Generatie 20 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 19   Generatie 21 >   Generatie 145IndexNamen


631.872   Beijen BEIJENSZ

FamilienaamIndex 631.872Vader 1.263.744Moeder 1.263.745

Overleden Poortugaal voor 8 juni 1408.

Pacht de strook grond langs de dijk tussen Poortugaal en Deijffel in 1395 en 1396.

In 1395/6 werd Beye Beyens genoemd als leenman van Zweder van Abcoude Heer van Putten, van wie hij een stuk land in pacht had langs de dijk tussen Poortugaal en Deyssel. Hij stichtte met zijn moeder een memorie in de Vernelle Hoek.


Huwt

631.873   Lijsbeth N.

Index 631.873 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zij vestigt een memorie met haar zoon Beije Beijensz.

Kinderen

 1. Beije
 2. Doedijn Beijensoon Zie 315.936

TerugBegin van generatie


631.874   Heijndrick N.

Index 631.874 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

631.875   Suetkin N.

Index 631.875 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zij had met Floris Heyndrixz (vermoedelijk een zoon) een memorie in de kerk van Poortugaal.

Kinderen

 1. Margriet Heijndricks Zie 315.937)

TerugBegin van generatie


631.904   N. DIRVEN

FamilienaamIndex 631.904 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

631.905   N.N.

Index 631.905 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens de Genealogie Dirven moet de moeder, groot- of overgrootmoeder van de onderstaande broers Dirwijf hebben geheten, waarvan de naam Dirven zou zijn afgeleid.

Kinderen

 1. Peter Dierwiven Zoon Dirven (*Hage ca. 1388 +Hage ca. 1450), landbouwer (stamvader van de familie Bastiaanssen, haplogroep: R1b M343 subhaplogroep: U106), huwt ca. 1420 Lysbeth van Caem (achternaam onzeker) (*Hage of Rijsbergen ca. 1390)
 2. Kinderen
  1. Wouter Peter Dirven (*Hage ca. 1420 +Hage ca. 1490), huwt ca. 1445 Marie van Bavele
 3. Jan Zie 315.952

TerugBegin van generatie


632.080   Jan PARVEIJS

FamilienaamIndex 632.080 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Verkreeg 1-5-1429 land onder Etten. Ook Provey Prevey Veys. Volgens Genealogie Klein

Mogelijk verwant: Etten (Genea Databank Klein ORA 260 10v dd 1-2-1470) Cornelis Pieter Veys in een belending vermeld.


Huwt

632.081   N.N.

Index 632.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 316.040
 2. Gerrit Jansz Veys

TerugBegin van generatie


632.092   Claes Jan CONINCK

FamilienaamIndex 632.092Vader 1.264.184Moeder 1.264.185

Volgens Genealogie Klein


Huwt

632.093   N.N.

Index 632.093 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rom Claes Conincx
 2. Jan Claesz Conincx
 3. Peter Zie 316.046
 4. Claes Claesz Conincx

TerugBegin van generatie


632.096   Lam Alaertsz EIJCKS

FamilienaamIndex 632.096 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1370
Overleden Etten


Huwt

632.097   N.N.

Index 632.097 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan (c. 1390-voor 1474) Zie 316.048

TerugBegin van generatie


632.098   Godert HENDRICKS

FamilienaamIndex 632.098 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen ontleend aan Genealogie Klein


Huwt Etten voor 1390

632.099   Katelijn N.

Index 632.099 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Godert Hendricks
 2. Anthonie Godert Hendricks
 3. Margriet Godert Hendricks
 4. Marie Godert Hendricks
 5. Geertruy Godert Hendricks
 6. Henricke Godert Hendricks
 7. Cornelia Zie 316.049
 8. Avesoete Godert Henricks

TerugBegin van generatie


632.100   Daneel Dircksz van BAERLE

FamilienaamIndex 632.100Vader 1.264.200Moeder 1.264.201

Geboren ca. 1365
Overleden ca. 1436

Vgl GTMWNBB 2002:86ff. Gegoed Etten, Terheijden en Antwerpen, buitenpoorter van Antwerpen 17-1-1399 (herhaald 1403, 1421). Verkreeg 4-12-1407 grond onder Etten

SA Antwerpen (Genealogie Klein R 9, f. 183v, 1423) Jan sone wilen Godevaerts vanden Houte gaf Daneele van Baerle tEttene ettingen tussen eenen wech geheten tRoisenstrate; ettingen in Tuyeringe gelegen; beemd aldaer in Tuyeringe.

SA Antwerpen (Genealogie Klein R 14, f. 94v, 1428) Magriete sBackers weduwe Aelbrechts Indenhert vercoopt Daneel van Baerle op huis gestaen inde Coeportstrate tussen den Hert.

SA Antwerpen (Genealogie Klein R 16, f. 32, 1430) Daneel van Baerle vercoopt Jan van Coudenhoven Aertszone op huys geheten den Hart (Hert) en huys tWout aldaer naest staende inde Coepoertstrate.

Etten (Genea Databank Klein ORA 253 fol 36v dd 9-6-1460) Joes Jans van Baerle voogd Margriet Daneels van Baerle, draagt over aan Michiel Peter Domaes efgoed van Dierwive Daneels van Baerle en Jacob Clais haar man.

Etten (Genea Databank Klein ORA 260 fol 27 20-3-1470) Peter Michiel Peter Damis, Johanna Mertens van Lier en Domaes van Brande EL:, Margriet Thonisdr van Baerle weduwe Godert Jans Eycx, met Peter Jansz haar voogd, Dirwyf Daneelsdr van Baerle met Harman Clais Cupers haar voogd, Soete Thonisdr van Baerle en Adriaen Henrix Peter Heynen EL:, Johanna Thonisdr van Baerle en Anthonis Peter Jan Peter Celen EL:, Anthonis Thonis van Baerle, dragen over aan Jan Jannis Cleynaerts diverse stukken land en erfcijnzen.

RAWB Etten (Genealogie Klein R 263, f. 31, 07-09-1475) Wy Coninc, Aert, scepenen inde palen, oirkonden dat voer ons quam Cornelis Se(veryns) vendidit om een somme etc. vier goede oude hallinge tzizers erfchyns, of die weerde d...in andern goede paymente, enengelyc uutgaenden metten vyften gulden hallinc erfchyns, welken vyf gulden hallingen erfchyns voirs. die Sartroysen van sinte Gertruyenberge in voirtiden ge.... hebben tegen wilen Godevart vanden Houte, en die prior vanden selven Sartroysen heeftse voertvercocht Daneele Dirixz van Baerle en welke vyf gulden hallingen erfchyns voirs. daerna Lysbetten Daneelsdr van Baele, Peter Henricxzs. wittiche wyf was, vercregen hadde, en haer aengecomen waeren van Kateline en Dierwyf, oec Daneels dochteren van Baerle, haeren susteren en welke vyf gulden hallingen erfchyns voirs. daerna der selven Dierwiven weder aencomen en bestorven waeren van dode der selven Lysbet huerer suster en die selve Dierwyf met Jacob Claysz. haren wittigen man en voogd voert vercocht heeft Henricke Henricke Mertens tot behoef Peter Henricxz van Reymerswale, gelyc die outste scepen brief die vanden date is M.driehondert twee en tnegentich, des sondaech na sinte Servaesdach in Meye, daer noch vier scepen brieven sprekende vanden vertiedinge der vyf gulden hallingen erfchyns ......(ergens op deze pagina moet ingelast worden: Henrick Jan Vleminxz.) .... voirs. doer gesteken syn claerliken inhouden en begripen, die wy gesien en gehoort hebben; te gelden en te betalen die vier gulden hallingen erfchyns vors. Henricke Jans voirs. en syne naecomelingen erflic en alle jaer des anderen sondaechs na manieren die scepen brief van Breda op gemaect int Jaer ons heren M.III.C.LXXV, XXIIII dage in februario breeder begrypt en verclaert en dien wy gesien en gehoort hebben En Henrick Jansz. vors. is in die vier goede oude gulden hallingen erfchyns voirs. enengelyc uutgaende metin vyften gulden hallinc vors. Gevest etc. VII septembris anno LXXV.

RAWB Etten-Leur (Genealogie Klein R 263, f. 31, ..-12-1475) Daneele Dirix-sone van Baerle, Lysbetten Daneels dochter van Baerle getr. Peer Henricx sns . Ook gen. Katheline en Dierwyf, oec Daneels dochteren van Baerle, haren susteren. Dierwyf was getr. Jacop Clays sone. (Verwijzing naar oude schepenbrief dd. zondachs na St. Servaes in Meye 1392.)

Antwerpen (R 90, f. 212v, 1e akte, z.d. (=12-12-1476) Genealogie Klein) Voors. Jan van Houbraken bekent dat hij ontvangen heeft van voors. Beatris vanden Morter, een schepenbrief waarin Godevaert vanden Houte Janszone in 1423 in erfpacht geeft aan Daneele van Baerle, inw. v. Etten, diverse percelen land te Etten.


Huwt

632.101   N.N.

Index 632.101 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anthonis Zie 316.050
 2. Dierwive Daneels van Baerle (+na 1-5-1470) huwt Jacob Clais (+voor 1-5-1470)
 3. Lysbeth
 4. Kathelijne
 5. Margriet
 6. Jan

TerugBegin van generatie


633.892   Heyn Dircksz BUGGE

FamilienaamIndex 633.892 • Vader onbekend • Moeder onbekend

NL 1990:335. Niet verwarren met de gelijknamige schepen van Delft (1452); die leeft ca. 100 jaar later.

Volgens Wapenheraut (1901:85; geen verdere bron vermeld) zoon van Dirck en Margriet van Alkemade; Dirck op zijn beurt is mogelijk een zoon of brier van Hendrik, vermeld als kerkmeester van de Nieuwe Kerk van Delft 1396.


Huwt

633.893   N.N.

Index 633.893 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 316.946

TerugBegin van generatie


633.894   Heinric Doeden PIJL

FamilienaamIndex 633.894Vader 1.267.788Moeder 1.267.789

Overleden Rotterdam na 1344

Kreeg 1344 toestemming de grond van de grafelijke herberg te verpachten; NL 1990:335


Huwt

633.895   N.N.

Index 633.895 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem (+1359-1360)
 2. Katerine Zie 316.947

TerugBegin van generatie


633.912   Paul Jansz van SAINT JUC

FamilienaamIndex 633.912 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren omstreeks 1360

Onbekende herkomst, mogelijk uit St. Jure/Juc in Lotharingen

Bron NL 1953:290-2


Huwt Delft (?) rond 1380

633.913   Anna van SCHIEDAM

FamilienaamIndex 633.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Paul Zie 316.956

TerugBegin van generatie


633.914   Willem MICHIELS

FamilienaamIndex 633.914 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1355


Huwt ca. 1380

633.915   N.N.

Index 633.915 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 316.957

TerugBegin van generatie


633.920   Charles NIEULANT

FamilienaamIndex 633.920Vader 1.267.840Moeder 1.267.841

Geboren ca. 1330
Geboren ca. 1325

Gaillard: ridder, vader van meerdere kinderen waarvan hij er maar een vermeldt.

Zegel met familiewapen in Vlaamse stam (VS 2001:527).


Huwt 1351

633.921   Madeleine ROYMILLE

FamilienaamIndex 633.921Vader 1.267.842Moeder 1.267.843

Kinderen

 1. Jan Zie 316.960

TerugBegin van generatie


633.922   Antoine de BAENST

FamilienaamIndex 633.922 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Gent 1462

Dat Antoine en Isabeau ouders van Anna zijn, meldt Gaillard in zijn genealogie Nieulant, niet echter in de genealogie De Baenst. Gaillard laat Anna trouwen met Jan Nieulant (1362-1409) op 13-9-1392. Dat betekent dat Anna tussen 1355 en 1375 geboren zal zijn. Antoine de Baenst overleed in 1462 en werd in of voor 1378 geboren (vgl. Buylaert p. 211), weer volgens Gaillard. Zijn vader Jean de Baenst overleed in 1396, oud 88; alle wilde verhalen over mannelijke viriliteit daargelaten, verwacht ik eigenlijk niet dat hij na zijn 70e, dus na 1378, nog kinderen verwekte. Wil Antoine de vader van Anna zijn, dan zou hij echter uiterlijk omstreeks 1350 geboren moeten zijn. Dat maakt hem bij overlijden 112 jaar oud. Laten we ten slotte de chronologie zo ver mogelijk oprekken, en aannemen dat Anna bij haar huwelijk in 1392 eerst 15 was, misschien nog jonger. Dan zou zij zijn geboren in 1377. Haar vader zou dan uiterlijk in 1362 geboren kunnen zijn, en zich ook al op zeer jeugdige leeftijd op het liefdespad hebben gewaagd. Zelfs dan is 100 een onwaarschijnlijk hoge leeftijd voor hem om te overlijden, een leeftijd die in geen enkele kroniek of genealogie onvermeld zou zijn gebleven. Aangezien dat niet is gebeurd, lijkt het mij toch echt onwaarschijnlijk dat Anna een dochter van Antoine was. Het lijkt al met al aannemelijker dat hij een broer van Anna was.

Volgens De Kerckhove dit van der Varent (2012) gehuwd met Isabeau de Gherbode uit Brugge; ouders van Roland (+Gent 1486), ridder, huwt 1451 Catharina Uutenhove. Uit geen van beide huwelijken stamt een dochter Anne en de chronologie is en blijft echt onmogelijk.


Huwt

633.923   Isabella MOENS

FamilienaamIndex 633.923 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anne Zie 316.961

TerugBegin van generatie


633.924   Peter van der ZYPE

FamilienaamIndex 633.924Vader 1.267.848Moeder 1.267.849

Geboren ca. 1350
Overleden 28-2-1404, bSt Pieter te Rijssel

Ridder, heer van Olsene, Wasières, Oudewalle, Verbois en Dentergem, gouverneur en kapitein van Ieper (1383), ambassadeur aan het Engelse hof (na 1384; Tavernier 2018:1149), gouverneur van Sluis (Zeeland), daarna Lille in 1398, en later ook Douai en Orchies, raadsheer en eerste president van de Raadkamer van Vlaanderen (1386 resp. 1389).

Grafschrift (Tavernier 2018:1150): Chy gist noble homme messire Pierre de la Zype, jadis docteur en loys, chevalier, seigneur de Denterghem, conseiller de monseigneur le comte de Flandres, Loys, de Philippe, duc de Bourgogne, etc(etera), guverneur du souverain bailliage de Lille, Douay et Orchies et des appartenances, premier president a la chambre du conseil, qui trespassa M.CCCC.IV, le XXIXe de fevrier. Priez pour s’ame.


Huwt

633.925   Maria van DIXMUIDE

FamilienaamIndex 633.925Vader 1.267.850Moeder 1.267.851

Begraven St Pieter te Rijssel na 1426

Bron kwartieren: homepage Waesberg, Herckenrode, van Caloen en Gaillard. De website ‘De Heren van Sint-Amands’ (13-7-2007), ontleend aan Roger van Driessche en Luc Goossens, “Jan van den Driessche, Illuster man tussen Kruis en Lelie”, pp 57-65, maakt haar ten onrechte een bastaarddochter van Lodewijk van Male.

Kinderen

 1. Jan Zie 316.962
 2. Maria, huwt Gwijde van Vlaanderen, ouders van Margaretha, gehuwd met Lodewijk van Themseke, ouders van Daniel (+1441), eerste echtgenoot van Margaretha van Messem (volgens Van Caloen, 1866)
 3. Pierre
 4. Gerard (+18-10-1400, vermoord), ontvanger-generaal van Brabant
 5. Etienne
 6. Jacqueline

TerugBegin van generatie


633.948   Jan Gossaerts DELVAEL

FamilienaamIndex 633.948Vader 1.267.896Moeder 1.267.897

Geboren Aath

Alias Del Vael, Van de Vale. Tavernier (2018:819). Woonde te Valenciennes, later Oudenaarde. Vgl Van Wimersma Greidanus (1994:663).

Volgens Herckenrode: Jean, burger van Oudenaarde 26-4-1480, +ca. 1481


Huwt

633.949   Aleyde Helias van HUDDEGHEM

FamilienaamIndex 633.949Vader 1.267.898Moeder 1.267.899

Overleden voor 4-2-1491

Alias Alexia. Uit een Gentse familie (althans het familiearchief berust daar). Volgens Herckenrode: Alisone

Kinderen

 1. Jean (+Oudenarde 13-1-1544), huwt N. van Quickelberghe, ouders van Jan, gehuwd met Margriete Jans de Wulf (+Oudenaarde 4-8-1557)
 2. Michel Zie 316.974
 3. Louis, huwt tweemaal
 4. Gilles, huwt Isabella N.
 5. N., huwt Jan Dierins
 6. N., huwt Jan den Dondre
 7. N., huwt Gillis Waeys

TerugBegin van generatie


633.950   Gillis WITSPAEN

FamilienaamIndex 633.950 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1375


Huwt ca. 1400

633.951   Aveisocke van der BECKEN

FamilienaamIndex 633.951 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Isabeau Zie 316.975

TerugBegin van generatie


633.968   Nicholas UUTENHOVE

FamilienaamIndex 633.968Vader 1.267.936Moeder 1.267.937

Overleden Gent 18-2-1458

Ridder, baljuw van Brugge 1424-39, Raad van de Hertog van Bourgondië, Raad van Vlaanderen; in 1396 in de strijd tegen de Turken gevangen genomen en als slaaf verkocht; pas in 1403 teruggekeerd. Een van ‘s heren kiezers van de schepenen van der Kuere van Gent in 1409, 1411, 1416, 1424. Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:221ff)


Huwt (1)

Catharina de JONGHE

FamilienaamIndex

Overleden 1406

Zij was al hertrouwd nadat haar man 7 jaar verdwenen was, en dood werd verondersteld te zijn.


Huwt (2) 17-7-1407

633.969   Anne van MESSEM

FamilienaamIndex 633.969Vader 1.267.938Moeder 1.267.939

Overleden Gent 23-6-1450

Kinderen

 1. Richard Zie 316.984
 2. Gillis
 3. Jacquemyne
 4. Guillaume
 5. Nicholas
 6. Jean
 7. Pierre
 8. Benedictus
 9. Catherine
 10. André
 11. Eduard
 12. Agnes
 13. Anne
 14. Margaretha

TerugBegin van generatie


633.970   Pierre Corneille van VAGEVIERE

FamilienaamIndex 633.970 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kapitein van Ruppelmonde. Cf. De Kerckhove dit van der Varent (2012:306ff).


Huwt

633.971   Margaretha van GENT-VILAIN

FamilienaamIndex 633.971 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jossine Zie 316.985

TerugBegin van generatie


633.972   Jacob van der VARENT

FamilienaamIndex 633.972Vader 1.267.944Moeder 1.267.945

Overleden 23-3-1476

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt (1)

633.973   Marguerite van WINCKELE

FamilienaamIndex 633.973Vader 1.267.946Moeder 1.267.947

Overleden 16-4-1447


Huwt (2)

Elisabeth van der MOOTEN

FamilienaamIndex

Overleden Berchem 20-3-1480

Buitenechtelijke relatie (3)

Maria SERAETSHEERES

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Catherina
 2. (uit 1) Agnes
 3. (uit 1) Gillis Zie 316.986
 4. (uit 1) Josyne
 5. (uit 2) Antoine
 6. (uit 2) Elisabeth
 7. (uit 3) Arnould

TerugBegin van generatie


633.974   Gerard van den BOSSCHE

FamilienaamIndex 633.974Vader 1.267.948Moeder 1.267.949

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

633.975   Jeanne DHETS

FamilienaamIndex 633.975Vader 1.267.950Moeder 1.267.951

Kinderen

 1. Catherine Zie 316.987
 2. Gerard
 3. Gijsbrecht

TerugBegin van generatie


633.976   Gilbert III de GRUUTERE

FamilienaamIndex 633.976Vader 1.267.952Moeder 1.267.953

Overleden 1-5-1478

Kwartieren ontleend aan Herckenrode en homepage Van Waesberghe


Huwt 1424

633.977   Jutta RYM

FamilienaamIndex 633.977Vader 1.267.954Moeder 1.267.955

Geboren 1400
Overleden Gent, Klooster St Agnes, 1-5-1468

Stichtster van het St Agnesklooster in Gent.

Kinderen

 1. Jacques Zie 316.988
 2. Josine, ongehuwd
 3. Isabella (+1488), huwt Simon Borluut
 4. Ghyselbrecht
 5. Daniel

TerugBegin van generatie


633.978   Jean van der SCHAGEN

FamilienaamIndex 633.978 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

633.979   Jacqueline Anne van WINCKELE

FamilienaamIndex 633.979Vader 1.267.958Moeder 1.267.959

Overleden Gent 5-5-1474

Kinderen

 1. Isabeau Zie 316.989

TerugBegin van generatie


633.980   Guillaume de WAELE

FamilienaamIndex 633.980 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe


Huwt

633.981   Barbe van HOORENBEKE

FamilienaamIndex 633.981 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden 26-5-1454

Kinderen

 1. Pierre Zie 316.990
 2. Isabella

TerugBegin van generatie


633.982   Gerard van AXPOELE

FamilienaamIndex 633.982Vader 1.267.964Moeder 1.267.965

Kwartieren ontleend aan homepage Van Waesberghe. In 1485 was hij eerste schepen van de Keure van Gent. Hij werd begraven in de OLV-kerk te Brugge. Tavernier (2018:924)


Huwt

633.983   Catherine de SECLYN

FamilienaamIndex 633.983Vader 1.267.966Moeder 1.267.967

Overleden 13-7-1504 bGent

Kinderen

 1. Pauline Zie 316.991

TerugBegin van generatie


633.992   Jan Florisz van KRANENBROEK

FamilienaamIndex 633.992Vader 1.267.984Moeder 1.267.985

Geboren voor 1380
Overleden voor 1440


Huwt

633.993   Lobbrich N.

Index 633.993 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Woont in 1440 in Zwolle.

Oorkondenboek Karthuizers Amsterdam: 16-2-1440 (nr 354), Jacob Florisz, Floris Jansz voor Lobbrich de weduwe van Jan Florisz, zijn moeder, en Luitgart, de weduwe Willem Floris kwiteren een deel van de koopsom van zes morgen 4 hond land in Jan Snoeyenzaet in het Glop te Wognum. Lobbrich heeft haar zoon gemachtigd met een brief vanuit (en gezegeld door) Zwolle. Idem (nr 353), verkoop van deze grond aan de Karthuizers van Amsterdam (nu zes morgen 2 hond), Floris is nu voogd voor zijn moeder, zusters en broeders. Onderdeel van een reeks aankopen in het Glop (ook o.a. nr 357, 15-6-1440, van de buurnam Claes Matheusz). Idem, nr 364 (10-2-1441), Floris Jans en Jacob Floris droegen in het voorgaande jaar hun aandeel in de helft van de Bijcorffsaete in Wognum over aan de Karthuizers, Luitgard weduwe Willem Florisz (met haar neef Peter Jonge) doet dat nu ook met haar deel. Floris is weer voogd van zijn moeder, broers en zusters.

Zuster of tante van de leenheer van de goederen uit het huis Egmond: Floris is diens neef. De leenheer is een Van Egmond (Jan II van Egmond ‘met de bellen’ in 1410, gehuwd met Maria van Arkel). Floris’ moeder is daarom waarschijnlijk ofwel een onbekende dochter of kleindochter van Arend resp. Jan I van Egmond; ofwel een (bastaard)zus (of nicht) van Maria de erfdochter van Arkel.

Kinderen

 1. Floris Zie 316.996

TerugBegin van generatie


634.016   Hendrik van HEEMSKERK

FamilienaamIndex 634.016Vader 1.268.032Moeder 1.268.033

Overleden Egmond 1353

Schildknaap, vermeld 1326-53 (Janse 248, 436), baljuw van Kennemerland en Friesland (1348-51) en Amstelland en Westland (1351-53). Hield in 1328-1334 een leen in de Lier (OV 1973:103), overgenomen van Hughe uter Liere


Huwt

634.017   N. van AKERSLOOT

FamilienaamIndex 634.017Vader 1.268.034Moeder 1.268.035

Kinderen

 1. Gerrit Zie 317.008
 2. Hendrik
 3. Margriet, vermeld 1334

TerugBegin van generatie


634.018   Hendrik van der WOERT

FamilienaamIndex 634.018Vader 1.268.036Moeder 1.268.037

Overleden na 1332, voor 17-8-1336

Noemt in 1322 als tante Kerstin (Christina) van Teylingen (NL 1935; 1926:206), dochter van Dirk (Wapenheraut 1904:295). Mogelijk dan was zijn vrouw of moeder een dochter van Willem Dirksz van Teijlingen.


Huwt

634.019   Cunegonda WOUTERS

FamilienaamIndex 634.019 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld 1346. Bron De Keijzer 2021.

Kinderen

 1. Alijd Zie 317.009
 2. Willem, niet genoemd in De Keijzer 2021; kinderloos gestorven, liet zijn land in Naaldwijk na aan zijn zuster in 1336 (OV 1990), huwde Sophia N.

TerugBegin van generatie


634.024   Vranck van VOORHOUT

FamilienaamIndex 634.024Vader 1.268.048Moeder 1.268.049

Schildknaap in 1330 (Gens Nostra 1987 blz. 441- 448; vgl Unger & Bezemer 593).


Huwt

634.025   Bartha van UYTENHAGE

FamilienaamIndex 634.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter van Voorhout, ridder, vermeld 1357, huwt N.N., dochrter van heer Halewijn uit Vlaanderen
 2. Pieter Zie 317.012

TerugBegin van generatie


634.026   Barthout NAGEL

FamilienaamIndex 634.026Vader 1.268.052Moeder 1.268.053

Overleden Delft voor 1387

Vermeld (rente in ruil voor een aan hem onbetaalde schuld) in 1362, 1381 en 1385 (OV 1987:685) en 1367 (idem 686) in Delft, en (aanschaf renten uit de Robbrecht Margrietenzoonzate) op 5-5-1382 (OV 1987:494, aankoop jaarrente van 3.5 pond) en 1-8-1383 (idem, 7 pond op 21 morgen land) in Vrijenban bij Delft.

Inventaris van de goederen van convent Engelendaal te Leiderdorp (Nat.Arch. Den Haag toegangsnr 3.20.61.01 inv nr 280, AD 1583, transcriptie A, van der Tuijn, Hogenda 2014), Fol4. Wij Costijn Robrechtsz. ende Helmer Aerntsz. schepenen in Delff etc. van date 1362 opten 11e Julij, dair bij Bartout Nagel toegepacht is 3 st. hollants opt Sijmon Mr. Wouters huijs, gelegen aende Borchwal naest Dammas Sellen huijs aen de noortzijde. Verschijnende Meije ende es copie auctentijcq. Daer noch 4 andere copien beneffens zijn de voorgaende van date 1330 Pauli, de baervolgende van date 1381 Catrine, tsamen opgeregen numero 22.

Idem, Fol5. Wij Gijsbrecht van der Mate ende Josep Dircxz. schepene in Delft etc. van date 1367 sdijndaechs op St. Matheus dach daer bij Bartout Nagel gecoft heeft jegens (Sch..l) Vrancken een pont hollants tsiaers begrepen in den doorsteecken brieffven van date 1335 sdijnsdaechs nair St. Katrijn ende 1342 sdijnsdaechs voor Lichtmisse. Bezegelt mit 2 cleijne root wassen zegelkens aen enckele uijtgesneden staerten dair ooc angehecht es een brieff van date 1361 Tiburtij, hijer tsamen opgeregen ende geteijckent numero 8.

Idem, Folio 6. Wij Dirc Pietersz. ende Aernd Vrijdaechsz. schepene in Delff etc. van date 1369 sdijndaechs op St. Aechten dach, dair bij Baertout Nagel gecoft heeft jegens Aernd Heermansz. 10 st. hollants tsiaers op zijn huijs aende de Voordelff, streckende van deene Delff ter andere, verschijnende Delffmarct. Bezegelt mit 2 cleijne groen wassen zegelen aen enckele uijtgesneden staerten, geteijckent numero

Idem Fol.8 Wij Sijmon Pietersz. ende Wouter Pietersz. schepenen in Delff etc. van date 1381 woonsdaechs nair St. Katrijn dair bij Bartout Nagel gepacht es 3 st. hollants tsiaers gelegen op Henricx huijs naest Jan Reijnaertsz. aen de zuijtzijde, verschijnende Meije ende es copie auctentijcq dair noch 4 ander copien zijn bij gevoucht de laestvoorgaende van date 1362, 11 Julij ende de eerstvolgende van date 1385 Cecilie tsamen opgeregen numero 22.

Idem, fol. 9. Wij Dirc Pietersz. ende Gijsbrecht Heermansz. schepene in Delff etc. van date 1369 sdijnsdaechs nair Beloken Paesschen, dair bij Bartout Nagel gecoft heeft jegens Aernt Heermansz. 10 st. hollants tsiaers op zijn huijs deurgaens vande eene Delff totter andere, verschijnende d1e Delffmarct. Bezegelt met 2 cleijne groen wassen zegelen aen enckele uijtgesneden staerten ende geteijckent numero 10.

Idem, Fol 10. Wij Jan Michielsz. ende Jacoppijn Pieter Walichsz. schepenen in Delft etc. van date 1385 dijnsdaechs op St. Cecilien avont, dair bij Andries Amensz. jegens Bartout Nagel in erffhuijr genomen heeft een stuc erffs aen Louwe Foijen laen naest Wouter Dircxz. huijs ende erve ten oosten, streckende vander Delff totter vesten toe, voor breert 1½ roede after zes roeden, om een pont hollants tsiaers, verschijnende Voorschoter marct. Ende es copie auctentijc die hier bij vijff copien doutste van date 1330 paulij ende eens in francijn hijer opgeregen, dair noch een copie bij es in date 1387 (tome) geteijckent numero 20.

Idem, Fol 11. Ic Andries Arensz. etc. van date 1388 sinte Tomas dach apostel daer bij hij bekent dat Rijssent Baerthouts Nagels weduwe hem voldaen heeft tgunt te cort gevonden was aende zes gaerden lants op Jan Foijen lanen (hijer voren no. 20). Bezegelt mit een groen wassen zegelken aen enckelen uijtgesneden staerten, geteijckent numero 21.


Huwt

634.027   Russent ROBBRECHTS

FamilienaamIndex 634.027Vader 1.268.054Moeder 1.268.055

Ook (parenteel Ver Lizabet, OV 1994:377) Russent Bartouts genoemd. Vermeld als weduwe (landaanschaf OV 1987:494-5) 7-11-1387 en 21-12-1388 (OV 1987:685) in Delft.

Kinderen

 1. Gerrit Nagel, begraven in het graf van zijn tante Margriete Robbrechts (OV 1994, graf M XI.5)
 2. Margriete Willems van der Burch
 3. Gherit Aechte Zie 317.013
 4. Achte, huwt Floris van Foreest
 5. N., huwt Philips Willem Backersz
 6. Fye, non.

TerugBegin van generatie


634.028   Dirck Beukelsz DUYST

FamilienaamIndex 634.028Vader 1.268.056Moeder 1.268.057

Schepen van Delft in 1359.


Huwt

634.029   Maria Jans van der BURCH

FamilienaamIndex 634.029Vader 1.268.058Moeder 1.268.059

Uit een adelijke Hoeksgezinde familie.

Kinderen

 1. Dirck Zie 317.014

TerugBegin van generatie


634.030   Claes Willems de HEUYTER

FamilienaamIndex 634.030Vader 1.268.060Moeder 1.268.061

Overleden Delft 1378

Bakker, had twee graven in de Oude Kerk in Delft (OV 1994, graf Zuid X.3 in 1367; vgl Wapenheraut 1912:108).Volgens OV 1980:570) geeft Willem Heyter Claesz op 12- 8-1439 met toestemming van zijn kinderen aan het convent van Sint Aechte binnen Delff 17 morgen land in het ambacht van de Ketel, n.1. 12 morgen met het erop staande huis (W: de Groeneweg, O: de Delfweg, Z: Baertout Zay; N: Baertout Zay, Jan Pieter en Harmen Jansz); en 5 morgen (O: Jacop Jacopsz. en de kinderen van Jonys Pouwelsz., W: de Harchweg, Z: Harman Jansz. en O: de Groeneweg). Het land is belast met tijns; bezegeld door Claas: een dwarsbalk beladen met een achtpuntig sterretje en vergezeld van 3 ankers 2,l; en door zijn zwager Kerstant van Alcmade: een klimmende leeuw (vgl ook 9-8-1366 OV 1968:265-6, als biechtvader).


Huwt

634.031   Baertge TIELMANSDR

FamilienaamIndex 634.031 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ook Ida van Tellinge/Teelhingen wordt genoemd. Mogelijk is ca. 1400 naar haar de Delfste Baerte Heutersteghe (Huiterstraat) genoemd.

Kinderen

 1. Jan, huwt Aegje Jans Sonck, hieruit Jan (*1471 +27-5-1541), dijkgraaf 1500, schout van Delft 1506-41.
 2. Willem, huwt Catharina Pieters van Voorhout (Nav. 1902:71ff.)
 3. Ida Zie 317.015
 4. Aacht, huwt Jacob Claesz van Bleywsijck; vgl Van Wimersma Greidanus (1994:860)
 5. N., hieruit Willem Claesz Hoyter, priester.

TerugBegin van generatie


634.032   Gijsbert van DIEMEN

FamilienaamIndex 634.032Vader 1.268.064Moeder 1.268.065

Geboren ca. 1380

Vermeld in Balen p. 1037, tresorier van Dordrecht in 1450


Huwt

634.033   Ida van DOENEN

FamilienaamIndex 634.033 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen, priester in 1465
 2. Marten
 3. Vrank Zie 317.016
 4. N., huwt Marten Duyk

TerugBegin van generatie


634.080   Gijsbrecht van ALBLAS

FamilienaamIndex 634.080Vader 1.268.160Moeder 1.268.161

Overleden ca. 1344

Vermeld 5-5-1329 (OV 1992) als hij het leen van zijn vader overneemt. Volgens Balen (p. 920) knape in 1329, bij huwelijk ridder


Huwt na 1329

634.081   Mabelia Jacobs van LICHTENBERG

FamilienaamIndex 634.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Reyer Zie 317.040

TerugBegin van generatie


634.084   Claes Heyns HALLINCQ

FamilienaamIndex 634.084Vader 1.268.168Moeder 1.268.169

Geboren ca. 1320

Soms als Hallink/Hallincg aangeduid; vgl Balen p. 1069. Geboorte geschat. Volgens Balen tresorier van Dordrecht 1350.


Huwt (1)

634.085   Corstina Jans SUYS

FamilienaamIndex 634.085Vader 1.268.170Moeder 1.268.171


Huwt (2)

Aelburga N.

Index

Kinderen

 1. Willem Zie 317.042
 2. Heyn, huwt Susanna Wormbout Tielmansdr van Ratingen; vermeld in de Stadrekeningen van Dordrecht als Heyne Hallinc in 1385 (Duzy pp. 97)
 3. Cleys Cleysz, priester, leeft in 1389

TerugBegin van generatie


634.086   Tielman Ricouds HAECK

FamilienaamIndex 634.086Vader 1.268.172Moeder 1.268.173

Overleden na 1405

Tresorier van Dordrecht in 1389 (GN 1984:113), schepen in 1386, 1389, 1394 en 1396 (ook Balen p. 279, 240), burgemeester 1387, 1395-6. Zegelt 1396 met drie boven elkaar staande vissen en drie naast elkaar geplaatste stenen (OV 1967:113). Op vrijdag na Bartholomeusdag 1384 een der schepenen die doodslag op Gerard Koel (Kool) vaststellen (Fruin 1:246)

Lid van de Twaalf van Dordrecht in 1384 (Fruin I:246). Op 5-3-1405 bevestigt de graaf van Holland de verbanning door het stadsbestuur van zo’n 18 burgers van Dordrecht, inclusief Tielman Haeck, tot twee mijl buiten de stad, ‘om grote brueken wille die sy jegen ons ende onser stede misdaen hebben’. Op 20-3-1405 herhaalt de graaf deze bevestiging voor 19 namen, inclusief Tielman, met de toevoeging dat ze terug mogen keren wanneer ‘sy ons ende onser stede van Dordrecht wael gebetert ende voldaen hebben’ (Van Riemsdijk 1932:46-47).


Huwt

634.087   Johanna WINEN

FamilienaamIndex 634.087 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Naam ontleend aan kwartierstaat Zuiderent (www zuiderent ch) – bron onbekend.

Kinderen

 1. Geertruid Zie 317.043
 2. Herman (vermoedelijk); Balen (p. 243) meldt een Adriaen Haeck Hermensz, burgemeester van Dordrecht 1444, 1446-8.

TerugBegin van generatie


634.088   Willem Boudewijns van DRENCKWAERT

FamilienaamIndex 634.088 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens GN 1984:113: koopt drie gemet land 5-2-1407, ook vermeld 14-8-1407.


Huwt

634.089   N.N.

Index 634.089 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Boudewijn Zie 317.044

TerugBegin van generatie


634.090   Zweder van HEENVLIET

FamilienaamIndex 634.090Vader 1.268.180Moeder 1.268.181

Overleden voor 1423

Ridder, heer op Bleijdestein, baljuw van West-Voorne in 1400-1. Volgens NL 1972:277 is Zweders broer Jan mogelijk de vader van Maria.


Huwt (1) ca. 1389

Margriet Jans van GROEVELD

FamilienaamIndex

Overleden voor 1397

Lijftocht in 1389


Huwt (2) ca. 1397

Elisabeth Jans van CATTENDIJKE

FamilienaamIndex

Overleden ca. 1406

Lijftocht op 13-2-1397


Huwt (3)

Sophie Gerrit Jans van ABBENBROEK

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (4) met

634.091   N.N.

Index 634.091 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk gaat het om een voorkind bij Elisabeth van Cattendijke

Kinderen

 1. Maria Zie 317.045

TerugBegin van generatie


634.094   Jan Dirks van RIETBEEK

FamilienaamIndex 634.094Vader 1.268.188Moeder 1.268.189

Overleden 1464

Ook Riebeek. Raad in 1445 (Balen p. 292) en burgemeester van Dordrecht in 1463 (GN 1984:108; Balen p. 244), beleend met 52 schilden ‘genaamd klinkerts’ op de bierexcijns, kantvisserij en het jaarschot van Hardinxveld, te lossen met 200 schilden, op 20-12-1447 (OV 1997:39), na zijn dood op 5-4-1465 overgenomen door zijn zoon Adriaan (verkocht 1470) Hield tevens de koren- en smaltiende van Hardinxveld (OV 1998:40) van 20-12-1447 tot 9-4-1459, later in handen van o.a. de Van Poederooiens en Maarten van Rossum..Verder beleend met land in Nieuw Lekkerland (OV 1988:78), vermeld vanaf 29-7-1446 (bij dood vader) tot 8-8-1465 (bij eigen dood, over aan zoon Adriaan.

Op 9-7-1463 nog beëdigd door schepenen als ‘vive’ (Fruin p. 152); op 27 juni 1447 vraagt hij overzetting van een schuldvbrief van schuldenaren Pieter Daneelzoon en Geen Geenenzoon op zijn naam; dit wordt geweigerd (Fruin p. 96).


Huwt

634.095   N.N.

Index 634.095 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelia Zie 317.047
 2. Adriaan

TerugBegin van generatie


634.104   Godschalk Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 634.104Vader 1.268.208Moeder 1.268.209 • Tevens 637.704

Geboren ca. 1356
Overleden ca. 1403

Schildknaap van de oude gravin van Holland te Kamerijk in 1385, raad van het hof van Holland.


Huwt voor 1403

634.105   Catharina van WOUDE

FamilienaamIndex 634.105 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 637.705

Geboren ca. 1360

Ook Van der Woude.

Kinderen

 1. Tielman Zie 318.852
 2. Godschalk Zie 317.052

TerugBegin van generatie


634.108   Gerrit van MUIJLWIJK

FamilienaamIndex 634.108Vader 1.268.216Moeder 1.268.217

Overleden na 23-3-1450, voor 7-1-1453

Knape (OV 1973:58), raad van Dordrecht 1417-26, thesaurier 1426-32, burgemeester 1428-40; rentmeester generaal van Zuid-Holland 1411, 1421 en 1423, beleend met het schroodambacht en zoutmate van Dordrecht (1423, 1428; vgl OV 1996:226, daar door overdracht van Everdei van Genderen op 11-9-1428, over op zijn zoon Jan op 23-3-1450 als hij oud en ziek is). Beleend met 20 morgen in het Molenambacht in de Zwijndrechtse Waard (na 1438, voor 1477/1449; OV 1981:93). Beleend met de korentiende in heer Hugenland, waar St. Anthoniekerk in staat op 13-1-1423, ‘na koop en opdracht met lijftocht van Ida, dochter van Burghard die Groot, zijn vrouw, te delen onder zijn zoons’ (OV 1979:48). Beleend met tien morgen land aan de Giessen, verkocht door hem en zoon Gerrit op 21-11-1436 aan Hillegond weduwe Willem Witmansz (Regesten H. Geest- en Pesthuis ter Nieuwkerk, Stadsarchief Dordrecht inv 111 no 77 en 78, bevestiging verkoop 9-1-1437).

Op 7-8-1434 oordelen schepenen in een geschil tussen Arent Zamencoper en Gerrit van Muijlwijk over eigendom van twee ‘buunre moeren’ (grond) in Drimmelen, ten gunste van Gerrit als hebbende de oudste rechten (Fruin p 66).

Kinderen ook ontleend aan Balen p. 1115.


Huwt (1)

634.109   Ida Borchgaerts de GROTE

FamilienaamIndex 634.109Vader 1.268.218Moeder 1.268.219

Overleden Dordrecht voor 1443


Huwt (2)

Machteld Adriaensdr van MALBURG

FamilienaamIndex

Sticht (4-4-1443) samen met haar man een vicarie op een door hun geschonken altaar in de kerk.

Kinderen

 1. Maria
 2. Jan Zie 317.054
 3. Saris
 4. Gerrit (+voor 14-9-1462), erft de andere helft van zijn vaders leen op 7-1-1453
 5. Rutger

TerugBegin van generatie


634.110   Arent Gerrits ZAMENCOOPER

FamilienaamIndex 634.110Vader 1.268.220Moeder 1.268.221

Overleden na 1450, voor 11-1-1453

Ook Samencoper etc., schepen van Dordrecht in vrijwel alle jaren tussen 1423-1451 (ook genoemd in Fruin in 1430, 1435 en 1450), burgemeester van ‘s Heeren Wegen (=tweede burgemeester van Dordrecht) 1436-45. Beleend met een derde van een achtste van het ambacht van Zwijndrecht, (Kijfhoek) op 28-10-1424 bij overdracht door Wouter van Schoonhout, over op zijn schoonzoon na zijn dood op 11-1-1453. Zegelt (1437, OV 1967:115) met drie gaande vogels en een ster in het midden. Waarschijnlijk verwant aan Jan Jacobs Zamencoper, schepen (1394, 1404, 1410, 1413), die zegelt met drie gaande vogels (OV 1967:115; Fruin p. 27).

Balen meldt een Willem Jabobs Zamencooper als schepen in 1480 en 1485 (gestorven in de loop van dat jaar; p. 298-9), en een Jan Jacobs Zamencooper, schepen in 1393, 1394, 1409 en 1413 (p. 283). Op 7-8-1434 oordelen schepenen in een geschil tussen Arent Zamencoper en Gerrit van Muijlwijk over eigendom van twee ‘buunre moeren’ (grond) in Drimmelen, ten gunste van Gerrit als hebbende de oudste rechten (Fruin p 66). Kocht 16-6-1433 een huis genaamd genaamd Zijdwijck van Adam Gijsbrecht Vranckensoensoen (Fruin p. 65), en neemt de erop rustende rente over. Vecht op 8-4-1421 een geschil uit met zijn buren Gerard Spoetmaker en Arent Jans, die Zamencooper een steen te ver op het erf van zijn buren zou hebben gebouwd; hij zegt toe het op zijn kosten te zullen herstellen (NB het huis staat ‘op de hoek van de Zwijndrechtsestraat’; Fruin p. 38).


Huwt

634.111   Heilwig Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 634.111Vader 317.052Moeder 317.053

Stichtte met haar broers en zusters in 1468 de vicarie in de grote kerk van Dordrecht (OV 1973). Vgl ook Balen p. 1173; hier dochter van Jacob Oem en Catharina van der Woude genoemd.

Kinderen

 1. Cornelia Zie 317.055

TerugBegin van generatie


634.672   Arnt II de COCQ VAN DELWIJNEN

FamilienaamIndex 634.672Vader 1.269.344Moeder 1.269.345

Arnt II wordt in 1403 als minderjarige met een tiend te Kerkwijk beleend: “Arnt de Cocq van Delwijnen, Arntszn., deur sijnen momber Johan de Cocq van Delwijnen, ontfengt een thiend, geheyten die “Berendrechtsche thiende”, in den gericht van Delwinen ende van Kirckwijcke ende van Wordragen gelegen, item 4 mergen lants in den gerichte van Kirckwick in den Bolke, tusschen erve Matthijs van Aelst an d’een sijde ende Arnt Kocks erfgename an d’ander, tot Zutphenschen leen, anno 1403”. (Geld.leenreg.nr.301a). Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.

In 1405 is Arnt schepen in Tuil. Hij verklaart op 12 mei 1442, met vele andere edelen ondertekenaars, toe te treden tot het op 31 mei 1441 gesloten verbond tussen de hertog en de drie kwartieren van Nijmegen, Arnhem en Zutphen. (OAN,reg.nr.220). Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.

Arnt II schrijft in 1444 met nog zeven andere edelen, aan hertog Arnold van Gelre, dat zij te Nijmegen gevangen zitten over een geschil met betrekking tot het eigenmachtig doorsteken van een zee of zomerdijk door inwoners van Driel (nu Kerkdriel) en spreekt vervolgens in het jaar 1447 zijn oordeel uit in de Drielse geschillen over de dijk- en erfgerechtigheid van dit dorp, tussen Arnold graaf van Gelre en zijn broer Willem van Egmond. Bron Genealogie De Cocq van Delwijnen.


Huwt (1)

634.673   N. van DAESDONK

FamilienaamIndex 634.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Voorletter kennelijk A. Aleid? Onduidelijk is meestal wie de moeder van welke kinderen is.


Huwt (2)

Agnes van HERWIJNEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Arnt III Zie 317.336
 2. Dirck
 3. Heer Johan, priester
 4. Egbert de Cocq van Delwijnen (+Zuilichem 22-4-1466), schepen van Zuilichem.
 5. Hendrik
 6. Geertruid, huwt N. van Daesdonck
 7. Johanna, non te Dael (Mariëndaal) bij Utrecht
 8. Aleid de Cocq van Delwijnen, huwt huwt 1481 Johan Spierinck van Well
 9. Kinderen
  1. Willem, huwt ca. 1508 Margriet van Poelgeest, dochter van Gerrit en Gillisje van Hodenpijl (NL 1988:188).
 10. Johan de Cocq van Delwijnen
 11. Engelbert de Cocq van Delwijnen
 12. Cornelia de Cocq van Delwijnen, huwt N. van Hackfort
 13. Kinderen
  1. Johanna Hackfort, vrouwe van Valburg, huwt (weduwe 1552) Willem Ingen Nuland (+voor 1552), in de ridderschap van Nijmegen, ambtman van Over-Betuwe en gedeputeerde in 1543, zoon van Johan en Johanna van Lent.

TerugBegin van generatie


637.696   Bartelmeus Aelbrechts van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 637.696Vader 1.275.392Moeder 1.275.393

Vergelijk de correctie op OV 1963 in OV 1972:306 (ook Prometheus I:107). Op 24 september 1394 beleend met 16 lijn land te Rugge en een rente van 4 pond per jaar uit de domeinen van Voorne.


Huwt voor 1375

637.697   N.N.

Index 637.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pieter Zie 318.848

TerugBegin van generatie


637.704   Godschalk Oem van WIJNGAARDEN

FamilienaamIndex 637.704Vader 1.268.208Moeder 1.268.209 • Tevens 634.104

637.705   Catharina van WOUDE

FamilienaamIndex 637.705 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 634.105

TerugBegin van generatie


637.706   Jan Jans Slingeland van den TEMPEL

FamilienaamIndex 637.706Vader 1.275.412Moeder 1.275.413

Geboren ca. 1340
Overleden tussen 1401 en 1405

Houthandelaar, schildknaap, raad van Dordrecht 1385, schepen 1386, 1395, 1397-9, burgemester 1391, 1393, 1395, 1399; begijnmeester 1398. Vgl NL 2001:543.


Huwt (1) voor 1365

637.707   N.N.

Index 637.707 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Kathelina van DRONGELEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 12-9-1425

Kinderen

 1. Otto
 2. Geertruijd, huwt Barthout Woutersz
 3. Margaretha Zie 318.853
 4. Machteld (+1421) verdronken in de St Elisabethsvloed met enkele kinderen; huwt Aert Cornelis Booth van Barendrecht
 5. (uit 2) Willem, bron genealogie klumpers op genealogieonline.nl
 6. (uit 2) Pieter, bron genealogie klumpers op genealogieonline.nl

TerugBegin van generatie


637.708   Boudijn van RODEN

FamilienaamIndex 637.708Vader 1.275.416Moeder 1.275.417

Geboren ca. 1350
Overleden voor 28-10-1408

Ambachtsheer van Rhoon (1380-99), vanaf 1393 beleend met de polder Zwaardijk met tienden, hoge- en lage heerlijkheid en dijkgraafschap (NL 1969:261ff)


Huwt

637.709   Willemina Vranc Dirc ZAIJEN

FamilienaamIndex 637.709Vader 1.275.418Moeder 1.275.419

Kinderen

 1. Pieter Zie 318.854

TerugBegin van generatie


637.710   Dierc Zaij Goeswijns van der LEE

FamilienaamIndex 637.710Vader 1.275.420Moeder 1.275.421

Geboren ca. 1345
Overleden na 1416, ca. 1421

Baljuw van Schiedam, schout van Katwijk, beleend met de Spieringhoeck en leenman van Wassenaar; kreeg een jaarrente van 30 pond van zijn schoonvader; rentmeester van Wassenaer sinds 13-7-1380

Repertorium op de leenhof van Wassenaar (C. Hoek, OV 1978, 1986) Onder Ketel, no. 126. 11 morgen land in de Kethel, genaamd de Gheer (…) 20-1-1312: Heynric heer Diederic Zayenz., neef van de leenheer Diederic van Wassenair (…) 25-3-1403: Dirc Zay Gooswijnsz. van der Lee, nadat het leen was afgestorven bij dode van zijn neef Dirc van Cattendijc, te versterven op zijn zoon Gillijs, gewonnen bij Katerine, zuster van de leenheer Philps, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden.

Repertorium lenen Wassenaar (C. Hoek, OV 1978 & 1986), Katwijk no 239. Een huis te Catwijck opten Rhijn, belend aan de ene zijde Philips Heinricsz. met huis en erf en aan de andere zijde vroeger Florijs Jansz. met huis en erf, strekkende op de Rhijn; met een stal en een erf over de weg (…) Beleend op 4-2-1401: Dirc Zaye Goeswijnsz. van der Lee, zwager van de leenheer Philips, heer van Wassenair en burggraaf van Leyden, na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Gillijs en bij gebreke van deze op zijn zoon Bairtout Zay.


Huwt (voorwaarden) 30-10-1370

637.711   Katrijn Dircs van WASSENAAR

FamilienaamIndex 637.711Vader 1.275.422Moeder 1.275.423

Geboren 1356

Bastaarddochter; vgl. Karel de Grote reeks 135 (Van Voskuilen II).

Kinderen

 1. Adriana Zie 318.855
 2. Gillis (vermeld OV 1978:215)
 3. Gooswijn (vermeld OV 1978:218)
 4. Barthout

TerugBegin van generatie


637.732   Pieter Bartelmeusz van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 637.732Vader 637.696Moeder 637.697 • Tevens 318.848

637.733   Katrijn PIETERS

FamilienaamIndex 637.733 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 318.849

TerugBegin van generatie


637.752   Willem Willems BOGAART

FamilienaamIndex 637.752Vader 1.275.504Moeder 1.275.505

Schepen van Dordrecht 1416-9, 1421, mogelijk de Willem Willemsz die schepen is in de tussenliggende jaren tot en met 1424. Hypothetische reconstructie op basis van schepenlijsten in Baalen.


Huwt voor ca. 1390

637.753   N.N.

Index 637.753 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerard Zie 318.876
 2. Willem, schepen van Dordrecht 1445, 1459, 1460 (vermoedelijk gestorven in dat jaar); raad 1455

TerugBegin van generatie


637.756   Hendrik de JUEDE

FamilienaamIndex 637.756 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch, geen bron bekend: zou worden vermeld in 1404 als inwoner van Gorinchem.


Huwt

637.757   N.N.

Index 637.757 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Screvel Zie 318.878

TerugBegin van generatie


682.912   Roelof WTENWEERDE

FamilienaamIndex 682.912 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1350

1400: Rond dit jaar worden Roelof en Gerrit UtenWeerde met een halve hofstad op de Slaag. Dit is

Culemborgs Hofstad in Maurik [Niet voortgezette lenen van de heren van Culemborg].

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 634. 3½ morgen in de maalschap Rijswijk in de Slage, genaamd Smalle akker, strekkend van de Polre tot de Broeksteeg, boven: oude Gerard Vrient (1394: Jan, zoon van oude Gerard Vrient), beneden: de hertog van Gelre (1394: de jonkvrouw van Gelre). / ..-.-13(94): Hendrik van Boemel zoals Gerard Vrient en zoals belast met 13 pond voor de lijftocht van Udele uten Weerde, weduwe Rudolf uten Weerde, 4772 fol. 29. / ..-.-13(94): Hubert van Bemmel zoals Gerard Vrient Scelenz., 4772 fol. 28.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 451. Een hofstede (14..: met timmering; 14..: en huizing; 1453: waar de leenman op woont; 1578: genaamd Culemborgs kamer), in Maurik op de Slage met 18 morgen, (14..: strekkend van de gemene straat tot de wetering), boven: heer Saffentijn Ude (14..: Bernard de Wilde en de heren van Emmerik; 1453: de Tochtgraaf), beneden: Otto de Vere (14..: Hendrik Ottenz.; 1458: Jan uten Weerde Evertsz.; 1570: Hendrik van Maurik en Herman van Delf; 1578: Gozewijn Govertsz.), (1453: oost: kinderen Jan Ottenz., zuid: de gemene wetering, west: Met Pelsen, noord: de gemene heerweg), (1570: jaarlijks ƒ 144.- 18 stuiver waardig), (14..: waarvan de helft van 7 morgen, gemeen met kinderen Rudolf uten Weerde Gerardsz., strekkend van de gemene straat tot de Rogkampse graaf, boven: Allard uten Weerde Gerardsz. en kinderen Rudolf uten Weerde met nr. 466 of 473)./ ..-.-13(94): Gerard uten Weerde, 4772 fol. 30v. / ..-.-14..: Rudolf uten Weerde met de helft, 4772 fol. 30v. / ..-.-14..: Willem uten Weerde Rudolfsz. zoals zijn vader en zoals Gerard uten Weerde Rudolfsz. de andere helft heeft, 4772 fol. 71. / ..-.-14..: Allard uten Weerde bij overdracht door Gerard uten Weerde, die lijftocht behoudt, met de helft van diens deel, waaronder de middelste en achterste kamp en de steeg, die van de gemene straat naar de huizing gaat, 4772 fol. 69v./ ..-.-14..: Dirk Doys bij overdracht door Gerard uten Weerde, zijn vader, met de helft van 7 morgen met lijftocht van Machteld, dochter van Gerard van Wijk, zijn vrouw, 4772 fol. 71v. / ..-.-14..: Gerard van Culemborg bij overdracht door Allard uten Weerde, Dirk Doys uten Weerde Gerardsz. en Willem uten Weerde Rudolfsz., 4772 fol. 68.

Lenen van Culemborg (J.C. Kort, OV 1987; Hogenda 2021) 466. 10 morgen in Maurik in de Penmate, boven: Jan van Maurik, beneden: Hein uten Weerde./ ..-.-13(94): Rudolf uten Weerde met lijftocht van Udele, dochter van Doys van Maurik, zijn vrouw, 4772 fol. 47v.


Huwt

682.913   Uda Doys van MAURIK

FamilienaamIndex 682.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Zie 341.456
 2. Willem
 3. Johan
 4. Evert

TerugBegin van generatie


682.928   Gerard van CULEMBORG

FamilienaamIndex 682.928Vader 1.365.856Moeder 1.365.857

Geboren voor 1340
Overleden 28-5-1394

Knape tussen 1340 en 1363, heer van de Leck, Werth en Wertherbruch in 1352, ridder in 1371, heer van Culemborg en Schalkwijk vanaf 1379, heer van Maurik,

1379: Gerard van Culemborg wordt beleend met Everdingen en Hagestein.

1393: Bertha van Egmond wordt beleend met Slijckplack en Coerenweert in Maurik.

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt (huwelijkse voorwaarden) 6-7-1371

682.929   Bertha van EGMOND

FamilienaamIndex 682.929Vader 1.365.858Moeder 1.365.859

Overleden 1413


Zij huwt (1) (huwelijkse voorwaarden) 13-12-1360

Walram van BREDERODE

FamilienaamIndex

Overleden x-7-1369

Kinderen

 1. Gerrit Zie 341.464

TerugBegin van generatie


682.930   Jacob van ZUYLEN VAN NYEVELT

FamilienaamIndex 682.930Vader 1.365.860Moeder 1.365.861

Overleden 1418

Lid van de ridderschap van Utrecht, kastelein op Stoutenburg in 1393, maarschalk van Amersfoort en Eemland in 1396, raadsheer van de bisschop van Utrecht tussen 1397 en 1414 1397, 1410, 1414, heer van Hoevelaken in 1402, heer van Nijeveld in 1403, heer van Geerestein in 1417

Bron Kwartierstaat Voerman-de Kruiff.


Huwt

682.931   Elsabe van NIJENRODE

FamilienaamIndex 682.931Vader 1.365.862Moeder 1.365.863

Overleden na 18-7-1438

1419: Elsabe van Nijenrode wordt beleend met Hoevelaken.

Kinderen

 1. Gijsberta Zie 341.465

TerugBegin van generatie


819.208   Laureijs Jan MUTSAERS

FamilienaamIndex 819.208 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1375
Overleden voor 1443

ORA Oisterwijk (153:35v dd x-x-1443) Willem z. zaliger Laureijs Mutsaerts, belending van een door Jan Wouter Back verkocht stuk land in Westtilburg.


Huwt ca. 1400

819.209   Hillegond Henrick SNIJDERS

FamilienaamIndex 819.209 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Oisterwijk (inv.nr.144, microfiche 2-D11, f.44v-4, aktenr. 271) Op 28-10-1422 beloofde Hijllegont Henric Snijders aan haar nakinderen Jan en Willem, verwekt door Laureijns Mutsaerts, 300 gouden franse kronen, direct na haar overlijden te betalen. Laurentius Mutsaert zal deze brief bewaren.

ORA Oisterwijk (inv.nr.144, microfiche 1-D11, f.20-1, aktenr. 117) Op 28-03-1422 schonken Hijllegont Henric Snijders en haar man Laureijns Mutsaert aan hun zonen Jan en Willem (van de nabedde) alle goederen die Hillegonde toebehoren, in Westilburg.


Zij huwt (1)

N.N.

Index

Overleden voor 1400

Kinderen

 1. Jan, huwt Hille Jan s’Heeren
 2. Kinderen
  1. Laureijs
  2. Willem
  3. Jan
  4. Elen (Erit)
 3. Willem Zie 409.604

TerugBegin van generatie


819.240   Jan PIJLIJSER

FamilienaamIndex 819.240Vader 1.638.480Moeder 1.638.481

Overleden 1393

Ridder Jan de Jongere. Bron Henk Coolen

Volgens Hoppenbrouwers (1992): Jan Pijlijser, ridder, onder de vergaderden toen in 1355 na het overlijden van Hertog Jan III de Brabantse edelen bijeenkwamen. Was op 22-8-1371 militis onder de banier van Jan van der Leck in de slag bij Baesweiler. Trad in 1372 op als enqueteur in het kwartier van Leuven, in een van de periodieke onderzoeken naar het gedrag van de ambtenaren van de hertog. In 1374 werd hij schadeloos gesteld voor het verlies van 243 schapen bij de veldtocht richting Baesweiler.


Huwt

819.241   Oedele van VALKENVOORDE

FamilienaamIndex 819.241Vader 1.638.482Moeder 1.638.483

Overleden 1377

Uit haar bezit stammen de meeste leengoederen van de latere Pijlijsers in Drunen en het land van Heusden, waaronder (Brabantse lenen) 52 morgen in Drunen bij Baardwijk, 20 morgen Doeverse heide in Baardwijk, 4 morgen in Doeveren, 20 in Heesbeen en (Hollands leen, grenzend aan het Brabants leen) rond 1373 12 morgen in Baardwijk. Het Brabants Leenboek vermeldt overdracht op haar zoon Willem na haar dood in 1377; later kleinkinderen Jan en Willem en twee dochters. Jan Willemszoon verkoopt 12 morgen in Baardwijk in 1497 aan Ywijn Goderts van den Heuvel. In 1502 is (kennelijk) de laatste mannelijke erfgenaam overleden en vervalt de rest terug aan Brabant (Hoppenbrouwers 1992: 183, 227, 358).

Voor de leen in Baardwijk (jaren 1350) vgl ook GTMWNBB 2001:177, voor de 4 (feitelijk 3.5) morgen in Doeveren idem p.179. Voor de 52 morgen in Drunen (c. 1350: Jan Pijlijser voor Udele, 1440: Willem, zoon van ridder Jan, 1462 Willem voor zijn onmondige zoon Jan, 1501 Joost bij dood van haar vader Jan): idem p. 181.

Kinderen

 1. Jan Zie 409.620
 2. Willem, vader van Jan, Willem en twee dochters.

TerugBegin van generatie


819.242   Willem van BUEXTEL

FamilienaamIndex 819.242Vader 1.638.484Moeder 1.638.485

Overleden na 1410

Bron Henk Coolen. Heer van Oyen. Gemakkelijk verward met gelijknamige Willems - onderwerp van uitgebreide discussie in de Yahoo nieuwsgroep soc Nederlandse adel.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1175 fol 219v dd x-3-1370) Gherit vander Haseldonc, schoonzoen van Gooswijn Pauwe, verkoopt aan Willem van Bucstel een akker “die Herendonc” in Onrode, Bucstel tussen Willem van Bucstel aan beide zijden. ( last: ¼ meyverken). Jan van Lucel vernadert die akker en draagt hem weer op aan Willem van Bucstel. (Idem) Willem Vincke, Wouter van Oerle en Gerard natuurlijke zoon van heer Gerard van Bucstel beloven aan Ghevart Stommeken ten behoeve van Rutgher Hernrick Kort 120 pond op Philippus en Jacobus te betalen in Den Bosch. Willem van Bucstel zal hem schadeloos houden. (Idem) Gherit vander Haseldonc belooft dat hij de 120 pond ( den vlieger gerekend op 12 penningen) welke Willem van Bucstel hem gaf wegens ‘t kappen van die Herendonc,zal aanwenden tot het verkrijgen van een erfenis ten behoeve van zijn ( Gerits) zoon Gerit die deze erfenis dan niet mag verkopen of vervreemden. Als hij zonder kinderen sterft dan valt die erfenis terug aan zijn ouders Gerit vander Haseldonc en Sophie.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1176 fol 284 dd St Catharina 1382) Diederick Rover, zoon van wijlen heer Jan Rover, ridder, bekent dat Joncker Willem, heer van Bucstel, hem voldaan heeft alle achterstalligheden van cijns, gerst en hooi uit de heerlijkheid Bucstel.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1178 fol 279v dd 1390 ?) Heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde een cijns van 32 pond uit die Weijboenre in Lijemderwout.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1186 fol 159 dd 18-5-1409) Heer Jan Pijlijser, ridder, man van vrouwe Geertruyt, dochter van heer Willem van Bucstel, ridder, doet ten bate van Willem voornoemd afstand van allodiale en cijns-goederen van Willem in de Meijerij van Den Bosch.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1185 fol 401v dd 12-7-1408) Heer Willem van Bucstel, ridder, heeft opgedragen aan Claes vander Dussen al zijn roerende en hooflijke goederen in de Meijerij van Den Bosch.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1186 fol 334v dd 22-2-1410) Heer Willem van Bucstel, ridder, heeft opgedragen aan Reyner Scaden de helft in een cijns van een pond zwarten op Pinksteren. (Willem Vincken, klerk, had die cijns verkregen van zijn broer Jan Michielsen)

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1205 fol 249v dd 16-2-1435) Henrick van Ranst, man van jonkvrouw Lijsbeth, dochter van wijlen Willem, heer van Bucstel, heeft opgedragen aan Henrick van Gerven 24 of 25 franse kronen die jonkvrouw Mechtelt, echtgenote van Laureyns vanden Rode betalen moet aan Henrick van Ranst of aan diens vrouw.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1206 fol 28 dd 1436) Heer Willem van Bucstel, ridder, zoon van wijlen heer Henrick van Bucstel, ridder, beurde (vroeger) 32 pond payment op St Marten uit die Weybuenre in Liemderwout in de parochie Bucstel tussen de gemeynt van St Oedenrode en een gemeynt van Oirscot en strekkende tot de gemeynt van Liemde.


Huwt

819.243   Catharina N.

Index 819.243 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1391

Kinderen

 1. Geertruid Zie 409.621
 2. Catharina, huwt (1) Jan van Cronenburg en (2) de Heer van Berge
 3. Liesbeth, huwt Henrick van Ranst

TerugBegin van generatie


819.244   Jan Jan BAC

FamilienaamIndex 819.244Vader 419.942Moeder 419.943

Geboren ca. 1360
Overleden voor 31-3-1421

Alias Van Wijflit van Tilborch.


Huwt voor 12-3-1390

819.245   Margriet Willem van BRUHEZE

FamilienaamIndex 819.245Vader 1.638.490Moeder 1.638.491

Geboren ca. 1365
Overleden voor 31-3-1421

Kinderen

 1. Heylwich
 2. Katharina
 3. Hadewich
 4. Berthold
 5. Johan
 6. Elsken
 7. Willem Zie 409.622
 8. N.
 9. N.
 10. N.

TerugBegin van generatie


819.246   Henrick Daniels van HEERSEL

FamilienaamIndex 819.246 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1431

Alias Van den Boscche.


Huwt voor 1407

819.247   Lijsbeth Peter Jan Piex van STEENSEL

FamilienaamIndex 819.247Vader 1.638.494Moeder 1.638.495

Overleden na 1430

Kinderen

 1. Jenneke Zie 409.623
 2. Peter

TerugBegin van generatie


819.380   Claes Wouters van GESTEL

FamilienaamIndex 819.380Vader 1.638.760Moeder 1.638.761

Overleden voor 1541

Mogelijk Claeus Wouter Marijen.

ORA Tilburg (inv no 287 fol 62r dd. 15-2-1541) Margriet dochter van wijlen Claeus Wouters verkoopt aan Jan zoon van wijlen Jan Peters haar zwager ¼ deel in huis, hof, schuur met grond en erf, het geheel gelegen te Tilburg aan die Stockhasselt tussen: erfgenamen van wijlen Peter Melis een zijde; gemeijn straat ander zijde en een einde; Daniël Jan Reijnen ander einde; Hieruit te gelden jaarlijks: ¼ deel in 2 mud rogge erfpacht min 1 lopen rogge aan de rector van St. Dingen en Barbara in de kerk van Tilburg; ¼ deel in 5½ stuivers erfcijns aan de Heer van Tilburg.


Huwt Tilburg ca. 1475

819.381   N.N.

Index 819.381 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet
 2. Henrick Zie 409.690

TerugBegin van generatie


819.378   Jan LEIJTEN

FamilienaamIndex 819.378 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 104.180

819.379   Marij Henrick Wouter MEENS

FamilienaamIndex 819.379 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 104.181

TerugBegin van generatie


819.388   Aert OEIJEN

FamilienaamIndex 819.388 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1509

ORA Tilburg (nw inv no 7897 fol 7 no 45 dd x-x-1499) Mychiel Henric Roeloffs z. ende Jan Aert Oeyen soen als Heylich Gheest meesteren van Tilburg ende van wegen der taefelen voers. # een huys hoff met sijne gronde ende toebehoorten ghelegen inder prochye van Tilbrug aen den Heerstal (...) item noch enen dries daerbij ghelegen (...) item noch een stuck erffs op die Vlastraet gelegen (...) Item noch een stuck erffs opten Wittenberch ghelegen (...) item noch een stuck erffs op Pillyers ? dijck (...) als sy seeden hebben sij overgegeven ende opghedragen Jan Adriaens z. van Boerden te samen voer viij lopens erve? nl. … gerst? den provisoren? mense sancte Spiritus te weten (...)

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (inv no 7900 fol 18 dd 10-5-1503) Ghijsbrecht van Ghierl heeft gheloeft als een principael sculder hem te gelden ende te betalen Jan Aert Oeijen een mudde rogge jaerlics ende erffelics pachs allen jaer te gelden ende te betalen op Ons Vrouwe dach Lichtmisse uit ende van ene stuck lands vi lopensaet vel circiter (of daar omtrent) aen dat Creijven tussen erffe Wouters Peter Willem Gherits deen sijde ende tussen erffe Jan Peter Meeus dander sijde streckende vant erffe Gherit Jan Reijnen totte strate toe als hij seede et promisit warandiam (en heeft beloofd te waren) ende alle commer aff te doen date x maij scabini Beris, Bont.

(Bron De Hasselt voor 1832) ORA Tilburg (inv no 7907 fol 4 dd 23-4-1509) Jan sone wilner (wijlen) Aert Oeijen een huijs hoff met sijne gronde ende toebehoerten hem tobehorende viiii loepensaet ende een vierdevaet ende ii roeij metter maten ghemeten ghelegen inde parochie van Tilborch ter plaetsen geheiten dat Craeijven tussen erffe Ariaen Eelen Mutsaerts deen sijde, ende tussen erffe Embrecht Eelen Mutsaerts dander sijde hoedende met den eene eijnde aen de erffe die weduwe Alit Gherit Jansz met haren kinderen, streckende tott ghemeijnder straten toe geheijten die Craeijvenssestraet Item hiertoe noch een stuck erfs gelegen aldaer tiendalff loepensaet ende xiiii roeij metter mate tussen erffe Embrechts voers deen sijde ende tussen erffe Sijmons soen van Maerl ende tussen erffe Jans van Spaendonck met sijne kinderen dander sijde, hoedende metten eene eijnde aen die weduwe voirs ende Gherit Herman Heijsten zoen, streckende totte ghemeijnder straten toe voers Item hier toe noch een stuck erffs gelegen aldaer iiiii loepensaet ende negendalff roeij ende een vierendeel van een roeijen metter maten tussen erffe Jans van Spaendonck met sijne kinderen voers deen sijde, ende tussen erffe Ariaen Eelen Mutsaerts voors ende Embrecht voers dander sijde, hoedende metten eene eijnde aen erffe Wouter Jan Wouters zoen ende dat ander eijnde aen die ghemeijn straet voers, als hij zeede supportavit (heeft overgegeven) Jan Peter Meeus zoen, et promisit (en heeft beloofd) Jan voirs ut debitor principalis super se et bona sua (als hoofdschuldenaar op zich en zijn goederen) deess erffe voers te waren als men erve sculdich is te waren, uijtghenomen dat Jan Peter Meeus zoen coeper voirs vuten erffe voirs sal ghelden ende betalen den Heijligen Geest van Tilborch xvii loepen roggen erfpachts, noch een halff mud rogge jaerlicx ende erffelicx pachts Aert vander Hoeven tot Oesterwijck noch een halff loepen roggen erfpachts den Persoen van Tilborch ende dese voers pachten tot Tilborch te leveren Item noch eene chijns van twee stuijvers ende eenen penning te betalen op de chijnsdach den heer van Tilborch, Item noch Lucas van Amerzoeij anderhalff hoen chijns Item noch de Heijligen Geest voirs eene Philipus penninck ende Jan coeper voers geloeft desen erffpacht ende erfchijns voers alsoe te gelden ende te betalen datter Jan vercoeper voirs hem ende sijn gaede tot eeuwige dagen ghene last, crot, hinder ofte scade off commer en sal ... toecomende tijd date xxiii aprilis, scabini Aelwijns ende Vessem.

ORA Tilburg (Nieuw inv no 7926 1534, februari 9 n.st. - R 281/30v-31r) Jan zoon van wijlen Willem Beerijs als momber en Peter Meeus Otten als toeziener van Matheeus Peter Willem Beerijs, die Peter voors verkregen had bij wijlen zijn huisvrouw Aleijdt, dochter van wijlen Jan Meeus Otten hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Ghijsbrecht Diercks van Oerle een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 9½ lopensaet ut supra (als voor) en verder de alle andere erven ut supra (als voor). Jan koper voors moet hieruit betalen aan de weduwe van Jan Aert Oeijen 11 lopen rogge erfpacht en nog aan de erfgenamen van Ghijsbrecht van Ghierl een derde deel van 11 lopen rogge erfpacht; (...)


Huwt

819.389   N.N.

Index 819.389 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 409.694
 2. Jan Aert Oeijen (+voor 1534), Heiliggeestmeester in 1499; huwt N.N. (+na 1534)

TerugBegin van generatie


819.392   Gerrit Jan Betten SMOELNEERS

FamilienaamIndex 819.392Vader 1.638.784Moeder 1.638.785

Geboren ca. 1375
Overleden voor 1440

Naar Coolen.


Huwt (1) Tilburg ca. 1418

819.393   Elisabeth N.

Index 819.393 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Kathelijn Melis BOLLAERTS

FamilienaamIndex

Dochter van Melis Bollaerts of Vollaerts en Juet N.

Kinderen

 1. (uit 1) Gerrit
 2. (uit 1) Adriaen Zie 409.696
 3. (uit 2) Agnes
 4. (uit 2) Amelijs
 5. (uit 2) Gherijt
 6. (uit 2) Hubrecht
 7. (uit 2) Margriet
 8. (uit 2) Peter

TerugBegin van generatie


819.400   Daneel Jan HEIJSTEN

FamilienaamIndex 819.400Vader 1.638.800Moeder 1.638.801

Overleden Tilburg voor 1500


Huwt

819.401   Heijlwich Simon Herman Die HEERDE

FamilienaamIndex 819.401Vader 1.638.802Moeder 1.638.803

Kinderen

 1. Elisabeth
 2. Jan
 3. Mechteld
 4. Pauwels
 5. Herman Zie 409.700

TerugBegin van generatie


819.404   Jacob Jan van SON

FamilienaamIndex 819.404Vader 1.638.808Moeder 1.638.809

Geboren ca. 1400
Overleden ca. 1470

Naar Coolen


Huwt ca. 1435

819.405   Engelbertje Aert Meeus JONGELINXS

FamilienaamIndex 819.405Vader 1.638.810Moeder 1.638.811

Geboren ca. 1405
Overleden na 1473

Kinderen

 1. Aleijt
 2. Symon
 3. Jan Sr (+voor 1503)
 4. Jan Jr Zie 409.702

TerugBegin van generatie


819.406   Jan Hendrick CRILLAERTS

FamilienaamIndex 819.406Vader 1.638.812Moeder 1.638.813

Geboren ca. 1417
Overleden voor 1468

Naar Coolen.


Huwt

819.407   N.N.

Index 819.407 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dionisius
 2. Hendrick
 3. Mechteld
 4. Petrus
 5. Maria Zie 409.703

TerugBegin van generatie


819.456   Marten BROCK

FamilienaamIndex 819.456 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ouderschap hypothetisch. Vgl. Brabantse Leeuw 1999.

Bosch Protocol: 8-2-1415 (1189 / 69v-5) Petrus, Johannes, Henricus, Martinus en Gertrudis, kinderen van wijlen Martinus Brock droegen over aan hun broer Willelmus Brock alle goederen, roerend en onroerend, onder Oisterwijk en St.Michielsgestel, hen aangekomen van hun ouders.

Idem, 26-10-1419 (1191 / 411v-3 en 4) Johannes Petri Brock droeg over aan zijn broer Henricus Petri Brock 1/3 in alle erfgoederen van Johannes die Haen, te Oisterwijk en Enschot, welke erfgoederen voornoemde Johannes en Henricus met Willelmus Martini Brock verworven hadden van voornoemde Johannes die Haen. Kinderen van wijlen Martinus Brock, (1. Petrus, 2. Johannes, 3. Henricus, 4. Martinus, 5. Gertrudis, gehuwd met Johannes van der Amervoert), droegen over aan voornoemde Henricus Brock 1/3 deel in voornoemde erfgoederen, hen aangekomen van 6. wijlen Willelmus Martini Brock.


Huwt

819.457   Ermgart Willem van den GRAVE

FamilienaamIndex 819.457 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Udenhout. Alias Van Raemsdonc

Bosch Protocol (1193 f.83 2 april 1422 n.st.) Jan, zoon van wijlen Marten Brock en wijlen Ermgart Willem vanden Grave (Sprang?) alias van Raemsdonc heeft opgedragen aan zijn broers Peter en Henrick en aan zijn schoonbroer Jan vander Amervoert alle goederen, geërfd van zijn ouders, broers en zuster (in Helvoirt en Udenhout)

Kinderen

 1. Willem Zie 409.728
 2. Peter
 3. Jan
 4. Henrick
 5. Marten
 6. Engelberen, huwt Huybert Bertout Groet Wouters van Berckel
 7. Geertruyt, gehuwd met Johannes van der Amervoert

TerugBegin van generatie


819.464   Willem van der STAECK

FamilienaamIndex 819.464 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Udenhout voor 1409

In NL 2001:26 vermeld, maar daar twee generaties te laat ingepast in een genealogie Van Weyborch.

Bosch Protocol (1191 f.434 5 januari 1420 n.st.) Deling tussen Peter, Jacop en Jan, zonen van wijlen Jacop Peter Steenwech en Daniel vander Heijden, man van Heijlwich Jacob Peter Steenwech. Voor Jacop en Jan Steenwech: een hoeve (afkomstig van Gevart van Eijndoven; later behorend aan Arnt Gevart van Eijndoven en Jacop Steenwech) in Udenhout, behalve een venneken, dat de kinderen van Willem vanden Staeck verkregen hadden van de erfgenamen van Jacop Steenwech, - samen met alle beesten en kleinvee; 9 zesteren rog uit het goed “te Karrichoven” in Oesterwijc; 6 zesteren rog uit een hoeve van Henrick Witen in Udenhout: en nog enige pachten en cijnsen.

Idem (1185 f.16 3 februari 1407) Willem Willems vander Stake verkoopt aan Gerit Aertss vanden Vendijc: De helft van een hoeve (vroeger van Jan Stempel de oude) in Udenhout, behalve drie stukken land (Willem had die helft verkregen van zijn broer Henrick behalve de drie stukken land) (lasten: cijnzen en 6 mud rog) Gerit Engbrechts vanden Hezeacker ziet af van vernadering.

Idem (1187 f.57v 22 januari 1411 n.st.) Wouter Janss van Udenhout verkoopt aan Henrick Willems vanden Stake en diens broer Aert Willems vanden Stake en hun schoonbroer Willem Engrbecth Delyen soen: Het recht om met een kar en met gehemelde beesten te wegen van een erf van wijlen Willem vanden Stake te Udenhout over een erf van Wouter Janss tot een straat. Het zal een “joeckwech” zijn, en niet breder. Aan het eind van die weg moeten zij een “hecke” plaatsen.

Idem (1180 f.377 18 oktober 1395) Hessel Snabbe verkoopt aan Willem Willems vanden Stake 1 buunder beemd bij de Rijdonc in Udenhout tussen Marten Broc en Roelof Roesmont (last: hertogcijns) Hessel Snabbe draagt op aan Willem Willems vanden Stake, man van Heilwich Hessel Snabbe, een pacht van 1 ½ mud rog uit een pacht van 5 mud rog (te vergelden door Hessel Jacobs soen, broer van Hessel Snabbe, aan Hessel Snabbe) Uit 4 buunder land in Udenhout tussen Hessel Jacobs en Willem Hadewigen.

Idem (1180 f.379 18 oktober 1395) Laureijsn Wouter Claessoen en Gooswijn Willems van Uden, man van Margriet Wouter Claessoen, verkopen aan Godeschalck en Wouter, kinderen van Willem vanden Stake een stuk beemd bij Roelkensdijc in Udenhout tussen Jacob Steenwech en Godeschalck Willems vanden Stake, en een pacht van 1 zester rog welke Wouter Claessen beurde uit de hoeve van wijlen Roelof Roesmont bij Roelkensdijc in Udenhout.

Idem (1180 f.379 18 oktober 1395) Willem vande Stake verpacht aan Godeschalck en Wouter, zonen van Willem vanden Stake een stuk land in Udenhout tussen wijlen Ghijsbrecht Maechelms en joffr. Margriet zijn zuster, en verpachter, voor ½ mud rog.

Idem (1180 p.47 donderdag na Pinksteren 1396) Jan Willems vanden Stake draagt op aan Margriet Arnt Appel die Hoessche ten behoeve van haar kinderen alle erfenissen (behalve een paar stukken land) in Udenhout, welk opdrager gekocht had van Jan Roelofs, man van voornoemde Margriet.

Idem (1183 f.297v 27 maart 1404) Willem vanden Stake (schoonzoon van Margriet, weduwe van Wouter van Oekel) heeft opgedragen aan zijn zoon Henrick: de helft van een hoeve (van wijlen Jan Stempel) in Udenhout. Willem had die helft verkregen van voornoemde Margriet en haar kinderen).

Idem (1179 f.329 Paulus bekering 1392) Jan Roelofssoen, man van Margriet Aert Appel die Hoesche (en Delya) verkoopt aan Jan Willems vanden Stake alle van Aert geërfde en van Delya te erven goederen in Udenhout.

Idem (1175 f.101 vrijdag na Invocavit 1368) Henrick Arntsz Stempel doet afstand van 3/4 deel van een hoeve in Udenhout die Willem vanden Stake te pacht gekregen had van Jacob Avenzoen, zoon van wijlen Mechtelt van Eijke; van een half “vacke” in het lakenhuis (in donno pannorum) in Den Bosch; van de helft van een huis en erf in Den Bosch; en van de helft van “Bastartshoeve” in Heeswijk ten behoeve van Jacob Avenzoen. Jacob belooft aan Henrick te betalen 45 moltoen op pasen eerstkomende.

Idem (1176 f.259v donderdag na Pinksteren 1382) Deling van goederen van Arnt Appel die Hoessche: Voor Jan Roelofs vanden Venne, man van Margriet Arnt Appelsdochter: Een huis, schuur, hof erfenissen en beemden in Udenhout tussen mr. Wolphard van Ghiesen en de straat, strekkende van de straat tot de gemeijnt van Haren. Voor Jan Willems vanden Stake, man van Marie Arnt Appels dochter; 2 buunder beemd in Udenhout tussen Gielis van Goerle en Arnt Enneken; en alle erfenissen van Arnt Appel in Berkel; en alle erfenissen en pachten van Arnt Appel in Tilborch.

Idem (26-07-1409 1186 / 209-7) Walterus Johannis Willems man van Elizabet, Gerardus die Boijter man van Margarete, dvw eerstgenoemde Johannes, 1/3 deel van een stuk land genaamd het Hoolbroec in Oisterwijk nabij de Ruelkens Dijk, naast erfgoed van de h.geest van ‘s-Hertogenbosch en naast kvw Jacobus Steenwech, strekkend aan Ludolphus uut de ?Boemel, welk 1/3 deel ligt naast erfgoed van voornoemde Ludolphus, overgedragen aan Godescalcus zvw Willelmus van den Stake ten behoeve van zijn moeder Yda wv genoemde Willelmus van den Stake en aan Willelmus Willelmi van den Stake, verkochten aan Henricus Willelmi van den Stake ten beoeve van hem en van Arnoldus en Engelberna, kv voornoemde wijlen Willelmus van den Stake.

Idem (26-07-1409 1186 / 209v-7 t/m 210-3) Delijana dvw Johannes zvw Willelmus van den Stake gaf uit aan voornoemde Walterus Johannis Willems een beemd in Udenhout, naast Egidius de Goerle en naast Nycholaus Stert en wijlen Henricus Bonten, strekkend aan Walterus Johannis Willems en aan wijlen Metta Palaerts, voor 1/3 deel van 4 oude groot grondcijns en voor een erfpacht van 1 mud rogge met lichtmis te leveren.

209v-8. Voornoemde Walterus man van Elizabeth Johannis van der Stake droeg over aan voornoemde Delijana 1/3 deel in een erfpacht van 4 lopen rogge, die Petrus Gerardi Goedewert leverde aan Johannes Willelmi van den Stake, met lichtmis, gaande uit een hofstad in Berkel, naast Walterus Witbols en naast Arnoldus Witbols, welke hofstad voornoemde Petrus in erfpacht kreeg van voornoemde Johannes Willems van den Stake.

210-1.Voornoemde Walterus man van Elizabeth en Gerardus die Boijter man van Margareta, dochters van wijlen voornoemde Johannes van der Stake, droegen over aan voornoemde Delijana 2/3 deel in een erfpacht van 1 mud rogge, die Henricus Willems van den Stake beloofde aan Elizabeth, Margareta en Delijana, dochters van wijlen Johannes van den Stake, met lichtmis, gaande uit de helft van een hoeve, die Willelmus van den Stake als gift gad aan zijn zoon Johannes van den Stake, in Oisterwijk, naast erfgoed van de h.geest van ‘s-Hertogenbosch en naast Henricus van Haren.

210-2.Voornoemde Delijana en voornoemde Walterus man van Elizabeth droeg over aan Gerardus die Boijter 2/3 deel in een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit huis, tuin en aangelag in Udenhout, naast Henricus Johannis de Haren en naast Johannes van den Stake en zijn kinderen, welke erfpacht Godescalcus Willelmi van den Stake ten behoeve van kv Johannes van den Stake en wijlen zijn vrouw Maria Arnoldi Appel kocht van Henricus van den Vendijc.

210-3.Voornoemde Walterus man van Elizabeth droeg over aan voornoemde Delijana 1/3 deel in 2 mud rogge en 24 stramfreedse gulden, die Willelmus Hadewigen zvw Danijelis van den Hautart beloofd had in 3 termijnen te leveren aan Johannes Willelmi van den Stake ten behoeve van hem en van zijn kinderen, verwekt bij Maria zijn eerste vrouw.

Idem (26-03-1422 1193 / 80-7) Het betreft kinderen van Godescalcus van der Staeck. 1. Johannes Godescalci van der Staeck, verkocht aan, 2. Arnoldus Godescalci, ten behoeve van hem en van 3. Wolterus Godescalci, 4. Elizabeth, 5. Yda Godescalci, alle goederen, hem aangekomen van zijn ouders, in Oisterwijk en Helvoirt. De brief afgeven aan Willelmus Engbrecht Elijaes soen.

Vergelijk ook (Nr. 109.Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-D8, f.18v-2, aktenr. 109, 22-03-1422.) Op 22-03-1422 deden kinderen van Godscalc Willems zoen van den Stake, 1. Aert, 2. Wouter, 3. Jan, 4. Elisabeth, 5. Yde, ten behoeve van hun oom Aert Willems van den Stake afstand van hun deel in een erfcijns van 40 schillingen,

Idem (17-02-1425 1195 / 84v-2 t/m 4) 84v-2.

Margareta Johannis van den Stake droeg over aan Henricus Arnoldi Vendijcs een erfpacht van 1 mud rogge, die Henricus Willelmi van den Stake beloofd had aan de gezusters Elisabeth, Margareta en Delijana, dochters van wijlen Johannes van den Stake, te leveren met lichtmis, gaande uit ½ van de hoeve die Willelmus van den Stake gegeven had aan zijn zoon Johannes van den Stake, gelegen in Oisterwijk, tussen erfgoed van de h.geest in ‘s-Hertogenbosch en tussen Henricus van Haren, welke pacht genoemde Margareta, en haar kinderen Johannes, Gerardus en Yda verworven hadden van Delijana Johannis van den Stake, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Margareta Johannis van den Stake beloofde garantie onder verband van een huis, erf, tuin en aangelag te Vught sancti Lamberti ter plaatse Cromvoirt, tussen Wolterus die Vos en tussen Johannes van Ollant, welk huis, erf en tuin genoemde Margareta toen zij weduwe was verworven had van Elisabeth Selen en Marselius Marselii Godefridi van der Straten.

84v-3. Genoemde Margareta beloofde aan genoemde Henricus dat zij haar onmondige kinderen Gerardus, Johannes en Yda afstand zal laten doen.

84v-4. Johannes Henrici Vendijc zag af van vernadering.

(Nr. 6. RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-A7, f.3-2, aktenr. 006, 10-08-1429.) Op 10-08-1429 verkocht Kathelijn van der Strate aan haar natuurlijke zoon Jan van den Staeck, verwekt door Godscalc van den Stake haar deel in de beternis van een huis, hof en aangelag, in Helvoirt, naast Wouter van den Staecke, naast en aan Wouter Rademakers en zijn broer Jan en aan de straat. De koopsom werd voldaan.

Hertogelijk cijnsboek 1380: Oisterwijk 70 It. Engbertus de Hezeacker de 2 bonariis int Noertbroec *70* 2.s.nov. ; It. idem de uno bonario cum dimidio et quarta parte *71* 7.d.nov.

[It. pro Wilhelmo vanden Stake *619/621* 3 ½ s.nov.]; 577 | It. eadem pro Wilhelmo vanden Stake *577* 9.d.vet. ; 585 It. eadem pro Wilhelmo vanden Stake *585* 9.d.vet. [Johannes filius Johannis de Fine habet]; nrs 619 ff It. Wilhelmus vanden Stake pro Heylwige de Haren *619* 6.d.nov. ; It. idem de hereditate quondam Johannis Stempels *620* 9.s.vet. [Engbertus de Heesacker habet] ; It. idem ex parte matris *621* 3.s.nov. It. idem *622* 27.d.vet. pro Gibone Vetten ;It. idem de hereditate Gibonis Vetten *623* 4.s.nov. ; It. idem pro Woutero de Oekel *624* 9.d.vet.


Huwt voor 1360

819.465   Ida Wouters van OEKEL

FamilienaamIndex 819.465Vader 1.638.930Moeder 1.638.931

Overleden na 1409

Bosch Protocol (1175 f.210v eind december 1369) Henrick, Wouter, Jan, Roelof, Danyel, gebroers, kinderen van wijlen Wouter van Oekel, Gerit Kathelinensoen, man van Agnes Wouter van Oekel, Willem vanden Stake, man van Yda Wouter van Oeckel en Jan Brenthen, man van Pernela Wouter van Oeckel doen afstand van een schuur, die vroeger was van Godscalc Roesmont, In Udenhout, op het goed van voornoemde Godscalc, ten behoeve van Roelof Roesmont en diens zuster Cristina. Wouter en Jan, zonen van Wouter van Oekel, doen afstand van een stuk land in Uedenhout neven een erfenis van Roelof Roesmont, strekkende van Henrick van Oekel tot Jan Berwout, ten behoeve van Willem vanden Stake.

Kinderen

 1. Henrick Zie 409.732
 2. Willem (*voor 1375), huwt Heilwich Hessel Snabbe
 3. Aert (+na 1433)
 4. N, huwt Willem Engrbecth Delyen (vermoedelijk Engelberna)
 5. Godschalk (+voor 1422), vader van Johannes, Arnoldus, Wolterus, Elisabeth en Ida. (Ook vermeld BP 25-05-1426 1197 / 157-6); Johannes is vermoedelijk de bastaard bij Kathelijn van der Strate
 6. Wouter
 7. Jan (*voor 1360 +voor 1409), huwt voor 1382 Marie Arnt Appels, ouders van Elisabeth en Deliana

TerugBegin van generatie


819.468   Wouter Berthout van BERCKEL

FamilienaamIndex 819.468Vader 416.182Moeder 416.183

Geboren ca. 1374
Overleden voor 31-5-1440

Kwartieren volgens Henk Coolen; alias Wouter Berthout Grootwouters. Volgens Van Amelsvoort (2011:438) is Berthout, hier aangeduid als zoon, de man van Katarina Peter van der Amervoert. Nog te onderzoeken…


Huwt

819.469   N.N.

Index 819.469 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Berthout Zie 409.734

TerugBegin van generatie


819.470   Peter Stevens van der AMERVOERT

FamilienaamIndex 819.470Vader 819.616Moeder 819.617

Overleden voor 21-9-1440 (Van Amelsvoort 2011:425)

Bron Henk Coolen


Huwt voor 1420

819.471   Elisabeth Wouter Jan van den LOE

FamilienaamIndex 819.471Vader 1.638.942Moeder 1.638.943

Geboren ca. 1370
Overleden tussen 22-2-1458 en 11-11-1458, tegen de 90 jaar oud (Van Amelsvoort 2011:425)

Volgens Van Amelsvoort dochter van Jan van den Loe en daarmee zus van Wouter. Nog niet gecontroleerd

Kinderen

 1. Aert (niet vermeld in Van Amelsvoort 2011)
 2. Elisabeth
 3. Jan
 4. Katharina Zie 409.735
 5. Maria (volgens Van Amelsvoort 2011: Margriet)

TerugBegin van generatie


819.472   Willem van HAAREN

FamilienaamIndex 819.472 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1380
Overleden voor 1450

(Vergelijk ook de erfdeling met kinderen 1450). Mogelijk zoon van Willem Willemsz, kleinzoon van Willem Zie 1.664.352

Mogelijk ook zoon van een Wouter.

In Udenhout komen ook voor in 1407-1408 de gebroeders Henric en Willem Janszoon van Haaren (KM 1980:66 ff.)


Huwt (1) ca. 1425

819.473   N.N.

Index 819.473 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. Willelmus
 2. Adrianus
 3. Wolterus Zie 409.736
 4. Petrus
 5. Elisabeth, huwt Henricus Henrici van Hoculem
 6. Wilhelmus (bastaard)

TerugBegin van generatie


819.476   Wlllem van OESTERZEEL

FamilienaamIndex 819.476Vader 1.638.952Moeder 1.638.953

Overleden voor 1436

Nam in 1398 een tiendpacht in Goirle over van zijn zwagers. Vergelijk Brabantse Leeuw 2000.


Huwt

819.477   Lilia van GOERLE

FamilienaamIndex 819.477Vader 1.638.954Moeder 1.638.955

Overleden Breda 6-2-1440

Jonkvrouwe Lyel van Goerle (Lilia van Goirle), maakte testament op 5 februari 1440, woonde toen in de Brugstraat te Breda. Of zij de moeder van Willem is, is onzeker - hij komt niet in dat testament voor. Voor testament vgl Taxandria 1934:53.


Buitenechtelijke relatie (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Hillegont van Oesterzeel (+na 1458), universeel erfgename van haar moeder, huwt Arnt Houtappel Ghysbrechts (+voor 1430)
 2. (uit 1) Hannaert van Oesterzeel, waarschijnlijk non
 3. (uit 1) Lysbeth van Oesterzeel, non sinds (voor) 1443, 1444 priorin van Catharinadal in Oosterhout
 4. (uit 1) Willem van Oesterzeel Zie 409.738
 5. (uit 2) Dely van Oesterzeel, huwt Aernt (bastaard van) Berthouts Back uit Tilburg

TerugBegin van generatie


819.478   Jan de HOLLANDER

FamilienaamIndex 819.478 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 819.506

Kwarieren volgens site Coolen


Huwt voor 1405

819.479   Kathelijn Henrick EVERDIJS

FamilienaamIndex 819.479Vader 1.638.958Moeder 1.638.959 • Tevens 819.507

Kinderen

 1. Ghertruyt Zie 409.739
 2. Elisabeth Zie 409.753

TerugBegin van generatie


819.506   Jan de HOLLANDER

FamilienaamIndex 819.506 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 819.478

819.507   Kathelijn Henrick EVERDIJS

FamilienaamIndex 819.507Vader 1.638.958Moeder 1.638.959 • Tevens 819.479

TerugBegin van generatie


819.552   Bartholomeus VERLIJNDEN

FamilienaamIndex 819.552 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Tilburg (280 fol 6 dd 24-4-1532) Testament van Peter zoon van wijlen Berthelmeeus Verlijnden en Beatris zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Eelkens. (…) Ze vermaken een erfmis ten eeuwigen dage alle zaterdagen op het Sint Anna altaar in de kerk van Tilburg te beginnen als de eerste van hen is overleden on de andere zaterdag en bij het overlijden van de laatste elke zaterdag en hiervoor zal de langstlevende van hun beiden het profijt hebben van een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg in die Laersche Acker bij Conincksvoert en na de laatste aflijvige zullen de Dekens van het Gilde voors dat stuk land mogen aanvaarden om die missen daarvoor te laten doen. Mocht die mis niet gedaan worden dan zullen de Heilig Geestmeesters van Tilburg dat stuk land voors mogen hebben en het profijt daarvan delen aan de armen om Gods wil voor hun beider ziel. Ze vermaken om uit te delen aan de armen van hun dorp elk jaar op vrijdag voor Sint Jan Baptist in de midzomer het profijt van 50 karolus gulden, te weten, die Gerit vanden Kerckhoff in Goirle schuldig is, te weten 40 karolus gulden, en de testatoren zullen hier 10 karolus gulden bij doen en dat zal men beginnen als de eerste van hun tweeën gestorven is en dat profijt zal zijn om aan de armen uit te delen 1 mud rogge en ingeval men jaarlijks meer kan krijgen van de 50 karolus gulden, dat zal de Heilige Geest hebben voor arbeid en kosten. Ze vermaken een kan wijn erfelijks aan de Kerk van Tilburg, elk jaar met pasen, en dat uit een stuk erfenis gelegen te Tilburg aan de Scaepsdijck in weiland, wat ze gekocht hadden van Peter Hermans, en deze betaling zal beginnen de eerste pasen na het overlijden van de eerste en hiervoor zal de kerk schuldig zijn hun beider namen te laten verkondigen op alle vier de hoogtijden op de stoel in de kerk, ten eeuwigen dage. Nog vermaken ze elkaar aan de langstlevende al hun goed, have en erfelijk, te weten het erfgoed in vruchtgebruik te bezitten, tenzij de langstlevende weer trouwt, dan moet dat gedeeld worden te weten elk dat van zijn kant is gekomen en de verkregen goederen half en half, zonder dat hierna er mentie van geweest zal zijn en de havelijke goederen, daarmee zal de langstlevende zijn eigen wil mogen doen en daarvan de wettige schuld betalen, maar de havelijke goederen. die men in het voorhuis na de dood van de eerste van hen zal vinden moeten ook gedeeld worden half en half. Die niet tevreden zijn met dit testament, die vermaken ze uit al hun goederen, havelijk en erfelijk, 1 Oude Groten, eens te geven en diens deel zullen de goedwillenden hebben, alles zonder arg en list.

ORA Tilburg (280 fol 8 dd 5-6-1532) Pauwels zoon van wijlen Cornelis Heijsten en Peter zoon van wijlen Peter Reijnen hebben beloofd als pricipaal schuldenaars te betalen aan Willem zoon van wijlen Meeus Verlijnden een jaarlijkse en erfelijke cijns van 4 karolus gulden van 20 stuivers per stuk uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, aan Pauwels voors toebehorende, groot ongeveer 2 mudsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde, aldaar tussen: (…)

ORA Tilburg (1552, april 29 R 298/3r-3v.) Pauwels zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden, Kathelijn zijn zuster met Adriaen zoon van wijlen Adam Henricks haar huidge man en momber, zowel voor henzelf als ook voor Jan zoon van wijlen Bertolomeus Henrick Verlijnden, hun broer, die zij in zoverre hij nog in leven mocht zijn bij deze vertegenwoordigen en zich sterk voor maakten. Cornelis zoon van wijlen Peter Henrick Verlijnden en Jenneke zijn zuster, dochter van wijlen Peter voors. met haar voogd, hebben wettelijk geconstitueerd, gemachtigd en in hun plaats gesteld, constitueren, machtigen en stellen in hun plaats Adriaen zoon van wijlen Dierck Adriaen Diercks, gevende hem vrij, volkomen en onherroepelijke macht, autoriteit en bijzondere opdracht om in hun naam en van hunnentwege te compareren voor de rechtbank van Ghilze in het land van Breda en elders, waar dat nodig mag zijn en behoren zal, en daar alzulke portie, recht en gedeelte, wat hen constituanten voors. toebehoort, aangekomen en verstorven is van wijlen Peter zoon van wijlen Bertolomeus Verlijnden, hun oud-oom, in 2 stukken beemd gelegen in de Oude Moelen en het andere groot ca 1 bunder gelegen op die Maeije, wat zij constituanten voors. verkocht hebben aan Jan zoon van wijlen Gherit Hermans en aan Herman zijn broer te cederen, op te dragen, te transporteren, ten erve te geven en anderszins te alieneren aan de voornoemde kopers of aan iemand anders, die het hem gelieven zal, daarin te doen erven en te vesten, om hen constituanten voors. daarvan te onterven en te ontgoeden, met brieven of anderszins, volgens het plaatselijk recht, waar die goeding behoort te gebeuren, dat behoren, halmen te schieten en wettige gift te geven, waarschap te doen en te geloven, hun personen en goederen daarvoor te verbinden, andere personen, dezelfde en gelijke macht hebbende, in de plaats te stellen en te substitueren en te mogen wederroepen en verder alles daarin te mogen doen en te hanteren, wat zij constituanten voors. als ze zelf tegenwoordig en voor ogen waren, zouden kunnen of mogen doen.


Huwt

819.553   N.N.

Index 819.553 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 409.776
 2. Peter (+voor 1552), huwt Beatris Willem Eelkens.
 3. Willem (+na 8-3-1538), huwt Beerten Wouter Jan Soffaerts

TerugBegin van generatie


819.560   Jan de LEEUW

FamilienaamIndex 819.560Vader 1.639.120Moeder 1.639.121

Overleden voor 10-3-1468

Gegoed te Oisterwijk.


Huwt

819.561   Hadewigh Elyas van de HOUTVOERT

FamilienaamIndex 819.561Vader 1.639.122Moeder 1.639.123

Overleden na 1507

Haar vader lijkt 1455 in Moergestel vermeld te zijn. Van Amelsvoort (2011:778) heeft hier Jut Anssem Jan Goossens.

ORA Moergestel (R 284 fol 6 dd 10-3-1468) Hadewijch wede Jan Leeuwen dochter w. Elyas vande Houtvoert Henric z.w. Jans Witten man van Elysabet en Luytgaert drs Jans Leeuwen hebben verkocht aan de procuratrix? des susterenhuyse vanden Bosch een erfwech over eenen beempt toebehorende Hadewich en haar zusters vors. in par. Ghestel in die Heyse tot hennen beemd gent den Torfbeemd toebehorende de zusteren voors. om van den vorsten hoeck der zusteren beemd voors. recht uit te mogen wegen over den beemd Hadewygen voors. voor Aert Tijcwevers ter straten toe uit sch. Donc en Adriaen Brievinc.

Idem (fol 24v dd 14-12-1471) Hadewych wede Jans Leeuwen dochter w. Elias vande Houtvoert alsulcke tocht in alle goederen daar w. Jan die Leeuwe in bestarf en hierin wtgescheden 5 mud rogge alsmen deselve Hadewycghen tot Beeck gheldende is uit zekere onderpanden volgens sch.br. enhiertoe nog een stuck beempt gheheiten Adermans? beempt in Ghestel tpl. die Houtvoert daar dieselve Hadewych hoer recht in behouden sal; item nog hiertoe een stuck beempt dat Werdelken gelegen in een stede die Gierlen? daer Hadewich voors. hoeren wil … noch hiertoe enen boer? 3 of 4 R hoefs met enen appelboem hoer leven in te wonen oft hier belieft en behoudelijc dat Hadewych jaarlijks hoer leven lanck 1 R moers van 8 torven .. te mogen doen delven in de moer dat Henric den Wit in sinen deylbrieve toeghedeilt sal werden - supt Henric z.w. Jans Zwitten man van Elysabetthen sijns wijfs Peter nat.z. q. Jans van Brecht man van Luytgaerden sijns wijfs dochteren derselver Hadewychen en w. Jans Leeuwen voors.

(Vervolg) quo facto Henric en Peter vors. hebben onder hen een erfdeling gemaakt hen na dood w. Jans Leeuwen hoers vaders bij versterf [25] en daar Hadewych als vor hoer tocht in af ghegaen is aan Henric voors. een stuck erfs tot heyen en ytot lande liggende geheiten die Kerc?bocht 6 1/2 L in par. Ghestel tussen ………[verder hier niet afgewerkt, maar vervolg na volgende akte] < Lodewijck Pauwels > erf Jan Goeyaerts ^ v strathen; nog stuk erf zo land als weye 5 L in voorn. par. < erf Dirck Emsen > erf Peter van Brecht ^ weg en pael toe; nog een stuxken erfs tot land liggende 1 1/2 L in voorn. par. < erf Dirck Emsen > erf Peter vors.; nog de helft van een stuk erfs dat Horemstuck nl. de helft zuidw. waarvan de andere helft aan Peter voors. gelegen in par. voors. < erf Peter voors. dat daar tegen deelt > erf Dirc Emsen; nog een stuck lands gent dat Voerlant [25v] 1 L in par. voors. < erf Renier Aert Melys > erf Jan vande Amervoert; nog hiertoe een stuk lants gent dat Goechlant 6 L in par. voors. < > erf Dirc Emsen; nog een stuck beempt die Cattendonc ende torftken tsamen 9 dagmaat mette weghe d.. strathen toe wt gelegen in Par. voors. < gem. stroom > erf Hadewych sLeeuwen en Peter van Brecht ; nog een beempdeken dat Cleyn Beempdeken in par. voorn. < erf Aert Tycwevers erfgenamen > erf Goeyaert vande Steghen; belast met 20 L rogge jeep uit de Kerckbosc ht en 1 mud rogge jeep den heyligen Gheest van Oesterwijc , uit Cattendonc ende? meeester Henric Bers? 1/2 mud rogge jeep ende Isabeel Tymmermans 7 L rogge jeep ten Bosch te leveren item nog hiertoe de helft van 28 L en 1 vat ? half rogge half garst den capittelen van Beeck nog aan hetzelfde capittel 1 L rogge en den rector van OLVr altaar in de kerk van Gestel 1 L rogge jeep en 3 d. outs jeec den heer van de gronde 3 d. zwert en 2 hoenderen erfcijns de erfgen. w. Jan van Brecht.

hiertegen zal Peter hebben een huis en hof 1 L in par. Ghestel < erfgen. Lambrecht de Laet > Go.. ; nog 33n stuck lands den Bogaert 4 L als voor < Aert Tycwevers erfgenamen > Dirck Emsen; nog een stuck lands den Bremacker 5 L aldaar < erf Goyaert Royen? > erf Aert Ruhcwevers erfgenamen; nog een stuck erfs tot driesch liggende 1 1/2 L aldaar < erf Gherit Jan Gerits > Aert Tijcwevers erfgenamen voors.; nog de helft van een stuck erfs dat Hoven?stuck te weten de helft daaraf noertwaert < erf [onderaan 26(130)] Henric voors. dat daar tegen deelt > erf Jan vande Velde; nog een stuck beempt den Hoghenbeempt [26v] 5 dagmaat in par. voorn. < erf gen. den Ant?mans beempt > erf Goeyaert Beerys; nog een stuxken beempts metten weght ter straten toe wt aldaar < erf w. Goyaert Beerys > Aert Tycwevers erfgenamen daer Henric voers noch tussen gheet belast met aan Claeus de Gruyter 3 mud rogge jeep en den H.Geest van Ghestel 6 L rogge jeep en de andere helft van de voorn. 28 L en 1 vierdelvat half rogge half garst den capittel van Beeck en den heer van de gronde in de iersten> 9 d. en 9 d. outs en 3 d. outs en nog 10 d. outs en deselve 12 d. zwart en nog 13 1/2 d. outs en de erfgenamen Jans van Brecht 3 d. zwart? en 3 hoender erfcijns en 18 st bosch payment hr Aert Beys jaarlijks van recht. sch. Jan vande Donc en Henric Goetstouwen

Kinderen

 1. Jan Zie 409.780
 2. Elisabeth, huwt Henrick Jan Witten (+voor 12-8-1492)
 3. Luijtgaard, huwt tussen 1468 en 1471 Peter Jans van Brecht
 4. Steven, huwt Margroet Goijaert Beckers, ouders van Goijaert, schepen 1508-1510

TerugBegin van generatie


819.580   Jan LEEMANS

FamilienaamIndex 819.580 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 204.838, 205.332

819.581   Mechteld Jan BOET

FamilienaamIndex 819.581Vader 410.666Moeder 410.667 • Tevens 204.839, 205.333

TerugBegin van generatie


819.592   Engbrecht Elias Embrecht van de HEESACKER

FamilienaamIndex 819.592Vader 1.639.184Moeder 1.639.185

Overleden na 1429

Korenkoper te Oisterwijk.

ORA Oisterwijk (149:5 dd 12-2-1434) Onleesbaar.

ORA Oisterwijk (149:34ff dd x-x-1434) Verkoop van een lopensaat grond aan Godevaert Peijnenborch

ORA Oisterwijk (153:27 dd x-x-1443) Reijnier de Bont, man van Heylwich Engrecht Eliasdr, vermeld met een pacht op land.

Hertogelijke cijnsrol (Oisterwijk) 1380:

It. Engbertus de Hezeacker de 2 bonariis int Noertbroec *70* 2.s.nov.

It. idem de uno bonario cum dimidio et quarta parte *71* 7.d.nov.

[It. pro Wilhelmo vanden Stake *619/621* 3 ½ s.nov.]

It. Engbertus filius Elye de Hezeacker de hereditate Arnoldi filij Petri de Crekelhoven *75* 15.d.nov.

[It. pro Arnoldo filio Wouteri de Ponte *27b* 6.d.nov.]

It. idem de hereditate Arnoldi de Nova Domo *76* 6.d.nov.

Spechtboek (Oisterwijk, hertogelijk leenregister vanaf 1374) Tussen 1410 en 1440: Ghijsbrecht vanden Heesacker soen wilen Engelbrechts vanden Heesacker sal ontfaen bi doode sijns voirs. vaders die thiende van enen buenre lants ende xij hoenderen tsiaers in die achre van Oesterwijc gelegen gelijc hij dit vercleert heeft

Oorkonden Midden-Brabant (1393 maart 16; Otw, R.143, 69r-1) De abt en het godshuis van Onze Lieve Vrouw van Tongerlo hebben uitgegeven aan Aert Bac zoon van wijlen Wouter van Berkel tegen een erfcijns van 21 Hollandse gulden of 3 oude Franse franken jaarlijks op Lichtmis: (…) (8) nog 1/2 lopenzaad gelegen aan Braken hofstat, tussen het erf van de erfgenamen van Lambrecht Ghyben zoon enerzijds en erf van Engbrecht zoon van Elyaes van den Heesacker anderzijds; (…)

ORA Oisterwijk (inv.nr.146, microfiche 2-C8, f.40v-2, aktenr. 279): Op 30-12-1429 stond Godelt wv Engbrecht Elijaes van den Heesacker af aan haar zoon Elijaes de tocht in alle goederen die haar zoon na haar dood toekomen mogen.

40v-3. 01-01-1430. Voornoemde Elijaes verkocht deze goederen aan zijn broer Jan Engbrechts.

Een Engbrecht wordt nog genoemd als burger van Den Bosch in 1440 (BL 1955). Emancipeert zijn zoon Gerrit te Den Bosch 16-8-1405 (BL 1962:31), zonen Jan en Aert (?) op 16-3-1416 (idem 54).


Huwt

819.593   Godele Willems PRIEM

FamilienaamIndex 819.593Vader 1.639.186Moeder 1.639.187

408. 1422 mei 3 847.Sch.Otw,R.144,069los-r-1 microfiche 3-D9, na f.69v los vel recto-1, aktenr. 407, 03-05-1422. Op 03-05-1422 verkochten 1. Gherit van Meijnsvoirt man van Gertrudis Henricx Claessen van Laerhoven tevens voor zijn medeërfgenamen van zijn sweervader Henricus, # 1 bunder heide en weide in Wippenhout voor Bontsvoort, waarvan ½ zijn sweer Henrick aangekomen is van wijlen zijn vader Claes van Laerhoven en de andere ½ van wijlen Jan van den Rijbosch, de zweer van voornoemde Henric, 2. Wouter Embrechts van de Heesacker, tevens voor zijn medeërfgenamen van zijn vader Engbertus, # 1 bunder heide en weide ter voorschreven stede, 3. de broers Jacop en Ghijsbert, zvw Jacop Ghijb Stevens van den Gever, tevens voor hun medeërfgenamen van hun vader, # 1 bunder heide en weide ter voorschreven stede, 4. Embrecht Engbrechts van den Heesacker man van Guedeldis Willem Priems, tevens voor zijn medeërfgenamen, # 1 bunder heide en weide ter voorschreven stede; samen 4 bunder heide van 43 bunder, voortijds verkregen van de gemeint van Oisterwijk, die verkocht werden aan Willem Henrick Vos van Oirschot. In geval van ontwaring zullen de verkopers aan Willem Vos 69 kronen betalen, die ze hiervan beurden

Kinderen

 1. Gijsbrecht Sr.
 2. Elias
 3. Jan
 4. Luijtgard
 5. Gerrit
 6. Willem
 7. Heijlwich
 8. Aleyt (+Den Bosch 22-11-1546), huwt Peter Toelinc Gijsbertssoon (+Den Bosch 11-7-1531), schepen van Den Bosch (vgl BL 1969:19)
 9. Henrick Zie 409.796
 10. Gijsbert Beerthen Jr

TerugBegin van generatie


819.594   Jan Aelwijn SMEIJERMANS

FamilienaamIndex 819.594Vader 1.639.188Moeder 1.639.189

Geboren voor 1375
Overleden voor 1419

Bijgenaamd Aelwijns. Van Dijk: Oisterwijk: R 144 - 1421-’22-’23 - 8v (noemt een Hendric Smeijermans); R 153 - 1442 - 5v.

ORA Oisterwijk (inv.nr.143, microfiche 1-D2, folium 16v aktenr. 169) Op 15-03-1419 verkochten Jan Jan Aelwijns, zijn broer Thomaes, Henric Engbrechs Elijaes man van Alijt Jan Aelwijns, voor hen en voor hun moeder Kathelijn weduwe van Jan Aelwijns en voor Aelwijn Jan Aelwijns, aan Aerd Meeus Jonghelincs zoen een huis en hof met een stuk land daaraan gelegen in Westilburg, tussen Alont sMeijermans en tussen Ghijsbrecht Neven zoen, welk huis en hof met het stuk land Kathelijn Aelwijns en haar kinderen gekocht hadden van Willem Wouter Torren zoen en welk voornoemde Willem verkregen had voor een erfpacht van 17 lopen rogge, te leveren met lichtmis, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Het was belast met een erfpacht van 8 lopen rogge aan Jan Jans zoen van Aerle, met een erfpacht van 2 lopen rogge en een vierdenat van een lopen rogge aan de h.geest in de kerk van Westilburg, met een erfcijns van 12 penningen aan het godshuis van de Braken, met een erfcijns van een hoen aan Heijlwigh Blocmans, en met een cijns aan de persoon van de kerk van Westilburg.

16v-2. Meeus Jan Meeus Jonghelincs zoen vernaderde voor zichzelf en voor zijn vader Jan Meeus Jonghelincs.

16v-3. Meeus Jan Meeus Jonghelincs zoen beloofde aan Jan Jan Aelwijns, zijn broer Thomaes, hun zwager Henrick Engbrech Elijaes, de genoemde lasten te betalen.

ORA Oisterwijk (inv.nr.143, microfiche 4-D1, f.92v-4, aktenr. 727), belending: op 08-05-1421 verkocht Godevaert Wouters sBijes aan Jan Wouters Volders een huis en hof in Westilburg, tussen Gherijt Sculenborchs en tussen Jan Aelwijns kinderen (…).

ORA Oisterwijk (inv.nr.146, microfiche 2-A5, f.29-1, aktenr. 196) Op 07-08-1429 beloofde Aert Back zvw Jan Wijns aan Jannijs Pijgghen 11½ gouden aarts gulden op sint Servaas aanstaande te betalen.

ORA Oisterwijk (inv.nr.147, microfiche 1-D10, f.18v-2, aktenr. 099) Op 02-04-1430 verkocht Aert Henric Willen man van Luutgaert Henrics Gherijt van den Woude aan Thomaes Jan Aelwijns ten behoeve van hem en van zijn broer Jan en zijn zuster Alijt, kvw Jan Aelwijns, een erfpacht van 6 lopen rogge, die Henric van den Woude aan zijn zwager Aert Willen in huwelijkse voorwaarden gaf, en die voornoemde Henric van den Woude met lichtmis beurde uit een erfpacht van 26 lopen rogge, die aan(?) erfg Aelwijns en Jonghelincs met lichtmis geleverd werd door Elisabeth Jan Hebscaeps, en die voornoemde Elisabet verkocht had aan Jan Melijs Oerlmans, die gaat uit erfenissen van eertijds Willem van der Zijewijn, gelegen in Westilburg, en voorts uit een erfpacht van 1 mud rogge, die Elisabet Hebscaeps sv Gherijt Hebscaeps verkocht had aan Jan Melijs zoon After die Acker, met sint Andries te leveren uit een erfpacht van 3½ mud rogge die geleverd wordt door kvw Aelwijn wonend in Westilburg te Korvel, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.


Huwt (1)

Hadewich Wouter Otten Die BIJE

FamilienaamIndex


Huwt (2) voor 1395

819.595   Katelijn Jan van de ZANDE

FamilienaamIndex 819.595Vader 1.639.190Moeder 1.639.191

Geboren voor 1375
Overleden na 29-1-1437

Een door Van Dijk kennelijk genoemd derde huwelijk met Elijsabeth Dirck Ghijben kan hooguit voor het huwelijk met Katelijn hebben plaatsgevonden.

131. 1419 januari 25 847.Sch.Otw.143,012v-04 microfiche 1-C5, folium 12v aktenr. 131, 25-01-1419. Op 25-01-1419 verkocht Willem Wouter Torren aan Katheline weduwe van Jan Aelwijns en haar kinderen # twee stukken land in Tilburg, in de akkers van Korvel, # 1. tussen Alout Smeijermans en Daneel van den Zande en tussen Heijn Aelweijns en Ghijb Meijnaerts, # 2. tussen Maes Woutghers en tussen Jan die Bije Anchems zoen, belast met een erfcijns van 4 penningen aan sint Servaas te Weelde. in die conversionis sancti Pauli predicti; scabini Johannes Sappeels ende Willem van Kuyck.

143/f.12v-5/mf.1-C5/25-01-1419. Willem Wouter Torren droeg over aan Katheline weduwe van Jan Aelwijns en haar kinderen erfenissen, zoals hem in 2 schepenbrieven van Oisterwijk aangekomen. scabini et in die Pauli jam ultimo dictis.

52. 1423 oktober 10 847.Sch.Otw,R.145,008v-04 microfiche 1-B6, f. 8v-4, aktenr. 052, 10-10-1423. Op 10-10-1423 stond Jan Meeus Jonghelincs af aan zijn zoon Bartholomeeus zijn deel in # een huis en hof en aangelag in Westilburg, naast Alout Smeijermans en naast Ghijsbrecht Neven, dat Aert Meeus Jongelincs kocht van kinderen van wijlen Jan Aelwijns en Katelijn, 1. Jan, 2. Thomas, 3. Aleijt, gehuwd met Henrick Engbrecht Elijaes, 4. Aelwijn (niet aanwezig), en dat Bartholomeeus Jan Meeus Jongelincs vernaderde ten behoeve van hem en van zijn vader Jan Meeus Jongelincs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

224. 1433 december 7 847.Sch.Otw,R.148,031v-02 microfiche 2-C5, f.31v-2, aktenr. 224, 07-12-1433. Op 07-12-1433 beloofden Kathelijn wv Jan Aelwijns en haar zoon Aelwijn aan Jan Jan Smeijermans ten behoeve van zijn oom Jan Smeijermans dat zij hem zullen vrijwaren van schade wegens een borgtocht van huishuur in Antwerpen door Jan Jan Smeijermans voor Kathelijn en Aelwijn gedaan.

Kinderen

 1. Aleijt Zie 409.797
 2. Thomas, volwassen in 1419
 3. Jan, volwassen in 1419
 4. Aelwijn, mogelijk volwassen in 1419
 5. Aert Back (waarschijnlijk geen zoon uit het tweede huwelijk; vgl. akten uit 1419 en 1429)

TerugBegin van generatie


819.602   Aert Willems van den NIEUWENHUIS

FamilienaamIndex 819.602 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1424

BP (1194 fol 37 no 315 dd 10-2-1424) Willelmus Rijcouts soen man van Elisabeth Johannis van Boege droeg over aan Johannes Danijelis van Rijckartsvoirt 1/3 in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, hofstad, tuin en akker in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen Goeswinus Groij en tussen een weg, strekkend van een weg achter tot aan genoemde Goeswinus Groij, welke pacht Johannes van Boege gekocht had van Arnoldus van den Nuwenhuijze.

BP (1195 fol 53 no 19 dd 12-9-1425) Gertrudis, ndv Elizabeth van der Eijken en Henricus Bierbuks, droeg over aan Willelmus Wolteri van den Brekelen ½ in een stuk land te Kerkhoven, tussen Goeswinus Groijs en tussen een weg, strekkend aan genoemde Goeswinus Groijs en aan voornoemde weg, dat Margareta en genoemde Gertrudis, natuurlijke dochters van genoemde Elisabeth van der Eijken, gekocht hadden van Arnoldus Willelmi van den Nuwenhuijs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

BP (1197 fol 45 no 57 dd 14-11-1425) Destijds had Arnoldus Willelmi van den Nuwenhuijs verkocht aan Margareta en Gertrudis, natuurlijke dochters van Elisabeth van der Eijken, een stuk land in Kerkhoven, tussen Goeswinus Groijs en tussen een weg, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Vervolgens had Gertrudis haar helft overgedragen aan Willelmus van den Brekelen. (Akte niet verder afgemaakt; niet gepasseerd).


Huwt voor 1375

819.603   N.N.

Index 819.603 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jutta Zie 409.801

TerugBegin van generatie


819.606   Henricus Johannis WIJTMANS

FamilienaamIndex 819.606Vader 207.948Moeder 207.949

Overleden voor 1461, na 1449

Gezinssamenstelling (vgl. uitgebreide versie bij dochter Gertrudis) in Bosch Protocol 1231/194v-10, 11-3-1461.

Bosch Protocol 3-3-1449 (1219:42v-10) Belending van Godefridus die Cuper, priester (droeg over aan Katharina, weduwe van Jacobus Jacobi Pauwels) (…) een erfpacht van 1 sester rogge, te leveren met lichtmis, welke Johannes van Esch moest betalen gaande uit de helft van een huis en tuin toebehorend aan genoemde Johannes, onder Oisterwijk, tussen Henricus Johannis Wijtmans en tussen eertijds Gerlacus Wellens soen.

Idem 30-3-1447 (1217 / 299v-5 t/m 8), Henricus Johannis Wijtmans droeg over aan de secretaris een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Dijonisius, gaande uit de Putakker, in de akkers ?tegen Haaren, tussen twee wegen, welke erfpacht (en meer andere pachten) genoemde Henricus Wijtmans verworven had van Johannes van der Elst en Petrus die Greve, h.geest-meesters van Oisterwijk. Genoemde secretaris Lambertus droeg genoemde erfpacht van ½ mud rogge over aan genoemde Henricus Wijtmans. Henricus Johannis Wijtmans droeg over aan de secretaris een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1. 1/7 deel van de Hoersenbeemd, tussen erfgoederen genaamd het Goerbroek en de Langdonk en tussen Johannes van Catwijc, 2. het deel van Nycolaus Wolteri van den Dael in een stuk land, tussen Arnoldus Sterts en tussen Jacobus van Ele, welke erfpacht (en meer andere pachten) genoemde Henricus Wijtmans verworven had van Johannes van der Elst en Petrus die Greve, h.geest-meesters in Oisterwijk. Genoemde secretaris Lambertus droeg genoemde erfpacht van ½ mud rogge over aan genoemde Henricus Wijtmans.

Idem 18-10-1442 (1213 / 149-5 en 6) Henricus Johannis Wijtmans droeg over aan de secretaris Lambertus een erfpacht van 13 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en tuin onder Oisterwijk, tussen Jacobus Scijven en tussen Gerardus Bock Lenarts soen, van welke 13 lopen genoemde Henricus Wijtmans 6½ lopen rogge verworven had van Arnoldus Willelmi van der Heijden en 6½ lopen rogge van Mechteldis Johannis van der Heijden. Genoemde Lambertus droeg genoemde erfpacht van 13 lopen aan genoemde Henricus Wijtmans.

Idem 22-6-1443 (1213 / 226v-9) Henricus Johannis Wijtmans verkocht aan Hubertus Godefridi Johannis van Oesterhout een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1. een huis, erf en tuin van dezelfde Henricus onder Oisterwijk, tussen Henricus van Ethen en tussen de Kerkstraat, strekkend van Maria Henrici van den Woude tot aan genoemde Henricus van Ethen, 2. een stuk land, genaamd Sprengelaar, 3½ lopen, in Moergestel, ter plaatse Heinsel, tussen Gerardus Arnoldi van den Waude en tussen Willelmus zoon van genoemde wijlen Arnoldus van den Waude, strekkend van genoemde Willelmus Arnoldi van den Waude tot aan een weg.

Idem 24-4-1432 (1202 / 94-1) Henricus Johannis Wijtman verkocht aan Petrus Wolteri die Beer een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk, onder de vrijheid nabij de kerk, tussen Henricus van Eten en tussen Johannes Wijtman priester, strekkend van een weg tot aan genoemde Henricus van Eten.

Idem 15-12-1429 (1200 / 20v-7) Henricus Johannis Wijtmans droeg over aan Arnoldus van der Heiden ten behoeve van de h.geest in Oisterwijk een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit de Lanenakker in Enschot, tussen Johannes van der Diesen en tussen een straat, welke pacht genoemde Henricus Wijtmans verworven had van de broers Henricus en Gerardus, kinderen van wijlen Gerardus Wijten.

( RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-A4, f.24v-2, aktenr. 169, 05-09-1433.) Op 05-09-1433 verkocht Wouter Wouters van den Loe aan Henrick Jan Wijtmans en zijn vrouw Mechtelt Henric Wijsen Elijaes een lijfpacht van 1 mud rogge, met sint Jan te leveren, uit een huis en hof in Haaren, waarin hij woont, naast de straat, naast kv Peter van den Loe, aan de straat en aan Peter Poijnenborch, af te kopen met 22 gouden arnoldus gulden.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-D7, f.36-1, aktenr. 258, 08-05-1436.) Op 08-05-1436 werd meegedeeld dat heer Willem Jan Wijtmans persoon der kerk van Vorst zijn broer Henrick Jan Wijtmans deed overgeven aan de h. geest van Oisterwijk

1. een erfpacht van 2 mud rogge, die Henric Wijten, zijn broer Gherijt Wijten en Gherijt zv voornoemde Gherijt Wijten leveren volgens schepenbrieven,

2. een erfpacht van 4 lopen rogge uit een erfpacht van 10 lopen rogge die Wijtman Willem Grieten volgens schepenbrieven levert,

3. een erfpacht van 2 mud rogge die Laureijns Henric Toijt Vannijs en zijn broer Wouter verkochten aan voornoemde Henric Jan Wijtmans uit onderpanden in Haaren, volgens schepenbrieven van den Bosch,

4. een erfpacht van ½ mud rogge die kvw Peter van den Dijck leveren uit hun huis en hof in Oisterwijk,

5. een erfpacht van ½ mud rogge, gaande uit 1/6 van de Hoersenbeemd en uit meer onderpanden, volgens schepenbrieven van Oisterwijk,

6 een erfpacht van ½ mud rogge die Aert Houtappel zvw Jacob Jacobs kocht van Elijaes (=Eelke) zvw Elijaes van Ghestel man van Gheertrude, dvw Jan Robben en wijlen Elizabeth Jan Fijerkens van Ghestel, op sint Denijs te leveren uit de Putakker, 4 lopen, in de akkeren te Haaren waart tussen de twee wegen, aan eertijds Hadewijg Luten in het oosten, thans naast Wouter Pluijmen in het noorden, beiderzijds aan Willem Beckers de oude en naast Coel Feijtmans en kinderen in het zuiden.

Laureijns van der Heijde en Gherijt Buck, als meesters van de h. geest van Oisterwijk, beloofden aan voornoemde heer Willem Wijtmans dat

1. de h.geest zal jaarlijks, op het jaargetijde van voornoemde heer Willem en zijn vrienden, aan de armen in de kerk van Oisterwijk het brood van 10 lopen rogge zal geven. De persoon en de altaristen krijgen dan 2 lopen rogge om het jaargetijde te doen.

2. de h.geest elk jaar een waardige priester zal huren die elke week 3 missen zal celebreren of laten celebreren in de kerk van Oisterwijk op het heilige kruisaltaar of in het gasthuis of elders binnen de vrijheid, waar h.geestmeesters, schepenen en gezworenen der vrijheid van Oisterwijk dat goedvinden, te weten des maandags een mis van requiem, des donderdags van de heilige geest en des vrijdags van het heilige kruis (tenzij een hoogtij gevierd wordt). Zou de priester enige van de voornoemde missen verzuimen, dan zullen de h. geestmeesters voor elke verzuimde mis 1 oude groot van zijn loon korten.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-D12, f.19v-4, aktenr. 105, 14-03-1430.) Op 14-03-1430 verkocht Jan nzvw meester Jan Wijtmans aan Henrick Jan Wijtmans (en zijn vrouw Mechtelt) een lijfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, uit een huis en hof in Oisterwijk nabij de kerk, naast Aert den Gruijter en Florijs, naast voornoemde koper Henric en Henric van Ethen en beiderzijds aan de straat, af te kopen met 22 gouden arnoldus gulden. Heijn Wijtmans betaalde 2 kromstaart voor de schepenbrief.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-C1, f.10-5, aktenr. 10v-2. 19-02-1430.) Op 17-02-1430 verkocht Godevaert Snoeck zvw Henric van den Hovel man van Elisabet Dirck Coppen aan Henrick Jan Wijtmans een huis en hof in Oisterwijk, naast en aan Henric van Ethen, naast de Kerkstraat en aan Jannes Henrici, belast met erfcijns van 1 oude vlaams aan de kerk van Oisterwijk, 14 schillingen aan de h.geest van Oisterwijk en 2 schillingen aan de persoon en altaristen in de kerk van Oisterwijk. Laurencius van der Heijde zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B4, f.7v-4, aktenr. 041, 06-03-1429.) Op 06-03-1429 verkocht Jan Henric Hoijfts aan Henrick Jan Wijtmans een lijfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren aan voornoemde Henrick en zijn vrouw Mechtelt, gaande uit

1. een huis en hof in Kerkhoven, naast en aan voornoemde Jan Hoijft, aan de straat en aan Wouter Doermans, 2. 1 zesterzaad land achter Lijsbet Meijers hof, in de Braak, naast voornoemde Jan Hoijft en naast Lijsbet Smeijers en kinderen. Gecancelleerd met instemming van voornoemde Henricus Wijtmans.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-B5, f.8-1, aktenr. 040, 10-02-1422.) Op 10-02-1422 deed Jan Jan Wijtmans zoen ten behoeve van zijn broer Henric Jan Wijtmans zoen afstand van 1 lopen land, in de Akkeren tussen Oisterwijk en Kerkhoven, niet ver van de eik, tussen eertijds Jan Wijtmans zoen en tussen eertijds Margriet zuster van heer Wouter van Beke, dat voornoemde Henric Jan Wijtmans zoen verkocht had aan wijlen Jan Sappeels.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-B5, f.8-2, aktenr. 041, 10-02-1422.) Op 10-02-1422 beloofde Gherijt Stheven sHaerde aan Henrick Jan Wijtmans zoen 100 licht gulden van 3 licht schilden 2½ mud rogge binnen 4 jaar in 4 termijnen te leveren, te weten op lichtmis aanstaande 25 licht gulden 1 mud rogge, lichtmis daarop volgend 25 gulden en 12 lopen rogge, lichtmis daarna 25 gulden en 8 lopen en lichtmis daarna 25 gulden en 4 lopen rogge.

Bosch Protocol (66. 14-03-1426 1197 / 152v-1) Henricus Johannis Wijtmans man van Mechteldis Henrici Elie die Wise verkocht aan Johannes Lodevici die Bie een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1 bunder beemd in Oisterwijk tussen Oisterwijk ter plaatse de Emelaar, tussen meester Johannes van Tichelt en tussen kinderen van wijlen Hilla van der Amervoirt, strekkend van de Aa tot aan de heer Ghisbertus Jacobi van Eel.


Huwt (1)

819.607   Mechtelt Henric Wijsen ELIJAES

FamilienaamIndex 819.607Vader 1.639.214Moeder 1.639.215


Huwt (2) na 1433

Guedeldis N.

Index

Overleden tussen 10-6-1516 en 30-9-1516

In akte 6-8-1495 Conegondis genoemd


Zij huwt (2) voor 1461

Arnoldus Petrus ELENS

FamilienaamIndex


Zij huwt (3)

Jan van den BERG

FamilienaamIndex

Kinderen (Wijtmans)

 1. Gertrudis Zie 409.803
 2. Elisabeth (+voor 12-9-1502), nog onvolwassen in 1461; geprofeste zuster 3e orde St Franciscus

Kinderen (Elens)

 1. heer Anthonis (vermeld 10-6-1516)

Kinderen (Van den Berg)

 1. Clara, huwt voor 12-9-1502 N.N.

TerugBegin van generatie


819.616   Steven Jans van de AMELVOIRT VAN TILBORCH

FamilienaamIndex 819.616Vader 1.639.232Moeder 1.639.233 • Tevens 1.638.940, 3.278.532

Geboren ca. 1340
Overleden voor 16-3-1393

Op 25-7-1429 (RA Oisterwijk inv 146 fol 27) erfdeling na overlijden van zijn vrouw, met o.a. zijn broer Aert, zus Engelberke, en schoonvader. Op 7-8-1429 krijgt hij van zijn vader in verband met nieuw huwelijk land in Westtilburg en andere goederen (kandelaar, schrijn).

Bewijzen voor samenstelling gezin:

Ten eerste divers goed in Oisterwijk c.a.:

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-B7, f.34-1, aktenr. 240, 08-08-1429.) Op 08-08-1429 verklaarden Henric Jans van den Boer en Thomaes Sthevens van den Amervoert dat zij erbij waren toen Henric Sthevens van den Amervoert Lijsbeth Jans van den Boer tot een wettige vrouw nam. Toen heeft Stheven van den Amervoert aan zijn zoon voornoemde Henrick in huwelijkse voorwaarden beloofd een erfpacht van 2 mud rogge, te kwijten met 70 hollands gulden.

Jan van den Amervoert en zijn broer Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert verklaarden dat dit inderdaad gebeurd is.

De broers Thomaes Sthevens, Jan en Bartholomeeus verklaarden voorts dat hun vader niets van deze erfpacht gekweten heeft.

De broers Jan, Thomaes en Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert, verklaarden dat toen hun vader Stheven overleed, dat toen Henric, Jan en Thomaes, zvw Stheven van den Amervoert, afstand deden van het pachtgoed in Udenhout, dat hun vader Stheven in erfpacht gekregen had van Dirck Storck van Breda en van ½ van de have waarin hun vader Stheven bestorven is, ten behoeve van de andere (jongste) kinderen van Steven. Daarna hebben de 7 jongste kinderen gevest aan Henrick, Jan en Thomaes, aan elk van hen een erfpacht van 2 mud rogge, uit voornoemde pachtgoederen te leveren, zoals hun vader Stheven hen dat in huwelijkse voorwaarden gegeven had.

Henric Jans van den Boer, Thomaes Sthevens van den Amervoert, en zijn broers Jan en Bartholomeeus verklaarden dat wijlen hun vader Stheven van den Amervoert eerder overleed dan Lijsbeth Jans van den Boer die wettige vrouw was van Henric Sthevens van den Amervoert.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A3, f.28v-3, aktenr. 193, 07-08-1429.) Op 07-08-1429 gaf Jan van den Amervoert van Tijlborch zvw Stheven van den Amervoert in huwelijkse voorwaarden aan zijn zoon Steven 1. een stuk land in Westilburg, aan de Stokhasselt achter de woning van Hadewijg van Buerden, naast Heijn Cort Daneels en naast Hadewijg van Buerden en kinderen, 2. een schrijn zoals Heijlwijch ev Jan van den Amervoert die laten zal, 3. een ijzeren kandelaar die voornoemde Jan en zijn vrouw Heijlwig aangekomen is van Aert Walravens, oom van voornoemde Heijlwijg.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-B4, f.7v-6, aktenr. 043, 09-03-1429.) Op 09-03-1429 stond Jacob Hessels zvw Hessel Jacobs af aan aan Stheven Jans van den Amervoert 1/3 in een stuk beemd, genaamd de Eikenhorst, in Oisterwijk, ter plaatse de Riedonk, naast Johanne van der Amervoert en naast erfg Martinus Berwout, beiderzijds strekkend aan eertijds Ludolphus Buck, welk 1/3 deel voornoemde Jacobus kocht van Johannes Henrici Goessens van Boerden, zoals in schepenbrieven van ‘s-Hertogenbosch, belast met 1/3 van een erfcijns van 1½ oude groot.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-E12, f.27-1, aktenr. 182, 25-07-1429.) Op 25-07-1429 maakten Stheven Jans van den Amervoert van Tilborch enerzijds en Goeswijn Henrics van den Boerden (voor zijn kinderen), Aert zv voornoemde Jan van den Amervoert en Reijneers Reijneers van Broechoven man van Enghelberen dv voornoemde Jo de Amervoert anderzijds een erfdeling van goederen die hen verstorven zijn van Kathelijn, dv voornoemde Goeswijn en ev voornoemde Stheven, en van haar kinderen. Stheven kreeg alle goederen die zijn vader Jan hem als huwelijks goed of anderszins gaf en de goederen die Stheven en Kathelijn in hele bedde verwierven.

27-2. Goeswijn Henrics van Boerden stond af aan Aert Jans van den Amervoert van Tilborch en Reijneer Reijneers van Broechoven

1. een erfpacht van ½ mud rogge die hij kocht van Wouter Ghijsbrechts Beckers en die Enghelberen sHeerde met lichtmis levert uit haar huis, hof en uitvang in Westilburg, naast Willem Stelaerts en naast Jan Scuijtkens, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, 2. een erfpacht van 4 lopen rogge die hij kocht van Lambrecht den Vet, met lichtmis te leveren uit ½ van een weide in Westilburg die Lambrecht verkreeg van Jan den Langhbonten, naast voornoemde Lambrecht en naast Aert Hemen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-A1, f.27v-1, aktenr. 185, 25-07-1429.) Op 25-07-1429 maakten Goeswijn Henrics van Buerden en zijn vrouw Kathelijn Henric Conen een testament. De langst levende krijgt jaarlijks met lichtmis 20 lopen rogge. Afgeven aan Stheven Jans van den Amervoert of zijn broer Arnoldus.

Samengevat: Steven van den Amervoert (+voor 1429), vader van

Henric Sthevens van den Amervoert e.v. Lijsbeth Jans van den Boer (+voor 1429)

Jan, zvw Stheven van den Amervoert

Thomaes Sthevens van den Amervoert

Bartholomeeus, zvw Stheven van den Amervoert

6 verdere kinderen, ongenoemd

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-E5, f. 6v-1, aktenr. 135, 16-02-1426.) Op 16-02-1426 droeg Thomaes Sthevens van den Amervoert over aan zijn zwager Wouter Jans van den Loe een schepenbrief van Oisterwijk, waarin zijn broer Henric Sthevens van den Amervoert instemde met verteringen die voornoemde Thomaes in het verleden gedaan heeft met de goederen die Henric van Thomaes kocht, die aan hun broer Stheven verstorven waren van wijlen zijn vader Stheven en hem versterven mochten van zijn moeder Elisabeth, en waarin Henrick verder aan Thomaes geloofd heeft dat Thomaes en zijn goederen niet verbonden zijn voor alle geloften en waarschappen van Thomaes.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-B9, f. 19v-1, aktenr. 213, 30-04-1426.) Op 30-04-1426 verkocht Willem, zvw Willem van Rijel en Elisabeth Sthevens van der Amervoert van de nabedde, aan zijn oom Thomaes Sthevens van der Amervoert een erfpacht van 7½ lopen rogge, gaande uit een erfpacht van 7 mud rogge, met lichtmis te leveren uit erfenissen genaamd de Hoeve van Heist, waar eertijds voornoemde Willem van Rijel op woonde, in Udenhout, welke 7½ lopen erfpacht voornoemde Willem Willems van Rijel kocht van zijn zuster van de voorbedde Godelt Willems van Rijel en haar man Henrick van Rijel, en welke 7½ lopen deze verkopers aangekomen was van wijlen haar vader Willem van Rijel en diens dochter Marije, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Hertogelijk cijnsboek 1380: It. Hermannus vanden Hovel *234* 6.d.nov.

[It. Henricus vander Amervoert pro Henrico de Palude et sorore sua de hereditate dicta die weyde sita ad pontem dictam Banbrugge *236a* 4.d.vet.]

It. Henricus filius Margarete Bonten pro Henrico de Aggere *235* 18.d.nov.

[Henricus vander Amervoert, Hesselinus vander Borch, Johannes Smyt filius Arnoldi Sarratoris habent divisim]

Ten tweede: de hoeve van Dirc Sterk van Breda in Udenhout

Idem (Udenhout) (1189 f.340) 19 maart 1416, Willem Steven Janss vander Amervoert heeft opgedragen aan zijn broer Thomas 2/7 deel (van Willem en zijn broer Goijart) in een hoeve onder Udenhout en Tilborg. Behalve land in Udenhout, dat Hessel Doerman verkregen had van de kinderen van Steven vander Amervoert.(die hoeve was vroeger van Dirck Sterc van Breda) (vroegere pachter was Jan van Eerssel) (lasten: een grondcijns; 2/7 van 15 mud rog uit de hele hoeve; 2 mud rog aan Goijart Stevens vander Amervoert).

Hieruit volgt: (1) Vader Steven dus al +voor 1416; (2) deze Steven was een zoon van Jan; (3) Willem, Thomas en Goijart zijn volwassen in 1416,dus geboren uiterlijk 1390; (4) de oudere broers vermeld op 8-8-1429 moeten dan zijn geboren uiterlijk 1385. Verderop blijken deze data nog verder terug geschoven te moeten worden.

NB: Dezelfde hoeve:

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A11, folium 4v, aktenr. 40, 24-08-1418.) Op 24-08-1418 droeg Godevaert Stevens van den Amervoert, man van Godelde, over aan zijn zwager Bruijsten van Andel een erfpacht van 1/2 mud rogge, hem aangekomen van zijn schoonvader Hessel Snabbe, gaande uit een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit goederen van Hessel Snabbe in Oisterwijk in Udenhout, aan een zijde van de straat naar Oisterwijk en naar Haaren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk

Idem Udenhout (1185 f.41 ca. 1406) Udenhout: het goed van wijlen Dirck Stercke van Breda (later van Steven vander Amervoert)

(Bosch Protocol Oisterwijk 14-02-1409 1186 / 87v-3 en 4) Walterus der Kijnder lapicida droeg over aan Heijlwigis Johannis de Dorhout een erfpacht van 4 lopen rogge, die Willelmus zvw Walterus Poijnenborch aan eerstgenoemde Walterus leverde, met lichtmis, gaande uit een stuk land in Oisterwijk nabij eertijds Jacobus des Beckers. (87v-4.) Voornoemde Walterus droeg over aan voornoemde Heijlwigis een erfpacht van 7 zester rogge, die Henricus Paggen en Godefridus Stephani van der Amervoirt leveren aan voornoemde Walterus, met lichtmis, gaande uit een beemd en houtgewas in Udenhout.

(Udenhout Bosch protocol 1195 f.23 20 oktober 1424) Anthonius Johannis Tonsus heeft opgedragen aan heer Willem van Ghent, ridder, een pacht van 4 mud rog uit 5 mud rog (vroeger behorende aan Willem zoon wijlen Janss van Ghestel X Gudelt Jan die Joede In een pacht van 10 mud rog BM op lichtmis uit de helft van de windmolen in Helvoirt en uit een pacht van 9 mud rog BM, die Jan van Bruheze op lichtmis beurde uit een goed van Dirck Sterce van Breda te Udenhout (Anthonius had die 4 mud verkregen van Willem van Ghestel)

Ten derde: bezit rond de Kreijtenmolen in Udenhout:

Bosch Protocol (Udenhout) (1185 f.137) 21 mei 1407; Jacop Pauwels (vanden Aker) man van Margriet Henrick Bloijs en Henrick Willem vanden Borchacker, man van Yda dochter van wijlen Jut Henrix Bloijs, en Gielis Coptiten, man van Yda Henrix Bloijs (Jacop en Henrick samen voor 2/3 en 2/3 van 1/3 deel; Gielis van 1/3 van 1/3 deel) geven in erfpacht aan Peter Stevens vanden Amervoert en diens broer Meeus een hoeve (van wijlen Arnt van Bruheze) bij Creijtenmolen in Udenhout in de parochie Oisterwijk tussen vroeger Jan Papensoen; nu de erfgenamen Rijcout Borchgreve, de H. Geest van Den Bosch en de Heer van Perweijs enerzijds en Peter Huben, Wouter Vrieze, en Peter vanden Schoer anderzijds; 2 buunder beems aldaar; de helft van 7 buunder beemd in Leendonc in dat Harens Broec (de andere helft is van de H. Geest van Den Bosch) en hei in Venloen behoudens voor Jacop en Henrick: die Gheselsche Beemt in Essche. Om 9 ½ mud rog Bossche maat aan Jacop en Henrick en 1 ½ mud rog Bossche maat aan Gielis op lichtmis. En de lasten: een hertogcijns; Een cijns aan Tongerlo; 8 pond paijment aan O.L.V. altaar in de kerk van Essche en grondcijns uit de hei). Herman Jacop Pauwels ziet af van vernadering. (21-5) Peter en Meeus beloven aan H.W. vanden Borchacker 105 hollands gulden en 1 ½ mud rog te betalen half op lichtmis over een jaar en half op lichtmis over twee jaar. (21-5) H.W. vanden Borchacker belooft aan Jacop Pauwels, dat hij zal zorgen dat Henrick de Bloijs (zoon van wijlen Peter van Baest) zijn schoonbroer, deze erfpachtgeving goedkeurt. (21-5)

Hieruit volgt: Peter en Bartholomeus zijn broers; beiden volwassen dus geboren uiterlijk 1382.

Idem (Udenhout) (1186 f.405v) 5 juni 1410; Henrick Bloijs zoon van wijlen Peter van Baest verklaart aan Henrick Willems vanden Borchacker, dat hij goedkeurt de in erfpacht-geving door Henrick aan Meeus en Peter zonen van wijlen Steven vander Amervoer, van 1/3 deel van een hoeve (afkomstig van Jut vanden Aker) in Udenhout bij Creijtenmolen.

Bosch Protocol 13-06-1413 (1188 / 189-4 en 5) Godefridus zv Johannes Goijarts de Ghemert man van Jutta Jacobi Pauwels droegen over aan Wolterus Coptiten ten behoeve van hem en van Jacobus Tijt een erfpacht van 1 mud rogge, in een erfpacht van 1½ mud rogge, welke erfpacht van 1½ mud Petrus Stephani van der Amervoert en zijn broer Bartholomeus Stephani leverden aan Egidius Coptiten man van Yda Henrici Bloijs, gaande uit

1. een hoeve die eertijds was van Arnoldus de Bruheze, in Oisterwijk nabij de Kreiten Molen

2. twee bunder, in Oisterwijk,

3. de helft van 7 bunder beemd ter plaatse Leendonk in het Haarense Broek,

4. een heideveld dat bij voornoemde hoeve hoort, in Venloon,

hiervan uitgezonderd de Ges[t]else Beemd, in Esch, welke goederen voornoemde broers Petrus en Bartholomeus in erfpacht kregen van

1. Jacobus Pauwels man van Margareta Henrici Bloijs,

2. Henricus Willelmi van den Borchacker man van Yda dvw Jutta zvw voornoemde Henricus Bloijs,

3. voornoemde Egidius Coptiten,

en welke 1 mud rogge Yda eertijds vrouw van Egidius Coptiten in haar testament vermaakt had aan voornoemde Jutta. (NB: zelfde pacht en pachters vermeld 09-02-1419 (1191 / 72v-5).)

Idem (Udenhout) (1189 f.165) 4 juli 1415. Jacop Hessel Jacop Hessels heeft opgedragen aan Reijner Schaden: Een hoeve in Udenhout tussen de gemeijnt en Eefs, weduwe van Henrick van Mierde, strekkende van de gemeijnt tot Arnt Moelneer; Bouw en broekland aldaar tegenover de woning van wijlen Steven vander Amervoert (Jacop had die hoeve in erfpacht van zijn vader Hessel Jacop Hessels)

Idem, 30-03-1424 (1194 / 287v-7) Henricus Wijten droeg over aan Henricus Stephani van den Amervoert een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Martinus, gaande uit 12 bunder land in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, tussen Stephanus van den Amervoert en tussen Jacobus Coptiten en uit de gebouwen daarop, welke pacht genoemde Henricus verworven had van Arnoldus Houtappel. Na overlijden van genoemde Henricus komt de pacht aan zijn kinderen, verwekt bij Aleijdis Mijchaelis Starts.

(1176 f.323) H. Lambrecht 1383, Peter van Loen, snijder (=kleermaker) draagt op aan Godevaert Enghel Goden zoon: de helft van een stukje land in Udenhout tussen Jan vande Scoer en Elizabeth Beijs; En het aan Berijs Piggen toekomende deel in een beemd bij Asscot neven Steven vander Amervoert;

(1176 f.223v) daags na Michiel 1381, Cristina weduwe van Jan Coptiten, verpacht aan Hessel Wouter Doerman voor 1 mud rog: een stuk hei en een stuk beemd in Udenhout tussen Steven vander Amervoert en Hubrecht Piggen, (die stukken behoorden vroeger aan Frederik die Becker (pistor)).

Bosch Protocol: (1227/372-2) 23-02-1457. De kinderen van Johannes Thome Stevens en Elisabeth Gerardi Vendijcs (…) droegen over aan Johannes Bartholomei Stevenssoen van der Amervoert, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een huis en tuin, in Oisterwijk, in Udenhout, nabij de molen te Kreiten, tussen erfgoed van Johannes Moens Stevenssoen in het oosten en tussen erfgoed van Mechteldis Brocken en haar kinderen in het westen, welke pacht Elisabeth Gerardi Vendijcs verworven had van Arnoldus Stephani Stevenssoen van der Amervoert.

Ten vierde: bezit in Berkel:

Regest 1393 maart 16 (Tongerlo, afschriften) Juet weduwe van Berthout zoon van wijlen Wouter van Berckel, haar dochters Alyt, Juet, Elizabeth en Godelt met hun momboren, Wouter, Herman en Hubrecht, zonen van voornoemde Juette; Willem Stevens zoon man van Engelberte en Geerwyn Thielmans zoen van Baerdwijck man van Clarisse, haer zwaeghere, ook voor de nog onmondige Berthout zoon van genoemde Juette hebben ontvangen van de abt en convent des godshuis van Onze Lieve Vrouw van Tongerlo (1) een goed met zijn timmeringhe en toebehoren van genoemd godshuis, gelegen in de parochie Oisterwijk te Udenhout tussen het goed van Gielis van Goerle en tussen een erf van de vrouwe van Batenborch, strekkend van de straat tot aan de beemd die van wijlen Jan Bruistens zoon was; (2) een stuk land te Berkel in voornoemde parochie bij de kerk tussen een erf van heer Willem Costers, priester en tussen Diederic van Braeckel, strekkend van erfgenamen van wijlen Steven van der Amervoirt en een erf van genoemde Diederic tot een erf van Geerit van Vlaederaecken, welke goederen Juete en haar kinderen in gebruik hebben, voor een jaarlijkse erfcijns van 24 oude groten en een erfpacht van 7 mud 8 lopen rogge op Lichtmis aan den abt en convent van Tongerlo. De rogge moet geleverd worden in Westilborch opten Spijcker van het genoemde godshuis. Tot grotere zekerheid beloven Juet en haar kinderen nog een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge op Lichtmis uit hun goed te Enschot (Enschyt).

Hertogelijk cijnsboek 1380: no. 592, It. Stefanus de Amervoert de hereditate Gerardi de Eersel *592* 18.d.vet.

In uittreksels Bosch Protocol ook genoemd als belender:

(1176 f.182v) zaterdag na Philippus en Jacobus 1381 Jan Lysscap, zoon van wijlen Thomas Valant, verkoopt aan Jan Coninc: (o.a) 9 lopense rogland “die Vanderic” in Berkel tussen Steven vander Amervoert en Wouter Boekellaer; 5 lopense rogland “Bronckelbossche” in Berkel tussen Steven vander Amervoert en Gerit van Eersel.

Merk op dat de naam Van Eersel ook voorkomt bij de hoeve van Dirc Sterk van Breda.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E9, f.99-5, aktenr. 570, 28-06-1423.) Op 28-06-1423 gaf Bruusten van Andel uit aan Aert van Acht nzvw Berijs Zaeften twee stukken land in Berkel nabij de kapel, een hiervan naast kvw Hessello Goebels en naast Elisabeth Stevens, en een naast eertijds heer van Dussel en naast genoemde kvw Hessello, welke twee stukken Godevaert Stevens van den Amervoert kocht voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, van kvw Gobelen van den Berghe, 1. Jan, 2. Peter, 3. Gobel, 4. Henrick Gobelens van den Berghe, 5. wijlen Weijndelmoede, van haar een dochter Beele, verwekt door wijlen Hubrecht Carnauwe, 6. Kathelijn, gehuwd met Gherijt Neve, voor een erfpacht van 7 lopen rogge met lichtmis te leveren; op te geven met drievoudige pacht.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 3-C6, folium 63v-1 aktenr. 560, 25-09-1420.) Op 25-09-1420 werd vermeld dat Bruusten van Andel voor zijn gebrek, te weten 10 mud rogge eens, die Godert Stevens zoen van der Amervoert aan voornoemde Bruusten schuldig is, gericht is aan 2 stukken land te Berkel bij de kapel,

1. tussen Heijn van den Woude (dat hij verworven had van Godevert Hessel Gobelens zoen) en tussen erf van de vrouwe van Merre,

2. tussen voornoemde Godert Hessels en tussen een weg en Meeus Stevens, en verkocht voor zijn gebrek aan Wijtman Wouters zoen van den Dael.

Merk op dat deze stukken land verdacht veel lijken op grond, in 1380-81-93 aan Steven toegeschreven.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-A5, f.2v-1, aktenr. 011, 15-02-1422.) Op 15-02-1422 gaf Henric Henrics van der Voert uit aan Claus Jans zoen van den Leempoel een stuk land in Oisterwijk, in Berkel, tussen eertijds Jacob van Vladeracken en Meeus Stevens zoen van den Amervoert in het oosten en tussen eertijds voornoemde Jacob van Vladeracken en eertijds heer Willem Costers heer van Dussel en Jan Claus zoen van den Leempoel, strekkend aan voornoemde Jacobs en aan Ydeke Peter Lijben dochter, voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, te leveren te Berkel op de goederen, waarop Godeke van den Gheijn tegenwoordig als laat woont. Voornoemde Henric zegde voornoemde Claus toe een erfpacht van 1 mud rogge, die Henric verkocht had aan Aert Tijelkens zoen, te leveren met lichtmis, binnen 4 jaar te kwijten.

Ten vijfde: goederen van Thomas Stevens:

Bosch Protocol, 03-02-1423 (1193 / 305-4 en 5) Thomas Stephani van den Amervoirt droeg over aan Johannes van Katwijc al zijn beesten, landvruchten en vorderingen. Genoemde Thomas droeg over aan Johannes van Katwijck al zijn erfgoederen, pachten en erfelijke goederen in Oisterwijk.

Idem (Udenhout), (1182 f.129) 2 december 1400, Thomas Steven vanden Amervoert, man van Aleijt Engbrecht vanden Hezeacker geeft in erfpacht aan Ghijb Quappe ¼ deel (geëfd van Engbrecht vanden Hezeacker) en te erven van diens weduwe Geertruid, moeder van Aleijt) in een hoeve in Udenhout Cleppenscoer om 3 mud rogge Bossche maat op Lichtmis (en de lasten).

Idem (Udenhout) (1189 f.165) 4 juli 1415. Jacop Hessel Jacop Hessels heeft opgedragen aan Reijner Schaden: Een hoeve in Udenhout tussen de gemeijnt en Eefs, weduwe van Henrick van Mierde, strekkende van de gemeijnt tot Arnt Moelneer; Bouw en broekland aldaar tegenover de woning van wijlen Steven vander Amervoert (Jacop had die hoeve in erfpacht van zijn vader Hessel Jacop Hessels)

Deze bezittingen voegen weinig nieuws toe, behalve dat Thomas voor 1475 geboren zal zijn. Maar: merk op dat er een link is naar bezit van Jan Stevens: Udenhout protocol 1209 f.1v 1438 Jacob Hessel Snabben bezit een huis, erf, hof en aangelag, groot 18 buunder, in Udenhout en Berkel aan de Groenstraat, bij de weg naar Waelwijc (vroeger van Wouter van Bladel); 12 buunder land, “die Heijhove” onder Tilburg en 6 buunder beemd in de Riedonc, Udenhout aan die Groenstraat.

(Tafel H. Geest Oisterwijk 153. 1454, maart 29) Jan van der Elst en Jan Poynenborch, schepenen van Oisterwyc, verklaren, dat Stheven, zoon van wijlen Henrick Sthevenssoen van der Amervoert, beloofd heeft te betalen aan Wouter van Ele, Thomas Hesselszoen en Aert Godevaert Backszoen, mombers en provisoren van de H.Geest Tafel, een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit een huis, erve en hof met land, groot 8 lopense, gelegen in de parochie Oisterwyck in Berckel, belend ten N. en O. de gemene straat, ten W. en Z. de goederen van Parweys, welke erfpacht ingaat na de dood van Stheven en zijn vrouw Elisabeth, dochter van wijlen Peter van der Schoer. “Gilt Jan Loyen” Cart.fol.119

In uittreksels Bosch Protocol ook genoemd als belender:

(1176 f.323) H. Lambrecht 1383, Peter van Loen, snijder (=kleermaker) draagt op aan Godevaert Enghel Goden zoon: de helft van een stukje land in Udenhout tussen Jan vande Scoer en Elizabeth Beijs; En het aan Berijs Piggen toekomende deel in een beemd bij Asscot neven Steven vander Amervoert;

(1176 f.223v) daags na Michiel 1381, Cristina weduwe van Jan Coptiten, verpacht aan Hessel Wouter Doerman voor 1 mud rog: een stuk hei en een stuk beemd in Udenhout tussen Steven vander Amervoert en Hubrecht Piggen, (die stukken behoorden vroeger aan Frederik die Becker (pistor)).


Huwt (1)

N.N.

Index

Volgens Van Amelsvoort (2011)


Huwt (2) voor 1375

819.617   Lysbeth Henrick Jan van den CLAPSTERT

FamilienaamIndex 819.617Vader 1.639.234Moeder 1.639.235 • Tevens 1.638.941, 3.278.533

Kinderen

 1. (uit 1) Wouter (*voor 1371), vermeld als N. in 1429
 2. (uit 2) Henric Stevens van den Amervoert, huwt Lijsbeth Jans van den Boer (van Amelsvoort 2011:11)
 3. (uit 2) Jan Zie 1.639.266
 4. (uit 2) Thomas (*voor 1373 +na 1429), huwt voor 1400 Aleijt Engbrecht van den Hezenacker
 5. (uit 2) Bartholomeus Zie 409.808
 6. (uit 2) Godevaert, huwt Godele Hessel Snabbe; vermeld in een regest (RA Oisterwijk inv. 143 fol 4v) van 24-8-1418, vermeld als N. in 1429.
 7. (uit 2) Willem (+na 1421), vermeld als N. in 1429, huwt Engelberna van Berckel
 8. (uit 2) Steven, vermeld als N. in 1429
 9. (uit 2) Peter Zie 819.470
 10. (uit 2) Elisabeth, vermeld als N. in 1429, huwt Willem van Riel
 11. (uit 2) Kathelijn (Van Amelsvoort 2011), huwt Wouter Jans van den Loo

TerugBegin van generatie


819.618   Jan Aert Gijelijs van den DYSTELBERCH

FamilienaamIndex 819.618Vader 1.639.236Moeder 1.639.237

Overleden voor 1430

De precieze relatie tussen Aleijt Jan Aert en Aert Jan Gijeleijs moet nog eens goed bekeken worden; het lijkt of beiden in de Amervoert familie waren gehuwd, met vader resp dochter, hetgeen onwaarschijnlijk is.

Hertogelijk cijnsboek 1448/9: (fol 67r) johannes filius henricus de lairhoven junior pro johannes filio bartholomei filii stephani de amervoert ex parte liberi johannes filius arnoldi filii egidij de prato prope torfmyten dictorum ab a.. daspelair 17 d. nov.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-C12, f.65v-2, aktenr. 384, 26-01-1423.) Op 26-01-1423 droegen 1. kinderen uit het eerste huwelijk van Matheeus Sthevens zoen van den Ghever, a. Jan Matheeus Sthevens zoen van den Ghever, b. Luutgaert, c. Elisabeth, 2. kinderen van Jan Aert Gijelijs, a. Kathelijn, gehiwd met Henric Henric Toijten, b. Aleijt, gehuwd met Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert, over aan Aert Jan Gijelijs en Stheven Maes Sthevens hun deel van een hofstad met een schaapskooi te Belver, over de brug het dWeer, welke hofstad buiten de schaapskooi 5 voet breed is, uitgezonderd voor aan de gemeint, welke hofstad kinderen uit het eerste huwelijk van Matheeus Sthevens van den Ghever, voornoemde Aert Jan Gijelijs en zijn zusters Godelt en Katelijn, Ghijsbrecht Coelborn en Bartholomeeus Sthevens van den Amervoert gekocht hadden van Jan van der Schueren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-B2, f.80v-1, aktenr. 462, 24-02-1423.) Op 24-02-1423 verkocht Jan Matheeus Stevens van den Ghever aan zijn oom Aert Jan Gijelijs

1. een stuk land in Haaren aan de Heesakker, naast heer Wouter van Beke priester en naast Henric Toijten en Aert Jan Gijelijs, strekkend aan de straat en aan Willem Vossen,

2. hei en wei genaamd het Kerkven in Haaren, naast Jan Zijbben en de Haaren Dijk en naast Claus Steijnen, strekkend aan Gherijt Monijcs broek en aan de straat,

3. een erfpacht van 4 lopen rogge, waarvan Bartolomeeus Sthevens van den Amervoert 3 lopen levert met lichtmis uit goederen die hem ten deel zijn gevallen en Ghijsbrecht die Coelborne te Cromvoert 1 lopen,

hem bij erfdeling aangekomen.

Matheeus Sthevens van den Ghever zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (R 147 Nr. 4) Op 17-01-1430 maakten kinderen van wijlen Jan Gijelijs en wijlen Elisabeth, 1. Aert Jan Gijelijs, 2. Katelijn Jan Gijelijs, gehuwd met Henric Toijt, 3. Godelt Jan Gijelijs wv Stheven Maes Sthevens (met haar schoonvader Thomaes Stevens van den Amervoert als momber van de onmondige kinderen), een erfdeling. Aert kreeg 1. een stuk beemd te Haaren te Belver, naast het Goorbroek van Jan Rovers, naast Jan van Haren, aan de gemeint en aan Marselijs nzv Aert Houtappels, belast met een erfpacht van 6 lopen rogge aan wie men dat verschuldigd is, 2. een huis en hof in Belver, naast voornoemde Henric Toijten, naast Jan van der Scuere, aan de straat en aan Jan den Rover, 3. een stuk land genaamd het Stap Stukske, naast Jan van der Scuere en naast kv Godert Poijnenborchs, 4. een stuk land in het gelookt, naast Heijn Toijt, naast voornoemde Godelt en beiderzijds aan de weg; Heijn Toijt heeft hierover recht van weg; 5. een stuk land genaamd de Mijspelteren Hof, naast Godelt en kinderen, naast de weg en beiderzijds aan Willem Vos, 6. een stuk land genaamd het Zandstuk, naast Godelt en kinderen, naast Jan van den Broeck, aan de weg en aan kv Peter Smeijers, 7. ¼ in een gelookt, naast de weg, naast voornoemde Aert, aan Lemmen van den Rijt en aan Willem Vossen, 8. een erfpacht van 11 lopen rogge uit een erfpacht van 27 lopen rogge die Willem Vos levert, waarvan schepenbrieven zijn.Er is een erfpacht aan Dirck Bolants, waarvan Aert 5 lopen rogge levert, Godelt en haar kinderen 6 lopen en Henric Toijt 5 lopen.

Godelt en haar kinderen kregen 1. alle erfenissen die voornoemde Aert, Henric en Stheven tezamen kregen van Ghijb Loder en kvw Aert van Lusel, gelegen te Belver, volgens de schepenbrieven daarvan, belast met een erfpacht van 3 lopen rogge aan erfg Godert Poijnenborchs, 2. een stuk land in voornoemd gelookt, naast Aert die daartegen deelt, naast Lijnken Vrederix en beiderzijds aan de weg, 3. een stuk land genaamd het ?Schepstukken, naast de weg en naast kv Godert Poijnenborch, 4. de Kapelakker, naast Gherijt Colemans, naast de jonge Jan Boen en beiderzijds aan de weg, 5. een stuk land genaamd de Mijspelteren Hof, naast ?Ghijb Sceijven, naast voornoemde Aert, aan Willem Vos en aan Lambrecht van der Rijt, 6. een stuk land genaamd het Zandstuk, naast Jan van den Nuwenhuijs, naast voornoemde Aert die daartegen deelt, aan kv Peter Smeijers en aan de weg,

7. de Huisakker, naast Heijnric van der Meer, naast Peter Venman en aan Wijt Wouter Wijten, 8. een stuk beemd genaamd het Breed Broek te Belver, naast Jacob van Laerhoven, naast Willem Vossen, aan Henric Toijten die daartegen deelt tot aan de palen en aan de weg; Henric Toijt heeft hierover recht van weg; 9. ½ van een stuk beemd te Cromvoirt in de Beemden waarvan de andere ½ toebedeeld is aan Henric Toijten,10. een erfpacht van 4 lopen rogge die Lijsbet Coelbers en haar kinderen leveren,11. het gebruik van een deel van de moer die wijlen Stheven en voornoemde Aert tezamen kregen,belast met hun deel van 6 lopen in de erfpacht aan Dirck Bolants.

Henric Toijt kreeg 1. een stuk land te Belver, naast voornoemde Aert, naast de weg, aan de weg en aan erfg Heijn Appels, 2. een stuk land in voornoemd gelookt, naast voornoemde Aert, naast kv Jan Beren, aan Heijn van Laerhoven en aan de weg genaamd de Bokssteeg, met recht van weg over land van Aert Gijelijs dat oostwaard hiervan ligt, 3. een stuk land genaamd de Schoon Mortel, naast kv van der Meer, naast Willem Jacobs, aan de weg en aan Cleijs Sceijven, 4. een stuk land gelegen achter de Tiendschuur te Belver, naast Aert heer Wouters en naast Henric nzv Willem Vossen, 5. een stuk beemd genaamd het Breebroek te Belver, beiderzijds naast kv Lambrecht van Lusel, aan Jan van der Scueren en aan voornoemde Godelt (waarover dit stuk recht van weg heeft), 6. ½ van de beemd te Cromvoirt in de Beemden, waarvan Godelt de andere ½ kreeg toegedeeld, 7. een erfpacht van 1 mud rogge van voornoemde erfpacht van erfpacht van 27 lopen rogge die Willem Vossen levert,

8. 1/3 deel van de moer die Aert Jan Gijelijs volgens schepenbrief kreeg, gelegen in het Kolkven, 9. [..afgescheurd..] ?broek, naast Aert Jan Gijelijs, aan ....... met een weg ertussen, aan voornoemde Aert en aan de straat, belast met een deel van 5 lopen in de erfpacht aan Dirck Bolants.Henric Toijt en Godelt en haar kinderen zullen onderhouden het veken voor aan het Breebroek.


Huwt

819.619   Elisabeth N.

Index 819.619 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1430

Kinderen

 1. Kathelijn, huwt Henric Henric Toijten
 2. Aleyt Zie 409.809
 3. Aert, hypothetisch

TerugBegin van generatie


819.620   Franck Jacobs van BAEST

FamilienaamIndex 819.620Vader 1.639.240Moeder 1.639.241

Vgl. Van Amelsvoort 2011:1046


Huwt

819.621   Kathelijn Gerit HAEST

FamilienaamIndex 819.621 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 409.810

TerugBegin van generatie


819.622   Gijsbrecht Hadewichs Luten van den RODE BAC

FamilienaamIndex 819.622Vader 3.298.104Moeder 3.298.105 • Tevens 1.649.052

819.623   Lijsbeth Laurens Jan van den RODE

FamilienaamIndex 819.623Vader 3.298.106Moeder 3.298.107 • Tevens 1.649.053

TerugBegin van generatie


819.632   Reijnier Reijnier van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 819.632Vader 1.639.264Moeder 1.639.265

Vermeld Oisterwijk 1445-56, nog niet nagezocht.

Op 14-5-1419 (RA Oisterwijk inv 143 fol 21) draagt zijn moeder als weduwe haar goederen aan Reijnier, Kathelijn en Heijlwichs kinderen. Gerrit Bertouts draagt weer aan Reijnier en Katelijn allerhande over, Reijnier en Daneel geven hun (schoon)moeder een jaarlijkse erfpacht.

Op 3-5-1421 (RA Oisterwijk inv 143 fol 91) zijn Reijnier van Broechoven, Aert Jans van den Amervoert en Henrick Cort Daneels ontvangers van enkele erfcijnzen in Oisterwijk.

Op 28-10-1419 koopt Reinier twee stukken land in Westtilburg (RA Oisterwijk inv 143 fol 31)

Op 17-7-1429 koopt hij een erfpacht uit grond in Veldhoven (Westtilburg). (RA Oisterwijk inv 146 fol 26)


Huwt

819.633   Engelberken Jan van de AMERVOERT

FamilienaamIndex 819.633Vader 1.639.266Moeder 1.639.267

Vgl Van Amelsfoort (2011:113ff.)

Kinderen

 1. Jan
 2. Peter
 3. Daniel
 4. Jan Jr.
 5. Katelijn
 6. Reijnier Zie 409.816
 7. Steven

TerugBegin van generatie


819.634   Thomas Niclaes STERTS

FamilienaamIndex 819.634Vader 819.696Moeder 819.697

Vermeld Oisterwijk 1445, nog niet nagezocht.

Op 22-11-1421 (RA Oisterwijk inv 143 f.80v) erfdeling met zijn broer Claus de Jongere; hij draagt over de hofstad in Oisterwijk in Udenhout, 1 lopen van de heidehoeve aldaar. Tegelijk droeg Claes de jongere aan Thomas over de helft van 1/2 bunder beemd, genaamd in het Blok, in Udenhout, 1 zesterzaad land gelegen aan des Papen Wouwer, en een erfpacht van 4 lopen rogge, die zij heffen op het goed van Heijst.

Op 14-4-1422 (RA Oisterwijk inv 144 fol 22) koopt Thomas van Jan Willems van Baerle diens erfenissen in Westilburg op de Ronde Hasselt in Starts Hoeve.

Op 5-4-1423 (inv 144 fol 75) koopt hij van zijn broer Claus de Oudere diens erfenis van 1/6 van de Groot Weide in Udenhout. Op 11-4 van dat jaar (fol 76) verkoopt hij dat land weer aan Hubrecht Peter Huben.Deze geeft (fol. 85) op de 12de Thomas een jaarlijkse erfpacht van een half mud rogge.

Op 22-12-1423 (inv 145 fol 15) koopt hij van zijn zwager Whenric Henric Wijten de Grote Wei in Udenhout, oorspronkelijk uit zijn vaders erfenis.

Op 9-6-1426 (inv 145 fol 23) koopt hij van zijn broer Jan 1/3 in een beemd genaamd het Mortelke, in Udenhout aan de Gomelaarse Kruisstraat, en 1/6 in de Grote Weide, in Udenhout aan de Groenstraat.

Hertogelijk cijnsboek 1448: (fol. 73) 766. idem pro huberto filio petri huberti ex parte thome filii nicholai sterts 3 1/2 d. et quinta parte ob. vet.; 767. idem pro eodem de eadem hereditatis 3 1/2 d. et quinta ? parte ob. nov.


Huwt

819.635   N.N.

Index 819.635 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet Zie 409.817
 2. Thomas
 3. Niclaes

TerugBegin van generatie


819.636   Aert Aert van den BREKEL

FamilienaamIndex 819.636Vader 1.639.272Moeder 1.639.273

Overleden voor 22-10-1426

Diverse vermeldingen in archief dorpsbestuur Oisterwijk, nog niet nagezocht.

Op 22-10-1426 (RA Oisterwijk inv 145 fol 27) dragen de eerste drie kinderen hun deel in de vaderlijke erfenis (huis in Westtilburg, Koudenhove) en in een bijbehorende beemd in de Vucht aan Glize (uit hun moeders erfenis) over aan Aert, met uitzondering van een strook heide in Loon die van Wouter van de Wiel blijven, en met provisie voor de dochter van het vijfde kind.


Huwt

819.637   Ijda van BROECHOVEN

FamilienaamIndex 819.637Vader 1.639.264Moeder 1.639.265

Haar achternaam en herkomst zijn hypothetisch. De genealogie Van den Bergh noemt hier Margriet Claes Jan van der Schueren.

Kinderen

 1. Peter
 2. Elisabeth, huwt Wouter van der Straten
 3. Engelberen, huwt Wouter Jans van de Wiel
 4. Aert Zie 409.818
 5. Yde (+voor 22-10-1426), huwt Jan van Riel
 6. Mechteld (volgens Collectie Van Dijk)

TerugBegin van generatie


819.638   Jan Peter van de WIEL

FamilienaamIndex 819.638Vader 1.639.276Moeder 1.639.277

Vermeld Oisterwijk 1502 in een nalatenschap, nog niet nagezocht.

Op 06-11-1418 (RA Oisterwijk inv 143 fol 7) verkocht zijn zus Lijsbeth Peters van den Wijel aan haar broer Jan van den Wijel alle erfelijke goederen, die haar verstorven zijn van haar oom Hubrecht van den Wijel.


Huwt

819.639   N.N.

Index 819.639 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 409.819
 2. Wouter, huwt Engelberen van den Brekel; vermeld 1418, 1426 bij zijn zwager

TerugBegin van generatie


819.656   Hessel GOBELS

FamilienaamIndex 819.656 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.285.190


Huwt

819.657   Lysbeth Jans van TIGHELT

FamilienaamIndex 819.657 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.285.191

Kinderen

 1. Goyaert Zie 409.828
 2. Jan
 3. Hessel
 4. Kathelijne
 5. Lysbeth Zie 1.642.595

TerugBegin van generatie


819.658   Pauwel Jan ANCEMS

FamilienaamIndex 819.658 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

819.659   Yken N.

Index 819.659 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan
 2. Jenneken
 3. Lysbeth
 4. Margriet
 5. N., Zie 409.829

TerugBegin van generatie


819.696   Claes Jan STERTS

FamilienaamIndex 819.696Vader 3.278.536Moeder 3.278.537 • Tevens 1.639.268

819.697   Elisabeth N.

Index 819.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.639.269

TerugBegin van generatie


819.704   Jan Marten MELIS

FamilienaamIndex 819.704Vader 1.639.408Moeder 1.639.409

Geboren Tilburg ca. 1402
Overleden voor 1470

Hypothetisch, nog niet geverifieerd.


Huwt ca. 1428

819.705   Margriet Willem PAUWELS

FamilienaamIndex 819.705 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marten Zie 409.852

TerugBegin van generatie


821.280   Gerit Berijs van OERLE

FamilienaamIndex 821.280 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 409.752

821.281   Elisabeth Jan de HOLLANDER

FamilienaamIndex 821.281Vader 819.478Moeder 819.479 • Tevens 409.753

TerugBegin van generatie


821.282   Berijs van BREDA

FamilienaamIndex 821.282 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1365

Coolen heeft 1320 als geboortejaar – dat is onwaarschijnlijk


Huwt voor 1392

821.283   Engelbertha Aernt Beys COELBORNER

FamilienaamIndex 821.283Vader 1.642.566Moeder 1.642.567

Overleden voor 7-8-1421

Erfenis verdeeld 7-8-1421; vgl BL 1996:34.


Zij huwt (1)

Wautger Die GREVE

FamilienaamIndex

Overleden voor 1392

Kinderen (Die Greve)

 1. Margriet, leeft in 1421

Kinderen (Van Breda)

 1. Elisabeth Zie 410.641
 2. Aleyt, huwt voor 1421 Henric Voet, leven in 1421
 3. Gerit, leeft in 1421
 4. Jan, leeft in 1421
 5. Yda, leeft in 1421

TerugBegin van generatie


821.296   Gerit Jan Geenen van GORP

FamilienaamIndex 821.296Vader 1.642.592Moeder 1.642.593

Geboren ca. 1390/1400

Bron van deze kwartieren: Henk Coolen

van Dijk: Hilvarenbeek: R 24 - 1532 - 199 en 203 e.v.


Huwt

821.297   Heilwich Henrick APPELS

FamilienaamIndex 821.297Vader 208.832Moeder 208.833

Geboren Gemonde ca. 1400

Kinderen

 1. Hendrick Zie 410.648
 2. Jan
 3. Elisabeth
 4. Juette
 5. Goijaert

TerugBegin van generatie


821.336   Nicolaus Henrici PLUYMEN

FamilienaamIndex 821.336Vader 1.642.672Moeder 1.642.673

Overleden Oisterwijk voor 2-4-1421 maar na 19-12-1409

Bosch Protocol (1253/270v-3) 27-4-1484. Maria Petri Arntzs Start weduwe van Willelmus Henrici Nelle, droeg over aan Aleijda, dochter van haar, Maria, en van Willelmus voornoemd, het vruchtgebruik in een stuk land onder Oesterwijck ter plaatse in die Schijf achter Oesterwijck, tussen erfgoed van Petrus Arnoldi Start en tussen erfgoed van de erfgenamen van wijlen meester Johannis van Spull en erfgoed van Tielmannus Hoijfts, welk stuk land Henricus en Wolterus, broers, kinderen van Nicolaus Pluijm en van Jutta Wolteri Brocken, verkocht hadden aan Petrus Arnoldi Stert.

Idem, 1502 mei 12 (sH,R.1270,317) Wolterus z.w. Nycolai Pluymen vendt Arnoldo z.w. Johannis Hadewiges soen jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit huis erf hof bvvo vroeger van Wouter Claas Pluymen < Wouter Geerlinc Back > Herman Wijten 4 L land gent dat Kloetken par. Haaren in de akkers < Willem die Becker senioris > erf van tGuet ter Stegen en Katharina wettige dr w. Johannes Hadewigen vent Jan nat.z.w. Jan Beckers sch. Boxtel en Jan nat.z.w. Jan Beckers man van Aleyt d.w. Jan z.w. Aert z.w. Jan Hadewijchen deze pacht van 1 mud rogge supt Anthonio z.w. Arnoldi Wangen.

Idem (1240/254-5/) 10-04-1471. Solvit. Godefridus Johannis van Maerle, weduwnaar van Gertrudis, droeg over aan zijn kinderen Wijtmannus en Maria het vruchtgebruik in

1. een huis, erf en tuin, onder Oisterwijk, aan de Steenweg, tussen erfgoed van Margareta weduwe van Engberti Smijters en tussen erfgoed van Gertrudis weduwe van Johannes Lipprechs en haar kinderen, strekkend van de openbare weg aan de achterzijde tot aan een water dat daar stroomt,

2. 6 lopen land in Haaren, in de Haarense Akkers, tussen erfgoed van Wolterus Pluijmen en tussen erfgoed van de heer Willelmus die Cuijper priester en erfgoed toebehorend aan “re.orici..” van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk, strekkend van erfgoed van Gerardus Smijt tot aan erfgoed van de heer Willelmus die Cuijper voornoemd.

Idem (1240/270v-2/) 18-05-1471. Solvit. Johannes Monix droeg over aan Thomas Wolteri Maess van Karrichoven een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit

1. alle goederen, die aan Godefridus Nycolai Pluijmen aangekomen zijn door de dood van zijn vader en die hem aan zullen komen door de dood van zijn moeder Jutta,

2. 1/3 deel dat aan Wolterus Nycolai Plumen aangekomen zijn door de dood van zijn vader en die hem aan zullen komen door de dood van zijn moeder Jutta, in

a. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, nabij de Draaiboom, tussen erfgoed van Henricus van Beke en tussen erfgoed van Martinus van den Dijc,

b. een tuintje van 1 lopensaat, nabij het Hekken,

c. een stuk land, dat Zuidstuk, 1½ lopensaat, tussen erfgoed van Johannes die Becker en tussen erfgoed van Johannes Stijnen,

d. een stuk land, de Gever, 7 lopen, nabij voornoemd hek, tussen de gemeint van Haaren en tussen erfgoed behorend aan het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk,

e. een stuk land, dat Haanstukske, 1 sester, de Haarense Akkers, tussen erfgoed van Gerardus Brocken en tussen erfgoed van Johannes Stijnen,

f. een stuk land, dat Klootke, 4 lopen, aldaar tussen erfgoed van Elizabeth van den Eijnde en tussen erfgoed van een zekere Back Gerlixs,

g. een beemd, het Eenssel, in Oisterwijk, tussen erfgoed van de investitura van Oisterwijk en tussen erfgoed van Henricus van Buedel,

h. een heideveld, 1½ bunder, in Oisterwijk achter de ?Anterlaar, tussen de gemeint en tussen erfgoed van Adrianus van Laerhoven,

i. andere erfgoederen, waarin genoemde Nycolaus overleed,

welke mud rogge Lambertus Christiani van Doernen ten behoeve van genoemde Johannes Monix verworven had van Wolterus Nycolai Pluijmen.

Idem (1239/73v-3/) 04-05-1470. Non solvit. Wolterus Nycolai Pluijm verkocht aan Udo Rutgeri Sebens een erfpacht van 2 mud rogge, ingaande Lichtmis over 3 jaar, gaande uit

1. een stuk land, de Gever, in Oisterwijk, tussen de gemeint van Oisterwijk en tussen erfgoed van Henricus Martens, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van eertijds Willelmus van Os,

2. een stuk land, het Klootke, aldaar, tussen erfgoed van Willelmus van Beeck en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen een zekere Bacx Geerlix, strekkend tot aan een openbare weg,

3. een tuintje, genaamd een Hoefke, aldaar, tussen erfgoed van Johannes Buckincs en tussen erfgoed van eertijds Johannes Fijen, strekkend tot aan een openbare weg,

4. een stuk land, het Haakstukske, aldaar, tussen erfgoed van Willelmus van Beeck en tussen erfgoed van de erfgenamen van wijlen Arnoldus Brock, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Johannes Stijnen,

5. een stuk land genaamd het Haanstukske, aldaar, beiderzijds tussen erfgoed van eertijds de erfgenamen van wijlen Arnoldus Brock, strekkend beiderzijds tot aan openbare wegen,

6. een stuk land, het Zandstukske, aldaar, tussen erfgoed van de erfgenamen van wijlen Willelmus de Becker en tussen erfgoed van Johannes Pagge, strekkend tot aan een openbare weg.

Idem (1239/100-L/)14-07-1470. Scabini noluerunt. Solvit. Nicolaus Nicolai Henrici Pluijmen droeg over aan Ambrosius Johannis van der Stegen een erfcijns van 6 grossen eertijds van Johannes Henrici Lupprecht, welke zijn schoonzoon, wijlen Jacobus die Becker, beurde uit een huis en tuin, waarin Arnoldus die Zelander overleed, gelegen in Oisterwijk, welke cijns Johannes Henrici Lupprechts ....... ....... aan Nycolaus Henrici Pluijmen.

Idem (1232/160v-13/) 05-05-1462. Solvit. Henricus Johannis van Buedel droeg over aan Henricus Johannis van Laerhoven het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit 1/3 deel dat behoort aan Wolterus Nycolai Pluijmen in

1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen erfgoed van Ghisbertus (doorgehaald) Johannis Gibonis Hannensoen en tussen erfgoed van Luijtgardis weduwe van Hermannus van Engelen en haar kinderen,

2. een akker, genaamd de Gever, ondewr Oisterwijk, tussen erfgoed dat behoort aan het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en tussen de gemeint van Haaren,

welke pacht voornoemde Henricus van Buedel gekocht had van Wolterus Nycolai Pluijmen.

Idem (1234/160-3/) 15-11-1464. Solvit. Wolterus, zoon van Nycolaus Pluijmen en van Jutta Wolteri Brocken, en zijn halfbroer Henricus, zoon van Johannes Brabants en van genoemde Jutta, verkochten aan Henricus Johannis die Loze een stuk land genaamd ...bler in Oisterwijk, nabij de Nedervonderse Molen, tussen een openbare weg en tussen erfgoed van Johannes die Becker de jonge, strekkend van een oopenbare weg tot aan erfgoed van Aleijdis Baten en haar kinderen.

Idem (1224/57-6/) 01-04-1454. Solvit. Johannes Johannis Dicbier droeg over aan Egidius Coman Gielis de Eijck een beemd, genaamd de Geitskooi, in Oisterwijk, tussen de Aa in het noorden en tussen erfgoed van Wolterus Pluijm en Henricus Rutten in het zuiden, welke beemd meester Arnoldus van Weilhuijsen ten behoeve van genoemde Johannes Dicbier verworven had van genoemde Egidius Coman Gielis van Eijck.

Idem (1227/382v-3/) 11-03-1457. (f.383 bij nummering overgeslagen). Scabini noluerunt. Wolterus Nycolai Plumen droeg over aan Johannes Monix een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit alle erfgoederen welke Godefridus Nycolai Plumen door de dood van zijn vader, genoemde Nycolaus, aangekomen zijn resp. hem aan zullen komen door de dood van zijn moeder Jutta; tot meerdere zekerheid stelde genoemde Wolterus Nycolai Plumen tot onderpand 1/3 deel van de volgende goederen, hem aangekomen door de dood van zijn vader, genoemde Nycolaus, resp. hem toe te delen door de dood van zijn moeder, Jutta, in:

1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, nabij de Draaiboom, tussen erfgoed van Henricus van Beke en tussen erfgoed van Martinus van den Dijc, strekkend van een openbare weg tot aan de Dorenakker,

2. een tuintje van 1 lopen, nabij het Hekken, tussen erfgoed van Johannes Buckinc en tussen erfgoed van Michaelis Fijen, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van voornoemde Michaelis Fijen,

3. een stuk land, genaamd het Zandstuk, 1½ lopen, tussen erfgoed van Johannes die Becker en tussen erfgoed van Johannes Stijnen, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Johannes van den Venne,

4. een stuk land, genaamd de Gever, 7 lopen, nabij het genoemde hek, tussen de gemeint van Haren en tussen erfgoed van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Willelmus van Os,

5. een stuk land, genaamd het Haakstukske, 1 sester, in de Harense Akker, tussen erfgoed van de erfgenamen van Gerardus Brocken en tussen erfgoed van Johannes Stijnen, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van de kinderen van wijlen Petrus Weijten,

6. een stuk land, genaamd het het Klootke, 4 lopen, aldaar, tussen erfgoed van Heilwigis van den Eijnde en tussen erfgoed van Egidius Bac Geerlixzooen, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Johannes die Becker,

7. een beemd, genaamd het Eensel, in Oisterwijk, tussen erfgoed van de investitura van Oisterwijk en tussen erfgoed van Henricus van Buedel, strekkend van de gemeint van Oisterwijk tot aan de Vlierbeemd,

8. een heideveld, 1½ bunder, in Oisterwijk, achter de Amerlaar, tussen de gemeint en tussen erfgoed van Arnoldus van Laerhoven, strekkend van erfgoed van Henricus Rutten tot aan erfgoed van Johannes Stijnen,

9. alle andere erfgoederen, waarin genoemde Nycolaus overleed.

Idem (1227/392-7/) 24-03-1457. Solvit.Henricus Johannis Brabants droeg over aan Gerardus Henrici die Man en aan Willelmus Johannis die Becker, een beemd, de Langdonk, in Oisterwijk, tussen de Hadewigenbeemd en tussen erfgoed van Johannes van den Doren, en van Katharina Bucs en haar kinderen, welke beemd genoemde Henricus Johannis Brabants gekocht had van Martinus, Henricus en Johannes, kinderen van Henricus Lodevici en van Anselmus Johannis Lijeven, man van Eva dochter van genoemde Henricus. Met recht van weg. Idem, (1227/392-8/) 24-03-1457. Solvit. Wolterus Nycolai Pluijm deed afstand van zijn recht tot vernaderen.

Idem (1223/311-1/) 04-05-1453. Solvit. Egidius genaamd Coman Gielis van Eijck droeg over aan Johannes Johannis Dicbier een beemd, genaamd de Geitskooi, in Oisterwijk, tussen de Aa in het noorden en tussen erfgoed van Wolterus Pluijmen en Henricus Rutten in het zuiden, welke beemd genoemde Egidius verworven had van Henricus Claessoen die Smijt.

Idem (1221/54-1/) 11-02-1451. Niets in margine (niet gepasseerd).Zie volgende akte.

Wolterus filius quondam Nycolai Pluijm tutor et maritus, ut dicebat, legitimus Aleidis sue uxoris filie Hermani filii quondam Hermani Wijten domum et aream sitas in parrochia de Oesterwijck, prope tiliam ibidem, inter hereditatem Johannis Vos ex uno et inter hereditatem quondam Petri Bloijs ex alio, quas domum et aream dictus Henricus erga Johannem Sceijve filium Nycolai acquisierat et de quadam domo et orto dictus Hermanus usufructum suum dicte Aleidi supportaverat prout in litteris, hereditarie supportavit (verder niets).

Idem (1221/54-2/)11-02-1451. Niets in margine (niet gepasseerd). Hermanus Hermani Wijten wilde overdragen aan Aleidis, dochter van hem en van wijlen Gertrudis Nycolai Stert, het vruchtgebruik in een huis en tuin in Oisterwijk, nabij de linde, tussen erfgoed van Johannes Vos en tussen erfgoed van wijlen Petrus Bloijs, welk huis en tuin genoemde Hermanus verworven had van Johannes Nycolai Sceijve; daarna zou Wolterus Nycolai Pluijmen, man van genoemde Aleidis, het huis en tuin overdragen aan Gerardus Gerardi Groijs.

Idem (1221/61v-5/) 25-02-1451. Streep in margine. Godefridus van Hulsen filius quondam Godefridi dicti van Hulsen filii quondam Engberti dicti van Rijel domum et ortum cum suis fundis et attinentiis, sitos infra libertatem de Oesterwijck, inter hereditatem Wolteri Pluijm ex uno et inter hereditatem Gibonis dicti de Haeren ex alio,…

Idem 27-03-1449 (1219 / 50v-8 en 9a) Godefridus Godefridi van Hulsen zoon van wijlen Engbertus van Rijel droeg over aan de secretaris Lambertus een huis en tuin onder Oisterwijk, tussen Wolterus Pluijm en tussen Gibo van Haeren, welk huis en tuin genoemde Godefridus van Hulsen verworven had van Godefridus Engberti van Rijel. (50v-9.) Genoemde Lambertus droeg voornoemde goederen over aan genoemde Godefridus van Hulsen.

Idem 12-05-1446 (1216 / 78v-3) Wolterus Nycolai Pluijmen verkocht aan Arnoldus Johannis Hadewigen soen een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit

1. huis, erf en tuin van der verkoper, onder Oisterwijk, tussen Wolterus Gerlaci Bac en tussen Hermanus Wijten, strekkend van een weg tot aan Willelmus die Becker de oude,

2. een stuk land van 4 lopen, genaamd het Klootke, in Haaren, in de akkers aldaar, tussen Willelmus die Becker de oude en tussen een erfgoed dat behoort aan de hoeve het Goed ter Stegen, strekkend van een weg tot aan Arnoldus Ackerman.

Idem 15-09-1446 ( 1216 / 115v-1) Godefridus Nycolai Henrici Pluemen droeg over aan Ghisbertus Ghisberti Huijsman een erfpacht van ½ mud rogge, uit een erfpacht van 28 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1½ bunder broek in Wippenhout, tussen een beemd van Willelmus Beckers en tussen een beemd van eertijds Lucia Ghenen, nu van die van Oirschot, welke 1½ bunder broekland Godefridus Langheijnen soen ten erfpacht verkregen had van Nycolaus Henrici Pluemen, en van welk ½ mud rogge Jutta weduwe van voornoemde Nycolaus Pluemen het vruchtgebruik overgedragen had aan haar zoon, genoemde Godefridus.

Idem 10-02-1446 (1216 / 288v-1 en 2) (288v-1.) Henricus Johannis van Buedel verkocht aan Henricus Rutgeri Buerincx ten behoeve van de kinderen van wijlen Arnoldus Goessens soen van der Beerten en van wijlen Margareta dochter van genoemde Henricus, een heideveld in Oisterwijk, aan de Sluis, tussen de kinderen van wijlen Arnoldus van Lairhoeven en tussen de gemeint, strekkend van de kinderen van wijlen Nicholaus Pluijmen tot aan de gemeint. Henricus Rutgeri zal genoemd heideveld gedurende zijn leven bezitten.

Idem 10-12-1446 (1217 / 256v-11 en 12) (256v-11.)

Nicolaus Wolteri van den Dael droeg over aan Henricus Johannis van Buedel een beemd in Oisterwijk, tussen erfgoed behorend aan het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk en tussen Jutta van Beke en de erfgenamen van wijlen Nycolaus haar broer, welke beemd Wijtmannus Wolteri van den Dael verworven had van Johannes Ludovici die Bije Arnts soen. (256v-12.) Genoemde Nycolaus droeg over aan genoemde Henricus van Buedel een erfcijns van 10 schellingen, te betalen met Lambertus, gaande uit een huis en tuin onder Oisterwijk, nabij de Draaiboom, tussen Hermannus Michiels soen schoonzoon van Jacobus van Brakel en tussen de kinderen van wijlen Nycolaus Pluijmen, welke erfcijns Wijtmannus Wolteri van den Dael verworven had van Johannes Gerardi Beluwes.

Idem (verwant?) 09-12-1447 (1217 / 82v-2 en 3) 82v-2. Amelius Amelii Wouters soen van Besoijen droeg over aan meester Arnoldus van Weilhusen een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een erfgoed, genaamd Neesken Gielis Hoefken, onder Oisterwijk, ter plaatse aan de Nedervonder, tussen de erfgenamen van wijlen Johannes Gijben soen in het noorden en tussen Wolterus Maes en de erfgenamen van Mette Pluijmen in het zuiden, welke erfpacht voornoemde Amelius gekocht had van Jacobus Jacobi Scijve. (82v-3.) Genoemde meester Arnoldus droeg voornoemde goederen over aan genoemde Amelius.

Idem 05-10-1441 (1212 / 2v-2 en 3) 2v-2. Wolterus Nycolai Pluijmen verkocht aan Henricus Johannis van Buedel een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1/3 deel van

1. een huis, erf, tuin en aangelegen erfgoederen, onder Oisterwijk, tussen Ghisbertus Johannis Gibonis Hannen soen en tussen Luijtgardis weduwe van Hermanus van Engelen en haar kinderen, strekkend van een weg tot aan genoemde Luijtgardis en haar kinderen,

2. een akker, genaamd de Gever, onder Oisterwijk, tussen erfgoed van het Katharina-altaar in de kerk van Oisterwijk en tussen de gemeint van Haaren, strekkend van Willelmus van Os tot aan een weg.

2v-3.

En hij kan weder verkopen binnen 6 jaar met 72 arnoldus gulden.

Idem 22-03-1442 (1212 / 155-1 en 2) 155-1. Henricus Johannis van Budel droeg over aan Johannes Godefridi Buckijncs een huis, tuin en hofstad onder Oisterwijk, bij de draaiboom, tussen de kinderen van wijlen Nycolaus Pluijmen en tussen Lambertus Faes soen en Engbertus Borchmans, verkocht aan genoemde Henricus door Nycholaus Lombart en diens zusters Aleijdis en Elizabeth, kinderen van wijlen Johannes Lombarts, en door Wolterus Jacops soen.

Idem 03-05-1442 (1212 / 168-7) Godefridus Godefridi Buckijnc droeg over aan zijn zoon Johannes een erfpacht van 2 mud rogge (met achterstallige jaren), te leveren met lichtmis, gaande uit de Eikakker in de Schijf achter Oisterwijk, ter plaatse de Konings Eik, tussen Arnoldus Roekeloes en tussen Elizabeth Kuusten en haar kinderen, Henricus van Buedel, Jutta Plumen en haar kinderen en de investitus van Oisterwijk, welk stuk land Ghisbertus Christiani Ghijsbrechts soen ten erfpacht verworven had van genoemde Godefridus.

Idem 01-12-1442 (1213 / 19v-6) Hermanus Hermani Wijten en zijn dochter Katharina beloofden Godefridus Godefridi van Hulsen een erfcijns van 12 gouden willems schilden, de helft met Katharina en de andere helft met pasen, gaande uit een huis en tuin, genaamd de Rode Schild, in Oisterwijk, nabij de linde, tussen Wolterus Back Geerlics soen en Wolterus Pluijm en tussen genoemde Hermanus.

Idem 20-12-1442 (1213 / 25v-4) Hessello Henrici Appels vernaderde een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, welke Henricus Johannis Langhe Arnt verworven had van de broers Wolterus en Godefridus, kinderen van wijlen Nycolaus Pluijm en droeg wederom over aan genoemde Henricus.

Idem 12-10-1442 (1213 / 147v-2) Jutta Wolteri Brocken, weduwe van Nycolaus Pluijmen, droeg over aan haar zoon Godefridus Pluijmen het vruchtgebruik in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, welke pacht Johannes Gerardi Buckinc betaalde gaande uit

1. een stuk land in Oisterwijk, in die Hogeweg, tussen Arnoldus Wolphardi en tussen eertijds Elisabeth Henrici thans genoemde Johannes Buckinc, strekkend van een weg tot aan een beemd van genoemde Johannes Buckinc,

2. een stuk land aldaar, tussen de kinderen van wijlen Godefridus Bacx en tussen de erfgenamen van wijlen Johannes Vrient, strekkend van een weg tot aan eertijds genoemde Elisabeth Henrici thans voornoemde Johannes Buckinc.

Idem 11-04-1443 (1213 / 198-3) Gerardus Gerardi van der Lulsdonc, weduwnaar van Margareta die tevoren weduwe was van Wolterus Wolteri die Wijt, droeg over aan Johannes Wolteri die Wijt, Theodoricus Theodorici Tielmans soen, Godefridus Henrici Pluijmen en Wolterus Willelmi die Wijt zijn aandeel in

1. de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en tuin, eertijds van Willelmus Pagghen in Oisterwijk, tussen Gerardus Sceijve en tussen de erfgenamen van wijlen Jacobus Appels Jacops soen, welke pacht Wolterus Wolteri Witten gekocht had van Ghisbertus Wolteri Johannis van Haeren,

2. alle goederen die genoemde wijlen Wolterus Wolteri die Wijt door de dood van zijn vader Wolterus die Wijt aangekomen zijn, gelegen onder Moergestel.

Idem 28-03-1443 (1213 / 198-7 en 8) Kinderen van wijlen Wolterus die Wijt

1. Johannes,

2. Elisabeth, gehuwd met Theodoricus Theodorici Tielmans,

3. van wijlen Margareta, die gehuwd was met Henricus Snijder een dochter

a. Aleijdis, gehuwd met Godefridus Henrici Pluijmen,

en Wolterus Willelmi die Wijt, droegen over aan Wolterus Thome Hessels soen de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en tuin eertijds van Willelmus Pagghen in Oisterwijk, tussen Gerardus Scheijven en tussen de erfgenamen van wijlen Jacobus Appels Jacops soen, welke erfpacht Wolterus Wolteri Wijten verworven had van Ghisbertus Wolteri Johannis van Haren.

Voornoemde Johannes die Wijt, Theodoricus, Godefridus en Wolterus staakten alle twisten met resp. aanspraken op Gerardus Gerardi van der Lulsdonc. Behoudens de belofte die Gerardus hen vandaag deed.

Idem 15-05-1437 (1207 / 87v-2) Engbertus Johannis Wellens droeg over aan Ghisbertus Johannis Gibonis Hannen soen een huis en tuin onder Oisterwijk, tussen Jutta weduwe van Nycolaus Plumen en haar kinderen en tussen de erfgenamen van Gerardus Hoersen, welk huis en tuin genoemde Engbertus verworven had van Henricus Bartholomeeus soen van den Nuwenhuijs, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Idem 19-02-1438 (1208 / 58-6) Jutta Wolteri Brocken weduwe van Nycolaus Pluijmen droeg over aan haar zoon Godefridus Pluijmen een erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes Gerardi Buckinc aan Jutta moet leveren met lichtmis, gaande uit

1. een stuk land in Oisterwijk in de Hoge Wegen, tussen Arnoldus Wolphardi en tussen eertijds Elisabeth Henrics thans genoemde Johannes Buckinc, strekkend van een weg tot aan een beemd van genoemde Johannes Buckinc,

2. een stuk land in Oisterwijk in de Hoge Wegen, tussen kinderen van wijlen Godefridus Bacx en tussen erfgenamen van Johannes Vrient, strekkend van een weg tot aan eertijds genoemde Elisabeth Henrics thans Johannes Buckinc.

Idem 19-02-1439 (1209 / 46v-9) Walterus van Buedel man van Aleijdis weduwe van Laurentius Vannijns droeg over aan Godefridus Nycolai Pluijmen het vruchtgebruik in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen in Oisterwijk van Johannes Hollen zvw Johannes Lombaerts, welke erfpacht Laurentius Vanijns verworven had van genoemde Johannes Hollen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Idem 28-02-1439 (1209 / 183v-1) Aelbertus Johannis Luppen van Oesterwijc verkocht aan Willelmus die Becker de jonge zvw Willelmus die Becker de Oesterwijc

1. een huis, erf en tuin in Oisterwijk onder de vrijheid nabij de linde, tussen Wolterus Back Geerlics soen en tussen Wolterus Pluijmen, strekkend van een weg tot aan de Dorenakker, belast met een erfcijns van 8 oude groten,

2. 3 lopen land in Oisterwijk onder de vrijheid, tussen Godescalcus Roesmont en tussen Arnoldus Arnoldi sGreven en meer anderen, belast met een erfpacht van ½ mud rogge.

Idem 18-02-1439 (1209 / 303-5 t/m 7) 5. Jutta weduwe van Nycholaus Plumen droeg over aan haar zoon Godefridus het vruchtgebruik in een erfpacht van 3 lopen, die Arnoldus Wanghen en zijn kinderen en erfgenamen betaalden aan wijlen zijn zuster Conegundis, te leveren met lichtmis, en gaande uit zijn erfgoederen, welke erfpacht genoemde wijlen Nycholaus Plumen verworven had van Laurencius Johannis tSmeeds, zijn zuster Elizabeth en hun zwager Wijnricus Jan Wijnen soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

6. Genoemde Jutta droeg over aan haar zoon genoemde Godefridus het vruchtgebruik in een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit goederen die eertijds waren van Gerardus Sceijven, ter plaatse Berkel in Oisterwijk, welke erfpacht genoemde wijlen Nycholaus Plumen verworven had van Nycholaus Gerardi Sceijven, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

7. Genoemde Jutta droeg over aan genoemde Godefridus het vruchtgebruik in een erfpacht van 5 lopen rogge, te leveren met Andreas, gaande uit ¼ (noordelijk) van een hoeveke ter plaatse Kerkhoven, tussen de gemeint en tussen Elizabeth Langerbeens, welke erfpacht Jutta verworven had van Wolterus en Luijtgardis, kinderen van wijlen Johannes Weijndelmoden soen van Carrikoven, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Idem 14-06-1436 (1206 / 96v-6) Destijds had Godefridus Boest alle goederen van Theodoricus Boest priester, investitus van Oisterwijk, gerechtelijk na schepenvonnis gekocht van Gerardus Moll de Driel. Thans droeg genoemde Godefridus Boest over aan Henricus Johannis de Buedel een heideveld genaamd de Heidehove in Oisterwijk achter Oisterwijk nabij de Sluis, tussen de gemeint van Oisterwijk en tussen Willelmus Brocken priester van het altaar van St.Katharina in de kerk van Oisterwijk, wijlen Johannes Daneels, Arnoldus de Laerhoven, Gerardus de Meijensvoirt en Jacobus Scheijven, strekkend van de gemeint tot aan Nycolaus Pluijmen.

Idem 18-02-1430 (1200 / 201v-3 en 4) Heijmericus Johannis Wellens soen en zijn vrouw Elisabeth Henrici Luijten verkochten aan Willelmus Loijer zvw Jacobus Groij een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Laurencius van Dooveloe en tussen Wolterus Pluijmen, strekkend aan een straat en aan Willelmus Becker de oude.

Idem 31-01-1426 (1197 / 268v-3) Godefridus Godefridi Henrici Lang Heijn verkocht aan Henricus Johannis van den Doren een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf en tuin in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, beiderzijds tussen Johannes Stempel, strekkend van de gemeint tot aan kinderen van wijlen Nycholaus Plumen, en uit al zijn andere goederen.

Idem 08-06-1425 (1195 / 117-7 en 8) 117-7. (niet doorgegaan). Johannes Henrici Lombart verkocht aan Johannes Scilder zvw Nycolaus Scilder van Gestel een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit

1. een akker van 3 lopen, in Oisterwijk, tussen kvw Nycolaus Pluijmen en elders naast de weg (of gemeint?),

2. 2 huizen, erven en tuinen onder Oisterwijk, tussen Engbertus Engbrechs Borchman en tussen kvw Nycolaus Pluijmen,

Hij, en zijn zoon Nycolaus beloofden garantie.

Idem 19-12-1409 (1186 / 292-1) Johannes die Bije zv Nycholaus Nycoel zv Nycholaus Nycoel de Oesterwijc verkocht aan Johannes Petri Broc een erfpacht van 1 mud rogge met Remigius te leveren, gaande uit

1. een huis en tuin onder Oisterwijk, naast huis en tuin van Nycholaus Plume en naast kv Gerardus H.......,

2. erfgoederen die voornoemde wijlen Nycholaus Nycoel verwierf van erfg Godefridus Snoecs, waaruit ....... Moelner een erfpacht beurt,

3. erfgoederen die voornoemde wijlen Nycholaus Nychoel verwierf van Johannes van Eel, uitgezonderd een tuin waarin Mathijas Mersman zal herbouwen,

4. alle goederen van voornoemde Nycholaus Nychoel, erfelijke en haaflijke,

5. een erfpacht van 1 mud rogge, die Johannes die Klerc de ....... leverde aan voornoemde Nycholaus Nycoel.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-B5, f.84v-1, aktenr. 678, 02-04-1421.) Op 02-04-1421 maakten kinderen van wijlen Henricus die Wijse 1. Angnees, voor haar haar zoon Ghijsbrecht Jacob Ghijsbrechts zoen 2. Elisabeth Henrici die Wijse, gehuwd met Jan Willems zoen van der Heijden, 3. Mechteldis Henrici die Wijse, gehuwd met Henric Jan Wijtmans soen, een erfdeling van de nalatenschap van voornoemde Henric die Wijse. (…) Henric Jan Wijtmans zoen kreeg (…) 16. een weide genaamd het Gagelbroek, tussen de gemeint en tussen de Geitskooi, strekkend aan kinderen van Claus Plumen in het westen en aan kinderen van Engbertus van den Heesacker in het oosten, 17. een weideke genaamd de Geitskooi, hieraan gelegen, belast met een erfpacht van 12 lopen rogge aan Dideric Wangen Aerts zoen,

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 4-C7, na f.90 los vel recto-1, aktenr. 708, 19-08-1419.) Op 19-08-1419 beloofde Jacob Claus Sceijven aan zijn broer Gherijt een erfpacht van 1/2 mud rogge, die voornoemde Claus Sceijve leverde aan de kinderen van wijlen Jan van Berck, te zullen leveren uit een beemd genaamd de Geitskooi, in Oisterwijk aan deze zijde van de Aa, tussen de kinderen van Aert van Laerhoven en tussen erfgenamen van wijlen Jan Blaren, strekkend aan de Aa en aan de heihoeve der kinderen Claus Plumen en van de persoon van Oisterwijk.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-B5, f.8-5, aktenr. 044, 28-02-1422.) Op 28-02-1422 verkocht Hessel Henric Appels, man van Aleijt Langhaerts aan Jan Wouters Poijnenborchs

1. een stuk land in Haaren, tussen Aert van der Hoeve in het oosten en tussen Heijlwig Jans van Laerhoven in het westen, strekkend aan voornoemde Aert van der Hoeve en aan Peter Wijtloc,

2. een stuk land in de Akkeren te Haaren, tussen Jan Poijnenborchs en tussen Peter Joden, Wouter van de Loe en meer anderen, strekkend aan de weg en aan Aert van der Hoeve,

belast met een erfpacht van 13 lopen rogge, waarvan 7 lopen aan Gijelijs van Heerlaer en 6 lopen aan Henrick Crillaert. Wouter Claus Plumen zag af van vernadering.

8v-2. Voornoemde Jan Wouters Poijnenborchs beloofde aan Godevaert Hessel Goebelens 80 gouden arnems gulden rond sint Jan baptist. (Deze som is betaald).

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 3-B4, f.57-5, aktenr. 344, onbekende datum.= ca. 1-1-1423) Op onbekende datum verkocht Vranc Jans van den Kerchove man van Mechtelt Wouter Loijaerts aan Godevaert Godevaerts Langh Heijnen

1. een huis en hof in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen Jan Stempels en tussen erfg Claus Plumen, strekkend aan de straat en aan Jan Stempels,

2. Een weide in Oisterwijk in Kerkhoven, tussen voornoemde Jan Stempels en tussen de straat, strekkend aan Jan Stempel en aan erfg Luutgaerden van den Loe,

destijds van Wouter Loijaert en zijn vrouw Angnese. Vrederic Henric Gherijts zag af van vernadering.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-B6, f.83-1, aktenr. 472, 08-03-1423.) Op 08-03-1423 stond Kathelijn wv Godevaerts van Hulsen zvw Engbrecht van Rijel af aan Henrick Bartolomeeus van den Nuwenhuus haar tocht in een huis en hof in Oisterwijk, naast kvw Claus Plumen en naast erfg Gherijt Hoersen, strekkend aan de Doornakker.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-C8, f.89v-4, aktenr. 509, 12-05-1423.) Op 12-05-1423 gaf Claus Wouters van den Dael man van Heijlwijg Vrancken van Gestel uit aan Jan Henrics van der Avoert de Putakker over de Nedervonder, naast Wouter Watermaels in het oosten en naast erfg Jacob Appels in het westen, strekkend aan kv Claus Plumen in het noorden en aan Jan van den Amervoert, voor een erfpacht van ½ mud rogge op sint Dionisius.

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-D8, f.95v-4, aktenr. 542, 25-05-1424.) Op 25-05-1424 verkocht Laureijns Claus Colesants aan Claus Ackerman een dries in Oisterwijk, naast kv Claus Pluemen en naast kv Claus Sceijven.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 1-B4, f. 7v-2, aktenr. 045, 05-10-1423.) Op 05-10-1423 verkochten Heijlwijch Henrics van der Heijde en haar man Wouter Willem Smeeds van Ghestel aan de broers Peter en Jan, zvw Wouter Poijnenborchs, goederen in Haaren, (…) 12. een erfcijns van ½ pond oud geld die eertijds Katelijn van der Eijcke betaalde en die tegenwoordig Godevaert Godert Langh Heijnen betaalt uit zijn huis en hof, naast Jan Stempels en naast Juet Plumen en kinderen, (…)

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 2-C2, f. 21-5, aktenr. 230, 04-05-1426.) Op 04-05-1426 verkochten Joerden die Hoesch en zijn vrouw Elisabeth, ndvw heer Wouter Bacs die landdeken was van het concilie van Hilvarenbeek, aan Herman Mijchiels van den Doren de Doornakker, in Oisterwijk achter de hof in de Doornakker, naast Claus Ackermans in het oosten en naast Claus (=Coel) Feijtmans in het westen, aan Claus Ackerman in het noorden en aan kv Claus Plumen, belast met de hertogencijns van ½ oude grote met sint Thomas te betalen en een erfcijns van 7 schillingen aan de gezellen in de kerk van Oisterwijk. Jan Jan Wijtmans zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 3-A8, f. 36-3, aktenr. 356, 25-03-1426.) Op 25-03-1426 verpachtte Juet ev Jan Brabants aan Lambrecht van Eertbrugge een stuk land, waarvan zij het vruchtgebruik heeft, in Oisterwijk naast de weg naar Gever, aan de weide van Jacob Sceijve en aan Willem Beckers de oude, voor een periode van 12 jaar, voor ½ mud rogge per jaar, met lichtmis te leveren. Jan Brabant, Wouter Claus Plumen en Thomaes Willem Nellen ev Juet Jan Brabants beloofden dat, indien Juet ev Jan Brabants gedurende deze 12 jaar zou overlijden en hen dit stuk land zou worden toebedeeld, zij deze pacht zullen continueren.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-A6, f.2v-3, aktenr. 007, 08-09-1429.) Op 08-09-1429 verpachtte Juet Wouter Brocken wv Claus Plumen aan haar zoon Wouter Claus Pluum alle erfenissen met de timmeringen die zij in tocht heeft, 1. een huis en hof in Oisterwijk bij de draaiboom, naast Herman Mijchiels en naast Heijn Meeus van Nuwenhuijs, belast met 17 schillingen oud geld aan sint Claus altaar in Oisterwijk, en belast met onderhoud van een deel van de Oisterwijkse dijk, 2. een hoefke van 1 lopen in de vrijheid bij Lomberts aan het veken, belast met een erfcijns van 20 penningen en 2 hoender aan Willem Willems van Haren, 3. 1½ lopen land, het Zandstuk, 4. 7 lopen land aan de Gever aan het veken, belast met de hertogencijns, 5. 1 zesterzaad land, het Haakstukske in Oisterwijk, naast de heerweg naar den Bosch, 6. 4 lopen land, het Klootke, daarbij gelegen aan voornoemde Bosch Weg, 7. ½ van de Vloetbeemd, belast met een erfcijns van 5 schillingen, de oude grote voor 16 penningen gerekend, 8. een beemd, het Euselke, daaraan gelegen, naast de beemd van de persoon van Oisterwijk, strekkend aan de gemeint, 9. een heihoeve achter de Amerlaar, strekkend aan de gemeint, aan erf van de persoon van Oisterwijk en aan Cop Stijnen.

Verpacht, zo lang Juet leven zal, voor de lasten, een erfpacht van ½ mud rogge aan het gasthuis van den Bosch, een erfpacht van 1 zester rogge aan de persoon van Oisterwijk, een erfpacht van 2 lopen rogge en een erfcijns van 32 penningen aan de gezellen in de kerk van Oisterwijk, en thans nog aan Henrick, de broer van Wouter, aan Godevaert, eveneens een broer van Wouter, en aan Wouter zelf jaarlijks met lichtmis 1 mud rogge. Wouter mag die mud rogge aan hemzelf behouden als huwelijks goed.

2v-4. Jutta verpachtte aan haar zoon Wouter 2 stukken land, samen 3½ lopen, 1. in Haaren, naast Aert Brocken en naast Jan Wouten, 2. in de Schijf achter Oisterwijk, naast meester Jan van Spul en naast Heijn van Budel, voor een periode van 6 jaar, voor 11 lopen rogge per jaar. Deze stukken waren kennelijk belast met een erfpacht van 6 mud rogge en met het onderhoud van 1/8 deel van Eeskens veken.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-C6, f.39v-2, aktenr. 274, 21-12-1429.) Op 21-12-1429 verkocht Jan Gherijt Beliws aan Wijtman Wouters van den Dael een erfcijns van 10 schillingen, met sint Lambertus te betalen, gaande uit huis en tuin waarin hij woont, in Oisterwijk bij de draaiboom, naast en aan Herman Mijchiels zwager van Jacob van Brakel, naast kvw Claus Plumen en aan de straat.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 2-C10, f.41v-2, aktenr. 286, 06-01-1430.) Op 06-01-1430 stond Herman die Moelner zvw Jan Moelneers af aan zijn zonen Laureijns en Jan, ten behoeve van hen en van hun broer Jacob, zoon van de voorbedde van voornoemde Herman en wijlen Angnese Laureijns Feijtkorens, de tocht in een stuk land aan de Gever, naast meester Jan van Tijghelt in het noorden, naast kvw Claus Plumen in het zuiden, aan erfenis van het sint Katharina-altaar in de kerk van Oisterwijk in het westen en aan de straat in het oosten.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 1-E2, f.20v-2, aktenr. 110, 14-04-1430.) Op 14-04-1430 verkocht Henric Jan Lupprechts man van Marie aan Henrick Bartholomeeus van den Nuwenhuijs een erfpacht van 1 mud, hem verstorven van Claus Ackerman en zijn vrouw Katelijn, die voornoemde Claus Ackerman tot 2 maal kocht van Claus Claus Nijcoel van Oesterwijck, met lichtmis in Oisterwijk te leveren uit een huis, hofstad en hof in Oisterwijk, naast Nijcholaus Plumen, naast kvw Gerardus Horsen, aan de straat achter en aan Elisabet Berijs, zoals in 2 schepenbrieven van den Bosch, en welke erfpacht voornoemde Henrick Lupprecht man van Marie ten deel gevallen is in een erfdeling met andere erfgenamen van Claus Ackermans en zijn vrouw Katelijn.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.147, microfiche 2-C10, f.40-1, aktenr. 218, 03-09-1430.) Op 03-09-1430 gaf Godevaert Godert Buckincs man van Elisabet Jo Brabans uit aan Ghijsbrecht Korstinen Ghijsbrecht ½ van een stuk land in de Schijf achter Oisterwijk aan de Koninks Eik, naast Aert Roekeloes in het noorden, naast Elisabet Kuijsten en kinderen, Henric van Budel en Juet Plumen en kinderen en de investiet van de kerk van Oisterwijk in het zuiden, aan erfenis van de persoon van Oisterwijk in het oosten en aan Henrick van Budel en Willem Luwes in het westen, waarvan de andere helft behoort aan Henric Lodewijchs van Spoerdonck en kinderen, voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren. Henric Jan Jan Wijtmans zag af van vernadering.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-D7, f.36-1, aktenr. 258, 08-05-1436.) Op 08-05-1436 werd meegedeeld dat heer Willem Jan Wijtmans persoon der kerk van Vorst zijn broer Henrick Jan Wijtmans deed overgeven aan de h. geest van Oisterwijk (…) 6 een erfpacht van ½ mud rogge die Aert Houtappel zvw Jacob Jacobs kocht van Elijaes (=Eelke) zvw Elijaes van Ghestel man van Gheertrude, dvw Jan Robben en wijlen Elizabeth Jan Fijerkens van Ghestel, op sint Denijs te leveren uit de Putakker, 4 lopen, in de akkeren te Haaren waart tussen de twee wegen, aan eertijds Hadewijg Luten in het oosten, thans naast Wouter Pluijmen in het noorden, beiderzijds aan Willem Beckers de oude en naast Coel Feijtmans en kinderen in het zuiden.(…)

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.148, microfiche 2-C3, na f.30v los vel recto-1, aktenr. 219, 02-01-1434.) Op 02-01-1434 stonden dochters van wijlen Joerden Brouwers, 1. Marie, gehuwd met Henric Jan Lupprechts, 2. Heijlwijgh, gehuwd met Wouter Gherlic Bacs, af aan hun broer resp. zwager 3. Aert Ackerman zvw Joerden Brouwers hun deel in een stuk land eertijds van Claus Ackermans in de Haarens Akker, naast Wouter Plumen, naast Jan die Bije, aan Willem den Becker de oude en aan de weg.


Huwt voor 1409

821.337   Jutta Wolters BROCKEN

FamilienaamIndex 821.337Vader 1.642.674Moeder 1.642.675

Overleden Oisterwijk na 1471, voor 1484

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr. 145, microfiche 3-A8, f. 36-3, aktenr. 356, 25-03-1426.) Op 25-03-1426 verpachtte Juet ev Jan Brabants aan Lambrecht van Eertbrugge een stuk land, waarvan zij het vruchtgebruik heeft, in Oisterwijk naast de weg naar Gever, aan de weide van Jacob Sceijve en aan Willem Beckers de oude, voor een periode van 12 jaar, voor ½ mud rogge per jaar, met lichtmis te leveren. Jan Brabant, Wouter Claus Plumen en Thomaes Willem Nellen ev Juet Jan Brabants beloofden dat, indien Juet ev Jan Brabants gedurende deze 12 jaar zou overlijden en hen dit stuk land zou worden toebedeeld, zij deze pacht zullen continueren.

Idem (1234/160-3/) 15-11-1464. Solvit. Wolterus, zoon van Nycolaus Pluijmen en van Jutta Wolteri Brocken, en zijn halfbroer Henricus, zoon van Johannes Brabants en van genoemde Jutta, verkochten aan Henricus Johannis die Loze een stuk land genaamd ...bler in Oisterwijk, nabij de Nedervonderse Molen, tussen een openbare weg en tussen erfgoed van Johannes die Becker de jonge, strekkend van een oopenbare weg tot aan erfgoed van Aleijdis Baten en haar kinderen.

Hertogelijk cijnsboek 1448, fol. 63v:

556. jutta relictam et liberis nicholai plume pro nicholaio predicto 2 1/2 d. vet. 1 pull.

557. ydem pro eodem ex parte johannes feytcoren 2 partus pulli

558. eadem jutta pro hospitali de busco 3 d. nov.

Idem, fol 72v:

johannes filius godefridi filius longi henrici pro medietate et lambertus filius godefridi predicti ([wordt:] et margareta relictam) pro una ? quitatus ? parte et

747. liberorum elisabet relictam godefridi filius longi henricus pro elisabet matre sui ex et lambertus predictum et ancelmus eius frater pro alia q..t.. parte parte ? nicholai plume de 1 1/2 bonarius sitis in wypenhout 18 d. nov.

(katerina relictam ancelmi et margarete relictam lambertus predicti)

Idem 308 (27-4-1484, 1253:270v) Maria Petri Arntzs Start weduwe van Willelmus Henrici Nelle, droeg over aan Aleijda, dochter van haar, Maria, en van Willelmus voornoemd, het vruchtgebruik in een stuk land onder Oesterwijck ter plaatse in die Schijf achter Oesterwijck, tussen erfgoed van Petrus Arnoldi Start en tussen erfgoed van de erfgenamen van wijlen meester Johannis van Spull en erfgoed van Tielmannus Hoijfts, welk stuk land Henricus en Wolterus, broers, kinderen van Nicolaus Pluijm en van Jutta Wolteri Brocken, verkocht hadden aan Petrus Arnoldi Stert.


Zij huwt (2) voor 1429

Johannes Henrici BRABANTS

FamilienaamIndex

Geboren voor 1380
Overleden Oisterwijk in 1429, na 31-1

Schepen van Oisterwijk 1407 (vgl KM 1980:66), 1418, 1421.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.146, microfiche 1-A7, f.3-2, aktenr. 009, 31-01-1429.) Op 31-01-1429 maande Ghijsbrecht Floren een erfpacht van ½ mud rogge die hij verkregen had van zijn zweder Jan Ghijsbrechts Hannen en die voornoemde Jan gekocht had van Elisabeth Aerts Cleijnaels, haar dochter Elisabeth en haar zoon Wouter Watermael, met lichtmis te leveren, uit 1. een gelookt in Oisterwijk, naast Jan Brabants en naast Godert van Hulsel, 2. een stuk land, eertijds van heer Henric Luten priester, naast Henric Henrics van Beke en naast Jan Brabants, Hessel Gobelens en Heijlwijgh wv Jan van Laerhoven en haar kinderen, strekkend aan erfenis van het sint Kathelijn altaar in de kerk van Oisterwijk, volgens schepenbrieven van ‘s-Hertogenbosch en Oisterwijk. Er was 3 jaar niet geleverd.(…)

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 1-A10, f.5-2, aktenr. 030, 31-01-1422.) Op 31-01-1422 verkocht Jan Aert Emmen aan Jan Brabant ten behoeve van Jan Jan Stempels een erfpacht van 12 lopen rogge, die Jan Jan Stempels hem levert op lichtmis, gaande uit 3 stukken beemd in Moergestel, in Kattendonk, 1. tussen Elisabeth weduwe van Willem van Haren en Jan Brabants en tussen de kinderen van Wouter Aert Emmen, strekkend aan Willem Poijnenborchs, 2. tussen de kinderen van Robbrecht Gheijsters en tussen Hessel Gobelens, strekkend aan Heijlwijch Voskens, 3. beiderzijds tussen Henric Mans, strekkend aan Willem Comans, welke 3 stukken voornoemde Jan Stempel in pacht verkregen had van voornoemde Jan Aert Emmen voor een erfcijns van 1 oude grote op sint Maarten aan de heer van Moergestel en voor voornoemde erfpacht van 12 lopen rogge, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-E7, folium 49-8 aktenr. 445, 16-08-1420.) Op 16-08-1420 deed Jan van Ele, zvw Willem Beckers, man van Elisabeth Jacobi Mertens, voor Jan Brabants ten behoeve van Jan Willems van Haren afstand van zijn deel in het Rietven, hen verstorven van wijlen Willem van Haren op de Dieze, nzvw Willem van Haren.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-B5, folium 32-2 aktenr. 321, 17-11-1419.) Op 17-11-1419 verkochten de broers Jan, Gherijt en Wouter, zonen van wijlen Willem van Haren, aan Willem Dirc Nycoels en zijn zwager Peter Jan Neessen een erfpacht, die hen aangekomen is van hun broer Willem van Haren nzvw voornoemde Willem van Haren, te leveren met lichtmis, die Jan Brabant levert uit zijn goederen waarop hij woont, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Van deze erfpacht was 2 1/2 lopen van Jan van Haren, 4 1/2 lopen van Gherijt en nog een 4 1/2 lopen van Wouter.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 183, 02-04-1419.) Op 02-04-1419 beloofde Jan Henrici Brabant aan Jan Kuijsten dat hij zo lang hij (Jan Brabant) leeft alle cijnsen zal betalen die Jan Kuijst verschuldigd is aan de hertog van Brabant wegens een beempd, geheten de Langdonk, in Oisterwijk, tussen het Goorbroek in het oosten en tussen de Haigen Beemd in het westen. Na de dood van Jan Brabant zullen zijn zwagers (NB schoonzonen) Godevert Godevert Buckincs man van Elizabeth en Henric Lodewijch Snellen zoen man van Hadewijgh deze cijns betalen.


Huwt (1)

Gheertruut N.

Index


Huwt (2)

Elisabeth Wouter SWITTEN

FamilienaamIndex

Overleden Oisterwijk voor 1421

Kinderen (Pluymen)

 1. Henricus Zie 410.668
 2. Wolterus, volwassen in 1422, huwt voor 1443 Aleydis Hermanus Hermanus Wijten
 3. Godefridus
 4. Nicolaus

Kinderen (Brabants)

 1. Hendrik
 2. Juet, huwt Thomaes Willem Nellen 
 3. Hadewich (+voor 1430), huwt Henric Lodewijchs van Spoerdonck (+na 1430)
 4. Elisabeth (+na 1457), huwt Godefridus Govaerts Buckinck (+na 1448, voor 1451)
 5. Kinderen
  1. Jacobus, vermeld in Bosch Protocol 1463, 1466
  2. Johannes, vermeld in Bosch Protocol 1442, 1445, 1450, 1458, 1460, 1463, 1464. Ook in het hertooglijk cijnsboek 1448 (611. johannes filius gerardi filij godefridi buckincs pro gerardo patre suo de hereditatis margarete filie weyndelmoede 6 d. vet.)
  3. Engelberta, vermeld in Bosch Protocol 1460
  4. Wolter, vermeld in Bosch Protocol 1467
  5. Thomas, vermeld in Bosch Protocol 1470, en denombrementen 1440
  6. Arnoldus, huwt N. Henricus Hendricks van Beke van Oesterwijck
  7. Henricus, vermeld 1458

TerugBegin van generatie


821.344   Herman Jan van BEURDEN

FamilienaamIndex 821.344Vader 1.642.688Moeder 1.642.689

Geboren Tilburg
Overleden voor 1420


Huwt

821.345   Oede N.

Index 821.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Ook Oda

Kinderen

 1. Jan Zie 410.672
 2. Herman
 3. Gijsbert (*ca. 1365), huwt ca. 1390 Heijlwich N.
 4. Kinderen
  1. Gijsbert
  2. Goeswijn
  3. Henrick
  4. Kathelijn
  5. Oede
  6. Pauwel
  7. Gerit
  8. Peter

TerugBegin van generatie


821.376   Arnold van der HOEVEN

FamilienaamIndex 821.376Vader 1.642.752Moeder 1.642.753

Geboren voor 1330

Schepen in 1331, 1336, 1338. Vgl. ook KM 2002:10

Mogelijk deze: ORA Oisterwijk (239. 1426 mei 30 847.Sch.Otw,R.145,22/037v-02) Op 30-05-1426 gaf Jan Lambrecht Vannijns aan zijn zoon Lambrecht, in huwelijks voorwaarden, # een stuk beemd in Moergestel, op de andere zijde van de Aa, naast de beemd van wijlen Peter van Stoct in het westen en naast de beemd van Margriet Scoenmakers en haar broer Henric tSmeeds in het oosten, welk stuk beemd voornoemde Jan Vannijn kocht van Henrick Noet zvw Aert van der Hoeve, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Voornoemde Lambrecht Vannijn verkocht aan Jan die Leeuwe zvw Henric van der Dijesen dit voornoemde stuk beemd. Engbrecht Lambrecht Vannijns zag af van vernadering.


Huwt

821.377   N.N.

Index 821.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 410.688
 2. Henrick Noet, huwt Engelberna Jan Wouters
 3. Jan Noet alias Sloetmekers

TerugBegin van generatie


821.384   Nicolaes BAELJUWS

FamilienaamIndex 821.384 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bosch Protocol (1210 fol 290 no 450 dd. 6-4-1440) Johannes Nycolai Balyuus beloofde aan Henricus van Buedel ten behoeve van de proost van St.Gertrudis te Leuven 10 gouden rijders met Remigius aanstaande. (Non solvit).

ORA Oisterwijk (189 fol 12v no81 dd. 3-3-1483) Jan en Gosen gebr. krn w. Claeus Gosen Belnius z. Cornelys Eryts z. wedn. w. sijns wijfs Gielis Quap wedn. w. sijns wijfs Jan Eryts z. man van Elysabeth sui uxoris drs w. Claeus Gosens voors. voor henzelven en voor de krn w. Cornelys en de krn Gielis noch onm. daar Jan en Gosen voors. voor geloeft hebben 1 mud rogge jeep tot hen behorende op Lichtmis uit een stuk lands geh. den Wolfsacker 7 L in par. Enschot ad locum dictum die Zydaerts vecken ? < erf Laureys vande Heyen > erf Gherit Wyten ; als onderpant welk mud rogge erfpacht voors. Claeus z.w. Gosen Beliuwe tegen Claeus z.w. Jans van Laerhoven met cope in sch.br. sBosch vendt Denissen z.w. Wijtman Willem? Henric Maes z. vendt Denissen z.w. Wijtman etc. scab. Adriaen en Wouter Maes? datum iij marty [of may?]


Huwt

821.385   N.N.

Index 821.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnoldus Zie 410.692
 2. Joannes (hypothetisch)
 3. Goossen (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


821.388   Claes Claesz van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 821.388 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

821.389   N.N.

Index 821.389 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joannes Zie 410.694

TerugBegin van generatie


824.096   Akarijn N.

Index 824.096 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.597.068


Huwt ca. 1360

824.097   N.N.

Index 824.097 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.597.069

Kinderen

 1. Laureijs Zie 3.298.534
 2. Gielis Zie 412.048
 3. Peter
 4. Jan

TerugBegin van generatie


824.104   Maes van den SNEPSCHEUT

FamilienaamIndex 824.104 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Goossens


Huwt Oirschot ca. 1350

824.105   N.N.

Index 824.105 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gielis Zie 412.052
 2. Henrick

TerugBegin van generatie


824.166   Jan Henrick KNAPEN

FamilienaamIndex 824.166Vader 826.262Moeder 826.263 • Tevens 825.360

824.167   N.N.

Index 824.167 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.361

TerugBegin van generatie


824.160   Michiel SMETSERS

FamilienaamIndex 824.160 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1445


Huwt

824.161   N.N.

Index 824.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 412.080

TerugBegin van generatie


824.162   Daniel Daniel HILLEN

FamilienaamIndex 824.162Vader 3.347.444Moeder 3.347.445 • Tevens 1.673.722

824.163   N.N.

Index 824.163 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.673.723

TerugBegin van generatie


824.166   Jan Henrick KNAPEN

FamilienaamIndex 824.166Vader 826.262Moeder 826.263 • Tevens 825.360

824.167   N.N.

Index 824.167 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.361

TerugBegin van generatie


824.184   Gijsbrecht van ELLAER

FamilienaamIndex 824.184 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1409

Mogelijk zoon van Jan met broers Henric en Peter en zus Jut

Vermoedelijke vader en grootvader worden vermeld in het Cijnsboek van de Hertog (1340) voor Oirschot Maria Geboorte (maar ook in Oirschot St Hubertus) no 34 Joannes van Ellaer, zoon van Ghibonis, 2 oude penningen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

P 1175 (Oirschot) 1367 – 1372 (feb. 1369 – juli 1369) folio 168v: Daniel Daniel Custers van Berlikem; Henrick van den Merendonc; Gijb van Ellaer

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (jan. 1387 – sept. 1387) folio 363r (C): Willem van der Vloet, man van Jut van Ellaer, Gielis van der Scueren

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 103v: Goijart zoon wijlen Gijb van Ellaer

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1176 mf9 C 04 f.330. dd 10-12-1383. Theodericus van der Wijer gaf uit aan Johannes gnd Moer 1 bunder land in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Ghibo de Eillaer enerzijds en de gemeint anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint; (…)


Huwt

824.185   N.N.

Index 824.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Lebben Zie 412.092
 2. Goijaert (ook BP 1409/10)
 3. Gijsbert (BP 1416/17)

TerugBegin van generatie


824.186   N.N.

Index 824.186 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie met

824.187   Ermgaert van KERVELEM

FamilienaamIndex 824.187Vader 1.648.374Moeder 1.648.375

Overleden na 1476

Natuurlijke dochter

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 320r: Jacop Jan Marceliss van Vessem; Peter Janss van der Heijden; Ermgart natuurlijke dochter van wijlen Heer Willem van Kervelem, kanunnik in Oirscot

Kinderen

 1. Margriet Zie 412.093

TerugBegin van generatie


824.224   Michael BALIJAERTS

FamilienaamIndex 824.224 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1389

Mogelijk verwant: Kapittel van Oirschot (no 212 dd 14-10-1404) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan Jan Baliaartszn in erfpacht genomen heeft van provisoren Tafel van de Heilige Geest in Oirschot: perceel land de Kloot in Straten in Oirschot.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1175 f.232 dd 18-7-1370) Michael gnd Baliaerts soen de Straten verkocht aan Johannes zv Arnoldus gnd Ennekens soen een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met lichtmis te leveren, gaande uit (1) een stuk land in Oirschot ter plaatse Ertbruggen, tussen Henricus Brant enerzijds en Willelmus zv Lana gnd des Wisen anderzijds, (2) alle goederen die verkoper zal krijgen na overlijden van voornoemde Lana.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1176 f.317v dd 28-7-1383) Michael Baliaert ev Katherina dvw Jordanus gnd Wise verkocht aan Willelmus zvw voornoemde Jordanus Wise ¼ deel in een beemd gnd Blakenbeemd, in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen Egidius gnd van den Sneppenscoet enerzijds en Lana dvw voornoemde Jordanus anderzijds; de gehele beemd was belast met 5 schelling.


Huwt

824.225   Katharina Jorden SWIJZEN

FamilienaamIndex 824.225Vader 1.648.450Moeder 1.648.451

Kinderen

 1. Hendrick Zie 412.112

TerugBegin van generatie


824.240   Wouter CLUIJSTERMANS

FamilienaamIndex 824.240 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 8-5-1423

Vermoedelijk zoon van Joerden Cluijstermans (+voor 15-4-1389), vader van Henricus (vermeld BP 15-4-1389)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 362r (Spoerdonck) Dirck van Loven man van Margriet dochter wijlen Dirck van den Laer; Jordaen zoon wijlen Wouter Cluijsterman en zijn broers Rutger en Jan en zusters Hadewig, Liesbeth, Kathelijn en Jut; Jan van Mijspel, 8 mei 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423- sept 1424 folio 31r (B) Willem van Heerzel en zijn kinderen Gijsbert, Aleit en Kathelijn; Henrick zoon wijlen Jordaen Cluijstermans; Henrick zoon wijlen Aert Smelters van Sonderwijc en zijn broer Aert, mombers van Aert en Kathelijn kinderen van Henrick zoon wijlen Aert; folio 31r (C) (“die Diepenbeemd”) Wijlen Henrick Cluijstermans; Claes Gerartsz van der Lulsdonc; Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle; Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 5 januari 1424


Huwt

824.241   N.N.

Index 824.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joerden Zie 412.120
 2. Rutger
 3. Jan
 4. Hadewig
 5. Liesbeth
 6. Kathelijn
 7. Jut
 8. Henric (+voor 1424)

TerugBegin van generatie


824.244   Jan Heijsschen BUSSCHERS

FamilienaamIndex 824.244 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1429


Huwt ca. 1375

824.245   N.N.

Index 824.245 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 412.122
 2. Henrick, hypothetisch, vermeld BP 1437

TerugBegin van generatie


824.320   Jan LEMMENS

FamilienaamIndex 824.320 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1360
Overleden Oirschot voor 1427


Huwt voor 1400

824.321   N.N.

Index 824.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henric van Gestel Zie 412.160

TerugBegin van generatie


824.322   Gijsbert Goijaerts van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 824.322Vader 1.651.532Moeder 1.651.533 • Tevens 825.766

824.323   Sophie N.

Index 824.323 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.767

TerugBegin van generatie


824.344   Corsten van den HOVEL

FamilienaamIndex 824.344 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1334
Overleden na 6-10-1390, voor 6-4-1391

(+1391 tenzij zijn vader ook Corsten heette…)

In het Cijnsboek van de Hertog komt voor (1340-1351) Johannes, zoon van Heila (Elia, Elias) van den Hovel van Spoerdonc.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf6 H 11 f.205v. dd 4-9-1385. Cristianus van den Hoevel, zijn kinderen Theodericus en Henricus, en Yda dvw Johannes Mijnrebrueder gaven uit aan Wolterus van den Audenhuijs een stuk land gnd dat Tielstukske, in Oirschot, ter plaatse gnd die Aarlese Akkeren, tussen kvw Bartholomeus Bruijstens enerzijds en Daniel van den Audenhuijze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan kvw Henricus de Aerle, en thans voor een erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in ‘s-Hertogenbosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Wolterus tot onderpand een stuk land gnd dat Eilakker, aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en kvw Johannes van den Audenhuijs anderzijds.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf8 B 09 f.284v. dd 8-3-1386. Hermannus zvw Henricus Brant verkocht aan Theodericus zv Cristianus van den Hoevel tbv voornoemde Cristianus, tbv Theodericus en Henricus kv voornoemde Cristianus, en tbv Yda dvw Johannes gnd Mijnderbrueder een erfcijns van 2 oude schilden, met kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd dat Heilaar, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen kvw voornoemde Henricus Brant enerzijds en Willelmus Andries soen anderzijds, reeds belast met een erfpacht van 1 mud rogge.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars 1177 f.300v dd 24-5-1386) Johannes gnd Lucien soen alias gnd Cleijnijart verkocht aan Cristianus van den Hoevel, tbv hem, tbv zijn kinderen Theodericus en Henricus, en tbv Yda dvw Johannes gnd Minderbrueder, een erfcijns van 1 oude schild, met kerstmis te betalen, gaande uit een stuk land gnd die Hostat, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Henricus Lijnen soen enerzijds en Johannes Lensscart anderzijds.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1179 mf4 D 08 p. 241. dd 6-4-1391. Johannes gnd Lucien soen de Straten droeg over aan Cristianus van den Hoevel zvw Cristianus van den Hoevel een erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, die Johannes gnd Slijmme aan voornoemde Johannes beloofd had, met lichtmis te leveren, gaande uit (1) een tuin in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Godefridus gnd die Wever enerzijds en voornoemde Johannes Slijmme anderzijds, strekkend met een eind aan Jordanus gnd Everaets, (2) huis en tuin aldaar, nabij eerstgenoemde tuin, welk huis en tuin voornoemde Johannes Slijmme tezamen met eerstgenoemde tuin aan eerstgenoemde Johannes tot onderpand had gesteld.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van

Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (juni 1384 – sept. 1384) folio 141v: Jordaen Henrick Brant, Dirck Corstiaens van den Hoevel

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (april1386 – jan. 1387) folio 300v: Jan Lucienssoen alias Cleijn Yart, Corstiaen van den Hoevel (c.s.)

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (mrt. 1393 – sec. 1393) folio 601r: Gijsbert zoon wijlen Gijb van Straten , Henrick van den Hoevel zoon wijlen Corstiaen

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 201r (A) Henrick Stakenborch (zoon wijlen Jan Westeric), man van Yda dochter wijlen Jan Minnebroder zoon wijlen Jan; Dirck Corstiaens van den Hoevel en (zijn) zoons Dirck en Henrick

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 298v Corstiaen van der Hoeven, man van Elsbeen dochter wijlen Andries Roefssoen; Dirck Rutger Haijart

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 95r: Henrick zoon wijlen Goijart van Rijsingen, hoefsmid; Henrick van den Hovel zoon wijlen Corstiaen; Dirck zoon wijlen Corstiaen van den Hoevel

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 142v: Jan, Dirck, Ljsbeth en Henrick (overleden) kinderen van wijlen Corstiaen van den Hovel en hun schoonbroer Goossen Brentens man van Yda; Dirck Ansem Dirck neven; Jan Henrix van Aerle

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 31r: Henrick Henrix van den Hoevel; Henrick Corstiaens van den Hoevel; Willem van der Meer; Marselis die Monic; Geertruijt weduwe van Corstiaen van den Hoevel

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 82v: Jan, Lijsbet en Henrick kinderen van wijlen Corstiaen van den Hoevel en van Geertruijt Claes Plaetmeker der Kijnder; Willem van der Meer; Marcelis die Monic

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 207v: Goijart Goijartss van den Broeck, Jan Wouter Bruijstenss, Peter Corstiaenss van den Hoevel, Ghijsbert Janss van Coelen


Buitenechtelijke relatie (1) met

N.N.

Index


Huwt (2)

824.345   Geertruid Claes Plaetmeker der KINDEREN

FamilienaamIndex 824.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1433

Kinderen

 1. (uit 1) Willem
 2. (uit 2) Peter Zie 412.172
 3. (uit 2) Elias (vermeld ORA Oirschot 1485, 1492)
 4. (uit 2) Henrick (*voor 1361 +voor 1431), vermeld BP 1485; huwt Hilleke N., ouders van Dirck en Henrick
 5. (uit 2) Dirck (*voor 1358 +voor 1412), vermeld BP vanaf 1483; 1445-85 als vader van een Hillegont, een Yda (gehuwd voor 1445 met Henrick van Rijsingen) en een Kathelijn (gehuwd voor 1412 met Willem Hels); ook zonen Dirck en Henrick
 6. (uit 2) Jan
 7. (uit 2) Lijsbeth
 8. (uit 2) Ida, huwt voor 1431 Goossen Brentens
 9. (uit 2) Goijaert, huwt Liesbeth Jordaen van den Brake (BP 1409)
 10. (uit 1) Christiaan (*voor 1367)

TerugBegin van generatie


824.346   Henrick Henrick MATHIJSSEN

FamilienaamIndex 824.346Vader 1.648.692Moeder 1.648.693

Geboren ca. 1400
Overleden na 1470

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 20v no 128-30 dd 25-4-1470) Verschenen is hier Henrick Henrick Heijmans van Kerkoerle en verkoopt nu met schepenbrief van Oirschot aan Henrick Mathijssen, aan Jan en Margriet wettige kinderen van genoemde Henrick Mathijssen en aan Peter Korstiaens als man van Aleijt dochter ook van Henrick Mathijssen, en aan Dirck Moermans als man van Kathalijn die een pacht van 2 en een halve mud rogge, maat van Oerle, uit een pacht van 3 en een halve mud rogge, die Henrick waren toebedeeld en welke pacht jaarlijks door Henrick van de Braeck waren beloofd vanwege door hem gekocht bezit van Henrick Mathijssen en diens broer Jan. Het onderpand is een huis, tuin etc., onder Oerle, ter plaatse genoemd aan de Dijck, b.p. de gemeenschappelijke waterloop daar, Henrick Heijmans, de gemeenschappelijke weg daar. Nog op onderpand van een stuk land ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Henrick Heijmans, Bartholomeus Janssen van Sittart, de kinderen van Dirck Cop. Nog op onderpand van een tuin daar bij het genoemde huis, b.p. Peter van de Hofstad, Nog op onderpand van een stuk beemd ter plaatse genoemd de Berken, nog op onderpand van een stuk land genoemd de Witbraecken, nog op ondrpand van een stuk land genoemd ‘Achter Ghenen Bosch’. Nog op onderpamd van een stuk land genoemde de Eijndenbeemd nabij het huis van Postel. (Idem 129) Genoemde personen uit de vorige akte beloven Henrick Heijmans en diens vrouw Margriet die voortaan 2 en een halve mud rogge per jaar te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van al het bezit dat ze hebben geerfd na de dood van hun vader Henrick Henrick Mathijsen (?MW) of nog zullen erven na de dood van hun moeder. Dat bezit is gelegen onder Oirschot danwel elders. (...) (Idem 130) Genoemde groep personen uit de vorige akte, voor hen zelf handelend en voor hun zuster Margriet, hebben beloofd om aan Henrick Heijmans en diens vrouw Margriet, die binnen nu en een maand 24 peters te gaan betalen, elke peter tegen 18 stuivers en nadat ze hebben betaald, zullen ze daarna anderhalve mud rogge per jaar gaan betalen uit de hiervoor vermelde 2 en een halve mud rogge, waarvoor ze zich met schepenbrief van Oirschot hebben verplicht.


Huwt

824.347   N.N.

Index 824.347 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens akte 129 uit 1470 lijkt zij nog te leven en haar man dood; in akte 128 leeft hij juist nog…

Kinderen

 1. Jan
 2. Margriet
 3. Aleijt Zie 412.173
 4. Kathalijn, huwt voor 1470 Dirck Moermans

TerugBegin van generatie


824.368   Wouter ROESTENBURGH

FamilienaamIndex 824.368 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1424

Waarschijnlijk oom van (BP 1414/16) Jordaen en Goossen Gerardszonen Roestenberch met moeder Heilwig, en broer van Gerit zoon wijlen Jan Roestenberch (BP Best 1383/84)

Volgens hypothese van Siep Schaafsma liggen de wortels van de familie Roestenburgh in Venloen circa 1340.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio 175v: Adriaen Janss van Zonne man van Heilwich dochter van wijlen Wouter Roestenberch en van Heilwich Henrick Aert Luyten; Henrick Peter Belart


Huwt

824.369   Heilwich Henrick Aerts LUYTEN

FamilienaamIndex 824.369Vader 1.648.738Moeder 1.648.739

Kinderen

 1. Goijaert Zie 412.184
 2. Heijlwich, huwt Adriaen Janss van Zonne

TerugBegin van generatie


824.370   Willem van CUYCK

FamilienaamIndex 824.370Vader 1.648.740Moeder 1.648.741

Geboren Oirschot ca. 1350


Huwt ca. 1375

824.371   N.N.

Index 824.371 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kapittel van Oirschot inv nr 236 (9-3-1411) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Godevart Wouters Roestenbergszn, als voogd van zijn vrouw Heilwig Willemsdr van Cuyk Jan Castermanszn, verkocht heeft aan Henrik de Wetter: deel roggepacht uit perceel land Leeuwerks Hove in Kerkhof in Oirschot, uit huis en hof en beemd Moest van de Spiker. Origineel inventarisnr 416. NB: Kapittel 1400 vermeldt Jan Vos van Straten, als voogd van zijn vrouw Margriet Willemsdr van Cuijk

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 95v: Aleijt weduwe van Willem natuurlijke zoon wijlen Lup Luppenss van den Schoet; Geertruijt (overleden) dochter van Willem van Cuke; Jan natuurlijke zoon wijlen Geerlinck Cnode

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1200 (Best) okt 1429 – sept 1430 folio 178v (Aerle) Luppert Luppertss van den Scoet, Dirck Gooswijns zoon wijlen Dirck Goeswijnss van den Scoet, Jan natuurlijke zoon van Luppert Luppertss van den Scoet en van wijlen Geertruijt Willem van Kuijck

Kinderen

 1. Margriet (*voor 1380), huwt Jan Vos van Straten
 2. Heijlwich Zie 412.185
 3. Geertruid (+voor 1431), huwt Luppert Luppertss van den Scoet (+na 1429, voor 1443)

TerugBegin van generatie


824.372   Joerden Aelbrechts van der NOTELEN

FamilienaamIndex 824.372 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1350
Overleden voor 1399

Kapittel van Oirschot (no 85 dd 18-5-1382) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik Jordens Aalbrechszn van Best, en zijn broers Jorden en Aalbrecht, in erfpacht gegeven hebben aan hun neef Jan Henrikszn van Jan: 1/2 perceel land Proestekker in Best.

Kapittel van Oirschot (no 90 dd 13-5-1383) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jorden Jordens Aalbrechsznszn van Best erkend heeft schuldig te zijn aan zijn broer Henrik: erfcijns uit beemd Heechbroek in Notelen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (mei 1399 – juli 1399) folio 209v: Albert zoon wijlen Jorden Aelbrechts van der Noetelen


Huwt voor 1358

824.373   N.N.

Index 824.373 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aelbrecht Zie 412.186
 2. Joorden (*voor 1358)
 3. Henrik (*voor 1358)

TerugBegin van generatie


824.520   Bartholomeus Jan van den NUWENHUYS

FamilienaamIndex 824.520Vader 1.649.040Moeder 1.649.041 • Tevens 847.496

Geboren Diessen ca. 1350

Bron Genealogie Thijs van der Zanden. Molenaar te Baarschot (Bartholomeus filius Johannis de nova domo multoris).

1437 - aug - Van Janne Gijbken Hannensoen die dingechtich was tegen Meeus vanden Nuwenhuys van geloeften van scoude, dair Jan vorscreven syn onschout af boet, ivonnis gewyst hadde laten componeren om dat hij arme was,

Gisbertus filius Bartholomeus de Nova Domo pro Swenelda relicta Bartholomei filii Johannes de Nova ex parte Bartholomei predicte de heriditate liberis Grite Peters en Geradus filius Amelii Zibben pro Swenelda relicta Bartholomei filii Joahannis de Nova Domo pro Gerardo filio Amelii Zibben, ex parte Zwenelde relicte Bartholomei filii Johannis de Nova Domo de hereditate libertis Gerardi de Rode ex agro dicto Voirecker.


Huwt

824.521   Sweentje N.

Index 824.521 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 847.497

Latijn: Swenelda.

Kinderen

 1. Kathelyn
 2. Mathys Zie 412.260
 3. Ghijselbrecht
 4. Henrick Zie 423.748

TerugBegin van generatie


824.522   Mathijs Aert SCOTELDREIJERS

FamilienaamIndex 824.522 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt voor 1390

824.523   N.N.

Index 824.523 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertruyt Zie 412.261

TerugBegin van generatie


824.524   Jan Roefs Myskens van EIJNDHOVEN

FamilienaamIndex 824.524Vader 1.649.048Moeder 1.649.049

Vgl BL 1997:103ff, 163ff., 193ff., 1998:52ff., 109ff., 147ff., 238ff., 1999:1ff., 94ff., en 164ff.


Huwt voor 1395

824.525   Lerya Wellen SCILDERS

FamilienaamIndex 824.525Vader 1.649.050Moeder 1.649.051

1410 Jan Willem Roeff Myskens van Eindhoven en zijn zoon geven ten erfcijns een kwart van een huis aan de Markt naast het Lakenhuis dat Lery Wellen Schilders van haar ouders heeft geerfd.

Bron Genealogie Thijs van der Zanden.

Kinderen

 1. Wellen Zie 412.262

TerugBegin van generatie


824.526   Jan Gijsbrecht van den RODE

FamilienaamIndex 824.526Vader 819.622Moeder 819.623

Geboren Diessen ca. 1390
Overleden ca. 1448

Hertoglijk rentmeester in 1416. Vgl BL 1997:103ff, 163ff., 193ff., 1998:52ff., 109ff., 147ff., 238ff., 1999:1ff., 94ff., en 164ff.


Huwt (1) ca. 1410

824.527   Hilleken Jans VLESSENTOP

FamilienaamIndex 824.527Vader 1.649.054Moeder 1.649.055

Overleden na 1429


Huwt (2)

Oede Peters van YPELAAR

FamilienaamIndex

Jonkvrouwe; zij procedeert (met scces) tegen haar stiefkinderen over de verdeling van de nalatenschap van Jan van den Rode.


Zij huwt (2) na 1448

Adriaen van CAMPEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Jan
 2. Jenneken Zie 412.263

TerugBegin van generatie


824.532   Boudewijn Gerits ROOSEN

FamilienaamIndex 824.532Vader 1.649.064Moeder 1.649.065

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

824.533   N.N.

Index 824.533 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goijaert
 2. Henrick
 3. Jenneken
 4. Margriet
 5. Willem
 6. Peter Zie 412.266

TerugBegin van generatie


824.534   Jan van AESVOERT

FamilienaamIndex 824.534 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan Henk Coolen.


Huwt

824.535   N.N.

Index 824.535 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aleijt Zie 412.267
 2. Huijbrechtje
 3. Jan
 4. Wouter

TerugBegin van generatie


824.576   Mathijs Goyaert ROOSEN

FamilienaamIndex 824.576Vader 1.649.152Moeder 1.649.153

Geboren ca. 1405
Overleden Moergestel


Huwt

824.577   N.N.

Index 824.577 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goyaert Zie 412.288

TerugBegin van generatie


824.578   Gerit Lambert Toyt VANNIS

FamilienaamIndex 824.578Vader 1.649.156Moeder 1.649.157

Geboren ca. 1405


Huwt

824.579   N.N.

Index 824.579 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet Zie 412.289

TerugBegin van generatie


824.608   Dirck Jacob Sbressers van LIEMDE

FamilienaamIndex 824.608Vader 1.649.216Moeder 1.649.217

Geboren Hilvarenbeek ca. 1390
Overleden tussen 8-1 en 12-9-1450

Alias Dierck Coppens (BL 1972:163). Gegoed te Hilvarenbeek aan de Plaats, en te Diessen. Wolkoper.


Huwt voor 1428

824.609   Kathelijn Gerit Henricks van den BROEK

FamilienaamIndex 824.609Vader 1.649.218Moeder 1.649.219

Geboren ca. 1410
Overleden na 1480

Kinderen

 1. Peter Zie 412.304
 2. Jacob Dirk Bressers, huwt Katerijn Peter Goyart sHoesschen
 3. Henrik Dirk sBressers
 4. Lijsbet
 5. Katelijn, huwt Henrik Lamberts van den Ecker
 6. Weindelmoet, huwt Henrik Simon bastaardzoon Wouter Back Maasz
 7. Aleit
 8. Margriet, huwt Gerit van den Broec

TerugBegin van generatie


824.610   Arnt Rutgers van AUDENHOVEN

FamilienaamIndex 824.610Vader 1.649.220Moeder 1.649.221

Overleden ca. 1463

Vgl BL 1973:120.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 107v no 108 dd 14-5-1465) Verschenen is hier Henrick zoon van den Kam (Chaem?) als man van Aleijt natuurlijke dochter van van wijlen Aert heer Rutgers van Oudenhoven, priester, en verkoopt hierbij aan heer Peter zoon wijlen Dirck Bressers, priester, een pacht van 3 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, die aan zijn vrouw Aleijt waren vermaakt in het testament van Katalijn dochter van wijlen Gijsbrecht Beijs zjin de de moeder van genoemde Aleijt. Henrick als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.


Buitenechtelijke relatie met

824.611   Katherijn Ghijsbrechts de BIE

FamilienaamIndex 824.611Vader 1.649.222Moeder 1.649.223

Overleden (vermoedelijk) 14-10-1465

Alias sBeyen.

In een vidimus van november 1502: testament van Katarina dochter van wijlen Gijsbrecht Bien, volgens de brief d.d. 14 oktober 1465.

Regesten Kapittel Orschot no 398 dd 12-6-1450: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Kathelijn Gijsbrecht Beisdr overgedragen heeft aan Aart, natuurlijke zoon van Willem van Kervelum: goed in Kerkhof in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 78v no 69 dd 16-2-1471) Komen is Geertruijt natuurlijke dochter van Aert zoon heer Rutger van Oudenhoven met haar voogd en verkoopt aan Margriet natuurlijke dochter van wijlen heer Jan Joerdens 2 roedes land zijnde aan elk einde een half roede lang en 4 roedes breed en zal als zodanig worden afgemeten en afgepaald. Het perceel is gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. genoemde Margriet, genoemde Geertruijt waarvan wordt afgedeeld, Peter Jacops van Esch waarvan ook is afgedeeld. Dat bezit had Katalijn wettige dochter van wijlen Gijsbrecht Beijs (…).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 49r: Jan van Dordrecht, Ansem Hannensoen zwager; Kathelijn dochter wijlen Gijsbert Beys; Roelof die Bever zoon wijlen Roelof

Kinderen

 1. Geertruyt Zie 412.305
 2. Aleijt, huwt Henrick Wouter van de Chaem (van den Kam)
 3. Kathalijn, huwt Aernt, natuurlijke zoon van heer Willem van Kervelem

TerugBegin van generatie


824.632   Willem Jacob KEIJMPS

FamilienaamIndex 824.632Vader 826.312Moeder 826.313

Geboren ca. 1405
Overleden na 1465

Volgens Genealogie Goossens


Huwt ca. 1430

824.633   Aleijt Jan KOENEN

FamilienaamIndex 824.633Vader 1.649.266Moeder 1.649.267

Kinderen

 1. Katalijn (*ca, 1435), huwt (1) Wouter van de Konijnsberg (+ca. 1465); huwt (2) Willem Aelbrecht Henricks van Melcrode
 2. Jacob Zie 412.316
 3. Aleijt, huwt Pauwel Hendrik Pauwels
 4. Jan

TerugBegin van generatie


824.634   Lambrecht Jan AERTS

FamilienaamIndex 824.634 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1487, voor 24-8-1489

Vermeld in een magescheid van 1464 (ORA Oirschot). Verder BP 1485/6 fol 213.

BP 1265 (Oirschot) okt 1495 – sept 1497 folio 403v

Henrick Ghijsbertssn. Hoppenbrouwer en zijn dochter Oda, vrouw van Henrick Lambert Arts

ORA Oirschot (Toirkens 124B fol 406v no 134-136 dd 3-5-1484) Komen is Gijsbrecht Pauwels van Liempde als man van Heijlwig dochter van Dirk Wilneven en verkoopt met schepenbrief aan Lambrecht Jan Aerts ten zijnen behoeven en ten behoeve van diens wettige kinden verwekt bij diens vrouw Aleijt dochter van genoemde Dirck Wilneven, en ten behoeve van Willem, Lenaert, en Adriaen als kinderen van Jacop Keijmps verwekt bij Johanna dochter van genoemde Lambrecht, een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest in de Braecke, b.p. de erfgenamen van wijlen Michiel Wilneven waarvan is afgwdeeld, de koper, Wouter van den Arennest, Jacop Keijmps, de kinderen van Jan Daniels. Nog een stuk land genoemd de Hoelbraecke ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de koper, de gemeijnte. Nog een stuk land gelegen in de Huijst, b.p. Goijaert Keijmps, genoemde Michiel. (…) (Idem 135) Komen zijn Lambrecht Jan Aerts en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van zijn wettige kinderen, te weten Lambrecht, Margriet, Jan, Willem, Dirck, Henrick, Aert, Elisabeth, Mechteld, Aleijt en ten behoeve van Willem en Lenaert broers en hun zuster Adriana kinderen van wijlen Johanna dochter ook van genoemde Lambrecht, inzake een stuk land groot ca. 4 lopenzaad gelegen in de Zeeldonk te Oirschot, b.p. de straat, Gijsbrecht Pauwels. Nog een stuk land groot 3 lopenzaad ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. genoemde Lambrecht en zijn kinderen, Dirck van de Hagelaer, Gijsbrecht Pauwels. Nog inzake een stuk land groot 1 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Wouter Gijsbrechts, Henrick Thomaessen, Wouter Thomaessen. (…) (Idem 136) Komen zijn Lambrecht en Jan, broers, verder Henrick Everaerts als man van Margriet dochter van genoemde Jan Lambrecht Aerts uit de vorige akte, voor henzelf handelend en voor hun broers Henrick en Aert en voor Elisabeth, Mechteld, en Aleijt hun zusters, nog voor Willem, Lenaert en Adriaen minderjarige kinderen van wijlen Johanna dochter van genoemde Lambrecht Aerts hierin met assistentie van hun wettige vader Jacop Willem Keijmps en verkopen nu aan Gijsbrecht Pauwels van Liempde (Vlemmincks) het bezit uit de vorige akte. (…)


Huwt voor 1464

824.635   Aleijt Dirck Willem WILNEVEN

FamilienaamIndex 824.635Vader 1.649.270Moeder 1.649.271

Geboren ca. 1430

Kinderen

 1. Jenneke Zie 412.317
 2. Lambrecht
 3. Margriet, huwt Henrick Everaerts
 4. Jan
 5. Willem
 6. Dirck
 7. Henrick
 8. Aert
 9. Elisabeth
 10. Mechteld
 11. Aleijt
 12. (hypothetisch) Oda, huwt Henrick Ghijsbertssn. Hoppenbrouwer

TerugBegin van generatie


824.636   Henrick Rutgers van der VLOTEN

FamilienaamIndex 824.636Vader 1.649.272Moeder 1.649.273

Overleden Oirschot voor 1479

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 153 nos 32-33 dd 18-2-1479) Komen is Ida weduwe van Henrik van der Vloeten met haar voogd en doet afstand van haar rechten ten behoeve van haar wettige kinderen van deze Henrick. Dat betreft een huis, tuin etc. gelegen in de Vloet, zijnde het huis waar ze nu in woont. Nog inzake een stuk land met de Streep genoemd dat Nuwe Land. Nog inzake een stuk heiveld eerder eigendom van die van Akeren, nog inzake een streep land genoemde de Griet Boeijenstreep, nog inzake een streep land genoemd de Parakker. Nog inzake een huis met 4 bunder heiveld gelegen in de gemeente Oirschot en deels in Zon. Ze belooft dit afstanddoen altijd na te zullen komen, behalve dat ze ander bepaald bezit blijft gebruiken zolang ze leeft. (…) (Idem 33) Komen zijn Willem, Henrick en Jan, broers, verder Gijsbrecht zoon wijlen Henrick Hoppenbrouwers als man van Mechteld, verder Goijaert Peter Korstiaens als man van Margriet, Aert Andries van de Laeck als man van Ijven, zijnde alle wettige kinderen van wijlen Henrick van der Vloeten en hebben een deling gemaakt van alle bezit dat ze van hun vader hebben geerfd. Hun wettige moeder Ida houdt wel het vruchtgebruik van bepaald bezit zolang ze leeft. Dat betreft een stuk land genoemd de Bester gelegen in de Vloet. Nog een stuk land genoemd het Roversveld. Nog een stuk beemd gelegen in het Veld van van der Hoeven, nog een stuk beemd gelegen in het Cleijn Zeelster. Nog een eeuwsel gelegen in de Vloetstraat, Nog houdt ze jaarlijks het vruchtgebruik van een pacht van 7 lopen rogge van Dirck de Lege. Hieruit zal Ida wel jaarlijks de grondchijns betalen uit die beemden etc. Nog zal ze 6 lopen rogge per jaar betalen. Genoemde Jan krijgt een huis, tuin etc., met alle ´timmeringen´er op, ter plaatse genoemd de Vloet, b.p. het erf eerder van Henrick van der Capellen, Henrick van Tulden en diens kinderen, Goessen en Claes van Oudenhoven, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk land genoemd dat Nuland met de Streep groot ca. 20 lopenzaad, ter zelfder plaatsde als hiervoor gelegen, b.p. Wouter van Gewanden, Henrick Willem Jutten. Hieruit moet jaarlijks 14 mud rogge worden betaald Oirschotse maat en in Oirschot te leveren aan de kinderen van Cornelis Roesten, verder de grondchijns. Genoemde Henrick krijgt een huis, tuin etc. met een heiveld en een stuk land groot 2 bunders, gelegen in de gemeentes Oirschot en Zon, ter plaatse genoemd de Vloet, b.p. de gemeijnte van Oirschot, de gemeijnte van Zon. Zijn broer Willem. (…) Genoemde Willem krijgt ca. een bunder land, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen (…) Aert van de Laeck krijgt een bunder land ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, overlangs een vierdevatzaad gemeten langs het erf van zijn zwager Willem, b.p. zijn zwager Willem waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Oirschot, de gemeijnte van Zon. (…) Gijsbrecht Henricks krijgt een stuk land met een heiveld eraan, groot ca. anderhalve bunder, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Henrick van den Houte, de gemeijnte, Wouter van Gewanden. (…) Genoemde Goijaert Peter Korstiaens krijgt een streep land genoemd de Griet Boeijenstreep, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. Jan Peter Speecks, Wouter van Gewanden, Henrick van den Houte. Nog krijgt hij een streep land genoemd de Parakker, ter zelfder plaatse als hiervoor, (…)

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 170 nos 169-71 dd 23-5-1506) P 170-r)

Henrick Claes Thomas van Oudenhoven verkoopt aan zijn zwager (= schoonvader) Jan Henricks van der Vloten die een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Verrenbest in de Vloet daar, verder ook alle grond, beemden etc. zoals Henrick van Oudenhoven eerder had verkregen van genoemde Jan Henricks van der Vloeten. (Idem 170) Jan Henricks van der Vloten uit de vorige akte verkoopt het huis en bezit uit de voorgaande akte weer door aan zijn broer Willem Henricks van der Vloten en aan Goijaert Peters van den Hovel die men ook wel de Raijmaker noemt, welk bezit de verkoper heeft verkregen van Henrik Claes Thomas van Oudenhoven. Nog verkoopt hij hen een stuk beemd genoemd de Bestert, gelegen in herdgang Verrenbests, b.p. Claes van Delft, de Costbunder daar, Henrick Willems, het Roversveld. (Idem 171) Willem en Goijaerts als kopers uit de vorige akte beloven Jan Henricks van der Vloeten dat als zij uit het bezit dat aan hen door Jan is verkocht, al hun kosten en schades kunnen verhalen, dat Jan dan gevrijwaard zal zijn voor de overdracht en verkoop van de beemd en zij zullen hem al hetgene er overschiet van hun vorderingen etc. weer aan hem teruggeven.


Huwt ca. 1450

824.637   Ida Willem SMOLLERS

FamilienaamIndex 824.637Vader 1.649.274Moeder 1.649.275

Overleden na 1479

ORA Oirschot (Toirkens 123A/ fol 30v dd O.L. Vrouw Assumptionisdag 1470) Verschenen is hier Ida dochter van Willem Smollers als weduwe van Henrick van der Vloeten met haar voogd en verkoopt nu aan Daniel Aerts van der Ameijden een pacht van een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat, die ze als weduwe had gekocht van Huijbrecht Aert Janssen van der Ameijden. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het 1/8e deel van een huis en tuin, gelegen in Oirschot onder Best, b.p. Claes Henrick Gijben, Lisbeth Jan Weijten, Goijaert Sweers, de gemeenschappelijke straat. Nog op onderpand van het 1/8e deel van een stuk land genoemd dat Bruijnsel, groot ca. 7 lopenzaad gelegen onder Best, b.p. Jan Wilneven, Korstiaen Sp…. (?). Nog op onderpand van het 1/8e deel van een stuk land genoemd de Laer, gelegen onder Best, b.p. Jan Harnismakers, Lambrecht Mathijssen, alles conform schepenbrief van Oirschot. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 44v no 340 dd 28-3-1475 in protocol 1486) Komen zijn Henrick Goijaert van Weert (=van Ginhoven, de Lubber) verder Peter Henricks als klagers hierin met Jan Henricks van der Vloeten en Henrick Mathijs van Eijndhoven als ´keerslieden´ over de dood van Wouter Gijsberts zijnde hun neef, ter ener zijde en verder Jan Pauwels en Aert van Taterbeeck namens Laureijs Janssen van der Hoeven als partij ter andere zijde en hebben zich onderworpen voor schepenen van Oirschot aan de bemiddeling door 4 arbiters die een zoenuitspraak zullen doen en partijen beloven de uitspraak na te komen.

Kinderen

 1. Jan Zie 412.318
 2. Willem (+na 1506), huwt Elisabeth Goijaert Eckermans (Bron Maarten van der Tas)
 3. Kinderen
  1. Rutger, huwt Janneke Hendricks
  2. Goijaert Willems
  3. Jan Willems
  4. IJken Willems
  5. Liesbeth Willems, huwt (1) Jan Jans der Weduwen; huwt (2) Goessen Scepens
 4. Henrick
 5. Ida alias Eva (+voor 1506), huwt Aert van de Laeck (+voor 1506), ouders van Andries, Heijlwich (gehuwd met Henrick Willem Aelbrechts) en Barbara (gehuwd met Leonaert Jacop Keijmps)
 6. Mechteld, huwt Gijsbert Henrick Hoppenbrouwer
 7. Margriet, huwt Goijaert Peter Korstiaens

TerugBegin van generatie


824.638   Andries Jan van der LAECK

FamilienaamIndex 824.638Vader 1.649.276Moeder 1.649.277

Geboren voor 1405
Overleden Oirschot voor 1486

Schepen van Oirschot, o.a. 1465, 1471.

Kapittel van Oirschot, no 479 (23-5-1476) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan, zoon van Henrik van den Langennepe, beloofd heeft te betalen aan Andries van den Laak: roggepacht uit perceel beemd in Verrenbest in Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Best) okt 1428 – sept 1429 folio 259r (Gunterslaer) Jan van Gunterslaer natuurlijke zoon wijlen Jacop van Gunterslaer, Andries Janss van den Laek, Jan Wijnrix van Erpe, Jan natuurlijke zoon van Jan natuurlijke zoon wijlen Jacop van Gunterslaer

BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 262r (Gunterslaer) Dirck Dirx van der Hoeven, Andries Jan van den Laeck

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 74v (Gunterslaer) Jan van Gunterslaer natuurlijke zoon wijlen Jacop van Gunterslaer, Andries Janss van den Laeck, Gerit Brant zoon wijlen Herman

BP 1207 (Best) okt 1436 – sept 1437 folio 226r Jan zoon wijlen Jan van den Stadeacker en van Heilwich (bezit een hoeve in de herdgang Aerle), Andries Janss van den Laeck

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 1r: Dirck Dirx van der Hoeven, man van Hilleke Jan Aertss van Gunterslaer, Dirck van den Audenhuijse, Andries Janss van den Lake, Henrick zoon wijlen Willem Zicheman

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 137v (Gunterslaer) Andries zoon wijlen Jan van den Laeck, Roelof van den Laer, Jan zoon wijlen Jan van den Laeck, Henrick natuurlijke zoon wijlen Goijart sWisen

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 146v (Gunterslaer) Andries Dirx van den Laeck, Heilwich weduwe van Willem Zychemans, Andries Janss van den Laeck

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 72v (Gunterslaer) Andries Janss van den Laeck, Dirck Dirx van der Hoeven, Jan Janss van den Laeck

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 335r (Vleut) Jan natuurlijke zoon wijlen Jacop van Gunterslair verhuurt tot Sint Marten over 2 jaar aan Andries van den Laeck 3 1/2e buunder beemd in de herdgang van den Hout ter plaatse genoemd die Vleut om de oude lasten (n.l. een grondchijns en 2 mud rog), 13 juli 1441

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 155v (die Scede-eycke) Heilwich weduwe van Willem Aert Zicheman en haar zoons Henrick, Aert en Corstiaen, Dirck Andriess van den Lake, Andries Jan van den Lake

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 225v Andries Janss van den Laeck, Mr. Jan, Herman, Mechtelt, Aleijt, Genta en Agnes kinderen van wijlen Dirck Scut en van Agnes dochter wijlen Herman Brant voornoemd

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 226r (Gunterslaer en Laeck) Andries Corstiaenss van den Hove, Andries Janss van den Laeck

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 12r (die Sche-eycke) Andries Janss van den Lake, Hennrick, Aert en Corstiaen zoons van wijlen Willem Aert Zijdeman, Jan Janss van den Lake

BP 1215 (Best) okt 1444 – sept 1445 folio 227v (Gunterslaer) Andries zoon wijlen Jan van den Laeck, Willem zoon van Jan van den Laeck natuurlijke zoon Jan van den Laeck

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 180v (Gunterslaer) Andries Janss van den Laeck

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 206v (Gunterslaer) Henrick Jan Henrick, Aleijtensoen man van Kathelijn Goijaert Michiels, Andries Janss van den Laeck (folio 207r), Willem Mathijss van Poppel

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 102r (Gunterslaer) Wouter van den Langeneep, Andries Janss van den Laeck

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 335r (Gunterslaer) Andries van den Laeck zoon wijlen Jan, Mr. Herman Brant zoon wijlen Herman Brant, Jan Aertss van Gunterslaer, Gerit Wouterss die Snijder

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 340r (Gunterslaer) Jan Maerkolf zoon wijlen Aert, Andries Janss van den Lake

BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 279r: Andries Corstiaenss van den Hove verkoopt aan Andries Janss van den Lake “den Rietecker” in de herdgang Gunterslair en 6 roeden land onder Sint Oedenrode en Best te Lake aan den Laecschendijc, 25 juni 1448

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 45r (Gunterslaer) Jan Jan Eckermans, Andries Janss van den Lake, Ghijsbert Aert Eckermanss

BP 1220 (Best) okt 1449 – sept 1450 folio 151r (Gunterslaer) Willem Janss van den Laeck, Aelbert Goijartss van der Hoeven, Henrick Willem Zicheman, Andries Janss van den Laeck

BP 1220 (Best) okt 1449 – sept 1450 folio 221r (Gunterslaer) Aelbert Goijartss van der Hoeven, Willem Janss van den Laeck, Willem Jan Bittus, Andries Janss van den Laeck

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 14v (Gunterslaer) Andries Jan van den Laeck en zijn broer Jan

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 106v (Gunterslaer) Andries Janss van den Laeck, Henrick Jan Henrick Aleijtensoen, Roelof Henrick Roefss van der Heijden, Henrick Colen zoon wijlen Wouter Colen

BP 1224 (Best) okt 1453 – sept 1454 folio 68v: Andries van den Laeck

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 134r (Gunterslaer) Herman van Rievoert, man van Lijsbeth Aert Wijnrix van Erpe, Andries Janss van den Laeck

BP 1226 (Best) okt 1455 – sept 1456 folio 492v (Gunterslaer) Willem natuurlijke zoon van Jan van den Laeck, Andries zoon wijlen Jan van den Laeck, Goedstu weduwe van Dirck Wouter Goedscalx

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 11r Claes Jans van den Laeck, Andries Jans van den Laeck, Henrick van Hall

BP 1227 (Best) okt 1456 – sept 1457 folio 104r (Aerle) Jan van den Laeck en zijn broer Andries, Heer Goossen zoon van Jan die Smyt van Brugge

BP 1230 (Best) okt 1459 – sept 1460 folio 201v (Gunterslaer) Andries van den Lake (broer van Jan)

BP 1231 (Best) okt 1460 – sept 1461 folio 212v (Gunterslaer) Andries Janss van den Laeck, Mr. Jan, Herman, Mechtelt, Aleijt, Ghenta en Agnes kinderen van van wijlen Dirck Scut en van Agnes Herman Brant

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 188v: Peter Goijarts die Cuper, Margriet vrouw van Andries van den Lake

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 188v: Lijsbeth natuurlijke dochter van Andries van den Lake voornoemd

BP 1233 (Best) okt 1463 – sept 1464 folio 190r (Gunterslaer) Wouter Jacops van den Aker

Andries Janss van den Laeck, Agnes Herman Brant weduwe van Dirck Scut en haar kinderen Mr. Jan, Herman, Mechtelt, Aleijt, Ghenta en Agnes

BP 1234 (Best) okt 1464 – sept 1465 folio 183r Claes Janss van den Laeck, Willem Dirx die Keijser, Andries Janss van den Laeck

BP 1238 (Best) okt 1468 – sept 1469 folio 180v Aert Jan Gheertss, Jan Andriess van den Laeck, Rutger Bittus

BP 1240 (Best) okt 1470 – sept 1471 folio 288v: Akarijn Jan Laureijnss Akarijnssoen , Peter Daniel sKeijsers, Andries Janss van den Laeck

BP 1241 (Best) okt 1471 – sept 1472 folio 166v: Andries en Jan zoons van wijlen Jan van den Laeck

BP 1248 (Best) okt 1478 – sept 1479 folio 51r: Andries Janss van den Laeck, Jan Henrix van der Vloet (folio 51v), Willem Hinckart


Huwt (1)

824.639   Margriet Jans van de STADEACKER

FamilienaamIndex 824.639Vader 1.649.278Moeder 1.649.279

Overleden na 1463


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Barbara Zie 412.319
 2. (uit 1) Heilwich
 3. (uit 1) Jan
 4. (uit 1) Jut
 5. (uit 1) Aernt (+Oirschot na 1540, voor 1550), huwt (1) Henricske Willem van Dormalen of Ida Henrics van der Vloten, volgens kwartierstaat Coolen; huwt (2) de ander. Vermeld ORA Oirschot (Toirkens 134a fol 74 no 301, 7-6-1540), Jan zoon wijlen Henrick Gerarts heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden van den Laeck ten behoeve van diens dochter Heijlwich die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen per a.s.Maria Lichtmisdag over drie jaar en onderwijl daarbij een jaarlijkse rente van 6 gulden (…). Ouders van Barbara, Heilwich en Andries (vermeld ORA Oirschot 1541)
 6. (uit 1) Rutger, priester
 7. (uit 2) Lysbeth, natuurlijke dochter

TerugBegin van generatie


824.896   Wynric TOIRKENS

FamilienaamIndex 824.896 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie met

824.897   N.N.

Index 824.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Beel en Yda staan vermeld in Bosch Protocol 1458-9 als natuurlijke dochters.

Kinderen

 1. Peter Zie 412.448
 2. Beel
 3. Yda

TerugBegin van generatie


824.898   Henrick Roefs van BAEST

FamilienaamIndex 824.898Vader 1.649.796Moeder 1.649.797

Volgens Genealogie Goossens


Huwt

824.899   N.N.

Index 824.899 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bela Zie 412.449
 2. Kathelijn
 3. Jan
 4. Liesbeth
 5. Sophie
 6. Roelof

TerugBegin van generatie


824.912   Daniel van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 824.912 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1335

Volgens website Van Adrichem


Huwt

824.913   N.N.

Index 824.913 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., huwt Henrick Goijaert Smeets
 2. Jan
 3. Henrick Zie 412.456

TerugBegin van generatie


824.914   Aert Jacob van BAEST

FamilienaamIndex 824.914Vader 1.639.240Moeder 1.639.241

Overleden voor 1432

Mogelijk: Convocatielijst Staten van Brabant, kort na 1 december 1406 (Damen 2016): p. 106 No. 332 Arnoldus van Baest; no. 333 Jacobus van Baest filius ejus, no. 334 Thomas van Baest filius ejus

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 286r: Daniel en Aert zoons van wijlen Henrick Heren Danelszoen; Christijn dochter wijlen Aert van Baest; Daniel natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick Danels zoon van Audenhoven


Huwt voor 1390

824.915   N.N.

Index 824.915 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Christina Zie 412.457

TerugBegin van generatie


824.920   Willem BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 824.920 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor x-9-1406

Niet verwarren met deze: BP (1176 f.150v donderdag na H. Denijs 1380) Willem Albrechts van Buctsel, man van Geertruij dochter van wijlen Jan van Woudrikem, gewandsnijder(=lakenverkoper), verkoopt aan Gerit Mesmaker, zoon van wijlen Henrick van Vessem, een pacht van 1 mud rog uit ¼ deel van het goed van Jan Palart en Henrick Steenwech in Udenhout. (Willem Albrecht van Bucstel had die pacht gekocht van Reijner Jansz Palart) Jan Cort vernadert die pacht en draagt die dan weer op aan Gerit Mesmaker.


Huwt

824.921   N.N.

Index 824.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 412.460

TerugBegin van generatie


824.922   Peter Jacob van BAEST

FamilienaamIndex 824.922Vader 1.639.240Moeder 1.639.241

Overleden voor 1413

Gegoed te Oisterwijk

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf6 E 10 f.185. dd Witte donderdag 30-3-1385. Henricus van der Amervoert en Johannes de Ertbruggen verkochten aan Petrus zv Jacobus de Baest 2/3 deel van 4 bunder beemd van wijlen Henricus Bloijs, in Oirschot ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen Willelmus de Arle enerzijds en Bela de Gunterslaer anderzijds, strekkend met een eind aan Henricus van der Cappellen en met het andere eind aan wijlen hr Johannes van der Weteringen ridder. Walterus de Audenhoven zag af van zijn recht van vernaderen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf2 A 09 f. 44v. dd 14-7-1388. Petrus de Baest gaf uit aan Rutgherus zvw Henricus gnd Oem 3 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, tussen hr Johannes de Gunterslaer priester enerzijds en Willelmus de Arle anderzijds, met bijbehorende wegen van de gemeint over erfgoederen van Willelmus Stier(?), Henricus van der Capelle en Nijcholaus Rover aldaar naar voornoemde 3 bunder; de uitgifte geschiedde voor 16 oude groot aan de grondheer en thans voor een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren. Hr Ancelmus de Baest zag af van zijn recht van vernaderen.

Regesten Kapittel van Oirschot (no 244 dd 24-9-1413) Johanr, zoon van Arnold Jonker, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Henrik van der Borchakker en Henrik, zoon wijlen Petrus de Baast: erfcijns uit huis en tuin naast kerkhof Sint-Petruskerk in Oirschot.

Mogelijk is dit ook Peter van Baest: Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1179 p. 240 dd 26-4-1391) Henricus van der Cappellen verkocht aan Petrus de Calo nzvw Franco met den Swerden een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met kerstmis in ‘s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit 3 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd die Twelf Boenre, (…)


Buitenechtelijke relatie (1) met

N. N.

Index

Volgens Genealogie Goossens


Huwt (2)

824.923   Jut Henricks BLOIJS

FamilienaamIndex 824.923Vader 1.649.846Moeder 1.649.847

Overleden voor 1407

Kinderen

 1. (uit 1) Jacob van de Hugevoort (*ca. 1380), natuurlijk kind, huwt te Middelbeers Heilwich N.
 2. (uit 2) Ida Zie 412.461
 3. (uit 2) Henrick, alias Henrick Bloijs
 4. (uit 2) Jacobus, hypothetisch, vermeld Bosch Protocol Oisterwijk 1429
 5. (uit 2) Anselmus, hypothetisch, vermeld Bosch Protocol Oisterwijk 1429

TerugBegin van generatie


824.924   Jan van CUIJCK

FamilienaamIndex 824.924Vader 1.649.848Moeder 1.649.849

Geboren ca. 1300
Overleden Basweiler 22-8-1379

Ridder, heer van Meir, strijdt in de slag bij Baesweiler; vgl Karel de Grotesite reeks 21 (Neggers)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1175 (Best) 1367 – 1372 (ca. 1394) folio 138r: Jut dochter wijlen Jan van Kuijc; Dirck van den Lake zoon wijlen Andries

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1175 f.138 dd x-x-1395) Jutta dvw Johannes de Kuijc voor een helft, en Johannes, Theodericus, Thomas, Willelmus, Reijnerus, Elizabeth en Beatrix(?), kvw N. Hoernkens de Rode voor de andere helft gaven uit aan Theodericus van den Lake zvw Andreas van den Lake (1) een huis, tuin en aangelag, in St.Oedenrode, ter plaatse die Lake, tussen wijlen Agnes van den Lake enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk beemd in Oirschot, ter plaatse gnd Gunterslaar, achter die Elsdonk, tussen Walterus van den Eijnde enerzijds en eertijds Arnoldus Zicheman anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de onraad en thans voor een erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met lichtmis in ‘s-Hertogenbosch te leveren. Gerardus zvw Conrardus(?) Writers zag af van zijn recht van vernaderen. Voornoemde Theodericus van den Lake beloofde aan voornoemde Jutta en Johannes zv Willelmus Hoernken 60 oude Gelre gulden en 4 nieuwe Gelre gulden, een helft met St.Remigius en de andere helft met lichtmis aanstaande te betalen.


Huwt

824.925   N.N.

Index 824.925 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Franck Zie 412.462
 2. Jutta, vermeld BP 1395 (1175 fol.138.)

TerugBegin van generatie


824.968   Snellaert Willems van SPULLE

FamilienaamIndex 824.968Vader 1.649.936Moeder 1.649.937 • Tevens 3.308.916

Geboren ca. 1350
Overleden na 1409, voor 1424

Vgl BL 1986:129ff. Woonde te Hilvarenbeek, waarschijnlijk in de herdgang Spul. Ook gegoed te Oirschot.

Kapittel Oirschot (regesten no 232 dd 9-5-1409) Snellardus Willemszn van Spulle heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan zijn zoon Godefrid en zijn vrouw Oda, dochter van Henrik van der Buusbeke: roggepacht uit perceel land Wreinlaar in Oirschot.

Kapittel Oirschot (inv nr 405 en 406 dd 10-2-1452) Paulus, zoon van Jacob Pouwelszn, echtgenoot van Oda, weduwe Godefrid, zoon van Snellardus Willemszn van Spulle, en dochter van Henrik van der Buusbeke, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Henrik en Snellardus, kinderen van eerstgenoemde Snellardus, ten behoeve van hen en van de andere erfgenamen van Godefrid, zoon van genoemde Snellardus: vruchtgebruik in roggepacht uit perceel land in Oirschot op Wreinlaar.

(406) Henrik en Snellardus, zonen wijlen Snellardus Willemszn van Spulle, en Johan, zoon van Arnold, zoon van genoemde wijlen Snellardus, voor hemzelf en voor zijn vader Arnold, en Johan, zoon van Henrik van den Bloemendaal, hebben overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Johan, zoon van Wilhelm, zoon van genoemde wijlen Snellardus: deel in roggepacht uit perceel land in Oirschot op Wreinlaar

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 9r: Snellart Willems van Spulle, Andries Willem Andriessen van Straten

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 95v: Snellaert zoon wijlen Willem van Spulle

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 97r: Snellart zoon wijlen Willem van Spulle, Henrick van Audenhoven zoon wijlen Jan Lijerinc van Straten

(zoon) BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 234r: Henrick Vos van Berze, Henrick zoon wijlen Willem van den Borchacker, Willem van Spulle, Art van Baest

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 153r Snellart Willemssoen van Spulle

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 64v (Heijn Papenbroec) Snellaert en Willem zoons wijlen Snellart van Spulle; Herman zoon wijlen Henrick Woutersz, 27 januari 1424

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 31r: Pauwels Jacop Pauwels man van Oda (weduwe van Goijart Snellart Willemss van Spulle); Henrick en Snellart zoons van wijlen Snellart Willemss van Spulle; Jan Willem Snellart zoons van wijlen Snellart Willemss van Spulle

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 158r: Pauwels Jacop Pauwelss man van Oda Henrick van der Bunsbeke; Snellaert Willemss van der Spulle en zijn zoon Goijart (niet gepasseerde akte)


Huwt

824.969   N.N.

Index 824.969 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.308.917

Kinderen

 1. Snellart, huwt Jut Willems van den Wuestenborch uit Diessen; ouders van Snellaert en Henrick.
 2. Ermgaert, huwt Jan Henrickss van den Blomendaele te Moergestel.
 3. Henrick
 4. Goyart, huwt Oda Henricx van der Buusbeke; zij huwt (2) voor 1452 Pauwels Jacob Pauwels
 5. Aert Zie 1.654.458
 6. Jan, huwt N.N., vader van Mechtelt, gehuwd met Symon Aert Schellekens, olieslager te Esbeek
 7. Willem Zie 412.484

TerugBegin van generatie


824.970   Gielis van der SCHUEREN

FamilienaamIndex 824.970 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.308.912

Geboren voor 1363
Overleden voor 1407

Vgl BL 1986:129ff.

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.363. dd 23-5-1387) Franco de Baest verkocht aan (…) Egidius van der Scueren een stuk beemd aldaar, tussen Theodericus van der Vloet zv Johannes van der Vloet enerzijds en Jacobus zv Jacobus de Baest anderzijds, strekkend met een eind aan de gemeint en met het andere eind aan Johannes de Audenhoven. Voornoemde Egidius beloofde aan Johannes de Audenhoven 56 franken met vastenavond aanstaande te betalen. Voornoemde Egidius beloofde aan Johannes de Audenhoven een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot uit voornoemd stuk beemd te leveren.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf6 F 13 f. 212v. dd 1-2-1392. Henricus zvw Jordanus van der Vloet verkocht aan Egidius van der Scueren een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Egidius van der Scueren enerzijds en jonker van Petershem anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene weg.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (jan. 1387 – sept. 1387) folio 363r (C) Willem van der Vloet, man van Jut van Ellaer; Gielis van der Scueren

BP (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 109v: Art zoon wijlen Art IJden van Meijelsvoert, Aleijt dochter wijlen Jan van der Vloet

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 260v: Wouter die Cort van Spoerdonc, Jan en Heilwig kinderen van wijlen Gielis van der Schueren, Willem Snellaertssoen van Spulle

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 339v: Jan Gieliss vander Scueren; Heilwich Gielis vander Scueren

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 159r: Jan Willemss van Creijelt; Peter natuurlijke zoon wijlen Hap van Heesterbeeck; Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 198v: Heilwich dochter wijlen Gielis van der Schueren; Jut dochter Matheeus van der Vloet; Rutger Janss van Ynghen; Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 198v en 199r: Mathijs, Willem en Heilwich kinderen van Henrick zoon wijlen Willem van den Dijck van Oirscot, en van Heilwich Gielis van der Schueren en hun schoonbroer Everart Moeren man van Sophie

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 199r: Jan en Heilwich kinderen van wijlen Gielis van der Schueren en van Aleijt dochter wijlen Jan van der Vloet en hun schoonbroer Willem Znellartss van Spul man van Lijsbeth

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 49v: Gielis, Aert, Jorden en Willem zoons van wijlen Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Scueren

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 49v: Peter Henrix van den Bloemendael man van Mechtelt Jan van der Vloet; Dirck Henrix van Onstaden man van Aleit de oude, dochter wijlen Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Scueren


Huwt voor 1390

824.971   Aleyt Jans van der VLOET

FamilienaamIndex 824.971Vader 1.649.942Moeder 1.649.943 • Tevens 3.308.913

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 312r: Luijtgart dochter van Liesbeth van der Voert; Aleijt dochter wijlen Jan van der Vloet

Kinderen

 1. Lysbeth Zie 412.485
 2. Jan van der Vloet Zie 826.972
 3. Heilwich

TerugBegin van generatie


824.972   Peter van den VENNE

FamilienaamIndex 824.972 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1350
Overleden Oirschot voor 1-10-1408


Huwt voor 1380

824.973   N.N.

Index 824.973 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 412.486

TerugBegin van generatie


824.976   Hendrik Gerrits van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 824.976Vader 1.649.952Moeder 1.649.953 • Tevens 825.764

Geboren ca. 1325
Overleden voor 1-10-1387

Alias Van Ghenen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1175 mf1 E 09. f.29. dd 15-6-1368. Henricus zv Gerardus de Melcrode verkocht aan Henricus gnd tSelen zoen de Vucht zv Katherina gnd Vl... een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met pinksteren in ‘s-Hertogenbosch te leveren, gaande uit een akker gnd die Strobrake, in Oirschot ter plaatse Best, tussen erf gnd die Schoet enerzijds en de verkoper anderzijds, reeds belast met een erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (jan. 1387 – sept. 1387) folio 357v: Henrick zoon wijlen Henrick van Melcrode; Jan en Dirck zoons wijlen Goossen Dirck Neven

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 327r: Henrick Everart Ghenensoen van Melcrode; Dirck Daniel Hillensoen; Aert Gielis Zegerss

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 72r: Willem Henric van Audenhoven, Jan Willemss die Cort, Ervart van Ghenen zoon van Henrick van Melcrode

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 72r: Henrick van Ghenen zoon van Henrick van Melcrode weduwnaar van Aleijt Roelofs van der Ameijden en hun zoon Roelof; Willem van Heerzel; Ervart Henrix van Melcrode

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 171r: Jan en Willem zoons van wijlen Henrick Willemss van der Noetelen; Aleijten Gheensken Kijnder ; Lodewijck Henrick Nenen; Henrick van Melcrode

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 220r: Henrick zoon van Ervart van Gheenen van Melcrode en zijn zuster Margriet

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Best) 1382 – 1387 (sept. 1383 – mei 1384) folio 119r (Melcrode) Goedscalck zoon wijlen Art van Melcrode; Jan van den Berge; Henrick Gerits van Melcrode

BP 1187 (Best) okt 1410 – sept 1411 folio 77v: Michiel en Liesbeth kinderen wijlen Gerit van Melcrode; Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Metten Brode; Henrick van Melcrode (meer aktes)

BP 1187 (Best) okt 1411 – sept 1412 folio 232v: Peter Scheenken, kremer, Henrick van Gheenen van Melcrode, Jan van den Berge van Dommelen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 137v: Gerit van Melrcode (zoon van Henrick van Ghenen) man van Liesbeth natuurlijke docher van wijlen Geerlinc Knode zoon van Geerlinck Knode alias Metten Brode; Andries zoon wijlen Willem van der Strathen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 188r: (Oirschot “t goed te Melcrode”) Goijart die Smit schoonzoon van Willem Vos; Gerit van Melrcode

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 206v: Geschil over een hoeve van wijlen Geerling Knoijen: IJwaen Knoijen zoon wijlen Geerling en Gerit Henricks van Melcrode; Scheidsrechtters: Jan Steenwecht zoon wijlen Jacob, Jan Beerwout zoon wijlen Marten, Reineer Scaden, Jan Weert

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 210v (‘t goed te Melcrode) Liesbeth weduwe van Geerling Cnode alias Metten Brode; Gerit Henricksz van Melcrode; Willem van Dormalen, pachter op die hoeve, Willem zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem Neven

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 212v, 213r: IJwaen zoon wijlen Geerlinc Cnode zoon wijlen Geerlinc Cnode met den Broede; Gerit van Melcrode Henricksz; Willem van Dormalen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 246r: (‘t guet tot Melcrode) Claes natuurlijke zoon wijlen Geerling Knode alias Metten Brode; Gerit van Melcrode man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling; Marie weduwe van Bruijst Palart

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 252r (A) (Melcrode) Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode (zoon van Henrick van Gheenen), man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling en van Aleijt van Zanthen

BP 1190 (Best) okt 1417 – sept 1418 folio 303r: Gerit van Melrcode Henrickszoon, Liesbeth natuurlijke dochter wijlen Geerling Henricksoen van Heze

BP 1191 (Best) okt 1418 – sept 1419 folio 102v: (die hoeve tot Mellicrode) IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode

BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v: Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens; Ervart Henricks van Ghenen

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v (A) (tot Melcrode) IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede Liesbeth weduwe van Gerit van Melcrode; IJwaen Geerling Cnode

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v, 121r (B): Evert zoon wijlen Henrick van Ghenen; Liesbeth dochter wijlen Geerling van Heze; Geerling en Liesbeth kinderen van wijlen Gerit van Melcrode (meer aktes) 4 april 1421

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 75r: Jan Henrix van Melcrode, Geerlinck zoon wijlen Gerit Henrix van Melcrode, Thomas Goossens van Audenhoven

BP 1211 (Best) okt 1440 – sept 1441 folio 199v: Ervart zoon wijlen Henric Henrix van Melcrode, Aert Rover van der Lake, Aelbert zoon wijlen Henrick Henrix van Melcrode

BP 1226 (Best) okt 1455 - sept 1456 folio 366v Henrick Janss die Smyt, Henrick Woutgerss van der Engelsbraken, Jacop en Margriet kinderen van Ervart van Melcrode


Huwt ca. 1360

824.977   N.N.

Index 824.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 825.765

Kinderen

 1. Henrick Zie 412.882
 2. Gerard Zie 412.488
 3. Jan (niet bij Maarten van der Tas vermeld)
 4. Ervaert van Ghenen (*voor 1395), huwt Margriet Jacop van Heerzel
 5. Liesbeth Henrics van Melcrode, huwt voor 1403 Willem Lippe van der Schoet (Bron Maarten van der Tas)

TerugBegin van generatie


824.978   Geerling Geerling CNODE

FamilienaamIndex 824.978Vader 1.649.956Moeder 1.649.957

Geboren ca. 1350
Overleden na 1-10-1410, voor 1-10-1417

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1176 fol 242v dd vrijdag na Agatha 1382) Gheerlinck Gheerlincs Cnode en zijn kinderen dragen op aan Wouter Jansz van Rode een pacht van 1 mud rog uit huis en grond in Lennenshoevel en uit land “Molendonc” aldaar en uit 2 stukjes land aldaar. (Vroeger had Henrick Berwout die pacht gekocht van Willem Martens van Lennenshoevel).

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1177 f.182v (dd 9-3-1385) Henricus Ceij zvw Lambertus gnd Ceij droeg over aan zijn zoon Henricus Ceij een stuk heide in Oirschot, ter plaatse gnd Best, in de akkkers aldaar, dat Henricus Teij in cijns gekregen had van Gheerlacus zvw Gheerlacus zv Wellinus gnd Cnode, en voorts alle goederen van voornoemde Henricus Teij.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf4 D 14 f. 143. dd 26-3-1390. Gheerlacus zvw Gheerlacus Cnode alias gnd met den Broede verkocht aan Willelmus zvw Henricus de Broechoven, Lambertus gnd Baten en Nijcholaus gnd Nouden (1) een huis en tuin in ‘s-Hertogenbosch aan de Hinthamerstraat, over de stroom aldaar, tussen hr Gheerlacus de Ghemert dekaan van St.Oedenrode enerzijds en Egidius de Ghele anderzijds, met zijn wegen en ander toebehoren, zowel aan deze als aan gene zijde van de stroom, (2) een erfcijns van 9 pond die eerstgenoemde Gheerlacus beurt, een helft met St.Jan en een helft met kerstmis, gaande uit een kamer met ondergrond in ‘s-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat, tussen Bruijstinus Palart enerzijds en Henricus Buekentop anderzijds, (3) 2½ morgen land in Rosmalen ter plaatse gnd Heze, ter plaatse gnd die Vrede, tussen Theodericus Rover zvw hr Johannes Rover ridder enerzijds en Cristianus Becker en de zijnen anderzijds, (4) zijn goederen in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (5) een erfcijns van 50 schelling, die Theodericus sutor de Best aan eerstgenoemde Gheerlacus betaalt, een helft met St.Jan en een helft met St.Petrus stoel, gaande uit een stuk land gnd dat Laar, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (6) een erfcijns van 50 schelling die erfg vw Theodericus van den Enghelbraken aan eerstgenoemde Gheerlacus betalen, een helft met St.Jan en een helft met St.Petrus stoel, gaande uit een stuk land gnd dat Laar, (7) een erfcijns van 40 schelling die Henricus Teije aan eerstgenoemde Gheerlacus met kerstmis betaalt, gaande uit een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, ter plaatse gnd in die Braken, tussen voornoemde wijlen Gheerlacus met den Broede enerzijds en kvw Willelmus Wouters soen anderzijds. De goederen waren belast met grondcijnzen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf11 F 04 f. 370. dd Witte donderdag 31-3-1390. Gheerlacus Cnode zvw Gheerlacus Cnode met den Brode verkocht aan Willelmus zvw Willelmus Bastart de Bucstel een erfcijns van 100 oude schilden, met St.Maarten te betalen, gaande uit (1) een stuk land gnd die Heghe, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, (2) een stuk beemd gnd die Banden Rijt, in Oirschot, tussen Henricus de Melcrode enerzijds en de gemene weg anderzijds. De brief overhandigen aan verkoper.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1179 mf1 B 08 p. 17. dd 14-1-1391. Henricus zvw Goessuinus de Tricht verkocht aan aan Gheerlacus Cnode (1) de helft in een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Best, tussen voornoemde Gheerlacus Cnode enerzijds en Henricus de Ghenen anderzijds, (2) een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Mellicrot, tussen Johannes van der Enghels Brake enerzijds en Johannes gnd die Keser anderzijds, met de weg die hierbij hoort. (…)

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf6 D 08 f. 197. dd Maandag 27-11-1391. Gheerlacus zvw Gheerlacus met den Brode verkocht aan zijn zuster Maria een erfcijns van 12 pond, een helft te betalen met St.Jan en de andere helft met kerstmis, voor het eerst met St.Jan aanstaande, gaande uit de hoeve van voornoemde wijlen Gheerlacus met den Brode, welke hoeve thans aan verkoper behoort, in Oirschot, ter plaatse gnd Best, reeds belast met de grondcijns en met 7½ schelling oud geld aan het kapittel van Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1178 (Best) 1387 – 1390 (feb. 1391 – dec. 1391) folio 197r: Geerling zoon wijlen Geerlinc met den Brode en zijn zuster Marie

BP 1182 (Best) okt 1400 – sept 1401 folio 232r: Gheerling zoon wijlen Gheerling Cnode alias met den Brode

BP 1183 (Best) okt 1403 – sept 1404 folio 239v: Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode Metten Brode; Goijart zoon wijlen Jan Wilnevensoen

BP 1187 (Best) okt 1410 – sept 1411 folio 77v: Michiel en Liesbeth kinderen wijlen Gerit van Melcrode; Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Metten Brode; Henrick van Melcrode (meer aktes)

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 137v: Gerit van Melrcode (zoon van Henrick van Ghenen) man van Liesbeth natuurlijke docher van wijlen Geerlinc Knode zoon van Geerlinck Knode alias Metten Brode; Andries zoon wijlen Willem van der Strathen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 210v (‘t goed te Melcrode) Liesbeth weduwe van Geerling Cnode alias Metten Brode; Gerit Henricksz van Melcrode; Willem van Dormalen, pachter op die hoeve, Willem zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem Neven

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 212v, 213r: IJwaen zoon wijlen Geerlinc Cnode zoon wijlen Geerlinc Cnode met den Broede; Gerit van Melcrode Henricksz; Willem van Dormalen

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 246r: (‘t guet tot Melcrode) Claes natuurlijke zoon wijlen Geerling Knode alias Metten Brode; Gerit van Melcrode man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling; Marie weduwe van Bruijst Palart

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 252r (A) (Melcrode) Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode (zoon van Henrick van Gheenen), man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling en van Aleijt van Zanthen

BP 1190 (Best) okt 1417 – sept 1418 folio 303r: Gerit van Melrcode Henrickszoon, Liesbeth natuurlijke dochter wijlen Geerling Henricksoen van Heze

BP 1191 (Best) okt 1418 – sept 1419 folio 102v: (die hoeve tot Mellicrode) IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Gerit van Melcrode

BP 1191 (Best) okt 1419 – sept 1420 folio 333v: Gerit van Melcrode, man van Liesbeth natuurlijke dochter van wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede; Willem zoon wijlen Jan Wil Nevens; Ervart Henricks van Ghenen

BP 1192 (Best) okt 1420 – sept 1421 folio 120v (A) (tot Melcrode) IJwaen zoon wijlen Geerling Cnode zoon wijlen Geerling Cnode alias Metten Broede, Liesbeth weduwe van Gerit van Melcrode; IJwaen Geerling Cnode


Buitenechtelijke relatie voor 1380 met

824.979   Aleijt van ZANTEN

FamilienaamIndex 824.979 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1-10-1416

Kinderen

 1. Liesbeth Zie 412.489
 2. Ivan (IJwaen)
 3. Claes
 4. Geerling

TerugBegin van generatie


824.992   Jan Hendriks van den SCHOET

FamilienaamIndex 824.992Vader 1.649.984Moeder 1.649.985

Geboren voor 1315
Overleden Oirschot na 1351

Niet zeker, wel waarschijnlijk.


Huwt voor 1355

824.993   N.N.

Index 824.993 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 412.496

TerugBegin van generatie


824.994   Henrick Henrick BOLNEGERS

FamilienaamIndex 824.994Vader 412.538Moeder 412.539

Geboren voor 1400

Vermeld ORA 1470; ook Bolvegers, Van de Maarselaar

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 361v Rutgher die Veer zoon wijlen Wouter zoon van wijlen Henrick Leijdecker; Henrick Bolvegher zoon wijlen Henrick; Gerit van Creijelt zoon wijlen Jan en zijn zoon Jan

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 185r: Aert van Gunterslaer, Ervaert van den Vluege, overleden, Henrick Henrick Bolvegers, Gielis Aert Zegerss

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 254v: Jan natuurlijke zoon van Andries Struijff, Henrick Henrick Bolvegerss

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 75v: Jan natuurlijke zoon van Andries Struijff, Ervart Ervarts van den Vloege, Henrick Henrick Bolvegers, Jan Willem Corstiaenss, Dirck van der Molen

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 296r: Jan Jan Vroemans, Henrick Henrix Bolvegher

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1202 (Best) okt 1431 – sept 1432 folio 293v (Aerle) Henrick Bolvegher zoon wijlen Henrick Bolvegher Robbert Zandecker van Mewen

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1353 folio 314r (Aerle) Gerit Peter Mercs, Henrick Henrick Bolvegers

BP 1229 (Best) okt 1458 – sept 1459 folio 271v Gerit Peter Mercss, Henrick Henrick Bolvegers, Wouter Henrix van den Dijc


Huwt

824.995   N.N.

Index 824.995 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 412.497
 2. Henrick, nazaten heten ook wel Maerselaer
 3. Kathalijn, huwt Aernt Jans van Truiden
 4. Kristijn, huwt Jan Wouter van Loes (vermeld BP 1441/42), ouders van Henrick, Margriet en Heilwich
 5. Aleijt

TerugBegin van generatie


825.000   Dirck Gijsbrecht HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 825.000Vader 1.650.000Moeder 1.650.001

Hypothetisch.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 233v: Dirck die Hoppenbrouwer natuurlijke zoon wijlen Ghijsbert natuurlijke zoon wijlen Henrick van der Smedebroek; Steven van der Broec zoon wijlen Henrick


Huwt voor 1430

825.001   N.N.

Index 825.001 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gijsbrecht Zie 412.500

TerugBegin van generatie


825.002   Goijaert Dircks CROMMEN

FamilienaamIndex 825.002Vader 1.650.004Moeder 1.650.005 • Tevens 103.008

Geboren ca. 1385
Overleden voor 1443

Vermeld ORA Oirschot 1465, 1468: de kinderen van Goijaert Crommen.

ORA Oirschot (Toirkens inv 122a no 249-250 fol 81-v dd 16-12-1464) Verschenen zijn Aernt en Jan, broers en kinderen van wijlen Goijaert Crommen, voor henzelf handelend en ook voor hun zuster Agneese, en ze verkopen hierbij aan Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers, zijnde hun zwager, die een eeuwsel, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dirck Huijskens, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van wijlen Jan van Baest. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de gronchijns. (Idem 250) Verschenen zijn Aernt en Jan en hebben beloofd aan hun zwager Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers die voortaan een mud rogge, Oirschotse maat, te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een stuk beemd genoemd de Mortel, groot ca. een bunder, gelegen in Oirschot onder Ameijden, b.p. Heijlwich Scencks en haar kinderen, Goessen Maes, Dirck die Cuijper, Dirck Zijkens, de gemeijnte, genoemde Aernt en Jan zelf. Ze beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht en ze mogen deze pacht aflossen per a.s. Maria Lichtmisdag over 5 jaar, tegen betaling van 28 peters samen met de achterstallige termijnen. Afspraak hiermee is verder dat Gijsbrecht vanwege zijn vrouw geen verdere aanspraken in de erfenis van zijn vrouw zal hebben.

ORA Oirschot (Toirkens inv 124a no 15 dd 1-2-1474) Verschenen is Henrick Aert Elen en heeft zijn vordering aangemaand inzake een pacht van 13 lopen rogge per jaar die 3 jaar achterstallig is en wordt betaald door Goijaert de Crom op onderpand van een beemd genoemd de Mortel volgens zijn schepenbrief. Hij wenst betaling te hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 1494) Dirck en Goijaert, broers en kinderen van wijlen Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers voor henzelf handelend en voor hun moeder Elisabeth en voor hun broers Aernt en Gielis, verder nog Dirck Mathijs Huijskens als man van Bertelmeeus en nog Elisabeth dochter van genoemde Goijaert Crommen de oudste met haar voogd Henrick Crommen, verder Aleijt dochter van wijlen Jans Crommen verwekt bij Janna dochter van wijlen Jan Beckers met haar voogd Henrick de Crom, met instemming en in aanwezigheid hierin van haar moeder Janne en van haar oom Goijaert Jan Beckers, verkopen nu aan Agnese dochter van Goijaert Crommen en haar kinderen een beemd genoemd de Mortel gelegen onder Ameijden (idem:) .... verkopen nu aan Elisabeth dochter van wijlen Goijaert Cromme de oudste van jaren en aan Janna dochter van wijlen Jan Beckers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige dochter Aleijt die ze heeft verwekt bij Jan de Crom daarvan het erfrecht, een stuk land (…)

BP 1217 (Oirschot okt 1446 – sept 1447 folio 115v) Corstiaen Mathijss Hoeze; Dirck Ghijben die Hoppenbrouwer van Straten; Aert en Jan zoons van wijlen Goijart die Cromme; Lucas Henrick Yden soen

BP 1220 (Oirschot okt 1449 – sept 1450 folio 132v) Dirck Goijartss die Cromme; Goijart Peter Bliex; Mathijs Corstiaen Haze (Hoze)

BP 1220 (Oirschot okt 1449 – sept 1450 folio 228v) Willem zoon wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Dirck sCrommen; Gerit die Yonghe man van Mechtelt dochter wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Dirck Crommen; Aert, Dirck en Jan zoons van wijlen Goijart Dirx sCrommen soen

BP 1220 (Oirschot okt 1449 – sept 1450 folio 251v) Aert, Dirck en Jan zoons van wijlen Goijart Dirck sCrommen; Willem zoon wijlen Henrick natuurlijke zoon wijlen Dirck sCrommen; Gerit die Yonghe; Peter Janss van Espe

BP 1223 (Oirschot okt 1452 – sept 1453 folio 293v) Lucas Henrick Luijkenss man van Lijsbeth dochter van Goijart die Cromme en van Aelijt., en hun kinderen Goijart, Jan en Agnes; Aert en Jan zoons van wijlen Goijart die Cromme

BP 1225 (Oirschot okt 1454 – sept 1455 folio 28v) Dirck Goijartss die Cromme; Jan Goijartss die Cromme;

BP 1225 (Oirschot okt 1454 – sept 1455 folio 199v) Aert en Jan en Dirck zoons van wijlen Goijart die Cromme; Ghijsbert Janss van der Schueren

BP 1253 (Oirschot okt 1483 – sept 1484 folio 406r) Willem Ghijsbert Janss van der Schueren; Aert en Jan zonen van wijlen Goijart die Cromme; Jan Henrix Hoppenbrouwers

BP 1254 (Oirschot okt 1484 – sept 1485 folio 281r, 281v) Lambert Griffens van den Berge man van Lijsbeth Gijsbert Jan van der Schueren; Aert en Jan zonen van wijlen Goijaert die Cromme;

BP 1254 (Oirschot okt 1484 – sept 1485 folio 404v) Aert en Lijsbeth kinderen van wijlen Goijaert die Crom;

BP 1255 (Oirschot okt 1485 – sept 1486 folio 32r) Lijsbeth Goijart die Cromme; Ghijsbert Dirck de Hoppenbrouwer

BP 1249 (Oirschot okt 1479 – sept 1480 folio 308v) kinderen van wijlen Goijart die Cromme

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 334v nos 401-4-3 dd 16-12-1482) Komen is Gijsbrecht zoon Dirck Hoppenbrouwers als man van Lisbeth dochter van wijlen Goijaert Crommen en heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 13 lopen rogge die 3 jaar en 1 lopen achterstallig is, maat van Oirschot, welke pacht Aert zoon wijlen Goijaert Crommen zijn zuster Lisbeth had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van de helft van een beemd genoemd de Nuwenbeemd gelegen in herdgang Straten, (…) Nog op onderpand van de tweederde delen van een stuk land genoemd het Castaertken, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) Nog op onderpand van het 1/3e deel van een beemd genoemd de Hoedonk tot aan het Blakenbeemdken toe, (…) volgens de brief d.d. 5 maart 1448 (…) (Idem 402) De zelfde Gijsbrecht heeft nog zijn achtersallige vordering aangetoond inzake een pacht van 13 lopen rogge die 3 jaar en 1 lopen achterstand heeft, welke pacht Aert Goijaert Crommen eerder aan genoemde Lisbeth zijn zuster had beloofd, uit de helft van het land genoemd de Nuwenbeemd, nog uit het 1/3e deel van de Castaert en uit het 1/3e deel van de Hoedonk. (…) (idem 403) De twee brieven van hiervoor heeft Joerden weer verkocht aan zijn broer Gijsbrecht op Kerstavond.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 23v: Goijart Dirx die Cromme, Willem Rutgerss van Audenhoven

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 54r: Goijart die Cromme zoon wijlen Dirck; Goijart Goijartss die Becker van Strathen; Meeus Zuetric

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 159v: Aleijt weduwe van Goijart Dirx die Cromme en haar kinderen Aert en Heijlwich; Marie dochter wijlen Henrick Vos

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 62r: Aert en Jan zoons van wijlen Goijart die Cromme; Ghijsbert Janss van der Schueren; Aert Jan sGraetss

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 308v: kinderen van wijlen Goijart die Cromme


Huwt voor 1420

825.003   Aleijt N.

Index 825.003 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 103.009

Overleden na 1474


Zij huwt (1) met

412.688   Daniel SCHEPENS

FamilienaamIndex 412.688Vader 825.376Moeder 825.377

Zie 412.688

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 18 nos 12-15 dd 28-3-1463) Verschenen is Aelbrecht Dirck Huijvelmans en heeft beloofd om voortaan Daniel natuurlijke zoon van Daniel Scepens zolang hij zal leven die te zullen onderhouden in eten, drinken, kleding, schoeisel, behuizing en slaapgelegenheid, tegen van hem verkregen roerend en onroerend bezit. Dat bezit had Daniel verkregen van Aernden, Jan en nog van Elisabeth en Agneesken zijn zusters en dochters van Goedevaert conform schepenbrieven van Oirschot. Ook zal Aelbrecht aan Daniel die elk jaar 4 stuivers geven waarmee hij mag doen wat hij wil. Maar Aelbrecht zal de helft van het huis waar hij nu in Straten in woont en ook de helft van een stuk land zolang als Daniel leeft, niet mogen verkopen. (Idem 13) Verschenen zijn Aert en Jan, broers en kinderen van Godevaerts Crommen, verder Lisbeth en Agneese gezusters en kinderen van genoemde Godevaert, en verkopen hierbij aan Daniel Huijvelmans die de helft van een huis, tuin etc., dat eerder eigendom van Daniel natuurlijke zoon van Daniel Scepens was, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de gemeenschappelijke straat. Ook verkopen ze hem de helft van een stuk land dat eerder van Juet Lijnen was en dat Daniel had gekocht van de erfgenamen van deze Juet. (…) (Idem 14) Verschenen is Daniel natuurlijke zoon van Daniel Scepens en verkoopt hierbij met schepenbrief van Oirschot aan Aelbrecht Huijvelmans, (.. etc. als no 13) (Idem 15) Verschenen is Aelbrecht Huijvelmans en verkoopt hierbij met schepenbrief van Oirschot aan Jan en Aernd en nog aan Elisabeth en Agneesken gezusters en allen kinderen van wijlen Goedevaert Crommen, de helft van een eeuwsel gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Brouwers, de gemeenschappelijke straat, Mathijs Mathijs Smollers, Jan van Baest. (…)

Kinderen (Schepens)

 1. Daniel (*ca. 1415)

Kinderen (Crommen)

 1. Jan Zie 51.504
 2. Aert (*voor 1424 +na 1493), ook met broer Jan in ORA Oirschot 1493
 3. Lijsbeth Sr. (*voor 1425), huwt voor 1445 Lucas Henrick Luijkenss
 4. Kinderen
  1. Goijart
  2. Jan
  3. Agnes
 5. Lijsbeth Jr Zie 412.501
 6. Agneese (+na 1494), huwt Heijn Ercken
 7. Kinderen
  1. Goijaert
  2. Aernt
  3. Aleijt
 8. Dirck (+na 1455)
 9. Heijlwich, vermeld BP 1442

TerugBegin van generatie


825.004   Gielis Loefken CREMERS

FamilienaamIndex 825.004 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Oirschot.

(Schoutsrekeningen inv 13016, 1429-1467, Archiefcollectie Henk Beijers)

1443: van Heinric den Cremer die een vonnis verloes van erftalen tegen Johannes van Baest daer hij aen broecte.

1444: Gielis den Cremer en Jan zijn broer in een vonnis tegen Jan den Vos.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 78r (heerdgang van Hedel) Wouter van den Nuwenhuijs zoon wijlen Melis; Gielis die Cremer van Strathen (zoon van Gielis Loefken) en zijn zoon Gielis, 18 februari 1424


Huwt voor 1400

825.005   N.N.

Index 825.005 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gielis Zie 412.502
 2. Jan
 3. Henric (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


825.008   Willem NEVEN

FamilienaamIndex 825.008 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch. In 1340-51 betaalt Elisabeth de Raymaker van het erfgoed van Willelmus Neven, 6 nieuwe penningen (cijnsboek van de Hertog 1340, Oirschot I nr 69)


Huwt voor 1350

825.009   N.N.

Index 825.009 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.504

TerugBegin van generatie


825.060   Dirck Goeswijn Ruelen van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 825.060 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.301.448

825.061   N.N.

Index 825.061 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.301.449

TerugBegin van generatie


825.080   Dirck NEVEN

FamilienaamIndex 825.080 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

825.081   N.N.

Index 825.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 412.540
 2. Anselmus, vermeld als belender BP (1175 f.67v.) 22-6-1368

TerugBegin van generatie


825.344   Jacob Philips van HERSEL

FamilienaamIndex 825.344Vader 1.650.688Moeder 1.650.689

Geboren voor 1378

Vgl Neggers in BL 2007:453

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1176 mf4 A 05 f.122v. Dd 21-4-1379. Jacobus zvw Luppertus gnd Herzel ev Margareta dvw Willelmus de Audenhoeven droeg over aan zijn zwager Willelmus de Audenhoeven een erfpacht van 9 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis te leveren, gaande uit goederen gnd Ludsdonk, in Oirschot ter plaatse Spoordonk, welke pacht hij en zijn vrouw geschonken kreeg.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (okt 1395 – aug. 1396) folio 376r: Jacob van Herzel zoon wijlen Luppert

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (okt 1395 – aug. 1396) folio 442r: Jacob van Hersel zoon wijlen Luppert, (Michiel zoon wijlen Willem Lappaert)

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 140r: Jacop Lippensoen van Hersel, man van Margriet dochter wijlen Willem van Audenhoven

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 416v (Noetelen) Claus van den Deijl, cremer, man van Heilwig dochter wijlen Jacob van Heersel; Jan zoon wijlen Henrick des Knapen; Gielis Aertssoen, 22 januari 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 102v (heerdgang van der Noetelen) Wouter van den Nuwenhuijs bij afwezigheid van Willem zoon wijlen Jan Walschensoen; Eva dochter wijlen Jacop Luppen soen van Heerssel, 28 mei 1422

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 187r (heerdgang van der Noetelen) Willem van Heerzel (zie Lierop), Claes van Deijl, cremer man van Heilwig dochter van Jacop van Heerzel, Jan zoon wijlen Henrick des Knapen, 23 mei 1425


Huwt na 1411

825.345   Margriet Willem Willem van AUDENHOVEN

FamilienaamIndex 825.345Vader 1.650.690Moeder 1.650.691

Jonkvrouwe. Kapittel van Oirschot (nr 235 dd 5-3-1411) Godfried van Rode, echtgenoot van Margaretha, dochter van Wilhelm de Audenhoven, heeft voor, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, in erfcijns gegeven aan Wilhelm Liben, zoon van Johan Korten de Spoordonk: perceel wei Anderhalf Buenre in Oirschot in Spoordonk op Wippenhout


Zij huwt (1)

Goijaert van RODE

FamilienaamIndex

Overleden na 1411

Mogelijk alias: Godfried van Rodenburg

Kinderen

 1. Willem Zie 412.672
 2. Luppert
 3. Margriet, huwt Ervaert Henrick Henrick van Melcrode
 4. Heijlwig, huwt Claus van den Deijl, kramer.
 5. Eva

TerugBegin van generatie


825.346   Lodewijk van KASSEL

FamilienaamIndex 825.346 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1-10-1422

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1182 fol 45 dd 20-5-1400) Lodewijch van Kessel belooft aan Jan van den Wijngarde t.b.v. Henrick van Ranst Costijnssoen, 100 nieuwe Gelrese gulden te betalen per St. Remys a.s.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 479v Lodewijch van Kessel zoon wijlen Lodewijck; (Heilwig dochter wijlen Lodewijck van Kessel); Willem van den Dijc van Oirscot, 2 april 1422

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 52 fol 19r dd “in het vigilie van St. Jan Baptist” x-6-1469) Loijwijck wettige zoon van Willem van Heersel en Bartholomeus Bruestens alias genoemd van Bladen als man van Margriet dochter van Willem van Heersel ter ener zijde en Jacop Lippens van Heersel als man van Aleijt dochter van Loijwijch van Kessel de jonge ter andere zijde, hebben zich onderworpen aan een uitspraak door arbiters. Genoemde Loijwijch en Bartolomeus kiezen daarbij voor heer Jan Roelofs priester en Willem van Katwijck. Genoemde Jacop kiest daarbij Meeus de Momboir en Lambrecht van Beest. Ze beloven beiden de uitspraak van deze aribiters na te komen en als overman kiezen ze Peter van Beest, die samen met de andere 4 arbiters uitspraak zal doen, op straffe van een boete van 50 gouden rijders, half voor de heer van Boxtel en half voor de partij die de uitspraak nakomt. Partijen zullen tussen nu en a.s. St. Jansdag hun eisen en stukken overleggen en daarna zullen de arbiters voor a.s. St. Jacopsdag uitspraak doen. Als de 4 arbiters het niet eens worden zullen ze samen met de overman binnen 14 dagen erna uitspraak doen. Als een van de arbiters niet op komt dagen mag er een ander in diens plaats worden benoemd namens de partij die het betreft. (…) (Idem 53 fol 20v) Aleijt wettige vrouw van Jacop (Lippens) van Heerzel namens haar man, geeft permissie aan haar zegslieden te weten meester Henrick Lotthem persoon te Boxtel en aan Dirck Janssen als rentmeester van de heer van Boxtel. De machtiging geldt tot wederopzeggen (…) (Idem no 55 fol 21v dd St. Jacopsavond) Loijwich wettige zoon van Willem van Heersel en Jan Heerbeeck vanwege Bartholomeus Bruijstens met hun arbiters zijn op St. Jacopsavond bijeen gekomen en hebben de zegslieden toegestaan uitspraak te doen, zoals is overeengekomen op 5 juni tussen Loijwich en Bertholomeus ter ener zijde en Jacop Lippens (van Heerzel).


Huwt

825.347   Aleijt van GOORLE

FamilienaamIndex 825.347 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heijlwig Zie 412.673
 2. Lowijch huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Aleijt, huwt Jacop Lippens van Heersel

TerugBegin van generatie


825.360   Jan Henrick KNAPEN

FamilienaamIndex 825.360Vader 826.262Moeder 826.263 • Tevens 824.166

Geboren voor 1374
Overleden voor 1434

Alias Brouwer (voor het eerst zo aangeduid 1410/11)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (april 1397 – feb. 1398) folio 31v: Peter van den Venne, Jan Henrick Cnapen, Wouter Stapel

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 32r: Jordaen van den Passche; Jan Henrick Knape t.b.v. zijn vader Henrick; Sijmon natuurlijke zoon van wijlen Heer Jan, investiet van Zeelst

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 53v, 54r: Marselis Alart Zelen van Os; Jan Knapen Henrick Knapen zoon

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 383r: Jan Knapen zoon wijlen Henrick; Jacob van Vladeracken t.b.v. Margriet en Liesbeth dochters wijlen Willem van Audenhoven

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 142v: Willem zoon wijlen Gielis Zegerssoen, Jan Henrick Knape, Marie dochter wijlen Gielis Zegerssoen

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 258r Jan Henrick Knape

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 357r Albert Jordaen Albrechtssoen van Straten; Jan Henrick Knapen

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 113v: Jacob Goes; Jan Brouwer zoon wijlen Henrick Knape

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 178v Jan Henrick Knape

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 131v: Goossen Jan Corte, Dirck Jans van der Vloet, Jan Henrick Knapensoen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 347r: Jan van den Audenhuijs, Jan Henrick Knapen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 378r, 378v: Jan Brouwer zoon wijlen Henrick Knape; Dirck die sCromme zoon van wijlen Jan

BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 50r: Willem zoon wijlen Albert Daemssoen, ketelsmit; Jan zoon wijlen Henrick Knapen; Herman zoon wijlen Herman Tefhelmans; Aelbert zoon wijlen Jordaen Aelbrechtssoen; Goijart Berwout (meer acten)

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 398r: Jan die Brouwer zoon wijlen Henrick Knapen; Art Schaubroecs

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 416v: (Noetelen) Claus van den Deijl, cremer, man van Heilwig dochter wijlen Jacob van Heersel; Jan zoon wijlen Henrick des Knapen; Gielis Aertssoen, 22 januari 1422

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 454v (Spoerdonc) Ervaert zoon wijlen Henrick van Melcrode; Jan natuurlijke zoon wijlen Willem van Audenhoven; Jan zoon wijlen Henrick Cnapen, 16 april 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 374v: (van der Noetelen) Jan zoon wijlen Henrick Knape; Willem Keteler; Willem van (den) Dijck, 31 mei 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (A) (heerdgang van der Notelen “dat Nederlant”) Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle; Jan zoon wijlen Henric des Knapen; Henrick die Melter 5 januari 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (C) (“die Diepenbeemd”) Wijlen Henrick Cluijstermans; Claes Gerartsz van der Lulsdonc; Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle; Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 5 januari 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 56r (A) (heerdgang van der Notel “die Backhuijsecker”) Jan zoon wijlen Henrick sKnapen; Aert Scaubroeck zoon wijlen Aert; Reineer Scaden, 13 januari 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 56r (B) Herman zoon wijlen Herman Tefelmans; Aelbert zoon wijlen Jordaen Aelbrechsz; Goijaert Beerwout; Jan zoon wijlen Henrick des Knapen

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 53r (herdgang van der Notelen) Jan zoon wijlen Henrick Cnapen; Willem van Heerzel zoon wijlen Jacob; Claes van den Deijl, cremer man van Heilwig dochter wijlen Jacob van Heersel, 5 januari 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 280v (Op Lijedevelt) Liesbeth dochter wijlen Henrick Knapen; Peter die Ghorter; Goossen Moedel zoon wijlen Jan van Ynghen; Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 10 februari 1424

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 187r (heerdgang van der Noetelen) Willem van Heerzel (zie Lierop); Claes van Deijl, cremer man van Heilwig dochter van Jacop van Heerzel; Jan zoon wijlen Henrick des Knapen, 23 mei 1425

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 192r Ervardus zoon wijlen Henrick van Melcrode belooft aan Jan zoon wijlen Henrick Cnapen geld en rog maat van Oirscot te leveren in Oirscot, 5 april 1426

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 61r: Claes Geritss van der Lulsdonc, Aelbert Jorden Aelbrechss, Jan Henrick Knapen, Dirck Dirck sMolners van Stipdonc (pacht uit de windmolen van Strathen), Jan Stijnen zooon van Dirck sWevers

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 44v: Jorden Jan Knapen, Kathelijn en Jut dochters van Mathijs van der Vloet, Jan Gieliss van der Schueren

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 212v: Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Cnape en hun schoonbroer Willem Jorden Everitss van Strathen man van Heilwich; Jorden Goijartss die Becker; Thomas Henrix van der Ameijden

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 292r: Jan zoon wijlen Jan Hantscoemeker man van Beertha dochter wijlen Jan Hannensoen; Jan Henrick Knapen; Jan Dirx die Wyt; Jan Plattijnmekersoen

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 – sept 1441 folio 192v: Jorden zoon wijlen Goijart die Becker, Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Knapen, Willem Jorden Everits van Straten, Claes zoon wijlen Goijart die Becker

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 160r: Daniel en Thomas zoon van Daniel die Cromme, Daniel zoon wijlen Boudewijn die Molneer, Jan Henrick Knapen, overleden, Gerit van den Schoet

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 270r: Jorden Goijaertss die Becker en zijn broer Claes, Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Knapen, Willem Jorden Everits van Straten


Huwt voor 1409

825.361   N.N.

Index 825.361 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.167

Vermoedelijk dochter van Henrick Hein Oomen

Kinderen

 1. Willem de Brouwer Zie 412.680
 2. Bele (+na 1463), huwt Henrick Henrick Moedels alias Moel van Oudenhoven (+voor 1463), ouders van Henrick (volwassen in 1463)
 3. Jan, vermeld BP 1460, 1462; mogelijk de vader van (in BP 1466-1467) Clemencia (gehuwd met Jan Willemss van Meerlaer) en Jenneke (gehuwd met Jan Marten Meijs)
 4. Henrick (+voor 1462), vader van Jan en Jacop, Margriet (huwt Wouter Buckinck) en Lijsbeth (huwt Jorden Dirck Ansemss)
 5. Joerden (*voor 1409 +voor 1462), huwt Agnes Dircks van de Vloet, ouders van Dirck en Henrick
 6. Heilwich Zie 412.083

TerugBegin van generatie


825.362   Jan Roelofs van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 825.362Vader 827.024Moeder 827.025

Geboren ca. 1405
Overleden voor 1468

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 187r Jordaen Jonker; Jan zoon wijlen Roelof van der Ameijden

BP 1202 (Oirschot) okt 1431 – sept 1432 folio 44v: Willem Jan Baers; Peter Gerits van ...(niet ingevuld); Jan Roelofss van der Ameijden

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 205r: Henrick Henrick Ameliss man van Kathelijn Roelof van der Ameijden; Jan Roelofss van der Ameijden; Lippert Henrix van Lippen; Kathelijn Jan Rolofs van der Ameijden

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1469 folio 177r: Jan Janss van Heijst, Corstiaen, Goossen en Jan zoons van wijlen Jan Ruelens van der Ameijden, Dirck Janss van Heijst

BP 1243 (Oirschot) okt 1473 – sept 1474 folio 188v: Philip Henricx van Geldrop, Mechtelt weduwe van Jan Rolofss van der Ameijden (sic), Henrick Willem sVerwers

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 102v: Anthonis en Michiel zoons van Roelof van der Ameijden en van wijlen Heilwich

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 426v (Aerle) Daniel Janss die Cromme; Mr. Peter Janss die Cromme; Dirck die Cromme; Jan Roelofss van der Ameijden

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 110r (Aerle) Daniel en Mr. Peter zoons van wijlen Jan die Cromme; Dirck die Cromme, overleden; Jan Roelofs van der Ameijden; Heijmerick Peter Heijmerixsoen


Huwt (1)

825.363   Margriet Jan de CROM

FamilienaamIndex 825.363Vader 206.566Moeder 206.567

Volgens Genealogie van der Ameijden


Huwt (2)

Heijlwich Goessen COPS

FamilienaamIndex

Overleden na 1468

Natuurlijke dochter

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 251 no 255 dd 4 dagen na Pasen 1468) Verschenen is hier Dirck Janssen van Heijst als man van Heijlwich natuurlijke dochter van Goessen Cops (?) en hij verkoopt nu aan Korstiaen, Goessen, Jan en Antonis wettige kinderen van Jan Roelofs van der Ameijden, die het erfdeel waarop zijn vrouw Heijlwich recht heeft en dat die van haar moeder Margriet had geerfd en haar was vermaakt in een testament. Genoemde Margriet had dat weer van haar vader Henrick Jannes en haar moeder Lisbeth verkregen, zijnde haar aanspraken in een stuk land genoemd de Hofstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de kinderen van Heijn Gerits, Claes Jan Claessen, Aert van Kampen, de Hofstadstege daar. Nog verkoopt hij hen een deel van een stuk land gelegen onder Spoordonck, b.p. Willem Rutgers, Wouter van de Velde, de Seelmakerskinderen. Nog verkoopt hij haar erfdeel in een huis, tuin etc., eveneens gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Peters, Dirck Rademakers, de gemeijnte.


Zij huwt (2) voor 1468

Dirck Jansen van HEIJST

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Elisabeth Zie 412.681
 2. (uit 1) Jan, priester
 3. (uit 1) Roelof (+voor 1467), vermeld ORA 1464, huwt (1) Geertruida Wouter Vernoijen; huwt (2) voor 1467 Mechteld Dirck Jan Henricks Stockelmans
 4. (uit 2) Korsten, uit zijn vaders laatste huwelijk, vermeld ORA Oirschot 1497
 5. (uit 2) Goosen (+voor 1497), vader van Jutta
 6. (uit 2) Henrick
 7. (uit 2) Thonis (+voor 1497), vader van Lisbeth
 8. (uit 2) Mechteld (+voor 1497), haar volle broers en zusters (en nazaten) verdelen haar erfenis op 25-2-1497
 9. (uit 2) Jan de jongste, vermeld 1467; mogelijk de man van Margriet Jan Crommen, vermeld 1481

TerugBegin van generatie


825.368   Bartholomeus BRUIJSTEN

FamilienaamIndex 825.368 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1340
Overleden voor 1-6-1392

Heeft mogelijk een broer Jan (BP 1382ff).

BP (samengevat door S. Ketelaars)1177 mf6 H 11 f.205v. dd 4-9-1385. Cristianus van den Hoevel, zijn kinderen Theodericus en Henricus, en Yda dvw Johannes Mijnrebrueder gaven uit aan Wolterus van den Audenhuijs een stuk land gnd dat Tielstukske, in Oirschot, ter plaatse gnd die Aarlese Akkeren, tussen kvw Bartholomeus Bruijstens enerzijds en Daniel van den Audenhuijze anderzijds; de uitgifte geschiedde voor ½ oude groot aan kvw Henricus de Aerle, en thans voor een erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in ‘s-Hertogenbosch te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Wolterus tot onderpand een stuk land gnd dat Eilakker, aldaar, tussen Henricus Scoemaker enerzijds en kvw Johannes van den Audenhuijs anderzijds.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 380v (B) Jan van Audenhoven, Bruijsten Meeus Bruijstens, man van Liesbeth dochter Jan van Audenhoven (en Aarlebeke)


Huwt ca. 1370

825.369   N.N.

Index 825.369 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.684
 2. Wouter, vader van Jan (+voor 1457; zie BP 1465, 1466: vader van Jan en Wouter); kleinzoon Jan Jan (+voor 1468) alias van Heerbeeck huwt Woutera Tswetters alias Wouter Hollen (+na 1468); zij waren weer ouders van heer Daniel, priester; Wouter en Jan, en Heijlwig gehuwd met Daniel van Petershem (en andere kinderen; BP 1472 meldt ook zoon Peter en dochter Luijtgart, vrouw van Peter Pels).
 3. Bruijsten, huwt Liesbeth Jan van Audenhoven

TerugBegin van generatie


825.376   Daniel Jans de CROMME

FamilienaamIndex 825.376Vader 1.650.752Moeder 1.650.753

Geboren ca. 1340
Overleden voor 1387

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1175 mf7 B 13. f.217v. dd 28-2-1370. ......a wv Johannes Snijder de Oerscot droeg over aan Johannes ....... van Johannes gnd Rademaker de Best haar vruchtgebruik in een stuk land in Oirschot, ter plaatse(?) Straten, tussen Petrus gnd Paelscot enerzijds en Daniel gnd des Crommen anderzijds.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf3 C 10 f. 93. dd 04-03-1389. Theodericus gnd Cromme de Straten verkocht aan Godefridus zvw Johannes gnd Ackerman de helft van 1½ bunder in Oirschot, tussen Bela de Ghunterslaer enerzijds en Johannes gnd Pulser anderzijds, welke helft aan hem verkocht was door Henricus zv Johannes van der Cappellen. Zegherus zvw Egidius gnd Seghers soen verkocht aan Theodericus die Crumme de Straten 1 bunder in een beemd gnd die Mortel, in Oirschot, ter plaatse gnd Herzel, tussen voornoemde wijlen Egidius Segers soen enerzijds en een erfgoed gnd Ameide anderzijds, te weten de bunder die ligt direct naast het erfgoed gnd Ameijde, deze bunder belast met 1 oude groot en een erfcijns van 20 schelling oud geld.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 293r: Henrick die Crumme zoon wijlen Daniel

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 87r: Goijaert Gielis van den Sneppenscoet, man van Liesbeth dochter wijlen Daniel die Crumme en haar grootvader wijlen Heijmerick Poirter; Jan Mathijs Snijder

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 278v: Daniel Daniels des Crommenzoen; Boudewijn Peter Boyens man van Lijsbeth Daniels des Crommendochter; Mechtelt Daniels des Crommen dochter

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 233r: Heer Jorden Brant van Strathen; Liken dochter wijlen Jan van Maren; Daniel Janss die Cromme

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 360v: Daniel Daniels des Crommen zoon, Gijb die Hoppenbrouwer, Thomas Daniel die Crommen zoon, Willem Daniel die Crommen zoon

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 361v: Gielis Wouter Eessen, Gijb zoon wijlen Gijb die Hoppenbrouwer van Strathen, Thomas en Willem zoons van Daniel de Cromme

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 74v: Willem en Daniel zoons van wijlen Daniel die Cromme

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 160r: Daniel en Thomas zoon van Daniel die Cromme; Daniel zoon wijlen Boudewijn die Molneer; Jan Henrick Knapen, overleden; Gerit van den Schoet

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 73r: Thomas en Daniel zoons van wijlen Daniel die Cromme; Willem natuurlijke zoon wijlen Daniel Henrix soen

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 119v: Henrick Rutger Henrix van Audenhoven

Jan Vos zoon wijlen Jan Vos van Strathen; Henrick, Daniel en Lijsbeth kinderen van wijlen Daniel die Cromme

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 21v: Andries die Becker en zijn zoon Henrick; Heijmerick en Henrick zoons van wijlen Daniel Sceper natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme; Claes Goijartss die Becker

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 193v: Daniel die Cromme en zijn vrouw hadden rog en wijn vermaakt ten behoeve van een kapelanie (perpetua capellania ) in de kerk van Oirschot


Buitenechtelijke relatie (1) voor 1365

825.377    heilwich Goijaerts van den MEERVENNE

FamilienaamIndex 825.377Vader 825.826Moeder 825.827

Geboren voor 1360
Overleden voor 1446

Een buitenechtelijke relatie. Heilwich heet weduwe van Daniel Jans de Cromme in (onder meer) BP 1452. Ook Heijlwich Goijaerts van de Meervenne (zijn schoondochter) heet soms weduwe van Daniel Jans. Een nog onopgeloste chaos.


Buitenechtelijke relatie (2)

N. Heimerick POIRTER

FamilienaamIndex

Haar vader heet in 1405 grootvader van Lijsbeth

Kinderen

 1. Daniel Zie 412.688
 2. Thomas
 3. Henrick, vermeld BP 1400, 1409
 4. (uit 2) Lijsbeth, huwt Boudewijn Peter Boyens
 5. Mechteld
 6. Willem

TerugBegin van generatie


825.378   Henrick Collart van den VELDE

FamilienaamIndex 825.378 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1439


Huwt voor 1385

825.379   N.N.

Index 825.379 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertruid Zie 412.689

TerugBegin van generatie


825.380   Henrick Smeets van STRATEN

FamilienaamIndex 825.380Vader 1.650.760Moeder 1.650.761

Overleden voor 1443

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1179 mf3 B 13 p. 186. dd 10-7-1395. Henricus zvw Johannes Lijerincs de Straten droeg over aan Henricus faber de Straten zvw Godefridus faber een erfcijns van 36 schelling, met allerheiligen te betalen, gaande uit (1) huis en tuin, in Oirschot in de herdgang van Straten, tussen kvw Henricus gnd die Cromme enerzijds en Arnoldus Emmekens anderzijds, (2) een stukje land in Oirschot, in een erfgoed van voornoemde wijlen Johannes Lijerincs, met een eind strekkend aan de gemeint, welke cijns aan eerstgenoemde Henricus was overgedragen door zijn vader, voornoemde wijlen Johannes Lijerincs.


Huwt voor 1390

825.381   N.N.

Index 825.381 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 412.690
 2. Margriet (+na1450), huwt Henrick die Hanscoemeker (+voor 1451), ouders van Henrick en Jan (huwt voor 1470 Lijsbeth Jan Rolofs, ouders van Daniel).

TerugBegin van generatie


825.382   Henrick Jans van den SCHOET

FamilienaamIndex 825.382Vader 824.992Moeder 824.993 • Tevens 412.496, 417.120, 1.654.042

825.383   Heijlwich Henrick BOLNEGERS

FamilienaamIndex 825.383Vader 824.994Moeder 824.995 • Tevens 412.497, 417.121, 1.654.043

TerugBegin van generatie


825.384   Gooswijn van den ROETELEN

FamilienaamIndex 825.384Vader 1.650.768Moeder 1.650.769

Geboren ca. 1330
Overleden voor 3-11-1393

Alias Persoons: in ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 173v no 60 dd 9-3-1473) is sprake van een per testament nagelaten rente van “Alaert genoemd Wuesten zijnde zoon van Goijaert (sic) Persoons” nagelaten aan (Dirck Aelbrecht Liefkens man van) Johanna Jan Goijaert Persoons.

Regesten Kapittel van Oirschot nr 23 dd 11-12-1356: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan Sondman Comanszn verklaard heeft schuldig te zijn aan Gooswijn van den Rotelen: erfcijns uit huis en hof in Oirschot.

Regesten Kapittel van Oirschot nr 47 dd 12-4-1366: Schepenen van Oerle oorkonden dat Gisebrecht Pensart van Vessem, zoon van Jan Pensen, beloofd heeft aan Gooswijn van den Rotele: erfcijns uit beemd Hameye in Vessem, met als extra zekerheidsstelling deel Vondermans Beemd in Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 318 no 220 dd 25-5-1492) Joerden Dirck Hoppenbrouwers als H. Geestmeester te Oirschot heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met zijn autentieke boeken inzake een jaarlijkse pacht van twee mud rogge, maat van Oirschot, die 8 mud en 3 lopen achterstallig is, uit een pacht van 3 en een halve mud rogge, welke pacht Godevaert zoon van heer Willem persoon van Boechout eerder had beloofd aan Goeswijn van der Rotelen, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen onder Geenen Dunnen hier, zoals Goedevaert dat heeft omheind, b.p. genoemde Gooswijn, de Dunsche Voort daar, volgens de schepenbrief d.d. 25 maart 1382. Jan van Esp heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan Cornelis Smeets voor een mud per jaar en 4 mud achterstand en de kosten van de procedure.

Regesten Kapittel van Oirschot nr 131 dd 11-4-1392: Notaris Philip de Geldrop, geestelijke van Luik, instrumenteert dat Gooswin van den Roetelen, wettig echtgenoot van Elisabet van den Roetelen, zijn testament gemaakt heeft waarbij hij schenkt aan: kerkfabriek van Luik wegens onrechtvaardig verkregen goederen, 2 Gelderse gulden; kapittel en kapelanen van Oirschot voor jaargetijde, erfcijns uit huis en wei in Vessem; altaar in gasthuis van Oirschot en altaren Heilige Geest / Sint-Jan / Heilige Barbara / Heilige Katharina in kerk van Oirschot, kerkfabriek van Oirschot en Tafel van de Heilige Geest, roggepacht uit hof Ten Dunne en uit wei Beirtenbeemd in Oirschot; kapelfabriek Heilige Maria in Oirschot, erfcijns uit goederen in Oirschot; kapittel Sint-Jan in ‘s-Hertogenbosch voor jaargetijde, erfcijns uit huis en akker in Spoordonk in Oirschot; klooster Binderen voor jaargetijde erfcijns uit wei Toilebeemd in Spoordonk bij Reimeldonksvoort in parochie Oirschot; zijn natuurlijke zoon, dochter en zijn echtgenote; executeurs-testamentair Jordan Brant, Wilhelm, geestelijk functionaris van Boechout / Rutger de Audenhoven, priesters / Henrik, geestelijk functionaris van Geldrop

Regesten Kapittel van Oirschot, nr 142 dd 3-11-1393: Officiaal van Luik oorkondt dat hij testament van Gooswin van den Roetelen bekrachtigt en goedkeurt.

ORA Oirschot (Toirkens 127a no 286 fol 55v) vidimus dd 24-12-1505 van een akte dd 10-10-1388 over een pacht die Rutger zoon heer Rutgers natuurlijke zoon van Baerle en diens wettige zoon Marcelis had beloofd aan Jan van Oudenhoven ten behoeve van het gasthuis van Oirschot op onderpand van een beemd eerder eigendom van Goeswijn van der Rotelen, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. heer Rutger van Oudenhoven, de kinderen van Pauwels Folders, de gemeijnte.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (aug. 1393 – mrt .1395) folio 192r (A): Herman van den Loe (natuurlijke zoon wijlen Art), man van Liesbeth dochter van wijlen Jan die Cort des Hantschoenmaker en van Hadewig (weduwe) natuurlijke dochter van wijlen Goossen van den Roetelen

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 19v: Alart zoon wijlen Goossen Wuesten zoon wijlen Alart van den Ruetelen, bezit die hoeve “ter Rotelen”in de herdgang Kerckhoff

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 75v: Alart natuurlijke zoon Wuesten zoon wijlen Alart van den Rotelen, bezitter van “die hoeve ter Rotelen” in de herdgang van de Kerkhof


Huwt (1)

Elisabeth van den ROETELEN

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (2) met

825.385   N.N.

Index 825.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Regesten Kapittel van Oirschot no 259 dd 12-4-1421. Schepenen van Oirschot oorkonden dat Peter uten Bosch, als echtgenoot van Beerte Alaarts Wuestendr, overgedragen heeft aan Henrik Alarts Wuestenzn: 1/5 roggepacht uit huis en boerderij in Kerkhof in Oirschot / 1/5 roggepacht uit goederen van Goedevart van Rut / 1/5 roggepacht uit goederen in Spoordonk en uit extra onderpand.

Kinderen

 1. (uit 1) Hadewich, huwt Jan Willem Handschoenmakers De Cort
 2. (uit1) Alaert Sr (*ca. 1360), huwt (1) jonkvrouwe Mechtelt Wouters van Oeckel (+na 1443); buitenechtelijke relatie (2) met Lana Jordanus de Wijze, dochter van Joerden Henric ‘sWijsen, Zie 6.603.220
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Hadewich huwt Gerard Foek
  2. (uit 1) Lijsbeth (+na 1437), huwt voor 1406 Thomas van den Kelre (+na 1437)
  3. (uit 1) Margreet, huwt Leunis Gijselbert van Meghen, ouders van Gijsbert, Alaert, Mechteld (gehuwd met Goijart van Deijl) en Lijsbeth (+voor 1466, huwt Jan van Krijekenbeke)
  4. (uit 1) Aleijt, vermeld 1485; huwt Rutger Rutger Danelssoen van den Stadeacker; zij ook vermeld BP 1403/1404
  5. (uit 1) Mechteld (*voor 1400 +voor 1447), huwt Dirck die Voecht
  6. (uit 1) (uit 1) Goessen Wuesten van der Roetelen (*voor 1395 +na 17-2-1424, voor 1440), vermeld 1467, 1490; huwt (1) Jenneke Dirck sGreven; huwt (2) Elisabeth Lucas van Beek (+voor 1483); vader van natuurlijke zoon Alaert Wuesten van de Rotelen (*voor 1418 +na 1468; al vermeld BP 1442), gehuwd met Jenneke Jan Louwers (vermeld 1466; maar hun dochter Lisbeth heet 1510 natuurlijk; zoon Jan 1529 is kennelijk echt); zoon Alaert vermeld 1480 met natuurlijke zoon Willem bij Ida, dan vrouw van Jacob Hendrick van Strijp en in 1481 met natuurlijke dochter Iken bij Elisabeth Jan Korstiaens. Ook: Lupprecht Gerart Luppen als man van Janna dochter van Alaert natuurlijke zoon van Goossen van der Rotelen
  7. (uit 2) Daniel, vermeld BP 1432/33 als broer van Henrick
  8. (uit 2) Henrick; BP 1432, 1460
  9. (uit 1 of 2) Beerte, vermoedelijk uit 2, huwt Peter uten Bosch
 4. (uit 2) Alaert Jr Zie 412.692
 5. (uit 2) Johannes (*ca. 1390)

TerugBegin van generatie


825.386   Jan MARIEN

FamilienaamIndex 825.386 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1454

Van Antwerpen?

ORA Oirschot 1490 in een belending: de kinderen van Jan Marien, Gerart Gerart Elias, volgens schepenbrief van Oirschot d.d. St. Andriesavond van het jaar 1454


Huwt

825.387   N.N.

Index 825.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marie Zie 412.693

TerugBegin van generatie


825.388   Goijaert Persoons van BOECHOUT

FamilienaamIndex 825.388 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermeld ORA Oirschot 1467 als overleden. Zou gewoon Goijaert, pastoor(szoon) van Boechout bij Antwerpen, kunnen zijn.

BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 116v: Goijart Persoens van Boechout man van Katelijn dochter wijlen Henrick Art Snijders; Goossen zoon Willem die Bruijn en zijn broers Jan, Willem en Peter en zusters Mechtelt, Jut en Katelijn dochters van wijlen Willem, Jan zoon wijlen Peter Kousmaker

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 19v: Willem Rutgerss van Audenhoven man van Margriet natuurlijke dochter van Ervart zoon wijlen Ervart van den Vlueghe; Goijaert sPersoens van Boechout

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 115r: Goijart sPersoens soen van Boechout


Huwt voor 1410

825.389   Kathelijn Henrick Aert SNIJDERS

FamilienaamIndex 825.389 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.694

TerugBegin van generatie


825.400   Peter Willems van der HAMSVOORT

FamilienaamIndex 825.400 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1370
Overleden na 1442, voor 1447

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (aug. 1391 – feb. 1392) folio 328r:

Peter Willems van der Hamsvoert, man van Aleijt dochter wijlen Art Lamberts die Becker

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 184v: Peter van der Hamsvoert

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 75v: Jacop Peterss van der Hamsvoert, Jan van den Hove, Jan Peterss van der Hamsvoert

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 53v: Jacop, Jan en Peter zoons van wijlen Peter van der Hamsvoert en hun schoonbroer Jan Lambertss van den Veken man van Marie

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 293r: Jacop zoon wijlen Peters van der Hamsvoort en van Heilwich Dirck Jan van der Vloet; Jan natuurlijke zoon wijlen Peter Eessen man van Mechtelt natuurlijke dochter van Jan Ackermans en van wijlen Jut Dirck Jan van der Vloet

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 34r: Jan Dirx van der Vloet; Daniel Janss van der Weechsceiden; Jacop Peterss van der Hamsvoirt; Dirck Jordenss die Brouwer

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 34r; Jan, Peter en Marie kinderen van wijlen Peter van der Hamsvoirt; Peter en Jan zoon van Jacop van der Hamsvoirt

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 102v: Jan Dirx van der Vloet, Daniel Janss van der Weechsceiden, Jacop van der Hamsvoirt, Dirck Jordenss die Brouwer

BP 1232 (Oirschot) okt 1461 – sept 1462 folio 102v: Jan Peter Eefsen; Peter en Jan zoon van Jacop van der Hamsvoert


Huwt (1)

Aleijt Art Lamberts Die BECKER

FamilienaamIndex


Huwt (2) voor 1400

825.401   Heilwich Dirck Jan van der VLOET

FamilienaamIndex 825.401 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 412.700
 2. Jan
 3. Peter
 4. Marie, huwt Jan Lamberts van den Veken

TerugBegin van generatie


825.402   Jan Aert HEIJLIGEN

FamilienaamIndex 825.402Vader 1.650.804Moeder 1.650.805

Overleden Oirschot voor 1469

Alias Heijlich Gheenen?


Huwt

825.403   Agnes N.

Index 825.403 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Katalijn Zie 412.701
 2. Lijsken (+na 5-12-1469)
 3. Hillegond (+na 5-12-1469)
 4. Jan, vermeld ORA 1476 als broer van Hillegond
 5. Margriet, huwt Wouter Henricks Peterss van den Thoren (BP 1483)

TerugBegin van generatie


825.472   Ervaert van de VLOGE

FamilienaamIndex 825.472 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1377

Hypothetisch; hij zou chronologisch mooi twee volgende generaties Ervaerts kunnen verklaren, maar bewijs heb ik niet.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 17v no 103 dd 3-2-1504) Joerden en Happo uit de vorige akte als beheerders van de tafel van de H. Geest hebben hun achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 8 lopen rogge, die 3 mud en 10 lopen achterstand heeft, welke pacht Willem natuurlijke zoon van heer Willem van der Mere en Marie had verkocht aan Ervaert van den Vloge van Berse, op onderpand van een stukje beemd genoemd het Ekerschot, b.p. heer Aernt Vrients, deken te Sint Oedenrode, Heijmericks Porters conform de schepenbrief d.d. 14 maart 1377. (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 112v (A) (heerdgang van Aerle) Ervaert van den Vluege zoon van wijlen Ervaert en van Heilwig dochter wijlen Henrick Gerits; Henrick Vaerlaers zoon wijlen Jan (met pachtcondities) 24 mei 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 112v: (heerdgang van den Kerchove) Henrick Vaerlaers zoon wijlen Jan; Ervaert van den Vluege, (onderpand) 24 mei 1425


Huwt ca. 1375

825.473   Heilwig Henrick GERITS

FamilienaamIndex 825.473 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1424

Hypothetisch, zou ook de moeder van de volgende Ervaert (hier: de zoon) kunnen zijn, maar dat past chronologisch minder lekker.

Kinderen

 1. Ervaert Zie 412.736

TerugBegin van generatie


825.500   Jan Oem van BUCHOVEN

FamilienaamIndex 825.500 • Vader onbekend • Moeder onbekend

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 131r (A): Willem van Uutwijc Dirckssoen man van Margriet dochter wijlen Jan Oem van Buchoven; wijlen Heer Jordaen Brant priester; Jan van Buchoven zoon van Henrick van Gheldrop natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick investiet van Gheldrop

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 131r (B): Jan van Buchoven zoon wijlen Jan Oem van Buchoven


Huwt

825.501   Bartholomea N.

Index 825.501 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heer Jan Zie 412.750
 2. Claes

TerugBegin van generatie


825.502   Jan van FLOEN

FamilienaamIndex 825.502 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1427

Mogelijk afkomstig van Flone, tussen Luik en Hoey

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 45r: Jan die Wilde zoon wijlen Henrick van Audenhoven en zijn broer Willem; (Bertout = doorgestreept) Meeus van Floen zoon van Jan van Floen, 20/21 februari 1427 (3 actes)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 188v (heerdgang van der Keirchoven) Heer Jan van Burchoven, kanunnik van Sint Dionijs in Luik; Mathijs Bac; Daniel van Vlierden; Willem Vos; Philip van Heesterbeke; Meeus van Floen, 14 februari 1427

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 212r: Henrick Martens, kremer, man van Barbara dochter wijlen Herman Avemary ; Willem die Scoemeker; Jan, Franck en Willem natuurlijke zoons van wijlen Heer Jan Achtscillinge; Meeus Janss van Floen

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 37v: Meeus Janss van Floen; Mr. Aert Buck, chirurgijn

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 51v: Heer Jacop die Brouwer, priester heeft opgedragen aan Heer Natael Robbilart kanunnik in Oerscot, een woning (mansio) en hof en aangelag in de herdgang de Kerkhof (Heer Jacop heeft dat alles verkregen van Meeus Janss van Floen) 14 april 1452

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 126v: Mees van Floen ...(?) ; Henrick Stevenss van der Amervoert man van Meeusken dochter van Jan Henrix van Audenhoven en wijlen Jenneke


Huwt

825.503   N.N.

Index 825.503 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Meeus Jansz (+na 1444, mogelijk na 1481)
 2. Meeuske Zie 412.751

TerugBegin van generatie


825.568   Willem PENNINCKS

FamilienaamIndex 825.568 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1355

Te Straten onder Oirschot, ca. 1390; volgens Antoon Neggers. Mogelijk broer van Henrick Henrick Pennincs, vermeld in Oirschot 1375 en 1377.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1176 (Oirschot) 1376 – 1383 (sept 1379 – mrt. 1380) folio 87r: Henrick Henrick Penninc van Straten; Jan Custer

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (aug. 1391 – feb. 1392) folio 310r: Willem Penninc wonend in Straten

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (aug. 1391 – feb. 1392) folio 317r: Henrick Penninc van Straten, Ijwijn ..(niet ingevuld)… van Bucstel

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 79v: Aert Goijart Thijss man van Jut dochter wijlen Jan Pennincs (zoon wijlen Willem?); Willem zoon wijlen Willem Pennincs; Aert zoon Michiel Steenmetser

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 170r: Gerit zoon wijlen Jan Penninc heeft opgedragen aan zijn broer Matheeus de helft van een tiend (van wijlen Jan Penninc) in de herdgang Strathen op ‘t Scoeyvenlant en landerijen in Oerscot en Best, 31 maart 1444, non solvit

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 298v: Ghijsbert zoon wijlen Goijart Groet Gisen soen van Strathen; Willem Henrick Pennincs; Meeus Henrix van Wickenvoert

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 106r: Willem Jan Penninck; Ervart Henric van Melrcrode man van Margriet Jacopss van Heersel (folio 105v) en hun kinderen Margriet en Lijsbeth

In BP 1444ff ook Henric, Jan en Gerrit zonen van Jan Pennincks en Henric bastaard van Jan.


Huwt

825.569   N.N.

Index 825.569 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.784
 2. Willem (hypothetisch), vermeld BP 1443/44
 3. Mathijs (hypothetisch), vermeld BP 1443/44

TerugBegin van generatie


825.572   Henrick Everaerts SMOLLERS

FamilienaamIndex 825.572 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1470

Alias Van Best


Huwt

825.573   N.N.

Index 825.573 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 412.786
 2. Jan (+voor 1470)
 3. Henrick (+voor 1470)

TerugBegin van generatie


825.576   Aert van ELLAER

FamilienaamIndex 825.576 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1-10-1451

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1221 (Best) okt 1450 – sept 1451 folio 111r: Willem zoon wijlen Aert van Ellair; Aert van Ellair (overleden) man van Kathelijn Rutger Hayarts


Huwt

825.577   Kathelijn Rutger HAYAERTS

FamilienaamIndex 825.577 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 412.788
 2. Willem (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


825.578   Henrick Henrick van ZOMEREN

FamilienaamIndex 825.578 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca 1375
Overleden voor 1433

Alias Scheers.

Mogelijk oom van Henrick Willems van Zomeren en broer van Helena dochter wijlen Henrick van Zoemeren (BP 1425); of oomzegger van Willem (BP 1390)

(Zoon) Kapittel Oirschot (no 319 dd 4-4-1437) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik van Zomeren, Jan (...) en Jacob (...) onder ede verklaard hebben Klaas de Cuper eigenaar is van huis in Kerkhof in Oirschot

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens):

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 291r: Henrick Willemss van Zoemeren; Dirck Janss Metten van Beerze

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 – sept 1431 folio 242r: Henrick Model zoon wijlen Wouter Rutgerss van Audenhoven; Henrick Henrix van Zoemeren

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 103v: Henrick zoon wijlen Henrick van Zomeren zoon wijlen Henrick van Zomeren; Henrick Moedel zoon wijlen Wouter Rutgerss van Audenhoven; Heilwich dochter van Jan die Jueten en van wijlen Kathelijn dochter wijlen Henrick van Zomeren

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 168v: Aert Aerts van Waelwijck, man van Baet Henrick Henrix van Zoemeren; Dirck natuurlijke zoon van Goossen Roelens man van Aleijt Henrick Henric van Zoemeren; Henrick Moedel zoon wijlen Wouter Rutgerss van Audenhoven

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 229v: Henrick Willemss van Zoemeren; Henrick Henrix van Zoemeren; Dirck van der Ameijden zoon van Goossen Rolof man van Aleijt dochter van wijlen Henrick van Zoemeren; Aert Aerts van Ellaer man van Beatrijs dochter wijlen Henrick van Zoemeren

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 52v: Henrick Willemss van Zoemeren weduwnaar van Kathelijn Henrick Moorken en zijn kinderen Corstiaen, Henrick en Mechtelt; Corstiaen Willemss van Zomeren; Claes Goijart die Cuper

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 168v: Heilwich dochter van Jan zoon wijlen Jan van Jueten en van wijlen Kathelijn Henrick Henrx van Zoemeren

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 216r: Dirck van der Ameijden zoon wijlen Goossen Rolofss van der Ameijden, man van Aleit Henrix van Zomeren; Henrick Henrix van Zomeren; Aert van Ellaer; Heilwich dochter van Jan van Jueten

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 138v: Margriet weduwe van Dirck zoon wijlen Jan Wetten van Beerze; Henrick Willemss van Zoemeren; Dirck Jan Heijstman; Franck Scheers

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 358v: Henrick zoon van Jacop Screijnmeker van Oerscot, Henrick Janss, Henrick Henrix van Zoemeren

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 359v: Henrick van Zoemeren zoon wijlen Willem, weduwnaar van Kathelijn en zijn zoon Henrick, Ansem Jan Denen soen, Dirck Goijart sBruijnen

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 6v: Christijn Emmens, Henrick van Zoemeren, Goijaert van der Vlueten

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 165r: Henrick Henrix van Zoemeren (is Henrick Henrick Henrix van Zoemeren); Aert Aertss van Ellaer man van Beatrijs Henrick (Henricx) van Zoemeren; Dirck natuurlijke zoon wijlen Goossen Ruelens van der Ameijden en van Aleijt Henrick (Henrix) van Zoemeren


Huwt voor 1405

825.579   Engelberta N.

Index 825.579 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beatrix Zie 412.789
 2. Henrick
 3. Aleijt, heeft uit relatie met Dirck Goossen Ruelens van der Ameijden
 4. Kathelijn (+voor 1434), huwt Jan Jan van Jueten
 5. Henrieksken Henricks Scheers, HUWT Goijaert Goijaerts van Hardenberg
 6. Geertrui Henricks Scheers
 7. Godstuwen Henricks Scheers

TerugBegin van generatie


825.580   Goijaert Goijaert DELIEN

FamilienaamIndex 825.580Vader 1.651.160Moeder 1.651.161

Geboren voor 1370
Overleden voor 1406

Alias Helmslegers, vermoedelijk afkomstig uit Oosterwijk. Lijkt herberg De Zwaan al voor zijn zoon in bezit te hebben gehad.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 307v, 308r (B): Goijart zoon wijlen Goijart Delijensoen van Oesterwijc

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 335v Herman Art Cleijnael, man van Katelijn dochter wijlen Jordaen van der Teijnden, Goijaert zoon wijlen Goijart Delijen van Oesterwijc

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 398 : Goijart Goijart Delijen, Jan natuurlijke zoon Heer Henrick, investiet van Geldrop

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 145v: Coel Screijnmaker, Art van der Braken, Godschalck Goijart Delijensoen

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 176r Art van Bladel, vleeshouwer en Henrick Goijarts uten Swaen van Oirscot [= Delien, MW] Jan zoon wijlen Willem van Broegel, 14 juni 1421

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 296v: Eefsa dochter wijlen Goijart Molners, Goijaert Delyensoen, Heer Jan Mengelen priester en zijn natuurlijke kinderen Jan en Christijn verwekt uit Eefsa voornoemd

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 396r: Ghijsbert van der Lijnder voogd van Jan onmondige zoon van wijlen Pauwels van der Lijnder en van Kathelijn Dirx Michielss van Halle, Goijart Delyensoen, Henrick Janss van Vlijmen

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 108v: Goijart Goijart Delyensoen (van Oerscot); Henrick Willems van den Velde; Willem Goijart Delyensoen; Aert Houtappel

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 240v: Otta weduwe van Goijart zoon wijlen Goijart Delyensoen van Oesterwijc; Goijart natuurlijke zoon wijlen Heer Willem van Roetelen investiet van Boechout; Willem Dirx van Uutwijc; Corstiaen Mathijs sHozen zoon

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 227r: Philip Goijaert Deliensoen; Jan zoon van Jorden Cluijsterman; Heer Lodewijch Boet, kanunnik in Oerscot

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 232r: Adriaen Henrix van den Doren; Otta weduwe van Goijaert Delyen; Eva, dienares van Peter van den Arennest


Huwt ca. 1395

825.581   Otta N.

Index 825.581 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1447

Kinderen

 1. Goijaert Zie 412.790
 2. Philip (hypothetisch)
 3. Wouter
 4. Godschalk
 5. Henric (hypothetisch, kan ook de zoon van Goijaert zijn)

TerugBegin van generatie


825.582   Joerden Aert JONKERS

FamilienaamIndex 825.582Vader 1.651.164Moeder 1.651.165

Overleden na 1426, voor 1433

Woonde volgens vidimus van een akte van 15-12-1434 (ORA Oirschot St Dionisius 1482) in herdgang Kerkhof.

Regesten Kapittel Oirschot no 234 dd 27-5-1410: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Rutger, zoon van Rutger van Audenhove, priester, verkocht heeft aan Joerden Arnts Jonkherszn: erfpacht uit wei in Kerkhof in Oirschot op Papenvoort.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 264v no 107 dd 30-3-1481) Verschenen is Gielis Laureijs van Hulsel als man van Katharina dochter van wijlen Goijaert Delien, voor hemzelf handelend en voor zijn zwager Joerden Goijaert Delien en belooft hem later alsnog afstand daarvoor te laten doen, en verkoopt met schepenbrief van Oirschot een pacht van een half mud rogge, Oirschotse maat aan Claes natuurlijke zoon van heer Jan Smollers. Die pacht had Jan Peter Smollers eerder beloofd aan Jorden Aert Jonkers, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Baet Sbruijnen en haar kinderen, anders rondom in de gemijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 24 no138 dd 25-7-1497; vgl ook ORA 126 b dd 9-9-1500) Goijaert natuurlijke zoon van Gijsbrechts van der Berthen verkoopt aan Mathijs Peter Roefs die een jaarlijkse pacht van 13 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Gijsbrecht zoon wijlen Goijaert van der Berthen als man van Eesen dochter van wijlen Joerden Aert Jonkers had verkocht aan zijn natuurlijke zoon Goijaert. De pacht wordt jaarlijks betaald op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Braecke, b.p. heer Willem, persoon van Boechout, Corsten Snijders, en ook nog op onderpand van de betimmering die erop staat. Die pacht had Joerden Aert Jonkers verkregen van Aernt natuurlijke zoon Aert Jonkers volgens de brief ervan. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 15 nos 96 - 97 dd 26-2-1508) Meester Aert van der Meijden en Everaert Marcelissen als fabriekmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot, verkopen aan Lisbeth weduwe van Wouter Loijen, waarvan zij daarvan hetvruchtgebruik krijgt en haar kinderen verwekt bij Wouter daarvan het erfrecht, de helft van een pacht van 9 lopen rogge en de helft van 3 lopen rogge per jaar, welke pachten Gijsbrecht als man van Eesschen en Goijaert Goijaert Delien als man van Ida en Henrick van de Velde als man van Lisbeth zijnde allen dochters van wijlen Joerden Jonkers, hadden verkocht aan Willem Rutgers van Oudenhoven ten behoeve van de H. Geest van Oirschot en aan Lupprecht van der Braecken ten behoeve van de fabriek van de St: Petruskerk, samen te delen. De pacht van 9 lopen hadden ze geerfd na de dood van genoemde Joerden zijnde hun zwager welke pacht werd betaald aan Daniel Moermans. (…) (Idem 97) (Vidimus brief:) (…) Daniel Daniel Moermans heeft als gift aan Joerden de Jonker hem een pacht gegeven van 9 lopen rogge, op onderpand van een huis waar Daniel nu in woont, gelegen in herdgang de Notel. De brief is van St. Hubrechtsdag 1423.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 105r; Willem van Bomel; Jordaen die Joncker Artszoon

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 477v: Gijb natuurlijke zoon wijlen Heer Goijart van Audenhoven gewezen rector van de kapel van O.L. Vrouw in Oirschot als executeur testamentair van wijlen Heer Goijart; Jordaen die Joncker

BP 1188 (Oirschot) okt 1413 - sept 1414 folio 487v: Goijart natuurlijke zoon wijlen Heer Willem van der Roetelen, investiet van Boechout; Jordaen die Joncker

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 325r; Andries Hoppenbrouwer zoon wijlen Art Lemkens; Jordaen Joncker zoon wijlen Art Joncker van Oirschot

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 16v (en zie Leuven) Andries Hoppenbrouwer zoon wijlen Art Lemkens; Jacob van Vladeracken t.b.v. Jordaen Joncker; broeders Jan en Andries, kloosterlingen van Porta Celi zoons van Andries voornoemd

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 187r: Jordaen Jonker, Jan zoon wijlen Roelof van der Ameijden

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 21r (A): Aert die Joncker natuurlijke zoon wijlen Art die Joncker; Jordaen zoon wijlen Art die Joncker; Art Molner natuurlijke zoon wijlen Heer Art Molner; Heer Jan den Molner kanunnik in Oirschot, 21 december 1420

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 561r (Heersel) Brijn zoon wijlen Wouter des Gheijsers; Jorden Arnts des Jonckers (vroeger); Dirck zoon wijlen Daniel Hillensz, 26 september 1422

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 269v (heerdgang van Eertbruggen) Henrick Sneppart man van Mechtelt dochter wijlen Aert Voegheleer van Vucht; Henrick van den Velde ten behoeve van Jordaen zoon wijlen Aert Jonckers; Dirck die Cromme, 7 februari 1426

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 292v (heerdgang van Straten) Jan natuurlijke zoon van Aert die Groet van Tijlborch en van Marie dochter van Henrick die Louwer; Jordaen die Joncker zoon wijlen Aert; Goessen zoon wijlen Aert die Groet, 29 -7-1426

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 262v: Lijsbeth weduwe van Jorden die Joncker zoon wijlen Aert Joncker; Jan zoon wijlen Aert die Groet van Tilborch; Henrick Willemss van den Velde

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 115r: Jorden Joncker, Rutger Dirx Hayart, Henrick Mathijs Huijskens

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1205 (Best) okt 1434 – sept 1435 folio 144r (Gunterslaer) Henrick Willemss van den Velde, man van Lijsbeth dochter wijlen Jorden die Joncker, Jan die Joncker, Goijart die Cromme


Huwt voor 1420

825.583   Lijsbeth N.

Index 825.583 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1433

Kinderen

 1. Eesschen, ook Eefsa, Eva; huwt Gijsbrecht Goijaert van der Berthen
 2. Ida Zie 412.791
 3. Lisbeth, huwt Henrick Jans van de Velde
 4. Corstiaen, vermeld BP 1432

TerugBegin van generatie


825.596   Gerard Jan van de LULSDONCK

FamilienaamIndex 825.596 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1350
Overleden na 1392, voor 1-10-1425

Mogelijk bastaard van een priester Jan?

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1176 (Oirschot) 1376 – 1383 (mrt. 1381 – sept. 1381) folio 189r: Goijart zoon wijlen Gerit van der Lusdonc

BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (aug. 1392 – jan. 1393) folio 440r: Ludeken Corstiaen Ludekenssoen van Zeelst; Gerit van der Lulsdonc; Jan den Nonne (?) van Spoerdonc

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 119v: Claes Gerards van der Lulsdonc

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 37r: Henrick Corstiaen des Volres alias Sbleserszoon; Henrick Zeberts man van Beel natuurlijke dochter van heer Jan Oem, kapitteldeken in Oirscot; Robbert van den Zandacker; Gerit van der Lulsdonc

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 61v: Gerit Janss van der Lulsdonc; Goijart zoon wijlen Gerit van der Lulsdonc; Jan van Audenhoven; Beatrijs dochter wijlen Goijart van Cobbeke

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 61v: Gerit zoon wijlen Gerit van der Lulsdonk, de kinderen van Goijart van Zeelst

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 159v: Gerit en Henrick zoons van wijlen Claes Geritss van der Lulsdonck; Luppert Jan Luppen, broer van Goijart en Hadewijch; Henrick Truden

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 159v: Gerit Gerits van der Lulsdonck; Heer Jan van der Lulsdonck

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 223v: Gerit Aert Vos; Henrick Geritss van der Lulsdonck en zijn broers Gerit en Jan (folio 224r)


Huwt ca. 1375

825.597   N.N.

Index 825.597 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.798
 2. Gerit, vermeld BP 1425/28-1444-1485
 3. Henrick, vermeld BP 1463 met zoon Gerit.
 4. Goijaert (vermeld BP 1444)
 5. Claes (vermeld BP vanaf 1404 *voor 1379 +voor 1443), vermoeelijk molenaar, huwt Kathelijn N., ouders van Gerit, Henrick, Claes, en Heer Jan
 6. Engel (vermeld BP 1445-46), huwt Jan Wouter Neven

TerugBegin van generatie


825.598   Henrick Gerard SBIJENS

FamilienaamIndex 825.598 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 1444

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 76r: Henrick Ghevartss die Bye

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 202v: Gerit die Bije zoon wijlen Henrick

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 202v: Jacop zoon wijlen Rutger die Bije Robbensoen, man van Heilwich Aert Henrick Smolners; Henrick natuurlijke zoon van Zegher van Beke; Henrick Bloijs zoon wijlen Claes van den Dael

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 354r: Henrick Gevart sBijen soen, Willem Willem Vos

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 165r: Heilwich Henrick Geritss. (overleden) vrouw van Willem Vos (overleden), Mechtelt Henrick Reijnersdochter, Henrick Gevart sBien zoon

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 258r: Jan Franck Storms, Peter Elijass van Postel. Aleit weduwe van Henrick Gevart sByen zoon en haar kinderen, Gerit, Lijsbeth en Aleit

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 428v, 429r: Hilleke Jan Jan Leijten, Jacop van Essche zoon wijlen Jan Deenkens, Aleijt weduwe van Henrick Gevart sByen zoon en haar kinderen: Gerit, Lijsbeth en Aleit

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1210 (Best) okt 1439 – sept 1440 folio 247r (Aerle) Peter Stevenss van Castelre; Luppert Heijmanss van den Schoet; Henrick Gevart sByeën soen

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 155r (Aerle) Henrick zoon wijlen Gevart Sbyensoen; Peter Stevenss van Castelre; ‘t Gasthuis van Oirscot


Huwt

825.599   Aleid N.

Index 825.599 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lijsbeth Zie 412.799
 2. Gerit
 3. Aleid

TerugBegin van generatie


825.600   Henrick Die Clerc Hantschoenmakers van LENNESHEUVEL

FamilienaamIndex 825.600 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.301.440

Overleden voor 1368

Regesten Tafel van de H. Geest Den Bosch no 488 dd 22-2-1361: Verkoop door Johannes en Henricus zoon van wijlen Henricus Hanscoenmaker van Best en hun zwager Mathyas zoon van wijlen Albertus van Best aan: Johannes zoon van wijlen Hesselo van Gherwen; van: de helft van een erfpacht van 5 m. in Gerwen te betalen uit: huis, hof en aangelag grenzend aan die Dorpat (een weg) en een stuk land op Oerle

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1175 mf1 C 12. f.19. dd 16-3-1368. Wolterus gnd Tijmmerman de Aerle verkocht aan Johannes gnd die Boert zvw Henricus Hanscoemaker de Best (1) een hofstad in Aarle in Oirschot, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Goede Cnape anderzijds, (2) een stukje land in Oirschot ter plaatse Aarle, tussen Henricus Bolleken enerzijds en Henricus zv Johannes Bollekens anderzijds, (3) een stukje land in Oirschot ter plaatse Aarle, tussen Heilwigis gnd Gherijts enerzijds en voornoemde Henricus Bollekens anderzijds, belast met 1 obool nieuwe cijns uit voornoemde hofstad.

In het Cijnsboek van de Hertog over 1340 komen verschillende malen voor Henricus Cyrothecarius (=Handschoenmaker, kennelijk gestorven 1343), en Johannes, zoon van Henricus Hanscomakers. In het Kapittel van Oirschot, regesten uit 1373 en 1394: Henrik Knape, zoon van Henrik Handschoenmaker.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (okt. 1387 – april 1388) folio 36r: Yda van Straten, begijn, Henrick Henrick Hantscoenmaker, man van Liesbeth (en kinderen )

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 252r Jan die Hantschoenmaker zoon wijlen Henrick die Clerc


Huwt (1)

N.N.

Index


Huwt (2) voor 1321

825.601   Elisabeth N.

Index 825.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.301.441

NB: dat Elisabeth ook de moeder van Jan is, is onzeker maar aannemelijk gezien zijn leeftijd.

Kinderen

 1. Jan Zie 412.800
 2. Henrick Knaepe Zie 1.650.720
 3. Johannes die Boert (hypothetisch)
 4. N., dochter, huwt Mathyas Albertus van Best

TerugBegin van generatie


825.608   Dirck van der HOEVEN

FamilienaamIndex 825.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1340
Overleden na 1418

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (jan. 1389 – juli 1389) folio 215r Peter van den Perre, man van Aleijt dochter wijlen Jan die Cuper, Goijart en Dirck zoons wijlen Dirck van der Hoeven

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (jan. 1390 – juni 1390) folio 353r Goijart zoon wijlen Dirck van der Hoeven en zijn broer Dirck

BP 1178 (Oirschot) 1387 – 1390 (jan. 1390 – juni 1390) folio 353r Dirck zoon wijlen Dirck van der Hoeven en zijn broer Goijart

BP 1179 (Best) 1390 – 1394 (mrt. 1392 – mei 1392) folio 367r Dirck zoon wijlen Dirck van der Hoevel, Michiel Beltkens van den Kerchove

BP 1180 (Best) 1393 – 1396 (juli 1396 – jan. 1397) folio 577r Dirck zoon wijlen Dirck van der Hoeven

BP 1190 (Best) okt 1416 – sept 1417 folio 92r, 92v (B) Jan die Cuper zoon wijlen Jan, Willem zoon wijlen Gerit van der Capellen, Peter Haeck, Dirck zoon wijlen Goijart van der Hoeven en zijn zuster Kathelijn

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 564r Wouter van Audenhoven, Beatrijs dochter wijlen Wouter Willems die Rademeker, Willem van der Hove zoon wijlen Henrick, Dirck zoon wijlen Goijart van der Hoeven, 26 september 1422

BP 1208 (Best) okt 1437 – sept 1438 folio 120v Dirck Goijartss van der Hoeven weduwnaar van Marie Henrick van den Hove en zijn dochter Ermgart, Henrick en Ghijsbert zoons van Jan Henrix van der Lijnden, Willem van den Hove


Huwt ca. 1360

825.609   N.N.

Index 825.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 412.804
 2. Goijaert (*voor 1363 +voor 1417), huwt voor 1410 N.N.
 3. Kinderen
  1. Dirck (*voor 1393), huwt voor 1435 Marie Henrick van den Hove (+voor 1439), ouders van Ermgart
  2. Kathelijn

TerugBegin van generatie


825.610   Jan van GUNTERSLAAR

FamilienaamIndex 825.610Vader 13.194.212Moeder 13.194.213 • Tevens 6.597.106, 3.337.668

825.611   N.N.

Index 825.611 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.597.107

TerugBegin van generatie


825.640   Henrick HEESTERS

FamilienaamIndex 825.640Vader 1.651.280Moeder 1.651.281

Geboren voor 1380
Overleden na 1-10-1454

Alias Van der Heijden. Mogelijk zoon en broer van een Jan.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (dec. 1399 – feb. 1400) folio 297v: Peter van Hervelt van Oerschot, Jan Heester Janssoen

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 14v: Jan Henrick Heester; Willem van den Stadeacker man van Lijsbeth Henrick Heester; Willem Henrick Heester

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1209 (Best) okt 1438 – sept 1439 folio 149r: Gerit Henrick Cupers, Jan Henrix van der Heijden alias Heester

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 80r : Gerit zoon wijlen Jan Penninx, Jan Danielss van den Dijck, Jan zoon van Henrick Heester

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 34r: Jan zoon van Henrick Heester zoon wijlen Jan van der Heijden, Michiel Aert Steenmetsers


Huwt voor 1405

825.641   N.N.

Index 825.641 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.820
 2. Willem (vermeld BP 1442/43)
 3. Lijsbeth huwt Willem van den Stadeacker

TerugBegin van generatie


825.644   Aert MAERCOLFS

FamilienaamIndex 825.644 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1445

Mogelijk broer of zoon van een Jan Maercolfs en Aleijt, vermeld (al lang dood) in ORA 1479.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 233v: Jan Jan Markolfs; Hilleke Willem Markolfs; Heilwich weduwe van Goijaert Scilder


Huwt voor 1410

825.645   Baet N.

Index 825.645 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 412.822
 2. Willem (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


825.700   Gerard Jan van CREIJELT

FamilienaamIndex 825.700Vader 1.651.400Moeder 1.651.401

Geboren ca. 1355
Overleden voor 1433

Mogelijk broer van Gijb (BP 1407), zoon wijlen Jan van Kreijelt en Heijlwig van Kreijelt; e broer van Henrick, zoon van idem (1409, 1410

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens):

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 361v: Rutgher die Veer zoon wijlen Wouter zoon van wijlen Henrick Leijdecker; Henrick Bolvegher zoon wijlen Henrick; Gerit van Creijelt zoon wijlen Jan en zijn zoon Jan

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 19r: Augustijn zoon van Jan van Rut; Jan en Willem zoons van wijlen Gerit van Creijelt

BP 1213 (Oirschot) okt 1442 – sept 1443 folio 71v: Jan en Willem zoons van wijlen Gerit van Kreijelt; Gijsbert zoon wijlen Dirck Heijnen Goeswijnss, Henrick die Smijt

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 112r: Willem Geritss van Kreijelt, Henrick Bloijs zoon wijlen Claes van den Dael

BP 1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio 166r, 166v: Jan en Willem zoons van Gerit van Kreijelt; Ghijsbert zoon van wijlen Ghijsbert Dirck Heijnen Goessenss en van Kathelijn Gerits van Kreijelt


Huwt voor 1380

825.701   N.N.

Index 825.701 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 412.850
 2. Jan (+voor 1440), huwt Kathelijn Gerit Langheric van der Ameijden (vermeld BP 1434/35); ouder van Jan en Jut
 3. Kathelijn, huwt Ghijsbert Ghijsbert Dirck Heijnen Goessenss

TerugBegin van generatie


825.702   Jan van HEIJST

FamilienaamIndex 825.702 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oirschot voor 1466

Mogelijk Jan Jans, vermeld 1464, broer van Dirck Jansen van Heijst, vermeld rond 1465

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 204r, 204v: Zeger, Jan en Margriet kinderen van wijlen Steven Jan Henrick Tymmermanss en hun schoonbroers: Jan Janss van Heist man van Geetruijt, Everart Hals man van Lijsbeth en Henrick Claeck man van Yda


Huwt

825.703   N.N.

Index 825.703 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1466

Kinderen

 1. Katarina Zie 412.851
 2. Lisbeth, huwt Jan van Helmond
 3. Jan, huwt (1) Ida N.; huwt (2) Geertruida Stevens Timmermans; vermeld 1464-1481 (als hertrouwd: verwijzing in 1533)

TerugBegin van generatie


825.712   Rutger van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 825.712 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Genealogie Coolen. Vermoede kinderen ontleend aan genealogie Goossens.


Huwt

825.713   N.N.

Index 825.713 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 412.856
 2. Wouter
 3. Jan
 4. Henrick (hypothetisch)
 5. Rutger (hypothetisch)
 6. Heijlwich (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


825.748   Marcelis Aerts van den AFTER

FamilienaamIndex 825.748Vader 206.268Moeder 206.269

Overleden na 11-4-1486, voor 19-4-1491

Alias Ceel, Zeelken, van den Achter.

ORA Oirscgot (Toirkens 122a fol 70v no 189-190 dd 9-10-1464) Verschenen is Jan Jan Venmans als man van Beelen dochter van wijlen Willem Lathouwers (=Willem Joerden Everaerts) en verkoopt hierbij aan Mercelis Aerts van der After die een stuk land met een schuur en schaapskooi erop, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Zeelken (Marcelis) van der After, Rolens Smetsers, Henrick Peters van Oudenhoven, de gemeijnte daar, zoals Jan in de boedeldeling namens zijn vrouw was toebedeeld. Jan als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve jaarlijks 2 mude rogge te betalen aan Joffrouw Lisbeth van Vlierden, maat van Oirschot. Nog een half mud rogge per jaar, Bossche maat, nog 9 lopen rogge per jaar aan Peter den Rademaker maat van Oirschot, nog 3 lopen rogge Oirschotse maat per jaar aan Wouter den Eegtmaker, nog 9 lopen rogge per jaar Oirschotse maat aan Dirck Jan Eijssen, nog 3 lopen rogge per jaar Oirschotse maat, nog anderhalf lopen gerst per jaar, nog een half mud rogge per jaar aan Jan van den Oerschoren, nog 2 lopen rogge per jaar, nog 4 lopen rogge per jaar aan Heijnen Hoppenbrouwers, nog twee oude groten als grondchijns. (Idem 190) Verschenen is genoemde Jan als verkoper uit de vorige akte en heeft aan Mercelis toegestaan dat hij per a.s. Maria Lichtmisdag en binnen jaar erna, de pacht van 2 mud rogge mag aflossen uit de pacht van 6 en een halve mud, die Mercelis heeft beloofd gehad en wel elk mud tegen 29 en een halve peter van elk 19 stuivers of munten van gelijke waarde.

Idem (fol 73 nos 203-4 dd 13-11-1464) Verschenen is genoemde Jan (= Jan Jan Jan Venmans) en verder Henrick Peters van Oudenhoven als echtgenoot (beide zijn getrouwd met dochters van Willem Lathouwers), verder Daniel Aert Michiels als man van Mechteld dochter van Willem Lathouwers en hebben hierbij aan Mercelis Aerts van der After beloofd dat zij hem nimmer meer lastig zullen vallen over brief waarin 3 en een half mud rogge door Mercelis waren beloofd, op onderpand van het bezit waar Mercelis nu in woont. (Idem 204) Verschenen is genoemde Mercelis uit de vorige akte en heeft beloofd om aan Jan en aan Henrick die voortaan een jaarlijkse pacht van 2 mud rogge te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Margriet weduwe en kinderen van Korstiaen Peters, het erf dat eerder van Jan van de Passe was, het erf dat eerder van Everaert Willems was, de gemeijnte. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht.

Idem (no 207) Verschenen is genoemde Jan (Venmans) als echtgenoot en heeft beloofd om aan Mercelis (van der After), die 4 lopen rogge te betalen als jaarpacht, die in mindering komen op de hiervoor door Mercelis beloofde pacht van 2 mud rogge per jaar, die door Mercelis binnen 4 jaar na datum van deze brief zullen worden afgelost, tegen de condities en geld zoals eerder zijn afgesproken.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 99v no 55-56 dd 19-3-1465) Verschenen is Marcelis Aerts van der After en verkoopt hierbij aan Henrick van den Caem die een stuk land met een driesje daaraan, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick als koper, Henrick Peter Agnesen, Mercelis als verkoper zelf. Mercelis belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een mud rogge per jaar, Oirschotse maat nog een Philipspenning als grondchijns per jaar. (Idem 56) Verschenen is genoemde Henrick van den Caem uit de vorige akte en heeft beloofd om voortaan aan Marcelis Aerts van der After die jaarlijks een pacht van en mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land en een erbij gelegen dries, groot ca. 3 lopenzaad gelegen zoals beschreven in de vorige akte. Henrick belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 272 no 49 dd 17-2-1469) Verschenen is Marcelis Aerts van der After en belooft aan Jan wettige zoon van Jan Jan Venmans ten behoeve van diens vader Jan Jan Venmans dat hij voortaan bepaalde lasten en pachten zal betalen. Dat betreft 2 mud rogge per jaar aan Lisbeth van Vlierden, 9 lopen rogge per jaar aan Dirck Jan Eijssen, 3 lopen rogge aan Wouter den Egmaker, 9 lopen rogge per jaar aan Peter de Raijmaker, 3 lopen aan Heijlwich Zeelmakers, een half Bosch mudde rogge in Den Bosch te leveren, nog een zester gerst per jaar maat van Oirschot en nog 3 lopen rogge per jaar aan Jan de Hoppenbrouwer. Hij zal die lasten betalen op onderpand van het bezit dat Marcelis eerder van Jan Jan Venmans had gekocht en wel zodanig dat Jan Jan Venmans daarvoor gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 103 no 204 dd 16-11-1471) Komen is Marcelis Aerts van der Achter in aanwezigheid van ooms en vrienden van beide kanten en verkopen met schepenbrief van Oirschot aan Henrick van de Maerselaer een pacht van 6 lopen rogge per jaar, die hij heeft geerfd na de dood van zijn vader Aert en zijn moeder Mechteld dochter van Dirck Pauwels. Die pacht had zijn vader verkregen van Huijbrecht Jan Crijns ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens vrouw of diens kinderen die ze toen hadden of samen nog zouden verkrijgen. Die pacht had Heijlwig als vrouw van genoemde Marcelis hem nagelaten om die pacht te mogen verkopen etc. zonder dat daar toestemming van hun kinderen voor nodig was volgens haar testament. De pacht steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van de twee delen in een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, b.p. Goijaert Smollers, de gemeenschappelijke straat. Die pacht had genoemde Huijbrecht eerder van zijn broer Rutger verkregen en was Rutger in een boedeldeling toebedeeld geweest volgens de schepenbrief en het testament. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 127v no 148 dd 1-8-1477) Komen is Jan zoon wijlen Gijsbrecht Lebbens en belooft aan Marcelis van der After zoon van wijlen Aert van der After, ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van al zijn wettige kinderen die Marcelis heeft verwekt bij Heijlwich Wichmoet van Teefelen, dat hij uit het erf dat Marcelis en zijn kinderen eerder aan genoemde Jan Lebbens hebben verkocht volgens schepenbrief van Oirschot, de volgende lasten zal betalen, dat betreft 1 mud rogge per jaar, aan de kinderen van Jan Hulsen een pacht van 9 lopen rogge, aan Wouter Daniel Moermans een pacht van 3 lopen rogge, nog anderhalve stuiver per jaar en 3 penningen als chijns aan de hertog. Verder zal Jan het perceel zodanig omheinen dat de verkopers daar geen last of nadeel van hebben. Verder zal Jan er geen hout laten staan dat ouder is dan 6 jaar en de graaf moet 4 voet breed worden buiten (…).

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 277 no 223 dd 12-8-1481) Mechteld en Hadewich met hun voogd, verder Goijaert Meeus Goossens als man van Heijlwich, allen wettige kinderen van Aert Marcelis van der After hebben hun vader gemachtigd om voor hen hun zaken te behartigen op de gebruikelijke wijze. (NB MW: dit moet of hun broer Aert betreffen, of hun vader Marcelis…).

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 311 no 182 dd 14-5-1482) Komen is Aert zoon Marcelis van der After, voor hemzelf handelend en voor zijn vader Marcelis en voor zijn zwager Willem Daniels, voor Goijaert Meeus Gorters zijn zwager en voor zijn zuster Hadewijch en verkoopt met schepenbrieven aan Goijaert Henricks van Heeze een pacht van 5 lopen rogge, maat van Oirschot, welke pacht Henrick van den Caem aan genoemde Marcelis had beloofd op onderpand van een stuk land gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. het erf eerder van Marcelis en nu van Jan Lebbens, Henrick Peter Agnesen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 71 fol 344 dd 4-2-1483) Komen zijn Aert Marcelis van der After, Goijaert Meeus Eessen als man van Heijlwig en Willem van der After namens Hadewijch, zijnde kinderen van Marcelis Aerts van der After en verklaren dat ze van Jan Gijsbrecht Lebbens 3 mud rogge hebben ontvangen, maat van Oirschot die hij hen schudig was vanwege bepaalde percelen die Jan gebruikt had, zijnde eigendom van de kinderen van Mercelis.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 1 nos 1-7 dd 27-6-1477 in protocol 1486) Komen is Marcelis zoon wijlen Aert van der After en doet afstand van zijn aanspraken ten behoeve van zijn wettige kinderen verwekt bij Heijlwich Wichmoets van Vosselaer, inzake alle bezit dat Mercelis en zijn vrouw eerder samen hebben bezeten in of buiten Oirschot. Dat betreft een beemd genoemd de Heedonk onder Ameijden, b.p. het erf van Wouter Claes Beckers eerder van Andries Mollers. Nog inzake een beemd genoemd de ….beemd. Hieruit jaarlijks 17 lopen rogge te betalen aan Henrick van den Chaem en nog 15 lopen rogge aan Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth en 10 lopen rogge aan Henrick Peter Agnesen. (…) (Idem 2) Komen zijn Aert zoon Marcelis van der After, verder Heijlwig, Mechteld en Mercelis gezusters voor henzelf handelend en voor hun minderjarige zuster Henrick, alle wettige kinderen van Marcelis van der After verwekt bij Heijlwich Wichmoets en verkopen aan Jannes van den Doeren ten behoeve van Jan Gijsbrecht Lebbens een stuk erf, heide of weiland, b.p. de verkopers, Roelof Steemetsers, de straat, Henrick van den Chaem, Henrick Peters van Oudenhoven, Dirck van Ellaer, de koper, Gielis Hoppenbrouwers, Jan Hacken, de gemeenschappelijke straat. (…) (Idem 3) Jan uit de vorige akte belooft deze personen binnen 12 jaar een bedrag van 26 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers, met onderwijl elk jaar een rente van 1 mud rogge en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. (Idem 4) De kinderen van genoemde Mercelis voor henzelf handelend en voor hun minderjarige zus Hadewijch beloven hun vader zolang hij leeft die een beemd te laten gebruiken genoemd de Hanendonk, nog een stuk beemd genoemd de Neesenkijnderbeemd. Hieruit jaarlijks 17 lopen rogge te betalen aan Henrcik Wouters van den Chaem en 15 lopen rogge aan Jan natuurlijke zoon van Geerlick van de Melcroth, nog 10 lopen rogge aan Henrick Peter Agnesen. (Idem 5) Komen zijn Aert zoon Marcelis van der After, verder Heijlwig, Mechteld en Marcelis, gezusters met voogden, voor henzelf handelend en voor hun minderjarige zus Hadewijch, die ze later als ze meerderjarig is alsnog afstand zullen laten doen, verkopen een stuk land dat hun eigendom is, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Peter Agnesen, het erf eerder van Aert Marcelis van der After en nu van Jan Lebbens, Henrick van den Chaem, waarvoor hun vader Marcelis afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Ze verkopen dit perceel nu aan Henrick van den Chaem en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 6) Komen is Henrick van den Chaem en belooft aan Marcelis van der After een jaarlijkse pacht van 5 lopen rogge, maat van Oirschot, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte. Henrick mag die pacht per a.s. Maria Lichtmisdag over 8 jaar aflossen tegen betaling van 10 peters en 15 stuivers, elke peter tegen 18 stuivers. (…) (Idem 7) Komen zijn Aert zoon Marcelis van der After, verder Heijlwig, Mechteld en Marcelis, gezusters en dochters van Marcelis met hun voogden, voor henzelf en voor hun zusters Hadewijch waarvoor ze beloven die als ze meerderjarig is die alsnog afstand te zullen laten doen en verkopen aan Henrick Peter Agnesen een stuk land met een schuur erop, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Peters van den Chaem, Henrick Peter Agnesen, de gemeenschappelijke straat, waarvan hun vader Marcelis afstand van zijn recht van vruchtgebruik heeft gedaan. (…) (Idem 28 folio 6) Komen is Henrick Peter Agnesen en belooft Marcelis van der After wat betreft daarin het vruchtgebruik en zijn wettige kinderen verwekt bij Heijlich Wichmoets na zijn dood het erfrecht, een pacht van 10 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van het bezit uit de vorige akte.

Idem (fol 6v no 36 dd 1-8-1477 in protocol 1486) Komen is Aert zoon Marcelis van der After, verder Heijlwig, Mechteld en Marcelis, gezusters zijnde kinderen van genoemde Marcelis van der After met hun voogden, voor henzelf handelend en voor Hadewijch waarvoor ze beloven als die meerderjarig is later alsnog afstand van dit bezit te laten doen, verkopen aan Jan zoon wijlen Gijsbrecht Lebbens een stuk land dat hun eigendom is, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de verkopers zelf, Rolof de Metser, Henrick Peters van Oudenhoven, Henrick van de Chaem, Gielis de Hoppenbrouwer, de koper zelf. Van dat perceel heeft hun vader afstand van zijn vruchtgebruik gedaan. (…)

Idem (fol 23 no 148 dd 11-4-1486) Henrick zoon wijlen Henrick Lippen van de Schoot machtigt hierbij Marcelis van der After en geeft bevoegdheid om al zijn bezit te beheren en zijn vorderingen etc. met rechtsmiddelen in te vorderen. De machtiging geldt tot wederopzeggen en de gemachtigde moet later wel rekenschap afleggen.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 17 nos 122-124 dd 19-4-1491) Aernt zoon wijlen Mercelis van der Achter en zijn wettige zuster Hadewijch, verder Willem Damen als man van Mechteld dochter van genoemde Mercelis, nog Goijaert Meeus Jan Essen als man van Heijligen dochter van Mercelis van der Achter, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader Marcelis van der Achter hebben geerfd. Bij deze deling krijgen Aert en zijn zwager Willem een pacht van 19 lopen rogge die wordt betaald door Thomis (N.N.) op onderpand van een stuk land genoemd dat Nuwe Roth. Nog 5 lopen rogge per jaar die Aert Mercelis jaarlijks zelf betaalt. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Hanendonk, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Wouter Claes Beckers, Jan Pijnappels, de straat, de kinderen van Lisbeth Slouwers. Goijaert Meeus Jan Essen en Haijwich dochter van Mercelis van der Achter krijgen samen een mud rogge per jaar die Henrik de Kremer betaalt, nog 10 lopen rogge die Henrick Peter Agnesen jaarlijks betaalt. Nog een stuk land genoemd de Neesenkijnderbeemd, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Aert Aelbrechts Scabroeks, verder Lisbeth Slouwers of haar kinderen, de gemeenschappelijke straat.Als er enige onbekende lasten op iemands erfdeel zouden drukken dan zullen ze die samen betalen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zodanig betalen dat de erfdelen van de anderen daarvoor gevrijwaard blijven. (Idem 123) Aert Marcelis van der Achter en Willem Damen zijn zwager beloven aan hun andere zwager Goijaert Meeus en aan Haijwich dochter van Mercelis van der Achter die per a.s. Maria Lichtmisdag 2 rijnsguldens te zullen betalen met een rente van 1 lopen rogge. (Idem 124) Genoemde Aert, Willem, Haijwich en Goijaert Meeus beloven samen aan genoemde Goijaert die alleen per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 3 en een halve peter te betalen, elke peter tegen 18 stuivers met een rente van anderhalve lopen rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 125b fol 293v nos 94-5 dd 16-3-1492) Goijaert Meeus Jan Eessen als man van Heijlwich dochter van wijlen Marcelis van der Achter en nog Hadewijch ook dochter van genoemde Marcelis hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen hebben geerfd en afgedeeld van hun andere erfgenamen. Bij deze deling krijgt Hadewijch een pacht van een mud rogge die jaarlijks wordt betaald door Henrick de Kemmer of diens erfgenamen. Genoemde Goijaert krijgt een pacht van 10 lopen rogge die jaarlijks wordt betaald door Henrick Peter Agnesen, Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Nesenkinderbeemd, gelegen in herdgang de Notel, b.p. Aert Alkebrecht Scabroeks, Lisbeth Brouwers en haar kinderen, de gemeenschappelijke straat. (Idem 95) Hadewich dochter van wijlen Marcelis van der Achter verkoopt aan Lisbeth dochter van wijlen Jans Crommen die een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, welk mud rogge Henrick van den Chaem eerder had beloofd aan Mercelis Aerts van der Achter, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land en dries grootc a. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. genoemde Henrick, Henrick Peter Agnesen, de gemeenschappelijke straat, genoemde Mercelis. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 14 no 64 dd 9-3-1493) Schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat eerder Goijaert Meeus Jan Eesen, voor schepenen van Den Bosch aan heer Bertelmeeus de Brouwer, priester, een pacht van 10 lopen rogge per jaar had verkocht, maat van Oirschot, welke pacht Henrick Peter Agnesen had beloofd aan Mercelis van der Achter, die daarvan het vruchtgebruik zou krijgen en zijn wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Heijlwigen Witmoes, na zijn dood daarvan het erfrecht. De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land met een schuur erop, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick van der Kaem, genoemde Henrick zelf, de gemeenschappelijke straat. Hij beloofde toen de pacht te garanderen en het onderpand in goede staat te houden voor die 10 lopen rogge, volgens een schepenbrief van Oirschot (Den Bosch?) d.d. 25 juni 1477. Genoemde heer Bertelmeeus blijkt echter niet tevreden met de pacht, zodat Goijaert zijn vordering niet kan verhalen. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 22 nos 127-8 dd 16-8-1495) Aert Marcelis van der Achter heeft verklaard dat Marcelis van der Achter al geruime tijd, wel 30 jaar of meer aan Wouter Rutgers den Eegdmaker en diens kinderen een pacht heeft betaald van 3 lopen rogge per jaar op onderpand van een perceel genoemd de Audenhof zowel heide als weiland samen ca. een mudzaad groot dat eerder eigendom was van Willem Everaerts en diens kinderen. Maar omdat de brief daarover in het ongerede is geraakt, zijn hier nu verschenen Aert Marcelis van der Achter en heeft beloofd aan Sophien dochter van Wouter Rutgers die men de Eegdenmaker noemt, deze 3 lopen rogge voortaan te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land en heiveld samen groot ca. een mudzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de kinderen van Rolof Smetsers, Henrick Peter Agnesen, Aert Smetsers waarvan is afgedeeld, Lisbeth Hacken, de gemeenschappelijke straat. Aert beloof het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als de andere principale brief later alsnog wordt gevonden dan zal deze brief van vandaag niet langer geldig zijn. (Idem 128) De pacht uit de vorige akte kan altijd worden afgelost tegen betaling van 6 en een halve peter, elke peter tegen 18 stuivers.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 98v: Roelof Willems van der Ameijden, Marselis Arts van der After, Henrick van den Pasch

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 89v: Marcelis Aertss van der After, Peter Peter Gijben soen, Ghijsbert Claes Ghijsbrechtss

BP 1238 (Oirschot) okt 1468 – sept 1469 folio 55v: Willem Jorden Everaetss, Marcelis Aertss van der After

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 497r: Aert zoon wijlen Merceliss van der After en van Heijlwich Wijchmoet Mercelis van Vosholen; Willem Daems man van Mechteld dochter van Mercelis voornoemd en van Heijlwich

BP 1262 (Oirschot) okt 1492 – sept 1493 folio 21r: Marcelis van der After man van Heijlwich, Heer Meeus die Brouwer, priester

BP 1262 (Oirschot) okt 1492 – sept 1493 folio 21r: Goijart Meeus Jan Eessen man van Heijlwich Marcelis van der After, Henrick Peter Agnesen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1260 (Best) okt 1490 - sept 1491 folio 497r (Aerle) Aert zoon van wijlen Marcelis van der After en van Heijlwich Wijchmoet Mercelis van Vosholen; Willem Daems man van Mechtelt dochter van wijlen Mercelis voornoemd en van Heijlwich


Huwt

825.749   Heijlwich Wichmoet van VOSHOLEN

FamilienaamIndex 825.749Vader 1.651.498Moeder 1.651.499

Overleden voor 27-6-1477

Alias Heijlwich Witmoes, Van Teefelen

Kinderen

 1. Aert Zie 412.874
 2. Hadewijch, minderjarig in 1482, heeft natuurlijk kind Barbara (vermeld 1492)
 3. Mechteld, huwt voor 1482 Willem Damen
 4. Heijligen, huwt voor 1482 Goijaert Meeus Jan Essen
 5. Marcelis, leeft nog in 1477
 6. Henrica, leeft nog en is minderjarig in 1477

TerugBegin van generatie


825.750   Wouter Jan Cuijpers van der OERSCHOREN

FamilienaamIndex 825.750 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1385
Overleden voor 1452

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 16 no 56 dd 23-2-1480) Verschenen zijn Jacop zoon van Wouter de Cuijper, verder Jan zoon Wouter de Cuijper, Aert zoon wijlen Aert van der After als man van Marie dochter van genoemde Wouter de Cuijper voor henzelf handelend en ook voor Jan Dirck Achtemans voor hemzelf en voor Huijben zoon wijlen Aert Jan Hermans als man van Heijlwich dochter van Aert Doeijts en Lambrecht Happen Goukens voor hemzelf en voor Daniel Henrik Moermans en hebben allen afstand gedaan van hun aanspraken en rechten ten behoeve van Henrick Moermans welke aanspraken ze hebben verkregen van hun tante Emken dochter van wijlen Dick Bruijnen of hen in een testament is vermaakt.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 432v, 433 (B) Dirck zoon wijlen Peter Toelkens; Aert Heijnensoen; Henrick Vos van Beerze; Willem, Geerling, Ruter en Heilwig kinderen van Wouter van Audenhoven; Wouter die Cuper; Jan van Aken van Spoerdonc

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 93r (heerdgang van Spoerdonck “die Romeldoncsche voert”) Dirck die Molner zoon wijlen Herman Mulder van Spoerdonc; Peter Lambert Stevens van Castelre; Wouter Jan Cupers; Gerit Coel Peters van Bucstel, 6 april 1424

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 44r: Peter Becker van Oirscot, Wouter zoon wijlen Wouter die Cuper, Jan Peter Snijders

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 174v: Wouter zoon wijlen Wouter die Cuper van Spoerdonck

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 67v: Goijart Sweerts zoon wijlen Peter van den Staeck, man van Bertha dochter wijlen Wouter die Cuper van Spoerdonck; Goossen, Jan en Jut kinderen van wijlen Willem die Bruijn; Alart Wuest zoon wijlen Goijart sPersoens

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 101r: Claes die Cuper zoon van Goijart die Cuper; Corstiaen Willemss van Zoemeren; Corstiaen en Mechtelt kinderen van wijlen Henrick Willemss van Zoemeren en van wijlen Kathelijn Henrick Moerkens; Dirck Henrix van der Rijt

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 106v: Jacop zoon wijlen Wouter die Cuper, Beel weduwe van Jan Peter Smolners en haar dochter Eva, Jan Aertss die Coster

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 157 folio 338r: Wouter Wouterss die Cuper van Spoerdonc man van Heilwich dochter wijlen Willem natuurlijke zoon wijlen Willem Baers (folio 338v)

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 27v: Jacop zoon wijlen Wouter die Cuper; Willem Janss van Catwijc man van Kathelijn Wouter van den Kerckhof


Huwt voor 1426

825.751   N.N.

Index 825.751 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1480

Waarschijnlijk een dochter van Dirck Bruijnen. In ORA Oirschot komt ook een Bertken Dirck Bruijnen voor (1482-5). In 1474: erfdeling Dirck Goijaerts (Diederick Goedevaert Mathijs) Bruijnen en Heijlwig Jan Daniels, kinderen Jan, Aert, Dirck en Goijaert (dochter); in 1470 leeft Dirck nog en heeft hij ook een dochter Zijken. Deze Dirck is te jong om schoonvader van Wouter Cuijpers te zijn.

 

Kinderen

 1. Marie Zie 412.875
 2. Jacop Wouter Cuijpers van der Oerschoren; huwt (1) Jueten Willem van Venbergen (+voor 1464), waaruit een zoon Peter, volwassen voor 1475; huwt (2) voor 1468 Heijlwich Wautgaert Jan Wautgaerts, alias Hadewich (+na 1488), waaruit Korstiaen, Wouter en Mees
 3. Heijlwig, huwt Dirck Achten, ouders van Jan
 4. Bertken, huwt (1) Peter van den Staeck; huwt (2) Roelof Doeijts, ouders van Dirck en Berthen
 5. Elisabeth, huwt Michiel Doeijts, ouders van Roelof en Huijbrecht
 6. Jan (+voor 9-7-1482), huwt Heijlwig Gerrit Elias van Wijnterloe ofwel Wintelre (+na 1-8-1481, voor 9-7-1482), kinderloos overleden.
 7. Wouter, huwt Heilwich Willem Willem Baers
 8. Claes

TerugBegin van generatie


825.764   Hendrik Gerrits van de MELCKROTH

FamilienaamIndex 825.764Vader 1.649.952Moeder 1.649.953 • Tevens 824.976

825.765   N.N.

Index 825.765 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.977

TerugBegin van generatie


825.766   Gijsbert Goijaerts van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 825.766Vader 1.651.532Moeder 1.651.533 • Tevens 824.322

Geboren ca. 1360
Overleden na 1418, voor 1427

In BP 1427: wijlen Gijb Heer Godevarts; 1439: Gijsbert natuurlijke zoon wijlen Heer Goijart van Audenhoven, priester

Bossch Protocol Oirschot & Best (transcriptie S. Ketelaars no 1176 f.280v dd 5-11-1382) Hr Godefridus de Audenhoven priester verkocht aan zijn natuurlijke zoon Ghisbertus een huis, tuin, akker, beemd en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen erfgoed behorend aan het gasthuis van Oirschot enerzijds en de gemeint anderzijds, belast met grondcijnzen. De koopprijs is voldaan. Voornoemde Ghisbertus verhuurde bovengenoemde goederen aan voornoemde hr Godefridus voor de duur van zijn leven, voor 40 schelling per jaar, met pasen te betalen. Voornoemde Ghisbertus verklaarde dat de totale huursom was voldaan. Voornoemde Ghisbertus beloofde tbv zijn zuster Elizabeth, ndv voornoemde hr Godefridus, een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit voornoemde goederen.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf2 B 05 f.48v. dd 28-5-1383. Ghisbertus nzv hr Godefridus de Audenhoven priester beloofde aan de secretaris tbv Elizabeth ndv voornoemde hr Godefridus een erfpacht van 2 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, tussen erfgoed van het gasthuis van Oirschot enerzijds en de gemeint anderzijds.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (jan. 1387 – sept. 1387) folio 350r: Willem van Mechelen, man van Margriet dochter wijlen Heer Gijsbert van Audenhoven, Henrick van den Velde

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 185v: Gijsbert Heren Godevartssoen van Audenhoven; Art van Postel, riemslager man van Aleijt dochter wijlen Dirck van Spoerdonc

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 477v: Gijb natuurlijke zoon wijlen Heer Goijart van Audenhoven gewezen rector van de kapel van O.L. Vrouw in Oirschot als executeur testamentair van wijlen Heer Goijart; Jordaen die Joncker

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 176r: Sophie weduwe van Gijsbert natuurlijke zoon wijlen Heer Goijart van Audenhoven, priester en haar schoonzoon Henrick van Gestel zoon wijlen Jan Lemmens, man van Lijsbeth


Huwt ca. 1400

825.767   Sophie N.

Index 825.767 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.323

Overleden na 1439

Kinderen

 1. Mechteld Zie 412.883
 2. Margriet, huwt voor 1387 Willem van Mechelen
 3. Aleyt
 4. Lijsbeth Zie 412.161

TerugBegin van generatie


825.768   Jan van VLIERDEN

FamilienaamIndex 825.768Vader 1.651.536Moeder 1.651.537

Geboren voor 1335
Overleden ca. 1370

Vgl NL 1914:181. In NL 1904:58 worden verdere kwartieren gegeven, die de auteur echter in 1914 verworpen lijkt (!) te hebben. Ik neem ze toch op, met de waarschuwing dat ze alleen aan secundaire bronnen ontleend lijken te zijn.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf8 B 03 f.241v. dd 2-6-1386. Katherina wv Willelmus de Herzel dvw Johannes de Vlierden, en haar kinderen Daniel en Johannes, deden tbv Johannes zv Gerardus Baliaert, verwekt bij Heilwigis dvw voornoemde Johannes de Vlierden, afstand van (1) een hoeve gnd dat Nieuwerot, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle, (2) de helft van twee hoeven in Hees, ter plaatse gnd der Monnik Vinkel, welke twee hoeven waren van Johannes de Vlierden. Willelmus, Heilwigis, Katherina en Aleidis, kv eerstgenoemde Katherina, zullen afstand doen. Gerardus Baliaert deed tbv Katherina wv Willelmus de Herzel dvw Johannes de Vlierden en haar kinderen afstand van de helft van een hoeve gnd Maarselaar, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. Zijn minderjarige zoon Johannes, verwekt bij Heilwigis, zal afstand doen. De brief overhandigen aan Johannes zv voornoemde Katherina. (2-6-1386. (f.242).) Gerardus Baliaert beloofde Katherina wv Willelmus gnd de Herzel dvw Johannes de Vlierden noch haar kinderen lastig te vallen vanwege de bruidsschat aan voornoemde Gerardus met wijlen zijn vrouw Heilwigis dvw voornoemde Johannes de Vlierden beloofd door wijlen hr Henricus de Vlierden priester. De brief overhandigen aan Johannes zv voornoemde Katherina.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1177 mf8 C 13 f.252v. dd 8-11-1386. Aleijdis dvw Johannes de Vlierden wv Marcelius gnd die Rode en haar kinderen Gerardus en Theodericus droegen over aan Gerardus Balijart, tbv diens zoon Johannes verwekt bij wijlen zijn vrouw Heilwigis dvw voornoemde Johannes de Vlierden het deel, toebehorend aan transportanten en aan Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis en wijlen Marcelius, in (1) de goederen van wijlen voornoemde Johannes de Vlierden, gelegen in Vinkel, (2) goederen van wijlen voornoemde Johannes de Vlierden, gnd ten Nieuwenrot, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. Voornoemde Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis, zullen hierop geen rechten doen gelden. Gerardus Balijart beloofde aan voornoemde Aleijdis, Gerardus en Theodericus, tbv hen en tbv Johannes, Katherina en Heijlwigis, kv voornoemde Aleijdis, dat zijn minderjarige zoon Johannes, verwekt bij wijlen zijn vrouw Heijlwigis dvw Johannes de Vlierden, afstand zal doen van de helft van de goederen gnd Marselaar, in Oirschot, ter plaatse gnd Aarle. Voornoemde Gerardus beloofde nimmer voornoemde Aleijdis en haar kinderen Gerardus, Theodericus, Johannes, Katherina en Heijlwigis, lastig te vallen vanwege de goederen die wijlen hr Henricus de Vlierden priester als gift beloofd had aan voornoemde Gerardus en zijn vrouw Heijlwigis, svw voornoemde hr Henricus.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (okt.1385 – mrt.1386) folio 276r: (dat “Marsselaer”) Daniel van Vlierden, Wouter Arken


Huwt

825.769   N.N.

Index 825.769 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk een dochter van een Van Audenhoven, mogelijk Margaretha. In het Hertoglijk Cijnsboek 1340-51 komt echter in Oirschot ook voor: Joannes van Vlierden, schoonzoon (gener) van Willelmus van Arle.

Kinderen

 1. Daniel Zie 412.884
 2. Elisabeth (hypothetisch)
 3. Margaretha (hypothetisch), huwt Jan van Kinschot
 4. Heilwich (*ca. 1360 +voor 1387), huwt voor 1386 Gerit Balijart
 5. Kathelijn, huwt Willem van Herzel (+voor 1387)
 6. Aleijd, huwt Marcelis de Rode (+voor 1386)

TerugBegin van generatie


825.772   Jan van KEIRSP

FamilienaamIndex 825.772 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1408


Huwt

825.773   Liesbeth N.

Index 825.773 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 412.886

TerugBegin van generatie


825.826   Goijaert van den MEERVENNE

FamilienaamIndex 825.826 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.650.754

Overleden tussen 21-8-1422 en 1426

Schepen (1385), zwager (via zijn zuster?) van Jorden en Herman Henrick Brant. Of is dit een gelijknamige vader, die dan gehuwd was met N. Henrick Brant?

Volgens de genealogie Goossens is Goijaert (gehuwd met Van de Wiel, ouders van Goijaert, Aert, Yda en Henrick Brants) een zoon van Goijaert, gehuwd met Aleijt Henrick van Straten (ouders van Lisbeth, Heijlwich, Goijaert, Aleijt, Ginta, Yda en Kathalijn) en Kathelijn Rutgers van der Putten (ouders van Jan en Marie Goijaert van de Meervenne). [Schepen van Oirschot: 1385, 1403 (vermeld 21-5-1460 (153))]

Kapittel van Oirschot (Regesten nrs 94-6 dd 22 en 25-3- en 6-4-1385) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Art Heinen Arts Sniderzns zoon, als voogd van zijn vrouw Liesbeth, en Aleid, Katelijn en Marij, natuurlijke dochters van Henrik Back, vroeger deken van Oirschot, met hun voogden, hebben overgedragen aan Jorden en Herman, zonen van Henrik Brant, en hun zwager Govart van den Meerven, schepen van Oirschot: huis en hof, in Oirschot aan de Hoevel, alleen belast met erfcijnzen aan kapittel van Oirschot en aan 2 altaren. (Idem 95) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jorden Brant / zijn broer Herman / en hun zwager Godevart van den Merevenne, schepen van Oirschot, erkend hebben erfelijk te moeten betalen aan Marie, dochter van Henrik Back en Mette Danelsdr van der Weegscheiden van Liemde: roggepacht uit goederen, die ze gekregen hadden van Jutte, Aleid, Kateline en Marie, dochters van Henrik Back, in Oirschot aan de Hovel. (Idem 96) Andreas, zoon van Andreas Raventeers, echtgenoot en voogd van Jutte, natuurlijke dochter wijlen heer Henrik Bac, vroeger deken van Oirschot, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Adam de Mierd, voor Jordan en Herman, zonen van Henrik Brant, en van Godefrid van den Meervenne: haar deel en recht daarop in woning van Henrik Bac, in Oirschot naast goed van Henrik de Geldorp, kanunnik van Oirschot.

Idem (regest nr 100 dd 16-8-1386) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jorden Brant / zijn broer Herman / hun zwager Godevaart van den Merevenne, erkend hebben jaarlijks te zullen geven aan Kathelijn, natuurlijke dochter van Henrik Bac: roggepacht uit goed op de Hoevel in Oirschot

BP (1178 mf1 F 08 f. 36.Donderdag 23-04-1388.) Johannes die Crumme de Straten droeg over aan Godefridus van den Meervenne een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen voornoemde Johannes Crumme enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind aan voornoemde Godefridus van den Meervenne, met de gebouwen op dit stuk land.

Idem (regest 169 dd 12-6-1397) Katherina, dochter van Johan van Blaarthem, heeft overgedragen, voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Godfried van Merevenne, voor hem en Jacob Groye, kanunnik van Luik, al wat haar toegevallen is door dood van Jordan Brant, kanunnik van Sint-Jan in Luik: erfpacht en erfcijns uit huis, tuin en akker, in Oirschot op Notelen / roggepacht uit goederen en erop staande huizen in Vessem / roggepacht uit land en daarbij horende vrachten hooi, in Boxtel op Lennisheuvel / roggepacht uit perceel land Groot Rullen in Oirschot in Best / erfcijns uit stenen huis en erf aan Vismarkt in ‘s-Hertogenbosch en uit hoeve Goed ten Beirgulen in Vlierden.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf1 F 08 f. 36. dd 23-4-1388. Johannes die Crumme de Straten droeg over aan Godefridus van den Meervenne een stuk land in Oirschot, ter plaatse gnd Ertbruggen, tussen voornoemde Johannes Crumme enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend met een eind aan voornoemde Godefridus van den Meervenne, met de gebouwen op dit stuk land.

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 sept 1426 folio 99v: Aleit en Yda dochters van wijlen Goijart van den Meervenne en hun schoonbroers Peter Smeeds man van Ginta, Goijart Bierkens man van Kathelijn en Daniel Jans des Crommenzoen man van Heilwich

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 sept 1430 folio 248v: Peter Smeeds zoon wijlen Aert Smeeds, man van Gynta *; Goijart Bierkens man van Kathelijn *; Daniel Janss die Cromme man van Heilwich*; * dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 sept 1430 folio 248v: Willem Andries van der Noetelen; Heer Jorden Brant, overleden, kanunnik van Sint Jan te Luik; Roelof Delft zoon wijlen Jacop Avensoen; Yda en Aleijt dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1201 (Oirschot) okt 1430 sept 1431 folio 89v: Jan, Henrick en Ghijsbert natuurlijke zoons van wijlen Henrick Hoechneven; Aleijt en Yda dochters van wijlen Goijart van den Meervenne; Rutger Buijsschen

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 sept 1438 folio 205r: Willem Buijser schoonzoon van wijlen Goijart van den Meervenne; Willem van der Meer; Jorden Brant, overleden; Jan Monix van Boterwijc

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 sept 1438 folio 205r: Aleijt en Yda dochers van wijlen Goijart van den Meervenne; Peter Smeeds man van Ginta dochter wijlen Goijart van den Meervenne; Goijart Bierkens man van Kathelijn dochter wijlen Goijaert van den Meervenne

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 sept 1438 folio 205r: Daniel Jan des Crommen zoon man van Heilwich dochter wijlen Goijart van den Meervenne; Peter zoon van Jan van Strakenborch man van Aecht dochter van Willem Buijser voornoemd

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (juli 1396 – jan. 1397) folio 573r: Jorden Brant en Henrick Brant en Katelijn kinderen van wijlen Henrick Goeswijnsz van Vlimen; Heer Jordaen Brant (overleden), priester; Willem Andriessoen van der Notelen; Goijart van den Meervenne; Heer Jacob Groij, kanunnik Luik

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 375v: Andries Willem Andriessoen, Goijart van den Meervenne

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 102v: Goijart van den Meervenne, man Aleijt dochter wijlen Henrick Brant van Oirschot, Roelof Dircks van der Ameijden

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 80v (A) Heer Willem van Peterssem, kanunnik van Oirschot; Goijart van der Meervenne; Jan van den Doirn van Oirscot; Andries Hoppenbrouwer

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 440r: Goijart van den Meervenne, Willem Buijser

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 526r: Peter Smeeds, Willem van Spul, Goijart van den Meervenne man van Gertruud dochter Elias van den Wiel, 21 augustus 1422

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 99v: Willem van der Meer, Heer Jorden Brant, Jan Monix van Boterwijc, Goijaert zoon wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 99v: Aleit en Yda dochters van wijlen Goijart van den Meervenne en hun schoonbroers Peter Smeeds man van Ginta, Goijart Bierkens man van Kathelijn en Daniel Jans des Crommenzoen man van Heilwich; BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 99v Jan Daniel Hillen soen, Aleit Henrick Brants, Willem Buij(s)er man van Lijsbeth, schoonzoon van wijlen Goijart van den Merevenne

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 248v: Peter Smeeds zoon wijlen Aert Smeeds, man van Gynta; Goijart Bierkens man van Kathelijn; Daniel Janss die Cromme man van Heilwich; dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 248v: Willem Andries van der Noetelen, Heer Jorden Brant, overleden, kanunnik van Sint Jan te Luik, Roelof Delft zoon wijlen Jacop Avensoen, Yda en Aleijt dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 38r: Lijsbeth weduwe van Aert Gielis Zegerss en haar zoon Gielis; Dirck Daniel Hillensoen; Jan van de Meervenne natuurlijke zoon wijlen Goijart van den Meervenne

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 106v : Corstiaen Mathijs sHozensoen, Severijn van Berct, Laureijns van den Woude, Goijart, Aleijt en Yda kinderen van wijlen Goijart van den Meervenne, Daniel die Cromme

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 205r: Willem Buijser schoonzoon van wijlen Goijart van den Meervenne; Willem van der Meer; Jorden Brant, overleden; Jan Monix van Boterwijc

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 205r: Aleijt en Yda dochers van wijlen Goijart van den Meervenne; Peter Smeeds man van Ginta dochter wijlen Goijart van den Meervenne; Goijart Bierkens man van Kathelijn dochter wijlen Goijaert van den Meervenne

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 205r: Daniel Jan des Crommen zoon man van Heilwich dochter wijlen Goijart van den Meervenne; Peter zoon van Jan van Strakenborch man van Aecht dochter van Willem Buijser voornoemd

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 158r: Ginta dochter wijlen Goijart van den Meervenne (pachten uit de windmolen van Stratehen folio 157v, 158r); Henrick Danielss van der Stadeacker (folio 158r); Willem Toyart

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 361r: Goijart en Aert zoons van wijlen Goijart van de Meervenne en van Geertruijt Elias van den Wiel; Henrick Goijartss van Rijsingen, hoefsmid; Gerit Brant

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 4v: Yda Goijartss van den Meervenne, Goijaert Goijarts van den Meervenne, Aleijt Goijarts van de Meervenne

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 193v: Daniel die Cromme (overleden) man van Heilwich Goijarts van den Meervenne; Aleijt en Yda dochters van wijlen Goijart van den Meervenne

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 190r (dat Groot Mullen) Rutger van Audenhoven zoon wijlen Wouter; Lambert zoon wijlen Jan van Huesden, man van Mechtelt dochter wijlen Wouter ; Goijaert zoon van wijlen Goedert van den Meervenne; Jan zoon wijlen Jan van Hoerne van Best, 10 mei 1425


Buitenechtelijke relatie (1) met

N.N.

Index


Huwt (2) voor 1400

825.827   Geertruid Elias van den WIEL

FamilienaamIndex 825.827 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.650.755

Overleden na 1446


Huwt (3) voor 1404

Aleyt Henrick Brant Henrick Goeswijnsz van VLIMEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Jan, vermeld BP 1432, 1438; huwt voor 1432 Margriet Claes Steenbaert
 2. (uit 2) Aleijt
 3. (uit 2) Yda
 4. (uit 2) Heilwich Zie 825.377
 5. (uit 2) Ginta, huwt voor 1422 Peter Aert Smeeds
 6. (uit 2) Goijaert, vader van Aert (vermeld BP 1450)
 7. (uit 2) Aert
 8. (uit 2) Kathelijn, huwt voor 1426 Goijart Bierkens
 9. (uit 2) Lijsbeth Zie 412.913
 10. (uit 2) Henrick Goijart Brants (*ca. 1435), huwt ca. 1460 Lijsbeth Peter Gijsberts van Hertsrode (volgens genealogie Goossens)
 11. Kinderen
  1. Laureijs Brants (*ca. 1460)

TerugBegin van generatie


826.260   Dirck Ansems van OERSCOT

FamilienaamIndex 826.260 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1395

Mogelijk:

BP 1175 (Oirschot) 1367 – 1372 (1392?) folio 64v Dirck Ansem Dirck Neven

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (aug. 1393 – mrt .1395) folio 201r Dirck Ansems van Oirschot en zijn zoon Jordaen

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 402v Art Staubroec; Jan Dirck Ansemssoen


Huwt

826.261   N.N.

Index 826.261 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jordaen Zie 413.130
 2. Jan

TerugBegin van generatie


826.262   Henrick KNAPEN

FamilienaamIndex 826.262Vader 825.600Moeder 825.601 • Tevens 1.650.720

826.263   Elisabeth N.

Index 826.263 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.650.721

TerugBegin van generatie


826.310   Peter van der BOCHT

FamilienaamIndex 826.310 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 834.300

826.311   N.N.

Index 826.311 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 834.301

TerugBegin van generatie


826.312   Jacob Goijaerts KEIJMPS

FamilienaamIndex 826.312 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 836.842, 1.649.264

826.313   Aleijt Willems van der EIJNDE

FamilienaamIndex 826.313Vader 1.673.686Moeder 1.673.687 • Tevens 836.843, 1.649.265

TerugBegin van generatie


826.314   Akarijn Laureijs KARIJNS

FamilienaamIndex 826.314Vader 1.652.628Moeder 1.652.629

Geboren ca. 1382

Bron genealogie Goossens.


Huwt ca. 1405

826.315   Bela Willems van DORMALEN

FamilienaamIndex 826.315Vader 834.416Moeder 834.417

Kinderen

 1. Lisbeth Zie 413.157
 2. Henrick
 3. Eva

TerugBegin van generatie


826.316   Franck Roef Jan Roefs van der MEER

FamilienaamIndex 826.316Vader 1.652.632Moeder 1.652.633

Geboren ca. 1390
Overleden Oirschot 1447

Bron genealogie Goossens.

BP 1193 (Best) okt 1422 sept 1423 folio 381r (een tuin die Hanneshaf of “Sente Odolfshof”) Gerit van der Aa, zoon wijlen Heer Willem van der Aa, ridder en zijn broer Floris; Franck van der Meer zoon wijlen Roelof; (een erfpacht van 1 mud “evene”), 27 mei 1423

BP 1194 (Best) okt 1423 sept 1424 folio 315v: Gerit Geritssoen (wonend in Best); Franck van der Meer ; Liesbeth en Sophie dochters wijlen Henrick Roefkens van Best, 31 augustus 1424

BP 1196 (Best) okt 1426 sept 1427 folio 120r (Vorsten Best) Jan zoon wijlen Henrick Roefssoen; Franck van der Meer zoon van wijlen Roelof Jan Roefs soen; Dirck van der Vloet, 3 april 1427

BP 1196 (Best) okt 1426 sept 1427 folio 127r: Gerit zoon van Gerit Gheritssoen; Franck van der Meer; Liesbeth en Sophie dochters wijlen Henrick Roefken van Best, 2 mei 1427

BP 1196 (Best) okt 1426 sept 1427 folio 127r: Gerit zoon wijlen Gerit Gheritssoen; Franck van der Meer zoon wijlen Roelof (3 1/2e oude groot aan de Hertog van Brabant) 2 mei 1427

BP 1197 (Best) okt 1425 sept 1426 folio 76v: Henrick van Tricht man van Heilwich dochter wijlen Jan die Rademeker van Best; Franck Roelofss van der Meer; Adam Janss van Beirct

BP 1199 (Best) okt 1428 sept 1429 folio 199v: Henrick Janss die Smit; Franck Roelofss van der Meer; Henrick Weijten zoon van Wautgher geheten Weijt van der Engelsbraken

BP 1201 (Best) okt 1430 sept 1431 folio 108r: Gerit zoon wijlen Gerit Beerthen ; Franck van der Meer zoon wijlen Roelof zoon van Jan Roefss

BP 1201 (Best) okt 1430 sept 1431 folio 290v: Marten zoon wijlen Henrick Bruxken (zoon wijlen Jacop), man van Kathelijn Jan van Berct; Adam Janss van Berct; Franck van der Meer

BP 1202 (Best) okt 1431 sept 1432 folio 156v: Wouter natuurlijke zoon wijlen Wouter Rutgerss, man van Lijsbeth dochter wijlen Jan die Rademaker; Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Roef Jan Roefss

BP 1202 (Best) okt 1431 sept 1432 folio 243v: Adam zoon wijlen Jan van Berct; Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roefss

BP 1208 (Best) okt 1437 sept 1438 folio 24r: Deling tussen Sophie dochter wijlen Henrick Roeskens en Sophie dochter wijlen Hessel die Rademeker en Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roefss van een stuk land “die Braken” bij dat Hilwerenvenne, 4 december 1437

BP 1208 (Best) okt 1437 sept 1438 folio 204v: Franck van der Meer zoon wijlen Roeff Jan Roefs soens soen; Willem van Oesterwijck

BP 1216 (Best) okt 1445 sept 1446 folio 12r: Franck van der Meer zoon wijlen Roelof Jan Roelofs; Rutger Henrick Rutten soen


Huwt

826.317   Aleijt Henrick ROESKENS

FamilienaamIndex 826.317Vader 1.652.634Moeder 1.652.635

Kinderen

 1. Henrick Zie 413.158

TerugBegin van generatie


826.318   Henrick Jan van ONSTADEN

FamilienaamIndex 826.318Vader 1.652.636Moeder 1.652.637

Geboren ca. 1385
Overleden Oirschot 1443

Bron genealogie Goossens.

(1429.07.05 ‘s-Hertogenbosch) Datum quinta die mensis Julii anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono. Schepenen van ‘s-Hertogenbosch, Jan Loenman en Goyaert van Erp, oorkonden, dat Bryno Wouterszoon die Gheynzer aan Giselbert Pelegrom heeft verkocht een jaarpacht van 4 Bosch’ mud rogge uit de helft van “‘t guet te Heerzel” met aanhorigheden onder Straten nu verpacht aan Henrick van Onstaden en uit zijn huis en hof door hemzelf bewoond bij de Vismarkt te ‘s-Hertogenbosch, belendende percelen: de erfgenamen van Gerard Cluct, Jan die Becker en de stadsmuur. Het uithangend zegel van Jan Loenman is zwaar beschadigd, dat van Goyaert van Erp verloren gegaan

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 sept 1425 folio 101v: (heerdgang van Heerzel, de hoeve van wijlen Jan van Dommelen) Henrick van der Haghen; Brijen die Gheijnzer; Henrick van Ostaden zoon wijlen Jan (met pachtcondities) 20 april 1425

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 109r: Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keerspe; Jan van der Raffendonck, overleden (bezat de hoeve “ter Raffendonck” in de herdgang Hedel); Jan Wouterss van Rode; Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Henrick Janss van Onstaden

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 109v: Henrick Janss van Onstaden, bezit de hoeve “ter Raffendonck”in de herdgang Hedel, hij had die hoeve verkregen van Mr. Henrick van Vlierden; Willem Henrix van Audenhoven

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 248r: Brien die Gheijnzer zoon wijlen Wouter man van Jut Henrix van der Haghen, bezit de helft in de hoeve “t goet te Heerzel” in de herdgang Strathen; Henrick van Onstaden is pachter op die hoeve

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 306v: Mr. Henrick van Vlierden heeft opgedragen aan Henrick Janss van Onstaden de helft (afkomstig van Willem Jan Borchmans) in de hoeve t goet “te Raffendonc” in de herdgang Hedel bij ‘t goed “Audenhoven” en in landen, beemden, weiden, heide daarbij horend (Mr Henrick had die heft verkregen van Willem Jan Borchmans) 8 maart 1429 non solvit

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1430 folio 306v: Dirck zoon wijlen Dirck des Molners van Stipdonc; Henrick Janss van Onstaden

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 sept 1429 folio 378v: Willem Henrix van Audenhoven; Jan Jan Smeeds; Jan Jan Vleminx; Henrick Janss van Onstaden

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 sept 1433 folio 202r: Henrick Moerman zoon wijlen Daniel Yden Moermans; Henrick zoon wijlen Jan van Onstaden; Engbert zoon van Lijsbeth Borreijders;

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 sept 1438 folio 237r: Mr. Henrick van Vlierden; Wouter Amelis van den Nuwenhuijs; Henrick Janss van Onstaden, bezit de hoeve “ter Raffendonck” in de herdgang Hedel

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 sept 1439 folio 334v: Heijmerick Peter Heijmerix; Henrick van Onstaden; Goijart van Hagelaer; Rutger van Ellair; Henrick Tijmmermans; Augustijn van Rutt

BP 1211 (Oirschot) okt 1440 sept 1441 folio 171v: Henrick Henrick Willemss van Vechel; Willem van Audenhoven; Henrick van Onstaden; Henrick van den Velde; Roelof Goijartss

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 sept 1444 folio 211r: Dirck en Kathelijn kinderen van Henrick zoon wijlen Jan van Onstaden en van wijlen Hilleke dochter wijlen Roelof Borkels en Henrick zoon wijlen Franck van der Meer als man van Agnes geven aan hun broers Jan, Henrick en Goijart de helft in een hoeve op “die Raffendonck”in Oerscot (behalve 1 buunder beemd aldaar), 28 sept 1444

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 sept 1447 folio 199v: Goijart Peterss zoon wijlen Wouter Peterss van Zeelst; Willem Willemss van Kreijelt; Jan, Henrick, Goijart en Dirck zoons van wijlen Henrick van Onstaden (folio 200r)

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 sept 1449 folio 175r: Jan, Henrick en Goijart en Dirck zoons van wijlen Henrick van Onstaden (en hun zuster Kathelijn); Henrick van der Meer zoon wijlen Franck Roefss man van Agnes dochter wijlen Henrick van Onstaden (folio 175v); Goijart Peterss zoon Wouter Peters van Zeelst

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 sept 1449 folio 176v, 177r: Dirck en Kathelijn kinderen van wijlen Henrick Janss van Onstaden en hun schoonbroer Henrick van der Meer zoon wijlen Franck Roefs (folio 176v) man van Agnes; Henrick Moermans (folio 176v)

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 sept 1450 folio 266v: Jan, Henrick, Dirck, Goijart en Kathelijn kinderen van wijlen Henrick Janss van Onstaden; Jan Balijaert en zijn zoon Bertout; Dirck Jan Henricx van Aerle

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 sept 1450 folio 279r: Goijart en Dirck zoons van wijlen Henrick van Onstaden; Henrick Francken zoon van der Meer; Dirck Jan Henrix soen (van Aerle)


Huwt Oirschot 1412

826.319   Hilleke Roelof BORCHOUTS

FamilienaamIndex 826.319Vader 845.952Moeder 845.953

Geboren ca. 1390
Overleden ca. 1440

Kinderen

 1. Jan
 2. Kathalijn
 3. Dirck
 4. Goijart
 5. Agnes Zie 413.159
 6. Henrick
 7. Peter

TerugBegin van generatie


826.320   Joannes Ghibondi van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 826.320Vader 1.652.640Moeder 1.652.641

Volgens Genealogie Goossens. Gegoed te Liempde, maar nog niet in cijnsboeken teruggevonden.

ORA Boxtel (inv no 54, transcriptie Jan Toirkens no 45 fol 6 dd Maria Assumptionisdag 1416) Heijn van de Laer zoon van Jan van Collenberch verkoopt aan Willem van Meijdelsvoert en aan Peter wettige zoon van Dirck Michiels van Hal een heiveld gelegen in het Smaelbroeck, belendend Jan van de Laer, de erfgenamen van Michiel van Hal, de gemeijnte van Barensveld. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve 2 en een halve oude grote aan de heer van Boxtel. Er moet overpad aan anderen worden verleend. (…) (Idem 46) Heijn van de Laer zoon van Jan van Collenberch verkoopt (=belooft) aan zijn wettige broers Zeben en Peter en aan diens zwager Willem van Meijdelsvoert een jaarlijkse pacht van een mud rogge, maat van Boxtel, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag binnen de bruggen, op onderpand van een stuk land gelegen te Zelisel, belendend Jan van de Laer, Jan Coppelmans, de verkoper zelf.


Huwt voor 1395

826.321   N.N.

Index 826.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sebert Zie 413.160
 2. Heijn van de Laer
 3. Peter
 4. N., huwt Willem van Meijdelsvoert

TerugBegin van generatie


826.328   Herman Arnoldi CLEIJNAEL

FamilienaamIndex 826.328Vader 1.652.656Moeder 1.652.657

Geboren voor 1367
Overleden voor 1448

Alias Zweirtvegher, Zwaardveger.

Ook te vinden in Hertogelijk Cijnsboek 1440 (evenals vader Arnold, zuster Elisabeth en zoon Jordaen): onder meer 514. jordanus filius hermanni cleynael pro ecclesia de oesterwijc ex parte elisabet relictem johannis filius godefridi delien de 1 bonaris in wippenhout 12 d. nov

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1178 mf10 B 07 f. 343v. dd 26-1-1390. Hermannus zv Arnoldus Cleijnnael verkocht aan Henricus zv Johannes Bije de Zondert een erfcijns van 5 pond, met St.Jan te betalen, gaande uit een beemd gnd dat Bijvink, in Oirschot, in de herdgang van Straten, tussen Johannes gnd Lenscart enerzijds en Theodericus Herics anderzijds. (27-1-1390:) En hij kan terugkopen, uiterlijk met St.Jan over 3 jaar, met 40 Holland gulden, de cijns van het jaar van wederkoop, en achterstallige betalingen; de terugkoop zal zijn in het wisselkantoor van ‘s-Hertogenbosch.

BP 1193 fol 380 dd 22-5-1423: Destijds had Reijnerus Scaden alle goederen van Hermanus Cleijnael gerechtelijk, middels schepenenvonnis van ‘s-Hertogenbosch, gekocht van Henricus Johannis die Bie van Zundert. Vervolgens had Johannes Wal die goederen verworven van Mechtildis weduwe van gemoemde Reijnerus. Thans droeg genoemde Johannes Wal zijn deel in een akker onder Oisterwijk, tussen Nycolaus Ackerman en tussen Johannes Brabant, strekkend van erfgenamen van Johannes Kuijsten tot aan een straat, over aan Wolterus Watermael ten behoeve van Willelmus Arnoldi Block.

Ook vermeld BP 1427 in een belending in Oisterwijk naast Arnoldus Wolter Snoeck

BP 1198 fol 245v-1 en 2 (dd 6-9-1427) Destijds had Hermanus Arnoldi Cleijnael overgedragen aan Theodoricus van Amerzoijen een erfpacht van 4 mud rogge, die Willelmus Coman beloofd had aan Hermanus Arnoldi Cleijnael te leveren met lichtmis, gaande uit 1. een stuk land in Moergestel, tussen Johannes Daneels en tussen een weg, 2. 2/5 van een beemd in Moergestel, tussen erfgoed van het Gertrudis-altaar in de kerk van Oisterwijk en tussen Theodoricus Wierix soen van Ghilse; voorts 1/5 van voornoemde beemd, welk 1/5 deel Willelmus Coman ten behoeve van genoemde Hermanus tot onderpand had gesteld, 3. een beemd in Oisterwijk in Wippenhout, tussen Bartholomeus van den Nuwenhuijs en tussen Willelmus Vos Grieten soen, 4. het recht beesten te ?weiden, te lopen en met karren en beesten te gaan over de helft van de Scherpenborg. Thans verklaarde genoemde Willelmus Coman dat hij deze erfpacht, op dezelfde wijze als 24 jaar geleden beloofd, aan Henricus Johannis van Ammerzoijen zal leveren. (idem no 2) Theodoricus van Lonen zvw Godefridus Nezen zag, ten behoeve van voornoemde Henricus van Ammerzoijen af van voornoemde pacht.

BP 1207: 183v (26-4-1437) No1. Destijds had Willelmus Godefridi Bierkens de Zeelst in cijns verworven van de heer Johannes de Berlaer ½ van beemden en erfgoederen genaamd Valrelaar ter plaatse Wippenhout, tussen de Broek van de Loo en Hermanus van der Heijde en tussen erfgoed van genoemde heer Johannes de Berlaer ridder, genaamd Hein Papenbroek, te weten de ½ direct naast de Broek van den Loo en richting genoemd erfgoed van genoemde Hermanus van der Heijden. Vervolgens had Willelmus Godefridi Bierkens de Zeelst verkocht aan Rutgerus Willelmi de Audenhoven een gedeelte van die helft, 9½ bunder en een “modicum rogge” groot, gelegen tussen Johannes Danels en tussen Willelmus van der Heijde. Voorts had genoemde Rutgerus van schepenen en gezworenen van de vrijheid Oisterwijk verworven 9 bunder erfgoed, afgescheiden van de gemeint van Oisterwijk gelegen onder Bandsvoort ter plaatse de Locht, waarvan 7 bunder tussen Henricus Oeden en tussen erfgenamen van de kindern van Gobelinus de Gestel en de andere 2 bunder tussen erfgenamen van kinderen van genoemde Gobelinus en tussen Johannes Goeswijns, zoals in een brief met het zegel van die vrijheid.Vervolgens hadden Willelmus Rutgeri de Audenhoven en Henricus de Ghoerle man van Gertrudis Rutgeri de Audenhoven uitgegeven aan Margareta ndvw Johannes Ghijskens priester het deel van de ½ der beemden en erfgoederen genaamd Valrelaer, ter grootte van 9½ bunder en een “modicum rogge” en die 9 bunder erfgoed die van de gemeint afgescheiden waren, voor de cijnsen die genoemde wijlen heer Johannes de Berlaer betaalde uit die 9½ bunder en “modicum rogge” en voor een erfpacht van 8 mud rogge, maat van Oirschot, te leveren aan genoemde Willelmus Rutgeri de Audenhoven. Vervolgens had Margareta die erfpacht van 8 mud rogge verworven van genoemde Willelmus Rutgeri de Audenhoven.Thans droeg genoemde Margareta ndvw Johannes Ghijskens priester over aan Jordanus, Hermanus, Theodoricus, Margareta, Elisabeth en Katharina, kinderen van Hermanus Cleijnael bovengenoemd aandeel van beemden en erfgoederen genaamd Valrelaer, ter grootte van 9½ bunder en 1 “modicum rogge”, en de 9 bunder die van de gemeint afgescheiden waren, alsmede de erfpacht van 8 mud rogge, belast zoals in de brieven, en belast met een lijfrente van 22 gouden arnoldus gulden (van Arnoldus de graaf van Gelre), zoals genoemde kinderen die vandaag aan haar beloofden.(Fol 184-2) Martinus Govij zag af van vernadering. (fol 184-3) Genoemde kinderen beloofden aan genoemde Margareta ndvw Johannes Ghijskens priester een lijfrente van 22 gouden arnoldus gulden, op haar leven, met lichtmis te betalen. (fol 184-4) Genoemde kinderen beloofden aan hun vader Hermanus een lijfpacht van 5 mud rogge op zijn leven, ingaande lichtmis na het overlijden van genoemde Margareta ndvw Johannes Ghijskens.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 249 no 17 dd Belijdenis 1481) Schepenen van Oirschot verklaren plechtig dat voor ons is verschenen Joerden Cleijnael als voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Herman en met hem Ijsbrant zoon van genoemde Herman en machtigen hierbij Charles zoon van wijlen Herman Cleijnael om namens hemzelf en voor zijn broer Ijsbrant, alle bezit, pachten, hoenderen etc. in te vorderen hetzij met geestelijk of met wereldlijk recht, welke pachten etc. deze Ijsbrant en Charles hebben geerfd en welk bezit is gelegen in de stad van Ge....., speciaal het bezit afkosmtig van hun oom Willem de Daes (?) en hen in testament zijn vermaakt. De gemachtigde moet dat bezit in ontvangst nemen etc. maar moet er later wel rekening en verantwoording voor afleggen, ook inzake het bezit van Charles zijnde leengoed gelegen bij Lemneys (?) in Artois bij Atrecht. Joerden als voogd en met hem Charles herroepen ook de eerdere machtiging die zij hebben gegeven aan Everaert Speck (?), aan Peter Damen en Jacques Morel en ze willen dat die bewijs aan Charles zullen overleggen van hun bewind en ze moeten ook alle brieven en dokumenten overhandigen die hen en hun broer Ijsbrant toebehoren, Genoemde Joerden Cleijnael als voogd belooft deze machtiging altijd gestand te zullen doen en hij zal alles nakomen wat door Charles hierin gedaan zal worden.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 13 no 79 dd 9-4-1504) Joerden Dirck Hoppenbrouwers en Happo Jan Vos als beheerders van de tafel van de H. geest te Oirschot, verkopen aan Herman Joerden Cleijnaerts die een pacht van een mud rogge, welke pacht Joerden Herman Cleijnaerts en diens broer Dirck, ieder voor een half mud, in hun testament aan de tafel hadden vermaakt, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, het erf eerder van Daniel Aert Daniels en nu eigendom van genoemde Herman, de kantorij van Oirschot. Nog op onderpand van ander bezit eigendom van genoemde Joerden en Dirk samen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (april 1398 – feb. 1399) folio 74v, 75r: Art die Joncker, Herman Zwertveger zoon van Art Cleijnael

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 120v (121r): Herman Swertveger zoon van Art Cleijnart

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 121r: Herman Cleijnael, Daniel Riemsleger Goijartssoen

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 123v: Herman Swertveger (zoon van Art Cleijnael), man van Katelijn dochter wijlen Jordaen van der Teijnden, Jacob van Baest

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 197v: Henrick Maechelijns, Herman Swertveger zoon van Art Cleijnael

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 335v Herman Art Cleijnael, man van Katelijn dochter wijlen Jordaen van der Teijnden, Goijaert zoon wijlen Goijart Delijen van Oesterwijc

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 106v: Herman die Zweertveger zoon van Art Cleijnael, Jan die Decker van Straten, Jan Henricks die Cleirc

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 241v: Herman Art Cleijnael, Wouter Delijen

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 327v: Herman Swertveger zoon van Art Cleijnael

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 80r: Herman Zweirtvegher zoon wijlen Art Cleijnael, Dirck Jan Crumme

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 110r: Herman Swertveger zoon wijlen Art Cleijnael, Henrick den Wijsen

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 252r, 252v: Herman Art Cleijnael man van Katelijn dochter wijlen Jordaen van den Teijnden; Henrick Smijt. Vermoedelijk gelijk aan (Klooster Sophiae Domus in Vught, Regest 28 dd 29-12-1407 = datum in crastino beatorum Innocentium) Hermannus, zoon van Arnoldus Cleynael, echtgenoot van Katherina, dochter van Jordanus van der Teynden, heeft afstand gedaan voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch ten behoeve van Henricus Smyt van zijn rechten op de helft van een stukje land in Oirschot in de herdgang Straten.

BP 1186 (Oirschot) okt 1408 – sept 1409 folio 158v, 159r: Herman Art Cleijnael man van Katelijn dochter van wijlen Jordaen van der Tijnden en van Aleijt dochter wijlen Dirck van Overlaer

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 403v Herman Art Cleijnael man van Kathelijn dochter wijlen Jordaen van der Teijnden

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 448v: huis in de straat gaande van de Peterskerk naar de Lieve Vrouwe Kapel; Jan Tijmmermans zoon wijlen Henrick van Eijck; Herman Art Cleijnael (Swertveger), 2 aktes

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 132r: Herman Art Cleijnael, Daniel Crumme natuuurlijke zoon wijlen Daniel Crumme

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 232v: Herman Zwertveger (zoon van) Art Cleijnael

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 320v Herman Sweertveger zoon van Art Cleijnael

BP 1187 (Oirschot) okt 1411 – sept 1412 folio 357r: Herman Sweertveger zoon van Art Cleijnael; Jordaen zoon wijlen Jan Everarts van Strathen

BP 1189 (Oirschot) okt 1415 – sept 1416 folio 347v (A); Rijneer Schaden; Herman Artssoen Cleijnael; Henrick Jan Bijl van Zundert; Henrick natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 5v, 7r (A) Reijneer Schaden (had opgenomen) goed van Herman Artsz Cleijnael; Henrick zoon wijlen Jan Bije van Zundert; Engbert van der Hoeven; Meeus Zuetric; Jan Henricks van der Heijden; Corstiaen Willem Lanensoen

BP 1190 (Oirschot) okt 1416 – sept 1417 folio 7r (B) Jordaen zoon wijlen Everartsoen van Strathen; Herman Swertveger (zoon van Art Cleijnael)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 417r Herman Art Cleijnael; Reijneer Scaden; Jan Henrick Knaepen; Daniel natuurlijke zoon wijlen Daniel des Crommen (2 akten)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 461v, 462r: Reijneer Schaden, Herman Aert Cleijnael

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 528r (Strathen) Herman Art Cleijnael; Goijaert zoon wijlen Gijb Lodensoen van der Sporct; Jan Wal; wijlen Rutger Loesmeker zoon wijlen Rutger Moelner van Zon, 5 juni 1422

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 131v (“die priestersecker in die Aerle eckeren”) Liesbeth dochter Herman Zweertveghers t.b.v. Margriet natuurlijke dochter van wijlen Heer Jan Ghijskens, priester; Wijlen Jordaen van der Teijnden; Ansem Hannensoen, 10 maart 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 43r (herdgang van Strathen) Godert zoon wijlen Gijb Loden soen van der Sporct; Daniel des Crommen natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme; Herman Aert Cleijnael; Daniel zoon van Daniel voornoemd; Lodewijch van der Sporct, 11 november 1423

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 140r (A) (heerdgang van Strathen “Eertborn”) Goijaert zoon wijlen Gijb Lodensz van der Sporct; Daniel natuurlijke zoon van Daniel Cromme; Herman Aerts Cleijnnael; Daniel zoon van Daniel natuurlijke zoon van wijlen Daniel Cromme

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 155r (heerdgang van Aerle) Liesbeth dochter van Herman Cleijnnael; Margriet natuurlijke dochter van Jan Ghijskens priester; Henrick zoon wijlen Jan Henrixsz; Herman Cleijnael (vader van Liesbeth), 14 februari 1425

BP 1207 (Oirschot) okt 1436 – sept 1437 folio 184r: Jorden, Herman, Dirck, Margriet, Lijsbeth en Kathelijn kinderen van Herman Cleijnael; Marten Govy

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 211v, 217r: Lijsbeth (overleden) weduwe van Jan Sparre en haar dochter Margriet (overleden); Herman Aert Cleijnael

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 332r: Herman Aerts Cleijnael man van Kathelijn dochter wijlen Jorden van der Teynde; Jan Dirx die Cromme; Meeus die Cromme

BP (Oirschot, Wippenhout) okt 1441 – sept 1442 folio 36v: Herman Aert Cleijnnael, Jan die Louwer zoon wijlen Goijart die Louwer, Henrick Jacop Oedensoen

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 47v: Herman zoon van Herman Cleijnnael verhuurt aan Margriet Spikers 1/3e deel van ‘t erf “de Cleijn Brake” Notelen, tussen de kerkpad en de Molenwech en 71 roeden land, Notelen zolang zij leeft zonder huur te betalen (Herman had die landerijen op dezelfde dag verkregen van Margriet, 6 april 1442)

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 47v: Margriet Spiker natuurlijke dochter van wijlen Heer Jan Ghijskens priester; Aert natuurlijke zoon Daniel Her Henrinxsoen; Herman zoon van Herman Cleijnael; Jan Spiker, bontwerker

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 193r: Herman Zweirtvegher zoon van Aert Cleijnael; Goijart Jan Lippen soen (folio 193v); Daniel zoon Willem Danels natuurlijke soen van Bucstel

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 312r: Henrick natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, priester; Herman Aert Cleijnael; Reijneer Scaden; Heer Willem Willemss van Audenhoven, priester

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 192v: Henrick Dirx van den Hagelair, Dirck Herman Cleijnael (broer van Jorden, Herman, Margriet, Lijsbeth en Kathelijn)

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 248v: Dirck Herman Cleijnael man van Aleijt natuurlijke dochter wijlen Dirck van Aerle en van wijlen Beel Jan Zuetrix

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Best) feb 1399 – sept 1400 folio 197v: Herman Swertveger zoon van Art Cleijnael, Jan zoon wijlen Henrick Van Jans


Huwt voor 1405

826.329   Kathelijn Jorden van der TEYNDE

FamilienaamIndex 826.329Vader 1.652.658Moeder 1.652.659

Kinderen

 1. Joerden Zie 413.164
 2. Dirck, huwt ca. 1455 Aleijt van Aerle alias Suetricx (Zuetricx), natuurlijke dochter van Dirck van Aerle en Beel Jan Zuetrix; vader van een natuurlijke zoon Aert, vermeld 1485
 3. Herman (+voor 1481), vader van Charles en IJsbrand (ook gegoed te Oisterwijk blijkens Bosch Protocol). Kennelijk gehuwd met een De Daes. Zoon Karel wordt schout van Oirschot 1503 (was het al in 1497), van Kempenland 1509-1522, onderrentmeester van het kwartier Kempenland (voor) 1529
 4. Margaretha, vermeld met alle broers BP 1207: 183v (26-4-1437)
 5. Elisabeth, vermeld met alle broers BP 1207: 183v (26-4-1437)
 6. Katharina, vermeld met alle broers BP 1207: 183v (26-4-1437)

TerugBegin van generatie


826.336   Peter Jan HAECKS

FamilienaamIndex 826.336 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1410

Hypothetisch. Volgens genealogie Goossens vermoedelijk zoon van Jan Willems en kleinzoon van Willem Haeck; de laatste vermeld in het het Hertogelijk cijnsregister 1340-1351; bet. cijns voor grond in Gunterslaar.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 381fol 389 dd 16-8-1483) Komen is Aert zoon…. Barbiers en verkoopt aan Jan Peter Haecks en aan diens broer Peter, een stuk land groot een half lopenzaad, gelegen in herdgang Verrenbest, b.p. de straat, het erf van de koper, Meeus Maercolfs.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1213 (Best) okt 1442 – sept 1443 folio 218v: Peter Haeck zoon wijlen Jan Haeck, Mechtelt dochter wijlen Aert van Gunterslaer weduwe van Jan Schutken


Huwt

826.337   N.N.

Index 826.337 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 413.168
 2. Peter (+na 1483)

TerugBegin van generatie


826.880   Henrick van CUIJCK

FamilienaamIndex 826.880Vader 1.648.740Moeder 1.648.741

Geboren ca. 1370
Overleden na 1445, voor 1459

Kapittel van Oirschot (regest 354 dd 25-2-1445) Wilhelm, Johan en Henrik, kinderen van Henrik de Cuijk, hebben verkocht voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, aan Robbertus, zoon van Robbertus van den Zandakker: erfpacht uit huis, erf, tuin en goed in Boterwijk in Oirschot

ORA Oirschot (Toirkems 124a fol 43v no 94 dd 3-8-1475) Komen is Zebrecht zoon wijlen Andries van de Laeck als wettige man van Katalijn dochter van wijlen Willem van Cuijck, verder Henrik en Jan, broers, nog Elisabeth en Aleijt, gezusters en allen kinderen van wijlen Jan van Cuijck met hun voogden, verder Jan zoon wijlen Henrick van Cuijck en Peter zoon wijlen Lambrecht Gijsen als wettige man van Aleijt dochter van geenoemde Henrick van Cuijck, zijnde hun broer en hebben samen met hun vrienden en familie een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van hun grootvader zijnde wijlen Henrick van Cuijck. Genoemde Zebrecht krijgt het bezit waarin zijn zwager Willem van Cuijck is gestorven. (…) Genoemde Henrick en Jan, broers en Elisabeth en Aleijt gezusters, allen kinderen van Jan van Cuijck, krijgen het bezit dat hen door wijlen Jan van Cuijck is nagelaten gelegen in de gemeente Oirschot. (…) Genoemde Jan en Peter krijgen het bezit dat door wijlen hun vader Henrick is nagelaten in de gemeente Oirschot. (…).

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 94r: Henrick van Kuijck zoon wijlen Kastermans; Henrick Willemss van den Dijck

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 46r: Peter Janss des Cortensoen, Goossen natuurlijke zoon wijlen Heer Rutger van Audenhoven, priester, Willem zon van Henrick van Kuijc van Oirscot

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 50r: Willem, Jan en Henrick zoons van Henrick van Kuijck, Robert Robbertss van den Zandacker

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 242r: Henrick Henrix van Kuijck

Jacoba natuurlijke dochter van Margriet dochter van Ervart Henrix van Melcrode

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 245v: Willem en Henrick zoons van wijlen Henrick van Kuke; Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 97r: Wilem en Henrick zoons wijlen Henrick van Cuijck, Jenneke dochter van heer Philip van Geldrop en van Kathelijn Jan Vos van Straten

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 479v: Henrick Henrix van Cuijck, Heer Philip priester zoon wijlen Heer Philips van Gheldrop, priester, Jan natuurlijke zoon van Heer Wessel van Petershem, kanunnik in Hilvarenbeek


Huwt voor 1400

826.881   N.N.

Index 826.881 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem (+voor 1475), vader van Kathalijn (+na 1475), gehuwd met Zebrecht Andries van de Laeck (+na 1475)
 2. Jan Zie 413.440
 3. Henrick (+na 1466, voor 1475), vader van Jan en van Aleijt, gehuwd met Peter Lambrecht Gijsen

TerugBegin van generatie


826.882   Wouter Peter SNOR

FamilienaamIndex 826.882Vader 1.653.764Moeder 1.653.765

Overleden voor 1447

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 361r: Hilleke en IJda dochters van Wouter Peter Snor; Jan Henrix van Kuijck man van Margriet dochter van Wouter voornoemd

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 23, 23v: Hilleke dochter wijlen Wouter Snorre; Jan Henrix van Cuijck man van Margriet dochter wijlen Wouter Snorre; Daniel Gijbenss Eijgenbroet


Huwt

826.883   N.N.

Index 826.883 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet Zie 413.441
 2. Hilleke
 3. Ida

TerugBegin van generatie


826.896   Henrick Jan de RIEMSLAGER

FamilienaamIndex 826.896Vader 1.653.792Moeder 1.653.793

Geboren ca. 1390-1420

Lambrecht en zijn zoon zijn in 1504 erfgenamen voor 1/7 deel - waarschijnlijk waren er dan 7 kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 138a dd 2-6-1472) Vidimus ten bate van Peter Daniel Riemslegers van een akte van 27 november 1453, waarin verwezen wordt naar schenking van onderpand door zijn vader bij huwelijkse voorwaarden van 29 maart 1451. In 1472 is Peter Daniel Riemslegers alias Maerschalcks ook vader van een dochter Margriet, gehuwd met Henrick de Hoze.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 229v: Daniel die Remslegher, Jan Henrix van Luppen; Philip van Heesterbeke

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 298v: Margriet natuurlijke dochter van wijlen Heer Philip van Geldrop priester en van Geertruijt Jan Screijnmeker; Henrick zoon wijlen Jan Rijmsleger; Goossen natuurlijke zoon wijlen Heer Rutger van Audenhoven

BP 1225 (Oirschot) okt 1454 – sept 1455 folio 110v: Corstiaen en Jan zoons van wijlen Jan Boyens van Vessem; Henrick die Riembesleger zoon wijlen Jan die Riembesleger

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 303v: Corstiaen en Jan zoons van wijlen Jan Boijens van Vessem; Henrick Jan Rijembeslegers


Huwt ca. 1445

826.897   N.N.

Index 826.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 413.448
 2. Lambrecht (+na 1504), vader van Jan (+na 1504)

TerugBegin van generatie


826.920   Gerrit van GERWEN

FamilienaamIndex 826.920 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1385

826.921   N.N.

Index 826.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 413.460
 2. Gerit, vermeld BP 1452/53

TerugBegin van generatie


826.924   Wouter Daniels van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 826.924 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1330
Overleden Oirschot voor 1-10-1408


Buitenechtelijke relatie met

826.925   N.N.

Index 826.925 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Daniel Zie 413.462

TerugBegin van generatie


826.960   Goossen Metten Maes van EINDHOVEN

FamilienaamIndex 826.960Vader 1.653.920Moeder 1.653.921

Overleden voor 1428

Blijkens BP 1457; ook Goossen Mechtelden, Goossen Scuters, Goossen sGruijters.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1198 (Best) okt 1427 – sept 1428 folio 37r (Aerle) Jan Beriss van Oirle, man van Jut dochter wijlen Jan Aertss van Laerhoven; Thomas zoon wijlen Goossen sGruijters van Eijndoven; Henrick die Wijse (schoonzoon van wijlen Henrick van Aerle); Thomas zoon wijlen Goossen Scuters (sic) van Eijndoven

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 222r: Henrick Goossen Keijmp; Aert Jan Vredericss; Henrick van den Audenhuijs (folio 222v); Henrick van Hersel, overleden; Goossen van Eijndhoven

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 54r: Goosen Mechtelden Maess van Eijndoven; Wouter Henrix van der Cappellen; Lambert (Eliass) van den Venne man van Mechtelt Luppert Bierkens

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 191v: Lambert Eliass van den Venne man van Mechtelt Luppert Bierkens; Wouter Henrix van der Capellen; Goossen zoon van wijlen Mechtelt Maes van Eijndhoven; Andries zoon wijlen Claes die Molneer


Huwt ca. 1395/1400

826.961   Mechteld Willem Wouters van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 826.961 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Blijkens ORA Oirschot 1482. Voornaam volgens Maarten van der Tas.


Zij huwt (1) voor 10-10-1406

Lambrecht Jan Aernts van HERP

FamilienaamIndex

(Bron Maarten van der Tas)

Kinderen

 1. Thomas Zie 413.480
 2. Lambert (Bron Maarten van der Tas)

TerugBegin van generatie


826.962   Berthout Heijn DIDDEN

FamilienaamIndex 826.962Vader 1.653.924Moeder 1.653.925

Overleden ver voor 1466

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 128 no 15-17 dd 11-2-1466) Verschenen is Goessen Thomas van Oudenhoven voor hemzelf handelend en voor Jan van den Laeck, verder Matheeus Henricks van de Ven, Henrick van de Ven onze collega-schepen, Engbrecht Lemmens, Rutger van der Hoven, Willem Willem Vos, Henrick, Peter en Jan, broers en kinderen van Peter van Oudenhoven, en Margriet dochter van genoemde Peter van Oudenhoven met haar voogd daarin, verder Goijaert Bierkens als man van Heijlwich en verkopen nu samen aan Henrick Thomas van den Snepschuet, die een stuk land genoemd dat Snepscoetland, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick als koper, de straat, het Pollenlan, zoals ze dat van hun tante Heijlwich Berthout Heijn Didden hebben geerfd. (…) (Idem 16) Verschenen zijn de groep personen uit de vorige akte als echtgenotes etc. ook, voor henzelf handelend en Mathees Henrick van de Ven ook voor de kinderen van Aert van der Meijen voor wat betreft de hiervoor vermelde schade en kosten en ze verkopen nu aan Henrick van de Ven onze collega-schepen die een stuk land genoemd de Elsdonk, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Wreijssen Goessen Willem Eelkens, Peter van der Hove, de gemeijnte, zoals ze dat hebben geerfd van hun tante Heijlwich Berthout Heijn Didden. (…) (Idem 17) Verschenen zijn de genoemde personen uit de vorige akte en Matheeus van hiervoor daarin in naam als hiervoor, en ze verkopen nu aan Goijaert Bierkens een huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot onder Erdbruggen hier, b.p. de ‘heerstraat’, Rutger Mathijs Huijskens, Henrick Hoppenbrouwer, de oude ‘smidse’ daar, zoals ze dat hadden geerfd van hun tante Heijlwich Berthout Heijn Didden. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve een half mud rogge per jaar, Oirschotse maat.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 86r: Rutger Rutgerss van der Hoeven, Jan en Aleit kinderen van wijlen Jacop die Rademeker zoon wijlen Henrick die Rademeker, Bertout Dydden

BP 1227 (Oirschot) okt 1456– sept 1457 folio 189v: Matheeus Henrix van den Venne, Jan en Aleit kinderen van wijlen Jacop Henrix Rademeker, Bertout Henrick Diddens


Huwt Oirschot voor ca. 1410

826.963   Heilwich Henrick van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 826.963Vader 412.456Moeder 412.457 • Tevens 413.623, 416.623

Overleden ver voor 1466


Zij huwt (2)

413.622   Henrick van de VEN

FamilienaamIndex 413.622Vader 827.244Moeder 827.245

Zie 413.622

Kinderen

 1. N. Zie 413.481
 2. Heijlwich (+Oirschot voor 1466)

TerugBegin van generatie


826.964   Henrick van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 826.964Vader 824.912Moeder 824.913 • Tevens 412.456, 1.653.926

826.965   Christina Aerts van BAEST

FamilienaamIndex 826.965Vader 824.914Moeder 824.915 • Tevens 412.457, 1.653.927

TerugBegin van generatie


826.966   Goijaert Claes BECKERS

FamilienaamIndex 826.966Vader 1.654.424Moeder 1.654.425 • Tevens 208.566, 827.212

826.967   Aleijt Jan Willem VOS

FamilienaamIndex 826.967Vader 1.653.934Moeder 1.653.935

Zie 827.212

TerugBegin van generatie


826.972   Jan Gielis van der VLOET

FamilienaamIndex 826.972Vader 824.970Moeder 824.971 • Tevens 1.654.456

Overleden voor 1458

Alias Van der Schueren.

ORA Oirschot (Toirkens 124BA no 271 fol 360v dd St Laurentius 1483) Komen is Gielis zoon wijlen Jan van der Vloet en verkoopt met schepenbrieven aan zijn broer Joerden Jans van der Vloet die een pacht van 4 een half mud rogge, maat van Oirschot uit een pacht van 8 en een half mud rogge, welke pacht Aert Janssen van der Vloet eerder aan deze Gielis had beloofd, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de straat, de kinderen van Wouter van der Heijden, volgens de brieven, welk bezit nu in gebruik is bij Joerden van der Vloet.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 23 no 107 dd 22-4-1493) Jan Willems van Aelst heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een pacht van 16 lopen rogge, maat van Oirschot, die 8 jaar achterstallig is, uit een pacht van 22 lopen rogge, welke pacht Jan en Gerard, broers en kinderen van Aert Heijlgeenen en Godevaert zoon van Wouter Matheeus als man van Heijlwich dochter van genoemde Aert Wouters en Jan Gielis van der Scueren als man van Mechteld dochter van genoemde Aert (Heijlgeenen) hadden beloofd aan Gerard zoon wijlen Jans Heijlich Gheenen en aan Jan en Aelijt kinderen van Jan die zoon was van Henrick Jongen Gijben die deze Jan had verwekt bij zijn wettige vrouw Heijlwich, zijnde de zuster van genoemde Gerard (Jan Heilich Gheenen). De pacht vervalt steeds op Maria Lichtmisdag, waarvan Gerard de ene helft ontvangt en Jan en Aelijt de andere helft, op onderpand van een stuk land genoemd het Oerschoor, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Henrick Dirck Neven, het Bersveld, volgens schepenbrief van Oirschot d.d. 16 maart 1419. (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 360r: Jan zoon wijlen Jan van Laerhoeven, Jan zoon wijlen Gielis van der Schueren van Spoerdonc

BP 1188 (Oirschot) okt 1412 – sept 1413 folio 130r: Jan van den Kelre (cs) executeur testamentair van wijlen Goijart Posteel zoon van wijlen Willem, Jan van der Schueren zoon wijlen Gielis

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sept 1420 folio 348r: Jan Hoernken; Jan zoon wijlen Gielis van der Schueren; Henrick van den Dijc; Willem Snellarts van Spulle (zwagers van Jan voornoemd)

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 146r (op Tijmmerdonc) Heilwig van der Vloet dochter wijlen Henrick van der Heiden; Jan van der Vloot (Vloet) zoon wijlen Gielis van der Schueren; Peter Zibben swagher van Spoerdonc; wijlen Jan van der Vloet (grootvader van Heilwig)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 186v (Wippenhout) Willem Geritsz Vos en zijn zusters Marie, Jut en Aleit; Gijsberth van Orthen man van Lisbeth dochter van Gerit Vos; Jan van der Vloet zoon van wijlen Gielis van der Schueren; Gerit Vos, 31 januari 1427

BP 1197 (Oirschot) okt 1425 – sept 1426 folio 46v: Jan Henrix des Corten zoen man van Yda natuurlijke dochter wijlen Wouter van Spul; Willem Willem des Cortenzoen; Jan Gieliss van der Schueren

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 172r: Willem Vos zoon wijlen Gerit Vos van Beerze; Jan Gieliss van der Schueren; Henrick Willemss van den Dijc van Oirscot; Willem Snellaertss van Spul

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 44v: Jorden Jan Knapen; Kathelijn en Jut dochters van Mathijs van der Vloet; Jan Gieliss van der Schueren

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 42r: Ghijsbert Scaut (overleden) zoon wijlen Jan Scout van Hedel man van Geertruijt dochter van wijlen Henrick van Lijevelt van Oirschot; Ghijsbert Mathijss die Snijder van Spoerdonck man van Luijtgart (overleden); Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 151v: Willem Mathijs van der Vloet, Willem Henrix van der Heijden, Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren

BP 1205 (Oirschot) okt 1434 – sept 1435 folio 175v: Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren; Dirck Corstiaen sBlezers; Aert Geritss Vos

BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 82v : Henrick Dirck Henric Oemensoens, Jan Henrick Oemensoen, Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren, Willem en Hubrecht zoons van wijlen Willem van Kreyelt

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 43r: Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren heeft opgedragen aan zijn zuster Heilwich een erf van een halve bunder uit de gemeijnt van Oesterwijc achter de Spoerdonc naast de gemeijnt van Oesterwijc. (Jan van der Vloet had dat erf verkregen van schepenen en gezworenen der Vrijheid Oesterwijck) 27 januari 1438, non solvit

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 65r: Jan zoon wijlen Henrick Roefs swager van Baest, Dirck van der Vloet van Spoerdonc (folio 65v), Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren

BP 1209 (Oirschot) okt 1438 – sept 1439 folio 12v: Willem en Henrick zoons van wijlen Willem die Cort; Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Schueren; Willem Willems des Corten zoon; Ghijsbert Jacop Ghijsbrechtss

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 210r: Jan van der Vloet zoon wijlen Gielis van der Scueren; Peter, Jan en Jacop zoons van Jan Marcelis van Vessem

BP 1228 (Oirschot) okt 1457 – sept 1458 folio 21v: Willem Aert Geritss; Gielis, Aert, Jan, Jorden, Willem, Mechtelt, Aleijt de oude, Lijsbeth, Heijlwich en Aleijt de jonge kinderen van wijlen Jan van der Vloet en Mechtelt

BP 1245 (Oirschot) okt 1475 – sept 1476 folio 394v: Peter en Jan zoons van Jacop van der Hamsvoert, de kinderen van wijlen Jan van der Vloet, Margriet Dirx van der Vloet (overl. voor 1476)


Huwt voor 1415

826.973   Mechteld Aert Heijlich GHEENEN

FamilienaamIndex 826.973Vader 1.653.946Moeder 1.653.947 • Tevens 1.654.457

Kinderen

 1. Joorden Zie 827.228
 2. Jan Zie 413.486
 3. Lijsbeth (+voor 1466)
 4. Heijlwich (+voor 1466)
 5. Gielis, vermeld ORA 1468, 1483
 6. Aert, huwt Beatrijs N., vermeld ORA 1468
 7. Willem
 8. Mechtelt
 9. Aleijt Sr
 10. Aleijt Jr, huwt voor 1460 Henrick Thomas van den Venne

TerugBegin van generatie


827.008   Willem SGRAETS

FamilienaamIndex 827.008 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1424

Woonde te Eindhoven.


Huwt

827.009   N.N.

Index 827.009 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 413.504

TerugBegin van generatie


827.020   Goijaert de WEVER

FamilienaamIndex 827.020Vader 1.654.040Moeder 1.654.041

Overleden na 1470

Alias Swevers

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 219v nos 97-100 dd 2-3-1468)

Verschenen zijn hier Gerart Willems van Dormalen, verder Everaert Claes Laeckmans die handelt namens zijn vader Claes en ze doen beiden afstand van alle aanspraken die ze hebben verkregen van wijlen Ijden diens vrouw (=vrouw van Goijaert Zwevers) en diens dochter Lisbeth die deze Goijaert heeft verwekt bij genoemde Ijden, waar dat bezit ook in Oirschot is gelegen etc. (Idem 98) Verschenen is genoemde Goijaert Zwevers en belooft om aan Gerard Willems van Dormalen die een bedrag van 10 peter te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, elke peter tegen 18 en een halve stuivers. (Idem 99) Verschenen is genoemde Goijaert Zwevers en heeft beloofd om aan Everaerden Claes Laeckmans die een bedrag van 10 peters te gaan betalen per a.s. Maria Lichtmisdag, elke peter tegen 18 en een halve stuivers. (Idem 100) Verschenen is Gerard Willems van Dormalen als man van Lisbeth, verder hierbij Everaert Claes Laeckmans namens zijn vader Claes als man van Katalijn en ze doen beiden hierbij afstand van aanspraken ten behoeve van Goijaert Zwevers. Dat betreft het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Ida zijnde vrouw van genoemde Goijaert welke Ida een zuster was van de hiervoor vermelde Lisbeth en Katalijn, welk bezit is gelegen in Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 165v: Jan Janss van der Hoeven; Goijart die Wever zoon wijlen Peter Aert Daniels, weduwnaar van Yda Ervart Perman overleden; Gerit Willemss van Dormalen


Huwt (1) ca. 1440

Ida Ervart PERMAN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1466

Dochter van Heilwich van den Hoven (1466). Zus (1468) van Lisbeth (gehuwd met Gerard Willems van Dormalen) en Kathelijn (gehuwd met Claes Laeckmans, volwassen zoon Evert in 1468). Vadersnaam onbekend.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 150 no 144 dd St Laurensdag 1466) Verschenen is Willem Dirck Henricks en verkoopt hierbij aan Goijaert den Wever ten behoeve van Lisbeth Zwevers die was verwekt bij Yda dochter van Heijlwichen van den Hoven, die een huis met tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Aelbrecht van den Hoven, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve een Bosch mud rogge per jaar aan O.L. Vrouw in den Bosch, verder nog behalve de grondchijns die er op drukt. Zolang als genoemde Goijaert leeft behoudt hij daarvan wel het vruchtgebruik.


Buitenechtelijke relatie (2) met

827.021   Mechteld Henrick van den SCHOET

FamilienaamIndex 827.021Vader 412.496Moeder 412.497

Overleden na 1474

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 225 no 129 dd 8-6-1468) (…) schepenen in Oirschot, verklaren hierbij plechtig dat voor ons is verschenen Mechteld dochter van Henrick van den Schoet met haar voogd en verder haar natuurlijke zoon Henrick die ze heeft verwekt bij Goijarden den Wever en ze belooft hierbij aan haar zuster Kathelijn dochter van genoemde Henrik van de Schoet, en aan Korstijnen en Gerard gezusters en beide dochters van Gerart Elias van Wijntelre, verwekt bij genoemde Katalijn Henrick van de Schoet, die voortaan een half mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Stert gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Geerlicks van den Melcroth, de gemeenschappelijke straat, Henrick zoon van Aert Smeeds van Straten. Mechteld en haar voogd beloven het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de rogpacht.

Idem (no 246 dd 10-5-1468) Verschenen is hier Jan Jan Gielis voor hemzelf handelend en voor diens zuster Lisbeth dochter van genoemde Jan Gielis, verder Henrick Stockelmans als man van Geetruid dochter van Jan Gielis, nog Aelbrecht Henricks van den Scoet als man van Aleijt ook dochter van genoemde Jan Gielis, verder Aleijt (II) evenens dochter van Jan Gielis en ze dragen nu in de vorm van een ruil aan Mechteld dochter van Henrick van de Schoet die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar natuurlijke zoon Henrick die ze had verwekt bij Goijaerden de Wever, die daarvan het erfrecht krijgt, een huis met tuin etc. over, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan van Meeuwen, Jan Katalijn Gielis, de gemeenschappelijke straat. (Idem 247) Verschenen is hier Mechteld dochter van Henrick van de Scoet met haar voogd en haar zoon Henrick Goijaert Swevers, en draagt in de vorm van een ruil nu aan Jan Jan Gielis en diens zuster Aleijt uit de vorige akte, die een stuk land over genoemd de Scoet, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Dirck Meeus, Dirck Stockelmans, Henrick Smeeds, het erf van Willem Staeck, Jan Conincks.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 125v no 5 dd 28-12-1471) Komen is Mechteld dochter van Henrick van de Schoet met haar voogd en belooft aan Korstijnen en Gerard, gezusters en dochters van Gerit Elias een pacht van 2 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van een stuk land genoemd de Stert, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Geerlick van de Melcroth, de gemeenschappelijke straat, Henrick zoon van Aert Smeeds van Straten. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 26 no 160-1 dd 2-11-1474) Verschenen zijn Mechteld dochter van wijlen Henrick van de Schoot met haar voogd en met haar Henrick natuurlijke zoon van Goijaert Swevers en verkopen aan Gielis Jan Gielis een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Aerle, b.p. Jannis van Meeuwen, Aelbrecht zoon wijlen Henrick van de Schoet, de gemeenschappelijke straat. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve jaarlijks 3 oude zwarten als chijns aan de hertog. (Idem 161) Verschenen is genoemde Gielis uit de vorige akte en belooft aan Mechteld en aan Henrick natuurlijke zoon van Goijaert Swevers die een pacht van 1 mud rogge te betalen op onderpand van het bezit uit de vorige akte. Als Mechteld is komen te overlijden versterft de pacht op haar zoon Henrick.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 78v no 36-7 dd 12-3-1476) Verschenen is Mechteld dochter van wijlen Henrick van de Schoet met haar voogd en met haar haar natuurlijke zoon Henrick en verkopen aan Aleijt dochter van wijlen Jan Heijmans die een pacht van 1 mud rogge per jaar, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land genoemd de Stert, gelegen in herdgang Aerle, b.p. Geerlick van de Melcroth, de gemeijnte, Jan Damen. (…) (idem, 37) Verschenen is genoemd Aleijt en staat aan Mechteld en aan Henrick toe dat die de pacht van 1 mud rogge mogen aflossen tegen betaling van 13 peters en de achterstallige termijnen, elke peter tegen 18 stuivers gerekend.

Kinderen

 1. (uit 1) Lisbeth
 2. (uit 2, natuurlijk kind) Henrick Zie 413.510
 3. (uit 1 of 2) Peter, vermeld 1491, 1510, in 1505 voogd van Henricks kinderen Methteld en Truiken
 4. (uit 1 of 2) Heijlwich, huwt Aert de Leghe, vermeld 1510
 5. (uit 1 of 2) Katharijn, vermeld 1510

TerugBegin van generatie


827.024   Roelof Dircks van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 827.024Vader 825.060Moeder 825.061 • Tevens 1.650.724

827.025   Kathalijn N.

Index 827.025 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.650.725

TerugBegin van generatie


827.036   Philips van GELDROP

FamilienaamIndex 827.036Vader 1.654.072Moeder 1.654.073 • Tevens 423.762

Geboren voor 1365
Overleden tussen 1446 en 1450

Alias De Jager (ORA 1478). Priester, vader van minstens vier kinderen; Aleijt Heijnen wordt in 1505 zowel dochter van Heijn als zuster van Henrich en Claes genoemd, om de verwarring vrolijker te maken. Kennelijke bijnaam (van Geertruijt wijlen Philisps dochter in 1518) De Jeger

Kapittel van Oirschot: In 1437 komt al voor Philips van Geldrop, priester, vader van Mechteld gehuwd met Lodewijk Voets; in 1392 werd hij (of is dit een voorloper) voor het eerst vermeld. In 1440 is hij vader van Margaretha bij Gertrud Johan Schreinmeker. In 1466 leeft hij nog, in 1476 is zijn (?) vicarie in Middel- en Westelbeers door zijn dood ‘reeds lang’ vacant. In 1486 is sprake van een Johanna, dochter van Philips van Geldrop, priester (kennelijk levend en kennelijk dus een andere Philips), gehuwd met Paulus Dionisius Pauwelsz (in 1490 is zij weduwe en Pauwel dood). Er lijkt sprake van ten minste drie Philipsen…

ORA Oirschot (Toirkens 128a fol 97 no 122 dd 17-6-1509) Philips zoon wijlen Claes zoon heer Philips, Adriaen Aert Mengelen als man van Heijlwich dochter van wijlen Henrick heer Philips en Lisbeth dochter van wijlen Henrick Heer Philips met Goossen Peter Ruelens als haar voogd, welke Goossen ook handelt als man van Wouter dochter van wijlen Aleijt Henrick heer Philips van Geldrop, verkopen aan Cornelis Smeets ten behoeve van Heijlwich weduwe van Claes Scepens waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Claes daarvan het erfrecht, een stuk land, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de koper, Lupprecht van Hersel en zijn kinderen, Peter Pels, Heijlwich weduwe van Aert Thomas van de Venne.

Idem (fol 101v no 144 dd St Lambrechtsavond 1509) Philips zoon wijlen Claus Heijnen heer Philips van Geldrop en Adriaen Aert Mengelen als man van Heijlwich, dochter van Henrick Heijnen heer Philips, verder Lisbeth dochter van wijlen Henrick Heijnen heer Philips verkopen aan Goossen Peter Ruelens hun deel van een akker genoemd de Nijenakker, groot 4 lopenzaad, gelegen in herdgang de Kerkhof aan de Hovel, b.p. Frank van den Doren, de weduwe van Peter Gielis en haar kinderen, Fij van Doren, heer jan Robillaert. Nog verkopen ze een stuk land genoemd de Moest, zelfde herdgang, b.p. Kaerle Cleijnaert, de kinderen van Claes Scepens, de straat, Peter Pels. Lasten hieruit zijn 8 stuivers en 3 oort. Verder uit de Nijenakker een oude grote aan de St. Petruskerk, aan de dekanij een negenmenneken en aan het gasthuis van Oirschot een mud rogge per jaar.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 42v Philip van Geldrop, tijdelijk Heer van Geldrop, 3 april 1427;

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 66 r: Jacop natuurlijke zoon wijlen Jan van den Doeren van Aerscot; Henrick en Margriet natuurlijke kinderen van wijlen Heer Philip van Geldrop, investiet van Geffen; Willem natuurlijke zoon van wijlen Jan van den Doren

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 251v: Margriet weduwe van Mr. Lodewijch Boet; Philip Heer van Geldrop; Dirck Everdey zoon wijlen Mr. Rutger van Woensel

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 245r: Dirck zoon wijlen Mr. Rutger van Woensel man van Lijsbeth dochter wijlen Mr. Lodewijch Boet en Margriet natuurlijke dochter van Heer Philip van Geldrop, priester; Henrick natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 276v: Dirck zoon wijlen Rutger van Woensel

Margriet natuurlijke dochter wijlen Heer Philip van Geldrop, priester; Heer Philip van Geldrop priester natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop priester

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 282r: Dirck zoon wijlen Goossen natuurlijke zoon wijlen Dirck Scoemekers; Lucas natuurlijke zoon van Lucas Meeuss van Beke; Jan (overleden) natuurlijke zoon wijlen Dirck Scoemekers; Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 97r: Wilem en Henrick zoons wijlen Henrick van Cuijck; Jenneke dochter van heer Philip van Geldrop en van Kathelijn Jan Vos van Straten

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 245v: Willem en Henrick zoons van wijlen Henrick van Kuke; Heer Philip van Geldrop, priester

BP 1230 (Oirschot) okt 1459 – sept 1460 folio 285r: Philip van Geldrop, Jacop Henrick Sanders van Os

BP 1231 (Oirschot) okt 1460 – sept 1461 folio 139v: Philip Philipss van Geldrop weduwnaar van Mechtelt Jacop Luijer en zijn zoon Willem; en zijn schoonzoon Jacop Henrick Sanders van Os, man van Lijsbeth

BP 1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio ??; Philip Gieliss van den Nuwenhuijse, Henrick natuurlijke zoon van heer Philip van Geldrop, priester

BP 1233 (Oirschot) okt 1463 – sept 1464 folio 29v: Heer Jacop die Brouwer, priester, Henrick natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, Dirck die Visscher natuurlijke zoon Dirck die Visscher

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 77r: Heer Philip van Geldrop, priester, beneficiant in de Oorschotse kerk

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 77r: Jan Henrix van Cuke, Kathelijn Jan Vos en haar natuurlijke zoon Philip

BP 1235 (Oirschot) okt 1465 – sept 1466 folio 165v: Heer Philips van Geldrop, priester, beneficiant in de kerk van Oerscot

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 194v: Heer Philip van Geldrop, investiet van Geffen had vroeger een woning (een husinge) of slotje, gebouwd in de herdgang Boterwijck

BP 1237 (Oirschot) okt 1467 – sept 1468 folio 273r: Philip natuurlijke zoon wijlen Heer Henrick van Geldrop investiet van Geldrop en Kanunnik in Oirschot (??MW)

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 347v: Heer Philip van Geldrop priester, beneficiant in de kerk van Oirscot, Jan Wouter Bruijstens man van Wouterke Henrix die Wetter

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 347v: Heer Philip van Geldrop, priester en zijn moeder Geertruijt Jan Scrijnmekers

BP 1240 (Oirschot) okt 1470 – sept 1471 folio 347v: Philip natuurlijke zoon van Heer Philip van Geldrop, priester, Pauwel Denijs Pauwelss man van Jenneke natuurlijke dochter Heer Philips voornoemd

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 279v: Dirck Goossen Neven soen, Jan Janss die Ronde, Pauwels Nijs, Philips van Geldrop de bastard

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 269v: Katherijn Jan Voss, Philip natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop priester en van Katherijn voornoemd

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 269v: Pauwels Denijs Pauwelss man van Jenneke natuurlijke dochter van wijlen Heer Philips van Geldrop priester en van Katherijn Jan Voss

BP 1253 (Oirschot) okt 1483 – sept 1484 folio 30v: Philips natuurlijke zoon wijlen Heer Philip van Geldrop, priester; Geetruijt Jan Screijmeker (moeder van Heer Philips); Aleijt weduwe van Peter van Gestel (folio 30v, 31r)

BP 1256 (Oirschot) okt 1486 – sept 1487 folio 542v, 543r: Margriet natuurlijke dochter wijlen Heer Philips van Geldrop, priester; Jenneke Jan Dicbier


Buitenechtelijke relatie (1) MET

827.037   Kathelijn Jan VOS

FamilienaamIndex 827.037 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 423.763


Zij huwt (2)

Jan Jans de BIE VAN BLADEL

FamilienaamIndex


Buitenechtelijke relatie (2) met

Mechteld Jacob LUIJER

FamilienaamIndex

Vermeld BP 1460

Kinderen

 1. Henrick Zie 413.518
 2. Claes (+voor 1509), vermeld 1505, vader van Philips
 3. Philips V, vermeld 1507 als ‘zoon heer Philips van Geldrop’; Audienciersrekening Rekenkamer Brabant (Henk Beijers Archiefcollectie), inv. nr 20782: ontvangen is op 12-5-1471 “enen ottroye te mogen disponeren van sinen goeden voer Heer Philip van Geldrop persoen te Beerse bastaert”
 4. Jenneken Zie 211.881
 5. Willem (hypothetisch), schepen in 1478, ook vermeld ORA 1479
 6. Jutta, vermeld 1479; huwt Henrick van Cappellen (+voor 1-10-1474)
 7. Margriet, vermeld 1486
 8. Lijsbeth (hypothetisch), huwt Jacop Henrick Sanders van Os
 9. Jan

TerugBegin van generatie


827.120   Willem Jan de CORT

FamilienaamIndex 827.120Vader 1.654.240Moeder 1.654.241

Overleden voor 1472

Volgens Henk Coolen. Campania 1979:85ff geeft sterk afwijkende kwartieren

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 137 nos 70-71 dd 20-6-1472) Komen zijn Jan en Wouter, broers en wettige kinderen van Willem Cortten en Jan Willem Eigenbroets als man van Lisbeth wettige dochter van Willem Cortten en doen afstand van hun rechten en aanspraken in de vorm van een boedeldeling, ten behoeve van Gevaert Janssen van Onstaden samen met de brieven ervan. Dat betreft de helft van een stuk heide en weiland genoemd dat Bebbelaer, gelegen in Oirschot, (…) een pacht van 7 lopen rogge, maat van Oerle, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpans van een beemd te Knegsel, (…) een stuk land daar, (…) een stuk land, b.p. Jan van der Heijden. Nog uit een streepje land, b.p. de Hogenbossche. Nog uit het 1/3e deel van de Cruijsakker, b.p. genoemde Jan van der Heijden. Nog op onderpand van een stuk land gelegen in de Bossche daar. Nog op onderpand van een stuk beemd gelegen in de Kattenbergse beemd. Dat bezit hadden ze geerfd na de dood van hun broer Gijsbrecht Willem Cortten. (…) (Idem 71) Komen is Gevaert Janssen van Onstaden en doet afstand van zijn aanspraken en rechten in de vorm van een deling, ten behoeve van Jan en Wouter, wettige broers en kinderen van Jan Cortten (lees Willem Cortten) en ten behoeve van Jan Willem Eigenbroets als man van Lisbeth dochter van [Willem] Jan Corten, zijnde hun zuster. Dat betreft een beemd genoemd de Veepad, gelegen in herdgang Hedel, (…) 5 lopenzaad land gelegen onder Boterwijk, (…).

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 157 nos 56-7 dd 26-3-1479) Komen is Wouter zoon wijlen Willem Scortten, verder Jan Eijgenbroets als man van Lisbeth dochter van wijlen Willem Scortten en verkopen samen aan hun broer Jan zoon Willem Scortten hun 2/3e deel van een erf dat ze hebben geerfd van wijlen Joerden Gijben Joerdens zijnde hun oom, waar dat bezit zich ook in Oirschot mag bevinden. De verkopers beloven alle lasten af te handelen. (Idem 57) Komen is genoemde Jan en verkoopt aan zijn zwager Jan de helft van het huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Wilde, het erf eerder van Joerden Gijben, Wouter Wilde, de gemeijnte. Dat huis etc. Hadden Jan Willems en Jan Eijgenbroets samen toebedeeld gekregen in een deling.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1196 (Oirschot) okt 1426 – sept 1427 folio 76r: Jan zoon wijlen Jan zoon wijlen Willem van Audenhoven; Willem Jansz Scorten; Zebert van Spoerdonc zoon van Rutger van Bomel


Huwt ca. 1435

827.121   Lijsbeth Gijben JOIRDENS

FamilienaamIndex 827.121 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 413.560
 2. Wouter (*ca. 1438 +Oirschot na 1490, voor 1522), voogd van zijn neven en nichten; huwt N. Gerarts Vos
 3. Liesbeth, huwt Jan Willem Eigenbroets
 4. Gijsbert (+voor 1472), huwt kennelijk een verwant van Gevaert Janssen van Onstaden

TerugBegin van generatie


827.122   Jan Marcelis Dircks SCOEFS

FamilienaamIndex 827.122Vader 1.654.244Moeder 1.654.245

Verwantschap is vooralsnog hypothetisch. De chronologie is wat strak, maar de namen van kinderen, ouders, tantes etc passen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 28v nos 189-190 dd 25-4-1480) Jan zoon wijlen Dirck Scoefs verkoopt aan Jan zoon wijlen Willem van der Heijden een stuk beemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de koper, de straat, de kinderen van wijlen Willem van Esch. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een pacht van 3 lopen rogge aan het gasthuis van Oirschot en de grondchijns van 2 obolen. (Idem 190) Jan van der Heijden uit de vorige akte belooft Jan Dirck Scoefs die per a.s. Maria Lichtmisdag 39 peters te betalen, elke peter gerekend tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 254 nos 25-6 dd 6-11-1481) Verschenen is Marcelis zoon wijlen Dirck Scoefs en met hem zijn wettige broer Jan als voogd over Dirck en Margriet, kinderen van genoemde Marcelis verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Geerlick van de Melcroth toen ze leefde en voor welke kinderen ze beloven als ze meerderjarig zijn geworden, die alsnog afstand te zullen laten doen, verkopen nu aan Gerit van Melcroth die alle roerende en onroerend bezit dat Dirck en Margriet hebben geerfd van hun moeder Elisabeth, waar ook gelegen en dat hen in een deling is toebedeeld. Maar Dirck en Margriet houden wel het vruchtgebruik zoals dat Gerart Geerlicks van de Melcroth en diens vrouw waren vermaakt in het testament van wijlen Margriet Bruijsten, te weten een pacht van 3 en een halve mud rogge Bossche maat op onderpand van een stuk land en weiveld gelegen in herdgang Naastenbest, genoemd de Loijeenkker (?), waarvoor ze geen afstand doen. Verder houden ze ook een bed, een ´passier´(?), en een zeef. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een pacht van 14 mud rogge uit het deel van de kinderen dat ze van Claes als weduwe van genoemde Geerlick van de Melcroth zijnde hun grootmoeder moeten betalen zolang ze leeft en niet langer. (Idem 26) De zelfde Gerart belooft aan Marcelis ten behoeve van Dirck en Margriet die voortaan jaarlijks 5 mud rogge te gaan betalen, Oirschotse maat en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Hij belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht, maar Gerart mag op deze pacht elk jaar twee..... als Claesken in.... niet heffen....... van de pacht van 14 mud rogge die men gezamenlijk moet betalen.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1257 (Oirschot) okt 1487 – sept 1488 folio 464r: Dirck Dirck Scoefs; Dirck Janss die Cort; Peter Dirck Scoefs, broer van Dirck, folio 464v

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 88v: Thomas Jans Ghelaviman man van Margriet dochter van wijlen Marselis Scoefs en van Lijsbeth Gerlacks van den Melcrode; Gerit zoon wijlen Gerlacx van den Melcrode en van Claeske.

BP 1260 (Oirschot) okt 1490 – sept 1491 folio 88v: Dirck Marselis Dirck Scoefs; Adriaen Jan Ghelaviman


Huwt voor ca. 1425

827.123   N.N.

Index 827.123 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 413.561

TerugBegin van generatie


827.128   Dirck Dircks van de HAGELAAR

FamilienaamIndex 827.128Vader 1.654.256Moeder 1.654.257

Geboren voor 1395
Overleden voor 1453

In ORA Oirschot wordt vermeld op 7-10-1467, citaat uit akte 23-5-1435, Diederick van den Hagelaer, schepen van Oirschot.

Bosch Protocol (nog niet nagezien):

BP 1197 (1425-1426 f. 235r dd 18-4-1426) Rutger natuurlijke zoon wijlen Willem Vos; Henrick zoon wijlen Dirck van Hagelair; rogpacht uit huis in Oirschot en uit land “dat Lepelbroec”in de heerdgang van Spoerdonc; Kathelijn dochter van Willem van Mechelen

1197 (1425-1426 f. 235r dd 17-4-1426) Rutger natuurlijke zoon wijlen Willem Vos, vroeger schoolmeester; Willem van Mechelen natuurlijke zoon wijlen Jan Marsscalc (vroeger). (Idem, 18-4-1426) Rutger natuurlijke zoon wijlen Willem Vos, schoolmeester van Oirschot; Henrick zoon wijlen Dirck van Hagelaer; Reineer Loenman; Marsel die Leeuwe van der Heijden belooft mede.

BP 1210 (1439-1440 f. 375r) Jan zoon wijlen Wouter Bruijstens; Jan natuurlijke zoon wijlen Jan Bruijstens; Dirck van den Hagelaer; Meeus Zuetrix; Willem van Petersheijm

BP 1212 (1441-1442 f. 216r, Aerle) Henrick Willemss van den Venne; Heilwich weduwe van Ervart Ervartss van den Vloege; Dirck Dirx van Hagelair

BP 1213 (1442-1443 f. 75v) Daniel Janss die Wijse man van Jut dochter wijlen Willem van Dormalen; Dirck van den Hagelaer; Goijart Jan Lyppen

BP 1213 (1442-1443 f. 309r) Willem van Peterschym natuurlijke zoon Heer Willem van Peetersschym, kanunnik in Oirscot; Jan natuurlijke zoon van wijlen Jan Bruijstens; Jan Wouter Bruijstenss; Dirck van de Hagelaer

BP 1217 (1446-1447 f. 282v, Aerle) Lambert Jan Coenen van Strathen; Willem Dirck Goeswijnss; Dirck Dirx van den Haghelaer

BP 1218 (1447-1448 f. 7r, Aerle) Aert Aert Noyden soen en zijn zoon Peter; Goossen Aertss van den After; Dirck van Hagelair

BP 1218 (1447-1448 f. 254r) Jan Wouters van Heirle; Dirck van Haghelaer

BP 1219 (1448-1449 f. 149r, Aerle) Henrick Henrick Willemss; Willem Dirck Goeswijnss; Dirck Dirx van den Hagelaer

BP 1224 (1453-1454 f. 79r) Willem en Dirck zoons van wijlen Dirck van den Hagelaer; Daniel Janss die Wijse

BP 1224 (1453-1454 f. 198r, Aerle) Willem Dirx van Hagelaer; Marcelis Jan Bathensoen van Woensel; Henrick Dirx van Hagelaer

BP 1225 (1454-1455 f. 24r) Henrick de Jonge zoon wijlen Dirck van Haghelaer; Eva Goijart Delijendochter en haar natuurlijke dochter Martina

BP 1225 (1454-1455 f. 36v, Aerle) Henrick de jonge zoon wijlen Dirck van de Hagelaer; Aert Wouter Houtappels; Henrick Dirx van den Stadeacker

BP 1225 (1454-1455 f. 192v) Henrick Dirx van den Hagelair; Dirck Herman Cleijnael

BP 1234 (1464-1465 f. 77r) Willem Jan Willemss van Dormalen; Jut Willems van Dormalen; Willem, Henrick en Henrich, zoons van wijlen Dirck van Hagelair

BP 1238 (1468-1469 f. 183r) Willem Dirx van den Hagelaer weduwnaar van Sophie Aert Vos en zijn zoons: Jan en Dirck

BP 1245 (1475-1476 f. 393v) Lijsbeth weduwe van Dirck van den Hagelaer en haar zoon Dirck; Lijsbeth Willem Maerkolfs

BP 1251 (1481-1482 f. 269v) Goijart en Jan zonen van Jan van Berct; Henrick de jonge, zoon wijlen Dirck van Hagelaer man van Sophie Henrick Goijaert Delijen

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 113 no 131-34 dd St Clemens =15-3-1465) Verschenen  zijn Gerart Willems van Dormalen en diens zuster Juet met haar voogd, verder Willem zoon van genoemde Willem en verder Willem, heer Henrick en Henrick broers en kinderen van Diederick van den Hagelaer, en ze verkopen met schepenbrieven van Oirschot nu aan Jacop van den ..... een stuk beemd genoemd de Mortel, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Willem van Ellaer waarvan is afgedeeld, Henrick Belaerts, Henrick Hasselmans, Jan van Ellaer, de gemeenschappelijke straat, zoals ze dat perceel hadden geerfd bij de dood van Peter Willems van Dormalen. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. (Idem 132) Genoemde Gerart uit de vorige akte voor hemzelf en voor zijn broer Jacop kinderen van Willem van Dormalen, verder voor zijn nicht Merten die dochter was van Heijlwich van genoemde Willem van Dormalen, verder Willem Janssen voor hemzelf handelend en voor Dirck, kinderen van Aert van Dormalen die zoon was van genoemde Willem van Dormalen (eindigt zonder vervolg) (Idem 133) Verschenen is Aernt Aernts van Engeland als man van Godstuwen dochter van wijlen Dirck van Hagelaer en verder Matheeus Engbrechts Scencks als man van Lisbeth dochter van genoemde Dirck van Hagelaer en verkopen nu aan Dirck van Hagelaer al hun erfdelen en aanspraken die ze hebben geerfd van Peter van Dormalen. (…) (Idem 134 24-12-1465) Verschenen is Dirck van Hagelaer en heeft beloofd om aan Willem van Dormalen die 16 peters en 12 stuivers te zullen betalen tegen 18 stuivers voor elke peter per a.s. Maria Lichtmisdag samen met 7 lopen rogge.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 101v no 67 dd 16-4-1465) Verschenen  zijn Willem van den Sta-ekker, Dirck van Hagelaer, Willem van Hagelaer, Henrick van Hagelaer de jonge, verder Aernt van Engeland en Matheeus Engbrecht Schenckels, en hebben beloofd vanwege Henrick van Hagelaer de oude, om ieder van hen aan Loij natuurlijke zoon van Goijaert Loijen van Berze, die 9 lopen rogge te gaan betalen, Oirschotse maat, per a.s. Maria Lichtmisdag. Als Henrick Hagelaer de oude deze Loijen heeft betaald, dan zijn genoemde personen niet langer gehouden voor hun belofte. Maar als Henrick de oude niet betaalt dienen de genoemde personen elk 9 lopen rogge te betalen. De genoemde pacht zal 3 jaar lang door Henrick de oude betaald moeten worden en als er betaald is vervalt deze betalingsbelofte.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 178 no 85 dd 22-4-1473) Komen is Lisbeth weduwe van Dirck van de Hagelaer met haar voogd en haar wettige zoon verwekt bij genoemde Dirck en verkopen met schepenbrieven aan Jacop van Dormalen  onze collegaschepen een stuk beemd groot ca. 2 bunders, gelegen in de gemeente Boxtel onder Liempde in de Braeck, genoemd het Wijchmansbraeck (of Broek?), b.p. de gemeijnte daar genoemd de Verdonk (of Beverdonck?), Willem van de Velde, de kinderen van Jan van de Velde, Jan de Kremer van Aerle, Everaerts van der Vloege. Dat perceel hadden Lisbeth en Dirck geerfd van wijlen genoemde Dirck, zijnde resp. haar man en zijn vader, en wijlen Dirck had het voor 1/8ste deel geerfd en de andere 7/8e delen had hij van zijn broers en zusters verkregen. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant etc. af te handelen, behalve 2 oude groten in Boxtel te betalen en 16 lopen rogge per jaar, maat van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 415 no 214 dd St Thomas 1473, in boek 1484)

Komen is Willem Jan Greven en belooft Dirck Dircks van de Hagelaer ten behoeve van hem en ten behoeve van zijn wettige moeder Lisbeth die een jaarlijkse pacht van een half mud rogge te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een lopenzaad land gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Ansem Luijten, Wouter Daniel Moermans, een gemeenschappelijke weg, Merten van den Bogaard. De schuldenaar belooft het onderpand in goede staat te houden voor de betaling van de pacht. Als Dirck of Lisbeth of een van beiden komt te overlijden zal men altijd de 3 lopen rogge uit het halve mud rogge blijven betalen en na hun beider dood gaat de pacht naar Willem of diens erfgenamen na hem.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 411v no 178 dd 24-7-1484) Dirck Dirck van de Hagelaer belooft heer Henrick Belaerts ten zijnen behoeve en ten behoeve van zijn zusters Heijlwig en Margriet, een jaarlijkse rente van 2 rijnsgulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, steeds op St. Jansdag op onderpand van een beemd genoemd de Mollersbeemd, gelegen in herdgang Hedel, b.p. Henrick Thomaes van de Ven alias Strijp. Het erf eerder van Jan Vlemmincks, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk beemd genoemd de Hillenbeemd gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Claes Mesmakers, de gemeijnte, Henrick Goessen Bruijnen. (…) (Idem 179) De rente uit de vorige akte is aflosbaar tegen betaling van 16 rijnsguldens, samen met de volle termijn en restanten.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 140 no 332 dd St Thomas = 3-7-1486) De zelfde heer Willem heeft zijn achterstallige vordering aangetoond inzake een pacht van 1 mud rogge, die 4 en een half mud rogge achterstallig is, welke pacht Dirck van de Hagelaer en zijn zoons Jan en Dirck eerder hadden beloofd aan Peter de Cort, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. Jan Gerards, de kinderen van der Lulsdonk, verder rondom in de gemeijnte volgens de brief d.d. 15 februari 1469. Jan van Espe heeft de uitwinning verzorgd en de koop is gegund aan de H. Geestmeesters voor de achterstalligheid en de kosten van de uitwinning.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 56 no 149 dd 14-11-1475) Komen is Isabella weduwe van Backs Sleuwen met haar voogd Dirck van de Hagelaer en belooft aan heer Bartholomeus de Rover, priester en kanunnik te Eindhoven die voortaan een pacht van 1 mud rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, op onderpand van al het bezit dat door Back Sleuwen aan haar is nagelaten zoals in diens testament is vastgelegd.

ORA Oirschot (Toirkens 124a fol 160 no 77 dd 28-2-1479) Komen is Bartholomeus de Rover priester en kanunnik te Eindhoven en heeft met een schepenbrief zijn achterstallige vordering aangetoond van een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen, op onderpand van het bezit dat door wijlen Back de Leeuwe werd nagelaten gelegen onder Boterwijk hier, volhegens het testament van genoemde Back. Dat mud rogge had Beelen als weduwe van Back de Leeuwe met haar wettige man Dirck van de Hagelaer aan deze Bartholomeus eerder beloofd in dat testament en de schepenbrief van Oirschot d.d. 14 november 1475. De pacht is 3 jaar achterstallig. Wij als schepenen hebben daarop met vonnis bepaald dat heer Bartholomeus zijn vordering op het onderpand mag verhalen en voor de uitwinning is Jan van Espe gemachtigd die het bezit daarna heeft verkocht aan Dirck Everdijs voor de 3 mud achterstand en de kosten van de procedure. In het vonnis is bepaald dat de koop een ´weer´ is.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 19v nos 117-8 dd 24-5-1496) Henrick van de Hagelaer de jongste, (als man van Marie is doorgestreept, JToirkens) verkoopt aan Jan Peters van Onstaden zijnde zijn zwager, al zijn roerend en onroerend bezit, waarvan genoemde Henrick nog het vruchtgebruik heeft als destijdse echtgenoot van Sophie dochter van Henrik Goijaert Delien, maar Henrick zal wel een kamer houden aan de zuidkant in het huis, met ook alle huisraad daarin. Verder zal Henrick ook  in het hele huis vuur krijgen om zich te warmen, te koken, te braden etc. en en hij zal ook alleen zijn bijenstokken houden die er staan. (akte is zwaar doorgestreept en niet afgemaakt) (Idem 118) Henrick van de Hagelaer de jongste, verkoopt aan Jan Peters van Onstraden zijnde zijn zwager, alle roerend en onroerend bezit, waarvan hij thans nog het vruchtgebruik heeft en welk bezit afkomstig is van zijn eerste vrouw Sophie dochter van Henrick Goijaert Delien, waar dat bezit zich ook bevindt, behalve wat betreft het bezit, roerend of onroerend dat genoemde Henrick en zijn huidige vrouw Marie zal erven vanwege zijn vrouw of van haar familie. Maar Henrik en zijn vrouw Marie zullen wel in het huis mogen gaan en staan en vuur en licht hebben zoals Jan zelf, en genoemde Henrik en Marie zullen alleen de kamer gebruiken aan de zuidkant van het huis zolang een van hen leeft. Verder houdt Henrik voor zichzelf alleen de bijenstokken met toebehoren. Jan krijgt het vee en de gereedschappen uit dat bezit moet Jan alle pachten en chijnsen betalen die op het bezit drukken zijnde ongeveer 5 mud rogge per jaar, waarvan 2 mud Bossche maat en in Den Bosch ook te leveren aan de H. Geest . Nog belooft Jan hen te eten en drinken te geven, voor bewassing te zorgen en hen per jaar een paar hemden te geven zoals hij die zelf ook heeft, maar met uitzondering van schoeisel en kleding want daarvoor zal Henrik zelf zorgen. Ieder van de partijen wenst hiervan een brief te hebben.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 45 no 240 dd 17-11-1498) Er is een bepaalde twist ontstaan tussen Peter Agnesen ter ener zijde en Henrick van de Hagelaer als man van Marie dochter van Peter van Onstaden over een lijfpacht van een mud rogge, dat Peter jaarlijks aan Marie betaalt. Door bemiddeling van arbiters hebben partijen nu de volgende overeenkomst gemaakt. Peter zal vanaf nu jaarlijks aan Marie voor dat mud rogge lijfpacht, een pacht van 9 lopen rogge per jaar gaan betalen, maat van Oirschot en voor de vervallen termijnen van de vermindering van de pacht van 3 lopen komt dat neer op een verschil van 21 lopen, zodat Peter vanwege achterstalligheid tot aan vandaag toe, niet meer schuldig is dan 15 lopen rogge. Genoemde Peter en Henrick beloven deze uitspraak na te zullen komen. Peter wenst hiervan een gezegelde brief te ontvangen en Henrik stemt daarmee in.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 3 nos 12-3 dd 11-1-1504) Henrick van de Hagelaer, de jongste verkoopt aan Herman Back van Oisterwijk een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, zoals genoemde Henrick en diens eerste vrouw Seijken dat samen hebben bezeten., b.p. Lupprecht van Hersel, Jan Persoons, Jan van Berse, Gerard Nouwens in Den Bosch, Adriaen Vos, de gemeenschappelijke straat. Nog verkoopt hij een stuk beemd genoemd de Tsroijenbeemd, gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Steven de Smit, de gemeenschappelijke straat, Claes Scepens, de kinderen van Willem van Geldrop. Lasten hieruit zijn 3 mud rogge maat van Oirschot en nog 2 mud rogge maat van Den Bosch, nog aan het kapittel van Oirschot een chijns van 2 en een halve stuiver en de heer van Merode een philipspenning. (Idem 13) Genoemde Herman Back uit de vorige akte belooft aan Henrick van de Hagelaer die per a.s. mei een bedrag van 14 peters te betalen, elke peter tegen 18 stuivers.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 8v nos 46 dd 2-3-1507) Marij dochter van Peter van Onstaden wettige vrouw van Henrick van den Hagelaer verkoopt samen met 2 vervallen termijnen een pacht van 3 lopen rogge aan Henrick Belaerts en aan Gerard van de Venne als kerkmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot ten behoeve van die kerk. Die pacht had Lambrecht Henrick Riemslegers eerder aan genoemde Marij beloofd op onderpand van het voorste deel van een huis en tuin, gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. de Laerdijk daar, Peter van der Hamsvoort. Nog op onderpand van zijn erfdeel in een stuk land dat genoemde Lambrecht van zijn ouders had geerfd. (...) (Idem 47) Henrick en Gerard uit devorige akte in hun funktie namens de kerk beloven aan Marie zolang ze leeft haar jaarlijk een pacht van 3 lopen rogge te gaan betalen, op onderpand van al het kerkelijk bezit.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 16 no 79 dd 23-3-1507) Henrick van de Hagelaer en met hen zijn vrouw Marie verkopen aan Henrick Rutger Belaerts en aan Gerard van de Ven als beheerders van de St. Petruskerk te Oirschot een pacht van 3 lopen rogge die ze steeds hebben ontvangen op het bezit dat eerder van Henrick Riemslegers was. Voorwaarde is dat de kerkmeesters aan hen zolang ze leven jaarlijks een zelfde pacht van 3 lopen rogge zullen betalen.


Huwt voor 1420

827.129   Aleijt Willem Willem van DOORMAELEN

FamilienaamIndex 827.129Vader 417.208Moeder 417.209

Kinderen

 1. Henrick Zie 413.564
 2. Henrick de Jongere, huwt (1) Seijken alias Sophie Henrik Goijaert Delien (+na 1490); huwt (2) Marie Peter van Onstaden
 3. Dirck, alias Dirck in de Heij (schepen 1468); huwt voor 1449 Liesbeth Wouter Moermans Dirck (+na 25-7-1470, kennelijk zelfs na 1475); zij huwde (1) als Isabella met Back de Leeuwe (+voor 1449)
 4. Kinderen
  1. Dirck (volwassen voor 1473)
  2. Heijlwig, vermeld 1473, 1482
  3. Margriet, vermeld 1473, 1482
 5. Godstuwen (+voor 1495), huwt Aert van Engeland, ouders van Jan
 6. Willem, huwt voor 1444 Sophie Aert Vos (+voor 1469)
 7. Kinderen
  1. Jan, vermeld (volwassen) ORA 1469
  2. Dirck, vermeld (volwassen) ORA 1469, BP 1489
 8. Lisbeth huwt Matheeus Engbrecht Schenckels
 9. N., huwt Willem van den Sta-ekker
 10. N., huwt vermoedelijk Loij natuurlijke zoon van Goijaert Loijen van Berze

TerugBegin van generatie


827.130   Jan BORCHAKKERS

FamilienaamIndex 827.130Vader 412.460Moeder 412.461

Geboren voor 1410
Overleden voor 1490


Huwt voor ca. 1465

827.131   N.N.

Index 827.131 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Kathelijn Zie 413.565
 2. Willem, vermeld ORA Oirschot 1490

TerugBegin van generatie


827.132   Aert Gerit VOS

FamilienaamIndex 827.132Vader 417.104Moeder 417.105 • Tevens 208.552

827.133   Yda Dirck Hermans van SPOERDONCK

FamilienaamIndex 827.133Vader 417.106Moeder 417.107 • Tevens 208.553

TerugBegin van generatie


827.134   Henrick Henrick van MELCRODE

FamilienaamIndex 827.134Vader 824.976Moeder 824.977 • Tevens 412.882

827.135   Mechteld Gijsbert van OUDENHOVEN

FamilienaamIndex 827.135Vader 824.322Moeder 824.323 • Tevens 412.883

TerugBegin van generatie


827.200   Dirck van LOEVEN

FamilienaamIndex 827.200Vader 1.654.400Moeder 1.654.401

Geboren Hoge Mierde ca. 1390

Gegoed te Hoge Mierde, Wintelre, Vessem en Moergestel (vgl GN 1982:195)


Buitenechtelijke relatie (1) voor 1419 met

N.N.

Index


Huwt (2) Veldhoven voor 31-10-1421

827.201   Margriet Dirck van LAER

FamilienaamIndex 827.201Vader 1.654.402Moeder 1.654.403

Geboren Veldhoven ca. 1400

Kinderen

 1. (uit 1) Goyaert (*ca. 1420), huwt of heeft relatie met Anna van Broechoven
 2. (uit 2) Jan Zie 413.600
 3. (uit 2) Gielis
 4. (uit 2) Margriet, huwt ca. 1450 Franck Jacob van der Voert
 5. (uit 2) Lijsbet, huwt ca. 1450 Jan Willem Peters (+Wintelre voor 17-7-1486)

TerugBegin van generatie


827.202   Henrick Michiel Henrick ALEYTENZOON

FamilienaamIndex 827.202Vader 1.654.404Moeder 1.654.405

Bron Kwartierstaat Van Holten; hypothetisch


Huwt ca. 1440

827.203   Heylwich Everaert Jan Die PRINCE

FamilienaamIndex 827.203Vader 1.654.406Moeder 1.654.407

Kinderen

 1. Heilwich Zie 413.601

TerugBegin van generatie


827.212   Goijaert Claes BECKERS

FamilienaamIndex 827.212Vader 1.654.424Moeder 1.654.425 • Tevens 208.566, 826.966

Overleden voor 1421

Alias ‘van Straten’(1495).

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1176 mf4 C 05 f.136v. Omstreeks donderdag 12-07-1380. Henricus zv Henricus Penninc de Straten verkocht aan Godefridus gnd Becker de Straten een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, die Johannes gnd Custer beloofd had aan eerstgenoemde Henricus, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een huis en schuur met ondergrond en tuin en misse, in Oirschot, ter plaatse gnd Straten, tussen Henricus Koevoet enerzijds en voornoemde Johannes anderzijds.

BP (samengevat door S. Ketelaars) 1179 mf4 C 06 p. 225. rond 9-3-1391. Godefridus die Becker de Oerscot ev Aleijdis dvw Johannes nzvw hr Willelmus Vos eertijds scolasticus in Oirschot droeg over aan Willelmus van den Stadeacker de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis en tuin, in Oirschot, tussen Johannes gnd Walsche enerzijds en Rutgherus van den Stadeacker anderzijds, welke pacht voornoemde wijlen Johannes nzv hr Willelmus Vos gekocht had van voornoemde Willelmus van den Stadeacker. Aanspraken worden afgehandeld van de zijde van Margareta wv Johannes nzvw hr Willelmus Vos.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 17v nos 83-88 dd 11-10-1463) Verschenen zijn Willem, Aleijt, Marieken, Katalijn en Elias, gezusters en kinderen van wijlen Goijaert Beckers met hun voogd hier en hebben afstand gedaan van alle bezit dat ze bij de dood van hun vader hebben geerfd. Ze doen afstand ten behoeve van hun broer Willem en dat betreft een stuk land genoemd de Dalensbraeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten rondom in de gemeijnte daar. Nog inzake een stuk land genoemd het Hopveld, gelegen in herdgang Straten, b.p. Jan Dircks, Peter Jans Hanscomakers van Lennesheuvel, de gemeenschappelijke straat. Nog inzake een stuk beemd genoemd de Berendonk, gelegen in Oirschot onder Hersel hier, b.p. heer Rutger Vos priester, Joerden Becks (Beckers?), Willem Eelens, de gemeijnte. Nog betreft het een mud rogge per jaar uit een brief van 2 mud rogge per jaar. Verder betreft het nog 2 pond per jaar die betaald wordt door Jan de Wolf conform de schepenbrief daarover. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen. (Idem 84) Verschenen zijn Willem, Marieke, Katalijn en Elias, gezusters en kinderen van Goijaert Beckers uit de vorige akte en ze verkopen nu aan hun zus Aleijt een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge, Oirschotse maat, die hun vader had verkregen van Henrik, Heijlwich en Covegonden gezusters en kinderen van wijlen Aert Smollers, conform schepenbrief van Oirschot. De verkoopsters beloven deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten hierin van hun kant af te handelen. (Idem 85) Verschenen zijn Willem zoon van Goijaert Beckers, verder Aleijt, Marieke, Katalijn en Elias, gezusters en kinderen van Goijaert Beckers uit de vorige akte met hun voogden en doen nu afstand van alle aanspraken en rechten inzake bepaald bezit dat ze hebben geerfd van hun vader en wel ten behoeve van hun zuster Marieken. Dat betreft een stuk land genoemd de Uutfanck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Heijlwich Scencks (Schenckels) met haar kinderen, de gemeijnte, het erf dat eerder van Tonia Aerts was. Nog inzake een stuk beemd genoemd dat Maerselaer, gelegen in Oirschot herdgang Straten, dat eerder van de kinderen van Aert Smollers was, b.p. hun zuster Eelken waarvan is afgedeeld, verder rondom in de gemeijnte. (Idem 86) Genoemde kinderen uit de vorige akte met hun voogden daarbij hebben afstand gedaan van bepaald bezit dat ze hebben geerfd van hun vader, ten behoeve van hun zuster Katalijn. Dat betreft een stuk land genoemd de Hove, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, de noordkant ervan, b.p.de kinderen van Aert smollers, Willem van der Rijt, hun zuster Eelken waarvan is afgedeeld. de gemeijnte. Ook betreft het nog een stuk land genoemde dat Eijndelste Maerselaer, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. hun zuster Eelken waarvan is afgedeeld, verder rondom in de gemeijnte. Nog inzake een pacht van 4 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat, die nu door hun oom Joerden wordt betaald. (Joerden Beckers). (Idem 87) Genoemde kinderen uit de vorige akte met hun voogden daarbij, hebben afstand gedaan van bepaald bezit dat ze hebben geeerfd van hun vader, ten behoeve van hun zuster Eelken. Dat betreft een stuk land genoemd de Hove, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, de zuidkant ervan, b.p. de kinderen van Aert Smollers, Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Joerden Dielen, de gemeijnte, hun zuster Katalijn waarvan is afgedeeld. Nog inzake een stuk land genoemd het Middelste Maerselaer, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. hun zuster Marien waarvan is afgedeeld, hun zuster Katalijn waarvan is afgedeeld, de gemeijnte. (Idem 88) Verschenen is Willem zoon van Goijaert Beckers en heeft beloofd aan Aleijt, Marieken, Katalijn en Elais, gezusters en kinderen van Goijaert Beckers, dat hij een rente van 4 en een half pond payment per jaar zal gaan betalen, zodanig dat het bezit van zijn zusters daarvoor verder gevrijwaard blijft.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 279v no 240-1 dd 11-8-1481) Willem Goijaert Beckers, Willem van Haren als man van Elisabeth, Peter Hanscomakers als man van Elisabeth en nog Marie dochter van Jan van Dormalen met haar voogd die deze Jan had verwekt bij Katharina, zijnde alle wettige dochters van genoemde Goijaert Beckers, deze Marie voor haarzelf handelend en voor haar wettige broer Dirck, verkopen nu aan genoemde Arnden (Smollers) de 4/5e delen van een stuk land genoemd de Uijtfank, groot een halve bunder en gelegen in herdgang de Notel, b.p. Meeus van der Rijt, de gemeijnte, Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen en genoemde Marie ook namens haar broer Dirck. (Idem 241) Willem Goijaert Beckers, Willem van Haren als man van Elisabeth, Aert Jacop Smollers voor henzelf handelend en voor hun (?MW) moeder Aleijt en voor Marie dochter van Jan van Dormalen met haar voogd voor haarzelf handelend en voor haar broer Dirck, verkopen nu aan Peter Hantscomakers de 4/5e delen van een stuk land genoemd de Coelhof, gelegen in herdgang Straten, b.p. de kinderen van Jan Wolfs, de gemeijnte. Nog verkopen ze de 4/5e delen van een stuk beemd genoemd dat Maerselaer, b.p. Peter als koper, verder rondom in de gemeijnte. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 396 no 48 dd 7-2-1484) Komen is Aleijt dochter van Gerard Aert Heijlgheenen als weduwe van Peter van Gestel met haar voogd en met haar wettige zoon Hubrecht die voor hemzelf handelt en voor zijn zuster Aleijt en voor zijn zwagers en verkopen aan Claes de Becker en aan Aleijt en Metken als kinderen van wijlen Goijaert Beckers en aan Dirck natuurlijke zoon van genoemde Goijaert Beckers die in gelijke mate, een pacht van 1 mud rogge, die ze hadden verkregen van Jan van Noordwijk als gemachtigde voor de Regularissen van St. Elisabeth op de berg Sion in de stad Brussel, welke pacht Willem Gijsbrechts van Lille eerder had beloofd aan Roelof Dircks van der Ameijden, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk land van 4 lopenzaad, gelegen in de Braecke bij de windmolen te Straten, b.p. Goijaert Beckers, de kinderen van Heijlwig Peter Vos. Nog op onderpand van een lopenzaad land bij die Braecken gelegen, b.p., genoemde Heijlwig, Jan Lierinks.

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 444 no 60 dd 20-2-1485) Verschenen is Aleijt dochter van Elias van de Papenvoort met haar voogd, verder Willem zoon wijlen Goijaert Beckers, Willem van Hove als man van Elisabeth, nog Peter Jan.... Stevens als man van Elise (?) dochter van wijlen Goijaert Beckers en Aert Jacop Smollers namens Aleijt Goijaert Beckers zijnde zijn ...., verder Joerden Gijsbercht Hoppenbrouwers als man van Marie en nog Henrick Hoppenbrouwers als weduwenaar van Katalijn dochter van wijlen Ansem Deenen verwekt door deze Ansem bij wijlen Marie dochter van genoemde Elias van de Papenvoort, verder Henrick Janssen van Best als man van Marie dochter van wijlen Jans van Doormalen, zijnde alle wettige erfgenamen van Lisbeth Elias van de Papenvoort en ze verkopen nu aan Aernden Thomas van de Ven onze collega schepen die een stuk land groot ca. 4 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Joerden zoon heer Ijsbrants, wijlen Ansem Deenen, genoemde Aleijt Eliassen, Jan Dirck Scaubroecks (?), Lisbeth van Creijelt en haar kinderen.

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 57v no 129 dd St Michiel 1487) Claes de Becker verkoopt aan Aleijt dochter van wijlen Goijaert Claes Beckers die een pacht van 3 lopen rogge uit een pacht van 1 mud rogge die ze steeds ontvangt op Maria Lichtmisdag op onderpand van een erf groot ca. 4 lopenzaad genoemd de Braecken gelegen bij de windmolen in herdgang Straten, b.p. Goijaert Beckers, Heijlwig Peter Vos. Nog op onderpand van een huis etc., bij deze Braecke, b.p. genoemde Heijlwig, Jan Keijmps, volgens de brief.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 124v [idem BP 1201 (Oirschot) okt 1430 sept 1431 folio 174v]: Aleijt dochter wijlen Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Willem Vos, scholasticus in Oerschot, weduwe van Goijart die Becker en haar zoon Willem die Becker; Willem van den Stadeacker

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 128r: Jorden zoon wijlen Goijart die Becker weduwnaar van Yda dochter wijlen Corstiaen des Crommen; Andries zoon wijlen Goijart die Becker; Henrick Corstiaens des Crommensoen; Jan Jan Vromans van Strathen

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 128r: Willem Becker , Aleit dochter van Jorden Goijartss die Becker, Margriet weduwe van Jan Corstiaens, Henrick Willem Comans

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 21v: Andries die Becker en zijn zoon Henrick; Heijmerick en Henrick zoons van wijlen Daniel Sceper natuurlijke zoon wijlen Daniel die Cromme; Claes Goijartss die Becker

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 86r: Willem Goijart Denen soen man van Geertruijt natuurlijke dochter van Willem Loedewichs en van wijlen Dilleke dochter van Henrick Willem Comans; Goijart die Becker (overleden) en zijn zoon Jorden

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 27v: Jacop zoon wijlen Aert die Molner; Goijart die Becker; Henrick en Conegont kinderen van wijlen Áert die Molner

BP 1218 (Oirschot) okt 1447 – sept 1448 folio 270r: Jorden Goijaertss die Becker en zijn broer Claes; Willem en Jan zoons van wijlen Jan Henrick Knapen; Willem Jorden Everits van Straten

BP 1220 (Oirschot) okt 1449 – sept 1450 folio 285r: Goijart Becker van Strathen, Henrick Knaep zoon wilen Henrick Hanschoemeker van Best, Claes Becker (broer van Goijart Becker)

BP 1221 (Oirschot) okt 1450 – sept 1451 folio 57v: Jan van Wamel, Goijart Henrick Rutger Oemen, Claes die Becker zoon wijlen Goijart die Becker

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 171r: Dirck Dirx Kattelaer man van Geertruijt dochter wijlen Andries die Becker; Claes Goijartss die Becker

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 223r: Jan, Willem, Goijart, Jorden en Claes zoons van wijlen Goijaert die Becker en van Aleit dochter van Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Willem Vos scholasticus; Goijaert en Henrick zoons van Andries zoon wijlen Goijart die Becker

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 223r: Dirck van Kattelaer man van Geertruijt dochter van Andries Goijaertss die Becker; Jan natuurlijke zoon wijlen Heer Willem Vos, scholasticus van Oerscot; Willem van den Stadeacker

BP 1243 (Oirschot) okt 1473 – sept 1474 folio 44v: Claes Gerit Claess man van Heijlwich Willem Dirx van der Rijt; Katherijn weduwe van Goijart Becker

BP 1246 (Oirschot) okt 1476 – sept 1477 folio 59r: Jan Dirx van Dormalen, Jan Jan Posteleijns, Katherijn weduwe van Goijart die Becker

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 70r: Jorden die Becker en Jan die Becker, broers; Willem die Becker; Willem Peter Jan Lemmens man van Katherijn dochter van Jan van den Laeck en van Yda

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 70r: Jan van den Laeck man van Yda dochter van wijlen Thomas van der Meijden en van Aleijt Jorden die Becker

BP 1250 (Oirschot) okt 1480 – sept 1481 folio 109r: Goijart die Becker, Katherijn weduwe van Henrick van der Meijen

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1214 (Best) okt 1443 – sept 1444 folio 23v (Gunterslaer) Jan Janss van den Laeck, Jorden die Becker zoon wijlen Goijart die Becker


Huwt (1) voor 1420

827.213   Katarina ELEN

FamilienaamIndex 827.213Vader 1.654.426Moeder 1.654.427 • Tevens 208.567

Overleden voor 1440

Mogelijk Yda Corstiaens Crommen


Huwt (2) voor 1391

826.967   Aleijt Jan Willem VOS

FamilienaamIndex 826.967Vader 1.653.934Moeder 1.653.935

Zie 827.212

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 109 nos 116-118 dd 12-6-1465) Erfdeling tussen Willem Goijaert Beckers, Aleijt en Aert haar zoon bij Jacop Aert Smollers, Marieken en Elias gezusters en kinderen van genoemde Goijaert Beckers, Willem Willems van Haeren als man van Lisbeth dochter van Goijaert, en Jan Willems van Dormalen als man van Kathalijn dochter van Goijaert Beckers; met hun moedere Kathalijn. Nummer 116: vruchtgebruik goederen voor de moeder. Nummer 117: erfdeling overige goederen. Nummer 118: gelofte van Willem aan zijn zwager van Dormalen.

Idem (fol 119 nos 168-71 dd 25-10-1465) Verschenen is Jorden zoon van wijlen Goedevaert den Becker, en verkoopt hierbij aan Goedevaert zoon Claes de becker die een stuk beemd gelegen in Oirschot onder Ertbruggen, b.p. Dirck de Hoppenbrouwer, Henrick Ruelens en diens broer Dirck, Gerart Coppens, Gerart zoon Mathijs Huijskens. De verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen, behalve de helft van het vierde deel van een chijnshoen aan de heer van Petershem. (idem 169) Verschenen is genoemde Joerden uit de vorige akte en verkoopt hierbij met schepenbrief van Oirschot aan Goijaerden Claes Beckers die een stuk land genoemd de Jansgrotenbraeck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Daniel zoon Daniel Hillen, de gemeijnte, Jan Swolfs, het erf dat eerder van Adriaen van den Doeren was. Hij had dat stuk land eerder gekocht van Daniel zoon Daniel Hillen. Joerden als verkoper belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen. (Idem 170) Verschenen is Goedevaert Claes Beckers uit de vorige akte en heeft beloofd om aan Jorden de Becker die per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar 66 peters te gaan betalen van elk 18 stuivers per stuk, en ook nog elk jaar op Maria Lichtmisdag een rente van 28 lopen rogge, Oirschotse maat. De eerste termijn daarvan zal zijn per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Alles wat hiervoor eerder betaald zal worden komt in mindering op de verschuldigde rente, waarbij elk mud rogge wordt gerekend tegen 28 peters. (Idem 171, uit 1473) Verschenen is Jorden de Becker uit de vorige akte en verder Goijaert de Becker en ze geven elkaar over en weer kwijting voor de hiervoor gedane betalingsbeloftes. Dit is opgemaakt in aanwezigheid van Dirck de Hoppenbrouwer de jonge en Laereijs als secretaris.


Buitenechtelijke relatie (3) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Nicolaes Zie 413.606
 2. (uit 1) Joerden(+voor 1469), huwt (1) Yda Corstiaen Crommen (+voor 1434); huwt (2) Kathelijn Willem Eelkens - mogelijk is hij vader van Aleijt en niet broer. Er is ook een Aleijt gehuwd met (1) Jacob Smollers; heeft volwassen zoon Aert in 1477; huwt mogelijk (2) ca 1485 Henrick Gijsbrecht Henricks Hoppenbrouwer
 3. (uit 1) Willem, vermeld ORA 1467 als zwager van Jan van Dormalen; 1468 als broer
 4. (uit 1) Willem(ina) uit 1, vermeld 1463
 5. (uit 1) Andries (+voor 1456), huwt Marie Daniel Schepens
 6. (uit 1) Jan
 7. (uit 2) Aleijt Zie 413.483
 8. (uit 2) Marieken, vermeld 1468
 9. (uit 2) Elias (Elije) huwt Peter Jan Hanscomakers van Lenneshovel
 10. (uit 1 of 2) Lijsbeth Zie 104.283
 11. (uit 2) Kathalijn, huwt Jan Willems van Dormalen
 12. Godevaert, vermeld 1468 als broer
 13. (uit 3) Margriet, natuurlijke dochter, huwt (1) Jan Ketelbueters (vermeld ORA Oirschot 1481); huwt (2) Berend Jacobs van Rund (vermeld 1489)
 14. (uit 3) Dirck, vermeld 1484
 15. (uit 1, 2 of 3) Bertha, huwt Willem Goijaert Roestenbergh, Zie 206.092

TerugBegin van generatie


827.214   Willem Kepkens van NUWELANT

FamilienaamIndex 827.214 • Vader onbekend • Moeder onbekend

BP 1181 (Bestokt. 1398 – feb. 1399) folio 142r B) Willem van Nuwelant

BP 1187 (Oirschot okt 1411 – sept 1412 folio 331v) Willem Kepken man van Liesbeth dochter van wijlen Willem van Nederijnen en van Aleijt dochter van Alart Mesmaker zoon wijlen Adam Scheimaker

BP 1211 (Oirschot okt 1440 – sept 1441 folio 172v) Jan Bruijstenss van Arle overleden (bezat een hoeve); Willem Kepken; Hadewich weduwe van Rycout Dirx van Lyt

BP 1226 (Oirschot okt 1455 – sept 1456 folio 271r) Engbert zoon van wijlen Jan van den Rode en van Jonkvrouw Aleijt Peters van Ypelair; Jan Aert Hannen Ghiben soens soen (folio 275r); Jan Kepken van Nuwelant zoon wijlen Joost (NB: vermeld 1409, 1426, Best 1427)

BP 1238 (Best okt 1468 – sept 1469 folio 8v) Henrick zoon wijlen Joost Kepken van Nuwelant man van Heilwich Jan Berijs


Huwt voor 1410

827.215   Liesbeth Willem van NEDERIJNEN

FamilienaamIndex 827.215Vader 1.654.430Moeder 1.654.431

Kinderen

 1. Kerstijn Zie 413.607

TerugBegin van generatie


827.216   Jan Henricks STOCKELMANS

FamilienaamIndex 827.216Vader 1.654.432Moeder 1.654.433

Geboren Oirschot ca. 1395


Huwt ca. 1420

827.217   N.N.

Index 827.217 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 413.608

TerugBegin van generatie


827.228   Joorden Jansen van der VLOET

FamilienaamIndex 827.228Vader 826.972Moeder 826.973

Geboren voor 1443
Overleden na 28-5-1503, voor 1504

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 172 no 81-83 dd 5-4-1467) Verschenen is Joerden Janssen van der Vloet en belooft hierbij aan Heijlwich weduwe van Henrick van den Dijck die een pacht van een mud rogge per jaar, Oirschotse maat, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin etc., gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de gemeenschappelijke straat. Loijen Wouters, de kinderen van Aert van der Vloet. Joerden garandeert de rogpacht en het onderpand daarvoor. (Idem 82) Verschenen zijn Mathijs en Bartholomeus, broers en kinderen van wijlen Henrick van den Dijck voor henzelf handelend en voor Willem hun broer en voor hun broers en zusters ook, omdat hun moeder geen voogd had, en staan aan genoemde Joerden van der Vloet uit de vorige akte toe dat die het aan hun moeder beloofde mud rogge altijd mag aflossen tegen betaling van 30 peters, elke peter tegen 18 stuivers gerekend, samen ook met alle achterstallige pachten daarvan. (Idem 83) Verschenen is Gielis Willem Snellaaers en bekent hiermee dat hij volledig is voldaan voor het geld en de bedevaart etc. zoals die verplichtingen waren opgelegd in een zoenovereenkomst aan Joerden van der Vloet en aan Aert Thomas van de Venne, en hun medepartners daarin. Gielis mede namens zijn erfgenamen geeft hen nu kwijting voor de door hen veroorzaakte dood van zijn zoon.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 151v no 139 dd 22-11-1472) Komen is Wouter Willem Snellaerts en verkoopt aan Joerden Janssen van der Vloet die een pacht van 1 mud rogge, maat van Oirschot, welke pacht hij na de dood van zijn ouders heeft verkregen in de deling van hun bezit volgens de brief ervan in de deling met zijn broers en zusters, welke pacht Joerden steeds betaalde op Maria Lichtmisdag en zoals steeds werd betaald aan genoemde Wouter en diens voorvaders. Hij ruilt deze pacht nu tegen een perceel weiland. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 124b fol 405 no 119 dd 25-4-1484) Wouter Gielis van de Vloet verkoopt aan zijn oom Joerden van der Vloet die een pacht van 1 mud rogge, uit een pacht van 8 en een half mud rogge, welke pacht Aert van der Vloet eerder aan zijn broer Gielis had beloofd, steeds op Maria Lichtmisdag te betalen op onderpand van een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Spoordonk, b.p. de straat, de kinderen van Wouter van der Heijden. Nog uit de Heijhoeven, b.p. zijn zwager Henrick waarvan is afgedeeld.

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 7 no 39 dd 28-1-1499) Mathijs Peter Roefs van den Toerken heeft beloofd om aan Joerden Jans van der Vloet die voortaan een jaarlijkse rente van 19 en een halve stuiver per jaar te gaan betalen, steeds op St. Hubrechtsdag op onderpand van een stuk beemd groot ca. drie vierde bunder, gelegen in herdgang Verren Spoordonk, b.p. genoemde Joerden, de Vloet daar, de gemeijnte.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 45v no 277 dd St Matheusdag 1502 rond 6 uur namiddag) Er heeft een twist plaatsgevonden tussen Joerden van der Vloet ter ener zijde en Gielis Stans ter andere zijde over een pacht van 2 mud rogge per jaar die Gielis steeds aan Joerden betaalde en aflosbaar was. Om het geschil op te lossen zijn er arbiters benoemd. (…) Voor alle tot nu toe verschenen pachten tot aan a.s. Allerheiligendag mag Joorden beslag leggen op het onderpand maar mag het bezit niet voor a.s. Allerheiligendag verkopen. Als Gielis in de tussentijd niet betaalt, mag hij het onderpand uitwinnen waarover nu het proces loopt en er zijn vordering en pachten op verhalen. Gielis is verder verplicht de 2 mud rogge af te lossen voor a.s. Maria Lichtmisdag volgens de aflossingsbrief ervan. Als hij de pacht dan niet heeft afgelost blijft de pacht permanent en kan niet meer worden afgelost en de aflossingsbrief komt dan daarmee te vervallen. (…) en Joerden gaat ermee akkoord dat Gielis zijn geld weer terugkrijgt dat hij bij schepenen in bewaring had gegeven voor Joerden. Verder moet Gielis de gerechtelijke kosten van zijn proces betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 19 no 95 dd 20-3-1503) Willem zoon wijlen Jan Willem van der Meijensvoort als man van Katarina dochter van wijlen Aert van Vught, verkoopt aan Joerden Jans van der Vloet die een pacht van een mud rogge, maat van Oirschot, (…)

Idem (Fol 22v no 115 dd 10-4-1503) Jan Jan Everaerts belooft aan Joerden Janssen van der Vloet die een jaarlijkse rente van 2 pond paijment, steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin etc., groot 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten in de Kotelstraat (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126c fol 32v no 160-2 dd 28-5-1503) Goijaert Willem Aelbrechts belooft aan Joerden Janssen van der Vloet die voortaan een pacht van 14 lopen rogge te gaan betalen, maat van Oirschot, steeds op Maria Lichtmisdag te voldoen op onderpand van het bezit uit de vorige akte. (Idem 161) De pacht uit de vorige akte van 12 lopen is aflosbaar tegen betaling van 28 peters en de andere twee lopen al naar gelang. (Idem 162) Joerden Janssen van der Vloet verklaart dat Gijsbrecht Dirck Hoppenbrouwers met deze belofte van 14 lopen rogge, zulks heeft betaald in mindering op de 28 lopen die Gijsbrecht aan Joerden schudlig was, volgens de voorwaarden die daarover tussen hen zijn gemaakt in Den Bosch. Joerden belooft aan Gijsbrecht in Den Bosch e.a. te bevestigen dat zulks hier is gebeurd en zoals de lijfkoopslieden dat hebben begrepen.

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 19 nos 106-110 dd 8-4-1504) Jan en Aert, en verder Jan Mathijs van Esbeek als man van Marie, allen kinderen van Joerden van der Vloet, hebben een deling gemaakt van het bezitr dat ze van hun vader hebben geerfd en waarvoor hun moeder Marie afstand van haar vrecht van vruchtgebruik heeft gedaan.

Genoemde Jan krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Spoordonk, b.p.de gemeenschappelijke straat, Aert Joerdens Vervloet waarvan is afgedeeld, behalve een half lopenzaad daarvan dat aan zijn broer Aert behoort, b.p. genoemde Jan, de kinderen van Loij Timmermans, de straat, een heiveld en een dries aan elkaar gelegen, Aert van der Vloet waarmee is afgedeeld, de straat, Jan Vervloet. Nog krijht hij een stuk land groot 2 lopenzaad, b.p. Aert Vervloet waarvan is afgedeeld, Jan de Leenman, Jan Vervloet. Nog krijgt hij een stuk land groot 5 lopenzaad, b.p. Jan de Leeman, Jan Vervloet en diens broer Aert waar van is afgedeeld, de kinderen van LoijTimmermans. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Hoechbraeck, groot 3 lopenzaad, b.p. de heer van Merode, de kinderen van Loij Timmermans, Aert Vervloet waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Voorste Hoechbraeck, groot 2 lopenzaad, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, Aert Vervloet, de heer van Petershem. Nog krijgt hij een eeuwsel groot een bunder of meer, b.p. Aert Vervloet waarvan is afgedeeld, Peter Gielis, de Vloet daar, de kinderen van Loij Timmermans. Jan zal een vaste weg hebbben vanaf de 3 genoemde stukken land over het erf van zijn broer Aert waarvan die zijn afgedeeld. Nog krijgt hij een stuk beemd groot een halve bunder, b.p. de gemeenschappelijke straat, Hubrecht Daniel Timmermans, Thijs Peter Roefs, de Vloet. Nog krijgt hij een stuk beemd genoemd de Sprenkelbeemd, b.p. Mathijs Peter Roefs, Pauwels Vlemmincks, de straat. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Kouse, een halve bunder groot zijnde, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, de kinderen van Willem Vervloet. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Wolfsgroven, groot 3 bunders, b.p. de kinderen van Loij Timmermans, Henrick Willem van Aelst, de gemeijnte van Oisterwijk, de Steevensbeemd. Nog krijgt hij de helft van een stuk heiveld, groot een bunder gelegen aan het Tregelaer, b.p. Jenneken Joerden Hoppenbrouwers, de kinderen van Goijaert van Onstaden, Wuest Goossens. Nog krijgt hij een pacht van een mud rogge te ontvangen van Jan Willems van der Vloet te Beerse, voor wat die pacht waard is. Nog krijgt hij de helft van 2 ponden paijment te ontvangen van Jan Everaerts. Lasten uit dit bezit zijn 22 lopen rogge per jaar aan de kinderen van Loij Timmermans en nog de grondchijns aan de hertog, zijnde de helft van 17 en een halve stuiver en een oude grote en nog een oort als chijns te Oisterwijk.

Genoemde Aert Joerdens van der Vloet krijgt een huis, tuin etc. (…) een stuk land, (…) de helft van een stukje heiveld (…) de helft van een stuk land groot 2 lopenzaad (…) een eeuwsel (…) een beemd genoemd de Oudenbeemd (…) een stuk beemd genoemd dat Cleijn Oud Beemdeken (…) een beemd genoemd de Kouse (…) de helft van een beemd genoemd de Wolfsgroven (…) de helft van een stuk heiveld, gelegen aan het Tregelaer (…) een pacht van een Bosch mud rogge te ontvangen van Goijaert Aelbrechts voor wat die pacht waard is en de helft van een rente van 2 pond te ontvangen van Jan Everaerts. Verder moet jij overpad verlenen aan zijn broer Jan zodat die bij 2 stukken land en een eeuwsel kan komen. Lasten uit dit erfdeel zijn een mud rogge per jaar aan Peter Gielis en aan Henrick Thomas van de Ven een half mud rogge en aan het kapittel anderhalf pond en de helft van 17 en een halve stuivers en een oude grote, nog een oort als grondchijns te Beerse. Verder krijgt Aert een half lopenzaad land b.p. Jan Vervloet zijn broer waarvan is afgedeeld, de kinderen van Loij Timmermans, de straat.

Genoemde Jan Mathijs van Esbeek als echtgenoot krijgt een pacht van een mud rogge te ontvangen van Peter van de Venne, nog een rente van 2 rijnsguldens te ontvangen van de kinderen van Gielis Stans, nog een pacht van 4 lopen rogge per jaar te ontvangen van Mathijs Peter Roefs en een rente van 29 en een halve stuivers per jaar dat overeenkomt met de pacht van een mud rogge.

Verder zullen ze samen tot aan Maria Lichtmisdag alle rentes en pachten betalen op het gehele bezit en ook alle pachten en rentes samen ontvangen, maar Aert behoudt alleen de 14 lopen rogge van Goijaert Willem Aelbrechts en Jan Vervloet alleen het mud rogge te ontvangen van Jan Willems Vervloet.

(Idem no 107) Jan Joerdens Vervloet belooft aan Jan Mathijs van Esbeeck als man van Marie die voortaan een pacht van 4 mud rogge per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het huis, tuin etc., zoals hem dat bezit vandaag is toebedeeld geweest. (Idem 108) De pacht uit de vorige akte kan het eerste jaar met een heel mud rogge worden afgelost en daarna altijd met een half mud per keer en niet meer, als er met St. Jansdag vooraf is opgezegd, tegen betaling van 29 peters per geheel mud rogge. (Idem 109) Aernt Joerdens Vervloet heeft beloofd om aan Jan Mathijs van Esbeeck die voortaan een pacht van 3 mud rogge per jaar te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per as.. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van het erfdeel dat hem vandaag toebedeeld is geweest. (Voetnoot: Jan Mathijs van Esbeeck verklaart dat zijn zwager Aert een half mud rogge hierop heeft afgelost. Datum 28 maart 1505) (Idem 110) De pacht uit de vorige akte is steeds aflosbaar op Maria Lichtmisdag mits er met St. Jansdag vooraf is opgezegd, tegen betaling van 29 peters voor elk mud rogge. Er mag steeds met niet meer dan een half mud rogge per keer worden afgelost.

ORA Oirschot (Toirkens 133b fol 100 no 324-6 dd 5-8-1539) Jan zoon wijlen Joerdens van der Vloet weduwnaar van Margriet doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een de helft van een beemd in totaal genoemd de Wolfsgroeve, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. het erf van hemzelf, het deel dat ervan afgedeeld zal worden, de kinderen van Henrick Willems, Jan Bogaerts, de gemeijnte van Oisterwijk, Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn wettige kinderen verwekt bij genoemde Margriet, waarbij de dode hand met de levende zal delen. Daarna is hier verschenen Henrick zoon van genoemde Jan Joerden van der Vloet als weduwnaar van Beelen wettige dochter van Jan de Harnismaker en heeft ook afstand gedaan van zijn recht van vruchtgebruik voor zover hij zelf daarin is gerechtigd en wel ten behoeve van zijn eigen kinderen verwekt bij genoemde Beelen. (Idem 325) Peter wettige zoon van Jan Joerdens van der Vloet, verder Aert Thomas van de Ven als wettige man van Barbara, Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Margriet, beide wettige dochters van genoemde Jan Joerdens van de Vloet, voor henzelf handelend en voor de wettige minderjarige kinderen van Henrick Jan Joerden van de Vloet verwekt bij diens eerste vrouw Beelen, verkopen hierbij hun aanspraken in de hiervoor vermelde helft van de beemd nu aan Wouter zoon wijlen Aert (Joerdens) van der Vloet en de verkopers mede namens hun vrouwen beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 326) Wouter zoon wijlen Aert Joerdens van der Vloet, voor hemzelf handelend en voor zijn broer Joerden, doet hierbij afstand van de helft van een beemd, in totaal genoemd de Wolfsgroeve, nog onverdeeld gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. de andere helft die ervan zal worden afgedeeld, het erf dat eerder van Jan Loijen was, genoemd de Schoen en de Creijtenberg, Jan van Aelst en meer anderen, de gemeijnte van Oisterwijk. Nog doet hij afstand van de helft van een beemd genoemd de Kous, nabij de zelfde plek gelegen daar, nog onverdeeld zijnde, b.p. het erf dat eerder van Jan Loijen was, de kinderen van Willem en Roef van der Vloet, de gemeijnte van Oisterwijk. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van Jan Joerdens van der Vloet die daarvan het vruchtgebruik krijgt en diens wettige kinderen daarvan het erfrecht, waarbij de dode partij met de levende zal delen. Wouter voor hemzelf en namens zijn broer Joerden belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 136a fol 101v no 392 dd 20-12-1547) Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet, dochter van wijlen Jan Joirdens van der Vloet verkoopt hierbij de helft van een jaarlijkse rente van twee ponden paijment van elk 7 stuivers, die hij als echtgenoot heeft geerfd en hem met zijn andere erfgenamen toebedeeld is geweest bij de dood van genoemde Jan Joirden van der Vloet zoals hij zei, en welke twee pond paijment Jan Jan Everaerts eerder had beloofd aan Joirden Janssen van der Vloet, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond ect. groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in herdgang Straten in de Cotelstraat aldaar, b.p. de kinderen van Jan Henricks van den Schoet. Ook nog op onderpand van een akker genoemd de Pennicksdijck, conform een schepenbrief van Oirschot. Hij verkoopt deze rente nu aan heer en meester Pauwels Sbrouwers, priester en de verkoper belooft alle lasten wat betreft de helft voor zijn rekening af te handelen.

Dossier boedelscheiding uit 1504 (ORA Oirschot inv A0217 nr 2632)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1247 (Oirschot) okt 1477 – sept 1478 folio 431v: Meeus Henrix van den Dijck, Lodewijch Lodewijchss Tijmmerman, Jorden Janss van der Vloet

BP 1251 (Oirschot) okt 1481 – sept 1482 folio 275r: Jorden Janss van der Vloet man van Marie Aert Snellaert van Spulle; Gielis Janss van der Vloet

BP 1258 (Oirschot) okt 1488 – sept 1489 folio 455v: Willem Goossens Vos, Jordens Janss van der Vloet

BP 1263 (Oirschot) okt 1493 – sept 1494 folio 26v, 27r: Peter Gielis Snellaerts, Dirck Dircks vande Hagelaer, Ervaert Willems van Audenhoven, Joerden Janssn. van der Vloet

BP 1269 (Oirschot) okt 1500 – sept 1501 folio 53v: Gerit Ghijben zoon van Wael en zijn dochter Lisbeth, Jan Loenman, Jorden Janszn van der Vloet


Huwt

827.229   Marie Aert Snellaert van SPULLE

FamilienaamIndex 827.229Vader 1.654.458Moeder 1.654.459

Overleden na 8-3-1504

ORA Oirschot (Toirkens 127a fol 1-3 los in register 1506) (1 dd 8-3-1507 of 1504) Marij weduwe van Joerden van der Vloet doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Jan, Aert en ten behoeve van Jan Mathijs van Beeck als man van Marie wettige kinderen van genoemde Joerden van der Vloet en Marie, inzake alle erfelijk beizt en rentes etc. of roerend bezit dat ze na de dood van Joerden heeft geerfd. (Idem 2 dd 1504 of 1507) genoemde Jan, Art en Jan beloven dat ze tussen nu en a.s. St. Jansdag een verdeelbrief zullen laten maken en dan zullen ze gevieren elk van hen een pacht zullen beloven van 3 mud rogge per jaar en elk een rente van 2 rijnsguldens. (Idem 3 dd 1504 of 1507) Verder krijgt ze (=Marij) uit de hoeve nog een schrijn met alles wat daarin is, nog 2 bedden met toebehoren, nog beesten, een paard, een zijde spek, 6 el lakenstof en 6 rijnsguldens kontant geld.

Kinderen

 1. Jan Zie 413.614
 2. Aert (+voor 6-2-1523), huwt Kathelijn N. (+voor 1506), ouders van Wouter en Joorden; huwt (2) N.N.
 3. Joerden huwt (1) Katharijn Wouter van den Broek (+voor 1509); huwt (2) N.N.
 4. Marie, huwt Jan Mathijs van Esbeeck

TerugBegin van generatie


827.244   N. van de VEN

FamilienaamIndex 827.244 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische reconstructie. Mogelijk Thomas: Henrick Thomas van den Venne als man van Aleijt dochter van wijlen Jans Gielis van der Vloet (1465, 1468). Mogelijk Hendrick: Henrick Henricks van de Venne als man van Lisbeth dochter van Goijaert Bierkens (1465).

ORA Oirschot 1464: erfdeling tussen zijn Aert, Jan, Henrick, Dirck en Gerit, Jacop Meeus als man van Margriet ook dochter van Jan Willems van de Venne, verder Wouter Boudewijns van Artingen als man van Lisbeth ook dochter van genoemde Jan Willems van de Venne en (…) Wouter, Corstiaen en Peter, broers en ook kinderen van Jan Willems van de Ven.

ORA Oirschot (Toirkens 123a fol 147 nos 114-115 dd 1-2-1472) Komen is Henrick van de Ven, voor hemzelf en voor zijn zwager Engbrecht Lemmens, verder Rutger van der Hoven als man van Aleijt dochter van Henrick van de Ven, verder Jan Janssen van de Ven voor hemzelf handelend en voor zijn broer Henrick, verder Lisbeth dochter van Willem van de Ven met haar voogd, voor haarzelf handelend en voor haar broer Henrick en voor haar zwager Michiel, verder heer Henrick Vos, priester en kanunnik te Oirschot, voor hemzelf handelend en voor Willem Janssen van Gheenen als man van Lucia dochter van Willem van de Ven, verder handelend voor Matheeus van de Ven en voor Korstiaen de Hoze als man van Lisbeth dochter van Henrick van de Ven, nog Jan Gerards van der Lulsdonk en Willem Dircks van Gheenen en verkopen aan Steven Leemans al hun rechten en gedeelten in de hoeve van Ter Braecken met toebehoren, gelegen in herdgang de Notel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Gerard Lippen, Henrick Toerkens, de gemeijnte, Willem Goijaert Wouters. Nog verkopen ze hun aanspraken in een stuk land genoemd de Langenakker gelegen in herdgang de Kerkhof, b.p. Goijaert Harnismakers, Peter Daniels, het erf van het gasthuis van Oirschot, de Lerpt, de gemeenschappelijke weg. Dat bezit hadden ze geerfd na de dood van Heijlwich Ervaerts zijnde de wettige vrouw van Ervaerts van der Vloegen. (…) (Idem 115) Komen zijn de personen van hiervoor op het andere blad behalve Jan van der Lulsdonk en behalve Willem Dirck van Gheenen en verkopen aan Gerard Jans van de Ven, de helft van een beemd gelegen in gelegen in herdgang de Notel, b.p. Jan van der Schueren, de gemeijnte, Meeus Zuetericks, genoemde Willem. Dat stuk beemd hadden ze geerfd na de dood van Heijlwig Everaerts wettige vrouw van Everaert Everaerts van der Vloegen volgens de schepenbrief ervan. (…)


Huwt

827.245   N.N.

Index 827.245 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk een dochter van Heijlwig Everaerts en Everaert Everaerts van der Vloegen

Kinderen

 1. Henrick Zie 413.622
 2. N., huwt Engbrecht Lemmens
 3. Jan, vader van Jan Janssen van de Ven en zijn broer Henrick
 4. Willem, vader van Lisbeth, Henrick, N., gehuwd met Michiel, en Lucia, gehuwd met Willem Janssen van Gheenen
 5. N., huwt Jan Gerards van der Lulsdonk
 6. N., huwt Willem Dircks van Gheenen
 7. Heijlwig, vermeld 1464 als tante van Thomas Aerts van der Ameijden en van Lisbeth Henricks van der Ven
 8. Wouter, genoemd als broer van Henrick en Jan Thomas

TerugBegin van generatie


827.250   Jan Jan de CUPERE

FamilienaamIndex 827.250Vader 1.654.500Moeder 1.654.501

Geboren ca. 1360

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1177 (Oirschot) 1382 – 1387 (okt.1385 – mrt.1386) folio 279r: Heijlwig dochter wijlen Goijart van den Haghelaer; Jan die Cuper van Straten

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (feb. 1399 – juni 1399) folio 168r: Jan zoon wijlen Willem die Cort; Jan Jan die Cuper van Spoerdonc


Huwt

827.251   N.N.

Index 827.251 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriet Zie 413.625

TerugBegin van generatie


827.252   Wouter Jan NEVEN

FamilienaamIndex 827.252 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oirschot voor 1370

Kapittel van Oirschot nr 208 dd 28-9-1403: Schepenen van Oirschot oorkonden dat Wouter Jans Neven Cuperszn van Spoordonk, beloofd heeft erfelijk schuldig te zijn aan Gisebrecht, natuurlijke zoon van Godevaart van Audenhoven, 2 erfcijnzen die vroeger aan kapittel van Oirschot betaald moesten worden uit hof van Wouter van Vught en uit huis en hof van Arnt van der Molen en die nu geheven worden uit beemd aan Remmelsdonks Voort in Spoordonk in Oirschot


Huwt voor 1400

827.253   N.N.

Index 827.253 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 413.626

TerugBegin van generatie


827.292   Lambrecht van LUCEL

FamilienaamIndex 827.292Vader 1.654.584Moeder 1.654.585 • Tevens 417.668

Geboren voor 1370
Overleden na 3-8-1418, voor 30-6-1419

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1180 fol 167 dd 6-4-1394) Claes Janssn. van der Scueren heeft opgedragen aan Jan Jan Enghelberensoen een huis, erf en aangelag Bucstel, Luyssel, tussen Met van Kessel enerzijds en Lambrecht van Luyssel en Jan van Weert anderzijds en strekkende tot Jan Vos van Luijssel, en een hof aldaar. Claes had in erfpacht gekregen van Gerit Gerit Vosse.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1181 fol 89 dd 3-1-1399) Jan nat. zoon van wijlen heer Willem heer van Bucstel, geeft in erfpacht aan Willem van Dormalen een beemd in Groter Lyemde met de helft van de oude sloot of gracht, om ½ mud rog Bossche maat op Lichtmis en 2 aude groten grondchijns. Lambrecht van Luyssel ziet af van vernadering. (Lambert en Jan zijn dan vermoedelijk zwagers?)

Bosch Protocol (samenvattingen Kleine Meijerij; 02-08-1418 1190 / 447-2 t/m 4) Katharina Johannis Nezen soen gaf uit aan Gerardus Willelmi van Haren: een stuk roggeland genaamd de Hege, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Henricus Nezen soen en tussen Engbertus Rolofs en zijn kinderen, ½ van de Hoge Bocht, tussen Lambertus van Luijssel en tussen Henricus van Krekelhoven, een stuk land in Haaren ter plaatse Belver, tussen Henricus van Laerhoven Claeus soen en tussen een weg, Brants Beemdeke, in Haaren ter plaatse Belver, tussen Luijtgardis van den Teijnde en haar kinderen en tussen een weg, strekkend van een straat naar de Aa, welke erfgoederen genoemde Katharina gerechtelijk gekocht had van Reijnerus Scaden middels schepenvonnis in ‘s-Hertogenbosch; uitgifte voor de hertogencijns en voor een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis. (idem) Gerardus Engberti van den Hezeacker zag af van vernadering.(Idem) Voornoemde Gerardus verkocht aan Johannes Wolteri Hillen soen 1/6 in Gijskens Beemd, in Oisterwijk ter plaatse de Diese, tussen de Diese en het Rietven, strekkend aan eertijds Henricus die Custer, ½ van een heideveld genaamd de Timmer, in Oisterwijk, tussen Johannes die Leeuwe en tussen eertijds Willelmus van Haren.

ORA Oisterwijk (inv no 143 folium 25v aktenr. 250, 30-06-1419) Op 30-06-1419 verkocht Ghijsbrecht Lambrecht Ghijben zoen aan Jan Ghijsbrecht sRidders een beemd in Haaren te Belveren, tussen Elisabeth Wouter Colen zoens dochter en tussen erfgenamen van Jan Gielijs zoen, strekkend enerzijds aan de erfgenamen van Lambrecht van Lucel en anderzijds aan voornoemde erfgenamen van Lambrecht van Lucel en Jan Haijwijghen van Lucel, die hem aangekomen is van zijn zuster Kathelijn Lambrecht, belast met een erfcijns van 2 oude groten aan de erfgenamen van Everaert Zibben zoen van der Scueren. alle havelijke goederen en scout die men voornoemde Kathelijn schuldig was, alle erfelijke en havelijke goederen, die Ghijsbrecht nog aan mogen komen van zijn zusters Heijl-wijgh, Hadewijgh en Gheertrude, dochters van wijlen Lambrecht Ghijben zoens. Goeswijn Jacobs van Weert zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (inv no 144 aktenr. 534, 11-07-1423.) Op 11-07-1423 verkocht Mathijs Henrics van den Nuwenhuus man van Elisabeth Rutthen Everaerts van Lucel aan Aelbrecht Lambrechts van Lucel ten behoeve van zijn moeder Margriet wv Lambrecht van Lucel ½ van een dries in Boxtel in Mulsel(?) op de Venakker, waarvan de andere helft behoort aan Margriet wv Lambrecht van Lucel en kinderen, naast Claus Steenwechs en naast erfg Jan Hoeschen, strekkend aan kv Zibben van der Scueren en aan Margriet wv Lambrecht van Lucel en kinderen.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1198 fol 5 dd 18-11-1427) Henrick Claess van Luyssel verkoopt aan Aelbrecht Lambrechtss: - een huis, erf, hof en aangelag, Bucstel, Luussel, tussen de gemeynt van Kempen enerzijds en Margriet, weduwe van Lambrecht van Luyssel, Jan van Luyssel en diens broer Henrick, en Jan vander Schueren anderzijds, strekkende van een erf van de St. Joriskapel te Den Bosch tot Jan Claess van Lussel; - 2/3 deel in de beemt “dat Tilborchse Broec” aldaar aan die Aa - ½ buunder hei aan de gemeynt van Kempen - 1 buunder hei bij dat Langhevenne - bouwland “thaverlant” - akker “die Mydecker” - een deel in die Nuwenbeempt - 3 cotersrechten in de gemeynt van Kempen - en ‘t gebruiksrecht van een vuerstat in de gemeynte van Oesterwijck. (lasten: een grondcijns, 20 lopen rog aan Mechtelt uter Oesterwijc; 1 ½ mud rog aan Henrick van Laerhoven; 2 mud rog aan de erfgenamen van Heilwich, weduwe van Claes van Luyssel; overweg geven en onderhouden) Zebrecht Claess van Luyssel ziet af van vernadering.

ORA Oisterwijk (inv no 148 aktenr. 011, 03-02-1433) Op 03-02-1433 verkocht Jan Jan Bonen aan Willem Dirck Coppen een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit huis en hof waarin Jan woont in Haaren te Belver, naast Aert Heijn Appels, naast Aert Aerts van den Ven, aan Lijsbet ev Wellen van Beke en Margriet ev Lemmen van Lusel en kinderen en aan de straat.

Bosch Protocol (samenvattingen Kleine Meijerij; 23-11-1445 inv no 1216 fol 17-1 t/m 3) Arnoldus Henrici Appels verkocht aan Gerardus Johannis Ghene van Ghorp een erfpacht [..afgesleten..], te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf, tuin en stuk land, 8 lopen, in Haaren, ter plaatse Belver, tussen Hille Poijnenborchs en haar kinderen en tussen Arnoldus van Laerhoven, strekkend van een weg tot aan Margareta weduwe van Lambertus van Luijssel en haar kinderen. (idem) En hij kan weder verkopen binnen 6 jaar met 60 peters. (idem ) De broers Arnoldus, Hessello en Henricus, kinderen van wijlen Henricus Appels en wijlen Elisabeth Hessellonis Goebels soen, droegen over aan Gerardus Johannis Ghene van Ghorp ten behoeve van zijn vrouw Heilwigis, dochter van voornoemde wijlen Henricus en Elisabeth, een erfcijns van 12 groten, welke Gerardus Sceijve betaalde (met sint Thomas) aan Johannes Coman, gaande uit een huis en tuin, waarin genoemde Gerardus Sceijve woonde, in Oisterwijk, naast wijlen Wolterus Veren Oeden soen, welke cijns Hessello Goebels soen verworven had van Jacobus Stevens.

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 45 fol 17 dd 7-6-1469) Willem Jans van Weert verkoopt aan Jan en Marten, wettige kinderen van Aelbrecht Lambrechts van Lucel een stuk heide, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd in de Lucelse hoeve, belendend de verkoper. De verkoper belooft alle lasten af te handelen, behalve een deel van de grave (sloot) die men schuldig was te omheinen en dat komt voor rekening van de koper.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1243 fol 241v dd 1-4-1474) De zusters van Orten in Den Bosch ( o.a. Elisabeth dochter van wijlen Aelbrecht van Luyssel) hebben opgedragen aan Jan en Marten, zonen van wijlen Aelbrecht van Luyssel het deel van Elisabeth in die aude tyende van Luyssel in Luyssel, Bucstel. Jan en Marten beloven aan de zusters van Orten gedurende 4 jaar jaarlijks 3 ½ mud rog op Lichtmis, 40 peters op Lichtmis over 3 jaar en gedurende 3 jaar daarna 2 ½ mud rog op Lichtmis en 100 peters op Lichtmis over 6 jaar.

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 540 fol 179v dd 15-11-1474) Genoemde Jan de Momboir als man van Conegonden wettige dochter van Aelbrecht Lambrechts van Lucel verkoopt aan Jan en aan Marten (van Lucel) de helft van anderhalve bunder heide waarvan Erbrecht Loijen de andere helft heeft gelegen onder Lucel, belendend de gemeijnte van Kempen, Gerit van de Loo. de erfgenamen van Henrick Appels. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. behalve een oude grote als grondchijns aan de heer van Boxtel. Verder moet de koper een hek onderhouden.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1253 fol 241 dd 12-3-1484) Henrick Dirck Jannessoen en Henrick Goyart Bouwens, dekens van St. Katherina-broederschap in de kerk van Bucstel, hebben opgedragen aan Willem Claes Hoernkens een pacht van ½ mud rog te betalen op Lichtmis, uit 1 ½ buunder broek in Otendonck. ( Danckolf Aert Michiels had die pacht verkregen van Aelbert Lamberts van Luyssel en daarna vermaakt aan die broederschap)


Huwt ca. 1400

827.293   Margaretha Herman van HAM

FamilienaamIndex 827.293Vader 1.654.586Moeder 1.654.587 • Tevens 417.669

Geboren voor 1380
Overleden na 1445

ORA Oisterwijk (inv no 148 f.3-4, aktenr. 011, 03-02-1433) Op 03-02-1433 verkocht Jan Jan Bonen aan Willem Dirck Coppen een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren uit huis en hof waarin Jan woont in Haaren te Belver, naast Aert Heijn Appels, naast Aert Aerts van den Ven, aan Lijsbet ev Wellen van Beke en Margriet ev Lemmen van Lusel en kinderen en aan de straat

ORA Oisterwijk (inv no 143 na f.118v los vel recto-1, aktenr. 878, onbekende datum) Op onbekende datum beloofden Steven Henric Stevens zoen en Henric Henric van den Voert aan Henrick van Eten ten behoeve van de h.geest, de persoon en de altaristen van de kerk (van Oisterwijk) een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, te weten 12 lopen aan de h.geest en de rest aan de persoon en de altaristen, gaande uit [..afgesleten..] met toebehoren, in Oisterwijk, één te Berkel [..afgesleten..], het deel dat de kinderen van wijlen Herman van [..afgesleten..], gelegen in Oisterwijk in Udenhout, tussen [..afgesleten..], als de broers Jan en Herman, zonen van wijlen Herman van den Ham [..afgesleten..] hun zwager van Lucel man van Margriet [..afgesleten..] verstorven mochten zijn van wijlen hun vader Herman en wijlen Heilwig [..afgesleten..], in Westilburg, voor Jan Zeghers, een stuk land te Berkel achter Jan Huben, pas te beuren op lichtmis na [..afgescheurd..] Lucije de dochter van de maagd van de persoon van Oisterwijk. Er moet waarschijnlijk een jaargetijde worden gehouden, waarbij een brood van 6 lopen rogge gegeven moet worden.

Bosch Protocol (samenvattingen Kleine Meijerij; 23-11-1445 1216 / 17-1 t/m 3) Arnoldus Henrici Appels verkocht aan Gerardus Johannis Ghene van Ghorp een erfpacht [..afgesleten..], te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, erf, tuin en stuk land, 8 lopen, in Haaren, ter plaatse Belver, tussen Hille Poijnenborchs en haar kinderen en tussen Arnoldus van Laerhoven, strekkend van een weg tot aan Margareta weduwe van Lambertus van Luijssel en haar kinderen. (idem) En hij kan weder verkopen binnen 6 jaar met 60 peters. (Idem) De broers Arnoldus, Hessello en Henricus, kinderen van wijlen Henricus Appels en wijlen Elisabeth Hessellonis Goebels soen, droegen over aan Gerardus Johannis Ghene van Ghorp ten behoeve van zijn vrouw Heilwigis, dochter van voornoemde wijlen Henricus en Elisabeth, een erfcijns van 12 groten, welke Gerardus Sceijve betaalde (met sint Thomas) aan Johannes Coman, gaande uit een huis en tuin, waarin genoemde Gerardus Sceijve woonde, in Oisterwijk, naast wijlen Wolterus Veren Oeden soen, welke cijns Hessello Goebels soen verworven had van Jacobus Stevens.

Kinderen

 1. Gerit Zie 413.646
 2. Aelbrecht Zie 208.834

TerugBegin van generatie


827.294   Jan HAIJWIGEN

FamilienaamIndex 827.294 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 25-1-1469


Huwt (1)

827.295   N.N.

Index 827.295 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Margriet Elias van de LAERSCHOT

FamilienaamIndex

Overleden voor 1470

Niet expliciet vermeld als moeder van Engel of de andere drie broers. Die lijken ook ouder dan Jan en Elias, vandaar dat ik vermoed dat Margriet een latere vrouw van Jan was.

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 114 fol 42bis-v dd 22-6-1470) Jan wettige zoon van Jan Haiwijgen en diens wettige broer Elias, hebben het bezit gedeeld dat ze van hun vader Jan Haijwigen en hun moeder Margriet als dochter van Elias van de Laerschot hebben geerfd. Genoemde Jan zal een malder erfrogge uit de Heesterbeemd zo betalen dat Elias daarvoor is gevrijwaard en daarvoor zal Jan aan Elias die jaarlijks 6 lopen rogge geven. Genoemde Jan krijgt een stuk land en hei in de parochie van Boxtel ter plaatse Lucel genoemd de Heestersbeemt. Nog een stuk beemd genoemd de Donk, nog een beemd genoemd Nuland, nog een stuk beemd de Bersroit, nog een beemd gelegen in de parochie van Oirschot genoemd Wippenhout, nog een stuk land genoemd de Langenakker, nog 5 lopen rogge die worden betaald door Gerit van Weert. Jan doet afstand van enige aanspraken op het erfdeel van Elias en ze beloven beiden deze deling gestand te doen.Verder krijgen ze samen een heiveld dat ze onverdeeld laten. Als er op iemands erfdeel meer lasten blijken te drukken zullen ze die samen betalen de chijnsen tegen de penning 28. Genoemde Elias krijgt het huis, tuin, hofstad etc. gelegen te Boxtel ter plaatse Lucel, belendend de gemeenschappelijke straat, het St. Jorisgoed van Den Bosch. Nog krijgt hij een weide genoemd de Coijweijde die van het huis is afgedeeld, nog een stuk land gelegen in het Jan Jan Geritsland, nog een stuk land genoemd dat Hoech Lucel, nog het derde deel van een beemd eigendom zijnde van Jan Gerits, nog twee beemden in de jurisdictie van Oisterwijk achter Lucel, nog twee stukkken heiveld, het ene langs Gheenken van Weert, het andere gelegen onder de grave richting ter Donck. Nog krijgt hij een pacht van 5 lopen rogge die worden betaald door Willem Jan Martens, nog de helft van een heiveld dat onverdeeld blijft vooralsnog. Elias zal verder de gemene papen een lopen erfrog betalen, zodat Jan daarvoor is gevrijwaard.

ORA Boxtel (transcriptie Jan Toirkens, inv. no. 55 no 689 fol 220v dd 1-6-1476) Peter Jan Haijwigen belooft aan zijn wettige broer Gijsbrecht per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar de som van 10 peters te betalen elke peter van 1 9 stuivers.

Kinderen

 1. (uit 1) Engel Zie 413.647
 2. (uit 1) Aert Jan Haijwigen, heeft nageslacht
 3. (uit 1) Peter
 4. (uit 1) Gijsbrecht
 5. (uit 2) Elias, deken van de broederschap van O.L. Vrouw te Boxtel en rector van het gilde van St. Barbara in 1479; huwt Katarina Aert Huben, dochter van Aert Huben en Geerborg Emont Swolfs (vermeld in erfdeling ORA Boxtel 1482)
 6. Kinderen
  1. Jan, vermeld ORA 1480, dan kennelijk al volwassen
 7. (uit 2) Jan, kerkmeester in 1470, 1478, 1481; rector van het gilde van St. Barbara in 1474; schepen in 1475-7; huwt Heijlwig Willem Gruijters

TerugBegin van generatie


828.544   Jan van den WUESTENBORCH

FamilienaamIndex 828.544 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1429

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1199 (Best) okt 1428 – sept 1429 folio 275r (Haut) Jacop zoon van Jan Snijders van Best; Jacop van Caudenberch, overleden; Claes en Willem zoons van Jan Wuestenberchs en hun schoonbroer Marten van Loes; Wouter Wouterss van Caudenberch


Huwt

828.545   N.N.

Index 828.545 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 414.272
 2. Claes
 3. N., huwt Marten van Loes

TerugBegin van generatie


828.548   Wijnrick Wijnrick van GORP

FamilienaamIndex 828.548Vader 1.657.096Moeder 1.657.097

Geboren Hilvarenbeek ca. 1340


Huwt

828.549   Juet Jan WILLEMS

FamilienaamIndex 828.549 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick
 2. Willem
 3. Jan Zie 414.274

TerugBegin van generatie


828.564   Joannes Arnouds van der BYESTRATEN

FamilienaamIndex 828.564Vader 1.657.128Moeder 1.657.129

Geboren Biestraten 1310

Schepen van Gilze. Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

828.565   N.N.

Index 828.565 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Godfried
 2. Reynier Zie 414.282
 3. Gijsbrecht
 4. Margaretha

TerugBegin van generatie


830.624   Henrick Gerits van EEL

FamilienaamIndex 830.624 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Ravels

Hoevenaar. Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

830.625   Lysbeth Jans van TULDEL

FamilienaamIndex 830.625Vader 1.661.250Moeder 1.661.251

Geboren Esbeek
Overleden Esbeek 1387

Laatster (?) van beroep

Kinderen

 1. Aert Zie 415.312
 2. Jan, huwt Beel Jan Dircks van Groenendaal

TerugBegin van generatie


831.776   Gooswijn Willem van UDEN

FamilienaamIndex 831.776 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1335

Hypothetisch: BP (1180 f.379 18-10-1395) Laureijsn Wouter Claessoen en Gooswijn Willems van Uden, man van Margriet Wouter Claessoen, verkopen aan Godeschalck en Wouter, kinderen van Willem vanden Stake een stuk beemd bij Roelkensdijc in Udenhout tussen Jacob Steenwech en Godeschalck Willems vanden Stake, en een pacht van 1 zester rog welke Wouter Claessen beurde uit de hoeve van wijlen Roelof Roesmont bij Roelkensdijc in Udenhout.


Huwt voor 1360

831.777   Margriet Wouter CLAESZ

FamilienaamIndex 831.777Vader 1.663.554Moeder 1.663.555

Kinderen

 1. Willem Zie 415.888

TerugBegin van generatie


831.808   Willem van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 831.808 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1320

Mogelijk broer of zoon van de enige in het Cijnsregister van 1340 vermelde Van Laerhoven:

18. It. Arnoldus de Laerhoven de novo 12.d


Huwt ca. 1350

831.809   N.N.

Index 831.809 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 415.904

TerugBegin van generatie


832.016   Claes PIGGEN

FamilienaamIndex 832.016Vader 1.664.032Moeder 1.664.033

Overleden voor 1442

[ORA Oisterwijk] 492. 1423 april 27 847.Sch.Otw,R.144,087v-03 microfiche 4-C3, f.87v-3, aktenr. 491, 27-04-1423. Op 27-04-1423 verkochten Jan Diderics sBijes en zijn zuster Elisabeth Diderics sBijes aan Claus Pijggen zvw Aert van Stapel # ½ van een erfenis genaamd Hein Linnen Erve, waarvan de andere helft behoort aan Vranck Henric Toijts, in Udenhout, naast Erkenraet ev Hubrecht Pijgghen en kinderen in het westen en naast Henric van der Voert en Aleijt Canters en kinderen in het oosten, strekkend aan de straat en aan Henric van der Voert, welke helft hem verstorven is van wijlen hun moeder Marije en hem versterven zal van hun vader Dideric die Bije. Gherijt Wijtman Gherijts zoen zag af van vernadering.

[ORA Oisterwijk] 539. 1424 mei 25 847.Sch.Otw,R.144,095r-01 microfiche 4-D7, f.95-1, aktenr. 538, 25-05-1424. Op 25-05-1424 verkocht Claus Pijgghe zvw Aert van Stapel aan Jan Prijem zvw Jan Vannijns een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren uit # een huis en hof in Berkel, naast Peter van den Scoer en naast Ermgaert ev Herman Wijten en kinderen, strekkend aan Jan Godevaerts en aan de straat. Af te kopen binnen 2 jaar met 60 licht gulden van 3 licht schilden.

[ORA Oisterwijk] 32. 1430 januari 25 847.Sch.Otw,R.147,006v-04 microfiche 1-B4, f.6v-4, aktenr. 032, 25-01-1430. Op 25-01-1430 droeg Jan Dircs van der Elst over aan Henrick van Eten ten behoeve van de h.geest van Oisterwijk een erfpacht van 4½ lopen rogge die Vranc Henric Toijts beloofde aan voornoemde Jan van der Elst, man van Marie kleindochter van Elisabeth Henric Costers, met lichtmis te leveren uit # 1. de oostelijke ½ van een stuk land in Udenhout aan de Kreiten Molen, naast Alijt Canters en kinderen , naast de gemeint van Haaren, aan de gemeint van Haaren in het oosten en aan de andere helft in het westen, # 2. oostelijke ½ van een stuk land daar achter gelegen buiten het gelookt in het Schoor, naast Henric van der Voert en naast Erkenrade wv Hubrecht Pijgghe en kinderen, welke helften voornoemde Vranck Toijt ten deel gevallen zijn in een erfdeling met Claus Pijgghen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk

[ORA Oisterwijk] 217. 1430 december 30 847.Sch.Otw,R.147,039v-03 microfiche 2-C9, f.39v-3, aktenr. 217, 30-12-1430. Op 30-12-1430 verkocht Jan Dirck Aerts aan Daneel Gherijt van Eersel # ½ van ½ mudzaad land te Berkel, naast Claus Piggen in het oosten, naast Gherijt Herman Wijten in het westen, aan de straat in het zuiden en aan Jacob Claus in het noorden, die Jan verkreeg van Jan Gherijt Hermans, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Aert Herman Wijten vernaderde

[ORA Oisterwijk] 130. 1499 juli 20 847.Sch.Otw.R.204,28r-1 heer Arien Emberts z. priester voor zijn gebrek jeep 5 L hem toebehorende op Lichtmis uit o een stuck lants 3 L in par. Otw ter stede geh. Berkel < erff krn Aerts van Bynach > erf Aert die Wolff ^erf Meeus Heynen v mijns jonckeren van Parwijs welke 5 L rogge erfpacht voors. Jan die Jeger z.w. Jans die Cuper? van Eerssel erfelijk verkocht had Clause geh. Piggen z.w. Claus Piggen dat. anno xiiij-o xLij op OLVrouwen avont annunciatie - Jan Verstegen vorster voor 5 mud rogge eens inde sack in afslage van 27 jaren tachter


Huwt ca. 1400

832.017   Elisabeth Aert LANGERBEENS

FamilienaamIndex 832.017Vader 1.664.034Moeder 1.664.035

Overleden na 1439

Cijnsboek 1380: [It. Elisabeth Langerbeens pro liberis Johannis Molendinarii de Karlichoven de manso juxta molendinum *396a* 3 ½ d.nov.] Oesterwijc 55 50. It. Engbertus de Crekelhoven

[ORA Oisterwijk] 172. 1426 maart 22 847.Sch.Otw,R.145,13/028r-01 microfiche 2-A6, f. 13-1, aktenr. 172, 22-03-1426. Op 22-03-1426 gaf Hubrecht Peter Huben uit aan Elisabeth Aert Langerbeens ten behoeve van haar en haar man Claus Pijggen # een huis en hof genaamd de Geer, in Udenhout niet ver van de Kreitenmolen, naast Jan Langerbeens in het westen en naast Claus Pijggen en Henric van der Voert in het oosten, dat eertijds van Hubrecht Pijggen was en dat voornoemde Hubrecht Peter Huben in erfpacht kreeg van erfg Hubrecht Pijggen. Thans overgedragen voor de hertogencijns van 4 oude groot met Thomas en een erfpacht van 20 lopen rogge met lichtmis te leveren van wege voornoemde Hubrecht Peter Huben en te ‘s-Hertogenbosch te leveren aan wie men dat verschuldigd is. Aert Herman Wijten zag af van vernadering. 13-2. Elisabeth en haar zoon Claus Claus Pijggen en Aert Herman Wijten beloofden aan Hubrecht Peter Huben 50 gouden arnemse gulden met Bartholomeus aanstaande te betalen. Gecancelleerd na betaling van de som.

Kinderen

 1. Claes Zie 416.008

TerugBegin van generatie


832.018   Aert RIDDERS

FamilienaamIndex 832.018 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hertoglijk cijnsboek 1380: 9. It. Hermannus filius Arnoldi Militis de Berkel de hereditate Brustini de Busco quondam dicti Grans *174* 8.s.nov. [rel. est pro medietate post mortem uxoris] 10. It. idem *175* 3.ob.nov


Huwt

832.019   N.N.

Index 832.019 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 416.009
 2. (hypothetisch) Hermanus

TerugBegin van generatie


832.148   Zebrecht van der SCHUREN

FamilienaamIndex 832.148 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oisterwijk voor 1355
Overleden voor 1408

ORA Oisterwijk (no 5 dd 1418 augustus 13 847.Sch.Otw.143,001r-03 microfiche 1-A3, folium 1, aktenr. 5, 13-08-1418). Op 13-08-1418 gaf Jan Zibben, zvw Zebrecht van der Scueren, uit aan Godevaerd Stevens van de Ghever # een stukje land in Belveren in de Schurenhoeve, naast voorschreven Godert Stevens van de Ghever, naast kv Matheus Luijten, strekkend aan Model van den Donck en aan de straat, voor een erfpacht van 3 lopen rogge, te leveren op lichtmis. des saterdaghs na sente Laurensdach; scepen Gherijt van Meijensvoert en Henric die Man Henricszoen. (Idem no 6) Op 13-08-1418 gaf Jan Zibben, zvw Zebrecht van der Scuere, uit aan Wouter die Vrijese, zvw Wilhelmus Wrijters, # een stuk land in Belveren, in de Schurenhoeve, naast kv Matheus Luijten, naast Model van der Donc, naast een straat, voor een erfpacht van 8 lopen rogge, te leveren met lichtmis. des saterdaghs na sente Laurensdach; (Idem no 7) Op 13-08-1418 kreeg Wouter die Vries, zvw Willem Wrijters, van Jan Zibben, zvw Zebrecht van der Scuere, # een stuk land voor een erfpacht van 8 lopen rogge, te leveren met lichtmis. Wouter beloofde ten behoeve van Lijsbet, dv Jan Zibben en Margriet Herman Scenkels, hierop voor 20 gulden (van 3 licht schilden) te timmeren. opten saterdach voirscreven; scepen Gherijt ende Henric voirscreven.


Huwt voor 1380

832.149   N.N.

Index 832.149 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Everaert (*voor 1380), vermeld ORA Oisterwijk 1433; huwt voor 1405 N.N.
 2. Kinderen
  1. Pauwel Everaerts Zibben
  2. Elisabeth, huwt Claus Claus Sceijven, vermeld ORA Oisterwijk 3-12-1426
 3. Jan (+na 1418, voor 1422), huwt Margriet Herman Scenkels
 4. Kinderen
  1. Lijsbet
 5. Herman Zie 416.074

TerugBegin van generatie


832.150   Aert BEYEN

FamilienaamIndex 832.150 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1375

Niet verwarren met Aert Jan Beijs, broer van Elisabeth (ORA Oisterwijk 3-6-1421), gestorven voor 8-11-1421, vader bij Aleijt van Henric, Aert Aert Beijs, Mechtelt, Aleijt en Elisabeth.


Huwt voor 1405

832.151   N.N.

Index 832.151 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertrui Zie 416.075

TerugBegin van generatie


832.160   Wouter Peter PEIJNENBORGH

FamilienaamIndex 832.160Vader 1.664.320Moeder 1.664.321

Geboren ca. 1360
Overleden voor 1409

Volgens Kleine Meijerij ‘waarschijnlijk’. Martijn Pijnenburg: Begin 1380 pachtte hij voor zeven mud rogge goederen van ene Van den Nuwenhuse. Voor zover deze akte in het Bosch protocol nog leesbaar was, bleek daaruit dat niet mee uitgegeven werd het Lanchuys, dat voorheen van Ghijsbert Henric van den Nuwenhuse geweest was. Wouter gaf een tweetal stukken land in de parochie Haaren als onderpand: het ene was gelegen tussen erven van Jan van de Loo en van Aart van der Strijpen, het andere tussen erven van de kinderen van Jan van Laerhoven en van Aleyt van den Nuwenhuse. Wouter staat, zoals te verwachten was, ook vermeld in het hertogelijk cijnsboek van 1380. Na Egidius de Spina (van Doorn) en Nicholaus Nerinc betaalde hij 3 denieren oude cijns. In februari 1382 verkocht Art Coppen aan Wouter Poynenborch een erfcijns van een oud schild te betalen op Sint Thomas apostel uit zijn huis, erf en gelookt in de parochie Haaren, gelegen aan beide zijden tussen erven van Gielis van Doorn. In 1392 woonde hij te Haaren, maar verkocht toen erfcijnsen uit land te West Tilburg. Zijn kinderen hebben regelmatig voor schepenen van Oisterwijk en van Den Bosch goederen getransporteerd, vaak met familieleden, soms was Jan die Rover, de heer van Nemelaar daarbij betrokken. In 1409 kochten Jan en Peter voor 22 jaar moer in Moergestel, nadat ze daarvoor van de executeur-testamentair van Willem van den Eynde, zoon van Art Cleyndael, ook al goederen te Moergestel hadden gekocht. Tien jaar later kochten de broers de tiende van Tongerlo.

Bosch Protocol: 586 (11-4-1491 1260:229v) Het zij eenieder bekkend dat destijds Willelmus Wolteri Poijnenborch verkocht had aan Henricus Arnoldi Appel een erfpacht van ½ mud rogge, gaande uit 3 lopensaat land onder Oisterwijk nabij de slagboom genaamd de Singelshecken, tussen erfgoed van Henricus Lupprechs en tussen de openbare weg, zoals in brieven van 10 maart 1411; Petrus zoon van Johannis Hollens en van Katharina dochter van genoemde Willelmus Wolteri Poijnenborch, stelt thans, ter meerdere zekerheid van de pacht ten behoeve van Arnoldus Johannis Mijss, huidige eigenaar van de pacht, als onderpand een huis, erf en tuin van genoemde wijlen Willelmus Poijnenborch, nu van genoemde Petrus, in Oisterwijk, tussen erfgoed van Johannis Lipprechs en tussen erfgoed van Henricus Wijnants, strekkend van de openbare weg tot aan het erfgoed van Henricus die Loze.


Huwt

832.161   Margriet N.

Index 832.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter (*na 1376 +voor 1433 ?), 5-4-1400 door zijn vader geëmancipeerd.In 1422 en 1430 tiendpachter en in 1435 meester en provisor van de kerkfabriek van Haaren, waar hij gegoed was. Peter verkocht land in de Geversbrake. Zijn kinderen beloofden drie dagen na Paulus Belijden van 1452 hun moeder een lijfpacht te betalen gedurende de rest van haar leven.Huwt Heylwich
 2. Jan Zie 416.080
 3. Willem (*voor 1412 +na 1467). Martijn Pijnenburg: Mogelijk zelfs na 1489 overleden. Was gegoed onder Moergestel nabij de stede Cattendonck, in de parochie van Haaren en in de vrijheid Oisterwijk naast den wech aldaer die gheet doer dat synghelsch veken nabij ter Borch, waar hij op de watermolen maalde. Op 18 april 1426 verhuurde Godschalk Roesmond drie watermolens (twee koren en een olie) aan Willem Poynenborch, Aert van Laervenne en Ghijb van Haeren tegen een-en-twintig mud rogge te leveren in den Bosch. Later is een watermolen overgegaan in handen van Jan Willem van Dongen. Deze verhuurde in 1443 twee raderen aan Willem Wouter Poynenborch en Peter Wouter die Beer tegen twee-en-twintig mud rogge Bossche maat jaarlijks te leveren half op Sint Temeys en half op Sint Geertruyd, alsmede vierhonderd raapkoeken op Sint Geertruyd. Zijn klant Jan die Loze beloofde Willem op diens vermaan honderd Franse kronen te betalen. Willem bezat een huis met een tuin, gelegen tussen de erven van Jacob van Brakel en Kathelijn van Stockt. In 1428 waren Jan Hendrik die Bie en Willem Wouter Poynenborch eigenaar van een stuk land bij de molen ter Nedervonder en pachtte hij land te Oisterwijk nyet ver van de molen van zijn broer Jan. Voorts bezat hij drie lopen land in de vrijheid aan het Singels Veken, gelegen tussen Hendrik Lubrechts en de weg naar de Gever. Willem Poynenborch had een erfpacht gekregen van Hessel Hessel Gobelijns op twee stukken land in de vrijheid om vijf lopen rog. Hendrik Jan van Buedel gaf Wilem Wouter Poynenborch een stuk heide in erfpacht, vroeger genomen uit de gemeint van Oisterwijk aldaar gelegen aan die Sluse tussen heer Willem Brock en het Catharina-altaar in de kerk van Oisterwijk en de gemeint, om twee-en-twintig lopen rogge Bossche maat op Lichtmis. Willem mocht op het perceel niet bouwen. Verondersteld wordt dat hier bedoeld is het bouwen van een huis, want een heide cultiveren heet breken. Hij was in 1438 eigenaar van de Koestraat in Oisterwijk. Huwt Elisabeth Dircks Blyec
 4. Jutta (+voor 1450), huwt Wouter Wouters van den Loe, had omstreeks 1440 een akker van tien lopen in Esch, overgegaan op Willem Willemsz. van Nuwenhuys de Jonge. Wouter van den Loe trad nog op in 1467.

TerugBegin van generatie


832.162   Godevaert Hendriks BRABANT

FamilienaamIndex 832.162Vader 1.664.324Moeder 1.664.325

Geboren voor 1390 (voor 1375)
Overleden na 1424

(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-D10, f.95Av-2, aktenr. 548, 15-06-1424.) (…) 95Av-4. 02-07-1424. Peter Witlock, Willem Prijem, Godevaert Brabants, Peter Wouter Poijnenborchs, tevens voor zijn broer Jan Poijnenborchs, Aert Aerts van der Hoeven, en Godevaert Langhe Heijnen beloofden Jan van den Eijnde ten behoeve van heer Johannes de Zijchenen pytansier van Tongerloo 31 mud rogge, op de spijker te Westilburg of ‘s-Hertogenbosch, naar keuze van heer Jan, te leveren.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 2-A8, folium 29 aktenr. 286, 03-09-1419.) Op 03-09-1419 beloofden Godevaert Brabant, Godevaert Lang Heijnen zoen en Willem Priem aan Jan van Erpe priester, buitenshuis verbonden aan het concilium van Hilvarenbeek, 37 mud rogge minus 46 boddreger met Andries aanstaande te leveren.

(RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-B6, folium 7, aktenr. 72, 19-09-1418.) Op 19-09-1418 verkochten Peter Godeverts van der Strate en zijn zuster Agnes, tevens voor hun zuster Lijsbeth aan Godevaert Henrick Brabants een stukje beemd in Vught in het Nieuwe Broek, tussen Godevert Henrick Brabants en tussen Straetman, Mychiel Noijkens en anderen.

SCHOUTSREKENINGEN ARA BRUSSEL, inv.nr.2804, periode 1398: item GODEVAERT BRABANT van den selven i gulden ghelds


Huwt

832.163   N.N.

Index 832.163 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hadewych Zie 416.081

TerugBegin van generatie


832.164   Jan Wouters Die VRIEZE

FamilienaamIndex 832.164 • Vader onbekend • Moeder onbekend

BP (1175 f. 108 voorjaar (1384?)) Jan Willems Writer verkoopt aan Jan Wouters Vrieze vanden Leempoel 1/6 deel, dat hij erfde, in de erfenissen van zijn vader Willem Writer in Udenhout tussen Hubrecht Steenwech en de straat, strekkende tot Herman Witen.

Regesten, 1395 april 15 (Otw, R.290, 34) Jan geheten die Vriese zoon van wijlen Wouter Vries ontvangen had van Laureys en Wouter zoon van wijlen Henrick Toyts voor jaarlijkse cijns van 10 L rogge op Heyliger Kersdach en de cijns die men onser Vrouwen van Brabant daeraff geldende was huys en hoff en stuck land gelegen tussen erff Wouter Berthouts enerzijds en erff Mechtelden Coptyden anderzijds, strekkend van erff Wouter (Berthouts) voornoemd tot gemelde strate, Mattheeus z.w.Cornelis Hicxpoers draagt 7-10-1595 over aan Adriaen zoon van wijlen Lambert van Hees 1/3 in jeep van 10 L rogge en welke 1/3 Mathijs na dood van Cornelis zijn vader. Nadert 7-10-1596 Lenaert zoon van wijlen Peter Huenen man van Peterken z.hvr.d. Adriaen Wouter Peynenborchs.


Huwt

832.165   N.N.

Index 832.165 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1420

Kinderen

 1. Wouter Zie 416.082
 2. Engelberta, huwt Jacob Godevaert Thijs

TerugBegin van generatie


832.166   Peter Martens BROCKEN

FamilienaamIndex 832.166 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 415.872

Geboren voor 1350

ORA Oisterwijk (143 fol 107 no 823 dd 17-8-1421) Op 17-08-1421 maakten 1. kinderen van Peter Brocken, a. Willem, b. Aert, c. Mechtelt, 2. Godert Brocken, voor hem en voor a. zijn wettige kinderen, b. Engelberen, van haar een zoon, verwekt door Willem van den Gheijn, - Claus, onmondige zoon, 3. kinderen van Jan Vriesen, a. Wouter die Vrijese Jans Vriesen zoen, b. Engelberen, gehuwd met Jacob Godert Mathijs zoen, 4. kinderen van Merten Brocken, a. Gheertruut, gehuwd met Jan van den Amervoert, en deze tevens voor zijn zwagers b. Peter, c. Henrick, en d. Jan, 5. kinderen van Peter Brocken, a. Heijlwig, gehuwd met Claus van den Dael, b. Engelberen, gehuwd met Aert van den Loe, en deze tevens voor zijn zwager, echtgenoot van c. Elisabeth, gehuwd met Petrus Aben, d. Geertrude, gehuwd met Jan die Groet, e. Kathelijn, gehuwd met Willem Berkelman, 6. Peter Jans van der Kijnderen namens zijn moeder Elisabeth,enerzijds, en 7. Laureijns Jan Laureijns, 8. Peter Wouter Pigghen, 9. Herman Herman van den Ham, en zijn zoon Herman en diens zuster (?) Janne, verwekt bij Mechteld dochter van wijlen voornoemde Jan Laureijns,10. Cornelijs Willems Canters man van Margareta Thome Hessels zoen, tevens voor Wouter Thomaes Hessels zoen,11. Jan van den Leempoel voor de onmondige kinderen van Jan van den Eijcke verwekt bij Aleijt dochter van voornoemde Peter Brocken,een erfdeling van de nalatenschap van Henrick Peter Brocken en zijn vrouw Gheertruut. (…)

ORA Oisterwijk (144 fol 95B no 550 dd 20-6-1423) Op 20-06-1423 maakten enerzijds A. kinderen van wijlen Peter Brocken, 1. Willem Brock, 2. Aert Brock, 3. Mechtelt, 4. Engelberen, gehuwd met Aert van den Loe, 5. wijlen Peter Peter Brocken, a. Elisabeth gehuwd met Peter Aben, b. Kathelijn, gehuwd met Willem Berkelman (Aert van der Loet beloofde voor hem), c. Gheertrude, gehuwd met Jan die Groet, d. Heilwig, gehuwd met Claus van den Dael, 6. wijlen Aleijt, gehuwd met Jan van der Eijken; voor zijn kinderen, en anderzijds B. Peter Kijndermans, zvw Jan van der Kijnder en Elisabeth, tevens voor zijn moeder en haar andere kinderen, C. Wouter Jans Vriesen en zijn zwager Jacob Godert Thijs man van Engelberen Jans Vriesen, D. kinderen van wijlen Merten Brocken, 1. Peter, 2. Jan, 3. Geertrude, gehuwd met Jan van der Amervoert, 4. wijlen Henric Merten Brocken, zijn onmondige zoon Henrick Henric Merten Brocken, voor wie Peter beloofde, E. kinderen van wijlen Godevert Brocken, 1. Peter, 2. Lambrecht, 3. Jan, niet aanwezig; Peter beloofde voor hem, 4. Aleijt, gehuwd met Hubrecht Godevaerts van Oesterhout, 5. Elisabeth, 6. Katelijn, 7. Hanne, 8. wijlen Engelberen, gehuwd met Willem van den Gheijn, zijn zoon Claus, (neef van Godevaert van den Geijn die momber was), maakten een erfdeling van erfenissen in Enschot en Heukelom, hen verstorven van wijlen Henrick Peter Brocken. (…)

ORA Oisterwijk (144 fol 95B los no 551 dd 2-5-1423) Op 02-05-1423 werden voorwaarden voor een openbare verkoop genoteerd. Het betrof kennelijk erfg Henric Brocken, mogelijk ook Ghijb Heijen, Wouter Doreman en Gherijt Jan Wijtmans swager. Kennelijk werden de erfenissen geveild voor erfpachten, met lichtmis te leveren. (…)

ORA Oisterwijk (144 fol 96 dd 22-6-1423) Peter, zvw Jan van der Kijnder en Elisabeth, tevens voor zijn moeder en voor haar andere kinderen, Wouter Jans Vriese en zijn zwager Jacob Godevaert Thijs man van Engelberen Jans Vriese, de broers Peter en Jan zvw Merten Brocken en hun zwager Jan van den Amervoert man van Geertrude Merten Brocken, tevens voor de onmondige Henrick Henrics Merten Brocken, Peter Godevaert Brocken tevens voor zijn broer Jan Godevert Brocken, Lambrecht Godevert Brocken en Hubrecht van Oesterhout man van Aleidis, tevens voor Elisabeth, Katherina en Johanna, dochters van voornoemde Godefridus Brocken, en Godevert van der Gheijn als momber van zijn neef Claus, zv Willem van der Gheijn en wijlen Engelberen Godevert Brocken, gaven uit aan Mijchiel Stheven sHaerden verkopen delen uit de nalatenschap van Henric Peter Brocken.

[ORA Oisterwijk] inv.nr.147, microfiche 3-A8, f.55-1, aktenr. 309, ..-01-1431. In januari 1431 schonk Ghevaert Henrics van der Voert aan zijn zwager Jan Hessels en zijn vrouw Janne, dv voornoemde Ghevart, 1. 11 lopen 11 roeden land met de timmeringen in Helvoirt aan de Gesel, naast Willem Brocken, naast de gemeint van Haaren, aan Willem Brocken en aan kvw Peter Brocken, belast met een erfpacht van 3 mud rogge, een erfcijns van ½ vlaams van de gemeint van Haaren, een erfcijns van 4 penningen van de gemeint van Helvoirt en 1 roede dijk op de Helvoirtse dijk, 2. een stuk beemd op Leendonk in Helvoirt, naast het Biesbroek, naast kvw Peter Brocken en zijn vrouw Engelberen, aan Willem Brocken en aan Dirck Witlocs, belast met een erfcijns van 1½ pond ouds aan het godshuis van Tongerloo en 1½ kapoen aan voornoemde godshuis en de hertogencijns. f.55-2. Voornoemde Ghevaert beloofde aan zijn zwager Jan Hessels 100 gouden kronen, direct na zijn overlijden te beuren uit 1/3 uit van zijn hoeve(?).

ORA Oisterwijk (of BP?) (1230 fol 315v dd 24-5-1460) Wouter Engberst vanden Hezeacker heeft opgedragen aan zijn zoon Engbert zijn tocht in huis, erf, hof en aangelag in Udenhout aan die Cruijsstraet tussen Jan Stert en Hubert Steenwech; alsmede in een wei aldaar. Wouter had die ene helft verkregen van Willem, Aert en Mechtelt, kinderen van wijlen Peter Brock; Jan, Peter en Heilwich, kinderen van wijlen Jan Verkijnder; Geertruijt, weduwe van Jan vander Amervoert en haar dochter Lijsbeth; Peter, Lambert en Jan, zonen van wijlen Goijart Brocken; Claes Appels, man van Katherijn Goijart Brocken; Gerit Eelkens, man van Johanna Goijart Brocken; Engel en Katherijn, dochters van wijlen Peter Peters Brocken; Peter Aelberts van Essche man van Aleijt Peter Peter Brocken; Jan die Groet, man van Geertruij Peter Peter Brocken; Claes vanden Dael, man van Heilwich Peter Peter Brocken; en de andere helft van een zoon (onleesbaar) van Laureijns die Vrieze; Lijsbeth Willems die Writer; Claes Appels; Wouter Peter Poijnenborch; Willem en Jan zonen van wijlen Jan die Writer; Mathijs Henrix Lepelleer; Peter en Jan, zonen van wijlen Wouter die Vrieze zoon van wijlen Jan Weijndelmoeden; Jan Aerts Scheenken, man van Luijtgart Jan Weijndelmoeden; Jan, Elijas, Laureijs en Gijb, zonen van wijlen Laureijns Vannij; Aert van Laerhoven, man van Geertruijt Laureijns Vannij; Aert Bruijstens, man van Lijsbeth Laureijns Vannij; Laureijns Willem Laureijnsen soen; Willem Dirx Coppen soen en Wouter Henrix Toijt Vannijssoen.


Huwt

832.167   Engelberna N.

Index 832.167 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 415.873

Kinderen

 1. Willem Zie 207.936
 2. Aert
 3. Mechtelt
 4. Godert Brocken, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Peter
  2. Lambrecht
  3. Jan
  4. Aleijt, huwt Hubrecht Godevaerts van Oesterhout
  5. Elisabeth
  6. Katelijn, huwt Claes Appels
  7. Hanne alias Johanna, huwt Gerit Eelkens
  8. Engelberen (+voor 1423), huwt Willem van den Gheijn, heeft nageslacht
 6. Engelberna Zie 416.083
 7. Merten, huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Gheertruut, huwt Jan van den Amervoert, ouders van Lijsbeth
  2. Peter
  3. Henrick (+voor 1423), heeft nageslacht
  4. Jan
 9. Peter, huwt N.N.
 10. Kinderen
  1. Heijlwig, huwt Claus van den Dael
  2. Engelberen, huwt Aert van den Loe
  3. Elisabeth, huwt Petrus Aben
  4. Geertrude, huwt Jan die Groet
  5. Kathelijn, huwt Willem Berkelman
  6. Aleijt, huwt Peter Aelberts van Essche
 11. Elisabeth, huwt Jan van der Kijnderen
 12. Kinderen
  1. Peter Kijndermans
  2. Jan
  3. Heilwich
 13. Aleijt, huwt Jan van den Eijcke, heeft nageslacht
 14. Henrick, huwt Geertruida Jan Laureijns, kinderloos

TerugBegin van generatie


832.176   Willem Willem van HAAREN

FamilienaamIndex 832.176Vader 1.664.352Moeder 1.664.353

Geboren ca. 1360

In het Stootboek (Leenregister) van 1355-plus aangetroffen (Fol 49, no 14) [Jan] Willem Jhans sone van Haren ij hoeven lands in de prochie van Haren bi Oesterwyc die wel be[tim]merd sijn ende in Ghesel in den zelven dorpe land te iiij mudden zaeds Eenen beemd die heit den Herrebergh, XLV s ceins syaers tOesterwijc inde sint Thomaes daghe ut sHertoghen ceinze (ende) ende half dWeghegeld te Oesterwijc dat hem verstarf van (Jhantje) [Willem] van Haren sinen vader [Sijn brueder Willem van Haren soen des voirs Willems van Haren (van enen anderen bedde) monbonis]

Voorgangers op deze leen (in 1355): (Fol 40v: 18) [vacat] Willem Jhans sone van Haren half dweghegheld van Oesterwijc XLV s Tors ceins te Oesterwijc syaers, land te iiij mudden saeds te Ghesel in den dorpe van Haren, een buenre lands heet de Harrebergh ende ij hoeven lands te Haren betemmert [dit leen staet hier bi dander blat op Jan Willemssoen van Haren]

Casselboek 1312-1352 (fol 16v no 22) Johannes filius Johannes de Haren, dimidium tonlieu apud Oesterwijc et XXXXV solidos annuatim et XXX libras annuatim apud Haren. Willelmus filius suus juxta Oesterwijc tenet (f.53v, p.132, nr 158).


Huwt ca. 1390

832.177   N.N.

Index 832.177 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 416.088

TerugBegin van generatie


832.178   Jan van der ZIJDWIJNDE

FamilienaamIndex 832.178Vader 1.664.356Moeder 1.664.357

Geboren ca. 1300
Overleden voor 8-10-1360

Ridder. Vermoedelijke vader van Lijsbeth. Reconstructie gebaseerd op aantekeningen van Klaas Padberg Evenboer en Hans Vogels (2018/2020).


Huwt voor 1330

832.179   Mechtelt N.

Index 832.179 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 20-3-1379

Kinderen

 1. Willem heer Jans van der Zijdewinde (+voor 16-10-1361), koopt het ambacht Zijdwinde in Holland 2. Jan Jans van der Zijdewinde, volgde in 1361 zijn broer in de leen op. Huwt N.N.
 2. Kinderen
  1. Willem (+voor 1404), vermeld 1369-1395, vader van Katharina van der Zijdwijnde (vermeld 1403-1416), gehuwd met Floris van Wijtvliet 2. Reynbout 3. Jan (+voor 1438), vermeld 1395-1431, baljuw van Zuid-Holland 1420-1431. Vader van Willemke van der Zijdwijnde, vermeld 1436, gehuwd met Willem van Gent (mogelijk schepen Heusden 1460-1484) 4. Gerit 5. Katelina
 3. Gerit van der Zijdewinde, in 1379 met Lijsbeth kinderen van vrouwe Mechtelt genoemd.
 4. Lijsbeth Zie 416.089
 5. (hypothetisch) Hendrik van der Zijdewinde, in 1368 schildknaap en schepen van Dordrecht; voerde een wapen met 3 Sint Andreaskruisjes. Wordt in 1374 nog vermeld.

TerugBegin van generatie


832.240   Henrick Aerts STORIMANS

FamilienaamIndex 832.240Vader 1.664.480Moeder 1.664.481

Geboren voor 1375
Overleden na 1429

ORA Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-E9, folium 24v aktenr. 240, 03-02-1420) kinderen van wijlen Wautgheer Colen zoens van Lijempde, 1. Claus (=Coel), 2. Henric, 3. Willem, 4. Kathelijn, 5. Beel, verklaren dat zij schuldig zijn te gelden in plaats van Henrick Aert Storijmans een erfpacht van 5 lopen rogge, te leveren met Andries.

ORA Oisterwijk (inv.nr.146, microfiche 1-D6, f.19-2, aktenr. 115, 16-02-1429) Henrick Storijman die oude, enerzijds en Elisabet Wautgheers w(eduwe) v(an) Wautgheer Colen, Claus (=Coel) van der Sceeteijcken, en kinderen van Elisabet en Wautgheer: Jan, Willem en Beel, anderzijds, maken een erfwisseling. Henric Storijman droeg over aan voornoemde Elisabeth Wautgheers en haar kinderen 1. 3 stukken land in Helvoirt, te weten; a. 2 stukken land, 4 lopen, bij de molen van Helvoirt in de erfenissen van Elisabeth Wautgheers en haar kinderen, b. een stuk land gelegen tegen het huis van de koster van Helvoirt, over de straat te Broek waart, naast voornoemde Elisabet en haar kinderen; 2. een stuk land gelegen aan voornoemde molen, van gelijke grootte als Nr.3 dat hij terugkrijgt. Elisabet Wautgheers, Claus Coel, Jan, Willem en Beel droegen over aan Henrick Storijman: 1. een stuk land gelegen aan voornoemde molen, gelegen buiten de palen van hun erven noordwaarts, naast Henric Storijmans en zijn zoon Henric in het noorden en naast Elisabet Wautgheers en kinderen in het zuiden, strekkend van de Molenstraat tot de Broekstraat; 2. 1 lopen land gelegen tegen het huis van de koster van Helvoirt over de straat oostwaarts, naast Henric Storijmans in het noorden en naast Elisabeth Wautgers en haar kinderen in het zuiden (die een erfweg behouden, 8 voet breed, over het achterste einde van dit stuk naar 1/2 bunder beemd), strekkend op Heijn Weijhase in het oosten; 3. 1 lopen en 171/2 roeden land gelegen voor de deur(?) van Jan Zweijmen over de straat, beiderzijds naast Henrick Storijmans, aan de Haarense gemeint aan de Gestel en aan Godert Brabants, waarvoor zij Nr.2 van Henric Storijman terugkregen.

ORA Oisterwijk (inv.nr.146, microfiche 1-D5, f.18v-3, aktenr. 113, 29-03-1429) Wouter Pijggen z(oon) v(an) Jan Rademakers gaf uit aan Jan Henric Sweijmen ten behoeve van hem en van zijn vrouw Heijlwijgh Jan Venmans en hun kinderen, 6 lopen land in Helvoirt ter plaatse het Heilaar, naast voornoemde Wouter Pijggen en naast Katelijn echtgenoot van Willem Berkelmans en kinderen, strekkend aan de straat en aan Jan Anchem Wijtmans, voor 1. een erfpacht van 1 mud rogge aan Dirck Ghijb Hannen, 2. een erfcijns van 1 pond aan Ghijb van Hijnthem, 3. een cijns aan Henrick Storijman. Eventuele schade als gevolg van het niet betalen van deze lasten mag Wouter op deze goederen verhalen. Afgesproken werd dat Jan de graft met de halve hool zal hebben naast erfenis van Wouter Pijgghen, strekkend van de gemeint genaamd het Heilaar tot aan Jan Anchem Wijtmans, welke graft hij zal heimen en onderhouden.

Bosch Protocol (inv no 1801 anno 1459, vonnis gewezen). Peter die Smyt man van Margriet Hendricx Storijman en Aert Hendrick Hendricx Storijman werd gericht aan alle goederen van Aert Hendricx Storijman, wegens gebrek van een belofte, welke gedaan was aan Hendricx Storijman, vader van Aert, betreffende de helft van 12 bunder heiveld in Udenhout tussen Aert Houtappel en Hendrick Sanders, van de weg tot Jan van den Rijt, welke helft Hendrick Storijman, vader van Aert, verkregen had van Aert Storijman, die daar voor garantie beloofde op 17-03-1424. Verkocht wordt de Hoeve van Aert Storijman in gebruik bij Hendrick Stevens.


Huwt

832.241   Heylwich Henric WYTEN

FamilienaamIndex 832.241Vader 1.664.482Moeder 1.664.483

Kinderen

 1. Aert Zie 416.120
 2. Margriet, huwt Peter die Smyt
 3. Henrick (+voor 1429), huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Aert (*voor 1405)

TerugBegin van generatie


832.248   Claes van den LEEMPOEL

FamilienaamIndex 832.248 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1419

ORA Oisterwijk (162. 1422 mei 3 847.Sch.Otw.144,028v-01 microfiche 2-A5, f.28v-1, aktenr. 161, 03-05-1422). Op 03-05-1422 verkocht Elisabeth Henric Weijdhazen aan Claus zvw Claus van den Leempoel die men noemt de Smid van Berkel # de beternis van een huis en hof met gronden en toebehoren, in Oisterwijk in Udenhout, tussen Henric Henric Wijten en tussen Jacob van Vladeracken, welke beternis voornoemde Elisabeth gekocht had van Peter Melijs tsGroet Leeuwen en die voornoemde Peter gekocht had van Aleijt Peter Hoijfts en die voornoemde Aleijt verkregen had van de broers Laureijns, Wouter en Gherijt, zvw Hubrecht Rode Hube, van hun zwagers Willem Melijs en Jan Henric sWerts en hun zusters Elisabet en Juet, dochters van voornoemde Hubrecht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. Jan Smijt zvw Henric van Maerle zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (253. 1422 juli 27 847.Sch.Otw.144,041v-03 microfiche 2-D5, f.41v-3, aktenr. 252, 25-07-1422.) Op 25-07-1422 verkocht Claus Jans van den Leempoel aan zijn oom Jacob Claus van den Leempoel een erfpacht van ½ mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit # een huis en hof, waarin voornoemde Claus woont, te Berkel in Oisterwijk, tussen voornoemde Jacob en tussen de straat. 41v-4. Claus mag deze erfpacht binnen 2 jaar met 11 gouden hollandse schilden (van graaf Willem van Holland) en 2 oude vlaamsen.

ORA Oisterwijk (230. 1430 september 27 847.Sch.Otw,R.147,041v-02 microfiche 2-D1, f.41v-2, aktenr. 230, 27-09-1430). Op 27-09-1430 beloofde Henric Claus van Laerhoven aan Jacob Claus van den Leempoel en Claus Jans van Vucht 37½ beiers gulden, van 27½ hollandse leeuw per gulden, en 37 aarts gulden min 19 licht plak van 14 kromstaart per aarts gulden, met sint Bartolomeus aanstaande en 23 lopen rogge met lichtmis aanstaande. 41v-3. 13-01-1431. Hessel Henric Appels zal(?) deze som geld leveren aan voornoemde Henric Claus.


Huwt

832.249   N.N.

Index 832.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 416.124
 2. Jacob
 3. Henric

TerugBegin van generatie


832.328   Jan WALRAVENS

FamilienaamIndex 832.328 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oisterwijk voor 1355
Overleden voor 1423

Cijnsboek van de Hertog 1380: (249) Henricus de Voert gener Johannis Walraven de hereditate Nicholai filij Johannis Hollen *249* 23.d.vet. (354) Johannes Walraven *354* 5.s.4.d.vet.

ORA Oisterwijk (144 fol 56 no 340 dd 6-1-1423) verkochten kinderen van Thomaes Pijlokers en Kathelijn, dvw Jan Walraven en Elisabeth, 1. Jan, 2. Thomaes Thomaes Pijlokers, 3. Elisabeth, gehuwd met Jan Claus Starts, 4. Engelberen, gehuwd met Henric van den Pasch, aan Melijs Jan Walravens hun deel van een erfpacht 2½ mud rogge, te leveren met lichtmis, die voornoemde Melijs Jan Walravens aan voornoemde Thomaes Pijloker uit alle goederen die Thomaes Pijloker als man van Kathelijn verstorven mogen zijn van wijlen zijn zweder Jan Walraven en die hem versterven mogen van zijn zweger Elisabeth. (idem 7-5-1424. Laureijns Boudewijns van de Beke man van Juet Thome Pijlokers verkocht aan voornoemde Melis zijn deel in deze erfpacht van 2½ mud rogge.) (Idem vervolg 1423) Voornoemde Henric Henrics van de Pasch verkocht aan Enghelberen Jan Walravens ten behoeve van haar kinderen Jan, Kathelijn, Elisabeth, Marije, Adrijana en Margriet, verwekt door wijlen Gherijt van der Hoeven, een erfpacht van 12 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis en hof in Westilburg, in de straat bij spersoons huis, tussen Gherijt Bacs en tussen de straat, strekkend aan Reijnke Jans Roden en aan Mechtelde Jan Willem Grieten. (Idem 8-12-1424). Jan Hubrecht Pijggen man van Katelijn Thome Pijlokers verkocht aan zijn zwager voornoemde Melijs Walravens zijn deel van voornoemde erfpacht van 2½ mud rogge.


Huwt voor 1385

832.329   Elisabeth N.

Index 832.329 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1423

Kinderen

 1. Amelis Zie 416.164
 2. Jan, vermeld ORA Oisterwijk 1422
 3. Engelberta, huwt Gherijt van der Hoeven (+voor 1423)
 4. Kinderen
  1. Jan
  2. Kathelijn
  3. Elisabeth
  4. Marije
  5. Adrijana
  6. Margriet
 5. Kathelijn, huwt Thomas Pijlokers
 6. Kinderen
  1. Jan
  2. Thomaes
  3. Elisabeth, huwt Jan Claus Starts
  4. Engelberen, huwt Henric van den Pasch
 7. Elisabeth Jan Walravens, weduwe Willem van Dusel, fl. 6-11-1430

TerugBegin van generatie


832.332   Jan Willem VANNIJS

FamilienaamIndex 832.332 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1391, voor 1418

Vermoedelijk verwant maar niet ‘mijn’ Jan Willem: ORA Oisterwijk (143 fol 23 no 225 dd 4-2-1419) Op 04-02-1419 verkocht Laureijns Vannij zvw Jan Willems zoen aan zijn broer Henrick zvw Jan Willem Glavijmans zoen een beemd in Helvoirt ter plaatse de Hiervoort, tussen Gielijs Henric Wouters zoen, strekkend aan de kinderen van wijlen Henric Brabants en aan de Brand, en een beemd, waardoor de wetering gaat, tussen Wouter van den Laer en Aert Appel en tussen Wouter van der Staec en Jan Heijn Zweijmen zoen, strekkend aan Henric Storiman en Roelof Jans zoen van Nijnghen, en aan de akker van Henric Jan Glavijmans, belast met een erfcijns van 2 + 3/4 oude groten en onderhoud van 2 roeden ?tuuns. (Idem no 226 dd 4-2-1419) Op 04-02-1419 verkocht Laureijns Vannij zvw Jan Willems zoen aan zijn broer Henrick zvw Jan Willem Glavijmans zoen een erfpacht van 6 lopen rogge, te leveren met Andries, die Aert Deenkens moet leveren, gaande uit een stuk land in Helvoirt, tussen voornoemde Henric van Eten en tussen voornoemde Aert Deenkens, welke erfpacht Laureijns gekocht had van zijn zwager wijlen Jan van Vucht man van Gheerborgh, zoals in schepenbrieven van Helvoirt. Jan Aert Daneels zoen van den Hautert zag af van vernadering.

Vermoedelijk verwant maar niet ‘mijn’ Jan Willem: BP (30. 12-12-1409 1186 / 287-2) Walterus Johannis Willelmi Glavijman droeg over aan zijn broer Laurencius Vannij zvw voornoemde Johannes de helft in een erfpacht van ½ mud rogge met Andreas te leveren, verkocht aan voornoemde wijlen Johanni door Hessello ?Doerman.

Mogelijk (er is ook een tijdgenoot Jan Peter Vannijs) BP (1177 f.26v 19 februari 1383) Gerit Hacke heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Jan Vanny de helft van 1/4 deel van een hoeve van wijlen Gerit Groij in Udenhout. (Gerit Hacke had gerechtelijk gekocht van zijn zoon Jan). Men geve de oorkonde aan Lambrecht vander Rijt.

Mogelijk (er is ook een tijdgenoot Jan Peter Vannijs) BP (1177 f.26v 19 februari 1383) Jan Gerits Hacke, man van Heijlwich Godevaert Buc, geeft aan een sekretaris t.b.v. Jan Vanny een pacht van 2 mud rog Bossche maat op lichtmis uit de helft van 1/4 deel van voornoemde hoeve in Udenhout (Jan Pijnappel, grootvader van Heijlwich, had die pacht gekocht van Dirck Zuetmole)

Mogelijk (er is ook een tijdgenoot Jan Peter Vannijs) BP (1179 f.236 donderdag na Pasen 1391) Claes van Baerle verkoopt aan Jan Vannijns een stuk land in Udenhout tussen Jan Daneelssoen en Jan Vannijns, dat hij gekocht had van Gobelijn vanden Berge.

ORA Oisterwijk (143 fol 2v no 23 dd 24-8-1418) Op 24-08-1418 verkochten 1. Jacobus Jacobi Arnoldi Houtappels voor zich en voor zijn zusters 2. Maria Jacobi en 3. Arnolda Jacobi die men Appelken noemt, 4. Henricus, broer van Jacobus Jacobi Arnoldi Houtappels, 5. Mathijas Johannis Thijs, man van Beatrijs, 6. Wilhelmus nzv Wilhelmus Lucas soen, man van Elisabet, en 7. Peter Jans Vannijns voor de nog onmondige kinderen van zijn zuster Aleijt aan Jan Wouter Hillen een beemd in Oisterwijk, tussen de Aa en tussen de gemeint. Jan Jans Wijtmans zag af van vernadering.

ORA Oisterwijk (147 fol 56 no 316 dd 3-12-1428) Op 03-12-1428 maakten kinderen van wijlen Jan Vannijs en Alijt, 1. Peter Vannijs, 2. Jan Prijem, 3. Laureijns Vannijs, 4. Alijt Jans Vannijs, 5. Gheerborgh, gehuwd met Willem Cantor, een erfdeling. Peter Vannijs, Jan Prijem en Alijt kregen 1. een huis, schuur, grond en aangelag in Udenhout bij de woning van Wouter van den Loe, naast Jan Daneels, naast Aert van Laerhoven en aan de straat, 2. een stuk beemd genaamd de Legrijt in Udenhout in des Hollanders erf, naast broek van de heer van Helmond, naast Godevaert van der Scueren, aan Willem Cantors en aan Jan Oerlmans, 3. een blokske beemd naast het broek van de heer van Helmond, naast Godevaert van der Scueren, aan voornoemde Jan Prijems en aan Jan Oerlmans, 4. een heideveld in Tilburg, aan de heidehoeve van Henric Bax van Rijthoven en voorts aan de gemeint van Tilburg, 5. een erfpacht van 3 zester rogge die hun broer Laureijns met lichtmis zal leveren uit een beemd in Udenhout in de Legrijt, belast met de hertogencijns en een erfpacht van 1 mud rogge aan voornoemde Alijt. Laureijns Vannijs kreeg een stuk beemd in Udenhout voor de deur van Wouter van den Loe, naast Jan Daneels, naast voornoemde Wouter van den Loe, aan Aert Gheertruden en aan de straat, belast met de hertogencijns van 2 oude groot, een erfpacht van 2 mud rogge te den Bosch te leveren aan wie men dat verschuldigd is en de thans beloofde erfpacht van 1 zester rogge te leveren aan elk van zijn broers en zusters. Willem Cantor kreeg een stuk beemd in Udenhout naast het broek van de heer van Helmond, naast Jan Prijems en erfg Jan Lathouwers, aan voornoemde Peter, Jan en Alijt en aan kv Jan Lathouwers, belast met een erfpacht van 1 mud rogge aan het huis(?) van den Bosch, een erfcijns van ½ pond oud geld aan wie men dat verschuldigd is en de hertogencijns van 1½ oude groten. Willem zal beuren een erfcijns van ½ oude groot die kv Jan Lathouwers leveren en een erfpacht van 1 zester rogge door zijn zwager voornoemde Laureijns te leveren.

ORA Oisterwijk (148 fol 17 no 119 dd 12-6-1433) Op 12-06-1433 stond Alijt Jan Vannijs wv Jacob van Eel Aert Houtappels af aan haar kinderen -Henricus en Arnoldus, de tocht in 1. een huis en hof in Oisterwijk, naast Gerijt van Meijensvoert in het oosten, naast Peter sGreven in het westen en aan de straat naar het water de Vloet, 2. een erfpacht van 1 mud rogge in twee schepenbrieven. Henric betaalde 4 kromstaart voor de schepenbrieven. (idem) Henric Appels, zvw Jacob van Eel Aert Houtappels en Alijt Jan Vannijs, stond zijn deel van voornoemde huis en hof, af aan zijn broer Arnoldus. (Idem) Voornoemde Aert Appel, zvw Jacob van Eel en zijn tweede vrouw Aleijdis Jan Vannijs, stond af aan zijn broer Henricus Appels zijn deel in 1. een erfpacht van ½ mud rogge die Jacob van Ele Aert Houtappels verwierf, met lichtmis te leveren uit a. 1/6 van de Hoersenbeemd, gelegen naast het Goerbroek en de Lang Donk en naast Jan van Catwijck, b. zijn deel van een stuk land, naast Aert Sterts en naast Jacob van Ele, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, 2. een erfpacht van ½ mud rogge die Aleijt Vannijs nawijf van wijlen Jacob van Ele Aert Houtappels kocht van Jacob van Eel zvw voornoemde Jacob van Ele Aert Houtappels, en van zijn zwagers Mathijs Jan Mathijs en Jan Diderics van der Elst en van Henrick die Coster zvw Jacob van Eel Aert Houtappels, welke erfpacht wijlen Aert Houtappel zvw Jacob Jacobs kocht van Elijaes Eelken zvw Elijaes van Ghestel man van Gheertrude, dvw Jan Robben en wijlen Elisabeth Jan Sierkens van Ghestel, en die wijlen Elisabeth, de zweger van Elijaes bezat met sint Dionisius te leveren uit de Putakker in de akkeren tot Haaren waart, naast twee wegen en aan Hadewijgh Luten in het oosten, 4 lopen, en welke erfpacht wijlen Elisabeth in huwelijkse voorwaarden gegeven had aan voornoemde Elijaes met Gheertrude, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

BP (1182 f.6 (4 maart 1400)) Gooswijn Moedel vander Donc geeft in erfpacht aan Willem Janss Cantor, de windmolen Creijtenmolen in Udenhout en een hofstad daarbij, om 5 mud rog Bossche maat op lichtmis en de lasten: 2 penningen oude hertogcijns; 17 pond paijment aan de erfgenamen van Wouter Watermael; 12 schillingen paijment aan de kerk van Oisterwijk en de altaren aldaar; 6 hollandse gulden aan de H. Geest in Oisterwijk. Willem belooft binnen een jaar op de hofstad een huis te bouwen ter waarde van 40 stramproetsche gulden.

BP (152. 14-05-1416 1189 / 354-4 t/m 6) Johannes Wolteri van den Dael (voor 2/3) en zijn broer Nycholaus Wolteri (voor 1/3) verkochten aan Jacobus van Edel zvw Arnoldus Houtappel ten behoeve van hem en van zijn vrouw Aleijdis Johannis Vannij en van hun kinderen, een huis en tuin met wegen, onder Oisterwijk, naast eertijds Willelmus sBeckers, thans zijn dochter Heijlwigis van Eel en naast eertijds Petrus van der Heren(?), thans Johannes die Greve, welk huis, tuin en wegen Elizabeth dvw voornoemde Wolterus van den Dael tenbehoeve van haar en van haar broers voornoemde Johannes en Nycholaus kocht van Yda Johannis Zadelmeker wv Gerardus van den Oetheren. (…).


Huwt ca. 1370

832.333   Aleijt N.

Index 832.333Vader 1.664.666Moeder 1.664.667

Geboren ca. 1350
Overleden 1428

Kinderen

 1. Peter (*ca. 1370 +na 1428)
 2. Jan Priems
 3. Laureijs Zie 416.166
 4. Alijt Jans Vannijs (*ca. 1380), huwt ca. 1405 Jacob van Eel Aert Houtappels (+na 1416, voor 1418); hij huwde (1) N.N.
 5. Kinderen
  1. Henricus (onmondig in 1418, mondig in 1428)
  2. Arnoldus (onmondig in 1418, mondig in 1428)
 6. Gheerborgh, huwt ca. 1400 Willem Jans Cantor; in BP 1422 heet zijn weduwe Aleijt
 7. Kinderen
  1. Willem Cantor
  2. Claes
  3. Peter
  4. Wouter
  5. Katherijn
  6. Barbara
  7. Cornelis
  8. Daniel

TerugBegin van generatie


832.334   Henrick Gijsbert BAC

FamilienaamIndex 832.334Vader 1.664.668Moeder 1.664.669 • Tevens 833.286

Geboren ca. Loon op Zand 1340
Overleden ca.1432

Alias Bac van Loen, Van Rijthoven; volgens Coolen.


Huwt

832.335   Aleijt Erijt Wijnricx Erijts van LOEN

FamilienaamIndex 832.335Vader 1.664.670Moeder 1.664.671 • Tevens 833.287

Geboren Loon op zand ca. 1345

Kinderen

 1. Aleyt Zie 416.643
 2. Henrick
 3. Engelberen
 4. Heer Ghijsselbrecht Back, (*ca. 1375 +Den Bosch 24-7-1458)
 5. Hillegont
 6. Kathelyn Zie 416.167
 7. Geertruyt
 8. Lijsbeth

TerugBegin van generatie


832.364   Grootwouter van BERCKEL

FamilienaamIndex 832.364 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.555.236

Alias (gewoon) Wouter

Namen als Aert Bac en Grootwouter van Berckel komen op verschillende plekken in mijn kwartierstaat voor; dit rommeltje heb ik voorlopig nog niet ontrafeld. Zeker is dat er over een periode van een eeuw meerdere Grootwouters en Wouter Bacs zoijn geweest.

Voor Walterus Bac Zie 13.114.112

Voor Wouter Berthout van Berckel Zie 819.468

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1182 fol 10v dd 11-3-1400) Jan van den Leempoel heeft opgedragen aan Bertout van Arle en Gerit Willem Berkelman 1/3e deel, afkomstig van Arnt Back zoon van wijlen Groet Wouter van Berkel, in een stuk moer in Huysvenne, tussen moer van Ghijsbert van den Doren en Eustaes van Hedechusen enerzijds, en een erf van Dirck Rover en Henrick Goijarts Dicbier anderzijds. (Jan van den Leempoel, Bertout van Arle en Gerit Willem Berkelman hadden dat moer verkregen van Jan Jan Peters van Belver, Jan die Beer en Wauter Paijnenborch.) Gerit Goijart Berkelmans ziet af van vernadering.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1175 fol 89 dd 16-6-1390) Arnt Backe zoon van wijlen Wouter geheten Groet Wouter van Berkel, en zijn broer Jacop en Wouter Janssn. Glavyman en Wouter en Herman, zonen van wijlen Bertout zoon van wijlen Groet Wouter voornoemd, doen t.b.v. jonkvrouw Margriet, weduwe van Jan Bye zoon van wijlen Groet Wauter voornoemd, afstand van de helft van de helft van een buunder moer in Huysvenne in dat Aude moer. Ze beloven Jan Glavyman en diens vrouw Enghelberen, ouders van Wauter voornoemd, afstand daarvan te laten doen.(Idem) Jonkvrouw Margriet voornoemd, doet t.b.v. de voornoemde Arnt Bac, Jacop, Wouter, Wouter en Herman afstand van de andere helft van de helft van voornoemde buunder moer in Huysvenne.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1181 fol 191 dd 29-4-1399) Katherijn weduwe van Arnt Bac zoon van wijlen Wauter geheten Groet Wauter van Berkel en haar kinderen Arnt Bac, Aleijt, Katherijn en haar schoonzoon Gerit Willem Berkelmans, man van Margriet, verkopen aan Jan Jan Peterssn. van Beilver en Jan die Beer en Wauter Poijnenborch 1/3e deel afkomstig van voornoemde Arnt Bac. in een stuk moer in Huysvenne, tussen moer van Ghijsbrecht van den Doren en Eustaes van Hedichusen en moer van Dirck Rover en Henrick Goijarts Dicbier. (De overige twee derde delen zijn van Bertout van Arle en Adam van der Meer.) Na uitturving komt de grond weer aan de heer van Bucstel. (Idem) De kopers beloven aan verkopers 263 stramroetsche gulden te betalen n.l. 1/4e Lichtmis 1400, ¼e Lichtmis 1401, 1/4e Lichtmis 1402 en 1/4e Lichtmis 1403.

Bosch Protocol (Bewerking F. Smulders, Jan Toirkens en Cees van de Ven; Geneascript 2017) (R 1178 fol 285 dd 11-8-1390) Jonkvrouw Margriet, weduwe van Jan Bie, zoon van Wouter geheten Groot Wouter van Berkel, heeft opgedragen aan Arnt Berwout 1/2, Jan die Meyer 1/4e en Jan Broc 1/4e, de helft in de helft van een buunder moer in dat moer in Huusvenne. Als alle turf is uitgestoken, komt de grond terug aan de rechthebbende.


Huwt

832.365   Engelberg BAC

FamilienaamIndex 832.365 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 6.555.237

Kinderen

 1. Berthout Zie 416.182
 2. Arnt Back (+na 1390, voor 1399), huwt Katherijn
 3. Kinderen
  1. Arnt Bac
  2. Aleijt
  3. Katherijn
  4. Margriet, huwt Gerit Willem Berkelmans
 4. Jacob Zie 3.277.618
 5. N., huwt Wouter Jans Glavyman
 6. Jan Bye (+voor 1390), huwt jonkvrouw Margriet

TerugBegin van generatie


832.628   Zeger Gerrit Beij RODE

FamilienaamIndex 832.628Vader 1.665.256Moeder 1.665.257

Volgens Coolen


Huwt

832.629   N.N.

Index 832.629 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 416.314

TerugBegin van generatie


832.630   Aert Aert SMOELNEERS

FamilienaamIndex 832.630Vader 1.665.260Moeder 1.665.261

Overleden voor 6-1-1378

Volgens Coolen


Huwt ca. 1350

832.631   Kathelijn N.

Index 832.631 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1378

Kinderen

 1. Engelbeerne
 2. Elisabeth
 3. Ermgaerde
 4. Hendrick
 5. Jan
 6. Kathelijn
 7. Peter
 8. Herman
 9. Heylwighen
 10. Aert
 11. Yda Zie 416.315

TerugBegin van generatie


832.632   Rutger Pylek van GORCUM

FamilienaamIndex 832.632Vader 1.665.264Moeder 1.665.265

Poorter van Den Bosch. Volgens Coolen.


Huwt ca. 1350

832.633   Elisabeth Nicolaes Die DORRE

FamilienaamIndex 832.633Vader 1.665.266Moeder 1.665.267

Kinderen

 1. Rutger
 2. Willem
 3. Aert Zie 416.316

TerugBegin van generatie


832.634   Peter van CUIJCK

FamilienaamIndex 832.634 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1-5-1437

Volgens Coolen.


Huwt

832.635   Beatrix Willems van MULSEN

FamilienaamIndex 832.635 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1-5-1437

Kinderen

 1. Jenneke Zie 416.317

TerugBegin van generatie


833.280   Aert Aert van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 833.280Vader 1.666.560Moeder 1.666.561

Geboren Belver ca. 1345

Mogelijk: Stootboek (1345-78) 29. Arnoud Arnouts soene van Beke wilen was Viij mudde rogs bosscher maten gheleghen bider kirken tot Oesterwijc ende is gheheten tgoet ten Kirkhoven ende dit goet was Jhans van Beke ende Arnout cocht teghem die rentmeester vanden besueke ende die hertoeghe heeft hem daer af gheloeft waersscap te doen met sinen openen brieven sd_doorgekruisd [ista bonis Arn.. Th...]]


Huwt ca. 1370

833.281   N.N.

Index 833.281 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Zij huwt (1)

Jan van CATWIJK VAN TIGHELT

FamilienaamIndex

[ORA Oisterwijk] 834. 1421 september 1 847.Sch.Otw,R.143,109r-01 microfiche 5-C4, f.109-1, aktenr. 834, 01-09-1421. Op 01-09-1421 maakten 1. meester Jan van Tijghelt, 2. kinderen van wijlen Aert van Laerhoven die broer was van voornoemde meester Jan, a. Aert, b. Willem, c. Elisabet, d. Juet, gehuwd met Jan Berijs van Oerle, een erfdeling van alle goederen die zij tezamen hebben te Oisterwijk, te Haaren, te Berkel en elders in de meierij van Oisterwijk. (...)

Voor Heer Jan worden liefst drie mogelijke vaders genoemd: Hessel Gobels, Jan van Catwijk en (eerder de stiefvader) Aert van Laerhoven. In BL 1990 heet de vrouw van Aert van Laerhoven Juet Jan Jan van Tighelt; dit lijkt toch echt niet te kloppen.

[ORA Oisterwijk] 697. 1421 april 15 847.Sch.Otw,R.143,088r-05 microfiche 4-C2, f.88-5, aktenr. 697, 15-04-1421. Op 15-04-1421 verkocht Juet Diderics van den Houtfoert aan Denijs Godevaert Koijlaerts # een huis en hof in Oisterwijk bij de draaiboom, tussen eertijds Jacob Sthevens en bij huis en hof van wijlen Jan van Catwijc en de gemene straat, welk huis en hof Jan van Tijghelt zvw Jan van Catwijc verworven had van Jan Brabant, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk (waarvan de heer van den lande de koper gerecht waarschap doet). Jan Alout Smeijermans en zijn zuster Sophije Diderics van den Houtfoert deden hiervan afstand, voor zover het hen aanverstorven is van hun zuster Elisabeth Diderics van den Houtfoert. Het huis was belast met een cijns aan de gezellen van de kerk van Oisterwijk.

[ORA Oisterwijk] 591. 1420 november 29 847.Sch.Otw,R.143,068r-02 microfiche 3-D3, folium 68-2 aktenr. 591, 29-11-1420. Op 29-11-1420 verkocht heer Jan van Tijghelt zvw Hessel Gobels kanunnik Augustijn in Eemsteijn aan zijn broer Hessel zvw genoemde Hessel Gobels alle goederen die hem aangekomen zijn van wijlen zijn zuster Kathelijn en haar kinderen. 68-3. Godevaert Hessel Gobels vernaderde en droeg 1/2 van deze goederen over aan zijn broer, voornoemde Hessel. 68-4. De broers Hessel en Godefridus beloofden aan hun broer Johannes 40 gouden arnemse gulden, met lichtmis over een jaar te betalen.

[ORA Oisterwijk] 90. 1422 maart 1 847.Sch.Otw.144,014r-01 microfiche 1-C11, f.14-1, aktenr. 089, 01-03-1422. Op 01-03-1422 verkocht Margriet Peter Putkuups aan meester Jan van Tijghelt zvw Aert van Laerhoven #1. 1 lopen, in de Akkeren tussen Oisterwijk en de kerk van Haaren, bij de Doorn, strekkend aan erfgenamen van Jan Joden in het oosten en aan Jan van den Amervoert in het westen, #2. 1 lopen, in Haaren, bij de Lijst, tussen Hillegonde van den Amervoert in het oosten en tussen erfenis van het St.Katheline altaar in de kerk van Oisterwijk in het westen, #3. 1 lopen, in Haaren bij de gelookt van Jan Jan Wijtmans zoen, tussen erfgenamen van Engbrecht van den Heesacker in het noorden en tussen een weg in het zuiden, #4. een beemd, bij de Amerlaar, op de Ossenvoort, tussen Jan van der Scuere in het oosten en tussen voornoemde meester Jan van Tijghelt in het westen.

[ORA Oisterwijk] 396. 1423 februari 3 847.Sch.Otw,R.144,068r-03 microfiche 3-D5, f.68-3, aktenr. 395, 03-02-1423. Op 03-02-1423 heeft meester Jan van Tijghelen, rentmeester van de proost van sint Geertrude van Leuven, “bestoert” alle kopen die erfg Wouter Gruijters gedaan mogen hebben met de goederen waarin voornoemde Wouter bestorven is, vanwege zekere belofte die voornoemde Wouter aan voornoemde proost gedaan heeft in schepenbrieven van Oisterwijk.

Kinderen (Van Laerhoven)

 1. Aert Aert Aert Zie 416.640

Kinderen (Van Tighelt)

 1. Heer Jan, priester, rentmeester van de proost van sint Geertrude van Leuven

TerugBegin van generatie


833.284   Henrick Peter Toyt VANNIS

FamilienaamIndex 833.284 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Oisterwijk na 1419, voor 1429

[ORA Oisterwijk] 31. 1418 september 4 847.Sch.Otw.143,003v-03 microfiche 1-A9, folium 3v, aktenr. 31, 04-09-1418. Op 04-09-1418 beloofde Henric Toijt ev Agnes aan Wouter Wouters die Potter 143 1/2 licht gulden van 3 schilden met sint Jans mis eerstkomende. dominica post Egidij; scepen Wijt ende Laurens.

[ORA Oisterwijk] 130. 1419 januari 24 847.Sch.Otw.143,012v-01 microfiche 1-C5, folium 12v aktenr. 130, 24-01-1419. Op 24-01-1419 verkocht Henric Henric Tijelen zoens man van Godelde aan Wouter Henric Toijt Vannijns ...

[ORA Oisterwijk] 251. 1419 juni 29 847.Sch.Otw.143,025v-01 microfiche 1-E11, folium 25v aktenr. 249, 29-06-1419. Op 29-06-1419 schold Wouter die Potter Wouters zoen kwijt Henrick Toijt de som gelds die Henric Toijt hem beloofd had van de zoen, met sint Jans mis laatstleden te vergelden. Wouter verklaart daarvan volledig betaald te zijn.

[ORA Oisterwijk] 60. 1429 april 9 847.Sch.Otw,R.146,009v-01 microfiche 1-B11, f.10-2, aktenr. 060, 10-04-1429. Op 10-04-1429 verkochten kinderen van Wouter Henric Toijt Vannijs, 1. Jan Wouter Henric Toijt Vannijs, 2. Henric Wouters, 3. Katelijn, 4. Lijsbet, gehuwd met Jan Brock, 5. Alijt, gehuwd met Jan Henric Vendijcs, 6. Gheerbergen, gehuwd met Marselijs Aert Houtappels, 7. Heilwig, gehuwd met Willem Wijtmans Willem Grieten, aan Hijllegont Gherijts Peters van den Loe # 2/3 van een stuk beemd, waarvan 1/3 behoort aan Wijt Claes van den Dael, te Haaren te Belver in de Vorst, naast erfg Willem Cupers en naast Heijn Willem Bac, strekkend aan de straat en aan Heijn Willem Vos. Wouter Henric Toijts Vannijs stemde hiermee in. Thomaes Sthevens van den Amervoert zag af van vernadering

[ORA Oisterwijk] 129. 1429 juni 12 847.Sch.Otw,R.146,021r-01 microfiche 1-D10, f.21-1, aktenr. 129, 12-06-1429. Op 12-06-1429 verkocht Wouter Willem Loders aan Peter, zvw Henric Toijts en Angnese Peter Stappaerts, # een weide in Udenhout aan de Houtse Straat, beiderzijds naast Aert van Bladel, aan voornoemde Peter Henric Toijts en aan juffouw Margriet Houtappels en haar kinderen.

[ORA Oisterwijk] 234. 1429 september 25 847.Sch.Otw,R.146,033v-01 microfiche 2-B6, f.33v-1, aktenr. 234, 25-09-1429. Op 25-09-1429 verklaarde Peter Henric Toijts dat zijn ooms Jan en Goeswijn, zvw Peter Staparts, al het geld dat zij aan Henrick Toijts en met hun zuster Angnees in huwelijkse vorwaarden beloofd hebben, aan zijn vader Henric Toijt betaald hebben.

Bosch Protocol: 386. 19-02-1439 1209 / 46v-9 Walterus van Buedel man van Aleijdis weduwe van Laurentius Vannijns droeg over aan Godefridus Nycolai Pluijmen het vruchtgebruik in een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit alle goederen in Oisterwijk van Johannes Hollen zvw Johannes Lombaerts, welke erfpacht Laurentius Vanijns verworven had van genoemde Johannes Hollen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

[ORA Oisterwijk] 1467 december 15 847.Sch.Otw,R.174,116-24v-02 Peter z.w. Elen Vannis 4 L rog jeep tot voors. Peter behorende jaarlijks op St Andries dach appostels uit ? een stuck lants in par. Otw ter stede Uedenhout vijftalf L < erf Aerrnt Loeders > erf der krn Jans Smoleners ^ erf Claeus van Baerle ? het andere stuk < erf Heylwych Coyten en hoer krn > erf Jans Moeleners kynder ^ghemeynen pat welke 4 L Peter voors. ghecoft ende ghecregen hadde tegen mr Martijn en Johannes gebr. en Gheertruyt hoer suster kynderen w. Lauwreys w. Henric Toyt Vannis soen en tegen Lauwreys w. Aleyt sijnre hvr d.w. Henric Back van Rythoven en heer Willem z.w. Henric Lauwreys gelijk dat in sch.br. sBosch heeft hij wittelijk vercoft Jan z.w. Aernt Gielis

[ORA Oisterwijk] 261.1492 mei 22847.Sch.Otw,R.197,55r-1 Lauwreys Elen Vannis soen was gericht tot eneen erfpacht tot enen mud rogge erfpacht jaarlijks op Lichtmis uit ?enen stuck beempts geh. die Pyedonck houdende een buender broecks ut circiter gelegen in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Peter Steewechs O > erf der erfgen. w. Ludolff Bocs W ^erf Lonis van Erp v erf Jan Henricx Vendics soen als Jan vander Amelvoert sede welk mud rogge erfpacht Jan vande Amelvoert z.w. Henric vander Amelvoert vercoft had in een wettige cope Lauwreys z.w. Henric Toyt Vanniss in sch.br. dusent vierhondert xxxij op sinte Pauwels dach apostel 25-1-1433] en welk mud rogge erfpacht voors. Lauwreys tachter was gericht Janne Verstegen gemachtigd ten eynde volvuert en vercoft Lijsbert wede w. Claus sBeren dochter w. Claus van Dijck voor 2 1/2 mud rogge achterstels en schade van recht datum xCij anno xxij maye sch. Reymb. Claus van Berck Dirck Sapeels H.W.Emme soen


Huwt voor 1375

833.285   Agnes Peter STAPPAERTS

FamilienaamIndex 833.285Vader 1.666.570Moeder 1.666.571

Volgens Henk Coolen

Kinderen

 1. Laureijs Zie 416.642
 2. Gielis Henric Toijts
 3. Wouter Henric Toijt Vannijns (+na 1429), huwt N.N.
 4. Kinderen
  1. Jan Wouter Henric Toijt Vannijs
  2. Henric Wouters
  3. Katelijn
  4. Lijsbet, huwt Jan Brock
  5. Alijt, huwt Jan Henric Vendijcs
  6. Gheerbergen, huwt Marselijs Aert Houtappels
  7. Heilwig, huwt met Willem Wijtmans Willem Grieten

TerugBegin van generatie


833.286   Henrick Gijsbert BAC

FamilienaamIndex 833.286Vader 1.664.668Moeder 1.664.669 • Tevens 832.334

833.287   Aleijt Erijt Wijnricx Erijts van LOEN

FamilienaamIndex 833.287Vader 1.664.670Moeder 1.664.671 • Tevens 832.335

TerugBegin van generatie


833.376   Jan Henric Christijnen van EIJNDHOVEN

FamilienaamIndex 833.376Vader 1.666.752Moeder 1.666.753

Geboren Oisterwijk ca. 1340
Overleden na 1409, voor 1432

Broer van Heilwich, de vrouw van Claes Nycoels?

[Bosch Protocol] 25. 05-09-1409 1186 / 235-1 Johannes Willelmi Coman verkocht aan Mathijas Henrici Mathijs een erfpacht van 1½ mud rogge met lichtmis te leveren, gaande uit een huis met grond en tuin onder Oisterwijk, naast Agnes Wellens en erfg Jacobus Nouden en naast Johannes Henrici Corstinen, welke erfpacht Nycholaus Nycoel zvw Nycholaus Nycoel beloofde aan voornoemde Johannes Coman.

[ORA Oisterwijk] 168. 1419 maart 15 847.Sch.Otw.143,015r-08 microfiche 1-D1, folium 16 aktenr. 168, 15-03-1419. Op 15-03-1419 droeg Jan Henrick Stijnen [Ktl: Scijven] over aan zijn zoon Jacob Scijven en Jan die Bije zijn tocht in zijn goederen voor zo ver daarin zijn zoon Jacob en Jan die Bije Claus Nycoels, zijn zwager, als man van Heijlwig ....... gerechtigd mogen zijn. des woensdaghes na Gregorij pape; coram scabini Henrico Boef ende Johannes Sappeels.

[ORA Oisterwijk] 170. 1419 maart 17 847.Sch.Otw.143,016v-04 microfiche 1-D2, folium 16v aktenr. 170, 17-03-1419. Op 17-03-1419 droeg Jan die Bije zvw Claus Nycoels man van Heijlwigh over aan zijn zwager Jacob Jan Stijnen [Ktl: Scijven] 1/4 in alle goederen die hem aangekomen zijn van zijn “zweger” Margriet en hem zullen aankomen van zijn “zweer” Jan Henrick Stijnen [Ktl: Scijven], waarvan genoemde Jan Stijnen zijn tocht afstond ten behoeve van zijn “zwager” voornoemde Jan. ipso die sancte Gertrudis virginis; scabini Henrico Boef et Johannes Sappeel.


Huwt

833.377   Margriet N.

Index 833.377 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1419

Kinderen

 1. Heylwich
 2. Jacob Zie 416.688

TerugBegin van generatie


833.378   Jan Roelof KUIJST

FamilienaamIndex 833.378Vader 1.666.756Moeder 1.666.757

Geboren voor 1350
Overleden Oisterwijk na 2-4-1421, voor 10-8-1421

Ook Kuijsten. Schepen van Oisterwijk in (enkel) 1419.

Niet verwarren met deze: [ORA Oisterwijk] 210. 1419 mei 3 847.Sch.Otw.143,021r-03 microfiche 1-E1, folium 21 aktenr. 209, 03-05-1419. Op 03-05-1419 verkocht Jan Kuijst zvw Wouter van Ghezel aan Henrick Jan Wijtmans # de Stapakker, 3 lopen, in Haaren, voor zijn gebrek van 8 lopen rogge.

[ORA Oisterwijk] 183. 1419 april 2 847.Sch.Otw.143,018v-01 microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 183, 02-04-1419. Op 02-04-1419 beloofde Jan Henrici Brabant aan Jan Kuijsten dat hij zo lang hij (Jan Brabant) leeft alle cijnsen zal betalen die Jan Kuijst verschuldigd is aan de hertog van Brabant wegens # een beempd, geheten de Langdonk, in Oisterwijk, tussen het Goorbroek in het oosten en tussen de Haigen Beemd in het westen. Na de dood van Jan Brabant zullen zijn zwagers Godevert Godevert Buckincs man van Elizabeth en Henric Lodewijch Snellen zoen man van Hadewijgh deze cijns betalen.

[ORA Oisterwijk] 464. 1420 mei 17 847.Sch.Otw,R.143,052r-02 microfiche 3-A1, folium 52-2 aktenr. 464, 17-05-1420. Op 17-05-1420 beloofde Laureijns Peter Haghen aan Jan Kuijsten te Oisterwijk 32 licht gulden van 36 bosch plakken te betalen met Bartholomeus aanstaande. coram scabinis et die jam ultimae dictis. 52-3. Jan Jan Brocken beloofde aan Jan Roelof Kuijsten 3 licht gulden en 2 botdreger op sint Jan baptist te betalen. coram scabinis et die jam ultimae dictis.

[ORA Oisterwijk] 220. 1433 december 1 847.Sch.Otw,R.148,031r-02 microfiche 2-C4, f.31-2, aktenr. 220, 01-12-1433. Op 01-12-1433 verkocht Merten Jan Kuijsten (man van Elisabet) aan Henric Jans van Budel # 1. 4 lopen land in een gelookt gelegen bij de windmolen der Nedervonder in Oisterwijk, naast erfg Jan van den Eijnde, naast Andries Henric Toijts, aan kv Marij Maes en aan de heerweg, # 2. een stuk beemd genaamd de Scharlauwe in Oisterwijk aan de Hoolaa, naast heer Willem Brocken priester, naast Heijn Emmen van Rijel en meer anderen, aan de Aa en aan de gemeint genaamd de Bunders, aan voornoemde Merten in een erfdeling ten deel gevallen. Jan die Bije zvw Henric meester Henrics zag af van vernadering. Henric betaalde 7 kromstaart voor de schepenbrieven. f.31-3. Voornoemde Merten gaf uit aan Willem den Becker de jonge zvw Willem Beckers # een hofstad met het huis en hof in Oisterwijk, naast Godert Buckinc Goderts, naast de weg en aan Back Gheerlix, hem met meer erfenissen ten deel gevallen in een erfdeling gedaan met zijn broer Willem Block, voor een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, belast met een deel van de dijk. Willem Aert Blocs zag af van vernadering. f.31-4. /03-12-1433. Voornoemde Merten verkocht aan Jan Aert Roekeloes # 1 zesterzaad land in de Schijf achter Oisterwijk, naast de akker van de persoon in het oosten, naast Wouter Brabants in het westen, aan Reijner van Mechelen in het zuiden en aan Ghijsbrecht Korstiaens in het noorden, hem ten deel gevallen in de erfdeling

[ORA Oisterwijk] 33. 1435 februari 11 847.Sch.Otw.149, f. 5r-5 Willem die Becker die jonghe zvw Willem Beckers # een hoffstat met huyse, hove bvvo < Godert Buckinks Goderts zoen > gemeyne wech ^ erf. Back Gheerlix zoen, welke erfenis Willem voirs. tot jeep heeft gekregen tegen Merten zvw Jan Kuysten als in sch.br.Otw. Herman Wijten zoen Herman Wijten heeft eveneens zijn recht hierop opgegeven.

[ORA Oisterwijk] 20 april. 186. 1452 847.Sch.Otw,R.160,21v-01 Merten soen qd Jans Kuyst negentiendalf lopen rogs erfelijcs pachts hem toebehorende die welc Jan geh. vander Eynde sculdich is ende gelooft hadde te gelden Bruusten Jans soen alle jaer erfelijc op onser Vrouwen dach alsmen kersen dreeght vut ende van # enen beempde gelegen inder prochye van Oesterwijck in een stede geh. die Dyese op beyde sijden vander Aa < den beempt der erfgenamen wilner heren Willems Costers priester > Jans beempt vander Eynde welken beempt voirs. Jan vander Eynde voirs. jegen Bruusten Jans soen voirs. omme den voirs. erfeliken pacht van negentiendalf lopen rogs ten voirs. Bruusten Jans soen ende sinen nacomelingen daeraf te gelden jaerlijcs opten voirs. onser Vrouwen dach ten erfpacht gecfegen had put in litt. scab. de Oesterwijc cont. ende die welc negentiendalf lopen rogs erfpacht voirs. den voirgh. Merten Jan Kuysten soen in eenre erfdeylinge tusschen den selven Merten ende Willem Block sijnre brueder te voeren gedaen met meer erfeike goeden te deel gevallen sijn put in alijs litt. scab. de Oesterwijck cont. leg. et her. suppt et resignit Janne geh. vander donck z. qd Willem Vos vander Donck sijnen swager etc. ende commer van sijnre wegen daerin af te doen den selven [noch schepenen noch datum]


Huwt

833.379   Elisabeth Bruijsten JANS

FamilienaamIndex 833.379Vader 1.666.758Moeder 1.666.759

Geboren ca. 1355
Overleden na 20-4-1435

Bierbrouwster (1435).

[ORA Oisterwijk] 220. 1422 mei 20 847.Sch.Otw.144,035v-02 microfiche 2-C5, f.35v-2, aktenr. 219, 20-05-1422. Op 20-05-1422 kwam Merten zvw Jan Kuijst Roelofs zoen namens zijn moeder Elisabeth Bruusten Jans zoen voor zijn gebrek van 3 jaar van een erfpacht van 3 mud rogge die jonkvrouw Juet (=Zuetijn) van Haren beloofd had aan Henrick Jan Boefs te leveren met lichtmis, uit # haar goederen te Berkel in Oisterwijk, waarvoor wijlen Jan die Jonghe waarschap beloofd had. Wouter van Haren had die erfpacht verkregen van zijn zwager Henrick Boef. Wijlen Bruusten Jans zoen had de erfpacht gekocht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk, van de broers Henrick van Haren en Willem van Haren, zonen van wijlen Jan van Haren, die deze erfpacht verkregen hadden na overlijden van hun broer Wouter. Deze werd gericht aan voornoemd goed. Het werd verkocht aan Lambrecht die Groet Wijtman sGroetten zoen, waarbij Elisabeth Bruustens dochter een erfpacht behield van 1 mud rogge, die voornoemde Elisabeth gekocht had van voornoemde broers Henrick en Willem, te leveren met lichtmis, gaande uit de 3 gedeelten van deze broers uit het goed. Indien kinderen van Bruusten Jans zoen goederen verkregen hebben van voornoemde broers Willem en Henrick van Haren of van hun vader, waarvan ze waarschap behoeven, of als die goederen ontwaard zouden raken, mogen ze die op deze onderpanden zoeken. Voorts behouden Bruusten Jans zoen en zijn nakomelingen de waarschap die wijlen Jan van Haren en zijn zonen Henric en Willem van Haren beloofd hebben van de goederen die voornoemde Bruusten van hen kocht. Ook blijven de schepenbrieven van ‘s-Hertogenbosch van kracht die voornoemde broers Henric van Haren en Willem van Haren en hun zuster jufrouw Luutgaet aan voornoemde Lambrecht die Groet gegeven hebben en die ze van Lambrecht weer kregen(?).

[ORA Oisterwijk] 31. 1430 januari 24 847.Sch.Otw,R.147,006v-01 microfiche 1-B4, f.6v-1, aktenr. 031, 24-01-1430. Op 24-01-1430 was Elisabeth Bruijsten Jans iets van plan met de tocht in alle erfelijke goederen die zij nu bezit of die haar van vader en moeder verstorven zijn. 6v-2. Heijlwijch, dvw Jan Kuijsten en Elisabet Bruusten Jans, droeg over aan haar broer Merten Jan Kuusten alle goederen, haar verstorven van haar vader Jan Kuijst en nog te versterven van haar moeder Elisbet, uitgezonderd een schepenbrief waarin Elisabet en haar zonen Willem Block en Merten beloofden aan meester Henric den Coster, ten behoeve van voornoemde Heijlwijg en haar zoon Jacob, een erfpacht van 8½ mud rogge. Voorwaarde was dat de broers Willem Block en Merten, na overlijden van hun moeder Elisabet, hiervoor aan hun zuster, voornoemde Heijlwijg, bewijzen zullen een erfpacht van 4½ mud rogge of gelijkwaardig goed, volgens zeggen van heer Jan Bruustens, zijn broer Bruusten, Wouter sBijes en Jan Henrics meester Henrics zoon. 6v-3. Voornoemde Willem Block en Merten beloofden zich te houden aan het zeggen dat heer Jan Bruusten, zijn broer, Wouter die Bije en Jan zullen doen, met betrekking tot de deling tussen Willem Block en Merten. Dit zeggen zal plaats vinden binnen 14 dagen na vastenavond aanstaande.

[ORA Oisterwijk] 52. 1433 maart 24 847.Sch.Otw,R.148,007v-04 microfiche 1-B4, f.7v-4, aktenr. 052, 24-03-1433. Op 24-03-1433 verklaarde Elisabet wv Jan Kuusten dat haar zoon Willem Block haar betaald heeft van alle beesten en haaflijke goederen die hij van haar gekocht heeft, te weten van de beesten die op de hofstad gingen waar Block op woont en van de have die daar was toen Bloc de huisraat aannam van zijn moeder. f.7v-5. Elisabet wv Jan Kuijsten droeg over aan haar zoon Willem Block 2 schepenbrieven van Oisterwijk waarin 1. Bruusten Bruusten Jans beloofde aan zijn zwager Jan Kuijsten te betalen aan Jan Dideric Nycoels 34 mud rogge die Jan Kuijst en zijn zwager Bruusten tezamen in schepenbrief van Oisterwijk beloofden aan voornoemde Jan Dideric Nycoels met Pasen aanstaande op de Havensdonk te leveren. 2. Bruusten Bruijsten Jans overdroeg aan zijn zuster Elisabet, haar zoon Merten en haar neef Jan den Bije zvw Henric meester Henrics alle schaar die voornoemde Bruusten had staan op # zijn 2 goederen, # waarvan een genaamd het goed te Hooghout in Udenhout waar de laat Peter Collaert op woont, en voorts al zijn andere haaflijke goederen

[ORA Oisterwijk] 168. 1433 september 2 847.Sch.Otw,R.148,024v-01 microfiche 2-A4, f.24v-1, aktenr. 168, 02-09-1433. Op 02-09-1433 stond Lijsbet Bruusten Jans af aan haar zwager Jan van den Donck het lijfgoed dat haar zonen Willem Block en Merten Kuusten haar beloofden in schepenbrieven van Oisterwijk, en de niet geleverde pacht.

[ORA Oisterwijk] 476. 1435 april 20 847.Sch.Otw.149, f. los na 59-r-1 Elisabeth, weduwe Jan Kuysten heeft getuigd dat zij haar zoon Merten heeft gemachtigd elf vaten bier te manen die de jonkheer van Boxtel schuldig is, zoals staat genoteerd op de kerfstok, plus nog een extra vat dat niet is genoteerd. Wanneer het geld van deze twaalf vaten is geïnd zal Elisabeth de jonker schadeloos houden. Schepenen Jan Jan Wijtmans en Willem die Becker, 1435 woensdag na Pasen,


Zij huwt (1)

Arnoldus BLOCK

FamilienaamIndex

[Bosch Protocol] 297. 22-05-1423 1193 / 380-9 Destijds had Reijnerus Scaden alle goederen van Hermanus Cleijnael gerechtelijk, middels schepenenvonnis van ‘s-Hertogenbosch, gekocht van Henricus Johannis die Bie van Zundert. Vervolgens had Johannes Wal die goederen verworven van Mechtildis weduwe van gemoemde Reijnerus. Thans droeg genoemde Johannes Wal zijn deel in een akker onder Oisterwijk, tussen Nycolaus Ackerman en tussen Johannes Brabant, strekkend van erfgenamen van Johannes Kuijsten tot aan een straat, over aan Wolterus Watermael ten behoeve van Willelmus Arnoldi Block.

[Bosch Protocol] 330. 04-07-1424 1194 / 261-6 en 7 261-6. Willelmus Block schout van Oisterwijk, Bruijstinus van Oesterwijc en Johannes die Bije beloofden aan de heer Johannes die Zwane ridder, schout van ‘s-Hertogenbosch, dat genoemde Willelmus het deel dat de schout van Oisterwijk betaalt van het pensioen van de graaf van Marck zal betalen. 261-7. De eerste beloofde de anderen schadeloos te houden.

[ORA Oisterwijk] 149. 1433 juli 3 847.Sch.Otw,R.148,022r-01 microfiche 1-E11, f.22-1, aktenr. 149, 03-07-1433. Op 03-07-1433 verkocht Willem Aerts Blocks aan Henrick Engbrechts van Rijel en Diderick Henric Nellen # 1. een gelookt in Oisterwijk genaamd Kuipers Gelookt met een weide daaraan, naast Aert Stert in het noorden, naast Aert van der Heijde in het oosten, aan Heijlwijgh wv Jacob van Ele Jacobs zoon en haar zoon Jacob in het zuiden en aan Gherijt van Berck en Willems Sappeels in het westen, binnen welk gelookt een stuk land ligt dat Willem Block kreeg van Gherijt van Meijensvoert, en nog een stuk land dat Willem Block kreeg van Gherijt Bock Leonaerts zoon, # 2. een weg van ½ lopen die wijlen Jan die Cuper kocht van Wouter Nerinck die Willem Block kreeg met schepenbrieven van Oisterwijk, belast met een erfpacht van 3 mud rogge die heer Ghijsbrecht Back met lichtmis beurt, een erfpacht van 6 lopen rogge aan het godshuis van de Bazeldonk op sint Thomas, een erfpacht van 1 zester rogge in de kerk van Oisterwijk met lichtmis en een erfpacht van 1 lopen rogge (uit het stuk land dat was van Gherijt Bock). Laureijns Henric van den Doveloe zag af van vernadering. f.22-2. Voornoemde Henric Engbrecht van Rijel en Dirck Nellen beloofden deze pacht te gelden, zodat er geen last komt voor # 1. het stuk land dat Willem Block verkocht aan Aert van der Heijde, in een gelookt bij het huis waarin Elisabet Henric Pelsers nu woont, naast de weg naar de windmolen ter Nedervonder in het oosten en naast eertijds Herman Cleijnaels in het westen, # 2. een stuk land dat Willem Block verpacht heeft aan Gherijt van Meijensvoert in de Haarens Akkeren, naast Aert Ackermans in het oosten en naast Jacob Stinen in het westen. f.22-3. 12-07-1433. Willem Engbrecht van Rijel verkocht aan Willem den Becker de oude ten behoeve van Pauwels, zv Henric van Beke en wijlen Elisabet Willems Beckers een erfpacht van 3 lopen rogge, met lichtmis te leveren uit Willems deel in # een beemd genaamd des Dekens Broek in Oisterwijk bij de Banbrug, naast Ghijb van Haren, naast de Aa van de Banbrug.

[ORA Oisterwijk] 250. 1433 december 1 847.Sch.Otw,R.148,034v-04 microfiche 2-D4, f.34v-4, aktenr. 250, 01-12-1433. Op 01-12-1433 deden Willem Aert Blocs en zijn neef Jan die Bije zvw Henric meester Henrics, tevens voor zijn oom heer Jan Bruustens en voor zijn zwager Jan van den Donck man van Heijlwig, dvw Jan Kuusten en Elisabet Bruusten Jans, afstand van alle erfenissen die Henric van Budel, Willem die Becker de jonge en Aert Roekeloes kochten van Merten Jan Kuusten. [zie folio 31r e.v. op deze dag] f.34v-5. Merten Jan Kuusten beloofde niet meer te klagen over de erfdeling die Willem Block en zijn broer Merten maakten.

Kinderen (Kuijst)

 1. Heylwich Zie 416.689
 2. Maarten, huwt Elisabeth N.

Kinderen (Block)

 1. Willem Aert Block, schout van Oisterwijk (1424)

TerugBegin van generatie


833.382   Paulus Bits van OS

FamilienaamIndex 833.382 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1350

[Bosch Protocol] 96. 15-05-1428 1198 / 68-2 Johannes Arnoldi van Dussen verkocht aan Arnoldus Willelmi van der Heijden een erfcijns van 20 gouden hollandse gulden, te betalen met lichtmis, gaande uit 1. een hoeve van eertijds Johannes de Dordrato, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, te weten hofstad, tuin, weide, landerijen daaraangelegen, tussen een weg en tussen een zekere Back Wijntkens, strekkend van Arnoldus Wolphardi tot aan een weg, 2. een stuk land genaamd Goris Braak, aldaar, tussen Petrus Nezen en tussen Johannes Wijtmans, strekkend van genoemde Petrus tot aan Wijtmannus Wolteri Witen, 3. een beemd ter plaatse in de Dieze, tussen de gemeint en tussen Nycolaus Ackerman, Eelkinus van Kuijc en Hermanus Wijten, strekkend aan de gemeint de Voert, 4. een stuk land achter Oisterwijk ter plaatse in het Vuchtpad, tussen Nycolaus Eckerman en tussen Henricus Engberti tSmijters en Heijnmannus van den Heck, strekkend van een weg tot aan Willelmus die Becker, 5. een stuk land aldaar ter plaatse het Vuchtpad, tussen Elisabeth Kuijsten en haar kinderen en tussen Arnoldus Petri Smolners, strekkend van het Vuchtpad tot aan Jacobus Scheijven en zijn kinderen, 6. een stuk land nabij de Konings Eik, tussen Ghisbertus Dirx soen en tussen Willelmus van Kuijc, strekkend aan een weg die naar Kerkhoven gaat, 7. een stuk land aan voornoemde weg, tussen Willelmus van Kuijc en tussen erfgenamen van Johannes Zegers, 8. alle beemden in Udenhout bij de hoeve horend, en alle andere landerijen, beemden, weiden, heiden en andere aangehorigheden van genoemde hoeve, 9. alle andere goederen van genoemde Johannes van der Dussen. Na overlijden van genoemde Arnoldus (Willelmi van der Heijden) en zijn vrouw Guedeldis Pauli van Os zal genoemde cijns teruggaan naar de verkoper. 68-3. Hij kan wederkopen met 220 gouden hollandse gulden. 68-4. Dezelfde verkoper verkocht aan genoemde Arnoldus een erfcijns van 10 gouden hollandse gulden, te betalen, met lichtmis, gaande uit voornoemde goederen. 68-5. En hij kan wederkopen met 200 gouden hollandse gulden. 68-6. Genoemde Johannes droeg de bevoegdheid tot wederkopen over aan Elisabeth van Dordrecht vrouw van Henricus van Amerzoijen. 68v-1. Johannes Arnoldi van Dussen was iets van plan met een beemd in Oisterwijk ter plaatse de Dieze, tussen de gemeint en tussen Nycolaus Ackerman, Eelkinus van Kuijck (verder niets)

[Bosch Protocol] 315. 07-03-1437 1207 / 62v-6 en 7 6. Gerardus de Berke droeg over aan Johannes Henrici van der Aavoert een stuk erf genaamd de Hove, land en heide, omgraven, ½ mudzaad, nabij de Gever, tussen Arnoldus de Laerhoven en tussen de gemeint, welk stuk erf met een huis en tuin genoemde Gerardus verworven had van Arnoldus Willelmi van der Heijden. Gerardus de Berke behield hieruit een erfpacht van 1 mud rogge, die genoemde Johannes hem vandaag beloofd had. 7. Dezelfde Johannes beloofde aan genoemde Gerardus een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met ?lichtmis, gaande uit dit stuk erf.

[Bosch Protocol] 613. 02-09-1445 1215 / 229v-2 t/m 10 229v-2. Arnoldus Willelmi van der Heijden, weduwnaar van Guedeldis Pauli Bits van Os, droeg over aan haar schoonzoon (zwager, MW) Wolterus Johannis van Heirle, man van Zegewigis Pauli Bits, het vruchtgebruik in alle goederen, welke de erfgenamen van genoemde wijlen Guedeldis door haar overlijden zijn aangekomen en welke die erfgenamen aan zullen komen door de dood van genoemde Arnoldus van der Heijden. 229v-3. Vervolgens droeg genoemde Wolterus van Heirle voornoemde goederen over aan genoemde Arnoldus van der Heijden, belovend, en met hem zijn zoon Johannes en zijn schoonzoon Godefridus Henrici van Weert man van Margareta Wolteri, alle lasten af te doen, uitgezonderd de aan genoemde Wolterus van Heirle van beloofde pachten. 229v-4. Genoemde Arnoldus van der Heijden beloofde genoemde Wolterus van Heirle een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1. bovengenoemde goederen, 2. een huis, erf en tuin van dezelfde Arnoldus, onder Oisterwijk, tussen Bela weduwe van Henricus van Beke en haar kinderen en tussen Henricus Arnoldi van Ghent, strekkend van een weg tot aan de gemeint aldaar, 3. de Kruisakker, 19 lopen, in Oisterwijk, in de Schijf, tussen Theodoricus Nellen en de kinderen van wijlen Henricus Emmen en tussen een weg, strekkend van Arnoldus Groijs tot aan Henricus van Ghent. 229v-5. Evenzo beloofde genoemde Arnoldus aan genoemde Wolterus een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, ingaande met lichtmis na overlijden van genoemde Arnoldus, gaande uit alle voormelde goederen. 229v-6. Genoemde Arnoldus kan de pachten van 5 resp. 5 mud rogge weder verkopen, met 40 peters per mud. 229v-7. Laurencius Willelmi van der Heijden en Johannes Egonis van Ackoij deden ten behoeve van genoemde Wolterus afstand van genoemde pachten. 229v-8. Genoemde Arnoldus van der Heijden zweerde geen brieven gemaakt of gegeven te hebben aan andere personen dan aan genoemde Wolterus. 229v-9. Evenzo? zweerde Wolterus van Heirle. 229v-10. Genoemde Wolterus van Heirle beloofde de kinderen van dezelfde Wolterus en van genoemde Zegewigis, dat, ingeval de pachten worden gelost, de gelden belegd worden in erfgoederen onder ‘s-Hertogenbosch, met vruchtgebruik voor genoemde Wolterus en zijn vrouw en het erfrecht voor de kinderen.


Huwt ca. 1380

833.383   N.N.

Index 833.383 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Zegewigis Zie 416.691
 2. Guedeldis Pauli Bits van Os (+voor 1428), huwt Arnoldus Wilhelmus van der Heijden (+na 1445); kinderloos

TerugBegin van generatie


833.384   Henrick Henrick van der AVOERT

FamilienaamIndex 833.384 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Henrick de Oudste (ter onderscheiding van zijn zoon), schepen in 1418, 1421.

[Bosch Protocol] 54. 12-11-1411 1187 / 20-4 Godefridus de Casselaer droeg over aan Nycholaus genaamd Coel zvw Johannes Feijtcoren en aan Henricus van der Aavoert een tuin in Oisterwijk, beiderzijds naast Elizabeth Laureijns, aan hem gerechtelijk verkocht na schepenvonnis van ‘s-Hertogenbosch door Reijnerus Schade.

[Bosch Protocol] 65. 29-10-1411 1187 / 251-5 Arnoldus die Greve de Oesterwijc, Henricus van der Avoert de Oesterwijc en Elizabeth van der Dael beloofden aan Bartholomeus Everardi ten behoeve van hem en van Petrus Gortere 67½ engelse nobel, 2/3 deel op zondag letare en 1/3 deel met pinksteren aanstaande

[ORA Oisterwijk] 186. 1419 april 5 847.Sch.Otw.143,018v-04 microfiche 1-D8, folium 18v aktenr. 186, 05-04-1419. Op 05-04-1419 verkocht Laureijns Peter Haghens man van Elisabetth aan Henrick van der Avoert een erfcijns van 2 oude groot, die Henric vroeger betaalde aan heer Wouter Back deken van het concilium van Hilvarenbeek, gaande uit # zijn huis en hof in Oisterwijk in de Koestraat, tussen Coel Feijtman en tussen Jacob Laureijns wijf en kinderen, welke cijns heer Wouter Back in zijn testament vermaakt had aan voornoemde Laureijns en zijn vrouw Elizabeth. des woensdachs na Judica; coram Johannes Sappeels et Thomas Hessels.

[ORA Oisterwijk] 360. 1420 januari 17 847.Sch.Otw.143,037r-05 microfiche 2-C3, folium 37-5 aktenr. 358, 17-01-1420. Op 17-01-1420 verkocht Henric Henrics van den Avoert man van Juet aan Aerd Willem Kermis een erfpacht van 9 lopen rogge, hem aangekomen bij een erfeling, waarvan wijlen Aert Jans van der Hoeven 1/2 mud rogge leverde aan wijlen Gherijt Jan Buckincs met lichtmis gaande uit # een stuk land op de Hoeve in Oisterwijk tussen Jan Bollekens en tussen Erijt sBeren, en van welke 9 lopen rogge voornoemde Aert Willem Kermis man van Enghelberen 1 lopen levert aan voornoemde Henrick van den Avoert gaande uit alle goederen van Aert Kermis, en 1 lopen rogge Henric van der Avoert jaarlijks beurt uit alle goederen van genoemde Aert, volgens Oisterwijkse schepenbrieven.

[ORA Oisterwijk] 383. 1420 februari 12 847.Sch.Otw.143,041r-02 microfiche 2-C11, folium 41-2 aktenr. 383, 12-02-1420. Op 12-02-1420 verkocht Henric Henrics van den Avoert aan Jan Ghijsbrecht Hannen zoens een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit # een weide, die was van Henric Claus van Laerhoven.

[ORA Oisterwijk] 558. 1420 augustus 17 847.Sch.Otw,R.143,063r-05 microfiche 3-C5, folium 63-5 aktenr. 558, 17-08-1420. Op 17-08-1420 beloofde Aert Kermis aan Henrick van der Avoert dat hij hem over zal geven een schepenbrief van een erfpacht van 2 mud rogge, zodra Henric hem betaald heeft een som van 32 licht gulden van 3 licht schilden.

[ORA Oisterwijk] 620. 1421 januari 28 847.Sch.Otw,R.143,073r-03 microfiche 3-E2, f.73-3, aktenr. 620, 28-01-1421. Op 28-01-1421 verkochten Engbrecht Gherijt Buckincs, Henric Henrics zoen van den Avoert man van Juet Gerardi Buckincs, Aert Aerts sGreven zoen voor zich en voor zijn broers en zusters, Willem Henrics Kemmers voor zich en voor zijn broers en zusters, Henric Engbrecht Smijters zoen man van Elisabeth Goeswini Goeswini Mathei, en Gherijt Goeswini Goeswini Mathei voor zich en voor zijn broer Goeswinus, aan Henric Everaert Brievijncs # 1/2 van een erfenis, wei en land, in Moergestel, genaamd het Root, tussen erfgenamen van Anchem Tijmmermans en tussen erfgenamen van Wouter Wijtten, zoals die behoorde aan wijlen Aert Kermis, welke 1/2 hen verstorven is van wijlen Engelberen weduwe van voornoemde Aert Kermijs en van haar kinderen, belast met een erfcijns van 12 1/2 schilling en een erfcijns van 1 1/2 oort. De brieven moeten gegeven worden aan Elijaes, Henric Brievincs laat. die jam ultimae dictam; coram scabinis Jacobo de Brakel et Henrico de Avoert predicto. liber dabitur Elyaes Henric Brievincs licet? Wijtmans zoen et Jacobo de Brakel

[ORA Oisterwijk] 632. 1419 januari 7 847.Sch.Otw,R.143,074vlos-v-03 microfiche 3-E9, na f.74v los vel verso-3, aktenr. 632, 07-01-1419. Op 07-01-1419 beloofde Henric Henrics van den Avoert aan Gherijt Willems zoen van Brakel 91 gulden van 3 licht schilden en 4 botdreger met half vasten aanstaande. sabbato post epyphanie sive in crastino epyphanie; scabini Wijt Wijtmans en Henric van Avoert voornoemd.

[ORA Oisterwijk] 755. 1421 april 30 847.Sch.Otw,R.143,097r-03 microfiche 4-E4, f.97-3, aktenr. 755, 30-04-1421. Op 30-04-1421 verkocht Henric van den Avoert de oudste aan zijn zwager Engbrecht Engbrecht Borchmans # een hof in Oisterwijk, tussen Claus (=Coel) Feijtmans in het oosten en tussen Wouter Gheerlics Bacs zoen in het westen.

[ORA Oisterwijk] 899. 1422 januari 2 847.Sch.Otw.143,122r-03 microfiche 5-E12, f.122-3, aktenr. 899, 02-01-1422. Op 02-01-1422 beloofden Henric Henrics zoen van den Avoert en Jan Aert Zeghers zoen aan Wijtman Wouters zoen van den Dael ten behoeve van de vrijheid Oisterwijk 70 gouden hollandse gulden. Voorts zullen ze aan de hertog van Brabant 40 pond betalen met sint Jans mis en met kerstmis

[ORA Oisterwijk] 490. 1423 april 23 847.Sch.Otw,R.144,087r-06 microfiche 4-C2, f.87-6, aktenr. 489, 23-04-1423. Op 23-04-1423 verkochten Henric Henrics van der Avoert, zijn zoon Gerijt en Jan van der Avoert broer van voornoemde Henric, tevens voor andere kinderen van voornoemde Henricus, aan Willem Engbrecht Borchmans een erfpacht van 9 lopen rogge, met lichtmis te leveren, uit # een stuk land in Moergestel, naast Wouter Ghijsbrecht van der Berthen en naast Margriet Peters van der Eijghen, welke erfpacht voornoemde Henric Henrics van der Avoert kocht van voornoemde Willem Engbrecht Borchmans, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. 87v-1. Willem Engbrecht Borchmans beloofde aan Korstiaen Lambrechts van Heeze 47½ lichte gulden van 3 licht schilden en 11 lopen rogge, in mei aanstaande te betalen

[ORA Oisterwijk] 525. 1423 mei 19 847.Sch.Otw,R.144,092v-01 microfiche 4-D2, f.92v-1, aktenr. 524, 19-05-1423. Op 19-05-1423 verkocht Henric de oude Henrics van der Avoert aan Henrick Engbrechts Smijters een erfpacht van 6 lopen rogge, met lichtmis te leveren uit # een beemd in Moergestel in het Helbroek, naast Willem Willems van Haren en naast Jan Stempels, strekkend aan Willem Comans en Jan van der Heijden in het oosten en aan kv Henric Wouters in het westen, belast met de cijns aan de heer van Moergestel. Jan Henrics van den Avoert, zoon van de verkoper, zag af van vernadering.

[ORA Oisterwijk] 573. 1423 juni 29 847.Sch.Otw,R.144,099v-02 microfiche 4-E10, f.99v-2, aktenr. 572, 29-06-1423. Op 29-06-1423 verkocht Henric Henrics van der Avoert en zijn zoon Gherijt, tevens voor andere onmondige kinderen van Henric Henrics van der Avoert, aan Wouter Willem Smeeds van Gestel # een hof in Oisterwijk, naast Henric van der Avoert en naast Peter Joeden, strekkend aan Bruusten Jans en aan de straat, die Henric kocht van Jan Jans van Laerhoven, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. De verkopers Henric en zijn zoon Gherijt, en met hen Jan Henrics van der Avoert als momber van de onmondige kinderen van zijn broer Henric, beloofden de onmondige kinderen afstand te zullen laten doen. Engbrecht Gherijt Buckincs deed ten behoeve van Wouter afstand. Henric Engbrecht Borchmans zag af van vernadering. Hij betaalde 16 plak.

[ORA Oisterwijk] 275. 1429 december 28 847.Sch.Otw,R.146,039v-03 microfiche 2-C6, f.39v-3, aktenr. 275, 28-12-1429. Op 28-12-1429 verkocht Anchem die Moelner zvw Jan Moelneers aan Willem de oude Willems Beckers # 1. ½ van een weide in Oisterwijk, waarvan de andere ½ behoort aan voornoemde Willem den Becker de oudste zvw Willem Beckers, naast Claus (=Coel) Feijtman in het westen, naast Henric van den Avoert in het oosten en aan Peter Joden, zoals voornoemde Ansem daarin gerechtigd is resp. sommige delen hiervan kocht van medeërfgenamen van de kant van zijn vrouw Juet Willem Beckers, # 2. een stuk erf in Oisterwijk, aan de Koestraat, naast en aan voornoemde Ansem, naast Claus Belaerts en aan de straat, dat voornoemde Ansem kocht van Henrick de oude zvw Henric van den Avoert, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

[ORA Oisterwijk] 255. 1430 november 9 847.Sch.Otw,R.147,045v-03 microfiche 2-D9, f.45v-3, aktenr. 255, 09-11-1430. Op 09-11-1430 stond Henric Henrics van den Avoert af aan zijn kinderen van de voorbedde, Gherijt, Henrick, Delije, Enghel en Marie, verwekt bij zijn eerste vrouw Juet Gherijt Buckincs, de tocht in # een stuk land in Oisterwijk, naast erfg Aert Engbrecht Holts en naast de Molenweg die ter Borg waart gaat, dat voornoemde Henric kocht van Henric Appel zv Aert Appels van Lucel, zoals in schepenebrieven van Oisterwijk. Vervolgens verkochten voornoemde kinderen dit stuk land aan Jan Willems Beckers. Engbrecht Gherijt Buckincs zag af van vernadering

[Bosch Protocol] 213. 06-06-1432 1202 / 273v-2 en 3 273v-2. Kinderen van Henricus van der Avoirt 1. Gerardus, 2. Delijana, 3. Engela, verkochten aan Ghisbertus Pelegrom zvw Pelegran... een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 4/5 deel van een huis, erf en tuin, onder Oisterwijk, tussen Johannes die Bie en tussen Egidius Johannis Moenen, strekkend van een weg tot aan Heilwigis Appels en haar kinderen. Zij, en met hen Arnoldus van Goerle zvw Egidius Goijkens soen, beloofden garantie, uitgezonderd 2/3 van een erfcijns van 16 schellingen. 273v-3. En zij kunnen weder verkopen binnen 4 jaar, met 48 arnoldus gulden, 14 kromstert per gulden.


Huwt ca. 1380

833.385   N.N.

Index 833.385 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 416.692
 2. Gerardus, huwt Aleyt
 3. Delijana
 4. Engela
 5. Henrick, huwt (1) Juet Gherijt Buckincs (+voor 1423)
 6. Kinderen
  1. Gerrit, volwassen in 1423
  2. Henrick, onmondig in 1423
  3. Delije, onmondig in 1423
  4. Enghel, onmondig in 1423
  5. Marie, onmondig in 1423

TerugBegin van generatie


833.386   Willem Willem BECKERS

FamilienaamIndex 833.386Vader 1.666.772Moeder 1.666.773

Geboren voor 1340
Overleden voor 1409

Alias Pistoris. Schepen van Oisterwijk in 1358, 1364, 1366, 1368.

[Bosch Protocol] 27. 24-10-1409 1186 / 262-1 en 2 Yda Johannis Zadelmaker wv Gerardus van der Oetheren verkocht aan Elizabeth Walteri van den Dael ten behoeve van haar en van Johannes en Nycholaus, kinderen van voornoemde wijlen Walterus [vervaagd: huis en tuin] onder Oisterwijk, naast eertijds Willelmus sBeckers thans zijn dochter Heijlwigis van Eel en naast eertijds Petrus van der Hoeven thans Johannes die Greve, welk huis en tuin voornoemde wijlen Johannes Zadelmaker verwierf van Johannes Jacobs zoon [..vervaagd..] en welk huis en tuin kwamen aan voornoemde Yda, toen zij weduwe was, na overlijden van haar moeder Elizabeth wv voornoemde Johannes. 262-2. Wijtmannus van den Dael zag af van vernadering.

[Bosch Protocol] 152. 14-05-1416 1189 / 354-4 t/m 6 Johannes Wolteri van den Dael (voor 2/3) en zijn broer Nycholaus Wolteri (voor 1/3) verkochten aan Jacobus van Edel zvw Arnoldus Houtappel ten behoeve van hem en van zijn vrouw Aleijdis Johannis Vannij en van hun kinderen, een huis en tuin met wegen, onder Oisterwijk, naast eertijds Willelmus sBeckers, thans zijn dochter Heijlwigis van Eel en naast eertijds Petrus van der Heren(?), thans Johannes die Greve, welk huis, tuin en wegen Elizabeth dvw voornoemde Wolterus van den Dael tenbehoeve van haar en van haar broers voornoemde Johannes en Nycholaus kocht van Yda Johannis Zadelmeker wv Gerardus van den Oetheren. 354-5. Wijtmannus van den Dael Wouters zoon zag af van vernadering. 354-6. Johannes van Aerle man van Margareta Wolteri van den Dael deed ten behoeve van voornoemde Jacobus, zijn vrouw en hun kinderen, afstand van voornoemde goederen

[ORA Oisterwijk] 33. 1418 september 6 847.Sch.Otw.143,003v-05 microfiche 1-A9, folium 3v, aktenr. 33, 06-09-1418. Op 06-09-1418 verkochten 1. Juette sBeckers 2. kinderen van wijlen Willem Beckers a. Alijt, gehuwd met Jan Henrics van den Avoert, b. Godevaert, b. Willem, c. Jutte, d. Katelijn, e. Beatrijs, f. Jan, aan Thomaes van Marien zvw Ghijsbrecht Gansdocts een erfpacht van 11 lopen rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit # 3 stukken land in Berkel, zoals in schepenbrieven van ‘s-Hertogenbosch. 3v-6. Willem Wilhelmi Beckers zag af van vernadering. sdijnsdaghs na Egidii; Jan van Eijnde et Gerijt van Meyensvoert.

[Bosch Protocol] 240. 28-08-1421 1192 / 229-1 t/m 5 229-1. Johannes van den Rode en Johannes Lamberti van Ghilse verkochten aan (...) Genoemde verkopers verkochten aan Nycolaus Feijtmans en Willelmus Willelmi die Becker de oude 1. de Dorenakker, in Oisterwijk achter de tuinen aldaar, tussen Arnoldus die Leeuwe en tussen Wolterus Watermael, strekkend van Arnoldus Peters tot aan de tuinen van Oisterwijk, 2. een stukje land daaraan liggend, tussen Petrus van den Dijc en tussen erfgoed dat Johannes die Smit beteult, strekkend van de Dorenakker tot aan de Vughtpad, belast met een erfpacht van ½ mud rogge, die Johannes Hoernkes daaruit (en oorspronkelijk kennelijk ook uit andere goederen van Willelmus de Fine) beurt. Worden de goederen uitgewonnen, dan zullen de verkopers 75 overlens rijns gulden terugbetalen. 229-5. Wolterus van den Laer zag af van vernadering.

[Bosch Protocol] 265. 05-03-1422 1193 / 59v-4 Willelmus die Becker van Oesterwijc de oudste verkocht aan Godescalcus Roesmont een stuk land in Oisterwijk ter plaatse ter Borch, rondom tussen genoemde Godescalcus Roesmont, belast met een erfpacht van ½ mud rogge.

[ORA Oisterwijk] 63. 1422 februari 15 847.Sch.Otw.144,010r-01 microfiche 1-C1, f.10-1, aktenr. 062, 15-02-1422. Op 15-02-1422 verkochten kinderen van wijlen Willem sBeckers, 1. Aleijt, gehuwd met Jan Henrics van den Avoert, 2. Jan Willems sBeckers, 3. Juet, gehuwd met Anchem Jans Smoelners, 4. Beatrise, gehuwd met Peter Wouters sBeren, aan Jan Henric Priems 7/9 van een erfpacht van 8 lopen rogge, die Aert Peter sBrocken met lichtmis levert, gaande uit # 9 lopen land in Haaren, tussen voornoemde Aert Peter Brocken en tussen Willem Jans van Haren, hen verstorven van wijlen hun moijen Kathelijne sBlaren weduwe van Jan sBlaren. 5. Jan van Ele zvw Willem sBackers zag af van vernadering. (Hij betaalde 6 bodreger).

[Bosch Protocol]11. 11-01-1425 1195 / 32v-4 Mr. Godefridus van Rode, als procurator van de h.geest van den Bosch, verkocht aan Willelmus die Becker van Oesterwijck ½ lopen stukje land in Oisterwijk, naast een straat genaamd die Gever, tussen die straat en tussen genoemde Willelmus die Becker van Oesterwijck, strekkend aan Johannes Brabant.

[ORA Oisterwijk] 275. 1429 december 28 847.Sch.Otw,R.146,039v-03 microfiche 2-C6, f.39v-3, aktenr. 275, 28-12-1429. Op 28-12-1429 verkocht Anchem die Moelner zvw Jan Moelneers aan Willem de oude Willems Beckers # 1. ½ van een weide in Oisterwijk, waarvan de andere ½ behoort aan voornoemde Willem den Becker de oudste zvw Willem Beckers, naast Claus (=Coel) Feijtman in het westen, naast Henric van den Avoert in het oosten en aan Peter Joden, zoals voornoemde Ansem daarin gerechtigd is resp. sommige delen hiervan kocht van medeërfgenamen van de kant van zijn vrouw Juet Willem Beckers, # 2. een stuk erf in Oisterwijk, aan de Koestraat, naast en aan voornoemde Ansem, naast Claus Belaerts en aan de straat, dat voornoemde Ansem kocht van Henrick de oude zvw Henric van den Avoert, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

[Bosch Protocol] 318. 25-04-1437 1207 / 81v-9 Destijds hadden Johannes van den Steen en Johannes Wolteri Vos 3/4 minus 1/40 van 3/4, die aan wijlen Johannes Zibben soen behoorden, in een beemd genaamd de Ossenvoort, in Haaren ter plaatse Belveren, tussen Willelmus die Rover en tussen Johannes Wijtman en meer anderen, voor een erfpacht gegeven aan Willelmus die Becker de jonge zvw Willelmus die Becker van Oesterwijc. Thans verkocht genoemde Willelmus die Becker de jonge 1/3 van genoemde 3/4 deel aan Willelmus Gerardi van Kuijc, belast met een erfpacht van ½ mud rogge, als ?restant van een erfpacht van 1 mud rogge aan Johannes van den Steen, welke pacht van ½ mud rogge de koper vanaf nu zal betalen.

[Bosch Protocol] 462. 29-12-1440 1211 / 22v-7 Johannes (de jonge) Johannis Wijtmans vernaderde, in afwezigheid van Johannes Henrici van den Doren, een stuk land onder de vrijheid Oisterwijk, in die Schijf, tussen genoemde Johannes Wijtman de jonge en tussen de erfgenamen van wijlen Jacobus Appels, welk stuk land genoemde Johannes Henrici van den Doren verworven had van Willelmus Becker de oude, Willelmus Becker de jonge en Johannes Becker broers, Anselmus Molners en Petrus die Beer hun zwagers.

[Bosch Protocol] 470. 03-08-1441 1211 / 90-8 Willelmus (de jonge) Willelmi die Becker droeg over aan Johannes zoon van Willelmus (de oude) die Becker een stuk land genaamd die Heihoeve onder Oisterwijk, tussen Lambertus Lupprechts en tussen meester Johannes van Tijchelt, welk stuk land genoemde Willelmus Becker de jonge verworven had van Gerardus van Berke

[Bosch Protocol] 498. 17-11-1440 1211 / 287v-3 Willelmus die Becker de jonge zoon van wijlen Wilhelmus die Becker van Oesterwijck beloofde Laurencius van den Hoernick 40 Arnoldus gulden


Huwt ca. 1360

833.387   Juet N.

Index 833.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zuster of schoonzuster van Kathelijne sBlaren weduwe van Jan sBlaren. Mogelijk de Juette uit 1418. Mogelijk gaat het om kinderen uit twee bedden.

[Bosch Protocol] 158. 21-01-1417 1190 / 74v-5 Jutta weduwe van Willelmus die Becker van Oesterwijc, haar zoon Godefridus en Johannes van der Aavoert beloofden aan Johannes Maes van Broegel 169 gulden van 36 plakken, ½ met Jacobus en ½ met Bartholomeus aanstaande te betalen.

[Bosch Protocol] 202. 17-02-1418 1191 / 255-7 Johannes Lupprecht van Oesterwijc, Wolterus Wolteri Watermael en Jutta weduwe van Willelmus die Becker van Oesterwijc beloofden aan Matheus Johannis Tonsus ten behoeve van etc 12 franse kronen met Johannes geboorte aanstaande te betalen op straffe van ½ kroon.

[ORA Oisterwijk] 547. 1421 januari 6 847.Sch.Otw,R.143,060v-03 microfiche 3-B12, folium 60v-3 aktenr. 547, 06-01-1421. Op 06-01-1421 deed Willem Glavijman zvw Daneel van den Hautert man van Weijndelmoeden Willems Beckers ten behoeve van de andere erfgenamen van Kathelijn sBlaren weduwe van Jan die Blaer, zuster van voornoemde Weijndelmoeden, te weten ten behoeve van 1. Jan Ele zvw Willem Backers, 2. Gherijt van Meijensvoert man van Heijlwigis, zuster van voornoemde Jan Ele, 3. Peter Witlocs man van Agnes, 4. wettige kinderen van wijlen Willem zvw genoemde Willem Backers, afstand van alle erfelijke goederen die hen verstorven zijn van wijlen Kathelijn sBlaren. 60v-4. Gherijt Walteri van Meijensvoert man van Heijlwigis, Jan van Ele de broer van Heilwig, zijn zwager Peter Witloc man van Agnes dvw Wilhelmus Pistoris, en Willem die Backer junior zvw Willem Willems Backers (tevens voor zijn broer en zusters) maakten een erfdeling van alle erfgoederen die hen verstorven zijn van Kathelijn sBlaren weduwe van Jan die Blaer.

Kinderen

 1. Aleyt Zie 416.693
 2. Jan (+na 1422), mogelijk identiek met de broer Jan van Ele (1421)
 3. Juet, huwt Anchem Jans Smoelners
 4. Beatrise, huwt Peter Wouters sBeren
 5. Willem Sr (+na 1445), huwt N.N.; schepen 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1443, 1445
 6. Willem Jr (+na 1439), huwt N.N.; 1431, 1433, 1435, 1437, 1439
 7. Kinderen
  1. Jan van Ele
 8. Heilwich van Ele (*voor 1395), huwt Gherijt Walteri van Meijensvoert
 9. Weindelmoed

TerugBegin van generatie


833.396   Wouter van MEIJENSVOORT

FamilienaamIndex 833.396 • Vader onbekend • Moeder onbekend

[ORA Oisterwijk] 116. 1419 januari 7 847.Sch.Otw.143,011r-01 microfiche 1-C2, folium 11 aktenr. 116, 07-01-1419. Op 07-01-1419 gaf Roelof nzvw Willem die Jonghe uit aan zijn oom Gherijt Wouters van Meijensvoert al wat hem nagelaten is door zijn moeder Lucije Wouters van Meijensvoert, in Oisterwijk en Moergestel, voor een erfpacht van 1/2 mud rogge, te leveren met lichtmis. In crastino ephyphanie Domine; scabini Johannes de Fine et Laurentius van der Heyden.

[ORA Oisterwijk] 541. 1421 januari 1 847.Sch.Otw,R.143,060r-02 microfiche 3-B11, folium 60-2 aktenr. 541, 01-01-1421. Op 01-01-1421 verkocht Roelof nzv Willem Jonghen zoen aan zijn oom Gherijt van Meijensvoert een erfpacht van 1/2 mud rogge, die voornoemde Gherijt van Meijensvoert aan genoemde Roelof moet leveren, met lichtmis, gaande uit alle erf dat hem verstorven zijn van zijn moeder Lucije Wouts van Meijensvoert, in Oisterwijk en Moergestel, welke erf Gherijt van Meijensvoert van voornoemde Roelof verkregen had voor voornoemde erfpacht, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk. die jam ultimae dictam; coram scabinis Johannes Brabant et Wilhelmo Pistoris.

[ORA Oisterwijk] 1433 mei 3 847.Sch.Otw,R.148,012r-01 microfiche 1-C9, f.12-1, aktenr. 090, 03-05-1433. Op 03-05-1433 verkochten 1. Gherijt van Meijensvoert man van Gertrudis Henrics Claus van Laerhoven, tevens voor mede-erfgenamen van zijn zweder Henricus...


Huwt

833.397   N.N.

Index 833.397 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter Zie 416.698
 2. Gerard, schepen 1417-8, 1417, 1420, 1422, 1427, 1429, 1431, 1433, 1437, 1442; H Geestmeester 1419-20, 1423 (+na 1450), huwt (1) Heilwich Willems Beckers; huwt (2) voor 1433 Gertrudis Henrics Claus van Laerhoven
 3. Lucia (+voor 1421), huwt Willem Jonghen (+voor 1421)

TerugBegin van generatie


834.184   Eelken Willem EELKENS

FamilienaamIndex 834.184 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1315
Overleden na 1401

Alias Eelken Willem Papensz.

Regesten Kapittel van Oirschot (no 140 dd 2-3-1393) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Henrik Vos beloofd heeft te betalen aan Elias Willem Eelkensznszn: roggepacht uit voormalig goed van Henrik Bac, aan de Hoevel in Oirschot.

Regesten Kapittel van Oirschot (no 178 dd 10-8-1398) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Elias Willem Eelkenszns zoon overgedragen heeft aan Jan van den Deurne: roggepacht uit goed, vroeger van Henrik Bac, in Kerkhof in Oirschot.

Regesten Kapittel van Oirschot (no 201 dd 26-6-1401) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Elias Willem Eelkens, als voogd van Marie, natuurlijke dochter van Henrik Bac, deken van Oirschot, overgedragen heeft aan Jan van den Doerne van Aarschot: roggepacht uit goed op aan de Hovel in Oirschot


Huwt voor 1335

834.185   N.N.

Index 834.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 417.092

TerugBegin van generatie


834.208   Claes Coel Peters VOS

FamilienaamIndex 834.208Vader 1.668.416Moeder 1.668.417

Ofwel Coel is een synoniem voor Claes, of het is een patroniem

Bosch Protocol (nog niet nagezien):

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 65r Gerit, Dirck, Willem, Aert en Sophie kinderen van wijlen Aert zoon wijlen Gerit Vos, welke gerit  zoon was van wijlen Claes Coel Peterss; Wouter Wouter Mathijs Back

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 174r: Ermgart (overleden) zuster van Gerit Vos zoon wijlen Claes Peterss; Engbert van den Beersselaer


Huwt

834.209   N.N.

Index 834.209 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerit Zie 417.104
 2. Ermgaard

TerugBegin van generatie


834.212   Herman Dircks van VUGHT

FamilienaamIndex 834.212Vader 1.668.424Moeder 1.668.425

Geboren voor 1345
Overleden na 1400, voor 1403

Molenaar op Spoordonk. Alias Herman Dirck Smollers van Spoerdonk

BP (Transcriptie S. Ketelaars 1179: 204 dd Zaterdag 14-1-1391) Henricus van den Oirde (kan ook zijn: Noerde...) droeg over aan Godefridus zv Arnoldus gnd Bode de Herlaer een erfcijns van 40 schelling, met pasen te betalen, gaande uit een akker gnd die Molenakker, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen het huis van Johannes Moelner enerzijds en de windmolen aldaar anderzijds, welke cijns Gerardus zv Johannes gnd de Uden auceps kocht van Hermannus zv Theodericus multor de Vucht svw Johannes die Moelner de Spoerdonc, en welke cijns nu aan hem behoort. Voornoemde Henricus zal zijn zoon Remboldus (waarschijnlijk verwekt bij Elizabeth) van deze cijns afstand laten doen.

BP (Transcriptie S. Ketelaars 1179:266 dd donderdag 6-7-1391) Hermannus gnd Oeden soen droeg over aan Hermannus zvw Theodericus multor de Vucht een erfcijns van 20 schelling, met kerstmis in ‘s-Hertogenbosch te betalen, gaande uit een akker gnd die Kalverhof, groot 8 lopen gerst maat van Oirschot, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, welke cijns aan hem was verkocht door Tielmannus zvw Johannes de Haenwijc.

BP 1180:132r (jan. 1394 – april 1394) Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder, man van Sophie en hun zoons Dirc, Herman, Katelijn en Liesbeth de andere kinderen

BP 1181:284r (aug. 1399 – dec. 1399) Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder; Dirck Herman Dircksz van Spoerdonc.

BP 1181:328v (dec. 1399 – feb. 1400; het Grootgasthuis te ‘s-Bosch) een pacht uit land van Henrick Orscot, schoonzoon van Herman van der Molen van Vucht, uit een huis ter plaatse van Vucht dat was van Willem Bullen

BP 1182:367r (okt 1400 – sept 1401) Dirck en Jan (en anderen) kinderen van Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder en van Sophie

BP 1183:139r (okt 1402 – sept 1403) Goijart van Weert, man van Liesbeth dochter wijlen Herman Dircks van Vucht, mulder; Dirck, Jan en Katelijn kinderen van wijlen Herman Dircks

BP 1183:156r (okt 1402 – sept 1403) Jan zoon wijlen Herman Mulders van Vucht en zijn broer Dirck

BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (aug. 1399 – dec. 1399) folio 284r: Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder; Dirck Herman Dircksz van Spoerdonc

BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (jan. 1394 – april 1394) folio 132r: Herman zoon wijlen Dirck van Vucht, mulder, man van Sophie en hun zoons Dirc, Herman, Katelijn en Liesbeth de andere kinderen


Huwt voor 1375

834.213   Sophie N.

Index 834.213 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 417.106
 2. Herman
 3. Katelijn, huwt Henrick Orscot
 4. Liesbeth, huwt Goijart van Weert

TerugBegin van generatie


834.244   Aelbrecht Joerdens van der NOTELEN

FamilienaamIndex 834.244Vader 824.372Moeder 824.373 • Tevens 412.186

834.245   N.N.

Index 834.245 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 412.187

TerugBegin van generatie


834.300   Peter van der BOCHT

FamilienaamIndex 834.300 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 826.310


Huwt voor 1400

834.301   N.N.

Index 834.301 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 826.311

Kinderen

 1. Henrick Zie 417.150
 2. N. Zie 413.155
 3. Wouter, huwt ca. 1425 N.N.
 4. Kinderen
  1. Heilwich, huwt GielisJan Gielis van der Vloet
  2. Peter
  3. Liesbeth
  4. Henrick

TerugBegin van generatie


834.302   Henrick DOEIJTS

FamilienaamIndex 834.302 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Henrick Doeijts van der Ameijden

Bosch Protocol (nog niet nagezien):

BP 1224 (1453–1454 f. 199r) Dirck zoon wijlen Hap van der Ameijden; Henrick Peterss van der Bocht; Dirck Ghijsbert Dirxsoen; Jorden Doyts

BP 1234 (1464–1465 f. 287r) Jorden en Dirck zoons van wijlen Henric Doeyts; Henrick van der Bocht; Kathelijn Jorden Henrick Doeyts


Huwt voor 1400

834.303   N.N.

Index 834.303 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jorden, vader van Kathelijn
 2. Dirck
 3. Katharina Zie 417.151
 4. Roelof
 5. Michiel
 6. Hillegonde
 7. Aert

TerugBegin van generatie


834.320   Jan Aerts van der AMEIJDEN

FamilienaamIndex 834.320 • Vader onbekend • Moeder onbekend

BP 1176 mf3 C 04 f.94v.: Donderdag 08-12-1379. Adam de Mierd droeg over aan Rodolphus zvw Theodericus van der Ameijden, Johannes zv Arnoldus van der Ameijden en Willelmus gnd Eelkens soen de Oerscot een erfcijns van 40 schelling, met allerheiligen te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Oirschot, ter plaatse ter Ameiden, aan hem overgedragen door Arnoldus nzvw hr Leonius de Scijnle priester.


Huwt Oirschot ca. 1375

834.321   N.N.

Index 834.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 417.160

TerugBegin van generatie


834.416   Willem Dircks van DOORMAELEN

FamilienaamIndex 834.416Vader 1.668.832Moeder 1.668.833 • Tevens 1.652.630

Geboren ca. 1340
Overleden ca. 1415

Schepen van Oirschot. Volgens Coolen. Kinderen volgens Kwartierstaat Van Adrichem.


Huwt

834.417   Liesbeth Jan Roetart van LIEMPDE

FamilienaamIndex 834.417Vader 1.668.834Moeder 1.668.835 • Tevens 1.652.631

Kinderen

 1. Willem Zie 417.208
 2. Jan Willem Dircx van Doormalen (+ca. 1447), huwt voor sept 1434 Elisabeth, dochter van  Daniel natuurlijke zoon Yden Moermans en Sophie Henrix Swildens
 3. Gerit Willems van Doormalen (+ca. 1441)
 4. Geertruijt Willems van Doormalen, huwt voor 3-4-1427 Gerit Aert Keddens
 5. Margriet Willems van Doormalen, huwt (1) voor 1417 Jan Jansz Bittis (+na 3-5-1427); huwt (2) Peter Lucas Peters van den Nuwenhuijs
 6. Liesbeth Willems van Doormalen, huwt voor 1410 Willem Hendrick Simon van der Hoven
 7. Theodoricus van Doormalen
 8. Agnetis Willems Dircxz van Doormalen, huwt voor 5-7-1423 Jan Willem Jans Tielens van Bakel
 9. Bela Zie 826.315
 10. Dingen (Benigna) Willem Dircxdr van Doormalen, huwt voor 5-5-1425 Marten Henrick Janssoen van Biechelaer

TerugBegin van generatie


834.424   Aernt Gijsbert Back HOUTAPPELS

FamilienaamIndex 834.424Vader 1.668.848Moeder 1.668.849

Geboren ca. 1350
Overleden voor 15-4-1428

Kwartierschout. Kwartieren volgens Coolen & van der Tas.


Huwt (1)

Hillegonde van OESTERZEELE

FamilienaamIndex

(Bron Maarten van der Tas)


Buitenechtelijke relatie (2) voor 1390 met

834.425   Margriet Roelofs van OECKEL

FamilienaamIndex 834.425Vader 1.668.850Moeder 1.668.851

Geboren ca. 1370
Overleden na 1429

Kinderen

 1. (uit 1) Margriet
 2. (uit 2) Wouter Zie 417.212
 3. (uit 2) Alijt
 4. (uit 2) Marcelis, huwt N. Wouter Henric Toyts

TerugBegin van generatie


834.426   Jan de WIT

FamilienaamIndex 834.426 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 1434

Jan de jongere. Kwartieren volgens Coolen.


Huwt

834.427   Lijsbeth Reijniers van BERSE

FamilienaamIndex 834.427Vader 1.668.854Moeder 1.668.855

Kinderen

 1. Bela Zie 417.213

TerugBegin van generatie


835.328   Jacobus Appels de LUCEL

FamilienaamIndex 835.328 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hertogelijk Cijnsboek Oisterwijk (1380 no 7; De Kleine Meijerij) Cijnsboek van de hertog (1380; De Kleine Meijerij) [It. Arnoldus Appel filius Jacobi de Lusel de hereditate Johannis Puerorum *281a* 6.d.nov. It. pro Johanne de Colonia *285b* 4 ½ d.nov.]


Huwt

835.329   N.N.

Index 835.329 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnoldus Appels Zie 417.664

TerugBegin van generatie


835.332   Gobelin N.

Index 835.332 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1320

Te Moergestel.

Cijnsboek van de hertog (1380; De Kleine Meijerij) 9. It. Henricus Luten filius Katerine de Tigelt de terra juxta Bleec *274* 1.d.vet. 10. It. idem *275* 3.ob.nov. [It. Henricus Sticker de Haren *635* 2.d.nov. It. pro Johanne de Merica *636* 3.d.vet.] [It. Henricus Noete filius Arnoldi de Manso ex parte vicinorum de Hukelem *9* 2.s.nov.] [Hesselinus filius Gobelini et Wouterus filius Gobelini habent divisim]


Huwt voor 1345

835.333   Elisabeth N.

Index 835.333 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hessel Zie 417.666
 2. Wouter, vermeld 1380

TerugBegin van generatie


836.842   Jacob Goijaerts KEIJMPS

FamilienaamIndex 836.842 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 826.312, 1.649.264

Overleden Oirschot ca. 1425

ORA Oirschot (Toirkens 125a fol 25 no 169 dd 2-5-1486) [Zie ook 1487 voor diverse verkopen van erfdelen.] Komen zijn Goijaert Eckermans als man van Covegond, verder Goijaert Peters als man van Aleijt, beide dochters van Goijaert Keijmps, verder Wouter zoon wijlen Goijaert Goijaert Keijmps, voor hemzelf en voor Gerit en Aert, als broers en voor Aleijt de oude en Aleijt de jonge, gezusters en alle kinderen van wijlen Goijaert Keijmps de jonge, verder Jacop de oude en Jacop de jonge, Korstiaen Aert Korstiaens als weduwnaar van Engelen, kinderen van genoemde Jacop Keijmps, verder handelend voor Korstiaen, Nelen, Mathijs, Jacop, Clara, Jutte en Beatrijs verwekt bij deze Engelen, nog Jacop de oude en Jacop de jonge handelend voor Adriaen, Ida, Clara, en Katalijn als kinderen van Marcelis Franken (?) verwekt bij Katalijn dochter van Jacop Keijmps en voor Aert en Mercelis, gezusters en kinderen van wijlen Willem die zoon was van genoemde Marcelis Francken en van Katalijn Jacop Keijmps, verder Jan Willem Jacop Keijmps voor hemzelf en voor Pauwels Henrick Pauwels als man van Aleijt dochter van genoemde Willem Keijmps, … verder Joerden en Jacop, broers en kinderen van wijlen Ansem van Lieveld verwekt bij Katalijn dochter van wijlen Jacop Keijmps, voor henzelf handelend en voor Jacop, Pauwels, Jan en Thonis hun broers en voor Jan Dircks als man van Lisbeth, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Ansem en Katarina, verder Wautgaert Dirck Wautgaerts voor hemzelf en voor zijn vrouw Covegonden, verder Lambrecht van Vucht als man van Margriet voor hemzelf en voor Gijsbrecht van Haren als man van Covegonden, verwekt door deze Dirck Wautgaerts en Covegonden dochter van wijlen Jacop Keijmps, verder nog voor Gijsbrecht, Lisbeth en Covegonden kinderen van genoemde Gijsbrecht en van Covegonden, ook nog handelend voor Covegonden dochter van Jacop Dirck Weijten verwekt bij Agnese Goijaerts, zijnde alle wettige erfgenamen van wijlen Mathijs Jacop Keijmps, hun oom die in diens testament zijn vermeld. Verder hierbij Lambrecht Henrick Lemmens, Peter zoon wijlen Aert Happen, Henrick zoon Henrick Happen, in naam zoals in het testament vermeld van …. en Aleijt Keijmps in de plaats van zijn vader Henrick, verder Henrick Wouter Laeckmans als voogd over Aleijt en voor … als voogd voor Johanna en Henrick Jan Goijaerts als voogd voor Lisbeth, zijnde alle wettige kinderen van Peter Aert Happen, verder Steven Henricks van der Donck namens zijn wettige vrouw Claessen, welke Claessen is verwekt bij Beatrijs dochter van Peter Aert Happen, verder Henrick Janssen van Best en Jan Janssen van Best die handelen voor Henrick natuurlijke zoon van Joerden als man van Margriet dochter van Jan van Best, voor hemzelf handelend en voor Beatrijs en Claessen hun zusters, zijnde alle wettige erfgenamen van Aleijt dochter van Henrick Lemmens die wettige vrouw was van Mathijs Keijmps, en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze samen hebben geerfd van Mathijs Keijmps if hen in een testament was vermaakt door deze Mathijs en Aleijt. (…)

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 161v: Goijart, Jacop en Mathijs kinderen van Jacop Keijmp; Jan Wouterss van Loes

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 152v (Aerle) Willem zoon wijlen Willem van Aleijten, Dirck zoon wijlen Jan Henricsoen van Aerle, Jan zoon wijlen Willem geheten Will Neven, Mathijs Jacop Keijmps

BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 171v: Jan Henrick Ruttensoen, Goijaert Jacop Keijmps, Rutger Henrick Ruttensoen, Willem Jacop Keijmps

BP 1219 (Best) okt 1448 – sept 1449 folio 43v, Geerlinck Geritss van Melcrode, Goijart Jacop Keijmps

BP 1222 (Best) okt 1451 – sept 1452 folio 128r: Goijart Jacop Keijmps, Willem zoon van wijlen Jacop Keijmps en van Aleijt Willems van der der Ijnden, Jacop van Dormalen

BP 1223 (Best) okt 1452 – sept 1453 folio 222v: Willem Jacop Keijmps, Dirck zoon wijlen Ghijsbert die Hoppenbrouwer van Straten


Huwt voor 1413

836.843   Aleijt Willems van der EIJNDE

FamilienaamIndex 836.843Vader 1.673.686Moeder 1.673.687 • Tevens 826.313, 1.649.265

Kinderen

 1. Goijaert senior Zie 413.156
 2. Goijaert junior (+Oirschot voor 12-2-1485), huwt voor 1465 Jenneke Willem Derck van Dormalen
 3. Kinderen
  1. Goijaert (+voor 1486), huwt Luitgaerd Wouter Vernoijen; ouders van Wouter
  2. Aert
  3. Wouter
  4. Aleijt sr, huwt voor 1485 Jan Laureijs
  5. Aleijt jr
  6. Margriet
  7. Gerit
 4. Jacob senior
 5. Jacob junior
 6. Engel (+voor 1486), huwt Korstiaen Aert Korstiaens, ouders van Korstiaen, Nelen, Mathijs, Jacop, Clara, Jutte en Beatrijs
 7. Kathelijn senior (+voor 1486), huwt Marcelis Franken, ouders van Adriaen, Ida, Clara, Katalijn en Willem (+voor 1486, vader van de dochters Aert en Mercelis)
 8. Willem Zie 824.632
 9. Kathelijn junior Zie 418.421
 10. Covegonde, huwt Dirck Wautgaerts, ouders van Wautgaert (gehuwd met Covegonde N.), Margriet (gehuwd met Lambrecht van Vucht), Covegonde (gehuwd met Gijsbrecht van Haren; ouders van Gijsbrecht, Lisbeth en Covegonden) en Jacob (gehuwd met Agnese Goijaerts, ouders van Covegonde)
 11. Mathijs (+voor 2-5-1486), huwt Aleijt Henrick Lemmens (+voor 2-5-1486), kinderloos

TerugBegin van generatie


836.848   Jan Lippen van HERSEL

FamilienaamIndex 836.848Vader 1.650.688Moeder 1.650.689

Overleden na 1420, voor 11-2-1424

Vgl Neggers (GN 2007:472)

Kapittel van Oirschot, regest nr 252 dd 18-2-1420 Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan Luppenzn van Heersel in erfpacht genomen heeft van Joerden Smeets: perceel land in Kerkhof in Oirschot.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1190 (Oirschot) okt 1417 – sept 1418 folio 420r: Jan Luppers van Heerzel, Daniel van Vlierden zoon wijlen Daniel


Huwt

836.849   N.N.

Index 836.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Luppert Zie 418.424

TerugBegin van generatie


836.850   Jan TIMMERMANS

FamilienaamIndex 836.850Vader 1.673.700Moeder 1.673.701

Overleden voor 1411

Priester van Bladel, te Oirschot. Ook wel Timmer (Tijmmer) genoemd.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1186 (Oirschot) okt 1409 – sept 1410 folio 448v: huis in de straat gaande van de Peterskerk naar de Lieve Vrouwe Kapel Jan Tijmmermans zoon wijlen Henrick van Eijck; Herman Art Cleijnael (Swertveger), 2 aktes

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 221v: Henrick Knape; Heilwig dochter van wijlen Jan Tijmmermans van Bladel en van Geertruud; Henrick broer van Heilwig

BP 1189 (Oirschot) okt 1414 – sept 1416 folio 149r: Henrick Jan Tijmmermans van Bladel en zijn zuster Heilwig; Heer Luppert van Herzel, priester; Henrick Willems van den Dijc

BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 101r: Jan van Katwijc zoon wijlen Jan, man van Liesbeth dochter wijlen Willem van Audenhoven; Jan zoon wijlen Jan Tijmmerman van Bladel

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 193r (Arle) Steven zoon wijlen Jan Tijmmerman, man van IJda dochter wijlen Zeger Gijelissoen; Jan zoon wijlen Dirck die Roeser

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 71r (heerdgang van den Noetelen) Jan Tijmmer zoon wijlen Jan; Ervaert zoon wijlen Henrick van Melcrode; Heer Luppert priester zoon wijlen Jan van Heerzel; Heilwich dochter wijlen Jan Tijmmer, 11 februari 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 99r, 99v (A) (heerdgang van Hedel) Jacob van Essche zoon wijlen Jan Deenkensz; Jan van Tijenrode zoon wijlen Jan; Rutger van Audenhoven zoon van Henrick natuurlijke zoon van Heer Goijaert van Audenhoven, priester; Heilwig dochter van Jan Tijmmerman van Bladel

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 88v (ter Noetelen) Gerit Jan Hennenssoen; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; Heilwig dochter wijlen Jan Tijmmermans van Bladel, 11 maart 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 170r: Gielis Gielisz van Strathen; Goijaert zoon wijlen Wouter Roestenberchs; Ansem zoon wijlen Jan Tijmmerman en … (niet ingevuld), 3 januari 1425

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 204v: Lijsbeth Tijmmermans dochter (nee, weduwe) wijlen Rutger Hayart; Henrick Daniel Hillensoen; Jan Beerthen Smeeds; Dirck Janss van Ellaer

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 306v: Lijsbeth weduwe Rutgher Hayart en haar kinderen Henrick en Aleit en haar schoonzoon Dirck Janss van Ellaer man van Geertruijt; Heer Willem Vos, priester, overleden; Tielman van der Ameiden

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 216r: Heilwich dochter wijlen Jan Tijmmerman van Bladel; Jan van Tijenrode; Peter Stevenss van Keirckasterle; Jan van Heerzel; Heer Luppert van Haerzulen

BP 1212 (Oirschot) okt 1441 – sept 1442 folio 136v: Willem Jorden Everitss; Jan, Katheljn, Lijsbeth en Jenneke natuurlijke kinderen van Mr. Jan van den Hovel en van Aleit wettige dochter van wijlen Heer Jan Tijmmerman, priester zoon wijlen Henrick van Eijck

BP 1215 (Oirschot) okt 1444 – sept 1445 folio 157v: Willem zoon wijlen Jan van Ele, Goossen Alart Wuestensoen, Aleijt Tijmmermans wettige dochter Heer Jan Tijmmermans, priester

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 227v: Margriet Vos; Peter, Jacop, Marie en Lucia kinderen van wijlen Wouter Tielmanss van der Ameijden; Rutger wettige zoon van wijlen Heer Jan Tijmmermans

BP 1223 (Oirschot) okt 1452 - sept 1453 folio 337r: Lijsbeth dochter wijlen Luppert Jan Rademeker heeft opgedragen aan Adriaen Henrix van den Doeren een huis en hofstad in de herdgang Kerkhof (Luppert Jan Rademeker had verkregen van Jan zoon wijlen Henrick van Eijck alias Tijmmerman), 23 augustus 1453

BP 1224 (Oirschot) okt 1453 – sept 1454 folio 227v: Lambert Eliass van den Venne weduwnaar van Lijsbeth wettige dochter van wijlen Heer Jan Tijmerman en zijn schoonzoon Jan natuurlijke zoon van Henrick van Weert man van Lijsbeth


Buitenechtelijke relatie met

836.851   Geertruid N.

Index 836.851 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Merk op dat alle kinderen wettig en tegelijk kinderen van een priester heten te zijn.

Kinderen

 1. Heijlwich Zie 418.425
 2. Rutger, vermeld BP 1428
 3. Aleijt, had een relatie met Mr. Jan van den Hovel
 4. Lijsbeth, huwt (1) Rutger Hayarts; huwt (2) Lambert Eliass van den Venne
 5. Henrick
 6. Jan
 7. Steven, huwt IJda Zeger Gielis
 8. Ansem

TerugBegin van generatie


836.852   Godevaert van de BOGAART

FamilienaamIndex 836.852 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1365
Overleden voor 1-10-1425

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1195 (Best) okt 1424 – sept 1425 folio 159r (“die Mijspelter”) Marsel natuurlijke zoon van wijlen Heer Jacob van Boemel priester, man van Heilwig docher wijlen Jan Bittis van Best; Goijaert, Daniel, Jan en Heijmerick zoons wijlen Goijart van den Bogart, 12 oktober 1424

BP 1200 (Best) okt 1429 – sept 1430 folio 66v: Dirck Dirx van der Hoeven, Goijart, Heijmerick en Daniel zoons van wijlen Goijart van den Bogart, Willem Willemss van den Dijck

BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 204r: Goijart Dirx van den Laeck en zijn broer Andries; Jan Westen van Rode; Goijart, Daniel en Heijmerick zoons van wijlen Goijart van den Bogharde

BP 1230 (Best) okt 1459 – sept 1460 folio 295v, 296r: Beel, Lijsbeth en Heilwich dochters van wijlen Jan Goijarts (Ghoben) van den Boghart en hun schoonbroers Boudewijn Boudewijns Maess man van Kathelijn en Zebert Aelbertss van den Collenberch man van Mechtelt;

BP 1231 (Best) okt 1460 – sept 1461 folio 190v: Beel, Lijsbeth en Heilwich dochters van wijlen Jan Goijartss van den Boghaert en hun schoonbroer Boudewijn Boudewijn Maess man van Kathelijn en Zebert Aelbertss van den Collenberch man van Mechtelt;

BP 1235 (Best) okt 1465 – sept 1466 folio 149v; Beel, Lijsbeth en Heilwich dochters van wijlen Jan Goijartss van den Bogart en hun schoonbroers: Boudewijn Boudewijnss Maess man van Kathelijn en Zebert Aelbertss van Collenberch man van Mechtelt


Huwt

836.853   N.N.

Index 836.853 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick Zie 418.426
 2. Goijaert
 3. Daniel
 4. Jan (+voor 1-10-1460), vader van Beel, Lijsbeth, Heilwich, Kathelijn (gehuwd met Boudewijn Boudewijns Maess) en Mechteld (gehuwd met Zebert Aelbertss van den Collenberch)
 5. Heijmerick

TerugBegin van generatie


836.856   Henrick van LIEFVELD

FamilienaamIndex 836.856 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Luyten. Mogelijk zoon van een Jan en broer van Gijsbert

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 233r Gijsbert zoon wijlen Jan van Lijedevelt; Liesbeth dochter wijlen Albert Ketelleer

BP 1204 (Oirschot) okt 1433 – sept 1434 folio 110r: Jan Henrix van Lijevelt (van Lijdevelt) en zijn zuster Heilwich


Huwt voor 1380

836.857   N.N.

Index 836.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 418.428
 2. Heijlwich, ook vermeld met Jan BP 1433/34

TerugBegin van generatie


836.860   Lodewijk Henrick SNENNEN

FamilienaamIndex 836.860 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1369
Overleden Oirschot voor 1447

Ook gegoed te Oisterwijk.

Kapittel van Oirschot (nr 242 dd 8-4-1413) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Lodewijkh Henriks Nennenzn verkocht heeft, aan Jan Jan Janszns van Kerkoerle, voor Jans vader: roggepacht uit perceel land in Hofstad in Spoordonk in Oirschot, waaruit al andere roggepacht betaald moest worden.

ORA Oirschot (Toirkens 122a fol 297v no 194 dd 2-11-1469) Verschenen is Dirck Jan Switten en doet nu afstand van aanspraken ten behoeve van Goijaerden Loijwich Snennen inzake een pacht van een half mud rogge per jaar, maat van Oirschot, die Dirck en Goijaert samen hebben geerfd na de dood van Daniel Daniel Hillen zijnde de grootvader van genoemde Goijaert zulks volgens schepenbrieven van Oirschot.

ORA Oirschot (Toirkens 126a fol 31v no 181 dd St Maarten 1494) (…)een pacht van 18 lopen rgge, maat van Oirschot, die Peter jaarlijks heeft betaald gehad uit bepaalde onderpanden. Die pacht had Lodewijk Snennen van Spoordonk eerder beloofd te betalen, steeds op Maria Lichtmisdag aan Godevaerden Metten Rosen van Tilburg en deze Godevaert had de pacht weer verkocht met schepenbrieven van Oirschot aan Peter Heijmerick van Lenneshovel ten zijnen behoeve en van diens erfgenamen op onderpand van bezit dat Lodewijk had gekocht van Godevaert, gelegen in herdgang Spoordonk. De brief daarover is d.d. 10 april 1393 (…)

ORA Oirschot (Toirkens 126b fol 35v no 207 dd 1497) (…)Gijsbrecht Gielis Kremers heeft zijn achterstallige vordering aangetoond met schepenbrieven van Oirschot inzake een jaarlijkse pacht van 6 lopen gerst die 3 mud achterstallig is, welke pacht Loijwich Henrick Snennen van Spoordonk eerder had beloofd aan Jan Goossen Bruijnen, steeds te betalen op Maria Lichtmisdag op onderpand van een stuk beemd genoemd de Breelaeck, welk perceel hij had verkregen van Lambrecht Jan Neven zwager van Gerit en van Jans Crabbendochter en van genoemde Loijwich, b.p. Heijn Smollers, alles volgens een brief 18 december 1383.

ORA Oirschot (Toirkens 139d fol 52v no 137 dd 1564) (…) een huis, tuin, grond etc. deels akker en deels weiland groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. de heer van Oirschot, de gemeenschap-pelijke straat, Andries zoon wijlen Jan Swilden, Gijsbrecht zoon wijlen Goijaerts ook wel de Ellaer genoemd, Willem zoon wijlen Lodewijk Snennen, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 5 december 1447.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Oirschot) feb 1399 – sept 1400 folio 155r: Lodewijck zoon wijlen Henrick Nenne, Willem die Wilde, verwer


Huwt voor 1395

836.861   N. Daniel Daniel HILLEN

FamilienaamIndex 836.861Vader 824.162Moeder 824.163

Kinderen

 1. Henric Zie 418.430
 2. Petrus Lodovici sNennen (+na 1464), vermeld BP 1451
 3. Goyaert, vermeld ORA Oirschot 1465, 1469, 1485, 1492 (hij moet dan behoorlijk oud zijn, zeker 70)
 4. Willem (+na 1456); BP 1422: Willem zoon van Lodewijck die Nen
 5. Augustijn, vermeld (te Spoordonk, met een dochter) ORA Oirschot 1463
 6. Lodewijk, vermeld BP 1431, 1447

TerugBegin van generatie


839.808   N.N.

Index 839.808 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens familie-overlevering iemand uit het Huis van Brabant; vgl Jaarboek CBG 1967. Mogelijk Jan III van Brabant, die een maîtresse Isabella van de Venne, bijgenaamd Ermengarde van Vilvoorde, had.


Buitenechtelijke relatie met

839.809   Isabella van de VENNE VAN STRIJP

FamilienaamIndex 839.809 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bezat hertoglijk erfgoed van Lodewijk van Strijp. Mogelijk identiek met Jan III’s maîtresse, moeder (ook?) van Jan, Johanna, Jeannete en Maria.

Kinderen

 1. Henrick Zie 419.904
 2. Arnold van de Venne (ook: Van Strijpe)
 3. Gisbert van de Venne (ook: Van Strijpe)
 4. Christiaan van de Venne (ook: Van Strijpe)

TerugBegin van generatie


839.874   Willem Gerrits van AMMERSOYEN

FamilienaamIndex 839.874Vader 1.679.748Moeder 1.679.749

Ouderschap aannemelijk maar niet zeker; vgl GTMWNB 1978


Huwt

839.875   N.N.

Index 839.875 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N., Zie 419.937
 2. Jan
 3. Godevaert (waarschijnlijk)
 4. Gerrit (waarschijnlijk)

TerugBegin van generatie


839.880   Jan van DORDRECHT

FamilienaamIndex 839.880 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepen te Lith in 1309, hypothetisch; vgl site Van Dinther. Op basis van zegels van de Van Dordrechts wordt gespeculeerd dat zij een jonge tak van de Van Driels vormen, in de verte verwant aan de Van Cuycks.


Huwt

839.881   N.N.

Index 839.881 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heimerick Zie 419.940
 2. Bruijsten van Nulandt
 3. Agnes (+Den Bosch), huwt (1) Wouter van Vucht, bontwerker; huwt (2) Leonius van Rysinghen
 4. Mathijs

TerugBegin van generatie


839.882   Dirck van BEUGHE

FamilienaamIndex 839.882 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1315

839.883   Ida van MOENLE

FamilienaamIndex 839.883 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Liesbeth Zie 419.941

TerugBegin van generatie


845.952   Roelof BORCHOUTS

FamilienaamIndex 845.952 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.652.638

Geboren ca. 1360
Overleden voor 1428

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1214 (Oirschot) okt 1443 – sept 1444 folio 211r: Dirck en Kathelijn kinderen van Henrick zoon wijlen Jan van Onstaden en van wijlen Hilleke dochter wijlen Roelof Borkels en Henrick zoon wijlen Franck van der Meer als man van Agnes geven aan hun broers Jan, Henrick en Goijart de helft in een hoeve op “die Raffendonck”in Oerscot (behalve 1 buunder beemd aldaar), 28 sept 1444

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1448 folio 282v: Jan Haengreefs, Jan Wuestenberchs, Goijaert en Jut kinderen van wijlen Jacop Luppen, Dirck Roelof Borkots, Jan Henrix van Onstaden

BP 1249 (Oirschot) okt 1479 – sept 1480 folio 41r: Jan Dirck Borkens weduwnaar van Lijsbeth Pauwels dochter van Beerze en zijn zoons: Dirck en Corstiaen

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 113v: Roelof zoon Dirck Roefss Borkot en van Lijsbeth dochter van Jacop Lippen soen van Zeelst; Marten Aertss Steenmetzer (ook folio 154r)

BP 1252 (Oirschot) okt 1482 – sept 1483 folio 515r: Rutger Henrick Belaerts, Roelof Dirck Borckarts

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Best bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1230 (Best) okt 1459 – sept 1460 folio 92r (Gunterslaer) Peter zoon van wijlen Aert van Gennep en van Agnes dochter wijlen Roelof geheten Rove Borchout; Hap en Jan zoons van Kathelijn Jan van Acht, Aert Janss van Acht, Roelof Dirck Borkoet


Huwt voor 1405

845.953   N.N.

Index 845.953 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 1.652.639

Kinderen

 1. Jan Zie 422.976
 2. Dirck (vermeld BP 1418), huwt Lijsbeth Jacop Lippen van Zeelst, ouders van Jan (huwt Lijsbeth Pauwels van Beerze, ouders van Dirck en Corstiaen) en Roelof.
 3. Hilleke Zie 826.319
 4. Aleid, vermeld 1448 (mogelijk verschrijving: dochter van Jan Roelofs)
 5. Agnes, huwt Aert van Gennep (+voor 1461)

TerugBegin van generatie


845.954   Dirck Peter TIELKENS

FamilienaamIndex 845.954Vader 1.691.908Moeder 1.691.909 • Tevens 3.298.546

Geboren Zeelst voor 1376
Overleden Oirschot voor 1428

Kapittel van Oirschot (Regesten nr 261 dd 20-1-1422) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Jan, zoon van Joerden, zoon van Jacob van der Wuestbraken, voor zichzelf en zijn broer Rutger, overgedragen heeft aan Dirk Peters Tielkenszn: deel kamp met huis daarop, in Notelen in Oirschot, en deel roggepacht.

Nog niet nagezien: Bosch Protocol (fiches Oirschot bewerkt door Vera/van Adrichem/Toirkens)

BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 435v, 436r (B): Dirck Peter Tielkens

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 27v: Wouter Dirck Grove van Boeterwijc, Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 83r: Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Willem van Uutwijc, Jan Art Heijnen

BP 1183 (Oirschot) okt 1402 – sept 1403 folio 142v: Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Rutger Henrick Heren Godevartsz, Willem Jansz van Audenhoven

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 210r: Gerit Vos zoon van Willem Vos van Beerze, Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1183 (Oirschot) okt 1403 – sept 1404 folio 323r: Dirck Peter Toelkens

BP 1184 (Oirschot) okt 1404 – sept 1405 folio 145v: Jacob van Gunterslaer en Ludeken Metten Ymen, Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 267r: Art zoon wijlen Henrick Moelneer van Oirschot, Dirck Peter Toelkens

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 305r: Dirck Peter Tielkenssoen van Zeelst, Art Henrick Ervartssoen van Best

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 306v: Wouter Arkensoen, Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1184 (Oirschot) okt 1405 – sept 1406 folio 307r: Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 52v: Dirck die Crumme zoon wijlen Jan die Crumme van Straten; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 93v Henrick van Audenhoven zoon wijlen Jan Lijerinc van Straten; Dirck zoon wijlen Peter Tielkes

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 223r Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; Goijart zoon wijlen Meeus van Wickenvoert

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 236v: Jordaen Brant van Straten; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

BP 1185 (Oirschot) okt 1407 – sept 1408 folio 322v: Peter zoon wijlen Jan Eefsensoen; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 43r: Goijart Jan Truijckenssoen van Bucstel, Henrick Olmken, Dirck Peter Tielkenssoen van Zeelst

BP 1187 (Oirschot) okt 1410 – sept 1411 folio 63r Dirck Peter Tielkenssoen van Zeelst, man van Aleijt wijlen Jan van der Raffendonc

BP 1188 (Oirschot) okt 1412 – sept 1413 folio 250v Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Wouter Bruijstens van Heerbeeke

BP 1188 (Oirschot) okt 1413 – sept 1414 folio 266v t/m 268v (A) : Dirck Peter Tielkens van Zeelst, man van Aleijt dochter wijlen Jan van der Raffendonck; Jan Roef Borkot man van Margriet dochter van Dirck en Aleijt

BP 1188 (Oirschot) okt 1413 – sept 1414 folio 491v: Goijart Michiel Beltkens van den Velde, man van Katelijn Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Goijart Jan Rademaker

BP 1191 (Oirschot) okt 1419 – sep 1420 folio 466r Reijneer Schaden; Dirck zoon wijlen Peter Tijelkenssoen van Zeest

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 126v (A) Art Bac (zoon van wijlen Henrick Bac van Bergeijcke) man van Yda dochter wijlen Jan Luerincs van Strathen; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; Jan en Jacob (onmondig) zoon van Art Bac en Yda

BP 1192 (Oirschot) okt 1420 – sept 1421 folio 291v (Eertbruggen) Gielis Boijen zoon wijlen Henrick; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, 7 februari 1421

BP 1192 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 521v: Willem zoon wijlen Jan Borchmans; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; wijlen Jan van der Raffendonck, 8 augustus 1422

BP 1193 (Oirschot) okt 1422 – sept 1423 folio 432v, 433 (B) Dirck zoon wijlen Peter Toelkens; Aert Heijnensoen; Henrick Vos van Beerze; Willem, Geerling, Ruter en Heilwig kinderen van Wouter van Audenhoven; Wouter die Cuper; Jan van Aken van Spoerdonc

BP 1194 (Oirschot) okt 1423- sept 1424 folio 270r: (Hedel, ¨Oettendonc¨) Heijmerick zoon wijlen Gielis Zegherssoen van Oijrschot; Dirck zoon wijlen Peter Tijelkens van Zeelst (losbaar) 16 december 1423

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 109r (A) Willem zoon wijlen Jan Borchmans man van Hadewig dochter wijlen Jan van der Raffendonc; Mr. Henrick van Vlierden; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; Aleit dochter wijlen Gerit van den Velde; erfgenamen Aert Vogel van Vucht

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 122r: Dirck van der Bruggen, Engel dochter wijlen Jan van den Beemden. wijlen Jan Engelen (grootvader van Dirck) man van Engel (weduwe), Dirck zoon wijlen Peter Tielkens, Jan zoon wijlen Jacob die Wit man van Engel voornoemd, 26 juni 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 122r: Laureijns van den Woude Aertsz, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens soen van Zeelst (met loscondities bij not. acte) 26 juni 1424

BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 122r: Dirck zoon van wijlen Peter Tielkens en van Aleijt dochter van Jan van der Raffendonck; Mr. Henrick van Vlierden, 26 juni 1424

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 75v (B) wijlen Heer Jordaen Brant, priester; Willem van Uutwijc; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens; Willem Wijnman zoon wijlen Claes; Heer Jan Oem van Buchoven

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 88v (ter Noetelen) Gerit Jan Hennenssoen; Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst; Heilwig dochter wijlen Jan Tijmmermans van Bladel, 11 maart 1425

BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 101r:(heerdgang van Hedel “t guet ter Raffendonc”): Mr. Henrick van Vlierden zoon wijlen Daniel, Dirck zoon wijlen Peter Tielkens van Zeelst, Willem die Haen (met loscondities bij not. acte) 26 april 1425

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 26v: Jan zoon wijlen Roelof Borkot, man van Margriet dochter wijlen Dirck Peter Tielkensoen van Zeelst; Dirck Janss die Cromme; Jan Peter Tielkenss van Zeelst

BP 1198 (Oirschot) okt 1427 – sept 1428 folio 80r: Goijart Michiel Beltkens man van Kathelijn dochter wijlen Dirck Peter Tielkenss van Zeelst; Jan Roelof Borkots man van Margriet dochter wijlen Dirck Peter Tielkenss van Zeelst

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 109r: Kathelijn dochter wijlen Henrick van Keerspe; Jan van der Raffendonck, overleden (bezat de hoeve “ter Raffendonck” in de herdgang Hedel); Jan Wouterss van Rode; Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Henrick Janss van Onstaden

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 194r: Goijart Michiel Beltkens man van Kathelijn dochter van wijlen Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Jan Roelofss Borkot man van Margriet dochter wijlen Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Mr. Henrick van Vlierden; Daniel Danielss van Vlierden

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 323r: Lambert Janss van Huesden, Corstiaen Henrick Blesers, Rutger Wouterss van Audenhoven , Mr. Henrick van Vlierden, Goijart Michiel Priems, Jan schoonzoon van Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 246r: Jan Roelof Borkots man van Margriet dochter wijlen Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Goijart Michielss man van Kathelijn dochter wijlen Dirck Peter Tielkens van Zeelst; Gerit Jan Hennenss

BP 1200 (Oirschot) okt 1429 – sept 1430 folio 104v: Goijart Michielss Priems, Corstiaen Henrick Blezers, Jan Roelof Borkot schoonzoon van Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Lambert Janss van Huesden

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 89v: Henrick natuurlijke zoon wijlen Henrick Smeets van Hamont ; Marcelis Marcelis sDeckers; Jan Dirck Willem sNevensoen van Strathen; Dirck Peter Tielkens

BP 1203 (Oirschot) okt 1432 – sept 1433 folio 207v: Aleijt weduwe van Dirck Peter Tielkens; Willem Vos natuurlijke zoon wijlen Heer Jan Vos priester; Rutger Henrick Rutten

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 149v: Jan Roef Borkots man van Margriet Dirck Peter Tielkens; Willem zoon wijlen Goijart Becker; Dirck Peter Tielkens, overleden man van Aleit

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1483 folio 150r: Jan Engelen; Jan Jorden Jacopss van der Wuestbraken; Dirck Peter Tielkenss van Zeelst; Laureijns Aertss van den Woude; Rutger Henrick Rutten man van Kathelijn Dirck Peter Tielkens

BP 1208 (Oirschot) okt 1437 – sept 1438 folio 269v: Rutger Henrick Ruttensoen man van Kathelijn Dirck Peter Tielkens; Willem Goijaert sBeckers; Jan Roeff Borkots

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 123r: Henrick Henrick Jorden Brantss, Jan Roelof Borkots man van Margriet Dirck Peter Thyelkens van Zeelst, Goijart Mychyels man van Kathelijn Dirck Peter Thyelkens, Henrick Model zoon wijlen Wouter Rutgerss van Audenhoven

BP 1210 (Oirschot) okt 1439 – sept 1440 folio 39r: Willem Dirx van den Laer van Wijntelre, Aert Bac zoon wijlen Henrick Bac van Bercheijcke, Dirck Peter Tielkenss van Zeelst, Goijart Boyen en zijn zoon Gielis (folio 39v)

BP 1216 (Oirschot) okt 1445 – sept 1446 folio 201v: Rutger zoon wijlen Henrick Rutger Henrick Oemen man van Kathelijn Dirck Peter Tielkens; Willem Goijart sBeckers

BP 1217 (Oirschot) okt 1446 – sept 1447 folio 82r: Willem Dirx van den Laer, Aert Bac zoon wijlen Henrick Bac van Bergeijcke, Dirck Peter Tielkenss van Zeelst, Gielis Boeyen en zijn zoon Gielis.

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 84v: Meeus Henrick Meeuss van Wickenvoert, Michiel Lambertss van Hall, Goijart Meeuss van Wickenvoert, Dirck Peter Tielkens van Zeelst

BP 1219 (Oirschot) okt 1448 – sept 1449 folio 120v: Dirck Peter Tielkens, Jorden Jan Eefsen, Roelof Aert Roefss

BP 1222 (Oirschot) okt 1451 – sept 1452 folio 92r: Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Henrick Henrix van Onstaden

BP 1226 (Oirschot) okt 1455 – sept 1456 folio 327r: Jorden Gijb Hoenen, Dirck Herman Smolners van Spoerdonck, Dirck Peter Tielkens

BP 1227 (Oirschot) okt 1456 – sept 1457 folio 456r: Jan schoonzoon van Dirck Peter Tielkens van Zeelst, Lambert Janss van Huesden, Thomas Goessenss van Audenhoven

BP 1229 (Oirschot) okt 1458 – sept 1459 folio 137v: Lambert de Oude en Lambert de Jonge, zoons van wijlen Jan van den Acker; Peter Tielkenss van Zeelst; Jan Molners man van Lijsbeth

BP 1239 (Oirschot) okt 1469 – sept 1470 folio 81v: Henrick Jan Aleijten soen man van Kathelijn dochter van wijlen Goijart Michiels en van Aleijt Dirck Peter Tijelkens van Zeelst; Aleit weduwe van Peter van Krekelhoven


Huwt

845.955   Aleijt Jan van der RAFFENDONCK

FamilienaamIndex 845.955Vader 1.691.910Moeder 1.691.911 • Tevens 3.298.547

Overleden na 1437

Kapittel van Oirschot (Regest nr 297 dd 5-2-1431) Schepenen van Oirschot oorkonden dat Godevert Rutgers Henriks heren Govertsznszn van Audenhoven, beloofd heeft aan Aleid, weduwe Dirk Peter Tielkens: roggepacht uit huis, hof en akker in Kerkhof in Oirschot.

Kinderen

 1. Margriet Zie 422.977
 2. Kathelijn Zie 1.649.273
 3. Aleijt, huwt voor 1427 Goijaert Michiel Beeldekens (+voor 1470) alias Beltkens
 4. Kinderen
  1. Kathelijn, huwt Henrick Jan Aleijten (vermeld BP 1470, 1471)

TerugBegin van generatie


847.496   Bartholomeus Jan van den NUWENHUYS

FamilienaamIndex 847.496Vader 1.649.040Moeder 1.649.041 • Tevens 824.520

847.497   Sweentje N.

Index 847.497 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 824.521

TerugBegin van generatie


847.498   Wouter Jans van POPPEL

FamilienaamIndex 847.498 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Jonkheer. Bron Genealogie Thijs van der Zanden.

1461 - 13 feb - Wouter Janssoen van Poppel wordt vermeld.


Huwt

847.499   N.N.

Index 847.499 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Heylwich Zie 423.749

TerugBegin van generatie


847.520   Pauwel Willems Die Decker van BEERZE

FamilienaamIndex 847.520 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1390

1434 - mei - Vermelding van Pouwels Willems de Decker van Beerse en zijn kinderen. Er zijn ook vermeldingen op 31 maart 1435, 24 januari 1443 en 8 april 1472.

1459 - Dionys Pauwels die decker van Beerse wordt samen met zijn broer Willem en zusters Luytgart en Lysbeth genoemd als kinderen van wijlen Jan die Decker van Beerze.

1438 - Vermelding van Willem Pauwels Willems de Becker van Beerse. Er zijn ook vermeldingen in 1440, 1441, 1443, 1450, 1451, 1452, 1456, 1458, 1460, 1467 en op 7 februari 1471.

1440 - jan - Vermelding van Philips Pouwels Willems de Decker van Beerze. Er zijn ook vermeldingen in 1443, 1448, 1452, 1456, 1458, 1460, 1467 en 1470.

Bron Genealogie Thijs van der Zanden.


Huwt

847.521   N.N.

Index 847.521 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dionys Zie 423.760
 2. Kathelijn Pauwels Willems de Decker van Beerze, huwt Sijmon Claes Cock
 3. .Willem Pauwels Willems die Decker van Beerze.
 4. Philips Pouwels Willems die Decker van Beerse
 5. Wouter Pouwels Willems die Decker van Beerse, bontwerker
 6. Lysbeth Pouwels Willems de Decker van Beerse, huwt Jan Dirck Borkens Ghysbert
 7. Dirck Pouwels Willems de Decker van Beerse
 8. Luytgart Pouwels Willems de Decker van Beerse, huwt (1) Philips van Wavere ook genaamd Philippus Waverinus; huwt (2) Jan Hubens Dirck Huben
 9. Ghysbert Pouwels Willems de Decker van Beerse.

TerugBegin van generatie


925.440   Rodmer EYSMA

FamilienaamIndex 925.440 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oudwoude ca. 1385

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel). Cum grano salis.


Huwt

925.441   N.N.

Index 925.441 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jelt Zie 462.720

TerugBegin van generatie


925.444   Worp Jarichs JELCKEMA

FamilienaamIndex 925.444Vader 1.850.888Moeder 1.850.889

Geboren Buitenpost ca. 1365
Overleden Buitenpost 1427

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel). Cum grano salis.


Huwt

925.445   N.N.

Index 925.445 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rompt Zie 462.722

TerugBegin van generatie


925.476   Tjaerdt Tjaerda STARKENBORGH

FamilienaamIndex 925.476 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Rinsumageest ca. 1360
Overleden Rinsumageest na 1429

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel)


Huwt rond 1390 te Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland.

925.477   Jouck Sytzes MARTENA

FamilienaamIndex 925.477Vader 1.850.954Moeder 1.850.955

Geboren ca. Cornjum, Leeuwarderadeel 1370
Overleden Rinsumageest 1429

Kinderen

 1. Syds Zie 462.738

TerugBegin van generatie


925.478   Upko Hemmen HUNINGA

FamilienaamIndex 925.478Vader 1.850.956Moeder 1.850.957

Geboren Oostwold, Midwolda, Groningen ca. 1342

Bron Stamboom Griffioen Jellema (Friese Adel)


Huwt Oostwold ca. 1395

925.479   Weya POPTADA

FamilienaamIndex 925.479 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oostwold ca. 1355

Kinderen

 1. Tiacke Upkes Huninga
 2. Wypcke Upkes Huninga
 3. Aleida Zie 462.739
 4. Hayo Upkes Huninga
 5. Hemmo Upkes Huninga (+na 1454)

TerugBegin van generatie


987.712   Jan Haasgensz in de KLEI

FamilienaamIndex 987.712Vader 1.975.424Moeder 1.975.425

Geboren voor 1375
Overleden ca. 1450

Lenen van Leeuwenhorst (Hogenda 2014) te Noordwijk: Jan Hazensz. (Haasgensz.) 1449 – 1450 landhuur: (5 hond land gemeen met een wijf van Katwijk) (1449 – 1450 3 filipp. Schilden), vorige pachter: Simon Poesz.; volgende pachter: Jan Jansz.


Huwt voor 1400

987.713   N.N.

Index 987.713 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dirck Zie 493.856

TerugBegin van generatie


995.968   Otto van BOXTART

FamilienaamIndex 995.968 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Bocholt ca. 1370

Alias ten Boxtert. Volgens tip Sybolt van Keulen (2017); nog onzeker.

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (A 450 Ba I Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Barnsfeld Urkunden, Nr. 22 dd 28-4-1409) Beschreibung : Vor Hinrich Urdeman und Hinrich van den Haghe, Rabaden Sohn, Schöffen zu Bocholte, verkaufen Sweder van Depenbroke, seine Mutter Elzebe und seine Schwester Ydeke dem Richter Hinrike Tenckynch zu Bocholte ihr Haus, in dem sie wohnen, gelegen zwischen den Häusern Loden des Konnynges und Otten ten Bokesterte in der Vestrate to Bocholte. Die Verkäufer verbürgen sich auch für ihre Tochter bzw. Schwester Ermgarde van Depenbroke, die außerhalb wohnt. Siegelank. der Schöffen und Sweders van Depenbroke.up sunte Vitalis dach des hilgen mertelers.

Mogelijk verwant:

Derck (Regesten Hof van Gelre, brieven van/aan kwartier van Zutphen nr 2960 dd 22-1-1564), Missive van het Hof aan den landdrost met last om aan Derrick te Boxtert, burger van Bockholt, goed en kort recht te laten wedervaren.

Ailbert ten Boxtert (Lenen Bergh p. 304) is hulder bij overdracht van goed in Brünen in het land van Kleef, 1566

Christiaen ten Boxtard en Anna Alting, echtpaar, erven van Everhardus Alting (gesignaleerd ca. 1555-1600), pensionaris in Oost-Friesland (ANF 1886:14).

Zie voor verder onderzoek naar de familie Ten Boxtert: genealogie Van Keulen


Huwt

995.969   N.N.

Index 995.969 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bernhard Zie 497.984

TerugBegin van generatie


1.010.112   Willem Arentsz van TETRODE

FamilienaamIndex 1.010.112Vader 2.020.224Moeder 2.020.225

Geboren ca. 1365
Overleden 1423

Schout van Zuidwijk onder Wassenaar (1395), baljuw van Rijnland, brouwer, kerkmeester. Bron Genealogie Tetrode.


Huwt

1.010.113   Dietwaer van WIJCK

FamilienaamIndex 1.010.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 18-8-1433

Jonkvrouw

Kinderen

 1. Arent Zie 505.056
 2. Jan (+voor 1483), brouwer te Leiden; huwt Katrijn N.
 3. Kinderen
  1. Michiel
  2. Alyt
  3. Willem
  4. Machteld
  5. Maritgen
  6. Adriana
  7. Katrijn
  8. Aernt
  9. N.N.

TerugBegin van generatie


1.013.856   Mees FOIJTGEN

FamilienaamIndex 1.013.856Vader 2.027.712Moeder 2.027.713

Geboren voor 1380

Bron OV 1990:45ff. Vermeld 1395: afterzusterkind van Foijtgen Foijtgen (gegijzeld, betrokken bij de moord op Willem Cuser en Aleid van Poelgeest).

Huis te Warmond (inv.nr. 438, Memorieboek van Warmond, transcriptie P.W.C. van Kessel) Februarius: Item des Donredaghes ende Vrijdaghes na Onser Vrouwen-dach te Lichtmisse is ’t jaerghetijde Foeytgen Boudijnsz ende Margriet sijn wijf, Pieter Boudijnsz ende Machtelt Boudijnsdochter ende men sel gheven den pastoer 2 sc. Item des Donredaghes ende Vrijdaghes na Grote Vastelavont is ’t jaerghetijde Bartelmees Foeytgesz, Kerstyn, sijn wijf Willem Bartelmeesz ende Margriet Ysbrants, sijn dochter. Ende men sel gheven den pastoer 6 groot. Item noch op dese tyt voirscr. is ’t jaerghetijde Duyve Willem Bartelmeessoons [’weduwe] met haer kinder, als Foeytgen Willemsz, Bartelmees Willemsz, Willem Willemsz, Yeve Willemsdr, Duve Willemsdr, Margriet Willemsdr ende Dyewer Willemsdr.


Huwt ca. 1370

1.013.857   Kerstijn N.

Index 1.013.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 506.928
 2. Margriet

TerugBegin van generatie


1.013.860   Barthout BARTHOUTSZ

FamilienaamIndex 1.013.860Vader 2.027.720Moeder 2.027.721

Geboren ca. 1370

Bron OV 1990:45ff. Memorie gevestigd door de kleinzoons Barthout, Dirc en Gherijt in 1453.

Huis te Warmond (inv.nr. 438, Memorieboek van Warmond, transcriptie P.W.C. van Kessel) Januari: Item noch des Donredaghes ende Vrijdaghes na dertienen dach is ’t jaerghetijde Jan Duyker, Barthout Barthoutsoen, Alyt, sijn wijf, Gheryt Barthoutszn ende Dirck Bartoutszn ende men sel gheven den pastoer 5 sc. Item noch op dese tyt voirscr. is ’t memori ende jaerghetijde Baerthout Gherytsz, Gheryt Gherytsz, Jan Gherytsz ende Dirck Gherytsz, Katryn Gherytsdr, Alyt Gherytsdr, Ermgaert Gherytsdr ende Jutte Gherytsdr ende men sel gheven den pastoer 4 groot.


Huwt voor 1400

1.013.861   Aleyd DUYCKER

FamilienaamIndex 1.013.861Vader 2.027.722Moeder 2.027.723

Ook Duker (Van Noort & Fannee 2019/1)

Kinderen

 1. Gerrit Zie 506.930
 2. Dirk, vermeld in memorievestiging 1453

TerugBegin van generatie


1.013.888   Frederik Florisz van TOL

FamilienaamIndex 1.013.888Vader 2.027.776Moeder 2.027.777

Schildknaap. Vgl. Balen p. 1257. Vanaf hier zit Balen er waarschijnlijk echt helemaal naast: onder de welgeboren mannen van het Rijnland (OV 2014:157) staan in Koudekerk 1399 Jacob en Pieter Frederiks, in de Lenen van Poelgreest komt voor Simon Vrederic van Tol Gerijtsz, niet Florisz.


Huwt ca. 1410

1.013.889   Elisabeth van BOSHUYZEN

FamilienaamIndex 1.013.889 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1466

Volgens site Van Alkemade: dr van Willem en Beatrix Dircksdr van Swieten

Kwartierstaat Kuiken geeft andere kwartieren maar zonder bronvermelding: Simon-Frederik gehuwd met Geertruid Coppier Hendriksdochter

Nationaal Archief (toeg.nr. 3.18.30.01 inv no 201B) Kapittel St Marie op het Hof te ‘s-Gravenhage (Renten en inkomsten kerken, pastoor van Koudekerk, bewerking A van der Tuijn, Hogenda 2021) Ongedateerd (1458-1557) Folio 15. Copia copie. Joncvrou Geertruijt Sijmon Vredericx weduwe van Tol heeft gegeven den goodtshuijse van Koudekercke een pondt siairs paijement, te versien ende te verhaelen op een huijs ende erve staende binnen den ambocht van Koudekerck twisken den Rijn ende den heerwech bij die kerck ende hoort nu ter tijt toe Willem Ket Claesz. gelijckerwijs als dien brief inhoudende is die joncvrou Geertruijt den goodtshuijse gegeven heeft. Des soe sullen die kerckmeesters laeten doen een eeuwighe memorie inder kercke van Koudekerck eens int jaer als opten selven dach alsmen jairgetijde houdt van Florijs van Tol mit zijne vrienden voor Zijmon van Tol ende joncvrou Geertruijt zijn wijf. Ende alsdan soe sullen die kerckmeesters dese memori belichten mit vijf goodtshuijs kaersen. Ende zij sullen geven den cureijt ter stont opt graff 4 stuvers, den cappellaen van Poelgeest 2 gr., den coster 3 gr. voor haer presenci ende zij sullen den armen deelen 2 gr.

Kinderen

 1. Pieter Zie 506.944
 2. Simon (+1466), huwt Geertruidt Coppier van Calslagen

TerugBegin van generatie


1.013.896   Gerard Ramp van TOL

FamilienaamIndex 1.013.896Vader 2.027.776Moeder 2.027.777

Broer van leenheer Dirc en van Frederik Florisz.

Lenen Oudshoorn: 2 morgen land te Outshoorn (Oetshoern), belend ten oosten: heer Jacob van den Woude (1430: Jan van Duvenvoerde), ten westen: Willem van Leeuwen (1430: Willem Dirc Woutersz., 1517: Simon Jansz.), ten zuiden: (1517: de banwatering van Koudekerk), ten noorden: (1517: het ambacht van Esselickerwoude). 4 10-10-1380: Dirc van der Tol, broer van de leenheer Florys van den Tol, die zegelt met een klimmende leeuw en een barensteel met 5 hangers (diverse charters, omslag 15). ; 14-9-1430: Jacob van Tol, neef van de leenheer Dirc van Tol, die zegelt met een klimmende leeuw en een barensteel met 3 hangers, na overdracht door Symon Pietersz. Ban (diverse charters, omslag 15). 14-5-1459: Machteld Jacobsdochter van Tol, gehuwd met Gherijt van Rossum, bij dode van haar broer Claes Jacobsz. van Tol, vermeld in 1473 als Machteld, weduwe van Gerijt van Rossen (Heerlijkheidsarchief Koudekerk, inv. no. 5, r.r. 306, bijlage, fol. 10); . ..-.-1...: Wouter Florisz., als leenman vermeld op 27-9-1517 (L.H. 286, fol. 80v)

Lenen Koudekerk: Vier weren in het oostelijk deel van de Lagewaard; C Jan Frederiksweer en Reyentjesweer: 1368 Heer Gerard van Poelgeest (eigenaar) ; 1436 Jacob Willemsz. (bewoner) 1439 Heer Gerard van Poelgeest (vanaf hier eigenaren) ; 1442 Hendrik Gerard Hendriksz.z. in Jan Frederiksweer (is man van Margriet Gerard Rampendr. van Tol) en Maritgen Jacobsdr. Willem Dirksz. wed. ; 1447 Hugo Pietersz. ; 1450 Hugo Pieterz. Het weer met huis ; 1452 Dirk Willemsz. in Jan Frederiksweer ; 1454 Hugo Pietersz. het huis ; 1458 Gerard Willemsz. memoriegift van 20 s op een weerland in Reyntjesweer bezijden Dirk van Tol’s hofstede voor Gerard zelf, zijn vrouw Catharina en hun kinderen. ; 1458 Laurens Willemsz. memoriegift van 22 s op Reyntjesweer in de Lagewaard bezijden Dirk van Tol’s hofstede voor hemzelf zijn vrouw Eemsgen en hun kinderen. ; 1461 Nicolaas van Leeuwen en Dirk Willemsz. ; 1467 Hugo Pietersz. ; 1468 Adriaan Willemsz. ; 1471 Hugo Pietersz. vermaakt bij testamentaire beschikking 6m aan het St. Hiernonymusklooster (Roma) te Leiden (6m van de 14m) ; 1471 Gerard Willemsz. schout van Koudekerk wordt bewoner. De 6m gaan vanaf 1498 naar Abdij de Leeuwenhorst.


Huwt (1)

1.013.897   Geertruid EVERTS

FamilienaamIndex 1.013.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Buitenechtelijke relatie (2) met

N.N.

Index

Kinderen

 1. (uit 1) Dirck Zie 506.948
 2. (uit 1) Margriet, huwt Hendrik Gerard Hendrikszsz
 3. (uit 2) Willem: Gerrit Ramp telt onder de Welgeborenen van Rijnland te Koudekerk 1399 met zijn bastaardzoon Willem

TerugBegin van generatie


1.014.016   Gerrit HEER

FamilienaamIndex 1.014.016Vader 2.028.032Moeder 2.028.033

Geboren voor 1380

Te Rijnsburg, pachter van Huis Warmond: op 24-1-1417 beleend met 4½ hond land in Warmond, bij opdracht uit eigen in ruil voor de 3 morgen land op het Westveen


Huwt ca. 1415

1.014.017   Katrijn N.

Index 1.014.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerrit Zie 507.008
 2. Cornelie Gerritsdr

TerugBegin van generatie


1.014.018   Willem DIRCX

FamilienaamIndex 1.014.018 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vgl. OV 1993


Huwt

1.014.019   N.N.

Index 1.014.019 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Haesgen Zie 507.009
 2. Heer Claes Willem Dircxzsz, priester

TerugBegin van generatie


1.014.020   Jan Jozef MEIJNAERTS

FamilienaamIndex 1.014.020 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Rijnsburg; volgens GenealogieOnline (Slobbe-van den Berg). Niet geverifieerd.


Huwt

1.014.021   N.N.

Index 1.014.021 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Meijnert Zie 507.010

TerugBegin van generatie


1.015.728   Heiman N.

Index 1.015.728 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1360
Overleden Lisse 1425

Lenen van de Abdij Leeuwenhorst te Sassenheim: Albert Heimansz. (v.a. 1441 zijn weduwe Aagje) 1427– 1461 landhuur: 1 morgen broekland in Sassenheim gelegen voor de Kaag (1427– 1461 2 w.s.); vorige pachter: Dirk Jan Trudenszsz., volgende pachter: Dirk Albertsz.

Idem: Hendrik Heimansz. 1426 – 1433 landhuur: een akker (verm. 40 voeten breed) (1426 – 1433 1 kromstaart); vorige pachter: ?, volgende pachter: ?; 1436 – 1443 landhuur een akker geest (verm. 1 1/2 hond en 5 roeden breed) (1436 – 1443 ƒ 0-4-0); vorige pachter ?, volgende pachter: ?

Lenen van de Abdij Leeuwenhorst te Lisse: Albert Heimansz., v.a. 1441 zijn weduwe Aagje; 1427 – 1451 landhuur: (met hiaat 1431 – 1440?): 3 morgen land (1427 – 1451 2 w.s.); vorige pachter: Bouwen Pauw, volgende pachter: ?; Albert Heimansz. weduwe Aagje 1441 – 1454 landhuur: 1 1/2 hond min 25 gaarden geestland (1441 – 1454 9 stuivers w.v. er 40 in een nobel gaan); vorige pachter: ?, een volgende pachter: Mourijn Harmansz.; Albert Heimansz. weduwe Aagje 1444 – 1461 landhuur: 1/2 morgen geestland, 40 voeten breed door haar werf (1444 – 1461 1/2 nobel), vorige pachter: Hendrik Heimansz., volgende pachter: Dirk Albertsz.; Albert Heimansz. weduwe Aagje 1441 – 1451 landhuur: “dat bieskampje” (waarschijnlijk 1 van de 2 kampen) (1441 – 1451 2 w.s.); vorige pachter: ?, volgende pachter: waarschijnlijk Albert Heimansz. wed. Aagje zelf.; Albert Heimansz. weduwe Aagje 1451 landhuur: geestland van 2 steden (2 stukken land) (1451 29 stuivers w.v. er 40 in een nobel gaan of $ 2-5-8); vorige pachter: ?, volgende pachter: ?; Albert Heimansz. weduwe Aagje 1452 – 1461 landhuur: 6 morgen land gelegen aan 2 kampen (1452 – 1461 4 w.s); vorige pachter: waarschijnlijk voor 1 kamp Albert Heimansz. wed. Aagje zelf, volgende pachter: Dirk Albertsz.

Idem: Pieter Dierink en Albert Heimansz., (1441 diens weduwe Aagje) 1427 – 1443 landhuur: kamp land (1427 – 1430 1½ nobel; 1431 – 1443 3 w.s.); vorige pachter: ?, volgende pachter: ?

Lenen van de Abdij Leeuwenhorst te Lisse: Heiman a. 1410 – 1425 landhuur: een hofstede met 8 hond en nog 1/3 hond land (1410 – 1414 ƒ 3-16-0); b. 1410 – 1425 landhuur: 2 kampjes achter zijn huis, c. 1410 – 1425 landhuur: 2 morgen 2 hond en 68 roe land en 1 akker door zijn werf (1410 – 1414 ƒ 4-10-0); d. 1410 – 1425 landhuur: een kamp van 3 morgen; e. 1410 – 1425 landhuur: 5 morgen en 1 hond gen. “de eerekamp?” waar Gerrit Simonsz. kinderen een 1/2 morgen in hebben (1410 – 1414 ƒ 4-2-6); a t/m e 1416 – 1425 8 nobels of ƒ 16-0-0; volgende pachter: ?

Idem: Hendrik Heimansz. 1426 – 1443 landhuur: 1/2 morgen geest in de werf 45 roeden breed (1426 – 1430 18 kromstaarten; 1432 – 1435 1 kroon; 1436 – 1443 1/2 nobel); vorige pachter: ?, volgende pachter: Albert Heimansz. wed.


Huwt voor 1390

1.015.729   N.N.

Index 1.015.729 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willem Zie 507.864
 2. Aelbrecht (*voor 1403 +1441), huwt Aagje N. (+1461)
 3. Kinderen
  1. Dirck, neemt pachtgrond van zijn moeder over
 4. Hendrick (+1443), kennelijk kinderloos

TerugBegin van generatie


1.019.312   Jan Gerrits de LANGE

FamilienaamIndex 1.019.312Vader 2.038.624Moeder 2.038.625

Geboren ca. 1420
Overleden Gouda 1498

Jan de Vrije Gerritszoon, rond 1470-77 schepen van Rotterdam, verhuisde naar Gouda waar hij De Lange of De Grote werd genoemd, en hoofdman der brouwerijen was; kerkmeester 1485, 1489, 1496 en 1497, weesmeester 1498. Bron Genealogie Sypesteyn (p 118-111).


Huwt (1)

Supijn van der GOUDE

FamilienaamIndex


Huwt (2) ca. 1450

1.019.313   Catharina van TETTERODE

FamilienaamIndex 1.019.313 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Elsburgh
 2. Margaretha
 3. Ghesina
 4. Dirck, raad, schepen en burgemeester van Gouda
 5. Jan
 6. Claes, hoogheemraad Krimpenerwaard
 7. Mr Pieter, priester, deken
 8. Willem (*1450), raad en burgemeester van Gouda
 9. Adriana (*1454)
 10. Gerrit Zie 509.656
 11. Diderica

TerugBegin van generatie


1.019.316   Jan Dirck HOENSE

FamilienaamIndex 1.019.316Vader 2.038.632Moeder 2.038.633

Geboren Gouda ca.1445
Overleden voor 19-5-1490

Hypothetisch. Schepen van Gouda in 1486: Ian Dirck Hoense.

Crimineel Vonnisboek van Gouda (toegangsnr. ac2, inv.nr. 176, transcriptie C. Doedeijns, Hogenda; p. 126 dd 19-5-1490) Alsoe Cornelys Claes Tijsen, Geryt Heye, meester Feys, Kos Bartelmeeusz., Geryt Martijnsz. ende sijn broer Martijn die molenaer, Jacob van Borsselen, Dirc Jan Andriesz., Goebel Michielsz., Willem Hagensz. weduwe, Jan Gerytsz. die veerman, Jorys Ghenenz. ende Jan Dirck Hoens weduwe ende Willem Danenz. hoer oude leninge niet gebrocht en hebben dair sij up geset waren hoe wel dat sij dicwijs gewaerscuwet sijn, soe is ’t dat die scout mit die goede luden vanden gerechte overdragen sijn ende doen gebieden dat dese voirsz. personen van stonden an binnen daechs sonnenschijn hoir gelden noch brengen dair sij up geset sijn in handen vanden ontfangers ende indien sij dat niet en brengen dat sij als dan morgen voir 8 uren uter stede ende vrijheit vander Goude gaen en niet weder in comen sij en sellen eerst een bedevaert ten Inzeel gedaen hebben eer sij weder in comen up een peijne van 20 gouden leeuwen ende nochtans soe sellen sij hoir bedevaert doen na sij sij weder in sullen comen als voirsz. is ende up hoir neringe ende dair toe noch dubbelde leninge te brengen eer sij in die stede comen sellen.


Huwt voor 1475

1.019.317   N.N.

Index 1.019.317 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 19-5-1490

Kinderen

 1. Dirck Zie 509.658

TerugBegin van generatie


1.019.684   Vincent CLIQUET

FamilienaamIndex 1.019.684Vader 2.039.368Moeder 2.039.369

Geboren Auby (Nord-Pas-de-Calais) ca. 1430
Overleden Douai (Nord-Pas-de-Calais) 1-4-1478

Maître Archer du Duc de Bourgogne (Philippe le Bon), Maître de cavalerie sous Charles le Téméraire; Bourgeois de Douai 7-11-1470. Anobli en Mai 1473. Bron Geneanet (Eric Jamet)


Huwt x-12-1458

1.019.685   Martine VILETTE

FamilienaamIndex 1.019.685Vader 2.039.370Moeder 2.039.371

Geboren ca. 1440
Overleden Douai 16-11-1470

Kinderen

 1. Lucas (1458-1489)
 2. Henri Zie 509.842
 3. Marguerite
 4. Robinet (*ca. 1462)

TerugBegin van generatie


1.032.712   Jean Picavet Dit CUVELIER

FamilienaamIndex 1.032.712 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Wasquehal, mogelijk te Mouvaux: de enige plaatsen waar dit geslacht rond 1400 voorkomt.


Huwt voor 1400

1.032.713   N.N.

Index 1.032.713 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Germain Zie 516.356

TerugBegin van generatie


1.032.714   Robert Jean PETITPAS

FamilienaamIndex 1.032.714Vader 2.065.428Moeder 2.065.429

Geboren ca. 1356
Overleden na 1417

Baljuw van Capinghem. Bron Geneanet (Jose Vallantin Dulac, Michel van Hoegaerden).


Huwt ca. 1385

1.032.715   Marie D’ENGLOS

FamilienaamIndex 1.032.715Vader 2.065.430Moeder 2.065.431

Geboren ca. 1360
Overleden na 1385

Kinderen

 1. Marie Jeanne Zie 516.357

TerugBegin van generatie


1.032.736   Pierre BOUCHERY

FamilienaamIndex 1.032.736 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Armentières ca. 1365
Overleden Armentières 1422

Bron Geneanet (Bouquet)


Huwt

1.032.737   N.N.

Index 1.032.737 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lothard Zie 516.368

TerugBegin van generatie


1.032.816   Jean de la CAMBRE

FamilienaamIndex 1.032.816 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1396

Alias De le Cambe.

Registre des Bourgeois de Lille (Castello Lillois 57:9) Puis le Toussains lan mil CCC IIIIxx et XVI [1396] Jaques DE LE CAMBE dit Gantois filz de feu Jehan le XXIXe jour doctobre par raccat


Huwt

1.032.817   N.N.

Index 1.032.817 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacques Zie 516.408

TerugBegin van generatie


1.032.832   Toussaint LAMBELIN

FamilienaamIndex 1.032.832Vader 2.065.664Moeder 2.065.665

Geboren ca. 1390

Bron Geneanet (Hervé Defretin)


Huwt Lesquin ca. 1420

1.032.833   N.N.

Index 1.032.833 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Simon Zie 516.416

TerugBegin van generatie


1.040.384   Willem van der MAERN

FamilienaamIndex 1.040.384Vader 2.080.768Moeder 2.080.769

Geboren ca. 1302
Overleden 1375

Richter van Heyencoop 1347, Reyerscoop 1359. Beleningen van Willem, zoon Jan, kleinzonen Jordaan en Zweder met hoeve aande Oude Rijn (Meerndijk) bij Buurkerk (OV 1989:355-406).

Bron Paul van Maaren (2013)


Huwt

1.040.385   Steyne van WIJCK

FamilienaamIndex 1.040.385Vader 2.080.770Moeder 2.080.771

Kinderen

 1. Johan van der Maern Zie 520.192
 2. Willem

TerugBegin van generatie


1.040.386   Willem BAERT

FamilienaamIndex 1.040.386 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Jonkheer


Huwt

1.040.387   Margriet MAES

FamilienaamIndex 1.040.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margriete Baert Zie 520.193

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 19   Generatie 21 >   Generatie 145IndexNamen