verlijdt Willem Pijlijser bij dode van Jan Pijlijser sijn vader, anno 1415. Verlijdt Jan Pijlijser bij dode van Willem Pijlijser sijn vader, anno 1475.

Idem p. 132: Twaelf Mergen Landts inden Ban van Baertwijck geheten die Koestege. Verlijdt Willem Pijlijser bij dode Heren Jan Pijlijser sijn vader, anno 1415. Verlijdt Jan Pijlijser, bij dode Willem Pijlijser sijn vader, anno 1475. Verlijdt Yewijn Godertssoon bij overgifte van Jan Pijlijser, anno 1497.

Regesten Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631: 1212 (13-9-1473) Schepenen van Heusden oorkonden, dat Henrik Ynwijnszn zich heeft laten rechten aan alle landen, cijnzen, die Jan Pijlijser onder Baardwijk: namelijk 1/8 land, dat Willem Pijlijser daar bezat en dat Jan geërfd had van zijn moeder Jan van Wijflit en dat Henrik Ynwijnszn dit voor 9 penning verkocht aan Laureijns van Veen, die het hem weer overdroeg. (Hieraan gehecht akten van 1512 juni 12, 1484 november 24, 1484 oktober 28, 1474 december 20, 1473 november 23 en 1475 november 11 (regestnrs 1738, 1433, 1428, 1259, 1216 en 1214)

Gevidimeerd in akte van 1473 november 23.

Idem 1259 (20-12-1474) Schepenen van Heusden oorkonden, dat Godert Reijmboutszn heeft beloofd aan Henrik Pijlijser / Janna en Barbara, Willem Pijlijser’s kinderen: cijns van 22 Bourgondische stuiver uit 5 morgen en 1/3 hond onder Baardwijk in Oeck.

ORA Tilburg R 272 (7-11-1522) Dorothea [Pijlijser], weduwe van Willem Jan Pijlijsers kleinzoon Willem Hendrick, voor de schepenbank van Tilburg een verdrag vastleggen met de “laat” Wouter Cornelis Canters, waarbij de Pijlijserhoeve voor 8 jaren aan deze verpacht werd : Cont sij eenen ijegheliken dat gecomen sijn voer ons sepenen ondergescreven joffrau Dorothea, weduwe wilner Willem Pijlijsers cum tutore. Ende heeft uitghegeven ende verpacht Wouteren Cornelis Canters een hoeve met allen ende een ijeghelike haerder toebehoerte lant, sant ende weijen ende alles des deeser hoeve opten dach van huden toebehorende is ende ghelijck Hanrick Lambrecht Weijmers die ghebruijct ende ghehantplicht heeft totte daghe van hude toe, ghelegen inde prochie van Tilborch bijden Heerstal, gheheyte Pijlijserhoeve, eenen termijn van acht jaren durende ende te meije naestcomende ...beginnende (volgt de mogelijkheid voor beide partijen “ten halve tijden” af te haken) ........ waer voer Wouter voers. gelden ende betalen sal jaerlix neghen mudden rogghen ende thyen lopen boeckweijts der maten van Huesden; op sijns selfs cost vrij tot Huesden opten sulder te leveren op Onser Liever Vrouwendach Purificatie. Item daer toe sal hij jaerlix gheven vijff steen vlas soet opt voers. hoeve wassen sal, wel bereijt totter hekele toe ende tot Huesden te leveren. Item daer toe allejaer tot Huesden te leveren ende te betalen op Sinte Mertens dach vier capuijne goet ende gherecht. Ende daer toe te gheven alle jaer ende tot Huesden te leveren acht pont boter,vier daer aff te Bamisse ende ende dander vier te Paschen.(…) opdracht jaarlijks vijf vemen stro te reserveren, deels voor het dekken van de hoeve, deels om naar de joffrau in Heusden te brengen. (…) Item Wouter voers. sal sculdich wesen die voers. joffrau te halen met,wagen ende peerden tot Huesden ende Tilborch te vaere ende weder tot Huesden te vaeren alsoe dick ende menichwerve als haer dat believen sal sonder notie off tegesegge ende dan sal hij den cost hebben tot Huesden (…) Item hij en sal egheen ghebruijck hebben over die wateren ende die joffrau voers. sal voor wt hebben den groten peerboom ende den cortelinck appelboom ende daer toe die grote camer, ende die te mogen ghebruken tot haren wil sonder ennich tegensegge van den laet. Ende alle ander oeft ende fruijt sal sijn halff ende halff. Die messen sal hij laten als hij se vijnt. Ende hebben gheloeft Wouter Cornelis Canters, Cornelis sijn bruder ende Jan Hanricks vanden Wouwe ghesamenderhant onversceyden ende een voer all; als principael sculdenaers op hen ende op allen hun gueden haeff ende erffgueden die sij nu hebben ende naemaels hebben ende vercrige moghen dees-e nege mudden rogge ende thyen lopen boeckweyts .... ende alle conditien ende vorwarden....is te houden ende te voldoen ende wel te betalen (…)

NB: in 1405 is een Willem Pijlijser Hendriksz gegoed onder Baardwijk bij Heusden.


Huwt ca. 1460

204.811   Jenneken van WIJFLIT

FamilienaamIndex 204.811Vader 409.622Moeder 409.623

Overleden voor 1473

Kinderen

 1. Barbara Zie 102.405
 2. Jan (+voor 14-11-1501), huwt 1475 jonkvrouw Barbara van Bruheze; in 1462 nog minderjarig (Taxandria 1935:279), oudste zoon, vader van Joost, gehuwd met Hendrik de Rover, laatste eigenaars tot 1516 van het familiegoed onder Drunen (vgl GTMWNBB 2001:181). Jan is vermoedelijk ook ofwel de vader van N., gehuwd met Maria Goderts van Nispen (die hertrouwde met Jan Aerts van Broekhoven en in 1517 moeder was van o.a. Willem Pijlijser, priester te Breda, en Jan en Aert Broekhoven; zij kregen toen geleend geld terug van een Jan van Bruheze (NL 1936:337)), ofwel vader van Willem uit een tweede huwelijk met Maria van Nispen
 3. Henrick, huwt jonkvrouw Joost van Drongelen, ouders van Willem, schepen van Heusden, later schout en drossaard. Jooste van Drongelen is gestorven in het kraambed; Henrick huwt (2) N.N., met wie hij kennelijk zo’n verkwistend leven leidde dat de voogden van zijn zoon Willem hem in 1501 voor het Hof van Holland sleepten.
 4. Johanna (+na 1474), non in Den Bosch; vgl BL 1961:69

TerugBegin van generatie


204.812   Henrick OPPERS

FamilienaamIndex 204.812 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg vooor 1510

ORA Tilburg (inv 262: 22 dd 12-3-1510) Cormelis zoon wijlen Henrick Oppers, met en voor Hillegond Mathijs Mutsaerts zijn vrouw verkoopt een stuk land dat zij van haar broer Mathijs Mathijs Mutsaerts had geërfd.

ORA Tilburg (286 fol 14 dd 3-9-1539) Henrick zoon van wijlen Cornelis Oppers verkoopt aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ariaen Huijben een huis, hof en erf, gelegen te Tilburg in Loven tussen: Peterke weduwe van Zib Denijs een zijde; Claeus Willem Verhoeven ander zijde; Peterke weduwe van Zib Denijs een einde; gemeijn straet ander einde. Hieruit te gelden jaarlijks 13 lopen rogge erfpacht aan de H. Geest van Tilburg.


Huwt ca. 1470

204.813   N.N.

Index 204.813 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 102.406
 2. Cornelis (+voor 3-9-1539), huwt Hillegond Mathijs Mutsaerts

TerugBegin van generatie


204.814   Jan van de LAER

FamilienaamIndex 204.814 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1552

Bron Coolen


Huwt ca. 1475

204.815   N.N.

Index 204.815 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Alijdt Zie 102.407

TerugBegin van generatie


204.832   Jan Jan ZOMERS

FamilienaamIndex 204.832 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1480
Overleden voor 1531

Vermeld 1508-30 (1549)

RA Tilburg 299 (fol.38), 31-1-1554: Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen als man en momber van Marie dochter van wijlen Jan Zomers met Cornelis zoon van wijlen Gherit Herman ter ener zijde, en Cornelis zoon van wijlen Steven Cornelis ter anderer zijde, hebben een erfruil gemaakt rond een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Lichtenberch bij Dongen; versus 6 lopen rogge in Dongen uit de gerechte helft scheiding van 3 bunder weiland onbedeeld gelegen in die Dertich Buijnder naast het erf van Thomaes Jan Oemenzoon, een zijde noordwaarts, en van Heijlwich Jan Zomers gekocht had van IJke Jan Zomers.

Idem (fol. 60), 15-3-1554: Jan zoon van wijlen Jan Jan Zomers, Peter zoon van wijlen Gherit Jan Maes Ghenen als man en momber van zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan Zomers voorschr., zowel voor henzelf en Denijs zoon van wijlen Jan Reijnkens als momber en de eerstgenoemde Jan ook als toeziener van Jan en Kathelijn, broer en zuster, onvolwassen kinderen van Wouter zoon van wijlen Jan Reijnkens, die de voors. Wouter verwekt en verkregen had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Jan Zomers voorschr., waar zij als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Peter Huijb Smitten, samen met de genoemde brieven en het recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof, met de grond en erfenis daaraan liggende, hen toebehorende, in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Cleijb Hasselt (...) welk huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende voorschr. Jan zoon van wijlen Jan Zomers voornoemd gekocht en verkregen had van Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt in brieven van Tilburg) en dit huis, hof, grond en erfenis voorschr. was aan de zoon van wijlen Jan Zomers, hun vader, schoonvader en grootvader, zoals ze zeiden. (...) Willem koper voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Denijs voors. als momber en Jan zoon van wijlen Jan Jan Zomers als toeziener van de onvolwassen kinderen voors. ten behoeve van die kinderen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 64 stuivers en 11/2 oirtstuiver, etc.

RA Tilburg 290 (fol 9), 21-5-1543: Heijlwich dochter van wijlen Jan Zomers heeft verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Jan Reijnkens 2 lopen rogge jaarlijkse ene erfelijke pacht uit een erfpacht van 6 lopen rogge, die Jan zoon van wijlen Jan Zomers geloofd had aan Heijlwich voors. zijn zuster uit een huis, hof en grond groot ca 20 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg bij die Stokhasselt,. Buren: Jan Jan Stelaerts en Jan Zomers - een zijde, de gemeijn straat - ander zijde. Nog uit 3 lopensaet land gelegen aldaar tussen Heijlwich voors. een zijde en Gherit Zomer ander zijde.

Info Henk Coolen: Andries Jan van Beurden koopt 1481 in ‘s Bosch R 1251,f.558, als “Andries Jansz. van Boerden” de helft van het huis “ter Lynden”, waarvan de andere helft gekocht wordt door zijn beide dochters, Jut en Marie. Jut treedt met haar man, “Reyner Jan Reyner van Broeckhoven”, en met haar vader op 1481 in ‘s Bosch R 1251, f.558. Jut en haar man ook in 1490 in ‘s Bosch R 1260,f.106v;. In het Hertogelijk Cijnsboek (Rekenkamer 45077), f.128, dd.ca. 1522, staat hij vermeld voor een cijns uit zijn goed “ter Lynden” te Tilburg.


Huwt

204.833   Elisabeth Peter MAES

FamilienaamIndex 204.833 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertruid, huwt Andries Jan van Beurden (vermeld Tilburg 1481-30); hij huwt (1) of (2) Elisabeth Daniel Jan Heijst
 2. Kinderen
  1. Mechtelt
  2. Cornelis
  3. Jan
  4. Laureijsken
  5. Ijken
  6. Peter
  7. Juet
  8. Marie
 3. Jan jr. (*ca. 1505), huwt voor 1530 Adriana Cornelis Jan Simons van Maerle (+voor 1-2-1537)
 4. Goelleken, huwt Pauwel Hein Geenen (+voor 1538), ook Pauwel Hendrik Gerit Smolders genoemd
 5. Peter, huwt Mechtelt Lambert Goort Lambrechts
 6. Heilwich, vermeld 1554
 7. Ijken (+voor 1538) huwt Cornelis Wouter Vannis (+voor 1538) , vermeld 1554
 8. Adriaen Zie 102.416
 9. Margriet, huwt Jan Melis
 10. Aleijd, huwt Joost N.
 11. Elisabeth(+voor 1554), huwt Wouter Jan Reijnkens
 12. Jan sr. huwt Katelijn Gerrit Boemelmans
 13. Marie, huwt Peter Gherit Jan Maes Ghenen, vermeld 1554

TerugBegin van generatie


204.836   Willem Hendrik EELKENS

FamilienaamIndex 204.836 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1450
Overleden na 1509

Ten onrechte door Van Dijk aangezien voor de man die met Peterken Dirck Peijsters, dochter van Dirck Hendrick Peijsters en Kathr;lijn Wouters Back, zou zijn getrouwd. Die identificatie is echter gebaseerd op ORA Tilburg 393 (fol 54 dd 28-1-1547), waar wordt gesproken over Willem zoon van wijlen Henrick Eelkens en Peterke zijn huisvrouw; en ORA Tilburg 308 (fol 53 dd 19-1-1563) “Willem zoon van wijlen Henrick Eelkens weduwnaar van Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Dierck sBussers”; in het laatste geval zou Henrick al 113 jaar oud moeten zijn.

ORA Tilburg (inv 261:1v dd 25-4-1509) vermeld in een belending


Huwt

204.837   N.N.

Index 204.837 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrick Zie 102.418
 2. Henrica
 3. Adriaen
 4. Jan
 5. Sebastiaen
 6. Digna
 7. Catharina
 8. Beatrice
 9. Aleijt
 10. Catharina jr.
 11. Jan jr.
 12. Elen (*voor 1475), huwt IJf N.
 13. Kinderen
  1. Jan
  2. Huijbrecht (*voor 1498 +voor 1547), vader van Huijbrecht (*voor 1522), Aleijdt en Maria gehuwd met Jan Henrick Cuijpers
  3. Engel

TerugBegin van generatie


204.838   Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 204.838 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 205.332, 819.580

204.839   Mechteld Jan BOET

FamilienaamIndex 204.839Vader 410.666Moeder 410.667 • Tevens 205.333, 819.581

TerugBegin van generatie


204.840   Aert Goyaert REIJNBOUTS

FamilienaamIndex 204.840Vader 409.680Moeder 409.681

Overleden Tilburg na 26-2-1552, voor 27-11-1557

Was ook gegoed te Boxtel, maar daar wordt de familie voor 1504 verder niet aangetroffen. Aert was schepen van Boxtel 1507, 1509, 1511-12;, 1514-5, 1528, 1533, 1537, 1540, H. Geestmeester Boxtel 1508, 1511, kerkmeester in 1515, 1544.

ORA Boxtel (1503-1505; transcriptie Jan Toirkens, no 23 fol 3 dd 2-7-1503) Peter Valckenaer als man van Dierck wettige dochter van Engbrecht van Weert verkoopt aan Aert Goijaert Reijmbouts een stuk beemd gelegen te Boxtel aan de Weetensbrugge, belendend het water daar, Engbrecht van de Berselaer en meer anderen.Datum 2 juli 1503, getuigen Peter van de Loo en Willem Laureijs die dit hebben aangedragen.

ORA Boxtel (1503-1505; transcriptie Jan Toirkens, no251 fol 38-v dd 23-5-1505)

Heer Jan Kosters belooft aan Aerden Goijaert Rembouts een jaarlijkse rente van anderhalve rijnsgulden, steeds te betalen met Pasen, op onderpand van een huis, hofstad, etc. gelegen op de Borchakker te Boxtel, belendend de heer van Boxtel, de erfgenamen van Claes van den Broeck. De rente kan altijd worden afgelost tegen betaling van 27 rijnsguldens, elke gulden van 20 stuivers samen met de achterstallige termijnen. Deze rente komt in mindering op de huwelijkse voorwaarden zoals hem (Aerden ?) waren beloofd in de huwelijkse voorwaardes door Engbrecht van de Berselaer. Getuigen Engbrecht van de Berselaer en Willem Andriessen.

ORA Boxtel (1505-1512, inv no 59, index door Jan Toirkens) Aert Goijaert Reijmbouts, schepen Boxtel 1507, 9, 11-12; H. Geestmeester Boxtel 1508 (58-v); verder op talloze pagina’s; en Goijaert Rembouts ( 36-v, 65-v, 70-v)

ORA Boxtel (1513-1521, inv no 60, index door Jan Toirkens) vermeldt Aert Goijaert Reijmbouts, schepen Boxtel 1515 (23-r), kerkmeester (52v), man van Katarina (61v, 131-r, 140-v, 108-r 103-v, 141-r), in persoon vrijwel elke pagina; zoon Aert Aert Rombouts (62-r); heer Reijmbout Goijaert Rembouts, broer van Aert 10-r)

ORA Boxtel (1527-1537, inv no 61, index door Jan Toirkens) vermeldt Aert Gerit Rembouts (271-r, 248-v); Aert Goijaert (Reijmbouts) op vrijwel elke pagina als schepen of kerkmeester (1528); met Goert, Jan, Engbrecht en Cornelis (207v, 230v, 225-v); met Kathelijn vrouw zijnde van Aert Goert Reijmbouts 207-v)

ORA Boxtel (1539-1542, inv no 62, index door Jan Toirkens) vermeldt Aernden Goijaert Reijmbouts in Den Bosch (89-v); schepen Boxtel 1511 (74-r); schepen 1533 (79-r); schepen Boxtel 1537 (14-r); Aernden zoon wijlen Goijaert Reijmbouts c. 1540 (33r 47-v); overig (18-v), 85-r, 3-r, 13BIS-v, 50-v, 63-r, 67-r, 89-r, *24-r, 45-v, 51r); - Anna wettige dochter van Aert Goijaert Reijmbouts (63-r, *28-v) ; Cornelis Aert Reijmbouts (*29-r, 33-r); de kinderen van Aert Goijaert Reijmbouts (*29-r); Goert Rombouts (3-v, 11-r), Goijaert wettige zoon van Aert Goijaert Reijmbouts (63-r); - heer Eijmbert en Cornelis kinderen van Goijaert Aerts (Reijmbouts) (*37-r), Heer Eijmbert, Jan, Cornelis en Goijaerts, zoons van Aert Goijaerts (Reijmbouts) (*38-r, *28v), met Anna en Katarina (33r), Lijntken (*28-v); heer Eijmbrecht zoon van Aert Goijaert Reijmbouts (*33-r, 47-r)

ORA Boxtel (1544-1547, inv no 63, index door Jan Toirkens) vermeldt Aerden Goijaert Reijmbouts, schepen ca 1540, kerkmeester 1544 (5v, 140-v, 32-r, 31-v, 35-r, 82-v, 123-r, 123-v, 33-v, ); met diens kinderen (6r 78-v); heer Eijmbert, Cornelis en Goijart, zoons van Aert Goijaerts Reijmbouts (13-v); met kinderen Anna (123-r, 139-v, 123-v), Catharina (123r/v, 139v), Ariaen (139-v), Cornelis en Goijaert (123-r, 123-v); zoon Eijmberden Aert Goijaerts Reijmbouts, priester (4-r, 18v, 70-r, 123-r, 28-r, 23-r, 3-v, 32-r, 32-r, 6-r, 8-r, 123-v); Jan Aert Goijaert Reijmbouts (123-v); Jan, Cornelis en Goijaert zoons van Aert Goijaert Reijmbouts (139-v, 32-r); Lijnken dochter van (Aert Goijaert Reijmbouts) 32-r)

ORA Boxtel (1547-1554, inv no 64, index door Jan Toirkens) vermeldt Aert Goijaert Reijmbouts, schepen Boxtel 1514 (fol 255-r); Aerden Goijaert Reijmbouts als erfgenaam van Aleit natuurlijke dochter die overleden is (fol 133-v); Eijmbert Aert Goijaerts Rembouts (56-r, 59-v, 65-r/v, 95-v, 96-v, 97-r, 109-v, 141-v); en met natuurlijke zoon Cornelis en natuurlijke dochter Aleijt, die hij non wilde laten worden in het klooster te Oisterwijk(fol 133-v)

ORA Tilburg (nw inv nr 7927 1535....... - R 282/los blad fol 30) onvolledige akte. Berijs, Jan en Anna, Jan Aert Reijnbouts als man en momber van Jennijke zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Jan Berijs Eelkens, die Jan voors verkregen had bij Jennijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter Beerten, [hebben] elk hun recht en deel [verkocht] in een beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heze aen die Oude Leije, aldaar tussen: erfenis van Jan Arijaen Smolders een zijde; erfenis van de weduwe van Wouter Cornelis Spapen ander zijde; de Oude Leije een einde; de gemeijnt van Tilburg ander einde. Nog in een ander stuk beemd gelegen als voor tussen: erfenis van Peter Daniëls een zijde …

ORA Tilburg (nw inv nr 7928 1536, october 10 R 283 / 8 vso) Jan Aert Reijnbouts, als man van Jenneke, dochter van wijlen Jan Beerijs Eelkens, bekent schuldig te zijn aan Marij, dochter van wijlen Peter Beerthen, een jaarl en erfel. cijns van 3 kar. gulden van 20 st. per stuk, uit huis, hof en erf gelegen te Tilburg bij die Kerck. Belendingen: Jan Meijs een zijde; Kerkhofmuur en Kerkdijck ander zijde; Jan Goijaerts een einde; de Kerckstraet ander einde; staat te los met 50 kar. gulden van 20 st. R 283/ 8 vso

ORA Tilburg (nw inv nr 7929 1538, januari 24 n.st. R 284/38r.) Marij, dochter van wijlen Peter Beerten, verkoopt aan Jan Ghijsbrecht van Ghierl en Jan Huijbrecht Smitten, als Heilig Geest meesters, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers, uit huis, hof en erf, gelegen in Tilburg bij die Kerck. Belendingen: Jan Mijs een zijde; Kerkhofmuur, derckdijck en meer anderen ander zijde; Jan Goijaerts een einde; Kerckstraet ander einde. Deze cijns had Marij verkregen van Jan Aert Reijnbouts als man van Jenneke Jan Berijs Eelkens. Staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers. Voorwaarden zijn, dat de H. Geest meesters de rente jaarlijks zullen delen en spenderen aan de huisarmen van Tilburg op Palmzondag of daaromtrent, voor de ziel van Marij en die van haar ouders en ze zullen dit registreren in de registers van de H. Geest, als deze cijns wordt gelost moeten de gelden weer belegd worden.

ORA Tilburg (nw inv nr 7930 29 april 1538. R. 285/ 1 vso.) Adriaen zoon van wijlen Adriaen Crillaerts bekent schuldig te zijn aan: Vranck Gherit Lambrechts en Jan Reijnbouts als kerkmeesters, ten behoeve van de kerkfabriek van Tilburg, een jaarl. en erf. cijns van 93 st. en 3 oertst. op Servaesdag, uit (...)

ORA Tilburg (nw inv nr 7933 1541, juli 7 - 288/11r-11v.) Cornelis Aert Reijnbouts ontnaadert een stuk land, dat Jan Aert Reijnbouts, broer van Cornelis, verkocht had aan Cornelis Ghijsbrecht de Wagemakerszoon gelegen in de parochie van Tilburg in die Schijve aan het Hovels Weechske.

ORA Tilburg (nw inv nr 7933 1541, november 21 - 288/23v.) Willem zoon van wijlen Laureijs en Jan Aert Reijnbout als kerkmeesters van de kerkfabriek van Tilburg uit kracht van zeker privilege van de Bisschop van Luik aan de voors. kerk gegeven en verleend hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Cornelis Aert Reijnbouts een stuk erf, de kerk toebehorende, nu gelegen in land, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die schijve op het einde van dat Hovelstraetke tussen: erfenis van Ghijsbrecht Jan Laureijs een zijde; erfenis van de kinderen van Willem Scellekens ander zijde; erfenis van Jan vanden Wouwer een einde; het voors. straetke ander einde; welk erf Laureijs zoon van wijlen Wouter Aert Emmen verkregen had middels een erfruil met Henrick zoon van wijlen Jan Laureijs en wat Henrick voors. gekocht had van Jan zoon van wijlen Jan Laureijs, die men noemt die Wagemaker, en wat Margriet weduwe van Laureijs Wouter Aert emmen aan de kerk vermaakt had en wel 1/3 deel daarvan en de andere 2/3 delen had de kerk gekocht van Wouter Smits in Goirle. Waaruit Cornelis voors. moet betalen 1 blanck erfcijns of 1 philippus Penning aan het kapittel van Beek.

ORA Tilburg (nw inv nr 7935 1544, maart 9 n.st. R 290/56v) Korstiaen Huijbrechts van Sinte Geertruijdenberge als man van Anneke dochter van wijlen Jan berijs Eelkens heeft bekend, dat aan hem afgelost is alle 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijk pacht als Korstien voors. in naam van zijn vrouw jaarlijks beurde van Aert zoon van wijlen Marcelis van vessem en zijn goederen en wat Anneke zijn vrouw in een erfdeling tegen Berijs en Jan haar broers, Jan Jan Mijsson en Jan Aert Reijnbouts, haar zwagers ten deel gevallen was en Korstiaen voors. heeft bekend, de eerste penning tot de laatste ontvangen te hebben van Aert voors. belovende nooit meer naar die 6 lopen rogge erfpacht te talen

(Schoonzuster van Aert of schoondochter van Jan Aerts?) ORA Tilburg (nw inv nr 7936 1544 november 4 R 291/14r) Kathelijn de wed. van Goijaert Reijnbouts, dochter van wijlen Marten Aerts en Ghijsbert Martens van Loon, weduwnaar van Geertruda dochter van wijlen Marten voors., als momber van Aert zijn zoon, die hij verwekt had bij wijlen Gertruda, verkopen aan Jan zoon van wijlen Jan van Raeck voors. ook elk hun recht en deel in het stuk beemd voors. zoals in het voors. contract.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1550 october 27 R 296/31r.) Cornelis Aerdt Reijnbouts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Willem Berijs en aan Gherit zoon van wijlen Henrick Ariaen Oeijen, met afgaan en vertijen, een stuk erf nu ter tijd in weide en land liggende, hem toebehorende, groot ca 4 lopensaet, 1 vierdevaet saet en 1 vierde roede of zo groot en klein als dat met de maat bevonden en geleverd zal worden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve in het Hoevelstraetke aldaar tussen: erfenis van Frans Ghijsbrecht Zwagemakers een zijde; erfenis van Bertelmeus Thonis ander zijde; erfenis van Jan vande Hoevel IJewaens een einde; het voors. Hoevelstraetke ander einde. Cornelis verkoper voors. en met hem Jan en Heer Embrecht, priester, zijn broers, zonen van Aerdt Reijnbouts voors., hebben geloofd als schuldenaars samen en onverscheiden en elk voor allen, op zich en op al hun goederen, die ze nu hebben en nog later zullen mogen verkrijgen, te waren, behalve dat Peter en Gherit kopers voors. daaruit moeten betalen ca 1 blanck en 1 hollandse penning erfcijns aan het kapittel van Beek, gelovende verder Cornelis verkoper en Jan en Heer Embrecht zijn broers voornoemd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en in de naam van Cornelis verkoper voors. te doen houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1550 october 27 R 296/31r-31vso.) Dit gedaan zijnde is wederom gestaan voor schepenen de genoemde Cornelis Aerdt Reijnbouts en heeft geloofd als schuldenaar op hem en op alle goederen, die hij nu heeft en nog later zal mogen hebben en verkrijgen, aan Jan en Heer Embrecht zijn broers voornoemd van de voors. gelofte van waarschap en andere, die ze met en voor dezelve Cornelis hun broer voors. gedaan en geloofd heb ben op de wijze zoals voors. staat, om hem nu en ten eeuwigen dagen kosteloos en schadeloos te houden en welke schade, hinder, kommer of last voor hen op hen en op hun goederen, die daarin ver bonden staan, er in de toekomst mochten komen, geheel af te doen. Ten dien einde en tot meerdere zekerheid en bewaarnis voor dezelfde Jan en heer Embrecht voors. zo heeft Cornelis voors. in hun handen gesteld al zijn havelijke goederen, die hij nu tegenwoordig heeft en bezit, en daartoe ook alle havelijke en erfelijke goederen, die hij verkijgen zal en hem zullen mogen aankomen en versterven, het zij van Aerdt Reijnbouts zijn vader of van iemand anders, van wie dat ook zij, gelovende op verbintenis las voor deze voors. goederen niet te aanvaarden, te vertieren noch te vervreemden noch ook te belasten of te bezwaren, tenzij dat Jan en Heer Embrecht voors. van alle schaden, kosten in interesten, die ze ter zake van deze gelofte voors. geleden zullen mogen hebben en nog zullen mogen lijden, eerst verlost en gereleveerd zijn, alles zonder arglist

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1550 december 29 R 296/39vso-40r.) Anthonis, Jan, Cornelis en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Anthonis van Boerden, Pauwels zoon van wijlen Laureijs Aerdt Lensen als man van Katherina dochter van wijlen Anthonis van Boerden voors. en Heijliger zoon van wijlen Thijs Jan Thijs als momber en de voors. eerstgenoemde Anthonis als toeziener van Thoniske, IJke en Willemke, broer en zusters, onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Thijs Jan Thijs, die Willem voors. verwekt en verkregen had bij Marie zijn vrouw, doch ter van wijlen Anthonis van Boerden voors., welke kinderen van wijlen Anthonis van Boerden voor noemd deze Anthonis verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw dochter van wijlen Laureijs Elens, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Aerdt Reijnbouts samen met de brieven en het recht in zoverre die dit aangaan, met afgaan en vertijen, elk het recht en deel dat hen toebehoort, te weten elk 1/6 deel in een erfpacht van 1 mud rogge en in een erfcijns van 5 rijnsgulden uit een erfpacht van 2 mud rogge en een erfcijns van 5 rijnsguldens, te betalen elk jaar erfelijk op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende etc. ut supra zoals in de tochtbrief, en welke pacht en cijns voors. de voornoemde personen en verkopers elk tot hun deel aan gekomen en verstorven was van wijlen Marie weduwe van Anthonis van Boerden, hun moeder en grootmoeder voornoemd, zoals ze zeiden. Ze hebben geloofd elk in de naam als voor super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, op dragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies elk van hun nentwege en elk tot zijn deel en ook vanwege wijlen Marie weduwe van Anthonis van Boerden daarop komende allemaal af te doen, behalve echter, dat de pacht en cijns voors. te los staan met 150 karolus gulden volgens inhoud van de brieven, die naar hun zeggen daarvan zijn.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1550 december 25 R 296/40r.) Dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen de voornoemde Jan Aerdt Reijnbouts en heeft geloofd als schulijdenaar?? op zich en op al zijn goederen, die hij nu heeft en nog later hebben en verkrijgen zal mogen, aan de voornoemde verkopers, dat hij alzulke 7½ karolus gulden per jaar in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 15 karolus gulden, die men jaarlijks betaalt aan Heer Aerdt vanden Hommel heeze en waarvoor wijlen Adriaen Adriaen Crillaerts en de voornoemde wijlen Anthonis van Boerden hun goederen en gronden van erven verobligeerd hadden, dat hij zo deze zal betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en geordineerd en ook zal aflossen en kwijten met de som gelds daartoe staan de en volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn, dat er voor de voornoemde verkopers op hen, hun goederen of nakomelingen daarvoor nooit meer schade, hinder, kommer noch last van komen zal in geen toekomende tijden en zo wat schade, hinder, kommer of calangies hen of iemand anders ter zake van slechte betaling van de voors. 15 karolus gulden per jaar, waarvoor de voors. wijlen Anthonis van Boerden zijn goederen als onderpand gezet en verobligeerd had, zoals voors. staat, komen mocht, geheel af te doen behalve en hem Jan Aerdt Reijnbouts gereserveerd het recht van de schadeloos geloften en brieven, die destijds jonkvrouwe Margriet van Haestrecht betreffende de 15 karolus gulden voors. door haar gedaan en voor schepenen van sHertogenbosch gepasseerd heeft, volgens schepenbrieven, die daarvan zijn, waarop de voornoemde verkopers bij deze vertijen ten behoeve van dezelfde Jan Aerdt Reijnbouts, zonder arglist.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 januari 8 n.st. R 296/41r-41vso.) Jan Aerdt Reijnbouts als man van Anna dochter van wijlen Adriaen Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden en 5 stuivers, de karolus gulden tot 20 stuivers per stuk gerekend, of die waarde in ander goed geld, zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en goede betaling zal zijn, te vergelden elk jaar erfelijks op sint Andriesdag Apostel uit 4 stukken land aan elkaar gelegen samen groot ca 14 lopensaet of zo groot en klein als deze aan elkaar gelegen zijn in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd achter de Hovel tussen: erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen, Jan vanden Hoevel IJwaens en het convent van Tongerloe een zijde; erfenis van Willem vanden Gheijn met zijn kinderen ander zijde; erfenis van Bertout Jasper Backs een einde; die gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk land genaamd Pijpenhoofke, groot ca 6 lopensaet, groot ca 6 lopensaet en 1 roede gelegen in de parochie voors. en achter de Hoevel voors. omtrent de Molen straet aldaar tussen: erfenis van de kinderen van wijlen Rutger Jan Crillaerts een zijde; erfenis van de jonkvrouwen van Coulsteren ander zijde; erfenis van Heer Jan Boon, priester, en van pet Ghijsbrecht Stevens een einde; die Heerbaen aldaar ander einde. Nog uit een stuk weiland groot ca 16 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan ‘t Ven tussen: erfenis van Marcelis Aert van Vessem een zijde en einde; erfenis van Jan Wouter van Aesvoert en van Gherit Bastiaen de Smit ander zijde; die gemeijnt of gemeijn straat ander einde. Hij heeft beloofd te waren en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genog etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 januari 8 n.s.t R 296/41vso.) Te mogen lossen altijd op Sint Andriesdag apostel met 100 karolus gulden, de karolus gulden tot 20 stuivers gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor, samen met de jaarcijns en achterstand behalve dat Jan voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen etc. En ook als Laureijs voors. of zijn nakomelingen het gelieven zal de voors. hoofdsom te hebben en dat ook een half jaar tevoren opgezegd zal hebben, zo heeft Jan voors. geloofd super se et bona sua etc. op Sint Andriesdag daar op volgende de voornoemde hoofdsom samen met alle onbetaalde achter stand op te brengen en te betalen zonder arglist.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 januari 9 n.st. R 296/41vso.) Die zelfde Jan Aerdt Reijnbouts als man ut supra heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick zoon van wijlen Jan Gheenen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden, de karolus gulden voors. tot 20 stuivers per stuk gerekend, of die waarde in ander goed geld, zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen elk jaar met het hoogtij van de geboorte van ons Heer Christus en dat uit de onderpanden allen als voor. Hij heeft beloofd te waren en de onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen. (…) Te mogen lossen altijd op de hoogtij van de geboorte van ons Heer Christus met 100 karolus gulden, de karolus gulden tot 20 stuivers gerekend, of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstel, behalve dat Jan voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op etc.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 februari 14 n.st. R 296/64r-64vso.) Jan Aerdt Reijnbouts als man van Anneke dochter van wijlen Ariaen Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Amelis zoon van Jan Cornelis Spapen een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit 4 stukken erf aan elkaar liggende sa men groot ca 14 lopensaet of zo groot en klein als deze daar aan elkaar gelegen z ijn in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd achter de Hoevel tussen: erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen, van Jan vanden Hoevel, en van het Convent van Tongerloe een zijde; erfenis van Willem vanden Gheijn met zijn kinderen ander zijde; erfenis van Bertout Jaspaer Backs een einde; die gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk land genaamd Pijpenhoofke, groot ca 16 lopensaet en 1 roede gelegen in de parochie voors. en achter de Hoevel voors. omtrent de Molijenstraet aldaar tussen: erfenis van de kinderen van wijlen Rutger Jan Crillaerts een zijde; erfenis van de jonkvrouwen van de Coulsteren ander zijde; erfenis van Heer Jan Boon, priester, en van Peter Ghijsbrecht Stevens een einde; die gemeijn Heerbaen daar ander einde. Nog uit een stuk weiland groot ca 5 lopensaet en 16 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan ‘t Ven tussen: erfenis van Marcelis Aerdt van Vessem een zijde en einde; erfenis van Jan Wouter van Aesvoert en van Gherit Bastiaen de Smid ander zijde; die gemeijnt en gemeijn straat ander einde. Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen. (…) Te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus guldens, 20 stuivers voor de karolus gulden voors. gerekend, of die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstand, behalve dat Jan voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met Sint Jansmis tevoren op te zeggen etc. en ook als het Amelis voors. gelieven en behoeven zal de voors. hoofdsom te hebben en dat aan Jan of zijn nakomelingen bijtijds voor sint Jansmis tevoren opgezegd en verkondigd zal hebben, zo heeft Jan voors. geloofd en gelooft bij deze als schuldenaar super se et bona sua habita et habenda aan Amelis voors. met lichtmis daarna de voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstand op te brengen en te betalen, zonder arglist.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 maart 14 n.st. R 296/76r-76vso.) Jan Aert Reijnbouts als man van Anna dochter van wijlen Adriaen Crillaerts heeft geloofd als schulde naar te betalen aan Claeus zoon van wijlen Peter Ariaens van Berckel ten behoeve van Ariaenke weduwe van Peter Ariaens, zijn moeder, haar tot haar recht van tochten en de wettige kinderen van wijlen Peter voors. uit haar verwekt in het erfrecht daarvan te blijven, een jaarliijkse en erflijke cijns van 60 stuivers, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn zal zijn en vervallen met lichtmis nu a.s. en dat uit een stuk erf deels tot land en deels tot weide liggende, groot ca 14 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd achter de Hoevel tussen: die gemeijn straat aldaar een zijde; erfenis van Bertout Jaspar Backs ander zijde; erfenis van Laureijs Henrick Zwijsen, Jan vanden Hoevel en het convent van Tongerloe een einde; erfenis van Willem vanden Gheijn met zijn kinderen ander einde. Nog uit een stuk land genaamd Pijpenhoefke, groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd achter de Hoevel voors. omtrent die Molenstraet aldaar tussen: erfenis van de jonkvrouwen van Coulsteren een zijde; erfenis van de kinderen van wijlen Rutger Jan Crillaerts ander zijde; erfenis van Heer Jan Boon, priester, en van Peter Ghijsbrecht Stevens een einde; die gemeijn heerbaan aldaar ander einde. En nog uit een stuk erf tot weide liggende, groot ca 5 lopensaet en 16 roeden, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan ‘t Ven tussen: erfenis van Marcelis Aert van Vessem een zijde en einde; erfenis van Jan Wouter van Aesvoert en van Gherit Bastiaens de Smit ander zijde; die gemeijnt en de gemeijn straat ander einde. Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 maart 14 n.s.t R 296/76vso.) Te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus gulden, de karolus gulden tot 20 stuivers gerekend, of met de waarde hiervan in ander goed gevalueerd geld, wat nu daarvoor gevalueerd is, samen met de jaarcijns en achterstand, behalve dat Jan voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een heel jaar van tevoren op te zeggen als hij of zij de voors. los met lichtmis daarna zullen willen doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 maart 14 n.st. R 296/76vso.) Dezelfde Jan voornoemd heeft nog geloofd als schuldenaar te betalen aan Wijtman Joestzoon van Iersel een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, waarvan de eerste termijn zal zijn en vervallen met lichtmis nu a.s. uit de onderpanden allen als boven en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en de onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 maart 14 n.st. R 296/76vso.) Te mogen lossen altijd met lichtmis met 50 karolus gulden, de karolus gulden gerekend als boven, of met die waarde in ander goed gevalueerd geld, wat nu daarvoor gevalueerd is, samen met de cijns etc. en ook een heel jaar tevoren op te zeggen als boven.

ORA Tilburg (nw inv nr 7941 1551 maart 14 n.st. R 296/76vso-77r.) Dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen Heer Engbrecht Aerdt Reijnbouts, priester, en heeft geloofd als schuldenaar op zich en al zijn goederen, havelijk en erfelijk, roerend en onroerend, die hij nu tegenwoordig heeft en nog later zal mogen hebben en verkrijgen, aan dezelfde Jan zijn broer, dat hij Heer Engbrecht voors. de jaarlijkse en erfelijke cijns van de 60 stuivers voors. aan Wijtman voors. en zijn nakomelingen jaarlijks zo zal betalen en ook met de voornoemde som zal aflossen ten termijne daartoe staande en volgens inhoud van de brieven, die daarvan zijn, dat er Jan Aerdt Reijnbouts voornoemd, op zich noch op zijn goederen daartoe als onderpand en verbonden staande, noch ook zijn nakomelingen daarvan voor hen nooit meer hinder, last of kommer komen zal en alle kommer en calangies daarvan komende zelf geheel af te doen. Daarom heeft de voornoemde Jan aan Heer Engbrecht zijn broer wederom geloofd op zich en op al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, dat de winst of profijt die komen of vallen zal van zekere hoeve gelegen te Boxtel, die eertijds aan Aerd Reijnbouts hun vader toebehoorde en welke Jan Aert Reijbouts van mening is te vernaarderen, dat dezelfde heer Engbrecht voors. deze winst en profijt voor de helft zal hebben, zonder arglist.

ORA Tilburg (nw inv nr 7942 1551, mei 16 R 297/4r-5r.) Peter zoon van wijlen Jan Willem Berijs en Gherart zoon van wijlen Henrick Ariaen Oeijen hebben geloofd als schuldenaars gezamelijk, overscheiden en elk voor allen te gelden, te geven en wel te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Heer Engbrecht Aert Reijnbouts, priester, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 88 stuivers en 3 oirtstuivers, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis, waarvan de eerste termijn en betaaldag zal zijn en vervallen met lichtmis a.s. en dat uit een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren, de voornoemde Peter toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Kerck in alle grootte als dat gestaan en gelegen is tussen: (...)

ORA Tilburg (nw inv nr 7942 1552, februari 26 n.st. R 297/76v-77r.) Heer Embrecht Aert Reijnbouts, priester, heeft wettelijk en erfelijk overgegeven Laureijs zoon van wijlen Henrick Ariaen Oeijen als schuldenaars gezamelijk, onverdeeld en elk voor allen geloofd en gevest hadden aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Engbrecht Aert Reijnbouts voornoemd zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen begrepen staat.Heer Engbrecht voors. en met hem Jan Aert Reijnbouts zijn broer hebben geloofd gezamelijk als schuldenaar en verdeeld en elk voor allen super se et bona sua etc. te waren volgens gewoonte en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende etc. en dit overgeven, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen voor hen, behalve dat de cijns voors. te los staat met 74 karolus gulden volgens de losbrief, die daarvan is.

ORA Tilburg (nw inv nr 7948 1557, november 27 - R 303/28v) Dezelfden [Marcelis zoon van wijlen Aerdt van Vessem, Cornelia zijn zuster, dochter van wijlen Aerdt voors met haar momber daartoe door haar gekozen en door de rechter haar gegeven zoals dat gewoonte is, Jan zoon van wijlen Pauwels Meeus als man en momber van Marike zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Thomas vanden Wege als man en momber van Anneke zijn huisvrouw en Peter zoon van wijlen Lambrecht Jan Aerdts als man en momber van Mechteld zijn huisvrouw, dochters van wijlen Aerdt voors, voor henzelf en de voors Marcelis, Jan Pauwels en Jan Thomaes voornoemd voor Wijnand zoon van wijlen Aerdt van Vessem, hun broer en zwager, die innocent was en minder van verstand, waarvoor ze door kracht en commissie hun gegeven in het testament van wijlen Aerdt voors en van Dijmpna, diens huisvrouw, zich sterk voor maakten en gelofte deden,] legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt aan Henrick Zwijsen ad opus Johannis filii quondam Arnoldi Reijnbouts met afgaan en vertijen etc., drie percelen weiland elkaar rakend en achter elkaar liggende, hen toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Leemscuijlen in alle grootte zoals ze aldaar gelegen zijn tussen: erfenis van Marcelis Aerdt van Vessem voornoemd een zijde; erfenis van Jan vanden Hoevel, schout van Tilburg ander zijde; de gemeijnt of gemeijn straat een einde; erfenis van het Convent van Tongerloe ander einde (...)

ORA Tilburg (nw inv nr 7949 1558, september 19 - R 304/17r) Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts legitime et hereditarie rursus supportavit (heeft wederom wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Henrick Zwijsen ten behoeve van de wettige kinderen bij name van Vijfke, Kathelijnke, en Ariaenke, gezusters, onmondige dochters van wijlen Dierck Peters van Zon, waarvan de moeder is Lucretia dochter van wijlen Adriaen Crillaerts, simul cum dictis literis et jure etc, drie percelen weiland, die aan elkaar rakende achter elkaar liggen, hem toebehorende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen die Leemscuijlen, in alle grootte zoals ze daar gelegen zijn tussen: erfenis van Marcelis Aerdt van Vessem een zijde; erfenis van Jan vanden Hoevel, schout in Tilborch ander zijde; de gemeijnt of de gemeijn straat een einde; erfenis van het Convent van Tongerloe ander einde. Welke drie percelen weiland voornoemd Marcelis zoon van wijlen Aerdt van Vessem, Cornelia zijn zuster en hun andere mede erfgenamen en schoonzoon van wijlen Aerdt van Vessem voors op de zeven en twintigste dag van november in het jaar onzes Heren duizend vijfhonderd zeven en vijftig laatstleden verkocht en gevest hadden aan Henrick Zwijsen ten behoeve van Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts voornoemd pro ut in literis de Tilborch (zoals in brieven van Tilburg [staat]).Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts voornoemd beloofde ut debitor principalis super se et bona sua etc dit overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangies van zijnentwege af etc.

ORA Tilburg (nw inv nr 7949 1558, december 10 - R 304/23r-23v) Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts in de naam van hemzelf in zoverre hij daartoe enig recht heeft, ook in de naam van zijn wettige kinderen bij Anna zijn tegenwoordige huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen Crillaerts verwekt, waar hij zich sterk voor maakte en gelofte deed, legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Jan zoon van wijlen Gherit Bastiaens, met afgaan en vertijen etc, een stuk erf, hem met zijn kinderen vooraangeroerd of aan deze kinderen voors alleen toebehorende, wat hen aangekomen en verstorven is van Goijaert, de zoon van Jan voornoemd uit zijn eerste huwelijk, door hem uit wijlen Jenneke, sua uxore (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Jan Berijs Eelkens verwekt, ongeveer een lopensaet [behalve de weg zeven voet breed daar door en over gaande] groot, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Kerck tussen: erfenis van Gheritke weduwe van Henrick van Lieshout ; en van Willem Meeus Jans een zijde; erfenis van meester Jan Tristranis Pauwels, chirurgijn, door dezelfde Jan Aerdt Reijnbouts voors hem heden verkocht ander zijde; de gemeijn straat een eindeerfenis van Jan zoon van wijlen Gherit Bastiaens, ook van dezelfde Jan verkoper vs heden verkocht ander einde; ut dicebat (zoals hij zeide). Jan verkoper bovengenoemd heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar super se et bona sua etc warandiam more solito en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Jan koper voors door en over het stuk erf voors moet onderhouden de voornoemde weg van zeven voet breed om daarover te laten wegen zekere andere erven zuidwaarts van het voor stuk erf gelegen, door dezelfde Jan Aerdt Reijnbouts verkoper voors in de naam als voor verkocht, deels aan de voors Jan koper en deels aan Willem Meeus Jans, en ook dat Jan koper voors moet onderhouden de kerkpaden over het stuk erf voors lopende volgens oude gewoonte.

ORA Tilburg (nw inv nr 7949 1558, december 10 R304/23v) Dezelfde Jan verkoper nomine ut supra legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan meester Jan Tristranis Pauwels, chirurgijn, met afgaan en vertijen etc, een stuk erf hem met zijn kinderen of aan deze kinderen voornoemd alleen toebehorende, wat hen aangekomen en verstorven is van Goijaert zoon uit het eerste huwelijk van Jan verkoper voornoemd, door deze uit wijlen Jenneke, zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Jan Berijs Eelkens verwekt, groot ca een lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Kerck, aldaar tussen: erfenis van Jan Gherit Bastiaens door dezelfde Jan verkoper voors hem heden verkocht en gevest een zijde; en ook aan een einde; erfenis van Peter Jan Dierck Thielmans ook door Jan verkoper voors aan hem verkocht en gevest ander zijde; de gemeijn straat ander einde; ut dicebat et promisit dictus Joannes venditor ut debitor principalis super se et bona sua etc warandiam more solito en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen behalve dat meester Jan, koper voors, moet onderhouden de kerkpaden over het stuk erf voors lopende volgens oude gewoonte.

ORA Tilburg (nw inv nr 7949 1558, december 10 - R 304/23v) Diezelfde Jan verkoper nomine quo supra legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Peter zoon van wijlen Jan Dierck Thielmans, met afgaan en vertijen etc, een stuk land, hem met zijn kinderen of deze zijn kinderen voornoemd alleen toebehorende, wat hen aangekomen en verstorven is ut supra (zoals boven), groot ca drie lopensaet, twee roeden en zeven en een halve voet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Kerck, aldaar tussen:erfenis van meester Jan Tristranus Pauwels, door deze Jan; verkoper voors hem heden verkocht en gevest een zijde; erfenis van Jan Mijs Jans met Jan diens zoon ander zijde; en ook aan een einde; de gemeijn straat ander einde; ut dicebat et promisit eodem modo ut supra warandiam en dit verkopen, overgeven, opdragen etc ut supra (als boven) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc, behalve dat Peter verkoper vs moet onderhouden de kerkpaden lopende over het stuk land voors volgens oude gewoonte.

(…) Petrus praescriptus promisit ut debitor principalis se daturum etc aan Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts een jaarlijkse en erfelijke cijns van zes en negentig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwe Lichtmis nu a.s. over een jaar uit en van het stuk land voors met het huis, door Peter voors getimmerd, daar nu ter tijd op staande, groot ca drie lopensaet, twee roeden en 7½ voet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen die Kerck, aldaar tussen: erfenis van meester Jan Tristranis Pauwels door de voors Jan Aerdt Reijnbouts hem heden verkocht een zijde; erfenis van Jan Mijs Jans met Jan diens zoon ander zijde; de gemeijn straat ander einde; ut dicebat et promisit warandiam more solito en het voors stuk land met het huis, dat daar nu op staat, altijd goed, zeker genoeg en waardevast etc en alle kommer en calangies die daarin zijn allemaal voor hem af te doen. (…) Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met de som van tachtig karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld dat nu gevalueerd is voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns en achterstal) behalve dat Peter en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit een half jaar tevoren op te zeggen etc.

ORA Tilburg (nw inv nr 7949 1558, december 10 - R 304/24r-24v) De voornoemde Jan zoon van wijlen Aerdt Reijnbouts nomine quo supra legitime et hereditarie vendidit et supportavit aan Jan zoon van wijlen Gherit Bastiaens, met afgaan en vertijen etc, een stuk erf in land en weide liggende, aan hem met zijn kinderen of aan zijn kinderen voor aangeroerd alleen toebehorende, hen aangekomen en verstorven ut supra (zoals boven), groot ca vier lopensaet min vijf roeden [waarbij de weg, die over het voors stuk erf zal blijven gaan, is afgenomen], gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Kerck tussen: de kerckhoffmuer en een Kerckpat een zijde, erfenis van Jan Mijs Jans en Jan diens zoon ander zijde, erfenis van Jan Gherit Bastiaens en van meester Jan Tristranis Pauwels, chirurgijn, hen heden ook verkocht, waar echter een voetpad tussendoor loopt een einde erfenis van de kinderen van Jan Aerdt Reijnbouts voornoemd ander einde; ut dicebat et promisit eodem modo quo supra warandiam more solito behalve dat Jan koper voors daaruit moet gelden een Oude Grote grondcijns aan de Hoge Rentmeester van den Bosch te betalen op sint Thomasdag en te laten wegen een zeker stuk erf toebehorende aan de kinderen van Jan Aerdt Reijnbouts voornoemd, tot weiland liggende aan de zuidkant van het stuk erf voors, terwijl Jan verkoper voors verder beloofde op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7951 1560, september 10 - R 306/94r-94v) Jan Berijszoon Peter Berijs van Oesterhout heeft wettelijk en erfelijk verkocht, overgegeven en opgedragen aan Jan zoon van wijlen Aert Reijnbouts, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en de rechten) etc, met afgaan en vertijen etc, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zestig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Vrouwedag Lichtmis uit en van een stuk beemd, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Achter broeckhoven genaamd de Vossenbeempt, tussen: erfenis van Frans Dierck van Oerll beide zijden, erfenis van Jan Huijben beide einden. Welke cijns van zestig stuivers voornoemd Gherit zoon van Jan de Bont als pricipaal schuldenaar beloofd en gevest heeft gehad aan Jan zoon van wijlen Berijs Eelkens prout in literis de Busco. Welke cijns voors Jan Peter Berijs van Oesterhout voors van Jan zoon van wijlen Aert Reijnbouts, Herman Jan de Roij in de naam en vanwege de executeurs van het testament van wijlen Mr. Tijberius Elias [de secretaris schreef als Oosterhouter: Helie, in het latijn de tweede naamval van Helias i.p.v. Elie], in zijn tijd dokter in de medicijnen binnen de stad van Luik, Korstiaen Huijbrechts van Sinte Geertruidenberge als man en momber van Anna zijn huisvrouw, dochter van Jan Berijs Eelkens voornoemd en tegen Berthelmeeus Mijss en Jan Cornelis Cornelis Daniëls als door de heer aangestelde momber en toeziener van de onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan Mijss, erfelijk in koop verkregen had pro ut in literis de (zoals in brieven van) Tilborch. Aan dezelfde erfgenamen voornoemd was deze cijns van zestig stuivers in recht van successie aangekomen van Jan zoon van wijlen Jan Berijs Eelkens voornoemd, zoals ze zeiden. Et promisit super se et bona etc dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat de voors cijns ter kwijting staat met 50 karolus gulden volgens de inhoud van de losbrief, die daarvan is.

ORA Tilburg (nw inv nr 7953 1562, juni 9 - R 308/9v-10r) Jan zoon van wijlen Adriaen Gerit Mijss en Jan zoon van wijlen Aert Reijnbouts als door de Heer aangestelde momber en toeziener van Margrietke, meerderjarige dochter van wijlen Adriaen Adriaen Somers, wonenende ongeprofest in het Vrouwenklooster van de Derde Orde van Sint Franciscus binnen Oisterwijck,

ORA Tilburg (nw inv nr 7953 1562, september 29 - R 308/51v) Heer Embrecht, priester, zoon van wijlen Aert Reijnbouts cum tutore (met zijn voogd) legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouters met afgaan en vertijen etc een stuk heiveld in alle grootte zoals dat gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd den Vossberch, aldaar tussen: de gemeijnt van Tilborch een zijde en een einde, erfenis van de erfgenamen van Jan Hermans uit Udenhout ander zijde, erfenis van Laureijs Wijten ander einde, zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) behalve dat de voors Dionijs hieruit moet gelden een stuiver ongeveer per jaar gewincijns te betalen aan de Hoogen Rentmeester van den Bosch, verder belovende dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv nr 7953 1563, februari 12 n.st. - R 308/96v-97r) Jan zoon van wijlen Aert Reijnbouts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan broeder Niclaes Mutssairts, priester, pitancier des Godshuijs van Tongerloe, ten behoeve van dat Godshuijs een jaarlijkse en erfelijke cijns van elf karolus gulden, voor elke karolus gulden voors te rekenen 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed geld zoals dat ten tijde van de betaling gemeijnlijk koers en gang zal hebben, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn en dag van betaling met Lichtmis nu a.s., vrij van alle schoten, beden, tiende penning en andere lasten en exactiën, die daarop zouden mogen komen, uit en van een huis, hof, schuur, bakhuis met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 14 lopensaet, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Eijnthoven achter den Hoevel, aldaar tussen: erfenis van de erfgenamen van Laureijs Zwijsen, van Herman de Roij en ook van het Convent van Tongerloe voors een zijde; erfenis van Willem vanden Gheijn ander zijde; de gemeijn straat een einde; achter op de erfenis van Laureijs Aert Leijten ander einde zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoals gebruikelijk) en het voors onderpand altijd goed, zeker genoeg en etc en alle kommer en calangie daarin zijnde allemaal af te doen, met condties en voorwaarden hierbij dat de voors Jan en zijn nakomelingen deze cijns voors altijd zullen mogen lossen, kwijten en vrijen ten schoonste altijd met Lichtmis met twee honderd gelijke karolus gulden eens in het geheel en in eenmaal of in vier keer en elke keer met een gerecht vierde deel, samen met de achterstand, die alsdan ten achter is en onbetaald staat, behalve dat men het een half jaar tevoren op moet zeggen en wettelijk verkondigen als men de voors los zal willen doen, zonder arglist.

ORA Tilburg (nw inv nr 7954 R.309 f 2, 27.4.1563: idem R.309 f 58, 27.4.1563) Jan soen wilner Aert Reijnboutsz ende Jan soen Adriaen Gerit Mijss als metten heere geordineerde momboir ende toesiender van Margrieten onbeiaerde dochter wijlen Adriaen Adriaen Somers daer zij als momboir ende toesiender voirs: nu tegenwoordich met consent ende vervolge van haer Margrieten voers:, ....

ORA Tilburg (nw inv nr 7956 R.311 f 38, 23.1.1565) Jan soen wilner Aert Reijnbouts de helft ombedeelt hem toebehoorende in een stuck beempden in alder grooten als den geheellen beempt gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten aenden gemeijnen dijck den geheellen beempt aldair, tusschen erffnisse Jan Gijsbrechts Berijs van Oerle aen beijde zijden aen liggende hoodende metten eenen eijnde aen die Nijeuwe Leije ende metten andere eijnde aen een dijckxken geheijten den Gruenen Dijck zoo hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Huijbrechten soen wilner Peters van Buerden met affgaen ende verthijen etc: warandiam vuijtgenomen dat Huijbrecht voirs: dair vuijt sall gelden ende betalen alsulcken chijns alsmen vuijter helft vanden stuck beempden voirs: aenden heer van Tilborch van rechts (R.311 f 38V) wegen schuldich is te betalen ende die schouwe vander Leije voirs: te verwaren naeder ouder gewoonten, Ende heeft voorts gelooft Jan voirs: opte verbijntenisse als vooren dit vercopen overgeven opdragen etc: ende allen anderen commer ende calangie dair meer op comende altemael aff te doen den zelven.

ORA Tilburg (nw inv nr 7956 R.311 f 81, 12.2.1565) Jan soen wilner Aert Reijnbouts Eenen jairlijcken ende erfflijcken (R.311 f 81V) chijns van 60 stuver alle jair te vergelden op Onsser Vrouwen dach Lichtmisse vuijt ende van eene stuck beempden gelegen binnen de prochie van Tilborch ter stede geheijten achter Brouchoven geheijten den Vossenbeempt. tusschen erffnisse Frans Diercx van Oerll aen beijde zijden aen liggende, comende met beijde den eijnden aen erffnisse Jan Huijben. Wilcken chijns Jan soen wilner Aert Reijnbouts gecocht ende vercregen hadde tegen Jannen soen wijlen Peter Berijs van Oisterhout ende de zelve Jan Peter Berijs, den voorn: chijns tegens Jannen Aert Reijnbouts voirs:, Hermannen de Roij inden naem ende van wegen den executeuren des testaments wijlen meester Tijberius Holie, in zijnre tijt doctoer inder medicijne binnen dir stadt van Ludich, ende tegens den anderen kijnderen wijlen Jan Berijs Eelkens gecocht ende vercregen hadde. Ende wilcken chijns voirs: Gerit soen Jans die Bont als schulder principael geloeft ende gevest Jannen soen wilner Berijs Eelkens voirs: gelijck als dit all in scepenen litteren van Tilborch dair op gemaect volcomelijcker was begrepen legitime et hereditarie rursus vendidit et supportavit Cornelisse soen Claes Henricx van Gierl simul cum omnibus litteris et jure met affgaen ende verthijen etc: et promisit super se etc: dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc: (…)

ORA Tilburg (nw inv nr 7956 R.311 bij f 38, 85F, 2.1.1566) Meester Jan Aert Reijnbouts Lucretia weduwe Diercx van Son dochter wijlen Adriaen Reijnen Crillairts cum tutore heeft genairdert alsulcken stuck beempden als Jan Aert Reijnbouts gevest ende vercocht hadde Huberten Peterssen van Buirden promittens all te voldoen dat een nairder vrou schuldich is te voldoen etc: Item heer ende meester Rombout priester soen Jans Aert Reijnbouts met Cornelisse Aert Reijnbouts zijnen oom ende wereltlijcke momboir daertoe van hem gecoren ende hem metten heeren gegeven zoo recht is. Heeft den zelven beempt dir voirs: Lucretia wedue ontnadert als nairder van bloede dan de zelve Lucretia zijnde promittens more solito

ORA Tilburg (nw inv nr 7957 R.312 f 34, 7.1.1566) Jan soen wilner Aert Reijnbouts als man ende momboir van (R.312 f 34V) Anna zijn huijsvrou dochter wilner Adriaen Reijner Crillairts Een stuck erffs tot saijland liggende geheijten Pijpenhoeffken 6 lopensaet ende een roije vel circiter gelegen binnen dir prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten opte Cruijstraet achter den Hoevel aldair, tusschen erffenisse Aerts Aertss de Smit alias Valck d een zijde ende tusschen erffenisse Meeuskens weduwe Jan Crillairts metten kijnderen d ander zijde Streckende vander erffenisse Peters Anthonis Henricx totter gemeijnder strate toe de Cruijstraet voirs: geheijten zoo hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Adrianen soen wilner Lenairt Aertss de Raijmaker met affgaen ende verthijen etc: et promisit warandiam vuijtgenomen dat Adriaen voirs: hijer vuijt sall gelden een mud roggen tsiaers erffpachts aen Herbert Wouters ten Bossch te betalen ende aldair te leveren Gelovende voorts de voirs: Jan onder de verbijntenisse als vooren dit vercoopen overgeven opdragen affgaen etc: ende allen anderen commer ende calangie daer meer op comende altemael aff te doen den zelven (marge: Item Cornelis soen wilner Aert Reijnbouts heeft dit stuck erffs genairdert promittens omnia te voldoen more solito.)

ORA Tilburg (nw inv nr 7957 R.312 f 50, 31.1.1566) Jan soen wilner Aert Reijnbouts heeft geloeft als een principael schulder te gelden te geven ende wel te betalen Jannen Berijs tot behoeff Wouters soen wilner Jan Danielss die soem van twee hondert ende twelff carolus gulden van 20 stuver brab: tstuck te betalen van Lichtisse nu naestcoende over twee jaeren Ende dair toe noch twelff gelijcke k. gulden te betalen van Lichtisse nu naestcomende overeen jair Dair voor de zelve Jan verbonden heeft zijnen persoen ende alle zijn goeden hebbende ende vercrijgende sonder argelist

ORA Tilburg (nw inv nr 7957 R.312 f 60V, 8.3.1566) Jan soen wilner Aert Reijnbouts als man ende momboir van Anna (R.312 f 61) zijn huijsvrouwe dochter wilner Adriaens Adriaen Reijner Crillairts een stuck erffs tot weije liggende 5 lopensaet 16 roijen ende een vierdeel roijen off dair ontrent begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten bij tKerckven aldair, tusschen erffenisse Mercelis Aertss van Vessem d een zijde ende d een eijnde daer eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde loopt ende tusschen erffenisse Peteren Wouter Bertolmeeus Thoniss van Buerden met noch anderen d ander zijde Streckende voor aen tKerckven dair de gemeijn herbaen tusschen beijde is loopende zoo hij seijde legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Lucretia wedue wilner Diercx van Son dochter wilner Adrians Adriaen Reijner Crillairts voirs: zijnder gezwije met affgaen ende verthijen etc: warandiam vuijtgenomen dat de zelve Lucretia hijer vuijt sall gelden twee lopen roggen tsiaers erffpachts aende gilde van Sinte Sebastiaen inde kercke van Tilborch ende twee lopen roggen oock tsiaers erffpachts aenden rectoir van Sint Anthonis altair inde zelve kercke te betalen. ende dair toe te onderhouden sheeren schouwe vanden waterlaet voirs: zoomen dijen schuldich is ende behoort tonderhouden (…)

ORA Tilburg (nw inv nr 7957R.312 bij f 14, 73B) Jan Art Reijnbouts heeft verpacht Jannen soen Jan Goiaert Mutssarts zijn stede gelegen achter den Hoevel te weten huijs hoff schuer (onleesbaar) metten erve daer achter aen achter aen liggende tot weije ende saijlande 14 lopensaet vel circiter begrijpende Dese huur sal ingaen nu tot halff aprill anno XVC LXVIJ (1567) nae paessen te weten de huijsinge metten wegen ende tsaijlant tot august aender stoppelen daer nae volgende ende sall duren den termijn van drije jaeren, te laten zoo hij t sall aenverden. Item de pachter sall voorder huijsinge geven alle jair 12 k. gulden die voor d ijerste jair sall verschijnen tot Sinte Merten anno “67 ende d ander helft tot meij volgenen Ende de verpachter bespreeckt de camer tot zijnen wille dese huere geduerende. Item de helft vander schuere voor dit toecomende jair om de thiende dair in te leggen Item d bachuijs mach de pachter gebruijcken ter tijt toe dat de verpachter aff sal breken Item voor elck lopensaet vanden erve sal de verpachter geven des jairs zess lopen roggen die voor d ijerste jaer sullen verschijnen tot Lichtmisse anno “68 brab: ende zoo voorts.Ende leveren alle jaer 50 stuver? rechts tsiaers? ten zelven tijt, oock alle jair leveren tot zijnen last ten Bossch een mud roggen dijer maten te (onleesbaar) etc: Men sall t geheel erve meten ten huijsse schuere ende totten grachten ende waterlaten toe d erve tusschen thuijs ende (onleesbaar) de verpachter themwaerts.

ORA Tilburg (nw inv nr 7957 R.313 = 7958 f 71V, 30.1.1567) Jan soen wilner Aert Reijmbouts vuijten naem van zijnen kijnderen bij Anna zijn tegenwoordige huijsvrouw dochter wilner Adriaen Crillairts verwect ende vercregen zijnde. Eenen jairlijcken ende erffelijcken pacht van twee mudde ende een lopen roggen alle jair te gelden opte (R.313 f 72) dach dir gebeurten ons heden vuijt ende van huijs hoff acker ende metter erffenis dair aenliggende ende dair toebehoorende elff lopensaet off dair ontrent begrijpende gelegen inder prochie van Tilborch ter plaetsse geheijten Corvell, tusschen die gemeijn straet aen beijde zijden ende dat een eijnde noch vuijt ende meer onderpanden nae inhoudt scepenen brieven vanden Bossch. Welcke 2 mudde een lopen roggen den kijnderen van Jannen voirs: waren aencomen ende bestorven van Goiaerden den soen van Jan Aert Reijmbouts voirs: wilcken soen hij Jan verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Jennekens zijn ijerste huijsvrouw dochter wilner Jan Berijs Peter Eelkens. Ende hem Goiaerden van Jennekens zijnre moeder, ende haer van Jannen Berijs Peter Eelkens voirs: haren vader ware aencomen ende bestorven zoo hij seijde Ende welcke 2 mud en lopen roggen Peter Berijs Eelkens, Jannen voirs: zijnen brueder, vercocht ende opgedragen hadde, pro ut in literis de Tilborch17 Legitime et hereditarie vendiderunt et supportavit Cornelissen soen Claes Henricx van Ghierll simul cum dictus et omnibus alijs literis ende met allen trecht hem vuijten naem als vooren ennichsins toe behoorende met affgaen ende verthijen etc:

ORA Tilburg (nw inv nr R.7967 f 24, 1.6.1576) Adriaen soen wilner Jan Aert Reijmbouts, ende Cornelis soen wilner Aert Reijmbouts, ende Abraham soen wilner Adriaen Crillairts als momboir ende toesiender van Aerden onmondige soen wilner Jan Aert Reijmbouts voirs:, daer zij als momboir ende toesiender voirs: in tegenwoordicheijt ende met consent vanden zelven Aerden voirs: hen sterck voor maeckten ende geloeffden Welcke kijnderen die zelve Jan, verwect ende vercregen hadde bij ende vuijt wijlen Anna zijn huijsvrou dochter wilner Adriaen Crillairts voirs:, die helft hen toebehoorende in eenen stuck beempden den geheellen beempt ombedeelt 18 lopensaet off dair omtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsse geheijten achter Broechoven bijden Gemeijnen Dijck aldair tusschen erffenisse Michiel Goiaerts die Vet der erffgenamen van Jan Gijsbrechts Berijs van Oirll, ende des Heijlige Geests vanden Bossch aen d een zijde, ende tusschen erffenisse dir zelver erffgenamen, ende Jans Peter Jan Eelkens met meer anderen d ander zijden. Streckende vander auder Leije totter Groenen Dijcxken toe aldair Welcke helft vanden stuck beempden voirs: (R.7967 f 24V) den voorn: Adriaen ende Aerden is aencomen ende bestorven van heeren ende meesteren Rombout priester haren brueder zoo zij seijden Legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt Aerden soen wilner Goiaert Gielis tot behoeff van Hubert soen wilner Peters van Buerden met affgaen ende verthijen etc:. (…)

ORA Tilburg (nw inv nr R.7969 f 73, 9.6.1578) Condt zij eenen ijegelijcken dat gecompareert ende verschenen is voor scepenen ondergescreven in hare proprie persone Barbara dochter wijlen Adriaens van Bitzegem woonende tot Hooghstraten, verwect vuijt Adriana zijn wittige huijsvrouwe, dochter wijlen Adriaen Reijner Crillarts, bijden zelven Adriaen ende vuijt Genoveva zijn huijsvrouwe natuerlijcke dochter wijlen Joncheeren Johans van Haestrecht in zijne tijt heere tot Tilborch ende Ghoirle tsamen verwect ende vercregen zijnde. Ende heeft die voorn: Barbara zekere conden ende waerheden beleijdt ende doen beleijden mette naebesreven personen op zekere twee renten die zij alhijer jaerlijcx is heffende ende baur ende in vuegen ende manieren hijer nae volgende. Dats te weten Abraham soen wijlen Adriaen Reijner Crillairts noe: Genoveva zijnder huijsvrouwe voirs: oudt 48 jaeren, Lucretia zijn suster oudt 52 jaeren, ende Adriaen soen wijlen Jan Aert Reijmbouts, bijden zelven Jan, ende vuijt Anna zijnder huijsvrouwe, oock dochter wijlen Adriaens ende Genoveva voirs: tsamen verwect ende vercregen zijnde, die voorn: Adriaen oudt 36 jaeren (R.7969 f 73V) off dair omtrent. Alle alhijer binnen der heerlicheijt ende parochie van Tilborch woonende, ende gerechtelijck bijden vorster van des heeren wegen gedaech zijnde omme der waerheijt getuijgenisse te geven.

ORA Tilburg (inv no 7993, blad 183r dd 21-10-1611) Jan Herman Peters van Heijst en anderen houden nu de verplichting van een erfrente ooit verschuldigd door Jan Aert Reynbouts aan Jan Gerit N.

ORA Tilburg (inv no 7992, blad 314r dd 2-5-1609) Hendrick zoon wijlen Niclaes Hicxspoors te ‘s-Hertogenbosch als man en momber van Marie wijlen Adriaen Peter Boudewijnszoon en Marie N. (open gelaten) was een erfcijns verschuldigd op een huis en hof, belend door onder meer Jan Aert Reynbouts


Huwt voor 1510

204.841   Kathelijn N.

Index 204.841 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld Boxtel 1515, 1535

Kinderen

 1. Cornelis Zie 102.420
 2. Jan (+na 1567), alias Joanne Arnoldi Reijnboutsz, deken en pensier van Sint Anna in de kerk van Tilburg 1534; kerkmeester 1538, schepen van 16-1-1548 t/m 1567; huwt (1) voor 1535 Jenneke Jan Berijs Eelkens; huwt (2) Anna Adriaen Reijner Crillairts (+na 1567)
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Goyaert (+voor 10-12-1558); mogelijk zelfs al gestorven voor 4-11-1544 – dan gehuwd geweest met Kathelijn Marten Aerts
  2. (uit 1) Rombout, priester
  3. (uit 2) Adriaen (*ca. 1542)
  4. (uit 2) Aerd (onmondig in 1573)
 4. : Embrecht Aert Reijnbouts (+na 1562), priester, (ook?) te Boxtel; had een relatie met N.N.
 5. Kinderen
  1. Cornelis
  2. Aleyt (+voor 1550)
 6. Janna Aert Reijnbouts (+na 1558 ), huwt Peter Adriaense Van Berckel(+voor 1551)
 7. Anna (mogelijk identiek met Janna)
 8. Catharina
 9. Adriaen
 10. Goyaert
 11. Lijntken

TerugBegin van generatie


204.844   Steven Willem Stevens van den HOVEN

FamilienaamIndex 204.844Vader 409.688Moeder 409.689

Overleden na 1559

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (9-7-1512 inv no 7909 fol 26r) Verkoop door de kinderen Jan Backs van Broechoven aan Steven Willem Stevens, ontnadert door Henric Jacops van Boerden. Heer Jan ende heer Laureijs priesteren Adriaen hen brueder zoenen Jan Back van Broechoven ende Jan Back hen vader voers als ghemachtigt van Dijmpna ende Dijmpna sijne wittige dochteren daer hij voer geloeft heeft welcke kijnderen voers Jan voers wittelijcken ghewonnen ende vercregen heeft bij Juetten Jacops dochter van Boerden een stuck erffs tot weijen liggende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij die Steene Camer tussen erfe Jans van Gestel aen allen sijden aenliggende uitghenomen dat een eijnde hoedende voer aen die straet als hij seede supportaverunt (hebben overgegeven) Stheven Willem Stevens zoen et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende allen commer ende calangie daer op comende aff te doen date vii september scabini Beerthen, Berijs anno xii. (…) Henrick Jacops zoen van Boerden boet sijn blijckende penningen hooftgelt goets penninck lijffcoep ende brieff gelt, om met recht te vernaerscappen allen alsulcken stuck erffs tot weijen liggende ut supra (als boven) als Stheven Willem Stevens zoen voers ghecocht ende vercregen heeft van heer Janne ende heer Laureijs priesteren cum suis ut supra ut patet in literis de Tilborch ... (als boven zoals blijkt uit brieven van Tilburg ...) ende boet daer alles toe te doen dat een naerder man sculdich iste doen date ix julij scabini Beerthe, Berijs anno xiii.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (8-1-1521 inv no 7917 fol 63v) Verkoop, Peeter Cornelis Dircks als man van Margriet Henrick Claes Wouters aan Steven Willem Stevens. Peeter soen wilner Cornelis Dircks als man ende momboir Margrieten sijns wijffs wettige dochter wilner (wijlen) Hanrick Claes Wouters soen een vierdeel in huijs hoff met sijn gronde ende toebehorte hem als hij seede toebehorende het gheheel huijs hoff voirs iiii 1/2 lopensaet off daer omtrent begripende in alder grote als dat gelegen is inde parochie van Tilborch ter steeden gheheijten bij die Stenen Camer tussen erffe joffre Margriet van Haestrecht deen sijde ende deen eijnde ende tussen erffe Gherit Claes van Eethen dander sijde ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet aldaer ende welck vierdeel voirs Peeter voirs als man ende momboir sijns wijffs voirs aencomen is met recht van versterven van wilner (wijlen) Hanrick Claes Wouters voirs als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Steven Willem Stevens ende promisit ut debitor principalis super se et bona sua habita et habenda (heeft beloofd als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) dit overgeven vast te houde ende alle commer ende calangie int vierdeel voirs van sijne wegen aff te doen datum et scabini ut supra (den achsten dach januarij anno xxi scabini Wouwer ende Vermee).

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (27-3-1529 inv no 7921 fol 41r) Schuldbekentenis, Willem Steven Willems vande Hoeven. Willem soen wilner (wijlen) Steevens vande Hoeven soen twelleff loepen rogge jaerlijcken ende erffe pacht hem toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op Onser Lieve Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van eenen huijs hoff met sijnen gronde ende erffe daer aan liggende ende daer toe behorende drie lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende, gelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen die Hasselt tussen erffe Peter Willem sBeren soen deen sijde, ende tussen die gemeijn straet dander sij streckende van der erffe Henrick Cornelis Appels zoen tot ghemeijnder straeten toe aldaer ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherijden soen wilner (wijlen) Herman Heijsten soen simul cum omnibus literis et iure (samen met alle brieven en het recht) met affgaen ende vertijen als dat behoerlijck ende recht is ende heeft geloeft Willem vercoper voers super se et bona sua (op zich en zijn goederen) dit opdragen overgeven aff gaen ende vertijen altijt vast ende stendich te houden en in sijner naem te doen houden sonder enijch wederseggen ende allen commer ende calangije daer in wesende altemael van sijnre wege aff te doen den selven datum xxvii martij scabini Vessem ende Vet.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (1-2-1529 inv no 7922 fol 25v) Verkoop, Steven Willem Stevens aan Jan Stevens Willem, zijn zoon. Steven soen Willem Stevens een huijs hoff gront ende erffe daer aen liggende ende daertoe behorende twe lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende gelegen inde parochie Tilborch ter plaetse geheijten die Cleijn Hasselt bij thuijs van Tilborch aldaer tussen erffe Jan Henrick Wouters van Gestel deen sij ende deen eijnde ende tussen erffe Gerit die Bont dander sij hodende mette anderen eijnd aen die ghemenen straet als hij zede supportavit (heeft overgegeven) Jan soen Steven Willems vs sijnen soen, et promisit warandiam more solito (en heeft hij beloofd te waren zoals gebruikelijk) loss ende vrij dempto (behalve) dat Jan sijn soen vs hijer vuijt jaerlijcx sal gelden ende betalen vier lopen roggen erffpachst aende altaristen inde kercke van Tilborch ende voer dit vs huijs gaet eene arm van eenen waterlaet dien sal Jan vs houden ende waren alsoo dat behoert ende voerts alle ander commer ende calangie daer in wesende altemael aff te doen den selven datum primo februarie scabini Vessem en Vet.

ORA Tilburg (nw inv no 7925 1533, februari 5 n.st. - R 280/43v) Steven Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureijs Claeus Lemmen Weijmers een stuk land, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven, aldaar tussen: erfenis van Laureijs Verschueren een zijde; erfenis van Steven verkoper voors ander zijde; erfenis van Peter Jan Martens de Oude een einde; erfenis van Laureijs Claeus Lemmen Weijmers voors ander einde.

ORA Tilburg (nw inv no 7933 1542, januari 14 n.st. - 288/40v.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureij zoon van wijlen Claeus Weijmers een stukje land groot ca 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven in die Molenbeeck tussen: erfenis van Wouter Thonis een zijde; erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde; erfenis van Steven voors. een einde; erfenis van Laureijs Claeus Weijmers ander einde.

ORA Tilburg (nw inv no 7933 1542, januari 28 n.st. - R 288/51r.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Andries zoon van wijlen Jan van Gorcum ten behoeve van Marije en Jenneke, gezusters, dochters van wijlen Huijbrecht Jan Gielis een jaarlijkse en erfelijke cijns van 42 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk erf in weiland groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven tussen: erfenis van de Heer van Tilburg een zijde; verder rondom aan de gemeijn straat.

ORA Tilburg (nw inv no 7933 1542, januari 28 n.st. - R 288/51r.) Staat te los altijd met lichtmis met 34 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, een half jaar tevoren op te zeggen ook wanneer het over 3 jaar door Marij en Jenneke of hun nakomelingen dat opzeggen zo heeft Steven beloofd de hoofdsom met de achterstel te betalen.

ORA Tilburg (nw inv no 7933 1542, februari 1 n.st. - R 288/54r.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens heeft geloofd als schhuldenaar te betalen aan Laureijs ut supra [Leureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen] een jaarlijkse en erfelijke cijns van 25 stuivers elk jaar met lichtmis uit een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende groot ca 12 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven tussen: erfenis van Steven Ghijsbrecht Stevens en Henrick Willem Leijten een zijde; erfenis van Ariaen Steven Willems en Lijsbeth de weduwe van Gherit Bonten met haar kinderen ander zijde; erfenis van Wouter Thonis Diercks een einde; de gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk land groot ca 4 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Schijve tussen: erfenis van de kinderen van wijlen Willem Gast vanden Bosch een zijde; erfenis van Thonis Wouter Thonis ander zijde; erfenis van Marten Jan Gheenen een einde; erfenis van Peter Jan Martens de oude ander einde. Nog uit een stuk land groot ca 4½ lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in de Velthoven in de Molenhoeck tussen: erfenis van de Heilige Geest van Tilburg een zijde; erfenis van Laureijs Verschueren en Wouter Thonis ander zijde; erfenis van Claeus Andries van Gorcum een einde; erfenis van Laureijs Claeus Lemmens ander einde. (…) Te mogen lossen altijd met lichtmis met 20 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel van beide zijden een half jaar tevoren op te zeggen.

ORA Tilburg (nw inv no 7938 1547 maart 17 n.st. R. 293/80r.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens verkoopt aan Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts een stuk land gelegen te Tilburg in die Hoeven aan die Steenen Camer tussen: Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts een zijde; Jan Aert Verhoeven ander zijde; de Heer van Tilburg een einde; die gemeijn straat ander einde, met afgaan en vertijen etc en belooft te waranden, behalve dat Willem koper voors. daaruit zal betalen: de helft in 10 lopen en 1 vierdevaet rogge erfpacht aan Marike Ghijb Vermee. de helft in 1 stuiver en 1 hollandse penning erfcijns aan de Heer van Tilburg. Steven voors. gelooft dit verkopen,overgeven etc. en alle andere kommer en calangie daarop komende allemaal etc.

ORA Tilburg (nw inv no 7939 1547 november 12 R. 294/19r-19vso.) IJke weduwe van Willem Joest Beren met haar voogd, draagt over aan Joest zoon van wijlen Jan Fierens als man van Josijna dochter van IJke en wijlen Willem voors. haar tocht en recht van tochten in een stuk erf, zo groot en klein als het met de maat bevonden zal worden, gelegen te Tilburg in het Hoevelstraetke tussen: Jan IJewaens vanden Hoevel een zijde en een einde; Cornelis Aert Reijnbouts ander zijde; het voors. Hoevelstraetke ander einde, ten behoeve van Joest voors. en ook ten behoeve van Engel en Kathelijn, gezusters, dochters van IJke en van wijlen Willem voors. en van Peter zoon van wijlen Joest de Beer als momber en Steven zoon van wijlen Willem Stevens als grootvader en toeziener van Joestke, onmondige zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Joest Beren en IJke voornoemd, waarvan de moeder was Jenneke dochter van de voors. Steven Willem Stevens ten behoeve van Joestke, met afgaan en vertijen.En ze belooft met de voors. voogd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer van tochtenwege naar het voors. stuk erf te halen etc. en alle kommer en calangie van harentwege daarop komende allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7939 1547 november 12 R. 294/19vso.) Joest zoon van wijlen Jan Fierens als man van Josijna, dochter van wijlen Willem Joest Beren ook als macht en procuratie van deze hebbende en ook als macht en procuratie hebbende van Engel en Kathelijn, gezusters, dochters van wijlen Willem Joest Beren voornoemd, welke voors. procuratie ons schepenen met bezegelde brieven van de stad Antwerpen vertoond is, met Peter zoon van wijlen Willem Joest de Beer als momber en Steven zoon van wijlen Willem Stevens als grootvader en toeziender van Joestke onmondige zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Willem Joest Beren verwekt uit Jenneke zijn vrouw, dochter van de voors. Steven Willem Stevens, verkopen het stuk erf ut supra als in de tochtbrief aan Bertolomeus zoon van wijlen Anthonis Laureijs met afgaan en vertijen en de voornoemde verkopers hebben geloofd, te weten voors. super se et bona sua en door kracht van zijn procuratie op verbintenis van de goederen van Engel en Kathelijn voors. en de voors. momber en toeziener op verbintenis van alle goederen van Joestke voors., onmondig kind, hebbende en verkrijgende, te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast etc. en alle kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (10-1-1548 inv no 7939 fol 27v) Verkoop, Steven Willem Stevens aan Claeus Henrick Smolders. Steven zoon van wijlen Willem Stevens verkoopt aan Claeus zoon van wijlen Henrick Smolders met afgaan en vertijen etc. een huis, hof met grond en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg aan die Velthoven aan die Steenen Camer tussen: Elijsabet de weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen een zijde en een einde; Claeus zoon van wijlen Henrick Smolders ander zijde; die gemeijn straat ander einde. Hij belooft te waranden behalve dat Claeus koper voors. daaruit moet betalen 4 lopen rogge erfpacht aan degenen, aan wie men die van rechtswege moet betalen. Daartoe sHeren schouwen van de arm van de waterlaat lopende naast het voors. huis en ook van de Schijve te onderhouden. Gelovende verder dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7940 1550 februari 5 n.st. R 295/47vso.) Idem Jan en Marike, broer en zuster bovengenoemd [kinderen van wijlen Rutger Jan Crillaerts], en ook Jan en Jan, momber en toeziener ook voornoemd, in de naam als voor hebben ook wettelijk en erfelijk verkocht en als schuldenaar geloofd te betalen aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende ut supra en ook uit de stukken weide ut supra en nog uit een stuk land groot ca 7 lopenset gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd de Hoevel aan die Leemscuijlen tussen: erfenis van de kinderen van wijlen Lucas die Bie beide zijden. erfenis van Bertout Jasp=aer?? Backs een einde. die gemeijn straat ander einde. Jan en Marike, broer en zuster, en Jan en Jan momber en toeziener allen bovengenoemd in de naam als voor hebben geloofd super se et bona sua etc. te waren en de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop koemnde?? allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7940 1550 februari 5 n.st. R 295/47vso.) Te mogen lossen altijd met 52 karolus gulden van 20 stuivers per stuk met lichtmis of die waarde in ander goed geld daarvoor samen met de jaarcijns en achterstel behalve dat ze het met sint Jansmis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna etc.

ORA Tilburg (nw inv no 7941 1550 october 27 R 296/31vso-32r.) Peter Steven Willem Stevens heeft geboden zijn blijkende penningen te weten Godspenning, wijn koop, briefgeld en hoofdpenningen, die hij zeide zijn eigenste te zijn, om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap een stuk land van ca 3 lopensaet, 1 vierdevaet en 1½ roede, dat Claeus Andries van Gorcum verkocht had aan Jan de zoon van Jan Gherit Hermans, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven in die Schijve aldaar tussen: erfenis van Geritke weduwe van Jan Gherit Beijkens met haar kinderen en heijlwiger Jan Crillaerts een zijde; erfenis van Claeus verkoper voors. ander zijde; erfenis van heijliger Jan Crillaerts voornoemd een einde; erfenis van Claeus verkoper voors. en van Jan Martens ander einde, zoals blijkt uit brieven van Tilburg. Peter Steven Willem Stevens heeft verder geboden en geloofd daartoe te doen al wat een naarder man van rechtswege daartoe moet doen en dat te doen tot de tijd als hij het van rechtswege zal moe ten doen zonder arglist. (fol 32) Item Jan Steven Willem Stevens als man van Marija dochter van wijlen Jan Crillaerts heeft ook dit zelfde stuk land door Claeus voors. verkocht ook ontnaarderd?? biedende zijn blijkende penningen etc. en heeft verder geboden en geloofd daartoe te doen wat een naarderman etc. more solito, fiant ergo litere in forma solita (volgens gewoon gebruik, er moeten dus brieven gemaakt worden op de gebruikelijke manier.)

ORA Tilburg (nw inv no 7942 1551, december 23 R 297/40v-41r.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens, Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck, Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts, steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Anthonis zoon van wijlen Ariaen Smolders, dekens en provisoren nu ter tijd zijnde van het Gilde van Sint Peter in de kerk van Tilburg, (...)

ORA Tilburg (nw inv no 7942 1552, februari 26 n.st. R 297/77v-78r.) Peter Denijs Crillaerts heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 15 stuivers, 20 stuivers voor de karolus gulden gerekend, te betalen elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk land aan Peter voors. toebehorende groot ca 6 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve tussen: erfenis van Adriaen Denijs Mutsaerts een zijde en einde; erfenis van de kinderen van Henrick Crillaerts ander zijde; erfenis van Cornelis Claeus van Ghierl ander einde, zoals hij zeide. Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. stuk land altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7942 1552, februari 26 n.st. R 297/78r.) Te mogen lossen altijd met lichtmis met de som van 100 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elk karolus gulden voors. te rekenen, en deze los te mogen doen ineens of met minstens de helft, samen met de jaarcijns en achterstel etc., behalve dat Peter of zijn nakomelingen dit met sint Jansmis tevoren op moeten zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los in zijn geheel of deels zullen willen doen. Ook als het Steven voors. gelieven zal of als hij behoefte heeft de voors. hoofdsom te hebben het zij in het geheel of de helft daarvan en dat aan Peter voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd zal hebben zo heeft Peter voors. geloofd en hij gelooft bij deze super se et bona sua etc. met lictmis daarna de voors. hoofdsom, hem opgezegd als voor, samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.

ORA Tilburg (nw inv no 7943 1553, maart 15 n.st. R 298/112r.) Peter Steven Willems heeft wederom overgeven aan peter zoon van wijlen Henrick Leijten met de schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan gewag maken, met al het recht, dat hem daarin enigszins toebehoort, met afgaan etc. een stuk land hem toebehorende, groot ca 2½ lopensaet en 3½ roede min 1½ voet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Schijve omtrent de Eijck tussen: erfenis van Adriaen Peter Ghijben een zijde; erfenis van Thonis Jan Adriaen Smolders ander zijde; erfenis van de Heilige Geest van Tilburg en van Jan Steven Willems een einde; erfenis van Marten Jan Ghenen met zijn kinderen ander einde, welk stuk land voors. Peter Steven Willems voors. erfelijk verkregen had van Peter Denijs Crillaerts en wat Peter Denijs Crillaerts voors. erfelijk verkregen had van Jan Steven Willems en wat Jan voors. door koop erfelijk verkregen had van Anthonis en Aert, gebroeders, zonen van wijlen Wouter Anthonis Diercks, en van Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man en momber van IJke dochter van wijlen Wouter voors., zoals in verscheidene brieven van Tilburg (staat). Deze Peter Steven Willems bovengenoemd heeft geloofd als schuldenaar super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende voor hem allemaal af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7945 1554, juni 20 - R 300/10r-10v) Anthonis zoon van wijlen Jan Adriaen Smolders heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens met afgaan en vertijen een stuk land hem toebehorende groot ca 1½ lopensaet en 10½ roede gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve in de Molenhoeck tussen: erfenis van Anthonis verkoper voors. een zijde; erfenis van Peter Steven Willems ander zijde; erfenis van Geertruijt weduwe van Willem Willem Mutsaerts met haar kinderen een einde; erfenis van Jan Steven Willems met de kinderen uit zijn eerste huwelijk ander einde zoals hij zeide. Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7945 1554, juni 20 - R 300/10v) Quo facto constitutus coram scabinis dictus Stephanus (Dit gedaan zijnde is gestaan voor schepenen de genoemde Steven) en heeft goedgevonden en uit gratie gegeven en verleend aan Peter zijn zoon en zijn nakomelingen, dat zij het voorschr. stuk altijd zullen mogen lossen met Lichtmis met 42 karolus gulden, 20 stuivers voor de karolus gulden voors. te rekenen of met die waarde in ander goed gevalueerd geld daarvoor.

ORA Tilburg (nw inv no 7945 1555, 23 januari n.st. - R 300/ 51r) Steven zoon van wijlen Willem Stevens legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijke en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Adriaen zoon van Daniël Gherit Hermans met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende vijf lopensaet en negentien roeden of daar omtrent begrijpende genaamd den Molenhoeck gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Schijve tussen: erfenis van Anthonis Jan Adriaens een zijde; erfenis van de Heilige Geest in Tilburg ander zijde; en ook met nog anderen een einde; erfenis van Jan Steven Willems ander einde zoals hij zeide, et promisit warandiam more solito dempto (en hij heeft gelofte gedaan te waren behalve) dat Adriaen koper voors. daar uit moet betalen een halve stuiver erfcijns aan de Rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Tilburg, terwijl Steven verkoper voors. verder gelofte doet dit verkopen, overgeven, opdragen etc. en alle andere kommer en calangies daar op komende allemaal af etc.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1556, mei 30 - R 302/7r-7v) Steven zoon van wijlen Willem Stevens, weduwnaar van Heijlwich dochter van wijlen Henrick Claes Wouters, die men noemt Henrick van Ghestel, supportavit (heeft overgegeven) aan zijn wettige kinderen en kinds kinderen met afgaan en vertijen etc. zijn tocht en al zijn recht van tochtenwege, wat hij had en bezat in een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf karolus gulden en veertien stuivers, de karolus gulden voors. tot twintig stuivers per stuk gerekend zijnde of die waarde in ander gangbaar geld, te vergelden elk jaar erfelijks op het hoogtij van Lichtmis van en uit een huis, grond, hof, schuur met de schaapskooi en met het land en akkeren met toebehoren, samen groot ca 18 lopensaet land, gelegen in de parochie van Enschot tussen: erfenis van Henrick Starts Ghijsberts een zijde; erfenis van Goijaert Willems ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van Henrick Ghijselen ander einde, welke cijns voors. Steven zoon van wijlen Willem Stevens gekocht en verkregen had van Aerdt Matheus de Bruijn zoals dat in schepenbrieven van Oisterwijk, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen, terwijl hij als eerst aansprakelijke schuldenaar belooft super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en van tochtenwege daarop nooit meer aanspraak te maken noch te doen maken etc. en alle kommer en calangies van zijnentwege daar op komende allemaal voor hen af te doen, behalve dat de voors. cijns te los staat naar inhoud van de losbrief door de voors. Steven destijds aan Aerdt voors. daarop verleend.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1556, mei 30 - R 302/7v-8r) Quo facto constituti coram scabinis infrascriptis (Dit gedaan zijnde zijn gestaan geweest voor schepenen ondergschreven) Jan en Peter, gebroeders, zonen van Steven Willem Stevens voors., Herman zoon van wijlen Wouter Willem Zegers als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn vrouw) en Adriaen Cornelis van Spaendonck als man en momber van Marie suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van Steven voors., voor henzelf en Peter zoon van wijlen Adriaen Steven Willem Stevens en Jan zoon van wijlen Wouter Willem Zegers de jonge als man en momber van Willemke suae uxoris (zijn vrouw), dochter van wijlen Adriaen Steven Willems voors., ook voor henzelf en ook voor IJewaen en Willemke, broer en zuster, onmondige en niet tegenwoordige kinderen van wijlen Adriaen Stevens voors. waar Peter Adriaens en Jan Wouters voors. en met hen Jan en Peter, gebroeders, zonen van Steven voornoemd, als mombers voor instonden en gelofte deden, en dezelfden ook voor Gheritke en Jenneke, gezusters, onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Adriaen Steven Willems door deze Jan uit wijlen IJke suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Gherit Peter Mutsaerts samen verwekt, waar ze ook voor instonden en zich sterk voor maakten, legitime et hereditarie supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk overgedragen) het deel en recht dat de voornoemde personen en elk van toebehoorde in de voors. jaarlijkse en erfelijke cijns van de vijf karolus gulden en veertien stuivers aan Jan zoon van wijlen Peter Beijen, voor hem tot vruchtgebruik en voor zijn wettige kinderen uit wijlen Eva zijn eerste huisvrouw, dochter van Steven Willem Stevens voors. verwekt, in erfrecht te blijven simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) etc., daar op wettelijk en erfelijk vertijende en afgaande zoals in deze gewoonte is en de personen in deze bovengenoemd hebben beloofd elk in de naam als voor op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en elk in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en elk alle kommer en calangies van hunnentwege en vanwege degene, waar elk voor gelofte gedaan heeft en voor zoveel het elk aangaat, allemaal voor hem af te doen

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1556, april 28 - R 302/3v-4r) Peter zoon van Steven zoon van wijlen Willem Stevens supportavit rursus (heeft wederom overgegeven) aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens voors., zijn vader, simul cum dictis literis et jure (samen met de nagenoemde brieven en het recht) etc. met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende, groot ca twee en een halve lopensaet en drie en een halve roede min anderhalve voet, gelegen in de parochie van Tilburg in loco dicto (ter plaatse genaamd) die Schijve omtrent den Eijck tussen: erfenis van Adriaen Jan Peter Ghijben een zijde; erfenis van Thonis Jan Adriaen Smolders ander zijde; erfenis van de Heilige Geest van Tilburg en van Jan Steven Willems een einde; erfenis van Marten Jan Ghenen met zijn kinderen ander einde. Welk stuk land voors. Peter Steven Willems voors. erfelijk verkregen had van Peter Denijs Crillaerts en wat Peter Denijs Crillaerts erfelijk verkregen had van Jan Steven Willems en wat Jan voors. in koop erfelijk verkregen had van Anthonis en Aerdt gebroeders, zonen van wijlen Wouter Anthonis Diercks en van Heijliger zoon van wijlen Jan Crillaerts als man en momber van IJke, suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Wouter voors. ut patet in diversis literis de Tilborch (zoals blijkt uit verscheidene brieven van Tilburg). Dezelfde Peter Steven Willems voors. beloofde ook als eerst aansprakelijke schuldenaar super se et bona sua (op zich en sijn goederen) etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. (etc) en alle kommer en calangies, van zijnentwege daarop komende, allemaal voor hem af te doen.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1557, januari 16 n.st. - R 302/96r) Peter Steven Willem Stevens legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Steven zoon van wijlen Willem Stevens voors. zijn vader, voor hem in vruchtgebruik en om het erfrecht daarvan te laten blijven voor zijn wettige kinderen en kindskinderen, verwekt bij wijlen Heijlwich dochter van wijlen Henrick Claes Wouters, zijn huisvrouw toen ze leefde, met afgaan en vertijen etc. een huis en hof met de grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum die Velthoven tussen:erfenis van Jan Jan Gherit Hermans een zijde; erfenis van Adriaen Daniël Gherit Hermans ander zijde; de gemeijn straat een einde; erfenis van Jan Jan Gherit Hermans voors ander einde; ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat de voors. Steven met zijn kinderen en nakomelingen daaruit moeten gelden een kan wijn erfelijks te betalen aan de kerk van Tilburg.

ORA Tilburg (nw inv no 7947 1557, februari 20 n.st. - R 302/42r) Herman zoon van wijlen Wouter Willem Zegers en Steven Willem Stevens zijn schoonvader hebben gelofte gedaan indivisi super se et bona sua, mobilia et immobilia, habita et habenda (onverscheiden op hen en hun goederen, roerend en onroerend, hebbende en verkrijgende) aan Wijtman Jan Verheijen van Oisterwijk te betalen met Lichtmis nu a.s. een half mud rogge in de maat van Oisterwijk en in Oisterwijk te leveren en nog een half mud rogge in de maat en te leveren als voor van Lichtmis nu a.s. over een jaar met 25 karolus gulden, 20 stuivers voor de gulden voors te rekenen of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld daarvoor.

ORA Tilburg (nw inv no 7948 1559, februari 28 n.st. - R 304/57r-57v) Peter zoon van wijlen Adriaen Steven Willems voor hemzelf, Jan en Peter, gebroeders, zonen van Steven Willem Stevens, als mombers van IJewaen en Willemke, broer en zuster. onmondige kinderen van wijlen Adriaen Steven Willems, waar zij zich sterk voor maakten en gelofte deden, en de voors Peter als momber en met hem Adriaen zoon van wijlen Denijs Mutsaerts als toeziener van Gheritke onmondige dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Adriaen Steven Willems voors, waar ze zich ook sterk voor maakten en gelofte deden, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Wouter Willem Zegers de Jonge aan wie het vijfde deel van de helft [genoemd] toebehoort, met afgaan en vertijen etc, vier vijfde deel hun als zij zeiden toebehorende in de helft van een huis, te weten het achterste einde tot het zoldergebont toe met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen en staande in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Velthoven, in alle grootte zoals het aldaar gelegen is tussen: erfenis van Adriaen Cornelis van Spaendonck, oostwaarts een zijde; en noordwaarts een einde; erfenis van de kinderen van Gherit de Bont, westwaarts ander zijde; de gemeijn straat ander einde

ORA Tilburg (nw inv no 7948 1559, febrauari 27 n.st. - R 304/57v) Adriaen Cornelis van Spaendonck legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk men erfelijk overgegeven) aan Jan en Peter, gebroeders, zonen van Steven Willem Stevens voors als mombers van IJewaen onmondige zoon van van wijlen Adriaen Steven Willems voors ten behoeve van deze IJewaen voors simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht) etc, met afgaan en vertijen etc, al alzulk versterf en recht vanwege versterven wat Adriaen voors gekocht en verkregen had van Peter zoon van wijlen Adriaen Steven Willems, wat de voors Peter stond toe te komen en te versterven van Steven zoon van wijlen Willem Stevens, zijn grootvader, in alle havelijke en erfelijke [goederen], waar en in welke plaats die gelegen zijn of vergolden mogen worden binnen de parochie van Tilborch en ook buiten de parochie voors, niets uitgezonderd, zoals dat in schepenbrieven van Tilborch, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen van dato de tweede dag van april in het jaar Onzes Heren duizend vijfhonderd zes en vijftig [o.st.], gelovende als principaal schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat het het voors versterf te los staat met twintig karolus gulden volgens uitwijzen en inhoud van de schepenbrieven voor aangeroerd.


Huwt Tilburg ca. 1505

204.845   Heijlwich Henrick Claes Wouters van GESTEL

FamilienaamIndex 204.845Vader 409.690Moeder 409.691

Overleden voor 1556

Kinderen

 1. Adriaen Steven Willems (+voor 1556); huwt Anna Jan Aert die Kersmaker van den Bosch; zij huwt voor 1557 Cornelis Gherit Smolders
 2. Kinderen
  1. Peter
  2. IJewaen
  3. Willemke, onmondige kinderen
  4. Jan (+voor 1550), vader van Gheritke onmondige dochter
 3. Peter Steven Willem Stevens, huwt Gheritken Goijaert Aert Goijaerts
 4. Jan Zie 102.422
 5. Jenneke, huwt (1) Willem Willem Joost Beren (+voor 1547); huwt (2) Herman Wouter Willem Zegers
 6. Marie, huwt Adriaen Cornelis van Spaendonck
 7. Eva (+voor 1556), huwt Jan Peter Beijen

TerugBegin van generatie


204.846   Niclaes Lemmen WEIJMERS

FamilienaamIndex 204.846Vader 409.692Moeder 409.693

Overleden Tilburg voor 1532

ORA Tilburg (nw inv no 7929 1537, october 22 R 284/9v.) Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers Herman zoon van wijlen Peter Herman Heijsten als man van Elijsabeth Weijmers, Jan Steven Willems als man van Gertrude Weijmers verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen een jaarlijkse rente van 2 rijnsgulden en 16 stuiver uit een stuk beemd, groot 3 bunder, gelegen te Tilburg aan dat Lievegoer. Belendingen: Wouter Henrick Andries Huijben een zijde; Jan Denijs Mutsaerts ander zijde; die Vroent een einde; Leijsbet ander einde. Deze rente werd betaald door Wouter Henrick Andries Huijben aan Claeus Lambrecht Weijmers. Verkopers hadden die geerfd van Claeus voors.

ORA Tilburg (nw inv no 7929 1537, november 7 R 284/13r.) Laureijs zoon van wijlen Claeus Lemmen Weijmers Jan Steven Willems als man van Geertruij Weijmers kinderen van Claeus Lemmen Weijmers en wijlen Elijsabeth, dochter van wijlen Ariaen Oeijen verkopen aan Herman zoon van wijlen Peter Hermans hun zwager: 1) een huis, hoeve, schuur, schaapskooi en erf, groot 26 lopensaet, gelegen in die Rijt. Belendingen: Joest Jan Leijten een zijde; gemeijn kercwech ander zijde; Willem Peters een einde; gemeijn straet ander einde. 2) een stuk land, groot 2 lopensaet, gelegen in die Schijve. Belendingen: Peter Lemmens en anderen een zijde; de kinderen Willem Gast vanden Bosch ander zijde; Peter van Hoef een einde; Aert Jan van Aerl ander einde. Uit alles te gelden jaarlijks: 2 mud en 2 lopen rogge aan heer berkelmans van Berlicom te den bosch 1 mud rogge aan de erfgenamen van Geertruijt Aben te Oisterwijk; ½ mud rogge aan Beatris, dochter van jan v.d. Laer 6½ lopen rogge aan de H. Geest van Tilburg, te betalen 1 jaar met 5 lopen het andere jaar met 5 lopen rogge en 1 sleijckmlopen??. 3 vierdevaets rogge aan de 4 biddende orden, waarvan dat 4de vierdevaet gelost is. 3 stuivers en 1 oirtstuiver aan de erfgenamen van Dierck Borchgreef. Verder te onderhouden het voorste heekenpost aan het akkertje, waar de heeken op toevalt en te onderhoude de schouw van de waterlaat. (fol 13v.) Laureijs zoon van wijlen Claeus Lemmen Weijmers, Herman, zoon van wijlen Peter Hermans als man van Elijsabeth Wijmers. Jan Steven Willems als man van Geertruijt Weijmers, kinderen van Claeus Lemmen Weijmers en wijlen Elijsabeth arijaen Oeijen, verkopen aan Claeus zoon van wijlen Henrick van Spaendonck, de helft van 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een stuk land, gelegen te Tilburg aan dat Creijven. Belendingen: Wouter Peter Willem Gerits een zijde; Jan Peter Meeus ander zijde; Jan Reijnen een einde; de straat ander einde. Jan Aert Oeijen had die pacht verkregen van Ghijsbrecht van Ghierl. De verkopers hadden dat ½ mud geërfd van de vrouw van Claeus Lemmen Weijmers, die het verkregen had van Jan Aert Oeijen, haar oom.

ORA Tilburg (nw inv no 7929 1537, november 7 R 284/13v.) Laureijs zoon van wijlen Claeus Lemmen Weijmers Jan Steven Willems als man van Geertruij Weijmers, kinderen van Claeus Weijmers en wijlen Elijsabeth Arijaen Oeijen, verkopen aan Herman zoon van wijlen Peter Hermans, hun zwager, een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een pacht van 3½ mud en 4 lopen rogge uit een hoeve, land, waar eertijdts Willem zoon van wijlen Gherit Berijs bezittende was en onder zijn ploeg en bedrijf gehad heeft, welke pacht Willem Gherit Berijs geloofd had te betalen Jan Mallants zoon tot behoef van Jan en herman, zusters, kinderen van wijlen Herman Jan Mallants. Jan Mallants had die verkocht aan Jan zoon van wijlen Aet Oeijens. Het ½ mud daarvan hadden Laureijs Weijmers en Jan Willems geerfd van Claeus en Elijsabeth Weijmers, die deze geërfd hadden van Jan Aert Oeijens. (idem fol 14r.) Cornelis dochter van wijlen Jan Korstkens, verkoopt de helft van een huis, hoeve, schuur, schop en erf en de helft in 2 stukken land in Tilburg zoals blijkt uit het protocol van 1535 fol............ en voorts al haar recht en deel.

ORA Tilburg (nw inv no 7933 1542, januari 14 n.st. - 288/40v.) Steven zoon van wijlen Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Laureij zoon van wijlen Claeus Weijmers een stukje land groot ca 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Velthoven in die Molenbeeck tussen: erfenis van Wouter Thonis een zijde; erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde; erfenis van Steven voors. een einde; erfenis van Laureijs Claeus Weijmers ander einde.

ORA Tilburg (20-4-1551 inv no 7942 fol 3v) Verkoop door Henrick Wouter Adriaens aan Laureijs Claeus Lambrecht Weijmers. Henrick Wouter Adriaens heeft overgegeven aan Laureijs zoon van wijlen Claeus Lambrecht Weijmers samen met de brieven en het recht met afgaan en vertijen een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, hem toebehorende, in alle grootte zoals dat gelegen is in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Cleijn Hasselt tussen: erfenis van Adriaen Michiel Roelof een zijde en een einde; die gemeijn straten ander zijde en ander einde. Welk huis etc. Henrick voors. gekocht had van Elen zoon van wijlen Jan Elen Mutsaerts en wat Elen voors. gekocht had van Bastiaen zoon van Jan Elen Mutsaerts, zijn broer, zoals meer volkomen blijkt in brieven van Tilburg. Henrick bovengenoemd heeft geloofd super se et bona sua etc. dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen.


Huwt

204.847   Elisabeth Adriaen OEIJEN

FamilienaamIndex 204.847Vader 409.694Moeder 409.695

Overleden voor 1537

Kinderen

 1. Laureijs
 2. Elisabeth, huwt Herman Peter Herman Heijsten
 3. Geertruid Zie 102.423

TerugBegin van generatie


204.848   Jan Adriaensz SMOLDERS

FamilienaamIndex 204.848Vader 409.696Moeder 409.697

Geboren ca. 1470
Overleden na 1546, voor 1550

Schepen van Tilburg 1531-2.

ORA Tilburg (inv no 7987 fol 14 dd 26-4-1499) Jacob Jan Buys ende [Gerit Jan Buys soen] Adriaen Willem ss ut tutor Cornelis sijns wijffs dochter wilner [Adriaen] Jan Buys voer hen selven ende voer Gherit Jan Buys z. daer Jacob Jan Buys voer gheloeft xxvij lopen rogge jaerlics ende erffelics pachts hen toebehorende alle jaer te gelden ende te betalen op onser Vrouwen dach als men kerssen dregt ende welcke erfpacht vopers. Ghijsbrecht geheyten Meynaert gheleoft hadde Janne soen wilner Vrancken van Doerst wt ende van vier stucken erffs gelegen in die? prochye van Tilburg dat een stuck in die Teyndenbraeck; dat ander stuck inde Bockhamer ; ende die ander twee stucken ghelegen in die Sceyve ut p… in litteris supt .. ut Janne Adriaen Smolders soen sil? cum litteris ende hebben geloeft commer van horen wegen aff te doen datum xxvi april sch. Thijs Berthen Peter van Boerden

ORA Tilburg (inv no 7987 fol 14 dd 3-5-1499) Jan ende Henrick gebruederen sonen Jacobs van Boerden hebben ghekent ende gheleden van gracien Janne Adriaen Smolders z. dat wilner Jacob Jans z. van Boerden hun vader in sijnen leven geldende was wt sijnen gueden alsulk xxvij lopen rogs als Ghijsbert Meynaerts gheloeft hadde te gelden Janne soen wilner Vrancken van Dorst nu ter tijt Jan ….. ende dat die tegendeleren ende erffgenamen wilner Jacobben z. van Boerden wt allen den gueden die den voers. Jacobben toebehoerden nutertijt sculdich sijn te gelden nae inhout den ouden brieff datum 3e may sch. Ghijsb. ende Peter.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7899 fol 30v dd 25-x-1502) Afstand en verkoop: Jan Jacob van Son aan zijn kinderen die verkopen aan Jan Adriaen Smolders. Jan van Son Jacobs soen alle alsulke tocht ende recht van tocht wege als Jan voers besittende is in een stuck lands twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten die Teetenbraeck tussen erffe Kathelijn weduwe wilner (wijlen) Cornelis Zegers ende haer kinderen een sijde ende tussen erffe Adriaen weduwe wilner (wijlen) Aerts Korst Bonten ende haer kijnderen dander sijde streckende vande erffe Jans van Haestrecht totte erffe Jan Adriaens als hij seede supportavit (heeft overgegeven) sijn wittige kijnderen ende heeft gheloeft commer van sijne wege aff te doen date xxv ... scabini Aelwijns, Elen. (…) Cont sij enijegelijcken want Jan van Son alle sijn tocht ende recht van tocht wege als hij besittende was in een stuck erffs ut supra (als boven) hier omme sijn gestaen voer ons scepenen ondergescreven Jan ende Sijmon Cornelis Henric soen ut tutor (als voogd) Lijsbet sijns wijffs Gherit Herman Heijsten soen ut tutor (als voogd) Aleijt sijns wijffs Simon Peters van Breda ut tutor (als voogd) Engele sijns wijffs Sijmen Jans Jacobs soen van Son voer hem selve ende voer Jacobben henne bruer daer sij te samen voer gheloeft hebben ende hebben dit voers stuck lands wittelick ende erffelijck overgegeven ende opghedragen Janne Adriaen Smolders soen ende hebben gheloeft op hen ende op alle hen goeden dit voers stuck lands te waren als men erve sculdich is te waren uitghenomen ... vande grond ... erffchijns daer jaerlics uit te gelden ende alle commer aff te doen date ...

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7903 fol 12 dd 6-2-1506) Verkoop: Wouter Jan sBonten aan Jan Adriaen Smolders. Wouter soen wilner (wijlen) Jans sBonten een stuck lands hem toebehoerende vierdalff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) gelegen in die Tetenbraeck tussen erffe Jan Jans Vermee deen sijde ende tussen erffe Adriaen Michiel Roeloffs dander sijde streckende vande erffe Jan Adriaen Smolders totte erffe Cornelis Henric als hij sede supportavit (heeft overgegeven) Jan Adriaen Smolders simul cum literis (samen met de brieven) et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) uitgenomen Cornelis Peter Engelen 1/2 mud rogge erfpacht Item Jan Adriaen Smolders een mud rogge lijffpacht Item chijns vande gront omtrent een oirt stuijver erffchijns ende alle anderen commer aff te doen welcke pacht commer ende chijns Jan Voers gheloeft heeft op hem ende op sijn goeden alsoe te gelden dat Wouter die Bont ende sijn goeden sullen sijn ongehouwe date vi februarij scabini Jan die Bont, Stevens.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7908 fol 35 dd 10-6-1508) Schuldbekentenis: Jan Adriaen Smolders. Cont sij enijeghelijcken want Jan Adriaens Smolders zoen wittelijcken gecocht ende vercregen hadde een stuck lands ii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch gheijten die Teetenbraeck tegen die wittige kijnderen wilner (wijlen) Jan Jacops zoen van Son, op welck stuck lands voers Jannen voers op ghegroet ende benoept waert twee penningen erffchijns den heer van Tilborch daer uit te vergelden nae inhout sijne scepenen brieff daer voer aff ghemaeckt etc hier om is ghestaen voer ons scepenen onderghescreven Gherit Herman Heijsten zoen ut tutor (als voogd) Aleijte sijns wijffs dochter wilner Jan Jacops zoen van Son voers ende heeft ontfangen? ende aenghenomen jaerlijcken ende erffelijcken te gelden ende te betalen die voers twee penningen erffchijns den heer van Tilborch et promisit super se et bona sua (en heeft beloofd op zich en zijn goederen) die voers twee daer alsoe te gelden ende te betalen datten voers Janne Adriaen Smolders zoen nimmermeer crot hijnder off scaij aff comen en sal op sijn erffe ofte goeden ende alle commer daer op comende aff te doen date x junij scabini Aelwijns, Vessem anno viii.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7910 fol 27 dd 9-12-1513 & 17-12) Verkoop: Peter Willem Borchmans aan Merten Jan Gerit Wouters en vernadering door Jan Adriaen Smolders. Peter zoen wilner (wijlen) Willem Borchmans een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten ende erffe hier aen liggende ende daer toe behoerende x lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende off soe groot ende cleijn als t aldaer ghelegen is ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij die Stheenen Camer tussen erffe Herman Adriaens met sijne kijnderen deen sijde ende tussen erffe Wouter Jans Bonten dander sijde streckende vande erffe Jan Adriaens Smolders ende Cornelis sijns brueders totte ghemeijne straten toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Merten Jan Gerit Wouters met affgaen ende vertijden als dat behoerlijcken ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij uitghenomen den rector van Sinte Maria Magdalena autaer inde kercken van Oesterwijck een mud rogge erfpachs Item Jan Henrics van Gestel thien lopen rogge erfpachs jaerlics van recht hier uit te vergelden ende alle anderen commer ende calangie daerop comende altemael aff te doen den selven datum ix december scabini Bont en Jo Berijs (…) Jan wilner (wijlen) Adriaen Smolders boet sijn blijckende penningen hooftgelt goetspennick lijffcoep ende brieffgelt om met recht te vernaerscappen allen alsulcke huijs hoff ende erffe als Peter Willem Borchmans zoen vercocht heeft Merten Jan Gerit Wouters zoen gelegen ut supra (als boven) et promisit (en heeft beloofd) daer allet toe te doen dat een naerderman van rechts weege daer sculdich is te doen datum xvii december, scabini Jo Berijs, Jo die Vet anno xiii.

ORA Tilburg (inv no 7924 fol 2 dd 4-4-1531) (schepenen) (…) Jan Adriaen Smolders (…)

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7924 fol 10v dd 23-6-1531) Willem zoon van wijlen Laureijs Ansems heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Adriaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke pacht van 12 lopen rogge op Sint Remeijs en Bavodag uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de pasrochie van Tilburch in die Voertstraet, aldaar tussen:erfenis van Gerit Gerit Reijnen een zijde die Voertstraet ander zijde, erfenis van Anna Jans een einde, die Donckerstraet ander einde. Staat te los op Sint Jan Baptistdag met 26 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk of karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7924 fol 22 dd 5-12-1531) Gekomen zijn voor schepenen Cornelis en Arijaen, gebroeders, Lijsbeth en Anna, gezusters, kinderen van wijlen Cornelis Arijaen Smolders, die Cornelis gewonnen had bij zijn vrouw Aleijt dochter van wijlen Jan Maes Aelwijns ter eenre en Hanrick zoon van wijlen Hanrick Claeus Truijen als man van Adriaena en Jan zoon van wijlen Aert Verhoeven als man van Marij, dochters van wijlen Cornelis Arijaen Smolders voors, die Cornelis gewonnen had bij Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter vander Schueren de Oude, ter andere zijde en ze hebben bij raad van sommige van hun vrienden en magen een erfdeling en erfscheiding gemaakt van de erfgoederen, die hun in de naam als boven van hun ouders voors aangekomen waren. (…) Hiertegen zullen Hanrick en Jan voors [mannen van dochters van Cornelis MW] hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk land, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij Willemsdijck, aldaar tussen: erfenis van Jan Arijaen Smolders met meer anderen een zijde, de voors dijk ander zijde, etc ut supra. Onder voorwaarde, dat Jan Arijaen Smolders hierover mag wegen. Mocht er op dit stuk land enige kommer komen, hier niet genoemd, dan zullen ze die kommer etc ut supra. (…) Idem Hanrick en Jan ut supra hebben wettelijk en erfelijk verkcoht aan Anthonis Jan Arijaen Smolders het stuk land ut supra. Jan Arijaen Smolders moet hij hierover laten wegen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7924 fol 30v dd 17-1-1532) Gekomen is voor schepenen Anthonis Jan Arijaen Smolders ter ener en Peter zoon van wijlen Huijbert Smitten ter andere zijde en ze hebben een erfruil gedaan van sommige van hun erfgoederen hierna beschreven. Anthonis voors zal hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Anthonis voors een zijde, erfenis van Steven Willem Stevens ander zijde, erfenis van Willem Willem Mutsaerts een einde, erfenis van Arijaen Steven Willem Stevens ander einde. Anthonis voors moet een voetpad, dat daar over gaat, onderhouden naar oude gewoonte. Hiertegen zal Peter voors hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg, ter plaatse genaamd in die Schijve bij Willemsdijk, aldaar tussen: erfenis van Jan Arijaen Smolders een zijde, de voors dijk ander zijde, erfenis van de erfgenamen van Willem Pijlijsers, waar een arm van een waterlaat tussendoor gaat een einde; de gemeijn Kerckwech ander einde.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7924 fol 35 dd 19-1-1532) Bastiaen zoon van wijlen Jan Eelen Mutsaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 3 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende,gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij die Kercke, aldaar tussen: een gebuurwegske een zijde, erfenis van Jan Cornelis Spapen ander zijde, erfenis van Jan Elen Mutsaerts een einde, een gemeijn gebuurwegske ander einde. Staat te los over vijf jaar met 50 karolus gulden van 20 stuivers.

ORA Tilburg (inv no 7925 fol 2 dd 1532) Rekening en bewijs gedaan door Claeus Stevens en Jan Adriaen Smolders van een bede, die ze geheven en gebeurd hebben in 1502, verschenen met Sint Jansmis. De ontvangst van het boek met de buitenrog beloopt 237½ rijnsgulden en 3 stuivers, zoals wij het naast bevinden konden. Uitgegeven, waarvan kwitantie is getoond (…) Summa summarum dat uitgeven beloopt 231 rijnsgulden en 4 stuivers. Zo komt het dorp van de voors heffers 29 stuivers.

ORA Tilburg (inv no 7925 fol 4 dd 31-3-1532) Anno XXXII beginnende tot Paesschen Ende Paesschen was den leste dag van meert. (schepenen) (…)Jan Adriaen Smolders (…)

ORA Tilburg (inv no 7925 fol 30 dd 9-1-1533) Lenaert zoon van wijlen Arijaen Mutsaerts heeft beloofd te gelden, te geven en wel te betalen aan Jan zoon van wijlen Adriaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd Corvel, aldaar tussen: erfenis van Claeus die Wijse een zijde, erfenis van Denijs Crillaerts ander zijde, erfenis van Anthonois Denis en meer anderen een einde, de gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd de Poelacker, aldaar tussen: erfenis van Anthonis Denis een zijde, erfenis van Wouter Gerit Zibben en anderen ander zijde, erfenis van Claeus Goeijaerts een einde, de gemeijn straat ander einde. Staat te los na de dood van Jan voors en diens vrouw met 100 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, in twee termijnen van elk de helft te weten met 50 karolus gulden van 20 stuivers per stuk.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7930 fol 4 dd 14-7-1538) Bij gebreke blijven van betaling van de cijns van de rijnsguldens jaarlijks van Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders heeft hij op doen winnen de onderpanden met recht op koop. De koop bejaard en bedaagd zijnde heeft Jan een verbuet doen leggen met Zondagse geboden in de kerk van Tilburg en Goirle. Het verbuet is uitgeroepen ten huize van Laureijs Henrick Zwijsen en de kaars is ontstoken. Niemand gekome zijnde die de koop verbuet heeft of iets daarvoor geboden heeft na uitgaan van de kaars, daarvoor geboden heeft na uitgaan van de kaars, heeft Jan het recht van koop van de onderpanden van die cijns behouden.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7930 fol 12 dd 9-11-1538) Anthonis zoon van wijlen Wijllem Slosen, man van Arijaen, dochter van lambrecht Noeijens en van wijlen Jacop dochter van wijlen Henrick Hagaerts; Arijaen zoon van wijlen Goijaert Styerts, man van Jacop dochter van wijlen wouter Henrick Smekens en van Luijtgaerd, dochter van Lambrecht Noeijens en Jacop Henrick Hagaerts; voor arijaen zelf en voor Henrick, zuster van zijn vrouw; Gherit Dierck vande Wiel, die Dierck verkregen had bij wijlen Anthonis dochter van wijlen Lambrecht Noeijens; Voor Gherit zelf en voor IJken en Erna, zijn zusters; Marijke, dochter van wijlen Henrick Lambrecht Noeijens, daar anthonis Slosen, Arijaen Sterts Dierck van de Viel en Gherit vande Viel voor instaan, verkopen aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarl. en erf. pacht van 1 mud rogge uit en van: 2 stukken erfs in de parochie van Goirle, het 1 stuk genaamd het Zwartland, groot 3½ lopensaet, tussen: de rector van St. Marie in de kerk van Goirle een zijde; erfgen. van Conegondt Goijaerts ander zijde; het ander stuk ook 3½ lopensaet op de Papenberch tussen het Godshuis van Tongerlo een zijde; Pauwel Henrick van Aesvoert ander zijde; welke pacht de kinderen van Lambrecht en Jacop verkregen hadden van Wijllem Henrick Eelkens, volgens brieven van Oisterwijk.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7930 fol 36v dd 3-2-1539) Anthonis Denijs Meijnaerts als man van Elizabeth dochter van wijlen Wouter Jacops, met Kathelijn de wed. van Willem Wouter Jacobs verkopen aan jan zoon van wijlen Ariaen Smolders: 2 mud rogge jaarl. en erf. pachts uit een erfpacht van 3½ mud rogge uit een erfpacht van 7 mud rogge uit 1) een stede gelegen te Goirle. Belendingen: die Kerckstraet een zijde; Heer Jan Wils persoon van Goirle ander zijde; Aert de Mulder een einde; de Hovel ander einde; 2. een stuk land, groot 2 lopensaet, gelegen te Goirle in die Wilt. Belendingen: Goessen van Brecht een zijde; Claeus van Ethen ander zijde; Goessen van Brecht een einde; Molenpat ander einde. 3. Nog meer andere erfenissen te Goirle, welke erfenissen Henrick zoon van wijlen Gherit van Gorp en Aert zoon van wijlen Jan Mijs in de naam en vanwege Heijlwich dochter van wijlen Godert (Goiaert) van Gorp als momber en toeziender van haar uitgegeven en verpacht hadden aan Dierck zoon van wijlen Henrick die Peijster voor zekere andere kommer en voor de erfpacht van de 7 mud rogge jaarlijks te gelden aan Aleijt de moeder van Heijlwich vs. haar te tochten en Heijlwich en haar nakomelingen ten erve. De 3½ mud rogge erfpacht had Engel de wed. van W Jacops gekocht van Aert die Jonger als man van Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Goijaert van Gorp. De 2 mud rogge erfp. waren Anthonis en Kathelijn vs. aangekomen en nagelaten door Engel vs….

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7931 fol 58 dd 21-2-1540) Jan zoon van wijlen Jan Lemans is schuldig aan Jan zoon van wijlen Arijaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 40 stuivers uit: 1) huis, hof en erf, groot 7 lopensaet, gelegen te Tilburg aan dat Laer tussen: Jan Lemans een zijde, Peter Goijaert Celen ander zijde, erfgenamen van Willem Verbunt een zijde, gemeijnt ander zijde; 2) een stuk heide, groot 6 lopensaet, gelegen te Tilburg aan dat Laer tussen: erfgenamen van Jan die Wijse een zijde, weduwe van Jan Claeus Veldekens ander zijde, gemeijn straet een einde, gemeint ander einde; 3) een stuk heideveld, groot 4 lopensaet, gelegen in Tilburg aan dat Laer tussen: Jan Lemans een zijde, Huijb Lemans ander zijde, gemeijn schouwwaterlaet een einde, Jan Lemans ander einde. Deze pacht staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7931 fol 59 dd 21-2-1540) Verbuet van de onderpanden van een erfpacht van 2 mud rogge uit een pacht van 7 mud rogge, welke onderpanden eertijds toebehoorden aan Dirck zoon van wijlen Henrick die Peijster. Wegens gebrek van betaling van de pacht hadden Anthonis Denijs Meijnaerts als man van Elijszabeth dochter van wijlen Wouter Jacops en Kathelijn weduwe van Willem Wouter Jacops de onderpanden op doen winnen en de koop bedaagd en bejaard zijnde had Jan zoon van wijlen Adriaen Smolders uit kracht van opdracht van de 2 mud rogge, die hij ontvangen had van Anthonis en Kathelijn voors. een verbuet doen leggen ten huize van Laureijs Henrick Zwijsen en heeft Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders geboden hetgeen Anthonis en Kathelijn in de principale koop geboden hadden behalve en gereserveerd meester Gherit van Nerven, Laureijs zoon van wijlen Jan Hoeffkens en Peter Michiel Soffaerts hun erven en gronden, die mede onderpanden zijn van de 2 mud rogge erfpacht, dat zij hun gronden vredelijk kunnen gebruiken zonder bemoeienis van Jan Ariaen Smolders en zijn nakomelingen. Ook gereserveerd Henrick zoon van wijlen Jan Geenen, zijn pacht en cijns die hij heeft uit de onderpanden voors. De kaars uitgegaan zijnde is Jan Ariaen Smolders aan de koop gebleven. (…) Bij gebrek van betaling van 6 rijnsgulden erfcijns had Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders op doen winnen de onderpanden en had de koop van recht en verbuet daarvan genomen. Daarna zoekende zijn waeldogenschap op doen winnen zekere erven eertijds toebehorend aan Willem zoon van wijlen Henrick Eelkens en daar ook de koop van recht genomen naar inhoud van de 2 vonnisbrieven. De koop van waeldogenschap bejaard en bedaagd zijnde is een verbuet gelegd ten huise van Laureijs Henrick Zwijsen. De kaars ontstoken zijnde is niemand gekomen, die de koop verbuet heeft. Bij het uitgaan van de kaars is Jan aan de koop gebleven.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7932 fol 14v dd 22-6-1540) Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders verkoopt aan Henrick Laureijs Hoefkens met de vonnis en verbuetbrieven: 1) Een huis, hof, schuur, schaapskooi en erf gelegen te Goirle int Dorp tussen: Michiel Soffaerts een zijde, gemeijn ackerstraet ander zijde, Jan Wouters een einde, gebuerhovel ander einde; 2) Een stuk weiland genaamd het Bedven, gelegen te Goirle in de Vensche ackeren tussen: Jan Matheus Peijmans een zijde, Jonker Jan van Brecht en anderen ander zijde, Wouter Soffaerts een einde, erfgenamen van Jan Ondaerts ander einde; 3) Een stuk land genaamd dat Zwartland, gelegen te Goirle tussen: Bastiaen Rubbens een zijde, rector van Onze Lieve Vrouwe altaar te Goirle ander zijde, Jonker Jan van Brecht een einde; erfgenamen van Jan Ondaerts ander einde, 4) Een stuk land, gelegen te Goirle opten Bieswech tussen: Heijliger Cruijssaerts een zijde, Willem Bastiaen Mutsaerts ander zijde, Peter die Paep een einde, Bastiaen Rubbens ander einde; 5) Een stuk land gelegen te Goirle in die Vensche ackeren tussen: Godshuis van Tongerlo een zijde, Cornelis Henrick Jannen ander zijde, Godshuis van Tongerlo een einde, Vincent Matheijsen ander einde; 6) Een stuk land, 5 vierdevaetsaet, gelegen te Goirle in die Wildt tussen: Michiel Soffaerts een zijde, Laureijs Jan Zwagemakers ander zijde, Michiel Soffaerts een einde, gemeijn ackerwech ander einde; welk huis etc. en stukken land Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders middels verscheidene kopen en verbueten verkregen had, waaruit Henrick koper zal blijven gelden: 2 mud rogge erfpacht aan Henrick van Spreeuwel van Beeck uiteen erfpacht van 5 mud rogge, 4 lopen rogge erfpcht aan Bastiaen Rubbens, 1 lopen rogge erfpacht aan de H. Geest van Goirle; 2 stuivers erfcijns in de Loocijns, 1½ stuivers erfcijns aan het kapittel van Beek, 1 oertstuiver erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk van Goirle, ½ mud rogge aan Heijlwich Jan Geenen op Gorp; wat te los staat met 18 karolus gulden 24 stuivers erfcijns aan Henrick Jan Geenen, ook te los te onderhouden de voorste post aan het ackerhecken hangend achter de schuur. (…) Henrick Laureijs Hoefkens bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders een jaarlijkse en erfelijke cijns van 14 karolus gulden van 20 stuivers uit huis, etc. en alle andere erven ut supra. Staat te los met 233 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, af te lossen in termijnen van 50 karolus gulden maar niet minder en met elke 50 karolus gulden zullen 3 karolus gulden cijns gekweten zijn. De eerste termijn moet minstens 100 karolus gulden groot zijn.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7938 fol 21v dd 3-9-1546) Anthonis en Peter, gebroeders, zonen van Jan Ariaen Smolders, Peter zoon van Peter Faessen als man van Jenneke, Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Margriet en Pauwels zoon van wijlen Henrick Pluijmen als man van Ariaena, dochters van Jan Ariaen Smolders, welke kinderen Jan Ariaen Smolders verwekt had bij wijlen Dierck zijn vrouw dochter van wijlen Jan Leemans. Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, die Ghijsbrecht Peters voors. verwekt had bij wijlen Elijsabet dochter van Jan Ariaen Smol- ders en wijlen Dierck voors. en Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en met hem Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens voor Jan de zoon van Steven voors., die Steven voors. verwekt had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Jan en wijlen Dierck voors. en hebben geloofd als schuldenaars gezamelijk en elk voor zich te betalen aan Jan zoon van wijlen Adriaen Smolders, hun vader, schoonvader en groot- vader, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 70 karolus gulden van 20 stuivers jaarlijks, los en vrij van.alle beden, loten en schoten en alle andere onraad, in zijn handen te leveren en dat uit alle erfelijke goederen als de voors. Jan met wijlen Dierck zijn huisvrouw, toen ze samen leefden, bezaten en waarin de voors. Jan zijn tocht, recht, actie en toezeggen heden ten dage aan zijn kinderen en kleinkinderen overgegeven had, hoedanig die goederen mogen zijn en waar ze ook gelegen zijn of vergouwen worden in de parochies van Tilburg en Goirle of daarbuiten. Behalve, dat de voors. cijns na de dood van Jan Ariaen Smolders zal succederen op en gedeeld zal worden door zijn kinderen en kleinkinderen in 7 gelijke porties, zoals dat behoort. Ook hebben ze geloofd aan Jan hun vader, schoonvader en grootvader zoveel wollen en linnen lakens uit de havelijke goederen, door hem heden ook over- gegeven, te laten volgen, waarmee hij zijn leven lang eerlijk en betamelijk gekleed en gehavend mag worden.

ORA Tilburg (idem) 3-9-1546) Gekomen zijn voor schepenen de kinderen en erfgenamen van Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders, bij name als voornoemd, en hebben bekend, dat ze accoord gegaan zijn van zekere geschillen en onenigheid, die ze tussen elkaar hadden aangaande de deling van de goederen van wijlen Dierck -de vrouw van Jan Ariaen Smolders, hen aangekomen en verstorven, en waarin JanAriaen Smolders voots. zijn tocht en recht heden overgegeven hadn dat op de manier hierna volgende, te weten, dat men uit de allergereedste goederen zal maken 110 karolus gulden van 20 stuivers, waarvan de voornoemde Ghijsbrecht zal hebben 60 karolus gulden en Jan Steven Claeus Stevens, of de bewindvoerders van hem en zijn goederen in de naam en ten behoeve van hem 50 karolus gulden en ze zullen daarmee verleken en verenigd zijn van alle actie, die ze zeiden te hebben van wat hun beide moeders minder in huwelijksvoorwaarden gehad hadden dan de anderen. Zo zullen ook teniet zijn alle uitkopingen, als de voors. Anthonis en Peter, gebroeders met hun zwagers regen Ghijsbrecht voors. gedaan hadden, en ook het geschil dat er was, dat Ghijsbrecht voors. en Jan stevens voors. bij Jan Adriaen Smolders, hun grootvader, gehad hadden en dat deze hun goederen tijdens hun onmondigheid beheerd en geadministreerd hadden. Maar zullen de voors. Ghijsbrecht en Jan Steven voors. of zijn beheerders staan in hun moeders plaats in alle havelijke en erfelijke goederen.

ORA Tilburg (idem fol 28; folio 29 ontbreekt, zodat de volgende acte onvolledig is) Anthonis en Peter, gebroeders, zoon van Jan Ariaen Smolders, Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Margriet, Pauwel zoon van wijlen Henrick Pluijmen als man van Ariaena, dochters van Jan Ariaen Smolders, welke kinderen voors. Jan voors.verwekt had bij wijlen Dierck zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Leemans, Ghijsbrecth zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, die de voors. Ghijsbrecht Peters verwekt had bij wijlen Elijsabet zijn vrouw, dochter van Jan Ariaen Smolders en van wijlen Dierck voors., en Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en met hem Willem zoon van wijlen Joest Berijs Eelkens in de naam en vanwege Jan de zoon van Steven voors., die Steven voors. verwekt had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Jan Ariaen Smolders en van wijlen Dierck voors., waarvoor Steven en Willem zich sterk gemaakt hebben, verkopen elk hun deel in een hoeve met alle toebehoren, te weten huis,hof, schuur, schaapskooi, schop, paardestal met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende in weiden en beemden, zoals dat samen gelegen is te Goirle aan die Abchoven, het gehele huis, hof, schuur, schaapskooi, schop en paardestal met grond en erf daaraan liggende gelegen tussen: een gemeijne dijk genaamd de Abchovenschedijck, oostwaarts een zijde, een gebuurwegske, Heer Jan Soffaerts en Pauwels, Henrick Pluijmen westwaarts ander zijde, die gemeijn straat het voorste einde, zekere erven of gemeijnt die Donckt het achterste einde, Nog in een stuk land genaamd de Grote Acker, met het stukje land daarin gelegen, gekocht zijnde van Wouter Jan ........ (door beschadiging weggevallen) en Laureijs Goijaert Hoefkens, gelegen te Goirle in die Abchovensche ackeren aan de Dorenwech tussen: De Dorenwech en Jan Soffaerts met meer anderen een zijde, de Heilige Geest van Goirle en meer anderen ander zijde, Wouter van Haren, de weduwe van Quirijn Peter Bertouts en meer anderen een einde, de erfgenamen van wijlen Jan Ondaerts ander einde. Nog in een stuk land genaam Valen Acker gelegen als voor tussen: Heer Jan van Brecht, ridder, en Henrick Kemp een zijde, de erfgenamen van wijlen Jan Panis en de erf genamen van wijlen Geertruijt Meeus en meer anderen ander zijde, Bastiaen Henrick Leijten een einde, Pauwels Henrick Pluijmen ander einde. Nog in een stuk land genaamd die Oestmerckt gelegen als voor aan de Bakertant tussen: Henrick Kemp een zijde, Elijsabet weduwe van Cornelis Wouter Huijben ander zijde, Mijs Henrick Mijss en de weduwe van Wouter Claeus Huijben een einde, Pauwels Henrick Pluijmen ander einde. Nog in een stukje land genaamd die Hoeve gelegen te Goirle in die Abchovensche ackeren tussen: Pauwels Henrick Pluijmen en Wouter Smits een zijde, Bastiaen Henrick Leijten ander zijde en een einde, Cornelis Peter Bertouts ander einde. Nog in een stuk land genaamd die Bocht gelegen als voor tussen: Pauwels Henrick Pluijmen een zijde, de persoonschap van Goirle ander zijde, Henrick Kemp beide einden. Nog in een stuk land genaamd de Cruijsacker gelegen als voor tussen: Henrick Kemp en Wouter Smits beide zijden, Henrick Kemp een einde, een gemeijn akkerweg ander einde. Nog in een stuk land genaamd de Cloot gelegen als voor tussen: Joest Cornelis Backs een zijde, Bastiaen Henrick Leijten ander zijde (…) (Vermoedelijk verkocht aan hun zwager Peter Peter Faessen, want diens naam ontbreekt bij de verkopers. Het handelt hier om de erfenis van Jan Ariaen Smolders).

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7938 fol 30 dd 8-11-1546) ( eerste deel van de acte staat op ontbrekende fol.29) (…) aan Pauwels zoon van wijlen Henrick Pluijmen, hun zwager, en hebben geloofd de voors. verkopers, elk zijn deel super se et bona sua etc. behalve dat Pauwels, koper, uit het hele stuk beemd zal gelden ca 1 blanck erfcijns aan de Heer van Tilburg en sheren schouwen van de Oude Leije zal onderhouden.

ORA Tilburg (idem 8-11-1546) Willem zoon van wijlen Joest berijs Eelkens verkoopt aan Pauwels zoon van wijlen Henrick Pluijmen een stuk erf in beemd en heide liggende gelegen bij de Brant aan het Donckven tussen: Peter Peter Faessen een zijde, Cornelis Peter Bertouts en Joest Cornelis Backs ander zijde, het voors Donckven een einde, de erfenis van Pauwels zoon vaa wijlen Henrick Pluijmen, dat hem heden door zijn mede erfgenamen, van Jan Araien Smolders is verkocht ander einde. Pauwels koper zal over het gehele stuk erf doen wegen diegenen, die men van rechtswege daarover moet laten wegen.

ORA Tilburg (idem 8-11-1546) Peter Peter Faessen als man van Jenneke dochter van Jan Ariaen Smolders heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Willem zoon van wijlen Joest Berijs ten behoeve van Jan zoon van Steven voors. en van Berijs diens wettige vrouw, dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 11 karolus guldens van 20 stuivers uit huiz ing, hoving met grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan in beemden en weiden liggende en daartoe behorende, gelegen te Goirle aan die Abchoven tussen: een gemeijne dijk genaamd de Abchovensche Dijck oostwaarts een zijde, een gebuurwegske, Heer Jan Soffaerts en Pauwels Henrick Pluijmen westwaarts ander zijde, die gemeijn straat het voorste einde, zekere erven of gemeijnten genaamd die Donckt ander einde. Nog uit een stuk land genaamd de Grote Acker, groot ca 23 lopensaet, gelegen te Goirle in die Abchovensche qackeren aan de Dorenwech tussen: De Dorenwech, Jan Soffaerts en meer anderen een zijde, de Heilige Geest van Goirle en meer anderen ander zijde, Wouter van Haren, de weduwe van Quirijn Peter Bertouts en meer anderen een einde, de erfgenamen van wijlen Jan Ondaerts ander einde. Staat te los over 8 jaar en niet eerder met 200 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen als men met lichtmis daarna wil lossen.

ORA Tilburg (idem 8-11-1546) Idem Peter Peter Faessen als man van Johanna etc. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boer- den een jaarlijkse en erfelijke cijns van 11 karolus gulden van 20 stuivers uit huizing, hoving met grond en toebehoren en uit de erfenis daaraan tot beemden en weiden liggende gelegen te Goirle aan die Abchoven tussen een gemeijne dijk ut supra en ook uit het stuk land genaamd de Grote acker ut supra. In margine: gelost. Staat te los met 200 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, en ook wanneer het Ghijsbrecht voors. van node wezen of behoeven zal de voors. hoofdpenningen te hebben en dat aan Peter voors. of zijn nakomelingen goeds tijds met Sint Jansmis tevoren verkondigd en opgezegd zal worden, zo heeft Peter voors. geloofd super se et bona sua etc. met lichtmis daarna de voors. hoofdpenningen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.

ORA Tilburg (idem 8-11-1546) Peter Jan Ariaen Smolders heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en Willem zoon van ijlen Joest Berijs Eelkens ten behoeve van Jan de zoon van Steven voors. en van Berijs diens wettige vrouw, dochter van wijlen Joest Berijs Eelkens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 51/2 karolus gulden van 20 stuivers uit huis, hof, schuur met grond en toebehoren, uit de erfenis daaraan liggende en ook uit een stuk akkerland daar achter aan liggende, gelegen te Tilburg aan die Hoeven, het voors. huis,hof, schuur met grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende, tussen: die gemeijn straat een zijde, het Convent van Tongerlo, Huijbrecht Jan Leijten het stuk akkerland voors. en Adriaen Michiel Roelofs ander zijde, de Heer van Tilburg en Peter Jan Ariaenm Smolders oostwaarts een einde, scherp uitgaande ander einde. Het voors. stuk akkerland gelegen aldaar tussen: Huijbrecht Jan Leijten een zijde, Adriaen Michiel Roelofs ander zijde, Cornelis Heijnen een einde, het voors. huis, hof etc. ander einde. Staat te los over 8 jaar en niet eerder met 100 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

ORA Tilburg (idem 8-11-1546) Item Peter Jan Ariaen Smolders voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden een jaarlijkse ene erfelijke cijns van 51/2 karolus gulden van 20 stuivers uit huis, hof, schuur met grond en toebehoren en uit d erfenis daaraan liggende en ook uit het stuk akkerland daar achter aan liggende, gelegen te Tilburg aan die Hoeven, het voors. huis, hof, schuur met grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende gelegen ut supra. In margine: Gelost Staat te los met 100 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, en ook wanneer het Ghijsbrecht voors. van node wezeh of behoeven zal de voors. hoofdpenninegn te hebben en dat aan Peter voors. of zijn nakomelingen goeds tijds met Sint Jansmis verkondigd en opgezegd zal worden, zo heeft Peter voors. geloofd super se et bona sua etc. met lichtmis daarna de voros. hoofdpenningen samen met alle onbetaalde achterstel op te brengen en te betalen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7938 fol 31v dd 26-10-1546) Anthonis en Peter, gebroeders, zonen van Jan Ariaen Smolders, Peter Peter Faessen als man van Jenneke, Pauwels zoon van wijlen henrick Pluijmen als man van Adriaena, dochters van Jan Ariaen Smolders, Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, die Ghijsbrecht Peters voors. verwekt had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw, dochter van Jan Adraien Smolders voors., en Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en met hem Willem zoon vanwijlen Joest Berijs Eelkens voor Jan de zoon van Steven voors., die Steven voors. verwekt had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Jan Ariaen Smolders, welke kinderen Jan Ariaen Smolders verwekt had bij wijlen Dierck zijn vrouw, dochter van wijlen Jan Leemans, verkopen aan Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts, hunzwager, elk hun recht en deel in twee stukken beemd genaamd die Strijpbeempden, gelegen te Tilburg aan die Bloetbeempden, het ene stuk gelegen aldaar tussen: de erfgenamen van wijlen Cornelis Daniëls een zijde, de erfgenamen van wijlen Henrick Boeijens ander zijde, die Leije een einde, die gemeijnt van Tilburg ander einde. Het andere stuk beemd gelegen aldaar tussen: de erfgenamen van wijlen Henrick Boeijens een zijde, de erfgenamen van wijlen Jan Mutsaerts ander zijde, die Leije een einde, die gemeijnt van Tilburg ander einde. Nog hiertoe twee stukken erven in beemden en heide gelegen als voor, het ene stuk tussen: Peter Van Eijndt van Riel een zijde, de erfgenamen van wijlen Cornelis Daniels ander zijde, die Leije voors. een einde, die gemeijnt van Tilburg ander einde. Het andere stuk gelegen aldaar tussen: de erfgenamen van wijlen Cornelis Daniels een zijde, de erfgenamen van wijlen Henrick Boeijens ander zijde, die Leije voors. een einde, die gemeijnt van Tilburg ander einde. Welke twee stukken beemd en stukken erf in beemd en heide Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders gekocht had van de kinderen van Cornelis zoon van wijlen Huijbrecht Smitten. Nog verkoopt elk zijn deel in een stuk heiveld gelegen te Tilburg aan Maesdijck tussen; de erfgenamen van wijlen Michiel van Goerle een zijde, Wouter Jan Daniels en Gherit Denijs Meijnaerts ander zijde, die Leije voornoemd een einde, Jan Laureijs Eelkens ander einde. Nog elk zijn deel in een stuk beemd gelegen te Tilburg in die Heeze, daar die Nijeuwe Leije doorloopt, tussen: Jan Cornelis Spapen en Lijsbet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen en kinderen een zijde, Jan Cornelis Spapen ander zijde, die Oude Leije een einde, de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde. Cornelis moet betalen uit de gehele stukken beemd en erven aan de Bloetbeempdenca 31/2 stuiver en 1 oirtstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg en uit het stuk beemd in die Heeze ca 2 stuivers en 11/2 oirtstuiver ook aan de Heer van Tilburg ´s Heren schouwen te onderhouden.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) Peter zoon van Jan Ariaen Smolders, Peter Peter Faessen als man van Jenneke, Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Margriet.en Pauwels zoon van wijlen Henrick Pluijmen als man van Adriaena, dochters van Jan Ariaen Smolders voors., Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden, die de voors. Ghijsbrecht Peters verwekt had bij wijlen Lijsbet zijn vrouw, dochter van Jan Ariaen Smolders voors., en Steven zoon van wijlen Claeus Stevens en met hem Willem zoon van wijlen Joest berijs Eelkens voor Jan de zoon van Steven voors., die Steven verwekt, had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Jan Ariaen Smolders, daar Staven en Willem voors. zich gezamelijk sterk voor gemaakt en geloofd hebben, welke kinderen Jan Ariaen Smolders voors. verwekt had bij wijlen Dierck zijn vrouw dochter van wijlen Jan Leemans, verkopen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders elk hun recht en deel in een stuk land gelegen te Tilburg in die Schijve tussen:de erfgenamen van wijlen Willem Pijlijsers, waar een arm van een waterlaat tussen loopt een zijde, Jan Steven Willems met zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk ander zijde, Anthonis Jan Ariaen Smolders beide einden. Anthonis moet sheren schouwen van de waterlaat voors. onderhouden.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) De voornoemde personen behalve Anthonis en Peter, gebroeders, en Cornelis verkopen aan Anthonis en Peter, gebroeders, zonenvan Jan Ariaen Smolders, en aan Cornelis zoon van wijlen Peter Crillaerts, hun zwager, elk hun recht en deel in een jaarlijkse en erfelijke cijfts van 14 karolus gulden van 20 stuivers als destijds Henrick Laureijs Hoefkens als schuldenaar geloofd had te betalen aan Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders uit huis,hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende, gelegen te Goirle in het Dorp tussen: Michiel Soffaerts een zijde, die gemeijn akkerstraet ander zijde, Jan Wouters een einde, de gebuerhovel ander einde. Nog uit een stuk erf in weiland genaamd dat Bedven en uit meer andere stukken land. Nog verkoopt elk zijn recht en deel in 3 karolus gulden erfcijns jaarlijks als Jan zoon van wijlen Jan Leemans als schuldenaar geloofd had te betalen aan de voornoemde Jan Ariaen Smolders uit huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 7 lopensaet, gelegen te Tilburg aan het Laer tussen: Jan Leemans en kinderen een zijde, Peter Goijaert Celen en anderen ander zijde, en nog uit meer onderpanden. Beide voors. cijnsen staan te los, te weten de voors. 14 karolus gulden met 233 karolus gulden en de voors. 3 karolus gulden met 50 karolus gulden.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) De voors. personea allen behalve Anthonis verkopen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders elk hun recht en deel in een jaarlijkse en erfelijk cijns van 6 karolus gulden, 20 stuivers voor elke karolus gulden gerekend, welke cijns eertijds Adriaen Aert Smeijers, Lambrecht Henrick van Hees, Aerdt Henrick van Hees en Arike dochter van Henrick van Hees hebben geloofd als schuldenaars gezamelijk te betalen aan Jan Ariaen Smolders uit een huis en hove met zijn grond en toebehoren gelegen te Oisterwijk in Berckel tussen: Ariaen Aerdt Eliaes, oostwaarts een zijde, een gemeijne weg, westwaarts ander zijde, Herman Loer, zuidwaarts een einde zoals in schepenbrieven van Oisterwijk vermeld staat en welke cijns de voornoemde verkopers aangekomen en verstorven was van wijlen Dierck, dochter van wijlen Jan Leemans, wettige huisvrouw van Jan Ariaen Smolders voors., en waarin Jan Ariaen Smolders zijn tocht overgegeven had. De cijns staat te los met 100 karolus guldens.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) De voornoemde personen behalve Pauwels verkopen aan Pauwels zoon van wijlen Henrick Pluijmen elk hun recht en de-al in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden van 20 stuivers, welke cijns Leonart zoon van wijl.en Ariaen Mutsaerts als schuldenaar geloofd had te betalen aan Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders voornoemd uit, huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende gelegen te Tilburg in Corvel tussen: Claeus de Wijse een zijde, Denijs Crillaerts ander zijde, Anthonis Denijs en meer anderen een einde, die gemeijn straat ander einde. Nog uit een stuk land genaamd de Poelacker, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg breder en volkomen begrepen staat, en welke cijns de voornoemde verkopers aangekomen en verstorven was van wijlen Dierck dochter van wijlen Jan Leemans bij leven de huisvrouw van Jan Ariaen Smolders voors. en waarin de voors. Jan Ariaen Smolders zijn tocht overgegeven had.Deze cijns staat te los met 100 karolus gulden.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) De voornoemde personen allen behalve Ghijsbert verkopen aan Ghijsbrecht, zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden elk hun recht en deel in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden van 20 stuivers, welke voors. cijns Peter Reijners verkocht had aan Jan zoon van wijlen Ariaen Smolders uit huis, grond, hof en erfenis daaraan liggende, groot ca 38 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Heijdsijde tussen:Ghijb zoon van wijlen Willem vander Schueren een zijde Joest zoon van wijlen Peter hermans ander zijde, Sijmon Reijners een einde, de gemeijn straat ander einde. Zoals in schepenbrieven van sHertogenbosch volkomen begrepen staat. Nog verkoopt elk zijn recht en deel in een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4½ keizers gulden van 20 stuivers, elk jaar te betalen op Sint Jan Baptist geboortedag en te Venloen te betalen, welke cijns Adriaen zoon van wijlen Jan van Grevenbroeck, Adriaen Henrick Nauwen, Claeus Bertouts, Claeus Jan Goessens en Peter Faessen als schuldenaars gezamelijk geloofd hadden te betalen aan Jan Adriaen van Goerle uit de erfenissen van Adriaen voors. met de timmering daarop staande, gelegen aan het einde met de ene zijde naast Wouter Adriaens, met de andere zijde naast Peter Jans en met beide einden aan mevrouw van Loen. Nog uit de erfenis met de timmering van Adriaen Nauwen tussen: Heer Claeus Willems een zijde, Claeus Bertouts ander zijde, en nog uit meer andere erfenissen de voornoemde Claeus Bertouts en Claeus Jan Goessens toebehorende gelegen op de Efterling en aan Peter Faessen toe- behorende gelegen op de Molenstraet en welke. cijns van 4½ keijzersgulden te los staat met 75 karolus gulden volgens schepenbrieven van Venloen. De voors. cijns van 5½ karolus gulden staat ook te los te weten met 100 karolus gulden. Welke cijnsen de voornoemde personen en verkopers verstorven waren van wijlen Dierck dochter van wijlen Jan Leemans, wettige huisvrouw toen ze leefde van Jan Ariaen Smolders voors. en waarin Jan Ariaen Smolders zijn tocht in overgegeven had.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) Dezelfde personen voornoemd behalve Ghijsbert Verkopen aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht Peter van Boerden elk hun recht en deel in een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge, die nu ter tijd betaalt Adriaen Marcelis van Ethen in een erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht van 1 mud rogge voors. eertijds Claeus Weijmers als schuldenaar geloofd had te betalen aan Jan zoon van wijlen Michiel Bellaerts, Sijke, Fijke en Kathelijn zijn zusters, ten behoeven van hen en van Jacop hun broer, uit een stuk erf in heide en weide liggende, groot ca 1½ mudsaet, gelegen te Tilburg in dat Rijlaer tussen: Claeus Weijmers een zijde, en voorts rondom de gemeijnt van Tilburg. Nog uit andere stukken erf en land en ook uit een huis, hof met zijn grond en toebehoren en erfenis daaraan liggende, welke percelen en onderpanden door de voors. Jan, Sijke, Fijke en Kathelijn voor henzelf en voor Jacop hun broer voors. aan de voornoemde Henrick voor de jaarlijkse en erfelijke pacht van dat een mud rogge uitgegeven zijn geweest. Nog verkoopt elk zijn recht en deel in nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge, die nu ter tijd betaalt Claeus Henrick Smolders, en welke pacht eertijds Godert zoon van Mathijs Mutsaerts als schuldenaar geloofd had te betalen aan Wouter zoon van wijlen Wouter Wouters uit een stuk erfenis tot weide liggende, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Tilburg tussen: Henrick Pijlijsers beide zijden, Jan Gherits een einde, de gemeijn straat ander einde. Welke erfpacht voors. Jan Adriaen Smolders verkregen had van Henrick Leijten en Henrick Leijten van Wouter Wouters voors. Welke pachten van de 4 en van de 4 lopen rogge de voornoemde personen en verkopers aangekomen en verstorven waren bij het overladen van Dierck dochter van wijlen Jan Leemans, bij leven wettige huisvrouw van Jan Ariaen Smolders voors. en waarin Jan Ariaen Smolders zijn tocht overgegeven had.

ORA Tilburg (idem dd 26-10-1546) Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders als gecommiteerde beheerder en administrateuran de goederen van Jan de zoon van Steven voors., door kracht van zekere brieven van indicatie, hem met Mathijs Willem Laureijs uit het Hof van Brabant daarop verleend en dat ten behoeve van zijn administratie, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land genaamd de Bockhamer, groot ca 13 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hoeven tussen:de gemeijn straten en Jan de zoon vanHeer Jan Vermee een zijde en een einde, verder rondom aan de erfenis van Jan Claeus Stevens. Staat te los over 8 jaar en niet eerder met 100 karolus gulden van 20 stuivers samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7938 fol 35 dd 22-1-1546) Dezelfde Steven zoon van wijlen Claeus Steven Reijnen voornoemd heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Anthonis Jan Ariaen Smolders als gecommiteerde door het Hof van Brabant tot de administratie van de goederen van Jan de zoon van Steven voors. door kracht van zekere brieven van interdictie aan hen Anthonis voors. met Mathijs Willem Laureijs uit het Hof van Brabant daarop verleend en dat ten behoeve van zijn voors. administratie, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5½ karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land genaamd de Bockhamer, groot ca 13 lopensaet, gelegen te Tilburg aandie Hoeven tussen: de gemeijn straten en Jan de zoon van Heer Jan Vermee een zijde en een einde, voorts rondom Jan Claeus Stevens. Staat te los met 100 karolus gulden van 20 stuivers, samen met de jaarcijns en achterstel, met Sint Jansmis tevoren op te zeggen, en ook als de voors. Anmthonis in de naam en kwaliteit als boven het gelieven zal de voors. hoofdpenningen te hebben en het aan Steven of zijn nakomelingen met Sint Jansmis tevoren opzeggen zal, zo heeft Steven voors. geloofd super se et bona sua etc. met lichtmis daarna de voors. hoofdpenningen samen met de jaarcijns en alle onbetaalde achterstel te betalen.

ORA Tilburg (1559, januari 7 n.st. - R 304/31r-31v Nw inv no 7949) erfenis van de kinderen van Peter Jan Adriaen Smolders; (1557, december 29 - R 303/33v-34r Nw inv no 7949) erfenis der weduwe van Peter Jan Adriaen Smolders


Huwt

204.849   Dierck Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 204.849Vader 409.698Moeder 409.699

Overleden voor 1546

Kinderen

 1. Peter (+voor 29-12-1557), huwt N.N., hadden kinderen.
 2. Anthonis Zie 102.424
 3. Jenneke, huwt Peter Peter Faessen
 4. Margriet, huwt Cornelis Peter Crillaerts
 5. Adriana, huwt Pauwels Henrick Pluijmen
 6. Elisabeth, huwt Ghijsbrecht Peter van Boerden (+voor 1546)
 7. Kinderen
  1. Ghijsbrecht (*voor 1522), volwassen in 1546
 8. Jenneke Sr (+voor 1546), huwt Steven Claeus Stevens
 9. Kinderen
  1. Jan, minderjarig in 1546

TerugBegin van generatie


204.850   Gerrit Herman Daneel Jan HEIJSTEN

FamilienaamIndex 204.850Vader 409.700Moeder 409.701

Overleden Tilburg voor 28-1-1531

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no7902 fol 1v dd 9-4-1505) Gherit soen wilner (wijlen) Herman Heijsten heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Sijmon Jans van Son xxviii lopen rogge erffpacht alle jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van huijs hoff mette ... gelegen aen die Hasselt tussen erffe Elizabet weduwe Jan Peter Nouwe deen sijde ende tussen erffe Jans van Gestel dander sijde als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende die onderpanden goet te maken date ix aprilis scabini Ele, Vessem.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7902 fol 8r dd 10-2-1505) Verkoop Gherit Jan Reijnen aan Gherit Herman Heijsten. Gherit soen wilner (wijlen) Jan Reijnen soen x lopen rogge erffpacht hem toebehorende allen jaer te gelden ende te betalen op Onser Vrouwe dach Lichtmisse uit huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerten xii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrepen ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Jans van Haestrecht deen sijde ende tussen die ghemeijne straet dander sijde ende welck x lopen rogge erffpacht voers Gherit voers vercregen hadde van Janne van Son ut patet in literis de Bosch Ducq (zoals blijkt uit brieven van den Bosch) supportavit (heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten ut patet in literis (zoals blijkt uit brieven) ende heeft gheloeft commer van sijne weege date scabini ut supra x februarij scaini Elen, Beris.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7902 fol 14 dd 10-3-1505) Verkoop, Gherit Heijsten aan Sijmon van Son en Sijmon Jan van Son aan Jan Henric van Gestel. Gherit soen wilner (wijlen) Heijsten sijn ghedeelte in een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten te weten die stede ghelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse gheheijten Hasselt tussen erffe Elisabeth weduwe Jan Peter Nouwe met meer andere deen sijde ende tussen erffe erffe Jan Henric van Gestel dander sijde streckende vande erffe Elizabet voers met meer anderen totte ghemeijne straete toe als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Sijmon van Son et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) in eendeel uijtgenomen uit heelde stede xxxv lopen rogge erfpacht .... date x martij scabini Thijs Beerthen, Ghijsbert Vermee. (Later er boven bijgeschreven) Sijmon soen wilner (wijlen) Jans van Son twee gedeelt ut infra (als onder) supportavit (heeft overgegeven) ... Jans van Gestel date ix april? scabini Eelen, Beerthen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7903 fol 19v dd 24-4-1506) Verkoop Jan Jan van Son aan Gherit Herman van Heijst. Jan soen wilner (wijlen) Jans van Son een derdeel in huijs hoff met sijn gronde ende toebehoerte hem toebehoerende 1 1/2 lopensaet off daer omtrent begrepen gelegen in die parochie van Tilborch ter plaetse geheijten die Hasselt tussen erffe Gherit van een sijde ende een eijnde cum alijs (met meer anderen) ende tussen aen die gemeijn straet dander sijde hodende aen erffe Jans van Gestel als hij sede supportavit (heeft overgegeven) Gherit Hermans soen van Heijst et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) sijn gedeelt uitgenomen xxv lopen rogge erffpacht ende x lopen rogge erffpacht .... datum xxiiii april scabini Beerthe, Elen.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7910 fol 13v dd 21-2 en 21-3-1512) Verkoop Gherit Jan Reijnen aan Gherit Herman Heijsten, vernadert door Reijner Gherit Reijner. Gherit Jan Reijnen zoen een stuck erfs hem toebehoerende vier lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen in die Hasselts Ackeren tussen erffe Jans Veramelvoert deen sijde ende tussen erffe Ghijsbrecht van Ghierl dander sijde streckende vande erffe Jans van Spaendonck totte ghebuer straet toe ende welck stuck erffs voers Gherit voers erffelijcken ghecocht ende ghecregen heeft van Engelberen dochter wilner Jan Reijnen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgeven affgaen ende vertijden altijt vast ende stentich te houwe ende allen commer ende calalgie daer op comende van sijnen weege aff te doen den selve datum xxi februarij scabini Bont, Berijs. (…) Reijn Gherit Reijnen zoen boet sijn blijckende penningen hoeftgelt goets en brieffgelt ende lijffcoep om met recht te vernaerscappen alsulcken stuck lands off erffs ut supra (als boven) als Gherit Herman Heijsten zoen gheloeft heeft tegen Gherit Jan Reijnen zoen voers ende boet daer alles toe te doen dat een naerderman sculdich is te doen, tot behoeff sijn selffs ende tot behoeff sijn broers ende susters te hebben ende te ... datum xxi martij scabini Bont ...

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7910 fol 17v dd 11-5-1512) Verkoop, Reijner Adriaen Reijnkens aan Gherit Herman Heijsten. Reijner zoen wilner (wijlen) Adriaen Reijnkens een stuck lands hem toebehoerende iii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe de voerkijnderen Jans van Ghierl deen sijde ende tussen erffe Cornelis die Ber dander sijde hoedende voer op die Langstraet als hij seede supportavit (heeft overgegeven) Gheriden zoen wilner (wijlen) Herman Heijsten met affgaen ende vertijden als dat behoerlick ende recht is et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) los ende vrij alsmen los ende vrij erve sculdich is te waren ende alle commer aff te doen datum xi maij scabini Beerthen, Jo Berijs.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7910 fol 18 dd x-5-1512) Verkoop Gherit Jan Wijten aan Gherit Herman Heijsten. Gherit Jan Wijten zoen een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten ende metten erffe daer aen liggende een halff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) begrijpende ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten die Hasselt tussen erffe Willem Lemmens deen sijde ende tussen erffe Cornelis Henrics zoen dander sijde ende deen eijnde hoedende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet ende welck huijs hoff ende erffe Gherit voers wittelijcken gecocht ende vercregen heeft tegen Ghijsbrechten ende Peter ghebruederen ende Marij hen suster kijnderen Peter Zegers met meer anderen ut patet in literis de Tilborch supportavit (zoals blijkt uit brieven van Tilburg heeft overgegeven) Gherit Herman Heijsten zoen simul cum literis et promisit (samen met de brieven en heeft beloofd) dat opdragen overgheven vast ende stentich te houwe ende allen commer ende calangie, van sijn weege aff te doen datum ... scabini Aelwijns, Vet.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort; inv no 7923 fol 30v dd 28-1-1531) Erfdeling, erfgoederen van Gerit Herman Heijsten. Condt sij eenen ijeghelijcken dat comen sijn voor ons scepenen onderghescreven Jan Herman Cornelis ende Daniel frates (gebroeders) ende Anthonis Jan Arijaen Smolders ut maritus (als man) Marij sua uxoris (zijn vrouw) allen kijnderen wijlen Gerit Herman Heijsten die Gherit voers ghewonnen ende vercregen hadde bij Aleijden sua uxoris (zijn vrouw) dochter wijlen Jans van Zon ende hebben een erffdeijlinge ende erffscheijdinge ghedaen ende ghemaeckt vande erffelijcken goeden die hun ende elcken van hen inde naem als voers aencomen ende verstorven sijn van hunnen vader ende moeder voers

Overmidts welcke erffdeijlinge ende erffscheijdinge wille soe, sal Jan voers hebben houwen ende erffelijcken voor sijn portie besitten een stuck erffe tot land ghelegen v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans dat hier tegens gedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Daniel Gerit Hermans soen dat oock hier tegens gedeijlt is dander sijde ende deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet Noch hier toe een stuck landts twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten in die Hasselt Acker tusschen erffe Herman Gert Hermans soen dat hier tegen ghedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Aerts van Gierl cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde ande erffe Jan Vranck Lemmens soen ende metten anderen eijnde aen eenen ghemeijnen ghebuer wech Noch hier toe een mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Henrick Appels ende sijn erven ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) welck mud rogge voers te loss staet met vijftich Rijnsgulden Noch hier toe een derdedeel in een stuck beempts een bunder vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten Dalem tgheheel stuck beempt tusschen erffe Claeus Stevens deen sijde ende tusschen erffe Arijaen Leijten dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gherit die Bont cum alijs (met anderen) ende metten anderen eijnde aende erffe Cornelis Wouter Jan Wouters cum alijs (met anderen) Noch hier toe een derdedeel in eenen stuck beempts xiiii lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Ghilse ter plaetssen gheheijten after dat Hooff van Donghen gheheijten den Grooten Beempt Noch hier toe een derden deel in eenen stuck hoijvels in alder grote etc inde parochie van voers ter plaetssen gheheijten after dat Creijenven tgheheel stuck heijvels tusschen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende tusschen erffe Frans Henrick Gielis dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe d erffgenamen Aerts van Riel ende metten anderen eijnde aen erffe Peter Gerit Jan Maes Geenen soen ende noch hier toe een derdedeel in eenen mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Hanric Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch ut dicebant (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg zoals zij zeiden) op welcke erffe ende erffpacht voers Herman, Cornelis, Daniel ende Anthonis voers op vertegen hebben tot behoeff Jans voers ende hebben gheloeft deese voers personen elck inde naem als voers super se et bona sua (op zich en hun goederen) etc dit vertijen altijt vast ende stendich etc ende elck commer van sijnre weegen aff te doen waer uit Jan voers sal gelden ende betalen aen dat Convent van Tongerloe de sondachs na Lichtmisse opten Spijker tot Tilborch dat derdedeel in vijff stuijver erffschijns uit voers bunder beempts noch dat derdedeel in vii stuijver erffschijns tot Breda te betalen ende noch dat derdedeel in thijen lopen roggen erffpacht oeck tot Breda te betalen uit ende vande stuck beempts vande xiiii lopensaet voers te betalen ende noch hier toe dat derdedeel in twee stuijver erffschijns aende heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen ende noch te weege die geene die over d ierste stuck landts voers ... te weegen welcke erffenissen ende erffpachten Jan voers also gelden ende betalen sal ende gheloeft heeft super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc die alsoe te gelden ende te betalen datte die ander kijnts ghedeelten die ende hier tegen ghedeijlt hebben scaij hijnder off commer aff comen en sal in enijgen toecomende tijden met voerwaerden oeck toeghedaen offer in enijgen toecomende tijden ... enijgen commer off last die hier in desen niet ghenoempt en is alsulcken commer ende last hebben sij deijlluijden voers gheloeft super etc kijnts ende kijnst gelijck ... malcanderen te helpen gelden ende betalen sonder arch ende list datum den xxviii januarij scabini Joest ende Zwijsen

Hier tegens soe sal Herman voers hebben houwen ende erffelijcken voer sijn portie besitten een huijs hoff ende erffe daer aenliggende ... lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Cornelis Gerit Hermans soen deen sijde ende tusschen erffe meester Dionijs Goeijaertss dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen met sijn soen ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts twee lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt acker tusschen erffe Jan Gerit Hermans soen dat hier tegen gedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Aert van Amelvoirt dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Peter Gerit Jan Maes Geenen ende metten anderen eijnde aen eenen ghebuer wech Noch hier toe die helft in eenen bunder beempts vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voirs ter plaetssen gheheijten die Sporckt t gheheel stuck beempt tusschen erffe Laureijs Zwijsen cum alijs (met anderen) deen sijde ende tusschen erffe die kijnderen Gerit Jan Meeus cum alijs (met anderen) dander sijde hodende metten eenen eijnde aende erffe die weduwe Cornelis ... ende metten anderen eijnde aen een ghemeijn water gheheijten die Leije Noch hier toe die helfft in eenen bunder beempt gheheijten die Hackelaer inde parochie voors ter plaetssen gheheijten dat ... tgeheel stuck beempts tusschen erffe Cornelis Mutsaerts cum alijs (met anderen) deen sijde hodende metten eenen eijnde noortwaerts aen erffe Hanrick Appels ende hier noch toe een halff mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Cornelis Peter Mutsaerts ende sijn erven ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) ende hier toe een mud roggen erffpacht dat men jaerlijcks heffende is op Hanrick Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) etc ut dicebant (zoals zij zeiden) op welcke etc waer uit Herman voers sal gelden etc dat derdedeel in twee stuijvers erffschijns aenden heer van Tilborch op Sinte Stevens dach etc noch dat derdedeel in eenen halven braspenninck erffchijns tot Ghilse te betalen noch die helft van eenen braspenninck erffchijns oeck tot Gils te betalen ende dit uiten beemd voers te betalen ende voerts ut supra (als boven) ende noch de waterlaet te onderhouwen die doer dierste stuck erffe gaet datum et scabini ut supra

Hier tegens sal Cornelis voers etc een stuck landt v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Herman Gherit Hermans soen dat hier tegen ghedeijlt is deen sijde ende tusschen erffe Jan Gherit Hermens soen die oock hier tegens ghedeijlt is dander sijde, hodende metten eenen eijnde aen erffe Daniel Gerit Hermans cum alijs (met anderen) ende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een stuck landts ii 1/2 lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voers ter plaetssen gheheijten Starts Hooff tusschen erffe Neel die Beer cum pueris (met zijn kinderen) deen sijde ende deen eijnde ende tusschen erffe Jan van Gierl cum pueris (met zijn kinderen) dander sijde hodende metten anderen eijnde aen die gemeijn straet Noch hier toe een huijs hoff metten erffe daer aen een halff lopensaet vel circiter (of daar omtrent) inde parochie voors ter plaetssen gheheijten die Hasselt tusschen erffe Henrick Cornelis Henrick deen sijde ende deen eijnde ende tusschen erffe Herman Gerit Hermans soen dander sijde hodende metten anderen eijnde aen die ghemeijn straet Noch hier toe een derde deel in eenen bunder beempts inde parochie voors ter plaetssen gheheijten Dalem t gheheel bunder tusschen erffe Claeus Stevens deen sijde ut patet in (zoals blijkt uit) voers brieff Noch hier toe een derde deel inde grote Beempt van xiiii lopensaet ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff Noch een derdedeel in stuck heijvels inde voers ut patet (zoals blijkt) oeck inde Jans voers brieff Noch een derde deel in een mud rogge erffpacht op Heijn Appels ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff Noch hier toe die helft in eenen erffchijns van ... Rijnsgulden die men jaerlijcks heffende is op Hanrick Appels ende sijn erven die te loss staen ut patet in literis de Breda (zoals blijkt in de brieven van Breda) ende noch hier toe eenen erffpacht van eenen mud roggen dat men jaerlijcks heffende is op Cornelis Peter Mutsaerts ende sijn erven ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) op welcke etc waer uit Cornelis voers sal gelden etc alsulcken commer als jannen voers in sijnen deijlbrieven toeghedeelt is niet uitghescheijden ende noch alsulcken voetpat te onderhouden als over dierste stuck landts gaet daer hij van rechts weege behoert te gaen ende voerts gelijck die ander veste is begrepen datum et scabini ut supra

Hier tegen sal Daniel voers hebben etc een huijs hooff ende erffe daer aenliggende v lopens min v 1/2 roeijen inde parochie van Tilborch ter plaetssen gheheijten die Hasselt in die Tetenbraeck tusschen erffe Gherit van Ethen ende sijn soen cum alijs (met anderen) deen sijde ende tusschen die ghemeijn straet dander sijde hodende metten eenen eijnde aen erffe Gerit van Ethen voers Noch hier toe een stuck landts v lopensaet min vii roeijen vel circiter (of daar omtrent) inde parochie ende plaetssen voers tusschen erffe die kijnderen Jan Daniels deen sijde ende tusschen eenen ghebuer wech dander sijde hodende metten eenen eijnde aen dat voers stuck landts ende metten anderen eijnde aen de erffe Arijaen Michiel Roelofs Noch hier toe die helff van eenen bunder beempt inde parochie voers ter plaetssen in de Sporckt tghehele stuck beempts tusschen erffe Laureijs Zwijsen deen sijde .... gelijck in Hermans brieff noch hier toe die helft van eenen bunder beempt gheheijten den Hackelaer inde parochie voers ter plaetssen gheheijten dat ... tgheheel stuck beempts tusschen ut in Hermans brieff ende noch hier toe eenen erffpacht van eenen mud roggen dat men jaerlijcks heffende is op Denis Pouwels Deckers soen ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) op welck erffe ende erffpachten ut supra ... waer uit Daniel voers sal gelden dat derdedeel in twee stuijvers erffchijns aen de heer van Tilborch ende noch dat derdedeel van eenen halven braspenninck erffchijns tot Gils te betalen ende noch hier toe die helft van eenen braspenninck oeck tot Gils te betalen uitten beempden voers te betalen ende noch hier toe aen den heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen dat derdedeel van twee stuijver erffchijns te betalen ende voerts ghelijck in die ander veste staet

Hier tegen soe sal Anthonis voers hebben een derdedeel in eenen bunder beempts inde parochie van Tilborch ter plaetschen gheheijten Dalem tgheheel bunder beempts tusschen ut patet (zoals blijkt) in Jans brieff noch hier toe dat derdedeel in eenen stuck beempts van xiiii lopensaet gheheijten die Groten Beempt ut patet (zoals blijkt) in Jans brieff noch hier toe dat derdedeel in een stuck heijvels ut patet (zoals blijkt) in Jans voers brieff noch hier toe dat derdedeel in eenen mud roggen erffpachts dat men jaerlijcks heffende is op Handrick Appels ende sijn erven dat te loss staet ut patet in literis scabinorum de Tilborch (zoals blijkt uit schepenbrieven van Tilburg) noch hijer toe die helff van eenen erffchijns van sees Rijnsgulden die men oeck jaerlijcks heffende is op Handrick Appels ende sijn erven die te loss staet ut patet in literis de Breda (zoals blijkt uit brieven van Breda) ende noch hijer toe eenen erffpacht van een halven mud roggen die men jaerlijcx heffende is op Jan Schuijten ende sijn erven ut patet in literis de Tilborch (zoals blijkt uit brieven van Tilburg) op welcke etc waer vuijt Anthonis sal gelden aen dat Convent uit dat derdedeel van vijff stuijver erffschijns noch hier toe tot Breda te betalen dat derdedeel van xii stuijver erffchijns ende noch hier toe oeck tot Breda te betalen dat derdedeel van thijen lopen roggen de maten van Breda ende .... commer voirs uiten beempden voers te betalen ... als in die andere veste datum et scabini ut supra.

ORA Tilburg (Wijk de Hasselt, Frank van Amelsfort, inv no 7927 fol 39 dd 22-1-1536) Anthonis Jan Arijaen Smolders als man en momber van Marij zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Herman Heijsten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Huijb Smitten een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge uit een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Corvelsche Ackeren, aldaar tussen: erfenis van Marten vande Zande beide zijden, erfenis van Gherit Peter Naes zijn zweager een einde, erfenis van Kathelijn Zwitten ander einde. Nog uit een stuk eerfs groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Oerl, aldaar tussen: erfenis van Jan die Wijse een zijde, erfenis van Aert Zibben ander zijde. Wat aan Anthonis als man en momber van Marij zijn huisvrouw aangekomen was van wijlen Gherit Herman Heijsten in een erfdeling met zijn zwagers en wat Sijmon Herman Heijsten gekocht had van Peter Gherit Smits die Cuijper en Peter voors had dat gekocht van Gherit Peter Gherit Smits zijn zoon en aan Gherit was dat aangekomen en verstorven van Dijmpna dochter van wijlen Bertelmeeus Bont Bastaerts zijn moeder en aan Dijmpna was dit verstorven van Berthelmeeus haar vader en Berthelmeeus had dat gekocht van Dierck Gherit vande Laer. (idem) Peter zoon van wijlen Huijb Smitten heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonijs Jan Arijaen Smolders een stuk land groot ongeveer 3½ lopensaet en 2 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve, aldaar tussen: erfenis van Wouter Thonis Diercks en Henrick Crillaerts een zijde, erfenis van Peter Gherit Smolders en Jan Arijaen Smolders ander zijde, erfenis van Jan Arijaen Smolders een einde, erfenis van Marten Jan Ghenen en van Jutta de huisvrouw van Jan Crillaerts ander einde


Huwt (1)

204.851   Aleijt Jan Jacob van SON

FamilienaamIndex 204.851Vader 409.702Moeder 409.703

Geboren ca. 1475
Overleden voor 1514


Buitenechtelijke relatie (2) met

Catelijn Andries HENDRIKS

FamilienaamIndex

Niet vermeld in erfdeling, wel door Coolen; hieruit dan mogelijk een zoon Simon.

Kinderen

 1. Cornelis
 2. Daniel
 3. Herman
 4. Jan
 5. Maria Zie 102.425

TerugBegin van generatie


204.864   Claes Willems BROCKEN

FamilienaamIndex 204.864Vader 207.936Moeder 207.937

Overleden voor 1488

Voor 1454 pachter van hoeve Ten Halve te Helvoirt, sinds ca. 1464 half in erfpacht. Vgl. Brabantse Leeuw 1999


Huwt

204.865   Lijsbeth Willem WOUTGERS

FamilienaamIndex 204.865Vader 409.730Moeder 409.731

Overleden Helvoirt na 1493

Via haar moeder gegoed te Sint-Oedenrode onder Olland en Houthem; via haar man erfgename van huis, hof en erf te Helvoirt.

Kinderen

 1. Jan Claes Brock Zie 102.432
 2. Aleijt Claes Brocken, huwt Henrick Jans Svriezen (die Vrieze)
 3. Mechtelt Claes Brock, huwt Jan Wouter Goessens
 4. Willemken Claess Brock
 5. Lijsbeth Claess Brock
 6. Peter Claes Brocken
 7. Adriaen Claes Brock

TerugBegin van generatie


204.866   Gerit Henrickss van der STAECK

FamilienaamIndex 204.866Vader 409.732Moeder 409.733

Overleden na 1501, voor 4-4-1502

Schepen, o.a. 1484, 1487. Hypothetisch; huurde in 1467 samen met zijn oude vader een hoeve te Udenhout. Vgl. Brabantse Leeuw 1999

Bosch Protocol (14-02-1499 1267 / 319-1) Jan Wijtmans Geritszoen moet als verweerder voor schout en schepenen te Oisterwijk in een zaak tegen de kijnderen van Wouter van Haren verschijnen. Hij moet echter als procureur van het dorp Haaren naar het hof van Brussel. Daarom constitueert hij Gerard van den Staeck, Dirck die Roever, Peter Elens en Jan van den Meer in zijn naam op te treden.

Idem (24-01-1498 1266 / 276v-4) Gerardus van den Staeck en Petrus Johannis Gerits zoen beloofden de heer Henricus van Essche, priester, procurator van de rector van het altaar van St.Agathe, in de kerk van Oisterwijk, komende St.Maarten in de winter 16 peters te betalen.

Idem (1505 april sH,R.1274,54v) Gerit van de Staeck ? mud rogge, - Haaren Nuwenhuys

Hertogelijk cijnsboek 1449 477. henricus witloc pro elisabet filia gerardus filius arnoldi vanden vendike ex parte gerardus patris sui predicti de hereditatis henricus vanden stake de manso johannes stempels 13 1/2 d. vet.; 478. henricus witloc gener gerardi filii arnoldi vanden vendike pro gerardo predicto ex parte henricus vanden stake de manso johannes stempels 27 d. vet.; 657. johannes filius gerardi filii arnoldi vander vendike pro gerardi patre suo ex parte henricus filij wilhelmi vander stake de manso johannes stempels 27 d. vet.; 658. idem pro elisabet filia gerardi vander vendike ex parte gerardi predicti pridem henricus vander stake de manso johannes stempel 13 1/2 d. vet.

ORA Oisterwijk (191 fol 19 no 145 dd. 22-7-1485) Jan voors. en Gherit vande Staeck als man en momb. de helft hen toebehorende in enen 1/2 mud rogs erfpacht als Kathelinen Meeus op den Winckel w. Beerthouts Wouters? plach te ghelden; item hiertoe de helft in 12 L rogs die welc Adriaen Wu...? op Gheen Houtsche straet w. Beerthout Wouters de voors. w. Beerthout Wouters jaarlijks schuldig was te gelden uitzekere onderpanden – supt Willem voors. ad opus sui et ad opus Enghelbeeren voors.

ORA Oisterwijk (206 fol 22 no 77 dd. 4-4-1502) heer Lauw. vande Venne priester namens des persoens en altaristen een lopen rogge jee pacht en hiertoe 2 scelling paeyments erfcijns den persoen en altaristen voors. toebehorende welk lopen rogs erfpacht en 2 scellinge erfcijns w. Jan Brocken den persoen en altaristen voors. jaarlijks erfelijk geldende was uit huyse en hoeve en erff daaraan tsamen 2 mudzaad lants of daaromtrent in par. Otw ter stede geh. Berkel < erf Claes Boet > erf des heren van Paerwijs ^ gem. straat v erf Gerit Bey mma volgens sch.br. en den chijnsboek heeft hij wett. en erffel. overgegeven en opgedragen Margriet wede w. Jan Brocken voors. d.w. Gerits vande Staeck met de oude brieven


Huwt

204.867   Margriet Berthout Wouter BERTHOUTS

FamilienaamIndex 204.867Vader 409.734Moeder 409.735

Overleden voor 1519

Ontdekt door Eimert van der Beek, vermeld in de Yahoogroup Noord-Brabant juni 2006. Alias Back of Baeck, voor zover de grafsteen van Wouter Brocken (BL 1999) te vertrouwen valt.

Kinderen

 1. Margriet Zie 102.433
 2. Engel, vermeld Oisterwijk/Udenhout 1519; niet vermeld in Van Amelsvoort 2011
 3. Agnees, vermeld Oisterwijk/Udenhout 1519; niet vermeld in Van Amelsvoort 2011

TerugBegin van generatie


204.868   Wouter Wouters van HAREN

FamilienaamIndex 204.868Vader 409.736Moeder 409.737

Geboren ca. 1440
Overleden voor 1499

Kocht in 1478 het goed ten Dyke te Enschot en land te Tilburg (Loven). Vgl. Brabantse Leeuw 1999. Vermoedelijk de kerkmeester van Enschot, vermeld in 1480. Vgl. Brabantse Leeuw 1999.

Bosch Protocol 769 (14-2-1499 1267:319) Jan Wijtmans Geritszoen moet als verweerder voor schout en schepenen te Oisterwijk in een zaak tegen de kijnderen van Wouter van Haren verschijnen. Hij moet echter als procureur van het dorp Haaren naar het hof van Brussel. Daarom constitueert hij Gerard van den Staeck, Dirck die Roever, Peter Elens en Jan van den Meer in zijn naam op te treden.

Idem 85 (x-5-1503 1271,165v) Jacob z.w. Wouter van Haren gelooft 1 gld 6 st; Gestel bij Otw

Idem 20 (x-7-1526 1303,232) Laurens z.w. Adriani Corstiaens 3 1/2 gld; huis erf hof 7 L par. Haaren tpl. die Slonde < Wolteri .. die Raedemeker > .. Wilhelmi z. Wolteri de Haren [slecht leesbaar]

Idem 270 (x-5-1531 mei 1313,273) Jacob Wouters van Haren 1 malder rogge. Goutsmitshoeve Moergestel Haghorst waarvan pachter is Gerit Corstiaens gelegen half onder Dioessen half onder Moergestel.

Het lijkt er echter op dat in ieder geval de hypothese over de vadersnaam van Wouter verworpen moet worden (mogelijk ook zijn huwelijk):

Idem 94 (10-7-1477, 1246:353v) Willelmus Willelmi van Haren verkocht aan Johannes Henrici van den Doren een beemd van 1 bunder, in Oisterwijk ter pplaatse Wippenhout, tussen erfgoed van de kinderen vann wijlen Hubertus Wolteri Ansems en tussen erfgoed van Jordanus Cleijnaert, strekkend van erfgoed van de erfgenamen van wijlen Henricus Moers tot aan erfgoed van de kinderen van wijlen Wolterus Ansems, met recht van weg in de openbare dijk, belast met een oude grosse grondcijns. Idem no. 95 (zelfde datum, fol. 354) Wolterus Willelmi van Haren deed afstand van zijn recht tot vernaderen.

Deze Wolter komt ook voor in het hertooglijk cijnsboek 1448: folio 87 recto onder 1041. idem pro walteris filio wilhelmi de haren de hereditatis matris vanden goirbroec 12 d. nov.

Verder: Bosch protocol (11- 1220/83v-? verm. April 1450) De kinderen van wijlen Willelmus van Haren,

1. Willelmus,

2. Adrianus,

3. Wolterus,

4. Petrus,

5. Elisabeth, gehuwd met Henricus Henrici van Hoculem,

maakten een erfdeling.

Adrianus kreeg onder meer

1. een erfcijns van 1 oude grosse, welke Henricus Lombaert en Henricus Smeeds betalen uit huizen en erven van hen, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven,

2. een erfcijns van 20 denarii en 2 cijnshoender, welke Johannes Buckinc betaalt uit een tuin, genaamd Naatshof in Oisterwijk,

3. het aandeel van Willelmus van Haren, hem aangekomen door overlijden van zijn natuurlijke broer Willelmus, in een moer, genaamd het Rietven, in Oisterwijk, ter plaatse de Dieze,

belast met

1. een oude grosse aan de hertog,

2. een cijns die genoemde wijlen Willelmus van Haeren uit het Rietven betaalde;

Wolterus kreeg onder meer een stuk lannd, genaamd het Goorbroek, 2 bunder, in Haaren, tussen erfgoed van Nycolaus Oem van Buchoven en tussen de gemeint van Oisterwijk,

belast met een oude grosse aan de hertog;

Petrus kreeg onder meer een erfpacht van 2 mud rogge, uit erfgoed en gebouwen daarop, genaamd de Uitvang, in Haaren, ter plaatse Gezel, tussen erfgoed van meester Wolphardus en tussen erfgoed van Jacobus Gobijen, welk erfgoed en gebouwen Johannes Kuijst zoon van wijlen Wolterus van Ghezel verworven had voor die pacht (en andere lasten) van genoemde Willelmus van Haeren, belast met

1. 3+1/3 oude grossen aan de hertog,

2. 1/7 en 1/14 deel van 2 oude grossen aan de tafel van de H.Geest in ‘s-Hertogenbosch,

3. 1/7 en 1/14 deel van een censui? welke genoemde wijlen Willelmus van Haeren betaalde aan de investitutus van Oisterwijk,

4. een erfcijns van 10 denarii en een klein muntje aan het altaar van de H.Geest in Oisterwijk.

Volgende blad: Genoemde broers Willelmus, Wolterus en Petrus en Henricus van Hoculem, als echtgenoot, deden ten behoeve van Adrianus, zoon van genoemde Willelmus, afstand van een erfpacht van 4½ lopen rogge, welke Godefridus Buckinc betaaalde aan genoemde wijlen Willelmus, gaande uit de helft van een hoeve in Oisterwijk, van dezelfde Godefridus Buckinc.


Huwt ca. 1470

204.869   Delya Willems van OESTERZEEL

FamilienaamIndex 204.869Vader 409.738Moeder 409.739

Geboren ca. 1425

Had 1468 het tochtrecht op een hoeve onder Goirle; zie voor haar voorouders Brabantse Leeuw 2000.


Zij huwt (1)

Jan Matheus LOEKENS

FamilienaamIndex

Zoon van Matheeus Jan Laureyns

Kinderen (Loekens)

 1. Matheus Jans van Andel (+1464)
 2. Willem van Andel geheten van Oisterzele (+Leuven 23-11-1511), mogelijk in 1466 student in Luik, later pastoor te Leuven.
 3. Jan van Oesterseel, priester, in 1461 student in Leuven, vader van een bastaard Mariken Oesterseels alias van Loven.

Kinderen (Van Haren)

 1. Wouter Wouters Zie 102.434
 2. Jacob, vermeld 1503-1531
 3. Willem, vermeld 1526

TerugBegin van generatie


204.870   Jan Roelofs Lambrechts BROECHUSEN

FamilienaamIndex 204.870Vader 409.740Moeder 409.741

Kocht ca. 1465 het goed te Loo te Goirle. Vgl. Brabantse Leeuw 1999. Volgens grafsteen Wouter Brocken (BL 1999) een Broeckhuysen (Broechusen), maar volgens diens gegealogische aantekeningen is het wapen dat van de familie Schuylenborch; Schuylenborch is echter de schoondochter, niet eigennaam, van Jan Roelof Lambrechts.


Huwt

204.871   Maria N.

Index 204.871 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Brocken: Van Oerle.

Kinderen

 1. Dingen Jan Roelof Zie 102.435
 2. Gerrit, huwt Lysbeth Claes Aelwyns Sculenborchs
 3. Roelof
 4. Sander

TerugBegin van generatie


204.876   Peter Gerrit EELKENS

FamilienaamIndex 204.876Vader 409.752Moeder 409.753

Geboren voor 1435
Overleden Tilburg voor 26-2-1532 (vermoedelijk al voor 1487)

Bron Paul Moors.

ORA Oisterwijk (193 fol 11 dd 1-4-1487) (marge: Ghijsbrecht z.w. Gherit Maes) Eryt z.w. Peter Eelkens man van Kathelinen sue uxoris d.w. Gherit Maes de helft hen als zij zeden toebehorende in 1 1/2 mud rogge erfpacht op Lichtmis uit een stuck lands en stuck weyen een mudsaet 20 R in par. Tilborch dat een stuck geh. den Zwaen acker situs inter her. Henric Gherits > erf erfgen. Willem Remkens? dat weyvelt situs ibidem < erf Thomas Woutgheers > erf erfgen. Willem voors. welke helft van de 1 1/2 mud voors. Jan z. Ghijsbrechts van Aerle tegen jan z.w. Wouter Back met overgeven in libris Buscoducis en welke helft de voors. Ghijsbrecht en Eryt vander doet w. Jans van Aerle? voors. met versterven toecomen sijn - supt Adrianen z.w. Denys Meinarts? promisit ... vande 9 pu.... van allen erfgenamen Jans van Aerle - scab. Claes? van Berck ... datum prima aprilis


Huwt voor 1465

204.877   Kathelijn Marten GERRITS

FamilienaamIndex 204.877 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Zie 102.438
 2. Elen (+voor 7-10-1539), huwt kennelijk voor 1487 Kathelijn Gerit Jan Maes Gheenen (+voor 1-4-1536)
 3. Kinderen
  1. Jenneke (+voor 30-9-1532), huwt Peter Jan Michiel van Goerl
  2. Heer Peter, priester (vermeld 1536, overleden voor 17-11-1539)
  3. Helena, huwt Jan Claes Stevens
  4. Gerit, te Hulten onder Gilze
  5. Heijlwich
  6. Aleijd (+voor 1-4-1536), huwt Jan Jan Mutsaerts
  7. Ermgard, huwt Claes Peter die Beer
  8. Marij, huwt Jan Jan Mutsaerts (sic)
  9. Heer Jan, priester
  10. Heer Willem, priester
 4. Jan (+voor 19-1-1532), hypothetisch, huwt Maria N. (+na 1552)
 5. Kinderen
  1. Peter Jan Peter (+voor 17-11-1539), huwt Mathijsken Claes Steven Reijnen
  2. Jan Jan Peter (+na 29-3-1557), bijgenaamd de Scheerder
  3. Elen
  4. Bastiaen
 6. Elisabeth
 7. Laureijs Peter Eelkens (+voor 29-5-1535), huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Jan, huwt Peterke Gerit Cornelis Eijsschen

TerugBegin van generatie


204.878   Goijaert van SPULL

FamilienaamIndex 204.878 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

204.879   N.N.

Index 204.879 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 102.439
 2. Jutta, huwt Aert Wouter Beeren

TerugBegin van generatie


204.888   Bartholomeus Henrick Meeus VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 204.888Vader 409.776Moeder 409.777

Overleden na 8-2-1520, voor 6-3-1532

ORA Tilburg (298 fol 3 dd 29-4-1552) Pauwels zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden, Kathelijn zijn zuster met Adriaen zoon van wijlen Adam Henricks haar huidige man en momber, zowel voor henzelf als ook voor Jan zoon van wijlen Bertolomeus Henrick Verlijnden, hun broer, die zij in zoverre hij nog in leven mocht zijn bij deze vertegenwoordigen en zich sterk voor maakten. Cornelis zoon van wijlen Peter Henrick Verlijnden en Jenneke zijn zuster, dochter van wijlen Peter voors. met haar voogd, hebben wettelijk geconstitueerd, gemachtigd en in hun plaats gesteld, constitueren, machtigen en stellen in hun plaats Adriaen zoon van wijlen Dierck Adriaen Diercks, gevende hem vrij, volkomen en onherroepelijke macht, autoriteit en bijzondere opdracht om in hun naam en van hunnentwege te compareren voor de rechtbank van Ghilze in het land van Breda en elders, waar dat nodig mag zijn en behoren zal, en daar alzulke portie, recht en gedeelte, wat hen constituanten voors. toebehoort, aangekomen en verstorven is van wijlen Peter zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden, hun oud-oom, in 2 stukken beemd gelegen in de Oude Moelen en het andere groot ca 1 bunder gelegen op die Maeije, wat zij constituanten voors. verkocht hebben aan Jan zoon van wijlen Gherit Hermans en aan Herman zijn broer te cederen, op te dragen, te transporteren, ten erve te geven en anderszins te alieneren aan de voornoemde kopers of aan iemand anders, die het hem gelieven zal, daarin te doen erven en te vesten, om hen constituanten voors. daarvan te onterven en te ontgoeden, met brieven of anderszins, volgens het plaatselijk recht, waar die goeding behoort te gebeuren, dat behoren, halmen te schieten en wettige gift te geven, waarschap te doen en te geloven, hun personen en goederen daarvoor te verbinden, andere personen, dezelfde en gelijke macht hebbende, in de plaats te stellen en te substitueren en te mogen wederroepen en verder alles daarin te mogen doen en te hanteren, wat zij constituanten voors. als ze zelf tegenwoordig en voor ogen waren, zouden kunnen of mogen doen. (…)

ORA Tilburg (298 fol 3 dd 29-4-1552) (…) Adriaen zoon van wijlen Willem Bertolomeus Verlijnden, Willem zoon van Claeus Henrick Verhoeven, Dierck zoon van (wijlen) Jan Oerlmans als man en voogd van Viver dochter van Claeus Henrick Verhoeven voors., welke kinderen (Claeus) voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Margriet (zijn vrouw) dochter van wijlen Bertolomeus Verlijnden voornoemd, Pauwels zoon van wijlen Bertolomeus Henrick Verlijnden, Kathelijn zijn zuster met Adriaen zoon van wijlen Adam Henricks haar man en momber, zowel voor henzelf als voor Jan zoon van wijlen Bertolomeus Henrick Verlijnden, hun broer, die zij in zoverre hij nog in leven mocht zijn bij deze vertegenwoordigen en waarvoor zij zich sterk maakten en geloofden, Cornelis zoon van wijlen Peter Henrick Verlijnden en Jenneke zijn zuster dochter van wijlen Peter voors. met haar voogd en Adriaen zoon van wijlen Dierck Adriaen Diercks en met hem Jan zoon van wijlen Adriaen Diercks als wettige en door de Heren aangestelde momber van Lenaertke, kathelijn, Lijsbet en Margriet, onmondige en niet tegenwoordige dochters van wijlen Dierck Adriaen Diercks voornoemd, waar moeder van was Margriet dochter van wijlen Henrick Verlijnden voornoemd, waar Jan voors. als momber voor instond en geloofde, en de voornoemde hebben elk in de naam en kwaliteit als voor geconstitueerd, gemachtigd en in hun plaats gesteld, constitueren, machtigen en stellen in hun plaats Bertolomeus zoon van wijlen Willem Bertolomeus Verlijnden en Jan zoon van Claeus Henrick Verhoeven, gevende hen en elk van hen, toonder van deze brief, volkomen macht, autoriteit en bijzondere opdracht om in hun aller naam en van hunnentwege te eisen, te manen, te verkrijgen, te ontvangen en te aanvaarden alle goederen en versterf, roerend en onroerend, schulden, pachten, cijnsen, resten en gebreken om overal, waar en in welke plaats die ook gelegen zijn of bevonden zullen worden, zoals hen constituanten voors. in de naam als voor gebleven, aangekomen en verstorven zijn van wijlen Peter zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden, hun oom en oud-oom, van hun ontvangst zo nodig kwitantie te geven en te verlenen, (…)

ORA Tilburg (1558, october 10 18r-18v) Lenaertke dochter van wijlen Dierck Adriaens door deze Dierck uit wijlen Margriet sua uxore (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Henrick Verlijnden verwekt, met haar voogd etc, legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan Adriaen, haar broer, zoon van wijlen Dierck Adriaens en van Margriet voornoemd, samen met de schepenbrieven en ook met alle andere brieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen, in zoverre die dit aangaan, met afgaan en vertijen etc, een derde deel, haar zoals zij zeide toebehorende, in drie mud rogge en twee lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, erfelijks en elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Purificatio (Lichtmis), welke erfpacht van de drie mud en twee lopen rogge voors eertijds Claes Henrick vande Hoeven als principaal schuldenaar geloofd en gevest heeft gehad aan Henrick zoon van wijlen Bertholomeus vander Lijnden uit en van al alzulk versterf, goed en recht van versterven, wat de voornoemde Claes eertijds erfelijk verkregen had bij koop van Henrick Bertholomeus vander Lijnde voors en wat aan de voors Henrick aangekomen was met recht van versterven van Bertholomeus zijn vader en van Goedele zijn moeder en wat gelegen is in de parochie van Tilborch, Enschot en Loen, niets daarin uitgezonderd, zoals dat in schepenbrieven van Tilborch, daarop gemaakt in dato duizend vijfhonderd en twintig de achtste dag in februari (o.st.), meer volkomen is begrepen. (…)


Huwt voor 1495

204.889   Goedele N.

Index 204.889 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet (+voor 1552), huwt Claus Henrick Verhoeven (+na 1561), ouders van Jan (vermeld 1545) gehuwd met Hadewich Gherit Hagaerts, Willem en Vivier; Claus huwt (2) voor 1562 Aleijt Wouter Michiel vanden Laer.
 2. Willem Zie 102.444
 3. Peter (+na 1551, voor 1556), huwt Beatrijs Willem Eelkens, 24-4-1532: Testament van Peter zoon van wijlen Berthelmeeus Verlijnden en Beatris zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Eelkens
 4. Katharina, vermeld 1552, 1546 kennelijk te Zaltbommel
 5. Jan, vermeld 1545, 1552 onzeker of hij nog leeft
 6. Henrick (+na 11-3-1544), vermeld ORA Tilburg 1532 met Peter die Becker, zijn zwager
 7. Marij
 8. Pauwels, vermeld 1552

TerugBegin van generatie


204.890   Ansem Jan de LEEUW

FamilienaamIndex 204.890Vader 207.978Moeder 207.979

Overleden Oisterwijk voor 1507

Vermeld in een belending (ORA Tilburg 30-1-1546) naast een stuk grond in Enschot; ook 8-6-1556 (de erfenis van) naast drie lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Commerstraet,

ORA Oisterwijk (R211 fol 18v dd 2-3-1507): Cornelis en Kathelijn zijn zuster kynderen w. Jans die Leeu Pauwels en Ansem gebr. zn w. Ansem z.w. Jans voirs. en Yken hen suster Willem Bartholomeeus vander Lynden man van Jenneken zijn hvr d. Ansem voors. ook voor Corstiaen hennen brueder onmondig wesende daar Pauwels Anssem en Yken samen voor geloofd hebben Jan Jenneken en Kathelijn krn w. Jans z.w. Jans Leeuwen voors. Johanne en Katherine voor hen zelf en voor Hilegonde Marien Engelen Elisabeth Margrieten Jueten en Anne henne zusters daer Jan Jenneken en Kathelijn voors. ook tesamen voor geloofd hebben Jan en Pauwels gebr. zn w. Jans die Beer van Jan voors. en uit .....? Hillegonde d.w. Jans die Leeu voors. tsamen wittelijk gewonnen Willem Vervloet man van Kathelijn zijn hvr d.w. Jans sBeren voors. voor henselven en voor Henricke Jan Geritssoen man van Elisabeth zijn hvr en voor Jan Embrecht Jan Emmen sz man van Jueten zijn hvr gesusteren drs Jans Beren voors. daar Willem voors. voer geloeft heeft en voor Heylwige d.w. Peter van Spaendonck die hij bij w. Margriet d. Jans Beren voirs. wettelijk gewonnen hadde [19r] noch onmondig daar Jan Jans Berensoen voor geloeft heeft en Jan z.w. Lauwreys Henrick Loeyen soen die hij bij w. Elisabeth zijn hvr d.w. Jans die Leeu yerstgenoemt gewonnen had ook voor Ariaen en Kathelijn zijn br. en z. hebben gedeeld na dood Jan de Leeu hen vader voors. en Juete zijn hvr henne moeder.

Aan Cornelis een stuck lants 6 L in par. Otw in die Hupperinge < > ^ erff Jans van Roey v erf hr Jan Back rider welk stuk land men helt te leen van Lucas van Amerroeye; nog een stuck lants geheyten Aleyten Hoeve eensdeels acker eensdeels heylant tsamen een mudsaet in par. voors. in stede optie Hoeven < erf Cornelis van Roey > ^ gemeynt v ?; een beempdeken geheyte tVoerdbeempdeken in par. voors. in stede in die Dyese < erff der zusteren van Otw > erff Goessen van Brecht daer eenen dijck ende waterlaet tussen gaet tsamen metten dijck totte voors. beempdeken behorende ende daer op te moegen poeten en aff te houden ^ gemeynt v gem. Aa; een beempdeken geheyten den Legenbeempt te weten dat gedeelte daeraff westwaerts < ^ gemeynt van Otw > gem. Aa v aende erff Jan sBeren [19v] kynderen dat hiertegendeelt; nog hiertoe 1 mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Ermgairt wede w. Claes Heyen uit zekere onderpandeen in par. Otw ter stede Udenhout; nog hiertoe 12 L rogge erfpacht uit een mud rogge welke jaarlijks geldende is Wouter die Cort uit een stuck beempts in par. Gestel; belast met 2 oude grote sHertogcijns uit stuk land geheyten Aleytenhoeve voors. en zal houden een voetpad geheyten den Berkels pat te dwers oever tstuck lants glegen inde Hupperinge voors. ; dat ij-a marcy anno vi-o scab. Goessen Emmen ende Joest Roeloffs soen.

Kathelijn Jans haers bruers kynderen Ansems kynderen voern. Jan Lauwreys Henric Loeyen sz voirs. zullen tsamen hebbben; een stede te weten huys en hoff gronde en toebehoren mette timmeringen daarop en met den erffenisse daaraan liggende en daartoe behorende samen 12 L in par. Otw in stede optie Dyese < > ^ erf Jan Wouters v gemeint van Otw daer die zusteren van Otw en Jan Wouters over wegen sullen; noch een stuck lants geheyten den Rugh met een cleynen beempdeken daerteynde aen < erff der zusteren van Otw W > erff Lambert Millinck O; noch een stuck lants geheyten die Heyhoeve deels eckerlant deels heylant tsamen 12 L aldaar < erf jeer Jan Back ridder W > gemeynt van Otw O; noch een beempt geheyten den Parbeempt < erff der zusters van Otw W > erf Jan Wouters O; noch een stuck beempts geheyten die Dyese gelegen aldaar [20r] < > ^ erf heer Jan Bacx ridder v gemeynt van Otw

stuck beempts geheyten den Reyebeempt in par. Gestel ontrent de watermolen < erff Lambert Millinck > gemeyn Aa; een stuck beempts aldaar geheyten Doestervort gelegen aldaar < erff Pauwels Hessels > erff Henrick Smekes ?; stuck beempts int Helbroeck < erf der zusteren van Orten > erff der erffs der krn w. Wouters optie Heye; 1/4 in een beempt geheyten den Buender waarvan de helft toebehoort Ansem Lemmens tot Gestel gelegen in par. Gestel aen die Heyssensche gemeynt; welke goederen dieselve Jan die Leeu doen hij leefde toe te behoren plagen; noch een mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende zijn die erfgen. w. Willem Dries uit zekere onderpanden in par. Gestel; noch een mud rogge erfpacht welk jaarlijks geldende is Pauwels Borchmans uit zekere onderpanden in par. Gestel voorn.

noch 1/2 mud rogge erfpacht welke jaarlijksx geldende zijn de krn w. Jans Roeffs uit zekere onderpanden in par. Beeck; noch 4 L rogge uit een mud rogge erfpacht elke jaarlijks geldende is Wouter die Cort uit een stuk beempts in par. Gestel; noch 1/2 mud rogge erfpacht welke jaarlijks geldende is Gerit Dircks uit zekere onderpanden in par. Gestel allet nae [20v] inhout van sch.br. belast met 1/2 mud rogge tafel H.Geest tot Gestel nog 1/2 mud roge erfpacht tafel H.Geest KvOtw noch tafel H.Geest tot Gestel voorn. 30 st erfcijns noch den persoen van Otw 2 1/2 st nog de persoen en altaristen in KvOtw 3 1/2 st erfcijns nog de geswoirenen van vvo 1 st erfcijns

aan Jans Beren kynderen voirs. tsamen een stuck lants geheyten den Langenacker met zijn toebehoren elftalff L in par. Otw optie Hoeven < erf Wouter Willems Neckers soen O > erf Elisabeth wede w. wede w. Willem Sloetmeker met haar krn W ^ erf w. Jan Pluym v erf Elisabeth met haar krn voirs.; een L lants geheyten tGalchstucksken aldaar < erf Willem vande Vloet Z > erf Wouter Willems Neckers voirs. N; een stuck heyvelts aldaar int Nulant < > erf Willem vande Vloet ^ gemeynt; een heyvelt aldaar aen die Hoevensche ackeren < erf Elisabeth wede w. Willem Sloetmeker voirs. > erf Elisabeth wede w. Henric Hixpoir; een stuck lants geheyten den Polacker in par. Gestel < erff Ansem Lemmens W; [21r] item noch hiertoe een stuck bempts in par. Gestel voirs ter stede geheyten opten Hilt geheyten die Rosop < erf Peter Brievincks Z > erf der krn w. Hessel Goeyarts N; een stuxken beempts in par. Otw ter stede geheyten in die Dyest geheyten den Legenbeempt te weten dat deel daer afff gelegen noirtwaerts < gem. Aa > gemeynt ^erff Cornelis Jan Leeuwen; belast met uitte stuck lants elstalff lopenss groot wesende een mud rogge erfpacht een armen manhuys in de stad sBosch noch wtte Rosoppe tot Gestel opten Hilt voirs. 6 oude Swart erfcijns den heer van Gestel

dat ij-a marcy anno vi-o scab. Goess. Emmen ende Joest Roeloffs soen

(Idem los vel bij deze akte) Cornelis die Leeu sal geven de wede Ansem sLeeuwen 28 st Jan Jans Leeuwen sz 10 st Jan Lauw. Termeer sz? 10 st.

Idem (R 212 fol 12 dd 23-2-1508) Pauwels z.w. Ansschems z.w. Jans die Leeu zijn recht en deel in alle goederen na dood w. Jan die Leeuw ouder vader verstorven in erfdeling sch. Otw behalve 1/2 mud rogge erfpacht als Jan Roeffs jaarlijks sculdig is uit zekere onderpanden in par. Beeck overgegeven Anssem en Corstiaen zijne bruederen Yken en Willeme Bartholomeeus Verlijnden sz man van Jenneken zijn hvr gezusters krn w. Anssem eerstgenoemd dat xxiij-a februarij scab. Scaepdijck ende Henrick Willem Emmen sz.

Idem (fol 12) Anssem Corstiaen Yken hen suster krn w. Anssem die Leeu en met consent van Cornelise z.w. Jans die Leeu en Jan z.w. Jan die Beer momb. van Corstiaen voors. en Willem Bartholomeeus vander Lynden man van Jenneken zijn hvr 4/5 hen behorende in: een huyse en hoeve gronde en toebehoren mette erff daaraan 10 L in par. Enschot in stede dat Wertven < erf Henrick Roggen nu de wede Claes Robben > erff Gerit Wout. Bax nu heer Henrick die Loeze priester; een stuck lants geheyten Deeneyck 2 L [12v] < erf Willem Wyten > erf Aert van Beeck; een stuck lants 5 L ter stede dat Keelveecken < ^ erf Henrick Roggen < v gemeynt en deie straet; een stuck lants 6 L in voors. prochie in stede die Streepstraet < erf Corstiaen die Bont > erf Jan Arkenraet; 1/4 van 2 B heye in par. Venloen; welk Wouter vande Wiele te wesen plach; stuck erffs geheyten die Gansweye 3 L in par. Enschot etc. naast Bruystensdijck tot de leye toe; welk huis etc. Anchem die Leeu hen vader deels tegen Embrecht z.w. Jan Hermans en deels tegen krn w. Ariaens voors. bij cope sch. Otw; overgegeven Pauwels z.w. Anssem z.w. Jans die Leeu hoeren brueder. Belast met 5 mud rogs erfpacht van 8 mud heer Jan Appels en nog uit den heyvelt voors. 1 oirt stuuvers erfcijns den heer van Loen en houden dat voorn. Keelhecken met tween oegen en met eenre sceyen aent voirs hecken en wegen die daartoe recht hebben en nog gelden uit de Gansweyen 4 L rogge tafel H.Geest KvOtw

Idem (fol 13) Pauwels voors. 1/5 hem behorende in een mud rogge jeep op Lichtmis uit

1/4 van een huyse en hoeve gronde en toebehoren en erf daaraan 22 L in par. Tilborch aan een stede den Berckdijck stuck beempts 1 B in par. voors. in een stede geheyten after Malle etc.

wel mud rogge erfpacht Gerit z.w. Willem Henrick Maes sz tegen Henricke z.w. Wouters Canters met cope en welk mud rogge erfpacht Anschem zijn vader in erfdeling met mede erfgen. krn Gerit Willems voirs. te deel gevallen sch. Otw; opgedragen Anschem en Corstianen gebr. Yken en Willem Bartholomeeus vander Lynden man van Johanne zijn hvr gez. krn w. Anschems z.w. Jans die Leeu.

Idem (nr 69 fol 20 dd 28-3-1508) Ansschem Corstiaen en Yken hen zuster kynderen w.Anssems die Leeu metten momb. derselver Yken daartoe van haar gecoren met consent en in tegenwoordigheid van Cornelis die Leeu als momb. van Corstyiaen voorn. en Willem z. Bartholomeeus vande Lynden man van Jenneken zijn hvr d.w. Ansschem lestgent hen recht en deel in alle erfgoederen die hen na dood van w. Jan die Leeu hoeren ouden vader aencomen en verstorven zijn in een erfdeling sch. Otw behalve 4 L rogge erfpacht uit een mud rogge welke jaarlijks geldende is Wouter die Cort uit een stuck beempts in par. Gestel hebben zij wettelijk overgegeven Jan z.w. Lauwreys Loeyen - dat xxviij-a marcy scab. Scaepdijck ende Wout. Thomaess dat. Se.a 3a post Oculi

waarna Jan voors. heeft geloofd te betalen Ansschem z.w. Ansschem die Leeu een mud rogge op Lichtmis uit de helft van een stede te weten van een huyse en hoeve met hoere timmeringe daarop staande en hoeren gronde en erf daraan 12 L in par. Otw ter stede optie Diese < > ^ erff Jan Wouters v gemeynt van Otw de helft van een stuk lants geheyten den Rugge met een cleynen beempdeken daar teynden aenliggende gelegen aldaar < erff der zusteren van Otw W > erf Lambert Millinck O dat et scab. uts. waarna Jan voors. heeft geloeft Corstiaen voors. een mud rogge erfpacht op Lichtmis van en uit de onderpanden voorn. deselve Jan heeft nog geloeft te betalen Yken voorn. een mud rogge erfpacht op Lichtmis uit voorn. onderpanden

quo facto hebben Ansem Corstiaen en Yken met hoeren momb. Jan voorn. geconsenteert dat hij elke sijn mud rogge erfpacht altijd mag lossen met 40 Rgld waarna Jan heeft geloeft Willem Bartholomeeus soen vande Lynden 40 Rgld op Lichtmis met een mud rogge

dat et scab. uts.


Huwt ca. 1475

204.891   N.N.

Index 204.891 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1507

Kinderen

 1. Jenneke Zie 102.445
 2. Pauwel, huwt Kathelijn Aert Maes (+Oisterwijk voor 30-1-1523)
 3. Ansem, huwt N.N., ouders van Ansem Ansem Ansem de Leeuw, gehuwd voor 1562 met Marij Laureijs Willem Colen (weduwe Jacop Cornelis Wouters), mogelijk ook met Lijsbeth Peter Claus Spapen
 4. Iken
 5. Corstiaen, onmondig in 1507

TerugBegin van generatie


204.892   Jan SOFFAERTS

FamilienaamIndex 204.892 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg voor 1531

ORA Tilburg (262:42 dd 19-12-1512) De wettige kinderen Jan Jacop Hoeffkens bij Elisabeth Willem Melisdr: Jan, Jacob, Goyaert, Laureys en Willem broers, Lauwen (?) Wouter Louwen man van Marie, Michiel Jan Soffaerts man van Elyszabette, maken een erfdeling


Huwt

204.893   Beertken Jan Godevaert van de VEECKEN

FamilienaamIndex 204.893Vader 409.786Moeder 409.787

Kinderen

 1. Jan sr, huwt N.N.
 2. Kinderen
  Kinderen
  1. Jan Jr (volgens Collectie van Dijk)
  2. Aerd (volgens Collectie van Dijk)
  3. Peter (volgens Collectie van Dijk)
  4. Kathelijn, huwt Gijsbert Willem Willem van der Loo (volgens Collectie van Dijk)
  5. Anthonis, huwt Jenneken Aerdt Jan Aerdt (volgens Collectie van Dijk)
  6. Willem, huwt Adriaen Jan Jan Mutsaerts (volgens Collectie van Dijk)
 3. Marij
 4. Aleit
 5. Peter
 6. Wouter Zie 102.446
 7. Michiel (*ca. 1462), oud 73 in 1536 (ORA Tilburg); huwt Elisabeth Jan Jacob Hoefkens (volgens Collectie van Dijk)

TerugBegin van generatie


204.894   Michiel Jan van de VELDEN

FamilienaamIndex 204.894 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 19-1-1537


Huwt

204.895   Christina Henrick Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 204.895Vader 409.790Moeder 409.791

Kinderen

 1. Thomas
 2. Jenneken Zie 102.447
 3. Oda

TerugBegin van generatie


204.896   Gerrit de BONT

FamilienaamIndex 204.896 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1445
Overleden (ruim) voor 1533

Vermoedelijk van Oisterwijk naar Tilburg getrokken, of zijn kinderen (althans de bastaarden) zijn dat. In RA Tilburg komen drie broers ‘Bastaert die Bont’ of sBonten voor, een dochter van een Gerrit Bonten, een Cornelia Bastaerts Bonten, en (volgens Van Dijk) een broer Nicolaes van de drie genoemde broers. Van Dijk noemt nog als kinderen Cathelijn, Juette en Dirck, die ik (nog) niet heb kunnen terugvinden.

Er zal ook een verwantschap zijn met Arien de Bont, priester: RA Tilburg 22-1-1537 (283:15): diverse erven Crillaerts en van Gierl verkopen aan Rutger zoon van wijlen Jan Crillaerst en stuk weiland, gelegen te Tilburg aan ‘t Fen.Belender is o.a. Heer Arijaen die Bont, priester. Dit was geërfd van wijlen Jan Peter Crillaerts hun vader, die het gekocht had van Heer Anthonis Leenaerts, priester en van Jan die Bont als curator (?) van heer Arijaen die Bont, priester, die het verkregen hadden van Jan Gerit Bont, bastaard eensdeels en andersdeels van Huijbrecht Meus Jans.

Betreft waarschijnlijk deze Gerrit en zijn vader: (RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 1-D6, f.16-5, aktenr. 114, 04-06-1433.) Op 04-06-1433 verkocht Henric Jan Wouter Stickers aan Aert Aerts en Wouter Willem Cantors

1. een stuk land in Westilburg, in de Laarse Akkeren, naast Jan Wouters Wijtten, naast Jan Jan Pijers, aan de gemeint en aan de Hoge Braak van kv Jan Bellaerts,

2. een stuk land daarbij gelegen, naast Gherijt die Bont zv Gherijt Bastaerts, naast Mijchiel Jan Bellaerts en aan de heining van Jan Wouters Witten, belast met een erfcijns aan jonker Dirck van Haestricht.

f.16v-1. 05-06-1433. Aert Aerts Saelmonts en voornoemde Wouter Cantoer gaven deze twee stukken land uit aan Jan Henric Aelwijns en aan Jacob nzvw Jan Cortrosijns, voor de cijns aan jonker Dirck van Haestrecht en thans voor een erfpacht van 11 lopen rogge, met lichtmis te leveren aan Jan Jan Stinen. f.16v-2. 05-06-1433. Jan Henric Aelwijns en Jacob nzvw Jan Cortrosijns beloofden aan Aert Aert Saelmonts 34 gouden aarts gulden en 8½ lopen rogge met lichtmis aanstaande.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-D3, f.42v-3, aktenr. 239, 11-10-1430.) Op 11-10-1430 verkocht Willem Jans van Wijflit aan Diderick Bastaert zvw Gherijt Bonten een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit 5 lopen land in de akkeren van Loven in Westilburg, aan de Mortel, naast Gherijt Hubrecht Betthen en naast Joerden Aerts van den Bosch, af te kopen voor lichtmis over 1 jaar met 20 gouden beiers gulden.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-E9, f.24-2, aktenr. 125, 01-05-1430.) Op 01-05-1430 verkocht Henric Peter Snijders aan Engbrecht Ghijsbrecht van Aerle van Tilborch een stuk erf in Westilburg, voor de deur van Gherijt Bonten over de straat, naast voornoemde Gherijt Bonten, naast Jan Wouters Bonten, aan voornoemde Gherijt den Bont en aan de straat. Peter Peters van Boerden zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B4, f.32v-1, aktenr. 226, 13-11-1429.) Op 13-11-1429 verkochten de zusters Beatrijs en Yde, dvw Peter Bolants, aan Gherijt die Bont zvw Gherijt Bastarts 5 vierdevatzaad land in Westilburg, in de Korvels Akkeren, naast Willem Aerts van Broechoven en Aert Jans van Zon, naast Katelijn wv Meeus Jonghelincs en kinderen, aan kv Wouter Wijtten en aan Meeus J..s j..nge zoon. Jan Jans Bonten zag af van vernadering. 32v-2. Frederic Henric Gherijts verkocht aan voornoemde Beatrijs en Yde een erfpacht van 3 lopen rogge die Jan Obrecht Reijneers Roden zoon beloofde te leveren met lichtmis uit de Voortakker in Westilburg, gelegen bij het voortveken, naast kv Peter Bolants, naast de Nieuwstraat, aan kv Goderts Roepers en aan voornoemde Vrederic, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-C10, f.41v-4, aktenr. 287, 06-01-1430.) Op 06-01-1430 gaf Jan die Groet zvw Wijtman Groten uit aan Claus Gherijt Bastaerts: 1. een stuk land in Westilburg, aan het Laar, naast Aert Betthen in het westen, naast Jan Vranc Poppen in het oosten, aan de straat en aan voornoemde Jan Vrancken, 2. een stuk land tegen voornoemd stuk land over de straat gelegen, naast resp. aan kv Vranck Poppen in het oosten resp. noorden, naast Aert Betthen in het westen en aan de straat in het zuiden, voor een nieuwe hertogencijns van 4 penningen met sint Stephanus en voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren. De timmeringen die erop staan en die erop komen zijn onderpand. 41v-5. 09-01-1430. Ghijsbrecht (= ?Beert) zvw Engbrecht Elijaes zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-B4, folium 31v-2 aktenr. 315, 28-10-1419.) Op 28-10-1419 verkocht Henric Aerts van Broechoven man van Marije Jans van der Zande aan Gherijt die Bont Gherijt Bastarts zoen 1/8 in een beemd van 6 lopen broek, die eertijds was van voornoemde Jan van der Zande, in Westilburg, in het Zandse Broek, tussen de erfgenamen van Meeus Jonghelincs en tussen Meeus van der Zande.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-B10, folium 9, aktenr. 99, 02-01-1419.) Op 02-01-1419 verkocht Daneel Jans zoen van den Zande aan zijn zwager Gherijt die Bont Gherijt Bastaerts zoen 1/8 in een beemd in Westilburg en 1/2 van een stuk land achter het gaarshof van voornoemde Meeus (van den Zande).

(Nr. 674. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-B3, f.83v-3, aktenr. 674, 01-04-1421.) Op 01-04-1421 verkocht Lambrecht Jans van den Zande aan Jan van den Eijnde van Goerle een erfenis, heide en land, in Goirle in de Wildert, tussen Melijs die Scoemaker in het oosten en tussen Gherijt die Bont, Gerijt Bastaerts zoen, in het westen, strekkend aan Aert die Wolf en aan de waterlaat. Daneel Jans van der Zande zag af van vernadering.

H. Geesttafel Oisterwijk: 51. 1409, september 17 (op sinte Lambrechtsdach biscop ende mertelers) Jan van Ele en Thomaes Hesselssoen, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Geryt die Bont, zoon van wijlen Jan sBonten, ontvangen heeft van Gerit, zoon van wijlen Hubrecht Betten, Jan, zoon van Jan den Wever, gehuwd met Agnese, en Eliaes Engbrecht Eliaessoen, gehuwd met Kathlyne, de goederen, welke hen aangeërfd zijn van Hubrecht Betthen, die ze geërfd had van zijn grootvader Geryt den Bonten, gelegen in de parochie Westilborch tussen Wouter Bacs Maeszoen en de gemene strate, strekkende van Wouter Laudengods tot aan Willem, heer van Dongen, tegen een erfpacht van 1 mud rogge. “Voertyts Geryt die Bont nu Jan Willekens”. Latere hand: “Nu Jan Aertss Verhoeven; nu Jan Willemss de Gier”. Cart.fol.66

ORA Oisterwijk (143:28 dd x-7-1535) Claes Gherit Bastaerts verkoopt grond aan Dirck Gerits Bastaert


Buitenechtelijke relatie met

204.897   Aleijd N.

Index 204.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Gerrit Bastaerts Zie 102.448
 2. Gherit Bastaerts, huwt Elisabeth Jan van de Zande; RA Tilburg 21-1-1539 (285:28) Cornelis Claeus van Ghierl als man van Kathelijn Ghijsbrecht Vermee verkoopt aan Mariken dochter van wijlen Ghijsbrecht Jan Vermee een jaarl. en erf. pacht van 1/2 mud rogge uit huis, hoeve en grond, gelegen te Tilburg in Corvel. Ghijsbrecht Jan Vermee had dit gekocht van Huijbrecht Meeus Jans als man van Elijsabeth, Daniel Dries als man van Jenneken en Henrick Anthonis Hermans voor hem en zijn 3 zusters, die het verkregen hadden van Cornelis dochter van wijlen Gerit Bont Bastaerts ten erve die het weer gekocht had van Marten Aerts die Cort Danielszoon. Cornelis vs. (van Ghierl) had het 1/2 mud geërfd van Ghijsbrecht Jan Vermee eensdeels en eensdeels verkregen van zijn mede erfgenamen. Idem in erfdeling Vermee (5-12-1538, 285:14v): ... aangekomen van Cornelis dochter van wijlen Gherit Bont Bastaerds Deze had het verkregen van Marten Aert Cort Daniels. Idem in eerdere erfdeling (19-1-1537, 283:25v): verkregen van Cornelis, dochter van Gerit Bont Bastaerts, die het gekocht had van Merten Aerts die Cort, Daniels zoen. RA Tilburg 3-2-1532 (279:45), noemt een erfpacht van 7 lopen rogge, ooit van “Gerit Jan Maes Beeren, wat aan Gerit verstorven was van Jan zijn vader en wat aan Jan verstorven was van Thomaaes diens vader en wat Thomaes als huwelijksgoed gekregen had met Lijsbeth dochter van wijlen Gerit sBonten en wat aan Gerit verstorven was van Peter zoon van wijlen Jan Schuijtkens en van Denis Ghijb Peijmans”.
 3. Batholomeus Bont Bastaerts (ontbreekt in collectie Van Dijk); RA Tilburg 24-12-1538 (285:19), erfedeling Smitten, vermeldt een pacht van 1/2 mud rogge op een aantal stukken land, waaronder een groot 4 lopensaet, te Tilburg in die Corvelsche Ackeren, belend o.a. door Katheleijn Zwitten en kinderen (de weduwe van Jan?); deze erfpacht was geloofd door Dierck Gherit vande Laer aan Gherit Bont Bastaards tot zijn behoef en van de wettige kinderen van Bartholomeus Bont Bastaerrts. (Volgens RA 282:39, 22-1-1536: ... gekocht had van Peter Gherit Smits die Cuijper en Peter voors had dat gekocht van Gherit Peter Gherit Smits zijn zoon en aan Gherit was dat aangekomen en verstorven van Dijmpna dochter van wijlen Bertelmeeus Bont Bastaerts zijn moeder en aan Dijmpna was dit verstorven van Berthelmeeus haar vader en Berthelmeeus had dat gekocht van Dierck Gherit vande Laer.)
 4. Aleijt Gerit sBonten (+voor 1532); huwt Daneel Peter van Laarhoven (volgens collectie Van Dijk). Haar erven belenden een hofstee in Oerle aen die Juijpt (RA Tilburg 279:47, 8-2-1532, 2-2-1532 los blad bij fol. 36) eigendom van de vrouw van Jan zoon van wijlen Jan Wouters, Arijaena dochter van wijlen Daniël Dries.
 5. Nicolaes
 6. Cornelia Gerrit Bont Bastaerts, gehuwd met Anthonis Hermans (ca. 1514)
 7. Katelijn (collectie Van Dijk)
 8. Dirck (collectie Van Dijk)
 9. Jutta (collectie Van Dijk), huwt Bartholomeus van Bavel

TerugBegin van generatie


204.898   Jan Sr Henrick Die WIJSE

FamilienaamIndex 204.898Vader 409.796Moeder 409.797

Overleden Tilburg voor 1518

ORA Tilburg (258bis fol 15 dd 1507) Jan Zwijsen en anderen (?) verkopen een hofstede.

ORA Tilburg (260:5 dd 28-9-1508) (Peter?) zoon wijlen Jans de Wijse inzake het versterf van zijn vader Jan de Wijse en Maria zijn moeder, en van Ermgart de Wijse zijn moeie.

ORA Tilburg (inv 261:18v dd 21-12-1509) Henrick, Arien en  Janneke Jan Swijssen als begunstigden van een erfpacht. Vermoedelijk kinderen van Jan Jr.

ORA Tilburg (inv 263: 19 dd 25-5-1512) Erfdeling tussen de kinderen van wijlen Jan de Wijze: Peter, Henrick, Jan die Pelser man van Aleyt, Korstiaen Willem Stelaerts man van …kje, ook voor Adriaen hun onmondige broer. Vermoedelijk kinderen van Jan Jr.

Tilburg ORA (267:15v dd kort voor 12-2-1518) Claes wijlen Jan de Wijze, Jan Gerritsz de Bont man van Katharina, Henrick en Willem Jan Jansz Zwijsen, Korstiaen Willem Stelaerts man van Jenneke wijlen Jan Jan Zwijsen, Jan Jan (Jan) Zwijsen voor Peter Jan Jan Zwijsen, Jan Jan de Palster voor zijn vrouw Aleyt wijlen Jan Jan Zwijsen, verkopen een erfpacht op grond te Oirschot van Gijsbert Gerit Beertens de Jonge aan Engelbert van de Heesacker Elyaszoon schuldig was en die Jan de Wijze Hendricksz van zijn vader (en grootvader) geërfd had.


Huwt voor 1470

204.899   N.N.

Index 204.899 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nicolaes
 2. Margriet (+voor 1518)
 3. Katherijn Zie 102.449
 4. Jan (+voor 1518), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Henrick
  2. Willem
  3. Jenneke, huwt Korstiaen Willem Stelaerts
  4. Jan
  5. Peter
  6. Aleyt, huwt Jan Jan de Palster

TerugBegin van generatie


204.900   Peter Arnoldus BUCKINCKS

FamilienaamIndex 204.900Vader 409.800Moeder 409.801

Geboren voor 1405
Overleden na 1483, voor 28-6-1486

ORA Oisterwijk (134 fol 21 no 134 dd 12-6-1429) Op 12-06-1429 verkochten kinderen van wijlen Jan van Ghilse 1. Henric van Ghilse (en zijn zoon Jan) 2. Margriet Jans van Ghilse aan Peter, zvw Aert Buckijncs en Juet Aerts van den Nuwenhuus, een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een erfgoed genaamd de Schaapsdijk, in Oisterwijk in Kerkhoven, naast Dirc Wanghe zv Peter van den Doveloe, naast de gemeint van Haaren, aan erfgoed van de verkopers waarop hun huis en schuur staan en aan de gemeint van Haaren, af te kopen binnen 3 jaar met 29 gouden aarts gulden der munt van hertog Aert van ghelre.

Oudste vermelding in het hertooglijk cijnsboek 1448 (fol. 82): 941. petrus filius quondam arnoldi buckincs et johannes filij wilhelmi pistoris senioris pro jacobo filio wilhelmi vander hautert de hereditatis wilhelmi glaviman 17 d. nov.

ORA Oisterwijk (187 fol 6 dd 29-9-1481) Peter z.w. Aert Buckinck vande selven w. Aert en uit w. Jueten d.w. Aerts vanden Nuwenhuis tesamen wittelijk gewonnen 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit erf gen. die Scaepsdijc? sitis il lib. Otw in loco Karchoven < erf Dierck Wouters Gherit Peters z. vande Doveloe > ^ gemeint van Haaren v erf Henric geh. van Ghilse en Margrietedn sijne zuster ... de Haren? welk mud rogge erfpacht Peter Buckinck voors. tegen Henricken geh. van Ghilse en Margriet zijn zuster wittige krn Jans van Ghilse en Jan des voors. Henrics wittige soen van Ghilse met overgeven verkregen had in scg.br. Otw vendt Jan z. Jan Beyen.

ORA Oisterwijk (188 fol 29 dd 1-8-1482) Peter z.w. Aert Buckinc 1/2 mud rogs jeep op Lichtmis uit een hove geh. den molen hof welc jacop van Eele te wesen plach gelegen tot Karchoven < erf Jans Wevers > erf Aert Bacs ^ erf Aert Bacs voors. en Herman sijns bruers v erf Herman Bacs Geertruden en Margriet nat.drs. w. Henric Buckinck welk 1/2 mud rogs erfpacht voors. Aert z.w. jan Buckinc voors. tegen Jacop z.w. Willems vander Heyen met overgeven in sch.br.Otw vendt heer Jannen priester z. Jans Beckers Actum datum ut supra.

ORA Oisterwijk (192 fol 23 dd 28-6-1486) De erfgenamen van Jan Beckers Benedictus maken erfdeling (…) 1/2 mud rogge erfp. dwlec Elysabeth wede Peter Buckinc en haar krn jaarl. schuldig zijn uit zekere onderpanden en tot zekeren dagen na inhoud sch.br.

ORA Oisterwijk (194 fol 3 dd 4-2-1488) Elysabeth wede Peter Buckinc d.w. Jans vande Elst met macht van Peter haar man in sijnen testament Adriaen en Elysabeth sijn zuster krn Elysabeth en w. Peter Buckinc voors. een stuck erffs in edenen gheloect begraven ghelegen 6 L in par. Otw inde ackeren geh. dat Kerckeynde < erf sheylichs Gheest van Oesterwijck > erf Jan van Eyghen en krn ^ gem. waterlaat v erf Elysabeth en jaar krn voors. vendt Thomasen z.w. Jan vander Elst uitgenomen den persoenscap vanOtw 7 1/2 st of daaromtrent erfcijns.

ORA Oisterwijk (195 fol 23 dd 19-8-1489) Jan en Adriaen gebr. Elysabeth en Barbele gez. krn w. Peter Buckinck Aert z.w. Aerts vande Hoeven man van Jueten sui uxoris Lonys z.w. Lonys van Meghen man van Margriet sijns wijfs Henric z.w. Wouter Smekens man van Heylyghe sui uxoris Werner nat.z.w. Jan Weerneer man van Anthonyse sue uxoris drs w. Peter Buckinc voors. ook voor Aerden z.w. Peter Buckinc en voor Henric Gherit sz man van Marien? sui uxoris drs w. Peter Buckinck voors. een stuck lants 5 L in lib. de Otw < erf w. Jan Beckers > erf Thomaes Groey en Laurf. Groeys en Henric Lomberts ^ strate v gem. waterlaet; als Peter Buckinc tegen Jan z.w. Wouter Wellens? gekocht had insch.br. sBosch - vendt Jan z.w. Denys Wythen.

Bosch Protocol (1261/315v-4) 18-08-1492: Johannes Johannis Meliss als man van Maria Jacobi Johannis van der Elst, droeg over aan Benedictus Adriani Heijen 4 lopensaat rogge-erfpacht, welke Petrus Arnoldi Buckinck beloofd had aan Jacobus Johanni van der Elst, gaande uit een huis en tuin, 14 lopensaat in Oesterwijck ter plaatse Kerkhoven tussen erfgoed van Henricus van Uden en tussen de openbare weg.

Idem 14-03-1494 (1263 / 142v-5 en 143-1). De heer Johannes Johannis Beckers, priester, droeg over aan Cornelia Cornelii Bacx ½ mud rogge erfpacht, te leveren met lichtmis, gaande uit de helft van een tuin, genaamd den Molenhof, ter plaatse Kerkhoven, tussen Johannes Swerters en tussen Arnoldus Bacx, lang geleden aan genoemde heer Johannes overgedragen door Petrus Arnoldi Buckinc.

143-1. En hij kan weder verkopen met 17½ peters, waarna genoemde Cornelia de erfpacht zal overdragen aan genoemde heer Johannes.

Idem (1258/88-5) 13-08-1489: De kinderen van Petrus Buckinck en Elizabeth Johannis van den Elst:

1. Arnoldus, 2. Johannes, 3. Adrianus, 4. Elizabeth, 5. Barbara, 6. Maria, gehuwd met Henricus Geritss, 7. Jutta, gehuwd met Arnoldus van den Hoeve, 8. Margareta, gehuwd met Leonus van Megen,

9. Heijlwigis, gehuwd met Henricus S..ckens en 10. Anthonia, gehuwd met Wernerus Johannis Wernerss; droegen over aan Henricus van Uden

1. een beemd van 1 bunder in Haaren ter plaatse Koninksbraak, tussen erfgoed van Adrianus Heijen en tussen erfgoed van Laurencii ....... en erfgoed van de erfgenamen van Wolterus Poijnenborch, strekkend van het erfgoed van het Gasthuis van Oisterwijk tot aan het erfgoed van Arnoldus van Laer....., belast met a. een erfcijns van 7½ stuiver aan Johannis van Amerzoijen, en; b. een erfpacht van 1 mud rogge aan de kinderen van Johannis Wijtmans,

2. een huis, erf en tuin en erfgoederen, 12 lopensaat, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Willelmus van Os en tussen de openbare weg aan de andere zijden, belast met

a. een erfpacht van 12 lopensaat rogge aan de erfgenamen van Jutta van der Heijden, b. een erfpacht van 12 lopensaat rogge aan de heer Gerardus van den Scaepsdijck priester, c. een erfpacht van ..... lopensaat rogge aan Jacobus van den Elst, d. een erfpacht van 10 lopensaat rogge en 2 delen van 1 lopensaat rogge aan Johannis van Heijst, e. een erfpacht van ½ mud rogge aan de erfgenamen van de heer Willelmus Wijtmans priester, en f. een erfcijns van 1 braspenning aan de naburen van Haaren ter plaatse die Wildre.

Idem (1252/544-3) 16-08-1483. Petrus Arnoldi Buckinx verkocht aan Petrus, Jacobus, Henricus, Geertrudis, Elizabeth en Maria, kinderen van wijlen Johannes Wijtmans, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1 bunder beemd, in Oesterwijck ter plaatse Koningsbroek, tussen erfgoed van Wolterus Poijnenborch en tussen erfgoed van Adrianus Heijen en meer anderen, strekkend van erfgoed van het gasthuis van Oesterwijck tot aan erfgoed van Arnoldus van Laerhoven. Idem, volgende inschrijving: Arnoldus, zoon van genoemde Petrus Buckinx deed afstand van zijn recht tot vernaderen.

Idem, mogelijk van belang: (1236/192-8) 13-3-1467. belender van Gerardus Johannis van Catwijc (die verkoopt aan Adrianus Ghisberti Heijen) van 2 beemden in Oisterwijk, achter de Borch, (…) strekkend van erfgoed van Petrus Buckincs tot aan de Gemene Vaart. Zelfde grond vermeld (1239/442-4) 19-4-1470, tussen de Hoersen Beemd, strekkend van een openbare steeg tot aan erfgoed van Petrus Buckincs.

Idem (1224/63v-10) 29-4-1454. Johannes Wolteri Wellens droeg over aan Petrus Arnoldi Buckinc een stuk land in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Johannes die Becker en tussen erfgoed van Goeswinus Groijs en de kinderen van wijlen Laurencius Groijs, strekkend van de Waterlaat tot aan een openbare weg, belast met 1. de grondcijns, 2. erfcijns van 1 Hollandse Leeuw aan de “sociis seu ?peris van Oisterwijk, 3. een erfpacht van 1 mud rogge aan Paulus van Laerhoven, 4. een erfpacht van 5½ lopen, ¼ lopen en 1/3 sester rogge aan de erfgenamen van wijlen Henricus van Baerle.


Huwt

204.901   Elisabeth Johannis van der ELST

FamilienaamIndex 204.901Vader 409.802Moeder 409.803

Overleden na 4-2-1488, voor 19-8-1489

Kinderen

 1. Arnoldus Zie 102.450
 2. Johannes, vermeld Bosch Protocol 10-2-1502 (R.1270,259): Jan Buckinc z.w. Petri Buckinx vendt Laurencio z.w. Henrici vanden Hout carpentado [timmerman] jeep 1 mud rogge op St Petrus ad cathedram uit huis erf hof bvvo bij de Linde < Werner Janszoon lakenscheerder > Wijtman gen. Wijt Stevens ^ straat v Liesbet wede Willem Lombarts; belast met 1/2 mud rogge Otw maat
 3. Adrianus
 4. Elizabeth
 5. Barbara
 6. Maria, gehuwd met Henricus Geritss
 7. Jutta, gehuwd met Arnoldus van den Hoeve
 8. Margareta, gehuwd met Leonus van Megen,
 9. Heijlwigis (+voor 1537), gehuwd met Henricus S..ckens
 10. Anthonia, gehuwd met Wernerus Johannis Wernerss;

TerugBegin van generatie


204.902   Peter Sr Jan CRILLAERTS

FamilienaamIndex 204.902Vader 409.804Moeder 409.805 • Tevens 52.088, 204.912

Geboren voor 1450
Overleden voor 1531

Tilburg ORA (269:17 dd x-3-1520) Peter, Jan, Henrick en Denijs zonen Peter Crillaerts, Cornelis Huybert Smitten man van Marie, Willem Gijsbert van de Gheijn man van Haywegh, Gijsbrecht Janss Vuer man van Yken, Wouter Roelofs Peijnenborch man van Barbara, Gerit Jansz van Boerden man van Magdalena, (Gerrit Jansz Bonten) ook voor Elizabeth dochter wijlen Arnt Buck[inck] bij Aleyt Peter Crillaerts en Haywigh dochter van idem, verkopen een stuk land aan hun zuster Elisabeth Peter Crillaerts.

Tilburg ORA (269: 19v dd 3-4-1520) Dezelfden (bijna) verkopen een beemd aan Wouter wijlen Roelof Peijnenburgh man van Barbara Peter Crillaerts.

Tilburg ORA (205:22 los dd 1520, ongedateerd), deling.

ORA Tilburg (272:58v dd 10-2-1522) Peter, Henrick, Denis zonen wijlen Peter Crillaerts, N. man van Elisabeth; Cornelis Huijb Smitten man van Marij, Wouter Roelof Peijnenburg man van Barbara, Willem Gijsbert van der Geijn man van Heijlke, Gerrit Jans van Boerden man van Magdalena, etc etc, verdere kinderen en kindskinderen, beloven een roggepacht aan Gijsbert Jans Vermee en Yken Peter Crillaerts.

ORA Tilburg (278:47 dd 28-8-1530) Niet goed leesbaar.

ORA Tilburg 1537, januari 22 N. St. (R 283/ 31r) Anna, dochter van wijlen Peter Crillaerts bekent schuldig te zijn aan Cleus van Ghierl, ten behoeve van Joest, zoon van wijlen Gerit Zuermans, een jaarl. cijns van 30 st. uit een stuk erfs bestaand uit weiland, groot 7 lopensaet, gelegen te Tilburg in Corvel. Belendingen: Elen Peters een zijde  ,  Lenaert Mutsaerts ander zijde; Lijnke Beerten een einde  ,  gemeijn straet ander einde. staat te los met 25 karolus gulden van 20 st. per stuk.

RA Tilburg 28-9-1540 (287:20v) Erven Elen Peter Eelkens delen diverse pachten, waaronder uit 31/2 lopensaet land in Oerle welke pacht van 2 mud rogge Eliaes zoon van wijlen Peter Eelkens verkregen had van Peter zoon van wijlen Jan Crillaerts en wat Peter voors. verkregen had van Marten zoon van wijlen Gherit vande Zande.

Idem 9-11-1538 (285:12) Marcelis Aert van Vessem verkoopt aan Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens een mud rogge jaarl. en erf. uit huis, en hof en erf, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in den Berckdijck. Marcelis had dit gekocht van Peter Ghijsbrecht Vermee, die het gekocht had van Peter Jan Crillaerts. Peter Jan Crillaerts had het gekocht van Willem Leemans, die het gekocht had van Thomaes Michiel vande Velden en van Michiel vande Cockelberch als man van de dochter van Michiel vande Velden. Thomaes en Michiel hadden die verkregen van Cristine had die gekocht van Willem Henrick Leemans. Idem, 19-1-1537 (283:25v) Een pacht door Willem Henrick Leemans te betalen oorspr. aan Cristijn de wed. van Michiel van de Velde, dochter van henrick Leemans, uit huis etc. groot 4 lopensaet gelegen te Tilburg aan den Berckdijck.

Idem, 7-11-1536 (283:9v) Wijllem zoon van wijlen Ghijsbrecht vanden Gheijn verkoopt aan zijn wettige kinderen, verkregen bij Haewijch, dochter van wijlen Peter Jan Crillaerts het recht van tocht in huis, hof, schuur en erf, groot 11 lopensaet, gelegen te Tilburg in Eijndthoven.

Belending: 3-3-1536 (282:54) Jan zoon van wijlen Jan van Zon heeft verkocht aan Henrick zoon van wijlen Dierck vanden Eijnde een vierde deel van een beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aenden Ghemeijnen Dijck, aldaar tussen: erfenis van Peter Jan Crillaerts een zijde, etc.

RA Tilburg 20-9-1533 (281:8) Erven Jorijs Jongelijncksverkopen aan Sijmon zoon van wijlen Jan van Son, een huis, hof met de grond in Corvel, welk huis etc Jorijs Jungelincks gekocht had van Peter zoon van wijlen Jan Crillaerts, wat Peter voors gekocht had van Jan zoon van wijlen Goijaert Wouters en wat Jan voors gekocht had van de kinderen van Willem zoon van wijlen Peter vanden Gheijn met meer anderen, zoals beschreven in diverse brieven van Oisterwijk en Tilburg.

Idem 9-2-1532 (279:47) Denis zoon van wijlen Peter Crillaerts heeft verkocht en overgegeven aan Marcelis Aert van Vessem een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge, samen met de achterstel van een jaar, uit en van een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Berckdijck, en nog uit een stuk erf genaamd de Bocht, groot ongeveer 12 lopensaet, gelegen als voor, welke pacht Denis voors ten deel gevallen was tegen zijn broers en zusters en die Jenneke de weduwe van Peter Crillaerts zijn moeder gekocht had van Denis zoon van wijlen Jan Peijmans.

Idem, 1-6-1531 (279:8) kinderen van wijlen Gerit Jan van Boerden, die Gherit voors gewonnen had bij Helena zijn vrouw, dochter van wijlen Peter Crillaerts de Oude in tegenwoordigheid van Jan zoon van wijlen Jan van Boerden en Peter zoon van wijlen Peter Crillaerts als momber en toeziener van de voors kinderen, verkopen aan Peter Gherit van Boerden hun broer elk hun recht en deel in huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Schijve bij de kerk tussen:


Huwt voor 1470

204.903   Jenneken Peter EELKENS

FamilienaamIndex 204.903 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 52.089, 204.913

Overleden na 1532 (?)

Kinderen

 1. Denijs (volgens de map Zwijsen in de collectie Van Dijk heet hij: Denis Peter Jan Crillaerts; vermeld v/a 1512); huwt Jenneken Niclaes Jan Die Wijze (zij huwt ook Anthonis Willem Jan van Gestel); huwt (2) Elisabeth van Gorp. Van Dijk laat in zijn fiches wat steken vallen rond de Peter(szonen) Crillaertsen - niet verwonderlijk gezien het materiaal.
 2. Peter Zie 102.456
 3. Henrick Zie 26.044
 4. Aleijd Zie 102.451
 5. Yken (+1532) huwt Gijsbrecht Janss Vuer (sic). Vermoord (“een zeker ongeval, neerslag en doodslag”) door Jan Hanrick Peter Aerts, blijkens zoenbrief RA Tilburg 9-8-1532 (280:11). Zij heet hier IJke, huisvrouw van Ghijsbert Jan Vermee, dochter van wijlen Peter Jan Crillaerts. De dader dient binnen 17 weken te zorgen voor 150 kloostergewinnen of zielemissen, het brengen of laten brengen in de kerk van Tilburg van drie toortsen in de handen van de schepenen of kerkmeesters ten behoeve van de kerk, idem twee waskaarsen elk van drie pond en van de 150 voors kloostergewinnen te brengen ten dage voors in handen van de schepenen of kerkmeesters bewijs, dat ze gedaan zijn. Verder betaalt hij 80 zoenguldens, elke gulden van 10 stuivers (sic) in drie termijnen, de laatste termijn te betalen 10 karolus gulden van 20 stuivers; voor welke 10 karolus gulden de misdadiger geen voetval behoeft te doen. En als de partij van de zijde van de gedode een kruis wil laten maken ter memorie van de gedode, dan mogen zij dat oprichten op `sHeren straat en de kommer van `sHeren wege moet de misdadiger afdoen zonder kosten voor de partij (...). Nog moet de misdadiger gaan ter bedevaert tot Sint Peter en Pauwels, apostelen, in Rome binnen een jaar; hij moet uit het dorp van Tilburg blijven totdat hij toestemming van partijen kan verkrijgen en geen land binnen 3 mijl om het dorp van Tilburg te begrijpen tenzij met toestemming als voor. Nog moet de misdadiger de vrienden van de zijde van de gedode de weg schouwen en ruimen zover dat doenlijk is binnen het dorp van Tilburg en elders en nog moet de misdadiger Peter Crillaerts, broer van de gedode, mijden en schouwen waar Peter voors zijn bijen wil zetten en vandaar met zijn bijen een mijl te blijven tenzij de misdadiger eerst met zijn bijen daar was en zijn bijen plaats genomen hebben. (...) Aangezien Jan, misdadige, hier in het dorp of binnen drie mijl rond het dorp van Tilburg geen woonplaats mag nemen zo hebben de partijen toegestaan, dat hij zijn goed mag verkopen en bijzijn van hemzelf en dat hij zich daarin secretelijk zal houden, blijvende op hetzelve zijn erfenis en hij mag niet gaan staan in het kerkhof, straten of andere plaatsen dan met discretie van de arbiters voors.
 6. Maria, huwt Cornelis Huybert Smitten
 7. Barbara, huwt Wouter Roelofs Peijnenborch
 8. Heijlwich (+voor 1536), huwt Wijllem Ghijsbrecht vanden Gheijn
 9. Jan
 10. Lijsbeth
 11. Anna (hypothetisch, niet gemeld onder de erven in 1540)
 12. Magdalena, huwt Gerit Jansz van Boerden

TerugBegin van generatie


204.904   Jan Meus VERAMELVOIRT

FamilienaamIndex 204.904Vader 409.808Moeder 409.809

Overleden na 1483

Diverse aanvullingen (buiten genoemde bronnen) ontleend aan Henk Coolen en Frank van Amelsfort; verder Van Amelsvoort (2011).

Bosch Protocol: (1227/372-2) 23-02-1457. De kinderen van Johannes Thome Stevens en Elisabeth Gerardi Vendijcs (…) droegen over aan Johannes Bartholomei Stevenssoen van der Amervoert, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een huis en tuin, in Oisterwijk, in Udenhout, nabij de molen te Kreiten, tussen erfgoed van Johannes Moens Stevenssoen in het oosten en tussen erfgoed van Mechteldis Brocken en haar kinderen in het westen, welke pacht Elisabeth Gerardi Vendijcs verworven had van Arnoldus Stephani Stevenssoen van der Amervoert.

Uit het Bosch Protocol (over Udenhout):

Idem. 1215 f.170 25 februari 1445 n.st. Vrouwe Margriet, weduwe van heer Jan van Berlaer, heer van Helmond, en Roelof van Asten, verhuren voor 6 jaar vanaf St. Maarten l.l. aan Jan Janss die Cuper van Eersel en Jan en Meeus, zonen van wijlen Meeus Stevens vander Amervoert, een zekere beemd “dat Broec van Helmond” in Udenhout, tussen een steeg van Wouter Berthouts e.a. en een erf van Peter en Priem, zonen van wijlen Jan Vannij, strekkende van een straat tot Jan Gieliss van Heerlaer, om 41 philippus schilden (te betalen aan Margriet) op St. Maarten (de verhuringsakte moet overhandigd worden aan de voornoemde Jan Meeus Stevens vander Amervoert)

Idem. 1220 f.272 18 december 1449. Jan Meeus Stevens vander Amervoert verhuurt voor 6 jaar vanaf St. Marten over een jaar aan Jan die Bont, Steven Meeus (Van Amervoert) en Jan Jacop Goijarts de tweede hoeve in die Strijthoeve in Udehout om 46 peters te betalen half op St. Andries en half op Pasen. Het hakhout moet na zes jaar een jaar oud zijn. Ze moeten een sloot en wal graven.

Idem. 1220 f. 272 18 december 1449. Danyel Pijers, Berthout Wouter Berthouts, en Claes Janss van Vucht beloven samen aan Jan Meeus Stevens vander Amervoert gedurende 6 jaar te betalen vanaf St. Marten over een jaar jaarlijks te betalen 46 peters half op St. Andries, half op Pasen (blijkbaar van de huring van één der Strijdhoeven!) Ze moeten de sloot opgraven.

Idem. 1220 f.285 3 februari 1450 n.st.. Jan Meeus Stevens soen verhuurt voor 6 jaar vanaf St. Maarten over een jaar aan Meeus Henrick Stevens, Peter en Claes, zonen van wijlen Jan Zegers, en Aert Janss Langerbeen: den eftersten camp in die Strijthoeven (groot 12 buunder) in Udenhout om 35 peters, te betalen half op St. Andries, half op pasen. Het elzenhout moet op het eind van de huur een jaar oud zijn.

Idem. 1253 f.5 24 oktober 1483. Adriaen Janss Hapart, gemachtigd door Lodewijck Janss Hapart in een antwerpse brief, verhuurt voor 7 jaar aan Jan Meeuss vander Amervoert 48 buunder beemd geheten die Strijthoeve, Udenhout bij die Cruijsstraet met houtwas en schaerhout om 136 peters, te betalen jaarlijks half op lichtmis, half op 1 mei en te leveren in antwerpen. De huurder mag het schaarhout alleen in het laatste jaar hakken.

Tafel H Geest Oisterwijk: 189. 1470, oktober 1. Mathys die Gruyter en Jan die Loeze, schepenen van Oisterwyck, verklaren, dat Jan, zoon van wijlen Bartholomeus Stevenszoen van der Amervoert, ten behoeve van zijn kinderen Aert, Jan en Agnese afstand heeft gedaan van zijn lijftocht in twee huizen, gelegen in de parochie Oisterwyck bij de windmolen geheten Creytenmolen, tussen Jan Huben ter ene zijde en Jan Meyers, Geryt van der Schoer, Barthout Wouterszoen en Dinge, weduwe van Jan Peeters ter andere zijde; voorts in een beemd, gelegen alsvoren in Aschot tussen Barthout Wouters en Jan Meyers ter ene zijde en Aert Goyaertssoen te Enschit ter andere zijde, strekkende van Jan van Haren tot aan Barthout en Jan voorn.; alsmede in een stuk beemd, gelegen in de parochie Helvoirt in die Leendonck, tussen de H.Geest te ‘s-Bosch en Heer Daems gasthuys van den Bosch, strekkende met beide einden aan Gerit van den Schoer. Zijn kinderen voorn. verkopen aan Joest Claes soen een erfpacht van 1 mud rogge uit deze onderpanden. “Gilt Thomas Meeus”. Cart.fol.157.


Huwt

204.905   Kathelijn Aert van BAEST

FamilienaamIndex 204.905Vader 409.810Moeder 409.811

Kinderen

 1. Jan Zie 102.452
 2. Aert
 3. Agnese
 4. Heilwich (Hypothetisch), huwt Michiel Hendricksen
 5. Anthonis

TerugBegin van generatie


204.908   Jan Reijnen van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 204.908Vader 409.816Moeder 409.817

Van Dijk geeft als ouders : Reynier Gerrits en Yken N.

Nog niet nagezien: ORA Tilburg 256 (1503) 32v; 258:25; 260:24; 263:2v, 28bv; 264:4.

Van Dijk vermeldt het eerste huwelijk niet; hij schrijft alle kinderen aan Engelberna toe

ORA Tilburg (258:25 dd 15-6-1506) Engel dochter wijlen Jan Reynen verkoopt een stuk land

ORA Tilburg (262:4 dd 27-1-1512)  Gerit wijlen Jan Reijner Crillaerts (voor)…kinderen (van Jan Reijnen, MW) bij Engelbert Aerts van den Brekel geeft erfpachten aan Jacop Aert van den Brekel

Jan ‘de Oude’ (gehuwd met Mechteld); jongere broer ben ik echter nog niet tegengekomen. Of Crillaerts. Vermeld 1503-12. In ISIS Tilburg (en archieven) komen twee Jan Reijnens voor met vrijwel identieke gezinnen: Symon en Daniel Crillaerts zijn uniek voor het eerste echtpaar, de Reijniers zijn twee gelijknamige broers. De benaming en toedeling van kinderen is hypothetisch; ‘nader onderzoek is gewenst’.


Huwt (1)

Mechteld Gerrits Gerrits CRILLAERTS

FamilienaamIndex


Huwt (2)

204.909   Engelberta Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 204.909Vader 409.612Moeder 409.613

Van Amelsvoort (2011: 166) noemt als kinderen alleen Jan uit 1, Gerit en Engelberne uit 2

Kinderen

 1. (uit 1) Engelken Crillaerts (of van Broechoven); huwt Denijs Daniel Denijs (Collectie van Dijk)
 2. (uit 1) Jan Crillaerts (of van Broechoven); huwt Hillegond Daniel Denijs (Collectie van Dijk)
 3. (uit 1) Symon Crillaerts; ongehuwd (Collectie van Dijk)
 4. (uit 1) Reijnier sr. Crillaerts (niet vermeld in Collectie van Dijk)
 5. (uit 1) Yken Crillaerts (of van Broechoven); huwt Peter Jan Mutsaerts (Collectie van Dijk)
 6. (uit 1) Daniel Crillaerts; huwt Jenneken Gerrit Jan Maes Ghenen (Collectie van Dijk)
 7. (uit 2) Gerrit Zie 102.454
 8. (uit 2) Reijnier, bijgenaamd Roeden, schepen van Tilburg 1500-2. In aktes 1506-14 (1549); huwt Juet Andries Jan van Boerden (+na 1563).
 9. Kinderen
  1. Andrieskse huwt Adriaen Gijsbert Goossens (volgens Collectie Van Dijk)
  2. Katelijn huwt Cornelis Jan Ghijb van Boerden (volgens Collectie Van Dijk)
  3. Jan huwt Juet Wouter Willem Verschueren (volgens Collectie Van Dijk)
  4. Lijsbeth huwt Jan Jan Nouwen (volgens Collectie Van Dijk)
  5. Mary huwt Jan ‘s Groten (volgens Collectie Van Dijk)
  6. Simon (+Tilburg ca. 1534), huwt voor 1500 N. Jan Gijsbert Gijsbert van Beurden (Vgl. Van Amelsvoort (2011:296))
  7. Cornelia

TerugBegin van generatie


204.910   Gerrit Jan WOUTERS

FamilienaamIndex 204.910Vader 409.820Moeder 409.821

Overleden Tilburg voor 1532

ORA Tilburg (279 fol 19 dd 17-11-1531) Gekomen zijn voor schepenen Laureijs zoon van wijlen Sijmon Herman Heijsten, Arijaen Jan van Gorp als man en momber van Barbel, Jan zoon van wijlen Goeijaert vanden Kerckhoff als man van Cornelia, Aert zoon van wijlen Jan Gerits als man van Dimpna en Jan aoon van wijlen Anthonis tsHeerden als man en momber van Lijsbeth, allen dochters van wijlen Sijmon zoon van wijlen Herman Heijsten, die Sijmon voors gewonnen had bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw, dochter van Gerit Jan Wouters en ze hebben bij rade van sommige van hun vrienden een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, hierna bewschreven, welke goederen hun na de dood van Sijmon en Aleijt voors, hun ouders, verstorven en nagelaten waren. (…)

ORA Tilburg (279 los fol bij 36 dd 8-2-1532) Aert, Gerit, Jan, gebroeders, zonen van wijlen Ghijsbert van Gierl, Kathelijn hun zuster hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Michiel Gerit Jan Wouters alle verkregen goederen, havelijk en erfelijk, die hun aangekomen en verstorven waren van wijlen Aleijt hun zuster, huisvrouw bij haar leven van Michiel Gerit Jan Wouters, waar deze goederen ook gelegen mogen zijn.

ORA Tilburg (307 fol 72 dd 7-3-1562) Jan zoon van wijlen Gerit Hermans als weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters legitime et hereditarie supportavit aan Thonis, Herman, Cornelis en Adriaena, broers en zuster, zijn kinderen, en nog aan de voornoemde Thonis en aan Laureijs Jan Laureijs als momber en toeziener van Jan, Korstiaen en Geritke, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van Jan Gerit Hermans voornoemd, ten behoeve van deze kinderen, met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en alle recht van vruchtgebruik, dat hij heeft en bezit in alle goederen, het zij huizen, hoven, land, zand, heiden en wweiden, waar en waartussen die gelegen zijn of bevonden zullen mogen worden, die Jan en wijlen Jenneke zijn huisvrouw samen plachten te bezitten, niets daarin uitgezonderd zoals hij zeide.


Huwt

204.911   N.N.

Index 204.911 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 102.455
 2. Aleijt (+voor 1531), huwt Sijmon Herman Heijsten (+voor 1531)
 3. Kinderen
  1. Laureijs
  2. Barbel, huwt Arijaen Jan van Gorp
  3. Cornelia, huwt Jan Goeijaert vanden Kerckhoff
  4. Dimpna, huwt Aert Jan Gerits
  5. Lijsbeth, huwt Jan Anthonis tsHeerden
 4. Michiel (+na 2-3-1558, voor 27-1-1559), huwt Kathelijn Ghijsbert van Gierl (+voor 1532); huwt (2) voor 1540 Cornelis Cornelis Herman Heijsten
 5. Kinderen
  1. Jan, vermeld ORA Tilburg 1563
 6. Jenneke (+voor 19-1-1556), huwt Jan Gerit Hermans
 7. Kinderen
  1. Thonis
  2. Herman
  3. Cornelis
  4. Adriaena
  5. Jan (+voor 1562), huwt N.N., ouders van Jan, Korstiaen en Geritke; Michiel jheet in 1563 hun momber maar is al dood)

TerugBegin van generatie


204.912   Peter Sr Jan CRILLAERTS

FamilienaamIndex 204.912Vader 409.804Moeder 409.805 • Tevens 52.088, 204.902

204.913   Jenneken Peter EELKENS

FamilienaamIndex 204.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 52.089, 204.903

TerugBegin van generatie


204.914   Goyaert Goyaert HESSELS

FamilienaamIndex 204.914Vader 409.828Moeder 409.829


Huwt

204.915   N.N.

Index 204.915 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth
 2. Jenneke Zie 102.457

TerugBegin van generatie


204.916   Marten Thomas Moenen Buckincks van BEECK

FamilienaamIndex 204.916 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Coolen. Vgl ook Gens Nostra (2019/3 162ff.). Aangezien Thomas een natuurlijke zoon was: mogelijk priester.


Huwt Tilburg voor 1470

204.917   N.N.

Index 204.917 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Thomas Zie 102.458

TerugBegin van generatie


204.924   Aert Niclaes STERTS

FamilienaamIndex 204.924Vader 409.848Moeder 409.849

Tilburg ORA (336:19 dd 15-5-1589) Corstiaen wijlen Anthonis van Haastrecht man van Mechtelt wijlen Aert Sterts en nagelaten weduwe Jan Cornelissen; Lambrecht Jan Jan Schut (?)… kinderen Jan Laureys Sgreven (?) (…) Jan Goyaert Crillaerts voor Wouterke nagelaten dochter Jan Verhoeven en Maria Aert Aert Sterts en voor zijn wettige kinderen bij haar (…) verkopen een stuk grond.


Huwt

204.925   Mechteld Aert van de BREKEL

FamilienaamIndex 204.925Vader 409.612Moeder 409.613

Kinderen

 1. Aert Zie 102.462
 2. Elisabeth
 3. Aleijt
 4. Ermgard
 5. Embrecht
 6. Adriana
 7. Niclaes
 8. Peter
 9. Mechteld

TerugBegin van generatie


204.926   Jan Marten Melis van LOON

FamilienaamIndex 204.926Vader 409.852Moeder 409.853

Overleden voor 1532

Martens kwartieren: uit onbekende bron, vermoedelijk (uiteindelijk) Van Dijck. Hypotetisch en nog niet geverifieerd. Van Dijk, Tilburg R 288 - 1542 - 13v.

(RA Tilburg 1532, februari 6 n.st.  -  R 279/47r) Arijaen zoon van wijlen Wouter Laer heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Arijaen zoon van wijlen Jan Marten Melis een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde buiten de Dreijboem, aldaar tussen: erfenis van Marten Pauwels Deckers een zijde en een einde, erfenis van de weduwe van Peter Blanckaerts ander zijde de gemeijnt van Tilburg ander einde.

(RA Tilburg 1532, februari 3 n.st.  -  R 279/45r/v) Gekomen zijn voor schepenen Peter zoon van wijlen Jan Melis als man van Aleijt dochter van wijlen Peter Herman Heijsten aan de ene zijde en Jan Arijaen Verbruggen als man en momber van Peterke dochter van wijlen Cornelis Wouter Caeijts aan de andere zijde en ze hebbben een erfruil gemaakt van de erfpachten hierna beschreven.

Peter voors zal hebben 7 lopen rogge erfpacht uit een stuk land genaamd de Veltbraeck met de timmering daarop staande, dat nu gebruikt en handplicht Elijsabeth weduwe van Peter Blanckaerts, gelegen in de parochie van Tilburg tussen: erfenis van Denis Beeren een zijde., erfenis van Aert Appel Stelaerts ander zijde. Nog uit 3 gedeelten in de Oude Hooff daarbij gelegen aan die gemeijnt, welke 7 lopen rogge erfpacht voors aan Jan voors toegekomen en verstorven was van Cornelis Wouter Caeijten en van Aleijt diens vrouw, vader en moeder van zijn huisvrouw, welke pacht Cornelis gekocht had van Claeus zoon van wijlen Steven Reijnen, wat Claeus gekocht had van Gerit Jan Maes Beeren, wat aan Gerit verstorven was van Jan zijn vader en wat aan Jan verstorven was van Thomaaes diens vader en wat Thomaes als huwelijksgoed gekregen had met Lijsbeth dochter van wijlen Gerit sBonten en wat aan Gerit verstorven was van Peter zoon van wijlen Jan Schuijtkens en van Denis Ghijb Peijmans, wat Peter en Denis gekocht hadden van Reijner van Broeckhoven Reijners en van Marten Gerit Leijten, wat Reijner en Marten gekocht hadden van Amelis Schuijtkens zoon van wijlen Jan Schuijtkens.

(…) Hiertegen zal Jan voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten 3 lopen rogge erfelijke pacht uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: erfenis van Jan Marten Melis een zijde

de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde’; erfenis van Jan vanden Wouwer ander einde. Welke drie lopen rogge erfpacht verstorven zijn van Peter zoon van wijlen Herman Heijsten, zijn schoonvader, welke Peter gekocht had van Jan Mathijs Oeijen.

(RA Tilburg 1541, augustus 30   -   288/13v-14r) Aert en Jan, gebroeders zonen van wijlen Jan Melis van Loon, en Kathelijn hun zuster en IJke dochters van wijlen Jan Melis, Claeus en Peter, gebroeders, zonen van wijlen Aert Sterts als mombers en Aert en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Jan Melis, als toezieners van Jenneke en Ariaenske, gezusters, dochters van wijlen Aert zoon van wijlen Aert Sterts, die Aert verwekt had bij IJk zijn vrouw dochter van wijlen Jan Melis, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peterke dochter van wijlen Peter Jan Melis elk hun recht en deel in de helft van een stuk land, het gehele stuk genaamd de Heijlerput gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Stockhasselt tussen:

erfenis van Henrick Jan van Spaendonck een zijde

erfenis van erfgenamen van Peter Jan Melis ander zijde

erfenis van Sijmon Jan Sijmons een einde

de gemeijn straat ander zijde

Medeverkopers zijn Ghijsbrecht Janssoen vande Pas als man en momber dochter van wijlen Aert Aert Sterts en IJke voors.; Aert zoon van wijlen Claues Berthouts als man en momber van Lijsbet dochter van wijlen Melis voors-, Aert en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Jan Melis als momber en Joest zoon van Peter Hermans als toeziener van Jan en Ariaenke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Peter Melis, die Peter verwekt heeft bij zijn vrouw Aleijt dochter van wijlen Peter Hermans,

Thonis Goijaert Pulskens als man van Lijsbet dochter van wijlen Peter Jan Melis en Aleijt voors.

Hieruit te betalen jaarlijks uit het gehele stuk land:

11 lopen rogge erfpacht aan Hendrick de Wijse.

1 oertstuivers erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.

De schouw van de waterlaat te onderhouden naar oude gewoonte.

(idem, vervolg) Verschenen zijn voor schepenen Cornelis zoon van wijlen Thonis van Boerden als tegenwoordige man van Aleijt dochter van wijlen Peter Hermans, weduwe van Peter Jan Melis, haar eerste man ter ener zijde en Peterke dochter van wijlen Peter Jan Melis en Aleijt voors, Aert zoon van wijlen Jan Melis als momber en Joest zoon van wijlen Peter Hermans als toeziener van Jan en Araenke, broer en zuster, onmondige kinderen van Peter Jan Melis en Aleijt voors. en Thonis Goijaert Pulskens als man en momber van Lijsbet dochter van wijlen Peter Jan Melis en Aleijt voors ter andere zijde en ze hebben een afscheiding, deling en accoord tussen elkaar gemaakt op de wijze en voorwaarden hierna volgende, te weten er is voorwaarde gesteld en zijn geaccordeerd inden eersten, dat de voornoemde voorkinderen van Aleijt voors. erfelijk zullen bezitten alle erfelijke oude stokgoederen, die gekomen zijn van wijlen Peter Jan Melis hun vader.

Dies zo zal Cornelis zoon van wijlen Thonis van Boerden als huidige man van Aleijt hebben en blijven bezitten alle havelijke goederen, die wijlen Peter Melis en Aleijt samen bezaten en daarbij alle erfelijke goederen, die gekomen zijn van Aleijts kant, te weten de havelijke goederen om daar haar eigen wil mee te doen en de erfelijke goederen in tocht te bezitten. Dies zo zal Cornelis voors. schuldig zijn de voorkinderen voors. uit te reiken eens 94 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, aan elk van de voorkinderen ¼ deel, welke penningen de voors. wijlen Peter Jan Melis ingebracht had voor zijn huwelijksgoed in de goederen gelegen in de Stockhasselt, gekomen van Aleijts kant, waar ze nu woont.

Van welke som voors. Cornelis zal betalen ¼ deel aan Peterke dochter van wijlen Peter Jan Melis en aan Thonis Goijaert Pulskens samen met lichtmis a.s. en het andere ¼ deel dezelven te betalen met lichtmis over een jaar en de 2 andere ¼ delen te betalen aan de 2 onmondige kinderen op lichtmis over 4 jaar, zonder kommer.

Dies zo zullen de 2 onmondige kinderen van alles wat ze nodig hebben door de moeder onderhouden worden.

Item is nog voorwaarde gesteld, dat de voors. voorkinderen en nakinderen, die Cornelis bij Aleijt verwekt heeft en nog verwekken zal, gelijk zullen delen in alle havelijke en erfelijke goederen, die Aleijt zal achterlaten, gekomen van de kant van Aleijt en die Cornelis en Aleijt nog samen zullen winnen.

Behalve dat de kinderen door Cornelis verwekt en die hij nog zal verwekken bij aleijt, alleen zullen hebben al die goederen, die van de kant van Cornelis gekomen zijn of nog komen, zonder de voorkinderen daarin te bekennen.

Mocht het gebeuren, dat Aleijt zou sterven voor Cornelis zonder enige wettige geboorte, door Cornelis verwekt, achter te laten, dat dan Cornelis naar zich zal trekken alle oude stokgoederen, die van zijn kant zijn gekomen en daarbij van elk jaar, dat hij met Aleijt getrouwd is 5 karolus gulden.

Item is nog voorwaarde gesteld, dat Cornelis voors. elk van de vier voorkinderen schuldig zal zijn te geven 1 bed met deken en slaaplakens naar hun staat, te weten Peterke en Thonis voors. binnen ene jaar en de 2 onmondige voorkinderen te voldoen over 8 jaar of ingeval, dat ze binnen die tijd trouwen, alsdan te voldoen.

Desgelijks zullen ook hebben de nakinderen als ze trouwen.

En indien Cornelis en Aleijt zullen sterven voor ze hetgeen boven staat voldaan hebben, dan zullen ze de voor- en nakinderen daarvan elkaar voldoen zoals boven staat en behoren zal.

En indien Cornelis en Aleijt zullen sterven voor ze hetgeen boven staat voldaan hebben, dan zullen de voor- en nakinderen daarvan elkaar voldoen zoals boven staat en behoren kan.

ORA Tilburg (288:13v dd 30-8-1542) Aert en Jan, broers, zonen wijlen Jan Melis van Loon, Kathelijn hun zuster, en Yken idem, Claes en Peter zonen wijlen Aert Sterts, Aert en Jan zonen wijlen Jan Melis van Loon ook als toezienders van Jenneke en Ariaenke dochters wijlen Aert Sterts bij Yken, geloven aan Gijsbert Janss van de Pas man van Goyaertken wijlen Aert Sterts, Aert wijlen Claes Bertrams man van Lijsbeth wijlen Jan Melis van Loon, Aert en Jan (van Loon) mombers en Joost Peter Hermans voor de kinderen van wijlen Peter Jan Melis bij Aleydis Peter Hermans (…)een stuk land.


Huwt

204.927   Margriet N.

Index 204.927 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1534

Mogelijk dochter van Jan Zomers.

(RA Tilburg 1534, januari 30 n.st.  -  R 281/24r) Willem Goijaert Aert Geldens heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Aert zoon van wijlen Jan Melis van Loen ten behoeve van Margriet weduwe van Jan Melis voors, haar te tochten wat ten erve moet blijven voor haar kinderen verkregen bij Jan voors, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 66 st uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 7½ lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen: erfenis van Cornelis die Beer een zijde; erfenis van Aert Meeus Vermee ander zijde; erfenis van de weduwe van Willem van Riel een einde; de gemeijn straat ander einde.

Kinderen

 1. Peter, dood in 1533 (1533, februari 1 n.st.  -  R 280/41r)
 2. Ijken Zie 102.463
 3. Aert
 4. Jan
 5. Cathelijn
 6. Liesbeth
 7. Adriaan

TerugBegin van generatie


205.004   Adriaen Anthonis de WEERT

FamilienaamIndex 205.004 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 24-12-1505

Tot de verwanten behoren vermoedelijk de broers Jan en Anthonis wilner Willem Janssoon (van Weert) (bv RAT. Loon op Zand. R 56 f 141r d.d. 10-4-1545); en (RAT. Loon op Zand. R 56 f 48v d.d. 27-3-1540 voor paessen.) Heilwige weduwe ende wijf wilner Claes Gerits die Wert, Matheus Aertsse van Wert.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 51v d.d. 1512. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Wouter soon wilner Ariaens die Weert, Anthonis sijn broeder, Jacop en Aert, gebroeders, Aelbert Janssoon als man en momber Aleiten sijn huijsvrouwe, Jan Jan Gosens als man en momber Henricke sijn huijsvrouwe, Hadewich haer suster metten selven haere momber, allen kijnderen wilner Ariaens die Weert, hebben gesamenderhant verkocht Claes Gosen Claessoon hennen medeswager een erfenis metten timmeringe daerop staende gelegen in de prochie van Venloen aent eijnde, tusschen erfenis des heeren van Loon de eene sijde en Gerit van Scouwen de andere sijde, Huijbert Lambertsoon en Henrick van Sinte Cornelis streckende van sheerenstraet tot sheerenstraete toe als zij seggen. Daer is bij gestaen Jacope, Ariaens huijsvrouwe en heeft haer rechten overgegeven, ende van Claessen voorschr. desen erfenisse metten timmeringe in een recht erfrecht te hebben en te besitten voor den anderen pacht met recht daer uitgaende. Ende hebben het hem opgedragen en overgegeven met afgaen en vertijen met allen brieven en rechten hen enigsins daer in toebehorende. Gelovende als principael schuldenaeren dit opdragen, overgeven en vertijen vast en stendich te houden. Item: Ten Bosch te betalen anderhalf mud rogge en Aert die Meijer in Udenhout een mudde en de heilige geest vier lopen en die costerije twee lopen, en Lijnke, Gib Dircx huijsvrouwe een half mud en Korst Janssoon ses lopen en des heeren grontcijns en anderen commer af te doen.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 94v d.d. 9-5-1518. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Henrick soon wilner Jan Embrechts heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem en op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach Aert Jan Claessoon en zijnen broeder, costeloos en schadeloos te ontheffen van een halve mud rogge, die die selven Anthonis Adriaen Swertsoon gelooft hebben en nu overmits opdracht van schepenen tot Peter Huijben (Oerlmans) toecomende is. En heeft Henrick voors. gelooft dat hij het alsoo gelden en betalen sal dat er Aert ofte sijn naecomelingen nimmermeer hinder nog schade af comen en sal met sulcker conditie toe gedaen dat Aert voors. Henrick te betalen jaerlijcks twee lopen rogge en die af te quijten gelijck voorschr. is en geeft Aert die vier gouden peters die sal Henrick ontvangen en betalen Peteren int geheel.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 162v d.d. 2-3-1525. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Jan Henricks als man en momber Geertruijden zijns wijfs dochter wilner(?) Dirck Geritsse ende Gerit zijn soon hebben wettelijck ende erffelijck verkocht Anthonis Ariaensse een stuck heijvelts gelegen aent eijnde daer Dirck hen vader zijn tocht in overgegeven heeft tusschen wien ende waer gelegen is, hebben zij gesamenderhant opgedragen en voort gelooft te waren. Dies sal Dirck voorschr. Dese 26 gulden comende van dese heijvelt op zijn voorschr. seven? los rogge mede afquijten.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 181v d.d. 25-11-1531. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Antonissoon wilner Adriaen die Wert, Steven Gielissoon ende Henrick Wouter Adriaens hebben gehoirt tegen Ariaen Aertssoon als gemachticht van den kijnderen Dirck van Nerven een partij dellen gelegen in die prochie van Capel alsoo groot ende cleijn als Wouter Adriaens ende Jan Gosens die in hueren gehadt hebben ses jaeren lanck duerende, gelovende Thonis, Steven ende Henrick voorschr. onverscheijden ende een voor all op hen ende op allen hen goederen dat zij dese penningen alsoo betalen sullen ende ten dage van voorgenoempt.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 186v d.d. 21-10-1532. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Cornelis soon wilner Peter van Hees ende Anna weduwe wilner Joest Claessen ende met haer Peter haer broeder als met haere gecoren momber, hebben wettelijcke ende erffelijck verkocht Anthonis soon wilner Ariaen die Wert, een stuck heijvelts alsoo groot ende cleijn als daer gelegen is aent eijnde, metten zuijdenzijde aen sheerenstraet, metten noordenzijde neve Gerit Willemsse, die oostenzij neve Aleijt, Heijn Gerits huijsvrouwe, die westenzij aen Thonis Ariaens. Welck stuck heijvelt Cornelis enden Joost gekocht hebben tegen Aelijt, Heijn Gerits huijsvrouwe, volgens de brieven, hebben Cornelis ende Anna met haere momber dit heijvelt opgedragen ende overgegeven Anthonisse voorschr. Ende hebben daer voort op vertegen als recht is. Gelovende als een principael schuldenaer onverscheijden op hen ende op allen hennen goederen Anthonisse voorschr. dit stuck heijvelt te waren ende allen voorcommer af te doen. Dies sal Thonis hier erffelijck uit gelden des sheerencijns ende eene erfwech geloven sij Anthonis te doen doen Jan Tijs stege totten Craenven toe te varen, te stouwen.


Huwt voor 1475

205.005   Jacoba Aert APPELS

FamilienaamIndex 205.005Vader 410.010Moeder 410.011

Overleden Loon op Zand na 14-8-1513

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 51v d.d. 1512. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Claes soon wilner Gosen Claessoon heeft gelooft als een principael schuldenaer hen te betalen Wouter Ariaensoon, Thonis, Jacop en Aert, gebroederen, Jan Janssoon als man en momber Henricke sijnder huijsvrouwe en Hadewich hen suster 73 ½ rijns gulden tot 20 st. stuck te betalen nae de doot van hun moeder. Dies sal Claes betaelen van nu lichtmis avont aen Jacop, Ariaens huijsvrouwe sijns wijfs, 37 lopen rogge min …. en dat dese 73 ½ r.gld. te betalen tot desen voorschr. in desen brieven begrepen. Item Claes gelooft noch mede dat hij dese huijsinghe niet verkopen en sal alsoo lange als hen moeder leeft en dat hij haer die kamer rooken sal datter Jacop hen moeder eerlijck haer leven lang in wonen mach. Testes ut supra. Item: in desen 73 ½ r.gld. sal Claes Gosen Claessen sijn part en deel houden.

Kinderen

 1. Wouter (*voor 1475 +na 13-12-1531), huwt voor 1527 Barbel N.
 2. Kinderen
  1. Aert, volwassen in 1531
 3. Anthonis Zie 102.502
 4. Jacob (+na 27-6-1512)
 5. Aert
 6. Aleijt, huwt (1) Adam Henrick Dircxsoon (+voor 1507); huwt (2) Aelbert Janssoon
 7. Henrica, huwt Jan Jan Gosens
 8. Hadewich, huwt na 1510, voor 1532 Egbert Janssoon van den Bosch
 9. N., huwt Claes Gosen Claessoon

TerugBegin van generatie


205.006   Gielis N.

Index 205.006 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1510

ORA Loon op Zand (inv.nr. 55 (Snoerman Fonds) f 155v d.d. 24-5-1525.) Henrick Wouter Ariaensse cum tutore Jenneke zijnre huijsvrouwe dochter wilner Aerts van den Brekele, ses lopen rogge lospacht tot hen behorende als hij seede, uit ende van eene lospacht van 18 lopen rogge, die hun jaerlijcks heffende is op Claes Peter van Beurden stede, gelegen aent eijnde met beijde zijde neve Zeger Willemsse ende oock dat eene eijnde, de andere eijnde aen sheerenstraet, heeft Henrick voorschr. als momboir dese 6 lopen voorschr. opgedragen ende overgegeven Aert Melis Peterssoon voren op te seggen, ende te lossen binnen die pinkster heilige dagen. Testes ut supra.

ORA Loon op Zand (inv.nr. 56 (Snoerman Fonds) f 13r d.d. 3-6-1537.) Aert soon wilner Eelen Embrechtsoon (Eelkens) een stuck heijvelts tot hem behorende als hij seede alsoo groot ende cleijn als het gelegen is in die heerlijckheijt van Venloen metten zuijder zijde neve Henrick Wouter Adriaensse wed. met kijnderen,

ORA Loon op Zand (inv.nr. 56 (Snoerman Fonds) Anno 1539 den 27e dach in december; ook 3-6-1543 en 29-1-1546 nog levend) ...Henrick Wouter Adriaensse heeft gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet Joosten zijne broeder te betalen van nu lichtmis over een jaer 25 carolus gulden ende Adriaene hun suster oock 25 carolus gulden of voor elcke gulden 20 st. Testes, Peter ende Meeus.


Huwt voor 1480

205.007   Kathelijne N.

Index 205.007 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Loon op Zand voor 9-10-1510

Mogelijk dochter van Wouter Adriaens

ORA Loon op Zand (R 55 f 181v d.d. 25-11-1531.) Antonissoon wilner Adriaen die Wert, Steven Gielissoon ende Henrick Wouter Adriaens hebben gehoirt tegen Ariaen Aertssoon als gemachticht van den kijnderen Dirck van Nerven een partij dellen gelegen in die prochie van Capel alsoo groot ende cleijn als Wouter Adriaens ende Jan Gosens die in hueren gehadt hebben ses jaeren lanck duerende, gelovende Thonis, Steven ende Henrick voorschr. onverscheijden ende een voor all op hen ende op allen hen goederen dat zij dese penningen alsoo betalen sullen ende ten dage van voorgenoempt.

RAT. Loon op Zand. (R 55 f 41v d.d. 9-10-1510. Bewerking Lia Stadhouders- van den Broek; Snoerman Fonds) Wij Peter Jan Henricks ende Jan Bartroms, schepenen in Venloen, doen condt eene iegelijcke dat voor ons comende is Steven Gielissoon ende heeft hen bekent verkocht te hebben Dircke Melissoon alle alsulcke versterf als hem overgebleven is van Kathelijne sijnder moeder saliger gedachtenis, niets daer in uitgescheijden, ende heeft het hem opgedragen ende overgegeven met afgaen ende vertijen als recht is. Ende heeft hem daer af bekent wel betaelt te sijn. Actum anno 1510 den 9e dach in october. Item: Anthonis Ariaens Swertssoon als momber Gertruijden dochter Katherijne voorschr. heeft het hem oock bekent verkocht te hebben ende is daer oock wel af betaelt.

Kinderen

 1. Steven (+na 25-11-1531)
 2. Geertruida Zie 102.503
 3. (hypothetisch) N., dochter, huwt Henrick Wouter Adriaens (+voor 3-6-1537); hij huwt mogelijk (1) Jenneke Aerts van den Brekelen; of er zijn twee gelijknamige mannen Henrick Wouter Adriaens, ruwweg een generatie verschillend.

TerugBegin van generatie


205.312   Laureijs ANCEMS

FamilienaamIndex 205.312 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1430

Vgl. BL 1994: 110 ff. Zoon van een Ancem, die waarschijnlijk buiten Tilburg werd geboren rond 1400.


Huwt

205.313   N. van BOERDEN

FamilienaamIndex 205.313 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Laureijs de oudere (*ca. 1460 +voor 8-4-1537), vader van een Willem, pachter van de oude tiende van Tilburg in 1553 (in 1562 raadsheer in Tilburg, oud 70 jaar); Margriet, vermeld 1542; en Kathelijn, vermeld met Willem in 1514. De zoon Willem wordt in 1561 als Willem Willem Laureys Ancemszoene beschreven.
 2. Willem Laureijs ‘die middelste’, vader van een Laureijs, gehuwd met Kathelijn Goyaerts van den Zandt (+voor 1535)
 3. Willem Laureijs de jongere Zie 102.656

TerugBegin van generatie


205.314   Niclaes TRUIJEN

FamilienaamIndex 205.314 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

205.315   N.N.

Index 205.315 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwig Zie 102.657
 2. Henrick (+Tilburg voor 5-12-1531), huwt Aertke Hanrick van Doren (+na 1531), ouders van Henrick en Lijsbeth, gehuwd met Anthonis Hanrick sBruijnen (+voor 31-8-1535)

TerugBegin van generatie


205.316   Henrick BEERTHEN

FamilienaamIndex 205.316 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1537

Tilburg ORA 284:15 ff (19-11-1537): Willem Ariaen Mutsaerts, weduwnaar van Kathelijn Ghijsbrecht Henrick Beerthen, verkoopt aan Peter en Laureijs, zijn zonen, ook tot behoef van hun broer, Ariaen, en aan Ariaen, zoon van wijlen Jan Maes, als man van Geertruijt Mutsaerts, alle tocht en recht van tochten die hij bezat na de dood van Kathelijn zijn vrouw in een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Heijdsche straet. Dezen verkopen het direct daarop aan Peter Lambrecht Weijmans.Willem verkoop aan dezelfden ook zijn tocht en recht van tochtenwege in een stuk land aan de Heerstal, aen die Vlasstraet; de zonen verkopen het direct door aan Jan Claeus Steven Reijnen.


Huwt

205.317   N.N.

Index 205.317 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mathijs Zie 102.658
 2. Ghijsbert (+voor 1537)
 3. Engelbertha (bron Paul Moors)

TerugBegin van generatie


205.318   Jan Aert SMEETS

FamilienaamIndex 205.318 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1424
Overleden voor 1556

Ook Smets. Smid te Tilburg.

ORA Tilburg (256:11v dd 1502) Onleesbaar, vermoedelijk een belending.

ORA Tilburg (inv 264: 23v dd 1513) Mathijs Henrick Beerthen als man van Kathelijn dochter wijlen Jan Smeets tocht (i.v.m. erfpacht van negen lopen rogge) zijn kinderen Johanna, Aleyt, Kathelijn en Jan Lauers als man van Elisabeth (die ook voor Mary Jr en Mary Sr optreden)

ORA Tilburg (296:39-40) Niet aangetroffen.

ORA Tilburg 301:95 (11-2-1556): erfdeling Willem sBrouwers, geeft gezinssamenstelling van Jan Smeets’ gezin.


Huwt

205.319   Ermgaert Willems van KASSELAER

FamilienaamIndex 205.319 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Henk Coolen. Kan niet kloppen. Ermgaert is bekend als dochter te Oirschot van Willem Willemsz (*ca. 1352 +na 1415, voor 1418), geboren ca. 1385 en gehuwd met Jan Jan Gerit Smeets.

Kinderen

 1. Lijsbeth, huwt Willem Willem van de Kerckhoff
 2. Jan, huwt Jutta Jan Wouter van Gorop
 3. Katharina Zie 102.659

TerugBegin van generatie


205.320   Peter Berijs van OERLE

FamilienaamIndex 205.320Vader 410.640Moeder 410.641

Geboren ca. 1455

Kwartieren volgens site Coolen. Verbeterd door Paul Moors.


Huwt

205.321   N.N.

Index 205.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beris Zie 102.660

TerugBegin van generatie


205.322   Henrick HAGAERTS

FamilienaamIndex 205.322 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1538

Tilburg ORA 285:12 (9-11-1538): Anthonis zoon van wijlen Wijllem Slosen, man van Arijaen, dochter van lambrecht Noeijens en van wijlen Jacop dochter van wijlen Henrick Hagaerts; Arijaen zoon van wijlen Goijaert Styerts, man van Jacop dochter van wijlen wouter Henrick Smekens en van Luijtgaerd, dochter van Lambrecht Noeijens en Jacop Henrick Hagaerts; voor arijaen zelf en voor Henrick, zuster van zuijn vrouw; Gherit Dierck vande Wiel, die Dierck verkregen had bij wijlen Anthonis dochter van wijlen Lambrecht Noeijens; voor Gherit zelf en voor IJken en Erna, zijn zusters; Marijke, dochter van wijlen Henrick Lambrecht Noeijens, daar anthonis Slosen, Arijaen Sterts Dierck van de Viel en Gherit vande Viel voor instaan, verkopen aan Jan Arijaen Smolders een jaarl. en erf. pacht van 1 mud rogge uit en van: 2 stukken erfs in de parochie van Goirle, genaamd het Zwartland, welke pacht de kinderen van Lambrecht en Jacop verkregen hadden van Wijllem Henrick Eelkens, volgens brieven van Oisterwijk.


Huwt

205.323   N.N.

Index 205.323 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 102.661
 2. Jacoba (+voor 1538), huwt Lambrecht Noeijens (+na 1538)

TerugBegin van generatie


205.324   Gerit Hendrick Geenen van GORP

FamilienaamIndex 205.324Vader 410.648Moeder 410.649

Geboren ca. 1460
Overleden voor 1537

Tilburg ORA (269:7v dd kort voor 3-2-1519) Gerrit wijlen Henrick Gerrits (sic) als man van Mechteld wijlen Jacob Heijmericks verkoopt een stuk land onder Goorl aan Cornelis van Erms(?). (…)

ORA Tilburg (271:89 dd St Mathijs 1521) Niet aangetroffen.

ORA Tilburg (272:66  dd x-3-1522)  Gerit wijlen Henrick van Gorp als man van Mechteld Jacop Heijmerick verkopen en stuk grond aan Herman Aert Meijens (?)

ORA Tilburg (277: 41v dd 12-2-1530) Jan wijlen Henrick Gherits van Gorop en Henrick wijlen Jacop Heymnericks als momber en voogden van de kinderen van wijlen Gerit wijlen Henrick Genen van Gorop bij Mechteld wijlen Jacob Heymericks, met namen Jan en Claes, verkopen een hofstede aan Goyaert Peter Peter Crillaerts

Tilburg ORA 286 fol 4 los blad (8-X-1537): Jan Henrick van Gorp als voogd van Jan en Claeus, zonen van wijlen Gherit Henrick Geenen, zijn broer, Jan Henrick van Gorp als voogd van de kinderen van Gherit zijn broer en de kinderen van wijlen Henrick Coremans. Vergelijk verder gegevens bij zijn vrouws vader.

Tilburg ORA 285:14v (3-10-1538): Jan Henrick van Gorp in naam en vanwege de kinderen van wijlen Gherit zijn broer en gemachtigd door de kinderen van wijlen Henrick Coremans, in gebreke van betaling van en pacht van 5 lopen rogge; het pand is op verzoek van Willem Willem Laureijs, Willem Willem Wouters vande Loo en Michiel Michiel van Goerl ‘afgezeten’, niemand kwam, “zodat Willem, Willem en Michiel het recht van koop hadden verkregen”.


Huwt

205.325   Mechtelt Jacob Hendrick HEIJMERICKS

FamilienaamIndex 205.325Vader 410.650Moeder 410.651

Bijgenaamd Coremans

Kinderen

 1. Niclaes
 2. Jan Zie 102.662
 3. Lijsbeth, hypothetisch; vermeld 1532 met haar broer (?) Jan; vermoedelijk ongehuwd.

TerugBegin van generatie


205.328   Jan VRANCKEN

FamilienaamIndex 205.328Vader 410.656Moeder 410.657

Geboren ca. 1440
Overleden voor 1532

Vermeld (dood) 20-3-1534 (RA Tilburg 281:39) als vader van dochters die samen een pacht van een mud rogge bezaten.

RA Tilburg 10-9-1532 (281:17v) Jan zoon van wijlen Vranck Poppen en Luijtgaaert zijn zuster hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Ghijsbert zoon van wiijlen Arijaen Huijben en Jan Hanrick Verhoeven een huis, hof, schuur en erfenis daaraan gelegen en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Loven, (belend o.a. erfenis van Willem Jan Vrancken beide zijden); Een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse voors als voor in Hixpoers Acker tussen (o.a.) erfenis van Willem Jan Vrancken een zijde; Een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors als voor in `t Sonderlock; Een stuk erfenis in land en weiland gelegen in de parochie en plaats als voor achter de Persoonschap van Tilburg; Een stuk land genaamd de Hoechvonder; Een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Loven tussen (o.a.) erfenis van Claeus Jan Huijb Melis; Een stuk land gelegen als voor tussen (idem); Een stuk land gelegen als voor aan Heijstmans Dijck tussen (o.a.) erfenis van Peter Vrancken; Nog een stuk heideveld gelegen als voor in die Ruijbraecken tussen (oa) erfenis van Peter Vrancken.

Belast met pachten: aan Dielis Otten van Beeck 1 mud rogge erfpacht; aan Thonis heer Florijs 1/2 mud rogge erfpacht; aan Wouter Jan Wouter Denis 1/2 mud rogge erfpacht; aan de Rector van Sint Anthonis Altaar in Tilburg 12 lopen rogge erfpacht; aan Michiel Quaps en zijn zwager 4 lopen rogge erfpacht; aan Jacop Coelbaerts in den Bosch 5 lopen rogge erfpacht in den Bosch te leveren in de maat van den Bosch; aan de erfgenamen van Pauwels Huijsmans te Oisterwijk 6 lopen rogge erfpacht in Oisterwijk ter leveren in de maat van Oisterwijk; aan Lucas van Amersoeijen 21/2 st, 1 oertstuiver en een smael hoen erfcijns; aan de Heer van Tilburg 3 stuivers en 11/2 oertstuiver erfcijns.


Huwt

205.329   Anthonia Pauwels Evert ROELOFS

FamilienaamIndex 205.329 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld 1534 als moeder van de dochters. In Oisterwijk 1520 komt voor een Vranck zoon van wijlen Jan Vrancken en wijlen Johanna dochter wijlen Aert Henrick Storimans en Kathalijn N. - mogelijk is Johanna zijn tweede vrouw.

ORA Tilburg 1555, januari 18 n.st.  49r-49v Gherit zoon van wijlen Willem Gherit Huenen en Mathijs Henrick Voszoon als man en momber van Lijsbet dochter van wijlen Willem voorschr., welke kinderen Willem voors verwekt en verkregen had bij wijlen Marie zijn vrouw dochter van wijlen Michiel Quaps, wier moeder was Heijlwich dochter van wijlen Jan Vrancken legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan) Jan en Wouter, gebroeders, zonen van wijlen Michiel Quaps hun halve oom,simul cum omnibus litteris et jure (samen met alle brieven en het recht) etc. met afgaan en vertijen etc., al het versterf en recht van versterven, wat hen aangekomen en verstorven was van wijlen Luijtgaerd dochter van wijlen Vranck Jan Vrancken, dochter van hun oud-oom, in alle havelijke en erfelijkde goederen, hoedanig die mogen zijn en in welke plaats ook gelegen of bevonden zullen worden het zij in harde, in weke, in hoge in lage, in diepe of in droge, niets daarin uitgesloten ut dicebant (zoals ze zeiden), gelofte doende als schuldenaars super se et bona sua (op hen en hun goederen) etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en nooit meer naar het voors versterf te talen noch te doen talen etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende allemaal voor hen af te doen.

 

Idem 1555,januari 18 n.st.  49v-50r Wijtman zoon van wijlen Jans Groten legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht) aan Gielis zoon van wijlen Marcelis Theuss met afgaan en vertijen etc. de helft zoals hij zeide hem toebehorende in alle erfelijke goederen, die achtergelaten en verstorven zijn van wijlen Luijtgaerd dochter van wijlen Vranck Jan Vrancken, hoedanig deze goederen voors. mogen zijn en waar en in welke plaats die gelegen zijn of bevonden zullen mogen worden, het zij in harde, in weke, in hoge, in lage, in diepe of in droge of waar men die bevinden zal mogen, welke helft in deze erfelijke goederen voorschreven de voorschr. Luijtgaerd aan de voors. Wijtman in haar testament vermaakt en nagelaten had, boven het legaat en maaksel door dezelfde Luijtgaerd aan dezelfde Wijtman in hetzelfde testament voors. uitgemaakt ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft gelofte gedaan te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangie daar op komende boven de oude kommer, die daar voor van rechtswege uitgaat allemaal voor hem af te doen, wel verstaande en in deze wel voorzien, dat de voors. Wijtman zal blijven en behouden zijn legaat en maaksel boven aangeroerd te weten een akkerland van vier lopensaet of daar omtrent gelegen in Loven Acker achter Jan Diercks hof met nog een klein akkertje ook daar omtrent liggende, met de kommer en lasten daartoe gezet en van rechtswege daar uit gaande zo en op alle manieren zoals het dit vermaakt en gegeven is, zonder arglist.

Kinderen

 1. Vranck Zie 102.664
 2. Catharina, huwt Jan Wouters (+voor 1534)
 3. Heijlwich, huwt (1) Peter Hagen (beide +voor 1534); huwt (2) Michiel Quap. De Heijlwich gehuwd met Hagen is zeker dochter van Jan en Antonia (blijkt 1532, 1534); de Heijlwich gehuwd met Quaps is moeder van Marij, voor 1515 moeder, dus geboren voor 1495; Quaps heeft uit ander huwelijk in 1537 gehuwde kinderen; ergo deze Heijlwich is +voor 1500, en Willem Poppen heeft grond naast Quaps dus is waarschijnlijk zijn zwager. Ergo: deze hypothese lijkt te sluiten; huwelijk Hagen kan worden gesitueerd voor 1495.
 4. Willem (+1532-37), alias Willem Poppen. Vader van Amelis Willem Vranck Poppen (vermeld 1538) en Dierck (vermeld 1532-8)

TerugBegin van generatie


205.332   Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 205.332 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 204.838, 819.580

ORA Tilburg (254:6 dd x-x-1500) Aart Willems, man van Kathelijne (?), dochter van Jan Leeman, een van de verkopers van een stuk grond.

ORA Tilburg (287 fol 27 dd 6-12-1540) Laureijs zoon van wijlen Henrick Zwijsen vernaardert een stuk erf in Goirle in die Conincxvoert tussen: erfgenamen van Henrick Boeijens een zijde, de papenwech ander zijde, Henrick Kemp en anderen een einde, gemeijnt van Tilburg ander einde; wat Anthonis de Lose als man van Adriaena dochter van Lambrecht zoon van wijlen Lambrecht Noeijsen en van wijlen Jacoba, diens vrouw, dochter van wijlen Henrick Hagaerts, Adriaen zoon van wijlen Goijaert Starts, als man van Jacoba, dochter van Wouter Smekens en van Luijtgaerd diens vrouw, dochter van Lambrecht en wijlen Jacoba voors., voor hemzelf en voor Henrickske, zijn vrouws zuster, Gherit Dierck vande Wiel zoon van Dierck en van wijlen Anthonia zijn vrouw, dochter van Lambrecht en Jacoba voors. en ook voor IJken en IJefken, dochters van Dierck en Anthonia voors. en voor Mariken, dochter van Lambrecht en Jacoba voors. verkocht hadden aan Claeus Aert Aarts.


Huwt

205.333   Mechteld Jan BOET

FamilienaamIndex 205.333Vader 410.666Moeder 410.667 • Tevens 204.839, 819.581

Kinderen

 1. Jan de Oude Zie 102.666
 2. Jan de Jonge
 3. Goelken
 4. Kathelijn, huwt Aart Willems
 5. Agnes
 6. Christina Zie 102.419
 7. Huibert
 8. Henrick Zie 409.790

TerugBegin van generatie


205.334   Godefridus Henricus PLUYMEN

FamilienaamIndex 205.334Vader 410.668Moeder 410.669

Overleden voor 14-1-1498

Goyaert Pluym, schepen van Moergestel in 1468

(1468 …. [ in festWilbrorde annLxviij] Mgt, R. 284, 20)

(1468 ? mei 1? [primae? may annpr of xr ?] Mgt, R. 284, 1v)

(1468 ? december 26 Mgt, R. 284, 2v)

(1468 [in festHuberti] Mgt, R. 284, 2v)

(1468 ? mei 3 Mgt, R. 284, 3r)

(Hilvarenbeek, bron Eimert van der Beek) 1519 juni 30 sH,R.1291,285 Wouter en Henricus krn w. Godefridus z.w. Henricus Pluymen en Johannes Leemans man van Marie d.w. Godefridus jeep 1 mud rogge Gestelse maat in 19 1/2 mud op Lichtmis uit stuk land cum quodam horeo par. Otw < krn Gerardi Robben > ^ gemeint v erf krn Gijsberti sBeren aankomst als Henricus Janss man van Dymphna d. gen. Godefridus z. Henric Pluymen tegen Nycolaus z. Godefridus Plumen gekocht had en na dood Dymphna aan Wouter Henric en Marie supt Johannes z.w. Lamberti Maess

Idem, 1504 september 9 (sH,R.1272,92v) Wouter z.w. Godefridi Pluym vendt Goeswino de Brecht jeec 3 gld op Maria geboorte uit huis erf hof 1 L in par. Gestel bij Otw op Stoct < ^ v Wolteri van den Boer > gem. straat etc.

Idem, 1503 januari (sH,R.1271,30v) Jan z.w. Lamberti Maas sartor man van Aleydis d..w. Henrici Pluym, huis Gestel bij Otw, vendt Woltero z.w. Godefridi Pluym.

Idem, 09-08-1498 (1266 / 384v-2) Adrianus Stephani van den Amelvoert verkocht aan Aleijdis Henrici Goessenss 4 lopen rogge erfpacht uit een erfpacht van 12 lopen gaande uit een huis met zijn grond te Oisterwijk, tussen Johannes Gerardi Vrients (waartussen een weg), tussen Henricus van Buedel en Wolterus Pluijm, welke pacht genoemde Adrianus gekocht had van Theodoricus Back.

Idem 28-01-1499 (1267 / 119v-3) Adrianus Stephani van den Amelvoert verkocht aan Aleijdis Henrici Goessens een pacht van 8 lopen rogge, uit een pacht van 12 lopen rogge, lang geleden eigendom van Theodoricus Back, gaande uit een huis en grond te Oisterwijk, tussen Johannes Gerardi Vrients, hiervan gescheiden door een weg, en tussen Henricus van Budel en van Wolterus Pluijm, welke pacht van 12 lopen gezegde Adrianus kocht van Theodoricus Back.

(1531 maart 18 Moergestel, R.290,114r-1 (xLi)) alsoe sekere twiste en gheschille opgestaen ende gheresen was tusschen Henricken Pluym deender en Wouteren Pluym sijnen brueder ter anderre sijde als van eender palinge tusschen honnen erven waarvoor zij zich verbonden hebben dat vier goede mannen arbitreren nl. Henrick Pluym in Danielen van Vlierden en in Pauwels Reyner Peterss en Wouter Pluym in Janne van Roy en in Jacop vanden Doren die uitspraak gedaan hebben dat Henrick en Wouter gebroeders de erven tussen hen beiden gelegen zullenb gebruiken gelijckerwijs daer drie palen staen gesteken dat sij daer mede gescheyden sellen sijn op conditie dat Wouter het hout af houwen sal dat tussen hon beyden staet vanden enen pael die daer te midden staet totten pael oestwaert op Item van de palen die daer te midden staet totter strate toe wt dat elck van hon beyden dat hout alsoe afhouwen sellen dat deen den anderen egeen scade doen en sal Wouter zal dat hout afhouwen tot meye naestcomende en Wouter zal de kerk van Gestel betalen sunte Jansmisse a.s. 2 Ph.gld ende dat bij dien redene want dat haut sijn vuedinge gehaelt heeft opten erff van Henrick Pluym sijns brueders etc. actum xxxi opten achtienden dach inde merte ts Jan Ansemss Jan Peter Ansemss Henrick Jan Swittenss als scepenen

1529 november 27 Mgt, R.290,13r-1: Jacop vanden Doren ter eendere en Henrick Goyart Pluymen ter andere sijde hebben een erfmangelinge gedaan te weten dat Jacop vanden Doren heeft opgedragewn Henricke Goyart Pluymensoen * 1/4 van een moervelt geheyten dat Putven gelijck alst daer gelegen is in par. Ghestel tpl. tStockeynde aen die watermolen < die wege nae Oisterwijck gaen volgens de oude brieven [in de marge die inde comme liggen te weten x brieve] en Henrick Goyart [12v] Pluymen voors opgedfragen aan Jacop vanden Dorens allen alsulcken gueden en versterf hem toebehorende en verkregen van Peter z.w. Willem de Brouwer en Jenneken sijn wittige suster volgens sch.br.Gestel Henrick Goyart Pluymen voors. en hon met honnen mese susteren en vrienden aenbestorven van Henrick Goyarts honnen neve volgens sch.br.Gestel vanden date xvC ende seven ende tweyntich opten xijsten dach in juni heeft deselve Henrick Pluym man van Peterken sijns wijfs noch opgedragen aan dezelfde Jacop van Doeren alsulcke gueden en versterf als Henrick aencomen en verstorven is als momb. sijns wijfs van Henrick Goyarts horen neve waar ook gelegen behalve een beemd geheyten den Molenhorst in par. Gestel < erf Daneel van Vlierden en Mathijs Roesen > erf Gherart Jan Wuestenberchss ^ erf Jan Wuestenberch v erve Mathijs Rosen belast met chijns vande gronde actum annxxix opten xxvij dach in novembris ts Jan Ansems Jan Peter Ansemss en Corsten die Bere Mathijs ROsen

1530 maart 12 Mgt, R.290,53r-1 (x) Danel van Vlierden heeft met alle brieven opgedrsagen Henrick Goyart Pluymen soen * alsulcken helft van enen moer geheyten dat Putvenne dat Danel vors. vercregen hadde met eender erfmangelinge tegen Janne Jacopss en Jan Jacops vercfregen hadde van Jacop vanden Doren en Jacop voors. vercregen hadde tegen Cornelis Dicbier Hoochrentmr vanden Bosch gelijck dien brief daeraf sijnde dat inhelt ende begrijpt waarvoor die selver Henrick Pluym wederom sal aenpalen Danelen voers. * een gedeeltken van enen bempt geheyten die Molenhorst die Danelen en Henricken Pluym voors. aeneen hebben liggen in die par. van Gestel aen die Heysens gemeynt alsoe als dat Henrick vors. van sijn gedeelt den voerg. Danelen daer af wat toedeylen sal om Danelen sijn gedeelt dat hij daer in heeft wat te meerder wesen sal - actum annxxx opten xij dach in merte ts Melis ende Corsten Henric d… Danel xxiiij gld voer st Jan te betalen ut supra

Wouteren Goyart Pluymen soen, onroerend goed Moergestel: 1531 januari 31 Mgt, R.290,93v-1; 1531 maart 27 Mgt, R.290,100v-1; 1531 maart 27 Mgt, R.290,101r-1 (xxxij) en 101-v.

(1504 mei 1 Mgt, R.286, 360r-2) Henrick Janss en Dingen Goyart Pluymen sijn hvr hebben opgedragen Henrick Goyart Pluymen horen brueder - ende metten losbrief vanden halven mudde rogge aen Jacop vande Doren te mogen lossen - alsulcke derddel in .. hof ende erff daeraen in par. van … hoer aenbestorven van horen vader ende m.. < erf Art v.. Boer aen tStockteynde bij die molen gelegen ^ aende gem. wech v Art vande Boer en Wouter Pluymen belast met 1/2 mud rogge Jacop van Doren welk 1/2 mud roggehij alsoe geldende is zodat vercopers erve daer ewelijc ongelast sellen bliven

(1503 mei 26 Mgt, R.286, 339r-2) Henrick Janss en met hem Dinge Pluyme sijn wijff hebben opgedragen aan Henrick Pluymen soen alsulke dordde gedeelt hon toebehorende in huys en erff in par. Gestel tStock < erf Art vanden Boer > ^ Wouter Pluymen v gem. voetpat actum annxvC iij xxvi maij ts (beren) Wit (Beren) Hicspoer in de marge: vermaect annxcC iiij prima maij

(1503 juni 5 Mgt, R.286, 339v-1.) Claus Goyart Pluymen soen heeft geloeft Arnden Claus Appels 10 L rogge jaarlijks op Lichtmis uitstuk bempts tStoct M Aa > Molendijck ^ Wouter Baex v die Sluse. Actum xvC iij den v junij ts Wit Bere - en macht lossen altijt teynden drie jaren tot sijnen scoensten metten vollen met xxxvi peters te 18 st tstuck tegen dat heel mud gerekend

(1504 februari 2 Mgt, R.286, 343v-1) Henrick Goeiaert Plumen heeft vercoft Willem Peter sBrouwerss soeven loepen rogghen jaerlijcks ende eerffelijcks pacht op Lichtmis uit huis en hof tot Ghestel tot Stockts < Aerden vanden Boer ^ > Wouter Plumen v den ghemeinen voetpat en Henrick heeft geloofd dit onderpand altijd goed en wael doghende te maecken voer dese soeven loepen - int jaer xvC ende voier op Lichtmys dach Jan Hixspoer ende Beer ende macht lossen met 19 gouden peters tegen dat mauwer te 19 st elke peter

(1502 mei 31 Mgt, R.286, 291v) Henrick Janss en met hem Dingen d.w. Goyart Pluymen sijn wittige hvr hebben gesamenderhant opgedragen Jacop vanden Doren 1/2 mud orgge jeep mate van Gestel op st Servaas in mey uit honne gedeelt te weten een derde gedeelte in huys hof en erf daaraan ca 8 L geheleg ntStockt < erf Jan Lambrecht Maess en voert > ^ erf Art van den Boer mma v straet ende setten mede te onderpanden als sij heffende sijn op cleysen Goyart Pluymen soen uit zeker erf op die hoeven onder Oesterwijc < erf Gerart Robben en voer aen die gemeynt - actum ultiam may ts Willem Willem Wit Bere en moge altijd lossen op St Servaes met 18 peters te 19 st tstuck te weten den andriesgld voer 29 st gouden cornorste? gld 28 st hon gewicht hebbende tviuerstael in blancken of die weder daervoer in goeden gevalueerde gelden

(1502 april 10 Mgt, R.286, 301v) Henrick Janss (doorgehaald van Bochoven) man van Dingen d.w. Goyart Pluymen sijns wijfs hebben opgedragen Claus Goyart Pluymen soen een scuer met een stuck lants ca 4 L onder Otw < erf erfgen Gerart Robbe ^ erf Ghijsbrecht Beren erfgenb. en voert aen die gemeynt belast met 1 mauwer rogge de erfgen. Arts Meyers en een half hoen te grontchijuns 9doorgehaald 18 1/2 1/2 lopen) actum des vridachs na paesdach ts Willem Adriaan en Brievincks en Borchman actum prima aprilis

(1502 Mgt, R.286, 302 (146 xviij)) Claus Goyart Pluymen soen heeft erff geloeft Henrick Janss als momb. Dingen sijns wijfs negentien endeen half lopen rogge der mate van Gestel op Lichtmisse te gelden uit erf voors. actum prima aprilis en macht lossen altijt op Lichtmis met 37 gouden peters te 19 st tstuck tegen dat mudde gerekent ende te voren seggen sunte Jans dach als hijt tot lichtmisse naestcomende lossen wil

(1499 mei 6 Mgt, R.286, 204v) Henrick vander Kelen machtigt Henrick Pluym om al zijn pachten te beuren - actum vi maij ts oes.? (…).

(1468 ? november 10 Mgt, R. 284, 18) Gherten? z.w. Goyart Weyhasen dat 16 deel in stuk erf gen. Moer in par. Ghestel in dat Colcven gen. dat moer vander Aa < erf Henric vander Aa > ^ erf Weld.. putten gehorend? aan Gherit? vander Aa van Michelen behorende v gem. straat; vendt Goyaert z.w. Henric Plumen. Sch. Go. Stegen en Henric Godstouwen

(1501 april 2 ? Mgt, R.286, 315 (159 xxvij)) Belender van een ackerken geheyten den Saethof < erf Goyart Pluymen kynderen > erf Mathijs sijns swagers ^ den voetpat v Pluymen kynderen. (…) nog enen bempt geheyten den Haeghbeempt < Goyart Pluymmen kynderen erve > aen dat stroemken (159v) ^ aen erff Wouter sijns brueders v aenden Molenwech

(1501 oktober 28 (in prefestSymonis) Mgt, R.286, 276 (122 xx)) Belender: een beempt < erff Willem Andries en Wouter die Cort > Mathijs Feytmans ^ erfgen. Goyart Pluymen v susteren van Ortten

(1500 september 23 Mgt, R.286, 247v) Belending: een weyvelt geheyten Hollenwey in par. Gestel < gem. straat > Goyart Pluymen kynder erve ^ Clarendijck - actum coram Willem Willem Gerart Cornelis

(1499 augustus 26 Mgt, R.286, 217 (63 xxij)) Belending: een stuck bempts geheyten die Hollenwey < Henric Pluym met mede erfgen. > gem. straat ^ waterlaet v Gielis Voskens erfgen.

(1498 januari 14 Mgt, R.286, 16 [170 xiiij] ) Belending: stuk beemd aldaar < erf Goyart Pluymen krn > een weye die te wesen plach Engbrecht Vannis een weye daaraan liggende en voer ghenoemt is en Embrecht Vannis voers te wesen plach

(1483 april 23 ? Mgt, R.285, 46) Belending: de helft van voorn. Hollenweye < erf Goeyaert Plumen > erf Aert voors. daar dit tegen deelt ^ erf Gielis Vos v gem. waterlaat

(1471 mei 15 Mgt, R. 284, 22v) Belending: een stuck erfs tot weyen liggende in par. Ghestel < erf Le..b.. Vannys erfgenamen > erf Goeyaert Pluym ^ de Claren vanden Bosch verf Embrecht Lambrechts Vannys

(1468 ? juni 1 Mgt, R. 284, 13v) Belending: een stuck beempts hem als hij zeide toebehorende gent. sGasthuisweye geleghen in par. Gestel < erf Goyaert Pluym > Korstiaen Lambert? Vannys dochter ^ Laureys voors. v aquaductem


Huwt

205.335   N.N.

Index 205.335 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk een dochter van Willem de Brouwer.

Kinderen

 1. Maria Zie 102.667
 2. Wouter, vermeld 1519, +na 1531
 3. Henricus, vermeld 1519+ , vader van Pauwels Henrick Goyaert Pluymen (*Goirle 1509 +1566), gehuwd met Adriana Jan Adriaen Smolders, samen weer ouders van Adriaen Pauwels Henrick Pluymen alias Panis, gehuwd met Maria Wouter Jan Panis. Het nageslacht noemde zich verder Panis. Met dank aan Hilaire Panis, nazaat van deze Adriaen
 4. Dymphna, huwt Henricus Jans
 5. Nicolaas

TerugBegin van generatie


205.336   Goessen Jan Herman van BEURDEN

FamilienaamIndex 205.336Vader 410.672Moeder 410.673


Huwt

205.337   Luijtgard Willem Willem van de KERCKHOVEN

FamilienaamIndex 205.337 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 1376
Overleden Tilburg b27-10-1446, oud 70

Kinderen

 1. Jan, huwt N.N., een zoon
 2. Gijsbert Zie 102.668
 3. Lijsbeth, huwt Denis Marten Melis
 4. Margriet, huwt Gerit Beyken

TerugBegin van generatie


205.340   Jan Huijb Melis BOOTS

FamilienaamIndex 205.340 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg voor 1502

Gaf ooit een pacht uit op een derde deel van 14 lopen roggenpacht (RA Tilburg 295:43v, 1550 vermeld), later op Pater Peter Vrancken gekomen.

Volgens van Dijk op de Rosenhof neven dat lant van Dongen.

ORA Tilburg (254:20 dd x-x-1501) Niet aangetroffen

ORA Tilburg (255: 37v dd 1502) Claes zoon wijlen Jan Huijb Melis, Jacop zijn zuster, [Herman] Wouters Jans met Margreta zijn vrouw, dochter van Jan, maken erfdeling; hofstede en diverse stukken land in Tilburg.

ORA Tilburg (inv 262: 9v dd 1510) Vranck Willem Claess draagt over aan Willem Lauers zijn aanspraken op de toekomstige nalatenschap van Jutte en Hilleken Jan Huiberts

ORA Tilburg (inv 262:22 dd 10-3-1510) Kinderen Jan Peter Stevens verkopen hun aandeel in de bnalatenschap van Elisabeth en Hillegont Jan Huijberts.

ORA Tilburg (282 fol 12v dd 9-8-1535) Jutta weduwe van Jan Aert Verschueren dochter van wijlen Huijb Melis had uit kracht van testament eertijds vermaakt aan Arijaena dochter van wijlen Cornelis Goeijens, die Cornelis voors verwekt had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Huijb Melis, 20 rijnsgulden van 20 stuivers per stuk voor de goederen, die na de dood van Jutta voors bevonden zullen worden; nog hiertoe haar beste bed met toebehoren, nog haar beste schrijn en dit in zoverre Arijana voors zou blijven gedurende het leven van Jutta voors en voor haar deed wassing, heffing, ligging en dergelijke zoals dat alles breder in het testament staat. Zo is gestaan voor schepenen Jutta voors en heeft als testament gewild en vermaakt aan Arijaena voors, dat zij alles zal hebben zoals voors staat behalve dat Arijaena voors in plaats van de schrijn de beste kist zal hebben en dat alles zal Arijaena hebben zonder voorwaarden, of ze bij Jutta voors haar leven lang blijft of niet.

Nog heeft Jutta voors gewild, dat al haar erfgoederen na haar dood verkocht moeten worden en het geld daarvan moet onder de erfgenamen verdeeld worden. Als een van de erfgenamen hiermee niet tevreden is, aan hem vermaakt Jutta voors 1 Oude Groten eenmaal en diens deel vermaakt zij aan de Kerk en de Persoonschap van Tilburg, samen te delen. (…)

ORA Tilburg (284 fol 52 no 23-3-1538) Testament van Jutta weduwe van Jan Verschueren, dochter van wijlen Jan Huijb Melis, voor Adriaen, dochter van wijlen Cornelis Goeens en van wijlen Kathelijn, dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. dat zij Adriaen alleen gebruiker en in tochten bezitten zal, al hetgeen dat door Jutta hier voortijds na haar dood in enige van haar testamenten gemaakt en haar gegeven is geweest, wilende voorts, dat de kinderen van Adriaen voors. nu zijnde en ook die zij hierna zal krijgen bij Cornelis Cornelis Veramelvoert, haar tegenwoordige man, of bij iemand anders in wettige bedde, dat deze kinderen de erfelijkheid zullen hebben van alles, dat Adriaen voors. eertijds van Jutta voors. in haar voor testament gemaakt mocht hebben, zodat Adriaen voors. noch Cornelis haar man geen macht zullen hebben de goederen van Jutta voors. nog toekomende te verkopen, te verzwaren noch ook enigszins te verzwaren, en dit alles om beters wille en om zekere zaken haar Jutta voors. daar toe porrende.(…)

ORA Tilburg (289 fol 41 dd 31-1-1543) Peter zoon van wijlen Aert Verschueren voor hemzelf, Willem zoon van Peter voors. in de naam van Adriaen zoon van wijlen Adriaen Beije, wiens moeder was Jenneke dochter van wijlen Aert Verschueren en Willem ook nog voor de kinderen van wijlen Jacop Back en wijlen Heijlwich diens dochter van wijlen Aert Verschueren.Huijbrecht, Jan en Bastiaen, gebroeders Zonen van wijlen Goijaert Smitten ook voor Jan hun broer en Huberta hun zuster, onmondige, van welke Goijaert moeder was Lijsbet dochter van wijlen Huijb Melis. Margriet en Joest, gezusters, dochters van Marten Ghijb Goessens. Melis zoon van wijlen Claeus Smeijers als man van Heeske, Adriaen en Jan Brocken als man van Daniël, dochters van Marten voors., die Marten verwekt had bij Heijlwich zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis. Peter Denijs Crillaerts als man van Daniëlla dochter van wijlen Daniël zoon van wijlen Claeus Jan Huijb Melis voors. Cornelis zoon van wijlen Marcelis Groten en Dingen zijn zuster, die Marcelis verwekt had bij Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Huub Melis, Aert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts, die Cornelis verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors.,Cornelis zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert als man van Adriana dochter van wijlen Cornelis Goijaerts voors., Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis Goijaert als man van Agnes dochter van Jan Brekelmans; De voornoemde Marten Ghijb Goessens voor Matheus zoon van Jan Brekelmans, van welke Mathijs en Agnes moeder was Jacop dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. hebben verkocht aan Marten zoon van wijlen Daniël Jan Huijb Melis elk hun recht en deel in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen: Peter Wouter Marijen een zijde; Jan Henrick Hixpoers ander zijde; die Heijstraet een einde; de gemeijn straat ander einde. Nog hiertoe elk zijn deel in een stuk heideveld gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dat Goerken tussen: Jenneke weduwe van Peter Gherits een zijde en een einde; Peter Peter Mutsaerts ander zijde

de gemeijnt van Tilburg genaamd het Goerke ander einde. (…) (N.B. dit is de erfenis van Jutta Huijb Melis weduwe van Jan Aert (Verschueren).


Huwt

205.341   N.N.

Index 205.341 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jutta Jan Huijb Melis, huwt Jan Aert Verschueren, kinderloos
 2. Claes Zie 102.670
 3. Hillegont
 4. Kathelijn, huwt Cornelis Goijaerts (+voor 1543)
 5. Kinderen
  1. Aert
  2. Adriana, huwt Cornelis Cornelis Veramelvoert; zij is erfgenaam van haar tante Jutta in 1535 en 1538
 6. Margriet Huub Melis, huwt Marcelis Groten
 7. Lijsbet Huijb Melis, huwt N. Smitten
 8. Kinderen
  1. Goijaert, vermeld 1543
 9. Jacop(je) Jan Huijb Melis, huwt Jan Brekelmans
 10. Kinderen
  1. Agnes, huwt Huijbrecht Cornelis Goijaert
  2. Matheus

TerugBegin van generatie


205.344   Aert VERHOEVEN

FamilienaamIndex 205.344Vader 410.688Moeder 410.689

Overleden na 1469, voor 1473

Kerkmeester (1452)

ORA Oisterwijk (473. 1420 juni 4 847.Sch.Otw,R.143,053r-03) Op 04-06-1420 verkocht Aert Aerts van der Hoeven aan Henrick Gherijt van den Woude # een stuk land in Oisterwijk in de Akkers van Heukelom, tussen Aleijt weduwe van Gijelijs van Eten en tussen Mathijs Heijn Tijs zoen en Jannijs nzvw Wijtman van den Eijnde, strekkend aan Thomas Hessels zoen, waar de openbare straat door gaat. die jam ultimae dictam; coram scabinis Johannes de Fine et Johannes Brabant

ORA Oisterwijk (257. 1426 mei 5 847.Sch.Otw,R.145,24/039v-11) Op 05-05-1426 verkocht Jan Jans van der Hoeve aan Aert Aert Herman Noijdens ten behoeve van hem en van zijn broers en zusters # 2 lopen land, gelegen op de Hoeve, naast Ghijb die Beer en naast kv voornoemde Arnoldus.

ORA Oisterwijk (92. 1429 mei 18 847.Sch.Otw,R.146,015r-04) Op 18-05-1429 verkocht Dideric Jan Panis aan Lemmen Henrics van der Woude ten behoeve van Henric die Paep zvw Peter Sterts # alle erfenissen en een erfpacht van 2 lopen rogge, die hij verkreeg van Jan Diderick Wanghen van Kets en die voornoemde Dirck Wanghe van Kets tot erfpacht kreeg van Aert Aerts van der Hoeve, Henrick van den Doveloe en zijn broer Diderick Wanghe zvw Peter van den Doveloe en die voornoemde voornoemde Aert van der Hoeve en Peter van den Doveloe verstorven waren van wijlen Effen Pijgghen, gelegen in Heukelom in Komans Hoeveke, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Jan van der Elst zag af van vernadering. Hij betaalde voor de brief 14 plak. Zou Dirck Jan Panis aan voornoemde Lemmen en Aert met sint Maarten aanstaande 13 licht gulden van 3 licht schilden betalen ten behoeve van voornoemde Henricus Paep, dan zullen Lemmen en Aert deze schepenbrieven weer teruggeven aan voornoemde Dirck Jan Panis. Voorwaarde is dat Dirck Jan Panis deze erfenissen niet door zal verkopen of verteren, tenzij met instemming van Henricus Paep.

ORA Oisterwijk (81. 1430 maart 15 847.Sch.Otw,R.147,014r-04) Op 15-03-1430 verkocht Aert Aerts van der Hoeve aan Mijchiel Stheven sHaerde # 1 zesterzaad land in Heukelom, naast en aan Michiel Stheven sHaerde, naast Laureijns Jan Laureijns en aan Herman van den Ham, Peter Pijgghen en Laureijns Jan Laureijns.

ORA Oisterwijk (164. 1430 mei 21 847.Sch.Otw,R.147,028v-06) Op 21-05-1430 verkocht Aert Aerts van der Hoeve aan Laureijns Willems van der Heijde # ½ van 1 bunder broek in Wippenhout op Bantsvoort, waarvan de andere helft behoort aan voornoemde Laureijns Willems van der Heijde, naast het broek behorend tot de goederen genaamd de Haviksdonk (thans van Bruusten Bruustens), naast Jan van Beerse zwager van Jan van den Eijnde, aan de gemene stroom genaamd de Vloets in het noorden en aan Willem den Becker de oude en Willem van Oss in het zuiden, belast met de hertogencijns van 8 penningen. Vranck zv de verkoper Aert van der Hoeve zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (183. 1433 oktober 18 847.Sch.Otw,R.148,027r-05) Op 18-10-1433 beloofde Jan Jans Gheijsters aan Aert Aerts Herman Noijdens van der Hoeve voortaan te leveren een erfpacht van 4 lopen rogge min 1 vierdevat en een erfcijns van ½ blauwe gulden aan de H.Geest van Moergestel, waarmee belast was # een beemd genaamd de Wade van voornoemde Aert Hermans in Moergestel aan de Biest, naast Wouter Robbrecht Gheijsters, naast voornoemde Jan die Gheijster en beiderzijds aan juffrouw Katelijn wv Godert Lijppen en kinderen. Jan zal deze erfpacht en cijns voortaan uit zijn goederen betalen. Tot meerdere zekerheid stelde Jan als onderpand # 4 lopen land in Moergestel, naast de Biest, naast de gemeint bij Peter Scoenmekers, aan Wouter Robkens en aan de paap van Moergestel.

ORA Oisterwijk (287. 1436 oktober 1 847.Sch.Otw,R.150,35r-03) [marge: solvit] Aert z. qd Aerts vander Hoeven tq tutor et mar. leg. Jannen sijns wijfs dochter Gherijts van Buerden vendt lef. Aert geh. die Beer z. wd Wouters sBeren tot behoef Yden sijns wijfs dochter Jan Sterts ende tot behoef hoire kijnder die sij tesamen hebben of tsamen crigen mogen # een stuc lands houdende drye lopensaet lands of daeromtrent gelegen in Westilborch aen die Heydside < her. Aerts sBeren copers vors. N > her. Peters ende Gyelijs gebrueders zonen Gherijts van Buerden voirs. Z ^ O aen erfenis Arts copers voirs. geh. den Breedacker [of Broetacker?] v W aen die ghemeynt aen den dreyboem aldaer ut dixit et resignit promittens etc. voer enen halven ouden groten erfchijns domino ducis Brabantie ende voer drye lopen rogs erfpacht daeraf te gelden jaerlics van des voirs. Aerts vercopers weghen den ghenen die met recht sculdich is te ghelden endeopten bodem te leveren ende allen anderen commer daerin af te doen den selven scab. Henric van Ethen et Jo de Elst feria tercia sc. in crastino Remigij confessoris

ORA Oisterwijk (288. 1436 oktober 1 847.Sch.Otw,R.150,35r-04) Aert z. qd Aerts vander Hoeven voirs. tq tutor Janne sue ux. predicto vendt leg. Pauwels z. qd Willem Daneels z. # een stuc lands houdende drye lopensaet lands of daer omtrent gelegen in Westilborch geh. Den Dijcacker < her. Gherijt Aert Stelaerts soen W > her. Peter Denijs sBeren zoen O ^ v ad her. Gherijts Aert Stelaerts z. voirs. ut dixit et resignit promittens etc. voer drie lopen rogs erfpacht jaerlics daeraf te gelden van des voirs. Aerts vercopers wegen daer hi die metten recht jaerlics sculdich is te gelden ende opten onderpande voirs. Te leveren ende allen anderen commer daerin af te doen den selven scab. et die jam predictis

ORA Oisterwijk (224. 1440 mei 2 ? 847.Sch.Otw,R.152,36v-01) Dirck z.w. Henrick Nellen # een stuck lands houdende een lopensaet lands myn anderhalve roede lands gelegen inde ackeren van Haren bij den Doren < her. Jan Wouter Poynenborchs soen > her Jan Priem Witlox swager welc stuck lands voers.Dirck z.w. Henrick Nellen voers. jeghen Herman z.w. Jans geheyten vander Schueren in wittige cope gecregen hadde put in litteris scab. de Otw - leg et her resignit Aerde geh. vander Hoeven z. qd Aerts van der Hoeven etc. - scab. Jo Jo Wijt junior et Jo Ghijben soen in dominica ante Philippi et Jacobi apostolorum anno xL - portatum pro scab.

ORA Oisterwijk (394. 1440 november 13 847.Sch.Otw,R.152,61r-01) Aert z. qd Aerts geh. vander Hoeven een mudde rogs jaerlijx ende erfelijcs pachts alle jaer in purificatio solvendis van ende vut # vyer stucken lands gelegen inder prochye van Westilborch vanden welken dat een stuck gelegen aen een stede geh. die Hasselt < her. Aerts vander Amervoert etc. welc vyer stucken lands voirs Jan Thomaes Pijlokers z. te erfpacht ontfaen hadde van Janne z. qd Aert jan Aerts soens zoen omme dit voirs cr. mudde rogs erfelijcs pachts den voergh. Janne z. qd Aert Jan Aerts z.z. ende sine nacomelingen daer vut te gelden allen jaer opten voirs. onser Vrouwen dagh pur. ende voir sommige anderen commer jaerlics daer vut van rechts te vergelden put in litteris scab. de Otw cont. ende welc vors. mudde rogs erfpacht den ierstg. Aerde z. qd Aerts vander Hoeven van dode qd Jans z. qd Aert Jan Aerts soens z. voirs. sijns brueders met recht van versterve erfelike toecomen is ut dixit leg. et her. resignit et suppt Janne geh. Bey z. qd Peter Beyen [doorgehaald: Kathelijnen dochter qd Aert Jan Aerts z.z. voirs] ende Janne geh. Jenneken dochter qd Jans geh. Sanendonck vanden voirs. qd Janne geh. Sanendonck ende vut qd Engelberen doen si leefde sinen wive dochter qd Jan Aerts soens voirs. tsamen gewonnen tot behoef hoire ende tot behoef Kathelijnen dochter qd Aert Jan Aerts z.z. voirs. etc. scab. Jo de Elst et Jo Ghijben z. in dominica post sancti Mertini episcopus hyemalis

ORA Oisterwijk (395. 1440 november 13 847.Sch.Otw,R.152,61r-02) Notum sit etc. Jan geh. Bey z. qd Peter Beyen pro serpo et pro Katerina filia qd Jan Aerts soens no presente pro qui Jo Bey predictis promisit ende Hubrecht geh. Huyben zoen mar. leg. ut dixit Johanne dicte Jenneken sue ux. fliie qd Johannis dicti Sanendonck ab eodem qd Jo Sanendonck et ex qd Engelberna du.. Vixint? sua uxoris filia qd Janne Aerts soen pit? genite et eadem Johanna dictam Jenneken ende predictis Huberto sue maritus leg. tq suo titore ab ea electo etc. ende openbaerlijc hebben gekent dat hen Aert z. qd Aerts geh. vander Hoeven hier mede wittelijc ende wael voldaen ende volcomelijc vernueght heeft alsulken mudde rogs erfelijcs pachts als hen Jan z. qd Aert Jan Aerts soens soen in sinen testamente beset ende gemaect hadde vut allen sijnre guede te vergelden jaerlijcs als sij seyden ende hebben den voergh. Aerde z. qd Aerts vander Hoeven ende alle sijn mede erfgenamen van wegen qd Jans z. qd Aert Jan Aerts soens z. voirs. ende hoir guede daeraf quyt gescouden tot ewigen dagen etc. dit voirs. bekennen ende dit quytscelden den voergh. Aerde z. qd Aerts vander Hoeven ende sijnen mede erfgenamen voirscr. euwelijc gestendich ende vast te houden etc. ende voertaen daerop nimmermeer te spreken met ennige rechte geestelic of weerlic scab. predicti datum supra

ORA Oisterwijk (196. 1443 juni 12 847.Sch.Otw,R.153,022r-02) Aert geh. vander Hoeven z.qd. Aerts vander Hoeven man van Janne sijns wijfs dochter Gherijts gheh. van Boerden # een heydevelt geh. den Brant totten irstgh. Aerde vander Hoeven behorende gelegen in Westilborch ter stede geh. in Stelaerts Hoeve < her. geh. Stelaerts Heydeboeve O > her. Merten z. qd Melijs Willems z. W ^v aen Gheryt Buckincs # item noch een stuck heydevelts geh. die Stelt totten ierstgh. Aerde behorende gelegen in der prochye ende ter stede voirs. < her. Mertens voirs. Z > her. Pauwels Mechtelden N ^ Merten voirs. v communitate de Tilborch welc twee stucken heydevelts voirs. te samen drie lopensaet erfs of daeromtrent begrijpende sijn ut dixit leg. et her. vendt Merten z. qd Melijs Willem Melijs z. voers. etc. resignit etc. wtgenomen alsulken chijns als Aert vander Hoeven irstgh. vercoper met Gyelys ende Peteren gebruederen sinen zwageren zonen Gherijts van Buerden voirs. in der gesworen chijns vander gemeynten van Tylvorch jaerlijcs van rechts sculdich is .. te vergelden ende opt tderde jaer twee pont was jaerlijcs daervut van rechts te vergelden ut dixit scab. predicti datum supra

ORA Oisterwijk (285. 1443 november 5 847.Sch.Otw,R.153,034r-01) heer Goyaert geh. Kup priester z. qd Willems Kupers # twee stucken lands hem toebehorende gelegen in Haren in de ackeren aldaer vanden welken deen stuck vyer lopensaet landsof daeromtrent begrijpende ter stede geh. by den Doren optie Gruenstraet < Katelijn wedewe qd Jan Heyen et eiden liberorum > Wouter vanden Loe ^ O aen

Ghijsbrecht jacops z. v W aen die Gruenstraet # ende dander stuck geh. Hillen Streepken in der grootte als dat < her. die Wouter Peter Poynenborchs soen nu hantplicht N > her. Aerts geh. vander Hoeven z. qd. Aerts vander Hoeven Z ^ vander Gruender strate voirs. v erfenisse toe Elisabetthen wedewe Jacop Coppen ende hoer kijnder ... ut dixit heeft hi vutghegeven tot erfpacht Aerde vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven voirs. ab eodem juere hereditare voer enen erfelike pacht van twelf lopen rogs solvendis etc. in purificatione etc. scab. Henric Jan Wijt ende Aert Hermans z. in prefesto Leonardy confessor quinta novembris

ORA Oisterwijk (132. 1445 augustus 4 847.Sch.Otw,R.155,018r-03) heer Godevaert geh. die Cuper priester z. qd Willems twelf lopen rogs jaerlijcs ende erfelijcs pachts totten voirs. heer Godevaerden behorende die welc Aert geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven geloeft heeft als een principael sculder hem te geven ende te betalen heren Godevaerden ende sine nacomelingen voirs. allen jaer erfelijc op onser Vrouwen dach alsmen kersen dreeght van ende vut # twee stucken lands gelegen inder prochye van Haren inde ackeren aldaer vanden welken dat een stuck vyer lopensaet lands of daeomtrent begrijpende ter stede geh. byden Doren op die Groenstraet < erfenisse Kathelinen wedewe wilner Jan Heyen ende hoer kynder > her. Wouters vanden Loe ^O aen erfenisse Ghijsbre cht Jacobs z. v W aen die Groenstraet # ende dat ander stuck geh. Hillenstreepken inder groetten als dat tusschen erfenissen die Wouter Petert Poynenborchs soen nu hantplicht optie een zide N > erfenisse Aerts geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven z ^ vander Gruenderstraten voirs v erfenisse toe Elisabetthen weduwe wilner Jacob Coppen ende hoer kijnder gelegen sijn welc twee stucken lands voirs. Aert vander Hoeven voirs. jeghen heren Godevaerds geh. die Cuper priester z. qd Willems Cupers voirs. voer den voers. erfeliken pacht van twelf lopen rogs den voergh. heren Godevaerden ende sine nacomelingen te gelden allen jaer erfeliken opten vors. onser Vrouwen dach ten erfpacht gecregen hadde put in litt. scab. de Otw cont. leg. et her. vendt Andries geh. Heyen z. qd Jan Heyen ab eodem emptoris etc. resignit eidem emptoris etc. scab. Ethen et Henric Wijtmans feria quarta post Petrus ad vincula iiij die august

ORA Oisterwijk (8. 1445 januari 16 847.Sch.Otw,R.155,002r-03) Aert geh. vander Hoeven z/ qd Aerts vander Hoeven vendt leg. et her. Elisabetthen d. qd. Gherijt geh. Vendijck vyer lopen rogs erfpacht solvende anno qualibus in pur. p. solutoris termino a pur. .. futurf. ult. annum van ende vut # enen stuck lands geh. die Putacker twee lopensaet lands of daeromtrent begrijpende totten voirs. Aerde vercoper behorende gelegen in Haren in die Harense acker < ^ her. Margriete wedewe qd Jan Priems et eius liberorum > Aert Brocken v aen enen gemeynen wech ut dixit ab eadem emptoris resignit etc. scab. et die jam prescriptis

ORA Oisterwijk (117. 1452 mei 1 847.Sch.Otw,R.160,14r-03) Aert vander Hoeven z. qd Aert vander Hoeven ende Henrick Appels z. qd Henrici Appels als provisoers ende meesters der fabrike der kercke van Haren twee scepenen brieven van Oesterwijck totte voirs. fabrike behorende inden welke den ene Jan Vleman? geloeft heeft xiiij gouden peters ende Henric van Straten met sijn gesellen xvij gouden peters geloeft hebben tot seker termine te betalen put in div. litt. … Peteren geh. Moersum? z. qd Aert Moersoms ? etc. scab . predicti datum supra - ….. Aert vander Hoeven voirs.

ORA Oisterwijk (133. 1455 juli 5 847.Sch.Otw,R.163,18v-2) Jan soen w. Andries geh. Heyen twelf lopen rogs jaerlix ende erfelics pachts hem toebehorende die welc Aert geh. vander Hoeven z. qd Aerts vander Hoeven geloeft hadde als een princ. sc. hem te geven ende te betalen heer Godende geh. die Cuper z. qd Willems Cupers priester ende sine nacomelingen alle jaer erfelic op onsz. Vrouwen dach alsmen kersen dreeght van ende vut • twee stuckenlands gelegen inder prochye van Haren in de ackeren aldaer vande dat een stuck vyer lopensaet lands of daer omtrent begrijpende ter stede geh. bij den Doren optie Gruen straet etc. put in litt. ende welc xij lopen rox erfpacht voirs,. Andries geh. Heyen z. qd Jan Heyen jegen heer Godevaerde geh. die Cuper priester voirs. in cope erfelike gecregen hadde in alijs litt. etc. ende welc xij lop. Rogs erfp. voirs. den voirgh. Janne myds eene erfdeilinge tusschen hem ende sijn mede erfgen. gedaen te deel gevallen sijn put. in litt. scab. leg. et her. suppt et resignit Peteren geh. die Beer z. qd Wouters sBeren etc. scab. Luwe et Heyman van Eck sabbato post visitationis Marie virginis quinta die julij – jan geh. Pagghen z. qd Anchem Moelneers redemit et reportavit Petro die Beer predicto scab. Predicto datum supra

ORA Oisterwijk (14. 1456 januari 30 847.Sch.Otw,R.164,02r-04) Jan z.w. Willem Henrick Maes soen twelf lopen rogs erfelijcs pachts totten voir.s Jans behorende van vyer mudde rogs jaerlics ende erfelics pachts welc vyer mud rogs erfpacht voirs. Gherijt z. des voiers.s qd Willem Henric Maes soens geloeft hadde te gelden Guedeldenc wedewe qd Willem Henric Maes soens sijnre moeder hoer leven lanck ende na hoer doet Henrick Wijtman gebruederen ende Geertruden hoer suster eenyegeliken van hen drien een tiende? deel Jannen hoeren brueder voers. drie tiendeceel Aerde vander Hoeve hoeren zwager een tiendedeel ende Gherijde geh. Scriver hoeren zwager Peters soen twee tyendendeel ende hoeren nacomelingen vande iiij mudde rogs jaerlics te heffen ende te laten allejaer in purificatione van ende vut # erffenis mette tymmeringe daer staen gelegen in Enschit die welc Gheryt Willems soen vois. tegen sijn mede erfgenamen te pacht erfelic gecregen had put in litt. scab. de Otw. leg. et her. resignit et suppt Gheryde Willems soen voirs. sinen brueder fil. etc. vscab. Laur. de Merica et Aert Aerts soen et Jo sGruters? feria vi post Pauli conversio xxx die januario

ORA Oisterwijk (15. 1461 februari 7 847.Sch.Otw,R.168,003r-02) Willem gh. Sapeel z.w. Aert Roekeloes weduwaer qd Aerden doen sij leefde sijns wijfs d. Aerts vander Hoeven alsulken tocht ende recht van tochten als Willem voers. besittende is in enen mud rogh her. pacht welc mud rogh erfpachts voers. Aert gh. vander Hoeven voers. den veors. Willem metten voers. Aerden vander Hoeven voers. de voers. Willem metten voers. Aerden sijnre dochter in hyleecsche voerwaerden ut dixit supt Aernden vander Hoeven voers. etc. dat Aert vander Hoeven voers. voer dit voers. mud rogh gouden sal Aerdnen soen Willems voers. van denselven Willem ende wt wilner Awernden dochter Aerts vander Hoeven voers. tesamen wittelijc ghewonnen alsoe datte Willem voers. af onghehouden sal sijn ten ewighen daghen etc. dat dat erfrecht des vors. mud rogh comen sal tot Aernden soen Willems voers. scab. Em et Doren datum vij february quo facto Aert vander Hoeven voers. heeft gelooft van zijn kant Willem voers. ad opus Aerts z. Willems voers. als dat die selve Aert nae derr doet Aerts vander Hoeven ende sijnre hvr staen sal in die stat sijnre moeder ende deylen sal inde gueden Aerts voers. ghelijc den anderen kinderfen Aerts voers. dan levendee bij alsoe dat Aert onmondich voers. tvoers. mud rogh inbrenghen sal ende tot dien einde mede deylen ghelijc voers. ende oft Aert voers. tvoers. mud rogh niet inbrengnen en wil dat hij tvoers. mud rogh sal moghen behouden ende daermede wt den gueden Aerts vander Hoeven sijns ouder vader bliven sal scab. predicto datum supra

ORA Oisterwijk (109. 1469 juni 14 847.Sch.Otw,R.175,139-20r-01) notum dat want Jan vande Hoeven z. Aerts vander Hoeven als wittige man en momb. Heylwich sijns wijfs d.w. Gherit Scrivers ende Elysabet d.w. Gheerit voors. cum tutore hebben onder hen een erfdeylinghe ende een erfscheydinghe ghemaect ende ghedaen bij rade van hoeren vrienden van alle alsulcke gueden als zij met recht van versterve toecomen van w. Gheerit Scrivers hoeren vader ende van w. Yden hoere moeder d.w. Stevens Hard..overmidts welc erfdeylinghe so sal Jan voers. hebben...

ORA Oisterwijk (143. 1473 september 1 847.Sch.Otw,R.179,308-30v-5) Gherit Jan Aert [doorgehaald en Anthonis] gebr. en Agneese hoer zuster krn w. Aerts vande Hoeven , Willem z.w. Aert Roekeloes wedn. w. Aernden sue uxoris filia quondam Aerts vander Hoeven voers. Als momb. Aerts z. dess. Willems en w. Aernden sijnre hvr voers. daer Willem voers. als momb. en Gherit voers. als toesiender voer gheloeft hebben 5/5 hen toebehorende in een huis en hof met toebehoren en erf daaraan 8 L in par. Haaren < erf Kathelinen vidua qd Willem Vendijcs > comm. stegam ^comm. plateam v erf Dirck Bloemkens vendt Anthonys z.w. Aerts vande Hoeven hoer bruer uitgenomen Kathelinen Vendijcs voers.1 mud rogge erfpacht en Elysabethen Gherit S……… dochter 19 L rogs erfpacht en de zusters van Orthen 123 L rogs erfpacht en 1 oude grote erfcijns en alsulcke chijns alsmen de hertoge van recht moet betalen en 14 oude zwert Jans erfgen. van Brecht jaarlijks van recht welk huis etc. en pacht voors. Anthonis voors. Alsoe ghelden zal [309-31] doorgehaald quo facto Dirck ?? …… ende hebben onder hen een erfdeilinghe en erffscheidinghe ghemaect ende ghedaen bij raey van hoeren vrienden van sommige erven hierna geschreven die hen vander doet w. Aerts vander Hoeven hoeren vader en van w. Jenneken wittige hvr doen zij beyden leefden w. Aerts voors. haere moeder met recht van versterven # Gherit en Aert z. Willem Sapeels voers. heben houden ende erfelijc besitten een stuck landsgeh. Cupers acker 3 L in par. Hare < erf marien vidue Jan Heyen > erf Adriaens vander Loe # een stuck lands geh. die List oec 3 L in par. voorn. < erf Kathelinen Vendijcs > Wouter Peter Poinenborch z. # een stuck lands 2 ½ L gelegen aldaar < erf Lambrecht Jacops > erf Ste Kathelinen outaer in eccl. De Oisterwijc # een stuxken lands 2 L gelegen aldaar < erf Dirck Bloemkens > erf Adriaen Goens? # een stuck erfs tot heyen en tot weyen liggende 6 L in par. voorn. < erf Anthonys voers. die daartegen deelt > gemeint waaruit Gerit en Aert gelden zullen uit het voorn. heyvelt 1 ½ goude Rgld Aerd Berwout ten Bosch en Henric Kepken 10 L rogs erfpacht uit den voorsch. landfe te gelden item hiertegen zal Jan en Aert sijnen bruer voors. Hebben ? een stuck lands geh. den Biesacker 5 L gelegen in par. predicta < erf Peter Wouter Poinenborchs z. > den kerckpat # stuck lands geh. den putacker 2 L gelegen aldaar < erf Kathelinen Vendijcs > erf Wouter Peters [309-31v] # Item noch 1 L lands gelegen aldaar < erf Heylwyghen vande mea? > de gem. pat # item noch hiertoe 1 L lands gelegen aldaar < erf Gherit ende Aert voors. > erf Anthonys en Agneesen voors. # item noch ½ L erfs gelegen aldaar < erf Lambrecht Jacops > ertf Gherit ende Aert voors. # item nog hiertoe een stuck erfs tot weyen liggende geh. tFen 5 L gelegen aldaar < erf mr Jans vande Loe > Kathelinen Vendycs # item noch ½ buender broecs gelegen in par. Helvoert < erf spersoens van Helvoert > comm. Plateam waaruit Jan en Aert voors. uit gelden zullen Aert Berwout ten Bosch 2 gouden Rgld en Wouter vande Loe 5 L rogs en Gosen Rutthen 4 L rogs en Henric Kepken 2 L rogs Hiertegen zullen Anthonys en Ageese voors. Hebben # een stuck lands geh. den Willichacker 7 L in par. predicta < erf St Kathelinen outaer in eccl. de Otw > den gruenen wech # 1 L lands gelegen aldaar < Goesen Rutthen > Dirck Bloemken # item een stuck lands 2 ½ L gelegen aldaar < com. viam > Gosen Rutthen # een stuck erfs tot weyen liggende 3 L in par. predictam, < Claeus Holen > erf Gherit ende Aert Sapeels voors. # een stuck beempts ½ buender in par. Helvoirt < persoen erve van Helvoirt> comm. Plateam waaruit Anthonis en Agnees wt gelden sellen alsulcke cijns alsmen uit de voors. beempt van recht schuldig is en Aert Berwout 1 ½ gouden Rgld aan Gosen Rutthen 10 L rogs [310-32r] scab. Peter vanden Einde en Gherit vande Wiele datum prima septembris

ORA Oisterwijk (144. 1473 september 1 847.Sch.Otw,R.179,310,32r-1) Jan en Aert gebr. voors. # een stuck lands 1 L in par. Haren < erf Heylwyghen vidue Meer? > den ghemeinen pat ^erf Adriaen Goens? v comm. Plateam vendt Anthonys hoeren bruer voern. uitgenomen Gosen Rutthen 4 L rogs scabini predicti datum ut supra Jan van der Hoeven promisit 28 st min 1 oert

ORA Oisterwijk (150. 1473 september 21 847.Sch.Otw,R.179,311,33v-1) Jan en Aert gebr. krn w. Aerts vander Hoeven # een stuck lands hen toebehorende 5 L in par. Haren omtrent de kerken aldaar < erf Onser Vrouwen outaer in eccl. de Haren > ^ Korstiaen die Bont v erf Jan Monick Jacops z. vendt Wouter z.w. Jan Poinenborch Gherit z.w. Aerts vander Hoeven redemit et reportavit scab. Aert Appel et Petrus de Fine datunm xxi septembris Wouter voors. promisit Jannen ende Aernden voers. 31 ½ peter elke peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 14 L rogs binen voors. termijn scab. Einde en Doren datum supra doorgehaald: Laureys z. Jan Melys Walraven z. promisit hem te geven - - -

ORA Oisterwijk (9. 1474 januari 15 847.Sch.Otw,R.180,332r-1l; GB fol. 3) Bartholomeeus z.w. Henric Lombaerts man van Elysabethen sue uxoris d.w. Henric Goeyaerts 4 L rogs jeep op Lichtmis uit een stuck lands geh. den Put acker 2 L in par. Haren in de Harens acker < ^ erf Margriet wede w. Jan Priems en haar krn > erf Aert Brocken v comm. Viam welke 4 L voorn. Elysabeth d. Gherit Vendijck tegen Aernden z.w. Aerts vande Hoeven in sch.br. Otw en welke 4 L de voorn. Bartholomeeus als man sijns wijfs vander doet Elysabeth voors. met versterve supt Dircken Sapeels ad opus tabula sancte Spiritus in Oesterwijc scab. Heyman et Hoen datum [doorgeh. xxi] xv january

ORA Oisterwijk (34. 1474 maart 4 847.Sch.Otw,R.180,339r-1; GB fol. 8) Gherit z.w. Aerts vande Hoeven Willem z.w. Aert Roeckeloes als momb. en Gherit z.w. Aerts vande Hoeven als toesiender Aerts z. Willems voers. van deselve Willem en wt w. Aernden d.w. Aerts vande Hoeven tsamen wittelijk gewonnen noch onmondig daar Willem en Gherit voors. voor geloofd hebben een stuck lands geh. die List totten voors. Gerit en Aernden behorende 3 L in par. Haren < erf Kathelinen vidue qd Willem Vendijcs > erf Wouter Peter Poinenborchs z. ^ erf Peter Brabants en Wouter Poinenborchs v erf Wouter voers. vendt Laureinsen z.w. Erit Vannis scab. Jan van Eyghen datum iiij marcy Jan z.w. Aerts vander Hoeven redemit et reportavit - datum testes ut supra

ORA Oisterwijk (144.1474 augustus 28 847.Sch.Otw,R.180,359r-2) Gherit z.w. Aerts vande Hoeven promisit Willem geh. Sapeel ad opus Aerts z. Willems voers. 35 peters elke peter tot 18 st op Lichtmis over 6 jaar met1 mud rogge en op elke Lichtmis binnen deze termijn met de pacht van 1 myd rogs scab. Heyman en Hoeven datum xxviij augusti

ORA Oisterwijk (163.1474 december 13 847.Sch.Otw,R.180,362r-1; GB folio 31) Wouter Roelof Aert gebr. krn qd Wouter Poinenborch Peter Goyaert Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen sijns wijfs Thonmas z.w. Aerts vande Hoeven man van Elysabethen zijn hvr Claeus Monen man van Kathelinen sui uxoris en Margriet drs.w. Poinenborch voors. een stucksken lants 5 vierdevat saet in par. Haren < erf Laureis z.w. Elen Vannys > ^ Marien wede qd Jan Heyen en krn v erf Wouter Poinenborch vendt Laureis voers. scab. Hulsen en Hoeven datum supra

ORA Oisterwijk (108.1475 mei 29 847.Sch.Otw,R.181,20r-3) Jan z.w. Aerts vande Hoeven wittig man en momb. Heylwyghen sijns wijfs d.w. Gherit Scrivers 12 L rogs jeep op Lichtmis uit de stuck beempts voers. supt Willemen voers. - datum scab. ut supra ...Willem z. Gherit Willem Heynen sone wettig man en momb. Kathelinen sui uxoris d.w. Jans Bonten …

ORA Oisterwijk (106.1476 mei 19 847.Sch.Otw,R.182,20r-2) Wouter ende Roelof gebr. krn w. Wouter Poinenborch Anthonys z.w. Aerts vande Hoeven als wittige man en momb. Elysabethen sui uxoris Goyaert Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen sui uxoris drs w. Wouter Poinenborch voors. voor henzelf en voor Aernden en Margrieten sijn zuster krn w. Wouter Poinenborch voors. promisit Claeus Monen voors...

ORA Oisterwijk (144. 1478 januari 10 847.Sch.Otw,R.183,29v-2) Jan en Aert gebr. krn w. Aerts vande Hoeven (A) een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Ven 5 L sitis in par. Haren < erf Kathelinen Vndijcs en haar krn > erf Jans vande Loe (B) een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Schoer 1/2 B in par. Helvoert < gem. plateam > erf Anthonys z.w. Aert vande Hoeven hoers bruers (C) een stuck lands geh. de Putacker 2 L in par. Haren < erf Kathelinen Vendijcs en haar krn > erf Anthonys voors. (D) stuxken lands geh. Cupers hoefken 1/2 L sitis ibidem < erf Lambrecht Coppen > erfgen? Gherit vander Hoeven (E) stuxken lands geh. int Gheloect 1 L sitis ibidem < erf Gherit voors. > erfgen. Anthonjys voors. welke erven voors. Jan ende Aert vande doet w. Aerts vander Hoeven hoer vader met versterven in een erfdeling in sch.br. Otw - vendt Anthonysen hoeren bruer voers. die daaruit gelden zal alsulcken pachten en chynsen als die deylbrieven daeraf inhouden scab. Em. en Sapeel datum x january

ORA Oisterwijk (145. 1478 januari 10 847.Sch.Otw,R.183,30r-1) Anthonys [z.w. Aert vander Hoeven] voors. promisit 15 peters elken peter 18 st op Lichtmis over 4 jaar met 7 L rogs te betalen op elken onsen Vrouwen misch purificationis binnen de voors. termijn de pacht – datum scab. ut supra

ORA Oisterwijk (132. 1478 juli 25 847.Sch.Otw,R.184,20v-2) Gherit z.w. Aerts vander Hoeven die helft in 1/2 mud rogs jeep op Lichtmis uit en van een stuck erfs tot heyen en tot weyen liggende 4 L in par. Haren tpl. Holler Hoeve < erf Cornely z. Nycolai Hollen > gemeint van Haren ^erf Gherit voors. en Anthonys sijns bruers v erf Elysabethen wede Willem Henric z. en krn welk stuk erf Cornelys z. Claeus Hollen vande voors. Gherit en van Adriaen z. Willem Sapeels van denzelven Willem en wt Aernden doen sij leefde d.w. Aert vander Hoeven samen wittelijc ghewonnen voor den voors. erfelijke pacht van 1/2 mud rogge volgens sch.br. sBosch - supt Aernden z. Willem Sapeels tesamen met de brieven scab. Gruyter en Eygen datum in festo Jacobi

ORA Oisterwijk (133. 1478 juli 25 847.Sch.Otw,R.184,20v-3) Aert voors. op allen en eneygelijcken anderen erfelijce gueden hem toebehorende en hem toeghedeelt die hem vander doet w. Aernden sijns moeder en van w. Aerts vander Hoeven sijn oude moeder met versterven toecomen sijn ad opus Gherit sijns oems voors. daer Gherit uit gelden zal allen commer van recht daeruit gaende - datum scab. ut supra

ORA Oisterwijk (14. 1478 januari 19 847.Sch.Otw,R.184,3r-1) Roelof en Aert gebr. krn w. Wouter Poinenborch Goyaerrt Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen sui uxoris Anthonys z.w. Aert vander Hoeven man van Elysabethen sue uxoris drs w. Wouter Poinenborch 4/5 tot hen behorende in een mud rogs op Lichtmis.

ORA Oisterwijk (188 fol 21v no 160 dd 29-5-1482) Gherit z..w. Aert vande Hoeven; een stuck lants geh. den Willigacker 7 1/2 L sitis in par. Haren < erf Ste Kathelinen outaer in eeclesie de Otw > comm. plateam geh. die Gruenstrathe ^erf Gherit Groeys v erf Adriaen Goeyaerts; welk stuk land Gherit z.w. Aert Groy tegen Anthonis z.w. Aerts vander Hoeven met cope ghecregen hadde in sch.br. Otw scab. Gruyter en Em datum xxix may


Huwt (1) voor 1420

Juet Vranck POPPEN

FamilienaamIndex

ORA Oisterwijk (431. 1420 april 10 847.Sch.Otw,R.143,046v-01 Op 10-04-1420 droeg Henric Gherijts zoen van der Woude in huwelijkse voorwaarden over aan zijn zwager Aert Henric Willen een erfpacht van 6 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een erfpacht van 26 lopen rogge en uit een erfpacht van 1 mud rogge, zoals in 2 schepenbrieven van Oisterwijk. De broers(?) Vranck Poppen, Melijs Vranck Poppen zoen en Aert Aerts van der Hoeven man van Juet Vranck Poppen verklaarden dat deze erfpacht van 6 lopen rogge voornoemde Henrick van der Woude toebehoort na overlijden van zijn moeder Elisabeth weduwe van Gherijt van der Woude, die erfgenaam was van Amelijs(?). 46v-2. Juet Vranck Poppen en haar man Aert Aerts van der Hoeven, en Jan Aert Jan Aerts zoen, zoon van voornoemde Juet, verkochten aan Melijs Vranck Poppen zoen en zijn zwager Laureijs Wouter Bac Willem Tijmmermans zoen een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis op # onderpanden te Westilburg te Korvel, gaande uit hun deel (te weten 15 lopen rogge) van een erfpacht van 26 lopen rogge, die ?al de erfgenamen van Aelwijns en Jonghelincs met lichtmis leverden aan Elisabeth Jan Hebscaeps, en die voornoemde Elisabeth verkocht had aan Jan Melijs Oerlmans zoen, gaande uit # 1. een erfenis van eertijds Willem van den Zijewijn, in Westilburg, 2. een erfpacht van 1 mud rogge, die Elisabeth Hebscaeps zuster van Gherijt Hebscaep verkocht had aan Jan Melijs zoen After die Acker, te leveren met Andries, uit een erfpacht van 3 1/2 mud rogge die wijlen Aelwijns kinderen, wonende in Westilburg te Korvel, haar gelden, zoals in 2 schepenbrieven van Oisterwijk. 46v-3. Voornoemde Juet en haar man Aert van der Hoeven, en Jan Aert Jan Aerts zoen verkochten voorts aan Heijlwijch weduwe van Heijn Langh Daneels zoen een erfpacht van 7 lopen rogge, te leveren met lichtmis, op # de onderpanden te Westilburg te Korvel, gaande uit voornoemde erfpacht van 15 lopen rogge, zoals in het voorschreven bewerp staat. Engbrecht Peters van der Scueren zag af van vernadering van deze erfpacht van 7 lopen. Des woensdaghs in die Paesch heylige dage anno xxo; coram scabinis Waltero die Gruter et Gherijt van Meyensvoert. des woensdaghs in die Paesch heylige dage anno xxo; coram scabinis Waltero die Gruter et Gherijt van Meyensvoert.

ORA Oisterwijk (292. 1431 januari 2 847.Sch.Otw,R.147,052r-01) Op 02-01-1431 verkocht Heijlwijch van den Heesacker wv Henric Langhe Daneels aan haar zwager Gherijt Wouter Rode Gherijts (...) 5. een erfpacht van 7 lopen rogge die zij als weduwe kocht van Juet Vranck Poppen, haar man Aert Aerts van der Hoeve en haar zoon Jan, verwekt door wijlen Aert Jan Aerts, met lichtmis te Korvel te leveren uit a. een erfpacht van 15 lopen rogge van een erfpacht van 26 lopen rogge die erfg Aelwijns en Jonghelincs met lichtmis leverden aan Elisabeth Jan Hebscaeps uit # een erfenis eertijds van Willem van der Zijewijn in Westilburg, welke voornoemde Elisabeth verkocht had aan Jan Melijs Oerlmans, b. een erfpacht van 1 mud rogge die Elisabeth Hebscaeps zuster van Gherijt Hebscaep verkocht had aan Jan Melijs after die Acker, met sint Andries te Westilburg te leveren uit een erfpacht van 3½ mud rogge die haar leveren kvw Aelwijn wonende in Westilburg te Korvel, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk,(...)

Onduidelijk is wie moeder van welk kind is – maar Gerrit zal naar zijn grootvader zijn vernoemd. En er gaan andere reconstructies rond waarin Jutta gehuwd was met een andere Aert Aert, namelijk Aert Aert Jan Aerts van der Hoeven. Nader onderzoek etc.


Huwt (2) na 1431

205.345   Janneke Gerrit van BEURDEN

FamilienaamIndex 205.345Vader 410.690Moeder 410.691

Overleden na 28-2-1472, voor 1-9-1473

ORA Oisterwijk (48. 1472 februari 28 847.Sch.Otw,R.178,252-11r-1) Jenneken wede w. Aerts vande Hoeven haar tocht in # een stuck beempts ½ buender in par. Otw in Wippenhout < erf den Goetshuse van Tongherloe > erf Gherit vander Aavoert ^ erf Henric van Uden v erf krn Jan van Crey aan Gheryden Jannen Adriaen en Anthonysen gebr. krn Jenneken en w. Aerts vander Hoeven voors. ad opus eorum etad opus Agneesen d. Jenneken en w. Aert voers. en ad opus Aerts z. Willem Sapeel van hem en wt w. Aernden sine wevie d. Jenneken en w. Aerts vande Hoeven quo facto deze krn ook voor Agnees en Aerden voors. dit voorn. stuk beempts vendiderunt Gheryt z.w. Henric vande Aavoert uitgenomen ½ st erfcijns den hertog – scab. Jan Elst en Emken Goeskens datum xxviij february

Kinderen

 1. Gerrit Zie 102.672
 2. Anthonis (+na 1484), huwt Elisabeth Wouters Peijnenburg
 3. Aerndje (+voor 7-2-1461), huwt Willem Aert Sapeels alias Roeckeloos (+na 1474, voor 1478)
 4. Kinderen
  1. Adriaen (ca. 1452), volwassen in 1478.
  2. Aert (*ca. 1456) onmondig in 1474.
 5. Jan, huwt Heylwygh Gherit Scrivers
 6. Aert
 7. Agnes
 8. Henrick, mogelijk uit eerste huwelijk
 9. Mary, mogelijk uit eerste huwelijk

TerugBegin van generatie


205.346   Aert Aert Niclaes BAELJUWS

FamilienaamIndex 205.346Vader 410.692Moeder 410.693

Overleden na 1466, voor 1499

Alias Belniys – een regelmatig voorkomende spelling die fonetisch echter toch wel behoorlijk afwijkt van ‘Baljuws’.

Bosch Protocol (1267 fol 180 dd 12-4-1499) Aleijdis weduwe van Arnoldus Arnoldi Nicolai Baeluiwe droeg over aan haar kinderen Arnoldus, Johannes en Aleijdis het vruchtgebruik in 1. ½ van 4 lopen rogge, gaande uit een huis, erf en tuin en erfgoederen, daaraan gelegen, 7 lopen, onder Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Arnoldus die Wolff en tussen Aleijdis weduwe van Lawreijncius Groeijs en haar kinderen, welke pacht Lambertus Christiani van Doerne ten behoeve van Paulus Johannis van Laerhoven verworven had van meester Arnoldus van Weijlhuijsen, 2. ½ van 12 lopen rogge, gaande uit a. een huis, erf, tuin en erfgoederen, aaneengelegen, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Aleijdis weduwe van Lawreijncii Groeijs en haar kinderen en tussen erfgoed van Johannes Johannis Groeijs, b. een akkerland, genaamd de Joden Braak, op dezelfde plaats, welke pacht genoemde meester Arnoldus van Weijlhuijsen ten behoeve van genoemde Paulus Johannis van Laerhoven gekocht had van Johannes Wolteri Wellen, en van welke 4 en 12 lopen rogge, genoemde Arnoldus Arnoldi Baelyewe 4/7 deel voor een helft en Elizabeth weduwe van Johannes Godefridi Langenheijnenzoen voor de andere helft verworven had van Nicolaus en Wilhelmus, broers, Margareta en Gheertruijda hun zusters, kinderen van wijlen Johannes van Laerhoven. (Idem) Vervolgens droegen genoemde broers en Gerardus Arnoldi van den Hoeven, man van genoemde Aleijda, genoemde helft van genoemde 4 en 12 lopen rogge over aan Benedictus Adriani Heijenzoen. (Idem) Godefridus zoon van Johannis Petri Langheijnenzoen en van wijlen Elizabeth, droeg over aan genoemde Benedictus de andere helft van genoemde 4 en 12 lopen rogge ....... ....... ...... welke genoemde Godefridus middels een erfdeling had verkregen. (Idem ) Gerardus Arnoldi van den Hoeven heeft beloofd aan Aleijdis weduwe van Arnoldus Baelywe een “lijfpacht” van een half mud rogge, gaande uit 3 lopensaat land, in Haaren ter plaatse de Groenstraat, tussen erfgoed van Wolterus Poeijnenborch en tussen erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk, strekkende van een erfgoed van Johannes Poeijneborch tot aan de Groenstraat. (Idem) Het zij eenieder bekend dat destijds Gerardus Arnoldi van den Hoeven, man van Aleijdis Arnoldi Baelywe, uit de goederen van genoemde Arnoldus tijdens het leven van Aleijdis weduwe van genoemde wijlen Arnoldus Baelywe ........ ½ mud rogge ....... de helft van 4 en 12 lopen aan de overige broers van genoemde Aleijdis ....... .......; thans beloofde genoemde Gerardus Arnoldi van den Hoeven aan Johannes en Arnoldus, broers, kinderen van genoemde wijlen Arnoldus Baelywe, dat hij in de erfdeling na de dood van Aleijdis weduwe van Arnoldus Baelywe voornoemd, uit de goederen ....... na te laten, sal schuldig zijn “also lange still te staen” ....... ....... tot genoemde Johannes en Arnoldus uit voornoemde goederen ?hebben ½ mud rogge of dat dezelfde Gerardus in die erfdeling wederom inbrengt een erfpacht van ½ mud rogge.

ORA Oisterwijk (207 fol 32v dd 4-9-1503) Goeijart z.w. Jan Goeyarts Jan ende Aert gebruederen Marie hen zuster cum tutore en Anchem z.w. Aert Emmen man van Margriet zijn hvr hoer zuster kynder w. Jan Goeyarts en Goelt d.w. Aerts van Laerhoeven cum tutore Jan en Aert gebruederen krn w. Aert Belniys en Gerit z.w. Aerts Verhoeven man van Aleyten zijn hvr hoer zuster delen na dood Geertruyt van Laerhoeven aangekomen en verstorven - aan Goeyart Jan Aert Marie en Anchem man van Margriet: (1) een weye geheyten dOssenweye in par. Haren in stede in de Gesel 1/2 mudzaad etc. (2) een stuck lants geheyten den Voertacker 9 L als voor etc. naast heer Jan Back ridder (3) stuck lants geheyten den Wtfanck 7 1/2 L als voor naast heer Jan Back etc. (4) stuck lants geheyten dBusselken een mergen lants in par. Helvoirt etc. (5) nog de helft van 11 L erfpacht welke jaarlijks geldende zijn die kynder w. Peter Vanny uit zekere onderpanden in Udenhout inde Cuyl. Item Goelt Jan Aert en Gerit Verhoeven voors. zullen hebben (1) een huys en hof met eenen backhuys daarbij met horen grond en toebehoren en stuck lants daarbij tsamen 7 L n par. Haren ter stede in de Gesel naast de gemeint (2) stuck lants geheyten den Voertacker 4 L als voor (3) stuck lants geheyten oick den Voertacker vijftalff lopens als voor (4) stuck lants geheiten den Wtfanck 7 1/2 L ter stede voors. (5) stuck beempts een buender in par. Helvoirt in die Overhage? aldaer aan gem. waterlaat (6) nog de helft van 11 L rogge erfpacht welke geldende de krn w. Peter Vanny voors.; etc. met lasten

Bosch Protocol (1272 fol 275 no 164 dd. 29-12-1503) Jan en Arnoldus krn w/ Arnoldi Baeljuws bij w. Aleyde d.w. Johannes van Laerhoeven gerardus z.w. arnoldi vander hoeven man van Aleidis d.w. Arnoldi Baeljuws en Aleid en Guedeldis d.w. Nycolai de Laerhoven z.w. gen. Johannes van Laerhoven : huis erf hof aangelag 8 L par. Haaren tgpl. Ghezel etc.; vendt Marcelio z.w. Lamberti Venmans (Idem no 165) Marcelis z.w. Lambert Venmans; huis 4 L van w. Lambert par. Haaren aenden Nuwenhuys; o.a. nog akker 5 L den Capelacker in par. Haaren bij de capel van st martinus nog 2? bunder prati inden Ghever < Willem de Buchoven > Johannes de Vlierden ^Rherodori Stempels en Henrici van Devent.. ^gem. straat; o.a. nog weiland 2 zester in par. Haaren in den Ghever < Katharina Celen wede en krn > Lambert vanden Hezeacker ^krn Ghibonis sWilden v katharina en krn voorn. en erf Peter Loyen . ad opus Arnoldus z. Johannes Baeljuws z.w. Arnoldi Baeljuws man van Aleidis d.w. Lamberti Venmans. (Idem) dictus Arnoldus z. Joahnnes Bailjuws z.w. Arnoldi Baeljuws man van Aleidis d.w. Lamberti Venmans vendt Barbare d.w. Arnoldi Haermans jeep 1 mud rogge op Martini hyemalis uit gent. goed te Haaren

Bosch Protocol (1272 fol 289v no 167 dd. 18-1-1504) Geertruy wede Aart Aarts van Laarhoven afstand van tocht: prato Hadewigenbeempt 1 B in par. Otw bij de watermolen aan de Aa < Johannes Monix z.w. mgr Johannis Monix junioris > water die Aa ^Woolterus Robben v wede Benedictus dicti Bits Heyen en krn; hoeve [manso] in par. Haaren in de Ghever ; aan Arnoldus Jan Willem en Geertruyd haar kinderen die vent Johannis Monix z.w. mgr Johannis Monix junioris jeec 3 gld op St Paulus conversionis?

Bosch Protocol (1272 fol 306v no 169 dd x-2-1504) Jan en Arnoldus krn w. Arnoldi Baeljuws en Gerardus z.w. Arnoldi vander Hoeven man van Aleidis d.w. Arnoldi Baeljuws Guedeldis d.w. Nycolai de Laervenne; campo terre pascualis van w. Geertrudis de Laervenne d.w. Johannes de Laervenne in par.Haaren aernden Ghezel etc.

Bosch Protocol (1272 fol 22 no 126 dd x-12-1503) Jan en Arnoldus zn w. Arnoldi Balniys Gerardus z.w. Arnoldi vander Hoeven man van Aleydis d.w. Arnoldi Baliuys en Guedeldis d.w. Nycolai van Laerhoeven: land Haaren

Bosch Protocol (1278 fol 387v no 412 dd. X-9-1509) Arnold Baljuws 18 st; Haaren Belver

Bosch Protocol (1308 fol 12 no 92 dd. 31-10-1527) Barbara d.w. Arnoldi Haermans 1 mud rogge op St Martinus in de winter uit huis te Haaren aan den Nuwenhuys etc; 2 zester weide par. Haaren in de gever < Katherione dicte Celen wede en krn > Lamberto vanden Hezeacker; aankomst van Arnoldus z. Johannes Baeljuys z.w. Arnoldus Baeljuys man van Aleydis d.w. Lamberti Venmans gekocht; supt dicto Arnoldo Baeljuiys


Huwt

205.347   Aleida Jan van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 205.347Vader 410.694Moeder 410.695

Overleden na 1499

Kinderen

 1. Aert
 2. Jan (+voor 1529), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Aert, huwt Aleydis Lamberts Venmans
 4. Aleyt Zie 102.673

TerugBegin van generatie


205.600   Peter van GINHOVEN

FamilienaamIndex 205.600 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Baarle


Huwt

205.601   N.N.

Index 205.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 102.800
 2. Merten Petersz van Ghinhoven (vermeld ORA Breda 27-8-1504)
 3. Heinrick Peterssen van Ghinhoven (vermeld ORA Breda 11-3-1505)
 4. Alijt Petersdr van Ghinhoven (vermeld ORA Breda 29-11-1513), huwt Jan Jan Reijnkensz (+voor 10-1-1521)

TerugBegin van generatie


205.658   Jan van COUDELAIR

FamilienaamIndex 205.658 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1410

Niet Jan Cornelisz. gehuwd met Juet Peter Henricxdr (1508) vader in 1561 van Heilwich Jan Cornelisse van Coudelair, huisvrouw van Joost Lenaert Jan Lenaertszoon. In een akte komt naast JC ook een ‘gewone’ Jan van Coudelair voor (+voor 1516, huwt Digne N.).

ORA Breda (inv no 417 fol 218r dd 20-4-1507): Jan van Coudelair is een der borgen voor Sijmon Thonisz die een molen huurt.

ORA Breda (inv no 420 fol 95v dd 23-3-1512; Gilze) Aert Wouterssone van Coudelair heeft vercoft aen Jan Peter Beempstraetsz een halve buynder land. En Gielis Woutersz van Coudelair bekende dat Aert Wouterssone van Coudelair tegens hem opt half bunder beemden gedeelt is. En van scepenen in Alfen is gehoort dat Marie Woutersdr van Coudelair, met man Peter Blockmakers, oic heeft bekent dat heur brueder Aert Wouterssone van Coudelair opt half bunder gedeelt is.


Huwt

205.659   N.N.

Index 205.659 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter
 2. Heilwich Zie 102.829
 3. Wouter (hypothetisch), huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Aert Wouterssone van Coudelair
  2. Gielis Woutersz van Coudelair
  3. Marie Woutersdr van Coudelair, huwt Peter Blockmakers
 5. Merten, vermeld ORA Alphen en Chaam 1503

TerugBegin van generatie


206.024   Gielis Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 206.024Vader 412.048Moeder 412.049

Volgens Genealogie Goossens


Huwt ca. 1410

206.025   N.N.

Index 206.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwich
 2. Gielis Zie 103.012
 3. Aleijt, huwt Henrick Jan Heijnmans
 4. Jan
 5. Katarina.
 6. Gerit
 7. Lijsbeth

TerugBegin van generatie


206.026   Jan Gielen van den SNEPSCHEUT

FamilienaamIndex 206.026Vader 412.052Moeder 412.053


Huwt

206.027   N.N.

Index 206.027 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mechteld, had relatie met Gielis Crijns Zie 103.012
 2. Agnes Zie 103.013
 3. Oda, huwt Gijsbert Henrick Hoppenbrouwer

TerugBegin van generatie


206.028   Aert SMEETS

FamilienaamIndex 206.028 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1436, voor 1451

Alias Aert de Smid van der Ameijden.

BP 1206 (Best okt 1435 – sept 1436 folio 193v Aerle) Henrick en Aert zoons van Aert die Smyt van der Ameijden; Gerit van der Hoven

BP 1221 (Oirschot okt 1450 – sept 1451 folio 94v) Mr. Goijart Jan Henrix van der Heijden; Jan Jan Smeeds; Henrick, Aert, Lijsbeth en Aleijt kinderen van wijlen Aert Smeeds; Henrick en Jan zoon van wijlen Henrick die Hanscoemeker en van Margriet Henrick Smeeds


Huwt ca. 1400/1420

206.029   N.N.

Index 206.029 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 103.014
 2. Henrick (+voor 21-2-1477), kinderloos
 3. Lijsbeth
 4. Aleijd

TerugBegin van generatie


206.040   Daniel SMETSERS

FamilienaamIndex 206.040Vader 412.080Moeder 412.081

Overleden na 1482, voor 1485

Alias Steemetsers

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 84 nos 97-8 dd 17-4-1471) Komen is Daniel Aert Michiels en belooft aan Ansem Jan Deenen een pacht van 9 lopen rogge per jaar te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. Loijch van Hersel, Merten Steemetsers waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Heijlwig Heijmericks. (…) (Idem 98) Daniel uit de vorige akte mag de pacht van 9 lopen aflossen tegen betaling van 18 peters (...).

Idem (fol 109 no 237 dd 4-10-1471) Komen is Daniel natuurlijke zoon van Willem die natuurlijke zoon was van heer Willem van Petershem, kanunnik te Oirschot en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan Daniel Aert Michiels de helft van een huis, tuin etc. zijnde de oostelijke kant ervan, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Henrick Moedels, Lisbeth Daniel Eijgenbroets, Gerit Goossens waarvan is afgedeeld. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 134 no 53 dd 22-5-1472) Komen is Daniel Aert Michiels en belooft als schuldenaar aan Henrick de Hoppenbrouwer de jonge die per a.s. Maria Lichtmisdag na datum van deze brief een bedrag van 14 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met een rente van 7 lopen rogge, maat van Oirschot.

Idem (fol 134 nos 56-58 dd 22-5-1472) Komen is Daniel Aert Michiels en verklaart te zijn voldaan voor een pacht van 3 en een halve mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Peter zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon van heer Henrick hem eerder had beloofd in schepenbrieven van Oirschot, voor het bezit dat Peter van genoemde Daniel had gepacht met schepenbrieven van Den Bosch. (...) (Idem 57) Komen is Daniel Aert Michiels en belooft als schuldenaar aan Peter zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon van heer Henrick die per a.s. Maria Lichtmisdag 3 en een half mud rogge te betalen, maat van Oirschot en per Maria Lichtmisdag erna nog eens 3 en een half mud, samen 7 mud. (Idem 58) Komen is joffrouw Lisbeth weduwe van Daniel van Vlierden met haar voogd en verkoopt aan Daniel Aert Michiels een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, samen met het Roedsland en de Doerkensakker, b.p. de kinderen van Aert van der Ameijden, de gemeenschappelijke straat, Goijaert Helmslegers die ook wel Goijaert Delien wordt genoemd, Henrick Moels. De verkoopster belooft alle lasten af te handelen, behalve 13 pond paijment van elk 7 stuivers aan de erfgenamen van Herman van den Akeren, nog 8 stuivers per jaar aan het kapittel van Oirschot, nog 8 stuivers per jaar aan de oude kapelaans, nog jaarlijks 14 stuivers aan de H. Geest van Oirschot, anderhalf mud rogge per jaar aan Henrick van de Hoevel, 2 en een half mud rogge per jaar aan Hadewich dochter van heer Henrick Joerdens en haar natuurlijke kinderen die ze had verwekt bij wijlen heer Jan Zuetericks, priester.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 42v no 86 dd 1475) Komen is Wouter de Keijser en geeft kwijting aan Daniel zoon wijlen Aert Steemetsers en aan Daniel zoon wijlen Daniel zoon heer Henrisk over de twist en het meningsverschil dat Wouter had tegen de beide Daniels. Wouter belooft nimmermeer tegen de ene of de andere Daniel verzet te plegen, noch met geestelijk noch met wereldlijk recht. Hij verklaart hierbij dat hij is voldaan voor alle meningsverschillen.

Idem (fol 52v no 136 dd 2-11-1475) Komen is Daniel zoon wijlen Aert de Metser en belooft aan heer Henrick Vos, priester om die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar 12 en een halve peter te betalen samen met een rente van een half mud rogge, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 156 no 45 dd St Mathijs 1479) Komen zijn heer Natael Robilaerts, Rutger Belaerts en Henrick van de Venne als fabriekmeesters van de St. Petruskerk, hierin met toestemming van de deken, het kapittel en met schepenen en een deel van de inwoners van Oirschot en verkopen aan Daniel Aert Steemetsers die een pacht van lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Daniel Eijgenbroets en diens vrouw Lisbeth eerder aan de fabriek hadden vermaakt ten behoeve van de ´timmering´ op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. Henrick Moels en diens kinderen, de straat, Loijch van Hersel, genoemde Daniel zelf. (…)

Idem (fol 162v no 96 dd dag na St Jan 1479) Jan zoon wijlen Dirck Jan Ansems, voor hemzelf handelend en voor zijn wettige zuster Katarijn en voor Gerit Dirck Gerits als man van Geerborg dochter van Dirck Jan Ansems, verkopen met een schepenbrief van Oirschot aan Daniel zoon wijlen Aert Michiels een pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Willem Jan Ansems en zijn zuster Lisbeth met haar voogd eerder aan hun wettige broer Dirck hadden overgedragen en welke pacht Joerden Everits eerde had beloofd aan Jan Dirck Ansems, te betalen op onderpand van een stuk beemd genoemd de Diepenbeemd, gelegen in herdgang de Notel, b.p. genoemde Willem, het erf van Henrick van Onstaden genoemd de Vinkendonk, de gemeijnte, Goijaert Haesten, volgens de schepenbrief.

Idem (fol 164v no 122 dd 17-9-1479) Daniel Aert Michiels en met hem Henrick Peter van Oudenhoven, beloven samen en hoofdelijk aan heer Willem Vos, priester ten behoeve van heer Jan Mengelen priester, een bedrag van 31 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, in de 4 a.s. Kerstdagen zonder dat er bezwaar tegen betaling kan zijn. Als ze betalen moet heer Jan Mengelen hen voor schepenen van Oirschot de brief overhandigen inzake de pacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot die op het bezit van Peter drukt en daarbij beloven alle lasten af te handelen.

Idem (fol 167 no 150 dd 25-11-1479) Daniel Aert Michiels alias Steemetser belooft aan Geertruit Roelof Steemetsers die per a.s. St. Mathijsdag een bedrag van 31 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, en nog 9 en een half lopen rogge, maat van Oirschot.

Idem (fol 171 nos 180-1 dd 3-3-1478 in 1479) Komen is Steven zoon wijlen Dirck Leemans en verkoopt aan Daniel zoon wijlen Aert Michiels een stuk beemd genoemd dat Bebbelaer, groot 2 en een halve bunder gelegen in herdgang de Notel, b.p. Gevaert van Ostaijen, de gemeijnte, Mathijs Janssen van Kerkoerle. (…) (Idem 181) Komen is Daniel zoon wijlen Aert Michiels en belooft aan Steven zoon wijlen Dirck Leemans die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 30 een halve peter te betalen, elke peter tegen 19 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 302 no 89 dd 6-3-1482) Komen is heer Joerden Janssen van Geldrop, priester en kanunnik te Oirschot en verkoopt met schepenbrieven aan Daniel Aert Michiels alias Metsers een pacht van twee mud rogge, maat van Oirschot welke pacht joffrouw Lisbeth weduwe van Daniel van Vlierden met haar voogd en haar wettige zoon Daniel hadden beloofd aan Hadewijch natuurlijke dochter van wijlen heer Henrick Joerdens, priester ten behoeve van Jan en Katarijn, haar natuurlijke kinderen die ze had verwekt bij heer Jan Zuetericks, priester, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd dat Roedsland, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Marie van der Ameijden en haar kinderen, Goijaert Goijaert Delien. Nog op onderpand van een stuk eeuwsel genoemd dat Moelsbroek, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het erf eerder van heer Lonis van Rijsingen en eerder van heer Joerdens van Roeij. Die pacht van 2 mud had heer Joerden verkregen van Jan en Katarina Zuetericks.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 54 no 71 dd 2-9-1487) Jorden, Willem de oudste, Jan, Aert en Willem de jongste, broers, verder Heijlwig met haar voogd, alle kinderen van Daniel Aert Michiels genoemd Steemetsers, verkopen samen aan hun wettige broer Daniel een huis, tuin etc. land, beemden etc., het huis deels in herdgang de Notel, zoals wijlen hun vader Daniel en hun moeder Mechteld dat hebben bezeten.

Idem (fol 54 nos 76-86 dd 3-9-1487) Daniel zoon wijlen Daniel Smetsers belooft aan Aert Daniel Smetsers die een jaarlijkse pacht van 3 en een half mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., met beemden, weides gelegen in herdgang de Notel en uit alle andere bezit in Oirschot, zoals zijn vader Daniel de Metser dat na diens dood had achtergelaten. (…) (Idem 77) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 29 peters, elke peter tegen 18 stuivers. (Idem 78) De zelfde Daniel belooft aan Daniel van der Ameijden een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, op onderpand van hetzelfde bezit als hiervoor. De pacht is aflosbaar tegen 28 stuivers per mud rogge. (Idem 79) De zelfde Daniel belooft zijn broer Aert die een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, uit de zelfde onderpanden als hiervoor. (Idem 80) De zelfde Daniel belooft aan zijn broer Willem de oudste die een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, uit de zelfde onderpanden als hiervoor. (Idem 81) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 28 peters zoals hiervoor. (Idem 82) Willem doet afstand inzake een pacht van 1 mud rogge (Idem 83) De zelfde Willem mag de pacht aflossen tegen betaling van 27 of 28 peters per mud rogge. (Idem 84) De zelfde Daniel belooft aan Heijlwig 2 mud rogge per jaar, aflosbaar met 28 peters. Nog belooft hij haar een pacht van anderhalf mud rogge. (Idem 85) De zelfde Daniel belooft Willem de oudste een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, welke pacht aflosbaar is met 28 peters. (Idem 86) De zelfde Daniel belooft Willem de jongste een jaarlijkse pacht van 11 lopen rogge, aflosbaar met 28 peters per mud gerekend.

NB: in ORA 1472 vermeld als zwager van Jan Henrick Pennincks.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 52 no 252 dd St Andries 1508) Willem en Daniel, kinderen van Daniel de Metser, verder Aernt Willem Daniel Smetsers voor hemzelf handelend en voor diens moeder Margriet en voor zijn broers, verder Daniel Jan Daniel Smetsers voor hemzelf handelend en voor zijn moeder Elisabeth en voor zijn zusters, verder Henrick Willem Janssen als man van Mechteld dochter van Joerden Daniel Smetsers, en Daniel Daniel Smetsers handelend voor Elisabeth weduwe van Joerden Smetsers verkopen samen aan Korstiaen Ansems van Creijelt als man van Heijlwich dochter van Daniel Smetsres, die hun 5/7e delen van een pacht van een mud rogge die ze van hun ouders hebben geerfd.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1241 (Oirschot) okt 1471 – sept 1472 folio 238v: Gerit Mathijs Huijskens, Henrick Moedel Haubraken, Daniel Aert Michielss

BP 1241 (Oirschot) okt 1471 – sept 1472 folio 353v: Gerit Mathijs Huijskens, Henrick Moedel Houbraken (folio 354r), Daniel Aert Michielss

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 230v: Michiel en Daniel zoons van wijlen Aert Michiel Steenmetsers, Claes die Molneer, Jan Smolnerss van Straten, Peter van den Loect

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 57v: Daniel die Metser zoon wijlen Aert Michielss (en zijn zoon Jorden) folio 58, Jan Dirx Sbruijnenzoen (folio 58)

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 89r: Daniel Aert Michielss

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 437v: Daniel Aert Michielss, Willem Jorden Everitss, Jan Janss Hanscomekers

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 92r: Daniel Aert Michielss alias Steenmetser, Daniel Aertss van der Meijden

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 8v: Jorden en Willem (ook folio 9r), zonen van wijlen Daniel die Metser zoon wijlen Arnt Michielssn; Jan Jan Goessenss.

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 282v: Jan zoon wijlen Daniel die Metzer zoon wijlen Arnt Michielssn.; Heer Aert die Cromme, kanunnik in Oerscot

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 283r: Aert Daniel Smetsers, Daniel Daniel Smetsers, Jan Daniel Smetser (= Jan Daniel Arnt Michielssn.)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 57v: Willem Henrix van der Vloeten man van Lijsbeth Goijart Ackerman; Daniel die Metser zoon wijlen Aert Michielss


Huwt

206.041   Mechteld Willem Joerden Everaerts LATHOUWERS

FamilienaamIndex 206.041Vader 412.082Moeder 412.083

Kinderen

 1. Daniel
 2. Aert Zie 103.020
 3. Jan, huwt Lisbeth Wouter van den Venne (vermeld ORA 1495)
 4. Willem Sr
 5. Willem Jr
 6. Joerden (+voor 1508), huwt Elisabeth N. , ouders van Mechteld
 7. Heijlwich
 8. Elisabeth (+voor 1487)

TerugBegin van generatie


206.042   Aert Willems van der HOEVEN

FamilienaamIndex 206.042Vader 412.084Moeder 412.085

Overleden voor 1488

Vermeld ORA 1469 en 1472 als man van Bertha Jan van Gheenen. In 1472: boedelscheiding tussen Henrick, Willem, Jan, Jan, Aert, wijlen Dirck, wettige kinderen van wijlen Willem van Hove in Verrenbest - inclusief land aan de Vloetstraat.

Niet Aert Rutgers; ook niet Aert Henricks van der Hoeven, die leeft in 1487 nog.

ORA Oirschot (Toirkens 122a no 237fol 308 = 42 dd 22-12-1469) Verschenen is Aert Willems van der Hove en als man van Berthen wettige dohter van Jan van Gheenen en verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Jans van Gheenen die het 1/4e deel van een stuk land genoemd ‘t Loo, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Geerlick van de Melcroth, Gijben Denis van Engeland, Jan Conincks, Heijlwich ……, een pad daar.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 139v no 81 dd 18-2-1472) Komen is Aert Willems van de Hove als man van Bertken wettige dochter van Jan van Gheenen en verkoopt aan Michiel Aert Steemetsers een stuk land genoemd de Grotenakker, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Thijs van de Spijker waarvan is afgedeeld, genoemde Michiel als koper, Geerlick van de Melcroth, de Schoebraeck daar eigendon van Denis van Engeland. Hij had dat bezit als echtgenoot geerfd van Heijlwig dochter van Willem van de Dijck. De verkoper ook namens zijn vrouw belooft alle alle lasten af te handelen, behalve een pacht van een half mud rogge en een halve oude grote aan de H. Geest van Oirschot. (Idem 82) Komen is genoemde Michiel (Steemetsers, JT) en belooft als schuldenaar per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 9 en een halve peter te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers met een rente van 3 lopen rogge, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 139 dd 16-2-1472 no 79) Hierbij verklaren wij plechtig dat Michiel Aert Michiels, eerder aan Aert Willems van der Hoeven 9 en een halve peter had beloofd, elke peter tegen 18 stuivers, waarvoor Aert hem heeft betaald en heeft Henrick van Esch, secretaris van Oirschot gewild dat alle brieven hierover doorgehaald moeten worden.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 214 dd 31-5-1480 no 307) Komen is Henrick van der Hoeven en verkoopt aan Gerit Aerts van der Hoeven ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van zijn broer Wouter, die het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Langenbeemd aan de Vloetstraat (Verrenbest, JT), b.p. Daniel Keijsers, de Vloetstraat daar, de kinderen van Gijsbrecht Everaerts, Jan Willem Jacop Keijmps. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve zijn deel van de grondchijns en behalve het deel van 1 Bosch mud rogge. Als het bezit de koper wordt ontnomen, zal Henrick hem een bedrag van 12 peters teruggeven, elke peter tegen 19 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 359v no 261 dd St. Jacobsdag 1483) Komen is Aert Daniel Aert Michiels alias Metsers als man van Margriet dochter van wijlen Aert van der Hoeve en belooft aan Lisbeth dochter van wijlen Jan van Cuijck die voortaan een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 9 lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeenschappelijke straat, Goijaert Ackermans, Jacop Willem Jacop Keijmps, Het erf van Jan Seijkens dat eerder van Crijn Vreijssen was. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 262) De pacht uit de vorige akte is binnen 4 jaar aflosbaar tegen betaling van 13 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn etc. Datum op, getuigen als boven.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 113 no 250-2 dd 17-12-1488) Gerit en Wouter, broers, verder Aert Daniel Smetsers als man van Margriet, alle kinderen van Aert van der Hoeven verkopen aan Jacop Dirck Raijmakers als man van Ermgaert dochter van genoemde Aert, de 3/4e delen van een huis, tuin etc., groot ca. 13 lopenzaad gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte, Jan Seijkens, Willem Jacop Keijmps. (…) (Idem 251) Genoemde Jacop als koper belooft aan Gerard en Wouter die voortaan jaarlijks 1 mud rogge te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar, op onderpand van het bezit uit de vorrige akte. (Idem 252) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 28 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 158 no 37 dd 26-1-1489) Gerard zoon wijlen Aert van der Hoeven, Jacop Dircks Raijmakers als man van Ermgaert, Aert Daniel Smetsers als man van Margriet, verkopen nu aan Aernden Aert Barbiers die een stuk beemd, genoemd de Stillenbeemd, gelegen in herdgang Verrenbest in de Vloet daar, groot ca. anderhalve bunder, b.p. de kinderen van Jan Peter Haecks, Peter Keijsers, de Vloetstraat, Jan Ervaerts met meer anderen, het erf dat eerder van Jan van der Capellen was, de gemeijnte daar genoemd de Gansdonk. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de chijns aan de hertog van 15 stuivers en nog met uitzondering van de verhuur van het perceel voor 10 jaar aan heer Henrick van Esch, zoals Aert verklaart heeft.


Huwt ca. 1440

206.043   Bertha Jans van GHEENEN

FamilienaamIndex 206.043Vader 412.086Moeder 412.087

Kinderen

 1. Gerard
 2. Henrick, huwt Katalijn Rutger van Ellaer, vermeld ORA Oirschot 1471
 3. Ermgaert, huwt Jacob Dircks Raijmakers
 4. Margriet Zie 103.021
 5. Wouter

TerugBegin van generatie


206.044   Jan Martens de RONDE

FamilienaamIndex 206.044 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1478

BP 1485: Jan die Ronde zoon wijlen Jan Martenssn. man van Lijsbeth Dirck Jan van Ellaer

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 221v: Lijsbeth dochter wijlen Jan die Rademeker van Strathen; Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Rutger van Audenhoven, priester; Hadewijch Vrients natuurlijke docher wijlen Heer Jan Vrients; Jan die Ronde zoon wijlen Jan Rademeker (=mogelijke grootvader).


Buitenechtelijke relatie voor 1455

206.045   N.N.

Index 206.045 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 103.022

TerugBegin van generatie


206.046   Dirck Jansen van ELLAER

FamilienaamIndex 206.046Vader 412.092Moeder 412.093

Geboren voor 1403
Overleden voor 17-12-1473

Alias Neven

Kapittel Oirschot (nr 366 dd 12-4-1447) Schepenen van Oirschot oorkonden dat fabrieksmeesters van Sint-Petrus in Oirschot in erfpacht gegeven hebben aan Dirk Ianszn van Ellare alias Dirk Neven: perceel land Euselken in Oirschot op Lerpt

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 275 no 65 dd 6-3-1469) Verschenen is Daniel Aerts van der Ameijden verder Dirck van Ellaer en Jan Jan Oemen en ze beloven samen en hoofdelijk om per a.s. Kerstmis aan Daniel van Vlierden, aan diens kindse broer Willem en aan Jan en Daniel kinderen van hun broer Jan, die 90 Rijnsguldens te zullen betalen. Daarvan krijgen Daniel en Willem 30 Rijnsguldens en Jan en Daniel als kinderen van Jan Daniels 60 Rijnsguldens. (Voetnoot: Dit betreft door hen gekocht eikenhout, te weten 150 stuk hout.) (Idem 66) Verschenen zijn de genoemde 3 schuldenaars uit de vorige akte en beloven elkaar over en weer dat ieder van hen diens deel van de som geld zal betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 213v no 255 dd 17-12-1473) Komen is Agatha dochter van Dirck Neven met haar voogd en met Jan van Aerle als man van Johanna dochter van genoemde Dirck Neven, verder Jan Jans Sronden als man van Lisbeth dochter van Dirck Neven en hebben een deling gemakat van het bezit dat ze na de dood van hun vader Dirck en hun moeder Geertruid hebben geerfd. Genoemde Aechten krijgt het huis met het 1/3e deel van het land erbij, gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) een stuk beemd en heiveld genoemd de Sorperdonk gelegen in herdgang Spoordonk, (…) een stuk beemd genoemd de Tange, gelegen in herdgang Spoordonk, (…) een stuk eeuwsel genoemd de Stege, (…) een stuk eeuwsel genoemd het Moelsbroek gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) een pacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot waarvan Willem van der Vloet anderhalf mud rogge betaalt en de kinderen van Jan van Heerbeeck een half mud volgens de brieven ervan. (…) Genoemde Jan van Aerle als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen in herdgang de Notel, (…) een stuk heiveld genoemd dat Ven gelegen in herdgang Spoordonk, (…) het 1/3e deel van een akker zijnde het middelste stuk ervan achter de Oude Hofstad daar gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) een pacht van een mud rogge van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers met meer anderen volgens de brief ervan. Nog krijgt Jan van zijn zuster Aecht een pacht van 6 lopen rogge. (…) Genoemde Jan de Ronde als echtgenoot krijgt een beemd genoemd dat Popelbosch gelegen in herdgang Hedel, (…) een beemd genoemd de Afterste Beemd gelegen in herdgang Spoordonk, (…) een stuk land genoemd de Hove gelegen in herdgang Spoordonk, (…) het 1/3e deel in de akker achter de Oude Hofstad waarvan Aecht het huis heeft, (…) een pacht van 18 lopen rogge te ontvangen van Ansem Deenen, nog 1 mud rogge te ontvangen van Jan Schenkels. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 84 no 80 dd 5-6-1476) Verschenen is Ermgaert natuurlijke dochter van wijlen heer Willem van Kervelem, eerder kanunnik te Oirschot met haar voogd en verkoopt Jan natuurlijke zoon van Dirck van den Doeren die men ook wel Dirck Jan Neven noemt, een pacht van een half mud rogge, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan van den Doeren, de gemeenschappelijke straat, meester Lodewijk Boots, Katalijn van Eijk. Genoemde Ermgaerd had dat half mud rogge verkregen van heer Natael Robilaerts, kanunnik te Oirschot. De pacht wordt verkocht aan genoemde Dirck ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens vrouw Margriet natuurlijke dochter van genoemde Ermgaert en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan (dat zal Dirck zijn, MW) van den Doeren en genoemde Margriet. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 204v: Lijsbeth Tijmmermans dochter (nee, weduwe) wijlen Rutger Hayart; Henrick Daniel Hillensoen; Jan Beerthen Smeeds; Dirck Janss van Ellaer

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 306v: Lijsbeth weduwe Rutgher Hayart en haar kinderen Henrick en Aleit en haar schoonzoon Dirck Janss van Ellaer man van Geertruijt; Heer Willem Vos, priester, overleden; Tielman van der Ameiden

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 168r: Goijart die Riemslegher en zijn zoon Jan, Dirck Janss van Ellaer, Henrick Aertss van der Hellen

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 285v: Dirck Janss van Ellaer, Frank Wouter Sceers

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 207v: Willem en Aert zoons van wijlen Willem van Aleijten ; Gerit zoon wijlen Gerit Elijaes en Christijn dochter wijlen Wilem van Aleijten; Dirck Janss van Ellaer

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 233r: Dirck van Ellair

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 260r: Willem Rutgers van Audenhoven, Jan Henrick Luppen soen van den Schoet, Dirck Neve zoon van Jan van Ellaer

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 76v: Marten Martenss van der Espendonck, Dirck zoon wijlen Jan Lebben zoon wijlen Gijsbert van Ellair, Jan Aert Rutgerss (folio 76v, 77r)

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 77r: Dirck Neve zoon wijlen Jan van Ellair, Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 53r: Dirck Neve zoon wijlen Jan van Ellaer, Rutger Rutgerss van Audenhoven, Jan Aert Rutgerss van Audenhoven (niet gepasseerde akte)

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 254r: Henrick Ghenen zoon wijlen Gerit van Aerle, Dirck Janss van Ellare

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 73r: Dirck Janss van Ellaer, Gerit Peter Goutsmijt, Willem Janss van Catwijc

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 80v: Henrick Henrick Lodewichss, Dirck Janss van Ellair

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 349r (Aerle) Jan Henrick Lippensoen van den Schoet; Dirck Neve zoon van Jan van Ellaer

BP 1238 (Best) okt 1468 – sept 1469 folio 30v (Aerle) Daniel Jan Denen soen man van Lijsbeth Aleijt Tijmmermans; Dirck Neve zoon wijlen Jan van Ellaer; Jan Henrick Lippen van den Schoet; Goossen Aertss van der After


Huwt

206.047   Geertruid N.

Index 206.047 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1473


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Agatha
 2. (uit 1) Johanna, huwt Jan van Aerle, ouders van Henrick, priester en pastoor te Stiphout, vermeld ORA Oirschot 1539
 3. (uit 1) Lisbeth Zie 103.023
 4. (uit 2) Jan

TerugBegin van generatie


206.056   Jan Henrick QUANTS

FamilienaamIndex 206.056Vader 412.112Moeder 412.113

Overleden Oirschot na 1464, voor 1466

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 85 no 264 dd 14-12-1464) Verschenen is Jan Henrick Quants en verkoopt hierbij aan Jan de Wolf onze collega-schepen die een stuk land genoemd de Hosstat, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat, Peter van der Hoven, genoemde Jan. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant en van de kant van zijn andere erfgenamen af te handelen. Datum als boven, getuigen Claes Thomassen en Henrick van Onstaden.

ORA Oirschot (Toirkens 122a no 71 dd St Jansdag 1466) Verschenen zijn Henrick en Gijsbrecht, broers en kinderen van wijlen Jan Quants en verder Aleijt weduwe van genoemde jan Quants en verder haar dochter Lisbeth die ze had verkregen bij haar wettige man Jan samen met haar voogd daarbij, en ze verkopen nu aan Gijsbrecht van der After ten zijnen behoeve en ten behoeve van Aleijt en Heijlwich wettige kinderen van wijlen Henrick van der After, diens zusters zijnde, al hun aanspraken en erfdelen die ze hebben geerfd bij de dood van hun oom Willem Gijben. Het bezit is gelegen in Oirschot, met uitzondering daarin van een stuk beemd gelegen in het Luttelaer. De verkopers van hiervoor beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. Maar hun moeder Lisbeth van der After behoudt van dat bezit zolang ze leeft wel het recht van vruchtgebruik, maar niet langer.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 36v no 219 dd 7-12-1470) Verschenen is Jan Peters van Berckt inwoner van Oirschot en machtigt hierbij Jan zoon wijlen Jans Sgroten, om zijn vordering etc. te incasseren die hij heeft uitstaan op Henrick Jan Quants zijnde 6 peters en 1 kroon voor door hem gemaakte kosten vanwege kleding etc. voor een kind dat Henrick aan Jan had uitbesteed en Jan heeft dat kind ook gehouden voor de tijd die was afgesproken, hetgeen al wel lang geleden is, alles volgens de buurlui ook, zijnde Gerit Lippen, Joerden van der Straethen, Wouter van de Ven en met anderen die daarbij aanwezig waren en die verklaren dat zulks toen is gebeurd. De gemachtigde moet alles doen dat daarbij nodig is en de opdrachtgeven zal Jan Jan Sgroten vrijwaren en ook al diens kosten betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 263v no 91 dd St Mathijs 1481) Verschenen is Lupprecht Janssen van Herzel als man van Aleijt dochter van wijlen Henrick van der After en verkoopt met schepenbrieven aan Jan Dircks van de Loo die men ook wel Vrancken moet, die een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Robbrecht van de Zandakker en nu van Servaes de Metser, Katharina Goossens en nu van Goijaert Rutgers, de erfgenamen van Henrick Flipsen. Dat huis etc. had Aleijt deels van haar moeder Lisbeth geerfd en de andere gedeeltes gekocht van haar broers en van Jan de Ketelbueter als man van .... en van Korstiaen Peter Andriessen als man van Heijlwich, zijnde haar zusters en allen kinderen van Henrik van der After. Verder doet Gijsbrecht Jan Quants die ook voor zijn broer Henrik handelt en voor zijn zuster Lisbeth ook afstand van het bezit.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 296v: Jan en Claes zoons van wijlen Robbert van den Zandacker zoon van wijlen Robbert; Jan Henrick Quants


Huwt (1)

206.057   Aleijt N.

Index 206.057 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Een kennelijke verwant van Henrick van den After.


Buitenechtelijke relatie (2) met

N. TIBISCH

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 51v no 132 dd 2-11-1475) Komen zijn Peter Willems van de Mortsel en Bartholomeus Jan Shaesten als wettige man van Katarijn dochter van wijlen Jan Quants en hebben met instemming en advies van vrienden, een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Mechteld Tibisch zoals ze zeiden.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 138 nr 16 dd 6-2-1478) Komen is Meeus Jan Hazen als man van zijn vrouw, natuurlijke dochter van Jan Quants en verkoopt aan Henrick van Esch ten behoeve van Henrick van den Stayakker, een stuk land gelegen onder Ameijden hier, b.p.l de Langestraat, Henrick van der Notelen, Peter Willems van de Mortel.

Kinderen

 1. (uit 1) Henrick (*voor 1442), kennelijk gehuwd (geweest) en al lang vader in 1470
 2. (uit 1) Gijsbert Zie 103.028
 3. (uit 1) Lisbeth
 4. (uit 2) Katharijn, huwt Meeus Jan Hazen alias sHaesten (BP 1481: Meeus Jan Tshoesen)

TerugBegin van generatie


206.058   Jan Jans ROVERS

FamilienaamIndex 206.058 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 259v nos 38-9 dd 17-1-1481) Verschenen zijn Henrick Dirck Crommen als man van Elisabeth, Gijsbrecht Jan Quants als man van Beelen en Gijsbrecht Janssen als man van Aleijdt, allen dochters van wijlen Jo (Johan of jonker?) Rovers en ze verkopen nu aan Dirck Meeus Crommen een stuk land genoemd de Streepen gelegen in herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Heijmerick Scepens, Adriana dochter van Wouter van Esch, de kinderen van Jan van de Maerselaer, de koper waarvan is afgedeeld. Dat stuk hadden de verkopers als echtgenoten geerfd van Henrick Aert Smeets en ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 1 oude grote aan het klooster van der Donck. (Idem 39) De zelfde verkopers uit de vorige akte verkopen nu aan Henrick Jacops van Esch ten behoeve van Adriana weduwe van Gielis Zwevers en haar wettige kinderen, waarbij Adriana daarin voor de helft het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen het erfrecht, een stuk land genoemd het Verloren Land, b.p. Geertruit Dirck Conincks, de gemeenschappelijke weg, Adriana dochter van Wouter van Esch. De koopster moet wel recht van overpad verlenen.


Huwt

206.059   N.N.

Index 206.059 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1481

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 261v no 63 dd 1-2-1481) Hillegond Doeijts (sic) als weduwe van Jan Rovers heeft haar achterstalligeheid aangetoond van een pacht van 1 mud rogge die 3 jaar onbetaald is gebleven welke pacht wordt betaald door Jacop van Hal.

In ORA 1468, 1470 Jan Rovers als man van Aleijt Willem Blieks; 1478 Jan zw Henrick Rovers

Kinderen

 1. Bele Zie 103.029
 2. Elisabeth, huwt Henrick Dirck Crommen
 3. Aleijt, huwt Gijsbrecht Jansen

TerugBegin van generatie


206.060   Jan de WOLF

FamilienaamIndex 206.060Vader 412.120Moeder 412.121

Geboren voor 1420, waarschijnlijk rond 1405
Overleden na 1478, voor 1480

Schepen in 1473

Kapittel van Oirschot, regest 421 dd 26-1-1458: Herman, zoon van Albert, zoon van Albert Cacabarius, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Johan, zoon van Jordan Kluisterman: roggepacht in deel beemd Papenvoort in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 185 no 148 dd 16-9-1467) Verschenen is hier Jan de Wolf (Cluijstermans) en heeft beloofd aan Rover Daniel Maerschalks ten behoeve van diens vrouw Kathelijn dochter van Joerden Smeeds en ten behoeve van zijn zoon Daniel die voortaan jaarlijks een Rijnsgulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan van Berct, de Gravenweg daar zijnde eigendom van Loij van Hersel, meester Aert van Weijlhusen, de gemeenschappelijke weg. Jan belooft het onderpand in goedr staat te houden voor de betaling van de jaarlijkse rente. Indien Kathelijn en Daniel beiden zijn komen te overlijden, dan vesterft de rente weer op Jan de Wolf op op diens erfgenamen na hem. Rover mag de rente jaarlijks ontvangen zolang hij of diens vrouw zullen leven en niet langer.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 9v nos 51-57 dd 5-4-1474) Verschenen zijn Jan de Wolf, verder Henrick, Aert, Peter en Joerden, broers en wettige kinderen van genoemde Jan Wolfs, voor henzelf handelend en voor hun zuster Lisbeth ook dochter van genoemde Jan, en nog voor Gijsbrecht Gijben Hoppenbrouwers als man van Berthen dochter van genoemde Jan Wolfs en hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze na de dood van hun moeder Heijlwig hebben geerfd. Genoemde Jan krijgt voor wat betreft het vruchtgebruik als vader hierin, een akker genoemd de Molenbraeck, gelegen in herdgang Straten, (…) een stuk land groot 7 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, genoemd de Hosstad. Nog krijgt hij de helft van een akker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, achter de schuur van Jan van Best. Nog krijgt hij ene beemd gelegen onder Ameijden genoemd de Cronsdonk, groot een bunder ongeveer, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de H. Geest. Nog krijgt hij een halve bunder beemd, gelegen in herdgang Straten genoemd de Nageldonk. Nog krijgt hij een bunder beemd gelegen onder Best achter de Hoge Wetering daar. (…) Nog krijgt Jan een pacht van een mudde rogge per jaar te ontvangen van Henrick Wouters van den Dijck volgens de brief ervan. Zijn wettige kinderen krijgen wat erfrecht betreft het huis en de tuin etc., waar Jan eerder in woonde, gelegen in herdgang Straten. Nog krijgen ze een akker genoemd de Lijnd-akker bij de Sleebosch in de Herselse Akkers, groot 10 lopenzaad ongeveer. Nog krijgen ze een akker van 2 lopenzaad genoemd de Streep, gelegen in herdgang Straten in de Castaert daar. Nog krijgen ze een stuk land genoemd het Steeland, ter zelfder plaatse als hiervoor. Nog krijgen ze een zesterzaad land, gelegen in de Aerlesche Akkers, genoemd de Laerakker. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Busschershof gelegen in herdgang Straten in de Castaerd. Nog krijgen ze een stuk land genoemd dat Cleijn Hoefken gelegen in herdgang Straten. Nog krijgen ze de helft van de akker achter het erf van Jan van Best waarvan hun vader de andere helft heeft. Nog krijgen ze een stuk land genoemd dat Roeijland, groot 2 lopenzaad ongeveer gelegen in herdgang Straten. Nog krijgen ze een beemdje genoemd dat Wouwerbeemdeken gelegen in herdgang Straten. Nog krijgen ze een stuk eeuwsel genoemd de Smeijersbeemd, gelegen in herdgang Straten. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd de Liedonk, groot circa een bunder, gelegen onder Erdbruggen. Nog krijgen ze een stuk beemd groot circa 4 bunders genoemd de Grote Schomdonk gelegen onder Ameijden. Hieruit moeten ze jaarlijks uit het huis etc. 3 Bossche muddes rogge betalen, in Den Bosch ook te leveren, nog aan het klooster van Postel anderhalf lopen en nog anderhalf vierdevat rogge, uit het Steeland 1 lopen rogge per jaar aan het St. Barbara-altaar te Oirschot, een gelt wijn aan de fabriek van de St. Petruskerk te Oirschot, uit de Aerlesche Akker een half pond was aan de genoemde fabriek, uit de Schomdonk 6 lopen rogge per jaar aan de H. Geest, nog aan de kinderen van Henrick van der Heijden twee pond paijment. Verder zullen ze jaarlijks een 2 pond paijment ontvangen van Rutger aan de Evenhovel en verder nog de grondchijns.

(Idem 52) Verschenen is Henrick Wouters van Aerle en verkoopt aan Jan de Wolf die ook wel Cluijstermans wordt genoemd, een huis, schuur etc. met grond en beemden etc., genoemd de Haperdonk dat hij van zijn vader Wouter heeft geerfd, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Thomaes van den Snepschuet, de gemeijnte, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 53) Verschenen is Jan de Wolf uit de vorige akte en belooft Henrick Wouters een jaarlijkse pacht van 3 en een halve mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds te voldoen op (doorgestreept). (Idem 54) Verschenen is Jan de Wolf uit de vorige akte en belooft Henrick Wouters van Aerle die twee jaar lang steeds op Maria Lichtmisdag die 3 en een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, in de zak. (Idem 55) Verschenen is Jan de Wolf uit de vorige akte en belooft Henrick Wouters van Aerle die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar een bedrag van 28 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, samen met 3 en een half mud rogge, maat van Oirschot. (Idem 56) Verschenen is Jan de Wolf uit de vorige akte en belooft Henrick Wouters van Aerle die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 28 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met 2 en een half mud rogge, maat van Oirschot. (Idem 57) Verschenen is Jan de Wolf uit de vorige akte en belooft Henrick Wouters van Aerle die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar een bedrag van 42 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met anderhalf mud rogge, maat van Oirschot.

Idem (fol 12v no 70-1 dd 25-4-1474, uittreksel gemaakt 31-1-1789) Verschenen is Jan de Wolf zoon van wijlen Joerden Cluijstermans en verkoopt aan de wettige erfgenamen van Jacop van Dormalen een pacht van 2 mud rogge, per jaar, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, gronden en schuur, samen ook met de potinge genoemde de Haperdonk, (…), Nog op onderpand van al het andere roerend en onroerend bezit dat Jan in een boedeldeling was toebedeeld in de deling met zijn kinderen. (Idem 71) Verschenen is Jacop van Dormalen en staat in goedwillendheid aan Jan de Wolf uit de vorige akte toe dat die de twee mud rogge per jaar niet langer zal hoeven te betalen dan dat Jacop en diens vrouw Heijlwig en hun zoon Jacop zullen leven en niet langer dan als zodanig. Jan als schuldenaar mag de pacht altijd aflossen met 13 peters voor elk mud rogge, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met alle achterstalligheid.

Kapittel van Oirschot, regest 475 dd 13-3-1475: Notaris Henrik Beelarts, geestelijke van Luik, instrumenteert dat Johan, zoon van Jordan Clustermans, en zijn kinderen & Gijsbert, zoon van Gijsbert Hoppenbrouwer, overgedragen hebben, aan Wilhelm Vos, rector altaar van Heilig Kruis in kerk van Oirschot, voor dat altaar: roggepacht uit perceel beemd Papenvoort in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 47 nos 105-6 dd 4-9-1475) Komen is Henrick Jan Wolf, verder Aert, Peter en Joerden, broers en beloven nu aan Willem Vos ten behoeve van de wettige kinderen van Henrik Gerits van de Schoot, n.l. Gerit, Jan en Aert, een jaarlijkse pacht van 3 en een half mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. groot 6 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Henrick van Best, Jan Gortsers, Dirck de Hoppenbrouwer de jonge, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een akker genoemd de Sleebosch groot 10 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. meester Aert van Weijlhuijsen, de kinderen van Jan van Berckt, de gemeenschappelijke weg. (Idem 106) Komen is Willem Vos uit de vorige akte en staat toe, omdat hij hiervoor ook in een testament is gemachtigd door wijlen Gerit van de Schoot, dat Henrik, Aert, Peter en Joerden de pacht van 3 en een half mud mogen aflossen tegen betaling van 27 peters voor elk mud, elke peter gerekend tegen 18 stuivers. (…)

Idem (fol 70v no 184 dd 10-9-1475) Komen zijn Henrick en Aert, broers en kinderen van Jan Wolfs en beloven aan heer Ricalt van Merode die voortaan jaarlijks een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op St. Gielisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Best, Jan Gorters, Dirck Hoppenbrouwers de jonge, de straat. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Braecken, gelegen bij de molen hier, b.p. Dirck Hoppenbrouwers de oude, de kinderen van Goijaert van der Vloeten, Daniel Henricks, Gijsbrecht Gijben Hoppenbrouwers waarvan is afgedeeld.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 174v no 195 dd 25-3-1478 in 1479) Komen zijn Aert, Peter en Joerden, broers en kinderen van Jan Cluijstermans die men ook wel de Wolf noemt, voor henzelf handelend en voor hun broer Henrick en voor hun hun zuster Lisbeth, verder Gijsbrecht zoon Gijsbrecht de Hoppenbrouwer als wettige man van Bertha dochter van genoemde Jan Cluijstermans en verkopen hierbij aan Goijaert zoon wijlen Henrick van Ostaijen 2 bunders heigrond die hun eigendom zijn, gelegen in Oirschot, b.p. Dirck de Hoppenbrouwer de oude, de erfgenamen van Heijmerick Schepens, de gemeenschappelijke weg daar genoemd de Oerlesche Weg tot aan de ´rijt´ daar genoemd de Eckensrijt. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 62v no 181 dd St Joris 1487) Heer Henrick van Esch, priester, verhuurt voor 100 jaar en dagen aan Henrick en Aert, broers en kinderen van wijlen Jan Wolfs, ten hunnen behoeve en ten behoeve van hun zuster Lisbeth, een stukje land groot een half lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert Wouter Thijssen de zwager van Meeus Jan Eessen waarvan eerder is afgedeeld en meer anderen, genoemde Henrick, Aert en Lisbeth, de straat. Heer Henrick belooft deze verpachting gestand te doen behalve dat de pachters daaruit jaarlijks anderhalf vierdevat rogge moeten betalen aan het godshuis van Postel.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 192v nos 345-6 dd 21-12-1489) Henrick en Aert kinderen van wijlen Jan Wolfs beloven samen aan Willem Goijaert Beckers die een jaarlijkse rente van twee en een halve peter, elke peter van 18 stuivers, steeds te voldoen op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. een half mudzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Best, Aert Wouter Thijssen, Dirk Hoppenbrouwers, de straat. (Idem 346) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en niet eerder tegen betaling van 40 peters elke peter tegen 18 stuivers of in ander goed gangbaar geld.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 12 no 1 dd Onnozele Kinderen 1489 = register 1480) Verschenen zijn Henrick, Aert en Aert, broers, verder Gijsbrecht Gijsbrecht Hoppenbrouwers als man van Elisabeth, zijnde alle wettige kinderen van wijlen Jan Wolfs (soms Cluijstermans genoemd) en ze verklaren hierbij dat Heijlwich de moeder van wijlen Rutger Joerden Cluijstermans met haar wettige kinderen een pacht van 2 mud rogge per jaar heeft afgelost, Oirschotse maat uit een pacht van 4 mud rogge min een half lopenzaad, welke pacht Joerden Cluijstermans eerder aan zijn broer Jan had beloofd, volgens schepenbrief van Oirschot. Ze geven haar nu volledig kwijting.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 284 nos 281-2 dd 17-11-1481) Verschenen zijn Henrik en Aert gebroeders en kinderen van Jan Joerden Cluijstermans (Wolfs) en hebben samen en hoofdelijk beloofd aan Jan Jan Eessen die per a.s. St. Bavodag over 9 jaar een bedrag van 10 peters te betalen en onderwijl elke St. Bavodag een rente van 5 lopen rogge, Oirschotse maat. Er kan geen bezwaar tegen betaling worden gemaakt. Hij mag de jaarlijkse pacht aflossen mits hij 3 maanden vooraf opzegt. (Idem 282) De genoemde schuldenaars mogen het geld ook binnen de termijn betalen samen met de achterstallige rente etc. aan Jan of aan diens erfgenamen als ze dat willen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 22 no 122 dd St Bartholomeus 1495) Jan Daniel Smetsers als man van Lisbeth dochter van wijlen Wouter van den Venne verkoopt aan Henrick en Arnt kinderen van wijlen Jan Wolfs die een stuk land genoemd dat Cleijn Laerken groot ca. 16 of 17 roedes, gelegen in de Herselse Akkers, b.p. Roelof Buijsers, het erf van de koper, de gemeenschappelijke weg. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 24v no 144-7 dd 18-5-1502) Henrick zoon wijlen Jan Wolfs, verder Bertha dochter van wijlen Jan Wolfs en Jan en Henrick, kinderen van wijlen Joerden Wolfs, voor henzelf handelend en voor Heijlen en Eva hun zusters, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van Aert Jan Wolfs hebben geerfd en welk bezit deze Aert en Henrick de Wolf samen hebben bezeten. Henrick zoon wijlen Jan Wolfs krijgt een huis, tuin etc., groot een half mudzaad, b.p. Henrick Henricks van Best, Aert Wouter Thijssen, Dirck Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn 2 lopen rogge en een vierdevat aan het klooster van Postel en de grondchijns. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Smeijersbeemd, b.p. Peter Goijaert Raijmakers, Bert dochter van Jan Wolfs, Henrick van best, Dirck Hoppenbrouwers , een pad daar. Nog krijgt hij een stuk land groot een lopenzaad, b.p. het eerf eerder van Joest van Lievendael, Jan Truijen en meer anderen, Heijlken Verloijen de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk land groot een zesterzaad, genoemd de Sleebosch, b.p. Heijn Gerards, Gerard de Cuijper, Goijaert van den Doren, het erf eerder van meester Aert van Weijlhusen. Nog krijgt hij een stuk land groot een zesterzaadm b.p. Henrick Henricks van Best, Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers, de kinderen van Dirck Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een stuk land groot een zesterzaad, gelegen in de Castaert, b.p. de kinderen van Dirck Hoppenbrouwers, Henrick de Volder, de pad daar. Nog krijgt hij een beemd genoemd de Nageldonk, b.p. Daniel Schepens, Henrick van Best, Wouter Colen, Gielis Dirck Cremers, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een beemd, b.p. de kinderen van Joerden Wolfs, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn een mud rogge aan de kinderen van Joerden Wolfs, een half mud rogge aan de H. Geest van Oirschot, nog een mud rogge aan bepaalde personen te Boxtel, verder de grondschijns.

Bertha dochter van wijlen Jan Wolfs krijgt een stuk land groot een mudzaad, genoemd de Braken gelegen in herdgang Straten, (…) een stuk land groot een zesterzaad, gelegen in de Lege Aerlesche Akkers (…) een stuk land groot 3 lopenzaad (…) een beemd genoemd de Blakenbeemd (…) een stuk land genoemd het Steeland gelegen in de Castaerden (…) een akkertje genoemd dat Hoefken, gelegen in de Castaerden (…) een beemd genoemd de Liedonk (…) een beemd genoemd de Achterste Schomdonk (…) Lasten hieruit zijn een mud rogge aan bepaalde personen te Boxtel, 2 mud rogge per jaar aan Margriet Belaerts, een mud rogge aan Jan Meeus, een mud rogge aan Leen Beertkens, een lopen rogge aan St. Barbara te Oirschot, twee kwarten wijn en een half pond was aan de kerk van Oirschot en verder de grondchijns.

Jan en Henrick broers en kinderen van Joerden Wolfs ten behoeve van henzelf en ten behoeve van hun broer Peter en Heijlken en Jefken hun zusters, krijgen samen een stuk land genoemd de Hosstad, gelegen in herdgang Straten (…) een beemd genoemd de Ronde Schomdonk (…) een beemd genoemd de Middelste Schomdonk (…) een mud rogge te ontvangen van hun oom Henrick de Wolf. Lasten uit dit bezit zijn een mud rogge per jaar aan Adriaen van den Doren, nog een oud schild aan het klooster van Averbode en de grondchijns.

(Idem 145) Henrick de Wolf belooft aan de kinderen van Joerden Wolfs die een pacht van een mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit zoals hiervoor beschreven. (Idem 146) Henrick de Wolf zal aan de kinderen van Joerden Wolfs die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag geven van 9 peters en 7 en een halve stuivers. Verder zal Bertha dochter van Jan Wolfs aan die kinderen per a.s. Maria Lichtmisdag 11 en een halve peter en anderhalve stuivers betalen, samen met een rente van anderhalf lopen rogge. (Idem 147) Verder is afspraak dat de erfgenamen uit de voor-voorgaande akte de grondchijns etc. samen zullen betalen, voor het geval er op iemands perceel meer lasten drukken dan op de andere delen, zal het verschil worden verrekend, de gewinchijns tegen de factor 30 en de andere chijns tegen de factor 20 en het daarvoor betaalde bedrag zal men samen betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 6 no 33 dd 25-1-1508) Jan en Henrick, broers en kinderen van wijlen Joerden Swolfs voor henzelf handelend en voor hun broer Peter en voor Heijlken en Anna hun zusters, verkopen nu aan Jenneken weduwe van Henrick Swolfs die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen van Henrick daarvan het erfrecht, een stuk land genoend de Hofstad zijnde mangoed resorterend onder Aert …. groot ca. 6 lopenzaad gelegen in herdgang Straten, b.p.. Wouter Keijmps, Peter Speecks, Peter Goijaert Raijmakers, Henrick Gerard Coppens, de lopende straat. De verkopers hadden dat perceel toebedeeld gekregen in de deling met Henrick en Berten kinderen van Jan Wolfs. Lasten hieruit zijn een oud schild aan het klooster van Averbode.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 48v: Henrick Willemss van den Venne; Aleijt en Goedstu dochters van Daniel Daniel Hillenzoen; Jan Jordenss Cluijstermans

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 181r: Henrick zoon wijlen Henrick van den Nuwenhuijs, verwer, man van Engel Henrick van Heijst; Daniel Daniel Hillensoen; Jan Jorden Cluijstermans

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 93r: Jan Jorden Nouten soen; Jan Jorden Cluijstermanssoen; Thomas Danijel des Crommen soen

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 279r: Jan Moedels zoon wijlen Goossen Moedels; Jan Janss van den Biechelaer; Jan Jordens Cluijsterman; Henrick Aert Smeeds van Strathen

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 76r: Jan die Wolf natuurlijke zoon wijlen Jan die Wolf, Willem van den Dijc van Oerscot, Dirck Aertss van Ellaer

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 264r: Jan zoon van wijlen Jorden Cluijstermans en van Lijsbeth Aert Goijarts die Wolff; Willem Dirx van den Laer, Henrick Henrick Willemss

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 449r: Jan die Wolff zoon wijlen Jorden Cluijsterman, Mr. Aert van Weilhusen

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 272v: Wouter die Greve, Ghijsbert Scheers, Jorden Janss van Rode, Jan Jorden Cluijsterman

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 112v: Jan Peterss van Berckt, Jan Jorden Cluijstermans, Willem Henrick Lijben

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 126r: Peter Jan Peterss, Jan Jorden Cluijstermans

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 242r: Jan Jorden Cluijstermans, Henrick Wouter Coelen

BP 1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio 257r: Jorden Goijarts die Becker, Daniel Daniel Hillen soen, Jan Jorden Cluijsterman

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 13v: Jan die Wolf in Straten, De Abt van Averbode

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 434r: Ghijsbert Janss van der Schueren, Jan Janss Vos man van Yda natuurlijke dochter wijlen Jorden Cluijstermans, Jan Jorden Cluijstermans alias die Wolf

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 70v: Jan Jorden Cluijstermans, Adriaen Henrix van den Doren.

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 244v: Jan Jordenss die Wolff, Jan van Bekeren man van Beatrijs Goossen van Lairscot

BP 1243 (Oirschot) okt 1473 – sept 1474 folio 77v: Jan die Wolf zoon wijlen Jorden Cluijstermans

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 53v: Willem van der Braken, Henrick en Aert zoons van Jan Wolfs (folio 54r), Willem Zuetrix

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 55v: Jan die Wolf zoon wijlen Joerden Cluijstermans, weduwnaar van Heijlwich Peter Busschers en zijn kinderen: Henrick, Aert, Jorden, Peter en Lijsbeth (NB: tweede Aert niet genoemd)

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 55v: Ghijsbert Ghijsbertss die Hoppenbrouwer man van Berthe dochter van Jan die Wolf die zoon was van wijlen Jorden Cluijstermans en van Heilwich; Mr. Aert van Weilhusen

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 80v: Aert Jan Cluijstermans alias die Wolff, Henrick Peterss van den Tornken, Jorden Jan Cluijstermans

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 382r: Steven Dirx Loenman, Jan Jordenss Cluijsterman, Jan Henrix van Best

BP 1247 (Best) okt 1477 – sept 1478 folio 52v: Aert, Peter en Jorden zoons van Jan Jorden Cluijstermans alias de Wolf; Ghijsbert Ghijsbertss die Hoppenbrouwer man van Bertha Jan Jorden Cluijstermans


Buitenechtelijke relatie (1) met

N.N.

Index


Huwt (2) Oirschot voor 1450

206.061   Heijlwich Peter BUSSCHERS

FamilienaamIndex 206.061Vader 412.122Moeder 412.123

Overleden voor 1474

Kinderen

 1. (uit 1) Jan de Wolf, vermeld 1456
 2. (uit 2) Hendrick de Wolf Zie 103.030
 3. (uit 2) Aert Sr (+voor 1502)
 4. (uit 2) Aert Jr (+voor 1502)
 5. (uit 2) Elisabeth, huwt Gijsbrecht Gijsbrechts Hoppenbrouwers
 6. (uit 2) Joerden (+voor 1502), huwt Katherijn Jan Coppen; ouders van Jan, Henrick, Peter, Heijlken en Anna
 7. (uit 2) Beerten (+na 1502, voor 1508); huwt Gijsbert Gijben Hoppenbrouwers
 8. (uit 2) Peter, vermeld 1474, mogelijk een alias van een van de twee broers Aert (in 1474 wordt maar een zoon Aert vermeld)

TerugBegin van generatie


206.080   Henrick Henric van GESTEL

FamilienaamIndex 206.080Vader 412.160Moeder 412.161

Overleden na 24-12-1499, voor 1502

In 1492 vermeld als gildebroeder van het St. Katharinagilde te Oirschot; 1499 schepen. Op 20-6-1501 biedt zoon Jan op een door achterstand vervallen onderpand dat zijn vader beleemd had; vermoedelijk is hij dan al dood. Mogelijk zoon van Henrick Jan Lemmens van Gestel, vermeld 1465 met zoon Goedevaert, vidimus 1481: Henrick van Gestel zoon van Jan Lemmens de oude

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 21 no 111 dd 16-4-1480) Verschenen is Henrick zoon wijlen Henrick van Gestel en met hem zijn wettige vrouw Geertruit dochter van Aert Rutgers van Oudenhoven en draagt in de vorm van een ruil aan Henrick Jacops van Esch die een stuk land over zoals is afgepaald, b.p. genoemde Henrick en Geertruit, Henrick als koper, Margriet dochter van heer Jan Joerdens. Henrik van Gestel belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 112) Verschenen is Henrick Jacops van Esch (secretaris Oirschot) en draagt in de vorm van een ruil aan Henrick Henricks van Gestel een driehoekig stuk land over, b.p. Henrick als koper, de straat, Henrick van Esch. Henrick van Esch belooft alle lasten vanz ijn kant af te handelen, maar Henrick Henricks van Gestel mag niet verder wegen dan waar eerder Willem Jan Smeets recht van overpad had.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 213v nos 302-3 dd 16-6-1480 (in 1479)) Komen zijn Geertruit natuurlijke dochter van wijlen Aert Rutgers, en met haar haar wettige man Henrick van Gestel en verkopen nu aan Peter Jacops van Esch eene stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Katalijn van Herzel en haar kinderen, heer Joerden kanunnik, Griet dochter van heer Jan, zoals de verkopers dat perceel hebben afgepaald, b.p. de kinderen van Joerden Daniels, de gemeijnte. (…) (Idem 303) Genoemde Peter Coppens uit de vorige akte verkoopt het huis etc. weer door aan heer Joerden de kanunnik.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 321 nos 284-5 dd 5-8-1482) Komen zijn Dirck Goossen Neven, Gerart Mathijssen, Dirck van de Hagelaer en Bartholomeus Jan Eessen en beloven samen aan Henrick van Gestel en aan diens huidige wettige vrouw Geertruid dat als er lasten ontstaan voor het bezit van Geertruid over het dokument dat genoemde heer Peter eerder aan genoemde Geertruid had gegeven voor notaris en getuigen, met name inzake een lijfpacht van 1 mud rogge en nog een ander mud rogge, welke een pacht heer Peter zelf eerder had verkregen van Ansem Deenen en het ander mud rogge had gekocht van Dirck de Cremer, dat Geertruid daarvoor altijd gevrijwaard zal zijn. Na haar dood versterven die 2 mud rogge op de natuurlijke kinderen die Geertruid bij heer Peter heeft verwekt gehad volgens het dokument ervan en daarna zullen bovenvermelde personen gevrijwaard blijven voor deze belofte en garantie en ook voor de vonnisbrief die Henrick van Gestel wilde hebben over het proces dat heer Peter Bressers en hij eerder tegen elkaar hebben gevoerd. Die vonnisbrief blijft in bewaring bij de klerk ten behoeve van bovenvermelde personen en ten behoeve van Geertruid. (Idem 285) Henrick uit de vorige akte belooft deze personen dat hij Philips Henricks van Geldrop, Rutgers Goessens en Peter Janssen met rechtsmiddelen zal dwingen dat die ook hier zullen komen om eveneens deze garantie en waarborg uit de vorige akte te laten onderschrijven.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 416v no 225 dd 11-5-1485 in protocol 1484) Henrick zoon wijlen Henrik van Gestel verkoopt met een schepenbrief aan Geertruid natuurlijke dochter van heer Joerden Ansems, priester, de helft van een stuk beemd genoemd de Hage gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jan Ronden, de Postdonk, Peter Coppens waarvan is afgedeeld, Peter Zwetters. Dat perceel had genoemde Henrick samen met Geertruid verkregen van Gevaert Janssen van Geldrop die was gemachtigd door Henrick Wouters van den Dijck als H. Geestmeester van Oirschot volgens de vonnisbrief ervan.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 50 no 220 dd 20-6-1501) Jan de Brouwer als gemachtigde voor heer Henrick van Esch, heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een rente van anderhalf pond paijment, die 16 jaar achterstallig is, welke rente Henrick van Gestel eerder aan heer Henricks van Esch had beloofd op onderpond van een stuk land of hofstad dat Henrick van Gestel had gepacht van genoemde heer Henrick van Esch voor die jaarlijkse rente, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Gestel als koper, de straat, Henrick Henricks Greven volgens een brief d.d. 10 mei 1485. Jan de Brouwer heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Jasper van Esch voor de 16 jaar achterstand en een half pond als rente per jaar. Ruimschoots binnen de 3-dagentermijn is verschenen Jan Henricks van Gestel en heeft daarboven nog een stuiver meer geboden, omdat hij er anders zijn eigen vordering op zou verliezen zoals hij zei en Jan heeft daarom de koop behouden.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 41 no 251-3 dd 12-10-1502 Jan Henricks van Gestel verkoopt aan zijn zuster Katarina dochter van heer Peter Bressers, ten behoeve van haar en ten behoeve van haar natuurlijke kinderen die ze heeft verwekt bij meester Corsten van der Ameijden, het huis, tuin etc. genoemd de Engel, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Vrijthof daar, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan Faes Smetsers, het erf van de gemeente Oirschot, Jan van Os. Lasten hieruit zijn een half mud rogge aan de H. Geest van Oirschot, een kwart van een oude grote aan de diakonie, anderhalf pond paijment aan de erfgenamen van Aernt Bernts. Verder nog 4 lopen rogge aan de kinderen van Marieke dochter van heer Peter Bressers, zijnde deze Marieke haar zuster. Als Katarina geld nodig zou hebben voor haar onderhoud etc., dan mag ze dat huis belasten of verkopen, zonder daarvoor goedkeuring van haar kinderen nodig te hebben. (Idem 252) Katarijn dochter van heer Peter Bressers met Happo Vos als haar voogd hierin, belooft aan Jan Henricks van Gestel, haar broer zijnde, die voortaan jaarlijks een pacht van anderhalf mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het huis etc. van hiervoor genoemd de Engel. Als extra zekerheid voor de betaling van die anderhalf mud rogge, zet ze als onderpand een pacht van 11 lopen rogge, ook te heffen op hetzelfde huis. (Idem 253) De pacht uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 28 peters per geheel mud gerekend, maar er kan ook per half mud worden afgelost.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 529v: Henrick Henrix van Gestel man van Geertruijt dochter wijlen Aert Beijs Rutgers; Jan Jacop Smolners

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 313r: Henrick Henrix van Gestel, bezit een huis aan de Vrijthoff, man van Geertruijt Rutgers van Oudenhoven; Dirck natuurlijke zoon wijlen Heer Peter die Bresser, priester; Katherijn natuurlijke dochter wijlen Heer Peter die Bresser, priester

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 327r: Henrick Henrix van Gestel, besitter van een huis aen den Vrijthoff; Katherijn natuurlijke dochter van wijlen heer Peter die Bresser, priester

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 80v: Henrick Henrix van Gestel; Jorden Daniel den Metserzoon


Huwt voor 1470

206.081   Geertruyt Arnt van AUDENHOVEN

FamilienaamIndex 206.081Vader 824.610Moeder 824.611 • Tevens 412.305

Zoon Jan treedt in 1494 al zelfstandig op. Concubine van Peter Bressers, priester; Zie 412.304

Kinderen

 1. Jan Zie 103.040

TerugBegin van generatie


206.082   Jacob van HERSEL

FamilienaamIndex 206.082Vader 412.672Moeder 412.673 • Tevens 206.336

206.083   Aleijdt N.

Index 206.083 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.337

TerugBegin van generatie


206.084   Corsten Gielis CRIJNS

FamilienaamIndex 206.084Vader 103.012Moeder 103.013 • Tevens 51.506

206.085   Heijlwich Aert Aert SMEETS

FamilienaamIndex 206.085Vader 103.014Moeder 103.015 • Tevens 51.507

TerugBegin van generatie


206.086   Corsten Peter Corsten van den HOVEL

FamilienaamIndex 206.086Vader 412.172Moeder 412.173

Geboren ca. 1435
Overleden na 1501

Alias Raijmakers. Schoenmaker van beroep: (ORA Oirschot 1495) Peter Goijaert Raijmakers geeft hierbij machtiging aan zijn oom Corsten de Scomaker, etc.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 210 no 238 dd St Hubertus 1473) Komen is genoemde Korstiaen uit de vorige akte en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van genoemde Dirck (de Cort, MW), inzake een stuk heide en weiland genoemd de Cluijse, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Peter van Oudenhoven, Lisbeth van Baest en haar kinderen, de straat, Peter van Esch. Dat perceel had hij geerfd vanwege zijn vrouw na de dood van haar vader Willem en was hem in een deling toebedeeld.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 14v no 34 dd 6-2-1480) Verschenen is Goijaert Peter Korstiaens van den Hovel en heeft zijn broer Korstiaen beloofd die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar een bedrag van 14 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een mud rogge als rente. Maar als Korstiaen of diens vrouw Margriet zijn komen te overlijden, dan hoeft Goijaert niet langer te betalen, al naar tijdgelang, te weten dat hij dan het halve geld maar hoeft te betalen (In marge: Betreft schuldvernieuwing en er kan geen bezwaar tegen betaling worden gemaakt.)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 446 no 87ff dd 9-3-1485) Elisabeth dochter van Jan Rolofs van der Ameijden weduwe van Willem Sbrouwers heeft afstand gedaan van haar rechten ten behoeve van haar wettige kinderen, te weten, Jan, Daniel en Belen en verder ten behoeve van Willem en Margriet wettige kinderen van Margriet dochter van wijlen Willem Brouwers verwekt bij Korstiaen Peter Korstens en verder ten behoeve van Joerden zoon wijlen Joerden Willem Brouwers. (etc.)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 59 no 144 dd 28-2-1487) Schepenen verklaren hierbij plechtig dat eerder Korstiaen zoon wijlen Peter Korstiaens had aangenomen om een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te betalen, maat van Oirschot, op onderpand van een stuk land genoemd het Boijemgeloekt gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan en Daniel broers en kinderen van Willem Knaepen waarvan is afgedeeld, Joerden en Lisbeth kinderen van genoemde Willem Knapen volgens de brief. Voor ons zijn nu verschenen Jan en Daniel kinderen van Willem Knapen, verder Dirck Jan Cortten als man van Beelen, deze Jan ook nog voor Joerden Joerdens, nog minderjarig zijnde als kinderen van Willem Knapen en verklaren dat Korstiaen en zijn kinderen deze pacht van 10 lopen rogge hebben afgelost.

Idem (fol 72v no 309-310 dd 14-11-1487) Komen zijn Korstiaen zoon wijlen Peter Korstiaens als weduwnaar van Margriet Jan Knapen en met hem zijn broer Goijaert de oudste als voogd over Willem en Margriet, kinderen van genoemde Korstiaen en vermelde Margriet, met bijstand hierin van Jan de Brouwer als een van familieleden van vader- en van moederskant en verkopen aan Jan Jan Wautgaerts een pacht van 11 lopen rogge, maat van Oirschot, die Jan jaarlijks betaalt uit een stuk erf genoemd de Moest, gelegen in herdgang de Kerkhof, nabij de Bocksvoort, zoals nu wordt gebruikt door Jan van der Oerschoren die de pacht betaalt.

(Idem 310) Jan Jacops van de Eijnde als weduwnaar van Aert dochter van Aert van de Vloet, verder Joerden Janssen van de Vloet als voogden over Mathijs, Jacop en Beatrijs, zijnde zijn kinderen verwekt bij genoemde Aert van de Vloet, verkopen met schepenbrieven aan Korstiaen Peter Korstiaens voor de helft daarvan ten zijnen behoeve wat betreft vruchtgebruik en ten behoeve van Willem en Margriet dochters van genoemde Korstiaen verwekt bij Margriet dochter van Jan Willem Knapen daarvan het erfrecht, een pacht van 10 lopen rogge, uit een pacht van 14 lopen rogge, welke pacht Dirck Willem Huijpermans eerder had belofd aan Wouter de Cort en aan Mathijs van de Vloet op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Voskens, Daniel Hillen, Jan Henrick Knapen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b 3v 23 dd 27-1-1490) Aernt Aert Smeeds heeft beloofd dat hij Corsten Peter Corstens van den Hovel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 15 andriesguldens zal betalen zonder rente. En daarmee zal een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens komen te vervallen die Aert eerder in schepenbrieven van Oirschot had beloofd.

ORA Oirschot (Toirkens 125b 12v 85 dd 14-2-1491) Jan Jan Goossens belooft aan Corsten Peter Corstens ten behoeve van Willem en Margriet zijn wettige kinderen verwekt bij zijn eerste vrouw Margriet Willem Brouwers die voortaan een rente van 2 peters per jaar te zullen betalen, elke peter tegen 18 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land groot ca. 3 lopenzaad gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Claes Goossens, wijlen Willem van Catwijk, Henrick Lambrecht Fijen. Jan belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rente.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 283 no 37 dd 2-2-1492) Corsten Peter Corstens in aanwezigheid van Goijaert Peter Corstens en van Gijben Jan Daniels en Daniel Jan Daniels heeft zijn verantwoording overlegd van de voogdijschap die hij heeft gevoerd voor zijn neef Peter Goijaert Peter Corstens. Omdat Peter verklaart dat hij voldoende is betaald dankt hij Corsten voor diens beheer tot aan vandaag de dag toen en geeft hem kwijting.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1265 (Oirschot, Heerbeek) okt 1495 – sept 1497 folio 250v: Corstiaen Peter Corstkens

BP 1265 (Oirschot, Heerbeek) okt 1495 – sept 1497 folio 556v: Henrick van Best, Jan van Bruijsten (=Jan Bruijstenss), Corstiaen Corstiaen Peter Corstkens van den Hoevel, Erfpachten van Heerbeke (van de abdij Perk)


Huwt (1) voor 1470

206.087   Margriet Willem BROUWERS

FamilienaamIndex 206.087Vader 412.174Moeder 412.175

Overleden na 1480, voor 1485

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 41 no 190 dd 25-10-1501) Corsten Peter Corstens en zijn zoon Willem en Margriet zijn zuster hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun moeder Margriet hebben geerfd. Genoemde Corsten, daarvan wat betreft het vruchtgebruik en Willem en Margriet wat betreft erfrecht, krijgen een stuk land genoemd het Steenland, gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick Henricks van Best, Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Dirck Dirck Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij 2 bunders in een stuk beemd genoemd de Eelsdonk groot een bunder, gelegen in herdgang Straten, b.p. de abt van Perk genoemd het goed Heerbeeck, Henrick Janssen van Best, de gemeijnte. Lasten hieruit zijn een half mud rogge en de grondchijns. Verder moet hij zolang hij leeft aan Willem en Margriet vanwege de overwaarde van zijn deel hen jaarlijks 3 lopen rogge betalen. Willem en Margriet krijgen samen voor wat betreft erfrecht, een huis, tuin etc., met schuur en betimmeringm gelegen in herdgang Straten, b.p. Marij Slegen, een straat, Adriaen van den Doeren. Nog krijgen ze een stuk beemd en heiveld, genoemd dat Heegbroek, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Lebbens, Loijch van Hersel, Adriaen van den Doren en meer anderen. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Loect, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Brouwers waarvan is afgedeeld, Willem Bierkens, de lopende straat. Verder geven de kinderen kwijting aan Corsten voor het geld van het roerend bezit, behalve dat hij nog 13 stuivers eens moet betalen.


Huwt (2) voor 1489

Aert Jan THIJS

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 167 no 130 dd 15-2-1489) Aert Aert Smeeds beloofd aan Corsten Peter Corstens ten behoeve van diens wettige vrouw Aert dochter van wijlen Jan Thijs een rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen (…)


Huwt (3) voor 1491

Ijken N.

Index

Overleden na 1542

Vermeld en kennelijk nog in leven ORA Oirschot 1542.

Kinderen

 1. (uit 1) Willem (+na 1524), huwt Adriana Jacob Keijmps
 2. (uit 1) Margriet Zie 103.043
 3. (uit 1) Corstiaen, vermeld BP 1497

TerugBegin van generatie


206.088   Daniel DANIELS

FamilienaamIndex 206.088 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Boxtel (inv 61 fol 251v dd 1534) Jenneke weduwe wijlen Daniel Daniels met haar zonen Henric, Daniel en Aert, verkoopt een stuk land aan N. Janss.


Huwt voor ca. 1470

206.089   Lisbeth DANIELS

FamilienaamIndex 206.089 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1445
Overleden na 27-3-1523

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 314v nos 125-6 dd 27-3-1523) Daniel Henrick Daniels verkoopt aan Jan de Harnismaker alle bezit dat hij heeft geerfd na de dood van zijn vader Henrick en dat hij nog zal erven van zijn grootmoeder Lisbeth Daniels. (Idem 126) Jan de Harnismaker uit de vorige akte heeft beloofd om aan Daniel Henrick Daniels die binnen een jaar na de dood van zijn grootmoeder Lisbeth Daniels een bedrag van 40 rijnsguldens te zullen betalen.

Kinderen

 1. Henrick Zie 103.044
 2. Daniel (*voor 1480 +voor 1534), huwt ca. 1505 Jenneke N.
 3. Kinderen
  1. Henric (*voor 1508)
  2. Daniel (*voor 1509)
  3. Aert (*voor 1510)
 4. Delien, huwt Jacob Augustijn Mengelen

TerugBegin van generatie


206.090   Rutger van HERZEL

FamilienaamIndex 206.090 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1527


Huwt

206.091   N.N.

Index 206.091 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirckje Zie 103.045

TerugBegin van generatie


206.092   Willem Goijaert ROESTENBURGH

FamilienaamIndex 206.092Vader 412.184Moeder 412.185 • Tevens 206.728

Geboren Oirschot ca. 1420
Overleden Oirschot tussen 10-1-1490 en 15-3-1490

Alias Verhoeven, van der Hoeven - de namen die de nazaten aannemen. Hypothetische maar zeer waarschijnlijke reconstructie. Waarschijnlijk kleinzoon van Godevaert Wouters. Patroniem blijkt uit vernoeming van zijn achterkleinzoon Michiel in 1528. Biet verwarren met ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 23 no 60 dd 3-2-1528): Henrick Janssen van der Hoeven heeft als gift aan zijn broer Willem al zijn roerende en onroerend bezit overgegeven, van welke aard dan ook. (In marge: Met instemming van partijen doorgehaald.)

Kapittel van Oirschot inv nr 236 (9-3-1411) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Godevart Wouters Roestenbergszn, als voogd van zijn vrouw Heilwig Willemsdr van Cuyk Jan Castermanszn, verkocht heeft aan Henrik de Wetter: deel roggepacht uit perceel land Leeuwerks Hove in Kerkhof in Oirschot, uit huis en hof en beemd Moest van de Spiker.

Origineel inventarisnr 416. NB: Kapittel 1400 vermeldt Jan Vos van Straten, als voogd van zijn vrouw Margriet Willemsdr van Cuijk

ORA Oirschot (Toirkens 122a no 112-3 dd 26-5-1467) Verschenen is Willem Goijaert Roestenbergs en heeft beloofd om voortaan aan Dirck Andries Smollers, ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zoon Dirck die een jaarlijkse pacht van een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, etc. groot ca. 8 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Aert Baecks, Dirck Conincks, Willem Francken, verder aan de gemeijnte daar. Willem als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Indien Dirck en diens zoon Dirck beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Willem of op diens erfgenamen na hem. (Idem 113) Verschenen is genoemde Dirk uit de vorige akte en staat aan Willem toe dat die de rogpacht altijd mag aflossen tegen betaling van 15 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen ook met alle achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 46 no 268 dd 12-12-1470) Verschenen is hier Willem Goijaert Roestenbergs en belooft nu aan Goijaert Henrick Jacops van Strijp die voortaan een half mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis , tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de gemeijnte, het erf dat eerder van Diederick van de Hagelaer was, Willem Staecken, Dirck Conincks, de kinderen van Aert Backs. Willem als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 103 no 40 dd 10-4-1477) Komen is Willem Goijaert Roestenbergs en verkoopt aan Michiel Wouters ten behoeve van henmzelf en ten behoeve van diens wettige kinderen Aleijt, Lisbeth en Margriet die een stuk beemd genoemd het Maerselaer gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth, Michiel Steemetsers, de gemeijnte.

Idem (fol 109v no 84 dd 8-6-1477) Komen is Willem zoon wijlen Willem van den Stayakker en verkoopt aan Willem zoon wijlen Goijaert Roestenbergs een stuk land gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jan van der Oerschoren, Willem zoon wijlen Goijaert Roestenberg, Dirck de Koning, Wouter Merten Luijens, samen met de weg die bij het land hoort over het erf van Aelbrecht van de Maerselaer en dat van Denis Cornelis. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Daarna zijn hier verschenen Wouter Merten Luijen, Jan zoon wijlen Willem Haubraken die voor hemzelf handelt en voor Peter en Henrick, broers en kinderen van wijlen Willem van de Stayakker en doen eveneens afstand van dat stuk land en beloven samen alle lasten af te handelen. (…) (Idem fol 111 nos 86-7) Komen is Willem zoon wijlen Willem van de Stayakker en belooft Jan zoon wijlen Willem Houbraken die te vrijwaren voor diens belofte in de overdracht van een stuk land dat door hem namens genoemde Peter en Henrick is overgedragen aan Willem Goijaert Roestenbergs in de voor-voorgaande akte. (Idem 87) Komen is Willem zoon wijlen Goijaert Roestenbergs en belooft aan Willem zoon wijlen Willem van de Stayakker een bedrag van 16 peters te betalen, elke peter tegen 8 stuivers, waarvan 9 peters per a.s. St. Jansdag over een jaar en nog 7 peters per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, het ene bedrag na het andere.

Idem (fol 115v no 117 dd 25-9-1477) Komen is Willem zoon wijlen Goijaert Roestenbergs en verkoopt aan Jan zoon wijlen Dirck van Berse een pacht van een half mud roghge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, b.p. de gemeijnte, Dirck de Koning, het erf van Willem zelf, Wouter van den Bogaert, de erfgenamen van Aert Beckers.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 414 nos 206-7 dd 17-12-1484) Willem Goijaert Wouters belooft Peter Roelofs van den Toerken ten behoeve van Aernt natuurlijke dochter van Aert Vrients verwekt bij Jenneken dochter van genoemde Peter van den Toerken, die een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Notel, b.p. Luppen Gerit Luppen, Gerard Smeets (?), de gemeijnte. Zolang Jenneke leeft houdt ze wel haar vruchtgebruik daarvan en na haar dood gaat de pacht over op haar dochter Aernt zolang die leeft. (Idem 207)

Peter Aert Vrients belooft zijn zwager Willem Goijaert Wouters uit de vorige akte dat hij de genoemde pacht van 1 mud rogge jaarlijks zo zal betalen dat Willem en zijn bezit daarvoor gevrijwaard zijn. Als er schade ontstaat inzake dat mud rogge zal Peter dat ook betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 52v no 56 dd 31-1-1487) Gerard van der Amervoort als man van Geerborg dochter van Dirck Jan Eijssen verkoopt met schepenbrief aan Willem Goijaert Wouters die men ook wel Roestenberghs noemt, een akker groot ca. 13 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Melis Peters van de Schoet, de gemeenschappelijke weg, Aleijt Zuetericks, Matheeus Kuijst.

Idem (fol 74v no 334 dd 6-7-1487) Willem Goijaertt Wouters die ook wel Roestenbergs wordt genoemd, verkoopt aan Lupprecht Gerard Luppens een stuk land groot ca. 4 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p. de koper, een gemeenschappelijke weg, Jan Daniel Steemetsers.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 183 no 270 dd 4-7-1489) Willem Goijaert Roestenbergs verkoopt aan Arnden Aelbrecht Scabroeks die een stuk land groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Willem zelf, Wouter Thomaes van de Ven, waar tussenin een weg loopt, de straat, het erf eerder van Matheeus de Kuijst. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 1 no 1 rond 10-1-1490) Inzake de bemiddeling die door heer Henrick van Esch en meer anderen had plaatsgevonden in de kwestie tussen Peter Aert Vrients (van der Sloegen) en Peter Roefs (van den Toirken) en ook inzake de overdracht door Willem Goijaerts (Roestenbergs) ten behoeve het minderjarige kind van Aert Vrients en de afspraken met Jan van der Vloet als man van Jenneken, die moeder is van het genoemde kind, komen die afspraken geheel te vervallen.

Idem (fol 10v no 86 dd 15-3-1490) Aelbrecht zoon wijlen Willen Goijaert Roestenbergs verkoopt nu aan zijn zwager Peter Aernt Vrients al zijn aanspraken en erfrecht die hij van zijn vader Willem heeft geerfd en nog zal erven na de dood van zijn moeder Lisbeth, waar dat bezit ook is gelegen. Aelbrecht belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Indien er enige verdere lasten dan bekend op het bezit blijken te drukken dan zal Aelbrecht daar zijn deel van betalen zoals dat bij een boedeldeling gebeurt, behalve enig geld dat de gemeente Oirschot in vroegere tijden geworven mag hebben voor dat geld blijft hij gevrijwaard.

Idem (fol 22 no 170-1 dd 10-10-1490) De wettige kinderen van Willem Goijaert Roestenbergs hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Willem Goijaerts hebben geerfd en waarvoor hun moeder afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan in een schepenbrief van Den Bosch. Bij deze deling krijgen Jan, Henrick, Goijaert en hun zuster Heijlwich samen twee huizen, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Jan Brouwers, Luppen Gerarts, Jan Willem Kox, Jan Pennincks. Nog krijgen ze een stuk land groot ca. een zesterzaad genoemd dat Streepken, b.p. Lup Geraerts, Everaert Moermans, Jan Willem Cox, de gemeijnte, Jan de Brouwer. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Erdborre, b.p. Daniel Vermeijen, Jan Brouwer, Everaert Moermans, een lijstraat daar. Nog krijgen ze een stuk land groot ca. een mudzaad, b.p. Melis Peters van de Scoet, Aert Aelbrecht Scabroecks, de lijstraat, de kinderen van Willem Suetericks, de kinderen van Dirck Cuijpers. Nog krijgen ze een eeuwsel gelegen aan de Nevelhovel, b.p. de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Nevelhovel, de kinderen van Willem Suetericks, Iwaen van Dommelen, Daniel Scabroecks, Jan Willem Cox. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd de Schomdonk, b.p. de gemeijnte, Boudewijn Jan Pauwels van Liempde, Dirck van Ostaden, Peter van de Venne. Nog krijgen ze een bunder heiveld gelegen op Eckenrsrijt. Hieruit moeten ze jaarlijks een mud rogge betalen aan Henrick Thomas van de Venne, nog een half mud rogge aan Jan Willem Cocks, nog een mud rogge en 11 lopen en een zester per jaar aan het kapittel van Oirschot danwel aan de heer van Oirschot, nog 2 hoenderen aan het kapittel. Verder zullen deze erfgenamen nog zoveel geld bijleggen voor het andere erfdeel voor het verschil in jaarlijkse lasten omdat deze genoemde lasten altijd zullen blijven bestaan en niet aflosbaar zijn. Verder zullen ze aan hun moeder uit dit bezit jaarlijks 4 mud rogge moeten betalen. Genoemde Peter Aert Vrients als man van Katarijnen dochter van Willem Roestenbergs die daarbij twee delen krijgt voor hemzelf en ook vanwege Aelbrecht Willem Roestenbergs, verder Henrik de Mesmeker in Den Bosch, Gerart Hollen als man van Jenneken en Jan Hermans van Nulde als man van Lisbetten, krijgen samen een huis, tuin etc. groot ca. een mudzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de gemeijnte, het Hagelaer, Jan Haubraken, de erfgenamen van Aert Backs. Nog krijgen ze een bedrag van 2 peters onder hen vieren te delen welk bedrag Willem Goijaert Roestenbergs eerder aan zijn zwager (schoonzoon) Henrick Goijaert Hollen had gegeven, dat ze onder hen vieren moeten delen. Uit dit erfdeel moeten ze jaarlijks een mud rogge betalen aan Goijaert Henriks van Strijp, Oirschotse maat, nog 10 en een halve lopen rogge per jaar aan Goijaert Goijaert Roestenbergs, nog 2 mud rogge per jaar aan hun moeder, welke 2 mud met de andere 4 mud samen na haar dood onder hen verdeeld zal worden. (Idem 117) De genoemde 6 mud rogge die jaarlijks door hun moeder wordt geheven, zullen de kinderen die ze nu op hun bezit betalen, na de dood van hun moeder mogen aflossen tegen 28 peters voor elk mud rogge, van elk 18 stuivers voor elke peter gerekend of in ander gelijkwaardig geld en dat geld zullen ze dan gezamenlijk delen.

Idem (fol 23v nos 179-193 dd 10-10-1490) Peter Aert Vrients als man van Katharina voor hemzelf handelend, verder voor zijn zwager Aelbrecht Willem Goijaerts, Henrick de Mesmeker, Gerart Hollen als man van Jenneken en Jan Hermans van Nulde als man van Lisbeth, verkopen nu aan Jan Willem Houbrakens een stuk land, genoemd de Bocht groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Merten Verloes, Jan Willem Cox. Ze verkopen het perceel met alle dokumenten erover die hun vader Willem Goijaert Roestenbergs ervan had en ze beloven alle lasten van hun kant en van wijlen hun vader af te handelen. (Idem 180) Jan Willem Houbraken uit de vorige akte heeft beloofd aan genoemde Peter, Aelbrecht, Henrick en Jan van hiervoor die een mud rogge jaarlijks te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. Dat mud rogge zal Jan Willem Haubraken net zo lang betalen als Lisbeth als weduwe van Willem Goijaert Roestenbergs in leven is en na haar dood mag hij het aflossen tegen betaling van 28 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers in muntsoorten die dan geldig zijn. Jan belooft het onderopand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 181) Genoemde Jan belooft nog aan genoemde personen Peter, Aelbrecht, Henrick en Jan die 8 lopen rogge (akte is niet afgeschreven en doorgehaald) (Idem 182) Genoemde Jan belooft aan de 4 genoemde personen van hiervoor waarbij Peter handelt namens Aelbrecht, en aan Henrik en Jan, die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 18 peters en 12 stuivers te zullen betalen in de dan geldige muntsoorten en zoals dat geld nu koers heeft en dat zonder rente, danwel per Maria Lichtmisdag een jaar later met een rente van 8 lopen rogge. (Idem 183) Peter Aert Vrients als man van Katharina voor hemzelf handelend en ook voor zijn zwager Aelbrecht Willem Goijaert Roestenbergs, verder Henrick de Mesmeker, Gerart Hollen als man van Jenneken en Jan Hermans van Nulde als man van Lisbeth, verkopen nu aan Aelbrecht van de Maerselaer een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Aerle, b.p. Merten Verloes, de gemeijnte daar genoemd dat Hagelaer, de kinderen van Aert Backs, hert erf van de verkopers, de halve sloot daar. Genoemde Aelbrecht moet daar jaarlijks 10 en halve lopen rogge uit betalen aan Goijaert Goijaert Roestenbergs en wel zodanig dat de verkopers daarvoor altijd gevrijwaard blijven. (Idem 184) Genoemde Aelbrecht zal ook jaarlijks aan de verkopers een half mud rogge moeten gaan betalen, zolang Lisbneth als weduwe in leven is en na haar dood mag hij de pacht aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers of in andere munten zoals vermeld bij Jan Willem Haubrakens.(Idem 185) Genoemde Aelbrecht uit de vorige akte belooft aan de verkopers per a.s. Maria Lichtmisdag nog een bedrag van 26 peters en 15 stuivers te gaan betalen, elke peter tegen de koers etc. van vandaag de dag, danwel per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met een rente van 12 lopen rogge. (Idem 186) Peter Aert Vrients heeft beloofd om aan Aelbrecht van de Maerselaer, die per a.s. St. Andriesdag 3 peters en 3 stuivers te gaan betalen en als hij dan niet betaalt, dan komt dat in mindering op het bedrag uit de vorige akte. (Idem 187) Peter Aert Vrients als man van Katarinen, voor hemelf handelend en voor Aelbrecht Willem Goijaerts zijnde zijn zwager, verder Henrik de Mesmeker, Gerart Hollen als man van Jenneken en Jan Hermans van Nulde als man van Lisbeth, verkopen nu samen aan Luppen zoon Henrick Luppen van den Scoet een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Houbraken, de gemeijnte daar genoemd ´t Hagelaer, met de halve sloot daar aan her erf van Aelbrecht van de Maerselaer, waarvan is afgedeeld. Hieruit moet de koper jaarlijks een mud rogge betalen aan Goijaert Henriks van Strijp en hij belooft zo te betalen dat de verkopers en hun bezit daarvoor verder gevrijwaard blijven. De verkopers beloven verder alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 188) Genoemde Lupprecht uit de vorige akte belooft de verkopers een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, net zolang als Lisbeth als weduwe van Willem Goijaert Roetenbergs nog in leven is en na haar dood mag de pacht worden afgelost tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers of in andere munten en tegen de geldkoers die nu van kracht is. (idem 189) Genoemde Lupprecht belooft de verkopers uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 42 peters te zullen betalen, elke peter tegen 18 stuivers danwel op Maria Lichtmisdag over een jaar later samen met een rente van anderhalve mud rogge. Als Lupprecht bij de clerk zou komen en zou opzeggen op St. Hubertus marktdag (= 3 november) alhoewel hij per a.s. Maria Lichtmisdag pas hoeft te betalen zonder rente, zal dat in mindering komen op de rente van Maria Lichtmisdag over een jaar, al naar tijdgelang te rekenen, maar hij moet dan wel per a.s. Maria Lichtmisdag de halve som betalen. (idem 190) Jan Willem Houbraken belooft aan Aelbrecht van de Maerselaer, zolang als Aelbrecht leeft, niet te zullen wegen over het erf genoemd de Groten Akker. (Idem 191, 28-10-1490) Jan Willem Goijaert Roestenbergs en Heijlwich weduwe van Henrick Scellekens zijnde zijn zuster met haar voogd hierin, verkopen nu aan hun broer Goijaerden Willem Goijaert Roestenburgs hun delen van een erf en bezit dat ze hebben geerfd van hun vader Willem Goijaert Roestenbergs en waarvan hun moeder Lisbeth afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, zoals in een deelbrief enn een schepenbrief van Oirschot is vermeld. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de lasten die in hun erfdelen zijn genoemd. (Idem 192) Goijaert Willem Goijaert Roestenbergs, voor hemzelf handelend en voor zijn broer Jan en zijn zuster Heijlwich, waarbij Goijaert vandaag de twee erfdelen heeft verkregen, verder zijn broer Henrick Willem Goijaert Roestenbergs, hebben samen een deling gemaakt van alle bezit datze samen in een andere boedeldeling toebedeeld is geweest ten opzichte van hun medezwagers. Bij deze deling krijgt Henrick een stuk land genoemd dat Streepken, b.p. Jans Kox, Everaert Moermans, Luppen Geraerts. De gemeenschappelijke straat, Jan Brouwers. Nog krijgt hij een stukje land genoemd de Erdborne dat er aan het einde ligt, b.p. Jan Brouwers, Daniel van der Meijen, de Lijstraat daar, Everaert Moermans. Nog krijgt hij een bunder heiveld, gelegen op Eckensrijt, in de Nij Kampen, Indien er op het deel van Henrik meer lasten zouden blijken te drukken dan nu bekend is voor de drie andere delen, dan zullen ze die samen betalen en hetzelfde geldt voor het erfdeel van Goijaert. (Idem 193) Genoemde Goijaert Willem Goijaerts Roestenbergs uit de vorige akte belooft aan Jan en Heijlwich resp. zijn broer en zus, dat hij hen evenveel of even weinig zal betalen danwel een belofte doen, zoals in de eerdere deling met zijn andere zwagers die hebben gehad en wel binnen nu en 14 dagen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 21v no 141 dd 25-5-1491) Peter Aert Vrients belooft dat hij alle erfgenamen van Willem Goijaerts (Roestenbergs) zal ontlasten voor de pacht van 1 mud rogge die het minderjarige kind heft en waarvoor de moeder Jenneken of haar kind hem daarover zou aanspreken en hij zal hem daarvoor vrijwaren. (Jenneken als moeder is Jenneke dochter van Peter Roefs van de Toerken).

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 25 no 141 dd 21-4-1505) Willem zoon wijlen Goijaert Roestenborgs heeft aan Rutger Gijsbrechts van Kerkoerle beloofd dat hij hem zal vrijwaren voor een rente van 2 en een halve peter per jaar, welke rente Rutger had beloofd aan Lisbeth weduwe van Goijaert Roestenborg, en waarvan Willem en diens broer Dirck aan genoem de Rutger het aflossingsrecht hadden gegeven. Rutger had het geld daarvan aan Willem persoonlijk overhandigd zonder aanwezigheid van diens moeder Lisbeth of diens broer Dirck. Verder zal Willem ook Cornelis de klerk vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 328 no 162 dd 14-4-1527) Eerder hadden Adriaen die Harnismaker, Joest Michiels van der Waerden en Henrick Willem Vos in het jaar 1526 op 9 maart, zich samen borg gesteld voor een bepaald bedrag dat Bernart van den Weijer in een zoenovereenkomst dan schuldig was te betalen als partij ter ener zijde en waarbij Goijaert van den Hoevel broer van de vermoorde Adriaen van den Hoevel, die door genoemde Bernart om het leven was gebracht, als partij ter andere zijde optraden, welk bedrag bedoeld was als boetedoening van de misdadiger, zoals in de brief van destijds is vastgelegd. Vandaag zijn hier verschenen Goijart van den Hoevel in eigen persoon die voor hemzelf optreedt en voor alle anderen die het aangaat en heeft verklaard dat hij volledig is voldaan voor de geldsom in de zoenbrief en hij verklaart ook dat hem is gebleken of heeft gezien en gehoord dat de toortsen, het dertigste en het kloostergewin, alsmede de bedevaarten zijn betaald of gehouden en het dunkt hem dat dit alles voldoende is. Goijaert geeft daarom volledig kwijting aan genoemde Bernart als misdadiger en aan alle anderen die kwijting behoeven.

Gesignaleerd ORA Oirschot 129a (6-4-1519): Willem zoon wijlen Goijaert Roestenbergs en met hem zijn wettige zoon Goijaert verwekt bij Bertha dochter van Peter Speecks (…) samen toebedeeld geweest in de deling van bezit na de dood van Willem Goijaert Beckers. (…)ook aanwezig Heijn Erven (van der Vloegen) als man van Marieken, en Jan oest als man van Katarijn, gezusters en dochters van Peter Speecks…

ORA Oirschot (Toirkens 130b fol 61bis no 222 dd 4-6-1529) Jan Henrick Ansems van Lievelt heeft aan Corstiaen Jan Oemen die een jaarlijkse rente van een Rijnsgulden verkocht, welke rente Willem Goijaert Roestenborchs eerder aan deze Jan had beloofd op onderpand van een stuk beemd genoemd de Zwartvoert, onder Ameijden hier, b.p. Marieken Ansems, Aert Roefs, de gemeijnte.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 219v: Willem Goijart Roestenberch man van Lijsbeth Aelbert van der Notelen; Heer Henrick, priester, Heilwich en Margriet kinderen van wijlen Henrick Belarts

BP 1255 (Oirschot) okt 1485 – sept 1486 folio 19r: Willem Goijartss Roestenberch, een zoon van wijlen Gerit Hollen

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 316r: Jan Hermanss van Mylle man van Lijsbeth dochter wijlen Willem Goijaert Roestenberch; Peter Aert Vrients man van Katherijn Willem Goijarts Roestenberch

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 316r; Lijsbeth weduwe van Willem Goijarts Roestenberch en haar kinderen Aelbert, Jan, Henrick, Goijart, Heilwich, Lijsbeth, Katherijn en Jenneke

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 316r: Henrick Gerit Hollen man van Jenneke Willem Goijarts Roestenberch

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1236 (Best) okt 1466 – sept 1467 folio 116v (Aerle) Goijart Wouter Roestenberchs, Willem zoon wijlen Goijart Roestenberchs


Huwt ca. 1450

206.093   Elisabeth Aelbrecht van der NOTELEN

FamilienaamIndex 206.093Vader 412.186Moeder 412.187 • Tevens 206.729

Overleden na 27-9-1499, voor 1501

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 26 no 91 dd 10-2-1565, sic) Jacop Thomassen van der Ameijden verkoopt hierbij een jaarlijkse pacht van een half mudde rogge dat hij zoals hij zei had verkregen in de boedelverdeling met zijn broers en zuster en welke pacht Willem Goijaert Wouters als man van Lisbeth wettige dochter van wijlen Aelbrechts van der Nootelen eerder had beloofd aan Heijlwich wettige dochter van Aelbrechts van der Nootelen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Agnees Engelen, Dirck Michiels, de gemeenschappelijke straat, Steven Leenmans ( of Lemmens ) conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 1472. Hij verkoopt deze pacht nu aan Henrick Daniels van Buel en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 30 no 185 dd 10-8-1470) Verschenen is Willem Goijaert Roestenbergs als man van Elisabeth dochter van wijlen Aelbrecht van der Notelen en verklaart dat hij is voldaan voor een bedrag van 14 peters door Henrick Scaubroecks als erfgenaaam, welke bedrag deze Henrick aan Henrick Costers (?) had beloofd, samen ook met alle achterstalligheid ervan. Willem geeft nu kwijting aan Henrick Scaubroecks.

Kinderen

 1. Jan Zie 103.364
 2. Dirck, vermeld ORA Oirschot, vermoedelijk vader van Willem, in 1548 weduwnaar van ene Geertruid
 3. Peter, vermeld ORA Oirschot, gehuwd met Jenneke Hendrik van der Schoot
 4. Goort Zie 103.046
 5. Andries, vermeld 1518 als schepen, 1548, hypothetisch; gehuwd met Barbara
 6. Anne, huwt Lambert Lambert Laureissen, vermeld 1548
 7. Adriaen (+voor 1527), vermoord.
 8. Aelbrecht
 9. Henrick
 10. Heijlwich, huwt Henrick Schellekens (+voor 1490)
 11. Katharina, huwt Peter Aert Vrients
 12. Jenneken, huwt Henrick Gerit Hollen
 13. Lisbeth, huwt voor 1487 Jan Hermans van Nulde alias Van Mylle (in 1487 aangeduid als Jan Jans van Mille); had voor 1487 een natuurlijk kind bij Jan Jan van Dormalen, waarvoor deze betaalt

TerugBegin van generatie


206.094   Jan Peters NEVEN

FamilienaamIndex 206.094 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol 16 no 42 dd 24-1-1534) Jan zoon wijlen Jan Peters, verder Jan, Henrick, Willen en Peter, broers en kinderen van Goijaert Willem Roestenberchs die men ook wel Verhoeven noemt, door deze Goijart verwekt bij wijlen Engelen dochter van wijlen Jan Peters, verkopen hierbij hun erfdeel zijnde de helft van een heiveld in totaal groot ca. een bunder, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeijnte daar, Willem de Brouwer, Willem Erven. Deze helft hadden de verkopers geerfd bij de dood van Gerard Jan Peters, zijnde de broer van genoemde Jan Jan Peters en ook oom zijnde van de kinderen van genoemde Goijaert. Ze verkopen hun deel ervan nu aan Willem zoon wijlen Jan Willem Roestenbergs en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen en ook namens hun vrouwen.

Idem (fol 110 no 344 dd 18-12-1534) Willem Goijaert Roestenborchs die men ook wel Verhoeven noemt, verkoopt hierbij het 1/6e deel zijnde zijn erfdeel in een huis, tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Willem Happen, het erf eerder van Dirck Moermans, Dirck Willems van Berse, de gemijnte. Nog verkoopt hij het 1/6e deel van een beemd genoemd Scauteth, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Henrick Philips van Hersel, verder rondom in de gemeijnte daar. Dat zesde deel had hij geerfd bij de dood van Gerard, Antonis en Jan, broers en kinderen van Peter Neven, zijnde zijn ooms en wettige brores van zijn moeder Engel Peter Neven. Hij verkoopt dat erfdeel nu aan Daniel Henrick Daniels en de verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.


Huwt

206.095   N.N.

Index 206.095 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Engel Zie 103.047
 2. Peter Neven (+voor 1535), huwt Katelijn N. (+na 1535), ouders van Gerard, Antonis en Jan (allen +voor 1535)
 3. Jan
 4. Gerard (+voor 1534)
 5. Antonis

TerugBegin van generatie


206.108   Jordaen HAPPEN

FamilienaamIndex 206.108Vader 103.132Moeder 103.133 • Tevens 51.566

206.109   Mechteld Willems van den AFTER

FamilienaamIndex 206.109Vader 103.134Moeder 103.135 • Tevens 51.567

TerugBegin van generatie


206.110   Willem Jans SCHOETMANS

FamilienaamIndex 206.110Vader 103.016Moeder 103.017 • Tevens 51.508

206.111   Kathalijn N.

Index 206.111 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 51.509

TerugBegin van generatie


206.128   Dirck Dirck de MESMAKER

FamilienaamIndex 206.128 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1445
Overleden Oirschot voor 1542

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

206.129   Isabel Joerden BROUWERS

FamilienaamIndex 206.129Vader 206.340Moeder 206.341

Geboren ca. 1445

Ook Die Brouwer, sBrouwers.

Kinderen

 1. Mathijs
 2. Dirck Zie 103.064
 3. Marie
 4. Adriaan
 5. Aleijt
 6. Agnese

TerugBegin van generatie


206.130   Mathys Mathys Bartholomeus van den NUWENHUYSEN

FamilienaamIndex 206.130Vader 412.260Moeder 412.261 • Tevens 211.882

Geboren Haghorst ca. 1420
Overleden ca. 1490

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen. Schepen van Diessen. Bron Genealogie Thijs van der Zanden.

1486 - 6 feb - Thys Meeus is schepen van de schepenbank van Hilvarenbeek, Diessen en Westelbeers

1539 - 27 jan - Servaes van den Nuwenhuysen wordt veroordeeld voor een niet alledaags misdrijf. De betreffende schoutsrekening bevat de volgende tekst, ‘van Servaes van Nyeuwenhuyse Janss van Diessen, om dat hy opten Goeden Vrydach anno XXXVIII is gegaen vuyt Antwerpen nae Diessen toe ende des anderen daighs opten Paeschavot aldair gecomen zynde is omtrent der mistyde gegaen nader kercken. Ende aldair, comende heeft hy zyne cappe van hem geworpen ende die ewech gegeven. Ende opter kerckdueren mit zynen voeten stoodende tot drye reysen toe zynen degen vuyttreckende, is mitten zelven bloeten messe inder kercken geloopen ende heeft mitten zelven degen geslagen ende opte steenen geclinct. Ende alzoe voirts gegaen tot inden khoer, seggende totten heeren: “Ghy papen, het is genoch gesongen”, ende heeft alzoo het boeck dair sy vuyt songen in stycken gehouden. Zoe voirts gaende tot aenden outair dair op stont bloeten kelckt, den welcken hy vanden autair geslagen ende in stucken gehouden heeft. Ende heeren Aerde Verculen, priestere, mit zynen lyf mitten platten geslagen, in sulcker vuegen dat hy hem gevouden handen moeste vegiffenis bidden seggende: “Myns lyfs genade”. Ende is doen het volck byden selven Servasen gecomen ende hen alsdoen geslagen. Dairnae is die selve Servaes inder kercken wederomme inden khoer wederomme geloopen ende heeft aldair het schotelken vanden kelct genoemen ende dat ewech geworpen. Dwelck al gedaen zynde is hy op zyn knyen gevallen, sprekende zynen pater noster zoe hy dyen geleert hadde. Ende dairtoe die steenen drye reysen gecust. Ende alzoe vuyter kercken gaende nae Beeck toe, aldair hy van gelyck meynde te doene en hadden die goeden luiden dat nyet beschut gehadt. Alzoe dat tzelve te kenissen vanden officier gecomen is ende den zelven gecapprehendeert ende gevangen in heltenisse gestelt heeft. Ende nae dien selve Servaes lange in heltenisse geseten heeft gehadt, hebben die heeren scepenen aenmerckende zyn crancksinnicheyt gewesen ende verclaert als dat die selve Servaes zoude worden byden meester vanden scherpen gerichte gestelt op een schavot in zyne lyne cleederen eene ure lanck mit boecken ende kelckten behangen, als dat al naerder blyckt byden voirscreven vonnisse byden heeren scepenen dair aff gegeven opten XXVIIIen Januarii anno XVXXXIX, ende dairtoe noch gecondempneert int voldoen van allen den costen van rechte byden officier dairomme gedaen ende geleden, dairom hier - nyet’.


Huwt

206.131   Aleyt Wellen SCILDERS

FamilienaamIndex 206.131Vader 412.262Moeder 412.263 • Tevens 211.883

Geboren na 1438

Kinderen

 1. Jan (*ca. 1450 +1536) huwt Luijtgaert Reynier Gheenkens
 2. Kinderen
  1. Ariaenken Jan Mathys van den Nieuwenhuysen
  2. Aleyt Jan Mathys Meeus van den Nieuwenhuysen (+voor 1567)
  3. Reynera Jan Mathys van den Nieuwenhuysen, huwt Jacob Schilders Peters
  4. Jan (Jan) Mathys Meeus van den Nieuwenhuysen (+Diessen 1542)
  5. Servaes Jan Mathys van den Nieuwenhuysen (+1544), sinds 1537 ‘corencoopere’ te Antwerpen
  6. Mathijs Jan Mathijs van de Nieuwenhuysen (*ca. 1500 +ca. 1566), huwt Yda Goyaert Peters van Aelst.
 3. Larye Mathys Bartholomeus van den Nuwenhuysen, huwt Henrick Jan Peters, schepen, overleden voor 1531.
 4. Kinderen
  1. Henrick Henrick Peters, schepen, huwt (1) Dominica Cornelis van Mispel; huwt (2) Anneken Willems van den Berge.
  2. Mathys Henrick Jan Peters, had buitenechtelijke relatie met Heylwich Aerts van de Poel
  3. Aleyt Henrick Jan Peters, huwt Adriaen Jan Adriaens van Dun.
  4. Yken Henrick Jan Peters, huwt Aerdt Henrick Buckincx
  5. Bartholomeus Henrick Peters, huwt Marye Henrick Otten, weduwe van Henrick Aben
  6. Jenekken Henrick Jan Peters, huwt Gheerit van den Nieuwenhuysen.
 5. Hillegond Zie 103.065
 6. Kathelyn Mathys Bartholomeus van den Nuwenhuysen
 7. Marie Zie 105.941

TerugBegin van generatie


206.132   Dirck Joannes SCHEIJFVE

FamilienaamIndex 206.132Vader 412.264Moeder 412.265

Geboren Hilvarenbeek ca. 1450


Huwt ca. 1475

206.133   Mechteld Peter Boeijen ROOSEN

FamilienaamIndex 206.133Vader 412.266Moeder 412.267

Kinderen

 1. Conegond
 2. Elisabeth
 3. Heijlwigis
 4. Jan
 5. Willem Zie 103.066

TerugBegin van generatie


206.134   Gerit Mijs AELWIJNS

FamilienaamIndex 206.134 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 31-1-1534


Huwt

206.135   Elisabeth N.

Index 206.135 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 103.067
 2. Adriaen, huwt Jutte Jan Daneel van de Hoef
 3. Hendrick, huwt kennelijk met zijn nicht (?) Elisabeth Willem Dirck Scheijfve

TerugBegin van generatie


206.144   Anthonis Goyaert ROOSEN

FamilienaamIndex 206.144Vader 412.288Moeder 412.289

Geboren voor 1475
Overleden Moergestel voor 31-3-1531

Schepen van Moergestel

ORA Moergestel (inv no 292b fol 34v no 158 dd. 1-1-1539) Jacop Janss van Gilse heeft met twee scepenbrieven en met alle anderen brieven recht hem daarin toebehorende opgedragen en overgegeven Peter Hannartss: al alsulcke stuck lants soe groot in par. van Gestel in der Kerckeckers < erve Jacop vanden Doren > erve Gosen van Doren ^ erve Mathijs vander Porten v gem. vaerwech; aankomst als Jacop vercregen hadde met eenre erffmangelinge tegen Gerarden Antonis Rosenz. ende denselven Gerit gecoft en vercregen van Janne Art Mulantss man van Margriet zijns wijffs ende dese selve Janne topegedeylt is geweest in eenre erfdeylinge van de gem. erfgen. Antonis Rosen als blijckt in verscheyde schepenbrieven. Peter geloeft Jacoppe voers. op Lichtmisse over een jaar 42 ka gld en dat met een mud rogge eens.

ORA Moergestel (inv no 292B fol 67v no 293 dd. 18-4-1540) Jacop Mathijs Merck gebroederen Gerit Antonis Rosenz. als man ende mombaer Engelen sijns wijffs Jan Henrick Pluymenz. als man van Lenaertken sijns wijffs en die onm. krn van Gerarden Loeij Geritss die hij verweckt hadde bij Elisabette dochtere Corsten Jacops Berenz. alle wittige kynderen Corstiaens voers die hij verweckt hadde bij Elizabeth d. Mathijs Feytmans heeft opgedragen Ariaen? Jan Nenerts: 1/4 in de Wijnshoff in par. Gestel < erve des copers > erve … Jan Corstenss off sijn huysvrou ^ gem. straat v gem. stroem belast met 4 1/2 L rogge aan rechthebbenden nog 1 ort st chijns

ORA Moergestel (inv no 292B fol 107v no 440 dd. 12-12-1541) Gherit z.w. Antonis Rosen als momb. en Peter Henrickss (Tymmermans?) als toesiender der onm. krn Jans Henrick Pelsers die hij verweckt hadde bij Cornelisken d.w. Antonis Rosen voors. hebben opgedragen aan Wouter Wouter vanden Boer de aude : de helft van een stuck …beempts heheyten Robbenbeempt in par. Gestel < Matijs Roffs > Servaes Scilders ^ Eel Switten Cattendonck v erve der erfgen. Ariaen Ariaen Roey Gerits; belast met uit deze helft de heer vande dorp een blanck en 1/2 van een ort st. nog 3 L en een vierdevat half rog half garst den capittel tot Beeck

ORA Moergestel (inv no 292b fol 173 no 626 dd. X-2-1544) Marike en Thoenisken met hennen momb. gesusteren wittige kynderen w. Jan Corstens die hij verwekt had bij Lijsken d.w. Antonis Rosen hebben verkocht opgedragen en overgegeven Michiele z. Co…. Jan Corstenss en Wouter Henrick sLaertss alsulcke elck sijn gedeelte als hen aenbestorevewn mach wesen van Co…. Jan Corstenss henne heerken in have in erve soe waer … die guede ennich in hennen name bevynden sal moegen liggen; bij welcke voers. coop geweest sijn G… Antonis Rosenz. en Willem Matijs als vreemde …met meer anderen der kynder voers. geg…. ons heren geboerte duysent vijfhondert ende x….. febr. testes Jacop Wustenberch Willem Tijs

ORA Moergestel (inv no 293 fol 1 no 2 dd 24-1-1549) Alsulcke twist ende gescilt als opgestaen ende ge....... tussen Gerarden Antonis Rosen ter eenre ende ....... Margriet wittige kynderen Henrick Antonis Rosen ....... weckt hadde bij Peterken d.w. Peter A........ sijde oerspronck nemende van zekere mombaren ...... voers. mombaeren is geweest van Antonisse endee M........ soe sijn sij vernucht gewordden doer wel spreken ........ mannen als dat Gerit voers. sal geven ende ...... ende Margriete voers. op meydach nu naestcomende ....... karolusgulden te 20 st tstuck ende alnoch te bam..... vijftien der gelijcke karolus gulden ende met desen ....... blijven vernucht ende bedancken hen goeder mombaerschap ...... de rekeninge ende betalinge van allen desgeens hem Gerit voors. ..... ennichsins ondervonden vercoft verteert gehanteert mach hebben vande gueden Antonisse ende Margriete voers. geloevende voert dese selve Antonis ende Margriet cum tutore ut mor. dat sij nimmermeer meer spreken noch doen spreken sij off yemant in henne naem met egeen recht geestelijck noch werlijck op Gerarden voers. noch op sijn gueden noch op sijn naecomelingen tot egeen tijd scelden den selven quyt vander mombaerscappe vander betalinge ende vande voldoen... van tsgeens dat Gerit hem onderwonden mach hebben des heb ben sij Gerarden voers. alks geconsenteer ende geoerloft dat Gerit dal moeten breken alle scepenenbrieven ende cedullen die Gerit daer aff hebbende is gelovende met dien brieven nimmermeer meer te spreken in enniger manieren op Antonisse ende Margrieten voers. noch op hen erve off naecomelingen en al sonder fraude ende bedroch beheltelijck dat Gerit voers. betalin sal die twee sommen voers. ten dage ende ter mijnen voers. actum anno xLix xxiij january testes Henrick Godtst[ouwen] Ariaen van Haren Willemss


Huwt

206.145   Elisabeth Jan de WIT

FamilienaamIndex 206.145 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 31-3-1531

In ORA Moergestel komen verschillende Elisabeths dochter (resp. vrouw) van Jan de Wit voor, en verschillende Jan de Wits. (1) Elisabeth Jan de Wit, vrouw van Jan Gerit Dircks (1552, 1545); zus van een Lisbette e.v. Goyart Artss, kinderen van Jan die Wit (1531); (2) Jan Wouter die Wit van Beeck (1533, 1540) en Elisabeth wede Jan die Wit tot Beeck (1542, 1545); (3) Elisabeth d. Jan Henrick sWittenss (1529); (4) Lijsbetten Jans Witten dochter, dood, vrouw van Henrick Toyts (1493); (5) Jan die Wit als man van Lisbette sijns wijfs dochter Aelbrecht Goyaerts (1504); (6) Lisbette Jans Witten huysvrou (1516)

ORA Moergestel (inv no 290 fol 68 no 136 dd. 31-3-1531) Henrick Antonis Rosensoen heeft opgedragen Janne Art Nulants alle alsulcke erffelijcke gueden als Henrick voers verstorven moegen wesen van sijne vader en moeder waar ook gelegen – anno xxxi opten xxxi dach vande merte testes Jan Peter Ansems Henrick sWitenssz (Idem 137 14-10-1528) Jan Corsten Janss heeft opgedragen aan Corsten Jan Corstoiaens en Gerarden Anthonis Rosenz. alle have en erve die hij huyden des daechs besittende is met Elizabeth zijn hvr d.w. Antonis Rosen soe waer die gueden gelegen moegen sijn in hogen in legen in diepen in droegen in have in erve omme sijn scult daer mede te betalen – actum anno xxviij den xiiij dach van octobri testes Henrick Janss Wittensz Mathojs Goyart Rosenz. (Idem 138 31-3-1531) Gherart ende Henrick gebroederen Wouter vande Boer man van Lauwreysken sijns wijffs Jan Arty Nulants man van Margriet sijns wijffs Jan Henrick Pelserss man van Cornelisken sijns wijffs Jacop vande Doren momb. Anthonisken horen suster noch Art Rutten Jan Verhoeven en Geraert Antonis Rosenz.als mombaren der onm. kynder Arden Rutten voers. dat hij vercregen hadde bij Margriet d.w. Antonis Rosen Corsten Jan Corstiaenss en Geraert Anthonis Rosenz. als mombaren der onm. krn Janne Corstiaenss die hij vercregen hadde bij Elizabeth d.w. Antonis Rosen alle wittige kynderen Antonisse Rosen die hij vercregen hadde bij Elizabeth d.w. Janne de Wit hebben gedeeld alle goederen aangekomen bij versterf van honnen vader en moeder voors. Aan Gerarden voors. ? huijs scuer hoff en erff daaraan < erfgen. Lambrecht Rosen mma > erve Jan Henrick Pelserss ^ erve Henrick Goyart Rosenz. ende op dat straetken v die gemeyne straet; item noch is Gerarden voors. metten twee kynderen Jans voers ten deel gevallen te weten Meriken en Antonisken noch onmundich sijnde; ? een stuck ackerlants ontrent sess loepensaet int Ruete < erve Henrick Goyart Rosenz. > benevens dat straetken ^ erve Wouter vanden boer v erve Henrick Goyart Rosenz.; item noch is Gerarden mette twee voers. kynderen te deel gevallen; eenen ecker geheyten den (69r ij)Lemkens ecker < erve Henrick Goyart Rosenz. > ^ erve Henrick Goyart Rosen v erfgen. Peters van Brecht; item noch is Gerarde mette twee kynderen voers te deel gevallen; eenen beempt in die Heijstraet < > erve Jacops vande Haren ^ erfgen. Lambrecht Rosen v erve Henrick Rosen; een weijken < erve Jan Henrick Swittenz. > ^ gem. straat v Henrick Goyart Rosenz.; belast met uit den huyse hoff en erff voors. Gerart voors. sal blijven gelden zonder de twee voorn. kynderen daer last aff te hebben een mud rogge ten Bosch te leveren aen Aelbrecht van Berckel noch 1/2 mud rogge ten Bosch te leveren aen Ath Bolcks nog 12 L rogge off soe vele min off meer als de sch.br. dat wtwijsen tot Gestel te leveren aen Daem Ghijsbrechs en Wouter sijn broeder noch chijns de heer off daermen sculdig is te gelden 8 st 1/2 ort des moeten die twee voers. kynderen van dese chijns gelden 6 d. veteris [69v] (…) Jan Henrick Pelsers is te deel gevallen huys scuer en erff daeraen < ^ erve Henrick Goyart Rosenz. > erve Gerart Antonis Rosenz. v gem. straat; eenen dries < erve Henrick Goyart Rosenz. > aen en beneffens dat straetken ^ erve erfgen. Peters van Brecht v erve Janne Henrick Pelserss; de helft van eenen beempt geheyten Brechs beempt gelegen den heelen beempt < erve Servaes Schilders > erfgen. Peters van Brecht ^ erve Elias die Wit v erve Jan Henrick Swittenss; belast met een mud rogge ten Bosch te leveren aen Aelbrecht van Berckel noch den Heyligeest van Gestel 9 1/2 lopen rogge noch Janne de Lathouwer 1/2 mud rogge noch moeten blijven gelden uit den heele beempt voers. 6 1/2 L half rog half garst en over dat ander jaer eenen hoop min van eenen loepen waer aff Jan [70r iij] sculdich sal sijn die helft te blijven gelden noch uit dezelfde beemd 7 1/2 d. auts waeraf Jan voers oeck die helft sculdig is noch Janne van Brech eenen capuyn chijs noch tot Oesterwijck chijs den Heyligen Geest 5 st noch 4 d. swarts chijns. Jan Art Nulants is te deel gevallen tsamen metten gedeelt dat Henrick Antonis Rosenz. aenbestorven is en de dese selve Jan gecoft vercregen hadde vande selve Henrick voers. alst blijckt in eenen scepenbrieff van Gestel; Janne tesamen metten Henrickse gedeelte: eenen ecker benevens Brechs Bosch omtrent 5 L < erve Jan van Brecht > een voetpat ^ erve Marten Jan Swittensz. v erve Henrick Goyart Rosenxz.; stuck lants aen dat Cruijs geheyten Robben Bochtken < ^ erve Mathijs vander Porte > gem. wech v erve Jacop vane Doren; stuck lants ca 3 L < erve Gosen vanden Doren > erve Jacop vanden Doren ^ erve Mathijs vander Porten v gem. vaerwech; stuck beempts int vermettenbroeck welk stuk beemd jaarlijks rijdende is tegen een ander stuk beemd toebehorende Melis Reymbouts [[70v]; een stuck beempts < erve des Cathusers van Coelen > gem. straat ^ gemeynt van Heyse v gem. Aa; stuck beempt gelegen aen erve des Heylichs Geest vanden bosch > die Aa; belast met 2 blancken chijs den Baseldockse heren. Aan Wouter vanden Boer man van Lauwreysken sijnre huysvrouwe: een stuck lants benevens brechs bosch < ^ erve Jan van Brecht > erve Henrick Goyart Rosenz. v dat Bosch straetken; een heyvelt < erve Henrick Goyart Rosenz. > erve Geraert Antonis Rosen mma ^ erve Jan van Brecht v dat straetken; die helft van eenen beempt geheyten Brechs beempt de hele beelmd < erve Servaes Schilders > erfgen. Peters van Brecht ^ erve Elyas die Wit v erve Jan Henrick Swittensz.; en uit dezelfde gehele beemd moeten jaarlijks blijven gelden 6 1/2 lopen half rog half garst en over dander jaar eenen hoop min? van eenen loepen ook nog [71 iiij] uit de hele beemd 7 1/2 d. vet. van beiden enkel de helft door Wouter te vergelden. Aan Art Rutten Jan Verhoeven en Gerart Antoniss Rosen als mombaren der onm. krn Arden Rutten dat hij vercregen hadde bij Marie sijnre huysvrouwe: een stuck erffs soe lant als weije doe heije aen die Creijytestraet < erfgen. Gerart Rosen > erve den drie mechden inde kercke van Gestel ^ erve der erfgen. Lambrecht Rosen v gem. straat; de helft van een heyvelt geheyten op die heij dat heel heijvelt < een heyvelt datmen Potters heyvelt noempt > erfgen. Gerart Dircks ^ erve der erfgen. Janne Wouters vande Loo v kynder Gerart Dircks; de helft van eenre weyde geheyten die hautvoirtse weye die heel weye < > erfgen. Peters van Brecht^ erfgen. Peterr van Brecht v gem. straet; belast met den heer van Gestel alsulcke chijs als uit den heyvelt met recht gaende is welke cijns dat onm. kynt voirs. geheel moet blijven gelden en ook noch alsulcke chijs [71v] als gaende is uit der weye met recht Janne van Brecht en dien chijs moet dat onm. kynt voers. halff blijven gelden teweten anderhalf hoen . Anthonis d.w. Antonis Rosen is te deel gevallen eenen ecker geheyten Schilders ecker in die kerckeckeren < gem. vaerwech > erve Art Stappartss en Arft Appels ^ erve Elyas die Wit v erve de erfgen. Jan Peter Scoemekers; de helft vander weye heheijten die Hautvoirts weye de gehele weye < > ^ erfgen. Peter van Brecht v gem. straat belast met 1 1/2 hoen Jan van Brecht

Kinderen

 1. Henrick Zie 103.072
 2. Gerard, huwt Engeltje Gerarden Loeij Geritss
 3. Cornelisken (+voor 12-12-1541), huwt Jans Henrick Pelsers
 4. Lijsken (+voor 1544), huwt Jan Corstens
 5. Kinderen
  1. Marike
  2. Thoenisken
 6. Lauwreysken, huwt Wouter vande Boer
 7. Margriet Jr, huwt Jan Arty Nulants
 8. Anthoniske, ongehuwd in 1531
 9. Margriet Sr (+voor 1531), huwt Art Rutten

TerugBegin van generatie


206.146   Peter Ansem WOUTERS

FamilienaamIndex 206.146Vader 412.292Moeder 412.293

Overleden na 4-11-1515, voor 1529

ORA Moergestel (inv no 286 no 247 dd. 11-8-1500 fol 246v) Scepen in Gestel bij Oesterwijck in gebannen vierschaar Jacop vanden Doren als Stathouder des scoutet van Gestel een een aenspraecvk gedaen op Peter Ansem Wouterss dat deze ghebroeckt heeft 3 pond maar Peter ontkent. (…) mondelinge getuigenis van Danel van Vlierden en aan Jan Hickspoer en aan Peter Corstens - [247 93 xvij] de eerste twee dat Thijs Verelst en Wouter Smans van Oesterwijck sijn gecomen totten huse Thonis Brievincks ende maenden aldaer Ansem Wouters chijns als vanden Almersgoet daer sijt voer houden – Peter Ansems sede waer om neemde mijnen vader meer voer dan enen anderen want meer luden chijns gelden in dat Almersgoet dan mijn vader ende heeft die selver Peter alsdoen ennich mesch op hen ghetoghen oft hen gheslaghen dat en hebben wij niet ghesien mer tuycht Jan Hickspoer – tuycht Peter Corstenss op sijnen eedt geheel en al concorderende en mette getuychnisse Danels van Vlierden voers. - en heeft alsdoen die schout als aenlegger en Jan Jacops Berensoen als ghemechticht taz – de schepenen hebben vonnis gewezen en wijsen Peteren Ansem Wouters qwijt vande aensprake – actum xi augusti ts oes. scabini exepto Cornelio

ORA Moergestel (inv no 286 fol 259 no 280 dd. 20-4-1501) Peter Ansem Wouters als momb. Margriet sijns wijffs heeft opgedragen Jan Jacops Beren soen onze mede schepen ? de helft in huys hof erff daaraan omtrent 1/2 mudzaad groet < ^ Jacop vanden Doren > Cornelis Appels v gem. wech; ? nog de helft in een stuck lants ca 2 L < persoenscap van Gestel > Cornelis Appels ^ gem. wech v gem. voetpat; ? nog de helft in een weye ca 6 L < Wouter Wouters vande Loe > Jan Verweyen of zijn krn ^ die persoenscap van Gestel v gem. wech; ? nog de helft in een stuk beermpts geheyten den groten Voerdtbempt < persoenscap tot Gestel > die Aa ^ den Cleynen Voertbempt toebehorende den voors. coper v opten Voerddijck; belast met 1/2 van 10 1/2 oude zwarte nog 1/2 van 3 st den capittel van Beeck nog 1/2 in 2 smalhoender den groten Gasthuys van den Bosch nog 1/2 in 2 mud rogge Ghijsbrecht Wouter Metten te gelden [doorgehaald de helft van 12 L rogge Goyart Rosen nog de helft …] nog zal Jan ook hebben om jaarlijks te heffen aen Goyart Rosen die helft van 12 L rogge nog de helft van 12 L rogge aan Peter Willem Heynen tot Beeck te heffen nog de helft van 1/2 mud rogge aen Back Stelartss erfgenamen tot Beeck

ORA Moergestel (inv no 286 no 281 dd. 20-1-1501 fol 259v) Jan Jacops Beren soen heeft geloeft te betalen Peter Ansem Wouterss tot Lichtmis a.s. tgelt van 14 L rogge erfpacht na qualiteit tegen den heel mud rogge 36 peters 18 st.

ORA Moergestel (inv no 286 no 282 dd 20-4-1501) Jan Jacops Beren soen heeft erfelijk geloeft Peteren Ansem Wouterss 1 mud rogge jeep mate van Gestel op Lichtmis uit de helft van voorn. goederen en mag lossen met 36 peters te 18 st tstuck.

ORA Moergestel (inv no 286 fol 334v no 477 dd. 1-12-1503) Jan Willem Bruers heeft opgedrgen Peter Ansem Wouters 1/2 mud rogge erfpacht mate van Gestel als Arnt Jan Heselmans geloeft had aan voorn. Jan uit? huys hof erff daeraen tot Gestel < ^ erf Ariaen van Haren > Anthonis Theeus v gem. straat

ORA Moergestel (inv no 290 fol 114v no 234 dd. 5-9-1530) Goyart die Becker die vorster als gemechticht van Ansemen en Jacoppe gebruederen kynder wilneer Peter Ansemss heeft scout ende gebrec bethoent met enen scepenenbrief vanden bosch als van sijnen achterstelligen pachten te weten van enen mudde rogge tsjaers erfpacht Bossche maat en ten Bosch te leveren en van 6 mud rogge erfpacht welke pacht van de mudde Aelbrecht z.w. Willem Gerartss wedn. Marien zijn hvr d.w. Aelbrecht Henricks verkocht had Henrick z.w. Henrick Hollen op Lichtmis uit huys hof en erff in par. Gestel bij Otw < > erf Willem Arts [115r xLij] ^ erf Henrick vander Keelen v gem. straat; als Aelbrecht in wedn stoel vercregen kad in sch.br.sBosch van welken brief die daet begrijpt duysent vierhondert xCvij opten negenden dach in augusto; Jan Peter Ansems namp den coep voer 6 mud rogge en scay van recht – actum anno xxx opten vijfsten dach in septembri actum in judicio Jan Ansemss Henrick die Wit Melis et aloij

ORA Moergestel (inv no 290 fol 129 no 256 dd. 17-2-1532) Katelijn d.w. Dirck Gerartss met haar momb. heeft opgedragen Jan Peter Ansemss tbv Marie zijn hvr d.w. Peter Jan Wijten vercregen bij Katelijn d.w. Jan van Ghijsel alle have en erve scult ende onscult die deselve Katelijn voors huyden des daechs toe behorende sijn en dat binnen Gestel bij Oesterwijck.

ORA Moergestel (inv no 290 fol 143 no 276 dd. 2-2-1532) Jan Peter Ansemss heeft met een schepenbrief van Gestel opgedragen Ansem Peter Ansems sijnen brueder ook tbv Jacoppe sijnen brueder een mud rogge tjaers mate van Gestel als Henrick Anthonis Rosenz. geloeft had aan Jan Peter Ansems voors. op Lichtmis en te lossen volgens de losbrief.

ORA Moergestel (inv no 295 fol 74 no 366 dd. 28-2-1560) Adriana Elizabeth ende Jacop onm. (kind)rn Jan Peeter Anssems verwekt bij Maria zijn hvr zijn gecompareert voor schout en schepenen van Gestel en hebben van de schout begeert gestelt te hebben zekere twe momboirs om hen goet te regeren waartoe zij gecoren hebben Anssem Peeter Anssems hennen oom ende Janne Henricks de Laet waarop de schout de schepenen gemaand dat deze Ansem en Jan niet bekwaam genoeg zijn om de kinderen en hun goed te regeren [74v] door kracht van zeker vonnis heeft de schout toch de eed gestaan? inventaris maken, jaarlijks rekening en bewijs en niets verkopen zonder instemming van de schepenen – actum testes ut supra

ORA Moergestel (inv no 295 fol 85v no 411 dd. 8-9-1560) Ansem Jan Peter Anssemss Adriaen Geerit Mathijss man van Mary zijnder wittige hvr en Andries Jans Mesmakerss man van Catelijn zijn wittige hvr beyde gezusters wittige drs Janne Peter Anssems hebben tesamen gemachtigd Cornelis Henricks van Sonne hennen swagere waarvoor hij iedere dag 5 st krijgt.


Huwt Moergestel voor 1500

206.147   Margriet Jacob BERENS

FamilienaamIndex 206.147Vader 412.294Moeder 412.295

Kinderen

 1. Anneke Zie 103.073
 2. Jan (*voor 1505 +voor 30-5-1561), schepen (1529-32, 1535, 1537, 1539, 1545, 1546), meester tafel des heyligegeest (1529), schout van Moergestel (1550-1552) huwt Maria Peter Jan Wijten (+voor 1560)
 3. Kinderen
  1. Peter (uit een eerder huwelijk, later niet meer vermeld), huwelijkse voorwaarden ORA Moergestel 10-1-1548 met Cornelisken dochter wijlen Jacop vande Wustenberch
  2. Ansem, schepen in 1578
  3. Jacob, vermeld ORA Moergestel 26-2-1569; minderjarig in 1560
  4. Catelijn, huwt Andries Jans Mesmakers
  5. Margriet, huwt Cornelis Henricks van Sonne
  6. Mary , huwt Adriaen Gerit Mathijss
  7. Adriana, een van de twee onmomdige dochters uit 1560
  8. Elisabeth, een van de twee onmomdige dochters uit 1560
 4. Ansem (+na 12-12-1567), schepen in 1560, huwt Catelijn Willem Willem Borchmans (ORA Moergestel 27-12-1557)
 5. Jacob

TerugBegin van generatie


206.152   Dirck Bastaard Heer Peter BRESSERS

FamilienaamIndex 206.152Vader 412.304Moeder 206.081

Geboren voor 1451
Overleden Oirschot voor 4-3-1522

Koopt 1481 huis, hof en erf te Oirschot inden Kerchof, 1489 een stuk beemd geheten “die Moest” in diezelfde hertgang, en ruilt met Danel Jan Denen zijn land van anderhalve lopensaat in Boterwijck tegen “den Ouden hof” van 5 lopensaat in de Kerchof. Verkoopt de Moest in 1495. Heeft in 1499 ook een erf te Oirschot aan het Vrijthof naast “den Roden Leeu”. (BL 1973:122)

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 113v no 251 dd 13-11-1471) Komen is Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers verwekt bij Geertruijt natuurlijke dochter van Aert Rutgers van Oudenhoven en verkoopt aan Dirck de Cremer die een pacht van 1 mud rogge lijfpacht, die heer Peter eerder had gekocht voor zijn zoon van genoemde Dirck de Cremer, welke pacht Dirck Bressers steeds heft uit het bezit van deze Dirck de Cremer op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in hergang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat, Lisbeth Gijben en haar kinderen, Gerard van Gerwen, Henrick Lubbers.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 40 no 68 dd 24-5-1475) Komen is Willem zoon wijlen Henrick van de Velde en belooft als schuldenaar om voortnaan aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Sbressers een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Strijp, Vrank Deekens, meester Dirck de Crom, Jacop Ansems van Lieveld, waar tussenin een straat loopt, verder het erf genoemd de Sijmkensdael, de gemeenschapplijke straat. Als extra zekerheid stelt hij in onderpand een jaarlijkse pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van het bezit dat Aert Aerts van Gunterslaer in pacht had gegeven aan Jannen Braschaert, zijnde zijn zwager volgens een schepenbrief van Oirschot. Afspraak is dat heer Peter de Bresser zolang hij leeft hiervan de inkomsten zal houden en als zijn zoon Dirck komt te overlijden dan versterft de pacht weer op genoemde Willem of op diens nakomelingen na hem.

ORA Oirschot (toirkens 124b fol 411 no 169 dd 19-7-1484) Komen is Jan Gijsbrechts van Zoerendonk en belooft aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester die een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., b.p. Daniel Jan Oemen, de gemeijnte.

Idem (416v no 223 dd 18-5-1484) Heer Jacop de Brouwer, priester, belooft aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis en hoeve gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de erfgenamen van Korstiaen Peters, Henrick van Gestel, Jan Lebbens, Jan Bathen, Herman Cleijnael, Dirck Goessens, de gemeenschappelijke straat. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. De pacht is per a.s. Maria Lichtmisdag binnen 6 jaar erna aflosbaar tegen betaling van 21 peters, steeds met de volle termijn etc.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 113v no 256 dd 31-12-1487) Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers belooft aan heer Henrick Belaerts priester en diens zuster Magriet een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens, elke gulden van 20 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Gerard Janssen, Frank de Haest, de Vrijthof. Nog op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de koper, Joerden Ansems, Daniel Jan Deenen, Aert Slotmakers . Nog op onderpand van een stuk land onder Boterwijk hier, b.p. Peter Coppens, Dirck van …., Jan de Verwer, het erf eerder van Jacop Ansems. (Idem 257) De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 32 rijnsguldens.

Idem (fol 61 no 160-1 dd 31-3-1487) Korstiaen Hessels van Gemert verkoopt aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers een stuk land groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jans van der Lulsdonk, Peter Jacops van Esch, Jacop Ansems, waarover een weg loopt, Dirck Dircks van de Hagelaer. (Idem 161) Dirck uit de vorige akte belooft aan Korstiaen die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 12 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers zonder rente.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 161v nos 73-5 dd 31-1-1489) Steven Jans van Hersel en Aert Merten Steemetsers verkopen samen aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers die een stuk beemd genoemd de Moest, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Dircks van Onstaden, Jan Goijaert Roestenborgs, Goijaert Delien, de gemeijnte. (…) (Idem 74) Dirck zoon heer Peter Bressers belooft aan Lupprecht Janssen van Hersel die een rente van 22 stuivers per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Moest, gelegen in herdgang de Kerkhof zoals in de vorige akte is vermeld. (Idem 75) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar tegen betaling van 20 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, in een keer of in twee keer af te lossen.

Idem (fol 170v nos 170-2 dd 4-3-1489) Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester belooft aan Daniel Jan Deenen die per a.s. St. Jansdag een bedrag van 22 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers. (Idem 171) Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Daniel Jan Deenen die een stuk land groot anderhalve lopenzaad, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Jans van der Lulsdonk, Peter Jacops van Esch, Jacop Ansems van Liefveld, waar tussenin een weg loopt, Dirck Dircks van de Hagelaer. (Idem 172) Daniel Jan Deenen uit de vorige aakte verkoopt met een schepenbrief van Den Bosch aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, een stuk land genoemd de Oude Hof, groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het erf eerder van Goijaert Roestenbergs, de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Heijlwig van Berse. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 37 no 252 dd 13-12-1491) Peter Jan Gerarts van der Lulsdonk verkoopt met schepenbrieven daarvan aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers een stuk beemd dat Jan de Wetter eerder had gepacht tegen Aernden Aerts van der Braken, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. de kinderen van Aerts van Oudenhoven, Aert van der Braken, Jan Costers, de kinderen van Jan Hannen. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge en ca. een oude grote.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 282v no 35 dd 15-2-1492) Dirck natuurlijke zoon van heer Peter bressers heeft beloofd aan Henrick Willems van de Velde die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 6 peters te zullen betalen, elke peter van 18 stuivers, waarbij 12 vuurstaal een rijnsgulden waard zijn, samen met een rente van 4 lopen rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 1v nos 7-8 dd 14-1-1495) Henrik Thomas van de Venne, voor hemzelf en voor Ansem Ansem Aert Thomas van de Venne en voor Katrijn dochter van genoemde Aert met deze Henrick als haar oom en gekozen voogd, die samen ook nog beloven voor Maesken, Marieken en Eelken ook kinderen van genoemde Aert, verkopen nu aan Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers, priester, de helft van 2 en een halve lopenzaad land, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Henrik Belaerts, Joerden Ansems, het erf eerder van Daniel Daniels en nu van de koper, Aert Sloetmekers. Hieruit moet jaarlijks een mud rogge worden betaald, die ook nog andere percelen drukt. (Idem 8) Jacop Ansems van Liefveld, onze collega schepen verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Dirck zoon van heer Peter Bressers, priester, een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p.de kinderen van Henrick Belaerts, Goijaert Roestenbergs, de koper waarvan is afgedeeld. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van een half mud rogge.

Idem (fol 18 no 92 dd 19-6-1495) Dirck natuurlijke zoon van heer Peter Bressers verkoopt met schepenbrief van Oirschot aan Lupprecht Janssen van Hersel die een stuk beemd genoemd de Moest, welk perceel Dirck had gekocht van Steven Janssen van Hersel en van Aernden Merten Steemetsers, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Dircks van Onstaden, Jan Goijaert Roestenbergs, Goijaert Delien, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 233 no 68-70 dd 4-2-1522) Peter en Dirck, broers en wettige kinderen van Dirck Bressers, verder Margriet weduwe van Jan Dirck Bressers met Thomas Hoppenbrouwers als haar voogd hierin met haar 2 kinderen Dirck en Jan die ze bij wijlen haar man Jan heeft verwekt, verder Thomas en Peter als haar ooms en voogden, nog Willem Gerit Sroijen als man van Katarijn dochter van genoemde Dirck Bressers, Henrick Jacop Stockelmans als man van Barbara dochter van genoemde Dirck en Aert Aert Ceelen van der After als voogd over Marieke dochter van Daniel Ceelen van der After verwekt bij Iken dochter van Dirck Bressers, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun vader Dirck de Bresser en hun moeder Katarijn dochter van Dirck Vereecks hebben geerfd. (…) (Idem 69) Peter Bressers als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jan, verklaart van Willem Gerit Sroijen een bedrag van 25 rijnsguldens en 6 stuiver te hebben ontvangen. (Idem 70) Aert Ceelen van der After aks voogd over Marie dochter van Daniel Ceelen verklaart van Peter Bressers een bedrag van 25 rijnsgulden en 6 stuivers te hebben ontvangen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 331r: Philips Janss van Geldrop, Dirck die Bresser, Gevart Janss van Geldrop (Idem BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 337v)

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 - sept 1485 folio 283r: Henrick Henrick Moedels, Dirck die Bresser natuurlijke zoon wijlen Heer Peter die Bresser, priester, Heer Jacop die Brouwer, priester.

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 412r: Henrick Henrick Moedels, Heer Jacop die Brouwer, priester, Dirck natuurlijke zoon van wijlen Heer Peter Sbressers, priester, Heer Henrick van Essche, priester

BP 1257 (Oirschot (okt 1487 – sept 1488 folio 292v: Dirck natuurlijke zoon wijlen heer Peter Sbressers, priester; Jan Gijsbertss van Zoerendonck; Jan Willemss van Aelst

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 435r: Aert van der Braken, Jan die Wetter, Willem Janss van Elsen, Dirck natuurlijke zoon wijlen Heer Peter Sbressers, priester


Huwt

206.153   Katerijn Dircks VEREECK

FamilienaamIndex 206.153Vader 412.306Moeder 412.307

Overleden Moergestel voor 4-3-1522

Kinderen

 1. Jan Zie 103.076
 2. Peter
 3. Dirck
 4. Katerijn, huwt Willem Gerit Sroijen
 5. Barbara, huwt Henrick Jacop Stockelmans
 6. Ijken, huwt Daniel Ceelen van der After

TerugBegin van generatie


206.154   Mathijs Gerard Mathijs HUISKENS

FamilienaamIndex 206.154Vader 103.220Moeder 103.221 • Tevens 51.610

206.155   Iken Henrick DANIELS

FamilienaamIndex 206.155Vader 103.222Moeder 103.223 • Tevens 51.611

TerugBegin van generatie


206.156   Jan Daniel GOOSSENS

FamilienaamIndex 206.156 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Moergestel


Huwt

206.157   N.N.

Index 206.157 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 103.078

TerugBegin van generatie


206.158   Willem Jacob KEIJMPS

FamilienaamIndex 206.158Vader 412.316Moeder 412.317 • Tevens 52.156

Geboren Oirschot voor 1475
Overleden Oirschot na 1534, voor 22-8-1545

Schepen van Oirschot in 1530, 1533, vermeld volwassen in 1524; ORA Oirschot 1540; kinderen maken erfdeling Oirschot 22-8-1545 (ORA Oirschot 135b fol 55 ff, no. 382/382a). Mogelijk geboren voor 1480. Op 15-10-1533 in een belending: de weduwe en kinderen van Willem Jacop Keijmps; echter op 22-11 is hij nog getuige-schepen. NB: de kwartierstaat Coolen geeft (ten onrechte) als vader Jacob Willems Keijmp.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 14 no 82 dd 14-3-1499) Willem Jacop Keijmps verkoopt aan Dirck Janssen van der Heijden een stuk land groot ca. een lopenzaad, gelegen in herdgang Nasstenbest, b.p. de koper, Lijsken Simons, Peter Engelen, Beertken. Hieruit moet de koper jaarlijks een blank betalen. Nog verkoopt hij een stuk land gelegen in de Braecken daar groot ca. anderhalf lopenzaad, b.p. Jans van der Heijden, het erf eerder van Henrick Lambrechts, het erf genoemd het Hoolbraeck, Jacop Keijmps de oude en zijn kinderen.

Idem (fol 34 no 194-5 dd 24-12-1499) Willem Jacop Keijmps heeft beloofd aan Henrick, Rutger en Jan, broers en hun zuster Katharina wettige kinderen van Jan Henricks van der Vloeten, elk van hen een pacht van 11 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 195) Genoemde kinderen uit de vorige akte en Jan Henricks van der Vloten die ook handelt namens zijn zoon Jan, verklaren elk dat Willem Jacop Keijmps hun pacht van 11 lopen rogge altijd mag aflossen op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 25 peters en 12 stuivers, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

Bosch Protocol (inv no 1270 fol 413 dd 12-3-1502) Wilhelmus fs Jacobi Keijmps verkoopt land (duodec. = 2o lopmaten) te Oorschot, Verrenbest (idem fol 413v) borgtocht.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 17 nos 96-7 dd 25-3-1502) Henrick zoon wijlen Aert Jan Aerts verkoopt aan Willem Jacop Keijmps die een huis, tuin etc. met de ´uutvank´, groot anderhalf lopenzaad, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Jan Huben van Goudenbergen, met de ´uutvank´ aan de gemeijnte. Lasten hieruit zijn 5 lopen rogge en 6 Bossche zesters rogge in Den Bosch te leveren en anderhalve oude grote, verder de grondchijns die op de nieuwe uutvank is gezet of nog gezet zal worden door de heer. Dat huis etc. had Henrick eerder gekocht van Thomas Gielis. (Idem 97) Henrick uit de vorige akte als verkoper verklaart dat hij door Willem is betaald met een bedrag van 25 peters van elk 18 stuivers voor de koop van het huis.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 24 no 123-4 dd 22-4-1503) Lenaert zoon wijlen Jacop Keijmps en Willem Corstens van den Hovel als man van Adriaan dochter van wijlen genoemde Jacop Keijmps, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Willem zoon wijlen Jacop Keijmps, inzake een stuk land genoemd de Loebosch, groot 3 lopenzaad, dat hen drieen eerder samen in een deling was toebedeeld, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Gerard Geerlicks, Mathijs Janssen, de straat, Henrick Willem Aelbrechts. (Idem 124) Rutger zoon Jan Henricks van der Vloeten verkoopt aan Willem zoon wijlen Jacop Keijmps het 1/5e deel van een beemd die in totaal anderhalf bunder groot is, gelegen in de Vloet in het Gunsterslaer, b.p. Claes van Delft, Steven Godschalks, Henrick van den Gasthuijs te Roij. Lasten hieruit zijn het 1/5e deel van 9 oude groten.

Bosch Protocol (inv no 1283 fol 145 dd 15-6-1513) Willem Kemps promisit diverse sommen

Bosch Protocol (inv no 1285 fol 450 dd 9/1515) Willem van de Vloet verkoopt land in Oorschot aan Wilhelmus fs qd Jacobi fs qd Wilhelmi Keijmp; Willem promisuit 310:0:0 met zijn broer Leonardus; Willem Keijmp indemniteit voor Leonardus

Bosch Protocol (inv no 1286 fol 19 dd 23-11-1515) Willem Kemps, huijs en land Oorschot

Bosch Protocol (inv no 1293 fol 113v dd 17-2-1520 = Paasstijl 1519) Willem fs qd Jacobi Kemps, promisit 3:0:0 jaarlijks, Oorschot, gecasseert, losbaar met 50:0:0 (Idem fol 114) Willem Kemps, promisit 2:0:0 jaarlijks, Oorschot, losbaar met 36:0:0.

Bosch Protocol (inv no 1297 fol 205 dd x-6-1522) Wilhelmus fs qd Jacobi Kemps verkoopt land te Oirschot;

Johannes fs Wilhelmi fs Jacobi Kemps vernadering; Johannes fs Wilhelmi fs Jacobi Kemps indemniteijt (nauwelijks leesbaar: beroemdst-beroerdste handschrift uit het BP)

Bosch Protocol (inv no 1300 fol 203v dd 14-7-1524) Willelmus fs qd Jacobi Keijmps promisit Ambrosius van Hanenberch fs qd Willem Arntsz 8:0:0 jl Oorschot, losbaar met 150:0:0

Bosch Protocol (inv no 1300 fol 204 dd 14-7-1524) Willelmus fs qd Jacobi Keijmps promisit Willem fs qd Johannis Arntsz 1:0:0 jl Oorschot, losbaar met 20:0:0

Bosch Protocol (inv no 1305 fol 169 dd 21-6-1526; 22-6-1547 gelost) Willelmus fs qd Jacobi Keijmps promisit Ambrosius van Hanenberch 10:0:0 jl Oorschot

Bosch Protocol (inv no 1306 fol 217v dd 9-5-1527) Willelmus fs qd Jacobi Kemps twee lopensaet bouwland Oorschot

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 385 no 224 dd 21-7-1527) Er is een bepaald conflict ontstaan tussen Willem Jacop Keijmps als man van Ijken dochter van wijlen Jan Henrickss van der Vleuten , verder Aert Joerden Stockelmans als man van Katalijn ook dochter van genoemde Jan Henricks van der Vlueten, beide dochters verwekt bij Barbara Andries van den Laeck zijnde eerste vrouw van genoemde Jan als partij ter ener zijde en verder Gerard Jan Henricks (van der Vleuten) als partij ter andere zijde. Het geschil handelt over bepaald bezit, waarvan genoemde Willem en Aert beweren dat ze daar zeker aanspraken op hebben en ze beweren dat genoemde Gerardt dat bezit nu gebruikt of gebruik heeft gehad in het verleden danwel diens vader. Het betreft een beemd genoemde Bestert, gelegen in herdgang Verrenbest, en het handelt ook nog over ander roerend en onroerend bezit. Partijen hebben om het geschil op te lossen nu de bemiddeling ingeroepen en zich onderworpen aan 4 arbiters. (…) De uitspaark van de arbiters is nu als volgt. Genoemde Gerart Jan Henricks (van der Vlueten) wordt verplicht om aan Willem en Aert die tussen nu en a.s. St. Barbaradag die 20 karolusguldens te geven en zulks omdat indertijd, toen er een boedelverdeling heeft plaatsgevonden of een of andere overdracht van het bezit is gedaan tussen hun broers en zusters, dat toen genoemde Iken en Katalijn beiden nog minderjarig waren na de dood van genoemde Barbara. Verder is de uitspraak van de arbiters dat Willem en Aert als echtgenoten afstand doen ten behoeve van genoemde Gerard op eneige aanspraken op de genoemde beemd de Bestert, en ook inzake alle roerend en andere bezit dat wijlen Jan Henricks van der Vlueten gebruikt heeft gehad of gehad mocht hebben en dat aan Gerart was beloofd om te mogen worden gebruikt en waarin Willem en Aert of enigerlei manier aanspraken in gehad zouden kunnen hebben. Hiermee hebben de arbiters hun uitspraak beeindigd, behalve in geval van onduidelijkheden hierin, behouden zij zich het recht voor om zulks later uit te leggen.

Idem (fol 393 no 238 dd 24-8-1527) Willem Jacop Keijmps heeft aan Adriaen Coelen die de helft van een beemd verkocht, waarvan de andere helft eigendom is van Andries Meeus, welke totale beemd wordt genoemd de Borggraft en is gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. het erf genoemd ‘t Grimmen, Andries Meeus, het erf dat eigendom is van de kantorij van Oirschot, en meer anderen, het erf genoemd de Kievitshorst.

Betrokken in het bierproces van 1527, Zie 103.046

Willem verklaart daarbij (no 342): … heeft in Oirschot ongeveer 25 jaar bier gebrouwen en soms 23 keer en soms 24 keer per jaar, per keer meestal 11 of 12 tonnen. Soms heeft hij per jaar afgerekend met 2 en een halve Rijnsgulden, soms betaalde hij 4 Rijnsguldens en naderhand 5 Rijnsgulden en ook 5 en een halve Rijnsgulden, maar voor zover hij weet nooit meer dan dat. En soms heeft hij per brouwsel afgerekend en dan 4 stuivers gegeven en soms 4 en een halve stuiver, maar niet meer. En hij heeft zulks nooit graag betaald omdat hij van mening was dat men eigenlijk geen gruitgeld verschuldigd was. En hij heeft van zijn ouders ook nooit vernomen dat ze dat gruitgeld betaalden.

Bosch Protocol (inv no 1308 fol 309v dd 23-7-1528) Wilhelmus fs qd Jacobi Kemps promisit 6 gulden jaarlijks Oirschot, losbaer met 100:0:0

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 92 no 257 dd 26-7-1528) Eerder had Willem Jacop Keijmps voor schepenen van de stad Den Bosch een jaarlijkse rente van 6 gouden Karolusguldens beloofd te betalen aflosbaar met 100 guldens, en wel aan Ambrsio den Cremer die in Den Bosch woont en meestal Bruisten wordt genoemd. Deze 100 gulden had Willem weer overhandigd aan Goijaert van den Hoevel en aan Jan Lucas van den Schoet en deze laatsten Goijaert en Jan hadden die voor schepenen van Den Bosch beloofd die rente van 6 gulden zodanig te betalen aan Bruisten dat Willem Jacop Keijmps daarvoor gevrijwaard zou blijven. Die 100 gulden hadden Goijaert en Jan op hun beurt weer aan Ansem van Lievelt en aan Gerart Jan Henriks overhandigd zoals Ansem en Gerard hier voor ons hbben bekend. Daarom beloven Ansem en Gerart nu die 6 Karolusguldens zelf te gaan betalen en ze zullen die binnen nu en 3 jaar aflossen.

Bosch Protocol (inv no 1309 fol 254 dd 23-6-1529) Willelmus fs qd Jacobi Kemps huijs tot Oirschot in Verrenbest ter plaatse De Vloet, in erfpagt voor 2½ gulden jaarlijx, losbaar met 50 gulden

ORA Oirschot (Toirkens 131a fol 84 no 301 dd 30-10-1530) Rutger Dirck Hermans heeft aan Willem Jacop Keijmps, onze collega-schepen die een jaarlijkse rente verkocht van 2 gulden met de achterstallige en lopende termijn, welke rente Dirck Ardts van der Hoven als man van Heijlwich eerder aan genoemde Rutger had beloofd, op onderpand van een akker genoemd de Rust, groot 2 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest in de Hoochakkers aldaar, b.p. Ardt Lenaerts, de kinderen van wijlen Ardt Scoemekers, de Somerwech, Dielis Lucassen. De rente is aflosbaar tegen betaling van 37 gulden.

Idem (fol 84v no 302 dd 4-11-1530) Happo zoon van wijlen Jacop Willem Keijmps heeft beloofd om aan zijn broer Goijaert Jacop Willems die een jaarlijkse rente van anderhalve gulden te gaan betalen uit zijn zesde kindsdeel van het huis, tuiin etc., en goederen van welke aard dan ook, welk bezit hij van wijlen zijn vader Jacop heeft geerfd. Datum 4 november 1530, De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 24 gouden karolusguldens.

Bosch Protocol (inv no 1317 fol 278v dd 5/1533) Willelmus filius quondam Jacobi Keijmps verkoopt land te Oirschot aan Librecht fs qd Nicolai de Henptey? alias de Delft

ORA Oirschot (Toirkens 132a fol112v nos 349-350 dd 24-11-1534) Willem Jacop Keijmps heeft aan zijn zoon Henrick Willems die een hofstad verkocht waar een schaapsstal op stond, gelegen onder Gunterslaer groot ca. 14 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de gemeijnte daar, genoemde Henrick zelf. De verkoper belooft alle lasten hierin af te handelen. (idem 350) Willem Jacop Keijmps uit de vorige akte en Ijken dochter van wijlen Jan Henricks van der Vlueten (zijn wettige vrouw is doorgestreept) die in Oirschot woonachtig zijn in het bisdom van Luik, beiden gezond van lijf en leden en in het bezit van hun verstandelijke vermogens, hebben met wederzijdse instemming hun testament opgemaakt. (…)Voor eventuele begane onrechtvaardigheden vermaken ze aan de fabriek van St. Lambrechts te Luik die een stuiver een, de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot krijgt 25 stuivers eens, de fabriek van de St. Odulphuskapel te Best krijgt ook 25 stuivers, de fabriek van de O.L. Vrouw te Oirschot krijgt 2 stuivers eens en ter reparatie van het altaar van St. Barabara en dat van St. Katharina elk een stuiver, de 4 biddende ordes krijgen elk een lopen rogge eens na hun beider dood te betalen. Verder vermaken de testateurs elkaar aan de langstlevende van hen beiden, het vruchtgebruik van al hun bezit, samen ook met alle houtopstand etc, dat ze na hun dood zullen achterlaten en die mag dat hout etc. dan verkopen en er mee doen wat die wil en ook met inbegrip van een pacht van 2 en een halve lopen rogge te heffen van hun zoon Henrick, nog met de rente van 2 Rijnsguldens die ze jaarlijks heffen van Dirck van der Hoeven, nog met inbegrip van een Rijnsgulden per jaar die ze heffen van Goessen Scepens, nog inclusief een rente van een gulden die ze jaarlijks heffen van Loijwijch Timmermans. De langstlevende van hen mag deze rentes verkopen of belasten etc. Indien het mocht gebeuren dat de herberg waar ze thans in wonen wordt vernietigd of door brand verwoest, hetgeen ze niet hopen, dat in dat geval de langstlevende van hen als die zulks wil die weer op mag bouwen en zoveeel van het erfelijk bezit weer verkopen als daarvoor nodig ook al is dat tegen de wil van hun kinderen. Verder vermaken de testateurs hun wettige kinderen al hun bezit dat ze na hun dood zullen nalaten waarbij de dode partij met de levende moet delen, waarvan ze hiervoor geen melding hebben gemaakt en de kindskinderen staan hierbij in de plaats van hun ouders. Indien de kindskinderen geen wettig nageslacht hebben, dan versterft dat bezit op de wettige erfgenamen van hen als testateurs en wel aan de kant waarvan het bezit afkomstig is, behalve wanneer hun kinderen nog tijdens het leven van hen als testateurs al iets van dat bezit hebben gehad, dat dient weer bij de erfenis te worden ingebracht na hun dood, of men mag zolang niet meeparten totdat de anderen evenveel hebben gehad en zulks naar inzicht van de langstlevende. De langstlevende is verder verplicht ieder van degene die trouwt als huwelijkse voorwaarde evenveel te geven als de andere kinderen. De testateurs verklaren dat dit hun laatste wil is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd maar ze behouden zich beiden het recht voor om het later alsnog te wijzigen, hetzij geheel of ten delen.

Bosch Protocol (inv no 1342 fol 218v dd 20-2-1545 = Paasstijl 1544) Hendrik en Willem gebroeders zonen Willem zoon Jacops Keijmps, borgtogt voor Dirck en Goyaert N.

ORA Oirschot (Toirkens 135b fol los tussen 65/66 no 382B dd 22-8-1545 in boek over 1546) Voor ons zijn verschenen Henrick Jan Willems, Berbel met Dirk Verhoeven als haar voogd, Ariaentken met haar voogd Jan Gijsberts, Ijken met Jacop Dircks Happen als haar voogd, Anna met Thonis Aerts als haar voogd, verder de 4 kinderen van wijlen Jan Willem Jacop Keijmps de oude met hun voogd Dirck Verhoeven, en verder de twee kinderen van Jenneken de echtgenote van Jan Daniels zijnde Beatricks met Jan Jan Bressers haar man en verder Katalijn haar zuster met haar vader Jan Daniels als haar voogd, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Willem Jacop Keijmps en van Ijken dochter van Jan van der Vloeten en hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze van hun vader en moeder hebben geerfd.

(…) Bij deze verdeling krijgen Henrick en Thonis Dirck Verhoeven samen het grote weiland, gelegen in Oirschot in de Vleut, b.p. Huibert Roefs, Peter van den Hovel, Jan Peters, de lopende straat. Verder krijgen ze nog 20 gulden toe vanwege de herberg.

Jan Willem Jacops krijgt de ...aetakker gelegen in de Vleutstraat, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Kathalijn Willem Peters, Peter van den Hovel, Jan Hermans, de gemeenschappelijke straat. Verder krijgt Jan nog 10 gulden vanwege de oude herberg.

Willem Willem Jacops krijgt een beemd genoemd de Deecken, gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Peter Jans Smollers, Baet Colen, Evert van Ameroij, de gemei... Vanwege de gemeenschappelijke Horcx... krijgt hij nog ... (…) genoemde Barbel dochter van Willem Jacops krijgt een rente van 8 gulden per jaar volgens de brief daarover, ... nu door ... Sijkene ..... weduwe van genoemde Jacop..... eerder had beloofd ... onleesbare zijrand..... Verder krijgt ze nog een jaarlijkse rente van twee gulden te ontvangen van Dirk Verhoeven en verder krijgt ze nog eens twee gulden per jaar die ze zal ontvangen zodra de schepen- verdelingsbrieven zijn gemaakt. (…)Jan Peter Jan Haecks krijgt een stuk beemd genoemd de Haege ter zelfder plaatse gelegen met de Scelraven daarbij, b.p. meester Henrick van Delft, Jonker Millinck, Dirck Aerts Verhoeven. Jan moet aan de andere kinderen uit dit erfdeel 3 gulden eens betalen.

Jan Gijsbrecht Hoppenbrouwers en de kinderen van Jan Daniels krijgen de twee Hoge Akkers beiden in Best gelegen, de een akker b.p. meester Henricks van Delft, Dries Peterneefs, Henrick Maes, een doorgaande weg. De andere akker ligt ter zelfder plaatse, b.p. ... Colen, meester Henricks van Delft, Willem die Blockmaker, Ariaen van den Ecker. Verder krijgen ze nog een heiveldje ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jan van Helmont, Thonis Vrancken, Meeus Goijaerts van den Hoevel. Dit heiveld moet overpad verlenen aan het perceel van Thomas Vrancken. Hieruit moet jaarlijks 4 en een halve gulden als rente worden betaald te Straten aan Henrick Jan Huiskens en verder krijgt dit erfdeel een bedrag van twee gulden van andere vanwege de oude herberg.

Jacop Dirck Hoppenbrouwers krijgt een akker genoemd de Parakker, ter zelfder plaatse in de zelfde herdgang gelegen, b.p. Lijn Colen met haar kinderen, Meeus Goijaerts van den Hovel, Dirk Aerts Verhoeven, Jan Peter Jan Haecks. Jacop krijgt daarnaast nog 10 gulden eens vanwege de oude herberg.

Genoemde personen hebben beloofd dat ieder de lasten op het eigen erfdeel zodanig zal betalen dat de andere erfgenamen daarvoor gevrijwaard blijven. Als er in de toekomst op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukken dan nu bekend is, dan zullen ze die voor gezamenlijke rekening nemen.

(Idem 383) Al deze personen zijn nu verschenen met uitzondering van de 4 kinderen van Jan zoon Willem Jacop Keijmps en verkopen nu aan deze 4 kinderen van Jan Willem Jacop Keijmps, de oude herberg waarin Willem Jacop Keijmps in gestorven is, gelegen in Oirschot in de Vleut aldaar, samen met alle dokumenten daarover, b.p. Lijntken Peters, Lijn Colen, Jan Hermans, de gemeenschappelijke straat. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 18 guldens aan Jan van den Wiel in Den Bosch en de grondchijns, en nog eens 18 gulden als vervallend termijnen, waarin deze kinderen overigens wel hun aandeel hebben. Als er in de toekomst meer lasten op blijken te drukken dan nu bekend is dan zullen ze die samen voor hun rekening nemen.

(Idem 384) Genoemde 4 maagden (??) hebben beloofd met hun voogd Dirck Aerts Verhoeven om aan de erfgenamen van Willem Jacops Keimps die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 62 gulden te zullen betalen samen met een rente van 6 percent per jaar.


Huwt

206.159   Ijken Jans van der VLEUTEN

FamilienaamIndex 206.159Vader 412.318Moeder 412.319 • Tevens 52.157

Overleden Oirschot 1534

Kinderen

 1. Jacob (+voor 1530), hypothetisch
 2. N, mogelijk gehuwd met Henrick Jan Willems
 3. Barbara (Berbel) (+na 29-4-1561), vermeld ORA 1562
 4. Ariken, huwt Peter Boelaerts
 5. Ijken
 6. Anna, huwt Antonis Dircks van der Hoven
 7. Jan senior (+voor 1545), huwt voor 1544 Jenneken N.; vader van 4 kinderen
 8. Jenneke Zie 103.079
 9. Henrick Zie 26.078
 10. Willem (Willelmus filius quondam Willelmi filius quondam Jacobi Keijmps, Bosch Protocol inv no 1351 fol 103 dd 7-3-1549)

TerugBegin van generatie


206.172   Wouter de CORT

FamilienaamIndex 206.172 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Moergestel (1529 februari 24 822.Sch.Mgt,R.290,9v-1) Jan Wouter Cortten heeft geloeft Gerarden Wouter Corttenss sijnen brueder 3 peters tsjaers erfgeld te 19 st tstuck op Lichtmis uit # huys hof en erff daaraan inde par. Ghestel aen den Stockeynde < erf den susteren van Ortten > erve Willem die Cort ^ straat v erve Willem die Cort voors. te lossen op Lichtmis met 1/2 jaar tevoren opzeggen met 50 ka gld; actum op sunte Matijs dach in februario ts Jan Jenrick sWitten en Henrick Jan sWittenss


Huwt

206.173   N.N.

Index 206.173 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 103.086
 2. Gerard

TerugBegin van generatie


206.208   Gijsbrecht HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 206.208 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1395

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 22 no 129 dd 19-9-1474) Verschenen zijn Jan, Gijsbrecht, Joerden en Henrick, zoons van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en verkopen nu aan Willem Vos, onze collega-schepen een jaarlijkse rente van 8 rijnsgulden, elke gulden gerekend tegen 20 stuivers, steeds te voldoen op St. Gielisdag en voor de eerste keer per a.s. St. Gielisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, b.p. Henrick van Beerwinkel, Joerden Hoppenbrouwers. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Ijndakker. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Venne-akker, waar een schuur op staat. Nog op onderpand van een huis, tuin etc., waarin wijlen Gijsbrecht de Hoppenbrouwer is gestorven, welk bezit nog onverdeeld is en ze hebben geerfd van hun vader en moeder zoals ze zeiden.

Idem (fol 25 no 155 dd x-11-1474) Verschenen zijn Jan, Gijsbrecht, Joerden en Henrick, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en nog Wouter Claes Beckers als man van Lisbeth dochter ook van genoemde Gijsbrecht Hoppenbrouwers en dragen aan Gielis zoon wijlen Gielis Crijns als man van Agnees uit de vorige akte, die de volgende percelen over. Dat zijn de helft van een stuk beemd genoemd de halve Mortel, nog een stuk beemd genoemd de Erdbruggen in herdgang Straten. Nog betreft het een huis, tuin etc., genoemd het Snepschuet waarin Jan Gielis is gestorven. Nog betreft het de twee delen in het ´Loekt´ in de zelfde herdgang gelegen.

Zeer waarschijnlijk deze: ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 32 no 159 dd 11-6-1493) Jan, Gijsbrecht en Henrick, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers, en met hen Gijsbrecht, Elisabeth en Marie kinderen van Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers verwekt bij Katarina dochter van Ansem Deenen en Marie als weduwe van Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers, en met haar Oda en Marie voor henzelf handelend en voor Cornelis en Agaten, hun zusters, zijnde allen wettige kinderen van genoemde Marie en Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Gijsbrecht en van hun moeder Oda hebben geerfd en gedeeltelijk ook samen hadden verkregen.

Genoemde Jan krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Straten, groot ca. 6 lopenzaad, samen met alle houtopstand, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf van Henrick van Beerwinkel die men ook de Hoge noemt, de kinderen van Heijmerick Scepens, Nog kijgt hij een stuk land groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf van genoemde Jan dat hij van Daniel Schepens heeft verkregen, Gielis de Cremer, heer Aertde Crom en diens zusters, de straat. Nog krijgt hij een stuk eeuwsel genoemd de Bijvink, gelegen in herdgang Aerle, groot ca. een bunder, b.p.de kinderen van Dirck Gijben Hoppenbrouwers, de straat, Willem Goijaert Beckers, de kinderen van Jan Daniels van den Dijck. Nog krijgt hij een stuk beemd groot ca. een halve bunder, gelegen onder Ameijden, b.p. Corsten Gielis Crijns, de straat, het erf eerder van Gerart Rombouts. Nog krijgt hij een pacht van 2 mud rogge per jaar te ontvangen van Aernden Coppens en van Gijsbrecht Heijn Hoppenbrouwers. Nog een pacht van 4 lopen rogge per jaar te ontvangen van Dirck Aert Ennekens die men ook wel Oijen noemt. Uit dit bezit zal hij jaarlijks uit de Mortel ongeveer een halve oude als grondchijns betalen, nog uit de drie lopenzaad land een oude grote, de helft ervan aan Willem Hincakert en de andere helft aan de hertog. Nog moet hij jaarlijks aan de kinderen van Jan Crommen 15 lopen rogge betalen en aan de weduwe van Willem Rutgers van Oudenhoven 14 lopen rogge per jaar, nog aan Lambrecht Gijsbrecht Hantscomakerszwager 10 lopen rogge, nog aan Goijaert Loijch Neven 4 lopen rogge. Nog krijgt hij de helft van een bunder heiveld op Eckensrijt, waarvan hij een halve oude grotr als chijns aan de hertog moet betalen, nog als gebuurchijns ca. een halve stuiver.

Genoemde Gijsbrecht krijgt een huis, tuin, etc. groot ca. 5 en een halve lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. de straat, genoemde Gijsbrecht zelf welk erf hij van Henrick Loijen heeft gekocht, Claes Scepens. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Liedonk, groot ca. anderhalve bunder, gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. de kinderen van Jan Wolfs, de kinderen van Jan Eessen, de straat. Nog krijgt hij een stuk beemd groot ca. 2 lopenzaad, genoemd het Maerselaer gelegen in herdgang Straten, b.p. de gemeijnte, Aelbrecht van de Maerselaer, Henrick Thomas van de Snepschuet, de kinderen van Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een stuk land genoemd het Pollenland groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Jan Peter Agnesen, Dirck Aert Ennekens, de straat. Nog krijgt hij een stuk land genoemd het Pollenland groot ca anderhalf lopenzaad, b.p. Dirck Aert Ennekens, de straat, gernoemde Henrick Thomas van de Snepschuet. Nog krijgt hij een pacht van een half mud rogge te ontvangen van de kinderen van Ansem Loijen. Hieruit moet hij jaarlijks de grondchijns betalen uit de beemd genoemde de Liedonk, zijnde anderhalve grote aan de hertog, nog uit het Maerselaer een halve stuiver en uit het Pollenland een oort aan de hertog. Nog uit het genoemde huis 2 philipsstuivers aan de erfgenamen van Willem Hinckaerts, nog moet hij aan Jan van Haren 6 Bossche zesters rogge betalen in Den Bosch, nog aan Henrick de Bolneger een mud rogge en de H. Geest van Oirschot een lopen rogge.

Genoemde Henrick Gijsbrecht Hopopenbrouwers krijgt het huis met toebehoren groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de straat, Wouter Claes Beckers, Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een akker genoemd de Langenakker, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten, b.p. Wouter Claes Beckers, Gerart Jan Stijnen, Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Braeck, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. Meeus Colen, Peter Speecks, Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een stuk land genoemd het Loect, b.p. Corsten Gielis Crijns, Jan Wouters van de Loo van Gestel, de gemeenschappelijke straat, Jan Theeus van de Venne. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Liedonk groot ca. 2 lopenzaad, b.p. Henricks van de Venne, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Pollenhage, b.p. Adriaen van den Doeren, de kinderen van Jan Eessen, Henrick Thomas van de Snepschuet. Nog kijgt hij het bezit dat hij met zijn broer Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft geruild ter compemsatie van ander bezit dat hij aan zijn zwager Ansem Deenen had overgedragen, zijnde een stuk land genoemd de Ijndekker, b.p. zijn broer Jan waar tussenin een weg loopt, Wouter Claes Beckers waar tussenin ook een weg loopt, de straat, Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Braeck, groot ca. 2 en een halve lopenzaad, b.p. zijn broer Gijsbrecht, de straat, de kinderen van Daniel Hillen. Uit dit erfdeel moet hij uit de Langenakker aan de erfgenamen van Willem Hinckaerts die een oude grote betalen en een pond paijment aan de O.L. Vrouwekapel van Oirschot en een vierde pond paijment aan de kerk te Oirschot, nog uit de Braeck een halve oude grote aan de hertog. Nog uit de laatst genoemde Braeck een philipsdenarius, nog aan Margriet Belaerts uit de Braeck 9 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, nog aan de kinderen van Daniel Schepens uit de Langakker 7 en een halve lopen rogge, nog uit de Ijndakker aan Adriaen van den Doren een mud rogge, uit de zelfde akker aan Goijaertt Loijch Neven 13 en een halve lopen rogge. Verder zal hij van zijn broer Gijsbrecht een lopen rogge per jaar ontvangen.

Marie weduwe van Joerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers en haar kinderen krijgen een stuk beemd genoemd de Zwartvoort groot vijfvierde bunder, gelegen onder Ameijden hier, b.p. Willem Goijaert Beckers, Peter Speecks, de kinderen van Jan Willem Cortten, de straat. Nog krijgt ze de helft van een bunder heiland op Eckensrijt af te delen van haar zwager Jan zijnde de oom van haar kinderen. Nog krijgt ze een stuk land genoemd ´t Snepschuet groot ca. een lopenzaad, gelegen aan het Snepschuet daar, b.p. de kinderen van Jans van der Hoven, Corsten Gielis, de straat. Hieruit moet ze jaarlijks 2 oude grote betalen aan de hertog en uit de halve bunder grond een halve oude grote aan de hertog en een halve stuiver als gebuurchijns aan de hertog.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 274 no 192-3 dd 12-6-1481) Joerden Gijben Hoppenbrouwers verhuurt aan Aernden Jacop Smollers een beemd genoemd de Elsbroek voor een termijn van 50 jaar en dagen. De beemd is gelegen in herdgang Straten, b.p. Aert van Weijlhuijsen, heer Aert de Crom en de zijnen, Daniel van der Meijen, Heijmerick Scepens. De pachtsom bedraagt 3 peters per jaar, steeds op Allerheiligendag aan Joerden te betalen. (Idem 193, 16-6-1481) De zelfde Joerden verkoopt deze beemd nu aan Henrick van Esch (secretaris) ten behoeve van Jacop Aert Jacops (Smollers) en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de pacht die hij op het verhuurde bezit jaarlijks heft.

Idem (no 198 dd 17-6-1481) Aert Jacop Smollers belooft aan Joerden Gijsbert Hoppenbrouwers die tussen nu en a.s. Maria Lichtmusdag over 3 jaar of eerder een bedrag van 27 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl steeds op Maria Lichtmisdag een rente van 1 mud rogge en de eerste termijn daarvan per a.s. Maria Lichtmisdag.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 53r: Heer Ricalt van Merode, ridder, Heer van Hoffles en Vrentz, man van Vrouwe Margriet van Arkenteel; Jan, Ghijsbert, Jorden en Henrick zoons van wijlen Ghijsbert Hoppenbrouwers (folio 53r)


Huwt voor 1430

206.209   Oda N.

Index 206.209 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1400
Overleden voor 1493

Kinderen

 1. Jan Zie 103.104
 2. Joerden (+voor 1493), huwt Marie Ansem Jan Deenen, ouders van Oda, Marie, Cornelis (=Cornelia) en Agaten
 3. Henrick, huwt (1) Margriet Geerlick van de Melckroth (+voor 1472), hieruit een kind Oda waarover Jan Gijsbrecht voogd is (vermeld in ORA 1484, aktes ophgenomen uit 1472 of 1477); huwt (2) Katarina Ansem Deenen (+voor 1493), ouders van Gijsbrecht, Elisabeth en Marie
 4. Gijsbrecht
 5. Dirck (mogelijk), vermeld 1481

TerugBegin van generatie


206.224   Henrick Peter TOIRKENS

FamilienaamIndex 206.224Vader 412.448Moeder 412.449

Geboren voor 1425
Overleden na 1484

Alias Heijn. Als Henrick zoon wijlen Peter van den Toerken vermeld 1480; in 1466 als vader van Bela Henrick Peter Toirkens. Mogelijk broer van (de ook aan Wouter van den Dijck verwante) Roelof Peter van der Toerken Zie 206.432

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 2 nos 2-4 dd maart? 1463) Verschenen is Henrick Wouters van der Heijden en Loi Loij Dirck Loijen zijnde zijn zwager en hebben beloofd om aan Henrick Peters van den Toerken die jaarlijks 2 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Henrick Maes, Heijlwich van den Dijck met haar kinderen, de gemeenschappelijke straat. (In marge: Opnieuw uitgeschreven op 13 maart 1686) (Idem 3) Verschenen is Henrick Peters van den Toerken en staat toe dat Henrick en Loijen uit de vorige akte de rogpacht per a.s. Maria Lichtmisdag over 9 jaar mogen aflossen tegen betaling van 30 gouden peters per mudde en per peter gerekend tegen 18 en een halve stuiver of gelijkwaardige munten. (…) (Idem 4) Verschenen is Lambrecht Willems van der Hofstatt als man van Aleijt dochter van Henricks van der Rijt en heeft beloofd aan Henrick Peters van den Toerken dat hij het mud rogge altijd mag aflossen dat Henrik eerder aan Lambrecht had beloofd in een schepenbrief van Oirschot tegen betaling van 30 gouden peters van elk achtien en een halve stuiver.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 392v nos 17-18 dd 21-1-1484) Komen zijn Henrick zoon wijlen Henrick Bloijs ook genoemd van den Dael en verkoopt met schepenbrieven van Den Bosch aan Henrick zoon wijlen Peter van den Toerken een pacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, uit een pacht van 6 mud rogge, welke pacht Henrick van den Toerken eerder had beloofd aan Henrick Claes Bloijs van den Dael, zijnde de vader van eerstgenoemde Henrick, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpanb van een huis, tuin etc. en een stuk land groot ca. 6 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Dirck Leemans, de gemeenschappelijke straat, Henrick Jan Penninks. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Agnesenbeemd gelegen in herdgang Hedel, b.p. Heijlwig Gijben en haar kinderen, Jan van Berckt, de erfgenamen van Goessen van den Steenweg, de gemeijnte, Henrick van der Rijt, zoals ze zeiden. (…) (Idem 18) Genoemde Henrick Toerkens belooft aan Henrick Bloijs die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 43 en een halve peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers met 3 mud rogge, maat van Oirschot en in Oirschot te leveren.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 7v no 61 dd 2-2-1525) Jan Dircks van Ostaden als man van Aelijt dochter van Henrick Toerkens, Jan zoon Henrick Toerkens, Jan Matheeus van de Venne als man van Heijlwig, dochter van genoemde Henrick Toerkens, voor henzelf handelend en voor Jan Aert Scellekens, voor Jan Claes als voogd over diens wettige kinderen die hij had verwekt bij zijn vrouw Dingen, verder Jan Wouter Toerkens voor hemzelf handelend en voor zijn broer Henrick, Korsten Jans van Creijelt, verder Goijaert en Peter, wettige kinderen van Peter Toerkens, voor henzelf handelend en voor hun andere broers en zusters, verder Laureijs Janssen van den Hoeve als man van Marie dochter van genoemde Peter Toerkens, doen allen afstand van hun aanspraken inzake een pacht van een mud rogge, die werd en wordt betaald door Wouter van den Dijck. Ze doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Berthen dochter van Mathijs Huijskens.

Kapittel van Oirschot (no 468 dd 19-1-1473) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Harman Schenkels en zijn vrouw Heilwig overgedragen hebben, aan Peter Henrik Toerkenszn, al wat ze nu of later bezitten.

Idem (no 496 dd 2-6-1481) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Peter Henrik Toerkenszn overgedragen heeft aan Augustin, zoon van Augustin van Rijk: roggepacht uit perceel land Nieuwland in Audenhoven in Oirschot. Idem (497 dd idem) Schepenen van Oirschot geven vidimus van akte van 1473 januari 19 (regestnr 468) en oorkonden dat Peter Henrik Toerkenszn beloofd heeft, aan Augustijn Augustijnszn van Ruth, hem origineel van de hier gevidimeerde akte, indien nodig tijdelijk ter beschikking te stellen voor het opeisen van zijn pacht.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 20v: Henrick Peterss van den Toernken, Jan Henrix van Audenhoven

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 flio 37r: Henrick Peterss van den Toernken, Willem Rutgerss van Audenhoven, Steven Dirck Jan Dircx van Vessem

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 19r: Henrick Bloys zoon wijlen Claes van den Dael, Henrick Peterss van den Toernken, Wouter Marcelis Ghijskens van Baesschot

BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 246r: Henrick Peterss van den Thoernken, Peter Janss van den Venne (folio 246v)


Huwt voor 1450

206.225   Katelijn Wouters van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 206.225Vader 412.450Moeder 412.451

Geboren ca. 1420
Overleden voor 22-5-1501

Kinderen

 1. Wouter Zie 103.112
 2. Iken (+voor 1512), vermeld 1512
 3. Aleijt (+na 1525), huwt Jan Dircks van Ostaden
 4. Jan (+na 1501)
 5. Heijlwich, huwt Jan Matheeus van de Venne
 6. Peter (+voor 1494), vermeld 1481; huwt voor 1473 Lisbeth Wouter Goijaert sGreven (+na 1503), ouders van Goijaert en Henrick
 7. Belen (+na 1501), huwt Aert Schellekens (+voor 1485), ouders van Jan
 8. Willem(ima), vermeld 1501, 1508, 1537, huwt Jan Pennincks, ouders van een zoon Henrick; Zie 103.196
 9. Katarina, huwt Jan Jan Oomen (vermeld 1500)

TerugBegin van generatie


206.228   Aert Hendricks van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 206.228Vader 412.456Moeder 412.457

Geboren voor 1440
Overleden na 1513, mogelijk na 9-3-1525

Molenaar

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 312 no 196-7 dd 1-5-1482) Komen is Thomas Aerts van der Ameijden de jonge voor hemzelf handelend en voor zijn broer Daniel, en draagt in de vorm van een ruil aan Antonis Roelofs van der Ameijden de 2/3e delen van een stuk land over, groot 7 lopenzaad genoemd dat Heij-Eeuwsel, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Peter Loijchs, de gemeijnte, Peter Agnesen. Dat stuk land hadden Daniel en Thomas zoons van Aert van der Ameijden en Antonis Roelofs van der Ameijden eerder gekocht van Jan zoon wijlen Peter Loijchs en Jan op zijn beurt had het verkregen van Wouter van Baesschot volgens de brieven. Daarvoor heeft Antonis op zijn beurt aan Thomaes Aerts van der Ameijden in de vorm van een ruil een pacht van een half mud rogge overgedragen, maat van Oirschot, welk half mud Thomaes Aerts van der Ameijden de oudste eerder uit zijn bezit in herdgang de Notel had beloofd. Afspraak is verder dat Korstiaen zoon van genoemde Aert die deze Aert had verwekt bij zijn eerste vrouw Lisbeth dochter van Korstiaen van der After, rechten zal hebben in een half mud rogge, maat van Oirschot. De twee delen na de dood van Aert te aanvaarden maar niet eerder en wel nadat er aan Korstiaen een half mud rogge is beloofd. (Idem 197) Genoemde Antonis van der Ameijden uit de vorige akte en met hem zijn broer Marcelis als voogd over zijn zoon Korstiaen, draagt in de vorm van een ruil aan Thomaes uit de vorige akte een pacht over van een half mud rogge, maat van Oirschot, welke half mud Thomas Aerts van der Ameijden de oudste eerder had beloofd aan genoemde Antonis, steeds op Maria Lichtmisdag te ontvangen op onderpand van zijn deel van bepaald bezit etc. gelegen in herdgang de Notel, (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 2 fol 336v dd St Tomas 1483) Komen is Thomaes Aerts van der Ameijden als gemachtigde voor Daniel van der Ameijden zijnde zijn broer en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van een mud rogge, die 6 jaar onbetaald is, welke pacht Mathijs en Willem, broers en kinderen van wijlen Henrick van de Dijck aan genoemde Daniel hadden verkocht, steeds te ontvangen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Verre-Spoordonk, b.p. Henrick Wouters, Willem van der Heijden, de gemeijnte, volgens de brief d.d. 13 augustus 1475. Jan van Espe heeft de uitwinning verzorgd en het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest en is verkocht aan Jan Jan Leemans voor de achterstalligheid etc.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 174 nos 202-3 dd 3-2-1489) Willem en Claes kinderen van wijlen Henrick van der Heijden beloven samen aan Aert Henricks van der Meijen die een jaarlijkse rente van 4 rijnsgdulden, elke gulden van 20 stuivers, steeds te betalen op 1 april op onderpand van de helft van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, (…)Nog op onderpand van de helft van een stuk beemd genoemd de Oudenbeemd, (…)Nog op onderpand van de helft van een beemd genoemd ´t Cleijn Beemdken, (…)Nog op onderpand van de helft van een bunder beemd uit de Zes Bunders, dat jaarlijks gewisseld wordt met een bunder beemd van genoemde Katarina met nog meer anderen. Nog op onderpand van de helft van een stuk beemd genoemd de Tielenbeemd, die gewisseld wordt met Peter Dielis en met Jan van der Heijden. Nog op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Maercolf, die ook jaarlijks wordt gewisseld met Jan van der Heijden en met de kinderen van Loij Timmermans. Verder zet Claes nog in onderpand een pacht van 4 lopen rogge, dien hem werd beloofd door Willem Henricks Verheijden en Jutken hun zuster met haar voogd. (…) (Idem 203) De rente uit de vorige akte is altijd aflosbaar op 1 april tegen betaling van 64 rijnsguldens, elke gulden tegen 20 stuivers gerekend.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 319v no 233 dd 9-6-1492) Heer Henrick zoon Willem Vos, priester en Aert Henricks van der Ameijden als man van Lisbeth dochter van genoemde Willem Vos, verkopen samen aan Adriaen zoon van Willem Vos, schout van de heer van Merode, zijnde hun broer die een huis, tuin en betimmeringen etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Aleijt weduwe van Peter van de Schoet, het erf eerder van Wouter van de Velde, de straat, het erf eerder van heer Henrik Vos, priester en kanunnik. Nog verkopen ze hem een stuk beemd genoemd dat Lietschoor, gelegen aan het Lieveld hier in herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Vos waarvan is afgedeeld, Henrick van de Hagelaer de jonge, Lup Janssen van Hersel, de gemeijnte, Corsten van de Velde. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen en de lasten aangaande Dirck van de Hagelaer zullen ze samen betalen. Datum 9 juni 1492, getuigen Ansem en Dormalen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 9 nos 41-42 dd 21-3-1495) Adriaen Vos, schout en verder als rentmeester voor jonker Goijaert Torck echtgenoot van joffrouw Margriet van Egmont, eerder weduwe van jonker Jan van Merode en Peterhem verpavcht nu aan Aernden Henricks van der Ameijden de windmolen te Oirschot staande in herdgang de Kerkhof. De pacht is voor 6 jaar lang te beginnen per St. Jansdag a.s. en de pachtsom is 42 en een half mud rogge voor het eerste jaar en daarna steeds 43 mud rogge per jaar, Oirschotse maat steeds in twee termijnen te voldoen, de eerste termijn per a.s. Kerstmis en de tweede op St. Jansdag daarna midden in de zomer en die pacht moet op de molen of in de nabijheid worden geleverd. (…) (idem no 42) Genoemde Aert belooft zijn borgen te zullen vrijwaren voor de door hen gedane belofte en daarvan willen ze een brief hebben.

(Idem no 43) In het jaar 1498 op 9 september hebben Jan Janssen van Hoelst van Mol voor een helft en Peter Mathijs Mollers van Boxtel voor de andere helft, aan Aernden Henricks van der Ameijden beloofd dat ze hem zullen ontslaan voor de 3 laatste jaren van de pacht van de windmolen en de pacht zullen overnemen, zoals Aert die molen had gepacht van de heer van Merode, staande in herdgang de Kerkhof en zoals eerder gepacht van Adriaen Vos, schout etc.zoals op het blad hiervoor is vermeld. De pacht voor de nieuwe pachters vangt aan per a.s. St. Jansdag 1498 en dat voor 3 jaar lang, met alle verplichtingen dienaangaande zoals in dat eerdere kontrakt staan vermeld. Aert is verplicht de twee nieewe pachters te ontlasten voor de termijn van afgelopen St. Jansdag tot aan St. Jacopsdag erna. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 3 no 7-8 dd 6-1-1501) Aert Henricks van der Meijden draagt aan Daniel de Leeuw die de verhuur over van een huis en betimmering, genoemd de Zwaan, samen met alle rechten en brieven daarvan, zoals Aert dat bezit had verkregen van Jan de Ronde, b.p. de kerkmuur van O.L. Vrouw, de erfgenamen van Goijaert Roestenberg, de steenweg daar, de straat. (NB van Jan Toirkens: in 1496 werd de Zwaan eerst verhuurd voor 100 jaar en dagen en 4 dagen later verkocht aan Aert Henricks van der Ameijden). (Idem 8) Genoemde Daniel uit de vorige akte belooft aan Aert die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 112 rijnsguldens te betalen, samen met een pacht van 4 mud rogge.

Idem (fol 8v no 38 dd 21-3-1501) Aert Henrick van der Meijden verkoopt aan Andries Mathijs Corstens van Berse een huis, tuin, etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Claes Schepens, Jan Dirck Francken, de erfgenamen van Henrick van Berse, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn 2 oude groten en 4 schillingen paijment aan het kapittel van Oirschot, nog een mud rogge aan Marie dochter van Jan Peters van Bantsvoort of ook wel van Kerkoerle genoemd, nog 8 lopen rogge samen aan de H. Geest en aan de O.L. Vrouwkapel, de St. Peterskerk te Oirschot en de St. Odulphuskapel te Best, verder nog een rente van 2 rijnsguldens per jaar aan Margriet Belaerts, nog 2 gouden guldens per jaar ana het kapittel van Den Bosch, nog anderhalf mud rogge aan genoemde Aert als verkoper.

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 301 nos 173-4 dd 8-5-1513) Gerit Jan Henricks van der Vloeten verkoopt aan Aert Henricks van der Ameijden die een pacht van een mud rogge, welke pacht de erfgenamen van Peter van Gestel eerder aan Gerit hadden overgedragen op onderpand van bepaald bezit. (Idem 174) Aert Henricks van der Ameijden uit de vorige akte belooft aan Gerit Jan Henricks die een jaarlijkse rente van 16 stuivers 3 oort te gaan betalen, steeds met Kerstmis en St. Jansdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof aan de hei daar, b.p. de gemeijnte, Gijsbrecht Lebbens, Jan van Hersel. (…).

Mogelijk deze Aert, anders een neef of kleinzoon: ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 240 no 86 dd 9-3-1525 in ORA 1522) Aert Henrick van der Ameijden verkoopt aan Thomas Henricks van den Venne een stuk land met een huis erop, dat eerder een akker was, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, het erf van Jacop Wouter van den Dijck dat nu aan de koper behoort. Dat stuk land had Aert Henricks van der Ameijden eerder gekocht van Wouter en Zeger kinderen van wijlen Gooris van Cuijck volgens schepenbrieven van Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 74v: Jan Janss van den Lake, Marijn weduwe van Aert Henrix soen van der Ameijden en haar kinderen Thomas en Christijn; Goossen Thomass van Audenhoven


Huwt (1)

Elisabeth Korstiaen van den AFTER

FamilienaamIndex


Huwt (2)

206.229   Maria N.

Index 206.229 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (3) na ca. 1485

Lijsbeth Willems VOS

FamilienaamIndex

Weduwe van Michael Willem Wilneven Zie 103.126


Buitenechtelijke relatie (4) met

Margriet Jan de BIE

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 172 no 183 dd 14-3-1489) Aert Henricks van der Meijen belooft aan Margriet dochter van Jan de Bie die voortaan een jaarlijkse pacht van anderhalf mud rogge te gaan betalen, zolang ze leeft en na haar door te betalen aan Henrick van der Meijen haar natuurlijke zoon die ze bij genoemde Aert van der Meijen heeft verwekt gehad. Als Henrick Aerts als natuurlijke zoon zonder wettig nageslacht sterft, dan komt de pacht van anderhalf mud rogge weer toe aan genoemde Aert Henricks van der Meijen of diens erfgenamen na hem. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Hedel, b.p. de gemeijnte, Henrick Lebbens, het erf eerder van heer Willem van Geldrop.

Kinderen

 1. (uit 1) Korstiaen
 2. (uit 2) Thomas Zie 103.114
 3. (uit 2) Margriet, huwt voor 1487 Jan Willem Oppers
 4. (uit 2) Kathelijn, huwt Jacob Jacobs van der Hugenvoert
 5. (uit 2) Christina
 6. (uit 3) Thomas Jr
 7. (uit 4) Henrick, bastaard, vader van Aert, ook een bastaard, vermeld (minderjarig) met Thomas Jr in ORA 1484
 8. Daniel, vermeld 1475, 1482 en 1483

TerugBegin van generatie


206.230   Willem Henrick BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 206.230Vader 412.460Moeder 412.461 • Tevens 412.702

Geboren voor 1410
Overleden Oirschot na 15-7-1499, mogelijk meer dan 90 jaar oud

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 207 no 30 dd onbekend, 1467 in register 1468) Eerder was het zo dat Thomas van der Ameijden als man van Ijden dochter van Willem van den Borgakker destijds zijn zwager (schoonvader) deze Willem voor schout en schepenen van Oirschot had gedagvaard, hetgeen toen door de familie als onbehoorlijk werd beschouwd en men wilde daarom de vrede weer tussen partijen herstellen. Als arbiters zijn daarvoor ingeschakeld Bartholomeus de Momber en heer Natael Robillart als kanunnik te Oirschot, beiden namens genoemde Willem van den Borchakker en verder heer Henrick Belaerts en heer Mercelis, pastoor te Oirschot namens de genoemde van der Ameijden. Daarna zijn beide partijen gehoord en vervolgens hebben de 4 arbiters in aanwezigheid van partijen uitspraak gedaan en wel bij monde van genoemde heer Mercelis. Inzake Thomas die in de eerste plaats een bepaald bedrag in vlaamschen opeist dat zijn vrouw in een testament was vermaakt, daarvoor had genoemde Willem hem een koe en wat huisraad gegeven en daarom is zulks daarmee vereffend en Thomas moet daarover dus verder het zwijgen toe doen. Verder heeft Thomas op grond van het erfrecht namens zijn vrouw van Willem zijn kindsdeel in het bezit opgeeist, aangezien de vrouw van Willem is overleden, en gezien ook het testament dat wijlen diens vrouw had opgemaakt en waarvan het redelijk is dat het als zodanig wordt uitgevoerd. Daarom is de uitspraak dat zolang Willem leeft, hij van het bezit van wijlen zijn vrouw het gebruik zal behouden en houdt ook alle inkomsten ervan, maar hij mag geen van zijn kinderen voor- of nadeel daarin doen. Maar uit liefde is het goed en wordt bepaald dat Willem aan zijn zwager (schoonzoon) hem jaarlijks op Maria Lichtmisdag een Bosch mudde rogge zal betalen, zijnde 14 lopen rogge Oirschotse maat. En verder zal Thomas namens zijn vrouw na de dood van Willem gewoon meedelen met de andere kinderen, zonder list of bedrog daarbij. Indien er over deze uitspraak later onduidelijkheden zouden bestaan, dan behouden de 4 arbiters daarvoor het recht om dat te verklaren. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 202 no 19 dd onbekend, vermoedelijk najaar 1467 in register 1468) Verschenen is hier Willem wettige zoon van Willem van den Borchekker en verkoopt hierbij aan Henrick Bloijs een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, in Den Bosch te leveren, welk mud rogge hij van zijn moeder Lisbeth heeft geerfd danwel nog zal krijgen na de dood van zijn vader, Willem belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht en zal alle lasten hierin van zijn kant afhandelen. Omdat Willem van den Bochakker als vader van genoemde Willem hiervan echter nog het vruchtgebruik houdt, heeft vader Willem als vader ter meerdere zekerheid van de rogpacht deze verkoop zelf ook goedgekeurd en hij als vader belooft het onderpand ook te garanderen ten behoeve van zijn zoon.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 264 no 3 dd 2-1-1469) Verschenen zijn Willem en Jan, broers en kinderen van wijlen (onzin, MW, zie rest akte) Willem van den Borchakker die waren verwekt bij joffrouw Lisbetten dochter van Vrancken van Cuijck en van Heijlwich van den Brande en ze hebben hierbij aan hun vader beloofd dat hij de schuur die bij zijn huis staat mag afbreken en verder zullen ze voor hem 3 en een half mud rogge beloven aan Henrick Bloijs die in Den Bosch woont, samen met hun broers en zusters.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 166 no 16 dd 10-2-1473) Komen is Jan Willems van den Borgakker en machtigt hierbij Henrick van Esch ten behoeve van zijn wettige broers om alle vorderingen, rentes etc. voor hem te innen, inzake het bezit dat hij van zijn grootmoeder als weduwe van Frank van Cuijck in Hoogstraten heeft geerfd, tot de tijd toe dat Jan zijn broer Willem betaald zal hebben voor een bedrag van 6 rijnsguldens.

Idem (fol 185v no 126 dd 15-6-1473) Komen zijn Goijaert Willems van de Borgakker, Thomaes Aerts van der Ameijden als man van Iden dochter van genoemde Willem, nog Peter Jacops van der Hamsvoort als man van Cornelis dochter van genoemde Willem, verder Heijlwig en Katalijn, dochters van genoemde Willem met hun voogd, voor henzelf handelend en voor Frank en Peter hun wettige broers kinderen ook van genoemde Willem van de Borgakker, en machtingen hierin met vrije wil, hun vader Willem van de Borgakker om hun bezit te mogen verkopen volgens zijn goeddunken, alsof ze er zelf bij aanwezig zouden zijn geweest, speciaal inzake 4 zesters rogpacht per jaar die ze hebben geerfd als erfgenamen van Frank van Cuijck en wijlen diens vrouw wijlen joffrouw Heijlwig, welke pacht nu in Etten wordt betaald door de kinderen van Cornelis van den Brand volgens een schepenbrief van Etten. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 27v no 170-1 dd 20-10-1474) Verschenen is Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en verkoopt nu aan Willem van den Borgakker ten behoeve van Heijlwig van den Borgakker en aan Dirck natuurlijke zoon van Willem van den Borgakker, die een pacht van een mud rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en over een jaar de eerste keer, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan Brouwers, Daniel Goijaerts en Kathelijn Swijsen, de gemeenschappelijke straat, Peter Laenen en de kinderen van Heijlwig Heijmericks. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Hennenhof, groot circa 10 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de gemeenschappelijke straat, zijn erf verder. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden. Heijlwig zal de rogpacht alleen ontvangen zolang ze leeft. (Idem 171) Verschenen is hier Willem van den Borgakker die voor hemzelf handelt en voor zijn kinderen Heijlwig en Dirck en staat aan Jan Bruijstens uit de vorige akte toe dat die de pacht van 1 mud rogge dat hij heeft beloofd aan genoemde Heijlwig en Dirck, mag aflossen tegen betaling van 11 rijnsguldens, elke gulden tegen 20 stuivers samen met de pacht ervan, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 20v no 120 dd 16-8-1474) Verschenen zijn hier Willem van de Borgakker de oude voor hem alleen handelend, verder Gevaert en Peter, broers, Thomas van der Meijen als wettige man van Iken, verder Peter Jacops van der Hamsvoort als man van Cornelis, die voor hen zelf handelen en voor Frank, Henrick, Katelijn en Heijlwig, wettige kinderen van genoemde Willem van den Borgakker, verkopen nu aan hun broer Willem van den Borgakker de jonge, al het bezit dat ze hebben geerfd van Vranck van Cuijck hun grootvader en van Heijlwig diens vrouw (van de Brande, JanToirkens) zijnde hun grootmoeder, waar dat bezit zich ook bevindt hetzij in Hoogstraten of in Oirschot zowel roerend als onroerend. Ze verkopen dat bezit met alle brieven erover en beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (…) (Idem 121) Verschenen is Willem van de Borgakker de jonge en belooft aan de verkopers uit de vorige akte, dat hij goede rekening en bewijs zal overleggen over zijn beheer dat hij heeft gehad van het bezit dat is gelegen in de Heerlijkheid van Hoogstraten en hij zal hen of hun vader daarvan goed bewijs overleggen en hij zal daarbij geen beroep doen op poorterschap, klerkschap of op andere privileges. Willem zal daarvan wel de normale kosten mogen maken en die moeten wel voldaan worden.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 27v no 170 dd na 4-11-1474) Verschenen is Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en verkoopt nu aan Willem van den Borgakker ten behoeve van Heijlwig van den Borgakker en aan Dirck natuurlijke zoon van Willem van den Borgakker, die een pacht van een mud rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en over een jaar de eerste keer, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan Brouwers, Daniel Goijaerts en Kathelijn Swijsen, de gemeenschappelijke straat, Peter Laenen en de kinderen van Heijlwig Heijmericks. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Hennenhof, groot circa 10 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de gemeenschappelijke straat, zijn erf verder. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden. Heijlwig zal de rogpacht alleen ontvangen zolang ze leeft.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 96v no 170 dd 15-5-1476) Verschenen zijn Gerard en Peter, broers en zoons van Willem van de Borgakker en geven hierbij machtiging aan hun vader Willem om hun erfdeel in ontvangst te nemen, waarin ze gerechtigd zijn en hen is nagelaten door hun moeder, waar Willem dat bezit ook maar kan aantreffen. Hij mag dat bezit ook eventueel met rechtsmiddelen invorderen en alles daarin te doen hetgeen ze zelf als opdrachtgevers ook gedaan zouden hebben. Als een van hen beide komt te overlijden, dan gaat dat erfdeel van die overledene naar vader Willem zolang hij leeft, zonder dat een van zijn andere kinderen daartegen bezwaar kan maken.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 113v no 104 dd 24-8-1477) Komen is Willem van de Borgakker en belooft aan Henrick van Petershem die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 18 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

Idem (fol 123 no 134 dd 17-10-1477) (…) verklaren hierbij dat Ida dochter van Willem van den Borgakker met Aert Thomaes van der Ameijden haar man zijnde, met nog Cornelis dochter van Willem van de Borgakker met haar man Peter van der Hamsvoort, dat hun broer Willem van de Borgakker met hen heeft afgedeeld voor het kindsdeel dat hij heeft geerfd na de dood van Heijlwig de vrouw zijnde van Frank van Cuijck, zijnde hun grootmoeder. Dat betreft het 1/10e deel van een jaarlijkse rente van 15 rijndsguldens die meester Jan van Oudenbosch, jaarlijks aan genoemde Heijlwig betaalde toen ze leefde uit diens hoeve en bezit te Daesdonk volgens de schepenbrief ervan. Zowel Ida en haar man en Cornelis met haar man verklaren tevreden te zijn gesteld voor hun 1/10e deel van deze rente middels bepaald roerend bezit dat ze daarvoor hebben gekregen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 350 no 150 dd 18-3-1483) Goijaert Aelbrechts uit de vorige akte belooft aan Willem van de Borgakker die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 15 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot. Als Dirck en Marij als natuurlijke kinderen van genoemde Willem komen te sterven tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag dan is Goijaert voor deze belofte gevrijwaard.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 72v nos 313-4 dd 10-11-1487) Willem zoon wijlen Henrick genoemd van de Borgakker als man van Luijtgaerd samen ook met deze Luijtgaerd, beloven aan heer Henricks Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zuster Margriet, die een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens, steeds op St. Andriesdag te betalen, elke gulden tegen 20 stuivers, op onderpand van een huis, tuin etc. aan de Hovel hier, b.p. de gemeijnte, Goijaert …., Katarina weduwe van Rover Maerschalks. (…) (Idem 314) De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 32 rijnsguldens, maar er mag ook in 2 termijnen worden afgelost, steeds met de volle rente en de achterstand.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 20 no 125 dd 15-7-1499) Willem Henricks van den Borgakker als man van Luijtgaerden verkoopt nu aan zijn zwager (lees schoonzoon) Everaert Peter Wouters als echtgenoot van diens vrouw, hem een huis, tuin etc., groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de straat, de erfgenamen van Peter van de Schoet. De koper moet daar jaarlijks de grondchijns van een hoen uit betalen en een oort aan de deken van Oirschot, nog een pacht van 3 en een half mud rogge aan hemzelf waarvan 1 mud als huwelijkse voorwaarde daarin. Nog moet de koper een half mud rogge per jaar betalen aan het kapittel en nog 2 mud rogge aan genoemde Luijtgaerden. (…)

Kapittel Oirschot (nr 377 dd 20-10-1447) Wilhelm van den Borchakker, zoon wijlen Henrik, heeft verkocht, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Arnold van Weilhusen, ten behoeve van deken en kapittel: erfelijke pacht uit huis, erf, tuin en goederen in Oirschot in Kerkhof, en uit perceel wei Proestbroek.

Kapittel Oirschot (nr 397 dd 19-3-1450) Wilhelm, zoon wijlen Henrik van den Borchakker, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Arnold van Weilhusen, ten behoeve van deken en kapittel van Sint-Petrus in Oirschot: erfcijns uit huis en tuin naast kerkhof Sint-Petrus in Oirschot.

Idem (no 244 dd 24-9-1413) Johanr, zoon van Arnold Jonker, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Henrik van der Borchakker en Henrik, zoon wijlen Petrus de Baast: erfcijns uit huis en tuin naast kerkhof Sint-Petruskerk in Oirschot.

Bosch Protocol Oisterwijk (111. 1503 april 8 sH,R.1271,367) Willem z.w. Willem van Meyelsfoirt bij w. Heilwige d.w. Pauli dicti w. Jacobi Pouwels soen en Paulus z.w. Adriani vanden Akar z.w. Pauli z.w. Jacobi Pouwels 1/2 ad ipses et suos coheredes jeep 9 1/2 mud rogge en 1 1/2 mud rogge welke 9 1/2 mud rogge Petrus z.w. Stephani vander Amervoirt en Bartholomeus zijn zoon Henricus z.w. Willem vanden Borchacker en de 1 1/2 mud rogge Egidius Coptiten man van Yde d.w. Henrici Bloys op Lichtmis uit manso qui fuert w. Arnoldi de Bruheze in par. Otw prope molendini den Creytenmolen etc. supt Willelmus z.w. Willem z.w. Henrici vanden Borchacker voor 1/3 Henrico z.w. Thome vande Ameyen ook tbv zijn moeder en broers en zusters 1/3 en Henrico z.w. Petri vander Hamsvoirt ook tbv Cornelie zijn moeder en br. en z. 1/3

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 93r: Willem Henrix van de Borchakker, Jut Aerts van Boemel, Henrick Bloijs zoon wijlen Claes van den Dael

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 11r: Willem Henrix van den Borchacker, ‘t Kapittel in Oerscot

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 10r: Aert Aertss van Boemel, Gerit … van Wesenbeeck man van Folsa (Aertsdochter van Boemell), Jut wijlen Aert van Boemel, Willem Henrix van den Borchacker

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 298v: Willem zoon van wijlen Henrick van den Borchacker en van IJda Peters van Baest; Gijsbert Beijs, overleden

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 12v: Willem van der Borchacker, Aert Aertss van Ellaer

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 - sept 1454 folio 230v: Willem Henrix van den Borchaker, Jan Willem Vos man van Kathelijn Hap van Doernen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 99v (Gunterslaer) Willem Henrix van den Borchacker; Jan Joncker; Henrick Peterss van Baest; Willem Jan Dicbier


Huwt (1)

206.231   Elisabeth van CUIJCK

FamilienaamIndex 206.231Vader 412.462Moeder 412.463 • Tevens 412.703

Overleden Oirschot voor 1468

Mede-vrouwe van Meir; vgl Karel de Grotesite reeks 21 (Neggers)

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 17v no 91-2 dd 11-3-1503) Willem zoon wijlen Willem van den Borgakker en Ida dochter van genoemde Willem en met haar haar wettige zoon Henrick die voor hemzelf handelt en voor zijn zusters en broers, verder Cornelia dochter van genoemde Willem met haar voogd, die voor haarzelf handelt en voor haar andere broers en zusters, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Willem van den Borgakker en van hun moeder Lisbeth van Kuijck hebben geerfd. Genoemde Cornelis, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen daarvan het erfrecht, krijgt het huis met hofstad en de dries en 3 lopenzaad land, gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) een heiveld, gelegen aan de Papenvoort, (…). Genoemde Iken dochter van wijlen Willem van den Borgakker krijgt, wat beterft voor haar het vruchtgebruik en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, een stuk land groot 8 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, (…). Genoemde Willem Willems van den Borgakker krijgt 2 stukken aaneen gelegen beemd, genoemd de Proostbroeken gelegen in de zelfde herdgang (…).

(Idem 92) Willem zoon wijlen Willem van den Borgakker, zijn zuster Cornelis samen met haar wettige zoon Henrick, die voor hemzelf handelt en voor zijn zusters en broers, beloven dat ze in de toekomst een deling zullen maken voor schepenen van de stad Den Bosch inzake de rogpachten die ze van hun vader Willem hebben geerfd. Daaruit krijgt Willem Willem van de Borgakker dan 7 en een half mud rogge, Cornelis met haar kinderen 8 mud rogge en genoemde Ida met haar kinderen 6 en een half mud rogge, alles maat van Den Bosch. Men zal daarvan een officiële brief laten maken volgens de voorschriften van de stad Den Bosch.


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index


Huwt (3)

Luijtgaert Dirck van HEIJST

FamilienaamIndex

Vermeld ORA Oirschot 7-6-1475 als moeder van Maria (bastaard?)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 150 fol 350 dd 19-3-1483) Goijaert Aelbrechts uit de vorige akte belooft aan Willem van de Borgakker die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 15 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot. Als Dirck en Marij als natuurlijke kinderen van genoemde Willem komen te sterven tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag dan is Goijaert voor deze belofte gevrijwaard.

Kinderen

 1. (uit 1) Ida Zie 103.115
 2. (uit 1) Willem (*voor 1544 +na 1509), schepen van Oirschot, huwt Luitgard Dirck van Heijst (+na 1505 maar in 1501 aangeduid als weduwe); ouders van Marie (+voor 1505), huwt Everaert Peter Wouters
 3. (uit 1) Jan, niet vermeld in 1474
 4. (uit 1) Cornelia Zie 206.351
 5. (uit 1) Gevaert alias Gerard
 6. (uit 1) Peter
 7. (uit 1) Frank
 8. (uit 1) Henrick
 9. (uit 1) Katelijn
 10. (uit 1) Heijlwig
 11. (uit 2) Dirck (*1474), bastaard
 12. (uit 3) Dirck, 1501 burger van Den Bosch; ORA Oirschot 1-4-1502 vermeld, wettog; overdracht goed Jan van Heijst; vermeld ORA 1483
 13. (uit 3) Marie, vermeld ORA1475 en 1483

TerugBegin van generatie


206.240   Jan Dirk LEEMANS

FamilienaamIndex 206.240 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1415
Overleden voor 1484

NB: Steven Dirck Jan Dircss van Vessem = Lee[n]man, waarschijnlijk broer.


Huwt

206.241   N.N.

Index 206.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 103.120
 2. Mathijs (hypothetisch), vermeld ORA 1487

TerugBegin van generatie


206.242   Gielis Willem SNELLEN

FamilienaamIndex 206.242Vader 412.484Moeder 412.485

Overleden voor 1477

Alias Snellaerts. Schepen van Oirschot 1469. Vgl BL 1986: 129ff.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 105 no 215-6 dd 16-6-1471) Komen is Peter Roelof Toerkens en belooft aan Gielis Willem Snellaerts een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan van der Vloet, de gemeenschappelijke straat, zoals hij dat bezit heeft verkregen als echtgenoot van Ermgaerd dochter wijlen Jan Cocks. Nog op onderpand van een stuk land gelegen in de zelfde herdgang, b.p. de gemeenschappelijke straat, Joerden van der Vloet, Lange Heijn zoon Wouter Cortten. (…) (idem 216) Komen is Gielis Willem Snellaerts en staat aan Peter Roelofs uit de vorige akte toe dat die de pacht van een half mud rogge mag aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar tegen betaling van 12 peters 1 oort, zonder dat er bezwaar tegen kan worden gemaakt.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 114 nos 109-112 dd 14-9-1477) Komen is Henrick weduwe van Gielis Snellen met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake alle bezit dat haar is nagelaten door Gielis Snellen, waar dat bezit zich ook bevindt. Ze doet afstand ten behoeve van haar zoon Peter en ten behoeve van Jan Jan de Leenman als wettige man van Aleijt zijnde haar zwager (…) (Idem 110) Komen zijn Peter zoon wijlen Gielis Snellen en zijn zwager Jan Jan Leenman en belooft aan Henricken weduwe van Gielis Snellen zijnde hun moeder, die een jaarlijkse lijfpacht van 5 mud rogge te gaan betalen en nog 8 rijnsguldens per jaar, steeds op Maria Lichtmisdag zolang ze leeft op onderpand van al haar bezit waar zich dat ook in Oirschot bevindt. Verder krijgt ze een stoel in de ´herd´ van de beide huizen en de hoogkamer in de oude stede (...) en ze krijgt het 1/4e deel van de beide boomgaarden van haar beide kinderen zolang ze leeft. (...) (Idem 111) Komen zijn Peter zoon wijlen Gielis Snellen en Jan Janssen de Leenman van Vessem als wettige man van Aleijt dochter van genoemde Gielis en hebben een deling van bezit gemaakt. Genoemde Peter krijgt een huis, tuin etc., met de schuur en het erf waarin Henrick Willekens is gestorven, gelegen in herdgang (…), een eeuwsel genoemd de Heijhoeve, (…) een stuk beemd genoemd de Bersweijde, (…) 5 mud rogge per jaar en een half lopen rogge per jaar te ontvangen uit onderpanden volgens de brieven ervan. Nog krijgt hij een stuk heiveld ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) Genoemde Jan krijgt het oude huis met de hofstad en de grond gelegen in herdgang Spoordonk (…) een stuk land genoemd de Hoeve ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) een stuk land genoemd de Cluijsakker met een eeuwsel eraan, (…) een stuk land, b.p. Jan van der Heijen, de erfgenamen van Jutten van der Heijen. Nog een stuk beemd genoemd de Coppensbeemd, (...) nog krijgt hij het 1/3e deel van een stuk beemd genoemd de Tijelenbeemd (...) een stuk heiveld ter zelfder plaatse als hiervoor (…) (Idem 112) Komen zijn Peter zoon wijlen Gielis Snellen en met hem Jan zoon Jan de Leenman als man van Aleijt dochter van wijlen genoemde Gielis en verkopen nu aan Rutger Belaerts ten behoeve van de fabriek van de St. Petruskerk een pacht van 14 lopen rogge per jaar die hun eigendom zijn, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gelegen aan het Wreijlaer hier, b.p. Lodewijk Loijen met meer anderen, de gemeijnte, Lisbeth Gijben. De fabriekmeesters nu of in de toekomst moeten daaruit jaarlijks 2 lopen rogge betalen aan de tafel van de H. Geest.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 15 no 35 dd 6-2-1480) Verschenen is Peter zoon wijlen Gielis Snellaerts en verklaart dat Peter Roelofs en diens kinderen een pacht van anderhalf mud rogge per jaar hebben afgelost, Oirschotse maat uit een pacht van 3 mud rogge, die Gielis Snellaerts steeds op het bezit van Peter Roelofs en diens kinderen heeft geheven, zijnde een huis, tuin etc. gelegen onder Spoordonk. Maar als Peter wil dan krijgt hij nog wel het vruchtgebruik van anderhalf mud rogge per jaar.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 3r: Gielis Willem Snellartss van Spul man van Henrixke van den Venne

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 218v: Gielis Willem Snellarts soen van Spulle, Lodewijch Dirck Loden

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 271v: Daniel, Peter, Lijsbeth en Aleijt kinderen van wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Heer Daniel Heer Henrix soen; Gielis Willem Snellaertss van Spull

BP 1236 (Oirschot) okt 1466 – sept 1467 folio 93r: Gielis Willem Snellarts van Spull man van Henricke Peter van de Venne; Daniel, Peter, Lijsbeth en Aleijt kinderen van wijlen Daniel Daniel Heer Henrix


Huwt

206.243   Henrica Peters van den VENNE

FamilienaamIndex 206.243Vader 412.486Moeder 412.487

Overleden na 1477

Kinderen

 1. Aleijt Zie 103.121
 2. Peter, schepen in 1482

TerugBegin van generatie


206.244   Geerlick Gerards van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 206.244Vader 412.488Moeder 412.489 • Tevens 3.308.490

Geboren voor 1410
Overleden na 4-5-1472, voor 27-10-1472

Schepen 1450, molenaar (1471). Kerkmeester van de fabriek van de St. Peterskerk te Oirschot (1464), schepen van Oirschot in 1470; krijgt dan ook een pacht. Had (in pacht) een molen in het Kerckeinde en een (wate)rmolen in Spoordonk (Bron Maarten van der Tas).

Regesten van het Kapittel van Oirschot no 382 dd 3-11-1447: Geerlik Geerliks van Melkrode.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 2 no 7-8 dd 3-3-1464) Verschenen is Jan Willem Bruistens en verkoopt hierbij met een schepenbrief van Oirschot aan Geerlick van den Melcroth een stuk land, genoemd dat Beemdeken, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Henrick van den Langeneep waarvan was afgedeeld, Wouter van den Langeneep, genoemde Jan zelf, de straat daar. Jan had dat eerder gekocht van Willem Rutgers van Oudenhoven als beheerder van de tafel van de H. Geest te Oirschot (…) (Idem 8) Verschenen is Geerlick uit de vorige akte en heeft beloofd aan Willem Rutgers van Oudenhoven als beheerder van de tafel van de H. Geest om de vermelde rogpacht van een mud per jaar, Oirschotse maat, zodanig te zullen betalen op onderpand van voldoende goed bezit, dat de beheerder daarmee tevreden is en hij mag die pacht binnen nu en 3 jaar aflossen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 161 no 31dd St Thomas 1467) Verschenen is Geerlick van den Melcroth en belooft nu aan Joerden Cleijnael die 18 peters te zullen betalen elke peter van 18 stuivers gerekend, en wel zodra Dirck Everdijes is aangesteld als vorster, en die Roij in de naam van de heer in zijn hand had.

Idem (fol 188v no 161 dd 1-9-1467) Verschenen is Diederick Goessens en heeft als schuldenaar beloofd om aan Geerlijck van den Melcroth die per a.s. Maria Lichtmisdag 11 mud rogge te betalen, Oirschotse maat.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 253 no 266 dd 4-7-1468) Verschenen is hier Geerlick Gerarts van den Melcroth en verkoopt nu aan Henrick Henrick Raijmakers van Best de twee delen van een oude grote per jaar die hij van zijn grootvader Geerlick Knoijen heeft geerfd en men jaarlijks heft op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Nasstenbest, b.p. de gemeenschappelijke straat, Mathijs Mathijssen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 293v no 114 dd 25-4-1469) Verschenen is hier Geerlick van den Melcroth en heeft als schuldenaar beloofd om per a.s. St. Jacopsdag aan heer Ricalt van Merode die per a.s. St. Jacopsdag 200 Postelaersguldens te zullen betalen, of gangbaar geld van Brabant, en als zijn bode dat geld komt ophalen, moet Geerlick voor elke dag dat die genoodzaakt is op zijn geld te wachten hem een Rijnsgulden betalen.

Idem (fol 295 nos 177-8 dd 13-8-1469) Verschenen is hier Geerlick van den Melcrode en heeft beloofd aan heer Ricalt van Merode, heer van Frentz en Houfalise, ten zijnen behoeve en ten behoeve van Margriet van Arkenteel zijn wettige vrouw, die voortaan een jaarlijkse rente van 8 Rijnsguldens te zullen betalen, steeds te betalen op Maria Ontvangenisdag, op onderpand van de totale Melcroth, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Aelbrecht van den Melcroth, Henrick van … van den Melcroth, de erfgenamen van Denis van Engeland, verder rondom in de gemeijnte. Geerlick belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de jaarlijkse rente. Indien in de toekomst de heer of iemand namens hem als gedeputeerde naar Geerlick komt om de rente te innen en Geerlick zou dan niet betalen, dan mag heer Ricalt of zijn vrouw danwel de afgevaardigde namens hem beslag leggen op het bezit van Geerlick, zonder dat hij daartegen dan bezwaar kan instellen. (Idem 178) Verschenen is heer Ricalt van Merode voor hemzelf handelend en voor zijn vrouw Margriet en staat aan Geerlick toe dat hij de jaarlijkse rente van 8 Rijnsguldens altijd mag aflossen binnen nu en 6 jaar verder tegen betaling van 120 Rijnsguldens van elk 20 stuivers per stuk, samen met de achterstallige termijnen.

Idem (fol 306v no 231 dd 18-10-1470 (sic)) Wij, (…) schepenen in Oirschot verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen Geerlick van den Melcroth, onze collega-schepen en deze verkoopt nu aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel als H. Geestmeester van Oirschot ten behoeve ook van de tafel van de H. Geest, een jaarlijkse pacht van een mud rogge, die hij heeft verkregen van Huibrecht Aerts van Best. De pacht vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Henrick Mortsels, diens broer Jan, de straat, Goijaert Zwevers. Nog op onderpand van een deel van een stuk land genoemd DLaer, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kinderen van Lambrecht Thijssen. Nog op onderpand van een deel van een stuk land genoemd ‘Op de groten Waterlaet’, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Gerard Collars, Dirck van Zeeland, Nog op onderpand van het zevende deel van 3 bunders en van een stuk van 4 bunders die eigendom waren van diens vader Aert, alles conform schepenbrief van Oirschot. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 101 nos 194 dd 12-12-1471) Komen is Geerlick van de Melcroth en pacht van Willem Vos als rentmeester van de heer van Merode, diens windmolen voor een periode van 6 jaar, ingaande St. Jansdag 1471. De pacht bedraagt 41 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds te voldoen aan de rentmeester in twee termijnen, de eerste met a.s. Kerstmis en de andere met St. Jansdag erna en zo steeds 6 jaar lang. Voorwaarde is dat de pachter zal zorgen voor het onderhoud van de kammen, de spillen en het dove hout op zijn kosten zonder dat hij stilstand in rekening kan brengen. Wat betreft de banden die door genoemde heer zullen worden gerepareerd, als er daarbij stilstand is, komt dat in mindering op de pachtsom al naar redelijkheid en gebruik. Als er enige last of ongeval door toedoen van de molenaar plaatsvindt, geldt het molenrecht. (Idem 195) Komen is Geerlick van de Melcroth en pacht van Willem Vos als rentmeester van de heer van Merode, de watermolen te Spoordonk, voor een periode van 6 jaar, ingaande St. Jans aposteldag. De pacht beloopt 35 en een halve dubbele guldens, waarvan de eerste termijn zal zijn per a.s. Kerstmis en de volgende met St. Jans Aposteldag erna en zo steeds 6 jaar lang. Geerlick is verplicht de molen goed te onderhouden wat betreft het dovenhout, de kammen, spillen etc. Verder moet Geerlick de dijken daar op zijn kosten onderhouden voor die 6 jaar. Verder moet hij de molen zo achterlaten zoals hij hem heeft aanvaard. De pachter krijgt van de rentmeeser het snoeisel van de willigenbomen die op de dijk staan, op een redelijke tijd zodat de heer daarvan geen nadeel heeft aan die dijk. Verder is voorwaarde dat als de boer die de rentmeester zal laten bouwen aan de molen, daardoor stilstand aan de molen veroorzaakt, dat zulks in mindering op de pachtsom komt, naar redelijkheid. Als er nadeel of schade aan de molen ontstaat door toedoen van de molenaar dan is Geerlick daarvoor aansprakelijk volgens het molenrecht, zonder dat daar bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Idem (fol 102v no 203 dd 15-5-1471) Komen zijn Jan en Daniel, broers en wettige kinderen van Jan van Vlierden en verklaren dat ze aan Geerlick van de Melcroth de helft van de ´gruit´van Oirschot hebben verpacht voor een termijn van 7 jaar, te weten per a.s. Maria Lichtmisdag over 5 jaar te eindigen. De pacht bedraagt 17 rijnsguldens, elke gulden tegen 20 stuivers, waarvan de helft te betalen per Maria Lichtmisdag en de andere helft met St. Jansdag erna en zo steeds door, maar voor het laatste jaar hoeft hij niets te betalen omdat hij al voor het hele jaar heeft betaald (...).

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 163v no 211 dd 4-5-1472) Komen is Geerlick van de Melcroth als wettige man van Claesken wettige dochter van wijlen Thomaes van Oudenhoven en verkoopt met alle brieven ervan aan zijn zwager (schoonzoon, MW) Henrick Willems van der Heijden, een pacht van 7 mud rogge, maat van Oirschot die hij namens zijn vrouw heeft geerfd na de dood van zijn schoonvader Thomaes van Oudenhoven en hem in de deling van het bezit na diens dood was toebedeeld volgens de deelbrief ervan. De pacht is te heffen op onderpand van een stuk beemd genoemd de ´Kinderbroek van Helmond´, b.p. Jacop Loijchs van Hersel, het erf eerder van Lisbeth Korstiaens. Nog op onderpand van een stuk land genoemd het Rot, b.p. het erf dat eerder van Frank Cruijplands was. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Huijsstat gelegen in hetzelfde Rot, b.p. genoemde Jacop. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Braeck, b.p. het erf eerder van Frank Cruijplands. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Lerptakker, b.p. genoemde Jacop, Jan van Dormalen. (…).

Erfdeling ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 327 nos 339-344 dd rond augustus 1482). Genoemd o.a. Gerit Geerlicks van de Melroth, Marcelis Dirck Schoefs en Lisbeth dochter van genoemde Geerlick, verder Thomas Geerlicks, zijn broer heer Henrick, verder Mechteld, ook zuster Grietken, Jan Willem Wouters als man van Marie, nog Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Jan de Hoppenbrouwer als voogd over zijn nicht Oda dochter van Henrick Hoppenbrouwers die deze Henrick had verwekt bij Margriet dochter van genoemde Geerlick toen ze nog leefde.

Verdeelde grond: een erf van 6 lopenzaad onder Best, b.p. Jacop Willem Keijmps, Peter van Berckt. (…) een akker genoemd de Steenoven met de vijvers daar, het eeuwsel en heiveld aan elkaar gelegen, (…) een stuk land genoemd de Baenrijt, (…) een beemd genoemd dat Marien…., (…) het tiende deel in de Oude Stege, nog het 1/4e deel van twee stukken heiveld genoemd de Heegden, het ene perceel is b.p. de Melcrotsche stege, een heiveld genoemd de Middelste Heegde, ook met de sloot daar, de akker genoemd de Penninck. (…) een akker genoemd de Afterste Akker, (…) een stuk land genoemd ´t Geloekt (…) de beemd genoemd de Melcrotsche Stege, een beemd genoemd de Baenrijt, (…) een stukje heiveld genoemd de Middelste Heegde, de Diepstege (…) de Priestakker, (…) een stuk land genoemd de Penninck (…)de Grote Streepe, (…) een stuk beemd genoemd de Cleijn Streep, (…) een akker genoemd het Bruijnsel, (…) een stuk land genoemd dat Haverland, (…) een beemd genoemd dat Heerbeeck, ter plaatse genoemd het Vellaer, (…) de halve Rootakker, (…) een akker genoemd dat Sneproeijken, en daarnaast het grote huis met schuren.

ORA Oirschot 1504: vidimus van akte van rond 1471, waarin sprake is van Michiel zoon wijlen Gerard van den Melcroth en Michiel Geerlicks vdM.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 19v nos 93-4 dd 26-3-1480) Verschenen is Thomas zoon wijlen Geerlick van de Melckroth en heeft beloofd aan heer Henrick zoon Gielis van de Melcroth, priester, die een jaarlijkse pacht van 3 mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en de eerste keer op de eerste Maria Lichtmisdag na de dood van Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth, hun moeder zijnde. De pacht te betalen op onderpand van zijn kindsdeel afkomstig van wijlen zijn vader of het bezit dat hij nog zal erven na de dood van zijn moeder en op onderpand van het bezit dat Thomas van zijn broer heer Henrick heeft gekocht. Thomas belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 94) De zelfde Thomas uit de vorige akte belooft heer Henrick zijn broer zijnde, die een mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, op onderpand van het zelfde bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 439b nos 17-18 dd januari? 1485) Gerit en Thomas mede namens zijn broer heer Henrick, verder Jan Willem Wouters als man van Marie, Henrick Aerts als man van Mechteld, verder Wouter Willem Wouters als man van Aleijt, Peter Jan Vreijssen als man van Berthen, nog Henrick van Riel als man van Margriet, verder heer Henrick van Esch namens Willem Aerts van Eijndhouts, welke Willem echtgenoot is van Geerlick, verder nog Geerlick van de Melcroth namens de kinderen van Marcelis Scoefs verwekt bij Geerlick (moet zijn Elisabeth, MW) van de Melcroth, nog Oda Henrick Hoppenbrouwers met haar voogd, verkopen nu samen aan heer Engelbert van de Spijker 3 bunders heide zoals is afgepaald uit een groter perceel van 10 bunders te Best, b.p. Willem Reijnen, Jacop Jacop Keijmps, de Eckersrijt, de gemeijnte. Ze hadden dat bezit van hun vader Geerlick geerfd en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 3 oude groten aan de hertog en 3 stuivers aan de ´geburen´van Oirschot als gebuurchijns. (Idem 18) De zelfde groep personen, behalve heer Henrick en Gerart, verkopen nu aan Wouter Willem Wouters een pacht van 3 lopenzaad rogge per jaar, Oirschotse maat, die Geerlick dochter van Geerlick van de Melcroth jaarlijks aan deze personen was beloofd uit haar erfdeel. Wouter moet wel jaarlijks de grondchijns van 3 stuivers betalen uit het bezit van de Melcroth.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 32 no 144 dd 12-10-1500): vidimus van erfdeling dd 3-11-1482)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 424v: Geerlinck van Melckrode heeft gehuurd voor 6 jaar vanaf Sint Jan l.l. van ‘t Groot Ziekengasthuis in Den Bosch een tiend in Oerscot

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 168v: Henrick Jan Wautgerss, Wautger Henrick Wautgerss, Jan Wouter Bruijstenss, Geerlinck van Melcrode

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 64r: Geerlinck van Melcrode heeft gehuurd van de rentmeester generaal Goossen Heijm de vorsterij van Oorschot voor 3 jaar vanaf Kerstmis laatstleden om 3 peters en 3 stuivers half op Sint Jan, half op Kerstmis, 13 juni 1468.

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 206r: Zebert Herman Jan Zibbens, Geerlinck van Melcrode

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r: Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode verhuurt vanaf Kerstmis a.s. voor 4 jaar aan Gielis, Jan en Aert, zoons van wijlen Jacop Smolners een windmolen aan het Kerckeijnde en een watermolen te Spoerdonck, 27 oktober 1472

BP 1242 (Oirschot) okt 1472 – sept 1473 folio 106r: Geerlinck van Melcrode had beide molens gehuurd van Willem Vos, rentmeester van de Heer van Meroede

BP 1244 (Oirschot) okt 1474 – sept 1475 folio 322r: Jan natuurlijke zoon wijlen Geerlinck van Melcroede; Daniel Aert Michielss; Gerit zoon wijlen Geerlinck van Melcroede

BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 259r: Claesken weduwe van Geerlinck van den Melcrot; Henrick Henrick Moels; Dirck Gerit Snijders; Jan Jan Engelenzoon

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 309r: Thomas Geerlinx van Melcrode

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1205 (Best) okt 1434 – sept 1435 folio 63v: Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1205 (Best) okt 1434 – sept 1435 folio 107v (Aerle) Henrick Broet zoon wijlen Jan Broet, Gielis Janss van Gewanden, Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 56r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Aelbert Henrix van Melcrode, Peter Peter Arnt Danelss

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 89v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Jan Willem Wilneven

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 223r: Jan Henrix van Ghenen, Geerlinck Geritss van Melcrode, Jan Willemss van Dormalen

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 192v: Gheerlinck Geritss van Melcrode, Jan Willem Neven en zijn broers Dirck en Michiel

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 46v: Jan van den Berghe van Dommelen man van Heilwich dochter wijlen Godscalck Aerts Kemmer; Geerlinck Geritss van Melcrode; Reijneer van Mechelen; Ghijsbert zoon van wijlen Jan van Hijntham (zoon van Godscalck van Hijntham) en van Beel Goijarts van Alphen; Gerit Janss van Melcrode (bezit 1/5e deel van ‘t goet “te Melrcrode”; Heilwich weduwe van Aert Kemmers en haar zoon Godscalck

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 102r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Jan Wautgerss van Engelsbraken

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 180r: Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode; Geerlinck Gerits van Melcrode had de helft van de hoeve “t guet te Melcrode”in erfpacht gekregen van Aert voornoemd om 6 mud rog

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 87r: Matheeus Jan Pennincks, Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 164r: Claes natuurlijke zoon van Henrick Giben sCupers, Henrick, Wautger, Lijsbeth en Heijlwich kinderen van wijlen Jan Wautgerss van Engelsbraken en hun oom Dirck; Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 31r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Daniel Daniel Tijmmerman

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 169v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Henrick Henrick Rutger Oemen

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 116r: Jan Gieliss van der Schueren, Robbert Robbert van den Zandacker (folio 116v), Geerlinck van Melcrode zoon wijlen Gerit van Melcrode, Willem Rutgers van Audenhoven

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 237r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Henrick Janss Heester

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 163v: Geerlinck Gerits van Melcrode, Dirck Janss van der Molen

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 43v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Goijart Jacop Keijmps

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 81r Geerlinck Geritss van Melcrode, Jan Ghijsbert Beertken van den Spiker, Ervart Henrix van Melcrode, Jan Jan Smeeds

BP 1220 (Best) okt 1449 – sept 1450 folio 215v: Henrick Mathijs Huijskens, Jan Jan Smeeds, Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 270r: Peter Jan Henrick Heesters, Gerit Willemss van Dormalen, Geerlinck van Melcrode

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 126v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Wautger Henrick Wautgerss, Henrick Wouter Colen

BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 363r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Dirck Janss van der Moelen

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 52r: Henrick, Wautgher en Heilwich zoons en dochter van wijlen Jan Wautgherss van der Engelsbraken; Gheerlinck Geritss van Melcrode

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 114r Geerlinck Geritss van Melcrode, Hilleke weduwe van Jacop van Brede

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 438v: Geerlinck van Melcrode, Beel dochter wijlen Jan van Vairlair, Gerit Henrick Ghijsbertss die Cuper

BP 1227 (Best) okt 1456 folio 1457 folio 414v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Heer Henrick Belaerts priester, Heilwich en Margriet kinderen van Henrick Belaerts

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 414v: Henrick Willemss van Luppen, Ghijsbert Denijss van Engelant, Geerlinck Geritss van Melcrode

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 454r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Heer Henrick Belaerts, Heilwich en Margriet kinderen van Henrick Belaerts

BP 1228 (Best) okt 1457 – sept 1458 folio 182v: Henrick, Wouter en Lijsbeth kinderen van Jan Wouterss van der Engelsbraken; Geerlinck Geritss van Melcrode; Henrick Janss van Ghenen

BP 1228 (Best) okt 1457 – sept 1458 folio 304v (Aerle) Geerlinck Geritss van Melcrode, Dirck Dirx van der Bruggen, Lijsbeth Meeus die Cromme

BP 1229 (Best) okt 1458 – sept 1459 folio 212v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Heilwich en Marie dochters wijlen Wouter Pijnappel, Goessen van Beke

BP 1230 (Best) okt 1459 – sept 1460 folio 93r: Geerlinck Geritss van Melcrode, Henrick Willem van Luppen, de Tafel van de Heilige Geest in Oerscot

BP 1232 (Best) okt 1461 – sept 1462 folio 154v: Hilleke weduwe van Jacop van Brede, Geerlinck van Melcrode

BP 1232 (Best) okt 1462 – sept 1463 folio 453v: Geerlinck zoon van wijlen Gerit van Melcrode en van Lijsbeth, bezit de helft van de hoeve; ‘“ guet te Melcrode” in de herdgang Best

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 63v: Geerlinck Gerits van Melcrode, Jan natuurlijke zoon van Geerlinck voornoemd, Henrick Jan Heijmans

BP 1234 (Best) okt 1464 – sept 1465 folio 66r en BP 1234 (Best) okt 1464 – sept 1465 folio 85v: Gerit Mathijs Huijskens, Goijart Dirx Uutten Bosch, Geerlinck van Melcrode

BP 1237 (Best) okt 1467 – sept 1468 folio 46r: Geerlinck Geritss van Melcrode, bezit die hoeve tot Melcrode

BP 1237 (Best) okt 1467 – sept 1468 folio 64r: Geerlinck van Melcrode

BP 1240 (Best) okt 1470 – sept 1471 folio 223r: Aert Janss die Gruijter man van Lijsbeth Gerit van Melcrode, Geerlinck Geritss van Melcrode bezit de helft in de hoeve “t goet te Melcrode”

BP 1242 (Best) okt 1472 – sept 1473 folio 213v: Claesken weduwe van Geerlinck van Melcrode

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 496v: Thomas Geerlinx van Melcroede, Jan Jan Danelss man van Margriet Jan Henrix

BP 1251 (Best) okt 1481 – sept 1482 folio 138v Thomas Geerlinx van Melcrode

BP 1253 (Best) okt 1483 – sept 1484 folio 268v: Heer Henrick van Melcrode, priester, Katherijn weduwe van Henrick van den Scoet, Thomas Geerlinx van Melcrode

BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 44v: Claesken weduwe van Gerlack van Melcrode en haar zoons Thomas en Heer Henrick


Buitenechtelijke relatie (1) voor 1458 met

N.N.

Index


Huwt (2) voor 1460

206.245   Claeske Thomas van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 206.245Vader 206.254Moeder 206.255 • Tevens 3.308.491

Geboren voor 1435
Overleden na 1501

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 13 no 78 dd 28-3-1470) Verschenen zijn hier Goeswijn en Niclaes, broers en wettige kinderen van wijlen Thomas van Oudenhoven, verder Geerlick van de Melcroth als man van Claes wettige dochter van genoemde Thomas nog Willem Willem Vos als man van Mecteld, ook dochter van genoemde Thomas en nog Jan Jan Bierkens als erfgenaam vanwege diens moeder Kathalijn wettige dochter van genoemde Thomas van Oudenhoven en hebben een boedeldeling gemaakt van het bezit dat hen is nagelaten na de dood van hun vader Thomas en hun moeder. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 208 nos 226-9 dd St Hubertus 1473) Komen is hier Niclaes weduwe van Geerlick van de Melcroth als gemachtigde hierin door wijlen haar man Geerlick volgens een testament, waarmee ze gerechtigd is al het bezit dat haar door wijlen haar man was nagelaten te mogen verkopen, te belasten etc. om daarmee naar eigen keuze te mogen handelen, zoals dat testament dat aangeeft. Ze belooft hierbij aan Henrick dochter van meester Lodewijk Boots, zijnde de vrouw van Jan Dickbiers, ten hare behoeve en ten behoeve van haar wettige zoon Cornelis Dickbiers, een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Best, b.p. de gemeijnte daar genoemd de Broekstraat, het erf van genoemde Niclaes en haar kinderen. (...) (Idem 227) Komen is genoemde Niclaes uit de vorige akte als gemachtigde met haar voogd en belooft genoemde Henrick (ten hare behoeve en ten behoeve van haar wettige zoon Loijwich, een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc. genoemd de Oude Hosstadt gelegen onder Best, b.p. Michiel Steemetsers, de straat, de kinderen van Wouter van Keesteren. Genoemde Niclaes en haar kinderen als schuldenaresse belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (…) (Idem 228) Komen is genoemde Henrick uit de vorige akte met haar wettige man Jan Dickbier en beloven voor henzelf en voor hun wettige zoon Cornelis, aan Niclaes als weduwe van Geerlick van de Melcroth of haar erfgenamen na haar, dat ze de pacht van 2 mud rogge die Nicolaes aan Henrick had beloofd, altijd op Maria Lichtmisdag mag aflossen tegen betaling van 27 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn. (Idem 229) Komen is genoemde Henrik uit de vorige akte met haar wettige man Jan Dickbier en belooft aan Niclaes als weduwe van Geerlick van de Melcroth of haar erfgenamen na haar, dat ze de pacht van 2 mud rogge die Nicolaes aan Henrick had beloofd, altijd op Maria Lichtmisdag mag aflossen tegen betaling van 27 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 217 no 269 dd 5-12-1473) Komen is Henrick Henrick Mercks en belooft als schuldenaar om aan Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 12 en een halve peter te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers met nog een half mud rogge eens, maat van Oirschot.

Idem (fol 219v no 285 dd 3-12-1473) Komen is Claes als weduwe van Geerlick van de Melcroth, middels het testament van wijlen haar man daarvoor gemachtigd zodat ze bezit mag verkopen of belasten, samen met haar voogd hierin en verkoopt met schepenbrieven aan Henrik Henricks Moels een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, samen met de achterstand ervan, welk half mud genoemde Geerlick had gekocht van Dirck Gerard Moers als man van Aleijt dochter van wijlen Aert Lemmens zoals Dirck die pacht weer namens zijn vrouw was toebedeeld, na de dood van zijn schoonvader. Die pacht had Jan Jan van Engelen verkregen van Gielis Henricks van de Haseput en daarna had Jan Willem Cuijpers de pacht verkregen van Jan Engelen. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een perceel genoemd de S.., b.p. Jan van Engelen, Willem van de Ven volgens schepenbrief van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 78v no 42 dd 15-3-1476) Verschenen is Claesken weduwe van Geerlick van de Melcroth en verkoopt aan heer Henrick Belaerts ten behoeve van het kapittel van Oirschot een pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk land genoemd de Stegeakker gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Goijaert Zwevers, de kinderen van Aert van Best, Jan Damen. Nog op onderpand van een deel van de Spijkersbunder, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de Smidsbuenre, Jan Beckers, Henrick van de Spijker, de Borggrave, de Jan Schoenmakersgrave, de straat daar. Nog op onderpand van al het door hem geerfde bezit als man van Lisbeth of dat hij nog zal erven van Lisbeth de vrouw van genoemde Wouter van de Weijer. Nog op onderpand van een huis, tuin etc., ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Damen, Claes Gijben, Jan Mercks, Goijaert Gielis, Aert van Best, de kinderen van Aert van Best, de straat. Die pacht had wijlen Geerlick van de Melcroth verkregen van Wautgaert Henricks van der Engelsbraken van diens vrouw Agneese volgens een brief van Oirschot. Genoemde Claesken had eerder machtiging verkregen in het testament van wijlen haar man om deze pacht te mogen verkopen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 17 no 105 dd 20-4-1494) Henrick Peters van Riel als man van Margriet verkoopt nu aan zijn zwager Henrick Aerts zijn erfdeel dat hij zal erven van Claesken weduwe van Geerlick van den Melcroth, zijnde het elfde deel in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. de Broekstraat daar, Wouter Colen, Maes Geerlicks. Nog zijn elfde deel van een tuintje genoemd de Gijbenhof, b.p. Goijaert Willem Aelbrechts, Thijs van den Spijker en meer anderen, de kinderen van Wouter den Keesteren, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 14 no 65 dd 1-4-1495) Claes weduwe van Geerlick van de Melcroth met haar voogd verkoopt nu aan haar wettige kinderen en erfgenamen al haar bezit, zowel roerend als onroerend waarvan ze nu het vruchtgebruik had, maar Claes houdt wel haar rechten die deze kinderen eerder aan haar hadden beloofd. Verder behoudt ze ook zolang ze leeft een bed met toebehoren en een stoel met een kussen. Ze belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 19v no 91 dd 25-4-1501) Gerard Geerlicks van de Melcroth belooft dat hij zijn moeder Claes als weduwe of in het huis van haar zoon Thomas, danwel waar ze wil wonen, die voortaan in de kost te houden, te voorzien van eten, drinken, kleren, schoenen, vuur, licht, bewassing etc. en alle andere roerende zaken die ze nodig heeft, haar leven lang zoals een kind zijn moeder verplicht is te doen. Na haar dood is hij verplicht on haar ter aarde te laten bestellen en haar kerkrechten te betalen volgens haar status. Claes als weduwe machtigt haar zoon Gerard om voor haar alle inkomsten etc. te innen en het beheer over haar zaken te hebben en hiermee mag hij naar eigen keuze handelen zolang ze leeft, maar hij moet wel al haar schulden betalen.

Kinderen

 1. Gerard (+na 1501), schepen in 1485; huwt Mechteld Daniel Keijsers
 2. Thomas Zie 103.122
 3. Henrick, priester, had kinderen (o.a. Gerard)
 4. Marie, huwt voor 1483 Jan Willem Wouters van Aelst
 5. Mechteld, huwt na 1483, voor 1485 Henrick Aerts
 6. Aleijt, huwt Wouter Willem Wouters Colen alias Eesen (Bron kinderen: Maarten van der Tas)
 7. Kinderen
  1. Geerlach (+voor 6-11-1565), huwt Geertruiden Joorden Andriessen
  2. Willem Wouter Coolen (+voor 10-5-1544), huwt Beatrix Joerden Dirck Happen (+voor 9-1-1576)
  3. Elisabeth Wouter Willem Colen (+1534), huwt Henrick Jan Merxks
  4. Jenneke, huwt voor 12-9-1545 Dionijs Gijsbert Lemmens
 8. Margriet sr (+voor 1482), huwt voor 1482 Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, hieruit dochter Oda
 9. Geerlick, huwt na 1482 Willem Aerts van Eijndhouts
 10. Elisabeth Zie 1.654.245
 11. Beatrijs, huwt Peter Jan Wreijssen, vermeld 1482, 1495
 12. Margriet jr, huwt voor 1485 Henrick Peters van Riel
 13. Katalijn, vermeld 1497, huwt Henrick van der Heijden (+voor 1497); ouders van Willem en Jutta
 14. (uit 1) Jan, natuurlijke zoon, vermeld ORA Oirschot (o.a. 1473, 1482) en BP Best (1486/87)

TerugBegin van generatie


206.246   Jan Jan BRUIJSTEN

FamilienaamIndex 206.246Vader 412.684Moeder 412.685 • Tevens 206.342

206.247   Aleijdt van den HOVE

FamilienaamIndex 206.247 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.343

TerugBegin van generatie


206.248   Jan Henricks van den SCHOET

FamilienaamIndex 206.248Vader 412.496Moeder 412.497 • Tevens 103.016

Overleden voor 1473

Mogelijk dezelfde als 104.280 Jan Henrick van de Marselaar

ORA Oirschot (Transcriptie Jan Toirkens; inv no 123a no 201 fol 201 dd 11-10-1473) Komen zijn Henrick, Willem, Jan, Claes en Gerit, kinderen van Henrick van de Schoet, voor hen zelf handelend en voor hun zusters en verkopen aan Willem Goijaert Roestenbergs het geerfde bezit en het bezit dat aan hen of aan enige van hun broers was vermaakt door Henrick Aelbrechts en zijn vrouw Lisbeth. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 202) Komen is Katalijn dochter van Henrick van de Schoot met haar voogd en verkoopt aan genoemde Willem uit de vorige akte al het door haar geerfde bezit datze had geerfd of haar was vermaakt door Henrick Aelbrechts en zijn vrouw Lisbeth, of dat ze op andere wijze heeft geerfd. Katalijn belooft alle lasten van haar kant af te handelen. (idem 204) Komen zijn Aelbrecht, Henrick en Daniel, kinderen van Henrick van de Schoet, voor henzelf handelend en voor hun wettige zusters Henrick en Heijlwig en verder nog voor Jan, Henrick en Lisbeth wettige kinderen van wijlen Jan Henricks van de Schoet, en verkopen aan Willem Goijaert Aelbrechts (Roestenbergs, JT) al het door hen geerfde bezit of het bezit dat hen was vermaakt door Aelbrechts Henricks en diens vrouw Lisbeth. De verkopers beloven de overdracht gestand te doen. (idem 205) Komen is Willem Goijaert Roestenbergs en belooft als schuldenaar om aan Ansem, Ida en Heijlwig wettige kinderen van Jan Loijen die per a.s. Maria Lichtmisdag ovr een jaar een bedrag van 13 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend en onderwijl steeds een rente van 6 lopen rogge, maat van Oirschot. (Idem 206) Komen zijn Aelbrecht, Henrick en Dirck, broers en wettige kinderen van wijlen Henrick van de Schoet, ook voor hun moeder hierin, en verkopen aan Willem Goijaert Roestenbergs een pacht van anderhalf mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Henrick Aelbrechts aan zijn zuster Katalijn had nagelaten en haar in zijn testament had vermaakt. De verkopers, mede namens hun moeder doen afstand van de pacht en beloven alle lasten af te handelen. (Idem 207) Komen is genoemde Willem uit de vorige akte en belooft aan de verkopers van hiervoor die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 28 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers en onderwijl steeds een rente van 1 mud rogge, maat van Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 49r: Jan Henrick van den Schoet (overleden) en zjn schoonbroer Aert Henrick Smeeds; Erevart Henrick Erevartss; Wellen Wellenss van Acht


Huwt voor 1420

206.249   N.N.

Index 206.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 103.017

Mogelijk Kathalijn van Esbeeck Zie 104.281

Kinderen

 1. Lucas Zie 103.124
 2. Henrick, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Henrick
  2. Willem
  3. Jan
  4. Claes
  5. Gerit
  6. Kathelijn
 4. Willem Zie 51.508
 5. Claes
 6. Gerit
 7. Ariken
 8. Heijlwig Jr
 9. Lisbeth
 10. Heijlwig Sr

TerugBegin van generatie


206.250   Dirck Gijsbrecht Dirck HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 206.250Vader 412.500Moeder 412.501 • Tevens 418.418

Geboren voor 1415
Overleden Oirschot voor 1486

Schepen van Oirschot in 1463, 1466, 1472.

NB al is ORA 1464 is sprake van een Dirck Dirck Hoppenbrouwers de jongste met (in 1465) kinderen Jan, Dirck, Gielis en Gijsbrecht… Mogelijk lopen data over deze twee (drie) Dircken door de gegevens over Dirck Gijsbrecht, die in ieder geval voor 1420 geboren zal zijn.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 56v no 325-6 dd Dag na Pinksteren 1470) Verschenen is Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond van een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, die 2 jaar onbetaald is gebleven. Dat mud rog had hij voor de helft verkregen van zijn broer Gielis Bertken (=Gijsberten) en de andere helft van Korstiaen Willem Scomakers dien men ook wel de Volder noemt en van diens wettige broer Willem. Genoemde Bertken had de pacht met schepenbrief verkregen van Jan Goijaert Slouwers en de pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten nabij de molen van Straten, b.p.de waterloop daar zoals is afgepaald. De brief daarover is van 18 december 1441. Daarop hebben wij als schepenen bij vonnis bepaald dat Dirck zijn vordering op het bezit mag verhalen maar moet wel de rechten van anderen daarin respecteren. Daarna heeft Dirck het bezit uitgewonnen en Dirck heeft het verkocht aan zijn zoon Dirck de Hoppenbrouwer, junior. (Idem 326) Verschenen is Dirck de Hoppenbrouwer junior uit de vorige akte en verkoopt het bezit weer terug aan zijn vader Dirck de Hoppenbrouwer.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 29v no 147 dd 19-3-1493) Jan Peters van Bantsvoort heeft met een schepenbrief van Oirschot zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat, die 2 jaar achterstallig is, welke pacht Henrick Dirck Heijn Omen eerder had verkocht aan Peter Jansen van Kerkoerle, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van zijn deel in een huis, tuin etc., zoals hij dat heeft geerdf van zijn vader of nog zal erven van zijn moeder, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Rutten Wouter Leijten, de kinderen van Greef Gielen. De brief daarover is d.d. 14 december 1432. Genoemde Jan heeft de uitwinning gedaan en de koop is gegund aan Dirck Gijsbrecht Dick Hoppenbrouwers. Het bezit is ook in Den Bosch gepubliceerd geweest.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 28 no 167 dd St Michiel 1494) Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft beloofd aan de inwoners van herdgang Hedel dat hij zijn bijdrage voor de herdgang zal betalen op het moment dat de herdgang een schuld zal aflossen voor opgenomen gelden inzake de oorlog met Gelre, zijnde zijn deel in het bezit van Claes Mesmekers. Hij zal zijn deel daarin aan de inwoners betalen en als er voor hen kosten mee zouden zijn gemoeid dat zal hij die eveneens aan hen vergoeden.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 32 no 190 dd 3-5-1499) Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 2 mud en 4 lopen rogge per jaar die 12 en een halve mud achterstand heeft zoals hij zei en welke pacht Thomas Geerlicks van de Melcroth eerder aan zijn zwager Peter Wreijs Janssen had beloofd op onderpand van het bezit dat Thomas had gepacht van deze Peter. Dat betreft een stuk land genoemd dat Geloect, gelegen in herdgang Naastenbest, b.p. Michiel Smetsers, het erf van de koper waarvan eerder is afgedeeld. Nog uit het zesde deel van de oude stede en huis etc., conform de brief van Oirschot op St. Hubrechtsdag in november 1482. De uitwinning is gedaan door Jan de Brouwer en de koop is gegund aan Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers voor de pacht van 4 lopen rogge en 10 mud achterstand en de kosten van de procedure.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 31v no 157 dd 24-7-1501) Dirck en Joerden, broers en kinderen van wijlen Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers, verder Dirck, Goijaert en Aert wettige kinderen van wijlen Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, verder Joerden Dirck Hoppenbrouwers die optreedt voor Mechteld en Dingen, gezusters en minderjarige kinderen van Gielis Dirck Hoppenbrouwers waarvoor hij belooft als ze later meerderjarig zijn die alsnog afstand te laten doen, verder Dirck Lucas van de Schoet voor hemzelf handelend en voor zijn moeder Heijlwig, verder Dirck en Lisbeth kinderen van wijlen Corsten van den Velde verwekt bij Margriet dochter van wijlen Dirck Hoppenbrouwers, en waarbij Dirck Corstens van de Velde nog handelt voor Agatha en Aleijt wettige kinderen van meester Gerard Mauwerijns verwekt bij Jenneken dochter van Corsten van den Velde en van genoemde Margriet, verder Lupprecht Henricks van den Schoet en Peter Goijaert Bierkens als man van Marie, voor hemzelf handelend en voor Dirck Henricks van den Schoet voor zover het betreft inkomsten die deze van zijn bezit te hebben gehad, welke Peter Goijaert Bierkens nog handelt namens Jan Henricks van de Schoet voor zover hij bezit heeft gekocht van deze Jan, verder Lupprecht Henricks van den Schoet en Peter Goijaert Bierkens die handelen namens de wettige kinderen van Marcelis Willems van der Achter verwekt bij Hadewijch dochter van wijlen Henrick van den Schoet en van Margriet dochter van Dirck Hoppenbrouwers waarvoor ze beloven die binnen een maand die de zelfde belofte als hierna te zullen laten doen, verder Joerden Dirck Hoppenbrouwers die ook namens zijn kinderen belooft die binnen een mand eveneens die belofte te laten doen, waarbij alle hiervoor genoemde personen nog beloven de andere wettige kinderen van Gielis Dirck Hoppenbrouwers ook die belofte alsnog later te zullen laten doen, hebben zich onderworpen aan de bemiddeling van 4 arbiters. Dat zijn meester Corstiaen, pastoor te Oirschot, heer Marten Vlemmincks, heer Henrick van Esch en Thomas Gielis. Partijen beloven op straffe van een boete en op verlies van de boedeldeling, de uitspraak na te komen, een derde van de boete voor de heer, een derde voor de kerk en een derde voor de partij die zich aan de uitspraak houdt en de boete wordt betaald door diegen die zich niet aan de uitspraak wil houden. De arbiters hebben nu de volgende uitspraak gedaan. (…)

Idem (fol 48 no 219 dd St Margaretha 1501) Dirck en Joerden, broers en kinderen van wijlen Dirk Gijsbrecht Hoppenbrouwers, verder Dirck, Goijaert en Aert, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, waarbij Joerden Dirck Hoppenbrouwers optreedt voor Mechteld en Dingen als minderjarige kinderen van Gielis Dirck Hoppenbrouwers waarvoor hij belooft die de deling later alsnog te laten goedkeuren als ze meerderjarig zijn, verder Dirck Lucas van den Schoot voor hemzelf handelend en voor zijn moeder Heijlwig, verder Dirck en Lisbeth met haar voogd, wettige kinderen van Corsten van de Velde verwekt bij Margriet dochter van Dirck Hoppenbrouwers, en de zelfde Dirck nog handelend voor Agata en Aelijt wettige kinderen van Jenneke dochter van Corsten van de Velde waarvoor hij belooft die later alsnog de deling te laten goedkeuren als ze meerderjarig zijn, verder Lupprecht Henricks van de Schoot als man van Marie, voor hemzelf handelend en voor Dirck Henricks van de Schoot, waarbij Lupprecht Henricks van den Schoet nog handelt voor de wettige kinderen van diens broer Jan Henricks van de Schoot waarvoor hij belooft die later alsnog de deling te laten goedkeuren als ze meerderjarig zijn geworden, verder genoemde Lupprecht Henricks van de Schoot en Peter Goijaert Bierkens die handelen voor de wettige kinderen van Marcelis Willems van der Achter verwekt bij Hadewijch Henricks van den Schoet die deze Henrick had verwektbij Margriet dochter van Dirck de Hoppenbrouwer, waarvoor ze beloven die later alsnog deze deling te laten goedkeuren als ze meerderjarig zijn geworden, hebben een deling gemaakt van het bezit van wijlen Dirck Gijsbrecht Hoppenbrouwers en diens vrouw Hadewijch hen hebben nagelaten.

Verdeeld wordt:

de Meijenbeemd, gelegen onder Ameijden; de Streep, gelegen in herdgang Straten; de Rexbeemd (Reecksbeemd) gelegen in herdgang Aerle in de Bodemsteegde daar; de Braeck, groot een half mudzaad; het Maerselaer, gelegen in herdgang Aerle aan de Grootdonk; een stuk land in de Aerlesche akker; een stuk land in de Herselse Akkers aan de Sleebosch daar; een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Straten; een weiland genoemd de Bijvink gelegen in herdgang Aerle; een stuk land genoemd de Kone akker, groot 7 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten; een beemd genoemde Bodemstege; een beemd genoemd de Hoelt; een beemd genoem de Cuterman (en vele pachten).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 133r: Corstiaen en Lijsbeth kinderen van wijlen Willem Eefsen zoon wijlen Jan Eefse; Dirck zoon wijlen Ghijsbert Hoppenbrouwer; Jan Eefsen zoon wijlen Jan

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 115v: Corstiaen Mathijss Hoeze, Dirck Ghijben die Hoppenbrouwer van Straten, Aert en Jan zoons van wijlen Goijart die Cromme, Lucas Henrick Yden soen

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 125r: Aert Coman zoon wijlen Gielis Loeskens van Straten; Augustijn Janss van Rut; Dirck Ghijsbert Hoppenbrouwer

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 139r: Mathijs Jacop Keijmp, Mathijs Mathijs van Eben, Dirck Gijsbertss die Hoppenbrouwer van Strathen

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 79v: Jorden Jan Essen van Straten, Dirck Gijben die Hoppenbrouwer van Straten, Jan Wouterss van den Staeck, Jan Goijart Noijen

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 130r: Gielis natuurlijke zoon van Gielis Karijns; Jan Goijart Louwerss; Dirck Gijsbertss die Hoppenbrouwer

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 35r: Peter Henrix van den Hoevel, Dirck Ghijsbertss die Hoppenbrouwer van Strathen, Wouter Dommelman

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 279v: Dirck Gijsbertss die Hoppenbrouwer van Strathen, Willem Dirx die Cuper

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 9v: Dirck zoon wijlen Ghijsbert Hoppenbrouwer van Strathen bezit een huis bij de Stratense molen ; Kathelijn weduwe van Steven van den Broeck

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 152r: Dirck, Gielis en Jorden zonen van wijlen Dirck Hoppenbrouwers

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 231v (Aerle) Heijmerick Peter Heijmerix; Dirck Ghijsbert die Hoppenbrouwer; Dirck Dirck Hermanss van der Bruggen

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 222v Willem Jacop Keijmps, Dirck zoon wijlen Ghijsbert die Hoppenbrouwer van Straten

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 47r (Arle) Jacop Heijnmans zoon wijlen Henrick van Luppen; Dirck Ghijsbert Hoppenbrouwers van Straten

BP 1262 (Best) okt 1492 – sept 1493 folio 23v: Dirck Ghijsberts die Hoppenbrouwer man van Aleit (weduwe van Claes Ghijsbert die Mesmeker)


Huwt voor 1443

206.251   Hadewich Gielis CREMERS

FamilienaamIndex 206.251Vader 412.502Moeder 412.503 • Tevens 418.419

Overleden na 1480, voor 1486

Kinderen

 1. Dirck (*voor 1443), huwt voor 1470 Oda Jan Henrik Roefs, ouders van Dirck, Gielis en Gijsbrecht (volwassen voor 1501); ook vader van een natuurlijke dochter Johanna bij Hillegonda Heijmerick Scepens (vermeld ORA 10-10-1474 en 1490, Gijsbrecht Dircks is haar dan bedankte voogd)
 2. Joerden (*voor 1468), huwt (1) voor 1486 Heilwich Jan Jan Smeets; (2) N. van Esch; (3) voor 1501 Digna Peter van Gestel
 3. Gijsbrecht (*voor 1457 +voor 1501), huwt Elisabeth Goijaerts de Crom; ouders van Dirck (huwt Aleijt Jacob Raijmakers, weduwe in 1492 van Claes Mesmakers), Goijaert en Aert
 4. Gielis (*voor 1468 +voor 5-11-1499), huwt Katharijna Peter Corsten van de Venne, ouders van (in 1501 minderjarig) Mechteld en Dingen, verder (1499) van Gielis, Dirck, Grietken, Metken (=Mechteld), Dingen, Lisbeth (gehuwd met Peter Henrik Rutgers) en Hadewich (gehuwd met Willem Sebrechst van de Laeck)
 5. Heijlwich Zie 103.125
 6. Margriet Sr, Zie 209.209
 7. Margriet jr, huwt Henrick Luppen van den Schoet, ouders van Lupprecht, Dirck, Jan (+voor 1501) Hadewijch (gehuwd met Marcelis Willems van der Achter)

TerugBegin van generatie


206.252   Willem WILNEVEN

FamilienaamIndex 206.252Vader 412.504Moeder 412.505 • Tevens 3.298.540

Geboren voor 1380
Overleden voor 1433

Gesignaleerd door Peter van Son in BP: 1433/34 fol 122 wijlen Willem zoon wijlen Willem [Wil] Neven met zijn zoons Jan, Goyart, Michiel en Dirck. Idem, maar dan “geheten Wil” 1432/3 fol 78. Verder 1430-31 fol 95; 1420/21 fol 27v, 1418/19 R 1191, fol 333v ; 1416/17 fol 210.

BP 1433/34 en 32/3 spreken elkaar tegen: in 1432 Jan, Dirck, Goyaert en Michiel zonen wijlen Willem (geheten Wil) Neven. Ik houd het er vooralsnog op dat Willem zoon van Jan was, en dat een tussenliggende generatie Willem onnodig is. Dat lijkt chronologisch ook zinniger.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 223v no 120-1 dd 2-11-1468) Verschenen is hier Aert Wouter Houtappels en verkoopt nu aan Michiel en Jan, broers en wettige kinderen van wijlen Willem Wilneven, die een stuk land genoemd de Braken, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Wouters van den Arensnest, Jacop Keijmps, Mechteld Smollers en haar kinderen, genoemde Michiel en Jan zelf. Aert had dat bezit verkregen vanwege een achterstallige vordering die op het onderpand drukte en hij belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns. (idem 121) Verschenen is genoemde Michiel zoon Willem Wilneven, voor hemzelf handelend en voor diens broer Jan en hij belooft om aan Willem Dircks van Dormalen die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, een bedrag van 33 peters te zullen betalen en verder de gebruikelijke rente volgens Oirschots recht.

ORA Oirschit (Toirkens 123a fol 205 nos 217-8 dd Simon en Judas 1473) Komen zijn Michiel Wilneven. Lambrecht Jan Aerts als man van Aleijt dochter van wijlen Dirck Wilneven, verder Gijsbrecht Pauwels van Liempde als man van Heijlwig dochter van wijlen Dirck Wilneven, nog Wouter van den Heesakker als man van Mechteld dochter van wijlen Jan Aerts van Meijensvoort, Henrick Herman Daems als man van Margriet dochter van genoemde Jan Aerts, Jacop Jacop Keijmps als man van Johanna dochter van Henrick Pauwels en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van Jan Jan Wilneven hebben geerfd. Genoemde Michiel krijgt een stuk beemd genoemd de Cruijsbeemd met de uutfang eraan, gelegen onder Best, b.p. Roef van der Houwen, verder rondom in de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Geenkensdijk, groot ca. 2 bunders, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Thijs Jacops, Wouter van den Heesakker, Jan van der Heijden, Jan van Best, de gemeijnte, Henrick Francken en diens kinderen. Nog krijgt hij een stuk beemd gelegen in de Twaalf Bunders of daar nabij, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de kinderen van de Langeneep, Jutten van der Capellen, Henrick van Tulden en zijn kinderen, Henrick van den Langeneep. Nog krijgt hij een huis, tuin etc. b.p. de kinderen van Henrick van Gheenen, de straat, Gijsbrecht Pauwels, Jacop Jacop Keijmps, de gemeijnte. Nog krijgt hij het oude huis met de grond etc., gelegen ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Jacop Keijmps, de kinderen van Aert van Best, de gemeenschappelijke straat, Herman van Aerle. Nog krijgt hij een stuk land groot 4 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Gijsbrecht Pauwels, Jacop Keijmps, de kinderen van Jan Daniels, de kinderen van Jan Mathijssen. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Helfterdonk, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. het erf dat eerder van Geerlick van de Melcroth was. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Huijst, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Gijsbrecht Pauwels, het erf eerder van Henrick van Gheenen, Aelbrecht Jan Mathijssen, Jan Beertkens. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Nuwe Camp, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. Henrick van der Haest, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk weiland genoemd de Hoelbraeck, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Gerit Thijssen, Mathijs Keijmps. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Braeck, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Jacop Keijmps, Wouter van den Arennest. Nog krijgt Michiel een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge die men te Knegsel ontvangt volgens de schepenbrief. Uit diet erfdeel moet Michiel jaarlijks 15 mud rogge betalen aan Gijsbrecht Pauwels, aan Lambrecht Aerts en aan Wouters van de Venne, nog 2 mud rogge per jaar aan genoemde Wouter, nog 1 mud rogge per jaar aan Mathijs Keijmps, nog 8 lopen rogge aan vrouwke Heijlen en haar zuster, nog 6 lopen rogge aan de St. Odulphuskerk, nog 4 lopen rogge aan Jan Lemkens te Eindhoven. Nog 2 lopen rogge aan Berthen van Gheenen, nog 3 lopen rogge per jaar aan de H. gesst te Oirschot, nog 1 Bosch mud rogge aan de St. Petruskerk te Oirschot uit het genoemde heiveld. Van de vermelde last van 1 mud rogge aan Mathijs Keijmps, van de 8 lopen aan vrouw Heijlen en de 6 lopen rogge aan de St. Odulphuskerk, de 4 lopen rogge te Eindhoven, de 2 lopen rogge aan Berthen van Gheenen en de 14 lopen aan de H. Geest daarvan zal elk van hen 3 lopen rogge voor zijn rekening nemen.

Bij deze deling krijgt Lambrecht Jan Aerts als echtgenoot een stuk land genoemd de Braeck, gelegen onder Best, (…) een stuk land genoemd de Hoelbraeck, ter zelfder plaatse (…) een stuk beemd in de Geerlicksbeemd (…). Genoemde Gijsbrecht als echtgeoot van zijn vrouw krijgt een stuk land in de Braeck, (…) een stuk land inde Hoelbraeck (…), een stuk land op de Huijst, (…) een stuk beemd gelegen in de Geerlicksbeemd (…) Genoemde Wouter van de Heesakker als echtgenoot van zijn vrouw en Henrick Herman Daems als echtgenoot van zijn vrouw en Jacop Jacop Keijmps krijgen samen een stuk land genoemd de Huijst, (…) een stuk beemd gelegen in de Geerlicksbeemd, (…) een stuk beemd genoemd de Geenkensbeemd (…). (Idem 218) Komen is genoemde Michiel en belooft aan Henrick Herman Daems een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd de Cruijsbeemd gelegen onder Best, b.p. Roef van der Houwen, verder rondom in de gemeijnte.

Idem (fol 207 nos 220-1 dd idem) Komen is genoemde Michiel uit de vorige akte en belooft aan Lambrecht die voortaan jaarlijks 3 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Best, b.p. de gemeijnte, Henrick van Gheenen. (…) (Idem 221) Komen is genoemde Michiel uit de vorige akte en belooft aan Wouter van den Heesakker die per a.s. Kerstmis een bedrag van 7 peters en 2 plakken te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met een goede afrekening ervan. Er kan geen bezwaar tegen de betaling worden gemaakt.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 172v: Jan zoon van wijlen Willem Wilnevensoen en van Sophie; Rutger Janssen die Leeuwe

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 78v: Jan en Dirck zoons van wijlen Willem Wilnevensoen; Rutger Janss die Leeuwe, snijder; Jacop Jan Jacopss van Esch

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 189v: Rutger Janss die Leeuwe; Maarten Janss die Leeuw; Jacop Danielss van der Wegescheiden man van Heilwich Jan die Leeuwe; Jan en Dirck zonen van wijlen Willem Wilnevensoen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 210v (‘t goed te Melcrode) Liesbeth weduwe van Geerling Cnode alias Metten Brode; Gerit Henricksz van Melcrode; Willem van Dormalen, pachter op die hoeve; Willem zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem Neven

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 203v: Henrick Henrix van Ghenen, Willem Jan Wilnevensoen, Gerit van Melcrode, Ervart Henrix van Ghenen

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 95r: (Aerle) Dirck van Tuyl, man van Kathelijn Gerit sWilden, Jan Guedeknaepssoen, Gerit en Henrick zoons van wijlen Henrick die Wilde, Aert Buc, Willem Jan Wilnevensoen

BP 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 78r Jan zoon wijlen Willem (geheten Wil) Neven; Goijart en Agnes kinderen van wijlen Jan Wil Neven; Dirck, Goijart en Michiel, zoons van wijlen Willem (geheten Wil) Neven

BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 122r: Henrick Jan Zybben van Esbeke, Willem (overleden) zoon wijlen Willem (Wyl) Neven en zijn zoons Jan, Goijart, Michiel en Dirck

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 7r: Geerlinck Geritss van Ghenen, Goijart Willem Wilneven en zijn broers Jan, Dirck en Michiel

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 152v (Aerle) Willem zoon wijlen Willem van Aleijten, Dirck zoon wijlen Jan Henricsoen van Aerle, Jan zoon wijlen Willem geheten Will Neven, Mathijs Jacop Keijmps

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 66r: Gerit Henrick Ghibensoen, Jan Willem (Wil) Neven

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 89v: Geerlinck Geritss van Melcrode, Jan Willem Wilneven

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 60v: Jan van Helmont die Decker, Henrick van der Vloet die sloetmaker, Gerit Goebels zoon wijlen Jan Goebels, man van Lijsbeth Henrick van der Vloet, Jan Willem Will Neven en zijn broers Dirck en Michiel

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 135v: Jan van Helmont zoon wijlen Jan van Helmont van Oerscot, Jan, Dirck en Michiel zoons van wijlen Willem geheten Wylnevensoen

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 136v (Aerle) Franck Gerit sHaesten, Jan Wilneven, Willem Heijmans

BP 1229 (Best) okt 1458 – sept 1459 folio 137r: Peter Gerit Peters man van Aleit Gerit Jan Heijlghenen; Jan Willem (=Wil) Neven soen; Mathijs Jacop Keijmps

BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 125v: Gielis Lucass van den Scoet, Margriet Aert Vrients, Jan Jan Wilneven

BP 1255 (Best) okt 1485 – sept 1486 folio 213r: Jan en Michiel zonen van wijlen Willem Neven, Gielis Lucass van den Scoot, Katherijn Aert Thomas van den Venne

BP 1255 (Best) okt 1485 – sept 1486 folio 213r: Wouter Thomas van den Venne man van Hadewijch dochter van wijlen Dirck Willem Neven en van Aleijt; Lijsbeth en Hadewijch dochters van wijlen Dirck Willem Neven en Aleijt

BP 1260 (Best) okt 1490 – sept 1491 folio 91v: Jan Willem Wilnevensoen, Jan Smeeds, Sint Peterskerk


Huwt voor 1405

206.253   Sophie N.

Index 206.253 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.298.541

Overleden voor 1435

Vermeld BP 1434/5 fol 172v.

Kinderen

 1. Michael Zie 103.126
 2. Jan (+voor 1-10-1433), vermeld ORA Oirschot 1463-8 met broer; vermoedelijk vader van een Jan (BP 1484/5 fol 125v) en van Dirck (Diederick Jan, overleden voor 1464).
 3. Dirck Zie 1.649.270
 4. Goyaert, vermeld BP 1432-6.

TerugBegin van generatie


206.254   Thomas Goossen Metten Maes van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 206.254Vader 826.960Moeder 826.961 • Tevens 413.480, 412.490

206.255   N. Berthout Heijn DIDDEN

FamilienaamIndex 206.255Vader 826.962Moeder 413.623 • Tevens 413.481, 412.491

TerugBegin van generatie


206.264   Happo Reijners van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 206.264 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1437

Alias Happen; vgl. BL 1998. Bezit en huis met hof met enen streepken daaraan gelegen in de hertgang van der Ameijden.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 336 no 413 dd Kerstavond 1482) Komen is Willem Jansen van Dormalen en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot, inzake een pacht van 16 lopen rogge, die 4 jaar achterstallig is, welke pacht Rutger, Henrick, Jan en Dirck ook namens hun broer Goijaert, allen als kinderen van Happen Reijners, hadden beloofd aan Henrick en Aleijt als natuurlijke kinderen van Henricks van den Audenhuijs, die Henrick had verwekt bij Katarina dochter van Rutger van der Putten en aan hun zuster Marie, natuurlijke dochter van Goijaert van de Merenvenne die deze Marie had verwekt bij genoemde Katarina dochter van Rutgers van der Putten. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin en een streep land gelegen onder Ameijden, b.p. Roelof Henricks van Gheenen, Henrick Beckers, Joerden Beckers, de straat, volgens de brief d.d. 1 maart 1441. Vervolgens is er vonnis gewezen en als gemachtigde voor de uitwinning is Henrick van Esch benoemd en het bezit is verkocht aan Thomaes Geerlicks van de Melcroth.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 257r: Jan en Henrick zoons van wijlen Hap van der Ameijden; Gerit Jan Coppens; Jorden Doyts

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 191v: Rutger, Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap Reinerss

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 324v: Henrick zoon wijlen Rutgher zoon wijlen Dirck van der Ameijden alias van den Putten (zie ook folio 325r); Marie dochter wijlen “Theopholus” (sic) zoon wijlen Rutger Dirx voornoemd; Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap van der Ameijden en van Heilwich dochter van wijlen Dircx voornoemd (zie ook folio 325r)

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 325r: Hap, Conegont en Rutghera kinderen van wijlen Rutgher zoon wijlen Hap van der Ameijden

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 97v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick van den Audenhuijs; Rutger, Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap Reijnerss

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 1v: Rutger, Henrick, Jan en Dirck zoons van wijlen Hap Reijnerss; Henrick natuurlijke zoon van Henrick van den Audenhuijs en van Kathelijn Rutgers van der Putten


Huwt

206.265   Heilwich Rutger Dirck van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 206.265Vader 412.530Moeder 412.531

Overleden na 1446

Kinderen

 1. Rutger Happen, vader van Rutger(a), gehuwd met Jan Beeckmans, en Coenegont.
 2. Henrick Happen, vader van Uken (heeft bij heer Jan van Geldrop, kanunnik te Oirschot, twee natuurlijke kinderen Elisabeth en Mechteld)
 3. Jan Happen Happen Reijners (+na 1471), huwt waarschijnlijk Elisabeth, weduwe van
 4. Jan Jans van de Heijden.

 5. Dirck Zie 103.132
 6. Goijaerd Happen

TerugBegin van generatie


206.266   Joerden Everards SMEETS

FamilienaamIndex 206.266Vader 412.532Moeder 412.533

Geboren voor 1385
Overleden mogelijk na 1463, voor 1466

In het Cijnsboek van de Hertog over 1340-51 komt zijn mogelijke grootvader voor: Jordanus Faber; later in die periode: zijn weduwe, en een zoon Johannes.

Kapittel van Oirschot (nrs 228-229 dd 13-20-1409) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan de Cuper Janszn van der Heijden overgedragen heeft aan Joerden Everards Smeetszn: huis en hof aan Onze Lieve Vrouwekerkhof in Oirschot, met nadere bepalingen; en: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan de Cuper Janszn van der Heijden, overgedragen heeft aan Joerden Everards Smeetszn: eind muur van Onze Lieve Vrouwekapel van Oirschot, zoals hij die in erfcijns gekregen had van provisor kapelfabriek.

Kapittel Oirschot (no 252 dd 18-2-1420) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan Luppenzn van Heersel in erfpacht genomen heeft van Joerden Smeets: perceel land in Kerkhof in Oirschot

Kapittel Oirschot (no 253 dd 19-2-1420) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Joerden Smeets overgedragen heeft aan Maas en Arnt, kinderen van Henrik van der Ameiden: roggepacht uit perceel land in Kerkhof in Oirschot

Kapittel Oirschot (no 268 dd 25-10-1422) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Joerden Everards Smeetszn overgedragen heeft aan Peter, natuurlijke zoon van Henrik, persoon van Geldrop: huis en hof aan Onze Lieve Vrouwekerkhof in Oirschot

Kapittel Oirschot (no 269 dd 25-10-1422) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Joerden Everards Smeetszn overgedragen heeft, aan Peter, natuurlijke zoon van Henrik, persoon van Geldrop: eind van muur Onze Lieve Vrouwekapel van Oirschot, zoals die in erfcijns uitgegeven was door provisor kapelfabriek

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 229v (bij de Lieve Vrouwe Kapel) Jordaen zoon wijlen Evert Smeeds; Tielman van Campen

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 438v, 439r: Tielman Gorter, Jan van Herzel, Jordaen zoon wijlen Evert Smeets (meer acten)

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 540v (“dat Moelsbroeck”) Jordaen zoon wijlen Evert Smeets; Tielman van Campen; Peter Gorters, 27 juli 1422

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 108r: Peter Gorter; Goossen Tielman van Campen; Jorden Everart Smeeds; Henrick Belart zoon wijlen Henrick Belart

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 48v: Lijsbeth Jorden Smeds, Everart Jorden Smeets, Katherijn Jorden Smeets, Dirck Happen

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 569r: Gielis Gielis die Cremer, Katherijn weduwe van Jorden Smeeds en haar kinderen Lijsbeth, Aleijt en Katherijn en Everart


Huwt

206.267   Katherijn N.

Index 206.267 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1481

Kinderen

 1. Aleijt Zie 103.133
 2. Kathelijn, huwt Rover Daniel Timmermans (alias Maerschalck), ouders van Daniel (vermeld ORA Oirschot 1466, 1463)
 3. Lisbeth, vermeld ORA 1464
 4. Everaert

TerugBegin van generatie


206.268   Aert Jan Geertruiden van der AFTER

FamilienaamIndex 206.268Vader 412.536Moeder 412.537 • Tevens 1.651.496

Overleden voor 1464

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 61r: Willem die Becker zoon wijlen Goijart die Becker; Aert van der After zoon wijlen Jan Gertrudensoen, man van Mechtelt Dirck van den Loe

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 183v: Henrick Colen zoon wijlen Claes (Coel) van Sprewelrevoirt; Aert van den After zoon wijlen Jan Geertruijden, man van Mechtelt Dirx van den Loe

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 59v: Henrick Dirck Henrick Oemensoen (bezit een huis ... in Boterwijc); Aert van der After zoon wijlen Jan Gertruden

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 11r: Aert Jan Gertruden soen; Corstiaen Peterss van den Venne; Goijart Laureijss van den Pasch; Henrick Goijart Keijmp

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 239r: Goossen Aertss van der After man van Aleijt dochter van Henrick Snijder natuurlijke zoon wijlen Henrick Snijder

BP 1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio 269v: Ghijsbert geheten Groot Ghijze; Mechtelt weduwe van Aert van der After

BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 52r: Mercelis zoon wijlen Aert van der After zoon wijlen Jan Gheertruijden; Henrick Dirck Henrick Oemen soen; Gijb Mesmeker en zijn broers Claes en Philip

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1197 (Best) okt 1425 – sept 1426 folio 81r: Jan Aert Keijmps man van Heijlwich natuurlijke dochter van Aert van der Hellen; Jan van der After, overleden; Aert van der After zoon wijlen Jan Geertrudensoen; Wouter Bac zoon wijlen Aert Houtappel

BP 1202 (Best) okt 1431 – sept 1432 folio 195v (Aerle) Jan Artss Keijmp, man van Heilwich natuurlijke dochter wijlen Geertruijt van der After; Willem Dirx van den Stadeacker, Jan, Henrick, Corstiaen, Aert, Willem, Meeus, Goossen en Heilwich kinderen van Aert van der After en van wijlen Kathelijn Henrick van den Maerslaer

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 190v (Aerle) Willem Jan Cnapen, Hildegart Henrix van Aerle; Jan van den Hove man van Lijsbeth Henrix van den Venne van Strijp; Aert van der After (zoon wijlen Jan Gheertruden) man van Mechtelt

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 248r (Aerle) Jan Lebbens, Henrick Henrick Roeskens, Aert van der After (zoon wijlen Jan Gertruden soen), man van Mechtelt dochter wijlen Dirck van den Loe

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 51v (Aerle) Jan, Henrick, Corstiaen, Aert, Willem, Meeus, Goossen en Heilwich kinderen van Aert van der After; Jan Dirckc van Dormalen

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 51v (Aerle) Willem en Goossen zoons van wijlen Aert van der After; Willem Dirx van den Stadeacker, Jan Aert Keijmps

BP 1252 (Best) okt 1482 – sept 1483 folio 359r (Aerle) Aert en Willem zonen van wijlen Aert van der After


Huwt (1) voor ca. 1440

206.269   Kathelijn Henrick van den MAERSELAER

FamilienaamIndex 206.269Vader 412.538Moeder 412.539 • Tevens 1.651.497

Overleden voor 1-10-1432


Huwt (2) voor 1436

Mechteld Dirck Pauwels van den LOE

FamilienaamIndex

Overleden voor 1471

Het is niet onwaarschijnlijk dat Marcelis haar zoon was.

Kinderen

 1. Jan
 2. Henrick
 3. Corstiaen Aerts van der After, huwt Lisbeth Jan Engelen (vermeld ORA Oirschot 1464)
 4. Aert, huwt Marie Wouter de Cuijper (vermeld 1480)
 5. Willem Zie 103.134
 6. Meeus
 7. Goosen huwt Aleijt Henrick Snijder
 8. Heilwich
 9. Marcelis Zie 825.748

TerugBegin van generatie


206.270   Henrick Dirck NEVEN

FamilienaamIndex 206.270Vader 412.540Moeder 412.541

Geboren ca. 1365

Uit het volgende lees ik dat Hendrick in 1390 een stuk land verkreeg, dat zijn dochter pas later erfde. De chronologie klopt niet, het erfdeel (een zesde) wel. Mogelijk zit er toch (minstens) een generatie tussen ‘mijn’ Henrick en deze Henrick. Zijn kwartieren moeten daarom voorlopig nog met een fikse korrel zout genomen worden.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 77 no 263 dd 2-5-1539) Voor ons is verschenen heer Thomas van de Ven als rector van het H. Kruisaltaar in de St. Peterskerk en heeft met een schepenbrief zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een jaarlijkse pacht van een mud rogge, die 6 jaar onbetaald is gebleven zoals hij zei. Deze pacht had destijds heer Willem Vos, priester en destijds rector van dat altaar, ten behoeve van het altaar, verkregen van Jan Jan Joerden Cluijstermans en diens kinderen en deze Jan had de pacht verkregen van Herman zoon Aelbert Aelbert Ketelaers, en Aelbert op zijn beurt had die verkregen van Jan Leijsen. De pacht was eerder door Henrick Henricks was van der Lijnden verkocht aan genoemde Jan Leijsen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van het erfdeel van zijn vrouw Hadewijch dochter van Henrick Dirck Neven, bij de dood van zijn zwager (schoonvader) Henrick, op onderpand van een beemd genoemd de Papenvoort gelegen in Oirschot en wel uit het zesde deel ervan, conform een document en een schepenbrief van Den Bosch en ook van Oirschot waarvan de originele brief is d.d. 10 juli 1390. (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 154v: Dirck zoon wijlen Jan Lebben zoon wijlen Ghijsbert van Ellaer; Bertout, Dirck, Henrick, Goossen, Rutger, Dirck, Pauwels en Jan, Goedstu en Margriet kinderen van Henrick Dirck Neven

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 53r: Dirck zoon van Jan Lebbens zoon wijlen Gijsbert van Ellaer; Berthout, Dirck, Henrick, Goossen, Rutger, Dirck, Pauwels en Jan, Goedstu en Margriet kinderen van Henrick Dirck Neven (niet gepasseerd)


Huwt Oirschot voor ca. 1420

206.271   N.N.

Index 206.271 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beatrix Zie 103.135
 2. Goeswijn, vermeld 1463, vader van Margriet (gehuwd met Jan Andries Swilden), Katalijn en Arend
 3. Henrick
 4. Godevaert
 5. Rutger
 6. Hadewich, huwt Jan Leijsen
 7. Bertout
 8. Dirck sr
 9. Dirck jr
 10. Pauwels
 11. Jan
 12. Goedstu
 13. Margriet

TerugBegin van generatie


206.336   Jacob van HERSEL

FamilienaamIndex 206.336Vader 412.672Moeder 412.673 • Tevens 206.082

Overleden Oirschot 1461


Huwt

206.337   Aleijdt N.

Index 206.337 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.083

Overleden na 20-1-1493

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 13v no 111 dd 11-5-1490) Aleijt weduwe van Jacop van Hersel en met haar haar zoons Lip en Jacop, beloven nu samen aan Merten den Steemetser ten behoeve van diens vrouw Engelen dochter van Wouter van Sonne (?) een bedrag van 40 peters te zullen betalen van elk 18 stuivers, maar er mag ook in andere bepaalde muntsoorten worden betaald. De betaling moet plaatsvinden op Maria Lichtmisdag en Merten zal daarvoor een stuk weiland mogen bezaaien en gebruiken genoemd ´t Rot totdat de schuldenaars het bedrag zullen hebben betaald.

Kinderen

 1. Philips Zie 103.168
 2. Jacob
 3. Heijltje Zie 103.041
 4. Aleijdt, huwt Goijaert Jan Goijaerts

TerugBegin van generatie


206.338   Henrick van der ACHTER

FamilienaamIndex 206.338 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.396

206.339   N.N.

Index 206.339 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.397

TerugBegin van generatie


206.340   Jordaen Willems de BROUWER

FamilienaamIndex 206.340Vader 412.174Moeder 412.175 • Tevens 206.380, 412.258

Overleden voor 1485

Vermoedelijk al dood in 1463: ‘de kinderen van’ worden dan vermeld; 1468: het erf dat eerder van Joerden Sbrouwers was. In 1466 vermeld: erf van de kinderen Willem Brouwers. In 1470: vidimus van een akte uit 1429 met daarin “Joerden Jans de Brouwer als wettige man van Agnesen dochter van genoemde Dirck (van der Vloet)”

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 44 nos 208/209 dd resp Allerheiligen en St Hubertus 1493) Joerden Joerden Sbrouwerss heeft beloofd aan zijn broer Henrick die voortaan jaarlijks een pacht van 21 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc,. gelegen onder Erdbruggen hier groot ca. een bunder, b.p. Gielis Stansen, Jan Wouters van de Loo, Peter Lanen, de erfgenamen van Heijlwich Heijmericks, de gemeenschappelijke straat. (Idem 209) Joerden Joerden Sbrouwers heeft beloofd aan Frank de Haest die voortaan een pacht van 1 mud rogge per jaar te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het hiervoor genoemde bezit onder Erdbruggen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 22 nos 125-6 dd 1-9-1495) Jonker Wernaert van Merode zoon van wijlen heer Ricalt van Merode verkoopt met brieven etc. aan Cornelis Smeeds ten behoeve van Henrick Joerden Brouwers een rente van 4 rijnsguldens per jaar, geslagen door de 4 Keurvorsten, met 5 achterstallige termijnen, welke rente Jan Jan Bruijstens en zijn wettige vrouw Aleijt eeder hadden beloofd aan heer Ricalt van Merode en diens vrouw Margriet van Arkenteel, steeds te betalen op St. Gielisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan Brouwers, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een beemd genoemd de Ter Meijenbeemd, groot ca. 3 en een halve bunder, b.p. Goijaert van Berckt, de erfgenamen van Goijaert van der Vloeten, de gemeenschappelijke straat. De verkoper namens de erfgenamen ook van heer Ricalt van Merode belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 126) Joerden de Brouwer belooft jonker Wernaert van Merode per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, 40 rijnsguldens te betalen, waarbij de gouden rijnsgulden 25 stuivers is, etc. samen met een rente van 2 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oost- en Middelbeers (Transcriptie Jan Toirkens 1542-1553 fol 5r no 15 dd 14-4-1542) Jan zoon wijlen Jan de Cort door wijlen deze Jan de Cort verwekt bij diens vrouw Elisabeth wettige dochter van wijlen Joerden Sbrouwers, verder Mathijs zoon wijlen Dirck zoon wijlen Dirck Mesmakers door deze laatste wijlen Dirck verwekt bij diens vrouw Isabelle wettige dochter van Joerden Sbrouwers, voor hemzelf handelend en voor Dirck, Marie, Adriaan, Aleijt en Agnese zijn broers en zusters waarvoor hij optreedt, verder Henrick en Dirck broers en wettige kinderen van wijlen Willem van Berze door deze Willem verwekt bij zijn vrouw Marie wettige dochter van wijlen Simon Dircks, door deze Simon verwekt bij diens vrouw Agnesen wettige dochter van wijlen Joerden, verder Jan en Aert broers en wettige kinderen van wijlen Joerden zoon wijlen genoemde Joerden Sbrouwers, Wouter Jan Toerkens als man van Agnese wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, voor henzelf handelend en voor Jan Philips van Herzele als man van Anna wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, nog Willem Goijaert Aelbrechts als man van Aleijt wettige dochter van wijlen genoemde Joerden, verder Joerden zoon wijlen Henrick zoon wijlen Joerden Sbrouwers, voor hemzelf handelend en voor zijn zusters Elisabeth en Luijtgaerden, Jan Peter Stapels als wettige man van Marie, Mathijs Jan Hacken als wettige man van Agneees, beide wettige dochters van wijlen genoemde Henrick Brouwers, verder Joerden en Marcelis broers en wettige kinderen van wijlen Goijaert Marcelissen door deze Goijaert verwekt bij diens wettige vrouw Jacop wettige dochter van wijlen Henrick Sbrouwers, verder Henrick Jan Roggen als wettige man van Peter wettige dochter van wijlen genoemde Goijaert en Jacop, verder Jacop zoon wijlen Aert Zwanen als wettige man van Agnesen wettige dochter van wijlen Jacop Verheijden door deze Jacop verwekt bij diens vrouw Heijlwig, wettige dochter van genoemde Joerden Sbrouwers voor hemzelf handelend en voor Jan zoon wijlen genoemde Jacop en Heijlwig, verder Gijsbrecht zoon wijlen Pauwels Vlemmincks door deze Pauwels verwekt bij diens vrouw Heijlwig wettige dochter van Dirck zoon weijlen genoemde Jorden Sbrouwers, Henrick Dionijs Colen weduwnaar van wijlen Beelken wettige dochterr van wijlen genoemde Pauwels Vlemmincks, nog Jan wettige zoon van Henrik Dionijs Colen voor hemzelf handelend en voor Jan, Marten, Peter, Henrick Laureijs, Heijlwig, Aleijt en Elisabeth, zijnde alle kinderen van laatstgenoemde Henrick (Colen), nog Joest Willem Dionijs als wettige man van Cornelis wettige dochter van wijlen genoemde Pauwels Vlemmincks, Frank Dirck Bittis als wettige man van Heijlwig wettige dochter van genoemde Pauwels Vlemmincks, Gerard zoon wijlen Willem van Hoeve door wijlen deze Willem verwekt bij diens vrouw Marie wettige dochter van wijlen Pauwels Vlemmincks, voor hemzelf handelend en voor zijn moeder Marie en ook namens Goijaert, Jan, Joris, Margriet, Dingen en Agnese zijnde zijn broers en zusters, verder Jan zoon wijlen Jan zoon wijlen Dirck Joerden Sbrouwers, Gerard Jan Gerards als wettige man van Beelken, voor henzelf handelend en voor Corstiaen van Nedermolen als wettige man van Marie waarvoor deze Jan en Gerard samen optreden, nog Dirck van Os als wettige man van Elisabeth, alle drie wettige dochters van wijlen genoemde Jan zoon wijlen Dircks zoon wijlen Joerden Sbrouwers, verkopen nu samen aan Jan zoon wijlen Aert Mengelen, het door hen geerfde of vermaakte bezit afkomstig van wijlen Jacop zoon wijlen Joerden Sbrouwers. Dat betreft het huis, grond, tuin, dries- en akkerland met de houtopstand, behalve het eikenhout dat al is verkocht, gelegen in Oostelbeers, b.p. het godshuis van Tongerloo, Yefken weduwe en kinderen van Jan Bersmans, Servaes Michiels, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen hem dat bezit inclusief alle brieven en dokumenten etc. en de rechten die ze daarin hebben. (…)

(Idem no 16) Alle genoemde verkopers uit de vorige akte, behalve Aert als koper van hierna, verder Jan Aert Mengelen handelend namens Joerden zoon wijlen Joerden zoon wijlen Joerden Sbrouwers, verkopen aan Aert zoon wijlen Joerden Sbrouwers, hun geerfde of aan hen door wijlen Jacop zoon wijlen Joerden Brouwers vermaakte bezit inzake een akker genoemd de Bacxhove, gelegen onder Oostelbeers, b.p. de gemeenschappelijke Bacxstraat daar, Jan Bogaerts, Jan Peter Stapels en zijn kinderen. (…)

(Idem no 17) Alle genoemde verkopers en erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer uit de vorige akte, met uitzondering van Henrick Dionijs Colen als koper van hierna, verkopen het door hen geerfde of hen vermaakte bezit inzake een dries genoemd de Kelder, gelegen onder Oostelbeers, b.p. het godshuis van Tongerloo, Henrick Dionijs Colen en anderen, Jan Bogaerts, een gemeenschappelijke akkerweg daar. Ze verkopen die aanspraken daarin aan Henrick Dionijs Colen samen met alle brieven en dokumenten ervan.

(Idem no 18) Alle genoemde verkopers en erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer uit de vorige akte, met uitzondering van Willem Goijaert Aelbrechts als koper van hierna, verkopen het door hen geerfde of aan hen vermaakte bezit inzake een akker genoemd de Biesakker met recht van overpad over het erf van Jacop Henrick Peters, gelegen onder Oostelbeers, b.p. Wouter Jan Jacops, Bartholomeus Jacops, Joerden Goijaert Marcelissen en anderen, Jan Peter Leijten. Nog verkopen ze hun rechten inzake een heiveld gelegen in de gemeente Wintelre, zoals dat eerder eigendom was van wijlen Jacop de Brouwer. Ze verkopen die aanspraken en rechten daarin aan Willem Goijaert Aelbrechts samen met alle brieven en dokumenten ervan.

(Idem no 19) Willem Goijaert Aelbrechts belooft als schuldenaar ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer, ieder daarin voor diens erfdeel ervan, een bedrag van 16 karolusguldens, te betalen per a.s. Maria Lichtmisdag. Daarvoor verbindt Willem zijn persoon en bezit

(Idem no 20) Aert zoon wijlen Joerden Sbrouwers belooft als schuldenaar aan de erfgenamen van wijlen Jacop de Brouwer, ieder daarin voor het deel ervan, een bedrag van 170 gouden karolusguldens en 8 stuivers te betalen. Aert belooft zulks op onderpand van zijn persoon en bezit zoals in de vorige akte.

(Idem no 21) Henrick Dionijs Colen, Dirck van Os, Gijsbrecht Janssen en Jan Henrick Dionijs Colen de jongste, beloven samen en hoofdelijk aan de erfgenamem van Jacop de Brouwer uit de vorige akte, een bedrag van 102 en een halve karolusgulden te betalen.

(Idem no 22) Henrick Dionijs Colen en zijn zoon Jan de jongste beloven Dirck van Os en Gijsbrecht Janssen te zullen vrijwaren voor hun belofte in de vorige akte.


Huwt voor 1445

206.341   Agnes Dircks van der VLOET

FamilienaamIndex 206.341 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.381, 412.259

Overleden voor 1493

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1263 (Oirschot) okt 1493 – sept 1494 folio 298v: Heijlwich dochter van wijlen Jorden die Brouwer en van Agnes Dirx van der Vloet, weduwe van Jacop van der Heijden en haar kinderen Agnes, Henrick, Jan en Jenneke

Kinderen

 1. Jordaen Zie 103.170
 2. Agnese, huwt Simon Dircks (+voor 1452)
 3. Kinderen
  1. Marie, huwt Willem van Berze (+voor 1452), ouders van Henrick en Dirck
 4. Hendrik Zie 103.190
 5. Heijlwich, huwt Jacop Verheijden alias van der Heijden (+voor 1493), ouders van Agnes (huwt Jacop Aert Zwanen) en Jan
 6. Isabella Zie 206.129
 7. Dirck (*voor 1450 +voor 1489), huwt Elisabeth N.,
 8. Kinderen
  1. Heijlwig (huwt voor 1489 Pauwels Vlemmincks, ouders van (1.1) Gijsbrecht, van (1.2) Beelken (+voor 1542; zij was weer gehuwd met Henrick Dionijs Colen, ouders van (1.2.1-9) Jan Sr, Jan Jr, Marten, Peter, Henrick Laureijs, Heijlwig, Aleijt en Elisabeth), van (1.3) Cornelia (gehuwd met Joest Willem Dionijs), van (1.4) Heijlwich (gehuwd met Frank Dirck Bittis), van (1.5) Marie (gehuwd met Willem van Hoeve (+voor 1542), ouders van (1.5.1-7) Gerard, Goijaert, Jan, Joris, Margriet, Dingen en Agnese)
  2. Jan (+voor 1542), vader van (2.1) Jan, (2.2) Beelken, gehuwd met Gerard Jan Gerards, (2.3) Marie, gehuwd met Corstiaen van Nedermolen, en (2.4) Elisabeth, gehuwd met Dirck van Os
 9. Jacob, (+Beerze voor 1542), kinderloos gestorven; huwt Josina (+voor 1542); gegoed te Beerze en schepen aldaar in 1500
 10. Liesbeth, huwt Jan de Corte te Beerze (+voor 1542), ouders van Jan (vermeld 1452, 1488)

TerugBegin van generatie


206.342   Jan Jan BRUIJSTEN

FamilienaamIndex 206.342Vader 412.684Moeder 412.685 • Tevens 206.246

Geboren ca. 1395 (voor 1404)
Overleden na 1475

Alias Van Harelbeke, van Heerbeek. Natuurlijk kind. Koster (1480).

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 270 nos 37-38 dd 28-1-1469) Verschenen is Jan Jan Bruijstens en belooft hierbij aan Goijaert Gijsbert van der Berthen die voortaan een pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Hennenhof, gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, b.p. rondom in de gemeijnte daar. Jan als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. (Idem 38) Verschenen is genoemde Goijaert uit de vorige akte en staat aan Jan toe dat die de rogpacht van 10 lopen rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 20 peters, elke peter gerekend tegen 19 stuivers, samen ook met alle achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 19v nos 117-9 dd 30-5-1470) Verschenen is Jan Jan Bruijstens en belooft aan Willem Janssen van de Hove die voortaan jaarlijks 2 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, b.p. Mechteld weduwe van …. Hoppenbrouwers en haar kinderen, Henrick Scaubroeks, Peter Lanen (?), de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Hennehof, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. rondom in de gemeijnte. Jan belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Als Willem komt te overlijden dan versterft de pacht weer op genoemde Jan Bruijstens of op diens erfgenamen na hem. (Idem 118) Verschenen is genoemde Willem uit de vorige akte en staat aan Jan toe dat die de rogpacht van 2 mud rogge tussen a.s. Maria Lichtmisdag en 10 jaar verder mag aflossen tegen 24 peters per mud rogge plus de achterstallige termijnen. Als Jan de 2 mud per a.s. Allerheiligen zou aflossen, dan tegen de zelfde som geld, en 1 mud rogge als pacht, daarna steeds op O.L. Vrouwedag met de volle pacht. (Idem 119) Verschenen is Willem van de Hove uit de vorige akte en verklaart dat hij door zijn zwager Jan Bruijstens is voldaan voor een bedrag van 25 peters, zoals die dat had beloofd in een schepenbrief van Son. Willem geeft nu kwijting voor dat bedrag.

Idem (fol 29v no 182 dd 8-8-1470) Verschenen is Willem Willem Vos en verkoopt nu met schepenbrief van Oirschot aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel, als H. Geestmeesters te Oirschot ten behoeve van de tafel van de H,. Geest, een pacht van 2 mud rogge, Oirschotse maat die hij had gekocht van Heijlwich dochter van Heijmerick Peter Heijmericks.(…) De pacht hadden ze van hun vader geerfd en Heijmerick hun vader had de pacht verkregen van Wouter Meeus Bruijsten en Wouter weer van Elisabeth Jansdochter van Oudenhoven, die wettige echtgenote was van Jan Bruijstens. De pacht wordt betaald door Willem van Oudenhoven op onderpand van bezit dat Willem ‘te pacht had verkregen’ (gekocht van) Jan Bruistens zijn zwager, te weten uit zijn erfdeel in de Posdonk en in de Hage en was Jan Bruijstens in de huwelijke voorwaarden met genoemde Elisabeth zijn vrouw beloofd voor de 2 mud. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 52v no 309 vidimus van 1-1-1446) Wij, Willem Vos, Jan Jan Smeeds, Jan Wouter Bruijstens, Andries van de Laeck, Peter Vos, Geerlick Gerarts van de Melcroth en Heijmerick de Hoppenbrouwer schepenen van Oirschot (…)

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 166v no 17-18 dd 5-2-1473) Komen is Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en belooft aan Henrick Jacops van Esch, ten behoeve van Elisabeth natuurlijke dochter van meester Lodewijk Boots, die meester Lodewijk had verwekt bij Godstuwen natuurlijke dochter van Jan van den Doeren, en ten behoeve van Elisabeth natuurlijke dochter van Jan Willem Vos, die Jan had verwekt bij Marie dochter van Henrick van de Maerselaer, die voortaan een pacht van 1 mud rogge te betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van een huis, tuin etc., groot een bunder gelegen onder Erdebruggen hier, b.p. Jan Brouwers, Daniel Goijaerts, het erf eerder van Henrick Scabroeks, Heijlwig Heijmericks en haar kinderen, Peter Daniel Lanen, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 18) Komen is Jan Willem Vos en belooft voor Godstuwen natuurlijke dochter van Jan van den Doeren en haar natuurlijke dochter dat Jan Jan Bruijstens de pacht van het mud rogge uit de vorige akte mag aflossen op Maria Lichtmisdag tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 1v no 5-7 dd 16-1-1474) Verschenen is Margriet natuurlijke dochter bvan Jan die natuurlijke zoon was van wijlen Jan Bruijsten met haar wettige man Merten Spaepen, verder Elias, Evert, Marcelis en Bartholomeus, gebroeders en wettige kinderen van genoemde Margriet die deze had verwekt bij haar wettige man Everaert Elias, verder Jan Henricks van Creijelt als als man van Geertruit natuurlijke dochter van genoemde Margriet, verder Dirck Jan Peters van Mierde als man van Elisabeth dochter van genoemde Margriet verwekt bij vermelde Everaerts, die voor henzelf handelen en voor Rutger, heer Jan, en Ida zijnde hun wettige broers en zuster, en verklaren hierbij dat ze wettelijk zijn betaald voor een bedrag van 100 peters, die eerdergenoemde Jan Bruijstens bij de huwelijkse voorwaardes had beloofd aan hun vader Evert Elias met hun moeder Margriet en ze geven kwijting aan hun grootvader Jan Bruijstens en eveneens kwijting namens de andere zusters en broers en zullen nimmermeer aanspraken maken inzake de genoemde huwelijke voorwaardes voor hetgeen daarin aan hun vader Elias was beloofd. (no 6: dd 25-1-1474) Verschenen is Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en belooft aan de wettige kinderen van Everit Elias die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 66 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 19 stuivers en onderwijl steeds met Maria Lichtmisdag een pacht van 2 en een half mud rogge, waarvan de eerste termijn zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem 7) Verschenen is Aleijt dochter van Jans van de Hove wettige vrouw van genoemde Jan Bruijstens uit de vorige akte en belooft de personen uit de vorige akte die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 14 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 19 stuivers en onderwijl elke Maria Lichtmisdag een pacht van 6 lopen rogge, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 27v no 170 dd 4-11-1474) Verschenen is Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en verkoopt nu aan Willem van den Borgakker ten behoeve van Heijlwig van den Borgakker en aan Dirck natuurlijke zoon van Willem van den Borgakker, die een pacht van een mud rogge per jaar, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag en over een jaar de eerste keer, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan Brouwers, Daniel Goijaerts en Kathelijn Swijsen, de gemeenschappelijke straat, Peter Laenen en de kinderen van Heijlwig Heijmericks. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Hennenhof, groot circa 10 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de gemeenschappelijke straat, zijn erf verder. Hij belooft de onderpanden in goede staat te houden. Heijlwig zal de rogpacht alleen ontvangen zolang ze leeft.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 42v nos 87-88 dd 2-7-1475) Komen is Jan Bruijstens natuurlijke zoon van Jan Bruijstens en belooft aan Jan zoon wijlen Henrick Reijners ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van diens moeder Katalijn die voortaan een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Hennehof, gelegen onder Erdbruggen hier (…) (Idem 88) Komen is Jan zoon wijlen Jan Henrick Reijners die voor hemzelf handelt en voor zijn moeder Katalijn en staat aan Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens toe dat die de pacht uit de vorige akte mag aflossen tegen betaling van 20 guldens, elke gulden gerekend tegen 15 kromstaarten, samen met een rente van 1 lopen rogge voor het jaar.

Idem (fol 49v no 119 dd 17-9-1475) Komen is Jan Bruijstens en diens vrouw Aleijt en beloven heer Ricalt van Merode, die voortaan jaarlijks een rente van … (bedrag is niet ingevuld) te betalen op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Erdbruggen hier, b.p. Jan Brouwers, de gemeijnte, Nog op onderpand van een beemd genoemd de Meijenbeemd, groot 3 en een halve bunder, gelegen onder Ameijden, b.p. Goijaert van Berckt, de erfgenamen van Goijaert van der Vloeten, de gemeijnte.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 76v (heerdgang van Eertbruggen) Aert wijlen Henrick des Molners van Strathen; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens van Heerbeke; Willem zoon wijlen Aert van der Braken; Henrick zoon wijlen Willem van den Venne

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 66v Willem Aertss van der Braken; Jan Groot van Herlaer; Ghijsbert van der Braken, overleden; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss van Heerbeke; Ansem van Baest (neef van wijlen Aerts van der Braken)

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 77r Willem en Luppert zoons van wijlen Aert van der Braken; Jan die Groet van Herlaer, overleden; de kinderen wijlen Gijsbert van der Braken; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss van Heerbeke

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 161r (in de pastorie van Eertbruggen) Willem zoon wijlen Aert van den Braken en zijn broer Lippert (?); Aert zoon wijlen Henrick Smolnersz van Strathen; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss van Heerbeke; pacht uit ‘t Hulsthaer; Jan zoon van Willem van Audenhoven, 15 juni 1426

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 171v: Jan Bruijstens zoon wijlen Wouter Bruijstens verhuurt aan Jan Bruijstens natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss een kamp broekland “Out Heerbeke”in der herdgang van Eertbruggen, zolang de huurder leeft om 20 Hollandse guldens. Hieruit en uit andere erven in Heerbeke

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 56r: Lippert Aertss van der Braken, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstenss van Heerbeke, Willem Aertss van der Braken, Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel van der Notelen

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 375r: Jan zoon wijlen Wouter Bruijstens; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens; Dirck van den Hagelaer; Meeus Zuetrix; Willem van Petersheijm

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 6v: Jan natuurlijke zoon van Jan Bruijstens

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 309r: Willem van Peterschym natuurlijke zoon Heer Willem van Peetersschym, kanunnik in Oirscot; Jan natuurlijke zoon van wijlen Jan Bruijstens; Jan Wouter Bruijstenss; Dirck van de Hagelaer

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 311r: Jan van Heerbeke; Jan Bruijstens; Peter Stevenss van Castelre; de Tafel van de H. Geest van Oirschot

BP 1217 (Oirschot) okt 1446- sept 1447 folio 19v: Jan Ancem Loden soen, Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens, Jan Denen zoon wijlen Daniel zoon wijlen Daniel Neelkenss

BP 1261 (Oirschot) okt 1491 – sept 1492 folio 517r: Jan natuurlijke zoon Jan Bruijstens van Heerbeke; Willem Aertss van der Braken; Aert Henrix des Molners zoon van Strathen; Rutger Rutgerss van der Hoeven

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 250v: Goijart van den Merevenne; Jan Bruijstens; Jeronimus van Aken man van Aleijt Goijarts van den Mervenne (Alias Jeroen Bosch, de schilder).

BP 1265 (Oirschot, Heerbeek) okt 1495 – sept 1497 folio 556v: Henrick van Best, Jan van Bruijsten (=Jan Bruijstenss), Corstiaen Corstiaen Peter Corstkens van den Hoevel, Erfpachten van Heerbeke (van de abdij Perk)

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 54r: Franck die Haest, Heer Aert die Crom, kanunnik in Oirschot (folio 54v), Jan Jan Bruijstens man van Aleit

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 124r

Aleit weduwe van Jan Bruijstens en haar dochters Lijsbeth en Jenneken (folio 124v)

Heer Willem Dirx Vos, priester

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1205 (Best) okt 1434 – sept 1435 folio 187v (Aerle) Henrick die Cromme, Jan Bruijsten, Daniel van Vlierden, Jan Willemss van Dormalen, Daniel die Cromme

BP 1238 (Best) okt 1468 – sept 1469 folio 51v Gerit van den Broeck weduwnaar van Aleijt dochter van wijlen Ricout Dirck van Lyt en van Hadewich; Jan Bruijsten van Aerle (bezit een hoeve in Aerle)


Buitenechtelijke relatie (1) met

Margriet Jan van den DOEREN

FamilienaamIndex

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 200 nos 191-3 dd 10-10-1473) Komen is Heijlwig natuurlijke dochter van Jan Bruijstens welke Jan de natuurlijke zoon was van Jan Bruijsten en verkoopt aan haar moeder Margriet die natuurlijke dochter was van Jan van den Doeren, alle roerend bezit dat Heijlwig nu heeft, waar dat bezit zich ook mag bevinden. (…) (Idem 192) Komen is Margriet natuurlijke dochter van Jan van den Doeren en verkoopt aan Dirck Goossen Neven het roerend bezit dat ze van haar natuurlijke dochter Heijlwig heeft verkregen volgens de schepenbrief ervan, (…) (Idem 193) Komen is Dirck Goessen Neven en belooft aan Margriet uit de vorige akte dat hij haar in de kost zal houden, haar voorzien van eten, drinken, kleding, schoeisel en verder in al hetgeen ze nodig heeft, zolang ze leeft en dat vanwege het roerend bezit dat Margriet vandaag aan Dirck heeft verkocht gehad.

Gezien de leeftijd van Margriet Jan Jan Bruijstens kinderen in 1474 zal de relatie rond 1420 hebben plaatsgevonden.


Huwt (2)

206.343   Aleijdt van den HOVE

FamilienaamIndex 206.343 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.247

Overleden na 1491

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 143 no 395 dd 4-3-1488) Joerden zoon wijlen Joerden Brouwers als man van Johanna dochter van wijlen Jan Bruijstens verkoopt het roerend en onroerend bezit dat Johanna heeft geerfd van haar vader of nog zal erven van haar moeder Aleijt, waar dat bezit zich ook bevindt. Ze verkoopt dat bezit nu aan heer Henrick van Esch ten behoeve van….. Maar het bezit mag niet eerder worden overgedragen dan nadat die een bedrag van 100 rijnsguldens heeft betaald en nog 25 rijnsguldens(…).

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 24 no 165 dd 30-6-1491) Aleijt weduwe van Jan Bruijstens draagt al haar roerende bezit over aan haar zwager Joerden en haar dochter Jannen vanwege een betalingsbelofte die ze aan hen had gedaan en vanwege schulden.

Kinderen

 1. (uit 1) Margriet (vermeld ORA Oirschot 16-1-1474), huwt (1) Everaert Elias, met hem kinderen Elias, Evert, Marcelis en Bartholomeus, Elisabeth (gehuwd met Dirck Jan Peters van Mierde), Rutger, heer Jan, en Ida; relatie (2) met N.N., hieruit dochter Geertruid gehuwd met Jan Henricks van Creijelt; huwt (3) Merten Spaepen (+na 1474)
 2. (uit 1) Heijlwig
 3. (uit 2) Jenneke Zie 103.171
 4. (uit 2) Elisabeth Zie 103.123

TerugBegin van generatie


206.344   Heijmerick Daniel SCHEPENS

FamilienaamIndex 206.344Vader 412.688Moeder 412.689

Geboren voor 1420
Overleden na 1477, voor september 1478

Alias Van Lieshout (postuum 1498). Heeft een natuurlijke broer Daniel, vermeld o.a. 1463, met zijn broers en zusters (halfbroers en -zusters) Aernden, Jan, Elisabeth en Agneesken, dochters van Goedevaert Crommen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 131 no 34 dd 3-4-1466) Verschenen is Heijmerick Daniel Scepens als man van Aleijt dochter van wijklen Aert Smeets van Straten en verkoopt hierbij aan Diederick Meeuzs Crommen die zijn aandeel en rechten in een land genoemd de Stert, dat hij vanwege zijn vrouw heeft geerfd, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Heijlwich Lucassen en haar kinderen, Henrick Smeets, de gemeijnte, Geerlick van den Melcroth, De verkoper belooft alle lasten daarin af te handelen behalve een jaarrente die wordt geheven door Willem van der Aa. Nog verkoopt hij het vierde deel van een eeuwselken genoemd dat Houtveld, ter zelfder plaatse als hiervoor.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 103 no 41 dd 21-2-1477) Komen zijn Aert zoon van wijlen Aert de Smijt en zijn broer Korstiaen, verder Heijlwig, Aleijt en Elisabeth gezusters en kinderen van wijlen Aert de Smijt met hun voogd en verkopen aan Heijmerick Schepens die de helft van 3 stukken land die hun eigendom zijn. Een stuk is genoemd de Grotenakker, het andere genoemd de Streep en het derde genoemd het Verloren Land, alles in herdgang Aerle. Die helft hadden ze geerfd van hun oom wijlen Henrick de Smijt zoals is vermeld in diens testament.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 265v no 110 dd 12-3-1481) erschenen zijn Daniel die voor hemzelf handelt, verder Aert, Claes en Goijaert broers, Elisabeth met haar voogd voor henzelf en voor hun broer Henrick en nog Jan Damen van Berckt als man van Geertruid, zijnde allen wettige kinderen van Heijmerick Scepens en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Daniel (sic - hun vader heet afwisselend Heijmerick of Daniel) en hun moeder Aleijt hebben geerfd. Genoemde Henrik, Aert, Goijaert en Elisabeth krijgen een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, groot ca. 6 lopenzaad, b.p. Dirck Meeus Crommen, de kinderen van jan van de Maerselaer, de straat, een stuk land genoemd de Strepen dat eerder van Henrick Smeets was. Nog een stuk beemd genoemd de Oeijendonk, groot ca. een bunder gelegen onder Boxtel ter plaatse Liempde, b.p. de kinderen van van der Hulst, de kinderen van de Langeneep, Heijlwich Lucassen, Heijlwich van Meijensvoort. Nog krijgen ze een stuk beemd gelegen in herdgang Straten, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Willem Cuijpers Meeus van der Rijt, Jan Bouwen Bouwmans. Nog een stuk beemd gelegen in herdgang Straten, genoemd ´t Maerselaer, rondom in de gemeijnte daar. Nog de helft van een stuk beemd groot ca. anderhalve bunder genoemd de Bunder gelegen in het Gunterslaer herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Aert van Best, het erf eerder van heer Jan van Andel priester, de gemeijnte. Nog de helft van 3/4e bunder beemd genoemd de Elsbroek onder Ameijden hier in het Quinckerse Broek, b.p. Joerden Henrik Hoppenbrouwer, de gemeenschappelijke straat, Willem Goijaert Beckers, meester Aert van Weijlhuijsen. Nog een stuk land in de Achterste Castaert genoemd de Donk, groot ca. 1 zesterzaad, b.p. Dirck Hoppenbrouwers, de straat, de kinderen van Henrick van Best, Joerden Henrick Hoppenbrouwers. Nog krijgen ze een stuk beemd genoemd dat Cleijn Donksken, gelegen in herdgang Straten, b.p. Wouter van Herlaer, de kinderen van Jan Wolfs, de kinderen van Henrick van best. Nog een stuk beemd genoemd de Blakenbeemd, waarvan een deel tot land is gemaakt gelegen herdgang Straten, b.p. Jan de Crom, de kinderen van Henrick van Best, nog 2 stukken land aan elkaar gelegen, het ene de Grote Hoelt genoemd, het andere de Cleijne Hoelt, b.p. een perceel genoemd de Ertboer, Willen Goijaert Beckers, de weduwe en kinderen van Claes Lijmbeeck, een stuk land genoemd het Haverland, de Blakenbeemd. Nog krijgen ze de helft van een stuk land genoemd de Ertboer, b.p. de Grote Hoelt, hun broer Jan en Jan Damen waarvan is afgedeeld, de Blakenbeemd, Wouter Claes Beckers. Nog krijgen ze de helft van een stuk land genoemd de Tiendeloze akker, b.p. Gijsbrecht Henrick Hoppenbrouwers, hun broer Daniel en Jan Damen, Gerart Jan Stijnen, de straat. Nog een stuk land genoemd de Paeijakker, b.p. Wouter Claes Beckers, de straat, Willem Wouters, hun broer Daniel en Jan Damen. Nog een stuk land groot ca. een half mudzaad, b.p. de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Jan Crommen, Dirck van de Maerselaer, Jan Gijben Hoppenbrouwers. Nog krijgen ze een huis, en 2 lopenzaad land gelegen in herdgang Straten, b.p. Daniel en Jan Damen, Jan de Hoppenbrouwer, de gemeenschappelijke straat. Uit het huis en schuur moeten ze jaarlijks 2 lopen rogge betalen en 1 mud rogge aan Claes de Becker, nog 3 lopen rogge aan de H. Geest te Oirschot en 3 hollandse plakken aan het O.L. Vrouwenaltaar in de kapel en het St. Lucia-altaar in die kapel, nog een halve oude grote als chijns aan de hertog en 1 obool, nog alle grondchijns uit de genoemde percelen. Nog uit een stuk land eerder van heer Joerden Ansems, gelegen in herdgang de Kerkhof 14 lopen rogge, uit een stuk beemd genoemd dat Broekelijn nu eigendom van Claes van Lijmborg 9 lopen rogge, aan Dries Aert Heijen 6 lopen rogge, nog aan Peter de Raijamaker 2 mud rogge, nog uit de Groortdonksbeemd nu eigendom van Jan Damen van Berckt 2 lopen rogge die Jan verklaart ....... van Henrick de Smijt ..., nog 9 lopen rogge aan Henrick Gijben, nog aan Claes de Becker 6 lopen rogge, aan Aert Coppens, aan Heijlwich Smollers een mud rogge. Ieder zal zijn of haar deel hiervan betalen. Daniel en Jan krijgen samen een huis, tuin etc.,et de schuur die ze later zullen afbreken, met 2 lopenzaad land, gelegen in herdgang Straten, b.p. Peter Loijen, Joest van Lievendael, de straat, Aert van Lievendael, het erf waarvan is afgedeeld. Hieruit zullen ze aan Claes de Becker 1 mud rogge betalen, aan de H. Geest 3 lopen en 7 Hollandse plakken en een halve oude grote als grondchijns. Nog krijgen ze een stuk beemd groot ca. 4 lopenzaad genoem de Par Hofstad, b.p. Wouter Claes Beckers, de straat, het erf genoemd de Waerakker, de andere erfgenamen. Nog krijgen ze de helft van een akker genoemd de .....akker, b.p. Gielis de Cremer, de genoemde andere kinderen waarvan is afgedeeld, Gerart Jan Stijnen, de straat. Nog krijgen ze de halve Ertboer, b.p. Ansem Henrick Loijen, het erf waarvan is afgedeeld, de Blakenbeemd, het erf van Meeus Jan Eessen genoemd de Ertboer. Nog krijgen ze de helft van 3/4e bunder genoemd de Elsbroek, b.p. Joerden Henrick Hoppenbrouwers, de straat, Willem Goijaert Beks, meester Aert van Weijlhuijsen. Nog krijgen ze de helft van anderhalve bunder genoemd de Bunderen gelegen in het Gunterslaer te Verrenbest, b.p. het erf eerder van heer Jan van Andel priester, de kinderen van Aert van Best, de gemeijnte. Hieruit zullen ze de grondchijns betalen, aan Heijlwich Lucas 13 lopen rogge, aan Henrick Mercks te Best 8 lopen rogge, aan Goijaert van Berckt 4 lopen rogge, nog 1 lopen rogge aan Willem Bliecks.(Voetnoot: Jan krijgt 3 en een halve plak.)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 47v no 8 dd 15-2-1487) Komen zijn Daniel, Henrick, Aert en Goijaert, broers en kinderen van Heijmerick Schepens van Lieshout, voor henzelf handelen en voor Claes en Lisbeth zijnde hun broer en zuster, en verkopen met schepenbrieven van Oirschot aan Joerden Ansems van Lieveld ten behoeve van de tafel van de H. Geest te Oirschot, een pacht van 4 lopen rogge maat van Orischot, welke pacht Dirck Willem Huijpermans had beloofd aan Aert Henrick Smeets, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een zesterzaad land genoemd de Braeck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jacop Goessens, Wouter van den Grotenhuijs, de straat, Ermgaert de vrouw zijnde van Willem Huijpermans. Die rogpacht hadden ze geerfd van hun oom Henrick Aert Smeets zoals ze zeiden.

ORA Oirschot (Toirkens 129b fol 399 no 272 dd 18-9-1524) Jan Daniel Schepens, Heijmerick, Goessen, Alaert en Aert, wettige kinderen van Claes Schepens, verder Gielis Peter Gielis als man van Marie dochter van genoemde Claes, Cornelis Gerits van Peelt als man van Aleijt dochter van Claes Schepens, Lodewijk Loden Timmermans als man van Jutta dochter van genoemde Claes, Willem Dirck Corten als man van Henrick dochter van Daniel Schepens, Aert Jan Wittens als man van Heijmerick dochter van Daniel Schepens, Lisbeth Jan Damen met haar voogd Gerard Henricks van Best, Willem Lip Gerards van Berze als man van Heijmerick natuurlijke dochter van Goijaert Schepens, Jan van Litt als voogd over zijn kinderen die hij had verwekt bij Geertruit wettige dochter van Jan de Coninck die Jan had verwekt bij Lijntken dochter van Jan damen, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Aert en Goijaert Schepens en andere bezit dat ze middels een afspraak hebben verkregen van Henrick Schepens die nog in leven is. (etc.)

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 373v no 219 dd 10-11-1527) Jan Danel Scepens, verder Willem Dirck Corten als man van Henrick wettige dochter van wijlen Daniel Scepens, Aert Jan Switten als man van Heijmerick ook dochter van wijlen Daniel Scepens, nog Elizabeth Houbraken weduwe van Willem Houbraken wettige dochter van wijlen Jan Damen verwekt bij Geertrui zijnde een zuster van wijlen Henrick Scepens, samen met haar voogd Gerard Henricks van Best, verder Willem van Berze als man van Heijmerick natuurlijke dochter van wijlen Goijaert Scepens, (welke Goijart een broer was van wijlen geneoemde Henrick Scepens, is doorgestreept), verder Jan van Lith namens zijn wettige kinderen verwekt bij Geertrui natuurlijke dochter van wijlen Jan Jacop Raijmakers verwekt bij Katalijn dochter van Jan Damen en van Geertrui als zuster van wijlen Henrick Scepens, verder Goessen, Alaerdt, Aert, en Heijmerick, broers en wettige kinderen van wijlen Claes Scepens die een wettige broer was van wijlen Henrick Scepens, nog Gielis Peter Gielis als man van Marie (wettige dochter van wijlen Claes Scepens is doorgestreept), Cornelis Gerarts als man van Aleijt, ( wettige dochter van wijlen Claes Scepens is doorgestreept), Loijwijch Loij Timmermans als man van Jutta, zijnde allen wettige dochters van wijlen genoemde Claes Scepens, hebben samen een boedeldeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd of deels aan hen in een testament werden vermaakt zoals ze zeiden, bij het overlijden van Goijart Scepens, Aert Scepens en Henrik Scepens, zijnde broers. (etc.)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 470v: Daniel, Aert, Claes, Goijart en Henrick en Lijsbeth. kinderen van wijlen Heijmerick Scepens en Aleit; Jan Adamss van Berct man van Geertruijt dochter wijlen Heijmerick voornoemd en Aleijt

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Best) okt 1428 – sept 1429 folio 341v: Gerit Willemss van Dormalen, Heijmerick natuurlijke zoon van Daniel die Cromme

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 212v: Heijmerick natuurlijke zoon van Daniel die Cromme, Gerit Willemss van Dormalen, Mr. Aert van Weilhusen

BP 1226 (Best) okt 1455 - sept 1456 folio 216v: Mr. Goijart Jan Henrix van der Heijden, Jan Jan Smeeds, Heijmerick zoon wijlen Daniel Scepens natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 372v (Aerle) Henrick Aertss die Smyt, Jan Rovers van Acht, Heijmerick zoon wijlen Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme, Gerit Mathijs Huijskens

BP 1228 (Best) okt 1457 – sept 1458 folio 288r (Aerle) Henrick Aertss die Smyt, Heijmerick natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme (folio 288v)

BP 1250 (Best) okt 1480 – sept 1481 folio 261v: Aert en Claes zonen van wijlen Heijmerick Scepens, Adriana weduwe van Gielis Swevers

BP 1254 (Best) okt 1484 – sept 1485 folio 66v: Jan Damen van Berckt weduwnaar van Geertruijt dochter wijlen Heijman zoon wijlen Daniel Scepens natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme


Huwt voor 1453

206.345   Aleijt Aert Smeets van STRATEN

FamilienaamIndex 206.345Vader 412.690Moeder 412.691

Geboren ca. 1430

Kinderen

 1. Claes Zie 103.172
 2. Daniel (*voor 1453 +voor 1527), al vermeld 1477; heeft nageslacht; in 1490 voogd van de kinderen van Geertrui
 3. Geertrui (+voor 1-10-1485), huwt Jan Damen Verberckt (+voor 1527)
 4. Goijaert (+voor 18-9-1524), heeft natuurlijke dochter Heijmerick
 5. Henrick (*voor 1460 +na 18-9-1524)
 6. Aert (*voor 1460 +voor 18-9-1524)
 7. Hillegonda, dochter van Heimerick, moeder van Johanna natuurlijke dochter van Dirck Dirck Hoppenbrouwers (ORA 1490)
 8. Elisabeth, vermeld 1481

TerugBegin van generatie


206.346   Alaert Alaert WUESTEN

FamilienaamIndex 206.346Vader 412.692Moeder 412.693

Geboren Oirschot ca. 1430
Overleden Oirschot ca. 1490

Volgens reconstructie van Marinus J. Goossens in de Genealogie Goossens – het karige en vooral zeer warrige bewijsmateriaal laat meerdere interpretaties toe, maar die uit de Genealogie Goossens lijkt toch veruit de zinnigste en meest aannemelijke.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 156 no 41-2 dd 18-2-1479) Komen is Alaert zoon wijlen Alaert Wuesten en belooft aan Aert Thomaes Crommen die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Hedel, b.p. Adriaen Cuijpers, de Heelsche Stege, Peter van der Bruggen, Pauwels Alemans en zijn kinderen. De schuldenaar  belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 42) Genoemde Aert uit de vorige akte staat aflossing van de pacht toe tegen betaling van 13 peters, elke peter tegen 18 stuivers, samen met de volle termijn etc.


Buitenechtelijke relatie (1) ca. 1460

206.347   Johanna Jan Goijaert PERSOONS

FamilienaamIndex 206.347Vader 412.694Moeder 412.695

Naam onzeker…Lijkt ook Jenneke Jan Slouwers te kunnen zijn.

ORA Oirschot 1466: Heijlwich en Hannen, gezusters en kinderen van genoemde Jan Louwers, (…), genoemde Heijlken en Jenneken (Jenneken is getrouwd met Alaert Wuesten van der Rotelen, Jan Toirkens)

ORA Oirschot 1469: Verschenen is Jenneken wettige dochter van wijlen Jan Slouwers (ze is gehuwd met Alaert Wuesten, Jan Toirkens) samen met haar voogd hierin en ze verkoopt nu aan haar zwager Peter Peter Stevens van Castelre (…)

1473: Dirck Aelbrecht Liefkens (?), als man van Johanna wettige dochter van wijlen Jan Persoons


Buitenechtelijke relatie (2)

Ida Willems van den DOREN

FamilienaamIndex

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem


Buitenechtelijke relatie (3)

Lijsbeth Jan Jan BRUIJSTENS

FamilienaamIndex

Volgens Kwartierstaat Van Adrichem

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 103.173

TerugBegin van generatie


206.348   Philips van DOOREN

FamilienaamIndex 206.348 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1450

Priester. Waarschijnlijk broer van een Sophia. Niet verwarren met twee andere gelijknamige mannen:

(1) de een generatie jongere Heer Philips van den Dooren (ORA 1547, 1548, vidimus 1526 in ORA 1559), priester, rector of bedienaar van een altaar in de St. Peterskerk te Oirschot 1529. In 1527 heeft hij een altaar in Gilze. Als hij ook de bedienaar van een altaar in Doerne was, dan was hij de bastaardzoon van Evert Hendricksz van Doerne (+1527; vgl Jrbk CBG 1987:40/41) bij wiens testament hij getuige was (en van wie hij in codicil het altaar in Doerne kreeg). In dienst van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch (1531-1566), komt uit rekeningen en uit de zogeheten Codex Smeijers naar voren als auteur van enige zangboeken, mogelijk inclusief (grote delen van) de Codex zelf, waarin ook twee Gregoriaanse missen die mogelijk van zijn hand zijn (Bron site Codex Smeijers).

(2) Philips van den Doeren, de vorster, ook een generatie jonger.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 15v no 82 dd 20-4-1505) Frank van den Doren, natuurlijke zoon van heer Philips van den Doren verklaart dat hij aan Geesken natuurlijke dochter van heer Jan Robilaertss, priester, na de dood van Sophia van den Doren, een pacht schuldig is van 3 lopen, op onderpand van het 1/3e deel van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Ervaert Willem Rutgers, heer Dirck van den Ven priester, de straat. Hij had dat bezit geerfd van genoemde Sophia van den Doren zoals hij zei.


Buitenechtelijke relatie (1) voor 1500 met

206.349   N.N.

Index 206.349 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1490 met

Beatrix Aerts BEYS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Vranck Zie 103.174
 2. (uit 2) Maria, huwt Gerard van Gerwen (vgl BL 1958:89-90)

TerugBegin van generatie


206.350   Peter Jacobs van der HAMSVOORT

FamilienaamIndex 206.350Vader 412.700Moeder 412.701

Geboren voor 1440
Overleden na 1496, voor 1500

Vermeld ORA 1464

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 301 nos 213-216 dd 5-12-1469) Verschenen zijn Lijsken en Hillegond dochters van wijlen Jan Heijligen met hun voogd hierin en ze verkopen nu aan Peter Jacops van der Hamsvoort die een stuk land, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Riemslegers, Jans Switten van Berse, de gemeenschappelijke straat. De verkoopsters beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een pacht van 1 mud rogge per jaar, Oirschotse maat en nog 2 mud rogge per jaar als lijfpacht aan genoemde Lisbet en Hilleken zijnde de tantes van genoemde Peter. Verder moet Peter ook de twee delen betalen van 5 en een halve oude grote aan de dekanij van Oirschot. De houtopstand op het erf is voor genoemde Lijsken en Hillegond zolang ze leven. Verder zal de sloot tussen hun erf en dat van Peter voor altijd voor ieder van hen voor de helft eigendom zijn. (Idem 214) Verschenen is genoemde Peter als koper uit de vorige akte en heeft beloofd aan Lisbeth en Hilleken die hun leven lang die 2 mud rogge te betalen, Oirschotse maat, steed op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 215) Verschenen is genoemde Peter en belooft om de twee delen van de genoemde 5 en een halve oude grote aan de deken van Oirschot en het ene mud rogge per jaar zodanig te betalen dat Lisbeth en Hilleken daarvoor verder gevrijwaard blijven. (Idem 216) Verschenen is Peter Jacops van der Hamsvoort en heeft beloofd om aan Roveren Daniel Maerschalks die voortaan jaarlijks 1 mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land met het huis erop, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Riemslegers, Jan Switten van Berse, Lisbet en Heijlken gezusters en wettige kinderen van wijlen Jan Heijwigen, de gemeijnte. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 14 nos 26-27 dd 1-2-1480) Peter Jacops van der Hamsvoort belooft aan Dirck natuurlijke zoon van Jan Stockelmans verwekt bijh Katarina dochter van wijlen Ansem van Liefveld die voortaan een mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Hillegonden Heijligen, Henrick Riemsleger, de gemeijnte. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Dirck is overleden versterft de pacht weer op Peter of op diens erfgenamen na hem. (Idem 27) Peter mag altijd aflossen tegen betaling van 12 peters, elke peter tegen 18 stuivers. (In 1482 doorgehaald)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 303v no 110 dd 13-3-1482) Komen is Peter Jacops van der Hamsvoort en verklaart dat hij eerder aan Dirck natuurlijke zoon van wijlen Dirck Jan Stockelmans een mud rogge heeft verkocht, maat van Oirschot, op onderpand van zijn huis, tuin etc. gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) Komen is nu deze Peter en verkoopt dat recht van successie van dat genoemde mud rogge aan genoemde Dirck samen met de aflossingsbrieven en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Kapittel van Oirschot (no 511 dd 14-5-1483) Petrus, zoon van Jacob van der Hamsvoort, heeft verkocht, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Franco de Langel, ten behoeve van Aleid, weduwe Petrus de Gestel: erfcijns uit perceel wei Henrix Laar in Spoordonk in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 142 no 372 dd 2-3-1488) Komen is Peter zoon wijlen Jacop van der Hamsvoort en verkoopt met schepenbrieven aan Wouter Wouter van de Meervenne de rademaker, een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht Claes Goessens van der Ameijden eerder had beloofd aan Dirck Daniels, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een stuk land met een huis erop, gelegen onder Ameijden hier, b.p. de gemeensachappelijke weg, de gemeijnte, Goessen Maes.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 160 no 57 dd 31-1-1489) Peter Jacops van der Hamsvoort belooft aan Peter Dielis Snellaerts onze collega-schepen, die voortaan een rente van 2 pond paijment te gaan betalen, elke pond tegen 7 stuivers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 8 lopenzaad, gelegen aan de Hovel hier, b.p. Engel weduwe van Jan Witten, Henrick Riemsleger, de gemeenschappelijke straat. (…)

Idem (fol 188 no 308 dd 18-9-1489) Peter Jacops van der Hamsvoort belooft aan Peter Gielis Snellaerts onze collega-schepen die voortaan een rente van een pond paijment te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk aan (?) ´t Hagelaer, b.p. Aleijt van de Schoet, de straat.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 285 no 44 dd 9-2-1492) Peter Jacops van der Hamsvoort belooft aan Peter Jacops van Esch die voortaan jaarlijks een rente van 3 pond paijment te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., groot ca. 8 lopenzaad gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, de kinderen van Henrick Riemslegers, Goijaert Jacops, de straat. Nog op onderpand van een stuk beemd gelegen aan het Henrickslaer, b.p. Aleijt van den Schoet, de straat. Verder nog uit zijn erfdeel dat hij mag erven van Willem van den Borchakker. Hij verkoopt de rente nu met twee achterstallige termijnen en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 41 no 238 dd St Maarten 1504) Peter, Jacop, Willem en Jan, broers en Frans zoon heer Philips van den Doren als man van Katarijn, verder Lambrecht Cornelis Baten als man van Heijlwich, verder Henrick Thomas van der Meijden voor hemzelf handelend en voor diens broer Frank, zijnde allen wettige kinderen van Peter van der Hamsvoort, verkopen aan Henrick Peters van der Hamvoort een huis, tuin etc., groot 8 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeijnte, de erfgenamen van Henrick Riemslegers, Goijaert Henrick Jacops. Nog verkopen ze een stuk land groot 6 lopenzaad, b.p. Jan van den Hout, de kinderen van Henrick Riemslegers, Kaerle Cleijnaerts, de straat. Nog verkopen ze een beemd genoemd het Henrickslaer, b.p. de kinderen van Peter van den Schoet, de straat. Lasten hieruit zijn alle pachten en chijnsen die eerder door hun vader Peters van der Hamsvoort en zijn vrouw Neel daaruit werden betaald.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 189v no 235 dd 23-5-1506) Henrick Peters van der Hamsvoort en Frank zoon heer Philips van den Doeren als man van Katarijn verklaren dat Katarijn weduwe van Peter Meeus die in Udenhout woont nabij Oisterwijk, of andere namens haar, een pacht van een half mud rogge heeft afgelost, maat van Den Bosch, welke pacht Jan Peter Stevens en Bertelmeeus Peter Stevens met meer anderen jaarlijks hebben betaald en die Willem Borgakkers en diens kinderen na hem steeds hebben ontvangen volgens schepenbrieven van Den Bosch. Genoemde Henrick en Frank, mede namens alle erfgenamen van Willem Borgakkers beloven alle lasten hierin af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 37 no 157 dd 12-4-1507) Frank van den Doren als man van Katarina dochter van Peter van der Hamsvoort, verder Heijn, Jacop en Willem, als kinderen van genoemde Peter die voor henzelf handelen en voor hun broer Peter en hun zuster Heijlken, verkopen aan Henrick Thomas van der Meijden een huis, tuin, schuur etc., waarin Willem van den Borgakker is gestorven, gelegen aan de Hovel hier, b.p. Daniel de Leeuw, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Thomas van der Meijen waarvan is afgedeeld. Nog verkopen ze een heiveld gelegen aan de Papenvoort, b.p. Heijn van Berse, Coppen Slaets, een veld dat eigendom is van het St. Brigida-altaar, de gemeenschappelijke straat. Lasten hieruit zijn de helft van 3 en een half Bosch mud rogge aan de erfgenamen van Gerit van den Broek in Den Bosch en nog 2 mud en 5 en een halve lopen rogge aan het kapittel van Oirschot, nog 2 pond paijment aan de kapelaans te Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 53v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Gerit van Berse, Peter Jacopss van der Hamsfoert

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 138r: Peter Jacopss van der Hamsvoirt, Aleijt weduwe van Peter van Gestel en haar dochter Mechtelt

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 204r: Wouter Henricks Peterss van den Thoren man van Margriet Jan Heilwijgen; Hillegont Heijlwijgen; Peter Jacopss van der Hamssfoirt

BP 1254 (Oirschot) okt 1484 – sept 1485 folio 167v: Peter Jacopss van der Hamsfoert, Jan Willemss van Aelst

BP 1259 (Oirschot) okt 1489 – sept 1490 folio 93v: Peter Jacopss van der Hamsvoert, Willem Marceliss van Zittart

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 341r: Peter Jacopss van der Hamsvoert, Jan Willem Knapen, Jan Jacops van der Hamsvoert, Jan Willemss van Aelst

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 1v: Peter Jacops van der Hamsfoert, Jan Willemss van Aelst


Huwt

206.351   Cornelia Willem BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 206.351Vader 206.230Moeder 206.231

Overleden na 1505, voor 1521

Alias Neel.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 24 no 132 dd 16-6-1504) Lambrecht Neel Baten als man van Heijlwich dochter van wijlen Peter van der Hamsvoort verkoopt aan Frank zoon wijlen Peter van der Hamsvoort een pacht van een half mud rogge, maat van Den Bosch, op onderpand van het roerend en onroerend bezit dat hij als echtgenoot zal erven na de dood van Cornelis dochter van Willem van den Borchakker, waar dat bezit zich ook bevindt. Maar niet eerder te heffen dan na haar dood. Datum 16 juni 1504, getuigen Colen en Snepschuet.

Kinderen

 1. Peter
 2. Jacob
 3. Willem
 4. Jan
 5. Katarijn Zie 103.175
 6. Henrick
 7. Heijlwich, huwt Lambrecht Cornelis Baten
 8. N., huwt vermoedelijk Henrick Thomas van der Meijden
 9. Frank (+voor 1508)

TerugBegin van generatie


206.368   Everaert Everaerts van de VLOGE

FamilienaamIndex 206.368Vader 412.736Moeder 412.737 • Tevens 206.430

Geboren voor 1394
Overleden na 1-10-1437, voor 1-10-1442

Hij of zijn vader vermeld in een vidimus (6-4-1473) van een akte (dd 20-12-1438) waarin Peter Lang Heijnen een pacht beloofde aan Everden van den Vloege. Alias (1469 postuum) Everaerts van den Vloge van Berse.

ORA Oirschot (Toirkens 143a fol 44v no 260 dd 24-6-1470) Verschenen is Willem Rutgers van Oudenhoven en verkoopt nu met schepenbrief aan Jan Henrick Mathijssen een pacht van een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht Willem had verkregen in huwelijkse voorwaardes van Everaert Everaerts van der Vloegen en Evearert weer had verkregen van Jan van Truijden en Jan weer van Jan de Cremer van Aerle. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis etc., eerder eigendom van Jan van Truijden, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Dirck Crommen, Henrick Belaerts Aert van der Achter, de straat daar.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 16 no 79 dd twee dagen na St Servaas 1495) Henrick en Jan, broers en kinderen van wijlen Everaerts van den Vloege verkopen nu aan hun zuster Katharina hun erfdelen en aanspraken in een pacht van een half mud rogge, maat van Beerze uit een pacht van 3 mud rogge, welke pacht Goijaert Goijaert Houtloecks van Casteren had beloofd aan Willem Willem Deckers, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag te Westelbeers op onderpand van een perceel genoemd de Bocht met de betimmering erop genoemd de Petermansheide. Nog op onderpand van het erfdeel van Goijaert in een beemd gelegen onder Hilvarenbeek ter plaatse genoemd in het Goer bij Spreeuwel in de Steenrijt daar, conform een schepenbrief van Den Bosch.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 22v no 129 dd dag na St Odulphusdag 1496) Vidimus akte 6-12-1435 van Den Bosch: Everaert zoobn wijlen Everaert van den Vloge verkoopt twee mud en 10 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, uit een pacht van 6 mud en 10 lopen rogge. (en een van 1461 ten gunste van Willem zoon van wijlen Rutger van Oudenhoven als wettige man van Margriet)

ORA Oirschot (Toirkens 141c fol 465v no 199 dd 18-8-1576) Laureijs zoon Willems van den Maerselaer voor hemzelf en ook optredend voor zijn broer Goijaert, verkoopt een pacht van 18 lopen rogge per jaar, samen met de vervallen termijnen daarvan welke pacht zij samen hebben verkregen van de weduwe en kinderen van Willem Aelbrechts en deze kinderen en weduwe had geerfd van Willem Rutgers van Oudenhoven en deze laatste weer had verkregen van Everden zoon Everts van den Vleughe. De rente was eerder door Dirk Dirck Raeskenszoon beloofd aan genoemde Everden van den Vlueghe, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Diederick Moijkens, de straat, de kinderen van Aert Rutgers. Ook nog op onderpand van een beemd genoemd de Grootdoncks beemd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. molen Lijsken Knaep zwager, Henrick Deenen. Ook nog op onderpand van een stuk land en heigrond ter zelfder plaatse gelegen, b.p. genoemde Everaerts van der Vluege, Henrick Vleugen. Ook nog op onderpand van een stuk land genoemd Tgeloekt ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Geert Gerartszoon, verder de gemeijnte, zoals in diverse schepenbrievenis vermeld. )(…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 311r: Gielis Aert Gielis Zegerssoenssoen man van Aleijt dochter wijlen Jorden van der Braken; Margriet (overleden) dochter wijlen Aert van Audenhoven en haar zuster Kathelijn; Goijart Goijart Hillensoen van Spoerdonck; Ervaert Ervarts van den Vluege

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 35v: Gerit Henric Steenwech; Gielis van Gewanden man van Gooswijnken dochter van wijlen Daniel van der Heiden; Ervart Ervartss van den Vloege

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 151r: Aert Jordenss van der Braken, Ervart Ervartss van den Vluege, Henrick van der Braken

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 74r: Aert Jordenss van der Braken, Ervart Ervartss van den Vlueghe, Roelof Peterss van Toerken

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 55r: Roelof Peterss vanden Toren, Andries natuurlijke zoon van Henrick van den Dijck en van Lijsbeth vander Hagen, Ervart Ervartss van den Vluege

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 123r: Erevart Erevartss van den Vloeghe man van Heilwich Henrick Gerits; Jan Janss die Wyse; Cornelis Jan Goeswijnss van der Ameijden

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 38v: Aert Jordenss van der Braken, Ervart Ervart van den Vloeghe, Roelof Peterss van den Toerken, Henrick Peterss van den Toerken

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 111r: Cornelis Jan Goeswijnss van der Ameijden; Ervart van den Vlueghe; Roelof Henrix van Ghenen; Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 111v: Willem Rutgerss van Audenhoven, Henrick Smeeds, bezat een hoeve in Hedel, Henrick sLouwers, overleden, Ervart Ervartss van den Vlueghe (overleden = Vader, MW), Roelof Henrix van Ghenen

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 186r: Ervart Ervartss van den Vlueghe, Aert Jordenss van der Braken, Willem Jorden Everartss, Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 342r: Jan Zoenken, Everart van den Vluege zoon wijlen Everart van den Vluege

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 348v: Willem Rutgerss van Audenhoven man van Margriet natuurlijke dochter van Ervart van den Vlueghe zoon wijlen Ervart van den Vlueghe; Henrick van der Hellen man van Kathelijn Aert Keijmp

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 238v: Evert Evertsz van den Vloech, Dirck van der Strathen, cremer zoon wijlen Peter

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 148r: Henrick van der Hellen man van Kathelijn dochter wijlen Aert Keijmp; Ervaert van der Vloeghe (zie ook Liemde) 28 september 1425

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 166v: Bittus zoon wijlen Jan Bittus van Best, Ervart zoon wijlen Ervart van den Vloeghe, 4 december 1424

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 3r: Ervart Ervartss van den Vluege, Henrick Pepercoren zoon wijlen Willem (in memorie), Dirck Wautgherss van den Engelsbraken

BP 1199 (Best) okt 1428 – sept 1429 folio 311r: Gerit Willems van Dormalen, Ervart Ervartss van den Vluege

BP 1200 (Best) okt 1429 – sept 1430 folio 36r: Ervart Ervartss van den Vluege man van Heilwich Henrick Gherits; Henrick Janss van Vaerlaer

BP 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 55r: Gerit Gerit Beerthensoen, man van Heilwich Henrick Gerits, Ervart Ervartss van den Vluege

BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 204r: Dirck van der Hoeven zoon wijlen Dirck, Ervart Ervartss van den Vlughe, Dirck Daniel Hillensoen van Strathen, Henrick Henrix van den Schoet

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 19v (Aerle) Ervart zoon wijlen Ervart van den Vlueghe; Jan die Cremer; Jan zoon wijlen Jan van Truden; Willem Rutgerss van Audenhoven, man van Margriet natuurlijke dochter van Ervart voornoemd (folio 19v, 20r, 20v)

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 20v: Ervart zoon wijlen Ervart van den Vlueghe, man van Heilwich Henrick Gherits

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 215v (Hout, aan die Vloet) Mathijs Wouterss van Aelst; Aert Aertss van Gunterslaer, Ervaert Ervaertss van den Vloeghe, Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 113r: Ervart Henrix van Ghenen, Ervart Ervartss van den Vlueghe

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 111v: Willem Rutgerss van Audenhoven. Heilwich weduwe van Ervart Ervartss van den Vlueghe

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 102r: Heilwich weduwe van Ervart Ervart van den Vloghe, Jan van Helmont, Pauwels Peter Roey-Gerits, man van Luijtgart Henrick Reijnerss

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 104v: Heilwich weduwe van Ervart Ervartss van den Vloeghe, Peter Truden Lange Heijnensoen, Dirck Goessens, Henrick Willems van den Venne

BP 1212 (Best) okt 1441 – sept 1442 folio 216r: Willem Henrix Vos man van Heilwich (weduwe van Ervart Ervart van den Vloege)

BP 1212 (Best) okt 1441 – sept 1442 folio 216r (Aerle) Henrick Willemss van den Venne, Heilwich weduwe van Ervart Ervartss van den Vloege, Dirck Dirx van Hagelair

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 11r (Aerle) Pauwels zoon wijlen Peter Roy-Geritss, man van Luijtgart ...(niet ingevuld)… Heilwich weduwe van Everart Everartss van den Vloege, Herman Egbertss van Boeghen

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 253r (Vleut) Ervart Ervartss van den Vloege, Mathijs Wouterss van Aelst

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 255r Engelbeern Henrick van der Vloege, Ervaert van den Vloege, Heer Peter Langheijnenzoon van Aerle

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 37v Henrick Willemss van den Dijck, Jan Janss van den Horinc, Ervart Ervartss van den Vluege (folio 38r)

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 146r Aerle) Pauwels Peter Roij-Geritss man van Luijtgart Henrick Reijners; Heijlwich weduwe van Ervaert Ervarts van den Vloeghe; Goijart Henrix van Onstaden

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 195r (Aerle) Willem Rutgerss van Audenhoven, Ervart Ervart van den Vloeghe, Daniel Janss van den Dijck

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 91r (Aerle) Ervart van den Vloege, Henrick Gieliss

BP 1234 (Best) okt 1464 – sept 1465 folio 76r: Willem Rutgerss van Audenhoven en zijn natuurlijke zoon Rutger, Everart Janss van Helmont, Ervart Ervartss van den Vloege


Buitenechtelijke relatie (1) met

206.369   N.N.

Index 206.369 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.431


Huwt (2) voor 1430

Heilwig Henrick GERITS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1466

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 146v no 122-123 dd 3-6-1466) Verschenen is Matheeus Henricks van de Venne en diens zuster Lisbeth samen met haar voogd hierin en verder haar wettige man Korstiaen Hoze en ze verkopen nu samen aan heer Henrick Vos, priester en kanunnik te Oirschot, die al hun aanspraken en erfdelen die ze zullen erven na de dood van Willem Henrick Vos, zijnde alle bezit waarvan hij het vruchtgenruik heeft na de dood van diens wettige vrouw Heijlwich eerder weduwe van Everaert van der Vloge. (Idem 123) Verschenen is Henrick Janssen van de Venne en verkoopt hierbij aan heer Henrick Vos, priester en kanunnik uit de vorige akte, die alle aanspraken en erfdeel van het bezit dat hij zal erven na de dood van Willem Henrick Vos, waarvan Willem nog het vruchtgebruik heeft behouden na de dood van diens wettige vrouw Heijlwich eerder weduwe van Everaert van der Vloge. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, ook namens zijn collega-erfgenamen.

ORA Oirschot (Toirkens 132c fol 79 no 251 dd 21-8-1537) Gielis Aert Scremers als wettige man van Marie wettige dochter van wijlen Gerart Willems, verwekt door deze Gerart bij wijlen Elisabet dochter van Daniels van den Dijck, verkopen hierbij een jaarlijkse pacht van 6 lopen rogge uit een pacht van 18 lopen rogge, maat van Oirschot, met de lopende termijn, welke pacht van 6 lopen genoemde Gielis namens zijn vrouw in de boedeldeling van genoemde Gerard en Elisabeth waren toebedeeld. Deze pacht van 18 lopen was eerder door genoemde Elisabeth van haar vader Daniel geerfd en wijlen deze Daniel had de pacht verkregen van Goijaert zoon wijlen Henrick van Ostaden en deze Goijaert weer van Pauwels zoon van wijlen Peter Roeij Gerits als man van Luijtgaerd en Pauwels weer had verkregen van Heijlwich weduwe van Ervaerts van den Vloege. De pacht was eerder door Jan van Helmont beloofd aan genoemde Ervaerden, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land genoemd de Braeck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Henrick van de Maerselaer, Elisabeth Lambrechts en haar kinderen, conform schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot. Ze verkopen de pacht nu aan Adriaen Gerit Willems ten zijnen behoeve en ten behoeve van Henrick Jan Gerit Willems en de verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 139b fol 26v no 88 dd 5-2-1562) Henrick Aerts (Sijckens, JT) als man van Aleijten dochter van wijlen Jans van der Luijsdonck verkoopt een jaarlijkse pacht van een mudde rogge Oirschotse maat, met een vervallen en een lopende termijn, uit een grotere pacht van 6 mudden rogge, welke pacht Everart van der Vluege als man van Heijwlich dochter van wijlen Henrik Gerits eerder had beloofd aan Henrick Walravens, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Gerit Gerits. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Bocht, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. wijlen Jans van den Dijck en diens kinderen. Ook nog op onderpand van een akker genoemd dat Nieuwe Rot ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Heijlken Goedens met haar kinderen, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 13 januari 1429. Hij verkoopt deze pacht nu aan Dirck Dielis Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.


Zij huwt (2) voor 1443

Willem Henricks VOS

FamilienaamIndex

Overleden na 1466

Kinderen

 1. Margriet Zie 103.215
 2. Everaert
 3. Rutger Zie 103.184
 4. Henrick van der Vloege (*voor 1470), ORA 1502, 1519 (alias Heijn Erven), 1520, +<1535; huwt Marieken Peter Speecks; Ouders (1535) van Antonius en Wouter
 5. Jan, vermeld 1495, 1528
 6. Katarina, vermeld 1495

TerugBegin van generatie


206.372   Simon van den PAPENVOORT

FamilienaamIndex 206.372Vader 412.744Moeder 412.745

Overleden na 1467, voor 1472

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 207r Wouter soen Jacop Gielissoe; Simon Dirx van der Papenvoert; Margriet Wouter Scheers

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 65r: Yda dochter wijlen Peter Snorre, Sijmon Dirx van der Papenvoert

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 529r: Aert IJsbouts van Hall man van Willemke dochter van wijlen Jan Nollen en van Yda Peer Snorre; Sijmon Dirx van der Papenvoirt

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 129r: Simon Dirx van den Papenvoert weduwnaar van Kathelijn Aerts van Lievendael en zijn kinderen: Dirck, Aert en Margriet en zijn schoonzoon Henrick natuurlijke zoon van Mathijs van Beerwijnckel man van Kathelijn

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 223v: Marie weduwe van Jan Henrix van Onstaden; Sijmon van der Papenvoirt

BP 1236 (Oirschot) okt 1466 – sept 1467 folio 176r: Willem Janss van Geldrop man van Kathelijn Henrick Belaert; Sijmon Dirx van der Papenvoert; Yda Peter Snorre

BP 1245 (Best) okt 1475 – sept 1476 folio 13v; Henrick Hoechneve man van Katherijn Sijmon Dirx van den Papenvoert; Goijart en Joost zoon van wijlen Jan Jan Ackermans

BP 1245 (Best) okt 1475 – sept 1476 folio 13v: Dirck, Aert en Margriet, kinderen van wijlen Sijmons Dirx van den Papenvoert; Dirck en Jan zoons van wijlen Jacop van Os en van Margriet voornoemd

Regesten Kapittel van Oirschot (401 1451-03-04. 1451 maart 4) Yda, dochter van Petrus Snorre, heeft, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, in erfpacht gegeven, aan Simon, zoon van Theodoricus van den Papenvoort: huis, erf, tuin en goederen in Kerkhof in Oirschot voor cijnshoenen en geld aan de deken van Oirschot en voor roggepacht

ORA Oirschot (Toirkens 123a no 2 fol 125 dd 26-12-1471) Komen is Henrick Bartholomeus Crommen en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan de wettige kinderen van wijlen Simon van de Papenvoort, een stuk land genoemd de Paerken gelegen in Best met het huis staande op het erf van de vrouwe van Avesaat (?), welk stuk land Jan Eckermans eerder had gepacht van Willem van de Moest voor … en een half lopen rogge per jaar, maat Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen. Dat stuk land had Bartholomeus zijnde de vader van Henrick eerder laten uitwinnen met een vonnis van Oirschot vanwege een achterstallige vordering. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a no 314 fol 124 dd St. Bartholomeusdag 1488) Komen zijn Aert Simons (van der Papenvoort, JT) en Willem van den Borgakker die handelt voor diens broer Dirck Simons (van der Papenvoort, JT) verder Henrick Hermans als man van Katalijn, voor hemzelf handelend en voor Jacop van Os als man van Margriet, beide dochters van wijlen Simon van der Papenvoort, ter ener zijde en Jan Merten Scomakers en Andries zoon wijlen Peter Volders als man van Margriet, ter andere zijde en partijen hebben zich onderworpen aan de bemiddeling door arbiters. Genoemde Aert en zijn 3 gezellen kiezen voor Jan de Velde (Volder?) en Jan Lauwreijs en de andere partij kiest voor Henrick Moels als schout voor de heer van Merode en Daniel van Ellaer. Partijen beloven de uitspraak van deze goede mannen na te zullen komen. Uitspraak is dat ze samen alle schulden zullen betalen en als er iets overschiet dan zullen deze dat restant samen denle. Als er iets aan ontbreekt zal men het van het onroerend bezit nemen en samen verkopen en het geld ervan in twee gelijke delen verdelen en van het geld zal men vooraf aan de kinderen van Simon van der Papenvoort 2 peters geven. Dit is de uitspraak op straffe van verbeurte van 4 rijders. Partijen zijn daarna akkoord gegaan en de laatste partij wenst hiervan een brief te krijgen.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 8 no 47 dd 7-2-1499) Genoemde kerkmeesters uit de vorige akte verkopen eveneens vanwege de kerk van Oirschot aan heer Willem van Petershem en aan Joerden Ansems van Liefveld als H. Geestmeesters van Oirschot, een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, welke pacht Simon van der Papenvoort eerder had beloofd aan Jan Janssen van Heijst, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Rijsink, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrik zoon heer Philips van Geldrop, Henrick Dircks van de Papenvoort, Willem Janssen van den Doren, de gemeijnte. Dat half mud rogge had Jan van Heijst in diens testament eerder vermaakt aan de kerk van Oirschot zoals ze zeiden. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant (1107 inv nr 13006), Rekeningen van de laagschout van ‘s-Hertogenbosch over 1404-1615; Lambrecht Millinc, onderschout van ‘s-Hertogenbosch, rekeningen van 24 juni 1482 tot 23 juni 1483 (fol 3) : Poorterslijst van 1482-1483; Poortersgeld 10 Schellingen voor de Hertog, 10 Schellingen voor de Stad. Hieronder vermeld: Dirk Simons van de Papenvoirt;


Huwt (1)

206.373   Kathelijn Aerts van LIEVENDAEL

FamilienaamIndex 206.373Vader 412.746Moeder 412.747

Overleden voor 1456


Huwt (2)

Elisabeth Merten STAMELAERTS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1471

Ook aangezien haar broer van haar erft, zullen geen van Simons overlevende kinderen de hare zijn geweest.

BP 1229 (Best) okt 1458 – sept 1459 folio 33r: Mechtelt Willem Schiet; Sijmon Dirx van der Papenvoirt man van Lijsbeth Marten Stamelaerts

BP 1230 (Best) okt 1459 – sept 1460 folio 296v: Hilleke weduwe van Marten Aert Stamelart en haar kinderen: Jan, Margriet, Lijsbeth de jonge en haar schoonzoon Sijmon van der Papenvoert man van Lijsbeth de Oude

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 160 no 23 dd 10-2-1467, Aswoensdag) Verschenen is Simon zoon wijlen Dirck van den Papenvoort als man van Lisbeth Mertens Staemelaerts en verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Jan Jans van Helmond die een pacht van een half mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht zijn vrouw Lisbeth had verkregen van Peter Daniel Riemsbesleger en Peter op zijn beurt weer van Willem, Jan en Henrick, broers en kindeern van Henrik van Cuijck en verder van Jan Gielis Carijns als man van Luitgareden en van Engel en Aleijt, gezusters en dochters zijnde van wijlen Wouter Tswetters en van Lisbeth Augustijns en haar voogd en van Jannen wettige dochter van Daniel van Castelre en haar voogd. Ze hadden die pacht geerfd van Wouter van Castelre en de pacht was eerder door Dirck Janssen van Heijst beloofd aan genoemde Wouter op onderpand van de helft van een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Papenvoort daar, b.p. Aleijt Henrik Dircks, Heijmerick Heijlwigen, de straat daar. Simon mede namens zijn vrouw belooft alle lasten daarin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a no 163 fol 96 dd 21-9-1471) Komen is Jan Merten Stamelaerts en verkoopt aan Andries van de Laeck onze collega-schepen die al het bezit, zowel roerend als onroerend dat hij na de dood van zijn moeder Hillegonden heeft geerfd en ook alle bezit dat hij van zijn zuster Elisabeth heeft geerfd die wettige vrouw was van wijlen Simon van der Papenvoort, waar dat bezit zich ook bevindt. Jan Mertens belooft deze overdracht altijd na te komen en alle lasten daarin af te handelen.

Kinderen

 1. Aert Zie 103.186
 2. Dirck (*voor 1444), vermeld ORA Oirschot 1468, 1495; buitenpoorter van Den Bosch
 3. Katalijn, huwt voor 1482 Henrick Mathijs van Beerwinckel
 4. Margriet, huwt Jacop Dircks van Os
 5. Jan, vermeld ORA 1469, daarna niet meer; mogelijk was hij wel een zoon van Elisabeth

TerugBegin van generatie


206.374   Jan Henricks van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 206.374Vader 412.748Moeder 412.749

Geboren voor 1394
Overleden Oirschot tussen 19-1-1484 en St Bartholomeus 1488

Bijgenaamde Jan de Wilde.

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 424v: (Hedel, “Postdonc”) Jan zoon wijlen Henrick van Audenhoven; Ervaert zoon wijlen Henrick van Melcrode; (niet afgemaakte akte)

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 515v (Spoordonck “t guet ter Loetsconc”) Jan zoon wijlen Henrick van Audenhoven; Ervaert zoon wijlen Henrick van Melcrode, 26 augstus 1423

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 45r: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven en zijn broer Willem; (Bertout = doorgestreept) Meeus van Floen zoon van Jan van Floen, 20/21 februari 1427 (3 actes)

BP 1197 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 373r: Jan die Wijlde zoon van Henrick van Audenhoven, man van Jenneke natuurlijke dochter van Heer Jan Oem, kanunnik in Oirschot, 12 december 1427

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 190r: Henrick Scheenken zoon wijlen Henrick Scheenkens; Jan Henrix van Audenhoven; Jorden en Wouter zoons van wijlen Gijb Jordens; Willem die Cort; Aert van den Rode

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 191v: Jacop natuurlijke zoon wijlen Jan van den Doren; Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 181r: Jacop natuurlijke zoon wijlen Jan van den Doeren; Jan Henricss van Audenhoven; Heer Jan Oem, kanunnik in Oerschot; Peter die Becker van Oerschot; Heer Peter die Cromme, kapitteldeken in Den Bosch

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 378v: Augustijn zoon wijlen Jan Goevaerts van Rutte; Jan Everartss van Spoerdonck; Jan Henrick sWilden zoon; Marcelis Henrix van Zittart; Jan Smeeds

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 78r: Marselis van Zittart zoon wijlen Henrick; Jan van Rutte; Jan Everartss van Spoerdonck; Jan Henrick sWildensoen; Augustijn Jan Goevartss van Rutte; Jan Smeeds van Oirscot zoon wijlen Jan

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 73v: Mathijs Bac ; Jan Henrix van den Audenhoven; Margriet natuurlijke dochter wijlen Heer Philip van Geldrop priester; Heer Lodewijch Boet

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 162r: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven; Roelof Goijartss; Willem Henrix van Audenhoven

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 112v: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 62r: Henrick Henrix van den Scoet; Jan van Audenhoven alias die Wilde; Aelbert Aelbertss van der Noetelen; Daniel Aertss van der Ameijden

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 49v: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven; Heer Ricalt van Merode, Heer van Hoeffles en Vrentz man van Vrouwe Margriet van Arkenteel

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 50v: Willem Henrix van Audenhoven; Henrick Stevenss van der Amervoert man van Meeuske dochter van Jan die Wilde die zoon was van van Henrick van Audenhoven en van wijlen Jenneke

BP 1248 (Oirschot) okt 1478 – sept 1479 folio 150v: Gerit Wouter Groys man van Aertken dochter Jan die Wilde zoon van wijlen Henrick van Audenhoven; Willem Henrix van Audenhoven; Willem Rutgerss van Audenhoven

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 9 no 40 dd 17-7-1463) Verschenen is Servaes Aert Michiels en heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Henricks van Oudenhoven die 5 en een halve gouden peter en nog een oort te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en per a.s. Maria Lichtmisdag 2 en een halve lopen rogge en daarna ook steeds 2 en een halve lopen rogge op Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 15v no 68 dd 3-8-1463) Verschenen is Henrick van den Stadecker en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot terzake van 9 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, en ook van 1 mud rogge per jaar welke pach hij had verkregen van Gerart Henrick Gerarts die voor hemzelf optrad en ook voor Mechteld zijnde zijn zuster en ook van Pauwels Roij (?) Gerarts als man van Luitgaerd ook dochter van genoemde Henrick Gerarts. Deze pacht had heer Peter Stevens van Casterle, jaarlijks betaald uit een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Henrick Vos, Jannen Smeets, Goessen Bruinen, Diederick Neven waarvan is afgedeeld. De schepenbrief is van 17 april 1449. De uitwinning is daarna gebeurd door Gielis Janssen en het bezit is verkocht aan Jan Henricks van Oudenhoven.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 19 nos 91-2 dd 3-10-1463) Verschenen zijn Rutger Goeswijns van Oudenhoven en meester Goijaert Janssen en hebben samen en hoofdelijk beloofd om aan Jan Henricks van Oudenhoven ( Jan de Wilde is doorgestreept hier, maar dat is wel zijn bijnaam, JT) die 4 gouden peters te gaan betalen per a.s. St. Andriesdag. (Idem 92) Verschenen is Jan Henricks van Oudenhoven en heeft hier voor schenepen beloofd dat hij het huis met tuin etc. officieel zal overdragen en vast laten leggen. Het huis etc. is gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, welk huis Aert (Goijaert uit de vorige akte, JT) eerder van Jan heeft gekocht, en de overdracht zal gebeuren per a.s. Maria Lichtmisdag, maar dan dient Aert aan Jan wel 11 peters te betalen en als Aert dan niet betaalt, dan mag Jan het huis weer als zijn eigen bezit beschouwen en alle koopovereenkomsten zijn dan komen te vervallen en genoemde Jan zal het bezit aan meester Aert ‘vernaderschappen’ en daarvoor ‘hout en mout’ (?) leveren en meester Aert zal de kosten betalen. Maar de schuur op het erf zal wel blijven staan tot a.s. Pasen over een jaar.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 133v nos 52-3 dd 14-2-1466) Verschenen is Jan Henricks van Oudenhoven en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met een schepenbrief van Oirschot inzake een pacht van 4 lopen rogge per jaar die 3 jaar onbetaald is gebleven, maat van Oirschot. Die pacht had Jan eerder gekocht van Roef Jan Roefs als man van Margriet natuurlijke dochter van wijlen Willem Roefs van der Sloven (?) die deze Willem had verwekt bij Geertruid dochter van Henrick Jannes. Deze pacht van 4 lopen had Willem beloofd en vermaakt in zijn testament aan genoemde Geertruid, en na haar dood zou de pacht op haar dochter Margriet vervallen. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van het bezit van genoemde Willem Roefs en daarvan had Jan een schepenbankvonnis verkregen voor het onderpand zijnde een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk dat onderpand is voor deze 4 lopen, b.p. Willem Corten, Dirck Rademakers, de gemeenschappelijke straat. De schepenbrief daarvan is d.d. 3 juni 1465. Daarop hebben wij als schepenenen bij vonnis bepaald dat Jan zijn vordering op het bezit mag verhalen en daarin is aan alle voorschriften voldaan en is het in het openbaar verkocht aan Aleijtt dochter van Henrick Roeskens.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 266v no 18 dd St Michielsdag 1469) Verschenen is Jan Henrick van Oudenhoven en heeft met schepenbrieven van Oirschot zijn achterstallige vorederingen aangetoond inzake een pacht van drie mud rogge per jaar, Oirschotse maat en van 10 vlaamsche groten per jaar, welke pacht en rente steeds stond te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Lerptakker, met de sloot erbij, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. het erf van van der Braeken, de kinderen van Everaert van der Heijden, Jan van der Raffendonck. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Vlashof, welke percelen Jan van der Raffendonck eerder had gekocht van Rutger Jan Rutgers van Oudenhoven volgens schepenbrief van Oirschot d.d. 10 januari 1393. Daarop hebben wij als schepenen bij vonnis bepaald dat Jan zijn vordering op het onderpand mag verhalen voor zover hij zijn vordering kan bewijzen. Daarop is het bezit aan Jan overgedragen en die heeft het weer doorverkocht aan Ansem en Daniel, broers en kinderen van Jan Denen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 291 nos 153-4 dd 13-7-1469) Verschenen is hier Jan Wouter Bruijstens en verkoopt nu aan Jan Henricks van Oudenhoven die een jaarlijkse pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, die hij namens zijn vrouw Wouter Hollen, dochter van wijlen Henrick Wetters had geerfd na de de dood van genoemde Henrick en diens vrouw Korstinen. (akte is niet afgemaakt en doorgestreept, zie volgende ) (Idem 154) Verschenen is hier Jan Wouter Bruijstens en verkoopt nu aan Jan Henricks van Oudenhoven die een jaarlijkse pacht van drie mud rogge en een rente van 10 vlaamsche groten, samen met alle achterstand ervan, welke pacht en rente hij namens zijn vrouw Wouter Hollen, dochter van wijlen Henrick Wetters had geerfd na de dood van genoemde Henrick en diens vrouw Korstinen. En deze pacht en rente had Henrick Wetters verkregen van Rutger zoon wijlen Jan Rutgers van Oudenhoven en was eerder door Jan van der Raffendonck beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Lerpakker, samen met de sloot erbij, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Aerts van der Braken, de kinderen van Everaerts van der Heijden, Jan van der Raffendonck zelf. Nog op onderpand van een stuk land genoemd dat Vlalsand, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. Jan als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 30 no 172 dd 13-6-1469) Verschenen is hier Jan Wouter Bruijstens als man van Wouter Hollen dochter van wijlen Henrick Zwetters, en hij verkoopt nu aan Jan Henricks van Oudenhoven die een jaarlijkse pacht van 2 en een half mud rogge, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, uit een pacht van 3 mud rogge en 10 vlaamsche per jaar, welke pacht en rente hij als echtgenoot had geerfd bij de dood van Henrick Zwetters en diens vrouw Korstinen. En deze pacht en rente had Henrick Wetters verkregen van Rutger zoon wijlen Jan Rutgers van Oudenhoven en was eerder door Jan van der Raffendonck beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Lerpakker, samen met de de sloot erbij, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Aerts van der Braken, de kinderen van Everaerts van der Heijden, Jan van der Raffendonck zelf. Nog op onderpand van een stuk land genoemd dat Vlalsand, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, alles volgens schepenbrieven van Oirschot. Jan als verkoper van de pacht belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

Waarschijnlijk een neef: ORA Oirschot (Toirkens 123a no 358 fol 61v dd 14-8-1470) Verschenen is Jan Willem Henricks van Oudenhoven en verkoopt aan Rutger Belaerts en aan Peter van Gestel als H. Geestmeesters te Oirschot ten behoeve van de tafel van de H. Geest, het bezit dat eerder is uitgewonnen en was gekocht van Dirck Everdijs (vorster te Oirschot). De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 81 nos 58-9 dd 13-5-1476) Verschenen is Jan zoon wijlen Henrick van Oudenhoven (de Wilde =doorgestreept, maar is wel zijn bijnaam, JT), en met hem Aert zoon wijlen Simon van de Papenvoort als wettige man van Sophia dochter van genoemde Jan, en verkopen Aerts gedeelte van een pacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot uit een pacht van 4 mud rogge, welke pacht Willem van Katwijk jaarlijks betaalt op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Luijsdonk (Lulsdonk, JT), gelegen in herdgang Spoordonk. Dat perceel wordt vandaag de dag door Willem gebruikt. Ze verkopen de pacht nu aan Willem van Kuijck en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 59) Verschenen is Willem van Katwijk en belooft aan Aert Simons (van de Papenvoort, JT) een bedrag van 16 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, en 12 en een halve plak per stuiver, samen met een rente van 8 lopen rogge per a.s. Vastenavonddag.

ORA Oirschot (Toirkens 124a nos 36-38 fol 140 dd 10-3-1478) Komen is Jan Henricks van Oudenhoven en verkoopt met schepenbrieven aan (Henrik Jacops van Esch ten behoeve van =doorgestreept, JT) Elisabeth Ansems, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar 2 natuurlijke kinderen die ze bij genoemde Jan heeft verwekt, daarvan het erfrecht, die een huis, tuin, etc. gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Henrick van Cuijck, Servaes natuurlijke zoon, de gemeenschappelijke srtraat. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Als beide kinderen komen te overlijden zonder wettig nageslacht, dan versterft het huis weer op genoemde Jan of op diens erfgenamen na hem. (Idem 37) Genoemde Jan (van Oudenhoven, JT) uit de vorige akte geeft hierbij machtiging aan genoemde Lisbeth ten behoeve van de genoemde kinderen om voor hem het bezit te Oirschot te beheren en ontvangsten daarvan te hebben, maar ze moet hem later wel rekening en verantwoording afleggen. De machtiging geldt tot wederopzeggen. (Idem 38, 31-7-1478) Komen zijn Jan Janssen van Oudenhoven (= Jan zoon Jan Henricks van Oudenhoven, JT), verder Jan van der Capellen als man van Agneta, Aert Simons van der Papenvoort als man van Sophie, Henrick Stevens van der Amervoort als man van Bartholomea, Gerit Groeijs als man van Arnolde, zijnde allen dochters van genoemde Jan (=Jan Henricks van Oudenhoven) en doen afstand van het huis, tuin etc. zoals hun vader Jan van Oudenhoven in de vorige akte dat bezit heeft overgedragen. Ze beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 393 no 23 dd 19-1-1484) Komen is Gerard Groijs als man van Aernden, verder Henrick Stevens als man van Bartholomeus, Aert Simons van der Papenvoort als man van Sophie zijnde alle wettige dochters van Jan Henricks van Oudenhoven, die voor henzelf handelen en voor Jan en Agnes, wettige kinderen van Jan Henricks van Oudenhoven, hierin ook met deze Jan Henricks van Oudenhoven (hun vader, JT) en doen afstand inzake een stuk beemd en heiveld genoemd de Moest, groot ca. 3 en een halve bunder gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Aleijt van Gestel en haar kinderen, Jan van der Daesdonk, het erf van Cleijs Claessen dat eerder door Jan Henricks van Oudenhoven werd gebruikt, de erfgenamen van Willem van Geldrop, de erfgenamen van Goijaert Delien, Alaert Wuesten, Dirck Goossens. Ze beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. (er staat niet bij voor wie ze afstand doen, maar ik neem aan ten behoeve van Aleijt van Gestel, zie vorige akte, JT)


Buitenechtelijke relatie (1) met

Elisabeth Ansem GOYAERTS

FamilienaamIndex

BP Inv 1240 okt 1470 – sept 1471 folio 289r: ELISABETH dochter van ANSEM GOIJAERTS (weduwe is doorgestreept), verder HENRICK (natuurlijke zoon)JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, DICK THONIS RAEIJERS als man van MARGRIET (natuurlijke dochter) van JAN HENRICK VAN OUDENHOVEN, en genoemde HENRICK JAN HENRICK nog als voogd over ELISABETH dochter van PETER CLAES HEIJMANS verwekt bij KATALIJN (natuurlijke) dochter van JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN, verkopen aan ANDRIES EVERAERTS VAN ACHT, die een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk of Boterwijk, belend door: de koper, KAROLUS CLEIJNAEL, de straat. Dat huis etc. had JAN HENRICKS VAN OUDENHOVEN overgedragen aan genoemde ELISABETH, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en zijn natuurlijke kinderen daarvan het erfrecht volgens schepenbrieven van Oirschot. Lasten hieruit zijn 2 guldens per jaar aan de kinderen van Heer RICALT VAN MERODE en nog 2 chijnshoenderen, getuigen HERSEL en MEIJEN


Huwt (2)

206.375   Jenneke Jan OEM

FamilienaamIndex 206.375Vader 412.750Moeder 412.751

Overleden voor 25-4- 1476

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 - sept 1478 folio 50v: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven, weduwnaar van Jenneke natuurlijke dochter van wijlen Heer Jan Oem, vroeger kapitteldeken in Oerscot

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 126v: Mees van Floen ...(?) ; Henrick Stevenss van der Amervoert man van Meeusken dochter van Jan Henrix van Audenhoven en wijlen Jenneke

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 126v: Jan Henrix van Audenhoven weduwnaar van Jenneke dochter wijlen Heer Jan Oem, kapitteldeken in Oerscot en zijn dochters Agnes en Meeusken

Kinderen

 1. (uit 1) Katatlijn, huwt Peter Claes Huijsmans
 2. (uit 1) Margriet, huwt Dirck Thonis Raeijers
 3. (uit 1) Henrick natuurlijke zoon Jan
 4. (uit 2) Sophie Zie 103.187
 5. (uit 2) Bartholomea, huwt Henricks Stevens van der Amervoort
 6. (uit 2) Agnes, huwt (1) voor 1478 Jan van der Capellen; huwt (2) na 1484 Jacob Jans Koekoeks
 7. (uit 2) Arnolda, huwt Gerard Groeijs
 8. (uit 2) Jan

TerugBegin van generatie


206.380   Jordaen Willems de BROUWER

FamilienaamIndex 206.380Vader 412.174Moeder 412.175 • Tevens 206.340, 412.258

206.381   Agnes Dircks van der VLOET

FamilienaamIndex 206.381 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 206.341, 412.259

TerugBegin van generatie


206.382   Jacob van den MOLENBROEK

FamilienaamIndex 206.382 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Van de Spijker

ORA De Beerzen (Oost- en Middelbeers, transcriptie Toirkens inv.nr. 582 nrs 147-8 fol 29v ff dd 8-3-1490) Jan Moers en Moers, kinderen van wijlen Moers, verder Jan Willem Erven als man van Jutten dochter van genoemde Moers, nog hun zwager Gijsbrecht die handelt voor zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Janna Moers, verder Henrick de Brouwer als man van Jutten dochter van Jacop van de Molenbroek, Huib Anems (van Baest) als man van Lisbeth dochter van genoemde Jacop, beloven dat ze tussen nu en a.s. St. Jansdag aan Pauwels Moers en diens vrouw Gijsselt dochter van Jacop van de Molenbroek de helft van alle schulden zullen betalen die ze tot nu toe hebben gemaakt, zodat de andere erfgenamen daarvoor zijn gevrijwaard. (…) (Idem 148) Henrick de Brouwer als man van Jutten dochter van Jacop van de Molenbroek en Huib Ansems als man van Lisbeth dochter van genoemde Jacop, beloven Jan Moers en Moers Moers zijn broer zijnde en hun zwagers Jan en Gijsbrecht, dat ze tussen nu en a.s. St. Jansdag de schulden zullen betalen die Pauwels Moers en diens vrouw Gijsselt dochter van Jacop van de Molenbroek samen hebben gemaakt, zodat de andere erfgenamen ervoor zijn gevrijwaard.


Huwt

206.383   N.N.

Index 206.383 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jutta Zie 103.191
 2. Gijsselt, huwt Pauwel Moers
 3. Lijsbeth, huwt Huib Ansems van Baest

TerugBegin van generatie


206.384   Goijaert Zibben HYLLENSOEN

FamilienaamIndex 206.384Vader 412.768Moeder 412.769

Geboren voor 1380
Overleden voor 1-10-1444

Alias De Becker; mogelijk verwant aan Goijaert en aan Philip Peter Becker.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1175 (Oirschot) 1367 – 1372 (1367) folio 36v: …(niet ingevuld)… van der Halver Milen, Philip Peter Becker man van Oda Ketelers

BP 1176 (Oirschot) 1376 – 1383 (mrt. 1380 – mrt. 1381) folio 136v: Jan Custer, Goijart Becker van Straten

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 131r (Spoerdonc, Wippenhout) Claes van der Heijden zoon wijlen Henrick, man van Heilwig dochter van Wouter Peterse van den Keirchove; Willem zoon wijlen Henrick van der Heijden; Goijart natuurlijke zoon van Hille Zibben

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 125v (Ghenen Best) Peter die Becker van Oerscot en Engel, kinderen van wijlen Goijart Zibben; Goijart Goijart Hillen van Spoerdonc; Jan Henrick Willem Rademakers van Best; Henrick Jordens van der Braken; Rutger Aertss van Ellaer


Huwt voor 1410

206.385   N.N.

Index 206.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 103.192
 2. Engel, vermeld BP met Peter in 1442/43
 3. Jan, vermeld BP 1424

TerugBegin van generatie


206.386   Jan van UDEN

FamilienaamIndex 206.386 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1375
Overleden voor 1422

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1193 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 100r Peter die Becker van Oijrschot man van Liesbeth dochter wijlen Jan van Uden, wolwever; Kathelijn dochter wijlen Jacob van der Steghen; Wijlen Jan zoon wijlen Jacob van der Steghen (zie ook Schijndel), 22 mei 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 335v (A) (Spoerdonck) Peter die Becker (zoon wijlen Goijart van Spoerdonc) man van Liesbeth dochter Jan van Uden Lambert van der Borchairt Henricksz


Huwt voor 1400

206.387   N.N.

Index 206.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Liesbeth Zie 103.193

TerugBegin van generatie


206.388   Willem van den DIJCK

FamilienaamIndex 206.388 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1481

Mogelijk kleinzonen: ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 3v no 5 dd Onnozele Kinderen, December 1492) Henrick en Jan, broers en kinderen van wijlen Willem van den Dijck met instemming van Jan Schellekens hun grootvader zijnde, doen afstand van aanspraken in het bezit van hun ouders ten behoeve van Peter Gielis Snellaerts onze collega-schepen, welk bezit Peter Gielis Snellaerts eerder had gekocht van de familie van deze kinderen en deels was dat gebeurd met een schepenbankvonnis. Omdat er bepaalde lasten op het bezit drukten en waarmee Peter het bezit had verkregen ten tijde toen deze kinderen nog minderjarig waren.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 542v: Willem Willemss van den Dijck en Henrick Willemss van den Dijck en hun zusters Lijsbeth en Aleijt


Huwt

206.389   N.N.

Index 206.389 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 103.194
 2. Ida
 3. Aleijt (+voor 1481), huwt Aelbrecht Scabroecks
 4. Elisabeth (+voor 1481), huwt Willem Faes Bierkens
 5. N., huwt kennelijk Willem Jans van den Doren (bastaardzoon)
 6. Willem

TerugBegin van generatie


206.392   Henrick Jan PENNINCKS

FamilienaamIndex 206.392Vader 412.784Moeder 412.785

Overleden tussen 1456 en 1464

Volgens Antoon Neggers; bastaard.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 153 no 162 dd St Elisabeth November 1466) Verschenen is Henrick Henrick Pennincks die natuurlijke zoon was van Jan Pennincks en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan heer Henrick Belaerts, priester, ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zusters Heijlwich en Margriet, wettige kinderen van Henrick Belaerts, die een pacht van 14 lopen rogge per jaar, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Gielis Peter Aert Daniels, hun moeder Heijlwich. Verder nog op onderpand van een stuk land evenens gelegen in herdgang de Notel, b.p. Daniel Eijgenbroets, Americk Boots priester. Nog op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Notel, b.p. Henrick Smollers, Covegonden Smollers, genoemde Heijlwich. Nog op onderpand van een beemd gelegen in Oirschot onder Erdbruggen, b.p. genoemde Heijlwich, Willem Wouters, alles conform schepenbrieven. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 8v no 54 dd 16-2-1470) Verschenen is Jan zoon van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, verder Jan Henrick Loijen als man van Marie wettige dochter van genoemde Henrick Penninks, nog Jan Dirck Mols als man van Lisbeth dochter van genoemde Henrick en Gielis Peter Aert Daniels als man van Adriana, beiden ook dochters van genoemde Henrick Pennincks en verkopen nu aan Henrick Aert Smollers en aan Aernt Jacop Smollers ten behoeve van henzelf en ten behoeve van Heijlwich en Covegond dochters van Aert Smollers, het erfdeel en bezit dat ze hebben geerfd na de dood van Jan en Henrick, broers en wettige kinderen van wijlen hun oom Jan Smollers en hen was vermaakt in het testament van deze Jan Smollers, waar dat bezit zich ook bevindt etc

Idem (fol 52v nos 310-315 dd 30-1-1470) Verschenen is hier Jan Goijaert Loijen als man van Marieke wettige dochter van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennicks en verkoopt met schepenbrief van Oirschot nu aan heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zusters Heijlwich en Margriet die en jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, Oirschotse maat die jaarlijks aan genoemde Marieken wordt betaald door Gerart Mathijs Huijskens en Jan als echtgenoot heeft geerfd, De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Notel ter plaatse genoemd in de Hoven, groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Henrick Smollers, Covegond Smollers, Heijlwich weduwe van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, de gemeijnte. Dat erf had Gerit Huijskens verkregen van genoemde Marieken conform schepenbrief van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 311) Verschenen is hier Heijlwich ( zij dochter van Aert Smollers? JT) weduwe van Henrick natuurlijke zoon van Jan Penninks met haar voogd en verder Jan zoon van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, Gielis Peter Aert Daniels als man van Adriana wettige dochter ook van genoemde Henrick, nog Jan Dirck Mols als man van Lisbeth ook dochter van genoemde Henrick, en Jan Henrick Loijen als man van Marie wettige dochter van genoemde Henrick en verkopen nu aan Bartholomeus Willems van der Rijt die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang de Notel ter plaatse genoemd in de Hove, groot ca. 9 lopenzaad, b.p. Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Willem Beckers, Jan Henrick Loijen waarvan is afgedeeld, de gemeijnte. Ze hadden dat perceel van hun vader geerfd en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 9 peningen als grondchijns aan de hertog. (Idem 312) Verschenen is Bartholomeus Willems van der Rijt uit de vorige akte en belooft nu aan Covegond Aert Smollers die voortaan jaarlijks 2 mud rogge te gaan betalen, maat van Den Bosch, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van het aan hem verkochte stuk land uit de vorige akte. Als extra zekerheid stelt hij in onderpand een huis, tuin etc. ter zelder plaatse als hiervoor gelegen, b.p, Aleijt weduwe van Jacop Aert Smollers en haar zoon Aerd, de gemeijnte. Bartholomeus al schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. (Idem 313) Verschenen is hier Bartholomeus Willem van der Rijt en belooft om aan de wetigge kinderen van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks dat hij aan Covegond Aert Smollers die jaarlijks de pacht van 3 mud min een lopen rogge, Oirschotse maat zal betalen, zodanig dat de kinderen van genoemde Henrick daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 314) Verschenen is Heijlwich weduwe van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennicnks met haar voogd en doet afstand van al haar rechten van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen terzake van het bezit dat haar na de dood van haar man Henrick is nagelaten, gelegen in de Meierij van Den Bosch. Heijlwich belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

(Idem 315) Verschenen zijn Jan zoon van Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennincks, verder Gielis Peter Aert Daniels als man van Adriana, Jan Dirck Smols als man van Lisbeth en Jan Henrick Loijen als man van Marieken, zijn broer en gezusters en kinderen van genoemde Henrick natuurlijke zoon van Jan Pennicnks en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van hun vader Henrick en waarvoor hun moeder afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Genoemde Jan krijgt een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Gerart Luppen, Dirck Michiels, zijn zwager Jan Henrick Loijen waarvan is afgedeeld, Steven Leemans, de straat daar. Nog krijgt hij de helft van een stuk beemd genoemd ‘t Hegebroeck, eveneens in de Notel gelegen, b.p. Aelbrecht Scaubroecks, Jan heer Lips (Philips van Geldrop?, JT), de gemeijnte, Daniel Scaubroecks. Nog krijgt hij een ‘boer’ (boerenschuur?, JT) van 3 gebonden groot, die hij van de hofstad mag afbreken tijdens zijn leven. Uit het Hegebroek moet hij jaarlijks een halve oude grote betalen, nog 1 mud en 1 lopen rogge Oirschotse maat uit het stuk land. Bij deze deling krijgt Gielis Peter Aert Daniels de helft van een stuk beemd genoemd ‘t Hegebroeck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aelbrecht Scabroecks, Jan heer Lups, de gemeijnte, Henrick Scabroecks, Daniel Scabroeks. Hieruit moet hij jaarlijks

een halve oude grote betalen aan de hertog. Nog krijgt Gielis jaarlijks een pacht van 3 mud en een lopen rogge op onderpand van bezit dat men hem nog zal aanwijzen. Uit die zelfde pacht en uit de beemd moet hij zelf weer jaarlijks 1 mud rogge betalen, Oirschotse maat. Bij deze deling krijgt Jan de Mol als echtgenoot het 1/4e deel van het oude huis met de helft van een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. het erf van zijn zwager Jan waarvan is afgedeeld, Steven Leemans, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een stuk alnd genoemd de Hove groot ca. 4 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Gerart Mathijssen, Jan Henrick Loijen waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet hij jaarlijks een mud rogge en de grondchijns betalen. Nog krijgt hij een beemd genoemd de Schomdonck, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Henrick Loijen waarvan is afgedeeld, de kinderen van Daniel Crommen, de straat daar. Hieruit jaarlijks een mud rogge te betalen en de grondchijns. Genoemde Jan Henrick Loijen als echtgenoot krijgt het 1/4e deel van het oude huis met de helft van een stuk land van 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. zijn zwager Jan waarvan is afgedeeld, Jan Henrick Loijen zelf, Steven Leemans, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij de helft van een stuk land genoemd de Hove ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen groot ca. 4 en een halve lopenzaad, b.p. Gerit Mathijssen, Bertelmeeus Willems van der Reijt waarvan is afgedeeld, de straat. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Mortel, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan van der Berckt, Aert Crommen, de gemeijnte. Hieruit jaarlijks een oude Vlaamsche als grondvchijns te moeten betalen en nog een mud rogge per jaar Oirschotse maat.

(Idem fol 55 no 320-322) Verschenen zijn hier Jan zoon Henrick die natuurlijke zoon was van Jan Pennincks, verder Gielis Peter Aert Daniels, Jan de Mol em Jan Henrick Loijen als echtgenoten en hebben hoofdelijk en samen beloofd om aan Heijlwich weduwe van genoemde Henrick Jan Pennicks, resp. moeder en schoonmoeder van hen, die samen jaarlijks 4 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat zolang ze leeft en niet langer. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en de pacht te betalen op onderpand van de respectievelijke erfdelen zoals hen toebedeeld in de vorige akte. (Idem 321) Verschenen is Jan zoon van Henrick die natuurlijke zoon was van Jan Pennincks en verkoopt nu aan zijn zwager Jan Henrick Loijen die een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Gerit Lippen, Dirck Michiels, Jan Henrick Loijen waarvan is afgedeeld, Steven Leemans, de straat daar. Hij had dat perceel van wijlen zijn vader geerfd en van zijn moeder en was hem in de deling van dat bezit toebedeeld geweest. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 13 lopen rogge per jaar Oirschotse maat, die de koper Jan aan Jan Pennicnks moet betalen. (Idem 322) Verschenen is Jan Henrick Loijen uit de vorige akte en belooft hierbij aan zijn zwager Jan zoon Henrick die natuurlijke zoon was van Jan Pennicks die voortaan jaarlijks een pacht van een mud rogge te betalen, Oirschotse maat steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, zoals in de vorige akte beschreven, verder nog op onderpand van alle andere bezit dat hem als man van Marij is toebedeeld geweest in de deling van hiervoor. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 40 no 71 dd 1-2-1475) Komen is Jan zoon wijlen Henrick Pennincks en doet afstand van een stuk land groot 9 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel in de Hoeven daar. Nog inzake een huis en tuin met een stuk land eraan, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Henrick Toerkens, Dirck van Ellaer, Steven Leemans, de gemeenschappelijke straat. Nog inzake een stuk beemd genoemd de Elsbraeck, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Peters met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Henrick van de Haperdonk, Rutger Huijskens. Nog inzake een stuk beemd ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Nevelhovel. Nog inzake alle andere roerend bezit. Hij doet er afstand van ten behoeve van zijn zwager Gielis zoon wijlen Peter Aert Daniels (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 211v: Goijart zoon wijlen Henrick Rutten zoon wijlen Henrick Oemen; Henrick Jan Penninx

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 130–bis–v: Laureijns Goossen Willem Eelkenss; Henrick natuurlijke zoon wijlen Jan Penninc

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 237r: Gielis Peter Aert Danelss man van Adriana dochter wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Jan Pennincks

BP 1234 (Oirschot) okt 1464 – sept 1465 folio 237r: Jan zoon wijlen Dirck die Mol, man van Lijsbeth natuurlijke dochter wijlen Jan Pennincks; Marie dochter wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Jan Pennincs (folio 237v)


Huwt Oirschot ca. 1440

206.393   Heijlwich Aert Henrick Everaerts van BEST

FamilienaamIndex 206.393Vader 412.786Moeder 412.787

Geboren ca. 1415
Overleden na 1470, voor Vastenavond 1472

Doet als weduwe op 30 januari 1470 afstand van de tocht in al haar erfelijke goederen ten behoeve van haar kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 146 no 106 dd Vastenavond 1472) Komen is Jan Pennincks en machtigt met deze brief Daniel Scabroeks ten behoeve van Gielis Zwevers zijnde zijn zwager, verder Deenken Smetsers en Jan Mollen zijnde zijn zwagers inzake al zijn roerend of onroerend bezit, dat hij na de dood van zijn ouders en van zijn zuster heeft geerfd, waar zich dat bezit ook bevindt. Hij geeft hen machtiging om dit bezit te beheren en voor hem zaken in de schepenbank van Oirschot af te laten handelen en als ze dan niet kunnen dan moeten ze zijn schulden aan de heer betalen, zijnde 28 rijnsguldens en die 28 gulden moeten ze verkrijgen uit het bezit van Jan en het bezit daarvoor verkopen en dat komt in mindering op zijn schulden.

Kinderen

 1. Jan Zie 103.196
 2. Marieke, huwt (1) Jacop Aert Smollers (+voor 1465), vader van Aert; (2) Jan Henric Loijens (+na 1465, voor 1492)
 3. Adriana, huwt voor 1465 Gielis Peter Art Daneels (+voor 1481), ouders van Art en Helena
 4. Henrick (+na 1466, voor 1470), kinderloos
 5. Lisbeth, huwt Jan Dirck Smols (+voor 1470), ouders van Jan, Henric en Arnt

TerugBegin van generatie


206.394   Dirck Aerts van ELLAER

FamilienaamIndex 206.394Vader 412.788Moeder 412.789

Geboren voor 1423
Overleden Oirschot na 30-6-1481, voor 1482

Volgens Antoon Neggers. Alias Van Waalwijk. Schepen (1464, 1470, 1475, 1479)

Kapittel van Oirschot inv nr 366 (12-4-1447; patroniem mogelijk een verschrijving) Schepenen van Oirschot oorkonden dat fabrieksmeesters van Sint-Petrus in Oirschot in erfpacht gegeven hebben aan Dirk Ianszn van Ellare alias Dirk Neven: perceel land Euselken in Oirschot op Lerpt. Origineel inventarisnr 119.

Kapittel van Oirschot inv nr 369 (29-4-1447) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Johanna, dochter van Jan, zoon van Goyart Perzn, overgedragen heeft voor roggepacht aan Dirk Aartszn van Ellaar: al wat ze van haar vader in Oirschot geërfd had, te weten perceel land Doerken in Notelen, goed op Duiveren in Kerkhof en perceel beemd bij de Posdonk. Origineel inventarisnr 325.

Kapittel van Oirschot inv nr 438 (5-2-1466) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan Wouter Bruistenszn, als echtgenoot van Wouter Hollen, dochter van Hein Tsetters, overgedragen heeft, aan Dirk Artszn van Waalwijk, voor hem en zijn vrouw Yeva, dochter van Goyart Delien: roggepacht uit goed met huis in Kerkhof in Oirschot, met perceel land Pelen Hoeve.

Origineel inventarisnr 148.

Kapittel van Oirschot inv nr 467 (6-1-1473): Schepenen van Oirschot oorkonden dat Dirk Artszn van Ellaar, voor hemzelf en als echtgenoot van Eva, dochter van Goyart Delien, overgedragen heeft aan Wilhem, natuurlijke zoon van Goossen Vos: roggepacht uit goed met huis, in Kerkhof in Oirschot, met perceel land Peelen Hoeve. Origineel inventarisnr 148

ORA Oirschot (Toirkens 122a p.59 nos 132-4 dd 12-6-1464) Verschenen is Henrick Henrick Moels en verkoopt hierbij aan Diederick Aerts van Ellaer onze collega-schepen, een stuk land genoemd de Nederekker, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Joerden Willems van der Braecken, Gerit Lippen, Jan van Berckt. Nog verkoopt hij een stuk land genoemde het Smael Hoefken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. genoemde Joerden Willems, Gerart Lippen, de gemeenschappelijke straat, genoemde Nederekker van hiervoor. Henrick als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 133) Verschenen is Dirck Aerts van Ellaer en belooft voortaan jaarlijks aan genoemde Henrick uit de vorige akte, die een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat steeds vervallend op Maria Lichmisdag, en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het genoemde Nederhoefken en het Smael Hoefken uit de vorige akte. Dirck belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. (Idem 134) Verschenen is genoemde Henrick en staat aan Dirk toe dat hij het mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 29 peters samen ook met alle achterstallige termijnen.

Idem (fol 59 no 137 dd 22-6-1464) Verschenen is Joffrouw Lisbeth weduwe van Daniel van Vlierden met haar voogd en ze verpacht hierbij aan Diederick Aerts van Ellaer die voor een periode van 6 jaar, welke pacht ingaat per a.s. Martia Lichtmisdag over een jaar, een huis, tuin, met het Roedsland en de Doerkensakker, gelegen in Oirschot herdgang de Notel. De pacht bedraagt 11 mud rogge per jaar, Oirschotse maat. Verder moet Dirk elk jaar 8 vijmen dakstro op het huis leggen en daarvan zal Joffrouw Lisbeth hem 4 vijm leveren, verder zal Joffrouw Lisbeth hem nagellatten leveren, legroedes en het dagloon van de dekker betalen etc.. Indien Dirk een zolder in het huis wil maken zal joffrouw Lisbeth hem daarvoor planken, ribben en nagels leveren. Verder belooft Joffrouw Lisbeth de pacht te garanderen voor deze 6 jaar. Als Dirck enige last op zijn gepachte bezit zou ondervinden of als er lasten op drukken, dan staat Joffrouw Lisbeth daar garant voor. Dirck zal het laatste jaar eindigen op 28 juni en mag geen russen steken in de groes binnen..... buiten de heide maaien.....(gehavend papier) .

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 102 no 68-69 dd 18-4-1465) Verschenen is Diederick Daniel Hillen en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan Dirck van Ellaer die een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Roestenbergs, Henrick Riemsbesleger, Marien van Ellaer en haar kinderen. Diederick had dat erf eerder gekocht van Jan Roestenbergs volgens schepenbrieven van Oirschot. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 69) Verschenen is hier genoemde Dirck van Ellaer uit de vorige akte en heeft als schuldenaar beloofd aan Diederick Daniel Hillen dat hij Rover Maerschalcks zal betalen per a.s. Maria Lichtmisdag en wel 9 peters van elk 18 stuivers en nog een half mud rogge. Dirck zal zodanig betalen dat Diederick daarvoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 125v no 4 dd 22-1-1466) Verschenen is Diederick Aerts van Ellaer als man van Yeva dochter van Goeden Delien en verkoopt hierbij aan Jacop Jans Rademakers als man van Geertruid en aan Jan Stevens als man van Heijlich beide dochters van Stijnen Pantelaers die de helft van een jaarlijkse pacht van 8 en een halve lopen rogge, Oirschotse maat, die Jacop en Jan steeds hebben betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van het vierde deel van de drie delen van een beemd die eerder van Aert Snijders was, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. Jan van de Vl….. de straat, Willem Willem van Oudenhoven. Dirck belooft mede namens zijn vrouw Yva en namens alle erfgenamen van genoemde Goijaert (Delien) en Otten alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 127v no 14 dd 5-2-1466) Verschenen is Jan Wouter Bruijstens als man van Wouter Hollen dochter van wijlen Henrick Twetters en hij verkoopt nu met schepenbrieven van Oirschot aan Dirck Aerts van waelwijck (= van Ellaer) als man van Eva, een pacht van een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot als Jan heeft geerfd middels zijn vrouw van genoemde Henrick, zijn zwager ( = schoonvader) en genoemde Henrick weer had verkregen van Mathijs Meeus, De pacht wordt jaarlijks betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een huis erop, en een daaraan gelegmn stuk land genoemd de Pelehoeve, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Jan Oemen, de kinderen van Korstiaen Scomekers, de gemeijnte, conform de schepenbrief. Jan mede namens zijn vrouw belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

Idem fol 129v no 24 dd 12-2-1466) Verschenen is Dirck Aerts van Waalwijk en heeft beloofd aan Henrik Henrick Moels die 29 peters te zullen gaan betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar. En onderwijl in die 3 jaar steeds een mud rogge per jaar als rente, Oirschotse maat.

Idem (fol 133v no 50 dd 21-3-1466) Verschenen is Peter van Esp en diens zoon Jan van Esp en beloeven nu hoofdelijk en samen om aan Dirck Aerts van Waalwijck die per a.s. Maria Lichtmisdag 12 peters te gaan betalen van elk 18 stuivers per stuk samen met een rente van een half mud rogge, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 163 nos 35-38 dd 1-2-1467) Verschenen is Diederick Aerts van Waelwijck en belooft hierbij om voortaan aan Daniel zoon wijlen Daniel heer Henricks die een mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, ten behoeve van diens zoon Korstiaen die hij heeft verwekt bij zijn wettige vrouw Margriet dochter Peter Corstiaens van den Hovel. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk beemd genoemd de Zwartvoert, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, welke beemd hij heeft gekocht van Peter Bloempkens, b.p. Aert Goijaerts van Rut die men ook wel van Esch noemt, verder rondom in de gemeijnte. Diederick als schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te hodien voor de betaling van de rogpacht. Indien Daniel en diens zoon Korstiaen beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Diederick of op diens erfgenamen na hem. (Idem 36) Verschenen is genoemde Daniel uit de vorige akte en staat aan genoemde Dirck toe dat hij de pacht van het beloofde mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 en een halve stuiver, samen ook met de achterstallige termijnen. (Idem 37) Verschenen is Daniel van Vlierden onze collega-schepen en verder Joffrouw Lisbeth weduwe van Daniel van Vlierden met haar gekozen voogd hierin en ze beloven samen aan Dirck Aerts van Waelwijck ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw Eva dochter van Goijaert Delien, die voortaan jaarlijks een mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land gemoemd dat Roedsland gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Goijaert Goijaert Delien, Maes van der Ameijden, Henrik Moels, Henrick Costers, de gemeenschappelijke straat. Genoemde Daniel en joffrouw Lisbeth beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht. Indien genoemde Dirck en diens vrouw Eva beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de rogpacht weer op genoemde Daniel of op genoemde joffrow Lisbeth of op hun erfgenamen na hen. (Idem 38) Verschenen is genoemde Dirck uit de vorige akte en staat aan Daniel en diens moeder joffrouw Lisbeth toe dat de rogpacht van een mud altijd mag worden afgelost tegen betaling van 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 en een halve stuiver samen ook met alle achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 290 no 148 dd 13-6-1469) Verschenen is Jan Peters van Esp als man van Margriet wettige dochter van wijlen Henrick (Joerdens) van der Braecken en verkoopt hierbij met schepenbrieven van Oirschot aan Dirck Aerts van Ellaer die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat, die hij van zijn zwager (= schoonvader) Henrick van der Braken heeft geerfd. En de pacht had Henrick van der Braken eerder verkregen van Laureijs Willems van Oudenhoven en Laureijs weer van zijn broers, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van al het bezit waarvan hun moeder Heijlwich het vruchtgebruik bezat. Jan als verkoper van de pacht belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 293 nos 164-5 dd 27-1-1469) Verschenen is hier Dirck van Ellaer en heeft beloofd om aan Willem Vos die per a.s. Maria Lichtmisdag 7 en een half mud rogge te zullen betalen, Oirschotse maat. (Idem 165, ongedateerd, doorgehaald) Verschenen is hier joffrouw Lisbeth, weduwe van Daniel van Vlierden en heeft verklaard dat Dirck van Ellaer voor een termijn van 5 jaar, na datum van de brief daarvan, haar heeft betaald, te weten voor een pacht van 11 mud rogge per jaar, maar waarvan Dirck voor die termijn haar 3 en een half mud moet blijven betalen uit het betreffende onderpand, de ‘hove’.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 9v no 69 dd 20-2-1470) Verschenen is hier Geertruit natuurlijke dochter van Aert heer Rutgers van Oudenhoven met haar voogd en belooft nu aan Dirck Aerts van Waalwijk, onze collega-schepen, die een pacht van 8 lopen rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis etc, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemde Vrijhthof, b.p. Gerit ….., de kinderen van Joerden Daniels, Peter Persoens, (? Aernt natuurlijke zoon van heer Willem van Kervelum is doorgestreept), de Vrijthof. Geertruid belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 25v nos 156-7 dd 27-5-1470) Verschenen is Geertruit natuurlijke dochter van Aert Rutgers van Oudenhoven met haar voogd en belooft aan Dirck van Ellaer onze schepen, ten behoeve van diens vrouw Ijda dochter van Goijaert Delien, die voortaan een mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd de Vrijthof, b.p. de kinderen van Joerden Daniels, Grietken heer Jans, de ‘heerstraat’ daar genoemd de Vrijthof, Peter Jacops van Esch. Ze belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Dirck en diens vrouw beiden zijn komen te overlijden, dan versterft de pacht weer op genoemde Geertruid of op haar erfgenamen na haar. Verder is afspraak dat haar zoon Dirck (Geetruid’s zoon en dien van heer Peter de Bresser) meerderjarig zal zijn, dan zal ze hem afstand laten doen van dat mud rogge dat heer Peter de Bresser betaalt. Datum als boven, getuigen Geldrop en Dirck Huijskens.

(Opmerking (JT): ze verkoopt volgens mij een rogpacht die aan haar en aan haar zoon Dirck waren beloofd door heer Peter Bressers, dus het onderpand is dan van heer Peter Bressers,) (Idem 157) Verschenen is Dirck van Ellaer uit de vorige akte en staat aan Geertruit doe dat die het mud roggen tussen nu en 50 jaar verder mag aflossen tegen 14 peters, elke peter gerekend tegen 18 stuivers, samen ook altijd met de achterstallige termijnen. Getuigen Dirck Huijskens en Jacop van Dormalen

Idem fol 63 no 377 dd 25-12-1469) Verschenen zijn hier Daniel van Vlierden en zijn neven Jan en Daniel ter ener zijde en Dirck van Ellaer ter andere zijde, en hebben zich onderworpen aan de bemiddeling door arbiters, om een uitspraak te laten doen. Voor Daniel zijn dat Bartholomeus de Momboir e, Jan van der Donck en Simon van Gheel en voor Dirck zijn dat heer Marcelis van den Bogaert, priester en pastoor, Geerlick van de Mlecroth en Gerart Mathijssen ( Huijskens, JT). De kwestie handelt over het feit dat Dirck ten onrechte hout had omgekapt uit het land van genoemde Daniel en die en diens neven hadden zich daarover bij schout en schepenen beklaagd. Men belooft nu de uitspraak van de goede mannen na te komen, maar alleen als men tot een eensluidende uitspraak kan komen. Maar men is het niet eens kunnen worden en daarom hebben beide partijen een overman gekozen in de persoon van Dirck Goessens ( hij is schepen in 1469) die voor de laatste dag van zijn periode in funktie was (lees 25 december). Deze overman doet nu de volgende uitspraak in de zaak. Dirck van Ellaer moet aan de waarden in herberg de Leeuw en in herberg de Zwaan de kosten betalen die gemoeid zijn met de arbitrale uitspraak overde klacht van Daniel van Vlierden c.s. en ook alle kosten betalen die de schepenen en de klerk hiervoor hebben gemaakt, omdat Dirck het hout heeft gekapt in de Marienekker en heeft weggevoerd en dat hout was bestemd voor Daniel en de zijnen. Verder moet Dirck alle andere kosten in de herbergen betalen waar de arbiters en hun overman samen zijn gekomen en de overman zal zulks afrekenen met de waarden. erder moet Dirck aan de klerk voor diens werk een kroon betalen van 24 stuivers en voor al die vermelde kosten zullen de arbiters en de overman verder gevrijwaard zijn. Zulks na te volgen op straffe van de boete die in het compromis daarover is afgesproken. De overman heeft de uitspraak gedaan aan Simon van Gheel, aan Henrick Moel als schout te Oirschot en aan Jan van der Donck.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 66 no 3 dd 30-12-1470 in deel 1471) Komen is Henrick wettige zoon van Jan van Meduwen die natuurlijke zoon was van wijlen heer Henrick van Meduwen, priester die deze Jan had verwekt bij Kathalijn dochter van Henrick Berthen verwekt, zijnde diens vrouw en hij belooft aan Dirck Aerts van Ellaer die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle, b.p. Gerit peter Mercks, Gielis Crijns, Jan Conincks, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 158v no 183 dd 29-5-1472) Komen is Dirck Aerts van Ellaer en verkoopt aan Wouter wettige zoon van wijlen Willem Crijns van Bergeijk een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeenschappelijke straat lopend van de Pensepoel tot de Steenweg, verder b.p. Jacop van den Doeren en diens kinderen (…).

Idem (fol 158v no 186 dd 29-5-1472) Komen zijn Wouter Willem Crijns van Bergeijk en diens moeder Heijlwig en beloven samen aan Dirck Aerts van Ellaer om die per a.s. Maria Lichtmisdag over 3 jaar een bedrag van 10 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers en onderwijl steeds met Maria Lichtmisdag een rente van 4 en een half lopen rogge.

Idem (fol 161 no 196 dd 20-7-1472) Komen is Dirck Aerts van Ellaer en verkoopt aan Peter Daniel Maerschalks het bezit dat hij met een vonnisbrief had verkregen van deze Peter.

Idem (fol 161 no 198 dd 6-4-1472) Komen is Laureijs Jacops van Baest en verkoopt met schepenbrieven van Oirschot aan Dirck Aerts van Ellaer die een huis, tuin etc. gelegen in het Vrij van herdgang de Kerkhof, b.p. de gemeenschappelijke straat lopend van de Pensepoel tot de Steenweg, verder b.p. Willem van de Velde, Jacop van den Doeren en zijn kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 164 no 4 dd 6-1-1473) Komen is Dierck Aerts van Ellaer als man van Eva wettige dochter van Goijaert Delien en en verkoopt met een schepenbrief van Oirschot aan Willem natuurlijke zoon van Goossen Vos, een pacht van een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot, welke pacht Dirck had verkregen van Jan Wouter Bruijstens en Jan op zijn beurt van Wouter Hollen zijn wettige vrouw dochter van Henrick Tswetters (…) op onderpand van een perceel land met een huis erop en een stuk land eraan genoemd de Pelenhoeve gelegen in herdgang de Kerkhof (…).

Idem (fol 180 nos 92-3 dd 6-3-1473) Komen is Geertruit natuurlijke dochter van Rutger van Oudenhoven met haar voogd en belooft aan Dirck van Ellaer en diens vrouw Eva een pacht van een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een huis, tuin ect. gelegen in herdgang de Kerkhof, (…) (Idem 93) Komen zijn Dirck en Eva en staan aan Geertruid uit de vorige akte toe dat ze dat half mud rog mag aflossen met 6 peters, elke peter tegen 18 stuivers of andere muntsoorten van gelijke waarde.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 181 no 100 dd 30-5-1473) Komen is Daniel uit de vorige akte en en verkoopt aan Dirck Aerts van Ellaer ten zijnen behoeve en ten behoeve van Eva zijn wettige vrouw dochter van Goijaert Delien, een huis, tuin etc., zoals hiervoor is vermeld, groot 9 lopenzaad gelegen in herdgang de Notel en zoals Daniel met schepenbrieven van Oirschot dat bezit had verkregen van Gielis Peter Aert Daniels (ean anderen) (…) geerfd van Marie dochter van wijlen Henrick Pennincks (…).

Idem (fol 199v no 188 dd 10-10-1473) Komen is Dirck Aerts van Ellaer en belooft aan Daniel Aert Scabroeks een pacht van 10 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. groot 9 lopenzaad, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan Mols waarvan is afgedeeld, Gerit Luppens, Steven Leemans, Dirck Michiels, de gemeenschappelijke straat.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 43 no 91 dd 18-7-1475) Komen zijn Jan en Daniel, broers en zoons van wijlen Jan van Vlierden en verpachten hierbij hun tiende met alles war erbij hoort aan Dirck van Ellaer en aan Gerit Mathijs voor een periode van 6 jaar, per jaar tegen 25 rijnsguldens en elke gulden tegen 20 stuivers gerekend. De pacht in twee termijnen te betalen, de helft met Kerstmis en de andere helft met St. Jansdag erna en dat steeds 6 jaar lang. (…)

Idem (fol 70 no 181 dd 10-9-1475) Komen is Dirck Aerts van Ellaer onze collega-schepen en belooft aan heer Ricalt van Merode die voortaan een jaarlijkse rente van 2 rijnsguldens te gaan betalen, steeds op St. Gielisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel en in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Joerden Willems, Gerit Lippen, Gijsbrecht Bruijnen, Jan van Berckt, de straat. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Zwartvoort gelegen in Oirschot, b.p. Aert van Esch, verder de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 425 nos 246-8 dd 30-11-1473 of 1478) Dirck van Ellaer en zijn vrouw Eva verkopen aan Jan Gijsbrecht Willems en aan diens vrouw Marten ten behoeve van haar, een ´gelage´ met het huis, de schuur en schop erop, met de tuin, eikenbomen en aanplant etc. bij dat erf, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Heijntgen Gerits van Beerze, verder de gemeijnte. Genoemde Dirk en Eva Goijaert Delien beloven deze verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 1 mud rogge per jaar aan de H. Geest van Oirschot en 2 gouden rijnsguldens genoemd keurvorsterguldens en de grondchijns. (…) (Idem 247) Jan Gijsbrecht Willems belooft aan Dirck van Ellaer en diens vrouw Eva een bedrag van 46 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers en elke stuiver tegen 13 en een halve plak, waarvan 23 peters per a.s. Pinksteren en 23 peters per Maria Lichtmisdag over een jaar samen met een rente van 1 mud rogge. (Idem 248) Jan Gijsbrecht Willems belooft aan Dirck van Ellaer ten behoeve van hem en ten behoeve van diens vrouw Eva dochter van Goijaert Delien zolang ze leven, een pacht van 3 mud rogge per jaar, ook aan de langstlevende van hen beiden, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van het bezit uit de vorige akte.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 8 no 39 dd circa 1475 in protocol 1486) Komen is Dirck Aerts van Ellaer en belooft heer Ricalt van Merode, heer van Frentz en Hoefalise, ten zijnen behoeve en ten behoeve van Margriet van Arkenteel zijnde diens wettige vrouw, een jaarlijkse rente van 2 gouden rijnsguldens geslagen door de 4 keurvorsten, steeds te betalen op St. Gielisdag en voor de eerste keer per a.s. St. Gielisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van Uutwijk, de gemeijnte. Nog op onderpand van een huis, tuin etc. ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Henrick Peter Agnesen, Henrick van den Chaem, Marcelis van der …, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Boersbeemd, ter plaatse genoemd het Henrickslaer, b.p. de Eckensrijt, Dirck Goeswijns, Willem van Katwijk, Peter Pels, Peter Jan Gijsbrechts.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 81v nos 66-71 dd 24-5-1476) Komen is Gerit Mathijs Huijskens en verkoopt de helft van een stuk land zijnde de noordelijke kant ervan, genoemd de Braeck, b.p. Willem van de Venne, Jan van Berckt, Jan Rutgers, de kinderen van Joerden van de Venne (…) aan Dirck van Waelwijk die men ook wel Dirck van Ellaer noemt en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 10 lopen rogge aan de St. Petruskerk en aan de O.L. Vrouwekapel te Oirschot, waarvoor het bezit was uitgewonnen en nog de helft van 10 lopen rogge per jaar aan Aert van der Voert te Roede (…) (Idem 67) Komen is Dirck van Waelwijk die men ook wel van Ellaer noemt en belooft aan Gerit Mathijs Huijskens dat hij de helft van de 10 lopen rogge aan de St. Petruskerk en aan de O.L. Vrouwekapel zal gaan betalen op onderpand van het stuk land genoemd de Braeck, waarvoor het was uitgewonnen. Nog zal hij de helft van 10 lopen rogge betalen aan Aerden van der Voert te Roede op onderpand van een perceel gelegen in herdgang de Notel, (…) (Idem 68) Komen is Gerit Mathijs Huijskens en belooft als schuldenaar Dirck van Waalwijck die men van Ellaer noemt, dat hij de helft van de 10 lopen rogge per jaar aan de fabriek van de St. Petruskerk en aan de kapel van O.L. Vrouw op onderpand van de helft van de genoemde Braeck zo zal betalen dat het stuk land waarvoor het werd uitgewonnen gelegen in herdgang de Notel, daar verder voor gevrijwaard zal zijn, ook nog wat betreft de helft van 10 lopen rogge per jaar aan Aerden van der Voort te Roede. (Idem 69) Komen is Dirck van Waelwijck die men ook van Ellaer noemt en verkoopt een stuk land genoemd de Nederakker, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Joerden Willems van der Braecken, Gerit Luppen. Nog een stuk land genoemde ´t Smael Hoefken met het huis erop ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. genoemde Joerden Willems, Gerit Luppen, de gemeenschappelijke straat, Jan van der Berckt. Dat stuk had Dirck verkregen van Henrick Moels met schepenbroef van Oirschot. Nog verkoopt hij de helft van een stuk land zijnde de noordelijke helft, genoemd de Braeck, gelegen in hergang de Notel, b.p. Willem van de Venne, Jan van Berckt, Jan Reijnen, de kinderen van Joerden van de Venne. Dat bezit had hij verkregen van Gerit Mathijs Huijskens met schepenbrief van Oirschot en hij verkoopt het nu aan Aerden natuurlijke zoon van Dirck Cleijnaels die men ook wel Hermans noemt. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns aan de heer, nog de helft van 10 lopen rogge aan de fabriek van de St. Petruskerk en de O.L.. Vrouwekapel, nog de helft van 10 lopen rogge aan Aert van der Voort te Roede. De koper belooft dat hij de lasten vanaf a.s. Maria Lichtmisdag zal gaan betalen, verder nog 22 lopen rogge per jaar aan Henrick Moel uit het huis etc. en de twee stukken land, het ene stuk genoemd de Nederakker en het andere het Smael Hoefken. (Idem 70) Komen is Aert natuurlijke zoon van wijlen Dirck Cleijnael die men ook wel Hermans noemt en belooft aan Dirck van Waalwijk die men ook van Ellaer noemt, die een pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, op onderpand van een stuk land genoemd de Nederakker gelegen in herdgang de Notel, (…) een stuk land genoemd ´t Smael Hoefken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) nog op onderpand van een stuk land genoemd de Wij-akker, gelegen in herdgang Straten, (…) de helft van een stuk beemd genoemd de Bloijsbeemd gelegen onder Ameijden b.p. Jan Bruijstens, de gemeijnte. (idem 71) Komen is Aert natuurlijke zoon van wijlen Dirck Cleijnaels die men ook wel Hermans noemt en belooft aan Dirck van Waalwijk, die men ook wel van Ellaer noemt, per a.s. St. Jansdag een bedrag van 28 peters en 12 en een halve stuiver te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers en elke stuiver tegen 13 en een halve plak.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 27 nos 169-70 dd 27-9-1480) Verschenen is Dirck Aerts van Waelwijck die men ook wel van Ellaer noemt en met hem zijn vrouw Yva dochter van wijlen Goijaert Delien en ze verkopen nu met schepenbrieven van Oirschot aan Henrick Henrick Moels die een pacht van 2 mud en 4 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, welke pacht Aert natuurlijke zoon van wijlen Dirck Cleijnael deze Dirck van Waelwijck had beloofd, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Nederakker, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Joerden Willems van der Braecken, Gerart Lippen, Jan van Berckt. Nog op onderpand van een stuk land genoemd dat Smaelhoef, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Joerden Willems, Gerart Luppen, de gemeijnte, de hiervoor genoemde Nederakker samen met het huis erop. Nog op onderpand van een stuk land genoemd de Wijakker, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Adriaen van den Doeren, de erfgenamen van Aert Nagelmakers, Andries Met Heijnen. Nog op onderpand van de helft van een stuk beemd genoemd de Bloijsbeemd ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jan Bruijstens, verder de gemeijnte. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 170) Henrick Moels uit de vorige akte belooft Dirck en Eva dat hij de principale brief van de 2 mud en 4 lopen rogge altijd aan hen zal overhandigen als ze die nodig hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 275v no 203-4 dd 16-4-1481) Aert Henrick Heijstmans belooft aan Dirk van Ellaer te behoeve van diens vrouw Eva dochter van wijlen Goijaert Delien, zolang ze leeft die een pacht te betalen en na haar dood versterft de pacht op Elisabeth zijn natuurlijke dochter die hij (Dirck) had verwekt bij Alijet in den ...Lap. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof aan het Dunne, groot ca. 8 lopenzaad, b.p. Willem van Helmond, Alaert Wuesten, de gemeijnte. Nog op onderpand van een beemdje ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Henrik Riemslegers, de gemeijnte. Maar als Eva en Lisbeth beiden zijn komen te overlidjen versterft de pacht weer op Aert of op diens erfgenamen na hem. Dirck van Ellaer behoudt wel zijn recht om over de pacht te beschikken ook middels testament zonder dat daar iemand bezwaar tegen kan maken. (Idem 204) Genoemde Aert mag de pacht altijd aflossen tegen betaling van 12 peters, elke peter tegen 18 stuivers.

Idem (fol 278 no 227 dd 30-6-1481) De zelfde Willem uit de vorige akte (Van den Dijck) verkoopt aan Dirck Aerts van Ellaer en aan Aert Heijstmans een stuk heiveld ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen herdgang Spoordonk, groot ca. een kwart bunder, b.p. Peter Gielis, Jan Leemans, Heijlken Happen, de gemeijnte. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve de grondchijns te weten een oort en een moorken. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

NB: ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 148 no 426 dd 7-2-1487 of 1490, genoteerd in 1488) Komen is Jan natuurlijke zoon van heer Henrick van Meeuwen, priester, en diens vrouw Engel, en ze beloven aan Dirck Aerts van Ellaer die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 17 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, samen met een rente van 14 lopen rogge, maat van Oirschot. (sic)

ORA Oirschot (Toirkens 130a fol 82 no 226 dd 6-6-1528) Jan Dircks van Lievelt in aanwezigheid van zijn oom Jan Rolants heeft aan Dirck Corstiaens van de Velde, die een jaarpacht van 2 mudde rogge verkocht, die Jan had geerfd van zijn vader Dirck en zijn moeder Katalijn. Genoemde Dirck had de pacht weer geerfd van zijn vader Joerden Ansems van Lieveld en waren deze Dirck toebedeeld in de verdeling tussen de broers en zusters. Het een mud rogge haf Joerden op zijn beurt verkregen van Gevard Janssen van Geldrop en Gevert weer van Wouter van Vriesselt, kanunnik te Oirschot en was verder afkomstig van Bartholomeus Zuetericks en wordt geheven op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel Heijn Oemen, de gemeijnte. Het andere mud rogge had Joerden verkregen van Jan zoon wijlen Henrick Pennincks en Jan had het verkregen van Eva weduwe van Dirck van Ellaer met haar voogd en van Jan Jan Gijsbrecht Willems van Zoerendonck, welke laatsten deze pacht hadden beloofd aan genoemde Jan op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Daniel Oemen, verder rondom in de gemeijnte.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept