Generatie 13 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 12   Generatie 14 >   Generatie 145IndexNamen


4.184   Goert Goertsen Diebels HEIJLEN

FamilienaamIndex 4.184Vader 8.368Moeder 8.369

Geboren voor 1550
Overleden Bergen 7-11-1629

Alias Goert Goertsen den Jongen. Schepen te Well en Bergen. Bron Geneanet (Claudio Kokke)


Huwt

4.185   Janneke N.

Index 4.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Voornaam onzeker.

Kinderen

 1. Diebel Zie 2.092

TerugBegin van generatie


4.248   N. COENDERINGS

FamilienaamIndex 4.248 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt ca. 1600

4.249   N.N.

Index 4.249 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 2.124
 2. Jan (*ca. 1600), huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Mariken Coenerinck (*ca. 1632, huwt Didam NG 27-1-1656 Tonnis Albertsz Kummelinck
  2. Jan (*ca. 1625), huwt Didam NG 13-04-1656 Enneken Schuijren; ouders van Hendersken Coenerinck (dNG Didam 25-3-1657) en Herman Coenerinck (dNG Didam 30-12-1659)
  3. Derck (*ca. 1630), huwt Didam NG 14-11-1656 Anneken Janssen van Lemmegoe, ouders van N. Coenderinck(dNG Didam 4-1-1657)
  4. Beerntjen, huwt Didam NG 16-11-1645 Jan Hageman; ouders van N. Hageman (dNG Didam 9-3-1657)

TerugBegin van generatie


4.448   Johan VERWOERT

FamilienaamIndex 4.448 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1585

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 105 dd 21-8-1655, afgelost 15-8-1665) Registratie van een schuld van 24-12-1616, toen Johan Verwoert en Willemke Jansen aan Jan Wessels en Jaecksken Jans een erfjaarrente van fl. 9.-.- gaven.

Mogelijk: ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 116v dd 2-5-1611 gerichtsdag) Wilhelm Ingen Nulandt brengt tussen peinding en pandkering Johan Verwoerdt en N.N. voor drie vierdell gewas voor 28 jaar achterstallige pacht.

Verpondingen van Winssen (1649/1650, Zoeklicht op Nijmegen) Jan Verwoert daer hij woont binnen den queldam leggende anderhalven mergen, ad 8 gl. 10 st. den mergen 6 gl. NB: in hetzelfde register komen ook Marie, Wintgen, Gerrit/Geurt en Arndt Verwoert voor.

Dijkcedullen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005 no 114 Jan van Densen VII roeden (Hiervan Heesen van Lensen Acker ende Henrick Bernts IJ roeden met malcanderen, Jo Feyer III royen, Peter Henderix ende Jacob Janssen Verwordt II Royen hiervan Derck Theunissen Comans mergen nu Jocker Reynder de Jeger een roede, Item Lensen acker een roede nu Harnsken Hendricx Herberts dochtel cum SUIS weduwe Willem Janssen Dystelberger, noch tot Jan Verwoorts landt vijff roeden, waervan Joncker Reynder de Jeger drie boven maeckt ende Jacob Janssen Verwoort twe roeden beneden maeckt ende toecomen Henrick Geliss III roeden (hiervan Henderick van Mekerens erff II roy ende Dierik Janssen vanden Poel I roy) nu d’effgenaemen van Zael Hendrick van Meeckeren en Denck Janssen jongen PoelDijkceduIlen van Ewijk (15de-19de eeuw)


Huwt Ewijk voor 1609

4.449   Willemke JANSEN

FamilienaamIndex 4.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 2.224

TerugBegin van generatie


4.450   Peter Hendriks van OOIJ

FamilienaamIndex 4.450 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Dijkcedullen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005 no 77 Derick die Haze I roede IX voet (nu Peter Henderix ende Jacob Janssen) nu wordt gemaeckt totten Asboomse Hostert bide Scheyffhostert aenpalende nu Jacob Janssen Verwoerdt ende Peter Hendricx van Oy, gelijck dooreen wort gemaeckt.

(Deze Hendrik kan een broer van Peter zijn, of een kinderloze zoon:) ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk inv no 169 fol 36 dd 22-6-1701) Derck Luijben en Enneken Verwoert EL; Willem Verwoert en Cornelisken Jansen EL; Jenneken Jansen weduwe Jan Jacobs Verwoert met haar twee kinderen Jan Jansen en Jacob Jansen Verwoert (cum tutore Derick Luijben); allen mede-erfgenamen van Henderick van Oijen - hebben op 17-6-1701 voor Cfl 300 verkocht aan Willemina Smits weduwe Henderick van Oijen 3/5 deel van de helft van een perceel groot ca. anderhalve morgen gelegen op den Elt (etc); nog 3/5 van de helft van een perceel (hof, boomgaard en bouwland) van anderhalve morgen aan de Clapstraat; beide in Ewijk; voor Cfl 300 en 40 penningen.


Huwt

4.451   N.N.

Index 4.451 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 2.225

TerugBegin van generatie


4.464   Peter PETERS

FamilienaamIndex 4.464Vader 8.928Moeder 8.929

Alias Van Haalderen. Volgens Jan Nuijten (2011)


Huwt voor 1625

4.465   N.N.

Index 4.465 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 2.232
 2. Anthonius (+Huissen x-12-1664), molenaar, huwt Huissen RK 14-6-1654 Christina Canis (*Nijmegen ca. 1630 +na 30-12-1691), dochter van Johan Canis en Claeske de Beijer; zij huwt (2) Elst NG 21-5-1665 Dirck Goris; zij huwt (3) Huissen RK 1-3-1671 Jacobus Goris
 3. Kinderen
  1. Joannes Peters (dNG Elst 7-12-1656 en RK Huissen 11-1-1657 +Haalderen x-10-1736), huwt ca. 1695 Luijtje van Merm
  2. Peter Peters (dNG Elst 23-1-1659)
  3. Cunera Peters (dNG Elst 3-6-1661, getuige Rutger van Schevinckhaven), huwt Hulhuizen RK Richardus de Beijer
 4. Theodorus Peters, huwt Huissen RK 30-6-1651 Elske Dirrix
 5. Kinderen
  1. Dirricksken Peters (dNG Elst 18-3-1655)
 6. Willem Peters, huwt N.N.
 7. Kinderen
  1. Peter Peters (dNG Elst 11-1-1657)
 8. Joost Peters, huwt N.N.
 9. Kinderen
  1. Willemken Peters (dNG Elst 25-2-1658)
 10. Nicolaes Peters, huwt Gendt NG 16-6-1667 Geurtje HEndricksen van Kleinbarel
 11. Kinderen
  1. Hendrick Peters (dNG Elst 29-11-1668)
  2. Steventje Peters (dNG Elst 27-8-1671)

TerugBegin van generatie


4.466   Jan TEUNISZ

FamilienaamIndex 4.466 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1630

4.467   N.N.

Index 4.467 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Grietje Jans Zie 2.233

TerugBegin van generatie


4.470   Henrick EIJGENMANS

FamilienaamIndex 4.470Vader 8.940Moeder 8.941

Geboren ca. 1600

Voornaam is hypothetisch. Te Herwen.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 357, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Doornenburg fol 11) Henrick Eijgenman heeft zelf in gebruik hem zelf toekomende 2 morgen bouwland, getaxeerd op (doorgehaald: 10 gl) 12 gl = 12.0.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 358, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Herwen, fol 8v) Henrick Eijgenmans huijsken met een hoffken, verpacht aen Lijsbet Snijders voor 6 gl = 5.10.4; / (fol 9) Ende bruijckt selffs noch so wel landts daerbij t’saemen tot een mergen, Jaers estimeert op 12 gl = 12.0.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Gendt fol 62) De vrouwe van Hulhuijsen verpacht aan Henrick Eijgenman 5 morgen bouwlans, des jaars voor 75 gl +6 = 81.0.0.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Bijland & Pannerden fol 24v) Keijsershoff groot 55 morgen behoort toe Vrouwe van Wachtendonk. Hiervan heeft Henrick Eijgenman in pachting de Oplege en varkensweide, buitendijks gelegen, idem het roggeland en de varkensweide met de huisstede binnendijks, tesamen /(fol 25) weiland, maakt tesamen in morgentaal 12 morgen verpacht, aangezien het slecht land en aan de afbreuk gelegen is - voor fl 125 +14.8 = 139.8.0

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 78 dd 8-7-1669) Henrick Eijgenmans en Naleken de Beijer EL: zijn op 30-6-1669 schuldig aan Gerardus Schrijver te Cleve Cfl 1000 tegen 5%.


Huwt voor 1625

4.471   N.N.

Index 4.471 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henrick, huwt Naleken de Beijer
 2. Hilleken Zie 2.235

TerugBegin van generatie


4.480   Gisbert van BRINCK

FamilienaamIndex 4.480Vader 8.960Moeder 8.961


Huwt

4.481   Janneke N.

Index 4.481 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gisbertus zoon van ‘Gisbert en Janneke’ (dRK Huissen 26-1-1625) Zie 2.240
 2. Evertje huwt Gerrit Goossens molitor (=mulder) Huissen RK 8-4-1641 (testes Jan van Hees, Janneke van Brinck); hij huwt (1) Janneken Tonissen en (2) Jacobjen Gerrits, met wie hij ook kinderen had.
 3. Kinderen
  1. Jacob 16-1-1642 testes Jan ten Back, Janneke van Brinck
  2. Wendella 31-5-1643 testes Evert Gerrits, Janneke van Brinck
  3. Rutgerus 8-5-1644 testes Tonis Loman, Janneke Willems
  4. Jacobus 26-12-1645 testes Jacob van Eimeren, Anneke Donckers
  5. Wendelina 30-5-1649 testes Willem Claesen, Elisabeth van Brinck
  6. Wendel(a) 25-6-1650 testes Henrick Bouman, Barentie Dirrix
  7. Richart dRKHuissen 15-19-1651 testes Albert van Isum (e.v. Henderske van Poelick), Grietgen Hermens
 4. (hypothetisch) Rutger van Brinck ex Kesteren, huwt Peterken van Kesteren
 5. Kinderen
  1. Geertruijt (dRK Huissen 18-5-1664 testes Gerrit v Brinck, Jantie Plasman)
 6. (hypothetisch) Gerrit, huwt Huissen RK 21-4-1665 Merriken van Poelick (huwelijksgetuigen Joffrouw Henrica van Appelthorn, Lenert Fluit custos)
 7. Kinderen
  1. Gertruijt (dRK Huissen 18-5-1664 testes Gerrit van Brinck, Jantie Plasman)
  2. Rutgerus (dRK Huissen 19-2-1666 testes Jan van Poelick, Janneken de Veer)
  3. Dirxken (dRK Huissen 4-5-1676 testes Peter Elshout, Judith Hendrickx)
 8. (hypothetisch) Arndt van Brinck, huwt Jacomijna Wouters (Janneke Walters in 1676)
 9. Kinderen
  1. Rutgerus (dRK Huissen 16-5-1676 testes Jan van Brinck, Janneken Jansz)
  2. Joannes Wolterus (dRK Huissen 20-5-1680 testes Goossen van Brinck, Gertruida Brinckmans)
 10. (hypothetisch) Elisabeth van Brinck, huwt Henric Heijnen
 11. Kinderen
  1. Margarita (dRK Huissen 28-8-1657 testes Geurt en Janneke van Brinck)

TerugBegin van generatie


4.532   Jan van LOM

FamilienaamIndex 4.532 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk deze: Jan Henrix en Altghe Henrix, ouders van Henrick (dRK Huissen 2-4-1638, testes Henrixke Lambert, Jorien de Bruijn). Of deze: Jan Henricks en Lisbeth Liskers, ouders van Henricus (dRK Huisen 2-5-1664, testes Henrick Arndts)

Mogelijk verwant (twee generaties eerder): Jan van Lom, uit Venloe, voor fl. 13.10.- (huwt 7-2-1602 met N.N.), burger van Nijmegen op 3-3-1602 (no 374)


Huwt

4.533   N.N.

Index 4.533 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wijnand Zie 2.266
 2. Hendrik, getuigt 1681; huwt Huissen RK 29-7-1693 Jantie Claessen, jongedochter van IJsseloort (huwelijksgetuigen Anna Maria Leijssers, Christina Sluijtters)
 3. Kinderen
  1. Joanna Christina van Lom (dRK Huissen 29-11-1694, testes Jan van Ledden, Enneke Hellingh)
  2. Joannes (dRK Huissen 4-6-1697, testes Hendrina Sluijters, Jan Janssen Sack; moeder abusievelijk Berndie Berns genoemd)
  3. Winandus van Lom (dRK Huissen 30-7-1700, testes Hendrina van Lom, Gerrit Dercksen)
  4. Winandus van Loon (dRK Huissen 14-5-1705, testes Jenneke van Lom)
 4. A... getuigt 1678

TerugBegin van generatie


4.534   Gijsbert van SMEEREN

FamilienaamIndex 4.534 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1673

Naam is hypothetisch; Gijsbert kan ook een broer zijn. De Van Smeerens duiken rond 1675 opeens in Huissen op; wie weet waren zij oorlogsvluchtelingen van elders.


Huwt

4.535   N.N.

Index 4.535 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese: Margriet Pietersz. Jennekes eerste kind heet Margriet.

Kinderen

 1. Jantje Zie 2.267
 2. Hester, getuige bij een doop in 1673
 3. Hendrik, getuige bij een doop in 1672
 4. Dirck, getuige bij een doop in 1672
 5. Antonis, getuige bij een doop in 1675
 6. Elisabeth, huwt voor 1673 Jan Roelant
 7. Kinderen
  1. Catharina (dRK Huissen 3-6-1669, testes Margriet Petersz, Jan Jacobsz)
 8. Geertruid, huwt Huissen RK 23-1-1674 Hendricus Joannes Sillingh (getuigen Hendricus Sluijter, Hester van Smeren)
 9. Kinderen
  1. Joannes (dRK Huissen 3-5-1676, testes Elijsabeth Sillingh, Joannes H. Sillingh; vader heet Cornelius!)

TerugBegin van generatie


4.538   Engel BOUMAN

FamilienaamIndex 4.538 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Smid. Ouderschap onzeker: er zijn twee Christina’s in dit gezin. Het is wel het enige gezin in Huissen (en omgeving) waar het patroniem Engels uit voort lijkt te kunnen zijn gekomen.


Huwt (1) Huissen RK 28-10-1625

4.539   Catharina BLOEMEN

FamilienaamIndex 4.539 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Tryneken, in 1634 abusievelijk Christina.


Huwt (2) ). Huissen RK 31-7-1647

Janneke van OSSENDORP

FamilienaamIndex

Huwelijksgetuigen Willem van Emmerick, Dirrick van Luijt.


Huwt (3) Huissen RK 7-2-1655

Judith FIERKENS

FamilienaamIndex

Huwelijksgetuigen Daem Verburg, Grietghe van Huijssen.


Huwt (4) Engel voor 1666

Erncken Hermens FRANCKEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Christina Zie 2.269
 2. (uit 1) Justina Boumans (dRK Huissen 20-9-1626, testes Hilleke Boumans)
 3. (uit 1) Joannes Bouman (dRK Huissen 6-5-1629, testes Dirck Bouman)
 4. (uit 1) Hermannus Bouman (dRK Huissen 26-9-1632, testes Theodorus van Lendt, Gerraert van Betue)
 5. (uit 1) Guielmus Bouman (dRK Huissen 22-1-1636, testes Hermen Mom, Everarda Niulant)
 6. (uit 1) Joannes Bouman (dRK Huissen 2-6-1640, testes Gertruijt Haex, Gijsbert van Huijsen)
 7. (uit 1) Henricus Bouman (dRK Huissen 17-9-1645, testes Gerrit Bouman, Barbara Ecuarts (Everts?))
 8. (uit 2) Catharina Engels (dRK Huissen 16-2-1649, testes Jan Verburg, Cunera Pork)
 9. (uit 2) Christina Bouman (dRK Huissen 30-1-1652, testes Bartghe Schulinx, Peter ter Linden)
 10. (uit 3) Henricus Bouman (dRK Huissen 30-1-1656, testes Jan Vermaes, Jantghe te Linden)
 11. (uit 3) Willem Bouman (dRK Huissen x-5-1659, tetes Ariaentie van Panderen, Derck ter Linden)
 12. (uit 4) Theodorus Bouman Smidt (dRK Huissen x-8-1666, testes Trineken Arndts, Lisbeth Franck, Derck Derricksen)

TerugBegin van generatie


4.542   Arnt FRINDENBERGHS

FamilienaamIndex 4.542 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Groessen


Huwt

4.543   N.N.

Index 4.543 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Theodorus Aertsen, huwt Susanna Bodden
 2. Kinderen
  1. Reinerus Aertsen (dRK Groessen 5-8-1659, testes Gerardus Aertsen, Margrita Reiners, Evert Rudolphus)
 3. Theodora (Ringelberg), huwt Henricus Jansen
 4. Kinderen
  1. Wilhelmus Jansen (dRK Groessen 3-8-1661, testes Wolter Jansen, Joannes Klaesen, Joanna Smits)
 5. Maria (+Loo x-x-1716) huwt Harmsen (+Loo 15-8-1705)
 6. Kinderen
  1. Wannerus Daniels (dRK Groessen 10-8-1663, testes Johan Heynen, Wilhelm Bouman, Margrita Reinders), huwt Loo voor 1693 Derkske Eijgeman
  2. Gerligh Daniels (dRK Groessen 4-5-1667, testes Gerligh Kreifenger, Sween Kreifengers, Evert Roeloffs)
  3. Anna Daniels (dRK Groessen 17-3-1669, testes Jenneke Jans, Jenneken Nobelen, Jan Peters)
  4. Margaritha Daniels (dRK Groessen 20-4-1674, testes Albert Roeloffs, Margrita Henrickse)
  5. Henricus Daniels (dRK Groessen 6-11-1677, testes Jan Berns, N. Boumans; moeder heet Maria Daniels)
 7. Christina Zie 2.271

TerugBegin van generatie


4.548   Ernst Zur ROEDE

FamilienaamIndex 4.548 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1650


Huwt ca. 1610

4.549   N.N.

Index 4.549 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Melchior Zie 2.274
 2. Everwin zur Roede, huwt (1) N.N. (2) Billerbeck 1648 Anna Leur
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Melchior (dRK Billerbeck 1638)
  2. (uit 2) Christina (dRK Billerbeck 1650)

TerugBegin van generatie


4.556   N de KINKELAER

FamilienaamIndex 4.556 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

4.557   N.N.

Index 4.557 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan (*ca. 1640) Zie 2.278
 2. Hendrik; getuigt 1668; huwt Geertruida alias Truitie Flotters
 3. Kinderen
  1. Arnuldus (dRK Wehl 1654, geen getuigen vermeld)
  2. Hermanus (dRK Wehl x-x-1656, testes Wendelina Furthuijsen, Joannes Kinckel)
  3. Ultien de Kinckeler (dRK Wehl 5-8-1668, testes Chatarina Gureging, Jan de Kinckeler
 4. Grietje; woont in Wehl ca. 1675.
 5. Arent, vermeld als getuige RK Wehl 1652

TerugBegin van generatie


4.558   Jan te LEUGEMARS

FamilienaamIndex 4.558Vader 9.116Moeder 9.117

Overleden Oud-Eibergen tussen 1667 en 1676

Woont te Oud-Eibergen. Lidmaten NG gemeente Eibergen Jan ten Leugemars op kerst 1656; Aeltjen dr Jan te Leugemors Pasen 1657; Elsken te Leugemos dochter van Jan 9-9-1666


Huwt Eibergen voor 1635

4.559   N.N.

Index 4.559 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aaltje, huwt Eibergen NG 8-1-1654 Jan Brushuijsen zoon van Goossen in Mallem
 2. Jenneke Zie 2.279
 3. Elske, huwt Eibergen NG x-6-1667 Tonis Schuerink weduwnaar Geertje Nijhuis in Hoonte
 4. Geesken, huwt Eibergen NG 1-11-1657 Herman Philippusz Hannick van Olden-Eybergen
 5. Lubbert zoon zaliger Jan Leugemaers, huwt Eibergen NG 2-7-1676 Stijntjen Jan ten Haghhuijs in Diepenheim

TerugBegin van generatie


4.590   Berndt SPEET

FamilienaamIndex 4.590 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1633
Overleden na 1687

Hypothetische constructie, deel gebaseerd op genealogieën van Jan Nuijten en Robert Keurntjes in de Duffelt genealogiegroep.


Huwt

4.591   Bartjen N.

Index 4.591 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Evert, huwt Herwen NG 12-10-1675 Naleke van de Pavert, dochter van Jan en Tonisken de Beijer (ORA Overbetuwe inv no 283 fol 228 dd 29-8-1676)
 2. Kinderen
  1. Derk Speet (dNG Herwen 31-3-1681, getuigen Derk van Rijswijk, Gerritje Wolters), huwt (1) Herwen NG 14-1-1713 en Neder-Elten RK 1-2-1714 (sic) Elisabeth Othhers (huwelijksgetuigen Theodorus en Ulandt Otters); huwt als weduwnaar Liesbet Otten (2) Herwen NG 10-6-1728 Feijken Moerkens. Niet verwarren met een Derk Speet die huwt (1) Duiven RK 24-4-1722 Gerarda Elshoffs (getuigen Ida Coeman, Wesselius Wijchman); en (2) Duiven RK 1-8-1723 Adriana Wassing (getuigen Catharina Cleymans, Aleida Gisbers, Wesselius Wijchman); hieruit vijf kinderen. De kinderen: 1. Joanna (dRK Aerdt 5-11-1715, testes Vlandina Otten, Fredericus Speet); 2. Ida (dRK Aerdt 6-12-1717, testes Joa Gijsberts, Bartjen Speet, Alexander Uijtterwardt); 3. Joannes (dRK Aerdt 4-10-1720, testes N. Melissen, Maria Uitterwardt); 4. Walradus (dRK Aerdt 2-6-1729, testes Derick Evers, Esken Muerkens); 5. Joanna (dRK Aerdt 28-6-1730, testes Reijnder Muerkens, Joanna Scholten); 6. Cornelia (dRK Aerdt 23-7-1731, testes Neelke Aerts, Bent Bartens); 7. Bartha (dRK Aerdt 25-7-1732, testes Hendrick Aarts, Nesken Vierkens); 8. Walterus (dRK Aerdt 22-11-1734, testes Maria Muerkens, Henrick Vierkens); 9. Ida (dRK Aerdt 2-5-1741, testes Handrin Hartjens, Rolef Vermaes)
  2. Fredericus (dNG Herwen 28-3-1687), huwt Kekerdom RK 1-7-1710 Anna Verwaijen (getuigen Arnolda Speet, Henricus Speet); ouders van: 1. Everarda Speet (dRK Kekerdom, testes Pavert Artz, Hester Brans, Arnolda Speet); 2. Helena (dRK Kekerdom 5-8-1713, testes Catharina van Benthum); 3. Henricus (dRK Kekerdom 9-5-1715, testes Bartholomea Speet, Joannes Verwaijen; bKekerdom RK 27-1-1720); 4. Joanna (dRK Kekerdom 4-5-1718, testes Hubertus Bodde, Arnolda Meurs); 5. Hendrina (dRK Kekerdom 17-11-1720, testes Henricus Speet); 6. Derck (dNG Ooij en Persingen 12-9-1723, getuige Roberta Remigie); 7. Hendrick (dNG Ooij en Persingen 29-6-1726, geen getuige genoemd);
  3. Arnolda, huwt Melis Melissen
  4. Henricus (dRK Neder-Elten 18-11-1691)
  5. Bartholomea (*Herwen 1676), huwt Herwen 21-4-1703 Pavert Arntsz (*Pannerden); ouders van Joannes Arnzen (dRK Aerdt 28-9-1717, testes Melis Melissen, Petronella Moers, Theodorus Speet) en Petronella Aerts (dRK Aerdt 19-10-1722)
 3. Lisbeth Zie 2.295
 4. Bernt, (hypothetisch) huwt Millingen NG 23-3-1687 Willemken Brantz; familiegeld 1693 Millingen: Bernt Speet 14-0-0.
 5. Margriet, (hypothetisch) huwt Herwen 5-6-1685 Hendrijk Coppraij, weduwnaar van Jenneke Winters (+voor 1681) en Ermke Brants (+voor 1685; gehuwd Herwen NG 2-6-1682), ouders van Helena Coppraij (dNG Heren 25-5-1686) en Christijn Coppraij (dNG Herwen 14-8-1687). Mogelijk is zij (als Griet Speet) gehuwd (2) Millingen NG 25-9-1687 met Jan van de Pavert

TerugBegin van generatie


4.600   Bernardus COENEN

FamilienaamIndex 4.600Vader 9.200Moeder 9.201

Geboren voor ca. 1620
Overleden mogelijk voor 1681

Vermoedelijk dood in 1681, aangezien hij niet bij huwelijk van zoon Otto getuigt. Er is een Bernardus Coenen overleden in Frasselt op X– 4- 1717, maar dat zou deze Bernardus wel heel oud maken.

Vermeld in ‘Gezinnen in Kranenburg’ 1658-1665; in DTB in 1665 echter niet aangetroffen. In 1643 aangetroffen te Zyfflich. Dat Catharina een zus van Johannes zal zijn, volgt uit haar optreden als meter van een van zijn kinderen; dat Johannes een zoon van Bernardus is lijkt aannemelijk dan andere alternatieven gezien de overeenstemming tussen de namen van zijn kinderen enderzijds, die van zijn vermoedelijke ouders en hun kinderen anderzijds.

Mogelijk deze: (Burgerboek Kranenburg 17-11-1655) Berndt Cohnen mitt sein 2 sohne Jan und Rhein.


Huwt voor 1643

4.601   Theodora RIJCKEN

FamilienaamIndex 4.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1680

Kinderen

 1. Theodora (dRK Zyfflich 15-2-1643 +Kranenburg voor 1681), doopgetuigen Gerardus Hendriks, Gerarda van der Grafft); huwt voor 1667 Wessel Rutten. Ouders van Bernardus Rutten (dRK Kranenburg 20-3-1667, getuigen Thijs Janssen, Derrisken Rijcken). Wessel Rutten trouwt opnieuw (Kranenburg 29-7-1681) met Catharina Rensingh; uit dit huwelijk ten minste een kind: Anna Maria (dRK Kranenburg 17-1-1683, doopgetuigen Henricus Tijmphuis vicarius in Zifflick, Petronella Rutten).
 2. Catharina (*voor 1650), getuige in 1694 bij een kind van Johannes (IIIa) Coenen; huwt Kranenburg 5-7-1669 Rutgerus Horst (+voor 1694). Van dit echtpaar geen kinderen in Kranenburg aangetroffen. Waarschijnlijk de Catharina die in 1666 doopgetuige is bij een kind van Theodorus. Mogelijk identiek met Catharina, dochter van Arnoldus (IIb) Coenen.
 3. Joannes Zie 2.300
 4. Elisabeth (dRK Kranenburg 11-4-1655, getuigen Arnoldus Coenen, Sybilla Stevens; ouders wonen bij doop te Kranenburg (conjugum Cranenborgensis); huwt ca. 1679 Theodorus Rutten (waarschijnlijk: dRK Kranenburg (Frasselt) 31-1-1655, getuigen Henricus ten Haeff, Margaretha Beckers, zoon van Rutgerus Jansen en Catharina Verheijen (gehuwd Kranenburg 2-11-1653). Het echtpaar Rutten-Coenders wordt (doopboek 1687) aangeduid als wonend ‘in d’Elsen’ en in 1694-97 als wonend aan de Heetsteegh.
 5. Kinderen
  1. Bernardus Rutten (dRK Kranenburg (18 of) 20-12-1680, getuigen Wilhelmus Lamers, Theodora Rijcken), huwt Kranenburg 1-5-1708 Elisabeth Gerrits/Gerards (dRK Kranenburg 16-5-1684 bKranenburg 18-1-1766). Bron Willem Rutten, nazaat van dit echtpaar, en Mosaik, Kleve.
  2. Theodorus (dRK Kranenburg 27-3-1683), doopgetuigen Otto Coenen, Joanna Hoeymans
  3. Joannes (dRK Kranenburg 21-8-1684), doopgetuigen Joannes Rutten, Helena van der Loo
  4. Theodora (dRK Kranenburg 3-3-1687), doopgetuigen Joannes Rutten, Catharina Russen
  5. Petrus (dRK Kranenburg 1-7-1689), doopgetuigen Henricus Coppers, Joanna Lamers (=schoonzus, vrouw van Joannes Rutten)
  6. Otto, tweeling (dRK Kranenburg 24-11-1691), doopgetuigen Joannes en Aleidis Coenen
  7. Matthias, tweeling (dRK Kranenburg 24-11-1691), doopgetuigen Everhardus Rutten, Anna Jansen)
  8. Catharina (dRK Kranenburg 14-2-1694), doopgetuigen Andreas Gomens, pastoor, en Joanna Wijnen uxor Gerardus ter Maaten)
  9. Anna Maria (dRK Kranenburg 5-5-1697), doopgetuigen Henricus Ywens, Joanna Reintjes
 6. Otto (dRK Kranenburg 17-2-1658, getuigen Petrus van Helden, Margaretha Jansen; +Kranenburg voor 11-2-1685). Zijn ouders wonen bij doop te Kranenburg ‘in Hesseltje’. Otto is doopgetuige in 1704 bij een kind van Bernardus. Huwt Kranenburg 20-5-1681 met Anna Rutten (huwelijksgetuigen Reineri Koenen, Everharda Rutthen). Waarschijnlijk een zuster van Theodorus Rutten, gehuwd met Elisabeth Coenen. Anna Rutten trouwt opnieuw met Mattheus Jacobs, wonend (doopboek 1688) in ‘t Hesseltje; ouders van ten minste een kind: Jacobus (dRK Kranenburg 26-7-1688, getuigen Theodorus Rutten en Joanna Lamers).
 7. Kinderen
  1. Bernardus (dRK Kranenburg 23-12-1682, getuigen Arnoldus Koenen, Mechtildis Verheyen), huwt Kranenburg 27-4-1717 (getuigen Joannes Hulsmeyer, Joannes ten Haeff) met Joanna Peters Wanders
  2. Ruthgerus (dRK Kranenburg 28-1-1684, getuigen Wesselinus Rutte (= Wessel), Joanna Hootmans)
  3. Otto (vermoedelijk, naam vrijwel onleesbaar door schade aan het doopboek) (dRK Kranenburg 11-2-1685 als filius posthumus, getuigen Joannes Lamers, Elisabeth Coenen)

TerugBegin van generatie


4.602   Hendrik VOS

FamilienaamIndex 4.602 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1630

Hypothetisch. Vermoedelijk broer van Petrus Voss, gehuwd met Petronella Henrix (fl. Kranenburg 1657) en Hermanna Voss, gehuwd met Herman Janssen (fl. 1657-63).


Huwt Kranenburg voor 1656

4.603   Catharina N.

Index 4.603 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Helena Zie 2.301
 2. Henricus (doopgetuige in 1691), huwt Gertrudis Snijders (vermeld 1680-91)
 3. Joannes, huwt Maria Jurriens (getuige 1687; vermeld 1686-97)
 4. Matthias, huwt Margaretha Lucassen (vermeld 1680-89)
 5. Petrus, huwt (1) Gerarda Albers (fl. 1692-1696); huwt (2) Kranenburg RK 17-1-1697 Henrica Biesenbroeck
 6. Barbara, huwt Everhard Zell (fl.1691-1695)
 7. Agnes, huwt Kranenburg RK 12-7-1690 Petrus Derricks

TerugBegin van generatie


4.610   Herman GRÖNTIENS

FamilienaamIndex 4.610 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Weeze voor 1545

Hypothetisch, mogelijk zoon van Rut.

Gewinsboek Weeze (Fol. 22, Item 1554) Met Puen haer hant overgegeven an dese vors. twe stuicken lants naer luit eenes latenbriefe Hermen Gruitiens in behoef siner mit gedelingen. Orkunt laten: Gerit Hams en Goert Stickers.

Gewinsboek Weeze (Fol. 22) Den 4. Mei anno 1570 heft Hermen Gruintiens vorscr. (die mit voor andere mit gedelinge beloeft) bewilligt, die dode hant soo over mits afsterven John Puen voors. an dat lant verstorven was te winnen en weder om te boeck setten laten: Ties angen Alstat, Segers broer. Orkunt laten Gerit Hams en Herman van Egeren.

Gewinsboek Weeze (Fol. 22) Item op den 4. Mei 1570 heft Hermen Gruintiens die gelickfals voor sin afwesende mitgedelingen gehaefden: sin hant soo hij an den vorscr. lande hebbende was op unt overgegeven unt in sine stede wederum daer an laten behanden Herman Puen unt Thies is behant dat hem sine vader of moder mogen uitspreken, unt Herman Puen is behant allen tot den eijgendom des eenes stuixkens lant soo aller nest den kerckhoff van Keiler gelegen en an mate ongeveer 5 verd haldende is. Geschiet orkunt laten: Gerit Hams en Herman van Egeren. Anno et die ut supra.

Gewinsboek Weeze (Nieuw Fol. 10 ) 2 parcelen / zins zu Keyler J [½] alde vlems ut 7 verdellant ut de Heister). Den 4 Maij [15]70 heeft Herman Groentgens [die mit voor syne andere mitgedeling gelaeft] bewilliget dat die doode handt so overmits aftsterven Johan Poeyn aeb dit voorschr. Landt verstorven was te wynnen, und daer aen wederom tho boeck laeten setten Thiess angen Aelstatt Zegers shon. Geschiet orkundt lathen: Gerrit Hams und Herman van Egeren.

Gewinsboek Weeze (Nieuw Fol. 10 ) Item op den 4 Maij Anno [15]70 so heeftt Herman Groentgens vorscr., die gelickfals vor syne mitgedeling gelaeffde, syn handt so hy aen den voorscr. lande hebbende was up ende overgegeven, und is sijne stede daer an wederumb behanden und tho boeck setten laeten Herman Poin. Item Thies is behandt dat hem syn vader offte moeder mag uijtspreken und Herman Poen vurscr. is behandt allein tott den eigendomb dess eine stuck landes so aller negst der Keilerschen kercken gelegen und aen maeten ongefer vyff vierdeel handelde is. Geschiet uhrkundt lathen Gerrit Hams und Herman van Egeren.

Gewinsboek Weeze (Nieuw Fol. 16) Uhrkundt lathen Peter van Thiell und Toniß Busser hebben Jan Keveler und Hendrick ten Daell desen voorscr. heislagh mit eenen eindt schietende op Derick van Tielß anderen eindt op Lemmen pass, einer syde beneffens unser L. Frawen Broderschaftt slage gehorende in den hoff, so Rut Groetgens ietzendt bouwt, ander siedt beneften Schencken slaigh in Fondermans hoff gehorende, so durch dodlichen abfall Geritg. Kevelers der kirch zu heeft gefallen, weder op genaede opgewonnen und daer ihn ihres beide behuift aen behanden weder laeten Derick Schadt, Jan und Geritgens eheluiten shon und gilt iarlixs tot tins IIII morken und men mach een handt winnen binnen jaers so sij verstorben ist mit dobbelen tins. Actum Weze Anno 1630 am 24 Monatz Martij.


Huwt

4.611   N.N.

Index 4.611 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mett Zie 2.305

TerugBegin van generatie


4.892   Coop N.

Index 4.892 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1610

4.893   N.N.

Index 4.893 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Bert Zie 2.446
 2. Jan Koops, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Aert (dNG Elburg 12-5-1636)
  2. Jann (dNG Elburg x-3-1638)
  3. Jann (dNG Elburg x-10-1639)
  4. Wobbegen (dNG Elburg x-12-1642)
 4. Henrick (bElburg Zuiderkapel 15-11-1664), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Maritien Coopsen (dNG Elburg x-12-1642)

TerugBegin van generatie


4.900   Simon HODENPIJL

FamilienaamIndex 4.900Vader 9.800Moeder 9.801

Geboren voor 1587, na 1580

Volwassen voor 1611, maar in 1604 nog onmondig.

Afstamming hypothetisch, enig ‘bewijs’ is voorlopig de naamgeving van kinderen. Huwelijk niet in Maassluis aangetroffen.


Huwt voor 1620

4.901   N.N.

Index 4.901 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk deze: wijlen Grietje Jans, weduwe van Arij Claesz en daarvoor van Simon Wiggersz, vermeld ORA Maassluis (inv no 61 fol 139v dd 19-11-1667)

Kinderen

 1. Wigger Zie 2.450

TerugBegin van generatie


4.904   Willem Dircks KEIZER

FamilienaamIndex 4.904Vader 9.808Moeder 9.809

Geboren ca. 1585
Overleden na 1642

Gezinssamenstelling ontleend aan Hoofdgeld Katwijk 1623. Niet in DTB Hillegom NG. Mogelijk de Willem Dirks, vermeld in ORA Bloemendaal 17 fol 144-145v dd 21-6-1634.

Brandgeweer 1623 (Hogenda, fol 49) no 80 Willem Dircxz. lijndraeijer [alias Willem ouwe Dircken], een leeren emmer, een brantladder met haecken, een tobben met ooren, ende een oosvat.

Brandgeweer 1635 (Hogenda fol 9r) No 77 Trijntge Pietersdr. (nu Willem Dirckxz.) een emmer ende tobbe (ladder van XVIII sporten); (fol 18v) No 80 Willem Dircxz. (nu Jacob Adriaensz. Slobbe) een emmer een leer met twee haecken een tob ende oosvat

ORA Noordwijk (inv no 167 fol 145v dd. 26-12-1614). Pieter Claeszn. schipper is schuldig aan Jr Jacob Bom 12 gulden per jr met hypotheek op zijn huis en erf met hele steeg gelegen in Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW Jeroen Janszn., NW Symon Pieterszn., NO de Kerkstraterweg en ZO Gerreberch Jansdr. Afgelost 22- 11-1620 door Willem Dirckszn. als eigenaar van het huis en erf.

ORA Noordwijk (inv no. 167. Fol 278v. dd 31-7-1617) Pieter Claeszn. schipper verkoopt Willem Dirckszn. lijndraaier een huis en erf met schuur gelegen aan de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend ZW Jeroen Janszn., NW Symon Pieter Symonsznzn., NO de Kerkstraterweg en ZO Gerreburch Jansdr. alsmede een lijnbaan met loods, belend NW de Heerweg, ZW Jeroen Janszn., NO Symon Pieter Symonsznzn. en ZO Jeroen Janszn., belast met 6 st per jr erfpacht op het voorsz. huis en erf tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief van 1650 gulden. (idem fol 279) Volgt schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borgen jonge en oude Dirck Claeszn. broers voor de ene helft en Jan Leendertszn. kuiper en Gerrit Leendertszn. lijndraaier voor de andere helft.

ORA Noordwijk (inv no. 167. Fol 281v. dd 4-9-1617) Pieter Claeszn. schipper verkoopt Pieter Huygenzn. Rus burger te Rotterdam een schepen bezegelde brief tlv Willem Dirckszn. lijndraaier als principaal mitsgaders jonge en oude Dirck Claeszn. en Jan Leendertszn. kuiper en Gerrit Leendertszn. lijndraaier als zijn borgen van 31-7-1617 pro resto 1350 gulden, met waarborg een huis en erf met schuur gelegen in de Kerkstraat, belend ZW Jeroen Janszn., NW Symon Pieter Symonsznzn., NO de Kerkstraterweg en ZW Gerreburch Jansdr. alsmede een lijnbaan en loods, voor 900 gulden contant.

ORA Noordwijk (inv no. 167. Fol 123v. dd 17-4-1629) Claes Gerritszn. zoon van Gerrit Pieterszn. en Gerreburch Jansdr. verkoopt Jan Pieterszn. Taerling zijn zwager jegenwoordig wonende te Catwijk op de Rijn een huis en erf gelegen in de Kerkstraat, belend ZO Jeroen Jan Huygen, NW Willem Dirckszn. lijndraaier, ZW de voorsz. Jeroen Jan Huygen en NO de Kerkstraat, belast met 6 st per jr tbv de Abdij van Leeuwenhorst. Voldaan met een schuldbrief. (Idem fol 124. 17-4-1629) Volgt schuldbrief van 280 gulden met hypotheek op het gekochte. (Idem fol 124v. 17-4-1629) Doorverkoop van het voorsz. huis en erf aan Willem Dirckszn. lijndraaier. Voldaan met een schuldbrief. (Idem fol 125. 17-4-1629) Volgt schuldbrief van 450 gulden met hypotheek op het gekochte.

ORA Noordwijk (inv no 171 fol 208 dd. 27-6-1631) Willem Dirckszn. wonende te Catwijk op de Rijn verkoopt Willem Jeroenszn. Schipper zijn neef ¼ van een huis en erf gelegen aan de Voorstraat, daarvan Lijsbeth Dircksdr. weduwe van Adriaen Floriszn. ¼ en Claes Pieterszn. gehuwd met Immetje Florisdr. en de koper ¼ van bezitten, belend in zijn geheel ZW Claes Dirckszn., NW de Voorstraat en NO en ZO jvr Anna van Swieten weduwe van Jr Pieter van der Meulen, voor 125 gulden contant.

Mogelijk deze: ORA Noordwijk (172 fol 19v. dd 15-7-1632) Willem Dirckszn. verkoopt Maerten Franszn. linnewever een huis en erf met schuur gelegen in de Kerkstraat te Noordwijk binnen, belend volgens de laatste eigendomsbrief ZO en ZW Jeroen Jan Huygen, NW de verkoper en NO de Kerkstraat, belast met 6 st per jr tbv de Abdij van der Lee. Voldaan met een schuldbrief. (fol 20 dd. 30-12-1632) Volgt schuldbrief van 675 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jacob Franszn. zijn broer en Gerrit Corneliszn. zijn zwager. Deze brief zou oorspronkelijk op 15 juli gepasseerd worden, doch de borgen waren toen ter haring.

Mogelijk deze: ORA Noordwijk (172 fol 150 dd . 1-9-1634) Jannetje Oliviersdr. weduwe van Claes Dirckszn. waardinne in de Swaen met Willem Dirckszn. haar gekoren voogd is schuldig aan Dirck Seegerszn. van Campen 68 gulden 15 st per jr met hypotheek op haar huis en erf daar zij in woont gelegen aan de Voorstraat, belend NO het huis en erf van Dirck Wolphertszn., ZO Dirck Jacobszn. Waesdorp, ZW de Molensteeg en NW de Voorstraat.

Mogelijk ook: ORA Noordwijk (inv no. 175. Fol 23v. dd 5-5-1652) Willem Dirckszn. verkoopt Jan Stevenszn. een huis en erf gelegen aan de Zeestraat, belend NO de voorsz. straat, ZO Crijn Arentszn., ZW de Woonsdagse watering en NW Claes Corneliszn. Jongen Engel. Voldaan met een schuldbrief. (Idem fol 24. 5-5-1652) Volgt schuldbrief van 1100 gulden met hypotheek op het gekochte. Borgen Jan Huygenzn. timmerman schepen alhier en Cornelis Corneliszn. Man.


Huwt

4.905   Dirkje PIETERS

FamilienaamIndex 4.905 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1642

Willem en Dirckje getuigen te Noordwijk bij de NG doop op 18-9-1633 van Pietertge, dochter van Barwert Jansz en Neeltge Huijge.

Kinderen

 1. Pieter Zie 2.452
 2. Dirck
 3. Dirckgen
 4. Grietje, mogelijk de Grietje Willems dochter van Willem op de Bil dNG Katwijk 29-12-1613

TerugBegin van generatie


4.912   Cornelis Anthonisz RIETKERKEN

FamilienaamIndex 4.912Vader 9.824Moeder 9.825

Overleden Leiden begraven 9-2-1636

Alias Van Leydentoorn. In 1630 kuiper aan de Middelstegraft, 1636 kuiper uit Leiderdorp, wonend aan de Hoygraft, getuige (1636) is zijn zwager Jan Philips (Stobbelaar) aan de Oude Rijn.

Naar alle waarschijnlijkheid overleden aan de pestepidemie die in 1635/36 minimaal 25% van de inwoners van Leiden uitroeide. Met dank aan Bart Rietkerk voor de vondsten.

ONA Leiden (notaris Claes [Dircksz.] Verruyt, inventarisnummer 706, aktenummer 103 dd 8-6-1648) Lenert Cornelisz van Rietkercken testeert, gezond en zijn verstand machtig, en benoemt zijn vrouw Neeltje Jans van Schaijk tot enige en universele erfgenaam. (Tekent met een rune-achtig teken)

ONA Leiden (notaris Johannes [Jansz.] van der Eijcke, inventarisnummer 985, aktenummer 22 fol 57 dd 16-2-1666) Gerrit Sasbergen en Dirckje Cornelis van Rietkerken testeren op de langstlevende, met standaard voorzieningen voor kinderen.


Huwt (1) Leiden NG 19-4-1630

4.913   Aechgen Jans JONGEDORST

FamilienaamIndex 4.913Vader 9.826Moeder 9.827

Geboren Leiden
Overleden Leiden voor 1636

Woont (1630) Oude Rijn


Huwt (2) Leiden NG (ot) 24-1-1636

Pietertgen Aelberts van PIJLEN

FamilienaamIndex

Geboren Leiden 1602

Dochter van Aelbert Adriaens, bakker uit Tiel, en Trijntgen Pieters. Het huwelijk met Cornelis is nooit voltrokken door diens overlijden in de ondertrouwperiode. Pietergen is twee aanstaande echtgenoten op die wijze kwijtgeraakt. Zij woont in januari 1636 aan de “Oude Chingel bij Pelicaenbrugge”, is 34 weken weduwe en verloor twee weken eerder ook al een aanstaande.


Zij huwt (1) Leiden NG (ot) 7-5-1621

Jan Jansz VAILLIANT

FamilienaamIndex

Overleden Leiden begraven 16-6-1635

Timmerman.


Zij huwt (2) Leiden NG (ot) 21-12-1635

Jan CLAPHEKKE

FamilienaamIndex

Overleden Leiden begraven 11-1-1636

Fusteinwerker van Marendorp; weduwnaar van Maycken Davidts. Het huwelijk is nooit voltrokken; waarschijnlijk overleed Jan aan de pest.


Zij huwt (4) Leiden NG (ot) 11-5-1636

Jan Carel Carelsz REGEER

FamilienaamIndex

Timmerman aan de Uyterstegracht. Weduwnaar van Marijtgen Jacobs (ondertrouw NG Leiden 20-7-1628; zijn vader heet dan Reijgaer).

Kinderen

 1. Jan (+Leiden voor 1671) Zie 2.456
 2. Dickje (+1671); getuige 1654; huwt (1) Leiden NG 30-9-1660 (getuigen Christiaan Elbeets, Aeltgen Jans haar schoonzuster) Gerrit Sasbergen, weduwnaar Geertruyt Abrahams de Wilde. Zij woont aan de Sonneveltsteeg, hij Hooglandsekerk. Huwt (2) Leiden NG ot 14-12-1666 (getuigen Cornelis Buys zijn halfbroer, Maertge Theunis haar meuy) en Katwijk 2-1-1667 Cornelis van Immerseel (*Katwijk aan Zee), wonende Nieuwestraat. Cornelis van Immerseel hertrouwt Leiden NG 19-6-1671 Annetge Claes weduwe Michiel Jansz
 3. Arent (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 28-10-1632, getuigen Jan Teunisz, Maritgen Dirckxsz;+voor 23-5-1670) Verver, Uyterstegraaf (1654), St. Jorissteeg (1669); huwt (1) Leiden NG (ot) 5-5-1654 Jannetje Hermans (*Deventer); huwt (2) Leiden NG (ot) 2-1-1669 Aryaantje Cornelisse van Vyanen (*Rotterdam). Zijn weduwe Aryaentge Cornelis van Vyanen (St Jorissteeg) hertrouwt Cornelis Adriaens van Achthoven, weduwnaar Aryaentgen Andries, wonend in de Kijfhoeck. Getuige bij dat huwelijk o.a. Heijltgen Joris van Rietkercke, schoonzuster in de Boomgaardsteeg (NB: ik kan haar verder niet plaatsen tussen de Rietkerkens)
 4. Lenaert Cornelisz van Rietkerke (+voor 1674), wonende te Vrouwencamp, varendgezel, huwt Leiden (NG ot) 23-6-1638 en Warmond NG 18-7-1638 Neeltje Jansdr te Vrouwencamp. Neeltje is een stiefdochter van Lijsbeth Gerrits, waarschijnlijk dochter van Jan Arentsz van Schagen (die Warmond (Leiden ot 31-3-1637) trouwt met Lijsbeth Gerrits, weduwnaar en eerder gehuwd 1630 met Divertje Dircx, daarvoor gehuwd met Annetgen Jans); weduwe Jans huwt (2) Mathijs Cornelis Vriesecoop (*Warmond +Leiden voor 1684); zij huwt (3) Leiden NG ot 3-6-1684 Arna Roso, weduwnaar Annetge Cornelis

TerugBegin van generatie


4.914   Jan van COMMENE

FamilienaamIndex 4.914Vader 9.828Moeder 9.829

Geboren ca. 1605


Huwt voor 1630

4.915   N.N.

Index 4.915 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aaltje Zie 2.457

TerugBegin van generatie


4.920   Pieter Jansz ENKELAAR

FamilienaamIndex 4.920 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1575
Overleden Arnhem tussen 8-7-1615 en 4-3-1620

In 1615 waard aan St. Thonis (bij de Arnhemse Enck, richting Velp).

Mogelijk identiek met Peter Jansz van Velp, stadbode, vermeld ORA Arnhem 413 (fol 261 no dd 13-1-1610; fol 265v no 626 dd 3-4-1610; fol 271v no 631 dd 1-3-1611); 412 (fol 274 V, 275m, 278, 278 V, 279, 283 V, 284-287 V, 289 V, 296 V, 302 V, 303 V, 309, 293, 297, 299 V, 305 V, 306, 297 V, 298, 298 V, 299, 299 (marge), 299 V, 300, 300 V, 301 V, 304, 307, 308 V, 315, 307 V, 308, 310, 311 V, 314 V).

Mogelijk dan deze: ORA Arnhem (inv no 409 fol 264v no 582 dd 14-1-1589) 582 Peter Janssen van Velp, gezworen bode, dixit bij ede, der stad gedaan, dat hij vergangen zaterdag aan de avond tussen 3 en 4 uren binnen Huissen aan de woonstede en in presentie van Henrick Herberts huisvrouw geleverd heeft een versloten weetbrief, met des richters pitzier toegestoken, van zekere bezating aan Henrick voorzegd huis, alhier staande, en aan zijn andere gerede goederen, waarop de huisvrouw hem ten antwoord gaf: dat de heren die moeite wel sparen mochten;

ORA Arnhem (414 fol 158 no 437 dd 8-7-1615) Herman van Amstel heeft verklaard ontvangen te hebben uit handen van Peter Janssen, waard aan St. Thonis, en zijn huisvrouw de somme van 350 gl., waarvoor hij vnd. e.l. in rechter pandschap uitgedaan heeft en uitdoet mits dezen zijn moeshof, gelegen buiten St. Johanspoort opten Camp, genaamd den Peertskuijl, en zulks voor de tijd van 6 jaren, ingaande op Petri ad Cathedram 1616 [enz.]; (...)

ORA Arnhem (415 fol 30 no 55 dd 4-3-1620) Jacob en Johan Caenis, gebroeders, als mombers der onmundige kinderen van zal. Hermen van Amstel en Fenneken Caenis e.l. sub et re Aeltijn Dercks, weduwe van Peter Janssen zal., een moeshof, gelegen buiten Ste. Johanspoort, zoals gedachte Aeltijen en haar zal. man tot nog toe in pandschap gehad hebben, [enz.] et si defectus sub expandatione der kinderen rente, gaande tot Sluijtersgoed, van 3 hartog Philips gl. en 1½ goud gl. jaarlijsk op Petri verschijnende; (...)

ORA Arnhem (414 fol 344v dd 31-10-1617 no 897) Wij, Egbert van Wetten en Joest van Reyde, schepenen der stad van Arnhem, doen kond en tuigen met deze open brief dat wij verzocht zijn te komen ten huize van Anne van Briennen, weduwe Verbeeck, alwaar voor ons verschenen zijn Jacob Anckeler, zwak van lichaam, nochtans gezond van verstand, en Margaritha Verbeeck en hebben zijluiden in presentie van beider zijds vrienden verklaard met hun goede voorbedachte berade en der vrienden raad zich begeven te hebben in den echten staat volgende de huwelijksvoorwaarden, daarvan op 04-10-1617 opgericht en ten beiden zijden met opgevolgde trouw ondertekend, waarop ook gevolgd zijn de 3 zevendaagse kerkengeboden, in mening om de solemnisatie in het openbaar in de kerk te doen, dan alzo het God beliefd heeft hem, Anckeler, nu over de 14 dagen met een ziekte thuis te zoeken [enz.], zo hebben zij, comparanten, voor ons, schepenen, verklaard en verklaren mits dezen dat zij de ander houden voor echteluiden zonder gescheiden te kunnen worden dan door God en de dood en hebben beloofd en verklaard de een de ander te trouwen [enz.];

ORA Arnhem (415 fol 83 no 197 dd 14-5-1625) Henrick Ankeler en Nieske Anckelers, dochter van zal. Derck Ankeler, geassisteerd met Reijnder van Brienen als haar gekozen momber, hebben opgedragen en met hun vrije wil vertegen Johan Morleth den jongen alzulke recht en gerechtigdheid als hun, comparanten, ter somme van 600 rijksdaler - 200 voor hem en 400 voor Niesken - enigszins aankomen uit de erfenis en nalatenschap van wijlen de Eer- en waardige heer Alberto Ankeler, in zijn leven pastor te Duijssel in den vorstendom van den Berge [enz.];

ONA Rotterdam (18-4-1634 inv no 342 fol 85): Annitgen Pieters Enckelaer, jongedochter, machtigt Pieter Pietersz Enckelaer, haar broer, om te Aernhem van Juriaen Valck, haar voogd, het onder hem berustende gedeelte te ontvangen, haar aanbestorven door overlijden aldaar van haar ouders Pieter Jansz Enckelaer en Aeltgen Dircxs.

ONA Rotterdam (464 fol 70 dd 28-11-1640) Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaker, machtigt zijn zwager Francois de Bruggewecht, wonend op ‘t fort Frederick Hendrick, (doorgestreept: Bergen op Zoom) om voor hem en zijn broers en zusters van hun zwager Gerrit Vinckebooms, mede wonend op ‘t fort, een inventaris te vorderen van de goederen die Gerrit met hun overleden zuster Annetje Pietersdr in gemeenschap heeft bezeten, de goederen te scheiden, te verdelen, eventueel te verkopen, de penningen te ontvangen en alle zaken af te wikkelen.

Van dit echtpaar geen kinderen aangetroffen na 1608 wanneer de NG doopboeken beginnen. Mogelijk beiden overleden voor 1626 wanneer de begraafboeken beginnen; daarin komen ze namelijk niet voor.

Mogelijk verwant aan: Derck Enclaer (*Velp ca. 1620), vader van Peter Derckson Enklaer (*Velp ca. 1645), vader van Jan Peters Inklaer (*Velp dNG 20-03-1670); vgl genealogie Enkelaar.

Verwant? Jacob Anckelaer, jm zv derrick anckelaers (obiit ante confirmationem, 2. Novbris) en Margaretha Verbeeck, dv Mattheus Verbeeck, ot NG Ah 5-10-1617

Mogelijk ook deze: RA Arnhem (inv no 409 fol 109v dd 6-5-1589 no 284) Comparuerunt Peter Janssen en Peter Martens, beide bakkers, gebadet om kondschap der waarheid te geven ten verzoeke van Gerrit Alijsleger muller en hebben op navolgende vraagartikelen bij hun burgereed met presentatie van solemnele eed waar nodig getuigd en uitgedaan waar te zijn als hiernabeschreven: - Interrogatoria: 1) of niet waarhaftig dat ten zelven nacht, toen de Schotse soldaten het koren genomen hadden, op zijn molen is blijven staan en vermist worden een molder rogge meels dat toekwam Cornelis Jorriensen, overmits dat de muller Gerit Alijsleger de dag daarvoor nog dezelve nacht persoonlijk niet in de molen was geweest? 2) Item of daags daarna, in de molen komende en geen discretie dragen van de zaken, mitsdien zijn jongen in de “kael kelder” gezet was en zijn knecht van bewaarnisse des “kaelkelders” was gaan lopen, niet 2 molder meels gebracht heeft ten huize van Peter Janssen Becker, waarvan dat één molder toekwam Cornelis Jorriensen? 3) Item of producent door het kallen van gemelde Cornelis als zou zijn rogge meegenomen zijn van de molen niet door hem terstond wederom in de plaats besteld heeft door misverstand niet wetende dat dezelve rogge in een “onechte” zak was en daarom door hem tot de voorzegde Peter Janssen gebracht, dewelke de zak toekwam, een ander molder meels? 4) Item of producent hetzelve molder meels daarna niet wederom uit Peter Janssens huis gehaald heeft en wederom verkocht aan Peter Martens Becker? - Depositie op de voorgaande interrogatorien: - Peter Janssen voorzegd op alle en iedere deze vraagstukken geexamineerd zijnde verklaart daar van anders niet te weten dan dat daarna als de knechten het koren des nachts genomen hadden (zonder de eigenlijke dag onthouden te hebben) Gerrit Alysleger te zijnen huize gebracht heeft 2 molder rogge meels,


Huwt voor 1606

4.921   Aeltgen DIRCXS

FamilienaamIndex 4.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Arnhem na 4-3-1620, voor 18-4-1634

Kinderen

 1. Pieter Zie 2.460
 2. Anna (+voor 28-11-1640), ongehuwd en kennelijk wonend te Rotterdam in 1634; huwt later Gerrit Vinckebooms (+na 1640)
 3. Martijntje (+voor 1655), huwt Francois Burghwech (alias de Bruggewecht); hij huwt (2) als weduwnaar wonende Fort Frederick Heyndrick Leiden (NG ot) 23-9-1655 Magdaleentge Claesdr van de Poll wonende te Maeren.

TerugBegin van generatie


4.922   Cornelis WAERTS

FamilienaamIndex 4.922Vader 9.844Moeder 9.845

Geboren 1586
Overleden Rotterdam b30-9-1646

Schutter (1627). Pontgaarder, 1642 aan de Rystuin, bij overlijden aan de Botersloot. Vermoedelijk neef respectievelijk oom van Franchoys en Johannes Weerts (gehuwd met Annetje jans; zij werd begraven Rotterdam 12-9-1649). Vermoedelijk verwant aan Pieter Waerts (zilversmid, man van Dina Jans, begraven Rotterdam 27-6-1649)

ONA Rotterdam (84 fol 838 dd 14-5-1626) Cornelis Adryaensz van Beemden pontgaerder, en Cornelis Waerts pontgaerder, stellen zich borg voor Jacob Jansz Meuje coopman, ten behoeve van Heynrick van Rijnnevelt coopman, voor een bedrag van 6.500 gulden, volgens een wisselbrief, op genoemde Meuje getrokken door: Adryaen van Rijnnenburch, en Johan Verpoorten te Nantes op 08.04.1626. Tevens voor een bedrag van 500 gulden dat Heynrick van Rijnnevelt competeert vanwege Cornelis Cornelisz Kat van Durckerdam schipper, van het schip de Kat, volgens een connossement, getekend te Rochel op 15.04.1626, ten gunste van Michiel Heer, over 140,5 vaten 1garste, geladen te Maran. Dit connossement wordt aan beide borgen overgedragen om uit de opbrengst van deze goederen de door hen te betalen bedragen te verhalen.

ONA Rotterdam (92 fol 418 dd 2-11-1627) Pieter Gielisz, 41 jr, bouckbinder en corporael en Cornelis Waerts, 41 jr, pontgaerder, rotsgesel, beiden schutters, dienende onder capiteyn Joost Verschuyr, verklaren op verzoek van mr Cornelis van Vaeck schoolmeester, dat zij, Pieter Gielis en Cornelis Waerts, met Cornelis van Vaeck, mr Jan Wilsoon en enkele andere rotsgesellen, op 20 oktober de nachtwacht hadden in de Delffsepoort. Mr Jan Wilsoon is toen vreselijk tekeer gegaan tegen Cornelis van Vaeck, schelden, slaan en schoppen, zonder dat Cornelis van Vaeck iets zei of deed.

ONA Rotterdam (inv no 163 no 11 fol 14 dd 12-3-1628) Jan Gerritsz Couwenburch, comys op ‘t comptoir van de convoyen, 31 jaar, verklaart, op verzoek van Cornelis Adriaensz van Beemden, dat hij in de herfst van 1624 aanwezig was, toen het contract van societeyt of gemeenschap van neringe van maecklaerdij met Cornelis Weertsz, zijn zwager gemaakt is, waarna zij woorden krijgen en Cornelis Weerts, Cornelis van Beemden van het contract ontslaat.

ONA Rotterdam (inv.no. 148 no 9 fo 30 dd 6-1-1629) Cornelis Adriaensz van Beemden machtigt zijn broer Abraham Adriaensz van Beemden om aan Cornelis Weerte, pontgaerder een huis te verkopen, gelegen in de Rijstuin, voor 4000 gulden. 

ONA Rotterdam (84 fol 1208 dd 6-3-1629) Witmoer Aryensen bostelvercooper, stelt zich contra-borg als principaal ten behoeve van Cornelis Waerts pontgaerder, om hem schadeloos te houden van een door hem gegeven borgtocht ten behoeve van Guiljame Pisser Cornet of

Guiljame Pisser cornet, en eigenaar van het huis en de brouwerije, genaamd de Gecroonde Hant en de Drie Ruyten, en dat voor Mathijs Marchelisz brouwer, voor de betaling van 325 gulden voor een halfjaar huur, vervallende 01.05.1629.

ORA Rotterdam (inv no 148 fol 432 no 278 dd 30-1-1630) Jan Jansz Snaets verkoopt aan Jan Jansz Snaets de jonge, zijn neef, die optreedt namens zijn moeder Maertge Cornelis, weduwe van Jan Jansz Snaets de oude, een huis en erf genaamd de Fortuyn, gelegen aan de zuidzijde van de Hoochstraet, voor 6.200 carolusgulden. Belend aan de oostzijde de Waechstraet, en aan de westzijde Abraham Jacobsz van Wouw, apothecaris, strekkende van voor uit genoemde Hoochstraet tot achter aan het huis van Cornelis Weerts, maeckelaer.

ONA Rotterdam (inv no 303 no 38 fol 31 dd 28-10-1630) Cornelis Waerts, pontgaerder, legt een verklaring af op verzoek van Jan Bos, schipper te Schiedam, betreffende lasten tarwe, die hij ongeveer 9 maanden geleden heeft gebracht ten huize van Egbert Jacobs. Enige zakken zijn door Bos verkocht aan Elias Fangert te Delft, welke zakken Waerts op 20 februari had verzonden. De resterende lasten tarwe heeft Waerts op 7 maart verzonden, waarbij hem niemand anders als koper bekend was dan Elias Fangert.

ONA Rotterdam (141 fol 270 dd 5-12-1630) Cornelis Waerts, pontgaerder, oud 44 jaar en Cornelis Jans Slecht, gesworen coornmeter, oud 53 jaar, verklaren op verzoek van Jan Crijnen van de Vrij, coorncooper, wonende te Schoonhoven, dat de coopluyden die hier ter stede enige greinen kopen, niet gehouden zijn, aleer zij deze opdoen of verkopen dit van te voren te laten omroepen.

ONA Rotterdam (303 fol 162 dd 26-3-1630) Cornelis Waerts, makelaer, verhuurt aan Leendert Leenderts de Jong een huis op ‘t Steyger, genaamd de Makelaer, strekkende van de haven tot aan het huis van Jan Jans Maets, belend aan de Steigerstraet, Abraham Pieters, appotecaris, voor de somma van 276 gulden ‘s jaars met recht van optie na een jaar.

ONA Rotterdam (303 fol 123 dd 1-8-1631) Cornelis Waerts, pontgaerder, ongeveer 44 jaar, legt een verklaring af op verzoek van Aernout Lus, schrijver van de compangie van de Heer van Gameren. Op last van deze en van Jacob Jans Muye namens Jacob van Rantwijck, heer van Gameren, ritmeester, gewezen gouveneur te Ravesteyn, is op de soldering van Spiering rogge gemeten, dat afkomstig was uit het magazijn te Ravesteyn. Volgens een gespecificeerde rekening is deze rogge verkocht aan Frans Symons, Barber Maertens, Pieter Aryens, Aryen Leenderts, Maertgen Aryens.

(Volgens kopie akte: op 12-04-1631 gemeten, afgezonden van de corensolders van de Brandenburchse regering binnen Ravensteyn, verkocht aan onder meer Jacob Jacobs te Sommelsdijk, Jacob Cornelisz te Brouwershaven, Jan Harmans, Adriaen Bosselaer te Brouwershaven, Engel Daniels te Gouda en Leendert Jans te Oude Tonge.)

ONA Rotterdam (inv no 295 no 25 fol 32 dd 14-1-1632) Cornelis Waertsz, maeckelaer van frouwen alhier, verkoopt een last geschoren witte Zeeuwsche tarwe aan Grijp Jansz, schipper van Goeree, voor 2 gulden per zak.

ONA Rotterdam (295 fol 13 dd 14-2-1631) Gerrit Gerritsz, schoenmaecker, verkoopt zijn huis en erf aan de Kipstraet aan Cornelis Waerts, pontgaerder, voor 2300 gulden. Het huis is belend aan de westkant door Hans van Nuffelen, aan de oostkant door Cornelis Blonck, en strekt van de Kipstraet tot achter aan de brouwerije van het Roode Ancker.

ONA Rotterdam (304 fol 136 dd 28-5-1631) Gerrit Fransz Rotteval komt als knecht voor 2 jaar bij Cornelis Waerts, pontgaerder wonen om het in- en verkopen van greynen te leren.

ONA Rotterdam (286 fol 56 dd 6-5-1632) Phillips Willemsz (60) verklaart op verzoek van Cornelis Waerts dat hij in juli 1623 met wijlen Salomon Gillisz, zijn zwager op verzoek van Waerts en Willem Pietersz, backer, in het huis De Sampson in de Hoochstraet van twee secreten één heeft gemaakt en dat toen werd afgesproken dat de twee opdrachtgevers voortaan samen voor de kosten zouden opdraaien.

ONA Rotterdam (idem fol 55 dd idem) Jan Dircxsz Cogel (60), timmerman en Gerrit Cornelisz de Vries (38), metselaer, verklaren op verzoek van Cornelis Waerts dat zij in juli 1623 op verzoek van hem en Willem Pietersz, backer, in het huis De Sampson een secreet hadden opgemetseld en er een deksel op hadden gemaakt en dat er onenigheid was geweest over de verdeling van kosten.

ONA Rotterdam (164 fol 123 dd 7-6-1632) Willem Pietersz [Samson], 58 jr, backer, gewoond hebbende in het huis Sampson op de Hoochstraet, aan de noordzijde, verklaart op verzoek van Elisabeth Clercx, weduwe van Balthen Verdoncq den Ouden, laeckencooper, dat voorn. Willem van Cornelis Weerts, eveneens backer een schuur heeft gekocht. De schuur stond achter het erf van het huis Sampson en was voorzien van een secreet dat door Weerts is afgebroken.

ONA Rotterdam (164 fol 99 dd 16-4-1632) Engel Cornelisz, gesworen makelaer, 35 jr, verklaart op verzoek van Wouter Jansz, coopman wonende te Haerlem, dat in diens opdracht bij ene Cornelis Weert, eveneens makelaer, zakken tarwe zijn opgeslagen. De tarwe is in twee gescheiden partijen opgeslagen en door Jan Gerritsz, gesworen corenmeter verschoten

ONA Rotterdam (291 fol 30 dd 18-6-1632) Teunis Cornelisz, grutter en poorter alhier, bekent 140 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Waerts, pontgaerder alhier.

ONA Rotterdam (278 fol 53 dd 2-1-1635) Cornelis Waerts verhuurt aan Sijbrant Barentsz zijn huis en erf in de Kipstraet naast brouwerij Het Ancker voor de tijd van 4 jaar tegen 192 gulden per jaar.

ONA Rotterdam (142 fol 111 dd 14-3-1635) Cornelis Waerts 50 jaar maeckelaer en Cornelis Aryensz 28 jaar eveneens maeckelaer verklaren op verzoek van Jan Jorisz Borsbeecq dat zij een partij erwten hebben gecontroleerd waarvan Borsbeecq een monster had, dat hij had gekregen van Henrick van Hoften uit Nimmegen. De erwten welke zijn vervoerd door schipper Henrick Verlong zijn niet van gelijke kwaliteit als de erwten uit het monster.

ONA Rotterdam (296 fol 7 dd 16-12-1635) Cornelis Waerts [Weerts] verkoopt zijn huis en erf aan de Kipstraet, belend aan de koper ten oosten, Claes Claesz, brouwer, ten westen en achter tot aan de brouwerij van de voornoemde Claes Claesz, aan Cornelis Blonk, cruydenier, voor 800 gulden. Het huis is belast met een rentebrief van 2000 gulden op naam van Egbert Jacobsz van der Heul. Het huis is destijds gekocht van Gerridt Gerritsz, schoenmaecker.

ONA Rotterdam (86 fol 81 dd 30-12-1636) Cornelis Waerts [Weerts] pontgaerder, stelt zich borg voor Jan Fransz Husman coopman te Somersdijck, ten behoeve van Pauwels de Hulter coopman.

ONA Rotterdam (288 fol 155 dd 31-12-1636) Hans Laurensz 60 jaar en Cornelis Adriaensz 29 jaar, verklaren op verzoek van Jan Fransz Husman, schepen in Sommelsdijck, dat zij met Cornelis Waerts en Jan Boom van der Goes bij Lijsbet Jansdr, weduwe van Lodewijck Pijn waren. Jan Boom had 6 balen mee, als lading voor rekening van Husman, om die aan Cornelis Waerts te overhandigen mits hij de verschuldigde 1200 gulden zou betalen. Waerts had hiervoor geen opdracht, maar wel om 900 gulden te betalen die hij uit Amsterdam verwachtte. Boom zou de lading lossen als Waerts 100 pond vlaems zou betalen. Hij verklaarde dat hij zou betalen wanneer hij het geld uit Amsterdam had ontvangen. Dit aanbod sloeg Boom af, en verkocht de lading aan Leendert Pietersz Spaen.

ONA Rotterdam (293 fol 145 dd 22-12-1638) Cornelis Waerts bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Leendert de Jong wegens verteerde kosten etc.

ONA Rotterdam (133 fol 238 dd 4-6-1639) Lijsbeth Willems, weduwe van Engel Ponssen, verkoopt aan Jan Pieters Verduyn een smalschip van 28 lasten met toebehoren voor fl 640,--. Borgen voor Jan Pieters zijn: Maertgen Jorisdr, wed. van capteyn Fugereus van der Linde; Cornelis Waerts, maeckelaer. Jan Aryens Goethart vrijwaart genoemde Cornelis Waerts voor aanmaningen inzake zijn borgtocht.

ONA Rotterdam (306 fol 68 dd 9-6-1641) Jan Jacobsz van der Hoeve, backer, bekent 100 caroligulden schuldig te zijn aan Cornelis Waerts. Arent Jacobsz van der Hoeve, zijn broer heeft het geld van Waerts geleend.

ONA Rotterdam (269 fol 174 dd 16-2-1641) Cornelis Waerts en Aertge Lambrechts, vrouw van burgemeester Colster, hebben een contract gesloten. Aertge Lambrechts grenst met haar huis en erf, gelegen aan de westzijde van de Hooftstege, aan het huis en erf van Waerts, gelegen in de Rijstuin. Waerts mag zijn eigen muur tegen die van Aertge Lambrechts bouwen, hem bepleisteren of er steentjes tegenaan leggen. Ook mag hij een loden afvoerpijp plaatsen, en dat alles op haar kosten. Verder wordt er nog wat over hoogte van de muur en de goten vastgelegd.

ONA Rotterdam 24-2-1642: Cornelis Waerts, pontgaarder, en Bejatris Fransdr, zijn vrouw, maken hun testament op en legateren 300 caroligulden aan Grietgen Waerts, hun dochter, vrouw van Pieter Pietersz Enckelaer.

ONA Rotterdam (86 fol 562 dd 4-8-1643) Abraham Jansz Voschol wonende te Vlaerdingen voorheen te Maeslantssluys, verklaart 3 lasten Poolse tarruwe voor 143 goutgulden per last gekocht te hebben van Sywert Salm coopman te Amsterdam. De koper heeft tijdens het vervoer 8 zakken omgewisseld voor andere tarwe die hij kocht van Pieter Adryaensz coorncooper. Hij heeft de partij door bemiddeling van Cornelis Waerts maeckelaer, verkocht aan de weduwe van Jan Snaets, maar heeft daarvoor nog geen betaling ontvangen.

ONA Rotterdam (307 fol 293 dd 17-12-1643) Maertgen Aeryens, weduwe van Adriaen Hendricx van Oosterom, verkoopt aan Abraham Jacobs (van) Toor haar huis aan de Huybrugge, voor 3700 gulden. Het huis is belast met 2500 gulden ten gunste van Aeriaentge Matelief. Het huis staat tevens borg voor 4000 gulden op het huis van Claes van Taelingen, cruydenier in de Hooftsteech. (…) Cornelis Waerts, schoonvader van Toor stelt zijn huis in de Rijsthuyn als borg.

ONA Rotterdam (279 fol 134 dd 20-11-1644) Cornelis Waerts, wonend alhier, en Abraham Jacobsz van Toor, zijn schoonzoon, gaan met elkaar een overeenkomst aan betreffende de bediening en verkoop van greijnen en factorijen. Kantoor wordt, zoals voorheen, gehouden bij van Toor en ook de betaling van goederen geschiedt bij hem, waarvoor hij 600 gulden per jaar zal genieten.

ONA Rotterdam (279 fol 144 dd 28-3-1645) Cornelis Waerts besteedt zijn zoon Franchoijs Waerts uit bij Cornelis Heindricxsz om het ambacht van laeckenbereijden of droochscheeren te leren. Zij maken de volgende afspraken: de duur van de leertijd is twee jaar; hij krijgt kost en inwoning en bewassing; hij hoeft niet op zon- en feestdagen te werken; hij zal zowel in het pakhuis als in de winkel het beroep leren; Cornelis Waerts zal iedere week 3 stuivers betalen aan Cornelis Heindricxsz gedurende de twee leerjaren.

ONA Rotterdam 19-10-1646: Abraham Jacobsz van Toor, getrouwd met Annetgen Weerts, Pieter Pietersz Enckelaer, getrouwd met Grietge Weerts, Pieter Jansz Vos getrouwd met Maria Weerts en Franchoys Weerts, namens Franchoys Mosselman, getrouwd met Francijne Weerts, kinderen en erfgenamen van Cornelis Weerts en Beitaris Frans, bekennen door afrekening met Johannes Weerts, hun neef, wegens de administratie van hun vader gedaan t.a.v. verhuur van hun huis in de Rijstuyn aan de laatste eerst een bedrag van 140 gulden te zijn, en vervolgens nog een bedrag van 204 gulden ter voldoening van doodschulden etc. van hun vader. Ze betalen dit aan hem terug uit de jaarlijkse inkomsten uit dit huis.

ONA Rotterdam (309 fol 3 dd 3-3-1647) Maertgen Hendricx, meerderjarig jongedochter, en haar neef Pieter de Vos verklaren van kracht te houden het contract dat de laatste en Maria Cornelis Waerts voor hun huwelijk hebben gemaakt. Maertgen zal aan Pieter de Vos een bedrag van 300 gulden betalen die zij tegoed heeft van de erfenis van zijn grootmoeder Metgen Pieters, volgens testament d.d. 9-3-1630 gepasseerd voor wijlen notaris Jacob van der Swan. Na Maertgens overlijden zullen al haar goederen en de vruchten daarvan in bezit blijven van Pieter de Vos en zijn nazaten. Met goedvinden van De Vos zal een huis en erf aan de westzijde van de Schiedamschendijck op naam van Maertgen worden overgedragen, die zij op 5 december 1646 heeft gekocht van Willem Jansz van Warmenhuysen. (…) Pieter de Vos is gehouden na het overlijden van Maertgen Hendricx 300 gulden uit te keren aan zijn zuster Lijsbet Jans de Vos.

ONA Rotterdam (312 fol 232 dd 11-2-1651) Leendert de Jong staat borg voor zijn zoon Ludolf de Jong voor het geld dat terugbetaald moet worden aan de erfgenamen van Cornelis Waerts en Beatris Fransdr die beiden zijn overleden.

ONA Rotterdam (163 fol 14 dd 12-3-1628) Jan Gerritsz Couwenburch, comys op ‘t comptoir van de convoyen, 31 jaar, verklaart, op verzoek van Cornelis Adriaensz van Beemden, dat hij in de herfst van 1624 aanwezig was, toen het contract van societeyt of gemeenschap van neringe van maecklaerdij met Cornelis Weertsz, zijn zwager gemaakt is, waarna zij woorden krijgen en Cornelis Weerts, Cornelis van Beemden van het contract ontslaat.


Huwt Rotterdam NG 15-4-1608

4.923   Beatrix Frans van POLANEN

FamilienaamIndex 4.923Vader 9.846Moeder 9.847

Overleden Rotterdam b2-3-1642

Bij huwelijk jongman en jongedochter.

ONA Rotterdam (390 fol 139 dd 27-7-1636) Jan Jorisz Borsbeecq, 30 jaar, Gangeloff Mattheusz van Goutum, 54 jaar, Cornelis Reyniers Zaffaers, 40 jaar, Jan Cornelisz van Steyn, 40 jaar, en Lijsbeth Thomasdr, vrouw van genoemde Zaffers, 41 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Louwijs de Bruyn. Op Woensdag 23-7-1636 vóór het huis en de plaats, genaamd de Hoyberch buiten deze stad, vertelde Gerrit den thuynder en zijn vrouw hun dat de blickslagerszoon op ‘t Steyger zijn kind, een meisje van 7 jaar, had bedorven, zodat het bloed overliep. Corsteaen de Bruyn heeft het meisje ook gezien en gehoord. Zij was door de jongen in de buik getrapt, maar niemand heeft bloed gezien. De naam Beatrix Fransen, vrouw van Cornelis Waert, is doorgestreept.

Kinderen

 1. Anna, huwt Rotterdam (stadtrouw ot 2-10) 25-10-1643 Abraham Jacobsz van Toorn uit Bodegraven
 2. Kinderen
  1. Jacob (dLU Rotterdam 17-7-1644, getuigen Hendrik Jacobs van Swieten, Ariaentie Pietersz)
  2. Jacobus (dLU Rotterdam 13-5-1646, geen getuigen vermeld)
  3. Beatrix (dLU Rotterdam 20-10-1647, vader heet Abraham Jacobsz van Bodegraven; getuige Lijsbeth Jacobsz)
 3. Grietje Zie 2.461
 4. Francois (vermoedelijk bRotterdam 17-5-1654); huwt (1) Rotterdam Stadstrouw (ot 16-3) 2-4-1646 Marijtge Maertens Johannis van Beemden (Marytgen Maertensdr: mutueel testament 10-6-1648; hij is dan pontgaarder in de Rystuin); huwt (2) Rotterdam Stadstrouw (ot 22-4) 9-5-1649 Cornelia Cornelis, jongedochter van Rotterdam; zij huwt, wonend Schiedamsedijck, (2) Rotterdam NG ot 15-3-1654 Jan van Heel, jongeman van Rotterdam aan de Visschersdijk
 5. Maria (bRotterdam Nijene kerck kelder 28-2-1693) huwt Rotterdam Schepenen 20-12-1643 Pieter Jansz de Vos (bRotterdam 22-2-1665); huw. Voorwaarden ONA Rotterdam (271 fol 142) dd 26-11-1643. Bij haar overlijden woont ze Boemttijens, in ‘t Landt van Beloften, en laat een meerderjarig kind na.
 6. Kinderen
  1. Beatris (dR Rotterdam 20-7-1651, in huis gedoopt)
  2. Beateris (dR Rotterdam 12-12-1652)
  3. Cornelia (dR Rotterdam 30-5-1655)
  4. Anna (dR Rotterdam 13-8-1656)
  5. Cornelis (dR Rotterdam 9-1-1660, moeder Maria de Vos, getuigen Grietgen Waerts en Cornelis Enckelaer)

TerugBegin van generatie


4.926   Dirck QUANTS

FamilienaamIndex 4.926 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zeker niet de Dirck Cornelisz Quant die in 1613 (inv no 79 fol 126, notaris Jacob van Tethrode) en 1619 (282:126, notaris Jan Mote) voorkomt in het Notarieel Archief van Leiden. In 1613 is deze al 63 jaar oud.

Niet Dirck Olofs te Noordwijk, broer van Trijn, Maertge, Andries, Pieter (gehuwd met Maertge Willemsz, hadden kinderen) en Harmen (gehuwd met Anna Jans, hadden kinderen). Dirck Olofs trouwt Noordwijk (ot Warmond 13-4) NG 27-4-1625 Niesge Gerrits; zij zijn ouders van Gerrit dNG Noordwijk 29-3-1626); Olaf (*Noordwijk dNG 23-8-1627), huwt Hillegom NG 6-4-1654 Stijntge Jacobs (*Hillegom); Maerten (dNG Noordwijk 15-7-1629); Guijrtge (dNG Noordwijk 30-11-1631); Maertgen (dNG Noordwijk 16-10-1633); Maritgen (dNG Noordwijk 25-12-1636); Maerten (dNG Noordwijk 16-1-1639); Harmen (dNG Noordwijk 1-4-1641); Maerten (dNG Noordwijk 6-3-1644); en Jannetge (dNG Noordwijk 6-3-1646)


Huwt

4.927   N.N.

Index 4.927 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Tanneke Zie 2.463

TerugBegin van generatie


4.936   Cornelis Gielisse QUEBORN

FamilienaamIndex 4.936Vader 9.872Moeder 9.873

Geboren Breda dRK 5-6-1586, getuigen Johannes Francisci en Catharina Cornelij Doenssen (zijn tante)
Overleden Rotterdam 13-12-1639

Gasthuismeester van het Elisabeth Oudevrouwenhuis (1639), houtverkoper. Op 26-8-1640 met o.a. Anneke Jans van Alphen betrokken bij de verkoop van een huis ‘bij de Boterbancken’ in Willemstad (NA Bergen op Zoom, inv. 67, akte 193 fol 393). Merk op: Cornelis testeert 12-1-1640, wijzigt nog eens op 19-1, zijn weduwe maakt nieuwe huwelijkse voorwaarden in juli. Overlijden dus niet in december 1640 maar vermoedelijk februari!

Naast houtkoper (houtkoopman, koopman) ook blikslager/schrijnwerker (NA Rotterdam 1619-1634) en uit dien hoofde hoofdman van het Sinte Loysgilde (1619-34). Hij tekent ook als Queborre.

Notarieel Archief Rotterdam:

Vermeld als voogd van zijn schoonzuster Jannetjes weeskinderen (1623) en als erfgenaam van zijn schoonvader (1626). Hij woont dan in de Lamsteeg.

Vermeldingen als blickwercker en hooftman (34 jaar) van van het Sinte Loysgilde (1619, 1620), als 49-jarige hoofdman in 1634 en als oud-hoofdman in 1637.

Als houtkramer: verhuurt een huis aan de Melkmarkt (1627), verkoopt (vermoedelijk dat) huis genaamd de Kaerskorf later in 1627; de huurder (kapitein Willem Bouwensz Keert de Koe) bekent in 1628 een huurschuld te hebben. Verhuurt in 1628 een huis in de Hoogstraat naast huis De Houtcramer aan zijn zwager Pieter Jacobsz, krijgt in 1628 een vierde deel van zijn schoonvaders huis aan de Hoogstraat, en koopt in 1631 de helft van een woning daar. Verklaart in 1629 (alks houtcramer op de Hoogstraat) bijna 5000 pond hout gekocht te hebben, en in 1635 2900 gulden schuldig te zijn over geleverd hout uit Dordrecht, in 1637 750 gulden over idem.

Zonder beroepsvermelding: borg (1629) voor een schuld, verkoper van een huis aan de Slickvaert in 1634 en nog een huis daar in 1637.

Mutueel testament in 1636 van Cornelis en Hester in de Hoogstraat, met vermelding van een legaat van 1000 gulden voor de kinderen Jacob, Gillis en Maria, en bruidsgift voor Annetje.

ONA Rotterdam (54 fol 1629 dd 13-12-1612) Cornelis Gillisz blickwercker en zijn vrouw Hester Jacobsdr, wonende Lamsteege. Mutueel testament met onderhoudsplicht voor de kinderen en uitsluiting van voogden en weeskamer. [marge: door Hester Jacobsdr geannuleerd op 23.02.1629]

ORA Breda (515 dd 1-6-1616 fol 84r, 84v) Cornelis Gielis Queborn te Rotterdam verkoopt aan Wijnand Adriaen Frans Heijns, brouwer, de helft in een huis waarvan de andere helft de erven Henrick Adriaen Dirven toebehoort; zijn helft is ge:erfd van zijn moeder Anneke en haar zus Marija, in de steeg achter de Vischmarkt (…) Wijnand Adriaen Frans Heijns heeft de helft betaald en blijft schuldig fl 137.10.0, te betalen als erfpenning zonder interesse. (Marge: voldaan 9-6-1618)

ONA Rotterdam (inv no 98 no 118 fol 323 dd 6-5-1626) Gielis Carpentier verzoekt de notaris te vragen aan Cornelis Gielisz Queborre, houtkramer, aan Gerrit Maertensz, taeffelboeckmaecker, en aan Stoffel Andriesz, isercramer, of zij geld schuldig waren aan wijlen Hans Stoffelsz, hoornbreecker, of aan diens vrouw Merritgen Sebastyaensdr. Zo ja, hoeveel elk en of deze schulden na het overlijden van Hans Stoffelsz aan zijn weduwe betaald zijn. Gerrit Maertensz gaf ten antwoord dat hij hetgeen hij aan Hans Stoffelsz schuldig was, op aanwijzing van diens weduwe betaald heeft aan Jasper Moerman.

ONA Rotterdam (inv.no 84 no 380 fol 931 dd 12-1-1627) Cornelis Gielisz Queborre houtkramer, verklaart te hebben verhuurd aan Willem Bouwensz Keertdekoe capiteyn te Schiedam, een huis aan de zuidzijde van de Melckmarckt, belendend het huis genaamd de Venlose Koeck, en de gang van Willemtgen Cornelisdr Halling weduwe van Willem Jan Francken, voor de tijd van vijf kwartalen en tegen een huur van 186 gulden. 

ONA Rotterdam (inv.no 178 no 74 fol 152 dd 11-12-1627) Cornelis Gillisz Queborn, houtcramer, verkoopt aan Arnold of Aerent Kivit een huis aan de Melckmerct, genaamd de Keerskorff voor de somma van 2.587 gulden. Belendingen huis: de weduwe van Abraham Reymbrants, Willemptgen Hallings, weduwe van Jan Vrancken.

ONA Rotterdam (66 no 243 dd 23-2-1629) Ester Jacobsdr vrouw van Cornelis Gillisz, blickwercker, benoemt tot erfgenamen haar kinderen. Dit testament maakt het testament van 13.12.1612 ongeldig.

ONA Rotterdam (85 fol 493 dd 16-7-1632) Susanna Adrijaensdr, sijdelaeckencoopster, laatst weduwe van Heijnrick Leendertsz, Jan Claessen van Sorghen, coopman en Cornelis Gielisz Queborn, houtcramer, stellen zich borg voor Adrijaen van Sorgen, mede coopman, vanwege de ontvangst van een bedrag van 1.682 gulden, waartoe Thomas Crafordt, coopman, wonend te Delff is veroordeeld te betalen aan Adrijaen van Sorgen en om deze gelden aan Crafort te restitueren.

ONA Rotterdam (256 fol 201 dd 6-5-1633) Henrick Jeppen, Engelsman, wonende te Leyden, machtigt Cornelis Gillisz Queborn om op ‘t Raethuys uit de gelden, afkomstig uit de goederen van Philps van der Monde, waarop beslag was gelegd 556 gulden te innen wegens geleverde cousen.

Handschriftenverzameling GA Rotterdam ( inv.nr. 2779a dd 10-7-1634) Giftebrief, verleden voor schepenen van Rotterdam, waarin Adriaen Havelaar, secretaris van Hillegersberg, procuratie hebbende van Cornelis Gillis Queborn, een pand op de westzijde van de Slikvaart, hoek Cellebroerssteeg (Prot. No. 1797) verkoopt aan Willem Jacops Coppe.

ONA Rotterdam (258 fol 390 dd 1-6-1636) Cornelis Gillisz Queborre machtigt Jan van Doorhoff om bij Pieter Adriaensz Blonckert 30 vlaamse ponden te innen die hij schuldig is aan de Admiraliteyt van Zeeland wegens geleverd blockwerck.

ONA Rotterdam (416 fol 123 dd 17-9-1636) Verklaring voor Jan Claesz van Sorgen. Cornelis Gillisz Queborne, oud 51 jaar; en Cornelis den Haen, 35 jr; verklaren Jan Claesz te kennen als een eerlijk man. Hij heeft meestal bij hen in de buurt gewoond. Hij heeft nooit in enig land dienst gedaan.

ONA Rotterdam (259 fol 177 dd 13-6-1637) Daniel Stoppelaer en Jan Claesz. van Sorgen leggen een verklaring af op verzoek van Gillis Cornelisz. Queborn. Zij verklaren dat hij nooit in militaire dienst of bij de burgerwacht is geweest.

ONA Rotterdam (261 fol 307 dd 23-11-1637) Cornelis Gillisz Queborn machtigt Gillis Cornelisz Queborn, zijn zoon, om zijn zaken waar te nemen en vorderingen te innen.

ONA Rotterdam (151 fol 158 dd x-4-1637) Matthijs Paradis verkoopt aan Jan Bijvangh en Cornelis Gillisz Queborn een partij houtwerck voor 3400 gld en belooft deze met zijn schip te brengen van Dordrecht naar Rotterdam.

ONA Rotterdam (269 fol 79 dd 2-7-1638) Jan Brant en Cornelis Gillis [Queborne] hebben overeenstemming over een muur tussen hun huizen. Deze zal gemeenschappelijk eigendom worden, waarvoor Brant geld krijgt. Er blijft een opening van 3 voet 10 duijm. Als Jan Brant zijn ankers uit de muur haalt krijgt hij hiervoor 15 gulden.

Idem (vervolgakte dd 2-8-1638) Jan Brant en Cornelis Gillisz Queborne hebben overeenstemming bereikt over het aanleggen van een loden goot tussen hun huizen. Jan Brant betaalt tweevijfde deel en Cornelis Gillisz drievijfde omdat de goot op zijn gebied loopt. Het onderhoud is gemeenschappelijk en Jan Brant kan het regenwater in zijn waterbak laten lopen zolang hij wil.

ONA Rotterdam (326 fol 393 dd 6-7-1638) Jan Brant, eigenaar van een huis op de Oosthoek van de Lamsteech en Cornelis Gillisz Queborn, eigenaar van het huis daar vlak naast, sluiten een overeenkomst aangaande een gemeenschappelijke muur. Queborn heeft het huis overgenomen van Maertje Jansdr, weduwe van Jacob Jansz Roos, burgemeester.

ONA Rotterdam (327 fol 737 dd 23-12-1639) Gedion Moyses, Abraham Willemss, man van Ariaentgen Moyeyses, Cornelis Gilliss Queborn en Jan Juriaenss, schrijnwercker, de laatste 2 als voogden van Fijtgen Moeyses, allen erfgenamen van Aertjen Rochiersdr volgens haar testament d.d. 20-07-1638 voor notaris Dirck Tieloos gepasseerd (de ene partij) hebben onenigheid over het genoemde testament met Franck Bruynen en Aert Tomas Bos, man van Aeffgen Bruynen, mede namens Claes Bruynen, allen kinderen van wijlen Bruyn Gedionss en wijlen Aeffgen Vrancken (de tweede partij).

ONA Rotterdam (46 fol 27 dd 13-9-1640) Jacob Cornelisz Queborn, Ghillis Cornelis Queborn, Jan van der Kemp, gehuwd met Annetje Cornelis Queborn, en Abraham Jacobsz, gehuwd met Maria Cornelis Queborn, zijn kinderen en erfgenamen van Cornelis Gillisz Queborn. Zij machtigen Adriaen Havelaer, notaris, om met alle personen waarmee Cornelis Gillisz gehandeld heeft de zaken tot het einde toe af te wikkelen.

ONA Rotterdam (271 fol 53 dd 12-5-1643; ook ONA 305 no 37) Johan van der Kemp, man van Annetge Cornelisdr Queborre, machtigt Jacob Bonsinck, procureur te Utrecht, om bij Hendrick Barents van Casteelen te Utrecht, 33 gulden en 15 stuivers te innen, die hij tegoed heeft ter zake van geleverde waren die Barents van zijn schoonvader, Cornelis Gillisz Queborre heeft betrokken.

RA Rotterdam NA (7-11-1635) Cornelis Gillisz Queborn bekent 2900 gld schuldig te zijn aan Gillis Wijnantsz van der Eijck wegens de levering van houtwerk door Herman Lensz, coopman uit Dordrecht. N.B. Queborn tekent met Cornelis Gillisz Queborre

ORA Zevenhuizen (inv no 59 fol 130v dd 30-8-1657) Gerrit Willemsz Keijser, inwoner, is schuldig aan Sr Jacob Cornelis Gueboorn koopman te Rotterdam, een jaarlijkse losrente van fl 140.15.8, jarlijks op 30-8 van 1568 verschuldigd; af te lossen met fl 400 plus jaarrente van fl 6.5.0 (of fl 5 als binnen 6 weken na vervaldatum wordt betaald). De hoofdsom is Cfl. 2250.-.- ten behoeve van de twee weeskinderen van Jan Woutersen Vergeer en Anitgen Heijndricx te Rotterdam.

Handschriftenverzameling GA Rotterdam nr 2779, Stukken betreffende een pand op de westzijde van de Slikvaart, hoek Cellebroerssteeg (Prot. No. 1797): Giftebrief, verleden voor schepenen van Rotterdam, waarin Adriaen Havelaar, secretaris van Hillegersberg, procuratie hebbende van Cornelis Gillis Queborn, het pand verkoopt aan Willem Jacops Coppe (10-7-1634).


Huwt (1) Rotterdam 25-3-1607

4.937   Hester Jacobs van den BOSCH

FamilienaamIndex 4.937Vader 9.874Moeder 9.875

Geboren ca 1575
Overleden Rotterdam 20-12-1636

Mutueel testament op de langstlevende ONA Rotterdam 812:583 (1636).


Huwt (2) Rotterdam 25-11-1637

Maria de GRAAF

FamilienaamIndex

Geboren Rotterdam
Begraven Rotterdam 24-5-1665


Zij huwt (2) Rotterdam 1640

William HARRIS

FamilienaamIndex

Geboren London ca. 1591
Overleden voor 21-4-1670

Op 1-7-1640 sluiten Maria de Graaf en Willem Herris (Wijlam Harris) huwelijkse voorwaarden.


Huwt (1) Rotterdam Presbyterian 22-5-1622

Anne SHEPHARDE

FamilienaamIndex

Ouders van Elisabeth (dRotterdam Presbyterian 9-11-1623), William (dRotterdam Presbyterian 26-10-1625, jonggestorven), William Jr (dRotterdam Presbyterian 13-2-1628, huwt Rotterdam NG ot 23-6-1652 Sara Fockenbergh uit Amsterdam), Nicholas (dRotterdam Presbyterian 27-10-1630, huwt voor 1658 Hillegond Spernai), John (dRotterdam Presbyterian 26-4-1632, jonggestorven).

ORA Rotterdam (Willem van Aller inv no 472 fol 160 no 104 dd 15-9-1645) William Harris, Symon Clarcq, Pieter Jansz Slooten, Jacob Shepherd samen reders van het schip Godes Gifte of de Koning David, waarop Thomas Harris schipper was. Het schip is enige tijd geleden door schepen van de Mase opgebracht en naar Rotterdam gevoerd. De insunuanten was verteld dat het schip, geladen met kolen uit Schotland, was ontzet uit handen van de Duinkerkers. De directeuren van de Mase zouden recht hebben op twee derde van de waarde. Volgens de insinuanten is er geen Duinkerker aan te pas gekomen en zijn zij misleid. Zij eisen schadeloosstelling en vrijlating van kapitein Gillis Barthen, die in Amsterdam gevangen gehouden wordt.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 373 fol 78 no 37 dd 9-6-1646) Wiljam Herris, Engels coopman, bekent 2400 gulden schuldig te zijn aan Jeromino Brelsfort, Engels coopman te Londen.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 382 fol 472 no 240 dd 22-2-1649) De reders van het schip “Het Cleyn Fortuyn” machtigen Aelbert Symonsz de Vries om in Ierland schip en lading weer hier te brengen cq schadeloosstelling te verkrijgen. Het schip was onder schipper Robbert Thomas op terugreis van Bretagne en is door een Iers fregat aangehouden en aldaar opgebracht. De opgetreden reders zijn: Jan Schaepherder (Jan Shepheard); Willem Herris (William Harris), Pieter Jansz Slootinghs; Symon Clercq (Simon Clark); Jan Dircxsz Fyool; Pieter Jansz Fyool; Willem Willemsz; Cornelis Kivid (Kieviet); Heindrick Coster (Henry Custis)-allen kooplieden- allen ook voor Johan van Driel; en Robbert Thomas zelf als schipper

ORA Rotterdam (Pieter de Paus inv no 667 fol 176 no 110 dd 21-11-1651) John Longo, scheepstimmerman, draagt een schuldbrief van 350 gulden over aan Walter Long, schiltknaep uit Engeland. De 350 gulden komen toe aan Longo van Robert Ros, Engels schipper, en moeten ontvangen worden door William Harris, Engels koopman, als korting op een groter bedrag dat Long toekomt voor een obligatie en de sententie daarop, die voor het gerecht alhier verkregen is.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 393 fol 221 no 133 dd 12-12-1651) Meester William Herris (Harris), 60j., meester William Atkinson, 60j., Rogier Lincon (Lincoln), 50j., leggen een verklaring af op verzoek van Maertge Cornelisdr, vrouw van Abraham Andril, schipper. Zij verklaren dat Andril is geboren in het huis met het uithangbord “het Wapen van Nieu Casteel”, aan de Nieuwe Haven, en dat zijn moeder, Elsgen Snadin, altijd in Rotterdam heeft gewoond. Abraham is het 2e kind van zijn moeder en Ritchert Andril za.

ORA Rotterdam (Arnout Wagensvelt inv no 139 fol 109 dd 12-10-1652) William Harris of Willem Herris coopman machtigt Frans van der Willich, exploictier van het collegie ter Admiraliteyt om het genoemde collegie te vragen beslag te leggen op het tractement dat Maertge Aryensdr weduwe van capteijn Andries van Soetendael jaarlijks via dit collegie ontvangt. William Harris moet hier uit 72 car. gulden ontvangen die hij nog te goed heeft aan huur van Maertge.

ORA Rotterdam (Arnout Wagensvelt inv no 139 fol 110 no 74 dd 23-10-1652) William Harris of Willem Herris coopman machtigt Martin van Bolomet gerechtsbode van Bommel om 339 gulden 40 stuivers te ontvangen van Gerrit Jansz Brant die in Bommel gewoond heeft.

ORA Rotterdam (Arnout Wagensvelt inv no 130 fol 373 no 136 dd 18-12-1652) Willem Herris, coopman. benoemt zijn vrouw Maria de Graeff en zijn zonen Willem Herris en Niclaes Herris tot zijn erfgenamen. Huwelijkse voorwaarden zijn gepasseerd voor deze notaris op 01-07-1640. N.B. Hij tekent als William Harris.

ORA Rotterdam (Vitus Mustelius Woutersz inv no 504 fol 440 no 428 dd 21-10-1653) Lambrecht Schaep, koopman te Delfshaven verkoopt aan Willem Herres (William Harris) Engelskoopman, een swaertschuit groot omtrent 20 last voor de som van 1100 gulden.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 384 fol 508 no 282 dd 2-12-1654) William Harris, Samuel Ansert en John Sepheard, Engelse cooplieden, machtigen Thomas Lacock, coopman te Londen, om met Edmund White en John Pennyman, Engelse cooplieden te Londen, alle openstaande rekeningen te vereffenen.

ORA Rotterdam (Bartholomeus Roose inv no 683 fol 86 no 73 dd 30-3-1655) William Harris, koopman, samen met Thomas Kiel voogd over de weeskinderen van Elisabeth Wilsen en Edmondt Weyl, koopman, tegenwoordig wonende in Londen, Engeland, machtigt Leonard van Zijl, procureur, om namens hem te procederen.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 395 fol 513 no 263 dd 4-12-1658) Mr William Harris, coopman van tabacq, legt een verklaring af op verzoek van Guilliaeme van Sluys, coopman, betreffende de koop van tabak in oktober 1658

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 396 fol 78 no 47 dd 14-7-1660) Claes Stoop, binnenschipper, oud 40 jaar, verklaart op verzoek van William Harris de oude, Jan Shepheard, William Harris de jonge, Nicolaes Harris en Isaac Tompson, Engelse coopluyden en eigenaars van een partij van ongeveer 1.700 ijzeren staven, die schipper Joris Tocht van Yarmuyden, uit de Zond naar Amsterdam heeft gebracht, dat hij op 7 juli voor de palen voor Amsterdam genoemde partij uit het schip van Joris Tocht heeft overgeladen in zijn damschuyt, om deze met een inlants paspoort naar Rotterdam te brengen; voorts dat hem bij de commissie ter rechergie te Amsterdam is gevraagd of hij zelf zijn schuit wilde binnenhalen of dat dit door soldaten moest worden gedaan, waarop hij heeft geantwoord dat hij dat liever zelf wilde doen.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 386 fol 348 no 185 dd 4-8-1660) William Harris de oude, John Shepheard, William Harris junior, Isaak Thomson en Nicolaes Harris, engelse kooplieden, machtigen Jan le Bleu, koopman te Amsterdam, om uit hun naam, te samen eigenaars van een partij van 1732 ijzeren staven, met het schip de Coninck David met als schipper Joris Tocht, uit de Sont naar Amsterdam gebracht

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 369 fol 242 no 104 dd 26-8-1661) Mr. William Harres (Harris) den Ouden, Jan Sephaerd (Shepheard), William Harres de Jonge en Nicolaes Harris, samen eigenaars van het schip den Coninck Salomon, verkopen dit, met toebehoren, aan Esechiel Roscombe, wonend in Engelant, hier aanwezig, voor 4200 gulden.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 396 fol 496 no 271 dd 22-7-1662) William Harris den ouden, John Shepheard, en Eillem Herris de jonge, allen coopluyden van tabacq, leggen een verklaring af op verzoek van Eduard de Neeff, tabacqvercooper in Den Briel. Zij verklaren dat wanneer kooplieden bij hen tabacq kopen, en uit de stad naar andere plaatsen brengen, zij aan deze kopers geen briefjes van afschrijven meegeven, en zij niet gehouden zijn dat te doen. Zij behouden de briefjes zelf om daarmee verantwoording te kunnen afleggen bij de pachters van de impost op de tabak.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 401 fol 567 no 308 dd 17-8-1663) Mr William Harris den Ouden en Claes Carels van Heyst zijn voog-den over Juliaen Holsscher. Zij hebben q.q. van Jan Gerrits Dijck-hoff 1000 gulden ontvangen in mindering op een brief ad 3600 gulden d.d. 9-5-1663 betreffende de hypotheek op zijn huis aan de noordzijde van de Rijstuyn.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 369 fol 572 no 238 dd 19-10-1663) William Harris den Ouden en Claes Carelsz van Heyst, mede namens Joost Harduin, voogden over Anna Holsscher, enige nagelaten dochter van wijlen Juliaen Holsscher en wijlen Maria Harduin, verkopen aan Bastiaen Molewater, in naam en voor rekening van capiteyn Joan Ooms, Anna’s huis en erf aan de zuidzijde van de Haringvliet, reg.nr.3977, voor 9000 gulden. Ooms tekent een dag later.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 401 fol 640 no 346 dd 29-7-1665) Volckera de Graeff , weduwe van Antherus Paine, te Embden, en Anna de Graeff, vrouw van Pieter Brugman, zijn erfgenamen van hun alhier overleden tante Maria de Graeff, vrouw van mr William Harris den Ouden, volgens haar testament voor notaris Arnoudt Wagensvelt. Zij hebben hun erfdeel ontvangen van William Harris. Voor Anna Hollsscher, van wie William Harris voogd is, is 250 gulden ingehouden. 3000 gulden is gekomen uit de boedel van Sara de Graeff, weduwe van Willem Luyttens Kittensteyn. Er zijn legaten voor Anna de Graeff, vrouw van N .N. Coppens en Anna Rota.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 370 fol 297 no 130 dd 18-11-1667) Meester William Harris den Ouden, Engels coopman, verhuurt aan Sebille Jans, meerderjarige ongehuwde dochter, zijn huis aan de Nieuwe Haven, met het uithangbord “de Walvisch”, voor de tijd van 4 jaar en voor 190 gulden het eerste jaar en 200 gulden de volgende jaren.

ORA Rotterdam (Jacobus Delphius inv no 389 fol 647 no 309 dd 21-4-1670) Willem en Nicolaes Harris, broers, zonen en enig erfgenamen van William Harris den Ouden, alhier overleden, machtigen Isaack van der Walle, koopman uit Dordrecht, om van Pieter Sijmonsz, marktschipper van Vianen op Dordrecht, 112 gulden 2 stuivers 8 penningen te innen, die hij nog schuldig is aan de boedel van de overledene volgens bijgaande bescheiden.

Kinderen

 1. Jacob (*Rotterdam 1610 b Rotterdam 12-2-1687), houtkramer in de Hoogstraat, woont 1682 Oppert in ‘t Swartte Varcken ofte Lijchte Lantaren; 1687 in de Oppert in de lijchte lantaren; laat één meerderjarig kind na. Huwt (1) Middelburg 30-8-1637 Sara Jacobs (*Middelburg +Rotterdam 7-9-1653); huwt (2) Rotterdam 4-8-1654 Anna Schrijvers (*Swaenenburgh in het land van Gulik bRotterdam 18-2-1682). Jacob is in Bergen op Zoom 4-5-1660 betrokken bij incasso van een schuld (NA BoZ inv nr 84 akte 49)
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Hester (dNG Rotterdam 19-10-1638 bRotterdam 3-2-1647), getuigen Corneles Gillese, Mara de Graef
  2. (uit 1) Cornelis (dNG Rotterdam 22-3-1643 +voor 1687), getuigen mester Jan van der Kemp, Annetge Cornelis, Jacomijntge Jacobs
  3. (uit 1) Jacob (dNG Rotterdam 26-3-1645 +voor 1647, getuigen Gijllis Cornelijsse, Annetge Jans, Annetge Cornelis)
  4. (uit 1) Jacob (dNG Rotterdam 13-12-1646 +voor 1660), getuigen Jan Woutersse, Marijtije Queborn, Annetge Jans)
  5. (uit 1) Jacob (dNG Rotterdam 6-7-1648 bRotterdam 28-3-1649), getuigen Gilles Cornelis Quebor, Marij van Quijborn
  6. (uit 1) Hester (dNG Rotterdam 26-12-1649 bRotterdam 11-8-1652), getuigen Jacob Heinderijckse, Arijaentge Abrams, Annetge van Alser
  7. (uit 1) Adriaentje (dNG Rotterdam 12-2-1653 [getuigen Gillis Cornelisse Qulborre, Lijsbet Jans, Marija de Grave] bRotterdam 24-11-1730); huwt (1) ot Zierikzee (Waals) 19-1-1670 Rotterdam NG 2-2-1670 Rombout van Melderen (*Rotterdam bRotterdam 31-3-1674) (ouders van Sara van Meldert, dNG Rotterdam 19-3-1671; Cornelis van Meldert, dNG Rotterdam 10-7-1672 bRotterdam NG 12-7-1672; Jacob van Meldert dNG Rotterdam 12-8-1673); huwt (2) Bergschenhoek 8-2-1676 met Jacobus van der Hutten (ouders van Johanna van der Hutte, dNG Rotterdam 25-12-1676), voorouders van Mr Pieter van Vollenhoven (Bron Genealogie Vollenhoven).
  8. (uit 2) Wijllem (dNG Rotterdam 20-6-1655 +voor 1687), getuigen Gillis Queborn, Janneken Weijmans
  9. (uit 2) Sara (dNG Rotterdam 31-7-1657 +voor 1687), getuigen dom. Wilhelmus Schrijvers, Marija van Queborn
  10. (uit 2) Pieter (dNG Rotterdam 21-11-1658 +voor 1687), getuigen Jan Weijmans, Pieter Schrijver, Sebille Schrijvers
  11. (uit 2) Jacob (dNG Rotterdam 4-1-1660 +voor 1687), getuigen Jan Weijmans, Sibilla Schrijvers
  12. (uit 2) Abram (dNG Rotterdam 14-6-1661 +voor 1687), getuigen Jilles Queborn, Maria Queborn
  13. (uit 2) Jacob (dNG Rotterdam 28-12-1662 +voor 1687), getuigen Gilis Queborn, Sebilla Schrijvers
 3. Annetje (*Rotterdam) huwt Rotterdam 16-9-1631 Jan Lambrechtsz van der Kemp, schoolmeester te Rotterdam (bRotterdam 23-1-1650)
 4. Kinderen
  1. Barber (dNG Rotterdam 4-11-1632, getuigen Lambert N., Corneles Gillese Queborn, Anna Lambrechts, Hester Jacops)
  2. Corneles (dNG Rotterdam 10-8-1634, getuigen Corneles Gillese met sijn huisfrou)
  3. Corneles (dNG Rotterdam 5-2-1636, getuige Korneles Gillese Quebore)
  4. Hester (dNG Rotterdam 14-8-1637, getuigen Corneles Gillese Queborn, Jan Wouterse, Anna Lamberecht van der Kemp, Maertge Corneles Queborn)
  5. Jehannes (dNG Rotterdam 5-8-1640, getuigen Gilles Cornelese Queborre, Mari de Graef, Anna van de Kemp)
  6. Adriaen (dNG Rotterdam 11-5-1642, getuigen Annetge Queborre, Gilles Queboore, Anna van Alphen, Geertrut van de Kemp)
  7. Johannis (dNG Rotterdam 5-2-1644, getuigen Jacob Cornelisse Queborre, Saertge Jacobs)
  8. Maria (dNG Rotterdam 3-12-1645, getuigen Lambrecht Kemp, Jannetge Kemp)
  9. Lambert (dNG Rotterdam 18-3-1648, getuigen Gilles Cornelis van Quebore, Annetge van der Kemp)
 5. Neeltje
 6. Magdaleentje
 7. Gillis (dNG Rotterdam 25-4-1618 +voor 7-11-1619)
 8. Gillis (1619-1681) Zie 2.468
 9. Maartje (dNG Rotterdam 20-12-1620) huwt Rotterdam 13-5-1640 Abraham Jacobsz, jongman van Middelburg; geen kinderen in Rotterdam aangetroffen
 10. Cornelis (dNG Rotterdam 1-4-1622 +voor 1626)
 11. Hendrikje (dNG Rotterdam 18-6-1623)
 12. Cornelis (dNG Rotterdam 10-12-1626 +voor 1681), procureur voor de raad van Brabant, 1671 notaris in Den Haag. Huwt Schiedam 14-7-1660 Hillegonda van der Hoeven (*Delft); zij hertrouwt Schiedam 28-8-1683 Adrianus Gagius. Hillegonda voert als weduwe in 1681 een proces tegen de schepenen van Margraten.
 13. Hester (dNG Rotterdam 10-12-1626) huwt Gillis Queborn, een (achter)neef? Zij innen een schuld op 16-7-1663 (NA BoZ Inv nr 113a akte 58) in Bergen op Zoom. Mogelijk (maar onwaarschijnlijk gezien de leeftijd) de Ester Queborm bMiddelburg (Oude Kerkhof) 14-5-1715

TerugBegin van generatie


4.938   Jan Godert Mertensz van ALPHEN

FamilienaamIndex 4.938Vader 9.876Moeder 9.877

Gedoopt NG Breda 25-7-1582
Overleden Breda 29-9-1622

Overman in het brouwersgilde. Brouwer in “In de Werrelt” te Breda; vgl NL 1951:91. Vermeld als H. Geestmeester 15-7-1621, 30-12-1621, 22-2-1622, 27-9-1622 (niet in persoon maar vertegenwoordigd door Huybert Sprong: twee dagen voor zijn dood). Woonde in het huis Het Claverblad, ook geheten De Vergulde Wereld (of In de Wereld).

NB in DTB Bergen op Zoom komt ook een Adriaen Jacobs van Alphen voor vanaf 1638, gerelateerd aan o.a. Govert Jacobs van Alphen (gehuwd 1636 met Catelyne Bollaerts) en de familie Bollaerts. De andere (‘mijn’) Adriaen trouwt netjes als Adriaen Jansen van Alfen.

ORA Breda (Inv 511 fol 13r-v dd 26-1-1612) Marie Pijll Jansdr weduwe Roelant Aerts van den Plasse met voogd verkoopt aan Jan Godert Mertens van Alfen een huis genaamd Het Claverblad, met brieven van 5-2-1611 en 26-7-1557. Jan Godert Mertens bekent schuldig te zijn aan Maria Pijl fl 3350. (Marge: delen afgelost op 15-1-1613, 15-1-1614)

ORA Breda (Inv 511 fol 16v dd 27-1-1612) Jan Godert Martens van Alfen, schuldig aan Adriaen Cornelis Biekens fl 400 geleend geld (Marge: 7-2-1618 afgelost).

ONA Bergen op Zoom (Inv 0015 fol 51 no 14 dd 12-2-1619) Govert Willems, busmaecker, belooft Jacob Govarts van Alphen niet te zullen lasting vallen over diens aankoop van Het Nijeuw Casteel, gekocht van wijlen Aert Marcelis (volgen nadere afspraken).

ORA Breda (Inv 519 fol 38v dd 6-3-1621) Dirck Jansz van Leerdam, schuldig aan Jan Godert Martenssone van Alfen fl 200 voor geleverd bier (Marge: Govert Jan Godert Mertens verklaart dat de schuld is afgelost, 27-10-1628)

ORA Breda (Inv 518 fol 38v dd 7-3-1620) Dirck Jansz van Leerdam, waard, is schuldig aan Jan Godert Martens van Alfen, fl 200 voor geleverd bier. (Marge: Govert Jan Godert Mertens verklaart dat de schuld is afgelost, 27-10-1628)

ORA Breda (inv 520 fol 77v-78 dd 29-6-1622) Maeijken Joost Henrickxdr vrouw van Dijrck Jansz van Leerdam, schuldig aan Jan Govaert Martens van Alffen, brouwer, fl 220 voor geleverd bier. Pand is hun huis, ‘t Gulden Hooft, in de Ridderstraat in Breda. (Afgelost 12-3-1627, verklaart Cornelis Cornelis Ygrams, voogd van de nagelaten kinderen van Jan)

ORA Breda (inv 523 fol 143v dd 11-2-1625) Jan Dielis Godertszone Hoeijmaecker, schuldig aan Cornelis Cornelis Ygrams voogd en Adriaen Adriaens van Teteringen toesiender van de nagelaten kinderen van wijlen Jan Goderts van Alphen brouwer in de Vergulde Werelt fl 148.2.0 als rest van fl 290.12.0 die Franchois de Thoor, koopman en biersteker te Leiden, op Jan Dielis ‘bewesen heeft’.

ORA Breda (inv 523 fol 177 dd 25-9-1625) Cornelis Cornelis Adriaens, brouwer, voor Adriaen Jansz van Dijck, kousenmaker en kramer indertijd te ‘s Gravenhage, volgens procuratie van 1-9-1625, is schuldig aan Cornelis Cornelis Ygrams voogd van de nagelaten kinderen van wijlen Jan Goderts van Alphen, fl 150, op pand van Van Dijcks huis De Drije Meerhofen in Breda. (Marge: Afgelost 10-3-1635, Godevaert Janssen van Alffen, schout van ‘s Gravenmoer.)

ORA Breda (in 524 fol 85 dd 11-8-1626) Cornelis Cornelis Geerit Ygrams, buwuwd oom en voogd, en Adriaen Adriaens van Teteringen, toeziender, van de onbejaarde kinderen van Jan Godert Martens van Alffen en Fransken Adriaens van Teteringen, verkopen bij opbod aan Jan Henrick Cornelis van Dun, brouwer, huis en hof genaamd Het Claverblad, voorheen genaamd De Vergulde Wereld (met brieven van 26-7-1557 en 26-1-1612). Jan is hiervoor schuldig fl 4000. (In marge: afbetaald in vier parten, de laatste 20-10-1629).

ORA Breda (in 524 fol 86v-87 dd 11-8-1626) Jan Henrick Cornelis van Dun, schuldig aan de nagelaten kinderen van Jan Godert Mertens van Alffen, een erfcijns van fl 6 jaarlijks.

ORA Breda (inv no 537 dd 29-12-1662 fol 310v311r) Pieter Pauwels secretaris tot ‘s-Gravenmoer verkoopt aan zijn oom Govert van Alphen secretaris deser stadt en lande van Breda, een schuldbrief van fl 125; nog een van fl 80; nog een (bedrag niet vermeld); nog een obligatie van fl 300;

ORA Breda (inv no 538 dd 4-5-1665 fol 151v 152r) Johan Meijers verklaart gemachtigd te zijn door Govert van Alphen, secretaris van Breda; Johannes van Alphen, oud-schepen, en Adrianus van Alphen burgemeester van Bergen op Zoom om de door Gillis Cornelis Queborn (bij vonnis) verschuldigde penningen in ontvangst te nemen.

ORA Breda (inv no 537 dd 8-1-1667 fol 279v-278v) Govert en Johan van Alphen verkopen aan Johan Butler, kapitein in een compagnie voetknechten van de Vereenigde Nederlanden, schuldbrieven van resp. fl 900 en fl 600, de laatste oorspronkelijk van Abraham van Eesingha ten gunste van Gillis Cornelis Queborn.

ORA Breda (inv no 539 dd 1-3-1669 fol 195v) Johan van Alphen ook voor zijn broer Adrianus, burgemeester van Bergen op Zoom; en voor Hester (volgens volmacht Bergen op Zoom 16-2-1669); verder voor Fransina, Cornelis en Catharina Queborn minderjarige kinderen van Gillis Cornelis Queborn en Anna van Alphen; samen erfgenamen van Govert van Alphen; en Pieter Pauwels als erfgenaam van Catharina Beens, zaliger huisvrouw van wijlen Govert van Alphen; verkopen aan Johan Stickers, burger en apotheker alhier, de Grote Hof.

ORA Breda (inv no 537 dd 13-6-1669 fol 222v 225v) Deling erfgenamen Govert van Alphen en zijn vrouw: Adriaan van Alphen, Johan van Alphen, en Gillis Queborn weduwnaar Anna van Alphen voor zijn minderjarige kinderen Catharina en Cornelis, en namens zijn dochters Fransina (gehuwd met Jan Robbertsen) en Hester (jongedochter), beide te Middelburg; en Pieter Raus (?) enige erfgenaam van Catharina Pauwels Beens vrouw van Govert van Alphen. De nalatenschap omvat land in ‘s-Gravenmoer, ‘s-Gravenduijn-Waspijck, Princenhage; rentes; twee huizen in Breda en een in ‘s-Gravenmoer; etc.

ORA Breda (543 dd 26-5-1682 p 134v ff) Adriaen van Alphen; Govert van Alphen (Med. Dr) voor zijn vrouw Adriana Maria van Alphen en voor haar broer en zus; Cornelis Queborn; Catharina Queborre gehuwd met Joost Struijs; Hester Queborne met man Jusias Sesaert; verdere deling van de erfgoederen van Govert van Alphen.


Huwt (1) Breda 20-2-1605

4.939   Fransken Adrians van TETERINGEN

FamilienaamIndex 4.939Vader 9.878Moeder 9.879

Geboren Teteringen
Overleden Breda b 28-4-1621

ORA Breda (inv 524 dd 11-8-1626 fol 85) Cornelis Gerrit Ygrams en Adriaen Adriaens van Teteringen voogden van de kinderen van wijlen Jan Govert Martens van Alphen bij Franske Adriaen van Teteringen, verkopen aan Jan Henrick Cornelis, brouwer, een brouwerij genaamd het Claverblad en later Vergulde Wereld.


Huwt (2) Breda 20-5-1622

Maria WAELEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Anna Jans van Alphen (1618-1651) Zie 2.469
 2. Govert (+Breda 29-6-1667, bGrote Kerk 2-7-1667), schout van ‘s Gravenmoer en schepen van Breda in 1652; later secretaris van Breda, testeerde vermoedelijk 16-10-1635; huwt Catryna Beens (+voor 1669); kinderloos.
 3. Adriaentje, vermeld DTB 1634
 4. Maeyken, vermeld DTB 1636
 5. Adriaen (*Breda dRK 14-1-1609 +na 1685), apotheker te Bergen op Zoom; huwt Bergen op Zoom NG (ot 23-3) 17-4-1629 Dingentien (Digna) Bollaerts (+na 24-10-1660). Adrianus was in 1665 burgemeester en 1685 oud-burgemeester van Bergen op Zoom
 6. Kinderen
  1. Johannes (dNG Bergen op Zoom 25-6-1630, getuigen Jacob Bollart, Catherina Beens); apotheker, rentmeester en schepen te Bergen op Zoom; huwt Angnieta Joachimi; ouders van Jacoba Jan Adriaens van Alphen, gehuwd met haar achteroom Rogier Jans van Alphen
  2. Jacob (dNG Bergen op Zoom 10-12-1632, getuigen Maria Walen, Dirkxen van Son)
  3. Francijntjen (dNG Bergen op Zoom 17-11-1634, getuigen Marcus Swerius, Govaert van Alphen, Janneken Bollaerts, Adriaentjen van Alphen)
  4. Franchois (dNG Bergen op Zoom 13-1-1636, getuigen Jacob Bollaert, Cornelis Aelbrectssen, Maeyken van Alphen, Catharijna Bollaert)
  5. Francoys (dNG Bergen op Zoon 1-3-1637, getuigen Govaert van Alphen, Maeyken Bollaert, Jenneken Cornelis)
  6. François (dNG Bergen op Zoom 23-11-1640, getuigen Gillis Cornelissen Queeborne, Geertruijt Vaius, Dingentien Beens)
  7. Francois (dNG Bergen op Zoom 8-11-1641, getuigen Jacob Bollaert de Jonge, Dingentkjen Beens); secretaris van Alphen, Baal en Caan.
  8. Adriaen (dNG Bergen op Zoom 21-10-1644, getuigen Gillis van Queeborne, Willemyntje Schraguwen)
  9. Govaert (dNG Bergen op Zoom 16-10-1647, getuige Govert Jansen van Alphen); huwt (1) N. Jans van Alphen, zijn nicht
  10. Anthoni (dNG Bergen op Zoom 6-9-1650, getuigen Johannes Ythogen, Maria Meyers)
 7. Johannes van Alphen (dRK 6-12-1615 +1669-82) huwt (1) N. Beens; huwt (2) Maria Meijers; oud-schepen van Breda, vermeld 1665 ONA Den Haag (516:233 dd 17-7-1665)
 8. Kinderen
  1. (uit 1) Francijna, huwt N. Heinsbeek
  2. (uit 2) Adriana Maria, huwt haar neef Govert Adriaensz van Alphen
  3. (uit 2) Rogier, secretaris van Dongen; huwt zijn nicht Jacoba Jan Adriaens van Alphen

TerugBegin van generatie


4.940   Reinier Denijs van den BERGH

FamilienaamIndex 4.940 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1595
Overleden Den Haag na 1650

Zwaardveger, burger van Den Haag 2-7-1630 voor ii£ (twee pond). Kan ook een broer of andere verwant zijn van Arnout, in plaats van de vader.

ONA Den Haag (77:122 dd 3-5-1647) Dirck Pietersz Bouman verhuurt een huis aan Pouwel Jansz, schoenmaker. Reijnier de Nijs tekent met een ongeoefende hand als getuige.

ONA Den Haag (119:2 dd 3-1-1650) Christoffel Jacobs Heijnus (?), mannenlecker?, en Maria du Pier, echtelieden, testeren op e langstlevende. Getuigen zijn Aernout en Reynier de Nijs, de laatste tekent met een handmerk.


Huwt

4.941   N.N.

Index 4.941 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnout Zie 2.470

TerugBegin van generatie


4.942   Leendert Jans van RHIJN

FamilienaamIndex 4.942Vader 9.884Moeder 9.885

Gedoopt NG
Overleden ’s Gravenhage voor 23-1-1636, waarschijnlijk op 25-10-1635

Kennelijk houtkoper (volgens testament van zijn weduwe in 1638).

Weeskamer ‘s-Gravenhage inv no 1312. Dossier Leendert Janss. van Rhijn, 1627-1646. 13 pp. Inventaris nalatenschap van Leendert, in leven boswerker van de Grafelijkheid van Holland, op verzoek van zijn weduwe Jacobmina Willems, 23-1-1636. Begint met twee huisjes in Den Haag op de grafelijkheidsgrond op het erf van Willem van Patz boswaerder. (Volgens index genoemd, niet aangetroffen: Jaepge Cornelisdr. zijn eerste vrouw; Arnout Denijs van den Bergh; Cns Leenderts Burgerhout).

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 366 fol 183v dd 5-8-1615) Cornelis Jacobsz van Heenvliet verkoopt aan Lenert Jans van Rhijn wonende t’eyndent’?yf alhier een schuur en erf achter het erf van Willem van Cats voor Cfl 220, te betalen met eerst Cfl 48 en daarna jaarlijkse termijnen van Cfl 48.

ORA ‘s-Gravenhage (Weeskamer 0402-1 no 1312 dd 23-1-1636) Inventaris van de nalatenschap van Leendert Jansz van Rhijn, boswerker van de Grafelijkheid van Holland, op verzoek van zijn weduwe en laatste vrouw Jacobmina Willems. Het gaat o.a. on inboedel van ‘de eerste twee huisjes op de grafelijkheidsgrond achter het erf van Willem van Patz, bosbewaerder’. Baten fl 308.15.-, schulden fl 1151.-.-. Onder de schulden: fl 12.-.- aan dochter Maritgen Lenerts, fl 290.-.- voor houtwerk aan Cornelis Gillis Queborn te Rotterdam. NB op een ingelegd, ongedateerd briefje zijn de schulden fl 1361.2.-, de baten 741.18.- exclusief nog uitstaande tegoeden.

Mogelijk verwant: Leendert Cornelis van Rijn, vermeld ONA Den Haag (36:28 dd 14-2-1638) als hoedemaker, huurt van Sebrant Huijbrechts een huis aan het Spui bij het Amsterdamse Veer voor een jaar a fl 154.

ONA Den Haag (844:57 dd 2-2-1683) Engeltje Leenders van Rijn weduwe Gillis Roelofs van Ingen, testeert. Legateert haar bedden aan haar vier nog levende dochters; de dochters Barbara en Maria mogen in haar huis blijven wonen voor fl 60 in het jaar ten laste van hun erfdeel; verder wordt de erfenis gelijk verdeeld onder de vijf kinderen. Voogden zijn Cornelis Queborn en Jacobus Berckman.


Huwt (1)

4.943   Jaepje Cornelisdr BURGERHOUT

FamilienaamIndex 4.943Vader 9.886Moeder 9.887

Overleden voor 1626

Huwelijk niet in Den Haag aangetroffen.


Huwt (2) Den Haag 18-1-1625

Jacobmijntje van der VINCK

FamilienaamIndex

Vgl. Prometheus VIII:164. Bij dit huwelijk aangeduid als Van Keuningsbergen.

ONA Den Haag (130:161 dd 13-2-1636) Jacomijntje Willems van der Vinck weduwe wijlen Leendert Jansz van Rijn, en Cornelis Leenderts Burgerhout, grootvader van drie nagelaten weeskinderen van Leendert Jansz van Rijn bij Jaepgen Cornelisdr, en Leendert Jeroens van Tetrode, behuwd oom van de weeskindeen: scheiding der boedel. Jacomijntje belooft de weeskinderen Maertje, Barbara en Engeltje van Rijn, bij volwassenheid of huwelijk, elk fl 50-0-0 te betalen; de jongste (Engeltje) wordt ook twee jaar op haar kosten nderhouden, rekenend vanaf 26 oktober 1635.

ONA Den Haag (36:106 dd 18-5-1638) testament van Jacomijntje Willems van der Vinck; vermaakt aan Martie Lenaarts haar beste tabbaard en andere kledingstukken; aan Barbara Leenaerts een ring waard fl 63-0-0, waarvan ze niet meer dan de heldt krijgt wanneer ze getrouwd is; aan Barbara en Engeltje Leenderts al het zilverwerk; nog wat kleding voor Barbara; en Barbara blijft in het bezit van de houtnering van haar vader. Verder een legaat aan Maerrtie Willems van der Vinck, haar zus, gehuwd met Jacob Copier, en diverse andere Van der Vincken. Haar huis mogen Barbara en Engeltje Leenarts nog een jaar blijven bewonen. Volgen, in tamelijk warrige volgorde, nog meer kleine legaten.

ONA Den Haag (133:18 dd 1-2-1642) Gerrit Pietersz, meester schoenmaker en weduwnaar, en Jacomijntje Willemsz van der Vinck, weduwe, maken huwelijkse voorwaarden.

ONA Den Haag (306:89 dd 14-8-1652) Jacomijntje Willems van der Vinck, huisvrouw van Jan Muijs, wonende bij het Bosch alhier in den Haghe, testeert. Verwijzing naar huwelijkse voorwaarden met haar huidige man op 24-2-1646; volgen diverse legaten aan haar nan, een schoonzus weduwe Muijs te Arnhem, een buurvrouw, een nicht Machteld Pieters weduwe Willem Cornelisz in Delft, aan Leendert Aernoutsz de Nijs, met als verdere universele erfgenamen haar zuster Maertgen Willems van der Vinck (voor 2/5), nichten Jannetge en Aeltgen Clements van der Vinck, en stiefdochter Engeltje Leenderts van Rijn (elk voor een vijfde deel).


Zij huwt (1) Delft NG 20-7-1608

Tobias DIRCX

FamilienaamIndex

Overleden voor 1625

In 1608 jongeman aan het Marktveld, schrijnwerker.


Zij huwt (3) Den Haag NG (ot) 16-2-1642

Gerrit Pietersz de VETH

FamilienaamIndex

Schoenmaker, weduwnaar.


Zij huwt (4) Arnhem (ot NG) 21-2-1646 en Den Haag NG (ot 25-2) 25-3-1646

Jan MUIJS

FamilienaamIndex

Overleden na 1652

Bij huwelijk: Jan Muijs wedr. wonende tot Aernhem, met Jacomijntjen Willemsen wed. van Gerrith Pietersen in ‘s-Gravenhage; Vertogen met att. nae ‘s-Gravenhage den 08-03-1646 testemanu notarii et fratre sponsi.

Kinderen

 1. Barbara Zie 2.471
 2. Maria; getuige
 3. Engeltje; getuige; huwt Gillis Roelofs van Ingen (+voor 1682)
 4. Kinderen
  1. N., een zoon, woont in 1682 te Arnhem
  2. N., een dochter
  3. N., een dochter
  4. Barbara
  5. Maria

TerugBegin van generatie


4.952   Jonker Jacob III van den EYNDE

FamilienaamIndex 4.952Vader 9.904Moeder 9.905

Geboren Delft 1544
Overleden Woerden 23-12-1628

Bijgenaamd ‘jonge Jacop’ (1589), ridder (als zodanig vermeld in 1618-32 OV 1986:362). Studeerde te Leuven (aug 1558), doctoraat in de rechten (JUD). Gesignaleerd in DTB met compagnie 1601 te Breda, 1586 te ‘s Heer Arendskerke. Kastelein (=Kapitein), superintendant en gouverneur van Woerden (1589 of) 1600-1625. Dichter (in het Latijn); Boxhoorn bezat een (onuitgegeven) manuscript van hem. Ambachtsheer van Sandelinghe (8-5-1594; OV 1989:304).

Op Wikiwand [https://www.wikiwand.com/nl/Van_den_Eynde_(geslacht)] worden ten minste drie families Van den Eynde radicaal door elkaar gehaald: de familie uit Delft, een geslacht in Utrecht, en een in Antwerpen en Italië. Dit alles op gezag van de Engelse Wikipedia - die dit gewoon mis heeft. De families lijken eenzelfde wapen te gebruiken maar voor daadwerkelijke verwantschap bestaat geen bewijs. Wikipedia wijst ten onrechte alle vijf kinderen ook aan Maria van Hoogendorp toe.

Buccleuch (1899:110): De diplomaat Ralph Winwood kreeg voor de jacht door Anne van Denemarken (echtgenote van James VI van Schotland & I van Engeland) speciale windhonden van Jacob van den Eynde, gouverneur van Woerden.

OA ‘s-Gravenhage, leden die bij overlijden een gift beloven Gilde St Joris (inv no 99) fol 8 (1596) Joncker Jacob van den Eynde commanderende kapitein en kastelein van Woerden

Mogelijk verwant aan de Van den Hendes uit Eekloo, met vergelijkbaar wapen (Navorscher 1873)?

Mogelijk de Jakob Van Eynde, Laico, Bewohner der Diöcese von Lüttich, die op 19-1-1563 getuige is met Nikolaus Van Cruyningen, Clerico, bij het testament van Dirick Van Lynden en Marie Van Elderen voor notaris Bauduin de Pede in Luik.(Navorscher 1896:412).

Foppens duidt hem aan als vir nobilis, commandant van Woerden, en auteur van de dichtbundel in manuscript ‘Aenigmatum’, in bezit van Boxhoorn in 1629 (?). Idem in Bleyswijck (802), hier ‘gestorven op hoge leeftijd’. (Engelse Wikipedia:) Van den Eynde was a learned man, who wrote poetry in Latin.[1] This is evinced in a manuscript that was in the possession of Dutch scholar Marcus Zuerius van Boxhorn. The title of this book was Aenigmatum Liber unus, singula Aenigmata distichis singulis complexus

In 1572 wordt Mr Jacob van den Eynde (deze Jacob, of zijn dan al overleden vader) voor 100 gulden aangeslagen in een geforceerde geldlening aan de Staten van Holland als inwoner van Den Haag of Wassenaar (Wapenheraut 1900:225).

Jacob wordt in 1584 met zijn zwager Dirck van Leeuwen voogd over de minderjarige zwagers Arent en Damas van Loo te Leiden, kinderen van wijlen Albrecht van Loo (CBG 1979:116).

Als ‘jonge Jacob’ verkoper van grond in Baertout Saet in Delft voor 1589 (OV 1986:728).

De halve leen in Popswoude bij Overschie (OV 1998:202) die Hugo van den Eynde in 1518 bezat, daarna zijn zoon Jacob I en kleinzoon Jacob II, komt in 1574 toe aan Cornelia van den Ende weduwe Dirck Christiansz van Alkemade; in 1630 is zij in handen van een andere Cornelia van den Eynde, de vrouw van Hendrik van Raaphorst, gezamenlijk met Albert van den Einde ‘zijn zwager, bij dode van Jacob van den Einde, kastelein en superintendant van Woerden, ridder, haar vader’.

Erft op 28-3-1572 Huis ten Dom in Voorburg van zijn vader (OV 1986:361), verkocht 30-1-1618 aan dochter Cornelia (OV 1986:176-7), en erft op dezelfde dag huis Bolgerstein in Rotterdam (OV 1986:177). Erfde op 5-5-1572 van zijn vader 2 morgen 3 hond land in Delfland (overgedragen op 30-1-1618 aan dochter Cornelia) en op 28-2-1572 land in de IJssellenen(Philips bij de gratie Gods koning van Castillien etc. beleent als heer van Altena Jacob van den Eynden met de helft van de koren-en smaltienden van West-IJsselmonde, hem aangekomen door overlijden van zijn vader Jacob; GA Rotterdam Regesten IJsselmonde nr 57, origineel m. zegel inv.nr. 1830).

In ORA Voorburg 1614-15 nog vermeld als landeigenaar, in 1619 genoemd i.v.m nalatenschap jonker Cornelis van Loo. Daar in 1628-35 nog genoemd (or. Akten verloren). Op 8-5-1594 beleend met een boerderij in de polder Geestdorp onder Woerden (OV 1989:304); deels verkocht op 6-9-1597.

Droeg op 2-3-1585 als echtgenoot van Catharina van Loo 26 morgen land (die goeden van de Hoec) in Wateringen over aan zijn schoonzus Maria van Loo (OV 1962:90). Op 26-7-1587 vermeld (OV 1987:481-2) met een jaarrente aan het Oude Gasthuis te Delft, als opvolger van zijn vader Jacob en grootvader Hugo. Maakt testament op 10-1-1628 (ook een octrooij op 8-4-1613 vermeld; OV 1986:177). In het Versweerboek van Delft vermeld in 1589 als verkoper van 2 hond land in Bartout Saat aan de oostzijde van Delft (OV 1986:728).

De Wapenheraut (1901:275) meldt de doop in Middelburg op 2-3-1576 van Caritas, kind van kapitein Joos van de Eijnde binnen Zierikzee. Een eventuele verwantschap is onduidelijk.

Weeskamer Den Haag 28-9-1584: Jacob regelt voogdij over zijn twee onmondige kinderen. Volgens NL 1969:111 vertoonde Jacob na de dood van zijn eerste vrouw Van Hogendorp ter regeling van de voogdij in 1584 alleen de kinderen Jacob oud 8 en Elisabeth oud 5 jaar; de laatste is waarschijnlijk jong gestorven.

In een brief van 17-12-1590 geven de Staten van Holland Jacob opdracht hun tevredenheid over te brengen over het optreden van de (Calvinistische) predikant Zegerus van Woerden, en hun belofte van steun aan hem tegen de (Lutherse) Ligarius; dit in het kader van de campagne om de (Luthers georiënteerde) kerk van Woerden in het (Calvinistische) gareel te krijgen (Haitsma p. 13).

Komt in het Weeskamerarchief en Notarieel Archief van Woerden vanaf 1586 voor als kapitein en kastelein (met de bouw van het bolwerk werd in 1589 begonnen), maar hij was daar niet steeds gelegerd.

Jacob bezit grond in Woerden onder ‘s Gravensloot (NA Woerden 8498 nr. 35 dd. 13-1-1605: Oost van 5.5 morgen behorend aan de erven Frans Dircx en Wijntgen Jans; Weeskamer 4:403, 17-12-1621: Belending ten Westen van 2 morgen in ‘s Gravensloot van het weeskind van Aert Cornelis en Lysbeth Willems, tussen de halve sloot en de halve sloot aan de Mijzijde (oost: Pool Jans); en 4 morgen idem (oost: Dirck Evertsen)

Daarnaast bezat hij een hoeve in Geestdorp onder Woerden (NA Woerden 8515 nr 55, 7-6-1659: Jan Jans van Wijck en Elisabeth Poolen Plomp verkopen aan Cornelis Poolen Plomp 1 morgen 220 roeden land leenroerig aan de Staten van Utrecht gelegen in een hoeve lants op Geestdorp (…) die Joncker Jacob vanden Eynde te leven te houden placht; hierin wordt verwezen nar een akte van verkoop van 24-10-1646. NA Woerden 8521 nr 7, 19-6-1661 Cornelis Cornelis Plomp, oudste zoon van wijlen Cornelis Poolen, verkoopt dit land waarmee hij op 3-11-1660 beleend werd; Weeskamer 5:2 (1-3-1623) belending van dit land, aan de andere kant de Rijn; Weeskamer 5:30 (18-4-1625) idem, naast Evert Aerts; Weeskamer 5:44v (25-9-1633) idem door de erven van Jacob). Zoon Albert erft dit land.

NA Woerden 8496 nr 188 (28-9-1586) Pieter Dircx van Vhegt, soldaat onder jonker Jacob vanden Eynden, capiteyn ende cast(telyn) tot Woerden, regelt de nalatenschap van zijn vrouw.

ORA Naaldwijk (inv no 6 bewerkt door Pieter van der Hoeven; fol. 92 dd 16-5-1598) Jonckhr. Jacob van(der) Eijnden gouverneur der steede Woerden en(de) bekende vercoft te hebben Jan Corn(elis)z. twee margen lands [marge: bij den hoop sonder maet soe groot soe cleijn tselve geleegen en(de) bij Maerten Lambrechtsz. des selfs Jan Corn(elis)zs nasaet laest gebruijct es] geleegen binnen den ambachte voors. aen de Noortwech

ORA Voorburg (inv no 1 fol 37 dd 21-11-1602) Adriaen Dircksz Lakeman verkoopt aan Jonkheer Jacob van den Eijnde een huis en erf in Voorburg, O: IJsbrant Dircx Korff breijder; W: de Moelelaen; A: de Heerweg; N: Jr Joeriaen van Lennip als man van Jkvr Maria van Duivenvoorde (In marge: Cfl 50)

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 1, f.38; dd 18-2-1603) Debiteur: Jacob van den Eijnde, kastelein te Woerden. Crediteur: Joeriaen van Lennip. Betreft: Erfpachtregeling en voorwaarden betreffende het stuk land dat Van den Eijnde van Lakeman heeft gekocht, waarop tegenwoordig een huis getimmerd staat, uitgegeven in erfpacht door Joeriaen van Lennip; Herenstraat noordzijde (O: IJsbrant Dircxz Korff; Z: Heerweg; W: Joeriaen van Lennip; N: Joeriaen van Lennip)

ORA Voorburg (inv no 1 fol 38 dd 18-2-1603) Joncker Jacob vanden Eijnden Casteleijn tot Woerden heeft gekocht van Adriaen Dircksz Lakeman een stukje land strekkende van de Heerweg noordwaarts, 12 roeden lang. (In marge: koop was gesloten volgens een contract uit 1597.)

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 1, f.154v; 12-3-1608) Verkoper: Maritgen Jacobsdr, weduwe van Cornelis Pietersz Quant, geassisteerd door Mouring Jacobsz, haar broer, Jan Pietersz, bakker, en Jan Pietersz de jonge, oom en voogden van de nagelaten weeskinderen. Koper: Jacob van den Eijnden. Betreft: Stuk teelland met rapen beteeld, Lage Burch ten zuiden aan de Heerweg van het Heilige Geestland oostwaarts aan Binkhorstlaan (Z: Heerweg; W: De Heiligegeestarmen; N: Broeksloot) Som: ƒ 550,-

ORA Voorburg (inv no 1 fol 155v dd 4-4-1608) Jonckheer Jacob vanden Eijnden Casteleijn tot Woerden heeft verkocht aan Joost Jansz Kool een huis en hof met teelland in Voorburg, O: Ghijsbrecht Pietersz; Z: Heerweg, W en N jonker Joeriaen van Lennip. (Marge: voor Cfl 700.)

ORA Voorburg (inv no 1fol 156 dd 4-4-1608) Joost Jansz Kool is schuldig aan Jonker Jacob vanden Eijnden Cfl 700.

ORA Voorburg (inv no 2 fol 34 dd 31-3-1610) Jacob Frans Wittens, gecommiteerde raad van de Staten van Holland, verkoopt uit naam van de Staten aan Jacob vanden Eijnden commandeur tot Woerden twee afgedeelde erffven groot 32 en 34 roeden, afgedeeld van de pastoors [cr?]ofte, gelegen volgens pandbrief etc. (Marge: betaling in drie delen; totale prijs fl 392.4.10)

ORA Voorburg (inv no 2 fol 34v dd 31-3-1610) Jacob vanden Eijnden bekent op 10-2-1610 (sic) genoemde erven, samen 66 roeden, gekocht te hebben, aan de Heerweg aldaar zuidoostwaarts tot de gemene nieuwe (weg) aan de vaertsloot; NO de koper zelf, ZW Jacob Barents. Hij belooft een jaarrente van 7 pond van elk 40 groten.

ORA Voorburg (inv no 2 fol 43 dd 15-5-1610) Balthasar Adriaens Lijndraeijer te Voorburg is schuldig aan jonckheer Jacob vanden Eijnde in de naam van Joost Jansz Pool fl 888 van 40 groten elk, voor een huijs hem vandaag door Joost geleverd.

ORA Voorburg (inv no 3 fol 18 dd 6-8-1612) Adriaen Claesz en Grietge Joachims El: verkopen aan Jr Jacob vanden Eijnde ridder, casteleijn en superintendant van Woerden een huis en erf in het Berckenijs, O: Claes Pieters Z: de heerweg W: Cornelis Jansz N: Cornelis Adriaensz. Conditie is dat de verkopers (tot en met de langstlevende) het huis tot hun dood mogen blijven bewonen. Kosten van onderhoud en reparatie blijven voor rekening van jonker Van den Eijnde. De niet gespecificeerde koopsom is reeds voldaan.

NA Woerden 8500 nr 103 (6-4-1613) Willem Jans van Borghout, nu 40 en burger van Woerden, verklaart op verzoek van Margriet van de Wil te Dordrecht dat hij 14 jaar geleden (= in 1599) adelborst was in de compagnie van jonker Jacop vanden Einde, en dienaar van Lambert Wijngaarden tot Vollenhoven, lieutenant in dezelfde compagnie, die bij Margriets vader Pieter Lucas ingekwartierd was.

NA Woerden 8499 nr 158 (22-3-1618) Comparant bij een erfdeling: Jacob Jans de Wilde, lieutenant van de compagnie van de E: Hr: Jacob van den Enden. Dezelfde De Wilde treffen we in dezelfde functie in Den Haag op 27-7-1618 en 12-2-1618 als getuige bij de verkoop van een huis aan het Noordeinde (NA Den Haag 6:398, 513).

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 140v d.d. 17-6-1620) Jr. Jacob van den Eijnde ridder super-entendent en gouverneur van de stad en het kasteel van Woerden transporteert aan jr. Heijndrick heer van Raaphorst en Westenschouwe zodanige allodiale landen als voorn. jr. Jacob van den Eijnde onder onze ban in Tedingerbroek heeft liggen en aan zijn huising en woning gelegen te Voorburg neffens de leengoederen annex zijnde.

ORA Voorburg (inv no 5 1628-35) protocol is verloren gegaan, maar volgens de index kwam Jacob (IV) van den Eynde voor op fol 266 als verkoper of crediteur voor.

ORA Voorburg (inv no 8 fol 87 dd 27-10-1653) Dammas van Slingelandt Jans met procuratie (dd 25-10-1653) van Adriaen van der Mijle heer van der Mijle etc., voogd van jonkvrouw Cornelia van der Mijlle enige erfgenaam van heer Hendrick van Raephorst en jonkvrouwe Cornelia van den Eynde, in leven heer en vrouwe van Raephorst, verkoopt aan Gerrit Leenaerts vander Waert, schoenmaker, een huis en erf op het oosteinde in het Berckenrijs (etc) voor fl 540.

Gouda stadsrekeningen (inv no 1247 anno 1601 ff) 184 Jacop van den Eynden, superintendent van het huis van Woerden Op naam van Dieuwer Aelbrechts van der Loo.; (1602) 194v Jacob van den Eynden Op naam van Diewer Aelbertsdr. van Loo.

Idem (1604 no 1250) 245 Jacob van den Eynden Bebriefd op Dieuwer Aelbertsdr. van Loo. Vervallen in april, met aftrek (Den Haag, erfpachten en losrenten)

Idem (1609 inv.nr. 1255) 315 Dieuwer Aelbertsdr van Loo Heffer: Jacob van de Eynde. Den Haag, erfpacht en losrenten

NA Woerden 8509 nr 95 (14-4-1649) Arent Claes van Remunt, oud circa 100 jaar, ooit sergeant van de geappointeerde soldaten op den huyse van Woerden, en Jan Herweij ooit soldaat, oud circa 80 jaar, verklaren op verzoek van Arien Jans van Brevelt, oud circa 64 jaar, mede geappointeerd op den huyse, dat circa 38 jaar geleden (= in 1611) “ten tyde Jonckheer Jacob vanden Enden za:ged: casteleyn van Woerden was”, dat Brevelt door toedoen van Jacob vanden Enden een tractaat en appointement heeft gekregen en sindsdien altijd op alle lijsten van geappointeerden heeft gestaan en zijn traktement heeft gekregen.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 8, f. 87 dd 27-10-1653) Verkoper: Dammas van Slingelant Jansz, procuratie hebbend van Adriaen van der Mijle, vader van jonkvrouwe Cornelia van der Mijle, enige erfgenaam van wijlen Henrick van Raephorst [schoonzoon van Jacob van den Eijnde], en vrouwe Cornelia van den Eijnden, in hun leven heer en vrouwe van Raephorst. Koper: Gerrit Leenartsz van der Waert, schoenmaker. Betreft: Huis, oosteinde van het dorp in het Berckenrijs aan de noordzijde van de Heerweg (O: Claes Cornelisz van Staveren, metselaar; Z: Heerweg’W: Weduwe van Lenaert Cornelisz Veen, timmerman; N: Erfgenamen van Cornelis Bloteling) Som: ƒ 540,-.

In Woerden komt ook een Maria van den Eynden (+na 1659, voor 1669) voor, gehuwd met Jan Barends Twilt (+voor 1651), burgemeester van Woerden (o.a. NA 8516 no 34 dd 11-1-1669, 8517 no 51 dd 30-1-1669, 8540 no 69 dd 11-11-1658; 8511 no 2 dd 24-5-1659; Weeskamer 6 no 214 dd 7-11-1668, 5 no 488 dd 5-1-1650, 5 no 525 dd 25-6-1651). De betreffende huizen, grond en personen lijken geen verband met Jacob van den Eynde te vertonen.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 592/184 4-9-1596) op de differenten geresen voor dit hof tussen jonkheer willem van bloys geseyt treslong gegijselde ende requirant ter eenre ende jonkheer jacob van de eynde castelein ende drost op de huize van woirden, impt. van gijselinge ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 599/63 24-3-1600) op de differenten geresen voor dit hof tussen pieter van treslong als executeur van testamente van wijle jonkheer wilhelm van bloijs van treslong en jonkheer jacob van eijmer heere van egmont heere van keneburch als oom ende bloedvoogd van de nagelaten kinderen vande zelve treslong, mitsgaders lodewijck van treslong mede testamenteur beneffens de voorscr. pieter van treslong gegijsselde ende requiranten ter eenre ende jonkheer jacob van den eijnde castelein ende drost tot wourde, impt. Van gijseling ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof van Holland (Decreten, Verwijzing akte: 3336/1628/069 dd 31-7-1628; Willig) Impetranten Jonkheer Jacob van der Eijnde, Goeverneur van Woerden; Jonkheer Hendrick heer van Raephorst. Eigenaren Jacob Jacobsz Hillenaer. Kopers Jonkheer Jacob van der Eijnde, Goeverneur van Woerden; Jonkheer Hendrick, heer van Raephorst. Bijzonderheden De landerijen zijn opgemeten door de “gezworen” landmeter Floris Jacobs gedaan in maart 1626. Onroerend- en roerend goed Wassenaar, een woning en land, huis, hooiberg, schuren, poting en beplanting, hooi-, wei-,en teelland van 25 morgen en 35 roeden, gelegen in de buurt van het huis van Raephorst. Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3336

In de Resolutiën Staten-Generaal (Oude reeks 1576-1610) wordt Jacob III genoemd als kapitein van een compagnie in de periode 1590-7, als kastelein van Woerden 1600-1602. In Deel 11 (1600/1) komt hij met name regelmatig voor (pp. 41, 52, 73, 375, 378, 396-400, 403-4) vanwege het verblijf in zijn cellen van “verscheyden gevangen van qualiteyt”, waaronder “den admirante van Arragon”, die o.a. regelmatig correspondentie via zijn secretaris lijkt binnen en buiten te smokkelen, etc. etc. (Idem p. 377 dd 25-2-1601) Jacob III rapporteert met anderen aan de Staten Generaal over de behandeling van “gevangens van den vyandt in den slach by Nyeupoort”; het rapport resulteert in verhoging van hun rantsoenen.

Resolutiën Staten-Generaal 1610-1670, dl 1 (1610-1612)

p. 343, no 340 dd 10-3-1611: Willem Adriaensz krijgt vrijstelling van een jaar van de plicht tot het volgen van de compagnie van de gouverneur van Woerden. Voetnoot: zijn vader was Adriaen Janssen van Ijsselmonde, pastoor te Den Haag, verbrand om zijn geloof; Adriaensz klaagt op 11-7-1612 (p 383 no 780) dat Jacob van den Eynde hem niet in dienst wil nemen omdat hij al volledig bezet is; de Staten bevelen hem iemand te ontslaan en Adriaensz daarvoor aan te nemen.

Idem deel 3 (p 391 no 2633 dd 5-5-1618) De graaf van Culemborg beveelt aan Hans van Deuren, die het land langdurig heeft gediend, een extraordinair traktement of aanstelling bij de gouverneur van Woerden te geven. De Staten Generaal geven de aanbeveling door aan de Staten van Holland.

Idem deel 5 (p 467 no 3078 dd 16-4-1622) Jacques Douglas, vaandrig, vraagt een ‘akte expectatief’ op de eerst vrijkomende luitenants- of vaandrigpositie in de compagnie van Jacob te Woerden (of, voetnoot, Bergen op Zoom?).

Raad van State, Commmissieboeken, Jacob van der Ende: vermeld Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1531, folionummer: 232v

Wassenaar (Transcriptie H.J. van der Waag, inv. no 9 fol 30 dd 4-5-1626) jonge Jacob Jacobszn. Hillenaar wonende Wassenaar verkoopt Jr Jacob van der Eynde Ridder en Gouverneur van Woerden en Jhr Hendrik heer van Raaphorst een woning en landen als huis barg en schuren met 25 morgen 1 hond 35 roe zo hooi-, wei- of teelland gelegen te Wassenaar omtrent het huis Raaphorst, waarvan aan de zuidzijde van de watering gelegen zijn 8 morgen 1 hond 85 roe, belend O en Z de erfgenamen van juffrouw Cornelia van der Nath, W de heer van de Ketel en Sandhorst en N de Veenwatering en de woning met 16 morgen 50 roe, belend O de Papenweg, Z de voorsz. erfgenamen van Cornelia van der Nath en de Veenwatering, W de heer van Raaphorst voorsz. en N de weduwe van Jacob Dirkszn. van Sonneveld met bruikwaar, de heer van Raaphorst en Claas Claaszn. of zijn zoon, belast met 5 st veenpacht per jr tbv het huis van Wassenaar, staande op 5 hond land. Borg Jacob Jacobszn. Hillenaar den oude schepen alhier onder kwitantie en tenietdoening van een rentebrief van 20-1-1623. Voldaan met een custingbrief . (Idem fol 31 dd 4-5-1626) Volgt schuldbrief van 18800 gulden met hypotheek op het gekochte.

Over Jacob IV: Guggisberg (1959: 261/2 & 281) Jacob van den Eynde, der zusammen mit R. v. d. Honerdt promovierte (1593/94); 1593/94 Jacobus ab Eynde (van den Eynde) J. U. L. Delft

Zoon Jacob IV is student te Leiden wanneer hij als getuige het testament (codicil) van Dirck Jansz van der Morsch te Valkenburg tekent op 22-11-1595.

[Jacob IV] ORA Arnhem (inv no 412 fol 299 dd 18-1-1608) Arent N. namens de burgemeester van Grant…zant? heeft op 12-12-1607 omtrent 1 uur ‘s namiddags aan het huis van Jacob van den Eynden, Capitein, toen deze thuis kwam, een brief afgegeven. (idem fol 299v) Peter Jansen stadsbode en Garit Hoppekamp worden aangewezen voor de verkoop van de gerede goederen die toekomen aan Hopman Jacob ten Eijnde.

[Jacob IV] ORA Arnhem (inv no 413 fol 127v no 314 dd 2-11-1610) Jr. Jacob van den Eynde, kap.n, constuituit Dr. Anthonis Huygen en Nicolaes Janss in zake, die comparant zowel in den lande van Kleef als in deze vorstendom Gelder te doen heeft of krijgen mag, ad lites, daarbeneffens te liquideren en te vereffenen alzulke rekeningen als constituent aan de nagelaten erfgenamen van wijlen Adolph van Meverden, in zijn leven drost te Lobith, en Joffr. Mechtelt van Voerst zal., gewezen e.l., te doen heeft nopens enig zilverwerk, van diezelve te Calcar in het sterfhuis gekocht [enz.];

[Jacob IV] ORA Arnhem (inv no 413 fol 184 no 434 dd 2-10-1611) Jonker Alardt Hacforth als medemomber der kinderen van zal. Jr. Adolph van Mewerden, drost te Lobith, potentiavit Peter Chous in causa contra Jacob van den Eijnde, kapitein, et alios quoscumque ad lites.

[Jacob IV] ORA Arnhem (inv no 413 fol 229v-230 no 561 dd 12-5-1612) Jr. Jacob van den Ende, heer tot Laenstede (lees: Haamstede), potentiavit Mr. Sebastiaen Behem, Johan van Hyssem en Dymer Fock, procuratores, in alzodane zaken als zijn Ed. L. nopens de redemptie van dezere bouwhof, in Overbetuwe gelegen, tegen Jonker Hackfort tot Loenen, Joest van Amstell, heer tot Loenersloot, et alios quoscumque ad lites [te doen heeft];

ORA Arnhem inv no 415 fol 115 dd 19-4-1628 no. 265 De E. en manhafte Jacob de Wilt, kapitein, sub et re de E. en gestrenge Jacob van den Eijnde, ridder, gouverneur en kastelein op den huize Woerden, een bezegelde brief van 1200 gl. kapitaal met de verschenen rente van dien, gelijk die door Trijntgen van Ommen, weduwe van zal. Isaack Croijs, op 03-01-1626 voor schepenen Reijner Everwijn en Poul Bitter alhier te zijnen profijte gepasseerd is;…

Inventaris Vrouwenabdij van Rijnsburg (Nationaal Archief 3.18.20, 1179-1574, inv no 143) Opneming en schatting van metsel- en timmerwerk, glas- en ijzerwerk te Rijnsburg op bevel van jhr. van de Eynde. 10-10-1571.

Hof van Holland (Decreten, toegang: 3.03.01.01, inv no 3286 fol 293 dd 10-4-1589; Decreet Onwillig) De erfgenamen en voogden van de kinderen van jvr. Machtelt van Wijngaerden; eigenaren Engel Adriaensz, te IJselmonde; kopers Anthonis van Slichtenhorst, uit naam van jhr. Bruninck van Wijngaerden en Jacob van den Eynde. Onroerend- en roerend goed IJselmonde, onder de dijk, huis, hof en aankleven

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 63 dd 19-6-1593 rond 16:00 uur) Joncheer Jacob van den Eynden, castelein en superintendant van stad en kasteel van Woerden, verklaart bij wijze van codicil dat, wanneer hij voor haar overlijdt, hij zijn vrouw jonckvrouwe Catalijne van Loo tocht in zijn huis en erf te Voorburg, met de boomgaard z-o en n-w daarvan gelegen (etc.)

ONA Leiden (notaris Jan van Hout, inventarisnummer 44, aktenummer 68 dd 17-9-1594 rond 08:00 uur) Testament van Joncheer Jacob van den Eynden, superintendant en castelein van Woerden, en Joncvr(ouw)e Catalyna van Loo zijn huisvrouw. Zij herroepen eerdere testamenten van 1-9-1586 en 19-6-1593. Vruchtgebruik voor de langstlevende, jaarlijks Fl 1000 op te nemen voor de kinderen. Van den Eynden verklaart uit brieven van octrooij dd 15-7-1581, 18-7-1581, 11-7-1581, en testament van 1-9-1586, nog steeds van waarde te houden het nalaten van zijn huis en boomgaard in Voorburg aan Catalijna; gelijke behandeling van en gelijke delen voor zijn kinderen bij Catalijne enerzijds, zijn twee voorkinderen anderzijds. Catalijne krijgt voor haar eigen onderhoud jaarlijks fl 200. Mochten de nakinderen zonder oir overlijden, wordt de langstlevende van zijn voorkinderen hun erfgenaam (etc.); zijn zij ook kinderloos dan erven de naaste verwanten van Catelijn. Als voogden over de voor- en nakinderen benoemt hij zijn broeder Johan van den Eynden en Mr Dideric van Leeuwen, Raad bij de Hoge Raad van Appel te ‘s-Gravenhage, met Catalijne als voogdesse van hun beide (sic) kinderen. Van Loo op haar beurt maakt vergelijkbare beschikkingen waarbij haar nog levende broers en zusters tweede in erfopvolging worden, en haar broer N (Cornelis? vochtvlek) van Loo en Dideric van Leeuwen voogd worden. Getuigen Peter Roelofs van Eyndhoven en Jan van der Schulenborch.

Archief van de familie Van Hoogstraten (Nationaal Archief 2.21.333.02 II - Scriveriana: stukken betreffende Petrus Scriverius (1576-1660) etc., inv no 9.11) Jacob van den Eynde(n) (geboren te Delft, overleden in 1629) te Voorburg aan Scriverius te Leiden. 16 Kal. April (= 17 maart) 1611. Met adres buitenop. 1611. Incipit: “Vt respondeam amicis et”. De briefschrijver is de vader van de gelijknamige Neolatijnse dichter Jacobus Eyndius (1575-1614), die in 1609 Heer van Haamstede op Schouwen werd. Deze zoon had in 1611 zijn Poëmata het licht doen zien, waarvan de uitgave, zo vermeldt de vader in zijn brief, door Scriverius bevorderd was. Eyndius sr. beantwoordt hier een eerste briefje van Scriverius en nodigt hem uit een vriendschappelijk bezoek te brengen aan zijn woning in Woerden.

Hof van Holland (Decreten, toegang: 3.03.01.01, inv no 3305 fol 22 dd 23-7-1609; Decreet Willig) Impetranten Maximiliaen, heer van Cruyningen, Heenvliet, etc.; eigenaren Maximiliaen, heer van Cruyningen, Heenvliet, etc.; opposanten Crediteuren van impetrant: jvr. Johanna Teelincx, de weduwe van Joost Telinck, Raad van Staten; Jan Anthonisz de Jonge, oud-burgemeester van Zierikzee; Tho mas Gerritsz, ontvanger-generaal van de Confiscatiën; Cornelis Pouwelsz, te Rijs wijk; Pieter Adriaensz Bors; jhr. Pouwels van Halmale; jhr. Davidt Maes; Jan van Slingelant; Hans Strotman, pompmaker; Gijsbrecht Lievensz, vleeshouwer te Den Haag; Gerrit van Rhijn, vleeshouwer te Den Haag; Jan Dircxsz, te Zoetermeer; Cornelis de Jaeger, te Den Haag; Godert Turck, van Aelst of Godert Turck van Aelst; Schrevel Adriaensz, van Tedingerbroek; Gillis der Kinderen, poulier; Abraham Artois, biersteker; Abraham Bartheran, kleermaker; Thomas Clitscher, wijnkoper; Jan Adriaensz, kousmaker; Pieter Adriaensz, schrijnwerker; meester Jan Evertsz, hoefsmid; Claes Jansz, glasmaker; meester Cornelis, kamerling van Z.E.; Glaude Macareel (Claude?) en Pouwels Boudaen, alsmede jhr. Jacob van den Eynde (de jonge), kapitein; vrouwe Agatha van Culenburch, de weduwe van Raephorst. Koper Jhr. Jacob van den Eynde (de jonge). Onroerend- en roerend goed Haamstede, hofstede, ‘t kasteel en ‘t voorhof van Haemstede alsmede de baronie of banderie daarvan met 3/8 van de middelen en lage jurisdictie, appendentiën en dependentiën; de heerlijkheid van Westenschouwen en de Westerschen ban plus de bijbehorende landen en tienden, beleend door de Heren Staten van Zeeland representerende de grafelijkheid en verhaald in de leenbrieven dd. 5-3-1599.


Huwt (1) 1570

Maria van HOGENDORP

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1550
Overleden Den Haag voor 1581


Huwt (2) Huwelijkse voorwaarden 19-7-1581

4.953   Catharina van LOO

FamilienaamIndex 4.953Vader 9.906Moeder 9.907

Geboren ca. 1550

Kinderen

 1. (uit 1) Jonker Jacob IV van den Eynde (*Delft 1575 +Haamstede 11-9-1614 aan tering) Auteursnaam Jacobus Eyndius, zinspreuk “Marte prudens pace Clemens”: in de oorlog voorzichtig, in de vrede zachtmoedig. Portret ontleend aan Adriaen Pars, Index Batavicus of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers: van Julius Caesar af, tot des tijden toe, Leiden 1701. Tot zijn huwelijk (en het Twaalfjarig Bestand) kapitein der infanterie (kurassiers) in het leger van Maurits van Nassau; in 1609 Heer van Haamstede en sindsdien kasteelheer van het huis Haamstede (herbouwde het in 1528 afgebrande kasteel; sindsdien onveranderd gebleven). Auteur van een zevendelige Latijnse dichtbundel Poemata (1611), beschouwd als de top van laat-humanistische (barokke) lyriek in de Leidse school, ‘vaak precieus en gezcht in taal en beeld’ ofwel saai en modelmatig. (Maar het liefdesgedicht voor zijn vrouw mag er bepaald wezen; MW). Auteur van de Chronici Zelandiae libri II, onvoltooid bij zijn dood, in 1634 door de Staten van Zeeland alsnog uitgegeven, zeer gewaardeerd en later in vertaling opgenomen in M. Smallegange, Nieuwe Chronijck van Zeeland, 1696. (“Jacob van den Eynde. Die St. Gen: enz. als voren, J. v. d. E. de somme van drye Hondert ponden van xl grooten ‘t pont, voer de dedicatie by hem gedaen aen Hare Ho. Mo. van seker bouck geintituleert J. E. ab Hamstede centurionis Batauij Poemata. Enz. den xxi Meye 1611” Navorscher 1873:123; vgl Resolutiën Staten-Generaal 1610-70 p 383 no 558 21-5-1611) Verder auteur van een werk over het Twaalfjarig Bestand, en genoemd (door Pars) als auteur van De Saltationibus Veterum.
 2. Volgens De Wind omvatte de Poemata (gepubliceerd 1611) zes bundels, achtereenvolgens Nassovica, Bello Flandrici libri duo, Mars exul, Senatus Convivalis, Epicedium in acertum Jani Dousae funus, Nugarum liber unus. Ten minste de Senatus is ook afzonderlijk uitgegeven.

  Gehuwd te Wassenaar NG mei 1609 met Jonkvrouwe Clara van Raaphorst (*Haamstede ca. 1590 +Haamstede omstreeks 1-1-1621 in het kraambed), erfvrouwe van Haamstede, dochter van Aelbrecht van Raaphorst, +1594, dijkgraaf van Rijnland, en Agatha van Cuijlenburg (Culemborg) (*ca. 1558 +na 24-1-1612, de datum van haar testament - NB: zelf trof ik twee testamenten van haar aan, gedateerd 27-6-1612 (NA Den Haag 4:96) en 20-7-1612 (NA Den Haag 4:99)). Zij hertrouwt Haamstede 20-10-1615 met Jacob Jacobsz de Witte (+Haamstede 23-5-1638), die weer hertrouwt met Elisabeth van Berckel en nog op 16-11-1628 een zoon Dirck doopt. Het huwelijk Van Den Eynde-Raaphorst was kinderloos; Clara had bij Jacob de Witte wel vijf kinderen.

  Kinderen
  1. Agatha (dNG Haamstede 26-6-1616 +Haamstede 20-3-1678)
  2. Witte (dNG Haamstede 23-7-1617) tweeling
  3. Eva (dNG Haamstede 23-7-1617) tweeling
  4. Eva (dNG Haamstede 20-1-1619)
  5. Clara (dNG 7-1-1621 na de dood van haar moeder).
 3. (uit 1) Elisabeth (*1579), waarschijnlijk jong overleden.
 4. (uit 2) Aelbrecht Zie 2.476
 5. (uit 2) Cornelia, huwt Hendrik van Raaphorst (*1585 +29-10-1666; vgl Batavia Illustrata; elders ook wel gevonden: +29-10-1660, laatste Raaphorst, broer van Clara). Volgens tijdgenoten (NL 1924:209) is Hendrik krankzinnig geworden toen zijn dochter Cornelia in 1649 het huis ontvluchtte om met ene Willem van Lier te trouwen (zij overleed echter al voordien).
 6. Kinderen
  1. Aalbrecht van Raaphorst (1611-1648), heer van Spanbroek, huwt 25-5-1642 Catharina van Cats (1620-1649), Vrouwe van Gunterstein, dochter van Theophilus van Cats, heer van Heilo en van Deliana van Brederode. KInderloos gebleven.
  2. Agatha (1615-1645), huwt 1632 Adriaan van der Mijle [haar achterneef en kleinzoon van Johan van Oldenbarnevelt (vgl. NL 1968:383)], heer van de Mijl, Bakkum, Dubbeldam, Alblas, Bleskenshoek, St. Anthonipolder, gouverneur van de Willemsstad. Cornelia erft voor 1638 land van haar oom Jan in Voorburg op de grens met Nootdorp (OV 1982:242). Ouders van Maria Cornelia van der Mijle van Raaphorst (*ca. 1635 +24-6-1703), die huwt ‘s-Gravenhage 12-1-1656 met Philips Jacob Baron van Boetzelaer (1634-1688).
  3. Cornelia (+1649)
 7. (uit 2) Catharina, ongehuwd overleden.

TerugBegin van generatie


4.954   Joachim van der POEL

FamilienaamIndex 4.954 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk te Rijswijk.

Mogelijk broer van Jacob, solliciteur-militair in 1656 (NA Den Haag).

Geen relatie met Christiaan van der Poel c.s.: Christiaen Jansz (+voor 1708), huwt (1) Vrouwelina Pieters van der Hulst; huwt (2) voor 1683 Alida van Thi(e)ll. Was samen met Aelbrecht van den Eynde (en diverse Van der Hulsten) in 1677 erfgenaam van Jacob en Mijntje van Vianen; Aelbrecht is dat via zijn vrouw. Christiaen komt in het Notarieel Archief van Den Haag voor als solliciteur militair van de compagnie van de graaf van Wittgenstein (1672-82) en als bakker (1672). Mogelijk zijn er twee naamgenoten. Komt eindeloos vaak in het notarieel archief van Den Haag voor. Dan ook geen relatie met Philippina van der Poel, gesignaleerd in NA Den Haag 1680; op 26-4-1665 wordt een Philippina van der Poel in de Nieuwe Kerk gedoopt (dochter van Joannes, gehuwd met Machteld Kemmers, getuigen zijn Machteld Kemmers, Henricus Kemmers, Vrouwtje van der Hulst).

ORA Voorburg (inv.nr. 9, f. 35 dd 9-6-1660) Willem Isaacksz van Wormer en Jacob van Leeuwen, secr. als curators over de geabandonneerde boedel van Harman Cornelisz van Groenevelt en Annitge Cornelisdr, zijn vrouw, tevoren weduwe van Claes Arentsz [Hoogervorst] dekker, verkopen aan Lenaert Pietersz Foreest, stoeldraaier een huis aan de Kleine Laan (O: Kleine Laan Z: Ariaentge Lenaerts, weduwe van Lenaert Jacobsz van der Horst; W: Dirck Jacobsz Coster; N: Willem Henricxz Boechorst [Boeckhorst]) voor Som: Cfl 150 contant en een schuldbrief van Cfl 510; Trijntge Jochemsdr, weduwe van Pieter Jansz Foreest, is borg

ORA Voorburg (inv.nr. 9, f. 118 dd 2-9-1662, transcriptie Ruud Bosscher) Verkoper: Lenaert Pietersz Foreest, stoeldraaier voor zichzelf, Crijn Jacobsz Burger gehuwd met Annitge Pieters Foreest en Pouwels Claesz Overvliet gehuwd met Geertge Pieters Foreest, nagelaten kinderen van Pieter Jansz Foreest, glasmaker, en Maertge Wouters, zijn eerste huisvrouw, beiden overleden, voor drie parten van acht; en Barent Jochemsz van der Poel, oom en bloedvoogd van de vier onmondige kinderen van de voorn. Pieter Jansz Foreest en Trijntge Jochems van der Poel, zijn tweede vrouw zaliger. Koper: Jochem Pietersz Foreest, glasmaker. Betreft: Huis, Herenstraat noordzijde (O: Jan Soet, korenkoper te Delft; Z: Herenstraat; W: Cornelis Lenartsz Megoemaet; N: Francois van Halewijn) voor Cfl 650.


Huwt

4.955   N.N.

Index 4.955 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geertruida Zie 2.477
 2. N., tuinman van Aelbrecht van den Eynde in 1636-8
 3. Barend, huwt (1) N.N.; huwt (2) Rijswijk NG (ot) 10-11-1641 Marijtje Poulus de Cleyne, jongedochter
 4. Trijntge (+na 1660, voor 1662), als jongedochter uit Naaldwijk te Rijswijk NG (ot) 12-8-1635 Pieter Jans Foreest uit Voorburg (+voor 1660), weduwnaar van Maertge Wouters.
 5. Kinderen
  1. Jochem
  2. N., onmondig in 1662
  3. N., onmondig in 1662
  4. N., onmondig in 1662
  5. N., onmondig in 1662

TerugBegin van generatie


4.956   Johannes Barentsz COP

FamilienaamIndex 4.956Vader 9.912Moeder 9.913

Geboren Dordrecht voor 1596
Overleden voor 28-9-1625

Bij huwelijk: Jan Kop Barentszoon van Dordrecht wonend bij zijn vader Barent Kop bode


Huwt Dordrecht NG (ot 26-5) 16-6-1619

4.957   Adriana Gerrits HAVERMANS

FamilienaamIndex 4.957Vader 9.914Moeder 9.915

Geboren Breda voor 1594

Bij haar eerste huwelijk: wonend bij de weduwe van Wouter Cools. Bij het tweede: naast de Buytendijck.

Weeskamer Dordrecht (inv 17 fol 11 dd x-3-1625): (Marge: Arent Cop Bsz, neemt voogdij 13-3-1625) Jan Cop Barentszoon heeft bij testament (met Adriana Havermans Gerritsdochter zijn vrouw dd 5-11-1624) tot voogden gesteld Arent Cop Barendz en Gerard Havermans Gerardsz, zijn broer en zwager; gedaan 13-3-1625.


Zij huwt (2) (Hoorn en Dordrecht NG ot 28-9) Dordrecht NG 22-10-1625

Jan van TEYLINGEN

FamilienaamIndex

Schilder van Embden, wonende tot Hoorn

Kinderen (Cop)

 1. Arnoldus (dNG Dordrecht 1-3-1620)
 2. Bernardus (dNG Dordrecht 1-1-1622)
 3. Gerard Zie 2.478

Kinderen (Van Teylingen)

 1. Johannes (dNG Dordrecht 1-9-1626)

TerugBegin van generatie


4.958   Hendrik van der VOORT

FamilienaamIndex 4.958Vader 9.916Moeder 9.917

Geboren Nijmegen (vermoedelijk) 1599
Overleden na 1667, voor 1676

Bij huwelijk Henrick Vervort jong gezel van Bommell. Huwelijk (in marge) in Amsterdam, maar daar (nog) niet aangetroffen; ook geen verdere kinderen. Alias van Delwijnen. In Amsterdam (ot 17-5-1625) Hendrijck van Delwijnen, jongman van Nijmegen oud 26, en Lijsbeth Claas weduwe Pieter Claesz te Amsterdam; doorgehaald, ‘vrij van malcander gestelt’ 28-6-1625. Geen ondertrouwaantekening in Nijmegen aangetroffen.

Rentmeester van Tuil.

ORA Graafschap Buren (schoutambt Beusichem en Zoelmond, inv no 215 f. 261v x-x-1618) Voor Theunis Cornelisz Verkerck de Jonge, substituut rechter, verschijnt Henrick Anthonis van Delwijnen genaamd vander Voort oud ongeveer 18 jaar met Jan Jansen van ... als momber, gezond van lichaam etc., testeert; legaat van Fl 25 voor de armen; fl 25 jaarlijks voor Griet Langen Henricx zo lang zij leeft; verder is zijn enige en universele erfgenaam zijn vader Anthonis van Delwijnen scholtis van Besichem en Zoelmond of bij gebreke zijn halfbroeders en halfzusters bij Geertruijda van Oordt, Anthonis’ vrouw; gedaan in het jaar onzes Heeren 1618 opten ... (datum ontbreekt; de vorige akte is van 30-8)

ORA Zaltbommel (inv no 311 fol 245 dd 29-6-1623) Hanrick Vervoort verclaert sijn testament ende Uitersten Wille te weesen tgeen hij bij scepenen voers: beteykent, onder Andreas voornt: te bewaren gelaeten, begerende tselve na synen doot eerst geoopent, alsdan nagecomen ende voltrocken sal worden.

ORA Tuil (inv no 1248 fol 120v dd 17-3-1627) Jan, Adrisen, Gheyken? Jacobs, Henrick Vervoort met procuratie zo hij zei van Henrick Hermissen man en momber van Anneke Jacobs, en Willem Gheertsen weduwnaar Goosken Jacobs voor zich en zijn kinderen hebben gerenumineert en vertegen tbv hun broeder en zwager Dirck Jacobsen wat uit de erfenis van Marijke weduwe Jacob Jansen van Vossen aanbestorven is

Tienden van het Bommels Gasthuis (1592 – 1635) Handrick van der Voort, fol 98av

ORA Zaltbommel (inv no 313 fol 117v dd 12-4-1629) Lambert Geurts Cool belooft Hanrick Vervoort Fl 50 binnen ‘s jaers, met rente. Marge: quitancie dd 4-6-1641 onder de hant van Henric Vervoort.

OA Stad Zaltbommel (inv no 1048 Charter no 1293 anno 1631) Akte waarbij de magistraat van Zaltbommel de pandschap van 14 hont land op de Spelleweert, eertijds aan de Regulieren toebehorend, tot 500 gulden verhoogt ten behoeve van Henrick Vervoort, en zulks wegens uitgaven, voor de kerk gedaan, 1631. Transcriptie: Wij Burgemeesteren , Scepenen ende Raedt der Stadt ZaltBoemel, doen kond en maken openbaer alsoo sedert de laetste Stroomsluijtinge gevallen inden iaere 1625 . het subsidium tot het tracte= ment voor deeses Stats eenen predicant, ad vierhondert vijftich gulden iaerlicx ons ontrocken is geweest , ende iegenwoordich alnoch geweijgert wort . Ende wij bij t affsterven van drie predicanten , der selver Weduwen de iaeren van gracie , ende den aengecomende kerckendinaren haerluijder transport gelden , ende ordinaris gagie , enen wel hebben moeten laeten volgen ende uutkeeren , Oock het Orgel inde groote kercke , dat geheelick vervallen was , doen repareeren ende op eene bequamer plaetse transfereeren , Mits gaders de Clocken aldaer , die geborsten waren , met swaere costen doen uutvijlen ende verhangen ; ende wij de selvige des niet to weij= niger sullen moeten laten vergieten , Dat wij met consent ende toestaen vande Quartiersluijden deeser Stat voerseijt (vermits de penningen ende gedane costen voerseijt uut des Stats middelen , die door d’ omstorten ende afsincken van muijren ende hoofden teenemael verswackt waren niet conden gevonden worden ) de pantpenningen van eenige geestelicke , ende op eenen wederlosse uutgegevene goederen , tot eene seeckere somme hebben doen verhoogen , om daer mede to verpleegen , alle t genich voor verhaelt staet : Bekennende dienvolgens dat wij tot versterc= kinge vande pantscap van veertien hont lants opde Spellewert geleegen , eertijts den Regu= lieren toestendich , ende aen Aert Henrixsen ende Grietje Cornelis voor de somme van twehondert en sevenentsestich guldens verpant , ontfangen hebben van Henrick Vervoort de somme van twee= hondert en driendartich guldens , comende oversulcx de geheele pantscap vijffhondert guldens het voerseijde lant voor de 500 guldens.voerseijt verbijndende , om bij Vervoort voernoemt gebruijckt to worden , ter tijt ende wijlen toe , de selve , op termijnen ende in voegen, als bij d’ originale pantbrieven verhaelt , daer gedaen ende betaelt sullen sijn : tot verseeckering ende waring der penningen voerseijt bij deesen mede verob= ligeerende alle onses Stats incoompsten , renten , accijsen , ende andere woedanige gerechticheeden nu sijn of vercrijgen sal . Sonder fraude . Ten oircond onses voerseijde Stats secreet segel aen desen brieff ge= hangen opten xxij.en. februaris . siaers onses Heere xvjc. ende eenendartich(P: van Enschede Secretaris in Zaltboemel)

ORA Zaltbommel (inv no 315 fol 310 dd 6-1-1640) Henrick Vervoort, zich tot borg geconstitueert wegens Gerit Ariens, voor hetgeen de schout in plaats van de heer of iemand anders op Gerit mocht hebben te eisen, daarvoor verbindende etc.; Bernt Torck, heer tot Aelst, en dr Wolter Doijeweert hebben geloofd Heriock te indemneren, kosten- en schadeloos te houden; ook Gerit belooft Henrick te vrijwaren.

ORA Tuil (Inv.nr. 1249 fol 172v dd 19-1-1641) Henrick Vervoort met procuratie dd 31-12-1640 te Zaltbommel van Balthasar van Cuyk van Meteren ridder heer tot Tuyl etc verkoopt (met brieven etc) een tiende van Paderborn aan Capt Hamfrij Peijton

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 61 dd 23-10-1641) Peter van den Eynde pot. Henrix Vervoort heeft met overgegeven koop in dato 6-6-1640 gerechtelijk ten overstaan van de gezworen schout dezer stad, aangevangen drie morgen lands gelegen op de boo.. weijde tussen oost Gijsbert Spierings, swest heer Gijsb:t Tonis, zuid de wetering, noord de gemene straat, aut qui x? toebehorende Jonker Bernt Torck, heer tot Aelst. Verzoekt manutenentie naar den stadsrecht.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 75 dd 10-2-1642) Aert Jansz van Thoon als borg en principaal voor jonker Bernhardt Torck heer tot Aelst, belooft Henrick Vervoort Cfl 525 met drie jaar rente op 10-2 elk jaar vanaf 1643. (Marge: betaald 15 april 1643).

ORA Zaltbommel (Criminele procesdossiers) 2338 Zaak tegen Hendrick Vervoort wegens het met een mes bedreigen van de Bernardt Torck, heer van Aalst, in herberg De Moriaen aan de Markt te Zaltbommel, eis bewijs leveren van zijn onschuld of het betalen van een boete van 1000 gulden, 1642-1648.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 99 dd 26-5-1643) Henderick van Delwijnen genaempt Vervoort met procuratie van Balthasar van Cuijck van Meteren, ridder, heer tot Meteren en Tuijl, heeft voor schepenen van Den Bosch overgedragen en verkocht op 28-11-1642 een schuldbrief van Cfl 118 van Gerit van Tussenbroeck dd 12-2-1588 aan de kerk van Tuijl, aan Dirck Jansen van den Oever, secretaris in Deijl en Zuilichem.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 99 dd 26-5-1643) Henderick van Delwijnen genaempt Vervoort met procuratie van Balthasar van Cuijck van Meteren, ridder, heer tot Meteren en Tuijl, heeft gerenuncieert en vertegen tbv Matheus Gijsberts van de Pol op de erven en gronden die hij had gekocht van de curatoren van de boedel van Ewalt van Tussenbroeck.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 111v dd 25-8-1643) Henderick vander Voort burger van Boemel met procuratie van burgemeesters, schepenen en regeerders van ;s-Gravenhage dd 10e jl, hem verleend door Balthasar van Meteren (etc) met jonkheer Aelbrecht van Loo Raad van State voor zichzelf en Henrick heer tot Raephorst samen testamentaire voogden en mombers door jonkvr Maria van Loo op 18-12-1642 in Bommel aangewezen, geautoriseerd 21-4-1643, om na haar dood de goederen te beheren van de kinderen van haar dochter joffr Elisabeth van den Eynde bij voornoemde Balthasar van Meteren, en alle leengioederen te verkopen plus allodiaal goed tot Cfl 20.000. Hij verkoopt nu vijf morgen land in Tuyl, vier morgen in Broeck, (gekocht van juffr Cornelia Monicx, en juffr Johanna van der Lauwick haar zuster) aan Peter van Enschede secretaris van Bommel ten behoeve van de stad.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 171 dd 18-12-1643) Dirck Ariens van Haestenburch met procuratie van Josias Tullekens als man en voogd van Elisabeth van Meurs (volgens akte voor schout en schepenen van Utrecht dd 1-12-1643) heeft verkocht (prijs niet vermeld) een huis en erf binnen deze stad bij de Boschpoort tussen N erfgenamen Henrick Corstens van Engelen, Z de stadswal, O erfenis erfgenamen Antonis Melisß, W de gemene straat, aan Henrick van Delwijnen genaamt vande Voort; belast met een erfthijns van 47 stuivers per jaar; Tullekens stelt borg in de bank van Tuijl, dorp Varick, 5 hont heiland genaamd den Polijst.

ORA Zaltbommel (inv no 315 fol 207v dd 29-8-1644) Damas van Slingelandt en Henrick van der Voort, volmacht hebbende van Baltasar van Cuyck van Meteren, ridder en heer tot Meteren, en van de momberheren van diens kinderen beloven de magistraat van Zaltbommel te indemneren en schadeloos te houden van arrest gedaan bij de erfgenamen (onder beneficie van inventaris) van Juffrouw Johanna van Lauwick en Cornelia Monincx op de kooppenningen door de magistraat van Zaltbommel voor de heerlijkheid van Tuil beloofd.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 133v dd 9-1-1644) Dirck van Haestenburch met procuratie van Josias Tullekens als man en voogd van Elisabeth van Meurs (Utrecht dd 1-12-1643) gelooft Henderick van Delwijnen genaempt Vervoort ‘nu ende ten eewigen dage te waeren’ een huis in de Bosstraet in Zaltbommel bij de poort aldaar genaamd De Roscam, van Jan de Geus gekomen in 1618 aan comparants schoonvader, belast met een jaarlijke thijns van Fl 2.3.0 die Nenrick van Delwijnen nu overneemt (betaald uit 5 hont heiland op Varick genaamd Den Polijst of D’Oude Weijde; belend etc etc)

ORA Zaltbommel (inv no 31 fol 247v dd 8-5-1645) Jan Jacobsß van Beusichem belooft Henrick Vervoort Fl 400 gefalueert geld tegen de penninghe 16, waaraan hij verbindt het versterf dat hem toekomt uit de erfenis van zijn vrouws vader Antonis Melis van Delwijnen. (Marge: cassatie 10-12-1645)

ORA Tuil (inv no 1250 fol 209v dd 11-11-1645) Henderick van Delwijnen genaempt Vervoort, met procuratie van Gijsbert Hendericks Hackert getrouwt geweest sijnde met Lambertjen van Schijndel en als erfgenaam van de kinderen van Lambertjen (dd 30-10 in Zuilichem) tbv Dirck Aertsen den Crijter: renuntiatie van de pretentie die hij had op de boedel van Geertgen van den Water; is volledig betaald en voldaan volgens uitspraak van 17-9.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 276v dd 27-11-1645) Adriaan van Delwijnen met procuratie van Gertruydt van Oort weduwe Antonis van Delwijnen (dd 16-11-1645 voor Dirck Anthonis, secretaris en substituut schout van Beusichem & Soelmont, Jan Tonis Verkerck en Cornelisß Jacobs, schepenen) verkoopt zeven hont bouwland in Bommel op de Spelwaart (O Metje van Stralen W ...Baers de Weert N het Gasthuis Z ..) aan Anna dochter Eustaes Fey met gemene dijk op Bommel erfelijk bezeten. De comparant belooft, als Henrick Vervoort aanspraak op die grond maakt, Anna daarvan te bevrijden. En bekend betaald te wezen.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Adriaan van Delwijnen met procuratie van Gertruydt van Oort weduwe Antonis van Delwijnen in leven schout van Beusichem en Soelmont (dd jl 8-12 voor Carel Rijckwaert scholtus &c Jan Tonis Verkerck en Cornelisß Jacobs, schepenen) met Joost van Mourick en Jan Jacobs voor hun vrouwen, verkopen een huis den derf in deze stad aan de Nieuwstraat (O Matheus van Fladeracken W erfgenamen Huybert de Gier Z en N de straat) aan Adriaen Arnouts. OP het huis rust een erfcijns van Cfl 12 door juffr Christina van Brouckhorst gegeven aan Neesken weduwe Aert Bosmans op 13-1-1586.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Adriaen Arnouts belooft Jan Jacobs te indemneren van de belofte van Cfl 400 die hij aan Henrick Vervoort op 8-5-45 gedaan heeft.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 10-12-1645) Henrick Vervoort heeft met deze cessatie van de brief van Cfl 400 ingestemd.

ORA Zaltbommel (inv no 316 fol 282v dd 17-12-1645) Adriaen Arnouts verkoopt dit huis vervolgens aan Peterke van der Voort. Henrick Vervoort bekent van CFl 400 gecontentieerd te wezen.

ORA Tuil (inv no 1250 fol 205v dd x-3-1646) Henderick van Delwijnen genaempt Vervoort met procuratie (Zuilichem 30-10-1645) van Gijsbert Henderickss Hackert getrouwd geweest met Lambertje van Schijndel en als erfgenaam van haar kinderen, heeft tbv Derick Artsen den Crijter gerenuntieerd op de actie die hij voor het gerecht van Tuyl jl 12 maart op de goederen van Geertgen van de Water had verkregen, en bekend daarvan ten volle voldaan te zijn.

ORA Zaltbommel (inv no 317 fol 103v dd 1-6-1648) Adriaen van Delwijnen voor zichzelf, zijn moeder en broers verkoopt een schepenthijnsbrief van drie keysers car: guldens ...van twintig stuivers van Brabant die Laureys Arentsz, uit zijn huis in Bommel in het Nieuwstraatje bij de Gamersepoort gelegen (O Willem Aerts W erfgenamen Jacob Roelof Jansß, N het Nieuwstraatje) aan Symon van Bueren ten behoeve van Jan Jansß als momber van zijn huisvrouw Magdaleentje Aert de Cocx, Marieke Aert de Cocx, Daniel de Cocx Aertsß, en Henrick de Cocx Aertsß voor schepenen van Zaltbommel op 11-12-1551 beloofde te lossen met Fl 50; verkoop aan Henrick van de Voort (met twee transfixen).

ORA Zaltbommel (inv no 317 fol 218v dd 12-8-1650) Henrick van der Voordt een thijnsbrief van Fl 12 jaarlijks die Annelis Feij uit de Moriaen aan Antonis Antonisß op 22-8-1594 geloofd had, opgedragen aan Ariaentje Arnouts met het lopende jaar interesse.

ORA Deil (Civiele procesdossiers, anno 1654, no 300) Willem van der Meulen tegen Hendrick van der Voort.

ORA Zaltbommel (inv no 319 fol 165 dd 25-2-1658) De hr burgemeester Adriaen de Cocq van Kerkwijck staat toe aan de persoon van Henrick Vervoort een van zijn twee zitplaatsen, een stoel in de St Marthenskerck staande achter de ouderlingen ... onder voorwaarde dat hij deze op verzoek aan Kerkwijck of zijn erfgenamen teruggeeft.

Hendrick van der Hendrick van der Voort genoemd van Delwijnen. Rechterlijk archief van Zaltbommel (inv 384-2307 Civiele procesdossiers, no 1434 dd 1660) Aert Dircks de Crijter, koopman te Weesell voor zich en voor zijn medeëerfgenamen Cornelis van Everdinghen en Anthonij Mensingh uit naam van zijn vrouw en van Francois van Biessen uit naam van zijn vrouw Roeloffken Loeffsen en het onmondige kind van Aelbertus Wasman bij genoemde Roelofken verwekt tegen Hendrick van der Voort, genoemd van Delwijnen.

ORA Zaltbommel (Civiele procesdossiers anno 1660 no 1434) Aert Dircks de Crijter, koopman te Weesell voor zich en voor zijn medeëerfgenamen Cornelis van Everdinghen en Anthonij Mensingh uit naam van zijn vrouw en van Francois van Biessen uit naam van zijn vrouw Roeloffken Loeffsen en het onmondige kind van Aelbertus Wasman bij genoemde Roelofken verwekt tegen Hendrick van der Voort, genoemd van Delwijnen.

ORA Zaltbommel (Civiele procesdossiers anno 1660 no 1456) Henrick van der Voort, rentmeester tegen Dionijs Henricksen Verweij.

ORA Tuil (inv 0201 inv no 91, procesdossier anno 1664 groot 50 pagina’s) Hendrick van Delwijnen genaamd Vervoort, rentmr der Kercke van Tuijl, req(uiran)t in cas van aenvanck ten eenre, op en jegens de irrelevante en ongefundeerde schriftuijre van contradeductie denselven EE Gerichte geexhib(iteer)t bij ofte wegens Ewalt Houbraecken Zal: ofwel nu desselffs dochter Juffr(ouw) Anna Houbraecken wed. wijlen den heer Andries Prippenagel gereq(uiree)rde int selve cas ter andere zijde. Solutie van het Gericht van Tuijl: Betreft een stuk land in Tuijl, de Crom:om alias de Catîf, 5 morgen 4 hont lands. Hieruit gaat een tijns van 10 pont geverpenn(ingen): en 4 vlaemsche placken, elck pont waard acht halve vlaemsche plack (rente) 3 gl jaarlijks volgens brief van 18 mei 1440. De gerequireerde heeft de tijns voor zijn nu haar helft van dit land niet betaald. De rentmeester heeft beslag gelegd en verkoop geëist, incluis twee andere tijnsen volgens twee brieven groot 1 philipsgulden van 26 stuivers. Schepenen hebben koop gewezen van drie distinctye tijnsen, een van fl:3 en beide andere van fl:1.6.0 jaarlijks op 13-11-1661. Op 1-8-1662 is ook de (ver)koop geweest van de twee morgen op Cromom, zonder fout of incident, geheel en al wettig verlopen. Ook de tweede klacht wijst Hendrick af: dat zij niet haar hele land als pand voor de tijns van fl:3 hoefde stellen, mede onder verwijzing naar de kerkrekeningen van 1631-3, en omdat de tijns niet was gesplitst. (Hendrick wint.)

ORA Tuil (inv 0201 inv no 93, procesdossier ingediend 17-7-1661, groot 128 pagina’s) Hendrick van Delwijnen genaamd Vervoort, rentmeester van de heerlijkheid Tuil, contra Jan Egbertsen tot Haeften, principale borg voor Willem Aertsz; betreft verschuldigde huur waarop de borg is aangesproken; de huurder mag ook geen hooi- of weiland breken zonder consent op straffe van fl 25 boven de verschuldigde pacht (volgen verdere condities); op deze condities heeft Willem Aertsen in 1652-7 gepacht de Costerij-camp voor 23 pachtguldens van 22 stuivers elk, over zes jaar fl 151.10.0. De helft is voldaan, rest fl 75.15.0. Verder heeft hij gepacht de Dijstel-camp voor 24 pachtgulden, voor fl 158.8.0. Het weiland van de Dijstelcamp heeft hij gebroken, waarvoor hij schuldig is wat hij met zijn lijf en arbeid van twee paarden zou kunnen verdienen (?); die paarden zijn echter publiek verkocht (WA had ze gehuurd voor 3 maanden werk voor fl 6 en de verkoop is dus wederrechtelijk) (Volgen gecompliceerde eisen over het door en dankzij de paarden verschuldigde); uiteindelijk eist Hendrick fl 179.0.0. De tegenpartij betoogt o.a. dat een arme weduwe met acht kleine kinderen geruïneerd zou worden als de eis wordt toegewezen. (9-11-1664:) Tegenargumenten, puur juridisch. (7-7-1664) Willem Aerns vs Hendrick van Delwijnen, antwoord. (10-5-1664) Repliek van Hendrick. (12-8-1662) Willem Aernts vs Hendrick van Delwijnen genaemd Vervoort, repliek.

ORA Tuil (civiele procesdossiers no 91anno 1665) Hendrick van Delwijnen genaamd Vervoort contra Anna Ewaldsdr. Houbraecken wed. Andries Prippenagel

ORA Tuil (civiele procesdossiers no 93 anno 1665) Hendrick van Delwijnen genaamd Vervoort contra Willem Aertsz

ORA Zaltbommel (Civiele procesdossiers anno 1666, no 1365) Hendrick Vervoort, rentmeester tegen Elbert van Meurs, erfgenaam van zijn schoonvader Adriaen de Cock van Kerkwijk.

ORA Zaltbommel (Civiele procesdossiers anno 1667, no 1366) Hendrick van Delwijnen, genoemd Vervoort tegen Elbert van Meurs, voor zich en namens zijn vrouw Johanna van Kerckwijck.

Verder vermeld on ORA Bank van Tuil (inv.nr. 1249 1638-1641) henrick vervoort fol 172v; (inv.nr. 1248 1625-1630) hendrik vervoort 120v; (inv.nr. 1250 1642-1646) henderick voort van den 111v.


Huwt (1) Amsterdam (ot) 10-5-1625

Lijsbeth CLAAS

FamilienaamIndex

Huwelijk is niet voltrokken: Heijndrik van Dellewijne jm van en wonende te Nijmwegen oud 26, waar de geboden ...moeten..., en Lijsbeth Claas van Amsterdam weduwe Pieter Claesz, ... geweest te hebben, getuige wouter ...; marge: bij huwelijkse voorwaarden ...; van elkaar vrijgesteld 28-6-1625


Huwt (2) NG (ot) Zaltbommel 30-10-1625

4.959   Aaltje Jans COOL

FamilienaamIndex 4.959Vader 9.918Moeder 9.919

Bij huwelijk Alitgen Jansen, jonge dochter van Bommell

Kinderen

 1. Johanna Zie 2.479
 2. Geertruijt (dNG Zaltbommel 17-4-1635); huwt mogelijk Zaltbommel NG (ot 12-11-1671) 29-12-1671 Iordaen Wigghers, jongman van Boemel
 3. (hypothetisch) Pieternelle van der Voort, huwt (1) Johannes Copp; huwt als weduwe (2) Zaltbommel NG 19-1-1679 Jan Jansen van de Goor, jongman (attestatie gegeven, onduidelijk waarheen)
 4. (hypothetisch) kind van Hendrick Vervoort bAmsterdam 5-8-1638

TerugBegin van generatie


4.962   N. GOVERS

FamilienaamIndex 4.962 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Govert N., niet te Rotterdam, daar is geen verdere familie aangetroffen. Dochter Jantje huwt in Overschie, mogelijk is zij daar van elders terecht gekomen. Van David (Davet Goverse) neem ik aan dat hij een broer is. Ook van hem heb ik in Rotterdam nog geen spoor terug gevonden.


Huwt ca. 1610

4.963   N.N.

Index 4.963 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. David, doopgetuige in 1640
 2. Jantje Zie 2.481

TerugBegin van generatie


4.964   Franchoys Arnouts de LAET

FamilienaamIndex 4.964 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1558
Overleden na 27-12-1635, voor 28-11-1636, oud ca. 77.

Schrijver (secretaris) van verschillende kapiteins; in 1626 kennelijk korte tijd aan de wal werkzaam als schoolmeester.

Mogelijke broer: Robrecht Aernouts huwt Rotterdam NG (ot 2-5) 23-5-1604 Peeterken Maertens.

Mogelijk afkomstig uit Antwerpen, als broer van Hans Aertsz. de Laet, schepen van Antwerpen en kolonel der burgerij aldaar (+Leiden), gehuwd met Johanna Sinders (NL 1965 174), mogelijk vader van de Hans die Rensselaerswijck stichte (NL 1992 465). Poorterboek Antwerp (NL 1991:214) vermeldt 22-8-1544 Cornelis de Laet, Denijszoon, smoutslager, uit Ekeren; 31-9-1544 Francois de Laet, Franszoon, koopman, uit Ekeren; 30-1-1545 Jan de Laet, Aartszoon, boekdrukker, uit Stabroek; 21-6-1577 Hans de Laet , wijkt in 1586 uit (placaat Koning van Spanje)

ONA Rotterdam (Duyfhuyzen 29a fol 148 no 62 dd 18-4-1601) Franchoys Aernoutsz, schrijver; Andries Fransz, capitein, Lucas, capitein, verklaren op verzoek van Adriaen Jansz, horenbreker, dat zij Jansz in 1599 en 1600 aangenomen hadden (?) vanwege achterstallige betalingen door Cornelis Thijsz in de Sont.

ONA Rotterdam (Duyfhuyzen 29a fol 555 no 254 dd 12-11-1603) Verklaring inzake een twist: Jan Simonsz (Dordrecht), Steven Jansz (camerbewaarder), Jan Walen (bode ter Admiraliteit), Jan Jansz (luietenant van Cranendonck), Fransois Aernoutsz (Princehoff = vestiging van de Admiraliteit van der Maze). Verklaring over Frans, die enige weken eerder woorden had met Jan Simons. Frans noemde hem een schelm, Jan antwoordde, Frans zei dat hij thuis zijn geweer ging halen, waarmee hij even later ook aan Jans deur verscheen; de deposanten verklaren hem het geweer te hebben afgenomen.

ONA Rotterdam (inv no 33 no 175 fol 257 dd 23-5-1611) Fransois Aernoutsz 53jr, Jan Henricxz 40jr, metselaer, verklaren op verzoek van Abraham Danielsz de Hont, metselaer, dat zij bij Abraham thuis waren toen deze in januari 1611 van Willem Jansz Balckeynde de bouw van een huis “met aflaet of kookhuisken” aan de Wijngaertstraet aanbesteed kreeg.

ONA Rotterdam (5-1-1626) Abraham Danielss de Hont verkoopt aan Cornelis Corneliss Hagenaer een huis en erf, gelegen aan de oostzijde van de Roosantstraat, [=Nieuwe Roodesantstraet alias Santstraet, MW] (…) ten zuiden begrensd door Matijs Arienss, backer, en ten noorden door Franchois Aernoutss, schoolmeester. Het strekt zich uit voor uit de straat tot achter in de gang met het erf van Andries Janss, poortwachter. Het huis heeft een vrije uitgang in de Wingerstraet.

ONA Rotterdam (inv no 137 fol 97 no 66 dd 20-7-1629; Notaris Arnout Wagensvelt) Bartholomeus Hoffert of Hopffer, coopman te Amsterdam, die eigenaar is van het aandeel van 50.000 gulden in de West-Indische Compagnie, welk aandeel ingelegd is door Francois Aertsen, uit naam van Frederick van Nyeuwburch, waardoor hij gerechtigd is een bewindhebber in de Compagnie aan te stellen, machtigt Jan van Aller Andriesz, notaris en procureur, om namens hem tot bewindhebber in de compagnie aan te stellen Symon Pietersz Krayestein, thesaurier raad en vroetschap van deze stad en om aan de burgemeesteren te verzoeken een vroedschapsvergadering uit te schrijven om zijn kandidaat te benoemen tot bewindhebber.

ONA Rotterdam (193 fol 14 dd 17-3-1633) Thonis Woutersz uit Hartichvelt machtigt Franchoys Aernoutsz, schrijver onder Frans Touw, capiteyn om bij de Admiraliteyt 191 pond te innen die hem toekomen als gage verdiend als matroos en kwartiermeester onder diezelfde capiteyn.

ONA Rotterdam (322 fol 298 dd 16-6-1634) Gerrit Clercq, backer te Amsterdam, stelt zich borg voor zijn zwager Gillis Jorisz, balantsmaker, tot een bedrag van 2300 gulden betreffende de koop van een huis aan de Hooftstraet alhier, gekocht van Jan Davits Boudringeen. Hij vrijwaart Franchoys Aernouts van zijn borgtocht. Vrijwaring ook van Jannetgen Jans, zijn vrouw.

ONA Rotterdam (322 fol 296 dd 16-6-1634) Gillis Jorisz, balantsmaker, verklaart schuldig te zijn aan zijn zwager Gerrit Clercq, backer te Amsterdam, de somma van 600 gulden vanwege een geldlening. Tot borg stelt zich Franchois Aernouts, wonende in de Santstraet alhier, onder de voorwaarde dat pas na het overlijden van hem en zijn vrouw Janneke Jans uit de nalatenschap betaling kan worden gevorderd.

ONA Rotterdam (inv no 73 no 158 fol 671 dd 9-1-1635) Op verzoek van Jan Henricxz weduwnaar van Lijntgen Michielsdr stadtsmetselaer, hebben Franchoys Aernoutsz, 76 jr., en Josue Pietersz, 46 jr., wonende Westwaegestraet verklaard, dat zij voogden zijn geweest over de kinderen van requirant en diens overleden vrouw Lijntgen Michielsdr en dat zij weten dat requirant aan zijn kinderen hun moeders erfdeel heeft betaald. De akte is niet ondertekend.

ONA Rotterdam (258 fol 148 dd 27-12-1635) Frans Jacobsz Touw, capiteyn uit Schiedam, bekent 300 caroligulden schuldig te zijn aan Franchoys Arnoutsz, schrijver op het schip van joncheer Dirck van Breemen, capiteyn.

ONA Rotterdam (3-1-1630) Cornelis Cornelisz (den) Hagenaer verkoopt voor 1949 gld. een huis en erf staande aan de oostzijde van de Roosantstraet aan Jan Jacobsz. Noord: Frans Aernoutsz.


Huwt (1)

4.965   N.N.

Index 4.965 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Heel misschien Machtelken Cornelisdr, jongedochter van Dordrecht oud omtrent xxvj jaar, wonend in Ulenborch opt Nie.. ercken, die huwt Amsterdam (ot) 3-2-1590’Met een Frans de Laet, jongman van Antwerpem waar zijn vader nog woont, Armosijn?wercker oud ca xxvij jaar, wonend bij het Gsthuijs. De handtekening van deze Frans lijkt echter niet op de handtekening uit bv. 1636. Deze Frans en Machteld zijn ouders van Anne (dNG Nieuwe Kerk 2-12-1590 (getuige Hans Knevel))


Huwt (2) Rotterdam NG (ot 7-5) 24-5-1600

Jannetje JANS

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1563

ONA Rotterdam (27 fol 34 dd 30-10-1614) Jannetge Jans, vrouw van Franchoys Aernoults, maakt haar testament. Zij maakt een bepaling t.a.v. Jannetgen en Susanna Claesdr, kinderen van Susanna Jans, haar zuster zaliger. Zij benoemt tot haar erfgenamen Jacob Jans, haar broer en Jannetgen en Susanna Claesdr voorn., met een legaat aan Isaack Jans, haar halfbroer.

ONA Rotterdam (147 fol 87 dd 1-9-1625) Adriaen Corneliss, tijcktwercker 56 jaar oud, Mathijs Claess 50 jaar oud, Hendrick Galeynsz, backer 40 jaar oud, Jan Imansz, brouwersknecht in ‘de Witte Leu’ 32 jaar oud, Janneken Jansdr 62 jaar oud, vrouw van Frans Aernoutss die als schrijver ter zee vaart, Andries Janss 34 jaar oud, Arien Martenss, timmerman 40 jaar oud en Sydrach Bartholomeuss Smith, 45 jaar oud verklaren op verzoek van Ritsart Carter, tobackpijpmaecker won. in de Santstraet, dat requirant en zijn vrouw goed bekend staan. Comparanten wonen allen in de buurt van requirant.

Idem (Van der Heul inv no 416 fol 181 no 101 dd 30-7-1637) Jillis Jorisz, balansmaecker, bekent een 1.000 gulden geleend te hebben van Jannetgen Jansdr, weduwe van Frans Aernoutsz. Ze komen een betalingsregeling overeen.

Idem (Idem fol 270 no 155 dd 8-2-1639) Janneken Jansz, weduwe en erfgename van Frans Aernoutsz, te Schoonhoven; machtigt Jillis Jorisz, balantsmaecker, om bij de Admiraliteit alhier de tegoede maandgelden van haar overleden man te innen. Hij heeft het laatst gevaren bij kapitein Jonckheer Breinen.


Zij huwt (1)

Hans MEIJEN

FamilienaamIndex

ONA Rotterdam (Arnout Hofflant, inv 258 akte 171 fol 280 dd 28-11-1636) Janneken Jans, weduwe van Franchoys Arnoutsz de Laet, verkoopt aan Teunis Bastiaensz de Munnick, varendeman, haar huis en erve aan de oostzijde van de Nieuwe Roodesantstraet, belendende zuid: Jan Jacobsz, backer en noord: Sander Gerritsz. Koopsom 1190 gulden

Kinderen

 1. Dirck Zie 2.482

TerugBegin van generatie


4.966   Reijnier Jans CRANSTON

FamilienaamIndex 4.966 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Schotland voor 1578
Overleden voor 1620

In 1602 wonend in Rotterdam, enkel aangeduid als Reijnier Jansz van Schotlant. Niet verwarren met Reijer of Renard of Remmert Jansz, die vijf kinderen doopt (Luthers): Anneke (22-11-1609), Barbara (20-2-1611), Jan (11-1-1615) Lijsbeth (8-12-1616), Johannes (16-12-1618). Ook niet verwarren met Reynier Jansz, wijnverlater, (ORA Rotterdam 22-1-1631) alias Reynier Jansz, waard en wijncuyper in de Leeuwestraet waar de Drie Oxhoofden uithangen (ORA Rotterdam 26-2-1632): Reynier Jansz, wijnverlaeter, wed., bruidegom en Henrickgen Willemsdr, wed. van Jan Evertsz Vrouwenbaert maken huwelijkse bvoorwaarden 24-7-1632.

(Mogelijk:) ONA Rotterdam (inv no 453 no 23 dd 10-4-1640; nots. Leonard van Zijl) Annitgen Andriesdr, laatst weduwe van Jan IJsbrantsz Blocq, die aan de Hoochbrugge aan het zuideinde van Waddinxveen woont, machtigt Cornelis van Hijselendoorn, procureur voor het Hof en de Hoge Raad van Holland, om namens haar op te treden in een beroepszaak van haar man tegen de kinderen en erfgenamen van Reynout Jansz.

Rotterdam, Weeskamer inv. 319 dd 4-12-1605, fol 78: bij twee akten treden op als getuigen resp. Jan Quirijnsz. glaesmaker en Reynier Cranston cleermaker; em Capt. Lucas Jasparsz. van Goutvelt en Reynier Cranston cleermaker

ONA Rotterdam (97/21, d.d. 16-3-1620) Lysbet Yemens, weduwe van Reynier Cranston draagt over aan Samuel Jacobsz schoenmaecker wonende bij de Oude Schiedamse Poort, wiens vrouw een zuster van haar is, een aantal nader gespecificeerde roerende goederen die zij in bruikleen terug ontvangt.


Huwt Rotterdam 1-7-1602

4.967   Lijsbeth YEMANTS

FamilienaamIndex 4.967Vader 9.934Moeder 9.935

Overleden Rotterdam b25-9-1639

In 1602 poorteresse van Rotterdam.

ORA Rotterdam (Weeskamer 1396 588/206 dd 30-7-1603 verticht: 26-11-1598) Adriaen Jansz. steenhouwer (overleden) en Elizabeth Yemantsdr. (vgdn.: Maerten Jansz. steenhouwer en Barent Jacobsz. cuijper). Kinderen: Jacob (ov); Annitgen, geb. ca. 1597 (X Adriaen Fransz. Langedick, cruydenier en graefmaker tot Haerlem, afrek. 1-8-1618)

ONA Rotterdam (55 fol 352 dd 24-1-1616) Jannitgen Adriaensdr benoemt tot haar erfgenaam haar moeder Lysbeth Yemansdr, weduwe van Adriaen Jansz, steenhouder, nu gehuwd met Reynier Jansz.


Zij huwt (1) Rotterdam Schepenen 8-10-1592

Adriaen JANSZ

FamilienaamIndex

Overleden voor 1602

Jongman van Rotterdam. Vermoedelijk de Adriaen Jansz, overleden (volgens register weeskamer) tussen 20-9-1598 en 4-10-1598; woont dan in de Doelstraet.

ONA Rotterdam (Willem Jacobsz, inv no 55 fol 352 no 132 dd 24-1-1616) Jannitgen Adriaensdr benoemt tot haar erfgenaam haar moeder Lysbeth Yemansdr, weduwe van Adriaen Jansz, steenhouder, nu gehuwd met Reynier Jansz.

ONA Rotterdam (Jacobus Delphius, inv no 402 fol 421 no 209 dd 16-3-1639) Lijsbeth Yemants, laatst weduwe van Reijnier Jans, en Dirck Fransz, man van Lijsbeth Reijniers, grootmoeder en oom van de 5 nagelaten kinderen van Jannetgen Arijens za. en Andries Fransz Langevelt, wonend te Haerlem, zijn tevreden over de uitkoop van de kinderen.

Kinderen (Adriaens)

 1. Jannitgen (+voor 1639), huwt Andries Fransz Langevelt, ouders van vijf kinderen te Haarlem
 2. Jacob (+voor 1618)

Kinderen (Reijniers)

 1. Lijsbeth Zie 2.483

TerugBegin van generatie


4.968   Willem VERDUYN

FamilienaamIndex 4.968 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vaderschap onzeker maar sterk vermoed. Mogelijk: Willem Maertensz van Duijnen (*Gorinchem) huwt Rotterdam (stadstrouw) 20-1-1608 Lucretia Cornelis Groenhoutsdr (*Rotterdam).


Huwt voor 1620

4.969   N.N.

Index 4.969 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Zie 2.484
 2. Claes HUWT Rotterdam Pieternelletje van Reyn

TerugBegin van generatie


4.980   Nicolas PEIGNÉ

FamilienaamIndex 4.980 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ’s-Gravenhage na 30-3-1641

‘François’ kleermaker (1629), tekent als Peine, met zijn zoon Alexander solliciteur (1639). Burger van Den Haag 23-6-1618 onder de naam Pigné.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 453 fol 125 dd 16-11-1623) Nicolaes Pigny cleermaecker is schuldig aan Mr Pieter Baldus (Balden) zijdekramer een losrente van 50 pond jaarlijks op 15 november te betalen, te lossen met Lb 800, op pand van zijn huis in de Corte Houtstraat oost van de Bagijnenstraat, belend N de erven van jonker Symon van Steenhuysen, O de gemene Va.. van den Burchwal, Z Dirck Rembouts W de Heerstraat. (Doorgehaald; in marge: afgelost 15-4-1655.)

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 453 fol 170 dd 13-40-1624) Mr Nicolaes Pigny cleermaecker alhier bekent door assignatie en overwijzing van Gerrit Willebroorts van der Bye, timmermam, schuldig te zijn aan Jan en Willem Cornelisz te Delft een losrente van C xii Lb x St, te betalen jaarlijks op 23 december; te lossen met Lb 1800; op zijn huis aan de oostzijde van de Turfmarkt tegen de Bagijnestraat; ook is borg Gerrit Willebroorts van der Bye met zijn houtzagerij. (Doorgehaald; in marge: afgelost 15-4-1655.)

Waalse Kerk Den Haag: 1627 - le 9 May Charles Collin a fait baptiser son filz presenté par Nicolas Peigné, Anthoine Broislet, Marie de la Garde & Magdelaine le Maire

ONA Den Haag (12:204 dd 3-5-1629) Mr Nicolas Peigné, François kleermaker, schuldig aan Arent Dircx Bleijswijck, houtkoper te Delft, fl. 350, die Cornelis Cornelisz, timmerman, van Peigné toekwamen voor verricht werk.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 455 fol 83 dd 31-8-1630) Nicolaes Pigny kleermaker alhier, schuldig aan Pieter Balde een losrente van 18 pond 15 schelling te betalen op 28 augustus, te lossen met Lb 300, op pand van zijn huis in de Corte Houtstraat. (Doorgehaald; in marge: afgelost 15-4-1655.)

ONA Den Haag (8:47 dd 7-3-1631) Baten en lasten van de nalatenschap van kapitein Glaude Martijn: nog schuldig aan Mr Nicolas Pigny fl. 13.0.0.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no fol 329 dd 15-5-1634) Nicolaes Pigny kleermaker alhier, schuldig aan Paul Secoth, sergeant in de compagnie van Marechal Chatillon, een losrente van Lb 68 15 schellingen verschuldigd elk jaar op 15 mei, te lossen met Lb 1100, op pand van zijn huis in de Corte Houtstraat.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no fol 357 dd 24-10-1634) Nicolaes Pigny kleermaker alhier, schuldig aan Pieter Balde, zijde en wollen lakenkoper, een losrente van Lb 25 te betalen op 25 oktober elk jaar, te lossen met Lb 400, op pand van zijn huis in de Corte Houtstraat.

ONA Den Haag (15 fol 228 dd 5-11-1639) Nicolas en zoon met hun huisvrouwen krijgen Hfl 400 van Baron de la Ferté, kapitein van een compagnie en schuldenaar.

ONA Den Haag (37:33 dd 27-1-1639) Magdaleentje Hendrix en Trijntje Segers dienstmeisjes ten huize van Mr Evert van Lintelaar, getuigen voor Nicolas Paigny en zijn huisvrouw dat er een ruzie was in diens huis acht dagen geleden, waar zij heenliepen; zij zagen een onbekende vrouw met de vrouw van Paigny kijven en haar aan de rug trekken, waarbij beiden vielen.

ONA Den Haag (37:187 dd 25-4-1639) Lysbeth Simonis huisvrouw van Simon Macar, turfdrager, verklaart bij Nicolas Paigné op de oostzijde van de Turfmarkt in de Korte Houtstraat drie potten rode wijn te hebben afgehaald, betaald, en gebracht naar Pieter Sijmonsz, ook turfdrager.

ONA Den Haag (164:70 dd 30-3-1641, fiche van de akte is onvolledig en door inktschade niet goed leesbaar) Baron … Pierens (?) Ritmeester geeft procuratie aan Gaspaer Huet (?) om te procederen en openstaande rekeningen te vereffenen met Nicolas Paigné.

ONA Den Haag (134:183 dd 8-11-1644) Mr Nicolas Peignie, schuldig aan Franck Jans Verschout, steenkoper te Rijswijk, fl 500.-.- voor geleverde Leidse en Rijswijkse steen en pannen en tegels, ter ‘voltrekking’van zijn huis aan de noordwestzijde van de Fluweele Burgwal

ONA en Haag (134:369 dd 8-7-1645) Nicolas Pignij, wijnkoper, schuldig aan Franck Jansz Verschouts? Wonende op de Steenplaats buiten Rijswijk fl 660.-.- voor geleverde goede Leidse en Rijswijkse steen en (dak?)pannen jl. juni.


Huwt voor 1605

4.981   N.N.

Index 4.981 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1639

Kinderen

 1. Alexandre Zie 2.490
 2. Nicolas (dWaals ‘s-Gravenhage 2-2-1620: Nicolas filz de Nicolas Peige), huwt (1) N.N.; huwt (2) als weduwnaar en wijnkoper uit Frankrijk ‘s-Gravenhage NG 2-4-1645 met Barbe Jans Goudrancourt alias Barber Jan Goedvancourt (*Haarlem). Op 5-10-1652 wordt een Nicolas Peigné uit Vlissingen lidmaat van de Waalse Kerk. Nicolas verhuurt in 1661 een huis naast het zijne en dat van de erven van Alexander in de Korte Houtstraat (ONA Den Haag 511 fol 260 dd 1-2-1661) aan Harman Perinet; ook aan Alida van den Broeck, vrouw van de meesterkok van de Nederlandse ambassadeur te Frankrijk, ook aan de Korte Houtstraat (ONA Den Haag 511 fol 262 dd 5-2-1661)

TerugBegin van generatie


4.982   Simon Cornelis Wouricx van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 4.982Vader 9.964Moeder 9.965

Geboren ca. 1560
Overleden ’s-Gravenhage 30-1-1618

Vgl. OV 1963:122 voor het fraaie levensverhaal van jonker Simon. Vgl. ook NL 1962:31.

Woonde 1590 in Rotterdam, koopt in 1592 een huis in Den Haag. Werd eerste klerk in ‘s lands griffie.

Na lang verzamelen van bewijsmateriaal (de familiepapieren waren kennelijk zoekgeraakt) op 25-12-1604 erkend als “van adellijke afkomste en (…) gedescendeerd is uit den geslagte Van Steenhuys die gekomen sijn van heur reghten swaerde van Raaphorst en die van Raaphorst van een jongere broeder van Wassenaer.”

Zeer uitgebreid dossier over zijn nalatenschap (twee archiefdozen, circa 25 centimeter dik) bij de Weeskamer van Den Haag (inv. nrs 2654-55). Testeert o.a. 1-10-1617

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 340 fol 202v dd 28-7-1594) Sijmon van Steenhuijsen verkoopt aan Reijnier van Hogersteijn Jacobsz een schepenbrief van vijf ponden Vlaems jaarlijks sprekens op Niesken Michielsdr weduwe Henrick Dircks en Marieke Adriaensdr als borg dd 5-3-1594

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 340 fol 250v dd 11-11-1594) Sijmon van Steenhuysen verkoopt aan Joost Pieters de Vryes een huis en erf aand de O- en Z-zijde van de Hage bij de St Anthonisbrugge tussen de huizen van Jan Jacobs Coster Z Bastiaen Senten N strekken voor van de straat tot achter aan het erf van voorzegde Jan Jacobs Coster, ooit gekocht van Haddeman Pieters vleijshouder, voor Cfl 642.0.0 waarvan Cfl 100 al is betaald, de rest volgt op afbetaling. [Marge: afbetaald 1-7-1639]

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 344 fol 138v dd 4-5-1598) Simon van Steenhuyse is schuldig aan Floris Joosten, Jacob Joosten, Jochem Cornelis als man van Annitgen Joosten, en ook voor wijlen Maerten Joosten haar uitlandige broeder, Cfl 2.000 tegen 5.5.0 ‘s jaars, wegens koop van een huis en erf in de westzijde van de Bornstraat, belend N Willem Halling deurwaarder O de heerstraet Z de kinderen van IJsbrand Wouters W het weeshuis van ‘s Hage

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 348 fol 30 dd 31-1-1602) Neeltje Gerritsdr weduwe Sijmon Cornelisz Pijnse rietdecker met Jan Sijmons haar zoon als voogd, ook voor zijn broer en zusters, verkoopt aan Sijmon van Steenhuys een schuldbrief van Cfl 550 (20 stuivers het stuk) te betalen met Cfl 100 ‘s jaars vanaf meidag 1602.

ONA Den Haag (2:106 dd 25-8-1602) Jacobmina Peckx testeert; legaten (kleding) aan Susanna N., huisvrouw van haar broer Quintin Peckx, en aan Liesbeth du Bois; legaat van fl 1000 aan Quirin als voogd van haar kinderen om in hun opvoeding te voorzien. Universele erfgenamen zijn haar kinderen, bij vooroverlijden haar briers en zusters, hele en halve.

ONA Den Haag (6:167 dd 25-8-1615) Peter van Druijnen uit Heusden geeft volmacht aan zijn cosijn jonker Sijmon van Steenhuijse om zijn belangen in Den Haag te behartigen.

ONA Den Haag (6:232 dd 21-4-1616) Jan Jans in de Beemster & Pieter Aelbrechts van Ham, akkoord; addendum 5-10-1616: Jor. Symon van steenhuijsen, Adriaen van der Meer enerzijds; Pieter Claesz van Heijnsbergen en Johan Adriaensz van Warmenhuijsen anderzijds, die een kwestie door goede mannen en overman lieten beslechten; hun besluit: de eerste partij is de tweede fl 100 schuldig deze week, fl 100 over een maand en fl 100 over drie maanden.

ONA Den Haag (6:493 dd 10-3-1618) Lambertus Johannis de Palmeto, schoolmeester oud 32, Jacob Jacobss de Cort oud schoenmaecker oud 33, leggen op verzoek van Aris Arisz een verklaring af over een ruzie die voor het huis van zaliger jonker Sijmon van Steenhuijzen plaatsvond.

ONA Den Haag (6:378 dd 10-9-1618) Jonas Adriaensz Harnismaecker verjkoopt aan Jacob Gerritsz Breeck een huis, belast o.a. met een jaarlijkse rente van fl. 30 ten gunste van de weduwe van jonker Simon van Steenhuijzen.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 452 fol 159 dd 23-7-1621) Heijndrick Rosa en Antoinette van Steenhuysen EL: verkopen aan Mr Everhard [van] Lijebergen (?) pasteijbacker een losrente van Lb. 62 van xl grooten vlaams tstuck; jaarlijks op 22 juli vervallend, te lossen met Lb. 1000 (thijn hondert ponden); omdat geen van de partijen in Den Haag woonachtig is, en om te garanderen dat Everhard toch betaald wordt, worden hem de huurpenningen toegeken voor huizen van het echtpaar; onderpand zijn de helft van twee huizen toebehorend aan haar en haar zuster juffrouw Petronella van Steenhuysen huisvrouw van Abraham Specx dienaar des Goddelijken Woords in Willemstadt; belend o.a, ten zuiden de nakinderen van wijlen jonkheer Sijmon van Steenhuysen haerluijden vader saliger. De huizen zijn erfgoed van de moeder van de twee zusters (akte 29-1-1621 voor notaris Jan Adriaensz van Warmenhuysen); (Marge: geannuleerd/afgelost 17-4-1625.)

ONA Den Haag (36:46 dd 10-3-1638) Cornelia van Steenhuijse geassisteerd met haar man Isaack Lamoureux, en Alida van Steenhuijse geassisteerd met haar man Alexandre Paigné, lootten op 10-6-1637 om hun huizen in de Korte Houtstraat; als resultaat heeft Cornelia nu fl 3800 te betalen aan Alida, wat gebeurd is in de vorm ban een obligatie van fl. 5000.

ONA Den Haag (128:7 dd 10-2-1654) Anthonetta van Steenhuijse weduwe kapitein Hendrick Rosat testeert; erfgenamen zijn voor acht gelijke delen de acht kinderen van haar gestorven hele en halfzusters, te weten: (1) Abra(ma) Speecx nagelaten dochter van Abraham Speecx, in leven Bedienaar des Goddelijken Woords te Willemstad, en van haar volle zuster Pieternella; Abra is tegen de zin van haar ouders getrouwd met ene Pieter Aernouts en leeft nu te Middelburg, reden waarom zij alleen vruchtgebruik van haar portie krijgt en eerst haar eventuele kinderen de portie zelf; (2-3) Simon Lamoureux zoon van Isaack Lamoureux, en Jacobmina van Bontack, nagelaten dochter van Jacob van Bontack, secretaris van ritmeester La Force, beiden verwekt bij Cornelia van Steenhuijse; (4-8) de vijf kinderen van Alexandre Pigné bij Alida van Steenhuise: Simon, nu op weg naar Oost-Indië; Hester; Anna; Cornelia; en Sanderina, allen onder voogdij van de gebroeders Van der Brugghen.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 587/133 12-7-1594) op de differenten geresen voor dit hof tussen sijmon van steenhuisen gegijselde ende requirant ter eenre ende hendrick woutersz. als getrouwd hebbende neeltgen gielisdr. ende als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij de zelve zijn huisvrouw, impt. van gijseling ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 609/9 26-1-1605) op de differenten geresen voor dit hof tussen maerten rosa griffier van de hoge raad nomina uxoris mitsgaders lieven ende mr. jacob perkius voor hen zelven ende vervangende quintijn ende ockena perkius alle naaste vrunden ende bloed verwanten van de nagelaten kinderen van sijmon cornelisz. van steenhuijsen geprocreert bij wijle jacobinina peck zijn vrouw, impt. in rau actie ende requiranten ter eenre ende den voorn. sijmon van steenhuijsen als testamentaire voogd van de voorscr. zijne kinderen ende administrateur van dezelve goederen, gede. ende gerequireerde ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 622/126 23-9-1610) gezien bij dit hof t proces voor dit hof uitstaande tussen sijmon van steenhuijsen won. in den haag als actie ende transport hebbende van jasper pietersz. tot stompwijk eiser in rau actier ter eenre ende jacob cornelisz. hanneclasen tot wilsveen mitsgaders jacob jansz. voor hem zelve ende hem sterk makende voor trijntgen wolphertsdr. weduwe van gerrit gerritsz. scheepmaker als borge voor de voorn. harper pietersz. verwerers ter anderen zijde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 637/160 31-7-1615) gezien bij dit hof de grieven dit hof over gegeven van wegen jonker willem van outsheem baljuw van den haag, appellant van de concessie van zeker appointement bevelen ende interdictie penael. Stadhoudende bij sijmon van steenhuijsen won. in den haag van dit hof geimpetreert ende op de 23-7-1615 geexploiteert op ende jegens de voorscr. sijmon van steenhuijsen, geappelleerde.

Hof v Holland (inv op nrs 1052-1062, C.C.J. Lans op Hogenda 648/76 31-7-1619) op de differenten geresen voor dit hof tussen joufvrouwe anthenettaa ende petronella van sevenhuijsen dochteren ende erfgen. van jonker sijmon van steenhuijsen ende joufvrouwe jacobmijna peck geassisteerd met maerten rosa griffier van de hoge raad ende lieuen peck heurluider omen van s’ moederszijder, impt. van appointement penael ende rau actie ter eenre ende anna hendricxsdr. weduwe van de voornoemde jonkersijmon van steenhuijsen ende crispijn hendricksz. hoeckwater als voogd van de kinderen van de zelve jonker sijmon van steenhuijsen verwekt bijde voorscr. anna hendricksdr. mitsgaders die weesmeesters van den haag, gede.ter anderen zijde.


Huwt (1) voor augustus 1584

Jacomina PECX

FamilienaamIndex

Overleden na 25-8-1602, voor 26-1-1605

Dochter van jonker Anthonis Wisse Herrentszszoon en Antonette Weytsen.


Huwt (2) ‘s-Gravenhage (ot) 22-7-1606

4.983   Anna Hendriks van CATSHUYSEN

FamilienaamIndex 4.983Vader 9.966Moeder 9.967

Overleden ’s-Gravenhage september 1634

Aanvankelijk dienstmaagd en na de dood van Simons eerste vrouw zijn concubine; na enige aandrang van haar broers en vader (Volgens een sauvegarde van Maurits van Oranje gedateerd 3-6-1606, in kopie opgenomen in het weeskamerdossier van Simon, was sprake van een aanval en dreigen met messen) besloot Simon haar uiteindelijk toch te trouwen.

Uit een codicil bij Simons testament, waarin hij al zijn sieraden aan zijn kinderen en niet zijn vrouw nalaat (zij krijgt 50 gulden): “Sieraaden door vrouw in gebruik” zijn “niet geschonken, de trouwring wel, dat alles om redenen, dat zij mii zo vileynlick heeft huys gehouden en nog dageleck in mijn siecte doet, dat zij niet waerdich en is, dat men haar de minste gunste toudraecht”.

Op 7-1-1626 verkoopt ze een huis met hof en boomgaard in Charlois, zuidzijde Kerkstraat (OV 1996:84).

Haardstedengeld Den Haag 1627 (Hogenda 2020) no 1102 f0l 100, weduwe van jonker Simon van Steenhuysen, Korte Houtstraat oostzijde; 8 haardsteden, huurster juffr.Painetvin; idem no 1105 fol 100v solvit Korte Houtstraat oostzijde, 6 haardsteden.

ONA Den Haag (inv. 7 fol 519 dd 20-10-1628) Jonker Pieter van Walta, Raad van State der Vereenigde Nederlanden, en Annitje Hendrix weduwe jonker Sijmon van Steenhuijsen (alias Joffrouw van Steenhuijsen), wonende naast elkaar in de Houtstraat, staan elkaar toe tegen de inmiddels achter de huizen gebouwde timmeringen aan te bouwen, staan ook uitbreiding van de zo ontstane tussenmuren toe, en beloven deze niet weg te halen. Annitje tekent met een handmerk: een langwerpige gelijkzijdige driehoek, waardoorheen een T.

ONA ‘s-Gravenhage (8:86v dd 27-7-1633) Anneken Wiltens laatst weduwe Melchior (K?)aminck op cde Lange Gracht alhier, schuldig aan juffrouw Anna van Catshuijsen weduwe wijlen jonker Symon van Steenhuijsen fl 400.-.- die ze heeft gebruikt om een schuld van fl 350.-.- die rustte op haar huis, af te lossen.

ONA Den Haag (8:181 dd 28-6-1634) Egbert Hallingh en Annetje Willems, echtelieden, zijn schuldig aan Anna van Catshuijzen weduwe jonker Sijmon van Steenhuijse fl 900 waarvan fl 400 uit een eerdere obligatie van 27-7-1643 toen Annetje nog weduwe was, en fl 500 nieuw.

Kinderen

 1. (uit 1) Antonette (*x-8-1584 +na 10-2-1654), huwt ‘s-Gravenhage (ot) 27-1-1624 Hendrik Rosa (+voor 21-3-1648), kapitein; kinderloos
 2. (uit 1) Petronella (*x-8-1586 +voor 10-2-1654), huwt ‘s-Gravenhage 8-12-1619 Abraham Speckius alias Specx (*Antwerpen 1585 +na 1624), studeerde in Leiden (1604-10) o.a. theologie op kosten van de VOC om naar Oost-Indië gezonden te worden, was in 1619 predikant te Willemstad. Speecx is waarschijnlijk verwant aan Jacques Specx, gouverneur-generaal 1629-32 van de VOC.
 3. Kinderen
  1. Abra(ma), huwt voor 1654 Pieter Aernouts te Middelburg
 4. (uit 2) Cornelia (*mogelijk voor 6-7-1606 +na 1638, voor 19-3-1648), huwt (1) N. van Bontacq, secretaris van ritmeester La Force; huwt (2) (als Joffre/joffrouw) ‘s-Gravenhage Duitse en Franse Kerk 15-6-1636 IJsack Lammereur (alias Lamoureux, NL 1962:31), weduwnaar, grossier in wijnen
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Jacobmina van Bontacq (*voor 1636 +na 1654)
  2. (uit 2) Simon Lamoureux
 6. (uit 2) Alida Zie 2.491

TerugBegin van generatie


4.988   Nicolaes Joris Anthonis Benedictus van der NOOT

FamilienaamIndex 4.988Vader 9.976Moeder 9.977

Geboren ca. 1590
Overleden Breda tussen 9-2-1622 en 6-11-1623

Wielmaker (wieldraeijer).

ORA Breda (inv no 514, blad 132v, 133r; dd 7-10-1615) Claes Joris Anthonis Benedictusz, draeijer, bekende boven de Rfl 43 die hij al betaald heeft nog schuldig is aan de erven van jonker Johan van de Corput nog eens Rfl 43 voor een gekochte rente van Rfl 6 ‘s jaars.

ORA Breda (inv no 520, blad 106r dd 8-10-1621) Niclaes Joris Anthonis Benedictus debet Henrick Harmen Wiltens en Jan Balten Jans als toesienders van Anthonis wijlen Ansem Joris Anthonis Benedictuszsz Rfl 800, ooit gekregen van [vader] Joris. (Marge: desen schultbrieff is doot)

ORA Breda (inv no 521, blad 14r dd 9-2-1622) Niclaes Joris Anthonis Benedictus verkoopt Peter Bernaerts hout voor Rfl 200 (???) met een brief voor een gelijke schuld die Anneken Adriaensdr van der Wouwe hem schuldig is.


Huwt voor 1618

4.989   Anneken Willem Cornelis van HAL

FamilienaamIndex 4.989Vader 9.978Moeder 9.979

Geboren ca. 1595
Overleden na 1640

ORA Breda (inv no 514, blad 37r dd 24-3-1615) Joost Peter Joosten van Loon debet Willem Cornelis van Hal als vader en voogd van Anneken zijn voordochter bij Maeijcken Marten Jans van der Malsen Car:fl 150 voor geleend geld. Marge: 27-10-1521 fl 100 reeds afbetaald, meldt Niclaes Joris Anthonis Benedictus, man van Anneken Willem Cornelis van Hal.

ORA Breda (inv no 520 fol 122v dd 21-12-1621) Niclaes Joris Benedictus, wieldraaier, voogd van Anthonisken wijlen Anssem ioris Benedictus soontken. [Na zijn dood werd broer Benedictus de voogd]

ORA Breda (inv no 522 fol 99 dd 6-11-1623) Anneken Willem Cornelis van Haldr, weduwe wijlen Niclaes Joris Anthonis Benedictus, met Willem haar vader als voogd, en Benedictus Joris Anthonis Benedictus, oom en voogd van de kinderen van Claes en Anneken (Joris, Anthonis en Jan), verkopen erfrentes groot Rfl 6 per jaar aan Willem wijlen Felix Polietzoon (gedateerd 18-5-1520 en 7-10-1615).

ORA Breda (inv no 523, blad 42r dd 4-3-1624) Anneken Willem Cornelis van Haldr, weduwe wijlen Niclaes Joris Anthonis Benedictus, met Willem haar vader als voogd, belooft haar kinderen bij Claes haar huis Het Vergulde Calf in de Tolbrugstraat

ORA Breda (inv no 525, blad 56r dd 8-4-1627) Anneken Willem Cornelis van Haldr, weduwe wijlen Niclaes Joris Anthonis Benedictus, met Adriaen Dyrven als voogd, debet Henrick Harmen Wiltens als toesiender van Anthonis wijlen Ansem Joris Anthonis Benedictuszsz, Rfl 850, wegens goederen waar Nicolaes en Anneken van hadden geprofiteerd; volgens schepenschuildbrief van Rfl 800 dd 8-10-1621. Pand is haar huis Het Vergulde Calff in de Tolbrugstraat in Breda. Marge: Anthonis verklaart de schuld afgelost op 22-3-1641.

ORA Breda (inv no 526, blad 127r dd 9-2-1629) Anneken Willem Cornelis van Haldr, daar moeder af was Mayecken Jan Adriaensdr, weduwe eerstmaals van wijlen Niclaes Joris Anthonis Benedictus, ende lestemael van wijlen Henrick Christoffel Henrick Haecx, busmaker, met Adriaen Dyrven als voogd; geeft voldoening aan Barbara Cornelisdr van Gilze, voor een schuld wegens geleverde waren; en heeft een som gelds aan Adriaen Dyrven, Barbara’s zwager, overgedragen de verschuldigde twee Car:gulden.

ONA Breda (inv no 528, blad 107v dd 14-1-1633) Anneken wijlen Willem Cornelissen van Hall weduwe Henrick Stoffelen verklaart dat Dyrck Bruijn Metsers en Jacobmijntken Elias Megens die weduwe was van Willem van Hal haar wel en deugdelijk hebben voldaan alles wat zij haar schuldig waren, ook over het huis op de hoek van de Ridderstraat en de Kerkstraat, en ook voor de nalatenschap van haar moeder en grootmoeder.

ONA Breda (R. Hessels, inv no 72, aktenummer 128 dd 15-8-1637) Wolffaert Jans (leertouwer) testeert; hij laat 12 gulden na aan zijn naaste verwanten, daarnaast o.a. 50 gulden aan Cornelia Willems van Hal, zus van zijn overleden vrouw. De rest naar Anneken Willems van Hal en na haar dood naar haar zoon Jan Claessen van der Noot. Dierck de Bruijn (stadsmetselaar) is getrouwd met Elias Mercus.


Zij huwt (2) Breda 1624

Henrick Stoffel Henrick HAECX

FamilienaamIndex

Overleden voor 1629

ORA Breda (inv no 532, blad 30v, 31v dd 5-3-1640) Anneken Willem Cornelissen van Hal, weduwe Henrick Stoffel Haecx, met Gerard Claessen de Gruijter haar zwager, verkoopt haar huis ‘t Vergulde Calff (met land en twee achterwoningen) bij opbod aan Bartholomeeus Adriaensen van Baerl voor Rfl 1300.

Kinderen

 1. Joris
 2. Anthonis
 3. Jan Zie 2.494

TerugBegin van generatie


4.990   Jan N.

Index 4.990 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ONA Rotterdam (inv no 632 fol 121 no 85 dd 14-6-1658; notaris Adriaen van Aller) Maria Jacobs (van) Ulenbroek, vroedvrouw, 40 jaar, vrouw van Roelant Heijndriksz Nekker, meester-kleermaker, Maertge Jacobz, vrouw van Heijnrik Jacobsz Blenkenburgh, varendeman, 50 jaar, Elsgen Augustijns, vrouw van Gillis Jans van de Dop, 40 jaar, en Cornelia Joris, vrouw van Benjamin Pieters Bobet, 24 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Jan Claasse van der Noot, klapwaker, man en voogd van Maria Jans en voogd van Geertruijt Jans, de minderjarige zuster van zijn vrouw. Vroetvrouw Maria zegt dat zij op 10 juni j.l. ‘s nachts om 2 uur was met Geertruijts buren Maertge, Elsgen en Cornelia bij Geertruijt, die in barensnood verkeerde. Maria vroeg wie de vader van het kind was. Geertruijt bekende alleen met Cornelis Theunisz, jongesel, bakker, die alhier woonde, vleselijke conversatie gehad te hebben. Daarna werd een dochter geboren.

ONA Rotterdam (inv no 613 no 195 fol 445 dd 30-12-1659; notaris Adriaen van Aller) Jan Claesen van der Noot, gehuwd met Maria Jans, als voogd van Geertgen Jans, zijn vrouws minderjarige zuster, en de genoemde Geertgen Jans, ter ene zijde, en Adriaen Verdoes, als voogd van Cornelis Thonisen, ter andere zijde, sluiten na tussenspraak van Wessel Egbertszoon van der Heul, oud-president schepen van de heerlijkheid en ambacht Beukelsdijk, Blommersdijk, en de landen van Cool, alsmede substituut secretaris van Rotterdam, een akkoord. De overeenkomst heeft betrekking op de alimentatie en de begrafeniskosten van het dochtertje waarvan Geertgen Jans in de nacht van 10 op 11 juni 1658 is bevallen, en waarvan Cornelis Thonisen de vader is.

Dochter Geertje niet verwarren met Geertjen Jans, jongedochter van ‘t Landt Van Munster, die op 20-12-1654 trouwt (NG Rotterdam) met Cornelis Teunisz, geboren Nieuwerkerk


Huwt

4.991   N.N.

Index 4.991 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 2.495
 2. Geertgen (Geertrui) Jans, minderjarig in 1658, had relatie met Cornelis Thonissen
 3. Kinderen
  1. Ariaentje (*Rotterdam en dNG 11-6-1658 [Getuigen Catharina Jans, Maria Jans, Jan Claesse] +Rotterdam voor 30-12-1659)
 4. (hypothetisch) Catharina, doopgetuige in 1658

TerugBegin van generatie


5.048   Gerardus van ALTFORST

FamilienaamIndex 5.048Vader 10.096Moeder 10.097

Geboren voor 1550
Overleden Megen b1-11-1625 (Sepultus est Gerardus van Altforst, preses Megensis festo omnium sanctorum)

Schepen van de stad Megen 1582, 1608-9, 1611-19, 1622-26. In ORA Megen 67 (fol 395) een losliggende akte gedateerd St Petrus en Paulus 1625 met handtekening van Gerrit van Altforst, schepen.

Leenregister Graafschap Megen (BHIC inv no 27 fol xxi Megen) Gerard van Altforst houdt anderhalve morgen land in den Ham tussen Roelof Jansen enerzijds, Gerrit van Altforst zelf anderzijds, en Gerrit Anthonisz van Dirt (?) 16-2-1606; 16-10-1627, afschrift akte ‘s-Hertogenbosch: Jan zoon wijlen Gerard van Altforst neemt dit stuk over. Belenders O: Roelof Jansen, ondertussen erfgenamen Halinck (?) den Backer Westwaarts, een eijnde Gerard van Noort, ander eynde Anneken W... Peters

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 70) (90 dd 20-8-1624) Guert van Altforst is ziek, testeert.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 67) (124 dd 10-5-1595) Willem Jan Jacobs en Gerrit Gerritsz van Altforst verkopen resp. kopen een stuk land.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72) (70 dd 25-9-1636) Willemken dochter van Gerrit van Altforst en Mariken Bogaerts, ziek zijnde, testeert; o.a. legaat voor Gerritken Willems van Altforst.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 34 dd 5-6-1644; voldaan 24-10-1659) Jan Timmermans schuldig aan Jan van Altforst Jr een jaarlijkse rente van fl 12.-.-

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 38 dd 12-11-1644, ingetrokken 16-2-1646) Jan Jr, ziek, testeert: fl 500.-.- voor de kerk; de kinderen van Gijsbert Hendriks een boomgaard voor trouwe dienst; Jacob en Gerrit, zonen van Jan Sr, ieder fl 5.-.-; zijn neef Hendrik Gijsberts zijn oude kleren.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 92 dd 11-5-1647) Jan Jr aan Janneke weduwe Jan Jacobs een jaarrente van fl 12

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 149 dd 10-12-1649) Jan Jr verkoopt Arnt Ariens anderhalve morgen land op de Santacker

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 167 dd 8-5-1650) Jan Corst Mathijsen aan Jan Jr vier en een half hond land op Brouwerscamp.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73 fol 184 dd 8-3-1650) Gerard Doncker, drost, aan Jan Jr: drie schaapweiden.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 209 dd 13-6-1651) Huijbert Sebers, voogd van Gerrit van Altforst, met Gerrit in persoon, geeft een erfpacht van fl 14.-.- aan Anneke van Custeren.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 237 dd 26-3-1652) Geurt Albers verkoopt aan Huijbert Sebers en Jan Baijens als voogden van Gerrit onmondige zoon van Jan van Altforst een halve morgen land achter De Duijnen.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 245 dd 23-4-1652) Reijn Jansen van Heumen e.v. Anneke Reijnier Marcelis, weduwe Jan van Altforst, erfdeling met Reijnier Mercelis en Gerrit Geurtsen als voogden van de onmondige kinderen van Jan van Altforst.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 267 dd 3-9-1652) Huijbert Sebers en Jan Baijens, voogden van Gerrit onmondige zoon Jan van Altforst Sr, jaarlijke pacht aan Anna Wens van fl 10.20.- (beëindigd 4-10-1663)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 Fol 33-34 dd 7-11-1653 Reijn Jansen van Heumen ziek, Anneke Marcelis gezond, testeren; vermeld worden Maria zijn moeder en Jenneke zijn voordochter.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 175 dd 23-1-1658) Reijn van Heumen schuldig aan Marij, Gerit en Anneke van Akltfost kinderen wijlen Jan bij Anna Marcelis zijn huidige huisvrouw fl 300.-.- (Volgen nog twee akten met Reijn in de hoofdrol)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 76) (p. 178 24-7-1674 Hendrik soon Guert van Altforst verkoopt aan Jacob van Altforst zijn huis, hof en erf); (p. 164 5-2-1674 Onmondige kinderen van Jan Timmermans bij Jenneke van Altforst; p. 169 26-2-1674 Jacob van Altforst voogd van de onmondige kinderen van Jan Timmermans bij Jenneke van Altforst, bij de scheiding van de boedel van vader Hendrik Timmermans; p. 171 26-2-1674 Jacob van Altforst verkoopt een huis aan Aert Roelofs [Jacobs huisvrouw heet Grietje])

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 77) vermeldt (1) Guert van Altforst en Jenneke de Groot (p 19 dd 11-2-1676 Guert van Altforst en Jenneke de Groot echteluiden verkopen aan Andries Jan Lamberts een huis en erf binnen de stad Megen; een van de belenders is Jan Hendriks van Altforst);

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74) (fol 150 dd 27-4-1657) Herbert Loeftuen (?) voor de erfgenamen van Johan van Altfort, en Guert van Altforst, neemt schulden te Oijen over; (fol 175 dd 23-1-1658) Feijs Jacobs van Heumen is schuldig fl 300.-.- aan Marij Gerrit(je) en Anneke van Altforst kinderen van wijlen Jan van Altforst bij Anneke Marcelis zijn huidige huisvrouw, die hij heeft gekregen van Gerrit zoon Jan van Altforst senior (NB: Feijs testeert 10-6-1658, ziek te bed, maar leeft nog door). Verder (fol 115 dd 15-1-1656) Gerrit zoon Jan van Altforst Senior transporteert een weide in ongedeelde erfgronden van Van Altforst aan Huijbrecht Sebers van Altforst; en (fol 116 dd 15-1-1656) Gerrit zoon Jan van Altforst Senior transporteert een weide in idem aan Jan Jansen van Lem.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 77) Gerrit, Marij en Anna van Altforst (P 33 dd 25-4-1676 boedelscheiding tussen Gerrit, Marij en Anna van Altforst; geen ouders genoemd)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74) (fol 81 dd 27-5-1655) Lieut(enant) Johan Baptist van Rijswijck en Anneke van Altforst, beiden gezond, testeren op de langstlevende. Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr. 7358 ; Inv.nr. 76) Anna van Altforst (p. 151-3 16-2-1673 Johan Baptist Rijswijck, gezond, en Anna van Altforst zijn huisvrouw, ziek, testeren).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 75): Johan van Rijswijk, brouwer te Nijmegen (fol 107 dd 6-10-1663), Johan van Rijswijk schepen (1664), Johan Baptist Rijswijk en Anna van Altforst, (schoon?)ouders van Geurt die zij geld lenen (fol 132 dd 15-11-1664) en Jonge Jan van Altforst in een belending (fol 131 dd 6-11-1664).


Huwt voor 1603

5.049   Maria BOGAARDS

FamilienaamIndex 5.049Vader 10.098Moeder 10.099

Overleden na 13-7-1640, dan nog doopgetuige

(Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71) (p 29-31 dd 14-9-1627) Magescheid tussen Mariken weduwe Gerard van Altforst, Jan zoon Gerrits van Altforst, en de onmondige kinderen; (p.34 dd 13-12-1627) Mariken weduwe Gerard van Atforst, schuld;

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 20 dd 22-1-1627) Mariken weduwe Gerrit van Altforst met de mombers van de kinderen verkoopt erfgoed van Derck Bogarts en Hilleken de Bont

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 53 dd 3-4-1628) Maria Bogaards, schuld.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72) (96 dd 20-5-1638) Hendrik jans betaalt een rente van fl 12.-.- aan Mariken weduwe Gerrit van Altforst; (97dd 6-7-1638 Jan Jans de Berber betaalt een rente van fl 6.-.- aan Mariken weduwe Gerrit van Altforst) (147 dd 12-3-1638) Thonis Thonisz betaalt een rente van fl 6.-.- aan Mariken weduwe Gerrit van Altforst

Op 13-7-1640 samen met Herbertus Ludolphi (Stadhouder van Cuijck) nog getuige bij de doop van Theodorus, zoon van Antonius Jacobi Henrici en Henrica Jacobi.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 150-1 dd 27-4-1657) afrekening schuld van fl 54.-.- aan Hermen Loeftuen door de erven van wijlen Johan v Altforst en de weduwe Gerrit v Altforst uit 1656.

Kinderen

 1. Joannes Sr Zie 2.524
 2. Mathias van Altforst, getuige in 1636
 3. Maria, getuige in 1634; vermeld ORA 1634, 1635 als Mariken Gerits (Mogelijk zijn er twee Marias in dit gezin)
 4. Gerardus van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 7-1-1616, testes Wilhelmus Jacobus Jacobus, Elisabeth Eduardus), huwt waarschijnlijk Jenneke de Groot
 5. Anna van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 7-9-1621, testes Joannes Boijgarts, Elisabeth van Altforst, Anna Gerarda Jacobus), huwt ca. 1655 Johan Baptist van Rijswijck
 6. Gerritken, testeert 1636
 7. Hermanus ab Altfoort (dRK Megen 28-4-1619, testes Sophia Boogarts, voor haar Johanna Anthonius, Godefridus Lutgerus Lommers
 8. Joannes Jr (dRK Megen, Haren en Macharen 28-7-1624 +Megen 1650 kort na zijn broer Joannes Sr), doopgetuigen Adrianus Mercelus, Mechelda Theodora; huwt Megen RK 21-2-1645 (getuige o.a Jan van Altforst Sr) Anneke Reijniers Marcelis van Heukelom; zij huwt (2) Reijn Jansen van Heumen (bMegen 26-6-1672), weduwnaar met een voorkind Janneke
 9. Kinderen
  1. Marij van Altforst
  2. Gerrit van Altforst
  3. Anneke van Altforst

TerugBegin van generatie


5.050   Henricus Willems van ALTFORST

FamilienaamIndex 5.050Vader 10.100Moeder 10.101

Overleden Megen begraven x-2-1652 (Henricus Guilhelmi ab Altforst)

Geïdentificeerd door Theo Nagtegaal.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 68 fol 26 dd 4-3-1608) Henrick Willems …(?)

Bosch Protocol (inv no 1548 fol 72v dd 2-12-1634) Henrik zoon Willem Jan Jacobs van Altevorst belooft 6 gulden jaarlijx aan Jacomina dr wijlen Jacob van Weerdt weduwe Adriaen van Berckel, op onderpand een weiland van twee morgen buiten Megen tussen Sebert Jans van Alforst en Jan van Altforst; te lossen met 40 rijksdaalders. Marge op 14-7-1637 betaald, genoteerd 11-11-1641

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72 fol 136 (file:138) dd 2-12-1641) Hendrik Willems van Altforst, schuld aan heer Pauwels van Merefort een jaarpacht van fl 11.-.- (Marge: erfgenamen van Jan Timmermans geven kwijting 11-2 (?)-1674; op 9-9-1677 bekent N.N. van andere honderd gulden door Jacob van Altforst voldaan te zijn.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 30-31 dd 20-10-1653) testament Guert Hendrix van Altforst, gezond, en zijn vrouw Maijke, ziek; testeren op de langstlevende.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 41 dd 10-1-1654) Jan Delphens is schuldig aan Guert Hendriks van Altforst een pacht van fl 18 jaarlijks. In marge: gekweten door Guert Hendrix van Altforst 20-12-1656

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 44 dd 30-5-1654) Jan Hendriks van Altforst verkoopt aan zijn broer Guert 3,5 (?) hont land

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 77 dd 12-5-1655 Jan Hendriks de Berber verkoopt Guert Hendriks van Altforst 7,5 hont land

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 174 dd 8-1-1658) Hendrik Gerrit Hermens schuldig aan Guert Hendrix van Altforst een pacht van fl 6.-.- jaarlijks (Marge: Joes van Brantt erfgenaam Matijs van Well geeft kwijting, 30-1-1725)

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 174 dd 19-1-1658) Guert Hendrix van Altforst verkoopt Thinisken weduwe Peeter Janssen een weide

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 74 fol 196 dd 5-5-1659) Jacob Jan Hermens schuldig aan Guert Hendrix van Altforst een jaarpacht van fl 6.-.-


Huwt Megen voor 1616

5.051   Elisabeth EVERARDUS

FamilienaamIndex 5.051Vader 10.102Moeder 10.103

Kinderen

 1. Johanna (dRK Megen 2-5-1616; getuige Joes Simonis, ouders Hendricus N. en Elisabeth N.); huwt Megen RK 29-1-1636 (getuigen Henrick van Altforst pater sponsa, Henrick Timmermans pater sponsi) Jan Henrick Timmermans
 2. Anna (dRK Megen 28-4-1619, testes Maria Joanna Andrissen de Willert, Everardus Jacobus; ouders Henricus Wilhelmus en Elisabeth Everardus)
 3. Aleijdis Zie 2.525
 4. Beatrix (dRK 2-2-1625, testes Wilhelmus Joannes van Altfors en Anthonia Everardus; ouders Henricus Wilhelmus van Altfors en Elisabeth N.)
 5. Joannes (dRK Megen 1-5-1629; testes Joannes van de Altforst, Antonia Petrus en Catharina van Lar; ouders Henricus Wilhelmus en Elisabeth N.)
 6. Jacobinus (dRK Megen 9-9-1632; testes Hendricus Timmermans en Margarita Zebertus, ouders Hendricus Wilhelmus van Altforst en Elisabeth N.)
 7. (hypothetisch) Guert Hendricks vanAltforst, huwt Megen RK 17-5-1642 Maaijcken van Merevoort

TerugBegin van generatie


5.052   N. van MEKEREN

FamilienaamIndex 5.052 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1590

Het verhaal gaat dat Nijmeegse katholieken kinderen doopten in de NG kerk. In dat geval zou deze Van Mekeren Jan (getuige 1622, 1624), Gerrit (1619), Peter (1624) of Jacob (1612, 1620) kunnen zijn. Naast deze namen komt ook Gisbertus in deze tijd in het ORA Nijmegen voor.

N.B. Van Mekeren was tot de reformatie een redelijk vooraanstaand geslacht dat schepenen en burgemeesters leverde in Nijmegen, mogelijk verwant aan de riddermatige Gelderse familie.

Er komt ook een geslacht Van Mekeren voor in Megen, met relaties te Nijmegen.


Huwt

5.053   N.N.

Index 5.053 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Petrus Zie 2.526
 2. Gisbertus (hypothetisch), doopgetuige in Nijmegen (RK Augustijnen) in 1673, 1674 (tweemaal) en 1675
 3. Gerardus (hypothetisch), getuige in Nijmegen bij het RK huwelijk van Joannes Scut en Joanna Bordt, 13-6-1674

TerugBegin van generatie


5.168   Johannes ARNS

FamilienaamIndex 5.168 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600

Vermeld als betovergrootouders van Hendrina Heiltjes en Wilhelmus Sanders bij hun huwelijk in 1734 (afstammingstabel bij dispensatie wegens verwantschap in de 4e graad).


Huwt ca. 1630

5.169   Sibilla CROES

FamilienaamIndex 5.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Henricus Zie 2.584
 2. Theodorus, vader van Theodora die ca. 1690 trouwt met Henricus Reintges, wiens dochter Theodora trouwt met Henricus Sanders, ouders van Wilhelmus Sanders

TerugBegin van generatie


5.172   N. van der BORGHT

FamilienaamIndex 5.172 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Pachtboeken van het Stift Kranenburg-Zyfflich (4.1, Capituls Heuvel (1e blok), ook: Moeren hoffstat int broeck ain den grote broixe vonderen gelegen, 8 hondt (G28)) 18-5-1569: Gerit Roeloffs, 16 jaar, m.i.v. Petri ad Cath 1570 (of 1569), vi golde gulde. Borgen: Derick Jacobs en Gerhardt (van) Gijssen. Noot: Na afsterven Gerijtt Roelofs heft Evert van der Borcht desen pacht aen sich genommen mit consent und wijll der burgen vurss.

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem, No 4 dd 23.1.1669) … den 23. januarij 1669 in Keeken in liquidations… Daniëlen Hagdorns an einen und Wolffgang von [der] Borg an anderen seithen p coram judicij scriba…horo … per D. jurdicem von de Marck ad hoc…rato monsieur Hagdorn uber gab rechnung, mit ene… darüber Wolffgang von der Borg zu ver-… und pravia liquidatione, derselben zum zah-lung anzuhalten. Wolffgang von der Borg citatus ward über diesen rech-nung gefört, warauf er sagt (…)

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem no 7 18.1.1669) Luna den 18 februarij 1669 coram Dno. Judice Joanne von de Marck scabinisa Henrichen Schriever und Henrichen von Hahren in forma des gericht comparte personaliter Wolffgang von der Borg, und trug ahn herren Doctore Henrichen von Diets als proviform der armen weisen zu eleve, zu glr. Weisen behueff ewig- und erblich auf sein antheil ahn z.. …grösseren Keekeschen gemein gelegen …fünff hundt genant halb ihnen Wolffgang …halbscheidt gln. h. Doctori Diets zus.. …ausgenohmen zehenden: welche halbscheidt er …jahren erblich ahn sich gebracht, … …zahlet, und fur dato dieses selbigen nicht beij…solches fur eine gewise summe so im … …were, alles dieser gestalt, das …stehen solle, innerhalb zwölff jahren fur …obgln. Sein halbscheid wieder zukauffen. Und hat …Wolffgang gebührend wahrschafft zu lei…Derwegen alle sein güter zu unterpfandt ge.. …

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem) Martis den 4 juni 1669 in Keeken coram D.judice Johan von der Marck scabinisq Johann Heimen und Henrichen von Hahren in form des gerichts ist persohnlich kommen und erschienen Wolffgang von der Borg, und hat also erscheinend für sich, sein hausfraw und erben bekant der hochwohlge bohrner frawen Johanna Catharina gebohrener von dem Bijlandt frawen von Zoppenbroich richtiger schuld schuldig zu seijn eine capital sumen von einhundertreichsthl, welche er in anno 1651 den 9 junij aufgenohmen und in bahren gelde wohl empfangen hette, mit versprechen so wohl die darab von geden. 9 t junij 1651 t jahrs biss zur ablöfe (…)

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem no 45 dd 27.3.1670) Jovis den 27. Martij 1670 in Keeken Nachdem sr. Churf: d het: zu Brandenb. unsers gten herren geheimbter Clev= und Marckischer Regierungs= und AmbtsCammer=raht H Wilhelm von Elverich genant Haes so vor sich, als mit im nahmen zu behuff des whol edlen und hochtgelehrten hrn Matthiae Romswinckel, auch Chur Brandenburgischen Clev= und Marckischen Regierungs Rahts und vice Cantzlers requiriret hatte, dass judex h Johan von d Marck et scabini Henrich von Hahren und Johan von Hoeckelum mit ZuZiehung des Gerichtschreibers in obge satztem dato zu gemlde Keeken ahn Wolffgangen von der Börgs behausung compariren wolten, waere solches also werckstellig erwehnten Scheffen und dem Gerichtschreiberen daselbsten sich eingefunden, alsoo wohl Glr H Haes wohlbesagtes hrn ViceCantzlers und seine auff Wolffgangen von de Börg habende gerichtliche verschreibung de dato 3. ten Aprilis 1652. vorgezeiget und begehret dass nachdeme darin alle des mehrerwehnten Wolffgangs be[sta]lien, gereide und ungereide, habende und künfftige gutere ihren iure generalis hypothecae verbunden weren, dieselbe zu wohlged hn ViceCantzlers um seiner h Haesen mehrer versicherung gerichtlich inventarisiret, und ihme Wolffgangen, deren keins zu verbringen, sub cer.. poenâ inhibiret werden mögte; welchem petito zu folge der inventarisation zuforderest vor mehrberuhrten Richteren und Scheffen zur hand genohmen, wobeij sich dan befunden. (…) Ein Eissgraw Vahl, so der haussfrawen von de Borgs bericht nach, ihrem Sohne Evert zukommen solte. Noch ein pferd, dunckelbraun, mit einer schmalen bless welches dem angeben nach, gltn Everten von d Börg ebenmässig zustandig seijn solle (…) Noch ein hingstfullen mit einder weissen fleck aufm schnut, und weissen koll voren kopff, so dem angegeben nach, Everten von der Börg zugehören solle. (…) Noch zweijj hollantsche mahlen, so, wie angegeben ward, dem sohne Evert zustandig seijn sollen.(…) It vier melickende kühe, deren die eine iung, falh roth, und eines gesprinckelten kopff war, und drej angeben nach, dem sohne Evert zustendig seijn solle, der andere auch iung, gantz roth, und, wie angegeben ward, Nell Haussmans zustendig, die dritte bleichroth, die vierte alt braunroth. (…) It zweij saügkälber, davon das eine dem sohn Evert, und das and Nell Haussmans, den angeben nach, zukommen sollen. (…) In de kuchen, dreij grosse eichen kisten, davon der grösseste deren Sohn Evert, dem angeben nach, zugehörig seijn solle. (…) In dem brawhause /: welches Wolffgangen, sie desselben haussfraw sagte, zustendig ;? Ein brawkessel, budde, zweij brawkuppen und trechter. Ein karr. Noch bekante Wolffgangs haussfraw, dass sie einem Wagen hatten, so aber zu Embrich were. Nachdem nun diese annotation verrichtet war, untersagte obglr H Richter Wolffgangen von de Börgs haussfraw, keines obverzeichneter dingen unter poen von hundert goltguld zu verbringen, welches verbott sie acceptiren, und ihrem Manne, wan derselb zu hauss kämm, zu notificiren angloben thäte.

Zoon Wolfgang ook vermeld: Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem) no 2 dd 18.12.1668, no 49 dd 31.3.1670 (taxatie boedel, met zoon Evert), no 68 dd 6.10.1670 (idem)

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem no 78 dd 24.9.1671) jovis den 24 Sept: 1671 in Keeken coram D. judice Johann van de Marck, scabinisq Johan von Hoeckelum und Wolffgangen von de Borg in form des gerichts ist persohnlich komen und erschienen Barth von der Borg in de Erlikum wohnhafft, und hat also erschienen, dass ihn auf sein gesinnen der Ehr= und achtbahrer Wilhelm Vermuhlen Burger zu Cleve Einhundert reichtsthaler haubt summen gütlich geviehen (geliehen) und vorgestreckt habe, freijwillig bekant und sothane Einhundert reichsthaler jarlichs und alle jahr mit funff derselben reichstahler biss zur ablöse, so einer dem anderen ein vierteljarhrs vor dem verscheinstag solle ankunden mögen, richtig zu verpensioniren angelobt und versprochen,auch zu des creditoris Wilhelms Vermuhlen, dessen haussfraw und Erben mehrere versicherung, nicht allein in genere alle seine gereide und ungereide haab und güter, sonderen auch in specie seiner zu Baarkeeken, einerseits auf die gemeine strass, anderseits und mit einen ende ahn hrn Hövelichs erb, und mit dem anderen ende ahn Jenneken Sellen erb schiessende und gelegene hoffstatt ohngefehr sieben hundt gross, gestalt sich darauss aufen misszahlungs fall, so wohl des Capitals, alss auch interesse, kösten und schaden bester massen rechtens bezahlt zu machen, zum festen und wahren unterpfand gesetzet und verknupftet, forth auf die exception nicht gezahleten geldes, so dan auf alle und jede anderen einrede und beneficien d rechten, so ihme ob seinen Erben etwa hingegen einigsins zu statten kommen könten od mögten freijwillig verziegen.

Schepenprotocol Halt (website Guido van Benthem no 81 dd 22.3.1680) pras: Her von der Hövelich, Jeliss Vierkens, Wellem Rehmer, Gerrit von Hoicklom, Peter Krechting, Henrich Sack, Corneliss undt Evert Verborght, Jan Becker, Arnt Segers, Henrich Eggen, Wessel Gerrits, Zell Huberts und Claas Crohn, Zufolg ergangenen kirchenruff wollen die sämtliche nachbahren zu Barrkeken, mit consens Sr gnad Freijher von Bijlandt, zu abstattung ihrer schulden bevorab eines Capitalis von 800 rxthlr, so zum behueff der Frantzösischen einquartirung uffgenohmen, öffentlich dem meistbietenden einen kamp landes, den regenacker genant, ungefehr 7½ morgen gross, auss ihrer gemeind, umb zu mögen weiden oder bawen, verpfachten auff folgenden vorwarden: (...)


Huwt

5.173   N.N.

Index 5.173 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gezinssamenstelling hypothetisch

Kinderen

 1. Henricus Zie 2.586
 2. Joanna, doopgetuige in Leuth 11-3-1646, huwt voor 1650 Goswinus Hendriks (dopen RK Leuth dochter Sijbilla 14-1-1650, testes Joannes Hendriks, Elisabetha van Hall)
 3. Tiss, vermeld 1666 in de lijst van mannen die de ambtsheer hand- en spandienst verlenen, te Niel
 4. Wolfgang, Schepen van Halt 1669-70, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Cornelis, te Niel in o.a. 1645, 1668 gesignaleerd
  2. Bart, gesignaleerd 1683; wonend Erlecom, huwt (1) N.N.; huwt (2) Gendt en Erlecom NG 30-10-1670 Alijda van Egeren (*Warbeijen), jongedochter
  3. Evert, te Düffelward, Keeken en Bimmen in 1680

TerugBegin van generatie


5.174   N. van HALL

FamilienaamIndex 5.174 • Vader onbekend • Moeder onbekend

In 1664-72 is Jan van Hall schepen van Leuth.

Gerechtsprotocol Leuth ( no 60 dd 18.10.1667) Dito coram h richter undt schoffen obglt hat Jan von Hall cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburgs ein stuk landes alhir gelegen die acht hundt gnt. Oost= Sudt= und westseit des Capittulh von Cranenburg und noort seit der gemeinen strass und gltn Capittulh von Cranenburg erb gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb, aussgenommen des h…

[Zoon:] Gerechtsprotocol Leuth: no 100 dd 12.1.1678, Daam Moors verkauft an Gerrit Arnts einige erbschafft, Eodem pras supra scriptis ist kommen und ershienen Daam Moors und hat bekant, dass er an Gerritten Arnts von eine sichere ihme wohl bezahlte summa verkauft habe, wie er dan hier mit auch inconformität dessen transportiren und auftragen thate die jenige erbz und nachlassenshafft, gereide und ungereide güter in vorss herren lande die selbe gelegen, undt seiner itzigen haussfrauen Erntjen von Hall und deren shl: abgestorbenen schwester und bruder von ihren vatteren Wijnandt von Hall shl: anerhallen, und hat darauf mit hand und mund verziegen also dess kamerleij recht noch zu sage mehr daran behalten, deme vorgang hat der h richter Gerrit Arnts damit beerbt und Daam Moors der von ent erbet.


Huwt voor 1625

5.175   N.N.

Index 5.175 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gezinssamenstelling hypothetisch

Kinderen

 1. Elisabetha Zie 2.587
 2. Joannes (*ca. 1620), huwt voor 1642 Elisabetha Coppers (dopen kind Bartholomea, Leuth 2-3-1642, testes Winandus van Hall, Arnolda van Sons; en latere kinderen); schepen van Leuth vanaf 1672
 3. Winandus (*ca. 1620 +voor 1678), huwt voor 1644 Gertrudis van Kerkhoff
 4. Kinderen
  1. Arnolda (dRK Leuth 5-4-1644, testes Elisabetha Coppers); alias Erntje; huwt Leuth RK x-x-1664 Damianus Muers; huwelijksgetuigen Gerardus Arnts, Jacobus Muers, Henricus Verburcht
  2. Cornelius (dRK Leuth x-8-1646, testes Elisabeth Arns, Henricus Verwaeijen)
  3. Anna (dRK Leuth x-4-1648, testes Joannes Eickelen, Arnolda Everts)
  4. Jacoba (dRK Leuth 9-6-1650, testes Henricus Spronk, Aleida Valks)
 5. Theodora, doopgetuige Leuth in 1654, trouwt Leuth RK 14-4-1665 Johannes Francken
 6. Henricus, huwt Gendt en Erlecom NG 8-4-1660 Merritjen Hermens
 7. Kinderen
  1. Henricus (dRK Leuth 22-3-1661, testes Joannes van Eickell, Elisabeth van Hall)

TerugBegin van generatie


5.176   Hendrick van KOLCK

FamilienaamIndex 5.176Vader 10.352Moeder 10.353

Overleden voor 1647

Uit de pachtboeken: 22-11-1644 Jan van den Kolck de scholaster Pummenpass gepacht; op dezelfde pagina: 21.6.1644, Lijns van Kolck, zijn vader. In het Pachtboek van het Stift Kranenburg komt op de Poelwijk (Leuth) voor: Wijeren van der Colleck en zijn vrouw Stijnen (vanaf 1601 voor 12 jaar), Wijer van der Kolck (1614), opgevolgd in 1637 door Henrich en in 1646 door Lyuss van der Kolck.

ORA Persingen (inv no 13 p. 86 dd 13-5-1647; gevonden door Guido van Benthem) Reuleken van Colck, weduwe van Hendrick Spronck, bijgestaan door haar zoon: Hendrick Spronck; Jan van Colck en Willemken Janss, echtelieden; Lens van Colck en Lijsken Everts, echtelieden; Hendrick van Colck; Derrick van Colck; Derrisken van Colck en Hendrick Verheijen, echtelieden; Jaecxken van Colck en Ott Duijm echtelieden; Jenneken van Colck en Willem van Benthem, echtelieden; erfgenamen van Hendrik van Colck verkopen een perceel bouwland te Persingen met het daarop staande gewas aan Jacob Jacobs en Ermken Jans ; O en W Hendrick van den Camp, N: Claes Buijser, Z; de kopers zelf. [Marge: koopsom f 250.]


Huwt ca. 1585

5.177   N.N.

Index 5.177 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen gebaseerd op een nieuwe reconstructie van Guido van Benthem (2019)

Kinderen

 1. Derck, huwt Elisabetha Hendriks, dopen kinderen te Zyfflich 1650-1671.
 2. Johanna, huwt Willem van Benthem
 3. Kinderen
  1. Walramus (dRK Zyfflich 5-3-1645, testes Otto Duijn, Wilhelmina Wanners)
  2. Wilhelma (dRK Zyfflich 2-4-1647, testes R.D. Joannes Masius, Elisabetha Everts)
  3. Henricus (dRK Leuth 12-6-1650, testes Wilhelmina Jansen)
  4. Hildegondis (dRK Zyfflich 19-4-1654, testes Gerardus Arns, Maria Francizen)
 4. Hendrick, huwt N.N.
 5. Jan Zie 2.588
 6. Derisken, huwt Hendrik Verheijen
 7. Jaecxken, huwt (1) Ott Duijm (overleden voor 1657), weduwnaar van Gertrudis van Benthem; huwt (2) Kranenburg RK 26-6-1657 Peter Coppers, weduwnaar Sijbilla Stevens alias Hermans
 8. Kinderen
  1. Heinrich Coppers
  2. Hermannus Coppers (dRK Kranenburg 13-4-1654, testes Jan Euwen, Derriske Otten)
  3. Hermannus Coppers (dRK Kranenburg 3-1-1657, testes Theodorus Coenen, Geeske Beijers)
  4. N. Coppers, dochter

TerugBegin van generatie


5.180   Gerardus VERWAIJEN

FamilienaamIndex 5.180Vader 5.232Moeder 5.233 • Tevens 2.616

5.181   Jenneken LIFFERS

FamilienaamIndex 5.181 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 2.617

TerugBegin van generatie


5.182   Jan BOLCKS

FamilienaamIndex 5.182 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1595

Hypothetisch. Of de vader van de vier bekende kinderen Bolcks inderdaad Jan is, moet nog blijken. Hij kan ook oom of grootvader zijn. Jan is wel de enige Bolcks in het register van de Morgentaal van Erlecom (12-12-1612), waarin hij vijfmaal voorkomt: met 1 morgen; “met zijnen adherenten” nog 3 morgen, “Henrick Claessen en Jan Bollick, Jacob Wijers” samen ook 3 morgen, “aen den dalsen dijck, toecoemende Henrick Claessen ende Jan Bollick” nog 1 morgen, en “Jan Bollicks qualien landt” nog 2 morgen.

Gevonden door John Vos (Protocol van Bezwaar Gendt en Erlecom, Inv. Nr 45 Gelders Archief): Cornelis Verburcht en Cornelia Bolck Echtel: dragen op en transporteren voor Wijnand vande Velde Stadtholder, Herman van Triest en Rutger Duijm schepenen, aen haeren swager Peter Verwaijen sijne huijsvrou en derselver erven alle haer recht en aenpart in sulcke gereede en ongereede goederen soo in dese Heerlickheijt als elders gelegen, als haer bij aflijvicheijt haeren olderen de Br: Hendr: Bolck en Metjen van Triest Echtel: aencomen en aen erven sal, en sulx in voldoeninge off verminderinge, van soodaene schult en credite als glts: Peter Verwaije op haer Comp: te pretenderen heeft, breder vermogens eene besegelde opdrachts brieff in dato den 7. Octob: 1674. Regist: den 12 Januarij 1675.

Idem: Hendrick Bolck den Ouden heefft uijt goede Consideratie gecedeert en opgedraegen aende kinderen van sijnen Soone Hendrick Bolck den Jongen, met naemen Derck, Sibilla, Aeltien, Herman Roeleman, Jan, Steeven en Hendrick Bolck vereert, gecedeert en opgedraegen, doende sulcx bij deesen, de helftte van alle sijne gereede goederen, actien en Crediten, soo hij eenighsints is hebbende en waer deselve houder moogen weesen, geen uijtgesondert, Mitsgaeders de helftte van alle sijnde ongereede goederen binnen desse Heerl: geleegen, te weeten de helftte vant’geene de Comparant toecomt aende Biesencamp groot int geheel ongeveer acht mergen, nogh de helftte van een Stuck Bouwlandts genaemt de Werfften, groot ongeveer twee mergen, nogh de helftte van een Hoffstadt bestaende in Huijs, Hoff, Boomgardt en Bouwlandt groot ongeveer twee mergen, soo Herman van Trijst althans in pacht is hebbende, Item de helftte van eenen Boomgardt groot eenen hondt, Edogh met dese Conditie datt de voorschr: kinderen tot haere Laste sullen moeten neemen de helftte der schulden, soo den Comparant tegenwoordigh eenighsints is hebbende, Breeder d’Acte van Cessie ten Gericht Signate in dato den 14. Marty 1683. Regt. eod die.

Idem: (Peremptoire Citatie) Nadien Derrisken Bolcx Wed: en Boedelhoudersche van wijlen Peter Verwaeijen, hebbende op den 13 Martij 1689 door de Hr. Dr. Peter Vos als momber van de onmundige kinderen van wijlen Vrouwe Elisabeth Leeuwens in leeven Vrouwe deeser Stadt en Heerlickheijt, vercreegen cessie en Transport van ‘t recht van Verwin opde ongereede goederen van Borgemr. Hendrick Bolck den Ouden, van meijninge is gerichtelick te laeten vercoopen de naervolgende parceelen, Eerstelick een Hoffsteede cum annexis, groot ongeveer twee mergen soo bij Gerrit van Alferen in pachtinge gebruijckt wordt, nogh den Bijsencamp sijnde Weijlandt groot ongeveer seeven mergen soo bij Derck Sweeren in pachtinge wordt gebruijckt, nogh het cleijn Boomgartjen groot ongeveerlick twee hondt, nogh een parceel Bouwlandts genaemt het Soerlandt groot ongeveerlick twee mergen, nogh een parceel Bouwlandts genaemt de Gouwackers groot ongeveer drie mergen, nogh een parceel Bouwlandts genaemt de Werffter groot ongeveer twee mergen, alle onder deese Heerlickheijt geleegen, int Quartier van Flieren, En lestelick een parceel Bouwlandts groot ongeveer eene mergen inde Erlecom geleegen, genaemt den Bollingen.

Soo is ‘t datt de Hr. Richter Dr. Engelbart Beeckman hiermeede citeert ende dagvaert, de Erffgen: van Dr. Johan van Trijst, Metjen Beijers Wed: van zal: Herman Bolck voor haer en haere kinderen, Hendrick Rijcken weduwenaer van Maria Bolck voor hem en sijne kinderen, Hendrick Bolck den Jongen, Cornelis Verburght als man en momber van Cunera Bolck, Steven Beijer als man en momber van Aeltjen Bolck, voorts de kinderen van Hendrick Bolck den Jongen, met naemen Derck, Sibilla, Aeltjen, Herman Roelman, Jan, Steeven en Hendrick Bolck, de Eerwaarde Prior en Carthuuser Heeren van Coblents, die E: Herman van Trijst Rentmr., en dan voorts alle andere, die op de voorschr: verwonnen goederen eenigh recht van Eijgendom, Tocht, Fidei commis, laste van Rente off andere vorderingen off gerechticheijt vermeijnen te hebben, om binnen den tijdt van drie maenden, nae publicatie, affixie en insinuatie deeser, peremptorie, selffs off door een Volmr: te compareren, en in handen van Secret: deeser Stadt en Heerl: van Gendt schrifftelick over te leeveren haer recht en achterweesen, ‘t welck sij opde voorschr: verwonnen goederen vermeenen te hebben, met deese uijtdruckelicke waerschouwinge datt alle die geene, die daer inne naelatigh blijven, van haer recht en praetensie, die hij op de voorschr: verwonnen goederen, off Coopspenningen daervan te procederen souden moogen hebben, sullen versteecken sijn en blijven, en met speciale notificatie dat de voorschr: verwonnen goederen nae expiratie van ses maenden sullen worden gesubhasteert. Actum den 10. October 1698.

(Ontsaat) Ott Herman Huijsman als volmachtiger van Derrisken Bolck Wed: van Peter Verwaeijen, mitsgaeders van Ida Verwaijen Wed: van Wanner Wanners, als meede van Joost Sleenbusch, als man en momber sijner Huijsfrouwe Adelheijdis Verwaijen, Item van Maria Verwaeijen Wed: van Willem vande Colck, ende van Jan Derxen als man ende momber sijner Huijsfrouwe Rebecca Verwaeijen, heefft salvis quibuscung exceptionibus et defensionibus, Ontsaetinge gedaen tegens soodane Besaetinge als de Rentmr. Herman van Trijst sigh qualificerende als het recht hebbende van Hendrick Bolck en sijne kinderen, heefft geintenteert opden 19. September 1698. Actum coram Judice, oorcont de Hr. vander Lijnden en Verbolt Scab: Den 29e Octob: 1698

Volgens Paul Bonke: Henrick Bolckh (ook Bollick etc), pachter (1-8-1644 tot 9-5-1699) van de Werd of Spick te Erlecom. Hij pachtte van de Karthuizers op de St. Beatusberg te Koblenz. Hij nam de pacht over van Herman van Tryst en Henrisken Verwaijen.

Volgens het Verpondingscohier van Gendt en Erlecom (1649) is deze grond 111½ morgen groot, en betaalt hij daar fl. 1180 voor. Hij betaalt ook fl. 95 (na korting fl. 91-16-4) voor huis en hofstede van Jan Everts’ weduwe & consorten, groot 4 morgen, inclusief “6 roeden voorspijcks & schoordijck”. Gerrit van Xanten bebouwt “noch ten halven van Henrick Bollick 1½ mergen opde Werffen”, en Willem van Triest huurt van hem “2 mergen bouwlandts genaemt het Soerlant” en “huijs en hoffstat en eenen mergen daer hij woont.”

Hendrik komt verder ook voor in het gerechtsprotocol van Leuth en Kekerdom (No. 26 dd. 13-11-1664, een niet gespecificeerde schuld aan “Meijern den juden von Cleve”) en dat van Mehr en Niel (No 15, 5-2-1666, Henrich Verwaijen uit Millingenpcht een hofstede in Kekerdom waar “Henrich Bolk gewohnet” heeft.).


Huwt voor 1615

5.183   N.N.

Index 5.183 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Theodora Zie 2.591
 2. Maria (+voor 10-10-1698), huwt Hendrick Rijcken (+na 1698); had kinderen; doopgetuige in Zyfflich 1649 bij de doop van nichtje Maria Verwaijen
 3. Cornelia (+na 20-2-1702) alias Cunera, huwt (1) Zyfflich RK 13-10-1654 Jan Lippens (Lippits); huwt (2) Cornelis Verburcht
 4. Aeltje, huwt Gendt 21-6-1671 Steven Beijer (*Kranenburg)
 5. Hendrick Sr., burgemeester van Erlecom, huwt voor 1640 Metgen van Triest
 6. Kinderen
  1. Hermanus (+voor 10-10-1698), huwt Metgen Beijers (+na 1698); had kinderen
  2. Henrick Jr, die weer vader was van Derck, Sibilla, Aeltien, Herman Roeleman, Jan, Steeven en Hendrick (mogelijk de Hendrick die als weduwnaar te Gendt 6-10-1689 trouwt met Willemijn Kersten, jongedochter van Gendt)

TerugBegin van generatie


5.232   Petrus VERWAIJEN

FamilienaamIndex 5.232Vader 10.464Moeder 10.465

Geboren rond 1550

Op 4 september 1581 door de Graaf van de Bergh tot Waardgraaf van de Bergische Waard onder Pannerden aangesteld. (Archief Huis Bergh, regestenlijst nr. 3685). Bron http://home.wxs.nl/-verwayen/pagina10.htm


Huwt

5.233   N.N.

Index 5.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren rond 1558.

Kinderen

 1. Gerardus Zie 2.616
 2. Henricus, geboren rond 1580.
 3. Ruth, geboren rond 1583
 4. Mechtelde, geboren rond 1585. Zij was gehuwd met Peter Verstegen, geboren rond 1585.
 5. Henrisken, geboren rond 1588. Zij was gehuwd (1) met Arent Bentem, geboren rond 1585, overleden voor 9 maart 1623. Zij is getrouwd te Nijmegen op 9 maart 1623 (2) met Harmen Harmensz. Kaesmaeker, geboren rond 1590. Zij was gehuwd (3) met Herman van Tricht, geboren rond 1590, overleden voor 1650.
 6. Johannes, geboren rond 1590
 7. Petrus, geboren rond 1591
 8. Anna, geboren rond 1592.
 9. Gijsbert, geboren rond 1593.
 10. Ideken, geboren rond 1594.
 11. Beeltjen, geboren rond 1596. Zij was gehuwd (1) met Derk Saerlen, geboren rond 1595, overleden voor 1638. Zij is getrouwd te Nijmegen op 20 mei 1638 (2) met Steven van Eijmeren, geboren rond 1595.
 12. Dirck, geboren rond 1598
 13. Sibilla, geboren rond 1599. Zij was gehuwd met Joannes Wingerst, geboren rond 1595.
 14. Tönisken, geboren rond 1600. Zij is getrouwd te Nijmegen op 2 augustus 1640 met Willem Herman van Coesvelt, geboren rond 1610.

TerugBegin van generatie


5.314   Rijk N.

Index 5.314 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt Opheusden ca. 1610

5.315   N.N.

Index 5.315 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anneke ZIE2.657
 2. Peter Rijcken, in 1660 vermeld in ORA Nederbetuwe (inv no 250) met Rijk Peters, zijn onmondige zoon.

TerugBegin van generatie


5.316   Adriaen Cornelis van OMMEREN

FamilienaamIndex 5.316 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1585
Overleden Opheusden voor 1623

Suggestie van Jager en Potjer (2001).

Mogelijk deze: ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 712 fol 123v dd 10-1-1624) Adriaen Cornelissen en Juliana Ariensdr EL: verkopen aan Henrica Dirrick Henricxdr van Camerick in de Voorstadt buiten Utrecht genaamd de Weert een losrente van Cfl 12 uit huis en hofstad in Opheusden O&N erven Johan van Goltsteijn te Arnhem, Z de Tielsestraat, W Roeloff Willemssen c.s.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 125v no 424 dd 13-11-1625) Adriaen Cornelissen, smid te Opheusden, benoemd tot overmomber van de weeskinderen Gerberich en Willemken Otten van Oth Franssen en Soetgen Aellertsdochter omdat de ooms en broers Peter Aellertsen en Willem Alerdtsen (beiden te Nijmegen, de eerste ten dienste van den lande) hun momberschap niet kunnen uitoefenen.

Mogelijke verdere voorouders: ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 177 no 1019 dd 22-1-1619) Cornelis van Ommeren verkoopt een rentebrief aan Cornelis van Montfort. Deze was oorspronkelijk op 8-6-1594 gegeven door Cornelis van Leeuwen en Maria van Eck EL: aan Aeltgen Gerritsdr weduwe Henrick Janssen van Ommeren: een losrente van Cfl 25 op huis en hof groot 6 morgen onder Rijswijk.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A44] fol 65 no 172 dd 22-1-1619) Cornelis van Ommeren draagt over aan Cornelis van Montfoort een rentebrief van Cfl25 van Cornelis van Leeeuwen en Maria van Eck EL: aan Aeltgen Gerritsdr weduwe Henrick Jansen van Ommeren dd 8-6-1594; ter voldoening van twee obligaties aan Montfoort van Cfl 108 dd 29-4-1601 en Cfl 314.5.0 dd 20-5-1602


Huwt ca. 1605

5.317   Berntgen THEUNISSEN

FamilienaamIndex 5.317 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Spies (2019 deel 4 p.124 dd 2-6-1589) Mathijs Jacobsen als geconstitueerd momber over Berndtgen Thoenissen spreekt aan Johan Hermsen van Koten voor een derde deel van Cfl 100 en nog een derde deel van zeven jaar achterstallige rente die Johan Verlhee Hanricksen haar oom als bloedvoogd en momber door rechten dwang heeft moeten opleggen.

Spies (2019 deel 4 p.151 dd 21-7-1589) Culemborgh habet ordeel inzake Theis Jacopsen volmechtiich Berndt Thoenisdochter en Johan Hermansen van Coten.

Spies (2019 deel 4 p.155 dd 21-7-1589) De ridderschappen wijzen ten vooroordeel in zake Matthijs Jacopsen volmechtich van Berndtgen Thoenissen vs Geridt Hanricksen volmechtich van Johan Hermensen van Cooten, dat de verweerder het derdedeel van Cfl 100 en verloop van dien moet betalen.

Spies (2019 deel 8 p.192 dd 19-5-1623) Jan Udensen en Willem Reijersen kerkmeesters spreken aan Berndtgen weduwe Ariën Ariënsen tot Heusden voor een honderd XXIIII gulden seven stuvers acht pennongen binnenjaarse landpacht en voor een jaar achterstallige pacht verschenen Martini 1621.

Spies (2019 deel 8 p.194 dd 19-5-1623) Berntgen Wijnen (sic), weduwe van zaliger Adriaen Arijensen machtigt Johan Bercheijck.

Spies (2019 deel 8 p.208 dd 21-5-1623) Berntgen Theunis (sic) weduwe Adriaen Adriaensen van Ommeren cum tutore Peter Gorissen, machtigt Arndt Vonck.

Kinderen

 1. Hendrik Zie 2.658
 2. Deliana Adriaens van Ommeren (*voor 1620), huwt voor 15-8-1637 Jan Cornelisz (of Tonisz?) van Gelder.
 3. Kinderen
  1. Elia huwt (1) Gerard Evers (+voor 1676), hadden kinderen; huwt (2) voor 1676 Henrick Claes
 4. Henrickje Ariens van Ommeren, huwt voor 11-10-1645 Evert Jans van Domselaar
 5. Adriaan X Theunissen
 6. Maas (volgens Jager en Potjer 2001)
 7. Albert (volgens Jager en Potjer 2001), huwt voor 1634 Jenneke Dirks van Heumen; zij huwt voor 1647 (2) Cornelis Geverts Heij

TerugBegin van generatie


5.322   Adriaen Jansen HEIJ

FamilienaamIndex 5.322Vader 10.644Moeder 10.645

Geboren ca. 1570
Overleden Opheusden tussen 16-3 en 12-5-1640

Pachter van het veer van Opheusden.

Spies (2019 deel 7 p. 169 dd 25-10-1613) Johan Jansen spreekt aan Arijen Jansen tot Heusden voor XXI gulden van geleend geld volgens obligatie van 25-4-1613.

Spies (2019 deel 7 p. 177 dd 21-2-1614) Toenis Jansen en Wolter van Brenck, buurmeesters tot Heusden, spreken aan Arijen Jansen en Ghijsbert van Beem als borgen van Jerephaes Jansen voor Cfl 125 binnenjaarse pacht verschenen op ‘Cormis anno 1613’ en nog vier jaar achterstallige pacht van gebruik van het Gulikse land.

Spies (2019 deel 7 p. 188 dd 21-2-1614) Jan Jansen tot Rijswijk wacht Arijen Jansen tot Heusden om te antwoorden.

Spies (2019 deel 7 p 189 dd 21-2-1614) Johan van Brenck, man en momber van zijn huisvrouw, Wolter van Brenck en Arien Jansen erschijnen zich tegen Jan Henricksen opten Toorn “om aengesproken te worden off vrij ende quijt te sijn”.

Spies (2019 deel 7 p. 198 dd 23-2-1614) Vervolg: Jan Jansen tot Rijswijk supra Arijen Jansen tot Heusden.

Spies (2019 deel 7 p. 229 dd 17-10-1614) Herman van Hoemen spreekt aan Arijen Jansen tot Heusden voor Cfl 73 ter verrekening van geleverde gerst, weijt en bomen in 1613.

Spies (2019 deel 7 p. 231 dd 17-10-1614) Vooroordeel in de zaak van Herman van Huemen tegen Arijen Jansen tot Heusden: de verweerder is gehouden het gerecht te antwoorden.

Spies (2019 deel 7 p. 242 dd 19-10-1614) Herman van Heumen eist vervolg op Arijen Jansen tot Huesden.

Spies (2019 deel 7 p 315 dd 17-6-1616) Wolter van Brenck heeft zijn landrecht verborgd, Arijen Heij en Roeloff Willemsen borg, vanwege de actie die de ambtman op hem heeft voor Xm goltgulden en een mans lijff.

Spies (2019 deel 7 p. 411 dd 27-2-1618) Jonker Johan van Stepraedt heer tot Doddendaal, Indoornik en Varik, machtigt Arijen Heij ‘sijnen veerman tot Huesden’, om zand en aanwas te Huesden ‘te mogen cribben, ridsen, ‘t selve bepooten ende, soo nodich, vordere posessie daervan te nemen’, etc. etc.

ONA Nederbetuwe (inv no 250 Fol 16 dd 20-12-1618) Adriaen Roelofsen, Albert Jansen, Albert Hendriksen en Jacob Heij Adriaensz schuldig aan jonker Vincent van den Hoeve en juffr Johanna Hackfort EL: een jaarrente van Cfl 60 op grond in Kesteren, losbaar met Cfl 375.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A45] fol 81v no 228 dd 1-11-1620) Cornelis Ariensen Snijder en Arien Heij brengen een dwangbevel over van jonkheer Reijnier van Brembt in het land van Kleef

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A45] fol 82 no 230 dd 1-11-1620) Cornelis Ariensen Snijder en Arien Heij zijn schuldig aan Dirrick van den Graeff te Nijmegen Cfl 1020.0.0 als rest van de aankoop van bouwland onder Kesteren en Ochten, te betalen aan Dirk in zijn huis Pasen 1621; borg o.a. Logts Land groot drie morgen, verder al hun bezit in Kesteren en Opheusden.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A45] fol 82v no 231 dd 1-11-1620) Aerdt de Bonth schout en Jan Lambertsen, Lambert Jansen, en Jan Jansen van Setten stellen zich borg.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A45] folio 83 dd 31-10-1620) Jonkheer Reijnier van Brembt met volmacht van zijn moeder Elisabet van IJselsteijn weduwe Reijnier van Brembt (Kervendonck 30-6-1618) verkoopt aan Johan Cornelissen te Kesteren een halve bouwing te Kesteren en Ochten; hiervan brieven “gedepescheert” aan Aerdt de Bonth en Adriaen Heij voor een derde; Lambert Jansen en Jan Lambertsen voor een derde; Cornelis Arijensen den olden Snijder en Johan van Setten voor een derde.

Spies (2019 deel 9 p.302 dd 19-9-1625) Aanspraak, niet gelezen: Adriaen Heij, veerman tot Heusden, renuncieerde voorgaande peijndingh en spreekt nu aan Henrick Jan Claessen en Peter Ghijsbertsen.

Spies (2019 deel 9 p 318 dd 17-10-1625) Jan Claessen ende Peter Ghijsbertsen, mitsgaders verscheijdene inwoonderen van Heusden pro interesse gevoechden, verweerden tegens Adriaen Heij eijscher overgelevert ut in scriptis. Ad proximam.

Spies (2019 deel 9 p 344 dd 6-3-1626) Wacht: Henrick Jan Claessen en Peter Ghijsbertsen wacht Adriaen Heij om te repliceren “off daervan versteken te wesen”.

Spies (2019 deel 9 p 346 dd 6-3-1626) Wegens overlijden van zijn procureur Claerbolt de Jongh verzoekt Adriaen Heij uitstel van zijn repliek aan Henrick Jan Claessen en Peter Ghijsbertsen, wat hij voor 14 dagen krijgt.

Spies (2019 deel 9 p 357 dd 8-3-1626) Adriaen Heij machtigt Johan Dieren.

Spies (2019 deel 9 p 360 dd 8-3-1626) Henrick Jan Claessen en Peter Ghijsbertsen tegen Adriaen Heij veerman tot Heusden. Dupliek, niet gelezen.

Spies (2019 deel 9 p 390 dd 16-4-1627) In de zaak van Adriaen Heij, pachter van het Veher tot Heusden, vs Henrick Jan Claessen en Peter Ghijsbertsen, (...) oordeelt het gerecht een kwade besaat bij de aanlegger en een goede ontsaat bij de verweerders.

Spies (2019 deel 9 p 88 dd 5-9-1620) Jacob Arijensen Heij machtigt Henrick van Huevel sub stylo communi cum ratificatione.

Spies (2019 deel 9 p 96 dd 30-10-1620) Jacob Ariënsen Heijb spreekt aan Rutger Pelen (panding).

Spies (2019 deel 9 p 434 dd 21-1-1628) Jacob Heij als een der mombers van de kinderen van Henrick Ghijsbertsen, renuncieert van het proces dat de andere mombers Frans van Leijen en Nicolaes van Broeckhuijsen hebben aangespannen tegen de erfgenamen van Derick de Bruijn en zijn borg Johan van Aelst.

Spies (2019 deel 9 p 110 dd 1-9-1621) Herman Ariënsen Heij machtigt jonkheer Willem van Goltsteijn om hem in alle zaken in Nederbetuwe te vertegenwoordigen.

Spies (2019 deel 9 p 298 dd 19-9-1625) Meijster Henrick Tidsingh spreekt aan Adriaen Jansen tot Huesden voor Cfl 22 verdiend meesterloon.

Spies (2019 deel 9 p 313 dd 21-9-1625) Vervolg: Meijster Henrick Tidsingh supra Arijen Jansen tot Huesden.

Spies (2019 deel 10 p 214 dd 14-8-1632) Doctor Cornelis de Jongh met volmacht van Bernardt van Goltsteijn, commandeur tot Arnhem, en Rutger Peelen hebben geklaagd over Arijen Heij en zijn zonen over zeker spolien (=roof) tegen hen begaan, en brengen als borgen Jonckher Gevert van Eck en Henrick van der Eijck. (...) Adriaen Heij heeft op gedane klacht zijn landrecht verborgd, borgen Henrick Toenissen en Henrick Aelbertsen

Spies (2019 deel 10 p 226 dd 19-11-1632) Aanspraak: Bernardt van Goltsteijn en Rutger Pelen spreken aan Adriaen Heij tot Heusden.

Spies (2019 deel 10 p 253 dd 11-3-1633) Antwoord exceptioneel van Adriaen Heij aan de commandeur Goltsteijn en Rutger Pelen. Ad proximam.

Spies (2019 deel 10 p 277 dd 9-6-1634) Adriaen Heij voor zichzelf en de gezamelijke erfgenamen van zaliger Anthonia de Bruijn spreken aan Rutger Pelen voor Cfl 690 voor gekochte goederen uit de boedel van Anthonia de Bruijn.

Spies (2019 deel 10 p 281 dd 9-6-1634) Antwoord van Rutger Pelen aan Adriaen Heij cum socio.

Spies (2019 deel 10 p 296 dd 6-10-1634) Adriaen Heij machtigt Bercheijck voor gerichtslieden Pelgrom Vonck en Jacob Roeloffsen.

Spies (2019 deel 10 p 299 dd 6-10-1634) In de zaak van Arijen Heij tegen Rutger Pelen verordent het gerecht de partijen de rekening op te maken, en verweerder de resterende schuld aan de aanlegger te betalen.

Spies (2019 deel 10 p 309 dd 6-10-1634) Erschijnongh: Claes Jansen tegen Arijen Heij.

Spies (2019 deel 10 p 310 dd 6-10-1634) Aanspraak van Arijen Heij aenlegger in cas van injurie tegen Claes Jansen.

Spies (2019 deel 10 p 328 dd 1-6-1635) Antwoord exceptioneel van Claes Jansen aan Adriaen Heij.

Spies (2019 deel 10 p 353 dd 30-11-1635) Antwoord op de exceptie van Adriaen Heij aan Claes Hansen.

Spies (2019 deel 10:30 dd 10-10-1636) Replicq exceptioneel: Claes Hansen verweerder ende excipiënt tegen tegen Adriaen Heij aenlegger ende geëxcipieerde.

Spies (2019 deel 10:42 dd 12-1-1636) Cornelis van Oijen als man en momber van Elisabeth van Cattenborgh (...) inleiding gedaan in de gerechte helft van vier morgen weiland in Ochten waarvan de andere helft competeert Adriaen Heij.

Spies (2019 deel 10:48 dd 24-4-1637) Duplicq exeptioneel: Adriaen Heij aenlegger ende geëxcipieerde tegens Claes Hansen verweerder ende excipiënt ut in scriptis.

Spies (2019 deel 10:67 dd 21-8-1637) Gerardt Bercheijck met volmacht van Arndt en Johan Feijt, mannen en voogden van hun respectieve huisvrouwen, spreekt aan Johan Arijensen Heij voor Cfl 122.10.0 wegens geleverde schapen, met aftrek van CFl 30b die reeds betaald zijn.

Spies (2019 deel 10:74 dd 21-8-1637) Andtwoordt: Jan Heij Arijensen verweerder.

Spies (2019 deel 10:126 dd 31-10-1638) Gerardt Bercheijck met volmacht van Arndt en Johan Feijt supra Johan Heij Adriaensen.

Spies (2019 deel 10:148 dd 16-3-1640) Adrien Heij, veerman tot Heusden, spreekt aen Jan Janssen man en momber van zijn huisvrouw weduwe van Huijbert van Ingen.

Spies (2019 deel 10: 190 dd 12-5-1640) D’erffgenamen van Arijen Heij wachten Jan Jansen, als getrout aen de weduwe van Huijbert van Ingen, om t’antwoorden etc.

Spies (2019 deel 10 p 191 dd 13-5-1640) Verfolch: D’erffgenamen van Arijen Heij op Jan Jansen getrout aen de weduwe van Huijbert van Ingen.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten) fol 71) Zoon Jan vermeld.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 465 fol 83 dd 20-7-1649) Henrick Janssen de Heij en Margareta van Inghen EL: beloven Jan van Reedt en Steventgen de Kemp Cfl 200 uit hun huis en hofstad in Dodewaard.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 467 fol 83 dd 18-2-1650) Arien Jansen de Heij belooft Jan van Reedt en Steven de Kemp EL: beloven Cfl 75 uit een halve morgen boomgaard genaamd Bestevaders Akker in Dodewaard O Vijlenbomgart Z&W Henrick Jansen Heij; N Cornelis Bor en Henrick Dirckssen.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 41 no 239 dd 8-11-1651) Hendrick Janssen Heij en Grietghen Adriaenssen van Inghen EL: beloven jonker Peter van den Steenhuijs Cfl 400 op huis en hofstad onder Dodewaard; mede ondertekend door Arien Janssen Heij en Michiel Willemssen van Oort.

Spies (2019 deel 11 : 144 dd 17-5-1652) Berndt van Lengel met volmacht van Mechtelt van Rijswijk weduwe van de ontvanger Johan van Hoecklom spreekt aan Cornelis Jansen van Ingen en Ariën Jansen Heij (sic) voor Cfl 250 (minus wat reeds betaald is) voor koop van 5,5 morgen boekweitland te Hien

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 755 fol 131 dd 28-2-1654) Adriaen Jansen Heij en Adriaentje Huijberts van Inghen EL: beloven joff Antonetta van Zuijlen van de Natewisch weduwe jr Mathijs van Beijnhem tot den Appelenborch Cfl 180 op twee morgen land in Dodewaard

ORA Nederbetuwe (inv no 204 [Osenvorenreeks A32) no 266 fol 49 dd 17-12-1656) Adriaen Jansen de Heij belendt de noordzijde van een hofstad in Wely van Fredrick van Hattem en Grietje van Ingen

Mogelijk een neef:

Spies (2019 deel 4 p 65 dd 22-7-1588) Peter Heij machtigt Theis Jacopsen.

Spies (2019 deel 4 p 90 dd 11-11-1588) Matthis Jacopsen met volmacht van Peter Heij Ariënsen, en Ottho van den Keirckhoff met volmacht van Herman Dericksen te Lakemond, hebben hun zaak opgesteld in hoop op overeenkomst, om volgende gerichtsdag in Tiel te vergaderen op kosten van de onwillige.

Spies (2019 deel 4 p 117 dd 3-3-1589) Van den Keirckhoff voor Herman Dericksen en Matthis Jacopsen voor Peter die Heij Adriaensen hebben hun zaak ‘opgesteld’ onverkort en ieder zijns goeden rechte.


Huwt ca. 1595

5.323   Adriaentje Huiberts van INGEN

FamilienaamIndex 5.323Vader 10.646Moeder 10.647

Geboren ca. 1575
Overleden na 29-12-1656

Spies (2019 deel 11 : 275 dd 31-12-1655) Alpherd Hackfordt tot Oosterholt spreekt aan de weduwe van Adriaen Jansen Heij

Spies (2019 deel 11 : 283 dd 5-5-1656) Jan van Ingen spreekt aan de weduwe van Arijen Jansen Heij.

Spies (2019 deel 11 : 288 dd 7-5-1656) Jan van Ingen heeft vervolg geëist supra de weduwe van Arijen Jan Heij

Spies (2019 deel 11 : 308 dd 29-12-1656) Oordeel in re Alphert Hackfort vs Adriaentgen van Ingen weduwe Adriaen Jansen Heij, veroordeelt haar tot betaling van Cfl 39.10.0.

Kinderen

 1. Peterken Zie 2.661
 2. Jan (*ca. 1595), huwt (1) Tuentge Hendriks (+voor1639); huwt (2) als weduwnaar uit Kesteren, Rijswijk NG 11-8-1639 Catharina Teuwen, jongedochter van Randwijk
 3. Jacob
 4. Herman

TerugBegin van generatie


5.328   Hendrik Rutgers de HAES

FamilienaamIndex 5.328Vader 10.656Moeder 10.657

Geboren ca. 1590
Overleden na 1-6-1635, voor 16-6-1639

Spies 2019 (deel 8 p. 147 dd 17-6-1622) Henrick de Haes machtigt Johan Bercheijck in alle zaken.

Spies (2019 deel 9 p. 94 dd 10-5-1630) Peter Valckenaer, rentmeester van de Bergsche goederen in Ochten, spreekt aan Cornelis Jansen Pansier, Dirrick van Beijnhem, Cornelis Rijcken, de weduwe van Roelof van Setten en Peter de Haes voor een binnenjaarse rente tien oude schilden jaarlijks (elk ad XXX stuivers) verschuldigd op Petri jl, en nog drie jaar achterstallige erfpacht, minus Cfl 12.10 daarop jaarlijks betaald.

Spies (2019 deel 9 p. 114 dd 10-5-1630) Inzake Valckenaer vs Pansier cs: vonnis conform eis.

Spies (2019 deel 9 p. 267 dd 9-6-1634) Dirck van Altena met volmacht van Arndt Vijgh, de ambtman, spreekt aan Jan Willemsen zoon van Willem Reijersen, Henrick de Haes en Toenis Bor elk voor een breuk van 25 goltgulden omdat zij “hebben laten gelusten hare landeriën aen de gemeijne straet gelegen, gegraven hebbende, d’aerdde t’enenmael op haer landt te werpen sonder de gemeijnte van de aerdde mede gedeijlt te hebben”.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 [transcriptie Osenvorenreeks no A54] no 245) Henrick de Haes, kerkmeester te Ochten, 1-6-1635

ORA Nederbetuwe (inv no 201 [transcriptie Osenvorenreeks no A54] no 358) Henrick de Haes zaliger in een belending genoemd, 12-7-1639

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 176v no 1016 dd 16-6-1639) Rutger de Haes (te Ochten) belooft Jacob de Haes en Wolyter Melchios als mombers van Henrick Henricksen de Haes CFl 300 uit een akker groot 2 morgen op de Bulck in Ochten, genaamd Lammerschen Acker.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 176v no 1017 dd 23-11-1653) Rutger de Haes belooft zijn broeder Hendrick Cfl 124.15.0 verlopen rente van de voorgaande obligatie (no 1016). Gecasseert 8-2-1664.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 26 dd x-x-1662, geregistreerd 19-9-1670) Gerard Henricks Severijn en Stijn Jans EL:, Peter de Haes Henricks ook voor zijn zuster Judith Henricx de Haes zijn schuldig aan Derck van de Pavert Cfl 50 op vijf ackeren landts

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 40v dd 19-9-1670) Gerard Henricks Severijn, Peter de Haes Henricks ook voor zijn zuster Judith; schuld aan Derck van de Pavert Cfl 50 op vijf ackeren landts.

Spies (2019 deel 11 p. 97 dd 4-3-1650) Dirck de Haes, burger tot Wijck, spreekt aan Henrick Jansen in Den Roscam tot Wiel voor Cfl 77.19 restant koop van bongardtsvruchten.

Spies (2019 deel 11 p. 104 dd 6-3-1650) Spies (2019 deel 11 Dirck de Haes supra Henrick Jansen tot Wiel

Spies (2019 deel 11 p. 115 dd 13-4-1651) Dirck de Haes en Dirck Dircksen man van Anneken de Haes machtigen Cornelis de Haes hun broer en zwager hen te vertegenwoordigen voor het gerecht van Isendoorn.

Spies (2019 deel 11 p. 142 dd 17-5-1652) Jan van Westrheenen voor zijn vrouw, en Gerrit van Staverden als vader en voogd van zijn onmondig kind bij Wilhelma Leijdecker, voor zichzelf en als erfgenamen van Elisabeth van den Bergh, weduwe Frans de Haes, spreken aan Tonis Otten voor CFl 167 voor twee jaar pacht van tweederde van vier morgen uiterwaarde genaamd de Nennewei onder Echteld in 1650 en 1651.

Spies (2019 deel 11 p. 242 dd 1-1-1655) Interlocutoire sententie: de Ridderschap besluit na lezing stukken van Willem Tijnagel enerzijds en anderzijds Henrick Wijnants van Resand volmachtiger van de erfgenamen van Elisabeth van den Bergh, weduwe Frans de Haes, de excepties van verweerder te verwerpen, en gebiedt hem te antwoorden op de klacht.


Huwt voor 1620

5.329   N.N.

Index 5.329 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Rutger Zie 2.664
 2. Henrick (*ca. 1629), minderjarig in 1639, volwassen in 1653
 3. Peter
 4. Judith Hendrikse de Haes, huwt als jongedochter Ochten NG (ot 5-4) 26-4-1674 Cornelis Gijsberts weduwnaar van Weentjen Aerts
 5. (hypothetisch) Aeltje Hendriks de Haes (+voor 1684), huwt Derck Dercksen van den Bergh te IJzendoorn; hij huwt (2) Ochten NG (ot 26-10) 16-11-1684 Willemken Pelgroms de Kemp, jongedochter

TerugBegin van generatie


5.334   Cornelis Jansz UDENTS

FamilienaamIndex 5.334Vader 10.668Moeder 10.669

Geboren ca. 1590
Overleden Maurik na 28-2-1653, voor 20-2-1655

ORA Nederbetuwe (inv no 201 [transcriptie Osenvorenreeks no A54] no 550) Cornelis Jansen Udo, gerichtsman, 17-4-1648.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 31v no 182 dd 30-9-1623) Cornelis Jansen en Maria Olifiersdr EL: beloven Hubert Verbrugh en Geertruijt Henricks EL: Cfl 200 uit het rechte derde part van een stuk land genaamd Lenerts Cemp te Maurik in de Menten. (Getransporteerd 16-8-1649 aan Jacob Adriaenssen van Driel.)

Spies 2019 (deel 8 p. 244 dd 30-10-1623) Cornelis Jansen tot Ochten heeft zijn landrecht verborgd, borgen Guerdt Vermeer en zijn broer Reijer Jan Udenssoon, voor Cfl 1000 en een mans lijff, om ‘het gewijsde van de ridderschappen genoch te doen’.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 fol 118 dd 2-3-1625) Cornelis Jans en Willem Henricks Udo hebben overgenomen van jonker Steven van Rumelaer 13 morgen land onder Maurik genaamd Horningsvelt, in pacht van de graaf van Culemborg a CFl 156 per jaar (deels nog verschuldigd).

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 196v no en no 1127 dd 15-2-1629) Cornelis Janssen Udo belooft Frans Beerntssen CFl 100 uit zijn eigen huis en hof in de Buert in Maurik.

Spies (2019 deel 9 p 97 dd 10-5- 1630) Cornelis Jansen Udents spreekt aan Ghijsbert Hendricksen voor XLIIII guldens X stuivers vermogens pachtcedulle.

Spies (2019 deel 9 p 151 dd 7-2-1631) Wacht: Cornelis Jansen Udentsen contra Ghijsbert Henricksen.

Spies (2019 deel 9 p 157 dd 7-2-1631) Vervolg: Cornelis Jansen Udentsen supra Ghijsbert Henricksen.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 486 fol 86v dd 12-4-1631) Cornelis Jansen Udo en Maria Olifiersdochter beloven Cornelis Verbrugh Stevenssen de jonge en Johanna van Wijck EL: Cfl 200 uit huis en hofstad waar zij wonen O Tielsestraat Z Cornelis Verbrugh de oude W de heren van Isendoorn N het Huismatense Walleken; borg de helft van 3.5 morgen land op het Eijghen onder Ingen O&N de Commanderie, Z&W Jacob Henrickssen; andere helft is van Jan van Eck Willemssen.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 928 fol 160v dd 25-12-1631) Cornelis Jansen Udo en Maria Oliphiersdr EL: beloven Floris en Marten Dirckssonen Cfl 150 uit huis, hofstad en bouwland onder Maurik in de Buirt groot circa 1.5 morgen; O de gemene straat Z Cornelis Verbrugh W de heren van Isendoorn N ‘t Campken.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 117v no 1021 dd 8-3-1633) Cornelis Janssen Udo en Maria Oliphierssen EL: beloven Frans Berntssen Stroeck CFl 100 uit een stuk bouwland onder Maurik in de Menthen genaamd het Campken.

Spies (2019 deel 9 p 246 dd 11-3-1633) Willemken Jansdochter weduwe Geridt Claessen spreekt aan Cornelis Jansen Udo voor Cfl 160 als borg voor Dirck Florissen ‘van den overdoeninge van den halven Groventhiendt in ‘t Nieuslach op Maurijck over den jare 1632’.

Spies (2019 deel 9 p 256 dd 11-3-1633) Cornelis Jansen Udo bepleit exceptie tegen de weduwe Geridt Claessen.

Spies (2019 deel 9 p 285 dd 9-6-1634) Antwoord van Willemken Jansen weduwe Geridt Claessen op de gevraagde exceptie van Cornelis Jansen Udo.

Spies (2019 deel 9 p 294 dd 22-9-1634) Peter van Nijkerck met volmacht van juffrouw Odilia van Delft spreekt aan Cornelis Jansen Udo voor twee jaar landpacht Cfl 78.0.0 verschuldigd 11-11-1633.

Spies (2019 deel 9 p 310 dd 8-10-1634) Vervolg: de weduwe jonckher Steven van Rumpelaer contra Cornelis Jansen Udo.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 45 dd 30-3-1635) Cornelis Jansen Udo en Huijbert Oliphiers stellen zich borg voor Willem Geurts, voor de dijkpenningen van de nieuwe dijk ‘tot Ochten op Maurik’, en verbinden daaraan al hun roerend en onroerend goed in Maurik, etc. (…) Jonker Jacob van Suijlen stelt zich ook tot borg (23-4-1635). (fol 62 dd 22-9-1636 Jonker Jacob van Suijlen van Natewisch belooft op 22-3-1637 de gehele schuld van Willem Guerdtss groot Cfl 2000.6.0 te betalen.)

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 51 dd 3-8-1635) Cornelis de Kemp Willemsz, Huijbert Oliphiers, en Cornelis Jansen Udo zijn gezamenlijk en elk voor zich schuldig aan Adriaen van Riemsdijck ontvanger binnen Tiel Cfl 1400 of zoveel als Hans Guerts hem (ontvanger) schuldig is aan pachtpenningen; zij zullen binnen acht dagen Cfl 200 betalen, op Victoris nog Cfl 400, en wat resteert ten volle op Paeschen 1636. (…) Op deze dag ook: Adriaen van Riemsdijck transporteert aan Cornelis de Kemp Willemsz, Huijbert Oliphiers, en Cornelis Jansen Udo ‘alsoodane verwin als hij Comparant geobtineert heeft op huijs ende hoffstadt ende voorts alles goedts reede ende onreede als Hans Guerts heeft inden kerspel van Maurijck’ en elders in het ambt, etc.

Spies (2019 deel 9 p 311 dd 2-4-1635) Willem Guerdtsen heeft zijn landrecht verborgd, borgen Cornelis de Kemp Willemsen en Cornelis Jansen Udo, wegens stuiting van executie tegen Hans Guerdtsen.

Spies (2019 deel 9 p 323 dd 1-6-1635) Inzake Willemken Jansen laatst weduwe Geridt Claessen versus Cornelis Jansen Udo, verwerpt diens verzoek om exceptie en draagt hem op te antwoorden.

Spies (2019 deel 9 p 334 dd 1-6-1635) Cornelis Jansen Udo antwoordt Willemken Jansen weduwe Gerridt Jansen.

ORA Neder Betuwe (inv nr. 109 folio 214 dd 30-11-1635) juffr. Odillia van Delft, weduwe van Jor. Steven van Runelaer, spreekt Cornelis Janss in rechte aan, met panding voor 78 guldens, wegens op Martini (11 november) 1634 verschenen pacht en wegens geleden schade.

Spies (2019 deel 9 p 359 dd 30-11-1635) Cornelis Jansen Udo antwoordt de weduwe Steven van Rumelaer.

Spies (2019 deel 10 p. 18 dd 10-10-1636) De ambtman spreekt aan Cornelis de Kemp, Huijbert Oliphiersen en Cornelis Jansen Udo elk voor een breuk van 100 goltgulden omdat ‘sij onderstaen hebben soo dane executie als den ontfanfer Adriaen van Riemsdijck op haerluiden goederen geïntenteert hadde’.

Spies (2019 deel 10 p. 19 dd 10-10-1636) Henrick Janssen en Goossen Vreem gewezen buurmeesters van Maurik anno 1633, spreken aan Cornelis Jansen Udo

Spies (2019 deel 10 p. 41 dd 12-10-1636) Vervolg: de ambtman vs Cornelis de Kemp, Huijbert Oliphiersen en Cornelis Jansen Udo

Spies (2019 deel 10 p. 41 dd 12-10-1636) Vervolg: Henrick Janssen van Oort en Goossen Vreem versus Cornelis Jansen Udo.

Spies (2019 deel 10 p. 49 dd 12-10-1636) Cornelis Jansen Udo antwoordt exceptioneel Wolter van Brenck.

Spies (2019 deel 10 p. 71 dd 12-10-1636) Cornelis Jansen Udo spreekt aan Henrick Henricksen voor Cfl LXXVII van koop en leverantie van een paard in 1636.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 63 dd 2-2-1637) Cornelis Stevens Verburgh en Cornelis Jansen Udo stellen zich borg (elk voor de helft) voor Cornelis de Kemp Willems aan Henrick Jans van Oort te voldoen zodanige penningen als deze nog tegoed heeft.

Spies (2019 deel 10 p. 90 dd 4-12-1637) Cornelis Jansen Udo contra Wolter van Brenck.

Spies (2019 deel 10 p. 91 dd 4-12-1637) Bart van Hattum vs Cornelis Jan Udents, repliek.

Spies (2019 deel 10 p 113 dd 29-10-1638) Henrick van Beijnhem spreekt aan Cornelis Jansen Udents nomine uxoris als erfgenaam van Rutger van Randtwijck voor CFl 312 voor drie jaar pacht die Van Randtwijck had overgenomen van Willem Dircksen, waarvoor Van Beijnhem weer borg stond.

Spies (2019 deel 10 p 120 dd 29-10-1638) Bart van Hattum repliek aan Cornelis Jansen Uden.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 19v dd 10-12-1638) Cornelis Jansen Udo en Belichien Rutgers van Randijcx EL: verkopen aan jonker Gerrit van Rheede Capitain en jiffr Christina Hurmans EL: een jaarrente van Cfl 24 uit een huis, hof, boomgaard en landerijen groot omtrent anderhalve morgen in Kesteren te lossen met Cfl 400.

Spies (2019 deel 10 p 132 dd 1-4-1639) Jan Wijersen als maander van de clockenslachspennongen op Ochten spreekt aan Cornelis Jans Uden voor Cfl 8, zijn quote in de verschuldigde penningen.

Spies (2019 deel 10 p 138 dd 1-4-1639) Antwoord van Cornelis Jansen Udo aan Jan Wijers.

Spies (2019 deel 10 p 139 dd 1-4-1639) Vonnis: verweerder Udo moet aanlegger Wijers betalen.

Spies (2019 deel 10 p 143 dd 1-4-1639) Bart van Hattum wacht op antwoord van Cornelis Jansen Udo.

Spies (2019 deel 10 p 144 dd 3-4-1639) (Vervolg) Bart van Hattum verstek van dupliek tegen Cornelis Jansen Udo.

Spies (2019 deel 10 p 210 dd 14-10-1640) Abraham Wannigh, koster en schoolmeester indertijd te Ochten heeft inleiding gedaan in een ‘ackerken breijtten doorsteeckende in eenen uuterweerdt, liggende in de buirschap van Eldijck onder den kerspel van Ochten (...) is specterende tot de costerije tot Ochten ende tegenwoordich gebruijckt ende beseten wordt bij Jan Jansen ende Cornelis Jansen Udo (...) Wordt demna de voorschreven Jan Jansen ende Cornelis Jansen Udo hiermede verbooden etc.’

Spies (2019 deel 10 p 236 dd 25-10-1641) Cornelis Jansen Udents spreekt aan Adriaen Cornelissen, smit, ‘voor vrijdonge, cost- ende schadelooshoudinge van soodane peijndonge als Elisabet Jansen, weduwe Anthonis Fransen, in haere qualiteijt gedaen heeft aen vierdalve mergen landts den aanlegger toebehorende’ ter dekking van een panding van Johan van Ommeren ‘ende dit bij insuffisantie van des aenleggers speciale waerschap, onvermindert zijn regres op andere goederen bij Arndt Vonck zaliger nagelaten’.

Spies (2019 deel 10 p 237 dd 25-10-1641) Cornelis Jansen Udents spreekt aan Aris Lubbertsen.

Spies (2019 deel 10 p 238 dd 25-10-1641) Jan Petersen spreekt aan Cornelis Jansen Udo om schadeloos te blijven van een panding die Johan van Ommeren uit Arnhem heeft gedaan. (Vervolg: Johan van Ommeren spreekt Johan Petersen aan.)

Spies (2019 deel 10 p 243 dd 25-10-1641) Cornelis Jansen Udents antwoordt Jan Petersen.

Spies (2019 deel 10 p 244 dd 25-10-1641) Meijster Adriaen Cornelissen smit nomine uxoris antwoordt Cornelis Jansen Udo.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 96v dd 3-1-1642) Cornelis de Kemp Willemsz, Huijbert Oliphiers, en Cornelis Jansen Udo hebben overgegeven al hun goederen ‘voor soodane verwin als jonker Johan van Weelderen Capitein’ op hun goederen had. (Marge: 23-1-1643 voldaen)

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 100v dd 1-7-1642) Cornelis de Kemp Willemsz en Cornelis Jansen Udo beide wonend in Maurik zijn gezamenlijk schuldig aan juffrouw Mathia van Elst genaamd Vermoelen Cfl 800, met interesse terug te betalen op 1 juli 1643, op onderpand van hun bezit in Maurik en elders in het ambt.

Spies (2019 deel 10 p 266 dd 14-11-1642) Rutger Hillebrantsen van Brenck spreekt aan Cornelis Jansen Udens

Spies (2019 deel 10 p 274 dd 14-11-1642) Inzake Johan Petersen man en momber van Elisabet Jansdochter daarvoor weduwe Anthonis Fransen versus Cornelis Jansen Udents: de verweerder zal de aanlegger vrijhouden van de aanspraak.

Spies (2019 deel 10 p 276 dd 14-11-1642) Cornelis Jansen Udo repliek tegen Adriaen Cornelissen smit.

Spies (2019 deel 10 p 277 dd 14-11-1642) Cornelis Jansen Udents cs tegen Michiel Quirijnsen, antwoord exceptioneel.

Spies (2019 deel 10 p 290 dd 12-6-1643) Meijster Adriaen Cornelissen, smit tot Heusden, dupliek aan Cornelis Jansen Udo.

Spies (2019 deel 10 p 291 dd 12-6-1643) Cornelis Jansen Udents antwoordt Rutger Hillebrantsen van Brenck.

Spies (2019 deel 10 p. 306 dd 6-10-1643) Wolter van Brenck spreekt aan Cornelis Jansen Udents voor Cfl 17.4.6 (‘vierdehalve stuvers’) wegens ‘defectpennongen alsmede van onraedts- ende hooffden- ende cribbenpennongen, mitzgaders den doorgebroken dijck tot Wiel van drie mergen landts tot Heusden gelegen, genaempt het Campken, soo de verweerder in pacht heeft’.

Spies (2019 deel 10 p 317 dd 20-11-1643) Cornelis Jansen Udents antwoordt Michiel Quirijnsen.

Spies (2019 deel 10 p. 319 dd 20-11-1643) Rutger Hillebrantsen van Brenck, repliek aan Cornelis Jandsen Udents.

Spies (2019 deel 10 p 333 dd 20-5-1644) Inzake Rutger van Brenck vs Cornelis Jansen Udents veroordeelt de verweerder Udents voor de ‘gegevene quetsuir ende dienthalven geledene smerten’ tot betaling van Cfl 300 en daarnaast het meijsterloon. (...) De verweerder is tot clarongen beroepen, 2-2-1644. Verweerder heeft dit gerenuncieert, 25-10-1644.

Spies (2019 deel 10 p 335 dd 20-5-1644) Inzake CJ Udents tegen Adriaen Cornelissen, smit tot Heusden, benoemt als bemiddelaars en beslissers Floris van Brakel drost tot Lehede en Gerhardt van Beijnhem.

Spies (2019 deel 10 p 335 dd 20-5-1644) In de procedure van Michgiel Quirijnsen tegen Cornelis Jansen Udents cs veroordeelt het gerich de verweerders tit betaling van de geëiste Cfl 300 plus rente.

Spies (2019 deel 10 p 344 dd 1-8-1644) Vermeld als secretaris en gerichtsman “Udents”.

Spies (2019 deel 10 p 364 dd 5-5-1645) Inzake Cornelis Jansen Udo vs Adriaen Cornelissen, smit tot Heusden, verklaart de aanlegger niet ontvankelijk.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 19v dd 10-12-1638 respectievelijk 6-11-1651) Cornelis Jansen Udo en Belichien Rutger van Randijcx EL: verkopen aan jonker Gerrit van Rheede Capt. en juffr Christina Hurnius een jaarlijkse losrente van Cfl 24 uit een huis, hofstad, boomgaard en landerijen groot omtrent anderhalve morgen onder Kesteren met Cfl 400 te lossen. (...) Dezelfden hebben aan Van Rheede verkoft een jaarlijkse losrente van Cfl 12 te lossen met Cfl 200 uit bovengenoemd onderpand. (In marge:) Capt Gerrit van Rheede en Christina Hurnius hebben het recht dezer twee brieven gecedeert aan Arien Ariens en Maria Gevers op 9-5-1661; geregistreerd 19-7-1661).

Spies (2019 deel 11 p. 26 dd 5-7-1647) Abraham Mannigh, custos tot Ochten, als volmachtiger van de kerk- en buurmeesters en vanwege de gemene naburen aldaar, spreken aan Jan Jansen en Cornelis Jansen Udo.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 192 no 1092 dd Kersmis 1647) Cornelis Janssen Uden belender W van verkopers Cornelis Ponsen en Mariken Henricx EL:

Spies (2019 deel 11 p. 35 dd 5-7-1647) Arndt Vijgh, heer tot Soelen ende Swanenburgh, ambtman, spreekt aan Cornelis de Kemp Willemsen en Cormelis Jansen Udo ieder voor een breuk van Cfl 100 ‘uit oorsaecke dat beclaechdens sich hebben ondernomen soodane executie, als joffrouwe Mathia van Els genaempt Vermolen op haere gereede goederen hadde laten doen, te steijten’.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 168 no 969 dd x-9-1648) in een belending van Henrick Aerntssen te Opheusden: Oost: Mariken van Randtwijck weduwe [sic] Cornelis Janssen Udo.

Spies (2019 deel 11 p. 58 dd 19-6-1648) Vonnis inzake Abraham Mannigh vs Jan Jansen en Cornelis Jansen Udo: er is sprake van ‘quade inleijdonghe ende daertegens een goede uutleijdonghe’; gericht oordeelt tegen de aanlegger en ten gunste van de verweerders.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 21v no 133 dd 30-11-1649) Henrick de Haes’ erfgenamen vermeld in een belending. ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 55v no 329 dd x-12-1650) Sibilla Peters van Westrenen weduwe Johan van Eck en nu gehuwd met Jan Cornelissen Udo. magescheid met haar voorkinderen Peter, Joost, Maria en Johannes van Eck: zij krijgen CFl 800 en, mocht zij daar vertrekken, een hofstede bij de Maurikse kapel met boomgaard etc.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 55v no 329 dd x-12-1650) Sibilla Peters van Westrenen weduwe Johan van Eck en nu gehuwd met Jan Cornelissen Udo. magescheid met haar voorkinderen Peter, Joost, Maria en Johannes van Eck: zij krijgen CFl 800 en, mocht zij daar vertrekken, een hofstede bij de Maurikse kapel met boomgaard etc.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 27v (tweede blok: Eldick)) Cornelis Jansen Udo gepacht een morgen weiland van Gerrit Joosten t’emmene? dijckvrij geen pachtteech? voor 10.0 / defect 1.16 / = 11.16.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 33 (tweede blok: Eldick)) Cornelis Jansen Udo in eigen een hond boomgaard ‘doch t’meestendeel in den voet van den dijck geprijsseert voor 10 gl’ met 5 hont bouwland daaraan gelegen die gewaardeerd zijn voor 6.5.0 jaarlijks 5.15 = 5.15.0 / bezwaard met 13 roeden en 4 voeten landdijk int eerste block gelegen, moet tot 21 = 27.0.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 40v (tweede blok: Eldick)) Cornelis Jansen Udo in eigen 1/2 halve morgen weiland, dijkvrij, hier geestimeedr voor 3.15 -- 4.10 = 4.10

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 47 (derde blok: Middelvelt)) Cornelis Jansen Udo in eigen een morgen bouwland en een morgen weiland de morgen ad 7.10 -- 16 = 16.0.0

(mogelijk) Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 63v (vijfde blok: den hogen Heuningh)) ? Cornelis Jansen in eigen 1,5 morgen bouwland gewaardeerd voor 8 gl/ (fol 64) de morgen, is 13.10 = 13.10. / belast met 6 voeten schaerdijk in het 8e blok en 10 voeten landdijk in het 9e blok.

(mogelijk) Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 90 (zevende blok: de Heus)) Cornelis Jans in eigen een hont boomgaard geprijseert voor 10 gl jaarlijks met een / (fol 90v) morgen bouwland a 10 gl -- 12 = 12.0.0 / belast met 23 roeden landdijk in het 9e blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 91v (achtste blok: de Rotterweerden)) Cornelis Jansen Udo gepacht van Jan Jans tot Ewijck 4 hont uiterwaard voor 37 gl jaarlijks ‘ende comt denselven Cornelis Jansen Udo de wederhelft in gelijcke weerde toe’ in het geheel vrij geld op 60.-.- / defect 2.8 = 62.8.0 /bezwaard met 8 voeten dijk in het 4e blok & moet aarde geven tot 23 roeden landdijk.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Kesteren fol 16v ) Cornelis Jans Udens zijn huis, hof, boomgaard met het bouwland groot 2 morgen waaronder 1/2 morgen boomgaard, daarvan het huis, hof met gres los verpacht is aan Daem Stevens jaarlijks voor 24.0.0 / (fol 17) het ooftgewas uit de boomgaard met het bouwland gestimeerd jaarlijks op 28 gl = 32; geeft tot 40 roeden dijks; vrij van alles 24 -- 56 = 51.10.4

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Opheusden fol 111v) Cornelis Jansen Udo zijn eigen erf een huis en hofstadje genaamd de Eijndthoff groot het negende deel van een morgen, 4 gl jaarlijks = 6.0.0 / Nog 4,5 morgen bouwland van / (fol 112) Arndt Vonck aangekocht belast met 3,5 roeden landdijk a 7 gl de morgen = 31 / Nog een halve morgen bouwland boven de dwarsdijk, daartoe een halve roede landdijk a 8 gl de morgen / (Rekensom) 6 + 6 + 31 = 43 ==> 39.11.2 / Heeft in pacht van de Raadsheer Bemmel / (fol 112v) to Aernhem een huis en hofstede met tot 15 morgen bouw- en weiland, hierbij 4 (9?) roede en 4 (9?) voeten rouwaerdijck jaarlijks voor 300 defect 27 = 327 ==> 315.0.0 / Heeft nog van zijn Ed: in pacht 16 morgen bouw- en weiland daaronder 3 morgen hopland genaamd het Camptien belast met 16 roeden landdijk jaarlijks voor 260 defect 28.16 = 288.16 ==> 288.16 / (113) Bouwt van zijn Ed: ten halven vijf morgen land daartoe een roede en 4 voeten rouwaerdijk geschat op 8 gl de morgen a 59.12 = 59.12.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Maurik fol 117) Cornelis Jansen Udo huis en hof met gres en les van twee hont boomgaard getaxeerd op 8 gl – 12 / Nog de vruchten van de boomgaard verpacht aan Frans Corneliss volgens verklaring / (fol 117v) van Fier Cornelisz - 18 -- 12 = 27.12.0 / Nog dezelfde met zijn zuster een morgen drue hont bouwland in de Meijnten getaxeerd op 7 gl 10 st -- 14.8 = 14.8.0 / Dezelfde nog een morgen bouwland gelegen als voren getaxeerd op 5 gl -- 9.12 = 9.12 / (fol 118) Nog dezelfde wederom met zijn zuster een morgen bouwland op het Hornsveld getaxeerd op 6 gl -- 10.12 = 10.12.0 /De kerkmeersters van Maurik verpachten aan Cornelis Janss Udo vijf morgen weiland in de Meijntgen voor 50 defect 10.10 = 60.10.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Maurik fol 23) Gerrit Cornelisz Udo huis en hof met les en gres 1 morgen 1 hont boomgaart; met anderhalve roede dijk in Overwijkermaat verpacht aan Evert Henricks / (fol 23v) volgens huurcedulle voor 24 gl = 21.12.0 / Nog de vruchten van de boomgaard verpacht aan Wouter Jacobs voor 75.10.- / Denselve Udo nog gepacht van St Cecilien binnen Tiel twee morgen wei- en bouwland in het Broeck voor 28, defect 4 = 30.0.0 / (fol 24 De heer van Dorenweert verpacht aan Gerrit Corneliss Udo vier morgen weide en twee morgen bouwland in ‘t Broeck voor 170 defect 12.12 = 182.12.0

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 153 dd 4-3-1650) Cornelis Jansen Udo te Maurik belooft Willem van Wijck scholtis tot Winssen op a.s. meidag Cfl 100 met rente ter aflossing van een lopende peinding.

Spies (2019 deel 11 p. 98 dd 4-3-1650) Willem van Wijck, scholtis tot Winssen, als momboir van Dirck, Lambert en Jenneken de Kemp, universele erfgenamen van Henrick de Kemp, spreekt aan Cornelis Jansen Udo voor Cfl 125 kapitaal en tien jaar achterstallige rente steeds Cfl 7.16.4.

Spies (2019 deel 11 p. 98 dd 4-3-1650) Nog spreekt dezelfde dezelfde aan voor Cfl 64 en drie jaar achterstallige rente jaarlijks Cfl 4.5.0.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 175v no 1012 dd 1-5-1651) Cornelis Janssen Udo als principaal, Johanna Jans weduwe Johan van Eck beloven Johan Willemsen van Vincelaer en Dirckssen Jansdr EL: Cfl 150 op borg van anderhalve morgen bouwland in de Menthen onder Maurick genaamd Leenaerts Campken.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 186v no 1066 dd x-x-1652) Gerrit Vonck Pelgromssen en Lucas Verhuet verkopen aan Cornelis Janssen Udens vier morgen bouwland in Ochten op de Hoef; met vier en een halve roij schoordijk; nog 11 hont bouwland genaamd Timmermans Hof plus schoordijk; te betalen op meidag dit jaar Cfl 250; meidag 1653 Cfl 500 en meidag 1654 Cfl 250. Onderpand: tien morgen bouwland binnendijks genaamd Kievitsheuvel in Ochten.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 21v dd 19-3-1652) Gerrit Vonck Pelgroms en Lucas Verhuet vendiderunt aan Cornelis Jans Udents vier morgen bouwland in de [G]oest, belast met vier en een halve roeij schaardijk daar gelegen, elf hont bouwland genaamd Immermans hof belast met 5.5 roeij dijks voor CFl 1000, waarvoor pand 10 morgen weiland genaamd Kievitsheuvel en nog een morgen bouwland genaamd de Swijnen.

Spies (2019 deel 11 p. 139 dd 16-5-1652) Elisabeth van Eijndoven weduwe Johan Vosch spreekt aan Cornelis Jansen Udo als verantwoordende de nagelaten boedel van zaliger Jantgen Jans, voor Cfl 70 voor gehaalde waren.

Spies (2019 deel 11 p. 148 dd 16-5-1652) Cornelis Jansen Udo antwoordt Elisabeth van Eijndhoven.

Spies (2019 deel 11 p. 170 dd 28-2-1653) Dirck Fransen Strock en Jacob Cornelissen nomine uxoris Gooijken Fransen Strock, bij magescheid recht verkregen hebbende van Frans Berndtsen Stroick hun vader op twee schuldbrieven, spreken aan Cornelis Jansen Udo voor twee kapitalen van elk Cfl 100 en drie jaar achterstallige rente.

Spies (2019 deel 11 p. 174 dd 28-2-1653) Cornelis Jansen Udo antwoordt Dirck Fransen Strock etc.

Spies (2019 deel 11 p. 178 dd 28-2-1653) Vonnis in re Strock vs Udo: de verweerder wordt veroordeeld tot betaling van beide kapitalen met de achterstallige rente.

Spies 2019 (deel 11 p.164 dd 28-2-1653) Elisabeth van Eijndhoven weduwe Johan Vosch spreekt aan Tonis Aertsen Hack als momboir van de nagelaten kinderen van Maejken Aertsen Hack verweerder voor Cfl 83.8.0 waartoe Frans Cornelis Udo op 22-3-1652 door het gericht van Wijck was veroordeeld, waarvoor genoemde Maeijken en Jan Cornelissen Udo samen en elk voor zich borg stonden.

Spies 2019 (deel 11 p.169 dd 28-2-1653) Peter [Stevensen] Van Tefelen spreekt aan Jan Cornelissen Udo als borg voor Cornelis Jansen Udo en Merrijcken Oliphiers echtelieden, voor Cfl 150 met drie jaar rente verschuldigd sinds 24-6-1652, volgens obligatie.

Spies 2019 (deel 11 p.174 dd 28-2-1653) Antwoord: Jan Cornelis Udo contra Peter Stevensen van Tefelen.

Spies 2019 (deel 11 p.179 dd 28-2-1653) Vonnis in re Peter van Tefelen vs Jan Cornelissen Udo, veroordeelt de verweerder het verschuldigde kapitaal aan de aanspreker te betalen.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 172 no 992 dd 31-10-1653) Cornelis Jansen Udo en Maria Oliphiersdr (sic, allang dood) EL: verkopen aan Jacob Adriaenssen van Driel en Willem de Kemp het andere gerechte vierde deel in ... morgen bouwland genaamd Dopmaat op het Hoornixveld onder Maurik (...)

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 190 dd 17-10-1654) Willem Geurts de Leeuwe heeft overgegeven aan Antonis Aerts Hack, op de dag dat Antonis zijn rekening overlegde als voogd van de onmondige kinderen van wijlen Gerrit Cornelis Udens, ... etcetera (niet makkelijk geformuleerd...)

ORA Nederbetuwe (inv no 204 [Osenvoortreeks A31] fol 5v no 25 dd 20-2-1655) gelijk aan :ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 21v dd 20-2-1655)

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 21v dd 20-2-1655) Adriaen Cornelis Udents, Eb Willemsen en Gijsbertjen Cornelis Udents EL:, Jan Cornelissen en Mariken Cornelis Udents EL voor haer selven, ende de voornoemde manspersonen neffens Jan Huijberts schooldienaar als mombers van de onmondige kinderen van zaliger Cornelis Jans Udents ende Belicken Rutgers [fol 22] vendiderunt aan Tonis Cornelis Adriaens en Evertjen Hermans sijn huijsvrouw een huijs, boomgaart en bouwlandt daar aan gelegen t samen groot omtrent 1 1/2 mergen in den kerspel van Kesteren op sodane lasten als in het Boeck is is gespecificeert. Coperen hebben voor de betalingh specialick verbonden het gekofte goet nogh twee mergen bouwlandts onder den voors: kerspel, en ten laatsten nogh eenen mergen bouwlandts mede aldaar.

Spies (2019 deel 11 p. 252 dd 14-5-1655) De erfgenamen van zaliger Cornelis Jansen Udens spreken aan Roeloff Jansen voor Cfl 50 voor gekofte meubelenuut het sterfhuijs van den voornoempte Cornelis Jansen.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol fol 68 dd 9-7-1664, geregistreerd 30-6-1670) Cornelis Jans Udens erfgenamen, met name Jan van Reet en Gijsbertgen Cornelis; Jan Cornelis Goormans en Merritgen Cornelis; Geertruit Cornelis; Jantgen Cornelis; de momberen van het kind van Arien Cornelis Udents; transporteren aan Jan Jans rentmeester en Artgen Henricx 3.5 morgen land genaamd Linderts? Land (O erven Cornelis Ponsen Z Maria Dircx W cooper selfs N de Leijgraeft) , en land in Ochten genaamd de Bickelen (?) (O de erven Cornelis van Leen... en Olof Janss; Z de gemene straat; W de erven Jan Jacobs N de Boonengracht

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol 92b dd 6-3-1681 geregistreerd 9-3-1681) Op Jan Cornelis Goorman en Mariken Cornelis Udens halve akker hopland genaamd het Weseland bij deselve nagelaten is gepand door Goosen en Geertruit Udens (O Gerard van Druijten W Dirk Stevens) vor CFl 50 en CFl 30 interesse.

Spies 2019 (deel 11 p.27 dd 5-7-1647) Gerridt Cornelissen Udo spreekt aan Huijbert Jansen voor Cfl 40 pacht van een bongardt over 1646 verschuldigd.

Spies 2019 (deel 11 p.33 dd 5-7-1647) Evert Henricksen van Deventer verweerder contra Geridt Cornelissen Udo aenlegger ut in scriptis

Spies 2019 (deel 11 p.48 dd 20-3-1648) Vonnis in re Gerridt Cornelissen Udo vs Evert van Deventer, veroordelen de verweerder de eiser de gevraagde penningen te betalen. Verweerder tekent beroep aan op 29-3-1648

Spies 2019 (deel 11 p.95 dd 4-4-1650) Gerridt Cornelissen Udo nomine uxoris spreekt aan Adriaen Joosten als voor de helft bezitter van het onderpand , voor de helft van een binnenjaarse rente van Cfl 36, verschenen op 17-6-1648, met nog drie gelijke renten op 17 juni van 1647, 1646 en 1645, volgens brief.

Spies 2019 (deel 11 p.101 dd 4-4-1650) Antwoord van Adriaen Joosten aan Gerridt Cornelissen Udo.

Spies 2019 (deel 11 p.102 dd 4-4-1650) Vonnis in re Udo vs Joosten ten gunste van Udo; Joosten moet de verschuldigde pacht betalen.

ORA Nederbetuwe (inv no 234 fol 17v ongedateerd, geregistreerd tussen akten uit 1627-1653) Cornelis Janss Udo en Maria Oliphiers lenen 200 gulden van Cor[neli]s Verbrugh op pand van de helft van ‘dardenhalve morgen landts’ gelegen op het Eijgen te Ingen, ‘neffens andere goederen op Maurik’. “Vide A 86” nu ORA Nederbetuwe inv no 203, signaat 1654-68, waarin eveneens oudere akten werden (gekopieerd en) geregistreerd.

Spies 2019 (deel 11 p.134 dd 24-1-1652) Maeijcken Geridtsen [=Aertsen] huisvrouw van Gerrit Cornelissen Udo machtigt Dirck van Altena haar in gerechten te vertegenwoordigen in Nederbetuwe en elders.

Spies 2019 (deel 11 p.138 dd 16-5-1652) Maeijken Aertsen weduwe Gerrit Cornelissen Udo spreekt aan Joost Dircksen Deijs verweerder in naam van zijn zoon Jan Joosten Deijs

Spies 2019 (deel 11 p.143 dd 16-5-1652) Johan van Hattum, ordinaris doctor medicinae der stadt Tiel, spreekt aan Maijken Aertsen, weduwe Gerrit Cornelissen Udo, voor Cfl 48 voor visites aan en ten behoeve van Gerrit Udo ‘over de quetsure waeraen hij gestorven is’, plus Cfl 12 voor het ‘openen des doden lichaems’ van Gerrit, plus Cfl 4.10 voor ‘verschoten wagenvracht’.

Spies (2019 deel 11 p. 141 dd 16-5-1652) De ambtman spreekt aan Jan Geurtsen, Frans Cornelissen en Dirck Reijersen ieder voor een breeuck van 25 goltgulden omdat zij op 17-8-1651 ten huize van Willem Geurts gevochten en elkaar verwond hebben.

Spies (2019 deel 11 p. 142 dd 16-5-1652) Geurdt Jerephaessen Crauwel spreekt aan Frans Cornelissen Udo voor Cfl 86.10.0, ‘wegen coop van een swart coldt ruijn peerdt’.

Spies (2019 deel 11 p. 147 dd 16-5-1652) Frans Cornelissen Udo verweerder ende excipiënt antwoordt Geurdt Jerephaessen Crauwel aanlegger ende geëxpicieerde.

Spies (2019 deel 11 p. 156 dd 19-5-1652) Vonnis in re Geurdt Jerephaessen Crauwel vs Frans Cornelissen Udo: verweerder moet de geëiste penningen betalen.

Spies (2019 deel 11 p. 156 dd 19-5-1652) Uutgericht: de ambtman tegen Frans Cornelissen en Dirck Reijersen

Spies 2019 (deel 11 p.147 dd 16-5-1652) Maeijken Aerdtsen, weduwe Gerrit Cornelissen Udo, antwoordt doctor Johan van Hattum

Spies 2019 (deel 11 p.156 dd 19-5-1652) Maeijken Aerdtsen, weduwe Gerrit Cornelissen Udo, heeft vervolg geëist op Joost Dircksen Udo

Spies 2019 (deel 11 p.177 dd 28-2-1653) In zake Johan van Hattum vs Maijken Aertsen, veroordeelt het gericht haar tot betaling van Cfl 42.

Spies (2019 deel 11 p. 191 dd 21-11-1653) Aerdt van Munster spreekt aan Frans Cornelissen Udo voor Cfl 88 voor gecofte boomvruchten.

Spies (2019 deel 11 p. 196 dd 21-11-1653) Frans Cornelissen Udo versus Aerdt van Munster.

Spies (2019 deel 11 p. 203 dd 21-11-1653) Vonnis in re Aerdt van Munster vs Frans Cornelissen Udo: ‘rejecteert de geproponeerde exceptie van de verweerder ende excipiënt, en ordonneert denselven ten pricipaelen t’antwoorden’

Spies (2019 deel 11 p. 211 dd 1-5-1654 ) Aeltgen Peters jongedochter cum tutore spreekt aan Frans Cornelissen voor Cfl 18 die zij als dienstmaagd bij hem verdiend heeft.

Spies (2019 deel 11 p. 214 dd 1-5-1654) Frans Cornelissen Udo contra Aeltgen Peters

Spies (2019 deel 11 p. 215 dd 1-5-1654) Vonnis in re Aerdt van Munster vs Frans Cornelissen Udo: verweerder moet het gevraagde betalen.

Spies (2019 deel 11 p. 217 dd 1-5-1654) Vonnis in re Aeltgen Peters vs Frans Cornelissen: verweerder moet de gevraagde Cfl 18 betalen.

Spies (2019 deel 11 p. 248 dd 14-6-1655) Hubert Oliphiersen stelt zich borg voor Frans Cornelissen Udo in de procedure van Frans Cornelissen tegen Antonis Aettsen Hack en de weduwe van Berndt Aertsen Hack.

Spies (2019 deel 11 p. 249 14-5-1655) Arndt Vijgh, heer tot Soelen ende Swanenburgh, ambtman, tussen clacht ende verborgingh spreekt aan Frans Cornelissen Udo ende Jannichien Aertsen echteluijden ieder voor een breuke van Cfl 100 ‘ofte soo veel meer ofte min etc. van dat de voornoempte Annichien haer seer opsettelick ende moetwillich heeft laeten gelusten op den 17e februarii deses jaars 1655 Nelletgen de Kemp, huisfrouw van Tonis Aertsen Hack, op het kerckhoff t’aggresseren, onder de voet te werpen ende seer te slaen ende te stoten, niet anders alsoff zij deselve dootgeslagen soude hebben ende daerenboven seer groffelick te injuriëren ende te schelden, ende dat Frans Cornelissen haer daertoe geanimeert ende daerinner gesterckt heeft, alsmede het moetwil gehanthaeft, vermogens kontschappen daervan zijnde’.

Spies (2019 deel 11 p. 252 dd 14-5-1655) Ariën Willemsen de Leeuw ende Frans Cornelissen Udo spreken aan Tonis Aertsen Hack ende de weduwe van Berndt Aertsen Hack.

Spies (2019 deel 11 p. 259 dd 16-5-1655) D’heer amptman supra Frans Cornelissen Udo.

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 58v dd 7-3-1656, geregistreerd circa 1667) Jan Cornelis Udo en Belisken Peters van Westrheenen beloven Henrick Peters van Westrhenen haar broer Fl 100

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 59 dd 24-3-1656, geregistreerd circa 1667) Jan Cornelis Udo en Belisken Peters EL: beloven de kinderen van Jan van Eck fl 600 uit huis en hofstede en een akker bouwland daarbij

Spies 2019 (deel 11 p. 323 dd 12-10-1657) Adriaen Cornelissen Udens en Eb Willemsen spreken aan Tonis Cornelis Adriaensen voor Cfl 350, de laatste termijn van de koopsom van een huis en hofstad die hij van hun had gekocht, verschuldigd Jacobi 1656, met interesse.

Spies 2019 (deel 11 p.324 dd 12-10-1657) Antwoord Tonis Cornelis Adriaensen aan Adriaen Cornelissen Udens en Eb Willemsen. Ad proximam.

Spies (2019 deel 12 dd 10-5-1658) Gezien de panding en de koopcedulle van Adriaen Cornelis Udents en Eb Wilemsem cs, en het antwoord van Tonis Cornelis Adriaensen, veroordeelt de verweerder tot betaling van Cfl 350 plus rente als geëist. Door de weduwe van de verweerder ‘ter klaringe beroepen’ voor de ambtman op 17-5-1658.

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 27 dd 17-5-1658, geregistreerd 1-12-1653) Besaat op de goederen van Jan Cornelis Udo door Pieter de Blesn... als echtgenoot van Johana van Tefelen voor fl 150 plus rente

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 64 dd 24-7-1659, geregistreerd 1667) Akkoord tussen Jan Corneliss Udo en de kinderen van wijlen Johan van Eck en Sibilla van Westrhenen; Jan krijgt alle gerts (graan?) en de kinderen alles wat ze bij magescheid toekomt

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 64v dd 3-7-1659) Jan Cornelissen Udo weduwnaar Belisken Peters belooft Hubert van Wijck fl 351 uit huis en hofstad met akker daar aan gelegen.

Spies (2019 deel 12 p 73 dd 15-5-1660 ) Dirck Johan Hermansen, rentmeester van ZE de graaf van Culemborg, als collator en recht hebbende van de patochoegoederen van Maurick, spreek aan Jan Cornelissen Udo

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 39 dd 28-3-1663) Besaat op de goederen van Jan Cornelis Udo door Marike Roelofs weduwe Cornelis Henricks Smith voor fl 70.

Spies (2019 deel 12 p 160 dd 21-7-1663) Surrogatie: jonker Dirck van Eck in plaats van de Heer tot IJsendoorn inzake Hermansen vs JC Udo.

Spies (2019 deel 12 p 161 dd idem) Vonnis in de zaak van de graaf van Culemborg vs Jan Cornelissen Udo, Antonis Quirijnen van Bueren, Henrick Jacobsen; verwerpt de exceptoes waarop gedaagden zich beroepen en ordonneert ze te antwoorden.

Spies (2019 deel 12 p. 259 dd 28-5-1667) Vonnis in re zaliger Hermanssen (vervangen door dr Antonis Foijert) vs Jan Cornelissen Udo cs; veroordeelt dd verweerders de verschuldigde erfpacht’soo van oude schilden als hoenderen’ te betalen. Antonis en Henrick hebben geappelleerd 5-6-1667; Henrick heeft de klaring gerenuncieerd 16-9-1667.

Spies (2019 deel 12 p. 336 dd 30-5-1671) in re Berndt Janssen vs Oliphier Cornelis Udo absolveert het gericht de verweerder en accepteert zijn verklaring onder ede dat hij de Cfl 150 niet op zich heeft genomen

Spies (2019 deel 12 p 343 dd 9-1-1672) Cornelis van Wijck spreekt aan Adriaen Udents

Spies (2019 deel 12 p. 385 dd 16-11-1675) Vrouwe Johanna Vijgh, douariere en vrouwe tot Braeckell, machtigt Marten van Hove om van de wediwe Udents te vorderen Cfl 4500 die zij en de erven Adriaen Udents schuldig zijn ‘wegen de collecten’ dd 11-5-1676.

Spies (2019 deel 12 p. 389 dd idem) Vrouwe Johanna Vijgh vraagt copie.

Cornelis Jans Udo is verschillende keren doopgetuige in Maurik: 23-03-1637 bij Claesken dochter van Hubert Oliviersz; 07-10-1649 Aart zoon van Gerrit Cornelisz (Getuige: Cornelis Jansz Udo Belij Peters van Westrenen); 24-02-1650 Guert zoon van Olivier Cornelisz (Getuige: Cornelis Jansz Udo Stijnken Francken); 01-09-1650 Elisabeth de Cemp dochter van Cornelis de Cemp (Getuige: Cornelis Jansz Udo Hermken van Wijck); 01-01-1652 Gerritken dochter van Frans Cornelisz (Getuige: Cornelis Jansz Udo Maeijken Aarts);

Verponding Maurik 1650 (Archief Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden inv no 501 (oud 363)) (f 117) Cornelis Jansen Udo huijs ende hoff met gres ende les van twee hont boomgaerts getaxeert op 8 Gld 12; Noch de voors: boomvruchten verpacht aen Frans Corneliss volgens verclaeringhe; (fol 117v) van Fier Corneliss voor 18 + 12 = 27.12.0; Noch denselven met sijne Suster eenen mergen drie hont boulandts inde Meijnten gelegen, getaxeert op 7 gld 10 s = 14.8.0; Denselven noch eenre mergen bouwlandts geklegen als voors: getaxeert op 5 g = 9.12.0 (subtotaal 51.12.0); (fol 118) Noch denselven wederom met sijne Suster eenen mergen bouwlandts gelegen opt Hornsvelt getaxeert op 6 gl = 10.12.0; De Kerckm[eeste]rs van Maurick verpacht aen Cornelis Janss Udo vijff mergen weijlandts gelegen inden Meijnten voor 50.- = defert 10.10. (Subtotaal 60.10.0); (fol 122v) Dertien mergen opt Oostervelt gebruijckt Cornelis Janss Udo voor 120 = 27.6.0; (fol 23) Gerrit Cornelis Udo ... huis en hof ... in de Overwijckermaet verpacht aan Evert Henricksen

Ontleend aan Genealogie Van Der Linden (nog niet kunnen verifiëren):

Op 15 februari 1629 leent Cornelis Jans Udo van Frans Beerntss 100 gulden. Als onderpand wordt gegeven een huis en hofstad in de Buert te Maurik, waar Cornelis woont. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 203 folio 196 verso)

Op 12 april 1631 lenen Cornelis Janss Udo en zijn vrouw Maria Olifiersdr. van Cornelis Verbrugh Stevens “de Jonge” en diens vrouw Johanna van Wijck, 200 gulden met rente. Als onderpand wordt gesteld een huis en hofstad waar ze wonen, gelegen te Maurik en vrij erfgoed. Tot borgtocht stellen zij de helft van 2 morgen land op het Eigen te Ingen, waarvan de andere helft wordt bezeten door Jan van Eck Willemss. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 203 folio 86 verso.)

Op eerste kerstdag 1631 lenen Cornelis Janss Udo en zijn vrouw Maria Oliphiersdr. van Floris en Marten Dirckss 150 gulden. De hypotheek wordt gevestigd in een huis en hofstad met aanhorig bouwland te Maurik, in de Buert, zamen groot 1 morgen. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 203 folio 159 verso).

Twee jaar later, op 8 maart 1633 lenen Cornelis Janss en zijn vrouw van Frans Berntss Stroeck 100 gulden. Als onderpand wordt een stuk bouwland te Maurik, in de Menten en genaamd het Campken gesteld. (Bron RA Neder Betuwe nr. 203, folio 177 verso)

De eerste dag van de maand juli 1642 lenen Cornelis de Kemp Willemss en Cornelis Janss Udo, beide woonachtig te Maurik, 800 gulden van Juffr. Mathia van Elst genaamd Vermoelen. Ze beloven het bedrag binnen een jaar terug te betalen. (Bron RA Neder Betuwe nr 201, folio 100 verso 101)

Op 1 mei 1651 leent Cornelis Janss Udo van Johan Willems van Vincelaer en diens vrouw Dirckje Janss 150 gulden. Als borgen worden gesteld Cornelis de Kemp Aelbertss en Johanna Jans, weduwe van Johan van Eck. Als onderpand wordt gesteld morgen bouwland, het Leenaertskampken in de Mente te Maurik. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 203 folio 175 verso)

31 oktober 1653: registratie verkoop (moet voor 1637 zijn gebeurd) Cornelis Janss Udo en zijn vrouw Marie Oliphiers aan Jacob Adriaenss van Driell en Willem de Kemp het vierde deel van een bowuland, genaamd de Dopmaat en gelegen aan het Hornixveld te Maurik. (Bron RA Neder Betuwe , nr. 203 folio 172 - en 172 verso.)

26 november 1658 (registratiedatum; moet voor 1655 zijn gebeurd) verkopen Cornelis Janss Udo en zijn vrouw aan Goosen van Driel, een huis, hofstad, bouwhuis, berg, boomgaard en drie annex gelegen akkers land, groot circa 1 morgen, alles gelegen op Maurik, alsmede 2 morgen bouwland op ‘t Eijgen te Ingen. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 204 folio 109)

4 maart 1659 (registratie; moet voor 1637 zijn gebeurd) hebben Cornelis Janss Udo en Margriet Oliphiers, naast enige andere goederen verkocht en overgedragen aan Hubert van Wijck, rentmeester van de graaf van Culemborg, een huis, hofstad, bouwhuis, berg, schuur en alles daarin aanwezig, de daarnaast gelegen boomgaard en 3 akkers bouwland, tezamen 8 hond. Voorst de helft van een stuk bouwland, genaamd Leenderskampje, (waarvan de wederhelft door verwin berust in handen van Jan van Vinceler, zie hiervoor dd 1 mei 1651) alsmede 2 morgen hond, genaamd het Eijgen, waarvan 2 akkers te Maurik en een te Ingen liggen. (Bron RA Neder Betuwe, nr. 204 folio 114 verso en nr. 234 folio 27 verso)

In 1650 pacht of bezit Cornelis Janss Udo, een huis met hof “met les ende gres van 2 hond boomgaerdt”. Het fruit uit de boomgaard is verkocht aan Frans Corneliss voor 18 gulden. Hij bezit samen met “sijn suster” een morgen en 3 hond bouwland in de Menten gelegen. Evenals een morgen bouwland op het Hornixveld. Van de kerkmeesters van Maurik pacht hij 5 morgen weiland, waarschijnlijk de Kerkementen, voor 50 gulden per jaar. (Bron Arch. v.d. Staten van het Kwartier Nijmegen, nr. 501, folio 117 en 118)

Van de graaf van Culemborg, Wolrad grf. van Waldeck Pyrmont en Culemborg pacht hij de 13 morgen op het Oostervelt voor 120 gulden per jaar. (Bron Arch. v.d. Staten van het Kwartier Nijmegen, nr. 501, folio 122.)

Cornelis Janss bezit in 1650 ene huis, genaamd Den Eijnthoff, groot het negende deel van een morgen. De Eijnthoff ligt in de Middel Park. (Bron Arch. v.d. Staten van het kwartier Nijmegen, verponding Maurik 1650)


Huwt (1)

5.335   Marieke Olivier REINIERSZ

FamilienaamIndex 5.335Vader 10.670Moeder 10.671

Overleden voor 27-3-1636

Lenen van Culemborg (JC Kort, OV 1987) 502. 3 morgen in Maurik in de Huismatenkamp, (1453: vermeerderd tot 6 morgen, genaamd Huismaatse kamp), boven (1454: een hofstede aan de dijk; 1458: de heer; 1481: de vrouwe; van Meer), beneden: (1481: de Huismaatse kamp), (1454: zuid en en oost: Gerard Ude, noord en west: de gemene straat). 502A. De helft van het leen, (1570: boven en beneden: de heer van Schijn, jaarlijks fl 28.- Karolus waardig). 14-12-1517: Johan van Hattem voor Jerefaas, zijn zoon, bij overdracht door Hase Zwedersdr., 4775 p. 280. ..-.-1552: Elisabeth van Hattem met een Gelders leen, 3552 fol. 32v. 22-4-1570: Zeger van Atteveld voor Elisabeth van Hattem, zijn vrouw, met ledige hand, 4778 fol. 121v. 18-5-1588: Willem van Atteveld bij dode van Elisabeth van Hattem, zijn moeder, 4795. 16-6-1635: Cornelis Jansz. Udo voor Marieke, dochter van Olivier Reinersz., zijn vrouw, bij dode van haar vader, 4783 fol. 24. N.B. Van dit leen, omschreven als: 3 morgen, boven: de vrouwe van Meer, beneden: de Huismaatse Kamp, jaarlijks fl 18.- Karolus waardig, zijn bovendien de volgende beleningen gedaan (!): 22-4-1570: Olivier Reinersz. bij dode van Gerritje Woerstz., zijn moeder, 4778 fol. 108. 28-7-1597: Olivier Reinersz. mag beschikken, 4777 fol. 145. 26-4-1601: Olivier Reinersz., 4777 fol. 145. 16-6-1635: Conelis Jansz. Udo voor Marieke, dochter van Olivier Reinersz., zijn vrouw, bij dode van haar vader, 4783 fol. 9. 27-3-1636: Jan Noest bij overdracht door Cornelis Jansz. Udo voor Marieke, diens vrouw, 4783 fol. 24.


Huwt (2) ca. 1637

Belichje Rutgers van RANDWIJK

FamilienaamIndex

Overleden na 1651 voor 1655

Rutger van Randwijk wordt vermeld Spies (2019 deel 9) in diverse processen als aanlegger of verweerder: 53 56 66 199 204 229 297 302 303 317 320 328 349 355; idem deel 8 pp 74 75 186 254; geen verdere familie vermeld. Buurmeester van Opheusden in 1623.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 864 fol 149 dd 10-12-1638) Cornelis Janssen Udo en Belichgen Rutger van Randijcxdr EL: verkopen aan jr Gerrit van Rheede kapitein en jvr Cristina Heurnius EL: een jaarrente van Cfl 24 uit huis, hofstad boomgaard en landerijnen groot ca anderhalve morgen in Kesteren. (etc.)

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 865 fol 149 dd 6-11-1651) Cornelis Janssen Udo en Belichjgen Rutger van Randijcxdr EL: verkopen aan jr Gerrit van Rheede kapitein en schepen tot Rhenen en jvr Cristina Heurnius EL: een jaarente van Cfl 12 op huis, hof en boomgaard groot anderhalve morgen. (Marge: beide brieven door van Rheede en Hurnius verkocht aan Aris Arissen en Maria Geverts, 9-5-1661, geregistreerd 19-7-1661).

Kinderen

 1. (uit 1) Gijsbertje Zie 2.667
 2. (uit 1) Mariken, huwt voor 1655 Jan Cornelis Goorman
 3. (uit 2) Geertruit Cornelis, onmondig in 1655
 4. (uit 2) Jantgen Cornelis, onmondig in 1655
 5. (uit 1) Arien Cornelis Udents (+na 1655, voor 1664? Of na 1672?), huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. N. Arien Cornelis Udents
 7. (uit 1) Jan Cornelisz Udo, huwt Maurik NG 16-4-1648 Belisken (Sibilla) Peters van Westrheenen, weduwe Jan van Eck (gehuwd Maurik NG 11-3-1638, hij weduwnaar van Anna Willems, zij J.D. van Ingen).
 8. Kinderen
  1. Aelken Udo (dNG Maurik 14-1-1649, getuigen Cornelis Jansz Udo en Geerken Peters)
 9. (uit 1) Gerrit Cornelisz Udo (+Maurik tussen 24-1-1652 en 16-5-1652), huwt Maurik 10-11-1644 Maeijken Aarts Hack, weduwe van Wilhelm Henricks
 10. (uit 1) Frans Cornelisz Udo, huwt Maurik NG 2-2-1645 Janneken Aarts Hack
 11. (uit 1) Olifier Cornelisz Udo, huwt Maurik NG 26-3-1649 Anna Henricks, jongedochter van Elst

TerugBegin van generatie


5.336   Pons HENDRIKS

FamilienaamIndex 5.336Vader 10.672Moeder 10.673

Geboren ca. 1565
Overleden na 1615

Spies (2019 deel 6 p. 203 dd 7-5-1610) Willem van Hattem Woltersen spreekt aan Pons Henricksen en Gerrit Verbrugh Stevensen gewezen buurmeesters van Maurik voor Cfl 18.5.0 aan hem verschuldigd voor vertering en ‘ruijter gehout’ van de compagnie van ritmeijster Thomas Viller ‘mette selve buirmeijsteren ende nabuiren opte uutsettonge van den onraedt de anno 1609 affgerekent’.

Spies (2019 deel 6 p. 212 dd 7-5-1610) Antwoord van Pons Henricksen en Gerrit Verbrugh Stevensen, gewezen buurmeesters van Maurik, aan Willem van Hattem Woltersen.

Spies (2019 deel 7 p. 103 dd 7-9-1612) Willem van Hattem Woltersen wacht Gerrit Stevensen en Pons Henricksen om gte angtwoorden, of gewonnen te hebben vermogens de aanspraak.

Spies (2019 deel 7 p. 151 dd 17-5-1613) Pons Henricksen en Gerrit Verbrugh Stevensen, gewezen buurmeesters van Maurik in 1608, antwoorden Willem van Hattem Woltersen.

Spies (2019 deel 7 p. 261 dd 5-6-1615) Het gerecht in de zaak van Willem van Hattem Woltersen tegen Pons Henricksen en Gerrit Verbrugh Stevensen, gewezen buurmeesters van Maurik in 1608, oordeelt ten gunste van de eiser; verweerders moeten de gevraagde penningen opleggen en betalen.

(Nazaat:) ORA Nederbetuwe (inv no 204 [Osenvorenreeks A32) no 459 fol 84 dd 21-1-1658) Pons Henricxssen belendt ten noorden vier morgen weiland genaamd de Smachtkamp van Cornelis Ponsen en Mariken Henricx; Reijer Henrixcssen belendt een ander perceel van beiden;

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol 58 no 345 dd 20-4-1668, geregistreerd 23-4) Pons Henricks en Aeltgen Claes beloven Dirck Henricks Lancel Cfl 800 op twee morgen hop- en bouwland genaamd het Nijlandt en nog twee morgen daar oost (van) debiteiren, Z de landwetering, W erfgenamen Maria Cornelis.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 fol 76v dd 31-5-1659, geregistreerd 9-7-1675) Pons Henricks is schuldig aan Evert van Manen en Elisabeth Jansen EL Cfl 200 tegen 6% rente op drie morgen bouwland (O erven raadsheer Bemmel, Z Smachtcamp W Cost Jerephaes N Jan Jans rentmeester. Marge: Jan Vermeer en Jantje Ponsen verbinden ‘tot meerdere securiteijt’ hieraan nog de helft van een weijcamp van vier morgen genaamd de Smachtcamp, waarvan de andere helft behoort aan Derck Alberts.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 fol 88v no 573 dd 12-4-1680, geregistreerd 3-5-1680) Tonis Claes en Jantgen Gerrits EL: hebben in vaste erfkoop opgedragen aan Goossen Bartten van Ghent en Neeltgen Henricks Verwoert een vierde part van vier morgen boomgaard en bouwland; een ander vierde behoort Pons Henricks en de helft Henrick van Grootfelt (O Adriaen Adriaens, Z de Hamschestraat, W Jan Toenis Buddingh, N de Heuschegraef.


Huwt voor 1600

5.337   N.N.

Index 5.337 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 2.668

TerugBegin van generatie


5.344   Otto N.

Index 5.344 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Gendt

Alias Ot, Otho.


Huwt

5.345   N.N.

Index 5.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willen Otten Zie 2.672
 2. Jan Otten, huwt Gendt NG 24-3-1654 Harmsken Derrix weduwe Jan Raris tot Gendt
 3. Kinderen
  1. Willem Otten (dNG Gendt en Erlecom 24-1-1672, getuigen Jenneken Claessen, Jan Gijsbers)

TerugBegin van generatie


5.368   Gerrit van WEERDENBURG

FamilienaamIndex 5.368 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1603

ORA Nederbetuwe (inv no 105, fol 154, d.d. 21 nov 1603) Jacob van Weerdenborgh spreeckt aen met recht tusschen p ende p Johan Wilhemsz als mede gebruycker van Berndt van Weerdenborchs hoffstadt tot Echten voor zijn quota van eenendetwyntich keysers gulden binnen jaersche verschenen renten vermogens zegel ende brieff hiermede inbedingende, te weten voor veerthien keysers gulden jaerlicx van deselve renthe ende moch voor drieendetwyntich jaeren achterstedige renthen van dyen, ter goeder rekeningen ende voorden schaden met recht ende bedinght hiermede zijn wacht.

Spies (2019 deel 6 149 dd 12-6-1609) Jacob van Weerdenborch spreekt aan Johan van Aelst, Herman van Reedt en Henrick van Reedt, erfgenamen van Gerrit van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 6 188 dd 26-3-1610) Johan van Aelst, Herman van Reedt en Henrick van Reedt, als mannen van hun huisvrouwen, antwoorden Jacob van Weerdenborch.

ORA Nederbetuwe (inv no 200, fol. 26 verso/27, d.d. 9 nov 1616) Johan en Hillebrand Vonck, mitsgaders Jan Willemsz hebben lange tijd geprocedeerd en opgewonnen de hofstad van zaliger Gerrit van Weerdenborch, en zij hebben mede gekocht en afgelost de rente die op de betreffende hofstad was gevestigd, verleend door de heer van Varik, Hendrik van Beijnhem, de heer van Doddendaal en de Nonnen van Wamel. De tegenwoordige tegenpartij in deze is Derkske van den Bergh, echtgenote van Gijsbert Kemerlingh (Kamerling). Zij had garandbrieven op de betreffende hofstad afgegeven. Omdat de Voncken en Jan Willemsz de hofstad (van haar) hebben onteigend heeft Derkske van Weerdenborch haar verder waarschap en garant gezocht op Jacob van Weerdenborch, Johan van Aelst, Herman en Hendrik van Reedt met Hendrik Reijnen als respectievelijke erfgenamen van haar ouders, als bezitters van de hofstede. Op 3 juni 1616 hebben Johan en Hillebrand Vonck en Jan Willemsz voor het gerecht van Kesteren ingestemd dat Jacob van Weerdenborch hen verwinnen (betalen) zal de ingeloste rentebrieven en alles wat zij direkt of indirekt sprekende hadden op de betreffende hofstad. Op voorwaarde dat Jacob van Weerdenborch hun afhouden zal van Gijsbert Kamerling, als man en voogd van Derkske van den Bergh. Dit laatste echtpaar zal hun geschil met Jacob van Weerdenborch ook aan het gerecht voorleggen. Johan en Hillebrand Vonck, en Johan Willemsz zullen in maart 1617 aan Jacob van Weerdenborch cederen (overgeven) de ingeloste (rente)brieven etc. Jacob van Weerdenborch zal aan Johan en Hillebrand Vonck, en Johan Willemsz betalen een bedrag van f 4.075, te betalen in twee gelijke termijnen, de ene helft `petri 1618 en de andere helft Petri 1619. Voor de schade die Derkske van den Bergh heeft geleden zal Jacob van Weerdenborch, tegenwoordig inlosser van de hofdtsad van zaliger Gerrit van Weerdenborch, haar een bedrag geven van f 700, de ene helft binnen 10 dagen en de andere helft maart 1617. (Marge: Gijsbert Kamerling, weduwnaar van Derkske van den Bergh, 23 sept 1625, verklaart dat de f 700 nog niet betaald is.


Huwt

5.359   N.N.

Index 5.359 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 2.684
 2. N., huwt Johan van Aelst
 3. N., huwt Herman van Reedt
 4. N., huwt Henrick Sas genaamd van Reedt
 5. Derkske, vermeld 9-11-1616
 6. (mogelijk) Berend

TerugBegin van generatie


5.370   Peter Gerritsz VERDELFT

FamilienaamIndex 5.370 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kapitein in het Staatse leger (NL 1915:200); vermeld 1613. Agatha niet verwarren met haar mogelijke tante Agatha Verdelft Gerritsdr, gehuwd met Cornelis Cornelisz Briel gezegd Welhouck (+1610), vermeld NL 1911 kol 140


Huwt circa 1585

5.371   Wijnne WIJNTGENS

FamilienaamIndex 5.371Vader 10.742Moeder 10.743

Kinderen

 1. Agatha Zie 2.685
 2. Balthazar Verdelft (+in Oost-Indië)
 3. Gerrit Verdelft (+in Oost-Indië)
 4. Adriaan Verdelft, huwt Magdalena Backer
 5. Peter Verdelft (+1631, doodgestoken door een knecht te Anut (?)), huwt Harderwijk Tida van Wijnbergen, dochter van Willem en Judith van Wijnbergen.

TerugBegin van generatie


5.768   Hendrik TIMMERMAN

FamilienaamIndex 5.768 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Goch


Huwt ca. 1585

5.769   N.N.

Index 5.769 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 2.884
 2. Trijntgen, doopgetuige in 1616
 3. Sophia (Vijt), doopgetuige in 1626
 4. Beultgen, doopgetuige in 1621

TerugBegin van generatie


5.770   Marten N.

Index 5.770 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Maaseik. Twee mogelijke verwanten van Metgen werden burger van Nijmegen: Jan Martens uit Monsiou, hoefsmid en schoenmaker, voor fl 4.10.- op 15-11-1604 [deze huwt 4-11-1604 N.N.] en Gijsbert Martens uit Eyck, voor fl 6.-.-, op 22-11-1605.


Huwt ca. 1585

5.771   N.N.

Index 5.771 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Metgen Zie 2.885
 2. Jan, doopgetuige in 1621

TerugBegin van generatie


5.772   Jan van EWIJCK

FamilienaamIndex 5.772 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1550
Overleden Nijmegen rond december 1585, bStevenskerk

Zoeklicht op Nijmegen (1980: 102) vermeldt in de lijst overluidingen van juni 1585 tot maart 1587 als nummer 106 [gezien de plaats op de lijst is dit vermoedelijk eind 1585] Jan van Ewijck, overluid en tevens begraven in de S Stevenskerk.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1861 dd 5-2-1578) Jan van Ewick aan Aeltgen van Eindt, morgengave.

Mogelijk was hij eerder getrouwd: Johannes de Ewick huwt Wendela N., en doet een morgengave op 4-8-1562. Dit zou het onwaarschijnlijke aantal (vermoedelijke) kinderen uit een kort huwelijk met Aeltgen, en de lage huwelijksleeftijd, een stuk begrijpelijker maken.

Hypothese: broer van Roeloff van Ewick en zaliger Peterken Cocken; kinderen (of waarschijnlijker kleinkinderen) van Roelof van Ewick en juffrouw Aleidt. Vermoedelijke neef: Roeloff van Eewijck, schout van Beuningen, huwt Naeltgen van Leuw, weduwe van Claes van den Kerckhoff, Nijmegen NG 3-11/20-11-1605 (getuigen Peter Bor, Wilmken Wouters).

Mogelijk de vader: OA Nijmegen (Cartularium zusterklooster Mariënburg, inv no 2127 fol 12 dd 6-10-1546) Jacob van Gailen Rutgerssoen en Aleydt, echtelieden, verkopen aan heer Johan van den Berch, pater tot Marienborch, ten behoeve der besloten jofferen van het gelijknamige klooster binnen Nijmegen, een erfjaarrente van 6 enkele gouden hertog Philipsgulden, geldende op St. Victorisavendt martyris uit een huis en hofstede in het kerspel tot Boeningen in het Rijk van Nijmegen, groot omtrent 55 hollantsche morgen, begrensd door het erf van Herman van Wijhe, de Queijldijck, het erf van Johan van Euwick en de openbare weg, bezwaard met een pacht van 3½ gouden schild aan de erven Roijloff van Euwick, 12 goudgulden en 3 hertog Philipsgulden aan Johan Spruit, en 3 goudgulden en 3 Philipsgulden aan Cornelis van Heteren ; t.o.v. Arndt die Haen en Cornelis van Heteren, erfpachters in het Rijck

ORA Nijmegen (Kerspel Beuningen inv 223-4) Stukken betreffende een rente van 3 gulden per jaar uit ‘De Aelst’ onder Beuningen, bezwaard met een rente van 6 gulden current voor Anna de Haert , 1532 - 1690, 1 omslag; 2 charter getransfigeerd. 224: Akte waarbij voor erfpachters in het Rijk van Nijmegen Roeloff van Ewijck en zijn vrouw joffer Alyt aan Laurents Vermoelen verkopen een erfjaarrente van 6 gulden current op sint Petersdag ad cathedram uit een stuk land ‘op ten Aelst’ in het kerspel Beuningen; getransfigeerd met een akte van 1618 waarbij voor erfpachters in het Rijk Jacob van der Landen en zijn vrouw Derrijsken van Campen de rente verkopen aan Anneken die Haert, weduwe van wijlen de notaris Derck Mattheus (22-2-1532)

ORA Nijmegen (Charters, inv no 832 no 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 – 1965) Rueloff van Ewyck en Johan Aelberts’z., erfpachters. - Henrick van den Camp erkent een huis in Boenyngen voor een erfpacht van 2 schilden, 30 stuivers en 6 hoenders in erfpacht ontvangen te hebben van Henrick Vyge. Gegeven in den jair ons Heren vyffthynhondert een ende twyntich op sunte Peters avondt ad Cathedram

(met transfix van 23 september 1519)

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1871 fol 50v dd 29-12-1613 Oude Stijl) Derisken van Ewick weduwe Roeloff van Eint; Claes Uwens e.v. Aeltien van Eint; Herman van de Merckt en Metien van Ewick EL:, Derick van Ewick en Lijsken de Bruin EL: Bastiaen Beem (met volmacht Leiden dd 3-1-1614 Nieuwe Stijl) voor Johan van Ewick en Appolonia Cornelisdr EL; Maria Cocken weduwe Henrick Verdonck; Jelis van de Pol en Beeltien Cocken EL: Jan Janssen en Grietgen Cocken EL: Gerit Henricks en Weindel Martens EL: Johan van de Wal als volmachtiger van Arnt Laurenszen en Robert Laurenssen, gebroeders (met volmacht Arnhem zonder datum), allen erfgenamen van zakiger Roeloff van Ewick en zaliger Peterken Cocken; verkopen aan Johan Sanders de gerechte helft van vier morgen uiterwaarde buiten de Hezelpoort, belend door Roeloff van Onderen, Sander van Munster en Ott Pouwels. De andere helft behoort toe aan Coendert Plas.

NB: Roelof van Ewijk was in 1600 schepen en in 1601 burgemeester van Nijmegen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1871 fol 51v dd 29-12-1613) Derisken van Ewick en Roeloff van Endt EL:, overleden; Claes Uwens en Aeltien van Endt EL:; Herman van de Merckt en Metien van Ewick EL:; Derick van Ewick en Lijsken de Bruin EL:; Johan van Ewick en Appolonia Cornelisdr EL:; Maria Cocken en Henrick Verdonck EL:; Jelis van de Pol en Beeltien Cocken EL:; Jan Janssen en Grietgen Cocken EL:; Gerit Henricks en Weindel Martens EL:; allen erfgenamen van Roeloff van Ewick en Peterken Cocken EL:, verkopen 16 hont land op de Groesbeeksestraat bij Hogeveld, aan Ruth Henricksz, belenders Hans Knuivers en Jacob Floris. (Prijs fl 580.)

ONA Leiden (Jan van Heussen inv.no. 214, no 19 dd 25-10-1628) Volmacht van Jan van Ewijck, cleerverkooper alhier in den Hage, aan Jan van Leuven, bouckhouder te Amsterdam, om van Aeltgen Jandr, eertijds te Den Haag nu te Amsterdam, te vorderen fl 431,- die zij hem volgens obligatie schuldig is, resterende van een obligatie van fl 600.

ONA Leiden (Dirck Traudenius, inv no 374, no 151 dd 23-12-1632) Jan van Ewijck te ‘s-Gravenhage geef volmacht aan Aelbrecht Janss van Leeuwen te Leiden om het Huis te Teijlingen in Leiden te verhuren voor een prijs naar eigen inzicht.


Huwt Nijmegen 4-2-1578

5.773   Aeltjen van EINDT

FamilienaamIndex 5.773Vader 11.546Moeder 11.547

Geboren ca. 1555
Overleden na 1624

Mogelijk zus en schoonzus van Derisken van Ewick en Roeloff van Endt, en schoonzus van Roeloff van Ewick en Peterken Cocken.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1872 fol 68v dd 10-11-1615) Verkoop van huis Den Jesus op de Markt. Aan Claes Uwens e.v. Aeltgen van Eijndt door Cornelis Beeltgens e.v. Beeltgen Lenarsz. Belenders Jacob van Langevelt, Grietgen van Duijven, Anneken NN e.v. Cornelis van Swol (Leidekker); ook vermeld Loeff Hendericx, Gerit Jansz van Maesbommel, Nesken Jansz e.v. Jan van Broickhuijsen. Kosten fl 132.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1877 fol 14 dd 3-3-1624) Aeltgen van Eijnt weduwe Claes Ouwens en Thomas Ouwens en Beeltgen Verhaech EL, moeder en kinderen, verkopen aan Gerit Ouwens en Gertruijt Hoffmans EL: het huis Jhesus op de Markt (belenders Wilhem van Duijren, Jacob van Langevelt, N. de Beijer (Secretaris) en Johan Tros); belast met een schild jaarlijks aan Hendrick Jordens.


Zij huwt (2) voor 1595

Claes UWENS

FamilienaamIndex

Overleden na 1617, voor 1620

Alias Ouwens, uit de burgemeestersfamilie.

ORA Nijmegen (Stadsgerichten inv. 1867, fol. 26v, d.d. 24-3-1597) Fyken Claes weduwe Thomas Claesz, voor zich en met volmacht van Claes (N?)yben mn van Gerr(..)en Uwens (uit Huissen), Claes Uwens en Aeltgen EL:, Hermen Uwens en Margrieth Henricx EL:, verkopen aan Huybert Cuypper een huis en hofstad onder hett ge...shuijs aen den Cruys gelegen.

Burgerweeshuis (arch no 186 Charters inv no 120 dd 23-1-1606) Schepenen te Nijmegen Iohan van Hoevel en Christoffel Biesman oorkonden, dat Claes Uwens en Aeltie v. Eint echtelieden aan Reiner Hanssen als provisor en boekhouder van d’arme Weesen (Burger Kinderen Weeshuis) alhier verkocht hebben 1 morgen land gelegen te Hees aan de Wolffscuil, naast de weezen en erfgenamen van Ioh. v. Toeven, nu ook de weezen; vrij erf en goed uitgezonderd 9 gld. jaarlijks aan Ian v. Hoecklum. Gegeven in den iaer ons Heren duisent sess hondert und sess, den drie und twintichsten dach Ianuarii.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1876 fol 100 dd 3-7-1622) Schuld van Fl 1120 op pand van een huis Achter het Vleeshuis. Claes Uwens, overleden, en Aeltgen van Eijndt; haar zoon Girrit Uwens en Gertruit Hoffmans EL:; aan Stijnecken Willemsz en Joachim van Walbeeck EL: en Laurens van Walbeeck en Judit van Walbeeck, beiden ongehuwd. Belenders Thoenis van Bothaelen, Hubert Cuijper. Marge: voldaan 3-5-1622.

Kinderen (Van Ewijck)

 1. Derck Zie 2.886
 2. Metien, huwt Nijmegen NG 30-7- 6-9-1603 Herman Aernts van de Merckt (*Arnhem +voor 17-3-1624; maar in 1627 nog in ORA)
 3. Kinderen
  1. Adriana Hermansdr van der Marck (*Nijmegen ca 1610) huwt Nijmegen NG 14-11-1630 Christoffel Dufour (hieruit Jan Christoffelszn Dufour *1631); huwt (2) Nijmegen NG 8-4-1634 Cornelis Engelbertszn Beeckman (hieruit Christoffel *1635; Engelbert *1637; Hermanus *1639; Pieter *1641; Adriana *1643)
 4. Johan, kleerverkoper aanvankelijk te Den Haag, later Leiden; huwt (1) Appolonia Cornelis; huwt (2) als klerenverkoper in de Corte Nieuwstraet: Leiden NG (ot) 20-4-1650 Catharina Jansdr (*Amsterdam) in de Corte Nieuwstraet (getuigen Hans de Vrolijck, bekende in de Heerestraet; Teuntgien Cornelis bekende in de Levendael)
 5. Mariche Jansdr van Eewijck, hypothetisch, huwt (1) als jongedochter Nijmegen NG (ot 14-11; getuigen Peter Hendricx, Berte Gerritsdr) 28-11-1602 Dirick Jans van Bemmel, weduwnaar; huwt (2) Nijmegen NG 24-2-1611 Loij Aertssz van Thuijl, weduwnaar (getuigen Geurt van de Velde, Anna Halecorst)
 6. Stijne Janss van Eewijck, hypothetisch, huwt (1) Jan Janss; huwt (2) Nijmegen NG (ot 24-11) 8-12-1605 Beernt Janss Troij, soldaat onder kapitein Augustijn (getuigen sergeant Sijmon van Meijburg, Gerrit Pannebacker onder Augustijn, Barbara Andries)
 7. Idegen Janss van Ewijck, hypothetisch, huwt Nijmegen NG 28-7-1593 Matthijs Sweers van Boeningen (=Beuningen)

Kinderen (Uwens)

 1. Geertruid
 2. Gerrit Uwens, huwt Nijmegen NG ot 25-7-1619 Gertruit Hoffmans (Hoefmans), jd van Aldenkercken (Aldekerk); gehuwd augustus 1619 Melin bij Brussel (getuige Herman van der Marck, frater sponsi) [sic]
 3. Thomas Ouwens, huwt Nijmegen NG (ot 3-5) 17-5-1618 Beeltgen (Sybilla) Verhaech, jongedochter van Gennip; getuigen Willemken Lesier, Aeltgen van Endt.

TerugBegin van generatie


5.840   Johan Jacobs VERMEER

FamilienaamIndex 5.840Vader 11.680Moeder 11.681

Geboren ca. 1545

Bron Kwartierstaat Joke Hendriks (genealogieonline).

ORA Overbetuwe (inv no 99, fol. 87v, d.d. x-7-1576) Willem Jacobss genamt Vermeer, stelt als zijn borgen Johan en Arndt Jacobss genamt Vermeer sijn broederen. julij, anno LXXVI.

ORA Overbetuwe (inv no 99, fol. 125, d.d. 1-10-1577) Johan Rijckens heefft tuschen peindingh en pandtkeringh gewacht Willem, Arndt, Bart (Evert?) ende Johan Vermeer, als erffgenamen van zaliger Jacob Vermeer oires vader voor XX daler en de schade mitt recht daerbij.

Gelderse Rekenkamer (inv. no 5081, fol. 10, d.d. 1604-1606): Johan Jacobss met Pelgrum en Derick, sijne sohnen en Derick Versteegh eenen Gerrit Hubertss bont en blauw geslagen.

ORA Overbetuwe (inv no 102, fol. 154v, d.d. 18-5-1612) Tucht, Johan Jacobss Vemehr ende Anna Derck Pelgrums dochter sijn echtehuijsfrou mit Gaerdt Vermehr hen in desen gekoren momber, hebben malkanderen getuchtigt in een stuck landts geheten Sleenburgh ongeveerlick ses mergen gelegen inden kerspel van Setten inden ampte van Overbetuwe, opten XVIII maij anno 1612.

ORA Overbetuwe (inv no 110, fol. 245v, d.d. 14-2-1668) Guert Hendricks als opposant van executie wacht joffer Mechtildis Lucas, gevende redenen van sijne oppositie, dat de verweerder op den 14 februarij 1668 gepeint heeft aen sodane gerede ende ongerede goederen, als de kinderen en erfgenamen Jacob Derricxen zaliger welcke Jacob is geweest erfgenaem van zijn zaliger bestevader Jan Jacobs, in de kerspelen van Setten en Hervelt sijn hebbende. Daervan de weet aen hem als momber van de voors kinderen gedaen is.


Huwt

5.841   Anna Dercksen PELGRUMS

FamilienaamIndex 5.841 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Derck Zie 2.920
 2. Pelgrum Jansen Vermeer

TerugBegin van generatie


5.844   Jan VOS

FamilienaamIndex 5.844 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1570/90

Bron Kwartierstaat Joke Hendriks (genealogieonline).


Huwt

5.845   N.N.

Index 5.845 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk N. van der Geijn, zus van Willem en Jenneke

F

1. Derck Jansen Vos (*ca. 1600 +voor 1654)

2. Reinier Zie 2.922

TerugBegin van generatie


5.952   Berend N.

Index 5.952 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575
Overleden Oosterbeek voor 1666

Mogelijk: ORA Veluwe (inv no 377 fol 176 dd 25-9-1641) Jan Beernts en Arent Henricks treden op als voogden van wijlen Geerten Beernts’ nagelaten kinderen bij Henrick Brantsz. Borgen zijn Jan Henricks en Gerrit Jansz, de koster.


Huwt voor 1598

5.953   N.N.

Index 5.953 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 2.976
 2. Jan (hypothetisch)
 3. Geerten (hypothetisch) (+voor 25-9-1641), huwt Henrick Brantsz; hebben nageslacht

TerugBegin van generatie


5.956   Jan van ESSEN

FamilienaamIndex 5.956 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch


Huwt ca.1590

5.957   N.N.

Index 5.957 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 2.978
 2. Gerrit Jansen van Essen (*voor 1595 +na 1640), huwt voor 1620 N.N.
 3. Kinderen
  1. Hendrikje Gerrits, huwt Oosterbeek NG (ot) 19-7-1640 Brant Willemsen te Wolfheze

TerugBegin van generatie


6.016   Derck NAB

FamilienaamIndex 6.016 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1560

[nog nazien] Archief Hof van Gelre en Zutphen (no 4918 Procesdossiernummer: 1549/38) Willem Arntzoen contra Henrick Nabbe, Hofstede onder Oosterhout.

ORA Overbetuwe, Gerichtsprotocol Bank van Elst, inv. 292, fol. 10, d.d. 15-7-1561[Transcriptie Otto Straatman]: Soe leider hierbevorens eijmer genamt Goessen Nab van Johan van Bemmell to geslagen gewest, dair hij leidr aen gestorven is end dan der halven nu die frunde van beiden gebeden bij eijn andere tho Oesterholt gekomme sijn, omb sulck nederslach en ongeluck voors zalicheit der zielen to theiden en to swoernen, end der halve to bieden en tho eisschen onderstaen hebben, wair mede die voors Johan van Bemmel des nederslaechs halend vande bloetverwanten desselve Goessens Nab zaliger geschenden en geswourt suldt wesen. Soe hebben then laetsten Henrick Nab en Johan Nab des vurs zaliger Goessens broeders vur oen selven en mede van wegen, Mais Nab oire onmundige broeder, Derick Nab der alde als ohm mit Derick Nab sijne soen vur oen selven, en mede van wege des vurs Derck des alden andere kinderen, Johan Nab genamt Sijmpell als ohm, mit Henrick en Gerit Nab sijnen kinderen vur oen selven en oick mede van wege oire andere kinderen, Arndt Goessens, Gerrit Goessen en Johan Goessens gebroederen als ohmen, vort Clais Nab, Derick Janss, Derick Geritss en Cornelis Janss, dese vurs bloetverwanten en swoernvolgers hebben vur oen selven en mede van wege oire andere mede bloetverwanten, die van bloetswege eijnichsijns daer toe gehoeren muchten sij were dan inheijmsch oder uitheijmsch, mundich oder onmundich, geboren ofte ongeboren (dair vur sij semmentlick mede gelaifft hebben) overgegeven vur sich gerichtlick vur Peter van Reet scholtus van stadt des amptmans, ... opt vijff julij anno 1561.

Reconstructie op basis hiervan: N. Nab [vermoedelijk Henrick] huwt NN, heeft verwanten in 1561, niet te plaatsen: Clais Nab, Derick Janss, Derick Geritss en Cornelis Janss. Zijn kinderen zij 1. N. Nab (*ca. 1500), huwt ca 1530 N Goossens, zuster van Arndt Goessens, Gerrit Goessen en Johan Goessens (ouders van 1. Henrick Nab; 2. Johan Nab ; 3. Goessen, vermoord in 1561 door Johan van Bemmell ; 4. Mais Nab, onmondig in 1561); 2. Derck Nab der alde (*ca. 1505) [vermoedelijk Q12.032] huwt NN (ouders van 1. Derck * voor 1535 [Q6016); 2. N.; 3. N., minstens twee kennelijk onmondige kinderen in 1561); 3. Johan Nab (*voor 1510) genamt Sijmpell, huwt Jenneke N. (ouders van 1. Henrick; 2. Gerit Nab 3. N. 4. N., ten minste twee in 1561 kennelijk nog onmondige kinderen)

ORA Overbetuwe (inv no 293 fol 38v dd 4-10-1562) Kondschap voor Wilhem van Doernick. Johan Nabben en Jenneken zijn huisvrouw getuigen op verzoek van Wilhem van Doernick dat zij als knaap en maagd gediend hebben bij Wijmer Alartss, en dat in die tijd, toen zij daar woonden, Henrick van Doernick en Wilhem zijn zoon daar kwamen om Wijmer te manen over een schuld van haar heerschap, en dat er anderen aan tafel zaten, en dat ‘aeten’? zei ‘segget uluijden dat sy mij dat gelt tho Arnhem schick’, en dat Willem toen zei ‘off to Nymwegen’, en wanneer id to Arnhem is, soo sall ick waell krigen’. Jenneken getuigt nog dat Willem later teruggekomen is, toen haar heerschap uit was, en naar Itgen vroeg, de vrouw van Wijmer, die ook uit was; dit omstreeks vier uur voor zonsondergang, en hij had twee servanten bij zich, Gerit en Derick. Deze gingen naar Oosterhout, waarna Wijmer en vrouw het huis achterom verlieten. Even daarna was Willem terug en vroeg weer naar Itgen. Dat heen en weer gelop liep uit de hand toen Willem met een kaatsbal Wijmer verwondde. Jan Nab getuigt verder dat Wilhem diezelfde morgen nog bij hem kwam toen hij aan het ploegen was, met een zwaard onder de arm, vragend naar Wijmer en (toen Jan zei dat deze weg was) dreigend dat hij hem wilde slaan. Jan heeft ook gezien, nog steeds aan de ploeg, hoe de twee slaags raakten en (toen ze Jan zagen) stopten; Wijmer ging gewond aan [geschen? en] hoofd naar huis; toen hij weer buiten kwam volgde het incident met de kaatsbal, waarbij hij nog ernstiger gewond raakte.

ORA Overbetuwe (inv no 97 fol 6 dd 20-1-1550, gerichtsdag) Henrick Nab heeft zich quijtgedinght mitten lesten ordell tusschen inleidinghe ende uitleidinghe tegen Wilhem Cloppert off Wilhem Arndtss.

ORA Overbetuwe (inv no 292 fol 50 dd 28-3-1555) Derck Nab vermeld als gerichtsman (te Oosterhout)


Huwt voor 1590

6.017   N.N.

Index 6.017 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.008
 2. (hypothetisch) Arien

TerugBegin van generatie


6.018   Johan WILLEMS

FamilienaamIndex 6.018 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1535
Overleden Andelt tussen 16-1-1612 en 22-9-1612

De Genealogie Van Rinsum noemt als ouders van Johan: Hendrick Theunissen en Metgen van Rinsum te Nijmegen, aldaar gehuwd 22-2-1625. Dit kan uiteraard niet kloppen: de namen kloppen niet en de leefjaren evenmin.

Niet verwarren met deze bijna een generatie oudere Johan Willems (*ca. 1523), zoon van Willem Conradts: ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 34 dd dinsdag post St Lambertus 1569) Henrick van Wolfferen heefft sich quit gedinght tegen Jan Wilhemss.; ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 30v dd 8-11-1573) Johan Willemss legt op verzoek van Wijnand van Beijnum een getuigenis af; hij was met hem in Bemmel en had geen weet wat in Valburg gebeurde.; ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 37 dd 24-3-1574) Derck van Wijchen heeft besaet gedaan aan alle goed van Johan Wilhemsen en Wanner Alardts in Zetten, en verlangt hun getuigenis.; ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 37v dd 29-3-1574) Johan Wilhelms oud ongeveer 51 jaar getuigt op verzoek van Derck van Wijchen dat Wilhem Conradts zijn vader 34-35 jaar geleden heeft gewoond op het goed Die Wijsen toebehorend Johan Kelffkens, en dat hij daar 8 jaar lang met zijn vader land op de dijk in Ewijk en twee blokken dijk in Oosterholt had dat Van Eijmeren toebehoorde?; dat de voorzaten van Kelffkens, Derck van Wijchen de oude en Johan van Megen en ... van Eijmeren de dijk ongedeeld bekostigden en bezaten, en dat zijn daarover nooit met Van Eijmeren in twist geraakten. (Gevolgd door getuigenis van Wanner Alardts over een ander stuk land dat Van Eijmeren toebehoorde); ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 222v dd 3-7-1589) N. Gerits als volmachtiger van Ott van Lenth doet besaet aan een huis en hofstede in Driel waar Helmert Reijnerss in woont, en een kamp land in Elden, die Wilhelm Hermans en ..achgaert gewezen echtelieden toebehoorden, nu Johan Wilhems, Wilhem, Conradt en Henrisken, Herman Wilhems kinderen, en Helmert Reijners de Jong voor zichzelf en zijn onmondig kind bij zaliger Christina Dijbbits (??? van) Herman Wilhems; voor Cfl 200.; ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 225 dd 13-7-1589) Johan Wilhems, voor zichzelf en als oheim en momber van Wilhelm, Conradt ende Henriksken zaliger Hermen Wilhelms zijn gewesen bruiders kinderen, onmondig, en Helmert Reijnss voor zichzelf en als momber van zijn onmondig kind bij Christina Dijbbitz zijn gewezen huisvrouw, maken bezwaar tegen het besaet door/namens Ott van Lenth op goed van wijlen Wilhelm Hermans en Borchart EL:; ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 225v dd 13-7-1589) Johan Wilhelms en Helmert Reijnss in kwaliteit als voren doen ontsaet van het opgelegde besaet. (Volgende akte) Zij machtigen Gijsen van Mekeren ‘hier’ in Rijkerswoerd en Gijsbert van Mekeren in Andelst om namens hun op te treden.

Ook niet verwarren met een tweede Johan Willems, te Nijmegen: ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 169a dd 27-7-1579) Volmacht van Stijn(tje) Wilhems en Wihelm Wilhems haar zoon en momber aan Evert Wilhems haar zoon om de nalatenschap van Johan Wilhems haar zoon in leven gehuwd met Mechtelt Pass, in het schependom van Nijmegen, te verkopen. Mogelijk is dat dezelfde als deze, overleden voor 1584: ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 136v dd 29-9-1584, gerichtsdag) Wissinck als volmachtiger van de weduwe en erven Lambert Goossens versus Jan Pr als volmachtiger van Thijs Janss erfgenaam van zijn vader Johan Wilhemss, vragen oordeel.; ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 122 dd 7-7-1584, gerichtsdag) Thijs Janss als erfgenaam van zijn vader Johan Wilhems vraagt oordeel in het besaet door Gerit van de (Voorde?)

De volgende akten hebben vermoedelijk wel allemaal betrekking op hem:

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 22v dd 12-10-1581) Kondschap door Johan Willems te Zetten en Neel, Johan Rutgers huisvrouw, op verzoek van Thomas Arienss over een twist, acht of tien dagen voor St Jacob 1580 ten huize van Johan Rutgers.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 26 dd 3-12-1581) Johan Jacobs oud 35 of 36 en Johan Willemss oud 44 of 45, kondschap op verzoek van Johan Dybbitz over diens vechtpartij met Wilhem Martens.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 28v 29-1-1582) Michiel van Broeck, peindt op verzoek van Johan Willemss, de nalatenschap van Roloff Arendtss in Elst voor fl 156 die hij nog schuldig was.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 39 dd 11-6-1582) Michiel van Broeck, peindt op verzoek van Johan Willemss, huis en hof van Roloff Arendtss in Elst voor een schuld.; ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 161 dd 15-10-1588) Johan Wilhems als gerichtsman te Elst

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 42 dd 23-7-1582) Kondschap van Johan van Eymeren, Johan Derickss en Johan Wilhemss op verzoek van Heijmerick Wilhems over het huwelijk tussen Roloff Barten en Willemke, Heijmeriks dochter, en hun testament.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 56 dd 24-1-1583) Johan Wilhems doet ontsaet van het besaet dat Balthasar van Bemmel op zijn goederen gelegd had.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 77v dd dinsdag 2-7-1583, gerichtsdag) Johan Wilhems tussen besaet en ontsaet spreekt aan Henrick die Hoogh voor 600 goudgulden (deze verscheen niet)

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 98v dd 16-11-1583) Arendt van Seller Arendtss namens zijn vader Arendt Henrickss doet besaet aan penningen van Floris Hackfort, Johan Wilhemss en Henrick Johanss in Herveld en Andelst voor Cfl 100.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 109v dd 28-4-1584) Reijnder Johan van ... getuigt dat hij op verzoek van Balthasar van Bemmel besaet heeft gedaan aan gerede en ongerede goederen van Johan Wilhems in den kerspel van (open gelaten) voor Cfl 13.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 133v dd 28-9-1584) Cornelis Reijmert Janss doet ontsaet van het besaet dat Jan Wilhemss aan zijn goed heeft gedaan; en wil over 14 dagen gehoord worden.

ORA Overbetuwe (inv no 98 fol 140 dd 29-9-1584, gerichtsdag) Cormelis Janss tussen besaet en ontsaet tegen Johan Wilhems vraagt oordeel.

ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 110 dd 4-5-1584) Ott Kanis met machtiging vanuit de stad Calckar dd 25-6-1583 van Gerit Kanis, op naam van Ott en Gijsbert Kanis, Gaerdt Buijs, Johan Wilhemss, Wilhelm van de Middeler en Jelis van Mekeren, in zijn zaken tegen de erven van Wilh(em) Gaertss en Wilhem Janss (peijnding)

ORA Overbetuwe (Inv no 100 fol 196 dd 25-9-1589, gerichtsdag) Derck van Bronckhorst Johanss heeft tussen peinding en pandkering aangesproken Johan Arendts S.. te Zetten als borg voor Johan Wilhems en Henrick Berendts tot Andelst voor 20 daalder.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 14 dd 21-9-1596, gerichtsdag) Ott vande Pavert voor Otto van Lenth heeft tussen in- en uitleiding ge(wacht) Johan Wilhelmss ende Helmert Reijnss om antwoord gevraagd; hun gevolmachtigde Peter van Th..ss belooft binnen gebruikelijke tijd antwoord. (Volgende akte) Ott van de Pavert brengt beiden ook tussen besaet en ontsaet; Peter van T.. belooft weer antwoord.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 54v dd 1-11-1597, gerichtsdag) Johan Henricks met volmacht van Arndt van Sellar doet besaet aan de gerede goederen van Johan Wilhemss en Henrick Berendtss in Andelst voor fl 100. [Direct hierna, zelfde datum:] Metgen Wemmers geeft volmacht aan Johan Wilhems, kuijper, en Ste[..] Reijnert de Haerdt en Ott van de Pavert in al haar zaken tegen Roloff Henrickss, en Johan Johans Flory.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 57 dd 1-11-1597 gerichtsdag) Ott vande Pavert voor Otto van Lenth brengt tussen in- en uitleiding Johan Wilhelmss ende Helmert Reijnss; hun gevolmachtigde belooft antwoord. (Volgende akte) Hij brengt ze ook tussen besaet en ontsaet.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 59 dd 1-11-1597, gerichtsdag) Jacob Peters als gevolmachtigde van Arndt van Seller brengt tussen besaet en ontsaet Johan Wilhems; deze verzet zich tegen het beslag.

(vermoedelijk een ander) ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 61v dd 1-11-1597, gerichtsdag) Johan Holi rentmr pastori tot Elst brengt tussen peinding en pandkering Johan Wilhemss als borg van Ott Sluijss.. voor 50 daalder; Ott meent dit niet schuldig te zijn. (Fol 62:) Ott Mom oordeelt dat de verweerder (Holi) zijn geleden schade zal genieten.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 121 dd dd 30-9-xvi (1599)) Arndt van Seller heeft Johan Willemss tot Andelst gepeind voor 15 en een halve gulden. Johan zegt dat de obligatie oud en al lange tijd geleden betaald is, en er is ook al drie jaar niet gevorderd. Oordeel: omdat Arndt de obligatie niet kan overleggen en zes jaar niet gemaand heeft, kan Johan volstaan met het betaalde.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 124 dd dd 30-9-xvi (1599)) Ott van de Paverdt als volmacht hebbende van Otto van Leuth heeft gewacht Johan Willemss genaamt [Sicht?] en Helmich Krijntss; zij beloven in deugdelijke? tijd te antwoorden.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 161 dd 22-9-1601, gerichtsdag) Jacob Peters als gevolmachtigde van Arndt van Seller heeft gewacht Johan Wilhems, beiden beloven repliek.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 164 dd 22-9-1601, gerichtsdag) Johan Wilhems tot Andelst heeft tussen peinding en pandkering gebracht Arndt van Seller voor Cfl 55 voor verschuldigd loon.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 193v dd 5-6-1603) Her.. van Hemmen doet besaet op goederen van Henrick Berendtss en Johan Wilhems onder Andelst, Derck Wilhems en Derck Dercks in Zetten, en Claes van de Ho..ing in Elden, elk voor fl 50.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 195 dd 28-6-1603) Jacob Peters heeft volmacht dd 1-7-1603 uit Huissen van Lambert ten Horenhoose (?), om diens hof etc te verdedigen tegen Johan Wilhems.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 196v (1603) Johan Wilhelms tot Valburg; fol 199 Johan Wilhems tot Huissen

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 235 dd 17-12-1604) Johan Wilhemss als gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 235v dd 31-12-1604) Elias N heeft op verzoek van Johan Wilhemss in Andelst gepeind huis en hof in Herveld van Roloff Otten voor Cfl 80

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 239 dd 11-3-1605) Johan Wilhems tot Andelst heeft de ambtman de koop geboden van een huis en hof in Herveld van Gerrit van Poelwick, waar Roloff Otten in woont.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 240v dd 9-7-1605) Johan Wilhems te Andelst is schuldig aan Sweder uijtten Werdt fl 123 van 20 stuivers elk; de helft (61:10) betaalt hij in mei, de rest op Vesters (oudjaar, MW) daarna terug.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 241v dd 20-4-1605) De ambtman heeft op verzoek van Johan Wilhems te Andelst te koop gezet huis en hof te Herveld van Hilleken Grobben als erfgenaam Roloff Otten wegens schulden; en hij belooft zich niet verder hiermee te bemoeien dan tot zijn achterwezen genoeg gedaan zijn.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 16 dd 15-9-1608) Hendrick die Kamp doet besaet aan de gerede goederen die Johan Wilhems onder Heteren bezit voor Cfl 54.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 20v dd 21-9-1608, gerichtsdag) Johan Willems heeft tussen peinding en pandkering gebracht Reijner van (V)ansenfeldt, en het verweer binnen behoorlijke tijd ingeleverd zien; gevolmachtigde Jacob Peters belooft dat en vraagt oordeel; toegewezen rechter is Arnold van Randwijck.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 27 dd 21-9-1608 gerichtsdag) De zaak tussen Johan Wilhemss en Johan vanden Kerckhoff is uitgesteld.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 48v dd 26-9-1609, gerichtsdag) Sebastiaan B..hens als gevolmachtigde van Hans van[den] Emmer en Arndt van Seller Arndtss, en Johan Wilhems als verdediger, vragen beiden oordeel; aangewezen wordt Gijsbert van Anckrum (?).

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 70 dd 29-5-1610 gerichtsdag) Sebastiaan B..hens als gevolmachtigde van de erven van Arndt van Seller, en Johan Wilhems, verweerder, krijgen Gijsbert van Mekeren als oordeelveller toegedeeld.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 71 dd 29-5-1610 gerichtsdag) Johan Wilhems aanlegger en Jacob Peters gevolmachtigde van Reinier van Vansvelt verweerder, vragen oordeel en krijgen Arnoldt van Randwijck toegewezen.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 79 dd 22-6-1610) Johan Wilhemss tot Andelst en Barbara Wilhemss echtelieden zijn schuldig aan Wilhelm van Lijsfeldt, Hubert Corneliss, en Johan Kelffken Goossenss, Cfl 1900, terug te betalen in vier termijnen: St Petri Lateranen 1611 Cfl 400 en elk volgend jaar op die dag Cfl 500. Pand is zijn huis en hofstede met 17 morgen land, en nog een huis en hof met vier morgen in Andelst en 13 in Zetten.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 82 dd 23-11-1610) Grietgen Kelffken doet besaet aan de penningen van Wilhem van Lijsfeldt, voor hem zelf en als actie hebbend van Johan Kelffken gewezen dienaar des Goddelijken Woords in Werkendam, en als gestelde momber van Johan, Henrick en Peter kinderen van wijlen Peter Kelffken en Henricksen Cocks gewezen echtelieden; en als momber van Henrick en Jenneken Cock kinderen Z: Arndt Cock en Stijneken Kelffkens, gewezen echtelieden; Henrick Berenss? Brouwer (?) man en momber van Elsken Lijstvelt (?), Maijken van Lijstvelt (?) weduwe Z: Cornelis Johanss, Huibert Cornelis als man van en momber Henrick(sken) Cocken, Berendt Kneppelholt, Henrick van Duisborch en Johan Kelffken Goossens uitstaande en toekomende hebben van Johan Wilhemss en Barnara Wilhemss te Andelst, voor Cfl 1000.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 103v dd 18-3-1611) Gerrit Kerckman als man en momber van Wilhemke Ridders doet besaet aan de penningen die Johan Kelffken Goossenss van Wilhem Johanss en Barbara zijn huisvrouw moet ontvangen, voor de helft van 179 daalder en 12 stuiver wegens een zekere obligatie.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 114 dd 28-5-1611, gerichtsdag) Sebastiaan B..hens als gevolmachtigde van de erven van Arndt van Seller, en Johan Wilhems, verweerder, krijgen van Gijsbert van Mekeren oordeel: de aalegger heeft een onrecht besaet gedaan, de verweerder een terecht ontsaet, en veroordeelt de klager (familie van Seller) tot de kosten.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 143v dd 16-1-1612) Johan Wilhemss vermeld als gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 198 dd 15-8-1613) In een getuigenis voor jonker Gijsbert van Mekeren vermeld: een kleine waterweg (pijp) van zal: Johan Wilhemss duijffhuijss westwaarts tot de gemene straat in Andelst.


Huwt ca. 1565

6.019   Barbara WILLEMS

FamilienaamIndex 6.019 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren 1537
Overleden na 1627

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 217-217v dd 16-10-1603) Barbara Johan Wilhems huisvrouw oud omtrent LXVI jaren, op verzoek van Herman van Hermen (?), verklaart dat toen de Overbetuwe aan Gr.. van Moers ? was prijs gegeven, zij met Stephanie, bijzit van Henrick van Sevenaer (gezel van v Moers) was, die overleed in Nederbetuwe (?) en daar werd begraven (...)

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 172v dd 22-9-1612) Elias Roest gezworen peinder tot Andelst getuigt dat hij op verzoek van Gerrit Kerckman als man van Wilhemke Rijdders gepeind heeft de achterstallige penningen die Johan Kelffken Goossenss nog tegoed heeft van Barbara Wilhemss weduwe van Johan Wilhemss en de kinderen van Johan Wilhemss, en wel Cfl 434.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 176v-177 dd 16-10-1612) Grietgen Kelffken weduwe Z: Tilman van Berckhoff doet besaet op de penningen die Wilhelm van Lijsvelt toekomen (mede als actie hebbende e/o momber van de Kelffkens en Cocks) van Barbara Wilhems weduwe Johan Wilhems te Andelst, van een aandeel in een verkochte hofstede in Andelst met grond in Andelst en Zetten voor Cfl 1000.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 181v dd 1-3-1613 stilo antiqua) Berendt Kneppelholt doet ontsaet van het besaet gelegd door Grietgen Kelffkens op zijn deel van zijn tegoed van Barbara Wilhems weduwe JohanWilhemss te Andelst.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 194v dd 11-6-1613) Jacob van Huissen (?) heeft verborgd de penningen die Wilhelm van Lijsvelt te Dortdrecht toekomen van Barbara Wilhelms weduwe Johan Wilhelmss te Andelst, waaraan Grietgen Kelffken besaet heeft gedaan.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 255v dd 30-7-1627) Barbara Willemsdr weduwe wijlen Jan Willemse geassisteerd met Jr Derrick van Sevenaer (om sonderlinge redenen haer daer toe mouverende zoe zij verclaerde) geeft in eigendom aan Jan Derricks en Wolter Henricks haar schoonzonen de gerechte helft (zijnde haar aandeel) van een huis en hofstad lands en een stuk bouwland genaamd het Kempke samen groot circa 4 morgen in Andelst, O: en Z: de gemene straat, W: de erfgenamen van vrouw Van Manen en N: Roelof Aernts.

(ORA Overbetuwe 301: 66 dd 15-4-1657; vidimus?) Barbara Willems weduwe Johan Willems tot Andelst, met Johan Dericks als voogd; Johan Dericks en Evertgen Johanssen EL:; Wolter Henricks met Jenneken Johanssen EL:; verkopen (op volgens akte van 8-3-1613 (zegels Rutger van Welij en Weijer van Triest) in erfpacht gekregen goed) aan Willemken Ridders, huisvrouw van Gerrit Kerckman Lantsz een erfpacht van 8 Car:gulden op huis, hof etc. groot 4 morgen te Andelst(O: en Z: de straat, W: vrouwe van Manen; N: de vijf morgen naast Roloff Aerndts; plus 3,5 (dardenhalven) morgen weiland die de wederhelft is van die vijf morgen (???), liggend in Zetten (O: naast Roloff Aerntsz 2,5 morgen; Z: vrouwe van Manen; W: Joffer van Bemmel met kinderen; N: Jonkrr Johan van Bemmel van Ingen); uitgezonderd een jaar rente van 10 daalder aan de erven Mr Johan Paeij …

(ORA Overbetuwe 301: 83v-84 dd 1657) Willem van Hooff koopt al deze jaarrentes weer terug.

Kinderen

 1. Evertgen Zie 3.009
 2. Jenneken, huwt voor 1613 Wolter Henricks

TerugBegin van generatie


6.020   Alart van RINSUM

FamilienaamIndex 6.020Vader 12.040Moeder 12.041

Geboren ca. 1553/1552
Overleden 1630, oud 77

Kennelijk in zijn jeugd gegoed te Oosterholt, vanaf circa 1600 in Andelst.

Voor 1590 aangeduid als Jr, na 1620 pas Sr. Oud 50 in 1602, 60 in 1613. De reconstructie van de generaties voor Alart van Rinsum (1552-1630) is veredeld giswerk: generatie op generatie telt ten minste één Alart die kennelijk eerst ‘de jonge’ en later ‘de oude’ heet. Ik heb gekozen voor de meest economische reconstructie waarin toch alle akten uit ORA Overbetuwe een logische en chronologisch verantwoorde plek krijgen, en waarin landbezit van (kennelijk) dezelfde stukken grond in rechte lijn overgeërfd worden.

Gelderse Rekenkamer (3e afdeling, F Rekeningen, IV Overbetuwe, inv 5074 Johan van Gent tot Loinen, rekening 1591/2) Sander van Groetfeldt, eenen Alardt van Rijnssum gevendt Kercken (?), hiervoor fl 5.6.-

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 92v dd 15-12-1576) Kondschap voor Walraven Mom door Arendt Geurts. Gevraagd wordt of hij indertijd door Alardt van Rijnssum de Jonge tot Oosterholt op de dijk werd aangesproken, gevraagd (?) of Mom in Oosterholt was; of toen niet ook Roloff van Rijnssum op de dijk stond, toen zij beiden [Arendt en Walraven] een schip in de haven lossende waren, en Arent tegen Mom zei ‘Joncker legt sless aen kompt sless hier, sij wachten uwer hier, sij willen u wat slaen’. Verder of Roloff, toen Walraven aan wal ging, met een garvel, en Alardt van Rijnssum en Johan Verwoerdt Schoenmaker elk met een blank rapier op Walraven afliepen, waarbij Alardt en Roelof zeiden ‘Du schelm, du booswicht, her nu sult ghij daer aff heben’, en Alardt hen met houwen en steken aanviel, en met zijn rapier twee wonden in het linkerbeen gaf. Verder of Roloff de wehrlose Walraven met zijn gavel sloeg en hem aanspraak ‘dat sijn Rijnssums huisvrouw om hals moste, dat hij Mom gheen ongemack meir doen koste’(?). Johan Vermeer zegt dat, toen hij en Mom van het schip kwamen, hin zei ‘joncker maeckt u van hier, want sij leggen hier op u toe, het is hier om u gedaen’, en affirmeert de rest. Mom vraagt Vermeer wat hij verder van de Van Rijnssums en Schoenmaecker gehoord heeft en waer durch (?) hij ‘die waerschouwinge dede’. //fol 93// Aan Lijss Dericks en Peter Derickss vraagt hij wat zij van de zaak meekregen; aan Geurt Pouwels en Naell zijn huisvrouw en Anna Hermanss wat zij van Rolof en Alardt van Rijnssum en Johan Verwoerdt Schoenmaecker hebben gehoord. Arendt bevestigt het verhaal en zegt dat Alardt toen hij aanviel (in antwoord op Walravens vraag ‘waarom vallen jullie me aan’) zei ‘altijt hebt ghij mij om to bruijden vorgehouwen, bruijdt mij nu’, en dat hij Moms zwaard afhouwde; Roloff heeft hij niet horen schelden. Vermeer stelt dat hij half dronken was en in de schuit geen woorden van Alardt tegen Walraven hoorde (...iets over Alardt met Cornelis van Vroon...) maar wel dat hij de schoenmaker Verwoerdt op de Oosterholtse Dijk hoorde zeggen dat deze Mom slaan wilde, dat hij Mom had gewaarschuwd, dat hij Rolof met de gavel onderweg zag, ‘en dat sijn wijff hem Roloff hielde, dat Roloff mede heeft willen slaen’, dat hij van hem geen scheldwoorden heeft gehoord. Peter Derickss //93v// in zijn schuit heeft Alardt van Rijnssen de Jonge, Verwoerdt en Cornelis van Vroon gezien, en zag dat toen Walraven aankwam en zei ‘laat mij’, dat hij de groep heeft willen tegenhouden maar dat Cornelis toch op hem afging, ‘laat ons de joncker ...houwen’, waarop de rest landde (sic) en aanviel; Alardt zei nog ‘Mom heeft mij een trotzichertt (?) gedaen, ick sall hem eens affdrogen’; ze hebben hem bij huis uit de schuit geholpen, en hij is daarna naar Aelst (=Andelst) gegaan; verder bevestigt hij het verhaal van het gevecht op de dijk, en zet dat Roloff tegen Mom zei ‘ghij sult genoeg geslagen worden’, en toen hij hem met de gavel sloeg ‘ghij schelm, ghij hebt mij altijt toe heijm [gehoven?], ick sall u eens affdrogen. Geurt Pauwels heeft het gevecht gezien, en zijn huisvrouw heeft de wonden verbonden.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 103 dd 6-5-1577) Alardt van Rijnssum doet ontsaet tegen het besaet dat Walraven Mom op zijn goederen had gedaan.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 122v dd 1-10-1577, gerichtsdag) Walraven Mom tussen besaet en ontsaet van Alardt van Rijnssum de jonge belooft binnen behoorlijke tijd zijn pleidooi bij de landschrijver in te dienen; Alardt is ook verschenen en vraagt kopie.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 195 dd 18-6-1580) Alardt van Rijnssum heeft besaet gedaan aan Willemke, huisvrouw van Jelis Janss in Driel.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 201v dd 5-7-1580, gerichtsdag) Alardt van Rijnssum heeft tussen besaet en ontsaet gewacht Jan Jeliss als man van Willemken zijn huisvrouw, en belooft de landschrijver zijn zaak schriftelijk voor te leggen.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 202 dd 5-7-1580, gerichtsdag) Cornelis Palmert heeft tussen peinding en pandkering gewacht en aangesproken Alardt van Rijnssum voor 15 rijders van 24 stuivers voor een gepachte weide. Alardt is ook verschenen en zegt dat de peinding onterecht is; Cornelis roept op met bewijs te komen.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 202v dd 5-7-1580, gerichtsdag) Walraven Mom heeft gewacht Alardt van Rijnssum zijn antwoord in te brengen; Alardt belooft dat binnen behoorlijke tijd aan de landschrijver te geven, en WAlraven vraagt een kopie.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 207 dd 5-7-1580, gerichtsdag) Walraven Mom heeft gewacht Alardt van Rijnssum om zijn antwoord in te brengen, Alardt belooft dat binnen redelijke tijd bij de landschrijver in te dienen.

ORA Overbetuwe (inv no 99 fol 221v dd 27-9-1580, gerichtsdag) Alardt van Rijnssum de jonge heeft tussen p en p aangesproken en gewacht Wilhem Gaerdtss van Driel voor Cfl 25 die zijn vader Gaerdt van Rijnssum eens betaalde.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 36 dd 7-5-1582) Jelis Meuss, Johan Johanss en Alardt van Rijnssum hebben bij de ambtman Karel van Lijnden met gerichtsluiden Derck Kalff en Augustin Joost volmacht gegeven aan Wilhem Geurtss in alle zaken tegen Naell en Mary Huegen.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 40 dd 27-6-1582) Kondschap van die van Oosterholt (NB: voorafgegaan door die van Ewijk en Elst) Alardt van Rijnssum, Johan Brandtss en Henrick Rutgers, op verzoek van Jacob Peterss en Johan Henrickss, Buurmeesters? tot Oosterholt, verklaren dat rond oktober 1579 in Oosterholt ruiters van ritmeester Daniel van Gohr gekomen zijn met zes paarden en vertelden naar Nijmegen te willen, en Koen Krombach reed mee; deze heeft een dag of twee of drie later in Oosterholt om geld gezonden. De getuigen hebben Cfl 7 gegeven. Dezelfde dag kwam Koen zelf in Oosterholt, “sich bijster aenstellende oick een deell van de nabuuren slaende”. De anderen zijn de dag daarna naar Nijmegen gegaan, gaven hem Cfl 15; uiteindelijk hebben die van Oosterholt Cfl 25 moeten betalen, totaal Cfl 47.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 76v dd 2-7-1583, gerichtsdag) De zaak tussen Walraven Mom en Alardt van Rijnssum is uitgegaan voor vier gerichtsvrienden, partijen moeten zich binnen 14 dagen melden.

ORA Overbetuwe (inv no 100 77v dd 2-7-1583, gerichtsdag) Willem Barendts als volmachtiger van Jelis Meuss, Johan Janss en Alardt van Rijnssum, tussen besaet en ontsaet tegen Mary Huegen en de erven Naell Huegen; Henrick Wissinck namens deze twee heeft zich verontschuldigd.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 124 dd 7-7-1584 gerichtsdag) Tussen Walraven Mom en Alardt van Rijnssum heeft de rechter verklaard dat de partijen wederom moeten komen zodat niemand in zijn recht ‘verschuelt’ worde.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 162v dd 21-8-1589 (novo stilo)) Alardt van Rijnssum treedt op als momber, op verzoek van Hermanna Ruijter weduwe van Johan van Londersloot, bestemoeder, over de drie nagelaten en nog onmondige kinderen Johan, Rutger en Wilhem van [Gaan?], die Berend van [Gaan?] bij haar dochter verwekt heeft. (Volgende akte) Hermanna Ruijter weduwe van Johan van Londersloot en Alardt van Rijnssum momber, schuld aan Mary van Londersloot van een erfrente van Cfl 7 op de helft van een hofstee met ongeveer een morgen land in Randwijk.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 247 dd 1-7-1595) Sebastiaen van Bemmelen machtigt zijn zoon Johan en Barthold ter Steghe hen te vertegenwoordigen in zijn zaak tegen Alardt van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 258 dd 30-9-1595 gerichtsdag ) Alardt van Rijnssum tussen besaet en ontsaet door Derick Versteegh verzoekt zijn zaak binnen behoorlijke tijd te behandelen.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 258v dd 30-9-1595 gerichtsdag ) Sebastiaen van Bemmell tussen pand en peinding spreekt Alardt van Rijnssum aan; kwestie loopt sinds 28-5-1593 en gaat over zeven jaar achterstallige rente/pacht. Hij brengt hen ook tussen pand en peinding over 6 daalder verschuldigd sinds mei 1594. Alardt belooft zich te verdedigen; Sebastiaen dringt aan op tijdige behandeling van de zaak.

ORA Overbetuwe (inv no 100 fol 263v dd 30-9-1595 gerichtdag) Derick van G... tussen peinding en pandkering tegen Alardt van Rijnssum vraagt behandeling van de zaak.

ORA Wageningen (inv no 17 fol 169v dd 21-10-1595) Alardt van Rinssum en Anna van Groitfelt zijn schuldig aan Wilhem van Doirnick een erfrente van Cfl 25 jaarlijks op 1 mei, te betalen de komende 96 jaar steeds binnen 14 dagen na vervaldatum. Onderpand is 5 morgen land in Lakemond, genaamd de lange kamp, O: Goedert van Barnevelt, W: het klooster van Rhenen, N: de bandijk en Z: greiffe [?] van het klooster. Hoofdsom is Cfl 400 en daarmee mag afgelost worden.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 7 dd 19-6-1596) Johan van Genth amptman hefft oick gerichtsluyden [Olyphyr?] van Wely ende Gysbert van Meckren tot Andelst, Sebastiaen van Bemmelen tot allen rechten ingeh..rt ende gesett hefft in die gerechte helfft van eenen kamp lands geheeten die [V?]een groot wesen(de) den gehelen kamp omtrent vier morgen lang gelegen inden kerspell van [marge: Andelst; doorgehaald: Hervelt] inden ampte van Overbetuwe toebehorende Alardt van Rijnssum als van sijn achterwesen, na? vermogen d’gerichtl... ver[wel]penningen brieven ende segel ende van den [schei?]den met recht. Ende die voirs: amptman hefft geloofft [ely] Sebastiaen van Bemmell, den inn.. te...eren, ende toehalen als recht iss ... opt xix Juny xcvi. [vervolg] Sebastian van Bemmell hefft geloofft van den amptman oick die vss: gerichtsluiden, sich nyet wijders ...ten varig.. ... ende guett te sullen rijden?, en tot sijne achterr..sen toe, ende den scheiden met rechte, [gedaan] vi sept.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 22 dd 21-9-1596, gerichtsdag) Johan van Bemmell Sebastians Sohn hefft gewacht Alardt van Rijnssum om sijn antwort intebrengen, ende Alardt van Rijnssum hefft sich verschijnicht ende gelofft sijn antwort binnen geb..icke tijt toeleveren aen handen des Landsch[rijvers], daerinne Bemmell [...ingestemd?] hefft.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 120v dd 30-9-xvi (1599)) Arndt van Seller heeft Alardt van Rijnssum gepeind voor fl 300. Alardt zegt deels betaald te hebben, en zegt grote schade te hebben gehad van de inlegering. Oordeel hof: omdat de aanlegger bekent dat na de peinding geld betaald is; de peinding wordt opgeheven.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 271 dd 8-7-1606) Johan Roloffss te Zetten en Alardt van Rijnssum te Andelst hebben besaet gedaan aan zekere tienden onder Herveld en Andelst (den Broeckthijndt, den N[or]mssblocken etc) van Arendt van Seller Driess en Henrick van Seller voor 50 daalders

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 287v dd 7-7-1607, gerichtsdag) Alardt van Rijnssum en Johan Roloffs tussen besaet en ontsaet van Henrick van Seller; de laatste heeft zich ver(ont)schuldigd.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 178 dd 3-7-1602) Kondschap voir Arendt van Seller Driess, interrogatie van Alardt van Rijnssum (oud ca. 50) ende Johan Roloffs (oud ca. 48) daerop toe verhoren. Heeft Gijsberts van Meckren verleden juni 1601 aan Dries Willems, Johan Rutgerss, Peter die Cuijp ende Dries Huijbertss aen die derde g... te bouwen uytgedaen hefft enen kamp landz genaempt die Risskamp, groet ong thyen morgen, in den kerspell van Andelst in den [Cr]aelwarder block gelegen [De getuigen zeggen niet te weten of de Risskamp tot dit blok hoort]; heeft Gijsbert in de hoeve van Arien Johanss en Johan Bruissen het gewas van dat jaar (gerst en haver) gekocht [ja]; en is het zo dat op het hele block een tiende aan Arendt van Seller rust [zij weten het niet]; dat hij getuige die van Arendt gekocht heeft [zij weten het niet]; dat hij die tiende uitgestoken heeft [zij weten het niet]; dat Gisbert de tiende op hoeve en land on... heeft? [...dat sij den koperen ende bouwlande daerinne br... sulcke nyet hebben verb[in]den.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 26v dd 20 en 21-9-1608 gerichtsdag) Johan Roelofs en Alardt van Rijnssum hebben tussen besaet en ontsaet ge..acht Henrick van Seller ende gelooft sijn ...spraeck binnen ... tijt (...) Ende Henrick van Seller heeft sich verschij...cht van de ...

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 185 dd 7-4-1613) Alardt van Rijnssum heeft besaet gedaan aan de gerede goederen van Pelgrum Johanss in Herveld voor 25 keysersgulden.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 186 dd 19-4-1613) Pelgrum Johanss heeft ontsaet gedaan van het besaet van Alardt van Rijnssum.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 188 dd 27-4-1613) Joncker Gijsbert van Meeckeren doet besaet aan de goederen van Alardt van Rijnssum en Roloff Arndtss in Andelst, en van Alardt in Zetten, voor Car.Fl. 25.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 190v dd 27-4-1613, gerichtsdag) De zaak tussem Alardt van Rijnssum en Wilhelm de Wrede rentmeester van de S... Walburgen in re Hellerskamp in Zetten, wordt uitgesteld.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 192v dd 10-5-1613) Kondschap voor jonker Gijsbert van Meeckeren; interrogatie van Alardt van Rijnssum oud 60 jaar. Is het waar dat dinsdag na Pasen Jan Philips, knecht van Herman van Sevender, in het achterhuis van Roloff Arndtss kwam, een kartsballinger? zag en weer vertrok; dat Jan en Roloff ruzie hadden; dat Gijsbert zijn zoon Gerit van Meeckeren geholpen heeft; of hij (Alardt) toen niet vroeg, jonker [van Meeckeren, MW] mag ik scheiden [van Roloffs grond, MW], en de jonker zei ja; of hij gezien heeft dat Van Sevender voor stelde Van Meeckeren uit te sluiten; of hij gezien heeft dat Jan Philips op Gijsbert lag en Van Sevender met zijn zoon Derick hem met een geweer de deur wees etc. Alardt bevestigt de ruzie, zet dat Van Sevender begon en doorging.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 207v dd 28 en 29-9-1613, gerichtsdag) Alardt van Rijnssum verklaart dat hij de rentmeester van de Walburgen in Arnhem geleverd heeft ‘seecker ver tuijn’? op Hollerstcamp onder Zetten [...] en kennelijk heeft hij nog geld tegoed.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 218v dd 13-12-1613:() Alardt van Rijnssum in een akte vermeld als gerichtsman.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 234v dd 19-9-1614) [doorgehaald] Derck van Stepraedt [marge: heer tot Walburch] en juffrouw Mechteld van Dornick (met Willem van Dornick haar vader en momber) tochten elkaar vanwege land in Andelst Slop waar Alardt van Rijnssum op zit.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 240 dd 20 en 21-9-1614, gerichtsdag) De zaak tussen Alardt van Rijnssum en Nicolaes Johanss, Rentmeester van de Walburgen in Arnhem wordt uitgesteld.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 244v dd 21-9-1614, gerichtsdag) Roloff Arndtss, tussen peinding en pandkering met Alardt van Rijnssum en Cornelis van Geijn?, (verder niets vermeld, kennelijk uitgesteld).

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 6 dd 21-9-1616) Kondschap van Alert van Rinssum. ...om ten verzoeke van Alert van Rijnssum ... afftevraagen Derck Gerrits Versteegh, Gerrit Arien Lambers Sohn Henrick Henricks und Henrick Cornelisz.. 1. Leeftijden. 2.Of waar is dat ... Derick Gerrits Versteegh in den verleden 7 juni 1615 opten ...dijck hefft ... dijcken ....middagh ... Roelof Alarts van Rijnssum ...sijn ... doende 3. Ten derden, off nijet waerhafftigh ...Derick Gerrits Versteegh ...hoff ...Roelof van Rijnssum ...willen ... eens... off ... sullen behoeven toekomen? ...4. Ten vierden, off nijet waerhafftigh sij, alsoo hij ...Derick Gerrits Versteegh und Roeloff van Rijnssum ...sijn kommen gaen langs den dijck ... dan aldaer tussen ... Arien Corneliss op zijn block dijcks was dijkende? ... Roloff van Rijnssum ... kenttlock... und verkeren, hebbende inde handt een spaaij ofte schup dieselve opheffende, und selve den ... Rijnssum den kop daermede opgeslagen he.. hadde Derck Versteegh sohn uijt ge... Arien ...5. Ten Vijfften off nijet waerhafftigh dat Arien Corneliss den schup [los]latende in de hand van bijl... kreegh, ... jonghen Rijnssum willen ... off dreigen ...segge gefallen hij hadde hem bij ...twee geworpen ...und seggende ... gestolen.6. Ten sesten Henricj Henricks en Henrick Cornelissen ...met Arien Corneliss ten huijse van Henrick ... tot Andelst, und dat aldaer Arien Corneliss ... tot Roloff van Rijnssum aangefallen ... hem gestocken und gesch..., tussen beiden ingevallen is Jan Dericksen Nab om te scheiden, roepen Arien ....mij niet...(...) Derck Gerrits Versteegh oud omtrent 53; Gerrit Arien Lamberts sohn omtrent 45, Henrick Henricks omtrent 40 und Henrick Cornelis omtrent 37. Zij verklaren (ieder deels per vraag) dat 1-6 waarachtig zijn.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 7v dd 23-4-1616) Alaert van Rinssum heeft besaet gedaan aan Arien Corneliss voor fl 1000.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 23 dd 15-4-1616) (Besaet) Alardt van Rijnssum heefft mette amptman Johan van Genth oick gerichtsluiden Henrick van Blommerst[ein] ende Geurt Pouwels besaet gedaen aen alsulcke gerede goederen als Arien Corneliss heeft inden kerspel van Andelst ende inden [al?]ingen ampt v[an] Overb[etuwe] als uit duisent goltgulden (...)

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 23 dd 18-9-1616) (Ontsaet) Arien Corneliss heeft onstaet gedaan van het besaet van Alardt van Rijnssum

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 32 dd 25-9-1616) Gerechtsdag. Alardt van Rinssum tussen besaet en ontsaet van Arien Corneliss; het hof belooft binnen behoorlijke tijd uitspraak te doen.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 49v-51v dd 11-11-1616) Kondschap van Arien Cornelis: getuigen wordt gevraagd of het waar is dat Alardt van Rijnssum in 1612 aan Arien Cornelis en Rutger van Wely verpacht heeft zijn halve hofstede; dat er ruzie is geweest over de betaling van de pacht; dat Roelof van Rijnssum met een geladen roeij gedreigd heeft, en Hendrik de knecht van Alardt ook bedreigingen uitte.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 65 dd 5-5-1617) Alardt van Rijnssum heeft met de ambtman Johan van Ghent en gerechtslieden Hendrick Rutgers en Geurt Pouwels besaet gedaan aan de gerede goederen van Arien Cornelis in Herveld en elders in Overbetuwe voor fl 500.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 71 dd 13-5-1617, gerechtsdag. ) Schoon[?] als volmachtiger van Alardt van Rijnssum, tussen besaet en ontsaet van Arien Corneliss tot Herveld, vraagt in behoorlijke tijd om een uitspraak van het gerecht.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 88v dd 30-9-1617, gerechtsdag.) Alardt van Rijnssum met volmachtiger, tussen besaet en ontsaet van Arien Cornelissen, vraagt binnen behoorlijke tijd om eem uitspraak.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 100v dd 25-10-1617. ) Kondschap voor Arien Corneliss: Johan Henricks van Bernijngen (?) oud 52 of 53, Johan Derickss Nab oud ca. 40, Henrick Henricks oud ca. 42-43 ende Derick Weijerss (?) oud ca. 31-32, getuigen. Gevraagd wordt of het ‘niet waarachtig’ is dat Rutger van Wely zaliger Derick Versteeghs verlaten hof van Johan van Bernijngen in 1604 of 1605 pachtte, dat Versteegh 6 stuiver per morgen kreeg [of ‘s morgens eenmaal 6 stuiver kreeg?]; dat het gerecht tegen Johan oordeelde, dat Alardt van Rijnssums schellingen gaf en de hof het jaar daarna kocht (?); dat Gerrit Ariens, op de Waaldijk gelegen, ...een gouden Rijngulden... ten huize van Arien Corneliss (?); (...) dat dinsdag nu acht dagen geleden Johan Danielss bij hem Arien binnenliep met ‘kijk nu wat mij is gebeurd’, waarop Arien naar buiten liep en Geurt Versteegh en Geurt van Rijnssum tegenkwam, en dat Geurt V tegen Geurt van R zij, zwager, kom, laat ons gaan. [Gevolgd door een doorgehaalde verklaring van Johan van Bernijngen: Alardt van Rijnssum heeft in 1612 een halve hofstede voor een korenpacht verpacht aan Arien Corneliss en Rutger van Wely; op een morgen heeft Alardts knecht hem iets aangezegd; Rutger van Wely heeft Alardt drie keer laten aanzeggen dat hij de wijncoop ‘niet hem wolde gelden’(?); Alardt heeft bij het verpachten van zijn halve bouwhof, van zijn wijnckoop of het gelag niet willen betalen. Ook getuigt Sijtgen N., weduwe Henrick Brandtss, voor Arien over een scheldpartij met Alardt.

Archief Rekenkamer (inv. nr.5085): Tussen 1614 en 1616: Johan Lamberts verwondt? Vendt? Alardt van Rynsum.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 115 dd 29-4-1618, gerechtsdag) Alardt van Rijnssum tussen besaet en ontsaet van Arien Corneliss vraagt om een uitspraak binnen behoorlijke tijd.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 131 dd 29-9-1618, gerichtsdag.) Alardt van Rijnssum met S...[procureur, MW] tegen Arien Corneliss, (...) en vraagt weer om een uitspraak.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 136 dd 3-10-1618) Kondschap voor Peter van Rijnssum. Jenneken van den P.. oud 48, Cornelis Theuniss oud ca 27, en Arijtgen Hanss ca 20 jaar, verklaren dat omtrent St Johannismissen ten midsomer ten huize van Henrick Crijnen te Eijmeren gekomen is Jorden van den Pavert richter tot Homoet, die zei dat Lijssken de huijsfr van N. [Rut?] op Homoet wonende, kwalijk sprak over Peter van Rijnssum: hij zou azijn [?] zijn, een dijff en een schelm, en zou meer kwaad hebben gedaan dan enige (andere, MW) dief die ooit gehangen of gebrand was.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 141 dd 31-10-1618) Peter van Rijnssum vermeld als pachter van land van een familie van Berck? in Homoet.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 160 dd 21-4-1619 gerichtsdag) S[chram?] volmachtiger van Arien [lees Alardt] van Rijnssum enerzijds, en Arien Corneliss anderzijds, vragen een proces; Joost van Stepraedt wordt als rechter aangewezen.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 184 dd 22-9-1619, gerichtsdag) Claes Janssen voor Wilhelm de Vreede tussen peindingh en pandkering versus Alard van Rensum verweerder ter anderen zijde, over betaling van drie jaar achterstallige erfpacht van 4,5 [?] Rijderguldens. [Oordeel Jhr van Voorst:] de verweerder mag volstaan met betaling van de pacht, De Vreede heeft ten onrechte gepeind. Claes Janssen voor Wilhelm de Vreede tussen peindingh en pandkering versus Alard van Rensum verweerder ter anderen zijde, een te betalen pacht van 6,5 dikke zilveren penningen genaamd Jochum Dlr, over drie jaar. [Oordeel JHr van Voorst:] als voren.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 205 dd 1-5-1620) Alardt van Rinsum heeft besaet gedaan aan de gerede goederen van Henrick Lambertsz en Johan Gebben in Herveld voor 25 goltgulden.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 205v dd 7-5-1620) Kondschap voor Alarth van Rinsum: Johan Thijssen oud 27, en Henrick Lambertz oud 28, of een tiende (groot fl 12) op ‘het’ land in 1616 is blijven staan en liggen. Nogal onduidelijk verhaal.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 208v dd 6-6-1620, gerichtsdag) Swerinck voor Alarth van Rinsum, Dijmer [?] voor Adriaen Corneliss, zaak ligt bij Jhr van Stepraedt.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 208v dd 6-6-1620, gerichtsdag) Claes Jansse voor Gijsbert Camerlingh en Anna Velthoff, aanlegger, tussen peinding en pandkering, contra Alarth van Rinsum met Swerinck, over 6 daalder pacht en 3 jaar achterstand. Oordeel: de partijen moeten hun zaak binnen twee maanden schriftelijk maken bij de landschrijver.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 227 dd 1-9-1620) Claes Jansse voor Gijsbert Camerlingh en Anna Velthoff, aanlegger, contra Alarth van Rinsum met Swerinck, renuntiatie; betaalt drie schellingen voor de kosten.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 231v dd 26-9-1620, gerichtsdag) Sweringh voor Alarth van Rinsum contra Dijmer voor Adriaen Cornelissen, vragen oordeel aan Joost van Stepraedt, partijen ter wederzijden betalen consultatiegeld fl 12 ieder.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 234v dd 28-9-1620) Quijtdinginghe: Alarth van Rinsum dingt sich [marge”: met den lesten ordel] frij tegens Gijsbert Camerlingh ende Anna Velthoffs.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 23 dd 25-4-1621. Gerechtsdag) Alert van Rinsum contra Adriaen Cornelissen; het gerecht vindt voor Alert en veroordeelt Adriaen tot fl 40 aan de armen van Andelst; voor de klager voor smart en meesterlohns sijns sohns fl 60 en nog drie gouden schilden.

ORA Overbetuwe (inv no 104fol 38 dd 12-9-1621) (Revocatie van injurie) Adriaen Cornelisse zegt in gevolge van vonnis van 24 en 25 april niet te weten van Alert van Rinsum dan eer en deugd, en een goede buur te willen zijn. Vervolgens verklaart hij Alert fl 170 schuldig te zijn, in mindering van fl 60 verschuldigd aan het gerecht, fl 55 aan Alert, en nog fl 55 aan Alert.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 89v dd 3-6-1623) Claes Janssen voor Anneken Velthoff in een peinding door? Alert van Rinsum in 1619 ... vraagt een kopie?

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 106v dd 23-9-1623 Gerichtsdag) Claes Jansen voor Johan van Meeckeren und Lohn voor Adriaen van Bemmel verm[achtiger?] Ordals? bestaent aan Spijringh, wil sich beraden, vide post, ... Anna van Velthoffs verwachten Alart van Rinsum te antwoorden. Supp. beloofden te antwoorden in tempore.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 154 dd 10-5-1625 gerechtsdag) Claes Jansen als procureur van Ghijsbert Camerlingh cum socio presenteert contra Alert van Rinssen zijn replijcq binnen behoorlicken tijt in te leveren.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 180 dd 27-9-1625 Gerechtsdag) (Verklaring) Steven van Lhooij procureur van Alert van Rinsum enerzijds; Niclaes Jansz volmachtiger van Anna Velthoff weduwe van Gerrit Bruijst anderzijds; de een heeft verleden gerechtsdag geen repliek ingeleverd, de ander heeft zich niet kwijtgedongen; de zaak is daardoor in state gebleven en wordt weer opgeschort.

ORA Overbetuwe (inv no 104fol 212 19-9-1626 gerechtsdag) Anna van Velthoff wacht Alert van Rinssen om te dupliceren, Lhooij belooft dat binnen behoorlijke tijd te doen.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 242v dd 16-7-1627) (Lijftocht) Peter van Rinssem en Neeltje Walichs EL: (zij met Gerrart Clerck als momber) tochten elkaar in twee morgen bouwland aan de Homoetsche Straat in Lijnden onder Elst met enerzijds de Pastorie, anderzijds Johr Sallant, nog een morgen bouwland onder Herveld genaamd DEn Heringh, en verder in alle gerede en ongerede goederen.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 3 dd 4-6-1628) Gerichtsdag. Niclaes Jansz wegens Anneken Velthoff contra Alart van Rinsum vermaemt ‘t oordeel; Looij ad idem. D’heer van Loenen oordelswijser neempt zijn verste.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 49 dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) Louis van de Waater wacht tussen peinding en pandkering tegen Alert van Rinssum den Jongen voor fl 10.10.0; Alert zegt ten volle betaald te hebben. Louis zegt op de kwitantie te hebben aangetekend dat nog tien en een halve gulden verschuldigd was. Oordel ten gunste van Louis maar de kwitantie moet door de ambtman worden bewaard.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 51v dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) Roelof van Rinsum voor fl 12 en de schade met recht, en voor het vrijhouden (?) van de aanspraak van Tonis van Wely op Jacob Jansz. Oordeel opgeschort.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 53v dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) Camerlinck cum sicio vermaent oordels etc. Alart van Rinsum.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 52 dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) Sententie. Inzake Thonis van Wely voor de buren van Herveld tussen peinding en pandkering vs de weduwe van Jan Jacobs, voor wie Roelof van Renssom intervenieert; peinding wordt goedgekeurd.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 56v dd 21-4-1630. Gerechtsdag. ) De buurmeesters van Herveld de anno 1626 dingen haer quijt tegens Roeloff van Renssen.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 57 dd 21-4-1630. Gerechtsdag.) Rekening: Jelis van de Pavert aanlegger contra de weduwe Alert van Renssum fl 38.10.0. (...) Laurens van de Water contra de weduwe van Alert van Renssum fl 38.10.0

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 79 dd 22-9-1630. Gerechtsdag) Willem Bouman als man van Anneken Velthoff contra Anna van Rinssum. (...) Oordeel inzake peinding door Gijsbert Kamerlingh en Anna Velthoff weduwe Bruijst, contra Alert van Rinsum Jr, oordeel voor Alert: kwade peinding, goede pandkering.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 225v dd 18-4-1638. Gerechtsdag.) Derick Rampens voor zijn vrouw contra de erfgenamen van Peeter van Rinssum, nl. Sander Verburgh cs, voor betaling van fl 200. Et non comparuerunt.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 243v dd 16-11-1638) Jhr Diederick van Stepraedt machtigt Roeland van Weerdt rentmeester van het Eimerense convent, onm rekening te eisen en ontvangen etc voor verschuldigde pachtpenningen van Metie Vermeer weduwe Rinsum.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 252 dd 9-1-1639) Steven Muis, volmachtiger van Alert van Rinsum tussen peinding en pandkering tegen Maria Jansen weduwe Roelof van Rinsum voor betaling van 1/6 deel van fl 346.13.0, en nog een 14e deel in deze som, beide met interest, die zij als erfgenaam van Jan en Peeter van Rinsum verschuldigd was. Idem tussen peinding en pandkering tegen Derick van Beijnum voor zijn vrouw, als erfgename van haar broer Jan van Rinsum. Idem tussen peinding en pandkering tegen Johan Buddingh voor zijn vrouw als erfgename van haar broer Jan van Rinsum. Geen uitspraak genoteerd.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 256 dd 23-1-1639) Wilhelm van der Horst, schout, gicht dat hij voor Steven Muis, volmachtiger van Alert van Rinsum Johan Buddingh, kwartiermeester, heeft gepeind voor fl 159.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 270v dd 8-5-1639. Gerechtsdag.) Alert van Rinsum vraagt Johan Buddingh binnenkort voor het gerecht te komen en zijn nooddurft aan te tonen.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 309 dd 9-10-1639. Gerechtsdag) Alert van Rinsum en Jan Buddingh cum consortibus doen van gelu[cken].

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 336v-337 dd 29-4-1640. Gerechtsdag) Steven Muis, volmachtiger van Alert van Rinsum, en Jan Buddingh cum consortibus vermanen ordels [?]. (fol 337 sententie) In de zaak tussen Alert van Rinsum en Johan Buddingh, kwartiermeester, man van Margaretha van Rinsum, erfgenamen van Jan en Peeter van Rinsum, wordt wegens gebrek van bewijs de zaak niet ontvankelijk verklaard.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 81v dd 3-3-1642) De ambtman heeft op verzoek van de nazaten van zaliger Jan van Rinsum in beslag genomen koren, gedorst en ongedorst, die Isaack van den Heuvel e.v. Metie Vermeer heeft liggen bij Peter Jansen te Zetten; deze mag niet verhandeld worden tenzij met instemming van de erven.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 86 dd 12-4-1642) [Borchtochte ende lichtingh van gearresteert coorn] Claes Gerrits heeft zich tot borg gesteld voor Isaack van den Heuvel als man van Metien Vermeer over en tegen het beslag dat de erfgenamen van Jan van Rinsom op 3-3 jl hebben laten leggen op Koren bij Peter Jansen te Zetten.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 253 dd 7-11-1646) Berendt de Bruin als aangehuwd bestevader [dus tweede man van de moeder van Kerst van Tiel, MW] van de kinderen van zaliger Kerst Anthonissen van Tiel en N. (open gelaten) van Rinsum EL:, roept heer Gerard van Bronckhorst op een schuld aan de kinderen prompt te betalen.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 259 dd 9-5-1646) Berndt de Bruin en Willem van Vinceler, mombers van de kinderen van Kerst Antonis van Tiel, worden gepeind voor fl 41.15.0 voor geleverd bier door Herman Danen namens Jan van Nijdeecken.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 275 dd 19-7-1647) Voor de ambtman verschenen Johan Willemsen Buddingh, kwartiermeester van de heer ritmeester Stockum, en zijn vrouw Grietien van Rinsum, bekennen schuldig te zijn aan Frans Michielsen en Cornelia Cornelissen echtelieden fl 596.14.0 geleend tegen 6%, te voldoen over een jaar op 19-7-1648. Pand is hun hofstede De Wildenman in Elst, plus hun deel in de nalatenschap van wijlen Walich Adriaens, Peter van Rinsum en Cornelis Jansen Notaris en diens laatste huisvrouw Aeltien Walichsdr zaliger.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 20v dd 10-9-1648) Alart van Rinsum doet besaat aan de roerende en onroerende goederen van Geurt de Bruin in Herveld en elders in Overbetuwe, om betaling af te dwingen van fl 400 die De Bruin nog verschuldigd is over de aankoop van een stuk land aan hen en (de andere helft) aan de kinderen van Alarts overleden zuster, groot circa 4 morgen in Herveld.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 21v dd 16-9-1648)

Geurt de Bruin ontsaat tegen het besaat van Alart van Rinsum van 10 september jl.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 27v dd 21-9-1648)

Alart van Rinsum in de zaak tegen Geurt de Bruin om (nu al) fl 613 boven een halve rosenobel; partijen consenteren.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 129v dd 27-7-1651) Alart van Rinsum heeft op citatie van de ambtman zijn landrecht verborgd door Derck van Beijnum en Peter Jansen tot Randwijk, die verklaren zich borg te stellen inzake de akte van insinuatie dd 21 deses.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 163v dd 12-5-1652) Alart van Rinsum procedeert voor 50 goudguldens in krachte van verborging van zijn landrecht (et non comparuit)

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1876 fol 111v dd 26-8-1620) Henrick van Aechen administrateur / commandeur van St. Jan verklaart dat volgens contract tussen Bernhart van Golstein, rector / commandeur van St. Jan te Nijmegen en Arnhem, en hem, in re onroerend goed in de Nonnenstraat, etc etc; vermeld worden Bernhardts verwanten Jenneken gehuwd met Derick van Arnhem en Aeltien [Sanders, MW] e.v. Arien van Rinsen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1878 fol 116 dd 21-12-1626) Jenneken van Rinsum testeert, laat alles na in gelijke delen aan haar zuster en broers Alartgen van Rinsum, Berndt van Rinsum, en Sander van Rinsum, haar drie jongste zuster en broers; met uitsluiting van haar oudste zuster Metgen van Rinsum, mits de andere drie haar fl 12 betalen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1878 fol 96v dd 19-7-1626) Ariaen van Rinsum, krank, geeft aan zijn jongste nakinderen Berndt Ariaens van Rinsum en Sander Ariaens van Rinsum elk fl 200 en aan zijn nadochter Alartgen Ariaens van Rinsum fl 50; hij heeft deze drie nakinderen bij zijn tegenwoordige huisvrouw Aeltgen Sanders. Als mombers van deze kinderen wijst hij aan Derrick van Arnhem, Herman Sanders en Johan Janssen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 122 dd 5-10-1627) Johan Evertsz (Beroep: schoenmaker), e.v. Jenneken van Rijnssum; Catharina Arentsz e.v. Goossen Derricx; verkopen onroerend goed; belenders: wijlen Coen van Santfort; wijlen Peter Daems

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 122 dd 5-10-1627) schuld; Goossen Derrijcx e.v. Catharina Aerntsz aan Jenneken van Rijnssum e.v. Johan Eversz

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 31v dd 11-5-1627) Transport door Vincent van de Burcht e.v. Jacomintgen van Meekeren aan Jan Evertsz e.v. Jenneken van Reinsum, pand hoek Korenmarkt / Smidstraat, belemd door Wolter van Daell, Marcelis Bor. Ook vermeld Willen van Beull.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 31v dd 11-5-1627) Jan Evertsz en Jenneken van Reijnsum bekennen een schuld.

ORA Overbetuwe (inv no 295, fol. 243v. dd 15-6-1628, registratie 23-6-1669) Magescheid tusschen Alard van Rinsum als bestevader van de nagelaten kinderen van zal. Geurt van Rinsum, geassisteerd met Peter van Rinssum, sijnen soon, als gerequireerd vriendt en dedingsman ter eenre, en Berndt de Bruyn als man en momber van zijn huisvrouw Grietien van Vinceler, met Jan, en Lubbert van Vinceler ter andere zijde.


Huwt voor 1595

6.021   Anna van GROOTVELT

FamilienaamIndex 6.021Vader 12.042Moeder 12.043

Kinderen

 1. Roelof (+voor 1639), huwt (1) voor 1631 Jenneke Hendrijcksdr van Welij (*voor 1610 +voor 1639); huwt (2) na 1635 Marie Jansen
 2. Kinderen
  1. Elchen van Rensem (dNG Lent 6-11-1631, getuigen Merij Jones, Hendrijck van Welij)
  2. Hendrick van Rijnsum (dNG Lent 8-2-1635, getuigen Berndt van Gein, Cornelisken van Reijnsum, Stijn van Reijnum, Derc Vermehr)
 3. Geurt Zie 3.010
 4. Peter van Rinsum (+voor 1639)
 5. Jan van Rinsum (*voor 1610 +voor 1639), huwt Lent NG 6-2-1631 Metghen Vermehr (dNG Nijmegen 24-9-1609 +na 1668); Metjen Vermeer, weduwe van Jan van Rensum, huwt Nijmegen NG (ot) 23-8-1640 Isaac van de Heuvel, jongman van Nijmegen
 6. Elisabeth van Rinsum (+na 1641), huwt Lent NG 6-2-1631 Derijck Vermehr (*ca. 1604 +ca. 1639)
 7. Kinderen
  1. Geereth Vermehr (dNG Lent 11-12-1631, getuigen Hendrijck Derijcx, Roelof Lebberth, Lijesebeth van Renssem, Jann van Rensum, Teijes Vermehr)
  2. Aellert Vermehr
  3. Aeltje Vermehr
 8. Margaretha van Rinsum, huwt (1) Hendrick Theunissen (+voor 1627); huwt (2) als Metjen Nijmegen NG (ot 14-1) 28-1-1627 [huwelijksgetuigen stiefvader Jan Everts, Stijneken van Stuijvenborgh, Alijen van Rensem] Jan Wilhemss , jongman van Nijmegen, alias Johan Buddingh (*ca. 1595 +na 1661), zoon van Willem Buddingh en Neeleken Lijsters; kwartiermeester van zijne vorstelijke genade graaf Frits en van het gouvernement te Rijnberk (1658)
 9. Kinderen
  1. Magdalena Hendrica Buddingh
 10. Uland van Rinsum (*Randwijk voor 1619 +voor 1672); huwt Derick van Beijnum (*voor 1610 +na 1676), zoon van Gerrit van Beijnum en Maria van Welij
 11. Kinderen
  1. Elisabeth van Beijnum
  2. Uland van Beijnum
 12. (hypothetisch) Adriaen van Rinssum (+Nijmegen 1626?); huwt (1) als Arriaen van Rinschen, jongman van Oosterhout, Jennitgen van Dondern, Nijmegen NG (ot 4-1) 18-1-1596; huwt (2) als Adriaen van Rinssem, weduwnaar, Aeltgen Sanders, jongedochter van Arnhem, Nijmegen NG (ot 24-7) 9-8-1608; getuigen: Wilm Palmers, moeder van de bruid Hillicken Sanders
 13. Kinderen
  1. (uit 1) Metgen, huwt Nijmegen. NG (ot 21-10) 7-11-1621 (getuigen: vader van de bruidegom, stiefmoeder van de bruid) Elbert van Capelle, beiden jongeluiden van Nijmegen
  2. (uit 2) Jenneken, huwt Johan Evertsz
  3. (uit 2) Alartgen, huwt als Alertjen van Rinssen NG Nijmegen (ot 17-1) 31-2-1636 (getuigen: Herman van Salen, Wilhemken Ansen) Derck Gerrits, weduwnaar van Arnhem.
  4. (uit 2) Berndt
  5. (uit 2) Sander

TerugBegin van generatie


6.022   Willem Jansz van VINCELER

FamilienaamIndex 6.022Vader 12.044Moeder 12.045

Geboren voor 1560
Overleden na 1618

Vgl. CBG dossier over hem, en NL 1913 (120ff), NL 1955 (253-256) en NL 2002 (453ff). Zie ook Genealogie Vinceler.

(NL 1913:253ff) Oirconda onderteekent tot Maurich den vijftienden October seventien hondert en agtien (15-10-1718) Wij hier ondergeschreven Huijbert Henrìcksz en Jan van Grootvelt, schepenen mitsgaders Abraham Picard ouderling tot Maurik, attesteren en verklaren voor de opregte waerhijt, dat wij hebben gekent Jan Willemsz van VINCELER in sijn leven tot Maurik gewoont hebbende en is begraven op den 9 Augusti 1663, wiens suster is geweest Aaltje van VINCELER, de moeder van Judig Jansz van Wely. Dat wij attestanten ook weten en ons seer wel bekent is, dat den bovengenoemden Jan Willemsz van VINCELER heeft gehadt twee kinderen, te weten een soon genaemt Willem Jansz. van VINCELER en een dogter genaemt Elisabet Jans van VINCELER. Voorts verklaren wij dat toonderen deses namentlik Elizabet Willems van VINCELER is geweest een wettige dogter en Ariaentje Harmans van Lottingen, een dogters dogter van voornoemden Willem Jansz. van VINCELER en dienvolgende desselfs naeste erfgenamen, en alsoo sulx waeragtig is hebben wij dese ten versoeke van de bovengenoemde personen niet konnen weijgeren maer medegedeelt onder presentatie des noots en naeder versogt sijnde, deselve met ede te bevestigen. In oirconda der waerhijt dese bij ons onderteekent tot Maurich den vijftienden October seventien hondert en agtien. (get.) Huybert Hendricksz., Jan van Grootfelt, A. Picard ouderling. Mij present. W. van Seeenderen Secretaris.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 183v dd 20-11-1602) Schuldbekentenis: Walraven van Hattem den alden is schuldig aan Willem Janss van Vinceler Cfl 216, terug te betalen in 1603, op pand van al zijn erfenissen en goederen onder Elst.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 184 dd 24-11-1602) Jenneken Brunincx weduwe Thijs van Wanr[ae]dt is schuldig aan Willem Janss van Vinceler Cfl 72, in termijnen terug te betalen, op pand van haar erfenissen en goederen onder Zetten.

Spies (2019 deel 6 p 96 dd 25-4-1608) Wijlhem Jansen Vinceler spreekt aan Steven Verbrugge de jonge als man en momber van zijn huisvrouw Johanna Stevensdochter voor 50 keijsersguldens vanuit een magescheid.

Spies (2019 deel 6 p 128 dd 24-10-1608) Het gerecht draagt Wijlhem Jansen Vinceler en Steven Verbrugge op elk twee goede mannen aan te wijzen om hen te ontscheiden; slagen zij niet dan wordt een overman uit het gerecht toegevoegd.

Spies (2019 deel 6 p 142 dd 7-11-1608) Wijlhem Jansen Vinceler spreekt aan Henrick van Groetfelt.

Spies (2019 deel 6 p 150 dd 12-6-1609) Herman Cornelissen, met volmacht van jonkheer Johan de Cock van Delwijnen, wacht jonker Adriaen van Drueten om vonnis te wijzen in de zaak van Dock tegen Gijsbert van Essevelt en Willem Jansen Vinceler, ‘off gewonnen te hebben de twede varst’.

Spies (2019 deel 6 p 154 dd 12-6-1609) Henrick van Grootfelt antwoordt Willem Jansen van Vinceler.

Spies (2019 deel 6 p 165 dd 17-7-1609) Willem Jansen van Vinceler geeft repliek aan Henrick van Grootvelt.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 58 dd 7-12-1609) Johan Hermanss Johanss als gestelte In... van o.raetz penn.. dess Kerspels van Setten hefft mitten amptman Johan van Genth oick gerichtzluiden Steven? Johanss ende Peter Driessen besaet gedaen aen alsulcke pachtpenningen als Johan [van?] Schrieck als rentmr vanden goederen dess Coenderts van [Belanien?] binnen Arnhem uijtstaende hefft aen Johan van Vinceler Willemss tot Ochten inden ampt van Overbet[uwe] als van twehondert gl toe gaerden? ver... als van verscheen van(de) achtersted... thijndt naeluijden ... ... den schaeden mitte recht ...

Spies (2019 deel 6 p 190 dd 26-3-1610) Willem van Vinceler spreekt aan Lambert Gerritsen voor vier keijsersgldn ‘hercommende van sijne middelen, soo van vercken ende schaep, die hij eensdeeld niet aengebrocht heeft’.

Spies (2019 deel 6 p 208 dd 7-5-1610) Dupliek van Henrick van Grootfelt contra Willem Jansen Vinselaer.

Spies (2019 deel 7 pp. 134 141 152 158 anno 1613) Lubbert Willems Vincelaer tegen Cornelis de Kemp Aelbertsen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1871 fol 25 dd 27-4-1613) Transport. Johan Berntsz; Henrick Geritsz; Gerit Henricks e.v. Gaert Cornelissen; Johan Wilhemsen van Vinseler; Cornelis Berntsz; Wilhem Berntsz; Berntgen Berntsz; Bernt Jaspers eerste man van Mechteltgen van Vinseler; Martin Sticker e.v. Wilhemken van Campen; transport van een huis op Smidstraat hoek St Stevenskerkhof (belenders Henrick Wijchers (Wielmaker) en Herman Wilhemssen van Oudekercken)

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1871 fol 26 dd 27-4-1613) Schuld van Herman Wilhelms van Oudekercken e.v. Catharina Thoenisdr aan Gerit Henricks; vermeld worden Gerit Cornelissen, Johan Wilhemsz van Vinseler.

Spies (2019 deel 7 p. 307 dd 3-6-1616) Cornelis Henricksen c.s. spreekt aan Willem Jansen van Vincelaer.

Spies (2019 deel 7 p. 314 dd 17-6-1616) Willem Jansen Vincelaer antwoordt Cornelis Henricksen c.s.

Spies (2019 deel 7 p. 317 dd 1-7-1616) Repliek van Cornelis Henricksen c.s. aan Willem Jansen Vincelaer.

Spies (2019 deel 7 p. 332 dd 14-10-1616) Dupliek van Willem Jansen Vincelaer aan Cornelis Henricksen c.s.

Spies (2019 deel 7 p. 372 dd 2-6-1617) Verder verzoek van Cornelis Henricksen c.s. tegen Willem Jansen Vincelaer.

Spies (2019 deel 7 p. 377 dd 2-6-1617) Het gericht laat toe dat, volgens verzoek, Cornelis Henricksen c.s. tripliceren.

Spies (2019 deel 7 p. 388 dd 3-6-1617) Willem van Vincelaer Jansen spreekt aan Wouter van Hattem voor Cfl 536.16.0 voor hoofdsom en verlopen renten, en Ic (honderd) gulden ten schade vermits quade betalonge.

Spies (2019 deel 7 p. 392 dd 3-6-1617) Cornelis Henricksen c.s., tripliek tegen Willem Jansen Vincelaer.

Spies (2019 deel 7 p. 422 dd 1-6-1618) Quadruplicq van Willem Jansen Vincelaer aan Cornelis Henricksen.

Spies (2019 deel 7 p. 447 dd 12-10-1618) Willem van Vincelaer Jansen spreekt aan Wolter van Hattem voor Cfl 362.16 plus L gulden schade voor kwade betaling.

Spies (2019 deel 7 p. 452 dd 12-10-1618) In de zaak van Willem Jansen Vincelaer tegen Henrick van Grootfelt worden als bemiddelaars aangewezen Van Rumelaer, de Cock van Delwijnen, en van Mauderick.

Spies (2019 deel 7 p. 455 dd 13-10-1618) Vervolg Willem Jansen Vincelaer supra Wolter van Hattem.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 124v dd 10-6-1618) Lubbert van Vinceler Wilhelmuss, Johan Gel...ss, en Geurt Gerritss, met ambtman Johan van Gendt en gerichtslieden Henrick van Blommerstein en Arndt Gaerdts?, , besaet aan Egbert? bij Driess Johanss?? voor xlv KG (Car:fl 45).

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 124v dd 13-6-1618) Lubbert van Vinceler machtigt ambtman Johan van Gendt, gerichtluiden Henrick van Blommerstein en Johan Floriss, voor hem op te treden tegen Egbert N.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 194v dd 19-1-1620) Kondschap voor Jhr Joost van Stepraet; getuigen Johan Broers oud 50, Claes Wilmse van Vinceler oud 36, Broer Janse oud 28, verklaren bij Van Stepraet te zijn gekomen en te hebben verzocht een jaar of drie door de Wolfskamp ‘beetgewijs’ door te laten (?)

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 194v dd 1-2-1620) Lubbert van Vinceler heeft besaet gedaan aan de gerede en ongerede goederen van Johan Maess Janss in Valburg voor 8 en een kwart [maten] wintergerst. [ Fol 197 zelfde verhaal, zelfde datum, nu 8 maten wintergerst]

Spies (2019 deel 8 p 103 dd 30-10-1620) Inzake Cornelis Henricksen als man van Maria Ponsen vs Willem Jansen Vincelaer: klager heeft niet bewezen dat verweerder de bron is van geruchten, noch dat hij ze verder verspreid heeft, en absolveert daarom de verweerder van de eis.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 17v dd 20-3-1621) (Koopverbintenis) Lubbert van Vinceler biedt Jhr Henrick van Bronckhorst en Berent van Meeckeren de koop van de gerede en ongerede goederen van Johan Maes in Valburg; de ambtman ziet daarvan af.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 111-111v dd 23-9-1623 Gerichtsdag) Lohn voor Claes van Vinceler als gewesen Pachter van het Paartscoopmanschap verwacht tussen peine en pandkering Thonis Rijcken voor fl 24 voor verkoop van een paard aan Arndt van Moor[s?]. Oordeel ten gunste van Van Vinceler.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 113 dd 23-9-1623 Gerichtsdag) Lhooij voor Claes van Vinceler als gewesen Pachter van het Paartscoopmanschap verwacht tussen peine en pandkering Thonis Rijcken voor fl 24, vonnis bevestigd.

Spies (2019 deel 8 p 252 dd 14-6-1624) Wilhem Jansen van Vincelaer spreekt aan Reijnier en Jan de Kemp Aelbertsen voor Cfl 120 volgens obligatie en ‘XX gulden ten schade vermits quade betalonge’.

Spies (2019 deel 8 p 271 dd 16-6-1624) Wilhem van Vincelaer supra Johan ende Reijnier de Kemp gebroederen.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 224 dd 7-11-1626) Jacob Dircxs custos tot Elst gaf over aan Lubbert van Vinceler al de koren die hij heeft op twee morgen land die hij pacht in Elst

Spies (2019 deel 8 p417 dd 18-7-1627) Willem van Vincelaer als gerichtsman vermeld.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 259v dd 13-9-1627 gerechtsdag) In zake Lubbert van Vinceler pachter van de impost op het gemaal van Ewick vs Berndt van Welij; gerecht vindt voor de eiser e veroordeelt de verweerder ‘inde breuck volgens de lijst’, plus kosten texatie etc. Het koren is geschat op 30 stuivers.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 187v dd 19-10-1627) Peindingh door Girrit van Bronckhorst (Raadsvriend) van Lubbert van Vinceler voor Jan Eijmers, fl 130 in pachtpenningen.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 8v dd 4-6-1628) Jan Willems van Vinceler wacht tussen peijnding en pandkering Arien Cornelis Muller voor fl 125 voor verschuldigde pachtpenningen. Et non comparuit.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1880 fol 207 dd 2-8-1628). Peinding door de heer Kesseler (Woonplaats: bij Roermond) van Lubbert van Vinceler en Johan Berndts voor zeven rijksdaalders.

Spies (2019 deel 9 p 49 dd 11-5-1629) Johan van Vincelaer spreekt aan Adriaen Cornelissen te Herveld als man van Maria Jansdochter voor CFl 93 verschuldigde pacht op zes morgen grond onder Zetten.

Spies (2019 deel 9 p 61 dd 11-5-1629) Adriaen Cornelissen antwoordt Jan van Vincelaer.

Spies (2019 deel 9 p 86 dd 26-10-1629) In zake Johan Willemsen van Vincelaer versus Adriaen Cornelissen gehuwd met Maria Jansdochter: de verweerder moet het gevraagde betalen.

Spies (2019 deel 9 p 194 dd 19-3-1632) Jan van Vincelaer spreekt aan Johan Dircksen van Leijen voor Cfl 399.10.0 plus rente volgens obligatie.

Spies (2019 deel 9 p 266 9-6-1634) Johan van Vincelaer spreekt aan Hans Guerdtsen. Hierop de wacht bedongen.

Spies (2019 deel 9 p. 305 dd 6-10-1634) Hans Guertsen antwoordt Jan van Vincelaer.

Spies (2019 deel 9 p. 330 dd 1-6-1635) Repliek van Jan van Vincelaer tegen Hans Guertsen

Spies (2019 deel 9 p 359 dd 30-11-1635) Dupliek van Hans Guertsen aan Jan van Vincelaer.

Spies (2019 deel 10 p. 64 dd 21-8-1637) Willem Guertsen spreekt aan de weduwe van Willem van Vincelaer. [p 96 dd 4-12-1637] De weduwe antwoordt. (p 331 dd 20-5-1641) In het proces van Johan van Vincelaer als bestevader en rechte bloedmomber van de nagelaten kinderen van Willem van Vincelaer zijn zoon zaliger, mitsgaders Huijbert van Wijck getrouwd met Benigna van Grootfelt gewezen weduwe van genoemde Willem van Vincelaer, tegen Wilhem Guertsen, verklaren de ridderschappen de eisers niet ontvankelijk.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 177v dd 19 en 20-9-1637. Gerechtsdag.) Jan van Vinceler wacht Annam Versteegh als moeder en erfgenaam van haar zoon Derck Versteegh voor fl 100 landpacht. Verweerder zegt maar voor de helft erfgenaam te zijn. Het gerecht oordeelt tem gunste van Van Vinceler.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 178 dd 19 en 20-9-1637. Gerechtsdag.) In de zaak tussen Wichman Buis en Nicolaes van Vinceler, peinding, vind het gerecht voor Buis.

ORA Overbetuwe (inv no 105) fol 187v dd 24-11-1637) Belenders Z: Lubbert van Vinceler zaliger; W: Jan van Vinceler, naast een stuk land van drie morgen in Zetten, van Rodolff Jansen en Grietie Otten.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 8 na 5-8-1640) De schout en gezworen peinder Willem van der Horst heeft onderhands gegicht dat hij op verzoek van [Maria Huick, MW] de weduwe van Lubbert van Vinceler heeft gepeind onroerend goed ... (akte niet afgemaakt)

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 207v dd 1-5-1645) De schout en gezworen peinder Willem van der Horst heeft op verzoek van Maria Huick weduwe van Lubbert van Vinceler gepeind een huis en hof aan de Griftdijk toebehorende Berndt Hanssen van Coetsvelt, voor een schuld van fl 100, resterende van fl 300 die Jacob Dericx gewezen koster en zijn vrouw Neeltien Aernts op 15-11-1632 als onderpand aan Van Vinceler gaven; verder voor fl 18 rente en de resterende rente over de verschuldigde fl 100. Kennelijk eerder vergeefs opgeëist 12-11-1643 en 10-5-1644; reden waarom het besaat is toegekend.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 227v dd 11-10-1645) [Coopbiedingh] Henrick Heuck als oom en bloedmomber van de kinderen van Lubbert van Vinceler en Maria Huick, met Cornelis Wouters zijn koopman heeft de ambtsman t.b.v. de landsheer in koop aangeboden het verwin van de kinderen uit de peinding van een huis en hof aan de Griftdijk toebehorende Berndt Hansen van Coetsfelt. Aangezien de ambtman geen contant geld heeft ziet hij af van de koop en laat het aan de koopman gelaten.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 231a verso dd 2-3-1646) Willem van der Horst, schout, heeft de hem door het schepengericht Nijmegen op 5-12-1645 opgelegde eed in het geding tussende weduwe en kinderen Lubbert van Vinceler enerzijds, hem anderzijds, aangenomen; het vonnis is hem voorgelezen en de straf aangezegd.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 259 dd 9-5-1646) Berndt de Bruin en Willem van Vinceler, mombers van de kinderen van Kerst Antonis van Tiel, worden gepeind voor fl 41.15.0 voor geleverd bier door Herman Danen namens Jan van Nijdeecken.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 29v dd 21-9-1648) Aerndt Gijsberts peindt Herman van Vinceler voor een rosennobel wegens zijn inzet voor aankoop van een perceel land; Herman ontkent alles; Herman wint: de schuld is niet ‘peindbaar’.

Jochem [Lubberts, MW] van Vincelaer: Huis- en grondeigenaren in 1655 van Nijmegen C387 Lange Burgstraat en van Nijmegen C 297

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 352 dd 1-4-1656) De schout peindt Rentmeester Joachim van Vinceler in re een rentebrief van Berndt de Bruin en Margareta [Willems] van Vinceler dd 29-11-1649 aan Johan Lubbert van Vinceler voor fl 900. Context: een contract tussen Jan en Joachim enerzijds, dr Henrick Aerts en rentmeester Henrick Leijdecker anderzijds, erfgenamen van Daniel Jordens.

Willem [Jan Willemszsz, MW] van Vincelaer gerichtsman Spies (2019 deel 9 p 144 dd 7-2-1631); gemachtigde van Cornelis Stevensen p 216 dd 20-11-1632, p 273 dd 9-6-1634 p. 306 dd 6-10-1634; gemachtigde van capiteijn Leonard de Baers p 301 en 308 dd 6-10-1634; borg met Sander van Grootvelt voor Henrick van Grootvelt p 311 dd 6-10-1634; verweerder tegen de ambtman voor een boete van Cfl 50 voor grondafgraving p 314 dd 6-10-1634.

ORA Overbetuwe (inv no 223 Maurik fol 115 dd 7-10-1651 geregistreerd 7-2-1681) Jan Willems van Vincelaer grootvader en bloedmomber van de kinderen van Willem (Jan Willem Jan, MW) Vincelaer heeft op 7-10-1651 opgedragen aan Jan Stevens en Catharina S(mi?)ts EL: een huis en hofstad met akker op de korte hoeft.


Huwt (1) ca. 1580

6.023   Elisabeth CLAESDR

FamilienaamIndex 6.023 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) Utrecht 8-11-1605

Heiltje van LEEUWEN

FamilienaamIndex

In 1605 wonend te Utrecht, weduwe.


Zij huwt (1)

Cornelis van ENIGEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Aaltie, huwt Jan van Wely
 2. Kinderen
  1. Judith Jans van Wely (+Rotterdam voor 30-3-1719; vgl. NL 1913:123); er zijn drie Judith Jans begraven in Rotterdam: op 14-1-1712, 4-8-1712 en 16-12-1713.
 3. Jan (*ca. 1585 bMaurik 9-8-1663), huwt Dirkje Jans; vermeld in Spies (2019 deel 10 pp 11 28 38 71 75 99 103 109 109 114 140 140 167 172 186 188 201 260 295 317 331, 1636-1646 Maurik)
 4. Kinderen
  1. Willem Jansse van Vincelaer (+voor 21-8-1637), vermeld o.a. Spies (2019 deel 10 pp 7 66 94 96 107 138 331), gerichtsman van Nederbetuwe in 1636, huwt ca. 1630 Benigna van Grootveld (+na 1644); zij huwt (2) Maurik 14-6-1640 Huijbert van Wijck, jongman van Maurik; vader van Elizabet Willems van Vinceler weduwe Willem Vermeer, en van Aeltje Willems van Vinceler, moeder van Ariaentje Harmans van Lottingen.
  2. Elisabeth Jans van Vincelaer, huwt Maurik NG (ot) 3-1-1641 Dirck Willemsz van Hattem (*ca. 1617 +na 1654), brouwer en diaken (1649-1651) te Maurik; hieruit vier kinderen.
  3. Jan van Vincelaer (dNG Nijmegen 18-7-1624, testes Lubbert van Vincelaer, Hend. Geurtss, Belie van Leuwen)
 5. Lubbert van Vincelaer (+voor 5-8-1640), huwt Maria Huick (+na 2-3-1646); Lubbert (meldt Otto Straatman) is de vermeende uitvinder van de gierpont. Hij had in 1718 geen nageslacht meer. Werd op 14-8-1622 (no 1312) als Lubbert van Vinceler uit Nederbetuwe, met kinderen Jochum en Jan, burger van Nijmegen voor fl. 13.10.-
 6. Kinderen
  1. Joachim (dNG Nijmegen 19-4-1616, testes Jan Huyck ende Juffr Hauck)
  2. Johannes van Vinseler (dNG Nijmegen 23-5-1619; getuigen: de Burgemr. Rijck Huijck, Jan van Vinseler, Susanne Huijck)
  3. Elisabeth van Vinceler (dNG Nijmegen 15-12-1622, getuigen: Borgemr. Heijck, Helena Peters, Heijltgen van Leuwen)
  4. Jorgen van Vinceler (dNG Nijmegen 22-10-1626, getuigen: Jan Heuck, Claes van Vinceler, Dircksken Jans)
  5. Wilhem van Vincelaer (dNG Nijmegen 28-2-1630, getuigen: Claes van Vincelaer, Bernt de Bruijn, Catharina Brouwers van de Weije)
 7. Claes (*ca. 1584; vermeld als 36 in 1620), huwt N.N.
 8. Kinderen
  1. Michiel, wiens dochter huwde met Jan Willemse van Ede (daaruit vijf kinderen)
  2. Jan, vader van Nieske, Antge, Claes, Gerrit, en Anna (huwt (1) Anthon van Eede en (2) Pelgrum van Deel, met vier resp. drie kinderen uit deze huwelijken)
 9. Magtelt, huwt (1) Barent Jaspers Pels; hieruit drie kinderen; huwt (2) Gerrit van Perrendael, hieruit een kind.
 10. Margaretha Zie 3.011

TerugBegin van generatie


6.084   Philip LAMBERTS

FamilienaamIndex 6.084 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Barneveld ca 1575


Huwt

6.085   N.N.

Index 6.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen (Philipsen)

 1. Lambert Philipsen, geb. Ca 1605 Zie 3.042

TerugBegin van generatie


6.086   Jan Thonis in ‘T WOUD

FamilienaamIndex 6.086 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Barneveld ca 1580?

Familienaam volgens Kwartierstaat Henk van Deelen.


Huwt

6.087   N.N.

Index 6.087 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Fijtje Jans, geb. Ca 1610 Zie 3.043

TerugBegin van generatie


6.320   N. JENTZER

FamilienaamIndex 6.320 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1575

Te Hüthem onder Emmerich. Ook Jentsen, Jentsser etc.


Huwt voor 1605

6.321   N.N.

Index 6.321 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Leonardus Zie 3.160
 2. Hermanus Jenser, huwt voor 1640 Margaretha Biermans
 3. Kinderen
  1. Margaretha (hypothetisch), huwt Emmerich 14-9-1662 Jan van Leut
  2. Everarda (dRK Emmerich 12-8-1640)
  3. Harmannus (dRK Emmerich 16-11-1641)
  4. Everarda (dRK Emmerich 23-1-1646)
  5. Anna (dRK Emmerich 14-6-1647)
  6. Everhardus (dRK Emmerich 8-8-1650)

TerugBegin van generatie


6.344   N. GEENEN

FamilienaamIndex 6.344 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600


Huwt

6.345   N.N.

Index 6.345 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan (*Zyfflich ca. 1620), mogelijk gehuwd Ooij NG 24-5-1669 met Ida Verwaijen (*ca. 1622)
 2. Joanna (*ca. 1625)
 3. Hendrick (*ca. 1630), huwt Neerbosch NG (Hees) 20-11-1653 Anna Jansen
 4. Roelof Zie 3.172

TerugBegin van generatie


6.400   Adriaen Jan SCHREPPERS

FamilienaamIndex 6.400Vader 12.800Moeder 12.801

Gedoopt RK Tilburg 15-12-1602 (hypothetisch; getuigen Jan Cornelis Colen, Jenneken Meis van Abels)
Overleden Tilburg b 11-12-1667 (Ariaen Schrepper, op kerkhof met de grote klok)

Blijkbaar overleden vier dagen na zijn tweede huwelijk.

Zie hiervoor Voogdijrekeningen, Voogdij-en boedelrekeningen en Rechterlijk R363 folio302v 1653 en notarieel 24, akte 100 1600, de laatste twee betreffende de familie Somers, alles in Tilburg. Nog meer schepenpotocollen in Tilburg zijn: R373-74-1674, R373-168-169v-1675 en R370-49-1668. Bron Nel van Spaendonk-van Opstal.

Boedeldeling/erfdeling als weduwnaar Somers (dossier) in 1669; nog niet nagezocht.

Mogelijk relevant: Civiel, Tilburg, 2866: Jonker Johan van den Abelen contra Adriaen den Timmerman, 1654. Voor diverse verdere vermeldingen Notarieel archief vergelijk gegevens over zijn vader en schoonvader.

NA Tilburg 13-I: 244v, 9-5-1649 Adriaen ontvangt van Adriaen Screl(?)mans 56 gulden uit een obligatie aan de kinderen van Lijs (?) Schreppers.

NA Tilburg 19:39, 29-6-1657, Adriaen Jansen alias de Schrepper geeft volmacht aan zijn zwager Jan Reijnier Heners de Canter om in Antwerpen uit te vinden of het waar is dat zijn dochter Marie (volgens gerucht) bevrucht is door Sebastiaen Nilissen, haar meester, indien dat het geval is, bij Nilissen beklag te doen, en reparatie van Maries eer te eisen.

NA Tilburg 21:73v (22-11-1661), Adriaen de Schrepper, Timmerman (tekent Adriaen Jan Schreppers) timmert voor Pieter van Baardwijck voor 65 gulden een huisje in elkaar.

NA Tilburg 21:85v (16-10-1661) Jan Adam Wijtens laat Adriaen Jan Schreppers een standaard maken voor zijn molen in ‘t Riel, voor 55 gulden en twee tonnen bier.

ORA Tilburg (toegangsnummer 1428, Charterverzameling inv.nr. 583 dd 3-2-1668) Akte van verkoop voor schepenen van Tilburg, door Peter Henrick Swagemaeckers, aan Anthonij Adriaen Schreppers, een huis, tuin en erf, gelegen in Tilburg in nieuwlant

RA Tilburg 373:168 (3-1-1675) De onmondige kinderen De Canter, Jan Adriaen Schreppers mede voor zijn zus Anna, gehuwd met Denijs Jan Ermers, en andere erven (kinderen en kleinkinderen) van Adriaen Schreppers aan Peter Ariaens van den Hout: huis met toebehoren in Corvel aan het Haringhseynd.

Charters Tilburg 24-6-1676, Jan Schreppers en Jan Janssen Ermen, voogden van de vier nagelaten kinderen van Anna Adriaen Schreppers bij wijlen Denis Jan Ermers verklopen een perceel akkerland.

RA Tilburg 350:49 (30-1-1668) Jan en Anthony zonen wijlen Adriaen Schreppers en Catharina Somers, Wilhelmina’s man Jan Ariaen Willem Gerrit Symons, Adriana’s man Quirijn Daemen, en Jan Reiniers de Canter en enkele Somers: o.a. aan Jan Adriaen Schreppers exclusief land in Corvel aan het Haringseinde.

Archief Dorpsbestuur Tilburg (inv 380-I, personen die in de kohieren opgemaakt voor de kapitale schatting niet waren opgenomen, dd. 25 april 1665) De naervolgende persoonen generen hen met haerder handen arbeyt, als oock met coopmanschap, winckel-houden ende verscheyde ambachten, soo ende gelijck bij ijeder ende selve in margine staet geëxpresseert: (33v) Adriaen Jan Schreppers, timmerman; (37v) Anthonis Schreppers, timmerman; (38) Jan Adriaen Schreppers, timmerman

ORA Tilburg (370:49 dd x-x-1668) Jan en Anthony zonen wijlen Adriaen Schreppers bij Catharina Adriaen Somers en andere erven maken een deling


Huwt (1) Tilburg RK 16-10-1632

6.401   Catharina Adriaen SOMERS

FamilienaamIndex 6.401Vader 12.802Moeder 12.803

Overleden Tilburg b16-1-1662

Ook: Catelijn (bij huwelijk)


Huwt (2) Tilburg RK 7-12-1667

Catharina Jan JANS

FamilienaamIndex

Geboren Cromvoirt


Zij huwt (1)

Peter Adriaen CLAES

FamilienaamIndex

Overleden voor 1667

Zij huwt (3) Tilburg 12-2-1673

Cornelis Teunis van BAARDWIJK

FamilienaamIndex

Geboren Baardwijk

Weduwnaar Peerken Cornelis

Kinderen

 1. Jan Adriaen Zie 3.200
 2. Digna, doop onbekend, mogelijk 26-8-1629 (getuigen Jan Joosten en Heijltken Janssen), ouders Adriaen Jans en Mechel N. (een eerder huwelijk?); civiel Tilburg: 4072. Cornelis Janssen Couwenbergh, als man van Angela, voordochter van Jan Hendrick Denis Meijnaerts, contra Sebastiaen en de andere kinderen van Jan Hendrick Denis Meijnaerts en Digna Adriaensse Schreppers, betreft kwestie over de nalatenschap van Jan Hendrick Denis Meijnaerts, 1666. Digna huwt Jan Hendrick Denis Meijnaerts (had voordochter Angela, gehuwd met Cornelis Janssen Couwenbergh)
 3. Kinderen
  1. Sebastiaen
  2. Ten minste twee andere kinderen, vermeld 1666, niet in DTB teruggevonden
  3. Ten minste twee andere kinderen, vermeld 1666, niet in DTB teruggevonden
 4. Anthonis (dRK Tilburg 2-5-1634), doopgetuigen Adriaen Peters, Ariaentje Cornelis; huwt Tilburg 24-2-1661 Anna Huijbert van Spaendoncq (+voor 1695); zij huwt (2) Jacob Jans van Aecken. Civiel Tilburg: 3745z. Anthonis Adriaens de Schrepper, timmerman, contra Bartel Janssen Bacx, betreft betaling van hout, nagels en arbeidsloon, 1663-1664.; 3969e. Anthonij de Schrepper contra Geerit Jans de Roij, betreft betaling van hout, nagels en arbeidsloon, 1665-1666.; 4118. Cornelis Janssen Cuijper, koopman van Noorse waren te ‘s Gravemoer, contra Anthonij de Schrepper, timmerman, betreft betaling van een balk en delen, 1667.; 5360. Jacob Janssen van A(e)cken, weduwnaar van Anneke Huijbreght van Spaendonck, contra Huijbert en Jan Schreppers, kinderen van Anthonij Adriaen Schreppers en Anneke Huijbreght van Spaendonck, betreft een haaflijk gericht, 1695-1696.
 5. Kinderen
  1. Hubertus (dRK Tilburg 23-01-1662)
  2. Catharina (dRK Tilburg 25-11-1664)
  3. Joannes (dTilburg 23-9-1667)
 6. Maria (dRK Tilburg 5-5-1635), doopgetuigen Laureijs Jansen, Anneke Somers; blijkbaar in 1657 in Antwerpen door de man in wiens huis zij diende (Sebastiaen Nilissen) met kind geschopt. In 1668 ongehuwd, huwt Gilze 5-1-1669 Jan Cornelis Ansems; Civiel Tilburg: 4308. Jan Cornelis Ancems, als man van Maria Adriaen Schreppers, contra Lijsken Adriaen Somers, betreft kwestie over een niet uitgereikte som geld, 1670.
 7. Adriana (dRK Tilburg 23-8-1636), doopgetuigen Jan Heijligers, Heiltje Cornelis (hypothetisch: ouders zijn Adriaen Jans en Leijntken)
 8. Petrus (dRK Tilburg 14-9-1637), doopgetuigen Jan Willems, Willemke Adams (hypothetisch: ouders zijn Adriaen Jans en Leijntken)
 9. Guilielma (dRK Tilburg 28-3-1639), doopgetuigen Cornelis Jans Heijligers en Neeltje Cornelis (hypothetisch: ouders Adriaen Jans en Catelijn); huwt Jan Ariaen Willem Gerrit Symons
 10. Adriaentje (dRK Tilburg 30-4-1640), doopgetuigen Jan Peter van Gilze, Dingen Jan Henrix; huwt Tilburg 29-1-1668 Quirijn Daniël Theunissen
 11. Catharina (dRK Tilburg 16-8-1643), doopgetuigen Claes Adriaen Somers en Maaijke Janssen
 12. Anna (dRK Tilburg 20-1-1645 +na 1675), doopgetuigen Philip Haels, Lijsebeth Somers; Civiel Tilburg: 4332b. Denis Jan Ermen, als man van Anna, dochter van Adriaen Schreppers, contra Jan Adriaen Schreppers, betreft betaling van een som geld uit de nalatenschap van Adriaen Schreppers, 1670-1671.; 4332e. Denijs Jan Ermen, als man van Anneken Adriaen Schreppers, contra Helena, weduwe van Jan Peter Vrancken, als borg voor Jan Willems van de Velde, betreft een erfgericht voortvloeiend uit het niet terugbetalen van een geleend geld, 1670-1671.

TerugBegin van generatie


6.402   Jan Gerart Gerarts BROCK

FamilienaamIndex 6.402Vader 12.804Moeder 12.805

Geboren Tilburg ca 1605
Overleden na 1633, voor 3-2-1639

Bron Nel van Spaendonk-van Opstal; Vgl. Brabantse Leeuw 1999 voor voorouders.

ORA Tilburg (toegangsnummer 1428, Charterverzameling inv.nr 72 dd 4-9- 1637) Akte van overdracht voor schepenen van Tilburg en Goirle door Johan van de Velde, schout te Geldrop, als gemachtigde van heer en mr. Baltasar Cruyt, proost, zuster Barbara Ortinx, priorin, zuster Maria Nelst, sub-priorin, en zuster Cecilia Wouters, “procurateresse”, van het klooster, genaamd Sinte Catarinendael te Breda, van een jaarlijkse erfrente van 30 gulden uit diverse goederen, gelegen aenden Berckdyck, te Tilburg, dat Peter Mutssarts ten behoeve van Catarina, dochter van Willem Cornelis Horevoirts in 1633 gekocht had van Jan, zoon van Gerit Gerit Brock, aan Adriana, dochter van Peter Jan Mutssarts, begijntje te ‘s-Hertogenbosch: “eene jaerlijcke ende erffelijcke / rente van dertich gulden sjaerlijx, tot twintich stuijvers elcken gulden gereeckent, verschijnende alle jaer op onse lieve vrouwe / lichtmisse, gaende vuijt seeckere onderpanden gelegen binnen der prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijten aenden Berckdijck bij Peter / Mutssarts tot behoeff van Catarina dochtere Willem Cornelis Horevoirts tegens Jannen sone Gerit Gerit Brock in coope vercregen / volgende der schepenen brieven der stadt S hertogenbosche in date den XXXe merte XVIC driendertich, ende welcke renten den voors. / conventualen bij testamente vande voorschreven Catarina in date den VIJe octobris XVJC sessendertich is aengecomen ende / bij haere professie is geconsumeert, alles volgende de scheijdinge ende deijlinge tuschen haer ende haer broeders ende susters ofte / hunne momboiren voor schepenen der stadt van Shertogenbosche voorschreven aangegaen, gemaeckt ende gepasseert te vole / ende te dele is gevallen naer vuijtwijsen der selver scheijdinge ende deijlinge in date den XIIJe merte XVIC eenendertich”.


Huwt Tilburg NG 15-1-1622

6.403   Jenneken Aert Janss de BONT

FamilienaamIndex 6.403Vader 12.806Moeder 12.807

Overleden na 21-6-1662


Zij huwt (2) Tilburg NG 5-5-1640

Jan Jan Beris van OERLE

FamilienaamIndex

Overleden na 21-6-1662

Kinderen (BROCK)

 1. Petronella (dRK Tilburg 1-11-1622), huwt Jan Jan de Cort
 2. Maria Jan Gerrit Brocken (*Tilburg dRK 24-8-1624)
 3. Arnoldus Jan Geerit Brocken (*Tilburg dRK 12-10-1626)
 4. Johanna Jan Gerit Brocken Zie 3.201
 5. Engela (dRK Tilburg 13-7-1628)
 6. Margriet (dRK Tilburg 17-4-1731), huwt Jorden Adriaen Ketelaers
 7. Lysbeth

Kinderen (van Oerle)

 1. Jan Jan Jan Beris van Oerle, vermeld als zijnde lam.
 2. Arnoldus (dRK Tilburg 29-7-1643)

TerugBegin van generatie


6.404   N. van den ABEELEN

FamilienaamIndex 6.404 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580

Jonker in het land van Waas, waarschijnlijk Laurens.

Waarschijnlijk Laurens. Vermeld in Bosch Protocol 1597: Laureys van Abeelen schout van Tongelre by Eindhoven – dit zou ook de vader kunnen zijn.

Ook aangetroffen: jonkheer Peter van den Abelen, schout van Affenende (?), ORA Tilburg (inventarisnummer 8001, blad 25r dd 19-2-1636).

Bosch Protocol (inv no 1585 fol 263r dd x-7-1656) Elisabeth van Abelen, meesterse des Grooten Begijnhofs te ‘s-Hertogenbosch, geeft 7 gulden jaarlijks uit onderpand van een huis en hof tot Littoijen, groot ca. twee hont land, genaamd de Lange Weijen, en ander goed, haar opgedragen 6-8-1648

Een Laureys wordt vermeld als (deel)voogd over nagelaten kinderen van aanverwante families als Geldof (VS 1981:449-50, 1978:177). Andere vermeldingen in Vlaamse Stam: Elisabeth vrouwe van Abele, dochter van Stoffel in Waasmunster 1554 (VS 1993:310-20, 570), Gillis en Jaspaert, zonen van Stoffel (idem) - Stoffel heet hier ‘vermoedelijk’ uit het huis Hameyde afkomstig te zijn (zegel: VS 2001:526). In Waasmunster komt ook voor een Joos van den Abeele ca. 1510-70, verwant aan de families Van Exaerde en Vanden Driessche (VS 1987:478ff). Van den Abeele wordt ook vermeld als leenheren in Gent ca. 1450 (VS 1998:292) en schepenen van Aalst ca. 1390 (VS 1998:283, 290). De oudste vermeldingen in het Land van Waas betreffen Heer Heinric Van den Abeele (leenman in 1365; VS 1971:1,2,538) en Heer Bernaerts van den Abele (idem in 1320; VS 1971:60).

Heel misschien (1) Jan Abbeels die Melsele 1-7-1608 trouwt met Maeijken Nijsens; of (2) Joannes Franciscus Abbeel, huwt Tielrode 30-1-1600 Adriana van Cleemputte. Vooralsnog meest aannemelijk is (3) Joannes Abeel, huwt Waasmunster 1-4-1584 Adriana van der Meeren (=mogelijk broer van Sijmon (huwt tweemaal), van Elijsabeta, huwt Waasmunster 25-12-1584 Joannes van Hecke, en van Joanna (huwt tweemaal 1586, 1587 en mogelijk later nogmaals), van Cathelijne, huwt Waasmunster 24-10-1600 Jan Verwilghen

Kinderen

Catharina, mogelijk de Cathelijne Abeels die trouwt met Marten Verhagen, Tielrode (Land van Waas) 16-5-1636; er is ook een Catharina Abeels die huwt te Melsele 7-2-1649 met Joannes de Munck en 30-5-1654 met Petrus Tijrion

Elisabeth, mogelijk de Elisabeth Abeels die trouwt met Christianus Noutkens, Haasdonk 27-11-1618; of de Lijsbette, huwt Waasmunster 4-5-1621 Gillis Borm en/of 20-11-1636 (als Elizabetha) Marinus de Langhe

NW: Laurina, hypothetisch (haar voornaam doet verwantschap vermoeden), huwt Melsele (Land van Waas) 2-6-1637 Petrus de Bruijne

Adrianus, hypothetisch, (voornaam doet verwantschap vermoeden), huwt Sinaai (Land van Waas) 4-7-1626 Anna Pauwels

In Temse (bron website VVF Land van Waas) lijken de meeste Abelen (etc.) voor te komen. Mogelijke vaders van de Tilburgse jonker Jan aldaar zijn: Nicolas van Abele (gehuwd 18-01-1587 met Joanna van Heynskerck), Joannes Abeel (huwt 31-1-1589 Joanna Mertens; Jan Abeels huwt 3-5-1598 Margaretha Tijsmans - deze Jan alias Jaspart trouwde eerder Amelberga van Mieghem; andere internetbronnen lijken hem als vader uit te sluiten: hij heeft uit beide huwelijken een zoon Jan, die echter beiden naspeurbaar met andere vrouwen trouwden), Judocus Abeels (huwt 2-12-1589 Laurentia Vergouwen; ouders van een Joannes, *1595, verder Joanna, Judocus, Adrianus, Jacobus, Petrus en Maria), Petrus Abbeel (huwt 12-5-1601 Magdalena van Putte; geen nageslacht bekend) en Thomaes Abbeel, huwt 6-5-1695 Elisabeth Abeels(-Rooman). Volgens de website Truyman: Thomas en Elisabeth waren ouders van Joanna, Joos, Petra, Pieter en Adriaen, geboren 1596-1609, en mogelijk Anna. Thomas was eerder gehuwd met Magdalena van Bogaerde (kinderen Gillis en Thomas, voor 1588), daarvoor met Lijsbeth Vergauwen (kinderen Peternel, Paschier, Andreas, Liesbeth, geboren ca. 1588-1594).

Als jonker Jan inderdaad uit Temse komt, dan zouden zijn tantes o.a. kunnen zijn Petra Abeels (19-5-1585, Willem de Bloc), Margareta (11-8-1585, Aegidius Smet; 13-10-1598 Adriaen van Mieghem; 7-7-1601 Joannes Nouts), Anna (3-5-1588 Bernardus Joos), Joanna (28-6-1588 Joannes Smet; 20-1-1601 Joannes van Bogaerde; 1-8-1606 Pieter de Coninck; 25-7-1607, Pauwel Broucaert; als Janneke 17-6-1609 Hans Peertmans), Berbel van Abeele (28-6-1588 Pieter Vastenant), Maria Abeels (26-7-1606, Gillis de Beul), Elisabet Abeels (huwt 29-6-1598 Joris Meesman) en/of Elisabeth Abeels (huwt 29-10-1599 Judocus de Lantere). Jonker Jans zusters zouden kunnen zijn Katelijne Abeels (7-6-1611 Gillis van Leuvenhaghe), Petra (18-2-1612 Adriaen Mertens), Janna (9-7-1616 Gillis van Wijnacker), Lijsbet (*1594, dochter van Thomas, huwt 20-5-1618 Gillis Braem), Judoca (4-5-1636 Joannes Verschuren) en Amelberga (17-11-1639 Franciscus de Tant).

De site Truyman vermeldt een (m.i.) mogelijke gemeenschappelijke voorouder van de meeste Abeles in Temse: Jan Van den Abeele (alias Abbeel, Op ‘t Broeck, zoon van Pieter en Clara van Havere), geboren ca. 1440, overleden na 14-4-1499 maar voor 1508, Temse; gehuwd met Maria Varendonck (*ca. 1450), ouders van Jan, Pieter, Katelijne, Lysbette, Amelberga, Joanna, Jacomine en Margriete.


Huwt ca. 1600

6.405   N.N.

Index 6.405 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 3.202
 2. Catelijn, absente doopgetuige in 1651
 3. Elisabeth, absente doopgetuige in 1658; mogelijk de meesterse des Grooten Begijnhofs te ‘s-Hertogenbosch (1656)

TerugBegin van generatie


6.406   Peter Jan Adriaan Peter van den DRIES

FamilienaamIndex 6.406Vader 12.812Moeder 12.813

Overleden na 1652

Nog nazien: Peter Jan Adriaen Peter Andriessen, vermeld in ORA Tilburg (351/7996, blad 74r 1622; 353/7998, blad 21v en 79rA 1628; 357/8002, blad 142r 1639)

Erfeniskwestie: vergelijk gegevens bij dochter en schoonzoon Jonker Jan van Abeelen.

Civiel Tilburg, 2621d. Jan Gerit Brocken te Alphen contra Peter Janss. van den Dries, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van een schuld, 1649.

Idem, 2222. Mathijs de Coninck, glazenmaker, contra Peter Janssen van den Dries, betreft betaling van glazen in een huis int nyeulant, 1633.

Idem, 2277. Mathijs de Coninck contra Peter Janss. van den Dries, 1634.

Idem, 2096. Peter Jan Adriaen Peter Adriessoon contra Niclaes Jasparts, 1627.

Tilburg ORA civiel 2745i. Peter van den Dries contra Matheus van Geldrop, betreft terugbetaling van geleend geld, 1651-1652.

ORA Tilburg (inv no 8003, blad 57r dd 19-5-1640) Peter van den Dries, benoemd toeziender van de weeskinderen van Bartholomeus van Tulden. Dezelfde komt ook voor op folio 99r.

ORA Tilburg (inv no 8008, blad 312v anno 1653), wel geïndexeerd, niet aangetroffen.

ONA Tilburg (Nots Roelof van Vleuten, inv no 24 fol 33 dd 18-10-1656) Cornelis (65 jaar) en Sebregt (63 jaar) gebroeders zonen wijlen Jacop Jan Woutersson verklaren op verzoek van Dr Johan van Abeelen als man en momber van Marie dochter wijlen Peter Janssen van Dries dat zij hebben overgenomen van Jacop Jans Dierxssen genaamd den jongen Joost ook aan de Berckdijck een beemd groot omtrent 12 lopensaet omtrent de Rijdenstraat te Gilze die deze gehuurd had van Peeter Janssen vanden Dries, dat ze deze 3 of 4 jaar gehouden en betaald hebben, in de tijd dat Peter gehuwd was met zijn laatste huisvrouw Neleken Claessen, aan wie ze betaald hebben maar (volgt onduidelijk verhaal, ze hebben kennelijk nooit een quitantie gehad noch nodig gevonden).

RA Tilburg 371:8r (9-1-1670) akkoord tussen Jan Nielis, man van Heilwich, nadochter van wijlen Peter van den Dries en Petronella Niclaessen, en de kinderen van Jonker Johan van den Abeele en Maria voordochter van Peter van den Dries, rond de nalatenschap van hun groot- en oudgrootvader (eerste vonnis in 1606; Jan van den Dries), i.h.b. een huis aan Nieuwlant, en land in de Baronie van Breda: alles verkopen, en Heilwich krijgt daaruit 120 gulden, de rest gaat naar de kinderen van Johan.


Huwt (1) Tilburg NG 5-5-1612

6.407   Heilwich Jan PAUWELS

FamilienaamIndex 6.407 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Begraven Tilburg 30-1-1626 als Heijltjen Jansen

Mogelijke broers Adriaen en Aerdt Jan Pauwelssoon vermeld in ORA Tilburg na 1600; in 1639 ook vermeld Heijlwich Adriaen Jan Pauwels. Mogelijke zus Marijken Jan Pauwels bTilburg 3-x-1606. Mogelijke vader Jan Adriaen Pauwels bTilburg 30-x-1614

Tegelijk met Heijltjen worden (een onbekend aantal ongenoemde ) kinderen van Heijltken Jansen begraven


Huwt (2) Tilburg RK 16-2-1626 (ot Den Bosch 7-2-1626)

Neelken CLAESSEN

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Marijken Zie 3.203
 2. (uit 1) Joannes (dRK Tilburg 8-8-1620), testes Jorden Jacops, Catharina Claessen
 3. (uit 1) Lambertus (dRK Tilburg 9-7-1622)
 4. (uit 2) Elisabeth (dRK Tilburg 16-9-1628), tweeling, testes Adriaen Gerist, Anneke Anthonis
 5. (uit 2) Joannes (dRK Tilburg 16-9-1628), tweeling, testes Antonis Joosten, Neeltken Peters
 6. (uit 2) Gerardus (dRK Tilburg 14-7-1630), testes Peter Jan Joosten, Jenneken Thonis
 7. (uit 2) Heilwich (+na 1670), huwt Jan Nielis (+na 1670)

TerugBegin van generatie


6.416   Jan Beris MATHIJS

FamilienaamIndex 6.416Vader 12.832Moeder 12.833

ORA Tilburg (363:47v dd 1-5-1651) Jan Berijs Mathijssen doet afstand van zijn bezit ten behoeve van zijn zes kinderen bij wijlen Jenneke Gerrit Verhoeven (Adriaen, Wouter, Willem, Cornelis broers, en Cornelis Willems man van Machtelt, ook voor de afwezige broer Peter); de kinderen verkopen vervolgens een halve beemd en een stuk hooiland aan Joris Jochems Verschueren.

ORA Tilburg (563:70v dd 4-10-1651) Jan Berijs Tijs weduwnaar Marijken Anthinis Gerrits enerzijds, erven van o.a. Jacob Tijssen anderzijds, kennelijk kinderen van Marijken uit een eerder huwelijk, maken een deling.

ORA Tilburg (367:275ff dd 2-3-1663) Wouter Jan Berijs Thijs, Jan Adriaen Niclaes voogd van de kinderen van wijlen Willem Jan Berijs bij Niclaesken Adriaen Niclaesen, verkopen een huis en een stuk hooiland om een schuld af te betalen.

ORA Tilburg (370:11ff dd 13-1-1668) Wouter en Peter wijlen Jan Berijs Tijs zonen, Jan Jan Symons als voogd van Berijs zoon van Adrian Jan Berijs Thijs en Geertruyt Jan Symons, Jan Adriaen Aelbert Appels voor de vier onmondige kinderen van Mechelina Jan Beris Thijs bij Cornelis Willem Hoevenaers, en voogden van de kinderen van wijlen Wouter (lees Willem, MW) Jan Berijs Thijs bij Nicolaa Adriaen Cleijnen; Jan meerderjarige zoon wijlen Cornelis Jan Thijs bij Elisabeth Pauwels  ook voor de onmondige kinderen, maken een erfdeling.

ORA Tilburg (370:72v dd x-x-1668) Jan wijlen Cornelis Jan Berijs bij Elisabeth Pauwel Geraerts verkoopt …(onleesbare kopie)

Huwelijksgetuigen in 1606: Walterus Beris, Gualterus Gerards, Adrianus Cornelissen en Leonardus Janssen.


Huwt (1) Oisterwijk RK 26-1-1606

6.417   Jenneken Gerit Cornelis VERHOEVEN

FamilienaamIndex 6.417Vader 12.834Moeder 12.835

Overleden Tilburg voor 1625


Huwt (2) Tilburg 15-7-1625

Marij Anthonis Gerrit de BEER

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Mechteld (dRK Tilburg 19-10-1612, testes Mathias Beris en Eleijdis Laurentius)
 2. Joannes (dRK Tilburg 6-12-1613)
 3. Cornelis (dRK Tilburg 9-4-1617, testes Adam Cornelis en Lijnken Simons); huwt N.N.; hun dochter Elisabeth is getuige bij de doop van een kind van Mathijs Byris Zie 802
 4. Guilielmus Zie 3.208
 5. Adriaen
 6. Wouter
 7. Peter (*ca. 1624), huwt Tilburg NG 31-3-1658 Perijntjen Dirck Aerts

TerugBegin van generatie


6.418   Adriaen Niclaes Adriaen Marcelis CLEYNEN

FamilienaamIndex 6.418Vader 12.836Moeder 12.837

Overleden Tilburg na 1627

Familienaam vermeld 1668.

ORA Tilburg (348: 152 dd 9-3-1612) Catarijn dochter wijlen Niclaes C… weduwe Jan Goyaerts de Leuw met Adriaen Niclaes N haar huidige man, verkoopt grond aan Adriaen Niclaes wijlen Adriaenszoon tbv haar voorkinderen.

Woont Tilburg (Laar).


Huwt

6.419   Christina ANTONIS

FamilienaamIndex 6.419 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Volgens Van Dijk. DTB Tilburg geeft geen uitsluitsel, maar de moeder zou ook Lijsken of Catarijn kunnen heten.

Kinderen

 1. Adriaen
 2. Adriaen
 3. Digna
 4. Nicolaa Zie 3.209
 5. Claes (dRK Tilburg 20-6-1610), vermoedelijk

TerugBegin van generatie


6.422   Evert Gerard EVERTS

FamilienaamIndex 6.422Vader 12.844Moeder 12.845

Geboren ca. 1585
Overleden Alphen en Riel 12-6-1645

ORA Alphen en Chaam (inventarisnummer 771, blad 105v, dd 6-2-1624) Laureijs Mathijs Mathijs Lambrechtsz verkoopt aan Evert Geerit Evertsz een hofstede c.a. groot ca. anderhalf buijnder.

[Raadsel omdat juist Elizabeth nog leeft:] ORA Alphen en Chaam (inventarisnummer 772, blad 071v, dd 18-1-1647) Evaert Geraert Evers voor hem selven, Thomas Willemssen als vgd en Jacob Laureijssen als toez van weeskindr, door Evaert Geraert Evers verweckt uyt Lijsken Willemssen, hebben vercoft aen Peeter Maes: een huising met land ca 500 roeden in Alphen aan de Santstraet; een stik akkerland groot ca. 550 roeden, een stuk akkerland genaamt Het Heijland groot ca. 50 roeden aldaar, een stuk beemd van een buijnder in Chaam: te vrijen met 10 veertelen, 3 loopen en het vijfde part van 1 loopen rogge aen diverse personen. Gevest Jan Niclaes Stoops tot des coopers behoeff. De verkoop vond plaats om 2-3-1635 (sic)


Huwt Alphen & Riel RK 30-1-1610

6.423   Elizabeth WILHELMI

FamilienaamIndex 6.423 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Alphen en Riel 20-5-1647

Kinderen

 1. Adrianus (dRK Alphen en Riel 6-10-1610)
 2. Bartholomeus (dRK Alphen en Riel 15-12-1612)
 3. Bartholomeus (dRK Alphen en Riel 28-9-1615); voogd van de kinderen van Wilhelma, ook vermeld als voogd van de “achter gelaten weeskinderen wijlen Thomas Willem Stoffelen daer moeder af is de voorss: Cathalijn Mathijssen” (Archief van de Schepenbank van Alphen en Chaam Inv.nr. 96 F.17, dd 11-1-1659 en Inv.nr. 96 f.18, dd 18-12-1664)
 4. Adriana (doop niet aangetroffen) , huwt of heeft onwettig kind Elisabetha in Alphen, 18-3-1635 bij Antonius Ariaensen Barle
 5. Heijlwich (doop niet aangetroffen), huwt voor 1662 Guilhelmus Jan Bogaerts
 6. Elisabeth Everhardus Gerardi (bAlphen en Riel 6-7-1631)
 7. Wilhelma (Guilielma) Zie 3.211

TerugBegin van generatie


6.424   Cornelis Jans SMITS

FamilienaamIndex 6.424Vader 12.848Moeder 12.849

Geboren voor 1590
Overleden na 1637, vooor 1644

Patroniem vermeld in 1650: Adriaen Cornelis Jan Smidts als voogt (…) vande twee onbeiaerde soonen wijlen Lesken Adriaen Jan Luijers.

Schepen 1632

ONA Alphen (inv no 5 fol 29v dd 11-3-1626) Adriaen Laureijs Meeusen, uit naam van Jacob Janssen zijn grootvader, ook voor de erven van Cornelis Cornelis Mertensdochter zijn grootmoeder, verhuurt aan Jan Cornelis Antonis een huis en hof op Boschhoven, onder dezelfde voorwaarden als waaronder voorheen Cornelis Jansz Smits het huurde.

ONA Alphen (inv no 6 fol 176 dd 27-2-1637) Cornelis Jansen Smits is schuldig aan Robbrecht Philips als voogd van de kinderen van wijlen Peter Jordaens 100 Carolusgulden. Gecasseerd op 17 februari 1642.

ONA Alphen (inv no 6 fol 262v dd 1644) Jacob Adriaen Spierings is schuldig aan Henricxke Jacop Bernaesen weduwe 50 Carolusgulden. Afgelost 7 februari 1646 door Neeltje Cornelis Matheusen weduwe Cornelis Jan Smits in naam van de weduwe Spierings.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 149 dd 29-1-1644) Vercoopcedulle voor Jan Cornelis Smidts van zijn gerechtich vierdepaert inde stede ende erffenisse hem vercooper competerende inde stede ende erffenisse hem met zijnen vader en broeders toebehorende gestaen ende gelegen tot Quaelborch onder Alphen ende dat aen en t.b.v. Adriaen Cornelis Smidts zijnen broeder. Jan Cornelis Smidts kende en lijde verkocht te hebben sijn gerechtich vierde paert inde stede en erffenisse onder huijs hof landt weijde en heijde hem competerende gelegen inde gehucht van Quaelborch alnoch met zijnen vader en broeders onverdeelt liggende en dat aan en t.b.v. Adriaen Cornelis Smidts sijns vercoopers broeder den selve present en accepterende op conditie hier na volgende , Op de eerst paeije bekent den vercooper ten vollen voldaen en betaelt te sijn op 50 gulden na die hij gelooft te betalen mette leste paeije met twee guldens vijf stuijvers voor den intrest actum en present qui supra, ende den wijncoop is gecort. (Marge 3-2-1645): Jan Cornelis Jan Smidts en kende van Adriaen Cornelis sijnen broeder vande 50 gulden die hij vanden coop voors: vande eerste paeije alnoch schuldich gebleven was metten intrest van dien bevallen te sijn en op de tweede paeije bekent hij ontfangen te hebben oock de somm van 272 guldens 10 stuijvers , (Marge 7-3-1650): Soo bekende Jan Cornelis Smidts op mindernis vande 272-10 ontfangen te hebben 100 gulden, (marge 29-2-1652) Bekende Jan Cornelis Smidts alnoch ontfangen te hebben 100 guldens zo dat de capitaele somme noch suijver blijft 72 – 10 (…)

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Folio 150v dd 29-1-1644) Obdracht voor Adriaen Cornelis Smidts. Jan Cornelis Smidts heefr opgedragen aan en t.b.v. Adriaen Cornelis Smidts sijnen broeder sijns vierde part in huijs schuer hovinge landt en weijde aenden ander gelegen inde gehucht van Quaelborch en met den cooper en zijn vader en broeder onverdeelt liggende , item land, te vrijen en te waren zijne vierde part in 5 lopen rogs tsjaers nu aende pastoor van Chaem, item het vierde part in twee lopen en quartier aende commanderije vander Braecken, item aan de heijlich cruijs altaer alhier (…) (idem fol 151v) Vercop cedulle voor Adriaen Cornelis Smidts ende Adriaen Cornelis Matheusen van seecker twe percelen beemdekens gelegen inde dorpe van Chaem ende dat aen ende ten doene van Peeter Claes van Ginnoven. Adriaen Cornelis Smidts ende Adriaen Cornelis Matheusen ende kenden en lijden verkocht te hebben aen en t.b.v. Peeter Claes van Ginnoven den selven present en de koop accepterende 2 beemden gelegen in de dorpe van Chaem (…). (Inv.nr 94 Fol 152 dd 3-2-1645) Adriaen Cornelis Smidts en Adriaen Cornelis Matheusen bekennen van desen coop ten vollen betaelt te sijn, en bedancken hem der goede betaelinge ,

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 152v dd 29-1-1644) Obdracht van twe beemden gelegen onder Chaem, Adriaen Cornelis Smidts met Anneken Adriaen Luijens zijn wettige huijsvrouwe Adriaen Cornelis Matheusen met Jenneken Adriaen Luijens zijne wettige huijsvrouwe en hebben opgedragen aen en t.b.v. Peeter Claes van Ginnoven seeckere henne gerechtige hellicht in een beemdeken, ontrent een half buijnder daer het weeskijnt van Adriaen Hendrick Nouts de gerechtige hellicht is aff toebehoerende en alnoch onverdeelt liggende inden dorpe van Chaem, oost, west en noord de erfgenamen Adriaen Martens en zuid den waterloop of een bosch beempt toebehorende Jan Peters Schooten, item alnoch een beempt oock binnen Chaem gelegen achter de Roeij voert, oost de coopers voors: en zuid Cornelis Ruelens Cornelis Jacops vanden Nieuweleijnde en meer andere, west en noord Peeter Wijnants erfgenamen (…).

ONA Alphen (inv no 7 fol 43 dd testament 11-7-1645) Cornelis Jans Smits, ziek te bed liggende, bepaalt dat zijn kinderen ieder niet meer dan fl 25 uit de erfenis krijgen (de jongste krijgt bovendien wat kleding: kousen, schoenen en drie beste hemden); zijn weduwe moet zijn uitvaart betalen zonder daar de kinderen mee te belasten; verder erft zij alles. Hij tekent met handmerk: K-rune.

ONA Alphen (inv no 7 fol 43 dd testament herzien 12-1-1646) Cornelis Jans Smits, nog steeds ziek te bed liggende, laat alles na aan zijn huidige vrouw, die hij ook verplicht alle schulden te dragen, de uitvaart te betalen, een viertel rogge voor de armen te geven en fl 3 aan de kerk; aan zijn jongste zoon moet zij fl 25 geven, plus zijn kousen, schoenen, en vier beste hemden. Zijn verdere kinderen zijn van de erfenis uitgesloten, omdat hij bij zijn huwelijk met zijn huidige vrouw ook niets in het huwelijk heeft ingebracht. Met zijn handmerk. In marge: 11-10-1646, Peter Cornelis Jan Smits bekent volledig voldaan te zijn door Neltien Cornelis Matheus; met handtekening.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 177 dd 8-2-1646) Affquijtinge van drije gl: thien stuijvers tsiaers die Neeltien Cornelis Matheusen ende haere kijnden affgeleet ende gequeten hebben aen de erffgen: Jacop Bernaesen vander Voort. Cornelis Jaspaer Jan Goevers als man en voocht van Cornelia Jacop Vervoort, Catelijn Jacop Vervoort wedue Wijnant van Weelde en Adriaen Hendrick van Dommelen voor hem selven en vervangende en hem sterck makende voor zijne mede suster en broeders en kennen en lijden in de qualiteijt voors: dat Neeltien Cornelis Matheusen wedue lestmael van Cornelis Jansen Smits met haere kijnderen aen hen affgeleet en gequeten hebben 70 guldens tgene sij jaerlijcx met drije gulden tien stuijvers betaelt hebben, die de voors: erfgenamen op henne stede en erffenisse gelegen alhier aende Kerck inde Santstraet, die selve penningen eertijts gecomen van Cornelis Meus Hoevenaers alias Buens van welcke penningen mette intrest de voors: comparanten ten volle en al voldaen (…)

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 254 dd 1-3-1651) Erffmangelinge tusschen Adriaen Cornelis Smidts ter eenre ende Peeter Cornelis Smidts ter andere zijde, bekennen aengegaen te hebben een minnelijcke erffmangelinge ende overlegginge van erve, (fol 255 dd 29-1-1655) Peeter Cornelis Smidts kende ende lijde van Adriaen Cornelis Smidts sijnen broeder van de voors: 126 guldens ten vollen en al voldaen en betaaelt te sijn (…).

ORA Alphen en Chaam (inv 94; Los blad, 49, dd 10-3-1649) Erffdeeling tusschen Jannen, Adriaenen ende Peeter Cornelis Smits soonen gebroederen van henne stede ende erffenissen gestaen ende gelegen alhier tot Alphen inden gehuchte van Quaelborch. Voor Pauwels Princen en Jacop Jacopsen schepenen, Jan Cornelis Smidts, Adriaen en Peeter Cornelis Smidts, alle gebroederen ende kennen en lijden de voorschreven in de minnen overcomen en geerfdeelt te hebben henne stede soo huijsingen hovinge landt weijde ende heijden als hen na doode van hen vader en moeder aenbestorven is gestaen en gelegen alhier tot Alphen inden gehuchte van Quaelborch en dat in manieren hier na volgende, inden eersten soo hebben ze dese stede gedeelt in drie deelen ende dat daer af Jannen is toebehorende het twellfste part en Adriaenen ende Adriaenen Adriaenen sijn toebehorende de seven parten en Peeteren is behoorende het gerechtich derde part, de eerste cavel sijn de camer ende cuecken mette schuere, item , item , dries int viercant de twee derdendeel van ontrent drije hondert roeijen gelegen aende west zijde Jan Hendrick Boegaers kijnt, suijt de aenstede ende tweede cavel, oost den meijer van Diest erfgenamen erve, item, dese eerste cavel is bedeelt Adriaen Cornelis Smidts. Ende de tweede cavel is dese te weten het achterhuijs inde voors: huijsinge totte schouw , de schaepskoije metten gront , Op dese tweede cavel is bevallen Peeter Cornelis Smidts. Item op de derde en leste cavel is bevallen en bedeelt Jan Cornelis Smidts zijnde twee derde deelen inde Muelenacker, west Buijcxen erfgenamen en Adriaen Peeter Tijsen erfgenamen, noorden den Muelenpat of Claes Bernaert Stoeps erfgenamen erven, item w.g. o.a. Adriaen Cornelis Smits. Peeter Cornelis Smits. Jan Cornelis Smits.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr. 97, Folio 9, dd 28-8-1659) Erfscheijdinge ende deijlinge tussen Jan Corn: Smits als t’recht ofte actie hebbende van Anneken mr: Thomas vander Vloet ter eenre en de kinderen van wijlen Laureijs vander Vloet ter andere sijde, met Anneken Peter Cruijsserts weduwe Laureijs vander Vloet in sijnen leven secretaris van Alphen, Baerle ende Chaem geass: met Caerl de Roij geordonneerde vooght in dese voor en inden naeme van de kinderen des &ss: Laureijs vander Vloet.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr.105,  dd 10-12-1667) Jan Cornelis Smits als voocht ende Bartholomeus Hendrick Jan Meus als toesiender van het achtegelaeten weeskijnt wijlen Peter Cornelis Smits daer moeder aff is Lijsken Hendrick Jan Meus, ende Jan Eevert Cornelissen als grootvader ende toesiender van het weeskijnt wijlen Peter Cornelis Smits daer moeder aff was Maeijken Jan Eevert Cornelissen, Ende kennen ende lijden in belening overgegeven ende gelaeten te hebben aen ende ten behoeve van Geraert Adriaen Smits des voors wesen paert portie ende gedeelte van seckeren dries oft weijde als deselve weesen naer doode ende afflijvigheijt van wijlen hennen vader gelegen alhier tot Alphen in de gehuchten van Quaelborch.


Huwt (1)

6.425   N. Nicolaes van GINHOVEN

FamilienaamIndex 6.425Vader 12.850Moeder 12.851


Huwt (2)

Neeltje Cornelis MATHEUSEN

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

N.N.

Index

Kinderen

 1. Adrianus Zie 3.212
 2. Jan Cornelis Smits, vermeld met schoonzus (Vestbrieven Alphen en Chaam, Archief Breda) op 14-8-1662; huwt Anneke Thomas van der Vloet
 3. Peter Cornelis Smits (+voor 10-12-1667); huwt (1) Lijsken Hendrick Jan Meus; huwt (2) Maeijken Jan Eevert Cornelissen
 4. N. (+tussen 1644 en 1649)

TerugBegin van generatie


6.426   Adriaen Jan Adriaen LUIJENS

FamilienaamIndex 6.426Vader 12.852Moeder 12.853

ORA Alphen en Chaam (Inv. 568 , fol 12 dd 2-12-1614) Voor schepenen in Alphen compareerde Jacob Adriaen vanden Nieuweleijnt, den welcke bekent gelijck hij bekent midts desen overgegeven, opgedragen, gecedeert ende getransporteert te hebben aende persoone van Adriaen Peeter Aerts soone, al sulcken rente van vijftich L capitaele penningen, die gegeven worden op de stede ende erffenisse van Adriaen Jan Adriaenssen, welcke hij comparant totte rent soude comen off mogen pretenderen alsoo hij de selve vercregen heeft van de erffgenaemen Peeter Adriaen Michielssen volgens den registere notariaal wijlen Mr. Wijnand van Asten.

ORA Alphen en Chaam (Inv. 568 fol 23 dd 31-3-1615) Voor schepenen quam Dingeman Henrick Vincx den welcke bekent ontfangen te hebben vuijt handen Adriaen Jan Adriaen Luijens sijnen swager, de somme van 100 rinsgulden eens, welcke 100 gulden hij comparant aen den erffgen. Lenaert Janssen de Bruijn over coop van henne stede heeft betaelt, ende alsoo hem Adriaen uit coop der stede Dingeman ende sijne mede erffgen. was aenbenoemt te moeten jaerlijcx gelden eene rente van 100 gulden capitael, welcke rente van 100 gulden capitael Dingeman voors. hem Adriaen Jan Adriaenssen vanden 24e februari aff aen 1614 ende soo voorts, eeuwelijck ende erstelijck sonder dat den voors. Adriaen Jan Adriaenssen off sijne naercomelinge vande voors. rente meer sullen worden gemolesteert off gequelt.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio 152v dd 2-3-1628 te Alphen) Peeter Claes van Ghinhoven verkoopt aan Cornelis Anthonis Hoeffmans en Adriaen Jan Adriaen Luyensz ieder de helft van een stuk land van 232 r. onder Alffen tot Quaelborch; oost de Prelaet van Tongerloo; zuid en west voirs Adriaen Jan Adriaen Luyens kindr; noord Denys Cornelis., door Adriaen Cornelis Aertsgevest tot behoeff van de coopers.

ORA Alphen en Chaam (Inv. 592 fol 50 dd 10-3-1635 Cornelis Adriaen van Luijen als man en voogt van Lijsken Jan Lenaerts, Henrick Jan Lenaerts voor zich zelf; Laureijs Willemsen als voogt van Antonia en Maijken Jan Lenaerts, de welcke , verkopen, (...)

ONA Alphen (inv no 6 fol 200 dd 11-3-1638) Jan Peter Brekens, man van Lijsken Adriaen Luijens; Cornelis Abrahams man van Jacomijntien Adriaen Luijens; en Cornelis Adriaen Luijens; verhuren nu het huis en hof dat Adriaen Jan Luijens met zijn dood ontruimd heeft aan Adriaen Cornelis Matheusen en Adriaen Cornelis Jan Smits, hun zwagers, voor zes jaar. (Volgen zeer gedetailleerde huur- en gebruiksvoorwaarden.) Prijs fl 80.0.0, kennelijk als totaalprijs.

ONA Alphen (inv no 6 fol 223 dd 7-4-1639) Verkoop van vijfde gedeelte huis van wijlen Adriaen Jan Luijens door Adriaen Cornelis Smits en vrouw, aan Adriaen Cornelis Matheussen voor fl. 60.0.0. . Betaald op 2 februari 1645.

ONA Alphen (inv no 6 folio 238 dd 5-2-1640) Cornelis Adriaen Luijens verkoopt aan Jan Peters van Raeck een vijfde deel van twee beemden in Chaam vor fl 48.0.0. Luijens verkoopt vervolgens een vijfde dat hij van Van Raeck heeft gekregen, aan Adriaen Cornelis Smits. Met handtekening van alle betrokkenen.

ORA Alphen en Chaam (Inv. 94 fol 152v dd 29-1-1644) Obdracht van twe beemden gelegen onder Chaem. Adriaen Cornelis Smidts met Anneken Adriaen Luijens zijn wettige huijsvrouwe Adriaen Cornelis Matheusen met Jenneken Adriaen Luijens zijne wettige huijsvrouwe en hebben opgedragen aen en t.b.v. Peeter Claes van Ginnoven seeckere henne gerechtige hellicht in een beemdeken, ontrent een half buijnder daer het weeskijnt van Adriaen Hendrick Nouts de gerechtige hellicht is aff toebehoerende en alnoch onverdeelt liggende inden dorpe van Chaem, oost, west en noord de erfgenamen Adriaen Martens en zuid den waterloop of een bosch beempt toebehorende Jan Peters Schooten, item alnoch een beempt oock binnen Chaem gelegen achter de Roeij voert, oost de coopers voors: en zuid Cornelis Ruelens Cornelis Jacops vanden Nieuweleijnde en meer andere, west en noord Peeter Wijnants erfgenamen (...)

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R772 en R773, folio: 065v resp 101v/102r, dd 7-7-1645 te Chaam) Anneken Adriaen Jan Luyens met man Adriaen Cornelis Smits, Jenneken Adriaen Jan Luyens met man Peeter Claessen van Ghinhoven, verkopen aan hun oom N.N. (1) de helft van stuck beemden, int geheel 1/2 bdr. ongedeelt gelegen in den dorpe van Chaem; zuid den waterloop off den boschbeempt toebehoorende Jan Peeter Schooten; voorts omgaens de erffg. Martens (andere helft is van het weeskind van Adriaen Hendrick Nouts); (2) een beempt, 500 r.oock binnen Chaem gelegen achter den Royvaert; oost de koper; zuid Cornelis Ruelens; west en noord Peeter Wijnants erffg.

ORA Alphen en Chaam (Inv. 592 fol 85 dd 5-5-1650) Accoort, bij uitkoop tussen Jan Peters van Raeck ter eenre en Adriaen Cornelis Jan Smidts als voogt en Michiel Peters van Raeck als toesiender vande twee onbeiaerde soonen wijlen Lesken Adriaen Jan Luijers d.v.a. is Jan Peters van Raeck voorss: ter andere zijde, [4.2.1660, Compareerde Jan Janssen van Raeck kende ende sijde dat hem sijn voldaen en betaelt door Pauwelijntien sijne schoonmoeder dat de 75 gulden , , ]


Huwt voor 1610

6.427   N. Henricks VINCX

FamilienaamIndex 6.427Vader 12.854Moeder 12.855

Kinderen

 1. Anna Zie 3.213
 2. Jenneken Adriaen Jan Luyens, huwt (1) Adriaen Cornelis Matheusen; huwt (2) Peeter Claessen van Ghinhoven
 3. Cornelis, vermeld 1633-35; huwt Lijsken Jan Lenaerts
 4. Lijsken (+voor 1650), huwt Jan Peters van Raeck
 5. Kinderen
  1. N.
  2. Jan

TerugBegin van generatie


6.428   Jan Cornelis Simons KIN

FamilienaamIndex 6.428 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Schepen 1626

ORA Chaam (R769, folio: 184r/184v dd 23-2- 1589) Schepenen doen condt dat partij Thomas Joosten als gemechtich van Heer Henrick van Overa als arecidateur? van onser liever vrouwen altaer in den kercke tot Chaem gecoft heeft uuyt sHeeren hant: den onderpant tot Chaem omtrent de kercke die de wed van Adriaen Cornelis Jan Lenaerts, Jan Cornelis Sijmons, de erven van Marie Henrick Cornelis de Bie en Henrick Adriaenssen van den Nuweleijnde respective in handen zijn hebbende, voor eenen pacht van 10 veertel en 2 loopen rogs, verschenen anno 1587 van binnen jaers en voir 8 gelijcke pachten van …

ORA Chaam (R769, folio: 232r/232v dd 12-3-1596) Jan Cornelis Sijmonsz zoo voor hem zelven, zoo als vader en vgd van Cornelis, Jan en Cornelie, zijn onm kindr, daer moeder aff was Martijne Adriaen Cornelisdr, heeft vercoft aen Adriaen Jan Adriaen Hermanszone van den Kyeboom. Een huys en erve, 1 bdr tot Chaem onder Alfen aen de kercke oost Thomas Joos Maessen met meer andere luyden erven zuid sHeeren strate west ander erve van 1.1 dwelck hij behoudt noord des abts van Tongerloo erve. Te vrijen met 15 lop rogs Onser liever Vrouwen altaer in de kercke van Chaem; met noch 1 lop rogs der pastorije in de kercke van Alfen; Met noch 2 vertel rogs ter quijtinge met 25 kargld den Heere van Breda; met noch 5 kargld, 1 st en 1 ort st ter quijtinge den penn 16 de wed en kindr van wijlen Peter Anthonis Wiltenszoon; met noch 3 kargld ter quijtinge met 50 kargld eens Henrick Thomas Joost Jan Peeterszone; met noch 3 kargld ter quijtinge oock met 50 kargld eens den kindr van Mr. Henrick Reijns; met noch 3 vyerendeelen van 2 1/2 ort st de Cappelle van Ulencoten; en met 1 ort st te Heeren chijns, zonder ennigen anderen commer.

ORA Chaam (R769, folio: 242r dd 15-4-1597) Jan Cornelis Sijmonsz als vader en vgd van zijne kindr daer moeder aff was Martijne Adriaen Cornelissendr, heeft vercoft aen Adriaen Jan Henricxz van den Kyeboom huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant en weijde, 1 bdr te Chaem aen de kercke; oost en west Cornelie, Jan Stevens weduwe; zuid sHeeren strate; noord de coopers ander erve hem van te voren toebehoorende. Te vrijen met 8 veertel en 2 loopen rogs den hoogen altaer in de kercke tot Chaem.

ORA Alphen (R770, folio: 199r/200r dd 24-3-1612) Bijzonderheden: Cathelijn Jasper Jan Peetersdr met Huybrecht Cornelis Henrickxsone, man en vgd, heeft vercoft aen broer Jan Jasper Jan Peeterszone. Helft van stede, te weten: A. huysinge, koye, hovinge en erve, int geheel 1 bdr B. stuck lants, 60 r. C. stuck lants, 40 r. D. stuck lants, 100 r. E. stuck weijden (Naam van het goed: C. het Poelken D. den Swertpoel); ligging van het goed: A. tot Alphen t’ Oosterwijck; west Wouter Everts; voorts omgaens de Gebuerstraete. B. daer omtrent; oost Cornelis Geerytssen; zuid Cornelis Everts; west Adriaen Berthelmeeussen; noord Anthonis Jan Pelsaerts. C. daer omtrent; oost en zuid Wijnant Ghijsbrechts erffg; west en noord Adriaen Berthelmeeussen. D. op Oosterwijck acker; oost Sijmon Anthonissen van Son erffg; zuid Jan Jacopssen; west Henrick Laureijssen alias Schouteth; noord de Gebuerstraete. E. oock daer omtrent; oost sHeeren vroente; zuid Cornelis Everts; west Cornelis Geerytssen; noord Adriaen Michielssen. Andere helft van de stede behoort de koper. Te vrijen met de helft van 1 veertel rogs der kercke tot Riel; van noch 2 loopen rogs sijn prince genade van Orandien; van noch 1 1/2 loopen rogs der taeffele Heijlichts Geests tot Alphen; van noch 1/2 loopen rogs der kercke tot Alphen; van noch 3 kargld en 10 st, ter quijtinge met 50 kargld eens, Aleijde Anthonis Soffersdr; van noch 3 kargld en 10 st, ter quijtinge met 50 kargld eens, Cornelie Aertssendr; van noch 10 st, ter quijtinge met 11 kargld eens. Gevest 2.2 tot behoeff van de koper.

ORA Alphen (R770, folio: 200r/v dd 24-3-1612) Peeter Willem Baeijens heeft vercoft aen Dielis Dielissen en Jacop Servaessen, kerckmeesters tot behoef van de kercke van Alphen erffchijns van 3 kargld, 2 st en 2 oort op sijn stede: A. huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant, weijde en heijde, 2 1/2 bdr, tot Alphen opten Droesdijck; noord de Gebuerwech en Geeryt Cornelis Mijs; voorts omgaens sHeeren vroente; B. stuck weijde oft groese, 40 r daer omtrent; zoals in vestbrieve van Peeter Willem Baeijens voor schepenen in Alphen gepasseert op 1609/12/29 ( R770, fol 141v/142v ). Te vrijen met 1 veertel en 3/4 loopen rogs. met noch 27 kargld in verscheijden parcheelen. Met voorwaerde dat men de vercofte erffchijns altijt lossen sal mogen met 50 kargld eens. Gevest Jan Cornelis Sijmonssen tot behoeff van de kopers.

ORA Alphen en Chaam (Vestbrieven inv no 771 fol 122v dd 21-4-1626) Adriaen Cornelis Janssone met voogd Franchoys Cornelis Stouts; verkoopt aan Jan Cornelis Sijmonsz ons mede schepen, en diens huysfrouwe Josyna Godert Willemsdr, huis en erf en twee bunder grond te Chaam op de Mijsberg, te vrijen met 30 st ter quijtinge en met gerechten Heeren chijns.


Huwt ca. 1579

6.429   Martijne Adriaen Cornelis Jan LENAERTS

FamilienaamIndex 6.429Vader 12.858Moeder 12.859

Geboren na 1555
Overleden voor 1596


Zij huwt (1) voor 1578

Jan Adriaen Harman HENRICKS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1578

ORA Chaam (R769, folio: 069r dd 11-2-1578) Martine Adriaen Cornelis Jan Lenaertsdr heeft vercoft aen Jan Adriaen Wilboortsz. Een stuck erfs onder lant en groeze, 1 bdr tot Chaem opte Mijsberch; oost wijlen Anthonis Andries Wolfsz erffg; zuid sHeeren vroente; west en noord Jan Denysz van den Houtghoir. Martine Adriaen Cornelis Jan Lenaertsdr, weduwe Jan Adriaen Harman Henricxz, met vader en vgd Adriaen Cornelis Jan Lenaertsz voor heur zelven. Tot haar partij behoren ook: Jan Henrick Harmansz als oudtoom en vgd en Jan Peter Vrientsz als toez namens Adriaen en Maeyken de voirs wijlen partij Jan Adriaen Harman Henricxz ombejaerde kindr daer Martine moeder af is. Te vrijen met 11 loopen rogs in 2 parcheelen; met noch 2 rijnsgld daer jaerlicx uutgaende.

Kinderen

 1. Cornelis, onmondig in 1596
 2. Jan Zie 3.214
 3. Cornelie, onmondig in 1596

TerugBegin van generatie


6.432   Henricus Cornelis MARCELIS

FamilienaamIndex 6.432 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1562
Overleden Hilvarenbeek na 1614


Huwt ca. 1586

6.433   N.N.

Index 6.433 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnoldus Zie 3.216
 2. Elisabeth (dRK Hilvarenbeek 14-10-1588), testes Johannes Leonardi, Jodoca uxor Johannes Arnoldi
 3. Maria (dRK Hilvarenbeek 19-2-1592), testes Theodorus Arnoldi, …mina Corneli (M)annen
 4. Johannes (dRK Hilvarenbeek 26-6-1596), testes Johannes van der Voort, Elisabeth uxor Adrianus Arnoldi
 5. Geertruida (dRK Hilvarenbeek 1-4-1598; tweeling), testes Jodocus Petri Gruijters, Wilhelmus Deenen, Adriana Jansen, Elisabeth Adriani Volders
 6. Henrica (dRK Hilvarenbeek 1-4-1598; tweeling), testes Jodocus Petri Gruijters, Wilhelmus Deenen, Adriana Jansen, Elisabeth Adriani Volders

TerugBegin van generatie


6.434   Martinus WILLEMS

FamilienaamIndex 6.434 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

6.435   N.N.

Index 6.435 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Waarschijnlijk een zus van Cornelis Johannes Adriani. Mogelijk Lucia, gehuwd met Marten Willems, ouders van Lijsken, dRK Oisterwijk 15-6-1603 (testes Peter Claes Ket, Gertruijt Anthonis).

Kinderen

 1. Cornelia Zie 3.217
 2. Wilhelmus, huwt Antonia Gualteri
 3. Christina (hypothetisch)
 4. Stephanus (hypothetisch)
 5. Arnoldus (hypothetisch)
 6. Walter (hypothetisch)
 7. Daniel (hypothetisch)

TerugBegin van generatie


6.436   Willem van der WAL

FamilienaamIndex 6.436 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

6.437   N.N.

Index 6.437 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouterus Zie 3.218
 2. Elisabeth (+Brussel voor 1674), doopgetuige in 1635

TerugBegin van generatie


6.438   Godefridus Adriaens CROM

FamilienaamIndex 6.438Vader 12.876Moeder 12.877

Geboren ca. 1550
Overleden na 1621

Een aantal inwoners van Hedel (waaronder Goijaert Ariens de Crom) verklaren op 1-9-1621 akkoord te gaan met een verklaring van Splinter Gerits van Voirn en Lenaert Bartels van Gestel, gedaan voor notaris Van Kelst op 21 juni 1621, inzake de aanstelling van Henrick Peeters Verhoeven tot heffer (Van Boxtel Inv. 14, Folio 124). De inwoners van Hedel verklaren (zelfde dag) dat Henrick Peeter Verhoeven, reeds heffer in 1606 en de rijkste man van Hedel, nog geschikt genoeg is om tot heffer aangesteld te worden. (Van Boxtel, id. fol 123). Nu ook genoemd: Goijaert Ariens de Crom, Joirdaen Jans van Herssel.

Bosch Protocol (inv no 1445 fol 204v dd 3/1605) Nicolaus filius quondam Henrici Peeterss (ook als voogd van) Elisabeth sue uxoris filia quondam Gisberti Marceliss, (verkopen aan) Godefrido filius quondam Adriani de Crom (inzake ? een jaarrente van Cfl 7.0.0) te Oirscoth op 5 lopmaten (?) (…) dicto den Bussers beempt in Hilvarenbeek (sic). Godefridus geeft kwijting.

RA Oirschot (Toirkens), 147a (jan 1610,no 58) Wouter de Crom heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Goijaert de Crom, die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 18 gulden, waarvan Goijaert het vruchtgebruik krijgt en na diens dood wordt de rente geerfd door zijn kinderen verwekt bij Mechteld dochter van wijlen Denis Cornelis van den Dijck. (…) op onderpand van huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof, b.p. Simon Matheus van Aelst, Jan Aert Sijckens, Aert Joosten de Leeuw, de Vrijthof aldaar. Datum 3 februari 1610. De rente mag door beide partijen altijd verzocht worden om afgelost te worden na het overlijden van Goijaert de Crom, tegen betaling van 300 gulden, mits er een half jaar vooraf is opgezegd.

In marge : Deze rente van 18 gulden die door Wouter de Crom aan diens broer Goijaert werd beloofd, is door de erfgenamen van Henrick Goorts de Crom verkocht aan Roelof Willem van Kerkoerle volgens protocol d.d. 7 januari 1669, getuigen Oerlemans en van der Vleuten, schepenen.

Idem , no 59, Jan Jan Muelenpas heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert de Crom in diens hoedanigheid van hiervoor, die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag anno 1611, samen met een rente van 6 percent. Datum en getuigen als boven. In marge : Met instemming van partijen doorgehaald, datum 7 februari 1617, getuigen Crom en Verachter.

ORA Oirschot (145a fol 152v no 313 dd 15-12-1599) Jan zoon wijlen Jan Houbraken als man van Elisabeth dochter van Wouter Loij Timmermans heeft verklaard dat Goijaert zoon wijlen Adriaens de Crom als vader over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Mechteld dochter van Denis van den Dijck Cornelissn., aan hem een jaarlijkse rente van 4 gulden samen met de achterstand daarvan heeft afgelost, welke rente genoemde Denis aan genoemde Wouter op 21 december 1573 had beloofd voor schepenen van Oirschot op onderpand van

zijn bezittingen in herdgang Hedel.

Idem (fol 149 no 298 dd 16-11-1599) Heer Adriaen en Wouter, broers en zonen van Denis Cornelis van den Dijck, Goijaert zoon wijlen Adriaens de Crom als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Mechteld dochter van genoemde Denis Cornelis van den Dijck, verder Lenaert zoon Elias Melis Schilders als man van Jenneken dochter van Jan zoon van Denis Cornelis van den Dijck die mede optreedt voor zijn zuster Anneken, ook dochter van genoemde Jan van den Dijck, verkopen hun aanspraken en erfdelen in het derde deel van een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, dat ze hebben geerfd door het overlijden van heer Cornelis van den Dijck resp. hun broer en oom. Ze verkopen deze aanspraken nu aan Henrick zoon Denis Cornelis van den Dijck en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

ORA Oirschot 1605b (146a fol 6v nos 20-24 dd 27-4-1605) Marten Goijaert Martens als man en voogd van Anneke dochter Goijaerts de Crom en Jan zoon wijlen Roelof Ariaens als man en voogd van Marijke dochter Goijaerts de Crom, geassisteerd door Wouter de Crom en Henrik Dielis van den Dijck als wettelijk aangestelde voogden over Henrik en Adriaen, zonen van genoemde Goijaert de Crom verkopen de navolgende goederen aan Jaspar Philips van Esch. Van deze goederen heeft Goijaert de Crom afstand van het recht van vruchtgebruik gedaan en verder zijn de verkopers hiertoe gemachtigd middels een speciaal decreet d.d. 8 februari j.l. afgegeven door de heren schepenen vanwege minderjarige kinderen. Het betreft een huis met schuur, tuin en erbij gelegen gronden, groot ca. 12 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang van Hedel, b.p. Wouter Denis van den Dijck, de kinderen van Aert Joorden Bartholomeus, Henrick Denis van den Dijck, de gemeenschappelijke straat. Genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve dat de koper hieruit jaarlijks een rente van f. 5.-- moet betalen aan heer Adriaan van den Dijck. Verder moet de koper zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlaten en de gemeentelijke belastingen betalen. (Idem no 21) Genoemde Jaspar heeft vanwege deze koop beloofd f. 660.-- te zullen betalen. (Idem no 22) Genoemde personen in hun hoedanigheden en op grond van het eerder vermelde decreet verkopen een akker, ter zelfder plaats gelegen, genoemd de Leeuwkensakker, groot ca. 3 lopenzaad, b.p. Aerts de Leeuw, de weduwe Gerit Lenaerts, Henrick Denissen, Meester Willem van de Venne, Marijke weduwe Willems de Metsere. Zij verkopen deze akker aan Dielis zoon wijlen Arien Suetricx. (Idem no 23) Dielis zoon wijlen Arien Suetricx heeft beloofd om aan genoemde verkopers een bedrag van f. 143.-- te zullen betalen waarvan een helft nu meteen en de andere helft per Maria Lichtmisdag j.l. over 2 jaar, met ondertussen elk jaar een rente van 7%. (Idem no 24) Dielis zoon wijlen Arien Suetricx heeft beloofd om aan Henrick Denis van den Dijck een bedrag van f. 114.-- te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar.

ORA Oirschot (146b fol 219v nos 41-42 dd 1-2-1608) Jenneke dochter Dirk Corstens van de Velde weduwe van Henrik Ariens de Crom, haar eerste man, geeft het vruchtgebruik van alle goederen die door haar eerste man zijn achtergelaten, met instemming van Henrik Janszoon van Beerse haar tegenwoordige man, over aan Wouter Ariens de Crom, Goijaert Ariens de Crom en diens zonen Henrick en Arien, Marten Goijarts van Boxtel als man van Anneke, Jan Arien Roelofs als man van Mariken, beiden dochters van genoemde Goijaerts Ariens de Crom, Lijntgen dochter Huijbrecht Henriks weduwe van Dielis Ariens de Crom en haar zoon Arien, genoemde Arien mede optredend voor zijn broers en zusters. Genoemde Jenneken doet afstand van deze goederen ten behoeve van genoemde personen. (Idem no 42) De genoemde Wouter Ariens de Crom voor hemzelf, verder Goijaert Ariens en zijn zonen Henrik en Arien, Marten Goijaerts van Boxtel als man van Anneke en Jan Arien Roelofs als man van Marijke, beiden dochters van genoemde Goijaerts Ariens de Crom, Lijntgen dochter Huijbert Henriks weduwe van Dielis Ariens de Crom geassisteerd met haar voogd Wouter Ariens de Crom, verder ook haar zoon Arien die mede optreedt voor zijn broers en zusters, allen zijnde erfgenamen van wijlen Henrik Ariens de Crom, dragen al hun rechten van alle achtergelaten goederen, afkomstig van wijlen genoemde Henrik Ariens de Crom gelegen in of buiten Oirschot, weer over aan Henrick Jans van Beerse en zijn vrouw Jenneken.

ORA Oirschot (147c fol 405v no 28 dd 1-2-1612) Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Henrick Janssen van der Lusdonk en de zijnen als erfgenamen van Jan Janssen van Kerkoerle als partij ter ener zijde en Bernaert Jan Joosten danwel de erfgenamen van Aert Wouters de Creemer, voor welke erfgenamen deze Bernaert optreedt, als partij ter andere zijde. Het gaat hier over een rente van 4 gulden per jaar die de erfgenamen van Jan Janssen van Kerkoerle steeds hebben geheven op deze Bernaert of op een akker die zijn eigendom is. Deze akker is eerder door de erfgenamen van wijlen Aert de Creemer vrijgekocht. Om de kwestie nu in der minne te regelen hebben partijen nu de volgende regeling getroffen. Daarbij zal Goort Ariens de Crom die voor zichzelf handelt en ook voor de andere kinderen en erfgenamen aan deze Henrik Janssen van der Lusdonk die een bedrag betalen van 8 gulden eens en wel per a.s. oogsttijd. Daarmee verklaart deze Henrik zich voldaan voor de betreffende rente en geeft deze Goijaert ( Goort Ariens de Crom ) nu kwijting.

ORA Oirschot (148d fol 27 no 62 dd 8-2-1617)Jan Jan Muelenpas heeft als schuldenaar beloofd om aan Goort Ariens de Crom die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen en na diens dood aan diens kinderen en onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 6 gulden, waarbij de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag en zo vervolgen steeds door zolang hij leeft. (doorgehaald 23 mei 1617)

Idem (fol 53 no 119-120 dd 22-5-1617) Dirck zoon wijlen Jans Henrick Daniels en Jan Henricks van Boxtel als man van Anneken dochter van genoemde Jan Henrick Daniels, verkopen hierbij een huis, tuin, hofstede etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. Jonker Johan Spierinks van Wel, de gemeijnte aldaar, Henrick Janssen van Beerse, zoals ze dat hebben geerfd bij het overlijden van hun zuster Ariken. Ze verkopen dit bezit nu aan Goijaert Adriaens de Crom (…). (idem no 120) Ter afwikkeling van de koopsom uit de vorige akte, heeft Goijaert Ariens de Crom een voorschot gedaan van 100 gulden welke bedrag eigendom is van Goijaerts kinderen verwekt bij Mechteld dochter van wijlen Denis van den Dijck en verder heeft hij nog 50 gulden voorgeschoten die eigendom zijn van Iken Aerts, de huidige echtgenote van genoemde Goijaert. Opdat de vermelde kinderen en ook genoemde Iken na een overlijden van Goijaert Ariens de Crom zekerheid hebben omtrent hun geld, is hierbij bepaald dat na het overlijden van deze Goijaert dit huis en bezit zullen toekomen aan deze kinderen en ook aan genoemde Iken danwel hun erfgenamen om daaruit resp. deze 100 gulden en 50 gulden te kunnen verhalen. Als het dan meer opbrengt dan komt dan ten voordele van vermelde kinderen en aan deze Iken en wel ieder voor de helft. Als het huis minder opbrengt dan is dat ten lasten van beide partijen ook zoals hiervoor in die verhouding.


Huwt (1) voor 1577

Mechteld Denis Cornelis van den DIJCK

FamilienaamIndex

Overleden Oirschot 1610

ORA Oirschot (147b fol 254v no 279-280 dd 15-11-1611)

Jan zoon wijlen Roelof Ariens als man van Meriken dochter van Goijaert Ariens de Crom, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 3 gulden en 10 stuivers, welke rente Jan zoon wijlen Goijaert Aerts de Vos eerder had beloofd aan Goijaert zoon wijlen genoemde Adriaens de Crom weduwnaar destijds van diens eerste vrouw Mechteld dochter van Dionijs Cornelissen van den Dijck ten behoeve van hem en ten behoeve van diens voorkinderen verwekt door Goijaert en deze Mechteld. De rente vervalt elk jaar op Maria Lichtmisdag op onderpand van de helft van een akker groot twee en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Aert Dircks, Jan Goijaerts, de weduwe en zoon van Jacob Stadhouders, Aelbert Noijen, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 23 februari 1600. Hij verkoopt de rente nu met alle achterstand daarvan aan zijn oom Henrick Dionijs van den Dijck (…) (Idem no 280) Henrick zoon Goijaert Ariens de Crom, Jan zoon wijlen Roelof Ariens als man van Merijken, verder Marten Goijaerts als man van Anneken, zijnde dochters van genoemde Goijaert Ariens de Crom, verkopen hierbij een jaarlijkse rente van 7 gulden, welke rente wijlen Goossen Peters van Oudenhoven en Jan Mathijssen Daniels van Dijck eerder hadden beloofd aan meester Cornelissen van den Dijck op onderpand van hun bezit te Oirschot, herdgang Verrenbest, conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 1 november 1600. Zij hebben deze rente geerfd bij het overlijden door meester Arien de Crom, zijnde resp. hun broer en zwager. De rente wordt nu met alle achterstand daarvan verkocht aan heer Adriaen van den Dijck, priester en pastoor te Vessem, zijnde hun oom en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.


Huwt (2) Oirschot RK 28-8-1610

6.439   Iken Aert Wouters CREMERS

FamilienaamIndex 6.439Vader 12.878Moeder 12.879

Overleden na 1617

Alias Ida Arnoldi. Met haar broers en zuster vermeld o.a. ORA Oirschot 1611 no 15, 26.

Kinderen

 1. (uit 1) Henrick (+voor 1669), minderjarig in 1605, in 1619 volwassen; huwt Engelken dochter van Antonis Henricks Verrijt; collator (ORA 1640)
 2. (uit 1) Adriaen, minderjarig in 1605, in 1619 volwassen, priester van de Jezuitenorde
 3. (uit 1) Anneke, huwt Marten Goijaert Martens van Boxtel alias de Gruijter
 4. (uit 1) Marijke, huwt Jan Roelof Ariaens
 5. (uit 2) Margaretha Zie 3.219
 6. (uit 1 of 2) Barbara (vermeld ORA 1640), heeft natuurlijk kind van Anthonis Joorden van Laerhoven

TerugBegin van generatie


6.440   Adrianus Joannes A GESTEL

FamilienaamIndex 6.440Vader 12.880Moeder 12.881 • Tevens 6.452

Geboren ca. 1580
Overleden Oirschot b 9-8-1657
Begraven als Adriaen Hansen van Gestel. Overlijdensjaar kan ook als 1656 gelezen worden. Schepen van Oirschot in 1615.

Adriaen Jans van Gestel getuige op 2-8-1616 als Mijs Henricx belooft een jaarlijkse grondcijns of erfrente van 9 lopen rogge te betalen aan Franchoijs van Ittre (De Metser, Inv. 11, Folio 27 Verso).

Jan Peeters Oerlemans c.s. (o.a. Adriaen Jansse van Gestel , 30-6-1646) beloven aan Maximiliaan van Driessen gedurende 3 jaar te leveren 25 mud rogge. (Leermakers Inv. 64, Folio 123).

Jan Peeters van Woensel en Goiaert Adriaens verklaren (1-12-1646) ter instantie van Joost de Leeuw en Peeter Michiels Bernaerts, onder-rentmeesters, dat de heuvel liggende in de Wetering van de erve Adriaen van Gestel groter is dan vroeger. (Leermakers Inv. 64, Folio 29 Verso).

Henrick Henrick Dircx Huijskens en Meriken Adriaens Jans van Gestel hebben (11-3-1647) een overeenkomst gemaakt betrekking hebbende op het onderhoud van hun natuurlijke zoon Lambert. (Leermakers Inv. 65, Folio 44).

Adriaen Jansse van Gestel verklaart (15-4-1647) begrepen te hebben, dat Henrick Henricx Huijskens met Meriken, zijn dochter, te willen trouwen, onder voorwaarde dat genoemde Adriaen een bruidschat zal geven. etc. (Leermakers Inv. 65, Folio 59).

Adriaen Joordens Melis verklaart (12-9-1650) ter instantie van Maeijke van Gestel, dat hij niet beter weet, dan dat Henrick Henricx Huijskens met Maeijken van Gestel in gesprek was. (Leermakers, Inv. 68, Folio 77).

Anneken Jansse van Gestel, oud ca. 22, verklaart (19-9-1650) t.i.v. Meriken Adriaen van Gestel, dat Meriken een relatie had met Henrick Henricx Huijskens en dat Henrick ca 16 dagen voor de kermis van 1649 bij haar heeft geslapen. (Leermakers Inv. 68, Folio 96).

Marijken van Gestell en haar broeder Anthonis (13-11-1651) machtigen Adam de Vogell, procureur, om te procederen tegen Henrick Henrick Huijskens. (Van Oeckell Inv. 109, Folio 2).

Philips Lauweijssen van Loeij (7-5-1652) verklaart t.i.v. Meriken van Gestel, dat Henrick Henrick Huijskens bij het huis van haar moeder is geweest en met genoemde Meriken heeft gesproken.(Van Oeckell Inv. 109, Folio 14).

Henrick Gijsbert Corsten Oomen en Adriaen Dielis Suetericx verklaren (7-5-1652) t.i.v. Meriken van Gestell, dat genoemde Meriken een eerlijk deugdzame vrouw is. (Van Oeckell Inv. 109, Folio 31).

Jenneken Dielis Willems verklaart (12-10-1652) t.i.v. Mariken van Ghestell, dat zij heeft gezien, dat Henrick Henrick Huijskens op bezoek is geweest bij de vader van genoemde Mariken. (Van Oeckell, Inv. 109, Folio 63).

Adriaen Henricx de Corth verklaart (11-5-1652) t.i.v. Meriken van Gestel, dat Henrick Henricx Huijskens in zijn tegenwoordigheid heeft verklaard met Meriken te trouwen. (Van Oeckell, Inv. 109, Folio 20).

Goijardt Eijmmerts en Joordaen Stockelmans verklaren (11-12-1652) t.i.v. Mariken van Gestel, dat zij van Henrick Henrick Huijskens te horen hebben gekregen, dat hij naar Duitsland ging. Sedert die tijd is hij niet meer in Oirschot gezien. (Van Oeckell, Inv. 109, Folio 68)

Goijardt Eijmmerts en Joordaen Stockelmans t.i.v. Mariken (d.v. Adriaen Jans) van Gestel, dat zij Henrick Huijskens verscheidene malen hebben gezien en gesproken. (Van Oeckell, 18-11-1652, Inv. 109, Folio 67).

Adriaen Jansse van Gestel getuigt (4-2-1651): Goiart Joosten van den Aeckeren verklaart t.i.v. de regeerders van Boxtel dat er onenigheid was inzake het luiden van de klokken in de kerk van Gemonde in verband met overlijden van de gravin van Bassignij. (Leermakers Inv. 69, Folio 11).

Adriaen Janssen van Gestell verklaart (13-7-1652) schuldig te zijn aan Joost de Leeuw een som van 50 gulden. (Van Oeckell Inv. 109, Folio 45). Marge: Geen getuigen genoemd! Deze akte is vervallen met consent van partijen.

Adriaen van Gestel, oud ca. 70 jaar, c.s. verklaren (17-7-1652) t.i.v. Aleijt, weduwe van Dielis Suetericx, altijd in de buurt van het huis van genoemde Aleijt te hebben gewoond en dat de pachters van dat huis altijd water haalden uit de put, staande op de wei naast het huis. (Goossens, Inv. 29, Folio 33)

Gielis Jan Aertsse van Gestel transporteerd (19-3-1658) aan Maeijken, weduwe van Peeter Henricx van Gestel en haar kinderen het negende deel van een obligatie. (Leermakers Inv. 70, Folio 52).

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

Barbara, weduwe van Henrick Goorts van den Heuvel, c.s. machtigen 10-7-1665 Peeter van Haestrecht, notaris te Den Bosch, om te procederen voor de wethouders van Den Bosch. (Leermakers Inv. 79-81, Folio 166). Genoemd, naast Adriaen Jansse, de zonen Dirck, Henrick, dochter Lijsken. Moeder: Jenneken Jan Reinders?

Jan Adriaen Jansse van Gestel c.s. machtigen 2-3-1666 Peeter van Haestrecht en Henrick Jansse van Gestel om te procederen in een proces van Maximiliaen van der Driessen contra Jenneken, weduwe van Adriaen Jansse van Gestel. (Leermakers Sr Inv. 79-81, Folio 276). Mede genoemd: Willem Peeters van der Collenberch, de kinderen van Dielis Adriaens van Gestel, etc.

De kinderen van Adriaen van Gestel verhuren (10-1-1667) aan hun broer Hendrick Adriaen van Gestel een huis, land, groes etc. voor één jaar voor de som van 33 gulden en voor elk kind 10 lopen rogge. (Leermakers, Inv. 79-81, Folio 277). Genoemd: Antonis, Dierck, Hendrick, Jan en Jenken.

Antonis Adriaen van Gestel verklaart (28-12-1668) tevreden te zijn met de door hem mede te dragen kosten in welke zijn broeder, Henrick, heeft gemaakt in een proces, welke op naam van hun moeder stond, doch na haar overlijden gedragen moest worden door de kinderen (Leermakers Inv. 82-84, Folio 225).

De erven van Adrianus, Jan van Gestel c.s. verklaren schuldig te zijn aan Wijnant van der Rijt een som van 300 gulden (19-3-1669, Leermakers sr., Inv. 55, Folio 114). Genoemd worden Antonis, Dielis, Dirck, Henrick, Jan, Lijsken, en de weduwe Jenneken. Antonis en Dielis kunnen schrijven, de rest niet. In marge: Deze obligatie is voldaan (geen datum genoemd).

Akkoord (11-9-1670) tussen de kinderen van Adriaen Janssen van Gestel ter eenre en Corstiaan Adriaan Willems ten andere zijde, waarbij genoemde Corstiaan aan de kinderen zal betalen een som van 440 gulden n.a.v. een geschil over verkoop van een akker. (Leermakers Inv. 59, Folio 14). In marge: De kinderen van Adriaen Janssen van Gestel verklaren voldaan en betaald te zijn d.d. 6-10-1670.

Dirck Adriaens van Gestel maakt zijn testament. (Leermakers, 18-2-1675, Inv. 138, Folio 7). Vermeld: Anthonis, Henrick (wijlen), en Willemken Bastiaens Roossen, weduwe.

ORA Oirschot (Toirkens 153b fol 392 no 294 dd 7-8-1628) Henrick Gerits van Strijp als man van Catharina dochter van wijlen Peter Jan Oerlemans, heeft hierbij verklaard dat Adriaen Janssen van Gestel namens Jan Janssen Oerlemans aan hem het geld heeft betaald dat deze Jan Oerlemans aan hem schuldig was te betalen vanwege de helft van bezittingen onder herdgang de Notel en inzake een beemdje gelegen onder Ameijden alhier welke bezittingen door hem Henrick van Strijp waren verkocht aan deze Jan Oerlemans. (…) (Idem no 295) Eerder heeft Jan Oerlemans zoon van wijlen Jan Oerlemans die in Oirschot woont in de Leege Notel ( Lage Notel ) aldaar, zijn huis, grond, schuur, boomgaard etc. verkocht, groot ca. 6 lopenzaad, samen met het eikenhout erop dat op zijn grond staat alsook op de gemeijnte aldaar, verder het geriefhout, b.p. Peter van Woensel, de gemeenschappelijke straat aldaar, Willem Jans van der Lulsdonk. Nog een akker en de houtopstand die erop groeit groot ca. 7 lopenzaad, genoemd de Heeze, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. Jasper Philips van Esch, Heijlke weduwe van Goijaert Loijs en nu Adriaen Goijaert Loijs met meer anderen. Verder een akker groot ca. 3 en een half lopenzaad, met ook de houtopstand, genoemd de Drie Lopenzaaten, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. de kinderen van Willem Jan Claessen, de weduwe van Jonker Sebastiaens de Heir, de kinderen van Jan Joordens, de andere percelen van genoemde Jan Oerlemans. Nog een akkertje met het heiveld en de houtopstand ervan, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. de kinderen van Jonker Sevenders, de akker van 3 en een halve lopenzaad van hiervoor, de weduwe van Jonker Sebastiaens de Heir, Jaspars Philips van Esch, Jan Willem Joordens en Peter Dielissen van Woensel. Nog een hooibeemd genoemd de Berendonck, samen met de eikenbomen erop en het geriefhout, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Henrick Joost Leeuwen, Marieken dochter van Jaspar Philips van Esch, Gerart Geraert Michiels Schoots ( van de Schoot ) de kinderen van Wouter Joordens. Verder nog een hooibeemdje met een weilandje en heiveldje eraan gelegen, genoemd ‘t Roth, met de houtopstand er binnenin, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de kinderen van Willem Jans Claessen, Dirck Balthus ( van den Heuvel), het erf van Jan Dircks Deenen genoemd het Biesveld, Henrick Joost Leeuwen, Peter Vlemmincks. Verder heeft hij al hetgeen verkocht dat hem bij de dood van genoemde Jan Oerlemans is achtergelaten, behalve de helft van een jaarlijkse rogpacht van 9 lopen rogge die aan hem wordt betaald door Wouter Thonis Verrooten, welke pacht hij voor zichzelf wenst te behouden. Alle genoemde bezit is daarbij verkocht aan Adriaen Janssen van Gestel die momenteel gebruiker van dat bezit is en die heeft ook alle schepenbrieven etc. van dat bezit aan hem overhandigd. Genoemde Jan Oerlemans als verkoper heeft daarbij beloofd dat hij deze overdracht en verkoop altijd gestand zal blijven doen en alle lasten tot nu toe hierin van zijn kant af zal handelen, waarbij Adriaen Janssen van Gestel gehouden is om voortaan al die lasten, chijnsen etc., zodanig te betalen of af te lossen dat Jan Jan Oerlemans daarvoor verder gevrijwaard blijft. Ter compensatie van deze overdracht heeft Adriaen Jansen van Gestel beloofd om Jan zoon wijlen Jan Oerlemans zijn leven lang in zijn huis te laten wonen en in zijn levensonderhoud te zullen voorzien wat betreft voedsel, kleding etc. en ook na diens dood al naar zijn status een uitvaart zal laten doen en laten begraven. Verder is Adriaen Janssen van Gestel gehouden om aan de kinderen van Henrick van Strijp die ook in Strijp wonen, een bedrag van 100 gulden eens te betalen, en als waarborg voor het nakomen van al deze verplichtingen van hiervoor heeft deze Adriaen Janssen van Gestel daarvoor het vermelde bezit ten onderpand gesteld alsmede ook zijn persoon, alles conform een schepenbrief van Den Bosch d.d. 21 juni 1628. Omdat genoemde Henrick Gerits van Strijp als man van Catharina dochter van wijlen Peter Jan Oerlemans, in diens kwaliteit zijnde naaste bloedverwant en neef van genoemde Jan Oerlemans de inhoud van dat kontrakt ter ore was gekomen, en zich daarmee in ernstige mate tekort gedaan voelde doordat hij danwel zijn kinderen van zijn genoemde oom, het ter ore was gekomen dat hij in plaats van de volledige erfenis, die hij namens zijn vrouw zou hebben verkregen die op hem zou versterven indien er geen testament zou zijn opgemaakt, dan genoemde 100 gulden, dat hij daarom vermoedt en het wel bijna voor zeker houdt dat het hiervoor vermelde kontrakt is gemaakt op aandringen van genoemde Adriaen van Gestel en niet uit eigen vrije wil van zijn oom Jan Jan Oerlemans, anders zou Henrick van Strijp daarover deze Adriaen van Gestel ernstig hebben aangesproken, tenzij Adriaen hem alsnog genoegdoening daarin verschaft. Daarom is nu voor ons schepenen alhier verschenen de genoemde Henrick van Strijp in zijn hoedanigheid namens zijn vrouw, geassisteerd door zijn zoon Peter verwekt bij genoemde Catharina Peter Jan Oerlemans, voor hemzelf handelend alsmede ook voor zijn andere kinderen, zijnde broers en zusters van vermelde Peter, als partij ter ener zijden en verder genoemde Adriaen Janssen van Gestel als partij ter andere zijde, en ze hebben verklaard met elkaar de volgende overeenkomst te hebben gemaakt. Adriaen is gehouden om aan Henrick danwel bij diens afwezigheid aan de kinderen van Henrick na het overlijden van genoemde Jan Jan Oerlemans, zijnde zijn oom, de hiervoor vermelde 100 gulden te voldoen, en verder zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat de helft van de vermelde 9 lopen rogge per jaar die al door Jan Oerlemans waren toegezegd, die direct hierna over te dragen, welke pacht nu wordt betaald door Wouter Antonis Verrooten, zoals hiervoor stond vermeld. Daarnaast zal Adriaen hem als tegemoetkoming nog een bedrag van 24 gulden geven welk bedrag Henrick bekend direkt te hebben ontvangem. Genoemde Adriaen van Gestel belooft aan Henrick of diens kinderen direkt na de dood van genoemde Jan Jan Oerlemans, overeenkomstig het vermelde kontrakt, de genoemde 100 gulden dan direkt te betalen. Partijen verklaren hiermee tot overeensteming te zijn gekomen en men belooft de afspraak na te komen en Henrick Gerits van Strijp en Peter zijn zoon beloven verder niets meer te zullen eisen van hun oom, maar de vermelde Adriaen van Gestel in het genot van zijn bezit te zullen laten en ze doen hierbij afstand van dat bezit en ook afstand van enige aanspraken die er zouden zijn na de dood van genoemde Jan Jan Oerlemans.

ORA Oirschot (Toirkens 153c fol 399 no 419 dd 7-1-1629) Schulden in het sterfhuis van wijlen Jasper Philips van Esch en zijn vrouw Willemken, volgens een publikatie daarvan gedaan op zondag 7 januari 1629 alhier te Oirschot. (…) Arien Janssen van Gestel verklaart aan genoemde Jasper een kruisdaalder te hebben uitgeleend waarvoor hij hem kleingeld terug zou geven, hetwelk nooit is gebeurd en daarna is hij direkt ziek geworden. Verder heeft hij hem in de Couwenbergse pacht meer gegeven dan Jasper voor hem had betaald voor een bedrag van 20 en een halve stuivers. Verder had de stadhouder bij hem nog voor 2 stuivers eieren gehaald, en verder had Jasper nog voor 11 stuivers appels van hem gekocht, maakt totaal 4 gulden anderhalve stuivers. Wil dit onder ede bevestigen. ( de kruisdaalder hier voor 2,40 gerekend )

ORA Oirschot (Toirkens 159a fol 6v no 6 dd 7-1-1634 (?1633) Mathijs zoon wijlen Willem Laurenssen heeft als schuldenaar beloofd om aan Adriaen Jans van Gestel vanwege geleend geld, die per heden datum over een jaar een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen en onderwijl een rente van 6 gulden. Indien het kapitaal dan niet wordt terugbetaald zal de rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Hiermede zijn alle eerdere betalingsbeloftes tussen partijen komen te vervallen.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 368 no 220 dd 11-8-1638) Indertijd was Jan Jan Willems gehuwd met Jenneken Michiels en had bij deze Jenneken 3 kinderen verwekt. Genoemde Jan is inmiddels komen te overlijden en dus is Jenneken als weduwe overgebleven en nog een kind dat in leven was, welk kind inmiddels ook is komen te overlijden en zo is er dus vast en roerend bezit nagelaten waarvan de weduwe Jennneken zolang ze leeft het vruchtgebruik mag hebben en waarvan de helft daarvan na de dood van Jenneken zou komen te versterven op de zusters van genoemde wijlen Jan Jan Willems. Voor het geval echter dat deze zusters eerder zouden komen te overlijden dan genoemde weduwe zijn daarom hier voor schepenen verschenen Jan Henrik Lamberts als man van Meriken dochter van genoemde Jan Willems ter ener zijde en Arien Janssen van Gestel als man van Jenneken als partij ter andere zijde en hebben de volgende overeenkomst gemaakt. Daarbij is afspraak dat als een van hun vrouwen zou komen te overlijden dat zijzelf of hun kinderen ten opzichte van de andere kinderen van de overledene, niets van het bezit zullen opeisen ondanks dat de dode partij met de levende dient te delen en waarbij de kinderen hoofdelijk zouden delen, maar daarentegen willen ze dat hun kinderen allen evenveel krijgen en zich daaraan zullen houden. Datum 11 augustus 1638, getuigen Stockelmans en Francken.

ONA Oirschot (Van den Kerckhoff Inv 90 fol 99v dd 6-10-1654) Testament van Adriaen Janssen van Ghestel en Jenneken Jan Willem Reijnders; zonen Henrick, Dierick, Antonis, wijlen Dielis.

ONA Oirschot (Van den Kerckhoff Inv 92 fol 97v dd 16-7-1656) Testament Adriaen Jansen van Ghestel en Jenneken Jan Willem Reijnders; genoemd worden de zonen Henrick, Dierick en Anthonis, en dochter Meriken samen met Henrick Huijskens en diens natuurlijke zoon Henrick.


Huwt Oirschot RK 1604

6.441   Joanna Johannis WILHELMS

FamilienaamIndex 6.441Vader 12.882Moeder 12.883 • Tevens 6.453

Overleden na 1669

Jenneken, weduwe van Adriaen Janssen van Gestel te Hedel, maakt haar testament op 21-2-1665. (Leermakers Inv. 50, Folio 23 Verso). Genoemd de zonen Antheunis, Dirck en Hendrick. Jenneken kan niet schrijven. In marge: Goijart Jacob Corstens verklaart te hebben ontvangen van Henrick Adriaen van Gestel een somma van 100 gulden. In marge d.d. 13-8-1665

Kinderen

 1. Egidius Zie 3.226
 2. Henricus Zie 3.220
 3. Elisabeth, doopgetuige 1659
 4. Joanna, doopgetuige
 5. Theodorus (+na 18-2-1675), doopgetuige 1671
 6. Cornelius (dRK Oirschot 26-1-1620), doopgetuigen Joannes Theodoricus, Hendrica Joannes
 7. Maria (dRK Oirschot 4-4-1623), doopgetuigen Joannes Matheus, Joanna Adrianus. Meriken heeft bij Henrick Henricx Huijskens een natuurlijk kind Lambert (*1647) (in haar vaders testament van 1656 heet het kind Henrick), en vervolgt de vader wegens het breken van een trouwbelofte; hij vertrekt uiteindelijk naar Duitsland. Maria huwt Oirschot RK 5-12-1655 Jan Jan Gerits
 8. Anthonis (+na 1668), doop niet gevonden
 9. Gillis (vermeld 1658)
 10. Anna dRK 25-1-1626, testes Joannes Arnoldus, Joanna Guilhelmus

TerugBegin van generatie


6.442   Bastiaen Anthonis ROOSEN

FamilienaamIndex 6.442Vader 12.884Moeder 12.885

Geboren ca. 1605
Overleden Oostelbeers (Abdij Tongeren) 6-1-1685

Schepen van Oostelbeers (1658).

Bastiaen Anthonisse Rosen en Wouter Jansse Goutsmits, schepenen, wonende te Oostelbeers, verklaren (9-1-1658) t.i.v. de schepenen dat zij bij de inspectie op Banisveld gezien hebben, dat door het turfsteken veel vernield is etc. (Van Oeckell Inv. 114, Folio 6).

Willem Roijmans en Bastiaen Anthonis Roossen, schepenen te Beersse, verklaren (5-2-1658) ter instantie van het officie dat toen de houtschot betaald moest worden gevraagd werd of Boudewijn Stevens nog schulden had. Steven moest nog 4 gulden betalen, etc. (Leermakers Sr Inv. 73, Folio 7 Verso).

Willem Roijmans c.s. (waaronder Bastiaen Anthonis Rossen te Oostelbeers, oud ca. 49) verklaren (1-9-1659) t.i.v. de regeerders van Oostelbeers, dat de akkerlanden behorende tot het Bisdom van Den Bosch sedert de overgave van Den Bosch zijn belast door de regeerders van Oostelbeers op last van de Staten - Generaal etc. (Leermakers sr Inv. 74-78, Folio 47).

Wouter Hendricx c.s. (waaronder Bastiaen Roosen te Beerzen, oud ca. 65) verklaren op 27-2-1668 t.i.v. Pieter van Nahuijs, dat de Gemeen Aert van de Beerzen een zuivere Aert is, waaop besmette schapen niet mogen worden gehouden etc. (Van Vlodroph Inv. 130, Folio 21).

Bastiaen Antonis Roosen (getuige 28-12-1668): Antonis Adriaen van Gestel verklaart tevreden te zijn met de door hem mede te dragen kosten in welke zijn broeder, Henrick, heeft gemaakt in een proces, welke op naam van hun moeder stond, doch na haar overlijden gedragen moest worden door de kinderen (Leermakers Sr Inv. 82-84, Folio 225).

Catharina, weduwe van Anthonis Adriaens van Overbeeck, verhuurt (2-1-1669) haar huis, hof en land bij de windmolen a/h Kerkhof: Joppencamp, waarschijnlijk aan Bastiaen Rosen (Goossens Inv. 46, Folio 1).

Bastiaen Antonis Roosen te Oostelbeers belendt een goed (18-3-1670): Herman Stockmans verkoopt, namens Sylvester Lintermans, onroerende goederen gelegen in Oost en Middelbeers en Oirschot aan Jenneken, weduwe van Anteunis Jan Jonckers. (Leermakers Sr Inv. 58, Folio 59 Verso).

Bastiaen Roosen als vader genoemd: Dierick de Croon verklaart 4-9-1684 schuldig te zijn aan Dielis Roosen een som van 100 gulden.(Van den Kerkhoff Inv. 106, Folio 119). Marge: Op 20-9-1687 is deze akte vervallen met consent van de partijen. Idem, als borg (11-3-1672) Jan Henrick Schepens verhuurt als momboir over de kinderen van wijlen Anthonis 2 kamers van een huis gelegen aan Rijken Sluijs aan Dielis Bastiaen Roosen voor 2 jaren en een huur van 36 gulden per jaar. (Van den Kerkhoff Inv. 103, Folio 30).


Huwt voor 1630

6.443   Mariken Willem Mertens van LIEMPT

FamilienaamIndex 6.443Vader 6.454Moeder 6.455

Geboren Oostelbeers dRK 29-5-1604 (testes Joannes Niclaus, Joannes Godefridus uit Boxtel, Hendricus Henrica)

Kinderen

 1. Guielma Zie 3.221
 2. Maria (dRK Oostelbeers 11-7-1634)
 3. Genoveva alias Vijfken Borders (dRK Oostelbeers 27-8-1636, Vader Sebastiaen Anthonius Borders, getuigen Cornelia Lamberus en Ida Guielmus alias Iken Willems)
 4. Thomas, vader van Bastiaen Thomas Boelarts, in 1676 vermeld.
 5. Dielis Bastiaen Roosen (+voor 1699), momber van de kinderen van Willemken in 1676; huwt Maria N., vermeld BP 8/1699
 6. Anthonis, vader van Bastiaen Antonis Roosen (notarieel getuige voor Antonis Adriaen van Gestel, 28-12-1668)
 7. Lambertus (dRK Westelbeers 14-3-1643)

TerugBegin van generatie


6.444   Goijaert Gijsbrecht Goijaert HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 6.444Vader 12.888Moeder 12.889

Geboren ca. 1550
Overleden Oirschot tussen 10-3 en 14-5-1614

Blokmaker (1597). Patroniem o.a. in marge (1625) van een akte uit 1599 en in een uit 1598. Schepen van Oirschot in 1610 (?)

Inwoners van Oirschot waaronder Goyaert Ghijsbert Hoppenbrouwers machtigen op 27-12-1611 de bezitter van deze akte om alles in het werk te stellen om een vordering van 1158 gulden ongedaan te maken (De Metser Inv. 10, Folio 3 Verso). Marge: acte van executorien dd 8-11-1611.

Protocol notaris de Metser: G.G. en anderen verschijnen 27-12-1611 (R 400 fol 2).

De kinderen van Goijaert Ghijsbrecht Hoppenbrouwers bekennen (30-6-1623) een som van 20 cruijsdaalders, 2 dubbele pistoletten en 4 dubbele hertogen schuldig te zijn aan Wouteren Peeter Wouters. De kinderen zijn: Dirck, Frans, Geetruijt, Jan. (Van Boxtel Inv. 15, Folio 53 Verso).

Niet verwarren met gelijknamige Hoppenbrouwers, m.n. Goijaert Gijsbrecht Jan Hoppenbrouwer. De reconstructie van voor- en nazaten van GGG Hoppenbrouwer op basis van (m.n.) het ORA Oirschot is, door het optreden van soms niet van (verder) patroniem voorziene Goijaert (Gijsbert) Hoppenbrouwers in grote lijnen, zeker qua afstamming, correct, maar niet alle grondtransporten op namen van de verschillende Goijaerts konden volledig ingepast worden. Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens.

NALATENSCHAP EN NAZATEN (1614 en later:)

ORA Oirschot (148a fol 413 no 121 dd 14-5-1614) Frans en Dirck, gebroeders, verder Joorden Goorts als man van Aleijdt, waarbij deze Frans en Dirck en Joorden samen optreden voor Gijsbert en nog voor Gerit Peter Pennincks als man van Jenneken, verder Aert Janssen als voogd over Jan, Willem, Geertruit, Marijke en Eerken, zijnde allen zonen en dochters van wijlen Gijsbert Goort Hoppenbrouwers, hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, die een bedrag van 65 gulden te zullen gaan betalen en wel per a.s. Maria Lichtmisdag. Vervolgens hebben deze schuldenaars aan genoemde Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers nog de beste eik beloofd te leveren die staat bij de schuur en nog een eik die aan het huis staat. Hiermede zijn alle voorgaande betalingsbe- loftes komen te vervallen die wijlen Goort zoon van genoemde Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers aan genoemde Henrick over en weer aan elkaar hebben gedaan. (marge:

Mariken weduwe van Henrik Gijsbert Hoppenbrouwers verklaart dat de kinderen van van Goort Gijsbert Hoppenbrouwers deze betalingsbelofte hebben voldaan, 6 juni 1619).

ORA Oirschot (149a fol 104v no 180-182 dd 6-6-1619) Gijsbert Goort Hoppenbrouwers verkoopt hierbij drie tiende deel van een huis, tuin, schop, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Steven Willem Smetsers, de weduwe en kinderen van Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, Wouter Antonis Sgraets, Lijsken weduwe van Gijsbert Henrick Vlemmincks, de gemeenschappelijke straat. Verder verkoopt hij drie tiende deel van een akker genoemd de Patekker, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de weduwe en kinderen van Goijaert (sic) Gijsbert Hoppenbrouwers, de kerkpad aldaar, Steven Willem Smetsers, Dirck Dielen Dircks. Er is recht van overpad over de vermelde kerkpad die erbij hoort en er is plicht om overpad te verlenen. Hij had dit bezit van zijn ouders geerfd samen met zijn broers en zusters en daarbij heeft hij nog het tiende deel gekocht van Geeraert Peter Pennincks als man van Jenneken dochter van genoemde Goort Hoppenbrouwers en nog een ander tiende deel van Joorden Goort Peters als man van Jenneken (moet zijn: Aleid, MW) dochter van genoemde Goort Hoppenbrouwers, zijnde beiden zijn zwagers. Hij verkoopt deze 3 tiende deel nu aan Frans, Dirck en aan Jan, zonen van genoemde Goort Hoppenbrouwers, zijnde zijn broers ten hunnen behoeve en ten behoeve van Willem en diens zusters Geertruit, Marieken en Aerken.

Idem no 181 De verkoper behoudt zijn drie tiende delen in het opgroeiende hout van de vermelde bezittingen dat hij heeft verkocht aan Steven Willem Smetsers ten behoeve van deze Steven en ook ten behoeve van de verkoper zelf en verder zijn deel in de huidige oogst of de huur ervan en de gebruiker mag het nog een jaar langer huren maar de kopers krijgen dan de huursom.

Idem no 182 Frans, Dirck en Jan uit de vorige akte voor henzelf optredend en nog voor de vermelde zusters van hen en voor hun andere broer, hebben als schuldenaars beloofd om aan Gijsbert Goort Hoppenbrouwers die een bedrag van 275 gulden te zullen betalen waarvan 100 gulden meteen en de rest met a.s. Pasen. (voldaan 30 juni 1620)

(149c fol 72v no 131 dd 25-6-1621) Adriaen Peter Goossens in zijn hoedanigheid uit de vorige akte verkoopt hierbij de helft van het boerenerf zoals hij dat hiervoor in de boedelverdeling heeft verkregen (Oirschot herdgang Verrenbest, in de Vleut aldaar) en ruilt dit bezit nu en draagt het over aan Frans en Dirck gebroeders en zonen van Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, ten hunnen gerieve en ook ten behoeve van hun andere zusters en broers, behalve Gijsbert, Aleijt en Jenneken of haar kinderen. (…) (Idem no 132) Frans, Dirck, Jan en Willem, gebroeders, geassisteerd door Dielis Frans Leenmans en hun broer Gijsbert als voogden die daarbij ook handelen voor Geertruit, Marieken en Eerken, gezusters en allen kinderen van wijlen Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, dragen hierbij een huis over met tuin, schuur, schop en erven over, groot in totaal ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Moleneinde aldaar, b.p. Steven Willem Smetsers, de weduwe en kinderen van Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers, Lijsken dochter van Goris Vreijssen, de gemeenschappelijke straat. Nog dragen ze een akker over genoemd de Patecker, groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de weduwe en kinderen van Dirck Dielens, de kinderen van Goris Vreijssen, de weduwe en kinderen van Goijaert Gijsberts, Jan Herberts van Wintelre. (…) Ze dragen dit nu over in de vorm van een ruil aan Adriaen Peter Goossens. (Idem no 133) De genoemde personen uit de vorige akte hebben als schuldenaars beloofd om aan vermelde Adriaen Peter Goossens die een bedrag van 300 gulden eens te zullen betalen per heden datum over twee jaar met onderwijl een rente van 18 gulden per jaar.

ORA Oirschot (149c fol 171v no 234 dd 9-12-1622) Gijsbert Goort Hoppenbrouwers verkoopt hierbij zijn eigen erfdeel en nog de twee delen van Gerart Peter Pennincks en dat van Joorden Goort Peters, zijnde zijn zwagers, inzake een beemd genoemd de Veerdonck, gelegen in Oirschot en verder nog die delen ook van een jaarlijkse rente van 2 gulden te ontvangen van Daniel Willem Smetsers. (…) aan zijn broer Frans Goort Hoppenbrouwers.

LENINGEN (1599) 1606-1614

ORA Oirschot (146a fol 43 nos 7-8 dd 10-1-1606) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Margriet dochter wijlen Peter Henriks van de Schoot, weduwe van Jan Gijsberts, een bedrag van f. 100.-- te zullen betalen, opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met een rente van 7% per jaar (doorgehaald en op een andere wijze afgehandeld op 17 januari 1609). (Idem no 8) Jan Jan Gerards heeft beloofd om aan Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers een bedrag van f. 25.-- te zullen betalen opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, met een rente van 7% per jaar.

ORA Oirschot (fol 51v no 38-39 dd 1-2-1606) Goort Gijsbert Hoppenbrouwers verkoopt een jaarrente van f. 3.--, vervallend op 0.L. Vrouw Lichtmisdag te betalen uit onderpanden in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Jan Dielen Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat, Frans de Haest, e.e.a. volgens een schepenbrief van Oirschot d.d. 30 januari 1543, samen met alle achterstalligheid daarvan aan Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers. (Idem no 39) Genoemde Goort verkoopt een rente van f. 2.-- per jaar, elk jaar op een bepaalde dag opeisbaar, uit bepaalde onderpanden, maar waarvan hij verklaart in deze roerige tijden geen brief meer te hebben, samen met alle achterstalligheid daarvan aan genoemde Henrick Gijsbert Hoppenbrouwers. Goort belooft alle lasten van zijn kant af te handelen en op deze rente nooit meer aanspraak te zullen doen. NB 1543: rente aan Gijsbert Jan!!!

ORA Oirschot (146c fol 302v no 3 dd 16-1-1609) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Margriet dochter wijlen Peter Henriks van den Schoot, weduwe van Jan Gijsberts, een bedrag van f. 100.-te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar met een rente van 7% per jaar, welke rente gedurende de looptijd steeds vervalt.

RA Oirschot (Toirkens), 147a (4-2-1610, no 61) Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Dircks van de Hagelaer en aan Daniel van de Schoot als gemachtigde voor Jan Niclaes van Mil, zijnde beide voogden over Metgen, Lijntgen en Jacopmijntgen, dochters van Willem Dircks van de Hagelaer, en ook ten behoeve van deze kinderen, die een bedrag van 107 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar en in de tussentijd steeds een jaarlijkse rente van 7 gulden per jaar. (…)marge :Met instemming van partijen doorgehaald, datum 18 juni 1612.

RA Oirschot (Toirkens), 147a (6-3-1610, 108) Catharina dochter van wijlen Jan Dircks van Velthoven, weduwe van Jan Alaert Wuesten, (…) verkoopt … een huis (…) aan deze Adriaen Daniel Willem Smetsers. Lasten o.a. twee gulden per jaar aan Goort Gijsbert Hoppenbrouwers. Datum 6 maart 1610.

ORA Oirschot (147b fol 253 no 269 dd 31-10-1611) Willem zoon wijlen Gijsbrechts Hoppenbrouwers verkoopt hierbij het vierde deel van een beemd nog onverdeeld zijnde, genoemd de Naegeldonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten. b.p. Jan Goossens, Henrick Denissen, de kinderen van wijlen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers, de gemeijnte. Het perceel wordt nu verkocht aan zijn broer Goijaert (…).

Idem (fol 260v no 306 dd 7-12-1611) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft beloofd dat hij de jaarlijkse rente (t.l.v. Gijsbert zoon Henrick Gijsberts Hoppenbrouwers, MW) van 10 stuivers uit een grotere rente van 3 gulden en 10 stuivers voortaan zal gaan betalen samen met alle achterstand daarvan, welke rente deze Goijaert toebedeeld was geweest en waarmee het bezit van zijn vader wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers is belast geweest en wel aan Goossen Goort Goossens te betalen die pretendeert recht te hebben op deze 10 stuivers per jaar en verder zal Goijaert ook alle gerechtelijke kosten betalen die Goossen terzake hiervan heeft gemaakt danwel nog zal moeten maken. (NB folio 268v: Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers gaat deze 10 stuivers betalen, zelfde datum).

ORA Oirschot (147c fol 403 no 22 dd 27-1-1612) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans en ten behoeve ook van deze Silvester, die een jaarlijkse rente van 6 gulden en 10 stuivers te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar, op onderpand van een huis, tuin, hofstad etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. Pauwels Henrick Gerits, Dirck Dielens, Peter Gijsbert Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. Ook nog op onderpand van een akkertje genoemd het Bochtgen, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Dirck Dielens, een gemeenschappelijke weg, Jan Herberts van Wintelroij. (marge: doorgehaald 30 januari 1628).

Idem (fol 414v no 64 dd 23-2-1612) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Robbrechts, Engelsman, als voogd over de kinderen van wijlen Peter Lamberts, en ook ten behoeve van die minderjarige kinderen, hem een bedrag van 58 gulden te gaan betalen per a.s. 1 maart over een jaar samen met een rente van 7 percent per jaar. (marge 1: Dit bedrag van 58 gulden is verhoogd tot 100 gulden zoals Goijaert heeft verklaard. Datum 19 maart 1612; marge 2: doorgehaald en door een andere belofte vervangen op 5 juni 1613).

ORA Oirschot (147c fol 331 no 159 dd 5-6-1613) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Robbrechts, engelsman, als voogd over de kinderen van wijlen Peter Lambrechts en ook ten behoeve van die kinderen, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen per a.s. 1 maart samen met een rente van 6 en een half percent per jaar. (marge: doorgehaald 11 april 1614).

ORA Oirschot (148a fol 396v no 90 dd 10-3-1614) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Mathijs Rutger Oerlemans die een jaarlijkse rente te gaan betalen van 6 gulden en 10 stuivers, steeds vervallend op 1 maart van elk jaar en voor de eerste keer per a.s. 1 maart, op onderpand van een huis, tuin, schuur, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dirck Dielens, de gemeenschappelijke straat aldaar, Peter Gijsbert Hoppenbrouwers dat er van is afgedeeld. (doorgehaald 23 oktober (geen jaartal vermeld)).

ORA Oirschot (145a fol 160 no 339 dd 20-4-1599) Goijaert zoon Gijsbert Goert Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Gijsbert Jan Hoppenbrouwers een bedrag van 110 gulden te betalen per a.s. oogssttijd over een jaar. Indien Goijaert het genoemde bedrag dan niet aan Henrick betaalt, dan mag Henrick een akker van hem in gebruik nemen genoemd de Patekker, welke akker deze Goijaert heeft verkregen van zijn broer Willem, waarbij hij, Goijaert dan nog altijd 40 gulden moet bijbetalen in totaal dus 150 gulden. Henrick zal deze akker dan mogen gebruiken net zolang dat Goijaert dit bedrag van 150 gulden terugbetaald heeft. De terugbetaling dient wel 3 maanden vooraf te worden opgezegd. (marge1: Goijart heeft verklaard deze laatste som van 40 gulden ook volledig te hebben ontvangen; marge2: Henrick Jan Gijsbert Jan Hoppenbrouwers verklaart door de kinderen en erfgenamen van wijlen Goijaert Gijsbert Goort Hoppenbrouwers voor deze belofte van 150 gulden te zijn voldaan, behoudens dat deze erfgenamen deze genoemde Henrick Jan Gijsbert Hoppenbrouwers een andere betalingsbelofte hebben gedaan van 65 gulden op 14 mei 1614).

VOOGDIJ VAN o.a. KINDEREN VAN ZIJN ZWAGER LEEMANS (1606-1609)

ORA Oirschot (144a fol 128 no 265-268 dd 9-10-1593; ook in 1594, 1595) Inventaris van de roerende goederen van de minderjarige kinderen van Dielis Frans Lemans verwekt bij Catharina dochter Ghijsbrecht Brouwers, opgesteld door Jan zoon van genoemde Ghijsbrecht en door Goijaerd Ghijsbrecht Hoppenbrouwers (1595: Goijaert Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers) als voogden van de genoemde minderjarigen.

Ook als voogd: ORA Oirschot (144b fol 307 no 106 dd 21-3-1595) Goijaert zoon wijlen Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als voogd over de kinderen van Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers verwekt bij Margriet dochter van wijlen Peter Jan Goossens.

Tevens voogd van zijn zwager meester Jan Leemans (samen met Dielis Frans Leemans, 1598).

Verder voogd van de kinderen van Gregoris Antonis van Vessem en Oeijken Laureijs van der Hoeven (Goijaert Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers), 1598 (ook ORA Oirschot 143c fol 368 no 84 dd 1-2-1590).

ORA Oirschot (144c fol 421v no 247 dd 20-7-1596) Goijaert zoon wijlen Ghijsbrecht Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter van Frans Lemans, draagt tijdelijk de helft van een akker over, met het recht van overpad over de andere helft zoals dat in bezit is geweest van Dirck Goijaert Willems, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan het einde van de Nieuwstraat, b.p. de kinderen van Niclaes Dielis, de gemeenschappelijke straat of binnenweg. Hij draagt deze helft nu in de vorm van belening over aan Henrick Ghijsbrecht Jan Hoppenbrouwers en Goijaert belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (145c fol 470v no 32 dd 24-3-1605) Dielis zoon wijlen Frans Leemans verkoopt de helft van een obligatie van 125 gulden welk bedrag Goijaert zoon wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers voor schepenen in Oirschot had beloofd te betalen aan meester Jan zoon wijlen Frans Leemans op St. Jacobsdag in de oogssttijd samen met een rente van 7 percent per jaar zoals blijkt uit een schepenbrief d.d. 21 februari 1598. Genoemde Dielis heeft deze obligatie verkregen door het overlijden van wijlen meester Jan Leemans en hij verkoopt de helft van deze obligatie nu aan Frans en Jan, broers en zonen van wijlen Andries van Boxtel. Dielis belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (fol 75v no 129 dd 23-5-1606) Dielis Frans Lemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Gijsberts van den Heuvel en aan Goort Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Dielis, een bedrag van f 32.03.-- te zullen betalen, opeisbaar per a.s. medio mei anno 1607. Als extra zekerheid heeft genoemde Dielis de voogden, ten behoeve van de genoemde minderjarige kinderen, een beemd in beheer gegeven, genoemd de Geenkensdijk, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest (…) (doorgehaald 17 februari 1609). (Idem no 130) Daarvoor belooft genoemde Dielis dat hij zal zorgen dat hij het huis behoorlijk zal repareren en opnieuw van ramen voorzien. Hij zal van de kamer een goede schuur maken zoals hij die wil bewonen en het huis verder goed onderhouden v.w.b. het dak en de ramen. (In marge: Is afgebrand).

Idem (fol 314v no 51 dd 17-2-1609) Gijsbert en Frans, zonen van Dielis Frans Lemans, verwekt bij Cathalijn dochter Jan Joordens Brauwers, geven ter compensatie van de hierboven genoemde f. 33.-, een rente van f. 3.- per jaar over aan Henrick Gijsberts van den Heuvel en Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers als voogden van Marijke en Handersken dochters van genoemde Dielis en Cathalijn. Deze f. 3.- per jaar wordt door Dirk Jan Rijckarts uit diens goederen, gelegen in Oirschot, herdgang Straten, betaald volgens een schepenbrief van Oirschot. (…)

Idem (fol 328v no 102 dd 27-3-1609) Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers weduwnaar van Adriana dochter wijlen Frans Lemans als vader en verder Dielis, zoon van genoemde Goijaart, zijnde de voogd van de minderjarige kinderen van genoemde Goijaert en Adriana, dragen een weiland over genoemd de Nageldonk gelegen in Oirschot, herdgang Straten, b.p. Jenneke weduwe van Jan Goossens en haar kinderen, Jan Denis Goijaerts, Jan Verhoeven de oude, de gemeijnte. Zij dragen deze grond over in de vorm van belening aan Jan Dirk Huiskens en diens broer Henrick. Genoemde Goijaert en Dielis beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve de gemeentelijke belastingen. (doorgehaald 26 maart 1611).

RA Oirschot (Toirkens), 147a (15-3-1610, 116-7) Henrick Gijsbrechts van den Huevel heeft beloofd om aan meester Niclaes van Brecht ( meester-timmerman, JT ), die een jaarlijkse rente van 4 gulden te gaan betalen (…) (117) Hiermee is een betalingsbelofte komen te vervallen van 50 gulden samen met alle achterstand daarvan, welke rente Jan Gijsbert Joorden Sbrouwers en nog Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers en Henrick Gijsbert van den Huevel als voogden over de minderjarige kinderen van Dielis Frans Leemans eerder hadden gedaan aan deze meester Niclaes van Brecht. Niclaes geeft hiervoor nu kwijting en stemt toe in doorhaling van de oorspronkelijke akte in het protocol indien die vindbaar is in Oirschot. Datum en getuigen als boven.

LENINGEN, BEZIT EN BELENDINGEN 1583-1605

Vermeld als belendend aan de Cremersakker in Oirschot herdgang Straten: de kinderen van wijlen Goort Gijsbert Hoppenbrouwers (ORA Oirschot 149b fol 48 no 66, 20-3-1620).

Vermeld als belendend aan de Van Engelands met een beemd genoemd de Liedonck gelegen in herdgang Straten: de kinderen van Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers; en beemd genoemd de Monnicksbeemd, gelegen in de Veldershoeck in herdgang Straten, b.p. Goijaert Gijsbert Jan Hoppenbrouwers,etc. (ORA Oirschot 149b fol 56 no 76 4-3-1620).

ORA Oirschot (143c fol 389 no 192 dd 13-4-1590) Goijaert zoon wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers heeft beloofd om aan Eijmbrechten Dielen Dierks een jaarlijkse rente van 7 gulden te betalen (…) op onderpand van een huis, tuin etc. groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het moleneinde, b.p. Goris Antonissen van Vessem, de gemeenschappelijke straat, Henrick Ghijsbert Hoppenbrouwers.

Dezelfde lening: ORA Oirschot (146a fol 5v no 16 dd 23-4-1605) Eijmbert Dielen Dirks heeft aan Jan Claessen van Hove van Vessem een jaarlijkse rente van f. 7.-- verkocht, elk jaar op 0.L. Vrouw Lichtmisdag opeisbaar, samen met 3 jaar vervallen rente. De rente wordt geheven op een huis met tuin, in totaal ca. 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan het Mueleneinde, b.p. Goris Anthonis van Vessem, de gemeenschappelijke straat, Henrick Gijsbrecht Hoppenbrouwers, zoals in een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 december 1590 staat vermeld. Deze rente had genoemde Eijmbert gekocht van Goort zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers. (…) Marge: Cornelis Janssen als man en voogd van Hendersken Goijaerts, verklaart dat Frans Goijaert Hoppenbrouwers aan hem deze rente van f. 7.-- per jaar, samen met alle achterstallige termijnen heeft betaald en gaat daarom akkoord met doorhaling van de akte. Datum 4 november 1617.

ORA Oirschot (142c fol 440 no 38 dd 2-12-1583) Goijaert zoon wijlen Gijsbrechts Hoppenbrouwers heeft beloofd om voortaan aan Jan zoon Gerit Marcelis als man van Marieken dochter van Jan van Os een jaarlijkse rente te gaan betalen van 5 gulden en 5 stuivers, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin, schuur groot ca. vier en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de weduwe en kinderen van Gooris Antonis van Vessem, de kinderen van Gijsbert Jan Hoppenbrouwers en meer anderen, de gemeenschappelijke straat. Daarbij heeft genoemde Jan Gerit Marcelissen verklaard dat hiermee een pacht van 17 lopen rogge per jaar is afgelost Oirschotse maat, welke pacht deze Goijaert en diens voorgeslacht jaarlijks hebben betaald aan genoemde Jan van Os indertijd en nu aan Jan Gerit Marcelissen. Jan geeft daarvoor kwijting en zegt dat de brieven daarover, zo die er al zijn, niet langer geldig zullen zijn, (…)Jan Gerit Marcelissen als man van Marieken dochter van Jan van Os heeft verklaard dat Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers de genoemde rente uit de vorige akte mag aflossen, mits er 3 maanden vooraf wordt opgezegd, tegen betaling van 82 gulden en de achterstallige termijnen.

ORA Oirschot (145a fol 7v no 32 dd 26-1-1598) Goijaert zoon wijlen Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt het stuk land genoemd de Ruelensecker zoals hij dat verkregen heeft van Henrick Gijsbrecht van den Heuvel, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. meester Dirck Toerkens, de weduwe en kinderen van Aert Roelof Bax, Jan Wouter Stockelmans, een kerkpad. Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Ghijsbrecht Jan Hoppenbrouwers onze collega schepen.

Idem (fol 16v no 77 dd 18-2-1598) Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft verklaard dat genoemde Peter van den Ven deze 42 gulden in mindering kan brengen op de koopsom van een akker die deze Peter middels het recht van vernadering heeft verkregen van Willem van den Hagelaer en welke akker genoemde Goijaert eerder aan hem had verkocht.

ORA Oirschot (145a fol 51 no 266-267 dd 29-5-1598) Goijaert zoon wijlen Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers draagt een beemd over, genoemd Huijskens Veerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de kinderen van Goris van Vessem, waarvan het eerder werd afgedeeld, de gemeijnte, Willem van de Maerselaer. Hij draagt deze beemd nu in de vorm van belening over aan Denissen van Engeland, die deze beemd mag gebruiken. (marge: Goijaert Henrick Janssn. en Gijsbert Jan Gijsberts als erfgenamen van wijlen Denis Gijsberts van Engeland, verklaren dat genoemde Goijaert aan hen een bedrag van 100 gulden heeft betaald, derhalve gaan ze akkoord met doorhaling. Datum 2 april 1611.) (Idem no 267) Denis Gijsbrechts van Engelant heeft ermee ingestemd dat Goijaert deze beemd weer kan aflossen en terugkopen tegen betaling van 100 gulden, en wel steeds elk jaar in de maand mei, waarna de beemd weer direkt kan worden aanvaard, maar deze aflossing mag niet eerder gebeuren dan nadat Denis drie jaar lang geoogst zal hebben.

BEZIT EN SCHULDEN IN FAMILIEVERBAND (1559) 1575-1629

(138b no 137 fol 36-bis) Goijaert Henrick Goijaerts heeft beloofd om voortaan aan Frans Leemans een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op St. Servaasdag en voor de eerste keer per a.s. St. Servaasdag op onderpand van een huis, tuin, etc. groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, b.p. de kinderen van Peter Gerits van der Vlueten, Lodewijk van der Linden, de erfgenamen van Marieken Geverts, de gemeenschappelijke straat. Datum 29 mei 1559. In marge: Op 8 februari 1592 is deze brief afgelost door Goijaert Henrick Goijaerts aan Goijaert Gijsbrechts Hoppenbrouwers in de hoedanigheid als echtgenoten (…).

Idem (fol 373v no 136 dd 15-7-1575) Danel zoon wijlen Eijmbrecht Schepens verkoopt de helft van een stuk land van 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten aan de zuidzijde af te delen (…) aan Goijaerden zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens een jaarlijkse rente van de helt van 11 lopen rogge aan het kapittel te Oirschot en de grondchijns. (Idem no 137) Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers heeft als schuldenaar beloofd om aan Danel Eijmbrecht Schepenszoon een bedrag van 148 gulden te betalen 14 dagen voor a.s. St. Jans Baptistdag. Overeengekomen is dat genoemde Danel de helft van een beemd zal gebruiken genoemd de Hoodonck, gelegen te Oirschot herdgang Straten nabij Ameijden eigendom van genoemde Goijaert, om er voor dit seizoen te mogen hooien, maar hij mag er geen hout kappen of plaggen steken. Danel is verplicht de beemd tot a.s. april gesloten te houden en mag er daarna geen vee in laten grazen. Ook is afgesproken dat als Goijaert deze 148 gulden dan niet voldoet, dat Danel dan de gehele beemd per a.s. St. Jansdag in eigendom verwerft. Daarbij mag Goijaert onderwijl wel deze beemd wel weer verkopen om met de opbrengst daarvan Danel te kunnen voldoen danwel zal hij zoveel van de beemd verwerven waarmee Danel akkoord kan gaan.

ORA Oirschot (143a fol 81 no 12 dd 26-2-1585) Goert zoon Ghijsbert Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter van wijlen Frans Lemans heeft afstand gedaan inzake een jaarlijkse rente van 3 gulden welke rente Goert uit hoofde van zijn vrouw jaarlijks heeft geheven op bezit dat vroeger van Jan van de Ven was.

ORA Oirschot (143b fol 323 no 206-207 dd 25-8-1588) Willem zoon wijlen Ghijsbrecht de Hoppenbrouwer draagt de helft van een akker over, genoemd de Paijakker van drie en een halve lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. de kinderen van Ghijsbert Jan Joordens, Henrick Niclaessen, de weduwe en kinderen van Goris Laureijssen, Frans Goijaerts. Het perceel wordt nu overgedragen aan zijn broer Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers (…) (Idem no 207) Genoemde Goijaert staat aflossing toe van deze halve akker tegen betaling van 68 gulden mits dat Goijaert de akker een jaar in zijn bezit heeft gehad en aan het einde van dat jaar kan de akker worden afgelost mits hij dat 3 maanden vooraf aanzegt. Goijaert mag de akker niet verlaten maar moet deze blijven gebruiken tot het moment dat Willem heeft afgelost.

Idem (fol 448 no 389 dd 31-12-1596) Willem zoon wijlen Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers verkoopt een akker groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers, Henrick Niclaes Eijmkens, de weduwe en kinderen van Goris Antonis van Vessem, Dirck Dielens. Het wordt nu verkocht aan zijn broer Goijaert zoon wijlen Ghijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve ca. 2 stuivers grondchijns. (NB: dit is de Patakker of Paijakker, herhaaldelijk vermeld in o.a. ORA 1622

ORA Oirschot (144c fol 523 nos 338-339 dd 27-9-1597) Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter Frans Leemans, verkoopt een akker groot ca. 6 lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Nieuwstraat, b.p. de kinderen van Niclaes Dielis, Evert Jacops van den Velde, de kinderen van Joordens van de Velde, een lijkweg, grenzend aan het erf van Carl van der Ameijden. Hij verkoopt het perceel nu aan Willem Dircks van de Hagelaer (…) (Idem no 39) Genoemde Willem Dircks van de Hagelaer heeft beloofd als schuldenaar om aan genoemde Goijaert voor elk lopenzaad 69 gulden te betalen met inbegrip van de rente van 10 lopen rogge en 3 gulden en 10 en een halve stuivers, in mindering zal worden gebracht voor een oppervlak van 60 roeden. Van de koopsom zal 100 gulden meteen worden betaald en de rest per a.s. medio oogsttijd, waarbij dan aan Henrick Ghijsbrecht Hoppenbrouwers een bedrag van 150 gulden dient te worden betaald.

ORA Oirschot (146b fol 291 no 265 dd 9-12-1608) Laureijs Gregoris, Andries zijn broer, Gijsbert Henrik Vlemmings als man van Lijsken, dochter van genoemde Gregoris, Gerard Henrik Sroijen als man van Maijke, ook dochter van genoemde Gregoris, en Steven Willem Smetsers als man van Aleit, eveneens dochter van Gregoris, samen optredend voor Heijlke dochter van Gregoris en nog optredend voor de minderjarige kinderen van wijlen Anthonis Gregoris, zijnde allen erfgenamen van wijlen Jan Anthonissen van Vessem, verkopen een obligatie van f 50.-- samen met de achterstallige termijnen. Deze obligatie werd ca. 40 jaar geleden beloofd door Goort Gijsbert Hoppenbrouwers aan genoemde Jan Anthonis van Vessem, zijn zwager (…).

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 9-17 no 7 dd 2-1-1629) Frans, Dirck, Jan en Willem, gebroeders en kinderen van wijlen Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, verder Andries Goijaert Dircks als man van Geertruit, Jan Ariens van Col als man van Merieken en nog Peter Ariens van Col als man van Erken, zijnde gezusters en ook kinderen van vermelde Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, allen verwekt bij wijlen diens vrouw Arieken, dochter van wijlen Frans Leenmans, voor henzelf handelend en mede ook namems wijlen hun broer Gijsbert en hun zusters Elken en Jenneken, zoals ze zeiden hebben hierbij verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd danwel het bezit dat ze hebben gekocht van wijlen hun broer en van hun zusters, welk laatste erfdelen door deze Dirck, Jan, Willem als zonen van Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers en door Andries, Jan en Peters als zwagers van hen, samen is overgekocht zoals ze verklaren. (…) Frans (…) een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, (…) de helft van een beemd gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ter plaatse genoemd de Veerdonck of meestal genoemd de Huiskens Veerdonck (…) de helft van een beemd genoemd de Naegeldonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten, (…) uit de Nageldonck moet jaarlijks de helft van 3 gulden worden betaald aan het St. Joris gasthuis alhier, of in plaats daarvan de helft van een mudde rogge per jaar en uit de helft van de genoemde Huiskens Veerdonck dient de helft van 3 gulden per jaar te worden betaald aan Denis Cornelissen die in Gestel woont, verder de grondchijns en de dorplasten. (…) Dirck en Jan Gijsberts als broers hebben samen van het verworven bezit een stuk akkerland gekregen, genoemd het Buitenste Kempken, groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot in de Vleut (…) een stuk land in een niew erf, deels akker en deels groes, groot ca. 3 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen (…), de helft van een nieuw veld, onlangs van de gemeente in gebruik genomen, nog heide zijnde, (…) de helft van een beemd genoemd de Haege, onverdeeld zijnde, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) hun aanspraken als erfgenamen in een heiveld ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen aan het klein Rouwven aldaar. (…) Jan en Peter als broers en zoons van Arien Janssen van Coll, namens hun echtgenotes, de halve schuur en de grond en daarbij gelegen erf, zoals dat bezit is geruild met Arien Peter Goossens, groot ca. 6 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest in de Vleut aldaar, (…) de helft van een nieuw heideveld dat onlangs van de gemeente in gebruik is genomen, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) de helft van een heideveld groot ca. 4 lopenzaad genoemd het Ven, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, onafgemaakt in de heide liggend (…) de helft van de hiervoor vermelde Nageldonck, waarvan Frans de andere helft heeft gekregen. (…uit) de Nageldonk moet jaarlijks de helft van een mudde rogge worden betaald aan het St. Jorisgasthuis alhier te Oirschot, nog de helft van 100 gulden kapitaal aan Wouter Peter Wouters en nog de helft van 32 gulden kapitaal aan N.N. (blanco) (…) Genoemde Andries namens zijn vrouw en vermelde Willem krijgen samen een nieuw stuk land, groot ca. 3 lopenzaad onlangs van de gemeente in gebruik genomen, tegenwoordig akkerland zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest in de Vleut aldaar, (…) de helft van een nieuw stuk heiveld, onlangs van de gemeente in gebruik genomen en nu akkerland zijnde, waarvan Joorden Goort Peters de andere helft heeft, voor het totaal groot 6 lopenzaad, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) een stuk akkerland, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, (…) de helft van een beemd genoemd de Veerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, waarvan de andere helft is toebedeeld aan vermelde Frans, (…) de helft van een heiveld genoemd het Ven, begrensd zoals vermeld in het erfdeel van Jan en Peter van Col. Nog krijgen ze de andere helft van de schuur zoals ook uitvoeriger is omschreven in dat erfdeel van Jan en Peter, welke schuur moet worden afgebroken voor a.s. St. Jansdag. Uit dit erfdeel moet de helft van 100 gulden kapitaal worden betaald aan Wouter Peter Wouters, verder de helft van 32 gulden kapitaal aan N.N. (blanco), en de helft van een rente van 3 gulden per jaar aan Denis Cornelissen te Gestel, verder de grondchijns en de dorpslasten.

VARIA

Idem (fol 423v no 260 dd 28-8-1596) Ghijsbrecht van der Aa, Henrick Ghijsbrecht Hoppenbrouwers en Goijaert Ghijsbert Hoppenbrouwers, verweerders tegen de heer prelaat van Perk, machtigen hierbij meester Aerden van Loon procureur in de Raad van Brabant om indien dat nodig is door het overlijden van meester Jan Fourdijn, hun eerdere procureur, om hun zaken aldaar verder te behartigen.

ORA Oirschot (144b fol 270 no 308-309 dd 21-10-1594) Ghijsbrecht Jan Laureijssen en Jacop Michiels van de Schoot hebben zich borg gesteld vanwege in beslag genomen koeien, die eigendom zijn van Gijsbrecht Hoppenbrouwer, Jan Wouter Stockelmans, Goijaerden Gijsbrecht Hoppenbrouwers en de weduwe van Rut Jan Erven, die door de heffers van de dorpsbijdragen in bewaring zijn genomen. Deze inbeslagname zal worden opgeheven volgens vonnis waarbij dan de kosten van het proces moeten worden voldaan, conform een besloten brief met een uitspraak daarover van het Hof d.d. 6 oktober j.l. (Idem no 309) Goijaert Gijsbrecht Hoppenbrouwers, Henrick Dielen Dircks, Gijsbert Jan Hoppenbrouwers en Jan Wouter Stockelmans hebben beloofd om de borgstaande personen uit de vorige akte te zullen vrijwaren voor hun belofte.

ORA Oirschot (Toirkens 153d fol 529 no 515 dd 19-10-1628) Aanbrengers van de ruiters van Den Bosch in de herdgangen Verrenbest, Naastenbest en Aerle, ondergebracht per 16 oktober 1628, gearriveerd ‘s morgens om 7 uur en de zelfde dag om 12 uur weer vertrokken, aangegeven ten huize van Jan Jan Henricks in aanwezigheid van Kemps en Arien op 19 oktober 1628, beedigd door mij, G. Goossens.Naastenbest (fol 533): Frans Goorts, 2 personen en 2 paarden.


Huwt (1) voor 1574

Elisabeth Willem Hendrik AELBRECHTS

FamilienaamIndex

Overleden na 1574, voor 1581

Hypothetisch

ORA Oirschot (142b fol 259 no 4 dd 2-1-1582), erven Willem Henrick Aelberts en anderen, daaronder: Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Hoppenbrouwers weduwnaar van Elisabeth dochter van genoemde Willem (Henrick Aelbrechts) als vader van zijn dochter Catharina verwekt bij genoemde Elisabeth. Vgl ook ORA 1574/59, 1610/110 - niet verwarren met een gelijknamige Elisabeth, in 1606-1610 gehuwd met een Jan van Hersel.


Huwt (2) ca. 1579

6.445   Arike Frans LEEMANS

FamilienaamIndex 6.445Vader 12.890Moeder 12.891

Geboren voor 1555
Overleden na 1597, voor 27-3-1609

ORA Oirschot (141a fol 185 no 99 dd 23-8-1572) Peter Jan Scrommen en Joerden Jan Joerdens Sbrouwers als kerkmeesters van de Oirschotse kerk, hebben als schuldenaars beloofd om aan Peter Jan Goessens ten behoeve van Arieken dochter van Frans Leemans een bedrag van 82 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (141b fol 261v no 124 dd 27-8-1573) Joerden Jan Joerdens en Gijsbrecht van der Schout als kerkmeesters in Oirschot hebben als schuldenaars beloofd om aan Peter Jan Goossens ten behoeve van Arieken dochter van Frans Lemans een bedrag van 87 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (141c fol 415v no 56 dd 23-2-1576) Joerden Jan Joerdens Brouwers en Gijsbrecht van der Schout als kerkmeesters van de St. Petersfabriek van Oirschot, hebben als schuldenaar beloofd om aan Peter zoon Jan Goessens ten behoeve van Arieken minderjarig kind van wijlen Frans Lemans een bedrag van 98 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag met een rente van 6 gulden per jaar.

ORA Oirschot (142a fol 103 no 46 dd 16-4-1578) Laureijs zoon wijlen Ghijsbert Aerts heeft beloofd om aan Peter Jan Goessens ten behoeve van Arieken dochter van Frans Leomants (= Leemans) een jaarlijkse rente van 7 gulden te gaan betalen steeds, vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis, tuin, grond etc. in totaal ca. 6 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, b.p. Denis Dirck Sgruijters, Jan Dirck Jacops, Geusken weduwe en kinderen van Henrick van der Vlueten, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van een heiveld dat onlangs van de gemeente Oirschot in gebruik is genomen, groot ca. 12 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Jenneken weduwe en kinderen van Jan Aert Scheijntkens, de gemeijnte, Aert Joerdens de Metser.

ORA Oirschot (143c fol 406v no 27-30 dd 29-1-1591) Goijaert zoon wijlen Ghijsbert Goijaert Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter van Frans Lemans draagt de helft van een akker over, groot in totaal ca. 6 lopenzaad, (…).

ORA Oirschot (147b fol 201v no 121 dd 2-4-1611) Indertijd zijn Goijaert zoon wijlen Gijsbert Hoppenbrouwers en Adriana dochter van wijlen Frans Lemans toen het destijds zo roerige tijden waren, op de hoeve van de Denneboom komen wonen en hebben toen vee aangeschaft om deze hoeve te kunnen bewerken. Daarvoor was geld nodig waarmede zij dat vee hebben kunnen kopen en wel bij Denis Gijsberts van Engelant. Voor dat geld hebben zij een beemd laten belenen genoemd de Huiskens Veerdonck, gelegen in Oirschot herdgang Aerle en wel voor een bedrag van 100 gulden eens en verder hebben ze nog bij Jan Dirck Huijskens en bij diens broer Henrick een weiland laten belenen genoemd de Naegeldonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten en wel voor 69 gulden. Deze twee percelen heeft Goijaert weer vrij willen kopen zoals hij bij de Nageldonck al heeft gedaan en de genoemde Veerdonck vandaag zal vrijkopen en wel beiden met zijn eigen geld. Hij vreest echter dat hij deze 169 gulden vandaag of morgen alsnog nodig zou kunnen hebben om daarmee weer vee te kopen of andere noodzakelijkheden, en er daardoor weer moeilijkheden zouden kunnen ontstaan tussen deze Goijaert en diens kinderen die hij bij deze Adriana heeft verwekt. Om deze eventuele onmin te voorkomen zijn voor ons als schepenen verschenen de geachte Aert Jan Goorts en Dielis Frans Lemans als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van deze Goijaert en Adriana als partij ter ener zijde en genoemde Goijaert ter andere zijde en de voogden hebben aan Goijaert medegedeeld dat zij, om deze Goijaert geen nadeel te willen berokkenen, ermee tevreden zijn dat als Goijaert iets ernstigs overkomt of het geld nodig heeft, dat zij dan aan Goijaert toestaan vanwege het met diens zware arbeid gewonnen geld, om opnieuw zoveel geld op de onderpanden op te mogen nemen als hij ooit nodig zal hebben danwel op rente opnemen. Als hij het geld niet nodig heeft om daarmee enig vee te kopen, dan mag Goijaert de helft van dat bedrag voor zichzelf aanwenden en behouden. Partijen verklaren over en weer dat zij het hiermee eens zijn en ze beloven deze overeenkomst al zodanig na te zullen komen.


Huwt (3) na 1585

N.N.

Index

Overleden na 1622

Hypothetisch. Vermeld ORA Oirschot 1619, 1622 (nos. 1245-6, 145, 205-7) als ‘weduwe en kinderen Goort Gijsbrecht Hoppenbrouwer’ op o.a. de Patakker

Kinderen

 1. (uit 1) Catharina (*voor 1582), huwt Eijmbert Dielen Dirks (vermeld 1608, 1613)
 2. (uit 2) Dielis (+voor 1614), volwassen in 1609, niet vermeld 1614
 3. (uit 2) Dirk (+voor 1646); huwt Christina, die als weduwe van Dirck Goorts Hoppenbrouwers op 4-4-1646 Reijnder Sooken volmacht geeft om in haar plaats op te treden in diverse aangelegenheden (Leermakers Jr. Inv. 64, Folio 220 Verso). Frans Goorts Hoppenbrouwers is getuige. Betreft o.a. leenhoeve van Cranendonck en goed in de Vleut
 4. (uit 2) Frans Zie 3.222
 5. (uit 2) Geertruit, minderjarig in 1614 (vermeld 1623); huwt Andries Goort Dircx. Zij maken testament op 21-9-1656 (Van Oeckell Inv. 112, Folio 60). In marge: Dit testament is herroepen op 23-9-1656; op 11-11-1656 verklaren Jan Geridt Dircx en Geridt Claessen van Gestel, dat Geertruijt Hoppenbrouwers het testament heeft gerectificeerd op alle punten met enkele uitzonderingen
 6. (uit 2) Jan, minderjarig in 1614 (vermeld 1623)
 7. (uit 2) Aleid (+voor 1629), huwt Joorden Goorts Peters
 8. (uit 2) Gijsbert (volwassen in 1614, +na 1622, voor 1629), huwt Anneke Jacob Antonis Hoevens, vermeld ORA Oirschot 1616, 1620
 9. (uit 2) Jenneke (+voor 1629), huwt voor 1614 Gerit Peter Pennincks, verkoopt haar tiende in 1615 aan Gijsbert
 10. (uit 2) Willem, minderjarig in 1614
 11. (uit 2) Marijke, minderjarig in 1614; huwt voor 1629 Jan Ariens van Col
 12. (uit 2) Eerken (Aerken), minderjarig in 1614; mogelijk identiek met Arnolda, huwt Best 29-1-1624 Petrus Collinus (=Peter Ariens van Col)

TerugBegin van generatie


6.446   Lodewijk Derck WILLEMS

FamilienaamIndex 6.446Vader 12.892Moeder 12.893

Geboren Boxtel ca. 1570
Overleden Boxtel na 1631, voor 1636

Alias Ludovicus Theodorus (Timmermans?). Gegoed in Oirschot, Boxtel en Middelbeers.

ORA Boxtel (inv no 392.76 fol 64 dd 23-7-1598) Rombout Ariens man van Anna dochter van Dirck Willems verkoopt Lodewijk Dirck Willems hooi- en akkerland groot ca. 7 lopen; Lodewijk is Cfl 150 schuldig; marge: afgelost 3-5-1602.

ORA Boxtel (inv no 74 fol 30v dd 16-6-1594) Loij Dirck Willems vermeld in een belending

ORA Boxtel (inv no 77 fol 11 dd 1-10-1611) Lodewijck Diercks in een belending vermeld

ORA Oirschot (Toirkens 149b no 12 fol 9 dd 18-1-1620) Aert, Jan en Matheus, gebroeders en kinderen van wijlen Willem Jan Erfven, hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Lodewijk Dirck Willems ten behoeve van diens minderjarige kinderen Aert, Marike en Lijntken, die vanwege geleend geld een bedrag van 66 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over twee jaar en onderwijl steeds een rente van 4 gulden per jaar. Indien zij dan niet zullen betalen, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. (…) marge :Lodewijk Dirck Willems heeft verklaard voor deze belofte te zijn voldaan en wel door Aert en diens broers. Datum 24 november 1623, getuigen Verachter en Haubraken die het aandroegen.

ORA Boxtel (Toirkens inv. 392.81 fol 46 no 84 dd 17-1-1620) Dierck zoon wijlen (sic) Lodewijk Diercks heeft verklaard aan zijn vader Lodewijck Dierck Willems de som van 100 gulden schuldig te zijn vanwege de aankoop van verschillende paarden en koeien, lege (niet drachtige) beesten, schapen en varkens en verder vanwege alle gereedschap en getuig wat bij paarden hoort, hetgeen allemaal door de zoon in dank is ontvangen. Dierck als zoon belooft het geld altijd direct na verzoek van zijn vader te zullen betalen. Verder belooft Dierck zijn vader altijd te zullen dienen met wagens en paarden als die dat nodig heeft en als Lodewijk dat wil, mag hij bij Dirck een goede melkkoe komen halen die nog niet aan Dierck was verkocht. (Idem 85) Lodewijk Dierck Willems heeft bekend dat hij nog vanwege de uitzet aan zijn andere kinderen het volgende heeft uitgegeven. Eerstens aan zijn zoon Aertden de som van 43 gulden, aan zijn dochter Marijke de som van 55 gulden en aan Catharina zijn dochter de som van 105 gulden, welk geld deze kinderen van Lodewijk na diens dood uit zijn meest courante middelen zullen krijgen en daarna mee zullen delen met de anderen.

ORA Boxtel (inv. 392.85 fol 9 dd 1624-25) Niclaes zoon Lodewijk Dirck Willems is schuldig aan zijn vader Lodewijk Dirck Willems Cfl 160. Ook vermeld: Jan zoon Lodewijk Dirck Willems; Marijke en Catarina minderjarige kinderen van Lodewijk Dirck Willems.

ORA Boxtel (Toirkens inv.no 94 no 714 fol 283-v dd 23-6-1636) Dierick en Jan, broers en zoons wijlen Lodewijck Diercks verwekt bij diens vrouw wijlen Jenneken dochter wijlen Aert Mercks, (soms Marcus, JT) , verder Frans Goorts als man van Mariken, Goossen Eijmberts als man van Catharijn, beiden dochters van genoemde Lodewijck Diericks en Jenneken, die ook nog handelen voor hun broer Aert ook zoon van Lodewijk en Jenneken, verkopen aan hun broer Nicolaes zoon van Lodewijck Diercks hun vijf zesde delen van een weiland gelegen te Boxtel onder Brueckelen, belendend Jan Joost Rossums, de gemeijnte van Zelissel, Henrick Eevers de Bever. Nog hun deel van een beemdje genoemd de Langenbeemd, gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd in de Tongerbeemden, belendend de rivier de Cleijne Aa, de erfgenamen van Adriaen de Bresser, Peter Geerts de Metsere, de straat daar. Nog hun deel van een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Willem Geerts, Geerlingh Anthonis, Willem Diercks, Henrick Willems. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de grondchijns. (Idem 715) Niclaes en Jan, zoons van Lodewijk Diercks, verkopen aan hun broer Dirck zoon van Lodewijck Diercks hun vijf zesde deel van een stuk akkerland genoemd de Vranckbraeck gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend de gemeijnte van Zelissel, de Clarissen van Boxtel, Peeter Arien Lamberts. Nog verkopen ze het vijfzesde deel van een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Huijb Martens, de erfgenamen van Sijmon Vos, de genoemde Vranckenbraeck. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de grondchijns en 7 zesters rogge aan het Clarissenklooster in Den Bosch. (Idem 716) Dirck, Niclaes en Jan zoons van wijlen Lodewijk Diercks verwekt bij diens vrouw wijlen Jenneken dochter wijlen Aert Mercks, verder Goossen Eijmbrechts als man van Catharijn dochter van genoemde Lodewijk en Jenneken, die ook handelen voor hun broer Aert Lodewijk Dircks, verkopen aan hun zwager Frans Govers het huis, hofstad, bakhuis, varkenskooi, schop en tuin etc. alhier te Boxtel onder Tongeren, belendend het erf van de heer van Boxtel genoemd de Weijer, Frans Matijssen, de gemeenchappelijke straat, Adriaen Henricks. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 717) Dirck, Niclaes en Jan zoons van wijlen Lodewijk Diercks verwekt bij diens vrouw wijlen Jenneken dochter wijlen Aert Mercks, verder Goossen Eijmbrechts als man van Maria, verder Goossen Eijmberts als man van Catharina, beiden dochters van genoemde Lodewijk en Jenneken, verkopen aan hun broer Aerden Lodewijk Diercks de vijfzesde delen van een stuk akkerland de Lange Schaeffroede gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Jutgen weduwe van Hendrick Goijaerts, Emken dochter van Roover Jacopsen, Peeter Henricks van Eijndhoven, Huijb Marten Huijberts, Eijmbert Laureijssen. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. (Idem 718) Frans Geerts (sic) belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Goossen Eijmbert Hoppenbrouwers de som van 296 gulden te betalen en wel binnen nu en 3 weken. Het betreft een schuldvernieuwing vanwege eerder geleend geld voor het erfelijk goed. (Idem 719) Dirck zoon Lodewijk Dircks verkoopt aan Adriaen Henrick Janssen het vijfzesde deel van een stuk akkerland te Boxtel onbder Tongeren genoemd de Vranckenbraeck, belendend de gemeijnte van Zelissel, het klooster van de Arme Clarissen te Boxtel en meer anderen, Peeter Adriaen Lamberts. Nog dat zelfde deel van een stuk land gelegen ter zelfder plaatse, belendend Huijbert Martens, de erfgenamen van Simon Vos, het eerste perceel van de Vranckenbraeck. Daaruit een zester rogge per jaar te betalen aan het Clarissenklooster in Den Bosch uit de Vranckenbraeck, verder de chijns aan de heer, zoals hij heeft gekocht. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Boxtel (Toirkens inv.no 94 no 736 fol 291 dd 16-8-1636) Henrica echtgenote van Niclaes Lodewijks geassisteerd door Cornelis van de Nouwlant secretaris alhier die is gemachtijd door genoemde Niclaes ten diens behoeve en ten behoeve van Henrica, verklaren als naaste bloedverwanten beroep te doen op het recht van vernadering inzake een huis, hofstad, voorhof, hier te Boxtel binnen de bruggen onder Tongeren aan de weijer daar, afkomstig van wijlen Lodewijck Dircks en bij een boedeldeling toegewezen of gekocht van de andere erfgenamen door Frans Goijaerts namens diens vrouw, dochter van genoemde Lodwijck, zoals onlangs zoals men begreep door Goijart was verkocht. Henrica doet beroep op het recht van vernadering en belooft de koopsom te restitueren en heeft geld onder schepenen in bewaring gegeven. (Idem 737) Frans Goijaerts namens zijn vrouw verkoopt aan Cornelis van de Nouwlant secretaris alhier ten behoeve van Niclaes Lodwijcks Dircks en diens vrouw Henricka, het woonhuis, tuin, hofstad, bakhuis, schop, varkenskooi en aaniggend erf, zoals hem door de mede erfgenamen toebedeeld was volgens brief van Boxtel, alhier onder Tongeren aan de Weijer, belendend Frans Mattijssen, Adriaen Henricks. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 738) Genoemde Henricka uit de vorige akte belooft op onderpand van haar persoon en bezit om aan Frans Goijaerts de som van 318 gulden te betalen, per heden datum over een jaar. Het betreft een schuldvernieuwing vanwege eerder geleend geld

ORA Boxtel (Toirkens inv.94 no 754 fol 294-v dd 30-9-1636) Niclaes Lodewijcks als man van Henricka dochter van Claes Peeters van Zutphen, verder Jacop la Vigne als man van Catarina dochter van Niclaes Peeters van Zutphen, verkopen aan heer Gijsbert de Roije ten behoeve van Maria Goossens van Berckel die daarvan het vruchtgebruik krijgt en de erfgenamen van heer Jaspar van der Herstraeten in zijn leven persoon en pastoor van Esch, voor het erfrecht die een jaarlijkse rente van 5 gulden te betalen, steeds vervallend op St. Mathias Aposteldag, zoials Jacop zoon van Willem Jacops eerder had verkocht aan Niclaes Peeters Adriaens (van Zutphen?) op 23 februari 1607 volgens de brief van Den Bosch ondertekend door P. van Hees op onderpanden daarin vermeld. De comparanten hebben deze rente geerfd bij een deling voor schepenen van Boxtel na dood van wijlen Niclaes Peeters van Zutphen en diens vrouw Jenneken d.d. 26 juli 1636. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

Lodewijk Dircks: vermeld ORA Boxtel 1631, 1629; de kinderen 1616


Huwt

6.447   Jenneken Aert MERCKS

FamilienaamIndex 6.447Vader 12.894Moeder 12.895

Overleden voor 1620, vermoedelijk voor 1616

ORA Boxtel vermeldt ook een Jan zoon van Aert Claessen Mercx (ca. 1575) , en een Aert zoon wijlen Claes Mercx (ca. 1566).

Vermoedelijk niet uit Oirschot afkomstig. De vader is vrijwel zeker niet Aert Meus Mercks (te Oirschot, vermeld 1565, vader bij Aleit Henrick Quants van Antonis, en bij Geertruid Adriaens van Dooren van Aleijt); deze lijkt geen andere kinderen te hebben gehad. Evenmin Aert Jan Mercks (vermeld Oirschot 1565) met o.a. broers/zuster Maria, Marcelis, Antonis en enkel een zoon Antonis. Ook niet: Aert Henrick Martens Mercks (vermeld Oirschot 1626; deze is kennelijk te jong.)

Kinderen

 1. Theodorus Ludovicus (+Oirschot 1-4-1636 of 23-1-1644), huwt Aleijdis Michael
 2. Kinderen
  1. Johanna (dRK Oisterwijk 23-8-1620)
  2. Margareta Theodorus (dRK Oirschot 5-1-1622, testes Ludovicus Theodorus, Margareta Theodorus)
  3. Michael Theodorus (dRK Oirschot 29-2-1624, testes Joannes Leonardus, Antonia Henricus; +Oirschot 23-10-1644)
  4. Joannes Theodorus (dRK Oirschot 19-7-1626, testes Theodorus Theodorus Ostaden, Angla Henricus)
  5. Joannes Theodorus (dRK Oirschot 21-11-1627, testes Adrianus Joannes van Houdt, Maria Joannes)
  6. Maria Theodorus (dRK Oirschot 2-4-1630, testes Joannes Petrus, Guilhelma Adrianus)
  7. Ludovicus Theodorus (dRK Oirschot 13-5-1634, testes Joannes Petrus, Barbara Jordens)
 3. Claes Lodewijk Dirck Willems (alias Nicolaus Ludovici de Balsfort; hypothetisch), ook te Tongeren (1630), huwt Henrica Claes Peeters van Zutphen
 4. Kinderen
  1. Joannes (dRK Boxtel 26-12-1619 testes Gosewinus Henrici, Aleydis Theodori)
  2. Helena (dRK Boxtel 19-10-1623 testes Joannes Ludovici, Joanna Nicolai)
  3. Gosuinus (dRK Boxtel 22-1-1626 testes Laurentius Joannis, Cornelia Henrici Gosuini uxoris)
  4. Petrus (dRK Boxtel 30-12-1628 testes Petrus Gerardi, Joanna Gerardi Goossens)
 5. Jan
 6. Aert (minderjarig in 1620), doopgetuige in 1630, kennelijk ongehuwd
 7. Maria Zie 3.223
 8. Catharina Ludovicus Theodorus (Lijntken, minderjarig in 1620), huwt RK Best RK Best (ot 2-2) 24-2-1628 Gossiunus Embertus Hoppenbrouwers
 9. Kinderen
  1. Joannes Hoppenbrouwers (dRK Best 22-2-1629, testes Petrus van Audenhoven, Aleijdis Theodorus)
  2. Joanna Hoppenbrouwers (dRK Best 24-8-1633, testes Adrianus Joannes van Houdt, Margaretha Joachimus Scheunen [bOirschot 7-3-1653])
  3. Henricus Hoppenbrouwers (dRK Best 19-9-1640, testes Franciscus Hoppenbrouwers, Maria N., Margaretha Joachimus)
  4. Nicolaus Hoppenbrouwer (dRK Oirschot 4-9-1644, testes Nicolaus Goossens, Maria Joannes Oerlemans)

TerugBegin van generatie


6.448   Henricus Joannes van HERSEL

FamilienaamIndex 6.448Vader 12.896Moeder 12.897

Geboren ca. 1566
Overleden na 1620, voor 1-2-1623

Zonen Jan en Hendrick Hendrickssen van Herssel getuigen op 18-1-1650: Adriaen Marttens en Jan Dierickx Hoppenbrouwers, borg, verklaren schuldig te zijn aan Bernaert Janssen Kemps een som van 100 gulden (Van den Kerkhoff Inv. 87, Folio 4).

Notaris Jan Willems de Metser, Oirschot (Inv. 11, Folio 32 Verso, 4-11-1616), Henrick Janss van Herssel (oud 50) en Dierick Henrick van de Schoot verklaren dat Gijsbert Wouters aan Henrick Henricx van Bersse een paard heeft verkocht.

Notaris Lambrecht van Boxtel, Oirschot (Inv. 14, Folio 89 Verso, 7-8-1620), Hendrik Jans is getuige en tiendenaar van de heer van Merode.

Notaris Dierick Toirkens, Oirschot (Inv. 5, Folio 19, 8-3-1610), Testament van Catharina Jan Dircx, weduwe van Jan Alaert Vuestenss, vermeldt Henricken Jan Philipsen van Herssel.

RA Oirschot (Toirkens), 147a (fol 62 no 183, 5-5-1610) Henrick zoon Jans van Heersel heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Dircks van de Hagelaer die een bedrag van 16 gulden te zullen betalen per a.s. St. Gielisdag zonder rente.

RA Oirschot (Toirkens), 147a (fol 104 no 308, 30-8-1610) Henrick zoon Jan Philips van Heersel die hierbij het testament goedkeurt dat Henrick zoon Jan Alaerts Wuesten had gemaakt op 8 mei 1608 en ook nog het testament goedkeurt van Catharina dochter van Jan Dirks, weduwe van vermelde Jan Alaerts Wuesten dat deze Cathaijn had gemaakt op 8 maart 1610, beide testamenten voor meester Dirck Toorkens en getuigen gepasseerd zijnde zoals ons is gebleken. Hij verklaart dat Daniel Willem Smetsers aan hem de 10 gulden en 5 lopen rogge eens heeft betaald, die wijlen vermelde Catharina indertijd had vermaakt in dat testament aan vermelde Henrick Jan Philips van Heersel. Henrick geeft nu volledig kwijting aan Daniel Willem Smetsers als zijnde universeel erfgenaam van het bezit van vermelde Catharina.

Idem (fol 17v no 53 dd 29-1-1610) Joorden Jan Philips van Heersel en Henrick de Leeuw, welke laatste handelt namens diens vrouw Marieke dochter van Geraert Alaert Schepens en ook mede zijn gemachtigd door de andere kinderen van Jan Philips van Heersel en van de kinderen van Geraert Alaerts Schepens, zijnde allen erfgenamen van wijlen Henrick Jan Alaerts Wuesten, maken hierbij bezwaar tegen de verkoop van het bezit dat door vermelde Henrick Jan Alaerts Wuesten is achtergelaten. Ze wensen de verkoop als ongeldig bestempeld te zien en verzoeken hiervan een akte opgemaakt te krijgen.

NB In ORA Oirschot (o.a. 10-10-1582; 5-12-1585) komt ook voor een (net te oude) “Henrick zoon Jan Goijaerts ook wel van Hersel genoemd”. Over deze: (ORA Oirschot 144a fol 106 no 156 dd 30-3-1590) Henrick zoon wijlen Jan Goijaerts verwekt bij Catarina dochter van Willem Janssn. van Hersel.

ORA Oirschot (144a, jaarkroniek 1593) Op St. Ceciliadag is er ten huize van Aert Sgraets voor 4 stuivers per maaltijd verteerd, daarbij waren (…) de zoon van Henrick van Hersell (…) alle koorzangers en het bier is buiten besteld en ze hebben in totaal op die dag en de dag erna, 23 gulden en 10 stuivers verteerd, waarvan het kapittel 10 gulden ... daarnaast heeft iedere persoon nog 14 stuivers verteerd.

Vermeld op een lijst in ORA Oirschot 1597 (144c fol 10 los, ongedateerd en zonder duidelijke functie).

ORA Oirschot (146a fol 79 no 141 dd 3-6-1606) Goossen Jan Gerits verkoopt een stukje land groot 37 roeden, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijk b.p. het erf van de koper, Jan Henriks van Berendonk, Jan Goort Riemeslag. Hij verkoopt de grond aan Henrick Jan Philips van Heersel.

ORA Oirschot (146c fol 326v no 97-99 dd 2-3-1609) Henrick Dirks van den Haegelaer, verkoopt de akker genoemd het Bochtje, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijck, b.p. zijn eigen land, Henrick Jan Philips van Heersel, een akker genoemd de Vrijthof. Verder verkoopt hij nog een akker genoemd de Vrijthof, b.p. de akker genoemd het Bochtje, Aert Dirk Simons, Henrick Gerits van de Schoot, het erf van de koper, Jan Erven de oude. Hij had deze grond gekocht van Joorden Jan Philips van Heersel volgens een schepenbrief van Oirschot, d.d. 28 januari j.l. en hij draagt ze, op grond van het recht van vernadering, over aan Henrick Jan Philips van Heersel. (Idem no 98) Henrick Janssen van Heersel heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Erven de oude, zijn schoonvader, een jaarlijkse rente te zullen betalen van f. 14.10.-. (Idem no 99) Genoemde Jan Erven gaat akkoord met de aflossing van deze rente tegen een betaling van f. 227.5.-, steeds op Maria Lichtmisdag onder voorwaarde dat de aflossing 3 maanden vooraf wordt aangekondigd. Indien genoemde Henrick van Heersel of diens erfgenamen niet voor de dood van Jan Erven en zijn vrouw terugbetaald heeft, dan mag Henrick Jans van Heersel en zijn vrouw deze 2 stukken land voor zijn kindsgedeelte van de erffenis behouden en dan zal de rente vervallen, behalve als er achterstand in de rente is, dan zal Henrick van Heersel die alsnog betalen. Indien het erfdeel niet zoveel waarde zal hebben dan de grootte van deze 2 percelen, dan zal Henrick van Heersel het verschil aan zijn mede erfgenamen vergoeden.

ORA Oirschot (149a fol 24 nos 21-24 dd 9-2-1618) Henrik Jans van Heersel, als aangestelde voogd over het minderjarige kind van Jan Janssen van Heersel door deze Jans van Hersel verwekt bij Elisabeth Willem Henrick Aelbrechts, zijnde diens vrouw, en verder Wouter de Crom op grond van een machtiging aan hem verleend door Antonis Antonis Henrik Aelbrechts als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen genoemde Jan Jansen van Heersel en vermelde Elisabeth, (…) verkopen hierbij een stuk akkerland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk alhier, b.p. Jan Henriks van Berendonck, Henrik Dircks van de Hagelaer, de gemeenschappelijke straat. Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Janssen van Heersel van hiervoor. (…) (Idem no 22) Henrik Janssen van Heersel heeft als schuldenaar beloofd om aan Wouter de Crom in diens hoedanigheid en ten behoeve van vermelde minderjarige kinderen die een bedrag van 200 gulden te zullen gaan betalen (…) (marge:Wouter de Crom verklaart deze 100 gulden meteen van Henrick te hebben ontvangen en wel met een schepenbelofte van 100 gulden die Jan zoon Jan Jans Erven met Peter en diens zoon Antonis hebben beloofd aan genoemde Henrik en Wouter ten behoeve van de vermelde minderjarige kinderen. Verder heeft Jacops Jacops van Geel een bedrag van 28 gulden ontvangen. Datum 9 februari 1618; Jacop Jacops van Geel heeft met instemming van Wouter de Crom en Joorden Jans van Heersel verklaard dat deze belofte alsmede ook de belofte van Jan Erfven is voldaan, samen ook met alle rente daarvan. Datum 23 februari 1623) (Idem no 23) Henrik zoon wijlen Jan Jan Philips van Hersel verkoopt hierbij een weiland of hooidries gelegen in Oirschot herdgang Spoordonk, b.p. het erf dat ervan is afgedeeld, de erfgenamen van Marten Peter Goossens, Gerit Janssen van Gerwen, de gemeijnte aldaar. Het perceel wordt nu verkocht aan Jan zoon wijlen Jan Jan Erfven (…) (Idem no 24) Jan zoon wijlen Jan Jans Erfven en met hem zijn zoons Peter en Antonis, hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Henrik zoon wijlen Jan Jan Philips van Heersel als een van de voogden over Maijken minderjarige dochter van wijlen Jan zoon Jan Jan Philips van Heersel en aan Wouter de Crom als gemachtigde voor Antonis Henrick Aelbrechts als toeziend voogd van deze Maijken, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen (…) (marge: Jacop Jacops van Geel in aanwezigheid van Joorden Jansen van Heersel, welke Jacop tegenwoordig echtgenoot is van Lijsken Willem Aelbrechts, die eerder weduwe was van Jan Jans van Heersel, verklaart van Jan Jan Erfven in mindering op vermelde 100 gulden, een bedrag van 32 gulden te hebben ontvangen, die hij belooft aan minderjarige voorkinderen van deze Lijsken te zullen besteden en deze Jan en Joorden daarvoor te vrijwaren. Datum 31 juli 1620; De rest van deze belofte met de rente verklaart genoemde Jacop Jacops van Geel te hebben ontvangen op grond van het testament dat door genoemde Maijken voor pastoor en getuigen in Hoogstraten was opgemaakt d.d. 27 augustus 1621, waarbij de vrouw van vermelde Jacop enige erfgename is. Datum 8 september 1621).

Idem (fol 15v nos 115-116 dd 20-6-1618) Henrick Jan Philips van Hersel heeft verzocht aan Jacop Henrick Geraerts dat die afstand zou willen doen vanwege het recht van vernadering, inzake een akker gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aldaar, groot ca. 7 spijndzaad, b.p. het erf van genoemde Jacop, Jan Alaert Scepens en anderen, Lambert Lamberts, de kinderen van wijlen Dielis Hoppenbrouwers en Willem de Metser. Jacop had dat perceel enige tijd geleden gekocht van Henrick Ariens Verrijt als man van Emken dochter van genoemde Jan Philips van Hersel. Daarna heeft genoemde Jacop afstand van zijn bezit gedaan vanwege dat recht van vernadering en het perceel weer verkocht aan Henrik Jan Philips van Hersel en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve dat hij Jacop zal compenseren voor diens betaalde koopsom etc. (…) (Idem no 116) Genoemde Henrick Jan Philips van Hersel verkoopt hierbij het stuk land dat hij in de vorige akte heeft verkregen nu weer terug aan vermelde Jacop Henrik Geraerts en hij belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

ORA Oirschot (Toirkens 161a fol 346 no 211 dd 21-10-1636) Adriaan Niclaes van der Vleuten, verkoopt een rente van 3 carolus gulden per jaar die hij als mede erfgenaam van wijlen heer Wouter van Cuijk vicedeken en kanunnik van het kapittel van St. Peter in Oirschot in een verdeling met zijn mede erfgenamen heeft verkregen, volgens schepenen brieven van Oirschot, nu aan Joost Corstens van Ham. Deze f 3.-- per jaar is aan genoemde heer Wouter van Cuijk verkocht door Jan, Henrick en Matheeuws, broers en Anne hun zuster, kinderen van Henrick Philips van Hersel, verwekt bij wijlen Anne dochter wijlen Jan Erven, mede optredend namens Joorden en Adriaen hun broers samen met de voogd van genoemde Anne, elk jaar op 1 maart te betalen uit een akker genoemd het Bochtje gelegen in Oirschot, St. Petersparochie, herdgang Spoordonk, b.p. Henrik Dirks van den Hagelaar, de genoemde kinderen, het erf genoemd de Vrijthof. En nog te heffen uit een akker genoemd de Vrijthof, b.p. de genoemde akker genoemd het Bochtje, Aart Dirk Sijmens, Henrick Gerarts van den Schoot, de genoemde kinderen samen 3 lopenzaad en een spijntzaad groot. Dit is beschreven in schepenen brieven van Den Bosch d.d. 27 februari 1623.


Huwt Oirschot RK 16-1-1587

6.449   Anna Joannis ERVEN

FamilienaamIndex 6.449Vader 12.898Moeder 12.899

Overleden na 9-8-1630

RA Oirschot (Toirkens), 155a (fol 227ff no 138/9, 24-4-1630) Anneken dochter van Jan Erfven weduwe van Henrick van Hersel met haar voogd doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een stuk land deels akker en deels weide, genoemd de

Coopmans, en inzake een weiland genoemd het Hoolcot, beide percelen gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ter plaatse genoemd Boterwijk. Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan Jan, Joorden, Henrik, Matheeus, Arien en Anneken, zijnde haar wettige kinderen (…) (idem no 139:) Jan, Joorden, Henrick, Matheus en Adriaen, gebroeders en hun zuster Anneken, (…) hebben beloofd aan Peter Martens van den Collenberg (…) ten behoeve van Niclaes Peters van Zutphen die in Boxtel woont, die een jaarlijkse rente van 10 gulden te gaan betalen (…) op onderpand van een stuk land deels akker en deels weide genoemde de Coopmans, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemd in het Pandgat, (…) en een weiland genoemd ‘t Hoolcot gelegen in de Lubberstraat, (belend: Henrick Erfven, Willem Goort Simons, Jan Erfven de jonge, Arien Henricks Roijen), etc.

Idem (fol 297ff nos 201-3, 9-8-1630) Erfdeling nalatenschap Van Herssel-Erven: Aan Henrick Henricks van Hersel een huis met de helft van het aanliggend erf en akkerland, verder nog de helft van een akker alles gelegen in Oirschot (belend o.a. Arien Henrick Janssen van Hersel), weiland ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, genoemd de Bijvoet (belend o.a. Jan Janssen Erfven met meer anderen); hieruit jaarlijks een rente van 3 gulden aan Jan Herman Stockelmans als rentmeester van senor Silvester Lintermans, nog 30 stuivers per jaar, verder aan de fabriek van de O.L. Vrouwekerk te Oirschot 10 lopen rogge per jaar altijd betaald geweest zijnde met 2 gulden en tien stuivers, nog 3 blanken grondchijns aan de hertog van Brabant verder de dorpslasten. (…) Aan Adriaen de helft van een stuk akkerland gelegen bij het oude huis in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemd Boterwijk, een stuk akkerland aldaar gelegen naast Henrick Henricks van Hersel, een stuk akkerland ter zelfder plaatse naast o.a. Jan Janssen Erfven; belast met 6 gulden aan Franck de Becker in de stad Den Bosch, nog 10 stuivers per jaar aan de tafel van de H. Geest te Oirschot, verder de dorpslasten. (…) Aan Matheeus de oude tuin en het Dijstelkant ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, het derde deel van een weiland genoemd het Hoelcop, gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor; belast met 2 gulden 16 stuivers uit een grotere rente van 10 gulden aan Niclaes Peters die in Boxtel woont, verder nog 20 stuivers per jaar aan de weduwe van wijlen Jonker de Heer. (…) Aan Joorden een stuk akkerland, of een deel van een stuk akkerland genoemd de Groot Akker, gelegen in Oirschot ter zelfder plaatse als hiervoor, naast o.a. Anneken dochter van Henrick van Hersel, het derde deel van een weiland genoemd de Koeijweijde in het Hoolcoth; belast met 3 gulden en 12 stuivers (…) aan Niclaes Peters van Zutphen. (…) Aan Jan Henricks van Hersel een stuk land genoemd de Grootekker, gelegen in Oirschot terzelfder plaatse als hiervoor, naast Joorden en Anneken en Matheeus Henricks, het derde deel van een weiland genoemd het Hoolcoth; belast met 3 gulden en 12 stuivers aan Niclaes Peters van Zutphen. (…) Aan Anneken een akker genoemd de Vrijthof ( of Wijthof ), gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemd Boterwijk, naast Joorden Henricks van Hersel, de helft van een akker genoemd de Coopman; belast met 3 gulden worden betaald aan Heer Wouter van Cuijck kanunnik te Oirschot, nog 10 stuivers per jaar aan Joffrouw de Polluin weduwe van Jonker Sebastiaen de Heer, nog 6 stuivers per jaar aan de pastoor te Oostelbeers en de dorpslasten.

(Idem fol 304 no 202) De genoemde verdelers van hiervoor hebben aan hun moeder Anneken weduwe van Henrick Jansen van Hersel die instemde met deze boedelverdeling, haar beloofd om jaarlijks twee mudde rogge en een mudde boekweit te leveren, Oirschotse maat, en verder zal ieder van hen een vierde vat botermelk leveren en ook ieder van hen 3 pond zuivere boter. Verder mag Anneken daarnaast de kamer blijven bewonen die staat nabij het huis dat is toebedeeld aan Henrik Henricks van Hersel en ze krijgt de helft van de boomgaard met nog 9 roedes tuin ook in de tuin van genoemde Henrik van Hersel.

(Idem no 203) Voor de ontvangst van het hiervoor vermelde mag Anneken twee van haar kinderen aanwijzen onder beding dat als een van hen die ontvangst ervan niet goed zal uitvoeren dat ze dan een ander van haar kinderen in diens plaats mag aanstellen die haar daarin wel gewillig zal zijn.

(Idem fol 399 nos 278ff, 9-11-1630)

Henrick Henricks van Hersel verkoopt zijn huisen een stuk akkerland ter zelfder plaatse aan zijn broer Matheeus Henricks van Hersel; (no 279) Anneke dochter van wijlen Henricks van Hersel verkoopt 48 roedes land uit een stuk van twee lopenzaad min 4 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemde Boterwijk, welk perceel wordt genoemd de Bijvinck of ook wel de Coopman, aan haar broer Adriaen zoon wijlen Henricks van Hersel; (id. 280) Adriaen verkoopt dit weer aan Jan zoon wijlen Willem Erfven. (Id. 281) Jan zoon Willem Erfven belooft Adriaen Henriks van Hersel over een jaar een bedrag vna 100 gulden te zullen gaan betalen met onderwijl een rente van 5 gulden; (id. 282) Joorden zoon Henricks van Hersel belooft aan Jan Jacop Corstens terzake van geleend geld die een bedrag van 29 gulden te gaan betalen per heden datum over een jaar met onderwijl een rente van 30 stuivers (doorgehaald 21 april 1655).

Vermeld in belending (ORA Oirschot 1592 no 137) van erven Jan Houbrakens en Anna Lambrecht Vrancken: 3 beemden verkregen deels groes, deels heiveld, zoals die nog onverdeeld liggen, en af te delen van de kinderen Hendrick Houbrakens, gelegen in de parochie van Liempde in de Voldershoeck, b.p. Henrick van Hersell, Heijn Hulssen, de gemeijnte.

ORA Oirschot (146a fol 14v no 63 dd 11-7-1605) Jan Jan Erven de jonge heeft aan Anneke dochter Jan Erven een bedrag beloofd te zullen betalen van f. 53.10.-- , opeisbaar per heden dato over een jaar. (doorgehaald en op een andere wijze afgehandeld op 29 augustus 1609).

(149c fol 100v no 185 dd 2-10-1621) Anna weduwe van Henrick Janssen van Hersel geassisteerd door haar zoon Jan en door Joorden Janssen van Hersel als haar hierbij gekozen voogd, heeft beloofd om aan Dielis Niclaes Vlemmings vanwege geleend geld die een bedrag van 50 gulden te zullen betalen.

ORA Oirschot (150a fol 74v no 92-93 dd 1-2-1623) Henrik Jan Erffven verkoopt een stuk beemd genoemd de Bijvank in Oirschot onder Spoordonk te Boterwijk, b.p. de weduwe Jan Jan Dielis Snellaerts, de weduwe Cornelis Jan Gerards, de weduwe Henrik Jan van Hersel, de gemeenschappelijke straat. Hij had dit stuk land van zijn ouders verkregen met de verplichting om genoemde weduwe Henrik Jan van Hersel te laten wegen en hij verkoopt dit nu aan Arien Lambert Wijnants. (…) (idem no 93) Genoemde Arien Lamberts heeft beloofd als schuldenaar aan genoemde Henrik Jan Erffven een bedrag van f 32.- te zullen betalen (doorgehaald 22 maart 1624).

(150a fol 161 no 232 dd 26-4-1624) Anneke dochter Jan Erffen, weduwe van Henrik zoon Jan Philips van Hersel, geassisteerd door haar broer Henrik Jan Erffen, haar in deze aangelegenheid gekozen voogd, geeft het recht van vruchtgebruik over m.b.t. een stuk akkerland groot ca. 7 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk onder Boterwijk, b.p. Henrik Dirks van de Hagelaar, Lijsken dochter Jan Erffen, Henrik Gerards van de Schoot, de weduwe en kinderen van Jan Henriks van Berendonk, Aert Dirk Sijmons. Het perceel is gerechtigd te wegen zoals dat tot nu toe gebruikelijk is en zij geeft haar aanspraken over aan haar wettige kinderen. (…) (Idem no 233) Joorden, Henrik en Matheeus, broers en hun zuster Anneke die geassisteerd is door haar voogd Henrik Jan Erffen, voor hemzelf handelend en ook namens hun minderjarige broer Adriaan, zijnde allen wettige kinderen van wijlen Henrik zoon Jan Philips van Hersel, verwekt bij Anneke dochter Jan Erffen, hebben opdracht en volmacht gegeven aan hun broer Jan om namens hen in Den Bosch een bedrag van f 100.-- te gaan lenen bij iemand die Jan goeddunkt, waarvoor hij een rente van f. 6.-- per jaar mag vestigen op het genoemde stuk akkerland uit de vorige brief, welk stuk land deels door hun vader is gekocht en deels is nagelaten aan Anneken door haar vader Jan Erffen en van welk stuk land genoemde Anneke vandaag het recht van vruchtgebruik heeft afgestaan. (…) (idem no 234) De genoemde personen en ook handelend voor hun broer Jan hebben ermee ingestemd dat niettegenstaande het feit dat hun moeder Anneke het vruchtgebruik van genoemde akker heeft afgestaan, altijd zo lang ze leeft de opbrengst daarvan zal mogen genieten mits ze de genoemde lasten betaald samen met de f. 6.-- per jaar waarmee de grond is belast.

(150a fol 171 no 248 dd 9-5-1624) Jan zoon Goort Riembeslag als man en voogd van Marieke dochter Jan Philips van Hersel, verkoopt een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad en 20 roeden gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijk, b.p. aan de noordkant Henrik Dirks van de Hagelaar, Jenneke weduwe en kinderen Herman Stokkelmans, en Jenneke weduwe Jan Henriks van Berendonk. Het perceel heeft het recht te mogen wegen over het erf van genoemde weduwe van Jan van Berendonk. Genoemde Jan verkoopt het stuk grond aan Anneke weduwe Henrik Jans van Hersel die er het vruchtgebruik van heeft waarbij het verder dient ter vererving op haar kinderen. (…)

Kinderen

 1. Yken (bOirschot 27-12-1587 als zuigeling; vgl Neggers in BL 2007:456)
 2. Jordanus Zie 3.224
 3. Jan (bOirschot 16-10-1657)
 4. Mathijs (bOirschot 7-2-1670)
 5. Henricus (*voor 1605 bOirschot 13-8-1669), vermeld als volwassen en zelfstandig handelend in ORA Oirschot 23-1-1629
 6. Adriaen (+na 1634)
 7. Anneken (+na 1634, voor 12-5-1645); Mathijs handelt in 1545 schuld af namens haar verdere erven

TerugBegin van generatie


6.450   Jan Jan HANTSCHOENMAKERS

FamilienaamIndex 6.450Vader 12.900Moeder 12.901

Overleden Oirschot na 20-7-1633, mogelijk na 1641

Kennelijk nog in leven in 1641: ORA Oirschot (inv A0127 nr 2396 protocol 18-2-1641) Jan Jan Handschoenmakers, Joorden Henric van Hersel zijn zwager (zal schoonzoon moeten zijn, van een zoon Jan is mij niets bekend) en Engelke en Jenneke zijn (=Jans) dochters sluiten een lening van 100 gulden af.

Jan Hantschoemakers (17-10-1623) genoemd als belendend aan goederen van Adriaen Adams Voss (machtigt Willem Adriaen Goijaerts en Lambrecht Janss Bressers) die hij via zijn vader van zijn grootvader heeft geerfd en gelegen zijn in Oirschot aan de Heuvel, en die hij wil overdragen aan jonker Everardt van Amelroij (Van Boxtel Inv. 15, Folio 60). Hij is op 22-6-1622 getuige bij het testament van Goeijaertken Willems Goossens, wed. Sijmon Smolders (Van Boxtel, Inv. 15, Folio 20 Verso).

Gesignaleerd BL 1993:4: Philips Geraerts de Roij (begraven te Best op 10 mei 1634) kocht in 1563 de halve akker ‘die Hoeve’ op Notel van Jan Jan Dirck Hantschoenmakers en leende ƒ28 van Gijsbert Wülems van den Heuvel. BL 1992:195: Willem Hantscoenmekers in 1470.

Alle verwijzingen ORA Oirschot: bron is de bewerking van J. Toirkens

Vermeld als belender in 1630 (ORA Oirschot 155a fol 36 no 25 dd 22-1-1630) van de erven Franck Wijnants Verrijt, met land naast een stuk akkerland genoemd de Pellenbraecken, en een stuk akkerland genoemd het ‘Adriaen van Osakkerken’, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen in de Pellenbraecken.

Ook als belender (ORA Oirschot 28-9-1640, inv 165a fol 309 no 232) van Jan Jaspers van Esch (verkoper) en Jan Geraerts Snellaerts (koper) van een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad en 21 roedes, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof ter plaatse genoemd aan het Hoog Huiskens erve. Idem (145b fol 172v no 66 dd 8-3-1600) naast Henrick zoon wijlen Peters van de Schoot mret diens huis etc. groot ca. 20 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof aan de Heuvel aan het Dun, b.p. Jan Hanschoemakers, de gemeenschappelijke straat, Aert Sgraets en Willemken Coolen.

ORA Oirschot (145a fol 52v no 273 dd 12-6-1598) Adriaen Jan Tomas van der Ameijden heeft als schuldenaar beloofd om aan Jan Jan Hanschoenmakers ten behoeve van Henrieksken en Marieken, dochters van Gijsbert Mathijssen ( moet zijn Gerard Gijsbert Mathijssen) een bedrag van 30 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over twee jaar en elk jaar onderwijl een rente van 2 gulden per jaar, waarvan de eerste termijn vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag.

ORA Oirschot (145b fol 302 nos 68-70 dd 16-4-1602) Wouter zoon wijlen Gerardt Ghijsbrecht Thijs verkoopt zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn ouders, waar deze goederen zich ook bevinden. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Jan zoon Jan Hanschoemakers. (Idem no 69) Jan zoon Jan Hanschoemakers junior heeft beloofd aan Wouter Gerart Ghijsbrecht Thijs een rente te betalen van 12 gulden per jaar, steeds betaalbaar op O.L. Vrouw Lichtmisdag op onderpand van zijn deel en aanspraken zoals hij die in de voorgaande akte van Wouter Thijs heeft gekocht, in het huis, tuin en akkerland gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Heuvel, b.p. de Laerdijck, Henrick van de Schoot, de gemeenschappelijke straat, het stuk waarvan het is afgedeeld. De schuldenaar belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden ter aflossing en betaling van deze rente van 12 gulden per jaar. (…) (idem no 70) Wouter zoon wijlen Gerart Ghijsbrecht Thijs verkoopt de rente van 12 gulden per jaar welke rente Jan zoon Jan Hanschoemakers aan genoemde Wouter had beloofd met vervaldag Maria Lichtmisdag op onderpand van het erfdeel uit de vorige akte d.d. 16 april 1602. Deze rente verkoopt hij nu aan Mathijs zoon Peter Ghijsbrecht en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Idem (fol 338 no 207 dd 30-12-1602) Marijke dochter van wijlen Gerard Ghijb Thijs, verder Jan Jan Hanschoemakers junior en Willem Peter Heijligen hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Marten zoon wijlen Peters van de Maerselaer een bedrag van 70 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag en nog 70 gulden op a.s. St. Jacobsdag. (…)

ORA Oirschot (146c fol 302v no 5 dd 20-1-1609) Jan Jan Handschoenmakers heeft beloofd om aan Dirk Jacobs van Trier een jaarlijkse rente te betalen van f. 12.- elk jaar vervallend op 0.L. Vrouw Lichtmisdag en wel vrij en onbelast, waarvan de eerste termijn zal vervallen per a.s. Maria Lichtmisdag. De rente wordt betaald uit een huis met tuin en alle daarbij gelegen gronden, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Heuvel, b.p. de beemd van Henrick Joost Bruestkens, Henrick Peeters van de Schoot, de weduwe van Jan Arien Ansems, de Laardijk en de gemeenschappelijke straat. (…) (marge: Vandaag op 5 september 1714 verklaren Ariaen de Jonge, zoon van Ariaen Thielemans en Cornelis van Gestel als man van Maria dochter van Dirk Thielemans dat zij door Joorden en Dielis Gerits van Hersel en door Willem van den Biggelaar als man van Jenneke dochter Gerit van Hersel, samen met Aldegonde, ook een dochter van dezelfde Gerit van Hersel, volledig zijn voldaan m.b.t. deze rente van f. 12.- per jaar, samen met de achterstallige rente)

(150b fol 22 no 51 dd12-2-1625) Jan zoon Jan Handschoenmakers heeft vanwege geleend geld beloofd om aan Jan zoon Niclaes Loij Timmermans een bedrag van f. 45.-- te zullen betalen, opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag over 2 jaar met ondertussen 5 jaar rente van elk f. 2.10.--.

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 111 no 66 dd 16-2-1629) Jan zoon Jan Hantschoenmakers doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik waarop hij zoals hij verklaarde, recht heeft inzake het derde deel van een huis, hofstad, tuin grond etc., voor het totaal groot ca. 14 lopenzaad, gelegen in Oirschot aan de Heuvel alhier, (…) Hij heeft dit vruchtgebruik geerfd bij het overlijden van wijlen diens vrouw Iken, dochter van wijlen Gerit Gijsberts Tijssen. Hij draagt dit vruchtgebruik nu over aan Joorden Henrick Janssen als man van diens vrouw Elken, dochter van deze Jan Jan Hantschoenmakers en vermelde Iken.

ORA Oirschot (Toirkens 158a fol 301v no 266 dd 20-7-1633) Jan Hantschoemakers en Joorden Henricks van Hersel hebben samen en ieder hoofdelijk als schuldenaars beloofd om aan Jenneken weduwe van Jan Jan Rijemeslach dochter van wijlen Goort Goossens, terzake van geleend geld die per a.s. Maria Magdalenadag over een jaar een bedrag van 50 gulden te zullen gaan betalen en onderwijl een rente van 3 gulden.

Bij huwelijk: Jan Jan Haernesmaker (sic)


Huwt Oirschot RK x-4-1596

6.451   Ijken Gerart Ghijsbert Mathijs Roefs van de TOERKEN

FamilienaamIndex 6.451Vader 12.902Moeder 12.903

Overleden voor 16-2-1629

ORA Oirschot (144c fol 422v no 257 dd 27-7-1596) Wouter zoon wijlen Gerart Ghijsbert Mathijssen, ( lees Roefs van de Toerken) voor zichzelf en ook optredend voor zijn zusters Henrieksken en Mariken, verder Jan Jan Hanschoemakers als man van Ijkenen dochter van van genoemde Gerart, verkopen een jaarlijkse rente van 3 gulden afkomstig van Elisabeth dochter van Gijsbert Mathijssen, welke rente Adriaen Janssn. van der Zande eerder had beloofd aan zijn zuster Agneesken. De rente vervalt ieder jaar op Maria Lichtmisdag en wordt geheven op onderpand van een stuk land en weide, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest, b.p. het stuk waarvan het is afgedeeld, de gemeijnte. Ook nog op onderpand van een stuk land aldaar gelegen, b.p. Gielis Lucas van de Schoot, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 3 november 1521. Ze verkopen de rente nu aan Dirck Aerts Verroten en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.

Kinderen

 1. Aleydis Zie 3.225
 2. Jenneken, maakt een codicil d.d. 20-11-1675 (Leermakers Sr Inv. 54, Folio 54), noemt haar nichten Ida en Henricxken Joorden Henricx van Herssel. Idem in een eerder testament dd. 21 mei 1625, inv.nr. 5044=15, fol. 107v.

TerugBegin van generatie


6.452   Adrianus Joannes A GESTEL

FamilienaamIndex 6.452Vader 12.880Moeder 12.881 • Tevens 6.440

6.453   Joanna Johannis WILHELMS

FamilienaamIndex 6.453Vader 12.882Moeder 12.883 • Tevens 6.441

TerugBegin van generatie


6.454   Willem Marten Lamberts van den COLLENBERG

FamilienaamIndex 6.454Vader 12.908Moeder 12.909 • Tevens 12.886

Geboren voor 1575
Overleden Nuenen +na 4-1-1629, voor 6-9-1631

Alias Van Liempde (1623, 1624). H Geestmeester Oostelbeers 1611.

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

ORA Liempde (inv no 4 fol 35v dd 26-1-1599) Willem zoon van Merten Lamberts (van Collenberch) en vader genoemd in een belending

ORA Liempde (inv no 5 fol 17 dd 2-5-1604) Willem zoon van Merten Lamberts van de Collenberch door Lambert verwekt bij diens eerste vrouw Merijken dochter van wijlen Willem Peters, verkoopt een stuk akkerland aan het Cruijs aan Willem Jan Willems de jonge. In de volgende akte zijn Laureijs Goijaerts van de Schoor en Merten Lamberts van de Collenberch, borgemeesters voor Liempde, partijen.

ORA Liempde (inv no 5 fol 5 dd 26-2-1606) Willem zoon Merten Lamberts van de Collenberch door Merten verwekt bij diens eerste vrouw Marijken dochter van wijlen Willem Peters, verkoopt een stuk hooiland aan Jan Gerrit Henricks.

ORA Liempde (inv no 5 fol 6 dd 26-2-1606) Willem Merten Lamberts van de Collenberch verkoopt en stuk akkerland aan zijn broer Peter.

ORA Liempde (inv no 5 fol 4v dd 6-3-1607) Willem zoon Merten Lamberts van de Collenberch door Merten verwekt bij diens eerste vrouw Marijken dochter van wijlen Willem Peters, verkoopt een akker aan den corten (k)ors, aan Henrick zoon van Pauwels Henricks.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 57 fol 9-v) Antonis Willem Martens belooft aan Steven Peter Antonis en aan diens vrouw zolang ze leven, elk jaar een rente van 7 gulden te gaan betalen, steeds op Maria Lichtmisdag vanwege een kapitaal van 100 gulden en na hun beider dood kont de rente en het kapitaal te vervallen. Conditie is dat als ofwel Steven of Heijlken niet langer leeft dat Anthonis dan aan de langstlevende van hen beiden 42 gulden zal geven. Datum 29 februari 1608, getuigen Goijaert en Gerit.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fo 21 no 128) Willem Martens (=van Liemd; JT) belooft aan Goijaert Martens Mijssen per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 190 gulden te betalen met de behoorlijke rente. Datum 15 juli 1608, getuigen Bogaert en Kemmer.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 21v no 131) Komen is Willem Martens (=van Liemd, JT) en belooft aan Huijbert Adriaen Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over 1 jaar de som van 110 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 15 juli 1608, getuigen Bogaert en Kemmer.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 46 no 291 dd 9 februari 1610) Willem Martens van Liemdt belooft voortaan aan Cornelis Peter Neelen die een jaarlijkse rente van 12 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers steeds op Maria Lichtmisdag, op onderpand van een huis, tuin te Oostelbeers, groot ca. 30 lopenzaad, b.p. Dirck Dirck Bunnen, de gemeijnte. Nog op onderpand van een stuk akkerland in de zelfde parochie, groot ca. 5 lopenzaad, b.p. de kinderen van Jan Bunnen, Aert Dirck Jan Seelen, meester Jacop Linterman, de akkerweg daar. De schuldenaar belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Actum als boven

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 57v no 369 dd 15 december 1610) Willem Martens (van Liempd, JT) belooft aan Huijbert Dirck Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 110 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven. Voetnoot : Peter Martens belooft zijn broer Willem voor diens belofte te vrijwaren.(Idem no 370) Lonis en Michiel Jacop Lonis, verder Jan Dircks als echtgenoot, nog Adam Monen als echtgenoot van zijn vrouw, Frans Dirck Nijs als echtegenoot van zijn vrouw, allen wettige kinderen van Jacop Lonis, dragen aan Thonisken weduwe van Anthonis Willem Martens met haar kinderen een stuk land en groes over groot ca. 4 lopenzaad en 40 roedes, gelegen in de parochie van Oostelbeers, b.p. de koper zelf, Peter Aert Baudewijns en meer anderen, de gemeijnte. Het bezit is vrij van lasten. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 6 januari 1612, getuigen Bogaert en Lambert Pauwels.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 406 dd 5 mei 1611fol 66-r) Jan Jacops van Aelst draagt aan Gerart Jan Aerts en aan Willem Martens (=van Liemd, JT ) als H. Geestmeesters te Oostelbeers

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 474) Peter Willem Lambrechts belooft Dirck Gerit Joris als H. Geestmeester die per a.s. Maria Lichtmisdag de som van 53 gulden te betalen, of als hij later betaalt een rente van 3 gulden per jaar. Actum als boven.(Idem 475) Michiel Jacop Lonis heeft beloofd om Willem Martens (=van Liemd, JT) te vrijwaren voor de borgtocht die Willem eerder voor Gerit Ariens heeft gedaan voor de officier (de schout, JT). Datum 23 maart 1609, getuigen Beijens en Heijden.

Bosch Protocol (inv no 1454 fol 204 dd 4-2-1610) Willem Marten Lamberts van Collenberg tot Oistelbeerse promisit Peter zoon wijlen Thomas Peters Lootgieters 7 gulden jaarlijks Liemde, losbaar met 100 gulden.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 477) Willem Martens van Liemd belooft aan Gerit Arien Gerits die per a.s. half maart over 1 jaar de som van 65 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 30 april 1612, getuigen Jan Aerts en Kemmer.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 86v no 503) Willem Martens (van Liemd, JT) belooft aan Joost Wouters die per a.s. St. Dielisdag over een jaar Jan de som van 56 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Datum 6 september 1612, getuigen Bogaerts en Henrick. Voetnoot : Is met instemming van Jan Wouters doorgehaald.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 92 dd 7 februari 1613, no 533) Willem Martens (=van Liemd) belooft aan Huijbert Jan Gerits die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar de som van 130 gulden te betalen, elke gulden van 20 stuivers. Actum als boven.

Bosch Protocol (inv no 1460 fol 62v dd 19-3-1613) Willem z.w. Marten Lamberts van Collenberg te Beerse promisit Peter zoon wijlen Thomas Peters Lootgieters 5 1/4 gl jaarlijks Liemde, losbaar met 75 gl (Marge: gelost 9-10-1620).

Bosch Protocol (inv no 1460 fol 261 dd 11-7-1613) Willem z.w. Marten Lamberts van Collenberg promisit Peter zoon wijlen Thomas Peters Lootgieters 8 3/4 gl jaarlijks Liemde, losbaar met 125 gl. (Marge: gelost 9-10-1620.)

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 662 dd 24 maart 1615 fo 111-r) Willem Martens (=van Liempt) belooft Steven uit de vorige akte als H. Geestmeester ten behoeve van de H. Geest tot a.s. Maria Lichtmisdag de som van 26 gulden 10 stuivers te betalen. Als het geld langer uitstaat dan elk jaar de behoorlijke rente ervan te betalen. Actum ut supra.

ORA Liempde (inv no 9 fol 37 dd 9-2-1615) Willem zoon wijlen Merten Lamberts van den Collenberch verkoopt een akker aan Jan zoon wijlen Henrick Laureijs Hessels.

ORA Liempde (inv no 9 fol 38v dd 28-3-1615) Willem zoon wijlen Merten Lamberts van den Collenberch vernadert een stuk hooiland dat zijn zuster Anna met zijn broers Peter en Peter als voogden van haar kinderen had verkocht aan Wouter Corstiaen Henricks.

ORA Liempde (inv no 10 fol 24-25 dd 6-4-1616) Willem zoon wijlen Merten Lamberts van de Collenberch verkoopt een akker aan de Joeckwech onder Vrelickhoven parochie Liempde (belendt o.a. door Anne dochter van Jan Henricks van de Bichelaer, weduwe van Jan Everts) aan Henrick zoon wijlen Joerden Peter Swolffs. (Volgende akte) Henrick zoon wijlen Joerden Peters belooft Willem fl 615.-.- (Marge: 4-4-1620 voldaan.)

Notaris Heribert van Audenhoven, Oirschot, Inv. 151-157, Folio 469 (Huurovereenkomst 22-01-1687?) Peter Willems van de Laeck en Nicolaes Lamberts van Collenbergh, momboiren over het kind van wijlen Willem Peters van Collenbergh, verhuren, uit naam van het kind, de stede, gelegen aan de termeijenheuvel, aan Jan Franssen van Roij.

Bosch Protocol 1478. 1621 januari sH,R.1532,188 Willem z.w. Marten Lamberts wnd Oostelberze man van IJken d.w. Peter Jans van Oss verkocht Dierck z. Thomas Diercx van Hijnsberrche jeec 6 ka gld 5 st op Lichtmis uit huys erve hoff schuere erffenis daaraan ackerlant en weylant tsamen 31 L onder Oistelberze

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens no 974 fol 162-v) Peter Willems, Lambrecht Pauwels, Gerit Jan Aerts en Antonis Mathijssen beloven namens de gemeente aan Willem Martens die per a.s. Pinksteren een bedrag van 265 gulden te betalen. Datum 3 november 1622, getuigen Heijden en Beijen.

Schepenbank Oost- en Middelbeers (Inventarisnummer 585 Jan Toirkens fol 170 no 1029) Willem Martens belooft aan meester Aert Cottereels nu per a.s. oogsttijd de som van 13 kruisdaalders te betalen. Datum 11 april 1623, getuigen Lambrecht Pauwels en Henrick Kemmers.

ORA Oirschot (150a fol 185 no 275 dd (ongedateerd) 29-12-1623) Willem zoon Marten Lamberts van Liempde als man en voogd van Yken dochter Peters van Osch en gedeeltelijk ook voor zichzelf heeft beloofd aan heer Frans Aelbrechts, priester en vicaris te Oirschot, een erfelijke rente te betalen van f. 3.-- per jaar , elk jaar vervallend op 15 mei en voor de eerste keer op 15 mei 1625. De rente wordt betaald uit een huis, tuin en hofstede gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, groot ca. 2 lopenzaad, b.p. de kinderen wijlen Henrik Marten Buckincx, Jan Lenaert Zilback, Jan Daniels van de Schoot, de kinderen Adriaan Peters van Osch en zijn zuster Metken, de gemeenschappelijke straat ofwel de Vrijthof.

ORA Oirschot (Toirkens 150a fol 83 no 105 dd 6-3-1624) Arien Ariens als man en voogd van Heijlken dochter Peters van Osch verkoopt de helft van een hofstede met zijn materialen, en tuin met erachter gelegen erf, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof. B.p. voor het gehele perceel de erfgenamen van Henrik Marten Buckincx, Jan Leonards, Jan Daniels van de Schoot, Jan Gerards, de minderjarige kinderen van wijlen Arien Peters van Osch, de Vrijthof. De nagenoemde koper als man en voogd van Yken, dochters Peters van Osch heeft hier de andere helft van. Genoemde Arien Ariens verkoopt zijn helft nu aan zijn zwager Willem Marten Lamberts.

Idem (fol 180 no 262 dd 14-5-1624) Willem zoon Marten Lamberts van Liempde als man en voogd van Yken dochter wijlen Peters van Esch, heeft heer Frans Alberts, priester en vicaris te Oirschot een erfelijke rente beloofd van f. 3.-- per jaar, elk jaar vervallend op 15 mei en voor de eerste keer 15 mei 1625. De rente wordt betaald uit een huis met tuin en daarbij gelegen erven ca. 2 lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, b.p. de kinderen wijlen Henrik Marten Buckincx, Jan Leonarts Zilbak, Jan Daniels van de Schoot, de kinderen Adriaan Peters van Osch en diens zuster Metken, en ook voor aan de gemeenschappelijke straat gelegen ofwel de Vrijthof. Deze goederen heeft genoemde Willem voor de ene helft middels het erfdeel van zijn vrouw verkregen en voor het andere deel gekocht van zijn zwager Arien Ariens als man en voogd van Heijlke ook dochter van genoemde Peter van Esch.

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 31 no 12 dd 4-1-1629) Willem zoon wijlen Marten Lamberts van den Collenberg als man van Iken dochter van wijlen Peters van Osch, verkoopt hierbij een hofstad tuin met grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. het huis van de verkoper, Jan Leonaerts Silback, Jan Daniels van de Schoot, Gijsbert Rutgers van Osch, de gemeenschappelijke Vrijthof aldaar. Hij verkoopt het bezit nu aan Gerard Janssen Kaemerling (…) (Idem 13) Gerart Janssen Kemerling belooft als schuldenaar om aan Willem Martens van de Collenberg terzake van de aankoop van hier voor, die per a.s. Maria Lichtmisdag over 4 jaar, danwel over twee jaar een bedrag van 400 gulden (…) In marge: verklaringen van ontvangst delen hiervan door Iken weduwe van Willem Marten Lamberts van 6 september 1631, 25 februari 1634, 29 september 1641.

Bij alle dopen: Willem Martens (1604 Guilelmus Martinus van Liemdt; 1606 de Limdt) Echter: hij huwt als Albert Willem Martens…


Huwt Oirschot 21-6-1600

6.455   Iken Peters van OSCH

FamilienaamIndex 6.455Vader 12.910Moeder 12.911 • Tevens 12.887

Overleden na 5-5-1651

Huwelijksdatum is die van een Iken Peters van Os met een Albert Willem Martens; onzeker

ORA Oirschot (Toirkens 156a fol 378 no 314 dd 23-9-1631 Heer en meester Dirck Brouwers, priester en pastoor in Oirschot, daartoe gemachtigd zijnde vanwege een openbare en gezegelde machtiging, opgemaakt door de eerwaarde heer pater Egidius Winckels, pater en overste van het klooster van Mariawater en verder gemachtigd door de eerwaarde Helene van Wijlich, abdis van dat klooster d.d. 11 september 1631 zoals ons als schepenen is gebleken, heeft verklaard dat Ida dochter van wijlen Peter van Osch, weduwe van Willem Marten Lamberts van de Collenberch, nu 3 jaar geleden in het jaar 1628 de jaarlijkse rogpacht heeft afgelost van een mudde rogge dat dit klooster steeds op het bezit van Ida heeft geheven, zijnde een huis met tuin etc. gelegen in Oirschot aan de Vrijthof alhier, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 maart 1465.

ORA Oirschot (137a fol 31 no 159 dd 10-4-1551) Jan zoon wijlen Daniel Danielszoon junior heeft beloofd om aan Jacop Willem Jacops die voortaan een jaarlijkse rente van 9 gulden te gaan betalen, (…) In marge: Iken dochter van Peter van Osch geassisteerd met haar zoon Lambert als haar voogd en Adriaen Adriaens die optreedt voor Wilbert Adriaens als man van Barbara zijde de zusters van genoemde Adriaen Adriaens, verder Adriaen Dirck Aleijten als voogd over Henrick en Adriaentje, allen kinderen van genoemde Adriaen Adriaens verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Peter van Osch, hebben verklaard dat Henrick zoon Laureijs Jan Daniels en Marieken weduwe van Laurens zoon van Laureijs Jan Daniels de helft van deze 9 gulden per jaar heeft afgelost met een bedrag van 72 gulden en ze geven daarvoor kwijting. Datum 30 november 1627.

ORA Oirschot (160a fol 165 no 149 dd 30-5-1635) Iken weduwe van Willem Martens van de Collenberg, met Peter Martens als haar gekozen voogd, heeft Antonis Aerts de Greve toegestaan om de huur te verlengen van haar huis, tuin, grond etc. staande in herdgang de Kerkhof en wel voor een periode van 6 jaar, waarbij na 3 jaar tussentijds kan wordem opgezegd, door diegene die dat wil, alles volgens het huurkontrakt d.d. 16 april 1630. Echter in plaats van de 41 gulden huur zal hij maar 35 gulden hoeven te betalen.

ORA Oirschot (164a fol 12 no 7 dd 3-1-1639) Ijken weduwe van Willem Marten Lamberts (van Kollenburg), dochter van wijlen Peter Janssen van Osch met haar voogd hierbij, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een huis, hofstad, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd aan de Vrijthof, b.p. Niclaes Jacobs, Gerit Jansen Kamerling, de weduwe van Gijsbert Rutghers van Osch, de gemeenschappelijke Vrijthof aldaar zoals ze verklaarden. Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar wettige kinderen verwekt bij wijlen genoemde Willem Marten Lamberts en ze belooft alle lasten van haar kant hierin af te handelen. (Idem fol 14 no 8) Peter, Marten en Adriaen gebroeders, verder Sebastiaen Antonissen als man van Maria, verder haar zuster Catharina, zijnde allen kinderen van wijlen Willem Marten Lamberts verwekt bij diens vrouw Iken dochter van Peter Jansen van Osch, waarbij deze Catharina is vergezeld van haar voogd en verder Jan Arien Leijten die is gemachtigd door Lambert ook zoon van vermelde Willem en Iken, verkopen hierbij hun zes zevende delen van het huis, hofstad, tuin etc., zoals staat vermelde in het voorgaande kontrakt nu aan Dielis zoon Adriaen Janssen van Gestel als man van Jenneken (volgens de trouwboeken van Oirschot huwt Dielis pas in het jaar 1641, maar hij wordt hier al als echtgenoot opgevoerd, JT) zijnde ook een dochter van wijlen vermelde Willem en Iken, zijnde deze Jenneken hun zuster dus. Ze beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten.

ONA Oirschot (Leermakers sr., Inv 69 fol 35v dd 5-5-1651) Testament van Iken Peeter van Osch, weduwe van Willem Martens van Collenberch; genoemd worden Adriaen en Catarijn van Collenbergh

Kinderen

 1. Petrus (*ca. 1601), doop nog niet aangetroffen
 2. Mariken Zie 6.443
 3. Johanna Zie 3.227
 4. Lambertus (dRK Oostelbeers 27-7-1608 testes Joannes Joannes Gerardus, Johanna Lucas)
 5. Nicolaus (dRK Oostelbeers 21-11-1610 testes Hendricus Leonardus, Elijzabeth Andreas), overleden voor 1639
 6. Martinus (dRK Oostelbeers 28-7-1613 testes Nicolaus & Anna Joannes)
 7. Catharina (dRK Oostelbeers 29-11-1615 testes Geerlingus Gerinx en Maria Hendrix)
 8. Adrianus (dRK Oostelbeers 16-1-1618, testes Goswinus, kanunnik te Boxtel, en Petronella Ariaens)
 9. Antonis (hypothetisch), huwt Antonia N.
 10. Kinderen
  1. Willem

TerugBegin van generatie


6.460   Joannes Thomas van CUIJCK

FamilienaamIndex 6.460Vader 12.920Moeder 12.921

Overleden Oirschot b9-6-1666

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens geleend kapitaal en/of rente, no 646 uit 1651) Jonker Evert van Ammelroy en Wouter Willem Adriaen Goortsen contra Jan Thomassen van Cuyck, Peter Gijsberts van Dooren, Dirck Jansen van Cuyck en Joorden Jansen van de Velde

Idem (Huur of pacht no 1195 uit 1656) Silvester Lintermans contra Jan Thomas van Cuyck.

Idem (geleverde goederen of diensten, no 1038 uit 1660) Jan Peters Sgraets contra Jan Thomassen van Cuyck.

Idem (processen wegens toegebrachte schade of verwonding no 1267 uit 1660) Johan Thomas van Cuyck contra Jan Peter Antonius Sgraets.

NA Oirschot (Johan van den Kerckhoff, Inv. 88, Folio 22, 8-3-1652) Jan Thomas van Cuijck heeft aan Daniel Jan Anthonis van Esch beleend een hooiland genaamd in den Slimpt, gelegen in Kerkhof, onder voorwaarde, dat genoemde Jan aan Daniel zal betalen een som van 50 gulden, indien hij de hooibeemd wederom aanvaardt.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 474 no 297 dd 9-12-1638) Onder de kinderen van wijlen Peter Antonis Sgraets is onmin ontstaan over het testament opgemaakt door Peter zoon wijlen genoemde Peter Antonis Sgraets. Daarover hebben deze kinderen nu overeenstemming bereikt en wel dat Jan Thomas van Cuijck een bedrag van 3 gulden zal inbrengen om de schulden daarme af te lossen en aan Geertruit, een der andere kinderen een bedrag van 3 en een halve gulden te betalen die staan te vorderen in het land van Zevenbergen. Daarmee zal verder het testament worden gehandhaafd en uitgevoerd. Genoemde Jan Peters Sgraets, Jan Thomas van Cuijck als man van Maria en nog hun zuster Geertruit zijnde allen kinderen van genoemde Peter Antonis Sgraets, waarbij Geertruit met haar voogd is vergezeld, en verder Arien Antonis Sgraets en Peter Laurens Gooris van Vessem als voogden over de kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Peter Sgraets, beloven deze overeenkomst na te zullen komen.

ORA Oirschot (inv A0127 nr 2398 protocol 1643) 12-11-1643, Anthonis Dielis verkoopt een stuk weidegrond, belend door o.a. Wouter de Crom, aan Jan Thomas van Cuijck.


Huwt Oirschot RK 1-5-1629

6.461   Maria Peter Antonis SGRAETS

FamilienaamIndex 6.461Vader 12.922Moeder 12.923

Kinderen

 1. Antonis Zie 3.230
 2. Joannes (dRK Oirschot 3-9-1631), getuigen Joannes Joannes, Joanna Matheus
 3. Maria (dRK Oirschot 27-9-1633), getuigen Joordanus Hermannus, Maria Petrus.

TerugBegin van generatie


6.462   Philippus Albertus BOELAERTS

FamilienaamIndex 6.462Vader 12.924Moeder 12.925

Overleden Best b 10-10-1637

ORA Oirschot (Toirkens 156a fol 234 no 203 dd 19-4-1631) Henrick Aelbert Boelaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Gerards Goossens, onze secretaris die een dezer dagen een bedrag van 59 gulden 1 stuiver en 2 oort te zullen gaan betalen terzake van voorgeschoten kosten van verteer en salaris van de schout en schepenen namens diens broers Jan en Philips Boelaerts. (doorgehaald 1 juli 1631) (Idem no 204) Henrick Aelbert Boelaerts heeft beloofd om Adriaen Henricks de Cort (vorster) die een bedrag van 30 gulden te zullen betalen vanwege kosten van verteer die zijn broer Philips in de gevangenis heeft gemaakt en dat te moeten betalen op de laatste Paasdag.

ORA Oirschot (Toirkens 163a fol 332 no 192 dd 27-6-1638) Jan Willems van Engeland heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrik Arien Santegoets als voogd over en ten behoeve van de kinderen van wijlen Philips Aelbrechts Boelaerts vanwege geleend geld dat eerder was geleend van Jan Aelbert Boelaerts, die een bedrag van 50 gulden te gaan betalen. Verder is nog verschenen Peter Jan Peters de Conincks als man van Elisabeth eerder

weduwe van Willem van Engeland en deze heeft beloofd zolang zijn vrouw leeft en hij het vruchtgebruik geniet van het bezit van deze Elisabeth, dat hij de rente over deze 50 gulden zijnde 3 gulden zal betalen. Als Elisabeth echter komt te overlijden dan moet genoemde Jan dat geld direkt gaan betalen met de rente ervan, zolang als deze dat geld onder zich heeft. Genoemde Jan en Peter beloven deze belofte na te zullen komen. (marge: Deze belofte is met instemming van partijen en door Jan Willems van Engeland doorgehaald en opnieuw beloofd in een belofte op onderpand van het 1/3e deel van een beemd gelegen aan de Vleutstraat. Datum 6 augustus 1655).


Huwt Best 26-2-1634

6.463   Elisabeth Adriaens SANTEGOETS

FamilienaamIndex 6.463Vader 12.926Moeder 12.927

Begraven Best 21-11-1680

Huwelijk met dispensatie wegens verwantschap in de vierde graad. In 1635 Isabella genoemd.

Alias Beelke. Identificatie is (nog) indirect maar wel uiterst aannemelijk. Onder de doopgetuigen bij haar kinderen: Barbara van Hesth, ook getuige bij een kind van (neef) Nicolaus Henricus Santegoets; Henrick Arien (Henricks) Santegoets is (met Lucas Willem Huiberts, echtgenoot van Barbara Boelaerts) in 1638 voogd van de weeskinderen.

Overlijden is hypothetisch: het betreft ‘Beel Flipsen Boelaerts’, vermoedelijk identiek met de Isabella Philips Boelaerts die meter is van een kind van Albertus in 1669. Het is mogelijk dat ook het haar hier toegeschreven tweede huwelijk niet van haar maar van een dochter van een verder vooralsnog onbekende Adriaen Boelaerts is.


Zij huwt (2) Best 8-2-1643 (ot 31-1)

Rutgerus Daniels de LEEST

FamilienaamIndex

Gedoopt RK Best 15-7-1613

Kinderen (Boelaerts)

 1. Aelbertus (dRK Best 10-8-1634 +1634/5), doopgetuigen Godefridus Theodorus van Gelooven, Barbara Adrianus van Heesth
 2. Albertus (dRK Best 1-12-1635 bBest 29-10-1709), doopgetuigen Petrus Henricus Boelaerts, Margaretha Henricus; ; huwt Oirschot 31-5-1668 Maria Henricus Oerlemans; huwt voor 1685 (2) Maria Joannes van Roij (bBest 22-11-1705)
 3. Maria Zie 3.231

Kinderen (De Leest)

 1. Petronella (dRK Best 18-11-1643), doopgetuigen Henricus Leonardus Boelaerts, Mechtildis Petrus Boelaerts
 2. Simon (dRK Best 28-10-1644), doopgetuige Rutgerus Joannes van Delft
 3. Joannes (dRK Best 27-12-1645), doopgetuigen Ursula Henricus van Clijnenbrogel, Maria Petrus Jodocus
 4. Catharina (dRK Best 6-7-1647), doopgetuige Petrus Gerardus van Cleijnenbrogel
 5. Margaretha (dRK Best 26-1-1649), doopgetuigen Martinus Petrus van den Marselaar, Maria Gerardus Cleijnenbrogel

TerugBegin van generatie


6.472   Nicolaus Sebertus VRANCKEN

FamilienaamIndex 6.472Vader 12.944Moeder 12.945

Geboren ca. 1580
Overleden Hilvarenbeek 1644

Ook Claes Sibbensz. Volgens BL 1971 ca. 1610 hertrouwd met een Cornelia N. – wat echter uitgesloten lijkt.

Archief Schepenbank Hilvarenbeek no 820 (1639) Niclous Zebrechts voogd van de dochter van Willem Schell(ek)ens en Engeltgen Zebrecht Vrancken.


Huwt Hilvarenbeek 25-11-1604

6.473   Gerarda Huijberts WUESTENBORCH

FamilienaamIndex 6.473Vader 12.946Moeder 12.947

Overleden Hilvarenbeek 12-8-1634

Vgl. BL 1971:71, 1978:118

Kinderen

 1. Hubertus Zie 3.236
 2. Adrianus (dRK Hilvarenbeek 20-5-1612) doopgetuigen Stephanus Adrianus Stevens, Gertruda, vrouw van Johannes Sebertus
 3. Petrus (dRK Hilvarenbeek 2-7-1618) doopgetuigen Joannes Joannes Martens, Anna Zebertus Vrancken
 4. Maria, getuigt 1677

TerugBegin van generatie


6.474   Johannes BOORDERS

FamilienaamIndex 6.474 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1590


Huwt

6.475   N.N.

Index 6.475 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joanna Zie 3.237
 2. Joannes, huwt Diessen RK 25-7-1641 Margaretha Paulus Rijcken

TerugBegin van generatie


6.476   Joannes GERARDUS

FamilienaamIndex 6.476 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ORA Hilvarenbeek (472 folio: 400 dd 7-2-1681) erfdeling goed Hilvarenbeek, Voorttop, tussen Nicolaas zoon van Jan Gerrits, Nicolaas Huijbrecht Sebrechts als man van Elijsabeth, Willem Janse de Volder als man van Cornelia beide dochters van wijlen Gerrit Jan Gerrits en Jenneken Nicolaas Gijben, de 2 onmondige kinderen van wijlen Jan Anthonis Leenderts en Jenneken Gerrit Jan Gerrits, en Jenneken Nicolaas Gijben

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 71v dd 26-3-1693) Adriaan Jansen van Beeck c.s. verkoopt aan Gerrit Jan Joosten een aanstede met huis in Hilvarenbeek, Westerwijk. De groep verkopers bestaat uit Adriaan Jansen van Beeck als man van Anthonet, Martijntje Jenneken en Michiel en Jacob alle kinderen van Cornelis Michiel Intven en wijlen Jenneken Gerrits, Claes Huijbrecht Sebrechts als man van Elisabeth, Nicolaes Gerrit Jan Gerrits, Cornelis Aerts van Gestel wonende te Minderhout, Willem Janse als man van Neeltje wonende te Minderhout, Wouter Jan Vrients als man van Adriaantje, Adriaan Jacob van Boxtel als man van Marie Wouter Rijsbosch waar moeder van was Adriaan Gerrits allen erfgenamen van Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 72v dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkoopt aan Hendrick Corstiaen Huijbrechts een perceel zaailand te Hilvarenbeek, Westerwijk; zelfde verkopers.

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 73 dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan Dirck Andries van den Nieuwenhuijsen een perceel akkerland te Hilvarenbeek, Westerwijk; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 73v dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan Hendrick Corstiaen Huijbrechts een perceel akkerland te Hilvarenbeek, Westerwijk; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 74 dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan Cathalijn weduwe Huijbrecht Wustenburgh een beemd te Hilvarenbeek, Westerwijk; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 74 dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan Abraham Jacob Huijbrechts een perceel weiland te Hilvarenbeek, Westerwijk; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 74v dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan Jan Adriaansen de With een veldje te Hilvarenbeek genaamd Latbroek; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 75 dd 26-3-1693) Adriaan Janse van Beeck c.s. verkopen aan de weduwe Huijbrecht Wustenburgh een veldje gemaand Biest; verkopers zijn de erven Anthonij Jan Gerrits


Huwt

6.477   N.N.

Index 6.477 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerardus Zie 3.238
 2. Alijda
 3. Jacobus
 4. Nicolaus
 5. Anthonij (+voor 1693), kinderloos
 6. Antoinette, huwt Adriaan Jansen van Beeck
 7. Adriaan, huwt Wouter Rijsbosch
 8. Kinderen
  1. Marie, huwt Adriaan Jacob van Boxtel

TerugBegin van generatie


6.478   Nicolaus HENRICUS

FamilienaamIndex 6.478 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

6.479   Elisabetha N.

Index 6.479 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joanna Zie 3.239
 2. Nicolaus

TerugBegin van generatie


6.480   Willem Jan SCHOORMANS

FamilienaamIndex 6.480 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Patroniem is onzeker.


Huwt Hoogemierde voor 1605

6.481   N.N.

Index 6.481 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nicolaus Zie 3.240
 2. Jan, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Dymphna, meter van Martinus Loyen (dRK Hogemierde 12-11-1663), zoon van Joannes Wouters Loyen en Joanna N.)
 4. Adriaen (*voor 1617), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Wilhelmus Ariaens Schoormans (*voor 1642), huwt Maria Jan Jansen Thys, ouders van Anna Schoormans (dRK Hoogemierde 17-3-1667, testes Henricus Claes Schoormans & Maria Witten); Joannes Schoermans (dRK 29-5-1654, testes Joannes Witten, Thomas Gabriels, Maria Ariaen Schoermans, Joanna Ariaen Schoermans); Jacobus Willem Schoermans (dRK Hogemierde 30-9-1659); Aldegundis Schoormans (dRK 17-8-1663, testes Joannes Ariaen Schoormans, Maria Jans Hens Willeken)
  2. Joanna Ariaen Schoermans
  3. Maria Ariaen Schoermans
  4. Joannes

TerugBegin van generatie


6.488   Jan Adriaen Wittens VERSPREEUWEL

FamilienaamIndex 6.488Vader 12.976Moeder 12.977

Overleden na 1652, voor 1658

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt voor 1590

6.489   Jenneken Joost Matheeus van der HAGEN

FamilienaamIndex 6.489Vader 12.978Moeder 12.979

Kinderen

 1. Henrick, huwt Gertrudis Joost Leijtens (*Weelde ca. 1602)
 2. Herman Zie 3.244
 3. Adrianus, huwt Maria Ariaens (Adriaenssen)
 4. Kinderen
  1. Oda Spreuwel (dRK Hoogemierde 18-10-1651, getuigen Joannes Peters, Maria Hermannus)
  2. Adrianus Verspreeuwel (dRK Hoogemierde 31-5-1654, getuigen Wilhelmus van den Bergh, Maria Peeters)
  3. Joanna Verspreeuwel (dRK Hoogemierde 5-2-1657, getuigen Godefridus Verbruggen, Anna Hendrix)
  4. Elizabetha Verspreuwel (dRK Hoogemierde 21-10-1659, getuigen Petrus Ariaens Dierickx, Maria Verspreuwel)
  5. Catharina Verspreuwel (dRK Hoogemierde 15-4-1662, getuigen Judocus Jans, Maria Petrus Verspreuwel)
  6. Joannes Verspreuwel (dRK Hoogemierde 15-2-1666, getuigen Cornelius Oofers, Maria Jans Willems Hertoghs)
 5. Joanna, huwt Matthias Christianus
 6. Kinderen
  1. Adrianus (dRK Hooge en Lage Mierde 13-6-1638, getuigen Hermannus Petrus, Maria Andreas)
  2. Maria (dRK Hooge en Lage Mierde 29-3-1640, getuigen Joannes Guilielmus Bruers alias Joannes Volders, uit Becanus (Hilvarenbeek); Catharina Jacobus Swanen)
  3. Christianus (dRK Hooge en Lage Mierde 1-6-1642, kort daarop overleden; getuigen Petrus Hermannus, Maria Christianus; Maria Joannes Spreeukens)
 7. Maria Jan Ariaens Verspreeuwen, huwt Martinus Jacobs
 8. Kinderen
  1. Elizabetha (dRK Hoogemierde 9-5-1652, getuigen Jan Ariaens Verspreeuwen, Elizabetha Jansen Leytens)
  2. Maria (dRK Hoogemierde 8-10-1653, getuigen Cornelius Joannes Ooters, Maria Adriaen Dierx)
  3. Jacoba (dRK Hoogemierde 5-9-1655, getuigen Cornelius Adriaens, Maria Herman Peeters)
  4. Joanna (dRK Hoogemierde 10-8-1657, getuigen Hubertus Reniers, Catharina Peeter Hermans)
  5. Stephanus (dRK Hoogemierde 31-5-1659, getuigen Petrus Verspreuwel, Petrus van Loven, Cattarina Oofers)
  6. Josina (dRK Hoogemierde 17-2-1664, getuigen Jacobus Swanen, Joanna Dirix)
  7. Petrus (dRK Hoogemierde 16-12-1665, getuigen Wilhelmus van der Voort, Elizabeth Gielis Ariaensen)

TerugBegin van generatie


6.490   Aert Claes Jan LEIJTENS

FamilienaamIndex 6.490 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

6.491   N.N.

Index 6.491 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jodocus, huwt Maria Henrick Copens
 2. Jacobus (*ca. 1590)
 3. Maria Zie 3.245
 4. Wilhelmina (+Hoge en Lage Mierde 22-9-1683)

TerugBegin van generatie


6.496   Geraart Jan Gerits de KORT

FamilienaamIndex 6.496Vader 12.992Moeder 12.993

Geboren ca. 1550
Overleden voor 1643

ONA Oisterwijk (1, II fol 41v dd 13-3-1617) Marten Gerits de Cort 30 jaar; Peter z. Peter Jan Nauwen 45 jaar beiden wnd Udenhout tbv Adriaen z. Mattheeus Bastiaens ook wnd Udenhout; castanie bruyn hencxst perdt als Jan Adriaen Brekelmans in bedrijf heeft wnd in Haren

ONA Oisterwijk (1,II fol 53v dd x-6-1617) Peter Wouters van de Heesacker 55 jaar; Cornelis Jan Peters oud 38 jaar beiden wnd Udenhout tbv Peter Adriaen Cornelis ook wnd Udenhout

Schepenbank Oisterwijk nr. 99: 9-2-1618 is Jan Gerrit Jan de Cort met Adriaen Jan van Iersel voogd; 4-2-1640 idem Jan Sr. Gerit Jan de Cort en Willem Cornelis Adriaen Bertens; id. 15-3-1641 Jan Jr. Gerit Jan de Cort en Adriaen Jacob van Rijswijck. Kinderen 1-3 nog niet geheel zeker, 6 onzeker.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk, nr. 335. fol. 6, 15 jan. 1641: Dierick, zoon van wijlen Andries Adriaens van Gorchom, en zijn vrouw Heyiwich, dochter van wijlen Denys Adriaen Ghijben; en Jan Henrick Janssen, als man van zi n vrouw, dochter van de voornoemde Andries en Heyilwich; verkopen aan Adriaen, zoon van Merten Geritssen de Cort: een stuk akkerland, groot omtrent 2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

ORA Oisterwijk (inv no 337 fol 47 dd 14-4-1643) Jan (?) z Adriaen Jan Ommen (?) de helft van een weiland in Udenhout groot zes lopensaet aan Marten z wijlen Gerit Jans de Cort

ORA Oisterwijk (inv no 337 fol 51 dd 28-4-1643) Marten z wijlen Gerit Jans de Cort heeft gekocht van zijn zwagers Willem van de Plasch en Jan Stevens, beiden wonend te Turnhout, een stuk hooiland groot een morgen onder Waelwijck (volgens akte Den Bosch dd 2 april), nu wordt vastgelegd dat Jan Janss Baten te (moer)Gestel daar borg voor staat.

Gezinsreconstructie volgens de erfscheiding (BL 1987: 181) van zijn aanstede en huis in Udenhout, 8-1-1643.

Komt ook voor in het Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648): folio 9v De gebruickers van Jan Geraert de Cort kinder lant xiii st. iii 1/2 ort; folio 14v (hierop ook veel andere nazaten) Jan Geraerts de Cort den ouden vi st. i ort; Jan Geraerts met Jan sijnen soen tsamen van het gebruick ii 1/2 ort; Jan Geraerts de Cort de jongen offte de gebruickers van sin lant (in margine voor bovenstaande inschrijving: dit coemt toe Jan Geraerts de cort den ouden) vi st. ii 1/2 ort; De kijnder Wouter Aerts van Laerhoven offte de gebruicker van hen lant (in margine voor bovenstaande inschrijving: dit perseel coemt toe Jan Geraert de cort den ouden) vii st. i ort. Filio 15: Wouter Peters vande Pas van het lant gecomen van Geraert Janss de Cort iiii st. i ort; folio 16v Marten Geraerts de Cort xxii st. iii ort. Fiolio 17: Jan Geraerts de Cort vande hoeff iiii g. xviii st.; Noch vanden niewen acker gecomen van Cornelis Willem Brekels iii 1/2 st.; Sijn gebruick xvi st.. Folio 23v Jan Geraerts de Cort de jongen van het lant van Willem Dingens kijnder vi st. 1/2 ort

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 329, fol. 34-34vso, 30 maart 1635: Willem, zoon van wijlen Cornelis Adriaen Berthens, erkent aan Jan d’oude, zoon van Gerit Janssen de Cort, ten behoeve van zijn vader Gerit een erfcijns van 13 gulden 15 stuivers schuldig te zijn uit een stuk akkerland, groot omtrent 3 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

ORA Oisterwijk (303 f. 103, 2-11-1609): Cornelia, dochter van wijlen Mattheeus Cornelissen en weduwe Jan Marten Adriaens, draagt aan haar schoonzoon Gerrit Janssen de Cort het vruchtgebruik op haar mans grond, huizen, beemden, akkerland, heidevelden etc. over.

ORA Oisterwijk (inv 338 fol 23 dd 15-3-1644) Gommaer z wijlen Gerit Jan de Cort verkoopt aan zijn broer Marten Gerit Jan de Cort een akker groot twee lopensaet onder Udenhout, hem bij erfdeling aangekomen. (idem) Gerrit zoon Wouter Peter Willems bij Jenneken wijlen Gerrit Jan de Cort draagt over aan Gommaer z wijlen Gerit Jan de Cort een akker in Udenhout groot twee lopensaet en xviij roeden

ORA Oisterwijk (inv 338 fol 23 dd 15-3-1644) Gommaer z wijlen Gerit Jan de Cort verkoopt aan zijn broer Marten Gerit Jan de Cort een akker groot twee lopensaet onder Udenhout, hem bij erfdeling aangekomen. (idem) Gerrit zoon Wouter Peter Willems bij Jenneken wijlen Gerrit Jan de Cort draagt over aan Gommaer z wijlen Gerit Jan de Cort een akker in Udenhout groot twee lopensaet en xviij roeden

ORA Oisterwijk (340 fol 13 dd 1-3-1646) Peter en Huybertken krn w. Jan Jan Gerits van de Pasch bij w. Peterken d.w. Peter van Hulst in zijn 1ste huw.; Gijsbert Embert Laureys man van Geritken d.w. Jan en Peterken voorn.; Marten Gerits de Cort momb. onm. kynde w. Gijsbert z. Jan van de Pasch en Peterken voorn. t.o.v. Elisabeth wede Gijsbert moeder voors. onm. krn.

ORA Oisterwijk (inv no 341 fol 24 dd 12-3-1647) Adriaen wijlen Claes Adriaens man en momber van Jenneke Adriaen Aerts draagt over een weijde van vii lopensaet in Udenhout aan Marten Gerrits de Cort tot behoef van diens zoon Willem.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 35, 29 maart 1650: Gerit Peterssen, tegenwoordige man van Lucia, dochter van wijlen Frans Bauwens en weduwe van Adriaen Peter Martens, verkoopt aan Adriaen, zoon van Marten Gerits de Cort, en Peter, zoon van wijlen Aert Wyten: de helft van een stuk akkerland, groot omtrent 4 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 64-64vso, 25 aug. 1650: Sebastiaen en Jenneken, broer en zuster, kinderen van wijlen Peter Henricx van den Staek; en A... Anthonissen, als man van Geertruyt, dochter van wijlen Peter van den Staek, verkopen aan Adriaen, zoon van Marten Geritsen de Cort: een stuk heiveld, groot omtrent 1 bunder, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

(ONA Oisterwijk 5 fol 89 dd 27-4-1654) Adriaen z. Aert Wouter Nauwen ca 70 jaar en Antonis Adriaen vande Kerckhoff ca 77 jaar beiden wnd in den dorpe van Enschot Joost z. Claes Jan Joosten oud 55 jaar en Adriaen Martens de Cort 43 jaar beiden wonend in Udenhout hebben tbv Anthonis Jan Vrancken en van enige van zijn gebuurlieden in Udenhout wonende tegenover de Creytenmolen verklaard dat (…etc.).

ORA Oisterwijk 353:55 (23-8-1659) Adriaen zoon van Marten Gerrits de Cort koopt een stuk akkerland (een halve lopenzaad) in Udenhout.

ORA Oisterwijk 355:12 (18-3-1661) idem, een stukje broekland (vier lopenzaad) in Udenhout.

ORA Oisterwijk 356:60 (6-5-1662) Adriaen Martens de Cort koopt de noordelijke helft van een stuk akkerland (twee lopenzaad) in Udenhout.

Schepenprotocol Oisterwijk (3-9-1670): Kinderen Marten Gerits de Cort in een belending.

Schepenprotocol Oisterwijk (21-3-1672): belending door de erfgenamen van Adriaen Martens de Cort.

Schepenprotocol Oisterwijk (no 367/I fol 9v dd 20-2-1673): Gerrit, Jan, Willem en Maijken, kinderen wijlen Adriaen Marten de Cort en Peterke Willem Leenders, Claes Cornelis Voskens als man van Jenneke, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders.

(ONA Oisterwijk 26 fol 91 dd 25-8-1673) Testament Jan den jonghe z.w. Marten Gerartss de Cort j.m. wnd Udenhout gezond - aan Gjsberden zijn broeder ev. diens krn voor 1/11 Cornelia en Maria zijn zusters elk 1/11 aan krn en kindskrn van Jan de oude z.Marten de Cort voors. 1/11 aan krn Willem Martens de Cort 1/11 aan krn w. Peter Martens de Cort ook 1/11 aan krn Ida d. Marten de Cort ook 1/11 aan krn Cathalijn Martens de Cort 1/11 aan krn Adriaen Martens de Cort 1/11 aan krnAnneken d. Marten de Cort 1/11 en aan krn Elisabeth ook d Marten Gerarts de Cort rest 1/11 staaksgewijs mocht hij eerder overlijden dan dat de krn van Annazijn zuster meerderjarig zijn dan iemand van de naaste familie de administratie de huisarmen van Udenhout een malder rogge van 8 bossche vaten eens en betalen aan Gerart Jans de Cort zijn neef 9 gld eens als prelegaat - tekent Jan Martens de Cort.

Schepenprotocol Oisterwijk (no 368/I fol 8 dd 28-2-1674) Gerrit, Willem en Maijken kinderen Adriaen Marthens de Cort en Petronella Willem Leenderts, Claes Cornelis Voskens als man van Jenneke, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Adriaans de Cort hun zwager.


Huwt ca. 1580

6.497   Marieken Jan Marten Adriaans van ABELEN

FamilienaamIndex 6.497Vader 12.994Moeder 12.995

Overleden na 1639, voor 1643

N.B. Haar broer Adriaan is de eerste die die naam Van Abelen gebruikte. Voor haar kwartieren zie BL 1987:181

RAT. 781 Loon op Zand. R 69 f 43r/v d.d. 6-4-1639. Adriaen sone Anthonis Alewijns als gesubstitueerde van den selven Anthonis zijnen vader in der qualiteijt als gemachticht van Ida zijne dochtere naegelaeten weduwe wijlen Ivo Adriaenssen de Moldenaer, de tochte ende het recht van tochten de voorst. Ida competerende in een parceel moers sonder grondt, gelegen in de heerlicheijt Venloon ter plaetsen genoempt den Egmont beneffens den moer van Commaer Geritssen de Cort. (...)

Kinderen

 1. Jan senior (vermeld 1640, 1643)
 2. Johanna (+voor 1643), huwt Oisterwijk 18-2-1607 Gualterus Petrus Guilhelmus (+na 1643), van wie al drie kinderen in 1643 zijn getrouwd
 3. Martinus (*1587 +na 1666, voor 3-9-1670), huwt Oisterwijk 8-5-1607 Elizabetha Petrus Adrianus. Burgemeester van Udenhout in 1640-1
 4. Kinderen
  1. Cornelia (dRK Oisterwijk 19-7-1607 +na 1673), huwt Peter Willems van Rijswijck (+voor 1670)
  2. Willem (dRK Oisterwijk 5-11-1608 +voor 3-9-1670), vaak vermeld als voogd in Oisterwijk o.a. in 1644 voor broer Jan Sr
  3. Maria (dRK Oisterwijk 31-12-1609 +voor 1623)
  4. Jan Sr (dRK Oisterwijk 27-12-1610 +voor 1673), huwt Oisterwijk RK 29-4-1634 Maeijke Jan Henrick van de Pasch
  5. Adriaen (*ca. 1611 +voor 21-3-1672); huwt (1) Anna Adamus (van Hees); huwt (2) Peterke Willem Leenders; ouders van 1 (uit 1) Eirken (dRK Oisterwijk 31-1-1631); 2 (uit 1) Maria (dRK Oisterwijk 26-8-1632), vader abusievelijk Adamus Martinus genoemd; 3 (uit 1) Johannes (dRK Oisterwijk 15-7-1635), vader abusievelijk Adamus Martinus genoemd; 4 (uit 1) Johanna; 5 (uit 2) Gerrit; 6 (uit 2) Willem; 7 (uit 2) Maijken; 8 (uit 2) Jenneke (*voor 1650), huwt Claes Cornelis Voskens (NB: wonen te Tilburg, hebben daar nog in 1685 kinderen); 9 (uit 2) Jan (+na 20-2-1673, voor 28-2-1674)
  6. Ida (dRK Oisterwijk 3-11-1613)
  7. Elisabeth (dRK Oisterwijk 15-2-1615)
  8. Cathalijn (dRK Oisterwijk 5-5-1616)
  9. Peter (dRK Oisterwijk 10-12-1617 +voor 1673)
  10. Jan Jr (dRK Oisterwijk 25-8-1619), testeert 1673
  11. Martinus (dRK Oisterwijk 15-11-1620 +voor 1673), kinderloos
  12. Maria (dRK Oisterwijk 5-2-1623 +na 1673)
  13. Gijsbert (dRK Oisterwijk 5-5-1624 +na 1673); huwt Oisterwijk 9-2-1658 Heijltjen Willem Janssen
  14. Anna (dRK Oisterwijk 19-2-1626, testes Johannes Gerardi de Cort, Anna Adriani), huwt (1) Marten Gerrits de Cort [sic - Freud zou genoten hebben] (+voor 1655), huwt (2) Oisterwijk 25-7-1655 Ariaen Ariaens Cornelis Bertens, weduwnaar van Lijskens Goijaert Janssen Merten
 5. Catharina (+voor 1643), ook Cathalijn genoemd, huwt Oisterwijk 24-6-1610 Joannes Joannes Jacobus (van) Rijswijck (+na 1643), hebben in 1643 al een verweesde kleinzoon maar ook onmondige kinderen
 6. Gomarus Zie 3.248
 7. Jan junior (vermeld 1643); in 1637-8 burgemeester van Udenhout
 8. Adriana Gerards Jan de Cort (+voor 3-1-1643) huwt Pieter Lenaert Peter Heunen (+na 1643)
 9. Anneke (dRK Oisterwijk 25-5-1598 +voor 3-1-1643) huwt Aert Wouter van Laerhoven (+na 1643)

TerugBegin van generatie


6.498   Cornelis Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 6.498Vader 12.996Moeder 12.997

Geboren ca. 1570
Overleden voor 1640

Zetter (secretaris) van de Udenhoutse belastingen van St. Jansmis 1597 - Dertienmis 1598, en nogmaals in 1636-7. Burgemeester van Udenhout in 1605

Schepenbank Oisterwijk: 4-2-1640,voogden genoemd voor de onmondige kinderen van Henrick Anthonie van Seumeren en Cornelia Cornelis Wouter Brocken

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 334, fol. 18-22 1 22-23vso, 28 febr. 1 3 maart 1640: Wouter, zoon van wijlen Cornelis Wouter Brocken en wijlen zijn vrouw Peterken, dochter van wijlen Adriaen Berthens; Peter, zoon van wijlen Symon Peter Priem, als man van Cathelyn, dochter van de voornoemde Cornelis en Peterken; Jan d’oude, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort, en Willem Cornelis Berthens, als voogd en toeziender van de minderjarige kinderen van Gommar, zoon van de voornoemde Gerit de Cort en zijn vrouw, dochter van de voornoemde Cornelis en Peterken; en Anthonis, zoon van Henrick Anthonissen van Someren, en Cornelis Henrick Berthens, als voogd en toeziender van Cornelia, minderjarige dochter van Jan Henrick Anthonis van Someren en zijn vrouw Cornelia, dochter van de voornoemde Cornelis en Peterken; maken een erfdeling inzake de nagelaten goederen van de voornoemde Cornelis en Peterken.

Bosch Protocol 293 (24-11-1588; 1420:417v) Cornelis z.w. Wolteri Brocken 24 .. tertiam partem ad ipsum ut in quodam prato terre fenalis in par. Otw ultra pontem dictum die Belversche Brugge t dommellam ibidem fluentes t erf gent tRouvelt ad heredes Jer..? de Spaenhoven v erf Gerardi z. Johannes Brocken t erf erfgen. Johannes Andriess vendt Johanni z.w. Johannis Brocken

Idem (1231. 1618 oktober 20 sH,R.1519,17) Cornelis z.w. Wouter Brocken wnd Udenhout 12 gld uit huis etc. 18 L par. Otw tpl. Udenhout etc.

ORA Oisterwijk 302:14v (11-3-1608) Wouterzoon van Jan Wouter Brocken, weduwnaar van Willemken wijlen Adriaen Willemsen, en Cornelis zoon van wijlen Wouter Wouter Brocken en Heesken wijlen Aert van der Vene: goederenruil van grond in Haaren uit de respectievelijke ouderlijke erfenissen.


Huwt

6.499   Peterken Adriaen BERTHENS

FamilienaamIndex 6.499Vader 12.998Moeder 12.999

Overleden voor 1640

Kinderen

 1. Maria Zie 3.249
 2. Catheleyn (dRK Oisterwijk 2-2-1597), testes Anthonius Bastiaens, Mariken Ceelen van Haren; (bron Paul Moors), huwt Oisterwijk RK (ot 31-1) 20-2-1620 Peter Simon Priems (*ca. 1595 +na 1640, zoon van Simon Petrus Priems en Lijsken N.)
 3. Kinderen
  1. Simon Peter Simon (dRK Oisterwijk 21-9-1620), huwt Adriana Peeters
  2. Adriaen Peter Simon (dRK Oisterwijk 12-4-1622), huwt Oisterwijk 1651 Lijsken Jan Cornelissen
  3. Elisabeth Peter Simon (dRK Oisterwijk 17-6-1625)
  4. Peter Peter Simon (dRK Oisterwijk 25-6-1628)
  5. Joannes Peter Simon (dRK Oisterwijk 23-2-1631)
  6. Martinus Peter Simon (dRK Oisterwijk 8-9-1633), huwt (1) Oisterwijk 1660 Gertrudis Ariens de Meijer; huwt (2) Oisterwijk 1675 Jenneken Mathijs Corsten van Ochten
 4. Cornelia (dRK Oisterwijk 2-2-1597) huwt Jan Henrick Anthonie van Seumeren; minstens een van beiden overleden voor 4-2-1640. NB: doopdata kinderen 3 en 4 mogelijk verward
 5. Cornelis (dRK Oisterwijk 26-5-1600)
 6. Wouter Cornelis Wouter Brocken (dRK Oisterwijk 11-4-1604)

TerugBegin van generatie


6.500   Theodoricus Arnoldus Dirck NAUWEN

FamilienaamIndex 6.500Vader 13.000Moeder 13.001

Overleden voor 19-9-1657 maar na 1643

Met Jan Ariaen Laureijssen onder de naam Dieck Aert Diercx in 1625-6 burgemeester van Udenhout; Dijerck Aert Dijerxsen en Jan Peter Wijllems zijn dat in 1634-5; Jan Arijaen Brekelmans en Dijerck Aert Nauwen in 1639-40.

Een van de ‘setters’ van het Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648). Komt er zelf ook in voor: Moelens quartier, folio 20 v Dijerck Aert Nauwen xxxi st. i ort; Sijn gebruick vii st.

Zijn zoon Wouter: woeter dierck naeuen aen gebraet oep den 6 octoeber iiii bessten ende xxii loessaet laens soo qessteoes aels aendersiens (Zettersceduul van het Hoorngeld en bezaaide landen Udenhout 1658, los blad ). Ook in Moelens kwartier: f.43: Wouter Dirck Nouwen 5 en twee halve beesten sijn lant xxii loopensaetden sselven aen gebraet een besst oep den 16 noember aen gebraet een haelef besst den 20 febevaes aef gesscreven oep den 9 merdt een besst den 3 aeprieles aen gebraet een haelef besst aef gesscreven oep den 25 febe: een besst aef gesscreven een koeij den 26 aepriels den 26 aeprs aen gebraet anderh haelef loessaet veijlaent.

Wouter is overleden voor 22-6-1673, als de voogden van zijn onmondige kinderen in Loon op Zand nagelaten goederen verkopen. (RA Loon op Zand 81 fol. 178)

Volgens Scheffers (1992): ge- of hertrouwd met Willemken Adriaen Hessels (dochter van Adriaen Hessels de molder en Ernken van Duerne; overige kinderen Jacob, Maria, Jenneke en Adriana, in 1655 te Antwerpen), in 1650 een van de 5 erfgenamen van de Kreitenmolen in Udenhout. Aert en vrouw maken testament in 1652. In 1676 is hij weduwnaar en verkoopt in bijzijn van zoon Michiel en schoonzoon Michiel Pieren zijn vijfde in de molen, rosmolen en molenhof aan Cornelis Stans Cornelis van Beurden, die later ook de rest van de molen van de erven Hessels koopt. Bronnen: RO. 345 f 45v, 1650; N. 5250 f 47, 1652.; RO. 370 II f 11, 1676.

Stamreeks 97 Karel de Grote meldt een Jasparijntje van Grevenbroeck (dochter van Dirck Raessen), ged. 12.1.1614, tr. Reynier Dirck Aert Nouwen, wonende en werkende te Tilburg. Zij woonden in Loon op Zand in 1640.

Volgens BL 1986: Dierck Aert Dierck Nauwen woont te Udenhout aan de Gruene straat. In 1624 lost hij zijn deel af in een loschijns aan de abt van Sint Gertrudis te Loven. In 1636 gaat hij met Laureijs Peter Driessen en Adriaan Jacob Huijben een erfdeling aan van een peceel

broekland, in de Brant te Udenhout.

RAT. Loon op Zand. R 63 f 132v/133r d.d. 21-4-1621. Jan ende Lambert, gebroederen soonen wijlen Ariaen Jansse, Gerit Geritsse Panenboirch als man ende momboir van Maeiken Ariaen Jansse dochter ende de voirst. Jan Adriaensse vuijt cracht van procuratie hem bij Bernaert Adriaensse ende Laureis Willemsse als voochden ende Jacop Cornelisse als toesiender van Neeltken Mr. Ariaen Jansse Barbiers dochter insgelijcken van Corstiaen Anthonisse met Grietken sijne huijsvrouwe, tesamen verleent ende voor schepenen tot Bael inden lande van Breda den 22e mert 1621 gepasseert, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht Dirck sone Aerdt Dierck Nauwen een parceel moeren gelegen binnen der heerlich. Venloon omtrent t gericht tusschen seeckere vuijtgestocken moerputten toebehoirende Dirck Jansse ende Peter Arijaensse aen deen sijde noortwaerts ende tusschen den 2e coop in de selven banck eenen wech tusschen beijde liggende aen dander sijde, soo het selven affgeteekent is in alder vuegen soo de voorst. vercoperen daerinne gerecht sijn. Ende hebben het hem opgedragen om bij hem te gebruijcken ende eens van den gronde te steecken ende daer naer den gront te keeren aen den heer. Ende hebben het geloift te vrijen ende te waeren. Testes, Dirck Raessen ende Dingeman Jansse dfen 21e april 1621.

ORA Oisterwijk 328 fol 9 (10-2-1634) Adriaen wijlen Henrick Aerts de Meyer aan Dierick wijlen Aert Dierick Nauwen een stuk weland van 6 lopenzaad in de Gruetestraat in Udenhout.

ORA Oisterwijk 329 fol 39 (2-5-1635) Jan wijlen Joest Thonissen, zijn broer Anthonis, en Adriaen Embert Peter Wouterssen aan Dierck wijlen Aert Dierck Nauwen, 1 lopenzaad in Udenhout, zijnde een achtste van een stuk beemd.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 330, fol. 27vso-28vso, 26 april 1636: Dierick, zoon van wijlen Aert Dierick Nauwen; Laureys, zoon van wijlen Peter Driessen; en Jacob, zoon van wijlen Adriaen Jacob Huyben, namens zijn moeder Lysken, weduwe van Jacob Huyben, maken een erfdeling inzake een stuk broek of moerveid in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk, nr. 331, fol. 91, 29 dec. 1637: Cornelis, zoon van wijlen Gerit Joesten, als man van Cathelyn, dochter van wijlen Embert Henrick Embertsen en Geertruyt dochter wijlen Anthonis Gijsbertssen, verkoopt aan Dierick, zoon van wijlen Aert Dierix Nauwen: een stuk erf, groot omtrent 2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

RAT. 781 Loon op Zand. R 69 f 200v d.d. 28-8-1641. (...) Item Reinier sone wijlen Dierck Aert Nauwen als man ende momboir van Jasperijntken zijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Dierck Raessen van Grevenbroeck sal jaerlijcx vuijt sijnen goederen gelden twelff gld. 10 st. in eene meerdere rente van vijffentwintich gld. sjaers aen Mr. Johan van den Venne, ende waer van dandere helft bij desen geleeght is te betaelen ten laste van Jan sone wijlen Dierck Raessen van Grevenbroeck. Ende noch de helft van eene rente van sess gld. sjaers aen den heijlige geest van Loon, waeraff dandere helft is staende ten laste van Wouter Goijaertssen Boom als man ende momboir van Barbara Dierck Raessen van Grevenbroeck.

Oud-rechterlink archief Oisterwijk, nr. 337. fol. 70-70vso, 5 aug. 1643: Jan, zoon van wijlen Peter Jan Nauwen, verkoopt aan Dierick, zoon van wijlen Aert Dierick Nauwen: een stuk beemd, groot omtrent 8 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Op 19-9-1657 vindt de verdeling van de erfenis, met daaronder een brouwerij in de Groenestraat, plaats (ORA Oisterwijk 351:76v (19-9-1657)).

ORA Oisterwijk 366:3v (16-1-1672) Willem zoon wijlen Jacob Adriaen Hessels en van Maria Dirck Aert Nauwendr; Jacob Jan Peter Jacobs voor zijn vrouw Jenneken dr van Jacob en Maria; Jacob Janssen en Aert Dirck Nauwen voogden minderjarige kinderen Jacob en Maria (Adriaen oud 22, Jacob); Adriaen van der Sterre vader en Adriaen Aert Nauwen voogd van zijn kinderen bij Maria Aert Nauwen uit tweede huwelijk; verkopen aan Jan Andries Cuypers een hus etc in Oisterwijk genaamd Berkel bij de Heuvel, akkerland aldaar (1 lop 30 roe) en heide (2 lop.) onder de Riddershoff. Idem, fol. 4: Aert Dirck Nauwen doet afstand van vruchtgebruik in de koopsom.

Bosch protocol 244 (26-6-1658; R.1589,153) Wouter z. Dierck Nauwens wnd Udenhout jeec 10 ka gld aan Johanna van Gierle wede Jan van de Gracht uit huis etc. 6 L Udenhout tpl. de Gruenstrate

gelost 7-11-1672.

Idem 259 (17-12-1658; R.1590,259) Wouter z.w. Diercx Nauwen wnd Udenhout jeec 15 ka gld uit huys schuur schop brouwhuys met brouwgetouwe 6 L te Udenhout t erfgen. Jan Franck Elias t v Aert Diercx Nauwen verkopers broeder t gem. Strate; aan Jenneken Aerts van Hasselt. Hij met Henrick Peter Loeff zijn schoonvader. Belast met 10 gld aan Johanna van Gierle wede Jan van de Graft; gelost door Jan Rut Lamberts tot Berckel proprietaris der onderpanden 19-12-1671.

Idem 400 (28-1-1654; R.1609,122v) “also Dirck Aert Nauwen zijn tocht in 1/8 onbedeeld in huysinge schuere Udenhout in de Gruenstrate; Marike d. Dierck voors. wede Jacob Adriaens de Molder 16 gld 10 st” (?)

Idem 558 (X-5-1661; R.1616,262), Wouter Dirk Nouwen; land Oisterwijk onder Udenhout gent de Allaert.

[ORA Oisterwijk] 22. 1676 november 25 847.Sch.Otw,R.370/I-81-82 De kinderen van wijlen Adriaen vander Sterren verwekt uit Peterken Jan Haemels, als mede de twee kinderen van Adriaen en Maria Dirck Aert Nauwen, bezitten de helft in 2/5 deel in de kreitenmolen in Udenhout, de andere helft van dit 2/5 deel behoort toe aan Willem, Adriaen en Jacob, zonen van Jacob Adriaen Hessels deze helft is nu verkregen door Cornelis Stans van Beurden. # Uit dit 2/5 deel gaat jaarlijks een last van 22 gulden, te lossen met 400 gulden, volgens schepenbrief van sBosch van 27 januari 1638 aan Wouter Adam Jans, nu laatst ontvangen door Sijken Claessen van Gerwen Er worden nog een hele rij lasten genoemd, allen uit de 17de eeuw. Cornelis van Beurden wil deze lasten lossen. Genoemd nog Nicolaas Rijmlandt als man van Peterken Jan Haemels, en als voogden van de kinderen uit haar 1ste huwelijk zijn genoemd Anthoni Prasers en Frans de Loos, voor de kinderen uit het huwelijk van Adriaen van der Sterre met Maria Nauwen Jan Dircken en Laureijs van Merendonck

[ORA Oisterwijk] 69. 1676 augustus 15 847.Sch.Otw,R.370/II-29-29v Willem en Jacob, zonen Jacob Hessels en Maria Dirck Nauwen, out 24 jaar, geassisteerd door Jacob Jan Peters hun voogd, en als man van Jenneke, Laureijs van der Merendonck als man van Adriana, dochters van Jacob Hessels, beide laatsten als voogden van de kinderen van Cornelis Oerlemans verwekt uit Maria, Laureijs samen met Jan Dirck van Grevenbroeck als voogden over de 2 kinderen van Adriaen Jan vander Sterre en Maria Dirck Nauwen in haar tweede echt verkopen aan Cornelis Stans van Buerden # 1/5 deel in hun rechten in de kreitenmolen en het recht om te zetten een rosmolen en molenhof etc., te Udenhout en een korenpacht van een vierdel rogge gaande uit deze molen de lasten niet hier opgenomen

[ORA Oisterwijk] 70. 1676 augustus 15 847.Sch.Otw,R.370/II-29v-30 Willem en Jacob, zonen Jacob Hessels en Maria Dirck Nauwen, out 24 jaar, geassisteerd door Jacob Jan Peters hun voogd, en als man van Jenneke, dochters van Jacob Hessels, beide laatsten als voogden van de kinderen van Cornelis Oerlemans verwekt uit Maria, Laureijs samen met Jan Dirck van Grevenbroeck als voogden over de 2 kinderen van Adriaen Jan vander Sterre en Maria Dirck Nauwen in haar tweede echt verkopen aan Laurens van der Merendonck # 1. 1/6 deel onbedeeld in de aanstede, bestaande uit een huis, schuur, hof en grond, 0,5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolen e.z. en e.e. de eigenaren van de kreitenmolen, a.z. de gemene straat, a.e. de kreitenheide # 2. 1/6 deel in land en wei, te Berkel # 3. 1/6 deel in akkerland, 4 lopen, als voor voor de som van 165 gulden

[ORA Oisterwijk] 32. 1677 januari 18 847.Sch.Otw,R.371/II-6-6v Jan Jansen Cuijpers als man van Barbara dochter Gijsbert Wijtmans van IJersel en Cornelia dochter Dirck Aert Nauwen verkoopt aan Jan Adriaens van Besauwen # akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij het Herlaer bosch aan de Smisacker e.z. Jan Adriaens van Besouwen, a.z. Adriaen Breeckelmans en weduwe Peeter Laureijssen van Abeelen, e.e. de gemene straat, a.e. Aert Adriaen Breeckelmans belast met jaarlijks 0,5 stuiver cijns aan de heer van Loon voor de som van 243 gulden 3 stuivers

RAT. 781 Loon op Zand. (inv no 89) Folio 16v Gerit Hendrixe Verhoeven, Anna Maria Cleemans en Jan Jansse verklaren op verzoek van drossaard Abraham van Rotterdam dat op 29 mei 1712 om 9 uur in de avond Reijnier Dirxe Nouwens met een mes hen heeft aangevallen, dat zij hem ontvlucht zijn en dat hij daarna ruzie gehad heeft met Adriaen Jacobsse Haensbergen. 30-5-1712 ; op 25-6-1712 nu absent of in het leger. 1716 terug, brouwer.

RAT. 781 Loon op Zand. inv no 90 Folio 76 Wouter Nouwens, voor zichzelf en als voogd van de vier kinderen van Cornelis Peters van de Schoot en Maria Nouwens, Reijnier Nouwen, Peter Nouwen en Jasper Nouwen, kinderen van Dirck Reijndersse Nouwen en Magdaleen Kuijpers, maken een boedelscheiding. 14-12-1722


Huwt Oisterwijk RK 11-2-1608

6.501   Elisabeth Reijnerius Gijsberts HEESTERS

FamilienaamIndex 6.501Vader 13.002Moeder 13.003

Overleden voor 19-9-1657

Vgl. BL 1986

Kinderen

 1. Aert Zie 3.250
 2. Johanna (dRK Oisterwijk 28-10-1614), huwt Jan Dircksz van Grevenbroeck
 3. Jodoca (dRK Oisterwijk 23-10-1616)
 4. Cornelia (dRK Oisterwijk 5-2-1619), huwt Gijsbert Wijtmansz van Yerssel
 5. Kinderen
  1. Barbara, huwt Jan Jansen Cuijpers
 6. Maria (dRK Oisterwijk 17-3-1622 +Oisterwijk voor 20-7-1661), huwt (1) Jacob Adriaen Hessels (dRK Oisterwijk 22-2-1619); Maria en eerste man (Jacob Adriaen Jacob Hessels) testeren (hij ziek) 19-1-1654. Zij huwt (2) Oisterwijk (schepen ondertrouw 26-6, RK 16-6) 1-8-1655 Adriaen Jansen van den Berge; zij gebruikt dan de familienaam, en haar vader en broer Wouter getuigen. Bij de regeling van de voogdij voor de kinderen uit beide huwelijken (20-7-1661) heet haar tweede man Van der Sterre. Zij huwt (3) Cornelis Oerlemans
 7. Kinderen
  1. (uit 1) Willem Jacob Adriaen Hessels (*ca. 1654)
  2. (uit 1) Adriaen Jacob Adriaen Hessels (*ca. 1654)
  3. (uit 1) Jacob Jacob Adriaen Hessels
  4. (uit 1) Jenneke Jacob Hessels
  5. (uit 2) N. van der Sterren
  6. (uit 2) N. van der Sterren
  7. (uit 3) N. Oerlemans
  8. (uit 3) N. Oerlemans
 8. Gualterus (dRK Oisterwijk 25-8-1624); huwt voor 1658 N., een dochter van Henrick Peter Loeff
 9. Elisabeth (+voor 1667), huwt Peter Geritsz. Elisabeth en man testeren (hij ziek, te Berkel) 7-6-1655 en nogmaals (hij weer ziek, te Berkel) 21-1-1660; zij testeert als weduwe wonend te Berkel 23-10-1664
 10. Reynder (+voor 1667); huwt Jasperijntke Dierck Raessen van Grevenbroeck
 11. Kinderen
  1. Dirck Rijnder Nouwen (+voor 5-10-1709), schepen 1697, in 1701 oud-borgemeester en schepen, huwt Maghdelena Wouter Cuijpers (in 1712: tapster); vader van Reynier.

TerugBegin van generatie


6.502   Adriaen HESSELS

FamilienaamIndex 6.502Vader 13.004Moeder 13.005

Geboren Udenhout ca. 1575
Overleden tussen 1644 en 1650

Molenaar op de Kreitenmolen in Udenhout; vgl Kleine Meijerij 1994:89, 1992:23ff. Erfenis verdeeld in 1650.

ORA Oisterwijk (1651; 345 f. 45v-48) Erfdeling tussen Jacob (zoon van wijlen Adriaen Jacob Hessels en Eirken, wijlen Adriaen Aert Gevaertsen van Duernes dochter), Adriana en Willemken (namens haar: haar man) - broers en zusters - over de erfenis van hun vader waarvan hun moeder afstand deed.

Aan Aert Dirck Nauwen hieruit: schuur op het erf van Adriana, af te breken binnen een jaar; middendeel van ‘De Koewye’ (totaal meet 8 lopenzaad 9 roeden) in Berkel aan de Creytenmolen; middendeel Sykemaeysacker (13 lopenzaad 8 roeden); middendeel Heyvelt (11 lopenzaad 11 roeden).

Bosch Protocol 817 (X-1-1644; R.1563,195) also Adriaen z.w. Jacob Jacobs molder op Kreytemeulen onder Otw verkocht Adam Jans ook tbv Adriaen en Cathelijn zijn br en z. jeec 22 ka gld Cornelis Hendrick Vrient 22 gld: deel van Creyttenmolen Oisterwijk

Idem 960 (27-1-1638; R.1596,41) Adriaen z.w. Jacob Jacobsen mulder op de Creytenmeulen onder Otw verkocht Wouter z. Adams Jansen ook namens zijn br en z. Adriaen en Cathelijn jeec 22 gld op Paulus bekering uit de helft en 1/6 in de andere helft in een corenwintmolen gent den Creytenmeulen par. Otw tpl. Udenhout etc.; losbaar met 400 gld.

Idem 1122 (X-11-1614, 1515:63v) Adriaen z.w. Jacop? Wouters de Molder opte Creytemolen par. Otw tpl. Udenhout verkocht Dierck Aerts Toelincx jeec 21 gld op OLVr presentatie uit

2/5 in voors. wijntmolen etc.


Huwt Oisterwijk 2-5-1602

6.503   Erken Adriaen Aert Gevaert van DUERNE

FamilienaamIndex 6.503Vader 13.006Moeder 13.007

Geboren Deurne ca. 1575
Overleden na 1651

Ziet in 1650 af van vruchtgebruik van haar erfenis.

Kinderen

 1. Adrianus (dRK Oisterwijk 29-10-1605), doopgetuigen Lambertus Petri, Cornelia Everhardi
 2. Adriana (dRK Oisterwijk 7-10-1607), doopgetuigen Anthonius Adriani, Judoca Gualteri
 3. Willemken Zie 3.251
 4. Jacobus (dRK Oisterwijk 11-1-1615), doopgetuigen Gerardus Adriani, Margareta Arnoldi
 5. Jacobus (dRK Oisterwijk 22-2-1619 +voor 1655), doopgetuigen Petrus Niclaes Lenaers, Elizabeth Martini; huwt Mary Dirck Aert Nauwen Zie 6.500

TerugBegin van generatie


6.504   Jan Rochius HENRICKSZ

FamilienaamIndex 6.504Vader 13.008Moeder 13.009

Geboren ca. 1576
Overleden voor 1639

Gesignaleerd als peetoom 1607-22. Mogelijk identiek met Jan Rochus Laureys Henricx, op 16-2-1606 met Jan Huybert van Laarhoven voogd van de kinderen van Peter Huybert van Laarhoven en Elisabeth Rochus Laureys Henricx.

ORA Oisterwijk 307 fol 2 (17-1-1613), pastor Jan Roeymans van Haaren verklaart dat Jan met Jan Jan Symonssen, Aert Henrick Aertssen en Henrick Rochus Henricxen, voogden van de kinderen van Anthonis Rochussen, gekweten zijn van een half mud rogge erfpacht die Rochus H en Jan van den Spijcker hebben betaald uit pand in de parochie Haaren.

ORA Oisterwijk 317 fol 10 (5-2-1618) Jan wijlen Corstiaen Jan Henricxsen en Cornelia Goyaerts aan Jan Rochus Henricxsen een akker van 1 lopenzaad in Haaren.

ORA Oisterwijk 312 f. 10 (5-2-1618) Jan wijlen Corstiaen Jan Henricxen en Cornelia wijlen Goyaert (..) verkopen aan Jan zoon van Rochus Hendricxen een stukk akkerland in Haaren.

ORA Oisterwijk 317 f. 47 (14-6-1622) Cathelyn (dochter van wijlen Symon Jan Symonssen en van Jenneken wijlen Ghijsbert Adriaenssen van Niel) draagt over aan Jan Symon Jan Symonssen en Jan Rochus Henricxsen e.v. Jenneken Symon Jan Symonssen, de helft van een huis, hof, halveschuur en 3.5 lopenzaad grond in Udenhout; helft van een stuk akkerland van 1.5 lopenzaad in Udenhout; helft van een weiland vab 2 lopenzaad in Helmond; helft van een beemd ‘de Huyckelemsen Beempt’ van 1 morgen, helft van de Cromvoirtse Beempden; helft van de helft van de goederen in Heukelom onder Oisterwijk die haar moeder Jenneken van Adriaen van der Venne verkreeg; en haar recht in heidegrond ‘de Winckels’ aldaar, en in de heidegrond in Helmond.


Huwt

6.505   Joanna Symon Jan SYMONSZ

FamilienaamIndex 6.505Vader 13.010Moeder 13.011

Overleden na 1622

Kinderen

 1. Simon (dRK Oisterwijk 22-9-1602)
 2. Johanna (dRK Oisterwijk 16-1-1605), huwt Sijmon Andries Peter van der Voort (zoon van Andries Peter en van Cornelia Jan Adriaen Godschalck; testeren 3-6-1655 en 11-1-1664) te Haren; het echtpaar testeert 2-4-1660
 3. Rochius Zie 3.252
 4. Anthonius (dRK Oisterwijk 8-4-1609)
 5. Catharina (dRK Helvoirt 24-11-1613)

TerugBegin van generatie


6.506   Jan Peter AERTSZ

FamilienaamIndex 6.506Vader 13.012Moeder 13.013

Geboren voor 1585

Voogdij Oisterwijk 13-9-1619 (61): Peter Aert Martens en Adriaen Henrick Henrick Berkelmans voogden over Jan, onmondig kind van Peter Aert Martens en Christine Henrick Henrick Berkelmans. Dit zal moeten zijn: het onmondig kind van Jan Peter Aert Martens. Of kinderen – Dymphna is er ook nog.


Huwt Oisterwijk 29-2-1609

6.507   Christine Henrick Henrick BERCKELMANS

FamilienaamIndex 6.507Vader 13.014Moeder 13.015

Geboren voor 1590

Getuigen bij huwelijk: Joa Henrici et Joa Petri.

Kinderen

 1. Henrica Zie 3.253
 2. Dymphna Jan Peter Aertsz, huwt Loon op Zand RK 7-2-1638 Niclaes Robbert Lambertsz van der Plas (vgl BL 1982:152).

TerugBegin van generatie


6.508   Jan Jan Henricks van de PAS

FamilienaamIndex 6.508 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575
Overleden voor 1633

Huwelijk, kinderen niet in Oisterwijk aangetroffen. Mogelijk de Jan Janssen van der Pas, overleden op 8-5-1597 te Oisterwijk. In het Bosch Protocol komen twee broers Jan Jan van de Pas voor (de oudste met volwassen kinderen in 1579), beiden te Oisterwijk/Udenhout; mogelijk is de jongste hiervan de vader van Aert. Echter… een keer is in het BP (evenals ORA Oisterwijk) sprake van een Jan Jan Gerard - niet Jan Jan Henrick – op grond die aan deze broers lijkt toe te behoren.

MOGELIJK [ORA Oisterwijk] 33. 1561 februari ultima 847.Sch.Otw,R.265,8 Adriaen z.w. Peeters sLeppers man van Marie d.w. Corstiaen sLeeuwen verklaart dat Jan z.w. Jan vande Pasch en Gerit zijn broeder gelost hebben de helft in 12 L rogge uit # - de helft in stuk beemd henlieden toebehorende 9 L int geheel in Udenhout etc.

MOGELIJK [ORA Oisterwijk] 8. 1562 januari 28 847.Sch.Otw,R.266,2v Adriaen z.w. Jan van de Pasch en Claes Laureys Huberts man van Jenneken d.w. Peeter Peeter Elyas dmaw Aleyt d. Jan van de Pasch ook namens Peeter onm. z. w. Peeter en Aleyde voors. - de helft in jee loscijns 5 ka gld daeraf de andere helft gequeten is, welke cijns Pauwels z.w. Jan Hessels geloofd had Jan z.w. Gerit van de Pasch op Lichtmis uit # - 1/3 in huyse en hove par. Otw. te Berkel etc. in sch.br.Otw. en welke helft hem Adriaen en w. Aleyde zijn zuster in dl. tegen andere erfgen. Jan van de Pasch supt hr en mr Adriaen Appels priester tbv altaristen KvOtw

MOGELIJK [ORA Oisterwijk] 15. 1562 februari 4 847.Sch.Otw,R.266,3v Jan z.w. Jan vanden Pasch man van Kathelijne en Jan Goyaert Willems man van Gertruyt gez. drs w. Claes Gerit Elyas dmaw Elysabeth d.w. Wouter Luer # - stuxken lants 1 L par.Otw. in Udenhout in de Achthoeven etc. aankomst van Claes Gerit Elyas bij succ. vendt mihi ad opus Peter Huberts vanden Schoor

MOGELIJK [ORA Oisterwijk] 6. 1566 januari 23 847.Sch.Otw,R.270,1v Adriaen z.w. Laureys van Vucht vendt Jan van den Pasch Janss # -stuck ackerlants gent den Dries 2 1/4 L par.Otw. in de Kuyl etc. als Adriaen na dood Peter Claes van Vucht zijn oom bij succ.

[ORA Oisterwijk] 8. 1629 februari 19 847.Sch.Otw,R.323,21 Gerit z.w. Willem Vendicx en Huybert z. Michiel Cornelis momb. Adriaenken onm. d.w. Jan z. Gerit Willem Vendicx voors. bij Jan en w. Peterken d.w. Adriaen z. Michiel Cornelis voors. o - het middelste 1/3 in stuk heyvelts 12 L int geheel par. Otw. tpl. Huyckelem omtrent de Creyteheye, dit deel t Jan Jans van de Pasch t Adriaen Joosten van Sprangh v Creyteheye t Convent van Ulenborch aan Adriaen z.w. Jan Adriaens

[Bosch Protocol] 86. 1589 februari sH,R.1406,273 Johannes senior z. Johannis van de Pas man van Yde d.w. Johannes Damen 14 gld par. Otw tpl. Udenhout inde Cuyl losbaar met 200 gld

[Bosch Protocol] 99. 1591 mei sH,R.1407,87 Petrus z.w.Walteri Aerts van Broekhoven bij Engela d.w. Waltheri vanden Hezeacker land par. Otw tpl. Udenhout Johan vande Pas nadert

[Bosch Protocol] 102. 1591 september sH,R.1407,130v Johannes maximus natu filius Johannis van de Pas man van Yde d.w. Johannis Damen 3½ gld par. Otw tpl. Udenhout in den Cuijl losbaar met 50 gld

[Bosch Protocol] 180. 1579 april 27 sH,R.1413,141v Johannes z.w. Johannis van den Pas man van Catharina d.w. Nicolai Gerarts en Johannes z. eisdem Johannis z. Johannis vande Pas man van Yde d.w. Johannis Damen, Nycolaus z. eerstgen. Johannis z. Johannis van de Pasch man van Dimphna d.w. Robberti Lamberts en Gerardus z. voorn. Johannis z. Johannis van de Pasch man van Judoce d.w. Wolteri Hessels vendt Johanni z.w. Mathei de Bunger jeec 21 gld op Philippus en Jacobus uit domo etc. 3½ mud van Johannes van de Pasch in par. Otw tpl. Udenhout in de Cuyel etc.

[Bosch Protocol] 840. 1574 mei 8 sH,R.1412,130 Johannes z.w. Johannis Gerarts van de Pas vendt 4½ gld terre fenalis par. Otw tpl. Udenhout

[Bosch Protocol] 856. 1577 november sH,R.1412,484v Gerardus z.w. Johannis van den Pas et Petrus z.w. Adriani Peeters de Lepper 14 gld domo etc. par. Otw tpl. Berckel in loco dicto den Leempoell losbaar met 200 gld


Huwt ca. 1600

6.509   N.N.

Index 6.509 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adriaen Zie 3.254
 2. (mogelijk) Jan
 3. (mogelijk) Antonis, burgemeester in 1646/7

TerugBegin van generatie


6.510   Cornelis Jan Aerts van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 6.510Vader 13.020Moeder 13.021

Geboren ca. 1570
Overleden Oisterwijk 14-5-1630

[ORA Oisterwijk] 8. 1592 mei 26 847.Sch.Otw,R.287,21 Geraert z. w. Wouter Backx mem Catharina d. Andries z. w. Lodewijck Sweers dmaw Elisabeth d. w. Peter Goyaert Colen 1/2 hem toebehorende in jeec 3 ka gld uit # - huyse hove schuere met gronden 20 L par.Otw. tpl. Carchoven t erf Ghijsbrecht van Uden t erfgen. Ghijsbrecht van Riel v gem. strate t gemeyn berck welke cijns Cornelis z. w. Jan Peynenborch verkocht Jacob z. w. Jan Stijnen op Lichtmis sch.br.Otw. 1-121550 en welk 1/2 Catharina in dl. erfgen. Peter Goyaert Colen in dl. sch.Otw. aan Niclaes z. w. Joost Lombaerts

[ORA Oisterwijk] 1. 1593 januari 19 847.Sch.Otw,R.288,1v Cornelis z. w. Jan van Laerhoven bij w. Jenneke d. w. Cornelis Peynenborch # - stuxken eckerlants gen. het Santstucxen 1 1/2 L par. Haren tpl.de Haren Eckeren t Jan Aart Willen t Anthonis Embert Peynenborch v Boschpat t erff Jan Pauwels Verhoirt en Anthonis Emberts voorn. als Cornelis na dood Jenneke zijn moeder bij succ. aan Aelberden z. w. Ruth Ariens

[ORA Oisterwijk] 6. 1597 februari 12 ? 847.Sch.Otw,R.292,4 Cornelis z.w.Jan Aertss van Laerhoven # - stuck eckerlants gen.de Leenacker 1 1/2 L par.Otw.tpl.Huyckelem t erfgen.Wouter Kolff t erff Gielis Goossens v gem.eckerwech t waterlaet tegen Denys z.w.Pauwels Reynkens bij cope sch.Otw.en Cornelis na dood vader aan Anthonis z.w.Jan de Cort

[ORA Oisterwijk] 25. 1605 mei 3 847.Sch.Otw,R.299,46v Aleydt d.w. Aert Jans van Bocxtel bekent lossing door Cornelis Janss van Laerhoven van ½ in pacht van ½ mud rogge als Cornelis aan Aleydt moest betalen en welke Jan gent van der Amervoirt verkocht had aan Aerden die Wolff in sch.br.Otw. sondaeghs voir sunte Symons en Juden dach [28-4] anno 1426 uit o - onderpanden te Oisterwijk tpl. Carchoven margo: momboren van de onm. krn w. Henrick z. Aert Jans van Bocxtel bekenne lossing door Cornelis Jans van Laerhoven van dit ½ mud rogge als voor 23-5-1605

Bosch Protocol (inv no 1458 fol 651v dd 13-9-1612) Cornelis Janssoon van Laerhoven als man en momber van zijn vrouw Henrixken dr wijlen Peeter Henrixss Crillaerts 3 gulden jaarlijks op huis en hof te Druenen aan Peeter Jans Peeterss de Weye.

[ORA Oisterwijk] 5. 1614 januari 31 847.Sch.Otw,R.308,2v Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven dmaw Jenneke d.w. Cornelis Peynenborchs aan Claes z.w. Adriaen Claes Scheyven jeec 4 ka gld 10 st uit o - huys etc, 18 L bvvo tpl. Carchoven t N erfgen. Andries Cornelis Peynenborch mma t Z erf wede Adriaen Cornelis van den Bosch v O erf Adriaen Goyaert Huyben gent de Berckt t Carchovense strate belast met 18 L rogge erfpacht H.Geest sBosch; 7 st H.Geest Otw

[ORA Oisterwijk] 15. 1621 april 15 847.Sch.Otw,R.315,28 Cornelis z.w. Jan Aerts van Laarhoven aan hr Jan de Weer priester z.w. Jan Jan de Weer rector altaar St Catharina en Barbara in de Capelle van sinte Wilbort tot Berckel jeec 22 st brabants uit o - stuck akkerlants 2½ L par.Haaren aen de Berckt t erfgen. Willem Olefiers en ander erf verkoper t Cathelijn d.w. Anthonis Embert Peynenborch v erfgen. Bartholomeeus Lombaerts t erfgen. Steven Jans de Molder welk stuk land Cornelis tegen Jan z.w. Anthonis Embert Peynenborch bij cope

[ORA Oisterwijk] 9. 1628 maart 18 847.Sch.Otw,R.322,17 Cornelis z.w. Jan Aerts van Laerhoven tbv Cappelle OLVrouwe in der vrijheyt van Otw. aende Grote Lijnde jeec 2 ka gld 15 st op St Geertruyden maghet uit o - stucxken ackerlants 2½ L par. Haren tpl. aen de Berckt t W erfgen. Willem Olefiers en ander erf Cornelis voors. t O erf eertijds Cathelijn d.w. Anthonis Embert Peynenborchs nu Adriaen z. Adriaen Jan Martens mma v Z ander erf Cornelis t N erf eertijds Steven Jans de Molder nu Albert Laureys welk stuxken Cornelis tegen Jan z. Anthonis Embert Peynenborchs bij cope 29-12-1618 belast met 4 L rogge erfgen. Aert Wouters van Yerssel losbaar met 50 ka gld dheer Adriaen van Bouchholt rentmr geest. goed. dat erfgen. Cornelis van Laerhoven gelost hebben 2-2-1663

Bosch Protocol: 479. 1595 oktober sH,R.1434,14 also Cornelis Artss van Laerhoven met Jan Brocken momb. Peter Margriet en Jenneken krn w. Adriaen van Laerhoven bij Ariken d.w. Henrick Jan Witlox jeec 10 L rogge als Lambert Peynenborch verkocht Henrick Jan Witlockss op Sint Servaes uit huys hoff gronden toebehoren 8 L par. Haaren aenden Schutsboom etc. opgedragen Elisabeth wede Henrick Goossens inden Beer sch. Otw 5-5-...? nog 1 malder rogge Haaren [onleesbaar]


Huwt voor 1597

6.511   Henrica Peter CRILLAERTS

FamilienaamIndex 6.511Vader 13.022Moeder 13.023

Overleden Oisterwijk na 28-12-1654, voor 15-7-1659

[ORA Oisterwijk] 27. 1658 augustus 13 847.Sch.Otw,R.352,55 Joris en Jan zn w. Cornelis Jan van Laerhoven bij w. Hendriksken d.w. Peter Crillaerts Jan Joosten van Sprangh man van Jenneken Aert z. Arien Aerts Stoeldreyers man van Mayken Cornelis Arien Goyaerts man van Geertruydt drs w. Cornelis en Hendricxken Jenneken Peeter en Cornelis krn w. Adriaen Jans Slonsen bij w. Elisabeth d. Cornelis en Hendricxken Huybert Cornelis Willems vader en Jan Arien Driessen toeziender der krn Huybert voors. bij Aleyda d.w. Cornelis en Hendricxken delen aan Joris # - stuck ackerlants gent de Haverweye met een stuxken daer teynden gelegen tsamen 2 L 30 R gemeten erffs bvvo tpl. Kerckhoven t wede en krn Adriaen Witlocx O t Rochus Aert Martens v gem. strate t wede en krn Adriaen Witlocx voors. een gem. voetpadt tussenbeide # - halve mergen rijdende hoylands bvvo omtrent de Gemulhoeck geheel t wede en krn Adriaen Witlocx t wede Aert Anschems v jr Jan de Jeger t gem. Diestroom # - de helft westw. in stuck heyvelts deze helft 2 L 32 R bvvo tot Kerckhoven deze helft t jr Verstegen t v gem. heyde t Adriaen Geerits Verhoeven mma belast met 18 st 3 oort H.Geest Haaren margo. Joris Cornelis van Laerhoven deze drie percelen aan Jan Cornelis van Laerhoven zijn broeder 15-31661 aan Jan Cornelis # - een woonhuis schuer schop en varckenskoy mette gront en met de helft noordw. in stuck weyvelts deze helft 2 L 40 R gemeten erffs bvvo te Kerckhoven t Jan Joosten Z t wede Cornelis Jans van den Breeckel v gem. strate t erf naegenoempt # - stuxken ackerlants gent de Corte Stucxkens sijnde een van de vier middelste gedeelten van stuk lants dit gedeelte 1 L 40½ R tpl. voors. t hiervoor gent Z t onm. krn Huybert voors. beide dl. v erf voorn. t krn Jan de Leeuw belast met 4½ L rogge in meer H.Geest sBosch 14 d altaristen Otw 7 st H.Geest alhier margo. Jan Cornelis van Laerhoven dit woonhuys aan Joris Cornelis van laerhoven zijn broeder 15-8-1661 aan Jan Joosten van Sprangh # - de helft zuidw. in stuk dries ofte weyvelt deze helft 2 L 40 R gemeten erffs bvvo tpl. Kerckhoven t Jan Cornelis dl. N t Steven Ariens van den Bosch v gem. strate t stuck erffs hiernaer gent # - stuxken ackerlants gent de Corte Stucxkens zuidw. afgemeten van meerder stuck 1 l 40½ R tpl. voors. t Jan Cornelis voors. dl. N t Steven Ariens v hierboven gent t Jan Peynenborch belast met 4½ L rogge in meer H.Geest sBosch aan Aert Stoeldraeyers # - huys en backhuys mette gronde en de helft westw. in stuck erffs so lant als groese 1 L 27 R gemeten erfss par. Haaren in de Slonse t wede Jan Peters van de Voort W t Cornelis Ariens dl. v gem. strate t Jan Hendrick Stevens etc. belast met o.a. 3 gld H.Geest Otw 1 R dijk Otw dijck aan Cornelis Adriaen Goyaerts # - Haaren aan de Slonse o - stuck ackerlants gent de Scheitlap 2 L 23 R par. Haaren t hr Norbertus Mutsaerts t Adriaen Arien van Abeelen mma v Albert Laureys Hicxpoirs t voorn. onm. krn Adriaen Slonse aan krn Adriaen Slonse # - stuck ackerlant 4 L 34 R gemeten erffs nl. het gedeelte noordw. in de Groote ackers dit gedeelte t Jan Cornelis Z t mr Norbertus Mutsaerts mma v wede Cornelis Jans van den Brekel t Berchtsteeghde belast met 4½ L rogge in meer H.Geest sBosch 22 st seecker beneficie in de capelle van Berckel aan de onm. krn Huybert Cornelis # - stuck ackerlants 4 L 30 R gemeten erffs weesende een van de middelste lothen in den Grooten acker bvvo tpl. Kerckhoven t Jan Cornelis t krn Adriaen Slonsen v Jan Cornelis voors. t erffsteeghde belast met 4½ L rogge in meer H.Geest sBosch 2 gld 15 st Capoelle alhier.

N.B.: van de eerste vijf kinderen zijn er twee overleden op 4 en 6-8-1604.

Kinderen

 1. Peeter van Laerhoven (dRK Oisterwijk 29-6-1597, testes Gijb Vreijssen, Anna Ardt van Laerhoven; +voor 1658)
 2. Joris (dRK Oisterwijk 19-4-1599, testes Anthonis Wauters, Catharijn Ariaen Goyaerts)
 3. Jenneken van Larhoven (dRK Oisterwijk 25-6-1600 testes Willem Elis, Oijtgen Lucas Goyarts), huwt Jan Joosten van Sprangh
 4. Maria van Laerhoven (dRK Oisterwijk 7-10-1601 testes Cornelis Joannis Brocken, Maria van Hoevelen; +voor 1658), huwt Arien Aerts Stoeldreyers
 5. Kinderen
  1. Aert
 6. Petra van Larhoven (dRK Oisterwijk 2-11-1603 testes Jan Stevens, Lijsken Jan Stijnen; +voor 1658)
 7. Johannes Laerhoven (dRK Oisterwijk 24-8-1605 testes Adrianus Joannes, Joanna Wilhelmij)
 8. Elisabeth Zie 3.255
 9. Geertruid (doop niet aangetroffen), huwt Cornelis Arien Goyaerts
 10. Aleyd (doop niet aangetroffen, + voor 1658), huwt Huybert Cornelis Willems; hadden kinderen.

TerugBegin van generatie


6.516   Willem Dircks van de HAGELAAR

FamilienaamIndex 6.516Vader 13.032Moeder 13.033

Geboren voor 1555
Overleden tussen 27-4 en 17-5-1607

ORA Oirschot (Toirkens 143b fol 300v nos 121-3 dd 27-6-1588) Willem zoon wijlen Jacop Dircks van den Hagelaer als man van Jenneken dochter van Niclaes Janssen machtigt hierbij Jacop Jacops van Balgoijen om alle bezit waarop hij vanwege zijn vrouw aanspraken heeft, gelegen in Mill om die te beheren, in gebruik te nemen en alle lasten die erop drukken af te handelen. Indien dat nodig is mag de gemachtigde zelf ook weer aan anderen procuratie geven en Willem belooft alles na te zullen komen wat door Jacop zal worden afgesproken en zal hem daarvoor vrijwaren behalve dat die wel rekening en verantwoording moet afleggen. (Idem 122) Partijen uit de vorige akte hebben afgesproken dat Jacop Jacops alle goederen waarop Willem vanwege diens vrouw recht heeft, gelegen te Mill, in bezit zal nemen tegen betaling van 50 gulden, zijnde 3 pond meteen, en 32 gulden op a.s. Allerheiligendag, waarbij ze tegen die tijd overdracht zullen laten vastleggen. Afspraak is verder dat genoemde Jacop 14 dagen tevoren op zal zeggen als het geld beschikbaar is en als Allerheiligen voorbij is zal hij naar Mill mogen komen en daar verblijven op kosten van vermelde Jacop net zolang tot men hem betaald zal hebben. (Idem 123) Genoemde Willem verklaart de vermelde 3 pond van Jacop te hebben ontvangen.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 391 nos 201-3 dd 22-12-1590) Geerlick zoon wijlen Jan Gijssels als man van Jenneken dochter van wijlen Huibrecht van der Meulen draagt de helft van een akker over, genoemd den Cruijsakker in totaal groot 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof aan de Heelschen pad, b.p. Peter Henrick Stockelmans, Juetken weduwe en kinderen van Jan Huibert Phennincks, Jan van Esch. Het perceel wordt nu overgedragen aan Willem Dircks van den Hagelaer en Geerlick belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 202) Genoemde Willem staat aflossing van de akker uit de voorgaande akte toe, binnen nu en een jaar tegen betaling van 55 gulden en 10 stuivers. Indien Geerlick dan niet aflost zal de akker definitief in eigendom komen van Willem en kan Willem de akker aanvaarden met al hetgeen erop staat. (doorgehaald, 7 november 1605) (Idem 203) Willem Dircks van den Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Geerlick, indien deze de akker niet aflost, een bedrag van 30 gulden te betalen per heden datum over een jaar of zodra Willem de akker aanvaard. Ondertussen zal Geerlick alle pachten en lasten betalen die er op de akker drukken en wel zodanig dat Willem daarvoor gevrijwaard zal blijven of dat Willem die 30 gulden zolang mag houden totdat er is afgerekend. Pas nadat die lasten zullen zijn betaald zal Willem die 30 gulden betalen.

ORA Oirschot (Toirkens 143c fol 426 nos 125-6 dd 18-6-1591) Catharina dochter van wijlen Huijbrechts van der Meulen weduwe van Gielis Vos, geassisteerd door Adriaen Willem Zuetericks haar oom, op grond van een bepaald testament dat deze Catharina en wijlen Gielis hadden opgemaakt voor Pauwelsen de Palude notaris in de stad Diest d.d. 6 augustus 1590, zoals ons schepenen is gebleken, draagt de helft van een akker over, groot in totaal ca. 4 lopenzaad, genoemd de Cruijsakker, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof zijnde de helft die aan de straat ligt, b.p. het stuk dat er van is afgedeeld, Juetken weduwe van Huibert Phennincks, Jan van Esch. Het perceelsgedeelte wordt nu overgedragen aan Willemen Dircks van den Hagelaer en Catharina belooft alle lasten van haar kant af te handelen, (…) (Idem 126) Willem Dircks van den Hagelaer staat aflossing van dit perceelsgedeelte uit de vorige akte toe tegen betaling van 41 gulden tussen nu en a.s. Maria Lichtmisdag maar nadien niet meer. Indien Catharina dan niet afgelost heeft dan zal deze overdracht definitief zijn.

Idem (fol 428 no 137 dd 16-8-1591) Willem zoon wijlen Dircks van de Hagelaer heeft verklaard dat Cathelijn dochter van Huibert van der Meulen aan hem de helft van een akker heeft afgelost genoemd de Cruijsakker welke akker hij op 18 juni j.l. van Catharijn en haar voogd had verkregen waarvoor was verklaard deze per Maria Lichtmisdag of eerder af te lossen en hij verklaart dat het geld is terugbetaald.

ORA Oirschot (Toirkens 144a fol 32 no 168-170 dd 22-5-1592) Henrieksken dochter Henrik Schuurmans weduwe van Willem Faes, geassisteerd door Gijsbert Adriaan Janssen haar hierbij gekozen voogd, handelend op grond van een testament dat zij en haar man voor heer Robbrecht van Os, pastoor tot Oirschot hadden opgemaakt, d.d. 13 december 1588, en ook op grond van een decreet van heren schepenen, verkopen een stuk grond ca. anderhalf lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang van de Kerkhof, b.p. Adam Goris kinderen van Loon, het hertogenland, een kerkpad, de gemeenschappelijke straat gaande naar de Moelsbroeken. Dit bezit wordt nu verkocht aan Willem Dirks van de Hagelaar. Zij hadden dit perceel bij openbare executie en veiling verkregen. (…) (Idem 169) Omdat men denkt dat genoemde Henrieksken slechts de helft van de genoemde 3 gulden heeft moeten betalen, zal genoemde Willem dit moeten vergoeden aan deze Henrieksken tegen de waarde van 16 gulden per gulden. (Idem 170) Willem van de Hagelaar heeft genoemde Henrieksken beloofd als schuldenaar een bedrag van 32 gulden te zullen betalen waarvan de helft meteen en de andere helft per a.s. oogst of allebei de bedragen op het tijdstip wanneer ze die wil hebben.

ORA Toirkens (144a fol 19 nos 96-98 dd 19-3-1592) Dirck zoon wijlen Jans van Roij verkoopt het huis samen met het achterhuis zoals hij dat heeft verkregen van de voogden van de kinderen van Adriaen Adriaens van den Hovel, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, aan de Vrijthof, b.p. Lenaert Moijses, Mathijs Peters van der Berckt, Matijs van Peelt, de Vrijthof en dit bezit wordt nu verkocht aan Willem Dircks van de Hagelaer. (…) (Idem 97) Genoemde Dirck heeft beloofd om Peter Janssn. van de Laeck voor diens betalingsbelofte te zullen vrijwaren. (Idem 98) Willem zoon wijlen Dircks van de Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om genoemde Dirck Janssn. van Roij een bedrag van 200 gulden te zullen betalen en wel meteen, daarnaast nog 100 gulden op Maria Lichtmisdag zonder rente en nog 50 gulden per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar met een rente van 8 %. (…).

ORA Oirschot (Toirkens 144a fol 94 no 100 dd 8-3-1593) Aert zoon wijlen Anthonis Sgraets, onze secretaris, als man van Judith, dochter van Andries van Erkel, verkoopt een weiland dat hij in zijn hoedanigheid had verkregen van Dirck de Hoppenbrouwer als gemachtigde van Dircken van der Hoeven, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof in de Moelsbroecken, b.p. het stuk waarvan het is afgedeeld, Peter van de Schoot, de kinderen van heer Lodewijk van der Linden, een pad. Hij verkoopt dit nu aan Willemen Dircks van de Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens (…) In marge : Is nadien opgeeist vanwege het recht van vernadering, derhalve ongeldig hier.

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 239 no 167 dd 2-5-1594) Willem van den Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd dat hij de 60 gulden zal betalen die genoemde Jan aan Hadewijch dochter van Frank Bittis verschuldigd is en wel zodanig dat Jan daar niet meer op kan worden aangesproken. (Idem 168) Willem van den Haegelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Hadewich dochter van Frank Bittis alsnog een bedrag van 66 gulden te zullen betalen, per heden datum over een jaar. In marge : Met instemming van partijen doorgehaald, datum 3 juni 1596.

ORA Oirschot (Toirkens 144b fol 329 no 225 dd 27-7-1595) Heer Wouter zoon wijlen Gregoris van Cuijck priester als gemachtigde van Jan Willemssn. alias de Moerkoert en Cornelia dochter van Aerts van Loon zijn vrouw, volgens een procuratiebrief van schepenen van ‘s Heer Hendrikskinderen en Wissenkerke d.d. 1 juli j.l., zoals ons is gebleken, verkoopt de helft van een stuk akker groot in totaal 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof, b.p. Bartholomeus Adriaens van der Achter, het Hertogenland, Elisabeth van der Ameijden, en meer anderen, de kerkweg en Jan Willem Snellaerts. Het perceel wordt nu verkocht aan Willem Dirks van den Hagelaer en genoemde Wouter belooft alle lasten voor genoemde Jan en diens vrouw af te handelen, behoudens (…) (Idem no 226) Genoemde Willem, koper, heeft beloofd als schuldenaar om heer Wouter van Cuijck ten behoeven van diens opdrachtgevers, 30 gulden te betalen en wel meteen en daarnaast nog de kosten van het verteer van 6 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 409 no 182 dd 7-6-1596) Jan Adriaen Leijten voor zichzelf en ook als gemachtigde van Peter zoon Adriaens van den Hovel en voor Joorden Joorden zoon Jan Willems voor zichzelf en gezamenlijk ook voor de andere kinderen van genoemde Adriaen van den Hovel, verklaren dat ze zijn voldaan en betaald door Dirck Janssn. van Roij vanwege een eerdere betalingsbelofte die hij aan hen heeft gedaan inzake zijn aankoop van een huis genoemd de Sterre, waarin Willem van den Hagelaer thans woont en zij geven daarvoor kwijting. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 144c fol 523 nos 338-41 dd 27-9-1597) Goijaert zoon wijlen Gijsbrecht Goijaert Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter Frans Leemans, verkoopt een akker groot ca. 6 lopenzaad gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof aan de Nieuwstraat, b.p. de kinderen van Niclaes Dielis, Evert Jacops van den Velde, de kinderen van Joordens van de Velde, een lijkweg, grenzend aan het erf van Carl van der Ameijden. Hij verkoopt het perceel nu aan Willem Dircks van de Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve (...) (Idem no 339) Genoemde Willem Dircks van de Hagelaer heeft beloofd als schuldenaar om aan genoemde Goijaert voor elk lopenzaad 69 gulden te betalen met inbegrip van de rente van 10 lopen rogge en 3 gulden en 10 en een halve stuivers, in mindering zal worden gebracht voor een oppervlak van 60 roeden. Van de koopsom zal 100 gulden meteen worden betaald en de rest per a.s. medio oogsttijd, waarbij dan aan Henrick Ghijsbrecht Hoppenbrouwers een bedrag van 150 gulden dient te worden betaald. In marge : Met instemming van partijen doorgehaald en vervangen door een andere belofte, behalve als er minder of meer dan 5 lopenzaad en 44 roeden oppervlak wordt gemeten dat ze dat aan elkaar moeten vergoeden. (6-7-1600) (Idem 340) Afgesproken is dat genoemde Willem Dircks van de Hagelaer het land kan aanvaarden per a.s. oogsttijd en dat Goijaert de pachten daarvan tot en met a.s. Maria Lichtmisdag zal afhandelen en daarna door Willem zullen worden betaald. (Idem 341) De lijfkoop bedraagt 14 gulden zoals ze zeiden.

Idem (no 384 dd 23-12-1597) Willem zoon wijlen Dircks van de Haegelaer verkoopt een akker groot ca. 6 lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Kerkhof, zoals hij die heeft verkregen van Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers als man van Ariken dochter van Frans Lemans, b.p. de kinderen van Niclaes Dielis, Evert Jacops van de Velde, een pad komend vanuit de Nieuwstraat. Hij doet nu afstand van dit perceel vanwege het recht van vernadering en het wordt nu overgedragen aan Peter Wouters van de Ven en Willem belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (…) In marge : Met instemming van Peter van de Ven doorgehaald en opnieuw terugverkocht aan deze Willem Dircks van de Hagelaer op grond van het recht van vernadering ten behoeve van deze Willem. (Idem 385) Genoemde Peter heeft beloofd om deze Willem vanwege diens eerdere beloftes te zullen vrijwaren.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 300 no 59 dd 28-3-1602) Henrick zoon Dirks van de Hagelaer verkoopt het huis met tuin en toebehoren zoals hij dat heeft verkregen van Henrick Ijsbrants, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Danel Thomas van Kerkoerle, de gemeijnte, de gemeenschappelijke straat. Hij verkoopt het bezit nu aan Willem Dierks van de Haegelaer en belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behoudens (…) (Idem 60) Genoemde Willem van de Haegelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Henrick per heden datum over een jaar 200 gulden te betalen met een rente van 7 %. In marge : Hierop verklaart Henrick van de Hagelaer van zijn broer Willem 100 gulden te hebben ontvangen en op 14 september vandaag nog eens 100 gulden van Henrick Ijsebrants, waarmee deze betalingsbelofte is voldaan.

ORA Oirschot (Toirkens 146a fol 18v1 no 91B dd 10-10-1605) Borgstelling van Jan Herberts van Wijntelre voor Anthoniske, wed. Jacobs Thomas, voor betaling van 4 penningen aan collecteur Willem Dirckss. van den Hagelaer.

ORA Oirschot (Toirkens 146a fol 14v no 65 dd 18-4-1605) Willem Dirks van de Hagelaer verkoopt een huis met put, stal etc. gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, b.p. Lendert Lenaert Moijses, Mathijs Peters van der Berckt, de Steenweg, Anthonis Henricks van Esch en de gemeenschappelijke straat. Willem had dit huis eerder gekocht van Dirk Jansen van Roij met schepenbrieven van Oirschot d.d. 14 maart 1592 en hij verkoopt het nu met alle rechten aan Henrick Gijsbrecht Isebrants. (…)

ORA Oirschot (Toirkens 146a no 210dd 17-10-1606) Maria weduwe van Michiel Jan Corsten Oomen met haar gekozen voogd Daniel van den Schoot, verklaart te zijn voldaan m.b.t. een bedrag van f. 37.--, welk bedrag Willem van den Haegelaer haar nog schuldig was vanwege de koop van een beemd. Zij wil dat de betreffende schuldbekentenis in het protocol van de schepenen in Oirschot zal worden doorgehaald.

ORA Oirschot (Toirkens inv 146b fol 164 no 186 dd 17-5-1607) Dirk zoon wijlen Willem Dirks van dan Haegelaer heeft beloofd als schuldenaar aan Henrick Dirks van dan Haegelaer en Willem Aerts Sroijen als voogden van de minderjarige kinderen van genoemde Willem Dirks verwekt bij wijlen Jenneke dochter wijlen Claas van Mil en dat ten behoeve van Mechteld, Cathalijn en Jacobmijn zusters en voorkinderen van genoemde Willem Dirks en Jenneke Claas van Mil en ook ten behoeve van Aart en Claas, zonen en nakinderen van genoemde Willem Dirks en Jenneke Aart Sroijen, deze laatste zijnde zijn tweede vrouw, een bedrag van f. 33.14.-- . Dit bedrag moet betaald worden a.s. Sint Andriesmis.

ORA Oirschot (Toirkens 148b fol 300 no 146 dd 29-5-1615) Het testament dd 27-4-1607 is voorgelezen van Willem Dircks van de Hagelaer, “die ziek van lichaam is maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens” (in 1607). Hij vermaakt aan de St. Janskerk te Den Bosch een stuiver eens voor begaan onrecht voor zover dat van toepassing is. Verder vermaakt hij aan de 4 biddende ordes die in Oirschot zijn vertegenwoordigd elk een stuiver eens. Om toekomstige twisten te vermijden inzake zijn bezittingen vermaakt hij aan zijn zoon Dirck verwekt bij diens eerste vrouw Jenneken Cornelissen een stuk akkerland, dat hij voor een helft als testateur heeft gekocht van Henrieksken Faes en voor de andere helft van de erfgenamen van Adams Aerts van Loon. Wat betreft het overige bezit van deze Jenneken Cornelis verklaart hij dat hij als testateur dat zulks is ontvangen door zijn zoon Dirck en bepaalt daarbij dat deze Dirck hiermede tevreden moet zijn en wel omdat deze tegen zijn wil in toch is gehuwd en daarbij dikwijls vermaand is geweest om deugdzaam te leven en waarbij die zich niet als een ordentelijke jongeman heeft gedragen. Verder vermaakt hij aan zijn dochters Jenneken en Marijken, verwekt bij zijn tweede echtgenote Jenneken Niclaessen, een stuk akkerland, samen met de lasten die daar op drukken zoals hij dat heeft gekocht van Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, gelegen in Oirschot, herdgang de Kerkhof. Omdat hij wel vermoedt dat zijn twee dochters die samenwonen bij hun man, daarbij meer zullen krijgen dan de andere zusters van hen, wil hij dat deze twee dochters daarmee ook tevreden zullen zijn. Verder vermaakt hij aan Metken, Lijneken en Jacomijnen, verwekt bij zijn tweede vrouw Jenneken, zijn huis met hofstede gelegen aan de steenweg alhier, samen met de lasten die daar op drukken. Verder krijgen zij een stuk akkerland gelegen in de Moelsbroecken alhier dat hij heeft gekocht van de erfgenamen van Willem Dielis Cremers en wel voor ook voor de lasten die daarop drukken. Daarbij moeten deze 3 kinderen aan Jenneken dochter van Anna van Haeren die een obligatie betalen van 28 gulden eens. Verder vermaakt hij aan zijn twee kinderen die hij heeft verwekt bij Jenneken Aerts, zijnde zijn derde vrouw, die een bedrag van 200 gulden eens te betalen uit zijn meest courante bezittingen, welk geld belegd zal worden op goede onderpanden door de voogden, zodat deze kinderen daarvoor onderhoduen kunnen worden. Verder vermaakt hij aan hen nog een beemdje gelegen aan de Schoomsche Weteringe, dat hij heeft gekocht van Marij Gielissen. Verder krijgen ze nog een weilandje gelegen in het Rot aldaar zoals hij dat heeft gekocht van Dirck Aert Hobbelen samen ook met de lasten die daar op drukken. Verder wil hij dat Jenneken zijnde de moeder van zijn laatste twee kinderen, het vruchtgebruik van het bezit blijft behouden om daarmee haar kinderen op te kunnen voeden totdat deze zijn komen te huwen danwel tot een andere status zijn gekomen en daarna te handelen zoals een goede moeder betaamt. De testateur wil dat al zijn meubelen, kontante schulden en aanspraken etc. die na zijn dood aangetroffen zullen worden, gelijkelijk verdeeld zullen worden, door Metken, Lijnken en Jacopmijnen en nog door zijn twee kinderen uit zijn laatste huwelijk, maar die moeten dan ook zijn wettige schulden betalen en de kosten van de uitvaart. Indien een van zijn kinderen niet tevreden is met zijn of haar erfdeel, dan wordt deze het erfdeel ontzegd en krijgt die alleen een oude grote. Opdat dit testament nog meer zekerheid krijgt dat het als zodanig wordt uitgevoerd, benoemt hij als zijn executeur- testamentairs en als voogden over zijn kinderen zijn broer Henrick Dircks van de Hagelaer, verder Peter Hendriksen van Ostaden en Jan van Haeren en hij verzoekt hen deze last op zich te willen nemen. Aldus opgemaakt in Oirschot in het woonhuis van de testateur in aanwezigheid van Danielen Thomassen van Kerkoerle en Geerlick Gijssels als getuigen. (…)

Daaronder stond nog geschreven : Meester Willem Vennius, notaris die dit testament heeft uitgeschreven verklaart nog in aanwezigheid van de schout en van Dirck Goorts van Loon, schepen, Jasper van Esch eerder burgemeester en Geraert van Kelst als getuigen, dat dit testament als zodanig is uitgetrokken en door zijn zoon is geschreven waarbij hijzelf het origineel als notaris als minuutakte had geschreven en derhalve verklaart dat het volledig zijn werk is. (NB: op 24 april 1616 wordt nog een twist uitgevochten tussen de drie dochters Catharina, Mechtelt en Jacomijn met hun voogd Hendriks Dircks over het beheer van de erfenis.)

ORA Oirschot (Toirkens inv no 148c fol 146v no 90 dd 24-4-1616) Henrick Dircks van den Hagelaer heeft als schuldenaar beloofd om aan Thomas Thomassen als man van Catharina ten zijnen behoeve en ten behoeve van Mechtelt en Jacobmijnen, gezusters en alle drie dochters van wijlen Willem Dircks van den Hagelaer verwekt bij wijlen Jenneken dochter van wijlen Niclaes van Mil, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen per heden datum over een jaar samen met een rente van 6 gulden.

ORA Oirschot (Toirkens inv no 158a fol 341 no 316 dd 6-11-1633) Niclaes en Aert, gebroeders en zonen van wijlen Willem Dircks van de Hagelaer hebben hierbij verklaard dat de kinderen van wijlen Henrik Dircks van de Hagelaer aan hen een bepaald bedrag van 100 gulden hebben terugbetaald, welk bedrag deze Willem, zijnde hun vader, eerder op rente had uitgeleend aan deze Henrick Dircks van de Hagelaer zijnde de vader van genoemde kinderen en wel omtrent 25 juli j.l. Er is afgelost met inbegrip van de rente daarover en ze geven hiervoor nu kwijting.


Huwt (1)

Jenneken CORNELISSEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 1588


Huwt (2) voor 1588

Jenneken Niclaes Jansen van MIL

FamilienaamIndex

Geboren Mill
Overleden voor 1607

Huwt (3) ca. 1606/7

6.517   Jenneken Aerts SROIJEN

FamilienaamIndex 6.517Vader 13.034Moeder 13.035

Overleden na 1610

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 267 no 205 dd 24-7-1601) Er is een bepaalde kwestie ontstaan tussen Willem Jan Ghijsbrechts van Engeland partij enerzijds en Jenneken dochter Aert Gerardt Sroijen, partij anderzijds, omdat genoemde Willem deze Jenneken zwanger heeft gemaakt. Om hierover geen verdere twist te laten onstaan zijn thans voor schepenen verschenen genoemde Willem met zijn broer Ghijsbrecht partij enerzijds en genoemde Jenneken met Daniel Gerard Sroijen en Niclaes Wouters van de Loo, haar hierbij gekozen voogden, partij ter andere zijde en hebben het volgende akkoord gemaakt. Genoemde Willem zal vanwege de defloratie van Jenneken en vanwege het kraamgeld een bedrag van 5 gulden betalen, verder een ton bier en zodra het kind geboren zal worden zal Willem ook na de Kersttijd direkt dit kind moeten laten verzorgen en in de kost doen zodanig dat genoemde Jenneken daarvan geen last zal hebben, of zich zal hoeven te beklagen. Daarnaast zal Willem ook nog zodra het kind komt te huwen danwel tot een andere staat komt een bedrag van 100 gulden aan dit kind moeten betalen en onderwijl genoemde Jenneke daarvan de rente moeten betalen steeds op 1 juli, en de eerste termijn daarvan op a.s. 1 juli met de voorwaarde dat indien het kind komt te overlijden voordat het is getrouwd of een andere status heeft verkregen, dan moet Willem indien Jenneken dan nog in leven is, haar Jenneken direkt op 1 juli nadat het kind is overleden, samen met de volledige rente van de 100 gulden, ook de helft van die 100 gulden geven in kontant geld  zijnde 50 gulden en dan komt de jaarlijkse rente te vervallen. Als het kind wel komt te huwen of een ander status bereikt, dan zal deze rente aan genoemde Jenneken ook komen te vervallen. Partijen beloven elkaar dit kontrakt op alle punten over een weer te zullen nakomen. Verder zullen noch Willem tegenover genoemde Jenneken, noch Jenneke tegenover genoemde Willem of diens toekomstige vrouw, elkaar met beledigende woorden achtervolgen, noch direkt noch indirekt, maar vergeven elkaar deze defloratie. (Marge 3-4-1627: Jan Aert Ariens als man van Jenneken natuurlijke dochter van Willem Jan Ghijsberts en Jenneken Aert Sroijen hebben verklaard dat de genoemde 100 gulden volgens het kontrakt zijn voldaan en wel door Jan Willem Gijsberts en ze geven volledige kwijting)

ORA Oirschot (Toirkens 145c fol 462 no 268 dd 5-12-1604) Jenneke dochter van wijlen Aert Gerardt Sroijen geassisteerd door haar broer Willem, haar hierbij gekozen voogd, verkoopt haar aanspraken en erfdeel, zijnde een derde deel, in een huis etc. groot in totaal 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. de erfgenamen van Adriaen Gerart Hoppenbrouwers, het godshuis van heer Amelrijck Boots, Philips Gerart Sroijen, de gemeijnte. Ook nog het derde deel van een heiveld genoemd het Ven, groot ca. 4 lopenzaad in totaal, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de hoeve van het godshuis van Boots, de kinderen van Henrick Jan Gerarts, Jan Wouter Stockelmans, de Vuijtvanck. Ze verkoopt haar erfdeel nu aan haar oom Daniel zoon wijlen Gerard Sroijen en belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve het derde deel van een mudde rogge per jaar aan de kinderen van Meester Niclaes de Orgelmaker in Den Bosch, nog het derde deel van een rente van 3 gulden per jaar en van 6 gulden per jaar aan de kinderen van genoemde meester Niclaes den Orgelmaker, nog het derde deel van een rente van 35 stuivers per jaar aan Catharina weduwe van Gijsbert Jan Hoppenbrouwers en de grondchijns. (Idem 269) Daniel zoon wijlen Gerart Sroijen heeft als schuldenaar beloofd om aan Jenneke dochter van wijlen Aert Sroijen een bedrag van 75 gulden te betalen en wel nu meteen. (In marge 1 : doorgehaald, datum 1 juli 1605; In marge 2: Jenneke verklaard nog boven deze koopsom van 75 gulden van Joost Herberts een bedrag van 12 gulden te hebben ontvangen die haar voor een kermis werden geschonken.)

ORA Oirschot (Toirkens 146a fol 13v no 58 dd 14-8-1606) Mathijs Goorts heeft als schuldenaar beloofd om aan Jenneke Aerts Gerits Sroijen een bedrag van f. 100.--  te zullen betalen, opeisbaar per heden dato over een jaar.

Kinderen (Van de Hagelaar)

 1. (uit 1) Dirck (*voor 1583)
 2. (uit 2) Jenneken, gehuwd voor 1607 met Bernaert Jan Henrick Keijmps van den Weijer
 3. (uit 2) Marijke, gehuwd voor 1607
 4. (uit 2) Catharina (Lijneken), huwt na 1607, voor 1616 Thomas Thomassen uit Bergen op Zoom
 5. (uit 2) Mechtelt (Metken), ongehuwd in 1616
 6. (uit 2) Jacobmijn, ongehuwd in 1616
 7. (uit 3) Arnoldus Zie 3.258
 8. (uit 3) Niclaes

Kinderen (Van Engeland)

 1. Jenneke Willem Jan Ghijsberts (*1601), huwt Jan Aert Ariens

TerugBegin van generatie


6.518   Peter Joost Jan WILLEMS

FamilienaamIndex 6.518Vader 13.036Moeder 13.037

Geboren ca. 1584
Overleden na 1634, voor 1640

Volwassen in 1608.

ORA Oirschot (Toirkens 149c fol 130 no 187 dd 30-9-1622) Peter zoon Joost Jan Willems heeft als schuldenaar beloofd vanwege geleend geld om aan Jenneken weduwe van Willem Leijten die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per heden datum over 3 jaar met onderwijl steeds een jaarlijkse rente van 6 gulden. Indien Peter het geld dan langer wenst te lenen, zal hij daarna ook steeds de vermelde rente moeten blijven voldoen al naar tijdsgelang, totdat de hoofdsom is voldaan.


Huwt voor 1610

6.519   Mariken Dircks VERROOTEN

FamilienaamIndex 6.519Vader 13.038Moeder 13.039

Geboren voor 1590
Overleden na 1659

ONA Oirschot (Inv 18, F 41v dd 25-11-1658) Verklaring door Cornelis Willems van de Ven betaling te hebben ontvangen van Cornelis de Grooff, Dirck Thomas, Jan Jobben, Meriken wed. van Peter Joosten.

ONA Oirschot (Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv 36, F 38v dd 21-10-1659) Meriken Dircx Verrooten, weduwe van Peeter Joosten, verklaart ontvangen te hebben van haar zoon Hendrik en haar zwager Aert Willems van de Hagelaer een achterstallige betaling. Ook verklaart zij aan haar dochter Jenneken kleren en linnengoed te hebben gegeven voor haar diensten.

Kinderen

 1. Jenneke Zie 3.259
 2. Henrick (+na 1659) huwt (1) Maria dochter van wijlen Jan Gijsbert Ariens; huwt (2) voor 1649 Maaijken Peter Peter van Oudenhoven
 3. Aert (+voor 1633), heeft kinderen
 4. Dirck (+na 1632), huwt Jenneken Aert Jan Aert Scheijntgens (+voor 1632); huwt (2) 1632 Jacopmijntje Wouters

TerugBegin van generatie


6.520   Gerardus Hermans COOMANS

FamilienaamIndex 6.520 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1631

Bosch Protocol (inv no 1586 fol 335 dd 20-1-1657) Willem Comans zoon wijlen Gerard Hermans Coomans verkoopt aan Willem Joris de Gulicker een jaarrente van CFl 16:10:0 op onderpand tot Oorschot, te lossen met CFl 375.

Bosch Protocol 146 (11-5-1596; 1408:268) (Betreft mogelijk de vader) Arnoldus z.w. Henrici Lombarts 1/4 in quodam agro terre arabilis totaal 6 L par. Otw tpl. Hukelem t erf Gerardi z.w. Gerardo Coomans O t erf conventus sororis de Otw W v erf heer van Cloetingen t comm. viam dicta den gemeynen ackerwech supt Leonardo z.w. Rodolphi Lenaerts Lenaert z.w. Rodolphi Lenarts man van Agnetis d.w. Henrici Lombarts de helft van voorn. Land supt Arnoldo de Hees ad opus Johannes de Aken wnd Otw 13-5-1596.

Ongeplaatst:

Bosch Protocol (1016. 1643 juni 18 sH,R.1598,537v) Cornelis z.w. Geraert Claes [Goyaart Adriaan Claas] Comans verkocht aan Bartholomeeus z. Cornelis Bartholomeeus de Bont tbv Jan zijn zoon jeec 12 ka gld op 27 december uit - de helft onbed. in stuck weylants geheel 12 L bvvo geheel t Jan Janssen Timmermans t gem. dijck gent den Baerdijck v gem. stroom t Groenesteeghde belast met de helft in de grondcijns 2 st

Bosch Protocol (424. 1612 november 5 sH,R.1459,56v) mr Adriaan Coomans licentiaat in de rechten z.w. Adriaen Comans, Jan z.w. Jans Poynenborchs en Thomas z.w. mr Dirix vanden Hovel alle drie ingezetenen tot Otw vercoft aan Jannen Laureynsen van Loemel inw. sBosch jeec 25 ka gld op Alder lieve Goidts heyligen uit...

Bosch Protocol (146. 1596 mei 11 sH,R.1408,268) Arnoldus z.w. Henrici Lombarts 1/4 in quodam agro terre arabilis totaal 6 L par. Otw tpl. Hukelem t erf Gerardi z.w. Gerardo Coomans O t erf conventus sororis de Otw W v erf heer van Cloetingen t comm. viam dicta den gemeynen ackerwech supt Leonardo z.w. Rodolphi Lenaerts Lenaert z.w. Rodolphi Lenarts man van Agnetis d.w. Henrici Lombarts de helft van voorn. Land supt Arnoldo de Hees ad opus Johannes de Aken wnd Otw 13-5-1596

Bosch Protocol (811. 1569 januari 26 sH,R.1411,462v) Johannes z.w. Willelmi Vervloet et Johannes zijn zoon vendt Theodorici de Leodio ad opus Elysabeth wede Everardi Goswini Michiels jeep 2 mud rogge op conversionis beati Pauli uit quodam prato terre fenalis in par. Otw gent den tZeuvick 9 L t erf wede mr Johannis Lombarts t erf Gerardi die Cooman v erf eerstgen. Johannes venditoris t comm. aquam die Aa domo area orto horreo 25 L par. Otw tpl. die Hoeven t coditatem? idbidem t agrum dicti Johannis venditoris v erf Adriani Goyarts t erf Jacobi de Arckel petia pascue een koeweye par. Otw in de Lange Steege t erf Johannis Martens t erf Coenrardi Jans v erf w. Cornelij Bernts t comm. stegam ook genoemd Adrianus z. voorn. Johannis z.w. Willelmi Vervloet margo: Pauwels z.w. Dirix Raessen man van Jenneken d.w. Jan z. Evert Goossen Mchiels verklaart lossing door Gielis de Weer Janss 9-1-1614


Huwt

6.521   N.N.

Index 6.521 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Bosch Protocol no 26 (22-7-1651; R.1575,308) Willem Geraert Coomans te Moergestel man van Cornelia d.w. Adriaen vanden Plas, draagt over de helft in stuck ackerland 4½ L Moergestel omtrent de kercke na dood Cornelias ouders aan zijn zwager Laureyns Jans Baten.

Kinderen

 1. Guilielmus Zie 3.260
 2. Maria (*ca. 1605), huwt Moergestel 27-2-1631 met Laurentius Joannes Baeten (+na 1651)
 3. Henricus (*ca. 1610), huwt Moergestel 12-10-1638 Maria Joannes (testes Joannes Andreas, Nicolaus van Fase en Guilielmus Coomans)

TerugBegin van generatie


6.522   Adriaen Anthonis van den PLAS

FamilienaamIndex 6.522Vader 13.044Moeder 13.045

Geboren ca. 1560-4

Herbergier van De Engel “binnen Gestell aende kercke”. Schepen 1593-5, 1600, 1616, 1621, 1624.

Bij een verklaring op 20-7-1609: Adriaen Anthonis vande Plasch oud ca 46 jaar. In 1614 en 1616 ca. 54 jaar, in 1620 55.

Vermeld in ORA Moergestel (Oisterwijk) 1595, in margine dd 22-10-1616 als schepen Adriaen Anthonis vande Plasch; idem 1593 in margine dd 25-12-1624 Adriaen vande Plas; idem 1592 in margine 17-10-1624 scabini Mutsaert & Plas

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 27v no 43 dd 14-10-1608) Willem Jacobss oud ca 28 jaeren Jan Bernart Michiels oud ca 36 jaar ende Jacob Jan Geraerdts oud ca 30 jaar allen wnd Gestell bij Otw en hebben ter instantie van Adrianen Anthonis vande Plass ook tot Gestel wonende verklaard dat zij present zijn geweest ten huyze van Adriaen Anthonis vande Plasch binnen Gestel in gezelschap van Peeter en Willem gebr. zn Goiaerts Veraa en toen gezien en gehoort dat die zelve Peeter en Willem bekenden dat de voors. Adriaen met hun was geaccordeert vande impost opde drancken vanden leste tijt van hun half jaar pachtinge voor de somme van 7 gld eens en dat zij daarop malcanderen de hant hebben gegeven(…)

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 28 no 44 dd 14-10-1608) Aerdt Hoppenbrouers oud ca 60 jaar en Goossen Peeter Baten oud ca 43 jaar tbv Adrianen Anthonis vande Plasch wnd tot Gestell bij Otw verklaard dat zij int eerst van den tijd dat Peeter Goyaert Veraa alhier binnen Gestell den inpost opte drancken gepacht hadde hebben zitten drincken ten huyse van Adriaen Anthonis vanden Plasch voors. alhier binnen Gestell aende kercke en dat aldoen inne quaem Peeter Goyaerts Veraa pachter vande imposten voors. die welck den voors. Adriaen aff vraechde hoe veele gebrande wijns hij noch hadde die niet gesleech en was bij den tijde vande leste voorgaende pachtere en dat Adriaen hem Peeteren daerop antwoorde dat hij noch hadde drie potten gebrande wijns of daeromtrent daer mede hij Peeter aldoen is ewech gegaen maer dat die zellve Peeter daerna wederom is gecomen metten duerweerder en heeft de voors. Adrianen doen becalaengieren omdat hij Peeter seggen welde dat Adriaen voors. denzelven gebrande wijn nyet aen gebrocken hadde daer nochtans Goossen voors. als pachtere vanden impost vande voorgaende halven jaere verclaert Adrianen voors. denzelven gebrandewijn affgeschreeven te hebben

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 35v no 55 dd 6-3-1610) Aerdt Hoppenbrouers oud ca 60 jaar Pauwels Joosten vande Wouwe out ca 60 jaar Adriaen Anthonis vande Plas out ca 46 jaar en mr Aerdt Nulants out ca 29 jaar allen rechtelijk gedaagd ter instantie van Peeteren Wouters Otten en Joorden Jan Joosten man van Peeterken zijn hvr d.w. Willem Janss Vervloet verklaren zij dat Herbert Jan Smits en Peeter Jan Smits met henne consorten aan deen zijde en Peeter Wouter Otten en consorten erfgenamen w. Elias Peeter Smits (…)

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 26-9-1612) “ …hiervan ook acte notariaell in debita forma gedaan tot Gestel bij Otw ten huyse van Adriaen Anthonis vande Plasch herbergier aldaar opten xxvi-en septembris anno xviC ende twelffe”

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 67 no 101 dd 9-5-1614) Daniel Jacobs van Gillze oud ca 69 jaar en Adriaen Anthonis vande Plasch oud ca 54 jaar beiden wnd tot Gestell tbv Jannen Beyherts schoutet tot Gestel voors. getuigd dat ca een jaar geleden Jan Aelberts van Dooren wnd tot Westelbeerse heeft gecocht alhier binnen Gestel van Jannen Henricx van Dormalen een hencx vuelen aldoen anderhalff jaar root va Haere (…)

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 95 no 139 dd 31-3-1616) Adriaen Anthonis vande Plasch oud ca 54 jaar en Jan Goyaerts van Ham out ca 59 jaar beiden wnd tot Gestell bij Otw aende kercke hebben ter instantie van Dierick Goeyarts van Ham oock wnd aan de kercke verklaard dat Dierck voors. aan zekere zijn merye peerdt alhier binnen Gestel heeft gevuelt een swart castanie bruyn henxpeert met een cleyn wit crepken voort hooft dwelck nu ruyn is en hier tot Gestel tot zijnen woonhuyse op joncker Jacob de Cock hoeve es gevuelent te meye aencomende omtrent drie jaren gelden welck peert Dierck voors. daernae omtrent 11 maanden geleden heeft verkocht Jannen Henrik Kaent die verklaart het verkocht te hebben aan Aerden Aelbert Appels diet peert nu heeft.

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 107v no 163 dd 16-3-1618) Ansem Goyaerts van Elderen en Nicolaes Janss van Trier ingezetenen van Gestel ter instantie van Jan Henssen wnd tot Schijndel dat op heden in henne presentie Jan Henssen heeft vercocht Adrianen Anthonis vande Plasch weert inden Engele tot Gestell 1000 pont hoppen om hem Adriaen alhier binnen Gestel te leveren.

ONA Moergestel (notaris Peter Berys 4818 fol 136v no 198 dd 3-7-1620)  Adriaen Anthonis vande Plasch oud ca 55 jaar en Henrick Berthelmeeus Betten oud ca 44 jaar beiden wnd alhier binnen Gestel aende kercke hebben tbv Peeter Goessen Baten ook tot Gestel aende kercke wnd dat Peeter voors. binnen Oirschot van Jannen Luenis Faess heeft gekocht gehadt een hencxtpeert teenemaest peckzwert zonder andere mercklijcke teeckenen tot Oirschot gevuelent en gevuelt ten huyse Jans voors. (…)


Huwt

6.523   Geertruida Laureijs Gijsbert Peters van den NIEUWENHUYSE

FamilienaamIndex 6.523Vader 13.046Moeder 13.047

Het is niet zeker dat zij de moeder van Cornelia was, wel (ook chronologisch) aannemelijk.


Zij huwt (1) voor 1599

Jan Peter BATEN

FamilienaamIndex

Overleden Moergestel na 1599

Kinderen

 1. Cornelia Zie 3.261
 2. Maria, huwt Moergestel 28-9-1633 Bernardus Gerardus Cornelius Drossarts (getuigen Guilielmus Boomans, Joannes Joannes Baten, Laurentius Joannes Baeten en Guilielmus Gerardus)

TerugBegin van generatie


6.524   Thomas Henrick Thomas Henrick MAES

FamilienaamIndex 6.524Vader 13.048Moeder 13.049

Geboren voor 1570
Overleden Moergestel b 12-4-1636

Gezworene 1617, schepen van Moergestel 1633.

1601 mei 8 822.Mgt,R.301,155r-1 Jacob z.w. Claes Jan Celen man van Andriesken zijn hvr wede w. Jan Peeter Geertruye voor hemzelf Philips jan Aertss man van Mariken zijn hvr d.w. Jan Peter Geertruyen voors. voor hemzelf en dezelve Philips manens Marten Otten man van Catharina zijn hvr d. Jan voors. en nog als momb. van Peeterken d. w. Berthelmeeus Peeters ende Peerke d.w. Jan Peeter Geertruye voors. (proc.) t.e. en Thomas Henric Thomas Henric Thomas t.a.z. hebben afdeling gemaakt van henne beemden in par. Gestell opte Leye zo aan Jacob ter tochte zo lang zijn voorn. hvr leven zal en Philips Marten en Peeterken voorn. ten erve # die zijde in de beemde voors. gelegen naest Beeck < erf Jan Peeter Thonisse > Thomasc voors. ten deel gevallen ^erf der krn Jan Borchmans v erve Thomas voors, aab Thomas voors. # die zijde inde beemde in par. en tpl. voofr naest Gestel < ^ erf des Grooten Gasthuys vanden Bosch > hiertegen deelt v erf der krn Jan Borchmans [155v] Thomas zal gelden voor zijn helft 7 st sjaers aan de altaristen van Otw en onderhoud als gewoonlijk - actum viij-may anno 1601 scabini Adriaen Aert Appels en Baltazar Jacob Janss

1601 augustus 22 822.Mgt,R.301,158r-2 Adriaen z.w. Gerardt Peeterss # een stuxken ackerlants in par. Gestel tpl. in de Molenackeren aende Keele < erf Henrick Mathijs Vos > erf der erfgen. w. Anchem Laureyss vanden Pol ^erf Peeter Peeter Lambrechts v erf Willem Henric Willemss leg et her. vendt et suppt Thomas Henric Thomass waaruit te gelden alle commer en calnagie 8 L rogge sjaers Bossche mate totGestel te leveren aan den Groten Gasthuyse binnen sHertogenbosch [158v] alle jaar opten gezwooren maendach - actum xxij-a augusti anno 1601 scabini Eellen Peeter Smits en Daniel Jan die Bresser

ORA Moergestel (inv 301 fol 465, los 2, no 530 dd 1603) Eersamen ghoede vrient mr Peeter desen mijn schrijven en dient tot egheenen anderen eynde soo dat den brieff van Henrick Cornelis daer hij op Thoomas Maes meede gheheeven heeft oft geeyst van v L [5 pond?] gedoot wordden ende te niet ghedaen ende bekent voldaen te sijn bij mij Jan Tielmans vuyt beveel van Henrick Cornelis

ORA Moergestel (301.2 no 540 dd 1603 (465)14/16) Eersamen ghoede vrient mr Peeter desen mijn schrijven en dient tot egheenen anderen eynde soo dat den brieff van Henrick Cornelis daer hij op Thoomas Maes meede gheheeven heeft oft geeyst van v L [5 pond?] gedoot wordden ende te niet ghedaen ende bekent voldaen te sijn bij mij Jan Tielmans vuyt beveel van Henrick Cornelis [achterop leeg] (idem no 541) Helleken Cornelis Handrick Ghielis bekent voor sch. van Beeck voldaen te sijn van Thomijs Handrick Thomijs van een rente van vijff gld 10 st die hij heeft ghetelt voor schepenen van Ghestel ende met een gheloefte die Jan Gherit Luyten aen hen lieden hadde gedaen ende tsamen tot Ghestel te boeck staet ende daer aff te volle betaelt te syn ende dat bekent voor schepenen hoer onder ghestelt een ieder sijnen eyghen naem Jan Willems de With Wouter Ariaen Claes van Spreuwel schepen in beeck [achterop leeg]

Vermeld als belender: Bosch Protocol (1611 oktober 21; R.1458,38) Willem z.w. Adriaen Smeyers wnd Gestel bij Otw man van Heylken d.w. Geerart Jans vercoft Quirijn Gijsberts van Mol jeec 3 gld 6 st op 1 mei uit hoybeempt gent den Horenvoirt 5 L in par. Gestel bij Otw tpl. aende gemynt aldaer t erff Jan Eyssen t erff Thomas Maessen v erff Jan Martens t gemeynt; losbaar met 47 ka gld

ORA Moergestel (420. 1612 maart 3 822.Mgt,R.302,171r-1) Willem z. Lambert Vos: een stuck beemts in par. Gestell tpl. opte Leye < erf Jans Peeter Anthoniss > Thomas Henric Thomass ^erf der erfgen. w. Jan Borchmans v ef Thomas voors. welk stuk beemd Willlem voors. tegen Marten Otten bij erfmangelinge tegen een stede metter erffenisse en toebehoorten Willems voors. leg et her vendt et suppt Thomasen Henric Thomass voors. over den beemd moeten lijden en gedoogen een erfwech met varen en stauwen vuyt eenen anderen beemt van denselven Thomasen toebehorende en daerbeneffens [171v]liggende (…) (idem 421) Thomas Henrick Thomass promisit Willem Lambert Vos 200 ka gld metten interest tegen het hondert sess te lichtmisse (…) (idem 422) Thomas z.w. Henric Thomas man van Lijsbeth zijn hvr d. Jan Gerit Luyten: een stuck beemts in par. Gestel in de heysen < erff Henric Jan Taeyt cum alys > Jan Ansems vande Pas ^erf Henricx voors. v erff Jans Martens die Witte; leg et her vendt et suppt Henrick Jan Taeyt (…) (idem 423) Henrick jan Taeyt promisit super se etc. Thomasen [172r] Henrick Thomass 100ka gld mette interest tegen hondert sess gelijcke glds te Lichtmisse.

ORA Moergestel (594. 1615 mei 7 822.Mgt,R.302,245v-1) Jan z.w. jan Andries Schellekens: de hellicht ombedeelt in eenen beemt in par. Gestel tpl. den Opslag < erf Huybert Aelberts van Dooren > Jan Jacob Gerardts mma ^erff der krn w. Willems de Crom vff Adriaens Cornelis Michielss mma leg her vendt et suppt Thomasen Henric Thomass [246r] waaruit te gelden 2 ort sdt sjaers gewincijns aende H.Geest vanden Bosch.

1617 juni 27 822.Mgt,R.302,304r-1 Thomas Henricx Thomass gezwoorenenn vande Heysen tbv de gebueren vande Heysen

1617 juni 20 822.Mgt,R.302,305r-1 Peeter Willem Appels ende Thomas Henrick Thomass gezwoorenen etc, zie vorige akte met in de marge [na Peeter Jan Vrients] Willem Roeffs Peeter Jan Janss Cornelis Jan Janss en Lijsken Wouter Andriess c.t. alle gebueren vande Heysen voorn. # een stuxken erffs van de gemeynte met eenen sloot zamen omtrent 4 R in der par. Gestel aende Broecksijde < erf der erfgen. Jan Gerardt Diericx > die Amervoort ^stroom v gem. strate leg et her vendt et suppt Peeteren Jan Borchmans - actum xx-a juny anno 1617scibi Adriaen Aert Appels en Adriaen Gerardt Peeterss

1617 juni 20 822.Mgt,R.302,305v-1 Peter z.w. Jan Borchmans heeft [306r] gelooft Peeter Willem Appels en Thomas Henricx Thomass gezworenen tbv de gebueren vande Heyse jee rente 8 st 3 oort sjaers op St Marten inden wynter uit stuxken erffs 1 L metten huyse daerop gem.? hopveldeken in par. Gestel aende Broeckzijde < erff der erfgen. Henric Jan Gerardt Diericx > die Amervoort ^stroom v gem. straat Actum datum ut supra.

1617 juni20 822.Mgt,R.302,306r-1 Peeter ende Thomas gezworenen voors. hebben geconsenteert ende vergunnen Peeteren Jan Borchmans dat hij voorn. rente van 8 st 3 ort sjaers zal mogen lossen metter somme van 7 gld eens en de achterstelle Actum datum ut supra.

ORA Moergestel (724. 1617 oktober 4 822.Mgt,R.302,308v-2) Thomas Henrick Thomass t.e. en Peeter z.w. Jan Borchmans t.a.z. maken erfmangeling[309r] Thonmas van Pete: een stuxken erffs tot dries 27 R min 1/4 of daaromtrent in par. Gestel aan de Broeckzijde < erf des voors. Peeters > Jan Peeter Anthonis ^ v Huefstraet ofte Broeckstrate (...) hiertegen zal Peter voors. van voorn. Thomas: stuxken erffs tot dries liggende 27 R min 1/4 in par. Gestel aende Broeckzijde < erf Catharijne d. Jan Borchmans > Niclaes Denijs Mutsarts ^erf Thomas Henricx v Hueffstrate voorn.

ORA Moergestel (262. 1634 maart 15 822.Sch.Mgt,R.304,129v-1) Wilem z.w. Jacob Willem de Louw man van Mayken zijn hvr d.w. Wouter Andriess van Vessem dmaw Mayken d.w. Goyaert Aerts de Brouwer een stuck weyvelts gent de Stuyf in par. Gestel inde Heysene < erf Adriaen Aert Appels > erf der wede en krn Jan Ansems van de Pol ^Heysensche gemeynt v erf der wede en krn Peeters Jan de Beer; als hij overmidts de doot van hvr ouders in eerfdeling – leg et her vendt et suppt Thomasen Henrick Thomass Maes .

ORA Moergestel (264. 1634 maart 30 822.Sch.Mgt,R.304,130v-1) Cornelis z.w. Jan de Lathouwer Peeter Jacob Pluym momb. en toez. der onm. krn w. Peeter Janss de Lathouwer dmaw Elisabeth d.w. Jacob Pluym mitsgaders Jenneken d. Peeter en Elisabeth 19 jaeren naer drye distincte proclamatien consent van de sch. van Gestel als opperste weesmrs: een stuck ackerlants gent den Brughacker 2 L in par. Gestel inde Molenacker tpl. Achter de Heylair aldaer < erf Dionis Coenrart Mutsaerts > erf Cornelis Jacops de Lathouwer ^ erf der erfgen. Baltazar Jacob Janss v erf Jan Peeter Anthoniss; deselve Peter [131r] bij erfcoop tegen Jan Jan Claes Woutersdsd den 4-401615 aangecomen prout in prot. de Gestel – leg et her vendt et suppt Jannen Thomas Henrick Maes tbv Thomas zijnen vader.


Huwt voor 1601

6.525   Lijsbeth Jan Gerit LUYTEN

FamilienaamIndex 6.525Vader 13.050Moeder 13.051

1612 maart 3 822.Mgt,R.302,171v-2 Thomas z.w. Henric Thomas man van Lijsbeth zijn hvr d. Jan Gerit Luyten # een stuck beemts in par. Gestel in de heysen < erff Henric Jan Taeyt cum alys > Jan Ansems vande Pas ^erf Henricx voors. v erff Jans Martens die Witte leg et her vendt et suppt HenrickJan Taeyt Actum datum ut supra.

1612 maart 3 822.Mgt,R.302,171v-3 Henrick jan Taeyt promisit super se etc. Thomasen [172r] Henrick Thomass 100ka gld mette interest tegen hondert sess gelijcke glds te Lichtmisse Actum datum ut supra

Kinderen

 1. Peter Zie 3.262
 2. Jan

TerugBegin van generatie


6.526   Adriaen Aert Willem APPELS

FamilienaamIndex 6.526Vader 13.052Moeder 13.053

Geboren 1577
Overleden na 1649

Adriaen Aert Willem Appels de Jonge. Niet verwarren met zijn neef Adriaen Aert Willem Appels de Oude, ook schepen 1606-26, president 1625, die bijna een generatie ouder is. Provisoir en meester ‘der taeffele des H.Geest inder kercke van Gestel’ 1633. Schepen 1639-1647, president-schepen 1648-49. Oud 56 jaar in 1633.

ORA Moergestel (488. 1603 februari 10 822.Mgt,R,301,187v-1) Gerardt z.w. Wouter Peynenborch man van Anne zijn hvr d. Anchem Jan Peeters dmaw w. Catharina zijn hvr d.w. Willem Borchmans (Idem 489) diezelve vercoperen een stuck ackerlants in par. Gestel inde Molenackeren aldaar < erf Jan Wouter Melis > die Molendriessen ^erf der krn Jans die Ber v gem. wech; leg et her vendt et suppt Adrianen Aerdt Appels die jonge.

ORA Moergestel (122. 1606 april 10 822.Mgt,R.302,51r-1) Adriaen z.w. Aerdt Appels: een huys hoff mette gronde en erffenis daeraen en daartoe behorende 1 L vel circiter in par. Gestel ad locum inde Lijnenberch aldaer < erff der erfgen. w. Jan Peeter Willems > ^v gem. straat; leg et her vendt suppt Willemen Willem Roeffs uitgenomen eruit te blijven gelden 1 smael hoen sjaers en een half blanck sjaers gewincijnsop St Martensdach aan de heer van Gestel en onderhouden bantschauwen waterlaeten en alle gebuerlijcke rechten tot Gestel nog 10 bussel latten ende die huysinge opte H.Geest hoeve een jaer te decken (…) (Idem 124) Willem Willem Roeffs promisit Adrianen Aert Appels 50 gld te meye a.s. en nog 100 ka gld mette intrest tegen hondert 7 gld van meye nu toecomende over een jaar die zall Willem voors thuys ende erve bij hem van Adriaen voors. gecocht aen veerden van meye toecomende over een jaer den pacht bueren van Andries Cornelis van Haren den pachtere. (marge: deleta de consensu Adriaen Aerdt Appels xx-a january 1611)

ORA Moergestel (312. 1610 januari 20 822.Mgt,R.302,124r-1) Adriaen soon wijlen Aerdt Willem Appels heeft bekent te hebben verpacht aan Henrick Mathijs van Esch een stede huys hoff schuer schop metten gronde ende erffenisse daeraen in par. Gestell inde Heysen; voor 6 jaar etc. [124v] voor 24 gld 3 mud 8 L rogge Boxtelse maat en binnen Boxtel te leveren 100 steen rechts stroeys 10 pont boteren te Bamis ofte te meye en jaarlijks helpen maeyen en 2 dagen in de oogst en leveren een steen vlas en bij het afscheid laten liggen 1/2 L oeckwey stoppelen ende 1/2 L spurie stoppelen.

ORA Moergestel (334. 1610 juni 8 822.Mgt,R.302,134r-1) Adriaen z.w. Aerdt Appels heeft geboden blinkende penningen en nadert alsulcken stuck ackerlants in par. Gestell aen de Leempoel < erf Henrick Mathijs Vos > erfgen. Huybert Lathouers ^ erf der erfgen.Peeter Janss v Hessels v erfgen. Jans van Gillze als Jan Cornelis Lamberts heeft verkocht Jannen Cornelis Janss Actum datum ut supra.

ORA Moergestel (336. 1610 juni 14 822.Mgt,R.302,134v-1) Stijnken d.w. Cornelis Jan Lambert Nys met Adrianen Willem Hermans haeren wittigen man nadert een stuck ackerlants binnen Gestell aende Leempoel < erf Henrick Mathijs Vos > erfgen. Huybert Lathouers ^ erf der erfgen. Peeter Janss v erf der erfgen. Jans als Jan Cornelis Lamberts heeft verkocht Jannen Cornelis Janss en welke coope Adriaen Aert Appels vernadert hadde en Stijngken voors haer naeder van bloede meerder van rechte dan Jan Cornelis Janss coopere oft oock Adriaen Aerdt Appels - actum xiiij-a juny anno 1610 scibi Henric Cornelis Mutsarts en Steven Anthoniss

ORA Moergestel (285. 1625 september 13 822.Mgt,R.303,128v-2) Adriaen z.w. Aert Appels president alhier promisit Jacob Jans de Roy 700 ka gld permissiegelt als reste van den coop van een bochte metten behoorlijke interest tegen thondert 6 gld [129] actum xiij september anno 1615 scabini Andries Wouters van Vessem en Adriaen Aert Willem Appels (marge: Jacop Jans de Roij op deze gelofte ontvangen uit handen van Adriaen Aert Appels 100 ka gld 12-1?-1626? .... secretaris ... Peynenborch ......... Jacob Jans de Roy ...... anno 1627) (Idem 286) Adriaen Aert Appels president alhier bekent te hebben verpacht Jacob Jan Gerit RoyAdriaens: een bochte landts in par. Gestel bij Otw in de Kerckeckeren < erf Willem Jacobs de Louw N > erf Wouter Peter Aerts mma Z een tijd van 4 jaar voor derdalf mud rogge en de resterende jaren alle jaar 3 mud rogge.

ORA Moergestel (399. 1627 maart 23 822.Mgt,R.303,184v-1) de voors. Gerit … een stuck ackerlants 1 1/2 L in par. Gestel in de Molenacker < erf Peter Willem Appels > erf der wede Jan Anchems met haar krn ^erf Peeter Peeter Leemans v de Molendries; vendt et suppt Jacoben Janss de Roy zijnen oome [185r] (marge:) Jacobben Jans de Roy heeft de acker inne dese begrepen aan Adriaen Aert Appels veronderpandt ende in handen gestelt in plaets van borghe voor de cooppenningen bij deselve Adriaen aen hem Jacob van zijne affgecochte bochte tot deze dage toe geschooten ende gestelt consenterende deselve Adriaenen de voors. Jacob offer eenige commer oft calangie noch opde bochte ofte opde selve Jacob geraeckte te comen tselve [op] bovengeschr. acker te mogen verhaelen - actum xie augusti 1627 [scabini] ...Anthonis en Andries Wouters van Vessem

ORA Moergestel (35. 1630 april 11 822.Mgt,R.304,13v-1) Adriaen Aert Appels heeft bekent verpacht te hebben aan Willem Jacobs van Ghimmere een huys hoff ende gronde en erffenissen daeraen in par. Gestel bij Otw inde Creyten straet omtrent de Putten; met een stuck ackerlants gent Lemkensacker; het heyvelt bij Dierick de Smidt velt 1 L heye; voor 4 jaar voor 27 ka gldten voorlijffne in mei en 11 sesteren rogge op sijnen last en cost binnen den Bosch en 10 L rogge goet leverbaer cooren Gestelse maat alhier te betaelen op Lichtmis en jaarlijks dekken opte huysinge 50 steen goet leverbaer dackstroy en de huysinge onderhouden de pachter met Henrick Rochus sijnen schoonvader en borge

ORA Moergestel (102. 1631 april 5 0822,Sch.Otw,R.304,47v-1) Alsulcke 500 ka gld eens als Adriaen Adriaen Tayt gelooft hadde te betalen Adriaen Aert Appels ter secke vabn de haeffelijke goederen als beesten wagen ossen en anderssins van deseleb Adriaen Aert Appels gecocht naerder blijckende bij specificatie hierbij gevucht waarin versmolten zijn 50 ka gld bij de voors. Adriaen met arbeytsloon verdient soe met 30 mud rogge ten Bos te vuerenen t somerlant te tuelen sayewn wallen te rossen en anderssins hem bedancken der goeder betaelinge.

ORA Moergestel (179. 1633 januari 11 822.Sch.Mgt,R.304,85v-2; in ondermarge: gecasseert door consent Adriaen Aert Appels xxiij mey 1640) Antonis z.w. Willem Smeyers een stuck ackerlants gent de Biesacker 1 ½ L in par. Gestel in de Heysene < erf Peeter Willem Appels > erf Anthonis voors. ^ erf Geerling Anthonis Schalcks v gem. baene loopende naer Beeck; leg vendt et suppt bij maniere van beleeninge Adriaen Art Willem Appels een tijd van 4 jaar elk lopensaet voor 100 ka gld.

ORA Moergestel (195. 1633 april 14 822.Sch.Mgt,R.304,95v-1) comp. voor sch. Willem Willem Roeffs oud ca 80 jaeren Adriaen Aert Willem Appels oudt ca 56 jaren en Dionys Coenraert Mutsaerts oudt ca 40 jaeren alle ingesetenen deser heerlicheyt van Gestel ter instantie van Jan Dierck Adriaen Meeus en Gerit Pancras Gerits beyde momb. der onm. krn Peeter Jan Borchmans dmaw Mariken d. Adriaen Willem Roeffs met eed aan handen van Johan vande Kerchove schoutet alhier hebben geaffirmeert nae dyen deselve Peeter Borchmans … overmits het affsterven des voors. Peeters zo verampt ende ten achteren gecomen is dat zij geraedtsaem dat het het beste is in publike verkoop te verkopen: een stuck heyvelts 2 L in par. Gestel inde Heysene omtrentde de Ierbempde?

ORA Moergestel (229. 1633 juni 13 822.Sch.Mgt,R.304,109r-1) Jan Cornelis Janss de Lathouwer: een stuck ackerlants in par. Gestel inde Heysene indew Molenacker aldair < erf Pancras Gerits wede N > erf der wede en krn Peeter Jan Meeus Z ^O erf Thomas Henrick Maes v W gem. wegh; leg. et her. vendt et suppt Heyliger Jan Wouter Hessels en Adriaen Aert Willem Appels dat deselve acker met noch een acker daeromtrent tussen de wegen gelegen belast te sijn met 11 L rogge hierinne niet gementioneert soo heeft deselve Jan vercoopere geconsenteert ende geaccordeert bij soe verre tbovenstaende ierst stuck ackerlants metten selven commer belast wordt dat die cooperen het guarandt sullen nemen opt tweede acker tussen de wegen gelegen die deselve mits desen tot waerborgen is stellende daerop in dyen gevalle renuncierende mitsgaders op alle andere sijne goederen gelovende de gelijke 11 L rogge te betalen datter ierst genoempt stuck landt en de voirs coopers en proprietarissen derselver geene schade aff lijden sullen (…)

ORA Moergestel (346. 1635 juni 12 822.Sch.Mgt,R.304,174v-1) Adriaen Aert Appels heeft gepacht van Adriaen Janss eenen steede te weten huys hoff schuur gront met de erfenis daeraen liggende en daertoe behorende in de Heysene 4 jaar voor 27 ka gld te voorlijff en 2 dagen in de oogst te helpen eenen steen vlasch en 100 goet leverbaar dackstrooy naer laets recht opte huysinge te decken 3 ½ mud rogge boxtelse maat tot Boxtel te leveren en een vierdel garst hier te leveren Bos maete en wordt bij de verpachter gereserveert het halff fruyt inde boomgaert te wasschen (…) (idem 347) de voors. Adriaen en Heyliger Jan Wouterss Hessels hebben bekend verpacht te hebben aan Jannen Peeter de Beir: eene steede te weten huys hoff schuer gront mette erffenis daeraen inde Hoevel voor 3 jaar voor jaarlijks 46 ka gld te voorlijff en coorenpacht tesamen en 100 goetc leverbaar dackstroey en Adriaen een dag helpen inde oogst met reserve van 2 ermgaerdt ? Boonen ?; nog zal de pachter Gerit Jasn Alberts acker gebruycken waarvoor hij alle jaer ten Bos sal leveren 3 mudde rogge noch 100 eyer sjaers en 1 ½ st. sjaers opte Vrijhoeve

ORA Moergestel (422. 1637 maart 20 822.Sch.Mgt,R.304,217v-2) Dierick Peijnenborch secretaris der heerlicheyt …; Gerit z.w. Goossen Henricxs man van Jenneken zijn hrv d.w. Jan Jan Roeffnen en Jan z.w. Jans Roeffnen zo voor henzelven en voor henne consorten een jeep 3 saecken rogge sjaers ten laste der goederen w. Gerlinc Anthonis Schalcken van Blomendael en zijn erfgen. gelegen in heerl. Gestel bij Oisterwijck tpl. aende Broeckzijde daer Adriaen Aert Appels tegenwoordelijck op is woonende # uit kracht van volcomen procuratie die voors. Dierick Peynenborch vande date xvien Marty 1637 voor sch. van Boxtel gepasseert die wij schepenen ondergeschreven hebben gesien en horen lezen bij [218] heef hij wettelijck en erfelijck opgedragen en overgegeven Jenneken wede w. Geerling Anthonis Schalcken van Blomendael en haere kinderen.

ORA Moergestel (42. 10-5-1640 822.Sch.Mgt,R.305,31r-02) Alzo overmidts dafflijvigheid van w. Jacob Philips van Doorn Mayken d. Adriaen Aert Willem Appels wederom is gecomen tot anderen houwelijcken staette met Janne Peeter Jan [31v] Meeus en de momboren de 2 onm. krn w. Jacobs en Maijken mij et Gerardts aen en dochten? deselve 2 onm. henne moedere mette hellicht vandehaeffelijke meuble goederen en thalff jaerlijx innecomen? der erffelijke goederen af te nemen midts deselve alnoch teenemael jonck en onnosel ende cleyn zijn en meer andere redenen ende pregnante motiven? deselve momboren daertoe monerende soe sijn op heden date deses voir dondergeschr. schepenen gecompareert en erschenen in henne propre personen de voors. Jan Peeter Jan Meeus met Mayken zijn voors. hvr t.e. Adriaen Aert Appels en Adriaen Peeter Jans de voirs. momb. geassisteerd met Adam en Jan Andriesse Heyliger Jan Wouter Hessels en Janne Adriaen Peeter Jans als naeste vrinden van svaders en moeders zijdee der voors. onm. krn t.a.z. en hebben bekent onderlinge met malcanderen nopende dalimentatie der voors. onm. krn veraccordeerd te weten dat die voors. Jan en Mayken henne 2 onm. krn de tijt van twelf continuelejaeren sullen onderhouden in cost en clederen lijnen wullen zieck ende gesont gelijck met eerlijke huyslieden kinderen schuldig is en behoort te onderhouden het jonxken aende schoole te houden tot dat tselve tot dat tselve can volcomelijk leesen ende schrijven onder last nochtans dat tselve jonxken avont ende morgen de peerden wech ende weeder van ende aan huys sal moeten doen waervoir deselve Jan en Mayken sullen genyetten den hellicht ende der kynder gerechticheyt int jawerlijx innecomen van haren vaders goeden meublen en allen de haeffelijcke goede schaerhout met zin gerieff van eenige berkeschoor boomkens onder last van andere inde plaets te moeten setten onder Last oyck dat de voors. Jan alle jaer een part vande pacht vuytte goederen gaende sal moeten betaelen gedurende de tijde van xij jaeren voirs gelijck hij oijck sal moeten betaelen de tijd voors in intereste van alle alsulcke 100 gld als de momb. tot voldoeninge der voors. onmondige schulden genootsaeckt sijn te lichten ende te weren? etc. nog schuld van Goyart Martens aan de krn.

ORA Moergestel (208. 1643 februari 21 822.Sch.Mgt,R.305,147v-1) Adriaen z.w. Aert Willem Appels zijn gerechtigheid aenpaert en deel in zekere hoywasch gent de Reegenbeempdeken in par. Gestel achter het Bosch; uit kracht van test. tussen hem en Mayken zijn hvr onderling gepasseert vanxij juny 1640; leg. et her. vendt et suppt Heyliger Jan Wouter Hessels zijnen zwager [148r] belast met heerencijns actum xxi febr. 1643 testes Anthonis Stevens de Leeuw en Aert Albert Appels

ORA Moergestel (211. 1643 februari 25 822.Sch.Mgt,R.305,148v-2) Anthonis z. w. Geerrlinck Anthonis voirs.: de Peeters hoff 6 ½ L en voorts zo groot en klein [149r] als deselve gelegen is in de par. Gestel inde Heysenen aldaer < erf des Grooten Gasthuys vanden Bos > erf des erfgen. Claes Adams van Erssel ^erf Corstiasen Geerlinx v Calverstraet; hem Anthonis overmids dood van zijn vader en zedker contract met henne moedere gepasseert in zekere erfdeling – leg. et her. vendt et suppt Adriaen Aert Willem Appels uitgenomen (…) (idem 212) Adriaen Aert Appels uit crachte als in de rfegenbeempdekens: een stuck erfs gent het sestersaet in paer. Gestel inde Heysene aldaer < erfenis des [151r] cappittels van Beeck > ^ erf Dionis Coenrart Mutsarts v gem. wech als hij bij erfcoop tene Anthony Geerlinx gedaen erfelijk aengecomen vendt et suppt Jenneken wede w. Jan Ansems vande Pol (idem 213) de voors. Adriaen uit kracht als voor een stuck erfs gent den dryehoeck in par. Gestel inde Heysene < ^ erf der erfgen. Anthonis [151v] Willem Smeyers en voorts scherp vuytlopende aende baen, vendt et supt Dionijs Coenraert Mutsaerts uitgenomen dorpscommer etc. (idem 214) de voorn. Adriaen etc. \een stuck erffs gent den Grootten acker in par. Gestel inde Heysene aldaer < erf Corstiaen Geerlinx > erf der erfgen. Claes Dionis Mutsairts ^ v aen wegen; vendt et suppt [152r] Joosten Bernaert Marchelis sijnen swaegere etc. - testes en datum ut supra metten serrvituyt an Adriaens ende Geerlinx gerechtigheid inde ecker hecken. (idem 215) Jan Cornelis Verachter man van Lijsken zijn hvr d.w. Adriaen Aert Willem Appels beneffens Adriaen Aerts Appels sijn swaegere: een stuck ackerlants in par. Gestel teynden den Hoevel aende Loostraet < > erf Heyliger Jan Wouter Hessels ^ achterwech v ackerwech; vendt et suppt Heyliger Jan Wouter Hessels voors. [152v] (idem 216) Adriaen Aert Appels wedn. w. Marijken d. Peeter Adriaen Wijnants uit kracht van test. Van 18-5-1640: de hellicht in seeckere weye gent de oude hoeffne in par. Gestel achter de Hilsche bergen aldaer < Jan Aert Mesmaeckers c.s. als erfgen. w. Wouters vanden Broeck > erf Pauwels Philips ^ erf des convents vande Claren vanden bos [153r] v aende Cleijnen stroom met het halff steeghsken lopenden naer de Hilsche bergen van Willem Jan Ansems als hij zede dat hiervoor zijn betaald 240 alles in ducatons en pattacons resp. tot 2 ½ gld en 3 gld 3 st en zijn deze penningen geemployeert tot betaling in afcorting van het 3de part in geerlinx Antonis hoeffne bij deselven vercoop van Anthonis Geerlinx gecocht; et suppt Bernaert Jan Bernaert Michiels en heeft geloofd Adriaen voors. etc. dit vercoopen dezelve Bernaert altijd vast en stendig te houden uitgenomen dat de coopere hieruit moet blijven gelden een oirt st aan de heer vasnde gronde en te onderhouden bantschouwen wegen stegen en alle gebuerlijcke rechten actum xiiij marty 1643.

ORA Moergestel (231. 1643 mei 18 822.Sch.Mgt,R.305,166v-01) Jan Adriaen Aert Appels nadert alsulcke eyckeboomen als Adrianen zijn vader en Huybert Cornelis Vroomans gestasen alhier inde Hoevel pormittens actum xviij may 1643 testes Adriaen Aert Appels en Anthonis Stevens de Leeuw

ORA Moergestel (279. 1644 februari 23 822.Sch.Mgt,R.305,200r-1) Adriaen Aert Appels Heyliger Jan Hessels en Jan Cornelis Verachter hebben verpacht aan Goyaert Martens van Ostaeyen [200v] henne stede inden Hoevel, en tijd van 6 jaar met 3 jaar berouw jaarlijks voor 47 ka gld 5 steen recht stroy en 25 steen opten ……. en zal Heyliger [?] trecken jaarlijks half het fruyt van een appelboom … en Adriaen Aerts thalf fruyt van enen anderen appelboom [201r] testes Aert Appeklls et Leeuw actum xxiij feb. 1644

ORA Moergestel (468. 1648 maart 12 822.Sch.Mgt,R.305,325r-1) Adriaen Aerdt Appels president te Gestel bij Otw als last van Jacob Jans van Turnout wnd bij Rotterdam als man en momb. Peterken d.w. Adriaen Peter Wouterss 12-3= voor sch. Gestel alle aenpaert van Jacob nas aflijvigheid Peter Wouters in een stede lants binnen Gestel bij Otw eertijts gekomen van w. Pauwels Anthonis Hessels soo in huysingen landen weyen beemden en heyvelden en toebehoiren waer of tot wat plaetse; leg. et her. vendidit et suppt Jannen Aelbert Appels actum den xij marty 1648 testes Mels et de Wauw

Bosch Protocol (858. 1646 maart sH,R.1566,299v) Adriaen z.w. Aert Willems Appels alias Borchmans wnd par. Moergestel verkocht Margriet van Doren d. Geraerts Alberts van Doren tbv Geraert haar vader jeec 30 gld uit - stuck hoylants 6 L 30 R par. Moergestel aende Broecxije etc.

Bosch Protocol (1463. 1620 september 17 sH,R.1531,521v) Adriaan z.w. Arnt Appels bij Anthonisken d.w. Anthonis Hessels verkocht Geerard Alberts van Doren greelmaker jeec 24 gld op St Lambert uit huis etc. 15 L par. Gestel bij Otw in de Heysen


Huwt na 1593, voor 1600

6.527   Mayken Peeter Adriaen WIJNANTS

FamilienaamIndex 6.527Vader 13.054Moeder 13.055

Geboren ca. 1575
Overleden kort na 18-5-1640

Nog onmondig in 1593.

ORA Moergestel (inv no 305 fol 35v no 48 dd 18-5-1640) In den naeme ons Heeren Amen. Adriaen Aert Willem Appels en Mayken d. Peeter Adriaen Wijnants zijn wettige hvr Adriaen gezond Mayken ziek te bedde liggende – alle vorige test. teniet – testament – begraven in gewijde aarde alle goed aan langstlevende [36v] Lijsken henne jonxste dochter voir vuyt om pregante redenen 25 gld de ongetrouwder kinderen gelijk uitzetsel als de anderen gehouwde krn gehad hebben Jenneken d. Peeter Thomas Maes dmaw Jenneken d. dess, testatoiren ter sake van haerder moeders vuytsetsel aen 60 gld die zij in 3 jaren bij de testatoren verwoont heeft sal moeten corten 30 gld voir een koeye belangende tresterende vuytsetsel is bij vors. Peeter Thomas … dat deselve Jenneken alsdan inde plaetse van haere moeder staen sal; voirts de 2 krn bij Jacob Philips van Dooren en Mayken der testoiren dochtere in hauwelijke state tsamen verweckt en bij Janne Peeter Jan Meeus haren 2de man verweckt de kinderen al of sij van enen vader en moeder geprocreert waren.

Kinderen

 1. Jenneken Adriaen Aert Appels Zie 3.263
 2. Mayken, huwt (1) Jacob Philips van Dooren; huwt (2) Janne Peeter Jan Meeus
 3. Lijsken (+voor 1640), huwt Adriaen Adriaen Taeyt
 4. Jan Adriaen Aert Appels, huwt Lijsken Niclaes Mudtsairts
 5. Adriaen Adriaen Aerdt Appels, huwt Jenneken Balthazar Jacob Janss
 6. Kinderen
  1. Adriaentken, huwt Wouter Andriessen van Vessem
  2. Jenneken, huwt Adriaen Aerdtss

TerugBegin van generatie


6.528   Hendrick Hendrick Corstiaen BEIJSSENS

FamilienaamIndex 6.528 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1-2-1666

In 1632 (Genealogie van der Zanden) Hendrik Hendrik Hendriks, man van Aleijt Aerts Lathouwers.

Eijken Paulus Slouwers aan Gertuij weduwe Gerrit Hendrickx Beijssen: akkerland genaamd Heijlken Jan Daemen Acker, 2 lopen, belast met 15 duiten aan de kerk van Meerveldhoven, voor 37-0-0. RA Veldhoven 15:208v 1684).

Hendrick Hendrickx aan Geertruij weduwe Geraert Hendrick Bijssen: zijn aandeel in de nalatenschap van Jan Migiels uit diens testament van 9-12-1678, in ruil voor een uitstaande pacht. RA Veldhoven 15:87 22-2-1680.

Jan Lenderts Evers aan Gerrit Hendrik Beijssens: zijn derde part in de nalatenschap van zijn vader Lendert Evers, voor 28-3-0. RA Veldhoven 15:43v 13-11-1678.

Hendrick Hendrick Beijssen (e.v. Aleyt) aan Paulus Jans Jacobs, het middelste derde van een beemd in de Smalbroecke en een perceel land in Zeelst, 100-0-0. RA Veldhoven 14:98v 19-3-1672.

Nakinderen Dierck Reijnders aan Hendrick Hendrick Beijssens perceel in Muggenhoel genaamd Heytvelt voor 225-0-0. RA Veldhoven 14:97 19-3-1672.

Boedeldeling kinderen Hendrick Hendrick Corstiaenssen alias Beijsen, verwekt bij zijn vrouw Aeijleijt, nl. Geraert Hendrickx, Hendrick, Pauwels Jansen e.v. Iken; Geraert Jan Hendrickx (sic) als voogd en Michiel Huijperts toeziend voogd van zijn zoon Jan Michiels bij wijlen Catharina Hendrick Hendrickx. RA Veldhoven 13: 103 8-2-1666


Huwt voor 1632

6.529   Aleijt Aerts LATHOUWERS

FamilienaamIndex 6.529Vader 13.058Moeder 13.059

Kinderen

 1. Gerardus Zie 3.264
 2. Catharina, huwt Michiel Huijbrechts
 3. Henricus, huwt (1) Zeelst (sch.) 1-9-1669 Maeijken Tielens (*Zeelst, dochter van Tieleman Janssen en Jenneken Jan Peters); huwt (2) Veldhoven 7-2-1683 Elisabeth Willem Willems van Geldrop; huwt (3) Anneken Corstiaens (*Oerle), weduwe Gijsbert Wouters (huwelijk Zeelst RK 6-2-1684; weduwnaar Judith Goorts)
 4. Iken, huwt Paulus Jans Louwers
 5. Martinus, gehuwd voor 1650; niet vermeld in genealogie Van der Zande
 6. Johannes, huwt voor 1654; niet vermeld in genealogie Van der Zande
 7. Anna; niet vermeld in genealogie Van der Zande
 8. Elisabeth (+ voor 1690), huwt Goort Jans Louwers (+voor 1690), verkoop nalatenschap 29-9-1690 (RA Veldhoven 16:61v) ; niet vermeld in genealogie Van der Zande

TerugBegin van generatie


6.532   Michiel Paulus de BIESEN

FamilienaamIndex 6.532Vader 13.064Moeder 13.065

Geboren ca. 1580
Overleden Zeelst tussen 29-5-1648 en 16-11-1648

Schepen tussen 1614 en 1648. Kerkmeester 1646-1648, armmeester 1631.

Gecorrigeerd en aangevuld met gegevens uit NJM Biezen, Familiekroniek Biesen

Toeziend voogd van de onmondige kinderen van wijlen Peeter Handrix Coppen en Willemken Claes Hanssen (RAVeldhoven 11:130-1, 1644).

Dierck Reynder Geraerts, schuld aan Michiel Pauwels de Biese van 100 ryxdaelder (marge 25-1-1650: Adriaen zoon van Michiel PdB voldaan, na overlijden van zijn vader). RA Veldhoven (Zeelst) 12:58v (15-3-1647).

Boedelscheiding kinderen en erven Michiel Pauwels de Biese en echtgenote Luijtken dochter Pauwels Mijssen, nl. Pauwels, Willem, Marten en Adriaen; en Gooris Hanssen als man van Heijlken Michielsen de Biese. Verdeeld worden een huis in Zeelst en zo’n 15 stukken land in Zeelst en een in Gestel, rentes van 250, 100, 100, 180, 100, 80, 100 200, 50, 200, 50 gulden; en enkele erfrentes. RA Veldhoven 12:95-96v 16-11-1648.

Boedelscheiding kinderen Paulus Michielsen de Biese, met Adriaen Michielsen als voogd van een der kinderen. RA Veldhoven 13:236 (27-9-1669).

Michiel Pauwels aan Hendrik Willems, een weide in Zeelst Muggenhool (RA Zeelst 9:24 25-11-1614); Hendrik bekent hiervoor schuldig te zijn 149-2.5-0; doorghaald 16-4-1629. Naasting door Michiels broer, blijkbaar teruggenomen.

Goyaert Joris (Borchouts) aan Michiel Pauwels de Biesen schuldig 40 cruijsdaalder voor 5-10-0 rente (RA Zeelst 10:139v 19-6-1632); doorgehaald met toestemming van Adriaen zon van Michiel Pauwels 5-2-1649.

Geraert Janssen aan Michiel Pauwels de Biesen, schuldig 50 caroli gulden tegen 3 gluden rente (RA Veldhoven 10:165v, 7-7-1633), doorgehaald met toestemming van beide partijen 12-4-1640.

Gerrit Adriaens aan Michiel Paulus schuld 100 gulden tegen 6.25%, vervangt een eerdere schuldbekenten; doorgehaald 17-7-1630 (RA Zeelst 9:131 10-2-1618).

Jan Jan Ancens aan Michiel Pauwels schuldig 75 gulden tegen 6.25% (RA Zeelst 9:160v 8-6-1618). Idem, Mercelis Jacops schuldig 50 gulden., doorgehaald 6-12-1627.

Hendrik Symons betaalt voor overdracht land aan Jan Jan Ancens o.a. 75 gulden openstaande schuld aan Michiel Pauwels (RA Zeelst 9:188 8-1-1619). Idem aan idem: zijn helft in een weide op de Genepere Meulen (9:194v 18-2-1619).

Margriet weduwe Servaes Hendricx e.a., aan Michiel Pauwels een akker in Zeelst (12 lop 18 roe); RA Zeelst 9:236, 18-3-1620.


Huwt

6.533   Luitken Pauwels MIJSSEN

FamilienaamIndex 6.533 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1664

Kinderen

 1. Paulus (*ca. 1605 +Zeelst 1661) huwt Gerartien Aertsen Wilbroirts van Copbeeck
 2. Willem (*ca. 1610 +Zeelst rond 13-9-1666), huwt Aldegonda Wouter Smets (+na 1685)
 3. Marten (+Zeelst voor 5-11-1657), Schepen van Zeelst (1644, 1645, 1649, 1650), President schepenbank Zeelst-Veldhoven-Blaarthem (1655); huwt Barbara Jacobs (+Zeelst tussen 22-12-1670 en 2-1-1671), handelt in laken en linnen (1657)
 4. Kinderen
  1. Jacob Martens Biesen (*Zeelst ca. 1640 bZeelst 21-11-1709); koopman, armmeester van Zeelst (1690-1692); huwt Zeelst NG (ot) 5-4-1676 Eijken Jansen van Ham (bZeelst 31-3-1719)
  2. Luijtje (bZeelst 26-8-1702), huwt (1) Zeelst (Schepenen ot) 11-5-1664 Jan Servaessen Tegenbosch (*ca. 1641), woont 1679 Strijp, uit dit huwelijk 5 kinderen; huwt (2) na 1675 Walterus Peter Goossens (*Zandoerle bZeelst 7-6-1705), Praktisijn te Eersel, schepen van Oerle, uit dit huwelijk een kind. Wouter Peter Goossens was weduwnaar van Maria Jan Peter Steijmans.
 5. Adrianus Zie 3.266
 6. Heijlken (+Zeelst voor 1663) huwt voor 1648 Gooris Hanssen van der Sanck (+Zeelst 1686), burgemeester van Zeelst (1649); hij hertrouwt (1) 29-4-1663 Jenneken Dierck Jacobs; (2) 5-10-1664 Aeltken Joosten Andriessen

TerugBegin van generatie


6.534   Gerardus Gijsbertus AERTS

FamilienaamIndex 6.534 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Casteren; volgens NJM Biezen, Familiekroniek Biesen. Patroniem Aerts bij doop 1628.


Huwt voor 1620

6.535   Adriana N.

Index 6.535 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Helena Zie 3.267
 2. Heluigis (dRK Casteren 3-1-1624), getuigen Theodorus Hermans, Angela Adrianus
 3. Elizabetha (dRK Casteren 00-11-1625), getuigen Anthonius Vrancken, Maria Adrianus Lucas
 4. Barbara (dRK Casteren 7-8-1628), getuigen Theodorus Guilielmus, Anna Lucas Godefridus

TerugBegin van generatie


6.536   Joannes Ivens Jansen BASELMANS

FamilienaamIndex 6.536Vader 13.072Moeder 13.073

Geboren Zeelst ca. 1575
Overleden na 4-1-1662

Treedt nog op als getuige in ORA Zeelst 16-6-1659 (oud 83) en 4-1-1662 (oud 87).

Bij huwelijk Jan Ieuwens Janssen. Gestorven na 1654 indien hij de getuige is bij een doop van Petrus e.v. Anna Bisen. In 1649 nog in leven.

ORA Oirschot (Toirkens 145b fol 259 no 172 dd 13-6-1601) Jan zoon wijlen Iewaen Janssn als man van Jenneken dochter van Dirck Dielen Dircks verwekt bij Jenneken dochter Willem Cornelis van Beerwinckel, verkoopt een rente van 10 gulden per jaar die hij jaarlijks heft uit een grotere rente van 15 gulden per jaar, welke rente Jan Henricks van Berendonck eerder had beloofd aan Jan Jan Crommem junior. Deze rente vervalt steeds op Maria Lichtmisdag op onderpand van een huis met tuin etc. groot ca. 10 lopenzaad, gelegen in Oirschot, herdgang de Notel, b.p. Willem Aert Jacobs waarvan het eerder was afgedeeld, de kinderen van Gijsbert Mathijssen. Ook nog op onderpand van een hoeve groot ca. 6 lopenzaad ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Willem Aert Jacobs, de kinderen van Ghijsbrecht Mathijssen, Jan van Tulden, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 17 oktober 1563, welke rente van 15 gulden per jaar wijlen Willem Cornelissen van Beerwinckel had verkregen van genoemde Jan de Crom zoals ze zeiden. De rente wordt nu verkocht aan Adriaen Antonis Colen en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen v.w.b. dit deel van 10 gulden per jaar.

Jan Yewens schuld aan Mechtelt weduwe Luycas Walravens 225 gld zonder rente (RA Zeelst 9:32v 28-2-1615), doorgehaald 18-2-1628 door beiden.

Jan Iewens, belender van een huis in Zeelst, Klein Eindhoven naast Jan Anssems (RA Zeelst 10:89 23-2-1617).

Jan Ieuwens, schuld aan Mechtelt weduwe Luycas Walravens, 224 gld zonder rente; RA Zeelst 9:189 25-1-1619.

Jan Ieuwens, belender van een weide De Beemden in Strijp, RA Zeelst 9:209 4-4-1619

Jan Ieuwens, voor contributie en andere schulden, kreeg betaald 1-10-0 uit de verkoop door Hendrick Janssen als voogd van Tonisken weduwe Hendrick Janssem en haar zoon van een perceel aan Geraert Aerts (Zeelst RA 9:234v tussen 7-7 en 5-9-1620).

(Zoon) Jasper Anthonis Jaspers ontvangt van Willem Anthonis 100 gulden uit zijn vaderlijk goed, geld ontvangen van Hens Jan Ieuwens uit handen van de armmeesters van Breda (24-11-1629, Veldhoven RA 10:44v)

(zoon) Philippus Roelofs aan Ieuwen Jan Ieuwens een rente van 7 gulden uit een van 10-10-0 (gepasseerd Oerle 9-1-1538) voor 31 jaar tegen 136 gulden 5 stuiver. Indien niet terugbetaald aan IJI of erven in 1661, dan wordt de overdracht vaste koop. PR zal moeten betalen een halve rijksdaalder voor een paar schoenen, een rok voor een kind van 5 jaar en 12.5 gulden godspenning. RA Zeelst 10:64 28-6-1630

Jacob Peters en Jenneke weduwe Aert Peters, schuld aan Jan Ieuwens van 80 cruijsdaelders a 12gld rente. Pand is een beemd in Zeelst Langhendijck aan de Gender. RA Zeelst 10:78, 28-11-1630.

Bosch Protocol (inv no 1542 fol 466 dd 8-10-1631) Jonker Goyert van Dijck had op 12-9-1631 Jan Yewens gedaagd om iets te betalen. Gerard zoon Jeronimi van Kelst te ‘s-Hertogenbosch stelt zich nu borg en neemt de schuld over. Vervolgens verschijnt Jan Yewens uit Zeelst, en geeft indemniteit aan Gerard.

Jan Ieuwens als voogd van Jacob Jan Aertsen (en een Berwinckel?), Veldhoven RA 10:90v 22-3-1631.

Jan Ieuwens erf, belending naast grond in Klein Eindhoven te Zeelst bij een deling tussen Jan Goyaerts Bierens en (de belender) Frans Pauwels; RA Zeelst 10:119v 23-12-1631.

Jonkvrouwe Anna de Borchgrave, verkoopt op 26-6-1631 (RA Zeelst 10:109-110) om de schulden van wijlen haar man Willem van Vlierden, heer van Oerle en Meerfelt, te betalen o.a. aan Jan Ieuwen Janssen goed in Zeelst:

- in Zeelst onder De Biesen: een groot woonhuis met hof, boomgaard etc,

- idem, een akker vooraan naast de rijweg, 15 lopen groot; beide belast met 4 mud roggeaan de Armen van Den Bosch, en 5 aan die van Strijp.

- in Zeelst een schaapskooithe met schuur en grond etc aan de achterste Dries

- idem een weide de Achterste Dries

- idem een perceel akker de Middelacker, 14 lop; de drie belast 3 mud rogge armen van Den Bosch en 2.5 mud og 12 gld jaarlijks etc aan de St Jan in Den Bosch.

- idem in Zeelst een hei- en groesveld aan einde van de genoemde steeg aan het huis

- idem in Zeelst een akker de Nieuwen Acker grot 8 lop

- idem in Zeelst een beemd achter St Severijns busselen, 4 lop 36.5 roe met halve sloot en recht van overpad voor belender.

(Zoon) Ieuwen Jansen, vermeld in een verkoop 3-7-1631 (RA Zeelst 10:102v)

Testament op langstlevende van Jan Iewenssen, gezond, en Jenneken Dirxen, ziek. Willen begraven worden in de kerk van Zeelst. De nog ongehuwd bij de ouders wonende kinderen Peter, Jenniken en Meriken krijgen na hun ouders’ dood elk 50 gulden vooruit op de erfenis, zonder daar iets tegenover te hoeven stellen aan hun andere broers en zusters. Met handmerken van beiden. RA Veldhoven (Zeelst) 11:1v 11-7-1641

Willem Bernaerts verkoopt aan Hendrick zoon van Jan Iewens een perceel hooibeemd te St: L: Blaarthem. Jan Anssems verklaart de koopsom te zullen betalen (marge: 3-4-1650 voldaan door Anthonis aan zijn broer Willem Bernaerts). RA Veldhoven (Blaarthem) 12:119r 26-8-1649

Wouter Marten verkoopt Jan Ieuwens te Zeelst een akker (1 lop 41.5 roe). RA Veldhoven (Zeelst) 12:303r 27-3-1654

Truijken Peters verkoopt aan haar kinderen vruchtgebruik in een veldje genaamd Muggenhool belast met 100 C:Gld kapitaal aan Jan Ieuwens. RA Veldhoven (Zeelst) 12:216v 25-10-1652. Idem fol 217r: Hendrick Jansssen voogds van de drie kinderen van Peter Jansen verklaart schuldig te zijn aan Jan Ieuwens 100 gulden (doorgehaald 5-2-1661).

Boedelscheiding kinderen Hendrick Hens Ieuwens gehuwd met Heylken Jan Librechts. Een der voogden: Willem Jans Iwens. Kinderen: Jan Hendricxk Hensen Jenneken Hendrick Hensen. RA Veldhoven 13:7 27-10-1662.

De voogden van de kinderen van Andries Andriessen en Jenneke Jan Aertsen verkopen aan Peter Jansen Ieuwens land genaamd Papevoort. RA Veldhoven 13:16 (1663).

Peter Jacobs van de Venne schuld aan Aeijleijt dochter van Catalijn Hens Ieuwens van 100-0-0, indertijd ontvangen van de grootvader van het kind, Hens Ieuwens. RA Veldhoven 13:40 10-5-1664.

Willem Diercx den Sleger schuld aan Andries Jan Ieuwens 100-0-0; gecasseerd 8-7-1673. RA Veldhoven 13:36 21-2-1664.

Michiel Cornelis verkoopt aan Peter Jan Iwens heide genaamd de Bunder. Wegens naasting door PJI weer overgerdragen aan Gertruyt Iewens. 12-0-0. RA Veldhoven 13:72 8-4-1665.


Huwt na 1595

6.537   Jenneken Dircx CREMERS

FamilienaamIndex 6.537Vader 13.074Moeder 13.075

Geboren Oirschot 1574

ORA Oirschot (Toirkens 145a fol 19v no 93 dd 21-2-1598) Dielis, Niclaes en Daniel, broers, verder Jan Yewaens van Zeelst als man van Jenneke, kinderen van Dirck Dielis Dircks verwekt bij Jenneke dochter van Willem Cornelis van Beerwinckel, waarbij genoemde Daniel geassisteerd is door Dielissen Dielissen en door Cornelis Willems van Beerwinckel zijn voogden, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van hun ouders, waarvan hun vader afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan voor schepenen van Oirschot zoals blijkt uit een brief d.d. 25 september 1595. (…) Bij deze verdeling krijgt Jan Yewaens een hei en turfveld genoemd het Ven, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Dielis Dircks, Embert Dielens, het erf dat er van wordt afgedeeld, met het recht van overpad, de kinderen van Henrick Claes Embrechts. Verder krijgt hij nog een rente van 10 gulden per jaar te ontvangen van Jan Henricks van Berendonck. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald en moet hij 16 gulden eens betalen aan genoemde Daniel als mede erfgenaam.

ORA Oirschot (Toirkens 149c fol 75 nos 99-100 dd 14-5-1622) Jan Yewens als man van Jenneken dochter van Dirck Dielens verwekt bij Jenneken dochter van Willem Cornelis van Beerwinckel, verkoopt hierbij het derde deel van een beemd genoemd de Schomdonck, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, welke perceel deze Jenneken van haar ouders had geerfd, b.p. Cornelis Aert Dielissen, de gemeijnte aldaar. Hij verkoopt het perceelsdeel nu aan Dielis Adriaen Suetericks ten behoeve van Jan de Metser, onze secretaris en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. (Idem 100) Genoemde Dielis uit de vorige akte belooft zelf danwel Jan de Metser namens hem deze Jan Yewens 9 mudde goede rogge te zullen leveren, Oirschotse maat. (In marge: Jan Yewens verklaart deze rogge te hebben ontvangen en dit wordt door zijn zoon Iewen mede ondertekend. Getekend : Yewen Janssen).

ORA Oirschot (Toirkens 151a fol 83 nos 100-1 dd 15-4-1526) Dielis Dirck Dielissen verkoopt hierbij het derde deel van een stuk akkerland genoemd de Braecke, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Gijsbert Jacops, Frans Goorts, Jan Janssen van Haubraken, Catharina weduwe van Aerts de Scheper, zoals hij verklaarde. Het perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan Cornelis Dircks en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. (Idem 101) Jan Uwens als man van Jenneken dochter van wijlen Dirck Dielissen verkoopt hierbij zijn derde deel inzake het stuk land zoals in de vorige akte staat vermeld nu aan de zelfde Cornelis Dircks en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Kinderen

 1. Joannes, *voor 1600; vermeld 1620, 1629. Mogelijk de Johannes Johannes die huwde met Joanna Cornelius, ouders van Maria in Zeelst, 1649
 2. Guilielmus Zie 3.268
 3. Petrus (*voor 1630 +na 1685), huwt als Petrus Hens Ivens (Baselmans) ca. 1653 Anna Michiels Biesen; vermeld 1663, 1665
 4. Kinderen
  1. Joanna (dRK Zeelst 9-8-1654), huwt Zeelst (ot 23-11) 15-12-1680 Laureijs Henrick Steijmans, zoon van Henrick Peters Steijmans en Aleijt Joris Borchouts
  2. Joannes (dRK Zeelst 14-9-1655)
  3. Iwen(dRK Zeelst 10-12-1656)
  4. Willem (*ca. 1660)
  5. Andreas (dRK Zeelst 16-3-1664)
  6. Henricus (dRK Zeelst 18-6-1665)
  7. Joannes (dRK Zeelst 31-3-1668)
  8. Elisabeth (dRK Zeelst 15-5-1669), huwt (1) Zeelst (ot 10-11) 25-11-1696) Willem Jans Meeus; huwt (2) Zeelst (ot 29-3) 13-4-1704 Cornelis Jansen van Gerwen, weduwnaar Joanna Henrick Henrick Steijmans; hij huwt (3) Zeelst 21-2-1694 Willemina Joannis Hendricks
 5. Jochomina, *voor 1640. Jochomina Joannes Ieuwens, getuige op 2-2-1657 met Andreas Alexander bij doop Maria dochter van Marcellus Joannes en Gijsberta N.
 6. Andries, vermeld 17664
 7. Hendrick (**voor 1620), huwt Heylken Jan Librechts (boedelscheiding na haar dood 1662); woont te Blaarthem (armmeester in 1658), vermeld in RA vanaf 1644.
 8. Catalijn, vermeld 1664.
 9. Iwen (*voor 1610), vermeld 1630

TerugBegin van generatie


6.540   Andries Hendrix ELIENS

FamilienaamIndex 6.540Vader 13.080Moeder 13.081

Overleden na 1619, voor 30-5-1629

H. Geestmeester (28-2-1615), burgemeester in 1617. Kwartieren deels ontleend aan Genealogie van der Zande.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 205. 23-8-1615 blz. 78/2) Jan Gerartssen heeft mede namens zijn broer Adriaen overgedragen aan Andries Henricxen twee derde van een jaarlijkse rente ad 2 Carolusgulden die Cornelis Jan Rastiaens vroeger aan Gerard Janssen beloofd had (te betalen op St.-Jan Baptist).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 224. 22-9-1615 blz. 84/3) Reijnder Peterssen verklaart schuldig te zijn aan de kinderen van Andries Henricx te weten Michiel en Alit Driessen uit de goederen van Libbeken Driessen, de moeder van Reijnder Peterssen, 32 gulden ineens na de dood van Libbeken (zonder rente). Deze 32 gulden zijn besteed aan reparaties en vertimmering in het huis, waarin Libbeken en Dries thans wonen.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1595 fol 216v dd 25-11-1671) Overdracht van onroerende goederen (huis, achterhuis, brouwhuis en hof “de rose Cleijn”) door Elisabeth Jorissen Eliens, weduwe van Willem Pauwels van Vlochoven c.s., aan Gijsbert Pauwels van Cronenburgh. Vermeld als voogden: Isaack Michielssen van Coersel, Alexander Andriessen, Johan Melchiors. Daarnast vermeld: Jacob Jorissen Eliens, Anna Jorisdr Andriessen, Erasmus Jorisz Andriessen.

ORA Eindhoven (Schepenbank, civiel proces 565 dd 1672) Jenneken Henrick Snellaerts weduwe van Joris Andriessen, koopman, contra Cornelis van den Brouck, chirurgijn, ter zake van smartegeld voor mishandeling.

ORA Eindhoven (Schepenbank, civiel proces 743 dd 1680) Henricxken, weduwe van Jacop Joris Andriessen Eliens, en Erasmus Joris Andriessen Eliens, wijnkoopman, contra Alegunda Bijnen, weduwe van Joos Bartels van Beerenbroeck, ter zake van de verdeling van de proceskosten.

Kinderen en erven Roelof Andriessen aan Alexander Andriessen Eliens, gezworen landmeter te Zeelst, een perceel akkerland van 0.5 lop. voor 39-0-0. RA Veldhoven 15:81v: 8-1-1680.


Huwt

6.541   Aleijt Jan Adriaen Gerit HUIJBEN

FamilienaamIndex 6.541 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Dierck Corstiaens Vercoyen aan zijn oom Alexander Andriessen het surplus van de erfgoederen gekomen van zijn grootouders Andries Hendrix en Aleijt Jan Adriaenssen in Klein Eindhoven te Zeelst (9 lopen) met uitzondering van het heideveld in de Velue (sic). RA Veldhoven 11:129r 19-5-1644).

Kinderen

 1. Alexander Zie 3.270
 2. Aert Driessen Eliens, huwt Veldhoven 21-1-1679 Willemijn Peters Kemminaeij van Zeelst; Adriaen Eliens is dan schepen. Komt niet voor in de genealogie Van der Zande
 3. Roelof (+Zeelst 3-11-1661), huwt Catharina N. (+voor 8-1-1680), hebben tot vandaag nageslacht
 4. Mechtelt, huwt Frans Geraert Bijnen (+voor 1652), heft een schuld van 300 gulden bij haar broers Geraert, Alexander en Joris (RA Veldhoven/Zeelst 12:199r 5-6-1652)
 5. Geraert, vermeld 1652
 6. Joris (+voor 1672), huwt (1) Anneken Anthonis Wijnants; huwt (2) Ida Erasmi Melchiors; huwt (3) Joanna van Dommelen; huwt (4) Jenneken Henrick Snellaerts (+na 1672), als koopvrouw nog vele jaren na de dood van haar man vermeld in ORA Eindhoven
 7. Kinderen
  1. Elisabeth, huwt Willem Pauwels van Vlochoven (+voor 1671)
  2. Anna
  3. Erasmus Joris Andriessen Eliens, wijnkoopman
  4. Jacob (+voor 1680), huwt Hendricxken N.
 8. Jenneken, huwt Corstiaen Dirckx Heuvelmans alias Vercoijen

TerugBegin van generatie


6.542   Geraert Aertsen BIJNEN

FamilienaamIndex 6.542Vader 13.084Moeder 13.085

Geboren voor 1593
Overleden voor 1636, na 1631

ORA Zeelst (Inv no 1 no 117. Z.-Str. 27-12-1614 blz. 45/3) Lambert Eijmertssen draagt over aan Gerart Artssen een halve beemd, die hij krachtens naderschap verkregen had van Henrick Willemssen, gelegen Zeelst en Strijp (belendende percelen: Peter Tenenbosch, Tonis Goijarts en IJken Bastiaans).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 118. Z. 27-12-1614 blz. 49/4 - 50/1) Elijsabeth, de weduwe van Jan Antonis, heeft krachtens testament van haar overleden man en van haar d.d. 15-5-1609 verkocht en overgedragen aan haar zwager Gerart Artssen een akker op het “Horenven” te Zeelst (belendende percelen: Adam Janssen, Aleijt, de weduwe van Antonis Willemssen, de verkoopster en de koper). Hieruit moet jaarlijks worden betaald 1,5 stuiver en 0,5 oort cijns aan Jonker Borchgraeven te Oirle.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 119. Z. 27-12-1614 blz. 50/2) Gerart Artssen verklaart schuldig te zijn aan Elijsabeth, de weduwe van Jan Antonis, voor de overdracht van een akker op het “Horenven” te Zeelst 289 gulden en 10 stuiver, te betalen op Kerstmis a.s. Rente 6%.

Geraert Aertssen verklaart schuldig aan Goijaert Joris (Borchouts) 447 gld en 10 stuivers zonder rente te betalen voor St Jacob 1614; 223-15-0 tegen 6.25% te betalen voor St Jacob 1615, en idem te betalen voor St Jacob 1616. (RA Zeelst 9:18v, 10-6-1614). In marge: de eerste en tweede termijn zijn betaald (5-8-1615); in marge zonder datum: de derde termijn is ook betaald; Gerit Aerts verklaat nog 50 gld te zullen moeten (?) betalen aan Goort Joris.

Geraert Aertsen aan Goijaert Joris (Borchouts) de Molenacker in Zeelst, aanggekomen door koop van Zeger Henricx, Lijsken Jan Tonis en Joris Janssen; in mindering op de eerste termijn van de schuld aan Goijaert die Geraert had wegens overdracht goed op het Horeven. Goijaert betaalt Geraert ook nog 20 gulden (RA Zeelst 9:19 5-8-1614).

Lambert Eymertssen verkoopt aan Gerart Artssen een halve beemd in Zeelst en Strijp tot Klein Eindhoven, na nasting verkregen van Hendrik Willems (RA Zeelst 27-12-1614 9:27v). Idem, Elisabeth weduwe Jan Anthonis volgens testament van haar man d.d. 15-5-1609 verkoopt Gerart Artssen een akker in Zeelst op Horeven (6 loop minus 7 roe); Gerart verklaart Elisabeth voor kerst te zullen betalen 289 gulden en 10 stuivers. (NB: Gerart wordt nog genoemd als belender in het Horeven wanneer Jan Jan Anthonis aan zijn broer Anthonis land overdraagt 12-3-1631 RA Zeelst 10:93v).

Art Willems volgens testament 14-8-1610 met zijn vrouw Dingen gemaakt, aan Geraert Artssen schuldig 50 gulden voor 1 jaar (RA Zeelst 9:49 30-10-1615).

Elisabeth weduwe Jan Tonissen (ook Antonis) volgens hun testament 15-5-1609 is schuldig aan Gerart Artssen haar zwager 200 gulden a 6.25%, waarmee alle schuldbekentenissen van Jan Antonis aan Gerart tot dit bedrag vervallen (RA Zeelst 9:49 30-10-1615). Idem fol 39v, Elsabeth en haar zoon Antonis nog een schuld aan Gerartt van 37 gulden inzake achterstallige pacht van 200 gulden van wijlen Jan Antonis.

Art Art Willems en zijn broer Willem aan Gerart Artssen een akker in Muggenhool genaamd de Braeck (3 lop 1 spijnt) en twee weideveldjes ca. 6.5 lop groot, aangekomen bij deling tegen hun zuster Elisabeth en haar ma Dierck (RA Zeelst 9:65 30-3-1616).

Adam Janssen leent Geraert Aarts 69 gulden zonder rente, waarvan de helft al was opgenomen toen Adams vrouw Joostken nog leefde (RA Zeelst 9:89 23-2-1617).

Hendrik Jansen mede namens zijn moeder Maria Hendrix en oom en voogd Goyaert Hendriks, aan Gerrit Aertsz een weide in Zeelst onder Muggenhool met uitzondering van het huisje erop (RA Zeelst 9:134v 18-1-1618).

Lambert Emmen aan Geraert Aertss land in Zeelst Muggenhool genoemd Veldacker (1 lop 12 roe), RA Zeelst 9:163v (5-7-1618); idem een groesveld van 7 spynytsaet en 3/4 roe.

Jan Peters aan Geraert Aerts een bocht in Zeelst aan het Horeven; Geraert belooft te betalen 162 gulden en 1.5 el fijn linnen (RA Zeelst 9:180v 17-12-1618).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 636. le. 5-7-1618 blz. 322/2) Lambert ..kners heeft overgedragen aan Geerarden Aertssen een groosveld, groot zeven spiinzaad en x roede, gelegen in het Muggenhool te Zeelst (belendende percelen: Peeter Wouters, Hendrick Willems, Heylken Michiel Lamberts).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 676.a Ze. 17-12-1618 blz. 356/2) Jan Peeters heeft overgedragen aan Geraerden Aertssoon een bocht, genaamd Aan ‘t Thooreven, gelegen in Zeelst (belendende percelen: weduwe Elen Thonis, Henric Janssen, Henric Symons, Geert Aerts).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 676.b Ze. 17-12-1618 blz. 357/1) Geraerden Aertssoon belooft aan Jan Peeters te betalen de som van 162 gulden voor het voornoemde perceel en nog anderhalve el fijn linnen.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 774. 26-9-1619 blz. 433/1) Geeraert Aertsz. doet afstand van een dries genaamd de Oude Hoffstadt, ge-legen op het Horenven te Zeelst, ten behoeve van Deert en Alit Peeters.

Marcelis Cornelis en andere erven Aert Laureyssens aan Geraert Aerts, een huis en aangelag in de Klein Eindhovensestraat in Zeelst (RA Zeelst 9:190 7-1-1619).

Gerrit Aerts doet voor Gerrit Peeters en zijn zus Alit afstand van het recht van overpad over een dries in Zeelst in het Horeven bij de Oude Hofstadt (RA Zeelst 9:219 26-9-1619).

Hendrick Janssen als voogd Tonisken weduwe Hendrick Janssen en haar zoon, verkoopt Gerart Aertssen een perceel en legt verantwoording af over de besteding van de som van 85-10-0 (waarvan 18-7.5-0 aan Geraert Aerts voor de uitvaart); RA Zeelst 9:234v, zonder datum (tussen 7-7 en 5-9-1620).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 800. Z. 2-9-1620 blz. 461/2) Antonia, wed. Hendrick Willems, heeft, vergezeld van haar voogd de vorster Hendrick Janssen, heeft overgedragen aan Geraerd Aertssen een akker gelegen in het Muggenhool te Zeelst, genaamd de Veldecker (bel.perc.: Gerard Aertssen, Hendrick Aertssen, Jan Faessen). Hiermee is voldaan aan een schepenbrief van 2 sept. 1612.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 804. z.d. blz. 464/1) Hendrick Janssen heeft als voogd van Tonisken, wed. Hendrick Willems, een stuk land verkocht aan Geraerden Aerts voor 89 gulden. Hendrick heeft te-vens een aantal rekeningen betaald.

Bosch Protocol (inv no 1507 fol 414 dd 28-8-1630) Hendrik soon Gerart Arnts Bijnen Bijnen als man van Marijken dochter Mr Thomas Diericx te Vessem promisit aan Gerard Janssoen van den Wiel voor een fundatie 6 gulden jaarlijx Vessem, losbaar met 100:0:0

Cathalijn weduwe Geraert Ariaenssen en haar zoon Adriaen, aan Geraert Aertssen een groes in Zeelst, Klein Eindhoven, 1 lop 23 roe met behoud van recht van overpad (RA Zeelst 10:104v 27-8-1631)

Aankoop erfhuis vader 6-11-1632; vgl bij zijn vader.

Symon Henrickx aan Geraert Aert Bijnen: een stuk land in Zeelst Muggenhool groot 2 lopen (RA Zeelst 10:146 23-11-1632)

Bosch Protocol (inv no 1562 fol 226 dd 12-3-1643) Henderik Gerardse Bijnen te Zeelst aan Jan Franchoijsz te Oirschot 13 gulden jaerlijks uijt onderpanden tot Zeelst: huis, hof en erf groot ca 11 lopensaet, een stuk erf groot drie lopensaet, te lossen met Cfl 225. (Marge: gelost 24-10-1648)

Remijs Geraerts en Jacop Geraerts bevestigen de ruil van 11-11-1641 toen Jacob nog minderjarig was (RA Veldhoven/Zeelst 11:139 8-7-1644)

Jacop Geraerts met voogd Jan Jans Antonis, verkoopt aan Remijs Geraerts zijn deel in de nalatenschap van zijn vader Geraert Aertsen Bijnen, met toestemming van zijn moeder Catharina (bijgestaan door Alexander Eliens) volgens boedelscheiding d.d. 3-12-1637; te weten het nieuwe huis, schuur en bakhuis aan Muggenhool in Zeelst met meerdere percelen. In retour krijgt Jacop van zijn zwager (sic) Remijs de Veldacker in Zeelst etc. Bevestigd 18-7-1644 als Jacop volwassen is. RA Veldhoven (zeelst) 11:8v 11-11-1641).


Huwt voor 1605

6.543   Catharina JANSSEN

FamilienaamIndex 6.543Vader 13.086Moeder 13.087

Overleden na 1650

Zus van een Anthonis te Zeelst (+na 1644). Vermoedelijk zus van Elisabeth, weduwe van Jan Anthonis in 1609-14.

Frans Geraerts Bijnen had een rente bij Catharina dochter Mr Johan Tijpots in Den Bosch en moet daartoe nu zijn land verkopen; zijn moeder geeft hiertoe toestemming (RA Veldhoven/Zeelst 11:146 17-12-1644; idem 27-1-1645 (ff. 158, 159), 22-2-1645 (f. 162v).

Verkoop door Bartholomeus Goyaerts aan Geraert Hendrixen en Jan Jan Senders van een huis in Klein Eindhoven, belastr met o.a. 100 gulden aan Catharina weduwe Geraert Aertsen Bijnen (RA Veldhoven/Zeelst 11:38v 9-10-1642)

Hendrick Geraerts Bijnen verkoopt aan zijn moeder Catharina weduwe etc. een akker in Muggenhool genaamd Den Braeck (RA Veldhoven/Zeelst 11:46r 13-11-1642). Idem fol. 46v (21-11-1642) Catharina verkoopt de akker (3 lop 29 roe) aan Mechtelt weduwe Luycas Walravens volgens cedulle van 13-11-1642.

Catharina, weduwe Bijnen, voldaan van een schuld van 25 gulden van Bartel Goortsen (RA Veldhoven/Zeelst 11:65r 16-1-1643).

Jan Geraerts Bijnen met toestemming van zijn moeder verkoopt aan zijn oom Anthonis Janssen een akker in Zeelst (3 lop) RA Veldhoven 11:116v 18-1-1644. Idem fol. 116v, Anthonis verklaart hiervoor aan Catharina weduwe Bijnen jaarlijks te betalen 5 guldens, rest kapitaal 100 gulden blijft aan Jan Geraerts. Gecasserrd 11-5-1650 door Catalijn weduwe Geraert Aertssen Bijnen.

Kinderen

 1. Jenneke Zie 3.271
 2. Frans (*voor 1615 +na 1645, voor 1652), huwt Mechtelt Andriessen Eliens (zijn schoonzuster); vermeld BP 1639.
 3. Jacob, minderjarig in 1641, volwassen in 1644; huwt Maeijken Janssen
 4. Anna, huwt Remijs Geraerts
 5. Hendrick (*voor 1606), vermeld 1642, 1644; huwt Maeijken Thomas Dierckx
 6. Jan, vermeld 1644
 7. Catharina, huwt Walraven Luijcas Boxhooren
 8. Geertruijt, huwt Jooris Joosten Boogaerts

TerugBegin van generatie


6.560   Goyaert Lenaerts LUYTELAAR

FamilienaamIndex 6.560Vader 13.120Moeder 13.121

Geboren ca. 1569
Overleden voor 25-9-1629

Kwartieren ontleend aan Ger van Luijtelaar.

Op 3-4-1571 nog minderjarig, onder voogdij van Peter Jans Luytelaar (een oom, schepen van Aerle) gesteld; 27-2-1585 volwassen, erft dan zijn deel: “huysinghe metten hoven ende aengelaeghe in de prochie van Woensel onder de heerlicheit Eeckart ... met groessen ende ackerlandt omtrent groet 39 loopensaet”.

Vanaf 1590 schepen van Eckart.

Bosch Protocol (inv no 1442 fol 239ff dd 4/1602) (fol 239-241) Goijardt, zoon van Lenart van Luijtelaer, wonende tot Eckart onder Woensel, als wettig man van Catharina dochter wijlen Symon van den Broeck, verkoopt vijf of zes stukken land uit de nalatenschap van de famile Van den Broeck in Looven in Tilburg, tussen kinderen Ervaert Symons van den Broeck en Sebastiaen Goyaerts Smitten, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams; belast met een hele reeks pachten. (idem) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk akkerkland genoemd den opper, drie lopensaat, in Tilburg genaamd Looven, naast kinderen Ervaert Symons van den Broeck en Catharina dochter van Barbara van Weert, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams ten behoeve van Peter (doorgehaald: soone Cornelis) Driessen. (id. fol 241v) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk weiland genaamd de leege weyde groot twaalf lopensaat en 40 en een half (voeten?) in Looven in Tilburg, tussen kinderen Ervaert Symons van den Broeck en Catharina dochter van Barbara van Weert, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams tot behoeff van Arndt zoon wijlen Jan Scheijnen. (id. fol 242) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk akkerland genaamd de huysacker groot vier lopensaat tweeëntwintig voeten in Looven in Tilburg, tussen Bernard Jan Gijben en Catharina dochter van Barbara van Weert, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams tot behoeff van Michiel zoon Gielis Wagemakers. (id. fol 242v) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk akkerland genaamd de heeschael groot zes lopensaat 36 voeten in Looven in Tilburg, tussen kinderen Ervaert Symons van den Broeck en Peter Geerts de Cock, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams tot behoeff van Peeter soone Peeter Vrancken. (id. fol 243) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk akkerland genaamd de heeschael (sic) groot zeven lopensaat vijf en een halve voeten in Looven in Tilburg, tussen kinderen Ervaert Symons van den Broeck en Adriaen Goyaerts Michiels, (...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams tot behoeff van Adam soon Hend Adams. (idem fol 243v) De voornoemde Goyaert en Catharina, een stuk zaailand genaamd Delff groot tien lopensaat in Looven in Tilburg, tussen kinderen Beris soon Matijs Willem Laureijssen en Peter Thomas van Buerden, (...en nog enkele andere stukken land...) verkocht aan Adamus Cornelis Adams tot behoeff van Jan zoon wijlen Herman Jans de Roij.

Bosch Protocol (inv no 1453 fol 88 dd 14-5-1609) Goyaert zoon wijlen Lenaert van Luytelaer en zijn vrouw Catharina dochter wijlen Simon van den Broeck verkopen een hooibeemd groot acht lopensaat in Tilburg genamd aan de Leye, tussen Cornelis Jans van Beurden enerzijds en anderzijds en de kinderen van Evert Simons van den Broeck, N de Leye, Z de erven Jan Symons van den Broeck, aan Michiel zoon wijlen Gielis Michiels Wagemakers.

Bosch Protocol (inv no 1467 fol 125 dd 31-1-1595) Godefridus filius quondam Leonardi de Luetelaer ... tutor legittimus (sic, MW) … et Catharina sue uxoris filia quondam Symonis van (den) Broeck (verkopen vier lopensaat bouwland) arabilis quator lopensaet (onder) Strijp (gelegen naast o.a.) Elisabetha relicta quondam Henrici Symons vanden Broeck aan Johan wijlen Symons van den Broeck.

ORA Eindhoven (inv no 1585 no 220v dd 20-6-1629) Overdracht van onroerend goed in Eckart door Sijmon Goijarts van Luijtelaer aan Hendrik Goijarts van Luijtelaer. Vermeld: Sijmon Goijarts van Luijtelaer, Hendrick Goijarts van Luijtelaer, Willem Hendricx van den Brouck, Hendrick Janssen Sterren. (Idem fol 221v) Verklaring van Hendrick Goijartssen van Luijtelaer dat Sijmon Goijaertsen van Luijtelaer zijn schuld heeft betaald.

Bosch Protocol ( inv no 1547 fol 158 dd 20-6-1633) Symon Govaerts van den Luetelaer inwoner dezer stad geeft Willen Hendriks van Houten en Jacob Tielemans als diakenen tbv de diaconie een erfcijns van drie gulden en twee en een halve stuiver [Cfl 3:2:8]; op pand van een akker genaamd de Schoorkamp groot vijf lopensaat onder Woensel.

Bosch Protocol 1237 (3-12-1618, 1519:106v) Johan van den Broek z.w. Symon van den Broeck 1/3 Goyaert Lenaerts van Luytelaer? man van Cornelia (of Catharina??) d. voorn. Symon 1/3 diverse gewincijnzen gent de Ammelroder? cijns geheel omtrent 6 gld op St Thomas te ontvangen in par. Otw met gerechtigheid van boeten en gewin waarvan het andere 1/3 toebehoort Peter Jans van Heussel?? man van Margriet d.w. Evert? z.w. Symon voors. aan voorn. Peter Jans van ... ?

ORA Helmond (inv no 3821 (oud 248) no 223 dd 27-1-1611) JAN, CLAES en GOERT, kinderen van wijlen AELBERT AEBEN, en JAN GOERTS als m/m van ANNEKE, dv Aelbert voors., hebben vercocht aan GOERT LENARDTS van LUYTELAER (momboir der kn. Jan van Luijtelaer) het 5e deel van een goed te Someren (andere helft komt toe aan NICOLAES van OETELAER geërfd van hun vader en van zaliger heer ANTHONIS DEENEN.

ORA Helmond (inv no 3838 no 87 dd 13-2-1634) ANSEM THOMAS, wonende te Overbrugge, geloeft aan de drie kinderen van w. WILLEM HENDRICX GEERLICX, te weten HENDRICKEN, ANTHONIS en JENNEKE, over drie jaar de somma van 200 gl. te betalen. Onderpand: goederen te Overbrugge geerfd van zijn vrouw LIJSKE GOERT van LUYTELAER. Get.: JB/DW 13 feb. 1634, 1633/1637

ORA Gestel (inv no 425 fol 199v dd 14-5-1672) Verklaring van Dominicus van Taterbeecq c.s. dat Melchior Doncquers een som geld heeft afgegeven om te verdelen onder de erfgenamen Luijtelaar. Vermeld worden Dominicus van Taterbeecq, Anthoni van Straethum, Guilliam van Gerwen, Willem Janssen, Peter Cornelis, Simon Janssen de Haes, Henrick Bogerts, Evert Goorts en Goort Leenderts van Luytelaer, Henrick Jan Sanders, Henrina Pompen, Dirck Willemsen van den Broeck, Melchior Doncquers, Johan Smits, Jan Franssen van Mierlo.

ORA Woensel (inv no 131 dd 1674) Yken Willem Jan Heeren, contra Goort Leenderts van den Luytelaer, voogd over de kinderen van Jan Leenderts van den Luytelaer en Mechtelt Librechts, erfgenamen van hun grootmoeder Aelken Joosten, weduwe van Wouter Willem Librechts, ter zake van hun aandeel in een schuld van f 125,-.

ZOON LENAERT:

Schepenbank Gestel (inv no 427 no 151 dd 10-8-1677) Goort Jans van Luijtellaer te Woensel draagt over aan Abram Peeters te Gestel een akker is Gestel aan de Moolenstraet met enerzijds Hr Bloemaerts, anderzijds Thomas Jacobs en de koper, een einde N. Dielis en Jan Barttels, ander einde de Moolenstraet. (In marge: de koper betaalt 75 gulden.)

ONA Eindhoven (nots Pieter de Louwe, inv no 40 no 47 dd 15-6-1685) Jenneken Leunis van den Wildenbergh (dochter van Lijsken Bierens), huisvrouw van Jan Jansz van Hapert, met man, als erven van Lijsken Bierens; Goort Leenderts van den Luijtelaer [tekent als Goort Linderts van Luijtelaer], Goort Jans vanden Luijtelaer, Lijsken Jansen van den Luijtelaer met Goort Jansen van Hapert haar man; Margriet Jansz van den Luijtelaer met Jan Jansen Thomas haar man; de drie laatsten ook voor Lenaert Jans van Luijtelaer hun broer resp. zwager (ziek te bed liggende), als wettige nazaten van Pieternelle Bierens, allen te Woensel; verder Jenneken Jansen Bierens (met mij notaris als momber) te Eindhoven, Peeter Peeters te Zeelst als voogd van Jan onmondige zoon van wijlen Goort Jansz Bierens; Peter zoon Willem Adam Smits te Veldhoven voor zichzelf en zijn absente broers en zusters, kinderen van Cathalijn Jansen Bierens; gezamenlijk wettige nazaten van Jan Bierens. De drie (Lijsken, Peternelle, Jan) waren erfgenamen van Hr en Mr Sijmon Bierens, in leven candidaet in de Godtheijt ende canonick (marge en officiael; hun oom en oudoom). De partijen machtigen Jan Jans van Hapert en Goort Jans van Luijtelaer hen te vertegenwoordigen in Antwerpen om daar te ontvangen van Hr Marcelis Sprockmans, priester, penningen die Hr en Mr Guiliam Pelssers kanunnik in Kamerijk als executeur testamentair van Simon Bierens ten behoeve van de erfgenamen houdt (na aftrek van verschuldigde kosten aan kanunnik Vasteliers te Kamerijk). Allen tekenen met redelijk tot zeer geoefende hand.

ONA Eindhoven (nots Pieter de Louwe, inv no 41 no 137 dd 11-3-1686) Cathelijn, Marcelis en Lenaert, zuster en broers, kinderen wijlen Jans Goorts van Luijtelaar, inwoners van de heerlijkheid Eckart, de eerste twee gezond, de derde (Lenaert) ziek te bed liggende, testeren: ze benoemen elkaar tot enige en exclusieve erfgenamen voor gelijke delen. Getuigen zijn Lenaert Jan Lenaerts van de Luijtelaer en Willem Roberts van Kerkhoff. Cathelijn en Marcelis tekenen met een handmerk, Lenaert tekent als Lindert Jan Gorts van Luijtelaer.

ONA Eindhoven (nots Pieter de Louwe, inv no 44 no 138 dd 23-12-1689) Andries Pieter Oerlemans, president-schepen van Eckart, en Joost Aerts van der Sande, vorster van Eckart, verklaren op verzoek van jonker Carel van Vlierden heer van Eckart dat bij introductie van de verponding voor de Generaliteit in 1657 en nog drie jaar daarna leefde mevrouw van Hedickhuijsen, grootmoeder van Carel, evenals haar schoonzoon jonker Henrick van Vlierden, vader van Carel; dat ene Gerrit Adriaens jaren klaagde en procedeerde over de verponding, dat uit aantekeningen van de ontvanger van de verponding Copes een schuld van Cfl 1205 bleek, waarvan nog te betalen was door Adriaen Bogaerts Cfl 230, door Goort Jansen van Luijtelaer Cfl 25, Henrick Theunisz Cfl 480. De tweede comparant heeft de erfgenamen opgeroepen te betalen, voor zover ze te vinden waren, met weinig succes.

ONA Eindhoven (nots Dirck van Zuijlichem inv no 50 no 120 dd 13-11-1685) Henrick Daniels van Ennetten, Adriaen Dirck Bogaerts, Dirck Huijberts Kemenadijen, Jan Adriaen Aepen, Jan Gerraerts, schepenen van Eckart, verklaren op verzoek van Laureijs Gerits van Dinter borgemeester, dat zij gisteren hebben vergaderd in bijzijn van jonker Carel van Vlierden, heer van Eckart, dat toen de borgemeester binnenkwam om het borgemeesters Boeck mee te nemen zodat hij de ingezetenen kon aanslaan; waarop Carel van Vlierden Lauwreijs zo heeft gestoten en geslagen dat zij schepenen hem van de borgemeester hebben moeten aftrekken. Lauwreijs had een kwetsuur aan zijn neus opgelopen. Als getuige tekent o.a. Goert Janssen van Luijtelaer.

ONA Eindhoven (Pieter de Louwe, inv no 47, 7-3-1692) Simon van Luytelaar en Maria Dielisse van Mierlo EL: vestigen ten behoeve van hun broeder Godefridus van Luytelaar een kapitaal van Cfl 2500 om daaraan een lijfrente te onttrekken, op een huijs met erf, boomgaard etc in Oostel- en Westelbeers, nu gepacht door de kinderen van wijlen Jan Corstiaens. Ook verschijnt Goort Lenaerts van Luijtelaer, vader van genoemde Simon van Luytelaer, die zich tot borg stelt. Getuigen zijn Anthonij de Louwe en Laureijs Everts Luijtelaer.

ZOON EVERT:

ONA Eindhoven (Dirck van Zuijlichem, inv no 173 dd 14-2-1688) Frans Tijssen van der Beemden, oud 68, oud-burgemeester van Woensel, Jan Bogaarts oud circa 58, oud-burgemeester en oud-schepen van Eckart verklaren op verzoek van Evert Goerts Luytelaer inwoner van Eckart dat Joost van den Zande vorster tot Eckart de requirant op 17-10-1684 op het houden van duiven aansprak, terwijl hij er toen geen hield op of rond zijn huis.

ONA Eindhoven (Dirck van Zuijlichem, inv no 161 dd 8-7-1687) Evert van de Luytelaer en Uersell Willems van Dommelen zijn huisvrouw, wonende te Eckart, beiden gezond van lichaam en geest, testeren op de langstlevende. Gedaan ten huize van de testateurs, getuigen Frans Tijssen van der Beemden en Jan Jans Bogaarts. Alle vier tekenen met hanenpoten - ongeoefende of oude hand.

ONA Eindhoven (Dirck van Zuijlichem, inv no 136a dd 11-5-1686) Hendrick Daniels van Ennette regerend schepen, Evert Goorts Luijtelaer, Frans Tijssen van der Beemden, Jan Bogaarts, Peeter Anthonis, Jan Cuijpers,Bernaert Jansz, Laurens Gerrits van Dinter, Laurens Everts Luytelaer, Aert Roelofs van de Ven, Frans Peeters, Govert Leenaerts van de Luijtelaer [tekent als Goort Lindert van Luijtelaer], Gijsbert Mutsaerts, voor hem selven als hem sterk makende voor Daniel Mutsaerts zijnen broeder, Willem Roelofs van de Ven, Johannes van Doiren, alle van de principaelste ingesetenen, gegooijden ende geerstdens des dorps ende heerlijckheijdt van Eckart, geven procuratie aan Egerich Decker, procureur, om hen te vertegenwoordigen bij de Raad van State der Nederlanden in hun proces tegen joncker Carel van Vlierden heer van Eckart, om restitutie te verkrijgen van verschuldigde verponding en dorpsbelasting sinds 1672 over zijn goederen.

ONA Eindhoven (Dirck van Zuijlichem, inv no 134 dd 17-2-1686) Hendrick Daniels van Ennette regerend schepen, Laurens Gerrits van Dinter regerend borgemeester schepen, Jan Jansen Bogaarts en Jan Dirck Cuijpers oud-borgemeesters van het dorp Eckart, plus de heer Johan van Doiren, Evert Goorts van de Luijtelaer, Daniel Wijnants van Ennette, Govert Linderts van de Luytelaer, Gijsbert en Daniel Mutsaerts, Aert Roelofs van de Ven, Bernaert Jans Decker, Frans Mathijs van den Beemden, Peeter en Willem Anthonisz, Andries Jansz van de Water, Jacob Ariens, Hendrick Rijnders, Willem Roelofs van de Ven, Gijsbert Gruijthuijsen, Frans en Aert Peter Aerts, geven volmacht aan Laureijs Everts Luytelaer, borgemeester tot Eckart, om naar Den Haag te reizen, om bij de Staten Generaal, de heren fiscaal of wie daarbij ook dienstig kan zijn, te beklagen ‘over notoire onagtsaemheijt ende versuijmenisse mitsgaders collusie ende halsterrigheydt als andersints tegen het welvaeren van de gemeene ingeseetenen van Eckart, bij Jan Adriaens, Adrien Bogaerts, Dirck Huijberts Kemmeneije ende Jan Gerraerts alle vier schepenen van Eckart begaen van dat deselve schepenen zijn affgevallen in de naergenoemde procedure’ waarna ze op 9-2-1686 ‘niet ontsien en hebben’ de geconstitueerde te melden dat zij door zouden gaan op te treden als schepenen van Eckart. Hangende indecisie van de Raad van State in hun zaak tegen Carel van Vlierden (over verschuldigde verponding die hij weigert te betalen, ondanks veroordeling vorig jaar) machtigen zij Laureijs ook daarover in Den Haag te klagen en doen wat nodig is om betaling af te dwingen.

ONA Eindhoven (Dirck van Zuijlichem, inv no 126 dd 31-12-1685) Hendrick Daniels van Ennette schepen, Leenaert Jans van de Luijtelaar [tekent Leendert Jan Gorts Luytelaer], Joost Lauwreijs, ingezetenen van resp. wonend in Eckart, verklaren op verzoek van Evert Goerts van de Luytelaer dat in oktober 1684 Joost Aerts van de Sande, vorster, zei op aanwijzing van niemand anders dan Carel van Vlierden heer van Eckart Evert te hebben aangesproken en ‘betalingiert’ over het houden van duiven ; dat Evert zei geen duiven te houden en dat Joost dat heel wel wist, en dat hij (Joost) door Van Vlierden hiertoe aangezet was.

Schepenbank Gestel, Stratum en Strijp (inv no 425 fol 199v dd 14-5-1672) Verschenen: Taterbeecq van, Dominicus; Straethum van, Anthoni; Gerwen van, Guilliam; Janssen, Willem; Cornelis, Peter; Haes de, Simon Janssen; Bogerts, Henrick; Luytelaer van, Evert Goorts; Luytelaer van, Goort Leenderts; Sanders, Henrick Jan (te Helmond); erfgenamen voor de zijde van de Luytelaers van Henrina Pompen, weduwe Dirck Willemsen van den Broeck. Zij hebben van Mr Melchior Doncquers ontvangen Cfl 700 en zijn voldaan.

Schepenbank Eindhoven (inv no 1594 fol 185v dd 3-1-1668) Verklaring van Evert Goerts van den Luijtelaer, wonende tot Eckart prochie van Woensel, verklaart aan Melchior Donckers een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn, op pand van huis en hof en aangelag groot 1.5 morgen in Eckart. Marge: gelost 3-5-1677.

Raad van Brabant (Vonnissen inv no 830 Vonnisnummer 8375 dd 30-11-1677) Verzoek van Evert van Luitelaar onder Eckart, Oisterwijk ingediend 4-10 jl. De Raad ontzegt zijn verzoek en veroordeelt hem tot de kosten, 30-11-1677

ONA Eindhoven (inv 1594 fol 185v dd 3-1-1668) Verklaring van Evert Goerts van den Luijtelaer aan Melchior Donckers een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 173 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer te Eckart en Joost (Aertssen) van de Zande, vorster te Eckart.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 161 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer te Eckart.

ONA Eindhoven (nots Dirck van Zuijlichem inv no 50 no 91 dd 24-2-1685) Henrick Daniels van Ennetten, Adriaen Dirck Bogaerts, Dirck Huijberts, Jan Adriaen Aepen, Jan Gerraerts, schepenen van Eckart, verklaren op verzoek van Lawrijs Everts van den Luijtelaer borgemeester tot Eckart dat zij op 10-2 jl vergaderd waren ten huize van Andries Peter Oerlemans president aldaar tot Eckart in de Raadkamer in vol College, en hebben met meerderheid van stemmen tot bedezetters gekozen Goort Jan Goorts van Luijtelaer, Jan Jan Bogaarts (oud-borgemeester en oud-schepen), Jan Dircx de Cuijper (ook oud-borgemeester en oud-schepen), wat zij aan de vorster Joost Aerts van de Zande rapporteerden zodat de gekozenen de eed bij hem konden afleggen, wat deze weigerde. Ook gisteren zijn ze bij hem aangeweest en ook nu weigerde hij. (Jan Huijberts tekent met een kruisje, zegt niet te kunnen schrijven.)

ONA Eindhoven (nots Dirck van Zuijlichem inv no 50 no 94 dd 24-2-1685) Henrick Daniels van Ennetten, Adriaen Dirck Bogaerts, Dirck Huijberts, Jan Adriaen Aepen, Jan Gerraerts, schepenen van Eckart verklaren op verzoek van Laureijs Everts van de Luijtelaer borgemeester dat zij op 10-2 (etc. etc.): nette versie van akte 91.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 126 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Leendert Jan Gorts Luytelaer, Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer en anderen.

Gesignaleerd ONA Eindhoven 1686: Voornaam: Goort Linderts van den Luytelaer te Eckart, alias Govert Leenaerts.

Processtukken Woensel (nog niet nagezien):

No. 105, proces verbaal van verhoor Andries Peter Oerlemans (president-schepen van Eckart) in het process tegen Evert Goorts van Luytelaer (1608, vermoedelijk moet dit 1680 zijn).

no. 106, proces verbaal van verhoor Jan Aerts van de Sande inzake gijzeling Evert Goorts van de Luytelaer wegens houden van duiven (1684)

no. 115 civiel process Goort Leonarts versus Ruth Jansen van den Gevel inzake een schuldbekentenis van 100 gulden (1672).

No. 131 Yken Willem Jan Heeren versus Goort Leenderts van de Luytelaer voogd van de kinderen van Jan Leenderts van de Luytelaar en Mechtelt Librechts, erven van hun grootmoeder Aelken Joosten weduwe Wouter Willem Liebregts, echtelieden; terzake een aandeel in een schuld van 125 gulden (1674)

No. 139 Willem Wouter Librechts contra Goort Lenaerts van de Luytelaer, Jan Aerts Schenck en Jan Hendriks Lobri inzake terugbetaling van 40-19-0 gulden voorgeschoten uit de rekening van een erfenis (1675).

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1594 fol 185v dd 3-1-1668) Verklaring van Evert Goerts van den Luijtelaer te Eckart aan Melchior Donckers, advocaat, een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

ORA Helmond (15240 Schepenbank Helmond inv no 3848 fol 60 dd 11-5-1672) Overdracht van onroerende goederen alhier gelegen door Adam Strijbosch en Adriaen Broeck (daarbij opdracht en volmacht hebbend vande erfgenamen van Hendrina Pompen )aan Meester Melchior Donckers. Hierin vermeld: Adam Strijbosch, Adriaen Brock, Marten Pompen, Adriaen Hendricx Scroeten, Dominicus van Taterbeeck (procuratiehouder), Jan Goorts van Luijtelaer, Evert Goorts van Luijtelaer, Goort Leenderts van Luijtelaer, Hendrick Jan Sanders, Gerrit van Duppen, Hendrick Jan Bogaerts, Jan Arijen Bogaerts, Sijmon Janssen de Haes, Hendrick Dirck Bogaerts, Goijaert van den Broeck (voogd), Cornelis Cleijmans (jurist), notaris P. de Louw, Jan Cornelis de Bever (procuratiegever), Jan de Jonker (voogd), Eustaes Duijnen (voogd), Gevaert van Groenendonck, notaris Vrancken, Huijbert van Buel, Goijaert van Buel, Mechtelt Peters van Tillar, Willem Adams van den Broeck, Melichoir Donckers (jurist), Cristina de Jutes, Hendrina Pompen. Gronden: Turnhout, Diest, (Moolentoorn, Hoogen Acker, Middelwert, Broeck- ackers, Bijstervelt onder) Helmond aan de Molenstraat, Camp van Cristina de Jutes.


Huwt (1) na 1590

6.561   Catharina Simons van den BROECK

FamilienaamIndex 6.561Vader 13.122Moeder 13.123

Overleden na 5-3-1657

Voor haar kwartieren vgl Jaarboek CBG 1967/36.


Buitenechtelijke relatie (2) met

Lysken Goyaert JANS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Anneke huwt (1) Jan Corstiaen Willens van Doiven (+voor 30-11-1633); huwt (2) Jan Andriessen; had uit beide huwelijken kinderen.
 2. Margriet (+voor 13-5-1651) huwt Jan Cornelissen Breynen (+voor 13-5-1651)
 3. Kinderen
  1. Symon
  2. Cornelis
  3. Jenneke, huwt Jan Jansen van Hapert, molenaar.
 4. Lenaert (*ca. 1600), schepen in Eekart in 1663; huwt Petronella Bierens (vgl BL 1956:184)
 5. Kinderen
  1. Goort (*voor 1632), huwt Anna Berchouts, ouders van (1) Joannes van den Luijtelaer (dRK Woensel 4-3-1656, testes Jacobus Bierens, Petronella Bierens); (2) Goyaert (+na 1682), vader van Simon, gehuwd met (1) Anna Peters van Lierop; en (2) Blaarthem RK 6-8-1686 Maria Egidius van Mierloo (hieruit 8 kinderen in Blaarthem 1682-97); (3) Simon, vader van N. (dRK Woensel 28-6-1636, testes Anna N., Guilhelmus van den Broeck; moeder en geslacht niet vermeld); (4) Johanna; (5) Jacomina; (6)...tina (vermeld 1704)
  2. Jan (+voor 11-5-1656), huwt Mechtelt Librechts; had in 1656 vier onmondige kinderen: Goort Jan Linders (+ca. 1721), borgemeester van Eckart (1687), bedezetter (1693), huwt Anneke Jans Grootens van Ceulen (in 1721 als weduwe collecteur van ‘s lands verpondingen); Lijsken (gehuwd met Goort Jansen van Hapert), Margriet (gehuwd met Jan Jansen Thomas Cantelbergghs) en Lenart (+voor 1703), borgemeester in 1676, huwt Maria Willems van den Broeck (+voor 1703), die een ‘geabandoneerde’ boedel achterlaten.
  3. Catharina, huwt Peter Willem Jaspers
 6. Mechtelt (Metien); huwt Peter Driessen (vgl BL 1956:184)
 7. Kinderen
  1. Dries Peters, vader van Peter Drïessen
  2. Maycken Peters, huwt Corstiaen Jansen
  3. Jenneken Peters, huwt Peeter Jansen
 8. Evert, huwt Hersel alias Ursula Willems van Dommelen; Evert komt in de DTB verder alleen voor als doopgetuige Everardus Goedefridus van den Luijtelaer bij doop van Cornelis Bogaerts (dRK Woensel 15-5-1640), zoon van Joannes Bogaerts
 9. Kinderen
  1. Laureys (dRK 10-8-1642, testes Cristina Corneli vidua, Theodorus Petrus), borgemeester van Eckart 1685-92
  2. Catelijn, huwt Willem Gerrits, weduwnaar Barbara Peters
  3. Goort, huwt N.N.; ouders van Willem Goort Evers X Catharina Arnoldus van Hapert, ouders van Goort, Petrus (dRK Woensel 31-10-1693), Henrica (dRK Woensel 11-11-1695), Maria (dRK Woensel 25-5-1701, jonggestorven), Arnoldus (dRK Woensel 26-8-1703), Joannes (dRK Woensel 24-4-1706), Maria (dRK Woensel 23-4-1707); vermeld hoofdgeldlijsten Woensel 1705-41)
 10. Jan Zie 3.280
 11. Symon, huwt als Simon Goorts van Luijtelaer j.g. v. Woensel Haarlem NG (BL 1966:108) 26-9-1617 Susanneken Thomas j.d. v. Haarlem; hij woont te ‘s-Hertogenbosch (1633)
 12. Hendrik huwt N.N.
 13. Kinderen
  1. Joost
  2. Willem
 14. Catlijn huwt Willem Wouters de Wit
 15. Lijske (+voor 1634), hypothetisch, huwt Ansem Thomas te Overbrugge
 16. (uit 2) Anneke, natuurlijk kind, vermeld met moeder in 1590 als de vader haar 50 gulden toedeelt bij volwassenheid en de moeder 60 gulden; ingelost door de wettige zuster Anneke in 1590

TerugBegin van generatie


6.562   Marcelis Willem Peters van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 6.562 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden tussen 1617 en 1619

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 18v/25v dd 7-10-1614, schepenen Aert van Hoeffve en Jan Leijten) Marcelis Willemssen van der Heijden wonende binnen Woensel draagt over aan zijn broer Jan een stuk beemd genaamd Busselen aan de Wijntgracht te Woensel; belend ene einde Marten Jansen en ander einde Willem Henricx van den Broeck

Bosch Protocol (inv no 1517 fol 201 dd x-3-1617) Marcelis sone wilner Willems Peterss vande Heijden als man en momber van Catharina dochter wilner Willems Thomass verkoopt Aelken dochter wijlen Henricx van Nijmmegen ende wittige weduwe Tielemans Franss een jaarrente van Cfl 12  op huis en hof te Woensel, te lossen met Cfl 200. (Marge: 20-8-1684 gelost?)

ORA Eindhoven (inv no 1583 akte 242 fol 237 dd 6-8-1619, schepenen Willem Franssen en Peter Aertsen) Geraert Cornelis van den Wildenberch wonende binnen Woensel (met volmacht van 2-2-1619 van Jan Janssen van Aelst, man van Barbara Reijnen; Lucas Reijnders vader en voogd van Reinder Lucass zijn zoon bij Francisken Reijnen; Jan Janssen van Gestel, vader en voogd van Jan en Peter Jans, zonen, en Jenneken Jans, dochter, bij Goertken Reijnen; zich ook sterk makende voor Elisabeth Peters en Anna Reijnen hun swagerin(?) en zuster allen kinderen en erfgenamen van Jan Reijnen) verkoopt aan Henrick Jan Poolen te Woensel, Aert Jaspers, en Catharina Willems weduwe van wijlen Marcelis Willems alle goederen roerend en onroerend nagelaten door hun vader en grootvader Jan Reijnen.


Huwt

6.563   Catharina Willem THOMAS

FamilienaamIndex 6.563Vader 13.126Moeder 13.127

Overleden na 1630

ORA Eindhoven (inv no 1585 fol 257 dd 26-3-1630; in marge: Gecasseerd 14-9-1660; schepenen Willem Reijnder Golen, Henr. van de Sterren) Jacop Hendrick man van Catlijn Willem Maessen is schuldig aan Anna, weduwe van Hendrick van Medegael een bedrag van 40 pattacons (100 gulden) tegen 6% schuldig te zijn.


Zij huwt (2) voor 1623

Jacob HENDRIKS

FamilienaamIndex

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 148v dd 12-6-1623) Catharina , weduwe van Willem Thomas, heeft afgegaan haar tocht in een pacht van Jacop Henricx man en momber van Catharina haar dochter (een jaarlijkse rente van 9 gulden aan Goert Adams van Buel, op een derde deel van huis , hof , schuur en erfenisse in Eckart onder Woensel)

ORA Eindhoven (inv no 1585 fol 257 dd 26-3-1630; Gecasseerd 14-9-1660) Verklaring van Jacop Hendrick c.u. Catlijn Willem Maessen aan Anna, weduwe van Hendrick van Medegael een bedrag van 40 pattacons (100 gulden) schuldig te zijn, 26-03-1630

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 226v dd 13-8-1633, schepenen Willem Willems van den Brouck, Niclaes Aelberts) Overdracht van perceel weiveld Eckart (Woensel) door Jacob Henricx aan Peeter Bastiaens

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 226 dd 13-8-1633, schepenen Willem Willems van den Brouck, Niclaes Aelberts) Overdracht van perceel land Eckart (Woensel) door Jacob Henricx aan Aert Willem Gorts

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 226 dd 13-8-1633, schepenen Willem Willems van den Brouck, Niclaes Aelberts) Verklaring aan Jenneken Moons? van Jan Gorts t.b.v. Jacob Henricx aangaande betaling van diverse renten.

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 225v ff dd 13-8-1633; Schepenen Willem Willems van den Brouck, Niclaes Aelberts) Jacob Henricx verkoopt aan Jan Gorts van Luijtelaer huis, hof en aangelag te Eckart onder Woensel groot 54 roeden belend jonker van Hedichuijsen enerzijds, Lenart Goorts van Luijtelaar anderzijds. (fol 226) Jan Gorts belooft Jacob Henricx te zullen lossen een rente van Cfl 9’s jaars aan het klooster, te lossen met Cfl 150; nog een rente van Cfl 5.5.0 aan Jenneken Moons losbaar met Cfl 100. Verder belooft hij Cfl 400 tegen 6% te betalen. (fol 226) Overdracht van twee lopensaet land onder Eckart door Jacob Henricx aan Aert Willem Gorts. (fol 226v) Overdracht van weidegrond onder Eckart door Jacob Henricx aan Peeter Bastiaens.

ORA Eindhoven (inv no 1587 fol 15 dd 28-3-1634, schepenen Goris Coppens, Willem Reijnder Poolen) Jacob Henrickx verkoopt aan Joost Goorts een lopensaet grond onder Eckart parochie Woensel genaamd de Hooge Acker belend enerzijds Willem Goort andere zijde en een einde de heere van de Hart ander einde de kinderen van Goort Willem Lenaerts.

ORA Eindhoven (inv no 1587 fol 175v dd 4-1-1639) Jan Gorts van Luijtelaer te Eckart verkoopt aan Jan Willem Roovers te Woensel een huis en hof met 54 roijen lands zoals gekocht van Jacob Henricx, belend enerzijds Lenaert Goorts van Luijtelaer, anderzijds Peter Bastiaens; aan een einde de Heer van Eckart en aan het andere einde Lenasrt Goorts van Luijtelaer ‘mette potinge daer toebehoorende’.

Kinderen

 1. Antonysken Zie 3.281

TerugBegin van generatie


6.568   Adrianus Joannes BOGERS

FamilienaamIndex 6.568 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch, puur op basis van vermelding in DTB. Adrianus Joannes Bogaers is nog doopgetuige in Woensel op 18-12-1633.

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 227v dd 19-11-1624) Verklaring van Jan Diericx te Gestel aan Arien Jan Bogaerts te Woensel (voogd van de kinderen van Huijbert Janssen) een bedrag van 106 gulden en 5 stuiver schuldig te zijn. Gecasseerd 19-07-1625


Huwt

6.569   N.N.

Index 6.569 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wouter Zie 3.284
 2. Joannes, huwt Anna N.
 3. Kinderen
  1. Maria Bogaerts (dRK Woensel 9-2-1634, vader Joannes Adrianus Joannes Bogaerts)
  2. Henrica Boogers (dRK Eindhoven 25-2-1645, ouders Joannes Adrianus Boogers en Anna; testes Henrica Lucas)

TerugBegin van generatie


6.570   Peter Antonis van de VENNE

FamilienaamIndex 6.570Vader 13.140Moeder 13.141

Geboren ca. 1575
Overleden Eckart tussen 23-2-1623 en 9-3-1628

Alias Vennekens. Vermoedelijk ook gegoed te Son.

ORA Eindhoven (inv no 1582 fol 84 dd 13-2-1610) Verklaring van Willem Reijnders voor Peters Anthonis Vennekens.

ORA Eindhoven (inv no 1582 fol 232v dd 31-1-1612) Verklaring van Jan Rutten te Vlokhoven onder Woensel aan Peter Anthonis te Eckhart onder Woensel een bedrag van 107 gulden en 10 stuivers schuldig te zijn.

ORA Eindhoven (inv no 1582 fol 295v dd 13-2-1613) Overdracht van een perceel akkerland in Strijp op de Fissenhoek door Anthonis Goerts aan Peter Anthonis Vennekens.

Overdracht Anthonis Goertsssen te ‘s-Hertogenbosch aan Peter Anthonis Vennekens te Eckart, van huis, hof en aangelag te Strijp, met land groot acht lopensaet (groes en bouwland) aan de Eindtse straat; nog de helft van een akker groot omtrent vier lopensaet; nog een halve dries aan de Sliffert in Strijp. Peter Anthonis heeft geloofd te betalen in twee termijnen Cfl 1125 (marge: gecasseert 7-10-1614).

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 69v dd 26-1-1616) Verklaring van Anthonis Goerts aan Peter Anthonis Vennekens een bedrag van 107 gulden schuldig te zijn. Gecasseerd 1-5-1622.

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 69v dd 26-1-1616) Overdracht door Peter Anthonis Vennekens aan Anthonis Goerts van een schuldvordering op Gerit Goerts Rutten.

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 73v dd 12-2-1616) Verklaring van Willem Reijnder aan Peter Anthonis Vennekens een bedrag van 80 gulden schuldig te zijn, op pand van een perceel land Hondtsheuvel te Woensel. Gecasseerd 5-2-1618.

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 103v dd 19-9-1616) Overdracht door Roeloff Janssen aan Goijaert Janssen Bierens en aan Peter Anthonis van een schuldvordering.

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 183 dd 4-5-1618) Verklaring van Bernaert Aertsen aan Peter Anthonis Vennekens een bedrag van 118 gulden schuldig te zijn. Gecasseerd 17-10-1620.

ORA Eindhoven (inv no 1583 fol 208v dd 15-1-1619) Overdracht van een erf in Strijp door Anthonis Goerts aan Peter Anthonis Vennekens.

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 99v dd 1-3-1622) Verklaring van Anthonis Goerts t.b.v. Peter Anthonis Vennekens aangaande betaling van een jaarlijkse rente van 7 gulden en 10 stuiver, op huis, hof en aangelag ‘t Ven te Strijp.

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 99v dd 1-3-1622) Anthonis Goerts aan Peter Anthonis Vennekens een jaarlijke erfrente, op pand van huis, hof en aangelag, in ‘t Ven te Strijp.

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 129 dd 31-12-1622) Overeenkomst waarbij Henrick Janssen aan Peter Anthonis Vennekens een perceel driesveld aan Vaarbroek te Woensel als onderpand voor een verstrekte geldlening van 100 gulden stelt. Gecasseerd 8-6-1642.

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 136 dd 23-2-1623) Verklaring van Anthonis Goerts aan Peter Anthonis Vennekens een bedrag van 26 pattacons of rijksdaalders schuldig te zijn. Gecasseerd 17-2-1625.

ORA Eindhoven (inv no 1585 fol 130v dd 9-3-1628) Verklaring van Catharina, weduwe van Peter Anthonis Vennekens, dat Jan Bastiaen zijn schuld heeft voldaan.

ORA Eindhoven (inv no 1585 fol 130v dd 9-3-1628) Verklaring van Willem Roeloffs ten behoeve van Catharina, weduwe van Peter Anthonis aangaande betaling van een jaarlijkse rente van 5 gulden en 5 stuivers, op land onder Son. NB: Joorden Janssen verklaart Willem Roeloffs schadeloos te stellen.

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 22v dd 1-7-1631) Verklaring van Henrick Jan Bogaerts t.b.v. Catlijn, weduwe van Peeter Anthonis Vennekens, over een perceel beemd in Eckart (Woensel).

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 83 dd 9-3-1632) Verklaring van Jan Janssen Bogarts t.b.v. Catlijn, weduwe van Peeter Anthonis Vennekens, aangaande betaling van een jaarlijkse rente van 11 gulden op huis, hof en aangelag Eckart.

ORA Eindhoven (inv no 1590 fol 78v dd 12-4-1650) Thomas Peeters, Claes Jacobs & Anneken Peeters, Jacob Joosten en Gerart Claes & Jenneken Peeters, Nicolaes Peeters & Hilleken Peeters, Willem Jaspers & Henricxken Peeters, Henrick Claes & Maeijken Peeters, Joost Jacobs & Catlijn Peeters, Dirck Aerts, Jan Jacobs, Willem kinderen wijlen Peeters (Jenneken Aerts?) samen erfgenamen van Peeter Thomas van der Sommen en Eijlken Antonis, Jan Peeters, Anthonis Peeters, Wouter Arien Bogarts als man en momber van Maeijken Peeters, allen nagelaten kinderen van Peeter Antonis Vennekens en Catlijn Rutten; verder voor Willem Peeters, Jacob Peeters van Stratum man van wijlen Hilleke Peters, Jan Janssen Bogarts man van Jenneke Peeters; overdracht grond uit nalatenschap (te Bokt onder Son) aan Dirck Henrick Peeters.

ORA Eindhoven (inv no 1591 fol 255 dd 6-9-1656) Thonis Peters en Roeloff Peters van de Venne, Wouter Arien Bogarts als man van Maijke Peters van de Venne, Jan zoon Willem Peters van de Venne, voor ichzelf en met Jan Aert Jans als voogden van Perina onmondige dochter wijlen Willems van de Venne, Antoni Jacops van Stratum voor zich en met procuratie van Jacop Jacops van Stratum verwekt aan zaliger Hillegonda Peters van de Venne dochter wijlen Peter (Jacops ?) van de Venne, de kinderen van Jan Janssen Boogarts verwekt bij Jenneken Peters van de Venne (namelijk Jan Janssen, Maijken Jan Boogarts met man Henrick Janssen, Henrick Jan Boogarts als momber van de vier andere onmondige kinderen), gezamenlijk erfgenamen van wijlen Peter Antonis van de Venne en wijlen Catlijn Rutten; dragen over aan Leonis Gerits van den Wildenbergh, president-schepen van Woensel een erfrente van Cfl 5 losbaar met Cfl 100 die Willem Roeloffs te Son beloofde Catharina weduwe Peter Anthonis Vennekens volgens brief van 9-3-1628 te betalen op pand van grond aan de Hooghstrate te Son. 6-9-1656


Huwt voor 1600

6.571   Catlijn RUTTEN

FamilienaamIndex 6.571Vader 13.142Moeder 13.143

Geboren ca. 1575
Overleden voor 1650

Kinderen

 1. Thonis
 2. Roeloff
 3. Maria Zie 3.285
 4. Willem (+voor 1650), huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Jan, volwassen in 1650
  2. Perina, nog onmondig in 1650
 6. Hillegonda (+voor 1650), huwt Jacob van Stratum
 7. Kinderen
  1. Antoni, volwassen in 1650
  2. Jacob, volwassen in 1650
 8. Jenneken (+voor 1650), huwt ca. 1625 Jan Janssen Boogarts (broer van Henrick?)
 9. Kinderen
  1. Jan
  2. Maeijken, huwt Henrick Jansen
  3. Henrick (of is hij oom?)
  4. N., onmondig in 1650
  5. N., onmondig in 1650
  6. N., onmondig in 1650
  7. N., onmondig in 1650

TerugBegin van generatie


6.588   Jacob Joosten van de MISPELEN

FamilienaamIndex 6.588Vader 13.176Moeder 13.177

ORA Eindhoven (inv no 1584 fol 44 dd 19-1-1621, schepenen Willem Franssen, Peter Aertssen) Verklaring van Anthonis Goerts aan Jacop Josten van Mispelen een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn.

ORA Gestel, Stratum en Strijp (inv no 426v fol 11 dd 13-2-1674) Erfdeling tussen erfgenamen van Anneke Arien Flipsen weduwe Peter Jacobs van de Mispelen in eerste huwelijk, moeder van Peter zoon van Henrick Michiels in tweede huwelijk. De erfgenamen van Peter Jacobs van de Mispelen (Joost, Claes en Anthonis Joosten, broers; Peter Ariaens man van Maeijcken Joosten) valt ten deel de helft van 2,5 lopensaet grond op Lievendael onder Strijp. De westelijke helft gaat naar het onmondige kind Peter.

ORA Gestel, Stratum en Strijp (inv no 427 fol 11 dd 13-2-1674) Joost Jacops van Mispelen c.s., erfgenamen van Peter, dragen over aan Jan Gijsberts van den Sande de geërfde grond.


Huwt voor 1625

6.589   N.N.

Index 6.589 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Antonius Zie 3.294
 2. (mogelijk) Joost Jacops, vermeld in ORA Helmond
 3. (mogelijk) Jan Jacops, vermeld in ORA Helmond
 4. Claes Jacops
 5. Maeyken Jacops, huwt Peter Ariaens
 6. Peter Jacops, huwt Anneke Arien Flipsen

TerugBegin van generatie


6.608   Willibrord Johannes van der VLOET

FamilienaamIndex 6.608Vader 13.216Moeder 13.217

Geboren voor 1595
Begraven Zeelst 3-7-1669

Schoenmaker; op 14-12-1633 terugtredend burgemeester van Zeelst. (RA Zeelst 11:176). In 1657 nog getuige bij de doop van een kind van Philippus; leeft nog in 1666.

Toeziend voogd van de kinderen van Peter Jansen van der Vloet 1644 en eerder (o.a. momboirrekening 18-1-1644, RA Veldhoven 11:114v; al in 1630, RA Veldhoven 10:105v, 8-9-1631).

Regesten Kasteel Baarlo (no 59 dd 10-3-1614) Schepenen van Eindhoven oorkonden, dat Peter Janssen van Geel, wonende te St.-Oedenrode, aan Lucas Reinder Bierens een erf onder de parochie van St. Lambertus te Blaarthem, den willigen acker” geheeten en gelegen ter plaatse “in den benckol” tusschen de erven van Bertholt Henricx, Adriaen Schalese, Herman Franssen en meer anderen, opdraagt met de verklaring, dat het erf los en vrij is van “elcken commer ende calangier”, uitgezonderd een cijns van 3 stuiver en 2 oord grondcijns aan het kapittel van Roy (sic), “dorpslasten, wegen ende waeterlaeten”.

Idem (no 60, 30-4-1614) Schepenen van Zeelst, Veldhoven en Blaarthem oorkonden, dat Wilbort Jans en zijne vrouw Yke aan Goyaerde Jan Bierens ten behoeve van Mechteld, dochter van Mr. Jacop Lintermans, opdragen een halfvierdedeel der weide “den bereken beempt” onder Zeelst tusschen het erf van het godshuis van Postel, de “Seshochsche hoeve”, het erf van den H. Geest te Meerveld, van Michiel van Upen, de hoeve der abdij van Postel en de Dommel, “loss ende vry zender weghen ende waterlasten, die daer met recht overgaende zijn, ende des dorps commer”.

Wilbrort Janssen als man van Yken, aan Goijaert Jan Bierens de helft in een kwart van de Berckenbeempt in Zeelst of Blaarthem (RA Zeelst 9:13 30-4-1614).

Jan Jan Hannsen schuldig aan Wilbrort Jansen de Schoenmaecker een jaarlijkse pacht van 1 mud rogge op een akker in Zonderwijk Veldhoven (RA Zeelst 9:43 20-8-1615)

Wilbrort Janssen Schoenmaecker ook vermeld in een momberrekening van 30-4-1616 (RA Veldhoven 9).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 531. Z. 9-2-1618 blz. 254/2 – 255) Wilbort Janssen te Zeelst heeft aan Aert Joost Mijssen een jaarlijkse erfcijns van 12 Carolusgulden verkocht en wel 1. uit een huis en hof te Zeelst (belendende percelen: Joost Janssen, Jacob Reijnders, de ge-mene straat en Dierick Laureijssen), 2. uit een stuk groesveld in het Muggenhoel (belendende percelen: Goort Hendricx, het Straetken, An-dries Hendricx, Jan Peeter Adriaens).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 585. Z. 10-2-1618 blz. 280/2) Dierick Laurijssen heeft, als echtgenoot van Jenneken, aan Wilbort Janssen van den Vloet een stuk akkerland overgedragen, groot een lopenzaad en 32 royen, gelegen in de parochie van Zeelst, ter plaatse de Molenecker genaamd (belendende percelen: Peeter Janssen Bunnens, Dierick van Hove, het erf van de koper, Joost Janssen). De lasten die er op rusten zijn: aan Goort Adams van Wiel een jaarlijkse rente van tien gulden, staande te lossen met een bedrag van 140 gulden.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 586. blz. 281/1) Wilbort Janssen (vanden Vloet) verzoekt Adriaen Janssen, op grond van het recht van naasting,amahem alle gronden over te willen dragen, die hij door koop van Jacob Renders verkregen heeft. Wilbort zegt toe de daarvoor betaalde penningen te restitueren en Adriaen te ontlasten van alle in deze door hem gedane beloften en van de eventueel daaruit voortvloeiende kosten en renten.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 587. blz. 281/2) Adriaen Janssen bekent dat Wilbort Janssen (vanden Vloet) een nadere bloedverwant is dan hijzelf en accepteert het voorgaande verzoek. Wil-bort kan voor bedoelde gronden als koper worden beschouwd, indien hij Adriaen de koopsommen terugbetaalt en hem ontlast van de door Adriaen gedane beloften.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 588. Ze. blz. 281/3 ) Adriaen Janssen, koper van een stuk land gelegen in de parochie van Zeelst, genoemd het Sporenvelt, dat het eigendom was van Jacob (Renders) Bierens, heeft voor schepenen van deze dingbank verklaard, dat hij Wilbort Janssen als nadere bloedverwant erkent en dat Wilbort als dusdanig in zijn plaats op kan treden.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 589. Ze. 10-2-1618 blz. 282/1) Jacob Reijnders (Bierens) heeft aan Wilbort Janssen, alias Vlooten, als gevolg van voorschreven akte, een weiland gelegen in de parochie van Zeelst, het Muggenhool genaamd, overgedragen (belendende percelen: het land waarvan het is afgescheiden, Andries Henrics, Hendrick Aerts, Goort Henrics).

Wilbrort Jannsen aan Aert Joost Mijssen een erfcijns van 12 gulden op een huis en hof in Zeelst, een perceel groes in het Muggenhool (Spoorevelt, 4 lopen), te lossen met 200 gulden (RA Zeelst 9:130 9-2-1618). Doorgehaald wegens kwijting 10-9-1632

Dierick Leureijjsen aan Wilbrort Janssen van der Vloet een akker in Zeelst (Molenacker, 1 lop 32 roe), belast met 10 gld per jaar (140 gulden totaal), RA Zeelst 9:142v (10-2-1618). Idem (fol 143) Wilbrort naast het goed (Sporenvelt) dat Adriaen Janssen kocht van Jacop Reijnders (Bierens); deze accepteert. Idem, Jacop Reijnders draagt de betreffende weide in Muggenhool over aan Wilbrort Janssen alias Vlooten.

Wilbrord Jansen van der Vloet, schuld aan de onmondige kinderen van Jacob Jacobs van 200 gulden (RA Veldhoven 10:199v 10-6-1634); kanttekening: 15-3-1670 in mindering aan de kinderen van Icken Jacob Jacobs betaald 100 gulden, zoals Ickens zoon Jan Jacobs verklaart; later (ongedateerd) doorgehaald wegens een andere schuldbekentenis.

Wilbort, schuld aan de kinderen Jan Jacobs van 45 gulden ((RA Zeelst 10:200, 10-6-1634), doorgehaald 13-9-1636, betaald aan Icken Jan Jacobs.

ONA Oirschot (Leerrmakers Sr , inv no 70 no 61 dd 10-7-1658) Attestatie. Vermeld: Goiart Jeunis Borchout, schepen van Zeelst; Jan Willems en Reijnier Pauwels van der Paelen, oud-schepenen van Zeelst; Jan Peeter Timmermans, Jacop Gerits, Wilbert Jansse van der Vloet, oud borgemeesters; Jan Peeter Fransse; Jan Peeter Martens; Aert Aertsse, afgegane borgemeester, Adriaen Aertsse, mulder; Joris Jansse, gewezen zetter; Jan Gerit Joosten; Otto van Doesborch, officier.

Wilbrort van der Vloet ontving op 3-10-1666 voor een kwart vat bier, geleverd aan Michgiel Huijperts uit de erfenis van diens onmondige kind 1-7-0. RA Veldhoven 13:149v 6-6-1667.

Bosch Protocol (inv no 1633 fol 554v dd 28-1-1667) Philip Wilborts vande Vloet te Zeelst als man en momber van Catharina Aert Roelants geeft Andries Peters van Weert inwoner dezer stad een erfrebte van Cfl 17 op onderpand tot Zeelst, een akker genaamd kruijs-acker groot omtrent zes lopensaet (belenders Jonker van Eijck c.a., Catharina weduwe Henrick Marcelis, Jonker van Eijck en Thonis Willems); uit huis en hof groot omtrent drie lopensaet (belenders Catharina weduwe Henrick Marcelis, Alexander Andriesse, de gemene straat en genoemde Catharina) te lossen met Cfl 300. (Marge: juffr Mechtelt Andriesse van Weert weduwe dr Guilliam verklaart ...voldaan.)

ORA Eindhoven (inv no 1595 no 118 dd 28-9-1669) Lucas Janssen van der Vloet voor een vierde part; Flips Wilborts, Joost Wilborts, Lucas Wilborts van der Vloet, Laureijns Dircx Verkoeijen man van Maria Wilberts van der Vloet, en ook voor Jacobus van der Aa, man van Catarina Wilberts van der Vloet, Lucas Jansen van der Vloet voor zich en voor Alexander Andriessens, als toezienders van de drie onmondige kinderen van Joris Wilberts van der Vloet, Jeronimus van Kelst als momber van de zes onmondige kinderen van Jan Antonius Adams bij Lijsbeth Wilbert Janssen van der Vloet, allen erfgenamen van Wilbert Janssen van der Vloet [kennelijk ook voor een vierde part, MW]; dragen over aan Sijmon Daniel van Strijp, schepen tot Eijndhoven, de helft van een huisinghe, hof en aengelach, waarvan de andere helft al eigendom is van de koper, gelegen in Strijp omtrent de Lievendael, met aan een zijde en een einde de koper, aan de andere zijde de erven van Aert Willems de Smet, het andere einde Peter Anthonis Wouters, vrij van lasten. Koopsom Cfl 160.

Lucas van der Vloet ontving 15-15-0 uit het huis van Wilbrort Jansen van der Vloet. Rekening inkomsten en uitgaven kinderen WJ van der Vloet, onmondige kinderen Joris Wilbrorts van der Vloet en idem Jan Anthonis Adams bij wijlen Elisabeth Wilbrorts, betreffende goederen hen aangestorven van wijlen (hun broer) Jan Wilbrorts van der Vloet. RA Veldhoven 14:37v 13-2-1671.

Boedeldeling kinderen en erven Wilbrort Jansen van der Vloet, te weten Flip Wilbrorts; Jan Wilbrorts; Lucas Wilbrorts; Joest Wilbrorts; Lauvreijs Dierck Vercoeijen e.v. Maria Wilbrorts; Jacobus van der Aa e.v. Catharina Wilbrorts; Alexander Andriessen en Lucas Janssen van der Vloet voogden van de drie kinderen van Joris Wilbrorts; Mr Jeronimus van Kelst en Jan Anthonis Adams voogden van de zes onmondige kinderen van Adams bij wijlen Elisabeth Wilbrorts. Tot de goederen behoren o.a. het huis met grote en kleine kuip en brouwketel, zeven stukken land.RA Veldhoven 13:234v-235 (13-9-1669)


Huwt voor 1614

6.609   Ida Joris Lijbrecht BORCHOUTS

FamilienaamIndex 6.609Vader 13.218Moeder 13.219

Alias Yken. Voor diverse akten vgl ook haar vader.

Een van de dochters trouwt met “de zoon van de oude secretaris v. Oirschot” in de loop van 1653 (DTB Veldhoven inv no 43.8 folio 2)

Kinderen

 1. Luycas Zie 3.304
 2. Maria, huwt Lauvreijs Dierck Vercoeijen; getuige 1650
 3. Philippus, huwt voor 1654 Catharina Aert Peter Adriaens (bZeelst 20-10-1701), dochter van Jenneken Roelofs Aertsen
 4. Kinderen
  1. Arnoldus (dRK Zeelst 23-1-1651, testes Judocus Guillebrordi en Petra Arnoldi)
  2. Arnoldus (dRK Zeelst 15-4-1654, testes Guillebrordus Joannis van der Vloet en Joanna Arnoldi)
  3. Ida (dRK Zeelst 26-1-1657 bZeelst 29-11-1702), doopgetuigen Willebrordus van der Vloet en Alegunda Guilhelmi Tilemani
  4. Alegunda (dRK Zeelst 9-1-1661)
 5. Jan (bZeelst 17-2-1669)
 6. Joost (bZeelst 19-10-1698), huwt Maria Jan Lamberts
 7. Catharina, huwt Jacobus van der Aa; getuige in 1652
 8. Joris (+voor 13-9-1669), huwt N.N., mogelijk te Haarlem (daar wonen de kinderen in 1679)
 9. Kinderen
  1. Jan
  2. Icken
  3. Maria
  4. Margo
 10. Elisabeth (+voor 1669), huwt Jan Anthonis Adams

TerugBegin van generatie


6.610   Jan Willem SENDERS

FamilienaamIndex 6.610Vader 13.220Moeder 13.221

Geboren ca. 1590
Overleden voor 1662

Burgemeester van Zeelst

Schutterskoning van het Gilde van St Joris te Meerveldhoven, 1627 (het zilveren gildeschildje is bewaard gebleven). Kerkmeester te Zeelst (1644).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 496. 7-10-1617 blz. 228/2) Jan Willems belooft, drie jaar na 25 maart laatstleden aan Joost Mer-celis 100 gulden ineens te betalen. De interest zal 6 gulden en 5 stuivers per jaar bedragen, voor het eerst te voldoen op 25maart1618. De opzeggingstermijn van deze overeenkomst beloopt een kwartaal. Hiermee vervallen alle eerder gedane beloften.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 668. 14-10-1618 blz. 55 1 /1) Jan Willems belooft te betalen aan Cornelis Ariens op Maria lichtmis 1621 de som van 150 gulden tegen een jaarrente van 64°. Hiermee vervallen alle voorgaande beloften onder voorwaarde, dat Jan Willems belooft zijn broer te onderhouden als ware het zijn eigen zoon. Komt hij aan deze voorwaarde niet tegemoet, dan kan Cornelis van Jan Willems eisen, dat hij de 25 gulden afstaat die zijn vrouw ten deel zijn gevallen van haar zuster Marike. (Kanttekening: aan deze belofte is voldaan op 5-2-1623.)

Jan Jansen Walravens aan Jan Willem Senders een akker in Zeelst (Mortelken) nast Wilbrort Jansen van der Vloet (RA Zeelst 10:129v 5-3-1632).

Geraert Aerien Dandels aan Jan Willem Senders: alle goederen die hij zal erven van zijn vader te Zeelst in Juijpt; Senders belooft a de dood van Arien Dandels 200 gulden te zullen betalen; Geraert verklaart een schuld van Senders van 50 gulden voor ‘verdronken gelagen en anderszins’ daarmee voldaan (RA Zeelst 10:208v 22-9-1634).

Boedeldeling door Willem Jan Willems koper van Dierck Geraerts, en Jan Peter Timmermans voogd, Lucas Wilbrorts van der Vloet vader en toeziend voogd van zijn kinderen bij wijlen Ida Jan Willem Senders. Elk krijgt een deel van het aangelag (1 loop); Willem ook 60-0-0 in het tweede kavel; de kinderen van der Vloet een perceel het Moelenackerken van 38 roe minus 60-0-0 aan Willem. Idem, fol. 18: boedelscheiding rond het huis door de broers Willem en Gijsbert Jan Willems. RA Veldhoven 13:18 2-6-1663.


Huwt

6.611   N.N.

Index 6.611 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ida Zie 3.305
 2. Willem (*ca. 1630 +Zeelst 8-4-1714), huwt (1) Zeelst RK 29-4-1663 Anneke Willem Michiels de Biesen (+voor 1682); huwt (2) Zeelst 1682 Maria Cornelis. Volgens NJM Biezen, Familiekroniek Biesen
 3. Kinderen
  1. Johan Willem Senders (dRK Zeelst 11-10-1664), huwt Zeelst RK 22-2-1688 Pierijn Pauwels te Zeelst
  2. Willemijna Willems Senders (dRK Zeelst 1665), huwt Zeelst RK 4-1-1603 Rartel Corstiaens Bogaerts
  3. Perijna Willems Senders (*1667 +Zeelst tussen 8-12-1714 en 8-1-1716)
  4. Marije Willems Senders (*1668 +Zeelst tussen 29-11-1689 en 8-12-1714)
 4. Gijsbertus Jan Wilms (*ca. 1630), huwt ca. 1655 Joanne Christianni van Cobbeek, dochter van Corstiaen Aerts van Cobbeek en Mayken N.
 5. Kinderen
  1. Maria (dRK Zeelst 21-3-1656), huwt Jan Hendrix
  2. Adriaentie (dRK Zeelst 8-3-1659), huwt Jan Jacobs van Dooren
  3. Corstiaen (dRK Zeelst 16-10-1665 +voor 28-2-1711), huwt 1689 Allegondis van de Vloet
  4. Jenneke (dRK Zeelst 2-5-1669)
 6. Meijs, huwt Heijlken Jan Willem Marcelis van Doren
 7. Kinderen
  1. Helena
  2. Maria; huwt Oerle NG 25-2-1699 Anthony Daendels (*Gemert)
  3. Willemijna (testeert 20-3-1691 Veldhoven, ORA 62 fol. 11)
 8. Aeltken, huwt Dirk Geraert Hendrick Heijmans (Genealogie van der Zande)
 9. Jan, huwt (1) Ida N.; huwt (2) Geertruda Marcelis (Genealogie van der Zande)
 10. Corstiaen (*ca. 1635 ++Zeelst voor 31-1-1687), huwt Anna Eliëns Thonis
 11. Kinderen
  1. Maria (dRK Veldhoven 5-3-1684)
 12. N.N. (zoon)
 13. N.N. (dochter)

TerugBegin van generatie


6.612   Johannes Willem Marcelis van DOREN

FamilienaamIndex 6.612Vader 13.224Moeder 13.225

Overleden Zeelst na 1665

Kwartier volgens Genealogie Van der Zanden


Huwt

6.613   Anthonisken Jacob THOMAS

FamilienaamIndex 6.613 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marcelis (+na 1671), huwt Gijsberta Aerts
 2. Meriken, huwt Paulus Hansen van der Sanck
 3. Heijlken, huwt Meijs Jan Willem Senders
 4. Willem, huwt (1) Zeelst 26-7-1665 Jenneken Walraven Boxhoorn; huwt (2) 28-2-1672 Ijcken Corstiaens
 5. Francis, schepen van Zeelst rond 1687; huwt Jenneken Adriaen Ancems (zij testeren Zeelst RA 62:65 in 1687)
 6. Jacobus Zie 3.306

TerugBegin van generatie


6.614   Alexander Andriesse ELIENS

FamilienaamIndex 6.614Vader 6.540Moeder 6.541 • Tevens 3.270

6.615   Jenneke Geraert Aertsen BIJNEN

FamilienaamIndex 6.615Vader 6.542Moeder 6.543 • Tevens 3.271

TerugBegin van generatie


6.620   Joannes Adriaens van GILS

FamilienaamIndex 6.620Vader 13.240Moeder 13.241

ORA Tilburg (inv no 7995, fol 299r dd 1-4-1620) Gijsbrecht zoon wijlen Mathijs Ghijsbrechts Verflaes en Jan zoon van Adriaen (open) van Gils als man en momber van zijn huisvrouw Maria zijn schuldig aan Andries, Philips, Anna en Tonisken kinderen van Mathijs voornoemd Cfl 5.10.0 jaarlijks die Cornelis Willem Willem Woutersz van der Loo als man van Corneliske wijlen Joost Jan... gelooft heeft aan etc.


Huwt RK Tilburg (ot Diessen) 21-2-1620

6.621   Maria Mathijs Gijsbrecht VERVLAEST

FamilienaamIndex 6.621Vader 13.242Moeder 13.243

Geboren Diessen ca. 1596

Kinderen

 1. Adriaen Zie 3.310
 2. Mathias (dRK Diessen 13-11-1622, getuigen Cornelius Goey[els?], Elizabeth Jan van Gils)
 3. Ida (dRK Diessen 25-7-1625, getuigen Mathias Jans van Gils, Catharina Martini Ariaens)
 4. Maria (dRK Diessen 16-6-1630, getuigen Jacobus Henrici, Joanna Arnoldi)

TerugBegin van generatie


6.632   Jan Jan VETERS

FamilienaamIndex 6.632 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 19-4-1661

Onzeker/onbewezen; er zouden meer families Veters in de omgeving kunnen zijn.

ORA Eindhoven (Son; inv no 1592 akte 224 dd 19-4-1661) Overdracht van onroerende goederen door Goort Jan Veters c.s. aan Henrick Tielemans. Genoemd worden Goort Jan Veters, Gerit Jan Veters, Perijnken Jan Veters (gehuwd met Cornelis Cornelis), Jenneken Jan Veters (gehuwd met Henrick Aerts), Heijlken Jan Veters (gehuwd met Thomas Goorts), Maijken Jan Veters (met Johan Wouters als momboir), kinderen wijlen Jan Janssen Veters. Zij verkopen wei- en hooiland van hun beider ouders onder Son aan Henrick Thielmans.


Huwt ca. 1605

6.633   N.N.

Index 6.633 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 19-4-1661

Kinderen

 1. Goort Zie 3.316
 2. Gerit Jan Veters
 3. Perijnken Jan Veters, huwt Cornelis Cornelis
 4. Jenneken Jan Veters, huwt Henrick Aerts
 5. Heijlken Jan Veters, huwt Thomas Goorts
 6. Maijken Jan Veters, ongehuwd in 1661.

TerugBegin van generatie


6.640   Mathijs Hendriks OOSTERBOSCH

FamilienaamIndex 6.640Vader 13.280Moeder 13.281

Geboren Wintelre

Patroniem is een gok, gebaseerd op ouderschap van een Marcellus (zeldzame naam in Wintelre).

ORA Oirschot (Toirkens 162a no 272 fol 462 dd 30-10-1637) Peter zoon wijlen Jan Roeffen voor zichzelf handelend en ook voor zijn zuster Margriet dochter van wijlen Jan Roeffen, als partij ter ener zijde, verder Tielman Wouters de Wit hierin voor drie vijfde deel en Henrik Mathijs Oosterbosch daarin mede namens zijn broers en zuster voor twee vijfde deel, als partij ter andere zijde, hebben verklaard de volgende overeenkomst te hebben gemaakt over een jaarlijkse rente van 5 guldens met de achterstand ervan, die deze Peter en Margriet samen heffen op het bezit van de tweede groep comparanten gelegen in het dorp Wintelre en wel als volgt. De tweede groep comparanten zullen per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 112 gulden en 10 stuivers moeten betalen en dan zal Peter deze rente laten doorhalen en de resterende drie vijfde delen zal genoemde Peter Roeffen aan deze Tielman Wouters overdragen, zoals men dat hierbij aan elkaar belooft. Als zekerheid voor de betaling van de rente hebben genoemde Tielman voor die drie vijfde delen en genoemde Henrick Mathijs Oosterbosch voor diens twee vijfde delen daarvan, machtiging verleend aan meester Gielis Gerards, procureur verbonden aan de Raad van Brabant in Brussel verder meester Arnoldus Vogel ook procureur voor de Raad van Brabant in Den Haag ( het lijkt wel of er steeds twee raden van Brabant zijn in die tijd, een in Brussel, de andere in den Haag, JT ) en verder meester Peter van Haestrecht, procureur verbonden aan de stad Den Bosch en geven deze gemachtigden opdracht om zich ten gunste van de genoemde tweede groep comparenten op vrijwillige basis te laten veroordelen voor de betaling van deze 112 gulden. De gemachtigden mogen daarvan het vonnis afwachten en het ten uitvoer mogen brengen. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigden hierin zal worden afgesproken. (...) Ook genoemde Henrik Mathijs Oosterbosch belooft zulks na te komen en als zekerheid hiervoor stelt Tielman Wouters deze Henrick een obligatie ter hand van 100 gulden die Jenneken weduwe van Henrik Janssen Oosterbosch aan hem moet betalen. (...) In marge : Peter zoon Jans Roeffen heeft verklaard deze 112 gulden 10 stuivers te hebben ontvangen. Datum 1 april 1638, getuigen Francken en Verhoven, et me presente G. Goossens, secretaris, 1638.1.4.

ORA Oirschot (Toirkens 163a no 318 fol 498 dd 4-10-1638) Aert zoon wijlen Jan Aert Joorden Smetsers en Henrik Mathijssen Oosterbosch als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Evert Jan Aert Smetsers verwekt door deze Evert bij diens vrouw Merieken dochter van Mathijs Oosterbosch, welke voogden als zodanig zijn aangesteld door het bestuur van Oirschot en gemachtigd met een schepenbankdecreet van Oirschot d.d. 1 juni 1638, verkopen hierbij een huis, tuin, grond etc. gelegen in een bocht land zijnde het derde deel, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Jan Jan Aert Joordens, de gemeijnte aldaar zoals ze verklaarden. Ze verkopen dit bezit nu aan Jan zoon Jan Aert Joorden Smetsers en de verkopers beloven alle lasten van hun kant daarin af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 10 lopen rogge aan de tafel van de H. Geest te Oirschot en behalve de dorpslasten.


Huwt voor 1607

6.641   Heijlwiga N.

Index 6.641 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Oerle

Kinderen

 1. Henricus Zie 3.320
 2. Heijlwiga Mathias Henricus, meter bij een doop in 1619
 3. Marcellus (*Wintelre dRK 23-12-1607), getuige Heijlwiga Guielmus; ook gesignaleerd ONA Oirschot: (Nicolaus van Vlodroph inv no 127) op 8-8-1664: Marcelis Mathijsen Oosterbos, te Wintelre, getuige. Huwt voor 1638 Barbara Teunis
 4. Kinderen
  1. Mattheus Marcellus (ouders Marcellus Mattheus, Barbara Teunis, testes  Joannes Mattheus,  Henderica Evarardus Elen) dRK Wintelre 27-03-1638; huwt N.N., ouders van Marcella alias Celi Tijs Marcelis Osterbosch (*ca. 1665 +Wintelre b29-1-1702) huwt Wintelre RK 28-1-1689 en Oerle NG (ot 11-6) 26-6-1689 Handrick Jan Peter Dictis; getuigen bij NG huwelijk zijn Aert Jansen en Mathijs Mathijssen, beiden van Wintelre. Hendrick Jan Dictis huwt (2) Wintelre RK (ot 20-5) 2-6-1702 Elisabeta Joannes
  2. Heylwigis Marcellus (ouders Marcellus Tijssen, Barbara Teunis; testes Leonardus Lamberts,  Margareta Janssen ) dRK Wintelre 28-03-1642. In 1673 is Heijl Marcelis Matijssen doopgetuige van een kind van Jan Dierck Jan Oosterbosch: Jan Dierck Jan Osterbosch, huwt Wintelre 18-12-1673 Heijlken Jan Metsers, onecht voorkind van hem: Dierck Osterbosch dRK Wintelre 06-10-1673 (tt Jan Metsers,  Heijl Marcelis Matijssen)
  3. Anna(?) Marcellus (ouders Marcellus Matheus, Barbara;  testes Jacobus Adrianus,  Adriana Theodora Osterboos) dRK Wintelre 04-12-1644
 5. (hypothetisch) Guielma Matthias Oisterbosch, getuige bij de doop (RK Oirschot 16-7-1654) van Anna van der Vleuten, dochter van Petrus Theodorus van der Vleuten en Anna Henricus Symons
 6. Marie, huwt Evert Jan Aert Smetsers (+voor 1638), had kinderen te Oirschot

TerugBegin van generatie


6.642   Anthonis ADAMS

FamilienaamIndex 6.642Vader 13.284Moeder 13.285

Geboren Zeelst voor 1595
Overleden na 25-3-1651

Gezinsreconstructie ontleend aan Zeelster Slag


Huwt

6.643   N.N.

Index 6.643 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Josijn Zie 3.321
 2. Jenneken, huwt Frans Niclaessen (bZeelst/Veldhoven 8-2-1657)
 3. Kinderen
  1. Elisabeta (dRK Zeelst 16-2-1649, testes Joannes Gerardus Boegaerts, Margareta Nicolaus)
 4. Anna, huwt Thomas Jacobs van Mispelen (+Zeelst 2-11-1666)
 5. Kinderen
  1. Petrus (dRK Zeelst 20-9-1650, testes Henricus Mathias, Elisabeta Anthonius)
 6. Catharina, huwt Jan Geraert Joosten Bogaerts; hij huwt (2) Johanna Michiels; hieruit Michael (dRK Zeelst 22-1-1667)
 7. Kinderen
  1. Joannes (dRK Zeelst 25-3-1651, testes Anthonius Adamus, Catharina Gerardus)
 8. Jacob, schutterskoning van het Gilde van St Joris te Zeelst, 1653
 9. Lijsken Anthonis Adams (*Zeelst), huwt Veldhoven (Schepenen) 20-11-1660 Jan Handrickx Buijs (*Wagenberg Terheijden)

TerugBegin van generatie


6.648   Henricus Peter STEIJMANS

FamilienaamIndex 6.648Vader 13.296Moeder 13.297

Overleden Zeelst voor 1645

Zonen Georgius (1636), Jan (1639), Hanrick (1640) en Philip (1641) waren allen schutterskoning van het Gilde van St Joris te Zeelst (de zilveren gildeschildjes zijn bewaard gebleven).

Mogelijke neven/nichten of broers/zusters: Servatius (Georgius), Martinus (Georgius), Ida (Georgius), en Elias (S.) (met gehuwde kinderen in Zeelst rond 1650).

ORA Zeelst (Inv no 1 no 738. Z. 6-7-1619 407/1) Roeloff Jooris heeft aan Hendrick Peeters Steymans, zijn zwager, een stuk land overgedragen, gelegen in Zeelst op de Langedijk, groot ongeveer één loopensaat (belendende percelen : Jacob Mercelis, Margriet Aertssen, Dierick Lijbrecht Borghouts). Wanneer Roeloff binnen 5 jaar op zijn stuk grond in Meerveldhoven gaat wonen, dan heeft hij het recht om het nu overgedragen perceel terug te vorderen voor de som van 100 gulden.

ORA Zeelst (Inv no 1 no 739. Z. 20-8-1619 408/1) Roeloff Jooris heeft aan zijn broer Goyaerd een stuk land overgedragen, gelegen in Zeelst, ter plaatse genaamd de Gaelder, groot ongeveer 1 loopensaat (belendende percelen : Dielis Anthonis, Goyaerd Jooris, Henric Janssen, jr. Goyaert van Eijck).

Henrick Peters verklaart schuldig aan de armen van Zeelt 25 gulden tegen 6.25% (RA Zeelst 9:50, 4-5-1614); doorgehaald (zonder datum, ca. 1625).

Roelof Jooris aan zijn zwager Hendrick Peeters Stijmans een beemd in Zeelst op de Langendijk (1 lop); als Roelof binnen 5 jaar gaat bouwen op zijn grond te Merefelt dan kan hij lossen voor 100 gulden (RA Zeelst 9:206, 6-7-1619). Idem (206v 20-8-1619) Roelof draagt aan zijn broer Goijaert over een akker in Zeelst De Goelder grrot 1 lopensaet.

Vermeld als belender aan de Langendijk 8-2-1629 (RA Zeelst 10:13). Assisteert Dingen Jan Henricx, een van de erven van Servaes Henricx (ten huize van Wilbrort van der Vloet) 31-3-1629 (RA Zeelst 10:35v). Toeziend voogd kinderen Cornelis Peters; momberrekeningen o.a. 21-1-1630 en 2-2-1632 (RA Zeelst 10:39v, 42).

Een Elias (Peters?) Steijmans, landmeter te Zeelst, dient een rekest in bij de Raad van State, waarin hij meldt geen eed van trouw te kunnen afleggen omdat de koning zulks verbiedt, op straffe van verlies van zijn wedde van ii C gouden realen. De Raad van State gebiedt hem op 14-12-1629 binnen drie weken de eed af te leggen. (Resoluties RvS 1629, Bron Henk Beijers Archiefcollectie).

ORA Eindhoven (inv no 1585 fol 366v dd 14-5-1630) Verklaring van Henrick Peeters Steijmans Sijmon Willems schepenen en Henrick Henrick Corstiaens borgemeester, Jan Jacops en Jan Gerits kerkmeesters, Jacop Reijnder Bierens, Jan Pauwels en Jan Staessen ingezetenen, vertegenwoordigde het Corpus, t.b.v. Goijart Adams van Budel aangaande betaling van een jaarlijkse rente van 20 gulden.

Schepenbank Eindhoven (10201 inv no 1590 fol 117 dd 31-10-1650, Gecatteerd 9-12-1654) Verklaring van Sijmon Janssen c.s. aan Frans Willems van Mierlo een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn. Vermeld: Sijmon Jacobs te Dommelen; Joris Henr. Steijmans te Meerveldhoven,zwager van Sijmon Jacobs; Philips Henr. Steijmans, ook zwager van Sijmon Jacobs; Frans Willems van Mierlo, koopman.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1591 fol 224 dd 16-5-1656, Gecatteerd 12-7-1685) Verklaring van Henrick Henricx Steijmans te Meerveldhoven aan Joris Henricx Steijmans te Meerveldhoven een bedrag van 250 gulden schuldig te zijn

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1592 fol 211v dd 22-3-1661) Verklaring van Jan Henricx (Meerveldhoven) en Joris Henricx Steijmans (zijn zwager) aan Dimpna, weduwe van Servaes Janssen, een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 122 dd 11-8-1659) Borgtocht. Vermeld: Goris Hendricx Steijmans, Andries Steijmans zijn broer; Hendrick Hendricxsen Steijmans.

ONA Oirschot(15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 123 dd 30-7-1661) Schuldbekentenis. Vermeld: Jacob Lijbrechts te Zeelst, zoon van wijlen Lijbrecht Anthonisse; Huijbert Janssen zijn zwager; Jan Willemse; Anthonis Janse van Heef; Tonis Hendricksen Steijmans; Jacob Lippen; Peeter Elias Steijmans; Hendrick Steijmans.

ONA Oirschot (inv no 124 Vlodroph dd 31-7-1661) Overeenkomst. Vermeld: Huijbert Jansse; Jan Wilhelmssen; Anthonis van Hoeff; Jacob Lipprechts; Joris Steijmans; Peter Steijmans; wijlen Lipprecht Anthonisse.

Een Peter Elias Steijmans: schuldig aan Merijken weduwe Jan Arien Smets 120-0-0. Marge: kapitale som van 20-0-0 afgelost aan Lijntje weduwe Ieuwen Baselmans, 25-8-1696. RA Veldhoven 13:11 6-2-1663.

Jeronimus van Kelst met machtiging van Andries Hendrick Steijmans, aan Willem Michielsen de Biese: akker genaamd Moelenpadt. Voor onverwachte lasten op dit stuk en op ‘het weerken’, verkocht door Geertruijt dochter van Hendrick Steijmans aan zelfde partij (fol 37v 26-3-1664) stellen zich garant Joris Hendrick Steijmans en Hendrick Hendrick Steijmans. RA Veldhoven 13:39v 22-4-1664.

ORA Dommelen (10206 Schepenbank Dommelen inv no 9 fol 136 dd 25-9-1664) Overdracht van onroerend goed te Weerde (Een beemd Sluijsbemt aan de Weederdijck) door de voogden van de kinderen van Simon Jacops aan Willem en Geertruij (zijn vrouw) Ariens. Ook vermeld: Hendrick Steijmans, Jerus Steijmans, Luijcas Anthonis, Simon Jacops’ weduwe Maijken Hendrickx.

ONA Oirschot (inv 128 Vlodroph dd 26-2-1665) Procuratie. Vermeld: Joris Hendricx Steijmans te Meerveldhoven, molenaar, momboir over de kinderen van Sijmon Jacobs en wijlen Maijken Sijmon Henricx Steijmans; Hendrix Hendrix Steijmans broer van Joris; Wilhelm Adriaens te Dommelen;

ORA Dommelen (10206 Schepenbank Dommelen inv no 9 fol 156 dd 3-9-1665) Verklaring van Jerus Hendrick Steijmans aan Hendrick Steijmans penningen schuldig te zijn van de kinderen van Simon Jacops.


Huwt

6.649   Aleijt Joris Lijbrecht BORCHOUTS

FamilienaamIndex 6.649Vader 13.218Moeder 13.219

Voor diverse akten vgl ook haar vader.

Aleijt weduwe Handrick Peeter Steijmans, met haar zoonds Jooris, Jan en Philips, schuld aan Jan Handricxken 6 Schotse Jacobussen en 15 Franse kronen, alles in specie ontvangen tegen interest van fl 7-10-0. RA Veldhoven 12:14 13-11-1645.

Kinderen

 1. Georgius Zie 3.324
 2. Andries (+na 1664), doopgetuige 1650
 3. Geertuijt (+na 1664)
 4. Hendrick (*voor 1616 +na 1664, voor 1688); huwt Catharina Aerts
 5. Kinderen
  1. Jenneken (dRK Zeelst 22-5-1658), huwt voor 1690 Cornelis Janse van Gerwen (*Son), die hertrouwt (2) 2-2-1694 Willemijn Jan Hendricx (dRK Zeelst 15-1-1667, dochter van Jan Hendricx en Maria N.); en hertrouwt (3) 13-4-1704 met Elisabeth Peter Baselmans (dochter van Peter Jan Iewens Baselmans en Anneken Jan Jansen Biesse); vgl. NL 2000:421
  2. Marij Hendricks Steijmans, huwt als jongedochter van Meerveldhoven Oerle NG (ot 28-2) 21-3-1688 en Zeelst RK ot 7-3-1688 Jan Huijberts Lauwers, jongman van Meerveldhoven. Zijn ouders en haar vader zijn voordien al overleden, haar broer Hendrick Steijmans geeft consent
  3. Hendrick Steijmans, vermeld 1688
 6. Jan (*voor 1615), vermeld 1645
 7. Philips (*voor 1617), vermeld 1645; huwt Jenneken Jan Geraerts
 8. Maijken (+voor 1665) huwt Sijmon Jacobs
 9. N., huwt Jan Henricx (Meerveldhoven)
 10. Antonis, vermeld ONA Oirschot 1661

TerugBegin van generatie


6.654   Jan TOPS

FamilienaamIndex 6.654 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1625

6.655   Anneke AERTS

FamilienaamIndex 6.655 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch; te Veldhoven.

ORA Eindhoven (Schepenbank, Evictierekening 1697-1698 no 2395) Adriaen Aerts van Rijsingen, koopman te Gestel, tegen Enneke weduwe Jan Tops te Zeelst, in leven momboir van Jan Ariens van den Berg. Er is een lening geregistreerd voor schepenen van Zeelst, Veldhoven en Blaarthem op 3-4-1677 van Jan Tops qq voor fl 1100, met een half jaar opzeggingstermijn, te betalen elk jaar met 5 vaten koren elk voor fl 100 en 55 vaten rogge Eindhovense maat jaarlijks in plaats van interesse, uit een Clamptiende (?) in Asten, vanaf lichtmis 1678 tot effectieve voldoening. Er is al jaren niet meer betaald, de lening is opgezegd in 1694, maar niets is terugbetaald. Van Rijsingen wil nu gedwongen verkoop van de bezittingen van wijlen Jan Tops. Toegewezen 28-5-1697. (Laatste blad) De vorster van Eindhoven meldt dat op verzoek van Adriaen Aerts van Rijsingen koopman tot Gestel aan de meestbiedende zal worden verkocht een huis, erf etc te Veldhoven, toebehorende Anneken Aerts weduwe Jan Tops, om daarop de som van fl 1100 plus achterstallige interest te verhalen, en dat op 21-10-1698. (Dagtekening 27-9-1698)

Kinderen

 1. Maria Zie 3.327

TerugBegin van generatie


6.664   Dietrich von WYLICH

FamilienaamIndex 6.664Vader 13.328Moeder 13.329

Geboren ca. 1545

Leenman van “ingen Busche” te Kervenheim, en een halve hoeve in Hönnepel. Bron Geneanet (Michel Janssens). Of hij vader is van Johann is onzeker, en dat maakt de rest van zijn kwartieren ook “flink hypothetisch”.


Huwt

6.665   N. KUILENKAMPS

FamilienaamIndex 6.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johann Zie 3.332

TerugBegin van generatie


6.770   Willem FLEUREN

FamilienaamIndex 6.770 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1585

Hypothese van Erik Fleuren.


Huwt

6.771   N.N.

Index 6.771 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Catharina Zie 3.385
 2. Petronella

TerugBegin van generatie


6.768   Hendricus HENDRIKS

FamilienaamIndex 6.768 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Voornaam hypothetisch. Leeft ca. 1600 in Zyfflich.


Huwt

6.769   N.N.

Index 6.769 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Maria Franken, gestorven na 16-11-1650 (hypothetisch; doopgetuige 1-9-1649 bij een kind van Gerardus en 16-11-1650 bij een kind van Bernardus)

Kinderen

 1. Gerardus Zie 3.384
 2. Bernardus (*voor 1631), huwt voor 1649 Catharina Scholten
 3. Joannes (*voor 1644), huwt voor 1662 Joanna van de Wiel
 4. Maria, huwt (1) Rutgerus Verwaijen; huwt (2) Joannes Leonardi (van Kolck?)
 5. Petrus (hypothetisch; doopgetuige in Zyfflich 2-11-1646)
 6. Cornelius (hypothetisch, doopgetuige Zyfflich 3-6-1642 bij eerste kind Gerardus)

TerugBegin van generatie


6.772   Rut van BERGEREN

FamilienaamIndex 6.772Vader 13.544Moeder 13.545

Geboren voor 1605
Overleden voor 1636

In de Lenen van Bergh komen (met een leen in Düffelward, p. 315: De Biesacker, in groiten ombtrint 3 hollansche mergen, mitten tobehoeren, gelegen to Duyfelwairde, to 5 marck.) voor Dierick van Bercheren, wonende te Niel, na opdracht door Dieriek Janssen Dierixson, 1610 Mei 1. Rutger van Bercheren, na doode van zijn vader Derick, 1628 Februari 29. Styneken, weduwe van Rutger van Bercheren, ten behoeve van haar onmondigen zoon Evert. Steven Metsmeker is hulder, 1636 November 11. Evert van Bercheren krijgt toestemming om liet leen te verkoopen, 1656 April 24. Jelis Vierken, na opdracht door Evert van Bercheren, 1661 October 22


Huwt

6.773   Styneken N.

Index 6.773 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1636

Kinderen

 1. Everhardus Zie 3.386

TerugBegin van generatie


6.976   Jacob NORMANN

FamilienaamIndex 6.976 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1575

Niet vermeld in inwonerslijst 1599.

Vermeld 1605 (Leibeigenenliste) Normans Jacob sein Eidam, Hausfrau Merg, 3 Kinder Gertgen, Treingen u. Merg: alle trierisch.


Huwt

6.977   Margaretha N.

Index 6.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerharda (Gertgen)
 2. Catharina (Treintgen)
 3. Margaretha (Merg)
 4. Jacob Zie 3.488

TerugBegin van generatie


6.992   Adams Peter HEIPEL

FamilienaamIndex 6.992 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch. Gebaseerd op data van ArGeWe (2020) unter Ötzingen

Niet vermeld in 1599 (Einwohner lt. Steuerliste)

Vermeld 1605 (Leibeigenenliste) Heupeln Adams Peter ist nassauisch, Trein sein voriges Weib mit 2 Kindern wie auch jetztiges Weib Greth: alle trierisch.

Vermeld 1642 (Leibeigenenverzeichnis) Peter Heipel, Ehefrau u. Kinder Philipp, Gertraud u. Peter, trierisch; Johan Heipels Kinder Maria u. Entgen, trierisch


Huwt (1)

Catharina N.

Index

Overleden voor 1605


Huwt (2) voor 1605

6.993   Margaretha N.

Index 6.993 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) N., vermeld 1605
 2. (uit 1) N., vermeld 1605
 3. (uit 2) Peter Zie 3.496
 4. ( uit 2) Johan, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Maria
  2. Anna (Entgen)

TerugBegin van generatie


7.200   Pauwel HIDDES

FamilienaamIndex 7.200Vader 14.400Moeder 14.401

Geboren Bergum ca. 1580
Overleden Bergum x-4-1626

Bron Ynse Yke Boonstra op internet; Collectie Pieter Nieuwland

Paulus Hiddes, schoenmaker te Dokkum (1609), burger van Dokkum op 4-1-1609, later herbergier te Bergum (vermoedelijk in de Volle Hand) en assistent van het gerecht in Tietjerksteradiel (1614, 1616).

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 85 fol 129 dd 12-9-1614 (marge: voldaan 12-2-1618)) Pauwels Hiddes en Beertie Jans EL: te Bergum beloven aan Joucke Peters biersteker binnen Leeuwarden (vertegenwoordigd door zijn schoonzoon Pier Sibes), wegens ontvangen “vreemde” (geïmporteerde) bieren (op 19 mei geleverd) fl 100. Zij zijn niet gehouden die hoofdsom of interesse te houden als hij ook aan vreemdem verkoopt. Origineel droeg handtekening van hem en merk XI van haar.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht inv.nr.32 Weesboeken 1615-1618) Paulus Hiddes vermeld als getuige in 1615.

ORA Dokkum (F7 R.A.1074, inv.nr.21, fol.125, 6-6-1615) Pouwels Hiddes en Baertge Jansdr e.l. wonende tot Bergum “bekenden dat sij ontfangen hadden den cledinge en het silverwerck, welcken tot het lichaem van wijlen Ebel Sijtses dr. voors. Pouwels overledene huysvrouwe behoort hadden, ende voor desen in bewaringe van Pijter Ieppes burger binnen desen stede geweest waren, bekennende daer en boven dat sij insgelijx tot hen danck te willen ontfangen hadden sodanige inboelen ende huysraden als bij voors. Ebel waren angelaten neffens welcke sij renuncieerden den excepte vande ve.ringhe. Voor welcke cledinghe silverwerck en inboelen sij beloofen en aengenomen hebben, beloven en aennemen mits desen, den twee kinderen van Ebel voors. met name Luts en Hidde bij voors. Pouwels echtel. Procreeert te voldoen en betaelen den somma van twee hondert cars. gld.. van XX st. ‘t stuck, als sij tot hen jaren gecomen sullen sijn, en ondertusschen de vers. kinderen te alimenteren en onderhouden in cost en dranck cledinge en redinge eerst na hen staen: sonder ten aensien van sulx enige cortinge te doen en dat wel in gescranckheit als gesontheit” etc. “Welcke verclaringe Pyter Yeppes als mede naeste bloedt vande g. kinderen heeft geaccepteert.” “ende verclaert vers Pijter alsnoch tot profijt van Lutske vers. met hem te berusten, een spaensche cluit welcke vergult geweest is, met een silveren lepel die men van een sluiter en inde tassche dragen, een van gelijcken tot profijt van Hidde vers. onder hem te berusten en ...en enige silveren corallen, met een silver vergulten crucifex welcke vers Luts en Hidde van wijlen Wijke Gherbens hun moeije aengeerft is en bij vers Pijter blijven sal ter tijt de vers kinderen sullen volwassen sijn.” In de kantlijn; Lutske Pouwel dr huysvr. van Dirck (Al?)bers bekennen op huiden uit handen van Pieter Yeppes ontvangen te hebben de vergulde spaensche cluit met d’silveren lepel inde besijde staende acte geroert en verclaer ick Beertge Jans dr huisvrouw van Pouwel Hiddes ende uit voorn. Pieter Ieppes handen ontfangen hebben d’.. een silveren corallen mettet crucifex in de besijde staende acte naeder verhaelt. Samp dat verder hem mits desen dien aengaende bedancken en quiteeren t’ oorconde d’onderteickeninge van mij Baertge en des ondergest. Secretaris hand .. mijn Lutske verclaert niet connen schrijven Hier onder anstelt. actu den 22e may 1622.”

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 86 fol 16, no 24 dd 3-11-1617) Eme Feyckisz en Fokel Meynardtsdr, el. te Hardegarijp, verklaren fl 60 schuldig te zijn aan Thijs Jansz en Fokel Gerrytsdr, el., lakenkopers te Leeuwarden, wegens geleverd laken en een restant landhuur, door hen voor ons betaald aan de ontvanger Joannes Henrici en nog fl 7, betaald aan Jelle Saeckisz wegens renten, dit jaar verschenen; onderpand: speciaal onze huizinge en ontruiming, alsmede eigen landen; getuigen: Pouwels Hiddes, adsistent, en Jelle Saeckesz, bijzitter van Tietjerksteradeel; Eme tekent met merk (kloet)

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 86 fol 165v dd 17-1-1621) Poulis Hiddis en Baerte Jans te Bergum, schuldig aan Heijne Freercx en Lijsbeth Alberts te Gijekercke fl 100.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 86 fol 166v dd 17-1-1621) Pouwels Hiddis en Beerte Jans te Bergum, schuldig aan Heijne Freercx als curator over Dirck en Jacob Alberts fl 100, te betalen op 1-5-1620; getekend 10-5-1619.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 87 fol 1v, no 2 dd 10-1-1621) Christiaen Willemsz en Immeke Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Wibe Ariaensz en Trijnke Cornelisdr, el. te Leeuwarden, wegens gehaalde bieren; getuige: Pouuels Hiddesz, “onsen swager”; Christiaen tekent met ingewikkeld merk

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 87 fol 135 dd 19-5-1623) Pouwel Hiddes en Beerte Jans te Bergum, schulgig aan Pieter Lycklis burger vaendrig binnen Leeuwarden en Nieske Melis fl 90 ‘ter cause van gehaelde laecken & andere waren’. (Marge: gelost 12-12-1623).

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 87 fol 162, no 224 dd 1-4-1622) Registratie van een overeenkomst tussen de erfgenamen van wl. Dirck Albertsz: Antie Herisdr (is zijn moeder); Heere Alberts; Jid Albertsdr, gehuwd met Oene Hanckis; Lijsbeth Albertsdr, gehuwd met Heyne Freercks, en Heyne voornoemd als curator over Jacob Albertsz, ter ene zijde, en Luts Pouwelsdr, weduwe van Dirck Albertsz, geassisteerd met haar vader Pouwels Hiddis, ter andere zijde; Luts zal de erven uitkopen voor fl 225, waarvan fl 25 zal berusten onder Beerte Jansdr, de vrouw van Pouwels Hiddis, wegens geleverde diensten; Luts moet bovendien de erven fl 645 betalen, op termijnen zoals bepaald in “de reversale” (van 1 april 1622, zie fol. 146v)

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 87 fol 147 dd 10-11-1623) Pouwels Hiddis en Beertje Jansdr, el. te Bergum, verklaren fl 600 schuldig te zijn aan Wybe Arians, biersteker, en Trijntje Cornelisdr Duynen, el. te Leeuwarden, onder meer wegens voorgeschoten penningen en geleverde Hollandse bieren; fl 400 zal vrij van rente zijn zolang de debiteuren bier van de crediteuren afnemen; van het overige moet 7% rente worden betaald (eerst fl 200 per 1 mei 1623; de rest van de lening kan blijven staan) en voortaan moet het gehaalde bier contant worden afgerekend; Actum Bergum, in de Volle Hand (“d’volle handt”); Beertje tekent met letters B.Y. Getekend 7-4-1623.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 88 fol 131 registratie dd 6-6-1627) Pouwel Hiddes en Baerte Jans, echteluiden en herbergiers te Bergum, zijn schuldig aan Mr Nicolas Nicolai, advocaat aan het hof van Vrieslant, fl 100 van 28 stuivers in ‘t stuck, voor geleend geld, op pand van hun huis in Bergum; Heijne Frericx, executeur van Tietjerksteradeel, stelt zich ook borg. Getekend 5-11-1625.


Huwt (1) ca. 1600

7.201   Ebel SYTSES

FamilienaamIndex 7.201 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1612


Huwt (2) Dokkum (gerecht) 11-8-1612

Beertje JANS

FamilienaamIndex

Geboren Bergum
Overleden na 1625

Boonstra vermoedt dat Hidde en Beertje katholiek waren. Zij was een zuster van Immeke Jansdr te Oostermeer, gehuwd met Christiaen Willemsz.

Kinderen

 1. (uit 1) Hidde Zie 3.600
 2. (uit 1) Lutske, huwt Dirck Albers (?)

TerugBegin van generatie


7.206   Gerben RINNERTS

FamilienaamIndex 7.206 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1634

Bron Collectie Pieter Nieuwland. Vermeld met een volmacht te Suameer, 1598 (EVC 787a-104).

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 210, no 422 dd 9-5-1634) Otte Jansz, “hoosvercooper” binnen Amsterdam, mede voor zijn vrouw Rieme Gerbensdr, verklaart te hebben overgedragen aan zijn zwager en schoonzuster Jelle Gyeltsz en Trijn Gerbensdr, el. te Garijp, Rieme’s gehele aandeel erfenis, zowel roerende als onroerende goederen, als haar is aanbeërfd van haar wijlen vader Gerben Rinnertsz, in leven gewoond hebbende te Suameer, met alle lusten en lasten; verkocht en overgedragen voor fl 410.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 96 fol 147bis,v, no 237 dd 20-5-1637) Hendrick Gerbensz te Garijp, mede voor zijn vrouw Syts Mellis, verklaart fl 300 schuldig te zijn aan Jelle Gielts aldaar, mede voor zijn vrouw Trijn Gerbens, wegens koop van een huis en hof met bomen en plantagie, staande te Garijp, hebbende heer Kinnema landen ten oosten en zuiden, de heer Hillama ten westen en de hereweg ten noorden, alles breder volgens koopbrief van heden. De koopsom zal onder de kopers blijven berusten; de verkoper zal jaarlijks betalen fl 4 voor het aandeel zate en landen te Suameer, tegenwoordig door Jel Emckesdr (de moeder van de koper) bewoond en gebruikt, de koper van zijn vader zaliger aanbeërfd; deze overeenkomst geldt voor de tijd van zes jaar.

ORA Tietjerksteradeel (hypotheekboeken, archiefnummer 13-38, inv no 0091, blad 170v, aktenummer 309 dd 14-12-1639) Syts Gerbensdr, weduwe van Jan Tietes, en Romck Gerbensdr, verklaren 100 Pond schuldig te zijn aan dr. Cornelius Kinnema, raadsheer in het Hof van Friesland.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 241v, no 486 dd 1-11-1640) Joannes Keimpes, wonende onder Hardegarijp, mede voor zijn vrouw His Wybes, verklaart Fl 100 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Tierck Jansen en Binnert Hayes, als armvoogden van Bergum; het geld is ons “aengetelt” door Beern Oeges, die het eerder op rente heeft gehad; onderpand: onze landen en leien, onder Hardegarijp gelegen, gekocht van Jel Eemckes, weduwe van wl. Gerben Rinnerts.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 91, fol 169, no 307 dd 15-7-1642 Jel Empckesdr, weduwe van Gerben Rinnerts te Suameer, verklaart Fl 200 tegen 7% rente schuldig te zijn aan dr. Cornelius Kinnema, raadsheer in het Hof van Friesland; onderpand: 11 mad mieden, gelegen te Suameer bij de molen.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 91, fol 169v, no 308 dd 8-5-1643) Jel Empckesdr, weduwe van Gerben Rinnerts te Suameer, verklaart fl 50 tegen 6% rente schuldig te zijn aan dr. Cornelius van Kinnema, raadsheer in het Hof van Friesland, en Rompckjen Fockens, el. te Leeuwarden; onderpand: 12 mad mieden, gelegen in een kamp onder Suameer, mandelig met de erfgenamen van wl. Syts Gerbensdr, hebbende Wytse Hayes ten oosten, Ida van Lesaen ten westen, het “Muntse hij” ten noorden, Rompck Gerbensdr met de erven van voornoemde Syts Gerbensdr ten zuiden

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 94, fol 268, no 374 dd 14-5-1644) Hendrick Gerbens te Garijp verklaart te hebben verkocht op redemptie (met recht van inlossing c.q. wederkoop) binnen 24 jaar, aan Taede Gerbens en Fedtie Hartmans, zekere 1/20 van een zate lands, geërfd van mijn wl. moeder Jell Empkes, met 1/20 van de huizinge, bomen en plantagie, venen en mieden, alsmede het bouwland genaamd “de Wieren”, hebbende Meynte Lyckles ten westen, Uve Jans erven ten noorden, de andere erfgenamen van Gerben Rinnerts ten oosten, de hereweg ten zuiden. De huizinge en landen worden bewoond en gebruikt door Taede Gerbens voornoemd. Verkocht voor fl 450; met volledige kwitantie, gedateerd 14 mei 1644


Huwt Suameer voor 1584

7.207   Jeltje IEMKES

FamilienaamIndex 7.207 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 8-5-1643, voor 14-5-1644

Ook Empkes, Eemkes

ORA Tietjerksteradeel (hypotheekboeken archiefnummer 13-38, inv no 0090, blad 280, aktenummer 566 dd 23-2-1639) Joannes Keimpes, wonende aan Bergumerveen onder Hardegarijp, mede voor zijn vrouw His Wybedr, verklaart ƒ 131 schuldig te zijn aan Alle Rinnerts te Hardegarijp; Alle heeft voor Joannes voldaan de koopsom van “ontrent” 4½ roede leien “in de brete”, liggende onder Bergum, door Joannes gekocht van Jel Eemckes en haar kinderen; het geld is uitbetaald aan dr. Cornelius Kinnama, raad ordinaris in het Hof van Friesland, als cessie hebbende van Jel Eemckes

Kinderen

 1. Sytske Zie 3.603
 2. Rinnert (*Suameer 1584 +Suameer 6-1-1666), curator nalatenschap van zijn zusters Sytske (1646) en Trijntje (1644), stemgerechtigde boer als eigenaar en gebruiker van Suameer perceel 9; huwt Wiegertje Jans
 3. Kinderen
  1. Janke Rinnerts (+Hardegarijp (Bergumerveen) 1692), huwt (1) Wytse Daniëls; huwt (2) (Hardegarijp 19-9-1675) Albert Klases, jongman van Veenwouden
  2. Jeltje Rinnerts (+Suameer x-6-1711), huwt ca. 1675 Wieger Jans, lidmaat NG Bergum 1679, 1690, 1693
  3. Trijntje (*1645 +Suameer 27-7-1647 oud 2)
 4. Trijntje (+Suameer voor 1644), huwt Jelle Gjalts (Gjolts); hij huwt (2) 1644 Aaltje Jacobs
 5. Kinderen
  1. Gjolt, vermeld 24-1-1645 met curator Rinnert Gerbens
  2. N. - er waren meer kinderen in dit gezin
 6. Rieme Gerbens, huwt Otte Jansz, “hoosvercooper” binnen Amsterdam
 7. Hendrick Gerbensz, te Garijp, huwt Syts Mellis
 8. Taede Gerbens, huwt Fedtie Hartmans
 9. Romcke, vermeld ORA 1639

TerugBegin van generatie


7.220   Hendrik PIERS

FamilienaamIndex 7.220 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

7.221   N.N.

Index 7.221 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pier Zie 3.610

TerugBegin van generatie


7.222   Dirk OUTGERS

FamilienaamIndex 7.222Vader 14.444Moeder 14.445

Geboren ca. 1565
Overleden Oostermeer 1617-1618

Schipper. Bron Collectie Pieter Nieuwland.

Pers. Imp. te Oostermeer 1578 Dirk Outgers senior.; 32 13-06-1625 Outger Dircks contra Gerrit Coenes en Bauck Ubles.; 29 03-10-1625: J. Hemkonis recht van Sake Hernis voormond over weeskinderen w. Dirc Outgers en Anna Pieters contra Wopke Lieuwes.; 02-02-1629: Saecke Hernis en Pier Hendricks samen voormond over weeskinderen Dirck Outgers en Anna Pyters contra Joannes Hempconi.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 85, fol 130, no 146 dd 9-9-1614) Gerbent Woutersz en Rintsck Ulckedr, el. te Oostermeer, verklaren fl 50 schuldig te zijn aan Dirck Oltgersz (ook: Outgersz) en Antke Pyetersdr, el. aldaar, wegens koop van een rode koe en een wagen, met de kosten; bij wijze van rente de crediteuren voor een termijn van vijf jaar toegestaan het gebruik van 1/3 van 8 mad maden; van deze 8 maden komt het vruchtgebruik toe aan Tyets, mijn (d.i. Gerbens) moeder, “nu bij mij als een slecht old persoon woenende” en door mij in kost en drank wordende onderhouden uit de opbrengst daarvan; de 8 maden zijn gelegen “in Eernewarren in Jacob Arents camp”; getuigen: Gerck Cornelisz, Douue Sybrantsz, notaris Wiardus Frederici; w.g. Gerbrandus van Hees; geroyeerd (zonder vermelding van datum)


Huwt ca. 1591

7.223   Antke PYTTERS

FamilienaamIndex 7.223 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1568
Overleden na 1630

Kinderen

 1. Geertje Zie 3.611
 2. Thomas (dNG Tietjerksteradeel 20-03-1642 (bij de doop “out sinde”: volwassenendoop)

TerugBegin van generatie


7.226   Willem LINSES

FamilienaamIndex 7.226 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1580
Overleden Suameer voor 1626

Bron Collectie Pieter Nieuwland.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 88, fol 85v, no 129 dd 27-5-1626) Wisse Hedmansz en Metke Jansdr, el. te Suameer, verklaren fl 98 schuldig te zijn aan Hilbrand Woltersz te Garijp, als voormomber over de minderjarige weeskinderen van wijlen Willem Lintsies, zijnde het restant koopsom van een huizinge c.a. en (achterstallige) rente.


Huwt

7.227   Wytske HEDMANS

FamilienaamIndex 7.227Vader 14.454Moeder 14.455

Overleden Suameer voor 1626

Kinderen

 1. Yke Zie 3.613
 2. Linse (dNG op belijdenis, als volwassene, Opeinde 14-9-1645), veenbaas op ‘t Oostermeerderveen; huwt ca. 1635 Feikje Hessels
 3. Kinderen
  1. Willem (dNG Opeinde 6-12-1646)
  2. Edse (dNG Opeinde 6-12-1646)
  3. Wytske (dNG Opeinde 6-12-1646)
  4. Eetske (=Aeds) (dNG Opeinde 6-12-1646); huwt (1) Nijega 3-6-1661 Janke Jans (*Makkinga); huwt (2) Oudega 21-4-1671 Antje Goitsens (*Oostermeerderveen); ouders van (uit 1) Tietje (dNG Opeinde 8-1-1665), Tietje (dNG Opeinde 9-4-1665); (uit 2) Linse (dNG Opeinde 21-1-1672) en Willem (dNG Opeinde 5-9-1675)
  5. Ykje (dNG Opeinde 6-12-1646)
  6. Hessel (dNG Opeinde 31-12-1648)
  7. Wypkje (dNG Opeinde 22-8-1652)

TerugBegin van generatie


7.228   Pieter MINNERTS

FamilienaamIndex 7.228Vader 14.456Moeder 14.457

Geboren Noorderdrachten ca. 1570


Huwt Drachten ca. 1597

7.229   Trijntje CORNELIS

FamilienaamIndex 7.229Vader 14.458Moeder 14.459

Geboren Drachten ca. 1573

Kinderen

 1. Lieuwe Zie 3.614

TerugBegin van generatie


7.230   Fokke Gercks YTSMA

FamilienaamIndex 7.230Vader 14.460Moeder 14.461

Geboren Drogeham ca. 1568
Overleden Drogeham 1627

ORA Achtkarspelen (Recesboek, archiefnummer 13-02, inv no 10, no 222 dd 29-1-1627) Utze Ales en Rintze Ales, woonachtig te in de Ham, curatoren over drie kinderen van Focke Itsma, ten verzoeke van Gerck Itsma (NB dit zullen Barber, Alle en Sjoerd zijn).

ORA Achtkarspelen (Recesboeken, archief 13-02, inv. no 8, akte 7 dd 8-11-1610) Focke Itsma curator over de kinderen van Jannes Jannes (vader) en Geb Fockedr (moeder)

ORA Kollumerland (archiefnr 13-23, inv no 13, akte 376 dd 15-6-1613) Saecke Pouwels, goudsmid, en Focke Itsma, curatoren van de kinderen van wijlen Jurrien Itsma.

ORA Kollumerland (archiefnr 13-23, inv no 14 akte 416 dd 18-10-1614) Suffridus Riemersma postulant van Kollumerland curator van Syurdt Itsma weeskind en Auke Itsma weeskind, vervangt Saecke Poulus oud-curator. Vermeld: Focke Itsma. Mogelij een eerder huwelijk.


Huwt Drogeham ca. 1593

7.231   Sytske ALLES

FamilienaamIndex 7.231Vader 14.462Moeder 14.463

Overleden Drachten ca. 1570
Overleden Drogeham 1620

Kinderen

 1. Gerck, huwt Drogeham NG 3-2-1628 Ibel Pyters
 2. Kinderen
  1. Trijntje, huwt Drogeham NG 17-12-1651 Jacob Cornelis (*Akkerwoude)
  2. Sietske, huwt Drogeham NG 19-1-1656 Haye Gosses (*Kooten)
 3. Yke Zie 3.615
 4. Barber; huwt (1) Drogeham NG 24-11-1633 Haye Rompts; huwt (2) Drogeham NG 8-4-1642 Jan Wittes
 5. Lieuwe (mogelijk zoon van een Fokke Sjoerds?,) huwt (1) Drogeham NG 7-12-1623 Antie Aelses; huwt (2) Drogeham 2-12-1653 Roeltie Luytiens
 6. Kinderen
  1. Jetske (Yts), huwt Drogeham NG 23-5-1649 Gerben Jacobs
  2. Doetje, huwt Drogeham NG 31-8-1656 Heercke Fockes (*Drogeham)
 7. Antie, huwt Drogeham NG 3-4-1625 Hinne Jaens
 8. Alle, huwt Drogeham NG 27-1-1628 Saeck(je) Poppes
 9. Sjoerd, huwt (1) Drogeham NG 31-3-1648 Tiedts Fockes; huwt Drogeham NG 4-11-1650 (2) Bauck Harmens, te Oostermeerveen

TerugBegin van generatie


7.296   Abe N.

Index 7.296 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Warga ca. 1585

Bron Oostra (2004)


Huwt voor 1610

7.297   N.N.

Index 7.297 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beern Zie 3.648
 2. Oene, huwt Wyts Rinses
 3. Foecke, huwt Jancke Pyters)

TerugBegin van generatie


7.298   Anne BARTELS

FamilienaamIndex 7.298Vader 14.596Moeder 14.597

Geboren ca. 1585

Te Goaiïngaryp ( 1642). Bron Oostra (2004).


Huwt (1) ca. 1610

7.299   Eelck DOUWES

FamilienaamIndex 7.299Vader 14.598Moeder 14.599

Overleden voor 1620


Huwt (2)

Geert JENNES

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Bartle
 2. Rieme Zie 3.649

TerugBegin van generatie


7.354   Douwe GERLOFS

FamilienaamIndex 7.354Vader 14.708Moeder 14.709

Geboren voor 1590
Overleden Suawoude 1633

Boer te Suawoude, huurt kerkeplaats 1618-1633. Bron Collectie Pieter Nieuwland.

Het is denkbaar dat de kinderen na hun vaders dood gedoopt zijn omdat hij niet Hervormd was.

Zie ook Genealogie Allema Feenstra. Vermeld in ORA Tietjerksteradeel (inv no 85 fol 76 dd 20-5-1611) als getuige van een schuld; idem (no 89 fol 183 dd 2-12-1634) als koper van ijzer uit diverse boedels in openbare verkoop voor 10 stuivers.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38, inv no 85, blad 76, aktenummer 91 dd 20-5-1611) Rints Aebis en Ass Hendricx, el. “op” Hardegarijp, verklaren fl. 100 schuldig te zijn aan Syoerd Ruerdtsz en Bauck Jansdr, el. te Suawoude; getuigen: Douwe Gerloffsz te Suawoude en Wiardus Frederici, notaris publicus; Rints en Douwe tekenen met merken.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38, inv no 89, blad 216v, aktenummer 423 dd 2-12-1634) Registratie van een extract uit de boelgoedsartikelen van Tietjerksteradeel ten laste van Douue Gerbens te Bergum; heeft gekocht in diverse boelgoeden (alle bedragen in fl., goudguldens), te weten: Beern Harnes boelgoed, gehouden 22 februari 1632, schaap en ketel, 7-1-0; Arjen Hemminga 27 april 1632, 39-0-0; Douue Gerloffs 26 maart 1629 ijzer, 0-10-0; Gerloff Mensis 27 juli 1632 hooi, 22-17-8; mr. Hendrick (mog.: Brobergen) 11 oktober 1632 “slaepbanck”, 4-0-0; Claes Geerts 20 november 1632 koe, goederen, vlas, ongeveer 32-0-0; Reyner Syoerdts 13 februari 1633 paard, rogge, 23-15; Sipke Pyters 20 februari 1633 “eyde” (eg), 3-14-0; Pyter Liewes 5 maart 1633 hokkeling en paard, 3-7-0 (“ lijkt wat weinig); Albert Harckes 11 april 1633 koe, 20-3-8; Wopke Lieuwes 15 mei 1633 “suyg” (zeug) en biggen, 8-14-0; Doucke Cornelis 7 september 1633 laken en “foer”, 7-3-8; Jan Hendricx 12 december 1633 zeug, 5-7-0; Dieucke Clases 10 april 1634 rier, 33-14-0; Hendrick Reyners 18 mei 1634 paard, 60-0-0; Sibbel Laes 29 november 1634 juk, 0-7-0; Pyter Everts 2 november 1634 koe, 22-0-0.


Huwt voor 1615

7.355   Ruurdje TJALLINGS

FamilienaamIndex 7.355Vader 14.710Moeder 14.711

Overleden na 1637

Kinderen

 1. Aukje Zie 3.677
 2. Gerlof (*voor 1625 dNG Suawoude 27-9-1633)
 3. Sytse (*ca. 1618 dNG Suawoude 27-9-1633); huwt (1) Suawoude 1649 Geertje Jacobs (*Drogeham); huwt (2) Suawoude NG 1-3-1656 Hylkje Arends. Doet met Geertje belijdenis 15-11-1650, lidmaat in 1657, diaken 12-6-1664, is van 1637-1671 huurder van de kerkeplaats, eerst samen met broer Gerlof.
 4. Kinderen
  1. (uit 1) Jacob (dNG Suawoude 28-2-1650)
  2. (uit 1) Ruurdje (dNG Suawoude 5-3-1652)
  3. (uit 2) Douwe (dNG Suawoude 23-10-1659)
  4. (uit 2) Arend (dNG Suawoude 24-11-1661)
  5. (uit 2) Romke (dNG Suawoude 11-10-1663)
  6. (uit 2) Antje (dNG Suawoude 19-4-1665)
  7. (uit 2, hypothetisch) Klaas
 5. Douwe (*voor 1625 dNG Suawoude 27-9-1633)
 6. Sjoukje Doedes, huwt Oostermeer 15-2-1685 Jan Roelofs (+Oostermeer 1697), weduwnaar Sytske Wybrens; hij is curator van de kinderen van Wouter Jans en Aukje Douwes

TerugBegin van generatie


7.360   Sipke N.

Index 7.360 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1610

7.361   N.N.

Index 7.361 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Adam Zie 3.680
 2. Harmen (+Marrum 27-2-1648), huwt Treijn Keijmpes (+Marrum 22-12-1652); hypothetisch, vermeld in lidmatenregister NG Gemeente Marrum

TerugBegin van generatie


7.374   Lieuwe GERRITS

FamilienaamIndex 7.374 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1595 dNG Hallum (op belijdenis) 23-5-1619
Begraven Hallum NG 15-5-1623

Wagenmaker. Woont bij huwelijk te Tzummarum. Op 29-3-1622 NG lidmaat te Hallum op belijdenis. Voordien vermoedelijk Doopsgezind.


Huwt Hallum NG 23-5-1619

7.375   Anna EBES

FamilienaamIndex 7.375 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1595 dNG Hallum (op belijdenis) 23-5-1619
Overleden na 1643

Woont bij huwelijk te Tzummarum. In 1626: Ancke Ebedr, weduwe Luewe Gerrits. In 1646 wel lidmaat maar “lang niet gecommuniceerd”. Op 23-12-1649 zij weer toegelaten tot het Avondmaal.


Zij huwt (2) (ot Hallum NG) Sexbierum 3-12-1626

Pybe GEERTS

FamilienaamIndex

Overleden Hallum (Ferwerderadeel) 26-8-1651

Woont Hallum. Op 29-6-1632 lidmaat te Hallum op belijdenis. Op 8-9-1643 vermeld in verslag kerkeraad; zijn vrouw is belasterd door Tjam Hotses. Op 2-8-1650 vermeld in verslag kerkeraad; ruzie met mr. Obbe Obbes; wordt verzoend.

Kinderen (Lieuwes)

 1. Inke Zie 3.687
 2. Trijn (dNG Hallum 18-3-1621)
 3. Fopke (dNG Hallum 14-3-1623)

Kinderen (Pybes)

 1. Jacob (dNG Hallum 23-1-1631)
 2. Trijtje (dNG Hallum 10-5-1635)

TerugBegin van generatie


7.608   Sybren JANS

FamilienaamIndex 7.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Eestrum voor 1647

Stemgerechtigd bier (gebruiker) te Eestrum perceel 26; eigenaar van nr. 23, M3 193, 205, 207. Bron Collectie Pieter Nieuwland.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 92, fol 6v, no 9 dd 16-5-1625 Albert Hendricxz te Eestrum, mede voor zijn vrouw Folcke Edsesdr, verklaart fl 100 schuldig te zijn aan Sybrand Jansz en Jits Foockisdr, el. aldaar

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 89, fol 109, no 201 dd 17-11-1631) Claes Meintsz en Aebel Etes, el. te Eestrum, verklaren fl 50 schuldig te zijn aan Sybrant Jansz en Jets Foockedr, el. aldaar; Claes tekent met merk

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 89, fol 109, no 202 dd 28-11-1631) Albert Harckesz en Jantjen Doyedr, el. in de Kuikhorne, verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Sybrant Jansz en Crets Feickedr (typo)

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 89, fol 158v, no 308 dd 24-1-1633) Bauck Sytsedr, vrouw van Fedde Wytses, wonende te Eestrum, in dezen in eigen zaken agerende, met consent van haar man, verklaart fl 100 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Sybren Jansen en Eets Fockedr, el. aldaar; onderpand: mijn eiegn landen; Fedde tekent met merk (kloet)

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 90, fol 85v, no 166 dd 22-5-1636) Fedde Wytsesz en Bauck Sytsesdr, el. te Eestrum, verklaren fl 200 schuldig te zijn aan Sybren Jans en Ydts Foockes, el. aldaar; onderpand: onze bewoonde zate en landen


Huwt voor 1620

7.609   Sytske FOKKES

FamilienaamIndex 7.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1647

Kinderen

 1. Jan (te Veenwouden)
 2. Jouwert
 3. Taeke
 4. Andries Zie 3.804
 5. Saakje

TerugBegin van generatie


7.680   Arien Dirksz RUIJGROK

FamilienaamIndex 7.680Vader 15.360Moeder 15.361

Geboren ca. 1560
Overleden voor 1616

Kohier van de “capitale leninge” (1600), ressort Leiden (Inv nr 3987. 3989, 3993), Stompwijk op De Vliet nr 600: Adriaen Dirc Claesz. mit zijn kinderen gestelt op 50 gl., mer hebbende zijne goederen begroot beneden de 8000 gl. es vermindert in de doubbleringe op 70 gl.

Morgentalen Stompwijk (f. 276v (356)) Ghijs Cornelisz. zoon van Cornelis Dirck Dielofsz. uit dezelfde landen na korting 8 hond kwaad [overgezet op Jan Adriaensz. Bien te Wilsveen bij koop van Ghijs Cornelisz., 11-4-1614]; [overgezet op Maerten Arien Dircken te Zoetermeer bij koop van Gijs Cornelisz., 16-3-1618]; [overgezet op Louris Jacobsz. en Cornelis Jacobsz. bij koop van Maerten Arien Dircxsz. elk 4 hond, 27-2-1623].

ORA Stompwijk (inv.nr. 61, transcriptie Van der Tuijn & Van der Vorm Nr. 308 folio 249 d.d. 24-08-1616) Lenert Pietersz. wonende te Zoetermeer heeft verkocht aan Maerten Adriaen Dircken mede wonende aldaar omtrent 1 morgen flodderland gelegen in Stompwijk.

ORA Stompwijk (inv.nr. 82, transcriptie Van der Tuijn & Van der Vorm f. 68v d.d. 28-3-1618) Maerten Adriaen Dircken wonende te Zoetermeer heeft verkocht aan Cornelis Adriaensz. wonende te Wilsveen in Stompwijk 10 hond land aan twee partijen, als eerst een perceel te verongelden voor 6 hond en de resterende 4 hond land.

ORA Stompwijk (inv.nr. 82, transcriptie Van der Tuijn & Van der Vorm f. 69 (z.d.)) Maerten Adriaen Dircken wonende te Zoetermeer heeft verkocht aan Mathijs Adriaensz. wonende in Wilsveen in Stompwijk een perceel flodderland te verongelden voor 1,5 hond gelegen in Stompwijk. [doorgehaald en bijgeschreven: deze is onverleden en dus geroijeerd.]

ORA Stompwijk( inv.nr. 82, transcriptie Van der Tuijn & Van der Vorm f. 77 d.d. 28-3-1618) Maerten Adriaen Dircxsz. wonende te Zoetermeer heeft verkocht aan Jacob Leendertsz. wonende in Stompwijk 1 morgen flodderland.

ORA Stompwijk (inv.nr. 3, transcriptie Van der Vorm f. 81v d.d. 8-4-1620) Mathijs Florisz. getrouwd met Maritgen Joosten weduwe was van Maerten Arentsz. wonende in de Zuidbuurt van Zoeterwoude heeft verkocht aan Mees Gerritsz. zijn zwager mede wonende aldaar omtrent 1,5 morgen land gelegen tussen de Stompwijkseweg en de Ommedijk.

ORA Stompwijk (inv.nr. 3, transcriptie Van der Vorm f. 216v d.d. 27-1-1621) Jacob Leendertsz. en Jan Jansz. van Greuningen beide wonende te Wilsveen in Stompwijk hebben met elkaar geruild twee partijtjes flodderlanden, te weten dat Jacob Leendertsz. zal hebben een stukje flodderland gelegen in Stompwijk hem Jan Jacobsz, aangekomen bij koop van Dirck Jansz. te Wilsveen groot omtrent 2 hond, waar tegen Jan Jansz. van Greuningen zal hebben omtrent 1 morgen flodderland hem Jacob Leendertsz. aangekomen door koop en opdracht van Maerten Arijen Dircken.

ORA Stompwijk (inv.nr. 4, transcriptie Van der Vorm f. 214v d.d. 27-2-1623) Maerten Arien Dircxsz. transporteert aan Cornelis Jacobsz. wonende te Zoetermeer 4 hond land gelegen in Wilsveen.

ORA Stompwijk (inv.nr. 3, transcriptie Van der Vorm f. 215 d.d. 27-2-1623) Maerten Arien Dircxsz. transporteert aan Lourens Jacobsz. wonende te Zoetermeer 4 hond land gelegen in Wilsveen.

ORA Stompwijk (inv.nr. 3, transcriptie Van der Vorm f. 215v d.d. 27-2-1623) Cornelis Jacobsz. en Louris Jacobsz. tezamen wonende te Zoetermeer zijn schuldig aan Maerten Arien Dircken wonende te Zoetermeer de som van 298 gld. en dat elk voor de helft vanwege koop van een partij land van 8 hond gelegen in Wilsveen waarvan elk 4 hond zal hebben.


Huwt ca. 1600

7.681   N.N.

Index 7.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1600

Kinderen

 1. Leendert Ariensz Ruijgrok Zie 3.840
 2. Maerten, huwt ca. 1610 Neeltje Ariens
 3. Job

TerugBegin van generatie


7.684   Cornelis Adriaens LUCASSEN

FamilienaamIndex 7.684 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1570
Overleden na 1618

Alias Cornelis Ariens Luijcken.

Stompwijk (inv no 57 transcriptie Teun van der Vorm Nr. 60 folio 42v. d.d. 31-01-1601) Cornelis Adriaen Luijcken wonende op de Nieuweveen heeft verkocht aan Cornelis Jan Diertsz. 4 hond slagturfland met 2 schuren daarop staande in Tedingerbroek, belend ten O: Mr. Michiel Vosmaer te Delft, ten W: Adriaen Jacopsz. den Boer, ten N: de oude Goo en ten Z: Cornelis IJsbrantsz. Vrij als buurland. De oude waarbrief berust onder Henrick Pouwelsz. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de laatste penning met de eerste

Stompwijk (inv no 58 transcriptie Teun van der Vorm Nr. 96 folio 50v. d.d. 10-07-1605.) Cornelis Luijcken in een belending

Stompwijk (inv no 58 transcriptie Teun van der Vorm Nr. 260 folio 127 d.d. 21-02-1607) Henrick Pouwelsz. heeft verkocht aan Cornelis Arijen Luijcken 2 hond land zijnde een gedeelte van 3 morgen land in Tedingerbroek, belend de 2 hond ten O: de Vrouw Aefvensloot, ten Z: de voorn. koper, ten W: de weduwe van Tonis Aelbrechtsz. en ten N: Cornelis Jan Diertsz. Vrij land en niet belast. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie heden verleden, inhoudende de somme van f 26 te betalen op 3 jaren.

Stompwijk (inv no 61 transcriptie Teun van der Vorm Nr. 140 folio 112v. d.d. 08-04-1615) Doe Pietersz. wonende binnen de stad Delft heeft verkocht aan Bastiaen Jansz. Sterre omtrent de helft van 4,5 hond land in Tedingerbroek daarvan de ander ehelft toekomt Gerrit Claesz. en Bruijn Adriaensz., wezende hetzelfde een gedeelte van omtrent 1 morgen daarvan de andere 1,5 hond bij koop toekomen Cornelis Arijen Luijcken.

Stompwijk (inv no 62 transcriptie Teun van der Vorm f. 55v d.d. 2-3-1618: Cornelis Adriaens Luijcken wonende in Nieuweveen heeft verkocht aan Jacob Arijensz. wonende in Stompwijk omtrent 4 hond flodderland daarin gelegen vijf akkers met de schuur daarop staande.

Stompwijk (inv no 62 transcriptie Teun van der Vorm f. 56v (z.d.): Jacob Adriaensz. is schuldig aan Cornelis Luijcken wonende [niet ingevuld] een som van 175 car. gld. ter zake van koop van 3 hond flodderland met een schuur daarop staande. [niet gedateerd, niet afgemaakt en doorgehaald en bijgeschreven: deze is ‘gedoot’ met een obligatie als aan de andere zijde in de opdracht is verhaald.]

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 150 d.d. 5-10-1638) Jacob Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Arij Cornelis Lucasz. zijn broeder een partijtje slagturfland gelegen in de polder van Tedingerbroek groot 2,5 hond.

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 21v d.d. 31-12-1636) Arij Cornelis Lucasz. wonende aan de Veenweg heeft verkocht aan Maritgen Jansdr. weduwe van Jan Pietersz. een erfje groot 7 of 8 roe gelegen in de polder van Tedingerbroek aan haar erf.

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 69v d.d. 1-5-1637) Arij Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Jan Willem Teunisz. de helft van 5 hond slagturfland.

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 140v d.d. 12-3-1638) Leendert Bastiaensz. Starre voor hem zelf vervangende voor al de andere erfgenamen van Neeltgen Dirck Bruijnen zaliger heeft verkocht aan Adriaen Cornelis Lucasz. een partij flodderland gelegen in de polder van Tedingerbroek in Stompwijk groot 4,5 hond

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 151 d.d. 11-4-1638) Adriaen Bastiaensz. Sterre heeft verkocht aan Arij Cornelis Lucasz. 3 hond veenland gelegen in de polder van Tedingerbroek

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 274 d.d. 30-11-1639) Arij Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan jr. Dirck van Alckemade een partijtje flodderland in de polder van Tedingerbroek groot 4,5 hond.

ORA Stompwijk (inv no. 10, transcriptie T. van der Vorm, f. 185 d.d. 3-2-1644) Anthonij Verhorst deurwaarder van het Hof van Holland heeft verkocht aan Dirck Dircxsz. Son voor de ene helft en Arij Cornelis Lucasz. en Jacob Cornelis Lucasz. voor de andere helft een partij land te verongelden voor 2 morgen in de polder van Tedingerbroek.

ORA Stompwijk (inv no. 10, transcriptie T. van der Vorm, f. 186v d.d. 3-2-1644) Arij Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Crijn Willemsz. en Cornelis Cornelisz. van Veen een vierde part van een partij land te verongelden in het geheel voor 2 morgen waarvan de andere drie delen toekomen Dirck Dircxsz. Son en Jacob Cornelis Lucasz.

ORA Stompwijk (inv no 11 f. 37v d.d. 19-3-1645) Arij Cornelis Lucasz. wonende in de polder van Tedingerbroek aan de Veenweg heeft verkocht aan Cornelis Gerritsz. Conijnenberch en Adriaen Bastiaensz. Sterre elk voor de helft een partijtje veenland tezamen te verongelden voor 2 hond. (f. 38) Bijbehorende schuldbrief. Cornelis Cornelisz. Huijsman voor Cornelis Gerritsz. Conijnenberch resp. Sijmon Huijgen voor Adriaen Bastiaensz. Sterre stellen zich borg.

ORA Stompwijk (inv no 11f. 48v d.d. 1-5-1645: Arij Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Leendert Leendertsz. Jonge Leenborst wonende aan de Veenweg in de polder van Tedingerbroek een partijtje veenland te verongelden voor 1 hond leggende in voorsz. polder.

ORA Stompwijk (inv no 11f. 132v d.d. 28-2-1646: Arij Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Jan Jorisz. Heijdra een partij flodderland groot 1 hond gelegen in een partij van 3 hond.

ORA Stompwijk (inv no 12f. 229v d.d. 9-10-1648) Arent van Schulenburch oud-secretaris van Stompwijk wonende te Delft heeft verkocht aan Arij Cornelis Lucasz. wonende aan de Veenweg in Nieuweveen een stukje veen of hooiland met de elst-akker daar west naast tezamen groot omtrent 4 hond in de polder van Tedingerbroek.

ORA Stompwijk (inv no 12 f. 263 d.d. 1-5-1649) Arij Cornelis Lucasz. wonende aan de Veenweg heeft verkocht aan Lenert Lenertsz. Jonge Leenborst mede wonende aldaar [aan de Veenweg in de polder van Tedingerbroek] een partijtje veenland in de polder van Tedingerbroek te verongelden voor 1,5 hond. ( f. 264:) Bijbehorende schuldbrief.


Huwt ca. 1600

7.685   N.N.

Index 7.685 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 3.842
 2. Adriaen (Arij)

TerugBegin van generatie


7.688   Willem TEUNEN

FamilienaamIndex 7.688 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1609

ORA Stompwijk (inv no 1, transcriptie A. van der Tuijn & Teun van der Vorm Nr. 34 folio 27 d.d. 22-08-1593) Willem Thonisz. onze buurman heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. een huisje en erf in Wilsveen, belend ten O: en Z: de erfgenamen van Gerrit Lourisz., ten W: Gerrit Willemsz. en ten N: de Wilsveense watering. Vrij als buurland. Hij stelt tot waarborg 1 morgen land gelegen als voren, belend ten O: Maritgen Pietersdr., ten Z: en W: Dirck Jansz. en ten N: de Wilsveense binnenwatering. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.

ORA Stompwijk (inv no 1, transcriptie A. van der Tuijn & Teun van der Vorm. Nr. 151 folio 83v. d.d. 22-2-1595) Herpert Pietersz. heeft verkocht aan Willem Tonisz. 5 hond land, belend ten O: Jan Pietersz. scheepmaker, ten Z: de Wilsveense watering, ten W: Adrijaen Willemsz. en ten N: Lenert Jansz. Belast met 1 oortje per jaar aan heertijns. Nog staat op het land f 6 per jaar, toekomende Joost van Leeuwen welke hij comparant aan zich is houdende. (Nr. 152 folio 84) Willem Tonis is schuldig aan Herpert Pietersz. de somme van f 700, spruitende uit de koop van 5 hond land, belend ten O: Jan Pietersz. scheepmaker, ten Z: de Wilsveense watering, ten W: Adrijaen Willemsz. en ten N: Lenert Jansz. (Nr. 153 folio 84v) Willem Tonisz. heeft verkocht aan Jan Jansz. een schepen schuldbrief in dato 29-09-1587, inhoudende de koop van 3½ hond land. Hij belooft het land te vrijen en waren en bekent hiervan voldaan te zijn met een penningbrief. (Nr. 154 folio 85)Jan Jansz. is schuldig aan Willem Tonisz. de somme van f 224 ter zake van de overdracht van 3½ hond land. Hij belooft te betalen op 4 jaren en verbindt hieraan het voorn. land. (Nr. 155 folio 85v) Jacop Cornelisz. Hammerlaen heeft verkocht aan Lenert Cornelis Huijbrechtsz., Willem Tonisz., Claes Pietersz. 6½ hond land, belend ten O: Oloff Adrijaensz., ten Z: Claes Jan Boeijensz. c.s. en ten N: Jacop Cornelisz. zelf. Vrij als buurland. Hij comparant verbindt hieraan zijn huizing, erf en boomgaard met ½ morgen land, belend ten O: Jacop zelf, ten Z: de Wilsveense watering, ten W: Jan Woutersz. en ten N: Jacop voorsz. zelf. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een penningbrief. (Nr. 156 folio 86) Willem Tonisz. als principaal, Lenert Cornelis Huibrechtsz. en Claes Pieter Huijbrechtsz. als borgen zijn schuldig aan Jacop Cornelisz. Hammerlaen de somme v an f 1.200, spruitende uit de koop van 6½ hond land. Hij belooft te betalen meidag 1595 f 200 en de rest op f 200 per jaar onder verband van het gekochte land.

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 264 (338)) Willem Thonisz. uit het voorsz. land 1,5 hond kwaad [overgezet op Adriaen Gerritsz., 21-3-1603] [overgezet op de weduwe van Maerten Snijer en van haar weer op Joost Gerritsz., 15-2-

1606] [overgezet op Pieter Cornelisz. Duijck te Zoetermeer bij koop, 4-3-1610?] [overgezet op Jan Jansz. van Greuningen bij koop van Pieter Cornelisz. Duijck, 14-2-1623] [overgezet op Crijn Sijmonsz. Visscher bij koop van Jan Jansz. van Greuningen, 14-2-1623 voorsz.]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 273 (352)) Cornelis Jacopsz. en Barbara zijn zuster uit dezelfde landen, na korting 6 hond kwaad [overgezet op de weduwe van Willem Tonisz. te Wilsveen, 1612] [Willem Willemsz. bij koop van zijn moeder] [nu bij koop op Jan Cornelisz. Gouda, 1650]

Slagturfboek Stompwijk (Hogenda, transcriptie F.J.A.M. van der Helm, 1608ff) (no 683 f.232 (1608) Willem Tonisz’ weduwe, 6h, O: Marietje Tonis W: Adriaan den jonge Uijl N: Cornelis Dirks’ erfgenamen Z: dwarssloot; (no 196 f.72) Willem Tonisz’ (weduwe) ipv Jan Jans Pijlwekker, 2m, O: Harper Pieters nu: Huijbrecht Cornelisz Z: Willem Maartens Scheepmaker W: Jan Pieters N: Bartholomeus Cornelisz; (no 197 f.72v) Willem Tonisz’ weduwe O: Jan Pieters Scheepmaker W: Adriaan Willems N: Huijbrecht Cornelisz Z: de watering; (no 207 f.76) Willem Tonisz in plaats van Crijn Gerrits, 22h, O: Adriaan Claasz Z+W: Harper Pieters N: Cornelis Barthoutsz; (no 218 f.80v) Willem Tonisz, 1h, O: Pieter Cornelisz’ weduwe Z: Willem Michaels W: mr Maximiliaan N: Cornelis Pieters; (no 595 f.202) Willem Tonisz’ weduwe, 3h, O: Dielof Adriaans W: Claas Pier Huijpens’ kinderen N: Jacob Hammerlaan Z: Crijn Hill; (no 607 f.206) Adriaan Gerrits i.p.v. Willem Tonisz, 12h, O: Leendert Cornelis Huijbrechts Z: Alewijn Leenderts (of Lous) W: hijzelf N: weduwe Maarten Adriaans Snijer; (no 683 f.232) (1608) Willem Tonisz’ weduwe, 6h, O: Marietje Tonis W: Adriaan den jonge Uijl N: Cornelis Dirks’ erfgenamen Z: dwarssloot

Slagturfboek Stompwijk (Hogenda, transcriptie F.J.A.M. van der Helm, 1612-1619) (no 186 f.59) Willem Tonisz’ weduwe, 1m, O: zijzelf, W: Cornelis Jans Hos Z: Jan Dirks Hansen N: Stompwijkseweg ; (no 189 f.60) Willem Tonisz’ weduwe tot Wilsveen, 3h, O: Lout Gijsens W: zijzelf Z: Jacob Hammerlaan N: Adriaan Wijbens; (no 601 f.185) Willem Tonisz’ weduwe tot Wilsveen, 1m, van Cornelis Jacobs O: oude Jan Leenderts’ weduwe W: jonge Nijl Z: dwarssloot N: Jan Cornelisz Dircken

ORA Stompwijk (inv no 5, transcriptie Teun van der Vorm f. 139 d.d. 11-6-1625) Dirck Adriaensz. Speer transporteert aan Crijntgen Willem Teunisdr. 2 hond flodderland.

ORA Stompwijk (inv no 5, transcriptie Teun van der Vorm f. 270 d.d. 5-3-1627) Crijntgen Willem Teunen geassisteerd met Willem Willemsz. haar zoon en gekoren voogd wonende in Wilsveen in Stompwijk transporteert aan Adriaen Eeuwoutsz. mede wonende in Stompwijk 2 hond flodderland gelegen in Stompwijk.

Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 213v d.d. 23-2-1639) Jannitgen Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Ghijsbert Adriaensz. van Leeuwen geassisteerd met Leendert Willem Teunisz. haar broeder en gekoren voogd om uitkoop te doen tegen Wolphert Adriaensz. van Leeuwen als oom en voogd van de twee onmondige weeskinderen geprocreëerd door de voorsz. Ghijsbrecht Adriaensz. met namen Adriaen Ghijsbrechtsz. oud een maand na Vrouwlichtmis 14 jaar en Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. oud anderhalve week na Allerheiligen voorleden 12 jaar, ten overtsaan van schout, Gerrit Dircxsz. en Cornelis Sijmon Govertsz. weesmeesters van Stompwijk, hoeveel de voorsz. weeskinderen voor haar vaderlijke erfenis zullen hebben, als volgt etc.


Huwt

7.689   Crijntje LEENDERS

FamilienaamIndex 7.689 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 12-3-1609

ORA Stompwijk (inv no 59, transcriptie A. van der Tuijn dd 12-3-1609) in een belending: de weduwe van Willem Tonisz

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 203) Bijbehorende schuldbrief. Crijntge Leendertsdr. weduwe van Wilem Tonisz. geassisteerd met de schout van Stompwijk stelt borg voor Leendert Willemsz. haar zoon.

Kinderen

 1. Leendert Zie 3.844
 2. Crijntgen, huwt Willem N. (+Wilsveen voor 1627)
 3. Kinderen
  1. Willem
 4. Jannitgen, huwt Ghijsbert Adriaensz van Leeuwen (+voor 1639)
 5. Kinderen
  1. Adriaen Ghijsbrechtsz (*1625, oud een maand na Vrouwlichtmis 14 jaar)
  2. Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz (*1627, oud anderhalve week na Allerheiligen voorleden 12 jaar)

TerugBegin van generatie


7.690   Jacob Dircks BOVENWATER

FamilienaamIndex 7.690Vader 15.380Moeder 15.381

Geboren Zegwaart ca. 1556
Overleden na 1635, voor 1638

Schepen van Zegwaart en Zoetermeer.

Morgenboek Zegwaart (1580 PB Zegwaart inv. 518) Jacob Dircxsz. alias Bovewater 1 m. 4,5 h. fol. 15; Jan Dirck Arien Sueten 1 m. 5 h. fol. Alsvoren (fol. 28).

Morgenboek Zegwaart (inv 509) [14] Dirk Ariensz. Suet 4 h.(doorgehaald); Jacob Dircxsz. syn soon; [25] Dirck Adriaensz. Suet 9 h; Jan Dirck Arien Sueten 3,5 h.

Morgenboek Zegwaart (idem deel 1) Leenert Jansz. Stompick ende Jan Dircksz. Bovenwater tsm. 1 m.; Jan Dirck Aryen Sueten ; Jan Arijen Dirck Schouten 2 1 m.; Leenert Aryen Jongheneelen; Jacob Dircxsz. Bovenwater 3 h.; (fol. 19) Hillebrandt Adriaensz. ende Ploentgen Ariensdr. 1 m. 4 h. 1 m. 2,5 h.; Symon Claesz.; Jacob Dircxsz. Bovenwater.


Huwt ca. 1585

7.691   Maritgen Adriaens JONGENEEL

FamilienaamIndex 7.691Vader 15.382Moeder 15.383

Overleden Zegwaart 8-10-1638

Kinderen

 1. Hendrick Jacobs Bovenwater (*ca. 1590+na 1672), vermeld 1667 als voogd; huwt Zoetermeer 24-4-1622 Neeltje Cornelis Hoflant
 2. Geertje, wonend ‘op den Wallen’ onder Zegwaart; huwt Zoetermeer (ot 6 12) 26 12 1609 Melchert Hubertss Vogelair (*Zoetermeer), “op den Broeckwech wonachtich”
 3. Dirck (+na 1641), huwt Zoetermeer (ot 7 12) 23 12 1612 Wijve Cornelis de Cock, jongedochter van Zoetermeer
 4. Jan Jacobss Bovenwater. huwt Zoetermeer (ot 29-11) 20-12-1626 Jannetie Cornelis Bijl (*Zegwaard); zij huwt Zoetermeer (ot 4 3 1635); Benthuijsen 18 3 1635 Lenert Corneliss, weduwnaar Annetien Arijens; Jan woont 1622 nog thuis (Hoofdgeld Zegwaart)
 5. Leenardt Jacobs Bovenwater (*Zegwaard), huwt Zoetermeer (ot) 16-8-1615 Maritgen Jansd (*Nieuwerkerke)
 6. Neeltie Jacobs Bovenwater, huwt Zoetermeer (ot 29-6) 13-7-1642 Lenert Corstiaenss Gibbons, weduwnaar Marritie Pieters Cloets; zij woont 1622 nog thuis (Hoofdgeld Zegwaart)
 7. Pleuntge (Appolonia) Jacops Bovenwater (dNG Zegwaart 28-2-1590, getuigen Claes Aeriaenss, Lenaert Pieters, Merritgen Cornelisen, Hendrick Aeriaenss), huwt Zoetermeer (ot 6-2) x-3-1611 Pieter Engens (Ingen) (*Zoetermeer); hij huwt (2) Zoetermeer (ot 16-7) Pijnacker 6-8-1623 Annetie Huijberts de Bije, weduwe Job Corneliss Verboon
 8. Adriaen (dNG Zegwaart 28-2-1590, getuigen Appolonia Jansen, Nijsken Gielen)
 9. Maritgen Jacobs Zie 3.845

TerugBegin van generatie


7.692   Cornelis Gerrit BARTHOUTS

FamilienaamIndex 7.692Vader 15.384Moeder 15.385

Geboren c. 1565
Overleden na 5-5-1617, voor 3-12-1619

12-02-1604: Cornelis Gerrit Barthoutsz. ambachtbewaarder van Stompwijk

Weesman, 1608.

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 133 (171)) [Den Rijcken Olijslager f. 62] Dezelfde bij koop als voren gekomen van de Rijcken Olislager gemeten op 5,5 hond 27 roeden, na korting blijft 5 hond kwaad [overgezet op Gerrit Cornelis Gerrit Baerthoutsz. bij koop van Eeuwout Gijsen cum socijs, 11-3-1626]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 148 (187)) Cornelis Gerijt Barthoutsz. van Claes Visscher uit de voorsz. mars 3 hond [overgezet op Aernt Tomasz. de zwager van Vechter Pietersz. bij koop, 4-3-1610] [overgezet op Jacob Jansz. Bosch bij koop, 1617]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 149v (189)) Cornelis Gerijtsz. uit de voorsz. mars na korting 9 hond goed 3 hond kwaad [etc.] Dezelfde bij koop van Lenert Jansz. gekomen uit de voorsz. mars, na korting 3 hond goed 3 hond kwaad. (189/190)

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 169 (224)) [Neel Jorisz. en Claes Maertsz. f. 76] Cornelis van Noorden van Cornelis Geritsz. eertijds gekomen van Neel Joris 5 hond 36 roeden en van Claes Maertsz. 2,5 hond, komt samen na korting 7 hond, daar deze van heeft 3,5 hond kwaad [dit heeft nu de huisvrouw van Cornelis van Noorden] [overgezet bij erfenis op Adriaen Lenertsz. te Voorburg die hetzelfde weer evrkocht heeft Cornelis Adriaensz. Bloteling [en nu weer overgezet op Cornelis Gerrit Barthoutsz. bij koop van Cornelis Adriaensz., 9-3-1604] [overgezet op Adriaen Dirck Arijensz. te Stompwijk bij koop, 14-2-1614]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 196v (258)) Cornelis Gerijt Barthoutsz. van dezelfde landen 2,5 hond kwaad [overgezet op Cornelis Corsz. Clerck bij koop van Cornelis Gerritsz., 15-2-1606] [etc.] Joris Schenck van Cornelis Gerijt Barthoutsz. van dezelfde landen 2 hond kwaad [Cornelis (Joris Schenck)]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 226 (295)) [Claes Maertsz. f. 108v] Dezelfde gekomen van Claes Maertsz. gemeten op 7 hond 11 roeden, na korting blijft 6 hond [overgezet op Cornelis Gerrit Barthoutsz. te Wilsveen en Claes Pouwelsz. op de Vliet bij koop als elk de helft, 19-2-1614]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 226v (296)) [Sijmon Pietersz. f. 108v] Dezelfde gekomen van Sijmon Pietersz. gemeten op 5,5 hond 21 roeden, na korting blijft 5 hond [overgezet op Cornelis Gerrit Barthoutsz. te Wilsveen en Claes Pouwelsz. op de Vliet bij koop als elk de helft, 19-2-1614]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 270v (350)) Cornelis Gerrit Barthoutsz. van Jan Jansz. uit de voorsz. landen 3 hond [overgezet op Jan Cornelis Dircken, 23-3-1605] [overgezet op Cornelis Huijbertsz. bij koop van de weduwe van Jan Cornelis Dircken, 1647] [dit met Jan Cornelisz. (folio) 271]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 274 (353) Cornelis Gerrit Barthoutsz. van dezelfde landen, na korting 10,5 hond goed 10,5 hond kwaad [nu Leendert Cornelis Gerritsz. bij koop van zijn moeder] [1655: overgezet op Jacob Lenertsz. van der Claeu zijn zoon bij koop]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 275v (355)) [Neel Jan Theesz. f. 126] De huisvrouw van Cornelis van Noorden aan de Dam van het weeskind van Jacop Jacopsz. gekomen van Neel Jan Theeusz. gemeten zijnde op 7,5 morgen 2,5 hond, na korting blijft 6 morgen 5 hond, daar deze van heeft na korting 8 hond [overgezet op Cornelis Gerrit Barthoutsz. en Barthout Cornelisz., 1603] [overgezet van de 4 hond van Barthout Cornelisz. op Lenert Cornelisz. Keijseroom te Wilsveen bij koop, 14-2-1614]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 286 (366)) [Barthout Foppen f. 130v] Cornelis Gerrit Barthoutsz. gekomen van Barthout Phoppensz. gemeten op 2 hond 35? roe kwaad [‘35?’ doorgehaald] [overgezet op Jan Cornelis Gerritsz. bij deling, 28-2-1620] [1652, overgezet op Claes Arentsz. Westermeer bij koop van Jan Cornelis Gerritsz.] [1663, overgezet op Pieter Gerritsz. Borst bij koop van Claes Ariensz.] [1667, nu Mees Lenertsz. bij koop]

ORA Stompwijk (inv no 1, transcriptie Anthonius van der Tuijn & Teun van der Vorm Nr. 7 folio 8 d.d. 19-05-1593) Cornelis Gerritsz. buurman in Wilsveen is schuldig aan Herper Pietersz. de somme van f 450, spruitende ter zake van de koop van 4 hond land zoals Herper Pietersz. het van Lenert jonge Jan Jansz. gekocht en betaald heeft en nu aan Cornelis Gerritsz. verkocht. Hij belooft te betalen Allerheiligen 1593 met f 100 en de rest op f 100 per jaar en verbindt hieraan het voorsz. land, belend ten O: en Z: de comparant zelf, ten W: Jan Pietersz. c.s. en ten N: Maerten Pietersz. c.s. (Idem Nr. 8 folio 8v. d.d. 19-05-1593) Herper Pietersz. heeft getransporteerd aan Jacop Cornelisz. Hammerlaen 2 schouten bezegelde kustingbrieven, de ene houdende op Lenert jonge Jan Jansz., inhoudende de somme van f 975 en de andere houdende op Cornelis Gerritsz. te Wilsveen, inhoudende de somme van f 450. Hij bekent van deze transporten voldaan te zijn met de opdracht van 10 hond land, voorts met gerede penningen. (Idem Nr. 9 folio 9 d.d. 19-05-1593) Lenert jonge Jan Jansz. heeft getransporteerd aan Cornelis Gerritsz. zijn zwager 4 hond land, belend ten O: en Z: Cornelis Gerritsz. voorsz. zelf c.s., ten W: Jacop Jansz. en ten N: Maerten Pietersz. c.s. Vrij als buurland. mitsgaders nog 3 hond rietland, belend ten O: en W: Cornelis Gerritsz. voorsz. zelf, ten Z: Jacop Jansz. en ten N: de erfgenamen van Guits. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn, de eerste penning met de laatste.

ORA Stompwijk (inv no 1, transcriptie Anthonius van der Tuijn & Teun van der Vorm Nr. 53 folio 29v.’ d.d. 17-12-1593) Joris Dircxz. Schenck is schuldig aan Cornelis Gerritsz. de somme van f 78 carolus ter zake van de koop van omtrent 1 hond land. Hij belooft te betalen met f 13 gereed en de rest op f 13 per jaar en verbindt hieraan zijn woning met 3 hond land daaraan gelegen, belend ten O: Lenert Govertsz., ten Z: de Ommedijkse watering, ten W: Willem Gerritsz. en ten N: Cornelis Gerritsz.

ORA Stompwijk (inv no 57, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 27 folio 19v. d.d. 15-03-1600) Lenert jonge Jan Jacopsz. heeft verkocht aan Cornelis Gerritsz. wonende Wilsveen 2 morgen zo slagturf- als houtland in Wilsveen, belend ten O: Cornelis Keijseroom, ten W: hij comparant zelf, ten Z: de Ommedijkse watering en ten N: Gerrit Jeroensz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief, inhoudende £ 40 vlaams.

ORA Stompwijk (inv no 57, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 76 folio 50 d.d. 25-03-1601) Cornelis Gerrit Barthoutsz. heeft verkocht aan Cornelis Claes Neel Jorisz. 3 hond land, belend ten O: Lenert Jan Reijnen, ten W: Antonis Gerritsz. in ‘s-Gravenhage, ten N: de Stompwijkse weg en ten Z: Hillebrant Adriaensz. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van f 260, heden verleden. (Idem Nr. 77 folio 50 d.d. 25-03-1601) Cornelis Claes Neel Jorisz. is schuldig aan Cornelis Gerrit Baerthoutsz. de somme van f 260 ter zake van de koop van 3 hond land, belend ten O: Lenert Jan Reijnen, ten W: Antonis Gerritsz., ten N: de Stompwijkse weg en ten Z: Hillebrant Adriaensz. Hij belooft te betalen St. Jacobsdag 1601 en 1602 met f 50 en de rest op Allerheiligen dagen. Kanttekening d.d. 26-02-1608: Cornelis Claesz. heeft vertoond de gecasseerde kustingbrief. (Idem Nr. 78 folio 50v. d.d. 25-03-1601) Cornelis Gerrit Baerthoutsz. heeft verkocht aan Hillebrant Adriaensz. 1½ hond land, belend ten O: Lenert jonge Jan Jacopsz., ten W: Antonis Gerritsz. in ‘s-Gravenhage, ten N: Cornelis Claesz. en ten Z: hij comparant zelf. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een schuldbrief van £ 28 gr. vlaams, heden verleden. (Idem Nr. 79 folio 50v. d.d. 25-03-1601) Hillebrant Adriaensz. is schuldig aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. de somme van £ 28 gr. vlaams ter zake van de koop van 1½ hond land, belend ten O: Lenert jonge Jan Jacopsz., ten W: Antonis Gerritsz. in ‘s-Gravenhage, ten N: Cornelis Claesz. en ten Z: Cornelis Gerritsz. voorsz. Hij belooft te betalen met £ 7 gereed en de rest op £ 7 per jaar.

ORA Stompwijk (inv no 57, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 278 folio 169v. d.d. 14-05-1603) Adriaen Lenertsz. schipper wonende dorp Voorburg heeft verkocht aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. en Barthout Cornelisz., beiden wonende Wilsveen, 8 hond land aan de Ommedijk, hem aanbestorven van Maritgen Cornelisdr. zijn bestemoeder, belend ten O: Cornelis Cornelisz. c.s., ten W: Gerrit Pietersz., ten Z: Cornelis Dirck Dielofsz. en ten N: de Ommedijk. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief, heden verleden.(Idem Nr. 279 folio 170 d.d. ut supra.) Cornelis Gerrit Barthoutsz. en Barthout Cornelisz. beiden wonende Wilsveen, zijn schuldig aan Adriaen Lenertsz. schipper wonende dorp Voorburg, de somme van f 850 ter zake van de koop van 8 hond land aan de Ommedijk, belend ten O: Cornelis Cornelisz. c.s., ten W: Gerrit Pietersz., ten Z: Cornelis Dirck Dielofsz. en ten N: de Ommedijk. Zij beloven te betalen met f 250 gereed en de rest op f 100 per jaar. Zij zullen de gerede penningen op rente mogen houden tegen de penning 16.

ORA Stompwijk (inv no 57, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 374 folio 226 d.d. 09-03-1604) Cornelis Adriaensz. Bloteling wonende dorp Voorburg heeft verkocht aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen 3½ hond slagturfland. Vrij als buurland. Belend en met de waringen als in de oude brief. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.

ORA Stompwijk (inv no 58, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 72 folio 37 d.d. 23-03-1605) Cornelis Gerrit Baerthoutsz. heeft verkocht aan Jan Cornelis Dircken wonende Wilsveen ½ morgen land, belend ten O: Cornelis Zijmonsz. timmerman, ten Z: de koper zelf, ten W: en N: Cornelis Dircxz. Vrij als buurland. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een obligatie, heden verleden.

ORA Stompwijk (inv no 58, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 140 folio 71v. d.d. 15-02-1606) Cornelis Gerrit Barthoutsz. heeft verkocht aan Cornelis Corsz. Clerck wonende Stompwijk 2½ hond flodderland, belend ten O: Louris Adriaensz. Smets, ten W: Crijn Sijmonsz. c.s., ten Z: Joris Schenck en ten N: oude Cornelis Barthoutsz.. Vrij land en niet belast. Hij bekent hiervan voldaan te zijn met een kustingbrief, heden verleden. (Idem Nr. 141 folio 71v. d.d. 15-02-1606) Cornelis Corsz. Clerck wonende Stompwijk is schuldig aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. de somme van f 100 ter zake van de koop van 2½ hond flodderland, belend ten O: Louris Adriaensz. Smets, ten W: Crijn Sijmonsz. c.s., ten Z: Jan Schenck en ten N: oude Cornelis Barthoutsz. Hij belooft te betalen op 4 jaren. Kanttekening d.d. 08-01-1610: Annitgen Sijmonsdr. weduwe Cornelis Corsz. Clerck vertoonde de gecasseerde kustingbrief welke is voldaan.

ORA Stompwijk (inv no 59, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 100 folio 63v. d.d. 02-03-1609) Jan Jacopsz. wonende Haagambacht als principaal en Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen als borg zijn schuldig aan Jan Pietersz. Croon scheepmaker wonende Voorburg, de somme van f 688 ter zake van de koop van 2 morgen land in Tedingerbroek, belend ten O: Aernt Lenertsz., ten Z: Cornelis Cornelisz. Coster, ten W: de weduwe van Pieter Jacopsz. met bruikwaar en ten N: de heer van Benthuizen. Hij belooft te betalen met f 200 gereed en de rest op f 100 per jaar.

ORA Stompwijk (inv no 59, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 202 folio 134 d.d. 03-03-1610) Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen heeft verkocht aan Aernt Tomasz. 3 hond flodderland, belend ten O: Huijbrecht Corsz., ten W: het weeskind van Cornelis Dircxz., ten Z: Cornelis Adriaensz. en ten N: de Stompwijkse weg. Vrij en niet belast. Hij bekent van deze koop voldaan te zijn met een kustingbrief van f 100. (Idem Nr. 203 folio 134v. d.d. 03-03-1610) Aernt Tomasz. schoenmaker is schuldig aan Cornelis Gerrit Barthoutsz. wonende Wilsveen de somme van f 100 ter zake van de koop van 3 hond flodderland, belend ten O: Huijbrecht Corsz., ten W: het weeskind van Cornelis Dirksz., ten Z: Cornelis Adriaensz. en ten N: de Stompwijkse weg. Hij belooft te betalen op 5 jaren.

ORA Stompwijk (inv no 60, transcriptie A. van der Tuijn Nr. 22 folio 17 d.d. 09-11-1611) Cornelis en Euwout Ghijsen mitsgaders Cornelis Gerritsz. verklaren dat hoewel de koop door Geertgen Jansdr. geassisteerd met haar v