Generatie 12 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 11   Generatie 13 >   Generatie 145IndexNamen


2.092   Diebel Goerts HEIJLEN

FamilienaamIndex 2.092Vader 4.184Moeder 4.185

Geboren Well ca. 1580
Overleden Well 15-5-1648

Schepen van Well/Bergen. Bron Geneanet (Claudio Kokke).

In het Memoriaalboek van de parochie Bergen komt naast een Jan Heijlen, vader van Peter en Maria (1705) ook een Geurt voor (1636, 1686) met waarschijnlijk zijn broer Dijbel (1686).


Huwt ca. 1605

2.093   Jenneken DAMEN

FamilienaamIndex 2.093 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Well 13-12-1635

Kinderen

 1. Geurt Diebels Heijlen
 2. Daem Diebels Heijlen
 3. Liener Diebels Heijlen
 4. Henrick Zie 1.046
 5. Kerst Diebels Heijlen

TerugBegin van generatie


2.094   Willem HUIJBEN

FamilienaamIndex 2.094 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk oom van Anna (dRK Velden 3-7-1633, ouders Matthei Huyben & Geurtie (?), testes Matthias Linsen, Elisabeth Kessels) en Maria (dRK Velden 4-4-1632 filia Petri Huyben & Rutgera, testes Joannes Hanssen et Petronella uxor Anthonij Linssen)

In Velden verder alleen aangetroffen de overlijdens van Hilleken Huyben (2-1-1653); Henrica Huyben (23-2-1661) en Helena Huyben (24-6-1678).


Huwt Velden RK ca. 1616

2.095   Catharina N.

Index 2.095 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margaretha (dRK Velden 15-2-1620, testes Bertrama uxor Petri Linsen)
 2. Gulielmus (dRK Velden 3-4-1622, testes Gerardus Huyten custos et Aleydis uxor Goswini Sartoris)
 3. Martina Zie 1.047

TerugBegin van generatie


2.112   Jan KAAL

FamilienaamIndex 2.112 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese van Hans Kaal (2021:362). Gezinssamenstelling is ook een hypothese


Huwt

2.113   N.N.

Index 2.113 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hermen Zie 1.056
 2. Dericsken (mogelijk tante i.p.v. zus), huwt ca. 1623 Wemmer van Remmen
 3. Aeltien (mogelijk tante i.p.v. zus), huwt ca. 1614 Peter Schmitt
 4. Trein, huwt Joost van Datsell, ouders van Theodorus (dRK Wehl? 25-9-1644
 5. Aletgen, huwt ca. 1654 Hijman Jans of Jan Hijmans

TerugBegin van generatie


2.116   N. SCHEERDER

FamilienaamIndex 2.116 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt ca. 1615

2.117   N.N.

Index 2.117 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Steven Zie 1.058
 2. Jan, huwt Hilleken Cuppers (ook: Helliken Kraep)
 3. Kinderen
  1. Henrica (*voor 1644), huwt Wehl RK 2-8-1665 Wilhelmus Bood (getuigen Joanne Bernts, Everhard Roelofs), ouders van (1) Leonardus Bod (dRK Wehl 10-7-1666, testes Hendrick Scheerders, Jenneke Scheerders); (2) Guellimina Bodt (dRK Wehl 13-6-1668, testes Joannes Jacobts, Anna Scerders) en (3) Wilhelma Bod (dRK Wehl 2-6-1670, testes Jan Bodd, Arntien Bodde)
  2. Joanna (dRK Wehl x-x-1645, testes Jan Otten, Maria Jaspers); huwt Wehl RK 25-2-1672 Joannes Vos (getuigen Evert Eltinck, Petrus Hoff)
  3. Petrus (dRK Wehl x-x-1649, testes Bernd Jansen, Gertruijdt Wilmsen)
  4. Anna, doopgetuige 1668
 4. Catharina (Trein Scherrer), huwt Jacop Goertzgens
 5. Kinderen
  1. Henricus Goertzgens (dRK Wehl x-x-1644, testes Goert Arnsen, Jenniken te Pass, Henrick Bernsen)
  2. Aletgen Gortgens (dRK Wehl x-x-1647, testes Willem Jansen, Anna Sniders)

TerugBegin van generatie


2.124   Hendrik COENDERINGS

FamilienaamIndex 2.124Vader 4.248Moeder 4.249

Geboren Groenlo

In 1658: Henderick Koenerinck. Gezinssamenstelling is puur hypothetisch.


Huwt voor 1634

2.125   N.N.

Index 2.125 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Reinier Zie 1.062
 2. N. Coenring (dNG Didam 11-6-1643)
 3. (hypothetisch) Engelbert (*ca. 1610), huwt voor 1647 Aeltjen N.
 4. Kinderen
  1. Geertjen Coendring (dNG Didam 19-12-1647, getuige Berent Schut)
  2. Aerntjen Coenerinck (dNG Didam 27-12-1658)

TerugBegin van generatie


2.126   Derk SCHARENBERG

FamilienaamIndex 2.126 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Groenlo

In 1658: Derck Scharenberch

Mogelijke broer Hendrik (te) Scharenbergh uit Beltrum, vader van (1) Hendrik Scharenborgh die Groenlo NG ot 12-7-1685 huwt met Jenneken Roelfsdr Severt uit Beltrum; (2) Gerritje, huwt (1) Groenlo NG ot 2-5-1686 Reiner Jansz Ribberdinck uit Beltrum; en (2) Groenlo 13-11-1698 Jan Gerritsz Schuirmate uit Eefsel; (3) Aeltjen te Scharenborgh, huwt Groenlo NG ot 3-9-1693 Jan Geertsz Geelinck uit Recken, die als Gielinck huwt (2) Groenlo NG ot 5-5-1700 Geertjen Driesdr Nijkamp uit Beltrum


Huwt voor 1638

2.127   N.N.

Index 2.127 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marijke Zie 1.063
 2. Henrick (hypothetisch), huwt Jenneken Severt
 3. Kinderen
  1. Geertjen Scharenbergh (dNG Groenlo 7-5-1686)
  2. Roelof Scharenberg (dNG Groenlo 8-1-1688)

TerugBegin van generatie


2.184   N. KAALTJES

FamilienaamIndex 2.184 • Vader onbekend • Moeder onbekend

In de omgeving van Oud-Zevenaar.

Mogelijk verwant: Gerardus. Gerardus Kultiens is:

5-3-1650 met Petra Hansen doopgetuige voor Lambertus, zoon van Wilhelmus van Huedt en Gerarda N.N.,

x-x-1654 met Herm. Kenen bij het huwelijk van Hendrick Ansem en Peterken Hensen

20-6-1655 getuige bij de doop van Wilhelmus zoon van Jordaen Boriss,

31-x-1660 getuige bij de doop van Lucas zoon van Hermannus Tonissen.

Mogelijk ook verwant: Mechteld Kaaltjes, huwt Groessen RK 20-1-1688 Jan Koemeling (getuigen Dirriske Janse, Evert Kaeltiens, Anneke Kaelties, Margriet Mentings, Evert Rebber); heeft kinderen in Groessen; en van Evert, huwt Groessen 17-1-1684 Henders Balthus (getuigen Melchert Boerboom, Michiel ten Haeff), ouders van Balthasar Kaeltiens (dRK Groessen 9-12-1685, testes Alef Kaeltiens, Reijner Pouls, Mechteld N.). In Groessen komt in de late jaren 1680 en 1690 ook een Adolf Kaaltjes voor.

Frank Boekhorst wijst op de volgende akte in protocol voluntaire akten ORA Kleefse Enclaves (RAK-541 dd 16 maart 1700) Derck Kaeltjens, Jahn Kaeltjens, Mechteld Kaeltjens vrouw van Jahn Kömmeling, Henders Kaeltjens vrouw van Jacob Menting, Itje Jörissen weduwe van Alef Kaeltjens en Evert Kaeltjens met Henderske Baltussen, verklaren dat broer Gerrit Kaeltjens voor enige jaren naar Indië is gegaan en ze niets hebben vernomen. Ze hebben bij hun zuster Gerritje Kaeltjens, weduwe van Albert Menting laten staan wegens verkochte ouderlijke hoeve te Oij enig geld, waarvan hun zuster hen nu ieder voor 1/7 deel heeft gegeven, aangezien Gerrit Kaeltjens wel dood zal zijn. Komt hij terug, dan zullen ze het weerom betalen.


Huwt voor 1620

2.185   N.N.

Index 2.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. Zie 1.092
 2. Everhardus Caeltiens, huwt Johanna Budden
 3. Kinderen
  1. Henrica Kaeltijens (dRK Oud-Zevenaar 20-4-1650, getuigen Reiner Bod, Henrica Zerris)
  2. Theodorus Kaeltijens (dRK Oud-Zevenaar 12-2-1651, getuigen Gerarda N., Nicolaas N.)
  3. Gerardus Kaeltjens (dRK Oud-Zevenaar 30-3-1659, getuigen Mechtelt Bodden, Godefridus Jansen)
  4. Joannes Kaeltgens (dRK Oud-Zevenaar 7-8-1661, getuigen Jacobus Tack, Hermken Jansen)
  5. Bernhardus Kaeltjens (dRK Oud-Zevenaar 7-4-1665, getuigen Jan Wessels, Vrouke Koijmans)
  6. Renerus (dRK Oud-Zevenaar 27-8-1667, testes Lucia Lieven, Gertrudis van F(argh?))
 4. Joanna, getuige met Nicolas Luirman bij de doop van Theodora (dRK Oud-Zevenaar 5-9-1661), dochter van Wilhelmus van Huedt en Gerarda N.N.
 5. Adolph Kaeltiens, getuige met Theodorus Kaeltiens op 5-2-1662 bij het huwelijk van Gertrud Luijrmans en Reiner Bodde; dezelfden als Alef en Derrick die op 5-2-1668 (sic) getuigen bij het huwelijk van Gertruid Luirmans en Reinerus Bod (sic)
 6. Theodorus Kaeltiens
 7. Gerarda (vermoedelijk; nooit met achternaam vermeld), huwt Wilhelmus van Huedt

TerugBegin van generatie


2.220   Jan van BOLDEREN

FamilienaamIndex 2.220 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Büldern (Munsterland) ca. 1630

De achternaam is fictief; de drie kinderen die (vermoedelijk met een ouder) naar Valburg kwamen, werden alleen met patroniem Jansen aangeduid.


Huwt voor 1660

2.221   N.N.

Index 2.221 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.110
 2. Catharina, huwt (als Trijneke Jans, jongedochter van Bolderik) Valburg NG 17-10-1691 Jan Koks (jongman van Seppero in Münsterland). Trijneken doopte Valburg NG 7-8-1687 een onecht kind (naam en geslacht niet aangeduid), haar broer is daarbij getuige. Mogelijk is dit kind de Jan van Bolderen die Valburg NG 8-4-1731 trouwt met Catrijn Bernts (*Valburg)
 3. Anneke, hypothetisch, getuige bij doop van een kind van Jenneke Hendriks van Bolderen
 4. Margariet (*”Bolderen”), huwt Valburg NG 9-11-1684 Jan Strijdthoudt (*Dulmen, Münsterland)

TerugBegin van generatie


2.224   Jacob Jansz VERWOERT

FamilienaamIndex 2.224Vader 4.448Moeder 4.449

Geboren voor 1609
Overleden Ewijk voor 1658

Dijkcedulen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005 114 Jan van Densen VII roeden (hiervan Heesen van Lensen ende Henrick Bernts II roeden met malcanderen, Jo Feyer III royen, Peter Hendericx ende Jacob Janssen Verwordt II royen) (... ) noch tot Jan Verwoorts landt vijff roeden, waarvan Joncker Reynder de Jeger drie boven maeckt ende Jacob Janssen Verwoort twe roeden beneden maeckt ende toecomen (...)

ORA Rijk van Nijmegen (inv no 167 fol 55v dd 17-9-1660) Marija Peters weduwe Jacob Verwoert met Jan Verwoert als momber heeft overgedragen 1/4 deel in 2 morgen 4.5 hont te Ewijk op de Aelst (O: Oijegraaf Z: burgemeester Heukelum W: Jor. Otto van Gent N: de kerk van Ewijk) aan Derck Peters voor Cfl 100.

ORA Rijk van Nijmegen (inv no 167 fol fol 71) zelfde als ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 325 dd 3-5-1665). Vrouw heet Marija niet Marij. De tweede akte is hetzelfde als ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 279 omstreeks 23-6-1662)

ORA Rijk van Nijmegen (inv no 167 fol 104 dd 5-10-1683) Willem en Jan Verwoert broeders hebben op 6-7-1683 bekend schuldig te zijn aan Jan en Teunis Scholten van Cfl 50 tegen 6% op pand van een morgen land in Ewijk (O: Carel Gerrits Z: Teunis Ariens W: deselve erven N: Willem Frericx) en nog een akker hiernaast groot een morgen (Z: Teunis Ariens W: de ... wetering N: Reintje Jansen).

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk inv no 169 fol 36 dd 22-6-1701) Derck Luijben en Enneken Verwoert EL; Willem Verwoert en Cornelisken Jansen EL; Jenneken Jansen weduwe Jan Jacobs Verwoert met haar twee kinderen Jan Jansen en Jacob Jansen Verwoert (cum tutore Derick Luijben); allen mede-erfgenamen van Henderick van Oijen - hebben op 17-6-1701 voor Cfl 300 verkocht aan Willemina Smits weduwe Henderick van Oijen 3/5 deel van de helft van een perceel groot ca. anderhalve morgen gelegen op den Elt (etc); nog 3/5 van de helft van een perceel (hof, boomgaard en bouwland) van anderhalve morgen aan de Clapstraat; beide in Ewijk; voor Cfl 300 en 40 penningen.


Huwt ca. 1633

2.225   Maria Peters van OOIJ

FamilienaamIndex 2.225Vader 4.450Moeder 4.451

Geboren voor 1610
Overleden na 1671

Ook aangeduid als Marina.

Dijkcedullen van Ewijk (15de-19de eeuw)] Zoeklicht 2005 no 77 Derick die Haze I roede IX voet (nu Peter Henderix ende Jacob Janssen) nu wordt gemaeckt totten Asboomse Hostert bide Scheyffhostert aenpalende nu Jacob Janssen Verwoerdt ende Peter Hendricx van Oy, gelijck dooreen wort gemaeckt.

ORA Rijk van Nijmegen (Beuningen no 111 fol 225 dd 8-5-1671) Marij Peters weduwe Jacob Verwoert, Jan Verwoert en Hendrik Peters als momboirs van de onmondige kinderen, en Jan Jacobs als mondige zoon, zijn schuldig (oorspronkelijk per 3-7-1658) aan Hendrik Willems en Lijsbeth Aelberts fl. 850.-.- tegen 6%, op pand van hun hofstede te Beuningen.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 254 dd 17-9-1660) Marije Peters weduwe Jacob Verwoert, met Jan Verwoert als momboir, verkoopt een vierde deel van twee morgen land aan Derick Peters.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 279 omstreeks 23-6-1662) Marij Peters weduwe Jacob Jansz Verwoert, Jan Jacobs Verwoert gehuwd met Heijltje Jans, Willem Verwoert, en Thonis Dircx als momboir voor de onmondige kinderen Anneke, Willemke en Peterke, verkopen (op 20-3-1662) een perceel bouwland te Ewijk voor fl 215.-.- aan Johan Gijsberts en Peterke Egberts.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 325 dd 3-5-1665) Marij Peters weduwe Jacob Jansen Verwoert, met haar twee zonen Jan en Willem en met Geurt Dericx Poel als momboir van de onmondige kinderen Anneke, Willemke en Peterke, verkopen aan Thonis Thonissen van Wichen en Berntgen Berntsen een huis met hof plus 5 morgen land, en nog twee morgen lnd, voor fl. 800.-.-.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.112
 2. Willem Verwoert (dNG Beuningen 9-2-1639, getuige Peter Willems), huwt (1) Beuningen NG 12-8-1667 Tijsken Hermensen (getuige Jan Jansen Scholten); onmondig in 1658, mondig in 1662; huwt voor 1701 (2) Cornelisken Jansen
 3. Anna Verwoert (dNG Beuningen 9-10-1642, getuigen Trijn Teunissen, Geert Willemssen); huwt Beuningen NG 20-10-1678 Derek Luijben, weduwnaar Roelofken Verhaef
 4. Willemke (+voor 1701)
 5. Peterke (+voor 1701)

TerugBegin van generatie


2.232   Petrus PETERS

FamilienaamIndex 2.232Vader 4.464Moeder 4.465

Geboren ca. 1625

Volgens Jan Nuijten (2011)


Huwt Elst NG 20-2-1655

2.233   Grietje JANS

FamilienaamIndex 2.233Vader 4.466Moeder 4.467

Geboren ca. 1630

Kinderen

 1. Joannes (dNG Elst 21-6-1657), huwt (1) Theodora van Overgoer; huwt (2) ca. 1675 Johanna Roleffs
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Theodorus (dRK Hulhuizen 21-1-1685, testes Johanna Petrussen, Nicolaes Petrussen)
  2. (uit 1) Joannes (dRK Hulhuizen 16-1-1687, testes Derrick Goris, Maria Melgers, Sander ter Porten)
  3. (uit 1) Mechtildis (dRK Hulhuizen 20-1-1689, testes Gisbertus Giberts, Nicolaus van Millingen)
  4. (uit 1) Wilhelmus (dRK Hulhuizen 29-3-1691, testes Margretha Gisberts, Henricus Ricken)
  5. (uit 1) Henricus (dRK Hulhuizen 17-1-1697 testes Maria van Haell, Wilhelmus Peters)
  6. (uit 2) Elisabeth (dRK Hulhuizen 5-6-1698)
 3. Theodorus Zie 1.116
 4. Joanna, huwt Gisbertus Giben (+na 1697)
 5. Kinderen
  1. Elisabeth Gibben (dRK Hulhuizen 30-1-1691, testes Joanna Giben, Godefridus Peters)
 6. Gerardus, doopgetuige in 1684, alias Geurt, huwt (1) Wijntje de Man (+voor 1695); huwt (2) Gendt 20-1-1695 Maria Florissen van Haell (+na 15-3-1710), weduwe Derck Burgaerts
 7. Kinderen
  1. Joannes Peters (dRK Hulhuizen 31-5-1697, testes Gisbertus Giben, Theodora Florissen)
  2. Anna Maria Peters (dRK Hulhuizen 8-12-1698, testes Anthonia de Man, Godefrida Rentsen), huwt Hulhuizen RK 2-12-1727 Theodorus Raijmaeckers; ouders van 8 kinderen
  3. Elisabeth Peters (dRK Hulhuizen 17-2-1706, testes Thomas Gisberts, Henrica de Haerdt)
 8. Gisbertus (hypothetisch), huwt Kekerdom RK 28-5-1692 Joanna Timmer
 9. Kinderen
  1. Petrus Gisberts (dRK Hulhuizen 17-9-1699, testes Theodorus Krechtinck)

TerugBegin van generatie


2.234   Jan GORIS

FamilienaamIndex 2.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Herwen tussen 27-3-1684 en 27-5-1685

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Bijland & Pannerden fol 22v) De kerk tot Doornenburg is onder Pannerden geërfd met 7 morgen land, half wei- en half bouwland slechts buitendijks; en Jan Goris kerkmeester verklaart verpacht te wezen in het geheel voor fl 100 = 120 + 8.8 = 128.8.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Bijland & Pannerden fol 37) Jan Goris brengt aan anderhalve morgen weiland buitendijks, geforende (?) onder zijn bouwing tot Doornenburg, alwaer die aangeslagen zijn. / (fol 2verso) Idem nog 12 morgen tiendvrij binnendijks, waarvan een morgen de kerk tot Hulhuisen toekomt, die hij pacht voor 6 gulden. De 11 morgen worden voor de helft verbouwd, geestimeerd gelijk voorzegd 6 gulden facit tsamen (doorgehaald 72) 90 gulden + 14.8 = 104.8.0

Idem (Verponding Pannerden) [15] Claes Gerlighen goet groot 9 mergen geleghen binnen den Overbetuwer bandijck, sijnde slecht verdroncken landt, heeft gepacht Gerrit de Snijder voor 10 pachtdaler, ende dannoch een parceeltgen t’welck Jan Goris in pachtingh heeft, voor 6 pachtdaler, allet vermogens pachtboeck t’samen 25 gl, 10-16, 36-8-0; [87] De kerck tot Doornenborch is onder Panderen geerfft met 7 mergen landts half weij= en halff bouwlant slecht buijtendijcks, ende verclaert Jan Goris als kerckmr, verpacht te wesen int geheel voor 100 gl, 120 gl, 8-8, 128-8-0/

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 357, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Doornenburg, fol 2) Jan Goris heeft in pacht van de / (fol 2v) heer van Segweert een bouwing groot 39 morgen en dan nog anderhalve morgen onder Pannerden gelegen, jaarlijks voor fl 350, staat te noteren reparatie van het huis, berch(ing) en schuren, en de bijbehorende dijken, ‘daertoe gehorende die den Bouwman aenbrenghen moet’ 420 gl + 48.12 = 456.12.0 / idem Jan Goris heeft selffs een huijs, hoff, boomgaert ende bouwlandt groot t’saemen 7 mergen / (fol 3) waerbij te noteren de reparatie van’t huijs, estimeert jaers op (doorgehaald: 70 gl) 100 gl = 92.0.0

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 94v dd 31-12-1672) Jan Goris en Hilleken Eijgenmans bekennen schuldig te zijn aan Mr Gijsbert Boliart chirurgijn te Pannerden Cfl 200 op pand van een morgen bouwland genaamd Oudenhoff onder Herwen, O: en N: de gemene straat, Z: en W: de heer Riemspijck; te voldoen 1-12-1673. Een voorbehoud wordt gemaakt voor aanspraken van haar voordochter Derksken de Beijer.

Familiegeld Over-Betuwe 1676 (III Pannerden): 88 Jan Goris op den Steen t’geheel 9 0 0; 108 Jan Goris inde Lobberden t’geheel 9 0 0.

ORA Overbetuwe (inv no 283 fol 242v dd 28-3-1682) Op verzoek van Jan Sanders en Henrick Verheyen als ooms en bloedmombers van Rijck Sanders nagelaten onmondig kind van wijlen Willem Sanders en Harnsken van Gingell in leven EL: verzoekende approbatie van de verkoop van een morgen bouwland genaamd Erff-landt voor Cfl 550 aan Jan Goris te Pannerden; gegeven dat dit land belast is met Cfl 400 die de leners terugeisen.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 156 dd 15-12-1682) Jan Goris weduwnaar zaliger Hilleken [Hendericx?] heeft op 20-4-1680 geleend van Mr Gijsbert Golejart, chirurgijn tot Pannerden, en Derkske Jans EL: Cfl 100 tegen 6%.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 165v dd 27-3-1684) Jan Goris wordt gepeind door de richter Gijsbert Vermeer voor fl 150 plus rente op bouwland onder Herwen genaamd de Ouden Hoff volgens schuldbekentenis van 1-2-1667.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 171v dd 27-5-1685) Jan Goris en Henrica de Haerdt EL:, Jan Jansen en Rijcxken Goris EL: en Derck Peters en Gerritje Goris EL: bekennen op 22-5-1685 schuldig te zijn aan Mr Gilbert Bouljart en Johanna Heijnen EL fl 106 op borg van een morgen bouwland onder Herwen genaamd de Oudenhoff. Marge: voldaan 25-7-1685.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 172v 12-6-1685) De erfgenamen van zaliger Jan Goris worden door Gijsbert Vermeer, rechter en peinder van Herwen en Aerdt, gepeind op nagelaten goed van hun vader, in het bijzonder een morgen land genaamd Oudenhoff onder Herwen voor fl 150 die Jan schuldig was uit een obligatie gedateerd 1-2-1667 aan de heer Sprangh.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 173 dd 25-7-1685) Jan Goris op de Steen man van Harnsken de Haert, Jan Jansen man van Rijcxken Goris, ook voor hun absente zwager Derck Peters en Gerritje Goris, hebben op 18-6-1685 voor fl 550 verkocht aan Lucas Gerrits en Anna Jans EL: een stuk bouwland geheten den Oudenhoff van circa een morgen onder Herwen, O: en N: de gemene straat, Z: en W: de heer Riemspijck.

Mogelijk verre verwanten:

De lenen van het Huis Bergh in Gelre melden (p. 282) de helft van een goed de Hommelink in Herwen in handen van Jorden Goeriss, na opdracht,1616 Maart 16; Eva Schaep, weduwe van Jorden Goeriss, na diens dood, ten behoeve van haar onmondigen oudsten zoon Herman Goeriss (Albertt Schaep is hulder), 1621 December 5.; Johan Goris, na doode van zijn vader Herman. Alard Lippers is hulder, 1676 Januari 28; Albert Goris, na doode van zijn broeder Johan. Herman Lippert is hulder, 1705 Juli 9; ten slotte Leendert Jonckhans, na opdracht door Albert Goris, 1706 April 24.

In Herwen NG aangetroffen: Jan Goris, jm van Aart, huwt (ot) 13-6-1676 Enneke Jansen jd van Aart; Jan Goris, wedn. Jantje Fierkens huwt Pannerden (ot) 5-6-1685 Hesther Brands jd van Herwen; Jan Goris doopt 26-5-1678 zoon Derk (moeder niet vermeld); getuigen zijn Hendryk van Bolderen, Hendrijk Geubels en Thomas Sanders. Kanttekening bij de doop: ‘ex alij ignoti’.

Idem: Derk Goris, j, van Aart, huwt (ot) 17-4-1677 Jenneken Dercksen jd van Herwen; Derck Goris wedn Jenneken Dercksen huwt Aart 31-1-1680 Leuntje Kregting jd van Aart; Evert Rutgers wedn Grietje Verheye huwt Aart ot 29-6-1698 Leentje Kregting weduwe Derck Goris.

En verder ook: Jan Hendriksen jm van Babbarich huwt (ot) 5-1-1678 Aart) Grietje Goris jd van Aart; Derck Buis jm van Aart huwt ot 27-5-1666 Jasper (sic) Goris jd ook van Aart.

Nog gesignaleerd in index DTB Gendt/Hulhuizen RK: Godefridus Goris, doopvader in 1684; Jacobus Goris, getuige 1687-90.

ORA Didam (0143 inv 122) meldt een peinding door de schout Van Kerckwijck tegen doctor Johan Goris aldaar; inv 206 (niet in te zien) een proces van A. Goris tegen van Kerckwijck.

Beleend met Das Brughstuck, kerspel Doornenburg: 22-3-1610 Gerhardt Gorissen; 6-4-1633 en 31-3-1642 Johann Goriss, zoon van Gerhard; 8-11-1662 Wilhelm Goriss, zoon van wijlen Johann; 28-7-1674 Gerhard Goriss, onmondige zoon van wijlen Wilhelm, met voogd Hubert Brandts; 27-7-1680 Hubert Brandts na vergelijk (Doornenburg 2-6-1679) met de overige erven van Johann Goriss, grootvader van de onmondige Gerhard (Dösseler & Oediger p. 86).


Huwt ca. 1655

2.235   Hilleken EIJGENMANS

FamilienaamIndex 2.235Vader 4.470Moeder 4.471

Geboren ca. 1625
Overleden Herwen voor 15-12-1682

Patroniem mogelijk Hendriks.

ORA Arnhem (inv no 511 fol 218 dd 30-10-1649) Hilleken Eijgemans geeft Henrick Temminck en Engel Dibbets volmacht om voor haar op te treden inzake de erfenis van haar moeije Lijsken Eijgemans, gestorven in Westervoort.


Zij huwt (1)

N. de BEIJER

FamilienaamIndex

ORA Overbetuwe bevat o.a. Rijk de Beijer wedr Naleken de Beijer, magescheid met zijn vier kinderen Rijk , Jenneken (+voor 1686), Jacomijntien en Naleken (30-5-1671 fol 85); Rijk huwt voor 1680 Mechtelt Fierkens, want hij sterft in 1680; uit tweede huwelijk Jan, Derkske, Gerritgen, en Harnske [Hendersken], vermeld met de voorkinderen in een magescheid 22-12-1686 fol 177.

Vader noch zoon Rijk zijn dus de eerste man van Hilleken, want zij is al (ver) voor 1686 getrouwd met Jan Goris. Die eerste man zou wel Jan kunnen zijn, vermeld in het ORA in 1666.

Kinderen (De BEIJER)

 1. Derksken, vermeld 1672, +na 1687

Kinderen (Goris)

 1. Joannes (*ca. 1660), huwt Gendt 22-4-1683 Henrica de Haerdt (dRK Elst 28-10-1660), wonen op de Steense Hoff (Hof op den Steen) in Doornenburg bij Pannerden (bron: Gerard Lemmens)
 2. Kinderen
  1. Johannes (dRK Hulhuizen 8-11-1684, testes Gerharda Goris, Joannes Verheien)
  2. Henricus (dRK Hulhuizen 25-3-1686, testes Theodora de Haerdt, Theodorus Holthusen)
  3. Rodolphus (dRK Hulhuizen 20-9-1687, testes Jacobus Goris)
  4. Jacobus (dRK Hulhuizen 25-1-1691, testes Hester Wismans, Joannes van de Poel)
  5. Gertrudis (dRK Hulhuizen 19-7-1691, testes Ernesta Hoedt, Henricus Francken) - ondanks de korte periode, komen zowel Jacobus als Gertrudis van dezelfde ouders
  6. Jacobus (dRK Hulhuizen 9-1-1697, testes Cornelius Backer, Jacobus Goris)
  7. Helena (dRK Hulhuizen 23-4-1698, testes Maria Kosters, Stephanus Goris)
 3. Gerharda Zie 1.117
 4. Rijkske, huwt Jan Jansen

TerugBegin van generatie


2.238   N. WISMAN

FamilienaamIndex 2.238 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1660

2.239   N.N.

Index 2.239 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hester Zie 1.119
 2. Mechtildis

TerugBegin van generatie


2.240   Gisbert van BRINCK

FamilienaamIndex 2.240Vader 4.480Moeder 4.481

Geboren Huissen dRK 26-1-1625?

(Onwaarschijnlijk) Stadsrekening Huissen (1697-98 p 12) per quitung N10. Aen Goossen van Brinck Portier van de Arnhemse poort 12 0 0; per quitungh N. 10 Aen den lopenden bode Gijsbert van Brinck 1.12.0.


Huwt (1)

Jantje LUYTENS

FamilienaamIndex


Huwt (2)voor 1655

2.241   Jenneke SMETTERS

FamilienaamIndex 2.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Huissen na jan 1693 (dan getuige bij 1120)

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Gijsbers van Brinck (dRK Huissen 5-9-1651 testes Henrick Bartels, Elisabeth Palmers), huwt (1) Heteren NG 5-5-1677 Catharijna Hendriks (*Heteren); waarschijnlijk identiek met Jan van Brinck, gehuwd (2) voor 1691 met Grietje Heijnen
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Reinier (dRK Huissen 10-3-1679, testes Anna Margareta van Berken, Paul Reinier van Vinceler); huwt Huissen RK 22-5-1714 (getuigen huwelijk: Evert van Aalst, Peter Hooghwout) Johanna Brugman; ouders van 1. Henricus (dRK Huissen 11-5-1715 testes Johan van Brinck, Elizabeth van Brinck); 2. Joannes (dRK Huissen 28-9-1716 testes Jelis Stritholt, Helena van (W)il); 3. Henricus (dRK Huissen 13-12-1718 testes Martinus Isselbos, Joanna Hooft), huwt Theodora Hendriks; met haar ouders van (1) Bernardina (dRK Huissen 13-4-1750 testes Petrus Hendriks, Eva van Brinck); (2) Maria (dRK Huissen 20-9-1751 Wilhelmus Kemperman, Joanna Heijnen); (3) Gradus (dRK Huissen 9-10-1755 testes Peter Hendriks, Eva van Brinck); 4. Petrus 23-1-1720 testes Antoni Huibers, Mechtelt Polmans; 5. Hermina 2-7-1722 testes Hend Lensingh, Geeske Kemperman
  2. (uit 1) Wilhem Hendrik van Brink (dRK Huissen 31-5-1682, testes Wilh. Henr. Ophoff, Aleijda van Vinceler Ophoff, Steven van Vinceler)
  3. (uit 1) Wilhem Hendrik van Brink (dRK Huissen 26-9-1683, testes Wilh. Henr. Ophoff, Aleijda van Vinceler Ophoff, Steven van Vinceler)
  4. (uit 2) Elisabetha (dRK Huissen 10-5-1691 testes Arndt van Brinck, Jenneke Pelgrims)
  5. (uit 2) Rutgerus (dRK Huissen x-1-1694 testes Liesbeth van Swanenburch)
  6. Joanna (dRK Huissen 3-5-1696 testes Evertje Goossens)
  7. (uit 2) Everharda (dRK Huissen 7-9-1698 testes Joannes Verhaeren, Jenneke Pelgrims)
  8. (uit 2) Christina Elisabeth (dRK Huissen 30-1-1701 testes Willem Maassen, Elisabeth Swanenburgh)
 3. (uit 2) Goossen Zie 1.120
 4. (uit 2) Anna (dRK Huissen 24-2-1655 testes custos, Stijntje van Eijmeren)
 5. (uit 2) (hypothetisch) Rutger van Brinck (*c. 1660), huwt Anneke Jansen
 6. Kinderen
  1. Maria Catharina (dRK Huissen 28-1-1698, testes Henrick Stevens, Hilleke van Poelick)
  2. Anna Maria, tweeling (dRK Huissen 27-10-1704 testes Gerrit van Brinck, avus (of curis?), Hendrina van Braeckele)
  3. Anna Christina, tweeling (dRK Huissen 27-10-1704 testes Aerndt van Kerckhoff, Catharina Gerritzen)
  4. Joannes (dRK Huissen 18-9-1710 testes Jan Jansen, Geertruid Wimmers)

TerugBegin van generatie


2.256   Hermen BEUSCHER

FamilienaamIndex 2.256 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Er zijn mij drie Oosterwijken bekend: Oisterwijk in Brabant, Oosterwijk onder Bronkhorst in de Gelderse Achterhoek, en Oosterwijk in Holland, aan de Linge onder de rook van Leerdam. Naar die laatste plaats heb ik nog geen onderzoek kunnen doen. Voorlopig lijkt Gelders Oosterwijk de meest aannemelijke kandidaat te leveren.

In Oisterwijk (Brabant) komt een kandidaat voor: op 20-3-1633 werd in Oisterwijk RK gedoopt Henricus, zoon van Hermannus Henricus en Jodoca N.; broer van de op 2-7-1620 gedoopte Margareta. Er is ook een echtpaar Hermannus Thomas en Ester Leonardus in Oisterwijk (gehuwd RK 3-10-1615), en in Hilvarenbeek een van (hun zoon?) Leonardus afstammende familie De Busser; dit echtpaar lijkt echter geen zoon Henricus te hebben gehad. Er is geen aanwijzing dat Hermannus Henricus nazaten had die zich Busscher (of zo) noemden.

In de DTB van (Steenderen en) Bronkhorst, die beginnen circa 1678, komt al in dat jaar voor een huwelijk van Hermen soon Gerrit Busser. De familienaam Busschers komt daarna nog veel vaker voor (in, voor de duidelijkheid, de Nederduits Gereformeerde gemeente), ook na de invoering van de burgerlijke stand (regio Neede en Borculo).

In de Lenen van Gelre (Zutphen nr 86, Selm onder Velswijck, het goed Hummeldinck) komt een Carl Busser voor die het goed van zijn moeder erft; een Diederik; een Dirk met broer Gerrit in 1668. Ook het goed Bruckginck (no 73) onder Selm, Henrick Busscher/Buysscher, priester, zoon van Gerrit (vermeld vanaf 1495) in 1533-1594; Dirck Busser 1594. Elders in de leenregisters wordt Selm aangeduid als “den kerspel van Selm, in der buerschap Oosterwijck, tusschen Waerl ende Wentinck”.

Een voorlopige en heel speculatieve reconstructie: Herman (*ca 1610) was oom of vader van Gerrit, de vader van Hermen uit 1678, en Dirck. Hij zal (klein)zoon zijn geweest van Dirck (1594), neef van priester Hendrick (1533-94) en (achter)kleinzoon van Gerrit.


Huwt ca. 1640

2.257   N.N.

Index 2.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.128

TerugBegin van generatie


2.260   Gerrit JANSEN

FamilienaamIndex 2.260 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ellecom na 1671


Huwt

2.261   N.N.

Index 2.261 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.130
 2. Herman (hypothetisch), huwt als jongman en zoon van Gerrit Jansen Ellecom NG x-2-1675 Geertjen Hendrix, weduwe van Jan Andriessen, beide van Dieren
 3. Kinderen
  1. Jan (dNG Spankeren 1-6-1676)

TerugBegin van generatie


2.262   Gerrit WANNERS

FamilienaamIndex 2.262 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671

Volgens huwelijksinschrijving van zijn dochter: te Doesburg. Daar echter niet aangetroffen. Mogelijk de zaliger Gerrit Wanders uit Beek, vader van Jenneken Gerrits, die huwt Didam NG 16-7-1669 Jan Rijckers zoon van wijlen Gerrit Rijckers, ook uit Beek


Huwt

2.263   N.N.

Index 2.263 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geesken Zie 1.131

TerugBegin van generatie


2.264   Jan van BOHEMEN

FamilienaamIndex 2.264 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt RK

Ook Beumers etc. Indien gehuwd in 1676 dan ruyter in de cie van Ritmr. Glinstra in Grave, weduwnaar; over eerste huwelijk niets bekend. Andere mogelijkheid: Jan Beumers, korporaal onder de kapitein baron van Wassenaar, huwt Meurs NG 13-2-1672 Margretha Smits van Creivelt (+Krefeld)


Huwt (1) Nijmegen NG 26-11-1676 (?)

Jacomijn WILLEMSE

FamilienaamIndex

Geboren Nijmegen
Overleden Huissen 6-9-1677 (‘de vrouw van JvB’)

Heet bij dit eerste huwelijk Jan Beumer, ondertrouw ook in Grave 26-11, huwelijk Nijmegen 13-12; getuigen Maurits Broen, Trijneke Gerrits; Jacomijn Willemse is jongedochter te Nijmegen


Huwt (2)

2.265   Anneken JANSEN

FamilienaamIndex 2.265 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johan (dRK Huissen 1-8-1679 +?) Zie 1.132

TerugBegin van generatie


2.266   Wijnand Janse van LOM

FamilienaamIndex 2.266Vader 4.532Moeder 4.533

Geboren Huissen ?
Overleden Huissen

In 1682 Wonend onder de Carburgh in het kerspel Angeren

Mogelijk is hij deze: Winandus, zoon van Jan Henricks en Huberta Joannes, dRK Huissen 13-8-1627 (testes Leentghe Cardrijvers, Jacob Flieren)


Huwt (1) Huissen RK 30-10-1672

2.267   Jantje van SMEEREN

FamilienaamIndex 2.267Vader 4.534Moeder 4.535

Overleden Huissen ca. 1676


Huwt (2) Huissen RK 9-5-1677 (?)

Agnes Peters VERWAAYEN

FamilienaamIndex

Overleden Huissen ca. 1681

Huwt (3) Huissen RK 3-10-1681

Anna Maria JOOSTEN

FamilienaamIndex

Overleden Huissen 1682

Huwt (4) Lent NG ot 24-6-1662 & Huissen RK 26-7-1682

Luitje MAASSEN

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Jacob SANDERS

FamilienaamIndex

Een Jacob Sanders huwde in Elst 1677 met een Truitje Willems; verder geen gevonden.


Zij huwt (3) Huissen RK 27-5-1700

Gerrit DEURVOORST

FamilienaamIndex

Als weduwe Wijnand Jansen; hij jongman van Gendringen (getuigen: Evert Sluijter en Henrick Sluijter)

Kinderen

 1. (uit 1) Margriet (dRK Huissen 29-7-1673 +?) Zie 1.133
 2. (uit 2) Maria Elisabeth (dRK Huissen 2-3-1678 testes Adriaen van de Wal, Andries Jansz)
 3. (uit 2) Henrica (dRK Huissen 7-9-1681 testes Henrick Jansen, Elisabeth Hellingh)
 4. (uit 4) Johanna (dRK Huissen 9-5-1683 testes Derrick Maessen, Jantien Peters van Millingen
 5. (uit 4) Agnes (dRK Huissen 16-2-1685 testes IJke Peters, Winant Tijssen)
 6. (uit 4) Maria (dRK Huissen 18-11-1688 testes Christina Boumans, Jurrien Moorman)

TerugBegin van generatie


2.268   Hendrick ARENS

FamilienaamIndex 2.268 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1625

Puur hypothetische reconstructie, mogelijk een samenvoeging van gegevens over twee (of meer) verschillende personen, vaders van de kinderen 1-6 respectievelijk 7-10. De vader van Otto Hendriks Arens zal in ieder geval Hendrick Arens hebben geheten, en het is aannemelijk dat Otto en Cornelis broers waren. De enige andere Huissense Otto, zoon van Arend Otten en Derkske Hermans (dRK Huissen 5-5-1638), zal niet de juiste Otto zijn - hij zou bij zijn eerste en enige huwelijk in 1691 dan wel erg oud zijn. Mogelijk is deze ‘oude’ Otto overigens de man van Hermke Berns, het echtpaar dat 20-6-1691 een dochter Hermina doopt (testes Derck Hendrix, Neuleke Beijers). In Hulhuizen is nog een Otto Arends gehuwd met Maria Hendriks die 18-10-1685 een dochter Johanna dopen. De doopboeken van Elst (Eymeren) en Huissen (Vicarie) starten te laat om behulpzaam te kunnen zijn.

Alias Hendrick Aerntsz… maar er is een gelijknamige man in Elst die in september 1659 een Jenneke doopt. Mogelijk gehuwd met Stijneken Engelen (daarmee Jacob dNG Elst 22-9-1661, Gerrit 2-8-1663, mogelijk ook Cnelis 29-5-1668, hier geen moeder vermeld).

NB: Elske is in 1657 eerst in Elst NG gedoopt, vervolgens in Huissen RK! Van een huwelijk (NG of RK, in NL of Huissen) geen spoor...

Van de kinderen uit het (hypothetische) eerste huwelijk wordt Jan bij doop ingeschreven als Jan Hendrix, zoon van Henrick Arens van Rijckerswoert. In diezelfde jaren (1630-45) duiken in de doopboeken van Huissen enkele keren ook een Dirck, Otto (sic), Rutger, Anna en Arnolda ‘Arens van Rijckerswoert’ op - om hypothese op hypothese te stapelen: broers en zusters, allen kinderen van een Arend N. te Rijkerswoerd.

Een Hendrick Arens treedt op als doopgetuige 4-7-1678 bij Petrus, zoon van Hendrick van Ledder en Jennike Laurensse; 13-7-1680 bij Henricus, zoon van Wanner Hendricks en Jantien van de Pavert; en 9-1-1676 bij Alexandra, dochter van Hendrick Sunt en Anneke Verheijden. Dit kan de Hendrick Aerntsen zijn die 22-5-1678 trouwt met Trineke Willems (getuigen Hendrick Sluyter, Mechtilt Bloem).

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 357 verponding 1649-50 Elst c.a.) geen vermelding van Henrick Arens, wel Ott Arens met twee percelen in Rijkerswoerd.


Huwt ca. 1655

2.269   Christina ENGELEN

FamilienaamIndex 2.269Vader 4.538Moeder 4.539

Alias Stijneken. In Gelre en Huissen geen huwelijk aangetroffen. Mogelijk voluit Bouman geheten; in dat geval: dRK Huisen 14-10-1637 als dochter van Catharijn Bloemen en Engel(bertus) Bouman, testes Maria van Hees, Thonis Lomans. Het gezin Arens-Engelen verhuist heen en weer van Huissen (Katholiek Pruisen) naar de omgeving van Elst (Protestants Gelre) en kennelijk weer terug naar Huissen. NB: In 1652 is een Stijneken Boumans doopgetuige in Huissen.

Kinderen

 1. Elsken (dNG Elst 9-8-1657; vervolgens dRK Huisen 21-10-1657, zelfde ouders, getuige Hilleke Gerrits)
 2. Otto Zie 1.134
 3. Jacob (dNG Elst 22-9-1661)
 4. Gerrit (dNG Elst 2-8-1663)
 5. Cnelis (dNG Elst 29-5-1668, hier geen moeder vermeld), huwt Peterke Cornelisse. Cornelis is getuige bij het huwelijk van Otto en bij de doop van Bernardus, zoon van Rein Brans en Derxke Berns (8-4-1692)
 6. Kinderen
  1. Henricus Hendrik (dRK Huissen 28-11-1691, testes Derck Henrix, Henderske Kersten)
  2. Arnoldus (dRK Huissen 25-2-1693, testes Peter Hermsen, Hendrixke Kersten)
 7. Derck, hypothetisch, doopgetuige bij kinderen van Otto en Cornelis
 8. Hendrick, hypothetisch, doopgetuige bij kinderen van Otto

TerugBegin van generatie


2.270   Johan PETERS

FamilienaamIndex 2.270 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt RK


Huwt (1) Groessen RK januari-juli 1658

Wendelina Sweers TILMANS

FamilienaamIndex

Overleden Groessen ca. 1665

Huwt (2) Groessen RK 30-10-1667

2.271   Christina Aarsen FRINDENBERGHS

FamilienaamIndex 2.271Vader 4.542Moeder 4.543

Gedoopt RK
Overleden Groessen ca. 1679


Zij huwt Groessen RK 8-4-1663

Bernardus HULSMAN

FamilienaamIndex

Overleden 1665

Huwt (3) Groessen 10-3-1680

Aaltje JANSEN

FamilienaamIndex

Kinderen (Peters)

 1. Lambertus (dRK Groessen 15-12-1662, testes Theodorus Jansen, Gerrarda Tilmans)
 2. Wendelijn (dRK Groessen 21-10-1668 +Huissen) Zie 1.135
 3. Johanna (dRK Groessen 15-8-1673 testes Gerrit Balthus, Maria Ringenbergh (=Frindenbergh))
 4. Theodorus (dRK Groessen 21-10-1675, testes Henrick Jansen, Barthold Geurts, Johanna Theunisse)
 5. Johanna (dRK Groessen 7-8-1678, testes Daniel Harmensen, Gerritie Melchers, Willemke Janse)
 6. Johannes (dRK Groessen 3-5-1682, testes Jan van Kerckhoff, Herman Daniels, Dirriske Eygemans)
 7. Christina (dRK Groessen 13-5-1685, testes Jan Gerritsen, Aeltie van Kerckhoff, Gerritie de Haes)

Kinderen (Hulsman)

 1. Bernardus (dRK Groessen 24-2-1664, testes Gerrit Kommeling, Jasper Kommeling, Catharina Rutgers)

TerugBegin van generatie


2.274   Melchior Zur ROEDE

FamilienaamIndex 2.274Vader 4.548Moeder 4.549

Geboren ca. 1620

Alias Evert Melchior. Hypothetisch. Geen ander in Billerbeck lijkt in aanmerking te komen. Er is een Johann Welckers met twee kinderen Clara 1651,1658, N. 1653, 1656 Berndt, 1654 Catharina, 1659 Joes; en 1660 Gertraud – maar geen Elisabeth.

NB: in het grootste deel van het eerst kerkboek van Billerbeck ontbreken exacte data; er staan alleen lijsten op jaar in.


Huwt (1) Billerbeck RK 1648

Anna MEINERS

FamilienaamIndex


Huwt (2) Billerbeck RK 1659

Caspara BRUGGEMANS

FamilienaamIndex


Huwt (3) Billerbeck RK 1660 en 1661

2.275   Anna RUECK

FamilienaamIndex 2.275 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Trina (dRK Billerbeck 1648, getuige Wilhelma Boddeling)
 2. (uit 1) Ernesta (dRK Billerbeck 1650, getuige Ernst de Roede)
 3. (uit 1) Anna (dRK Billerbeck 1653, getuige Anna Inuicks = Leucks?)
 4. (uit 1) Eumonia(?) (dRK Billerbeck x-11-1654, getuige S. Hormont)
 5. (uit 1) Anna (dRK Billerbeck 1657, vader Melchior Ernst, getuigen Anna Leu..., Johan Stegeman)
 6. (uit 2) Margaretha (dRK Billerbeck 1659, getuige Everwin [doorgehaald: Ernst] Roede)
 7. (uit 3) Melchior (dRK Billerbeck 1660, vader Melchior zur Rour, getuige Ven Dom Melchior Blume)
 8. (uit 3) Joannes (dRK Billerbeck 1661, vader Melchior Roede, getuigen Joes Drophoff, Elsa Bruggemans)
 9. (uit 3) Joannes (dRK Billerbeck 1662, getuigen Johan Roede, Marg: Steggemans)
 10. (uit 3) Elisabeth Zie 1.137

TerugBegin van generatie


2.276   Joost BOSMAN

FamilienaamIndex 2.276 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zevenaar 1689

Alias Georgius, te Zeddam. Getuige Zevenaar 1686, 1688 bij dopen


Huwt Neder-Elten RK 25-10-1643

2.277   Anna HULSMANS

FamilienaamIndex 2.277 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Puur hypothetisch! Huwelijksgetuigen Joannes Hulsmans, Nicolaus N.

Kinderen

 1. Joost Zie 1.138
 2. Conradus Bosmans (dRK Neder-Elten 14-2-1649, testes Catharina Gaetschalcks, Conradus Tymans) alias Koert; huwt Derisken Holthuisen
 3. Kinderen
  1. Joost Bosman (dRK Hulhuizen 16-4-1676, testes Henderijn van Santen, Gijsbert van de Velden)
 4. Bernardus Bosmans (dRK Neder-Elten 12-10-1653, testes Fredericus van Oem, Catharina Gudden), moeder Joanna Wolters
 5. Margareta Bosman (dRK Neder-Elten 27-2-1656, testes Gertrudis Drivers, Wilhelmus Nierman, Catharina Gudden) moeder Anna Klumpers; huwt als Margaretha Boesmans Zevenaar RK 9-5-1686 Berndt Jantsen (getuigen Catharina Boesmans, Joost Boosmans, Willhelm Braemen, Geertruidt Jantsen)
 6. Kinderen
  1. Theodora Jansen (dRK Oud-Zevenaar 4-4-1693, testes Jodocus Busman)
  2. Aleida Jansen (dRK Oud-Zevenaar 12-11-1695, testes Jodocus Busman, Maria Jacobs)
 7. Joannes Bossman (dRK Neder-Elten 9-2-1659, moeder Anna Hulsings; testes Hermannus Jansen, Gertrudis Gudden)

TerugBegin van generatie


2.278   Jan de KINKELAER

FamilienaamIndex 2.278Vader 4.556Moeder 4.557


Huwt (1) voor 1655

Jenneken OLTHUIS

FamilienaamIndex

Overleden 1662


Huwt (2) Eibergen (ot), Wehl NG 20-11-1663

2.279   Jenneken Jans te LEUGEMARS

FamilienaamIndex 2.279Vader 4.558Moeder 4.559

Overleden Oud-Eibergen

Huwelijksinschrijving: Jan te Kinkel wed. Jenneken Olthuis, onder Werle (of Weele) en Jenneken Jans te Leugemars, van Olden-Eybergen; attestatie op Werle (=Wehl) 20-11-1663. Ook als familienaam vermeld: Luigemos. Ook vermeld: Joanna Luegemos en Jan Croessen, ouders van Bernardus (dRK Wehl 1-5-1677, testes Marije Tunnessen, Henderick Janssen); en Jenneken Lugemos en Jan Welmers, ouders van Hendericus (dRK Wehl 24-9-1684, testes Roloff Welmers, Enneken van Dulmen)

Kinderen

 1. Henricus (dRK Wehl x-x-1655, moeder heet Joanna Hoxbergen; testes Engelbertus ten Oover, Girtrudis Bernsen)
 2. Catharina; getuigt 1731
 3. Rudolphken Zie 1.139
 4. Bernardus Kenkelaer (dRK Wehl 21-10-1665, doopgetuigen Gerd Engelberts, Elske Jansen)
 5. Anna (dRK Wehl 20-8-1668, testes Eulien Garissen, Henric Kinckeler)
 6. Henrica (dRK Wehl 27-5-1671 testes Truijtie Arntsen, Derick Joosten)
 7. Johannes (dRK Wehl 10-5-1673 (testes Jan Jansen, Margarita Harmsen) bWehl 5-8-1732, oud 59); huwt (1) ca. 1702 Catharina Schermaets; huwt (2) ca. 1704 Sweerke Arnts. Zwager Joost Bosman getuigt bij doop kind 1708.

TerugBegin van generatie


2.282   Henricus van RIJSWIJCK

FamilienaamIndex 2.282 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische gezinsreconstructie: Henricus is de enige Van Rijswijck in Griethausen in die tijd.


Huwt ca. 1668

2.283   Everharda MORTERS

FamilienaamIndex 2.283 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aldegunda Zie 1.141
 2. Joanna (dRK Griethausen 20-10-1671), doopgetuigen Lambertus Grunenbroeck, Joanna Lutgenhorst en Joanna Timmer
 3. Hestera (dRK Griethausen 30-9-1674)
 4. Maria (dRK Griethausen 27-11-1677), doopgetuigen N. Rutgers en N.N. (onleesbaar)
 5. Maria (dRK Griethausen 2-9-1680), doopgetuigen Sophia van den Bogarde, Harmannus (?) Morter, Theodora Morter.
 6. Theodora, doopgetuige in 1695

TerugBegin van generatie


2.292   Henricus van LIER

FamilienaamIndex 2.292 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1650

Te Riswick. Bron Ton Franken.

Mogelijke neef: Henricus van Lier, huwt Donsbrüggen 1686 Odilia Jonghen (*Donsbrüggen 1668 als dochter van Joannes Jong (+1689) en Gertrude Siebers (+1695), hertrouwde met Godefridus Geu(tjes?)), ouders van Anna Catharina (1687 +1702 als Trinneken), Henricus (1689 +1728), Joannes (1691), Joannes (1693), Theodorus (1696), Jacobus (1698), Gertrudis (1700) en Theodorus (1708)

Mogelijk ook een neef: Hendrick, gehuwd met Jenneke Speeten, dRK Kleve 25-6-1662 Jenneken; 29-3-1666 Dericken. Eventueel Joan van Lier, gehuwd met Liezabet Bomkens, DRK Kleve 17-1-1669 Judith, 9-9-1670 Henesken, 4-5-1672 Elisabet, 10-8-1674 Alyt, 14-3-1677 Christina. IGI heeft alleen de vrouwelijke dopen online.


Huwt ca. 1675

2.293   Elisabeth RIJCKEN

FamilienaamIndex 2.293 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1650

Kinderen

 1. Judith van Lier (*Riswick ca. 1675)
 2. Henricus van Lier (*Riswick ca. 1683), huwt Leuth RK 7-5-1713 (getuigen Wilhelmus en Hernske van de Pavert) Hermke Huijberts. Hendrik is peter van kinderen van Jacobus.
 3. Kinderen
  1. Joannes (dRK Niel 14-4-1714)
  2. Hubertus (dRK Niel 27-10-1715)
  3. Henricus (dRK Niel 18-9-1717)
 4. Jacobus Zie 1.146
 5. Theodora van Lier (*Riswick ca. 1689 + Riswick 21-5-1731)
 6. Joannes van Lier (*Riswick ca. 1691 +Bimmen 4-1-1756)

TerugBegin van generatie


2.294   Henricus SPEET

FamilienaamIndex 2.294 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1639

Hypothetisch, gebaseerd op een genealogie van Jan Nuijten in de Duffelt genealogiegroep. Kan ook Bernardus zijn. Schepen te Mehr en Niel.

Robert Keurntjes meldt dat Hendrick Speet en Liesbeth Speet dispensatie voor hun huwelijk vroegen op 6 oktober 1676 met de vermelding dat Hendrik uit het bisdom Roermond komt en Liesbeth uit Millingen; gedeelde overgrootouders. Daarom zullen niet de ouders van Hendrik maar die van Liesbeth Berndt en Bartjen zijn.

Henricus (Henrich) Speedt, geb. voor 1639 (doopgetuige te Leuth 2.4.1657), eigenaar van een hofstede te Meer (D.), schepen te Meer en Niel (D.) (vermeld ‘Gerichtsbanck Meer und Niell’ o.a. 11.11.1664: Gerrit Noij transportirt an Henrich Speedt die halbscheidt von ein stuk lants: ‘Am 11t 9bris hatt Gerrit Noij vor sich undt seinen erben mit handt halm und mundt vorm richteren Henrichen Rijff und zweijen scheffen nemblich Rijk Staijen und Rabeth Sehlen, auf seine halbscheidt des im kirspel Meer gelegenen stuk landes ungefehr 41/2 morgen, iedoch so gross und klein wie dasselbe im kirspell Meer mit einer seiten an Joffer von Gents erb, mit der anderen seiten an freijhrn von Bijllandts erb, mit einem ende an h Dr Moetzfelts erb, mit dem anderen ende an Derrik Utzelmans erb gelegen, so Peter Bless und Gerrit Noij beijde zur halbscheidt haben, gleich wie in dem vorgezeigten auftrachts brief, worauf dieses prothocollirt benennet, renunciirt und dieselbe an Henrichen Speedt und dessen erben ubergetragen, und hat der h richter obglt: ihme Henrichen Speedt und dessen erben selbiges land zu besitzen und zu gebrauchen eingegeben, und haben beijde itzige einhabere umb den originalen auftrachts brief das lossgezogen, so ist Petern Bless das original gefallen, Henrichen Speedt aber ist eine gleichlautende copeij zu gestelt), overl. na 13.4.1699, tr. Lissbeth Speedt.

Uit dit huwelijk: Bartjen Speet, geb. voor 19.7.1681.

Vergelijk ook Gerechtsprotocol Mehr en Niel (133) 19.7.1681, Henrich Speet und vormunder tragen Drn: Portzen den Botter kampf auf, Am 19 julij in Meer coram loco tenente Jan Bernts et schab: Rutt Braam und Werner Noij, seindt erschienen Henrich Speedt vor sich und sein mit Lissbeth Speedt gezieltes tochterlein Bartjen, in bejwesen und bewilligung glts tochterlein ohmen blutsverwanten alss vormünder benentlich Jacob Moors und Derrik Speedt, und haben also an handen des h richters zum erblichen behuef h Doctoris Arnolt Herman von der Portzen cedirt undt aufgetragen einen alhir gelegenen weide kampf den Botten kamp gnt: ungefehr zu 2 morgen 400 rhuten gross iedoch so gross und klein denselbe mit einem ende der Goischen strass mit dem anderen ende der wittiben Schardii mit einer seiten Jr. Garnir, mit der anderen seiten des h land rentmeisters Moetzfelts und des stiffts Bedtburs erb gelegen vor freij allodial flochländisch unbeschwert erb und haben darauf verziegen.


Huwt 1676

2.295   Lissbeth SPEET

FamilienaamIndex 2.295Vader 4.590Moeder 4.591

Overleden na 1681

Dispensatie gevraagd bij verloving op 6-10-1676

Kinderen

 1. Bartholomea Zie 1.147
 2. (hypothetisch) Bernardus (bKekerdom 5-1-1726), huwt Gisberta Copraij
 3. Kinderen
  1. Willemina Speet (dRK Kekerdom 3-3-1706, testes Helena Copraij, Joannes Muers)
  2. Joanna Speet (dRK Kekerdom 13-12-1707, testes Theodorus van Rijswijck, Arnolda Speet)
  3. Bartholomea Speet (dRK Kekerdom 1-9-1709, testes Theodorus van Rijswick, Fredericus Speet)
  4. Theodorus Speet (dRK Kekerdom 7-11-1710, testes Jacobus van Lier, Anna Verwaijen)
  5. Everarda Speet (dRK Kekerdom 29-4-1714, testes Judith Copraij, Henricus Speet)
  6. Joanna Speet (dRK Kekerdom 20-1-1717, testes Franciscus van de Pavert, Agnes Vergoor)

TerugBegin van generatie


2.300   Johannes COENEN

FamilienaamIndex 2.300Vader 4.600Moeder 4.601

Geboren voor 1655
Overleden voor 28-10-1694

In “Echtparen in Kranenburg van 1631 tot 1840” vermeld 1680-1694. Bij doop in 1694 aan de Galgensteeg in Kranenburg.


Huwt voor ca. 1675

2.301   Helena VOS

FamilienaamIndex 2.301Vader 4.602Moeder 4.603

Gedoopt RK Kranenburg 15-10-1656 (filia Henrici Vos & Catharina N. (conjugum Cranenburgensium), testes Mathaea Janssen et N.N.)

Kinderen

 1. Bernardus Zie 1.150
 2. Catharina (dRK Kranenburg 29-12-1680, getuigen Henricus van Boon, Helena Braem)
 3. Petrus (dRK Kranenburg 23-12-1683 , getuigen Otto en Elisabeth Coenen)
 4. Theodora (dRK Kranenburg (Frasselt) 16-10-1687), getuigen Mathias Jacobs, Maria Jurriens
 5. Maria (dRK Kranenburg 30-4-1691), getuigen Henricus Vos, Catharina Claessens
 6. Johannes (filium posthumum, dRK Kranenburg 28-10-1694), doopgetuigen Andreas Gomans vicaris, Catharina Coenen vidua Horst.

TerugBegin van generatie


2.302   N. PETERS

FamilienaamIndex 2.302 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1655

Te Frasselt bij Kranenburg


Huwt

2.303   N.N.

Index 2.303 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerarda Zie 1.151
 2. Ida, doopgetuige in 1702; huwt Joannes Simes
 3. Kinderen
  1. Hermanus (dRK Kranenburg 18-10-1707)
  2. Simonis (dRK Kranenburg 24-3-1709)
 4. Henricus, doopgetuige in 1704
 5. Petrus, doopgetuige in 1706; Peters huwt Elysabeth Bonghers
 6. Kinderen
  1. Joannes (dRK Kranenburg 23-2-1698)
  2. Gerardus (dRK Kranenburg 8-4-1701)
  3. Theodora (dRK Kranenburg 28-10-1704)
 7. Maria, doopgetuige in 1708; huwt Joannes Jansen
 8. Kinderen
  1. Matthias (dRK Kranenburg 20-8-1698)
  2. Paulus (dRK Kranenburg 4-12-1700)
  3. Jacobus (dRK Kranenburg 12-2-1703)
  4. Maria (dRK Kranenburg 9-9-1705)

  Helena Peters; huwt Joannes Jansen

  Kinderen
  1. Joannes (dRK Kranenburg 13-7-1698)
  2. Petronella (dRK Kranenburg 21-9-1700)
  3. Petrus (dRK Kranenburg 9-1-1702)

TerugBegin van generatie


2.304   Andreas WENNEKERS

FamilienaamIndex 2.304 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1585

Hypothese; het kan hier deels ook om Johannes’ zoon i.p.v. vader gaan. Lijfgewinsboek Weeze, p. 115: Andries Wennekers debet per legatum Mett Gröntiens int Eigen. 1674, 8 martij 25 daler. (dit zal de kleinzoon zijn)

Idem, p. 143 een onbekend stuk land nabij de Kercken koolhoff gelegen op den Beeckacker: 1635 aengekofft 2½ mergen lants van Andries Wennekers. Vide in protocollo.


Huwt

2.305   Mett GRÖNTIENS

FamilienaamIndex 2.305Vader 4.610Moeder 4.611

Geboren ca. 1585
Overleden Weeze voor 1675

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.152

TerugBegin van generatie


2.308   Mathias FALLICKYSEREN

FamilienaamIndex 2.308 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1570
Overleden Weeze na 1643

(Genealogie Theo Valkysers:) In einer Urkunde von Schloss Wissen vom 24. Januar 1587 wird ein Johan Valckiserens erwähnt, der mit einer Anna van der Hatert verheiratet ist und in einer Urkunde vom 25. April 1600 wird der Johan Valckiseren als Schöffe in Weeze genannt.

Lijfgewinsboek Weeze, p. 94: Ao. 1636 den 24 dagh Augusti iß aen einen morgen landts erfttins aen ons kerck te Weze, geldende jarlixs een halff pont waß, mit die voorhandt behandet Jan Iserman mit die ander Gertgen Isermans, Henrick Cuipers huisvrouw und iß den morgen landts gelegen mit eener syde neven landt gehorigh in den hoff toe Broick den Wilhelm, heere to Wissen, toestendich und mit die ander sijde neven het landt in den hoff aengen Holten, gehorich mit een eindt op S. Jans Capellen landt, und anderen eindt up landt dess hofts te bruick voorschr. Uhrkundt gesworen erft kercken lathen Toniß Bussers und Jan van Bon.

Idem p. 115 (Legaten aan de kerk) Jan Valckijseren debet per obligationem Gritgen Keinen, modo Hermin Valkiser, et iam donata ecclesiae 1675, 3 februari 50 daler. 1684 den 24 april praes. Dno Judice Sußkech (?) dno pastore Joanne (van den) Bercken und den kirchmeistern Johann Braims, Herman Valckisern in der kirchen GerstCammer erschienen, und hat mit verzeigen der obligation, welche von dem vicario Scheilkens wieder geselet (?), dieser donation reweir ain bekent, dass er von sein bruder Jan Valckisern conteatiret (?).

Idem, voorblad (ongedateerd) Parcelen onder Wees: Eenen mergen lant an Smits door erfftijns iarlix 1 alt moerken. Thiess Valckijseren. Idem p. 155 (kleine renten) Thies Valckijseren uit eenen mergen lants an den Schewick gelegen een marken at 4 dut.

Idem, vermoedelijk uit 1630, p. 139 Paelingh vant waeter toebehoorende die kerck, onverdeilt sijnde mit Derick Rhemmen van Hegenraedt, gelegen bij den Steenhoeff, gegeven door Johan Falckiser, broeder vant Oratorie tot Kevelaer.

Dit water is lieffgewin aen die Slutereij Udem – modo huius Hartevelt is verstorven ende door die van Hartevelt naer getrocken, soo dat de kerck dat quit is.


Huwt voor 1600

2.309   Gritgen KEINEN

FamilienaamIndex 2.309 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese op grond van het genoemde legaat.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.154
 2. Geertuida, huwt voor 1636 Hendrick Cuipers
 3. Hermanus (+na 1684)

TerugBegin van generatie


2.432   Gerrit BOGAARD

FamilienaamIndex 2.432 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Gastel of omgeving. Hypothetisch, gebaseerd op de veronderstelling dat Aert Gerritsz de vader van Jan is. Aert Gerritsz Bogaerts te Rijnsburg is als oom op 12/27-9-1704 getuige wanneer in Leiden Jan Theunisz Bogaertsz uit Gastel (Meijerij van Den Bosch, +voor 1711) trouwt met Annetje Stads uit Leiden (zij heet bij haar tweede huwelijk in 1711 Tas).


Huwt voor 1650

2.433   N.N.

Index 2.433 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 1.216
 2. Theunis (*voor 1655), vader van Jan (*voor 1680) die huwt Leiden 7-9-1704 Annetje Stas (Stads, Tas).

TerugBegin van generatie


2.434   Huijbert BECKER

FamilienaamIndex 2.434 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Aubel (Obel, graafschap Dahlem bij Luik) voor 1625
Overleden Leiden na 1655

Huijbert heeft ouders die overleden voor 1654, en een grootmoeder Jenne gestorven voor 1641.

ONA Leiden (arch.nr 506, notaris Adriaen Claesz Paedts, inv nr 201, akte 140 dd 28-10-1641) Huijbert Beckers wollewercker binnen deser stede verkoopt aan Henrick Jacobssen ook te Leiden vier erffdaelders die hij van zijn bestemoeder Jenne aanbestorven zijn, die betaald worden door Claes Jan van de Veijl wonend in de bank van Aubel te Veijl (?) (met drie jaar achterstand). (Huijbert tekent met drie verbonden lijnen \/\)

ONA Leiden (arch.nr 506, notaris Adriaen Claesz Paedts, inv nr 202, akte 7 dd 7-1-1642) Huijbert Beckers, wolwerker, toont volmacht van Janne van der Wijl, die een dochter was van Claes Jan van der Wijl overleden, onder de bank van Aubel, getrouwd met Metgen (Ver?)inters, om vier erffdaelders te verkopen aan Hendrick Jacobs.

ONA Leiden (arch.nr 506, nots Frans Doude, inv no 656 akte 11 dd 5-2-1654) (in het Frans) Huybert Beckerts drapeur benoemt als zijn ‘procureur general et special’ Henry Pepijn om een stuk land te verkopen “au Bancq de Obel desous le pais de Dalem” hem toegekomen na de dood van “ses feu pere et mere” (etc) – getekend met ‘la marcque de H I Hubert Becquers”

ONA Leiden (arch.nr 506 nots Frans Doude, inv no 632 no 161 dd 12-3-1655) Hubert Backer, wolwerker, machtigt Johan … schepen van G… om te transporteren aan wie het kopen wil een stuk land gelegen in den dorpe van Aubel int land van Dalem, hem toegevallen bij de dood van wijlen zijn vader. (handmerk naar links hellende letters H I)


Huwt

2.435   N.N.

Index 2.435 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Neeltje Zie 1.217
 2. Gerrit

TerugBegin van generatie


2.444   Cornelis HENDRIKS

FamilienaamIndex 2.444 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hierden bij Harderwijk ca. 1603
Gedoopt NG 14-11-1638, volwassenendoop, gelijk met zoon, ‘op belijdenis sijns geloofs’.

Burgerboek Harderwijk: Cornelis Hendrikckss van de Veen f.e.o., Coram Meurs ende Arler Cons Den 18 January 1628. Solvit.

Mogelijk: ORA Harderwijk (recognitieboek 147 fol 16v dd 15-2-1642) Peter Aerdtsz en Berendt Claess zijn borgen voor Cornelis Henricks en zijn huisvrouw voor de erfenis van Marie Beerdts.


Huwt Harderwijk NG 24-6-1627

2.445   Janneken BERENDS

FamilienaamIndex 2.445 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Berent (dNG Harderwijk 1-10-1628)
 2. Henric (dNG Harderwijk 5-9-1634)
 3. Pauwls (dNG Harderwijk 22-1-1637)
 4. Henric Zie 1.222
 5. Cornelisken (dNG Harderwijk 24-8-1642)
 6. Haasken (dNG Harderwijk 7-5-1646)
 7. Rutger (dNG Harderwijk 7-2-1649)

TerugBegin van generatie


2.446   Bert COOPS

FamilienaamIndex 2.446Vader 4.892Moeder 4.893

Geboren voor 1610


Huwt voor 1635

2.447   N.N.

Index 2.447 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob (dNG Elburg 13-9-1635)
 2. Mettien (dNG Elburg 21-1-1638)
 3. Mettien (dNG Elburg x-10-1639)
 4. Cornelissien (dNG Elburg x-9-1641)
 5. Jannetje Zie 1.223

TerugBegin van generatie


2.448   Tijs N.

Index 2.448 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1645

2.449   N.N.

Index 2.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Tijssen Zie 1.224
 2. Annetje Tijsdr (hypothetisch), doopgetuige bij en kind van Wiggert Cornelis Vooijs in 1697

TerugBegin van generatie


2.450   Wigger Simons HODENPIJL

FamilienaamIndex 2.450Vader 4.900Moeder 4.901

Geboren voor 1620
Overleden Maassluis voor 29-5-1647

Bij huwelijk jonggezel op de Wagenstraat

Index Weeskamer Maassluis (Hogenda 2014: no 4 fol 118 dd 29-5-1647) Weeskinderen van Wigger Symons van Hodenpyl en Leuntge Bastiaensdr.: Maria Wiggersdr oud 1 jr. en 11 mnd., en Symon Wiggertsdr oud 28 weken


Huwt Maassluis NG 15-5-1644

2.451   Leuntge BASTIAENS

FamilienaamIndex 2.451 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Doop niet aangetroffen in NG Maassluis

Overleden Maassluis

Bij huwelijk jongedochter op de Voorvliet

Mogelijk dochter (in eerste echt) van Bastiaen Simonsz, die als weduwnaar op de Voorvliet te Maassluis trouwt NG Maassluis 1-10-1623 met Maertgen Jorisdr jongedochter wonend in Maasland

Index Weeskamer Maassluis: za. Bastiaen Symons 22- 2-1627 2, f. 79v gehuwd met Maritgen Joris; eerder weduwnaar van Joosgen Claesdr.

ORA Maassluis (inv.nrs. 49-59, index) vermeldt Bastyaen Symonsz 4- 4-1618 (inv no 49, f.225) en 10- 4-1621 (inv no 50, f. 78 stierman) en zaliger Bastiaen Sijmonss 4- 6-1646 (Inv no 57, f.148v; 4- 6-1646 inv no 57, f.149)


Zij huwt (2) Maassluis NG x-11-1647

Claes HENDRICKS

FamilienaamIndex

Jongman van Vlaardingen, woont in de Gouden (L)eeu(w).

Kinderen (Hodenpijl)

 1. Maertje Zie 1.225
 2. Simontje (dNG Maassluis 4-11-1646)

Kinderen (Claesz)

 1. Henrick (dNG Maassluis 13-8-1648)
 2. Jacob (dNG Maassluis 18-2-1652)
 3. Jan (dNG Maassluis 5-12-1653)
 4. Lijsbeth (dNG Maassluis 30-12-1654)
 5. Jan (dNG Maassluis 18-11-1657)

TerugBegin van generatie


2.452   Pieter Willems KEIZER

FamilienaamIndex 2.452Vader 4.904Moeder 4.905

Geboren Hillegom dNG

Woont Katwijk a/d Rijn. Wordt bij de geboorte van zoon Dirck aangeduid als Pieter Willemsz van Schou. Eerste noch tweede huwelijk in Hillegom NG aangetroffen.

Hoofdgeld Katwijk 1623: Pieter Willemsz (Katwijk aan Zee), huishouden groot ‘1 hooft’.


Huwt (1) ca. 1622

2.453   Annetje JACOBS

FamilienaamIndex 2.453 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 9-1-1639


Huwt (2) ca. 1640

Leuntgen CORNELIS

FamilienaamIndex

Vermeld bij doop 1642; naam nauwelijks leesbaar

Kinderen

 1. (uit 1) Marrytgen (dNG Katwijk/Rijn 17-9-1623), geen doopgetuigen vermeld
 2. (uit 1) Dirck Zie 1.226
 3. (uit 1) Aaltje (dNG Katwijk/Rijn Maart 1634), geen doopgetuigen vermeld
 4. (uit 1) Lowijsje (dNG Katwijk/Rijn maart 1636), geen doopgetuigen vermeld
 5. (uit 1) Jacob (dNG Katwijk/Rijn 9-1-1639, doopgetuigen Aldert Corss, Aegje Huybertsz)
 6. (uit 2) Maertje (dNG Katwijk/Rijn 19-10-1642, doopgetuigen Willem Dircxs Keyser, Dierckje Pietersz)

TerugBegin van generatie


2.456   Jan Cornelisse RIETKERKEN

FamilienaamIndex 2.456Vader 4.912Moeder 4.913

Geboren Leiden dNG Hooglandsche Kerk 18-2-1631, getuigen Cornelis Dircx, Dirck Jansz
Overleden Leiden na 27-1-1667, voor 1671

Bij huwelijk: lakenbereider aan de Boogaertsteegh, achternaam Leyenthoorn (sic). Huwelijksgetuigen: zijn oom Dirck Jans Jongedorst, haar bekende Claesgen Heyndricxdr

Niet verwarren met de op 27-4-1654 (Poorterboek f. 125) als mosselvaarder uit Leidschendam ingeburgerde Jan Cornelissen.

Op 27-1-1667 als Jan Cornelissen de eerste ondertekenaar (van 14) van een request van de gemeene lakenvollers aan het gerecht om een invorderingsregeling voor vollonen uit te breiden. Niet-ondertekenaars, sprekend bij een vergadering over dit verzoek, merken op “dat de versouckers sijn veel broddelaers”. (Posthumus 1918 dl 5:585)


Huwt Leiden NG ot 26-4-1652

2.457   Aaltje Jans van COMMENE

FamilienaamIndex 2.457Vader 4.914Moeder 4.915

Geboren Woerden
Overleden Leiden na 15-5-1672

Volgens genealogie Rietkerken Sommene. Ook (bij huwelijk) Comeny. Woont Leiden (1652) Papegraft, Boomgaardsteeg (1671).


Zij huwt (2) Leiden NG (ot) 5-3-1671

Jacobus Jans van DUYREN

FamilienaamIndex

Weduwnaar a.d. Coenesteeg; voor zover bekend geen kinderen uit dit huwelijk.


Huwt (1)

Marytje Thyssen TRIOENS

FamilienaamIndex

Woonden aan de Coenesteeg; ouders van (1) Jan (dNG Hooglandse Kerk 25-12-1660, getuigen Jacob Jansz en Anneke Cornelis); (2) Mathijs (dNG Hooglandse Kerk 23-1-1663, getuigen Andries van Duren, Pieternele N.); (3) Nicolaes (dNG Hooglandse Kerk 21-9-1664, getuigen Jan Jansz van Duijre en Willemtje Cornelis van Ee); (4) Andries Pietersker 28-7-1666, getuigen Jan Jans van Dueren en Willemijntje Cornelis van Ee); (5) Daniel (dNG Hooglandse Kerk 9-9-1668, getuigen Jan Jans van Dueren en Willemijntje Cornelis van Ee)

Kinderen

 1. Cornelis (dNG Leiden 23-9-1654 +in augustus 1727) Zie 1.228
 2. Willemtje (dNG Leiden 18-4-1657)
 3. Aghje (dNG Leiden 28-1-1660)
 4. Willemijntje (dNG Leiden 17-12-1662); huwt Leiden NG (ot; getuigen Aeltgen Commene haar moeder, Michel Delvois zijn vader) 29-10-1683 Jean Delfos alias Delvois (dNG Amsterdam 11-12-1661), droogscheerder aan de Uyterstegraft, zoon van Michiel Delfos (Del Foce) en Marie Pamaert (alias Plouvier)
 5. Aghie (dNG Leiden 1-7-1665)
 6. Johannes (dNG Leiden 27-5-1668)

TerugBegin van generatie


2.458   Lambert van WASSENBURG

FamilienaamIndex 2.458 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1610

Ouderschap (en huwelijk) nog niet geverifieerd.


Huwt Düsseldorf 23-9-1635

2.459   Entgen SONTAGS

FamilienaamIndex 2.459 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1615

Kinderen

 1. Lijntje Zie 1.229

TerugBegin van generatie


2.460   Pieter Pietersz ENKELAAR

FamilienaamIndex 2.460Vader 4.920Moeder 4.921

Geboren Arnhem 1606, dNG
Begraven Rotterdam 27-5-1657

Kleermaker; bij overlijden provoost. Niet gehuwd in Rotterdam.

ONA Rotterdam (inv no 149 fol 254/434 dd 5-7-1632) Daem Gijsbertsz, backer wonende op de Meent in De Schenckanne bekent 150 gld schuldig te zijn aan Pieter Pietersz Enckelaer. Als borg stellen zich Gijsbert Daemen, backer wonende in de Oppert bij ‘t Hoffpoortgen en Celitgen Thonisdr weduwe van Frans Jansz, camerbewaerder.

ONA Rotterdam 28-12-1642: Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaker, 36 jr, Arent Saymans, cleermaker, 35 jr, en Hendrick Muyshont, knoopmaker, 28 jr, verklaren op verzoek van Annetjen Hellegers, jongedochter, ook wonend alhier dat zij op 21 december j.l. ten huize van Gijsbrecht Heyndricxsz Starck, cleermaker, zijn geweest, waar ook ene Jan van der Heyden, commissaris van de Delffsche wagens aanwezig was, en hebben gehoord dat hij met een cleermakersdochter, die voorheen gewoond had in de kelder van het huis van doctor Bontius, een kind had gemaakt, en dat hij haar 60 gulden had gegeven om een ander het kind toe te wijzen en te laten opvoeden. Pieter Pietersz en Hendrick Muyshont verklaren dat zij Jan van der Heyden hebben horen zeggen dat zij het het kind heeft toegewezen aan ene Arien Willemsz, gewezen tolmeester van de Schans, dat de naam van de moeder Annetjen was, en dat haar vader daarna portier van de Hooftpoort is geworden, en dat hij nu is overleden.

ONA Rotterdam (464 fol 209 dd 10-12-1641) Dirck Lambertsz Hovelingh of Oovelinck, en zijn borg Harman Jacobsz van Rattinghen, beiden koordewercker, zijn 250 gulden schuldig aan Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, voor heden geleend geld. Dirck zal de borg vrijwaren.

ONA Rotterdam (464 fol 347 dd 21-1-1643) Geerloff Dircxsz Kuijck, herbergier, 37 jr, en Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, 36 jr, leggen een verklaring af op verzoek van Jannetje Verweer, vrouw van Jan Verweer, wachtmeester op ‘t Resiff Bernabock. Zij zeggen dat Jannetje 4 maanden gelogeerd heeft bij Geerloff Dircxsz. Zij heeft zich eerlijk gedragen en in die tijd haar belangen behartigd, te weten geld van de Westindische Compagnie vorderen en ontvangen, dat zij tegoed heeft van Cornelis Willemsz van Montfoort. Annetje Willemsdr, de moeder van Cornelis, had beslag op het geld gelegd, zodat Jannetje genoodzaakt was met Annetje overeen te komen dat Annetje 128 gulden zou genieten, maar het geld is bij de bewindhebbers gebleven omdat men daar begrepen had dat Annetje niet gemachtigd was het geld te ontvangen. Omdat Geerloff recht tegenover de deur van Enckelaer woont weten zij dat Jannetje buitengewoon veel moeite heeft gehad.

ONA Rotterdam (465 no 206 fol 333 dd 30-5-1645) Jan Barentsz van der Heij, moutmaker, is 100 gulden schuldig aan Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, voor heden geleend geld.

ONA Rotterdam (466 no 134 fol 234 dd 2-11-1646) Maertjen Heijndricxdr, bejaarde dochter, bekent dat zij aan Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaeker, schuldig is een som geld van 150 gulden.

ONA Rotterdam (467 no 9 fol 19 dd 26-2-1648) Jacob Joosten Bueret, gemachtigd, op 20-12-1645 voor notaris Cornelis Brouwer te Delft, door Sara Lambrechts, vrouw van Gerrit Gerrits, schipper, verkoopt aan Pieter Pieters Enckelaer een huis op de hoek van de Begijnestraet, belast met 1900 gulden, en verder voor 2300 gulden. Belendingen: ten ten zuiden de Heerestraet en ten noorden Gerrit Dircx Schuttelen, strekkend tot de Hans Toorn.

ONA Rotterdam (467 no 135 fol 254 dd 14-4-1648) Maertjen Heijndericx Winter, ongehuwde bejaarde dochter, als hoofdschuldenares, en Pieter Jans Vos en Pieter Pieters Enckelaer, cleermaker, als borgen, bekennen een schuld van 400 gulden te hebben aan Pieter Bonnecroij, hoedemaker, ter zake van een lening.

ONA Rotterdam (467 no 50 fol 99 dd 3-5-1648) Pieter Pieters Enckelaer, cleermaker, als hoofdschuldenaar, en Pieter Jans de Vos, als borg, bekennen een schuld van 500 gulden te hebben aan Gerrit Gerrits Storm, ter zake van een lening.

ONA Rotterdam (467 no 259 fol 494 dd 12-10-1649) Maertjen Willems, weduwe van Aert Teunisz, machtigt Lijsbet Jans, weduwe van Jan Fransz Keijser, om van Teun Adriaens, alias Lichte Teun, te Middelburch in Zeelandt, het geld te eisen dat zij tegoed heeft als beschadigde borg, ten gunste van Pieter Pieters Enckelaer.

ONA Rotterdam (468 no 153 fol 269 dd 10-1-1651) Claes Claesz van der Dussens, 43 jaar, Jacob Jansz de Haes, 50 jaar, en Cornelis Claesz Kruijck, 35 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Claes Claesz de Bode. Van der Dussens heeft in 1645 gezien, dat Gerrit Jansz van Hemert heeft staan hakken in de ondermuur, de gevel, van het huis van de Bode, aan de westzijde van de Nieuwekerkstraat. Dit is nu de zijmuur tussen het huis van de Bode en dat van van Hemert. De Haes en Kruijck zeggen, dat ze gehoord hebben dat Pieter Pietersz Enckelaer zei hetzelfde gezien te hebben.

ONA Rotterdam (374 fol 48 dd 13-3-1650) Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaecker en provoost, bekent 500 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Gerritsz Stam. Hij ontslaat Pieter Jansz de Vos van de borgstelling volgens de akte van 03-05-1648, gepasseerd voor notaris Pieter van Leencop of Leeucop. Hij machtigt Maerten Deijm en Cornelis Pieck, procureurs.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 11-1-1658: Pieter de Vosch, kleermaecker, en Jan Adriaensz van Polanen zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Pieter Enckelaer, daar moeder af is Grietgen Cornelisdr, enz.

Cornelis Enckelaer (zoon) en Grietgen Waerts zijn 9-1-1660 getuigen bij de doop van Cornelis, zoon van Pieter de Vos en Maria de Vos.


Huwt ca. 1630

2.461   Grietje Cornelis WAERTS

FamilienaamIndex 2.461Vader 4.922Moeder 4.923

Begraven Rotterdam 29-5-1661

Kinderen

 1. Cornelis (*Rotterdam +Leiden na 1681); HUWT Leiden (ot) NG 17.6-1665 (Alphen 5-7-1665) Jannetje Lamberts weduwe Paul Jans van Heynsbergen, uit Alphen. Lakenbereider a.d. Nieuwe Voldersgraft (na 1665), tot 1665 St. Jacobsgraft. Klein familiegeld Leiden 1674: brandwijnschenker (slecht), Nieuwmaren, 6 penningen belasting.
 2. Annetje (*Rotterdam +Leiden); huwt Leiden NG (ot) 15-3-1671 Frans Joosten Pell (uit dit huwelijk geen kinderen); hij huwde (1) Leiden NG 17-4-1655 Jantje Baltus Richter; uit dit huwelijk zes kinderen; huwt (3) Leiden 7-4-1672 Elsge Jans van Lier (bBuiten Leiden 7-7-1678); uit dit huwelijk 3 kinderen; huwt (4) Leiden NG 4-5-1679 Lysbeth Pieters de Melican, weduwe Andries Samuelsz van Aerschot, wonend Rapenburch over Falydebagijnhoff; uit dit huwelijk 7 kinderen, de laatste op oudjaar 1690.
 3. Pieter (+Leiden b 28-3 a 4-4-1705) Zie 1.230
 4. Beatrix; genoemd in testament Pieter 1673.
 5. Aaltje (+Cool 28-2-1724 bCool 1-3), huwt Delsfhaven 8-11-1671 Huijbert Lauwerentse van Winterbeeck (bHillegersberg 12-10-1713 (in de kerk, kleed van f 3.-.-, onder ‘t Swane Eylant)), beiden wonen bij huwelijk te ‘s Gravenhage
 6. Jan (Pieters Onklaer, +Rotterdam 12-7-1665), jongman

TerugBegin van generatie


2.462   Jan van der WILDE

FamilienaamIndex 2.462 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Voorburg voor 6-5-1672

Werd in NG doopboek 1643 aangeduid als Meester. Huwelijk niet in Voorburg aangetroffen.

Lidmaten NG Voorburg (1666) vermeldt Jan de Wilde en zyn vrouw Tanneken; in 1674: Jan van der Wilde en zijn vrouw, (zijn naam is doorgehaald; kennelijk gestorven voor 1688); Tanneke de Wilde, afzonderlijk vermeld 1674, 1688.

Vermeld in de 200ste penning van Leiden (1674): kinderen en erven Jan de Wilde, Wanthuys aan de Nieuwe Rijn, aanslag van 16-13-4. Voor eenzelfde bedrag worden ook de erven van een Quirijn de Wilde aangeslagen.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021 inv.nr. 8, f. 123v dd 1-8-1654) Verkoper: Stijntgen Adriaensdr, weduwe, geassisteerd door Dirck Cornelisz den Rijger en Cornelis Pietersz Pijll, haar mondige zonen. Koper: Jan van der Wilden, gerechtsbode. Betreft: Huis, westeinde van het dorp (O: Cornelis Claesz Bodegraven; Z: Heerweg; W: Joris Leenaertsz; N: Francois van Halewijn) Som: ƒ 400,- contant en een custingbrief van ƒ 1.100,-.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 8, f. 256 dd 18-5-1658) Verkoper: Roelant Joosten van Oostvoorendijck, scheepmaker. Koper: Jan van Leeuwen, secr. die het weer terugverkocht heeft aan Roelant Joosten Betreft: Jan van der Wilde, gerechtsbode, heeft – ‘uit cracht van seeckere acte van willige condemnatie van dese gerecht, geimpetreert bij Jan Handelo woonende in s’Gravenhaege, requirant in date den ix september 1656 inhoudende de som van eenentwintich gulden mitte costen, gedecerneert op seeckere boelcedulle van meubelen, goederen en wolle lappen, lakens en karzaijen alhier binnen Voorbug openbaerlijck opten ix februarij 1656 verkocht, ten laste van Roelant Joosten van Oostvoorendijck, scheepmaker, alhier gerequireerde en gecondemneerde naer voorgaande sommatie en renovatie, mitsgaders versocht aenwijsing van goederen van s’heeren wegen in arrest genomen heeft- seecker stuckge teeland, groot omtrent 1,5 hont, na proclamatie van biljetten binnen Voorburg en Delft te koop geboden.’ [Verkoopdag was 02-12-1656] Bevestiging van rechtswege op de huidige datum. Locatie: Oosteinde zuidzijde (O: Cornelis Crijnsz Corper; Z: Joost Roelantsz met de scheepmakerij; W: Het gemene uitpad van vier voet; N: Heerweg) Som: ƒ 365,-.

ORA Voorburg (inv no 68 dingboek civiel, gerechtsdag 2-10-1660) De weduwe van Jeremias de Pijper apotecaris in den haege, contra Jan vander Wilde bode alhier; betaling van fl 11.10.0 voor geleverde medicijnen. (16-10-1660) (30-10-1660) (13-11-1660) inhoudelijke behandeling; Vander Wilde beweert betaald te hebben. Dupliek verwacht.

ORA Voorburg (inv no 68 dingboek civiel, gerechtsdag 24-9-1661) Maria Adelinghs weduwe Barthout Jacobsz de Bruijn contra Jan de Wilde gerechtsbode en zijn meesters die hem last hebben gegeven (in haar zaak tegen Gerrit Adriaens Wissingh)

ORA Voorburg (inv no 68 dingboek civiel, gerechtsdag 29-9-1663) Jan vander Wilde contra Frans Zegers alhier

ORA Voorburg (inv no 68 dingboek civiel, gerechtsdag 7-11-1665) Leuntgen Aems Gerdijn weduwe Pieter Thonisz vs Jan vander Wilde, bode, betaling van Fl 22.0.0 (21-11-1665, 5-12-1665) vermeld, aangehouden (19-12-1665) vonnis: veroordelen gedaagde tot betaling.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 9, f.267 dd 14-5-1667) Verkoper: Leuntge Aemen Gerdijn en nu zaliger Pieter Thonis Nieuwesloot. Koper: Lenaert Pietersz van der Croes. Jan van der Wilde, gerechtsbode, legt beslag op een huis, n.a.v. het niet aflossen van twee termijnen door verkopers, n.a.v. de verkoop van een custingbrief op 15-04-1664 door Samuel Jansz Vengier aan Agata de Moll ten laste van verkopers. Het huis is geveild. Locatie: Herenstraat zuidzijde (O: Willem Claesz Bodegraven; Z: Kinderen van Pieter Sijmonsz van Meurs; W: Henrick van Galen; N: Herenstraat) Som: ƒ 1.475,-.

ORA Voorburg (inv no 10 fol 98v 24-11-1671) Jacob Waellinghs Veen verkoopt aan Jan vander Wilden een huis aan de zuidzijde van de Heerstraat in Voorburg tussen Huijch Pieters Verboon en Thonis Jansz Noordenbaen voor Fl 1100. (idem fol 99) Jan van der Wilden belooft de koopprijs af te lossen met fl 100 ‘s jaars plus interest.

ORA Voorburg (inv no 10 fol 237 dd 17-4-1680) Willemtge Jacobs van der Lee, eerst weduwe Henrick Willems Westerhout, ni van Jan van Swieten, verkoopt aan Jan vander Wilden gerechtsbode alhier een huis, stal, erf met kaatsbaan plus de tuin ‘ofte bleijckvelt’ ten noorden van de kaatsbaan, aan de noordzijde van de heerstraat in Voorburg; kosten fl 1000 contant, nog fl 1000 contant, en een schuldbrief voor de resterende fl 3300. (idem fol 238 en 238v: schuldbrieven.


Huwt ca. 1642

2.463   Tanneke Dirx QUANTS

FamilienaamIndex 2.463Vader 4.926Moeder 4.927

Overleden Voorburg na 1683, voor 18-1-1700

ONA Den Haag (165:261 dd 3-3-1644) Testament van Maeijcken Andries, jongedochter, ziek te bed liggende, legateert aan haar nicht Tanneken Quants (marge: vrouw van Mr Jan de Wilde te Voorburch) haar beste tabbert en Camericx neusdoek, en aan Tannekes dochter drie linde (linnen) neusdoeken met kant. Verdere legaten (vooral kleding) aan Janneke Hendricks, jongedochter, Neeltje N., Lijsbeth Las… huisvrouw van Gerard Maes. Erfgenaam is verder Lijsbeth Peeters huisvrouw van Jan Matthijs haar moeije (tante), met de verplichting twee donaties van 6 en 20 gulden uit te reiken aan de huisarmen.

Belending: Weduwe van Jan van der Wilde, bode, met een gemeenschappelijke scheimuur, dd 6-5-1672; vanaf nu wordt Jan de Wilde jr als bode vermeld; 1681: Jan van der Wilde, bode en herbergier.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 12, f.3v dd 18-1-1700) Verkoper: Pieter de Smet, meesterverver, gehuwd met Anna van der Wilden, en Pieter Enkelaar, gehuwd met Elisabet van der Wilden, beiden te Leiden, als voogden over de minderjarige kinderen van Jan van der Wilden zaliger, in zijn leven bode, alsmede over de minderjarige kinderen van Pieter Enkelaar; Jan van der Wilden, nu bode, meerderjarige zoon van de voornoemde Jan van der Wilden. Koper: Andries van der Haar, guarde du corps van de koning van Groot Brittannie; neef en zwager van de comparanten, gehuwd met Geertruij van der Wilde, dochter van voornoemde Jan van der Wilde. Betreft: Huis met een gang; aan comparanten toegekomen als erfenis van Tanneke Dirks Quant, in leven echtgenote van Jan van der Wilden den Ouden. Locatie: Herenstraat noordzijde; Westeinde van het dorp (O: Pieter Bodegraven; Z: Herenstraat; W: Wilmpje van der Lee, weduwe van Jan van Swieten; N: Francois van Halewijn, heer van Werve) Som: ƒ 950,- met een lening van ƒ 600,- bij Diderik Thomasz.

ONA Leiden (notaris Jacob Blommendal, inventarisnummer 1599, aktenummer 74 fol 252 dd 19-8-1701) Monsr Pieter Enckelaer verklaart dat Jannetje Dircks Quant in haar leven weduwe Jan van der Wilde gerechtsbode van het ambacht Voorburg op 22-10-1680 had getesteerd, en tot voogd van haar minderjarige kinderen had aangewezen haar zoon Jan van der Wilde en Monsr Pieter de Smet; Jan de Wilde was overleden en daarom had De Smet op 26-8-1699 Pieter Enckelaer in Jans plaats laten benoemen. Na de dood van Pieter de Smet liet Pieter Enckelaer diens zoon Abraham de Smet benoemen. Abraham accepteert het voogdijschap bij dezen.

NB: er moeten dus tot minstens 1699 ongehuwde dochters zijn geweest.

Kinderen

 1. Anna (dNG Voorburg 6-4-1643, geen getuigen vermeld), waarschijnlijk de Anna van der Wilde Jansdr die, wonend Voorburg, huwt (op attest van Leiden NG 6-4-1662) Pieter de Smet Fransz (*Haarlem, verruwer, wonend Langegraft)
 2. Kinderen
  1. Adriana (dNG Leiden Marekerk 14-5-1663), getuigen Jan van der Wilde, Adriana Fabricius
  2. Adriana (dNG Leiden Hooglandse Kerk 24-4-1664), getuigen Jan van der Wilde, Adriana Fabricius
  3. Abraham (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 23-2-1666), getuigen Abraham du Forest, Engeltie Fabricius
  4. Josijna (dNG Leiden Marekerk 14-12-1667), getuigen Coenraet Dagenos, Tanneke Dircks Quants
  5. Tanneke (dNG Leiden Pieterskerk 18-12-1669), getuige Elizabeth van der Wilden
  6. Pieter (dNG Leiden Marekerk 23-12-1671), getuigen Barend Barendinus, Engeltje Fabritiusdr
  7. Johanna (dNG Leiden Marekerk 9-1-1675), getuigen Barent Barendinus, Elizabet de Wilde
  8. Pieternelle (dNG Leiden Hooglandse Kerk 6-4-1678), getuigen Willem Verhoeven, Teutgen Hendrickx, Janneken Dirckx
  9. Johanna (dNG Leiden Marekerk 17-9-1679), getuigen Pieter Enkelaar, Tanneke Dirksdr Quants
  10. Johanna (dNG Leiden Hooglandse Kerk 27-5-1681), getuigen Adriaen Faricius, Maria Hummelingh pro Catharina Verhoeven, tweeling
  11. Johannes (dNG Leiden Hooglandse Kerk 27-5-1681), getuigen Hermanus Hegman, Hendrijck Heghman, tweeling
 3. Lysbeth (*Voorburg dNG ? +Leiden b 4-10-1680) Zie 1.231
 4. Johannes (dNG Voorburg 5-12-1649, geen getuigen), huwt Voorburg NG 27-1-1669 Aagje Cornelissen Hofwegen, als weduwe 24-5-1713 wonend in de herberg van De Buijs
 5. Kinderen
  1. Johannes (dNG Voorburg 21-6-1671)
  2. Geertruij (dNG Voorburg 3-1-1674)
  3. Dirck (dNG Voorburg 30-4-1685)
  4. Cornelis (dNG Voorburg 9-10-1689)
  5. Tanneke (dNG Voorburg 13-4-1692)
 6. Geertruij van der Wilde, huwt (naar neef) Andries van der Haar, guarde du corps van de koning van Groot Brittannie (Willem III)

TerugBegin van generatie


2.468   Gillis Cornelisz van QUEBORN

FamilienaamIndex 2.468Vader 4.936Moeder 4.937

Gedoopt NG Rotterdam 7-11-1619
Overleden Rotterdam 26-10-1681 b 31-10

Houtkooper; houtkoopman, 1639-63 in de Hoogstraat te Rotterdam, 1680 Lamsteeg. In Bergen op Zoom borg (?) voor apotheker Adriaen van Alphen in een schuld (NA BoZ inv nr 42 akte 84 fol 251-2). In 1663: meester witwerker.

Niet verwarren met de CG die in 1632 en 1639 volgens ONA Rotterdam in Princelant woont – die is te jong!

Notarieel Archief Rotterdam: woont 1632 in Princelant, gemachigd om een schuld te incasseren. Komt samen met zijn vrouw Bette voor in een boedelinventaris uit Delfshaven 1679, als schuldenaar door een hypotheek op haar huis in de Lamsteeg, oorspronkelijk afgesloten met Harmen Jansz van den Heuvel.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0067 fol 590-590v no 281 dd 1-7-1639) Gillis Cornelissen van Queborre, houtcramer van Rotterdam, als man van Anneken Jans van Alphen, heeft geld gekregen van zijn zwager Adriaen van Alphen, apotheker, voor een obligatie van fl 1675.-.- getekend Dordrecht 1637; een pandbrief van fl 1600.-.- ten laste van Cornelis Goeijaerts, overleden, op een huis huis bij de Boterbanken in Willemstad; nog 650.-.- ten laste van dezelfde en de weduwe van Cornelis Goeijaert; Adriaen had nog van Govert van Alphen te ‘s-Gravenmoer, oud secretaris, ontvangen op 24-3-1632 fl. 470.-.- die Govert (?) schuldig was aan Adriaen Jans Panis te Roosendaal. Adriaan heeft de brieven overhandigd gekregen.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0067 fol 393 no 193 dd 26-8-1640) Adriaen van Alphen, namens zijn zwager Gillis Cornelis van Queborren en Anneke Jans van Alphen diens vrouw, houdende een paijbrief van fl 640 van Cornelis Goeijaerts over verkoop van een huis in Willemstad waarop niet betaald is; hij machtigt Maria Walen, weduwe Cornelis Reijnertsen de Vos (sic), in leven burgemeester van Zundert, om namens hem de achterstallige gelden te innen.

ONA Rotterdam (329 fol 321 dd 27-4-1641) De notaris wendt zich met 2 getuigen namens Jan van der Kemp en Gillis Cornelisz Queborre in het dorp van Poortugael tot Pieter Adriaensz Durven, en hem gerechtelijk verbieden in naam van de erfgenamen van Adriaen Hendricxsz Durven 2 gemeeten lants en een dijck, genaamd De Kruijsdijck, met een huis en boomgaard, gelegen onder Poortugael in het openbaar te verkopen, aangezien deze landen, dijck, huis en boomgaard door hen als naaste erfgenamen en nakomelingen van Cornelis Cornelisz Beyes alias Heerbroer zijn aanbestorven, door wie deze landen als vazal van de grafelijkheid van Hollant te leen zijn gehouden. Pieter Adriaensz Durven antwoordt dat hij de verkoop zal doorzetten, en de gelden onder arrest zal laten.

ONA Rotterdam (262 fol 656 dd 28-1-1641) Johan Dionijsse verkoopt aan Gillis Cornelisz Queborre, houtcramer, een huis en erf staande op de Huydebrugge aan het begin van de Kipstraet, voor 4.800 gulden. Op het huis rust een hypotheek van 1.800 gulden die voor rekening van de koper komt. Belendingen: Frans Jacobsz Cray, Piter Arentsz Blenckvliet en strekt tot aan de brouwerije van de erfgenamen van Guilliame de Lohierville.

Idem (fol 658 dd 30-1-1641) Cornelis Panser,appothecaris, verkoopt aan Jacob Cornelisz Queborre, houtcramer, een huis en erf staande en gelegen in de Hoochstraet voor 9.400 gulden waarvan nog een hypotheek van 4.000 gulden tot last van de koper komt en met die voorwaarden die nu gelden voor de tegenwoordige huurder Gillis Cornelisz Queborre, broer van de koper. Het huis grenst aan Mathijs van Rossem, Basteijbacker, Jan Brandt en Jan Jansz de Walsche.

ONA Rotterdam (305 fol 82 dd 12-5-1643) Gillis Cornelisz Queborre, coopman, machtigt Jacob Bonsinck, procureur te Utrecht, om bij Dirck Jans, wielmaker, te Utrecht 62 gulden en 6 stuivers te innen. Deze heeft dit geld ontvangen van Hendrick Barents van Casteelen.

ONA Rotterdam (308 fol 72 dd 27-6-1645) Dirck Heijmensz, gerechtsbode, en Gillis Queborn, houtcraemer, verklaren op verzoek van Anthony van Oppijne, houtcramer, dat zij gisteren door de laatste zijn ontboden om de goederen te bekijken die zich in een groot vat bevonden, gemerkt met nr. 27, die hij zou openen, hem toegezonden door N. van Nurenburch. Na inspectie ontdekten zij dat zich hierin verschillende goederen bevonden, maar dat het vat half leeg was.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0042 fol 251 no 84 dd 6-7-1647) Adrian van Alphen apotheker en Jacob Bolck chirurgijn, machtigen Gillis Cornelisz Queborn, koopman te Rotterdam, een schuld te innen van jonker George Selwijn, gewezen luitenant.

ONA Rotterdam (172 fol 82 dd 8-10-1650) Gillis Cornelisz Queborn, houtcramer handelend in opdracht van Frederick van Duysburch, wielmaker en zijn vrouw Catharina Welinck, wonend te Nijmegen ter ene en Cornelis van de Riviere, coopman, ter andere zijde sluiten een overeenkomst over de opvoeding door Duysburch en zijn vrouw van de zoon van Catharina Welinck, genaamd Jan Cornelisz, 14 jaar oud, voor haar huwelijk met van Duisburch verwekt door van Riviere.

ONA Rotterdam (inv. Nr 313 no 70 fol 117 dd 29-4-1652; Thuis opgesteld 12-3-1642, in gezegeld couvert op 13-3-1642 door notaris Aernout Hofflant bekrachtigd). Olografisch mutueel testament op de langstlevende in volledige gemeenschap van goederen van Gillis Cornelisz Queborre en Anna Jansen van Alphen. De overlevende ouder beschermt eventuele kinderen tegen alle nooddruft en zorgt dat ze onderwijs krijgen, voldoende op te kunnen lezen, schrijven, rekenen en een beroep uit te oefenen; bij vooroverlijden krijgen de kinderen een kindsdeel, een uitzet van bed en toebehoren, en een bedrag van 600 Rijnsgulden (als deze zich naar advies van laatstlevende hebben gevestigd en gehuwd).

ONA Rotterdam (368 fol 162 dd 13-2-1655) Lysbeth de Riviere, weduwe van Jan Gale, verhuurt voor eigenaar Gillis van Queborn, het huis van Gillis op de Huydebrugge, achter het raadhuis, aan Willem Pietersz van Stolwijck. De huurperiode bedraagt 2 jaar, voor een huur van 300 gulden per jaar.

ORA Breda (inv no 536 f 102r/v dd 16-2-1657) Gielis Cornelis Queborre, last & procuratie van Elisabeth Jans Betten zijn vrouw verkoopt aan Jan Henricx Couwenberg de gerechte helft van huis & erf genaamd Het Vercken waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Cuijsen, marktschipper op Amsterdam; Elisabeth erfde dit bij dood ouders. Koopprijs fl 900.-.-, te voldoen over een jaar.

ORA Breda (inv no 536 dd 12-3-1657 fol 113v, 114r) Johannes van Alphen, apotheker, voor Elisabeth Jans Bette, huisvrouw van Gillis Cornelis Queborre te Rotterdam, draagt over aan Jan Henricx Couwenberg de gerechte helft van huis & erf genaamd Het Vercken (marge: voldaan door Govert Couwenberg, 1675 ??) (…) Jan belooft de fl 900 op 1 mei 1658 koopsom te betalen (Marge: Elisabeth verklaart dat betaald is fl 600 op 29-5-1658; Gillis: de rest is betaald op 16-6-1658).

ONA Rotterdam (316 fol 362 dd 17-4-1657) Jacobmijna Walen, bejaerde dochter, wonende te Dordrecht, zuster en erfgename volgens testament van de overleden Maeyken Walen, verkoopt haar sarche en graffplaetse gelegen in ‘t hoogekoer in de St. Laurenskercke nr. 66 met het opschrift Maeyken Waelen en draagt het over aan Gillis Corneliss Queborn. Zij zegt voor de overdracht volledig betaald te zijn.

ORA Breda (inv no 536 dd 24-6-1658 fol 226rv 227r) Frans Aertsen Borchgraeff, marktschipper van Breda op Amsterdam, is schuldig aan Gilis Cornelis Queborn man van Elisabeth Jans Bette en Johannes Toussin (Toussaint) man van Adriaenken van Doren, de voogden van het nagelaten weeskind van Jan van Doren in leven marktschipper op Amsterdam en man van Odilia Jans Betten, fl 2015.-.- voor de overname van diens boot. (Marge: diverse delen van de schuld afgelost, o.a. aan Queborn en aan de grootmoeder Margrieta Jacob Dirven).

ONA Rotterdam (369 fol 131 dd 10-12-1660) Harman Jansz van den Heuvel verkoopt aan Gilles Cornelisz Queborn een huis en erf aan de westzijde van de Lombertstraet met een gang en steech, voor 1350 gulden. Belendingen: Frans Joppen,Jan Janz van Duyren, de Rotte.

ONA Rottredam (319 fol 214 dd 11-7-1662) Jan Jansz van Duijren en Gilles Cornelis Queborn sluiten een contract over de betimmering van de waterafvoer op de erfscheiding.

ORA Breda (inv no 537 dd 11-05-1661 fol 145r) Margriet Jacob Dirven met procuratie van Gillis Cornelis Queborn, voogd van het weeskind van Jan van Dorenheeft obtvangen van Sr Willem Lips, vorig eigenaar van het huis De Witte Clock fl 280 tegen rente van fl 16.9.2 per jaar, met nog fl 70 voor verlopen jaren, te samen fl 350.-.-, waarmee de bestaande schuld is voldaan.

ONA Rotterdm (319 fol 294 dd 16-5-1662) Elisabeth Jans Bette, echtgenote van Gillis Cornelis Queborn, machtigt haar man om haar huis en erf op rente te zetten. Het huis is gelegen aan de westzijde van de Lombartstraet, en is belend ten zuiden door Adriaen Maertensz, en ten noorden door Jan Jansz van Duijren.

ONA Bergen op Zoom (Inv nr 113 fol 58 dd 16-7-1663) Hester Gillis Queborn, machtigt (als gemachtigd door haar vader Gillis te Rotterdam) Philips Louwerens Scheuringh om van Matthijs Colen, stoeldraaijer en winkelier alhier verschuldigd geld over door haar vader geleverd hout te innen.

ONA Rotterdam (247 fol 150 dd 1-11-1663) Harman Jansz van den Heuvel, coorncoper, machtigt Cornelis Pietersz van Stolwijck, verruwer, om namens hem van de voogden van de kinderen van de overleden Elisabet Jansdr Bette, gewezen huisvrouw van Gillis Cornelisz Queborn, of van de bezitters van het nagelaten huis aan de westzijde van de Lombertstraet, volgens een rentebrief van 19-02-1661 geld te ontvangen over verlopen termijnen van een kapitaal van 1.200 gulden. De akte is nietigverklaard op 04-05-1669 door Cornelis Pietersz van Stolwijck.

ONA Amsterdam (inventarisnummer 2978, aktenummer 304738, notaris De Jager, dd 2-2-1664) Mathijs Crayers, curator van de insolvente boedel van Hendrick en Jan Mouwerits, en van Jannitgen Gerrits laatst weduwe Jan Jans Vijch, geeft volmacht aan Francoys Niedijck, koopman in Rotterdam, om voor de boedel van de Mouweritsen schulden te innen van Gillis Queborn en Willem Andries Schrijver; idem voor de boedel van Jannitgen Gerrits van Guilhelmis Robertij.

ONA Rotterdam (397 fol 243 dd 23-3-1664) Gillis Cornelisz Queborn, Jan Jacobsz van der Wiering en Jasper Corstiaense, allen meester witwerckers, leggen een verklaring af op verzoek van de meester witwerckers van Delff. Zij zeggen dat de Rotterdamse witwerckers, met speciale toestemming van de heren van de wet d.d. 18-4-1658, vrijelijk alles wat in hun winkels gemaakt wordt mogen verkopen zoals tafels met gedraaide stijlen, schotelrekken, luyrkastjes, voeten van clavecymbels, toonbanken e.a., alles van zacht hout, zoals zij ook Oostindische en zeezeekisten en allerhande losse werken mogen maken, gerelateerd aan het witwerken. Zij mogen dergelijke voorwerpen vrij maken en verkopen, zonder verhindering door het St. Josephsgilde.

ONA Den Haag (435:147 dd 19-11-1664) Gillis van Queborn, koopman te Rotterdam tegenwoordig hier te Den Haag, als voogd van Maria, nagelaten kind van Jan van Dooren, schipper van Breda op Amsterdam, machtigt Adriaan van Veen om de erven van Mathijs Cnollert voor de Raad van Brabant te vervolgen.

ONA Den Haag (516:233 dd 17-7-1665) Gillis Queborn te Rotterdam geeft aan dat Govert van Alphen, secretaris van Breda, Adrianus van Alphen, burgemeester van Bergen op Zoom en Johannes van Alphen, oud-schepen van Breda, volgens vonnis van x-6-1664, hem hebben opgedragen te betalen fl 361, nog eens fl 1000 en fl 600, ook uit goed van zijn vrouw Elisabeth Bette; Gillis laat nu al zijn goederen in Brabant bij opbod verkopen.

ORA Breda (inv no 537 dd 8-1-1666 fol 197v -199r) Johan Meijers met last en procuratie van Gillis Cornelis Queborn ook voor de erfgenamen van Elisabeth Bette diens tweede vrouw zaliger, en als voogd van haar kinderen volgens testament (Rotterdam 29-3-1663); Govert van Alphen mede voor zijn broer Adriaan; in re vonnis Raad van Brabant in Den Haag van 22-7-1665; verkopen aan Johan van Alphen oud-wethouder tot Breda een schuldbrief van fl 600.

ORA Breda (inv no 537 dd 18-2-1666 fol 206r -207r) Johan Meijers met last en procuratie van Gillis Cornelis Queborn ‘coopman in houtwerck’ (etc. etc. nazaten Elisabeth Bette) plus Johan van Alphen voor zijn broeders, verkopen aan Sr Pieter Pauwels secretaris van ‘s-Gravenmoer een obligatie aan Gillis Queborn groot fl 200 tegen 5% (dd 12-12-1663) van Abraham van Eesingha. (Marge: betaald door Eesingha aan Pauwels 1-6-1675)

ONA Rotterdam (807 fol 341 dd 24-5-1667) Jan Cornelisz, zoon van Catharina Welinck en Cornelis de Reviere, Gillis Cornelis Queborn, in opdracht van Frederic van Duisborch, verklaren dat tussen Cornelis de Reviere en Catharina Welinck een contract is gemaakt tot betaling van 400 gulden, aan Jan Cornelisz. Hij verklaart dat hij van Bernard van Outheusden, als voogd van Arent de Reviere, zoon en erfgenaam van Cornelis de Reviere, de goederen en 400 gulden heeft ontvangen. Contract opgemaakt bij notaris Nicolaes Vogel, op 08-10-1650.

ORA Breda (inv 279 (allerhande akten) dd 25-9-1675 fol 102) Gillis Cornelissen Queborn , Pieter van Zanten koopman in wijn , Cornelis Wijnicxbergen, Joannes van Bavel, tavernier, , Jan Claasen Blesers en Henrick van Hasselt, burgers, beloven elkaar een pacht te betalen; ook vermeld Joost Struys, concierge stadshuis.

ONA Rotterdam (1045 fol 549 dd 10-9-1682) Carolus van den Ende, notaris, die machtiging heeft van Joost Struys, wonend te Breda, getrouwd met Catharina Queborn, en mede-erfgenamen voor 1/6e part van wijlen Gillis Queborn, zijn overleden schoonvader, en Ariaentje Bijweg, laatst weduwe van Gillis Queborn, eveneens erfgenaam voor 1/6e part, beiden namens Cornelis Queborn, wonend in Sgravenhage, en Johannes Queborn, beiden zoons en erfgenamen van Gillis Queborn, machtigen Johannes Robbertsz, wonend te Middelburg in Zeelant, als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij N.N. Queborn, zijn overleden vrouw, en Hester Queborn, vrouw van Josias Vesaert, ook wonend te Middelburg, ook erfgenaam voor 1/6e part, om te Middelburg en elders alle openstaande vorderingen te innen.

ONA Rotterdam (1046 fol 100 dd 10-10-1683) Adriaentje Bijweg, weduwe van Gillis Queborn en Johannes Queborn, houtkramer, beide erfgenamen van Gillis Queborn die in oktober 1681 is overleden, verklaren op verzoek van Carolus van der Ende, notaris, dat Johannes en Cornelis Queborn, zoons van Gillis, om een inventaris van de boedel in het huis van hun vader hebben verzocht. N.N. van Aller is voor het overlijden van de vader aangesteld. Adriaentje Bijweg verklaart in het bijzijn van Lucas en Sannetje Spork, haar kinderen, dat van Aller nooit is verschenen. De hele situatie loopt onderling niet zoals het behoort. Herman Rijck, houtkramer, die door 2 van de mede-erfgenamen van Gillis, beiden wonend te Middelburg was gemachtigd om zijn boedel te helpen delen, bevestigt het voorgaande.

Breda ONA (346 fol 31ff dd 22-4-1687) Joost Struijs, koopman in wijnen en conciërge van het Stadhuis, en zijn vrouw Catharina Queborn machtigen zwager en broer Cornelis Queborn, houtkoper te Den Haag een huis met schuur etc in Rotterdam in de Lombardstraat, nagelaten door Gillis Queborn, hun (schoon)vader, over te dragen aan de koper.

ONA Breda (345 fol 161ff dd 2-7-1688) Frederick Herminckhuijsen, predikant tot Etten, belooft aan Joost Struijs en Cornelis Queborn een half jaar tractement groot fl 300 nog te ontvangen, en nog fl 150 voor een kwartaal, voor geleverde wijn en hout.

Breda ONA (345 fol 360ff dd 9-1-1690) Joost Struijs machtigt Queborn om fl 22.7.8 in  ontvangst te nemen die hij nog tegoed heeft van de weduwe van kapitein Zolos (?), nu gehuwd met kapitein Mangewelen (?) voor geleverde wijn en arbeid

Breda ONA (487 f49ff dd 25-6-1698) Joost Struijs machtigt Queborn om een schuld te innen van Adriaan van der Zevender, voorheen schout van Rosendaal, nu drossaard van het kwartier van Bergen op Zoom


Huwt (1) ot NG Dinteloord 4-4-1639; Bergen op Zoom NG 3-5-1639

2.469   Anna Jans van ALPHEN

FamilienaamIndex 2.469Vader 4.938Moeder 4.939

Gedoopt NG Breda 9-5-1618
Begraven Rotterdam 27-8-1651


Huwt (2) Rotterdam NG 20-6-1652

Elisabeth Jans BETTE

FamilienaamIndex

Geboren Breda
Overleden Rotterdam b 1-4-1663

Woont (1652) Hoogstraat. Huwelijkse voorwaarden met Bette voor notaris Gerrit van der Hout, 27-4-1652; toont op 29/4 aan zijn broer Jacob en zwager Govert van Alphen het testament met zijn eerste vrouw dd 12-3-1652. Bette, ziek te bed, testeert 24-2-1653 (op 3-4-1659 herroepen ten gunste van huwelijksvoorwaarden van 27-4-1652).


Huwt (3) Rotterdam NG 2-10-1663

Pleuntje Davids van der TRUIJN

FamilienaamIndex

Geboren Rotterdam
Begraven Rotterdam 23-10-1679

Woont (1663) Melkmarkt. Dochter van David Adriaenssoon Tuyn en Aeltgen Diricx Crooswijck (gehuwd Rotterdam Luthers (ot 27-10) 10-11-1619)


Zij huwt (1) Rotterdam Stadstrouw (ot 8-9) 25-9-1644

Arien DAMMASSEN

FamilienaamIndex

Brandewijnbrander.


Huwt (4) Ketel NG 9-6-1680

Arientjen Gerbrands van BIJWEGH

FamilienaamIndex

Begraven Rotterdam Nieuwe Kerk 13-9-1687

Weduwe in de Lomberdsteeg (1680); als Ariaentje Groenrijs begraven, woont dan Lommertstraat bij Leidse Veer. Bij zijn overlijden in 1681: Areijaenttije Luijckats.


Zij huwt (1)

Pieter SPORCK

FamilienaamIndex

Ook Sporrick. Uit dit huwelijk had zij ten minste twee kinderen: Lucas en Sannetje.


Zij huwt (2) Rotterdam NG (ot) 12-7-1654

Dirk GROENRIJS

FamilienaamIndex

Wonend Kipstraat; zij woont Botersloot

Kinderen

 1. Cornelis (dNG Rotterdam 9-2-1640)
 2. Francijntje (dNG Rotterdam 9-4-1641 +Middelburg voor 1682) huwt voor 13-6-1669 Jan Robbetsz (*Middelburg voor 1650)
 3. Hester (Esther) (dNG Rotterdam 28-7-1643 +Middelburg 14-5-1715) huwt Josias Sesaert (*Middelburg)
 4. Cornelis (dNG Rotterdam 12-2-1645 b Rotterdam 12-5-1647)
 5. Catarijne (dNG Rotterdam 29-9-1647) huwt Rotterdam 7-4-1670 Joost Struijs, wijnhandelaar te Rotterdam en conciërge van het stadhuis (b.d.); na 1673 niet meer in Rotterdam aangetroffen; dan nog vermeld als doopgetuige
 6. Kinderen
  1. Baertie (dNG Rotterdam 28-7-1671), getuigen Gillis Cornelisse Queborn en Machtelie Aers
 7. Cornelis (*Rotterdam 1649 +’s Gravenhage) Zie 1.234
 8. Maritge (dNG Rotterdam 23-7-1651 b Rotterdam 4-7-1655)
 9. Cornelia (d NG Rotterdam 19-2-1653 b Rotterdam 16-1-1681) huwt Bleiswijk 26-11-1679 David van der Truyn (*Rotterdam); woont 1682 te Breda; hij huwt (2) Rotterdam NG 11-5-1681 Alletta Lotijn te Den Haag, geen kinderen bekend
 10. Marijtje (dNG Rotterdam 2-9-1655)
 11. Grietje (dNG Rotterdam 13-1-1658 bRotterdam 27-1-1679 als Grijettije Tilles vrouw van Jacobes Ouijtshooren, begraven met 1 kijndt in de armen; op de Draeijbregge naest Cantijer) huwt Kralingen 3-4-1678 Jacobus van Oudshoorn (*Vlaardingen), wonende in de Hoogstraat; hij huwt (2) (Rotterdam ot NG 28-5-1679) Bergschenhoek NG 11-6-1679 Gerritje Stoffels, jongedochter van Schiedam (bRotterdam Frantsse kerk kelder 26-2-1680 als Gerttije van Dortmondt, vrouw van Jacobes van Ouijtsharen); hij huwt (3) Rotterdam NG 26-5-1680 (wonend Oppert in de 3 Vergulde Ruijtten) Maria Lagas, jongedochter van Rotterdam, wonend Doelwater
 12. Kinderen
  1. Elisabeth van Outshoorn (dNG Rotterdam 5-1-1679 bRotterdam 27-1-1679), doopgetuigen Kornelia Queborn, Aeltie Jans, Jilles Queborn
 13. Johannes (dNG Rotterdam 25-6-1660 bRotterdam 25-7-1701), houtkramer te Rotterdam, woont 1682 de 3 huijs van ‘t Landt van Belofte tot den houijdtkramer, 1701 in de Oude Kerkstraat. Huwt Hillegersberg 23-3-1680 Maria Claasse Tuynsaadt (*Zuidland bRotterdam St Janskerkhof 28-5-1729), woonde bij huwelijk ) te Huijbrugge, bij overlijden Breestraat: b/ Gouse Wagestraat
 14. Kinderen
  1. Elisabet (dNG Rotterdam 16-2-1681), getuigen Gillis Queborn en Adriana Bijwegh
  2. Gilles (dNG Rotterdam 25-10-1682 bRotterdam 13-11-1682), getuigen Claes Thuijnsaet en Cornelia van Vliet
 15. Barbara (+’s Gravenhage na 1721); huwt als jongedochter van Den Haag wonend te Noordwijk 4-4-1670 met Bartholomeus Kan jongman van Noortwijck (ook ondertrouw Delft, 20-4 gehuwd Voorburg. Blijven kinderloos.. Niet verwarren met een gelijknamige Barbara te Amsterdam, huwt Den Haag op attest van Amsterdam 11-12-1667 Gijsbert Fellinckhuysen, weduwnaar, chirurgijn te Den Haag

TerugBegin van generatie


2.470   Aernout de NIJS VAN DEN BERGH

FamilienaamIndex 2.470Vader 4.940Moeder 4.941

Geboren ”Ziller” of “Zitter” of Zetten
Overleden ’s Gravenhage na 1664, voor 1668

Houtkooper; mandemaker. Burger van Den Haag (als mandemaker) 6-1-1643. Leert schrijven tussen 1643 en 1650.

Misschien afkomstig uit Zittaert bij Oerle of, veel waarschijnlijker, Zittaart bij Meerhout in België.

In ORA Veghel (zie website Oud-Zijtaart) komt voor met een huis en akkerland te Veghel aen die Heye op die Hogestraet: Aernt vanden Berge, zoon van wijlen Andries van den Berge en van wijlen Anna wylen Aernt Pauweeter (Veghel R25 fol. 11-12 Akte 15-16 Transport dd. 25-4-1545); idem (akte 17) met Peter Pels soene wylen Aerts, een erfpacht aan Hanricken Hanricx Dircxs uit die hoeve. Idem als ontvanger van een erfcijns uit een huis in Stiphout en een beemd in Helmond (Veghel R25, fol. 156-157, Akte 204, Transport dd. 4-6-1546).

ONA Den Haag (97:332 dd 15-8-1643) Aernout de Nijs, mandemaker, is schuldig aan Leendert Jacobs van Tetrode fl. 1000 voor geld geleend op 15-9-1642. Aernout tekent met een kruisje.

ONA Den Haag (341:123 dd 10-7-1659) Hieronymus Pijper, apotheker; Cornelis Maurits? [M]ytens, notaris, Albert Berchman sweertveger en Aernout de Nijs houtkoper, getuigen t.b.v. Anna Machtelt van Loo echtgenote van Jacques Durant heer van Cavereyne dat zij, toen haar man drie weken geleden een kwestie of ruzie had met de heer hovenier van de Princesse Royal, niets hebben gehoord.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 381 fol 508v dd 31-5-1660) Jonkvrouwe Maria Elandts weduwe Laurens Boschmans voor een helft, en Nicolaes Poins man van Elisabeth Schinkels ook voor Bruno Schinkel, voor de andere helft, aan Aernout de Nijs van den Bergh een blok huizen en erven in het Lange Achterom op de hoek van de Hofpoort, O Steven Verhorst W de koper strekkend van de straat tot over de beeck; betaald is Cfl 2000 in contanten, daarnaast zijn voor de twee partijen twee rentebrieven van elk Cfl 2500 gegeven. (Marge: op de brief van Cfl 2500 in mindering gebracht Cfl 600 op 1-5-1669; op 1-5-1670 betaald Cfl 300; 1-5-1671, 1-5-1672, 1673, 1674 telkens Cfl 300; 7-5-1674 Cfl 400; geregistreerd 6-2-1676; na 6-5-1676 nog Cfl 2500, geregistreerd 1-5-1695.)

ONA Den Haag (300:31 dd 21-7-1660, nauwelijks leesbaar) Ennetje? Jans van der Horst huisvrouw van Arnout de Nijs testeert ten gunste van haar man, die vruchtgebruik van haar goed krijgt, en na diens dood haar ongespecificeerde bloedverwanten.

ONA Den Haag (300:70 dd 12-2-1661, nauwelijks leesbaar) Arnout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Hendrik [Wit?]sen een huis.

ONA Den Haag (189:663v dd 7-2-1661) Maria Elants weduwe Harmen Boysman (?) gaat akkoord dat A. De Nijs van den Bergh 4,5% in plaats van 5% betaalt op de fl 2500 die nog resteert van een terug te betalen lening van fl. 5000.

ONA Den Haag (476:220 dd 2-11-1661) Arnout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Hester der Kinderen weduwe Johannes van der Meulen een huis aan de oostzijde van de Hofpoort voor 6 maanden a fl. 48.

ONA Den Haag (316:353 dd 13-1-1668) Aernout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Nicolaaas van Blommendaal een huis aan de noordzijde van de Lange Achterom naast zijn eigen woonhuis voor 1 jaar a fl. 100.

ONA Den Haag (316:634 dd 23-11-1670) Aernoyut de Nijs van den Bergh, houtkramer, burger, verkoopt aan Gerrit Marijnisz, knoopmaker, een huis aan de Lange Achterom (W en N de verkoper, Z het Achterom, O: Steven Verhorst) voor fl. 4000 in delen te betalen.

Testeert 1675 volgens lening ONA Den Haag (1017:78 dd 6-11-1681) door Conelis Queborn van Catharina de Nijs van den Bergh. Nog niet teruggevonden.

ONA Den Haag (778:224 dd 13-7-1695) Johanna Guldemond, weduwe Adrianus Bosman, dominee te Winckel, samen met Maria Elands, weduwe Lourens Bosman, is voor de helft eigenar geweest van een blok huizen en erven in het Lange Achteraen alhier, hoek hofpoort; de andere helft was van Nicolaas Points, man van Elisabeth Schinkels, vervangende Bruno Schinkels. De huizen zijn op 31-5-1660 verkocht aan wijlen Aernout de Neys van den Bergh. Op 29-10-1664 is een proces gevoerd voor de schepenen van Den Haag over de lasten op deze huizen, die aan de verkopers werden toegewezen. Nu zijn moeilijkheden ontstaan met de erfgenamen van Arnout, met name de schoonzoon Cornelis Queborn. Johanna et al. Verklaart nu de erven De Neys van den Bergh te zullen vrijhouden van de lasten, zoals Nicolaas Points dat voor zijn helft ook al heeft gedaan.


Huwt (1) ‘s Gravenhage NG Kloosterkerk ot 18-8-1641; huwelijk 1-9

2.471   Barbara Leenders van RHIJN

FamilienaamIndex 2.471Vader 4.942Moeder 4.943

Geboren ’s Gravenhage voor 1620
Overleden ’s Gravenhage voor 1656


Huwt (2) ‘s-Gravenhage (Stadstrouw ot) 21-5-1656, Loosduinen NG 5-6-1656

Jannetje van der HORST

FamilienaamIndex

Bij Haagse ondertrouw: Verhorst, jd van ‘s-Gravenhage. Mogelijk zus van Nicolaas Verhorst, ruiter in de garde van Zijne Hoogheid voor wie Cornelis Queborn borg staat (1681), en Marcelis Verhorst, korporaal onder de lijfcompagnie van Zijne Hoogheid (1683, idem).

ONA Den Haag (539:265 dd 18-9-1681) Maria Jansdr van der Horst, e.v. Leendert Pieters de Voogt, en Jannetje Jans van der Horst weduwe Arnout De Neys van den Bergh, beide wonende te Den Haag, op verzoek van Cornelis Queborn, winkelier alhier: Queborn heeft volgens een obligatie uit 1681 geleend van Anna Pieters de Voogd fl 500; hij heeft haar begrafenis a fl 50 betaald, en de lasten op de obligatie steeds voldaan. Maria heeft als erfgenaam fl 100 ontvangen, er resteren dus nog fl 400. Getuigen: Jacobus de Nijs van den Bergh, Willem Opdorp.

ONA Den Haag (539:269 dd 18-9-1681) testament van Jannetje Jans van der Horst, weduwe Arnout de Nijs van den Bergh; universeel erfgenaam is Maria de Nijs van den Bergh, echtgenote van Cornelis Queborn, of haar kinderen. Diverse legaten: aan haar zuster Maria, aan Maria huisvrouw van Queborn, aan Catharina de Nijs van den Bergh, stiefdochter; aan Johannes de Nijs van den Bergh te Amsterdam, aan de erven (?) van Arent Versale (?) haar overleden broer (sic); aan Barbara en (Gema?) dochters van Cornelis Queborn; aan kinderen van Leendert de Nijs van den Bergh; aan de zoon van Abraham de Nijs van den Bergh; aan Maria en Barbara, kinderen van Jacobus de Nijs van den Bergh.

ONA Den Haag (539:273 dd 18-9-1681) Maria Jansdr van der Horst, e.v. Leendert Pieters de Voogt, en Jannetje Jans van der Horst weduwe Arnout De Neys van den Bergh, beide wonende te Den Haag, Maria gezond zijnde en Jannetje ziek te bed liggende, beschikken over de goederen nagelaten door Anna Pieters de Voogd, zuster van Leendert. Erfgenaam wordt Leendert Pieters de Voogd, met sowieso legaten van fl 300 voor Jan Dircx zoon van Dirck Pieters de Voogd en fl 200 voor Leendert Pieters de Voogd.

Kinderen

 1. Leendert (dNG ‘s Gravenhage 8-6-1642 +na 1685); huwt (1) Immetje Denijs; huwt (2) Loosduinen 1-2-1665 Alida Boeket (ook Boucquet), volgens site Boucquet
 2. Kinderen
  1. Bartelie (dNG ‘s-Gravenhage 10-2-1666, getuigen Arnout Denijs van den Berch, Janne Jans van den Hoest en Marija Boket)
 3. Maria (dNG ‘s Gravenhage Grote Kerk 20-1-1644 +?) Zie 1.235
 4. Jacob (dNG ‘s Gravenhage 30-8-1648 +na 1681)
 5. Cathrijn (dNG ‘s Gravenhage 26-3-1651 +na 1681), inventaris van haar nalatenschap wordt op 25-6-1688 opgemaakt
 6. Pieter (dNG ‘s Gravenhage 8-12-1652)
 7. Abraham (dNG ‘s Gravenhage 29-3-1654 +na 1681, voor 1688), trouwt als Abraham Denijs van den Bergh met attest van Den Haag te Leidschendam/Wilsveen NG 9-2-1676 met Maria Clinckhamer, ook te Den Haag
 8. Elisabeth (getuige 1679, 1681)
 9. Johannes, te Amsterdam in 1681
 10. Kinderen
  1. Maria de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam NG (Kerk) 8-4-1701 Tarquinus Jacob Bakker (weduwnaar Dina Barger Vis alias Bergervis, weduwe Jacob van Geleyn, huwde Bakker 7-2-1698), ouders van (1) Petronella Maria (dNG Amsterdam Oude Kerk 29-7-1708, getuigen Gillis Queborn, Elisabet de Nijs; (2) Abraham Tarquinius (dNG Amsterdam Oude Kerk 18-1-1704), getuigen Abraham Hazeu, Maria Queborn; (3) Jacoba Elisabeth (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 25-1-1702), getuigen Jacob de Nijs en Elisabeth Harrits; (4) Johannes Philippus (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 1-12-1706), getuigen Simon Munnick en Clara van Groenendijk
  2. Jan de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 3-8-1696 Barbara d’ Orville; Ouders van (1) Jacob Johan (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 9-6-1697); (2) Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 3-12-1698); (3) Sara Catrina (dNG Amsterdam NoorderKerk 15-9-1700); (4) Pieter (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 1-2-1705), getuigen Pieter d’Orville en Catharina de Nijs; (5) Phillippus (dNG Amsterdam Westerkerk 13-5-1706), getuigen Philippus Dorville, Marta Lones; (6) Alexander (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 14-3-1708), getuigen Philip de Waal, Jacoba de Nijs; (7) Jan (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 4-12-1709), getuigen Jan Stelt, Maria de Nijs; (8) Catharina (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 28-7-1711), getuigen Philip de Waal, Catharina van Sorgen; (9) Carl (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 13-1-1717), getuigen Carl Nentwig, Mirjam van Sorgen
  3. Johanna Maria de Nijs (bAmsterdam St. Anthonis Kerkhof 29-12-1728) (hypothetisch), huwt (1) Hendrik Visbeeck, Visback (b Amsterdam Noorder Kerk en Kerkhof 25-4-1706); huwt (2) Amsterdam (kerk) 17-11-1713 (10-11-13 doorgehaald) Elbert de Gloor, ouders van (1) Jacobus (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 7-7-1717), getuigen Jacobus en Maria de Nijs; en (2) Maria Hendrina (dNG Amsterdam Zuiderkerk 14-11-1725), getuigen Hendrick Meijer en Maria de Nijes
  4. Mirjam de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 2-9-1690 Fredrijck Hoevenaer, ouders van (1) Catharina Sara (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 6-5-1693); (2) Lambertus Coenradus (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 13-6-1696); (3) Magdalena Gerarda (dNG Amsterdam Oude Kerk 23-10-1698); (4) Jacob Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 30-6-1700); (5) Jan (dNG Amsterdam Westerkerk 18-12-1701), getuigen Jan de Nijs en Barbara Norvile (= d’Orville); (6) Godert Jan (dNG Amsterdam Westerkerk 27-4-1703), getuigen Jan d’Orville, Catrina de Nijs, Jan Stelt, Maria de Nijs; (7) Jacob Leonard (dNG Amsterdam Westerkerk 5-11-1704), getuigen Johan Dorville, Anna van Sorgen; (8) Catharina Jacoba (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 3-2-1706), getuigen Philip de Waal, Jacoba de Nijs, Catharina van Sorgen
  5. Catharina de Nijs (bAmsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 23-2-1706) (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 16-7-1683 Joan d’Orville (hij huwt (2) Amsterdam (kerk) 25-1-1709 Sara Salembien bAmsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 24-9-1720), ouders van (1) Jacob (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 11-10-1684); (2) Katharine (dAmsterdam Engels Presbyteraanse Kerk 27-8-1687); (3) Joan Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 30-1-1689); (4) Jacob (dNG Amsterdam Westerkerk 16-9-1691; (5) Pieter (dNG Amsterdam Oude Kerk 25-10-1693); (6) Jacob Phillippe (dNG Amsterdam Westerkerk 29-7-1696); (7) Pieter (dNG Amsterdam Zuiderkerk 9-10-1697); (8) Catharina Martha (dNG Amsterdam Oude Kerk 9-4-1702), getuigen Philippe d’Orville, Martha Lones (echtpaar); (9) Maria (dNG Amsterdam Oude Kerk 25-5-1704), getuigen Frederik Hoevenaar, Joan Stelt en Maria de Nijs.
 11. Barbara, vermeld in een lening aan Cornelis Queborn uit 1681

TerugBegin van generatie


2.476   Aelbrecht van den EYNDE

FamilienaamIndex 2.476Vader 4.952Moeder 4.953

Geboren Woerden ca. 1605
Overleden voor 20-4-1655

Jonkheer, beleend met land van zijn (groot)vader onder Woerden 1-12-1632 (OV 1989:304), doorverkocht op 20-2-1641. Woont 1637-41 op het ouderlijk goed in Voorburg; daarna tot dusverre spoorloos.

Hof van Holland (inv no 2997 no 142) (Marge: THoff ordonneert Henrick van Raephorst, heere van Raephorst, als in desen op maendach toecommende 14 dagen te compareren voor de heere en Mr Andries de Wit Raet ordinaris inden voors(egden) hove als Commissaris daertoe geordonneert omme met den suppl(ican)t te procederen tot scheydinge en(de) separa(tie) van(de) goederen in desen vermelt. Ten waere hij eenige redenen hadde ter contrarie die hij alsdan gehouden wert aldaer te commen verclaeren omme den suppliant daertegens gehoort voorts gedisponeert te werden als naer behooren. Actum Inden Rade den 22 februarij anno 1635; Marge onderaan: goeddeels onleesbaar. THoff mits daer dan ...haer voors(egde) ... ordonneert ...dach te compareren voor de voors(egde) heer ... 16-4-1635.)

Aen den Hove van Hollant, Geeft met behoorlijcke eerbiedinge te kennen Jor. Aelbrecht vanden Eynde, dar Jor. Jacob vanden Eynde ende joffr Catharina van Loo, des suppl(ian)ts vader ende moeder bij haerluijder besloten testamente, malcanderen tot universele erffgenamen hebben geinstitueert in alle de meubile goederen, ende voorts in de lijftochte vande immeubile goederen, behoudelijck dat de lancxtlevende tot recompense & vergelijckinge van de goederen die sij aen Joffre Cornelia vanden Eynde, huijsvr(ouw)e van Jor. Hendrick van Raephorst, heere van Raephorst ten huwelijck ende anders gegeven hadden, aen de suppl(ian)ts souden laten volgen eenige goederen inden voors(egden) testamente gespecificeert, tot voldoeninge vande erffenisse vande eerst overledene, ende hebben inde voordere goederen universele geinstitueert den suppl(ian)t & de voors(egde) juffre Cornelia vanden Eynde des suppl(iant)s suster, ende dat soowel in de leenen als in de allodiale goederen, doch met last dat d’suppl(ian)t noch sijne descendenten tot in den vierden graet toe de goederen die hij erven soude, niet en soude mogen verminderen, alieneren, belasten noch beswaren, maer hem soude moeten tevreden houden met de vruchten & jaerlijcxe incommen vandien, latende de goederen tselffs ten behouve van de respective wettige descendenten tot inden vierden graet incluijs, & bij gebreke van descendenten ten behouve van des suppl(ian)ts v(oor)s(egde) suster ende desselffs kinderen & descendenten, blijckende bijden testamente daervan sijnd Welck testament bij beijde der voors(egde) testateuren doot geconfirmeert wesende, tusschen den suppl(ican)t & den voors(egden) heere van Raephorst wel gemaeckt is sekere partagie, maer alsoo door sodanige testamentaire dispositie niet en heeft connen verbonden off beswaert werden des suppl(ian)ts legitime & trebellianiq (?) portien t’samen d’helft bedragende, ende bij de voors(egde) gedaen partagie nijet en is geexpresseert wat goederen hem suppl(ian)t volgen souden voor d’selve sijne vrije helft, dat mede bij tijden en wijlen eenige differenten souden mogen ontstaen, sooveel d’selve sijne portien souden bedragen, off wat goederen hem suppl(ian)t in voldoeninge vandien soude // moeten geimputeert werden, soo soude hij suppl(ian)t geerne daerinne versien & een separatie maecken tusschen d’selve sijne vriie & onvrije goederen opdat in tijden & wijlen daer nae soude mogen werden gereguleert, ende waut d’selve separatie van de vrije & onvrije goederen nijet valide en can gemaeckt werden bijden suppl(ian)t alleen, & tegenwoordich nijemant in leven en is dan des suppl(ian)ts voors(egde) suster op wien d’voors(egde) gesubjecteerde & verbonde goederen souden comen, ende de voors(egde) Ed: heere van Raephorst haren man & voocht difficulteijt schijnt te maecken d’voors(egde) separatie met d’suppl(ian)t te doen, Soo wert hij suppl(ian)t genootsaeckt hem te addresseren aen desen hove, Versouckende appoinctement opde marge van desen daer bij den voors(egden) Jor. Hendrick van Raephorst, heere van Raephorst als man & voocht van des suppl(ian)ts voors(egde) suster, geordonneert sij tot sekeren competenten dage voor Commissaris vanden hove, daer toe bij den selven hove te committeren, metten suppl)ian)t te procederen tot scheijdinge & separatie vande vrije goederen den suppl(ian)t over sijne legitime & trebellianiq portie competerende ende d’goederen die volgens den voors(egden) testamente t’v(oor)s(egde) fideicommis moeten subiect blijven, ten ware dat hij eenige redenen hadde ter contrarien, die hij gehouden sal sijn ten voors(egden) dage aldaer te verclaeren, omme den suppl(ian)t daer tegens gehoort voorts gedisponeert te werden als naerbehorich, dit doende etc,

(Hieronder: Op huyden den xvje Aprilis anno 1635 hebbe ick onderges(chreven) deurw(aarde)r van(den) hove van Hollant, mij gevonden opt huis t’Raephorst, ter woonstede van Henrick van Raephorst, heere van Raephorst, doende mits zijnder absentie d’insinuatie van(den) apostillen inde marge vant blanck van desen gestelt, aen men vrouwe van Raephorst, en(de) hebbe ten behouve van(den) voorn(oemde) Ed: heere van Raephorst gelaten copie van(den) req(ues)te & van selven Appostillen, waer op men vrouwe ter antwoorde seijde ick salt mijn man savonts geven. Actum vts bij mij - Van Singelandt - 1635 - 4 - 16)

Hof van Holland (inv no 2997 no 216) Aenden hove van Hollandt, Geeft reverentel(ijck) te kennen jonckh(eer) Aelbrecht vanden Eynde hoe dat hij supplt als ... van het proces ongedecideert voor desen ... hove uijtstaende heeft, op & jegens Hendrick van Raephorst heere van Raephorst als getrouwt hebbende juffr Cornelia vanden Eynde ... In welcke saecke soo .. es geproced(eer)t dat partijen sijn geoi..dt haer saeck metten stucken onder behoorl(ijcken) inventaris gefu..eert te leveren onder de heer en Mr Andries de With Raedt ordinaris in den hove van Hollandt als commiss(aris) in desen geordonneert. & Welcke van wegen den im.. al eenigen tijt geleden is gedaen & alhoewel Gerrit Vinck als procureur ...wel behoorlijck gedaen te hebben, Soo es hij nochtans ..... gebreecken niettegenstaende ... tijt geleden heeft doen insinueren, versoucht daerom d’supplt appoinct op de mar... van delen daer bij d’voors(egde) Vinck (nomine .. supra) belast & bevolen werdt binnen den tijt van drie eerst... dagen gelijck ... ofte dat andersints gelevert... gedaen mach werden opt... relatien ... sal sijn gelevert te wesen & welck ....

(Marge: Vinck heeft zes dagen gegeven om stukken in te leveren; 9-11-1635; Onderaan: Vinck meldt dat Raephorst niet geleverd heeft; 9-11-1635)

(vervolgpagina) Heer deurwaerder Wilt ten versoucke van Jonckhr Aelbrecht vanden Eynde ...insinueren Gerrit Vinck als procureur van Hendrick van Raephorst heere van Raephorst als getrouwt hebbende Joffr Cornelia van den Eynde ... dat van wegen der imp... al eenige tijt geleden sijne saeck met stucken is gelevert aen den heere & Mr Andries de With Raedt ordinaris inden hove van Hollandt als commissaris in desen geordineert dat de genoemde Vinck nomine... binnen den tijdt van tweemael xxiiii uren van gelijcken doet oft dat andersindts den supplt van meeninge is ... bij geschrifte Actum desen vij November 1635.

(in marge: D’Inhoude deses geinsinueert aen(den) proc(ureur) Vinck in desen genoempt die mij ter antwoort gaf, hij is te vroech op. Actum vij Novembris 1635.)

Hoge Raad van Holland (NA 3.03.02 inv no 730 fol 76-9 dd 20-7-1638) Hendrick van Raephorst heere van Raephorst & Joff(rouw)e Cornelia van(den) Eynde zijne huijsvr(ouwe) appellanten cum s(uis) [namelijk Arent van Loo, heer van Hodenpijl, oom maternel van Aelbrecht; Maria van Loo weduwe Jan van den Eynde oom paternel en moeye maternel; en Jacob van Paffenrode drossaart der stad Gorinchem & land van Arkel, neef van Aelbrecht] contra Aelbrecht van(den) Eynde & Geertgen Joachims woonen(de) in(den) Ambachte van Rijswijck geappelleerden. Hun is ter oren gekomen dat Aelbrecht in de kerk van Rijswijk geboden heeft laten afroepen om te kunnen trouwen met Geertgen, zijn zwangere dienstmaagd, onder de naam Aelbrecht Jacobs. Ook de broer van Geertgen (wiens voornaam niet wordt genoemd), tuinman van Aelbrecht, zou betrokken zijn. De familie stelt dat Aelbrecht “van aangebooren natuyr onbequaem zijnde om kinderen te genereren sulcx hen genoech bekent was”, wat Aelbrecht tegenspreekt; de familie wil het huwelijk tegenhouden, Aelbrecht zegt dat het zijn zaak is en de familie zegt een verantwoordelijkheid heeft zijn ‘quade vaeren’ te verhinderen. Het Hof had eerder de familie gelijk gegeven, Aelbrecht en Geertgen verboden te trouwen, en predikant, schout en gerecht van Rijswijk verboden mee te werken. Verdere gerechtelijke stappen volgden op 24 en 30-7-1637, en 21-9-1637; op 16-10-1637 weer een vonnis waartegen wordt geapelleerd op 22-12-1637. Apellanten betogen dat Aelbrecht “vleeschelijck gecon(ver)seert” had met Geertgen zijn gewezen (sic) dienstmaagd, dat zij zwanger was geworden en dat hij vrijwillig besloot om met haar te trouwen, dat tegen twee afkondigingen geen bezwaar is gekomen, pas bij de derde keer met de grond dat het huwelijk “prejudiceren soude haere linie & geslachte”, en dat Aelbrecht geen kinderen kon verwekken en niet wijs genoeg “dienaengaende” was “& diergelijcke beuselingen meer”, beschuldigingen die hij Aelbrecht “onwaerachtig, futyl & in allen gevalle impertinent” noemt - waarna het trouwverbod op straffe van 1000 rozennobels volgde. Hij verklaart dat het kind van hem is, dat Geertgen niemand dan hem vleselijk gekend heeft, en dat hij het als zijn wettig kind zal zien mocht Geertgen overlijden. Partijen hebben nu repliek en dupliek ingeleverd. Het Hof verwerpt de eis van appelanten tegen het vonnis van 14 juli 1637.

Hoge Raad van Holland (NA 3.03.02 inv no 892 fol 29 dd 24-6-1638) Vonnis in de zaak rond Aelbrecht van den Eynden en Geertgen Joachims: het hof verwerpt de eis van de appelanten.

Vermeld in het Weeskamerarchief van Woerden op het land van zijn vader in ‘s Gravensloot (5:128, 3-1-1640, ten westen van het weeskind van Arien Jans) en Geestdorp (5:168, 12-10-1633 ten oosten en blijkbaar boven land van Cornelis Segerius, ten zuiden de Rijn). Verder komt hij voor in de rekening van de nalatenschap van de kinderen van Cornelis Diertens Keijser uit diens eerste en tweede huwelijk (Weeskamer 15a:22, 13-12-1638) met Hfl 60-0-0 jaarrente die Heyndrick Heyndricks van wijlen (sic) jonker Aelbrecht van den Eynde ontving op 10-5-1637 en met een obligatie van 1000 gulden plus 100 gulden rente ten laste van jonkheer Aelbert vanden Enden, voor de helft (= Hfl 550-0-0) eigendom van de weeskinderen.

Nog niet nagezien: Bodegraven transportregisters (inv nr 1 no 199 fol 139v dd 15-8-1675) hypotheekgever mr. Hugo van den Eijnde aan hypotheeknemer Anna Mathijs te Den Haag, betreft 1/3 deel van een verbrande boerderij met 14 m land in de Noordzijderpolder, Buitenkerk, voor fl 2200; met diverse retroakten.

NA Den Haag (188:240 30-6-1642) Heijndrick Heijndricxss te Geestdorp geeft volmacht aan Cornelis Borsman, procureur, om namens hem op te treden in zijn zaak tegen ‘eene joncren Aelbrecht van(den) Eijnde’ die hij nog ‘ongedessideert’ hangen heeft bij het Hof van Holland.

ORA Rijswijk (inv nr 540 fol 10 dd 8-6-1649) Jonker Aelbrecht van den Eijnden en Josijntgen Cornelis, weduwe Cornelis Jorisz (?) met Cornelis Cornelisz van Leeuwen, verkopen aan Hendrick van Raephorst 3 morgen 1 hont 32 roeden land in Rijswijk.

ORA Rijswijk (inv nr 540 fol 12 dd 8-6-1649) Jr Aelbrecht van den Eijnden verkoopt aan Cornelis Cornelisz van Leeuwen 6 morgen 1 hont 33 roeden land onder Rijswijk, belend door o.a. Joosgen Cornelis.

ORA Rijswijk (inv no 16 fol 4 dd 9-5-1659) Anna van Lochorst weduwe Nicolaes Pauw ridder verkoopt aan Jacob van Reijgersbergen ten behoeve van Jan van Reijgersbergen enkele stukken land, een daarvan belend door de kinderen en erfgenamen van jonker Aelbrecht van den Eynde.

NA Dordrecht (inv no 195 fol 257 dd 12-5-1659, Inventaris nalatenschap Helena Absonius weduwe Cornelis Belliaerts) (...) zes morgen zaailand onder Dubbeldam aan de Speuijweg tussen de landen van de kinderen van wijlen jonkheer Aelbrecht vanden Eynden aan d’eene en de landen van heer Roelant Schouw zaliger aan d’andere zijde (...).

Hof van Holland (inv no 4275) inventaris nalatenschap Aelbrecht van den Eynde, opgemaakt 28-10-1664, gedeponeerd 4-11-1664, afgerond 31-7-1665. Ruwweg gaat het om baten en lasten van elk ruim 25.000 gulden, de baten de opbrengst van de verkoop van het huis Uijttenbroeck in Rijswijk, eerst aan het echtpaar Roelant de Bruijn en Barbara Buijs, daarna (na naasting) aan neef jonkheef Van der Mijle; de lasten zijn voornamelijk niet gespecificeerde uitgaven voor niet gespecificeerde schulden van Geertruida van der Poel, deels ook geld dat haar door haar zonen Hugo en Willem was voorgeschoten. De rehening eindigt op p 57 met: Elias Miller en W: van Alphen enerzijds (voor het Hof, MW), Geertruijt van der Poel, met Hugo en Willem van den Eijnden, zij ook voor Philips kapitein ten dienste van de Koning van Denemarken. en Jacob vendrick ten dienste vanden Lande. Jacob trekt voorafgaand aan de verdeling nog Cfl 200 in compensatie voor de liquidatie van het derde part (?); nog afbetaald zal worden fl 188 aan nog openstaande schulden, waarmee alle verdere kwesties en geschillen beëindigd worden.

De halve leen in Popswoude bij Overschie (OV 1998:202) die Hugo van den Eynde in 1518 bezat, daarna zijn zoon Jacob II en kleinzoon Jacob III, komt in 1574 toe aan Cornelia van den Ende weduwe Dirck Christiansz van Alkemade; in 1630 is zij in handen van een andere Cornelia van den Eynde, de vrouw van Hendrik van Raaphorst, gezamenlijk met Albert van den Einde ‘zijn zwager, bij dode van Jacob van den Einde, kastelein en superintendant van Woerden, ridder, haar vader’.

Diverse keren vermeld in beleningen, al dan niet met zijn zus Cornelia en zwager van Raaphorst, als zoon van Jacob, kastelein van Woerden, kleinzoon van Jacob de landsadvocaat en achterkleinzoon van Mr Hugo Jacobsz van den Eynde (OV 1989:304, 1982:242, 1987:481). In OV 1985:210 en 1986:177 ook vermeld als erfgenaam van Doedijn van der Sluys.

ONA 's-Gravenhage (nots Berckelbach inv no 842 dd 29-7-1673) (de notaris) zal zich in naam van onze schoonvader Andries van Houten vervoegen aan de persoon van Mr Hugo van den Eynden advocaat voor den Hove van Hollandt, om te zeggen dat wij de goederen die zijn gegarandeerd ter verzekering van de penn: die hij hun schoonvader schuldig was, op a.s. 1 augustus zullen verkopen, ter dekking van Cfl 425. Op 29-7 aangezegd aan zijn huisvrouw omdat hij absent was; "ick sal mijn man de booschap doen als hij thuis comt".

ONA 's-Gravenhage (nots Fabri inv no 806 fol X dd 25-7-1676) Mr Hugo van den Eynden advocaat voor den Hove van Holland en Joncker Jacob van den Eynde Capiteyn ten dienste deser Lande hebben verschillende dagen besteed aan het opstellen van een rekening voor hen en hun broeder Mr Willem van den Eynden ook advocaat voor het hof van justitie alhier, en de onmondige kinderen van wijlen hun zaliger broeder joncker Philips van den Eynden, nu aan de notaris vertoond; ze hebben ook een overzicht van hun onderlinge verplichtingen tot de dag van vandaag opgemaakt. Tot last van de tweede comparant (Jacob) komt uit de eerste rekening CFl 1301.13.8; uit de tweede Cfl 290.7.0, plus Cfl 136.17.0 die Jacob van Hugo zegt tegoed te hebben en niet schuldig te zijn; tesamen competeert Jacob tegen de drie anderen Cfl 1607.8.0 (...) totaal Cfl 1877.15.0 (daaronder niet begrepen de genoemde Cfl 136). Afgetrokken van de eerste som heeft Jacob tegoed van Hugo c.s. Cfl 576.2.0. Daarvoor geeft hij Jacob aanspraak op een obligatie van CFl 500 (jaarlijkse rente Cfl 30) die Hugo hield van vrouwe Anna Maria Soetens, huisvrouw van raadsheer Goes, waarvoor Hugo en Willem zich borg stellen; hij belooft binnen twee jaar af te lossen. Met betaling van de resterende CFl 76.2 zijn alle wederzijdse pretenties afgedaan, in het bijzonder alle akten waarin sprake is van een vierde part in de tienden van West-IJsselmonde. De broeders verklaren hiermee alle onderlinge verplichtingen voor eens en altijd afgelost en gesloten etc. te zijn "alsoo sij comp(aran)ten 'tselve tot conservatie van de onderlinge broederlijcke liefde ende ruste onder haeren voors(egden) Erven ende Nacomelingen dienstich ende nodich hebben geacht".

ONA 's-Gravenhage (nots Fabri inv no 806 fol X dd 10-8-1676) Wilhelm van den Eynden advocaat etc legt een verklaring (type 'ik weet van niets') af op verzoek van cliënten beschuldigd van financiële malversaties.

ONA 's-Gravenhage (inv no 850 nots Willem van den Hove dd x-1-1678 [25, 26 of 27 januari]) Hugo van den Eijnden, advocaat voor beide hoven van justitie alhier, stelt zich borg voor de heer van der Linden voor Cfl 60.

ONA 's-Gravenhage (nots Fabri inv no 808 dd 1-6-1680) Jonkvrouwe Willemina Canters weduwe van wijlen Heer en Mr Hugo van den Eijnden, advocaat voor den Hove van Holland, is nog schuldig aan Christoffel Fonteyn, winkelier, Cfl 223 voor geleend geld, die ze belooft binnen drie maanden terug te betalen. Onderpand zijn haar (geërfde) boeken, en andere te verkopen goederen.

ONA Utrecht (C. van Vechten, inv no 361, no 153 dd 7-6-1674) Johannes Remmiger, luytenandt in de compagnie van Philips van den Eynde, majoor in het regiment van Colonol Johan van Beaumondt, commandandt deser stadt Utrecht; Johannes van Middelhoven, vendrich; Paulus Plainger, sergiant; Thimotheus Bannier, sergiant; Jacobus van Schinnen, gevryde corporaell; Vincent Meyer, schryver; Leonardt Dom, Caerll van Leckwyck, Johan van Thienen, Roelandt Elias, Robart Smith, en Ruth Robberts, soldaten in dezelfde compagnie. Zij verklaren op verzoek van hun majoor, Philips van den Eynde, dat zij in 1673 in de Woertsche (Ver)laet lagen terwijl Philips 'dootcranck' in 's-Gravenhage lag; dat Barend Boschmans of zijn zoon de compagnie toen heeft voorzien van brood, boter, spek, 'ende andere eetbaer waren', maar dat het brood niet te eten was, de boter 'seer sterck, en stonck gans niet bequaem om te eten', de kaas en stockvisch waren ook oneetbaar, (marge: dat ze ook een halve stuiver meer hebben moeten betalen dan andere compagnieën). Boschmans en zijn zoon antwoorden op bezwaren dat ze hiermee tevreden moesten zijn omdat zij aan niets anders kunnen komen.

Zonen Willem en Philips, en Gerard Cop schoonvader van Jacob V, komen samen voor in een obligatie (Den Haag Notarieel archief 602/141) van 15-9-1671.

ONA Utrecht (van Vechten U031a015; Aktenummer: 153 dd 7-6-1674) Attestatie (van Johannes Remmiger, Johannes van Middelhoven, Paulus Plainger, Thimotheus Bannier, Jacobus van Schinnen, Vincent Meyer, Leonardt Dom, Caerll van Leckwyck, Johan van Thienen, Roelandt Elias, Robart Smith en Ruth Robberts voor Philips van den Eynde). In 1673 lag de compagnie van Philips van den Eynde van het regiment van kolonel Johan van Beaumondt, commandeur van de stad Utrecht, waaronder alle comparanten dienden, aan het Woerdense Verlaat; omdat de compagnie geen geld had, kregen de soldaten brood, boter, kaas, spek en stokvis geleverd door Barent Boschmans, bakker aan het Woerdense Verlaat, of door zyn zoon; deze levensmiddelen waren echter niet te eten; velen van hen zyn ziek geworden; bovendien moesten zy per stuk een halve stuiver meer betalen dan een andere compagnie die wel contant kon betalen; op klachten reageerden de bakker en zyn zoon steevast dat als de soldaten deze levensmiddelen niet accepteerden, ze niets geleverd zouden krygen. NB: requirant verbleef in genoemde periode in Den Haag en was doodziek. Comparant Johannes Remmiger heeft de akte niet mede-ondertekend; akte is voorzien van zegel dat mogelyk het zyne is .

ONA Breda (nots J. Denman, inv no 448 no 67 pp 153-155 dd 11-9-1701) Diederik van Lennep, Luitenant-Colonel; Aelbert van den Ende, luitenant van Major Hasart; Charles Blondel capiteijn-commandeur in de compagnie van kolonel Blancke; Erland Bernard van Steenhouwer, Pierre Blondel; Tijman van Volbergen; Adriaen Anthonij van Volbergen; Frans Poieter de Wijse, kapiteinen in het regiment van Colonel-Brigadier Van Pallandt; machtigen Johan Gaspar de Paeuw, kapitein in voornoemd regiment, om namens hen op te treden in Utrecht om geld van de heer Van Nes, koopman aldaar, in ontvangst te nemen; ze verbinden zich dit in negen termijnen van fl 57.10.0 terug te betalen met ingang van 6-5-1702

Nog niet nader onderzocht: Index transporten Rijswijk 1604-52 vermeldt Aelbrecht van den Eijnden inv no 540 fol 10r, 12r (verkoper), en Jacob van den Eijnde inv no 538 fol 4r (verkoper)


Huwt 1638

2.477   Geertruida Joachims van der POEL

FamilienaamIndex 2.477Vader 4.954Moeder 4.955

Geboren ca. 1610
Overleden na 17-2-1684

Alias Geertgen Joachims, zijn dienstmeid. Onduidelijk is waar en exact wanneer Albert en Geertgen zijn getrouwd. Op 14-3-1638 trouwen te Rijswijk (NG) Aelbrecht Jacobs jongman van Hontelaersdijck en Maritge Willemsdr jongedochter van ‘s-Hage – maar omdat toestemming voor het huwelijk toen nog sub judice was zal dit niet Aelbrecht van den Eynde zijn geweest.

NA Den Haag 209:223 (30-6-1655) Juffrouw Geertruijdt van der Poel, weduwe “van wijlen jonckheer Aelbrecht vanden Eynde, die Soone was van Heer Jacob vanden Eynde, Ridder, die Soone was van Heer Jacob vanden Eynde ende vrouwe Elisabet van Nieulandt”, gaf opdracht voor de openbare verkoop in Sluis van eerst nu aan haar toegevallen grond: een negende kavel van 16 gemeten in het oosten van Prins Willems Polder bij Oostburg met nog 32 roeden in de dertiende kavel en een einde dijk. De verkoop vond plaats op 20-4-1655. Ze geeft nu volmacht aan (niet ingevuld) deze zaak af te handelen voor de burgemeester en schepenen van het Vrije te Sluis. De gronden komen haar toe uit de nalatenschap van de zusters Anna en Elisabet van Nieulandt. De akte was blijkbaar al snel achterhaald, zoals de volgende inschrijving toont.

NA Den Haag 209:225 (13-7-1655): Eerste comparant is Adriaen heer van der Mijle, Baccum en Blokhuijs, grave van St Anthoniepolder geseyt s’Heer Huijgenlandt en Alblas, gouverneur van stad en eiland Willemstad, etc. etc. etc., voor Cornelia vrouwe van Raephorst zijn dochter bij Agatha van Raephorst die dochter was van Cornelia van den Eynde vrouwe van Raephorst, dochter van heer Jacob vanden Eynde Ridder etc., die zoon was van heer Jacob van den Eijnde en Elisabeth van Nieulandt. Tweede comparant is Geertruid van der Poel, etc. nu ook voor andere erven dan Aelbrecht vanden Eynde, en wel Johan van Passenroode, commandant van Gorinchem, en zijn vrouw Anna van Dam, Adriaen, Anna Magrita en Catrijna van Cuijck van Meteren, Johan en Josina Elisabeth van Cuijck van Meteren, allen ervan van Jacob vanden Eynde ridder zoon van Jacob vanden Eynde en Elisabeth van Nieulandt, en Anna van Nieulandt, dochters van wijlen Mr Olivier. Het gaat nu om de verkoop van 60 gemeten land in het negende kavel, en 32 roeden plus dijk in het dertiende kavel. Weer is de naam van de gevolmachtigde niet ingevuld.

NA Den Haag 605:97 (13-6-1661): Geertruid, schuld aan heer Gillis du Lee te Den Haag van 300 gulden (looptijd drie jaar, maar al voldaan 17-11-1662)

NA Den Haag 185:227 (15-4-1662) Hendrik van Schoonenburg en Maria ... (onleesbaar) verklaren, op verzoek van heer Roelandt de Bruijs en juffrouw Barbara Willems Bruijs, dat op 19-2-1662 Geertruid van der Poel (met Hugo en ‘nog een broer’ van den Eynde en een verklaring van de jongste zoon) aan de Bruijsen verkocht een hofstede genaamd Uyttenbroucq in het ambacht Rijswijk in de Broeuckpolder tussen Den Hoorn en de Tolbrug voor 22000 gulden. De verkopers zijn echter tot op heden in gebreke gebleven. Navraag bij Geerruid leerde dat zij nog 3000 gulden meer vroeg, een andere koper wist, en van de verkoop afzag.

NA Den Haag 295:50 (24-4-1662) Geertruyt, met zoon Hugo als momber en Elias Miller (advocaat) als voogd over de kinderen, verklaart op 19-2-1662 verkocht te hebben aan Roelandt den Bruijs en Barbara Bruijs de hofstede Vyttenbroeck in Rijswijk voor 22.000 gulden.

ORA Rijswijk (inv no fol 38v dd 29-4-1662) Juffr Geertruijt van der Poel weduwe wijlen jonkheer Aelbrecht vanden Eynden voor haar minderjarige kinderen verkoopt aan Roelant de Bruijn en Barbara Buys een hofstede met land etc genaamd uyttenbroeck in Nieuwenbroeckpolder in dit ambacht, voor Cfl 10.000.

ORA Rijswijk (inv no fol 44v dd 29-4-1662) Roeland de Bruijn en Barbara Buys bekennen schukdig te zijn aan juffr Geertruijd van der Poel weduwe Aelbrecht van den Eynde en haar kinderen en erfgenamen Cfl 12.000. (sic)

NA Den Haag 321:373 (12-2-1663) Geertruid, ‘van lichame te bedde leggende edoch haer verstande volcomende(?)’, benoemd als voogd voor haar onmondige kinderen Jacob Pedel, advocaat.

NA Den Haag 321:375 (19-2-1663) Geertruid, sieckelijk van lichame’, herroept de acte van voogdij van een week geleden, en benoemt nu Adriaen Pois, griffier bij het hof van Holland, en de heren en mrs Elias Miller en haar zoon Hugo van den Eijnden, en de laatste twee gezamenlijk als Pois zou blijken niet te willen.

NA Den Haag 480:223 (29-6-1663) Notaris Johan van Dijck en getuige Jan van der Burch hebben voor Geertruid, zich begeven ‘ten huijse vanden schilder Pijl in de Borickhorstraat(?)’ en van diens (Pijls) dochter (‘die eerst quam’) maar ook haar (Pijls) moeder afgeëist zekere grot filynde (?) signaten en alle gouden ringen die de jonkvrouwe van den Eijnde (lees: van der Poel) toekwamen, maar die buiten haar (Geertruids) weten in hun (Pijls) handen waren geraakt. Zij bieden aan een ander klein gouden ringetje als presentje. De dochter (Pijl) antwoordt dat zij nog ‘sijn gout’ noch haar zoon begeert, laat hem het mijne teruggeven en ik geef hem het zijne terug, en laat hem met zijn moeder hierkomen, ze heeft veel dingen gezegd ‘alsoff hij hier aengehaelt was’, dan horen we wel wie er gelijk of ongelijk heeft. Moeder Pijl voegt zich bij het gezelschap en toevoegde dat zij het goud niet zou teruggeven tot ‘hij’ teruggaf wat hun toebehoorde; we hebben de advocaat Mijtens in de arm genomen. Waarop notaris en getuige onverrichterzake vertrokken. (NB: onduidelijk is welke zoon het betreft - maar Willem was vrijwel zeker en Philips waarschijnlijk het huis al uit, en Hugo getrouwd.)

NA Den Haag 594:323 (23-2-1664) Geertruijt geeft volmacht aan Damas van Slingeland om voor haar te verschijnen voor de schepenen van (niet ingevuld) om aan te melden de verkoop van een stuk land groot 254 roeden, gemeen in een stuk land van (niet ingevuld) in het Baecxse Somerlandt, ‘competerende t capittel ter groote kerck binnen dordrecht’. Zoon Hugo treedt als getuige op.

NA Den Haag 325:47 (30-4-1664) Geertruyt stelt zich borg voor 70 gulden die Jeremias Godijn, wijnkoper, aan juffrouw Maria Ve(ne?)cool schuldig is, die zij binnen 40 dagen zal betalen, waarvoor zij met voorrang zaken uit de goederen, meubelen etc. van Godijn mag kiezen.

NA Den Haag 89:345 (25-2-1667) Geertruijda, samen met zonen Hugo en Willem, advocaten, mede voor hun broeders jonkers Philips en Jacob van den Eijnde, machtigen Dammas van Slingelandt om de verkoop aan Cornelis van IJsel te regelen van hun dertigste part in de tienden van Dubbeldam.

Hof van Holland (Decreten, Verwijzing akte: 3446/1684/005 dd 17-2-1684, Onwillig). Impetranten: Geertruyde van der Poel, weduwe wijlen Aelbrecht van den Eynden; Mr. Willem van den Eynden, advocaat voor den Hove van Holland; Jacob van den Eynden, gelicentieert kapitein, als grootmoeder, oomen en de voogden over de minderjarige kinderen wijlen Philips van den Eynden, haar zoon, en de broer, in zijn leven sergeant- majoor in diensten van deze landen. Eigenaren: Willemina Kanters, weduwe wijlen Mr. Hugo van den Eynden, in zijn leven advocaat voor deze Hove, als boedelhoudster, moeder en voogd over haar minderjarige kinderen. Kopers: Adriaen Wittert, te Rotterdam. Onroerend- en roerend goed Gemeente Rotterdam, 1/4 part van de West-IJselmondsche tienden met de vruchten. Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3446.

Waarschijnlijk niet verwant is deze Aelbrecht en deze familie Van der Poel: Notarieel Archief Den Haag 548/118 (16-7-1677), ca. 10 pagina’s tellende Staat van de nalatenschap van Jacob & Myntje van Vianden aan nabestaanden van vaderszijde uit Delft, gedateerd 6-2-1677; met in een glos op p.1 “Aelbregt vanden Eynde, als last en procura(ti)e hebben(de) van Jacobmyntje gysbrechts van Vianen, & nog als Vader & voogt van syne kinderen”. Hij is met verschillende andere Delftenaren (!) op 10-2-1677 voor notaris van Roon in Den Haag verschenen om de erfeling te regelen. De andere verwanten: Jacobmina vander Hulst weduwe Harmannis vander Linde predicant inden Hage, Jufe Levina vandr Hulst, Petronella vander Hulst, Joaghum Jans van der Hulst, Johan Monfrans man van Cornelia vander Hulst, Joghum pieters vander Hulst, Christiaen vander Poel, mede als man van Vroulina pieters vander Hulst.

Dit lijkt een andere Aelbrecht Jacobsz van den Eynde. Jochum van der Hulst was vader van Johan (+Delft begraven 6-2-1640; huwt Delft 18-4-1627 Cornelia Adriaens Roomen/Rooma uit Rotterdam); Pieter (huwt Delft 14-7-1635 Annetgen Dircx Houttuyn uit Den Haag); Jochum (+Delft begraven 4-6-1648; huwt Delft 29-7-1629 Maria Aelbrechts van der Graeff); Livina (huwt Delft 1-7-1641 Willem Cleasz Brugman); Jacomijna (huwt Delft 13-5-1640 Leendert Corneliszn van der Meulen uit Den Haag). Johan Jochums was vader van Cornelia (huwt Delft 5-5-1660 Jan Monfrans) en Pieternelletje (+Delft begraven 30-10-1668; huwt Delft 7-7-1655 Aelbrecht Jacobsz van den Ende, jongman, vermoedelijk zoon van Jacob Claesz, +na 1658). Aelbrecht Jacobsz van der Ende, meester timmerman, en Petronella Jans van der Hulst, ouders van (1) Jacobus (dNG Delft 5-1-1658, getuigen Jacob Claesz van der Ende, Cornelia Ariens van der Hulst, Pleuntgen Jacobs van der Ende); (2) Cornelia (dNG Delft 15-6-1659, getuigen Jochem van der Hulst, Sara Roma, Cornelia van der Hulst); (3) Johannes (dNG Delft 12-4-1661, getuigen Jan Monfrans, Lavijna van der Hulst, Marija van der Ende); (4) Annetje (dNG Delft 27-10-1662, getuigen Jacob Claesz, Pleuntje Jacobs, Pietronella Jacobs; (5) Anna (dNG Delft 18-10-1663, getuigen Jacob Clasz, Apolonia Jacobs, Maria Jacobs); (6) Jochem (dNG Delft 17-5-1665, getuigen Jochem van der Hulst, Maria van der Graef); (7) Niclaes (dNG Delft 23-8-1667, getuigen Arij Jacobse van der Meer, Petronelle van den Ende); (8) Pieter (dNG Delft 21-8-1668, getuigen Jan Monfrans, Jacobijna van der Hulst). Weeskamer 5-2-1669: Aelbrecht Jacobsz van den Ende Mr timmerman weduwnaar Petronella van der Hulst, toont testament dat Weeskamer uitsluit; op 11-11-1689 overgelegd testament van wijlen Aelbrecht dd 25-9-1689, weer uitsluiting weeskamer. Petronella was vermoedelijk een oomzegger van Joachim Joachims vander Hulst (bDelft 4-6-1648) en Jannetgen Jansdr, op de Oude Delft, die 1618-23 kinderen in Delft hadden.

Geertruida komt niet uit Delft. De enige Geertruida van der Poel daar is gedoopt NG Delft 21-8-1618 als dochter van Pieter Gerritsz van der Poel en Jaquemijntgen Abrahams van Neck (getuigen Arent Heijndricx van der Clooster & Maria Vrancken Storm), met broer Jan (dNG Delft 3-10-1621, getuigen Egbert Jobsz, Gulliaeme Langerhaer, Anna Raset), zus Tanneken (dNG Delft 20-11-1622, getuige Trijntge Willemsdr), en verschillende vermoedelijk ongedoopte kinderen begraven in 1624. NG Delft 30/8/1615, Pieter Gerritsz Poel, jm, garentwijnder, uit Geer, huwt Jacobmijntgen Abrahamsdr van Neck jd aan de Nieuwstraat; Delft NG 20/3/1627 Jacobmijne Abrahams van Neck weduwe Pieter Gerrtisz van der Poel huwt Balthasar Jansz van Valencijn.

Zie ook op da.wikipedia.org: Albrecht Philip von Eynden en Christian Frederik Ludvig von Eynden; voor Sophie von Eynden zie genealogie Gitte Christensen.

Albrecht Philip en Vibeke hadden ten minste twee kinderen: een dochter Sophie (*23-6-1718 +Odense 1-1-1795) waarover verderop meer) en een zoon Christian Frederik Ludvig von Eynden (*1720 +4-6-1799), generaal-majoor, huwt Louise d’Ammon (1715-1786), weduwe van de Nederlandse ambassadeur in Stockholm Louis de Marteville (1706-1760); kinderloos, volgens Wikipedia.dk de laatste mannelijke nazaat van de familie Van den Eynde.

Sophie von Eynden huwt 22-9- 1741 Hans Frederik von Levetzow (*Bygholm 27-11-1711 +Bygholm 16-9-1763), landdrost, zoon van Gehejmeraad Hans Frederik Levetzau; zij waren ouders van zes kinderen: (1) Theodosius Levetzau (*1742 +Kiel 6 Oct 1817); (2) Albert Philip Levetzau (*1744 +1817); huwt (1) Christiansborg Slotskirke 6-2-1771 Juliane Marie Frederikke Louise von Moltke (1751-1773, dochter van Adam Gottlob Von Moltke en Christiane Frederikke Brüggemann); huwt (2) Christiane Fredericha Wedell-Wedellsborg (*Beldringe 9-7-1755 +Preetz, Plön, Schleswig-Holstein, 11-10-1821, dochter van Hannibal Wedell-Wedellsborg en Catharine Sophie von Moltke); kinderen (alle uit het tweede huwelijk:) (2a) Hans Frederik Hannibal Levetzau (*Oslo - Kristiania, Norge 9-7-1777 +Odense Købstad, Odense, Danmark 15-5-1861, huwt Thalia Amalia Bille, ouders van Frederikke Marie von Levetzau); (2b) Sophie Vilhelmine Levetzau (1783-1863); (2c) Joachim Godske Levetzau (*Ladegaardsøen, Oslo - Kristiania, Norge 15-6-1782 +København, Danmark 7-11-1859), huwt Vilhelmine Charlotte (Stolle) von Stolle, ouders van Vilhelm Frederik Levetzau); (2d) Theodosius Finecke Levetzow (*1785 +1850; huwt Juliane Catharine Elisabeth Schack); (3) Christian Frederik (Levetzau) von Levetzow, (*1745 +1820), huwt N.N., ouders van Hans Frederik Schack von Levetzow (kolonel, *11-2-1779 +19-12-1856; huwt 3-1-1803 Dorothea Elisabeth von Haxthausen uit Appenberg); (4) Anna Margrethe Levetzau (1746-1792); (5) Niels Krag Levetzau (1753-1815), huwt Berte Birgitte Eleonore Rantzau, ouders van Christian Sophus Carl Ernst Siegfried Levetzau (*Brahesborg, Assens, Båg, Odense, Danmark 18-7-1786 +6-1-1835; huwt Hedevig Sophie Petersdorff, ouders van Eleonore Frederikke Vilhelmine Georgine Levetzau); (6) Gerhard Didrik Levetzau (1755-1791)

Kinderen

 1. Hugo (dNG Voorburg 27-9-1637 +na 25-7-1676, voor 1-6-1680) JUD, advocaat bij het hof van Holland. Huwt Den Haag stadhuis ot 10-12-1656, Rijswijk 27-12-1656 Juffr Wilhemina Canters, enig kind van Aelbert Kanters, kleindochter van Cornelisz Jans en Marike Beunings, achterkleindochter van Jan Gerrits en Stijntje Canters van Amsterdam. Stijntje is de dochter van Peter Canters, burgemeester van Amsterdam (bron: NL 1912). Vrijwel zeker kinderloos.
 2. Willem (dNG Voorburg 23-10-1639 +na 10-8-1676) JUD, advocaat bij het hof van Holland. Mogelijk van toepassing: Amsterdam huwelijk (kerk) 16-6-1682 (RBS 510:203), Mr Wilhelm vanden Eynde Burgemeester der Stad Groenlo en Ontfanger van de (ver)pondingh der Heerlijckheijt Borculo, woont tot Groenlo; wedn. Elisabeth van Herten, en Geertruij Passers van A(msterdam) wede Jacob Muys van Holi op boomsloot. (akte verleend 7-7-82), met beider handtekening. Groenlo, 10.11.1688, trouwt Joan van den Einde, nagelaten s. van wijlen de hr. dr. en burgemr. Wilhelm van den Einde, met Margaretha Costheren, n.g.d. van wijlen de hr. luitenant Ludolph Costheren. Gecop. den 14 decembr.
 3. Philips (dNG Voorburg 24-2-1641) +Grave (in de strijd) na 7-6-1674 – het Beleg van Grave was 25-7 tot 28-10-1674 16.000 slachtoffers aan Staatse zijde), huwt Margaretha Petronella de Place. Notarieel Archief Den Haag 523/215 (14-5-1672), “Commandant van Chrestiensant (Kristiansant, MW) in Noorwegen, in dienste van syn conincklycen Majesteyt van Dennemaercken ende Noorwegen ende Tegenwoordige permissie van syn Conincklycke Majesteyt, Majoor in dienst van haer hoo Mo: Raeden Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden”, verklaart in 1666 toestemming te hebben gegeven voor een plundering (althans ‘requisitie van goederen’). Idem 570/40 (1-5-1674, vertegenwoordigd door zijn broer Willem) Philips legt een geschil bij met Govert van Alphen en andere erven van “wylen Adriaen van Alphen in syn leven luytenant van g(enoemd)en Hr Majoor van(den) Ende”. Werd in 1672 majoor van een regiment Fransen (gelegerd te Breda), 1673 majoor onder Lehndorff, in wiens dienst hij sneuvelde.
 4. Kinderen
  1. Albrecht Philip van den (von) Eynden (*ca. 1665 Frydendal, Kundby, Denemarken +Østre, Telemarken, Denemarken 19-4-1731), gehuwd in 1716 met Vibeke Krag (*Egeskov, Kvaerndrup, Svendborg, Denemarken 29-3-1691 +Odense 6-3-1778), dochter van Staat- en Geheimraad Niels Krag (1653-1713) en Sophie Juel (1664-1722); Albrecht Philip was in 1701 te Breda luitenant van Major Hasart in het regiment Van Pallandt; hij klom op tot luitenant-generaal in het Deense leger, geridderd 1714, en nam aan vele veldtochten deel (volgens Sadolins: woonde te Feydendal en was Storkorsridder, generalløjtnant, Haeren / Forsvaret, Godsejer). Vgl ook Dansk Bibliografisk Lexikon, site Sadolins; Navorscher 1870:628.
  2. N., onbekend: in 1684 is sprake van meerdere nagelaten onmondige kinderen.
 5. Jacob V van den Eynde Zie 1.238

TerugBegin van generatie


2.478   Gerard COP

FamilienaamIndex 2.478Vader 4.956Moeder 4.957

Geboren Dordrecht dNG 1-9-1623
Overleden voor 13-3-1676

Diende in het Regiment van Salm (Wild- en rijngraaf Frederik Magnus van Salm). Nog in 1670 te Retranchement. Bij overlijden sergeant-majoor.

Lidmaten Sluis: Dat 231e Avontmaal, den 2 july 1662: Met attestatie [1-2] D’heer capitein Geerard Kopp ende jouffrouw Johanna Vervoort, syne huisvrouw (Capitein Cop met syn huijsvrouw; zal attestatie ontfangen; vertrocken na ‘t Retrenchement: 28-3-1666)

In 1647 vaandrig in de compagnie van Johan van Dorp (Majoor, later Luitenant-kolonel in Infanterie Regiment Sonoy 572a (tot 1654). Opgeheven 1678), jongman uit Dordrecht. Omstreeks 1669 kapitein in het Staatse leger te Retranchement. Gerard treedt ook verschillende malen op in notariële actes in Den Haag met zijn scoonzoons broer Mr Willem van den Eynde. In 1671 te Cadzand.

(mogelijk) ORA Zaltbommel (inv no 319 fol 81 dd 21-12-1655) Luijtenant Cop onder commandeur Doop, sijn servies, van dat hij tot Enckhuijse gecoomen, getransporteert tot op huijden, aan Elisabeth Willebrants.

ONA Den Haag (781:278 dd 21-9-1671) Gerard Cop, kapitein van een compagnie voetknechten, machtigt mr de Lamoureux om van Henricus Vuijst zijn door de Staten toegezegde gelden in ontvangst te nemen.

ONA Den Haag (602:141 dd 15-9-1671) Gijsbrecht Pietersz van G…, raadsheer bij het Hof van Brabant, en Gerard Cop, kapitein te Cadsand; Gerard is Gijsbrecht schuldig voor geleverde wapens fl. 1636.-.-; Willem van den Eynde treedt op als borg, en getuige is Philips van den Eynde, kapitein en commandant van Christaansand ten dienste van de koning van Denemarken.

NA Bergen op Zoom (Notaris Philips Lauwerens Scheuringh, inventarisnummer 0187, aktenummer 24, 10-4-1672) Geraert Cop (kapitein over voetvolk) wonende te Bergen op Zoom, testeert: legaat (zo groot als zijn erfgenamen willen) aan de armen van Retranchement; verder is zijn enige erfgenamen zijn vrouw Johanna van der Voort; zij is ook voogd van eventuele kinderen, met uitsluiting van de weeskamer. Getuigen zijn Willem Beuckels (dienaar onder Cop; korporaal) en Jacobus de Geus (klerk bij Scheuringh).

Raad van State (Nat. Archief archief no 1.01.19, inv. no 1528, Commissieboek Raad van State 1649-1663, Boek H no 5, fol 181 dd 6-8-1667) Commissie voor Lenaert van Lanckvelt om als kapitein op te volgen Lieutenant Col Duijck. Tselvendaghe onder gelijcke paraphure en(de) signature gedepescheert, Commissie als capiteijn (volgt lange lijst vervangingen; met als 29ste van 42) [commissie] voor Gerrit Cop in plaets van(den) L(uienan)t col(onel) Jan van Dorp.

Waarschijnlijk een gewoon soldaat of onderofficier: NA Bergen op Zoom (Notaris Adriaen van der Creke junior, inventarisnummer 0123, aktenummer 29, 9-3-1673) Gerard Coppens (tekent met kruisje) is een van een twintigtal militairen die sergeant Simon Hazart machtigen in Middelburg bij de betaalheren om hun achterstallige soldij te vragen.


Huwt Zaltbommel NG 9-5-1647

2.479   Johanna van der VOORT

FamilienaamIndex 2.479Vader 4.958Moeder 4.959

Geboren Zaltbommel dNG 25-5-1626

ORA Grave (inv no 261 dd 13-3-1676 no 442) Joanna van Delwijnen genaamd vander Voort weduwe en boedelhoudster van Gerrit Cop in leven sergeant majoor transporteert aan Jacob vanden Eijnden kapitein de opdracht en vestbrief van acht hond land als bos beplant, gelegen onder het gerecht van Delwijnen genaamd Koth, zoals wijlen haar vader Henrick van Delwijnen genaamd vander Voort voor schepenen in Zulichem dd 29 juni 1654 had gevest ten behoeve van voornoemde Gerardt Cop verkocht voor twaalfhonderd gulden van 40 groten per stuk. scholtis, schepenen Bernts en Metz.

Mogelijk: ORA Bank van Zuilichem (no 265, civiel proces, twee mappen, 1693) de erven J. van der Voort contra C. van Malsen-van Poelgeest.

Kinderen

 1. Adriana Zie 1.239
 2. Aletta, huwt de Heer Jacobus Stoutvoort. Beiden getuigen 1687 voor Adriana; Stoutvoort = Stantvoort [=Stamford?]. Zij huwt mogelijk (1) als jongedochter van Dordrecht Loosduinen NG (ot 15-7) 27-7-1674 Johan van Bockhoven
 3. Kinderen
  1. (hypothetisch) Lodewijk van Stantvoort, huwt (1) Johanna Kroese (met haar een tweeling in Den Haag in 1734); huwt (2) Maria Wevers, hebben kinderen in Den Haag 1750-57
 4. Henricus (+Retranchement 10-5-1670)
 5. Sineke Vijve (=Genevieve), dochter (bRetranchemant 10-5-1667), vgl NL 1919: 114-5.

TerugBegin van generatie


2.480   Mathijs MATHIJSSE

FamilienaamIndex 2.480 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Maastricht 1600
Overleden Rotterdam (Pest- en Dolhuis) 8-8-1660

Kennelijk in 1638 in Maastricht woonachtig. Er zijn, naast een droogscheerder, ook een schoenmaker (Jonghelingh, gehuwd met Geertge Claes en in 1647 Annitge Rutgers van Heijnsbergen) en een lakenbereider met dezelfde naam in Rotterdam rond deze tijd. Geen kinderen in Maastricht aangetroffen.

Zeker niet te verwarren met Matijs Matijsz van der Spieck en zijn vrouw Aeltgen Evertsdr, lakenbereider = hetzelfde als droogscheerder, in 1644 Leuvenbruggestraet, 1645 Leewestraat:

- ONA Rotterdam ( 263 no 442 fol 623 Nots Arnout Hofflant dd 17-11-1642) Thijs Mathijsz verkoopt aan Henrick Henricxsz Keth, droogscheerder, zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen, belast met 450 gulden, voor 550 gulden. Belendingen: Barber Jacobs, Jan Dirxcsz Cogel, Reijer Jansz Swart.

- ONA Rotterdam (421 no 75 fol 136 nots Johan Cooll dd 17-4-1645) Joost Hendricxz van der Veer en Jacob van Werel komen met Mathijs Mathijsz overeen dat de laatste de ingang en waterloop gelegen naast zijn huis, staande in de Leeuwestraet, mag gebruiken en daarvoor aan hen 80 gulden zal betalen.

Zeker niet de schoonzoon van deze: ONA Rotterdam (Gerrit van der Hout Inv no 296, fol 121 akte 67 dd 16-1-1640) Govert Jansz van Luijck verkoopt zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen aan Mathijs Mathijsz, droogscheerdersgast, voor 800 gulden contant (O: Barbaer Jacobsz, W: Jan Dircxz Cogel, Achter: Reyck Jansz Swart). Er is een giftebrief d.d. 21 maart 1635. Idem (A. Hofland, inv no. 263 fol 632 no 442 dd 17-11-1642) Thijs Mathijsz verkoopt aan Henrick Henricxsz Keth, droogscheerder, zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen, belast met 450 gulden, voor 550 gulden. Belendingen: idem. ONA Rotterdam inv no 128 fol 82/220 dd 26-3-1626: Govert Jansz van Luyck dienende als bootsgesel op het schip van capiteyn Taersgat, gelogeerd ten huize van Steven de Swart, speelman, benoemt zijn broer Jan Jansz van Luyck en Steven de Swart tot zijn erfgenamen.

ONA Rotterdam (285 fol 9 dd 14-11-1638) Mathijs Jacobs, die als bootsgesel gediend heeft onder capitein Musch, en overgezet op capitein Pieter Broeck, machtigt Mathijs Ma... te Maestricht en Jannetge Goverts zijn slaepheer en slaepvrou om bij de admiraliteyt geld te innen dat hij hen schuldig is.

ONA Rotterdam (294 fol 15 dd 9-6-1640) Mathijs Mathijsz, droogscheerdersgast, bekent 450 gulden schuldig te zijn aan Lodewijck Tack voor een lening op 20-05-1640.

ONA Rotterdam (inv 464 nots Pieter van Leeuwen no 39 fol 68 dd 29-11-1640) Willem Robbrechtsz, 33 jr, Jacob Fransz van de Weijerom, 38 jr, Mathijs Mathijsz van Maastricht, 40 jr, en Barent Jansz van Rotterdam, 37 jr, hebben heden gezien en gehoord dat Dirck Heijmansz, gerechtsbode, in de herberg van de Drie Pluijmen het schip van Rosier in beslag neemt. (…)

ONA Rotterdam (A van der Graeff inv no 331 fol 691 no 341 dd 16-11-1643): Baertje Cornelisdr, weduwe Pieter Cornelisz van der Voorn, verkoopt aan Teunis Evertsz, glaesmaker, een huis en erf aan de zuidzijde van de Leuvebreggesteech (…) Belending O: Jan Cornelisz Doetmijnuit voor en Jacob Symonsz, blockmaker, achter; W: Mathijs Mathijsz, drooghscheerder.

Proclamaties van het Brabants Hooggerecht te Maastricht, 1556-1795 (no 405 dd 25-9-1655) Procl. t.i.v. de graaf van Bergh. Van zeker huis toebehorende Mathijs Thijssen gelegen in de Gubbelstraat, reign. ter ene de oud-schepen Marcelis Vrients en ter andere Jehenne Putters. Koper en prijs ontbreken.


Huwt Rotterdam NG (ot Overschie) 25-9-1633

2.481   Jantje GOVERS

FamilienaamIndex 2.481Vader 4.962Moeder 4.963

Geboren ca. 1602

Mogelijk begraven 27-6-1673 (2.5 uur overluid, Nieuwe Haven)

Niet verwarren met de Jantje Govers die werd begraven Rotterdam 16-3-1664; zij was de weduwe van David van Tuijnen. Jantje Govers en Daniel van Thuynen huwden Rotterdam (huw. voorwaarden 28-9-1633 ONA 157 no 87fol 217); zij is weduwe voor 3-11-1649 (ONA 492 no 118 fol 250)

ONA Rotterdam (503 no 238 fol 219 dd 23-6-1652) Op verzoek van Arien Ariensz, verklaren Jannetge Govertsdr gehuwd met Mathijs Mathijsz 50 jaar, en Elijsabeth Jacobsdr gehuwd met Thomas Fransz 33 jaar, zij hebben de scheldpartij tussen Sara Danielsdr gehuwd met Jan Sijmonsz en Maertge Gerritsdr gehuwd met genoemde Arien Ariensz aangehoord.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.240
 2. Aeltgen (dNG Rotterdam 24-9-1638), doopgetuigen Aelthe Jans, Lisbet Tuenis)
 3. Matis (dNG Rotterdam 25-11-1640), doopgetuigen Ian Machgielse, Davet Govers, Achtge Huiberecht
 4. Govert (dNG Rotterdam 8-8-1643), doopgetuigen Jan Janse, Jannethe Jacops

TerugBegin van generatie


2.482   Dirk Fransen de LAET

FamilienaamIndex 2.482Vader 4.964Moeder 4.965

Geboren ca. 1601
Overleden Rotterdam b13-2-1679

Kleermaker. Bij overlijden wedr van Lijssebet Reijnnijerts. Trouwt als Dirick Franssoon.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 21-11-1653: Dirck Fransz, kleermaecker, en Roelandt Pietersz, knoopmaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van Jacob Willemsz, metselaer, daar moeder af is Grietgen Adriaensdr, enz.

ONA Rotterdam (inv no 586 no 61 24-3-1656; nots. Adolf Gommelraet) Frans Dircxsz de Laet, varensgesel, en zijn vrouw Ariaentgen Pieters de Joncker benoemen elkaar tot universeel erfgenaam en voogd. Eventuele kinderen erven samen 6 gulden bij overlijden van één der ouders. Als Frans eerst overlijdt zonder kinderen na te laten moet Ariaentgen 6 gulden betalen aan zijn naaste familie. Als Ariaentgen eerst overlijdt zonder kinderen na te laten moet Frans haar kleding aan haar zuster Pietertgen Pieters geven en 6 gulden aan haar broers en zusters samen.

ONA Rotterdam (Inv no 733 nots Dirck Block de Jonge no 3 fol 3 dd 30-7-1656) Gorge Monteeth, James Dunlap en Willeam Schaw, Schotse kooplieden, beloven Frans Dirckse de Laet, schipper van het schip ‘The Peecock’, dat gedestineerd is naar Bruntiland (Burntisland) in Schotland, te zullen vrijwaren van alle kosten en schade van de goederen die zij in het schip hebben ingeladen als het schip in de genoemde haven, of welke haven dan ook in Schotland of Engeland, zal worden geconfisceerd.

ONA Rotterdam (inv no 368 no 232 dd 4-9-1657; nots. Jacobus Delphius) Pieter Hollaer, koopman, verkoopt aan Pieter Korff, 1/4e deel van zijn helft (dus 1/8e in het geheel) in het schip “de Dolphijn” (incl. toebehoren). Het schip vaart onder schipper Fransz Dircxsz de Laet. De koopsom bedraagt 340 gulden, die binnen 8 dagen zijn te voldoen.

ONA Rotterdam (inv no 674 no 61 dd 28-4-1658; nots. Balthasar de Gruyter) Frans Dircx de Laet, schipper van “de Dolphijn” groot 40 lasten, sluit een bevrachtingsovereenkomst met Willem Clerck, koopman te Edinburgh in Schotland, die geassisteerd wordt door Thomas Morton. De schipper moet goederen vervoeren naar het Fort van Schotland voor 490 gulden.

ONA Rotterdam (inv no 560 nots Cornelis Pieter van der Licht fol 436 no 231 dd 7-12-1659) Frans Dirxsz de Laet, gewezen schipper op het boeierschip genaamd de Eendracht, machtigt Pieter Jacobsz van Brakel, om wegens hem, constituant, te eisen en ontvangen van Jan Jansz Blaesbergen, wonend aan de stadssingel, 82 gulden die hij, constituant van de voorn Blaesbergen volgens zekere uitspraak door de Edele heren commissarissen van het waterrecht, nog tegoed heeft.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 21-9-1661: Dirck Fransz, kleermaecker, en Bartholomeus de Vos, linnewever, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Claes Jansz, linnewever, daar moeder af is Maritgen Cornelisdr, enz.

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 20-7-1663: Hubert Davidtsz, stoeldraijer, en Dirck Fransz, kleermaecker, zijn geord. als voogden over het weeskind van Gerridt Fransz, vaerendeman, daar moeder af is Adriaentgen Isaacksdr, enz.


Huwt Rotterdam NG 28-6-1626

2.483   Lijsbeth REIJNIERS

FamilienaamIndex 2.483Vader 4.966Moeder 4.967

Geboren ca. 1604
Overleden Rotterdam na 1647, voor 12-1-1652

Trouwt als Lisbet Reniers. GARotterdam Weesk 438/431-432, 12-1-1652: Lijsbeth Reijniers, de vrouw van Dirck Franss kleermaker, is overleden. Geordonneerde voogden over de weeskinderen: Jan Pieterse schoenlapper en Steven Stevens backer.

GAR ONA 208, akte 168, blz 296, nots Jacob Duyfhuyzen, 21-3-1647: Dirck of Dyerck Frans, cleermaker, 46 jaar, en zijn vrouw Lijsbet Reyniers, 43 jaar, wonend buiten de Goutsepoort aan de Statscingel, leggen een verklaring af op verzoek van Jan Pieters Moliers, lakencoper.Zij hebben 22 jaar geleden in het achterhuis van wijlen Laurens Andriesz, goutsmit, gewoond gedurende zeven jaar. Het voorhuis staat aan de Hoochstraet en wordt genoemd ‘Den Witten Hont metten Swarten’. Het achterhuis staat aan het Steyger. Zij verklaren dat de afvoer van het water door een goot naast de muur van Vranck Claesz Crooswijck naar de haven is gevoerd. Belendingen van het huis aan de Hoochstraet: ten oosten: Hans van Nes, bode van de admiraliteyt; ten westen: Vranck Claesz Crooswijck. (Bron Clara de Heer (e-mail).)

Weeskamer Rotterdam (Voogdenboek inv no 550 door M. van der Tas) dd 12-1-1652: Jan Pietersz, schoenlapper, en Steven Stevensz, backer, zijn geord. als voogden over de weeskinderen van Lijsbeth Reijniersdr, daar vader af is Dirck Fransz, kleermaecker, enz.

Kinderen

 1. Jacop (dNG Rotterdam 19-4-1631), huwt Geertui N.
 2. Jannetge (dNG Rotterdam 1-4-1633), huwt (1) Delfshaven (ot Rotterdam 24-2-1658) 10-3-1658 Cornelis Willemse van der Lijn (overleden 1666 op zee), zeeman (GAR Weesk 455/582-585, 11-2-1668). Zij huwt (2) Hilligersberg NG (Rotterdam NG ot 15-12) 29-12-1669 Egbert Adriaense, jongeman van ‘s-Hertogenbosch, wonend: Swanestraat; zij woont Hofstraat.
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Annetien Cornelis (dNG Rotterdam 20-6-1662), getuigen Grietie Jacobs en Stijntge Pieters
  2. (uit 1) Annetge Cornelis (dNG Rotterdam 9-3-1664), getuigen Jacomijntge Ariens en Grietge Jans
  3. Sibilla Egberts (dOK Rotterdam Oppert 26-7-1672), testes Maria van Engelen
  4. Martha (dOK Rotterdam Oppert 31-8-1673), testes Maria Marinis
 4. Annetje (dNG Rotterdam 29-12-1634 +na 1669); GAR Weesk 458/478-482, 31-x-1670); huwt Rotterdam NG 28-3-1656 Hendrik Hendriks Van der Welle, metselaar, +Rotterdam b 16-1-1667 (zoon van Hendrik van der Welle en Susanna Jans van Dijcke , herbergierster en tapster in de Vierwindesteegh (1638)); beiden wonen 1656 aan de Vijversteeg achter het Klooster; beiden treden op als doopgetuigen voor kinderen van Geertje. Zij huwt (2) Rotterdam 29-6-1670 Jan Jacobs Ozeel (*Leiden).
 5. Kinderen
  1. Heijndrick Hendriks (dNG Rotterdam 7-1-1657), getuigen Maerten Ariense, Dirck Franse
  2. Heindrick Hendriks (dNG Rotterdam 10-3-1658), getuige Ariaentje Isacx
  3. Sara Hendriks (dNG Rotterdam 8-12-1658), geen getuigen vermeld
  4. Elisabeth Hendriks (dNG Rotterdam 7-3-1660), getuigen Herman Parijs, Dina van der Heijden
  5. Heijltgen Hendriks (dNG Rotterdam 16-3-1662), getuige Marij N. 
  6. Jacobus Hendriks (dNG Rotterdam 14-10-1664), getuige Maritge Dirckx
  7. Frans Hendriks (postuum dNG Rotterdam 26-6-1667), getuige Jannetge Dirckx
  8. Jantie Jansen (dNG Rotterdam 5-7-1671), getuige  Jannetie Dircks
 6. Geertje Zie 1.241
 7. Lysbet (dNG Rotterdam 2-5-1641), doopgetuige Lisbet Pieters; huwt vermoedelijk (maar wel erg jong) Rotterdam en Hilligersberg NG 17-4-1656 Pieter Ariens; zij woont dan Pieterstraat, hij Turfmarkt; hij is in 1703 doopgetuige bij een kind van Geertje
 8. Kinderen
  1. Willempje (dNG Rotterdam 10-8-1659), getuigen Pieter Janse, Jannetje Jans, Machtelt Ariense
 9. Frans Dirks, Lommertstraat, schipper van De Dolphijn, huwt Rotterdam NG (ot 23-2) 9-3-1653 Areijaentge (Adriaentje) Pieters de Joncker, wonend Kipstraat.
 10. Kinderen
  1. Lijsbet (dNG Rotterdam 4-8-1654), getuigen Reijijer Pieterse, Dirck Franse, Pietertge Pieters, Annetge Dirckx
  2. Lijsbet (dNG Rotterdam 24-10-1655), moeder heet Annetge Pieters; getuigen Pietertge Pieters, Reijijer Pieterse
  3. Neeltje (dNG Rotterdam 7-1-1657), getuigen Pietertje Pieters, Reijer Pieterse
  4. Lijsbeth (dNG Rotterdam 18-7-1660), getuigen Pietertje Pieters, Willem Eversen
  5. Neeltge (dNG Rotterdam 19-6-1664), getuigen Willem Erentse, Lijsbet Aerts, Pietertge Pieters
 11. N.N., geslacht onbekend (dNG Rotterdam 4-10-1644)

TerugBegin van generatie


2.484   Cornelis van der DUYN

FamilienaamIndex 2.484Vader 4.968Moeder 4.969

Zeker niet de bekende Cornelis Wouters Verduyn in Charlois, getaxeerd op een vermogen van 5000 gulden (OV 1996: 452, 200e penning Charlois 1644); die is gehuwd met Geertruid Gerrits voor (en in) 1630, en hertrouwt 1639 Grietje Adriaens.

Mogelijk verwant: Sybert Meyndertse van Duynen en echtgenoet Aeltge van de Velde, geassisteerd door zoon Thomas van Duyn [x Vroesen, had kinderen] en zwager Gijsbrecht Symonsse van der Haven (ONA Rotterdam 30-7-1655 no 73 fol 199 Notaris: Johan van Weel de Oude).

Mogelijk deze: ONA Rotterdam (315 fol 455 dd 23-11-1655) Jacob Pietersz, wonende te Boscoop, verkoopt zijn caechschuytgen met toebehoren, groot 3 lasten, aan Jacob en Cornelis Jacobsz Verduyn. De koopsom bedraagt 270 gulden, te weten 20 gulden binnen 4 à 5 weken en de rest à 250 gulden in 2 delen van 125 gulden op 25-11-1656 en op 25-11-1657. Wouter Jacobsz Verduyn, wonende te Sgraefpolder in ‘t lant van de Goes, staat borg voor zijn broers.

Mogelijkheden voor hun huwelijk zijn:

Cornelis Ariensse en Neeltgie Cornelis, huwen Rotterdam NG 11-08-1637 (attest Hillegersbergh)

Cornelis Arentss en bruid Neeltge Cornelis, beide van Hillegersberg, ot Hillegersberg NG 27-6-1637

Cornelis Fransz en Neeltje Cornelis, huwen Rotterdam NG 19-7-1644 met attestatie van Niewerkerck

Cornelis Bonifaes, van Schiebrouck, en Neeltgen Cornelis, van Hillegersberg, ot Hillegersberg NG 10-2-1645

Cornelis Janss, van Crimpen aen de Leck, en Neeltge Cornelis, van Hillegersberg, huwen HillegersbergNG ot 14-3-1648

Heel misschien zijn de ouders Mr Cornelis van der Duijn , jongeman van Rotterdamwonend Crooswijck (Raad en burgemeester), gehuwd Rotterdam NG (ot) 17-6-1663 met Maria Vroesen weduwe van Andries Sourij, wonend Schiedamsedijk; ouders (in de Waalse Kerk) van o.a. Adriaan in 1669, Corneille 1671, Jean 1673 en Jeanne Marie in 1675. ONA Rotterdam 1648 vermeldt Henriette Vroesen, dochter van Adriaen Vroesen en Aeltge Rosecrans, als nicht van Thomas van Duyn

Maar vrijwel zeker moet het gaan om:

Joris (sic) Verduijn, wonend: Cordewagenstraet; en Neeltje Cornelis de Keijser, van Rotterdam , wonend: Steijger, huwen Rotterdam NG (ot 2-4) 18-04-1645

(ONA 9-3-1648 no 24 fol 286 t/m 452 Notaris: Nicolaas Vogel Adriaansz) Inventaris van de boedel van Aeltgen van de Velde, weduwe van Sijbert Meyndertsz van Duynen, overleden op 11-02-1647. Rechthebbenden zijn: - Antoinetta van Duynen, haar dochter, weduwe van Harman Rosecrans;- Symon Gijsbertsz van der Haven;- Geertruyt Gijsbertsz van der Haven;- Arent van der Haven;- Meyndert van der Haven;- Sijbert van der Haven, kinderen van Gijsbert Symons van der Haven en Maria van Duynen, dochter van de overledene, die op 04-02-1647 een testament liet opmaken voor Arent van der Graeff, notaris. Thomas mist (kinderloos overleden?).

ONA Rotterdam (10-10-1632 no 353 fol 592 t/m 596 Notaris: Adriaan Kieboom) Aan de achterzijde van deze akte op blz. 596 staat een begin van een akte die luidt: Op 06-10-1632 hebben Leendert Bouwensz van der Elst, 42 jaar en Thomas van Duynen, 37 jaar, op verzoek van Pieter Punt een verklaring afgelegd.


Huwt

2.485   Neeltje CORNELISSE

FamilienaamIndex 2.485 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. (dNG Rotterdam 28-12-1649, getuigen Claes Verduijne, Trintge Wouters, Trintge Claes)
 2. Thomas (+Rotterdam 24-2-1736) Zie 1.242
 3. Helena alias Leentge van der Duijn (hypothetisch, doopgetuige)
 4. Anna alias Annetje Van der Duijn (hypothetisch, doopgetuige)

TerugBegin van generatie


2.486   Abraham HUYBERTS

FamilienaamIndex 2.486 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk de Abraham Huyberts te Wesel die 35 gulden schuldig is aan de boedel van Willem van der Mast en wijlen Mechteld Ariens (+28-12-1676; Weeskamer Rotterdam 466/647 dd 13-8-1678).

Mogelijk de Abereham Huijbbertssen +Rotterdam (op de Vaert) 18-3-1671.

Omdat een Rebecca (Hendriks) Pakkers als doopgetuige optreedt bij kleinkinderen van Rebecca Abrahams: mogelijk verwant aan Heijndrick Abramse, gehuwd (1) voor 1656 met Sara Jans, (2) ca. 1660 met Grietge Claes; ouders van drie Rebeccas (eerste huwelijk) en (uit het tweede huwelijk) Abraham, Bettge en Sara. Abraham Hendriks Pakker huwt Rotterdam NG (ot 9-12) 25-12-1691 met Celia Cornelis de Groen.

Een alternatief is dat Abraham identiek is met Abraham Robbertse, die met Stijntje Abrahams kinderen (NG) doopt: Robbert (14-1-1651, testes Jacques de Gastines, Grietje Tomas); snel daarna Maertge (10-4-1651, testes Jacob Jacobse, Marijtge Jans, Marijtge Joosephs); Lijsbet (14-5-1660, getuige Helena N.); Margriet (24-4-1661, testes Dorothe Aerts, Marij Isaacks, Eduard Eduardsse, Jan Voorman, vader heet Abraham Jaquelijn).

Mogelijk verwant: ONA Rotterdam (inv no 651 Notaris Adriaen van Aller fol 169 no 79 dd 6-8-1654) Abraham Huijberts en Lauwerens Willems, voogden over het nagelaten kind van Sara Huijbrechts, laten een insinuatie overhandigen aan Pieter Gillisz, en vragen hem het kind niet te vervolgen voordat zij is ontslagen van de borgtocht voor een kagerschuit waarvoor Abraham Huijbrechts zich borg heeft gesteld.


Huwt

2.487   Stijntje ABRAHAMS

FamilienaamIndex 2.487 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Rotterdam (Armenhuis) 14-3-1721

Mogelijk de Stijntje Abrahams die 2 gulden en 13 (of 14?) stuivers ontvangt wegens geleverde brandewijn ‘en meer’ uit de boedel van Geertijn Gijse (+26-1-1684; Wweeskamer Rotterdam 472/436)

Heeft mogelijk een zuster Annetge, die in 1652 doopgetuige is bij een kind van Catalijn Willems en Abraham Jacobs; Catalijn is op haar beurt getuige bij de doop van Rebecca Huyberts

Mogelijke verwanten: Weeskamer Rotterdam (3188 613/167 24-7-1649) Pieter Abrahamsz. metselaer (ov)., man van Maritgen Thijsdr. (ov); (vgd.: Jan Willemsz. Cat, Isaac Romboutsz. van moez.; Pieter Gerritsz. scheepstimmerman en Herman Dionijsz. koussenmaeaker van vaz.). Genoemd Grietgen Abrahams en Sara Abrahams. Kinderen: weeskinderen nn., later wordt gesproken van “het weeskind”.


Zij huwt mogelijk (1) Rotterdam NG 17-5-1661

Hendrick GIJSBRECHTSE

FamilienaamIndex

Weduwnaar Marijtje Teunes; hij en Stijntje komen van Rotterdam maar wonen in 1661 in Oostende.

Kinderen

 1. Rebecca (dNG Rotterdam 28-12-1666 +Rotterdam 22-8-1729) Zie 1.243

TerugBegin van generatie


2.488   Christoffel HARRIVAN

FamilienaamIndex 2.488 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Naam hypothetisch; gebaseerd op naamgeving van de eerste zoon van Pierre


Huwt ca. 1620

2.489   N.N.

Index 2.489 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pierre Zie 1.244
 2. David Harrivent (hypothetisch), meester bakker aan de Oude Molstraat (ONA Den Haag 827:53 dd 29-2-1676)

TerugBegin van generatie


2.490   Alexandre PEIGNÉ

FamilienaamIndex 2.490Vader 4.980Moeder 4.981

Overleden ’s-Gravenhage kort voor 28-5-1643

Bij huwelijk kwartiermeester; ook aangetroffen in de Waalse Fiches van het CBG. Lidmaten Waalse Kerk Den Haag (bron: Waalse Fiches): 1-1-1634 Alexandre Peigné, natif de la Haye. Zeker broer van een jongere Nicholas, ook te Den Haag.

ONA Den Haag (35:76 dd 13-2-1637, Franstalig) Alexandere Paigné huurt voor twee jaar het huis van Plons Schotte aan de Houtstraat voor 320 livres per jaar.

ONA ’s-Gravenhage (Nots Walterus Rietraet inv no 163: 140 dd 19-5-1639) Alexander Paignye bekent in mindering van een schuld van 3400 pond van xl grooten 't pond te hebben ontvangen van Adriaen Verdelft en Aert Lepyter CFl 740; voor de rest van de schuld van 28-3-1639 stellen zij hun huizen en goederen tot pand, Tekent: Alexandre Paigne.

ONA Den Haag (132:261 dd 24-10-1641) N.N.. als gevolmachtigde van Genevieve Marie van der Noot weduwe Jacob van Sandwijck transporteert aan Alexander Paigné, kwartiermeester van baron De Gents (of De Sente Reynder?) of zijn huisvrouw een huis; er is een klacht die de notaris aan huis voorleest aan Alexanders vrouw (aangezien Alexander afwezig is) – de akte is deels onleesbaar en deels beroerd geformuleerd.

ONA ’s-Gravenhage (Nots Anthony van der Drift inv no 56:309 dd 9-9-1646) Jan van Santen gaat naar Oost-Indië en draagt daarom aan zijn huisvrouw over een hele stapel schuldbrieven en obligaties, daaronder een schuldbrief van de quartiermeester Pingy voor 50 ponden.


Huwt ‘s Gravenhage 8-5-1636

2.491   Alida van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 2.491Vader 4.982Moeder 4.983

Overleden voor 20-5-1661

Bij huwelijk Joffrouw (jonkvrouw). Lidmaten Waalse gemeente ‘s-Gravenhage 3-1-1637: Aleida Steenhuysen femme d’Alexandre Peigné

Loot (dossiers 2654-5 Weeskamer Den Haag) op 15-1-1637 met haar zus Cornelia om de twee huizen die haar ouders nalieten in de Houtstraat, en won de kleinere van beide.

ONA Den Haag (298:98 dd 12-4-1652) Nicolaas van der Brugghen als voogd van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse, ook voor zijn broer Abraham van der Brugghen Med. Dr, verhuren aan Jean Salesse Frans ordinaris alhier, een huis aan de oostzijde van de Korte Houtstraat van 1 mei 1652 tot 1 mei 1653 voor fl. 300.-.-

ONA Den Haag (46:77 dd 27-4-1653) Jean Salesse Frans ordinaris alhier, schuldig aan Abraham van der Brugghen Med. Dr en Nicolaas van der Brugghen als voogden van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse fl 320.-.- voor huishuur, op onderpand van een gedeeltelijk afgeloste obligatie voor kostgeld van fl. 409.-.- van kapitein N.N.

ONA Den Haag (298:202 dd 31-5-1653) Abraham van der Brugghen Med. Dr en Nicolaas van der Brugghen als voogden van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse: obligatie aan toonder voor fl. 300.-.-

ONA Den Haag (298:283 dd 23-5-1654) Nicolaas van der Brugghen als voogd van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse verhuurt aan Pieter Waele een huis in de Korte Houtstraat voor fl. 25 per week.

ONA Den Haag (300:93 dd 20-5-1661) Abraham van Bruigghen en Nicolaas van der … voogden van de kinderen van zaliger Alida van Steenhuysen verhuren aan Simon de Fayet een huis in de Houtstraat.

Kinderen

 1. Simon Peigné (*Den Haag dNG Kloosterkerk 24-4-1637), reizende naar Oost-Indië in 1654; huwt Amsterdam (ot) 5-1-1658 Geertruyt Broens (*Amsterdam 1634); Simon zegt dan 24 jaar oud te zijn…
 2. Esther (dWaals ‘s-Gravenhage 8-1-1639)
 3. Anna Zie 1.245
 4. Cornelia, huwt Claes Cornelis Verweij
 5. Sanderina, nog in leven in 1654
 6. Alexandre, fils du feu Alexandre (dWaals ‘s-Gravenhage 28-5-1643), zelf gestorven voor 1654

TerugBegin van generatie


2.492   Jan PASSERS

FamilienaamIndex 2.492 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1727

Hypothetische reconstructie

Niet verwarren met Mr Johan [Dammasz] Pesser, Remonstrants, jongman van Rotterdam, huwt (1) Rotterdam Stadstrouw (ot 17-9) 5-10-1664 Adriana van der Aa, jongedochter van Rotterdam [begraven 11-12-1667]; huwt (2) Rotterdam Stadstrouw (ot 7-1) 26-1-1670 Geertruijd Nieuwenhoven

Ook niet verwarren met Jan Passchiers (bRotterdam 1-1-1674, Jan Paschijertssen, sackedrager, Corttelijnstraet), huwt Rotterdam NG (ot 7-1) 23-1-1663 Magheltje Pieters; zij huwt (2) Rotterdam NG (ot 14-1) 28-1-1680 Hendrik Volkertz

Mogelijk: ONA Rotterdam (inv no 392 dd 5-10-1650 no 312 fol 560 nots Jacobus Delphius) Jan Lieskint (Liefkint), wonend te Dordrecht, schipper van “de Maecht van Dordrecht”, 43j., en Johannes Passchierse, bootsgesel, 20j., leggen een verklaring af. De schipper verklaart dat hij, geladen door Jacob de Moor te Dordrecht, naar Saranti in Vranckrijck zou gaan en daar brandewijn in te slaan, wat niet mogelijk was. Hij heeft het geld gehouden om in St. Maerten te besteden. Bij Rochelle hoorde hij dat er een convooi klaar lag om naar de Maze te varen.

Mogelijk: ONA Rotterdam (807 fol 352 dd 16-1-1668) Joan Passchiers en Henric Frette verklaren op verzoek van Joan Salomonis Coster en Maria Huijbrechts dat zij Jan Jansz Gray, geboren in Campen en in Oost-Indië overleden, goed hebben gekend, en dat Jan geen broers of zusters heeft nagelaten. Joan en Maria zijn zijn neef en nicht.

ONA Rotterdam (13-12-1727): Helena Jans Passers, ongehuwd, wonende in de watersteeg uitkomende op de Blaak, maakt haar testament. Er zijn legaten aan Clara van der Noot, weduwe van haar broer Jan Jansz Passers (50 gulden en een paar gouden stiftjes); aan haar nicht Clara Harrivan (een gouden ring met grove stenen), haar nicht Johanna Harrivan (zakbijbeltje met zilveren sloten, bloedkoralen ketting met gouden kapittelstokje eraan) en haar nicht Jannetje Passers (een paar gouden belletjes met zeven grove steentjes). Voor de rest zijn elk voor de helft erven haar nichten Maria Passers, huisvrouw van sr Simon Harrivan, en de voornoemde nicht Janntje Passers. Simon Harrivan, aangetrouwde neef, is voogd van haar (fictieve) kinderen. Ze tekent met een kruisje.

Door het vage gebruik van de term nicht (ook voor achternicht) laat dit testament twee reconstructies van de familie Passers toe: een waarin Jan Jans vader is van Jannigje en Maria Passers (twee legaten gaan dan aan achternichten), en een waarin Maria Passers dochter is van een niet vermelde broer van Jan Jans en Helena Jans. Aangezien dat Maria een achternicht zou maken (die toch een aan Jannigje gelijke portie erft) en aangezien de chronologie dan zou wringen, kies ik vooralsnog voor de eerste reconstructie. Helaas biedt de DTB van Rotterdam geen enkele hulp.


Huwt ca. 1655

2.493   N.N.

Index 2.493 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1727

Mogelijk deze: Gertruijda Nijeuenhoven, weduwe van Johan Passer, begraven Rotterdam 26-4-1678; kraemvrou en liet na 2 minderjarige kinderen; Leuffehaven bij de Brantstech.

Kinderen

 1. Helena (+Rotterdam na 13-12-1727), ongehuwd; getuige bij doop kind Maria in 1721
 2. Jan Zie 1.246

TerugBegin van generatie


2.494   Jan Claessen van der NOOT

FamilienaamIndex 2.494Vader 4.988Moeder 4.989

Geboren Breda 1622
Overleden Rotterdam b4-10-1665

Woont 1649 Molensteegh. Woont bij huwelijk Jannetje in 1679 Vissersdijk. Klapwaker (1658).

ONA Breda (R. Hessels, inv no 72, aktenummer 128 dd 15-8-1637) Wolffaert Jans (leertouwer) testeert; hij laat 12 gulden na aan zijn naaste verwanten, daarnaast o.a. 50 gulden aan Cornelia Willems van Hal, zus van zijn overleden vrouw. De rest naar Anneken Willems van Hal en na haar dood naar haar zoon Jan Claessen van der Noot. Dierck de Bruijn (stadsmetselaar) is getrouwd met Elias Mercus.

ONA Rotterdam 154/22 (3-3-1648): Jan Claesz van der Noot, bakker 26 jaar oud, bejaard j.m. machtigt Gerrit Claesz de Gruyter te Breda om voor de magistraten aldaar in eigendom over te dragen het huis op de Markt naast ‘den Nobel’, dat hij aan Johannis van de Werck verkocht heeft.

Idem 154/211 (9-4-1649): Jan Claesz van der Noot, bejaard j.m., en Marijtge Jans maken huwelijkse voorwaarden. Na zijn dood zal zij 1000 gld moeten uitkeren aan Cornelia Marcusdr van Hal. (NB: Cornelia Wilhelmina van Hal is de tweede vrouw van Gerardus Nicolaes de Gruijter, Jan van der Noots voogd)

NA Breda (97 fol 6 dd 23-3-1649) Jan Claessen van der Noot verklaart dat Geeraert Claessen de Gruijter als zijn gewezen voogd overal rekenschap van heeft afgelegd en hem nog 250 gulden schuldig is.

ONA Rotterdam (inv 607 no 43 fol. 80 nots Adriaen van Aller dd 18-7-1650) Jan Claassen van der Noot, bakker, bekent een schuld van 168 gulden te hebben aan Cornelis Willemsen de Grijse, koopman in greijnen, wonend op Overflakkee in het dorp de Stadt, ter zake van de koop van tarwe.

ONA Rotterdam (inv no 459 no 269 fol 486 dd 20-11-1660, notaris Leonard van Zijl) Cornelis van Nikerken en Jan Cornelissen Valck, voogden van de kinderen van Engeltgen Matheus, verkopen het huis en erf van de kinderen, staande en gelegen aan het Rodezand, op de hoek van de Leeuwestraat, aan Jan Claessen, bakker. Het huis en erf wordt ten noorden begrenst door de Leeuwestraat, ten zuiden door de weeskinderen van Belitge Laurisdr, ten oosten door de genoemde kinderen van Engeltgen Matheus, en ten westen door de Zandstraat.

Voogd Gerrit Claes de Gruijter, vettewarier, werd burger 8-3-1638, gestorven voor 7-3-1664; hij huwt Cornelia Willems van Hal, hun dochter Anna is hun enige erfgenaam (andere dochter Elisabeth dNG 13-1-1639 kennelijk al dood)

ORA Breda (534 fol 144 dd 16-3-1648) Geert Claessen de Gruijter gemachtigd door Jan Claessen van der Noot volgens procuratie Rotterdam etc. verkoopt een huis voor fl 400 aan Johannes van de Wercken.

ONA Rotterdam (Notaris Vitus Mustelius Woutersz inv 502 fol 20 no 16 dd 14-1-1650) Davit Jansz verhuurt aan Jan Claessen van Noot(h) het voorhuis en 2e achterkamer met vrije doorgang van diens nieuwe huis aan de Nieuwestraet. Het huis staat achter zijn andere huis aldaar. Het contract is voor een jaar ad 160 gulden. Er is een clausule dat bij verlenging van 5 jaar, bedragen op basis van 50/50 moeten overgemaakt aan Willem Joosten (als voogd) voor Maertge Cornelis -weduwe van Pieter Cornelissen-, en Jop Pietersz Starreman. Dit ter voldoening van een betalingsverplichtingen. NB: zie ook aktes 17 en 19. (17: Davith Jansz, verhuurt de bovenkeuken van zijn nieuwe huis aan de Nieuwestraet aan Jacob Heyndricksen, kruidenier. De huurperiode bedraagt een jaar, ad 50 gulden. Net als in aktes nr. 16 en 19, is er een clausule voor betalingen aan Willem Joosten, op basis van 50/50, aan Maertgen Cornelis -weduwe van Pieter Cornelisz- en Jop Pietersz Starremans); (19: Davith Jansz, verhuurt aan Jan Egbertsz, schipppper, de benedenkeuken met gang en vrije doorgang van zijn nieuwe huis aan de Nieuwestraet. Het huis staat achter zijn huidige huis. Een winkel aldaar blijft aan verhuurder. De huurperiode bedraagt een jaar, ad 84 gulden. De vrije doorgang geldt ook voor de andere huurders. Er is een clausule dat bij verlenging betalingen verricht moeten worden aan Willem Joosten (op basis van 50/50). Dit ten behoeve van Maertge Cornelis -weduwe van Pieter Cornelisz- en Jop Pietersz Starreman vanwege betalingsverplichtingen. De andere huurders zijn Jan Claessen en Jacob Heyndricxsz.)

ORA Breda (530 fol 106 dd 29-3-1650) Willem van Gent als Diaken verklaart dat Gerard Claesen de Gruijter, gewezen voogd van Jan Claasen van der Noort [sic] erfgenaam van Wolfaert Jansen [in 1636 leertouwer, MW; huwt voor 1631 Maria Geeraerts] als beschadigde borg, hen fl 200 in mindering van fl 400 voor gemeld transport, plus fl 22 rente, heeft betaald. Bastiaan Willems, borg voor de andere helft, heeft ook betaald. Dit in marge van een akte van 15-5-1637: Peter Cornelis Abberdaens debet Jan Dingman Dyrmen (?) fl 1200 waarvan fl 800 direct betaald.


Huwt Rotterdam NG (ot 11-4) 15-4-1649

2.495   Maria JANS

FamilienaamIndex 2.495Vader 4.990Moeder 4.991

Geboren Venlo
Overleden Rotterdam b22-4-1686

1652: Maria Jans Lena. Woont 1649 Nieustraat. Laat bij overlijden een minderjarig kind (Caterijn ias al dood) en twee meerderjarige kinderen na. Martvechter (?) wonend over de Stam van Nasou aan de Vissersdijk.

Kinderen

 1. Claes (dNG Rotterdam 6-4-1650), getuige Wijllemina van Hal
 2. Jannetge (dNG Rotterdam 15-9-1652 +Rotterdam b8-1-1731 Zuiderkerkhof), getuige Catrijna N.; huwt Rotterdam NG 7-5-1679 (ook ot Overschie) Johannes Leenderts van Meurs (+voor 1731), geboren Middelharnis, wonend Watersteeg; bij haar overlijden wonend vooraan de Joodelaan, met één volwassen kind
 3. Kinderen
  1. Pieternelle (dNG Rotterdam 17-3-1680), getuigen Maria Jans, Jan de Groot, Barber Leenderse
 4. Clara (dNG Rotterdam 6-6-1655), getuige Catarijna Jans
 5. Clara Zie 1.247
 6. Caterijn (dNG Rotterdam 12-3-1662 [Catarijna Jans] bRotterdam 26-9-1678, als ‘kind van Jan Klaetssen van der Noet’, oud 15, wonend Vijsserdick over de stam van Nasou)
 7. (hypothetisch) Janneken (dNG Rotterdam 11-11-1668, ouders Jan Claesse en Marija Jans, getuigen Arnoldus Jooste en Grietie Jillis)
 8. (hypothetisch) Johannes (dNG Rotterdam 16-10-1669, ouders Jan Claesse en Marija Jans, getuigen Jan Gosense en Grijetie Jellis)

TerugBegin van generatie


2.520   Peter Jans van SEVENUM

FamilienaamIndex 2.520 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1694

Kinderen vermeld in het testament van zijn zwager Jan Peters (ORA Nijmegen 1892 fol. 159, 28-9-1694), waarin deze als jongman, ziek, zijn bezit nalaat in gelijke delen aan zijn twee neven en nicht. Een bedrag van 25 gulden, afgehouden van de gehele erfenis, wordt vooraf aan Hendrik van Sevenum toegedeeld ‘vermits sijne indispositie en onbequaemheijt om sijn cost te winnen’. Het drietal moet bovendien zes gulden uit de erfenis geven aan ieder van Jan Peters’ ‘andere vrinden’ (of ...rinden ?).

Niet verwant: Willem Peters van Sevenaer, ruiter, weduwnaar, en Anna Barents, weduwe Willem Peters, van Andelst trouwen Andelst (ot Nijmegen 21-12-1668)

Zoeklicht Zonder Grenzen vermeldt in 1693 een Peter van Sevenum onder de inwoners van Heumen, en een Gerrit van Sevenum in 1654; deze duikt ook op in de Nijmeegse Verponding van 1659 (Zoeklicht op Zilver). Een Hendrik van Sevener is boekverkoper in Nijmegen in 1558-80.

Gesignaleerd: Geert Pieters van Zevenheim (Sevenheim) huwt Nijmegen NG (ot 30-11) 4-12-1597 Jen[neke] Janssen van Nijmegen.

In het ORA Nijmegen komt ca. 1620 een Jan Jansen van Sevenum voor, en (ORA 1867 fol 196v) op 8-7-1597 Lijsbeth van Holtmoelen en Jan Leesten van Sevenum, echtpaar, die elkaar lijftochten.

Burgerschap Nijmegen (no 215 dd 27-10-1597) Petrus van Sevenum, voor fl. 6.15.-,


Huwt voor 1660

2.521   Leendertje PETERS

FamilienaamIndex 2.521 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1694

Zus van Jan Peters (+Nijmegen, vermoedelijk 1694)

Kinderen

 1. Peter Zie 1.260
 2. Derkske
 3. Hendrik, vermoedelijk invalide

TerugBegin van generatie


2.524   Joannes Sr van ALTFORST

FamilienaamIndex 2.524Vader 5.048Moeder 5.049

Geboren ca. 1603
Overleden Megen kort na 8-5-1650 (Joannes van Altforst Preses)

Schepen, kennelijk onafgebroken, van 1636 tot 1650; bij begraven aangeduid als Preses.

Leenregister Graafschap Megen (BHIC inv no 27 fol xxi Megen) Gerard van Altforst houdt anderhalve morgen land in den Ham tussen Roelof Jansen enerzijds, Gerrit van Altforst zelf anderzijds, en Gerrit Anthonisz van Dirt (?) 16-2-1606; 16-10-1627, afschrift akte ‘s-Hertogenbosch: Jan zoon wijlen Gerard van Altforst neemt dit stuk over. Belenders O: Roelof Jansen, ondertussen erfgenamen Halinck (?) den Backer Westwaarts, een eijnde Gerard van Noort, ander eynde Anneken W... Peters

(Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71) (85 dd x-3-1630) Jan van Altforst koopt een hofstede.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 87 dd 26-3-1630) Jan van Altforst schuldig aan Matheus van Hemert een jaarpacht van fl 9.-.-; (marge:) gekweten 6-10-1640.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72) (no 94 dd 19-11-1637) Jan van Altforst aan Jan Jr Timmermans een hofstede; (100 dd 19-11-1637 Jan Jr Timmermans schuldig aan Jan van Altforst fl 126.-.-); (114 dd 11-4-1640 Hendrik Jansen de Berber, schuld aan Jan Oolgens en Jan van Montfort).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 181 dd 8-5-1650) Jan van Altforst Sr, ziek, testeert; een legaat van fl 300.-.- ineens en fl. 12.10.0 jaarlijks tot zij elf jaar oud zijn voor zijn onechte kinderen Wilbert bij Aelken N., en Wilbert bij Grietken Peeters. In marge: Henderske weduwe Wilbert van Altforst en Willem Peters man van Peternel Wilberts van Altforst verklaren de toegezegde fl 300 (alsnog) te hebben ontvangen op 1-6-1713.


Huwt (1) Megen RK 25-4-1633

Joanna Everardi van DELFT

FamilienaamIndex

Overleden voor 1640

Huwelijksgetuigen Adrianus Marcelis et Everardus Petri. Zij was een dochter van Catharina de Groot (vermeld ORA Megen tot zeker 1612) en Evert Jacobs van Delft (+na 1607, voor 1611), schepen van Megen in o.a. 1606.


Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1645 met

2.525   Aleijdis Hendriks van ALTFORST

FamilienaamIndex 2.525Vader 5.050Moeder 5.051

Gedoopt RK Megen 16-2-1622, getuigen Cunira Mercelis, Antonius Gabrielis

Een buitenechtelijke relatie; vermeld als moeder bij het huwelijk van Willibrord, en in Joannes’ testament; ze is ook doopgetuige en woont kennelijk in Nijmegen.


Buitenechtelijke relatie (3) met

Grietje PETERS

FamilienaamIndex

Vermeld in Joannes’ testament


Buitenechtelijke relatie (4) met

Henrica N.

Index

Onzeker: de Willibrord die in 1642 wordt geboren heeft als moeder H(smeer)ica(?) – het is allemaal lastig lezen… Een man die twee bastaarden Willibrord noemt heeft er misschien een hobby van gemaakt en ook een derde verwekt. Henrica wordt in elk geval niet vermeld in het testament van Joannes Sr van Altforst.

Kinderen

 1. (uit 1) Jacobus van Altforst  (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 13-1-1634 bMegen 1650 kort na zijn vader en oom), doopgetuigen Leonardus Doncker, Guilelma de Groot; tweeling
 2. (uit 1) Guilelma van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 13-1-1634, testes Hendricus Gabriels, Maria van Altforst), tweeling
 3. (uit 1) Gerardus van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 17-12-1635, testes Matheas de Groot, Sophia Joannis van Gelder)
 4. (uit 1) Gerardus van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 17-10-1636, testes Mathias van Altforst, Sophia Joannes van Hemert), trouwt Jenneke de Groot
 5. (uit 2) Willebrordus Zie 1.262
 6. (uit 3) Willebrordus (+na 1650)
 7. (uit 4) Willebrordus (dRK Megen 1-3-1642: Baptizatus est filius illegitimus/ Joannes van Altforst nomine/ Willibrordus prognatus de H[ana???].../ rina [H]epensi Suscepten[s]/ Joannes Joannis Petri Remmers/ et Henrica Arnoldi Roloffs)

TerugBegin van generatie


2.526   Petrus van MEKEREN

FamilienaamIndex 2.526Vader 5.052Moeder 5.053

Geboren ca. 1620
Overleden Nijmegen na 23-10-1674

In de RK registers van Nijmegen komt Petrus nog voor als getuige bij twee huwelijken in de St Steven in 1674: Theodorus Hermes en Maria Reijers (met Cornelia Vermeere), RK St Steven 3-9-1674; en Joannes Bast en Elisabetha Jacops (met Jacobus Janssen), RK St Steven 23-10-1674. In RK Neerbosch treden op 2-8-1674 Cornelia Vermeere en Petrus van Mekeren op als getuigen bij het huwelijk van Theodorus Hermans en Maria Reiers.


Huwt voor 1645

2.527   N.N.

Index 2.527 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrina Zie 1.263
 2. Adriana, 1676 doopgetuige

TerugBegin van generatie


2.584   Henricus ARNS

FamilienaamIndex 2.584Vader 5.168Moeder 5.169

Vermeld als grootvader van Hendrina Heiltjes bij huwelijk in 1734 met Wilhelmus Sanders (afstammingstabel bij dispensatie wegens verwantschap in de 4e graad). Let op: niet verwarren met Hendrik, schepen te Millingen en Zeeland.

Schepenprotocol Leuth: 15-5-1668, am 15 Maij in Kekerdom coram D: judice et Jan von Oij undt Evert Croes hat Claes von Apshaven ein sehstentheil von einer hofstede, undt Willemken Hessen wittibe Sanders auch ein sechstentheil von dieser hofsteede wie auch das gantze hauss, wie dieselbe alhir an einem endt Jan Hendrich, am anderen end der gemeinen strass, mit einer seit neben Henrich Arndts, mit anderer seiten neben Gijss Sonnendach erb gelegen cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Barthen Hess hiesigen scheffen vor freij eigen erb, aussgenommen der auss der gantzen hofstatt iharlichs an Henrich Arndts zu erbpfacht bezahlet werd muss acht dhlr 81/2 st:

Idem: 31.5.1667,

(1) der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf, Am 31 maij in Kekerdom coram schabinis Evert Croes und Jan Holteman hat der edtler h Henrich Rijff richter hirselbst die am 10 Jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich verkaufte hoffsteij worauf Gerrit Scholten wohnet mit einem enden den bandeich, mit den anderen end an die weferstrass mit einer seiten an Evert Croesen hofsteij an anderer seiten an Annen Euens und Herman Floren hoffsteij gelegen, alles mehreen inhalts daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Arnts iedoch vorbehaltlich des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

(2) Henrich Arnts verkauft eine hofstatt, Eodem anno et die hatt Henrich Arnts coram h richtern Rijff und scheffen Evert Croes und Johan Holteman, nachdeme er die pfenningen der hoffstat auch bezahlt oder er die vorwarden annoch nicht vollzogen, diese hoffstatt zum burge gestellet, darbeij angelobent zu iederzeit, wan der h richter ihme forderen wirt die vorwarden vollkomentlichen gnugen zu leisten, gestalt er hiermit dar vor caviret.

(3) Henrich Arnts cedirt Anna Ewens eine hofstat, Eodem dato hat Henrich Arnts coram domino judice Rijff und schoffen Evert Croes und Johan Holteman obglte: hofstatt cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Annen Ewens, iedoch mit vorbehalt des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

(4) der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf,

Eodem coram schab: Evert Croes und Johan Holteman hat der h richter Henrich Rijff der am 10 jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich gekaufte hofsteij; worauf Herman Flor wohnt, mit einem end an den bandeich, mit dem anderen end Annen Ewens hofsteij mit einer seit Henrich Arnts hoffsteij, angesehn dieselbe dreij eckig alles mehrere inhalts der daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrich Arnts vorbehaltlich des landesfurst und ieder man niglich seines daran habend guts rechtens.

(5) Henrich Arnts appromitirt den vorward ein gnug zu leisten, Eod: hat Henrich Arnts nachdeme er die vorwarden amcoch richt volln zogen an dem h richter promittiert auch diese hoffstatt dar vor zu burg gestellet, dass er zu allen zeiten auf gesinnen des richters kommen und die vorwarden gnug thun will.

(6) Henrich Arnts tragt Jan de Wahl eine hofstat auf, Eodem hat Henrich Arnts diese hofstatt worauf Herman Florn wohnet an Jan de Wahl cedirt und aufgetragen alles wie oben cleusulirt.

(7) Anna Ewens verzucht Henrich Arnts zu contentiren, Eod: hatt Anna Euens coram schab: supra scriptis promittiert nachdeme sie Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annochnicht contentirt, dass sie innerhalb dreij wochen zeit ihme gnug thun will.

(8) Jan de Wahl verspricht Henrich Arnts zu sullen contentiren, Eod: hat Jan de Wahl angelobt, nachdeme er Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annoch nicht contentirt, dass er ihn innerhalb monatsfrist befriedigen solle und wolle.

Idem 14-11-1664

(1) Jan Janssen verspricht Henrich Arnts zu bezahlen, Am 14 9bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom, an dem h richter Henrich Rijff stipulata manu promittirt, dass er Henrichen Arnts wegen des weide pfachts von die langeacker innerhalb 2 monath bezahlen wolle, beij mis zahlungsfall soll Henrich Arnts ihn darfur mögen executiren.

(2) Henrich Arnts alss vollmachtiger van Lobith fordert rechnung, Eodem hat Henrich Arnts zu Kekerdom sich zum bevolmachtigter der kints kinderen von Barth von Lobith stark gemagt, und seine güter darvor zu burg gestellet, umb von Jan Holteman und Evert Croes wegen seiner weide so er von obgemltn kindern gekauft hatt mehrgemlte kinder wegen rechnung und reliqua zu leisten forderen und solches sub beneficio inventarij, und ist darauf ihn Henrichen Arnts in beijwesen des h richters und zweij schoffen, nemblich Henrich Verwaijen und Jan von Oij die rechnungen und quitungen vergewiesen da sich befunden dass Jan Holterman 230 gl 2 st vor obgmltn kindern bezahlt habe, wogegen er Henrich Arnts nichts einbracht sondern dieselbe angecoemen, aber eine sichern obligation von 400 gl. hatt er noch in disput ziehen wollen, welche hernacher bester gestalt bewiesen worden hevet.


Huwt ca. 1650

2.585   N.N.

Index 2.585 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Geesken Francken; in dat geval zou Hendrik identiek zijn met de Hendrik Arnts, schepen van Millingen, verwikkeld in verschillende processen in 1659-1662 (RA Millingen 185/10: 4-2-1659, 21-9-1659, 23-6-1662). Schepenprotocol Halt: 29.9.1688, Ao 1688 den 29ten septembris coram Dno Judice Joanne van der Marck, et scabinis Jacob Möers und Jeliss Vierkens in form des gerichts persönlich erschienen Geessken Francken, nachgelassene wittib Henrichen Arnts, und hat also erscheinendt an händen wollglt her richters zu erblichen behueff Henrichen Stoffels, ihre im kirsspel Keeken mit dem einen ende ahn die gemeine straess, mit dem anderen ende gleichfalss an die gemeine straess schiessendes, und mit einer seithen negst glr Geessken Francken hoffstatt, und mit der anderen seithen negst den Fuhstuhl gelegenes stuck bawlandes, ungefehr 11/2 morgen gross, wavon ungefehr 1 morgen negst comparentinnen landt zehendt freij, fur ein eigen allodial, auch schatz= und deichfreijes erb, so wie selbiges alda in seine vohr und palung erfindtlich, und von Johan undt Henrichen Arnts vorhin gebraucht werden, cedirt und aufgetragen, und daruff mit handt, halm und gichtigem mundt verziehen, und gab solchem nach wollglr her richter uff anweisen der scheffen gemeltem Henrichen Stoffels oberwehntes stuck landes, gestalt selbiges erblich zu haben, zu behalten, zu besitzen und zu gebrauchen, vorbehältlich jedermänniglich sein darahn habendes vorrecht.

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.292

TerugBegin van generatie


2.586   Henricus van der BORGHT

FamilienaamIndex 2.586Vader 5.172Moeder 5.173

Overleden tussen 12-1-1678 en 23-8-1678

In Leuth 19-11-1654 doopgetuige met Theodora van Hall van Henricus, zoon van Cornelius Valcks en Joana Wellens. In 1670 armmeester van Leuth.

Gerechtsprotocol Leuth:

27) 13.11.1664, Jan Janssen verspricht Henrich Verburg zu wollen bezahlen, Am 13 9 bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom an h richtern promittirt dass er Henrich Verborg fragen seiner forderung ad 27½ rxthlr mit 5 ggl: angekundigter brüchten inner halb 14 tagen contentiren, und befriedigen wolle, beij mis zahlungs fall aber Henrich Verburg iss Jan Janssen darfur wurklich und gan executiren.

34) 9.4.1665, Henrich Verburg thut arrest auf Mauritz Janssens kaetstatt,

Am 9 Aprilis hatt Henrich Verburg vor dem h statthalteren Henrich Verwaijen einen arrest gethan auf Mauritz Janssens kaetstede welche zu Loot gelegen, worauf Till Martens wohnet wegen einer praetension, so er vermög rechnung an Mauritz janssen hatt d. 23 Aprilis hatt Henrich Verburg die jura zahlt und den 25 t arrest gethan.

40) 21.10.1665, Henrich Arnts alss vollmachtiger von Lobith trägt Evert Croes 1/3 theil vom langacker auf und Evert Croes die langaker wieder geheel an Henrich Verburg und Jan von Stein,

Am 21 8bris 1665 coram Jan von Benthum und Barth Hess zu Kekerdom, hat Henrich Arnts als bevollmachtigter der kints kinderen van Barth von Lobith an Evert Croes cedirt und aufgetragen ein dritzen theil einer weide unter dem kirspel Kekerdom gelegen den langeacker gnt: an einem endt auf den bandick, am anderen end auf Gijss Sondags erb, mit einer seiten neben der kirchen land, und anderen seiten neben h Haesen lange ackers gelegen, und alss dieses geshehen, uber trug cedirte und transportirte gltn Evert Croes diese obglte: gantze weide an Henrichen Verburg und Jan von Stein beijden zur halbscheidt ewig und erblich, wie dan glte: Evert Croes zur warburg stellete seine zu Kekerdom gegen den Ruijen uber gelegene hofstatt.

46) 1.6.1666, Erbge von Eijkell tragen Gerrit Arnts eine hoffstat auf, Am 1 junij 1666 in Kekerdom coram Dno judice Henrich Rijff et schabinis Evert Croes und Jan von Benthum haben die erbge: von shl: Johan Eijkelen, benentlich Jorgen von Eijkell, bruder des shl abgelebten Jan von Eijkell, Reinir Janssen und Adam Arnts beijde geshwäger, und Henrich Eijkell alss Jan von Eijkell burders sohn, und Neeltjen Classen alss mutter, mit cavirend vor de unmündige kindern von Craan Eijkelen, und haben als freijwillig anhanden des h richters zum erblichen behuef Gerhardten Arnts und dessen hausfrau Gerritjen von Kerkhof cedirt und ubergetragen ein stuk lants gnt: Liss kens weng an einen ende op die Reulingsche strass, am anderen end neben h Lamers erb, an einer seiten neest Gerrit Arnts erb, und an anderer seiten nebest Henrich von Kolk und Henrich Verborgs erb gelegen, wie auch ein stuk landes Ahltjen Eijkelens hofsteij mergen die wilg gnt: an einer seiten Jan von Hals ereb an anderen seiten Henrich von Kolks erb, an einem und Henrich Verborgs erb am anderen und h Lamers erb die Winningen gnt: alss freij allodial unbeshwert erb ausgenommenden den zehenden, wie auch diek und wetering ferners inhalts der vorwarden, und haben die sambtliche erbge: Jan von Eijkelens hierselbst gelegene hofstaett zur warburg gestellet.

58) 18.10.1667, Am 18 8bris in Loet coram Dno jud: h. Rijff et schab: Evert Croes und Henrich Verwaijen hat Rein Janssen cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburg eine hirselbst gelegene hofsteij, so er von Mauritz Janssen geerbet ostwerts frijherren von Wachtendonk und der vicari von Millingen, west seit des richters Herwarden von Huissen erb, noordt seit Pastor von Loot und der gemeinen strass gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb.

59) 18.10.1667,Eodem anno et die coram itzgltn richter und schoffen haben die erbge. Jan Eijkelen benentlich Jorgen Eijkell alss momber undt Rein Janssen alss eigener und momber der unmundigen kinder von Craan Eijkell, und Adam Artzen cedirt undt aufgetragen, zum erblichen behuef Henrichen Verburgs dreij vierten theil einer hirselbst gelegener hofsteij Oost undt sudt seit der gemeinen strass, noordt und westseits des Capittulh von Cranenburgs erb, sampt darbeij gehörigen also genanten Schelenkampgen, noortseit neben h Vinceler zu Arnheim, Oost, Sudt, und westseit der gemeinen strass.

60) 18.10.1667, Dito coram h richter undt schoffen obglt hat Jan von Hall cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburgs ein stuk landes alhir gelegen die acht hundt gnt. Oost= Sudt= und westseit des Capittulh von Cranenburg und noort seit der gemeinen strass und gltn Capittulh von Cranenburg erb gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb, aussgenommen des h zehend.

61) 12.12.1667, Eodem Anno am 12. Decembris coram statthalteren Henrich Verwaijen undt Jan von Benthum und Barth Hess hatt Evert Croes zu Kekerdom shuldig zu sein bekant und verschrieben, an dem ehrenvesten Johan Willemsen Kaack, burgern zu Nimwegen dreijhundert reichsthaler capital und hat darbeij angelobt selbige 300 rxthlr jharlichs mit funf zehen rxthlr zu verpensioniren biss zur ablöse, welche ein viertheil jhars zuforn verkundiget werd solle, beij misszahlungs fall haben so wohl vor das capital alss interesse Henrich Verburg und Rutt Croes, alle ihre gereide und ungereide itzige und kunfftige erb undt gutere zu burge gestellet, gestalt nachglts Johan Willemsen Kaacks belieben, so wohl burgen alss principal und ein vorall so vor capital alss interesse zu mögen executiren, hergegen hat Evert Croes gltn burgen seine hirselbst an die weferstrass gelegenes hauss undt hofsteij sampt alle seine haub und guter zur warburg gestellet.

68) 5.12.1668, Eodem anno et die coram D: judice et Jan von Benthum qui refert an Henrich Verwaijen hatt Willem von Bercheren an Henrich Verborg stipuluta manu promittiret dass er diejenige funf kuhe, so in diesem sommer Thomas von d Boss von Derrick von Bercheren gekauft undt er Willem von Bercheren abgefolet hatt, an Henrich Verburg bezahlen wolle, hergegen Henrich Verburg an Derrick von Bercheren vor gemelte gelter und kaufpfenningen burg word.

67) 5.12.1668, Eodem anno am 5 t xbris coram D: Judici Henrich Rijff et scabinis Jan von Benthum und Henrich Verwaijen, seindt ershienen der itzige pastor zu Loot h Sijmon Florinis; wie auch Henrich Verburg undt haben alss freijwillig an eijdes statt er klahret, dass sie vor ungefehr 2½ ihar beij Evert Maes zu Siffelich alss erbge h Johannis Maes, gewesenen pastoris zu Siffelich und Loot geshiket wahren und das jenige capital so gltn Johannes Maes beij Gort Falcks stehende gehabt und hiesigen armen zu Loot verehret hatte abzuforderen dese Evert Maes ihnen geantwortet, es wahre ihme wohl bekant, und wolte die gelter entrichten.

68) 5.12.1668, Eodem anno et die coram D: judice et Jan von Benthum qui refert an Henrich Verwaijen hatt Willem von Bercheren an Henrich Verborg stipuluta manu promittiret dass er diejenige funf kuhe, so in diesem sommer Thomas von d Boss von Derrick von Bercheren gekauft undt er Willem von Bercheren abgefolet hatt, an Henrich Verburg bezahlen wolle, hergegen Henrich Verburg an Derrick von Bercheren vor gemelte gelter und kaufpfenningen burg word.

71) 19.2.1669, Eodem anno am 19 Febr: zu Loot coram me et schabinis Jan von Benthum undt Henrich Verwaijen, hatt Henrich Verborg vor sich und alss momber der unmundige kinder von Andries Brans gerichtliche possessionem genommen an Rutt Gerrits hoffsteij sampt der zu gehörigen land, mit (obbenhunguringer) zweijgen von baumen auch nahmens einiger erdt, und einkaufe mit offen und zu machen der thur, auf= wiedershatzung des fals undt wass sonst zu apprahension miet gerichtlichen possession von osten.

72) 18.5.1669, Eod: ao am 18 t Maij in Loot coram D: judice Henrich Rijff et me secret: hat die wittib von Jan van Eijkell Naleken Klaessen mit zu ziehung ihrer mit Jan Craan von Eijkell gezeugten kinder vormunder benentlich Jorgen Eijkell undt Meus Janssen, bekant, welcher gestalt dieselbe von Henrich Verburg empfangen hatten zu bezahlung einer zu Genth vor bemelten kinderen gekaufften baumgarten, krafft daruber am 7/17 Julij des verweisenen 1668 t jhars gemachter kaufzettull die summam von 90 gl: holl: und haben oglte wittib und vormundere Henrich Verburg uber glten sum der 90 gl quitirt und sich der bezahlung selber bedancket, auch angelobt ihme dieser wegen zu allen zeiten in guarandiren, darbeij obgltn wittib angelobt die kaufzettul und auftragt von obgltn baumgarten an den vormunder Jorgen Eijkell zu behuef den kinder zu behendigen, stellend so wohlgltn wittib alss vormundere alle ihre haub und guter itzige und kunfftige der vor zu burg, und wurde dieses protocollum von richter wittib und vormund unter shrieben.

76) 27.10.1670, Eodem anno am 27 8bris in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Jan von Benthum seindt kommen und ershienen der wohl ehrwurdiger und hochgelehter h Sijmon Floranus pastor in Loot, wie auch Henrich Verburg alss provisor der armen daselbst und haben bekant welcher gestalt sie anhante von Henrich und Weijer von Kolck empfangen hatten die jenige 25 gulden Clevish welche Linss von Kolck shl: wie auch diejenige 25 gulden Clevish welche dessen haussfrau Elisabeth Ewers der armen daselbst vor dem absterben legirt und vermacht hatten, bedanckten sich als obgltn h Pastor und provisor deswegen guter entrichtung.

93) 24.4.1675, Henrich Verwaijen und seine frau testiren, Am 24 April praes. D. Jud: Dre Rijff et schab: Jan von Oij, (Henrich Verwaijen doorgehaald), Jan Holteman, Rutt Croes, Gort Kirssellman, Henrich Verburg und Henrich Stepp ershienen beijgespannener banck Henrich Verwaijen mit scheffen und dessen haussfrau Henrica Moors und geben zu erkennen (…)

99) 12.1.1678, die vormunder von Henrich von Kolks kind trag Gerrit Ardts ein stuk landts auf,

Am 12 januarij in Kekerdom coram Dns judice Dre Rijff et schabinis Henrich Verwaijen und Gort Kirselman, seindt kommen die von diesem gerichts gestelte vormundere der von Henrich von Kolck shl: mit Judith Sprunk geziehlter kinder, alss Henrich, Wilhelm, Walrafen, Jan, Willemken, Gerritjen, Erntjen undt Elisabeth, benentlich Jan und Henrich von Kolk gebrudere und haben alss mit zu ziehung obgltn kinder mutter Judith Sprunk an hand des h richters zum erblichen behuef Gerritzen Arnts cedirt und aufgetragen ein stuk landes unter Loot die wenge gnt alss frej erb aussgenommen den zehenden, zu ungefehr einen morgen gross, iedoch so gross undt klein dasselbe mit einer seiten Gerridten Arndts und h landt rentmeistern Goor, mit einem ende Henrichen Verburg, mit dem anderen ende Vincelers und Lamers erb gelegen und haben darauf verziegen, stellend proevictione die halbsheidt von radtssen kamp, spikhöfell und Sackkampgen.

105) 14.9.1678, Wittib Florentz Hachten bekennet Wolter Korwinkel 500 Rx shuldig,

Am 14 7bris in Niel coram D: judice et Schab: der gerichtsbank Kekerdom und Loot Jan Holterman und Gort Kirsselman ist ershienen Joffer Beatrix Boxstart wittib shl: Florentz Hachten mit ihren hier zu erkohren und zu gelassenen momber he Rejnir Temmink ihr schon sohn und bekante von Wolter Korwinkel creditirt undt aufgenommen zu haben die summa von funfhundert reichsthlr welche in guten harten silbernen ducatonnen empfang hatte, versprach dieselbe von nun an jharlichs mit 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse dern aufkundigung ein viertheil jhar vom vershams tag bejden theilen zu thun freijstehen, und die ablöse ingleichen ducatonnen nach holl: wehrung geshehen, und ihr die zwej erste terminen mit 200 rxthlr und die letzte mit 100 rxthlr zu thun frej haben solle, stellend pro hijpotheca ihre gereide und ungereide güter in specie ihre weide zu Spaldrop gelegen gross ungefehr 22 morgen, welche itztgltn Korwinkel Rutt Croes und wittib Verburg in pfachtung haben, mit diesem bedinge, dass dafern mehr gltn Corwinkell der pfachtung halber mit ihr hier nagst nicht einich werd könte, er die weide so lang biss ihme sein gelt wirt abgelegt sein in itzigem pfacht behelten solle.

159) 1.5.1691, Rutt Croes vergl sich mit seinen stiffkinderen, Am 1 t Maij coram Schabinis Jan von Oij und Barth Euens ist ershienen scheffen Rutt Croes und hat bekant dass er sich mit seinen stiefkinderen benentlich Gerrit von Stein, Jan von Stein, Willem von Stein, Henrich von Stein, Gerrit von Stein und Hilleken von Stein wegn ihrer mutterlicher versterb vergliechen dass er sie den geheelen langacker, welcher an seiner frauen shl: ersten man Jan von Stein und Henrich Verburg am 21 8bris 1665 gerichtlich aufgetragen und er desfals Henrich Verburg aussgekauft, freij, ewig und erblich haben und besitzen sollen, gestalt er ihren obgltn: auftrachts brief wirklich ubergeben, und darbeij versprochen, die cession von Henrich Verburg und alle ubrige shrifften auss zuhendigen und nach deme Derrik von Stein shl: nachgelassene tochter Jantjen annoch unmündig, so ist verlgliechen dass gltr: Croes ihr siebendes theil an gltn langacker biss dieselbe mündig, gebrauchen, und itz tijlts kindt darvor, bisses zu seinen mündigen iharen wirt gekommen sein ehrlich auf zu er ziehen, und lesen und shcriber lasen zu lassen und auch gehants glts siebende theil diesem kinde erblich verbleiben soll.

Verder vermeld als „Henrich Verborg pfachter des H. amptmans”, te Leuth 1666, Lijst van inwoners in de Duffelt (Mehr, Kekerdom, Leuth en Niel), die hand- en spandiensten moesten verrichten voor de ambtman.

In Collectie Berenbroek (GA Nijmegen archief nr 809 inv nr 79, afschrift Pachtboeken Stift Kranenburg e..) een kopie (oorspronkelijk HStArch Düsseldorf no 11) van een belening van Henrick Verburght, 1-3-1662, voor 6 daalder ren 3 hogen, bouwland onder Leuth.


Huwt

2.587   Elisabetha van HALL

FamilienaamIndex 2.587Vader 5.174Moeder 5.175

Overleden na 1680

104) 23.8.1678, Rejnir Temminck bekent h Osten 500 gl holl: shuldig, Am 23 aug: coram Dno judice Dre: Rijff et schab: Jan Holteman und Gort Kiesselman ist kommen und ershienen h Rejnir Temmink und hat recognosiirt und bekant von h postmeister Osten aufgenommen und empfangen zu haben funfhundert guld hollandisch in silbernen ducatonnen ieder ducation zu drej guld 3 sch: holl: gerechnet des wegen von der exception nichtgezahlten geldes renunciirend welche 500 gl: er mit 25 selbiger holl. gulden jahrlichs biss zur ablöse; welch beij der seits ein vier theil jahr vor dan vorshairs tag verkundiget, undt mitgleichen ducatonnen in gedachter valent wieder abgelegt werden sollen; zu verzinsen angelobt und dieselbe den zeitlichen pfechtern des hierunten bemelten unterpfandts praecise zu bezahlen und sich nachdem inhalt dieser obligation zu richten, angewiesen, auch des h creditoris quitung an statt bahren geldes von glten pfachtern an zu nehmen versprochen hat, wie nicht weiniger dessfals in 14 tagen uber den jharlichen verschreib tag glte 25 guld nicht abgestattet wurden, als dan anstatt der selben 30 gl: holl bezahlt werden, und daran dem h creditori nicht hinderlich sein solle kriegs verderb, wassershad, oder einige vorige oder kunfftige edicta der obrigkeit, welches alles recognoscirend debitor auf sich genommen und zu versicherung angeregten capitalh und interesse in genere seine persohn und seine gereide und ungereide gutere habende und kunfftige verbunden und zu parater execution aller herren höhen richtern undt gerichtern submittirt hatt, in specie aber zum wahren unterpfand stellend seine in Spaldorp kirspels Kekerdom gelegene zweij und zwantzig morgen weidelandts dar von itzo Rutt Croes, Wolter Korwinkell und wittib Verborg pfachtere sein, und hat h recognoscert in misszahlungsfall mit distraction derselben 22 morgen weide lants abg praecedenti immissione zu verfahren dem h creditort macht und gewalt gegeben cum renunciatione ommium juris beneficiorum.

115) 26.5.1680, Frank Fink bekennet der kirch zu Loot 50 gl und 27 dhl Clev. shuldig, Am 26 Maij in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Henrich Stap ist erschienen Frank Fink und hat bekant von Gerrit Arnts alss kirchmeister zu Loet auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg shl: der kirch zu Loot abgeleget creditirt und aufgenommen zu haben zweij capital summen die eine von 50 gl Clevisch undt die zweite von 27 dhl: ebenfals Clevische wehrung, welche letzte summa der itzige kirchmeister Gerrit Arnts aussgezahlet und erselbige sum zu abzahlung der frantzösishn brandshatzung angewandet, hat darbeij angelobt allsolche capital summen zum behuef gltn kirchen zu Loot gegen 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun freijstehen und die erste pension auf d ersten januarij ao 1681 fällig sein soll, stellend zum unterpfand sein zu Loot an ban=deich gelegene hoffstat mit dem darauf stehendem hause.

116) 26.5.1680, Jan von Benthum bekennet der kirch zu Loot 50 gl. shuldig, Eod in Loot coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Jan von Benthum und hatt bekant von Gerrit Arndts alss kirchmeisteren zu Loot auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg der kirch zu Loot abgelegt creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 50 gl. Clevisher wahrung, welche zu abzahlung der frantzösisher brandshatzung angewandet hat darbeij er gelobt allsolche sum der 50 guld zum behuuf gltn kirch zu Loot gegen funf von hundert zu verpensionien biss zur ablose deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen und die erste pension auf d 1 t januarij 1681 versheinen soll, stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide güter und inspecia sein antheil in der zu Loot gelegener hofsteij, und reulung so er von seiner eltern geerbt.

116a) am 15 maij 1698 coram schab. Walrafen von Benthum und Jan Arndts hat der kirchmeister Wilhem Sondach bekent dass diese capital abgelegt und ist die cancellirte obligation verzieget.

117) 26.5.1680, Willem von Benthum bekennet der kirch zu Loot 10 gl. shuldig, Eod: anno die coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Willem von Benthum und hat bekant von Gerritten Arntz alss kirchmeister in Loot, auss ein capital welches den wittib Henrich Verburg shl: die kirch zu Loot abgeleget creditiert und aufgenommen zu haben die summa von 100 gulden Clevisher wahrung, welche der selbe zu abzahlung der frantzösishen brandshatzung an gewandet hat darbeij angelobt solch capital von nun an jharlichs mit 5 selbigen guld zu verpensioniren biss zur ablöse deren auf kundigung bej den theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen undt die erste pension auf der 6 julij dieses 1680 t. jhars versheinen soll, stellend zum unterpfand sein achtentheil seines in Loot gelegenen landes der raetssez kamp, spikhövel, Sackkamp, Wellens hoffsteij in dorp und Cranenhofsteij am deich.

Kinderen

 1. Henrica Verburght Zie 1.293
 2. Reinerus (dRK Leuth 11-8-1652, testes Joes Masius pastor, Aleida Valcks)

TerugBegin van generatie


2.588   Johannes van KOLCK

FamilienaamIndex 2.588Vader 5.176Moeder 5.177

Geboren ca. 1595

Schepen van Zyfflich in 1662 (verpachting van de landerijen van de kerk van Zyfflich 1662). Uit de pachtboeken: 22-11-1644 Jan van den Kolck de scholaster Pummenpass gepacht.

Gegevens over het gezin (eerste vier kinderen) van Jan van Kolck zijn aan de site van Guido van Benthem ontleend.


Huwt ca. 1642

2.589   Wilhelma JANSEN

FamilienaamIndex 2.589 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1650

Kinderen

 1. Henricus van Kolck (+voor 12-1-1678), huwt Juditha Spronck (+voor 12-1-1678)
 2. Kinderen
  1. Henricus (dRK Zyfflich 22-3-1654, testes R.D. Masius P., Wilhelma Janssen) pachter van de Poelwijck te Leuth op 26-9-1681
  2. Wilhelma (dRK Leuth 21-11-1655, testes Philippus Hengst, Elisabeth Hendriks); huwt Theodorus van Benthem
  3. Gerarda (dRK Leuth 7-11-1657, testes Petrus Koppers, Elisabeth Beckers)
  4. Wilhelmus (dRK Leuth 21-9-1659, testes Wilhelmus van Benthem, Theodora van Kolk); huwt (1) Leuth RK 18-1-1686 (getuigen Catharina Fleurkens, Judith Spronck) Henrica Jansen; huwt (2) Anna Hendriks
  5. Arnolda (Erntie) (dRK Leuth 12-4-1661, testes Leonardus van Kolk, Margaretha Spronk); huwt 16-1-1682 (getuigen Derrick Wolters, Maria Hendriks) Anthonius Wolters
  6. Walraven, huwt Leuth RK 5-10-1696 (getuigen Gerardus Otten, Catharina Coffen) Gerarda Sonnendach
  7. Jan , 1678 minderjarig, huwt N.N.
  8. Everdtjen, in 1678 minderjarig
 3. Joanna van Kolck (*ca. 1620), huwt Wilhelmus van Benthem, pachter van de Poelwijk 1676-1681; hij huwt (2) Christina Verwaijen
 4. Kinderen
  1. Henricus van Benthem (dRK Leuth 12-6-1650)
 5. Theodorus van Kolck, huwt Elisasbeth Hendriks
 6. Kinderen
  1. Wilhelmina (dRK Zyfflich 16-10-1650, testes Henricus Verheyen en Wilhelma Janssen e.v. Joannes van Kolck), vermeld 16-10-1715 gericht Zyfflich; huwt Joannes van de Grafft, zoon van Gerardus van de Grafft en Aleida van Benthem
  2. Henricus (dRK Zyfflich 18-7-1652, testes R.D. Joes Masius P. Wilhelma Janssen); vermeld 16-10-1715, gericht Zyfflich
  3. Wiero (dRK Zyfflich 26-7-1654, testes R.D. Walterus Verstegen Can. Cran., Juditha Spronck)
  4. Odilia (dRK Zyfflich 17-12-1656, testes Lucas van Kolck, Maria Franken)
  5. Christina (dRK Zyfflich 9-5-1659, testes Petrus Coppen, Theodora van Kolck)
  6. Petronella (dRK Zyfflich 10-3-1661, testes Theodorus Janssen, Wilhelmina Derks); vermeld als Nelleke gericht Zyfflich 16-10-1715; huwt Arndt van Haaren
  7. Henrica (dRK Zyfflich 13-3-1664, testes R.D. Steenhoff Vic. Cran., Maria Rutjes); vermeld 16-10-1715, gericht Zyfflich
  8. Joannes (dRK Zyfflich 29-8-1666, testes R.D. Joes de Meldert Canon. Cranenb.); als soldaat uit Nijmegen 15-11-1690 op de Spierdijk vertrokken naar Nederlands-Indië, aldaar overleden 25-10-1712 (vgl. gericht Zyfflich 16-10-1715).
  9. Laurentius (dRK Zyfflich 14-2-1669, testes Joannes van Kolk, Ottonia Reijmers)
  10. Christina(dRK Zyfflich 15-2-1671, testes Joannes Heiltjes, Joanna van de Wiel
 7. Johannes, huwt Maria Hendriks
 8. Kinderen
  1. Theodorus (dRK Zyfflich 11-4-1651, get. Joes van de Wiel, Anna Lueb)
  2. Odilia (dRK Zyfflich 4-5-1653, testes Arnoldus van Megen, Margar. van Kolk)
  3. Gerarda (dRK Zyfflich 21-9-1655, testes Wilhelmus Willems, Harns Vink)
  4. Henrica (dRK Zyfflich 14-10-1657, testes Henricus Verheijen, Ida Verwaeijen)
  5. Joannes (dRK Zyfflich 23-5-1660, testes Leonardus van Kolk, Catharina Fleurkens)
  6. Henricus (dRK Zyfflich 1-11-1667, testes Henricus Hendriks, Theodora Spronk)
 9. Lucas huwt Wilhelma Neuij
 10. Kinderen
  1. Arnoldus (dRK Zyfflich 6-8-1666, testes Everhardus Maess, Catharina Fleurkens)
  2. Roberta (dRK Zyfflich 7-7-1671, testes Gerardus Neuy, Maria Heiltjes)
  3. Joannes (dRK Zyfflich 29-9-1673, testes Wilhelmus van Kolk, Theodora Bollik)
 11. Jacoba van Kolck, Huwt Kranenburg RK 1657 Peter Coppers; hij huwt mogelijk (2) 1665 Walburgis Jacobi
 12. Margaretha van Kolck huwt Joannes Wanners (Werneri)
 13. Kinderen
  1. Catharina (dRK Zyfflich 6-1-1658, testes Leonardus van Kolk, Theodora Verwaijen)
  2. Theodorus (dRK Zyfflich 23-12-1659, testes Henricus Verwaijen, Theodora van Kolk)
  3. Theodorus (dRK Zyfflich 6-2-1667, testes Everhardus Maess, G. Spronk)
  4. Wilhelma (dRK Zyfflich 21-10-1668, testes Henricus van Kolk, Henrica Meurs)
  5. Rabana (dRK Zyfflich 23-2-1670, testes Lucas van Kolk, Rabana Verwaijen)
 14. Theodora (*Zyfflich dRK 26-4-1643), doopgetuigen Henricus Bennickhuizen, kanon. Kranenburg, Theodora Bolckes; huwt huwt Erlecom NG (ot 13-12-1669, sic) 13-8-1671 (getuigen Willem van de Kerckhoff, Wanner Wanners) Arent van Kerckhoff (+voor 1694)
 15. Wilhelmus Zie 1.294

TerugBegin van generatie


2.590   Petrus VERWAAYEN

FamilienaamIndex 2.590Vader 2.616Moeder 2.617

Geboren ca. 1620
Overleden Zyfflich tussen 3-5-1698 en 19-9-1698

Bron Genealogie Verwaayen. Uit de Verpachting van de landerijen van de kerk van Zyfflich 1662: 2e Block, Den Werrisdonck; Peter Verwaejen heeft den slach voor twe en dartich daler ende heeft gehooght drie en is daer bie gebleven. Onraet een Rijxdaler. Pachtboek Zyfflich, praebenden: 5.2.1648 pacht Petrus voor 3 jaar een vacante praebende.


Huwt ca. 1640

2.591   Theodora BOLCKS

FamilienaamIndex 2.591Vader 5.182Moeder 5.183

Geboren ca. 1620
Overleden Warbeyen 28-7-1711

Kinderen

 1. Ida (*Zyfflich dRK 7-12-1642 +na 1698), doopgetuigen Henricus Verwaijen en Wilhelmina Wanners, huwt (1) Wilhelmus de Bruijn (*ca. 1635); huwt (2) Wanner Wanners (dRK Zyfflich 30-9-1646, +voor 1698)
 2. Lucas (*Zyfflich dRK 19-6-1644), doopgetuigen Rutgerus de Beest en Metje Beyers
 3. Theodorus (*Zyfflich dRK 28-10-1645; getuigen Henricus Bolks en Maria van Schayk), huwt Schenkenschans 5-2-1693 Rijksken Krechting (*Millingen a/d Rijn ca. 1660)
 4. Aleijda (*Zyfflich dRK 19-1-1648 +na 1698); getuigen Arnolda Evers en Joes Masius pastoor, huwt Keulen 16-6-1684 Johann Schlebusch, ook Joost Sleenbusch genoemd (*ca. 1645 +na 1698)
 5. Maria Zie 1.295
 6. Lucas (*Zyfflich dRK 27-8-1651 (getuigen Gerarda van Kerkhof en Theodorus Trijst judex.) +Niel 16-7-1738), huwt (1) Elbertjen Arents (*ca. 1665 +ca. 1702); huwt (2) Margaretha Peters (*ca. 1675)
 7. Roberta alias Rebecca (*Zyfflich dRK 23-11-1653 +na 1698); doopgetuigen Harnsken Meurs en Adolphus Turk, huwt (1) Griethausen 16-12-1688 Theodorus van de Camp (*ca. 1650 +na 1698); huwt (2) Jan Derks (*ca. 1650 +voor 1727)
 8. Johannes (*Zyfflich dRK 21-9-1655; getuige Joannes van Trijst), huwt (1) N.N.; huwt (2) Millingen a/d Rijn 6-5-1688 Catharina van Benthem (*Millingen a/d Rijn ca. 1660)
 9. Jacobus (*Zyfflich voor 1657 +Gendt voor 1719), huwt Gendt 23-4-1675 Hermken van de Wijell (*ca. 1650 +na 1698)
 10. Kinderen
  1. Rick Verwaijen (dRK Hulhuizen 18-5-1675, testes Clas van Apshoven, Derrisken van Deventer)
  2. Henricus Verwaien (dRK Hulhuizen 11-2-1682, testes Gerharda Genen)
 11. Henricus (*Zyfflich dRK 30-9-1657; getuigen Gindrina Egeren en Joes Jansen de Hall), huwt Helena van Benthum
 12. Gertrudis (*Zyfflich dRK 11-9-1661 (getuigen Maria Bolliks en Gerardus Hendriks custos) +Keulen 7-9-1697), Non, novice in bij de zusters Capucijnen in Keulen 1-10-1678, geprofest 25-8-1679.
 13. Johanna (*Zyfflich ca. 1662), huwt Hubertus Bodde
 14. Everarda (*Zyfflich ca. 1663 +voor 1704), huwt Johannes Remie (hij hertrouwt Elden 30-11-1704 Naleken Janssen)
 15. Gisbertha (*Zyfflich ca. 1664), huwt (1) Wilhelmus Backhuis; huwt (2) Theodorus Evers

TerugBegin van generatie


2.608   Jan LAURENSEN

FamilienaamIndex 2.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1630
Overleden voor 1709

ONA Nijmegen (inv no 1888 fol 125 dd 14-11-1689) Leendert Aelberts weduwnaar van Metjen Jansz; Jacob Jansz en Heijltjen Reynders EL:; Laurents Leendertsz met Jacob Jans momber van het nagelaten kind van Metgen; zijn schuldig Cfl 150 aan Sandrina de Groot weduwe Peter Denys onder verband van huis, hof, bogaard en bouwland, groot een morgen land onder Hees.

Mogelijk: ORA Nijmegen (inv no 1893 fol 33v dd 13-6-1695) Geurtjen Bernts weduwe Jacob Bernts, met haar momber Herman Bernts, Geurt Jacobs jongman, Marten Janssen en Engeltje Jacobs EL:, Geurt Aernts van Kesteren en Jan Hendricks, bloedmombers van het onmondige kind van wijlen Jacob Bernts en Ernjen Willems, en Jacob Roukens (Schepen) als oppermomber van het onmondige kind Neuleken Jacobs, allen als erfgenamen van voorzegde Jacob Bernts, verkopen aan Jan Laurensen en Jenneken Hendricx EL: een huis met elf hont bouwland in Hees aan de Wolffscuijlen palend O: gemene straat W: en N: het erf van de weduwe Hendrick Hamer Z: de Graafseweg, belast met drie schepel rogge ‘s jaars aan het Gasthuis in Nijmegen, voor Cfl 1050.

ORA Nijmegen (inv no 1905 folio 17/39v dd 10-5-1709) Jan Jacobs en Sara Cornelissen EL:, Jenneken Jacobs en Reintjen Jacobs, meerderjarige dochters; Gerrit Reinen en Gerrit Peters, bloedmombers van Megteld Jacobs, kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Janssen en wijlen Aeltjen Reijnen EL:; verder Jenneken Leenders, meerderjarige en enige dochter van wijlen Leendert Aelbers en wijlen Metjen Janssen EL:; allen kleinkinderen van zaliger Jan Lauwrensen; hebben voor Cfl 600 verkocht aan Willem Roukens (Vaandrig) en Johanna de Vries EL: ‘seker huis m hoffstat off wel 2 hutten met hoff en bouwlant groot ongeveer vijf hont’ aan de Laerse dam (Laarschedam) onder Hees, belend door Rokes Derx Roches en Geurt Willems


Huwt voor 1655

2.609   N.N.

Index 2.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob Zie 1.304
 2. Metjen Jansen (dNG Nijmegen 8-1-1642, getuigen Dijrick Petersen, Gerritgen Jacobsen, Met Sandersen +voor 1689), huwt Leendert Aelbers (+voor 1709).
 3. Kinderen
  1. Janneken Leenders (dNG Nijmegen Schependom 14-3-1671, getuigen Albert Janss, Heesken Alberts, Anneke Janss +voor 1680)
  2. Liesbeth Leenders (dNG Nijmegen Schependom 23-11-1679 [getuigen Ariaen Laurense, Aeltjen Reinen, Hilleken Hermens] +voor 1689)
  3. Jenneken Leenderts (dNG Nijmegen Schependom 6-11-1680 [getuigen Aelbert Peters, Jacob Janssen, Aeltjen Reijnen, Metjen Janssen] +na 1709)
  4. Aelbert Leenders (dNG Nijmegen Schependom 10-1-1684 [getuigen Lukas Willems, Ariaen Laurense, Maria Klaessen] +voor 1689)

TerugBegin van generatie


2.610   Reijn N.

Index 2.610 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt Nijmegen ca. 1655

2.611   N.N.

Index 2.611 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aaltje Zie 1.305
 2. Gerrit, vermeld 1709

TerugBegin van generatie


2.616   Gerardus VERWAIJEN

FamilienaamIndex 2.616Vader 5.232Moeder 5.233 • Tevens 5.180

Geboren rond 1578.

Gaerdt fungeert op 16 mei 1615 als Schepen van Gendt. Zijn zegel, bedekt met papieren ruit, vindt men in het archief Civiele Processen van het Hof van Gelderland,jaar 1620 II. In deze zelfde bron wordt vermeld, dat Gaerdt Verwaijen getrouwd is met Jenneken Liffers en op 6 januari 1617 te Gendt woont. Jenneken kan niet schrijven, Gaerdt is met zekerheid een boer, want hij spreekt van: “zijn ploeg, die zijn land bouwende was”. Bron http://home.wxs.nl/-verwayen/pagina10.htm


Huwt

2.617   Jenneken LIFFERS

FamilienaamIndex 2.617 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.181

Geboren rond 1580.

Kinderen

 1. Jacob, geboren rond 1600
 2. Theodora, geboren rond 1607.
 3. Gerrit, geboren rond 1609; huwt (1) N.N.; huwt (2) Cornelia Verheijden; uit dit huwelijk 3 kinderen
 4. Gerarda, geboren rond 1610. Zij was gehuwd (1) met Art Stelten, geboren rond 1605, overleden
 5. voor 1637. Zij is getrouwd te Lent op 19 maart 1637 (2) met Hendrick Cornelissen, geboren rond 1600. (Hij was weduwnaar van Jenneken Oliviers, geboren rond 1600)

 6. Erwina, geboren rond 1612.
 7. Joannes, geboren rond 1614.Hij is getrouwd te Zetten op 7 juli 1658 met Luijtjen Noorman,
 8. geboren rond 1620. (Zij was weduwe van Lucas Schuijerinck, geboren rond 1615.)

 9. Rutgerus, geboren rond 1615; huwt voor 1645 Maria (Hendriks) van Schaijk; uit dit huwelijk 13 kinderen
 10. Joanna, geboren rond 1616. Zij was gehuwd (1) met Peter Peters, geboren rond 1610, overleden voor 1651. Zij is getrouwd te Nijmegen op 11 april 1651 (2) met Jan van Soest, geboren rond 1620.
 11. Henricus, geboren rond 1618; huwt (1) voor 1642 Petronella Everts; uit dit huwelijk 2 kinderen; huwt (2) voor 1652 Henrica (Hernsken) Meurs, uit dit huwelijk 8 kinderen.
 12. Elisabeth, geboren rond 1619. Zij is getrouwd te Leuth met Walraven van Benthum, geboren rond 1620.
 13. Petrus Zie 2.590
 14. Theodorus, geboren rond 1621, Zie 1.308
 15. Ida, geboren rond 1622. Zij is getrouwd te Ooij op 24 mei 1669 met Jan Gheenen, geboren te Zyfflich (Dld.) rond 1620.

TerugBegin van generatie


2.618   Petrus BACKHUIS

FamilienaamIndex 2.618 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1605


Huwt

2.619   Elisabeth N >

Index 2.619 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Theodora Zie 1.309
 2. Wilhelmus (dRK Zyfflich 7-8-1644, testes Gerardus Hendriks en Maria Noeijen)

TerugBegin van generatie


2.620   Euen DAHMEN

FamilienaamIndex 2.620 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1666

Zijn vrouw als ‘wittib Dahmen’ in 1666 onder de gezinshoofden vermeld. Hypothese: zoon van een Daam Euwens (IJwens, Ywens). Bron Guido van Benthem in Duffeltgenealogie (7-10-2003).

Paul Bonke geeft dit echtpaar nog een zoon Ewald (Iwen, Euwen) (+Erlecom 8-5-1731), gehuwd 1709 met Lutje Dercks (Arents) (+3-3-1735) - dit lijkt mij chronologisch onjuist. De zoon Henricus (+1741) lijkt me dan helemaal uitgesloten.

De naam Euwen/Ywen komt al eerder voor. Het Verpondingscohieren Ooijse Rijk (1649): “Vrouw Euwens drie mergen drie hont, den mergen voor 20 daler, 105 gl”. Wellicht is de weduwe van Henrick Euwens, die in 1596 grond in de Ooijpolder bezat. Verpondingscohieren Groesbeek (1649): “Gerrit Janss wegen t’ landt van Claes Euwens groot 5 mergen opde graffweghen 15 gl, 29 gl, 10” en ook: “Gerrit Janss wonende op Claes Euwes goet, bouwt ten halven huijs en 3 mergen, 19 gl, 6, 25, Affgetagen voor t’huijs”. Schatcedullen Keeken en Bimmen (v.a. 1688): hierin worden vermeld: “Claess Euwers, Arnd Euwers en Hendrich Euwers” (Bron John Vos)..


Huwt ca. 1630

2.621   Anna van de WIELL

FamilienaamIndex 2.621 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden kort voor 20-10-1686

Herkomst onzeker. Mogelijk (bron in deze is het Gerichtsptotocol Leuth) is zij de (moeder van de) Anna Euwens die op 31-5-1667 een hofstad koopt van Henrich Arnts, en op 26-2-1671 een hofstad koopt in Kekerdom van Evert Croes, schepen van Kekerdom, “sampt der zu gehöriger Raij zwishen Gerhard von Harn, mit einer seit der wefer strass anderer seit Stifft Bedtburs erb, mit eijem end obgltn Annen Ewens erb am anderen end auf transportanten hofshiessend,” Evert stelt diezelfde dag “sein haussgarten und brauhauss” borg voor een lening van 60 rijksdaalder die Anna van Tith Croes overneemt. Deze hofstede wordt 8-6-1673 genoemd als begrenzing van een andere, die Rith Croes koopt. Op 17-6-1697 verkoopt de weduwe van Ruth, Derrisken Verhorst, nu gehuwd met Wolter Corwinckel, de hofstede in Kekerdom, begrensd als volgt: “mit beijden seiten des Stifft Bedtburs erb mit einem ande der erbge Annen Euens und mit dem anderen ende der gemeinte”.

Een Rijck vande Wiel heeft “in pacht vanden heer van Oije huijs & hoffstat met boomgaert, bouw & weijlanden omtrent 16 mergen voor. Hiertoe gehoren 91/2 roede schoordijck & voorspijck (Verpondingscohier Gendt-Erlecom 1649).

Uit dezelfde bron: Beel van Vuerden nu hertrouwt aen Rut vande Wiel met haer kint verpacht aen Craen Eijckelen een out huijs met twee mergen bouw weijde & boomgaerts landts voor. Hiertoe gehoort tot ijder mergen 2 roeden schoordijck & voorspijck.

Uit de rekeningen van het Huis Bergh, 1619/20: Item betaelt aen Derick van Arnem ende Derick vande Wiell ses ende twintich goltgulden hem op martini 1620 vuijter Gossen van Ulftts hoff verschenen, den 14ren pen. gecort blijfft xxiiij dal iiij st j ort.

Gerichtsprotocol Leuth, 10-9-1664, Am 10. 7bris hat der h richter Henrich Rijff in beijwesen schefffen Jan von Oij und Jan Holteman zu Kekerdom Evert Croes, Jan von Stein und Jan Janssen abgefragt, ob sie wusten dass der Viller von Cleve Gerrit Janssen von de wiel alhir im kirspel Kekerdom beesten abgethan, welche gezeuget wie aussder beijlage no 2 zu nasehen.

Gerechtsprotocol Leuth (143) 24.6.1687, das magescheidt zwishen d erbge wittib Dahmen wirt ad prothocollum zu legen ubergeben, d 24 t Junij in Niel coram Dno jud: Jhew et schab Kekerdommensibis Willem von Stein qui referet Jan von Oij seind ershienen Barth Euens undt Henrich von Stein und haben ersuch dass beijgehandes unteren 20 t 8bris verwaisenen 1686 t jhars zwishen ihren und ihren respee mit brüdern und schwestern alss erbge: ihrer alteren benentlich (Erven) Dahmen und Anna van de Wiell shl: aufgerichtetes erbmagesheidt zu ihrer securitat und versicherung d gerichtlichem prothocollo beijfuget werd möge welches von obgltn gerichtspersohnen also fur genehm gehalten und hierhien registriret worden.

Mogelijk zijn er meer kinderen (bron: Gerard Lemmens): Een Johanna is doopgetuige in 1680, 1691, 1692, 1695 in Kranenburg; idem Gisberta in 1680; idem Geza 1688; idem Maria 1691, 1694, 1695 idem Henricus 1693. Joanna Ywens en Henricus Jansen dopen er een kind in 1691, en een dochter in 1699 (aen de Galge Steegh, getuigen Henricus Ywens en Ida Jacobs)., Henricus Ywens jnr. en Catharina Peters, conj. in de Elsen, een dochter in 1694 en zoon in 1696; op 29 febr.1694, Henrica dochter van Theodorus Hermans en Theodora Ywens,conj. aen de Galge Steegh, getuigen Henricus Ywens snr. en Herman Ywens. Verder Anthonius Brouwers en Maria Euwens, getuigen Simon Holle en Geza Euwens, een zoon Edwardus in 1699.

Kinderen

 1. Godefrida Ijwens (*ca. 1635 +Kekerdom 7-5-1719), gehuwd met Barth van Lobith, schepen te Kekerdom en Leuth, doopt kind in 1659 en 1660. Bij overlijden zou zij meer dan 90 jaar oud zijn geweest.
 2. Daam, pachter van het veer te Millingen 1656-1662
 3. Margaretha Ijwens (+voor 1696), doopgetuige in 1660, genoemd Grietje; huwt (1) Gerrit Berns (+ca. 1683); huwt (2) 14-10-1683 Hendrik van Stein (Henrich von Stein); hij huwt als weduwnaar te Lent 3-4-1696 Meghel Janssen.
 4. Barth Zie 1.310

TerugBegin van generatie


2.622   N. van SELL

FamilienaamIndex 2.622 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk te Nijmegen: Schepenenprotocol Zyfflich-Wyler (1694-1735, transcriptie Guido van Benthem 2021; 2-2-1694) Sell zu Nijmmigen cediret sein hauss zu Wijlder an Alard von Erkelens.

Schepenenprotocol Zyfflich-Wyler (1694-1735, transcriptie Guido van Benthem 2021; 15-1-1717) Contract und theilung zwischen Henr: Koppers mit einer verstorbenen frauwen Elisabeth Wanners sehl: Tochter Harnske Sell und derselben Eheman Gerrits Arnds.

Schepenenprotocol Zyfflich-Wyler (1694-1735, transcriptie Guido van Benthem 2021; 30-3-1717) Donatio von 100 gl: und 30 gl: von Eliesabeth Wanners Ehefrauw Henr: Koppers an ihren Vettern Derrik Verwaijen und dessen Ehefrauw Catarin Euwens ‘voor goede diensten’.

Schepenenprotocol Zyfflich-Wyler (1694-1735, transcriptie Guido van Benthem 2021; 6-12-1718) herren Erb vertheilung zwischen Henr: Koppers und seiner verstorbenen Ehefrau Elisabeth Wanners verwandten


Huwt

2.623   N.N.

Index 2.623 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Harnsken Zie 1.311
 2. Jan (*Wyler ca. 1655), gehuwd Beek (ot 30-7) 16-8-1681 met Elisabeth Wanders (*Beek voor 1657 +tussen 5-6-1687 en 13-1-1717)

TerugBegin van generatie


2.656   Claes JANS

FamilienaamIndex 2.656 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1605
Overleden na 4-4-1670, voor 15-8-1681

Stamvader van de familie Van den Erpeka, gebruikte zelf geen familienaam. Niet verwarren met Claes Jans en Trijneken Gerrits, een echtpaar vermeld in 1645: ORA Overbetuwe (inv no 250 no 279 fol 50 dd 2-11-1645 geregistreerd 9-6-1666) Claes Jans en Trijneken Gerrits EL: verkopen twee morgen land aan Jan Jans en Ariken Henricx EL:, en Anthonis Jans; ORA Overbetuwe (inv no 250 no 23 fol 18v dd 10-11-1643) idem beloven Alart van Heumen en Elisabeth Jans EL CFl 98.2.0 uit huis en hof met landen daaraan gelegen;

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 281 fol 50v dd 14-1-1661, geregistreerd 6-7-1666) Jan Jans en Heijltgen Henricx EL: beloven Claes Jans en Anneken Rijcken CFl 81 met interest onder verband van huis en hofstede (O Gerard Otten Z Claes Jans W de kinderen van Geurt Jans N de Tielschestraat). Gecasseert op quitantie van Arien en Henrick Claes 10-11-1704.

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 156 fol34v dd 11-7-1663 geregistreerd 13-7) Claes Jans en Anna Rijcken EL: zijn schuldig aan jonker Steven van den Steenhuijs Cfl 200 op huis, hof en boomgaard groot een morgen (O Hendrick Adriaens van Ommeren Z kerkhof W zekere vicarie N rentmeester Jan Jans).

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 260 fol 48 dd 1-5-1660, geregistreerd 7-5-1666) Claes Jans en Anna Rijcken EL: schuldig aan de onmondige kinderen van Roelof Everts Cfl 150op huis en hofstad achter de kerk van Opheusden O Arien Cornelis Z de kerk W een vicarie N Jan Jans rentmeester. Gecasseerd op quitantie van Jan Isaacks van Lochem 323-5-1691.

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 283 fol 50v 26-12-1634 geregistreerd 6-8-1666) Claes Jans en Anneken Rijcken EL: zijn schuldig aan Cornelis Toenis van Gelder en Marijken Adriaens Buddingh Cfl 127.12.0 op huis en hof (O Arien Cornelis smith, Z kerkhof, W zekere Vicarie N Jan Jans)

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 680 fol 114 dd 20-11-1660, geregistreerd 28-12-1687) Jan Janssen en Heijltgen Henrikx voor een helft, deze Jan Janssen met Jan Janssen op het Clooster, mombers van Rijk Peters onmondige zoon van Peter Rijken, verkopen aan Claes Jans en Anneken Rijcken een halve akker boomgaards op de Toorenburg (O Gerrit Otten Z Homoetsestraat) en een perceeltje boomgaard boven de Nieuwendijk (O en N de kopers, Z de Lakemontsestraat). [NB de laatste op 20-1-1688 verkocht door Hk Claassen! 250 fol 114v.]

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 609 fol 94 dd 15-8-1681) Jantgen van Marc (=Manen) weduwe Stoffel van Gelder heeft gepand alle goederen nagelaten door Claas Jansen en Anneke Rijcken vanwege een nog niet afgeloste obligatie van 26-10-1654 groot Cfl 127.12.0

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 418 fol 67v dd 4-4-1670, geregistreerd 7-4) Claes Jans en Anneken Rijcken EL: beloven Cornelis Jans van Erickum (sic) Cfl 200 en daaraan verbonden een halve morgen boomgaard op de Toorenburg (W Gerrit Otten van Rijswijk Z de Huijssegraeff, W Cornelis Jans N weduwe en kinderen Jan Rutgers), gecasseerd door Catarina van Sinne huisvrouw van Gerard van Kelck 8-2-1690, geregistreerd 11-6-1696.

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 383 fol 62v dd 15-12-1668, geregistreerd 17-12) Claes Jans en Anneken Rijcken beloven Cornelis Jans Cfl 100 op een akker boomgaards groot anderhalve morgen (O Gerard Otens van Rijswijck W Cornelis Jans en Gerard Thonis. Gecasseerd door Cornelis Jans als volmachtiger van Gerard Kelcke en Catarina van Sinne 18-6-1696.

ORA Overbetuwe (inv no 250 no 358 fol 59v dd 19-4-1664, geregistreerd 25-5-1668) Claes Jans en Anneken Rijcken zijn schuldig aan Arien Tonis Buddingh Cfl 100 op huis en hof (O Henrick Ariens van Ommeren Z kerkhof W een vicarie N Jan Jans, rentmeester).

ORA Overbetuwe (inv no 250 308 fol 53 dd 3-5-1667) Claes Jans en Anneken Rijcken EL: beloven Cornelis Jans van Erickum en Adriaentgen Backers Cfl 150 op pand van huis en hof (O Henrick Ariens van Ommeren Z kerkhof W een vicarie N Jan Jans, rentmeester) en de helft van een boomgaard boven de Dwarsdijck (O Rijk Barten W Geurt Sas).

Belendingen in ORA Overbetuwe (inv no 250): no 123 fol 30v dd 1-1-1658 geregistreerd 22-5-1662: belending O Capelstraat W Claes Jans; no 140 fol 32v dd 25-5-1663 o capelstraat z zeeckeren uitwegh w Claes Jans; 141 belending vierzijdig geen straat; 191 belending vierzijdig etc; 194 idem; 236 fol 45v dd 1-4-1665 hopland o jan verwoert ea, z claes jans en jan goossens, jan aalberts, jan toll; n jan toll en de tielsestraat; 247 fol 46v dd 14-1-1661 als no 281; no 281 fol 50v dd 14-1-1661 geregistreerd 6-7-1666;


Huwt Opheusden voor 26-12-1634

2.657   Anneke RIJCKEN

FamilienaamIndex 2.657Vader 5.314Moeder 5.315

Geboren ca. 1605
Overleden Opheusden na 4-4-1670, voor 15-8-1681

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.328
 2. Adriaen, vermeld 1688

TerugBegin van generatie


2.658   Hendrik Adriaans van OMMEREN

FamilienaamIndex 2.658Vader 5.316Moeder 5.317

Geboren voor 1610
Overleden tussen 13-12-1672 en 14-10-1673.

Molenaar van Opheusden.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 [transcriptie Osenvorenreeks no A54] 10-11-1634, 17-5-1637) gerichtsman Henrick Arijensen

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 622 fol 108 dd 19-5-1637) Agnies Zegerdr gehuwd met Roeloff Janssen, verkoop van een jaarrente van 18 ‘goede golden keijser gulden’.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 75 no 429 dd 30-11-1643) Henrick Adriaenssen van Ommeren en Evertgen Barten EL: beloven Beernt Arienssen en Willemken Henricx EL CFl 465 voor koop en levering van hop en ‘twee melckoijen ot des debiteuren genoegen ontfangen’, af te lossen over 7 jaar in het jaar 1650. ‘Ende die tonne biers van de coopers tot wijncoop verschoten, sal in cas van prompte betaelinge alsdan worden gecort ende anders niet, uut seeckere twee mergen soo boulant als boomgaert’, in Opheusden O: Huijbert Janssen, Z: de Heusdense Leijgraaf, W: Claes Janssen N: de Hamsestraat.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 50 no 295 dd 26-10-1646) Hendrick Adriaenssen, gerichtsman en thijnsgenoot.

Spies (2019 deel 11 p.38 dd 30-8-1647) Evert Jansen en Jan van Gelder hebben hun landrecht verpand en borgen voor elkaar; voor beiden borgt ook Henrick Ariënsen van Ommeren, en dat over de stuiting van de executie tegen Jan van Eldick en Jan Guerdtsen gedaan.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 19 no 119 dd 13-2-1648) Henrick Adriaenssen belooft Dirck [Johan] Hermanssen rentmeester van Zijn Genade de Graaf van Culemborg Cfl 572.10.0 uit een hofstad op Aelst (Andelst) waarin hij woont, groot omtrent viereneenhalve morgen. Ook getekend door Adriaen Jansen.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 75v no 432 dd 17-3-1650) Handrick Adriaenssen van Ommeren en Niesken Segerssen EL: beloven Aelert van Heumen en Elisabeth Jans EL: Cfl 150 met rente uit hun huis en hof te Heusden O: de debiteuren en Henrich Tonissen, Z de Bandijk, W Jan Lubbertssen en N de Strangh.

Spies (2019 deel 11 p.115 dd 16-4-1651 Henrick Ariënsen gerichtsman.

Spies (2019 deel 11 p.120 dd 21-4-1651) Bardt Arntsen van Gelder spreekt aan Henrick Ariënsen van Ommeren voor Cfl 230 met rente volgens magescheid, en nog voor Cfl 55 afgerekende schuld.

Spies (2019 deel 11 p.123 dd 21-4-1651) Henrick Ariënsen van Ommeren antwoordt Bardt Aertsen van Gelder.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 636 fol 110 dd 4-2-1654) Hendrick Adriaenssen van Ommeren weduwnaar en bruidegom, en Metgen Jans weduwe en bruid maken huwelijkse voorwaarden: vanaf nu gemeenschap van goederen.

ORA Nederbetuwe (inv no 204 [Osenvoortreeks A31] fol 18 no 87 dd 1-4-1655) Robbert Stevenssen en Elisabeth Henricx EL: beloven Henrick Adriaenssen van Ommeren Cfl 360 uit hun gerechte vierde deel van vier morgen rijsweert waarvan Jan Janssen en Dirck Stevens de rest hebben; aan het Heusdense Veer bij Opheusden. Gecasseerd 4-5-1663.

(Niet verwarren met…) Spies (2019 deel 11 p.294 dd 6-8-1656) vermeldt een procuratie opgesteld voor Henrick van Ommeren en Roelof van Straelen schepenen van Zaltbommel op 17-10-1649.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 28v dd 8-7-1661) Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 28 dd 4-2-1658 geregistreerd 8-7-1661) Henrick Ariens van Ommeren en Metgen Jans EL: hebben op 4-2-1658 schuldig bekend aan de huisarmen van Heusden CFl 100 uit het gerechte deel van een boomgaard O: Jan van Brenck Z: Arien Willems W: Arien Dircks N: de gemene straat.

ORA Nederbetuwe (inv no 204 [transcriptie Osenvorenreeks no A153] no 60 fol 17v dd 20-1-1662) Henrick Ariensen en Metgen Jans EL: (zij met Jan van Coten als tutor/momber) geven over op elkaar hun lijftocht in alle goederen in Nederbetuwe, ten bate van de langstlevende.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 30v dd 10-7-1662) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans zijn schuldig aan Gerard Zegers Cfl 160 uit twee morgen boomgaard en bouwland O: Jan Cornelis (G)oorman Z: de Leijgraaf W: Herman Gijsberts N: de Hamschestraet.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 31v dd 12-3-1663 geregistreerd 5-4-1663) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans beloven Willem Foe.. burgemeester tot Rheenen Cfl 500 en nog Cfl 100 met interesse onder verband van 3.5 morgen bouwland O: de Marsdijk Z: de bandijk W: Gerard Heij N: Anthonis Walravens.

Spies (2019 deel 12 p.148 dd 12-5-1663) Elias Sijpman spreekt aan Henrick Ariënsen van Ommeren.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 32v dd 25-5-1663) Maes Adriaens als principaal, Henrick Ariens als borg en medeprincipaal, schuldig aan jonker Steven van Steenhuijs Cfl 200 waarvoor Maes huis en hof borg stelt.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 31 dd 4-5-1663 geregistreerd 9-5-1663) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: zijn schuldig aan heer Steven van den Steenhuijs Cfl 300 uit twee morgen bouwland in Kesteren.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 32v dd 11-3-1663 geregistreerd 2-6-1663) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: zijn schuldig aan Bartholt van Grootfelt Cfl 120 op een hofstede groot ongeveer drie morgen bouw- en weiland aan de Broerdijck.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 32v dd 16-6-1663 Henrick Gisberts van Beem aan Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 33 dd 7-1-1664 Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

Spies (2019 deel 12 p. 228 dd 14-11-1665) Sander Vermeir spreekt aan Henrick Ariënsen van Ommeren voor Cfl 14 wegens koop en levering van een slachtbeest door Van Ommeren gekocht van Vermeir op de Wageningse beestenmarkt.

ORA Overbetuwe( inv no 250 33v dd 5-5-1663 geregistreerd 16-6-1663) Seger Cornelissen belooft Henrick Ariens van Ommeren en Metgen Jans Cfl 300 met interest op zijn huis en verbetering op het Campken tegenover de kerk van Opheusden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 34 dd 22-6-1657 geregistreerd 11-7-1663) Henrick van Ommeren en Metgen Jans EL: beloven Jan van Gelder en Deliana Adriaens van Ommeren EL: medekopers voor de helft van een rosmolen schadeloos te houden van Cfl 800 die jonker Everard de Cock op deze molen heeft te eisen, waaraan zij hun helft van de molen verbonden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 34v dd 15-8-1637 geregistreerd 11-7-1663) Willem Tonissen en Mariken Cornelis hebben opgedragen aan Jan [Cornelisz] van Gelder en Deliaen van Ommeren twee morgen bouwland genaamd de Strijweert.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 35 dd 10-5-1663 geregistreerd 18-7-1663) Henrick Adriaense van Ommeren en Metgen Jans EL: en Tonis Claassen en Jantgen Gerards EL: bekennen schuldig aan jonker Melchior de Cock van Opijnen Cfl 1000 op pand van Henrick Ariens’ huis en hof met boomgaard en de helft van de weit en koren daarop; plus een boomgaard in Kesteren (Marge: gelost 29-4-1671); en van Tonis anderhalve morgen bouwland onder Hien, en tien morgen weiland onder Dodewaard.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 37 dd 4-1-1664 geregistreerd 7-1-1664) Henrick Adriaense van Ommeren en Metgen Jans EL: bekennen schuldig aan jonker Melchior de Cock van Opijnen Cfl 600 op pand van de helft van een huis en hofstede met boomgaart en bouwland en de helft van weit en koren daarop; nog een morgen boomgaard in Kesteren aan de Broerdijk; nog een huis en hofstad aan de Hamsche straat. (Marge: gelost 10-1-1676)

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 38 dd 1-5-1655 geregistreerd 11-1-1664) Dezelfde Henrick Adriaense van Ommeren en Metgen Jans EL: zijn schuldig aan Mariken Adriaens Buddingh weduwe Cornelis van Gelder Cfl 294 op pand van een boomgaard op de Toornenborgh aan de Tielsestraat.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 41v dd 16-9-1664 geregistreerd 20-9-1664) Op Henrick Adriaens van Ommerens gerede en ongerede goederen is gepand door Johan van Coten voor Cfl 58.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 41v dd 15-9-1664 geregistreerd 20-9-1664) Op dezelfde Henrick van Ommerens goederen is besatinge gedaan door Arnold van Seller voor Cfl 300 met interest plus drie mulder wintergerst.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 43v dd 5-3-1665, geregistreerd 7-3-1665) Adriaen Adriaens en Anneken Ceels hebben gekoft van Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans een huis en hof buitendijks maar hadden de kooppenningen nog niet geheel voldaan; zij vrijen Henrick nu van zijn schuld van Cfl 600 aan jonker Melchior de Cock van Opijnen; plus nemen over de Cfl 190 die van Ommeren schuldig was aan Evert van Manen; laatstelijk betalen de kinderen van Dirck Ariens Cfl 150.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 43v dd 6-3-1665 geregistreerd 7-3-1665) Antonis Claes neent van Henrick Adriaens van Ommeren over een schuld van CFl 1000 aan jonker Melchior de Cock van Opijnen.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 44 dd 1-3-1665, geregistreerd 15-3-1665) Henrick Adriaens van Ommeren heeft overgedragen aan Arien Ariens en Annenken Celen een huis en hof buitendijks belast met negen roeden landdijk; daartoe waarschap gegeven een boomgaard van circa anderhalve morgen.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 44v 6-3-1665 geregistreerd 13-3-1665) Dezelfde Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: hebben overgedragen aan Gerard Evers en Elia van Gelder de helft van een koren-en windmolen met de rechte helft van huis en hofstede daarbij, op de last van Cfl 800 aan jonker Everard de Cock; waarschap is een boomgaard genaamd de Toornenborgh.

Spies (2019 deel 12 p.233 dd 14-11-1665) Henrick Adriaensen van Ommeren levert in zijn antwoord aan Sander Vermeir.

ORA Nederbetuwe (inv no 552) Civiel proces, Sander Vermeer tegen Henrick Arijensen van Ommeren , 1665.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 37 dd 5-3-1666 Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 47 dd 30-1-1666, geregistreerd 5-3-1666) Henrick Arien van Ommeren en Metgen Jans EL: dragen over aan Adriaen Dircks en Albertgen Gerits EL: twee morgen land, boomgaard en bouwland, aan de Hamschestraat; daartoe ten waarschap gesteld een morgen boomgaard te Kesteren, en nog drie vierendeel boomgaard genaamd Toornenburg.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 53v dd 1-4-1666 geregistreerd 7-5-1667) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: beloven vrouwe Antonetta van Zuijlen weduwe Beijnhem Cfl 515 waaraan zij verbiinden twee morgen bouwland en twee morgen boomgaard.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 56 dd 21-1-1667 geregistreerd 31-12-1667) Op de goederen van Henrick Adriaens van Ommeren is koopbeding gedaan door de commissaris H... voor Cfl 98.16.0

(Eerder huwelijk zoon:) ONA Nederbetuwe (inv no 250 fol 120? dd 3-4-1667 (geregistreerd 21-2-1690)) Arien Hendriks van Ommeren en Grietje Jans van Ingen EL: verkopen aan Peter Albertsen van Ommeren en Grietgen Hendrikx een perceel hopland van 1 hont in Heusden voor ‘seekere somme gelts’. (Ariaen van Ommeren, Grietgen van Ingen huwden Hien en Dodewaard (ot 16-9) 7-10-1666)

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 40 dd 17-6-1668 Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 40 dd 13-6-1668 geregistreerd 18-6-1668) Jan Dircks, Henrick Dircks, Jacob de Bruijn en Mariken Dircx, Jan Steven en Gerritgen Dircx, en Wijen Dircx als medemomber van de onmondigen, hebben overgedragen aan Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans vier morgen bouwland in Kesteren aan de Broerdijck.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 40 dd 18-6-1668) Henrick Adriaens van Ommeren vide Heusden.

Spies (2019 deel 12 p.351 dd 14-10-1673) Steven van den Steenhuijs spreekt aan Gisbert Cornelissen voor een binnenjaarse pacht van Cfl 15 verschenen Martini 1672, als zich naast Tonis Claassen borg gesteld hebbende voor Henrick Ariënsen van Ommeren.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 59 dd 11-10-1645 geregistreerd 14-5-1668) Jelis Peters en Mariken Joosten dragen op aan Gerard Everts en Metgen Jans EL: het gerechte derdepart van een akker boomgaards genaamd de Toornenburgh waar ook de kopers een deel van houden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 60 dd 19-11-1667 geregistreerd 17-6-1668) Op Henrick Adriaens van Ommerens gerede en ongerede goederen is gepand door de heer van Hemmen voor Cfl 250 met een driekwart jaar rente achterstallige pacht op grond in 1666 gekocht van Peter Franssen.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 60 dd 13-6-1668 geregistreerd 18-6-1668) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: zijn schuldig aan Dr Henrick Blancken Cfl 2600 op pand van zeven morgen land in twee percelen onder Kesteren eerder getransporteerd door de erven van Dirck Ariensz op 15-6-1668; nog drie morgen land met huis en hof, boomgaard en bouwland daaraan gelegen aan de Broerdijck gekocht van Henrick Gijsbertsen van Beem, en nog twee morgen hen aangekomen van Otto de Cruijff op Heusden genaamd de Toornenborgh, en nog twee morgen bouwland in Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 6ov dd 1-4-1668 geregistreerd 10-7-1668) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: beloven vrouwe Antonetta van Zuijlen van Natewisch weduwe Beijnhem Cfl 100 op onderpand van vier morgen land onder Kesteren, verder huis en hof met aangeleg onder Heusden.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 61v dd 26-3-1643 geregistreerd 31-8-1668) Evert Jans en Henrickje Ariens van Ommeren dragen over aan Floris Gerrits en Jenneken Barten het derde part van een boomgaard.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 61v dd 1-7-1660 geregistreerd 31-8-1668) Adriaen van Gelder en Elisken van Gelder kinderen van Jan van Gelder hebben door hun momber Henrick Ariaens verkocht aan Floris Gerrits een boomgaard.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 64 dd 25-3-1668 geregistreerd 26-3-1668) Op Henrick Arien Ariens [later doorgehaald: van Ommeren] goederen is besaat gedaan door Mariken Henricx weduwe Cornelis Henricxen Pons als erfgenaam van haar zoon Sander Cornelis voor Cfl 400.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 71v dd 13-6-1671) Henrick Ariens van Ommeren en zijn huisvrouw hebben overgegeven ...dr Blancken huisinghe ende land (?).

Stadsgericht Rhenen ( inv no 175 dd 13-12-1672) Dirck Jansz en Reijndert Specht, won. Heusden, attesteren op verzoek van Willem Roest, burgemeester van Rhenen, dat Hendrick Ariensz van Ommeren gekocht heeft ons gedeelte van zekere boomgaard genaamd De Start onder Heusden.

Stadsgericht Rhenen ( inv no 175 dd 25-5-1675) Dirck Jansz en Reijnhert Specht, gearresteerden, en gerechtelijk ten recolemente van hun bovenstaande attestatie van 13-12-1672 ten verzoeke van burgemeester Roest zaliger, geciteerd zijnde, bekennen hun handtekening onder die attestatie staande en verklaren de inhoud ervan te zijn dat hij dr. Johan van Lith de Jeude hun gedeelte van de boomgaard nooit van hen heeft gekocht. Al sinds 1659 ligt het ten huize van koster Peter van Gilse om transport op Henrick Ariensz van Ommeren te doen, die het gekocht en betaald heeft.

Spies (2019 deel 12 p.368 dd 12-11-1674) Er is een rekest aan de ambtman Bernard van Welderen van Arndt van Liesveld en andere crediteuren van Heenrick Ariënsen van Ommeren, in leven gewoond hebbende te Heusden, met vderzoek de heer Francois van Lijnden, heer van Hemmen (‘als uijt kracht van verwin possiderende verscheijde parcelen van landerijen den voornoemde Henrick van Ommeren toestendich geweest ende waerop zijluijden mede waeren gevesticht’), te verordoneren zijn goederen te verkopen ter betaling van de crediteuren. Er is ook een apostille van de ambtman dd 21-8-1674 en bericht van de Heer van Hemmen (‘sustinerende tot zulcx te doen ongehouden te zijn’), een nader request en apostille dd 5-10-1674, en een laatste antwoord van de Heer van Hemmen. Het gericht oordeelt dat Van Lijnden de verkoop moet organiseren of het gericht zal dit zelf doen. Actum 12-11-1674.

ONA Nederbetuwe (inv no 250 fol 128v dd 19-7-1693 (geregistreerd 23-8-1693)) Tussen Jantien Gerrits weduwe en boedelhoudster van Tonis Everts met momber Gijsbert Cornelisz enerzijds en Henrick Ariens van Ommeren anderzijds als oudoom en Peter N. als mombers van het onmondige kind Evert Tonis wordt een boedelscheiding gemaakt.

ONA Nederbetuwe (inv no 250 fol 117 dd 20-2-1689 (geregistreerd 1-3-1689) Tonis Claessen en Jantgen Gerrits EL: Adriaen Henricx van Ommeren en Aeltjen Wouters EL: dragen over aan Gerritgen van Heumen een huis en hofstad op Heusden (O de erven Cornelis Hendriksen Z het huis van Sr Rutgers W de Capelse straet N de Bandijk).

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Opheusden fol 41v) Hendrik Adriaen van Ommeren zijn eigen erf, een huis / (fol 42) hoffsteetgen groot een halve hont lands belast met 7 roeijen landdijk geestimeerd op 8 gl = 8.12.0 / Nog een vierde morgen boomgaard genaamd Joris Boomgaert daartie 4,5 roede landdijk ad 26 gl de morgen. = 10.10.0 / Nog een half hont boomgaard in de preutel/ (fol 42v) straet, hierbij 3 roeden landdijk de morgen 26 gl = 3.10.0 / Nog een morgen hopland en boomgaard belast met 2 roeden landdijk a 26 gl de morgen = 36 / Nog een morgen bouwlands ad 7 gl = 9.0.0 / Nog een vierde/ (fol 43) van een hont hoplands bij het Closter getaxeerd op 26 gl de morgen

(Rekensom:) 1.5 + 8.12 + 10.10 + 3.10 + 36.0 + 9,0 = 68.17 ===> 63.6.9

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 87 dd 5-1-1680 geregistreerd 28-1-1680) Henrick Adriaens van Ommeren heeft getransporteerd een boomgaard De Start groot 1.5 morgen (op bevel? van de ambtman) aan Jacob van Steen?

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 117 dd 20-2-1689 geregistreerd 1-3-1689) Tonis Claessen en Jantgen Gerrits EL: en Adriaen Hendrikx van Ommeren en Aeltjen Wouters EL: verkopen aan Gerritgen van Heumen een huis en hof in Heusden hoek Capelse Straat en Bandijk.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 119v dd 3-4-1667 geregistreerd 24-2-1690) Adriaen Hendriks van Ommeren en Grietgen Jans van Ingen EL: verkopen aan Peter Alberts van Ommeren en Grietgen Hendriks EL: een perceel hopland.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 41 dd 6-1-1669 geregistreerd 11-1-1669) Adriaen Henricks van Ommeren en Grietgen van Ingen (sic) transporteert aan Bart Arnts van Gelder en Gerritgen van Beijnhem EL: een vijfde deel van een boomgaard groot circa een morgen (W: Henrick Adriaens van Ommeren) met nog een vijfde deel van een Bijstede; met onderpand een morgen bouwland achter de Neijendijck op Hien.

ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 46v dd 30-3-1672, geregistreerd 1-4-1672) Henrick Adriaens van Ommeren en Metgen Jans EL: hebben getransporteerd aan Johan van Lith de Jeude drie vijfde part van een morgen boomgaard aan de Broerdijck; nog twee morgen bouwland daarnaast aangekocht van de weduwe de Cruijff; nog vier morgen bouwland daaraan gelegen gekomen van de boedel van Derck Adriaens; nog drie morgen bouwland mede aldaar uit dezelfde boedel gekomen; dat alles voor Cfl 1950.

Zoon Adriaen Henricks van Ommeren ook vermeld Spies (2019 deel 12 p.271 [31-10-1667], 281, 282, 284, 325, 326, 328.


Huwt (1) voor 1643

Evertgen BARTEN

FamilienaamIndex

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 17v dd 30-12-1643) Henrick Adriaens van Ommeren en Baertgen Barten EL: beloven Berndt Ariens en Willemken Henricx EL: Cfl 465 voor twee morgen bouwland en boomgaard


Huwt (2) voor 1650

Neesken ZEGERS

FamilienaamIndex

Overleden kort na 16-5-1653

Dat Neesje van Ommeren naar haar is vernoemd (en niet naar een grootmoeder) duidt erop dat niet Neesken Zegers maar Metgen Jans de moeder was. Chronologisch past dit overigens ook iets beter.

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 18 dd 17-3-1650) Henrick Adriaens van Ommeren en Neeske Zegers EL: beloven Alert van Hemmen en Elisabeth Jansdr EL: Cfl 150 met interesse voor huis en hofsteedgen.

ORA Overbetuwe( inv no 201 fol 188 dd 15-6-1653) Henrick Adriaens van Ommeren en Neeske Zegers EL: (zij met Adriaen Dircks als momber) tochten elkaar voor alle gerede en ongerede goederen in Opheusden en elders in Nederbetuwe, op de langstlevende.


Huwt (3) rond 4-2-1654

2.659   Metgen JANS

FamilienaamIndex 2.659Vader 5.318Moeder 5.319

ORA Overbetuwe( inv no 250 fol 19 dd 4-2-1654) Henrick Adriaens van Ommeren weduwnaar en bruidegom en Metgen Jans weduwe en bruid maken huwelijkse voorwaarden.

Jager en Potjer (2016 p 77) Tonis Everts v Domselaar was vader van Evert Tonis (+1707).


Zij huwt (1) voor 1645

Gerrit HERMANS

FamilienaamIndex

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 168 no 967 dd 3-8-1645) Gerrit Hermenssen en Metgen Jans EL: beloven Hendrick Tonissen en Anneken Hermans van Heumen EL: CFl 200 uit een boomgaard aan de Hamsestraat in Opheusden.

Kinderen (Van Ommeren)

 1. Neesje Zie 1.329
 2. Adriaen Hendriks van Ommeren, huwt (1) voor 3-4-1667 Grietgen Jans van Ingen; huwt (2) voor 20-2-1689 Aeltjen Wouters

Kinderen (Gerrits)

 1. Jan (*voor 1640)
 2. Jantje, huwt (1) Tonis Everts van Domselaar (+1662); huwt (2) 1662 Tonis Claessen Zie 2.670

TerugBegin van generatie


2.660   Aalbert HENDRIKSEN

FamilienaamIndex 2.660 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Opheusden na 5-8-1641, voor 10-12-1643

ONA Nederbetuwe (inv no 250 Fol 16 dd 20-12-1618) Adriaen Roelofsen, Albert Jansen, Albert Hendriksen en Jacob Heij Adriaensz schuldig aan jonker Vincent van den Hoeve en juffr Johanna Hackfort EL: een jaarrente van Cfl 60 op grond in Kesteren, losbaar met Cfl 375.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 13 no 78) zelfde als ONA Nederbetuwe (inv no 250 Fol 16 dd 20-12-1618)

Albert Henricksz, gerichtsman te Opheusden, tekent en zegelt op 5-8-1641 een akte van overdracht van grond door de familie van Hedrick Verwoert aan het Burgerweeshuis in Arnhem (Gelders archief, Burgerweeshuis Arnhem, toegang 2090, inv.nr. 585). Zijn zegel: drie 6-puntige sterren (2:1)

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 74 no 425 dd 10-12-1643) Peterken Heijen Ariensdochter weduwe Aelbert Henrickssen cum tutore Gijsbert Jansen de Bruijn haar zwager belooft Henrick Toenissen en Anneken Hermans van Heumen Cfl 300 uit een buitendijks weerdje in Heusden O signeur Johan van Ommeren te Arnhem, Z de Bandijk, W Pieter en Tonis Huijbertssen, broers, N de Rijn.

Zie voor de kinderen ook zie Jager en Potjer (2007, p 100)


Huwt (1) voor 1638

Geertgen GERRITS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1645

ORA Nederbetuwe (inv no 201 [transcriptie Osenvorenreeks no A54] fol 73v no 334 dd 20-4-1638) Aelbert Henricksen en Geertgen Geridtsdochter EL:, zij cum tutore Jan Janssen, tochten elkaar in een hofstad in Heusden bij het veer, voor gebruik en vrichtgebruik door de langstlevende.


Huwt (2) voor 1645

2.661   Peterken Adriaens HEIJ

FamilienaamIndex 2.661Vader 5.322Moeder 5.323

Geboren ca. 1610

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A172] no 713 fol 123v dd 29-5-1644) De weduwe van Aelbert Henricxssen in een belending.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 fol 29 no 113 dd 22-8-1661, geregistreerd 10-9-1661) Gerard Otten van Rijswijck en Peterken Heij EL: zijn schuldig aan dominee Cornelis Diemerbroeck en Margareta Floris Rhode Cfl 1500 uit het gerechte derde deel van een weijweert, gemeen met Peter Cornelis en Arien Ariens (samen een derde) en Groetgen Roelofs Buddingh en haar zoon Henrick Jans (ook een derde), met de oostzijde geërfd en geland de erfgenamen Van Valkenborgh, W de Vlierweg, Z de Bandijk en N Jan Jans en Dirck Stevens. Marge: door Bernard Adriaen Terbogh met volmacht van Johanna van Diemerbroeck weduwe Mr Henrickmans verkocht aan Gerard Heckten, koopman te Arnhem, 10-9-1698


Zij huwt (2) Rijswijk NG ot 30-11 Opheusden 21-12-1645

Gerrit Otten van RIJSWIJK

FamilienaamIndex

Bij huwelijk Gerrit Ottensen, jongman van Rijswijk.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 fol 54v dd 26-5-1649, geregistreerd 11-10-1667) Gerrit Otten en Peterken Heij zijn schuldig aan Alardt van Heumen en Elisabeth Jans Cfl 200 op huis en boomgaard aan de bandijk.

ONA Nederbetuwe (inv no 250 fol 55 dd 22-3-1667 geregistreerd 23-3-1667) Gerrit Otten en Peterken Heij zijn schuldig aan Henrick Peters Timmerman Cfl 450 op huis en hof.

ONA Nederbetuwe (inv no 250 Fol 75v dd 2-7-1669) Gerrit Otten van Rijswijk en Peterken Heij EL: beloven Gisbert Ariens en Janneken Ariens kinderen van Arien Henricx Cfl 250 op pand van hun huis

ONA Nederbetuwe (inv no 250 Fol 70v dd 21-1-1668, geregistreerd 19-4-1671) Gerard Otten van Rijswijk en Peterken Heij EL: zijn schuldig aan Ds Anthonius Brouckhorst predikant te Heusden en Elisabeth van Leerdam EL: Cfl 300 met interesse op pand van een uiterwaard genaamd den Ossenweert

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol 101v dd 4-9-1683 geregistreerd 19-9-1683) Otto en Adriaen Gerrits gebroeders beloven de diaconie van IJsselstein Cfl 400, door hun broeder Albert Albertsen (sic, MW) van haar op 6-1-1667 genegotieerd tegen 5% op pand van een boomgaard (O Z Arien van Leeuwen W Cornelis Aernts N de Tielse Straet), nog 2 hont in twee morgen boomgaard (O Z Arien Ariens cs W Giele bouwinghe N de Heusdense Graef), haer (=hun) bij magescheid van 15-4-1683 opgericht tussen haer en haeren broeder Albert Alberts ten deel gevallen

Mogelijk deze: ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 60 dd 15-1-1681 geregistreerd 6-4-1681) Ott Gerrits en Hester de Vries EL: schuldig aan de erven en kinderen van Laurent van Zuchtelen Cfl 150

Mogelijk deze: ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 74v dd 7-3-1693, geregistreerd 3-4-1693) Henrick Arissen voor zichzelf; Udo Udens als momber van Henderske Otten; Cornelis Ariens voor de onmondige kinderen van Ott Gerrits, genaamd Gerrit en Davidt, verkopen aan Willem Christiaens en Geertjien Jans EL: de wederhelft van acht hont land

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 84v dd 5-6-1705) Ott Gerrits van Rijswijck voor zich en als vader van zijn onmondige kinderen bij zaliger Bartje van Gent transporteert aan Johan Albert van Axele drie percelen land, de eerste groot 5 morgen, de tweede ook, de derde groot twee morgen in Kesteren. (Idem) hij is schuldig aan Johan Albert van Axele CFl 1260 tegen 5% rente op onderpand van grond onder Kesteren.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 85v d 18-1-1706, geregistreerd 7-4-1706) Ik Oth Gerritse van Rijswijck weduwnaar en boedelhouder van Beertje Goossens van Gent ... op 23-10-1701 verkocht aan Adriaen van Gelder een uiterwaardje met bomen onder Heusden terwijl nog een zaak over lasten op dit land met de weduwe Arndt Soet liep, waarvoor Van Gelder Cfl 700 inhield (volgt een lang verhaal over gedeeltelijke vereffening stap voor stap); de resterende CFl 360 te betalen aan Johan Albert van Axele.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren 87v dd 24-12-1706 geregistreerd 17-1-1707) Oth Gerritse van Rijswijk heeft verkocht aan Arien Gerrits van Rijswijk een stuk land in de Landweert onder Kesteren groot drie morgen voor Cfl 400, te betalen met Cfl 75 in 1708 en de rest in drie jaarlijkse termijnen. Rente 5 %.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol 176v dd 22-4-1708, geregistreerd 23-4-1708) Arien Gerrits en Gerritje Verhult EL:, Claas Henricks ende Cornelia Alberts EL:, als kinderen (sic) en erfgenamen van Gerrit Otten van Rijswijck ende Peterken Heij in leven EL:, hebben tot voorkoming van verdere kosten en tot voldoening van ‘s Hoven sententie dd 9-2-1708 waarbij zij waren veroordeeld tot betaling van Cfl 1500 plus rente, dragen over aan Gerard Hachten en zijn erfgenamen de gestelde onderpanden volgens vestenis van 22-8-1661: een derde van een weide onder Heusden.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren 90 dd 20-3-1709 geregistreerd 3-6-1709) Oth Gerritsen van Rijswijk voor zich en zijn drie onmondige kinderen bij Beertjen Goossens van Gent volgens autorisatie van de ambtman dd 2-6-1705 verkoopt aan Arien Hendricxen een huis en hofstad etc groot een morgen in Kesteren.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren 91 dd 18-1-1710 geregistreerd 10-2-1710) Oth Gerritsen van Rijswijk (weduwnaar etc) verkoopt aan Arien Hendricxen en Maijcken Rutgers twee morgen bouwland in Kesteren

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren 95v dd 23-11-1715, geregistreerd 9-12-1715) Op de goederen van Aalbert Aalberts als principaal, Oth en Arien Gerrits van Rijswijk en Dirck Vonck als borgen, is beslag gelegd om daarop te verhalen Cfl 1000 plus interest te betalen binnen zes weken aan de erven van Mr Pieter van Teffelen.

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 122v dd 3-5-1722, geregistreerd 2-12-1722) De erfgenamen van Albert Roghaer verkopen aan Oth Gerrits van Rijswijk een huis en hofstand met een halve morgen boomgaard plus bouwland te Kesteren (O: mevrouw Coutier W: mevrouw Vungers Z: de gemene straat N: de bandijk)

ORA Nederbetuwe (inv no 246 Kesteren fol 124 dd 11-11-1722, getekend 17-11, geregistreerd 7-1-1723.) De kinderen van Oth Gerrits van Rijswijk, genaamd Claes, Gerrit en Catharina, hebben een deling gedaan: een helft van vijf morgen land in Kesteren, de andere helft, etc.

Kinderen (Aalbers)

 1. Aalbert Zie 1.330
 2. Hendrik, huwt N.N.
 3. Kinderen
  1. Jan, huwt Grietje Roelofs Budding
 4. Adriaen, huwt N.N.
 5. Kinderen
  1. Albert (+voor 1654)

Kinderen (Gerrits van Rijswijk)

 1. Oth (+na 3-5-1722, voor 11-11-1722, huwt (Spies 2019 deel 13: 430) Bartje Goossens van Gent
 2. Kinderen
  1. Gerrit van Rijswijk
  2. Claes van Rijswijk
  3. Catharina van Rijswijk
 3. Arien, huwt Gerritje Verhult

TerugBegin van generatie


2.664   Rutger Hendriks de HAES

FamilienaamIndex 2.664Vader 5.328Moeder 5.329

Geboren ca. 1615

In 1645 gerichtsman van Nederbetuwe. Rutger de Haes 27-1-1673 lidmaat NG Ochten

Niet verwarren met Rutger (Willemsz?) de Haes te Capel-Avesaath, gehuwd Dingetjen Dircx, vermeld ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks A171] no 537 en 538 dd 15-11-1650 en 1-6-1642). Mogelijk is dat ook deze Rutger: ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 189 no 1079 dd 20-10-1641) Afrekening en verdere lening tussen Peter Aertssen en Rutger (Willems?) de Haes voor koop van een molen. En: (ORA Overbetuwe inv no 216 Avesaath fol 36 dd 12-11-1665, geregistreerd 13-3-1666) de kinderen van Rutger de Haas hebben door Dirck Dircks van Beest oom en momber overgedragen aan jonker Dirck van Eck en vrouwe Petronella van Bodeck 14 hont land op Luttelvelt.

Spies (2019 deel 9 p. 55 dd 11-5-1629) Johan Cornelissen timmerman spreekt aan Rutger Henricksen (de Haes? MW) voor CFl 73 arbeidsloon. Rutger belooft te betalen op Jacobi (25-7) aanstaande.

Spies (2019 deel 10 p. 83 dd 4-12-1637) Arndt Vijgh, ambtman, spreekt aan Cornelis Cornelissen Pansier, Adriaen Dircksen, Reijer de Haes, Geurdt Reijersen, Rutger de Haes, Jan van Aelst Jansen, Willem Guerdtsen ende Jan Arndtsen ieder voor een breuk van Cfl 100 omdat zij op sondag 24 september jl op de kermis te Kesteren ‘sich wel moetwillichlick hebben laten gelusten met groote ongestuijmicheijdt voor de huijsonge van den scholtis Arndt de Bont te commen ende met steenen negen glaessen in des voorschreven scholtis huisonge geheelick uuttewerpen ende noch twee andere glaesen door te werpen, oock veele dingen in sijn huijs in stucken, sulcx dat geschapen was datter eenige personen souden hebben doot gebleven, soo ‘t selve door den voorschreven scholtis met groote moijten niet en ware belet gewest.’ (...)

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 176v no 1016 dd 16-6-1639) Rutger de Haes (te Ochten) belooft Jacob de Haes en Wolyter Melchios als mombers van Henrick Henricksen de Haes CFl 300 uit een akker groot 2 morgen op de Bulck in Ochten, genaamd Lammerschen Acker.

Spies (2019 deel 10 p. 151 dd 16-3-1640) De ambtman spreekt aan Rutger de Haes voor een breuk van 12 goltgulden, ‘van dat verweerder hem heeft laten lusten opten 25ten augusti jongstleden, weesende Ochtense kermis, een gevecht aen te vangen tegens den soon van den sergeant Henrick van Wolffenbuttel, genaempt Hans, ende denselven met een mes achter in den rugh te snijden , waeruut geschapen was datter licht twee ofte drie doodt gebleven soude hebben’.

Spies (2019 deel 10 p. 145 dd 7-5-1639) Cornelis Cornelissen tot Welij heeft zijn landrecht verborgd, borgen zijn Rutger Henricksen en Toenis Cornelissen, en hetgeen de ambt,an op hem aan te spreken heeft wegens steijtonge van executie jegens Jan Stevensen en Bart van Hattum, met dezelfden als borgen.

Spies (2019 deel 10 p. 155 dd 16-3-1640) Joncker Gherardt van Bronckhorst, heer tot Weerdenborch, spreekt aan Rutger Henricksen en Gijsbert Driessen voor Cfl 100 voor gecoft gras in Overbetuwe.

Spies (2019 deel 10 p. 169 dd 16-3-1640) Antwoord van Gijsbert Driessen en Rutger Henricksen contra den heer van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 10 p. 181 dd 11-5-1640) Inzake Van Bronckhorst vs Driessen & Henricksen: verweerders moeten de aanlegger de geëiste penningen betalen na aftrek van het aantoonbaar reeds betaalde.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 104v dd 20-3-1643) Rutger de Haes is schuldig aan Toentgen de Haes weduwe Johan Arijens Cfl 300 tegen 6% rente die hij tegen Victoris belooft terug te betalen op pand van zijn huis en hof groot een morgen in Ochten (O: Melchior Wolters Z: de Bandijk W: pastorie tot Isendoorn N: de Meegraeff). (Marge: afschrift voor de armmeesters 2-8-1681)

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 53v no 313 dd 18-1-1645) Reijer de Haes en Heesken Reijerssen EL: schuldig aan Gerardt van Beijnhem Cfl 212 te lossen per 16-1-1646 op huis en hof aan de Giell, groot acht hont, O Jacob Gerritsen, Z door de Bandijk tot de Halve Weertgraaf, W Tomijs Janssen en Rutger de Haes, N de Megraaf.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 53v no 314, ongedateerd, ca. 1645) Rutger de Haes te Ochten belooft Arien van Beest van Renoij Cfl 200 uit huis en hofstad met een morgen bouwland samen anderhalve morgen, O Melchior Wouters Z de Bandijk W de Vicarie van Isendoorn N Kercken Acker van Ochten. Mede getekend door jhr Gerardt van Beinhem en Reijer de Haes.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 42 no 246 dd 7-2-1645) Rutger de Haes en Ultjen Henrickssen EL: beloven Gerardt van Beijnhem en Fennenna van Scherpenzeel EL: CFl 159.8.6, te lossen per 7-1-1648 op een hofstad aan de Cruijl onder Ochten groot twee morgen een hont; O Cornelis de Haes Z Tonis Janssen W erven Peter de Haes N de Mese Tochtgraaf.

Spies (2019 deel 10 p. 379 dd 22-11-1645) Rutger de Haes vermeld als gerichtsman.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 17 dd 7-2-1645) Rutger de Haes en Ultgen Hendrickx beloven aan Ed: Gerard van Beijnhem Cfl 159:8:6 met rente op een hofstad aan (E)ijck groot omtrent twee morgen een hont.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [Osenvorenreeks A170] fol 42 no 245 dd 10-1-1647) Rutger de Haes en Ultjen Henrickssen EL: beloven Gerardt van Beijnhem en Fennenna van Scherpenzeel EL: CFl 265.12.8 te betalen per 7-1-1648, in twee delen, op een akker in Den Bollick onder Ochten groot twee morgen. (Gecasseert 11-2-1661)

(Mogelijk) Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Hien fol 25) Rutger Hendriks tot Wely huis, boomgaard en enig geplant en bouwland een morgen twee hont geschat op 20 gl - 25 = 23.0.0 / Ten laste 2 1/2 roede in’t 3e block / Jhr /(fol 25v) van Lijnden heer tot Blitterswijck 6 morgen weide, Rutger Henricks pachter volgens verklaring 60 gl = 52; defect 12 = 66 = 64.0.0 / Ten laste 3 roeden int 2e block en 2 1/2 roede in’t 3e block, den dijck is affgetrocken.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 38v (tweede blok: Eldick)) Rutger de Haes in eigen een morgen 4,5 hont weiland ad 7.10 de morgen 0.15 = 0.15.0 / bezwaard met 3 voeten schaerdijk in het 5e blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 59 (vierde blok: Den Bulck)) Rutger de Haes in eigen twee morgen 1,5 hont de morgen geprijsseert voor 8 gl -- 21 = 21.0.0 / bezwaard met 1/2 roede dijk met w... in het vierde blok, en drie voeten schaardijk in het zesde blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 65 (vijfde blok: den hogen Heuningh)) Rutger de Haes in eigen een / (fol 65v) morgen bouwland gewaardeerd voor 4 gl jaarlijks -- 4.5 = 4.5.0 / belast met 23 voeten landdijk in het 2e blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 73v (zesde blok: De Meegen)) Rutger de Haes tot Isendoorn in eigen in de Meegen 10 hont bouwland aan de dijk met enige bomen bepoot a 10 gl de morgen -- 16.6 = 16.6.0 / belast met 14 roeden landdijk in het 9e blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten fol 75 (zesde blok: De Meegen)) Rutger de Haes in eigen drie morgen 4,5 hont bouwland a 8 gl -- 40.10 = 40.10.0 / belast met 9 roeden landdijk in het 9e blok. / Item Rutger de Haes huis en hofstede met een boomgaard aan de Cuijl groot drie hont, getaxeerd op (doorgehaald: 30) 26 gl = 23.18.4 / belast met 8 roeden landdijk in het 9e blok.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Isendoorn fol 21) Rutger de Haes heeft eigen 5 hont bouwland (doorgehaald 8.7) 10.0 = 10.0.0 / item eem hont boomgaard 21.13 -- 21.13 = 21.13 / hiertoe 10 roeden bandijk

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Isendoorn fol 26) Rutger de Haes heeft eigen 4 hont boomgaard 32 = 32.0.0 / waartoe gehoren acht roedem weerddijk / heeft verder in pacht van Ercken Johan [Sloetken?] vier hont bouwland 5 = 5.0.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Isendoorn fol 35) Rutger de Haes heeft in pacht van de heer tot Isendoorn vier morgen weiland volgens zijn verklaring voor 100 / defect 7.4 -- 107.4 = 107.4.0 / hiertoe gehouden 5,5 roede weerddijk / (fol 35v) 2 morgen weiland 24 -- defect 3.12 = 27.12

Spies (2019 deel 11 p. 118 dd 21-4-1651) Rutger de Haes spreekt aan Gijsbert Pansier voor CFl 79 bongartspacht anno 1650.

Spies (2019 deel 11 p. 130 dd 23-4-1651) Rutger de Haes heeft vervolg geëist op Gijsbert Pansier,

ORA Nederbetuwe (inv no 203 [transcriptie Osenvorenreeks no A169] fol 6v en 7, nos 36 en 37 dd 21-6-1652 en 9-7-1653) Rutger de Haes vermeld in belendingen ban Jan Janssen en Jenneken van Diepenbroeck.

ORA Nederbetuwe (inv no 202 [Osenvorenreeks A173] fol 176v no 1017 dd 23-11-1653) Rutger de Haes belooft zijn broeder Hendrick Cfl 124.15.0 verlopen rente van de voorgaande obligatie (no 1016). Gecasseert 8-2-1664.

Spiers (2019 deel 12 38 dd 25-10-1658) De ambtman Arndt Vijgh spreekt aan Gevert Gijsbertsen en Pelgrum Dircksen voor elk Cfl 100 verschuldigde pacht zoals Rutger de Haas als maander van de ambtslasten van 1656 aan het korengewas van de betreffende tienden had opgelegd.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 25 dd 3-3-1660, geregistreerd 17-2-1661) Rutger de Haes en Udilia Henricx verkopen aan Dirck van de Pavordt en Gisberta Pelgrems huis, hof boomgaard en bouwland een morgen (O Coper selfs; Z: de bandijk; W halve weertgraft en de pastorie tot Yzendoorn; N: de Mes.. graeve) en nog een akker land genaamd Lammerensche acker groot 2 morgen 1.5 hont (O Jan Jacobs Z: de gemene straat W: de Lammerensche straat N: Jan Jacobs). Daarvoor in borg: drie akkers en kuijl omtrent twee morgen (O: Cornelis de Haes Z: Thomas Jansz W: Udo Vermeir N: Meses? graeft.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 24v dd 7-1-1661 geregistreerd 6-2-1661) Rutger de Haes en Uelken Henr: EL: schuldig aan Cornelis van Tiel Cfl 200 met rente uit boomgaart en bouwland groot twee morgen O: Cornelis de Haes W: Udo Vermeir

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 26v dd geregistreerd 11-1-1662) Rutger de Haes Henricx en Udilia Henricx EL: schuldig aan Jan Jans schiltus en Jenneken Aerts EL: Cfl 106 met rente uit twee morgen boomgaard en bouwland (marge: gelost 5-2-1685)

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 28 dd 24-3-1651 geregistreerd 26-9-1662) Rutger de Haes Henricx schuldig aan Henric Simons (?) CFl 83 met rente

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 28 dd 28-1-1662) Rutger de Haes en Udilia Henricx EL: zijn schuldig aan Udo Vermeir en Henrick Henrickss Cfl 175 met rente uit drie akker bouwland groot ongeveer 3.5 morgen aan de Kuijl (O: Cornelis de Haes Z: Thomas Jans W: Udo Vermeir en N: Meseschen graft)

ORA Nederbetuwe (inv no 204 [transcriptie Osenvorenreeks no A153] no 95 fol 27 dd 5-4-1665) Ueltgen Henricx weduwe Rutger de Haes, met Reijer Willemsen en Reijer de Haes, bloedmombers van de nagelaten kinderen van Rutger, hebben overgedragen aan juffrouw Maria Catharina van den Steenhuijs het verwin op een hofstad en bouwland in Ochten in de Kuijl groot twee morgen een hont.

Spiers (2019 deel 12 394 dd 14-11-1676) Reijer de Haes spreekt aan Jan Jansen Wijers.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 52v dd 10-10-1680 geregistreerd 26-10-1681) Ueltgen Henrics de Haes weduwe Jelis Jans Snoeck met haar zoon Henrick; Willem Henricks en O... de Haes; Dirck Cornelis en Ueltgen de Haes; Lijsken de Haes cum tutore haer broeder Gerard de Haes beloven de huisarmen van Ochten CFl 150 op huis en hof etc. (Marge 10-3-1696)


Huwt ca. 1640

2.665   Udila HENDRICKS

FamilienaamIndex 2.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.332
 2. Lijsbeth Rutgers de Haes, lidmaat NG Ochten 3-4-1675; mogelijk de Lijsbeth de Haes die huwt Ochten NG (ot 30-11) 23-12-1683 met Derck Franken
 3. Geultje Rutgers de Haes, huwt (1) Derck Cornelis Poppe, gezamenlijk aangenomen als NG lidmaat Ochten 21-12-1672; huwt (2) Ochten NG (ot 8-5) 14-6-1685 Derk Gijsberts, jongman te Ochten.
 4. Udila, huwt Jelis Jans Snoeck (+voor 1680)
 5. Kinderen
  1. Henrick

TerugBegin van generatie


2.666   Eb WILLEMSEN

FamilienaamIndex 2.666Vader 5.332Moeder 5.333

Overleden Ochten ca. 1659

Mogelijk afkomstig uit Achterberg bij Rhenen; zie zijn vader en mogelijke zuster. De naam is zeldzaam; er lijken verder maar twee tijdgenoten te zijn, een in Holland en een in Friesland.

Spies 2019 (deel 11 p. 323 dd 12-10-1657) Adriaen Cornelissen Udens en Eb Willemsen spreken aan Tonis Cornelis Adriaensen voor Cfl 350, de laatste termijn van de koopsom van een huis en hofstad die hij van hun had gekocht, verschuldigd Jacobi 1656, met interesse.

Spies 2019 (deel 11 p.324 dd 12-10-1657) Antwoord Tonis Cornelis Adriaensen aan Adriaen Cornelissen Udens en Eb Willemsen. Ad proximam.

Spies (2019 deel 12 dd 10-5-1658) Gezien de panding en de koopcedulle van Adriaen Cornelis Udents en Eb Wilemsem cs, en het antwoord van Tonis Cornelis Adriaensen, veroordeelt de verweerder tot betaling van Cfl 350 plus rente als geëist. Door de weduwe van de verweerder ‘ter klaringe beroepen’ voor de ambtman op 17-5-1658.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 41v dd 22-1-1659 en 19-7-1659 geregistreerd 23-12-1671)

Eb Willems en Gijsbertje Cornelis EL: zijn op 22-1-1659 schuldig aan Derck van de Pavert Cfl 100 op huis en hofstad (O Govert Gijsberts, W: de pastorie), op 19-7-1659 komt daar nog Cfl 50 bij.

ORA Nederbetuwe (inv no 262 Ochten fol 53 dd 7-7-1659 geregistreerd 26-10-1681) Eb Willemsen en Gisberta Cornelisdochter EL: beloven de huisarmen van Ochten Cfl 25


Huwt

2.667   Gijsbertje Cornelissen UDENTS

FamilienaamIndex 2.667Vader 5.334Moeder 5.335

Geboren Ochten voor 1630
Overleden Ochten voor 10-1-1697


Zij huwt (2) Hien en Dodewaard NG (ot 8-1) 22-1-1660

Jan Hermansen van REET

FamilienaamIndex

Hij woont te Dodewaard, en is weduwnaar van N.N. Zij huwt als Gisbertjen Cornelis Udents, te Ochten door Ds Jacob Peregrin in onze kerk opgenomen, weduwe zaliger Eb Willemsen.

Mogelijk deze (maar er was ook een Jan Cornelisz en een Jan Henricksz van Reet in Nederbetuwe):

Spies (2019 deel 9 p 142 dd 7-2-1631) Johan van Reedt spreekt aan Dirrick Dirricksen de Bruijn voor fl 28 voor koop van koren van het veld anno 1629 volgens koopcedulle. Gerridt Verwoerdt belooft voor Dirrick Jan van Reedt voor mei te betalen.

Spies (2019 deel 9 p 162 dd 5-9-1631) Dirck van Altena met machtiging van Godert van de Wall spreekt aan Johan van Achtevelt, Thomas Roeloffsen, Hendrick van Reedt en Johan van Reet voor hemselven en voor Thonis van Middachten, bezitters van de onderpanden van nadergenoemde renten, voor een binnenjaarse rente van Cfl 24 en tweemaal vijftalve philippusgulden jaarlijks (elke philippusgulden tot 26 stuivers) verschuldigd op Petri ad Cathedram 1631 - en nog voor 22 jaar achterstallige rente

Spies (2019 deel 9 p165 dd 5-9-1631 ) Tussen Guert van der Wal en Achtevelt, Henricksen en de De Reedts: verweerders moeten ‘sittens gericht’ antwoorden.

Spies (2019 deel 9 p 173 dd 5-9-1631) Jan van Achtevelt cs antwoorden Godert van de Wall

Spies (2019 deel 9 p. 177 dd 5-9-1631) In de zaak van Guert van de Wal tegen Johan van Achtevelt, Thomas Roeloffsen, Henrick van Reedt en Thomas van Middachten (sic) oordeelt het gericht dat de verweerders ten overstaan van Adriaen van Drueten alle geëiste penningen moeten betalen.

Spies (2019 deel 10 p. 21 dd 10-10-1636) Arndt Vijgh, de ambtman, spreekt aan Jan van Reet voor 50 goltgulden ‘uut ooraecke verweerder weihgerich is gebleven te accepteren het buirmeesterschap daertoe hij beroepen was’.

Spies (2019 deel 10 p. 33 dd 10-10-1636) Antwoord van Johan van Reedt aan de ambtman.

Spies (2019 deel 10 p. 69 dd 21-8-1637) Jan van Reedt spreekt aan de erven van Jan van Leijen voor XLVIII gulden voor koop en levering van een paard.

Spies (2019 deel 10 p. 75 dd 21-8-1637) Antwoord exceptioneel van de ervan van Jan van Leijen aan Jan van Reedt

Spies (2019 deel 10 p. 85 dd 4-12-1637) Jan Cornelissen van Reedt spreekt aan Guertgen Jansen weduwe Henrick van Reedt als erfgenaam van haar zoon Jan Henricksen voor de hoofdsom van Cfl 1900 en een jaar rente minus CFl 60 aan rente ontvangen.

Spies (2019 deel 10 p. 101 dd 4-12-1637) Tussenoordeel in re Van Reedt vs Jansen: het gericht geeft de weduwe 14 dagen om haar antwoord te schrijven.

Spies (2019 deel 10 p. 122 dd 29-10-1638) Repliek van Jan Cornelissen van Reedt aan de weduwe Henrick van Reedt.

Spies (2019 deel 10 p. 133 dd begin 1639) Johan van Reedt spreekt aan Dirck Arijensen voor Cfl 170 pacht van twee boomgaarden in Ochten, verschuldigd sinds Martini 1637

Spies (2019 deel 10 p. 141 begin 1639) Dirck Arijensen antwoordt Johan van Reedt.

Spies (2019 deel 10 p. 142 begin 1639) Guerdgten Jansdochter weduwe Willem van Reedt (sic), dupliek aan Jan Cornelissen van Reedt

Spies (2019 deel 10 p. 161 dd 16-3-1640) Vonnis in Johan van Reedt vs Dirrick Arijensen: verweerder is gehouden de aenlegger de geëiste penningen te betalen.

Spies (2019 deel 10 p. 206 dd 12-10-1640) Johan van Reedt, Giel Adriaensen en Albert van Eldick antwoorden de ambtman.

Spies (2019 deel 10 p. 230 dd 27-6-1641) Inzake de ambtman vs Willem Guerdtsen Vermeer, Jan van Reedt, Michgiel Adriaensen en Aelbert van Eldijck verklaren de ridderschappen de aanlegger niet ontvankelijk.

Spies (2019 deel 11 p. 68 dd 16-4-1649) Henrick Cornelissen nomine uxoris spreekt aan Jan van Reedt.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Dodewaard fol 124-v) Jan van Reet huis, hof, 158.15.0 / plus de helft van 2 morgen land gepacht van Geurtgen van Aelst 11.0.0 / idem drie hont bouwland /(fol 125) van Laurens Aerts waarvan hij mede eigenaar was 6/0/0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 361, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Ochten) vermeld Jan van Reet fol 31, 82.

Spies (2019 deel 11 p. 100 dd 4-3-1650) In het onbeslist hangende proces van Henrick Cornelissen als man van Adriaentgen Jansen vs Johan van Reedt roept het gericht op woensdagavond op de dijcklooffschouwe op de Redoubt van de Snor te verschijnen en getuigen verweerder en zijn huisvrouw.

Spies (2019 deel 11 p. 107 dd 9-5-1650) Vonnis in re Henrick Cornelissen als man en momboir van Adriaentgen Jansen vs Jan van Reedt: verweerder verklaart Adriaentgen, tegenwoordig weduwe (sic), de geëiste huur en ‘toebaet’ te betalen van Cfl 20.5.0; zij verklaren dat Adriaentgen over het eerste jaar niet meer heeft ontvangen dan CFl 21 en de volle toebaet.

Spies (2019 deel 12 p 126 dd 11-6-1662) Andreas Revelis toont een volmacht om de zaken te beheren van Jan van Reet, gegeven in Sandwijck 5-5-1662

Spies (2019 deel 12 p 230 dd 14-11-1665) Jan van Reet en Jan Cornelissen Goorman qq spreken aan Jan Claessen.

Spies (2019 deel 12 p 236 dd 5-6-1665) Jan Cornelissen Goorman en Jan van Reet voor hun vrouwen en andere zusterskinderen en erven van Cornelis Jansen, spreken aan Johan van Aelst.

Spies (2019 deel 12 p 260 dd 28-5-1667) In zake Jan van Reet en Jan Cornelissen Goorman tegen Jan Claessen ordonneert het gericht Jan Claessen te antwoorden.

Spies (2019 deel 12 p 277 dd 19-5-1668) In zake Jan van Reet en Jan Cornelissen Goorman tegen Jan Claessen: het gericht absolveert de gedaagde van de eis mits hij onder ede verklaart nooit enige papieren van de dagers te hebben of hebben gehad, noch deze te hebben gebrocht of doen verbrengen. Eed afgelegd op 2-6-1668


Zij huwt (3) Kesteren NG 13-1-1689

726   Wouter Hendrikse de BON

FamilienaamIndex 726Vader 1.452Moeder 1.453

Zie 726

Kinderen (Ebben)

 1. Geertje (+voor 1686), huwt Ochten NG (ot 12-7) 3-8-1673 Steven Jans; hij huwt (2) Ochten NG 14-2-1686 Pietertje Aelbers weduwe Jacob Reijers
 2. Adriana Zie 1.333

Kinderen (Van Reet)

 1. Steventje (*ca 1670), huwt Anthonij Buddingh
 2. Lijsbet
 3. Hermken

TerugBegin van generatie


2.668   Hendrik de RUIJTER

FamilienaamIndex 2.668 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Achternaam onzeker; mogelijk is hij niet de vader van Pons en Maria maar de broer van Elisabeth Ruijters – moeder van zijn schoonzoon. Voor deze kwartieren zie Jager en Potjer (2007, p 30, 31, 40, 64).


Huwt ca.

2.669   N.N.

Index 2.669 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pons Zie 1.334
 2. Maria Hendriks, huwt Cornelis Hendriks Ponsen (+voor 1695), zoon van Hendrik Ponsen (+voor 14-5-1643) en Elisabeth Ruijters (+na 9-2-1650)
 3. Kinderen
  1. Henrick (vermeld o.a. 1709), vader van Jan gehuwd met Willemken van Gelder, op zijn beurt vader van een driemaal gehuwde Cornelis

TerugBegin van generatie


2.670   Klaas TONIS

FamilienaamIndex 2.670Vader 5.340Moeder 5.341

Overleden Opheusden voor 26-1-1664

Vermeld aan de Hamsestraat 1638-63 ; vgl Jager en Potjer (2007 pp 70-77, 137-141, 154, 156); ook Jager en Potjer (2001, pp 86, 87, 148, 152); (2007, p 73).


Huwt

2.671   N.N.

Index 2.671 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aeltgen Claes Zie 1.335
 2. Tonis Claes (+Opheusden na 1692 voor 1699), huwt 1662 Jantgen Gerrits (+na 1699, vermoedelijk 1707), weduwe Tonis Evertsen (had in 1662 een onmondig kind van hem)+na 1699, vermoedelijk in 1707
 3. Kinderen
  1. Adriaen (+voor 1659); zie Jager en Potjer (2007, pp 21-23, 51-53, 72-77)
 4. Klaas
 5. Gerit
 6. Trijneke, huwt Jacques Lubberts

TerugBegin van generatie


2.672   Willem OTTEN

FamilienaamIndex 2.672Vader 5.344Moeder 5.345

Gedoopt NG
Overleden Doornenburg na 1686

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 357, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Doornenburg fol 12) Willem Otten heeft onder / (fol 12v) Doornenborch 10 morgen ‘soo tot sijn bouwinghe de Munckhoff onder Gendt’ van de vrouwe van Nijeclooster gehoren, en daar bij de pacht aangeslagen (pro memorie).

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Gendt fol 36) Willem Otten in pacht van de vrouwe van Nijen=/(fol 36v) clooster huis en hof, bouw- en weiland, tesamen 47 morgen waarvan 10 morgen weiland, de rest bouwland, en daarvan weer 1o morgen onder Doornenborch die echter hier aangeslagen worden, te samen per jaan voor Fl 180; en tot toebaet 200 Lb boter, 25 Lb br..t suiker en 11 schepel haver thijns uit de voorzegde bouwing getaxeerd op 300 gl = som: 288.0.0; bezwaard met 80 roeden dijks in het ambt Overbetuwe. Deselve beurt ten halve van Rutger van Wil 6 morgen land, geestimeert jaarlijks op 36 gl = 36.0.0.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 359, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Bijland & Pannerden fol 6) Willem Otten hof groot 22 morgen bestaande uit uiterwaardse bouw- en weilanden, heeft gepacht Raeb Henricks voor 156 pachtdaeler 16 st[uiver] volgens pachtboek = 250 + 26.8 = 264.8.0 (rekensom klopt niet, MW)

Persingen (Verpondingscohier 1649): 13 Willem Otten een hont lants met huijs, hoff en coolhoff doet 18 gl 14-11-2; 24 Willem Otten gepacht van Dirck Jordens 3½ mergen soo bouw= als weijlandt int geheel voor 71 gl 36-0-0; 37 De kerck tot Persingen acht mergen ad 20 daler den mergen, gebruijckers Gerrit Gosens, Willem Otten en Jan vande Camp t’samen 222 gl 142-0-0; 72 Simon vande Lijnden cum suis verpacht aen Willem Otten 2 mergen voor 20 daler, volgens verclaringh vanden pachter 52 gl 32-0-0; 73 Deselve noch aen Willem Otten 2 mergen bouw= en weijlandt met Tengnagels campken, den mergen 15 daler, 52 gl 32-0-0; 74 Idem Lijnden noch 2 mergen bouwlandt bij Willem Otten gebruijckt tegen 12 gl den mergen, 29 gl 15-0-0.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 53v dd 26-4-1665; erfpachtoorkonde van 13-10-1646) Willem Otten en Rijcxken Janssen EL: en Jan Otten als vader en zoon, verkopen aan Henrick Wolters en Ytgen Cornelissen EL: een hofstad en land groot omtrent anderhalve morgen onder Herwen, Z: de gemene straat, W en N: Bart Uwens, O: Anthonij Voss en Gerrit Euwens.

Niet verwarren met een gelijknamige jongere man in Aerdt:

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 96-7) Willem en Gerarda Otten kinderen van Thomas Otten, 3-5-1668 (registratie 3-4-1675), schuld van fl 100 aan Jan de Haes en Grietgen Giesen.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 100 dd 16-5-1675; registratie 31-12-1675) Willem Otten en Jantien Dericxen verkopen aan Willem Otten, jongman, een stuk bouwland groot ca. 2 morgen (waarban de andere helft Gaerdt Reijers toebehoort) onder Aerdt.

Familiegeld Over-Betuwe 1676 (XIII Rijckerswoert) 140 Willem Otten 1½ morgen bet, d’helfft 0 11 4

Lidmaten NG 1670 Persingen: Willem Otten, obiit (voor 1697)

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 140 dd 29-5-1680) Vestenis door de kinderen van (de ook verschijnende) Thomas Otten: Thomas, Willem, Cornelis, Lambert Fontein voor zijn vrouw Gertjen en haar onmondige zus Eultjen, bekennen een schuld aan Bruin Lambers en Gerritje Otten van fl 300 Hollands.

ORA Overbetuwe (inv no 283 fol 249v dd 14-11-1683) Gichting door Sander en Derck Vermeer gebroeders op de roerende en onroerende goederen van Willem Otten onder het ambt Herwen en Aerdt voor Cfl 200 voor verschuldigde weijtpacht tot Martini 1682.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 177 dd 14-4-1686) Willem Otten wordt besaet gedaan door Derck Rutgers van Haren rentmeester van Aerdt.


Huwt voor 1653

2.673   Ryxcken JANS

FamilienaamIndex 2.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG

Dochter van Ryxcke Wynandts?

Kinderen (Willems)

 1. Hendrik (*voor 1653 +Elst) Zie 1.336
 2. Geutje (dNG Gendt 5-6-1658)
 3. Jan, vermeld 1665
 4. (mogelijk) Trijneken Otten (Bemmel NG 22-10-1654, ouders Willem Otten en Rijeken Dirricks; testes Arndt Scholten, Grietgen Wijnants, Enneken Jans)

TerugBegin van generatie


2.674   Jan JANSEN

FamilienaamIndex 2.674 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671


Huwt

2.675   N.N.

Index 2.675 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Weyndel Zie 1.337

TerugBegin van generatie


2.676   Jan HERMENS

FamilienaamIndex 2.676 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Stift van Munster


Huwt Winssen NG 2-6-1623

2.677   Anna BERENDS

FamilienaamIndex 2.677 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Onzeker: op 9-12-1627 trouwt Anna Bernts, weduwe ‘an de Deijsen’ met Herman Derijcksen, schout tot Haren

Kinderen

 1. Jennicke (dNG Winssen 14-2-1629, getuigen Jan Gijsbers, Leen van Wijck, Lijsbet Jansse)
 2. Bertgen (dNG Winssen 1-4-1631, getuigen Derxken Otten, Rijck Derixen, Anna Rolofs)
 3. Jan (dNG Winssen 27-1-1633, getuigen Geertgen de Best, Doenis Hendrichs, Hermen Hermessen)
 4. Jan Zie 1.338
 5. Marijtghe (dNG Winssen 14-5-1643, getuigen Claes Claessen, Jenneke Otten, Nijs Janssen)

TerugBegin van generatie


2.678   Adriaen CORNELISZ

FamilienaamIndex 2.678 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Dodewaard dNG Hien
Overleden voor 1658

ORA Nederbetuwe (inv no 204 fol 13v no 63 dd 18-9-1654) Jonkheer Melchior van Eck en joffer Maria Termaet EL: beloven Jan Geurtsen en Arije Cornelissen CFl 400 uit twee stukken land in Dodewaard.

ORA Nederbetuwe (inv no 204 fol 93v no 517 dd 5-6-1658; idem inv no 202 fol 2v) Jonker Wilhem van Wijck met volmacht van joffer Luthera van Welderen weduwe jonker Gerard Vosch van Avesaeth belooft aan hr Gedeon Deuts Cfl 4200 uit diverse stukken land, waaronder drie morgen genaamd de Snoijencamp onder Lienden, nu gepacht door Jan Janssen en Adriaen Cornelissen.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 fol 90 no 392 dd 29-3-1641) Peter Jelissen, Arien Cornelissen en Jan van Ingen zijn schuldig aan jonker Cornelis Foijaert en Cornelis van Lit de Jeude weeshuismeesters in Tiel, voor het nagelaten onmondige kind van Barthold Jaspersen Cfl 1000 op pand van hun goederen in Hien en Doodewaard en verder in de Nederbetuwe.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 fol 203 no 702 dd 18-4-1655) Ysaacq Lamie met procuratie van zijn vader Jean Lamie (dd 30-10-1654) transporteert aan Arien Cornelissen en Jan Janssen van Dodeweert drie delen van zeven morgen wei- en bouwland onder Hien waarvan het vierde deel juffrouw van Eck toebehoort (O erven jonkheer van der Moelen en de jonkheren van Eck tot Ingen in de Breij; Z weduwe jonkheer Gerard van Eck; W weduwe Frans Verheijden; H de Leijgraaf.)

Spies (2019 deel 12 p 280 dd 13-10-1668) de erfgenamen Henrick Coenen van den Bercken spreken aan Hubert van Ingen als 'hebbende pandtkeringe gedaen' aan de boedel van zaliger Adriaen Cornelissen, verweerder voor een derde part van Cfl 185 uit houtgewas uit een elzenpas groot twee morgen onder Hien die Adriaen Cornelissen in 1685 van Gerard Klerck, burgemeester van Rhenen, kocht.

Niet verwarren met:

ORA Nederbetuwe (inv no 204 fol 59 no 326 dd 13-12-1655) Adriaen Cornelissen Buddingh en Niesken Jan Heijendochter EL: te Dodewaard beloven Jerephaes Dirckssen Soet burger te Rhenen Cfl 300 op grond te Dodewaard in het Dodewaardse Veld naast o.a, Jan Janssen van Dodeweert.

ORA Nederbetuwe (inv no 203 fol 36v no 212 dd 31-5-1647) Arien Cornelis Buddingh en Neesken Janssen Heij EL: te Dodewaard, beloven Wilhem van der Heijden Cfl 100 uit een hofstede met boomgaard groot anderhalve morgen op Hien O de hofstede van de debiteuren, Z de Bandijk, W; de Vicarijen boomgaard en N Jan van Inghen.

…want hun dochter Aartjen Adriaensen Buddingh, jongedochter van Dodewaard, huwt Jan Wouters Pansier weduwnaar Aartjen Tijssen Verhoeck uit Deest, Hien & Dodewaard (ondertrouw) 16-7-1673; Deest 10-8 gehuwd.


Huwt voor 1641

2.679   N.N.

Index 2.679 • Vader onbekend • Moeder 5.359

Niet verwarren met de Maria Teunissen die Hien NG 3-4-1642 huwt met Alewijn Cornelisz.

Kinderen

 1. Gijsbertje (dNG Hien 24-1-1641)
 2. Arietjen Zie 1.339
 3. Cornelis (dNG Hien 29-1-1648, doopgetuigen Heyndrik Jansz, (..)ik van Hattum)
 4. Soetgen (dNG Hien 3-6-1650, getuigen Frederik Derks van Hattum, Grietge van Ingen, Janneke Buddingh

TerugBegin van generatie


2.684   Jacob van WEERDENBURG

FamilienaamIndex 2.684Vader 5.368 • Moeder onbekend

Overleden Tiel voor 16-11-1629

Spies (2019 deel 5 p. 249 dd 21-11-1603) Jacob van Weerdenborch spreekt aan Johan Willemsen als medegebruiker van Geridt van Weerdenborchs hofstad in Ochten voor zijn quota van Cfl 21 binnenjaarse rente volgens brief; te weten Cfl 14 jaarlijks voor rente en nog 23 jaar achterstallige rente, en schade etc.

Spies (2019 deel 5 p. 250 dd 21-11-1603) Jacob van Weerdenborch constitueert Geridt Henricksen.

Spies (2019 deel 6 147 dd 8-6-1609) Jacob van Weerdenborch constitueert Henrick van Huevel.

Spies (2019 deel 6 149 dd 12-6-1609) Jacob van Weerdenborch spreekt aan Johan van Aelst, Herman van Reedt en Henrick van Reedt, erfgenamen van Gerrit van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 6 167 dd 28-7-1609) Gerrit Jansen uutten Echteltschen Camp stelt zich borg voor Jacob van Weerdenborch maar bekent als principaal schuldig te zijn aan Johan van Ommeren Cfl 160.10 die hij belooft te betalen op 29-7-1610; Weerdenborch belooft hem te quiteren. (Marge: 14-11-1616 door Weerdenborch voldaan.)

Spies (2019 deel 6 188 dd 26-3-1610) Johan van Aelst, Herman van Reedt en Henrick van Reedt, als mannen van hun huisvrouwen, antwoorden Jacob van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 6 212 dd 7-5-1610) Henrick van Huevel met volmacht van Jacob van Weerdenborch verzoekt op het antwoord van Jan van Aelst c.s. te repliceren.

Spies (2019 deel 6 227 dd 15-10-1610) Repliek van Johan van Weerdenborch tegen Johan van Aelst en Herman van Reedt.

Spies (2019 deel 6 234 dd 29-10-1610) Johan van Aelst c.s. leveren over hun antwoord aan Jacob van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 7 35 dd 6-5-1611) Ter beslechting van de kwestie tussen Jacob van Weerdenborch eiser en Johan van Aelst, Herman en Henrick van Reedt verweerders worden als bemiddelaars aangewezen Johan van Golsteijn, Bemmel, Rumelaer en Drueten.

Spies (2019 deel 7 74 dd 6-7-1612) Jacob van Weerdenborch spreekt aan Joost Jansen snijder voor Cfl 6 voor schade aan korengewas in 1611.

Spies (2019 deel 7 88 dd 7-9-1612) Henrick van Heuvel met volmacht van Johan van Mekeren, man en voogd van Dirrisken van den Berch, erfgenaam van haar vader Johan van den Berch, spreekt aan Jacob van Weerdenborch, Johan van Aelst, Herman van Reedt, Henrick Sas genaamd van Reedt en Henrick Reijnen.

Spies (2019 deel 7 94 dd 7-9-1612) Joost Jansen antwoordt Jacob van Weerdenborch.

Spies (2019 deel 7 118 dd 12-10-1612) Jacob van Weerdenborch c.s. antwoordt Johan van Meeckeren.

Spies (2019 deel 7 138 dd 4-5-1613) Jacob van Weerdenborch, gerichtsman.

Spies (2019 deel 7 185 dd 21-2-1614) Jacob van Weerdenborch geeft dupliek aan Johan van Meeckeren.

Spies (2019 deel 7 194 dd 21-2-1614) Inzake Jacob van Weerdenborch tegen Johan van Aelst c.s. legt het gericht bemiddeling voor de jonkheren op.

Spies (2019 deel 7 238 dd 17-10-1614) Inzake Dirrisken van den Bergh weduwe Johan van Meeckeren tegen Jacob van Weerdenborch, Johan van Aelst, Herman van Reedt, Henrick van Reedt en Henrick Reijnen leggen de jonkheren bemiddeling op; zij zullen ze oproepen, evenals Johan en Hillebrandt Vonck en Johan Willemsen als medebezitters van een hofstad ‘gecomen uut den boedel van die van Weerdenborch’.

Spies (2019 deel 7 246 dd 3-2-1615) In de bemiddeling van Dirrisken van den Bergh vs Jacob van Weerdenborch c.s., inclusief Johan en Hillebrandt Vonck gebroeders en Johan Willemsen, als opgewonnen hebbende een hofstad van acht morgen onder Ochten, eertijds toebehorend Gerridt van Weerdenborch, gezien o.a, verweren van Vonck en Willemsen dd 12-6-1606 en 26-5-1606, gezien de rekening van Cfl 4191.17.8 saldo, minus Cfl 2700 voor crediteuren, overwegend dat zij door de onbereikbaarheid en afwezigheid van de erfgenamen hun rechten niet konden krijgen, oordeelt dat deze drie binnen een maand hun rekening aan de landschrijver moeten overleggen, waarna de hofstede openbaar verkocht wordt en hun deel afbetaald wordt, met kosten 50/50 voor eiser en verweerders.

Spies (2019 deel 7 268 dd 5-6-1615) In de zaak Van den Bergh vs Weerdenborch c.s., na het protest van de Voncks en Willemsen tegen de uitspraak van 3-2, oordeelt het gericht dat zij hun rekening binnen 14 dagen toch moeten indienen.

Spies (2019 deel 7 311 dd 3-6-1616) Ter afdoening van de zaak Van den Bergh tegen Jacob Weerdenborch c.s. plus de Voncks en Johan Willemsen zullen de bemiddelende jonkers op 21-6 bijeen komen in Tiel ‘s morgens vroeg in De Croon, en uitspraak doen. (Helaas... de uitspraak is niet in het signaat opgenomen.)

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A43] fol 26v no 101 dd 9-11-1616 te Tiel) In en kwestie tussen Johan en Hillebrandt Vonck gebroeders en Jan Willemsz die de hofstad van Gerrit van Weerdenborch hebben opgewonnen en hebben gekocht en afgelost de losrentes aan de heer van Varick, Henrick van Beijnhem, de heer van den Doddendaal en de nonnen van Wamel - versus Dirrickje [van den Bergh] de huidige huisvrouw van Ghijsbert Kemerlingh; over ‘waarschap’ op Jacob van Weerdenburg, Johan van Aelst, Herman en Henrick van Reedt, en Henrick Reijnen als erfgenamen; waar het gerecht te Kesteren op 3-6-1616 heeft besloten dat Jacob alle verwin en rentebrieven zal inlossen. (Na diverse wederzijdse afzeggingen van schulden) Jacob zal betalen aan de ‘cedenten’ Cfl 4075.0.0 in twee termijnen, St Petrus 1618 en 1619; Jacob zal Dirkske ook nog Cfl 700 compensatie betalen (de eerste helft in 8-10 dagen gereed, de rest Martini 1617), Marge: Nog steeds niet betaald, meldt Ghijsbert Camerlingh gewezen man van Dirrisken van den Bergh, 23-9-1625

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A43] fol 27v no 102 dd 10-11-1616) Johan van Aelst, Herman en Henrick van Reedt gebroeders, Henrick Reijnen voor zichzelf en erven, dragen over aan Jacob van Weerdenborg recht van redemptie van het verwin op een hofstad in Ochten genaamd Geurt van Weerdenborgh hoffstadt, voor 300 gulden te betalen Corsmis 1617, 1618 en 1619 steeds fl 100.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A44] fol 58 no 146 dd 22-11-1617) Johan van Aelst is schuldig aan Jacob van Weerdenborch Cfl 600 te betalen in twee termijnen (St Petrus ad Cathedram 1618, 1619, gelijke delen) op pand van al zijn goederen in Ochten en Nederbetuwe; inzake percelen gekocht door Jacob van Johan in Eldijk onder Ochten.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A44] fol 58 no 147 dd 22-11-1617) Johan de Bonth (schout) verklaart dat de voornoemde verkoop voor hem geschied is; Jacob van Weerdenborch treedt op als gerichtsman.

ORA Nederbetuwe (inv no 262, fol. 51 verso, d.d. 10 maart 1618) Jacob van Weerdenborgh en Agata Verdelft hebben Jan Willemsen opghedragen een hofstad met drie akkers bouwland, met nog een weikamp gelegen over de Bonengraaff, genaamd Ewald Pansiers Hofstad, tesamen groot omtrent 6 morgen. Op last van 1 ½ tijns hoen aan Weerdenborgh’s Hofstad.

In DTB Amersfoort 1614-18): Joncker van Weerdenborch, ruiter onder ‘sijn Princilijck ex’ [= de Prins van Oranje].

Spies (2019 deel 8 93 dd 30-10-1620) Henrick van Huevel met volmacht van IJdtgen Vermolen weduwe Dirck van Elst spreekt aan Jacob van Weerdenborgh voor de de betaling van 24 hartoch philippusguldens, 26 Brabantse stuivers per gulden gerekend, voor een binnenjaarse rente verschenen Petri ad Cathedram 1620, en voor zes jaar achterstallige rente, of zoveel als na opmaken van de rekening verschuldigd blijkt te zijn.

Spies (2019 deel 8 97 dd 30-10-1620) Jacob van Weerdenborch antwoordt Ida van Elst.

Spies (2019 deel 8 130 dd 14-5-1622) Inzake IJdtgen Vermolen weduwe Dirrick van Elst versus Jacob van Weerdenborch oordeelt het gericht dat de verweerder volgens eis moet betalen, 26 stuiver gangbaar geld voor iedere philippusgulden.

Spies (2019 deel 8 188 dd 12-5-1623) Jacob van Weerdenborch gerichtsman.

Spies (2019 deel 8 218 dd 19-7-1623) Jacob van Weerdenborch gerichtsman.

Spies (2019 deel 8 221 dd 14-7-1623) Jacob van Weerdenborch gerichtsman.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 114 no 373 dd 5-7-1624) Cornelis van Leersum is schuldig aan Jacob van Weerdenborch Maioor der stadt Tijel Cfl 480 wegens de koop van de gerechte helft van een uiterwaard onder Ochten gemeen en ongescheiden met Henrick van Reedt, te betalen in drie termijnen op a.s. St Lambertus Cfl 200, op St Lambertus 1625 weer Cfl 200 en op St Lambertus 1626 nog Cfl 80, op pand van al zijn goederen in Ochten en elders in de Nederbetuwe.

Spies (2019 deel 8 328 dd 7-11-1625) Jacob van Weerdenborch gerichtsman.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 122v no 409 dd 15-8-1625) Jacob van Weerdenborch, gerichtsman

ORA Nederbetuwe (inv no 200 fol 133 dd 18-9-1626) Jacob van Weerdenborch als tutor/momber van juffr Lamia Putzelers weduwe Willem van Eck in een akte over drie morgen land onder Maurik, genaamd de Meelsche Camp.

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 132v no 456 dd 18-9-1626) Jacob van Weerdenborch als gelegenheidsmomber van juffrouw Hadewich van Eck weduwe jonkheer Guert van Soelen

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 133 no 457 dd 18-9-1626) Jacob van Weerdenborch als gelegenheidsmomber van juffrouw Lamia Putzelers weduwe Willem van Eck

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A46] fol 134v no 463 dd 22-10-1625) Jacob van Weerdenborch, gerichtsman

ORA Nederbetuwe (inv no 200 [Osenvorenreeks A47] fol 139 no 485 dd 13-8-1627 Jacob van Weerdenborch, gerichtsman

ORA Tiel (Burgerboek inv no 140 fol 21 dd 23-6-1628) Jacob van Weerdenborgh, maioor deser stadt de borgerschap geschoncken.

ORA Tiel (inv no 306 fol 95v dd17-12-1629) Scabini Vogel et Huijbertssoon quod Agata Verdelft weduwe [marge: en boedelhoudster] van Jacob van Weerdenborch Maioor deser Stede zaliger cum tutore voor haer selven ende haer mede sterckmaeckende ende vervangende voor haere kinderen bij gemelten haeren man zaliger geprocreert vendidit Johan van Aelhuijsen alle alsulcken recht ende gerechticheijdt als zij met haere kinderen hebbende zij aen een hoffken buijten de Westluijensche poort inde Stadtsgraft gelegen alles vermogens bij ga den erffpachtbrieff zij daer van is hebbende daer desen tegenwoordigen transfixbrieff doorgesteecken is . Renunciavit et promisit guaran= dizare . ende daer op te doen vertijen die met recht daer op schuldich zijn te vertijen . actum den - 17. Decembris. (Marge: gecasseert den 13 Maij 1630) Scabini et datum ut supra quod de voorschreven Coper promisit de opgemelte vercoperse Seven ende dartich gulden tien stuijver van rest te betaelen der coopspenningen solvendo Paeschen 1630 , per expandabitur uijt het voorschreven hooffken ende voorts ex omnibus.


Huwt (ot Amersfoort 1-6-1609) Hoevelaken NG 15-6-1609

2.685   Agatha VERDELFT

FamilienaamIndex 2.685Vader 5.370Moeder 5.371

Geboren Nederbetuwe

Archief NG gemeente Amersfoort, Lidmaten 1621: Agatha Verdelft, huisvrouw van Weerdenborch, vertrocken.

Spies (2019 deel 32, Verpachtingen vicarie- en kloostergoederen 16-11-1629) p 11 Sandtwijck, twee morgen weiland ‘tot de sekere vicarie tot Kesteren van joncker Meerten’ gepacht door de sweduwe van Jacob van Weerdenborch voor Cfl 24.0.0, borg Guert Roeloffsen. Betaelt d’opstuijvers.

ORA Nederbetuwe (inv no 201 fol 2v dd 7-1-1630) Jan Thonis op Weerdenborghs hoffstadt

ORA Nederbetuwe (inv no 214 of 201 fol 5v dd 22-9-1630) Voor ambtman Jonkheer Johan de Cock van Oppijnen verscheen Agatha Verdelft weduwe en boedelhoudster van Jacob van Weerdenborch in leven maioor der stadt Tiel, als moeder en momber voor haar nog onmondige kinderen en voor de mondige; met haar momber Jan Aerdts; is schuldig aan Herman van Wielick oud-burgemeester van en brouwer in Rotterdam Cfl 834.-.- waarin begrepen fde Cfl 130.3.0 die zij schuldig was aan Peter Jansz Blanquert mede brouwer (die van W nu aan PJB betaald heeft) alles voor geleverd bier volgens afrekening dd 27 mei van dit jaar. Terugbetaling in vier parten op 1 januari 1632, 1633, 1634 en 1635. Borg is goed onder Eldik kerspel Ochten.

Spies (2019 deel 9 fol 219 dd 19-11-1632) Bouwen Engelschen, recht hebbende van Agata Verdelft weduwe zaliger Jacob van Weerdenborgh, spreekt aan Henrick Sas voor Cfl 10 wegens koop van haver op het land verschenen Martini 1631; ook voor Cfl 3.12.0 voor misvoldoening van een vracht van Eldick op Tiel.

ORA Nederbetuwe (inv no 214 of 201 fol 30v dd 13-3-1633) Ten bate van de crediteuren van Zal: Jacob van Weerdenburg is in het openbaar verkocht aan Abraham Raedtmaker huis, hof, boogaard, hop- en weiland groot tien morgen in de buurschap Eldijk onder Ochten, vanouds genaamd Weerdenborgs Hoffstadt (belend etc) plus een weiland ‘zijnde een Campken’ volgens koopcedulles van 16-4 en 15-5 1632. De ambtman ‘renuncieert’ nu de weduwe en kinderen; Abraham Raedtmaker en Catharina Gommersbach EL: hebben betaald.

Kinderen

 1. Cornelia van Weerdenborch (dNG Amersfoort 22-5-1614)
 2. Weimpgen van Weerdenborch (dNG Amersfoort 27-8-1616)
 3. Elisabet van Weerdenborch (dNG Amersfoort 11-10-1618)
 4. Jasper Zie 1.342
 5. Wina (dTiel NG 15-1-1628, getuigen Aert van Leuwen, Johan Kroon (?), Hermke Hertogs genaamd van Rijmsdijck, Henrickske Langyen (?)).

TerugBegin van generatie


2.686   Jan van BRENCK

FamilienaamIndex 2.686 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1620
Overleden Opheusden voor 1680

In elk geval geen zoon van Wouter van Brenck. Mogelijkheden in ORA Opheusden: Jan Jans Jr en Sr, voogden van kinderen uit de familie Verwoerd (kinderen van een van drie halfbroers Verwoerd van Wouter Adriaensz van Brenck); Jan Adriaens, zoon van Adriaen Wouter Adriaensz; Jan Jerifaes zoon van Jerifaes Wouter Adriaensz.

Zie ook deze: ORA Overbetuwe( inv no 246 Kesteren fol 47 dd 23-9-1674) Cunera Aerts weduwe Jan Geverts van Brinck en Dirck Geverts momber van het onechte kind (etc).

Albert Henricksz, gerichtsman te Opheusden, tekent en zegelt op 5-8-1641 een akte van overdracht van grond door de familie van Hendrick Verwoert aan het Burgerweeshuis in Arnhem (Gelders archief, Burgerweeshuis Arnhem, toegang 2090, inv.nr. 585). Partijen: Henrick Verwoert , huwde (1) Bertgen Rijcken, hieruit Arijen ende Rijck Henricksz. Verwoert (volwassen 1641) en Johan, Neeltgen, Anna ende Jenneken Verwoert (onmondig); huwde (2) Grietgen Aelberts; verder Johan Jansz. de ouden ende Johan Jansz. de jonge van Brinck, gebroeders, als neven ende naeste bloetmomberen van smoeders zijde van sijns Henrick Verwoerts vier alnoch onmundige voorkijnderen. Hun vader Jan van Brenck of onbekende moeder moet dus een broer of zus van Beeltje zijn geweest.

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Kesteren ) Jan Jerephaes van Brenck 4v: gepacht huis, hof en boomgaard groot een halve morgen, met met 18,5 morgen bouwland in de eerste polder toebehorend het Convent van Renkum, belast met elf roeden dijk jaarlijks 144 + defect 32-8 = 176.8.0 wordt 164.8.0 / idem fol 5 Juffrouw Glimmer aan Jan Jerephaes uitgedaan ten halven te (ver)bouwen 3,5 morgen bouwland de morgen geestimeerd op 13 gulden; nog in de tweede polder 7,5 morgen a 6 gl de morgen 71.10 = 86.5.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Kesteren) Jan Adriaensz van Brenck fol 7: gepacht huis, hof, boomgaard groot een morgen; met 20 morgen bouwland in de 1e, 2e, 3e en 9e polder belast met 20 roeden dijk; nog 6,5 morgen weiland onder Ochten van de erfgenamen van jonker de Reuver jaarlijks voor 300 gl defect 47,14 som 347.14.0 = 335.4.0 / (fol 7v) de 3 morgen in de 9e polder levert de aarde voor 17 roeden dijks. NB: de 6,5 morgen in Ochten zijn hier niet bij inbegrepen. / Dezelfde heeft ook in pacht een zekere Vicarije groot 5,5 morgen bouw- en weiland in de 3e polder, belast met 1 roede 12 voeten dijks jaarlijks 42.10 defect 8.2 som 50.12 = 50.12.0

Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden (Gelders Archief, archief no 3, inv no 362, Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50, deel Opheusden fol 105) Jan van Brenck sijn selffs erff, vier hont hoplandt, belast met een roede lantdijck, geestimeert op 26 gl de mergen -- 19.16 = 19.16.0

ORA Nederbetuwe (inv.nr 203: deel 2, Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren) no 517 dd 27-4-1653: Robbert Stevenss en Elisabeth Henricx echtel. prom. aan Jan van Brenck en Anna Dirckss echtel. 200 gld. c.i., uit een huis en hofstad alwaar zij wonen te Opheusden, O: Adriaen Verwoert, Z: een keizer vrijstraat, W: Cornelis Henricxs, N: Steventgen Hendrickss, wed. van Cornelis Gijsbertss.

Spiers (2019 deel 12 44 dd 26-10-1658) Op verzoek van Antonis Cornelissen als man van Anneken Arndts weduwe Johan van Brenck wordt Rutger van Brenck verboden ‘geene penningen weerloos te worden dan op naerdre orde van ‘t gericht’.

Spiers (2019 deel 12 351 14-10-1673) berndt cock schout spreekt aan de weduwen van jacob van wijck en jan geverts van brinck. Spiers (2019 deel 12 366 10-11-1674) gerecht verwerpt het verweer van de weduwen. Spiers (2019 deel 12 381 16-11-1675) seger van steenhuis vervangt de overleden cornelis vijgh in deze zaak. Spiers (2019 deel 12 384 idem) worden bemiddelaars aangewezen.

ORA Nederbetuwe (inv no 250 Opheusden fol 112 dd 20-7-1680, geregistreerd 20-11-1686) Hendrikje Jans van Brenk weduwe Rijk Jans van Brenck, Jasper Jacobs van Weerdenburgh en Geurtje Jan van Brenk EL:, Derck Albertsen en Steventje Jans van Brenck EL: hebben verkoft aan Cornelis Gijsbertsen, Adriaen, Jan, Anneken, Steven en Dirck Gijsbertsen, kinderen van zaliger Gijsbert Cornelissen en Gerritje Adriaens van Heumen een vervallen huis met hofstedeken, groot het 15e deel van een morgen (O: erfgenamen Aert Cornelos Rademaker Z: Marieken van Wijk W: de gemene straat N: (oningevuld)) voor fl 130.

Spies ( 2019 deel 23 13-12-1693) Willem van Rooijen heeft ontsaetinghe gedaen tegen besaetinghe door Jan van Brenck Woutersen van 8-11-1693

Uit de protocollen: 1680, 1686 Echtpaar, broers weduwe Jan van Brenck, en zus en zwager van 1343 verkopen voor fl130,= een vervallen hofstee in Opheusden aan de kinderen van Gijsbert Cornelisse (+ 1/15e morgen land O: erven Aernt Cornelisse Rademaker, W: gemene straat, Z: Marike van Wijck, N?)


Huwt ca. 1645

2.687   Anna DIRCKS

FamilienaamIndex 2.687 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1680

Kinderen

 1. Geurtje Zie 1.343
 2. Rijk (+Opheusden voor 1680), huwt Hendrikje N.
 3. Steventje, huwt Dirck Alberts

TerugBegin van generatie


2.688   Hermen N.

Index 2.688 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

2.689   N.N.

Index 2.689 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Derk (+Wehl b 24-6-1730) Zie 1.344
 2. Willemke; getuige

TerugBegin van generatie


2.690   Cornelis N.

Index 2.690 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

2.691   N.N.

Index 2.691 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen (Cornelissen)

 1. Gerarda (*Wehl ca. 1640 +1721?) Zie 1.345
 2. Arnt (*Wehl? +Wehl b 7-5-1717); huwt (1) Wehl RK 9-10-1651 Adelijda Derksen (getuige Guberting Thomissen); huwt (2) Wehl RK x-x-1658 Adelheid Gerardi (=Aaltje Gerrits) (getuige Wilhelmus Joannis)
 3. Kinderen
  1. (uit 2) Adelhida Arnuldussen (dRK Wehl x-x-1659, testes Gerrit Neijkaerck, Genniken Coeps, Aletgen Cornelissen)

TerugBegin van generatie


2.856   N. KLINCKERS

FamilienaamIndex 2.856 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1600

Te Stokkem (L.)


Huwt

2.857   N.N.

Index 2.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mathias Zie 1.428
 2. Margaretha, getuigt 1664; huwt voor 1635 Henricus van Oes (=Nuijs)
 3. Kinderen
  1. Maria (dRK Stokkem 16-11-1647, testes Wilhelmus N., Hester Kelchtermans)
  2. Petrus (dRK Stokkem 4-5-1637, testes Joannes Willems, Catharina Jansens)
  3. Arnolus van Oes (dRK Stokkem 11-10-1635, testes Hubertus Vaessen, Maria van Elen)
 4. Maria, huwt voor 1650 Petrus Lenssen
 5. Kinderen
  1. Gertrudis (dRK Stokkem 10-1-1650, testes Renerus van Gelabbeek, Catharina Coignarts)

TerugBegin van generatie


2.858   N. van den HOVE

FamilienaamIndex 2.858 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600

Te Stokkem (L.); ook van den Hoeve, Hoef.


Huwt

2.859   N.N.

Index 2.859 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ida Zie 1.429
 2. Guilielmus, getuigt 1660

TerugBegin van generatie


2.862   Petrus NUCHELMANS

FamilienaamIndex 2.862 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nuth na 10-1-1662


Huwt

2.863   Mella WIJNGARTS

FamilienaamIndex 2.863 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nuth na 10-1-1662

Kinderen

 1. Joannes Nuchelmans (dRK Nuth 31-7-1639, testes Gerardus (Rom)bouts, Anna Cremers voor Elisabeth Beltgens)
 2. Christianus Nuchelmans (dRK Nuth 7-1-1641, testes Christianus Wijngarts, Mechtildis uxor Severinus Cortten
 3. Mella Nuchelmans (dRK Nuth x-9-1642; testes Joannes Debets, Catharina (Rom)bouts)
 4. Margarita Zie 1.431
 5. N. (dRK Nuth 8-9-1646; testes niet vermeld)
 6. Cornelia Nuchelmans (dRK Nuth x-8-1648; testes Joannes Nuchelmans, Maria uxor Joannes Nuchelmans)
 7. Christianus Nuchelmans (dRK Nuth 14-4-1652; testes Lambertus Spee, Maria Snijders)

TerugBegin van generatie


2.884   Jacob Hendriks TIMMERMAN

FamilienaamIndex 2.884Vader 5.768Moeder 5.769

Geboren Goch voor 1590
Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1642

Haammaker: maakt het juk (=haam) voor een trekdier.

Burgerschap Nijmegen: Jacob Timmerman uit Goch, hamaker, voor fl 9.-.-, op 13-1-1613.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1876 fol 23v dd 19-5-1620) Jacob van Rijswick en Catharina van Walbeeck EL: verkopen een huis in de Hertogstraat aan Anneken Michiels; belenders zijn Jan Burgersz, Jacob Timmerman, Reijn de Beijer. Ook vermeld: korporaal Lammert Denisz en een procuratie gegeven Emmerik 24-4-1620.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1877 fol 73 dd 22-1-1624) Jacob Hendericx en Metgen Martens EL: geven in erfkoop aan Johan van den Bosch te Goch alle gerede en ongerede goederen die Jan van den Born aan Jacob heeft nagelaten (en waarvan Jans weduwe levenslang gebruiksrecht heeft)


Huwt Nijmegen NG (ot 4-4) 26-4-1613

2.885   Metgen MARTENS

FamilienaamIndex 2.885Vader 5.770Moeder 5.771

Geboren Maaseik ca. 1590
Overleden na 1642

Doopgetuige (met naam, net als Fijt Dericks) bij eerste kind van Hendrik. Getuigen bij huwelijk waren Henrick van Dusseldorp, Winant van Beuningen.

In de RBS evolueert haar naam kennelijk van Metgen via Mertgen tot Mariken.


Zij huwt mogelijk (2) Nijmegen NG (ot) 26-2-1637

Gerrit DERKS

FamilienaamIndex

Bij huwelijk: jongman van Sermont, ruiter; zij heet Maritgen Martens, weduwe van Jacob Hendricx. Huwelijksgetuigen waren Cornet Maurick, Claes Ooms, Jaspar Qu..., Mater Sponsus, Marie Verbeeck.

Niet verwarren met Gerrit Derckse die in 1655 in C15 Grootestraat (C 211) woonde, noch de Gerrit Dercksen wiens weduwe Jenneken Janssen van Alphen werd vermeld ONA 1656 in een verkoop van land in Hees (de Biezen)

Kinderen (Timmer)

 1. Hendrik Zie 1.442
 2. Susanna (dNG Nijmegen 1-12-1616, getuigen Fijt Dericks, Trijntghen Hendricks)
 3. Belyken (dNG Nijmegen 29-4-1621, getuigen Jan Martens, Beutgen Hendrijcs)
 4. Jacob (dNG Nijmegen 19-10-1623, getuigen Herman Peters, Jan van Gent, Bertgen Janss)
 5. Sibijl (dNG Nijmegen 26-11-1626, getuigen Vijt Hendr., Klaesken Gerrits, Leentghen N.); mogelijk gehuwd met Jan Ram, dan ouders van Jan Ram (dNG Nijmegen 6-4-1662)
 6. Jacob (dNG Nijmegen 16-2-1631, getuigen Hendrick van Biesselijck, Gurt Bernsen, Lijssken Bernts)

Kinderen (Gerrits)

 1. Jacob (dNG NIjmegen 23-12-1637; ouders Gerrit Dercx, Marijken Mertens, testes Derck Gerrits, Jan van Wijck, Geertjen Mertens, Grietjen Dercksen)
 2. Marie (dNG Nijmegen 6-9-1640; ouders Gerrit Derckssen, Merriken Martens; testes Geurt Derckssen, Jacob Wilhemssen, Aeltjen Janssen)

TerugBegin van generatie


2.886   Derck van EWIJCK

FamilienaamIndex 2.886Vader 5.772Moeder 5.773

Geboren ca. 1578
Overleden Nijmegen bST Steven 5-4-1644

Grafgelt NG Nijmegen (archief 280 inv no 560 fol 280) Derrick van Ewijck; idem fol 12: luijgelt

In 1644 nog meester van het Schippersgilde. Als gildemeester verantwoordelijk voor de financiering (ca. 1640) van de kroonluchter van het Schippersgilde, de centrale kroonluchter in de St Stevenskerk.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1868 fol 134 dd 23-2-1600) Roubbert Jansz en Derick van Ewick, schippers, zijn schuldig aan Berndt Hermans, schipper te Zaltbommel, fl 600 voor een geleverd keechschip. Borg zijn Henrick Verdonck en Claes Uwens.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 46 dd 27-6-1627) Naeleken van Zeller weduwe Derrijck van Haeps heeft voor haar vier kinderen (Derrijck, Wilhem, Govert en Anneken Derrijcx van Haeps, allen uitlandig) verkocht aan Derrijck van Eeuwijck (Schipper) en Johan Henderijcx (Schipper) een stuk bouwland groot anderhalve morgen in Hees in het Schependom; O: en Z: Roeloff ten Haeff, W: de Hoogeweg, N: de gemene straat (belast met fl 18 jaarlijks aan Berndt Vriendt); ze stelt tot pand de helft van een huis De Eenhoorn in de Grotestraat, belend door Jacques de Meloij en Willem Crijnen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 46v dd 27-6-1627) Derrijck van Eewijck en Lijsken de Bruijn, met Jan Henderijcx, schuld aan Naeleken van Seller weduwe Derrijck van Haeps, ten behoeve van haar vier absente en uitlandige kinderen, groot fl 1150. Betaling op St Johan te Midsomer 1628 fl 575, en fl 575 een jaar later.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1880 fol 25v dd 10-5-1628) Jan Ripperbant, voor zichzelf en voor Johanna en Maria Bussonet (zijn vrouw en schoonzuster) met procuratie van Hattem dd 19-4-1628, en Jacob Bussonet, verkopen aan Derrick van Eewijck en Jan Hendeicks Bul een stuk weiland aan de Winsselingh in Nijmegen O: en W: Wichman Buijs, Z: het Gasthuijs en N: de Wahelstroom.

Schippersgilde Nijmegen (arch no 293 inv no 23 dd 3-2-1644) Wij Jacob Goris ende Jacob Leuwens schepenen tot Nijmegen doen condt ende tuygen in ende overmits desen openen brieve dat voor ons personelick commen ende erschenen sijn Ott Meuwssen (?) Derrick van Ewick Abraham van Elsbroeck Frans vanden Velde Aert Kruijff ende Willem van de Pol respective boeckhouder ende meisteren van schippers gilt alhier indie qualiteit voor haer selven ende mede caveerde voor d’ander absente meisteren ende hebben in die qualiteit beleden ende bekent van geleent gelt tot gemeinen mit ende proffijt vant voornoemde gilt ont- fangen deugdelick schuldige te sijn Frans Broen corporael vander ritmen veen ende sijnen erven die somme van hondert ses gulden tot XXtigen stuver t’ stuck belovende die selvige goetlick ende wel te betalen h..ijden dato deses over een jaer sonder dilay ofte uytstel daer voorbij pantfeilghen verbindende het schippers huijs gelegen op den hoeck van den schaipe gass ter eenre ende ter ander sijden Isaac Schorre welck huys ende hofstaet ricognoscenten voorscreven bij fault van betailinge als een verwonnen pant dat mit allen ende vollen rechten verwonnen ende uytgesleten is in ende cracht deses bepantfeiligen overgegeven hebben sonder argelist ende te waeren oorconde hebben wij schepenen voorscreven onse segelen hier beneden aengehangen in den iaere XVIc vier ende vertigen den derden februarii.


Huwt ca. 1605

2.887   Elisabeth de BRUIJN

FamilienaamIndex 2.887 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580
Overleden Nijmegen bSt Steven 10-11-1650

Luijgeld NG Nijmegen (archief 280 inv no 565 fol 2 dd 10-11-1650) vrouw van Derck van Ewijck luijgeld; idem inv no 560 fol 12 grafgeld

Alias Lijsken die Brun. Niet verwarren met Elijsabet Brun, weduwe van Guiliam Gommerij, huwt Nijmegen NG 15-6-1606 Jan Craffaut (Crawford; ook in ORA Nijmegen 3-4-1607), beiden uit Schotland (getuige: de kornet Marma)

Huwelijk mogelijk Nijmegen 23-11/9-12-1600: Derick van Reurbeck, jm van Nijmegen, en Lijsken de Bruijn, jd van Grave (getuigen Derick van Gent, de moeder van de bruidegom)

Kinderen

 1. Anneken van Ewyck (dNG Nijmegen 29-11-1608, getuigen Jacob van Langevelt, Dirsken van Gent, Judith Ouwens
 2. Mariken van Ewick (dNG Nijmegen 9-8-1611, getuigen Thomas Ouwens, Jenneke van Haeften, Jenneke van Elsbroeck)
 3. Maria van Eewijck (dNG Nijmegen 6-1-1613, getuigen Gerit Aertssen, Metgen van Eewick, Anneken Kempen)
 4. Aaltjen Zie 1.443
 5. Elisabeth, huwt Nijmegen NG (ot 11-3) 30-3-1638 Anthonij Melsen, jongman van Winsen (getuigen: Derck van Ewick, Metgen Dercx)
 6. Kinderen
  1. Peter Melssen (dNG Nijmegen 23-1-1639, getuigen Derck van Ewijck, Ott Peters, Neessken Peters)
  2. Mariken Molssen (dNG Nijmegen 30-10-1640, ouders Antonij Molssen en Lijsbeth Derck van Ewick, getuigen Meijster Bernt, Maritgen van Ewick)

TerugBegin van generatie


2.896   Jacob de BRUYN

FamilienaamIndex 2.896Vader 5.792Moeder 5.793

Gedoopt NG ca. 1630
Overleden Zetten

Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

8-1-1660 getuige bij de doop van Rutger, zoon van Gisbert Jansen van de Voren te Hien

Spies (2019 deel 12 p 273 dd 19-5-1668) Aerndt Claessen Soet spreekt aan Goossen van Grootfelt, Jacob de Bruijn en Jan Stevensen.


Huwt (1)

2.897   N.N.

Index 2.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) Zetten & Hien en Dodewaard NG (ot 22-12-1660), Dodewaard 4-2-1661

Hendersken HENDRIKS

FamilienaamIndex

Geboren Hien


Zij huwt met

Herman VERWOERT

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Maeijcken Jacobs de Bruijn; huwt (1) N.N.; huwt (2) Zetten 28-12-1662 Hendreick Janssen (getuigen Jacob de Bruijn, Adriaan Jansen, Derck Jansen); huwt (3) Zetten NG 7-1-1666 (attest Bemmel 11-2-1666) Ot Hendriksen, jongman van Santen (Xanten)
 2. Kinderen
  1. Jacob (dNG Zetten 1-4-1666)
  2. Grietje (dZetten NG 23-8-1668)
  3. Rutger (dNG Zetten 27-2-1670)
  4. Beeltje (dNG Zetten 16-4-1671)
  5. Gerritgen (dNG Zetten 31-8-1673)
 3. Hendrik Zie 1.448
 4. Tonis Jacobs de Bruijn (lidmaat Zetten 14-10-1670) huwt Zetten NG 25-6-1671 Franske Alaerts van Leijden
 5. Kinderen
  1. Corneliske (dNG Zetten 21-12-1673)
 6. Alart (dNG Andelst 1-1-1662)

TerugBegin van generatie


2.898   Arendt JANSEN

FamilienaamIndex 2.898 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zetten 20-10-1669

‘Meester’ genoemd. Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 30v dd 25-4-1621) Arien Jacobs doet besaet aan de gerede goederen van Arnt Jansse en Johan Wilmsse onder Zetten voor 25 goltgld.

(Onwaarschijnlijk) ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 33v dd 15-7-1621) Arndt Jansse gerichtsman.

(Onwaarschijnlijk) ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 156 dd 10-5-1625, gerichtsdag) Pavert als gevolmachtigde van de weduwe en erven Jasper van Muijlicom wacht tussen peinding en pandkering Arndt Jansen en Grietgen Dircx voor fl 236 volgens akte van peinding. (NB te Oosterhout, MW; gepeind voor fl 300 op 26-11-1626, fol 226).

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 114 dd 12-11-1642) Aerndt Gijsberts heeft arrest gedaan op de penningen die Arien Jansen ten achter is aan zijn broer Aerndt Jansen, om daaraan te verhalen Fl 26.10.0 die hij nog van Arien tegoed heeft voor een stier die hij verleden jaar verkocht had ... op pand van nochmalige betaling.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 134 dd 28-8-1651) Berndt de Bruin heeft zijn landrecht verburgt door Aernt Janssen Smit en Henrick Toenissen beiden te Zetten; zij verklaren zich te verbinden voor eens mans lijf en fl 1000 volgens akte van 27 jl., en Berndt belooft hen schadeloos te houden.


Huwt

2.899   N.N.

Index 2.899 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willemken (dNG Zetten +Andelst) Zie 1.449
 2. Steyn, getuigt 1660
 3. Itjen, getuigt 1661

TerugBegin van generatie


2.904   N. de BON

FamilienaamIndex 2.904 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ochten?


Huwt

2.905   N.N.

Index 2.905 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik (?-?) Zie 1.452
 2. Huybert; zoon Cornelis Huyberts de Bon huwt Ochten NG Neeltje van Westreenen, jd. van Lienden.
 3. Heymerick, huwt Anneke Hermsen
 4. Kinderen
  1. Lijsbeth (dNG Ochten 13-2-1681)
  2. Anneke (dNG Ochten 25-2-1683)
  3. Herman (dNG Ochten 14-9-1684)

TerugBegin van generatie


2.920   Derck Jansen VERMEER

FamilienaamIndex 2.920Vader 5.840Moeder 5.841

Geboren ca. 1580
Overleden voor 16-10-1645

Kwartierstaat Joke Hendriks (genealogieonline): Derck Jansen Vermeer woonde op de bouwing Sleenburgh onder Zetten en werd daarom ook Derck Jansen op Sleenburgh genoemd.

ORA Overbetuwe (inv no 244 fol 90 anno 1625) Jacob Vermeer e.. br.. Derick van Soemeren (?) man en momber van (...) huysfrou (...) erfgenamen van Aleyt Meijners (...) als Aleyt Alaerts nagelaten (...) Gijsbert Meijners (...) [lastig lezen…]

ORA Overbetuwe (inv no 244 fol 119 anno 1626) Henrick Vermeer spreekt aan (?) zijn neef Jan, die als man en momber van zijn huisvrouw schuldig is (?)

ORA Overbetuwe (inv no 244 fol 120 anno 1626) Jan en voor hem Jacob Vermeer, eigenaars van land (mogelijk broers); Jan van Randwijk, Jan Vermeer, Albert Wemersz (?)

ORA Overbetuwe (inv no 106, fol. 251v-252, dd 16-10-1646): Herman van Grotenhoff scholtus en gesworen peinder, gicht onder hant dat hij ter versoecke ende instantie van jonkr Walraven van Steenhuijs, ten allen rechten gepeint heefft aen sodane gerede en ongerede goederen elx besonder als Jan Jacobs in den kerspel van Hervelt ende Valburch ende vorts in de alingen ampte van Overbetuwe is hebbende, om daeraen te verhalen vierhondert guldens ter goeder reeckening, hercomende van verschenen lantpachten ende mede voor de costen en schaden van rechten. Oock dat hij heefft gepeint de moeder van Jan Jacobs voors, weduwe van Derick op Sleeburgh, uijt reden haeren man zaliger is burch gebleven als principaelen voor sijnen soon Jan Jacobs, gelijck breder te dagen dienende sal blijcken. Ende dat daervan niet alleen opten 16 december 1645 door den onderschout Willem Michielsen de weet aen Jan Jacobs huijsvrouw voorhoofs gedaen is ende aen Jacob Dirckss in absentie sijner moder voorhoofs gedaen is. den 16 octobris 1646.

Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

ORA Overbetuwe (inv no 107, fol. 148, dd 23-3-1652) Frans Michielsen richter der heerlicheit Hemmen, als volmachtiger van Johan Junius, burgemeister der stadt Wageningen, doet ten allen rechten besaet aen sodaene erven ende landen als wijlen Jenneken, in haren leven huisvrou en weduwe van zaliger Derick Jansen op Sleeburgh, onder den kerspel van Setten ende vorts in desen alingen ampte stervende nagelaten heefft, en hare kinderen off erffgenamen alnoch besitten. Om daeraen te verhalen betalinge van 285 gulden, ter goeder reeckeningh, ter sake van lakenen, bij haren leven, ende tot een rouwcleet, na haren doot gelevert. den 23 martij 1652.

ORA Overbetuwe (Valburg inv no 301 fol 201 20-3-1667 geregistreerd 10-1-1668) Jacob Dercx Vermeer zaliger wordt gepeind door dr Hubert van Santvoort aan zijn gerede en ongerede goederen onder Zetten voor Cfl 50 en interest.

ORA Overbetuwe (inv no 301 Valburg fol 200v dd 31-12-1667) Geurt Hendricks en Cornelis Derricks ooms en bloedmombers van de nagelaten onmondige kinderen van wijlen Derck Vermeer; en Gerrit Bruijn en Grietje Jacobs Vermeer EL: dochter (sic) en erfgenaam van voors: Vermeer (sic) verbinden hun personen en goederen en speciaal het huis op Sleijenburgh, met hof en twee boomgaarden groot omtrent anderhalve morgen waaraan naast geërfd zijn Cornelis Derricksen en Gerrit Everts, voor de voldoening der conditiën van de pachtcedulle dd 28-1-1663 van een boomgaard tot Slijk-Ewijk door Derck Vermeer en zijn huisvrouw voor zes jaar gepacht per Petri 1662 van vrouwe Christina Kelffkens weduwe van wijlen den momber Everwijn, en van de erfgenamen van burgemeester Kelffkens waarvoor Jacob Dercks Vermeer zich borg had gesteld, nu verschuldigd Cfl 582.6.0. aan de weduwe en Cfl 667.13 voor de erfgenamen, plus kosten taxatie. Ze beloven alles op Martini 1668 te voldoen. In de akte zelf zijn nog nadere condities voor de onmondige kinderen opgenomen.

ORA Overbetuwe (inv no 110, fol. 119v-120, dd 21-10-1668) Aelbert Cornelissen peint de erfgenamen van Jacob Dericxen Vermeer om daaraan te verhalen een som van zes honderd gulden, herkomend van zijn vrouwen vader, moeder en tante versterf.

Stadsgerecht Rhenen (inv. nr 175, d.d. 4-10-1675) Paulus Taats, schepen, en Gerardus Eijckepas, burger en apotheker deser stadt, verklaren wel te weten dat Gerrigje Dircks huisvrouw van Aelbert Cornelisz, een dochter is van Dirck Jansz Vermeer en Jenneken van Welij, gewoond hebbende te Zetten op Sleenburgh.


Huwt

2.921   Jenneken van WELY

FamilienaamIndex 2.921 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Jacobs, vermeld 1645/6
 2. Jacob, huwt Elisabet Henricx (verdere vermeldingen ORA Overbetuwe inv no 301 folio43, 188; zijn kinderen 201 211 213 244 237 242 271 272)
 3. Kinderen
  1. Grietje, huwt Gerrit Bruijn
 4. Cornelis
 5. Derck Zie 1.460
 6. Gerritjen Dercksen Vermeer, huwt Aelbert Cornelisz te Rhenen.

TerugBegin van generatie


2.922   Reinier Jan VOS

FamilienaamIndex 2.922Vader 5.844Moeder 5.845

Geboren ca. 1610

Bron Kwartierstaat Joke Hendriks (genealogieonline).

Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

ORA Overbetuwe (Inv no 293 (Elst) fol 16 dd 11-9-1561) Willem vande Geijn is schuldig aan Ott Willemsen dochter zijn maagd 50 ridergulden loon en voor zijn zoon Johan die hij bij haar verwekt heeft 200 ridergulden uit zijn huis en hofstad (gekocht van zijn broer Herman) en nog uit een derde deel van huis en hofstad groot twee morgen waar Reijner Jansz nu woont, en waarvan Reijner Jansz en Jenneken van der Geijn ook een derde toebehoort.

(Onwaarschijnlijk) ORA Overbetuwe (Inv no 101 dd 25-10-1565) Gichting op het bezit van Reijer Jansz onder Heteren door Willem van Rijswick

ORA Overbetuwe (inv no 296, fol. 149, d.d. 28-2-1686) Johan Vos, Niclaes Vos, Hendrick Vos, en Jeuntjen Vos, mitsgaders Merritjen Vos enn Ijtgen Vos te samen broeders en susters dragen op aan Gerrit van der Horst en Derrisken van Essevelt, twee mergen weijlants gelegen in de buirschap Hollanderbroek kerspel Elst.


Huwt ruim voor 5-1-1650

2.923   Gerritjen GERRITS

FamilienaamIndex 2.923 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 1.461
 2. Jan
 3. Gerrit
 4. Claes
 5. Henrick
 6. Jeuntjen
 7. IJtgen

TerugBegin van generatie


2.946   Melchior SCHIPMANS

FamilienaamIndex 2.946 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580
Overleden Didam na 1651

Hypothetisch (vgl. ook de genealogie Schepmans) maar vrijwel zeker.

ORA Didam (inv no 81 dd 6-2-1617) Jan en Wijnolt Lubbers gebroeders bekennen een schuld aan Melchior Schipman.

ORA Didam (inv no 81 dd Signaat 82 dd x-12-1619) Melchior Schipman doet peinding op Carel Bentingh.


Huwt

2.947   N.N.

Index 2.947 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lysbeth Zie 1.473
 2. Jenneken Schepman, huwt Didam NG 9-5-1641 Jan Sperboom (Sparreboom), soldaat; hij huwt (2) Didam NG 26-2-1664 Enneken Janssen Smeinck.
 3. Kinderen
  1. Haesken (dNG Didam 20-2-1642), huwt Didam NG 2-8-1668 Thomas Henricksen
  2. Wessel (dNG Didam 14-4-1655)
 4. Henderick Schepman, kerkmeester (+kort na 24-2-1681), huwt (1) Stijntjen ten Nienhuijs; huwt (2) Guda Willems; de weduwe Guda voert in 1682-85 ‘n uitgebreid juridisch gevecht met de nieuwe kerkmeester over schuld op haar mans huis.
 5. Kinderen
  1. Melchior (dNG Didam 18-2-1638, doopgetuigen Henderick Muller, Evert Tijmis)
  2. Henrick Willem (dNG Didam 10-5-1640), huwt Didam NG 30-6-1665 Anneken Gerritz
  3. Wolter (dNG Didam 18-12-1642 bZevenaar 1707), schepen in 1683, huwt Didam NG 10-11-1678 Geertruyt van Zelst (+Zevenaar 24-8-1694); zij huwde (1) Didam NG 10-4-1671 jonker Johan van Woldenborg
  4. Haeskin (dNG Didam 2-2-1645)
  5. Theodorus (dNG Didam 21-4-1650) huwt (1) Didam NG 24-7-1677 Adriana van Maren uit Kapel Avezaath; in 1683 absent; huwt (2) Johanna Maria van Elderen (*Kapel Avezaath +’s-Gravenhage bNieuwe Kerk 3-5-1742)
 6. Wessel, onderschout van Didam in 1680-3; huwt Didam NG 15-12-1644 Christina ten Niejenhuys uit Millingen
 7. Kinderen
  1. Jenneken, huwt Didam NG 6-5-1699 Laurens Brant van Heeltberg
  2. Johannes dNG Didam 29-10-1654 (getuigen Reijner Evertz, Eva Margrieta van Hagen)
  3. Wilhelm (dNG Didam 29-1-1656)
  4. Wilhelm (dNG Didam 19-4-1657), huwt Didam NG 7-7-1681 Eva Prasers uit Breda
  5. Hester (dNG Didam 19-5-1661), huwt Didam NG 25-6-1682 Hermen Hendrickse Bloemink (*Ruurlo, zoon van Hendrik Bloemink en Altien Vorkinck), onderschout van Didam
  6. Geertruijt (dNG Didam 14-11-1669)

TerugBegin van generatie


2.948   N. van ZELLER

FamilienaamIndex 2.948 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk een verwant van Reinier II van Zeller, mogelijk diens zoon Hendrik, als vermeld in een overzicht in de Lenen van Bergh voor Didam:

Ene mait lants, in groten 4 mergen lants, gelegen bi (sinen huus, 1410) der Echterscher Bairle, in den kirspel van Diedem, tot l U.

Deric Tolner 1440.

Wessel van Waildenberch, zusters zoon van Deric Tolner, na diens dood, 1454 Januari 8.

Idem vernieuwt den eed, 1466 December 30.

Reyner van Zeller, als oudste zoon van wijlen Arndt van Zeller en diens vrouw Yde, welke een dochter was van wijlen Wessel van Waildenberch, na verzuim, 1525 Februari 22.

Hermen van Zeller, na doode van zijn broeder Reyner, 1542 Februari 8.

Reyner van Zeller, na doode van zijn oudsten broeder Aernt, die niet beleend was geweest, en van hun vader Herman vnd., 1613 Juli 9.

Henrich van Zeller, na doode van zijn vader Reiner, 1622 April 8.

Gisberta van Zeller, na doode van haar vader Hendrick. Haar voogd jonker Derryck van Hoevelick is hulder, 1647 November 9.

Jonker Wilhelm Ignatius van Foppinga tot den Baersdonck, na doode van zijn moeder Gisberta van Zeller. Jonker Gerhard Floris van Leuwen is hulder, 1698 Juni 17.

Dezelfde Hendrik komt ook voor in de Lenen van de Abdij St Paulus (transcriptie JC Kort op Hogenda, 2012) te Wehl nr 326 (maar met een andere vader…): De tiende (1384: grof en smal) van Neghelgoer met toebehoren (1383: in het kerspel Wehl; 1497: bij Doesburg). ..-.-15..: Hendrik van Zeller, lh. 206 fol. 255.; 12-3-1621: Hendrik van Zeller bij dode van Hendrik, zijn vader, 38 fol. 78.; 5-9-1648: Jacob van Aert voor Geertruida Gruiter, weduwe Hendrik van Zeller, te Zevenaar voor Gijsberta van Zeller, haar dochter, onmondig, bij dode van Hendrik, haar vader, 39 fol. 168.

Arnt II, de oom van deze Hendrik, komt ook voor in diverse regesten in (o.a.) het archief van het Hof van Gelre, onder meer:

Arnt van Zeller, tinsrichter vanwege Margarite, gravin tho Manderscheidt en Blanckenheim, abdis van het stift Elten, 1576

Arendt van Zeller, Pelgrum van Zeller, Johan van Zeller, getuige huwelijk Johan van Brienen en juffer Otto van Heeckeren 1573

Johan van Zeller Reynaltssoen, Gepe van Zeller en Claus van Camphuzen, echtelieden, Derick en Reynken van Zeller, magescheyt  erfenis van Reynalt van Zeller 1439

Johan van Zeller 1598

Archief NGV Liemers in re Babberich (p.35, fotokopie Ecal Doetinchem, verdere bron onduidelijk): de hofsdtede Varesteijn aan de Zwarte Colck bij Halsaf te Babberich werd 19-4-1668 gekocht en toegevoegd aan het goed van Huis Babberich (Halsaf) door Margaretha von Zeller, het wordt vermeld in magescheiden van 30-6-1667 en 21-7-1670 als toegedeeld aan Aleida Maria van Zeller genaamd van den Hoevelick en op 21-7-1689 verkocht door Gisberta Anna van Zeller weduwe Foppinga en Johanna Margaretha van Foppinga genaamd Lom.

Gorissen (1959): een Huis Seller in het Rijk van Nijmegen behoorde toe aan de nazaten van Johan Kodker von Seller (vermeld tot 1390): in erfvolgorde Johan, Johan, Reinken, erfdochter Walburg, via wier man Henrik Collart (+voor 1484) het goed overgaat op de familie Collart.

Van Winter (1962:334) legt de bron van dit riddermatige Kleefs-Gelderse geslacht bij het goed Zelder bij de Niers ten oosten van Gennep.

Vermoedelijk niet te Didam.

De Nerée tot Babberich (1917: 39ff) Huis te Babberich alias 'vrye adelyke Rittersitz' Halsaf was tot 1569 bezit van de familie Mumm. Gijsberta van Ulft genaamd Matelang testeert 1602, vermeld haar dochter Geertruid de Gruyter gehuwd met NN van Zeller tot Halsaf. Reinier (zoon?) huwt Margriet van Rouwenoort (dv Hendrik, +1562, en Heilwich de Gruyter +1577). Reinier II trouwt Maria van Egeren in 1616. Hendrik van Zeller, dijkgraaf van de Lymers 1641. Huis vereft op Foppinga. De weduwe Foppinga tot den Bellinckhaeven (geboren als Gisberta Anna van Zeller) en Johanna Margaretha Foppinga genaamd Lom doen op 21-7-1689 afstand aan Diederik van der Hoevelick tot Bimmen en Hiegemieg van het huis en andere goederen, en ook van goederen toegedeeld bij delingen van 30-6-1667 en 21-7-1670 aan Anna Maria van Zeller genaamd van der Hoevelick. Diederik is daarvoor aan Aleida Maria 1800 gukden Kleefsch schukdig (geroyeerd 21-3-1785). Huis vererft verder onder de familie Hoevelick.

De Nerée tot Babberich (1925): Riddermatigen van Kleef in de Liemers: 1500: Johan van Zeller, Herman van Zeller. 1600 Arndt van Zeller; 1612 Reinhardt von Zeller zu Halsaff; 1631 Henrick von Seller zu Halsaff, 1637 idem, ook ongedateerd in latere jaren.

ORA Veluwe en Veluwezoom (inv no ? dd 6-5-1632) Transport van een halve hofstede te Spanckeren door Henrick van Zeller, echtgenoot van Geertruyt Gruyters

ORA Arnhem (inv no 510 fol 269v) Henrick van Zeller Henricksz const Balthazar Choris namens hem te ontvangen de schulden wegens geleverd bier alhier - 16-9-1643

Gelders Archief (archief 510 Diverse charters/diverse aanwinsten, no 1059) Huwelijkse voorwaarden tussen Michael van Foppingha en Gisberta van Zeller, waarbij de bruidegom het goed Baersdonck in het Overkwartier inbrengt, 1646. 1 charter

Gelders Archief (archief 510 Diverse charters/diverse aanwinsten, no 253) Magescheid tussen de erfgenamen van Arnt van Zeller en Elisabeth van Clarenbeeck, 1617, 21 mei. Afschrift, 1638. 1 charter

Archief Huis Aerdt (no 434; Gelders Archief) Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Reinardt von Zeller en Margriet van Rouwenoort, weduwe van Derk van der Hoevelick. Concept, 1593. 1 stuk

Gezinssamenstelling volledig hypothetisch; voor directe verwantschap met Arnold ontbreekt vooralsnog alle bewijs.


Huwt

2.949   N.N.

Index 2.949 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnoldus Zie 1.474
 2. Berndt
 3. Jan, noemt in ORA Didam 24-4-1671 een schuld van zijn broer Berndt voor fl.200
 4. Margaretha von Zeller (+voor 30-6-1667)
 5. Aleida Maria van Zeller genaamd van den Hoevelick (+voor 21-7-1689) , huwt Diederick van Hoevelick; delen voor 1667 mee in eigendom van Huis te Babberich (Bron Genealogie Van der Vaart)
 6. Kinderen
  1. Gijsbert, zou ‘geestelijk onvolwaardig’ zijn geweest; huwt (op gevorderde leeftijd) Eva Maria van Lombeck, ouders van Johanna Lucretia Catharina, huwt voor 1734 een baron Van Rohe (vanaf 1734 eigenaren van het Huis te Babberich)
 7. Gisberta Anna van Zeller, huwt N. van Foppinga, vermoedelijk ouders van Johanna Margaretha van Foppinga genaamd Lom; erven ca. 1650 Huis te Babberich
 8. (vermoedelijk) N., huwt Hendrik Lamberts, bloedmomber van de kinderen van Arnold

TerugBegin van generatie


2.950   Derk ten HAGEN

FamilienaamIndex 2.950Vader 5.900Moeder 5.901

Overleden vermoedelijk na 1659, zeker voor 26-3-1662

Ook Bongaerts. Niet verwarren met de schepen te Bergh die in 1673 nog leeft.

Lidmaten Didam NG 1637: Dirck Bongert, Juffer Elske van Aert sijn huijsfrou.

ORA Didam (inv no 83 dd 1-1-1651) Jor Herman Berndt van Voorst tot Schadewijck heeft ontvangen van Derrick ten Haegen en Joffr Elsbet van Aert Eheluiden Cfl 900 tegen 6% op pand van een weide naast O: naast Baerlseslag Jr Schaap; W: Kapittel van Xanten; Z: de Cleefsche Geer; N: de Greffelcampse straat

ORA Didam (arch no 3026 inv no 211, De kinderen van zaliger A. van Zeller vs de erfgenamen van richter Heskes tot de Hees, 1683) (fol 61) kopie akte 1-1-1651 Voor richter Craft Hesken tot Hese en gerichtsmannen Jonker Gerhardt van Aerdt Sr en Jacob van Aerdt Jr : jonker Hermen Berend van Voorst tot Schadewijck heeft ontvangen van Derrick ten Hagen en Joffer Elsbet van Aert Cfl 900 met Cfl 6 rente jaarlijks (totaal Cfl 54) af te lossen.

Didam, Kohier der Pondschatting 1653 (inv.nr. 51, kerckdorp, fol 5) Derrick ter Haegens staatgen geistlick huis en hoff 1-5-0; noch sijn eigen erff huis en hoff 1-0-0; noch eine camp sijn erve 1.5 morgen 1-10-0

Didam, Verpondingscohier 1650 (fol 63v) Derck ten Haeghen hofstede 2-10-0; huys 3-10-0. In dit cohier komt ook voor “jonker gerard van aerdt tot den haeghen”.

Heisken lag ook overhoop met een ander deel van de familie Van Hagen:

ORA Didam (inv no 273 dd 15-9-1681) Gerh: Henr: Heisken betaakt Cfl 20 op een obligatie aan de erven van Aelbert van Hagen.

ORA Didam (inv no 273 dd 6-10-1681) Beslag door Brantz voor de erven Hagens op alle bezit van Gerh: Henr: Heisken.

ORA Didam (inv no 273 dd 12-1-1682) Gerh: Henr: Heisken verzoekt, nu de zaak 5 weken stil ligt, zonder uitstel voort te gaan met de kwestie rond de nalatenschap van Albert van Hagen. (Idem 13-1) Heisken verwijst naar een vonnis van 8-10-1681, en een zaak die nog in 's-Heerenberg moet worden beslecht, onduidelijk verzoek om een dossier naar Didam te halen. [betreft Gerhardt van Rijnen en zijn vrouw Catharina van Hagen; de wewduwe Bartold van Hagen; en Geertruida van Hagen weduwe Joan van Pauck.] ORA Didam (inv no 273 dd 21-1-1682) Gerh: Henr: Heisken stelt de Hollen Camp onder Stegreps Hofstede tot borg in de zaak die de erven Hagens tegen hem hebben aangespannen - zonder voor 2/3 van de kosten van de landschrijver te tekenen.

ORA Didam (inv no 273 dd 29-3-1682) De volmachtiger van de erfgenamen Hagens 'benemende dat Jhr Gerh: Henr: Heisken achterbacks et q. subdo.. soo tot Zevenaer als in eenige andere vergaderingen sonder in loco solito daervan advertentie te geven soude hebben laeten publiceren seeckeren vercopinge van gerede goederen tegen huiden, ende dat Comp: qq volgens sententien oock niet en hebben gehadt den vollen effect vant geadjudiceerde' (...); verzoekt de opbrengst van de verkoop in beslag te nemen. Hendrick Jansen wil uit de opbrengst op Heisken een schuld verhalen. Thomas Post wil ook gerechtskosten op de opbrengst verhalen. Wessel Schepman heeft het voorgaande aan Heisken bericht. Heisken verschijnt voor het gerecht en stelt Stegreps Hofstede tot onderpand. Brantz qq (voor kopers?) zegt niet af te zien van het recht het gekochte af te halen.

ORA Didam (inv no 273 anno 1681) vermeldt Gerhardt van Aerdt tot der Hage gehuwd met N. van Braeckel; Aelbert van Hagen was echtgenoot van Aeltgen Davidts.

ORA Didam (inv no 272 p 200 dd 19-5-1671) Erven van Albert van Hagen en Aeltien Davids: Derck van Hagen en zijn broer Barthold; Joannes Poock en Gerard van Rhijnen voor hun vrouwen; verkopen de Budden hofstede in de Greffelkamp aan Hans Conraed Böringer.


Huwt voor 1620

2.951   Elisabeth van AERDT

FamilienaamIndex 2.951Vader 5.902Moeder 5.903

Overleden na 1665

Jonkvrouwe, testeert 26-3-1662. Lidmaten Didam 1665: Juffr: Elsken van Aerdt wed: van zal: Derrick Bongaerts.

ORA Didam (inv no 85 dd 16-6-1653) Hendrick Schipman en joffer Elsken van Aerdt weduwe wed: Bongardt over de betaling van 'thien daeler hollants resterende breucken' (=boete) aan Schipman 'gerichtlick assigneirt': het gerecht spreekt uit dat de betaling moet geschieden.

ORA Didam (arch no 3026 inv no 211, De kinderen van zaliger A. van Zeller vs de erfgenamen van richter Heskes tot de Hees, 1683) (fol 4) kopie van het testament dd 26-3-1662 van Elsebedt van Aerdt weduwe Derck ter Haegen: al haar goederen zullen na haar dood versterven in gelijke delen op de kinderen van zaliger Joncker Arnoldus van Zeller, genaamd Janna Margriet, Theodora Henrijn, en Anna Marij; alsmede op alle eventuele kinderen die haar dochter Eva Margriet met haar huidige man Meijnart Mom zou mogen krijgen. Dochter Eva Margriet krijgt levenslang de renten en vruchten uit deze bezittingen, en erft mochten alle kinderen vooroverlijden (zij krijgt ook de huisraad; de kinderen krijgen daaruit elk een beker van edelmetaal); Fl 100 voor de kinderen bij huwelijk. (Getuige was o.a. Hendrijck Schepman, gerichtsman).

Kinderen

 1. Eva Margaretha Zie 1.475

TerugBegin van generatie


2.976   Peter STORM

FamilienaamIndex 2.976Vader 5.952Moeder 5.953

Geboren voor 1598
Overleden na 1660

Meester molenaar te Mariëndaal onder het Schependom Arnhem ca. 1650. Lidmaat NG Kerk 1649: Peter Storm de Muller.

ORA Veluwe (inv no 377 fol 103 dd 20-10-1637) Jonker Henrick van Essen, richter, versus Peter Beernts Muller te Oosterbeek, die de schout (Johan Willemsz Bock, die een schuld kwam innen) ‘quade woorden’ toevoegde; Peter vraagt vermindering van de opgelegde breucke (boete); het gerecht oordelt dat twee heeren ponden zijn gebruikt (=geeft boete).

Idem (fol 104v) Jonker Henrick van Essen, richter, versus Peter Beernts Muller te Oosterbeek, die op een biddag zijn molen liet draaien en op een zondag koren maalde; verbruikt is een heeren pond.

ORA Veluwe (inv no 377 fol 159v dd 30-10-1640) Gerrit Driessen vs Peter Beernts over fl 149.10.0 voor geleverd en ontvangen bieren, waarvan fl 60 afgetrokken (reeds betaald). Het gerecht oordeelt tegen Peter.

ORA Veluwe (inv no 378 fol 276 dd 6-4-1654) Jenneken Martens weduwe Frederick van Gheijn, met Geen en Willem, Frederiks voorkinderen, contra Peter Sturm, over fl 41 voor het weijden van koeien. Peter wordt verplicht deze fl 41 binnen 14 dagen te betalen.

Archief Schoutambt Renkum (Gelders Archief, archief no 2907, inv no 2 maancedulle verponding 1660; p 11 / foto 12) (Oosterbeek bij de molen) Peter Beernts Muller het huijs Fl 2.10.0.


Huwt (1) voor 1638

2.977   N.N.

Index 2.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Lidmaat Oosterbeek 1638: De Muller vrouw


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. Wichman Zie 1.488
 2. N. (dNG Oosterbeek ca. 1649)

TerugBegin van generatie


2.978   Jan van ESSEN

FamilienaamIndex 2.978Vader 5.956Moeder 5.957

Geboren (Schependom) Arnhem dNG
Overleden Mariëndaal onder Arnhem na 1646

Zeker niet identiek met Jan van Essen (+voor 1651), gehuwd met Hendersken Ruissincks, vermeld in ORA Arnhem (inv no 419 fol 163 dd 26-8-1651; inv no 419 fol 166 dd 19-1-1652 Regest 396; inv no 419 fol 338 dd 16-1-1662, Regest 842; inv no 419 fol 372 dd 17-3-1664, Regest 980; inv no 419 fol 13 dd 10-4-1665 Regest 36)


Huwt voor 1620

2.979   Grietje GERRITS

FamilienaamIndex 2.979 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Hendersken Ruijjsinck, dus.

Kinderen

 1. Enneke Zie 1.489
 2. 2. Grietje Jansen van Essen, huwt Oosterbeek NG (ot) 10-12-1648 Berend Berendsen, jongman van Keppel
 3. Gerrit, huwt Oosterbeek NG 19-7-1640 N.N.

TerugBegin van generatie


2.980   Geerlich JANSEN

FamilienaamIndex 2.980 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG


Huwt

2.981   N.N.

Index 2.981 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. (dNG Oosterbeek 11-11-1638)
 2. Jacob Zie 1.490

TerugBegin van generatie


2.982   Dirk HERBERTS

FamilienaamIndex 2.982 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG


Huwt (1)

2.983   Evertje GERRITS

FamilienaamIndex 2.983 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Oosterbeek na 11-11-1638, voor 1656


Huwt (2) Oosterbeek NG 2-3-1656

Willemijn HENDRIKS

FamilienaamIndex

Geboren Soeren

Weduwe wegens Hendrik Willems

Kinderen

 1. Brandt; huwt Oosterbeek NG 15-7-1655 Marijke Lamerts; huwelijk met toestemming Hof van Gelre (13-7-1655): Brandt Derrixen en Marrijke Lamberts, zijn halve ooms dochter (dus: dochter van zijn vaders of moeders halfbroer)
 2. Derrik; huwt Oosterbeek NG 21-3-1657 Trijneken Kersten (*Wageningen)
 3. Rijk; huwt Oosterbeek NG 24-7-1664 Jenneke Ruurds (*Hengelo Gld)
 4. Winneken Zie 1.491
 5. Gerrit, huwt Oosterbeek (ot) NG 3-11-1661 Metje Francken weduwe Berent Aertsen van Arnhem
 6. Maria (dNG Oosterbeek 11-11-1638); huwt Oosterbeek NG 27-1-1659 Jan Harmensen

TerugBegin van generatie


2.998   Maas EVERTS

FamilienaamIndex 2.998 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Kootwijk tussen 28-4-1676 en 28-4-1677

ORA Veluwe (inv no 331 fol 253 dd na 28-4-1676) Maes Everts aanbrenger en Peter Berents verweerder: Maes eist bwetaling van zodanig meesterloon waarvoor Peter aangesproken wordt, alsmede ‘voor pijn ende smert een somma van 100 Rijksdaelders tot erckentenisse des Gerights’. Peter verklaart dat hij Maes niet verwond heeft; het gerecht oordeelt dat hier sprake is van ‘een quade aenspraeck’ en ‘een goede verweringhe’; dat er voor fl 25 een goede aanspraak is gedaan en quade tegenweer; en dat ieder zijn boete zal hebben te betalen.

ORA Veluwe (inv no 332 fol 7 dd 28-4-1677) De erfgenamen zal: Maes Everts versus Jasper Tonissen, momber van de onmondige kinderen van zal: Cornelis Willems, over een niet gespecificeerde kwestie; Johan Suijrmondt, burgemeester van Wageningen, wordt tot arbiter benoemd en moet de zaak in vriendschap oplossen.

ORA Veluwe (inv no 332 fol 313 dd 6-6-1678) Er is een akkoord tussen de erven van zal: Maes Evertsen den Olden en Aelbert Gijsbertsen qq enerzijds, Jasper Teunissen als momber van de kinderen van zal: Cornelis Willems. Het gerecht te Ede is akkoord.


Huwt

2.999   N.N.

Index 2.999 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrikje Zie 1.499
 2. Evert (+voor 1674); huwt Kootwijk NG (1) 19-12-1656 Geurtje Heymans, dochter van Heyman Jansen; verhuizen naar Driel, waar zij als Geurtjen Heijmerickx wordt aangeduid; 1663 weer lidmaat in Kootwijk; huwt (2) Barnreveld (ot) en Kootwijk NG 26-3-1672 Gijsbertje Cornelissen; zij huwt (2) Kootwijk NG 8-3-1674 Peel Hendricksen van Cootwijck, weduman van zal. Janneken Reijers
 3. Kinderen
  1. Jantjen Evertsen (dNG Driel 27-12-1657)
  2. Henderickje Evertsen (dNG Diel 25-8-1661)
 4. Jan (niet geheel zeker: kan ook een zoon van een Maes Breunis zijn); huwt Kootwijk NG 20-5-1665 Aaltje Reijers
 5. Kinderen
  1. Maes Jansen (dNG Kootwijk 17-3-1666)
  2. Reijertjen Jansen (dNG Kootwijk 26-4-1669)
  3. Breunis Jansen (dNG Kootwijk 27-8-1671)
 6. Jenne(ke) (dNG Kootwijk 1639)
 7. Evertje, huwt Hall NG & Kootwijk NG 12-3-1671 Egbert Lubbertsen van Kouwenhoven onder Hall, weduman van sal. Lutgen Jochims; zij huwt (2) Hall NG 16-5-1692 Gerrit Cornelissen
 8. Kinderen
  1. Maes Eckberts Lubberts (dNG Hall 18-4-1675), huwt voor 1707 Jenneke Jansen; hadden kinderen in Hall
  2. Evert [tot Coldenhave] (dNG Hall 7-4-1678)
  3. Jantijen Eckberts Lubbers (dNG Hall 27-3-1681)
  4. Maricken Egberts Lubberts (dNG Hall 30-9-1683)

TerugBegin van generatie


3.008   Jan Derks NAB

FamilienaamIndex 3.008Vader 6.016Moeder 6.017

Geboren Andelt 1577
Overleden na 4-8-1649, voor 23-5-1654

Bron voor een deel: genealogie Van Rinsum. Voorouders al in 1560 al in de buurt van Zetten: dan zijn de geërfde Derk Nab en zijn zonen Hendrik, Johan, Geurt en Goossen etc. in Protocollen van bezwaar aan te treffen.

Vermoedelijk niet Jan Nab: ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 43v dd x-8-1597) Johan Derickss en Geurdt Budtseler? als erfgenamen van Grietie Heyendaels hebben besaet gedaan aan een kamp land met het korengewas en tarwe daarop in de hoeve van Johan Geurdtss in Driel, dat ooit aan zaliger Johan Mom toebehoorde en nu Johan Ingen Nulandt in gebruik heeft, voor 131 daalder.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 47v dd 29-8-1597) Jacob Pts als gevolmachtigde van Johan Ingen Nulandt doet ontsaet van het besaet gelegd door Johan Derickss en Geurdt Budtseler op zijn kamp onder Driel.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 55v dd 2-11-1597) Johan Derickss van Driel) ; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 63v november 1597) Geurt van Putzeler en Johan Dericks als erfgenamen Grietie weduwe zaliger Geurt Heyendaell, tussen besaet en ontsaet van Johan Ingen Nulandt...; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 71 gerichtsdag december 1597) Johan Derckss tussen ... en ... (niet ingevuld) Jacob Roberts?...; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 76 dd 1-12-1597) Johan Derickss tot Oosterholt vermeld in een kondschap.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 104v-105 dd 2-4-1600 Kondschap voor Jacob Wilhems ingen Nulandt tegen Johan Derickss; ORA Overbetuwe (inv no 102 126 dd 17-6-1611) Kondschap door o.a. een Johan Derickss oud 56 over een zaak in Elden.; ORA Overbetuwe (inv no 102 167v dd 2-8-1612) Kondschap door Johan Derickss oud 59 die een hofstede te Swoll (?) hield.

Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 167 dd 22-9-1601) Johan Derickss tot Setten is schuldig aan Arndt van Seller Dirckss Cfl 25.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 201v dd dinsdag post Joannes 1603) Arndt van Seller heeft aangesproken en tussen peinding en pandkering gebracht Johan Derckss te Zetten voor Cfl 24.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 267 dd 28-4-1605) Geritt Henrickss te Andelst doet besaet aan de gerede goederen van Jasper Henrickss in Zetten en Johan Derickss in Andelst

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 5v dd 6-4-1608) Gerritt die Kamp oud 56 en Johan Derickss oud 30 verklaren op verzoek van Henrik Berendts dat zij erbij waren op 1-7-1607 toen Berendts met Jorien van Lobarden (?) als pachter van de impost op biermiddelen tot Andelst was en deze de verschuldigde Cfl 24 betaalde.

ORA Overbetuwe (inv no 102 111v dd 25-5-1611) Derick Versteegh doet besaet aan de gerede goederen van Elias Ros (?), Roloff Arndtss en Johan Derickss onder Herveld en Andelst bezitten om een kondschap af te dwingen.

ORA Overbetuwe (inv no 102 121 dd 29-5-1611) Henrick Berendts oud 70 en Johan Derickss oud 33, buren te Andelst, verklaren op verzoek van Derick Versteegh dat laatstleden zaterdag op Dericks verzoek naar Rutger van Wely gingen en hem aanspraken over iets van vier jaar geleden.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 100v dd 25-10-1617) Kondschap voor Arien Corneliss: Johan Henricks van Bernijngen (?) oud 52 of 53, Johan Derickss Nab oud ca. 40, Henrick Henricks oud ca. 42-43 ende Derick Weijerss (?) oud ca. 31-32, getuigen. Gevraagd wordt of het ‘niet waarachtig’ is dat Rutger van Wely zaliger Derick Versteeghs verlaten hof van Johan van Bernijngen in 1604 of 1605 pachtte, dat Versteegh 6 stuiver per morgen kreeg [of ‘s morgens eenmaal 6 stuiver kreeg?]; dat het gerecht tegen Johan oordeelde, dat Alardt van Rijnssums schellingen gaf en de hof het jaar daarna kocht (?); dat Gerrit Ariens, op de Waaldijk gelegen, ...een gouden Rijngulden... ten huize van Arien Corneliss (?); (...) dat dinsdag nu acht dagen geleden Johan Danielss bij hem Arien binnenliep met ‘kijk nu wat mij is gebeurd’, waarop Arien naar buiten liep en Geurt Versteegh en Geurt van Rijnssum tegenkwam, en dat Geurt V tegen Geurt van R zij, zwager, kom, laat ons gaan. [Gevolgd door een doorgehaalde verklaring van Johan van Bernijngen: Alardt van Rijnssum heeft in 1612 een halve hofstede voor een korenpacht verpacht aan Arien Corneliss en Rutger van Wely; op een morgen heeft Alardts knecht hem iets aangezegd; Rutger van Wely heeft Alardt drie keer laten aanzeggen dat hij de wijncoop ‘niet hem wolde gelden’(?); Alardt heeft bij het verpachten van zijn halve bouwhof, van zijn wijnckoop of het gelag niet willen betalen. Ook getuigt Sijtgen N., weduwe Henrick Brandtss, voor Arien over een scheldpartij met Alardt.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 170v dd 13-5-1619) Kondschap van Sander [Gaerts?] Soldaet. Johan Dericks Nab oud 46, Henrick Henricks ook 46 en Arndt Claes oud 29, verklaren dat Sander (in de compagnie van capitein Oudenaerde) hier was met een verlofbrief, en ziek werd, waardoor hij niet op tijd in zijn compagnie kon terugkeren.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 7 dd 18-7-1640) Jonker Walraven van Steenhuis doet besaet aan de gerede goederen van Jan Derixen te Andelst om kondschap te geven.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 45v dd 23-3-1641) Peter Gerrits Ruijter (...) heeft besaet gedaan aan de gerede goederen van Jan Dericksen Nab, Evertien zijn huisvrouw, en Gerritie Aelberts weduwe Henrick Cornelis.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 91v dd 10-5-1642) Evert Ariens en Marieken Willemssdr EL: zij met Jan Derricxen als haar momber tochten elkaar, in zake gerede en ongerede goederen in Andelst.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 99 dd 10-9-1642 en 12-9-1642) Jan Dericx tweemaal als gerichtsman vermeld.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 246v dd 22-6-1646) Gerrit Jansen doet besaet aan de gerede en ongerede goederen van Jan Derixen Nab in Andelst en elders in Overbetuwe wegens de levering van 40 [maten] tarwe die hij enige dagen geleden van Nab tegen fl 8 [per maat?] had gekocht, plus de circa fl 60 die het adelijk gericht hem zal toewijzen [?].

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 68 dd 4-8-1649) Jan Jansen Nab heeft zij landrecht verburgt over de aangeven die Crientien Jansen, dienstmaagd van Wijn Joosten op 17 juni over hem gedaan heeft, voor fl 1000, waar Jan Dericxen Nab, Arien Jansen Romain en Jacob Stevens borg voor staan.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 275v dd 27-5-1654) [Gichting] Herman van Grotenhoff, schout, gicht onderhands dat hij, voor jonker Balthasar van Bemmel, t’allen rechten gepeind heeft aan erf en goed in Andelst en Zetten van Evertgen Janssen weduwe Jan Derixen Nab, voor 44 Keizersguldens voor een landpacht verschenen Kerstmis 1653 en twee achterstallige jaren, samen fl 132; op 23 mei en 28 februari aangezegd. (Idem:) gicht voor juffr Johanna van Bemmel weduwe jr Diederik van Sevenaer van de nalatenschap van Jan Derixen Nab voor fl 168 voor verschuldigde pacht.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 289v dd 20-9-1654) Warner van Beijnum, momber van de kinderen van wijlen Henrick Willems, bij peinding van Evertien Janssen weduwe Jan Derixen voor fl 200 geleend geld met interesse sinds 1639; zij betoogt dat er geen schuld meer is; hof vindt voor Warner.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar Valburg, inv. 301, fol. 67-67v, d.d. 1-6-1655 [Transcriptie Otto Straatman]: Welgemelte joffer Johanna van Bemmel, cum tutore praedicto, transporteert, oorcont voornoemde erfpechteren, op ten vorsen 8 deses aen den voorseiden Willem van Hooff sodanigen verwin, als haer weledele geobtineert heefft aen de ongerede goederen, die Johan Dericxen Nab in de kerspel Andelst en Setten naergelaten, ende die Evertjen Janssen weduwe van denselven Jan Dericxen, ter voorsen plaatsen is hebbende, vermogens verwinbrieven de dato eersten junij 1655.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 327 dd 1-6-1655) Jhr Herman van Sevenaer voor zijn moeder Johanna van Bemmel weduwe Diederik van Sevenaer, met Michiel Fransse, biedt de ambtman in koop het verwin uit peinding van zaliger Jan Derixen Nab en zijn weduwe Evertgen Jansen te Andelst en Zetten. De ambtman laat de koop aan de koopman. Vervolgens verkoopt Michiel Fransen het verwin aan de jonker Van Sevenaer. Vervolgens zet de ambtman de jonker van S in de aangekochte goederen. Vervolgens biedt Herman van Sevenaar voor zijn oom Balthasar van Bemmel de ambtman de koop aan van het verwin in Nabs nalatenschap, de ambtmanm weigert, Fransen koopt, de ambtman bevestigt.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 345 dd 13-11-1655) Arnolt van Zeller en Daniel Gesger biedt de ambtman te koop het verwin uit peinding van de weduwe Jan Derixen Nabt [sic] volgens gichting van 7-5-1655. De ambtman weigert, Gesger koopt, de ambtman bevestigt.

ORA Overbetuwe (301:15 dd x-5-1655) Johan Dericks uit Andelst tot Evertgen Johanss Echtelieden, bekennen een erfpacht te hebben die volgens akte van 12-11-1616 door Diederick van Sevenaer en Gerrit Kerckman, verkocht aan joffr Josina van Domselaer weduwe Jonker Sebastiaen van Bemmel werd gegeven op 1/6 deel van huis en hofstad, 4 morgen te Andelst en op 1/6 van 3½ morgen weiland te Zetten.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 356v dd 28-4-1656) Herman van Grotenhoff, schout, gichting: voor Willem van Haeff gepeind de weduwe Jan Derixen Nab voor fl 100 plus rente, op 7-4 en 5-11 aangezegd.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 357v (Adelsgericht) dd 30-4-1656) Willem van Haeff, momber van de kinderen zaliger Jan Jansen Nab, verzoekt twee morgen land onder Wely te mogen verkopen om fl 330 te lossen voor onderhoud van de kinderen.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 359 dd 30-4-1656) Evertien Jans wacht tussen peinding en pandkering op contumane? bij besaet... et non comparuit.

(ORA Overbetuwe 301: 66 dd 15-4-1657 fol 67) Johanna van Bemmel verkoopt een rente van 12 Car.gld aan Willem van Hoof uit een rente van kerstmis 1653 op een zesde van huis en hof etc. Zij verkoopt ook aan Willen van Hoof het verwin dat zij had op de nalatenschap van Johan Dericxen Nab te Andelst en Zetten, en die Evertge zijn weduwe nu houdt volgens verwin(regel?) van 1-6-1655, boven de fl. 168 kosten in verschuldigde pacht en een jaarrente van fl 1.-.-

Spiers (2019 deel 12 p 27 dd 29-7-1658) Ot Petersen spreekt aan Willem Jansen Nab.

(ORA Overbetuwe 301: 89-90 dd 7-12-1658) Willem van Hooff koopt hofstede (2½ mrg, Andelst) en bouwland (2½mrg, Zetten) waarop Cornelis Jansen woont. Willem had al ½ morgen van het bouwland, Oordenhalven. Alle percelen waren van de weduwe en erfgenamen van Jan Derixen Nab en Willem had al het verwin volgens akte van 21-9-1658. Kosten fl 2300.-.-

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 108, fol. 139, d.d. 5-7-1659 [Transcriptie Otto Straatman]: Herman van Grotenhoff scholtus en gesworen peinder gicht onder handt dat hij ter instantie van Willem van Hooff op voorgaende besatingen van den 11 april 1657 ten allen rechten gepeint heefft aen sodane gerede ende ongerede goederen sampt en elx besonder, als Evertien Janssen weduwe en boudelhoudersche van wijlen Jan Dericxen Nab en deselver kinderen en erffgenamen in den kerspelen van Andelst en Setten mitsgaders inden alingen ampt van Overbetuwe sijn hebbende, en dat voor alle t gene in de voors besatongen hier voor ten signaet staende verclaert en in t gebruick is cum expensis. Ende dat hij daervan niet alleen de weet op de 12 meij 1658 de voors weduwe mitsgaders Willem Janssen Nab en de huisvrou van Cornelis Janssen Nab in desselffs affwesen voorhooffs gedaen, den 5 julij 1659.

Spiers (2019 deel 12 p 60 dd 19-7-1659) In re Petersen vs Nab worden bemiddelaars aangewezen, en als geen akkoord kan worden bereikt, om een oordeel te vellen.

Spiers (2019 deel 12 p 62 dd 22-8-1659) De bemiddelaars hebben geen akkoord kunnen bereiken. Nab moet nu bennen 14 dagen voor de ambtman verschijnen en zijn ‘injurieuse woorden’ terug te nemen en te bevestigen van Peters’ ‘aenteijckemninge off boeckhoudinge niet anders te weten dan deught ende oprechticheijt’. Op 31-8 (kennelijk) niet gedaan want op 25-11 verklaart de aanlegger dan de appelant (Nab) geen verweer heeft overgelegd, en akte van verstek vraagt.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 85v, d.d. 12-2-1664 [Transcriptie Otto Straatman]: Jan Jansen Nab ende Aeltgen Romeijns kinderen hebben door haeren momber ende ten overstaen van de heeren Francois van Haeften ende Gerard van Eck als gecommitteerden des heeren amptsmans verkoft aen Willem van Hooff op den 12 februarij 1664, twee mergen bouwlandts in de buerschap Welij, Geregistreert den 7 julij 1677.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 85, d.d. 27-3-1668 [Transcriptie Otto Straatman]: Vrouw Aleijda van Ewick, weduwe Bemmell, cum tutore haeren soon de heer Johan van Bemmell, heeft opgedraegen aen Willem van Hooff ende Mariken Jansen Nab, mitsgaders Willem Jansen Nab ende Roelofken Jacobs, echteluijden, een parceell bouwlants genaemt den Cloessen Camp, groot omtrent vijff mergen onder Welij, den 27 martij 1668. Geregistreert den 7 julij 1677.

(ORA Overbetuwe 301:8-9 dd 17-5-1677): Maria Jansen Nab, weduwe en boedelhouderse van Willem van Hooff en haar kinderen wordt besaet gedaan aan een bouwinge lants, groot 18 morgen, soo bouw- als weijland als boomgaart, gelegen onder Zetten om daaraan te verhalen een kapitaa l van f 6000,-. Ook in 1677 wordt zij gepeind voor een caiptaal van f 1000,- en voor een capitaal van f 800,-

(ORA Overbetuwe 302:13 dd 22-1-1678) Maria Jansen Nab, weduwe Willem van Hooff, ook voor haar absente en onmondige kinderen, en andere erven Van Hooff: Aerndt van Hooff en Anna Catharina Groenhoff, en Jan van Hooff, zijn schuldig aan Warner Kempinck en Jenneke Jacobs EL:fl 1000,-,p- die hun man en vader volgens obloigatie van 25-6-1666 hield.

(ORA Overbetuwe 302 dd 20 maart 1665) Willem van Hooff en Maria Jansen Nab kopen o.a. huis, hofstad, enz. 12 morgen onder Andelst. Gekocht van Elisabeth van Wassenaar, wed. van Casijn van Bemmel. De bouwing wordt nog bewoond door Derck van Manen. Willem en Maria lenen hiervoor f. 6000,- en verbinden de bouwing. De lening is in 1678 terugbetaald.

Bij een schuldbekentenis in 1655 is sprake van twee personen die Willem van Hooff heten, de “grote” en de “kleine”. Mogelijk is dit vader en zoon of twee broers (de grootvaders van zowel vader- als moeders kant heetten Willem). Willem is ruiter; één van zijn zoons, Cosijn wordt ook ruiter en een andere zoon, Aerdt wordt commissaris ter recherche op het fort Sint-Andries. Een andere zoon van Willem, Jan wordt in 1693 gearresteerd ivm “manslagh aen den persoon Hendrick Janssen”. Zijn broer Aerdt betaalt voor Jan een borgtocht.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar Valburg, inv. 302, fol. 190v-191, d.d. 3-4-1696 [Transcriptie Otto Straatman]: Willem Geurts ende Lijsbet Jansen, echteluijden, ende hij Willem Geurts mede als momber van ‘t onmundige kindt van Jan Jansen, Weijer de Bruijn en Meijntjen Jansen, echteluijden, ende hij Weijer de Bruijn mede als momber van de kinderen van Hendrick Jansen en Sibilla Willems, moeder van deselve kinderen, Herman Jansen en Hermsken Jansen, echteluijden, Willem Nab en Lijsbet Jansen, echteluijden, Geurt Tonissen en Cornelia Tonissen, kinderen van Tonis Jansen, cum tutore dominus Cornelius Cornelli, alle als erfgenamen van Jan Tonissen en Dersken Henricx, echteluijden zaliger ende mede als erfgenamen van Derck Jansen, bekennen oirkondt erfpachteren Lamert van Klinckenbergh ende Steven Geurts, op den 21 januarij 1696, vercoft, opgedraegen ende getransporteert te hebben aen Frans Peters ende Judith Henricx, echteluijden, ende haeren erven, eenen acker landts, althans met boomgaert bepoot, ongeveer eenen halven mergen, gelegen in ‘t kerspel van Setten, Registratie den 3 april 1696.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 154-154v, d.d. 18-8-1696 [Transcriptie Otto Straatman]: Willem Geurtsen, Wijer de Bruijn, Herman Jansen en Willem Willemsen Nab, aangetrouwde oomen ende dienvolgens momberen van het onmundige kindt Aartjen Jansen, nagelaten van Jan Jansen ende Neuliken Petersen gewesene echteluijden, hebben na voorgaande approbatie ende ratificatie van den heere amptman als oppermomber, in die qualiteijt verkoft ende getransporteert aan Jan Gerritsen ende Aaltjen Willems, echteluijden, voor een somme van 500 gulden, huijs ende hofstadt met annex schuer, als oock hof, boomgaert, uijterweert ende waeij, in ‘t geheel groot vier mergen, gelegen onder den kerspel van Hien, Geregistreert den 18 augusti 1696.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, inv. 304, fol. 124, d.d. 30-11-1730 [Transcriptie Otto Straatman]: Compareerden op den 30 november 1730 voor Frans Petersen en Henrick Willemsen erfpachteren der Ampte Overbetuwe, Aertje Jansen weduwe van Willem Nab, Willem Willemse Nab en Hermijntje Jansen van Merm echteluijden, Jan Willemse Nab en Maria van Dijcke echteluijden, en Derckje Willemse Nab, voorts Andries Willemsen en Aelbert Hendricksen als aengestelde momberen over de vier onmundige kinderen van voornoemde Willem Nab en Aertje Jansen, Aert Jansen als gekoore momber over ‘t onmundig kint van Roelofke Willemse Nab, en mede uijt kracht van consent en authorisatie ten respecte van de voors vier kinderen den Hooghwelgeb. Heer Heven van Randwijck Heer van Gameren Amptman Richter en Dijckgraef des voors. Ampts de dato 8 september laetsleden ende verklaerden voor haar ende haer erven ieder in sijne qualiteijt vercoght gecedeert en opgedraegen te hebben aen Derck Jacobs van der Wiltenburgh en sijne erven voor eene somma van vier hondert twee gulden, twaelf veertiende gedeelten in seecker huijs en hofstede groot omtrent twee hont gelegen onder Setten, Registratie 23 januarij 1731.


Huwt ca. 1600

3.009   Evertgen JOHANSSEN

FamilienaamIndex 3.009Vader 6.018Moeder 6.019

Geboren ca. 1575
Overleden na 15-4-1657, voor 21-9-1658

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 339v dd 18-9-1655, gerichtsdag) Evertien Jansen wacht tussen peinding en pandkering Mels Reijers, “om te hebben honorabele ende profitable beteringe van sodane schandale... eerruzige? woorden als hij haer toegesprocken ende nagehouden heeft, in desen Ampte, nu enigen tijt geleden, namentlijck dat sij Evertien voormaels noch beswangert soude sijn geweest, ende een kijndt ter werelt gebracht hebben, honorabel dat hij sall comen voor den Ed. Gerichte in gespannen bancke, ende verclaren dat hij sulx door Duivels ingeven geseit, t’selve erdacht ende valselick gelogen heefft, ende van haer niet anders weet te seggen dan eer ende deugt, biddende dienvolgens mit gevouwen handen, ende gebogen knijen Godt, de Justitie ende haer impe.rantinne om vergiffenis, profittabel dat hij sall ghecondemneert worden in een amonde voor den armen, ter discretie van den Ad. Gerichte offtwil sulx niet derven noch... dusent goutgl(den) in specie, ....

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 359v dd 29-4-1656, gerichtsdag) Evertien Janssen wacht tussen peijnding en pandkering Mels Reijersen, et non comparuit.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 355v dd 28-4-1656) Herman van Grootenhoff, schout, heeft voor Wanner van Beijnum als momber van de onmondige kinderen van Henrick Willems gepeind de gerede en ongerede goederen die Jan Derickss stervende, ... in Aelst heeft nagelaten, en Evertien zijn huisvrouw nog is hebbende, om daarop te verhalen fl 200 met interesse; op 23-5-1654 peijnding gedaan waarvan de weduwe direct pandkering vroeg, op 9-5-1655 weer.

Kinderen

 1. Cornelis (*ca. 1620 +na 1667) Zie 1.504
 2. Willem, huwt (1) Maurik NG als jongman van Aalst 21-4-1639 Stijntje Willems (*Maurik); huwt (2) Hien NG als weduwnaar van N.N. x-x-1663 Roelofke Jacobs
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Jenneke Willemsen Nab (*Wely), wonend Hien, huwt (1) Andelst NG (ot 13-3) 17-4-1681 Jan van de Pauwert (te Dodewaard); huwt (2) Dodewaard NG (ot 5-2) 5-3-1682 Jan Cornelissen Schepper te Hien
  2. (uit 2) Derck, huwt (1) Jantje Albers van Eldick; huwt (2) Andelst (Hien NG ot 15-8-1696), Mechtelt Peters te Wely, weduwe Jan Barten van Hattum
  3. Jan (dNG Hien & Dodewaard 11-6-1660), huwt (1) als jongman van Wely Hien NG (ot 30-4) 25-5-1701 Klaerken Jansen, jongedochter van Wely; huwt (2) Dodewaard NG (ot 17-1) 15-3-1711 Catharina Klaessen van Nuijs, jongedochter; zij huwt (2) Hemmen NG (ot Hien 16-2) 9-3-1732 Adam Pelscher
  4. Willem (dNG Hien & Dodewaard 29-1-1665), huwt ca. 1690 Lysbeth Jansen; ouders van 1. Dersken (dNG Zetten & Andelst 20-6-1692); 2. Derxken (dNG Zetten & Andelst 14-11-1693); 3. Willem (dNG Zetten & Andelst 4-1-1696), huwt NG Zetten & Andelst 18-3-1724 Hermijntje Jansen Vermerm; 4. Rudolfken (dNG Zetten & Andelst 26-5-1700); 5. Jan (dNG Zetten & Andelst 19-2-1704)
 4. Maria, huwt ca. 1640 Willem van Hooff (+na 1666, voor 1674); huwt (2) Hendrik Timmer (+Hien voor 1680)
 5. Kinderen
  1. Aerndt van Hooff, huwt Anna Catharina Groenhoff
  2. Jan Reijnhout van Hoof (dNG Zetten en Andelst 19-7-1663, getuige Jan van Bemel, N. van Weesenburg), in 1693 al Jan van Hooff gearresteerd voor manslag
  3. Cosijn (dNG Zetten en Andelst 30-9-1660, getuige Cosijn van Bemmel), afwezig en/of onmondig in 1678
  4. Willem van Hoof (dNG Zetten en Andelst 10-12-1665), afwezig en/of onmondig in 1678
  5. Willemke (hypothetisch), huwt Willem [zoon van Jan zoon van Geurt] van Rinsum
 6. Jan (+voor 1654), huwt Aaltje Romeins, dochter van Arien Jansen Romein; te Wely
 7. Kinderen
  1. Willem (*ca. 1620), huwt (1) N.N., ouders van Ariaentgen (dNG Hien en Dodewaard 21-10-1649), Derck (*ca. 1650, huwt Jantjen Aalbers, hebben kinderen in Hien vanaf 1675) en Jan (dNG Hien en Dodewaard 11-6-1660); huwt (2) als ‘wewenaer’ Hien en Dodewaard 1663 N.N. (lees: Roelofken Jacobs, vermeld 1665); hieruit Willem (dNG Hien en Dodewaard 29-1-1665)

TerugBegin van generatie


3.010   Geurt van RINSUM

FamilienaamIndex 3.010Vader 6.020Moeder 6.021

Geboren voor 1575
Overleden ca. 1626

Bron voor een deel: genealogie Van Rinsum. Aangevuld en verbeterd.

Niet vermeld in het Verpondingscohier Overbetuwe 1649/50

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 172 dd 23-11-1601) Kondschap voor Thonis Corneliss: Roloff Arndtss, Marten Wilhelmss en Pelgrim Johanss getuigen dat zij op zondag 1 november jl met Jacob Derickss ende Steven Corneliss, beiden wonend in Geldermalsen, ten huize van Johan Rutgerss te Zetten, hebben zitten drinken, en dat Marten Wilhelms en Steven Corneliss een ‘buitinge van een gld’ met elkaar hebben gemaakt, en dat Pelgrim Johans tegen Geurt van Rijnssum (die ook in het gelag was) zei, ik wou dat u vuillak een var[...] was, waarop Jacob Driessen zei, ik heb wel een goede var[...] bij me, waarop Pelgrim antwoordde, ik heb hier tot ... geld voor een var[...], waarna Roloff Arndtss zich in de ruzie mengde, etc. etc.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 109v dd 16-5-1611) Kondschap voir Geurdt van Rijnssum. Claes Wilhelmss ende Joost Sanderss tuichden desen dienaers des rechtens ten versoucke ende (er?)forderinge van Geurdt van Rijnssum wahr ende oik waell bewust te sijn, dat opte negenendetwintigsten Aprilis lestleden deses jaers sestienhondert ende elff Roeloff Arndts uit sijnen vrijen wille ende ..chterens .endts, uijtgedaen hefft, oby.. Geurdt van Rijnssum een stuck landts, ten halven toebouwen, haldende onge..rlick elff morgen lang gelegen inden kerspell van Setten op Fliert inde ampte van Overbetuwe, den tijt van vijff jaren lanck den anderen volgende, uijtgenomen eens acker denwelcke Roeloff Arndtss noch tweemael? solde seijden. Ende dat die engelden? daerop lopende ten breden sijden halff ende halff b..k sollen werden als oick insgelijcken beva.. van graven? ende grippen binnen den e..ss pacht jaeren mocht? vallen. Gestiecht? als recht iss ... den amptman Johan van Genth oick gerichtsluiden Gijsken van Meckeren tot Andelst ende Henrick van Bronckhorst tott Oosterholt, opte xvj maij 1611.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 110 dd 26-5-1611) Kondschap voir Roeloff Arndtss. Johan Johanss die knecht van Roloff Arndtss, aldt ong(eveer) als hij selven bekenden xxv jaren tuichden (desen?) dienaeren des rechten [marge: wahr te sijn, ende gehirt? ende] gesien teh.., datt hin mette oby.. requirant uijt hem selve komende, hier begeven iss Geurdt van Rijnssum seggende goeden mergen, ende dat Roloff requirant daer op antwoorden, oick gueden mergen Geurdt van Rijnssum, ende dat Geurdt van Rijnssum alsoo tegens vly requirant sachte, waerom laet ghy my dat landt opseggen, ende dat Roloff requirant daerop antworden off dat nyet was gebuirt? onweer?, datt een ...m eytter? van koopmanschap scheiden, des nyet begets? peni..andts off bew... koopt om weer ende datt Geurdt van Rijnssum daerop antworden, hett is so well, off ghij den geck met my scheren, ende datt requirant daerop antworden, neen ick scheer den geck mett u nyet. Ende dat Geurdt van Rijnssum aldus sachte, den? schobbert ick en achte u ... nyet meer dan dat sparen, ende datt Roloff daerop antworde, het mach waell ..men schobbert wesen, die u huyden ...ren die schoon aen t..ngen, ende dat Geurdt van Rijnssum aldus sijnen stock nam ende schudden die hem Roloff ende die ...sse waer voir Roloff Arndtss requirant sijnen bijhebbenden stock // oick in de handt nam om sich daermede te verweren, ende datt hij deposant, hem Roloff mitten stock hielde, ende sij alsoo vanden anderen gehulden, ende datt daarover die huijsfr[ou] ende maagt van Roloff Arndtss requirant dit vechten ... sijn kommen lopen roopende ende schreuwende, Noch tuichend Johan Janss ende Hend Joosten Derickss die .acht ende requirant oud 28 jaren als voors[egd] gehoert te ... datt Geurdt van Rijnssum tegens den requirant gesa... die schobbert, ghy sult daer over wael aff heben?, past daerop, hem Roloff Arndtss daer buyten aff visschende, ende dat sij deposanten haer vanden anderen hielden, ende datt Geurdt van Rijnssum int affscheiden sachte, dreicht u mij eenen stock als ick hebbe. Sonder argelist beste dicht? als wahr iss ende den amptman Johan van Genth oirkont gerichtsluiden Johan Willinck ende Steven Johanss, op xxvj maij anno 1611.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 194 dd 11-6-1613) Derick van Sevenaer met volmacht van zijn vader Herman van Sevenaer doet besaet aan de gerede goederen van [marge: jonker Gerard ende Herman, Arien Lamberts, Henrick Berentss en Hijlgen EL:, en] Alardt van Rijnssum in Andelst Slop, en Johan Philips in Andelst, en Geurdt van Rijnssum in Zetten, voor Cfl. 25.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 199v dd 22-8-1613) Vermeldt in een kondschap (door Johan Philips tbv jonker Van Sevenaer) dat Geurt van Rijnssum op 20-11-1612 getuige was van een slaande ruzie tussen Gerrit zoon Gijsbert van Mekren en jonker Herman van Sevenaer.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 234 dd 12-9-1614) Kondschap voor Johan Geurtss en Wilhelm van Wely mombers van Griet, weduwe Geurt Johanss ‘sijn huisfr: moeder’, door Geurt Alardts [van Rijnssum ? Of een gelijknamige man uit Elst? MW].

Staten van Gelre (Gedeputeerden van het kwartier Veluwe, inv. no 0008-352 fol 17 dd 2-6-1621) Jan Willems verzoekt de bouwing die hij pacht te Zetten over te doen aan zijn zwager Gaert van Rinsum

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 163v dd 21-5-1625) Geurt van Rijnssum en Cornelis Hendricks geven volmacht aan Jan Willemsen om hen in alle zaken te vertegenwoordigen.

Staten van Gelre (Gedeputeerden van het kwartier Veluwe, inv. no 0008-352 fol 28 dd 12-7-1626) Verpacht aan Gerrit Huijberts een bouwing tot Zetten groot omtrent 60 morgen wei- en bouwland, die Jan Willems voordien in pacht had en met consent van de Kamer aan Gaert van Rinsum had overgedaan. Pacht gaat in op St Petrus 1628 voor fl 570.-.-


Huwt ca. 1610

3.011   Margaretha van VINCELER

FamilienaamIndex 3.011Vader 6.022Moeder 6.023

Geboren voor 1595
Overleden ca. 1666 (na 1654)

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 259 dd 9-5-1646) Berndt de Bruin en Willem van Vinceler, mombers van de kinderen van Kerst Antonis van Tiel, worden gepeind voor fl 41.15.0 voor geleverd bier door Herman Danen namens Jan van Nijdeecken.

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 107, fol. 280v, d.d. 28-6-1654 [Transcriptie Otto Straatman]: Herman van Grotenhoff scholtus en gesworen peinder gericht onder hant dat hij ter instantie van Peterken Claessen weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jacob Roest, de dato 10 maij lopende iaers, ten allen rechten gepeint heefft aen sodane gereden en ongerede goederen, sampt en elx besonder, als Berndt Derix de Bruin inden kerspel van Setten ende voorts in den alingen Ampte van Overbetuwe is hebbende, ende dat voor de somme van 300 gulden. Actum den 28 junij 1654.

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 107, fol. 282v, d.d. 17-7-1654 [Transcriptie Otto Straatman]: Na dat alle t gene voors alsoo wettelick gepasseert ende geschiet was, heefft welgemeende heer amptman ende richters, de voors ende verwinshebberege op haer eernstig versoeck ten allen rechten aengekeert en geset in voors verwonnen gerede en ongerede goederen sampt ende elx besonder van den voorn Berndt Derixen de Bruin, ende specialick in den Cortenhoff ende Langenhoff, liggende onder den voors kerpsel van Setten, soo door den voors Berndt Derixen de Bruin ende Grietjen Willems van Vinceler echteluiden opten 8 augusti 1647, oorcont erffpachteren voor haer achterweren verbonden sijn,

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 282 dd 17-7-1654; samenvatting MW) Peterken Claessen weduwe Jacob Roest heeft de ambtman de koop aangeboden van de goederen van Berndt Derix de Bruijn in Zetten, die volgens gichting van 28 juni de koopman gelaten waren; de ambtman heeft geen geld en begeert de koop niet; laat aan de koopman. (...) De ambtman legt beslag op goederen (Cortenhoff, Langenhoff onder Zetten) van BD de Bruijn en zijn vrouw Grietien Willems van Vinceler.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 352 dd 1-4-1656) De schout peindt Rentmeester Joachim van Vinceler in re een rentebrief van Berndt de Bruin en Margareta [Willems] van Vinceler dd 29-11-1649 aan Johan Lubbert van Vinceler voor fl 900. Context: een contract tussen Jan en Joachim enerzijds, dr Henrick Aerts en rentmeester Henrick Leijdecker anderzijds, erfgenamen van Daniel Jordens.


Zij huwt (2) na 1626

Berend Derks de BRUIJN

FamilienaamIndex

Overleden Zetten na 1654

Kinderen

 1. Jenneke Zie 1.505
 2. Jan (+na 1687), huwt Willemken N.
 3. Kinderen
  1. Willem (*voor 1658 +voor 1736), huwt (1) Andelst NG 6-3-1687 Willemken van Hooff (dochter van Maria Jan Derksen Nab); huwt (2) Andelst NG 10-9-1698 Gerritjen Jansen (1676-1737)
  2. Geurt van Rinsum (*voor 1658 +ca. 1720), militair, ruiter onder Van Noortwijck (1682), van der Plat (1688); huwt (1) Elisabeth van Houtten (*voor 1662 +ca. 1697); huwt (2) Hien en Dodewaard 24-1-1712 Hendrintjen Aarts weduwe Hermen Hendricksen. Hendrina Aerts huwt (2) Hien NG (ot 17-5-1721) 8-6-1721 Bernt Hendricksen van Raeij, weduwnaar Magdalena Hermensen.
  3. Claes van Rinsum (dNG Zetten 29-12-1660 +Houten 4-4-1720), meester radenmaker, huwt Sophia Otterspoor
  4. Maria van Rinsum (dNG 27-3-1664 +voor 1666)
  5. Maria van Rinsum (dNG Zetten 1-4-1666 +voor 1719)
 4. Christina, huwt Jan van Welij (*voor 1620 +1670)
 5. Kinderen
  1. Judith van Welij (+voor 1719)
  2. Truitjen van Welij (dNG Hien 1-1-1643)
  3. Aeltgen van Welij (dNG Hien 30-11-1644)
 6. Elisabeth (*voor 1626 +voor 1719), huwt Corst van Tiel (+voor 1719)
 7. Kinderen
  1. Antonij van Tiel (+na 1719)
  2. Geurtjen van Tiel (+na 1719)
 8. Grietje van Rinsum (+na 1672), huwt (1) Dirck Janssen (+ca. 1654); huwt (2) Herman Steijger (+na 1672)
 9. Kinderen
  1. (uit 1) Derckjen Dercksen (*1654 +voor 1719)
  2. (uit 2) Jan Hermsen (*1658 +voor 1719)
 10. Geurt van Rinsum (+na 1692), huwt Geertje van Oelven
 11. Kinderen
  1. Geurt van Rinsum (*1647 +voor 1719)
  2. Grietjen van Rinsum (+na 1719)
  3. Hendrick van Rinsum (*1660 +na 1719)

TerugBegin van generatie


3.040   Tonis GIJSBERTSEN

FamilienaamIndex 3.040 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Barneveld ca 1595 dNG

Bron de inmiddels verdwenen site http://home.hccnet.nl/m.v.deelen/gen2048.htm#BM177 (deels)


Huwt

3.041   N.N.

Index 3.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Tonis Zie 1.520
 2. (hypothetisch) Gijsbert Toenis Gijsberts; huwt (1) Barneveld NG 4-4-1644 Grietjen Everts, dochter van Evert Jacobs uit Cootwijckerbroek; huwt (2) Barneveld NG 28-2-1675 Geurtje Willems, weduwe Henrick Claasse van Wessel onder Barneveld. (Veluwse Geslachten 1981/4 p 187)
 3. (hypothetisch) Aeltjen Thonis, huwt Barneveld NG z-z-1631 Gijsbert Jansen, zoon van Jan Jansens
 4. (hypothetisch) Evert Thonis Gijsbers van 't Hoog-Landt, huwt Barneveld NG 6-5-1621 Marritjen Jans Reijers van Barneveldt

TerugBegin van generatie


3.042   Lambert PHILIPSEN

FamilienaamIndex 3.042Vader 6.084Moeder 6.085

Geboren ca 1605
Overleden na 1656

Bron Kwartierstaat Hendrik Gijsbertsen. Bij huwelijksaantekening: “omtrent dese tijdt quam de viandt op de Veluwe”.

ORA Veluwe (inv no 325 fol 119/31 dd 13-5-1656) Jhr Henrick van Essen te Helbergen, landdrost, clager en Maes Aerts en Aert Gerrits beklaagden, omdat zij elkaar ten huize van Lambert Philips geslagen hebben; beiden worden beboet met 2 pond.

ORA Veluwe (inv no 325 fol 127/39 dd 7-6-1656) Jhr Henrick van Essen te Helbergen, landdrost, clager versus Arien Ariens beklaagde: hij heeft voor de deuren van Lambert Philips ‘grote insolentie soude hebben gepleegt’; gehoord Lambert Philips wordt de beklaagde geabsolveerd.


Huwt X-6-1629 te Barneveld

3.043   Fijtje JANS

FamilienaamIndex 3.043Vader 6.086Moeder 6.087

Geboren in ‘t Woudt ca. 1610

Kinderen

 1. Timitgien Zie 1.521
 2. Jannetje Lamberts (*ca. 1649 +Barneveld 1675), huwt Barneveld NG x-10-1674 Jan Rijcksz (*ca. 1645, zoon van Rijk Jansz) te Langelaer onder Barneveld; hij huwt (2) Barneveld NG 5-3-1676 Maria Jacobs uit Bitterschoten, dochter van Jacob Bessels. (Bron Genealogie Vrijhoef)

TerugBegin van generatie


3.068   Bronis GOOSSENS

FamilienaamIndex 3.068 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1615
Overleden na 1685

ORA Veluwe (inv 968 fol 263 dd 28-4-1705) een gerecht 16e part in erf en goed genaamd Breunis Gosens Goed, bestaand uit huis, hof, schaapskot, bouw-, hooi- en weiland, in Brummen onder Hall in Eerbeek, plus 1/10 deel van huis en hof ‘t Cromholt, vrij allodiaal van Maria Wolven, weduwe Goosen Breunissen, met haar zeven kinderen, geassisteerd door haar schoonvader Breunis Goossens; wordt verkocht aan Geurt Breunissen en Aeltje Henrix EL: en Geurt Breunissens voorkinderen Maria, Jacob, Aeltje, en Jan; voor fl 200.


Huwt voor 1640

3.069   N.N.

Index 3.069 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goossen (+voor 1705), huwt voor 1673 Marijke Wolven, die met dochter Maria Goosens in 1685 in de lijst van lidmaten voorkomt als ooit ingekomen met attest van Oosterbeek, te Eerbeek
 2. Kinderen
  1. Evertghien Goessens Bruenissen (dNG Hall 19-11-1671)
  2. N. (dNG Hall 28-9-1673)
  3. Johannes (dNG Oosterbeek 12-8-1677, zoon van Goossen Breunis)
  4. Jan (dNG Hall 24-10-1680)
 3. Evert Zie 1.534
 4. Geurt Bronis (, ook Breunissen, huwt (1) als jongman en Breunis Goossens zoon onder Eerbeek te Hall NG 30-1-1676 Enneken Jansen, dochter van Jan Jacobs en jongedochter; huwt voor 1705 (2) Aeltje Hendriks
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Maria (dNG Hall 5-3-1682)
  2. (uit 1) Jacob (dNG Hall 11-10-1685)
  3. (uit 1) Aeltjen (dNG Hall 4-12-1687)
  4. (uit 1) Bronis (dNG Hall 25-11-1690 +voor 1705)
  5. (uit 1) Jan (dNG Hall 21-7-1695)
  6. (uit 2) Hendreijck (dNG Hall 29-11-1705)
 6. Jantje, huwt als jongedochter en dochter van Breunis Goessens Hall NG x-11-1682 Kerst Melessen, zoon van Meles Jacobsen, jongman te Beekbergen geen kinderen in Hall aangetroffen.
 7. Bettghien Bruenis, huwt als (jonge)dochter van Brueniss Goessens Hall NG 16-3-1662 Esse Harmens, weduwnaar Bartthien Bartells (uit dit huwelijk een dochter Beerentien, dNG Hall 10-7-1653 ); zij huwt (2) als weduwe huwt Hall NG 20-11-1698 Hermen Theunissen, jongman van Reul
 8. Kinderen
  1. Harmen (dNG Hall 25-1-1663)
  2. Bartthien (dNG Hall 5-2-1664)
  3. Everdt (dNG Hall 2-6-1667)
  4. Joannes (dNG Hall 23-1-1670)
 9. Hendrick (hypothetisch), jongman van Tonden, huwt Hall NG 5-3-1693 Bartjen Alofs de Heuvenaer
 10. Bartje (hypothetisch), huwt Hall NG 9-4-1694 Hendrijck Alofs de Heuvenaer (sic)
 11. Geertje (hypotheisch), huwt Hall NG 10-4-1698 Gijn Alofs de Heuvenaer (sic)

TerugBegin van generatie


3.072   Herman POLMAN

FamilienaamIndex 3.072 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1590

Hoewel ik de twee heb gecombineerd vermoed ik (op basis van naamgevingspatronen) dat er twee families Polman in de regio Liemers/Zeddam waren: de de Antonii in Kilder en de Gerritsen in Didam. De tot nu toe oudste vermelding van een Polman die ik heb gevonden is deze: Regestenlijst Huis Bergh (no 4055 dd 7-7-1585) Wilhelm, graaf zum Bergh etc., beveelt Gerritt Polman aan Johannes Symons 1œ malder rogge af te geven, in afkorting op zijn pacht. Datum Ulfft am 7ten Julii 85 stylo novo. Oorspr. op papier (Inv. no. 1297), onderteekend door den oorkonder.


Huwt voor 1615

3.073   N.N.

Index 3.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Antonius Zie 1.536
 2. Theodorus Polman (*ca. 1625), huwt (1) ca. 1661 Elske Reinders; testament met vruchtgebruik voor langstlevende 3-4-1693; huwt (2) Zeddam NG 10-9-1693 met (de weduwe) Berndie Winters; Derk testeert op 3-7-1696.
 3. Kinderen
  1. Reinierus (dRK Neder-Elten 30-9-1668; getuigen Johannes Polman, Casparus Bronckhorst, Margaretha Reinders)

TerugBegin van generatie


3.074   Nicolaas DRIJVERS

FamilienaamIndex 3.074 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische naam en opzet van de Drijvers in RK Elten (die doopgetuigen bij elkaars kinderen zijn); dezelfde familie komt ook voor in NG Bergh (nog niet verwerkt).


Huwt voor 1612

3.075   N.N.

Index 3.075 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Nicola Zie 1.537
 2. Joannes (?)
 3. Mathias Drivers
 4. Catharina Drivers
 5. Gertrudis Drivers, huwt voor 1666 Casparus Bronckhorst
 6. Christina Drievers
 7. Judith Drievers (?)
 8. Geeskena Drivers
 9. Hilleken Drivers, huwt 8-2-1637 Jan van Mernist (alias Van Braemst)
 10. Kinderen
  1. N. (dRK Elten 20-9-1637 (getuigen Jenneken Drievers, Wilhem Becker, Peter van Brefoert))
  2. Joannes van Braempt (dRK Elten 2-7-1651 (getuigen Geeskena Drivers, Joannes van Bronckhorst, Joannes Loeven)), ouders heten Hilleken Metten en Joannes van Braempt
 11. Jenneken Drievers Sr, huwt Laumert Maettes alias Lambert Metten
 12. Kinderen
  1. Steven Maettes (dRK Elten 7-6-1637 , getuigen Jan Braams, Mechtelt Daemen, Derrick van Dam)
  2. Catharina Metten (dRK Elten 3-11-1639, getuigen Christina Drievers, Petrus Driver, Anna Speens)
 13. Jenneken Drievers Jr , mogelijk Henrica, huwt Lambertus Guedden
 14. Kinderen
  1. Stephanus Godden (dRK Elten 2-10-1644, getuigen Nicolaas Drivers, Alerdus Godden, Henricus Verhei)
  2. Margarita Guedden (dRK Elten 23-12-1646, getuigen Catharina Drivers, Helkia Evers, Reinerus Reinders)
  3. Henricus Gudden (dRK Neder-Elten 2-5-1649, getuigen Antonius Polman, Sophia Bronckhorst)
  4. Asswerus Gudden (dRK Neder-Elten 6-8-1651, getuigen Theodorus van Cleeff, Gerhardus Daemen, Catharina Hermsen)
  5. Joannes Gudden (dRK Neder-Elten 19-2-1657, getuigen Gerharda Sproncks, Hermannus Jansen, Lambertus Godden)
  6. Adamus Gudden (dRK Neder-Elten 2-6-1659, Moeder: Henrica Drievers, getuigen Fredricus van Oem, Catharina Guedden, Bernardus Wissingh)
  7. Gerharda Godden (dRK Neder-Elten 22-1-1662, moeder Henrica Drievers, getuigen Gertrudis van Uhm, Anna Wichers, Everhardus Hermsen)
  8. Wendelina Goedden (dRK Neder-Elten 1-7-1668, getuigen Anna Palants, Margareta Godden [moeder heet Henrica])
 15. Petrus Driver, huwt ((1) Catharina Hulsmans; huwt (2) voor 1646 Sophia Stockmans; huwt (3) voor 1651 Joanna Krebbers
 16. Kinderen
  1. (uit 1) Henrica Drievers (dRK Neder-Elten 3-11-1641 , getuigen Nicolaus Hulsmans, Joanna Immings)
  2. (uit 2) Joannes Driver (dRK Neder-Elten 26-12-1646, getuigen Matthias Driver, Joanna Drivers, Lambertus Gudden)
  3. (uit 3) Theodorus Driver (dRK Neder-Elten 7-4-1651 (getuigen Gertrudis Drivers, Henricus Verheien, Aelt Wolven)
  4. (uit 3) Sophia Driver (dRK Neder-Elten 10-12-1654, getuigen Catharina Drivers, Sophia Stockmans, Lambertus Gudden)
  5. (uit 3) Henricus Drivers (dRK Neder-Elten 12-1-1657, getuigen Adolffus Tepperiaen, Antonius Polman, Catharina Gudden)
  6. Anna Drievers (dRK Neder-Elten 14-4-1664, getuigen Anna Jacobs, Joannes Schuirman, Christina Wolffs)

TerugBegin van generatie


3.092   N. NETROPS

FamilienaamIndex 3.092 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.093   N.N.

Index 3.093 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Tibertius Zie 1.546
 2. Johannes HUWT Oud-Zevenaar RK 22-2-1651 Anna Schelings

TerugBegin van generatie


3.096   Jan van KERKHOFF

FamilienaamIndex 3.096 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch; bezit grond die Hendrik later lijkt te hebben.

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 28-1-1621. Johan van de Kerckhoff en Grietjen Pöttings en kinderen van overleden Hans Pötting verkopen 1 mg land genaamd “Giesel Mommen morgen” in Loo in Angeroyer Veld in de Hondsdel.


Huwt

3.097   N.N.

Index 3.097 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.548

TerugBegin van generatie


3.100   Lubbert PEELEN

FamilienaamIndex 3.100 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Doesburg na 5-10-1654

Bezit 1648 een huis in Doesburg en De Koppenburg in Lathum. Zoon van een Peel (Plechelmus)?

Verponding Stad Doesburg 1647: Lubbert Pelen huys 0-12-0

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 5-10-1654. Lubbert Peelen, portier van Doesburg, verklaart dat zijn zoon Reiner Peelen voor hem een goed in Lathum had verkocht, doch dat hij daar nooit iets van gezien heeft. Nu zullen na zijn dood de beide kinderen van zijn overleden zoon Peel Lubbertsen f 500,- ontvangen. Zijn zoon Wessel Lubberts ook f 500,-. Zijn dochter Hilleken’s drie kinderen ook ieder f 500 met levenslange tucht voor de moeder.

ORA Liemers 10-1-1636 inv. no. 1888. Gerrit v.d. Bergh (en Evertgen Holtappels) en onm. Albert en Geritgen Holtappel (ooms Wilhelm Geritgen en Jan Geritgen gen. Engelen, oudoom Lubbert Pelen) doen in pacht of pandschap uit aan Berfelt Scheming (en Gertgen Renssen) hun land „Die Mehrkuilen” (Du., Broek, toebehorend „Gertgen” en Albert Holtappels, ca. 5 mg., he.e. weterings-wal, t.Z. joffer v. Lewens land) voor f. 1000.-, gedurende 6 jaar (royem. niet genot.).


Huwt

3.101   N.N.

Index 3.101 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. , Reinder Zie 1.550
 2. Wessel Lubbers, vermeld 1654
 3. Peel (+voor 1654), huwt N.N., ouders van twee kinderen
 4. Hilleke Lubbers, vermeld 1654; huwt (1) Wichman Jansen Ringelberg; huwt (2) Engelbertus N. (?); huwt (3) Henricus Jansen Zie 3.102
 5. Kinderen
  1. Wendel Wichmans Ringelberch, huwt Evert van Dijck
  2. Derrisken Wichmans Ringelberch, huwt Henrick Janssen, bakker in Hoesselt
  3. Jenneken Engelen, huwt N.N., had kinderen

TerugBegin van generatie


3.102   Henricus JANSEN

FamilienaamIndex 3.102 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Duiven na 1653, voor 14-8-1662

Kerkmeester van Duiven. Gegevens en onderzoek van Carol Siskens.

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 16-6-1625. Henrich Janssen en Jenneken Wilhelmsen kopen hofstede en “graszkempken” tez. 3 mg in Duiven van “Schwager” Rickwin Jansen, schepen van Wezel en Enneken uff den Dieck (hij was jarenlang gebruiker) t.e.z. de Droostraat t.a.z. de gemeine straat met beide einden op de abdis van Elten, belast met 3 st. tins en een paar hoenders aan abdis van Elten.

9-1-1631. Kerspellieden van Duiven verborgen w.sch.a. Henrich Janssen kerkmeester voor 100 gulden Kleefs een hoek van de Eltense straat voor 12 jaar in pand.

17-3-1631. Kerspellieden van Duiven verborgen w.sch.a. Henrich Janssen kerkmeester voor 100 gulden kleefs voor 6 jaar in pand de hofstede van de kerk waar hij op woont (afgelost 20-1-1695 en geroyeerd 27-2-1699).

26-7-1652. Testament van Henrich Janssen te Duiven, hoogbejaard; zijn tegenwoordige huisvrouw krijgt uit zijn halve hofstede vooraf f 1400 en twee beste bouten. De vrouw Hilleken Lubbertz geeft haar man in lijftocht 1 morgen bouwland in Lathum, buitendijks naast Lubbert Kopperts gelegen. De man zet tot erfgename zijn dochter Jenneken Janssen. De armen te Duiven krijgen twee mud rogge. (geroyeerd 30-10-1667 op verzoek van Gerhard Staeringh; vgl 19-5-1653)

19-5-1653. Henrich Janssen revoceert zijn testament d.d. 26-7-1652 met huisvrouw Hilleke Lubberts gemaakt betreffende f 1400 en twee beste koeien. Zijn universele erfgename wordt nu, gelijk vroeger, zijn dochter bij overleden Jenneke Wilhelmsen, genaamd Jenneke Janssen, vrouw van Reiner Pehlen, beide wonende te Duiven. (30-10-1667 op aandringen van Gerhardt Starlngh geroyeerd en doorgeslagen behalve de twee mud rogge, die na de dood aan de Armen verdeeld zouden worden).

9-3-1661. Henrich Janssen, becker, en vrouw verkopen stukken land in Groessen.

9-3-1662. Henrich Janssen, bakker te Hoesselt, verborgt zijn hofstede in Hoesselt door hem zelf bewoond.

14-8-1662. Contract tussen Ess Claassen, vrouw van Henrich ten Haeff en Hilleken Peelen (Heinen), weduwe van Henrich Janssen te Duiven, als grootmoeders der vier nagelaten kinderen van Henrich Janssen, becker, en Derrisken Ringelberchs, met Wolter Janssen (en anderen die deze kinderen zullen opvoeden).

28-4-1678. Hilleke Peelen, weduwe Henrich Janssen, verborgt haar hofsteedje en bongerdje te Duiven, 0,5 morgen t.e.z. Evert Pehlen t.a.z. gemene straat.

15-12-1678. Testament van Hllleken Peelen, weduwe van Henrich Janssen kerkmeester te Duiven;

haar dochter Wendel Ringenberchs, vrouw van Evert van Dijk krijgt de “Platz, hoff ende bongardt, waarop Evert van Dijck voornoemd op zijn kosten heeft gehammerd”, met drie dreefjes bouwland (Duiven in buurschap Eltingen), hierbij inbegrepen etc. De kinderen van haar overleden dochter Derszken Wichmans en overleden Henrich Janssen, bakker, krijgen: (1) - Hermke Janssen een vierde van huis en hof bewoond door Evert Pehlen met haefken op het veld en uitkerende aan haar broer Willem 8 rijksdaalder. (2) - Wichman, Willem en Juedgen Janssen krijgen 0,5 morgen bouwland “het Schiltgen”. (3) - de rest wordt verdeeld tussen haar kinderen Wendel Wichmans voorschreven de kinderen van Henrich Janssen bakker met hun vieren, en haar dochter Jenneken Engelen.

12-4-1685. Testament van Hilleke Pehlen, weduwe van Henrich Janssen. Haar neef Willem Henrixen krijgt als dankbaarheid voor verzorging in ouderdom de hypotheek van f 100 en de verbetering op het Gemeinsweideken etc.De kerk en armen te Duiven krijgen-f 26,- ineens. Het land in Loephense Veld krijgen de kinderen van haar overleden dochter Jenneken.


Huwt (1)

3.103   Jenneke WILLEMSEN

FamilienaamIndex 3.103 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) voor 1652

Hilleke LUBBERS

FamilienaamIndex

Overleden Duiven kort na 12-4-1685

Zuster van Reinier Peelen, dochter van Lubbert, tweemaal eerder gehuwd; Zie 3.100

Kinderen

 1. Jenneke Zie 1.551

TerugBegin van generatie


3.110   N. DONCKERS

FamilienaamIndex 3.110 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Donck, in de Liemers (Loo, Duiven, Zevenaar)


Huwt voor 1625

3.111   N.N.

Index 3.111 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 1.555
 2. Frederick, getuige bij doop van een kind van Anna in 1656
 3. Henrica alias Hennersken, getuige bij doop van een kind van Anna in 1656

TerugBegin van generatie


3.116   Henrick CAELTGENS

FamilienaamIndex 3.116 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1575

Alias Van Coelen, Kaeltjens etc. Veerman (=eigenaar van het veer) van Westervoort. Bron Kaal 2021:568-570


Huwt (1) ca. 1601

Elsken HENRICKSEN

FamilienaamIndex

Of Jenneken Dercks.


Huwt (2) ‘s-Heerenberg RK 17-10-1624

3.117   Walburga BOUMANS

FamilienaamIndex 3.117 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Gijsbert (*6-4-1602), huwt (1) Grietje Budden; huwt (2) Gerritje van Lengel; huwt (3) Alitgen van Limburg
 2. (uit 1) Willem Sr (+Xanten 16-2-1676), volgens Kaal (zonder bewijsvoering) gehuwd met Elisabeth van den Berg, ouders van Willem Zie 1.092
 3. (uit 1) Hermannus, ritmeester, huwt Elten ca. 1641 Christina Zeggers van Wildenraet
 4. (uit 1) Godefrida, huwt Elten 30-7-1654 Joannes Roloffs
 5. (uit 1) Theodorus Petrus, huwt Elten x-6-1640 Heiltien Sproncks.
 6. (uit 2) Rutger (dRK ‘s-Heerenberg 7-8-1625
 7. (uit 2) Jan Zie 1.558
 8. (uit 2) Willem (*ca. 1629), advocaat fiscaal van Westervoort, op havezaat De Lensenborgh; huwt Dorothea op ‘t Noort
 9. Kinderen
  1. Roloff
  2. Willem
 10. (uit 2) Hendrick (+Kerbrig bij Jülich 15-8-1679, huwt mogelijk Anna van Munster
 11. (uit 2) Jenneken (dRK ‘s-Heerenberg 30-3-1632), huwt Adolf Willemsen

TerugBegin van generatie


3.160   Leonardus JENTZER

FamilienaamIndex 3.160Vader 6.320Moeder 6.321

Geboren Hüthem onder Emmerich ca. 1610

Alias Lenart, Jenser etc. Er is een kans dat de kleinzoon Jan Jentzer niet zoon van Theodorus maar van Hermanus was - beiden hebben zusters Wendelina, echter Hermanus’ zoon lijkt toch iets te oud. Vanwege het vernoemingspatroon van de kinderen van Hermanus neem ik aan dat hij niet de zoon maar de neef is van Hermanus Jentzer, gehuwd met Bierman.


Huwt voor 1638

3.161   Wendelina JANSEN

FamilienaamIndex 3.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Wendel

Kinderen

 1. Joanna (dRK Emmerich 19-12-1638)
 2. Theodorus Zie 1.580
 3. Jantje Jensers, huwt Emmerich RK 21-11-1666 Bernt Becker
 4. Hermanna (dRK Emmerich 27-12-1642)
 5. Hermanus (dRK Emmerich 2-2-1644), huwt Emmerich RK 10-2-1665 Joanna Gall
 6. Kinderen
  1. Leonardus (dRK Emmerich 15-11-1665), huwt Margaretha van Schrieck voor 1706
  2. Elisabeth (dRK Emmerich 28-11-1666)
  3. Wendelina (dRK Emmerich 22-5-1668)
  4. Joannes (dRK Emmerich 8-11-1671)
  5. Joannes (dRK Emmerich 16-11-1672)
  6. Wilhelmus (dRK Emmerich 14-5-1675)
  7. Theodorus (dRK Emmerich 8-12-1677)
  8. Wendelina (dRK Emmerich 3-12-1680)

TerugBegin van generatie


3.164   N. BERNTZEN

FamilienaamIndex 3.164 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.165   N.N.

Index 3.165 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 1.582
 2. Evertje (getuigt 1664)
 3. Maria HUWT ca 1681 Hendrik Bernts; getuige bij 1582
 4. Arntje HUWT ca 1678 Gerrit Rogg alias Groeb; getuige is Evertje
 5. Segerus HUWT ca 1680 Geertruida Rhomswinkel; getuige is Evertje

TerugBegin van generatie


3.168   Henricus van GISTEREN

FamilienaamIndex 3.168 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 1687

‘Oude Henrick’. Ook Hendrick van Gheesteren. Verpondingscohier Ooij (Rijk van Nijmegen) 1649 meldt onder nr. 24 Henrick van Gisteren heeft in pacht van d’Erffgenaemen van zal: Henrick de Bruijn eenen mergen daeronder 1/2 mergen bouwlandts met huijs en hoff voor 50 gl, vastgesteld op 36-16-0.


Huwt (1)

3.169   N.N.

Index 3.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1678


Huwt (2) Ooij en Persingen NG 22-9-1678

Tryneken PETERS

FamilienaamIndex

Geboren Zyfflich
Overleden voor 1690

Zij huwt (2) Ooy/Persingen NG 17-6-1688

Cornelis JANSEN

FamilienaamIndex

Tryneken huwt als weduwe van ‘den ouden Henrick van Geesteren’ (ondertrouw, huwelijk in september), hij als Cornelis Jansen zoon van Jan Henrix.

Kinderen

 1. (uit 1) Henricus Zie 1.584
 2. (uit 2) Thijss (dNG Ooij en Persingen 27-7-1679)
 3. Gheertje (dNG Ooij en Persingen 30-1-1681), ouders ‘Hendrick van Geesteren de Oude en Trijneken’, getuigen Trijneken vrou van den jongen Hendrick van Geesteren en de suster van de craamvrou

TerugBegin van generatie


3.170   N. van BRIENEN

FamilienaamIndex 3.170 • Vader onbekend • Moeder onbekend

De lidmatenlijst van Ooij uit 1669 vermeldt een Agnis van Brienen, Jan Jacobs en zijn huisvrouw Lijsken van Brienen (beiden +1670), en in Persingen een Alof van Brienen. In de Duffelt komen in 1348 en 1255 ridders Diederik resp. Theodoricus van Brienen voor.


Huwt

3.171   N.N.

Index 3.171 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Trijneke Zie 1.585
 2. Jan, huwt Agnietje N.; dopen 19-9-1670 zoon Jacobus (Ooij en Persingen NG), getuigen Wendelina Danen (Damen?) in Nijmegen en Trijneke van Brienen
 3. Hermen, huwt (1) Ooy en Persingen NG 4-5-1671 Gheertruidt Raämaker (*Remund = Roermond); huwt (2) Ooy en Persingen NG 1672 Marrijs N.
 4. Ijtjen, huwt Ooy en Persingen NG 7-7-1670 Derk Geurtsen (*Millingen); doopgetuige bij tweede kind Jan (1adv-1678) is o.a. Derriske van Brienen.
 5. Derrisken, getuige in 1678.

TerugBegin van generatie


3.172   Roelof GEENEN

FamilienaamIndex 3.172Vader 6.344Moeder 6.345

Geboren ca. 1625
Overleden na 1650

Pachter in de Ooij in 1649 van “16 mergen soo bouw? als weijlandt, geeft te pacht 180 gl. volgens verclaeringh des eijgenaers, 230 gj., een huijs”. Uit verpondingskohier van heerlijkheid Ooij, 1649 (op site Guido van Benthem). Hij pacht van de heren van Ooij en Persingen.


Huwt

3.173   N.N.

Index 3.173 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geen Zie 1.586
 2. Jacomina (*Ooij), huwt (1) NG Ooij 5-5-1678 als Jaackske Genen (15-5 nieuwe stijl) Hendrick de Bruijn (+ca. 1686); huwt (2) Ooij NG 10-4-1687 (ot) en 1-5-1687 Jan Maess (*Zyfflich 3-3-1661), zoon van Everhardus Maess (Evert Maess van Siffelick) en Gerarda van de Grafft.
 3. Jan, huwt huwt Ooij en Persingen NG 4-5-1669 Itjen Verwaijen
 4. Derrisken, huwt voor 1670 Jan Cnoop

TerugBegin van generatie


3.200   Jan Adriaen SCHREPPERS

FamilienaamIndex 3.200Vader 6.400Moeder 6.401

Gedoopt RK Tilburg 9-6-1633
Overleden Tilburg na 1680, voor 1694

Doopgetuigen Hendrick Willem Claes en Anneke Adraiens (Somers).

Aantekening bij zijn eerste huwelijk: Jan Adriaen Schreppers geboren rond 1633, wonende Tilburg (Korvel). Hij zegt 25 te zijn, zijn vrouw 24. Ot 16/9, protest Jenneke Brocken op 20/9 omdat hij 3 jaar geleden haar met een kind ‘belast’ heeft; 21/12 voor magistraten is de ‘differens...afgedaen’.

Civiele rechtspraak Tilburg:

3236. Jan Rijnier Hendrick de Canter en Jan Adriaen Schreppers contra Anthonij Aert Peter Thielmans, betreft betaling van geleverd hout voor het huis het Ramshooft, 1659.

4332b. Denis Jan Ermen, als man van Anna, dochter van Adriaen Schreppers, contra Jan Adriaen Schreppers, betreft betaling van een som geld uit de nalatenschap van Adriaen Schreppers, 1670-1671.

4549. Jan Schreppers contra Mathijs den Schrijnwercker, betreft betaling van hout, 1678-1679

4594. Jan Schreppers contra Matthijs Aerts, 1679-1680.

5123. Jacob van Aecken, als man van Anneken, weduwe van Anthonij Adriaen Schreppers, en als gemachtigde van de voorkinderen van Anneken, contra Engheltie Peeter Vennincx, weduwe van Jan Adriaen Schreppers, betreft hout, winkelwaren, het maken van glazen, timmermansgereedschappen en terugbetaling van geleend geld, 1690.

5193. Joannes Wittebol, procureur, contra Jacob van Aecken, betreft betaling van salaris voortvloeiend uit het proces contra Engeltke Peeter Vennincx, weduwe van Jan Adriaen Schreppers, 1691.


Buitenechtelijke relatie (1) met

3.201   Johanna Jan Gerit BROCKEN

FamilienaamIndex 3.201Vader 6.402Moeder 6.403

Geboren Tilburg dRK 13-1-1636
Overleden Tilburg b9-7-1710

Roepnaam Jenneken.


Zij huwt (1) Tilburg NG 21-5-1662

Jan Jacob van de HOUT

FamilienaamIndex

Geboren Oisterwijk


Zij huwt (2) Tilburg NG 7-6-1677

Peter Wouter Adriaen KETELAERS

FamilienaamIndex

Begraven Tilburg 18-10-1704

Hij huwde eerst NG Tilburg 28-2-1672 Lijsbeth Willem Jansen. Mogelijk uit het tweede huwelijk een zoon Johannes Ketelaars (dRK Tilburg 18-1-1677): vader Peter, moeder Joanna Peters (sic), getuige Maria Wouter Ketelaars.


Buitenechtelijke relatie (2) met

Ariaenken Jan Mathijs EELKENS

FamilienaamIndex

ONA Tilburg (inv no 20 fol 27 dd 5-3-1658) Elijsabeth Jan Cornelis van IJseren, vroedvrouw, heeft verleden nacht Ariaentjen Jan Matthijssen in Corvel verlost van een zoon waarvan de vader was Jan Adriaen Schreppers

Civiele rechtspraak Tilburg, 3235: Jan Mathijs Eeltkens, als vader en voogd van zijn dochter Adriana, contra Jan Adriaen Schreppers, betreft betaling van kraamkosten en alimentatie voor het kind door Schreppers bij Adriana verwekt, 1659.


Huwt (3) Tilburg 5-1-1659

Jenneken Peter MUTSAERS

FamilienaamIndex

Overleden Tilburg b13-12-1665


Huwt (4) Tilburg 8-1-1668

Engeltje Peter Simon VENNINX

FamilienaamIndex

Overleden Tilburg b 21-1-1694

Weduwe Hendrik Cornelis Luyke; zij laat bij overlijden kinderen na.

Kinderen (Schreppers)

 1. (uit 1) Peter Jans Zie 1.600
 2. (uit 2) Joannes Jan Adriaen (dRK Tilburg 5-3-1658)
 3. (uit 3) Joannes (dRK Tilburg 6-9-1659), huwt (1) NG Tilburg 26-5-1686 Jenneken Jan Spapen (bTilburg 5-6-1700); huwt (2) Tilburg NG 12-3-1703 Marij Peter van der Meuwe, weduwe Peter Peters van Riel.
 4. (uit 3) Maria (dRK Tilburg 23-10-1661), getuigen Maike Peters nomina Nelke Jans
 5. (uit 4) Adrianus (dRK Tilburg 27-11-1668), huwt Tilburg NG 12-10-1692 Jenneken Jan Kuijpers; zijn broer Jan Jan is getuige.
 6. (uit 4) Antonius (dRK Tilburg 7-9-1671)

Kinderen (van Hout)

 1. (mogelijk) Michael (dRK Tilburg 3-3-1663, getuige Maria Cornelis,nom.Magdaleen Adriaens)

Kinderen (Ketelaars)

 1. Joannes (dRK Tilburg 18-10-1677, getuige Maria Wouter Ketelaers)

TerugBegin van generatie


3.202   Jonker Jan Jansz van den ABEELEN

FamilienaamIndex 3.202Vader 6.404Moeder 6.405

Geboren Land van Waas 1600
Overleden Tilburg 1662/3

Jonker Johan van den Abeelen, gesworen chirurgijn en zijn vrouw Marie Peter Janssen van den Dries, wonend te Tilburg maken op 8 april 1662 een mutueel testament. Jan schrijft zijn eigen achternaam als van Abeelle.

Op 8 februari 1670 verkopen jonker Laureis en Jan, gebroeders, en Helena, hun zuster, kinderen van wijlen jonker Johan van den Abeelen bij Maria Peters van den Driesch met heer Henrik Verschueren, drossaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, die optreedt voor Jenneke en Catharina, nog onmondige dochters van jonker Johan en Maria, alsmede Jan Nielis, getrouwd met Heiltje, nadochter van genoemde Peter van den Dries een huis te Tilburg .in het Nieuwland aan Jan Servaas Moonen. Een maand eerder was het tussen de kinderen van de voordochter èn de nadochter tot een accoord gekomen, daar een geschil en daaruit voortvloeiende processen dreigden wegens het testament van hun grootvader, dat die opgemaakt had voor Tilburgse schepenen in 1606, over dit huis te Tilburg en beemden onder de baronie van Breda. Bron Brabantse Leeuw 1988/37 p. 116-120.

Civiele processen Tilburg:

2355d. Peeter Janssoon van den Dries contra zijn schoonzoon jonker Jan van den Abelen, als man van Marije Peeter Jan Adriaenssoon van den Dries, betreft kwestie over het gebruik van een huis en hof, het kappen van bomen om het huis te repareren en betaling van contributiegelden, 1638-1640.

2355e. Bartholomeus Jan Joachimssen, als voogd van Marijken, dochter van Peeter Jan Adriaen Peeter Jan Driessen, contra jonker Johan Abelen, als man van Marijken, dochter van Peeter Jan Adriaen Peeter Jan Driessen en Heijlken, betreft kwestie over de afhandeling van de nalatenschap van de moeder van Marijken, 1638-1640.

2455. Jonker Johan van den Abele contra Bartholomeus Jan Joachims, 1645.

2480af. Jonker Johan Abeelen contra Jan Adriaen Wouters Langhens, betreft betaling van chirurgijnskosten voortvloeiend uit het aanbrengen van verwondingen aan Peter Jan Peeters de Bont, 1645, 1647-1648.

2486. Adriaen Matheus Bacx contra jonker Jan van den Abeelen, betreft betaling van een brandewijnketel en ander koperwerk, 1646.

2488. Jonker Johan van den Abelen contra Jan Adriaen Wouters, betreft een haaflijk gericht, 1646.

2568. Jonker Johan Abelen contra Sebastiaen Reijnen, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1648.

- Jonker Johan Abelen contra Jan Jacops den Bueter, betreft betaling van geneeskosten, 1648.

2589a. Jonker Johan Abelen contra Jan Adriaen Peeter Jan Dirickssoon, alias Lap, betreft betaling van chirurgijnskosten en een daaruit voortvloeiend haaflijk gericht, 1648-1649.

2615. Jonker Jan van den Abeelen contra Jan Adriaen Jan Wouters, 1649.

2621c. Jonker Jan van Abeelen contra Wouter Anthonis Beris, betreft betaling van chirurgijnskosten , voortvloeiend uit het aanbrengen van verwondingen aan de zoon van Peeter Leemans, (1649).

2712. Jonker Jan van den Abelen contra Jan Peter Adriaen Goijaerts, 1651.

2780. Jonker Jan van Abelen, chirurgijn, contra Niclaes Jaspers, 1652.

2850. Peter Janssen van den Dries contra jonker Jan van Abelen, 1653.

2866. Jonker Johan van den Abelen contra Adriaen den Timmerman, 1654.

2872h. Jonker Jan van den Abelen contra Adriaen Daniel Sebastiaens, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van heelmeesterkosten, 1653-1654.

2873. Jonker Jan van den Abelen contra Jan Ni(e)lis, betreft kwestie over het huren van een kamer, 1653-1654.

2873f. Jonkheer Jan van den Abeelen, als man van Marie, voordochter van Peter van den Dries, contra Nelleken Claessen, weduwe van Peter Janssoon van den Dries, betreft kwestie over de nalatenschap van de ouders van Peter Janssoon van den Dries, 1653-1656.

2954. Jonker Johan van Abeelen contra Michiel de Bode, 1655.

3024. Adriaen Janssen Kerssen contra Joost Janssen de Cuijper, 1656.

- Charles de Roij contra Daniel Sebastiaen Daniels, (1656).

3025. Jonker Johan van den Abeelen contra Nelleken Claessoon, weduwe van Peter Janssen van den Driesch, betreft betaling van een schuld, teruggave van twee gekapte essenbomen en van diverse goederen en betaling van huishuur, 1656.

3189j. Jonker Van den Abeelen, chirurgijn, contra de weduwe van Gijsbert Spijckers, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1658-1659.

3194. Jonker Johan van den Abeelen contra Willem Hendricx van Pelt, als borg van Laureijs Schilders, 1659.

3241e. Jonker Johan Abeelen, chirurgijn, contra Thomas Schilders te Hilvarenbeek en zijn borg Willem Henrickss. van Pelt, betreft betaling van heelmeesterkosten, 1659.

3337. Jonker Johan Abeelen contra Jan Aertssen, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van heelmeesterloon en medicamenten, 1661.

3339. Jonkheer Jan van de Abeele, chirurgijn, contra Jan Cornelis Geerit Lauwereijssen, alias Doosen, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1661.

3347. Jonkheer Johan van de Abeele contra Goijaert Janssen van Sommeren, betreft betaling van heelmeesterloon, 1661.

3384. Jonker Johan van Abeelen contra Thomas Schilders en zijn borg Willem van Pelt, 1661.

3445. Jonker Johan van den Abeele, chirurgijn, contra Jenneken, weduwe van Nicolaes Hendricx de Crom, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1661.

3537. Jonker Johan van de Abelen contra Goijaert Vesters, voorzoon van de vrouw van Jan de Ruijter, betreft betaling van heelmeesterloon en de kosten van inwoning, 1662.

3650. Peter van Gils, secretaris te Tilburg, als “directeur” van de nagelaten boedel van Jan Adriaen Somers, alias Fock, contra de weduwe van jonker Johan van de Abeelen, betreft betaling van een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van vlees, 1663.

Bosch Protocol (inv no 1563 fol 410r dd x-4-1644) Jonker Johan van Abele, als wettig man van Maria dr Pieter Jan van Dries verkoopt aan Jannes Franchoijs van Oirschot een jaarrente van Cfl 6:10:0 uit onderpand tot Tilburg: de helft van een huis met hof en bogaard in Nijeulant (enerzijds de gemene straat anderzijds kinderen Peter Wouter Franssen, verder Wouter B… ). Af te kopen met Cfl 125.

NA Tilburg 13-I: 105v (27-4-1645) Peter Jans van den Dries, aan Jonker Johan van den Abelen, huis in Nieuwland met gebruik van put verhuurd voor 8 gulden per jaar; verlengd tot 1647.

NA Tilburg 18:4 (5-2-1656) Twee schepenen van Goirle verklaren dat Andries Mercelissen tot zijn vele jaren, tot zijn sterfdag, een ‘debiel persoon’, zeer kortborstig, kon zijn kost ook niet verdienen. Joncker Johan vanden Abeele, gezworen chirurgijn, verklaart Mercelissen van zijn kortborstigheid gecureerd te hebben, ook genezen van een slag die hij op het hoofd had gekregen, dat hij Mercelissens lichaam na diens dood heeft gevisiteerd zonder iets fouts aan te treffen anders dan dat de rechteroorlel iets was losgescheurd, maar dat hij aan kortborstogheid moet zijn overleden.

NA Tilburg 18:2 (18-1-1656) Johan verklaart voor Cornelis van Meerburgh dat hij met Laureijs Wijtens, ook chirurg, heeft genezen en gecureerd van een accident aan de arm ene Harrij Gijsels, koopman, voor 60 pond (?), dat hij niet heeft kunnen vaststellen met welk instrument de wond was toegebracht, maar dat hij vermoedt dat het een snijdend instrument was.

NA Tilburg 19:20 (19-9-1657) Jan Servaasen, ca. 31 jaar, verklaart voor Jonker Johan etc., dat de zoon van Aert Pieters van den Hout was gequetst, en dat hij bij de behandeling heeft toegekeken.

NA Tilburg 19:19v (30-7-1657) Jan Willemsen de Wijs (ca. 73 jaar), verklaart voor Joncker Jan etc., dat het huis in de Bonensatende (?) door Mr Pieter Thielemans van Lambert Adriaan Piter Andriessen gehuurd werd, wat hij weet omdat Pieter getrouwd was met zijn (de Wijs’) zuster en het hem herhaaldelijk gezegd heeft.

NA Tilburg 19?:19 (8-11-1656) Pieter Thielmans verklaart voor Johan etc. dat hij dat huis (waar Abeelen nu woont) inderdaad verschillende jaren heeft gehuurd.

NA Tilburg 19?:19v (gedateerd 1656) Pieter Hendriks, oud ca, 78, Pauwel Denis Joosten, oud ca. 90 jaar, beiden ingezetenen, verklaren dat Jonker Johan van den Abeele is en wordt gehouden ‘voor een goed edelman buijten alle reprochen, sijnde en werdende gehouden bij al de werelt voor den expertsten chirurg alhier tot Tilburg ende elders hieromtrent’, altijd door drossaard en schepenen wordt gebruikt; drie patiënten met dodelijke kwetsuren genoemd die hij genas; etc. etc.

NA Tilburg 19:57v (19-1-1657) Joncker Johan van den Abeelen, oud ca. 57 jaar, verklaart voor Cornelis van Meerbergh Jr over Harrij Gijsels ook diens gebroken vingers gezet te hebben, dat Gijsels zich echter niet an doktersvoorschrift hield en daardoor onvolledig gebruik van zijn hand houdt, en dat het niet zijn (Johans) schuld is.

NA Tilburg 21:25 (27-3-1660) Goijaert Vastraet volmacht aan Joncker Johan etc., om betaling te eisen voor alle kosten, smarten, pijn etc van Vastraet door een zwerende wond aan een slagader, van Nicolaes Jan Reijnen voor de dingbank van Enschot.

NA Tilburg 21:30 (26-7-1660) Joncker Johan etc. voor Anneke Anthonis weduwe Peeter Segers wonende tot Rheijdt (?) dingbank van Dilsen (Pilsen?), verklaart wijlen Peeter Segers behandeld te hebben aan een naar verluid zelf toegebrachte buikwond ‘door een stercke immaginatie ende fantasije’; dat hij zich voor de mensen verborg, en roep dat de schout van Gils hem voor zijn misdaden zou vierendelen en daarna weer door vier paarden uiteen zou laten trekken, en dat hij zich niet kon voorstellen die pijn te kunnen doorstaan; de inbeelding moet hem ertoe gebracht hebben zich zijn wond toe te brengen.

NA Tilburg 22:20 (8-4-1662) testament van jonker Jan en zijn vrouw Marie Peter Janssen van den Dries op de langstlevende; de overlevende zal de kinderen verzorgen tot de jongste 18 wordt.

NA Tilburg 24:15 (1656) Heilwich Pauwels weduwe Peter van den Dries aan Johan van den Abeele, transport onroerend goed (half leesbaar).

NA Tilburg 34:33 (14-10-1656) - onleesbare copie.

RA Tilburg 360:314b (11-4-1646) Joncker Johan van den Abele ‘Inden lande van Waes’, gezworen chirurgijn, volmacht (? Moeilijk leesbaar)

RA Tilburg 362:109v (19-11-1649) Cornelis Jans van Gorp betaalt Jonker Johan etc, 50 gulden voor behandeling van een hoofdwond.

RA Tilburg 371:8r (9-1-1670) Jan Nielis, man van Heilwich, nadochter van wijlen Peter van den Dries en Petronella Niclaessen, versus de kinderen van Jonker Johan van den Abeele en Maria voordochter van Peter van den Dries, akkoord om aan processen een einde te maken rond de nalatenschap van hun groot- en oudgrootvader (eerste vonnis in 1606), i.h.b. een huis aan Nieuwlant, en land in de Baronie van Breda: alles verkopen, en Heilwich krijgt daaruit 120 gulden, de rest gaat naar de kinderen van Johan.


Huwt Tilburg RK 20-1-1638

3.203   Marijken Peter Jan van den DRIES

FamilienaamIndex 3.203Vader 6.406Moeder 6.407

Geboren Tilburg dRK 5-6-1615 (getuigen Jan Henricx, Maria Peters)
Overleden Tilburg b5-11-1669

De weduwe van Joncker Johan Abelen uijt Nieulant, drie uur overluid met de grote klok. Volgens ISIS overleden aan de pest, echter dit wordt niet in NG doodboek genoemd.

Kinderen

 1. Jonkheer Laurens van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 3 mei 1639 (getuigen Peter Simons, Neeltje Peters), overleden omstreeks 1673, trouwt te Tilburg voor schepenen op 29 mei 1669 Digna dochter van Adriaan Cornelis Michiels, weduwe van Anthony Cottelaers, geboren te Tilburg.
 2. In 1669 wordt vermeld dat jonker Laurens, jongeman, dan 25 jaa r oud is en te Tilburg woont in het Nieuwland. Hij wordt bij zijn huwelijk geassisteerd door zijn moeder. Zijn echtgenote woont daar ook en wordt bijgestaan door haar vader. Op 2 december 1694 verschijnen voor notaris Cornelis Cloostermans te Tilburg: Willem van den Kuris, 50 jaar, wonend te Tilburg aan Stockhasselt, en Jan Jans van den Abeelen, 47 jaar oud, ook aldaar wonend, aan het Herincxeynt. Ten behoeve van Coenraert van Amelongen verklaren deze omen, dat Jan zoon van Laureis van Abeelen en Dingena Cornelissen binnen deze heerlijkheid is geboren uit een wettig huwelijk. Hij is nu ongeveer 23 jaar en woont al vanaf zijn tweede jaar bij Willem van den Kuris, daar zijn vader toen gestorven was en zijn moeder van geen vermogen was. Doch nu komt het belangrijkste deel van de verklaring: deze vader was geboren uit een adelijcken geslaghte, familie of afcomste volgens de documenten die zij nog altijd bewaren met het adelijck wapen van dien. Opmerkelijk is dat deze oom Jan Jans van (den) Abeelen zich geen jonker noemt. Mogelijk vererfde de titel enkel op de oudste zoon? Deze Jan kon opmerkelijk genoeg ook niet schrijven. Hij tekende de akte met een kruisje.

  Kinderen
  1. Jan Laurens van den Abeelen, gedoopt te Tilburg rk op 5 maart 1671, overleden na 1694.
  2. Maria, gedoopt te Tilburg rk op 5 maart 1671, evenals haar broer.
 3. Jan Jan van (den) Abeelen, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1640 (geen doopgetuigen vermeld), trouwt te Tilburg voor schepenen op 30 november 1685 Elisabeth Pauwels Denis Joosten, geboren te Tilburg in 1661. Ondanks dat Jan zichzelf in 1694 eerst 47 jaar oud noemt, zal hier toch deze Jan bedoeld moeten zijn. Bij zijn huwelijk wordt zijn leeftijd niet genoemd, hij wordt daar wel aangeduid als geboren te Tilburg. Hij woont dan aan de Berckdijck. Zijn bruid woont aldaar aan het Nieuwland.
 4. Kinderen
  1. Jan Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 29 augustus 1686.
  2. Paulus Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 26 februari 1688.
  3. Laurens Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 28 mei 1690, in 1719 wonend aldaar aan het Harincx-eynde, overleden te Tilburg op 9 april 1729, trouwt te Tilburg voor schepenen op 1 1 juli 1719 Elisabeth de Beer, weduwe van Willem Kennis, geboren te Tilburg. Heeft een kind: Jan Laurens van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 13 augustus 1719.
  4. Elisabeth, gedoopt te Tilburg op 5 april 1693.
 5. Helena, gedoopt te Tilburg op 27 december 1641 (getuigen: Jan Cornelis en N., loco Adriaentje Huijben), zal heel jong overleden zijn.
 6. Heylwich (Helena?), gedoopt (volgens BL) te Alphen op 7 april 1642 (getuige Anneke Ariaenen, ouders Jan van Abeelen en Maria), zal overleden zijn na 1670. NB: twee kinderen in vier maanden tijd, de tweede in een andere plaats, is wat veel van het goede. Ik vond als doopdatum (BL 1988) ook Tilburg, 7-2-1642, maar op die datum geen doop. In Alphen niet aangetroffen. Cum grano salis dus.
 7. Jenneken Zie 1.601
 8. Aart Jan van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 25 maart 1647 (getuigen Peeter Janssen en Maike van de Merenberch), overleden voor 1670.
 9. Elisabetha, gedoopt te Tilburg op 9 juni 1649 (doopgetuige Petronella Peters), overleden voor 1670.
 10. Catarina, gedoopt te Tilburg op 19 september 1651 (getuigen Augustinus van Dijck i.p.v. Jan Nilis, Heijlken Nilis i.p.v. Catlijn van den Abeele), trouwt te Tilburg rk op 18 november 1672 Willem Corsten van de Curis, geboren omstreeks 1644, overleden voor 1699; hertrouwt te Tilburg voor de dominee op 2 mei 1700 Gerit Claas Gijsberts weduwnaar van Jenneke Jan Adriaanse, geboren te Tilburg. Bij het aangaan van haar tweede huwelijk is Catelijn al meer dan een jaar weduwe. Ze woont aan de Stoekhasselt, haar man woont dan aan de Heykant.
 11. Peter Jan van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 23 mei 1655 (getuigen Cornelis Jansen van Merenberg, Dingen van Oeckel) , overleden voor 1670. Voordat de hiervoor reeds besproken akten uit 1670 gevonden waren, bestond de mogelijkheid, die Van Dijk ook aanneemt, dat deze Peter stamvader werd van een meerdere nakomelingen, onder meer te Tilburg. Op grond van de vermelding van alle in leven zijnde kinderen van jonker Johan van den Abeelen in 1670 meen ik te mogen concluderen, dat Peter toen reeds overleden moest zijn. Zie verder onder FA.
 12. Maria, gedoopt te Tilburg op 24 april 1658 (getuige Iken Jan Faes i.p.v. Elizabeth van Abeelen), overleden voor 1670.

TerugBegin van generatie


3.208   Guillielmus Jan BEERIS

FamilienaamIndex 3.208Vader 6.416Moeder 6.417

Geboren Tilburg dRK 28-3-1615
Overleden Tilburg bHeijken 17-8-1662

Alias Graeff of Graff. Doopgetuigen Peter Beris, Margrietken Antonis. Roepnaam Willem Jan(s). Kwartieren gebaseerd op collectie Van Dijk, GA Tilburg. Bronnen: R 370:39v (1668), 381:334 (1689). Grotendeels geverifieerd en correct bevonden.


Huwt (1)

Maria N.

Index

Overleden na 1644


Huwt (2) Tilburg RK 5-5-1646

3.209   Nicolaa Adriaen Niclaes MARCELIS

FamilienaamIndex 3.209Vader 6.418Moeder 6.419

Geboren Tilburg dRK 3-8-1614
Overleden Tilburg ca. 1656

Roepnaam (bij huwelijk) Claeske


Huwt (3) ca. 1658

Anna GIJSBERTS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1667


Buitenechtelijke relatie (1) in 1657 met

Peter Jan NOTEN

FamilienaamIndex

Kinderen (Beeris)

 1. Christianus (dRK 7-2-1644), doopgetuige Neltje Adriaensen; huwt Maria Jan Peter Wagemakers; vermeld als Corstiaen ca. 1667
 2. Kinderen
  1. Margarita (dRK Tilburg 28-6-1675)
  2. Wilhelmus (dRK Tilburg 23-11-1679)
  3. Joanna (dRK Tilburg 24-1-1683)
 3. Adrianus (dRK Tilburg 27-7-1647), doopgetuigen Henricus Joosten en Maria Jan Beris; huwt Anna Goijaert Thomas de Beir (hij is getuige huwelijk Mathijs in 1677)
 4. Joannes (dRK Tilburg 16-1-1649 +voor 1656), doopgetuigen Hendrick Adriaens en Mecheltje Cornelis
 5. Mathijs Zie 1.604
 6. Joannes (*Tilburg dRK 18-9-1656), getuige Lijsken Cornelis
 7. Claesken (*Tilburg dRK 4-2-1659), tweeling, getuige Jenneken Wilbrorts voor Margriet Gijsberts; een van de tweeling werd begraven 27-2-1659
 8. Mechtildis (*Tilburg dRK 4-2-1659), tweeling, getuige Maiken Heijligers voor Perijn Peeters; een van de tweeling werd begraven 27-2-1659
 9. Anna (dRK Tilburg 30-10-1650), getuige Lijsken Cornelis Wouters (hypothetisch: de vader is Willem Jan Beris, de moeder heet Maiken - een verschrijving?)

Kinderen (Noten)

 1. N., bastaard, geboren Tilburg 29-3-1657, twee maanden na Anna’s huwelijk met Willem (Criminele processen Tilburg 1657).

TerugBegin van generatie


3.210   Cornelius Adriaenssen VERSCHUEREN

FamilienaamIndex 3.210 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg na mei 1682

Niet verwarren met deze Cornelis Adriaen Verschueren: (ONA Tilburg inv no 60 fol 155r dd 11-7-1690) Mr Jacobus van der Meulen, advocaat, constitueert zich tot contraborg voor de weduwe en kinderen van Gijsbert Verschueren, in de lopende zaken tegen Cornelis Adriaen Verschueren voor gerecht en dingbank van Poppel in Spaans Brabant, om betaling af te dwingen van twee obligaties groot resp. fl 200 en fl 60. De weduwe werd in Poppel vertegenwoordigd door Mr Willem Sebastiaansen Hooghenhuijsen, die borg stond voor de gerechtskosten. Borg voor Van der Meulen zijn, met al hun goed, Cornelis, Peter en Wouter, broers, zonen van Gijsbert Verschueren, ook voor de afwezige twee erfgenamen van hun vader. NB: Deze Cornelis is geboren in Poppel 1652 als zoon van Adriaen Peter Verschueren en Elisabeth Sebastiani; hij kocht in 1680 de herberg De Drie Swaenen (voorheen De Swaen) van zijn schoonfamilie, zijn broers en zusters waren (in 1669) Cornelis, Bastiaen en Mr Johan Verschueren (chirurgijn in Oosterhout) en Engelken, vrouw van Mr Johan Cleurquin.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 068r dd 31-3-1662) Peeter Everts van Eeten voor Cathelijn Adriaen Jacobs weduwe Laureijs Janssen Visscher met gekozen voogd Peeter Smits, medeschepen in Alffen, volgens procuratie gepasseert voor schepenen tot Alffen 7-1-1662, verkoopt aan Cornelis Adriaenssen Verschueren een huys metten hove en erve, 15 r. tot Alffen in de Santstraete; oost en zuid erffg wijlen Sebastiaen de Canter; west sHeeren straete; noord erffg Cornelis Claes Henricx de Weert.

Archief Schepenbank Alphen en Chaam, Losse minuten van allerlei akten (inv.no 106 f. 197 dd 4-3-1669) Accoort tussen Maeijken Henrick Goossens weduwe Jacob Cornelis Claesen geass: met Cornelis &schueren haar bruidegom ter eenre en Adriaen Cornelis Claesen als voogt en Cornelis Jan Henrick Wolffs als toesiender van de twee onm. kinderen van wijlen Jacob Cornelis Claesen d.m.a. is Maeijken Henrick Goossens tegenwoordige bruijt ter ander zijde; goederen achtergelaten bij wijlen Willemken Eevert Geraerts bij Cornelis &schueren haeren man.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 214v dd 24-3-1670) Lauwerijs Peeter Lauwerijssen op last van Cornelis Verschuren, en Bartholomeeus Evaerts als vgd en Willem Jan Valentijns als toez van de 4 onm kindr van Verschuren, daer moeder aff was Willemken Evaerts, bij namen deselve kindr Catelijn, Evert, Adriaentjen en Geerit, volgens procuratie gepasseert voor schepenen in Alphen op den 1670/03/22, hebben getransporteert aen Cornelis Jan Cornelissen huys, hoff en erve, int geheel 15 r onder Alphen omtrent de kercke in de Santstrate; oost en zuid Cornelis de Canter erffg; west sHeeren strate; noord Mattijs Medegaels.


Huwt (1) voor 1648

3.211   Wilhelma Everts GEERTSSEN

FamilienaamIndex 3.211Vader 6.422Moeder 6.423

Gedoopt RK Alpen en Riel 7-4-1630 (testes Cornelius Laureijssen, Theodora Dircksen)
Overleden voor 4-3-1669


Huwt (2) 1669

Maeijken Henrick GOOSSENS

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Jacob Cornelis CLAESSEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 4-3-1669

Uit dit huwelijk twee in 1669 nog onmondige kinderen.

Kinderen

 1. Adriana Cornelis Verschueren Zie 1.605
 2. Catalijn (dRK Alphen en Riel 12-8-1648 +Tilburg b4-11-1706) huwt (1) voor 1689 Claes Willem de Bont; huwt (2) Tilburg NG 18-9-1695 Hendrick Jan Paulus (+voor 1706). Zij woont dan Oerle/Tilburg.
 3. Evert Cornelis Verschueren (dRK Alphen en Riel 27-6-1651 +Tilburg b21-6-1715) huwt Tilburg NG 2-3-1681 Maria Jan Gielen +Tilburg b7-8-1728)
 4. Gerrit Cornelis Verschueren (dRK Alphen en Riel 5-5-1659) huwt Tilburg NG 17-5-1682 Maria Herman van Heijst. Hij woont dan Hasselt in Tilburg, zijn vader getuigt.

TerugBegin van generatie


3.212   Adrianus Cornelis SMITS

FamilienaamIndex 3.212Vader 6.424Moeder 6.425

Overleden na 1658, voor 14-8-1662

Burgemeester van Quaelborch en Boschoven onder Alphen (1653-4) tegen een prijs van Car. 100.-.-

Archief van de Schepenbank Alphen en Chaam, Losse minuten van allerlei akten (inv.no 106 f. 85 dd 5-5-1650) Accoort, bij uitkoop tussen Jan Peters van Raeck ter eenre en Adriaen Cornelis Jan Smidts als voogt en Michiel Peters van Raeck als toesiender vande twee onbeiaerde soonen wijlen Lesken Adriaen Jan Luijers d.v.a. is Jan Peters van Raeck voorss: ter andere zijde.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 328v dd 28-4- 1653) Aenneminge vant bedienen van het borgemeester ampt dat Adriaen Cornelis Smidts vande kijnderen van Wouter Adriaensen als gecoren borgemeester heeft aengenomen te bedienen. Andries en Peeter Wouter Adriaensen ende verclaerden dat sij hebben aenbesteet het borgemeester ampt over de gehuchte vander Over Quaelborch en Boschoven, bij den heere schout schepenen ende commersetteren van Alphen hennen broeder Jacop voor hen gelijck huijs daer toe genomen voorden jaere begonste den eerste april 1653 en eijndende ultima martij 1654 en dat aen Adriaen Cornelis Smidts den selve alhier present sijnde en de aenbestedinge accepterende, waarvoor de voors: comparanten aenden voorschreven Adriaen Smidts gelooft hebben te geven de somme van 100 carolus guldens eens en geloven de selve te betaelen in twee termijnen.

ONA Alphen (inv no inv 7 fol 363 dd 28-10-1654) Lenaert Claes Laureijssen verhuurt aan Jan Cornelis Adriaen Lieven zijn hofstede onder Ghilze op het Raeckeinde, nu in gebruim bij Adriaen Cornelis Jansen te Chaam.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 079r dd 14-8-1662) Jan Cornelis Smits verkoopt aan Anneken Adriaen Luyens, weduwe wijlen Adriaen Cornelis Smits, met haeren sone Geerit Adriaen Cornelis Smits, de helft van een acker, int geheel 330 r, ten uyteijnde toe te extenderen ut supra ( R774, fol 078v/079r ).

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 416v dd 18-2-1656) Opdracht van ontrent vijff loepensaet ackerlandts die doenden ende overgevende is Peeter Hendrick vanden Ruel vuijten naeme van Mathijs Peeter Mathijsen als sijnen vercooren voocht in desen ende dat aen ende ten behoeve van Adriaen Cornelis Matheusen ende Adriaen Cornelis Smidts. Peeter Hendrickx vanden Ruel vuijten naeme en van wegen Mathijs Peeter Mathijsen, door sijnen ouderdom en sijnen impotentie sijnen vercooren voocht in desen en hem daer voor sterck mackende en heeft in des voors: Mathijs Peeters naem opgedragen aen en t.b.v. Adriaen Cornelis Mathijsen en Adriaen Cornelis Smidts vijf lopensaet landts gelegen alhier tot Alphen inde Quaelborchsen acker genaempt den Verren ofte den Patacker (…)


Huwt voor 1639

3.213   Anna Adriaen Jan LUIJENS

FamilienaamIndex 3.213Vader 6.426Moeder 6.427

Kinderen

 1. Cornelis (dRK Alphen 20-1-1639)
 2. Joanna (dRK Alphen 4-10-1640)
 3. Adriana (dRK Alphen 10-11-1641), vader F/Signarij
 4. Joannes (dRK Alphen 29-3-1643)
 5. Gerardus Zie 1.606

TerugBegin van generatie


3.214   Joannes Joannes Cornelis Simons KIN

FamilienaamIndex 3.214Vader 6.428Moeder 6.429

Overleden Chaam b16-6-1655

Schepen van Chaam (1620, 1626-8, 1631-2, 1641). Volledig patroniem o.a. vermeld in 1628; alias Kinnen.

Mogelijk de vader: ORA Alphen en Chaam (vestbrieven 3-12-1560 fol 128v) Willem Gherit Godertszone en zijn huysfrou Barbare Noyt Willem Bollaertsdr, verkoop aan Joost Lenaert Jan Lenaertszone (…) te vrijen met 10 vertel rogs in verscheijden parcheelen.

ORA Alphen en Chaam (vestbrieven dd 7-9-1535 fol 114v) Geregistreerde Willem Adriaen Godertsz te Poppel, verkoop aan Adriaen Janssen van de Nuweleijnde

ORA Chaam (R771, folio: 029r/029v dd 5-1-1618) Adriaen Godert Geerit Jacopssone voor zichzelf en ook als oom en vgd, en Adriaen Jan Kiebooms als toez van Anneken (niet ingevuld), daer moeder aff was Maeyken Govert Geerit Jacopsdr, Peeter Janssen, alias Compeer, als man en vgd van Anneken Govert Geerit Jacopsdr, Geerit Anthonis Bolders als man en vgd van Marie Govert Geerit Jacopsdr; Peeter Anthonis Wiltens van den Houtgoir daer moeder aff was Adriaentken Govert Jacopsdr, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmonssone A. huys en erve, 5/4 bdr. B. stuck lants, 2 bdr. C. stuck heijvelts, 2 bdr; A. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Gheerits; voorts omgaens sHeeren vroente. B. daer omtrent in de Corenmaeye; oost Geerit Steven Wouters erffg; zuid Peeter Cornelis Wouters; west Peeter Anthonis Wiltens erffg; noord sHeeren vroente. C. in de Lange Heijvelden oft Langen Gracht; oost Adriaen Jan Kiebooms; zuid Matheeus Jan Matheeus; west Henrick Adriaenssen van Ghilse ende sijne consorten; noord sHeeren vroente.(…)

ORA Chaam (R771, folio: 032v/033r dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Jan Andries Janssen Schram en diens vrouw Sijken Jan Cornelis Meeusdr A. huys en erve, 5/4 bdr. B. stuck lants, 1 bdr. de Corenmaeye, A. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Gheerits; voorts omgaens sHeeren vroente. B. daer omtrent; oost Gheerit Steven Aerts erffg; zuid Peeter Cornelis Wouters; west van dit vercofte lant gescheiden en alnu door de verkoper vercoft aen Cornelis Andries Janssen Schram; noord sHeeren vroente. (…)

ORA Chaam (R771, folio: 033r dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Cornelis Andries Janssen alias Schram, en diens huysfrouw Adriane Aert Cornelis Michielsdr een stuck lants, 1 bdr, de Corenmade, tot Chaem opt Houtgoir; oost metten halven trempt ende ‘t halff vekengat tot dit vercofte landt behoorende en hiervan gescheiden en alnu ook vercoft aen Jan Andries Jan Schram ( R771, fol 032v/033r ); zuid Cornelis Peeters Wouters; west Anthonis Peeters en Cornelis Willems; noord sHeeren vroente.(…)

ORA Chaam (R771, folio: 033r/033v dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Commer Henrick Cornelissone een stuck heijvelts, 2 bdr in de Lange Heijvelden aen den Langen gracht; oost Adriaen Jan Kiebooms; zuid Matheeus Jan Matheeussen; west Henrick Adriaen van Ghilse; noord sHeeren vroente.

ORA Chaam (R771, folio: 033v dd 16-3-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Christiaen Adriaen Claes Stevenssone een stuck beemden, 1 bdr, tot Chaem in de Withagen; oost Jan Jan Willem Sprangers; zuid Severijn Janssen; west Niclaes Jan Waegemaeckers erffg; noord Peeter Anthonis Lenaerts.

ORA Chaam (R771, folio: 060v/061r dd 7-11-1620) Jan Jan Cornelis Sijmonsz is schuldig aan Jan Henrick Wilsz borger der stadt van Breda 380 rijnsgld ter saecke van gelevert mout als andere waeren ende geleende gelde van partij 2.1 gecoft, te betaelen sonder intrest te Paesschen 1621. Wanneer dan niet betaalt is, dan zal intrest van 6 procent gerekend worden. Onderpand is stede, tot Chaem int Dorp; oost Laureijs van den Bleeck erffg en Jan Adriaenssen van Ghils; zuid sHeeren straete; west voirs Jan Adriaenssen en Severijn Janssen; noord de Abt van Tongerloo. (Marge:) Jacobmijntken Sibs, wed wijlen Jan Henrick Wils, met Mr Augustijn Borremans als gecooren vgd, heeft verklaard dat Jan Jan Cornelis Sijmonsz de schuld voldaan heeft, d.d. 1636/11/20.

ORA Chaam (R771, folio: 061r/061v dd 17-11-1620) Laureijs Geerits van den Bleecksone, zijn dochter Maeyken Laureijs Geerits van den Bleeckdr, Anthonis Jan Adriaenssen, man en vgd; Adriaen Willem Henricx van den Kieboom als vgd van Adriaenken ende Anneken (omtrent 25 jaren), dochters van Laureijs, verkopen aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck heijvelts, 300 r., hen bij den voirs Laureijs voor haer vercooperen moederlijcke goeden bewesen; tot Chaem opten Mijsberch; oost Anneken Laureijs Geeryts; zuid Jan Adriaen Jan Dielis; west de koper; noord het Godtshuys van Tongerloo.

ORA Chaam (inventarisnummer 771, blad 122v, 21-4-1626) Adriaen Cornelis Janssone [minderjarig, MW], met gecoren vgd Franchoys Cornelis Stouts, heeft vercoft aen Jan Cornelis Sijmonsz ons mede schepen, en diens huysfrouwe Josyna Godert Willemsdr, huis en erf groot omtrent 2 buunder in Chaam op Mijsberch (O en N ‘s heeren vroente? Z Franchoys Cornelis Stouts N Adriaen Anthonis Goossens). Te vrijen met 30 st ter quijtinge en met gerechten Heeren chijns.

ORA Chaam (R771, folio: 125r dd 21-7-1626) Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Adriaen Christiaen Claesz een stuck erffs onder lant en weijde, 300 r. d’ Eensel tot Chaem aen de Heijsijde; oost de koper; zuid Adriaen Jan Wilborts; west Adriaen Anthonis Mathijssen; noord de Prelaet van Tongerloo.

ORA Chaam (R771, folio: 135r dd 2-3-1627) Gregorius Conincx als gemechtich van Maria Maesdr en Dyrck Mijsz, man en vgd volgens procuratie voor J. van Huffel als openbaer notaris binnen Antwerpen gepasseert d.d. 1627/02/26, heeft vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons een stuck beemden, 1/2 bdr. tot Chaem op Dassemis; oost Jan Marten Henricx erffg; zuid sHeeren vroente; west (niet ingevuld); noord Jacop Henricx van den Kieboom erffg.

ORA Chaam (R771, folio: 140v dd 21-5-1627) Margriete weduwe Jan Peeter Jan Matheeusz met voogd Peeter Jan Matheeussone, verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonssone de helft van stede, huysinge, schuere, hovinge, kooye en erve onder landt, weijde en heijde, int geheel 6 1/2 bdr. ongedeelt tot Chaem opten Mijsberch; oost Anthonis Goossens erffg; zuid sHeeren vroente; west Jan Peeters van Couweler erffg; noord Thomas Joost Maes erffg. De wederhelft van het goed behoort de erffg van Adriaen Geerits van Sundert. Te vrijen met de helft van 6 veertel rogs en van 2 veertel boeckweijts die de verkoper daerop is heffende, ende naer heur door te lossen sullen sijn met 200 rijnsgld eens. Noch met de helft van 11 rijnsgld en 5 st de erffg van Mr Henrick van Ghilse. Noch met 4 rijnsgld Mr Frederick van de Mije doctor. Noch met 23 st der Taefele sHeijlich Geests tot Chaem. Dan noch met 15 st der kercke tot Chaem.\

ORA Chaam (R771, folio: 143r/143v dd 25-8-1627) Anthonis Merchelis Mathijssone verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz twee stucken erffs, tesamen 1 1/2 bdr., den Rietacker & den Biesacker, aen malcanderen onder Chaem opten Lengen Leguuyt; oost Cornelis Joost Maes erffg; zuid de verkoper; west Peeter Peeter Wijnant Michielssen erffg; noord Ghoris Henrick Schoenmaeckers.

ORA Chaam (R771, folio: 157r/157v dd 8-5-1628) Andries Janssen alias Gram verkoopt aan Thomas Henricx van Ghilse en Jan Cornelis Sijmons twee stucken dries, tesamen 900 r. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Geerits; voorts omgaens sHeeren vroente. Te vrijen met 9 loopen rogs de erffg van Adriaen Wouters. Met noch 2 loopen rogs aen (niet ingevuld). Met noch 2 veertelen rogs Jan Adriaen Wouters erffg tot Meerl. Met noch 2 rijnsgld de erffg van Mr Godtschalck van Ghilse.

ORA Chaam (R771, folio: 160r/160v dd 27-6-1628) de broers Wouter Peeter Cornelis Woutersz, Claes Peeter Cornelis Woutersz, Jacop Peeter Cornelis Woutersz, zonen van wijlen Peeter Cornelis Wouters; Maeyken Laureijs Peetersdr met man en vgd Bastiaen Mathijssen van der Aa; Adriaen Adriaen Peetersz; Maeyken des voirs Adriaen Peetersdr met man en vgd Marchelis Janssen; en Janneken desselven Adriaen Peetersdr met man en vgd Jan Janssen, hebben samentlijck vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons en Thomas Henrick Thomasz een stede, huysinghe, schuere, koye, hovinge en erve metten dries daeraen liggende, 5 1/2 bdr tot Chaem opte Hooge Legge; oost sHeeren strate; zuid Cornelis Boenders erffg; west Henrick Adriaenssen van Ghils erffg; noord Adriaen Anthonis Goossens erffg. Te vrijen met 10 veertelen, 2 loopen en 4 potkannen rogs in verscheijden parthijen. Met noch 2 rijnsgld en 10 st Philips Brocken. Met noch 20 st der kercke tot Chaem.

ORA Chaam (R771, folio: 165r/165v dd 7-11-1628) Anneken Jacop Cornelis Martensdr met Laureijs Mathijs Laureijssen, man en vgd en zus Cornelia Jacop Cornelis Mertensdr de laatste met gecoren vgd Adriaen Jan Joosten; Jan Jan Jacops voor zichzelf en als vgd van de weeskindr wijlen Peeter Jan Jacops, zijn broer, allen tesamen voor een helft; en voor de andere helft: Jan Wouter Vermeulen voor zichzelf en namens Cornelis, Wouter en Remeijs, zijn broers, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons een stuck beemden, 5/4 bdr tot Chaem bij de kercke; oost erffg van Mr Thomas Maes; zuid den Langenbeemt; west Adriaen Henricx van Ghilse erffg, genaemt de Leege Swaluwe; noord voirs Mr Thomas Maes en Adriaen Henricx van Ghilse erffg. Te vrijen met 30 loopen rogs Onser Liever Vrouwen altaer prime fundationis in de kercke van Alffen. Gevest Adriaen Christiaen Claessen tot behoeff van de cooper.

ORA Chaam (R771, folio: 218r/218v dd 11-3-1631) Jan Jan Cornelis Sijmons verkoopt aan Jacop Peeter Wijnantsz een stuck heijvelts, 1 bdr het Biesheijvelt tot Chaem op de Leege Leg; oost Cornelis Joos Maes erffg; zuid en west de verkoper; noord Willem Adriaen Henricx weeskind.

ORA Chaam (R771, folio: 220r/220v dd 29-3-1631) Jan Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Jacop Andries Janssone een stuck erfs onder landt, weijde ende heijde, 2 bdr tot Chaem aen de Mijsberch; oost en noord sHeeren vroente; zuid Franchoys Cornelis Stouts kindr; west de koper.

ORA Chaam (R771, folio: 223v dd 13-5-1631) Maeyken Henricx van Dun met Jan Peeter Moons, man en vgd, verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck beemden, 150 r. tot Chaem opte Dasmisse; oost en zuid Adriaen Marten Henricx erffg; west en noord de koper.

ORA Chaam (R771, folio: 227r/227v dd 12-8-1631) Adriaen Peeters van den Corput verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz Huys, hovinge en erve, 75 r. tot Chaem bij de kercke; oost Henrick Martens dochters; zuid sHeeren strate; west en noord de koper. Te vrijen met 1 veertel rogs der pastorije tot Chaem.

ORA Chaam (R 771, folio: 243r dd 17-3-1632) Mr Laureijs Huybrechts van Loemel verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck weijden rontsom met sijne grachten ende canten daer aen, 1 bdr tot Chaem aen de kercke; oost Cornelis Joost Maesz kindr; zuid Dingne Cornelis Joost Maeszdr; west Laureijs Peeters van den Cauwelaer; noord sHeeren strate.

ORA Chaam (R771, folio: 243v dd 17-3-1632) Jan Jan Cornelis Sijmonsz. Schuldig aan Mr Laureijs Huybrechts van Loemel in kwaliteit als in R 771, fol 241r/241v. Borge is Henrick Henrick Ghijsbrechts; 850 rijnsgld ter saecke van den coop van ‘t stuck weijden voirs, te betalen in 3 termijnen, te weten d’een derdedeel daer af alnu gereet ende voorts ut in precedenten ad finem ( R771, fol 241v ) (Marge) Op huyden 1642/07/01 is alhier ter secretarije van Breda verthoont den principaelen schultbrieff van desen uuytgelevert, daer onder stont aldus: desen schultbrieff heeft Jan Jan Cornelis Sijmons voldaen oirconde deses onderteeckent den 26 september 1639 onderteeckent Lau Hub van Loemel welcke hant off signateur Meester Matheeus Pauels ter dese mede present sijnde verclaerde genoegsam te kennen.)

ORA Chaam (R771, folio: 249v dd 27-4-1632) Jan Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Adriaen Nuyt Abrahamsz de helft van aanstede en erve , int geheel 2 bdr ongedeelt tot Chaem opt Houtgoir; oost Ghoris Aert Stevensz; voorts omgaens sHeeren vroente. Andere helft van het goed behoort Thomas Henricx van Ghils. Te vrijen met 10 loopen rogs in diversche parcheelen.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 006v/007r resp 025v/026v dd 20-11-1636) Jan Jan Cornelis Sijmons, schuldig aan Wijnant Goossens van Bernagien brouwer tot Breda, als vader en vgd van zijn zoon Goossen Wijnants van Bernagien daer moeder aff was Dingna Sibs, 400 karolus gld. op stede, huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant, heijde ende weijde, 2 1/2 bdr. tot Caem int dorp; oost Laureijs van den Bleeck erffg. en Jan Adriaenssen van Ghils; zuid sHeeren straete; west voirs. Jan Adriaenssen en Severijn Janssen. noord de Abt van Tongerloo (Marge) Johannes van Laerhoven, administrateur over boedel van Wijnant Goossens van Bernagien verklaart dat de schuld is afgelost 1641/10/22

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 028v resp 063r dd 7-2-1640) Jan Cornelis Sijmons verkoopt aan Michiel Peeter Anthonissen een stuck beemden, 1/2 bdr. te Caem int Groot Broeck; oost kindr. en erffg. van Jan Marten Hendricx van de Kieboom; zuid sHeeren vroente; west Cornelis van Asten erffg.; noord de Schouleij.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 042v/043r resp 080r dd 7-3-1642) Jan Jan Cornelis Sijmonssen en Willem Peeter Moens, voogden weduwe en kinderen Jan Peeter Moens, verkopen aan Christiaen Cornelis Vincx, een Weijlant, 250 r. tot Caem op de Dasmisse; oost kindr. en erffg. Jan Adriaenssen Keun; zuid sHeeren straete; west Jacob Peeter Wijnants; noord erffg. Claes van Ghinhoven erve waarover men zal mogen wegen zuidwaarts ter stratewaarts. Het goed was door Jan Peeter Moens in zijn leven verkocht aan Adriaen Hendrick Onincx, die aanwezig is en verklaart het goed over te laten aan Vincx.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 048r resp 088r dd 5-5-1643) Maeyken Henricx van Dun wed wijlen Jan Peeter Meeus, met oom en vgd Jan Jan Cornelis Sijmons, en Geeraert Cornelis Joosten als vader en vgd van zijn onm kindr verweckt aen Jenneken Henricx van Dundr, hebben vercoft aen Henrick Henricx van Dun hun aanparten in stede, huysinghe, schuere, hovinge met de erve in verscheidene percelen daaraan gelegen tot Snijders Chaem omtrent de Cappelle aldaer. De stede, enz. gelijk Henrick van Dun d’oude de selve metter doot geruympt heeft.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 068r/068v resp 104v/105r dd 6-2-1646) Jan Jan Cornelis Sijmons als oom en vgd van Maeyken Hendricx van Dun, Willem Peeter Moens als vgd van naergelaten weeskindr van wijlen Jan Peeter Moens, Hendrick Hendrick Jacobs in de naam van zijn onm kindr, verweckt aen Jenneken Wouter Buys, hebben vercoft aen Lenaert Claes Laureijssen en zijn vrouw Maeyken Jan Anthonisseneen erve soo heijde als weijde, 2 bdr. tot Chaem in de Schooten bij het broeck; oost voirs Henrick Henricx; zuid Jan Aertsen Buys erffg.; west Henrick Cornelis Boenders; noord Aert Wouter Buys.

(Vermoedelijk achterooms:) Vonnissen Raad van Brabant (19/829 no 7413 dd 1-7-1649) Jan Jan Cornelis Simons Kin tegen Jan en Hendrik Jansen Kin, broers; uitspraak in een zaak voorgelegd op 22 april. Jan JCS mag doorgaan met de verkoop (executie) van zijn helft van het door Adriaen Jansz van den Kieboom nagelaten goed.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio: 122v dd 21-4-1626 te Chaam) Adriaen Cornelis Janssone met Franchoys Cornelis Stouts, verkoopt aan Jan Cornelis Sijmonsz ns mede schepen, en diens huysfrouwe Josyna Godert Willemsdr Huys en erve, 2 bdr tot Chaem op Mijsberch; oost en noord sHeeren vroente; zuid partij Stouts; noord Adriaen Anthonis Goossens erffg.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio: 218v dd 11-3-1631 te Chaam) Jan Denys Janssone voor zichzelf en als vgd van de onbejaerde kindr van wijlen zijn broer Adriaen Denys Janssone; zus Anneken Denys Janssendr met Dillis Dillissen Brouwers, man en vgd; Anthonis Adriaen Jan Denysz als desen coop van bloeten wegen gecalengiert ende tot behoef van den cooper bij accoorde daer af gerenunchieert gehadt hebbende, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons ons medeschepen, met zijn huysfrouwe Josijntken Willem Gobbersdreen (hof)stede, huysinge, schuere, hovinghe en erve onder lant ende driesch, 3 bdr. tot Chaem onder Alffen opten Mijsberch; oost Adriaen Rombout Florisz; zuid sHeeren strate; west Cathelijn van den Kieboom; noord Laureijs van den Bleeck erffg.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief BredaR772 en R773, folio: 064r/064v resp 100v/101r, dd 4-4-1645 te Chaam) Jan Kinnen als gemachtigde van Balthasaer de Cnodder en Jenneken Cornelissen, echteluijden, woonende te Hoochstraete, verkoopt aan Jan Adriaen Stevens van Dun twee derde parten van stede, huysinge, hovinge ende erve, int geheel 1 1/2 bdr. en twee derde parten van selver stuck acker, int geheel 1 bdr., goed de Wildert, ongedeelt gelegen tot Chaem op de Dasmisse; oost wed. en kindr. Peeter Jan Matheeusen; zuid kindr. en erffg. Jan Cornelis; west de schouwsloot; noord sHeeren straete; resp. ongedeelt gelegen oock op de Dasmisse teijnden aen de Laerstraet; oost en zuid Cornelis Willemssen van de Kieboom; west sHeeren straete; noord Michiel Peeter Anthonissen.

ORA Alphen & Chaam (Voogdij- en boedelrekeningen) no 804, dossier Jan Jan Cornelis Sijmons alias Kin, 1659-1662, 1 omslag.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 212v/213r dd 11-3-1670 te Chaam) Cornelis Jan Anssems vest een beemd aan de kindr van Steven Jan Anssems; hieruit voor de (weduwe en) kinderen van Jan Janssen Kin zijn 35 gld voor partij de wed en kindr van Kinnen, die Anssems, ter saecke van verteerde gelagen als andersints schuldich is.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 223v dd 12-2-1671) Anneken Janssen Kin met Lucas Voet, man en vgd; Jenneken Janssen Kin met man en vgd Geerit Adriaen Smits, beijde voor hen selven, hebben vercoft aen haren broeder Willem Janssen Kineen parcheel beemden, 1 bdr, de Heerenbeemt, tot Chaem aen de kercke; oost Jan Hendrick Brouwers; zuid Hendrick Maes; west Wijnant Peeter Beckers; noord de erffg van Corstiaen de Roy.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 223v dd 13-2-1671 te Chaam) zelfde zusters verkopen aan Jenneken Matteus Ravels weduwe Steven Janssen van Duneen parceel saylants, 1/2 bdr, de Engelenstede, onder Chaem op den Meijsbergh; oost de wed van Jan Crols; zuid sHeeren vroente; west en noord der coopersse ander erven.


Huwt (ot Meerle 25-1-1626) Chaam RK 3-2-1626

3.215   Josina Goyvaerts WILLEMS

FamilienaamIndex 3.215 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600
Overleden Chaam b25-4-1664

Alias Jozijntken. In 1628: Judoca Godefridi Gulielmii

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 021r/021v dd 19-3-1658 te Chaam) Josina Goderts wed van saliger Jan Cornelis Sijmons, met gecoren vgd Wijnant Peeter Beckers, is schuldig aan Cornelis Boenders, procureur binnen Breda, de som van 402 gld met 20 gld en 2 st ransoengelde daerbij, tesamen 422 gld, 2 st ter saecke van coop van parcheel erven onder landt en driesch, 140 r. tot Chaem tegens over de kercke. (Marge 7-3-1659) Wijnant Peeter Beckers, schepen tot Chaem, als gestelden curateur over den persoon ende goederen van Sr Cornelis Boenders, heeft verclaert dat de debitrice Josina Goderts aen gemelten Boenders opten 7-5-1658 voldaen heeft de somme van 400 gld volgens quitantie daer ter tijt over gegeven, en dat deselve Josina aen hem comparant voldaen heeft de resterende 22 gld, 2 st .

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 021r dd 19-3-1658 te Chaam) Cornelis Boenders verkoopt aan Josina Govaerts weduwe Jan Cornelis Sijmons als den coop overgenomen hebbende van Wijnant Peeter Beckers, soo denselve Beckers hier mede present verclaerde, parcheel erven onder landt ende driesch, 140 r. tot Chaem tegens over de kercke; oost en noord voirs Wijnant Peeter Beckers; zuid sHeeren straete; west Jan Janssen Kin; noord het Godtshuys van Tongerloo.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 022v/023r dd 7-5-1658 te Chaam) Josijntken Govaerts wed wijlen Jan Cornelis Sijmons, woonende tot Chaem, met gecoren vgd Wijnant Peeter Beckers, schuldig aan Martijn Servies borger binnen Breda 400 gld met intrest tot 5 gld sjaers ten hondert met onderpand: A. haer helft in eene stede, daer voor desen eene huysinge op gestaen heeft, bestaende in verscheijden parcheelen van erven, saeylant ende weijlant, tesamen int geheel 5 bdr. En B grond; aen malcanderen tot Chaem opten Mijsberch; oost Adriaen Janssen van Dun; zuid sHeeren straete; west de erffg van Mr Matheeus Ravels; noord Adriaen Adriaen Hens. B. tot Chaem tegens over de kercke; oost en noord voirs Wijnant Peeter Beckers; zuid sHeeren straete; west Jan Janssen Kin; ende noch noortwaert aen het Clooster van Tongerloo. (Marge 7-5-1666) Martijn Servies heeft verclaert dat Jan Janssen Crols en Adriaentjen Janssen Kin, zijn huysvrouw, als de schult in deses tot hennen last genomen hebbende bij versterf van de debitrice hennen moeder, voldaen hebben de capitaele somme van 400 gld.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 089v/090r dd 1-3-1663 te Chaam) Henrick Jan Hoogens woonende tot Snijders Chaem op de Wijschoot, is een som debet aen de eersaemen Geerit Janssen van Weilt; borg is zijn schoonmoeder Josijntken Govaert Willemssen, weduwe Jan Janssen Kin. Boven de 140 gld die Hoogens al schuldig is, komen 200 gld tegen 5,5 procent intrest (maar bij jaarlijkse betaling, niet later dan 1 maand te laat: 5 procent), met als onderpand sijne woonstede, huys, schuere, koye en erve tot Snijders Chaem op de Wijschoot; oost sHeeren straete; zuid en west Henrick van Dun; noord Adriaen Hens. (Marge 11-12-1681): Sr Geerit Janssen van Wilt verclaert dat Sr Wouter de Lange als vgd van de kindr van Jan Janssen Crools aan wie de stede in dese schuldbriefe toebehoort, aan hem voldaan heeft de capitale som en 37 gld over 3 jaar en 9 mnd verloopen intrest.

Kinderen

 1. Martina (dRK Chaam 30-7-1628, testes Thomas Henrici Thomae, Petronella uxor Cornelii Godefridi Gulielmi Thurnhoutana), huwt Chaam en Meerle 30-1-1646 Henricus Joannes Hoogens
 2. Adriana (dRK Chaam 30-9-1629, testes Elisabeth uxor Mr Mathei Adriani), huwt Chaam en Meerle 20-7-1652 Joannes Crols
 3. Cornelia (dRK Chaam 4-8-1631, testes Henricus Oonincx, Lucia Joannis), huwt voor 1655 Joannes Abrahams; ouders van Joanna; meter is Judoca Kin
 4. Wilhelmus (dRK Chaam 4-1-1633, testes Cornelius Joannis, Catharina van den Kieboom), getuige huwelijk Anna, huwt (ot Antwerpen) Chaam en Meerle 17-4-1653 Dimna Thomae van Gils
 5. Maria (dRK Chaam 23-2-1634, testes Gerardus Cornelii, Anna Jacobi)
 6. Catharina (dRK Chaam 3-9-1636 mogelijk +Baarle Nassau b1-3-1708) doopgetuigen Matheus Ravels, Dimpna Joannis, huwt Chaam en Meerle 4-12-1657 Petrus Cornelissen van Ginoven
 7. Anna (dRK Chaam 1-3-1641, testes Adriaen Onincx, Maria Adriani), getuige huwelijk Joanna, huwt en Meerle Chaam 12-2-1665 Lucas Lenarts Voet
 8. Joanna Zie 1.607
 9. (hypothetisch) Cornelis, huwt Chaam 15-11-1662 Lucia van Bedaff; bij hun kinderen zijn veel bekende Kinnen getuige

TerugBegin van generatie


3.216   Arnoldus Henrici Cornelis van DUN

FamilienaamIndex 3.216Vader 6.432Moeder 6.433

Geboren Hilvarenbeek dRK 15-9-1587 (getuigen Cornelis Maes, Margaretha uxor Danelis Cormelis Daniel)
Overleden na 1659

Niet verwarren met Arnoldus Henricusz Arnoldus of Arnoldus Henricusz Joannes; Arnoldus Henricusz Joannes is gehuwd met een Maria en heeft kinderen vanaf 1615.

De hier genoemde dochter Anna (1620) is mogelijk van Arnoldus Henricusz Cornelius.

Hilvarenbeek Schepenbank (65 fol 163), 11-5-1664: Aert Hendricx, woonde op het gehucht Dun, verkoopt voor 29 gulden een perceel erf en schaarbos aan Aert Claes van de Sande. (Verder 1662-81 niet aangetroffen.) Lees: heeft tbv vd Sande verkocht een perceel erf bestaande in schaarbos groot 20 roeijen.


Huwt Hilvarenbeek RK 29-4-1614

3.217   Cornelia Martinus WILLEMS

FamilienaamIndex 3.217Vader 6.434Moeder 6.435

Voornaam genoemd bij doop 1620. Huwelijksgetuigen: Cornelis Johannes Adriani, Henricus Corneli.

Kinderen

 1. Lucia (dRK Hilvarenbeek 14-12-1614), testes Cornelis Johannes Adriani, Elisabeth Henrici Corneli filia (sic; zuster)
 2. Joanna (dRK Hilvarenbeek 9-11-1617), testes Dom. (?) Servatius Schilders, Antonia Gualteri Guilhelmi Mertens uxor
 3. Anna (dRK Hilvarenbeek 5-8-1620), testes Arnoldus Guilielmuszn en Christiana Martinusdr
 4. Maria (dRK Hilvarenbeek 12-3-1623), testes Stephanus Martinuszn en Gertruda Henricusdr
 5. Guilielmus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 12-4-1625), testes Joannes Vervoorts en Elisabetha, vrouw van Anthonius Kieboom
 6. Henricus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 30-11-1626) testes Joannes Arnolduszn en Johanna Willibrordusdr
 7. Cornelius (dRK Hilvarenbeek 18-10-1627) testes Anna, wed. van Joannes Schilders en Theodorus Laurentiuszn
 8. Henricus Zie 1.608
 9. Petrus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 10-4-1631), testes Gualterus Nicolauszn en Agnes, vrouw van Nicolaus van Goorl
 10. Marcellus (dRK Hilvarenbeek 16-5-1632), doopgetuigen Ancelmus Petruszn en Sophia Gualterusdr Guilielmus
 11. Cornelius (dRK Hilvarenbeek 19-2-1635), testes Theodorus Arnolduszn Guilielmus en Ida, vrouw van Danielis Guilielmus

TerugBegin van generatie


3.218   Wouterus Guielmus van der WAL

FamilienaamIndex 3.218Vader 6.436Moeder 6.437

Begraven Oirschot 17-8-1653 (als Walterus Willems)

Alias van Houdt (eenmalig, 1656)

Catharina en Simon Wouters van der Wal (kinderen van Wouter Cornelisz van der Wal en Maria Petrus Melis, gehuwd RK 12/27-2-1661; Wouter is zoon van Cornelis en Elisabet Gerrits) en Steven Hendricx van Dun worden genoemd in het testament van Maria van den Morsselaaer, wed. Willem Snellaerts d.d. 8-7-1721 (Notaris van Audenhoven, Oirschot, Inv. 185-189, Folio 165).

Goijart Wouters van de Wal c.s. machtigen (7-2-1674) Balthasar Fredericx, om in hun naam naar Brussel te gaan om aldaar de zaken af te handelen inzake nagelaten goederen van wijlen Lijsken Willems van de Wal. (Leermakers Inv. 137, Folio 45). Genoemd o.a. Henrick Aerts van Dun, Wouter van de Wal en kinderen Goijaert, Wlmken, Lijsken, Adriaen (wijlen).

Adriaen Wouters Willems (z.v. wijlen Wouter Willems van de Wall) verklaart op 28-12-1669 schuldig te zijn aan Dirick Jansse Snellarts een som van 200 gulden. (Goossens Inv. 46, Folio 76). Op 19-2-1686 is deze akte vervallen met consent van Jan Jans Snellarts en Jacob Goort Schellekens.

Wouter Willems verhuurt (5-2-1629) een akker aan de Heuvel voor 10 jaar aan Roelant int Ekerschot (Van der Meeren Inv. 20, Folio 4).


Huwt Oirschot 24-2-1626

3.219   Margaretha Godefridus CROM

FamilienaamIndex 3.219Vader 6.438Moeder 6.439

Bij huwelijk Margreta Govaerts. Mogelijk begraven 3-11-1640, maar dan zou Maria (het enige kind waarbij zij Crom heet) niet van haar zijn. In 1638 aangeduid als Margaretha Wouters

Kinderen

 1. Guielma (dRK Oirschot 6-4-1627), doopgetuigen Leonardus Bartholomeus, Helena Walterus Crommen
 2. Gooyaert (dRK Oirschot 25-4-1628 +als Goort Crommen van der Wal bOirschot 1-9-1676), doopgetuigen Joannes Henricus Scepens, Barbara Joannes; huwt Oirschot RK 3-1-1656 Catalijna Spoormans (bOirschot 29-2-1704)
 3. Kinderen
  1. Walterus van Houdt (dRK Oirschot 18-11-1656, testes Adrianus Walterus van Houdt, Helena Walterus van Houdt), ouders heten Godefridus Walterus van Houdt en Catharina Bartholomeus Spoermans
  2. Adrianus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 21-4-1659, testes Adrianus Bartholomeus Spoormans en Helena Walterus Willems)
  3. Joannes Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 12-3-1661, testes Joannes Joannes Vercuyl, Helena Walterus Willems)
  4. Bartholomeus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 15-3-1663, testes Henricus Artssen, Anna Spoermans)
  5. Henricus van den Wal (dRK Oirschot 27-3-1665, testes Leonardus Henricus Vermeulen, Hedwigis Theodorus Hoppenbrouwer)
  6. Guielmus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 29-4-1667, testes Egidius Joannes Moescops, Hedwigis Goossens)
  7. Maria Anne van den Wal (dRK Oirschot 24-5-1669, testes Petrus Spoermans, Maria van Achel, Hedwigis Goossens)
  8. Margareta van den Wal (dRK Oirschot 22-10-1672, testes Joannes Spoermans, Guielma Walterus van den Wal)
 4. Barbara (dRK Oirschot 19-1-1631), doopgetuigen Antonius Adrianus Overbeeck, Maria Matheus
 5. Helena (dRK Oirschot 10-11-1632), doopgetuigen Joannes Joannes, Joanna Leonardus
 6. Guielma Zie 1.609
 7. Adrianus (dRK Oirschot 18-6-1638 +voor 1705), doopgetuigen Gerardus van Gestel, Ida Scepens; huwt Oirschot RK (ot 30-12-1662) 21-1-1663 Elisabeth Bartholomeus Verrijt (+na 1705), verm. op 26-12-1669, marge in ORA 1629)
 8. Kinderen
  1. Walterus van den Wal (dRK Oirschot 9-8-1664, testes Winandus van der Rijdt, Aleijdis Petrus van den Venne)
  2. Bartholomeus van den Wal (dRK Oirschot 11-5-1666, testes Egidius Petrus van den Venne, Adriana Petrus van der Rijdt)
  3. Walterus van den Wal (dRK Oirschot 20-1-1668, testes Walterus Petrus van den Venne, Cornelia de Wedt)
  4. Winandus van den Wal (dRK Oirschot 17-1-1671, testes Henricus van Dunghen, Anna Marcot)
  5. Maria Margareta van den Wal (dRK Oirschot 20-12-1672, testes Guielmus van den Wal, Catharina Spoermans)
 9. Maria (dRK Oirschot 27-4-1641), doopgetuigen Guielmus Janssen, Maria Leonardus van Aalst
 10. Magdalena, doopgetuige, doop niet aangetroffen

TerugBegin van generatie


3.220   Henricus Adrianus van GESTEL

FamilienaamIndex 3.220Vader 6.440Moeder 6.441

Geboren Oirschot dRK ca. 1615
Overleden Oirschot b 1-4-1672

Henrick Adriaens van Gestel (z.v. wijlen Adriaen Janssen en zijn weduwe Jenneke) vermeld als gelder in het accoord tussen Johan Charles van Kelst, als gemachtigde van Maximiliaen van der Driesche, ter eenre en de gelders van de Couwenberchse pacht ter andere zijde inzake de betaling van de pacht in geld in plaats van rogge. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 19, 11-02-1663). De notaris heeft op verzoek van Goiaert Adriaen Goorts c.s. gerechtelijk aan Jan C. van Kelst als gecommitteerde van Maximiliaen van den Driessche de originele open recognitie-brieven overhandigd betreffende de Couwenberchse pacht, groot 25 mud rogge (idem 16-6-1663 Inv. 74-78, Folio 374). Idem in een accoord tussen Johan Karel van Kelst en Goijaert Arien Goorts c.s. gelders, waarbij is overeengekomen, dat voor de achterstallige levering van rogge over de jaren 1660, 1661 en 1662 in valuta kan worden voldaan tot een totaal bedrag van 1000 gulden. (Van Oeckell Inv. 118, Folio 101, 2-10-1662).

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens geleend kapitaal en/of rente no 702 uit 1663) Henrik Adriaans van Gestel contra erfgenamen van Dielis Hoppenbrouwers en Jenneke Lambert Goorts zijn echtgenote.

Idem (no 720 uit 1665) Hendrik Adriaens van Gestel contra Jenneke Jan Hasselmans, weduwe van Jacob Adriaen Peter Goossens.

Anthonis Adriaen Janssen van Gestell verklaart (7-3-1663) besloten te hebben in Cuijck (Nieuwcuijck) bij Vlijmen te gaan wonen, waarvoor zijn broeder Henrick zich borg heeft gesteld voor een som van 200 gulden voor de tijd van 3 jaar. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 12).

Henrick Ariens van Gestel, zoon van wijlen Adriaen Hanssen van Gestel: Goijaert Adriaens Loijs c.s. tekenen op 29-2-1664 appèl aan inzake de executie, die zij van Johan van Kelst hebben ontvangen. (Leermakers Inv. 79-81, Folio 23).

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

Pieter van Nahuijs verklaart op 5-9-1665 t.i.v. Henrick Adriaen Jansse van Gestel c.s, dat Peeter Henrick Blanckaerts zonder toestemming een eik had omgehakt, welke toebehoorde aan Aert Peeter Snellarts, en de schade heeft betaald. (Leermakers Inv. 79-81, Folio 189) Betreft een veld genaamd Eenkens Velden in Hedel.

De kinderen van Adriaen van Gestel verhuren (10-1-1667) aan hun broer Hendrick Adriaen van Gestel een huis, land, groes etc. voor één jaar voor de som van 33 gulden en voor elk kind 10 lopen rogge. (Leermakers, Inv. 79-81, Folio 277). Genoemd: Antonis, Dierck, Hendrick, Jan en Jenken.

Dirck Adriaen Jansse van Gestel (24-5-1668) machtigt zijn broer Henrick om voor de schepenen van Den Bosch te compareren t.b.v. Alexander N.N. inzake handlichting in een huis, hof etc. gelegen in de Notel. (Leermakers Inv. 82-84, Folio 211).

Antonis Adriaen van Gestel verklaart (28-12-1668) tevreden te zijn met de door hem mede te dragen kosten in welke zijn broeder, Henrick, heeft gemaakt in een proces, welke op naam van hun moeder stond, doch na haar overlijden gedragen moest worden door de kinderen (Leermakers Inv. 82-84, Folio 225).

Wijnant van der Rijt verklaart (25-3-1669) schuldig te zijn aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel een som van 300 gulden. (Leermakers Inv. 55, Folio 113).

Henr. Adriaens van Gestel getuige (25-6-1670): Metien, weduwe van Gerart Lenarts van de Sande, en haar zoon Lenart machtigen Jan Leermakers om in hun plaats te procederen tegen Marten Christiaen Swerts. (Leermakers Inv. 134, Folio 109).

Henrick en Dirck van Gestel, zonen van Adriaen Janssen van Gestel, protesteren (4-10-1670) inzake een apostille voor de schepenen van datum 17-9-1670 en verklaren daartegen te appelleren. (Leermakers jr Inv. 134, Folio 167). Marge: Ter instantie van Henrick van Gestel c.s. is aanzegging gedaan bij Bartel Buckincx van bovengenoemd appèl.

Henrick Adriaen Jansse van Gestel en Willemken Bastiaens Roossen, echtelieden, maken op 30-3-1672 hun testament. (Leermakers Inv. 54, Folio 12). Ze kunnen niet schrijven.

Dirck Adriaens van Gestel maakt zijn testament. (Leermakers, 18-2-1675, Inv. 138, Folio 7). Vermeld: Anthonis, Henrick (wijlen), en Willemken Bastiaens Roossen, weduwe.

Adriaen van Overbeeck verklaart (4-1-1676) schuldig te zijn aan de momboiren over de kinderen van Henrick Adriaens van Ghestel en wijlen Wilmken Bastiaen Roosen een som van 300 gulden. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 69).

Bastiaen Thomas Boelarts verklaart (20-5-1676) schuldig te zijn aan de momboiren over Adriaentken van Ghestel (d.v. Henrick Adriaens van Ghestel ) een som van 100 gulden; als borg treedt op Jacob Goort Schellekens. De mombers zijn Dielis Bastiaen Roosen en Laureijs Jansen van Overdijck. (van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 110).

Scheiding en deling (3-5-1677) van de obligaties tussen de kinderen van wijlen Henrick van Ghestel en wijlen Wilmken Bastiaens Roosen. Genoemd worden o.a. Adriaentken van Ghestel, Dielis van Ghestel, Henrick van Ghestel, Iken van Ghestel, Jan van Ghestel, Jenneken van Ghestel en Henricxken Hoppenbrouwers (oud 28) dochter van Frans Goorts, en de mombers over de kinderen: Dielis Bastiaen Roosen en Laureijs van Overdijck. (Van den Kerkhoff Inv. 105, Folio 26).

(R.A. Oirschot (Toirkens), inv. nr. 165, periode 1 Jan. 1640 t/m 31 december 1640) Henricus van Gestel heeft als schuldenaar beloofd om aan Heijlken dochter van Jan Gerit Lenaerts vanwege geleend geld die per heden datum over een jaar een bedrag van 100 gulden te zullen betalen, met onderwijl 6 gulden als rente. Indien Henrick het kapitaal dan niet terugbetaalt, zal de zelfde vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Datun 2 april 1640. In marge: Deze belofte van 100 gulden is met instemming van partijen doorgehaald. Datum 10 mei 1654.


Huwt Oirschot RK 14-5-1654

3.221   Guielma Sebastianus BOELAERTS

FamilienaamIndex 3.221Vader 6.442Moeder 6.443

Geboren Beerse (Oostelbeers) dRK 15-10-1631

In 1666 aangeduid als Guielma Antonius Boelarts, 1663 Guielma Peters van Beerse, 1665 Elisabeth Joannes van Gestel (sic). Notarieel: Willemke Bastiaens Roosen.

Dossier Voogdij ORA Oirschot (Inv A0217 nr 3432) uit 1675-86.

Kinderen

 1. Egidius Zie 1.610
 2. Adriana (dRK Oirschot 15-3-1659), doopgetuigen Petrus Martinus van Collenberch, Elisabeth Adrianus van Gestel
 3. Joannes (dRK Oirschot 26-2-1663), doopgetuigen Guielmus Jordanus Croon, Joanna Guielmus van den Venne; hypothetisch
 4. Lambertus (dRK Oirschot 3-11-1665), doopgetuigen Everardus Leonardus van Gestel, Hedwigis Goossens
 5. Joanna (dRK Oirschot 15-12-1666), doopgetuigen Cornelis van de Marselaer, Nenrica Coninck
 6. Ida (dRK Oirschot 4-5-1671), doopgetuigen Theodorus Adrianus van Gestel, Anna Egidius van Gestel

TerugBegin van generatie


3.222   Franciscus Godefridus Gisbertus HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 3.222Vader 6.444Moeder 6.445

Geboren voor 1590
Overleden Oirschot b 13-4-1674, oud 97

Aan de leeftijd bij overlijden mag getwijfeld worden, maar oud was hij zeker.

Bosch Protocol (inv no 1520 fol 302v dd 12-5-1620) Frans Goijaert Gijsberts Hoppenbrouwer te Oirschot verkoopt Guilliam van der Meer tbv de kinderen van Johannes Typoots bij Maria Laureys van Gorop een jaarrente van Cfl 6 op pand van twee akkerste teelland onder Straten, te lossen met Cfl 100.

Bosch Protocol (inv no 1544 fol 258 dd 5/1633) Frans Hoppenbrouwers 9 guldens jaerlijks onderpand tot Oirschot (Akte online niet zichtbaar)

Bosch Protocol (inv no 1601fol 119v dd 5-2-1646) Beschrijving Frans zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers, 15 gl jaarlijks aan Mr Guiliam Baptista van Broeckhouen Lic, Jur tbv Dider en Mr Arnout van Broeckhoven zijn vader ook Lic Jur op huis en hof in Oirschot groot 8 lopensaet in herdgang Noten en ander goed.

Leenregisters Raad van Brabant (19/1130 fol. 2239 dd 1-6-1663) Frans Goorts Hoppenbrouwer, Peter Hendricx man van Henricxken, Jan Hendricx van den Heuvel man van Jenneken, Willem Hoogers van der Lusdonck man van Agnes, en verder Heijlken, Willemken, Goortgen en Eerken, dochters van Frans, ook voor de jongste dochter Maria, en Gijsbert Dielis Vlemincx, voogd van zijn dochter Lijsken bij wijlen Adriaentjen dochter van Frans; dragen op 1-6-1663 een derde deel in een schuur met 30 lopen land in Oorschot in de Keutelstraat; een derde deel in akkerland genaamd De Moost, groot in totaal 8 lopen; en een derde deel in een stuk land genaamd den Sleebosch, grrot totaal 7 lopen zaads; aan Jan Jan Hendricx.

Vonnissen Raad van Brabant (19/819 no 3711 dd 23-5-1667) Vonnis in zaak Jan Jan Hendriks te Oirschot tegen Frans Goorts Hoppenbrouwers, idem. Kennelijk krijgt Hendriks tweederde van niet nader omschreven leengoed toegewezen.

Wouter Henrick Jan Hoevens en Goyaert Gerart van de Laeck verklaren op 22-2-1616, dat de hengst die Frans Goyaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft verkocht aan Willem Diericx, door Frans is gefokt (De Metser Inv. 11, Folio 15).

Cijnsboek van de hertog voor Oirschot en Gunterslaer, nieuwe cijnzen 1619 - 1644 (Transcriptie Jan Toirkens) fol 317v no 52 (Straten 1638) Frans Goijaert Hoppenbrouwers, 4 lopenzaad en 14 roedes ter zelfder plaatse aan het Piekeveld; west : de gemeijnte, oost en zuid : Niclaes Henrick Vogels, noord : de gemijnte; later verkocht aan Niclaes Hendrick Vogels

Akkoord (23-1-1662) tussen de erven van Adriaen Anthonis Schraets en Frans Goort Hoppenbrouwers, inzake jaarlijkse betaling van een rente. (Goossens Inv. 39, Folio 7 Verso).

Henrick Bartels de Coninck verklaart (22-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat hij circa 4 jaren geleden gezien heeft, dat Elisabet Hoppenbrouwers in het huis aanwezig was en dat de bedienden haar hebben gered. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 17).

Henrick en Andries, zoons van Jan van Cleijnenbreugel, verklaren (27-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat Cathelijn Lodewijcx bij Jan Gerarts van Cleijnenbreugel is gekomen en dat zij Elisabeth Frans Hoppenbrouwers in slechte toestand heeft gezien. (Elisabeth heet dochter van Frans Hoppenbrouwers en Cornelia Jan Henricx). (Goossens jr Inv. 40, Folio 17 Verso)

Rutger Mathijsse de Leest verklaart (28-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat hij als knecht gediend heeft bij Frans Goort Hoppenbrouwers, alwaar hij Elisabeth Hoppenbrouwers heeft ontmoet en haar in slechte toestand aantrof. (Goossens Inv. 40, Folio 18 Verso). Noemt als Elisabeths moeder Cornelia Jan Henricx

Jan Peeters van Esch c.s. verklaren (7-4-1663) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, dat wijlen Lijsken, de oudste dochter van Frans uit diens eerste huwelijk met Henricxken Janse Henricx geen tekenen gaf van krankzinnigheid, doch een normale vrouw was. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 426).

Eva van de Lusdonck, oud ca. 38, wed. Goijart Dielis Hoppenbrouwers, verklaart (19-5-1663) t.i.v. Frans Hoppenbrouwers, dat zijn en haar overleden man jaren geleden een akker hebben gepacht van de requirant, Jan Jan Henricx en Lambert van de Collenberch, ieder voor 1/3 deel. (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 34).

Peter Henricx van den Heuvel c.s. verklaren (20- 5-1663) t.i.v. Frans Goijert Hoppenbrouwers, dat genoemde Frans de inkomsten heeft genoten van de goederen, welke te leen werden gehouden en na de dood van de ouders van zijn eerste vrouw zijn ontruimd. (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 35)

Henrick J Thomas van de Acker, ca. 70 jaar, verklaart (21-5-1663) t.i.v. Frans Goijert Hoppenbrouwers (weduwnaar), dat hij jaren gelegen landerijen in gebruik had, welke leenroerig waren en na de dood van Jan Henricx, alle jaren in 3 delen is verdeeld, waarbij ieder een derde ontving v.d. oogst. Het gaat om Schuur en akkerland genoemd en gelegen Keutelstraet in Straeten, en akkerland genaamd De Moest (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 39). NB: Jan Henricx is Frans’ schoonvader in eerste huwelijk.

Frans Goorts Hoppenbrouwers c.s. machtigt op 25-5-1663 Lowijs Wallers, 1e leenvinder om de goederen (akkers De Moost en Sleebosch), gelegen te Straten, te verheffen. (Leermakers Sr. Inv. 74-78, Folio 464). Noemt als Frans’ kinderen Adriaentghen, Agneesken, Eerken, Goortghen, Heijlken, Henricxken, Jenneken, Lijsken, en Willemken.

Frans Goort Hoppenbrouwers machtigt (25-5-1663) Abraham van Hooghbrugh, procureur, om in zijn naam te procederen tegen Jan Jan Henricx. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 465 Verso). Noemt Frans Goort Hoppenbrouwers.

Adriaen Gijsberts Snellarts en Gijsbert Jansse van der Aa verklaren (28-5-1663) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, dat zij naar het leengoed van Jan Jan Henricx (Ceutelstraat) zijn geweest en het omgehakte hout bekeken en er 24 stuks hebben geteld. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 432).

Roover Jansse c.s. verklaren (9-6-1663) t.i.v. Frans Goort Hoppenbrouwers en zijn kinderen, dat zij sinds jaar en dag weten, dat Frans 1/3 deel van het leengoed in het genot is van de opbrengsten etc. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 438). Betreft De Moost & De Sleebosch.

Henrick Goossens van Oudenhoven en Lambrecht Peeters van Collenberch verklaren (23-6-1663) t.i.v. Jan Jan Henricxsen dat het testament, van Jan Henrick Gerits en Elisabet Jan Jan Goossens ongeldig is omdat het niet is ondertekend. (Van Oeckell Inv. 119, Folio 85).

Henrick G. van Oudenhoven en Lambert P. van Collenberch verklaren (4-7-1663) t.i.v. Jan J. Henricx, dat Jan leengoederen (Keuterstraete) heeft geërfd van zijn ouders en dat volgens een uitspraak de attestanten en Frans G. Hoppenbrouwers geen recht hebben op de leengoederen. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 44 Verso).

Jan van den Kerckhof c.s. verklaren (7-8-1663) t.i.v. Frans Goort Hoppenbrouwers, dat Elisabeth, dochter van Frans G. Hoppenbrouwers en van Henricxken Jan Henrickx, verstandelijk in staat is om haar testament te laten maken. Medeverklaarder is oud-borgemeester Daniel de Hoppenbrouwer, oud ca. 76 jaar. (Leermakers Sr. Inv. 74-78, Folio 442).

Joan Joan Henrics geeft (3-12-1663) aan Joan van de Beecken, procureur, volmacht om te procederen tegen Frans Goort Hoppenbrouwers. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 57 Verso).

Frans Goorts Hoppenbrouwers en Jan Gijsberts van Engellant, verklaren (8-12-1663) t.i.v. Michiel Antonis Huijskens, Lodewijck Verrijt c.s. dat Henrick Aelbers Boelaers en Henrick Dielis Smit, borgen van de requiranten te samen rijk zijn voor 3000 gulden. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 453).

Roover Jansse en Dirck Dircx Gotters verklaren (9-2-1664) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, inzake de vruchtopbrengst op de leengoederen aan de Ceutelstraat in Straten. (Leermakers Sr. Inv. 79-81, Folio 67). Noemt o.a. Willemken, Jan, Dielis, Dimpna kinderen van Lambert Peeters van Collenberch en Cornelia Henrick Gerits. (Leermakers Sr. Inv. 79-81, Folio 67).

Elisabeth Frans Goijart Hoppenbrouwers, oud ca. 32, machtigt (13-7-1665) Henrick van Sevender, oud schout van Roosendaal, om in haar naam in de Raad van Brabant octrooi te verkrijgen betreffende een “erfenisse”, gelegen in Straten (moeder: Henricxken Jan Henricx). Betreft het goed in de Ceutelstraat. (Van den Kerkhoff Inv. 91, Folio 40).

Elisabeth Hoppenbrouwers, d.v. Frans Govaert Hoppenbrouwers en Henricxken Jan Henricx maakt haar testament (5-10-1665) (Van den Kerkhoff Inv. 91, Folio 63). (NB: op 7-4-1663 heette zij al overleden te zijn...)

Michiel Antonis Huijskens verklaart (22-6-1666) t.i.v. Frans Goortsse Hoppenbrouwers, dat Jan Henricx, schoonvader van Frans, in bezit is geweest van het leengoed gelegen in de Keutelstraat, welk leengoed was gehuurd door Michiel Huijskens. (Leermakers Sr Inv. 79-81, Folio 310). In marge: Er is een proces gaande tussen Frans en de zoon van Jan Henricx.

Frans Goort Hoppenbrouwers verklaart (21-1-1670) schuldig te zijn aan Johan van de Kerckhof een som van 400 gulden. (Leermakers Sr. Inv. 55, Folio 145) In marge: Op 4-11-1676 verklaart Johan van de Kerckhof voldaan en betaald te zijn.

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens loon no 900 uit 1670) Erfgenamen van Geertruyd Michielsen van de Schoot contra dochters van Frans Hoppenbrouwers.

Adriaen Gijsbert Snellaerts c.s. verklaren (2-12-1675) t.i.v. Daniel Odulph Goossen, dat zij gedurende vele jaren gebruik maakten van een “mestweg.” hetgeen hun nu verboden wordt door Dielis Jans van Berendonck. (Leermakers Jr Inv. 139, Folio 38). Noemt Henricxken Hoppenbrouwers (d.v. Frans Goorts, weduwe van ca. 50 jaar).

Accoord (22-3-1676) tussen Willem Jansen Hagelaerts ter eenre en de erfgenamen van wijlen Frans Goorts Hoppenbrouwers ter andere zijde inzake een rente van een kapitaal van 100 gulden. Marge: Op 13-4-1676 verklaart Willem Jan Hagelaerts uit handen van de erfgenamen van genoemde Hoppenbrouwers 50 gulden te hebben ontvangen. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 94).

Jan Rovers en Jan Diericx Lodewijcx verklaren (19-4-1676) verhuurd te hebben op last van de erfgenamen van Frans Goort Hoppenbrouwers een stede (In den Hoogen Notel), c.a. (akker Molensteegh) gelegen in Straten, aan Dierick Henrick Otters, voor 4 jaren en een som van 15 gulden per jaar. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 101).

Daniel Odulphus Goossens machtigt (8-12-1678) Floris de Visscher om in zijn naam te compareren ten behoeve van zijn zoon Jan Goossens voor de Raad en Leenhof van Brabant om goederen, gelegen in Straten, te verheffen. Noemt o.a. wijlen Frans Goort Hoppenbrouwers, en 1/3 deel in een schuur en akker plus een hele akker staande in de Ceutelstraat, en een akker genaamd Sleebosch in Straten. (Van Audenhoven Inv. 145-150, Folio 150).

Jan Diericx van Heerbeeck c.s. verklaren (14-6-1682) t.i.v. Jan Wouter Vogels c.s, uit Son, dat de beemd, gelegen in Notel, genoemd ter Ameijden, onlangs in Den Haag bij evictie is verkocht en thans in onderpand is bij de armmeesters van Son. De akte noemt Frans Goort Hoppenbrouwers (Wijlen), vader van Jenneken (oud ca. 52) en Henricxken (oud ca. 55). (Van den Kerkhoff Inv. 106, Folio 34).

ORA Oirschot (Toirkens 155a) fol 263 no 173-4 dd 6 en 19-6-1630): Henrick Adriaens van de Marselaer voor zichzelf en volgens testament van zijn vrouw Henrieksken dochter van Antonis van der Ameijden, verkoopt hierbij een huis, hofstad, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, (…) aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers; (…) verkoper behoudt voor zichzelf de kamer die aan het huis staat met 4 roedes tuin die hij zijn leven lang mag bewonen en gebruiken en na zijn dood gaat het naar de koper. (19 juni 1630). Idem no. 174: Frans Goijaert Hoppenbrouwers heeft als restant koopsom beloofd binnen nu en 8 dagen een

bedrag van 125 gulden te betalen en per a.s. St. Remigiusdag een bedrag van 300 gulden alles zonder rente (…) over een jaar een bedrag van 1000 gulden met een rente van 5 percent. (…) Frans mag de laatste genoemde 1000 aflossen in termijnen van 100 gulden steeds per heel jaar of half jaar met de rente daarbij al naar tijdsgelang aan te passen (9 juni 1630). In Marge (1) Henrik Ariens van de Marselaer heeft verklaard 25 gulden te hebben ontvangen en daarop is de helft van de kosten van wijnkoop in mindering gebracht van 22 gulden en 10 stuivers en nog 14 stuivers als schrijfgeld (6 juni 1630); (2) Daarna nog 100 gulden betaald op 14 november 1632 en een jaar rente ontvangen; (3) Ten volle aan de erfgenamen en uitvoerders van het testament van Henrik van de Marselaer voldaan, 1636.

ORA Oirschot (143a fol 209v no 330 dd 29-12-1585) Jan zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd aan Jan Wouter Stockelmans ten behoeve van zijn zuster Ariken een jaarlijkse rente te zullen betalen van 3 gulden, (…) In marge : Deze rente van 3 gulden jaarlijks is met instemming van Herman Jan Stockelmans afgelost en betaald door de kinderen van Frans Goort Hoppenbrouwers en hij geeft daarvoor kwijting. Datum 26 februari 1676.

ORA Oirschot (147b fol 233 no 204 dd 1-8-1611) Aert Jan Goorts heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over en ten behoeve van Silvester Lintermans zoon van wijlen meester Jacob Lintermans, die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen (…)1 augustus anno 1612, op onderpand van een huis, tuin, schuur, grond etc. groot ca. 16 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Arien Luijten, Daniel Schepens, Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. (marge: Deze rente is met instemming van Herman Stockelmans door de kinderen van Frans Goort Hoppenbrouwers afgelost en daarmee is deze belofte komen te vervallen. Datum 26 februari 1676).

(150a fol 124v no 169 dd 4-2-1624) Joorden zoon Goort Peters, verkoopt een deel van een weiland gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest in de Vleut, waarvan hij het andere deel onlangs aan Welten en Gerard, zonen van Wouter Walravens heeft verkocht, b.p. het erf van genoemde Welten en Gerard, Catharina weduwe van genoemde Goort Peters, het veldje van genoemde Welten en Gerard dat ook door de verkoper werd verkocht, de Vleutstraat. Hij had dit deel samen met het andere deel gekocht van Peter Peter Jacobs en verkoopt het nu met alle toebehoren aan Frans zoon Goort Hoppenbrouwers. (…) (idem 170) Genoemde Frans Goorts heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Joorden een bedrag van f 300.-- te zullen betalen zodra genoemde Joorden Goort Peters dit wil, met een rente van 6% per jaar. (…) (Idem 171) Dierk zoon Goort Gijsbert Hoppenbrouwers verkoopt zijn helft in het halve gedeelte van een stuk akkerland, dat gedeeltelijk groesland is, dat nog onverdeeld is met Elisabeth Aert Jansen en welk perceel gelegen is in Oirschot, herdgang Straten in de buurt van de windmolen. Hij had dit deel samen met nagenoemde Frans verkregen van Goijaert Aert Jansen voor schepenen in Oirschot d.d. 29 augustus 1615 en verkoopt dit deel nu aan zijn broer Frans Goorts. (…) (Idem 172) Genoemde Frans heeft beloofd als schuldenaar aan zijn broer Dirk diens helft in de f. 100.-- te betalen.

(150a fol 159 no 229 dd 24-4-1624) Frans zoon Goort Gijsbert Hoppenbrouwers gemachtigde van Goort Aert Jansen en diens dochter Lijsken, verwekt bij Lijsken dochter Dirk Willems van der Hoeven, echtgenote van genoemde Goort Aert Jansen, waarbij Lijsken is geassisteerd door haar oom en voogd Gerard Dirks van der Hoeven, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt m.b.t. de goederen die zijn achtergelaten door genoemde Goort en Lijsken (…)

(150b fol 115v no 213 dd 23-9-1625) Frans Goort Hoppenbrouwers verkoopt een veld nieuw land in Oirschot, herdgang Straten aan het Piekeveld gelegen, groot 4 lopenzaad en 14 roeden, dat hij onlangs van deze gemeente had gekocht, b.p. het erf van de H. Geest in Oirschot, de gemeijnte, de weduwe en kinderen Niclaes Henrick Vogels. Hij verkoopt het nu aan Arien zoon Jan Anthonis Sgraets.

(152a fol 204 no 193 dd 17-5-1627)Frans zoon Goijaert Hoppenbrouwers draagt hierbij een nieuw stuk land over, onlangs van de gemeente in gebruik genomen, groot ca. 4 lopenzaad en 14 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter plaatse genoemd Pijeckeveld, b.p. de H. Geest, de weduwe van Claes Henrick Vogels, de gemeijnte. Hij draagt het perceel nu over zoals hij het eerder ook van de afgevaardigden van Oirschot heeft gekocht, aan Jan Vrancken van der Rijt (…) (Idem no 194) De genoemde weduwe en kinderen van Claes Henrick Vogels mag het perceel altijd terugkopen en aflossen tegen betaling van 100 gulden, mits ze dat 3 maanden vooraf aan de tegenpartij kenbaar gemaakt zal hebben. (idem no 195) Anneken weduwe van Claes Henrick Vogels, dochter van wijlen Henrick Dielen Dirks, met Jan Vrancken (van der Rijt) als haar voogd, belooft hierbij om aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers die per heden datum over een jaar een bedrag van 8 gulden te betalen vanwege de aankoop van een nieuw stuk land.

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 146 no 97 dd 8-3-1629) Dirk Arien Dircks heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Goort Hoppenbrouwers terzake van geleend geld, die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 20 pattacons in geld en onderwijl een rente van 6 gulden (=2 jaar rente). Marge: doorgehaald; Frans Goort Hoppenbrouwers heeft verklaard er geen brief meer van te hebben, noch er ooit een brief van te hebben laten uitmaken (13 februari 1660).

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 253 no 227 dd 25-6-1632) Peter Henrick Claessen verkoopt hierbij de halve hooibeemd genoemd de Huiskens Veerdonck, onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Steven Willem Smetsers, de gemeijnte aldaar, Peter Martens van Collenburgh. Hij had dit perceel gekocht van Willem Goort Hoppenbrouwers conform schepenprotocol van Oirschot d.d. 29 november 1631, en op grond van het recht van vernadering verkoopt hij het perceel nu aan Frans Goort HoppenBrouwers als man van diens vrouw Lodewijksken. (sic)

Idem (fol 439 no 372 dd 25-6-1632) Frans Goort Hoppenbrouwers heeft hierbij als schuldenaar beloofd om aan Jan Dirck Willems als voogd over en ten behoeve van Dirk Peters Smolders, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betaelen per a.s. St. Jansdag met nog 6 gulden als rente. Indien Frans het geld binnen nu een een half jaar restitueert, dan moet Jan dit aannemen, maar hij moet dat wel 14 dagen vooraf opzeggen. Datum 25 juni 1632, getuigen Scheijntgens en Oudenhoven die het aandroegen.

ORA Oirschot (Toirkens 161a fol 7 no 8 dd 28-1-1636) Elizabeth dochter Aert Janssen, met voogd, draagt aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers een stuk akkerland over, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot, in de parochie van St. Peter, herdgang van Straten, ter plaatse genoemd aan het Moleneijnde, b.p. de eerder genoemde koper, Niclaes Dircxsn., Michiel Jan Willems en Frans Henrick Franssen. Verder verkoopt zij hem een stuk akkerland, groot ca. 1 lopenzaad, gelegen zoals boven, b.p. Henrick Goossens van Oudenhoven, de weduwe Gijsbert Goort Hoppenbrouwer, Niclaes Dircx en het erf van genoemde koper. (…) (Idem 9) Frans Goijaert Hoppenbrouwers, eerder genoemd, belooft aan Elisabeth Aarts, eerder genoemd, m.b.t. bovenvermelde verkoop, als restant koopsom voor de 2 stukken land, direkt de som van 20 carolus gulden en met Lichtmis over een jaar de som van 150 carolus guldens in gangbare munten en halverwege de termijn f 9,- interest, en indien de som dan niet betaald wordt, zal de interest blijven doorlopen totdat er volledig betaald is. Indien Elisabeth komt te overlijden en wanneer dan de genoemde som niet volledig betaald is, dan zal genoemde Frans direkt aan de St. Odulphus kerk f 16,- moeten betalen en mag hij de resterende som tot 4 jaar na haar dood mogen behouden zonder verplicht te zijn dit bedrag aan de erfgenamen uit te betalen en zonder daarover rente verschuldigd te zijn. Na die 4 jaar zal hij volgens haar testament, de resterende penningen moeten betalen aan haar erfgenamen.

Idem (fol 13 no 12 dd 27-1-1636) Frans Goijaert Hoppenbrouwers heeft zich verplicht om Henrick Michiel Bernaerts wegens geleend geld a.s. St. Antonis een bedrag van 165 carolus guldens te betalen in goed gangbaar geld, met halverwege de periode 10 gulden rente. (marge: Deze obligatie is met instemming van partijen teniet gedaan, 10 feb. 1662).

Idem (fol 48 no 34 dd 18-2-1636) Frans Goort Hoppenbrouwers heeft aan Bertjen, dochter Christiaans Verrijth een jaarlijkse chijns van 6 Carolus guldens beloofd elk jaar op St Petersstoeldach 22 februari en voor de eerste keer St. Petersdag 1637. Deze chijns wordt geheven uit een huis, hof en erf, aaneengesloten gelegen in Oirschot, St. Petersparochie, herdgang Notel, samen ongeveer 8 lopenzaad, ter plaatse gewoonlijk genoemd in de Hoge Notel, b.p. Jan Herberts van Wijntelre, Meriken weduwe Adriaans van de Maerselaer, Jans Wilberts, Gijsbert Dielis en de gemeenschappelijke straat zoals hij verklaarde.

Idem (fol 377 no 229 dd 4-11-1636) Jan Jan Henriks, Frans Goort Hoppenbrouwers en Lambert Peterszoon beloven samen als schuldenaren aan Dirks Henricx van Roij wegens geleend geld, eerder door Dirk Goorts aan Jan Henriks geleend, en nu als huwelijksgeschenk aan genoemde Dirk Henricks van Roij geschonken wegens zijn huwelijk met Heijltjen dochter van genoemde Dirk Goorts een bedrag van 100 Carolus guldens.


Huwt (1) voor 1622

Henrica Jan HENDRIX

FamilienaamIndex

Begraven Best 29-5-1625
Overleden na de bevalling van haar derde kind. Tussen 1663 en 1666 voeren Frans, zijn dochter Elisabeth en Henrica’s broer Jan een juridische strijd over al dan niet gemeenschappelijke grond


Huwt (2) Best RK 17-2-1626

3.223   Maria Ludovicus Theodorus TIMMERMANS

FamilienaamIndex 3.223Vader 6.446Moeder 6.447

Geboren ca. 1600
Overleden Oirschot (Notel) b21-11-1675 (ook vermeld april 1676)

Ik heb na 15 jaar zoeken nog steeds geen bewijs gezien dat Maria de familienaam Timmermans voerde; datzelfde geldt voor haar vader en vermoedelijke verdere voorouders. Omdat de naam inmiddels onder genealogen gemeengoed geworden is, en om Maria en haar voorouders via zoekmachines vindbaar te houden, handhaaf ik hier (alleen voor Maria, niet voor haar voorgeslacht) die naam toch maar.

Kinderen

 1. Elisabeth (dRK Best 28-6-1622), doopgetuigen Jacobus Henricus Gerards, Helena Joannes Goosuinus
 2. Gertrudis (dRK Oirschot 7-2-1624), doopgetuigen Theodorus Balthasarus, Elisabeth Petrus
 3. N. (*Oirschot 1625 bOirschot 29-5-1625)
 4. Henricus (dRK Best 10-12-1626), doopgetuigen Dielis Frans Leenmans, Maria Hoppenbrouwers; mogelijk is dit de dochter Henricxken die in 1675 weduwe is.
 5. Joanna (dRK Best 2-4-1628), doopgetuigen Petrus Adrianus van Col, Aleydis Jordanus
 6. Adriana (dRK Best 27-1-1630), doopgetuigen Arnoldus Ludovicus, Joanna Adrianus; huwt Gijsbert Dielis Vlemincx (hij en Adriaentghen Hoppenbrouwers maken hun testament 26-3-1663, Van Oeckell, Inv. 119, Folio 35)
 7. Helwigis (dRK Best 11-7-1632), doopgetuigen Petrus Gerardus, Anna Gerardus Goossens
 8. Agnes (dRK Best 7-3-1635), doopgetuigen Petrus Cornelis Putters, Catharina Henricus Audenhoven Huwt (huwelijkse voorwaarden 29-1-1661, Goossens jr. Inv. 38, Folio 3) Willem Hoogaerts van de Lusdonck, zij heet dan Agneta
 9. Arnolda (dRK Best 12-1-1638), doopgetuigen Nicolaus Jacobus, Henrica Joannes
 10. Guielma (dRK Best 10-3-1640), doopgetuigen Joannes Arnoldus, Maeia Henricus
 11. Godefrida Zie 1.611

TerugBegin van generatie


3.224   Jordanus Henricus van HERSEL

FamilienaamIndex 3.224Vader 6.448Moeder 6.449

Geboren ca. 1600
Begraven Oirschot 25-10-1678

Joirdaen Henrickx Jans van Herssel en Aelken Jans Hantschoenmekers (dienstmaagd) genoemd in testament van Herbert Philips Geraerdtss en Hogart Aelbrechs Janss van 28-6-1625 (Van Boxtel, Inv. 15, Folio 112). Idem 21-5-1625 (Van Boxtel Inv. 15, Folio 107 Verso).

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 112 nos 67-68 dd 16-2-1629) Joorden zoon Henrik Janssen als man van Elken dochter van Jan Jan Hantschoenmakers heeft beloofd om voortaan aan Arien Jan Antonis Sgraets die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van het derde deel van een huis zoals is vermeld in de voorgaande akte, waarvoor genoemde Jan Jan Hantschoenmakers afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan ten behoeve van deze Joorden Henrick Jansen. (idem no 68) Joorden Henrick Janssen als man van Elken dochter van Jan Jan Hantschoenmakers, draagt hierbij het vrucht gebruik weer over dat deze Jan Jan Hantschoenmakers hem vandaag voor schepenen alhier had overgedragen zoals in de voorlaatste akte is vermeld. Hij draagt dat vruchtgebruik nu weer terug over aan deze Jan Jan Hantschoenmakers, zijnde zijn schoonvader die daarvan zijn leven lang het vruchtgebruik zal mogen blijven bezitten en Joorden belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de jaarlijkse rente van 3 gulden die op het onderpand staan verhypotheekt op het derde deel van dat bezit. Genoemde Jan Jan Hantschoenmakers belooft die jaarlijkse rente voortaan zodanig te betalen zolang hij leeft dat Joorden en diens kinderen en nakomelingen daarvoor gevrijwaard blijven. Genoemde Jan Jan Hantschoenmakers wenst echter wel dat zijn andere kinderen deze Joorden terzake van diens belofte van de rente die op diens derde deel drukt zullen vrijwaren en die rente voor hun andere twee derde delen mede zullen waarborgen en dat zij deze twee derde delen van die rente en het kapitaal mede zullen helpen aflossen, en wel zodanig dat Joorden en diens kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. Reden hiervoor is dat het geld dat Joorden heeft opgenomen niet zozeer voor hemzelf is als wel voor zijn beide schoonzusters en dat met dat geld een andere rente is afgelost van 3 gulden per jaar die eerder door hun grootvader Gerart Gijsbert Thijssen op het onderpand was opgenomen.

Willem Wijnants c.s. verklaren op 10-9-1646 ter instantie van Joorden Henrick van Herssel, dat genoemde Joorden, Adriaentghen, natruurlijke dochter van Jan Gielis van der Lusdonck voor de tijd van 5 jaren heeft onderhouden en verzorgd. (Leermakers, Inv. 64, Folio 161). Op 10-9-1646 verklaarden Joorden Henrick van Herssel en zijn vrouw, dat Jan van der Lusdonck aan hun gevraagd had het kind (Adriaentjgen) te willen onderhouden. (Leermakers Sr Inv. 64, Folio 162).

Willem Wijnants en zijn vrouw verklaren ter instantie van Joorden Henrick van Herssel, dat Joorden aangaande het onderhoud van het kind betaald zou worden. (Leermakers, Inv. 64, Folio 162 Verso, 21-9-1646).

Joorden genoemd op 3-8-1649 als belendend aan de akker en wei gelegen in Hedel, welke Jenneken Wouters Denijs heeft geërfd, waarover Henrick Bartels van Gestel en Aert Geraerts Verheijden verklaren t.i.v. Peeter Goiarts n.u. dat deze goed genoeg is voor een bedrag van 50 gulden als onderpand. (Leermakers Sr. Inv. 67, Folio 121)

Joorden genoemd in het accoord d.d. 24-6-1656 tussen Rut Rutten Cleijtmans en Guiliam van Herssel c.s. inzake een jaarlijkse pacht van 3 gulden. (Van den Kerkhoff Inv. 92, Folio 84)

Jan Joosten Herberts verklaart op 7-5-1662 schuldig te zijn aan Maeijken van Herssel, weduwe van Claes Peeter Vlemincx, en dochter van Joorden, een somme van 100 gulden. (Van Oeckell, Inv. 118, Folio 60). Op 8-1-1685 verklaart Maeijken van Herssel voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal en rente. Niclaes Peter Vlemmincx en Maeijken van Herssel maken hun testament op 29-6-1657 (Van den Kerkhoff inv. 93, Folio 55). Daarin wordt genoemd een Hofstad in Hedel.

Joordaen van Herssel vermeld als gelder (en vader van Maaijken) in het accoord tussen Johan Charles van Kelst, als gemachtigde van Maximiliaen van der Driesche, ter eenre en de gelders van de Couwenberchse pacht ter andere zijde inzake de betaling van de pacht in geld in plaats van rogge. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 19, 11-02-1663). De notaris heeft op verzoek van Goiaert Adriaen Goorts c.s. gerechtelijk aan Jan C. van Kelst als gecommitteerde van Maximiliaen van den Driessche de originele open recognitie-brieven overhandigd betreffende de Couwenberchse pacht, groot 25 mud rogge (idem 16-6-1663 Inv. 74-78, Folio 374). Idem in een accoord tussen Johan Karel van Kelst en Goijaert Arien Goorts c.s. gelders, waarbij is overeengekomen, dat voor de achterstallige levering van rogge over de jaren 1660, 1661 en 1662 in valuta kan worden voldaan tot een totaal bedrag van 1000 gulden. (Van Oeckell Inv. 118, Folio 101, 2-10-1662).

Joorden Henricx van Herssel is getuige op 22-10-1667 (Van den Kerkhoff Inv. 100, Folio 65) wanneer Adriaen Joost Bruijstiens zijn zwager Willem Peter van Collenberch machtigt, om een stuk hooiland, genaamd het hof van Wijdtvliet, gelegen in Dussen, te verkopen.

Joorden Henricx van Herssel verklaart op 22-10-1667 schuldig te zijn aan Adriaen Joost Bruijstiens een som van 100 gulden. (Van den Kerckhoff Inv. 100, Folio 66). Op 19-5-1676 verklaart Anneken Andries van de Puth, vrouw van Adriaen Bruijstiens voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal.

Henrick Damen en Anneken van de Ven, gehuwd met Jan snellarts, verklaren ter instantie van Marcus Doncker uit Hoogeloon, dat dit paard van Mijs Hens Corstens met dat van de requisant heeft gevochten en dat de dochter van Joorden Henricx van Herssel (...niet in website opgenomen). (Leermakers, 12-2-1671, Inv. 59, Folio 35 Verso).

Joorden van Herssel genoemd in het accoord tussen Mechtelt Eeckerschot ter eenre en Jan Pauwels Dircx c.s. ter andere zijde betreffende de erffenissen gelegen in de Kerckhof en Spoordonck. (Leermakers Sr Inv. 82-84, Folio 324, 27-3-1673).

Joorden Henricx van Herssel en Aleijt Jans Hantschoenmakers, echtelieden, maken hun testament op 20-11-1675 (Leermakers Sr. Inv. 54, Folio 51). Zij kunnen niet schrijven. Genoemd worden de kinderen Ida, Gerart en Henrickxken.


Huwt Oirschot RK 25-11-1625

3.225   Aleydis Joannes HANTSCHOENMAKERS

FamilienaamIndex 3.225Vader 6.450Moeder 6.451

Begraven Oirschot 10-7-1676

Kinderen

 1. Hendrina (dRK 3-5-1626), doopgetuigen Joannes Willibrordus, Maria Joannes; ook aangeduid als Henrica
 2. Ida (dRK Oirschot 10-9-1629), doopgetuigen Matheus Henricus, Henrica Joannes; ook als Eijcken aangeduid
 3. Joannes (dRK Oirschot 15-10-1630 bOirschot 17-11-1649), doopgetuigen Adrianus Nicolaus, Joanna Joannes; overlijdensdatum onzeker
 4. Henricus (dRK Oirschot 20-3-1633 bOirschot 11-9-1676), doopgetuigen Henricus Henricus, Maria Henricus; begraven als Henricus Jorden Hendrick van Hersel
 5. Gerardus Zie 1.612

TerugBegin van generatie


3.226   Egidius Adrianus van GESTEL

FamilienaamIndex 3.226Vader 6.440Moeder 6.441

Geboren Oirschot dRK 2-9-1607 (doopgetuigen Guilielmus Joannes, Joanna Johannes)
Begraven Oirschot 9-3-1654

Bij overlijden wonend te Spoordonck? In ORA Oirschot in 1639 al als gehuwd aangeduid (sic).

ORA Oirschot (Toirkens 164a fol 15 no 9 dd 3-1-1639) Dielis zoon Adriaen Janssen van Gestel als wettig man van Jenneken, heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn schoonmoeder Iken zolang ze leeft, waarvan ze dus het vruchtgebruik krijgt, haar elk kwartaal 6 gulden te betalen, waarvan voor de eerste keer per a.s. St. Bavodag, de tweede termijn met Kerstmis, de derde met Pasen en de vierde met St. Jansdag en wel zo steeds door zolang Iken leeft en na haar dood zal hij aan de kinderen van Willem een bedrag van 400 gulden gaan betalen. (Idem no 10) Dielis Ariens van Gestel uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om vanwege de koop nu zo spoedig mogelijk aan de verkopers een bedrag van 212 gulden 10 stuivers te gaan betalen en nog eens 212 gulden 10 stuivers over twee maanden en dat zonder verder uitstel daarin, welke bedragen onder alle kinderen van genoemde Willem verdeeld zullen worden en waarvan hijzelf dus ook een zevende deel zal krijgen.

Idem (fol 101 no 86 dd 7-3-1639) Peter, Lambrecht, Marten en Adriaen gebroeders verder Sebastiaen Antonisse als man van Maijken en verder Catharina hun zuster, alle kinderen van wijlen Willem Martens van den Collenberg, welke Catharina is geassisteerd met haar gekozen en toegewezen voogd Henrik Toirkens, hebben verklaard dat Dielis Ariens van Gestel als man van Jenneken dochter van genoemde Willem Martens van den Collenberg, de koopsom heeft voldaan van het huis en grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Vrijthof aldaar, dat zij aan deze Dielis hadden verkocht, behalve dat Dielis aan Iken hun moeder alle jaren een rente van 24 gulden moet betalen aflosbaar met 400 gulden en dat zolang deze Iken in leven is en na haar dood zullen ze deze 400 gulden gelijkelijk onder hen verdelen.(Idem no 87) Dielis Ariens van Gestel en Henrick Toirkens hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd als schuldenaars om aan Marten en aan Adriaen gebroeders en kinderen van wijlen Willem Martens van den Collenberg, die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per heden datum over een jaar met onderwijl een rente van 6 gulden per jaar, te weten elk van hen 3 gulden. (doorgehaald 11 juni 1640).

Henrick Adriaen Niclaessen verklaart (2-2-1657) t.i.v. Adriaen Henricx de Cort, dat hij een vracht vanuit Den Bosch voor Peeter Henricx de Cort had en werd afgeladen bij Dielis Adriaens de Cort, welke vracht door Johan Stockelmans is betaald. Genoemd ook: Dielis Adriaens van Gestel. (Goossens jr Inv. 34, Folio 14 Verso).

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

Maijken Josten verklaart op 15-1-1671 schuldig te zijn aan Willemtje, Anneken en Pereijntje van Gestel (dochters van Dielis Adriaens van Gestel) een som van 50 gulden, waarvoor Adriaen Joosten Bruijstjens zich borg heeft gesteld. Op 26-8-1690 verklaart Pereijntje Dilis Adriaens geassisteerd met Bartel Buckinx het kapitaal te hebben ontvangen. (Van Vlodroph Inv. 132, Folio 105).


Huwt Oirschot RK 1-5-1641

3.227   Joanna Guielmus van COLLENBERCH

FamilienaamIndex 3.227Vader 6.454Moeder 6.455

Gedoopt RK Oostelbeers 26-11-1606 (testes Hubertus Joannes Servatius, Elijzabeth Adrianus)
Overleden na 22-2-1676

Adriaen Henricx de Cort verpacht (januari 1657) aan Sebert Adriaen Peeter Goossens zijn huis, hof, schuur etc (Boterwijk in Spoordonck), welke thans nog bewoond wordt door de weduwe van Dielis Ariens van Gestel. (Goossens Inv. 34, Folio 1).

Akkoord 25-1-1657 tussen Adriaen Henricx de Cort en Jenneken Willems van Collenberg, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, inzake de huurpenningen. Marge: Adriaen Henricx de Cort verklaart ontvangen te hebben van Jenneken Willems van Collenbergh de som van 50 gulden op 31-10-1657. (Goossens jr Inv. 34, Folio 4 Verso).

Willem Marcus en Willem van Herssel, momboiren over de onmondige zoon van wijlen Aert Geridts van der Heijden en (Lijsken Janssen van de Dijck?) verklaren 2-1-1660 verhuurd te hebben aan Jenneken, weduwe van Dielis van Gestell een huis, hof etc. (Boterwijk in Spoordonck) voor de tijd van 2 jaar en voor 25 gulden en 10 stuivers per jaar. (Van Oeckell Inv. 116, Folio 2).

Philips Adriaen Boudewijns verklaart op 19-2-1674 schuldig te zijn aan Jenneken, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, een som van 100 gulden. Op 1-5-1674 verklaart Jenneken vergenoegd te zijn met de ontvangst van het kapitaal. (Leermakers jr. Inv. 137, Folio 30).

Jenneken Willems van Collenberch, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, maakt haar testament op 22-2-1676 (Leermakers Jr Inv. 139, Folio 67). Begunstigde is dochter Willemke.

Kinderen

 1. Anna (dRK Oirschot 21-6-1641), doopgetuigen Egidius Petrus van Collenberch, Joanna Adrianus
 2. Guielma (dRK Oirschot 1-5-1645), doopgetuigen Henricus Adrianus van Gestel, Catharina Petrus Boerdens
 3. Petronella Zie 1.613

TerugBegin van generatie


3.228   Andreas van LOON

FamilienaamIndex 3.228 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch


Huwt

3.229   N.N.

Index 3.229 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ancelmus Zie 1.614
 2. Mechtildis, doopgetuige 1688

TerugBegin van generatie


3.230   Antonius Joannes Thomas van CUIJCK

FamilienaamIndex 3.230Vader 6.460Moeder 6.461

Geboren Oirschot dRK 21-3-1630 (getuigen Henricus Antonius, Maria Wouters)
Overleden voor 1699

Bosch Protocol (inv no 1645 fol 367v dd 10-10-1670) Anthonij Jan Thomas van Cuijck, promisit Cfl 280 aan Jan Carel van Helst.

Bosch Protocol (inv no 1634 fol 435v dd x-12-1671) Antonij Jansse van Cuijck ook als man van Maaijke [Philip, MW] Aelberts Boelaerts bij Beelken Adriaen Henricx, promisit 200 gld aan Geertruyt Peter Sgraets weduwe Jan Janssen Snellaerts ( NB: De akte is abuis: Philip, niet zijn vader, was gehuwd met Beelke; Philips zuster Maria was bovendien al dood in 1638.

Jan Dielis van der Vleuten en Heijlken van Cuijck d.v. Dielis maken hun testament (17-5-1675). Getuige: Anthoni Jan Thomas van Cuijck. (Leermakers Jr. Inv. 138, Folio 60). Idem getuige bij de Inventaris van de goederen, welke Jan Dielis van der Vleuten met zijn eerste vrouw, Jenneken Dircx van de Schoot, heeft bezeten. (Leermakers jr Inv. 138, Folio 62). Idem als Saerken, wed. Peeter Verboom, machtigt (27-5-1682) Wouter van Elmpt om het proces tegen de erfgenamen van Heijltjen, wed. Bernart Kemps voor schepenen van Oirschot af te wikkelen. (Leermakers Inv. 231-235, Folio 426). Idem (11-3-1682): Dirck Henrick van Bersse en zijn vrouw Maria van Wintelroij verklaren dat de soldaat Aert Verdoolt hen heeft gezegd dat hij geen dienst heeft aangenomen bij Gerart Janssen van Bilsen (Leermakers Inv. 231-235, Folio 413).

Adriaen Anthonissen van Overbeeck c.s. verklaren (24-3-1676) t.i.v. Jan Janssen van Cuijck dat het paard door van Cuijck in beslag is genomen door de ingebieders van Den Bosch. Dit in verband met de schulden, die Anthoni Jan Thomas van Cuijck heeft. (Leermakers jr. Inv. 139, Folio 86).

Afrekening (20-6-1676) tussen Anthoni Jansen van Cuijck ter eenre en Geerlinck Adriaen Schraets ter andere zijde, in verband met vervoer van legers en- goederen met paard en wagen. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 128).

Anthoni van Cuijck getuigt (maar kan niet schrijven): Inwoners van O-W-Middelbeers en Wintelre, leggen (11-8-1682) op verzoek van de schepenen van Vessem een verklaring af inzake betaling van de verponding aan de verpondingsbeurder van Oostelbeers, c.q. Wintelre voor gronden die in Vessem zijn gelegen. (Leermakers Inv. 231-235, Folio 431).

Akkoord (20-1-1686) betreffende een meningsverschil betreffende te betalen rente tussen Jaspar Adriaens van Dijck en Anthonij Jan Thomas van Cuijck. De bedragen van de renten zijn 50 en 25 gulden. (Van Audenhoven Inv. 151-157, Folio 377).

Anthonis Dielis van der Vleuten c.s. leggen een verklaring af betreffende gebruik van de vijvers van de gemeint gedurende 20 tot 50 jaren, genaamd ‘s heeren weijert, gelegen aan het Oirschaeren. Onder hen: Anthonij Janssen van Cuijck (3-11-1686), oud ca. 56 jaar. (Van Audenhoven Inv. 151-157, Folio 414).

Dielis van Hersel is borg wanneer op 28-12-1723 Hendrina Wouters van der Vleuten, wed. Jacob van de Lusdonck, haar stede in Oerschoren voor 2 jaar verhuurt aan Dirck Anthonissen van de Sande (Audenhoven Inv. 185-189, Folio 368). Getuigen zijn Jenneken en Margriet Anthonissen van Cuijck

Dielis van Hersel en Geertruijt van Loon zijn begunstigden in het testament dd. 26-7-1725 van Jenneken Anthonij van Cuijck aan de Heuvel, oude ongetrouwde dochter die niet kan schrijven, en Luijcas Janssen Verheijden (Audenhoven Inv. 190-199, Folio 46).

De erfgenamen van Sijmon Daniel Oirlemans en Barbara Vlemmincx verklaren zich te houden aan het advies dat de advokaten Jan en Anthonij van Heumen zullen geven inzake de afhandeling van de erfenis. Onder de betrokkenen: Hendrik en Anthonij Janse van Cuijck (20-5-1739) (Van Noort Inv. 261-270, Folio 83).


Huwt Oirschot RK 13-6-1660

3.231   Maria Philippus BOELAERTS

FamilienaamIndex 3.231Vader 6.462Moeder 6.463

Geboren Best dRK 26-10-1637 (posthuum; doopgetuige Petrus van Cleynenbrogel)
Overleden na 1699

Willem Hendrick Snellaerts en Willem Jansen, beide uit Aalst, staan 25-4-1699 borg voor de schuld die Jan Willems van der Heijden uit Steensel heeft bij de wed. Anthonij Janse van Cuijck en Anthonij Schraets vanwege de koop van schapen op de markten te Boxtel en Oisterwijk. (Van Nahuys Inv. 221-230, Folio 116).

Kinderen

 1. Maria Zie 1.615
 2. Philippina (dRK Oirschot 26-2-1666), doopgetuigen Petrus Joannes van Diessen, Hedwigis Joannes van der Vleuten; tweeling
 3. Margaretha (dRK Oirschot 26-2-1666), doopgetuigen Albertus Philippus Boelaerts, Joanna Christianus van den Marselaer; tweeling
 4. Joanna (dRK Oirschot 25-3-1668), doopgetuigen Petrus van Cuijck, Elisabetha Gerlingus Scraets

TerugBegin van generatie


3.232   Petrus Lamberts OTTEN

FamilienaamIndex 3.232 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Hilvarenbeek voor 1644

ORA Hilvarenbeek (inv 565 fol 42 dd 1670) verkoop door Gerrits Cornelis van Loon als man van Maaijken Peeter Otten en Jan Peeters Otten, bij palmslag aan de onmondige kinderen van wijlen Jan Otten, een onbedeeld part in een huis en aangelag te Beerte.

ORA Hilvarenbeek (471 folio: 204v dd 5-1-1672) Jan Jan Otten sluit een akkoord met Adriaan Jan Vingerhoets. Vermeld: Neeltje, Maaijken, Perijntje, Leentje en Jenneken kinderen van Jan Otten en Maaijken Aertsen, de kinderen van Leentje, Peter, Jan wijlen Aelbert Peter Otten en Maaijken Jacobs

ORA Hilvarenbeek (471 folio: 205v dd 5-10-1672) erfdeling tussen de kinderen Peter Otten: Adriaan Vingerhoets als man van Dingetje Peter Otten, de onmondige kinderen van Aelbert Peter Otten en wijlen Maaijken Jacobs genaamd Leentje, Peter en Jan

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 68v dd 14-3-1693) Adriaan Jacobs van Boxtel verkoopt aan Lijsken (sic) Jan Volders te Baarschot een gelofte van 110 gulden; Adriaan Jacobs van Boxtel is inwoner van Poppel, Lijksen Jan Volders weduwe van Jan Peter Otten wonende te Baarschot


Huwt Hilvarenbeek RK 20-5-1614

3.233   Anna Laurentius MARTINUS

FamilienaamIndex 3.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1667


Zij huwt (2) ca. 1643

Bartholomeus Adrianus van HOVE

FamilienaamIndex

Alternatief: een eerste huwelijk met Petrus Lamberts, een tweede voor 1632 met Petrus Otten. Ze heeft een zuster, Johanna Laurentius, gehuwd Diessen 26-11-1626 met Marcellus Walters.

Kinderen (Otten)

 1. Aelbert Zie 1.616
 2. Maria (dRK Diessen 24-8-1632), getuigen Joannes Thomas, Catharina Bartholomeus; huwt Hilvarenbeek 25-7-1669 Gerardus Cornelis van Loon; hij huwt (1) Neelken Marten Janse Moonen; sluit akkoord (ORA Hilvarenbeek inv no 470 fol 284 dd 3-10-1669) met zijn twee kinderen uit het eerste huwelijk.
 3. Digna (Dympna) (dRK Diessen 4-1-1637), getuigen Joannes Henricus, Laurentia Laurentius; huwt Hilvarenbeek RK 18-2-1669 Adrianus Jan Vingerhoets
 4. Adriana (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK 24-4-1657 Joannes Adrianus de With
 5. Elisabeth (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK 17-2-1659 Jan Aert Jans
 6. Hendrina (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK18-9-1668 (?) Gabriel Torgerstedt
 7. Johannes (dRK Diessen 21-11-1638 +voor 1693), huwt Hilvarenbeek 9-1-1667 Catharina Jan Volders

Kinderen (Van Hove)

 1. Joannes (dRK Hilvarenbeek 30-5-1644), getuige huwelijk Dijmphna 1669

TerugBegin van generatie


3.234   Jacobus Joannes van DOREN

FamilienaamIndex 3.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Antwerpen

Kennelijk (volgens akte 1693) inwoner van Antwerpen geweest.

ORA Hilvarenbeek (inv 471 fol 23 dd 11-3-1670) verkoper: Jan Jansen koper: onroerend goed: plaats: toponiem: roerende goederen: goederen van bijzonderheden: Jan Jansen als man van Jenneken Claes Adriaansen van de Laer wijlen Claes Adriaansen van de Laer en Claesken Jacobus van Dooren zijn huisvrouw datum: 11 03 1670 archief:

ORA Hilvarenbeek (inv 471 fol 55v dd 16-7-1670) verkoper: kinderen Nicolaas Adriaan van de Laer koper: Peter Coolen onroerend goed: huis met hof en boomgaart en percelen grond plaats: Riel toponiem: roerende goederen: een gelofte van de koper aan de verkopers van 1666 gulden bijzonderheden: Jan Hoofkens zoon van Niclaasken Janse van Dooren en Nicolaas Adriaen van de Laer uit eerste huwelijk Jan de zoon van Nicolaas Adriaan van de Laer, Adriaan Jan Nouwen als man van Maria, Nicolaas Cornelis Leunis als man van Jacomijntje, Cornelis Jan Mutsers als man van Thoontje en Adriaan kinderen van wijlen Nicolaas Adriaan van de Laer, gelofte ingelost 8 december 1685

ORA Hilvarenbeek (inv no 471 fol 262 dd 17-5-1673) Transport verkoper: erfgenamen Claes Adriaan van de Laer koper: Jan Claes Adriaan van de Laer onroerend goed: huis met hof en percelen grond plaats: Riel toponiem: roerende goederen: bijzonderheden: Jan Jan Joosken zoon van Claesken Jacobs van Dooren eerst huisvrouw van Claes Adriaan van de Laer, Adriaan de zoon van Claes Adriaan van de Laer, Adriaan Jan Nouwen als man van Maria, Nicolaes Cornelis Leunissen als man van Jacomijntje, Cornelis Jan Mutserts als man van Thoontje, Cornelia begijntje te Hoogstraten alle kinderen van Claes Adriaan van de Laer en Nicolaesken Jacobs van Dooren

ORA Hilvarenbeek (inv no 473 fol 69 dd 10-4-1682) verkoper: Jan Jacob van Dooren koper: Willem Wouters onroerend goed: erfelijke goederen plaats: Westelbeers toponiem: roerende goederen: bijzonderheden: Jan Jacob van Dooren en Claes Jan Bullens als man van Jenneken Jacob van Dooren, hun gerechte part van de geërfde goederen van wijlen hun ouders.


Huwt

3.235   N.N.

Index 3.235 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 1.617
 2. Neeltje, huwt Willem Wouters
 3. Jan
 4. Jenneke, huwt Claes Jan Bullens
 5. (hypothetisch) Nicolaeske, huwt (1) Claes Adriaan van de Laer; huwt (2) Jan Joosken
 6. Kinderen
  1. (uit 1) Jan
  2. (uit 1) Adriaen
  3. (uit 1) Maria, huwt Adriaan Jan Nouwen
  4. (uit 1) Jacomijntje, huwt Nicolaes Cornelis Leunissen
  5. (uit 1) Thoontje, huwt Cornelis Jan Mutserts
  6. (uit 1) Cornelia, begijn
  7. (uit 2) Jan Jan Joosken

TerugBegin van generatie


3.236   Hubertus Nicolaus SEBRECHTS

FamilienaamIndex 3.236Vader 6.472Moeder 6.473

Geboren Hilvarenbeek dRK 17-10-1607

Ook Zebrechts etc. Doopgetuigen Gerardus Petruszn en Bertken Cornelissen Huijben

ORA Hilvarenbeek (inv no 468 fol 191v dd 29-6-1661) Anthonis Jansen de With als rentmeester van de kinderen Dingen Peter Leenderts verklaaert dat Huijbrecht Nijcolaus Sebrechts aan hem ten behoeve van de genoemde kinderen heeft gelost en gequeten met Cfl 50 een jaarrente van Cfl 3 die Nicolaes Sebrecht Vrancken had beloofd aan Jan Willem de With ten behoeve van de voornoemde kinderen.

ORA Hilvarenbeek (469 fol 99 dd 12-7-1663) Peter Peter Sebrechts verkoopt aan Huijbrecht Nicolaas Sebrechts een akkerin Hilvarenbeek, groot Loo; Peter Peter Sebrechts was de weduwnaar van Cathalijn Jan Peters

ORA Hilvarenbeek (474 folio: 175 dd 16-1-1686) erfgenamen Huijbrecht Nicolaas Sebrechts verkopen aan Jenneken Jan Rosch (hun moeder) roerende goederen in Hilvarenbeek. De verkopers zijn Jan, Nicolaes gebroers, Nicolaas Adriaensen van de Laer als man van Geertruijt, Hendrik Mathijs Maes als man van Christina, Jasper Peter Backers als man van Maria, Jan Adams van Spreuwel Elijsabeth allen kinderen van wijlen Huijbrecht Nicolaes Sebrechts en Jenneken Jan Rosch

ORA Hilvarenbeek (476 folio: 263 dd 16-1-1706) erfdeling nalatenschap Jan Huijbert te Hilvarenbeek, Loo: Hendrick Mathijs Maas als man van Christien Huijbert Sebrechts, Jan Adams van Spreuwel als man van Elisabeth Huijbert Sebrechts, Marie Huijbert Sebrechts weduwe van Jan Peter Beckers wonende te Tilburg, Elisabeth Gerrit Jan Gerrits weduwe Nicolaas Huijbert Sebrechts allen erfgenamen van Jan Huijbert Sebrechts


Huwt

3.237   Joanna Johannes BOORDERS

FamilienaamIndex 3.237Vader 6.474Moeder 6.475

Overleden na 1686

Alias Rosch; ook De Border genoemd.

Kinderen

 1. Joannes (dRK Hilvarenbeek 2-7-1640 +voor 1706) doopgetuigen Petrus Zebertusz, Catharina weduwe Johannes Martinus Schellekens; mogelijk ongehuwd, zeker kinderloos
 2. Zebertus (dRK Hilvarenbeek 14-2-1642 +voor 1686) doopgetuigen Johannes Petrus Zebertus, Maria Peters Johannes
 3. Christina (dRK Hilvarenbeek 27-10-1643) doopgetuigen Hubertus Cornelis Woestenborchs, Catharina Petrus Petrus Zebertus; , huwt Hendrik Mathijs Maes
 4. Nicolaus Zie 1.618
 5. Maria, doop niet aangetroffen (ca. 1649), huwt Tilburg 25-4-1684 Jan of Jasper Peter Backers (+voor 1706), wonen te Tilburg (1706)
 6. Geertruida huwt Nicolaas Adriaensen van de Laer alias Van Beeck
 7. Elisabeth, huwt Jan Adams van Spreuwel

TerugBegin van generatie


3.238   Gerardus Joannes GERARDUS

FamilienaamIndex 3.238Vader 6.476Moeder 6.477

Geboren Hilvarenbeek dRK 16-3-1611 (onzeker; doopgetuigen Petrus Leonardus, Adala Gualterius)

Kinderen voor 1637 alleen op patroniem gedoopt; niet herkenbaar.

ORA Hilvarenbeek (inv no 472 folio: 129 dd 22 03 1678) verkoper: Claes Gerrit Jan Gerrits koper: Christiaen Hendrik Huijbrechts onroerend goed: perceel dries plaats: Hilvarenbeek, Westerwijk toponiem: roerende goederen: een gelofte van de koper aan de verkoper van 41 gulden bijzonderheden: Claes Gerrit Jan Gerrits en Nicolaas Huijbrecht Seebrechts als man van Elijsabeth, Willem Jansen als man van Neeltje kinderen van Gerrit Jan Gerrits, 2 onmondige kinderen van wijlen Anthonis Jan Leenderts en Jenneken Gerrit Jan Gerrits, gelofte ingelost 11 september 1678.

ORA Hilvarenbeek (inv no 472 folio: 400 dd 07 02 1681) verkoper: Nicolaas Gerrit Jan Gerrits koper: onroerend goed: plaats: Hilvarenbeek, Voort toponiem: roerende goederen: bijzonderheden: Nicolaas zoon van Jan Gerrits, Nicolaas Huijbrecht Sebrechts als man van Elijsabeth, Willem Janse de Volder als man van Cornelia beide dochters van wijlen Gerrit Jan Gerrits en Jenneken Nicolaas Gijben, de 2 onmondige kinderen van wijlen Jan Anthonis Leenderts en Jenneken Gerrit Jan Gerrits, en Jenneken Nicolaas Gijben.


Huwt ca. 1635

3.239   Joanna Nicolaus Gisbertus HENRICUS

FamilienaamIndex 3.239Vader 6.478Moeder 6.479

Geboren Hilvarenbeek dRK 8-11-1609
Overleden na 1681

Kinderen

 1. Nicolaa (dRK Hilvarenbeek 20-10-1637) doopgetuige Alijda Johannes Gerardus
 2. Aleijdis (dRK Hilvarenbeek 26-10-1639) doopgetuigen Henricus Goeijen, Joanna Anthonius Joannes
 3. Petrus (dRK Hilvarenbeek 16-11-1641) doopgetuigen Cornelius Nicolaus, Elisabeth Adrianus Petrus
 4. Nicolaus (dRK Hilvarenbeek 31-7-1644) doopgetuigen Antonius Joannes Gerardus, Aleijda Jacobus Johannes Gerardus
 5. Elysabeth Zie 1.619
 6. Cornelia, huwt voor 1681 Willem Janse de Volder, te Minderhout (1691)
 7. Jenneken, huwt Jan Anthonis Leenderts (+voor 1681); huwt (2) Cornelis Michiel Intven
 8. Kinderen
  1. N. , onmondig in 1681
  2. N., onmondig in 1681
  3. Martijntje (*na 1681, voor 1691)
  4. Jenneke (*na 1681, voor 1691)
  5. Michiel (*na 1681, voor 1691)
  6. Jacob (*na 1681, voor 1691)
 9. N., huwt Cornelis Aerts van Gestel te Minderhout
 10. Adriaantje, huwt Wouter Jan Vrients

TerugBegin van generatie


3.240   Nicolaus Willem SCHOORMANS

FamilienaamIndex 3.240Vader 6.480Moeder 6.481

Geboren ca. 1600

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen. Vermoedelijk tweemaal getrouwd, gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen.


Huwt

3.241   Elisabeth Henricks WITTENS

FamilienaamIndex 3.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Hoge Mierde 28-2-1676 (“Elizabetha Schoormans”)

Kinderen

 1. Nicolaus (+Hoge Mierde 25-11-1695), huwt Hoge Mierde 6-11-1678 Hendrina Goijaerts Verbruggen (*Hoge Mierde dRK 18-7-1655)
 2. Guielmina (*ca. 1620 +Hoge Mierde 22-10-1683), huwt Arnoldus Jodocus Leijtens (*Weelde dRK 1607 +voor 16-10-1690)
 3. Kinderen
  1. Maria Arnoldus (dRK Hoogemierde 18-11-1651, ouders Arnoldus Joosten en Wilhelma Jansen [sic]; testes Judocus Leytens en Elizabeth Willems)
  2. Nicolaus Leijtens (dRK Hoogemierde 19-4-1654, testes Matthias Janssens, Elisabeth Sleddens)
  3. Maria Leytens (dRK Hoogemierde 7-5-1662, testes Laurentius Schoormans, Maria Janssen)
  4. Wilhelma, vermeld 1667, 1669 als doopgetuige
  5. Elisabeth, huwt voor 1669 Antonius Jans Everts
 4. Laurentius Zie 1.620
 5. Lambertus, huwt Helena N. (Genealogie van der Zande)
 6. Hendrien (+Hoge en Lage Mierde 8-6-1693)
 7. Elisabeth Nicolaus Schoormans, met Arnoldus Leytens op 29-11-1652 getuige bij de doop RK Hoogemierde van Joannes Boschmans, zoon van Joannes Michael Boschmans en Dimpna N.; ook op 12-11-1663 meter van Egidius van Gorp en anderen
 8. Henricus Claes Schoormans, huwt (1) Odilia (Ooyken, Oda, Ida) N.; huwt ca. 1678 (2) Gertrudis N.
 9. Kinderen
  1. (uit 1) Nicolaus Schoormans (dRK Hoogemierde 9-5-1664, testes Adrianus Schoormans, Maria Jans Hendrix Faberts)
  2. (uit 1) Antonius Schoormans (dRK Hooge en Lage Mierde 9-12-1666, testes Mathias Janssen, Elizabeth Claes Schoormans)
  3. (uit 1) Joannes Schoormans (dRK Hoogemierde 10-6-1671, testes Wilhelmus Schoormans, Dimphna Janssen)
  4. (uit 1) Elizabetha Schoormans (dRK Hoogemierde 7-9-1674, moeder heet Ida Antonis; testes Arnoldus Leijtens, Maria Jansen)
  5. (uit 2) Maria Schoormans (dRK Hoogemierde 6-6-1679, testes Antonius Jans, Helena Laureijs)
  6. (uit 2) Ida Schoormans (dRK Hoogemierde 7-4-1681, testes Adrianus Swaenen, Catharina Hendrix)

TerugBegin van generatie


3.244   Hermanus Jan Wittens VERSPREEUWEL

FamilienaamIndex 3.244Vader 6.488Moeder 6.489

Geboren ca. 1600
Overleden na 15-8-1660

Alias Verspreeuwel: als Hermannus Joannes Verspreeuwel alias Hermannus Wittens, samen met Joanna Matthias Kastens, getuige bij de doop van Martinus, zoon van Petrus Hermannus en Catharina Martinus, Hooge en Lage Mierde 24-1-1644.

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

3.245   Maria Aert LEIJTENS

FamilienaamIndex 3.245Vader 6.490Moeder 6.491

Bij doop 1638: Maria Andreas

Kinderen

 1. Joannes Zie 1.622
 2. Jodocus (dRK Hoge en Lage Mierde 13-4-1638 +Hoge Mierde 14-6-1658), getuigen Hubertus Michaelis, Henrica Godefridus
 3. Anna (dRK Hoge en Lage Mierde 13-6-1639), getuigen Gerardus Abrahams uit Balen (B), Barbara Johannes Volders uit Hilvarenbeek
 4. Maria Verspreuwel (dRK Hooge en Lage Mierde 3-5-1642, getuige Guilielmus Joannes Plompen)
 5. Alida (dRK Hoge en Lage Mierde 26-5-1644, kort na doop overleden), getuigen Valerius Coolen, Heijlwigis Judocus
 6. Guielelmus (dRK Hoge en Lage Mierde 20-12-1646), getuigen Jacobus Swaenen, Elisabeth Joannes Stuijters
 7. Helena, hypothetisch

TerugBegin van generatie


3.246   Adriaen Adriaens BOEREN

FamilienaamIndex 3.246 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1605
Overleden Eersel na 20-8-1652

Alias Valckeniers.

Niet verwarren met Adrianus Anthonis Valckeniers (1685 Adryaen Valckenaers, De Falckenaer, weduwnaar Adriaentien Maes); deze huwt (1) Reusel (ot 15-6) 23-6-1674 Adriana Joannes Maes; (2) Eindhoven (ot 18-12-1684) 21-1-1685 Maria Michielsse van Courssel (Van Koersel); vader van (uit 1) Anthoni Adriaen Valckenaers, huwt Eersel (ot 13-2) 3-3-1700 Anna Dionijssen, weduwe Jan Dirck Reijnders; (uit 1) Jan Adriaen Valckenaers, huwt Eersel (ot 20-1) 8-2-1701 Elisabeth Adriaens; (uit 2) Adriana Valkenaers (dRK Eersel 2-4-1686, getuigen Petrus van Koerssel, Helena Joannes Lambertus). Mogelijk uit het huidige België, want in de regio Eindhoven verder niet aangetroffen.

ONA Eersel (inv no 8 fol 23; notaris Arnoldus Wijnants; 10-8-1679) Jan Herman Wittens man van Heyltjen Ariaen Boeren te Mierde, machtigt Hr Baltisaer van Gijsbergen, stadhouder te Eersel en Ariaen Anthonis zijn neef, al zijn te innen schulden (ook de schulden aan wijlen zijn zwager Cornelis Ariaen Boeren) in Eersel af te handelen.

ONA Eersel (inv no 5 akte 12 dd 1682, notaris Arnoldus Wijnants) Vermeld: Bartel Janssen, Wouter Cornelis, Hendrick Jacobs ( Jacops ), Hendrick Bijnen, Elisabeth Bijnen, Arian Ariaenssen = Ariaen Adriaenssen Boeren, Bartholomeus Jan Wijnans Wijnants, Elisabeth Bijnen.


Huwt Eersel RK (ot 17-1) 3-2-1632

3.247   Maria Joannes BERCHMANS

FamilienaamIndex 3.247 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1610
Overleden Eersel 16-4-1653

Huwelijksgetuigen Joes Delis, Joes Jacobi.

Het doopboek van Eersel over 1636-43 is een rommeltje, met aantekeningen uit verschillende jaren door elkaar heen, en het is (gegeven de aantallen dopen) duidelijk dat veel dopen ontbreken. Zoals kennelijk die van Maria en Helena.

Kinderen

 1. Adrianus (dRK Eersel 16-1-1633, testes Henrica N.), huwt Elisabeth Bijnen
 2. Joannes (dRK Eersel 11-11-1635, testes Godefridus Bierens, Catharina N.)
 3. Helena Zie 1.623
 4. Maria (doop niet aangetroffen), doopgetuige bij een kind van Helena
 5. Gwilhelmus (dRK Eersel 13-7-1642, testes Leonardus Joannes, Petronella Godefridus)
 6. Godefridus (dRK Eersel 14-11-1645, testes Dionijsius Joannes Borts, Petronella Bartholomeus Helsemans)
 7. (hypothetisch) Cornelis (+voor 1679)

TerugBegin van generatie


3.248   Gomarus Gerards de KORT

FamilienaamIndex 3.248Vader 6.496Moeder 6.497

Geboren ca. 1590
Overleden na 1659

Als Ghommart Gheraerts de Cordt in 1626-7 burgemeester van Udenhout

Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648): folio 18v Ghommert Geraerts de Cort vi 1/2 st.; 19v (Moelenw quartier) de gebruickers van het lant gecomen van Geraert Janss de Cort, gebruickt bij Gommert Geraerts viii st. iii 1/2 ort

RAO Oisterwijk 98: voogdijregeling voor zijn nagelaten kinderen bij bijlen Marie.

RAT. Loon op Zand. R 64 f 87r/v d.d. 15-12-1626. Peeterken dochtere wijlen Willem Cornelissen de Pruijser met eenen momboir bij haer naer gewoonte gecosen vuijt crachten der maechten haer als sij seijde gelaeten ende gegeven bij den testamente bij haer ende bij wijlen Balthasar Claessen de Witte haeren overleden man, voor schepenen der Vrijheijt van Waelwijck gemaeckt ende gepasseert. Heeft wel ende wettelijck vercocht Gommaerden Geeritssen de 97Peeteren Sijmen Peeters ende Peeteren Goijaert Peeters, elcken van hen voor een gerecht derdenpart, een parcheel moers sonder grondt, anderhalff loopensaet ende acht roijen off daer omtrent, int geheel begrijpende gelegen binnnen der heerlicheijt van Venloon in den egmont aen de zuijden zijde van custers boomdijck, oistwaert aen Cornelis Willemsse de Pruijser, westwaert de erffgenaemen Anthonis Peter Wijtens ende noirtwaert Marie dochtere Claes Sallez. Welcke parcheel moers der voorst. Peeterken bij erffscheijdinge ende erffdeijlinge tusschen de erffgenaemen van wijlen Willem Cornelissen ende Lijsken Peeter Soeters zijne huijsvrouwe gemaeckt ende gedaen onder meer andere goederen te deele bevallen is, soe sij insgelijckx vercleirden. Ende heeft het hem opgedraegen ende overgegeven met affgaen ende verthijen alsoe gewoonlijck ende recht is. Gelovende de voorst. Peeterken cum tutore als schulderesse principaele op haer ende allen haere goederen, hebbende ende vercrijgende, dit opdraegen ende overgeven den voorst. cooperen vast ende steedich te houden ten eeuwighe daegen sonder eenich wederseggen ende het voorst. parcheel moers te waeren als men moer schulidch is te waeren ende allen commer, calangien ende aentael daer inne wesende den selven aff te doen geheelijck, vuijtgenomen een stuijver tot chijns aen de heere van Loon. Testes, Dierck Raessen ende Ghijsbert Claessen den 15e december 1626. Item: De voorst. Peeterken cum tutore heeft bekent ende beleden vuijt handen van Gommaer Geeritssen, Peeter Sijmen Peeters ende Peeter Goijaert Peeters ontfanghen te hebben tsaemen in alles de some van 182 gld. 5 st. wesende de cooppenningen van het voorst. parcheel moers. Bekennen oijck de voorst. Peeterken den coop van het selven parcheel moers daermede tenemael voldaen te zijn. Testes et actum ut supra.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 337. fol. 37, 24 maart 1643: Gommar, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort, verkoopt aan Jan d’oude, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort: de helft van een stuk erf of beemd met houtgewas erop, groot omtrent 5 1/2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout, dat door de verkoper bij erfdeling van zijn ouders was verkregen.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 338. fol. 23, 15 maart 1644: Gommaer, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort, verkoopt aan zijn broer Marten, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort: een stuk akkerland, groot omtrent 2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout, dat door de verkoper bij erfdeling met de andere erfgenamen van Gerit Janssen de Cort was verkregen.

Bosch Protocol (no 75. 1652 oktober 19 sH,R.1578,13) Balthus z.w. Benedictus van Goitsenhoven wnd tot Kerckhoven onder Otw en Marijcken Gommers de Cort zijn hvr aan secretaris tbv hr en mr Norbertus Mutsaerts licentiaat in de rechten jeec 22½ ka gld op 19 oktober uit - schuer schop hof aangelegen erf 46 L bvvo tpl. Kerckhoven met land wey en hey een aanpaert in de achterlenen leenroerig aan den hove van Brabant t jr Henrick van Duerne t gem. strate v Jan Timmermans t Peter de Smith belast met 18 L rogge in specie en 17 L rogge reductie betaald met 5 gld; 17½ gld hr en mr Geraert van Zomeren lic. in de rechten en oud raad deser stadt gelost door jr Carel Anthonis van Vladeracken heer opten Nemelaer als proprietaris aan mr Norbertus Mutsaerts 2-6-1655

(ONA Oisterwijk 5 fol 97 dd 29-8-1654) Gommar z.w. Gerit Janss de Cort schuldig aan Aerden Peters Verhoeven de somme van 50 gld - tekent Gommert Gheraerts de Cort.

Belending in BP (211. 1657 maart 16 sH,R.1586,191) Symon z.w. Peter Symons wnd Udenhout aan Willem Jasper Gast jeec 9 ka gld uit huys schuur hof erf 5 L Udenhout in de Groenstraat t Gommer Geraerts de Cort O t Adriaen Gevaerts Adams? W v N Joost Jan van den Broeck t Z gem. straat

(ONA Oisterwijk 6 fol 53 dd 14-6-1659) Gommaer Geritss de Cort wedn. w. Marie d.w. Cornelis Wouter Brocken Wouter z.w. Cornelis Brocken voors. Catharina d.w. Cornelis voorn. nagelaten wede w. Peter Sijmon Priems en Peter Adriaens van Abeelen man van Cornelia zijn hvr d.w. Jan Henrix van Someren dmaw Cornelia d.w. Cornelis Brocken voorn. verklaren dat w. Cornelis Brocken heeft achtergelaten o.a. de helft in een stuck bempts 15 of 16 L int geheel in par. Haren inde Noenis aent Setert welk geheel is veronderpand voor een rente van 3 gld aan het convent van Otw welke last in de deling niet was begroot - de tegenwoordige bezitter Peter van Abeelen - tekent Gommert Gheerarts de Cordt en Wouter Cornelis Brocken zet + ook Cathalijn


Huwt Oisterwijk 4-2-1616

3.249   Maria Cornelis Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 3.249Vader 6.498Moeder 6.499

Geboren voor 1597
Overleden Oisterwijk voor 1640

Eden van voogden Oisterwijk: op 4-2-1640 zijn Jan Sr. Gerit Jan de Cort en Willem Cornelis Adriaen Bertens voogden over de onmondige kinderen van Gommer Gerit de Cort en wijlen Maria dochter wijlen Cornelis Wouter Brocken.

Kinderen

 1. Adrianus (dRK Oisterwijk 17-3-1619 +Oisterwijk voor 29-4-1664), doopgetuigen Gualterus Petrus en Maria Johannis; gehuwd met N.N. die blijkbaar nog leeft wanneer in 1664 de voogdij voor de nagelaten kinderen wordt geregeld.
 2. Johannes (dRK Oisterwijk 4-4-1621), Gerardus Gerardus en Cornelia Geurtssen
 3. Arnoldus (dRK Oisterwijk 14-2-1624), getuigen Petrus Adams en Elizabeth Arnoldus; Aert is weduwnaar of overleden voor 29-4-1664, wanneer de voogdij voor zijn kinderen geregeld wordt.
 4. Peter Zie 1.624
 5. Anna (dRK Oisterwijk 10-3-1630), getuigen Petrus Leonardus en Guilielma Adrianus; huwt Oisterwijk 27-8-1656 Hendrick Joost Aert Hendricxs
 6. Cornelius (dRK Oisterwijk 10-1-1633), getuigen Embertus Petrus en Angela Adrianus
 7. Cornelia (dRK Oisterwijk 6-8-1634), getuigen Adrianus Cornelis en Elizabeth Cornelis
 8. Maria, doop niet aangetroffen, huwt Balthus Benedictus van Goitsenhoven

TerugBegin van generatie


3.250   Aert Dercks NAUWEN

FamilienaamIndex 3.250Vader 6.500Moeder 6.501

Gedoopt RK Oisterwijk 1-1-1609
Overleden na 1675

Blijkbaar niet allen boer maar ook schenker (zie kapelrekeningen)

Zettersceduul van het Hoorngeld en bezaaide landen Udenhout 1658, Moelens kwartier: f.43): Aert Dirck nouwen sijn beesten (geen aantallen etc. genoemd).

Komt ook voor in het Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648): folio 19 (Moelens quaertijer) Aert Dierck Nauwen xxxiii st.; Aert Dierck Nauwen van het lant gecocht van Jan Willems viii st.; Aert Dierck Nauwen van het lant gecocht van Jan Willems (in margine voor bovenstaande inschrijving: dit is bijgestelt(?))viii st. i pen.

Rekening van de kapel in Udenhout 1645-6: (p. 3) Item noch eenen godtspenninck ontfangen van Jan Anthonis Cuijper ende Aert Diercken somme v st. Pagina 4: Item noch geven Aert Diercken dat de voorscreven hebben vertert die het riet gehalt somme xxv st. (betreft arbeid aan het koor en dak), en: Item noch geven aen Aert Diercken dat de borgemeesters ende cappelmeester meer gemeijne naegebueren daer hebben vertert doen dese reckeninghe is gedaen ende gepasseert die somme van --- iii g. x st. De rekening eindigt met: Op huijden den xxven meij anno 46 soe is dese reckeninge gedaen ende gepassert voor de gemeijne naegebueren ende vande borgemeesters onderteckent ten huijse van Aert Diercken allent sonder aerch ofte lieste.

Rekening 1646-7, pagina 6: Iteme geven aen Aert Diercken van gehalt bier voor den decker ende andere costen sijn van die voerlieden die het riet hebben gehalt samen bij een gereckent maeckt die somme van --- xviii st. Pagina 7: Item noch wordt hier gestelt voor wtgeven dat de gemeijne naegebueren ende borgemeesters en cappelmeester hebben vertert doen dese reckeninge is gedaen ten huijssen van Aert Diercken die somme van --- xxxvi st. Weer opgemaakt en ondertegeken ten huize van Aert.

Rekening 1647-8: pagina 7: Item ten voors. dagen doen dese reckeninge is gedaen ende gepasseert soe iesser vertert met de borgemeesters ende capmeester ende meer andere naegebueren ten huijssen Aert Dierck Aerts die somme van --- iii g. viii st.. Ondertekend ten huize van Aert.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk, nr. 343. fol. 78vso-79vso, 15 sept. 1649: Aert, zoon van Dierick Aert Nauwen; Jan Dierick Raessen van Grevenbroeck; Gijsbert, zoon van wijlen Wytman Peters van Yersel; en Jan Janssen Hennen maken een erfdeling inzake een stuk akkerland, groot omtrent 19 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 55vso, 22 juni 1650: Gijsbert en Cornelis, broers, zonen van wijlen Henrick, zoon van Henrick Jan Willemssen, verkopen aan Aert, zoon van Dierick Aert Nauwen; Adriaen Laureyssen, Jacob Adriaenssen den Molder en Aert, zoon van Aert Aertssen van Tilborch: de helft van een stuk beemd of moerveld, groot omtrent 6 lopenzaad 7 roeden, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Testeert samen met vrouw (hij is ziek en woont te Udenhout) 34-7-1652

ORA Oisterwijk 361:40v (16-10-1667): Aert Dirck als voogd van de kinderen van Jacob Adriaen Hessels en wijlen Maria Dirck Nauwen, bij overdracht van een deel van hun erfenis van Lysken dochter van Dirck Aert Nauwen.

ORA Oisterwijk 361:56 (16-10-1667): Adriaen Aert Dirck Nauwen, Peter Gommers de Cort man van Jenneke Aert Dierckx Nauwen, en Aert zelf voor zijn drie minderjarige dochters e.v.a.: erfediling van de nalatenschap van Elisabeth Dirck Nauwen.

ORA Oisterwijk 365:54 (17-7-1671): Adriaen Aert Dirck Nauwen (voor zich en broers en zusters) en de erven van Maria Dirck Nauwen: herverdeling erfenis Dirck Nauwen.

ORA Oisterwijk (1650? 345 f. 45v-48) Erfdeling tussen Jacob (zoon van wijlen Adriaen Jacob Hessels en Eirken, wijlen Adriaen Aert Gevaertsen van Duernes dochter), Adriana en Willemken (namens haar: haar man) - broers en zusters - over de erfenis van hun vader waarvan hun moeder afstand deed.

Aan Aert Dirck Nauwen hieruit: schuur op het erf van Adriana, af te breken binnen een jaar; middendeel van ‘De Koewye’ (totaal meet 8 lopenzaad 9 roeden) in Berkel aan de Creytenmolen; middendeel Sykemaeysacker (13 lopenzaad 8 roeden); middendeel Heyvelt (11 lopenzaad 11 roeden).

Verkoopt (Kleine Meijerij 1994:89) in 1675 zijn vijfde part in de molen van wijlen zijn schoonvader. Maakt in 1652 testament met zijn vrouw; hij is dan ziek.

ORA Oisterwijk 366:4v (16-1-1672) Jan Dircx van Grevenbroeck voor Margriet en Adriaentje, dochters Aert Dircken; Aert Dricken zelf en zoon Adriaen; akkoord met de zesdeling van de opbrengst van het verkochte moer (vgl hiervoor verkoop onder Aerts vader).

Bosch protocol 121 (25-10-1653; R.1580,18v) Aert Dircx Nauwen wnd Udenhout opte Cruysstrate man van Willemken d.w. Adriaen Jacops de Molder aan Maeycken van Lieberghs wede Coenraert Reynders van Os jeec 12 ka gld uit 7 L akkerland te Berkel tegenover de Creytenmolen.

Idem 170 ( 1655; R.1582,500) Marijcken d. Dierck Aert Nauwen wede Jacob z. Adriaen Jacobs de Molder (test. mr Johan Peynenborch not. Otw 19-1-1654) consent van Aert Dierck Nauwen man van Willemken Adriaen Jacobs en Wouter Dierck Nauwen haar naaste vrienden verkoopt jeec uit huys schuur hof etc. 3 L par. Otw tpl. Udenhout

Idem 419 (X-8-1654; R.1609,332) Aert Dirk Nauwen wnd Udenhout 24 gld (schuld?) op Berckel Creytemolen.

[ORA Oisterwijk] 3. 1676 februari 8 847.Sch.Otw,R.370/I-10-10v Aert Dirck Nauwens, weduwnaar van Willemke dochter Adriaen Jacobs de Molder, machtigt Adriaen Aerts en Michiel Pieren, zijn zoon en zwager, om voor schepenen van sBosch te verkopen aan ... van Achelen # akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan het Herlaerbosch, genaamd den Groote acker noord Jan Dirck van Grevenbroeck, zuid Aert Hamers, e.e. de straat, a.e. ... van Achelen c.s.

[ORA Oisterwijk] 66. 1677 juni 12 847.Sch.Otw,R.371/II-32v Aert Dirck Nauwen verkoopt aan Claes Joost Claes # uitgedolven moerveld in een groter stuk, 2 lopen, te Udenhout aan de Reijt e.z. Claes Joost Claes, a.z. kinderen Marie Henricx, e.e. de heer de Jeger, a.e. heilige geest van sBosch belast met jaarlijks 3 stuivers aan het bisdom van sBosch voor de som van 12 gulden

BP (222. 1680 mei sH,R.1673,288v) Adriaen Aert Nouwen wedn. Maria Aerts van Tilborgh (test sch. Otw 19-1-1668) - aanstede woonhuys schuer schop land aan malcanderen 12 L par. Otw Udenhout in de Slimstraat

BP (351. 1699 juni 9 sH,R.1687,208) Adriaen Aert Nouwen man van Cornelia Bartholomeeus Steurlinx wnd Otw - stuxken bosch en heyde 2½ L onder Otw in de Mulhoecken t naervolgende coper t verkoper v t voorts gemeynte aankomst succ. vrouws ouders aan heer Paulus Scholt med. doctor wnd Tilborch


Huwt Oisterwijk RK 4-3-1631

3.251   Wilhelma Adriaen HESSELS

FamilienaamIndex 3.251Vader 6.502Moeder 6.503

Bijgenaamd De Molder. Kwartieren ontleend aan De Kleine Meijerij 1994:89. Ook genoemd wordt als nam Wilhelma Laureijs.

Kinderen

 1. Adriana (dRK Oisterwijk 8-10-1636)
 2. Jenneke Zie 1.625
 3. Adriaen, getuigt bij overdracht molen in 1676; huwt (1) Maria Aerts van Tilborgh (+Oisterwijk kort na 19-1-1668); huwt (2) Cornelia Bartholomeeus Steurlinx
 4. Margriet, geboren na 1642
 5. N., dochter, geboren na 1642
 6. N., dochter, geboren na 1642

TerugBegin van generatie


3.252   Rochius Jansen ROCHIUS

FamilienaamIndex 3.252Vader 6.504Moeder 6.505

Gedoopt RK Oisterwijk 21-2-1607 (Doopgetuigen Adrianus Anthonius en Maria Joannis Franconis)
Overleden na 1671

Was zwager van Niclaes Robbert Lambert van der Plas en Dymphna Jan Peter Aertsz (JP e.v. Cristina Henrick Brekelmans). Met Jenneken Gherits op 27-4-1631 peetouders van Henricus zoon van Johannes Willelmi en Johanna N.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 332. fol. 113vso-114, 23 dec. 1638: Niclaes, zoon van wijlen Robbert Lambertssen van der Plas, als man van Dymphna, dochter van Jan Peter Aertssen en Cristina dochter wijlen Henrick Berckelmans, verkoopt aan zijn zwager Rochus, zoon van Jan Rochussen: de helft van een stuk akkerland, groot omtrent 3 lopenzaad, in de parochie van Haaren.

Oud-rechterlijk archie Oisterwijk. nr. 332. fol. 123vso: 7 jan. 1639: Rochus, zoon van wijlen Jan Rochus Henricxsen, verkoopt aan Willemken, dochter van wijlen Cornelis Adriaens van Esch: een erfcijns van 10 gulden uit een stuk land, groot omtrent 3 lopenzaad, in de parochie van Haaren.

ORA Oisterwijk 348 fol 63v (10-6-1654): Peeter Reynert Jansen verkoopt Rochus 1 lopenzaad akkerland aan de Raam in Haaren.

Idem fol 102v (9-1-1655): Symon Daniels van Broeckhoven e.v. Geertruyt Reynder Jans Reynen verkoopt aan Rochus een stuk erf, akker en groes van 5 lopenzaad aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 349 fol. 25 (5-5-1655) Peter zoon van wijlen Reyner Jan Reynen en Catheleyn d.v. wijlen Henrick Rochus Henricx aan Rochus z.v. wijlen Jan Rochus: 1 lopenzaad akkerland aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 350 fol 28 (25-3-1656) Willem Reynder Jan Reynen oud 23, Symon Daniels van Broeckhoven e.v. Geertruydt Reynder Jan Reynen, Jan Goyaert Broeckmans voogd van de kinderen van Jan Reynder Jan Reynen aan Rochus: huis, hof, schuur en erf van 5 lopenzaad aan de Raam in Haaren.

Idem, fol 28v (25-3-1656) Willem Reynder Jan Reynen en Rochus als zijn voogd, en de verdere voornoemden (moeder: wijlen Heijltje Jan Goyaerts): aan Symon Daniels van Broeckhoven tweederde van een stuk akkerland ca. 2.5 lopenzaad groot, leenroerig aan de Leenhof Brabant, aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 351 fol. 71 (28-8-1657) Peeter Goossen Peynenborch e.v. Margritta Jan Ariens van Vucht, aan Rochus: een stuk akkerland van 1 lopenzaad in Haaren.

ORA Oisterwijk 345 f. 43 (3-3-1651) Jan wijlen Reyn Jan Reynen van Haren verkoopt aan Rochus wijlen Jan Rochus’ zoon een erf de Hoffstadt met bongerd en erf groot 5 lopenzaad in Haaren. Idem en idem (f.43v) de noordelijke helft van een stukk akkerland de Stubbenacker (4 lopenzaad) in Haaren.

Idem fol. 44 (3-3-1651) Antonis wijlen Jan Adriaens van den Bosch aan Rochus: een huis, hof, bongerd en erf, 5 lopenzaad, aan de Raam in Haaren; en een stukje akkerland groot 2 lopenzaad aldaar. Idem en idem (fol. 44v) Rochus belooft Antonis vijf jaar lang 23 gulden 15 stuiver te betalen en in 1656 nog eens 500 extra. 27-11-1670: Rochus heeft 215 gulden betaald; 22-2-1676: de weduwe van Rochus betaalt 25 gulden aan Antonis.

(ONA Oisterwijk 7 fol 24 dd 24-7-1666) Rochus Jan Rochus kendt schuldig aan Cornelis z. Jan Embert Wijtmans de somme van 50 ka gld die hij na een jaar zal terugbetalen - tekent Rochus Jan Rochus - voldaan gelijck Cornelis Wijtmans heeft bekent opten 14 juni 1671.

ORA Oisterwijk 364:62v (18-12-1670) Rochus Jan Rochen verkoopt aan Marten Wouters van Abeelen een stuk weide (4 lop.) in Haaren aan de Raam.

Bosch Protocol 483 (12-1-1658;,R.1613,95v) Rochus Jan Rochus wnd Haaren aan hr en mr Cornelis van de Merendonck lic. in de rechten en raad sBosch als blokmr blok van de Weversplaats tbv huisarmen jeec 10 ka gld uit een huis etc. 10 L Haaren aan de Raam.


Huwt ca. 1630

3.253   Henrica Jan Peter AERTSZ

FamilienaamIndex 3.253Vader 6.506Moeder 6.507

Gedoopt RK Oisterwijk 21-3-1610
Overleden na 1676

Peetouders Henricus Martensen, Adriana Henricsen

ORA Oisterwijk 366:86 (23-10-1672) Henderiecxke dochter van Jan Peter Aerts en weduwe Rochus jan Rochus, volgens haar mans testament bij notaris Kilsdonck, erkent een schuld van 223 gulden (11 gulden rente per jaar) wegens aankoop van land door de oom Peter Rijnders aan Maximiliaen (te Geel) en Reynder (minderjarig), zonen van Jan Reynders van Haren en Heyltje Goyaerts van Till uit haar tweede huwelijk.

Kinderen

 1. Martinus Zie 1.626
 2. Hendrina (Henrica), doopgetuige (22-10-1665 met Joannes Wilms) van Johanna d.v. Adrianus Nelissen en Adriana Adriaens; (17-4-1667 met Joannes Cornelis) van Maria d.v. Dingemannus Martens en Christina Dingemans.
 3. Jenneke Rochius Jansen, te Haren, huwt Oisterwijk NG 24-2-1658 Peter Ariaens Jans van Laarhoven uit Helvoirt

TerugBegin van generatie


3.254   Adriaen Jan van de PAS

FamilienaamIndex 3.254Vader 6.508Moeder 6.509

Geboren ca. 1600
Overleden Oisterwijk voor 7-5-1650

Alias Adriaen Jans Slonsen

[ORA Oisterwijk] 45. 1631 januari 8 847.Sch.Otw,R.324,116 Margreta d.w. Andries Cornelis wede Jan Pauwels van den Brekel de tocht in o - 1/8 onbedeeld in stuk beemd 24 L in de Ghoorbroecken achter den Emelaer tgeheel t v erf Aert Henrick Anshems t Jan Henricx c.s. t Hoolenstroom jeec 7 ka gld losbaar met 120 gld uit o - stuck weyvelt toebehorende de wede Wouter Reyner Heesters in de Buundersteeghde bvvo aan Cornelis en Anthonis zn Jan Pauwels bij Margriet quo facto dit 1/8 aan Henrick z.w. Peter Wijtmans van Yerssel margo: Adriaen z.w. Jan Janss Henricx man van Elisabeth d. Cornelis Jan van Laerhoven nadert 3-1-1632

[ORA Oisterwijk] 11. 1633 februari ultima 847.Sch.Otw,R.327,19 Adriaen z.w. Jan Jans man van Lijsken d. Cornelis Jans van Laerhoven o - de helft in 1/4 in beemd 24 L par. Otw. tpl. achter de Hoochborcht geheel t erf Adriaen Willen en Aert Henrick Ansems t krn Adriaen Witlocx mma v Hoolstroom t krn jr Godefroy welk geheel 1/4 in stuk beemd Jan Stevens van den Biesenrijt en de krn Jan Pauwels van den Brekel verkocht hebben aan Henrick z.w. Peter Wijt Joosten waarna voorn. Adriaen met zijn voorn. hvr tselve 1/4 met recht van naderschap gelost hebben in sch. br. Otw. aan Jan z.w. Henrick Jan Willems

[ORA Oisterwijk] 4. 1643 februari 17 847.Sch.Otw,R.337,18v Jan z. Joost Wouters man van Geertruyt d.w. Aert Jacop de Pottere [fol.19 wnd tot Driel] o - stuck ackerlants 3½ L bvvo aende Berckt t krn Adriaen Janss aende Slonse t Jan Peynenborch secretaris vvo v Steven Adriaen Cornelis t Bercksteeghde als Geertruydt na dood ouders in dl. aan Wouter z.w. Peter[?] Claes Jans de Ketelaer belast met 5 L rogge in meer tafel H.Geest sBosch

27. 1658 augustus 13 847.Sch.Otw,R.352,55 Joris en Jan zn w. Cornelis Jan van Laerhoven bij w. Hendriksken d.w. Peter Crillaerts Jan Joosten van Sprangh man van Jenneken Aert z. Arien Aerts Stoeldreyers man van Mayken Cornelis Arien Goyaerts man van Geertruydt drs w. Cornelis en Hendricxken Jenneken Peeter en Cornelis krn w. Adriaen Jans Slonsen bij w. Elisabeth d. Cornelis en Hendricxken Huybert Cornelis Willems vader en Jan Arien Driessen toeziender der krn Huybert voors. bij Aleyda d.w. Cornelis en Hendricxken delen

[ORA Oisterwijk] 9. 1659 maart 19 847.Sch.Otw,R.353,22 Peeter en Cornelis zn.w. Adriaen Jans van de Pasch bij w. Lijsken d.w. Cornelis Jans van Laerhoven en Marten z. Rochus Janss man van Jenneken d. Adriaen en Lijsken; erfdeling ouders aan Peeter (1) een stuxken ackerlants 4 L 33 R bvvo tpl. Kerckhoven t krn Huybert Cornelis Willem Huyberts van Laerhoven t Andries Peters van de Voort mma v wede Cornelis Jans van den Breeckel t gem. steeghde met last van hierover te wegen Cornelis Ariens en Adriaen Ariens van den Abeelen tot op de gem. wecht met ieder 2 L gent de Scheetlampe (2) 1/4 onbedeeld in stuck hoylants van een mergen in meer onbedeeld van 4 mergen hoylants gent t Goirbroeck bvvo achter de watermolen geheel t wede Adriaen Witlocx t wede Hendrick Aerts v gem. Diestroom t jr de Jeger belast met 4½ L rogge in meer H.Geest sBosch 22 st cappelle Berckel aan rentmr Boucholt; aan Cornelis (1) stuck ackerlants gent den Cruysacker 3½ L bvvo omtrent tHeylich Boomken t Wouter Peter Ketelaers t wede Jan Lambert Willems v gem. wecht t Steven Ariens van den Bosch (2) 1/4 onbedeeld in mergen hoylants in meer van 4 mergen bvvo achter de watermolen geheel t wede Adriaen Witlocx t wede Hendrik Aerts v Diestroom t jr de Jeger belast met 3 L rogge in meer H.Geest sBosch; aan Marten in qualiteit als voor (1) stuck ackerlants gent t Hasenlant 2 L bvvo tpl. Kerkhoven t Jan Hendrick Stevens t Albert Laureys v wede Jan Peter van de Voort t erfgen. Jan van Milaenen met daarover te wegen de rechthebbenden (2) stuxken ackerlants 1 L 7 R par. Haaren etc.


Huwt ca. 1630

3.255   Elisabeth Cornelis Jan van LAERHOVEN

FamilienaamIndex 3.255Vader 6.510Moeder 6.511

Gedoopt RK Oisterwijk 16-9-1607 (testes Petrus Jacobi, J..na Jacobi)
Overleden Oisterwijk voor 1659

Kinderen

 1. Johanna Zie 1.627
 2. Peeter (doop niet aangetroffen), vermeld 1658
 3. Cornelis (doop niet aangetroffen), vermeld 1658
 4. Adriaen Adriaensz van de Pas te Haren onder Oisterwijk (vermeld BP 11-6-1657, ook 1664), huwt Catharina Jan Rochus Henrix

TerugBegin van generatie


3.256   Joannes PETRUSZ

FamilienaamIndex 3.256 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Begraven Moergestel 4-1-1679 (vermoedelijk)

Alternatief: Jan Joris de Jonge, huwt (1) Oirschot RK 8-9-1623 als Joes Jordaen met Catharina Jois (getuigen Arnoldus Jois & Adrianus Jois); huwt (2) Oirschot RK 31-8-1630 als Joannes Jordans met Adriana Dielisse; (3) als weduwnaar van Straten, Oirschot NG 2/24-2-1664 Cornelia Dielis van Collenburgh.


Huwt

3.257   Margaretha PETRUS

FamilienaamIndex 3.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zeer onzeker; alleen in 1656, 1657 vermeld als moeder. Een Margareta Petrus trouwt Moergestel RK 12-3-1634 met Cornelius Joannes (getuigen Joannes Petri, Adrianus Adrianij); een Joannes Petrus huwt Moergestel RK 25-1-1635 Anna Heylwigis (getuigen Heijliger Jannes en Adrianus Petri) - zij kan ook de moeder zijn.

Kinderen

 1. Petronella (dRK Moergestel 6-4-1640, testes Joannes Adriani, Maria Adriani)
 2. Cornelis Zie 1.628
 3. Petrus (dRK Moergestel 7-1-1656, testes Judocus Joannes, Maria Martens), getuige 1678, 1689
 4. Joannes (dRK Moergestel 1-11-1657, testes Adrianus Daendels, Catharina Geerts)

TerugBegin van generatie


3.258   Arnoldus Guilielmus van den HAGELAAR

FamilienaamIndex 3.258Vader 6.516Moeder 6.517

Geboren Best ca. 1608
Overleden na 1674

ONA Oirschot (Notaris Henrick Leermakers, Oirschot, Inv no 65, F 113v dd 26-7-1647) Johan van Elmpt, Stadhouder, en Adriaen Henricx de Cort, vorster, verklaren ter instantie van de schepen, dat Aerden Willems van de Hagelaer c.s., heffers, geweigerd hadden de eed af te leggen.

ONA Oirschot (Notaris Henrick Leermakers (sr.) ,Oirschot, Inv 65, F 197v dd 29-11-1647) Peeter Goossens van Oudenhoven verklaart ter instantie van de schepen, dat hij nooit een ordonnantie van Aert Willems van den Hagelaer heeft gepretendeerd inzake geleend geld. etc.

Bosch Protocol (inv no 1585 fol 407 dd 21-9-1656) Aert Willems vande Hagelaar te Best onder Oirschot promisit Cfl 10 te lossen met 210 gulden. (Marge: gelost 4-2-1676)

ONA Oirschot (Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv 113, F 19v dd 5-5-1657) Rut Daniel de Leest verklaart t.i.v. Aert Willems van den Hagelaer, dat Willem Dircxssen een wei in Best heeft verkocht aan Jan Gijsberts van Engelant, waarbij Dircxssen begeerde, dat er 200 à 300 gulden op interest zou blijven etc.

ONA Oirschot (Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv 113, F 21v dd 12-5-1657) Anthonis Lambert Evertsse verklaart t.i.v. Aert Willemse van de Hagelaer, dat Willem Dircxsen uit Oerle een wei, gelegen in Best, heeft verkocht aan Jan Gijsberts van Engelant etc.

ONA Oirschot (Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv 36, F 38v dd 21-10-1659) Meriken Dircx Verrooten, weduwe van Peeter Joosten, verklaart ontvangen te hebben van haar zoon Hendrik en haar zwager Aert Willems van de Hagelaer een achterstallige betaling. Ook verklaart zij aan haar dochter Jenneken kleren en linnengoed te hebben gegeven voor haar diensten.

ONA Oirschot (Henrick Leermakers, Oirschot, Inv 81, F 322v dd 2-8-1666) Antonis Goiart Dirck Hermans Oud ca 70 jaren en Aert Willems van de Haegelaer Oud ca 60 jaren verklaren t.i.v. Jan Gerits Gussens, dat de oogst op het door Jan Gerits Gussens gepachte clamptiende te Verrenbest door de hagel zwaar beschadigd is.

ONA Oirschot (Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv 47, F 5v dd 18-1-1670)

Aert Willems van de Hagelaer oud ca 61 verklaart t.i.v. Gijsbert Paulus van Cronenborch, dat Gijsbert een paard heeft verkocht aan Wouter Verbeeck voor de som van 10 pond Vlaams.

05-10-1674 nog vermeld als belender van Adriaen en Maeijcken van den Dijck en Lambert Henricx van den Acker

ORA Oirschot (Transcriptie Toirkens 163a no 162 dd 7-6-1738) Jacop zoon wijlen Arien Joosten verkoopt hierbij een schuur met hofstad, boomgaard, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Peter Joosten, de kinderen van Jan Lenaert Elias Schilders, Jan Niclaes Haencoppen, de straat, Henrik Lenaert Boelaerts tot aan de palen die daar zijn neergelegd. Hij verkoopt het bezit nu aan Aert Willems van de Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 5 gulden aan Arien de Cuijper, nog 5 lopen en 3 spint rogge Oirschotse maat aan de tafel van de H. Geest in Den Bosch jaarlijks in Oirschot te leveren en verder behalve de dorpslasten.


Huwt Best RK (ot 29-6) 6-8-1630

3.259   Jenneke Peter JOOSTEN

FamilienaamIndex 3.259Vader 6.518Moeder 6.519

Geboren ca. 1610

Alias Joanna Petrus Judocus

Kinderen

 1. Guilielmus Arnoldus (dRK Best 1-5-1631), testes Henricus Hagelaer, Bertha Judocus van Cronenborch
 2. Helwigis van de Hagelaer (dRK Best 29-10-1632), testes Daniel Gerardus de Roij, Henrica Petrus Verroten, Joanna Guilielmus
 3. Guilielmus van de Hagelaer (dRK Best 28-1-1635), testes Guilielmus Arnoldus Hoevens, Joanna Gerardus de Roij
 4. Petrus Arnoldus (dRK Best 21-8-1637 +voor 1679), testes Joannes de Roij, Rutgerus Verhoeven, Maria Joannes Verroten, Joanna Guilielmus; huwt Oirschot NG (ot 3-7) 23-7-1666 Oeycken Denis W Goorts van Best; zij huwt (2) Oirschot NG (ot 2-9) 24-9-1679 Willem Peter Schepens
 5. Maria van de Hagelaer (dRK Best 20-8-1639), testes Arnoldus Danielis de Roij, Robertus Joannes, Maria Nicolaus Antonius; zij huwt Best 20-2-1678 Matthias Petrus van Dooremalen
 6. Judocus van de Hagelaer (dRK Best 27-6-1642), testes Lambertus Godefridus, Maria Henricus, Maria Petrus
 7. Elisabetha van de Hagelaer (dRK Best 3-7-1644) testes Adrianus Leonardus, Joanna Joannes Guilielmus, Maria Petrus Blox
 8. Joanna van de Hagelaer Zie 1.629

TerugBegin van generatie


3.260   Guillelmus Gerards COOMANS

FamilienaamIndex 3.260Vader 6.520Moeder 6.521

Schoolmeester te Moergestel.

NB: Huibert Anthonis vande Plas geconsenteert mr Willem Coomans sijnen neeffne Willem Gerit Coomans schoolmr binnen dese heerlicheyt van Gestel heeft gelooft te betalen Huybrecht Anthonis vande Plas zijnen oom Geertruyt wede w. Adriaen Antoniss vande Plas ORA Moergestel 1643

ORA Moergestel (4. 1630 februari 18 822.Mgt,R.304,3v-1) Marten Jan Willems van Roy man van Adriana zijn hvr d.w. Cristiaen Marcus de Beer bij deselve Cristiaen en w. Mayken d. Wilbort Peeter Wouters zijn hvr tsamen verwekt (test. w. Dionys Henrick Moonen met deselve Adriana haar ierste huw.voor not. en get. binnen stad Antwerpen 10-10-1625): een stuxken weylants in par. Gestel over dwater < erf der wede en krn Anthonis Jan Ghijben hiertegen gedeeld > erf der pastorye alhier en voorts gem. straat mette gerechtigheid van plantagie en anderssins hiertoe behorende Adriana aangekomen in erfdeling met andere erfgen. w. Christiaen de Beer voorn. onder meer andere goederen; leg et her vendt et suppt mr Willem Geritss Coomans schoolmr alhier.

ORA Moergestel (37. 1630 april 15 822.Mgt,R.304,14v-1) Jan Willems van Roy stelt zich borg voor alsulcke vercoopinge als Marten sijne zoone soe aan mr .Willem Coomans als aan Jacob Cornelis de Loos en meer anderen van zijnder hvr ? wegen de 18-3.

ORA Moergestel (57. 1630 september 10 822.Mgt,R.304,27v-1) Adriana wede w. Dionys Henrick Moonen en tegenw. hvr van Marten Janss van Roij geass. met Jan Willem van Roey haeren broedere d.w. Christiaen Marcus de Beer bij deselve Christiaen en w. Mayken d.w. Wilbort Peeter Wouters in wettigen houwelijck ierst uit kracht van testament bij voors. Dionys en deselve Adriana voor notaris en getuijgen binnen stad Antwerpen gepasseert wesende van 10 okt. 1625 en uit kracht van volkomen procuratie bij deselve Marten de Roy 1? augusti voor ons sch. aan de voors. Adriana sijn huysvr. tot tgeen hiernae is volgende: een stuck ackerlants 3 L in par. Gestel bioj Otw aende Kerckeynde aldaer < erf des heeren van Gestel > erf eertijts Jenneken Corstiaens de Beer en nutertijt Dierick Peynenborch secretaris alhier ^ gem. straat v Eelens weye Jacob Cornelis de Loos competerende haar overmidts der doot en aflijvigheid van haere ouders bijde rechte van successie erfelijk opgedragen mr Willem Coomans schoolmr alhier en Jacob Cornelis de Loos tsamen tot laste van de coopere hierop blijft staen alsulcke hondert gld als de wede Herman van Yerssel hierop is heffende etc.; over dese erffenis eeuwelijck en erffelijck al moegen wegen met beesten te leyen en vaeren vander straeten aff tot in Eelens weye voors. sonder contradictie van iemanden.

ORA Moergestel (66. 1630 oktober 22 822.Mgt,R.304,30v-1) Willem Gerit Coomans schoolmr binnen dese heerlicheyt van Gestel heeft gelooft te betalen Huybrecht Anthonis vande Plas zijnen oom jee rente van 12 ka gld op Bamis wesende 1 octobris uit al zijn goederen actum xxij octobris 1630 testes Steven et Jacob (Idem 67) Huibert Anthonis vande Plas geconsenteert mr Willem Coomans sijnen neeffne dat hij rente van 12 ka gld als hij Huybrecht heden des daechs gelooft heeft uit voorn. onderpande sal mogen lossen altijd als hij het ½ jaar tevoren opzegt mette somme van 200 ka gld permissiegelt als deselve mr Willem binnen den Bos in Sint Jan op behoorlijke obligatie den 1-12-1629 gelicht heeft die hiermede gecasseert wordt tesamedn mette jaerpacht en ale dachterstelle en na Huybrechts dood renunderen ten prouffijtte van Mayken simpele en innocente dr Aerts Huybrechts om thaeren proufijte alleen deselve geemployeert te worden en na afliojvigheid van Mayken bij de gelijke erfgenamen Huybrechts voors. genoten te worden,

ORA Moergestel (300. 1634 december 20 822.Sch.Mgt,R.304,150r-2) Heyliger z.w. Jan Wouter Hessels 2/6 of 1/3 in een beempt gent die Oostervoort in par. Gestel aldaer < erf Peeter Beris van Oerle saliger secretarfis alhier des heere van Gestel en Dierix Peynenborch tegenw. secretaris > ^ erf Adams Andries van Eerssel met zijn krn v erf toebehorende totte pastorye alhier; Heyliger bij erfcoop tegen Jannen z.w. Cornelis Janss man van Jenneken zijn hvr d.w. Wouter Melis den 20-1-1616 in litteris de Gestel – leg et her vendt et suppt mr Willem Gerit Coomans schoolmr alhier [150v] met recht van over en weder die erfenisse der pastorije alhier en daervoor ter straete toe – actum xx decembris 1634 testes Steven Anthonis Stevens en Adriaen Gerit Witlox. In ondermarge 150r: Anneken d.Jan Wouter Hessels geass. met Janes Peeter Jan de Beer haren man nadert 2/6 in stuk hoybemptys

ORA Moergestel (189. 1642 juni 18 822.Sch.Mgt,R.305,133v-1) Inne absentie ende overmidts de latitatie van heer Peeter van Dunne onsen tegenwooordigen pastoir hebben de heren schoutet en schepenen weederom bekendt aengenomen te hebben mr Willem Coomans schoolmr en kustere alhier tot het bedienen der espectiver ampten vander teyt van drije continuele jaeren [134r] ingaende Joannis toecomende 1642 expirerende Joannis 1645 daernae volgende voir welcke bedieninghe dieselve Coomans alle jaer genyeten ende prouffiteren zal alle rechten baten prouffyten van oudts ende rechts wegen hiertoe staende en behoirende en nog jaarlijks vande gemeynte 45 ka gld in gelt alle drye maenden beneffens het ordinaris schoolgelt ten laste vande kinderen en 8 L rogge voor d instructie vande christelijke leeringhe ende darme kinderen aen heyligeestmrs provisicationis B. Marie beneffens dandere roggepachten te haelen alles in conformiteyt vande manuele ende registers daervan zijnde allet zonder argeliste actum xviij junij 1642 presentibus omnis scab.

Bosch Protocol (inv no 1562 fol 304 dd 9-4-1643) Mr Willem Gerards Coomans schoolmeester tot Gestel verkoopt aan Jan Peters van ... namens (of als?) de blokmeester van Ortheneijnde in deze stad voor de huisarmen van dit blok een jaarlijkse erfijns van Cfl 7:10:0, op pand van een huis en hof in Gestel bij Oisterwijk, een stuk akkerland aldaar, aflosbaar met Cfl 150 ‘in specie van rijcxdaelders van twee gulden thien stuijvers t’stuck’. Marge: afgelost door Adriaen Willems Coomans, 1-5-16x6

ORA Moergestel (258. 1643 oktober 29 822.Sch.Mgt,R.305,183r-1) Geertruyt wede w. Adriaen Antoniss vande Plas cum tutore haer competerende in: de hellicht van mr Jan van Thielens steedeken in par. Gestel aende kercke aldaer < erf Jan Marcelis van Vaerle > ^ erf Laureys Janss Baten v gem. straat; alnoch de hellicht ombedeylt in de Hillssche weije in par. voors. opten Hilt; alnoch inheene jee losrente van 6 gld tot Beers achtervolgende de brieven daaraf; alnoch inde hellicht van eenen heyvelde in par. voors. in de Brechtssche hoeffne; vendt et suppt mr Willem Coomans en Geriden Cornelis drossaert haere swaegere actum xxix octobris 1643 (idem 259) Gerart Cornelis drossaert man van Maryken zijn hvr d. Adriaen Anthonis vande Plas ende Geertruyt d. Laureys Ghijsberts het vierendeel in: mr Jan van Thielens steedeken; het vierendeel in de Hillsche weyde; het vierendeel in theijvelt in de Brechtsche hoeve; de hellicht in enen lossrente van sesse gld sjaers tot Beers; alles zo groot en cleyn als deselve goederen gelegen zijn in de par. Gestel vendt et suppt mr Willem Coomans sijnen swaegere.

Bosch Protocol (inv no 1575 fol 308 dd 22-7-1651) Willem Gerit Comans als man en momber van Cornelia dochter wijlen Adriaen van den Plas verkoopt de helft van een hem en haar toekomend stuk akkerland groot vijf lopensaat in Moergestel, naast Laurens Jans Baten, hij en zijn vrouw, Jan Marcelis van Varlaenda (?), de gemene straat; nog de helft van 2 lopensaat aldaar geheten opten Hall, naast Jan Goorts Balen, de kinderen van Goijaert..., Goysaert Jans Baten en Henric Diericx’; nog de helft van een heideveld genaamd Brechtenhooff groot twaalf lopensaat (belend o.a. door de weduwe van de heer en mr Adriaen Coomans); dit alles werd verkocht aan zijn zwager Laurens Jan Baten.

Bosch Protocol (inv no 1577 fol 61 dd 17-3-1652) Willem zoon wijlen Gerard Comans verkoopt aan Helena dochter wijlen Adrianus van Sutphen een jaarrente van Cfl 15 op onderpand van een huis en hof tot Moergestel (O en Z Anthonis Stevens, W Marcelis Otten, N NN), een stuk weiland van vier lopensaat, een stuk akkerland van viereneenhalf lopensaat, af te lossen met Cfl 250. Marge: afgelost door Adriaen Willems Coomans 16-2-1662

Bosch Protocol (inv no 1584 fol 75 dd 11-3-1656) Willem Comans en zijn zoon Adriaen beloven aan Anthonis Gijsberts te Oisterwijk een jaarrente van Cfl 9 te lossen met 159 gulden. Marge: afgelost door Adriaen Coomans 7-5-1660.

Bosch Protocol (inv no 1586 fol 335 dd 20-1-1657) Willem Comans zoon wijlen Gerard Hermans Coomans verkoopt aan Willem Joris de Gulicker een jaarrente van Cfl 16:10:0 op onderpand tot Oorschot, te lossen met Cfl 375.

Bosch Protocol (inv no 1614 fol 232 dd 8-5-1659) Mr. Willem Comans, een hooiveld te Moergestel groot twee lopensaat verkocht aan Jan Jansen van Var(ilo?)

BP 788 (9-4-1642; R.1562,304) mr Willem (Ger)Aerts Comans schoolmeester tot Gestel bij Otw verkocht Jan Peters van Tegelen een der blockmrs dOrteneynde sBosch 7 gld 10 st uit huis etc. par. Gestel bij Otw omtrent de kercke.

ONA Boxtel (inv no 14 fol 44v no 48 dd 18-7-1659) Jan Adriaen Geerlinghs Scalcken te Boxtel machtigt Anthonis Stevens te Moergestel om in zijn naam te compareren voor de schepenen van Moergestel om daar vanwege hem als vanwege Elsken, zus van de constituant te vesten aan Jan Rossems te Boxtel een losrente van 60 gulden jaarlijks te vergelden aan meester Willem Comans te Moergestel uit zijn onderpanden aldaar, eertijds gekomen van joffrouwe Anna van Hambroeck en Anthoni, broer van de constituant bij een scheiding en deling tussen de erfgenamen van Jenneken Geerlinghs hun grootmoeder en hierna volgt de slotformulering. Gepasseerd te Boxtel: Guilliam van de Asdonck, apothecarius te Tilburg en Peter Cornelis Someren.

Inventaris dorpsbestuur Moergestel: 23-11-1658, een van acht gemachtigden, Mr. Willem Coomans, om met de gecommiteerden van Oisterwijck een minzaam accoord te sluiten.

Idem, 29-1-1655, Mr. Willem Coomans en Daniel Janssen van Doremalen, gezworenen in de herdgang van Over ‘t Water, overwegend dat ingevolge het octrooi van Philips van Ursel, heer van Moergestel, de dato 24 april 1627, 12 bunders gemeinte mogen worden verkocht en dat wegens het proces van de naburen van Over ‘t Water met Oisterijck veel geld nodig is, verkopen enige stukken grond.

Regestenlijst Moergestel (Reg. Archief Tilburg Inv nr 97) 56, 29-1-1655: Mr. Willem Coomans en Daniel Janssen van Doremalen, gezworenen in de herdgang van Over ‘t Water, overwegend dat ingevolge het octrooi van Philips van Ursel, heer van Moergestel, de dato 24 april 1627, 12 bunders gemeinte mogen worden verkocht en dat wegens het proces van de naburen van Over ‘t Water met Oisterijck veel geld nodig is, verkopen enige stukken grond.

Idem, 87, 23-11-1658: De naburen van Over ‘t Water, bij vonnis van de Leen en Tolkamer in hun eis ontzegd zijnde, machtigen Bernard Scholt, schout van Moergestel, Anthonis Stevens de Leeuw en Cornelis Cornelis Ancems, schepenen, alsmede Hendrick Ancems van Elderen, Jan Goossen Baten, Willem Janssen van Achter, Mr. Willem Coomans en Goyaert Dircksd van Ostaden, mede-geïnteresseerden, om met de gecommiteerden van Oisterwijck een minzaam accoord te sluiten omtrent de betaling der kosten.

ONA Boxtel (inv no 425 no 25 dd 8-6-1707) Voor mij Corn. Wittebol, notaris residerend te Boxtel, verschenen Adriaan Willem Gerrit Coomans, wonend te Moergestel, oud ca. 85 jaar [lees 80, MW], verder Peeter en Herman, broers en meerderjarige kinderen van genoemde Adriaan Coomans, mede handelend voor Anthoni Willem Coomans, voor Ariaen Cornelis Templers en voor Maria Willem Coomans, nog vanwege de kinderen van wijlen Laureijs Willem Coomans, dragen hierbij aan Martinus van Meijs die is gehuwd met de weduwe van Johannes Coomans wonend te Boxtel, het deel van de inkomsten en profijten over inzake alle nagelaten bezit over dat afkomstig is van de heer Henricus Coomans die in Brussel is overleden. Zulks vanwege de vele diensten, inspanningen en vertering etc. die door genoemde van de Mijs zijn gedaan of nog verder staan te doen. Dat zal gebeuren nadat de comparanten bewijs hebben geleverd dat ze erfgenamen van deze heer Henricus Coomans zijn. Genoemde van Meijs die hier ook is verschenen, accepteert deze overdracht van aanspraken en men zal deze overeenkomst voor schepenen van Den Bosch laten vastleggen of elders waar nodig. De comparanten machtigen toonder van deze brief e.e.a. te regelen. Aldus gepasseerd te Moergstel op 8 juni 1707 in aanweigheid van Otto van Vaerle en Berent Jan Bucken als getuigen. Ondertekend : Willem Coomans, merkteken van Peter Adriaan Comans, merkteken van Hermen Adriaan Coomans, Marten van Mijs, Otto van Vaerle, Berent Jan Bucken, quod attestor Corn. Wittebol notarius publicus.

ONA Boxtel (inv no 427 no 31 dd 17-7-1709) Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen de heer Francis van Vaerle, drossaard vcoor de heerlijkheid Moergestel, geboren en wonend aldaar, oud ca. 84 jaar, verder Corstiaan de Laat oud ca. 80 jaar, geboortig van Oirschot en wonend te Moergestel, eerder voor meer dan 40 jaar vaandrig en thans hoofdman van het St. Catharinagilde daar, en leggen op verzoek van Adriaan Willem Coomans, oud ca. 85 jaar voor Antonij Willem Coomans en vanwege Cornelis Willem Templeers die is gehuwd met Eerken Bacx, wier moeder was Geertruid Willem Coomans, inwoners van de heerlijkheid Moergestel en van het dorp Alphen, de volgende verklaring af. Ze verklaren samen dat in deze heerlijkheid (Moergestel destijds een zekere Gerrit en Jan als zoons van wijlen Hermen Gerrit Coomans hebben geleefd en dat die broers diverse jaren tegenover het klooster in Oirschot hebben gewoond. Verder verklaren ze dat deze Gerrit was getrouwd met Elisabeth van Boxtel en die een zoon Willem hebben verwekt en dat deze Gerrit ongeveer 17 of 18 jaar geleden aldaar kerkmeester van de grote kerk is geweest en van de kapel van de H. Maria, vandaar in Moergestel is komen wonen waar hij nog vele jaren heeft gewoond en daar is overleden en op diens verzoek door de gildebroeders van het genoemde gilde in Oirschot is begraven. Verder verklaren ze dat Willem als zoon van Geriit Coomans, het koster- of schoolmeesterambt te Moergestel voor diverse jaren heeft uitgeoefend en dat die dat ambt vanwege *religionis causa* heeft moeten verlaten en toen in hetzelfde ambt te Alphen voor enkele jaren is aangesteld en aldaar is overleden. Verder verklaren ze dat Jan zoon van Hermen Gerit Coomans, nadat diens broer Gerrit was getrouwd, naar de Maaskant is vertrokken en daar als vrijgezel is gestorven. Hij heeft daar eerder het koopmanschap uitgeoefend of roskammerij met paarden uit Friesland om enkele jaren lang op transport naar Frankrijk over te brengen en was getrouwd met Maria Mans en had bij haar twee kinderen verwekt ten tijde van zijn huwelijk toen hij de roskammerij dreef zowel met paarden als ossen vanuit Friesland naar Frankrijk. Daarna is deze Jan met een besmettelijke ziekte thuisgekomen en daarop is hijzelf, zijn vrouw en een kind overleden en heeft alleen een kind genoemd Hendrick nagelaten zoals een zekere man hen toen heeft verteld. Die man had deze Hendrick die toen 6 jaar oud was ten huize van diens oom Gerrit Coomans overgebracht. Ze verklaren dat deze Hendrick Jan Coomans toen ongeveer 6 jaar bij zijn oom heeft gewoond te Venloon of Loon op Zand bij de heer daar op het kasteel, en heeft daar ongeveer 8 jaar lang gewoond. Deze Hendrick heeft toen aan zijn oom en aan hen als comparanten hier te Moergestel gevraagd of het niet dienstig was dat hij in Brussel zou gaan wonen, en hij heeft toen in gezelschap van anderen een brief laten zien uitgegegeven door de heer van Loon met een aanbeveling aan een heer te Brussel om daar als knacht te gaan dienen, hetgeen zij comparanten en diens oom toen hebben aanbevolen te doen. Daarna heeft deze Hendrick Jan Hermen Coomans ongeveer 4 jaar in Brussel gewoond en daarna is hij aan zijn oom en aan hen comparanten komen zeggen dat een zekere heer te Brussel hem Hendrik had gevraagd of die niet als kenecht bij hem wilde komen werken en met met hem reizen zou willen gaan maken en andere landen bezoeken onder conditie dat deze heer in het levensonderhoud van Henrick zou voorzien. Zijn oom en de comparanten hebben toen, omdat zij zijn goede *aard* kenden en diens zin om te reizen, goedgevonden dat Hendrick dat zou gaan doen en na 14 dagen heeft Henrick hen bedankt, heeft adieu gezegd en is naar die heer vertrokken. De comparanten verklaren dat zij genoemde Gerrit en Jan als broers en zoons van Hermen Gerrit Coomans en verder genoemde Henick zoon van Jan Hermen Gerrit Coomans zeer goed hebben gekend en datr deze Gerrit en Jan verschillende reizen hebben gemaakt naar Oirschot, Moergestel en zowel in hun huis hebben gewoond danwel bij hen comparanten en ook in het gilde in een herberg in gezelschap zijn geweest. Verder hebben Jan en diens vrouw die toen was getrouwd hen comparanten eens komen bezoeken en hebben horen zeggen dat hij aan zijn vrouw diens familie en vrienden wilden laten zien en Jan heeft hen toen aan tafel genood en allen zijn zeer vrolijk geweest toen hij o.a. over zijn roskammerij en diverse avonturen verhaalde en zij comparanten waren diens vader Jan, die een vrolijk en eerlijk man was, destijds zeer toegenegen en hadden hem diverse diensten bewezen. De comparanten zijn bereid hun verklaring onder ede te bevestigen. Actum te Moergestel op 17 juni 1707 in aanwezgheid van sr. Otto van Vaerle en Adriaan Vriens als inwoners van Moergestel en getuigen. Ondertekend: Johan van Vaerlen, Corstiaen de Laeth, Otto van Vaerlen, Arjaen Vriens, quod attestor Corn. Wittebol notarius publicus.


Huwt voor 1627

3.261   Cornelia Adriaens van den PLAS

FamilienaamIndex 3.261Vader 6.522Moeder 6.523

Alias Cornelia Guilhelums of Paters; ondanks de bijna dertig jaar waarin Coomans vader werd (1627-1656) lijkt het bij de doopinschrijvingen toch steeds om dezelfde moeder te moeten gaan.

Kinderen

 1. Adrianus Zie 1.630
 2. Hermannus (dRK Moergestel 12-12-1629; getuigen Nicolaus Laurentius van Reusel, Johanna Gisbertus Coomans van Turnhout)
 3. Johanna (dRK Moergestel 28-3-1633; getuigen Cornelis Daniel Mutsaerts, Catharina Hendricus Mutsaerts)
 4. Gerarda (dRK Moergestel 28-1-1636; getuigen Johannes de Wintelroij, Arnolda Johannes)
 5. Arnolda (dRK Moergestel 28-12-1638; getuigen Nijs Mijsken, Petronella Adrianus)
 6. Maria (dRK Moergestel 31-8-1641; getuigen Petrus Egidius van Enschot, Maria Laurentius Baten +na 1707), huwt Ariaen Cornelis Templers (+na 1707)
 7. Nicolaes (dRK Moergestel 5-2-1645; getuigen Jodocus Stockermans, Anna Maria Nicolaus)
 8. Gerardus (dRK Moergestel 17-8-1648; getuigen Gerardus Coomans, Margaretha Jansen)
 9. Lambertus (dRK Moergestel 24-4-1652; getuigen Jordanus Stockmans, Johanna Adrianus Coomans), tweeling met Laurentius
 10. Laurentius (dRK Moergestel 24-4-1652; getuigen Jordanus Stockmans, Johanna Adrianus Coomans +voor 1707), tweeling met Lambertus; huwt N.N., had kinderen
 11. Antonius (dRK Moergestel 8-9-1656; getuigen Nicolaus Marcus de Boer, Maria Peters van Oirschot +na 1707)
 12. Geertruid Willem Coomans (geboorte niet aangetroffen; overleden voor 1709), huwt N. Bacx
 13. Kinderen
  1. Eerken, huwt Cornelis Willem Templeers

TerugBegin van generatie


3.262   Peter Thomas MAES

FamilienaamIndex 3.262Vader 6.524Moeder 6.525

Geboren ca. 1606
Begraven Moergestel 22-1-1649

Woont in het gehucht De Heysene.

ORA Moergestel (250. 1634 februari 1 822.Sch.Mgt,R.304,120v-01) marge: Peter Tomas Maes man van Catharina zijn hvr d.w. Hendrick Tayt en wede w. Anthonis Goyaerts van Nunen en mede uit kracht van zeker accoord alhier voor sch. 18-6-1636 bekent deze penningen ontfangen te hebben oversulx geconsenteert in de cassatie der beternisse? met renunciatie vanden acker aldaer geruert actum den 22 february 1647. Albert z.w. Adriaen Lambert Nijs man van Jenneken zijn hvr d.w. Henrick Henricxss vande Pol: een stuick ackerlants gent het Bochtken 55 R in par. Gestel in de Molenackeren aldaer < erf Thomas Maes > erf Aelberts voors. ^ een ackerstraet v erf Dionis Coenraert Mutsarts; leg suppt Anthonisen Goyaerts van Nuenen in maniere van belening voor 3 jaar voor de somme van 100 gld op condatie dat in het leste jaar te Gestel kermis dese beleening opgesegt zal moeten worden (in ondermarge: Jasn Henrix vande Pol heeft geboden zijn) (marge: Peter Tomas Maes bekent van donder schreven geloifte ende transport voldaen te sijn consenteert inde cassatie den ij-den decembris 1647)

ORA Moergestel (279. 1634 juni 13 822.Sch.Mgt,R.304,140v-2) Gerit Pancras promisit Jannen Willem Corsten 150 gld tegen vijff gld tot interest noch … aen Cornelis sijn broeder Gerit Gerits de Roy promisit .. Corneliss Willem Corsten 100 gld deselve Gerit Geritss 150 gld aen Jan Adriaens alles met interest als voor van heden over een jaar te betalen (marge: Bamisse 31-a nov? 1643) (ondermarge: Jan Willem Corsten heeft dese geloofte van 150 gld staende ten laste van Gerit Pancras opgedragen en overgegeven Peeter Thomas Maes actum v-a mey 1639 testes Mutsart …..et Stapels; andere hand: bevonnist den 3 8-tober [october] 1645)

ORA Moergestel (458. 1638 januari 18 822.Sch.Mgt,R.304,238r-1) Alzoe Peeter Thomas Maes in huw. geailieert is geweest met Jenneken d. Adriaen Aert Appels ende bijde selve verweckt heeft eene eenige dochterken ende deselve Peeter inden tweede houwelijcke is getreeden met Catharina d. Henrick Jan Taeyt ende schaepen waeren diversche questien differentien ende geschillen te gerijsse tusschen Joosten Bernairts Marchelis ende Jannen Claes Peeters als momboeren en toesienders vant selve eenige dochterken ter eenre ende denselven Peeteren ter andere zijde noopende allen den haeffelijcke ende erffelijcke goederen die tselve dochterken zoe alsnu als in toecomende thijde naer de doot des voirs. Peeters zoude hebben moegen competeren om alle welcke questien te emiteren etc.; soe zijn op heden date deses voir ons schepenen ondergeschr. gecompareert ende erschenen in henne propre persoonen die voors. Peeter voor zijn zelven deselve momboeren ende toesienders geassisteert met Adriaen Aert Appels grootvaedere Heyliger Jan Hessels ende Adam Andriesse van Eerssel als oome Henrick Claes Melis ende Matheeus vanden Poel neeffne desselffs dochterken respective van vaeders ende moeders zijde ende hebben bekent dyen aengaende metten anderen int minnelijckveraccordeert ende verleecken te zijn in vuegen formen ende manieren hiernae beschreven volgende te weeten dat dedselve Peeter tot behoeff van zijn voirs. dochterken naerbeschr. goederen eende renthen ende deselve wettelijck ende erffelijck opdracht ende transporteert aende voirs. momboiren tot behoeff als voir met affgaenb etc. promittens .. te weeten (1) de hellicht ombedeylt in eenen hoeybempt gelegen inder par. Gestel inde Opslach den geheelen beempt aldaer < erf Dionis Coenraert Mutsairts cum suo > erff der erfgen. [238v] Huybert Alberts van Dooren ^ erff der erfgen. Adriaen Cornelis Michiels v erf Gerit Jacob Geritss mma onder last van 2 ort sjaers chijns alhier opte vrijhoefne; (2) alnoch een hoeyveldeken gent hetWouwerken in par. Hilwarenbeek aldaar < ^ erf Jan Claes Peeters > erf Matheeus Pauwels Aerts v erf Henrick Janss van Trier (3) een erffel. losrente op Henrick Claes Melis tot Beeck van 5 ka gld sjaers staende te lossen met 100 ka gld; (4) nog een erflosrente van 13 gld 15 st sjaers te loss met 250 gld eens op Andries Willemss tot Baeschot in conformiteit van de brieven (5) nog 1 mud rogge eens geeet te ontfangen van welke 2 renten en bemdeken voir sch. van Beeck behoirlijcke bewaernisse gedaen zal worden (6) nog 100 ka gld Lichtmis toecomende 1638 gereet te ontfangen; alle dese partijen bedragen tesamen 108 gld eens. Als het dochterken zonder wettige geboorte na te laten overlijdt dan komen al deze goederen wederom tbv voors. Peeter gelijck de goederen voirs. dochterken alnoch van zijn moeders wegen aen te sterven insgelijx totte selve zijde [239r] zullern keeren van daer deselve gekomen zijn actum xviij january 1638 testes Steven et Melis.

ORA Moergestel (602. 1639 december 31 822.Sch.Mgt,R.304,325v-1) Jan z.w. Henrick Jan Taeyt, Adriaen en Andries gebr. zn.w. Adriaen Henricx Jan Taeyt voirs., Peeter Thomas Maes man van Catharina zijn hvr d. Henricx Taeyt, Anthonis Peeter Ridders man van Mayken zijn hvr Embrecht Claes Wouters van Haeren man van Lijsken zijn hvr mondige krn Peeter Henrix vanden Pol en Jan Henrix vande Pol als momboir en toesiender der 3 onm. krn Peeters voirs. dmaw Margareta d. Henricx Jan Taeyt voirs. dmaw Jenneken d. Jans vanden Boirne delen overmidts doot henne voirs. Voorouders. Aan Peeter Thomas Maes: eene aaenstede te weten huys hoff schuer schop en toebehoorten in par. Gestel aende Broeckzijde aldaer < erf der erfgen. Jan Peeter Anthoniss > ^ erf Anthonis Willem Smeyers [326r] v gem. straat; nog stuck weyvelts gent de Spaendonck in par. voors. ontrent de Heysensche gemeynt aldaer < erf Jan Gerit Jan Gerit Dierix > erf Elias Jan Vrancken mma ^ gem. Goeykensstraet O v erf Willem Cornelis Meeus W; nog 100 ka gld eens op Aert Claes Fiers tot Beeck onder last hieruit aan de gebuer vander Heysene henne gerechtigheid van de chijns nog 3 st 3 ort sjaers aanJan Anthonis opte Haeggehorst nog 3 ½ ort H.Geest van den Bosch. Hiertegen aan Adriaen en Andries gebr. zn Adriaen Taeyt mette loothe: een stuck ackerlant gent Jaenen acker in par. Gestel inde Molenackeren < erf Gerit Gerit de Roy > ^ erf Jan Cornelis opten [326v] Hoogen Dries v aen Eijsschen bocht; alnoch een stuck ackerlants gent den Hesselberch in par. en tpl. voirs. ontrent Peirdtskerckhoff en voirts tusen alle der wegen; nog een stuck hoeybeempt gent den Vorsten dijckbeempt in par. voors. ontrent de Heyssensche gemeynte aldaer < erf der wede en krn Jan Anchems vande Pole > erf Dionis Coenrart Mutsarts ^ voors gemeynte v den achtersten dijck beempt hiertegen delende mette gerechtigheid van 150 ka gld gereet te ontfangen en de gerechtigheid van 200 ka gld eens op Jenneken wede Bartholomeeus Janss en nog 50 ka gld op Aert Claes Fiers tot Beeck eens mette servituut van te wegen den achtersten dijckbeempt op behoorlijken tijt om van St Jacob tot meye toe om te mogen missen aan de westenzijde van doms? Coenrart Mutsarts en Wilbort Henrix erffenis 7 voeten breet. (marge Andries Adriaen Taet bekent vandeze 200 gld door de gelijke erfgenamen w. Jenneken Bartholomeeus mette interest voldaan te zijn en consenteert in de cassatie 17-12-1638 alhioer voor sch. akte 11-5-1656 mij present W. Glaviman). Hiertegen is Jannen Henrick Taeyt mette lootte ten deel gevallen [327r] een stuck hoybeempts in par. voors. omtrent de Heysensche brugge aldaer < erf der erfgen. Geerlinck Anthonis Schalcken > erf Anthonis Willem Smeyers de pleyer ? genoempt ^ loopende stroom daer genoempt Aa v erf der erstgen. Anchem Laureys; een stuck ackerlants gent de Nyeuwen acker in de par. voors. in de Molenacker aldaer < erf der wede en erfgen. Peeter Jan Meeus > erf der erfgen. Nicolaes Dionys Mutsarts ^erf Peeter Peeter Leemans v erf Joost Willem Henricss gent de Smaelvennen het Molenackerken in par. en tpl. voirs. < erf Dionis Coenrart Mutsaerts > erf Adriaen Jan Ansems ^erf Peweter Thomas Maes v gemeynen wech mette gerechtigheid van gereet te ontvangen 50 gld eens; alnoch ene rente van 100 ka gld eens op Henrick Dierick Adriaens Meeuss; alnoch op Gerart Willems de Roy vijftich ka gld eens onder last van malcanderen de chijns gelijck te helpen gewinnen ende allen thout zoe [327v] opgaende als schaerhout rgene schairbaer is als voir en de vervallen pachten tsaemenderhant te genyeten en te parteren. Hiertegen is den kijnderen Peeter Henrix vande Pol dmaw Margrieta d. Henrix en Jenneken voirs metten loothe te deel bevallen den grootten metten cleijnen Tengieter in par. Gestel aldaer < erf Goijaert Baltis W > erf Adriaen Jan Mutsairts O ^v gem. wech; en de CleynenTengieter < erf des capittels van Beeck > erf Adriaen Adriaen Taeyt ^ v gem. wech; den achterste dijckbeempt met het Molenhorsten in par. voors. < erf Dionis Coenrairt Musaerts mma > erf wede en krn Jans Ansems vande Pol ^erf Claes - - v Vorsten dijckbeempt hiertegen delende mette gerechtigheid van gereet tontfangen op derfgen. Andries Wouters [328r] van Vessem 100 ka gld 50 ka gld op Jannen Daniels de Bressere en 50 ka gld op Jannen Goyaert Roosen alleen de verschenen achterstel sal blijven ten prouffijte vande gelijcke erfgenamen met alnoch de grechtigheid van zeven voeten breyde te wegen beneffens erffenis Dionis Coenrart Mutsarts op behoorlijke tijt van sint Jacob tot meye toe exclus te moegen missen onder last van hieruit te betalen twee vierdalff oirt sjaers chijns aenden heere van Gestel en malcanderen de chijnssen gelijckelijk te helpen winnen en nopende thout en verloopen intrest als voor.

ORA Moergestel (343. 1645 maart 16 822.Sch.Mgt,R.305,245v-2) Peeter z.w. Thomas Meas: (1) een stuck ackerlants gent de Drijhoeck in par. Gestel in der Molenackeren < erf der krn Peeter Lathouwers ^v aen wegen en scherp uytlopende aan de Molendriess; (2) noch eenen acker gent de Molendriesken als voor < erf Lijntken Peter Jans de Beer > erf der erfgen. Peter Jans de Lathouwer ^erfgen. Willem Laureysse de Cort v aenden Molendriess; vendt et suppt Peteren z.w. Willem Jan Roozen

ORA Moergestel (37. 1640 april 12 822.Sch.Mgt,R.305,28v-02) Anthonis z.w. Willem Smeyers: een hoybempt gent de Pleyn in par. Gestel [29r] aende Broeckzijde aldaar < erfs erfgen. Henrick Jan Taeyt > gem. Heyssensche dijck ^ stroom d’aa v scherp vuytlopende op erf der wede en krn Peeter Jan Meeus; alnoch den grooten Brugacker als deselve bij Peeter Huijbert Andriess beleent is ut dicebat; leg et her vendt et suppt Peeteren Thomas Henrick Maes onder verband van een stuck hoybeempts gent de Horrevort de landerijen gelegen inde aenstede aende Broeckzijde de Biesacker den Cleynen Brugacker ende dit vercope opdragen overgeven affgaen ende verthijen voirs. deselve Peeteren altijt vast ende stendich te houden in zijnen naeme etc. uitgenomen 15 gld sjaers heer Goyaert Henric van Gorchom staande te los met 300 ka gld vermogens de rentbrieven daaraf metten lopende pacht inde mert lestleden cours begonst te nemen ende alnoch in afflossinge vande bovengen, beleenden Brugacker 425 ka gld permissiegelt en 20 ka gld Huybert Andriess ierst van recht wezende actum xij april 1640 testes Adriaen Aert Appels ende Anthonis Steven Anthonis

ORA Moergestel (46. 1640 mei 16 822.Sch.Mgt,R.305,35r-01) Dionijs Coenrart Mutsaerts bij proc. nageburen vande Heysene van 11 mei 1640 geass. met Peeter Thomas Maes Joost Willem Henricx Jacob Marcx de Beir allle ingesetenen des gehucht de Heysene 4 L hender gemeynte in par. Gestel in die Heysene tpl. opte Putten < erf Willem Jacobs de Louw en voorts doorlopende met een startken naer de Vlasroot toe ende anede gemeynt vande gebuer ^erf Henrick Willems Veraa v aende gemeyn baen; leg et her. vendt et suppt Adriaen Adriaen Taeyt – actum xvi mey 1640 testes Willem Jan Ansems en Anthonis Steven Anthonis

ORA Moergestel (82. 1641 januari 18 822.Sch.Mgt,R.305,61v-1) Peeter Thomas Maes heeft bekent verpacht te hebben aen Peeter z. Peeter Jan Meeus gelijck deselve pachter present sijn eene aenstede te weten huijsinge hovinge metten gronde en erfenisse daeraen liggende daartoe behoorende in par. Gestel aende Broeckzijde … de Spaendonck 10 L 47 R ackerlant mette aenstede hierinne begrepen en zal de pachter gereet een lopense lants vant selve lant aenveerden en in zijn affscheyden alsoe weederom te laeten liggen; een tijd van 8 jaar jaarlijks voor 34 ka gld ten voirlijff 3 mud rogge goet leverbaer cooren te corenpachte en 100 steen goet leverbaar dackstroey alle jaer naer laetsrecht opte huysinge te decken [62r] en zal de pachter twee dagen op zijne zelffs costen aen Spaendonck moeten helpen graeven etc. actum xviij january 1640 testes Mutsarts ende Anthonis Steven Anthonis metten cortten zeysie inde voirs. Spaendonck nyet te moegen meyen

ORA Moergestel (225. 1643 april 28 822.Sch.Mgt,R.305,162v-01) Jan Jans Verheyen man van Adriaentken zijn hvr d. Goijart Michiels, Jacob Adriaen Mathijss [163r] Cornelis Gerit Adriaens man van Maijken zijn hvr d. Aert Bosmans deselve Cornelis ook recht en transport van Claes Jan Martens man van Adriana Aert Bosmans zijn hvr en Adriaen Joozsten als toesiender van de onm. krn Wouter Janss verweckt bij Aelken Adriaen Mathijss ook sterk voor Jan Janss Adriaens principael momb. tegenw. absent alle als erfgen. w. Catharina Jacobs ierste hvr Adriaen Mathijs Dijckmans ende daarna gewesen de huysvr van Willem Willem Roeffs publiek vier vierde paerten in (1) enen hoeybeempts waerinne donmondige kinderen Cornelis Jans de Lathouwer dander hellicht is ombedeylt competerende in par. Geste opte Maet < erf Anthonis Abrahams zuidw. en den gemeynen bempt N ^[163v] aenden loesbeempt toebehorender de H.Geest van den bos W v O erf der krn Gerit Janss van Raeck; hen van voorn. Catharina erfelijke aangekomen leg. et her. vendt et suppt Peteren Thomasd Maes actum xxviij aprilis 1643 testes Melisd et Aert Albert Appels (idem 331) Henricken wede w. Anthonis Willewm Smeyers c.t. (test. bij haar en haar man onderling en malcandeern 26-7-1641: (1) een aenstede daar eertijt een huys op plach te staen in par. Gestel aende Broexkzijde aldaer < Peeter Thomas Maes > erf Henrick Willem Henricx ^voor vande gemeyn straet v tot [240v] erfenis Dionis Coenrart Mutsarts; (2) noch een stuck ackerlants gent de Cleijnen Brugacker in par. vopors. achter de heyvelden aldaer < erf Cornelis Janss de Lathouwer > erff Adriaen Jan Anchems ^erf Adam Jan Andriess v erf Goijaert Baltazaer Jacobs; (3) noch stuck ackerlantsgent de Driehoeck in par. voors. omtrent den wyntmolen aldaer < erf den wyntmolen aldaer < erf der erfgen. Peeter Janss de Lathouwer ^v aende molenwegen en scherp vuytlopende aenden molendriess; (4) noch eenen acker gent den Molendries gelegen inde par. en tpl. voors. < erf Lijntken Peeter Jan de Beir > erf der kynderen Peeter Janss de Lathouwer ^ erf der erfgen. Willem Laureyss de Cort v aende Molendriess; leg et her vendt et suppt Peeter Thomas Maes [241r] uitgenomen een mouwer rogge sjaers dat betaalt wordt met drye ka gld aan de tafel vande H.Geest in de kerk van Otw nog errn voederhots sjaers aan tcappittel tot Beeck sesse hondert eens binnen den Bosch te betalen en een hondert gld tot Hoogeloon met een lopende pacht alleenlijck de resterende pachte.

ORA Moergestel (332. 1645 februari 27 822.Sch.Mgt,R.305,241r-01) Gerit Adriaen Lathouwers promisit in de naam van bovengeschr. wede de rente opten Uijllenberch binnen sHertogenbsoch soe te gelden dat Peter Thomas Maes en zijne gecochte parcelen daervan ten ewigen dagen ontlast zullen zijn behoudelijk dat deselve wede noch houden is in eenige verloopen achterstel.

ORA Moergestel (339. 1645 maart 6 822.Sch.Mgt,R.305,243v-01) Henricken wede w. Anthonis Willem Smeyers c.t. uit kracht van testament 26-7-1642: eenen hoijbempt gent de Galge [244r] in par. Gestel in de Heyzene < erf Peeter Peeter Leemans en Pauwels Janss > erf des H.Geest alhier de Haeghe gent ^ aen Heijssensche gemeijnte v erf Jan Cornelis Lathouwers en Cornelis Daniel Musarts; vendt et suppt Peeteren Thomas Maes ende Peter Willem Jan Roozen actum vi marty 1645 testes Adriaen Aert Appels en Aert Alberts. (hieronder:) Peter Willem Roosen alsulcke gerechticheyt als Handrixken wede w. Anthonis Willem Smeyers in dese voors. veste hem heeft opgedragen heeft hij wederom vercocht opgedragen overgegeven Peter Tomas Maes.

ORA Moergestel (inv no 492, 1650-65, voogdij) Elisabeth, Jan en Hendriksken, kinderen van Peter Thomas Maas

Regestenlijst Moergestel (Reg. Archief Tilburg Inv nr 1592), 102, 19-12-1667: Geraerdt Tielmans vaan Breugel en Jacob Ferdinand Sweerts, schepenen van ‘s-Bosch, verklaren, dat Jan Adriaen Appel verkocht heeft aan Maria van Doren, een cijns van 8 gulden 15 stuivers uit 5 lopense land, gelegen te Moergestel in de Heuvel, tussen Jan Peeters en Gerit Jans, strekkende van de gemene straat tot aan het erve van het Grote Gasthuys, alsmede uit 2 lopense land, gelegen te Moergestel in de Molenackers, tussen Joost Willemss Vosch en de erfgenamen van Peeter Thomans Maes, strekkende van de Muelenberch tot aan de koper. (Zegels afgevallen. Gelost 1734)


Huwt (1) voor 1631

3.263   Jenneken Adriaen Aert APPELS

FamilienaamIndex 3.263Vader 6.526Moeder 6.527

Geboren ca. 1605
Overleden voor 1634


Huwt (2) Moergestel RK 20-9-1636

Catharina Henrick Jan TAEYT

FamilienaamIndex

Dochter van Henricus Johannes Taet (+Moergestel 2-9-1639). NB Kerkelijk huwelijk volgt kennelijk pas twee jaar nadat de twee al samen waren.

ORA Moergestel (526. 1649 mei 26 822.Sch.Mgt,R.305,358v-1): erf wede Peter Tomas Maes


Zij huwt (1)

Anthonis Goyaerts van NUNEN

FamilienaamIndex

Overleden na 26-5-1649

Kinderen

 1. (uit 1) Johanna Zie 1.631
 2. (uit 2) Elisabetha (dRK Moergestel 12-3-1635; getuigen Adam Andreas, Johanna Peters Borghmans)
 3. (uit 2) Thomas (dRK Moergestel 10-1-1640; getuigen Christianus Johannes, Maria Hendricus +voor 1650)
 4. (uit 2) Hendrikje (dRK Moergestel 27-11-1642; getuigen Jodicus Bernards, Henrica Johannes Taet), huwt Hilvarenbeek 4-4-1667 Peter Jan Jan Hagen
 5. (uit 2) Johannes (dRK Moergestel 9-10-1646; getuigen Henricus Peters van Haaren, Aleijdis Anthonis Maes +voor 1650)

TerugBegin van generatie


3.264   Gerardus Hendrik BEIJSSENS

FamilienaamIndex 3.264Vader 6.528Moeder 6.529

Mede volgens NJM Biezen (Familiekroniek Biesen) en Genealogie Van der Zande.

Gerrit Hensen Beijssens en Hendrick Joost Steijmans te Zeelst verklaren dat Jan Gerrit Beijssens, zoon van de eerste en zwager van de tweede, op zijn ziekbed heeft verklaard dat hij in belening aan Uwen Uwen Baselmans te Zeelst heeft gegeven een perceel weide (ca. 1 lopenzaad) voor 39-0-0-. Een handgeschreven verklaring door Jan is in bezit van Uwen en aan schepenen vertoond. Marge: 25-7-1707: Iwen Iwens heeft de belening overgedaan aan Lenaert Geraert Beijssens voor 39-0-0. (RA Veldhoven 16:103v 29-8-1692). Verder vermeld met zijn zoon na dood zuster in 1690 (RAV 16:61v)

Dirk Gereaert Beijssens leent zijn broer Cornelis 400 gulden (RA Veldhoven 17:101, 1707)


Huwt

3.265   Geertruida LENAERTS

FamilienaamIndex 3.265 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Leonardus Zie 1.632
 2. Johannes (+Zeelst b31-5-1700), burgemeester 1690-1, huwt Veldhoven (Schepenen) 10-2-1692 Gertruidis Franciscus van Dooren. Zij testeert als weduwe Zeelst RA 64:167v op 4-6-1730 ten gunste van haar zoon Jacobus en kleindochter Johanna (dochter van wijlen Geertruij Jansen Beijsens en Johannes Tegenbosch). Erfdeling RA Zeelst 18:141 (6-2-1732) tussen de kinderen Jacobus, Francis en Geertruij, na haar overlijden.
 3. Kinderen
  1. Franciscus (dRK 1-12-1692)
  2. Jacobus (dK Zeelst 26-5-1695)
  3. Geertrudis (dRK Zeelst 26-12-1698 +voor 1730), doopgetuigen Guilielmus Bogaerts, Maria Pauwels, Catharina Antonius Pauwels, huwt Johannes Tegenbosch
 4. Hendrina, huwt (1) Veldhoven (schepenen) 30-1-1690 Cornelis Pauwels Hansen [van der Sanck]; huwt (2) als Harske Geraert Beijsens Veldhoven Schepenen (ot 19-10) 3-11-1697 Willem Jansse Bogers (*Zeelst) alias Guillelmus Joannes Bogaerts
 5. Cornelis, als Cornelis Gerit Beijsens te Veldhoven vermeld in RA Zeelst 17 (fol. 33, 180v, 314v), 16-7-1700, 18-2-1707 en 27-2-1718; huwt Ida N.
 6. Kinderen
  1. Ida (dRK Zeelst 19-2-1700)
  2. Gerardus (dRK Zeelst 7-8-1706)
  3. Johanna (dRK Zeelst 17-12-1707)
  4. Gerardus (dRK Zeelst 23 -3 -1710)
  5. Helena (dRK Zeelst 13-9-1712)
  6. Johanna ((dRK Zeelst 14-3-1715)
  7. Thomas (dRK Zeelst 27-7-1717)
 7. Dirk, vermeld 1707
 8. Cathalijn, huwt Velhoven (Schepenen, ot 9-2) 27-2-1686 Anthonis Pauwels Hanssen [van der Sanck]

TerugBegin van generatie


3.266   Adrianus Michielsen de BIESEN

FamilienaamIndex 3.266Vader 6.532Moeder 6.533

Geboren ca. 1617
Overleden voor 1684

Schepen van Zeelst 1673-5, kerkmeester 1667.

Niclaes Pauwels, verkoop aan Arien Michgielsen de Biese weide in Zeelst in de Eckstraat volgens cedulle van 25-4-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:219r (2-5-1652).

Idem aan idem een wei in belening overgedaan voor 100 gulden blijkens schuldbekentenis 25-7-1650, en nog eens 50 gulden in 1652. Marge (5-8-1654) Adriaen verklaart voldaan te zijn en geeft de weide weer in bezit van Pauwels). RA Veldhoven 12:199r (5-6-1652).

Mr. Marten van Hees voor de familie Vladeracken verkoopt aan Adriaen Michiels de Biese een akker in Zeelst (Hoeckacker) me twee groeskanten (5 lop 23.5 roe), afgesplitst van een groter stuk. RA Veldhoven 12:341v (16-7-1655).

Hendrik Jan Paulus te Veldhoven is schuldig aan A:M: de Biese 100-0-0. RA Veldhoven 13:11 2-2-1663.

Aart Aartse van Leen is schuldig aan A:M: de Biese wegens rente op gekocht land 100-0-0. Marge: voldaan (zelfde dag). RA Veldhoven 13:43 23-7-1664.

Hendrick Peters schuldig aan A:M: De Biese 187-0-0 in een meerdere schuldbekentenis van 700-0-0 d.d. 20-12-1650, hem en zijn broer toegekomen van de kinderen van Pauwels Michiel de Biese. Gecasseerd 22-12-1675. RA Veldhoven 13:63 (14-2-1665).

Sijmon Paulus verkoopt A:M: de Biese weide genaamd Koeijdries, fl 240-0-0. RA Veldhoven 13:131 10-12-1666.

A:M: de Biese heeft wegens naasting aan Jenneke weduwe Frans Claessen overgedragen de weide Koeijdries die hij van Sijmon Paulus kocht. RA Veldhoven 13:144v 5-5-1667.

Sijmon Paulus Niclaesen aan A:M: de Biesen, akkerland genaamd Drij Lopensaet, krachtens de wet d.d. 7-7-1667 dat hij, hoewel getrouwd, minderjarig is en het geld nodig heeft; fl 260-0-0. RA Marge: 16-3-1668 wegens naasting overgedragen aan Jenneke weduwe Frans Claessen. Veldhoven 13:152v 30-6-1667.

Erven Lucas Cornelissen verkopen aan A:M: de Biese een akker aan de Broeckwech voor 166-0-0. RA Veldhoven 13:176v 21-1-1668.

A:M: de Biesen wegens naasting overgedragen voor 175-0-0 aan Geertruij Frans Bijnen een akker genaamd Langenacker zoals gekocht van Andries Frans Bijnen op 5-3-1669. RA Veldhoven 13:237 27-9-1669.

A:M: De Biese, voogd van de kinderen van Martin Paulus de Biese, verkoopt aan zichzelf een Hevelt te Zeelst voor fl 9-0-0. RA Veldhoven 14:209-9v 2-12-1675.

Erven Catalijn Aerts weduwe Geraert Joesten Bogaerts aan A:M: de Biese akkerland genaamd de Goelder voor 99-0-0. RA Veldhoven 14:120v 11-2-1675.

Corpus van Zeelst schuld aan A:M: de Biese 250-0-0. RA Veldhoven 14:151 15-3-1674.

Corpus van Zeelst schuld aan AM de Biese 300-0-0. RA Veldhoven 14:125 17-7-1673.

ONA Eindhoven (notaris Pieter de Louwe, inv no 32 no 173 dd 7-5-1677) Adriaan Michielssen de Biese, een van twee mombers van Maijke weduwe Roelof van der Steen in de afhandeling van de nalatenschap van het overleden onmondig zoontje van Frans Roeloffs van der Steen.

Curatoren boedel Hieronymus van Kelst aan Adriaen Migiels de Biese: akker genaamd Joers Acker, belast met een derde in acht vaten rogge a 5 stuiver het vat, voor 114-0-0. RA Veldhoven 15: 14 23-4-1677

Boedelscheiding tussen kinderen en erven wijlen Adriaen Michiels de Bies.

Aan Lendert Gerrits Bijssen man van Heijlken Adriaenbs de Bies: het huis; akker de Goolder; halve Jorisakker; halve Hachdoren; halve Frans Claesacker; halve Eelcken Nelis akker; akkertje aan de Broekweg; akkerland gekomen van Nelis van Son; de halve Millo man; achterste weijdeveld; Coeveltjen; kapiuaal van 250-0-0 ten laste van de gemeente Zeelst en kapitaal van 100-0-0 ten laste van de weduwe Handrick Jan Biessen.

Michiel Adriaens de Bies: akker Havervelt; halve Jorisakker, halve Haeghdoren, halve Frans Claes akker, halve Enneken Nelis akker, Wilbrirts akker; halve Mierloman; het groot Eeckt; het heijtvelt; 300-0-0 kapitaal tlv gemeente Zeelst; 250-0-0- tlv Willem Janse Senders; 95-0-0 tlv Antonis Huijpers.

RA Veldhoven 15:216-217 (28-7-1684).


Huwt Veldhoven (schepenen) 16-9-1658

3.267   Helena GERAERTS

FamilienaamIndex 3.267Vader 6.534Moeder 6.535

Gedoopt RK Casteren ca. 1617

Herkomst volgens NJM Biezen, Familiekroniek Biesen

Kinderen

 1. Helena Zie 1.633
 2. Michael (dRK Zeelst 8-5-1660, getuigen Joanna Paulus de Biese, Elisabeth Gerards; +Zeelst b25-5-1733), huwt voor 1688 (Geldrop 16-07-1679?) Elisabetha (Gijsbrechs) de Wit
 3. Adrianus, hypothetisch. Geen doop aangetroffen, komt ook niet voor in de erfdeling van 1684. Huwt Zeelst 4-8-1675 Elisabetha Hans.

TerugBegin van generatie


3.268   Guilielmus Joannes BASELMANS

FamilienaamIndex 3.268Vader 6.536Moeder 6.537 • Tevens 3.312

Geboren ca. 1601
Overleden ca. 1679

Lijbert Jansen, schuld aan Willem Jan Ieuwens fl 200 tegen 2 gulden rene RA Veldhoven 10:188v 24-2-1634 (doorgehaald 5-1-1640)

Corstiaen Janssen, Adriaen Anssems, voogden onmondige kinderen Laureys Jacobs bij Jenneke, schuld aan Willem Jan Ieuwens van 300 gld tegen 6 procent; correctie in marge (1-1-1640) naam was abusievelijk geschreven als Jan Ieuwens. RA Zeelst 10:223 20-2-1635.

Raad van Brabant (Leenregisters inv no 1130 fol 1971) Willem Jan Ywens Baselmans te Zeelst heeft op 19-8-1645 een rente tot leen verheven van 10 mud rogge jaarlijks op pand te St Oedenrode, aangekocht van de kindeen van Anthonij Thijbosch. // Lijsken Sanders weduwe wijlen Jan Willem Jan Ywens Baselmans heeft op 12-11-1682 wegens de tocht op dit goed genaamd de Villebraeckse hoeve gelegen bij het goed Wolffswinckel, noemt als besetman van dit goed haar zoon Laurens. // Adriaen Eliens president te Zeelst en Jan Antonisse Becker, voogden van Jenneke en Elisabeth Jansen Baselmans verwekt bij wijlen Lijsken Sanders Eliens hebben op 1-2-1694 deze tiende (ook gemeten als 124 vaten rogge) vergeven aan de kinderen vanwege de dood van hun moeder Elisabeth Sanders Eliens, met als bezetman Alexander de Lauwere koopman te Rotterdam.

Raad van Brabant (Leenregisters inv no 1139 fol 2664) Elisabet Jansen Baselmans, idem 1130:1971.

Willem Hendricks, schuld aan de kinderen van Handrick Bunnens Hooffman (80 patacons ofwel rijxdaelders), erfpacht op een huis in Sonderwijk Veldhoven, belat o.a. mret een lening van 300 C:Gld van Willem Hens Iwens. RA Veldhoven 11:149r 5-1-1645

Crediteuren Bastiaen Lambrechts en vrouw Lijsken Michielsen, waaronder Willem Jan Iewens mede voor de erven Frans Pauwels, dragen over aan Jan Janssen een perceel akkerland (Heersse Acker) met huis en aangelag te Sonderwijck Veldhoven. RA Veldhoven 12:1r 21-4-1645

Willem Antheuis Smombaers bekent schuld aan de armmesters van Gestel en Blaarthem: erfrente van 10 gulden. RA Veldhoven (Blaarthem) 12:15v 4-12-1645. In marge: (16-7-1653) gecasseerd wegens een andere schuldbekentenis gedaan door Willem Jan Iewens.

In marge van een schuld uit 1645 Hendrick Jan Iewens armmeester van Blaarthem verklaart de schuld voldaan. RA Veldhoven (Blaarthem) 12:22r 28-10-1658

Bastiaen Lambrechts heeft volgens akkoord van 6-6-1646 de kooppenningen aangeboden die Jan Janssen had uitgegeven voor zijn goederen, aan Willem Jan Iewens die het echter niet wilde aannemen, odanks protest van Lambrechts dat hij zich aan het akkoord hierover hield. RA Veldhoven 12:39v 28-7-1646. Idem fol. 30r (6-6-1646) Bastiaen Lambrechts verklaart dat hij binnen twee maanden de kooppenningen die Jan Janssen heeft uitgegeven zal voldoen.

Beelken weduwe van Hendrick Jansen doet afstand van vruchtgebruik op haar goederen ten gunste van haar kindeen Simon en Teunisken (gehuwd met Adriaen Geraerts) en de kinderen van haar dochter Maijken Hendrix uit huwelijken met Peter Hendrix en Hendrick Peters. Ten laste van de boedel komt o.a. een schuld van 80 C:gulden aan Willem Jan Ieuwens. RA Veldhoven (Zeelst) 12:145v (22-12-1650)

Peter Jan Anssems, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 300 C:Gld (doorgehaald 25-3-1658). RA Veldhoven (Zeelst) 12-203r (24-6-1652).

Jan Anssems Peters, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 100 C:Gld. RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Aert Lambrechts Hoevenaer, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 150 C:Gld. (doorgehaald 2-8-1655) RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Jan Huijbrechts Mispelen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 150 C:Gld (afgelost 4-10-1661). RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Jacob Jan Aert Snockx, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 200 C:Gld. RA Veldhoven 12-230r (29-11-1652).

Aert Thomassen vander Goer, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 200 C:Gld (helft afgelost 10-6-1655, rest 30-1-1687). RA Veldhoven 12-230r (29-11-1652).

Lucas Jansen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 140 C:Gld. (doorgehaald 4-11-1680) RA Veldhoven (Zeelst) 12-245r (1-2-1653).

Hendrick Cornelis Fransen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 250 C:Gld. (doorgehaald 16-2-1658) RA Veldhoven 12-245v (1-2-1653).

Arien Servaessen en andere erven Servaessen verkopen aan Willem Jansen Ieuwens huis, hof, zaai- en weilanden te Zeelst volgens verkoopcedulle van 2-10-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:252r (12-3-1653). Idem (252v 13-3-1653) Willen Jansen Iewens verklaart de Servaessen te zullen vrijwaren van alle eventuele quellinghe inzake de verkoop van de kant van Handrick Mathijssen. Idem (254v 26-3-1654) Handrick Mathijsse verklaart geen aanspraak meer te maken op de verkochte goederen van de Servaessens. Idem (258r 6-6-1653) Wouter Jan Tevenbos te Strijp naast de goederen die de erven Servaes Jan Tevenbos op 12-3-1653 aan Willem Jan Ieuwens verkochten. Willem erkent de naasting mits hij zijn geld terugkrijgt. Wouter kan echter niet betalen en ziet alsnog van de goederen af.

Willem Jan Ieuwens, schuld aan de armen van Gestel en Blaarthem van 200 C:Gld, geld gekomen van Willem Antonis Mombaerts. Afgelost 30-10-1656. RA Veldhoven (zeelst) 12:265v (geen datum, rond 15-7-1653).

Geraert Jan Meussen, schuld aan Willem Jan Ieuwens van 200 C:Gld (doorgehaald 30-10-1656). RA Veldhoven (Zeelst) 12:265v 16-7-1653.

Mr Marten van Hees als gemachtigde van de familie Van Vladeracken verkoopt (o.a.) aan Willem Jans Iewens een akker (4 lop 40.5 roe) te Zeelst, afgespleten van een groter stuk geheten Grooten Acker. RA Veldhoven (Zeelst) 12:341r 16-7-1655

Boedelscheiding kinderen van Peter Jan Anssens bij Peterijnken Willem Marcelis; onderdeel is een schuld van 250 C:Gld aan Willem Jan Ieuwens. RA Veldhoven (Zeelst) 12:333r 6-5-1655.

Boedelscheiding kinderen Hendrick Hens Ieuwens gehuwd met Heylken Jan Librechts. Een der voogden: Willem Jans Iwens. Kinderen: Jan Hendricxk Hensen Jenneken Hendrick Hensen. RA Veldhoven 13:7 27-10-1662.

Momberrekening van Willem Jan Ieuwens als voogd, Jan Anthonis toeziend voogd, van het onmondige kind Jenneke dochter Handrick Jan Ieuwens. Negatief salso 44-10-4. RA Veldhoven 13:158 20-10-1667.

Jan Jans van den Wiel aan Willem Jans Baselmans: een huis en hof etc. in Hoerenven belast met 7-16-0 reductiepacht, voor 815-0-0. Geheel voldaan op 19-1-1678. RA Veldhoven 14:263 (2-1-1677)

Handrick Handrickx verkoopt aan Willem Hens Iwens Baselmans perceel land in het Muggenhool voor fl 80. Willem verklaart hiervan 40 gld schuldig te blijven a 5%. Marge: 17-5-1712 HH verklaart bovenstaande som van 40 gulden ontvangen te hebben. RA Veldhoven 15:3v 9-4-1677.

Erven Adriaen Schevers verkopen huis en land in Cleyn Eyndovensche straat belast met o.a. 100 gld kapitaal aan Willem Hens Iwens. Marge (11-6-1685) de 100 gld aan Willem Hens Iwens zijn afgelost aan zijn kinderen en erven. RA Veldhoven 15:25v 31-1-1678.

Maeijken weduwe Jan Willem Baselmans (lees: Willem Jans, MW) met kinderen heeft na evictie in publieke verkoop 16-5-1680 verkocht aan Pieter Miegiels van den Endenpoel koopman te ‘s Hertogenbosch: goederen nagelaten door Dierck Coepal: huis en hof de Westervelden; de halve A-beemd oostwaarts; het Schoenbroeck; dit voor 265-0-0. RA Veldhoven 15:96 14-10-1680.

Maeijke weduwe Willem Hensen Euwes, Mateus Willem van den Heuvel, Peter van den Hurck en Mr Mateus van de Saen, crediteurs boedel Dierck Copal, verkopen krachtens evictie aan Maria Dierckx Copal een perceel teulland genaamd Drieskens acker en het driesken daaraangelegen voor 60-10-0 Idem aan Peter Hens Peters akkerland in de heide voor 23-0-0. Idem aan diverse partijen, nog twee verkopen voor 28 respr 42-10-0 gulden. RA Veldhoven 15:139v-140v 13-6-1681.

Wouter Claes Ollimans aan Maeijken Willem Baselmans: een perceel weide genaamd Kivit voor 97-10-0; fol. 98v idem aan idem akker aan de Broeckwech 113-0-0. RA Veldhoven 15:98 28-10-1680.

Boedelscheiding door de drie kinderen van Willem Hense Baselmans na afstand van vruchtgebruik door Maeijken: Iwen Willem Baselmans, Jan Willem Baselmans en Jan Antonis als man van Maeijken. Goed genoemd o.a. in Horenven, de rente van (st Oeden)rooij, Muggenhool etc. (RA Veldhoven 15:168, 27-4-1682).

De kinderen Petrus, Adrianus en Christianus komen hierin niet voor.

Van Willem Hendrickx krachtens evictie verkregen door Uwen Willems Baselmans, Liesbeth Eliens weduwe Jan Willem Baselmans, en Jan Anthonis man van Maeijcken Willems Baselmans, ten laste van de erfgoederen van Willem Hendrickx overgedragen aan Uwen Baselmans, Lijsken Eliens voornoemd en Adriaen Eliens, president: het Groet Huijs, een kavel in het aengelach; akker achter de Coelhof; breemtvelt; ‘t Bos; het kleijn huijsken; perceel akkerland; achterste heijtvelt; beemd in Beckbroecken genaamd Peter Sijmons beemt; het klein Bochtjen; de Dommelbemt; een rente van 3 gulden; diverse lasten. Koopsom 125-0-0. RA Veldhoven 15:213 (16-6-1684).

Ywen Willem Basermans, Jan Anthonis e.v. Maeijke, Peter Rijckers e.v. Elisabeth weduwe Jan Willem Basermans, overgedragen aan Thomas Dircx onder Veldhoven diverse goederen te Sonderwijck en Oerle (huis en 7 stukken land, toebehoord hebbende aan Jacob Jan Aert Snoeckx; fl. 82-10-0. RA Veldhoven 15:260v:25-3-1686.

Ywen Willem Basermans, Jan Antonis e.v. Maeijke, Peter Rijckers e.v. Elisabeth weduwe Jan Willem Basermans, overeenkomst betreffende schulden gekomen van hun ouders; afgetekend tot de dag van heden. Met handmer van Ywen Willems, handtekening van de beide andere mannen. RA Veldhoven 15:266v 13-9-1686.

Kinderen en erven Willem Jansen Baselmans (Jan Anthonis Beckers e.v. Maeijken Willem Baselmans; Peter Rijckers weduwnaar Elisabeth Eliens eerder weduwe Jan Willem B; Beckers en Wouters voogden onmondige kinderen wijlen Iwen Willems) hebben krachtens evictie overgedragen aan Mijs Michiels [van der Meulen, MW] te Zeelst huis en hof genaamd Muggenhool nagelaten door wijlen Aert Aerts, kleermaker voor 80-10-0 (RAV 16:75v 17-5-1691).

Nog niet nagezien: een verklaring van 27-4-1671 door Willem Jansen Ieuwens circa 70 jaar oud, zijn vrouw Maeijken Corstiaens circa 60 jaar oud en zijn zoon Adriaen Willems circa 32 jaar oud allen wonende te Zeelst over het pak slaag dat Iewen Ieuwens 3 weken eerder te Eijndhoven heeft opgelopen waardoor deze zodanig gewond is geraakt dat hij gedurende enige dagen is levensgevaar is. Bron Genealogie Thijs van der Zanden.


Huwt

3.269   Maeijken CORSTIAENS

FamilienaamIndex 3.269 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.313

Geboren ca. 1611
Overleden tussen 1682 en 1691

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.634
 2. Ivo Zie 1.656
 3. Maria, huwt Zeelst (ot 26-6) Schepenen 27-8-1664 Jan Antonis Jansen Beckers (dRK Veldhoven 22-9-1645, zoon van Antonis Jansen Beckers alias De Wit en Elisabet Jacobs van Vossem)
 4. Kinderen
  1. Hendrick Jansen Beckers
  2. Anthonis Jansen Beckers
  3. Adriaen Jansen Beckers
 5. Adrianus, huwt Zeelst (ot 24-9) Schepenen 15-10-1673 Joanna Borchouts (dRK Zeelst 24-2-1649, dochter van Joris Goijaert Joris en Cathelijn Jansen Smets); zij huwt (2) Zelst (ot 9-1) Schepenen 30-1-1677 Willem Everts van den Broeck, weduwnaar Mechtelt Willems van de Sande; zij huwt (3) Zeelst (ot 1-2_ 16-2-1687 Walraven Gerrits van Erckel, die hertrouwt Zeelst 12-2-1701 met Anna Cornelisdr Lochtenberg
 6. Kinderen
  1. Christianus (dRK Zeelst 1-9-1674)
 7. Laurentius (dRK Zeelst 12 -3-1650, getuigen Valerius Joannis en Maria Joannis)
 8. Laurens (dRK 17-9-1652, getuigen Joannes Egidii en Catharina Joannis Jochims)

TerugBegin van generatie


3.270   Alexander Andriesse ELIENS

FamilienaamIndex 3.270Vader 6.540Moeder 6.541 • Tevens 6.614

Geboren ruim voor 1605
Overleden Zeelst ca. 1683 (na 1682)

Alexander Andriessen Eliens, gezworen landmeter te Zeelst (1631, 1643, 1680).

BP (inv no 1539 fol 478v dd 9-8-1628) Jonker G. Berwouts verkoopt een akker op De Bocht te Zeelst aan Alexander Eliens ten behoeve van Gerard Aertsen zijn schoonvader.

BP (inv no 1539 fol 479 dd 9-8-1628) Alexander Andriesse promisit 276 gulden (gelost 11-10-1629) op land in Zeelst, Muggenhool.

Resoluties Raad van State (178.170 fol 300v dd 14.12.1629, Schepenakte 35 Meierij) “ Is gelesen eene requeste van ALEXANDER ANDRIES ende ELIAS STEIJMANS landmeters woonende inden dorpe van Zeelst gelegen inde Meijerije van ‘sHertogenbossche, te kennen gevende dat bij supplianten het voors. officie al enige jaeren hebben geexerceert en ‘tselve noch wel souden willen exerceren, maer alsoo hun supplianten is verboden van wegen den CONINCK VAN ESPAIGNEN dat sij den eedt souden doen aen dese sijde, voor ende aleer dat sij supplianten van heuren eedt aen hun gedaen sullen ontslagen sijn op pene dat sij souden verbeuren de somme van ii C goude realen - ende gemerckt de supplianten sittende ten plattenlande niet geerne in schade ende ongenade van deen off dander zijde souden comen, soo versochten sij supplianten onderdanichlick dat den Raedt believe, hoewel sij supplianten noch geenen eedt aen deser zijde gedaen hebben, dat sijluijden heure voors. officien bij provisie noch sullen mogen bedienen binnen de dorpen gelegen onder de Meijerije van ‘sHertogenbosch tot gerieff van partijen die geen uytstel en mogen verwachten totter tijdt ende wijlen dat hierin naeder bijden Raedt sal sijn versien, waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden te appostilleren opde voors. requeste den Raedt van State etc. gelet hebbende op den inhouden van dese requeste verstaet dat de supplianten doende den eedt van getrouwlicheijt aen deser zijde in handen vanden Raedt, daertoe hun gegeven wordt den tijdt van drije weken nae date deses, dat hun van behoorlicke commissien bijden Raedt sullen gedepescheer worden ende dat sij middelertijdt heure officien niet en sullen mogen bedienen”.

Jonkvrouw Anna de Borchgrave aan landmeter Alexander Andriesse een huis, eertijds een kapel genaamd St Severijn, met schuur etc, groot 1 loop; een akker, boomgaard etc van 6 lop, een beemd daaraan van 5 lopen, een beemd genaamd Mussen van 1 loop, en een aangrenzend heideveld van 2 lopen naast de kapel (RA Zeelst 10:110v 27-6-1631); idem (fol 112) Alexander draagt dit over aan schepen Dielis Janssen Swagemaeckers; jonker Willem van Vlierden naast het weer, wat Dielis accepteert; de jonker verhuurt het voor 8 jaar aan schepen Jan Claessen. En draagt het weer over aan Dielis onder voorwaarde dat hij die pacht van 8 jaar erkent.

Toeziend voogd kinderen Corstiaen Diercx Heuvelmans 2-5-1635 (RA Zeelst 10:138).

Alexander koopt van de erven Borchouts de Wittich Acker, leenroerig aan de baronie van Boxtel (RA Veldhoven 11:63r 15-1-1643).

Alexander is borg voor de erven Hendrick Borchouts (RA Veldhoven/Zeelst 11:72r 2-2-1643).

Dierck Corstiaens Vercoyen aan zijn oom Alexander Andriessen het surplus van de erfgoederen gekomen van zijn grootouders Andries Hendrix en Aleijt Jan Adriaenssen in Klein Eindhoven te Zeelst (9 lopen) met uitzondering van het heideveld in de Velue (sic). RA Veldhoven 11:129r 19-5-1644). Idem (fol 129v) Alexander draagt met anderen aan Vercoijen over een huis en hof in Klein Eindhoven (4 loop). Idem (fol 130r) aan Handrick Jan Iewens (Baselmans) de St Severijnsacker in Zeelst. Idem (fol. 130r) aan Maijken weduwe Dielis Janssen Swagemaeckers twee percelen Hooijbeemd in Zeelst (3 lop). Idem (fol 130r) aan Dierck Corstiaens Vercoijen een huis daarnaast stand welk huis afgebroken moet worden. Idem (130r) Peter Peters van Esch verzoekt naasting van deze laatste koop zijnde nader in bloied; Dierck erkent dit; Peter bedenkt zich geen voordeel te zien in naasting en ziet ervan af.

Alexander Andriessen en Walraven Luycas, na afstand door Catharina weduwe Geraert Aertssen Bijnen en Fransoijs Geraerts (haar zoon) in schepenakte 27-12-1644 (146r), krachtens transport door Catharina dochter meester Jan Typoots (op 16-12-1644), aan Mechtelt weduwe Luycas Walravens een akker en drieske (4 lop 40 roe) (RA Veldhoven 11:162v 22-2-1645). Idem (fol 162v) Walraven verkoopt Alexanbder zijn helft in een akker in Zeelst uit dezelfde afgestane gronden. Idem (fol. 163r) Alexander verkoopt aan Aert Lambrechts een perceel akker met houtwas en straatje, vor de helft van Walrave afkomstig, voor de helft van Catharina Typoets (verkoopcedulle: 17-2-1645). Idem, Aert Lambrechts verklaart Alexander hiervoor 200 gulden schuldig te zijn (gecasseerd 10-2-1660)

Alexander Andriessen en Walraven Luycas, volgens zelfde akten, aan Adriaen Bartels van der Waerden een akker in Zeelst in Muggenhool met straatje aan de Klein Eindhovense kant (2 lopen) belast met 100 gulden aan Catharina weduwe Bijnen (RA Veldhoven 11:158v 27-1-1645). Voldaan (aanwezig Alexander, Luycas, Frans Geraerts en zijn moeder Catharina) 1-5-1647. Idem (fol. 159r) zelfde partijen aan zelfde, akker in Muggenhool groot 1 lopen 45.5 roe.

ORA Gestel, Stratum en Strijp (10209 Schepenbank Gestel, Stratum en Strijp inv no 425 fol 7v dd 27-3-1638) Overdracht van een huis ca en grond gelegen te Gennip door Geerit Joosten cs aan Aert Thomas van Boeckelt (molenaar te Gennip, parochie Aalst). Ook vermeld: wijlen Geerit Joosten, Jan Matthijssen, Laurys Henricx.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven fol 19 dd 17-8-1649) Verklaring van Jacob Gerart Bijnen aan Alexander Andriessen een bedrag van 21 rijksdaalders schuldig te zijn.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1590 dd 26-8-1649) Overdracht van onroerend goed door Alexander Andriessens te Zeelst aan Jacob Gerart Bijnen, zijn zwager te Zeelst: het perceel heiveld De Meije te Zeelst.

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-123, Attestatie, 11-9-1660) Hierin vermeld: Jenneken Anthonisse weduwe Frans Claesse (schepen); Barbara N., weduwe Merten Michaelsen de Bijsen; Goijaert Joris Borcholts; Jan Geraert Joosten; Reijnier Jansen Smidts; Alexander Andriessen.

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-128, Attestatie, 11-9-1660) Hierin vermeld: Alexander Andriessen, landmeter; Corstiaen Aertsen van Cobbeeck, oud ca 60 jaren; Reijnier Jansen Smits, man van Lijsken N.; Goijaert Joris Borcholts te Zeelst; Hendrick Jansse Ketters, Jacob Dielis man van Maeijken Jansse Ketters; Jan Claessen; de erven van Sijmon Wilhelms; Huijbert Nicolaesse; Johan van Vlodrop; Alexander Andriessen als getuige

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-132 Attestatie, 28-4-1670) Hierin Hieronimus van Kelst te Oerle, procureur; Alexander Andriessen te Oerle, gezworen landmeter; Goijaert Veldeckers te Strijp oud ca 38 jaren; Jan Stassen te Strijp; Peter van Aken, secretaris van Oerle.

Alexander Andriessen aan Joest Hendricx van Blaertom, beemd genaamd Cappers bemt voor fl 70 (Blaarthem) RA Veldhoven 15:93v 26-6-1680.

Adriaen leeft nog als zijn schoondochter Geertruij Boxhoorn 24-4-1682 (RA Veldhoven 15:167v) een deel van haar erfenis verkoopt.

Verdeling krachtens testament uit 1650 van de nalatenschap van Alexander Andriessen Eliens. Adriaen Eliens, president, krijgt het oude huis in Cleijn Eijndoven, met brouwhuis, brouwgetouw, tonnen, brandewijnketel etc.; het Hoechvelt in de Pappenvoort; het Tegenbos velt; het Vellu heijvelt, plus verschillende lasten.

De kinderen van Bartel Sanders Eliens: het half aangelag bij het oude huis met akker gekomen van Roelof Andriessen; het middelste velt in Pappenvoort; 100 gulden etc.

Adriaen Alexander Eliens de jongste: de schuur met paardenstal, de halve mishoef uit het oude huis; den dries achter den hof; de akker achter de Kaersman; Bernaerts velt in Papenvoort;80 gulden etc.

Jenneken Sanders weduwe Jacop Jansen van Doeren: het half huis waar zij in woont, te scheiden op de deurstijl; het Spoerveli in het Muggenhoel; het achterste velt in de voorste Genderbemde; het half heiveld aan het Ackereijnt, plus lasten.

Gertdijnne: de kamer waar Pater Hus in woont, af te delen op de halve schouw; het Meerken aan de hei; de akker op het Hoereven; het middelste veld in de Genderbemde; het halve heiveld aan het Ackereijnt; en lasten.

Elisabet Alexanders, weduwe Jan Willem Baselmans: de Wighacker, de voorste Genderbemt; 75 gulden.

Handrick Lambers man van Pereijn Alexanders: het klein huisken in het Muggenhoel; het buchtjen aan de hei; 7 lop. in de Bocht over de straet; 50 gulden.

Peter Pouls man van Catelijn: het groot huis in het Muggenhoel, de hoge Dries over de straat, en lasten.

Kinderen en kindskinderen Andries Alexanders Eliens: het half Ronduit met hof; de beemd gekomen van Elsken Peters; het achterste Tegenbos veld; het buchtje aan Ackerendt, de akker aan de Eecktpat.

RA Veldhoven 15:183v-187v (18-3-1683).


Huwt voor 1628

3.271   Jenneke Geraert Aertsen BIJNEN

FamilienaamIndex 3.271Vader 6.542Moeder 6.543 • Tevens 6.615

Testament ten gunste van de langstlevende van Alexander Andriessen en Jenneke Geraert Aertsen Bijnen, beiden gezond. Beloven elk kind dat trouwt of ‘een andere erkende levensstaat bereikt’ een uitzet te geven. Aan kinderen die minderjarig maar ouder dan 16 zijn vermaakt ieder 50 gulden na beider overlijden. Overige goederen gelijk te verdelen onder de kinderen. RA Veldhoven 12:146v (24-12-1650), met handtekeningen van beiden.

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 1.635
 2. Joannes
 3. Adrianus de oudere (+ca. 1690) huwt Maria Joris Borchouts; schepe 1676-7, president-schepen van Zeelst 1687-89, waarnemend secretaris in 1690. Zijn weduwe hetrouwt met Jan de Widt.
 4. Adrianus de jonge (+na 1690 voor 1706), huwt (1) Veldhoven 27-10-1669 Luijtken Willem Michiels de Biese; schepen bij het huwelijk is Alexander Andriessen, de vader; huwt (2) Veldhoven 23-2-1670 Mechelt Matheus Lucassen Boxhoorn; president en schepen van Zeelst tussen 1687 en 1695.
 5. Johanna Zie 3.307
 6. Petronella, huwt Veldhoven (schepenen) 10-7-1661 Henricus Lamberts (*Strijp); hij trouwt met consent van en in presentie van zijn broer bij afwezigheid van zijn moeder. Ook Lambrichs (1665), Lammers (1667, 1670); zij heet bij huwelijk Peterijnken Alexanders Andriessen
 7. Kinderen
  1. Godefrida (dRK Zeelst 8-1-1665)
  2. Maria
  3. Joannes (dRK Zeelst 18-7-1670), doopgetuigen Joannes Clinckers, Elisabeth Sanders; zelf doopgetuige in 1689
 8. Bartholomeus (+voor 1682), huwt Veldhoven 16-10-1666 Geertruijt Matheus Lucas Boxhoorn, weduwe van Dierck Andriessen
 9. Gerritje (+na 1690), huwt Adriaen Aerts (+voor 1691), vermeld RA Veldhoven 3-12-1690 (16:63v), idem 15:217 (1-9-1684).
 10. Catalijn (+na 1683), huwt Peter Pouls

TerugBegin van generatie


3.278   Bartholomeus GERARDUS

FamilienaamIndex 3.278 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Blaarthem


Huwt

3.279   N.N.

Index 3.279 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Oda Zie 1.639

TerugBegin van generatie


3.280   Jan Goorts van LUYTELAAR

FamilienaamIndex 3.280Vader 6.560Moeder 6.561

Geboren voor 1620

Waar Heeren & Swane (BL 1956:184) de afstammingsreeks Evert-Goyaert-Johannes op baseren is onduidelijk. Ook de daar vermelde kinderen lijken juist bij Jan Lenaert Goorts te horen.

Vermeld ORA Eckart 10-10-1642, etc. Schepen van Eckart 1644-1646.

ORA Eindhoven (inv no 1586 fol 225v ff dd 13-8-1633; Schepenen Willem Willems van den Brouck, Niclaes Aelberts) Jacob Henricx verkoopt aan Jan Gorts van Luijtelaer huis, hof en aangelag te Eckart onder Woensel groot 54 roeden belend jonker van Hedichuijsen enerzijds, Lenart Goorts van Luijtelaar anderzijds. (fol 226) Jan Gorts belooft Jacob Henricx te zullen lossen een rente van Cfl 9’s jaars aan het klooster, te lossen met Cfl 150; nog een rente van Cfl 5.5.0 aan Jenneken Moons losbaar met Cfl 100. Verder belooft hij Cfl 400 tegen 6% te betalen. (fol 226) Overdracht van twee lopensaet land onder Eckart door Jacob Henricx aan Aert Willem Gorts. (fol 226v) Overdracht van weidegrond onder Eckart door Jacob Henricx aan Peeter Bastiaens.

ORA Eindhoven (inv no 1587 fol 15 dd 28-3-1634, schepenen Goris Coppens, Willem Reijnder Poolen) Jacob Henrickx verkoopt aan Joost Goorts een lopensaet grond onder Eckart parochie Woensel genaamd de Hooge Acker belend enerzijds Willem Goort andere zijde en een einde de heere van de Hart ander einde de kinderen van Goort Willem Lenaerts.

ORA Eindhoven (inv no 1587 fol 175v dd 4-1-1639) Jan Gorts van Luijtelaer te Eckart verkoopt aan Jan Willem Roovers te Woensel een huis en hof met 54 roijen lands zoals gekocht van Jacob Henricx, belend enerzijds Lenaert Goorts van Luijtelaer, anderzijds Peter Bastiaens; aan een einde de Heer van Eckart en aan het andere einde Lenasrt Goorts van Luijtelaer ‘mette potinge daer toebehoorende’.

Bosch Protocol (inv no 1586 fol 439 dd 5-3-1657) Jan Goijaerts vande Luijtelaer te Woensel geeft een rente van 15 gulden jaarlijks uit onderpand tot Woensel (bouwland ter plaatse genaamd Op Hart, weiland genaamd Het Goor naast de weduwe Leonard Goorts) aan Cornelis Laureijnsz, te lossen met Cfl 300. (Marge: de thijns van Cfl 50 is afgelost 21-2-1659).


Huwt voor 1650

3.281   Antonysken Marcelis Willems van der HEIJDEN

FamilienaamIndex 3.281Vader 6.562Moeder 6.563

Alias Janneke, volgens Wijffels & Renders.

Kinderen

 1. Goyaert Jan Goorts van Luytelaar Zie 1.640
 2. Cathelijn
 3. Marcelis
 4. Lindert

TerugBegin van generatie


3.284   Wouter Adrianus BOGERS

FamilienaamIndex 3.284Vader 6.568Moeder 6.569

Geboren ca. 1625

Niet verwarren met Walterus Bogaerts, gehuwd met Catharina Wouters, ouders van Antonius Bogaerts (dRK Strijp 26-2-1667)

ORA Eindhoven (inv no 1590 fol 78v dd 12-4-1650) Thomas Peeters, Claes Jacobs & Anneken Peeters, Jacob Joosten en Gerart Claes & Jenneken Peeters, Nicolaes Peeters & Hilleken Peeters, Willem Jaspers & Henricxken Peeters, Henrick Claes & Maeijken Peeters, Joost Jacobs & Catlijn Peeters, Dirck Aerts, Jan Jacobs, Willem kinderen wijlen Peeters (Jenneken Aerts?) samen erfgenamen van Peeter Thomas van der Sommen en Eijlken Antonis, Jan Peeters, Anthonis Peeters, Wouter Arien Bogarts als man en momber van Maeijken Peeters, allen nagelaten kinderen van Peeter Antonis Vennekens en Catlijn Rutten; verder voor Willem Peeters, Jacob Peeters van Stratum man van wijlen Hilleke Peters, Jan Janssen Bogarts man van Jenneke Peeters; overdracht grond uit nalatenschap (te Bokt onder Son) aan Dirck Henrick Peeters.

ORA Eindhoven (inv no 1591 fol 255 dd 6-9-1656) Thonis Peters en Roeloff Peters van de Venne, Wouter Arien Bogarts als man van Maijke Peters van de Venne, Jan zoon Willem Peters van de Venne, voor ichzelf en met Jan Aert Jans als voogden van Perina onmondige dochter wijlen Willems van de Venne, Antoni Jacops van Stratum voor zich en met procuratie van Jacop Jacops van Stratum verwekt aan zaliger Hillegonda Peters van de Venne dochter wijlen Peter Jacops van de Venne, de kinderen van Jan Janssen Boogarts verwekt bij Jenneken Peters van de Venne (namelijk Jan Janssen, Maijken Jan Boogarts met man Henrick Janssen, Henrick Jan Boogarts als momber van de vier andere onmondige kinderen), gezamenlijk erfgenamen van wijlen Peter Antonis van de Venne en wijlen Catlijn Rutten; dragen over aan Leonis Gerits van den Wildenbergh, president-schepen van Woensel een erfrente van Cfl 5 losbaar met Cfl 100 die Willem Roeloffs te Son beloofde Catharina weduwe Peter Anthonis Vennekens volgens brief van 9-3-1628 te betalen op pand van grond aan de Hooghstrate te Son. 6-9-1656

ORA Eindhoven (inv no 1591 fol 360v dd 29-1-1658) Wouter Arien Bogaerts, wonend Woensel onder Vlockhoven, is schuldig aan Willem Jan Heeren, ook te Woensel, een bedrag van 200 gulden, te betalen op Lichtmis over twee jaar; Gecatteerd 25-3-1662.

ONA Eindhoven (Anthony de Louwe jr, inv no 92, no 32 dd 14-12-1694) Arnoldus van Gevelen (van de Gevel) man van Johanna Bogaers, voor zich en voor haar broer Cornelis Bogaers en Catharina van Neerhoff weduwe Antony Bogaers, draagt in pachting over aan Hendrik Cornelissen te Strijp, een huis, schuur, stalling, hof, en aangelegen wei en teeelland, waar zij voorheen woonden, voor zes jaar tegen Cfl 48 jaarlijks in los en vrij geld.


Huwt ca. 1655

3.285   Maria Peters van de VENNE

FamilienaamIndex 3.285Vader 6.570Moeder 6.571

Kinderen

 1. Anthony Zie 1.642
 2. Catharina, doopgetuige bij Anthony en bij Catharina van Rijsingen (dRK Blaarthem 4-3-1684, ouders Joannes van Rijsingen en Catharina N., testes Adrianus van Rijsingen en Catharina Walterus Bogaerts)
 3. Maria, doopgetuige bij Anthony
 4. Josina alias Judoca; doopgetuige voor Arnoldus van Rijsingen (dRK Blaartem 18-4-1688, ouders Joannes van Rijsingen en Catharina Antonius van Stratum; testes Henricus Martinus van Rijsingen en Judoca Bogaerts)
 5. Adrianus Gualterus Bogaers, doopgetuige (met Maria N.) bij doop van Gualterus Orelemans (Woensel RK 4-9-1686, ouders Petrus Orelemans, Joanna Mutsars)
 6. Petronella Bogarts (dRK Woensel 29-8-1628, vader Gualterus Bogarts; testes Lambertus Henricus Loockermans, Maria Adrianus Bogaerts)
 7. Petrus Bogaerts (dRK Woensel 4-10-1635, vader Guwalterus Adrianus Bogaerts; testes Joannes Joannes Kivits, Maria uxor Rodolphi van den Ven)
 8. Joanna Bogaerts (dRK Woensel 24-8-1643, testes Thomas Gerardus Nicolaus, Maria uxor Theodori Joannis Bogaers); huwt Arnoldus van Gevelen
 9. Cornelis, vermeld 1694

TerugBegin van generatie


3.286   Jan Fransen van NEDERHOF

FamilienaamIndex 3.286 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1630

ORA Eindhoven (Inventarisnummer: 1592 fol 103v dd 27-1-1660) Verklaring van Jan Franssen te St Oedenrode aan Peeter Hendricks van Breugel te Eindhoven een bedrag van 40 pattacons of 100 gulden schuldig te zijn.


Huwt ca. 1655

3.287   N.N.

Index 3.287 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Catharina Zie 1.643
 2. Elisabeth

TerugBegin van generatie


3.294   Antonius Jacob Joosten van de MISPELEN

FamilienaamIndex 3.294Vader 6.588Moeder 6.589


Huwt voor 1650

3.295   Anna Teunis JACOBS

FamilienaamIndex 3.295 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Joanna Zie 1.647
 2. Anna Antonius Jacop Joosten (dRK Woensel 14-2-1657, getuigen Joost Jacobs, Maijken Claessen)

TerugBegin van generatie


3.304   Luycas Guillebrordus van der VLOET

FamilienaamIndex 3.304Vader 6.608Moeder 6.609

Overleden Zeelst na 1693

Boedelscheiding renten erven Peter Ariens. Ene helft, Jan Goerts Popeliuers en Lucas Wilbrorts van den Vloet, rente van 125-0-0 (tlv Geraert Jans alias Gijpen), van 50-0-0 (Josijn Thonis Adams), van 25-0-0 (Mathijs Handrick), en 50-0-0 (Lijsken weduwe Claes Peters). Anderzijds Jan Peter Timmermans, de kinderen Claes Peters, de kinderen Wilbrort Anthonissen, de kinderen Wilbrort Peters en de kinderen Paulus Peters: een rente van 150-0-0, twee van 50-0-0 en een van 25-0-0, verder weer onderling verdeeld. RA Veldhoven 14:123v 28-5-1673.

Testament Peter Arien Hendrickx, jongman te Zeelst, ziek. Vermaakt o.a. aan Lijsken de vrouw van Lucas Wilbrorts twee patacons, aan Aeijltken Wilbrorts een rijksdaalder. (in marge aantekening waaruit blijkt dat Peter voor 14-2-1664 overleden is) RA Veldhoven 13:17 2-6-1663.

Boedeldeling door Willem Jan Willems koper van Dierck Geraerts, en Jan Peter Timmermans voogd, Lucas Wilbrorts van der Vloet vader en toeziend voogd van zijn kinderen bij wijlen Ida Jan Willem Senders. Elk krijgt een deel van het aangelag (1 loop); Willem ook 60-0-0 in het tweede kavel; de kinderen van der Vloet een perceel het Moelenackerken van 38 roe minus 60-0-0 aan Willem. Idem, fol. 18: boedelscheiding rond het huis door de broers Willem en Gijsbert Jan Willems. RA Veldhoven 13:18 2-6-1663.

Luykas Wilbors van der Vloet (ziek zijnde) testeert te Zeelst (RA 62:80v) op 7-3-1693. Hij benoemt Jan Luycken, zijn zoon, tot erfgenaam (ook van een aantal met name genoemde schulden). Blijkbaar is Ida al dood.


Huwt (1)

3.305   Ida Jan Willem SENDERS

FamilienaamIndex 3.305Vader 6.610Moeder 6.611

Overleden ca. 1662


Huwt (2)

Elisabeth Peter Adriaen DANIELS

FamilienaamIndex

Overleden Zeelst 1667-1693

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.652
 2. Ida (dRK Zeelst 7-9-1652 +voor 1693), doopgetuigen Guilhelmus Johannes en Catharina Guillebrordus

TerugBegin van generatie


3.306   Jacobus Johannes Marcelis van DOORN

FamilienaamIndex 3.306Vader 6.612Moeder 6.613

Overleden Zeelst 1700

RA Veldhoven 17:46 (9-3-1701) Erfdeling tussen de erven van Jacob Jansen van Doorn en Jenneke Eliens. De kinderen zijn Jan Jacobs de Jongste, Dries Jacobs de Oudste, Elisabeth met haar man Johan Luyten, Peter Wouters weduwnaar Antoniske Jacobs voor de kinderen, Wouter van Emmene voor de kinderen van Jan Jacobs van Doorn de Oudste, en Jenneke Jacobs met Adriaen Eliens als momber. Tot de erfenis behoort onder meer een half huis en erf van 3 lopenzaad dat de erven aan Johan Wilms te Zeelst verkopen voor 282-0-0, afkomstig van Jenneke Eliens, die het weer kreeg van haar vader Alexander Andriesse Eliens volgens akte van 18-3-1683.


Huwt Boxtel RK (ot) 28-6-1650

3.307   Johanna Alexander ELIENS

FamilienaamIndex 3.307Vader 3.270Moeder 3.271

Overleden voor 1700

RA Veldhoven 16:106v (6-10-1689) Jenneke Alexander Eliens weduwe Jacob Jansen van Doren, aan Maria Borchouts weduwe Adriaen Eliens (de oude) een weide genaamd achterste velt in de Voorste Genderbemde voor 38 gulden.

Kinderen

 1. Jan de Oudste (+voor 1691), huwt Veldhoven 23-5-1678 Luijtje (Louise) Wouters van Hems, weduwe Claes Huijpers, van Veldhoven; zij overleeft hem en testeert Zeelst RA 62:76 op 14-6-1691 ten gunste van haar dochter Jacomijn, daarmee een testament van 5-2-1677 herroepend. Echter: 2-4-1695 (RA Veldhoven 16:174v) is hij nog voogd van zijn kinderen bij wijlen Luijgarde Wouters (sic).
 2. Dries de Oudste (+na 1701)
 3. Antonia (+voor 1687), huwt Veldhoven 19-2-1679 Peter Wouters, Zie 1.654
 4. Elisabeth Zie 1.653
 5. Catharina (dRK Zeelst 7-10-1653 +voor 1701), doopgetuigen Gerardus Andreas, Ida Georgius.
 6. Andreas (dRK Zeelst 16-1-1664 +voor 1701); geen doopgetuigen bekend
 7. Joannes (dRK Zeelst 6-10-1666 +na 1701)), alias Jan de Jongste; huwt Adriaentje Gijsbers Senders. Zijn vader heet bij doop Jacobus Jan Zeelen, moeder Joanna Sanders. Geen doopgetuigen vermeld.
 8. Kinderen
  1. Joanna (dRK Zeelst 2-10-1686, testes Chr.Gijsbers, Jacomina van Dooren)
  2. Joannes (dRK Zeelst 14- 6-1690 testes Andreas van Dooren, Joanna Senders)
  3. Joanna (dRK Zeelst 21- 2-1692 testes Jeannes Lucas, Ida Gijsberts)
  4. Catharina (dRK Zeelst 9- 2-1694 testes Mathias Driessen, Joanna Jacobs)
 9. Joanna (dRK Zeelst 3-3-1668 +na 1701), alias Jenneke, doopgetuigen Bartholomeus Sanders, Joanna Wilms; gesignaleerd in Zeelst als getuige 1686

TerugBegin van generatie


3.308   Wouter van ENCKHUYSEN

FamilienaamIndex 3.308 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zeelst


Huwt

3.309   N.N.

Index 3.309 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 1.654
 2. Mathijs, getuige in 1681
 3. Elisabetha Wauters, huwt Joannes Jans Gerrits
 4. Kinderen
  1. Maria Joannes (dRK Zeelst 14-11-1670, testes Petrus Wauters, Maria Aerts)
  2. Joannes Joannes (dRK Zeelst 1-8-1666)
 5. Anna Wauters(mogelijk +Zeelst 21-9-1697), huwt Theodorus Snijers
 6. Kinderen
  1. Antonius Snijers (dRK Zeelst 11-2-1688, testes Petrus Wauters, Maria Lammers)

TerugBegin van generatie


3.310   Adriaen Johannes van GILS

FamilienaamIndex 3.310Vader 6.620Moeder 6.621

Gedoopt RK Diessen 12-11-1620 (doopgetuigen Joannes Henrici, Maria Christiani)
Begraven Diessen 4-5-1691

NA Diessen (nots. Franchois Sibbe, inv no 1 p 49 dd 2-7-1675) Adriaen Jansen van Gilse, schuldig 355 gulden aan Jacob Hermans. Cassatie 18-2-1718.


Huwt ca. 1645

3.311   Ida LAUREIJS

FamilienaamIndex 3.311 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (mogelijk) Gualterus Adriaen Janssen (dRK Tilburg 19-9-1644, testes Jenneke Aerts de Bont)
 2. Laurentius van Gilssen (dRK Diessen 3-7-1646, testes )
 3. Maria (dRK Diessen 25-7-1650, testes Gisbertus Mathei, Joa Joannes van Dun); huwt als Maijken Adriaen van Gils Diessen RK 16-3-1687 Claes Corneliszn Hendrix (getuigen Joannes Willebort Rijken en Maria Cornelis Hendrix); Maria is doopgetuige in 1700 bij een kind van Joanna
 4. Kinderen
  1. Cornelia Nicolausdr (dRK Diessen 21-8-1689)
 5. Petrus (dRK Diessen 20-5-1654, testes Adrianus Spaendonck, Maria Peeters); doopgetuige 1690 bij een kind van Joanna
 6. Arnoldus (dRK Diessen 18-11-1656, testes Maria Jansen)
 7. Joanna Zie 1.655
 8. Walterus (dRK Diessen 22-4-1662, testes Mathias Guilhelmi Huberti Vos, Antonia Mathie van der Slaest); huwt Claesken Moonen; hij is doopgetuige 1700 bij een kind van Joanna
 9. Kinderen
  1. Ida (dRK Diessen 27-8-1693 bDiessen 3-6-1695)

TerugBegin van generatie


3.312   Guilielmus Joannes BASELMANS

FamilienaamIndex 3.312Vader 6.536Moeder 6.537 • Tevens 3.268

3.313   Maeijken CORSTIAENS

FamilienaamIndex 3.313 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.269

TerugBegin van generatie


3.316   Godefridus Jan VETERS

FamilienaamIndex 3.316Vader 6.632Moeder 6.633

Niet verwant aan Jenneke Veters weduwe Corstiaen Uwen Baselmans, gehuwd 21-1-1698, Veldhoven, Schepenbank, met Huijbert Claessen. Uit doopboek Zeelst blijkt dat dit een verschrijving is: zij was (1691, 1693, 1695) als Joanna Peters moeder van drie kinderen van Christianus Uwens alias Chistianus Ivo Baselmans(+Zeelst 25-6-1697)

ONA Bergeijk (notaris Adriaen Jan Wachtelaers inv no 23 dd 20-4-1688) Goyaart Jan Veters te Riethoven is schuldig aan Adriaan Verbeeck en diens zuster Helena Verbeeck fl 100 (a 20 stuivers).


Huwt voor 1645

3.317   N.N.

Index 3.317 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gezinssamenstelling hypothetisch

Kinderen

 1. Nicolaus Zie 1.658
 2. Paulus Godefridus (*Zeelst), doopgetuige in 1667; huwt (1) Oerle NG, Zeelst RK 22-2-1688 Cathelijn Cornelis Bogers; huwt (2) als Paulus Gorts Veters, weduwnaar, Veldhoven 3-8-1692 met Jenneken Lambers de Greff (*Nuenen), weduwe te Zeelst van Adriaen Aerts van der Hoeve
 3. Peter, vader van Barbara Petrus Veters, doopgetuige in 1667
 4. Judocus Goorts, huwt Maria Aerts
 5. Kinderen
  1. Cornelius (dRK Nuenen 6-11-1688, testes Jacobus Philippus, Paulus Goorts)
 6. Maria Goerts, huwt Corstian Jans, mogelijk de Christiaan Jans Senders die voor 169 hertrouwt met Anna Thomas
 7. Kinderen
  1. Godefrida Corstian (dRK Zeelst 25-3-1667, testes Nicolaus Goerts, Joanna Hendrix)
  2. Joannes Christianus (dRK Zeelst 19-7-1671, testes Gijsbertus Wouters, Maria Jans)

TerugBegin van generatie


3.320   Henricus Mathijsse OOSTERBOSCH

FamilienaamIndex 3.320Vader 6.640Moeder 6.641

Overleden voor 1670

Henrick Mathijsse Oosterbos is vader van de bruid (Maria) bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden op 4-10-1664 in Oirschot. Een mogelijke zus Guilhelma getuigt bij een doop in Oirschot 1654.

Mogelijk relevant: Arien Servaessen en andere erven Servaessen verkopen aan Willem Jansen Ieuwens huis, hof, zaai- en weilanden te Zeelst volgens verkoopcedulle van 2-10-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:252r (12-3-1653). Idem (252v 13-3-1653) Willen Jansen Iewens verklaart de Servaessen te zullen vrijwaren van alle eventuele quellinghe inzake de verkoop van de kant van Handrick Mathijssen. Idem (254v 26-3-1654) Handrick Mathijsse verklaart geen aanspraak meer te maken op de verkochte goederen van de Servaessens. Idem (258r 6-6-1653) Wouter Jan Tevenbos te Strijp naast de goederen die de erven Servaes Jan Tevenbos op 12-3-1653 aan Willem Jan Ieuwens verkochten. Willem erkent de naasting mits hij zijn geld terugkrijgt. Wouter kan echter niet betalen en ziet alsnog van de goederen af.

ORA Oirschot (Toirkens inv 165a fol 39 no 23 dd 14-1-1640): Henrick Mathijssen Oosterbosch en Aert Jan Aert Smetsters als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Evert zoon wijlen Jan Aert Smetsers en gevolmachtigden van andere nazaten van Jan Aert Smetsers; akkoord over afkoop van een juridische procedure tegen Henrick Aert Smetsers.

ORA Oirschot (Toirkens 162a fol 462 no 272 dd 8-8-1637) Peter zoon wijlen Jan Roeffen voor zichzelf handelend en ook voor zijn zuster Margriet dochter van wijlen Jan Roeffen, als partij ter ener zijde, verder Tielman Wouters de Wit hierin voor drie vijfde deel en Henrik Mathijs Oosterbosch daarin mede namens zijn broers en zuster voor twee vijfde deel, als partij ter andere zijde, hebben verklaard de volgende overeenkomst te hebben gemaakt over een jaarlijkse rente van 5 guldens met de achterstand ervan, die deze Peter en Margriet samen heffen op het bezit van de tweede groep comparanten gelegen in het dorp Wintelre en wel als volgt. De tweede groep comparanten zullen per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 112 gulden en 10 stuivers moeten betalen en dan zal Peter deze rente laten doorhalen en de resterende drie vijfde delen zal genoemde Peter Roeffen aan deze Tielman Wouters overdragen, zoals men dat hierbij aan elkaar belooft. Als zekerheid voor de betaling van de rente hebben genoemde Tielman voor die drie vijfde delen en genoemde Henrick Mathijs Oosterbosch voor diens twee vijfde delen daarvan, machtiging verleend aan meester Gielis Gerards, procureur verbonden aan de Raad van Brabant in Brussel verder meester Arnoldus Vogel ook procureur voor de Raad van Brabant in Den Haag en verder meester Peter van Haestrecht, procureur verbonden aan de stad Den Bosch en geven deze gemachtigden opdracht om zich ten gunste van de genoemde tweede groep comparenten op vrijwillige basis te laten veroordelen voor de betaling van deze 112 gulden. De gemachtigden mogen daarvan het vonnis afwachten en het ten uitvoer mogen brengen. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigden hierin zal worden afgesproken. Ook genoemde Henrik Mathijs Oosterbosch belooft zulks na te komen en als zekerheid hiervoor stelt Tielman Wouters deze Henrick een obligatie ter hand van 100 gulden die Jenneken weduwe van Henrik Janssen Oosterbosch aan hem moet betalen. In marge: Peter zoon Jans Roeffen heeft verklaard deze 112 gulden 10 stuivers te hebben ontvangen. Datum 1 april 1638.

1640 notitie: uit ORA 1638 blijkt dat Evert Jan Aert Smetsers gehuwd was met Mariken Mathijs Oosterbosch

ORA Oirschot 1597 vermeldt een Jan Henrick van Oosterbosch.; 1600 Willem zoon wijlen Jan Oesterbosch


Huwt

3.321   Josijn Theunis DAMEN

FamilienaamIndex 3.321Vader 6.642Moeder 6.643

Overleden na 1670

Alias Adams. Geeft (als weduwe) toestemming voor het huwelijk van haar zoon in 1670.

Kinderen

 1. Maria (*voor 1640), huwt Oirschot voor 1658 Gui(lh)elmus Joannes Vleminx (+voor 4-10-1664); maakt als Mariken Henrick Matijsse Oosterbosch huwelijkse voorwaarden met Antonis Adriaen Gielis, weduwnaar Aeltghen Wouters Vorsters, (NA Oirschot, notaris Henrick Leermakers sr. inv nr 79) op 4-10-1664 (Anthonis Adriaen Dielis werd begraven Wintelre 9-12-1686).
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Maria Vleminx (dRK Oirschot 5-5-1658), testes Petrus Joannes Vleminx, Maria Joannes van Ostaden
  2. (uit 2) Bartholomeus Anthonius (ouders Anthonius Adrianus Dielis, Maria; testes Mathijs Henricus Oisterbosch,  Dijmpna Henricus) dRK Wintelre 19-03-1666
  3. (uit 2) Henricus Anthonius (dRK Wintelre 4-3-1668), vader Anthonius Adrianus Dielis, testes Marcellus Matheus Oisterbosch, Anna Valerius Voorsters
 3. Mathijs Zie 1.660
 4. Nicolaes, getuige bij huwelijk Mathijs 1670
 5. Elisabeth (dRK Zeelst 12-2-1650), getuigen Jacobus Anthonius, Adriana Matheas
 6. Joannes (dRK Zeelst 29-10-1652), getuigen Joanna Joannes, Joannes Gerardus Bogaerts

TerugBegin van generatie


3.324   Georgius STEIJMANS

FamilienaamIndex 3.324Vader 6.648Moeder 6.649

Geboren voor 1612
Overleden Zeelst ca. 1668

Molenaar te Zeelst (BL 1971: 73). Kinderen van Joris Steijmans genoemd als belenders vanaf 1669. Hij werd bijgenaamd: den Meulder.

Schutterskoning van het Gilde van St Joris te Zeelst, 1636 (het zilveren gildeschildje is bewaard gebleven).

ORA Eindhoven (inv no 442, proces civiele rol) De kinderen van Joris Hendricks Steymans contra Hendrick Hendricks Steymans, ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis. De schuldbekentenis is van Joris voor Cfl 200 tegen Cfl 10 rente, met een looptijd van twee jaar, geleend van zijn broer Henrick op 16-5-1656. Op 30-7-1667 wordt betaling geëist.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1591 fol 256 dd 19-9-1656) Verklaring van Joris Henricx Steijmans te Meerveldhoven tbv Johan Stapparts (rentmeester der domeinen en geestelijke goederen) aangaande betaling van een rente van 30 gulden per jaar op huis, hof en aangelag te Meerveldhoven.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1591 fol 365 dd 26-2-1658) Verklaring van Joris Hendrick Steijmans, oud-molenaar te Zeelst, aan Jan Hendricx een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

Getuige (ONA Oirschot Leermakers) 18-12-1659

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 122 dd 2-7-1659) Attestatie. Vermeld: Maijken N., weduwe Wouter Matheussen te Meerveldhoven, Rentmeester Pieck; Wouter Schooffs (opziener), Peter Wouters, zoon van Maijken N., Joris Steijmans; schoolmeester van Noort te Veldhoven.

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph, notaris Oirschot inv no 122 ongedateerde attestatie uit 1659). Vermeld Joris Hendricx Steijmans te Meerveldhoven; N. van Aken, Secretaris van Oirschot; Huijpert Jans, Kerkmeester; Hendrick Jans, Schoenmaker.

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 122 dd 13-2-1659) Inventaris. Vermeld: Jan Jansen te Oerle, weduwnaar Jenneken Willems; Joris Steijmans; Willem Aerts vader van Jenneken.

ONA Oirschot (inv no 125 Vlodroph dd 9-2-1662). Attestatie. Vermeld: Hieronimus van Kelst te Veldhoven; Joris Steijmans te Veldhoven; Jacob Hendricx van de Ven, Vorster; Corn. a Breugel te Oerle, Notaris / Practicien; Barbara N., weduwe Willem Merten de Biesen; Reijnier Jansen Smidts man van Lijsken N.; Pauli Steijmans (Gecondemneerd).

ORA Dommelen (10206 Schepenbank Dommelen inv no 9 fol 125 dd 27-12-1663) Eedsaflegging door Jerus Steijmans en Luijcas Anthonis, president-schepen, als voogden over de kinderen van Simon Jacops. Ook vermeld: Willem Martens van Herssel, Delis Verhoeven en Hendrick Simons (in marge: Hendrick Simons neemt de voogdij over zijn zuster en broers).


Huwt

3.325   Aleijt Henrick WILLEMS

FamilienaamIndex 3.325 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1688

Kinderen

 1. Henricus Zie 1.662
 2. Joannes (+Zeelst 30-3-1692 als Joannes Jeuris Staeijmans) huwt Maria Martens
 3. Kinderen
  1. Alegunda Steijmans (dRK Zeelst 28-8-1665, testes Henricus Georgius Steijmans, Margaretha Marcellus); kennelijk tweeling
  2. Aleijda Steijmans (dRK Zeelst 29-8-1665, geen doopgetuigen vermeld), kennelijk tweeling
  3. Guilielmus Steijmans (dRK Zeelst 8-10-1673, testes Gerardus Jacobs, Maria van den Dijck)
  4. Maria Steijmans Zeelst 22-7-1675 testes Willebrordus Peters, Maria Laurentius
 4. Georgius, gesignaleerd in Zeelst 1684
 5. Petronilla, huwt Zeelst RK 11-2-1685 Rombaldus Timmermans; geen nageslacht aangetroffen
 6. Maria (hypothetisch) (*ca. 1662); Marij Hendricks (moet zijn Jorisdr?) Steijmans trouwt Oerle (geref.) 21-3-1688 (ondertrouw 28-2-1688) met Jan Huijberts Lauwers. Zijn ouders zijn overleden; broer Theunis Huijberts Slauwerts getuigt. Haar moeder leeft nog; haar broer (sic) Hendrick Steijmans geeft consent.

TerugBegin van generatie


3.326   Petrus Joannes van den DIJCK

FamilienaamIndex 3.326 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1677

Armmeester van Zeelst 1667. Vanaf 1662 met familienaam vermeld. Vermoedelijk afkomstig uit Best.

RA Veldhoven 14:278-281 (5-3-1677) Boedelscheiding erven Peter Jans van Dijck: Peter Willems van der Heijden e.v. Icken Peters: het kleine huis met hof en dries; perceel land genaamd Coelhoff; weiland genaamd halven Blortems bemt; akker genaamd Lange vooren; akker genaamd Gansepoel. Wilbrort Peters van Dijck: de Camer, schop, halve kelder noordwaarts, opkamer etc en boomgaard; weide in het aangelag; weide halven Blortems bemt; akker Halve Corte Vooren; akker halve Gerrit Jan Meussen acker. Hendrick Joris Steijmans e.v. Anneken Peters: huis, schuur en halve kelder; halve grote Bempt achter aan de Gender; halve corte vooren; weide genaamd Hoochvelt, akker genaamd (halve, MW) Gerit Jan Meussen acker. Jenneken Peters (met voogden): halve Dijstelacker, halve bemt aan den Langhendijck; akker genaamd Patacker; akker genaamd Roelves acker. Wouter Peters van Dijck (met voogden): halve Dijstelacker; weide genaamd Mosvelt; perceel land aan den Cruijswech; akker genaamd Smidts eijck. Catelijn Peters van Dijck (met voogden): de dries met land bij Marcelis Jans van Dijck; heide in de Look; een derde deel in drie renten, heffers ook Marcelis Jans en Maeijken Jacops: 120-0-0 (weduwe Peter Elias Steijmans); 125-0-0 (Antonis Willems) en 50-0-0 (Peter Hendrickx). Adriaen Geraerts e.v. Maria Peters: Calvervelt, perceel land aan Eelken Smidts bocht.

RA Veldhoven 15:245 29-10-1678: Boedelscheiding erven wijlen Jenneken Peters van Dijk. Genoemd worden Peter Willems van der Heijden, man van Eijken Peters van Dijck; Lijntje Peters van Dijck; Wouters Peters van Dijck; Hendrick Joris Steijmans e.v. Anneken Peters van Dijck (erven de halve Patacker); Wilbrort Peters van Dijck en Adriaen Geraerts van Helmond e.v. Maria Peters van Dijck.

Gegeven nazaten aangevuld met data van Zeelster Slag


Huwt ca. 1649

3.327   Maria Joannes TOPS

FamilienaamIndex 3.327Vader 6.654Moeder 6.655

Kinderen

 1. Willebrordus (dRK Zeelst 8-12-1650), doopgetuigen Valerius Joannes (van Doormalen, dRK Best 22-6-1624 als zoon van Johannes Theodorus Doormalen en Aleijdis Johannes M van den Dijck), Margareta Joannes. Zijn alias was Smets; geen huwelijk of nageslacht aangetroffen.
 2. Anna Zie 1.663
 3. Maria (dRK Zeelst 21-5-1653 +na 1683), doopgetuigen Jacobus Gerardus, Margaretha Joannes, huwt Zeelst (ot 2-1) Schepenen 17-1-1677 Adrianus Gerards van Helmont (*Zeelst dRK 11-2-1652, zoon van Geraert Jansen van Helmont de Schoenmaker en Gijsberta Willems); hij huwde (1) Zeelst RK 4-8-1675, Oerle (NG) 18-8-1675 Elisabeth Jan Goorts Popeliers
 4. Kinderen
  1. Elisabeth (dRK Zeelst 31-7-1678, testes Henricus Gorts en Cornelia Gerarts)
 5. Ida (dRK Zeelst 16-5-1654) doopgetuigen Henricus Joannes, Elisabeta Gijsbertus; huwt Petrus (Wilms) van der Heijden (huwelijksinschrijving niet aangetroffen)
 6. Kinderen
  1. Petrus Petrus (dRK Zeelst 28-10-1677, getuige Henricus Steijmans)
  2. Guilielmus van der Heijden (dRK Zeelst 13-9-1680, getuigen Joannes Wilms Elisabetha van der Heijden)
  3. Marcellus van der Heijden (dRK Zeelst 25-8-1683, getuigen Henricus Jans, Maria van den Deijck)
  4. Waltherus Petrus (dRK Zeelst 28-7-1687, getuigen Jacobus Hendrickx, Willemina Wouters)
  5. Petronilla van der Heijden (dRK Zeelst 27-10-1690, getuigen Joannes van der Heijden Anna Hendrix)
 7. Valerius (dRK Zeelst 31-8-1655), alias Wouter; doopgetuigen Arnoldus Arnoldus, Maria Martinus; huwt Zeelst RK 28-2-1683 Willemina van Kemenaij (zij testeren Zeelst RA 62:85, 1685)
 8. Kinderen
  1. Arnoldus van den Deijck (dRK Zeelst 16-2-1684, getuigen Willebrordus van den Deijck, Margrita Drisens)
 9. Joanna (dRK Zeelst 10-4-1662 +voor 29-10-1678), doopgetuigen Joannes Marcellus, Joanna Martinus. Mogelijk de Joanna Peters die huwt Zeelst RK 3-5-1684 met Andreas Dielis; uit dit huwelijk geen kinderen aangetroffen.
 10. Catharina (dRK Zeelst 15-12-1664), doopgetuigen Arnoldus Arnoldus, Cecilia Willebrordus Tops; huwt vermoedelijk Joannes Gerarts (huwelijksinschrijving niet aangetroffen)
 11. Kinderen
  1. Maria Joannes (dRK Zeelst 15-8-1688, getuigen Hubertus Gerarts, Anna Hendrix)
  2. Catharina Joannes (dRK Zeelst 26-8-1689, getuigen Gerardus Jans, Maria Jan Evers)

TerugBegin van generatie


3.332   Johann van WYLICH

FamilienaamIndex 3.332Vader 6.664Moeder 6.665

Geboren ca. 1575

Eigenaar van de hoeve “in der Binge” in Hönnepel. Bron Geneanet (Ahnenforschung Norbert J. Basque)


Huwt

3.333   N.N.

Index 3.333 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Dietrich Zie 1.666
 2. Sybilla (+na 1655)

TerugBegin van generatie


3.384   Gerardus HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.384Vader 6.768Moeder 6.769

Geboren ca. 1620


Huwt ca. 1640

3.385   Catharina FLEURKENS

FamilienaamIndex 3.385Vader 6.770Moeder 6.771

Mogelijk een zuster van Petronella Fleurkens

Kinderen

 1. Henricus Zie 1.692
 2. Wilhelmus (dRK Zyfflich 15-11-1644, tt. R.D. Joes. Masius, Pastor; Gerarda van Kerkhoff)
 3. Maria (dRK Zyfflich 22-5-1647, tt R.D. Jacobus Ver Megen (Verstegen), Decan. Cranenb.; Petronella Fleurkens). Maria huwt Caspar Jansen; voor de kinderen vgl. Nuijtens’ genealogie Hendriks
 4. Elisabetha (dRK Zyfflich 1-9-1649, tt Winandus Coonen, Maria Franken). Elisabeth huwt Henricus Ever(t)s
 5. Matthias (dRK Zyfflich 7-10-1651, tt J.D. Theodorus van Trijst, Judi...; Theodora Bolliks), huwt voor 1677 Margaretha van Bergeren. Het gerichtsprotocol van Niel vermeldt op 28-5-1677 het erfmagescheid tussen enerzijds Derrik van Bercheren, weduwnaar van Beeltjen Derriks, en anderzijds hun kinderen Jantjen en Hermsken (beiden nog onmondig), Willem, Derrisken (gehuwd met Henrick Wanners), Gritgen (gehuwd met Tiss Henricks) en Fijken (gehuwd met Jan Muisskens).
 6. Anna (dRK Zyfflich 3-1-1655, tt Joannes Janssen, Judith Gelinghuisen). Anna huwt Wilhelmus van Bergeren; voor de kinderen vgl. Nuijtens’ genealogie Hendriks. Tot de doopgetuigen behoren o.a. (17-1-1685) Henricus Henrici en Maria van Bergeren; (17-5-1690) Henricus en Maria Hendriks. Willem van Bergeren staat o.a. vermeld als pachter van land van de Vicarie Zyfflich (17-2-1686) en van de ‘Eerste Bouwhoff op de Kleyen’ (ruim 37 morgen; 3-12-1686, met Hendrik Hendriks als medepachter). Voor het erfmagescheid tussen de kinderen van Derk van Bergeren, Willems vader, vgl. Matthias Hendriks hierboven.

TerugBegin van generatie


3.386   Everhardus van BERGEREN

FamilienaamIndex 3.386Vader 6.772Moeder 6.773

Overleden voor 1671

Pachtboeken van het Stift Kranenburg-Zyfflich: Zyfflich, Nr. 8, Derick Aelbertzhoff (=1e Bouhoff op de Kleyen (den hoff langs de Germeseelsen dijck)?); Eersten Bouhoff op de Kleyen is groott 37 mergen 56 roeden. Op 19.5.1666: Evert van Bergheren, voor 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1667, 310 dlrs cleefs en 6 pont was op martini Repertorien 2, folio 87; 5.4.1671 De weduwe van Evert van Bergheren met zoon en dochter, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1673, 390 dlrs en 60 Rixd pro arrha. 15.7.1676 Wilhelm Tinthoff, 6 jaar, m.i.v. 1679, 426 dlrs cleefs 60 rixd pro arrha en pro secretaris; 1684 Wilhelm Tinthoff en huisvrouw Erntien Alberts, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1685, 340 dlrs, 45 rixd pro arrha, 2 v. secretaris. 3.12.1686 Wilhelm van Bergheren en huisvrouw Anna Hendrix, medepachter is Hendrik Hendrix, custer tot Zeeflik, 8 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1687.

Verpachting van de landerijen van de vicarie te Zyfflich 1683-1686 Den 17 februari 1686 hefft Willem van Bergheren voor drij vaste jaaren gepaght onder de vicarie gehoorende smalen hoeffslagh schijtende met een eindt aen het bowlandt ende het onderste aen Leuther mehr, met de een sijde langhs den hoffslagh gehoorende onder de Pastorie tot Zeffelijck, aen de ander sijde baven langhs Willem van Bergerens kampken, ende volgende langhs het hoijmakers kampken gehoorende onder de Vicarie van heer Steenhoff tot Cranenborgh.

In de Lenen van Bergh komen (met een leen in Düffelward, p. 315: De Biesacker, in groiten ombtrint 3 hollansche mergen, mitten tobehoeren, gelegen to Duyfelwairde, to 5 marck.) voor Dierick van Bercheren, wonende te Niel, na opdracht door Dieriek Janssen Dierixson, 1610 Mei 1. Rutger van Bercheren, na doode van zijn vader Derick, 1628 Februari 29. Styneken, weduwe van Rutger van Bercheren, ten behoeve van haar onmondigen zoon Evert. Steven Metsmeker is hulder, 1636 November 11. Evert van Bercheren krijgt toestemming om liet leen te verkoopen, 1656 April 24. Jelis Vierken, na opdracht door Evert van Bercheren, 1661 October 22

Schepenank Mehr en Niel: 20.11.1664, Evert von Bercheren lasset Gort Peters arrestiren,

20 9bris nachdeme Evert von Bercheren Görten Peters wegen einiger schultforderung, so Gört Peters im geringsten nicht gestendigt, alhir zu Niel durch dem h richtern hat lassen arrestiren, weilen aber Gört Peters sustimirt, dass seine persohn, wegen einer solchen unerwiesenen schultforderung nicht arrestabel seij, so hat er gleichwohl, weilen er nahmens sr: churf: dh arrestirt zubezeigung seines unter thanigsten gehorsambs vor solche ansprach coram Dno: judice wie auch Rijk Staijen und Rabeth Sehlen alss scheffen Louf Henrichs mit diesem vorbehalt zu burge gestellet dafern sich befinden würde, dass er nicht arrestabel seij dass alssdan solche burgschafft null und nichtig, und hier mit hien wiederumb aufgehoben sein solle.


Huwt

3.387   N.N.

Index 3.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671

Kinderen

 1. Theodora Zie 1.693
 2. Wilhelmus

TerugBegin van generatie


3.488   Jacob NORMANN

FamilienaamIndex 3.488Vader 6.976Moeder 6.977

Geboren ca. 1610
Overleden voor 1653

Hypothetisch. Gebaseerd op data van ArGeWe (2020) unter Ötzingen

Vermeld 1642 (Leibeigenenverzeichnis) Normanns Jacobs Kinder Treintgen u. Johannes, trierisch


Huwt ca. 1638

3.489   N.N.

Index 3.489 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Catharina (Treintgen)
 2. Johann Zie 1.744

TerugBegin van generatie


3.496   Peter HEIPEL

FamilienaamIndex 3.496Vader 6.992Moeder 6.993

Geboren ca. 1610
Overleden Helferskirchen (Ötzingen) na 1689, voor 1694.

Hypothetisch. Gebaseerd op data van ArGeWe (2020) unter Ötzingen

Vermeld 1642 (Leibeigenenverzeichnis) Peter Heipel, Ehefrau u. Kinder Philipp, Gertraud u. Peter, trierisch

Johan Heipels Kinder Maria u. Entgen, trierisch

Vermeld 1653 (Einwohner des kurtrierischen Bannes Montabaur) Peter Heupell, Heimberger

Vermeld 1689 (Einwohner lt. Steuerliste): Peter Hayppel; ook Petter Hayppell


Huwt voor 1640

3.497   N.N.

Index 3.497 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Philipp (*ca. 1638)
 2. Gertraud (*ca. 1640)
 3. Peter Zie 1.748
 4. Adam Heuppel, vermeld in Leibeigenenverzeichnis 1694.

TerugBegin van generatie


3.592   Gabe SIPKES

FamilienaamIndex 3.592 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1615
Overleden voor 30-10-1695

Te Bergum onder Veenwouden. Bron Collectie Pieter Nieuwland.


Huwt voor 1645

3.593   N.N.

Index 3.593 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sipke Zie 1.796
 2. Romkje (+na 1695), huwt Jan Willems

TerugBegin van generatie


3.600   Hidde PAULUS

FamilienaamIndex 3.600Vader 7.200Moeder 7.201

Geboren ca. 1600
Overleden na 1651

Bron verdere gegevens: genealogie Wagenaar.

Meester kuiper te Garijp, vermeld Gr. Cons. EE1-79v (?); Tietjerk.deel S10-184 (1651); Tietjerk.deel S10 R.A.4950, inv.nr.94, hypotheekboeken 1658-1664, fol.184, gereg. 6-3-1661.

(ORA Tietjerk 20-3-1651) Hidde Paulus, wonende te Garijp, en Wyts Martens e.l. zijn 60 cargl. schuldig aan de weduwe en erfgenamen van Eil(?) Jacobs, in leven kuiper en holtkoper tot Bergum “ter causa geleverde holtwaren”. Beiden tekenen met een merk.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 91, blad 251v, no 441 dd 21-1-1649) Koopcontract; Tiebbe Teyes en Tiemck Wissesdr, el. te Garijp, verkopers; Jelle Keimpes en Etke Piersdr, el. aldaar, kopers van een huis c.a., met de plaats waar ‘t huis op staat (het huisstee), met de bomen en plantagie, zoals door de verkoper in koop bekomen van Hidde Pouwels, staande in de gebuurte van Garijp, hebbende Eelcke Tiepckes ten oosten, Hidde Pouwels ten westen, de hereweg ten zuiden, het kerkpad ten noorden, bezwaard met fl 2 jaarlijkse grondpacht; verkocht voor fl 503 en twee halve rijksdaalders propijn; getuigen: Teye Saeckes en Sybe Sioerdts Beetzius, procureur-postulant; geregistreerd 21 jan. 1649 ten verzoeke van Walle Auckes

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 94 fol 184 dd 6-3-1661) Hidde Pouwels te Garijp en Wijts Martens zijn vrouw zijn schuldig aan de weduwe en erven Eise Heerckes (?) in leven cuijper en holtkooper tot Bergum fl 60 voor (vandaag) geleverde houtwaren. Hidde Poulus tekent met een teken 4, Wijts met +; gedateerd Nicolai 1651.


Huwt ca. 1630 in Bergum (?)

3.601   Wyts MARTENS

FamilienaamIndex 3.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1651

Kinderen

 1. Hendrik(je?) (dNG Garijp 23-8-1635)
 2. Paulus Zie 1.800
 3. Ibele alias Iebeltje (dNG Garijp 3-3-1638)
 4. Tjerk
 5. Tjimke (dNG Garijp 8-3-1650)

TerugBegin van generatie


3.602   Jan TIEDES

FamilienaamIndex 3.602 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 14-12-1639


Huwt

3.603   Sytske GERBENS

FamilienaamIndex 3.603Vader 7.206Moeder 7.207

Overleden voor 8-5-1643

Bron Collectie Pieter Nieuwland.

Kinderen

 1. Tziets Zie 1.801
 2. Sytske (*1629)
 3. Aafke (*1634)

TerugBegin van generatie


3.608   Jan RIENKS

FamilienaamIndex 3.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580

Data volgens gegevens Geert Leistra

Koopman en schipper te Oostermeer

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 89, fol 55v, no 87 dd 25-8-1629) Meynert Gerrytsz en Sioucktien Claesdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 50 schuldig te zijn aan Jan Rienicx en Sjouck Jansdr, el. aldaar, wegens gehaalde waren; onderpand: onze twee “weeftouuen” (weefgetouwen) en gereedschappen; beiden tekenen met X

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 89, fol 191, no 370 dd 6-6-1633) Jan Riencxz en Syouck Jansdr, el., wonende te Oostermeer aan de Wal, verklaren fl 550 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Hardt Hendricx, bakker, en Syouck Sipkesdr, el. te Leeuwarden, o.a. wegens geleverde broden; Syouck Jansdr tekent met X

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 8, no 19 dd 2-4-1635 (?)) Jacob Jellesz, wonende te Oostermeer in ‘t Witveen, mede voor zijn vrouw Anna Harmensdr, verklaart fl 40 schuldig te zijn aan Jan Riencx en Syouck Jansdr, el. aldaar, wegens gehaalde waren; onderpand: een stier en een koe (een “roode bolle ende een swarte koe”).

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 94v, no 185 dd 2-4-1635) Jan Riencksz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 182 schuldig te zijn aan Minne Jelles, brouwer, en Ariaentie Hendricxdr, el. te Leeuwarden, wegens geleverde bieren.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 58v, no 111 dd 1-11-1635) Jan Riencksz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Harmen Franckesz en Foockel Joannesdr, el., wonende op ‘t veen onder Opeinde; onderpand: onze huizinge c.a., staande bij de Wal te Oostermeer, thans door Wopcke Sybrens cum uxore bewoond en gebruikt.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 91v, no 179 dd 12-3-1637) Jan Riencx, koopman en schipper te Oostermeer, en Siouckien Jansdr, el., verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Heyman Ghijsberts en Trijntie Teunisdr, el. op ‘t Vliet bij Leeuwarden, wegens geleverde “cruydeniers waren”.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 212v, no 427 dd 15-11-1639) Jan Riencksz, schipper, en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 200 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Haeye Haeyes en Fritsen Hylckedr, el. aldaar; onderpand: een huis te Oostermeer, door Wopcke Sybrens cum uxore als huurders bewoond; geroyeerd 9 juni 1645.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 92, fol 158v, no 181 dd 27-1-1645) Koopcontract; Jan Riencxz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verkopers; Folcke Oenes en Tetie Joostes, el., thans wonende te Leeuwarden, kopers van een huizinge en schuur c.a., met bomen en plantagie, en nog voor fl 25 aan houtwerk “in den coopmans winckel”, staande en gelegen te Oostermeer aan de Wal, met “de halve opreed tusschen d’vercofte huysinge ende Joannis Gercx bewoonde huysinge” (de kopers en Joannis Gercx mogen deze reed ofwel steeg niet “behuysen”); bezwaard met fl 1 jaarlijkse grondpacht aan de erven van wl. Gellius Hillama, hebbende Cornelis Eelckes ten oosten, Hoytsma gras ten zuiden, Johannis Gercx ten westen en de herenweg ten noorden; aldus verkocht voor fl 1000. Lager stond een cessie d.d. 2 maart 1645 aan mr. Jan Pyters, chirurgijn te Oostermeer. en Suffia Tamia dr, el., voor fl 450 weer verkocht 1651.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 91, fol 129v, no 241 dd 4-12-1645 Jan Riencksz, wonende te Oostermeer aan de Wal, mede voor zijn vrouw Syouck Jansdr, verklaart fl 200 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Haye Hayesz en Fritsen Hylckedr, el. te Oostermeer; onderpand: onze huizinge, schuur en plaats aan de Wal, zelf bewoond.


Huwt

3.609   Sjouck JANS

FamilienaamIndex 3.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1597 (of 1577?)
Overleden Oostermeer na 4-12-1645

Mogelijk hertrouwd:

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 96, fol 82v, no 120 dd 15-5-1658) Overeenkomst tussen Jan Wates te Noordermeer, voor de helft erfgenaam van zijn overleden zoon Hendrick Jans, ter ene, en Jan Jans, mede aldaar, als man en voogd van Siouck Jansdr, voor de andere helft erfgename van Hendrick Jans, ter andere zijde, betreffende de goederen van Wytske Ballings, in leven huisvrouw van Jan Wates, die op haar voornoemde kinderen zijn vererfd; door bemiddeling van Simon Halbes Algera te Suawoude en dr. Gasper van Campen, advocaat voor het Hof van Friesland, wordt overeengekomen dat Jan Wates, na aftrek van de doodschulden etc., en boven hetgeen hij al aan Jan Jans heeft uitgekeerd, alsnog op 1 mei a.s. zal betalen fl 550, buiten de landen die Wytske heeft nagelaten, die nog onverkocht zijn, welke eigendom van Jan Jansen in kwlt. zullen blijven; Jan Wates zal ook in vruchtgebruik gedurende zijn leven behouden fl 400; deze som zal na zijn overlijden vooraf worden getrokken door Siouck Jans; ook zal Jan Wates in vruchtgebruik houden de helft van Hendrick Jans’ aandeel in de onverkochte landen, aangezien Jan hertrouwd is en daarom naar rechte niet verder dan in het vruchtgebruik erfgenaam kan zijn van zijn overleden zoon. In margine een kwitantie d.d. 23 sept. 1660 voor fl 550

Kinderen

 1. Rienk Zie 1.804

TerugBegin van generatie


3.610   Pier HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.610Vader 7.220Moeder 7.221

Overleden na 1674

Woont 1650 op de Wal in Oostermeer. Tietjerksteradeel NG; In 1667 lidmaat; weduwnaar: Pier Hendriks wonende te de Wal. Ook op 6-10-1674 lidmaat.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 92, fol 61v, no 79 dd 10-12-1646) Thomas Arriensz en Jantien Lieuwedr, el. te Oostermeer bij de Wal, verklaren fl 100 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Pyer Hendricxz en Geertien Dircxdr, el. aldaar

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 91, fol 243, no 429 dd 21-2-1647) Koopcontract; Harcke Jansz te Oostermeer, mede voor zijn vrouw Sytske Hendricxdr, verkoper; Gerryt Jueckesz en Bauck Jansdr, el. aldaar, kopers van een stuk klijnland, “met cling, gree, grond, sand ende soden”, gelegen te Oostermeer aan het Westveen, vrij van floreen, met de gerechtigheid pro quota van de watermolen en pro quota ook belast met het onderhoud daarvan, alsmede het onderhoud van dijken, alles volgens de besognes van de verkoping (vgl. fol. 241v); de koper mag de andere percelen het waterlossen niet beletten; naastliggers zijn Jan Hendricx ten oosten, Pier Hendricx en “Hedsers mar” ten zuiden, Jan Gyelts met Jan Aploons c.s. ten westen, Wybren Hendricx, Jan Aploons en Rapcke Ritskes ten noorden; verkocht voor fl 398-16. Lager stond een cessie d.d. 17 aug. 1647 voor het hele bedrag aan Haye Hayesz en Fritsen Hylckedr, wegens koop van “een stuck hooge hage feens”, gelegen in het Witveen onder Oostermeer, volgens koopbrief van dezelfde datum

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 92, fol 273v, no 365 dd x-5-1653) Tomes Ariens en Jantsen Leuwedr, el. te Oostermeer bij de Wal, verklaren fl 212 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Minne Tammes en Antie Frericksdr, el. op ‘t veen onder Oostermeer; onderpand: vier akkers bouwland, gelegen achter de Snakkerburen te Oostermeer, hebbende de ene de weduwe en erfgenamen van Geert Hessels ten oosten, Aulus van Haersma ten westen, Arent Wytses ten noorden en “de hiemsteden” ten zuiden; de drie andere hebben Pier Hindricks cum uxore ten oosten, Geert Hessels weduwe ten westen, strekkende ten noorden en zuiden “als voorgaende”; getuigen: Hylle Hylles, Engbert Wytses en de notaris Joannes Hemconi Goens

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 95 fol 250 no 494 dd 2-10-1659) Hyle Hylesz te Oostermeer verklaart fl 300 tegen 4% rente schuldig te zijn aan Pier Hendrickxz en Geertien Dirckxdr, el. aldaar; geroyeerd 15 mei 1679

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 95, fol 250v, no 495 dd 9-6-1668) Sytse Hyles te Oostermeer verklaart fl 100 schuldig te zijn aan Pier Hendrickx aldaar; geroyeerd 15 mei 1679.


Huwt voor 2-2-1617

3.611   Geertje DIRKS

FamilienaamIndex 3.611Vader 7.222Moeder 7.223

Overleden Oostermeer 1667

Kinderen

 1. Hiltje Zie 1.805
 2. Antje
 3. Dirk

TerugBegin van generatie


3.612   Arend HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.612 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Suameer ca. 1595
Overleden Suameer voor 1644

Woont Tike, Suameer


Huwt ca. 1626

3.613   Yke WILLEMS

FamilienaamIndex 3.613Vader 7.226Moeder 7.227

Geboren Suameer ca. 1598
Overleden Suameer rond maart 1644

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht inv.nr. 33 fol 11v dd 17-5-1644) Inventaris nalatenschap wijlen Yck Willems, vrouw van Arent Hendricks, op verzoek van Linse Willems, curator over Willem Arents, nagelaten zoon. Onroerende goederen: het huis, nog een huisje, een stuk veen op het Oostermeerse Veen, een stuk leijen op de Teecke, een klain stukje baggelvelt (?). Onder de roerende goederen onder meer drie bedden, lakens etc. Verder het gebruikelijke tin-, koper- en ijzerwerk; houtwerk en steenwerk; eetwaar; diverse tegoeden (o.a. fl 200 van Linsse Willems); schulden van bijna fl 300.


Huwt (2) 1644

N.N.

Index

Bron Collectie Pieter Nieuwland

Kinderen

 1. Willem Zie 1.806
 2. (Hypothetisch) (uit 2) Aernt, huwt Mecke Clases, op de Teecke onder Suameer (1687)

TerugBegin van generatie


3.614   Lieuwe PYTTERS

FamilienaamIndex 3.614Vader 7.228Moeder 7.229

Geboren Noorderdrachten of Drogeham ca. 1605
Overleden na 1653


Huwt (1) Drogeham NG 15-3-1629

3.615   Yke Fokkes YTSMA

FamilienaamIndex 3.615Vader 7.230Moeder 7.231

Overleden na 1653


Zij huwt (1) Drogeham NG 21-3-1624

Luytien HENDRIKS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1629

Bron genealogie Hoeksma

Kinderen

 1. Jetske Zie 1.807

TerugBegin van generatie


3.648   Beern ABES

FamilienaamIndex 3.648Vader 7.296Moeder 7.297

Geboren ca. 1610
Overleden Warga tussen 1660 en 1681

Boer te Warga op stem 12 (1640). Bron Oostra (2004).


Huwt voor 1640

3.649   Rieme ANNES

FamilienaamIndex 3.649Vader 7.298Moeder 7.299

Geboren ca. 1617


Zij huwt (1)

Ulbe ANNES

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Ulbe Zie 1.824

TerugBegin van generatie


3.650   Geert N.

Index 3.650 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Warga. Bron Collectie Pieter Nieuwland


Huwt

3.651   N.N.

Index 3.651 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wytske Zie 1.825
 2. Marten (+Warga voor 1690), huwt Aaltje Doedes (+Warga voor 1690)
 3. Kinderen
  1. Wytske
  2. Rixtje

TerugBegin van generatie


3.674   Marten OENES

FamilienaamIndex 3.674 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Boer te Nijegea. Lidmaten NG Smallingerland: op 31-1-1675 belijdenis. Mogelijk dan al weduwnaar.


Huwt

3.675   Teyts WIJBES

FamilienaamIndex 3.675 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Teth Siptsdr Wijbes, volgens kwartierstaat Jan Rinse Wartena.

Kinderen

 1. Wybe (dNG Oudega 15-8-1652)
 2. Oene dNG Oudega 5-9-1652, mogelijk tweeling met Rixtje, mogelijk gezamenlijke doop van kinderen bij overgang naar de NG kerk
 3. Rixtje Zie 1.837
 4. Lientje

TerugBegin van generatie


3.676   Wouter JANS

FamilienaamIndex 3.676 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Drachten voor 1620
Overleden Suawoude voor 1666

Stemgerechtigd boer (1640) te Suameer, voorheen Garijp. Bron Collectie Pieter Nieuwland


Huwt Suawoude (ot) NG 14-11-1641

3.677   Aukje DOUWES

FamilienaamIndex 3.677Vader 7.354Moeder 7.355

Geboren Suawoude ca. 1615 dNG 27-9-1633
Overleden Akkerwoude 1671

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 96 fol 366 30-3-1675 (sic)) Auck Douwes echte huisvrouw van Jan Egberts in de Feenwolden, ... voor haar kinderen bij haar voorman Wolter Jans, schuldig aan Doede Joukes aan het Witfeen en Eybert Jans in de Noorderdrachten fl 100 op pand van grond in Suawoude en Eernewoude, te betalen 1-5-1670 tegen 5%. Getekend 25-5-1669


Zij huwt (2) Garijp (ot) NG 12-7-1666)

Jan EGBERTS

FamilienaamIndex

Geboren Opeinde

Kinderen

 1. Ruurdje (dNG Suawoude 8-4-1642)
 2. Jan (dNG Suawoude 5-5-1644)
 3. Douwe
 4. Sipke Zie 1.838
 5. Wybe
 6. Pieter

TerugBegin van generatie


3.680   Adam SIPKES

FamilienaamIndex 3.680Vader 7.360Moeder 7.361

Overleden Marrum 29-5-1648

Lidmaat voor 1639.

Stemkohieren Fryslân buitendijks 1640 vermeldt te Westernijtsjerk (SC20) als gebruiker Adam Sipkes, als (stemgerechtigd) eigenaar Jr. Haringh van Sytjema


Huwt (1) voor 1639

Eelke RIENKS

FamilienaamIndex

Overleden Marrum 17-12-1640


Huwt (2) voor 1643

3.681   N.N.

Index 3.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ruurd (dNG Marrum 25-12-1643)
 2. Sipke (dNG Marrum 28-2-1645 b Marrum 31-3-1694) Zie 1.840
 3. Ide (dNG Marrum 23-8-1646)
 4. Eelke (dNG Marrum 30-1-1648)

TerugBegin van generatie


3.682   Jan SYBES

FamilienaamIndex 3.682 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Marrum

Al vermeld bij aanvang 1639 in het Lidmatenregister van Marrum; geen vrouw vermeld. Vermoedelijk betekent dit dat hij in de loop van 1639 trouwde.


Huwt 1639

3.683   N.N.

Index 3.683 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zij komt niet waarneembaar voor in het Lidmatenregister van Marrum v/a 1639

Kinderen

 1. Sybe (dNG Marrum 30-6-1639)
 2. Feije (dNG Marrum 13-3-1642)
 3. Eelke Zie 1.841
 4. Dierickje (dNG Marrum 6-8-1648)
 5. Doede (dNG Marrum 26-11-1654)
 6. Imcke (dNG Marrum 4-10-1657)

TerugBegin van generatie


3.684   Thomas JACOBS

FamilienaamIndex 3.684 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Vrouwenparochie


Huwt Vrouwenparochie NG (ot 27-8-1654, sic) 15-4-1661

3.685   Aatje GERRITS

FamilienaamIndex 3.685 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren St. Jacobiparochie


Huwt mogelijk (2) Vrouwenparochie NG 6-4-1667

Eede JANSES

FamilienaamIndex

Geboren Vrouwenparochie

Kinderen

 1. Auckie (dNG Vrouwenparochie 17-2-1656)
 2. Jacob (dNG Vrouwenparochie 17-1-1658)
 3. Jacob Zie 1.842
 4. Aukie (dNG Vrouwenparochie 20-1-1661)
 5. Sioerd (dNG Vrouwenparochie 25-1-1663)
 6. Thomas (dNG Vrouwenparochie 3-1-1664)

TerugBegin van generatie


3.686   Reinier MEIJNERTS

FamilienaamIndex 3.686 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Marrum 6-12-1666

Woont Stiens; 1647 naar Marrum, daar NG lidmaat.


Huwt (1) Stiens NG 12-2-1643

3.687   Imke LIEUWES

FamilienaamIndex 3.687Vader 7.374Moeder 7.375

Gedoopt NG Hallum 30-5-1619
Overleden Marrum 23-12-1656

Zij woont 1643 in Ternaard


Huwt (2) voor 1660

Griete PIERS

FamilienaamIndex

Als weduwe Reiner Meinerts ingekomen van Bergum in Hallum 10-11-1671

Kinderen

 1. (uit 1) N, zoon (dNG Marrum 26-2-1647)
 2. (uit 1) Lieuwe (dNG Marrum 1-7-1649)
 3. (uit 1) Lieuwe (dNG Marrum 8-9-1650)
 4. (uit 1) Iebeltje Zie 1.843
 5. (uit 1) Antje (dNG Marrum 20-1-1656)
 6. (uit 2) Meijnert (dNG Marrum 9-9-1660)
 7. (uit 2) Jan (dNG Marrum 13-9-1663)
 8. (uit 2) Lieuwe (dNG Marrum 11-2-1666)

TerugBegin van generatie


3.696   Ruurd TJALLINGS

FamilienaamIndex 3.696 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.697   N.N.

Index 3.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Feije dNG Marrum 1-4-1674
 2. Feije Zie 1.848

TerugBegin van generatie


3.702   Harmen FEIKES

FamilienaamIndex 3.702 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hijum ca. 1640
Overleden Hallum 1704

Stemcohieren Oostergo (Ferwerderadeel, inv no F2691 anno 1698) Hallum stemnr.: 16 (1 stem), uit naam van haar dochter: Vrouw Siouck Douma weduwe Burmania; gebruiker Harmen Feikes.

Diaconierekeningboeken Blija, Hogebeintum inclusief Beintum (inv no 0007, aktenummer 37 dd 18-2-1675) tot diaken benoend.

Diaconierekeningboeken Blija, Hogebeintum inclusief Beintum (inv no 0007, aktenummer 128 dd 23-4-1675) adjunct van de diaken geweest.

Diaconierekeningboeken Blija, Hogebeintum inclusief Beintum (inv no 0007, aktenummer 043 dd 8-9-1678) “den eersamen Harmen Feickes afgaande diaken tot Hogebeintum.”

Lidmaten Hallum: op 12 augustus 1680 ingekomen van Blija.

Nedergerecht Ferwerderadeel (inv no 39, aktenummer 24 dd 18-3-1704) Pieter Barteles te Hallum wordt curator over personen en goederen (volgens akte van autorisatie 8 mrt 1704 van wijlen Harmen Feikes) over Douwe Harmens, oud ca. 23 jaar, en Pieter Harmens oud ca. 20 jaar.


Huwt (1) Finkum Hijum NG (ot 21-2) 14-4-1665

3.703   Yets DOUWES

FamilienaamIndex 3.703 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hijum ca. 1642
Overleden ca. 1695

Beiden gedoopt en NG belijdenis gedaan Blija 5-11-1668.


Huwt (2) Hallum NG 31-5-1696

Trijntje ROCHES

FamilienaamIndex

Geboren Marrum

Lidmaten NG Hallum: 1 juli 1696 ingekomen van Marrum.

Kinderen

 1. Grietie (dNG Blija 20-3-1670)
 2. Baukje Zie 1.851
 3. Feike (*Hallum ca. 1678), 1716 te Wanswerd; huwt Hallum NG (ot) 21-4-1702 Ytje Jetses (*Hallum); 4 november 1706 beiden belijdenis Hallum; Lidmaten Wanswerd: 6 mei 1708 ingekomen van Hallum; 14 juni 1733 lidmaat Wanswerd, op 29 oktober 1733 vertrokken naar Hallum
 4. Kinderen
  1. Yets (dNG Hallum 18-2-1703)
  2. Siuke (dNG Hallum 7-9-1704)
 5. Douwe (*Hallum ca. 1680), 1716 te Hallum; huwt (1) Hallum NG 25-1-1711 Ytje Sybes (*Hallum); huwt (2) Hallum NG 21-1-1714 Rinske Meinerts (*Hallum)
 6. Kinderen
  1. (uit 1) Harmen (dNG Hallum 13-12-1711)
  2. (uit 2) Harmen (dNG Hallum 3-9-1715)
  3. (uit 2) Reiner (dNG Hallum 21-5-1719)
  4. (uit 2) N.N. (dNG Hallum 13-2-1722)
  5. (uit 2) Pijter (dNG Hallum 28-7-1726)
 7. Pieter (*Hallum ca. 1683), huwt (1) Hallum NG 11-5-1710 Antje Johannis (*Stiens); huwt (2) Hallum NG 4-2-1714 Baukjen Jakobs (*Hallum)
 8. Kinderen
  1. (uit 1) Harmen (dNG Hallum 30-8-1711)
  2. (uit 2) Antje (dNG Hallum 31-1-1723)
  3. (uit 2) Ytske (dNG Hallum 29-4-1730, oud 3 jaar en 1 1/2 vierde jaar, dus *ca. 1-2-1727)
  4. (uit 2) Trijntje (dNG Hallum 29-4-1730, oud ca. 11 weken)
  5. (uit 2) Trijntje (dNG Hallum 12-10-1732)
 9. N. (dNG Hallum 19-5-1684), naam niet vermeld
 10. N. (dNG Hallum 19-5-1684), naam niet vermeld

TerugBegin van generatie


3.804   Andries SYBRENS

FamilienaamIndex 3.804Vader 7.608Moeder 7.609

Geboren voor 1623
Overleden ver voor 1680

Meerderjarig voor 1647. Woonde te Eestrum. Bron Collectie Pieter Nieuwland.


Huwt voor 1650

3.805   Eelkje BOTES

FamilienaamIndex 3.805 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Eestrum voor 1680

Als vrouw van Wybe Gjolts: op 13-5-1675 belijdenis NG gemeente Tietjerksteradeel; 23-9-1678 ook lidmaat

Mogelijk: ORA Leeuwarden (Informatieboeken c002-85 dd 2-1-1674) Antie Rommerts, dienstmaeght van Eelckien Botes, wonende alhier. Oud: omtrent 18 jaren. Getuige inzake diefstal van leer, eigen aan Sr. Wilhelmus Hix, gepleegd door Andries Muller.


Zij huwt (2)

Wybe GJOLTS

FamilienaamIndex

Uit Oostermeer (belijdenis 13-5-1675), lidmaat Eestrum 1678.

Kinderen

 1. Sybren Zie 1.902

TerugBegin van generatie


3.840   Leendert Ariensz RUIJGROK

FamilienaamIndex 3.840Vader 7.680Moeder 7.681

Geboren ca. 1605
Overleden voor 1649

ONA Den Haag (430 fol 272 dd 13-6-1668) Cornelis van der Bijl wonende aan de Leidschendam, ziekelijk te bed liggende, benoemt zijn kinderen uit beide huwelijken tot universeel ergenaam. Zijn huidige vrouw Leuntje Leenderts mag in het huis blijven. Kinderen: Pieter Cornelisz van der Bijl verwekt bij za Joostje Pieters en de kinderen bij voors Leuntje Leenderts. Als voogden worden benoemd Doe Huijgens van der Sman , Wouter Cornelisz van der Bijl en Dirk Cornelisz van der Sijp comp. gewezen zwager en broeders. Getuigen Cornelis Pieters van Meurs en Jacob Ariensz van der Spek

ONA Den Haag (431 fol 102 dd 3-6-1670) Balten Andriesz van der Meer gehuwd met Leuntje Leenderts, laatst weduwe van Cornelis Cornelisz van der Bijl, wonende aan de Leidschendam (Veur), verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Hubertsz van Meurs, biersteker aan de Leidschendam, een som van 500 car gld.

ONA Den Haag (431 fol 133 dd 6-11-1670, bewerking F.J.A.M. van der Helm op Hogenda 2012) Balche Ariens van der Meer en zijn huisvrouw Leuntje Leenderts wonende aan de Leidschendam te Veur testeren op langstlevende; legaat aan zijn broer en zus van fl 100; voogden van kinderen zijn Cornelis Leenderts Ruijchrock en Pieter Aries van der Meer, haar broers.

ONA Den Haag (432 fol 12 dd 28-1-1672, bewerking F.J.A.M. van der Helm op Hogenda 2012) Cornelis Claasz van Rhijn met Arie en Gerrit Leendertsz Ruijchrok als borgen, wonende binnen de banne van Stompwijk, bekent schuldig te wezen aan Adriaan de Quack en Pieter Joost.

ONA Leidschendam (Croeser inv 7528 no 129 dd 28-8-1678) Aeltge Leendertsdr Ruijgrock en Leendert Heynricksz Visser (eerder weduwnaar Lysbet Cornelisdr Lelyevelt) te Stompwijk testeren

ONA Leidschendam (Croeser inv 7529 no 58 dd 7-7-1680) Attestestie over wijlen Arij Leendts Ruygrock

ONA Den Haag (744 fol 172 dd 11-6-1697) Engeltje Teunisse van der Voort weduwe Huijgh Leendertsz Ruijghrock te Wassenaer nu te Den Haag, verhuurt aan Hermanus Helemans te Den Hag een huis aan de zuidzijde van de Vlamingstraat voor anderhalf jaar (nov 1697-april 1699), a fl 120 voor het eerste halfjaar en fl 250 voor het volgende jaar, driemaandelijks te voldoen.


Huwt ca. 1630

3.841   Maartje GERRITS

FamilienaamIndex 3.841 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Zij huwt (2) Stompwijk (gerecht) 21-11-1649

Jan Arien Ewoutsz van der HOEF

FamilienaamIndex

Hij was weduwnaar van Leentje Jans.

Bij het huwelijk in 1649 is haar voogd Jacob Ghijsbrechts Cock; beiden wonen [in Tedingerbroek] aan de Veenweg. JG Cock woont in 1634, 1647/8 in Nootdorp/Nieuweveen, is dood 1665 (en was gehuwd met Pietertje Arent de Geus)

Kinderen

 1. Gerrit Zie 1.920
 2. Claes (hypothetisch)
 3. Cornelis, huwt voor 1684 N.N.
 4. Arien (+voor 1680), woont mogelijk te Kethel: Hoorngeld van Delfland 1672 vermeldt Arij Leendertsz. Ruijghrock: 50 voeren hooi; 32 hoornbeesten; 6 kalveren en 2 paarden
 5. Aaltje, huwt Leendert Heynricksz Visser, weduwnaar van Lysbet Cornelisdr Lelyevelt
 6. Leuntje, huwt (1) Cornelis Cornelisz van der Bijl (+kort na 13-6-1668), weduwnaar Joostje Pieters (met kinderen uit beide huwelijken); huwt (2) ca. 1670 Balten Ariens van der Meer; huwt (3) Veur Gerecht 22/23-2-1672 Jan Arentsz Starre, weduwnaar van Neeltje Cornelisse, wonende te Stompwijk
 7. Huijgh (+voor 1697), huwt Engeltje Teunisse van der Voort

TerugBegin van generatie


3.842   Jacob Cornelissen LUCASSEN

FamilienaamIndex 3.842Vader 7.684Moeder 7.685

Geboren ca. 1600
Overleden na 1655

ORA Stompwijk (inv no. 10, transcriptie T. van der Vorm, f. 35v d.d. 5-3-1642) Crijn Willemsz. heeft verkocht aan Jacob Cornelis Lucasz. 3,5 hond veenland in Tedingerbroek.

ORA Stompwijk (inv no. 10, transcriptie T. van der Vorm, f. 45 d.d. 30-4-1642) Jan Adriaen Jorisz. Schenck heeft verkocht aan Jacob Cornelis Lucasz. 4 hond flodderland in de polder van Tedingerbroek.

ORA Stompwijk (inv no. 10, transcriptie T. van der Vorm, f. 176 d.d. 30-12-1643) Jacob Cornelis Lucasz. heeft verkocht aan Gerrit Jansz. wonende in Nieuweveen een partijtje flodderland gekomen van Crijn Willemsz. groot 3,5 hond.

ORA Stompwijk (inv no 12 f. 123v d.d. 12-11-1647) Dirck Dircxsz. Son voor de ene helft, Jacob Cornelis Lucasz. voor twee vierde parten, Cornelis Cornelisz. Heijdra voor een vierde part en Cornelis Cornelisz. van Veen voor een vierde part in de wederhelft alle wonende aan de Veenweg in de polder van Tedingerbroek hebben gdeeld 2 morgen veenland in de polder van Tedingerbroek door hen gezamenlijk gekocht van Anthonij Verhorst deurwaarder van het Hof van Holland.

ORA Stompwijk (inv no 12 f. 125 d.d. 12-11-1647) Jacob Cornelis Lucasz. wonende aan de Veenweg heeft verkocht aan Jan Ariensz. mede wonende aldaar een partij veenland in de polder van Tedingerbroek groot 3 hond met een schuur daarop.


Huwt ca. 1630

3.843   N.N.

Index 3.843 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beatrix Jacobs Lucassen Zie 1.921
 2. Cornelis
 3. Arij
 4. Lijsbeth
 5. Pietertje

TerugBegin van generatie


3.844   Leendert Willem TEUNEN

FamilienaamIndex 3.844Vader 7.688Moeder 7.689

Geboren Wilsveen
Overleden voor 1659

Alias ‘Van Veen’. Getuigen bij huwelijk: Crijn Gerritss, van Wilsveen; Jacob Dircks (Bovewater) (haar vader)

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 241 (313)) Quijrin Gerritsz. van Jacop en Pieter Zijmonsz. van dezelfde landen, de korting als voren 4 hond [nu Leendert Willem Teunisz.]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 241v (314) Crijn Gerritsz. bij koop van schout en ambachtsbewaarders, deels het land van Joris Dobbe en deels van Jeroen Pieterz., tezamen eertijds gekomen van Jan Dircxsz. gemeten in het geheel op 5 hond, na korting blijft 4,5 hond kwaad [4,5 hond kwaad’ later doorgehaald]’[nu Leendert Willem Teunisz.]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 242v (315)) Leen Dirckmans van Oude Jan Lenertsz. weduwe uit dezelfde mars, de korting als voren 8 hond kwaad [‘8 hond kwaad’ later doorgehaald] [overgezet op Dirc Lenert Dirckmans bij koop van de weduwe van Leen Dirckmans, 1-4-1609] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617] Adriaen Aertsz. van Joris Schenck gekomen van Pier(man?) Doen uit het voorsz.land, de korting als voren 10,5 hond [‘10,5 hond’ later doorgehaald] [overgezet op Dirc Lenert Dirckmans te Zoetermeer bij koop, 4-3-1610] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 243 (315)) Foij van Brouchoven bij schatting het land van Jonge Jan Cock gekomen uit de voorsz. twee percelen, na korting 5,5 hond kwaad Lenert Dirckmans te Zoetermeer van ..] [overgezet op Dirc Lenert Dirckmand bij koop van de weduwe van Leen Dirckmans, 1-4-1609] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. bij koop, 1617] [1659, deze partij van 5,5 hond, met nog een partij hiervoor folio 240v van 1,5 hond, idem een partij staande folio 242v van 8 hond, idem uit de 10,5 hond folio 242v 3 hond en nog folio 243v 2,5 hond tezamen verenigd als ene massa te verongelden tot 3 morgen 3,5 hond kwaad zoals het de kinderen van Leenert Willemsz. bij kaveling tegen haar moeder is aanbedeeld etc.]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 243v (316)) Lenert Cornelisz. en Cornelis Willemsz. bij koop van Leen Dirckmans gekomen uit de voorsz. twee percelen 2,5 hond [doorgehaald: ‘Lenert Cornelisz. en Cornelis Willemsz. bij koop van’; idem ‘2,5 hond kwaad’][overgezet op Dirc Leen Dirckmans bij koop van de weduwe van Leen Dirckmans, 1-4-1609] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 244 (316)) Dezelfde van Cornelis Huijbertsz. gekomen uit de voorsz. landen, na korting 3 hond kwaad [‘3 hond kwaad’ later doorgehaald] [overgezet op Jonge Leen Dirckmans te Zoetermeer bij koop van Dirck Jansz., 14-2-1605] [overgezet op Dirc Leen Dirckmans bij koop van Jonge Leen Dirckams, 1-4-1609] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 245 (317)) Dirck Jan van Adriaen Dircxsz. Coster gekomen uit de voorsz. landen, de korting als voren 3 hond kwaad [overgezet op Jonge Leen Dirckmans te Zoetermeer, 14-2-1606] [overgezet op Dirc Leen Dirckmans bij koop van Jonge Leen Dirckams, 1-4-1609] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617] [1659, deze partij van 3 hond met de partij folio 244 van 3 hond en nog een partij folio 284v van 3 hond verenigd tot 9 hond kwaad die overgesteld worden met de schuur daarop staande op de kinderen van Leendert Willemsz. bij kaveling tegen haar moeder.

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 249 (321)) Dielof Adriaensz. van Maerten Huijgen en Adriaen Jaep Joosten uit de voorsz. landen, na korting 3 hond kwaad [overgezet bij koop op Arent Arentsz. te Wilsveen bij koop van Dieloff Adriaensz., 28-2-1618] [doorgehaald: de weduwe van Arent, nu Leendert Willem Teunen bij koop, 1632] [nu Arij Pietersz. als getrouwd hebbende de weduwe] [1664, nu Aris Ariensz. bij koop]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 252v 326)) Wolbrant Dircxsz. gekomen van Pieter Jorisz. in het geheel gemeten op 8 morgen 1 hond 38 roe, nog staande op de naam van Jan Claesz. gemeten op 1 morgen 15 roeden, komt samen na korting 8 morgen, daar deze van heeft na korting 2 hond kwaad [‘2 hond kwaad’ later doorgehaald] [overgezet op Dirck Lenert Dirckmans bij koop van de weduwe en erfgenamen van Willebrant, 1612] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1617] [1659, deze met andere partijen verenigd f. 254]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 254 (327)) Louris Cornelisz. Schout Lou van Adriaen Jaep Joosten gekomen uit de voorsz. landen, na korting blijft 3 hond kwaad [dit heeft Leendert Willem Teunen bij koop van Adriaen van Nierop schout] [1659, wordt op deze partij nog verhoogd 2 hond staande hiervoor folio 252v ….] [1659, overgezet op de kinderen van Lenert Willemsz. bij kaveling tegen haar moeder] [1660, overgezet op Arij Pietersz. Groenewegen bij koop van de kinderen voorsz.] [1668, nu Aris Ariensz. bij koop]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 262v (337) ) Crijn Sijmonsz. van Schout Lou uit de voorsz. landen, na koring 3,5 hond kwaad [Pieter Leendertsz. van Velsen bij koop] [nu Jan Gerrit Crijnen van der Werff, 1646] [1653, nu Willem Lenert Willem Thonisz. bij koop van Jan Gerrit Crijnen weduwe en erfgenamen][1656, nu Lenert Willem Thonisz. bij koop van zijn zoon] [1659, overgezet op de kinderen van Leenert Willemsz. bij erfenis en kaveling tegen haar moeder] [1660, overgezet op Arij Pietersz. Groenewegen bij koop van de kinderen voorsz.] [1668, nu Aris Ariensz. bij koop]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 266v (346)) Baernt Jacopsz. van Crijn Gerritsz. uit de voorsz. mars 2 hond kwaad [Lenert Jonge Jacobsz. bij koop van] [overgezet op Lenert Jonge Jan Jacopsz., 12-6-1600] [overgezet deze 2 hond op Adriaen Mijenteman bij koop en weder van hem op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1616] [1638, dit gekocht door Claes Arentsz. van Lenert Willemsz.]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 267 (346)) Jan Willem Claesz. van Crijn Gerijtsz. uit de voorsz. landen 2 hond kwaad [overgezet op Adriaen Arijensz. Mijenteman bij koop van Jan Willem Claesz., 6-3-1608] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1616] [1638, dit gekocht door Claes Arentsz. van Lenert Willemsz.] [1644, overgezet op Jan Gerrit Crijnen bij koop van Claes Aerntsz.] Adriaen Thonisz. uit dezelfde landen 2 hond kwaad [Roelant Cornelisz. als getrouwd met de weduwe van Dirck Maertsz. in plaats van] [overgezet op Lenert Cornelis Huijbrechtsz., 20-3-1603] [overgezet op Adriaen Arijensz. Mijenteman bij koop, 18-2-1614] [overgezet op Lenert Willem Tonisz. te Wilsveen bij koop, 1616]

[1638, dit gekocht door Claes Arentsz. van Lenert Willemsz.] [1644, overgezet op Jan Gerrit Crijnen bij koop van Claes Arentsz.] [1653, nu deze twee 2 honden Dirck Jansz. tapper bij koop van Jan Gerrit Crijnen weduwe en erfgenamen][opm. met de voorgaande één partij geworden]

Mogelijk: ORA Stompwijk (inv no 61, transcriptie Van der Tuijn en Van der Vorm Nr. 254 folio 201 d.d. 12-02-1616.) Adriaen Adriaensz. Jonge Mijenteman wonende in Zoetermeer heeft verkocht aan Lenert Willemsz. wonende te Wilsveen in Stompwijk de navolgende percelen flodderlanden gelegen in Stompwijk, als eerst omtrent 2 hond gekomen van Jan Willem Claesz., nog omtrent 2 hond gekomen van Lenert Jansz. van Velsen, en nog 2 hond land gekomen van Lenert Cornelis Huijbrechtsz.

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 202 d .d. 17-1-1621) Gerrit Crijnsz., Crijn Lourisz. en Arijen Pouwelsz. hebben verkocht aan Leendert Willemsz. wonende in Stompwijk 5 percelen kwaad flodderland laatst gekomen van Crijn Gerritsz. gelegen in de Vrouwe Veen, zijnde drie percelen groot 16 hond, nog 5 hond, nog 2 hond

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 203) Bijbehorende schuldbrief. Crijntge Leendertsdr. weduwe van Wilem Tonisz. geassisteerd met de schout van Stompwijk stelt borg voor Leendert Willemsz. haar zoon.

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 236 d.d. 10-3-1621) Sijmon Leendertsz. wonende te Wilsveen in Stompwijk heeft verkocht aan Leendert Willem Tonisz. en dat bij naasting van Barent Roelantsz. timmerman een erf met een schuur daarop staande ten oosten van zijn comparants huising en erf.

Stompwijk (inv no 3 transcriptie Teun van der Vorm f. 236 d.d. 10-3-1621) Leendert Willem Tonisz. wonende in Stompwijk is schuldig aan Sijmon Leendertsz. mede wonende aldaar de som van 232 car. gld. vanwege de voorgenoemde koop.

ORA Stompwijk (inv no 4, transcriptie Teun van der Vorm f. 169 d.d. 6-1-1623) Adriaen van Nierop schout van Stompwijk transporteert aan Leendert Willem Teunisz. omtrent 0,5 morgen flodderland gelegen aan de Zoetermeerse Dwarssloot in Stompwijk.

Niet verwarren met Leendert Willems van Oudshoorn: Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 243v d.d. 22-2-1639) Leendert Willemsz. heeft verkocht aan Louris Willemsz. van Outshoorn zijn broeder een vierde part in 1,5 morgen land in Tedingerbroek. Zie ook Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 246v d.d. 2-2-1639) Cornelis Claesz. Tedingerbrouck, Cornelis Dircxsz. Cleijman, Louris Willemsz. voor hem zelf en voor de weeskinderen van Cornelis Willemsz., en Teunis Willemsz., Leendert Willemsz. en Cornelis Lourisz. voor hem zelf en vervangende zijn broeders en zusters hebben verkocht aan Jeroen Willem Gijsen een partij land groot en te verongelden voor 3 morgen gelegen in Tedingerbroek. Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 321 d.d. 2-9-1639) Dezelfde personen [erfgenamen van Appolonia Cornelisdr. en Pieter Claesz. Pieter Huijpe] hebben verkocht aan Leendert Willemsz. 3 hond goed flodderland en 6 hond kwaad flodderland gelegen in Stompwijk. Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 72 d.d. 10-5-1637) Leendert Willemsz. heeft verkocht aan Claes Arentsz. drie partijtjes van flodderlanden tezamen groot 6 hond.


Huwt Zoetermeer NG ot 19-7-1615, Wilsveen 9-8-1615

3.845   Maritgen Jacobs BOVENWATER

FamilienaamIndex 3.845Vader 7.690Moeder 7.691

Gedoopt NG Zegwaart 17-11-1591 (getuigen Cornelis Corneliss, Pietergen Adriaensen, Lijsbeth Adriaensen)

ONA Den Haag (430 fol 154 dd 6-1-1667) Maartje Jacobsdr huisvrouw van Pieter Cornelisz Mol wonende te Wilsveen, zijnde kloek en gezond , benoemde op 3.9.1660, haar 5 kinderen tot universeel erfgenaam, t.w. : Liedewijtgen,Maartje, Ariaantje Leendertsdrs en Willem en Thonis Leendertszn. Nu laatstgenoemde zoon is komen te overlijden en drie kinderen heeft nagelaten t.w. : Thijmon Thonisz, Jan Thonisz en Laantje Thonis erven zij in plaats van hun vader. Als voogden over de kinderen zijn gesteld Hendrik Jacobsz Bovenwater, haar comparants broer, en Willem Leendertsz van Veen, haar comp. zoon. Getuigen Jan Cornelisz van Leeuwen en Evert Jacobsz Schakenbosch


Zij huwt (2)

Arij Pieters GROENEWEGEN

FamilienaamIndex

Overleden na 1662


Zij huwt (3) na 1662

Pieter Cornelisz MOL

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Liedewijtgen Leenderts
 2. Maartje Leenderts
 3. Ariaantje Leenderts
 4. Willem Zie 1.922
 5. Thonis (+1666), huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. Thijmon Thonisz
  2. Jan Thonisz
  3. Laantje Thonis

TerugBegin van generatie


3.846   Leendert Cornelis Gerrits van der CLAUW

FamilienaamIndex 3.846Vader 7.692Moeder 7.693

Geboren na 1596, voor 1605

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 121 (156)) Barthout Cornelisz. in plaats van Cornelis Pietersz. Starre van dezelfde landen, na korting 8 hond; [1652: zijn deze 8 hond onder de kinderen van Barthout Cornelisz. verdeeld als volgt vanaf het noorden: Cornelis Barthoutsz. 1¼ hond; Claes Pietersz. Leeu getrouwd met Grietgen Barthoutsdr. 1¼ hond; Jan Claesz. getrouwd met Oude Marijtgen Barthoutsdr. 1¼ hond; Trijntgen Barthoutsdr. weduwe van Huijch Jacobsz. 1¼ hond; Cornelis Sieren getrouwd met Leentgen Barthoutsdr. 1¼ hond; Leenert Cornelis Gerritsz. getrouwd met Neeltgen Barthoutsdr. 1¼ hond; Jonge Maertgen Barthoutsdr. ½ hond]

ORA Stompwijk (inv no 123, kohier morgentalen ca. 1599, transcriptie Teun van der Vorm f. 273v (353)) Cornelis Dirck Jonge Claesen van dezelfde landen, na korting als voren 3 hond kwaad [overgezet op Jan Cornelis Dircken bij deling, 25-6-1610] [nu Leen Cornelis Gerritsz. bij koop] [1655, overgezet op Jacob Lenertsz. van der Claeu zijn zoon bij koop] [1661, overgezet op Claes Arentsz. van Nierop en Leenert Cornelisz. Schout tezamen bij koop van Jacob Leenertsz.] (Idem, tweede stuk) Leen Ghijsen voorsz. van Kors Pietersz. uit dezelfde landen, na korting 3 hond kwaad [doorgehaald: nu Leendert Cornelis Gerritsz. bij koop] [dit is Willem Willemsz.]

ORA Stompwijk (inv no 7, transcriptie Teun van der Vorm f. 156 d.d. 14-9-1633) Gerrit Ariensz. Groenewech heeft verkocht aan Leendert Cornelis Gerritsz., eerst 2 hond flodderland en nog 4 hond flodderland.

ORA Stompwijk (inv no 8 transcriptie Teun van der Vorm f. 262 d.d. 25-9-1639) Grietgen Cornelisdr. weduwe Jan Cornelis Dircken geassisteerd met Cornelis Jansz. haar gekoren voogd heeft verkocht aan Leendert Cornelis Gerritsz. 3 hond flodderland in Wilsveen.

ORA Stompwijk (inv no 9 transcriptie Teun van der Vorm f. 30v d.d. 8-10-1640) Claes Pietersz. van Leeuwen heeft verkocht aan Leendert Cornelis Gerritsz. een partijtje land groot 6 hond in Stompwijk.

ORA Stompwijk (inv no 10, transcriptie Teun van der Vorm f. 42v d.d. 13-4-1642) Leendert Cornelisz. Schout heeft geruild tegen Leendert Cornelis Gerritsz. 4,5 hond hooiland in Wilsveen en dat voor omtrent 1 morgen hooiland in Wilsveen. (idem f. 43 d.d. 13-4-1642) Leendert Cornelis Gerritsz. wonende in Wilsveen heeft geruild tegen Leendert Cornelisz. Schout omtrent 1 morgen hooiland in Wilsveen en dat voor 4,5 hond hooiland in Wilsveen.

ORA Stompwijk(= ONA Den Haag; inv. 143 fol 63 dd 23-2-1670) Leendert en Bastiaan Barthoutsz van der Claauw voor henzelf alsmede Cornelis Pietersz van Veen getrouwd hebbende Leentje Barthouts van der Claauw en Annetje Barthouts van der Claauw en Harman en Cornelis Pietersz van der Claauw voor henzelf en voorn Leendert en Bastiaan als voogden over Neeltje, Beatrix en Maartje Pieters van der Claauw, nagelaten minderjarige kinderen van za Pieter Barthoutsz van der Claauw, alle (kinds)kinderen van za Leentje Pieters weduwe van Barthout Cornelis van der Claauw wonende aan de Leidschendam te Stompwijk en te Veur. Verdeling stukken land met de belendingen.

ONA Den Haag (431 fol 293 dd 29-12-1671) Jan Claas Dirks wedr van Maartje Baarthouts wonende te Stompwijk ter ene en Trijntje Barthouts de jonge, Maartje Barthouts, Jacob Leenderts van der Clauw, Willem Leenderts van Veen getrouwd met Maartje Leenderts van der Clauw als vader en verv voogd van Jan Willems van Veen nagelaten zoon van dezelve Maartje Leenderts,-zoon en kindskins van Neeltje Barthoutsz- Leendert Cornelis, Huijch Cornelisz, Siere Cornelis Oosterheuvel; mitsgaders Aaltje en –Cornelis Simon getrouwd met - Maartje Cornelis van Oosterheuvel nagelaten kinderen van Leentje Barthoutsz alle zusters en kindskinderen van voorn za Maartje Barthouts wonende in de banne van Stompwijk, Leiderdorp, Rotterdam en Warmond. Verdeling naar aanleiding van overlijden van Maartje Baarthouts


Huwt

3.847   Neeltje BARTHOUTS

FamilienaamIndex 3.847Vader 7.694Moeder 7.695

Kinderen

 1. Jacob
 2. Margaretha Zie 1.923
 3. (mogelijk) Aagje Leenderts van der Clauw, huwt als jongedochter te Veur (31-4) 1-5-1685 Arend Jansz van Veen, jongman aan de Leidschendam te Stompwijk

TerugBegin van generatie


3.848   Jacob Joppe GARDIJN

FamilienaamIndex 3.848Vader 7.696Moeder 7.697

Overleden voor 11-4-1657

Alias Jacob de Oudere.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021 inv.nr. 6, f. 72 dd 10-6-1636) Verkoper: Voogden van het nagelaten weeskind van Willem Gerritsz, bakker en Annitge Willemsdr, beiden overleden van vaders zijde; Willem Arentsz, grootvader en Jacob Jobsz Gerdijn, nomine uxoris, oom. Koper: Jan Claes Cornelisz. Betreft: Twee woonhuisjes aan de oosteinde van het dorp in het Berckenrijs naast elkaar (O: Heer van Raephorst; Z: Heerstraat; W: Cornelis Bloteling; N: Cornelis Bloteling) Som: ƒ 664,-.

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 8, f. 198 dd 11-4-1657) Erflater: Maeritge Dircxdr. Erfgenamen: Cornelis Jobsz Gerdijn, Lenaert Jobsz Gerdijn, Willem Jobsz Gerdijn, Jacob Jobsz Gerdijn, elk voor henzelf, Cornelis Pietersz Craen gehuwd geweest met wijlen Neeltge Joppen Gerdijn, Lenaert Cornelisz van Swieten als voogd over de nagelaten onmondige kinderen van voorn. Neeltge Joppen en Cornelis Pietersz Craen en over de nagelaten onmondige kinderen van oude Jacob Jobsz Gerdijn en Leuntge Willemsdr, Jannitge Joppen Gerdijn, ongehuwde bejaarde dochter, Jacob Lenaertsz van Nierop, gehuwd met Annitge Joppendr Gerdijn, Louris Sijmonsz van der Elst, gehuwd met Maertge Joppen Gerdijn, en de voorn. Willem Joppen vervangend Leuntge Joppen Gerdijn, mede ongehuwde dochter; samen nagelaten kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Maeritge Dircxdr, in haar leven weduwe van wijlen Job Jacobsz Gerdijn. Betreft: Verdeling van de erfenis. Cornelis Jobsz Gerdijn, Lenaert Jobsz Gerdijn, Cornelis Pietersz Craen gehuwd geweest met wijlen Neeltge Joppen Gerdijn, de nagelaten onmondige kinderen van oude Jacob Jobsz Gerdijn en Leuntge Willemsdr, Jacob Lenaertsz van Nierop, gehuwd met Annitge Joppendr, krijgen elk voor een vijfde deel bij blinde loting een perceel weiland in de Binkhorstpolder (daarnaast nog 8 hont hooiland in Tedingerbroek) (O: Justus van Egmont van der Nijenburch, Z: Broeksloot, W: Isaack Woutersz van Son, N: Nieuwatering). Erfgenamen: Willem Jobsz Gerdijn, Jacob Jobsz Gerdijn, Jannitge Joppen Gerdijn, Leuntge Joppen Gerdijn, Louris Sijmonsz van der Elst, gehuwd met Maertge Joppen Gerdijn elk voor een vijfde deel bij blinde loting 1,5 morgen weiland (en nog in Tedingerbroek) (O: Lenaert Lenaertsz Hos, Z: Broeksloot, W: [Justus van Egmont vander] Nieuburch [Nijenburch], N: Kinderen en erfgenamen van juffr. de Mijst)

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 8, f. 200v dd 11-4-1657) Verkoper: Cornelis Jobsz en Lenaert Jobsz Gerdijn, elk voor henzelf, Cornelis Pietersz Craen gehuwd geweest met wijlen Neeltge Joppen Gerdijn, Lenaert Cornelisz van Swieten als voogd over de nagelaten onmondige kinderen van Neeltge Joppen en over de onmondige kinderen van oude Jacob Joppen zaliger en Leuntge Willemsdr en Jacob Lenaertsz van Nierop gehuwd met Annitge Joppen Gerdijn; samen nagelaten kinderen en erfgenamen van Maeritge Dircxdr, in haar leven weduwe van wijlen Job Jacobsz Gerdijn. Koper: Justus van Egmont van der Nieuburch [Nijenburch]. Betreft: Perceel weiland, 2 morgen en 41 roeden in de Binkhorstpolder (O: Justus van Egmont van der Nijenburch; Z: Broeksloot; W: Isaack Woutersz van Son; N: Nieuwatering) Som: ƒ 1.033,-

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 10, f.236v dd 22-3-1680) Verkoper: Jacob Joppen Gerdijn voor 1/3e part, nu te Hillegom, Lenaert Joppen Gerdijn, Louris Simonsz van der Elst, gehuwd met Maertge Joppen Gerdijn, Jacob Claesz Ackersdijck gehuwd met Maertge Cornelis Gerdijn, enige nagelaten dochter van Cornelis Joppen Gerdijn, Arijen Jacobsz Gerdijn voor hemzelf, vervangend Jacob Jacobsz Gerdijn, zijn broer, en voor Arent Simonsz van der Elst, gehuwd met Neeltgen Jacobsz Gerdijn, zijn zwager, samen meerderjarige kinderen van Jacob Jobsz Gerdijn, Job Jacobsz van Nierop voor hemzelf en Jacob Lenaertsz van Nierop als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen, alsmede in deze vervangend Dirck Jacobsz van Nierop, zijn meerderjarige zoon, kinderen van Annitge Joppen Gerdijn verwekt door hem Jacob van Nierop, allen samen erfgenamen voor de verdere 2/3e part in de goederen door Willem Joppen Gerdijn, hun broer en oom nagelaten, welke Willem Joppen enige en universele erfgenaam is geweest van Jannitge Joppen Gerdijn, wijlen zijn zuster. Koper: Joris de Blou te Den Haag. Betreft: Bouwhuis, schuur, barch en geboomte aan Oosteinde (O: Justus van Egmont van der Nieuburch, heer van Waerdesteijn; Z: Lijwech; W: Gemene uitweg van de landen eertijds gekomen van Jan Florisz; N: Broeksloot). Som: ƒ 425,-

Transportregisters van Voorburg (door Ruud Bosscher, Hogenda 2021; inv.nr. 10, f.257v dd 26-7-1680) Verkoper: Jacob Joppen Gerdijn te Haarlem voor 1/3e deel, en dezelfde Jacob Joppen en Lenaert Joppen Gerdijn, Louris Simonsz van der Elst, gehuwd met Maertgen Joppen Gerdijn, Jacob Claesz Ackerdijck gehuwd met Maertgen Cornelis Gerdijn, enige nagelaten dochter van Cornelis Joppen Gerdijn, Arijen Jacobsz Gerdijn voor hemzelf en vervangend Jacob Jacobsz Gerdijn, zijn broer, en voor Arent Simonsz van der Elst gehuwd met Neeltge Jacobs Gerdijn, zijn zwager, samen meerderjarige kinderen van Jacob Jobsz Gerdijn den ouden, Job Jacobsz van Nierop voor hemzelf en Jacob Leendertsz van Nierop als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen, en mede vervangend Dirck Jacobsz van Nierop, zijn meerderjarige zoon, kinderen van Annitge Joppen Gerdijn bij hem Jacob van Nierop verwekt; samen erfgenamen voor het andere 2/3e deel in de goederen van Willem Joppen Gerdijn, hun broer en oom die zelf enig erfgenaam was van Jannitge Joppen Gerdijn, zijn zuster zaliger. Koper: Justus van Egmont van der Nieuburch, heer van Weerdesteijn. Betreft: Perceel weiland, groot 11 hont [zie ook 15-05-1652] in de Binkhorstpolder (O: Justus van Egmont van der Nieuburch; Z: Broeksloot; W: Heren Overschie en Geltsack; N: Nieuwe Watering) Som: Een last van ƒ 600,- die uit de koopsom zal worden betaald aan Cornelis Pouwelsz Smit. Koopsom: ƒ 1.200,-


Huwt

3.849   Leuntgen WILLEMS

FamilienaamIndex 3.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arien Jacobsz Gardijn Zie 1.924
 2. Jacob Jacobsz Gardijn, onmondig in 1657
 3. Neeltje Jacobs Gardijn, onmondig in 1657

TerugBegin van generatie


3.856   Gerrit Aelbertsz SOMMERS

FamilienaamIndex 3.856Vader 7.712Moeder 7.713

Overleden na 28-1-1695

Te Sassenheim. Timmerman.

ORA Sassenheim (transcriptie H.J. van der Waag op Hogenda (2012) 6 no 65 dd 18-5-1678) Crijntje Jansdr. weduwe van Cornelis Jacobszn. Rous mitsgaders Ary Corneliszn. en Maerten Corneliszn. beiden kinderen en erfgenamen van de voorsz. Cornelis Jacobszn. Rous die vader en mede-erfgenaam is geweest van Jacob Corneliszn. Rous verkopen Gerrit Aelbertszn. Sommer een huis en erf gelegen over de nieuwe vaart in het Dorp, belend NO de Teylingerlaan, ZO de Heerweg, ZW Cors Govertszn. van Pelt en NW de kinderen van Teunis Corneliszn. Warmonderdam, belast met een weesrente van 22 gulden 10 st per jr te lossen met 500 gulden (de helft van 1000 gulden) tbv de weeskinderen van Pieter Janszn. backer, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-6-1665, voor 200 gulden boven de belasting.

Idem (6 no 132 dd 24-3-1683) Gerrit Aelbertszn. Sommer vermeld als belender: Dezelfde als door schout en schepenen gemachtigd tot de verkoop van na te melden huis en erf gekomen uit de boedel van Gerrit Bruynen verkoopt Sacharias van Eeckhout een huis en erf gelegen in het Dorp omtrent de Teylingerlaan, belend ZO de Heerweg of Dorpsstraat, ZW de kinderen van Jan Janszn. Noleth c.s., NW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NO Gerrit Aelbertszn. Sommer, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 4-4-1647 en 27-12-1651, voor 120 gulden.

Idem (7 no 101 dd 12-10-1691) belender van een huis (Sr Hendrick van der Heyde wonende Haarlem verkoopt Pieter Davidszn. Bogaert een huis en erf gelegen aan de nieuwe vaart of kolk in het Dorp, belend ZO de Heereweg of Dorpsstraat, ZW de kinderen en erfgenamen van Huygh Engelszn. wielmaker, NW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NO Jacob Hoedemaker en Gerrit Aelbertszn. Sommer).

Idem (7 no 148 dd 28-1-1695). Gerrit Aelbertszn. Sommer verkoopt Jacob Hoedemaker een huis en erf gelegen over de nieuwe vaart of Kolck in het Dorp, belend NO de Teylingerlaan, ZO de Heereweg, ZW Neeltje Willemsdr. Moerkercken weduwe van Jan Jacobszn. van den Burgh met een gemene muur en een loden goot welke door de koper en Neeltje voorsz. moet worden onderhouden en NW Jan Teuniszn. Warmonderdam, belast met een weesrente van 22 gulden 10 st per jr losbaar met 500 gulden tbv de nagelaten weeskinderen van Pieter Janszn. bakker, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-5-1678, voor 130 gulden.


Huwt Sassenheim (ot) en Noordwijk (gerecht) 3-11-1658

3.857   Sijmentgen Dirks NOBEL

FamilienaamIndex 3.857Vader 7.714Moeder 7.715

Geboren Voorhout

Volgens Frans Angevaare: ORA Warmond 2/349 05-08-1677: Gerrit Aalbertsz Sommer timmerman en Sijmentge Dircks van Nobele.

Kinderen

 1. Aelbert (+voor 28-8-1741), huwt RK Noordwijk 19-4-1695 Grietje Pieters Colijn (+na 1741); wonen te Noordwijkerhout
 2. Kinderen
  1. Anna (dRK Noordwijkerhout 28-2-1696, getuigen Kasper van Nes en Meijntie Pieters), huwt Noordwijkerhout RK 14-4-1720 Petrus van Leeuwen
  2. Simonia (Sijmetje) (dRK Noordwijkerhout 20-8-1697, getuigen Cnelis Gerritze en Pietertie Gerrits); huwt Noordwijkerhout RK 9-5-1721 Arij Willemse van Steijn
  3. Georgia (Jorisje) (dRK Noordwijkerhout 5-4-1699, getuigen Cnelis Pietersz en Marijtie Pieters)
  4. Theodorus (Dirk) (dRK Noordwijkerhout 2-10-1700, getuigen Pieter Roelize en Claesie Dirckx), tweeling
  5. Antonia (Teuntie) (dRK Noordwijkerhout 2-10-1700, getuigen Pieter Jorize en Claesie Dirckx), tweeling, huwt voor 1726 Willem Jansz van Eenigen alias van Heijningen
  6. Petrus (Pieter) (dRK Noordwijkerhout 3-9-1702, getuigen Jacob Pieterze en Maartie Jeroenze), woont Lisse, huwt Noordwijkerhout RK 7-5-1730 Duijfje Arijs van der Cluft
  7. Maria (Marijtje) (dRK Noordwijkerhout 12-5-1704, getuigen Bastiaen Hijndrikse van den Burg en Haesie Sijmens); heeft in Noordwijkerhout 1735 een natuurlijke dochter Hester; huwt 1736 Maerten Jansz Ruijgrock van de Werve (hij huwt (1) Wassenaar gerecht 9/25-4-1717 Marijtje Jacobsdr van Haastert)
  8. Gerardus (Gerrit) (dRK Noordwijkerhout 12-4-1706, getuigen Dirk Gerritze en Pieternel Gerritze)
  9. Georgius (dRK Noordwijkerhout 6-9-1707 [obiit eodem anno], getuige Meijnsie Pieters)
  10. Claesie (dRK Noordwijkerhout 4-3-1710, getuigen Meijnsien Pieters en Wilm Hendricks)
 3. Dirck Zie 1.928
 4. Pieternelletge, doopgetuige bij kinderen van Dirck
 5. Cornelis

TerugBegin van generatie


3.858   Cornelis Adriaensz van MOERKERCKEN

FamilienaamIndex 3.858Vader 7.716Moeder 7.717

Geboren ca 1615
Overleden Noordwijk voor 1676

Bijgenaamd Cornelis Mooi.

Niet verwarren met Cornelis Joris, jongman, die huwt Noordwijk (gerecht) 4-5-1664 met Annetje Dircx, jongedochter; noch met een mogelijke zoon van Crijn Jacobs Moerkercken van Sassenheim, die op 29-4-1657 in Noordwijk (Gerecht, huwelijksafkondigingen) trouwt met Ermtgen Dircx van Velen, jongedochter van Noordwijk.

In 1635 in het register Brandgeweer: no 30, Jan Huijbertsz. (Cornelis Louwen) (nu Huijbert Leendertsz. Visser) (nu Cornelis Arentsz. Moerkercken) een emmer ende leer van 16 sporten (In de marge: rest een emmer) (In de marge: rest ladder)

ONA Noordwijk (Inv no 6282 Nots vd Bouchorst dd 27-10-1655) Cornelis Arentsz Moerkercken en Maritjen Huijbrechts geechte man & vrouwe testeren op de langstlevende met voorziening voor de kinderen in geval de overlevende hertrouwt. Mochten zij kinderloos overlijden dan wijzen zij als erfgenamen voor hun helft aan resp. haar vader Huijbert Leenderts Visscher of bij vooroverlijden haar zuster Weijntje Huijberts; en Gerrit, Claes en Neeltje Cornelis Moerkercken, omen en moeije van Cornelis. Als Huijbert bezwaar maakt, vervalt zijn deel.

ONA Noordwijk (Inv no 6278 Nots Nicolaas van den Burch no 33 dd 24-11-1659) Cornelis Arentsen van Moerkercken alias Cornelis Moeij is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende, scheepstimmerman te Noordwijk, Cfl 300.

ONA Noordwijk (Inv no 6278 Nots Nicolaas van den Burch no 140 dd 7-2-1663) Cornelis Arentsen van Moerkercken alias Cornelis Moeij is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende Cfl 450 tegen 40 groten elk. Vervangt een obligatie van 24-11-1659 waarin Cornelis Cfl 300 schuld erkent. Rente 5%. Pand is weij- ofte hoeijlant achter de Kaye onder de heerlijkheid Alckemade, hem aangekomem van Huijbert Leenderts Visscher zijn schoonvader

ONA Noordwijk (Inv no 6279 Nots Nicolaas van den Burch no 49 dd 5-2-1665) Cornelis Arentsen van Moerkercken is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende Cfl 100, tegen 5%.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 177 (fol 5v dd. 22-3-1656) Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Arentszn. Van Moerkercken zekere custingbrief van 23-5-1641 tlv Floris Dirckszn. van Waesdorp pro resto 370 gulden en nu nog 90 gulden wegens koop van een huis en erf te Noordwijk op Zee voor 40 gulden te betalen aan de Gasthuismeesters te Noordwijk en 50 gulden tlv Cornelis Louriszn

Idem (fol 160v dd. 9-6-1661) Cornelis Arentszn. van Moerkercken verkoopt Floris Dirckszn. van Waesdorp wonende beiden te Noordwijk op Zee een erf tot twee gangen van een lijnbaantje gelegen in de Croft te Noordwijk op Zee, belend NO de weduwe van Graeff Willem, ZO de Grafelijkheids wildernis, ZW de verkoper en NW de Wildernis, belast met 1 st erfpacht per jr tbv de Grafelijkheid, voor 12 gulden contant.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 178 (fol 60v. dd 12-2-1663) Jan Egbertszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Adriaenszn. Van Moerkercken wonende aldaar een huisje en erf gelegen aan het Plein aldaar, belend NO Jannetje Arentsdr., ZO de Buurt of Plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de Kaesbaen, voor 100 gulden contant.

Idem (fol 95 dd. 8-1-1664) Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken verkoopt Trijntje Adriaensdr. weduwe van Hendrick Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee een huisje en erf gelegen aan het plein, belend NO Jannetje Arentsdr., ZO de Buurt of het plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de Kaesbaen, voor 88 gulden contant.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 180 (akte 150 dd 27-5-1676). Neeltje Jorisdr. van Ypenbueren weduwe van Huybert Leendertszn. Visscher als grootmoeder en Leendert Claeszn. Hennevanger nomine uxoris oom en bloedvoogd over Adriaen, Jacob, Pieter, Geertie en Neeltie nagelaten minderjarige kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken en Maertje Huybertsdr. Visscher overleden te Noordwijk op Zee en hebben, de eerste comparante met Hendrick Joriszn. van Ypenbueren haar broer als haar gekoren voogd verkocht aan Cornelis Claeszn. Cruyshoeck wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Buurt aldaar, belend ZO het Predikantshuis en NW Cornelis Claeszn. Hennevanger, strekkende voor van de Heerweg genaamd de Buurt tot achter eensdeels aan de Wildernis, belast met 4 st 8 p erf-pacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-4-1651, bij welke het aan Huybert Leendertszn. Visscher is overgedragen en hetzelve de voorsz. Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken namens zijn vrouw aangekomen bij scheiding jegens Huybert Leendertszn. Visscher voor haar moederlijk erfdeel, voor 127 gulden contant.


Huwt ca. 1645

3.859   Maertje Huyberts VISSCHER

FamilienaamIndex 3.859Vader 7.718Moeder 7.719

Overleden voor 27-5-1676

Kinderen

 1. Neeltje Zie 1.929
 2. Geertie, doopgetuige bij kinderen van Neeltje
 3. Adriaen
 4. Jacob
 5. Pieter (+voor 23-5-1693), huwt N.N., vermeld ORA Noordwijk 1692-96, doopgetuige bij een kind van Neeltje
 6. Kinderen
  1. Magdaleentie Pietersdr van Moerkercken, huwt Cornelis Dammaszn van der Bijl te Valkenburg, vermeld ORA Noordwijk 23-5-1693

TerugBegin van generatie


3.860   Pieter van BINCKHORST

FamilienaamIndex 3.860 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk gaat het om Pieter Cornelis van Binckhorst (+Wassenaar juli 1697), zoon van Cornelis en Japke Pieterdochter, deurwaarder (1664), schoolmeester (1670), schutter, gehuwd met Marie Lauron, en ouders van een zoon Joannes.

Alternatief: broer van Crijntgen Pieters van Binchorst, gehuwd Wassenaar (sch.) 14-5-1628 met Cornelis Cornelisz Overvest (?); Crijntgen is een dochter van Pieter Gijssen van Binckhorst.

Gesignaleerd: Pieter Claes Nanninx huwt Engeltje Francken Wassenaar RK 19-11-1654; ouders van Jannitgen 10-5-1657; Franck 26-1-1659; Petrus dRK 29-8-1662; Swijbert tweeling met Petrus; Anna 27-1-1667; Aeltje 30-4-1669.


Huwt

3.861   N.N.

Index 3.861 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pieter Zie 1.930
 2. Arij

TerugBegin van generatie


3.862   Cornelis Barten VERBURG

FamilienaamIndex 3.862Vader 7.724Moeder 7.725

Hypothetisch; nog geen hard bewijs gevonden van ouderschap van Maria. Getrouwd als Cornelis Barten Verberch.

ORA Wassenaar (inv no 15 no 187 dd 7-12-1657) Cornelis Bartholomeeszn. wonende Wassenaar verkoopt de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jacobszn. Haastert een half hond teelland gelegen onder Zuidwijk, belend O de voorsz. kinderen, Z en W de Kerk en N Anthonis Janszn., voor 50 gulden.


Huwt Wassenaar (Schepenen) 28-11-1649

3.863   Leuntgen Dircx MAELDRIFT

FamilienaamIndex 3.863Vader 7.726Moeder 7.727

Geboren Zoeterwoude

Kinderen

 1. Maria Zie 1.931
 2. Bartholomeus (dRK Wassenaar 21-5-1651)
 3. Leuntie (dRK Wassenaar 27-11-1666)

TerugBegin van generatie


3.864   Pieter Dircks van SONNEVELT

FamilienaamIndex 3.864Vader 7.728Moeder 7.729

Geboren Loosduinen

Ook Sollevelt


Huwt

3.865   Dieuwertje Joris van NOOTDORP

FamilienaamIndex 3.865Vader 7.730Moeder 7.731

Gedoopt RK Nootdorp 17-7-1616 (doopgetuige: de grootmoeder Aeff Jong Aeriaen)

Kinderen

 1. Cornelis Zie 1.932
 2. Grietje
 3. Machteld (bWassenaar 2-7-1726)
 4. Sijmon
 5. Helena (bWassenaar 6-6-1730)

TerugBegin van generatie


3.866   Willem Pietersz VERDIGAEL

FamilienaamIndex 3.866Vader 7.732Moeder 7.733

Overleden na 1649

ORA ‘s Gravenzande en Zandambacht (Protocol van transporten en schuldbrieven van ‘s Gravenzande, transcriptie Teun van der Vorm) (inv.nr. 4 f. 67 dd 23-3-1646): Maertge Jansdr. weduwe Tobijas Cornelisz. geassisteerd met onze secretaris als haar gekoren voogd in deze zaak en bekende verkocht te hebben aan Willem Pijetersz. van Verdegael haar comparants behuwde zoon zeker huis met een halve hond land daar hetzelve huis op staat, alle staande en gelegen aan het zuideinde binnen deze stad omtrent de korenmolen.

Idem (f79v 31-8-1649): Willem Pijetersz. Verdigael wonende op de gemene weide in Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Jacob Willemsz. Patijn wonende in het noordland van Zandambacht zeker huis met een half hond land daar hetzelve huis op staat beneffens een vrije bornput staande en gelegen aan het zuideinde binnen de stad ‘s Gravenzande omtrent de korenmolen.

Weerbare mannen van ‘s-Gravenzande (1652-3) onder de Halve pieken: Willem Pietersz. Verdigael

ORA ‘s Gravenzande en Zandambacht (inv. 33 transcriptie Teun van der Vorm fol 41v d.d. 22-6-1664) Willem de Jongh gerechtsbode van Zandambacht als gestelde curatot over de boedel en goederen van zaliger Jasper Jansz. Schelvisch en Ariaentgen Pietersdr. in haar leven echtelieden en inwoners van Zandambacht en bekende al op 22-2-1662 publiekelijk verkocht te hebben en alsnu te transporteren aan Willem Pietersz. Verdegalh wonende in Zandambacht zeker huis en bijhuis staande grondvast aan de binnenberm van de Delflandse Maasdijk met de overdoening van een partij weijens aan dezelve Maasdijk.

Hoofdgeld Rijnsburg 1623: willem pietersz, zoon van pieter sijmonsz verdiger - 1.


Huwt mogelijk (1)

Leuntje ADRIAENSZ

FamilienaamIndex


Huwt (2)

3.867   N. TOBIASZ

FamilienaamIndex 3.867Vader 7.734Moeder 7.735

Kinderen

 1. Maria Zie 1.933

TerugBegin van generatie


3.872   Christoffel BISSCHOP

FamilienaamIndex 3.872Vader 7.744Moeder 7.745

Overleden Lippstadt of Rheda

Ook Bisschoff genoemd. Uit Rheda n. Zutphen gekomen, daar kleinburger; Pasen 1688 met NG attest n. Lippstadt. Vgl. kwarierstaat Kuik in GN 1971.


Huwt

3.873   N.N.

Index 3.873 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Christoffel (?- +Zutphen ca. 1731?) Zie 1.936
 2. Hendrik Otto, als Otto december 1695 in Zutphen met attestatie uit Rheda aangekomen, 21-2-1702 met attestatie vertrokken naar Hoorn; huwt Hoorn NG (ot 26-11-1701) 11-12-1701 Grietje Visschers (*Hoorn), wonende resp. Achterom en in de Nieuwsteeg in Hoorn. Zij is vermoedelijk dochter van Cornelis (bHoorn (impost, aangegeven door Hendrik Otto) 14-2-1710).
 3. Kinderen
  1. Cornelis Bisschof (dNG Hoorn 17-5-1703 bHoorn (impost) 30-5-1703)
  2. Jannetje Ottes Bisschop (hypothetisch) (*Hoorn +Hoorn (impost) 5-6-1764), lidmaat NG op belijdenis 20-9-1724, wonend aan de Smerighorn; huwt Hoorn NG 7-10-1724 Leendert Hout (*Alkmaar, wonend aldaar)
  3. Philippus (+Hoorn (impost) 1-10-1710)

TerugBegin van generatie


3.874   Hermen JALINCK

FamilienaamIndex 3.874Vader 7.748Moeder 7.749

Geboren Zutphen dNG 21-12-1634
Overleden Zutphen na 1692 1702

REGISTER V. VRIJWILLIG RECHT:

18-11-1692 Testament echtpaar Jalinck-Hoedt; tbv langstlevende, met plicht kinderen bij huwelijk minstens zoveel te schenken als de oudste zoon kreeg. Het testament citeert ook de huwelijkse voorwaarden.

28-9-1699 (inv. ORA 357 f32) en

10-6-1701 (inv. ORA 357 f80) is Hermen Jalinck betrokken bij een cessie/overdracht;

28-3-1711 Testament weduwe Jalinck opgemaakt, (vaag, wsch. geen bijzondere bepalingen) ; weer teruggenomen op 20-1-1714.

15-10-1714 (inv. ORA 358 f274) is weduwe Jalinck-Hoedt betrokken bij de overdracht van een huis met wei aan de Haetenstr. door o.a. Odilia van Eëuwsum tot Dorth van Flodroff.

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 55B (Kadastraal 279, 28)

Nieuwstad (Nieuwstad): Op 29-5-1702 verkoopt Wyse Stoet (=Hoet) weduwe Harmen Jolinck met de fam. Jolinck en Coenderinck aan Jan van Goor dit huis (van Harmens moeder afkomstig) aan de “Nieuwstad, recht tegenover de steenen putte”; belendingen Willems, Ryckert; Rosier, Jan; achter de plaats van de Mennonisten Domine; basting f 900.-

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 60 (Kadastraal 270)

Nieuwstad (Nieuwstad): op 8-2-1671 verkoopt Jan Barents schoemaecker tot Amsterdam 1/5 huis en hof aan Hermen Jolinck; belendingen geestelijk huis, bewoond door Ds. Martinus Leo à Coolwijck, wed. Jan Soltcast; belast 5 gl. voor fl. 300

Op 15-6-1672 (30-11-1671) verkocht de verwinhebber van Salomon Janssen aan Herman Joelinck kennelijk de rest van het pand

Op 7 dec.1671 lost Hermen Jolinck de hypotheek af die Salomon Jansen nam toen hij het pand op 10-5-1666 kocht van de fam. van Goor en fam. in ‘t Leydack.

ORA Zutphen (Protocol van vrijwillige akten inv no 526 no 99 dd 30-9-1672) Herman Jolink koopt in een openbare verkoping voor fl 1000 een huis op de Vrijstadt, Salomon Janssen toekomend (ter dekking van een schuld van fl 264); verkoper is Andreas Pleger, gevolmachtigde van Berent Hendricksen van Campen.

ORA Zutphen (Protocol van Transporten en Vestenissen inv no 793 fol 8 dd 16-5-1677) Geurtjen Hendriks met voogd, Geurt Delles en Henrick Haemer, Peter Haemer met zijn vrouw Willemken Dellissen, verkopen aan Hermen Jolink en Wijtsken Hoets twee vijfde van een huis op de Nieuwstad waar de Eijckelenboom uithangt, met aan een kant het geestelijk huis behorend aan jonker Tengnagel, en aan de andere kant de weduwe van Jan Soltkast.

Verpondingsnummer 119 (Kadastraal 378, 379)

Halterstraat (Halterstraat): op 12-6-1683 worden dit huis en hof, later in 3 woningen verdeeld, verkocht door Jan Janssen Switser en Aeltien Jansen aan Harmen Jolinck; belendingen wijlen dr List, Jan van Lintfelt; belast voor f 550.-

Op 10-7-1743 wordt op dit nu in drieën gedeelde object een hypotheek genomen door Hendrina Jalink, weduwe Hendrick van Rhede (Belenders: N. van Sittert, stal Ds. Pieter van Eys)

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 822A (Kadastraal 786)

Barlheze (Barlheze) op 13-8-1720 verkopen de erven Harmen Jaelinck hun huis (ooit van Thomas Hoedt) aan Cristiaen Penninck; belendingen Engelbert Overdorp en Berent Harscamp

Vermelding in het archief van de Weeskamer (no 137 Index protocollen en losse stukken), nog niet nagezocht: Jolinck Hermen Wijsken Hoet IX, blz. 210v 1698/1708


Huwt Zutphen NG (ot) 19-11-1665

3.875   Louisa HOEDT

FamilienaamIndex 3.875Vader 7.750Moeder 7.751

Geboren Zutphen d NG 23-6-1639
Overleden Zutphen in/na 1714, voor 1720

Alias Wijtske, Wyske. Al haar kinderen werden gedoopt in de Grote Kerk.

Kinderen

 1. Wychgert (dNG Zutphen 14-9-1666); huwt (1) Zutphen NG (ot) 11-9-1692 jenneken Everts (*Zutphen +Zutphen); huwt (2) Zutphen NG (ot 14) 28-4-1700 Anna Jochems, jongedochter (*Voorst)
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Harmen oud 7 op 12-4-1700
  2. (uit 1) Wilhelmina oud 5 op 12-4-1700
  3. (uit 1) Willem oud 1 jaar 9 mnd op 12-4-1700
 3. Trijntjen (dNG Zutphen 16-10-1667 +ca. 1739) Zie 1.937
 4. Hendrik (dNG Zutphen 28-2-1669 +?)
 5. Maerten (dNG Zütohen 27-4-1670)
 6. Hendrina (dNG Zutphen 22-5-1672 +na 1743, ca. 1753); huwt Hendrik van Reede (+na 1743). Testamenten d.d. 24-3-1743 geroyeerd 20-7-1743, 1753 door executeurs (o.a. H.L. Bisschop, Q1836/7) bestreden en geannuleerd.
 7. Henric (dNG Zutphen 19-4-1674) HUWT Zutphen NG (ot) 30-9-1703 Ida Alderkamp (*Zutphen +Zutphen). Huwelijkse voorwaarden opgemaakt 25-9-1703; testament 11-9-1725, herzien 17+9-1740; geen kinderen (begunstigden zijn familie).
 8. Harmen (dNG Zutphen 20-5-1680 +voor 1756) HUWT Christina Oostendorp (+na 1756). Weduwe maakt testament op in 1756.

TerugBegin van generatie


3.876   Laurens Robberts van DUUREN

FamilienaamIndex 3.876Vader 7.752Moeder 7.753

Geboren Arnhem dNG 27-8-1620

Meester kleermaker, winkelier (1649), pachter van de impost van het gemaal van Den Haag en Haagambacht (1660-1661). Er is een Lourens van Duyren overleden te Leiden 16-3-1684, begraven te Oegstgeest.

Tekent ook als getuige enkele notariële akten (589a:28 dd 27-8-1659; 86:40 dd 19-4-1660; 172:119 dd 20-4-1654; 128:434v dd 28-10-1658, meester kleermaker; )

ONA Den Haag (40:166 dd 24-12-1644) Mathheus Reijniersz Smit, koopman tot Gouda, machtigt Lambert Rietraet notaris in Den Haag om van Lauyens Robberts van Duyren mede lakenkoper in Den Haag te ontvangen fl 594-4-0, schuldig inclusief rente over een obligatie.

ONA Den GHaag (192: 335 dd 28-2-1649) Anna Elisabeth Duschene (=Duchene) is schuldig aan Lourens van Duren winkelier fl 270-0-0 die zij verklaart ‘over lange tot jaer (?) contentement genoten te hebben’., terug te betalen in driemaandelijkse termijnen van 50-0-0.

ONA Den Haag (83:43 dd 25-2-1654) Jan Pietersz van Tetrode verhuurt aan Laurens van Duyren een huis in de Corte Craenstraet, oostzijde, per 1 mei voor 1 jaar tegen fl 69-0-0.

ONA Den Haag (247:146 dd 5-12-1658) N.N. ten Uyl, advocaat, met procuratie van Dirck Hardous, koopman tot Rotterdam, die tegoed had fl 220-0-0 van Laurens van Duyren over geleverde winkelwaar; Laurens verklaarde door “quade fortuijn” niet in staat was te betalen; notaris Samuel Keus (?) en wijnkoper Johan van Overix (?) garanderen nu dat Laurens binnen 8 dagen fl 30-0-0 zal betalen en de rest elke drie maanden in termijnen van fl 22-0-0. ONA Den Haag (247:148 dd 5-12-1658) zelfde akte, nu ondertekend.

ONA Den Haag (399:109 dd 4-10-1660) Op verzoek van Aernout van der Speck en Hendrick van Doorschot getuigen Anthonij Berewouts, Johan van der Valck, notaris, en Evert Gerrits van Loeven meester bakker, (in marge anderen inclusoef Laurens van Duyren) dat er met de handel en wandel van de requiranten, die zij al lang kennen, niets mis is.

ONA Den Haag (578:165 dd 30-11-1660) Laurens van Duyren, pachter van de impost, met Johan van Ruijmbeeck en Jacob Hooglandt, borgen en medestanders, bekennen fl 1669-10-0 te hebben ontvangen van de pachters (?).

ONA Den Haag (489:143 dd 31-1-1661) Jacob Hoochlant, borg en mede(stander) van de impost van het gemaal van Den Haag en Haagambacht, voor augustus 1660 tot en met juli 1661; en Johannes van Ruijmbeeck; verklaren de impost te hebben gepacht met medepachter Laurens van Duyren, volgens akte van 1-7-1660; Hoochlant belooft nu fl 1800-0-0 te betalen aan (kennelijk) Van Duyren.

ONA Den Haag (489:153 dd 31-1-1661) Jacob Hoochlant, medestander van de impost op het gemaal etc., en Johannes van Ruijmbeeck, onderhuurders van de pachter van de impost Laurens van Duyren, gaan een onduidelijk contract aan met Johannes Huijsier van Batenburg, wijnkoper, en anderen uit Leiden als borgen.

Notarieel Archief ‘s-Gravenhage: (545/399) Laurens en Thomas Marhuls, kleermakers, Cornelis Balckeneijnde, meester timmerman, en diverse anderen verklaren op 28-10-1673 dat Adam Marsch geen schulden bij hen heeft (op 22 a 30 gulden aan een van hun na), dat hij een vroom mens is ‘in goede betalinge en credyt’, en dat zij hem niet alleen kennen maar ook met hem omgaan.

Notarieel Archief ‘s-Gravenhage: (68/315) Op 28-12-1679 verhuurt Floris van Caestert aan Laurens een huis aan de B...straat voor 1 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 mei, tegen 70 gulden.


Huwt (1)

N.N.

Index

Overleden Den Haag ca. 1651

Mogelijk identiek met de Laurents Robbertsz, gehuwd met Jenneken Dirx van We(e), die in Nijmegen NG op 9-9-1651 een dochter Cornelia dopen (getuigen Herman Daenen, Agnes Luijpers huijsvr. van Jan van Santvort).


Huwt (2) Den Haag NG 11-1-1654

3.877   Maria Willems van HAAGDOORN

FamilienaamIndex 3.877Vader 7.754Moeder 7.755

Lidmaten NG Haarlem vermeldt vier Maria Willemsen: fol 80v dd 12-1-1652 Maritje Willems jd wonende op het Grote C.Lant comende met attestatie van Amsterdam; fol 82v dd 1652 Merritje Willems jd van Haarlem in de Raemstraat, testes mater; fol 100 dd 1653 Marike Willems jd van Langedijk wonend Raemsteeg, testes Grietien Maertens; fol 109v dd 10-10-1653 Marijtje Willems jd in de Minderbroedersteeg met attestatie van Amsterdam.

Het is heel goed mogelijk dat Maria Willems Haagdoorn uit Amsterdam komt; de naam komt daar veel voor (inclusief een Willem Haagdoorn die er in 1575 trouwt). In Langedijk komt de naam niet voor.


Huwt (3)

Martijntje Ariens van der PAUW

FamilienaamIndex

Lourens van Duijren wedr geboortigh van Aernhem met Martijntie Ariens van der Paeuw weduwe wijlen Hendrick Ysverdin, beide wonend alhier in der Haeghe, ot 16-6-1675 Nieuwe Kerk


Zij huwt (1)

Hendrik YSVERDIN

FamilienaamIndex

Overleden ‘s-Gravenhage voor 1675

Kinderen

 1. (uit 1) Jannetje (dNG Den Haag Grote Kerk 6-6-1650, getuigen Peter Mathijs Mathijssen van Lockum en Agneeten Jans)
 2. (uit 1 of 2) Dirk (bDen Haag 30-3-1697 +Den Haag begraven (aangifte fl 3,-) 30-3-1697), huwt mogelijk Loosduinen NG 4-6-1690 Anna Catharina Neves, jongedochter van Ervervelt (?), hij van Loosduinen. Dirk maakt op 3-9-1679 een testament ten gunste van zijn vader Laurens.
 3. (uit 2) Anna (dNG Den Haag 6-10-1654 +Den Haag begraven (aangifte pro deo) 1-9-1705), doopgetuigen Maria Quartelaar, Maartje Fransse
 4. (uit 2) Martijntje (dNG Den Haag 16-11-1655, getuigen François van Haagdoorn, Hester Geest, Lysbeth Gerrits)
 5. (uit 2) Frans (dNG Den Haag 4-1-1659, getuigen Juffr. Maria du Cheene (Cheese?) weduwe Capitein van Boere, Mr Johan du Cheene)
 6. (uit 2) Johannes Zie 1.938
 7. (uit 2) Robbert (dNG Den Haag 11-4-1664, getuigen François en Aaltje van Haagdoorn, Judith weduwe Cornelis genaamd Lachene Hersin), tweeling met Willem
 8. (uit 2) Willem (dNG Den Haag 11-4-1664, getuigen idem), tweeling met Robbert
 9. (uit 2) Henrik (dNG Den Haag 18-12-1667 +Den Haag b (aangifte pro deo) 11-12-1754 “oud 86”), doopgetuigen Noë Barthilion, Elisabeth de Kleck

TerugBegin van generatie


3.878   Jan Reijniersz van KLATERENBOSCH

FamilienaamIndex 3.878 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1630

Onder meer bij huwelijk 1675 met achternaam getooid. Meester leidekker. Handmerk: een naar boven wijzende open pijl op een standaard (lijkt op een vuurpijl). Onder een akte van 29-11-1647 (192:187v) tekent onder patroniem een Jan Reijnaertsz, metselaar, met als handmerk een krullende M; waarschijnlijk is dit niet ‘mijn’ Jan.

Uit Haarlem? Alleen daar komt een familie Klaterbosch voor. Klaterbosch is een dorpje in Moselle, Frankrijk.

ONA Den Haag (181:431 dd 28-6-1652) Leentgen Jacobs, huisvrouw van Jan Sijbertsz van Noortover, meester metselaar; Arijaentgen Schoonemans weduwe Cornelis Schooneman, verklaren op verzoek van Cornelia Jans, huisvrouw van Jan Reijnaertsz, leydekker, dat zij gisteren ten huize van Cornelia waren toen ene Oeda Vertooge, jd alhier, Cornelia kwam uitschelden en haar (Cornelia’s) moeder beschuldigde twee ringen te hebben gestolen van een Franse bakker, en haar (Cornelia) van ‘bouleeren’ met een getrouwde man, etc.

ONA Den Haag (181:433 dd 28-6-1652) Arijaentgen Schoonemans weduwe Cornelis Schooneman en Trijntje Jans huisvrouw van Jan Jansz Breemers lindewever (=linnenwever) op verzoek van Cornelia Jans etc.: verleden zaterdag ‘s ochtends rond half zes heeft Oeda Vertooch, uit haar raam hangende, allerlei zaken naar Cornelia gesmeten.

ONA Den Haag (194:195 dd 20-4-1664) Christijna Bruijs, schuld aan Anthonij van Kempe; getuige is Jan Reijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, tekent met handmerk (vuurpijl).

ONA Den Haag (271:6 dd 6-1-1659) Jan Reijniersz van Claterenbosch verklaart op verzoek van Claes Jacobs van Goch dat het dak van diens huis te Rijswijk ‘daer de ruijtjes uijthangen’ omstreeks mei 1658 naar behoren is gerepareerd en dichtgemaakt, in tegenstelling tot wat Jacob Christiaensz Verbruggen, die daar nu woont, beweert.

ONA Den Haag (274:369 dd 25-6-1662) Job Willemsz Cool, meester timmerman, en Jan Reijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, verklaren op verzoek van juffrouw Anna le Lou, weduwe Jean Sena (?) dat zij zo’n 40 dagen geleden een loden goot tussen het huis van La Lou en de heer Pagé hebben schoongemaakt, waarbij ze vaststelden dat deze ‘vuijlicheijt en stanck” ontstond “door het water ofte pisse die uijt seecker venster van voorn(oemde) pagees huijsinge op de gote uijtkomende, was gegoten”, en dat, terwijl zij bezig waren, er weer pis in de goot werd gegoten uit Pagé’s raam, zo het regenwater weer bedervende. Na een roostertje te hebben bevestogd, stelden zij op 245 juni weer vast dat er weer “pisse en vuijlicheijt” in de waterbak geraakte, wat zij op verzoek van La Lou aan Pagé hebben laten zien, die hen “qualijck bejegende”.

ONA Den Haag (257:59 dd 19-7-1667) Jan Reijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, burger; verklaart op verzoek van Evert Engelsz vanden Bergh, meester hoedenmaker en burger, dat hij in opdracht van VDB in 1666 twee stukken lood van het dak haalde van diens huis aan de westzijde van het Speuij, en een stuk lood van het secreet, en dat hij beide deugdelijk heeft gerepareerd.

Niet aangetroffen: een notariële akte (247:366) onder patroniem die volgens de index van 9-10-1654 moest stammen.

Notarieel Archief ‘s-Gravenhage:

(657/969) Op 26-11-1680 verklaart Maria van Claterenbosch, oud ca. 20, dat de vader van haar 40 weken daarvoor geboren kind Gerrit Bilderbeeck is, zoon van de klerk B, zoals zij ook al in uiterste barensnood verklaarde, dat zij met niemand ooit ‘vleselijke communicatie’ heeft gehad dan deze Gerrit, en dat zeker niet met Mr. Johan Hopman, zilversmid, op wiens verzoek zij dit verklaart en in wiens huis zij dienstmeid was. Maria tekent met een bijzonder handmerk.

(463/152) Jan hurt op 5-3-1679 van Hendrik Bilderbeeck een deel van diens huis (achterbenedenkamer en achterkeuken) aan de Noordzijde van het Spui voor 1 jaar , voor 50 gulden. Jan tekent met een kruisje.

(463/25) Jan hurt op 9-2-1678 van Johannes Bilderbeeck een huis aan de Oostzijde vcan het Spui voor 1 jaar voor 130 gulden.

(586/171) Jan en Baltus (Ie?)nderings, soldaat, verklaren bij hun werk aan 5 huisjes zuid van de St Jacob (Nieuwe Kerkstraat) te zijn afgeweken van het bouwbestek op bevel van Dirck van Riddersbagh, notaris; zij zijn wel, andere betrokkenen echter niet betaald hiervoor.

(463/149) Bilderbeeck verhuurt aan Jan op 4-3-1679 een huis aan het Oosten van het Spui; door inktschade verder moeilijk leesbaar.

(528/16) onleesbaar door inktschade.

ORA 's-Gravenhage (Requesten inv no 517 dd 29-11-1681) Marya van Claterenborg meldt dat Gerard van Bilderbeeck jongman geboren in Den Haag nu winkelknecht bij apothecaris Maerlandt te Rotterdam bij vonnis van de schepenrechtbank van 4 november jl veroordeeld is met haar in facie ecclesiae te trouwen, maar hij is niet gekomen voor de huwelijksafkondigingen. Ze vraagt nu het Gerecht van Rotterdam te verzoeken hem door hun bode te helpen herinneren zich op korte termijn in Den Haag te melden zodat de geboden afgekondigd kunnen worden, en de bode van het Gerecht van Den Haag ook bij zijn ouders langs te sturen. (Goedgekeurd)


Huwt (1) Den Haag NG 11-8-1652

3.879   Cornelia JANS

FamilienaamIndex 3.879 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Den Haag ca. 1663

Niet verwarren met de chronologisch niet passende Elisabeth Jans: ONA Den Haag (250:115 dd 25-12-1653) testament van Elisabeth Jans, huisvrouw van Jan Reijniersz, ziek te bed liggende; enige erfgenaam is haar man Jan Reijnaerssen, ook van het huis dat zij nog heeft in Maastricht, haar aangekomen door het overlijden van Maria Pouls, haar moeder zaliger.


Huwt (2) Den Haag NG 11-11-1663

Magdalena JANS

FamilienaamIndex

Huwelijk onzeker: uitsluitend patroniemen vermeld, geen status als weduwnaar of jongman.


Huwt (3) Den Haag NG 6-4-1664

Catharina Jans van HEINSBERGH

FamilienaamIndex

Als Slaterenbosch: huwelijk ook ingeschreven NG Leidschendam


Huwt (4) Loosduinen NG 31-3-1675

Maria Pieters RUYGHAVER

FamilienaamIndex

Jongedochter van Rotterdam.

Kinderen

 1. (uit 1) Reijnier (*’s Gravenhage), op 22-2-1700 scheepskorporaal bij de Kamer van Enkhuizen in de VOC, vertrekt op de Schoondijk richting Indië (aankomst Kaap 5-6, vertrek 24-6, aankomst Batavia 28-8), keerde terug met de Domburg (vertrek 10-11-1700, aankomst Kaap 20-2-1701, vertrek 16-3, aankomst Nederland 18-7-1701). Huwt Mogelijk N.N.
 2. Kinderen
  1. (hypothetisch) Adam, op 13-10-1716 Kajuitwachter bij de Kamer van Delft van de VOC, vertrekt op de Haringtuin (17-3 aankomst, 23-4 vertrek van de Kaap, aankomst Batavia 12-7-1716); terugreis 24-10-1725 op Den Dam (aankomst Kaap 22-1-1726, vertrek 28-2, aankomst Nederland 18-6-1726)
 3. (uit 1) Johannes (dNG Den Haag 11-5-1655, getuigen Corstiaan van Bayn, Metje en Margriet Jans; vermoedelijk +Den Haag b16-9-1728), huwt Loosduinen 12-5-1675 Bouket (ook Boucquet, Bocket), vgl site Boucquet
 4. Kinderen
  1. Pouwels van Klaterenbos (dNG ‘s Gravenhage 1-4-1676, doopgetuigen Jan van Klaetenbos en Maria van Rijn)
  2. Johanna van Klaterenbos (dNG ‘s Gravenhage 30-6-1678, doopgetuigen Jan Heijndrickse Lover, Maria Boket en Grietje van der Sijde)
  3. Johanna van Claterenbosch (dNG ‘s Gravenhage 4-2-1681, doopgetuigen Krijn van Rijn, Maria Loorom en Debora Janse van Klaterenbos)
  4. Kornelis van Claterenbosch (dNG ‘s Gravenhage 2-4-1683, doopgetuigen Krijn van Rijn en Debora Jans van Klaterenbos), huwt ‘s-Gravenhage NG 19-4-1705 Soetie Heijnsius
  5. Lijsbet van Claterbosch (dNG ‘s Gravenhage 13-2-1684 (doopgetuigen Nijn Doctor Veerman en Mamaselle Gardijn) bImpost ‘s Gravenhage 25-10-1763 (pro deo))
  6. Geertruij van Klaterenbosch (dNG ‘s Gravenhage 28-1-1687, doopgetuigen Pieter Binckhorst, Geertruij en Cornelia van Klaterenbosch)
 5. (uit 1) Debora huwt Den Haag NG 17-9-1684 Otto Willem Zadelaar (Sadelaer, soldaat in garnizoen in Nijmegen), getuigen bij dopen kinderen Geertruida 1691-5 en 1700.
 6. (uit 1) Geertruida van Klaterenbosch Zie 1.939
 7. (uit 1) Maria (*ca. 1660), huwt ’s-Gravenhage (Hoogduits) (ot 21-12-1681) 8-1-1682 Gerard van Bilderbeeck (zoon van Jan en Dorothé van der Smalingh)
 8. Kinderen
  1. Willemijntje, (dLU ’s-Gravenhage Hoogduitse Kerk 18-8-1680, getuigen Wessel van Harren en Deborah van Klaterenbos), gewettigd na huwelijk
  2. Johannes (dNG ’s-Gravenhage Kloosterkerk 10-8-1685, getuige Elisabet Bilderbeek)
  3. Dorethe (dNG ’s-Gravenhage Grote Kerk 4-12-1686, getuige [schoon]moeder Dorethe van der Smalingh), huwt ’s-Gravenhage Hoogduits(ot 4-2) 18-2-1714 Joseph Leopold d’Ophoven jongman van Maastricht
  4. Johannes (dNG ’s-Gravenhage Grote Kerk 15-8-1688, getuigen Johan Glijsenbergh, Kornelia Bilderbeek)
  5. Gerardus (dNG ’s-Gravenhage Kloosterkerk 21-5-1690, getuigen Kornelia van der Schep en Elisabet Bilderbeek)
  6. Kornelia (dNG ’s-Gravenhage Grote Kerk 21-8-1692, getuigen Otto Satelaar en Deborah Klaterenbosch), huwt mogelijk (1) Roelof van Batenburgh (ouders van Catrijna & Heindrick, tweeling dNG Rotterdam 08-07-1698; getuigen Lijsbet Jans, Hester Gijsbers); huwt mogelijk, wonend “in Kroosewijck” (2) (ot) 15-3-1716 (geen kerk vermeld) Diederick Hase ter Borgh jm uit het graafschap Oldenburgh
  7. Johanna (dNG ’s-Gravenhage Kloosterkerk 2-6-1697 getuigen de heer Cunes en Geertruit de Vignon
  8. Pieternella (dNG ’s-Gravenhage Grote Kerk 3-6-1699, getuigen de heer burgemeester Pieter de Beaufort in zijn plaats Jan Martijn en zijn huisvrouw Katharina van Houten)
 9. (uit 3) Catharina (dNG Den Haag 16-11-1664), de moeder heet bij de doop Catharina Carels
 10. (uit 3) Ariaantje (dNG Den Haag 22-9-1669); huwt (1) Den Haag 4-6-1690 Johannes van de Vijver; huwt (2) Den Haag 5-4-1711 Christiaan Balthasar
 11. Kinderen
  1. Andries (dNG ‘s Gravenhage 19-11-1690)
  2. Johannes (dNG ‘s Gravenhage 3-6-1692)
  3. Catharina (dNG ‘s Gravenhage 18-11-1693)
  4. Johannes (dNG ‘s Gravenhage 12-7-1695), tweeling
  5. Andries (dNG ‘s Gravenhage 12-7-1695), tweeling
  6. Catharina (dNG ‘s Gravenhage 16-9-1696)
  7. Maria (dNG ‘s Gravenhage 12-8-1698)
  8. Johanna (dNG ‘s Gravenhage 28-2-1700)
 12. (uit 3) Johannes (dNG Den Haag 27-9-1671); tweeling met een Reynesse?
 13. (uit 3) Johannes (dNG Den Haag 16-11-1672)
 14. (uit 4) Ermtie (dNG Den Haag 10-5-1676, getuigen Jan van Klaterenbosch, Jannetje Hanickx)
 15. (uit 4) Elisabeth (dNG Den Haag 30-11-1678, getuigen Jan van Klaterenbosch, Balte Diewer Jans van Klaterenbosch, Ariaantje Boogers); huwt Den Haag NG (ot) 8-7-1703 Pieter Adams Speijck, jongman van Den Haag
 16. (uit 4) Anna Maria (dNG ‘s-Gravenhage 1-2-1682), huwt ‘s-Gravenhage Luthers (ot) 31-12-1702 Jurien de Voogt
 17. Kinderen
  1. Jakobus (dLU ‘s-Gravenage 28-6-1705), huwt Johanna Mulders

TerugBegin van generatie


3.884   Johannes van HANSWIJCK

FamilienaamIndex 3.884Vader 7.768Moeder 7.769

Geboren ca. 1645 dNG?

Lidmaat NG Kerk Den Bosch na belijdenis op 13-4-1675


Huwt ‘s Hertogenbosch (Schepenen) 26-10-1670

3.885   Catharina CREEFTEN

FamilienaamIndex 3.885Vader 7.770Moeder 7.771

Gedoopt NG Heusden 31-5-1644

Vrouw: Kreeffen (1674), Kreeften (1671, 1676, 1680)

Kinderen

 1. Cesaer (dNG Den Bosch 16-6-1671, getuigen Michgil Kreeften, Jacoba van Hanswijck, Cornelia Uijllegers); huwt 's-Hertogenbosch NG (ot) 11-6-1695 Theodora van Wel; zij testeren 23-7-1707.
 2. Kinderen
  1. Maria (dNG Den Bosch 11-3-1696, getuigen Joanna van Wel, Joanna Clairmont)
  2. Cornelius (dNG Den Bosch 3-11-1697, getuigen Henricus van Wel, Jacoba Vriseven)
 3. Michiel Zie 1.942
 4. Antenetta (dNG Den Bosch 14-6-1676, geen getuigen), huwt mogelijk Hendrik van Ginhoven met wie zij testament in Den Bosch gemaakt heeft
 5. Agniet (dNG Den Bosch 3-7-1678, geen getuigen)
 6. Maria (dNG Den Bosch 3-5-1680, geen getuigen), gedoopt onder de naam ‘Hanewijk’
 7. Agnees (dNG Den Bosch 19-11-1682, geen getuigen), gedoopt onder de naam ‘Harenwijk’; huwt mogelijk als Hiesken Gorinchem NG 24-7-1720 N.N.

TerugBegin van generatie


3.886   Adriaen VOSBERGEN

FamilienaamIndex 3.886Vader 7.772Moeder 7.773

Mogelijk zoon van Remigius Jans Vosbergen, vermeld in ORA Gorinchem (buiten de poorten) 1612-1660, met nageslacht; echtgenoot van Willemke Jans Blommerts.

Huwelijken voor schepenen Gorkum van mogelijke verwanten: 1608-05-20 Remegius van Vosbergen Jansz ; Willemken Blommert Jansdr; 1612-06-26 Adriaen Jansz van Vosbergen; Susanna Willems van der Burcht; 1613-11-05 Aerdt Adriaensz van Vosbergen; van Gorinchem Marijken Cornelisdr van Gorinchem; 1637-02-22 Crijn Jansz van Vosbergen wedr. van Gorinchem Magdalena Mathijsdr Hardebol wed. van Zierikzee; 1642-01-07 Jan Adriaensz van Vosbergen wedr. van Gorinchem Elisabeth Fransdr van Oirt jd van Gorinchem; 1646-01-14 Remedius van Vosbergen jm van Gorinchem Maeijken Claes van Eeten jd; 1651-09-12 Jan Remegius Vosbergen jm Cathalina van Meurs jd.

In het archief van het (klein)schippersgilde zijn op 12-1-1683 een Jan en Arienijaen Vosbergen ingeschreven; een Willem in 1685, een Gerardus in 1686 en een Pieter in 1704

Gorcum NA 4011 map 219 14-11-1687 Daniel Janss VAN EIJSDEN burger te GK oud 55 jaren en Jan Wouterss GROEN oud 27 jaren wonende op Sleeuwijck verklaren op verzoek van Adriaen VOSBERGEN burger en herbergier te GK, etc.


Huwt

3.887   Catryna ROGIERS

FamilienaamIndex 3.887Vader 7.774Moeder 7.775

Kinderen

 1. Lysbeth (dNG Gorinchem 17-2-1679 +?)
 2. Jan (dNG Gorinchem 22-9-1680)
 3. Lysbeth (dNG Gorinchem 29-12-1684 +?) Zie 1.943

TerugBegin van generatie


3.888   Adrianus HILLENAAR

FamilienaamIndex 3.888Vader 7.776Moeder 7.777

Geboren 1631
Overleden na 8-6-1682, vermoedelijk voor 1688

Adrianus Jacobs, meesterbakker, schutter oud 44 jaar (1675), (1672) kapitein van de schutters, bakker en vettewarier (=vettewarenkramer: zeep, zout, koffie, thee, vet, spek, boter, kaas) in 1679. Kennelijk ook burger van Den Haag. Zijn rol in de schutterij, nota bene in 1672, is opmerkelijk te noemen aangezien hij toch duidelijk banden met katholieken moet hebben gehad, zo niet er zelf een was. Hij werd burger (23-5-1659, backer, no 1051 fol 115) – er is geen bewijs dat hij het katholicisme heeft afgezworen (behalve een hint in het testament van zijn dochter, die ook aan het adres van haar broer en diens vrouw gericht kan zijn).

Merk op dat Adrianus schutter was vóór en na 20-8-1672, toen enkele Oranjegezinde vendels van de Schutterij het voortouw nam in de afslachting van de gebroeders De Witt, en ook op 2 en 3-9-1672, toen de Schutterij poogde het stadsbestuur te vervangen (Van Gelder in Die Haghe 1937). Kennelijk was hij op beide momenten zelfs een der zes kapiteins, en stond dus aan het hoofd van een vendel (welk is mij (nog) onbekend); Blauw (met name de vaandrig Verhoeff; kapitein De Swart stond buitenspel) en Oranje-Blanje-Bleu (veel schutters deden mee; vaandrig Gerard Ameling was overtuigd van de onschuld van de De Witten) schijnen het meest betrokken te zijn geweest bij de slachtpartij. Om het verhaal nog interessanter te maken: de cipier van de Gevangenenpoort heette Johan van Bossy.

In Oudaen (1672/1982) wordt Adriaen niet genoemd; evenmin in Van der Hoeven (1705). De verzameling “Gedenkwaerdige stukken, wegens den moordt der heeren Cornelis en Johan de Witt” (1676) bevat een lijst (op basis van andere opgenomen getuigenverklaringen) van 25 direct betrokkenen; ook hieronder komt Adriaan niet voor. Wel wordt verklaard dat de cipier Bossy de deur van de Gevangenenpoort opende omdat hij met de dood bedreigd werd; elders in de tekst worden nog twee betrokkenen genoemd: Pieter Verhaegh, herbergier van De Dolfijn en lid van het Witte Vendel; en Christoffel de Haan, vleeshouwer. De lijst van 25: Jan van Bouteken; Cornelis d’Assigny, vaandrig van Blauw; Hendrik Verhoeff, zilversmid en hoofddader; N. Klaptus, mr metselaar; N. d’Assigny, wapensnijder; N. Bosch, kleermakerszoon; Jan van Vredenburg, molenaar; Adriaen van Valen, pokmeester; lid Oranje-Blanje-Bleu; N. Ravens; Adam Mars, beeldsnijder; N. van Tol, wielmaker; Jan Peters van Steyn, mandemaker; Pieter Jans van Steyn, steenkoper; N. van der Vin, stick-lijfmaker; N. van Rijn, gewezen wijnkoper; Jan Liessingh, schoenmaker; N.N., den scheelen Droogscheerder in de Vleeminghstraat; Jacob van Kromstryen, in de Waegenstraet; Dominee Simonides; Wellen Claesz, alias maet Joris; Jan van Valen, broer van Adriaen en Marten; NN alias Obdam; Kees Noppen, vuilnisman; N. Weyvoort, flambeaumaker; N. Hagius, gewezen conrector.

Weeskamer Wassenaar (12-8-1664, fol 14/14v): voogd van de kinderen van zijn schoonzuster Barbara Sijmons van Velsen. De handtekening onder deze akte (Arij Jacopss Hillenaer) is identiek aan die onder een akte uit 1675, waarin hij Adriaen heet; elders tekent hij een akte waarin hij Arij heet als Adriaen van Hillenaer – en alle handtekeningen onder aktes van “Arij Jacobs Hillenaar” en “Adriaen van Hillenaer” zijn verder in tot in elk detail identiek handschrift geschreven.

ONA’s-Gravenhage (77:110 dd 29-4-1647) Nicolaes Aernts Cruijt, bakker, legt een verklaring af op verzoek van Pieter Harperts Ruijgrok, ook bakker. Als getuigen tekenen Harper Huijgen en Arij Jacobss Hillenaer. De handtekenening Arij Jacopss Hillenaer is de vroegst bekende handtekening van Adriaan; hij moet 16 jaar oud zijn geweest, en zal leerling zijn bij een van de twee genoemde bakkers.

ONA’s-Gravenhage (359:66 dd 8-7-1654; slordig handschrift) Anthonij N. legt een verklaring af in verband met een koster en een kerkhof op verzoek van de buurt van Westerveltstraet (?). Als getuigen tekenen Arijen Jabobssen Hillenaer (tekening: Arij Jacopss Hillenaer) en Asswerus Corssen.

ONA’s-Gravenhage (84:178 dd 20-9-1656) De erven van Gijsbert van Houckenburg en Engeltje Gijssen van den Bosch maken een deling. Als getuigen tekenen Adriaen van Nispen, advocaat, en Adriaen Jacobs Hillenaer (beroep niet vermeld).

ONA’s-Gravenhage (184:150v dd 22-11-1659) De erven Cornelis Verduijn maken een deling. Getuigen zijn Leendert Rotteveel, meester metselar, en Adriaen Jacobs Hillenaer (geen beroep vermeld). Adriaan tekent Arij IJacopss Hillenaer.

ONA’s-Gravenhage (310:108 dd 1-2-1667) Adriaen Leenderts Noorderlaeck, wielmaker alhier, verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Jacobss Hillenaer, backer alhier, fl. 300.-.- voor geleend geld, terug te betalen over 1 jaar tegen 4%.

ONA’s-Gravenhage (780:45 dd 5-6-1669) Claes Leenderts Ruys, Trijntje Claes weduwe van Cornelis Pieters Bresser, en Arij Leenderts van der Laeck, allen wonend in Den Haag, bekennen schuldig te zijn aan Arij van Hillenaer of wettige toonder fl. 125.-.- voor geleend geld, terug te betalen over 1 jaar tegen 4%.

ONA’s-Gravenhage (415:26 dd 26-2-1670) Arien Hillenaer, burger en bakker, juffrouw Elisabeth van Gronnevelt weduwe Sagarias van Ophoven, Cornelia Steufkens (?) huisvrouw van Leendert van Rhijn mede burger en bakker alhier, Cornelia Verbaen huisvrouw van Cornelis van den Bos lijdekker, juffrouw Philippijn van der Meije, leggen een verklaring af op verzoek van Maria van Nes, weduwe Johannes van Nour (?), inzake door haar man in 1668 geleverd brood aan N. van Riet(elen?). Gehaast en moeilijk leesbaar handschrift. Getekend: Adrijaen van Hillenaer (etc.).

ONA’s-Gravenhage (310:460 dd 8-3-1670) Adriaen Jacobsz Hillenaer bakker alhier, met directie van Marritgen Dircx sijne schoonmoeder (…uit kracht van…) het testament van Cathrijn Willems haere dochter zaliger, machtigt de heer Laurens Berghman Coopmans Boode van den Hage te Middelburg, om een obligatie te innen groot fl. 69.14.0 (gedateerd 27-6-1661, schuld van ene heer Cleuters aan Catharijna Willems), of als hij weigert Cleuters desnoods voor het gerecht te slepen, et cetera. Getuigen Ricart de Bruijn (tekent Rickes Bruijn) en Ricart Clatis (tekent Rickaert Claris), kleermakersgezellen. Getekend Adrijaen van Hillenaer.

ONA ‘s Gravenhage (327:111 dd 5-1-1671) onleesbaar door inktschade.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 384 fol 603 dd 29-12-1671) Jacobus van Steenvoorden in Den Haag verkoopt aan Adriaen Hillenaer Mr backer en burger alhier een huis en erf op de Korte Molstraat aan de westzijde van de Warmoesgracht waar uithangt de Steur en waar koper al woont; verkoper aangekomen van zijn ouders Cornelis van Steenvoorden en Apolonia van Louckenburg; met een doorgang in de Walstraat en waterafvoer etc; voor Cfl 2300 contant en een brief van Cfl 2000.

ONA ‘s Gravenhage (327:411 dd 5-4-1672) Adriaen Hillenaer attesteert op verzoek van Jacobus van Steenvoorden i.v.m. een obligatie van fl.100.

ONA ‘s Gravenhage (327:209 dd 15-4-1672) Jan Willems Swaertveger, meester timmerman en echtgenoot van Helena Leenderts van Ruijs; Arij Leenderts N. meester wielmaker, echtgenoot van Claesje Leenderts van Ruijs en andere verwanten, verkopen aan Adriaen van Hillenaer, meester bakker, schutter en burger van Den Haag, een huis aan de zuidzijde van de Doubletstraat voor (onleesbaar).

ONA ‘s Gravenhage (327:211 dd x-4-1672) zelfde partijen, huis in dezelfde straat voor fl.600; belendingen N: Heerstraat O: een gang Z: Adolf Verboocht W:NN.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 387 fol 46 dd 20-4-1672) Jan Willemsz Swaertveger Mr timmerman als man van Helena Leenderts van Ruijs en Arien Leenderts Noorderlaeck Mr wielmaecker man van Claesgen Leenderts van Ruijs, beide burgers alhier; Cornelis Leenderts van Ruijs in Noordwijck op Zee; erfgenamen van Crijntje Claes in leven weduwe Cornelis Brasser en daarvoor Leendert Claes van Ruijsch; en Barthout Hendricx van der Veijs te Maassluijs, en Cornelis van Coll te Katwijk als elk in huwelijk hebbende een dochter van Cornelis Brasser; verkopen aan Adriaen Hillenaer Mr bakker en burger alhier huis en erf aan de zuidzijde van de Doublethstraat N de heerenstraet O een gemene gang met Philips Gijsen van Houckenburg Z Bartholomeus van der Linden W Pieter van Aecken; voor Cfl 600 contant.

ONA ‘s Gravenhage (545:221 dd 29-5-1672) Adriaen van Hillenaer meester bakker en burger, echtgeboot van Dirckje Claesdr van der Kade alias Bouman, verkoopt aan Jacobus van Steenvoorden drie obligaties van elk 400 ponden (gedateerd 29-6-1642, 9-7-1642, 12-9-1642) en een van 150 pond (dd 22-10-1648) ten laste van Nicolaes Bogert te Delft.

ONA’s-Gravenhage (805:62 dd 24-4-1673, doorgehaald) Jacobus van Steenvoorde, schuldig aan Adriaen Hillenaer, ingezeten burger en bakker alhier, fl. 300-0-0 tegen 4%, wegens geleend geld.

ONA ‘s Gravenhage (451:79 dd 3-4-1675) Hermanus Munekes (?), commies van financiën, en Adriaen Jacobs Hillenaer, bakker, verklaren tbv Catharina Wouters huisvrouw van Jacob van Woud dat hij op zondag 31-3-1675 ten huize van Rogier Comans, boekverkoper, was, die vertelde dat ene Christoffel Fontain (Fonteijn) een kwitantie liet zien getekend zo hij zei door Catharina, wat Rogier weersprak; hij liet kwitanties zien met de echte handtekening van Catharina.

ONA ‘s Gravenhage (775:363 dd 9-4-1675) Arij Jacobsz van Hillenaer, burger en schutter oud ca. 44 verklaart voor Jacob Cornelisse Steenvoorden dat diens moeder zaliger een obligatie had van Antonij Ferijn meester wapensvijder groot fl.350.

ONA ‘s Gravenhage (909:575 dd 25-6-1677) Adriaen van Hillenaer, meester bakker, en Dirckje Claesdr van der Kade, echtelieden, testeren op langstlevende. Eerdere testamenten en codicils worden ongeldig verklaard, in het bijzonder de huwelijkse voorwaarden van 10-11-1663 verleden voor notaris Adriaen van der Vlock in Delft. De overlevende zorgt voor de kinderen tot zij 20 of gehuwd zijn. (et cetera)

ONA ‘s Gravenhage (909:589 dd 29-6-1677) Claesje Leenderts van Ruijs, weduwe Arij Leenderts Noorderlaack, als moeder van Catharina Ariens Noorderlaack, is schuldig aan Adriaen van Hillenaer, meester bakker, fl.160,60 voor levering van brood volgens rekening dd 1-11-1672, plus nog eens fl. 61 en fl.66,30 (samen fl 127, 90 = rare rekenfout).

ONA ‘s Gravenhage (909:593 dd 29-6-1677) zelfde comparante, schuldig aan Helena Leenderts van Ruijs haar zuster nog fl 155 uit de erfenis van Trijntje Claes hun moeder; (door Helena) overgedragen op 28-6-1673 aan Adriaen Hillenaer voor leverantie van brood.

ONA’s-Gravenhage (487:743ff dd 31-7-1678, zeer lastig leesbaar handschrift) Testament van Michiel Uitte(heyn?) en Maria Jans van de Brant, zo te zien (nog) kinderloos. Legaat aan Johan van Carnebeecq van een huis, onder conditie dat hij Adriaen Hillenaar dan fl. 200-0-0 betaalt; mocht van Carnebeecq eerder overlijden dan de testateurs, dan komt het huis Hillenaar rechtstreeks toe. Hillenaar en van Carnebeecq worden benoemd tot voogden van eventuele onmondige kinderen.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 388 fol 459 dd 15-9-1678) Pieter van Aerden notaris met procuratie 20-11-1675 van Bruijn Pietersz metselaer en juffr Constance de Willem, heeft in openbare veiling op 27-1-1676 verkocht aan Adriaen van Hillenaer Mr bakker drie huizen en erven in het einde van de Molenstraat O en N Willem Bruijn van Alkemade W procureur Maerten Deijm Z de heerestraet; betaald met Cfl 930 contant.

ONA ‘s Gravenhage (910:605 dd 3-2-1679) Adriaen van Hillenaer. Meester bakker, verhuurt aan Adriaende Bruijn alhier een huis in de Molenstraat van 1-5-1679 tot 30-4-1681 voor fl.15 per jaar.

ONA ‘s Gravenhage (910:621 dd 23-2-1679) Maerten Deijm, procureur, verkoopt aan Adriaen van Hillenaer, bakker, twee huizen in de Molenstraat aan de noordzijde van de Hoffstraat, Z: Heerstraat W: Carel Swerius N&O Raadsheer D. Willen, voor fl.1250.=

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 388 fol 242v dd 2-5-1679) Maerten Deijm verkoopt aan Adriaen van Hillenaer bakker en burger twee huizen met erven Noordzijde Molestraat Z de heerestraet W Carel Kiverinus? N en O de raedsheer De Willem; voor Cfl 1250 contant.

ONA ‘s Gravenhage (1123:72 dd 19-8-1679) Jacob van Mondo, meester schoenmaker, verkoopt aan Gerard de Pachiopijn (?), Willem van der Wiel, Arij Jacobs Hillenaer en Bastiaen Schoonderhagen allerhande losse spullen (bed, lakens, dekens, bijbels, losse boekjes, etc etc) gekocht in 1676; totale prijs fl.100.

ONA ‘s Gravenhage (910:1077 dd 31-12-1679) Adriaen van Hillenaer meester bakker verkoopt aan Hermanus Uijtterhove een huis in de Molenstraat aan de noordzijde van de Hofstraat voor fl.300

ONA ‘s Gravenhage (911:305 dd 26-6-1680) Frederik Molwat (?) benoemt voor het geval hij overlijdt tot voogd van zijn minderjarige dochter Adriaen van Hillenaer meester bakker en Nicolaes Ruijchrock zegelklopper.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 389 fol 105 dd 22-7-1680) Willem Favius met procuratie van Jacques de Buijsson heer van Santevalle (?) als vader en voogd van zijn kinderen, kleinkinderen van Johan Olie? van Velsen verkoopt aan Adriaen van Hillenaer burger en Mr bakker alhier een huis met erf aan de noordzijde van de Caterstraet Z de heerestraet N Maertje Maertens O Simon Melenhoeck? W Maerten ...; voor Cfl 500 in contanten,

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 389 fol 556 dd 8-6-1682) Erven Evert van Harst verkopen aan Adriaen Hillenaer twee huizen aan de zuidzijde van de Corte Nieuwe Molstraet O Aeltje Zeges? N de heerestraat W NN Z Spijck voor Cfl 1260 contant.

(In eigen archief) “Memorie voor den heer pastor van den Haghe in der tijt sijnde”, d.d. 31 juli 167(4?), betreffende het testament van Michiel Niettekijn alias Conrader en Maria Jansz. van den Brandt, waarbij het huis naast hun woonhuis is gelegateerd aan Johan van Carnebeecq, waarvoor de laatste f 200 zal moeten betalen aan Adriaan Hillenaer. Getekend Michiel Conrader en Maria van den Brandt. Met verklaring van J. Hooft, 16 juni 1688, dat fl.100 van de fl.200 is ontvangen en dat “mij”(Hooft, vermoedelijk de bedoelde pastoor) nu nog fl.100 toekomt.

ONA ‘s Gravenhage (1625:61 dd 24-9-1729) testament van Cornelia Hillenaer en Joham Schrijver op de langstlevende en vervolgens deels (een serie huizen) ten gunste van de broers en kinderen van Johan en deels (een serie huizen) aan Jacobus Hillenaer of zijn kinderen.

ONA ‘s Gravenhage (1624:49 dd 6-3-1728) Testament van Dirckje van der Kade, weduwe Adrianus Hillenaar, ziek zijnde. Aan de kinderen van haar zoon Jacobus laat zij het huis en erf waar de Steur uithangt en waar Jacobus nu woont, plus achterhuisje, plus vier kleine huisjes (Katerstraat, twwe in het Slop van de Houten Hamer, Doubletstraat); aan Jacob zelf een huis en erf in de Katerstaat waar nu Jacob Oprecht huurt; aan dochter Cornelia vier huisjes op de Vissersdijk en twee aan de Zuidsingel plus een stukje land van twee morgen in de Olifant. Haar huisraad wordt gelijkelijk verdeeld onder de kinderen Jacobus en Cornelia. Voogden voor Jacobs kinderen zullen zijn Jacob Lippert en Johannes Schrijver.


Huwt (1) Den Haag Schepenen 2-5-1660

Anna van BOSSY

FamilienaamIndex

Geboren Den Haag
Overleden Den Haag ca. 1662

Bij huwelijk jongedochter; geen directe relatie van Johan van Bossy, cipier van de Gevangenenpoort 1668-1678 (huwt 1-7-1668 Geertruijt de Ruijt). Anna was een dochter van Willem Teunisz van Bossy (+voor 1656) en Maertge (Maria) Dircks (+na 1670); ze had een zus Catharina (+voor 1669), kennelijk ongehuwd, mogelijk te Middelburg.

ONA ‘s-Gravenhage (84:17 dd 24-1-1656) Scheiding van de nering (een kruidenierswinkel) van Maritgen Dircx weduwe Willem van Bossy, in aanwezigheid van de kinderen Maria, Catharina, Anneken en Anthonetta (gehuwd met Derck van Maareijck). De opbrengst komt toe aan de dochters Maria en Anna, die daarvoor toezeggen hun moeder verder te zullen onderhouden. De dochter Catharina laat aantekenen dat zij niet akkoord is met deze regeling.

ONA’s-Gravenhage (780:74v dd 30-8-1669) Testament van Catharina Willems van Bossy; zij benoemt haar moeder, Maria Dircx, weduwe Willem Theunisz van Bossy, tot haar enige erfgenaam. Als getuigen tekenen Jean Rechterings en Arij Jacobsz (wiens tekening Adrijaen IJacopsse het handschrift van Adriaen Jacobs Hillenaer verraadt).


Huwt (2) Den Haag Schepenen 27-11-1663

3.889   Dirkje Claesdr van der KADE

FamilienaamIndex 3.889Vader 7.778Moeder 7.779

Geboren ca. 1640
Begraven Den Haag 3-8-1729 (impost fl.15)

Alias Bouman. In 1661 jongedochter in het Baljuwschap van Naaldwijk. Testeren 25-6-1677, ook met bakker Adrianus Jacobs vermeld 29-5-1672. Aangezien beide kinderen met katholieken trouwen, zal Dirkje mogelijk ook katholiek zijn geweest.

ONA ‘s-Gravenhage (1624:50 dd 6-3-1728) Dirkje van der Kaade, weduwe Adrianus Hillenaar, “sieckelijck zijnde echter haar verstant, memorie, ende uijtspraake ten vollen machtigh ende gebruijckende”, testeert. Aan het kind o de kinderen van haar zoon Jacobus Hillenaar legateert zij haar huis “daar de steur uijthanght”, waarin haar zoon Jacobus tegenwoordig woont. Hetzelfde geldt voor het achterhuisje daarnaast en vier andere huisjes, staande in de Katerstraat (1), het slop van de houten hamer (2) en de Doubletstraat (1). Voorwaarde is dat Jacobus en zijn vrouw hier vruchtgebruik van krijgen (en de lasten dragen). Dirkje legateert aan haar zoon verder een huisje in de Katerstraat, nu gehuurd door Jacobus Oprecht. Aan haar dochter Cornelia (gehuwd met Johannes Schrijver) legateert ze vier huisjes op het Visserdijck, twee huisjes aan de Zuidsingel, en een stukje land van 2 morgen bij Den Olifant. Haar verdere nalatenschap (meubelen etc.) moeten Jacobus en Cornelia onderling gelijk verdelen. Als voogden voor haar zoons minderjarige kinderen benoemt zij Florentius Lippert en Johannes Schrijver, beiden alhier in Den Haag.

ONA ‘s-Gravenhage (1625:66 dd 24-9-1729) Testament van Johannes Schrijver en Cornelia Hillenaar op de langstlevende. De langstlevende zal legateren aan de vrienden van de eerstoverledene: een poort met vijf huisjes in de Beesemstraat, een huis en erf in de Corte Achterom genaamd het Lint Tonnetje, twee huizen en erven aan het Westeinde naast het huis De Drie Boeren (als hier iets van afbrandt, hoeft het niet herbouwd te worden maar wordt de kale grond gelegateerd), een som van fl. 100 in contant geld, en ten slotte alle wollen kleding van de overledene. Mochten zich in de nalatenschap van de eerstoverledene boeken bevinden, dan gaan deze uitsluitend naar die vrienden, die van de Roomse religie zijn en gehoorzaamheid bewijzen aan de paus van Rome.

Als Johannes als eerste overlijdt, legateert hij nog meer aan zijn specifieke vrienden: aan Christina, de dochter van zijn oudste broer Steeven Schrijver, fl. 100; aan de twee dochters van zijn broer Barend Schrijver ieder fl. 150; het overschot van zijn goederen wordt in gelijke delen verdeeld onder alle kinderen, momenteel acht, van zijn twee broers, plus (voor een halve staak) het kind van zijn halfzuster, Willem Goese, geboren binnen Delft.

Als Cornelia als eerste overlijdt, gaat een helft van haar nalatenschap naar haar broer Jacobus Hillenaer, de andere helft naar zijn kinderen.

Executeurs van het testament zijn Joost van Leeuwen, bode van Den Haag, en Johannes van Noorden en Herman Kaiman (beiden te Delft),

Cohier van de 200ste penning 1674 (Die Haghe 1914:94): Arij Jacobsz Hillenaer, bakker, met overschrijving van Delft; vermogen fl. 3000, belastingopbrengst fl. 15.-.-. “Overschrijving” geeft aan dat Adriaan ook in Delft goed bezat; om dubbele belasting te voorkomen is dit overgeschreven naar Den Haag.

Adriaen Hillenaar Jacobsz wordt 1696 vermeld in Delft als borg van Leendert Corstiaens van Claveren in een procuratie van (kennelijk) de nazaten van wijlen ene Jan van Rijn. (ONA Delft 2535B:55 dd 30-9-1696)


Zij huwt (1) Delft (ot) 5-2-1661

Cornelis Gerrits van der ZIJL

FamilienaamIndex

Overleden Naaldwijk

Kinderen

 1. Jacobus (dOK ‘s Gravenhage?) Zie 1.944
 2. Cornelia (bDen Haag 18-9-1730 (impost fl.15)), huwt (1) Den Haag Stadhuis 10-2 (ot 20-1) 1697 François van der Valck (jm van Dordrecht) [waarschijnlijk niet identiek met Francois van der Valck (uit Der vere = Veere) die in dienst treedt als jongen bij de VOC kamer Zeeland; met de Prins Willem Hendrik op weg naar Batavia 13-5-1695, aankomst Kaap 6-9, vertrek 3-10, aankomst Batavia 24-12. Deze monstert in 1699 weer aan, opnieuw vanuit Veere]; huwt (2) RK Casuariestraat (ot 13-5; ook Delft ot 12-5) 1-6-1714 Jan Schrijver, wonend Voorstraet Delft, eerder gehuwd Delft RK 16-1-1684 met Anna Arents Bouckhorst; uit dit huwelijk een zoon Christophorus Schrijver (dRK Delft 19-2-1684, kennelijk dood voor 1728)

TerugBegin van generatie


3.890   François Gerardus van HAGHTEN

FamilienaamIndex 3.890Vader 7.780Moeder 7.781

Geboren Anholt dRK 16-5-1654
Overleden Arnhem tussen 3-9-1725 en 10-3-1727

In 1686 ‘pompemeister van d Pompe aen d St Janspoordt’ in Arnhem.

Familiewapen Frans van Hachten (Anton Zeven, 2020): vier smalle palen. *Arnhem-6-1 (Charters van het St. Peters Gasthuis): Frans van Hachten en zijn vrouw Margrijta Smijts, bezit Elst, 1691. In tekst de voornaam Florens. *Arnhem-6-3 ( Charters van het St. Catharina Gasthuis): Frans van Hachten en zijn vrouw Margrijta Smijts, bezit Elst, 15-11-1691. In tekst de voornaam Florens.

Reconstructie van zijn gezin en kwartieren op basis van DTB en RA Arnhem. Geboorte (als Franciscus Gerardus) ontleend aan Family Search (Mormonen).

Frans krijgt als achtjarige op 9-6-1662 samen met zijn vader (zie aldaar) het burgerschap van Arnhem, ondanks zijn katholieke achtergrond.

Mogelijk is hij ook de lieutenant François van Haeften die op 24-2-1677 Cornelis Steckburger een blanco volmacht geeft (RA Arnhem 515:104).

François en zijn vrouw Margaretha Smits, en Jacob Peterse Smits weduwnaar van Naeleken van Barneveldt verkopen op 14-4-1687 (RAA 420:317) aan Jan Berents en Margaretha van Dalen, echtelieden, een stuk bouwland gnaamd Den Langen Acker, groot ca. 1 morgen, in het Schepedom Arnhem onder Ijsseloord, oost de Mariënbeek, zuid de dijk, west de Marsch en noord het Corte Kempen.

ORA Overbetuwe (inv no 143 fol 190 dd 19-11-1691) Frans Hachten en Margriet Smits EL:, Johannes Lemminck en Aaltje Gerritsen EL: bekennen op 15-11-1691 te hebben verkocht aan Frederick van Spanckeren en Weijntje van Remst voor Cfl 575 een weijde groot 3 morgen toebehorend Frans Hachten voor 2 morgen en Lemminck voor 1 morgen in Elst buijrschap Rijckerswoert in de Langen Kamp (belend o.a. door de burgerwezen van Arnhem en het Agnietenklooster).

Schepenprotocol Leuth 19-7-1698: Johannen Arnts leent aan Frans Hachten 1100 gulden Hollands, met als pand 20 morgen weiland bij Kekerdom genaamd Hachten land. Voor Arnts Zie 1.292

Idem (dag en plek) Franss Hachten bekent am besitzen h. Antoni vicari in Cranenburg 500 gl. holl: shuldig, Am 19 Julij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schabinis Wilhelm von Stein und Jan Arndts ist kommen und ershienen h Franss Hachten und hatt recognoscirt und bekant vom zeitlichen besitzern h Antoni vicarien in Cranenburg h Theodoro Arnts und Zwarn von Danen von der wohlgebohren frauen Annen Marien von Arkell, wittiben von Onsenoort zu behuef gltn: vicarien legirten 500 gl: holl: selbige funfhundert gulden holl. so er in speciebis ducatonnen empfangen, und hat darbeij angelobt alle solche sum ihärlichs und alle ihrer, und zwarn zum behuef des zeitlichen besitzers obglter: vicarien mit 25 selbiger holl: gulden zu verpensioniren biss zur ablöse welcher aufkündigung beijden theilen ein viertheil ihar vorherr zu thun freijstehen, iedoch, dass selbige in dergleichn ducatonnen geschehen solle, dar vorstellend seine persohn hab und güter in specia die halbescheidt von ungefehr 20 morgen weideland, so er von seine eltern geerbt und Hachten land gnt: und unterm dorf Kekerdom gelegen.

ORA Arnhem (421 fol 142 dd 12-8-1699) no 244 Jan van Nol en Jacomina van Schoddenburg e.l., Francois Hagten en Christijn van Schoddenburgh e.l., voor hen zelf en zich sterk makende voor Mathijs van Schoddenburgh en Johanna van Schoonderwoert e.l., alsmede voor Geerlig van Schoddenburg en [niet ingevuld] e.l., tezamen in hun kwaliteiten kinderen en erfgenamen van wijlen Geurt van Schoddenburgh, hebben verkocht en opgedragen, doende zulks kracht dezes, aan Evert Jansen en Niesken Janssen e.l. een moeshof, zo en als die tegenwoordig buiten St. Janspoort naar de westzijde aan het accijshuisje van het gemaal gelegen is, en dat voor een somme van 210 gl., die zij bekennen tot de laatste penning ontvangen te hebben;

(zie ook 1702) ORA Arnhem (421 fol 148 dd 16-11-1699) no 255 Lucas van Geijn en de weduwe en boedelhouderse van wijlen Gerrit van Gumster, ook de weduwe en boedelhouderse van Hermen van Gumster, erfgenamen van Jacob Theunissen van Gumster, mitsgaders Geurt van Barnevelt voor hem zelf en zich mede sterk makende en de rato caverende voor de andere medeerfgenamen van zal. Aeltjen van Barnevelt, gewezen huisvrouw van de vnd. Jacob Theunissen van Gumster, hebben eeuwiglijk en erfelijk gecedeerd en getransporteerd, doende zulks kracht dezes, aan de kindskinderen van Jacob Petersen Smits een hof, buiten St. Janspoort gelegen, ten oosten de erfgenamen van de vnd. Jacob Peters Smits, ten zuiden de Utrechtse- of gemene weg, ten westen de erfgenamen van Jan van Gumster [enz.], en dat voor een somma van 50 gl. 8 stuiver, die de transportanten bekennen volkomenlijk voldaan en betaald te zijn [enz.];

ORA Bahr & Lathum (inv no 35 fol 93 dd 11-12-1699) Dr Alexander Moliaert, medemomber over de kinderen van Francois Hachten bij Margareta Smits, vertoont de brief van belasting (eerste protocol A 105v) van Grietje Pouwels weduwe Evert Pouwels dd 20-8-1666 tbv [de onmondige bestemoeder] Anneke Segers weduwe Jurrien Peters [Smits] voor Cfl 1600 (nu nog Cfl 800, de rest gelost 21-5-1687) op onderpand etc.

ORA Bahr & Lathum (inv no 35 fol 117v dd 1700) Dr Alexander Moliart en Rijck Muis, mombers van Grietje Hachten, kindskind van Jacob Petersen Smid, bij successie en erfdeling het recht tot deze obligatie bekomen hebbende, verzoeken preinding aan Evert Donckers, weerd, ende de hofstede voor de deur, en een stuk land genaamd Thomas Huiberts land, onder Bahr & Lathum, tegenwoordig bezeten door Aarnd Bartolds, voor Cfl 393 (restant van Cfl 800 uit 1699 van Grietje Pouwels weduwe Evert Pouwels).

ORA Arnhem (421 fol 167 dd 6-6-1700) no 276 De pr. Jan Munter als gemachtigde van Sr. Mathijs van Schoddenburgh uit kracht van volmacht, op 29-04-1700 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad gepasseerd, mitsgaders Jan van Nol de jonge en Jacomina van Schoddenburgh e.l.; Item Francois Hachten en Christina van Schoddenburgh e.l., ieder zich mede sterk makende voor Geerligh van Schoddenburgh en deszelfs huisvrouw, alsmede voor de huisvrouw van Mathijs van Schoddenburg vnd., tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen Gaert van Schoddenburg, hebben verkocht, gecedeerd en opgedragen, doende zulks kracht dezes, aan Simon Picar en Trijneken Jansse e.l. een huisken, staande achter St. Janspoortsmuur, T. van Yssum ter eenre- en een armenhuiske ter andere zijde, en zulks voor een somme van 230 gl., die comparanten bekennen betaald te zijn [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 190 dd 23-2-1701) no 301 Jan van Nol den oudsten voor zich zelf en zich sterk makende voor de medeerfgenamen heeft in een vaste en stedige erfkoop verkocht, gecedeerd en opgedragen, gelijk hij doet kracht dezes, aan Paul de Graeff en Francoijs Hachten en hun huisvrouwen een moeshof, buiten St. Janspoort aan Emaus gelegen, gelijk dezelve aan hem, transportant, is verkocht en opgedragen, en zulks voor een somme van 262 gl. 10 stuiver, waarvan hij, transportant, bekent voldaan te wezen [enz.];

François krijgt op 3-5-1701 (RA Arnhem 519:163v) volmacht van zijn vrouw Christina van Schoddenburg om voor het gerecht van Kranenburg of Leuth te zorgen dat haar zwager Reynier Temminck en juffrouw Johanna Walburgh Haghten een helft overdragen van ca. 21 Hollandse morgen wiland bij het huis Spaldorp in de Duffelt.

ORA Arnhem (421 fol 232 dd 28-9-1702) 355 Francois Hagten en Christina van Schoddenburgh e.l., voorts Anneken en Florentina Hagten, mitsgaders Dr. Alexander Moeljart en Rijck Muijs als mombers van Grietjen Hagten, kinderen van vnd. Francois Hagten, in ehestand geprocreeerd bij Margareta Smits zal., cederen en transporteren aan de Hr. Johan Migchiel Bock en deszelfs ehevrouw Ida Marija Nuijts zeker huis en hofstad met de annexe stal, staande van voren in de Varkenstraat en van achteren in de steeg, die naar St. Jansplaats loopt, uitgaande [enz.], bekennende de transportanten van de kooppeningen ter somma van 1125 gl. van alles vrij geld voldaan en betaald te wezen [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 240 dd 15-2-1703) no 366 Francois Hagten en Christina Schoddenburg e.l. verklaren aan Theodora Elisabeth de Vree, weduwe en boedelhouderse van wijlen Dr. Arnolt Tulleken, schuldig te zijn een somma van 1600 gl., herkomende van geleende en verstrekte penningen, welke 1600 gl. rentgevers beloven heden over een jaar met de interesse van dien tegen 5 gl. en 13 stuiver van het honderd te zullen restitueren [enz.], tot nakoming en voldoening van hetgeen voorzegd comparanten verbinden hun en hunner erven personen en goederen en nog in specie hun huis bij St. Janspoort, den Roscaam ter eenre- en de Toelast ter andere zijde, zoals comparanten bij magescheid van 13-12-1702 tussen hunlieden en de mombers der voorkinderen van Francois Haghten en zijn eerste vrouw Margareta Smit zal. is aangedeeld;

François van Haghten krijgt op 22-5-1703 volmacht van zijn zus Johanna Walburgh en zwager Reijnier Temminck voor hen op te treden (RA Arnhem 520:40). Een andere volmacht (Arnhem RA 518:15, 1699) komt van Juffrouw Hester Theodora Creijvangers weduwe Temminck, Juffrouw Reijnera Verwers, Reijnier Temminck, rentmeester van de Commanderie van St. Jan in Arnhem en juffrouw Johanna Walburgh Haghten (echtelieden), Reijnier mede voor Stephen Odendael burgemeester van Dinslaken voor zijn kind Jacobus Odendael - zij allen (inclusief François) zijn erven van twee stukjes weide, een aan de Wilt in Elten en een geheten Stegens weydeken’ te Broekhees in het graafschap Berg, nagelaten door ene Juffrouw Valckenborghs. François wordt gemachtigd het te verkopen aan Johan Caeeltjens te Broekhees.

ORA Arnhem (421 fol 75 dd 23-11-1706) no 99 Johan Keminck, procureur, als gemachtigde van Pieter L’Esperance en Anneken Hachten e.l. vermogens procuratie, op 20-05-1706 voor burgemeesters, schepenen en regeerders van ‘s Gravenhage gepasseerd, cedeert, transporteert en draagt eeuwiglijk en erfelijk op in naam van zijn voorzegde principalen aan Joffer Catharina Engelen, weduwe van wijlen Bernhardus Engelen, een gerechte derde part van derdehalve morgen weiland, in het Arnhemmer broek in de Keppelsweij gelegen, zo vnd. Anneken Hachten tot nog toe met haar zusters in het gemeen is bezittende, om tegen a.s. Petri ad Cathedram aan te vangen, en zulks voor een somma van 325 gl. vrij geld [enz.], bekennende comparant dat zijn voorzegde principalen volkomenlijk van deze gemelde kooppenningen zijn voldaan en betaald [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 107 dd 14-2-1708) no 149 Johan Keminck, procureur, als gemachtigde van Piter L’Esperance en Anneken Hagten e.l. vermogens procuratie, op 20-05-1706 voor burgemeesters, schepenen en regeerders van ‘s Gravenhage gepasseerd, voorts Francois Hagten als procuratie hebbende van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. vermogens volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem gepasseerd, en dan nog Dr. Alexander Moliart en Rijk Muijs in kwaliteit van mombers van Grietje Hagten hebben eeuwiglijk en erfelijk gecedeerd en getransporteerd aan Willem Dieckhuijsen een stuk bouwland, groot ongeveer 3 schepel gezaai, alhier in den schependom boven St. Martenskerkhof gelegen, genaamd den Ravenberg, en zulks voor een somma van 579 gl., waarvan comparanten bekennen volkomenlijk betaald en voldaan te zijn [enz.];

ORA Arnhem (422 fol 116 dd 10-8-1708) no 162 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem doen kond en certificeren dat zij op 14-04-1705 als een verwonnen en uitgesleten goed verkocht hebben aan Francois Hagten, getrouwd met Christina van Schoddenburg, en als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Haten e.l. huis en hofstad, gelegen aan St. Janspoort, tegenwoordig bewoond door Geerlig van Schoddenburg, alsmede nog een schuur, staande achter St. Janspoortsmuur aan het kerkhof, met een huisken daaraan, bewoond door Johan Plas, zo en als dezelve door de voorzegde bewoners bewoond worden, toegekomen hebbende Geurt van Schoddenburg, en zulks ter instantie van de vnd. koper pro se et q.q. als na voorgaande peinding op 30-04-1705 om te hebben betaling van een somma van 500 gl. cum interesse tegen 5 percento, alsmede nog 100 gl., heenkomende van het moederlijk versterf als anders, en dan nog als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. [om] te hebben securiteit voor een kapitaal van 800 gl. cum interesse en op de verschijndag restitutie van dien [enz.,] en, dewijl nu het vnd. huis en hofstad, schuur en huisken daaraan binnen de geprefigeerde 6 maanden niet zijn geredimeerd, zo hebben zij meergemeld huis en hofstad, schuur en huisken opgedragen aan Francois Hagten, getrouwd met Christina van Schoddenburg, en als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. [enz.];

ORA Arnhem (422 fol 116 dd 10-8-1708) no 163 Francois Hagten en Christina van Schoddenburg e.l., hij, Hagten, mede als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten [e.l.] kracht volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad gepasseerd, verklaren te cederen en te transporteren aan Frerik Jansen en Wilhelmina Brants e.l. huis en hofstad, gelegen in de straat, gaande naar St. Janspoort, de Roscam ter eenre- en de drie gekroonde ter andere zijde, eermaals toegekomen hebbende Gaart van Schoddenburg en door comparanten bij decreet aangekocht, voor een somma van 1250 gl. en 1 ducaton, die comparanten bekennen voldaan te zijn [enz.];

Op 6-8-1708 (Arnhem RA 478:37) deponeren François Hagten en Christina van Schoddenburg hun testament op de langstlevende met een codicil (olografisch testament) in bijlage. Op 18-10-1726 (RA Arnhem 479:459-465) wordt dit testament geopend in bijzijn van Florentina en haar man Hellenaar, Floris, Gothofridus en Otto, en Johan Kemink als procureur voor Pieter L’esperance en Anna Haghten, en Margaretha Haghten. François stelt in zijn eerste huwelijk te hebben ingebracht Hfl 9150. Dit geld stamt uit (1) een tiende in Steenderen genaamd Middagter Tynt, door zijn vader gekocht voor 2500 gulden en door François verkocht aan rentmeester Kempink voor 2200; (2) een wei en hofstede in Elst genaamd Leijdeckers, verkocht aan Beent Sandijck voor 1200; (3) twee morgen weiland in de Lange Kamp te Elst verkocht aan Gerhard van Spankeren voor 500; (4) de helft van 20 morgen wei in Kekerdom in de Duffelt verkocht aan Reinier Temminck voor 5250 gulden. Hieruit is Hfl 3000 gebruikt voor de opvoeding van de kinderen ‘in cloosters ende buijtenhuijs’; ook alle winst gemaakt uit hun grootvaders goed is direct van de grootvader naar de kinderen gegaan. Zo’n Hfl 75 is jaarlijks aan het moedersdeel onttrokken voor huishuur. Om de kinderen uit beide huwelijken zoveel mogelijk gelijk te behandelen legt François een regeling voor volgens welke de kinderen uit het eerste huwelijk elk Hfl 1200 in de erfenis steken (afkomstig uit hun moeders’ bestevaers profijt), en deze vervolgens in zes gelijke delen verdeeld wordt. Maakt een der kinderen bezwaar, dan krijgen de drie kinderen uit het tweede huwelijk eerst een legaat van elk 1000 gulden, waarna de rest in zes gelijke delen verdeeld wordt. Het testament blijkt getekend op 20-4-1704.

ONA Utrecht (U083b037 nots Vonck akte 44 dd 16-12-1717) Antonia Aletta van Schoonrewoert en Elbaerta Antonia van Schoonrewoert, zusters, testeren tgv Johanna Margrita van Schoonerwoert, zuster, weduwe Mathys van Schoddenbergh; en Catharina van Schoddenbergh, hun dochter. Eerst erft de langstlevende. Geloff van Schoddenberg en Frans Hachten zijn voogden.

ONA Utrecht (U133a003 nots de Bertoul akte 81 dd 12-11-1719 o.v.v. ouder testament 10-1-1716 voor nots. P. de Bertoul) Catharina van Schoddenbergh, 25 jaar, geestelycke dochter te Utrecht, Nieuwegracht, testeert ten gunste van haar nicht Johanna Cornelia van Schoddenbergh, met benoeming van Gerardus van Schoddenbergh en Franciscus van Hachten tot voogden.

ONA Amsterdam (notaris Issak Angelkot, inv no 8472, aktenummer 457051 dd 29-8-1720) Jacob van Vollenhoven, koopman in deze stad, machtigt Floris Hachten te Aarnhem om in zijn naam te tekenen voor twintig actiën ofwel Fl. 50.000 in de Provinciale Gelderse Compagnie van Commercie, Navigatie & Assurantie tot Aarnhem.

ORA Arnhem (423 fol 278 no 311 dd 15-10-1722) Frans Haghten, gemachtigde van Jacob Hellenaer en Florentina Haghten e.l. kracht volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad Arnhem gepasseeerd, neffens Grietjen Haghten verklaren aan de Heer Derck de Vree en vrouwe Nalida Everwijn e.l. verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben en te cederen en te transporteren kracht dezes twee derde parten van derdehalve morgen weideland in de Koppelsweijde in het Arnhemmer Broeck, waarvan het andere derdepart Pieter L’esperance en Anneken Haghten e.l. op 23-11-1706 hebben verkocht aan de weduwe van Bernard Engelen, tezamen gekomen uit de boedel van Jacob Peterse Smits, en zulks voor een somme van 800 gl. vrij geld, die comparanten bekennen de laatste penning met de eerste ontvangen te hebben [enz.].

ORA Arnhem (inv no 424 fol 136 dd 14-3-1727) Regest 147 Floris Hagten als gemachtigde van Jacob Hillenaar en Florentina Hagten e.l. kracht volmacht, op 10-03-1727 voor schout, burgemeesters, schepenen en regeerders van ‘s Gravenhage gepasseerd, voor de helft eigenaren van de nagenoemde goederen, en dan nog dezelve Floris Hagten voor zich zelf en als gemachtigde van zijn broeder Otto Hagten kracht volmacht, op 11-12-1726 voor Pieter Theodore van Hersele en Mr. Isaack Le Petit, schepenen der stad Rotterdam gepasseerd, en dan nog dezelve Floris Hagten als aangestelde voogd over zijn minderjarige broeder Matthijs Hagten kracht volmacht en substitutie, op 13-05-1723 voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem gepasseerd, neffens Willem Munter als aangestelde adjunct momber over de vnd. Matthijs Hagten, en Godefridus Hachten, gezamenlijke kinderen en erfgenamen van wijlen Francois Hagten en Christina van Schoddenburg, in leven e.l., [---] verklaren te cederen, te transporteren en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Judith Duijm, weduwe van Derck van Lunteren, zekere stalling of schuur en dan nog een huisken met annexe stal daarnaast aan, gelegen achter de St. Janspoortsmuur naast de stalling van Sr. van der Zee, en zulks voor een somma van 800 Caroli gl., waarvan zij, comparanten, bekennen te dank voldaan en betaald te zijn [enz.];


Huwt (1) Arnhem Schepenen 29-7-1679

3.891   Margaretha SMITS

FamilienaamIndex 3.891Vader 7.782Moeder 7.783

Geboren Arnhem
Overleden Arnhem b3-12-1691

Tweemaal overluid voor 7 gulden.

Op 11-6-1704 handelt François van Hachten voor Florentina samen met dochters Anneke en Grietje die voor erfgenamen via hun moeder zijn van de familie Peters Smits. Vergelijk daarvoor haar ouders.


Huwt (2) Arnhem NG 29-10-1695

Christina van SCHODDENBURG

FamilienaamIndex

Jongedochter te Arnhem, dochter van Goert alias Geurt en Otgen Craeyvanger; zuster van Matthys, wiens nazaten veel contact hadden met haar zoon Floris van Hachten; een deels Rotterdamse handelsfamilie, ook Schottenburg genoemd.

In 1708 (RAArnhem 569 stuk 50) handelt François van Hachten de nalatenschap van Guurt Schoddenburg af. Uit de verkoop van diens huis en goederen komen 1851 gulden, waartegenover lasten staan voor 1980-5-8, zodat een tekort van 129-5-8 resteert. Het huis heft François overigens zelf gekocht op 14-4-1707. Tot de lasten behoren een lening van 800 gulden en drie jaar interesse a 120 gulden voor Jacob Hellenaar (Hillenaar), en een schuld van 500 gulden en acht jaar interesse a 200 gulden voor François Hachten, de laatste als gevolg van het niet aan zijn dochter uitbetalen van een aan alle vier kinderen (verder Mathijs, Jacomina en Gerlach) op 29-10-1695 toegezegde 500 gulden elk. Onder de bijlagen ook een kwitantie uit 1686 voor 18 gulden van Guurt aan François ‘pompemeister van d Pompe aen d St Janspoordt’ wegens schade door Guurt toegebracht aan de pomp.

ONA Utrecht (U080a007 nots Zwaerdecroon akte 299 dd 16-12-1683) Huwelijkse voorwaarden tussen Mathias van Schoddenberch te Aernem, zoon van Geurt van Schoddenberch, vader en wedr. Otgen Craeyvanger te Aernem; en Johanna van Schoonderwoerd te Utrecht met haar moeder Catharina van Schoddenberch, wed. Cornelis van Schoonderwoert in leven erffhuysmeester van Utrecht, en haar oom Thiman van Schoddenberch.

ORA Arnhem (inv no 424 fol 71 dd 3-9-1725) no 79 Francois Haghten en Christina van Schoddenburgh e.l. verklaren te cederen, te transporteren en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van vrouwe Anna Cornelia Steur, weduwe van wijlen de heer Jacob van Valkenburgh, zekere behuizing, staande en gelegen omtrent St. Janspoort en strekkende tot op St. Jans kerkhof, tot aan den Lindenboom incluis, Samuel van der Zee ter eenre- en het huis den Roscam ter andere zijde, en zulks voor de somma van 2800 gl., waarvan de comparanten bekennen te dank voldaan en betaald te zijn [enz.];

ONA Utrecht (Notaris van Lobbrecht, U123a008 dd 28-7-1730) Floris van Hachten en Geerlof van Schoddenbergh, voogden van Johanna Cornelia van Schoddenbergh, onmondige dochter van wijlen Johannes van Schoddenbergh (broer van Catharina van Schoddenbergh); en Catharina van Schoddenbergh, dochter van Mathys van Schoddenbergh en Johanna van Schoonderwoert; verkopen aan Anna Maria Riviere weduwe Johan Staal een huysinge met kaatsbaan aan de ABC straat, ene zyde: erven N.N. van Cleeff andere zyde: N.N. Wilburgh.

ONA Utrecht (U123a009 nots van Lobbrecht akte 181 dd 15-12-1738) Hartigh Osy man van Johanna Cornelia van Schoddenbergh te Rotterdam geeft procuratie aan Floris Hachten te Utrecht tot beheer van goederen en effecten.

ONA Utrecht (U203a003 nots van Briek, akte 13 dd 08-05-1747) Hendrina van Hoof geeft procuratie tot administratie van haar goederen aan Johan Heydendael, advocaet ‘s hoofs van Utrecht, en Floris Hachten, medicinae doctor te Utrecht.

ONA Utrecht (U165a006 nots Lindsay akte 17 dd 18-7-1747) Erven Odilia van Vollenhoven met als Executeurs testamentair Johan Cauwen te Utrecht en Floris Hachten, medicine doctor te Utrecht geven procuratie aan Gerrit Cesarius om voor het gerecht van Utrecht aangifte te doen van goederen ten behoeve van de 20ste en 40ste penning.

ONA Utrecht (U165a006 nots PH Lindsay akte 99 dd 29-4-1751; ovv procuratie d.d. 19-1-1751 voor notaris J. Ardinois te Amsterdam) Erven Odilia van Vollenhoven, Kinderen en erven Paulus van Schorrenbergh (Paulus van Schorrenbergh, Cornelis van Schorrenbergh, Jan Babtist van Schorrenbergh, Andries Weede, gezwoore makelaar te Utrecht voor Elizabeth van Schorrenbergh, Dirk van Schorrenbergh, Margareta van Schorrenbergh, minderjarig met voogd Jacob de With) verlenen ontslag uit het executeurschap over de nalatenschap van Odilia van Vollenhoven aan Gerardus Cesarius, Johannes Cauwen, Floris Hachten.

ONA Utrecht (U191a002 nots van Goudoever akte 239 dd 22-10-1763) Willem van der Weyden, boekhandelaer te Utrecht, geeft pricuratie aan F. Hachten, doctor in de medicyne te ‘s Gravenhage, Vlamingstraet, om als erfgenaam van Geertje van Veen, overleden te Eikenduinen by ‘s- Gravenhage, de boedel tot liquiditeit te brengen.

ONA Utrecht (Nots van Goudoever, akte 278 dd 11-3-1765 o.v.v. procuratie d.d. 22-10-1763 voor notaris A. van Goudoever): Willem van der Weyden, boekhandelaar te Utregt, geeft kwitantie voor liquidatie en ontvangst nalatenschap Geertje van Veen, van wie hy universele erfgenaam is, aan F. Hachten, medicinae doctor te s Hage.

Kinderen

 1. Florentina Zie 1.945
 2. Anna (*voor 1695), huwt ca. 1703 Pieter l’Esperance
 3. Margaretha (*voor 1695), nog ongetrouwd in 1704 (mombers dr. Alexander Moeljart en dr. Rijck Muijs)
 4. Floris (*na 1695), 1730-50 arts in Utrecht, later in Den Haag aan de Vlamingstraat (vermeld ONA ‘s-Gravenhage 6-5-1774).
 5. Godefridus (*na 1695)
 6. Mathias Theodorus (hypothetisch) (bRotterdam Delfsevaart 28-1-1752 als bejaarde jongeman, pastoor in ‘Het Paradijs’, overluid 4 ½ uur, begraven in een eigen graf in de Grote Kerk), pastoor van de Oud-Katholieke parochie H Bonifatius in Rijswijk (1738-51).
 7. Otto (*na 1695 bRotterdam 18-5-1767), laat bij overlijden 2 minderjarige en vier meerderjarige kinderen na; begraven West Nieuwland RK Kerk. Burgemeester van Rotterdam, op 25-9-1731 daar burger geworden. Huwt Rotterdam (stadtrouw) 17-6-1731 Maria Caets (ook Kaets) van Rotterdam.
 8. Kinderen
  1. Christina Maria (dRK Rotterdam 17-12-1732, getuige Hendrick Caets, de zwager), huwt Rotterdam Stadstrouw 24-6-1759 Hendrik van den Boogaert (*Lith), hebben kinderen te Lith waarvan er een in 1812 in Rotterdam overlijdt.
  2. Paulus (dRK Rotterdam 23-11-1734, getuige Godefridus Hachten +Rotterdam 18-10-1826, oud “91 jaar 10 maand 25 dagen”), huwt Rotterdam 23-5-1762 Helena van Eijndhoven (*Rotterdam 7-2-1742 +Rotterdam 10-1-1822, oud “79 jaar, 11 maand en 3 dagen”)
  3. Alida (dRK Rotterdam 27-7-1736, getuige Margriet Hachten, bCool 26-5-1786), bij overlijden 48, ongehuwd, op de Schie onder Cool.
  4. Maria (dRK Rotterdam 7-9-1739, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, zwager en vrouw; bRotterdam 8-1-1742, oud 2 jaar)
  5. Franciscus Henricus (dRK Rotterdam 11-3-1742, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, bDelfshaven op Schoonderloo 16-1-1808), bij overlijden 66 jaar, Rooms-Katholiek pastoor.
  6. Maria Henrica (dRK Rotterdam 15-6-1746 +Boxmeer 22-12-1816), doopgetuigen Hendrick Caets, Maria van Lede
  7. N., een kraamkind, (bRotterdam Grote Kerk West-Nieuweland, in een eigen kelder, 30-1-1749)
  8. Florus (dRK Rotterdam 24-4-1750, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, +Rotterdam 21-11-1824, oud “74 jaar 6 maand 28 dagen”), huwt Rotterdam 1802 met Adriana Bette (*8-1-1851 +Rotterdam 12-1-1820, oud “69 jaar en 4 dagen”)

TerugBegin van generatie


3.896   Dirck Hendricks VERBEEK

FamilienaamIndex 3.896Vader 7.792Moeder 7.793

Geboren Arnhem dNG 23-2-1634

Getrouwd onder patroniem (als jongman, zoon van Hendrick Jansen), eerste drie kinderen ook onder patroniem gedoopt. Mogelijk de Dirck Verbeeck die op 17-4-1704 in Den Haag werd begraven.

ORA Arnhem (inv no 419 fol 341 dd 10-3-1662 no 848-9) Everhart Wilbrenninck en Herman Boshoff als curateuren van de desolate boedel van Johan Palmertss Heijmerix sub et re in die kwaliteit Michiel Wijnants, tollenaar, en Christina [Urssels], lest weduwe Huijbert Wijnants en nu getrouwd aan Reijner Palmert, als moeder van haar voorkinderen bij zal. Huijbert Wijnants verwekt, en Elisabeth Wijnants, weduwe Jan Palmertss, tezamen erfgenamen van zal. Gisbertgen Hes, weduwe Wijnants, een huis en hof, staande en gelegen in de Turfstraat tussen de erfenissen van Jan van Rijsselenburch ter eenre- en van Jan Schrijver ter andere zijde [enz.]; (Idem Regest 849) De voorzegde erfgenamen sub et re Derck Henrix en Judith Janss e.l. het voorzegde huis [enz.].

ORA Arnhem (inv no 420 fol 269 dd 24-7-1684) Regest 744 Evert Wamsteecker verklaart wegens verstrekte en ontvangen penningen deugdelijk schuldig te zijn aan Adriaen Aelberts van Eijndthoven de somme van 500 Caroli gl., welke vnd. 500 gl. comparant belooft jaarlijks te verinteressen tegen 6 van het honderd [enz.], verbindende daarvoor zijn persoon, gerede en ongerede goederen en in specie zijn huis en hofstede, staande en gelegen in de Turfstraat naast de erfenis van Willem Elberts ter eenre- en Derck Verbeeck ter andere zijde, gelijk het tegenwoordig door comparant bewoond wordt, item de hof met het afdak achter de Sabelspoortsmuur, Jacob Meulenbeeck ter eenre- en de gemene weg ter andere zijde, zoals comparant hetzelve uit kracht van magescheid aangekomen is;

ORA Arnhem (inv no 420 fol 296 dd 4-2-1686) no 794 Assuerus Engelen en Naleken van Rijsselburgh e.l. verklaren deugdelijk wegens geleende en door hen ontvangen penningen schuldig te zijn aan Trijntje van Hummel, weduwe van Abraham Vorsterman, wonende te Amsterdam, een somme van 496 gl., welke somme comparanten beloven te restitueren op 01-02-1687 met de interesse van dien tegen 4 percento [enz.], tot voldoening van welk kapitaal en interesse comparanten e.l. verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen en in specie de helft van het huis in de Turfstraat tussen de behuizing van Jacob Lamers ter eenre- en Derck Verbeeck ter andere zijde [enz.];

ORA Arnhem (inv no 420 fol 469r no 971 dd 27-5-1690) Derck en Walraven van Boshoff cederen aan Henrick van der Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. huis en hofstad, staande in de Turfstraat tussen de erfenis van Jasper ter Hoeven ter eenre- en Willem van Diem ter andere zijde, bekennende van de kooppenningen voldaan te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 no 33 fol 20r-21r dd 8-10-1695) Hendrick van den Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. verklaren deugdelijk schuldig te zijn aan Joffr. Elijsabeth Carnel, weduwe van wijlen D.o Justus Wilhelmus Molerus, in leven predikant te Hemmen, de somme van 300 gl., procederende van geleende en te dank ontvangen penningen, welk kapitaal de comparanten beloven te restitueren heden over 6 jaren, te verrenten met 5 gl. 7 stuiver per cento [enz.], voor welk kapitaal en interesse comparanten verbinden hun gerede en ongerede goederen en in specie hun huis, staande in de Turfstraat, waarin de comparanten wonen [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 fol 138 dd 14-6-1699 no 237) Wijnanda ten Daer cedeert, transporteert en draagt op aan Derck Lentinck en Marijke Enthove e.l. een huis, staande en gelegen in de Oeverstraat, waar uithangt het wapen van Goch, N. Verbeeck ter eenre- en de weduwe van Jan van Schevichaven ter andere zijde, en zulks voor een summe van 790 gl. en een dubbele ducaat [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 fol 188 dd 7-2-1701 no 298) Alexander Spoltman Wiltinck en Henderske Wijnen e.l. hebben voor de trouwe administratie der goederen, toebehorende het Weduwenhuis over den Broeren, die hij, comparant, als rentmeester des voorzegdes huizes zal hebben, verbonden boven hun personen en gerede goederen de nagenoemde behuizingen als: één, staande in de Oeverstraat tussen de behuizingen van Lambert Sandijk ter eenre en van Verbeeck ter andere zijde, door de comparanten thans bewoond wordende, en dan nog een huis daartegenover, de huizing van Derck Keminck ter eenre- en de behuizing van de weduwe Abraham Smits ter andere zijde [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 no 325 fol 210r-210v dd 29-10-1701) Hendrick van den Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. verklaren deugdelijk en wel wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan Jacob Scholten en Christina Muijs e.l. de summa van 350 gl., welk kapitaal van 350 gl. de e.l. debiteuren beloven jaarlijks te verinteressen met 5 gl. 7 stuiver 4 penningen van ieder honderd [enz.], tot voldoening van welk kapitaal de e.l. debiteuren verbinden hunlieder personen en goederen, gereed en ongereed, en specialijk hunlieder huis, staande in de Turfstraat tussen de behuizingen van Jasper Troeven ter eenre- en Willem van Diem ter andere zijde, door e.l. debiteuren tegenwoordig zelf bewoond [enz.].

ORA Arnhem (inv no 422 no 76 fol 62r dd 10-6-1706) Derck Romswinckel en Naleken Botmans e.l. cederen, transporteren en dragen op aan Derck Verbeeck en Engeltje van Beem e.l. hunlieder huis en erve, staande op de hoek van de Wielacker- en Bentincxsteeg, comparanten ter eenre- en Bentincxsteeg ter andere zijde, zo en in dier voege als het door gemelde e.l. kopers thans bewoond wordt, en zulks voor een somma van 1200 gl. vrij geld, van welke somme zij, comparanten, bekennen ten volle voldaan te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 422 no 158 fol 114r-114v dd 24-6-1708) Stephen van Aelst, scholtus te Zeddam, en Sebilla van Keppel e.l. verklaren te cederen en te transporteren aan Helena Dibbets, weduwe Ophuijsen een kapitaal van 400 gl., tot laste van Hendrik van den Ham en Geertruijd Verbeek e.l. staande, met de vestenisse daarvoor gepasseerd op 12-04-1694, zo en als dezelve obligatie comparanten bij magescheid over de erfenis van wijlen hun moeder Anna Mom, weduwe van Aelst, op 31-03-1708 is toegedeeld [enz.].

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474F, Folio 305 dd 30-9-1711) Antonij van der Spoor, zijdeveruwer, heeft op zijn huis en erf in de Hippolytusbuurt een hypotheek van fl. 3400:0:0 volgens kwitantie van 3-5-1711 aan Willem Naax; zijn zwager Laurens van Putten heeft twee jaar interesse a fl 289:0:0 betaald, nog had deze fl 989:0: afgelost; verder is Antonij hem nog fl 53 en fl 1042 schuldig; schulden die hij nu allemaal belooft af te lossen. Verder compareerde Martinus Verbeecq uit ‘s-Gravenhage, en stelt zich tot borg voor Spoor voor de resterende fl 2700 verschuldigd aan Van Putten, en nog voor de fl 200 die Spoor schuldig is aan Antonij Hampert.

ORA Arnhem (inv no 422 no 275 fol 197r-197v dd 10-6-1712) Helena Dibbets, weduwe Ophuijsen, verklaart te cederen en te transporteren aan Derrisken Gotinghs, weduwe van Herman Butgens, een obligatie van 400 gl. kapitaal cum interesse, op 12-04-1694 door Hendr. van den Ham en Gertruijd Verbeek e.l. gevestigd in hun huis in de Turfstraat ten behoeve van Johan van Aelst en Anna Mom e.l. en door Stephen van Aelst cum uxore als erfgenamen van hun ouders volgens magescheid van 31-03-1708 het recht daarvan hebbende aan comparante opgedragen op 24-06-1708 [enz.].

ONA Delft (Notaris Jan de Bries (Johannes), Inventarisnummer 2409G, Folio 376 dd 27-8-1715) Anthonij van der Spoor verver te Delft stelt tot voogd over zijn na te laten en uitlandige kinderen aan Martinus Verbeeck zijn schoonzoon en Lourens van Putte zijn zwager.

ORA Arnhem (inv no 423 no 237 fol 217r dd 25-9-1721) Derck Verbeek en Engeltje van Beem e.l. cederen, transporteren en dragen op aan Adam van Wijhe en Maria Cock e.l. hun huis en erve, staande op de hoek van de Wilacker- en Bentixsteeg, Johan van Steenbeeck ter eenre- en de Bentixsteeg ter andere zijde, zo en in dier voege als het thans door e.l. kopers bewoond wordt, bekennende van de kooppenningen ter summa van 1500 gl. voldaan en betaald te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 423 no 239 fol 218r-218v dd 9-10-1721) Adam van Wijhe en Maria Cock e.l. verklaren wegens geleende en verstrekte penningen schuldig te wezen aan Juffr. Petronella Roukens een somme van 1300 Caroli gl., te verinteressen jaarlijks met 5 gl. van ieder honderd gl. [enz.], en stellen voor de voldoening en verzekering van het vnd. kapitaal en interesse, alsmede voor de kosten, daarop te verlopen, tot een speciaal onderpand en hypotheek zekere behuizing, door hen aangekocht van Derck Verbeek en Engeltje van Beem, gelegen binnen de stad op de hoek van Wilacke- en Bentinghsteeg, thans door de comparanten bewoond wordende, voorts generalijk verbindende hun personen en goederen [enz.].

ORA Arnhem (inv no 423 no 253 fol 234r-234v dd 14-11-1721) Jan van Duren en Jacomijna van Noij e.l. verklaren deugdelijk en wel wegens te dank ontvangen penningen schuldig te zijn aan Derk Verbeek en Engeltje van Beem e.l. een somma van 750 gl., die zij beloven jaarlijks te zullen verrenten tegen 5 per cento vrij geld [enz.], tot securiteit van welk kapitaal en daarop te lopen renten comparanten verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen en in specie het huis en erve, door hen bewoond, met het achterhuis, staande aan de weg naar Emaus, genaamd het Klap-hecken [enz.].


Huwt Arnhem NG (ot) en Amersfoort 30-10-1659

3.897   Judith Jans VOS

FamilienaamIndex 3.897Vader 7.794Moeder 7.795

Geboren Amersfoort ca. 1635

Doet in 1647 belijdenis voor de Remonstrantse Gemeente Amersfoort als Judith Jans Vos.

Kinderen

 1. Geertruijdt (dNG Arnhem 7-10-1660)
 2. Geertruijdt (dNG Arnhem 27-12-1661); huwt voor 1690 Henrick van der Ham, kennelijk zoon van Anna Mom
 3. N. (dNG Arnhem 21-2-1664); onzeker, moeders naam lijkt te zijn geschreven als Geertruij Jans
 4. Martinus (dNG Arnhem 13-11-1667 +na 1711), huwt Doesburg en Arnhem NG 31-5-1691 Arnolda Bekkinks (*Doesburg); ouders van de tweeling Everhardus en Derck (dNG Arnhem 17-7-1692); vertrok naar Den Haag; huwt als weduwnaar NG Delft (ot 25-10) 9-11-1709 Johanna Louijsa van der Spoor, jongedochter, dochter van Anthonij en Susanna van der Putten Zie 7.796
 5. Antoni Zie 1.948
 6. Antonia (dNG Arnhem 15-10-1675 bArnhem NG 20-10-1675)
 7. (hypothetisch) Derck (+na 1721) huwt voor 1706 Engeltje van Beem (+na 1721)

TerugBegin van generatie


3.898   Laurens van PUTTEN

FamilienaamIndex 3.898Vader 7.796Moeder 7.797

Geboren ’s Gravenhage
Overleden ’s Gravenhage b14-12-1717 (derde klas, fl 6)

Alias Louis. Bij huwelijk woonachtig te Delft maar beschreven als geboren te Den Haag. Vanaf zeker 1711 gescheiden van tafel en bed.

Wildeman (1898 p 178) Reg II 25e graf is een kelder toebehorend Laurens van Putten (overgeleverd 1742 Jacob Vermaat)

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 393 fol 83v dd 26-6-1696) N.N. verkoopt aan Laurens van Putten een huis aan ... voor Cfl 2350 plus een brief voor Cfl 1500 en een brief voor Cfl 192.10.0.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 393 fol 246v dd 12-3-1698) Derick en Johan Doddijns erven van wijlen Willem Doddijns in leven konstschilder alhier, ook voor hun broer Jacob, verkopen aan Laurens van Putten een huis en hof aan de westzijde van het Geldelose Pad (?) W: zijn vader O: deels de weg en deels een brug Z: 's lants werckhuijs N: de scguur van Dr Liebergen; voor Cfl 1300 contant.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 393 fol 264v dd 21-4-1698) Cornelis van Wijngaerden, raad en vroedschap, verkoopt aan Laurens van Putten een huis aan de oostzijde van de wagenstraat W: de heerestraat Z Pieter van Warmont N: de vaart O: Jacob Dedel; voor Cfl 5100 contant plus Cfl 255 koopbeding.

ORA 's-Gravenhage (Register Transporten huizen inv no 393 fol 540 dd 14-8-1699) Barent van Helmont, deurwaarder van de gemene lands middelen, met volmacht van Jacob van Bleijswijck, verkoopt aan Laurens van Putten een huis aan de westzijde van het Geldelose Pad belend W en N de koper, Z en O de heerweg voor Cfl 1800 contant.

ONA Den Haag (inv nr 682 fol 519-524 dd 1-12-1705) Testament van Louis (Laurens) van Putten. Eerst herroept hij een testament met zijn (nog levende!) vrouw dd 4-3-1693, vervolgens benoemt hij tot zijn enige erfgenaam zijn dochter Petronella, en indien zij sterft verdeelt hij de buit onder zijn zusters. Het gaat om de jaarlijkse rente van fl 6500 voor zijn zus Jacoba, waaraan steeds fl 1000 onttrokken moet worden wanneer een van haar kinderen Johanna en Nicolaas trouwen; Louisa, zelfde bedrag en zelfde voorwaarden, kinderen Johannes en Adrianus; Susanna, zelfde bedrag, fl 500 voor elk van haar kinderen bij huwelijk; en nog fl 500 voor Laurens van der Spoor zoon van (Susanna en) Anthonij (NB totaal dus fl 20.000 - niet niks in die tijd). In het testament worden verder voogden benoemd, François Ketelaars raad bij het hof, Philippus van der Vliet dominee, en vervangend voogden; bepaald wordt dat zijn nieuwgekochte graf in de Grote Kerk niet mag worden verkocht zolang zijn dochter nog leeft; het is bestend voor hem, zijn vrouw, dochter en haar eventuele man en kinderen.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474F, Folio 305 dd 30-9-1711) Antonij van der Spoor, zijdeveruwer, heeft op zijn huis en erf in de Hippolytusbuurt een hypotheek van fl. 3400:0:0 volgens kwitantie van 3-5-1711 aan Willem Naax; zijn zwager Laurens van Putten heeft twee jaar interesse a fl 289:0:0 betaald, nog had deze fl 989:0: afgelost; verder is Antonij hem nog fl 53 en fl 1042 schuldig; schulden die hij nu allemaal belooft af te lossen. Verder compareerde Martinus Verbeecq uit ‘s-Gravenhage voor zijn vrouw, en stelt zich tot borg voor Spoor voor de resterende fl 2700 verschuldigd aan Van Putten, en nog voor de fl 200 die Spoor schuldig is aan Antonij Hampert.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474H folio 357 dd 19-10-1711) Lourens van Putten, wonende in de Choorstraat, testeert. Hij herroept een eerder testament gedateerd 1-12-1705, gepasseerd voor notaris Gijsbert de Cresser. Legaten: aan zijn zuster Louisa van Putten weduwe Antonij Wagemans de jaarlijkse rente op een kapitaal van fl 6000. Na haar dood komt deze rente toe aan zijn zusters kinderen Joh(ann)a en Adrianus van der Spoor, onder voorwaarde dat zij Louisa van Putten haar leven lang zullen alimenteren. De weesmeesters moeten dit kapitaal beheren om misbruik te voorkomen. Een legaat van fl 1000 aan Lourens van der Spoor, zoon van zijn zuster Susanna van Putten bij Antonij van der Spoor, bij huwelijk of meerderjarigheid. Bij vooroverlijden gaat dit legat naar zijn broers en zusters Catarina, Adriana, Maria en Jacobus van der Spoor. Een legaat van fl 500 aan de kinderen van Christiaan van der Tack, hospes van het verbeterhuis De Drie Taarlingen, te betalen binnen drie maanden na zijn overlijden. (De verdere erve worden niet genoemd…)

ONA Den Haag (inv no 691 fol 315 no 98 dd 16-6-1714) Laurens van der Putten, burger dezer stad, draagt over aan Mr David van der Poort Cfl 2800 als restant van een obligatie van Cfl 4800 gedateerd 30-11-1712.

ONA Delft (Notaris Jan de Bries (Johannes), Inventarisnummer 2409G, Folio 376 dd 27-8-1715) Anthonij van der Spoor verver te Delft stelt tot voogd over zijn na te laten en uitlandige kinderen aan Martinus Verbeeck zijn schoonzoon en Lourens van Putte zijn zwager.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2483F, Folio 298 dd 29-7-1717) Opdracht om n.a.v. een schuld van 25-10-1713 uit naam van Laurens van Putten aan te lopen bij Antonij van der Spoor en betaling te eisen van een nu opgeëist kapitaal (plus verschuldigde rente van 6%) van fl 2000, te voldoen voor 1-11-1717. Dat heeft de notaris dezelfde dag gedaan; Van der Spoor antwoordde ‘ic hoor &de ic sie’.

ONA ‘s-Gravenhage (1634:575-621 dd 25-5-1719) Rekening van de nalatenschap van Laurens van Putten. De eerste ontvangst (executeur Johan Anthonij de Rouck), vooral onroerend goed: fl. 5801.13.0; de tweede (executeur neef Bonnel), vooral roerend goed, fl. 2445.13.0; uitgaven eerste deel fl. 5340.0.10; tweede deel fl. 676.16.14; verdere losse uitgaven 37.14.6. Gezamenlijke opbrengst: fl. 2230.8.8.

Opgemaakt voor Petronella van de Putten, weduwe Anthonij Verbeeck in leven koopman in Franse waren; Louisa van de Putten, laatst weduwe Anthonij Wagtmans, in leven gedeputeerde van Schiedam in de Staten van Holland en West-Friesland, en Jacobus Bonnel, kastelein van de oude of St Joris Doelen, echtgenoot van Johanna van der Spoor, allen erfgenamen van wijlen Laurens van de Putten, in leven koopman in lijnvaten, respectievelijk vader, broeder en oom. De rekening wordt geaccepteerd, de opbrengst verdeeld volgens Laurens’ laatste testament van 15-8-1717. Petronella heeft de boedel geheel in eigendom gekregen, inclusief enkele niet eerder vermelde schuldbrieven samen goed voor circa fl. 4000; andere schuldbrieven gaan naar Bonnel (circa fl. 8600); Louisa houdt het vruchtgebruik van de boedel.


Huwt (ot Delft 31-3-1691) ‘s Gravenhage Stadhuis 1-4-1691

3.899   Maria du HARLINGH

FamilienaamIndex 3.899Vader 7.798Moeder 7.799

Geboren ’s Gravenhage dNG Grote Kerk 1-11-1651 (getuigen Pieter en Maria du Harlingh)
Overleden ’s Gravenhage b25-6-1736 (eerste klas fl 31-7-0), oud ruim 85 jaar.

Getrouwd als jongedochter van 39 jaar; moeder, kennelijk, van slechts één kind, op 41-jarige leeftijd. Haar naam wordt ook gespeld als De Harreling, De Holin, etc.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469B, Folio 70 dd 9-9-1708) Christiaan van der Tack alias Tak hospes van het verbeterhuis Drie Taarlingen te Delft en Margareta van Oosten zijn vrouw, en Lena van Boolen, dienstmeid van jaren, verklaren op verzoek van Lourens van Putten uit ‘s-Hage dat in juni 1707 in hun huis is opgenomen Marijtje van Harlingen, diens huisvrouw, en dat zij daar nog altijd verblijft. Zij is beroofd van haar verstand. Soms mijmert zij over God en Zijn Woord, en ontkent dat er een God is, en diergelijks meer. Dan weer is ze razende en toerende als een krankzinnige, ‘ook haar moedernaact ontkleedende’ en haar kleren aan stukken scheurende. De respondenten hebben met haar ‘dries’(?) werk. Ook maakt ze dagelijks ‘gecken gebaarden’ en zegt ze nooit getrouwd te zijn, dat ze geen man is en zonder hoofd is ‘ende diergelijcke volcoomen sottennije meer’. En de gekte lijkt alleen maar toe te nemen. Van der Tak en Van Oosten tekenen met een handtekening, Van Boolen met een kruisje.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469B, Folio 71 dd 9-9-1708) Pieter van den Bergh en Johan van der Tack, eerbare burgers van Delft, verklaren op verzoek van Laurens van Putten dat in het verbeterhuis van Christiaan van der Tack ‘sit geconfineert’ Marijtje Harlingen, huisvrouw van Van Putten. Zij hebben gezien en ondervonden dat zij niet bij haar verstand is. Nog vandaag zagen zij dat ‘het schort in het hoofd ende haar verstand defectueus is, als spreeckende uit en in ressoneerende veron(…) met de uijttenste en gecken gebaerden en wel mijmerende door de godheijt ja selfs telkens haar declareens seggende & roepende datter geen God is & diergelijcke saacken meer, soo dat sij deposanten verklaren dat (zij) ongeluckig & bedroeft omtrent haer kennisse & verstand is’.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469C, Folio 106 dd 4-10-1708) Christiaan van der Tack alias Tak hospes van het verbeterhuis De Drie Taarlingen te Delft en juffrouw Margareta van Ooste zijn vrouw verklaren op verzoek van Louwerens van Putten te ‘s-Gravenhage dat op 12 7bri dezes jars aan hun deur is geweest Alida van Harrelinge, en N. Verhagen, vrouw van N. van Putten [Maria Verhage,vrouw van Abraham van Putten, MW], beide suster ofte snaar (?) van Maritje van Harrelinge, vrouw van Lourens van Putten, om deze te bezoeken. Zij hoorden ‘s avonds van Maritje dat haar zus en schoonzus aanboden haar te bevrijden uit haar confinement als zijn (Maritje) hen een gerecht derde deel van haar goud gaf; en dat Maritje zei dat als zij verlost werd, hjet haar duur genoeg zou staan waar haar schoon/zusters haar toe hadden gedwongen en geforceerd, en dat ze anders niets in het werk zouden stellen.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469C, Folio 108 dd 4-10-1708) Christiaan van der Tack alias Tak, hospes van het verbeterhuis de 3 Taarlinge, zijn vrouw Margreta van Oosten, en hun dienstmaagd Lena van Boolen verklaren op verzoek van Louwerens van Putten uit ‘s-Hage dat sinds juni 1707 Maritje van Harelingen in hun huis ‘geconfineert’ zit, en dat ondanks haar krankzinnigheid het soms lijkt of ‘eenigsints haar verstant regeert maar dat als dan oock deselve altijd is betoonende de uijtterste quaadaardigheit continueel als dan vloeckende, tierende ende raasende en wel op den requirant in deesen dreijgende altijt ja selffs met vervloeckinge van haar selffs van wanneer uit haar confinement sal sijn ontslagen alle occassie sal soecken van haar man ontleven te sullen helpen voegende daar bij al sou ik hem selffs de strot afsnijde en diergelijcke meer.’

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2471I, Folio 345 dd 26-12-1709) Lena van Boolen, meid in het verbeterhuis, en Bruijn Liefting, knecht in het verbeterhuis aan de Vlamingstraat alhier, verklaren op verzoek van Lourens van Putten te ‘s-Gravenhage dat in het verbeterhuis is geconfineerd Lourens’ vrouw Marijtje van Harlingen, die ‘somtijts is mijmerende, pratende & resonneerende gecken praat, dat oock den meesten tijt sij is bosaardig, altijt vloeckende ende tierende’ (…) en dat zij aan Margarita van Oosten de hospita en haar man Christiaan van der Tack de hospes zei ‘dat sij niet alleen is eene duijvelin maar de duijvel draagt’, en vaak ‘boos opsetten en voornemen’ heeft, en ook 5-6 dagen niet wilde eten (…) en dat ze kortom ‘volcomen sot’ is. Bruijn zet een handtekening, Lena een kruisje.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2471I, Folio 346 dd 26-12-1709) Christiaan van der Tak hospes in het verbeterhuis De Drie Taarlingen te Delft, en zijn vrouw Margareta van Oosten verklaren op verzoek van Lourens van Putten dat dien vrouw Marijtje van Harlingen sinds juni 1707 in hun huis geconfineerd is, omdat ze mijmerde en gek en bij wijlen dol was. Als ze bij vlagen bij verstand lijkt, is ze zeer kwaadaardig en boos, waarna ze weer aan het schelden, vloeken en tieren slaat, en beweert zwanger te zijn van de duivel; regelmatig weigert ze 5-6 dagen te eten omdat ze met ‘sulcke beesten niet te doen wil hebben’ (of dat op het voedsel of de voeders duidt? MW). Na zo’n vlaag van boosheid vervalt ze weer in mijmeringen (‘dan is deselve weder wel te regeeren’).

ORA Den Haag (inv no 396 fol 357 dd 24-12-1714) Dirck de Bruijn, gerichtsbode, met procuratie van Jacob en Johan van Braackel, ook als curatoren van hun vader Arij van Braackel, en van Gerrit van Braackel, verkoopt aan Maria Harlingh gesepareerde huisvrouw van Laurens van Putten een huis en erf met het eerste achterhuis aan de oostzijde van het Spui N: Cornelis van der Vint Z: het Slop O: de weduwe Pieter Colijn W: de Heerestraat; inclusief het secreet staande in het Slop tussen voor- en achterhuis. Belast met een kapitaal van Cfl 600 voor Gerrit Spanckhuijsen, door koopster overgenomen; totale koopprijs Cfl 1700.

ORA ‘s-Gravenhage (inv no 770 no 68 dd 1-6-1715) Maria du Harlingh gesepareerde huisvrouw van Sr Laurens vande Putte is schuldig aan Sr Leendert Spranckhuijsen Cfl 500 voor geleend geld tegen Cfl 4:10:0 jaarlijkse rente; als pand heeft zij overgedragen een obligatie met een twintigjarige rente van jaarlijks CFl 80 over een som van Cfl 800 tlv het Comptoit Generaal getekend door Gijsbrecht van Hoogendorp 21-4-1711. [Marge: op 2 april 1727 werd vastgesteld dat deze lening volgens kwitantie gedateerd 1 juli 1716 afbetaald was]

Maria du Harlingh is in 1714 (en volgende jaren) kennelijk weer vrij. Het testament van haar man uit 1711 duidt erop dat ze al in 1711 gescheiden van hem leefde.

Kinderen

 1. Pieternella Zie 1.949

TerugBegin van generatie


3.900   Henricus Franciscus MES

FamilienaamIndex 3.900Vader 7.800Moeder 7.801

Geboren Venray dRK 6-5-1656, peetouders Jenneken Theeuwen en Gaert Huenen
Overleden ’s Gravenhage begraven 15-5-1714 (tweede klas, impost fl 15)

Eerste huwelijk onder patroniem (Hendrick Franssen), daarna werd consequent de familienaam gebruikt.

Meester wielmaker, koetsbouwer. Hendrick Mes, burger 5-3-1688 (no 1054 fol 12v).

ONA ‘s-Gravenhage (nots Van der Straten inv no 823 dd 10-10-1689 (rond 17:00 uur), 6 pp lang) Hendrick Franssen Mes Mr wielmaker en Sibilla Rickens EL: testeren; de langstlevende erft alle roerende en onroerende goederen en is over het beheer daarvan niemand inventaris (of verantwoording) schuldig. De langstlevende is gehouden in onderhoud vam kind of kinderen te voorzien, en hun legitieme portie bij volwassenheid toe te kennen, bij huwelijk 100 zilveren ducatons. (...) Zijn er geen kinderen, dan gaat een helft naar de naaste nabestaanden, een helft naar de langstlevende. Was getekend Hendrick Franssen Mess, Sebelle Rickers, getuigen Handerick van Bruggen, Hendrick van Bronckhorst, notaris Simon van der Straten

ONA ‘s-Gravenhage (1574:552 dd 30-4-1699) Johan van Meurs Sr en Johan van Meurs Jr, de laatste koopman in lakenen; bekennen schuldig te zijn aan Henrick Mes, meester wielemaecker, fl. 1500 in geleend contant geld tegen 4% rente.

ONA ‘s-Gravenhage (675:595 dd 27-12-1698) Testament op de langstlevende van Hendrick Verbrugge en Jannetje Gerritse Ruijgrok. De laatstlevende vermaakt enkele legaten; de rest van de nalatenschap gaat naar de acht kinderen van wijlen Simon van der Straten, verwekt bij Maria van Capelle, voordochter van Jannetje (met specifieke extra legaten voor enkele van die kinderen). Tot exectuteurs en voogden worden benoemd Hendrick Mes Mr Wielemaker en Bartholomeus van Gool Mr Timmerman alhier.

ONA ‘s-Gravenhage (inv no 1112 fol 43 dd 2-6-1710) (door klein handschrift en de vele correcties lastig leesbare boedelscheiding) Hendrick Mes, in huwelijk gehad hebbende Sybilla Bartels, die overleed op 9 juni 1709; Frans Mes en Rijckus Mes met zijn oom Hendrick Bartels wonende tot Hasselt bij Cleef, tegenwoordig alhier; Frans ook het opnemend voor zijn broer Rijckus; beiden nagelaten erfgenamen van hun moeder, hebben een testament van hun moeder gedateerd 10-10-1689 voor notaris Simon van der Straten alhier verleden; Frans heeft gekregen fl 1000 en houdt recht op nog fl 1000 in termijnen door zijn vader tegen 4% te voldoen; de kinderen krijge