Generatie 12 — Kwartierstaten Marcel Wissenburg

Generatie 1   < Generatie 11   Generatie 13 >   Generatie 145IndexNamen


2.116   N. SCHEERDER

FamilienaamIndex 2.116 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt ca. 1615

2.117   N.N.

Index 2.117 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Steven Zie 1.058
 2. Jan, huwt Hilleken Cuppers (ook: Helliken Kraep)
 3. Kinderen
  1. Henrica (*voor 1644), huwt Wehl RK 2-8-1665 Wilhelmus Bood (getuigen Joanne Bernts, Everhard Roelofs), ouders van (1) Leonardus Bod (dRK Wehl 10-7-1666, testes Hendrick Scheerders, Jenneke Scheerders); (2) Guellimina Bodt (dRK Wehl 13-6-1668, testes Joannes Jacobts, Anna Scerders) en (3) Wilhelma Bod (dRK Wehl 2-6-1670, testes Jan Bodd, Arntien Bodde)
  2. Joanna (dRK Wehl x-x-1645, testes Jan Otten, Maria Jaspers); huwt Wehl RK 25-2-1672 Joannes Vos (getuigen Evert Eltinck, Petrus Hoff)
  3. Petrus (dRK Wehl x-x-1649, testes Bernd Jansen, Gertruijdt Wilmsen)
  4. Anna, doopgetuige 1668
 4. Catharina (Trein Scherrer), huwt Jacop Goertzgens
 5. Kinderen
  1. Henricus Goertzgens (dRK Wehl x-x-1644, testes Goert Arnsen, Jenniken te Pass, Henrick Bernsen)
  2. Aletgen Gortgens (dRK Wehl x-x-1647, testes Willem Jansen, Anna Sniders)

TerugBegin van generatie


2.124   Hendrik COENDERINGS

FamilienaamIndex 2.124Vader 4.248Moeder 4.249

Geboren Groenlo

In 1658: Henderick Koenerinck. Gezinssamenstelling is puur hypothetisch.


Huwt voor 1634

2.125   N.N.

Index 2.125 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Reinier Zie 1.062
 2. N. Coenring (dNG Didam 11-6-1643)
 3. (hypothetisch) Engelbert (*ca. 1610), huwt voor 1647 Aeltjen N.
 4. Kinderen
  1. Geertjen Coendring (dNG Didam 19-12-1647, getuige Berent Schut)
  2. Aerntjen Coenerinck (dNG Didam 27-12-1658)

TerugBegin van generatie


2.126   Derk SCHARENBERG

FamilienaamIndex 2.126 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Groenlo

In 1658: Derck Scharenberch

Mogelijke broer Hendrik (te) Scharenbergh uit Beltrum, vader van (1) Hendrik Scharenborgh die Groenlo NG ot 12-7-1685 huwt met Jenneken Roelfsdr Severt uit Beltrum; (2) Gerritje, huwt (1) Groenlo NG ot 2-5-1686 Reiner Jansz Ribberdinck uit Beltrum; en (2) Groenlo 13-11-1698 Jan Gerritsz Schuirmate uit Eefsel; (3) Aeltjen te Scharenborgh, huwt Groenlo NG ot 3-9-1693 Jan Geertsz Geelinck uit Recken, die als Gielinck huwt (2) Groenlo NG ot 5-5-1700 Geertjen Driesdr Nijkamp uit Beltrum


Huwt voor 1638

2.127   N.N.

Index 2.127 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Marijke Zie 1.063
 2. Henrick (hypothetisch), huwt Jenneken Severt
 3. Kinderen
  1. Geertjen Scharenbergh (dNG Groenlo 7-5-1686)
  2. Roelof Scharenberg (dNG Groenlo 8-1-1688)

TerugBegin van generatie


2.184   N. KAALTJES

FamilienaamIndex 2.184 • Vader onbekend • Moeder onbekend

In de omgeving van Oud-Zevenaar.

Mogelijk verwant: Gerardus. Gerardus Kultiens is:

5-3-1650 met Petra Hansen doopgetuige voor Lambertus, zoon van Wilhelmus van Huedt en Gerarda N.N.,

x-x-1654 met Herm. Kenen bij het huwelijk van Hendrick Ansem en Peterken Hensen

20-6-1655 getuige bij de doop van Wilhelmus zoon van Jordaen Boriss,

31-x-1660 getuige bij de doop van Lucas zoon van Hermannus Tonissen.

Mogelijk ook verwant: Mechteld Kaaltjes, huwt Groessen RK 20-1-1688 Jan Koemeling (getuigen Dirriske Janse, Evert Kaeltiens, Anneke Kaelties, Margriet Mentings, Evert Rebber); heeft kinderen in Groessen; en van Evert, huwt Groessen 17-1-1684 Henders Balthus (getuigen Melchert Boerboom, Michiel ten Haeff), ouders van Balthasar Kaeltiens (dRK Groessen 9-12-1685, testes Alef Kaeltiens, Reijner Pouls, Mechteld N.). In Groessen komt in de late jaren 1680 en 1690 ook een Adolf Kaaltjes voor.

Frank Boekhorst wijst op de volgende akte in protocol voluntaire akten ORA Kleefse Enclaves (RAK-541 dd 16 maart 1700) Derck Kaeltjens, Jahn Kaeltjens, Mechteld Kaeltjens vrouw van Jahn Kömmeling, Henders Kaeltjens vrouw van Jacob Menting, Itje Jörissen weduwe van Alef Kaeltjens en Evert Kaeltjens met Henderske Baltussen, verklaren dat broer Gerrit Kaeltjens voor enige jaren naar Indië is gegaan en ze niets hebben vernomen. Ze hebben bij hun zuster Gerritje Kaeltjens, weduwe van Albert Menting laten staan wegens verkochte ouderlijke hoeve te Oij enig geld, waarvan hun zuster hen nu ieder voor 1/7 deel heeft gegeven, aangezien Gerrit Kaeltjens wel dood zal zijn. Komt hij terug, dan zullen ze het weerom betalen.


Huwt voor 1620

2.185   N.N.

Index 2.185 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. Zie 1.092
 2. Everhardus Caeltiens, huwt Johanna Budden
 3. Kinderen
  1. Henrica Kaeltijens (dRK Oud-Zevenaar 20-4-1650, getuigen Reiner Bod, Henrica Zerris)
  2. Theodorus Kaeltijens (dRK Oud-Zevenaar 12-2-1651, getuigen Gerarda N., Nicolaas N.)
  3. Gerardus Kaeltjens (dRK Oud-Zevenaar 30-3-1659, getuigen Mechtelt Bodden, Godefridus Jansen)
  4. Joannes Kaeltgens (dRK Oud-Zevenaar 7-8-1661, getuigen Jacobus Tack, Hermken Jansen)
  5. Bernhardus Kaeltjens (dRK Oud-Zevenaar 7-4-1665, getuigen Jan Wessels, Vrouke Koijmans)
  6. Renerus (dRK Oud-Zevenaar 27-8-1667, testes Lucia Lieven, Gertrudis van F(argh?))
 4. Joanna, getuige met Nicolas Luirman bij de doop van Theodora (dRK Oud-Zevenaar 5-9-1661), dochter van Wilhelmus van Huedt en Gerarda N.N.
 5. Adolph Kaeltiens, getuige met Theodorus Kaeltiens op 5-2-1662 bij het huwelijk van Gertrud Luijrmans en Reiner Bodde; dezelfden als Alef en Derrick die op 5-2-1668 (sic) getuigen bij het huwelijk van Gertruid Luirmans en Reinerus Bod (sic)
 6. Theodorus Kaeltiens
 7. Gerarda (vermoedelijk; nooit met achternaam vermeld), huwt Wilhelmus van Huedt

TerugBegin van generatie


2.220   Jan van BOLDEREN

FamilienaamIndex 2.220 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Büldern (Munsterland) ca. 1630

De achternaam is fictief; de drie kinderen die (vermoedelijk met een ouder) naar Valburg kwamen, werden alleen met patroniem Jansen aangeduid.


Huwt voor 1660

2.221   N.N.

Index 2.221 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.110
 2. Catharina, huwt (als Trijneke Jans, jongedochter van Bolderik) Valburg NG 17-10-1691 Jan Koks (jongman van Seppero in Münsterland). Trijneken doopte Valburg NG 7-8-1687 een onecht kind (naam en geslacht niet aangeduid), haar broer is daarbij getuige. Mogelijk is dit kind de Jan van Bolderen die Valburg NG 8-4-1731 trouwt met Catrijn Bernts (*Valburg)
 3. Anneke, hypothetisch, getuige bij doop van een kind van Jenneke Hendriks van Bolderen
 4. Margariet (*”Bolderen”), huwt Valburg NG 9-11-1684 Jan Strijdthoudt (*Dulmen, Münsterland)

TerugBegin van generatie


2.224   Jacob Jansz VERWOERT

FamilienaamIndex 2.224Vader 4.448Moeder 4.449

Geboren voor 1609
Overleden Ewijk voor 1658


Huwt ca. 1633

2.225   Maria PETERS

FamilienaamIndex 2.225 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1610
Overleden na 1671

ORA Rijk van Nijmegen (Beuningen no 111 fol 225 dd 8-5-1671) Marij Peters weduwe Jacob Verwoert, Jan Verwoert en Hendrik Peters als momboirs van de onmondige kinderen, en Jan Jacobs als mondige zoon, zijn schuldig (oorspronkelijk per 3-7-1658) aan Hendrik Willems en Lijsbeth Aelberts fl. 850.-.- tegen 6%, op pand van hun hofstede te Beuningen.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 254 dd 17-9-1660) Marije Peters weduwe Jacob Verwoert, met Jan Verwoert als momboir, verkoopt een vierde deel van twee morgen land aan Derick Peters.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 279 omstreeks 23-6-1662) Marij Peters weduwe Jacob Jansz Verwoert, Jan Jacobs Verwoert gehuwd met Heijltje Jans, Willem Verwoert, en Thonis Dircx als momboir voor de onmondige kinderen Anneke, Willemke en Peterke, verkopen (op 20-3-1662) een perceel bouwland te Ewijk voor fl 215.-.- aan Johan Gijsberts en Peterke Egberts.

ORA Rijk van Nijmegen (Ewijk no 111 fol 325 dd 3-5-1665) Marij Peters weduwe Jacob Jansen Verwoert, met haar twee zonen Jan en Willem en met Geurt Dericx Poel als momboir van de onmondige kinderen Anneke, Willemke en Peterke, verkopen aan Thonis Thonissen van Wichen en Berntgen Berntsen een huis met hof plus 5 morgen land, en nog twee morgen lnd, voor fl. 800.-.-.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.112
 2. Willem Verwoert (dNG Beuningen 9-2-1639, getuige Peter Willems), huwt Beuningen NG 12-8-1667 Tijsken Hermensen (getuige Jan Jansen Scholten); onmondig in 1658, mondig in 1662; vermoedelijk ongehuwd gestorven of uitgekocht voor 1671
 3. Anna Verwoert (dNG Beuningen 9-10-1642, getuigen Trijn Teunissen, Geert Willemssen); huwt Beuningen NG 20-10-1678 Derek Luijben, weduwnaar Roelofken Verhaef
 4. Willemke
 5. Peterke

TerugBegin van generatie


2.232   Petrus PETERS

FamilienaamIndex 2.232 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zou vermeld zijn bij het huwelijk van zoon Derk.


Huwt

2.233   N.N.

Index 2.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Theodorus Zie 1.116
 2. Joannes (volgens Jan Nuijten), huwt Theodora van Overgoer
 3. Kinderen
  1. Theodorus (dRK Hulhuizen 21-1-1685, testes Johanna Petrussen, Nicolaes Petrussen)
  2. Joannes (dRK Hulhuizen 16-1-1687, testes Derrick Goris, Maria Melgers, Sander ter Porten)
  3. Mechtildis (dRK Hulhuizen 20-1-1689, testes Gisbertus Giberts, Nicolaus van Millingen)
  4. Wilhelmus (dRK Hulhuizen 29-3-1691, testes Margretha Gisberts, Henricus Ricken)
  5. Henricus (dRK Hulhuizen 17-1-1697 testes Maria van Haell, Wilhelmus Peters)
 4. Joanna (volgens Jan Nuijten), huwt Gisbertus Giben
 5. Gerardus, doopgetuige in 1684, alias Geurt (volgens Jan Nuijten), huwt (1) Wijntje de Man; huwt (2) Gendt en Erlecom 20-1-1695 Maria Florissen van Haell, weduwe Derck Burgaerts
 6. Nicolaes (hypothetisch, volgens Jan Nuijten), in 1685 getuige bij de doop van een kind van Joannes Peters

TerugBegin van generatie


2.234   Jan GORIS

FamilienaamIndex 2.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Herwen tussen 27-3-1684 en 27-5-1685

Verpondingscohier Pannerden 1649 no 146: Jan Goris brenght aen 1½ mergen weijlandt buijtendijcks geleghen, gehorende onder sijne bouwingh tot Doornenborch, alwaer dieselve fol: 2 aengeslaghen sijn, memorie

Verpondingscohier Doornenburg 1649 no 6: Jan Goris in pacht van de heer van Seghweert een Bouwinghe groot 39 mergen, ende dannoch 1½ mergen so onder Pannerden leggen, so daer niet maer alhier mede aengeslaghen worden. Jaers voor 350 gl, staet te noteren reparatie vant huijs berch ende schueren als oock de dijcken daertoe gehorende die de Bouwman aenbrenghen moet 920 gl 48-12; belast 456-12-0. (Idem no 7) Idem Jan Goris heeft selffs een huijs, hoff, boomgaert en bouwlandt groot t’samen 7 mergen waer bij te noteren reparative vant huijs estimeert jaers op [70 gl] 100 gl; belast 92-0-0.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 94v dd 31-12-1672) Jan Goris en Hilleken Eijgenmans bekennen schuldig te zijn aan Mr Gijsbert Boliart chirurgijn te Pannerden Cfl 200 op pand van een morgen bouwland genaamd Oudenhoff onder Herwen, O: en N: de gemene straat, Z: en W: de heer Riemspijck; te voldoen 1-12-1673. Een voorbehoud wordt gemaakt voor aanspraken van haar voordochter Derksken de Beijer.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 156 dd 15-12-1682) Jan Goris weduwnaar zaliger Hilleken [Hendericx?] heeft op 20-4-1680 geleend van Mr Gijsbert Golejart, chirurgijn tot Pannerden, en Derkske Jans EL: Cfl 100 tegen 6%.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 165v dd 27-3-1684) Jan Goris wordt gepeind door de richter Gijsbert Vermeer voor fl 150 plus rente op bouwland onder Herwen genaamd de Ouden Hoff volgens schuldbekentenis van 1-2-1667.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 171v dd 27-5-1685) Jan Goris en Henrica de Haerdt EL:, Jan Jansen en Rijcxken Goris EL: en Derck Peters en Gerritje Goris EL: bekennen op 22-5-1685 schuldig te zijn aan Mr Gilbert Bouljart en Johanna Heijnen EL fl 106 op borg van een morgen bouwland onder Herwen genaamd de Oudenhoff. Marge: voldaan 25-7-1685.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 172v 12-6-1685) De erfgenamen van zaliger Jan Goris worden door Gijsbert Vermeer, rechter en peinder van Herwen en Aerdt, gepeind op nagelaten goed van hun vader, in het bijzonder een morgen land genaamd Oudenhoff onder Herwen voor fl 150 die Jan schuldig was uit een obligatie gedateerd 1-2-1667 aan de heer Sprangh.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 173 dd 25-7-1685) Jan Goris op de Steen man van Harnsken de Haert, Jan Jansen man van Rijcxken Goris, ook voor hun absente zwager Derck Peters en Gerritje Goris, hebben op 18-6-1685 voor fl 550 verkocht aan Lucas Gerrits en Anna Jans EL: een stuk bouwland geheten den Oudenhoff van circa een morgen onder Herwen, O: en N: de gemene straat, Z: en W: de heer Riemspijck.

Mogelijk verre verwanten:

De lenen van het Huis Bergh in Gelre melden (p. 282) de helft van een goed de Hommelink in Herwen in handen van Jorden Goeriss, na opdracht,1616 Maart 16; Eva Schaep, weduwe van Jorden Goeriss, na diens dood, ten behoeve van haar onmondigen oudsten zoon Herman Goeriss (Albertt Schaep is hulder), 1621 December 5.; Johan Goris, na doode van zijn vader Herman. Alard Lippers is hulder, 1676 Januari 28; Albert Goris, na doode van zijn broeder Johan. Herman Lippert is hulder, 1705 Juli 9; ten slotte Leendert Jonckhans, na opdracht door Albert Goris, 1706 April 24.

In Herwen NG aangetroffen: Jan Goris, jm van Aart, huwt (ot) 13-6-1676 Enneke Jansen jd van Aart; Jan Goris, wedn. Jantje Fierkens huwt Pannerden (ot) 5-6-1685 Hesther Brands jd van Herwen; Jan Goris doopt 26-5-1678 zoon Derk (moeder niet vermeld); getuigen zijn Hendryk van Bolderen, Hendrijk Geubels en Thomas Sanders. Kanttekening bij de doop: ‘ex alij ignoti’.

Idem: Derk Goris, j, van Aart, huwt (ot) 17-4-1677 Jenneken Dercksen jd van Herwen; Derck Goris wedn Jenneken Dercksen huwt Aart 31-1-1680 Leuntje Kregting jd van Aart; Evert Rutgers wedn Grietje Verheye huwt Aart ot 29-6-1698 Leentje Kregting weduwe Derck Goris.

En verder ook: Jan Hendriksen jm van Babbarich huwt (ot) 5-1-1678 Aart) Grietje Goris jd van Aart; Derck Buis jm van Aart huwt ot 27-5-1666 Jasper (sic) Goris jd ook van Aart.

Nog gesignaleerd in index DTB Gendt/Hulhuizen RK: Godefridus Goris, doopvader in 1684; Jacobus Goris, getuige 1687-90.

ORA Didam (0143 inv 122) meldt een peinding door de schout Van Kerckwijck tegen doctor Johan Goris aldaar; inv 206 (niet in te zien) een proces van A. Goris tegen van Kerckwijck.

Beleend met Das Brughstuck, kerspel Doornenburg: 22-3-1610 Gerhardt Gorissen; 6-4-1633 en 31-3-1642 Johann Goriss, zoon van Gerhard; 8-11-1662 Wilhelm Goriss, zoon van wijlen Johann; 28-7-1674 Gerhard Goriss, onmondige zoon van wijlen Wilhelm, met voogd Hubert Brandts; 27-7-1680 Hubert Brandts na vergelijk (Doornenburg 2-6-1679) met de overige erven van Johann Goriss, grootvader van de onmondige Gerhard (Dösseler & Oediger p. 86).


Huwt ca. 1655

2.235   Hilleken EIJGENMANS

FamilienaamIndex 2.235Vader 4.470Moeder 4.471

Geboren ca. 1625
Overleden Herwen voor 15-12-1682

Patroniem mogelijk Hendriks.

ORA Arnhem (inv no 511 fol 218 dd 30-10-1649) Hilleken Eijgemans geeft Henrick Temminck en Engel Dibbets volmacht om voor haar op te treden inzake de erfenis van haar moeije Lijsken Eijgemans, gestorven in Westervoort.


Zij huwt (1)

N. de BEIJER

FamilienaamIndex

ORA Overbetuwe bevat o.a. Rijk de Beijer wedr Naleken de Beijer, magescheid met zijn vier kinderen Rijk , Jenneken (+voor 1686), Jacomijntien en Naleken (30-5-1671 fol 85); Rijk huwt voor 1680 Mechtelt Fierkens, want hij sterft in 1680; uit tweede huwelijk Jan, Derkske, Gerritgen, en Harnske [Hendersken], vermeld met de voorkinderen in een magescheid 22-12-1686 fol 177.

Vader noch zoon Rijk zijn dus de eerste man van Hilleken, want zij is al voor 1686 getrouwd met Jan Goris. Die eerste man zou wel Jan kunnen zijn, vermeld in het ORA in 1666.

Kinderen (De BEIJER)

 1. Derksken, vermeld 1672, +na 1687

Kinderen (Goris)

 1. Joannes (*ca. 1660), huwt Gendt 22-4-1683 Henrica de Haerdt (dRK Elst 28-10-1660), wonen op de Steense Hoff (Hof op den Steen) in Doornenburg bij Pannerden (bron: Gerard Lemmens)
 2. Kinderen
  1. Johannes (dRK Hulhuizen 8-11-1684, testes Gerharda Goris, Joannes Verheien)
  2. Henricus (dRK Hulhuizen 25-3-1686, testes Theodora de Haerdt, Theodorus Holthusen)
  3. Rodolphus (dRK Hulhuizen 20-9-1687, testes Jacobus Goris)
  4. Jacobus (dRK Hulhuizen 25-1-1691, testes Hester Wismans, Joannes van de Poel)
  5. Gertrudis (dRK Hulhuizen 19-7-1691, testes Ernesta Hoedt, Henricus Francken) - ondanks de korte periode, komen zowel Jacobus als Gertrudis van dezelfde ouders
  6. Jacobus (dRK Hulhuizen 9-1-1697, testes Cornelius Backer, Jacobus Goris)
  7. Helena (dRK Hulhuizen 23-4-1698, testes Maria Kosters, Stephanus Goris)
 3. Gerharda Zie 1.117
 4. Rijkske, huwt Jan Jansen

TerugBegin van generatie


2.238   N. WISMAN

FamilienaamIndex 2.238 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1660

2.239   N.N.

Index 2.239 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hester Zie 1.119
 2. Mechtildis

TerugBegin van generatie


2.240   Gisbert van BRINCK

FamilienaamIndex 2.240Vader 4.480Moeder 4.481

Geboren Huissen dRK 26-1-1625?


Huwt (1)

Jantje LUYTENS

FamilienaamIndex


Huwt (2)voor 1655

2.241   Jenneke SMETTERS

FamilienaamIndex 2.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Huissen na jan 1693 (dan getuige bij 1120)

Kinderen

 1. (uit 1) Jan Gijsbers van Brinck (dRK Huissen 5-9-1651 testes Henrick Bartels, Elisabeth Palmers), huwt (1) Heteren NG 5-5-1677 Catharijna Hendriks (*Heteren); waarschijnlijk identiek met Jan van Brinck, gehuwd (2) voor 1691 met Grietje Heijnen
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Reinier (dRK Huissen 10-3-1679, testes Anna Margareta van Berken, Paul Reinier van Vinceler); huwt Huissen RK 22-5-1714 (getuigen huwelijk: Evert van Aalst, Peter Hooghwout) Johanna Brugman; ouders van 1. Henricus (dRK Huissen 11-5-1715 testes Johan van Brinck, Elizabeth van Brinck); 2. Joannes (dRK Huissen 28-9-1716 testes Jelis Stritholt, Helena van (W)il); 3. Henricus (dRK Huissen 13-12-1718 testes Martinus Isselbos, Joanna Hooft), huwt Theodora Hendriks; met haar ouders van (1) Bernardina (dRK Huissen 13-4-1750 testes Petrus Hendriks, Eva van Brinck); (2) Maria (dRK Huissen 20-9-1751 Wilhelmus Kemperman, Joanna Heijnen); (3) Gradus (dRK Huissen 9-10-1755 testes Peter Hendriks, Eva van Brinck); 4. Petrus 23-1-1720 testes Antoni Huibers, Mechtelt Polmans; 5. Hermina 2-7-1722 testes Hend Lensingh, Geeske Kemperman
  2. (uit 1) Wilhem Hendrik van Brink (dRK Huissen 31-5-1682, testes Wilh. Henr. Ophoff, Aleijda van Vinceler Ophoff, Steven van Vinceler)
  3. (uit 1) Wilhem Hendrik van Brink (dRK Huissen 26-9-1683, testes Wilh. Henr. Ophoff, Aleijda van Vinceler Ophoff, Steven van Vinceler)
  4. (uit 2) Elisabetha (dRK Huissen 10-5-1691 testes Arndt van Brinck, Jenneke Pelgrims)
  5. (uit 2) Rutgerus (dRK Huissen x-1-1694 testes Liesbeth van Swanenburch)
  6. Joanna (dRK Huissen 3-5-1696 testes Evertje Goossens)
  7. (uit 2) Everharda (dRK Huissen 7-9-1698 testes Joannes Verhaeren, Jenneke Pelgrims)
  8. (uit 2) Christina Elisabeth (dRK Huissen 30-1-1701 testes Willem Maassen, Elisabeth Swanenburgh)
 3. (uit 2) Goossen Zie 1.120
 4. (uit 2) Anna (dRK Huissen 24-2-1655 testes custos, Stijntje van Eijmeren)
 5. (uit 2) (hypothetisch) Rutger van Brinck (*c. 1660), huwt Anneke Jansen
 6. Kinderen
  1. Maria Catharina (dRK Huissen 28-1-1698, testes Henrick Stevens, Hilleke van Poelick)
  2. Anna Maria, tweeling (dRK Huissen 27-10-1704 testes Gerrit van Brinck, avus (of curis?), Hendrina van Braeckele)
  3. Anna Christina, tweeling (dRK Huissen 27-10-1704 testes Aerndt van Kerckhoff, Catharina Gerritzen)
  4. Joannes (dRK Huissen 18-9-1710 testes Jan Jansen, Geertruid Wimmers)

TerugBegin van generatie


2.256   Hermen BEUSCHER

FamilienaamIndex 2.256 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Er zijn mij drie Oosterwijken bekend: Oisterwijk in Brabant, Oosterwijk onder Bronkhorst in de Gelderse Achterhoek, en Oosterwijk in Holland, aan de Linge onder de rook van Leerdam. Naar die laatste plaats heb ik nog geen onderzoek kunnen doen. Voorlopig lijkt Gelders Oosterwijk de meest aannemelijke kandidaat te leveren.

In Oisterwijk (Brabant) komt een kandidaat voor: op 20-3-1633 werd in Oisterwijk RK gedoopt Henricus, zoon van Hermannus Henricus en Jodoca N.; broer van de op 2-7-1620 gedoopte Margareta. Er is ook een echtpaar Hermannus Thomas en Ester Leonardus in Oisterwijk (gehuwd RK 3-10-1615), en in Hilvarenbeek een van (hun zoon?) Leonardus afstammende familie De Busser; dit echtpaar lijkt echter geen zoon Henricus te hebben gehad. Er is geen aanwijzing dat Hermannus Henricus nazaten had die zich Busscher (of zo) noemden.

In de DTB van (Steenderen en) Bronkhorst, die beginnen circa 1678, komt al in dat jaar voor een huwelijk van Hermen soon Gerrit Busser. De familienaam Busschers komt daarna nog veel vaker voor (in, voor de duidelijkheid, de Nederduits Gereformeerde gemeente), ook na de invoering van de burgerlijke stand (regio Neede en Borculo).

In de Lenen van Gelre (Zutphen nr 86, Selm onder Velswijck, het goed Hummeldinck) komt een Carl Busser voor die het goed van zijn moeder erft; een Diederik; een Dirk met broer Gerrit in 1668. Ook het goed Bruckginck (no 73) onder Selm, Henrick Busscher/Buysscher, priester, zoon van Gerrit (vermeld vanaf 1495) in 1533-1594; Dirck Busser 1594. Elders in de leenregisters wordt Selm aangeduid als “den kerspel van Selm, in der buerschap Oosterwijck, tusschen Waerl ende Wentinck”.

Een voorlopige en heel speculatieve reconstructie: Herman (*ca 1610) was oom of vader van Gerrit, de vader van Hermen uit 1678, en Dirck. Hij zal (klein)zoon zijn geweest van Dirck (1594), neef van priester Hendrick (1533-94) en (achter)kleinzoon van Gerrit.


Huwt ca. 1640

2.257   N.N.

Index 2.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.128

TerugBegin van generatie


2.260   Gerrit JANSEN

FamilienaamIndex 2.260 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ellecom na 1671


Huwt

2.261   N.N.

Index 2.261 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.130
 2. Herman (hypothetisch), huwt als jongman en zoon van Gerrit Jansen Ellecom NG x-2-1675 Geertjen Hendrix, weduwe van Jan Andriessen, beide van Dieren
 3. Kinderen
  1. Jan (dNG Spankeren 1-6-1676)

TerugBegin van generatie


2.262   Gerrit WANNERS

FamilienaamIndex 2.262 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671

Volgens huwelijksinschrijving van zijn dochter: te Doesburg. Daar echter niet aangetroffen. Mogelijk de zaliger Gerrit Wanders uit Beek, vader van Jenneken Gerrits, die huwt Didam NG 16-7-1669 Jan Rijckers zoon van wijlen Gerrit Rijckers, ook uit Beek


Huwt

2.263   N.N.

Index 2.263 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geesken Zie 1.131

TerugBegin van generatie


2.264   Jan van BOHEMEN

FamilienaamIndex 2.264 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt RK

Ook Beumers etc. Indien gehuwd in 1676 dan ruyter in de cie van Ritmr. Glinstra in Grave, weduwnaar; over eerste huwelijk niets bekend. Andere mogelijkheid: Jan Beumers, korporaal onder de kapitein baron van Wassenaar, huwt Meurs NG 13-2-1672 Margretha Smits van Creivelt (+Krefeld)


Huwt (1) Nijmegen NG 26-11-1676 (?)

Jacomijn WILLEMSE

FamilienaamIndex

Geboren Nijmegen
Overleden Huissen 6-9-1677 ('de vrouw van JvB')

Heet bij dit eerste huwelijk Jan Beumer, ondertrouw ook in Grave 26-11, huwelijk Nijmegen 13-12; getuigen Maurits Broen, Trijneke Gerrits; Jacomijn Willemse is jongedochter te Nijmegen


Huwt (2)

2.265   Anneken JANSEN

FamilienaamIndex 2.265 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johan (dRK Huissen 1-8-1679 +?) Zie 1.132

TerugBegin van generatie


2.266   Wijnand Janse van LOM

FamilienaamIndex 2.266Vader 4.532Moeder 4.533

Geboren Huissen ?
Overleden Huissen

In 1682 Wonend onder de Carburgh in het kerspel Angeren

Mogelijk is hij deze: Winandus, zoon van Jan Henricks en Huberta Joannes, dRK Huissen 13-8-1627 (testes Leentghe Cardrijvers, Jacob Flieren)


Huwt (1) Huissen RK 30-10-1672

2.267   Jantje van SMEEREN

FamilienaamIndex 2.267Vader 4.534Moeder 4.535

Overleden Huissen ca. 1676


Huwt (2) Huissen RK 9-5-1677 (?)

Agnes Peters VERWAAYEN

FamilienaamIndex

Overleden Huissen ca. 1681

Huwt (3) Huissen RK 3-10-1681

Anna Maria JOOSTEN

FamilienaamIndex

Overleden Huissen 1682

Huwt (4) Lent NG ot 24-6-1662 & Huissen RK 26-7-1682

Luitje MAASSEN

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Jacob SANDERS

FamilienaamIndex

Een Jacob Sanders huwde in Elst 1677 met een Truitje Willems; verder geen gevonden.


Zij huwt (3) Huissen RK 27-5-1700

Gerrit DEURVOORST

FamilienaamIndex

Als weduwe Wijnand Jansen; hij jongman van Gendringen (getuigen: Evert Sluijter en Henrick Sluijter)

Kinderen

 1. (uit 1) Margriet (dRK Huissen 29-7-1673 +?) Zie 1.133
 2. (uit 2) Maria Elisabeth (dRK Huissen 2-3-1678 testes Adriaen van de Wal, Andries Jansz)
 3. (uit 2) Henrica (dRK Huissen 7-9-1681 testes Henrick Jansen, Elisabeth Hellingh)
 4. (uit 4) Johanna (dRK Huissen 9-5-1683 testes Derrick Maessen, Jantien Peters van Millingen
 5. (uit 4) Agnes (dRK Huissen 16-2-1685 testes IJke Peters, Winant Tijssen)
 6. (uit 4) Maria (dRK Huissen 18-11-1688 testes Christina Boumans, Jurrien Moorman)

TerugBegin van generatie


2.268   Hendrick ARENS

FamilienaamIndex 2.268 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1625

Puur hypothetische reconstructie, mogelijk een samenvoeging van gegevens over twee (of meer) verschillende personen, vaders van de kinderen 1-6 respectievelijk 7-10. De vader van Otto Hendriks Arens zal in ieder geval Hendrick Arens hebben geheten, en het is aannemelijk dat Otto en Cornelis broers waren. De enige andere Huissense Otto, zoon van Arend Otten en Derkske Hermans (dRK Huissen 5-5-1638), zal niet de juiste Otto zijn - hij zou bij zijn eerste en enige huwelijk in 1691 dan wel erg oud zijn. Mogelijk is deze ‘oude’ Otto overigens de man van Hermke Berns, het echtpaar dat 20-6-1691 een dochter Hermina doopt (testes Derck Hendrix, Neuleke Beijers). In Hulhuizen is nog een Otto Arends gehuwd met Maria Hendriks die 18-10-1685 een dochter Johanna dopen. De doopboeken van Elst (Eymeren) en Huissen (Vicarie) starten te laat om behulpzaam te kunnen zijn.

Alias Hendrick Aerntsz… maar er is een gelijknamige man in Elst die in september 1659 een Jenneke doopt. Mogelijk gehuwd met Stijneken Engelen (daarmee Jacob dNG Elst 22-9-1661, Gerrit 2-8-1663, mogelijk ook Cnelis 29-5-1668, hier geen moeder vermeld).

NB: Elske is in 1657 eerst in Elst NG gedoopt, vervolgens in Huissen RK! Van een huwelijk (NG of RK, in NL of Huissen) geen spoor...

Van de kinderen uit het (hypothetische) eerste huwelijk wordt Jan bij doop ingeschreven als Jan Hendrix, zoon van Henrick Arens van Rijckerswoert. In diezelfde jaren (1630-45) duiken in de doopboeken van Huissen enkele keren ook een Dirck, Otto (sic), Rutger, Anna en Arnolda ‘Arens van Rijckerswoert’ op - om hypothese op hypothese te stapelen: broers en zusters, allen kinderen van een Arend N. te Rijkerswoerd.

Een Hendrick Arens treedt op als doopgetuige 4-7-1678 bij Petrus, zoon van Hendrick van Ledder en Jennike Laurensse; 13-7-1680 bij Henricus, zoon van Wanner Hendricks en Jantien van de Pavert; en 9-1-1676 bij Alexandra, dochter van Hendrick Sunt en Anneke Verheijden. Dit kan de Hendrick Aerntsen zijn die 22-5-1678 trouwt met Trineke Willems (getuigen Hendrick Sluyter, Mechtilt Bloem).


Huwt ca. 1655

2.269   Christina ENGELEN

FamilienaamIndex 2.269Vader 4.538Moeder 4.539

Alias Stijneken. In Gelre en Huissen geen huwelijk aangetroffen. Mogelijk voluit Bouman geheten; in dat geval: dRK Huisen 14-10-1637 als dochter van Catharijn Bloemen en Engel(bertus) Bouman, testes Maria van Hees, Thonis Lomans. Het gezin Arens-Engelen verhuist heen en weer van Huissen (Katholiek Pruisen) naar de omgeving van Elst (Protestants Gelre) en kennelijk weer terug naar Huissen. NB: In 1652 is een Stijneken Boumans doopgetuige in Huissen.

Kinderen

 1. Elsken (dNG Elst 9-8-1657; vervolgens dRK Huisen 21-10-1657, zelfde ouders, getuige Hilleke Gerrits)
 2. Otto Zie 1.134
 3. Jacob (dNG Elst 22-9-1661)
 4. Gerrit (dNG Elst 2-8-1663)
 5. Cnelis (dNG Elst 29-5-1668, hier geen moeder vermeld), huwt Peterke Cornelisse. Cornelis is getuige bij het huwelijk van Otto en bij de doop van Bernardus, zoon van Rein Brans en Derxke Berns (8-4-1692)
 6. Kinderen
  1. Henricus Hendrik (dRK Huissen 28-11-1691, testes Derck Henrix, Henderske Kersten)
  2. Arnoldus (dRK Huissen 25-2-1693, testes Peter Hermsen, Hendrixke Kersten)
 7. Derck, hypothetisch, doopgetuige bij kinderen van Otto en Cornelis
 8. Hendrick, hypothetisch, doopgetuige bij kinderen van Otto

TerugBegin van generatie


2.270   Johan PETERS

FamilienaamIndex 2.270 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt RK


Huwt (1) Groessen RK januari-juli 1658

Wendelina Sweers TILMANS

FamilienaamIndex

Overleden Groessen ca. 1665

Huwt (2) Groessen RK 30-10-1667

2.271   Christina Aarsen FRINDENBERGHS

FamilienaamIndex 2.271Vader 4.542Moeder 4.543

Gedoopt RK
Overleden Groessen ca. 1679


Zij huwt Groessen RK 8-4-1663

Bernardus HULSMAN

FamilienaamIndex

Overleden 1665

Huwt (3) Groessen 10-3-1680

Aaltje JANSEN

FamilienaamIndex

Kinderen (Peters)

 1. Lambertus (dRK Groessen 15-12-1662, testes Theodorus Jansen, Gerrarda Tilmans)
 2. Wendelijn (dRK Groessen 21-10-1668 +Huissen) Zie 1.135
 3. Johanna (dRK Groessen 15-8-1673 testes Gerrit Balthus, Maria Ringenbergh (=Frindenbergh))
 4. Theodorus (dRK Groessen 21-10-1675, testes Henrick Jansen, Barthold Geurts, Johanna Theunisse)
 5. Johanna (dRK Groessen 7-8-1678, testes Daniel Harmensen, Gerritie Melchers, Willemke Janse)
 6. Johannes (dRK Groessen 3-5-1682, testes Jan van Kerckhoff, Herman Daniels, Dirriske Eygemans)
 7. Christina (dRK Groessen 13-5-1685, testes Jan Gerritsen, Aeltie van Kerckhoff, Gerritie de Haes)

Kinderen (Hulsman)

 1. Bernardus (dRK Groessen 24-2-1664, testes Gerrit Kommeling, Jasper Kommeling, Catharina Rutgers)

TerugBegin van generatie


2.274   Melchior Zur ROEDE

FamilienaamIndex 2.274Vader 4.548Moeder 4.549

Geboren ca. 1620

Hypothetisch. Geen ander in Billerbeck lijkt in aanmerking te komen. Er is een Johann Welckers met twee kinderen Clara 1651,1658, N. 1653, 1656 Berndt, 1654 Catharina, 1659 Joes; en 1660 Gertraud – maar geen Elisabeth.

NB: in het grootste deel van het eerst kerkboek van Billerbeck ontbreken exacte data; er staan alleen lijsten op jaar in.


Huwt (1) Billerbeck RK 1648

Anna MEINERS

FamilienaamIndex


Huwt (2) Billerbeck RK 1659

Caspara BRUGGEMANS

FamilienaamIndex


Huwt (3) Billerbeck RK 1660 en 1661

2.275   Anna RUECK

FamilienaamIndex 2.275 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Trina (dRK Billerbeck 1648, getuige Wilhelma Boddeling)
 2. (uit 1) Ernesta (dRK Billerbeck 1650, getuige Ernst de Roede)
 3. (uit 1) Anna (dRK Billerbeck 1653, getuige Anna Inuicks = Leucks?)
 4. (uit 1) Eumonia(?) (dRK Billerbeck x-11-1654, getuige S. Hormont)
 5. (uit 1) Anna (dRK Billerbeck 1657, vader Melchior Ernst, getuigen Anna Leu..., Johan Stegeman)
 6. (uit 2) Margaretha (dRK Billerbeck 1659, getuige Everwin [doorgehaald: Ernst] Roede)
 7. (uit 3) Melchior (dRK Billerbeck 1660, vader Melchior zur Rour, getuige Ven Dom Melchior Blume)
 8. (uit 3) Joannes (dRK Billerbeck 1661, vader Melchior Roede, getuigen Joes Drophoff, Elsa Bruggemans)
 9. (uit 3) Joannes (dRK Billerbeck 1662, getuigen Johan Roede, Marg: Steggemans)
 10. (uit 3) Elisabeth Zie 1.137

TerugBegin van generatie


2.276   Joost BOSMAN

FamilienaamIndex 2.276 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zevenaar 1689

Alias Georgius, te Zeddam. Getuige Zevenaar 1686, 1688 bij dopen


Huwt Neder-Elten RK 25-10-1643

2.277   Anna HULSMANS

FamilienaamIndex 2.277 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Puur hypothetisch! Huwelijksgetuigen Joannes Hulsmans, Nicolaus N.

Kinderen

 1. Joost Zie 1.138
 2. Conradus Bosmans (dRK Neder-Elten 14-2-1649, testes Catharina Gaetschalcks, Conradus Tymans) alias Koert; huwt Derisken Holthuisen
 3. Kinderen
  1. Joost Bosman (dRK Hulhuizen 16-4-1676, testes Henderijn van Santen, Gijsbert van de Velden)
 4. Bernardus Bosmans (dRK Neder-Elten 12-10-1653, testes Fredericus van Oem, Catharina Gudden), moeder Joanna Wolters
 5. Margareta Bosman (dRK Neder-Elten 27-2-1656, testes Gertrudis Drivers, Wilhelmus Nierman, Catharina Gudden) moeder Anna Klumpers; huwt als Margaretha Boesmans Zevenaar RK 9-5-1686 Berndt Jantsen (getuigen Catharina Boesmans, Joost Boosmans, Willhelm Braemen, Geertruidt Jantsen)
 6. Kinderen
  1. Theodora Jansen (dRK Oud-Zevenaar 4-4-1693, testes Jodocus Busman)
  2. Aleida Jansen (dRK Oud-Zevenaar 12-11-1695, testes Jodocus Busman, Maria Jacobs)
 7. Joannes Bossman (dRK Neder-Elten 9-2-1659, moeder Anna Hulsings; testes Hermannus Jansen, Gertrudis Gudden)

TerugBegin van generatie


2.278   Jan de KINKELAER

FamilienaamIndex 2.278Vader 4.556Moeder 4.557


Huwt

2.279   Johanna Jansen HOXBERGEN

FamilienaamIndex 2.279Vader 4.558Moeder 4.559

Ook als familienaam vermeld: Luigemos. Ook vermeld: Joanna Luegemos en Jan Croessen, ouders van Bernardus (dRK Wehl 1-5-1677, testes Marije Tunnessen, Henderick Janssen); en Jenneken Lugemos en Jan Welmers, ouders van Hendericus (dRK Wehl 24-9-1684, testes Roloff Welmers, Enneken van Dulmen)

Kinderen

 1. Henricus (dRK Wehl x-x-1655, moeder heet Joanna Hoxbergen; testes Engelbertus ten Oover, Girtrudis Bernsen)
 2. Catharina; getuigt 1731
 3. Rudolphken Zie 1.139
 4. Bernardus (dRK Wehl 21-10-1665)
 5. Anna (dRK Wehl 20-8-1668, testes Eulien Garissen, Henric Kinckeler)
 6. Henrica (dRK Wehl 27-5-1671 testes Truijtie Arntsen, Derick Joosten)
 7. Johannes (dRK Wehl 10-5-1673 (testes Jan Jansen, Margarita Harmsen) bWehl 5-8-1732, oud 59); huwt (1) ca. 1702 Catharina Schermaets; huwt (2) ca. 1704 Sweerke Arnts. Zwager Joost Bosman getuigt bij doop kind 1708.

TerugBegin van generatie


2.282   Henricus van RIJSWIJCK

FamilienaamIndex 2.282 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische gezinsreconstructie: Henricus is de enige Van Rijswijck in Griethausen in die tijd.


Huwt ca. 1668

2.283   Everharda MORTERS

FamilienaamIndex 2.283 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aldegunda Zie 1.141
 2. Joanna (dRK Griethausen 20-10-1671), doopgetuigen Lambertus Grunenbroeck, Joanna Lutgenhorst en Joanna Timmer
 3. Hestera (dRK Griethausen 30-9-1674)
 4. Maria (dRK Griethausen 27-11-1677), doopgetuigen N. Rutgers en N.N. (onleesbaar)
 5. Maria (dRK Griethausen 2-9-1680), doopgetuigen Sophia van den Bogarde, Harmannus (?) Morter, Theodora Morter.
 6. Theodora, doopgetuige in 1695

TerugBegin van generatie


2.292   Henricus van LIER

FamilienaamIndex 2.292 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1650

Te Riswick. Bron Ton Franken.

Mogelijke neef: Henricus van Lier, huwt Donsbrüggen 1686 Odilia Jonghen (*Donsbrüggen 1668 als dochter van Joannes Jong (+1689) en Gertrude Siebers (+1695), hertrouwde met Godefridus Geu(tjes?)), ouders van Anna Catharina (1687 +1702 als Trinneken), Henricus (1689 +1728), Joannes (1691), Joannes (1693), Theodorus (1696), Jacobus (1698), Gertrudis (1700) en Theodorus (1708)

Mogelijk ook een neef: Hendrick, gehuwd met Jenneke Speeten, dRK Kleve 25-6-1662 Jenneken; 29-3-1666 Dericken. Eventueel Joan van Lier, gehuwd met Liezabet Bomkens, DRK Kleve 17-1-1669 Judith, 9-9-1670 Henesken, 4-5-1672 Elisabet, 10-8-1674 Alyt, 14-3-1677 Christina. IGI heeft alleen de vrouwelijke dopen online.


Huwt ca. 1675

2.293   Elisabeth RIJCKEN

FamilienaamIndex 2.293 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1650

Kinderen

 1. Judith van Lier (*Riswick ca. 1675)
 2. Henricus van Lier (*Riswick ca. 1683), huwt Leuth RK 7-5-1713 (getuigen Wilhelmus en Hernske van de Pavert) Hermke Huijberts. Hendrik is peter van kinderen van Jacobus.
 3. Kinderen
  1. Joannes (dRK Niel 14-4-1714)
  2. Hubertus (dRK Niel 27-10-1715)
  3. Henricus (dRK Niel 18-9-1717)
 4. Jacobus Zie 1.146
 5. Theodora van Lier (*Riswick ca. 1689 + Riswick 21-5-1731)
 6. Joannes van Lier (*Riswick ca. 1691 +Bimmen 4-1-1756)

TerugBegin van generatie


2.294   Everhardus SPEET

FamilienaamIndex 2.294Vader 4.588Moeder 4.589

Geboren voor 1651
Overleden Millingen of Herwen na 1678

Kwartieren volgens bijdrage Jan Nuijten aan de Duffeltgenealogie nieuwsgroep. Waarschijnlijk moet dit zijn: zijn broer Henricus; dochter dan geboren 1691, getrouwd (zwanger) op 16-jarige leeftijd. Zie betr. Genealogie van Nuijten in Duffeltgen. NB: Evert is geboren ca. 1650; leeftijdsverschil is erg groot. Waarschijnlijk klopt die eerste generatie niet. (Van de Pavert vervalt dan)

Henricus (Henrich) Speedt, geb. voor 1639 (doopgetuige te Leuth 2.4.1657), eigenaar van een hofstede te Meer (D.), schepen te Meer en Niel (D.) (vermeld 'Gerichtsbanck Meer und Niell' o.a. 11.11.1664: Gerrit Noij transportirt an Henrich Speedt die halbscheidt von ein stuk lants: 'Am 11t 9bris hatt Gerrit Noij vor sich undt seinen erben mit handt halm und mundt vorm richteren Henrichen Rijff und zweijen scheffen nemblich Rijk Staijen und Rabeth Sehlen, auf seine halbscheidt des im kirspel Meer gelegenen stuk landes ungefehr 41/2 morgen, iedoch so gross und klein wie dasselbe im kirspell Meer mit einer seiten an Joffer von Gents erb, mit der anderen seiten an freijhrn von Bijllandts erb, mit einem ende an h Dr Moetzfelts erb, mit dem anderen ende an Derrik Utzelmans erb gelegen, so Peter Bless und Gerrit Noij beijde zur halbscheidt haben, gleich wie in dem vorgezeigten auftrachts brief, worauf dieses prothocollirt benennet, renunciirt und dieselbe an Henrichen Speedt und dessen erben ubergetragen, und hat der h richter obglt: ihme Henrichen Speedt und dessen erben selbiges land zu besitzen und zu gebrauchen eingegeben, und haben beijde itzige einhabere umb den originalen auftrachts brief das lossgezogen, so ist Petern Bless das original gefallen, Henrichen Speedt aber ist eine gleichlautende copeij zu gestelt), overl. na 13.4.1699, tr. Lissbeth Speedt.

Uit dit huwelijk: Bartjen Speet, geb. voor 19.7.1681.

Vergelijk ook Gerechtsprotocol Mehr en Niel (133) 19.7.1681, Henrich Speet und vormunder tragen Drn: Portzen den Botter kampf auf, Am 19 julij in Meer coram loco tenente Jan Bernts et schab: Rutt Braam und Werner Noij, seindt erschienen Henrich Speedt vor sich und sein mit Lissbeth Speedt gezieltes tochterlein Bartjen, in bejwesen und bewilligung glts tochterlein ohmen blutsverwanten alss vormünder benentlich Jacob Moors und Derrik Speedt, und haben also an handen des h richters zum erblichen behuef h Doctoris Arnolt Herman von der Portzen cedirt undt aufgetragen einen alhir gelegenen weide kampf den Botten kamp gnt: ungefehr zu 2 morgen 400 rhuten gross iedoch so gross und klein denselbe mit einem ende der Goischen strass mit dem anderen ende der wittiben Schardii mit einer seiten Jr. Garnir, mit der anderen seiten des h land rentmeisters Moetzfelts und des stiffts Bedtburs erb gelegen vor freij allodial flochländisch unbeschwert erb und haben darauf verziegen.

NB: in 1719 pacht Pavert Aerts de Talholdtsward bij Herwen. Pavert is gehuwd met een Bartje Speet, dochter van Evert Speet op de Speetenhof, vorige pachter (sinds zeker 1678) van de Talholdtsward. In 1747 pacht Pavert ook de Speetenhof (die direct ten noorden vaan de Talholdtsward lag) (Janssen 2009:92-3).


Huwt Herwen NG 12-10-1675

2.295   Naaleke van de PAVERT

FamilienaamIndex 2.295Vader 4.590Moeder 4.591

Geboren Herwen voor 1659
Overleden na 1681

Kwartieren volgens bijdrage Jan Nuijten aan de Duffeltgenealogie nieuwsgroep.

Kinderen

 1. Derk Speet (dNG Herwen 31-3-1681, getuigen Derk van Rijswijk, Gerritje Wolters), huwt (1) Herwen NG 14-1-1713 en Neder-Elten RK 1-2-1714 (sic) Elisabeth Othhers (huwelijksgetuigen Theodorus en Ulandt Otters); huwt als weduwnaar Liesbet Otten (2) Herwen NG 10-6-1728 Feijken Moerkens. Niet verwarren met een Derk Speet die huwt (1) Duiven RK 24-4-1722 Gerarda Elshoffs (getuigen Ida Coeman, Wesselius Wijchman); en (2) Duiven RK 1-8-1723 Adriana Wassing (getuigen Catharina Cleymans, Aleida Gisbers, Wesselius Wijchman); hieruit vijf kinderen.
 2. Kinderen
  1. Joanna (dRK Aerdt 5-11-1715, testes Vlandina Otten, Fredericus Speet)
  2. Ida (dRK Aerdt 6-12-1717, testes Joa Gijsberts, Bartjen Speet, Alexander Uijtterwardt)
  3. Joannes (dRK Aerdt 4-10-1720, testes N. Melissen, Maria Uitterwardt)
  4. Walradus (dRK Aerdt 2-6-1729, testes Derick Evers, Esken Muerkens)
  5. Joanna (dRK Aerdt 28-6-1730, testes Reijnder Muerkens, Joanna Scholten)
  6. Cornelia (dRK Aerdt 23-7-1731, testes Neelke Aerts, Bent Bartens)
  7. Bartha (dRK Aerdt 25-7-1732, testes Hendrick Aarts, Nesken Vierkens)
  8. Walterus (dRK Aerdt 22-11-1734, testes Maria Muerkens, Henrick Vierkens)
  9. Ida (dRK Aerdt 2-5-1741, testes Handrin Hartjens, Rolef Vermaes)
 3. Bernardus (bKekerdom 5-1-1726), huwt Gisberta Copraij
 4. Kinderen
  1. Willemina Speet (dRK Kekerdom 3-3-1706, testes Helena Copraij, Joannes Muers)
  2. Joanna Speet (dRK Kekerdom 13-12-1707, testes Theodorus van Rijswijck, Arnolda Speet)
  3. Bartholomea Speet (dRK Kekerdom 1-9-1709, testes Theodorus van Rijswick, Fredericus Speet)
  4. Theodorus Speet (dRK Kekerdom 7-11-1710, testes Jacobus van Lier, Anna Verwaijen)
  5. Everarda Speet (dRK Kekerdom 29-4-1714, testes Judith Copraij, Henricus Speet)
  6. Joanna Speet (dRK Kekerdom 20-1-1717, testes Franciscus van de Pavert, Agnes Vergoor)
 5. Fredericus, huwt Kekerdom RK 1-7-1710 Anna Verwaijen (getuigen Arnolda Speet, Henricus Speet)
 6. Kinderen
  1. Everarda Speet (dRK Kekerdom, testes Pavert Artz, Hester Brans, Arnolda Speet)
  2. Helena (dRK Kekerdom 5-8-1713, testes Catharina van Benthum)
  3. Henricus (dRK Kekerdom 9-5-1715, testes Bartholomea Speet, Joannes Verwaijen; bKekerdom RK 27-1-1720)
  4. Joanna (dRK Kekerdom 4-5-1718, testes Hubertus Bodde, Arnolda Meurs)
  5. Hendrina (dRK Kekerdom 17-11-1720, testes Henricus Speet)
  6. Derck (dNG Ooij en Persingen 12-9-1723, getuige Roberta Remigie)
  7. Hendrick (dNG Ooij en Persingen 29-6-1726, geen getuige genoemd)
 7. Bartholomea Zie 1.147
 8. Arnolda, doopgetuige bij kinderen van Bernardus, Bartholomea en Fredericus; kennelijk ongehuwd
 9. Henricus, doopgetuige in en rond 1708-1725, kennelijk zelf niet getrouwd
 10. Theodora

TerugBegin van generatie


2.300   Johannes COENEN

FamilienaamIndex 2.300Vader 4.600Moeder 4.601

Geboren voor 1655
Overleden voor 28-10-1694

In “Echtparen in Kranenburg van 1631 tot 1840” vermeld 1680-1694. Bij doop in 1694 aan de Galgensteeg in Kranenburg.


Huwt voor ca. 1675

2.301   Helena VOS

FamilienaamIndex 2.301Vader 4.602Moeder 4.603

Kinderen

 1. Bernardus Zie 1.150
 2. Catharina (dRK Kranenburg 29-12-1680, getuigen Henricus van Boon, Helena Braem)
 3. Petrus (dRK Kranenburg 23-12-1683 , getuigen Otto en Elisabeth Coenen)
 4. Theodora (dRK Kranenburg (Frasselt) 16-10-1687), getuigen Mathias Jacobs, Maria Jurriens
 5. Maria (dRK Kranenburg 30-4-1691), getuigen Henricus Vos, Catharina Claessens
 6. Johannes (filium posthumum, dRK Kranenburg 28-10-1694), doopgetuigen Andreas Gomans vicaris, Catharina Coenen vidua Horst.

TerugBegin van generatie


2.302   N. PETERS

FamilienaamIndex 2.302 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1655

Te Frasselt bij Kranenburg


Huwt

2.303   N.N.

Index 2.303 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Gerarda Zie 1.151
 2. Ida, doopgetuige in 1702; huwt Joannes Simes
 3. Kinderen
  1. Hermanus (dRK Kranenburg 18-10-1707)
  2. Simonis (dRK Kranenburg 24-3-1709)
 4. Henricus, doopgetuige in 1704
 5. Petrus, doopgetuige in 1706; Peters huwt Elysabeth Bonghers
 6. Kinderen
  1. Joannes (dRK Kranenburg 23-2-1698)
  2. Gerardus (dRK Kranenburg 8-4-1701)
  3. Theodora (dRK Kranenburg 28-10-1704)
 7. Maria, doopgetuige in 1708; huwt Joannes Jansen
 8. Kinderen
  1. Matthias (dRK Kranenburg 20-8-1698)
  2. Paulus (dRK Kranenburg 4-12-1700)
  3. Jacobus (dRK Kranenburg 12-2-1703)
  4. Maria (dRK Kranenburg 9-9-1705)

  Helena Peters; huwt Joannes Jansen

  Kinderen
  1. Joannes (dRK Kranenburg 13-7-1698)
  2. Petronella (dRK Kranenburg 21-9-1700)
  3. Petrus (dRK Kranenburg 9-1-1702)

TerugBegin van generatie


2.304   Andreas WENNEKERS

FamilienaamIndex 2.304 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Weeze na 1675

Hypothese; het kan hier deels ook om Johannes’ zoon i.p.v. vader gaan. Lijfgewinsboek Weeze, p. 115: Andries Wennekers debet per legatum Mett Gröntiens int Eigen. 1674, 8 martij 25 daler.

Idem, p. 143 een onbekend stuk land nabij de Kercken koolhoff gelegen op den Beeckacker: 1635 aengekofft 2½ mergen lants van Andries Wennekers. Vide in protocollo.


Huwt

2.305   Mett GRÖNTIENS

FamilienaamIndex 2.305 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Weeze voor 1675

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.152

TerugBegin van generatie


2.308   Mathias FALLICKYSEREN

FamilienaamIndex 2.308 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1570
Overleden Weeze na 1643

Lijfgewinsboek Weeze, p. 94: Ao. 1636 den 24 dagh Augusti iß aen einen morgen landts erfttins aen ons kerck te Weze, geldende jarlixs een halff pont waß, mit die voorhandt behandet Jan Iserman mit die ander Gertgen Isermans, Henrick Cuipers huisvrouw und iß den morgen landts gelegen mit eener syde neven landt gehorigh in den hoff toe Broick den Wilhelm, heere to Wissen, toestendich und mit die ander sijde neven het landt in den hoff aengen Holten, gehorich mit een eindt op S. Jans Capellen landt, und anderen eindt up landt dess hofts te bruick voorschr. Uhrkundt gesworen erft kercken lathen Toniß Bussers und Jan van Bon.

Idem p. 115 (Legaten aan de kerk) Jan Valckijseren debet per obligationem Gritgen Keinen, modo Hermin Valkiser, et iam donata ecclesiae 1675, 3 februari 50 daler. 1684 den 24 april praes. Dno Judice Sußkech (?) dno pastore Joanne (van den) Bercken und den kirchmeistern Johann Braims, Herman Valckisern in der kirchen GerstCammer erschienen, und hat mit verzeigen der obligation, welche von dem vicario Scheilkens wieder geselet (?), dieser donation reweir ain bekent, dass er von sein bruder Jan Valckisern conteatiret (?).

Idem, voorblad (ongedateerd) Parcelen onder Wees: Eenen mergen lant an Smits door erfftijns iarlix 1 alt moerken. Thiess Valckijseren. Idem p. 155 (kleine renten) Thies Valckijseren uit eenen mergen lants an den Schewick gelegen een marken at 4 dut.

Idem, vermoedelijk uit 1630, p. 139 Paelingh vant waeter toebehoorende die kerck, onverdeilt sijnde mit Derick Rhemmen van Hegenraedt, gelegen bij den Steenhoeff, gegeven door Johan Falckiser, broeder vant Oratorie tot Kevelaer.

Dit water is lieffgewin aen die Slutereij Udem – modo huius Hartevelt is verstorven ende door die van Hartevelt naer getrocken, soo dat de kerck dat quit is.


Huwt voor 1600

2.309   Gritgen KEINEN

FamilienaamIndex 2.309 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothese op grond van het genoemde legaat.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.154
 2. Geertuida, huwt voor 1636 Hendrick Cuipers
 3. Hermanus (+na 1684)

TerugBegin van generatie


2.432   Gerrit BOGAARD

FamilienaamIndex 2.432 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Gastel of omgeving. Hypothetisch, gebaseerd op de veronderstelling dat Aert Gerritsz de vader van Jan is. Aert Gerritsz Bogaerts te Rijnsburg is als oom op 12/27-9-1704 getuige wanneer in Leiden Jan Theunisz Bogaertsz uit Gastel (Meijerij van Den Bosch, +voor 1711) trouwt met Annetje Stads uit Leiden (zij heet bij haar tweede huwelijk in 1711 Tas).


Huwt voor 1650

2.433   N.N.

Index 2.433 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Aert Zie 1.216
 2. Theunis (*voor 1655), vader van Jan (*voor 1680) die huwt Leiden 7-9-1704 Annetje Stas (Stads, Tas).

TerugBegin van generatie


2.444   Cornelis HENDRIKS

FamilienaamIndex 2.444 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Hierden bij Harderwijk ca. 1603
Gedoopt NG 14-11-1638, volwassenendoop, gelijk met zoon, 'op belijdenis sijns geloofs'.

Burgerboek Harderwijk: Cornelis Hendrikckss van de Veen f.e.o., Coram Meurs ende Arler Cons Den 18 January 1628. Solvit.


Huwt Harderwijk NG 24-6-1627

2.445   Janneken BERENDS

FamilienaamIndex 2.445 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Berent (dNG Harderwijk 1-10-1628)
 2. Henric (dNG Harderwijk 5-9-1634)
 3. Pauwls (dNG Harderwijk 22-1-1637)
 4. Henric Zie 1.222
 5. Cornelisken (dNG Harderwijk 24-8-1642)
 6. Haasken (dNG Harderwijk 7-5-1646)
 7. Rutger (dNG Harderwijk 7-2-1649)

TerugBegin van generatie


2.446   Bert COOPS

FamilienaamIndex 2.446Vader 4.892Moeder 4.893

Geboren voor 1610


Huwt voor 1635

2.447   N.N.

Index 2.447 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jacob (dNG Elburg 13-9-1635)
 2. Mettien (dNG Elburg 21-1-1638)
 3. Mettien (dNG Elburg x-10-1639)
 4. Cornelissien (dNG Elburg x-9-1641)
 5. Jannetje Zie 1.223

TerugBegin van generatie


2.448   Tijs N.

Index 2.448 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt voor 1645

2.449   N.N.

Index 2.449 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Cornelis Tijssen Zie 1.224
 2. Annetje Tijsdr (hypothetisch), doopgetuige bij en kind van Wiggert Cornelis Vooijs in 1697

TerugBegin van generatie


2.450   Wigger Simons HODENPIJL

FamilienaamIndex 2.450Vader 4.900Moeder 4.901

Geboren voor 1620
Overleden Maassluis voor 29-5-1647

Bij huwelijk jonggezel op de Wagenstraat

Index Weeskamer Maassluis (Hogenda 2014: no 4 fol 118 dd 29-5-1647) Weeskinderen van Wigger Symons van Hodenpyl en Leuntge Bastiaensdr.: Maria Wiggersdr oud 1 jr. en 11 mnd., en Symon Wiggertsdr oud 28 weken


Huwt Maassluis NG 15-5-1644

2.451   Leuntge BASTIAENS

FamilienaamIndex 2.451 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Doop niet aangetroffen in NG Maassluis

Overleden Maassluis

Bij huwelijk jongedochter op de Voorvliet


Zij huwt (2) Maassluis NG x-11-1647

Claes HENDRICKS

FamilienaamIndex

Jongman van Vlaardingen, woont in de Gouden (L)eeu(w).

Kinderen (Hodenpijl)

 1. Maertje Zie 1.225
 2. Simontje (dNG Maassluis 4-11-1646)

Kinderen (Claesz)

 1. Henrick (dNG Maassluis 13-8-1648)
 2. Jacob (dNG Maassluis 18-2-1652)
 3. Jan (dNG Maassluis 5-12-1653)
 4. Lijsbeth (dNG Maassluis 30-12-1654)
 5. Jan (dNG Maassluis 18-11-1657)

TerugBegin van generatie


2.452   Pieter Willems KEIZER

FamilienaamIndex 2.452Vader 4.904Moeder 4.905

Geboren Hillegom dNG

Woont Katwijk a/d Rijn. Wordt bij de geboorte van zoon Dirck aangeduid als Pieter Willemsz van Schou

Hoofdgeld Katwijk 1623: Pieter Willemsz (Katwijk aan Zee), huishouden groot ‘1 hooft’.


Huwt (1) ca. 1622

2.453   Annetje JACOBS

FamilienaamIndex 2.453 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 9-1-1639


Huwt (2) ca. 1640

Leuntgen CORNELIS

FamilienaamIndex

Vermeld bij doop 1642; naam nauwelijks leesbaar

Kinderen

 1. (uit 1) Marrytgen (dNG Katwijk/Rijn 17-9-1623), geen doopgetuigen vermeld
 2. (uit 1) Dirck Zie 1.226
 3. (uit 1) Aaltje (dNG Katwijk/Rijn Maart 1634), geen doopgetuigen vermeld
 4. (uit 1) Lowijsje (dNG Katwijk/Rijn maart 1636), geen doopgetuigen vermeld
 5. (uit 1) Jacob (dNG Katwijk/Rijn 9-1-1639, doopgetuigen Aldert Corss, Aegje Huybertsz)
 6. (uit 2) Maertje (dNG Katwijk/Rijn 19-10-1642, doopgetuigen Willem Dircxs Keyser, Dierckje Pietersz)

TerugBegin van generatie


2.456   Jan Cornelisse RIETKERKEN

FamilienaamIndex 2.456Vader 4.912Moeder 4.913

Geboren Leiden dNG Hooglandsche Kerk 18-2-1631, getuigen Cornelis Dircx, Dirck Jansz
Overleden Leiden na 27-1-1667, voor 1671

Bij huwelijk: lakenbereider aan de Boogaertsteegh, achternaam Leyenthoorn (sic). Huwelijksgetuigen: zijn oom Dirck Jans Jongedorst, haar bekende Claesgen Heyndricxdr

Niet verwarren met de op 27-4-1654 (Poorterboek f. 125) als mosselvaarder uit Leidschendam ingeburgerde Jan Cornelissen.

Op 27-1-1667 als Jan Cornelissen de eerste ondertekenaar (van 14) van een request van de gemeene lakenvollers aan het gerecht om een invorderingsregeling voor vollonen uit te breiden. Niet-ondertekenaars, sprekend bij een vergadering over dit verzoek, merken op “dat de versouckers sijn veel broddelaers”. (Posthumus 1918 dl 5:585)


Huwt Leiden NG ot 26-4-1652

2.457   Aaltje Jans van COMMENE

FamilienaamIndex 2.457Vader 4.914Moeder 4.915

Geboren Woerden
Overleden Leiden na 15-5-1672

Volgens genealogie Rietkerken Sommene. Ook (bij huwelijk) Comeny. Woont Leiden (1652) Papegraft, Boomgaardsteeg (1671).


Zij huwt (2) Leiden NG (ot) 5-3-1671

Jacobus Jans van DUYREN

FamilienaamIndex

Weduwnaar a.d. Coenesteeg; voor zover bekend geen kinderen uit dit huwelijk.


Huwt (1)

Marytje Thyssen TRIOENS

FamilienaamIndex

Woonden aan de Coenesteeg; ouders van (1) Jan (dNG Hooglandse Kerk 25-12-1660, getuigen Jacob Jansz en Anneke Cornelis); (2) Mathijs (dNG Hooglandse Kerk 23-1-1663, getuigen Andries van Duren, Pieternele N.); (3) Nicolaes (dNG Hooglandse Kerk 21-9-1664, getuigen Jan Jansz van Duijre en Willemtje Cornelis van Ee); (4) Andries Pietersker 28-7-1666, getuigen Jan Jans van Dueren en Willemijntje Cornelis van Ee); (5) Daniel (dNG Hooglandse Kerk 9-9-1668, getuigen Jan Jans van Dueren en Willemijntje Cornelis van Ee)

Kinderen

 1. Cornelis (dNG Leiden 23-9-1654 +in augustus 1727) Zie 1.228
 2. Willemtje (dNG Leiden 18-4-1657)
 3. Aghje (dNG Leiden 28-1-1660)
 4. Willemijntje (dNG Leiden 17-12-1662); huwt Leiden NG (ot; getuigen Aeltgen Commene haar moeder, Michel Delvois zijn vader) 29-10-1683 Jean Delfos alias Delvois (dNG Amsterdam 11-12-1661), droogscheerder aan de Uyterstegraft, zoon van Michiel Delfos (Del Foce) en Marie Pamaert (alias Plouvier)
 5. Aghie (dNG Leiden 1-7-1665)
 6. Johannes (dNG Leiden 27-5-1668)

TerugBegin van generatie


2.460   Pieter Pietersz ENKELAAR

FamilienaamIndex 2.460Vader 4.920Moeder 4.921

Geboren Arnhem 1606, dNG
Begraven Rotterdam 27-5-1657

Kleermaker; bij overlijden provoost. Niet gehuwd in Rotterdam.

ONA Rotterdam (inv no 149 fol 254/434 dd 5-7-1632) Daem Gijsbertsz, backer wonende op de Meent in De Schenckanne bekent 150 gld schuldig te zijn aan Pieter Pietersz Enckelaer. Als borg stellen zich Gijsbert Daemen, backer wonende in de Oppert bij 't Hoffpoortgen en Celitgen Thonisdr weduwe van Frans Jansz, camerbewaerder.

ONA Rotterdam 28-12-1642: Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaker, 36 jr, Arent Saymans, cleermaker, 35 jr, en Hendrick Muyshont, knoopmaker, 28 jr, verklaren op verzoek van Annetjen Hellegers, jongedochter, ook wonend alhier dat zij op 21 december j.l. ten huize van Gijsbrecht Heyndricxsz Starck, cleermaker, zijn geweest, waar ook ene Jan van der Heyden, commissaris van de Delffsche wagens aanwezig was, en hebben gehoord dat hij met een cleermakersdochter, die voorheen gewoond had in de kelder van het huis van doctor Bontius, een kind had gemaakt, en dat hij haar 60 gulden had gegeven om een ander het kind toe te wijzen en te laten opvoeden. Pieter Pietersz en Hendrick Muyshont verklaren dat zij Jan van der Heyden hebben horen zeggen dat zij het het kind heeft toegewezen aan ene Arien Willemsz, gewezen tolmeester van de Schans, dat de naam van de moeder Annetjen was, en dat haar vader daarna portier van de Hooftpoort is geworden, en dat hij nu is overleden.

ONA Rotterdam (464 fol 209 dd 10-12-1641) Dirck Lambertsz Hovelingh of Oovelinck, en zijn borg Harman Jacobsz van Rattinghen, beiden koordewercker, zijn 250 gulden schuldig aan Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, voor heden geleend geld. Dirck zal de borg vrijwaren.

ONA Rotterdam (464 fol 347 dd 21-1-1643) Geerloff Dircxsz Kuijck, herbergier, 37 jr, en Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, 36 jr, leggen een verklaring af op verzoek van Jannetje Verweer, vrouw van Jan Verweer, wachtmeester op 't Resiff Bernabock. Zij zeggen dat Jannetje 4 maanden gelogeerd heeft bij Geerloff Dircxsz. Zij heeft zich eerlijk gedragen en in die tijd haar belangen behartigd, te weten geld van de Westindische Compagnie vorderen en ontvangen, dat zij tegoed heeft van Cornelis Willemsz van Montfoort. Annetje Willemsdr, de moeder van Cornelis, had beslag op het geld gelegd, zodat Jannetje genoodzaakt was met Annetje overeen te komen dat Annetje 128 gulden zou genieten, maar het geld is bij de bewindhebbers gebleven omdat men daar begrepen had dat Annetje niet gemachtigd was het geld te ontvangen. Omdat Geerloff recht tegenover de deur van Enckelaer woont weten zij dat Jannetje buitengewoon veel moeite heeft gehad.

ONA Rotterdam (465 no 206 fol 333 dd 30-5-1645) Jan Barentsz van der Heij, moutmaker, is 100 gulden schuldig aan Pieter Pietersz Enckelaer, kleermaker, voor heden geleend geld.

ONA Rotterdam (466 no 134 fol 234 dd 2-11-1646) Maertjen Heijndricxdr, bejaarde dochter, bekent dat zij aan Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaeker, schuldig is een som geld van 150 gulden.

ONA Rotterdam (467 no 9 fol 19 dd 26-2-1648) Jacob Joosten Bueret, gemachtigd, op 20-12-1645 voor notaris Cornelis Brouwer te Delft, door Sara Lambrechts, vrouw van Gerrit Gerrits, schipper, verkoopt aan Pieter Pieters Enckelaer een huis op de hoek van de Begijnestraet, belast met 1900 gulden, en verder voor 2300 gulden. Belendingen: ten ten zuiden de Heerestraet en ten noorden Gerrit Dircx Schuttelen, strekkend tot de Hans Toorn.

ONA Rotterdam (467 no 135 fol 254 dd 14-4-1648) Maertjen Heijndericx Winter, ongehuwde bejaarde dochter, als hoofdschuldenares, en Pieter Jans Vos en Pieter Pieters Enckelaer, cleermaker, als borgen, bekennen een schuld van 400 gulden te hebben aan Pieter Bonnecroij, hoedemaker, ter zake van een lening.

ONA Rotterdam (467 no 50 fol 99 dd 3-5-1648) Pieter Pieters Enckelaer, cleermaker, als hoofdschuldenaar, en Pieter Jans de Vos, als borg, bekennen een schuld van 500 gulden te hebben aan Gerrit Gerrits Storm, ter zake van een lening.

ONA Rotterdam (467 no 259 fol 494 dd 12-10-1649) Maertjen Willems, weduwe van Aert Teunisz, machtigt Lijsbet Jans, weduwe van Jan Fransz Keijser, om van Teun Adriaens, alias Lichte Teun, te Middelburch in Zeelandt, het geld te eisen dat zij tegoed heeft als beschadigde borg, ten gunste van Pieter Pieters Enckelaer.

ONA Rotterdam (468 no 153 fol 269 dd 10-1-1651) Claes Claesz van der Dussens, 43 jaar, Jacob Jansz de Haes, 50 jaar, en Cornelis Claesz Kruijck, 35 jaar, leggen een verklaring af op verzoek van Claes Claesz de Bode. Van der Dussens heeft in 1645 gezien, dat Gerrit Jansz van Hemert heeft staan hakken in de ondermuur, de gevel, van het huis van de Bode, aan de westzijde van de Nieuwekerkstraat. Dit is nu de zijmuur tussen het huis van de Bode en dat van van Hemert. De Haes en Kruijck zeggen, dat ze gehoord hebben dat Pieter Pietersz Enckelaer zei hetzelfde gezien te hebben.

ONA Rotterdam (374 fol 48 dd 13-3-1650) Pieter Pietersz Enckelaer, cleermaecker en provoost, bekent 500 gulden schuldig te zijn aan Gerrit Gerritsz Stam. Hij ontslaat Pieter Jansz de Vos van de borgstelling volgens de akte van 03-05-1648, gepasseerd voor notaris Pieter van Leencop of Leeucop. Hij machtigt Maerten Deijm en Cornelis Pieck, procureurs.

Cornelis Enckelaer (zoon) en Grietgen Waerts zijn 9-1-1660 getuigen bij de doop van Cornelis, zoon van Pieter de Vos en Maria de Vos.


Huwt ca. 1630

2.461   Grietje Cornelis WAERTS

FamilienaamIndex 2.461Vader 4.922Moeder 4.923

Begraven Rotterdam 29-5-1661

Kinderen

 1. Cornelis (*Rotterdam +Leiden na 1681); HUWT Leiden (ot) NG 17.6-1665 (Alphen 5-7-1665) Jannetje Lamberts weduwe Paul Jans van Heynsbergen, uit Alphen. Lakenbereider a.d. Nieuwe Voldersgraft (na 1665), tot 1665 St. Jacobsgraft. Klein familiegeld Leiden 1674: brandwijnschenker (slecht), Nieuwmaren, 6 penningen belasting.
 2. Annetje (*Rotterdam +Leiden); huwt Leiden NG (ot) 15-3-1671 Frans Joosten Pell (uit dit huwelijk geen kinderen); hij huwde (1) Leiden NG 17-4-1655 Jantje Baltus Richter; uit dit huwelijk zes kinderen; huwt (3) Leiden 7-4-1672 Elsge Jans van Lier (bBuiten Leiden 7-7-1678); uit dit huwelijk 3 kinderen; huwt (4) Leiden NG 4-5-1679 Lysbeth Pieters de Melican, weduwe Andries Samuelsz van Aerschot, wonend Rapenburch over Falydebagijnhoff; uit dit huwelijk 7 kinderen, de laatste op oudjaar 1690.
 3. Pieter (+Leiden b 28-3 a 4-4-1705) Zie 1.230
 4. Beatrix; genoemd in testament Pieter 1673.
 5. Aaltje (+Cool 28-2-1724 bCool 1-3), huwt Delsfhaven 8-11-1671 Huijbert Lauwerentse van Winterbeeck (bHillegersberg 12-10-1713 (in de kerk, kleed van f 3.-.-, onder ‘t Swane Eylant)), beiden wonen bij huwelijk te 's Gravenhage
 6. Jan (Pieters Onklaer, +Rotterdam 12-7-1665), jongman

TerugBegin van generatie


2.462   Jan de WILDE

FamilienaamIndex 2.462 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Voorburg na 1673

Werd in NG doopboek 1643 aangeduid als Meester. Huwelijk niet in Voorburg aangetroffen.

Lidmaten NG Voorburg (1666) vermeldt Jan de Wilde en zyn vrouw Tanneken; in 1674: Jan van der Wilde en zijn vrouw, (zijn naam is doorgehaald; kennelijk gestorven voor 1688); Tanneke de Wilde, afzonderlijk vermeld 1674, 1688.

Mogelijk de Jan de Wilde, genoemd in de 200ste penning van Leiden (1674), als kinderen en ervan Jan de Wilde, Wanthuys aan de Nieuwe Rijn, aanslag van 16-13-4. Voor eenzelfde bedrag worden ook de ervan van een Quirijn de Wilde aangeslagen.


Huwt

2.463   Tanneke Dirx QUANTS

FamilienaamIndex 2.463Vader 4.926Moeder 4.927

Overleden Voorburg na 1683

ONA Den Haag (165:261 dd 3-3-1644) Testament van Maeijcken Andries, jongedochter, ziek te bed liggende, legateert aan haar nicht Tanneken Quants (marge: vrouw van Mr Jan de Wilde te Voorburch) haar beste tabbert en Camericx neusdoek, en aan Tannekes dochter drie linde (linnen) neusdoeken met kant. Verdere legaten (vooral kleding) aan Janneke Hendricks, jongedochter, Neeltje N., Lijsbeth Las… huisvrouw van Gerard Maes. Erfgenaam is verder Lijsbeth Peeters huisvrouw van Jan Matthijs haar moeije (tante), met de verplichting twee donaties van 6 en 20 gulden uit te reiken aan de huisarmen.

Kinderen

 1. Anna (dNG Voorburg 6-4-1643, geen getuigen vermeld), waarschijnlijk de Anna van der Wilde Jansdr die, wonend Voorburg, huwt (op attest van Leiden NG 6-4-1662) Pieter de Smet Fransz (*Haarlem, verruwer, wonend Langegraft)
 2. Kinderen
  1. Adriana (dNG Leiden Marekerk 14-5-1663), getuigen Jan van der Wilde, Adriana Fabricius
  2. Adriana (dNG Leiden Hooglandse Kerk 24-4-1664), getuigen Jan van der Wilde, Adriana Fabricius
  3. Abraham (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 23-2-1666), getuigen Abraham du Forest, Engeltie Fabricius
  4. Josijna (dNG Leiden Marekerk 14-12-1667), getuigen Coenraet Dagenos, Tanneke Dircks Quants
  5. Tanneke (dNG Leiden Pieterskerk 18-12-1669), getuige Elizabeth van der Wilden
  6. Pieter (dNG Leiden Marekerk 23-12-1671), getuigen Barend Barendinus, Engeltje Fabritiusdr
  7. Johanna (dNG Leiden Marekerk 9-1-1675), getuigen Barent Barendinus, Elizabet de Wilde
  8. Pieternelle (dNG Leiden Hooglandse Kerk 6-4-1678), getuigen Willem Verhoeven, Teutgen Hendrickx, Janneken Dirckx
  9. Johanna (dNG Leiden Marekerk 17-9-1679), getuigen Pieter Enkelaar, Tanneke Dirksdr Quants
  10. Johanna (dNG Leiden Hooglandse Kerk 27-5-1681), getuigen Adriaen Faricius, Maria Hummelingh pro Catharina Verhoeven, tweeling
  11. Johannes (dNG Leiden Hooglandse Kerk 27-5-1681), getuigen Hermanus Hegman, Hendrijck Heghman, tweeling
 3. Lysbeth (*Voorburg dNG ? +Leiden b 4-10-1680) Zie 1.231
 4. Johannes (dNG Voorburg 5-12-1649, geen getuigen), huwt Voorburg NG 27-1-1669 Aagje Cornelissen Hofwegen
 5. Kinderen
  1. Johannes (dNG Voorburg 21-6-1671)
  2. Geertruij (dNG Voorburg 3-1-1674)
  3. Dirck (dNG Voorburg 30-4-1685)
  4. Cornelis (dNG Voorburg 9-10-1689)
  5. Tanneke (dNG Voorburg 13-4-1692)

TerugBegin van generatie


2.468   Gillis Cornelisz van QUEBORN

FamilienaamIndex 2.468Vader 4.936Moeder 4.937

Gedoopt NG Rotterdam 7-11-1619
Overleden Rotterdam 26-10-1681 b 31-10

Houtkooper; houtkoopman, 1639-63 in de Hoogstraat te Rotterdam, 1680 Lamsteeg. In Bergen op Zoom borg (?) voor apotheker Adriaen van Alphen in een schuld (NA BoZ inv nr 42 akte 84 fol 251-2). In 1663: meester witwerker.

Niet verwarren met de CG die in 1632 en 1639 volgens ONA Rotterdam in Princelant woont – die is te jong!

Notarieel Archief Rotterdam: woont 1632 in Princelant, gemachigd om een schuld te incasseren. Komt samen met zijn vrouw Bette voor in een boedelinventaris uit Delfshaven 1679, als schuldenaar door een hypotheek op haar huis in de Lamsteeg, oorspronkelijk afgesloten met Harmen Jansz van den Heuvel.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0067 fol 590-590v no 281 dd 1-7-1639) Gillis Cornelissen van Queborre, houtcramer van Rotterdam, als man van Anneken Jans van Alphen, heeft geld gekregen van zijn zwager Adriaen van Alphen, apotheker, voor een obligatie van fl 1675.-.- getekend Dordrecht 1637; een pandbrief van fl 1600.-.- ten laste van Cornelis Goeijaerts, overleden, op een huis huis bij de Boterbanken in Willemstad; nog 650.-.- ten laste van dezelfde en de weduwe van Cornelis Goeijaert; Adriaen had nog van Govert van Alphen te 's-Gravenmoer, oud secretaris, ontvangen op 24-3-1632 fl. 470.-.- die Govert (?) schuldig was aan Adriaen Jans Panis te Roosendaal. Adriaan heeft de brieven overhandigd gekregen.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0067 fol 393 no 193 dd 26-8-1640) Adriaen van Alphen, namens zijn zwager Gillis Cornelis van Queborren en Anneke Jans van Alphen diens vrouw, houdende een paijbrief van fl 640 van Cornelis Goeijaerts over verkoop van een huis in Willemstad waarop niet betaald is; hij machtigt Maria Walen, weduwe Cornelis Reijnertsen de Vos (sic), in leven burgemeester van Zundert, om namens hem de achterstallige gelden te innen.

ONA Rotterdam (329 fol 321 dd 27-4-1641) De notaris wendt zich met 2 getuigen namens Jan van der Kemp en Gillis Cornelisz Queborre in het dorp van Poortugael tot Pieter Adriaensz Durven, en hem gerechtelijk verbieden in naam van de erfgenamen van Adriaen Hendricxsz Durven 2 gemeeten lants en een dijck, genaamd De Kruijsdijck, met een huis en boomgaard, gelegen onder Poortugael in het openbaar te verkopen, aangezien deze landen, dijck, huis en boomgaard door hen als naaste erfgenamen en nakomelingen van Cornelis Cornelisz Beyes alias Heerbroer zijn aanbestorven, door wie deze landen als vazal van de grafelijkheid van Hollant te leen zijn gehouden. Pieter Adriaensz Durven antwoordt dat hij de verkoop zal doorzetten, en de gelden onder arrest zal laten.

ONA Rotterdam (262 fol 656 dd 28-1-1641) Johan Dionijsse verkoopt aan Gillis Cornelisz Queborre, houtcramer, een huis en erf staande op de Huydebrugge aan het begin van de Kipstraet, voor 4.800 gulden. Op het huis rust een hypotheek van 1.800 gulden die voor rekening van de koper komt. Belendingen: Frans Jacobsz Cray, Piter Arentsz Blenckvliet en strekt tot aan de brouwerije van de erfgenamen van Guilliame de Lohierville.

Idem (fol 658 dd 30-1-1641) Cornelis Panser,appothecaris, verkoopt aan Jacob Cornelisz Queborre, houtcramer, een huis en erf staande en gelegen in de Hoochstraet voor 9.400 gulden waarvan nog een hypotheek van 4.000 gulden tot last van de koper komt en met die voorwaarden die nu gelden voor de tegenwoordige huurder Gillis Cornelisz Queborre, broer van de koper. Het huis grenst aan Mathijs van Rossem, Basteijbacker, Jan Brandt en Jan Jansz de Walsche.

ONA Rotterdam (305 fol 82 dd 12-5-1643) Gillis Cornelisz Queborre, coopman, machtigt Jacob Bonsinck, procureur te Utrecht, om bij Dirck Jans, wielmaker, te Utrecht 62 gulden en 6 stuivers te innen. Deze heeft dit geld ontvangen van Hendrick Barents van Casteelen.

ONA Rotterdam (308 fol 72 dd 27-6-1645) Dirck Heijmensz, gerechtsbode, en Gillis Queborn, houtcraemer, verklaren op verzoek van Anthony van Oppijne, houtcramer, dat zij gisteren door de laatste zijn ontboden om de goederen te bekijken die zich in een groot vat bevonden, gemerkt met nr. 27, die hij zou openen, hem toegezonden door N. van Nurenburch. Na inspectie ontdekten zij dat zich hierin verschillende goederen bevonden, maar dat het vat half leeg was.

ONA Bergen op Zoom (Inv no 0042 fol 251 no 84 dd 6-7-1647) Adrian van Alphen apotheker en Jacob Bolck chirurgijn, machtigen Gillis Cornelisz Queborn, koopman te Rotterdam, een schuld te innen van jonker George Selwijn, gewezen luitenant.

ONA Rotterdam (172 fol 82 dd 8-10-1650) Gillis Cornelisz Queborn, houtcramer handelend in opdracht van Frederick van Duysburch, wielmaker en zijn vrouw Catharina Welinck, wonend te Nijmegen ter ene en Cornelis van de Riviere, coopman, ter andere zijde sluiten een overeenkomst over de opvoeding door Duysburch en zijn vrouw van de zoon van Catharina Welinck, genaamd Jan Cornelisz, 14 jaar oud, voor haar huwelijk met van Duisburch verwekt door van Riviere.

ONA Rotterdam (inv. Nr 313 no 70 fol 117 dd 29-4-1652; Thuis opgesteld 12-3-1642, in gezegeld couvert op 13-3-1642 door notaris Aernout Hofflant bekrachtigd). Olografisch mutueel testament op de langstlevende in volledige gemeenschap van goederen van Gillis Cornelisz Queborre en Anna Jansen van Alphen. De overlevende ouder beschermt eventuele kinderen tegen alle nooddruft en zorgt dat ze onderwijs krijgen, voldoende op te kunnen lezen, schrijven, rekenen en een beroep uit te oefenen; bij vooroverlijden krijgen de kinderen een kindsdeel, een uitzet van bed en toebehoren, en een bedrag van 600 Rijnsgulden (als deze zich naar advies van laatstlevende hebben gevestigd en gehuwd).

ONA Rotterdam (368 fol 162 dd 13-2-1655) Lysbeth de Riviere, weduwe van Jan Gale, verhuurt voor eigenaar Gillis van Queborn, het huis van Gillis op de Huydebrugge, achter het raadhuis, aan Willem Pietersz van Stolwijck. De huurperiode bedraagt 2 jaar, voor een huur van 300 gulden per jaar.

ORA Breda (inv no 536 f 102r/v dd 16-2-1657) Gielis Cornelis Queborre, last & procuratie van Elisabeth Jans Betten zijn vrouw verkoopt aan Jan Henricx Couwenberg de gerechte helft van huis & erf genaamd Het Vercken waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Cuijsen, marktschipper op Amsterdam; Elisabeth erfde dit bij dood ouders. Koopprijs fl 900.-.-, te voldoen over een jaar.

ORA Breda (inv no 536 dd 12-3-1657 fol 113v, 114r) Johannes van Alphen, apotheker, voor Elisabeth Jans Bette, huisvrouw van Gillis Cornelis Queborre te Rotterdam, draagt over aan Jan Henricx Couwenberg de gerechte helft van huis & erf genaamd Het Vercken (marge: voldaan door Govert Couwenberg, 1675 ??) (…) Jan belooft de fl 900 op 1 mei 1658 koopsom te betalen (Marge: Elisabeth verklaart dat betaald is fl 600 op 29-5-1658; Gillis: de rest is betaald op 16-6-1658).

ONA Rotterdam (316 fol 362 dd 17-4-1657) Jacobmijna Walen, bejaerde dochter, wonende te Dordrecht, zuster en erfgename volgens testament van de overleden Maeyken Walen, verkoopt haar sarche en graffplaetse gelegen in 't hoogekoer in de St. Laurenskercke nr. 66 met het opschrift Maeyken Waelen en draagt het over aan Gillis Corneliss Queborn. Zij zegt voor de overdracht volledig betaald te zijn.

ORA Breda (inv no 536 dd 24-6-1658 fol 226rv 227r) Frans Aertsen Borchgraeff, marktschipper van Breda op Amsterdam, is schuldig aan Gilis Cornelis Queborn man van Elisabeth Jans Bette en Johannes Toussin (Toussaint) man van Adriaenken van Doren, de voogden van het nagelaten weeskind van Jan van Doren in leven marktschipper op Amsterdam en man van Odilia Jans Betten, fl 2015.-.- voor de overname van diens boot. (Marge: diverse delen van de schuld afgelost, o.a. aan Queborn en aan de grootmoeder Margrieta Jacob Dirven).

ONA Rotterdam (369 fol 131 dd 10-12-1660) Harman Jansz van den Heuvel verkoopt aan Gilles Cornelisz Queborn een huis en erf aan de westzijde van de Lombertstraet met een gang en steech, voor 1350 gulden. Belendingen: Frans Joppen,Jan Janz van Duyren, de Rotte.

ONA Rottredam (319 fol 214 dd 11-7-1662) Jan Jansz van Duijren en Gilles Cornelis Queborn sluiten een contract over de betimmering van de waterafvoer op de erfscheiding.

ORA Breda (inv no 537 dd 11-05-1661 fol 145r) Margriet Jacob Dirven met procuratie van Gillis Cornelis Queborn, voogd van het weeskind van Jan van Dorenheeft obtvangen van Sr Willem Lips, vorig eigenaar van het huis De Witte Clock fl 280 tegen rente van fl 16.9.2 per jaar, met nog fl 70 voor verlopen jaren, te samen fl 350.-.-, waarmee de bestaande schuld is voldaan.

ONA Rotterdm (319 fol 294 dd 16-5-1662) Elisabeth Jans Bette, echtgenote van Gillis Cornelis Queborn, machtigt haar man om haar huis en erf op rente te zetten. Het huis is gelegen aan de westzijde van de Lombartstraet, en is belend ten zuiden door Adriaen Maertensz, en ten noorden door Jan Jansz van Duijren.

ONA Bergen op Zoom (Inv nr 113 fol 58 dd 16-7-1663) Hester Gillis Queborn, machtigt (als gemachtigd door haar vader Gillis te Rotterdam) Philips Louwerens Scheuringh om van Matthijs Colen, stoeldraaijer en winkelier alhier verschuldigd geld over door haar vader geleverd hout te innen.

ONA Rotterdam (247 fol 150 dd 1-11-1663) Harman Jansz van den Heuvel, coorncoper, machtigt Cornelis Pietersz van Stolwijck, verruwer, om namens hem van de voogden van de kinderen van de overleden Elisabet Jansdr Bette, gewezen huisvrouw van Gillis Cornelisz Queborn, of van de bezitters van het nagelaten huis aan de westzijde van de Lombertstraet, volgens een rentebrief van 19-02-1661 geld te ontvangen over verlopen termijnen van een kapitaal van 1.200 gulden. De akte is nietigverklaard op 04-05-1669 door Cornelis Pietersz van Stolwijck.

ONA Rotterdam (397 fol 243 dd 23-3-1664) Gillis Cornelisz Queborn, Jan Jacobsz van der Wiering en Jasper Corstiaense, allen meester witwerckers, leggen een verklaring af op verzoek van de meester witwerckers van Delff. Zij zeggen dat de Rotterdamse witwerckers, met speciale toestemming van de heren van de wet d.d. 18-4-1658, vrijelijk alles wat in hun winkels gemaakt wordt mogen verkopen zoals tafels met gedraaide stijlen, schotelrekken, luyrkastjes, voeten van clavecymbels, toonbanken e.a., alles van zacht hout, zoals zij ook Oostindische en zeezeekisten en allerhande losse werken mogen maken, gerelateerd aan het witwerken. Zij mogen dergelijke voorwerpen vrij maken en verkopen, zonder verhindering door het St. Josephsgilde.

ONA Den Haag (435:147 dd 19-11-1664) Gillis van Queborn, koopman te Rotterdam tegenwoordig hier te Den Haag, als voogd van Maria, nagelaten kind van Jan van Dooren, schipper van Breda op Amsterdam, machtigt Adriaan van Veen om de erven van Mathijs Cnollert voor de Raad van Brabant te vervolgen.

ONA Den Haag (516:233 dd 17-7-1665) Gillis Queborn te Rotterdam geeft aan dat Govert van Alphen, secretaris van Breda, Adrianus van Alphen, burgemeester van Bergen op Zoom en Johannes van Alphen, oud-schepen van Breda, volgens vonnis van x-6-1664, hem hebben opgedragen te betalen fl 361, nog eens fl 1000 en fl 600, ook uit goed van zijn vrouw Elisabeth Bette; Gillis laat nu al zijn goederen in Brabant bij opbod verkopen.

ORA Breda (inv no 537 dd 8-1-1666 fol 197v -199r) Johan Meijers met last en procuratie van Gillis Cornelis Queborn ook voor de erfgenamen van Elisabeth Bette diens tweede vrouw zaliger, en als voogd van haar kinderen volgens testament (Rotterdam 29-3-1663); Govert van Alphen mede voor zijn broer Adriaan; in re vonnis Raad van Brabant in Den Haag van 22-7-1665; verkopen aan Johan van Alphen oud-wethouder tot Breda een schuldbrief van fl 600.

ORA Breda (inv no 537 dd 18-2-1666 fol 206r -207r) Johan Meijers met last en procuratie van Gillis Cornelis Queborn ‘coopman in houtwerck’ (etc. etc. nazaten Elisabeth Bette) plus Johan van Alphen voor zijn broeders, verkopen aan Sr Pieter Pauwels secretaris van ’s-Gravenmoer een obligatie aan Gillis Queborn groot fl 200 tegen 5% (dd 12-12-1663) van Abraham van Eesingha. (Marge: betaald door Eesingha aan Pauwels 1-6-1675)

ONA Rotterdam (807 fol 341 dd 24-5-1667) Jan Cornelisz, zoon van Catharina Welinck en Cornelis de Reviere, Gillis Cornelis Queborn, in opdracht van Frederic van Duisborch, verklaren dat tussen Cornelis de Reviere en Catharina Welinck een contract is gemaakt tot betaling van 400 gulden, aan Jan Cornelisz. Hij verklaart dat hij van Bernard van Outheusden, als voogd van Arent de Reviere, zoon en erfgenaam van Cornelis de Reviere, de goederen en 400 gulden heeft ontvangen. Contract opgemaakt bij notaris Nicolaes Vogel, op 08-10-1650.

ORA Breda (inv 279 (allerhande akten) dd 25-9-1675 fol 102) Gillis Cornelissen Queborn , Pieter van Zanten koopman in wijn , Cornelis Wijnicxbergen, Joannes van Bavel, tavernier, , Jan Claasen Blesers en Henrick van Hasselt, burgers, beloven elkaar een pacht te betalen; ook vermeld Joost Struys, concierge stadshuis.

ONA Rotterdam (1045 fol 549 dd 10-9-1682) Carolus van den Ende, notaris, die machtiging heeft van Joost Struys, wonend te Breda, getrouwd met Catharina Queborn, en mede-erfgenamen voor 1/6e part van wijlen Gillis Queborn, zijn overleden schoonvader, en Ariaentje Bijweg, laatst weduwe van Gillis Queborn, eveneens erfgenaam voor 1/6e part, beiden namens Cornelis Queborn, wonend in Sgravenhage, en Johannes Queborn, beiden zoons en erfgenamen van Gillis Queborn, machtigen Johannes Robbertsz, wonend te Middelburg in Zeelant, als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij N.N. Queborn, zijn overleden vrouw, en Hester Queborn, vrouw van Josias Vesaert, ook wonend te Middelburg, ook erfgenaam voor 1/6e part, om te Middelburg en elders alle openstaande vorderingen te innen.

ONA Rotterdam (1046 fol 100 dd 10-10-1683) Adriaentje Bijweg, weduwe van Gillis Queborn en Johannes Queborn, houtkramer, beide erfgenamen van Gillis Queborn die in oktober 1681 is overleden, verklaren op verzoek van Carolus van der Ende, notaris, dat Johannes en Cornelis Queborn, zoons van Gillis, om een inventaris van de boedel in het huis van hun vader hebben verzocht. N.N. van Aller is voor het overlijden van de vader aangesteld. Adriaentje Bijweg verklaart in het bijzijn van Lucas en Sannetje Spork, haar kinderen, dat van Aller nooit is verschenen. De hele situatie loopt onderling niet zoals het behoort. Herman Rijck, houtkramer, die door 2 van de mede-erfgenamen van Gillis, beiden wonend te Middelburg was gemachtigd om zijn boedel te helpen delen, bevestigt het voorgaande.

Breda ONA (346 fol 31ff dd 22-4-1687) Joost Struijs, koopman in wijnen en conciërge van het Stadhuis, en zijn vrouw Catharina Queborn machtigen zwager en broer Cornelis Queborn, houtkoper te Den Haag een huis met schuur etc in Rotterdam in de Lombardstraat, nagelaten door Gillis Queborn, hun (schoon)vader, over te dragen aan de koper.

ONA Breda (345 fol 161ff dd 2-7-1688) Frederick Herminckhuijsen, predikant tot Etten, belooft aan Joost Struijs en Cornelis Queborn een half jaar tractement groot fl 300 nog te ontvangen, en nog fl 150 voor een kwartaal, voor geleverde wijn en hout.

Breda ONA (345 fol 360ff dd 9-1-1690) Joost Struijs machtigt Queborn om fl 22.7.8 in  ontvangst te nemen die hij nog tegoed heeft van de weduwe van kapitein Zolos (?), nu gehuwd met kapitein Mangewelen (?) voor geleverde wijn en arbeid

Breda ONA (487 f49ff dd 25-6-1698) Joost Struijs machtigt Queborn om een schuld te innen van Adriaan van der Zevender, voorheen schout van Rosendaal, nu drossaard van het kwartier van Bergen op Zoom


Huwt (1) Bergen op Zoom NG 3-5-1639

2.469   Anna Jans van ALPHEN

FamilienaamIndex 2.469Vader 4.938Moeder 4.939

Gedoopt NG Breda 9-5-1618
Begraven Rotterdam 27-8-1651


Huwt (2) Rotterdam NG 20-6-1652

Elisabeth Jans BETTE

FamilienaamIndex

Geboren Breda
Overleden Rotterdam b 1-4-1663

Woont (1652) Hoogstraat. Huwelijkse voorwaarden met Bette voor notaris Gerrit van der Hout, 27-4-1652; toont op 29/4 aan zijn broer Jacob en zwager Govert van Alphen het testament met zijn eerste vrouw dd 12-3-1652. Bette, ziek te bed, testeert 24-2-1653 (op 3-4-1659 herroepen ten gunste van huwelijksvoorwaarden van 27-4-1652).


Huwt (3) Rotterdam NG 2-10-1663

Pleuntje Davids van der TRUIJN

FamilienaamIndex

Geboren Rotterdam

Woont (1663) Melkmarkt. Dochter van David Adriaenssoon Tuyn en Aeltgen Diricx Crooswijck (gehuwd Rotterdam Luthers (ot 27-10) 10-11-1619)


Zij huwt (1) Rotterdam Stadstrouw (ot 8-9) 25-9-1644

Arien DAMMASSEN

FamilienaamIndex

Brandewijnbrander.


Huwt (4) Ketel NG 9-6-1680

Arientjen Gerbrands van BIJWEGH

FamilienaamIndex

Begraven Rotterdam Nieuwe Kerk 13-9-1687

Weduwe in de Lomberdsteeg (1680); als Ariaentje Groenrijs begraven, woont dan Lommertstraat bij Leidse Veer.


Zij huwt (1)

Pieter SPORCK

FamilienaamIndex

Ook Sporrick. Uit dit huwelijk had zij ten minste twee kinderen: Lucas en Sannetje.


Zij huwt (2) Rotterdam NG (ot) 12-7-1654

Dirk GROENRIJS

FamilienaamIndex

Wonend Kipstraat; zij woont Botersloot

Kinderen

 1. Cornelis (dNG Rotterdam 9-2-1640)
 2. Francijntje (dNG Rotterdam 9-4-1641 +Middelburg voor 1682) huwt voor 13-6-1669 Jan Robbetsz (*Middelburg voor 1650)
 3. Hester (Esther) (dNG Rotterdam 28-7-1643 +Middelburg 14-5-1715) huwt Josias Sesaert (*Middelburg)
 4. Cornelis (dNG Rotterdam 12-2-1645 b Rotterdam 12-5-1647)
 5. Catarijne (dNG Rotterdam 29-9-1647) huwt Rotterdam 7-4-1670 Joost Struijs, wijnhandelaar te Rotterdam en conciërge van het stadhuis (b.d.); na 1673 niet meer in Rotterdam aangetroffen; dan nog vermeld als doopgetuige
 6. Kinderen
  1. Baertie (dNG Rotterdam 28-7-1671), getuigen Gillis Cornelisse Queborn en Machtelie Aers
 7. Cornelis (*Rotterdam 1649 +'s Gravenhage) Zie 1.234
 8. Maritge (dNG Rotterdam 23-7-1651 b Rotterdam 4-7-1655)
 9. Cornelia (d NG Rotterdam 19-2-1653 b Rotterdam 16-1-1681) huwt Bleiswijk 26-11-1679 David van der Truyn (*Rotterdam); woont 1682 te Breda; hij huwt (2) Rotterdam NG 11-5-1681 Alletta Lotijn te Den Haag, geen kinderen bekend
 10. Marijtje (dNG Rotterdam 2-9-1655)
 11. Grietje (dNG Rotterdam 13-1-1658 bRotterdam 27-1-1679 als Grijettije Tilles vrouw van Jacobes Ouijtshooren, begraven met 1 kijndt in de armen; op de Draeijbregge naest Cantijer) huwt Kralingen 3-4-1678 Jacobus van Oudshoorn (*Vlaardingen), wonende in de Hoogstraat; hij huwt (2) (Rotterdam ot NG 28-5-1679) Bergschenhoek NG 11-6-1679 Gerritje Stoffels, jongedochter van Schiedam (bRotterdam Frantsse kerk kelder 26-2-1680 als Gerttije van Dortmondt, vrouw van Jacobes van Ouijtsharen); hij huwt (3) Rotterdam NG 26-5-1680 (wonend Oppert in de 3 Vergulde Ruijtten) Maria Lagas, jongedochter van Rotterdam, wonend Doelwater
 12. Kinderen
  1. Elisabeth van Outshoorn (dNG Rotterdam 5-1-1679 bRotterdam 27-1-1679), doopgetuigen Kornelia Queborn, Aeltie Jans, Jilles Queborn
 13. Johannes (dNG Rotterdam 25-6-1660 bRotterdam 25-7-1701), houtkramer te Rotterdam, woont 1682 de 3 huijs van 't Landt van Belofte tot den houijdtkramer, 1701 in de Oude Kerkstraat. Huwt Hillegersberg 23-3-1680 Maria Claasse Tuynsaadt (*Zuidland bRotterdam St Janskerkhof 28-5-1729), woonde bij huwelijk ) te Huijbrugge, bij overlijden Breestraat: b/ Gouse Wagestraat
 14. Kinderen
  1. Elisabet (dNG Rotterdam 16-2-1681), getuigen Gillis Queborn en Adriana Bijwegh
  2. Gilles (dNG Rotterdam 25-10-1682 bRotterdam 13-11-1682), getuigen Claes Thuijnsaet en Cornelia van Vliet
 15. Barbara (+'s Gravenhage na 1721); getuige, woont Amsterdam, huwt Den Haag op attest van Amsterdam 11-12-1667 Gijdbert Fellinckhuysen, weduwnaar, chirurgijn te Den Haag

TerugBegin van generatie


2.470   Aernout Denijs van den BERGH

FamilienaamIndex 2.470Vader 4.940Moeder 4.941

Geboren "Ziller" of "Zitter" of Zetten
Overleden 's Gravenhage na 1664, voor 1668

Houtkooper; mandemaker. Burger van Den Haag (als mandemaker) 6-1-1643. Leert schrijven tussen 1643 en 1650.

Misschien afkomstig uit Zittaert bij Oerle of, veel waarschijnlijker, Zittaart bij Meerhout in België.

In ORA Veghel (zie website Oud-Zijtaart) komt voor met een huis en akkerland te Veghel aen die Heye op die Hogestraet: Aernt vanden Berge, zoon van wijlen Andries van den Berge en van wijlen Anna wylen Aernt Pauweeter (Veghel R25 fol. 11-12 Akte 15-16 Transport dd. 25-4-1545); idem (akte 17) met Peter Pels soene wylen Aerts, een erfpacht aan Hanricken Hanricx Dircxs uit die hoeve. Idem als ontvanger van een erfcijns uit een huis in Stiphout en een beemd in Helmond (Veghel R25, fol. 156-157, Akte 204, Transport dd. 4-6-1546).

ONA Den Haag (97:332 dd 15-8-1643) Aernout de Nijs, mandemaker, is schuldig aan Leendert Jacobs van Tetrode fl. 1000 voor geld geleend op 15-9-1642. Aernout tekent met een kruisje.

ONA Den Haag (341:123 dd 10-7-1659) Hieronymus Pijper, apotheker; Cornelis Maurits? [M]ytens, notaris, Albert Berchman sweertveger en Aernout de Nijs houtkoper, getuigen t.b.v. Anna Machtelt van Loo echtgenote van Jacques Durant heer van Cavereyne dat zij, toen haar man drie weken geleden een kwestie of ruzie had met de heer hovenier van de Princesse Royal, niets hebben gehoord.

ONA Den Haag (300:31 dd 21-7-1660, nauwelijks leesbaar) Ennetje? Jans van der Horst huisvrouw van Arnout de Nijs testeert ten gunste van haar man, die vruchtgebruik van haar goed krijgt, en na diens dood haar ongespecificeerde bloedverwanten.

ONA Den Haag (300:70 dd 12-2-1661, nauwelijks leesbaar) Arnout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Hendrik [Wit?]sen een huis.

ONA Den Haag (189:663v dd 7-2-1661) Maria Elants weduwe Harmen Boysman (?) gaat akkoord dat A. De Nijs van den Bergh 4,5% in plaats van 5% betaalt op de fl 2500 die nog resteert van een terug te betalen lening van fl. 5000.

ONA Den Haag (476:220 dd 2-11-1661) Arnout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Hester der Kinderen weduwe Johannes van der Meulen een huis aan de oostzijde van de Hofpoort voor 6 maanden a fl. 48.

ONA Den Haag (316:353 dd 13-1-1668) Aernout de Nijs van den Bergh verhuurt aan Nicolaaas van Blommendaal een huis aan de noordzijde van de Lange Achterom naast zijn eigen woonhuis voor 1 jaar a fl. 100.

ONA Den Haag (316:634 dd 23-11-1670) Aernoyut de Nijs van den Bergh, houtkramer, burger, verkoopt aan Gerrit Marijnisz, knoopmaker, een huis aan de Lange Achterom (W en N de verkoper, Z het Achterom, O: Steven Verhorst) voor fl. 4000 in delen te betalen.

Testeert 1675 volgens lening ONA Den Haag (1017:78 dd 6-11-1681) door Conelis Queborn van Catharina de Nijs van den Bergh. Nog niet teruggevonden.

ONA Den Haag (778:224 dd 13-7-1695) Johanna Guldemond, weduwe Adrianus Bosman, dominee te Winckel, samen met Maria Elands, weduwe Lourens Bosman, is voor de helft eigenar geweest van een blok huizen en erven in het Lange Achteraen alhier, hoek hofpoort; de andere helft was van Nicolaas Points, man van Elisabeth Schinkels, vervangende Bruno Schinkels. De huizen zijn op 31-5-1660 verkocht aan wijlen Aernout de Neys van den Bergh. Op 29-10-1664 is een proces gevoerd voor de schepenen van Den Haag over de lasten op deze huizen, die aan de verkopers werden toegewezen. Nu zijn moeilijkheden ontstaan met de erfgenamen van Arnout, met name de schoonzoon Cornelis Queborn. Johanna et al. Verklaart nu de erven De Neys van den Bergh te zullen vrijhouden van de lasten, zoals Nicolaas Points dat voor zijn helft ook al heeft gedaan.


Huwt (1) 's Gravenhage NG Kloosterkerk ot 18-8-1641; huwelijk 1-9

2.471   Barbara Leenders van RHIJN

FamilienaamIndex 2.471Vader 4.942Moeder 4.943

Geboren 's Gravenhage voor 1620
Overleden 's Gravenhage voor 1656


Huwt (2) 's-Gravenhage (Stadstrouw ot) 21-5-1656, Loosduinen NG 5-6-1656

Jannetje van der HORST

FamilienaamIndex

Bij Haagse ondertrouw: Verhorst, jd van ’s-Gravenhage. Mogelijk zus van Nicolaas Verhorst, ruiter in de garde van Zijne Hoogheid voor wie Cornelis Queborn borg staat (1681), en Marcelis Verhorst, korporaal onder de lijfcompagnie van Zijne Hoogheid (1683, idem).

ONA Den Haag (539:265 dd 18-9-1681) Maria Jansdr van der Horst, e.v. Leendert Pieters de Voogt, en Jannetje Jans van der Horst weduwe Arnout De Neys van den Bergh, beide wonende te Den Haag, op verzoek van Cornelis Queborn, winkelier alhier: Queborn heeft volgens een obligatie uit 1681 geleend van Anna Pieters de Voogd fl 500; hij heeft haar begrafenis a fl 50 betaald, en de lasten op de obligatie steeds voldaan. Maria heeft als erfgenaam fl 100 ontvangen, er resteren dus nog fl 400. Getuigen: Jacobus de Nijs van den Bergh, Willem Opdorp.

ONA Den Haag (539:269 dd 18-9-1681) testament van Jannetje Jans van der Horst, weduwe Arnout de Nijs van den Bergh; universeel erfgenaam is Maria de Nijs van den Bergh, echtgenote van Cornelis Queborn, of haar kinderen. Diverse legaten: aan haar zuster Maria, aan Maria huisvrouw van Queborn, aan Catharina de Nijs van den Bergh, stiefdochter; aan Johannes de Nijs van den Bergh te Amsterdam, aan de erven (?) van Arent Versale (?) haar overleden broer (sic); aan Barbara en (Gema?) dochters van Cornelis Queborn; aan kinderen van Leendert de Nijs van den Bergh; aan de zoon van Abraham de Nijs van den Bergh; aan Maria en Barbara, kinderen van Jacobus de Nijs van den Bergh.

ONA Den Haag (539:273 dd 18-9-1681) Maria Jansdr van der Horst, e.v. Leendert Pieters de Voogt, en Jannetje Jans van der Horst weduwe Arnout De Neys van den Bergh, beide wonende te Den Haag, Maria gezond zijnde en Jannetje ziek te bed liggende, beschikken over de goederen nagelaten door Anna Pieters de Voogd, zuster van Leendert. Erfgenaam wordt Leendert Pieters de Voogd, met sowieso legaten van fl 300 voor Jan Dircx zoon van Dirck Pieters de Voogd en fl 200 voor Leendert Pieters de Voogd.

Kinderen

 1. Leendert (dNG 's Gravenhage 8-6-1642 +na 1685); huwt (1) Immetje Denijs; huwt (2) Loosduinen 1-2-1665 Alida Boeket (ook Boucquet), volgens site Boucquet
 2. Kinderen
  1. Bartelie (dNG 's-Gravenhage 10-2-1666, getuigen Arnout Denijs van den Berch, Janne Jans van den Hoest en Marija Boket)
 3. Maria (dNG 's Gravenhage Grote Kerk 20-1-1644 +?) Zie 1.235
 4. Jacob (dNG 's Gravenhage 30-8-1648 +na 1681)
 5. Cathrijn (dNG 's Gravenhage 26-3-1651 +na 1681), inventaris van haar nalatenschap wordt op 25-6-1688 opgemaakt
 6. Pieter (dNG 's Gravenhage 8-12-1652)
 7. Abraham (dNG 's Gravenhage 29-3-1654 +na 1681, voor 1688), trouwt als Abraham Denijs van den Bergh met attest van Den Haag te Leidschendam/Wilsveen NG 9-2-1676 met Maria Clinckhamer, ook te Den Haag
 8. Elisabeth (getuige 1679, 1681)
 9. Johannes, te Amsterdam in 1681
 10. Kinderen
  1. Maria de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam NG (Kerk) 8-4-1701 Tarquinus Jacob Bakker (weduwnaar Dina Barger Vis alias Bergervis, weduwe Jacob van Geleyn, huwde Bakker 7-2-1698), ouders van (1) Petronella Maria (dNG Amsterdam Oude Kerk 29-7-1708, getuigen Gillis Queborn, Elisabet de Nijs; (2) Abraham Tarquinius (dNG Amsterdam Oude Kerk 18-1-1704), getuigen Abraham Hazeu, Maria Queborn; (3) Jacoba Elisabeth (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 25-1-1702), getuigen Jacob de Nijs en Elisabeth Harrits; (4) Johannes Philippus (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 1-12-1706), getuigen Simon Munnick en Clara van Groenendijk
  2. Jan de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 3-8-1696 Barbara d’ Orville; Ouders van (1) Jacob Johan (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 9-6-1697); (2) Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 3-12-1698); (3) Sara Catrina (dNG Amsterdam NoorderKerk 15-9-1700); (4) Pieter (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 1-2-1705), getuigen Pieter d’Orville en Catharina de Nijs; (5) Phillippus (dNG Amsterdam Westerkerk 13-5-1706), getuigen Philippus Dorville, Marta Lones; (6) Alexander (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 14-3-1708), getuigen Philip de Waal, Jacoba de Nijs; (7) Jan (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 4-12-1709), getuigen Jan Stelt, Maria de Nijs; (8) Catharina (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 28-7-1711), getuigen Philip de Waal, Catharina van Sorgen; (9) Carl (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 13-1-1717), getuigen Carl Nentwig, Mirjam van Sorgen
  3. Johanna Maria de Nijs (bAmsterdam St. Anthonis Kerkhof 29-12-1728) (hypothetisch), huwt (1) Hendrik Visbeeck, Visback (b Amsterdam Noorder Kerk en Kerkhof 25-4-1706); huwt (2) Amsterdam (kerk) 17-11-1713 (10-11-13 doorgehaald) Elbert de Gloor, ouders van (1) Jacobus (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 7-7-1717), getuigen Jacobus en Maria de Nijs; en (2) Maria Hendrina (dNG Amsterdam Zuiderkerk 14-11-1725), getuigen Hendrick Meijer en Maria de Nijes
  4. Mirjam de Nijs (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 2-9-1690 Fredrijck Hoevenaer, ouders van (1) Catharina Sara (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 6-5-1693); (2) Lambertus Coenradus (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 13-6-1696); (3) Magdalena Gerarda (dNG Amsterdam Oude Kerk 23-10-1698); (4) Jacob Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 30-6-1700); (5) Jan (dNG Amsterdam Westerkerk 18-12-1701), getuigen Jan de Nijs en Barbara Norvile (= d’Orville); (6) Godert Jan (dNG Amsterdam Westerkerk 27-4-1703), getuigen Jan d’Orville, Catrina de Nijs, Jan Stelt, Maria de Nijs; (7) Jacob Leonard (dNG Amsterdam Westerkerk 5-11-1704), getuigen Johan Dorville, Anna van Sorgen; (8) Catharina Jacoba (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 3-2-1706), getuigen Philip de Waal, Jacoba de Nijs, Catharina van Sorgen
  5. Catharina de Nijs (bAmsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 23-2-1706) (hypothetisch), huwt Amsterdam (kerk) 16-7-1683 Joan d’Orville (hij huwt (2) Amsterdam (kerk) 25-1-1709 Sara Salembien bAmsterdam Nieuwe Kerk en Engelse Kerk 24-9-1720), ouders van (1) Jacob (dNG Amsterdam Nieuwezijds Kapel 11-10-1684); (2) Katharine (dAmsterdam Engels Presbyteraanse Kerk 27-8-1687); (3) Joan Leonard (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 30-1-1689); (4) Jacob (dNG Amsterdam Westerkerk 16-9-1691; (5) Pieter (dNG Amsterdam Oude Kerk 25-10-1693); (6) Jacob Phillippe (dNG Amsterdam Westerkerk 29-7-1696); (7) Pieter (dNG Amsterdam Zuiderkerk 9-10-1697); (8) Catharina Martha (dNG Amsterdam Oude Kerk 9-4-1702), getuigen Philippe d’Orville, Martha Lones (echtpaar); (9) Maria (dNG Amsterdam Oude Kerk 25-5-1704), getuigen Frederik Hoevenaar, Joan Stelt en Maria de Nijs.
 11. Barbara, vermeld in een lening aan Cornelis Queborn uit 1681

TerugBegin van generatie


2.476   Aelbrecht van den EYNDE

FamilienaamIndex 2.476Vader 4.952Moeder 4.953

Geboren Woerden ca. 1605
Overleden voor 20-4-1655

Jonkheer, beleend met land van zijn (groot)vader onder Woerden 1-12-1632 (OV 1989:304), doorverkocht op 20-2-1641. Woont 1637-41 op het ouderlijk goed in Voorburg; daarna tot dusverre spoorloos.

Vermeld in het Weeskamerarchief van Woerden op het land van zijn vader in ’s Gravensloot (5:128, 3-1-1640, ten westen van het weeskind van Arien Jans) en Geestdorp (5:168, 12-10-1633 ten oosten en blijkbaar boven land van Cornelis Segerius, ten zuiden de Rijn). Verder komt hij voor in de rekening van de nalatenschap van de kinderen van Cornelis Diertens Keijser uit diens eerste en tweede huwelijk (Weeskamer 15a:22, 13-12-1638) met Hfl 60-0-0 jaarrente die Heyndrick Heyndricks van wijlen (sic) jonker Aelbrecht van den Eynde ontving op 10-5-1637 en met een obligatie van 1000 gulden plus 100 gulden rente ten laste van jonkheer Aelbert vanden Enden, voor de helft (= Hfl 550-0-0) eigendom van de weeskinderen.

Nog niet nagezien: Bodegraven transportregisters (inv nr 1 no 199 fol 139v dd 15-8-1675) hypotheekgever mr. Hugo van den Eijnde aan hypotheeknemer Anna Mathijs te Den Haag, betreft 1/3 deel van een verbrande boerderij met 14 m land in de Noordzijderpolder, Buitenkerk, voor fl 2200; met diverse retroakten.

NA Den Haag (188:240 30-6-1642) Heijndrick Heijndricxss te Geestdorp geeft volmacht aan Cornelis Borsman, procureur, om namens hem op te treden in zijn zaak tegen ‘eene joncren Aelbrecht van(den) Eijnde’ die hij nog ‘ongedessideert’ hangen heeft bij het Hof van Holland.

ORA Rijswijk (inv nr 540 fol 10 dd 8-6-1649) Jonker Aelbrecht van den Eijnden en Josijntgen Cornelis, weduwe Cornelis Jorisz (?) met Cornelis Cornelisz van Leeuwen, verkopen aan Hendrick van Raephorst 3 morgen 1 hont 32 roeden land in Rijswijk.

ORA Rijswijk (inv nr 540 fol 12 dd 8-6-1649) Jr Aelbrecht van den Eijnden verkoopt aan Cornelis Cornelisz van Leeuwen 6 morgen 1 hont 33 roeden land onder Rijswijk, belend door o.a. Joosgen Cornelis.

De halve leen in Popswoude bij Overschie (OV 1998:202) die Hugo van den Eynde in 1518 bezat, daarna zijn zoon Jacob II en kleinzoon Jacob III, komt in 1574 toe aan Cornelia van den Ende weduwe Dirck Christiansz van Alkemade; in 1630 is zij in handen van een andere Cornelia van den Eynde, de vrouw van Hendrik van Raaphorst, gezamenlijk met Albert van den Einde 'zijn zwager, bij dode van Jacob van den Einde, kastelein en superintendant van Woerden, ridder, haar vader'.

Diverse keren vermeld in beleningen, al dan niet met zijn zus Cornelia en zwager van Raaphorst, als zoon van Jacob, kastelein van Woerden, kleinzoon van Jacob de landsadvocaat en achterkleinzoon van Mr Hugo Jacobsz van den Eynde (OV 1989:304, 1982:242, 1987:481). In OV 1985:210 en 1986:177 ook vermeld als erfgenaam van Doedijn van der Sluys.

Zonen Willem en Philips, en Gerard Cop schoonvader van Jacob V, komen samen voor in een obligatie (Den Haag Notarieel archief 602/141) van 15-9-1671.

Niet verwant is deze Aelbrecht en deze familie Van der Poel: Notarieel Archief Den Haag 548/118 (16-7-1677), ca. 10 pagina's tellende Staat van de nalatenschap van Jacob & Myntje van Vianden aan nabestaanden van vaderszijde uit Delft, gedateerd 6-2-1677; met in een glos op p.1 "Aelbregt vanden Eynde, als last en procura(ti)e hebben(de) van Jacobmyntje gysbrechts van Vianen, & nog als Vader & voogt van syne kinderen". Hij is met verschillende andere Delftenaren (!) op 10-2-1677 voor notaris van Roon in Den Haag verschenen om de erfeling te regelen. De andere verwanten: Jacobmina vander Hulst weduwe Harmannis vander Linde predicant inden Hage, Jufe Levina vandr Hulst, Petronella vander Hulst, Joaghum Jans van der Hulst, Johan Monfrans man van Cornelia vander Hulst, Joghum pieters vander Hulst, Christiaen vander Poel, mede als man van Vroulina pieters vander Hulst.

Dit is een andere Aelbrecht Jacobsz van den Eynde. Jochum van der Hulst was vader van Johan (+Delft begraven 6-2-1640; huwt Delft 18-4-1627 Cornelia Adriaens Roomen/Rooma uit Rotterdam); Pieter (huwt Delft 14-7-1635 Annetgen Dircx Houttuyn uit Den Haag); Jochum (+Delft begraven 4-6-1648; huwt Delft 29-7-1629 Maria Aelbrechts van der Graeff); Livina (huwt Delft 1-7-1641 Willem Cleasz Brugman); Jacomijna (huwt Delft 13-5-1640 Leendert Corneliszn van der Meulen uit Den Haag). Johan Jochums was vader van Cornelia (huwt Delft 5-5-1660 Jan Monfrans) en Pieternelletje (+Delft begraven 30-10-1668; huwt Delft 7-7-1655 Aelbrecht Jacobsz van den Ende, jongman, vermoedelijk zoon van Jacob Claesz, +na 1658). Aelbrecht Jacobsz van den Ende was vader van N. (begraven 14-12-1656), Jacobus (doop 5-1-1658), Cornelia (doop 15-6-1659), Johannes (doop 12-4-1661), Annetje (doop 27-10-1662 begraven 31-10-1662), Anna (doop 18-10-1663), Jochum (doop 17-5-1665), Niclaes (doop 23-8-1667 begraven 1-10-1667) en Pieter (doop 21-8-1668, vermoedelijk het kind dat werd begraven18-2-1670).

ONA Breda (nots J. Denman, inv no 448 no 67 pp 153-155 dd 11-9-1701) Diederik van Lennep, Luitenant-Colonel; Aelbert van den Ende, luitenant van Major Hasart; Charles Blondel capiteijn-commandeur in de compagnie van kolonel Blancke; Erland Bernard van Steenhouwer, Pierre Blondel; Tijman van Volbergen; Adriaen Anthonij van Volbergen; Frans Poieter de Wijse, kapiteinen in het regiment van Colonel-Brigadier Van Pallandt; machtigen Johan Gaspar de Paeuw, kapitein in voornoemd regiment, om namens hen op te treden in Utrecht om geld van de heer Van Nes, koopman aldaar, in ontvangst te nemen; ze verbinden zich dit in negen termijnen van fl 57.10.0 terug te betalen met ingang van 6-5-1702

Nog niet nader onderzocht: Index transporten Rijswijk 1604-52 vermeldt Aelbrecht van den Eijnden inv no 540 fol 10r, 12r (verkoper), en Jacob van den Eijnde inv no 538 fol 4r (verkoper)


Huwt circa 1635

2.477   Geertruida van de POEL

FamilienaamIndex 2.477Vader 4.954Moeder 4.955

Geboren ca. 1610
Overleden na 17-2-1684

NA Den Haag 209:223 (30-6-1655) Juffrouw Geertruijdt van der Poel, weduwe "van wijlen jonckheer Aelbrecht vanden Eynde, die Soone was van Heer Jacob vanden Eynde, Ridder, die Soone was van Heer Jacob vanden Eynde ende vrouwe Elisabet van Nieulandt", gaf opdracht voor de openbare verkoop in Sluis van eerst nu aan haar toegevallen grond: een negende kavel van 16 gemeten in het oosten van Prins Willems Polder bij Oostburg met nog 32 roeden in de dertiende kavel en een einde dijk. De verkoop vond plaats op 20-4-1655. Ze geeft nu volmacht aan (niet ingevuld) deze zaak af te handelen voor de burgemeester en schepenen van het Vrije te Sluis. De gronden komen haar toe uit de nalatenschap van de zusters Anna en Elisabet van Nieulandt. De akte was blijkbaar al snel achterhaald, zoals de volgende inschrijving toont.

NA Den Haag 209:225 (13-7-1655): Eerste comparant is Adriaen heer van der Mijle, Baccum en Blokhuijs, grave van St Anthoniepolder geseyt s'Heer Huijgenlandt en Alblas, gouverneur van stad en eiland Willemstad, etc. etc. etc., voor Cornelia vrouwe van Raephorst zijn dochter bij Agatha van Raephorst die dochter was van Cornelia van den Eynde vrouwe van Raephorst, dochter van heer Jacob vanden Eynde Ridder etc., die zoon was van heer Jacob van den Eijnde en Elisabeth van Nieulandt. Tweede comparant is Geertruid van der Poel, etc. nu ook voor andere erven dan Aelbrecht vanden Eynde, en wel Johan van Passenroode, commandant van Gorinchem, en zijn vrouw Anna van Dam, Adriaen, Anna Magrita en Catrijna van Cuijck van Meteren, Johan en Josina Elisabeth van Cuijck van Meteren, allen ervan van Jacob vanden Eynde ridder zoon van Jacob vanden Eynde en Elisabeth van Nieulandt, en Anna van Nieulandt, dochters van wijlen Mr Olivier. Het gaat nu om de verkoop van 60 gemeten land in het negende kavel, en 32 roeden plus dijk in het dertiende kavel. Weer is de naam van de gevolmachtigde niet ingevuld.

NA Den Haag 605:97 (13-6-1661): Geertruid, schuld aan heer Gillis du Lee te Den Haag van 300 gulden (looptijd drie jaar, maar al voldaan 17-11-1662)

NA Den Haag 185:227 (15-4-1662) Hendrik van Schoonenburg en Maria ... (onleesbaar) verklaren, op verzoek van heer Roelandt de Bruijs en juffrouw Barbara Willems Bruijs, dat op 19-2-1662 Geertruid van der Poel (met Hugo en 'nog een broer' van den Eynde en een verklaring van de jongste zoon) aan de Bruijsen verkocht een hofstede genaamd Uyttenbroucq in het ambacht Rijswijk in de Broeuckpolder tussen Den Hoorn en de Tolbrug voor 22000 gulden. De verkopers zijn echter tot op heden in gebreke gebleven. Navraag bij Geerruid leerde dat zij nog 3000 gulden meer vroeg, een andere koper wist, en van de verkoop afzag.

NA Den Haag 295:50 (24-4-1662) Geertruyt, met zoon Hugo als momber en Elias Miller (advocaat) als voogd over de kinderen, verklaart op 19-2-1662 verkocht te hebben aan Roelandt den Bruijs en Barbara Bruijs de hofstede Vyttenbroeck in Rijswijk voor 22.000 gulden.

NA Den Haag 321:373 (12-2-1663) Geertruid, 'van lichame te bedde leggende edoch haer verstande volcomende(?)', benoemd als voogd voor haar onmondige kinderen Jacob Pedel, advocaat.

NA Den Haag 321:375 (19-2-1663) Geertruid, sieckelijk van lichame', herroept de acte van voogdij van een week geleden, en benoemt nu Adriaen Pois, griffier bij het hof van Holland, en de heren en mrs Elias Miller en haar zoon Hugo van den Eijnden, en de laatste twee gezamenlijk als Pois zou blijken niet te willen.

NA Den Haag 480:223 (29-6-1663) Notaris Johan van Dijck en getuige Jan van der Burch hebben voor Geertruid, zich begeven 'ten huijse vanden schilder Pijl in de Borickhorstraat(?)' en van diens (Pijls) dochter ('die eerst quam') maar ook haar (Pijls) moeder afgeëist zekere grot filynde (?) signaten en alle gouden ringen die de jonkvrouwe van den Eijnde (lees: van der Poel) toekwamen, maar die buiten haar (Geertruids) weten in hun (Pijls) handen waren geraakt. Zij bieden aan een ander klein gouden ringetje als presentje. De dochter (Pijl) antwoordt dat zij nog 'sijn gout' noch haar zoon begeert, laat hem het mijne teruggeven en ik geef hem het zijne terug, en laat hem met zijn moeder hierkomen, ze heeft veel dingen gezegd 'alsoff hij hier aengehaelt was', dan horen we wel wie er gelijk of ongelijk heeft. Moeder Pijl voegt zich bij het gezelschap en toevoegde dat zij het goud niet zou teruggeven tot 'hij' teruggaf wat hun toebehoorde; we hebben de advocaat Mijtens in de arm genomen. Waarop notaris en getuige onverrichterzake vertrokken. (NB: onduidelijk is welke zoon het betreft - maar Willem was vrijwel zeker en Philips waarschijnlijk het huis al uit, en Hugo getrouwd.)

NA Den Haag 594:323 (23-2-1664) Geertruijt geeft volmacht aan Damas van Slingeland om voor haar te verschijnen voor de schepenen van (niet ingevuld) om aan te melden de verkoop van een stuk land groot 254 roeden, gemeen in een stuk land van (niet ingevuld) in het Baecxse Somerlandt, 'competerende t capittel ter groote kerck binnen dordrecht'. Zoon Hugo treedt als getuige op.

NA Den Haag 325:47 (30-4-1664) Geertruyt stelt zich borg voor 70 gulden die Jeremias Godijn, wijnkoper, aan juffrouw Maria Ve(ne?)cool schuldig is, die zij binnen 40 dagen zal betalen, waarvoor zij met voorrang zaken uit de goederen, meubelen etc. van Godijn mag kiezen.

NA Den Haag 89:345 (25-2-1667) Geertruijda, samen met zonen Hugo en Willem, advocaten, mede voor hun broeders jonkers Philips en Jacob van den Eijnde, machtigen Dammas van Slingelandt om de verkoop aan Cornelis van IJsel te regelen van hun dertigste part in de tienden van Dubbeldam.

Hof van Holland (Decreten, Verwijzing akte: 3446/1684/005 dd 17-2-1684, Onwillig). Impetranten: Geertruyde van der Poel, weduwe wijlen Aelbrecht van den Eynden; Mr. Willem van den Eynden, advocaat voor den Hove van Holland; Jacob van den Eynden, gelicentieert kapitein, als grootmoeder, oomen en de voogden over de minderjarige kinderen wijlen Philips van den Eynden, haar zoon, en de broer, in zijn leven sergeant- majoor in diensten van deze landen. Eigenaren: Willemina Kanters, weduwe wijlen Mr. Hugo van den Eynden, in zijn leven advocaat voor deze Hove, als boedelhoudster, moeder en voogd over haar minderjarige kinderen. Kopers: Adriaen Wittert, te Rotterdam. Onroerend- en roerend goed Gemeente Rotterdam, 1/4 part van de West-IJselmondsche tienden met de vruchten. Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3446.

VD Poel: regentenfamilie in Brielle; Jan Janszoon uit Brielle is in de jaren 1680 schepen en rond 1700 burgemeester van Den Haag.

Kinderen

 1. Hugo (dNG Voorburg 27-9-1637 +voor 1684) JUD, advocaat bij het hof van Holland. Huwt Den Haag stadhuis ot 10-12-1656, Rijswijk 27-12-1656 Juffr Wilhemina Canters, enig kind van Aelbert Kanters, kleindochter van Cornelisz Jans en Marike Beunings, achterkleindochter van Jan Gerrits en Stijntje Canters van Amsterdam. Stijntje is de dochter van Peter Canters, burgemeester van Amsterdam (bron: NL 1912). Vrijwel zeker kinderloos.
 2. Willem (dNG Voorburg 23-10-1639) JUD, advocaat bij het hof van Holland. Mogelijk van toepassing: Amsterdam huwelijk (kerk) 16-6-1682 (RBS 510:203), Mr Wilhelm vanden Eynde Burgemeester der Stad Groenlo en Ontfanger van de (ver)pondingh der Heerlijckheijt Borculo, woont tot Groenlo; wedn. Elisabeth van Herten, en Geertruij Passers van A(msterdam) wede Jacob Muys van Holi op boomsloot. (akte verleend 7-7-82), met beider handtekening. Groenlo, 10.11.1688, trouwt Joan van den Einde, nagelaten s. van wijlen de hr. dr. en burgemr. Wilhelm van den Einde, met Margaretha Costheren, n.g.d. van wijlen de hr. luitenant Ludolph Costheren. Gecop. den 14 decembr.
 3. Philips (dNG Voorburg 24-2-1641) +Grave (in de strijd) 1674), huwt Margaretha Petronella de Place. Notarieel Archief Den Haag 523/215 (14-5-1672), "Commandant van Chrestiensant (Kristiansant, MW) in Noorwegen, in dienste van syn conincklycen Majesteyt van Dennemaercken ende Noorwegen ende Tegenwoordige permissie van syn Conincklycke Majesteyt, Majoor in dienst van haer hoo Mo: Raeden Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden", verklaart in 1666 toestemming te hebben gegeven voor een plundering (althans 'requisitie van goederen'). Idem 570/40 (1-5-1674, vertegenwoordigd door zijn broer Willem) Philips legt een geschil bij met Govert van Alphen en andere erven van "wylen Adriaen van Alphen in syn leven luytenant van g(enoemd)en Hr Majoor van(den) Ende". Werd in 1672 majoor van een regiment Fransen (gelegerd te Breda), 1673 majoor onder Lehndorff, in wiens dienst hij sneuvelde.
 4. Kinderen
  1. Albrecht Philip van (den) Eynden (*ca. 1665 +Østre, Telemarken, Denemarken 19-4-1731), gehuwd in 1716 met Vibeke Krag (*29-3-1691 +Odense 6-3-1778), dochter van Staat- en Geheimraad Niels Krag; Albrecht Philip was in 1701 te Breda luitenant van Major Hasart in het regiment Van Pallandt; hij klom op tot luitenant-generaal in het Deense leger, en nam aan vele veldtochten deel (volgens Sadolins: woonde te Feydendal en was Storkorsridder, generalløjtnant, Haeren / Forsvaret, Godsejer). Had nageslacht (Dansk Bibliografisk Lexikon, site Sadolins), onder meer Philip en Sophie (*1718). Zijn zoon Philip moet ook een zoon gehad hebben die generaal-majoor was (+Glückstadt 1785), gehuwd met Marie-Louise von Ammon; vgl Navorscher 1870:628).
  2. N., onbekend: in 1684 is sprake van meerdere nagelaten onmondige kinderen.
 5. Jacob V van den Eynde Zie 1.238

TerugBegin van generatie


2.478   Gerard COP

FamilienaamIndex 2.478Vader 4.956Moeder 4.957

Geboren Dordrecht dNG 1-9-1623
Overleden voor 13-3-1676

Diende in het Regiment van Salm (Wild- en rijngraaf Frederik Magnus van Salm). Bij overlijden sergeant-majoor.

Lidmaten Sluis: Dat 231e Avontmaal, den 2 july 1662: Met attestatie [1-2] D'heer capitein Geerard Kopp ende jouffrouw Johanna Vervoort, syne huisvrouw (Capitein Cop met syn huijsvrouw; zal attestatie ontfangen; vertrocken na 't Retrenchement: 28-3-1666)

In 1647 vaandrig in de compagnie van Johan van Dorp (Majoor, later Luitenant-kolonel in Infanterie Regiment Sonoy 572a (tot 1654). Opgeheven 1678), jongman uit Dordrecht. Omstreeks 1669 kapitein in het Staatse leger te Retranchement. Gerard treedt ook verschillende malen op in notariële actes in Den Haag met zijn scoonzoons broer Mr Willem van den Eynde. In 1671 te Cadzand.

ONA Den Haag (781:278 dd 21-9-1671) Gerard Cop, kapitein van een compagnie voetknechten, machtigt mr de Lamoureux om van Henricus Vuijst zijn door de Staten toegezegde gelden in ontvangst te nemen.

ONA Den Haag (602:141 dd 15-9-1671) Gijsbrecht Pietersz van G…, raadsheer bij het Hof van Brabant, en Gerard Cop, kapitein te Cadsand; Gerard is Gijsbrecht schuldig voor geleverde wapens fl. 1636.-.-; Willem van den Eynde treedt op als borg, en getuige is Philips van den Eynde, kapitein en commandant van Christaansand ten dienste van de koning van Denemarken.

NA Bergen op Zoom (Notaris Philips Lauwerens Scheuringh, inventarisnummer 0187, aktenummer 24, 10-4-1672) Geraert Cop (kapitein over voetvolk) wonende te Bergen op Zoom, testeert: legaat (zo groot als zijn erfgenamen willen) aan de armen van Retranchement; verder is zijn enige erfgenamen zijn vrouw Johanna van der Voort; zij is ook voogd van eventuele kinderen, met uitsluiting van de weeskamer. Getuigen zijn Willem Beuckels (dienaar onder Cop; korporaal) en Jacobus de Geus (klerk bij Scheuringh).

Waarschijnlijk een gewoon soldaat of onderofficier: NA Bergen op Zoom (Notaris Adriaen van der Creke junior, inventarisnummer 0123, aktenummer 29, 9-3-1673) Gerard Coppens (tekent met kruisje) is een van een twintigtal militairen die sergeant Simon Hazart machtigen in Middelburg bij de betaalheren om hun achterstallige soldij te vragen.


Huwt Zaltbommel NG 9-5-1647

2.479   Johanna van der VOORT

FamilienaamIndex 2.479Vader 4.958Moeder 4.959

Geboren Zaltbommel dNG 25-5-1626

ORA Grave (inv no 261 dd 13-3-1676 no 442) Joanna van Delwijnen genaamd vander Voort weduwe en boedelhoudster van Gerrit Cop in leven sergeant majoor transporteert aan Jacob vanden Eijnden kapitein de opdracht en vestbrief van acht hond land als bos beplant, gelegen onder het gerecht van Delwijnen genaamd Koth, zoals wijlen haar vader Henrick van Delwijnen genaamd vander Voort voor schepenen in Zulichem dd 29 juni 1654 had gevest ten behoeve van voornoemde Gerardt Cop verkocht voor twaalfhonderd gulden van 40 groten per stuk. scholtis, schepenen Bernts en Metz.

Mogelijk: ORA Bank van Zuilichem (no 265, civiel proces, twee mappen, 1693) de erven J. van der Voort contra C. van Malsen-van Poelgeest.

Kinderen

 1. Adriana Zie 1.239
 2. Aletta, huwt de Heer Jacobus Stoutvoort. Beiden getuigen 1687 voor Adriana; Stoutvoort = Stantvoort [=Stamford?]. Zij huwt mogelijk (1) als jongedochter van Dordrecht Loosduinen NG (ot 15-7) 27-7-1674 Johan van Bockhoven
 3. Kinderen
  1. (hypothetisch) Lodewijk van Stantvoort, huwt (1) Johanna Kroese (met haar een tweeling in Den Haag in 1734); huwt (2) Maria Wevers, hebben kinderen in Den Haag 1750-57
 4. Henricus (+Retranchement 10-5-1670)
 5. Sineke Vijve (=Genevieve), dochter (bRetranchemant 10-5-1667), vgl NL 1919: 114-5.

TerugBegin van generatie


2.480   Mathijs MATHIJSSE

FamilienaamIndex 2.480 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Maastricht 1600
Overleden Rotterdam (Pest- en Dolhuis) 8-8-1660

Kennelijk in 1638 in Maastricht woonachtig. Er zijn, naast een droogscheerder, ook een schoenmaker (Jonghelingh, gehuwd met Geertge Claes en in 1647 Annitge Rutgers van Heijnsbergen) en een lakenbereider met dezelfde naam in Rotterdam rond deze tijd. Geen kinderen in Maastricht aangetroffen.

Zeker niet te verwarren met Matijs Matijsz van der Spieck en zijn vrouw Aeltgen Evertsdr, lakenbereider = hetzelfde als droogscheerder, in 1644 Leuvenbruggestraet, 1645 Leewestraat:

- ONA Rotterdam ( 263 no 442 fol 623 Nots Arnout Hofflant dd 17-11-1642) Thijs Mathijsz verkoopt aan Henrick Henricxsz Keth, droogscheerder, zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen, belast met 450 gulden, voor 550 gulden. Belendingen: Barber Jacobs, Jan Dirxcsz Cogel, Reijer Jansz Swart.

- ONA Rotterdam (421 no 75 fol 136 nots Johan Cooll dd 17-4-1645) Joost Hendricxz van der Veer en Jacob van Werel komen met Mathijs Mathijsz overeen dat de laatste de ingang en waterloop gelegen naast zijn huis, staande in de Leeuwestraet, mag gebruiken en daarvoor aan hen 80 gulden zal betalen.

Zeker niet de schoonzoon van deze: ONA Rotterdam (Gerrit van der Hout Inv no 296, fol 121 akte 67 dd 16-1-1640) Govert Jansz van Luijck verkoopt zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen aan Mathijs Mathijsz, droogscheerdersgast, voor 800 gulden contant (O: Barbaer Jacobsz, W: Jan Dircxz Cogel, Achter: Reyck Jansz Swart). Er is een giftebrief d.d. 21 maart 1635. Idem (A. Hofland, inv no. 263 fol 632 no 442 dd 17-11-1642) Thijs Mathijsz verkoopt aan Henrick Henricxsz Keth, droogscheerder, zijn huis en erf aan de noordzijde van de Leeuwelaen, belast met 450 gulden, voor 550 gulden. Belendingen: idem. ONA Rotterdam inv no 128 fol 82/220 dd 26-3-1626: Govert Jansz van Luyck dienende als bootsgesel op het schip van capiteyn Taersgat, gelogeerd ten huize van Steven de Swart, speelman, benoemt zijn broer Jan Jansz van Luyck en Steven de Swart tot zijn erfgenamen.

ONA Rotterdam (285 fol 9 dd 14-11-1638) Mathijs Jacobs, die als bootsgesel gediend heeft onder capitein Musch, en overgezet op capitein Pieter Broeck, machtigt Mathijs Ma... te Maestricht en Jannetge Goverts zijn slaepheer en slaepvrou om bij de admiraliteyt geld te innen dat hij hen schuldig is.

ONA Rotterdam (294 fol 15 dd 9-6-1640) Mathijs Mathijsz, droogscheerdersgast, bekent 450 gulden schuldig te zijn aan Lodewijck Tack voor een lening op 20-05-1640.

ONA Rotterdam (inv 464 nots Pieter van Leeuwen no 39 fol 68 dd 29-11-1640) Willem Robbrechtsz, 33 jr, Jacob Fransz van de Weijerom, 38 jr, Mathijs Mathijsz van Maastricht, 40 jr, en Barent Jansz van Rotterdam, 37 jr, hebben heden gezien en gehoord dat Dirck Heijmansz, gerechtsbode, in de herberg van de Drie Pluijmen het schip van Rosier in beslag neemt. (…)

ONA Rotterdam (A van der Graeff inv no 331 fol 691 no 341 dd 16-11-1643): Baertje Cornelisdr, weduwe Pieter Cornelisz van der Voorn, verkoopt aan Teunis Evertsz, glaesmaker, een huis en erf aan de zuidzijde van de Leuvebreggesteech (…) Belending O: Jan Cornelisz Doetmijnuit voor en Jacob Symonsz, blockmaker, achter; W: Mathijs Mathijsz, drooghscheerder.

Proclamaties van het Brabants Hooggerecht te Maastricht, 1556-1795 (no 405 dd 25-9-1655) Procl. t.i.v. de graaf van Bergh. Van zeker huis toebehorende Mathijs Thijssen gelegen in de Gubbelstraat, reign. ter ene de oud-schepen Marcelis Vrients en ter andere Jehenne Putters. Koper en prijs ontbreken.


Huwt Rotterdam NG (ot Overschie) 25-9-1633

2.481   Jantje GOVERS

FamilienaamIndex 2.481Vader 4.962Moeder 4.963

Geboren ca. 1602

Mogelijk begraven 27-6-1673 (2.5 uur overluid, Nieuwe Haven)

Niet verwarren met de Jantje Govers die werd begraven Rotterdam 16-3-1664; zij was de weduwe van David van Tuijnen. Jantje Govers en Daniel van Thuynen huwden Rotterdam (huw. voorwaarden 28-9-1633 ONA 157 no 87fol 217); zij is weduwe voor 3-11-1649 (ONA 492 no 118 fol 250)

ONA Rotterdam (503 no 238 fol 219 dd 23-6-1652) Op verzoek van Arien Ariensz, verklaren Jannetge Govertsdr gehuwd met Mathijs Mathijsz 50 jaar, en Elijsabeth Jacobsdr gehuwd met Thomas Fransz 33 jaar, zij hebben de scheldpartij tussen Sara Danielsdr gehuwd met Jan Sijmonsz en Maertge Gerritsdr gehuwd met genoemde Arien Ariensz aangehoord.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.240
 2. Aeltgen (dNG Rotterdam 24-9-1638), doopgetuigen Aelthe Jans, Lisbet Tuenis)
 3. Matis (dNG Rotterdam 25-11-1640), doopgetuigen Ian Machgielse, Davet Govers, Achtge Huiberecht
 4. Govert (dNG Rotterdam 8-8-1643), doopgetuigen Jan Janse, Jannethe Jacops

TerugBegin van generatie


2.482   Dirk Fransen de LAET

FamilienaamIndex 2.482Vader 4.964Moeder 4.965

Geboren ca. 1601
Overleden Rotterdam b13-2-1679

Kleermaker. Bij overlijden wedr van Lijssebet Reijnnijerts. Trouwt als Dirick Franssoon.

ONA Rotterdam (inv no 586 no 61 24-3-1656; nots. Adolf Gommelraet) Frans Dircxsz de Laet, varensgesel, en zijn vrouw Ariaentgen Pieters de Joncker benoemen elkaar tot universeel erfgenaam en voogd. Eventuele kinderen erven samen 6 gulden bij overlijden van één der ouders. Als Frans eerst overlijdt zonder kinderen na te laten moet Ariaentgen 6 gulden betalen aan zijn naaste familie. Als Ariaentgen eerst overlijdt zonder kinderen na te laten moet Frans haar kleding aan haar zuster Pietertgen Pieters geven en 6 gulden aan haar broers en zusters samen.

ONA Rotterdam (inv no 368 no 232 dd 4-9-1657; nots. Jacobus Delphius) Pieter Hollaer, koopman, verkoopt aan Pieter Korff, 1/4e deel van zijn helft (dus 1/8e in het geheel) in het schip “de Dolphijn” (incl. toebehoren). Het schip vaart onder schipper Fransz Dircxsz de Laet. De koopsom bedraagt 340 gulden, die binnen 8 dagen zijn te voldoen.

ONA Rotterdam (inv no 674 no 61 dd 28-4-1658; nots. Balthasar de Gruyter) Frans Dircx de Laet, schipper van “de Dolphijn” groot 40 lasten, sluit een bevrachtingsovereenkomst met Willem Clerck, koopman te Edinburgh in Schotland, die geassisteerd wordt door Thomas Morton. De schipper moet goederen vervoeren naar het Fort van Schotland voor 490 gulden.


Huwt (1) Rotterdam NG 28-6-1626

2.483   Lijsbeth REIJNIERS

FamilienaamIndex 2.483Vader 4.966Moeder 4.967

Geboren ca. 1604
Overleden Rotterdam na 1647, voor 12-1-1652

Trouwt als Lisbet Reniers. GARotterdam Weesk 438/431-432, 12-1-1652: Lijsbeth Reijniers, de vrouw van Dirck Franss kleermaker, is overleden. Geordonneerde voogden over de weeskinderen: Jan Pieterse schoenlapper en Steven Stevens backer.

GAR ONA 208, akte 168, blz 296, nots Jacob Duyfhuyzen, 21-3-1647: Dirck of Dyerck Frans, cleermaker, 46 jaar, en zijn vrouw Lijsbet Reyniers, 43 jaar, wonend buiten de Goutsepoort aan de Statscingel, leggen een verklaring af op verzoek van Jan Pieters Moliers, lakencoper.Zij hebben 22 jaar geleden in het achterhuis van wijlen Laurens Andriesz, goutsmit, gewoond gedurende zeven jaar. Het voorhuis staat aan de Hoochstraet en wordt genoemd 'Den Witten Hont metten Swarten'. Het achterhuis staat aan het Steyger. Zij verklaren dat de afvoer van het water door een goot naast de muur van Vranck Claesz Crooswijck naar de haven is gevoerd. Belendingen van het huis aan de Hoochstraet: ten oosten: Hans van Nes, bode van de admiraliteyt; ten westen: Vranck Claesz Crooswijck. (Bron Clara de Heer (e-mail).)

Kinderen

 1. Jacop (dNG Rotterdam 19-4-1631), huwt Geertui N.
 2. Jannetge (dNG Rotterdam 1-4-1633), huwt (1) Delfshaven (ot Rotterdam 24-2-1658) 10-3-1658 Cornelis Willemse van der Lijn (overleden 1666 op zee), zeeman (GAR Weesk 455/582-585, 11-2-1668). Zij huwt (2) Hilligersberg NG (Rotterdam NG ot 15-12) 29-12-1669 Egbert Adriaense, jongeman van ‘s-Hertogenbosch, wonend: Swanestraat; zij woont Hofstraat.
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Annetien Cornelis (dNG Rotterdam 20-6-1662), getuigen Grietie Jacobs en Stijntge Pieters
  2. (uit 1) Annetge Cornelis (dNG Rotterdam 9-3-1664), getuigen Jacomijntge Ariens en Grietge Jans
  3. Sibilla Egberts (dOK Rotterdam Oppert 26-7-1672), testes Maria van Engelen
  4. Martha (dOK Rotterdam Oppert 31-8-1673), testes Maria Marinis
 4. Annetje (dNG Rotterdam 29-12-1634 +na 1669); GAR Weesk 458/478-482, 31-x-1670); huwt Rotterdam NG 28-3-1656 Hendrik Hendriks Van der Welle, metselaar, +Rotterdam b 16-1-1667 (zoon van Hendrik van der Welle en Susanna Jans van Dijcke , herbergierster en tapster in de Vierwindesteegh (1638)); beiden wonen 1656 aan de Vijversteeg achter het Klooster; beiden treden op als doopgetuigen voor kinderen van Geertje. Zij huwt (2) Rotterdam 29-6-1670 Jan Jacobs Ozeel (*Leiden).
 5. Kinderen
  1. Heijndrick Hendriks (dNG Rotterdam 7-1-1657), getuigen Maerten Ariense, Dirck Franse
  2. Heindrick Hendriks (dNG Rotterdam 10-3-1658), getuige Ariaentje Isacx
  3. Sara Hendriks (dNG Rotterdam 8-12-1658), geen getuigen vermeld
  4. Elisabeth Hendriks (dNG Rotterdam 7-3-1660), getuigen Herman Parijs, Dina van der Heijden
  5. Heijltgen Hendriks (dNG Rotterdam 16-3-1662), getuige Marij N. 
  6. Jacobus Hendriks (dNG Rotterdam 14-10-1664), getuige Maritge Dirckx
  7. Frans Hendriks (postuum dNG Rotterdam 26-6-1667), getuige Jannetge Dirckx
  8. Jantie Jansen (dNG Rotterdam 5-7-1671), getuige  Jannetie Dircks
 6. Geertje Zie 1.241
 7. Lysbet (dNG Rotterdam 2-5-1641), doopgetuige Lisbet Pieters; huwt vermoedelijk (maar wel erg jong) Rotterdam en Hilligersberg NG 17-4-1656 Pieter Ariens; zij woont dan Pieterstraat, hij Turfmarkt; hij is in 1703 doopgetuige bij een kind van Geertje
 8. Kinderen
  1. Willempje (dNG Rotterdam 10-8-1659), getuigen Pieter Janse, Jannetje Jans, Machtelt Ariense
 9. Frans Dirks, Lommertstraat, schipper van De Dolphijn, huwt Rotterdam NG (ot 23-2) 9-3-1653 Areijaentge (Adriaentje) Pieters de Joncker, wonend Kipstraat.
 10. Kinderen
  1. Lijsbet (dNG Rotterdam 4-8-1654), getuigen Reijijer Pieterse, Dirck Franse, Pietertge Pieters, Annetge Dirckx
  2. Lijsbet (dNG Rotterdam 24-10-1655), moeder heet Annetge Pieters; getuigen Pietertge Pieters, Reijijer Pieterse
  3. Neeltje (dNG Rotterdam 7-1-1657), getuigen Pietertje Pieters, Reijer Pieterse
  4. Lijsbeth (dNG Rotterdam 18-7-1660), getuigen Pietertje Pieters, Willem Eversen
  5. Neeltge (dNG Rotterdam 19-6-1664), getuigen Willem Erentse, Lijsbet Aerts, Pietertge Pieters
 11. N.N., geslacht onbekend (dNG Rotterdam 4-10-1644)

TerugBegin van generatie


2.484   Cornelis VERDUYN

FamilienaamIndex 2.484Vader 4.968Moeder 4.969

Zeker niet de bekende Cornelis Wouters Verduyn in Charlois, getaxeerd op een vermogen van 5000 gulden (OV 1996: 452, 200e penning Charlois 1644); die is gehuwd met Geertruid Gerrits voor (en in) 1630, en hertrouwt 1639 Grietje Adriaens.

Mogelijk deze: ONA Rotterdam (315 fol 455 dd 23-11-1655) Jacob Pietersz, wonende te Boscoop, verkoopt zijn caechschuytgen met toebehoren, groot 3 lasten, aan Jacob en Cornelis Jacobsz Verduyn. De koopsom bedraagt 270 gulden, te weten 20 gulden binnen 4 à 5 weken en de rest à 250 gulden in 2 delen van 125 gulden op 25-11-1656 en op 25-11-1657. Wouter Jacobsz Verduyn, wonende te Sgraefpolder in 't lant van de Goes, staat borg voor zijn broers.

Mogelijkheden voor hun huwelijk zijn:

Cornelis Ariensse en Neeltgie Cornelis , huwen Rotterdam  NG 11-08-1637 (attest Hillegersbergh)

Cornelis Arentss en Bruid  Neeltge Cornelis, beide van Hillegersberg, ot Hillegersberg NG

27-6-1637 

Cornelis Fransz en Neeltje Cornelis, huwen Rotterdam NG 19-7-1644 met attestatie van Niewerkerck

Cornelis Bonifaes, van Schiebrouck, en Neeltgen Cornelis, van Hillegersberg, ot Hillegersberg NG 10-2-1645

Cornelis Janss, van Crimpen aen de Leck en Neeltge Cornelis, van Hillegersberg, huwen Hillegersberg NG ot 14-3-1648 

Heel misschien zijn de ouders Mr Cornelis van der Duijn , jongeman  van Rotterdam wonend Crooswijck (Raad en burgemeester), gehuwd Rotterdam NG (ot) 17-6-1663 met Maria Vroesen weduwe van Andries Sourij, wonend Schiedamsedijk; ouders (in de Waalse Kerk) van o.a. Adriaan in 1669, Corneille 1671, Jean 1673 en Jeanne Marie in 1675. ONA Rotterdam 1648 vermeldt Henriette Vroesen, dochter van Adriaen Vroesen en Aeltge Rosecrans, als nicht van Thomas van Duyn

Maar vrijwel zeker moet het gaan om:

Joris (sic) Verduijn, wonend: Cordewagenstraet; en Neeltje Cornelis de Keijser, van Rotterdam , wonend: Steijger, huwen Rotterdam NG (ot 2-4) 18-04-1645


Huwt

2.485   Neeltje CORNELISSE

FamilienaamIndex 2.485 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. (dNG Rotterdam 28-12-1649, getuigen Claes Verduijne, Trintge Wouters, Trintge Claes)
 2. Thomas (+Rotterdam 24-2-1736) Zie 1.242
 3. Helena alias Leentge van der Duijn (hypothetisch, doopgetuige)
 4. Anna alias Annetje Van der Duijn (hypothetisch, doopgetuige)

TerugBegin van generatie


2.486   Abraham HUYBERTS

FamilienaamIndex 2.486 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk de Abraham Huyberts te Wesel die 35 gulden schuldig is aan de boedel van Willem van der Mast en wijlen Mechteld Ariens (+28-12-1676; Weeskamer Rotterdam 466/647 dd 13-8-1678).

Mogelijk de Abereham Huijbbertssen +Rotterdam (op de Vaert) 18-3-1671.

Omdat een Rebecca (Hendriks) Pakkers als doopgetuige optreedt bij kleinkinderen van Rebecca Abrahams: mogelijk verwant aan Heijndrick Abramse, gehuwd (1) voor 1656 met Sara Jans, (2) ca. 1660 met Grietge Claes; ouders van drie Rebeccas (eerste huwelijk) en (uit het tweede huwelijk) Abraham, Bettge en Sara. Abraham Hendriks Pakker huwt Rotterdam NG (ot 9-12) 25-12-1691 met Celia Cornelis de Groen.

Een alternatief is dat Abraham identiek is met Abraham Robbertse, die met Stijntje Abrahams kinderen (NG) doopt: Robbert (14-1-1651, testes Jacques de Gastines, Grietje Tomas); snel daarna Maertge (10-4-1651, testes Jacob Jacobse, Marijtge Jans, Marijtge Joosephs); Lijsbet (14-5-1660, getuige Helena N.); Margriet (24-4-1661, testes Dorothe Aerts, Marij Isaacks, Eduard Eduardsse, Jan Voorman, vader heet Abraham Jaquelijn).

Mogelijk verwant: ONA Rotterdam (inv no 651 Notaris Adriaen van Aller fol 169 no 79 dd 6-8-1654) Abraham Huijberts en Lauwerens Willems, voogden over het nagelaten kind van Sara Huijbrechts, laten een insinuatie overhandigen aan Pieter Gillisz, en vragen hem het kind niet te vervolgen voordat zij is ontslagen van de borgtocht voor een kagerschuit waarvoor Abraham Huijbrechts zich borg heeft gesteld.


Huwt

2.487   Stijntje ABRAHAMS

FamilienaamIndex 2.487 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Rotterdam (Armenhuis) 14-3-1721

Mogelijk de Stijntje Abrahams die 2 gulden en 13 (of 14?) stuivers ontvangt wegens geleverde brandewijn ‘en meer’ uit de boedel van Geertijn Gijse (+26-1-1684; Wweeskamer Rotterdam 472/436)

Heeft mogelijk een zuster Annetge, die in 1652 doopgetuige is bij een kind van Catalijn Willems en Abraham Jacobs; Catalijn is op haar beurt getuige bij de doop van Rebecca Huyberts

Mogelijke verwanten: Weeskamer Rotterdam (3188 613/167 24-7-1649) Pieter Abrahamsz. metselaer (ov)., man van Maritgen Thijsdr. (ov); (vgd.: Jan Willemsz. Cat, Isaac Romboutsz. van moez.; Pieter Gerritsz. scheepstimmerman en Herman Dionijsz. koussenmaeaker van vaz.). Genoemd Grietgen Abrahams en Sara Abrahams. Kinderen: weeskinderen nn., later wordt gesproken van “het weeskind”.


Zij huwt mogelijk (1) Rotterdam NG 17-5-1661

Hendrick GIJSBRECHTSE

FamilienaamIndex

Weduwnaar Marijtje Teunes; hij en Stijntje komen van Rotterdam maar wonen in 1661 in Oostende.

Kinderen

 1. Rebecca (dNG Rotterdam 28-12-1666 +Rotterdam 22-8-1729) Zie 1.243

TerugBegin van generatie


2.488   Christoffel HARRIVAN

FamilienaamIndex 2.488 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Naam hypothetisch; gebaseerd op naamgeving van de eerste zoon van Pierre


Huwt ca. 1620

2.489   N.N.

Index 2.489 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pierre Zie 1.244
 2. David Harrivent (hypothetisch), meester bakker aan de Oude Molstraat (ONA Den Haag 827:53 dd 29-2-1676)

TerugBegin van generatie


2.490   Alexandre PEIGNÉ

FamilienaamIndex 2.490Vader 4.980Moeder 4.981

Overleden ’s-Gravenhage kort voor 28-5-1643

Bij huwelijk kwartiermeester; ook aangetroffen in de Waalse Fiches van het CBG. Lidmaten Waalse Kerk Den Haag (bron: Waalse Fiches): 1-1-1634 Alexandre Peigné, natif de la Haye. Zeker broer van een jongere Nicholas, ook te Den Haag.

ONA Den Haag (35:76 dd 13-2-1637, Franstalig) Alexandere Paigné huurt voor twee jaar het huis van Plons Schotte aan de Houtstraat voor 320 livres per jaar.

ONA Den Haag (132:261 dd 24-10-1641) N.N.. als gevolmachtigde van Genevieve Marie van der Noot weduwe Jacob van Sandwijck transporteert aan Alexander Paigné, kwartiermeester van baron De Gents (of De Sente Reynder?) of zijn huisvrouw een huis; er is een klacht die de notaris aan huis voorleest aan Alexanders vrouw (aangezien Alexander afwezig is) – de akte is deels onleesbaar en deels beroerd geformuleerd.


Huwt ’s Gravenhage 8-5-1636

2.491   Alida van STEENHUIJSE

FamilienaamIndex 2.491Vader 4.982Moeder 4.983

Overleden voor 20-5-1661

Bij huwelijk Joffrouw (jonkvrouw). Lidmaten Waalse gemeente 's-Gravenhage 3-1-1637: Aleida Steenhuysen femme d'Alexandre Peigné

Loot (dossiers 2654-5 Weeskamer Den Haag) op 15-1-1637 met haar zus Cornelia om de twee huizen die haar ouders nalieten in de Houtstraat, en won de kleinere van beide.

ONA Den Haag (298:98 dd 12-4-1652) Nicolaas van der Brugghen als voogd van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse, ook voor zijn broer Abraham van der Brugghen Med. Dr, verhuren aan Jean Salesse Frans ordinaris alhier, een huis aan de oostzijde van de Korte Houtstraat van 1 mei 1652 tot 1 mei 1653 voor fl. 300.-.-

ONA Den Haag (46:77 dd 27-4-1653) Jean Salesse Frans ordinaris alhier, schuldig aan Abraham van der Brugghen Med. Dr en Nicolaas van der Brugghen als voogden van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse fl 320.-.- voor huishuur, op onderpand van een gedeeltelijk afgeloste obligatie voor kostgeld van fl. 409.-.- van kapitein N.N.

ONA Den Haag (298:202 dd 31-5-1653) Abraham van der Brugghen Med. Dr en Nicolaas van der Brugghen als voogden van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse: obligatie aan toonder voor fl. 300.-.-

ONA Den Haag (298:283 dd 23-5-1654) Nicolaas van der Brugghen als voogd van de onmondige kinderen van zaliger juffrouw Alida van Steenhuijse verhuurt aan Pieter Waele een huis in de Korte Houtstraat voor fl. 25 per week.

ONA Den Haag (300:93 dd 20-5-1661) Abraham van Bruigghen en Nicolaas van der … voogden van de kinderen van zaliger Alida van Steenhuysen verhuren aan Simon de Fayet een huis in de Houtstraat.

Kinderen

 1. Simon Peigné (*Den Haag dNG Kloosterkerk 24-4-1637), reizende naar Oost-Indië in 1654; huwt Amsterdam (ot) 5-1-1658 Geertruyt Broens (*Amsterdam 1634); Simon zegt dan 24 jaar oud te zijn…
 2. Esther (dWaals ’s-Gravenhage 8-1-1639)
 3. Anna Zie 1.245
 4. Cornelia, huwt Claes Cornelis Verweij
 5. Sanderina, nog in leven in 1654
 6. Alexandre, fils du feu Alexandre (dWaals ’s-Gravenhage 28-5-1643), zelf gestorven voor 1654

TerugBegin van generatie


2.492   Jan PASSERS

FamilienaamIndex 2.492 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1727

Hypothetische reconstructie

Mogelijk deze: ONA Rotterdam (807 fol 352 dd 16-1-1668) Joan Passchiers en Henric Frette verklaren op verzoek van Joan Salomonis Coster en Maria Huijbrechts dat zij Jan Jansz Gray, geboren in Campen en in Oost-Indië overleden, goed hebben gekend, en dat Jan geen broers of zusters heeft nagelaten. Joan en Maria zijn zijn neef en nicht.

ONA Rotterdam (13-12-1727): Helena Jans Passers, ongehuwd, wonende in de watersteeg uitkomende op de Blaak, maakt haar testament. Er zijn legaten aan Clara van der Noot, weduwe van haar broer Jan Jansz Passers (50 gulden en een paar gouden stiftjes); aan haar nicht Clara Harrivan (een gouden ring met grove stenen), haar nicht Johanna Harrivan (zakbijbeltje met zilveren sloten, bloedkoralen ketting met gouden kapittelstokje eraan) en haar nicht Jannetje Passers (een paar gouden belletjes met zeven grove steentjes). Voor de rest zijn elk voor de helft erven haar nichten Maria Passers, huisvrouw van sr Simon Harrivan, en de voornoemde nicht Janntje Passers. Simon Harrivan, aangetrouwde neef, is voogd van haar (fictieve) kinderen. Ze tekent met een kruisje.

Door het vage gebruik van de term nicht (ook voor achternicht) laat dit testament twee reconstructies van de familie Passers toe: een waarin Jan Jans vader is van Jannigje en Maria Passers (twee legaten gaan dan aan achternichten), en een waarin Maria Passers dochter is van een niet vermelde broer van Jan Jans en Helena Jans. Aangezien dat Maria een achternicht zou maken (die toch een aan Jannigje gelijke portie erft) en aangezien de chronologie dan zou wringen, kies ik vooralsnog voor de eerste reconstructie. Helaas biedt de DTB van Rotterdam geen enkele hulp.


Huwt ca. 1655

2.493   N.N.

Index 2.493 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1727

Mogelijk deze: Gertruijda Nijeuenhoven, weduwe van Johan Passer, begraven Rotterdam 26-4-1678; kraemvrou en liet na 2 minderjarige kinderen; Leuffehaven bij de Brantstech.

Kinderen

 1. Helena (+Rotterdam na 13-12-1727), ongehuwd; getuige bij doop kind Maria in 1721
 2. Jan Zie 1.246

TerugBegin van generatie


2.494   Jan Claessen van der NOOT

FamilienaamIndex 2.494Vader 4.988Moeder 4.989

Geboren Breda 1622
Overleden Rotterdam b4-10-1665

Woont 1649 Molensteegh. Woont bij huwelijk Jannetje in 1679 Vissersdijk. Klapwaker (1658).

ONA Breda (R. Hessels, inv no 72, aktenummer 128 dd 15-8-1637) Wolffaert Jans (leertouwer) testeert; hij laat 12 gulden na aan zijn naaste verwanten, daarnaast o.a. 50 gulden aan Cornelia Willems van Hal, zus van zijn overleden vrouw. De rest naar Anneken Willems van Hal en na haar dood naar haar zoon Jan Claessen van der Noot. Dierck de Bruijn (stadsmetselaar) is getrouwd met Elias Mercus.

ONA Rotterdam 154/22 (3-3-1648): Jan Claesz van der Noot, bakker 26 jaar oud, bejaard j.m. machtigt Gerrit Claesz de Gruyter te Breda om voor de magistraten aldaar in eigendom over te dragen het huis op de Markt naast 'den Nobel', dat hij aan Johannis van de Werck verkocht heeft.

Idem 154/211 (9-4-1649): Jan Claesz van der Noot, bejaard j.m., en Marijtge Jans maken huwelijkse voorwaarden. Na zijn dood zal zij 1000 gld moeten uitkeren aan Cornelia Marcusdr van Hal. (NB: Cornelia Wilhelmina van Hal is de tweede vrouw van Gerardus Nicolaes de Gruijter, Jan van der Noots voogd)

NA Breda (97 fol 6 dd 23-3-1649) Jan Claessen van der Noot verklaart dat Geeraert Claessen de Gruijter als zijn gewezen voogd overal rekenschap van heeft afgelegd en hem nog 250 gulden schuldig is.

ONA Rotterdam (inv 607 no 43 fol. 80 nots Adriaen van Aller dd 18-7-1650) Jan Claassen van der Noot, bakker, bekent een schuld van 168 gulden te hebben aan Cornelis Willemsen de Grijse, koopman in greijnen, wonend op Overflakkee in het dorp de Stadt, ter zake van de koop van tarwe.

ONA Rotterdam (inv no 459 no 269 fol 486 dd 20-11-1660, notaris Leonard van Zijl) Cornelis van Nikerken en Jan Cornelissen Valck, voogden van de kinderen van Engeltgen Matheus, verkopen het huis en erf van de kinderen, staande en gelegen aan het Rodezand, op de hoek van de Leeuwestraat, aan Jan Claessen, bakker. Het huis en erf wordt ten noorden begrenst door de Leeuwestraat, ten zuiden door de weeskinderen van Belitge Laurisdr, ten oosten door de genoemde kinderen van Engeltgen Matheus, en ten westen door de Zandstraat.

Voogd Gerrit Claes de Gruijter, vettewarier, werd burger 8-3-1638, gestorven voor 7-3-1664; hij huwt Cornelia Willems van Hal, hun dochter Anna is hun enige erfgenaam (andere dochter Elisabeth dNG 13-1-1639 kennelijk al dood)

ORA Breda (534 fol 144 dd 16-3-1648) Geert Claessen de Gruijter gemachtigd door Jan Claessen van der Noot volgens procuratie Rotterdam etc. verkoopt een huis voor fl 400 aan Johannes van de Wercken.

ORA Breda (530 fol 106 dd 29-3-1650) Willem van Gent als Diaken verklaart dat Gerard Claesen de Gruijter, gewezen voogd van Jan Claasen van der Noort [sic] erfgenaam van Wolfaert Jansen [in 1636 leertouwer, MW; huwt voor 1631 Maria Geeraerts] als beschadigde borg, hen fl 200 in mindering van fl 400 voor gemeld transport, plus fl 22 rente, heeft betaald. Bastiaan Willems, borg voor de andere helft, heeft ook betaald. Dit in marge van een akte van 15-5-1637: Peter Cornelis Abberdaens debet Jan Dingman Dyrmen (?) fl 1200 waarvan fl 800 direct betaald.


Huwt Rotterdam NG (ot 11-4) 15-4-1649

2.495   Maria JANS

FamilienaamIndex 2.495Vader 4.990Moeder 4.991

Geboren Venlo
Overleden Rotterdam b22-4-1686

1652: Maria Jans Lena. Woont 1649 Nieustraat. Laat bij overlijden een minderjarig kind (Caterijn ias al dood) en twee meerderjarige kinderen na. Martvechter (?) wonend over de Stam van Nasou aan de Vissersdijk.

Kinderen

 1. Claes (dNG Rotterdam 6-4-1650), getuige Wijllemina van Hal
 2. Jannetge (dNG Rotterdam 15-9-1652 +Rotterdam b8-1-1731 Zuiderkerkhof), getuige Catrijna N.; huwt Rotterdam NG 7-5-1679 (ook ot Overschie) Johannes Leenderts van Meurs (+voor 1731), geboren Middelharnis, wonend Watersteeg; bij haar overlijden wonend vooraan de Joodelaan, met één volwassen kind
 3. Kinderen
  1. Pieternelle (dNG Rotterdam 17-3-1680), getuigen Maria Jans, Jan de Groot, Barber Leenderse
 4. Clara (dNG Rotterdam 6-6-1655), getuige Catarijna Jans
 5. Clara Zie 1.247
 6. Caterijn (dNG Rotterdam 12-3-1662 [Catarijna Jans] bRotterdam 26-9-1678, als 'kind van Jan Klaetssen van der Noet', oud 15, wonend Vijsserdick over de stam van Nasou)
 7. (hypothetisch) Janneken (dNG Rotterdam 11-11-1668, ouders Jan Claesse en Marija Jans, getuigen Arnoldus Jooste en Grietie Jillis)
 8. (hypothetisch) Johannes (dNG Rotterdam 16-10-1669, ouders Jan Claesse en Marija Jans, getuigen Jan Gosense en Grijetie Jellis)

TerugBegin van generatie


2.520   Peter Jans van SEVENUM

FamilienaamIndex 2.520 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1694

Kinderen vermeld in het testament van zijn zwager Jan Peters (ORA Nijmegen 1892 fol. 159, 28-9-1694), waarin deze als jongman, ziek, zijn bezit nalaat in gelijke delen aan zijn twee neven en nicht. Een bedrag van 25 gulden, afgehouden van de gehele erfenis, wordt vooraf aan Hendrik van Sevenum toegedeeld 'vermits sijne indispositie en onbequaemheijt om sijn cost te winnen'. Het drietal moet bovendien zes gulden uit de erfenis geven aan ieder van Jan Peters' 'andere vrinden' (of ...rinden ?).

Niet verwant: Willem Peters van Sevenaer, ruiter, weduwnaar, en Anna Barents, weduwe Willem Peters, van Andelst trouwen Andelst (ot Nijmegen 21-12-1668)

Zoeklicht Zonder Grenzen vermeldt in 1693 een Peter van Sevenum onder de inwoners van Heumen, en een Gerrit van Sevenum in 1654; deze duikt ook op in de Nijmeegse Verponding van 1659 (Zoeklicht op Zilver). Een Hendrik van Sevener is boekverkoper in Nijmegen in 1558-80.

Gesignaleerd: Geert Pieters van Zevenheim (Sevenheim) huwt Nijmegen NG (ot 30-11) 4-12-1597 Jen[neke] Janssen van Nijmegen.

In het ORA Nijmegen komt ca. 1620 een Jan Jansen van Sevenum voor, en (ORA 1867 fol 196v) op 8-7-1597 Lijsbeth van Holtmoelen en Jan Leesten van Sevenum, echtpaar, die elkaar lijftochten.

Burgerschap Nijmegen (no 215 dd 27-10-1597) Petrus van Sevenum, voor fl. 6.15.-,


Huwt voor 1660

2.521   Leendertje PETERS

FamilienaamIndex 2.521 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1694

Zus van Jan Peters (+Nijmegen, vermoedelijk 1694)

Kinderen

 1. Peter Zie 1.260
 2. Derkske
 3. Hendrik, vermoedelijk invalide

TerugBegin van generatie


2.524   Joannes Sr van ALTFORST

FamilienaamIndex 2.524Vader 5.048Moeder 5.049

Geboren ca. 1603
Overleden Megen kort na 8-5-1650 (Joannes van Altforst Preses)

Schepen, kennelijk onafgebroken, van 1636 tot 1650; bij begraven aangeduid als Preses.

(Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71) (85 dd x-3-1630) Jan van Altforst koopt een hofstede.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 71 fol 87 dd 26-3-1630) Jan van Altforst schuldig aan Matheus van Hemert een jaarpacht van fl 9.-.-; (marge:) gekweten 6-10-1640.

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 72) (no 94 dd 19-11-1637) Jan van Altforst aan Jan Jr Timmermans een hofstede; (100 dd 19-11-1637 Jan Jr Timmermans schuldig aan Jan van Altforst fl 126.-.-); (114 dd 11-4-1640 Hendrik Jansen de Berber, schuld aan Jan Oolgens en Jan van Montfort).

Schepenprotocollen Stad en Land van Megen (Toegangsnr 7358; Inv.nr 73, fol 181 dd 8-5-1650) Jan van Altforst Sr, ziek, testeert; een legaat van fl 300.-.- ineens en fl. 12.10.0 jaarlijks tot zij elf jaar oud zijn voor zijn onechte kinderen Wilbert bij Aelken N., en Wilbert bij Grietken Peeters. In marge: Henderske weduwe Wilbert van Altforst en Willem Peters man van Peternel Wilberts van Altforst verklaren de toegezegde fl 300 (alsnog) te hebben ontvangen op 1-6-1713.


Huwt (1) Megen RK 25-4-1633

Joanna Everardi van DELFT

FamilienaamIndex

Overleden voor 1640

Huwelijksgetuigen Adrianus Marcelis et Everardus Petri. Zij was een dochter van Catharina de Groot (vermeld ORA Megen tot zeker 1612) en Evert Jacobs van Delft (+na 1607, voor 1611), schepen van Megen in o.a. 1606.


Buitenechtelijke relatie (2) ca. 1645 met

2.525   Aleijdis Hendriks van ALTFORST

FamilienaamIndex 2.525Vader 5.050Moeder 5.051

Gedoopt RK Megen 16-2-1622, getuigen Cunira Mercelis, Antonius Gabrielis

Een buitenechtelijke relatie; vermeld als moeder bij het huwelijk van Willibrord, en in Joannes’ testament; ze is ook doopgetuige en woont kennelijk in Nijmegen.


Buitenechtelijke relatie (3) met

Grietje PETERS

FamilienaamIndex

Vermeld in Joannes’ testament


Buitenechtelijke relatie (4) met

Henrica N.

Index

Onzeker: de Willibrord die in 1642 wordt geboren heeft als moeder H(smeer)ica(?) – het is allemaal lastig lezen… Een man die twee bastaarden Willibrord noemt heeft er misschien een hobby van gemaakt en ook een derde verwekt. Henrica wordt in elk geval niet vermeld in het testament van Joannes Sr van Altforst.

Kinderen

 1. (uit 1) Jacobus van Altforst  (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 13-1-1634 bMegen 1650 kort na zijn vader en oom), doopgetuigen Leonardus Doncker, Guilelma de Groot; tweeling
 2. (uit 1) Guilelma van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 13-1-1634, testes Hendricus Gabriels, Maria van Altforst), tweeling
 3. (uit 1) Gerardus van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 17-12-1635, testes Matheas de Groot, Sophia Joannis van Gelder)
 4. (uit 1) Gerardus van Altforst (*Megen dRK Megen, Haren en Macharen 17-10-1636, testes Mathias van Altforst, Sophia Joannes van Hemert), trouwt Jenneke de Groot
 5. (uit 2) Willebrordus Zie 1.262
 6. (uit 3) Willebrordus (+na 1650)
 7. (uit 4) Willebrordus (dRK Megen 1-3-1642: Baptizatus est filius illegitimus/ Joannes van Altforst nomine/ Willibrordus prognatus de H[ana???].../ rina [H]epensi Suscepten[s]/ Joannes Joannis Petri Remmers/ et Henrica Arnoldi Roloffs)

TerugBegin van generatie


2.526   Petrus van MEKEREN

FamilienaamIndex 2.526Vader 5.052Moeder 5.053

Geboren ca. 1620
Overleden Nijmegen na 23-10-1674

In de RK registers van Nijmegen komt Petrus nog voor als getuige bij twee huwelijken in de St Steven in 1674: Theodorus Hermes en Maria Reijers (met Cornelia Vermeere), RK St Steven 3-9-1674; en Joannes Bast en Elisabetha Jacops (met Jacobus Janssen), RK St Steven 23-10-1674. In RK Neerbosch treden op 2-8-1674 Cornelia Vermeere en Petrus van Mekeren op als getuigen bij het huwelijk van Theodorus Hermans en Maria Reiers.


Huwt voor 1645

2.527   N.N.

Index 2.527 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrina Zie 1.263
 2. Adriana, 1676 doopgetuige

TerugBegin van generatie


2.584   Henricus ARNS

FamilienaamIndex 2.584Vader 5.168Moeder 5.169

Vermeld als grootvader van Hendrina Heiltjes bij huwelijk in 1734 met Wilhelmus Sanders (afstammingstabel bij dispensatie wegens verwantschap in de 4e graad). Let op: niet verwarren met Hendrik, schepen te Millingen en Zeeland.

Schepenprotocol Leuth: 15-5-1668, am 15 Maij in Kekerdom coram D: judice et Jan von Oij undt Evert Croes hat Claes von Apshaven ein sehstentheil von einer hofstede, undt Willemken Hessen wittibe Sanders auch ein sechstentheil von dieser hofsteede wie auch das gantze hauss, wie dieselbe alhir an einem endt Jan Hendrich, am anderen end der gemeinen strass, mit einer seit neben Henrich Arndts, mit anderer seiten neben Gijss Sonnendach erb gelegen cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Barthen Hess hiesigen scheffen vor freij eigen erb, aussgenommen der auss der gantzen hofstatt iharlichs an Henrich Arndts zu erbpfacht bezahlet werd muss acht dhlr 81/2 st:

Idem: 31.5.1667,

(1) der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf, Am 31 maij in Kekerdom coram schabinis Evert Croes und Jan Holteman hat der edtler h Henrich Rijff richter hirselbst die am 10 Jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich verkaufte hoffsteij worauf Gerrit Scholten wohnet mit einem enden den bandeich, mit den anderen end an die weferstrass mit einer seiten an Evert Croesen hofsteij an anderer seiten an Annen Euens und Herman Floren hoffsteij gelegen, alles mehreen inhalts daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Arnts iedoch vorbehaltlich des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

(2) Henrich Arnts verkauft eine hofstatt, Eodem anno et die hatt Henrich Arnts coram h richtern Rijff und scheffen Evert Croes und Johan Holteman, nachdeme er die pfenningen der hoffstat auch bezahlt oder er die vorwarden annoch nicht vollzogen, diese hoffstatt zum burge gestellet, darbeij angelobent zu iederzeit, wan der h richter ihme forderen wirt die vorwarden vollkomentlichen gnugen zu leisten, gestalt er hiermit dar vor caviret.

(3) Henrich Arnts cedirt Anna Ewens eine hofstat, Eodem dato hat Henrich Arnts coram domino judice Rijff und schoffen Evert Croes und Johan Holteman obglte: hofstatt cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Annen Ewens, iedoch mit vorbehalt des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

(4) der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf,

Eodem coram schab: Evert Croes und Johan Holteman hat der h richter Henrich Rijff der am 10 jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich gekaufte hofsteij; worauf Herman Flor wohnt, mit einem end an den bandeich, mit dem anderen end Annen Ewens hofsteij mit einer seit Henrich Arnts hoffsteij, angesehn dieselbe dreij eckig alles mehrere inhalts der daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrich Arnts vorbehaltlich des landesfurst und ieder man niglich seines daran habend guts rechtens.

(5) Henrich Arnts appromitirt den vorward ein gnug zu leisten, Eod: hat Henrich Arnts nachdeme er die vorwarden amcoch richt volln zogen an dem h richter promittiert auch diese hoffstatt dar vor zu burg gestellet, dass er zu allen zeiten auf gesinnen des richters kommen und die vorwarden gnug thun will.

(6) Henrich Arnts tragt Jan de Wahl eine hofstat auf, Eodem hat Henrich Arnts diese hofstatt worauf Herman Florn wohnet an Jan de Wahl cedirt und aufgetragen alles wie oben cleusulirt.

(7) Anna Ewens verzucht Henrich Arnts zu contentiren, Eod: hatt Anna Euens coram schab: supra scriptis promittiert nachdeme sie Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annochnicht contentirt, dass sie innerhalb dreij wochen zeit ihme gnug thun will.

(8) Jan de Wahl verspricht Henrich Arnts zu sullen contentiren, Eod: hat Jan de Wahl angelobt, nachdeme er Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annoch nicht contentirt, dass er ihn innerhalb monatsfrist befriedigen solle und wolle.

Idem 14-11-1664

(1) Jan Janssen verspricht Henrich Arnts zu bezahlen, Am 14 9bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom, an dem h richter Henrich Rijff stipulata manu promittirt, dass er Henrichen Arnts wegen des weide pfachts von die langeacker innerhalb 2 monath bezahlen wolle, beij mis zahlungsfall soll Henrich Arnts ihn darfur mögen executiren.

(2) Henrich Arnts alss vollmachtiger van Lobith fordert rechnung, Eodem hat Henrich Arnts zu Kekerdom sich zum bevolmachtigter der kints kinderen von Barth von Lobith stark gemagt, und seine güter darvor zu burg gestellet, umb von Jan Holteman und Evert Croes wegen seiner weide so er von obgemltn kindern gekauft hatt mehrgemlte kinder wegen rechnung und reliqua zu leisten forderen und solches sub beneficio inventarij, und ist darauf ihn Henrichen Arnts in beijwesen des h richters und zweij schoffen, nemblich Henrich Verwaijen und Jan von Oij die rechnungen und quitungen vergewiesen da sich befunden dass Jan Holterman 230 gl 2 st vor obgmltn kindern bezahlt habe, wogegen er Henrich Arnts nichts einbracht sondern dieselbe angecoemen, aber eine sichern obligation von 400 gl. hatt er noch in disput ziehen wollen, welche hernacher bester gestalt bewiesen worden hevet.


Huwt ca. 1650

2.585   N.N.

Index 2.585 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Geesken Francken; in dat geval zou Hendrik identiek zijn met de Hendrik Arnts, schepen van Millingen, verwikkeld in verschillende processen in 1659-1662 (RA Millingen 185/10: 4-2-1659, 21-9-1659, 23-6-1662). Schepenprotocol Halt: 29.9.1688, Ao 1688 den 29ten septembris coram Dno Judice Joanne van der Marck, et scabinis Jacob Möers und Jeliss Vierkens in form des gerichts persönlich erschienen Geessken Francken, nachgelassene wittib Henrichen Arnts, und hat also erscheinendt an händen wollglt her richters zu erblichen behueff Henrichen Stoffels, ihre im kirsspel Keeken mit dem einen ende ahn die gemeine straess, mit dem anderen ende gleichfalss an die gemeine straess schiessendes, und mit einer seithen negst glr Geessken Francken hoffstatt, und mit der anderen seithen negst den Fuhstuhl gelegenes stuck bawlandes, ungefehr 11/2 morgen gross, wavon ungefehr 1 morgen negst comparentinnen landt zehendt freij, fur ein eigen allodial, auch schatz= und deichfreijes erb, so wie selbiges alda in seine vohr und palung erfindtlich, und von Johan undt Henrichen Arnts vorhin gebraucht werden, cedirt und aufgetragen, und daruff mit handt, halm und gichtigem mundt verziehen, und gab solchem nach wollglr her richter uff anweisen der scheffen gemeltem Henrichen Stoffels oberwehntes stuck landes, gestalt selbiges erblich zu haben, zu behalten, zu besitzen und zu gebrauchen, vorbehältlich jedermänniglich sein darahn habendes vorrecht.

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.292

TerugBegin van generatie


2.586   Henricus van der BORGHT

FamilienaamIndex 2.586Vader 5.172Moeder 5.173

Overleden tussen 12-1-1678 en 23-8-1678

In Leuth 19-11-1654 doopgetuige met Theodora van Hall van Henricus, zoon van Cornelius Valcks en Joana Wellens. In 1670 armmeester van Leuth.

Gerechtsprotocol Leuth:

27) 13.11.1664, Jan Janssen verspricht Henrich Verburg zu wollen bezahlen, Am 13 9 bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom an h richtern promittirt dass er Henrich Verborg fragen seiner forderung ad 27½ rxthlr mit 5 ggl: angekundigter brüchten inner halb 14 tagen contentiren, und befriedigen wolle, beij mis zahlungs fall aber Henrich Verburg iss Jan Janssen darfur wurklich und gan executiren.

34) 9.4.1665, Henrich Verburg thut arrest auf Mauritz Janssens kaetstatt,

Am 9 Aprilis hatt Henrich Verburg vor dem h statthalteren Henrich Verwaijen einen arrest gethan auf Mauritz Janssens kaetstede welche zu Loot gelegen, worauf Till Martens wohnet wegen einer praetension, so er vermög rechnung an Mauritz janssen hatt d. 23 Aprilis hatt Henrich Verburg die jura zahlt und den 25 t arrest gethan.

40) 21.10.1665, Henrich Arnts alss vollmachtiger von Lobith trägt Evert Croes 1/3 theil vom langacker auf und Evert Croes die langaker wieder geheel an Henrich Verburg und Jan von Stein,

Am 21 8bris 1665 coram Jan von Benthum und Barth Hess zu Kekerdom, hat Henrich Arnts als bevollmachtigter der kints kinderen van Barth von Lobith an Evert Croes cedirt und aufgetragen ein dritzen theil einer weide unter dem kirspel Kekerdom gelegen den langeacker gnt: an einem endt auf den bandick, am anderen end auf Gijss Sondags erb, mit einer seiten neben der kirchen land, und anderen seiten neben h Haesen lange ackers gelegen, und alss dieses geshehen, uber trug cedirte und transportirte gltn Evert Croes diese obglte: gantze weide an Henrichen Verburg und Jan von Stein beijden zur halbscheidt ewig und erblich, wie dan glte: Evert Croes zur warburg stellete seine zu Kekerdom gegen den Ruijen uber gelegene hofstatt.

46) 1.6.1666, Erbge von Eijkell tragen Gerrit Arnts eine hoffstat auf, Am 1 junij 1666 in Kekerdom coram Dno judice Henrich Rijff et schabinis Evert Croes und Jan von Benthum haben die erbge: von shl: Johan Eijkelen, benentlich Jorgen von Eijkell, bruder des shl abgelebten Jan von Eijkell, Reinir Janssen und Adam Arnts beijde geshwäger, und Henrich Eijkell alss Jan von Eijkell burders sohn, und Neeltjen Classen alss mutter, mit cavirend vor de unmündige kindern von Craan Eijkelen, und haben als freijwillig anhanden des h richters zum erblichen behuef Gerhardten Arnts und dessen hausfrau Gerritjen von Kerkhof cedirt und ubergetragen ein stuk lants gnt: Liss kens weng an einen ende op die Reulingsche strass, am anderen end neben h Lamers erb, an einer seiten neest Gerrit Arnts erb, und an anderer seiten nebest Henrich von Kolk und Henrich Verborgs erb gelegen, wie auch ein stuk landes Ahltjen Eijkelens hofsteij mergen die wilg gnt: an einer seiten Jan von Hals ereb an anderen seiten Henrich von Kolks erb, an einem und Henrich Verborgs erb am anderen und h Lamers erb die Winningen gnt: alss freij allodial unbeshwert erb ausgenommenden den zehenden, wie auch diek und wetering ferners inhalts der vorwarden, und haben die sambtliche erbge: Jan von Eijkelens hierselbst gelegene hofstaett zur warburg gestellet.

58) 18.10.1667, Am 18 8bris in Loet coram Dno jud: h. Rijff et schab: Evert Croes und Henrich Verwaijen hat Rein Janssen cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburg eine hirselbst gelegene hofsteij, so er von Mauritz Janssen geerbet ostwerts frijherren von Wachtendonk und der vicari von Millingen, west seit des richters Herwarden von Huissen erb, noordt seit Pastor von Loot und der gemeinen strass gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb.

59) 18.10.1667,Eodem anno et die coram itzgltn richter und schoffen haben die erbge. Jan Eijkelen benentlich Jorgen Eijkell alss momber undt Rein Janssen alss eigener und momber der unmundigen kinder von Craan Eijkell, und Adam Artzen cedirt undt aufgetragen, zum erblichen behuef Henrichen Verburgs dreij vierten theil einer hirselbst gelegener hofsteij Oost undt sudt seit der gemeinen strass, noordt und westseits des Capittulh von Cranenburgs erb, sampt darbeij gehörigen also genanten Schelenkampgen, noortseit neben h Vinceler zu Arnheim, Oost, Sudt, und westseit der gemeinen strass.

60) 18.10.1667, Dito coram h richter undt schoffen obglt hat Jan von Hall cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburgs ein stuk landes alhir gelegen die acht hundt gnt. Oost= Sudt= und westseit des Capittulh von Cranenburg und noort seit der gemeinen strass und gltn Capittulh von Cranenburg erb gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb, aussgenommen des h zehend.

61) 12.12.1667, Eodem Anno am 12. Decembris coram statthalteren Henrich Verwaijen undt Jan von Benthum und Barth Hess hatt Evert Croes zu Kekerdom shuldig zu sein bekant und verschrieben, an dem ehrenvesten Johan Willemsen Kaack, burgern zu Nimwegen dreijhundert reichsthaler capital und hat darbeij angelobt selbige 300 rxthlr jharlichs mit funf zehen rxthlr zu verpensioniren biss zur ablöse, welche ein viertheil jhars zuforn verkundiget werd solle, beij misszahlungs fall haben so wohl vor das capital alss interesse Henrich Verburg und Rutt Croes, alle ihre gereide und ungereide itzige und kunfftige erb undt gutere zu burge gestellet, gestalt nachglts Johan Willemsen Kaacks belieben, so wohl burgen alss principal und ein vorall so vor capital alss interesse zu mögen executiren, hergegen hat Evert Croes gltn burgen seine hirselbst an die weferstrass gelegenes hauss undt hofsteij sampt alle seine haub und guter zur warburg gestellet.

68) 5.12.1668, Eodem anno et die coram D: judice et Jan von Benthum qui refert an Henrich Verwaijen hatt Willem von Bercheren an Henrich Verborg stipuluta manu promittiret dass er diejenige funf kuhe, so in diesem sommer Thomas von d Boss von Derrick von Bercheren gekauft undt er Willem von Bercheren abgefolet hatt, an Henrich Verburg bezahlen wolle, hergegen Henrich Verburg an Derrick von Bercheren vor gemelte gelter und kaufpfenningen burg word.

67) 5.12.1668, Eodem anno am 5 t xbris coram D: Judici Henrich Rijff et scabinis Jan von Benthum und Henrich Verwaijen, seindt ershienen der itzige pastor zu Loot h Sijmon Florinis; wie auch Henrich Verburg undt haben alss freijwillig an eijdes statt er klahret, dass sie vor ungefehr 2½ ihar beij Evert Maes zu Siffelich alss erbge h Johannis Maes, gewesenen pastoris zu Siffelich und Loot geshiket wahren und das jenige capital so gltn Johannes Maes beij Gort Falcks stehende gehabt und hiesigen armen zu Loot verehret hatte abzuforderen dese Evert Maes ihnen geantwortet, es wahre ihme wohl bekant, und wolte die gelter entrichten.

68) 5.12.1668, Eodem anno et die coram D: judice et Jan von Benthum qui refert an Henrich Verwaijen hatt Willem von Bercheren an Henrich Verborg stipuluta manu promittiret dass er diejenige funf kuhe, so in diesem sommer Thomas von d Boss von Derrick von Bercheren gekauft undt er Willem von Bercheren abgefolet hatt, an Henrich Verburg bezahlen wolle, hergegen Henrich Verburg an Derrick von Bercheren vor gemelte gelter und kaufpfenningen burg word.

71) 19.2.1669, Eodem anno am 19 Febr: zu Loot coram me et schabinis Jan von Benthum undt Henrich Verwaijen, hatt Henrich Verborg vor sich und alss momber der unmundige kinder von Andries Brans gerichtliche possessionem genommen an Rutt Gerrits hoffsteij sampt der zu gehörigen land, mit (obbenhunguringer) zweijgen von baumen auch nahmens einiger erdt, und einkaufe mit offen und zu machen der thur, auf= wiedershatzung des fals undt wass sonst zu apprahension miet gerichtlichen possession von osten.

72) 18.5.1669, Eod: ao am 18 t Maij in Loot coram D: judice Henrich Rijff et me secret: hat die wittib von Jan van Eijkell Naleken Klaessen mit zu ziehung ihrer mit Jan Craan von Eijkell gezeugten kinder vormunder benentlich Jorgen Eijkell undt Meus Janssen, bekant, welcher gestalt dieselbe von Henrich Verburg empfangen hatten zu bezahlung einer zu Genth vor bemelten kinderen gekaufften baumgarten, krafft daruber am 7/17 Julij des verweisenen 1668 t jhars gemachter kaufzettull die summam von 90 gl: holl: und haben oglte wittib und vormundere Henrich Verburg uber glten sum der 90 gl quitirt und sich der bezahlung selber bedancket, auch angelobt ihme dieser wegen zu allen zeiten in guarandiren, darbeij obgltn wittib angelobt die kaufzettul und auftragt von obgltn baumgarten an den vormunder Jorgen Eijkell zu behuef den kinder zu behendigen, stellend so wohlgltn wittib alss vormundere alle ihre haub und guter itzige und kunfftige der vor zu burg, und wurde dieses protocollum von richter wittib und vormund unter shrieben.

76) 27.10.1670, Eodem anno am 27 8bris in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Jan von Benthum seindt kommen und ershienen der wohl ehrwurdiger und hochgelehter h Sijmon Floranus pastor in Loot, wie auch Henrich Verburg alss provisor der armen daselbst und haben bekant welcher gestalt sie anhante von Henrich und Weijer von Kolck empfangen hatten die jenige 25 gulden Clevish welche Linss von Kolck shl: wie auch diejenige 25 gulden Clevish welche dessen haussfrau Elisabeth Ewers der armen daselbst vor dem absterben legirt und vermacht hatten, bedanckten sich als obgltn h Pastor und provisor deswegen guter entrichtung.

93) 24.4.1675, Henrich Verwaijen und seine frau testiren, Am 24 April praes. D. Jud: Dre Rijff et schab: Jan von Oij, (Henrich Verwaijen doorgehaald), Jan Holteman, Rutt Croes, Gort Kirssellman, Henrich Verburg und Henrich Stepp ershienen beijgespannener banck Henrich Verwaijen mit scheffen und dessen haussfrau Henrica Moors und geben zu erkennen (…)

99) 12.1.1678, die vormunder von Henrich von Kolks kind trag Gerrit Ardts ein stuk landts auf,

Am 12 januarij in Kekerdom coram Dns judice Dre Rijff et schabinis Henrich Verwaijen und Gort Kirselman, seindt kommen die von diesem gerichts gestelte vormundere der von Henrich von Kolck shl: mit Judith Sprunk geziehlter kinder, alss Henrich, Wilhelm, Walrafen, Jan, Willemken, Gerritjen, Erntjen undt Elisabeth, benentlich Jan und Henrich von Kolk gebrudere und haben alss mit zu ziehung obgltn kinder mutter Judith Sprunk an hand des h richters zum erblichen behuef Gerritzen Arnts cedirt und aufgetragen ein stuk landes unter Loot die wenge gnt alss frej erb aussgenommen den zehenden, zu ungefehr einen morgen gross, iedoch so gross undt klein dasselbe mit einer seiten Gerridten Arndts und h landt rentmeistern Goor, mit einem ende Henrichen Verburg, mit dem anderen ende Vincelers und Lamers erb gelegen und haben darauf verziegen, stellend proevictione die halbsheidt von radtssen kamp, spikhöfell und Sackkampgen.

105) 14.9.1678, Wittib Florentz Hachten bekennet Wolter Korwinkel 500 Rx shuldig,

Am 14 7bris in Niel coram D: judice et Schab: der gerichtsbank Kekerdom und Loot Jan Holterman und Gort Kirsselman ist ershienen Joffer Beatrix Boxstart wittib shl: Florentz Hachten mit ihren hier zu erkohren und zu gelassenen momber he Rejnir Temmink ihr schon sohn und bekante von Wolter Korwinkel creditirt undt aufgenommen zu haben die summa von funfhundert reichsthlr welche in guten harten silbernen ducatonnen empfang hatte, versprach dieselbe von nun an jharlichs mit 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse dern aufkundigung ein viertheil jhar vom vershams tag bejden theilen zu thun freijstehen, und die ablöse ingleichen ducatonnen nach holl: wehrung geshehen, und ihr die zwej erste terminen mit 200 rxthlr und die letzte mit 100 rxthlr zu thun frej haben solle, stellend pro hijpotheca ihre gereide und ungereide güter in specie ihre weide zu Spaldrop gelegen gross ungefehr 22 morgen, welche itztgltn Korwinkel Rutt Croes und wittib Verburg in pfachtung haben, mit diesem bedinge, dass dafern mehr gltn Corwinkell der pfachtung halber mit ihr hier nagst nicht einich werd könte, er die weide so lang biss ihme sein gelt wirt abgelegt sein in itzigem pfacht behelten solle.

159) 1.5.1691, Rutt Croes vergl sich mit seinen stiffkinderen, Am 1 t Maij coram Schabinis Jan von Oij und Barth Euens ist ershienen scheffen Rutt Croes und hat bekant dass er sich mit seinen stiefkinderen benentlich Gerrit von Stein, Jan von Stein, Willem von Stein, Henrich von Stein, Gerrit von Stein und Hilleken von Stein wegn ihrer mutterlicher versterb vergliechen dass er sie den geheelen langacker, welcher an seiner frauen shl: ersten man Jan von Stein und Henrich Verburg am 21 8bris 1665 gerichtlich aufgetragen und er desfals Henrich Verburg aussgekauft, freij, ewig und erblich haben und besitzen sollen, gestalt er ihren obgltn: auftrachts brief wirklich ubergeben, und darbeij versprochen, die cession von Henrich Verburg und alle ubrige shrifften auss zuhendigen und nach deme Derrik von Stein shl: nachgelassene tochter Jantjen annoch unmündig, so ist verlgliechen dass gltr: Croes ihr siebendes theil an gltn langacker biss dieselbe mündig, gebrauchen, und itz tijlts kindt darvor, bisses zu seinen mündigen iharen wirt gekommen sein ehrlich auf zu er ziehen, und lesen und shcriber lasen zu lassen und auch gehants glts siebende theil diesem kinde erblich verbleiben soll.

Verder vermeld als „Henrich Verborg pfachter des H. amptmans”, te Leuth 1666, Lijst van inwoners in de Duffelt (Mehr, Kekerdom, Leuth en Niel), die hand- en spandiensten moesten verrichten voor de ambtman.

In Collectie Berenbroek (GA Nijmegen archief nr 809 inv nr 79, afschrift Pachtboeken Stift Kranenburg e..) een kopie (oorspronkelijk HStArch Düsseldorf no 11) van een belening van Henrick Verburght, 1-3-1662, voor 6 daalder ren 3 hogen, bouwland onder Leuth.


Huwt

2.587   Elisabetha van HALL

FamilienaamIndex 2.587Vader 5.174Moeder 5.175

Overleden na 1680

104) 23.8.1678, Rejnir Temminck bekent h Osten 500 gl holl: shuldig, Am 23 aug: coram Dno judice Dre: Rijff et schab: Jan Holteman und Gort Kiesselman ist kommen und ershienen h Rejnir Temmink und hat recognosiirt und bekant von h postmeister Osten aufgenommen und empfangen zu haben funfhundert guld hollandisch in silbernen ducatonnen ieder ducation zu drej guld 3 sch: holl: gerechnet des wegen von der exception nichtgezahlten geldes renunciirend welche 500 gl: er mit 25 selbiger holl. gulden jahrlichs biss zur ablöse; welch beij der seits ein vier theil jahr vor dan vorshairs tag verkundiget, undt mitgleichen ducatonnen in gedachter valent wieder abgelegt werden sollen; zu verzinsen angelobt und dieselbe den zeitlichen pfechtern des hierunten bemelten unterpfandts praecise zu bezahlen und sich nachdem inhalt dieser obligation zu richten, angewiesen, auch des h creditoris quitung an statt bahren geldes von glten pfachtern an zu nehmen versprochen hat, wie nicht weiniger dessfals in 14 tagen uber den jharlichen verschreib tag glte 25 guld nicht abgestattet wurden, als dan anstatt der selben 30 gl: holl bezahlt werden, und daran dem h creditori nicht hinderlich sein solle kriegs verderb, wassershad, oder einige vorige oder kunfftige edicta der obrigkeit, welches alles recognoscirend debitor auf sich genommen und zu versicherung angeregten capitalh und interesse in genere seine persohn und seine gereide und ungereide gutere habende und kunfftige verbunden und zu parater execution aller herren höhen richtern undt gerichtern submittirt hatt, in specie aber zum wahren unterpfand stellend seine in Spaldorp kirspels Kekerdom gelegene zweij und zwantzig morgen weidelandts dar von itzo Rutt Croes, Wolter Korwinkell und wittib Verborg pfachtere sein, und hat h recognoscert in misszahlungsfall mit distraction derselben 22 morgen weide lants abg praecedenti immissione zu verfahren dem h creditort macht und gewalt gegeben cum renunciatione ommium juris beneficiorum.

115) 26.5.1680, Frank Fink bekennet der kirch zu Loot 50 gl und 27 dhl Clev. shuldig, Am 26 Maij in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Henrich Stap ist erschienen Frank Fink und hat bekant von Gerrit Arnts alss kirchmeister zu Loet auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg shl: der kirch zu Loot abgeleget creditirt und aufgenommen zu haben zweij capital summen die eine von 50 gl Clevisch undt die zweite von 27 dhl: ebenfals Clevische wehrung, welche letzte summa der itzige kirchmeister Gerrit Arnts aussgezahlet und erselbige sum zu abzahlung der frantzösishn brandshatzung angewandet, hat darbeij angelobt allsolche capital summen zum behuef gltn kirchen zu Loot gegen 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun freijstehen und die erste pension auf d ersten januarij ao 1681 fällig sein soll, stellend zum unterpfand sein zu Loot an ban=deich gelegene hoffstat mit dem darauf stehendem hause.

116) 26.5.1680, Jan von Benthum bekennet der kirch zu Loot 50 gl. shuldig, Eod in Loot coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Jan von Benthum und hatt bekant von Gerrit Arndts alss kirchmeisteren zu Loot auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg der kirch zu Loot abgelegt creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 50 gl. Clevisher wahrung, welche zu abzahlung der frantzösisher brandshatzung angewandet hat darbeij er gelobt allsolche sum der 50 guld zum behuuf gltn kirch zu Loot gegen funf von hundert zu verpensionien biss zur ablose deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen und die erste pension auf d 1 t januarij 1681 versheinen soll, stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide güter und inspecia sein antheil in der zu Loot gelegener hofsteij, und reulung so er von seiner eltern geerbt.

116a) am 15 maij 1698 coram schab. Walrafen von Benthum und Jan Arndts hat der kirchmeister Wilhem Sondach bekent dass diese capital abgelegt und ist die cancellirte obligation verzieget.

117) 26.5.1680, Willem von Benthum bekennet der kirch zu Loot 10 gl. shuldig, Eod: anno die coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Willem von Benthum und hat bekant von Gerritten Arntz alss kirchmeister in Loot, auss ein capital welches den wittib Henrich Verburg shl: die kirch zu Loot abgeleget creditiert und aufgenommen zu haben die summa von 100 gulden Clevisher wahrung, welche der selbe zu abzahlung der frantzösishen brandshatzung an gewandet hat darbeij angelobt solch capital von nun an jharlichs mit 5 selbigen guld zu verpensioniren biss zur ablöse deren auf kundigung bej den theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen undt die erste pension auf der 6 julij dieses 1680 t. jhars versheinen soll, stellend zum unterpfand sein achtentheil seines in Loot gelegenen landes der raetssez kamp, spikhövel, Sackkamp, Wellens hoffsteij in dorp und Cranenhofsteij am deich.

Kinderen

 1. Henrica Verburght Zie 1.293
 2. Reinerus (dRK Leuth 11-8-1652, testes Joes Masius pastor, Aleida Valcks)

TerugBegin van generatie


2.588   Johannes van KOLCK

FamilienaamIndex 2.588Vader 5.176Moeder 5.177

Geboren ca. 1595

Schepen van Zyfflich in 1662 (verpachting van de landerijen van de kerk van Zyfflich 1662). Uit de pachtboeken: 22-11-1644 Jan van den Kolck de scholaster Pummenpass gepacht.

Gegevens over het gezin (eerste vier kinderen) van Jan van Kolck zijn aan de site van Guido van Benthem ontleend.


Huwt ca. 1642

2.589   Wilhelma JANSEN

FamilienaamIndex 2.589 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1650

Kinderen

 1. Henricus van Kolck (+voor 12-1-1678), huwt Juditha Spronck (+voor 12-1-1678)
 2. Kinderen
  1. Henricus (dRK Zyfflich 22-3-1654, testes R.D. Masius P., Wilhelma Janssen) pachter van de Poelwijck te Leuth op 26-9-1681
  2. Wilhelma (dRK Leuth 21-11-1655, testes Philippus Hengst, Elisabeth Hendriks); huwt Theodorus van Benthem
  3. Gerarda (dRK Leuth 7-11-1657, testes Petrus Koppers, Elisabeth Beckers)
  4. Wilhelmus (dRK Leuth 21-9-1659, testes Wilhelmus van Benthem, Theodora van Kolk); huwt (1) Leuth RK 18-1-1686 (getuigen Catharina Fleurkens, Judith Spronck) Henrica Jansen; huwt (2) Anna Hendriks
  5. Arnolda (Erntie) (dRK Leuth 12-4-1661, testes Leonardus van Kolk, Margaretha Spronk); huwt 16-1-1682 (getuigen Derrick Wolters, Maria Hendriks) Anthonius Wolters
  6. Walraven, huwt Leuth RK 5-10-1696 (getuigen Gerardus Otten, Catharina Coffen) Gerarda Sonnendach
  7. Jan , 1678 minderjarig, huwt N.N.
  8. Everdtjen, in 1678 minderjarig
 3. Joanna van Kolck (*ca. 1620), huwt Wilhelmus van Benthem, pachter van de Poelwijk 1676-1681; hij huwt (2) Christina Verwaijen
 4. Kinderen
  1. Henricus van Benthem (dRK Leuth 12-6-1650)
 5. Theodorus van Kolck, huwt Elisasbeth Hendriks
 6. Kinderen
  1. Wilhelmina (dRK Zyfflich 16-10-1650, testes Henricus Verheyen en Wilhelma Janssen e.v. Joannes van Kolck), vermeld 16-10-1715 gericht Zyfflich; huwt Joannes van de Grafft, zoon van Gerardus van de Grafft en Aleida van Benthem
  2. Henricus (dRK Zyfflich 18-7-1652, testes R.D. Joes Masius P. Wilhelma Janssen); vermeld 16-10-1715, gericht Zyfflich
  3. Wiero (dRK Zyfflich 26-7-1654, testes R.D. Walterus Verstegen Can. Cran., Juditha Spronck)
  4. Odilia (dRK Zyfflich 17-12-1656, testes Lucas van Kolck, Maria Franken)
  5. Christina (dRK Zyfflich 9-5-1659, testes Petrus Coppen, Theodora van Kolck)
  6. Petronella (dRK Zyfflich 10-3-1661, testes Theodorus Janssen, Wilhelmina Derks); vermeld als Nelleke gericht Zyfflich 16-10-1715; huwt Arndt van Haaren
  7. Henrica (dRK Zyfflich 13-3-1664, testes R.D. Steenhoff Vic. Cran., Maria Rutjes); vermeld 16-10-1715, gericht Zyfflich
  8. Joannes (dRK Zyfflich 29-8-1666, testes R.D. Joes de Meldert Canon. Cranenb.); vertrekt naar Oost of West Indie ca. 1690 (gericht Zyfflich 16-10-1715).
  9. Laurentius (dRK Zyfflich 14-2-1669, testes Joannes van Kolk, Ottonia Reijmers)
  10. Christina(dRK Zyfflich 15-2-1671, testes Joannes Heiltjes, Joanna van de Wiel
 7. Johannes, huwt Maria Hendriks
 8. Kinderen
  1. Theodorus (dRK Zyfflich 11-4-1651, get. Joes van de Wiel, Anna Lueb)
  2. Odilia (dRK Zyfflich 4-5-1653, testes Arnoldus van Megen, Margar. van Kolk)
  3. Gerarda (dRK Zyfflich 21-9-1655, testes Wilhelmus Willems, Harns Vink)
  4. Henrica (dRK Zyfflich 14-10-1657, testes Henricus Verheijen, Ida Verwaeijen)
  5. Joannes (dRK Zyfflich 23-5-1660, testes Leonardus van Kolk, Catharina Fleurkens)
  6. Henricus (dRK Zyfflich 1-11-1667, testes Henricus Hendriks, Theodora Spronk)
 9. Lucas huwt Wilhelma Neuij
 10. Kinderen
  1. Arnoldus (dRK Zyfflich 6-8-1666, testes Everhardus Maess, Catharina Fleurkens)
  2. Roberta (dRK Zyfflich 7-7-1671, testes Gerardus Neuy, Maria Heiltjes)
  3. Joannes (dRK Zyfflich 29-9-1673, testes Wilhelmus van Kolk, Theodora Bollik)
 11. Jacoba van Kolck, Huwt Kranenburg RK 1657 Peter Coppers; hij huwt mogelijk (2) 1665 Walburgis Jacobi
 12. Margaretha van Kolck huwt Joannes Wanners (Werneri)
 13. Kinderen
  1. Catharina (dRK Zyfflich 6-1-1658, testes Leonardus van Kolk, Theodora Verwaijen)
  2. Theodorus (dRK Zyfflich 23-12-1659, testes Henricus Verwaijen, Theodora van Kolk)
  3. Theodorus (dRK Zyfflich 6-2-1667, testes Everhardus Maess, G. Spronk)
  4. Wilhelma (dRK Zyfflich 21-10-1668, testes Henricus van Kolk, Henrica Meurs)
  5. Rabana (dRK Zyfflich 23-2-1670, testes Lucas van Kolk, Rabana Verwaijen)
 14. Theodora (*Zyfflich dRK 26-4-1643), doopgetuigen Henricus Bennickhuizen, kanon. Kranenburg, Theodora Bolckes; huwt huwt Erlecom NG (ot 13-12-1669, sic) 13-8-1671 (getuigen Willem van de Kerckhoff, Wanner Wanners) Arent van Kerckhoff (+voor 1694)
 15. Wilhelmus Zie 1.294

TerugBegin van generatie


2.590   Petrus VERWAAYEN

FamilienaamIndex 2.590Vader 2.616Moeder 2.617

Geboren ca. 1620
Overleden Zyfflich tussen 3-5-1698 en 19-9-1698

Bron Genealogie Verwaayen. Uit de Verpachting van de landerijen van de kerk van Zyfflich 1662: 2e Block, Den Werrisdonck; Peter Verwaejen heeft den slach voor twe en dartich daler ende heeft gehooght drie en is daer bie gebleven. Onraet een Rijxdaler. Pachtboek Zyfflich, praebenden: 5.2.1648 pacht Petrus voor 3 jaar een vacante praebende.


Huwt ca. 1640

2.591   Theodora BOLCKS

FamilienaamIndex 2.591Vader 5.182Moeder 5.183

Geboren ca. 1620
Overleden Warbeyen 28-7-1711

Kinderen

 1. Ida (*Zyfflich dRK 7-12-1642 +na 1698), doopgetuigen Henricus Verwaijen en Wilhelmina Wanners, huwt (1) Wilhelmus de Bruijn (*ca. 1635); huwt (2) Wanner Wanners (dRK Zyfflich 30-9-1646, +voor 1698)
 2. Lucas (*Zyfflich dRK 19-6-1644), doopgetuigen Rutgerus de Beest en Metje Beyers
 3. Theodorus (*Zyfflich dRK 28-10-1645; getuigen Henricus Bolks en Maria van Schayk), huwt Schenkenschans 5-2-1693 Rijksken Krechting (*Millingen a/d Rijn ca. 1660)
 4. Aleijda (*Zyfflich dRK 19-1-1648 +na 1698); getuigen Arnolda Evers en Joes Masius pastoor, huwt Keulen 16-6-1684 Johann Schlebusch, ook Joost Sleenbusch genoemd (*ca. 1645 +na 1698)
 5. Maria Zie 1.295
 6. Lucas (*Zyfflich dRK 27-8-1651 (getuigen Gerarda van Kerkhof en Theodorus Trijst judex.) +Niel 16-7-1738), huwt (1) Elbertjen Arents (*ca. 1665 +ca. 1702); huwt (2) Margaretha Peters (*ca. 1675)
 7. Roberta alias Rebecca (*Zyfflich dRK 23-11-1653 +na 1698); doopgetuigen Harnsken Meurs en Adolphus Turk, huwt (1) Griethausen 16-12-1688 Theodorus van de Camp (*ca. 1650 +na 1698); huwt (2) Jan Derks (*ca. 1650 +voor 1727)
 8. Johannes (*Zyfflich dRK 21-9-1655; getuige Joannes van Trijst), huwt (1) N.N.; huwt (2) Millingen a/d Rijn 6-5-1688 Catharina van Benthem (*Millingen a/d Rijn ca. 1660)
 9. Jacobus (*Zyfflich voor 1657 +Gendt voor 1719), huwt Gendt 23-4-1675 Hermken van de Wijell (*ca. 1650).
 10. Henricus (*Zyfflich dRK 30-9-1657; getuigen Gindrina Egeren en Joes Jansen de Hall), huwt Helena van Benthum
 11. Gertrudis (*Zyfflich dRK 11-9-1661 (getuigen Maria Bolliks en Gerardus Hendriks custos) +Keulen 7-9-1697), Non, novice in bij de zusters Capucijnen in Keulen 1-10-1678, geprofest 25-8-1679.
 12. Johanna (*Zyfflich ca. 1662), huwt Hubertus Bodde
 13. Everarda (*Zyfflich ca. 1663 +voor 1704), huwt Johannes Remie (hij hertrouwt Elden 30-11-1704 Naleken Janssen)
 14. Gisbertha (*Zyfflich ca. 1664), huwt (1) Wilhelmus Backhuis; huwt (2) Theodorus Evers

TerugBegin van generatie


2.616   Gerardus VERWAIJEN

FamilienaamIndex 2.616Vader 5.232Moeder 5.233 • Tevens 5.180

Geboren rond 1578.

Gaerdt fungeert op 16 mei 1615 als Schepen van Gendt. Zijn zegel, bedekt met papieren ruit, vindt men in het archief Civiele Processen van het Hof van Gelderland,jaar 1620 II. In deze zelfde bron wordt vermeld, dat Gaerdt Verwaijen getrouwd is met Jenneken Liffers en op 6 januari 1617 te Gendt woont. Jenneken kan niet schrijven, Gaerdt is met zekerheid een boer, want hij spreekt van: "zijn ploeg, die zijn land bouwende was". Bron http://home.wxs.nl/-verwayen/pagina10.htm


Huwt

2.617   Jenneken LIFFERS

FamilienaamIndex 2.617 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 5.181

Geboren rond 1580.

Kinderen

 1. Jacob, geboren rond 1600
 2. Theodora, geboren rond 1607.
 3. Gerrit, geboren rond 1609; huwt (1) N.N.; huwt (2) Cornelia Verheijden; uit dit huwelijk 3 kinderen
 4. Gerarda, geboren rond 1610. Zij was gehuwd (1) met Art Stelten, geboren rond 1605, overleden
 5. voor 1637. Zij is getrouwd te Lent op 19 maart 1637 (2) met Hendrick Cornelissen, geboren rond 1600. (Hij was weduwnaar van Jenneken Oliviers, geboren rond 1600)

 6. Erwina, geboren rond 1612.
 7. Joannes, geboren rond 1614.Hij is getrouwd te Zetten op 7 juli 1658 met Luijtjen Noorman,
 8. geboren rond 1620. (Zij was weduwe van Lucas Schuijerinck, geboren rond 1615.)

 9. Rutgerus, geboren rond 1615; huwt voor 1645 Maria (Hendriks) van Schaijk; uit dit huwelijk 13 kinderen
 10. Joanna, geboren rond 1616. Zij was gehuwd (1) met Peter Peters, geboren rond 1610, overleden voor 1651. Zij is getrouwd te Nijmegen op 11 april 1651 (2) met Jan van Soest, geboren rond 1620.
 11. Henricus, geboren rond 1618; huwt (1) voor 1642 Petronella Everts; uit dit huwelijk 2 kinderen; huwt (2) voor 1652 Henrica (Hernsken) Meurs, uit dit huwelijk 8 kinderen.
 12. Elisabeth, geboren rond 1619. Zij is getrouwd te Leuth met Walraven van Benthum, geboren rond 1620.
 13. Petrus Zie 2.590
 14. Theodorus, geboren rond 1621, Zie 1.308
 15. Ida, geboren rond 1622. Zij is getrouwd te Ooij op 24 mei 1669 met Jan Gheenen, geboren te Zyfflich (Dld.) rond 1620.

TerugBegin van generatie


2.620   Euen DAHMEN

FamilienaamIndex 2.620 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1666

Zijn vrouw als 'wittib Dahmen' in 1666 onder de gezinshoofden vermeld. Hypothese: zoon van een Daam Euwens (IJwens, Ywens). Bron Guido van Benthem in Duffeltgenealogie (7-10-2003).

Paul Bonke geeft dit echtpaar nog een zoon Ewald (Iwen, Euwen) (+Erlecom 8-5-1731), gehuwd 1709 met Lutje Dercks (Arents) (+3-3-1735) - dit lijkt mij chronologisch onjuist. De zoon Henricus (+1741) lijkt me dan helemaal uitgesloten.

De naam Euwen/Ywen komt al eerder voor. Het Verpondingscohieren Ooijse Rijk (1649): "Vrouw Euwens drie mergen drie hont, den mergen voor 20 daler, 105 gl". Wellicht is de weduwe van Henrick Euwens, die in 1596 grond in de Ooijpolder bezat. Verpondingscohieren Groesbeek (1649): "Gerrit Janss wegen t' landt van Claes Euwens groot 5 mergen opde graffweghen 15 gl, 29 gl, 10" en ook: "Gerrit Janss wonende op Claes Euwes goet, bouwt ten halven huijs en 3 mergen, 19 gl, 6, 25, Affgetagen voor t'huijs". Schatcedullen Keeken en Bimmen (v.a. 1688): hierin worden vermeld: "Claess Euwers, Arnd Euwers en Hendrich Euwers" (Bron John Vos)..


Huwt ca. 1630

2.621   Anna van de WIELL

FamilienaamIndex 2.621 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 24-6-1687

Herkomst onzeker. Mogelijk (bron in deze is het Gerichtsptotocol Leuth) is zij de (moeder van de) Anna Euwens die op 31-5-1667 een hofstad koopt van Henrich Arnts, en op 26-2-1671 een hofstad koopt in Kekerdom van Evert Croes, schepen van Kekerdom, "sampt der zu gehöriger Raij zwishen Gerhard von Harn, mit einer seit der wefer strass anderer seit Stifft Bedtburs erb, mit eijem end obgltn Annen Ewens erb am anderen end auf transportanten hofshiessend," Evert stelt diezelfde dag "sein haussgarten und brauhauss" borg voor een lening van 60 rijksdaalder die Anna van Tith Croes overneemt. Deze hofstede wordt 8-6-1673 genoemd als begrenzing van een andere, die Rith Croes koopt. Op 17-6-1697 verkoopt de weduwe van Ruth, Derrisken Verhorst, nu gehuwd met Wolter Corwinckel, de hofstede in Kekerdom, begrensd als volgt: "mit beijden seiten des Stifft Bedtburs erb mit einem ande der erbge Annen Euens und mit dem anderen ende der gemeinte".

Een Rijck vande Wiel heeft "in pacht vanden heer van Oije huijs & hoffstat met boomgaert, bouw & weijlanden omtrent 16 mergen voor. Hiertoe gehoren 91/2 roede schoordijck & voorspijck (Verpondingscohier Gendt-Erlecom 1649).

Uit dezelfde bron: Beel van Vuerden nu hertrouwt aen Rut vande Wiel met haer kint verpacht aen Craen Eijckelen een out huijs met twee mergen bouw weijde & boomgaerts landts voor. Hiertoe gehoort tot ijder mergen 2 roeden schoordijck & voorspijck.

Uit de rekeningen van het Huis Bergh, 1619/20: Item betaelt aen Derick van Arnem ende Derick vande Wiell ses ende twintich goltgulden hem op martini 1620 vuijter Gossen van Ulftts hoff verschenen, den 14ren pen. gecort blijfft xxiiij dal iiij st j ort.

Gerichtsprotocol Leuth, 10-9-1664, Am 10. 7bris hat der h richter Henrich Rijff in beijwesen schefffen Jan von Oij und Jan Holteman zu Kekerdom Evert Croes, Jan von Stein und Jan Janssen abgefragt, ob sie wusten dass der Viller von Cleve Gerrit Janssen von de wiel alhir im kirspel Kekerdom beesten abgethan, welche gezeuget wie aussder beijlage no 2 zu nasehen.

Gerechtsprotocol Leuth (143) 24.6.1687, das magescheidt zwishen d erbge wittib Dahmen wirt ad prothocollum zu legen ubergeben, d 24 t Junij in Niel coram Dno jud: Jhew et schab Kekerdommensibis Willem von Stein qui referet Jan von Oij seind ershienen Barth Euens undt Henrich von Stein und haben ersuch dass beijgehandes unteren 20 t 8bris verwaisenen 1686 t jhars zwishen ihren und ihren respee mit brüdern und schwestern alss erbge: ihrer alteren benentlich (Erven) Dahmen und Anna van de Wiell shl: aufgerichtetes erbmagesheidt zu ihrer securitat und versicherung d gerichtlichem prothocollo beijfuget werd möge welches von obgltn gerichtspersohnen also fur genehm gehalten und hierhien registriret worden.

Mogelijk zijn er meer kinderen (bron: Gerard Lemmens): Een Johanna is doopgetuige in 1680, 1691, 1692, 1695 in Kranenburg; idem Gisberta in 1680; idem Geza 1688; idem Maria 1691, 1694, 1695 idem Henricus 1693. Joanna Ywens en Henricus Jansen dopen er een kind in 1691, en een dochter in 1699 (aen de Galge Steegh, getuigen Henricus Ywens en Ida Jacobs)., Henricus Ywens jnr. en Catharina Peters, conj. in de Elsen, een dochter in 1694 en zoon in 1696; op 29 febr.1694, Henrica dochter van Theodorus Hermans en Theodora Ywens,conj. aen de Galge Steegh, getuigen Henricus Ywens snr. en Herman Ywens. Verder Anthonius Brouwers en Maria Euwens, getuigen Simon Holle en Geza Euwens, een zoon Edwardus in 1699.

Kinderen

 1. Godefrida Ijwens (*ca. 1635 +Kekerdom 7-5-1719), gehuwd met Barth van Lobith, schepen te Kekerdom en Leuth, doopt kind in 1659 en 1660. Bij overlijden zou zij meer dan 90 jaar oud zijn geweest.
 2. Daam, pachter van het veer te Millingen 1656-1662
 3. Margaretha Ijwens (+voor 1696), doopgetuige in 1660, genoemd Grietje; huwt (1) Gerrit Berns (+ca. 1683); huwt (2) 14-10-1683 Hendrik van Stein (Henrich von Stein); hij huwt als weduwnaar te Lent 3-4-1696 Meghel Janssen.
 4. Barth Zie 1.310

TerugBegin van generatie


2.664   Rutger de HAAS

FamilienaamIndex 2.664Vader 5.328Moeder 5.329

Geboren ca. 1615

Vermoedelijk Rutger Reijers.

Rutger de Haes 27-1-1673 lidmaat NG Ochten

Rutger de Haes huwt als jongman Avezaath NG 1-9-1644 Dingetien Dircks, jongedochter.

RA Nederbetuwe (inv.nr 203: deel 2, Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren, Ochten) fol 79 no 579 dd 15-12-1649: Reijer de Haes Rutgerss en Hellken Reijersdr echtel. prom. aan juffr. Phenenna van Scherpenzeel, wed. van jr. Gerardt van Beijnhem ten Appelenborch 79 gld. 13 st. 12 penn. c.i., uit een huis, hof, boomgaard en bouwland, groot ca. 7 hond, gelegen in het kerspel van Ochten, O: Jacob Geritss van Eijck, W: Cornelis de Haes, N: de meergraaf.


Huwt ca. 1640

2.665   N.N.

Index 2.665 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.332
 2. Lijsbeth Rutgers de Haes, lidmaat NG Ochten 3-4-1675; mogelijk de Lijsbeth de Haes die huwt Ochten NG (ot 30-11) 23-12-1683 met Derck Franken
 3. Geultje Rutgers de Haes, huwt (1) Derck Cornelis Poppe, gezamenlijk aangenomen als NG lidmaat Ochten 21-12-1672; huwt (2) Ochten NG (ot 8-5) 14-6-1685 Derk Gijsberts, jongman te Ochten.

TerugBegin van generatie


2.666   Eb WILLEMSEN

FamilienaamIndex 2.666 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ochten ca. 1659


Huwt

2.667   Gijsbertje Cornelissen UDENTS

FamilienaamIndex 2.667 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Ochten voor 1630
Overleden Ochten voor 10-1-1697


Zij huwt (2) Hien en Dodewaard NG (ot 8-1) 22-1-1660

Jan Hermanssen van REET

FamilienaamIndex

Hij woont te Dodewaard, en is weduwnaar van N.N. Zij huwt als Gisbertjen Cornelis Udents, te Ochten door Ds Jacob Peregrin in onze kerk opgenomen, weduwe zaliger Eb Willemsen.


Zij huwt (3) Kesteren NG 13-1-1689

726   Wouter Hendrikse de BON

FamilienaamIndex 726Vader 1.452Moeder 1.453

Zie 726

Kinderen

 1. Geertje (+voor 1686), huwt Ochten NG (ot 12-7) 3-8-1673 Steven Jans; hij huwt (2) Ochten NG 14-2-1686 Pietertje Aelbers weduwe Jacob Reijers
 2. Adriana Zie 1.333

TerugBegin van generatie


2.672   Willem OTTEN

FamilienaamIndex 2.672Vader 5.344Moeder 5.345

Gedoopt NG
Overleden Doornenburg? na 1671

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 53v dd 26-4-1665; erfpachtoorkonde van 13-10-1646) Willem Otten en Rijcxken Janssen EL: en Jan Otten als vader en zoon, verkopen aan Henrick Wolters en Ytgen Cornelissen EL: een hofstad en land groot omtrent anderhalve morgen onder Herwen, Z: de gemene straat, W en N: Bart Uwens, O: Anthonij Voss en Gerrit Euwens.

Niet verwarren met een gelijknamige jongere man in Aerdt:

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 96-7) Willem en Gerarda Otten kinderen van Thomas Otten, 3-5-1668 (registratie 3-4-1675), schuld van fl 100 aan Jan de Haes en Grietgen Giesen.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 100 dd 16-5-1675; registratie 31-12-1675) Willem Otten en Jantien Dericxen verkopen aan Willem Otten, jongman, een stuk bouwland groot ca. 2 morgen (waarban de andere helft Gaerdt Reijers toebehoort) onder Aerdt.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 140 dd 29-5-1680) Vestenis door de kinderen van (de ook verschijnende) Thomas Otten: Thomas, Willem, Cornelis, Lambert Fontein voor zijn vrouw Gertjen en haar onmondige zus Eultjen, bekennen een schuld aan Bruin Lambers en Gerritje Otten van fl 300 Hollands.

ORA Overbetuwe (inv no 409 fol 177 dd 14-4-1686) Willem Otten wordt besaet gedaan door Derck Rutgers van Haren rentmeester van Aerdt.


Huwt voor 1653

2.673   Ryxcken JANS

FamilienaamIndex 2.673 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG

Dochter van Ryxcke Wynandts?

Kinderen (Willems)

 1. Hendrik (*voor 1653 +Elst) Zie 1.336
 2. Geutje (dNG Gendt 5-6-1658)
 3. Jan, vermeld 1665

TerugBegin van generatie


2.674   Jan JANSEN

FamilienaamIndex 2.674 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671


Huwt

2.675   N.N.

Index 2.675 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Weyndel Zie 1.337

TerugBegin van generatie


2.676   Jan HERMENS

FamilienaamIndex 2.676 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Stift van Munster


Huwt Winssen NG 2-6-1623

2.677   Anna BERENDS

FamilienaamIndex 2.677 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Onzeker: op 9-12-1627 trouwt Anna Bernts, weduwe 'an de Deijsen' met Herman Derijcksen, schout tot Haren

Kinderen

 1. Jennicke (dNG Winssen 14-2-1629, getuigen Jan Gijsbers, Leen van Wijck, Lijsbet Jansse)
 2. Bertgen (dNG Winssen 1-4-1631, getuigen Derxken Otten, Rijck Derixen, Anna Rolofs)
 3. Jan (dNG Winssen 27-1-1633, getuigen Geertgen de Best, Doenis Hendrichs, Hermen Hermessen)
 4. Jan Zie 1.338
 5. Marijtghe (dNG Winssen 14-5-1643, getuigen Claes Claessen, Jenneke Otten, Nijs Janssen)

TerugBegin van generatie


2.678   Adriaen CORNELISZ

FamilienaamIndex 2.678 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Dodewaard dNG Hien


Huwt voor 1641

2.679   N.N.

Index 2.679 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Niet verwarren met de Maria Teunissen die Hien NG 3-4-1642 huwt met Alewijn Cornelisz.

Kinderen

 1. Gijsbertje (dNG Hien 24-1-1641)
 2. Arietjen Zie 1.339
 3. Cornelis (dNG Hien 29-1-1648, doopgetuigen Heyndrik Jansz, (..)ik van Hattum)
 4. Soetgen (dNG Hien 3-6-1650, getuigen Frederik Derks van Hattum, Grietge van Ingen, Janneke Buddingh

TerugBegin van generatie


2.686   Jan van BRENCK

FamilienaamIndex 2.686Vader 5.372Moeder 5.373

Geboren voor 1620
Overleden Opheusden voor 1680

RA Nederbetuwe (inv.nr 203: deel 2, Protocol van bezwaar, Bank van Kesteren) no 517 dd 27-4-1653: Robbert Stevenss en Elisabeth Henricx echtel. prom. aan Jan van Brenck en Anna Dirckss echtel. 200 gld. c.i., uit een huis en hofstad alwaar zij wonen te Opheusden, O: Adriaen Verwoert, Z: een keizer vrijstraat, W: Cornelis Henricxs, N: Steventgen Hendrickss, wed. van Cornelis Gijsbertss.

Uit de protocollen: 1680, 1686 Echtpaar, broers weduwe Jan van Brenck, en zus en zwager van 1343 verkopen voor fl130,= een vervallen hofstee in Opheusden aan de kinderen van Gijsbert Cornelisse (+ 1/15e morgen land O: erven Aernt Cornelisse Rademaker, W: gemene straat, Z: Marike van Wijck, N?)


Huwt ca. 1645

2.687   Anna DIRCKS

FamilienaamIndex 2.687 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1680

Kinderen

 1. Geurtje Zie 1.343
 2. Rijk (+Opheusden voor 1680) HUWT Hendrikje N.
 3. Steventje HUWT Dirck Alberts

TerugBegin van generatie


2.688   Hermen N.

Index 2.688 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

2.689   N.N.

Index 2.689 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Derk (+Wehl b 24-6-1730) Zie 1.344
 2. Willemke; getuige

TerugBegin van generatie


2.690   Cornelis N.

Index 2.690 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

2.691   N.N.

Index 2.691 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen (Cornelissen)

 1. Gerarda (*Wehl ca. 1640 +1721?) Zie 1.345
 2. Arnt (*Wehl? +Wehl b 7-5-1717); huwt (1) Wehl RK 9-10-1651 Adelijda Derksen (getuige Guberting Thomissen); huwt (2) Wehl RK x-x-1658 Adelheid Gerardi (=Aaltje Gerrits) (getuige Wilhelmus Joannis)
 3. Kinderen
  1. (uit 2) Adelhida Arnuldussen (dRK Wehl x-x-1659, testes Gerrit Neijkaerck, Genniken Coeps, Aletgen Cornelissen)

TerugBegin van generatie


2.856   N. KLINCKERS

FamilienaamIndex 2.856 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1600

Te Stokkem (L.)


Huwt

2.857   N.N.

Index 2.857 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Mathias Zie 1.428
 2. Margaretha, getuigt 1664; huwt voor 1635 Henricus van Oes (=Nuijs)
 3. Kinderen
   Maria (dRK Stokkem 16-11-1647, testes Wilhelmus N., Hester Kelchtermans) Petrus (dRK Stokkem 4-5-1637, testes Joannes Willems, Catharina Jansens) Arnolus van Oes (dRK Stokkem 11-10-1635, testes Hubertus Vaessen, Maria van Elen)
 4. Maria, huwt voor 1650 Petrus Lenssen
 5. Kinderen
  1. Gertrudis (dRK Stokkem 10-1-1650, testes Renerus van Gelabbeek, Catharina Coignarts)

TerugBegin van generatie


2.858   N. van den HOVE

FamilienaamIndex 2.858 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600

Te Stokkem (L.); ook van den Hoeve, Hoef.


Huwt

2.859   N.N.

Index 2.859 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ida Zie 1.429
 2. Guilielmus, getuigt 1660

TerugBegin van generatie


2.884   Jacob Hendriks TIMMERMAN

FamilienaamIndex 2.884Vader 5.768Moeder 5.769

Geboren Goch voor 1590
Overleden Nijmegen, vermoedelijk voor 1642

Haammaker: maakt het juk (=haam) voor een trekdier.

Burgerschap Nijmegen: Jacob Timmerman uit Goch, hamaker, voor fl 9.-.-, op 13-1-1613.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1876 fol 23v dd 19-5-1620) Jacob van Rijswick en Catharina van Walbeeck EL: verkopen een huis in de Hertogstraat aan Anneken Michiels; belenders zijn Jan Burgersz, Jacob Timmerman, Reijn de Beijer. Ook vermeld: korporaal Lammert Denisz en een procuratie gegeven Emmerik 24-4-1620.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1877 fol 73 dd 22-1-1624) Jacob Hendericx en Metgen Martens EL: geven in erfkoop aan Johan van den Bosch te Goch alle gerede en ongerede goederen die Jan van den Born aan Jacob heeft nagelaten (en waarvan Jans weduwe levenslang gebruiksrecht heeft)


Huwt Nijmegen NG (ot 4-4) 26-4-1613

2.885   Metgen MARTENS

FamilienaamIndex 2.885Vader 5.770Moeder 5.771

Geboren Maaseik ca. 1590
Overleden na 1642

Doopgetuige (met naam, net als Fijt Dericks) bij eerste kind van Hendrik. Getuigen bij huwelijk waren Henrick van Dusseldorp, Winant van Beuningen.

In de RBS evolueert haar naam kennelijk van Metgen via Mertgen tot Mariken.


Zij huwt mogelijk (2) Nijmegen NG (ot) 26-2-1637

Gerrit DERKS

FamilienaamIndex

Bij huwelijk: jongman van Sermont, ruiter; zij heet Maritgen Martens, weduwe van Jacob Hendricx. Huwelijksgetuigen waren Cornet Maurick, Claes Ooms, Jaspar Qu..., Mater Sponsus, Marie Verbeeck.

Niet verwarren met Gerrit Derckse die in 1655 in C15 Grootestraat (C 211) woonde, noch de Gerrit Dercksen wiens weduwe Jenneken Janssen van Alphen werd vermeld ONA 1656 in een verkoop van land in Hees (de Biezen)

Kinderen (Timmer)

 1. Hendrik Zie 1.442
 2. Susanna (dNG Nijmegen 1-12-1616, getuigen Fijt Dericks, Trijntghen Hendricks)
 3. Belyken (dNG Nijmegen 29-4-1621, getuigen Jan Martens, Beutgen Hendrijcs)
 4. Jacob (dNG Nijmegen 19-10-1623, getuigen Herman Peters, Jan van Gent, Bertgen Janss)
 5. Sibijl (dNG Nijmegen 26-11-1626, getuigen Vijt Hendr., Klaesken Gerrits, Leentghen N.); mogelijk gehuwd met Jan Ram, dan ouders van Jan Ram (dNG Nijmegen 6-4-1662)
 6. Jacob (dNG Nijmegen 16-2-1631, getuigen Hendrick van Biesselijck, Gurt Bernsen, Lijssken Bernts)

Kinderen (Gerrits)

 1. Jacob (dNG NIjmegen 23-12-1637; ouders Gerrit Dercx, Marijken Mertens, testes Derck Gerrits, Jan van Wijck, Geertjen Mertens, Grietjen Dercksen)
 2. Marie (dNG Nijmegen 6-9-1640; ouders Gerrit Derckssen, Merriken Martens; testes Geurt Derckssen, Jacob Wilhemssen, Aeltjen Janssen)

TerugBegin van generatie


2.886   Derck van EWIJCK

FamilienaamIndex 2.886Vader 5.772Moeder 5.773

Geboren ca. 1578
Overleden na 1644

In 1644 nog meester van het Schippersgilde.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1868 fol 134 dd 23-2-1600) Roubbert Jansz en Derick van Ewick, schippers, zijn schuldig aan Berndt Hermans, schipper te Zaltbommel, fl 600 voor een geleverd keechschip. Borg zijn Henrick Verdonck en Claes Uwens.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 46 dd 27-6-1627) Naeleken van Zeller weduwe Derrijck van Haeps heeft voor haar vier kinderen (Derrijck, Wilhem, Govert en Anneken Derrijcx van Haeps, allen uitlandig) verkocht aan Derrijck van Eeuwijck (Schipper) en Johan Henderijcx (Schipper) een stuk bouwland groot anderhalve morgen in Hees in het Schependom; O: en Z: Roeloff ten Haeff, W: de Hoogeweg, N: de gemene straat (belast met fl 18 jaarlijks aan Berndt Vriendt); ze stelt tot pand de helft van een huis De Eenhoorn in de Grotestraat, belend door Jacques de Meloij en Willem Crijnen.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1879 fol 46v dd 27-6-1627) Derrijck van Eewijck en Lijsken de Bruijn, met Jan Henderijcx, schuld aan Naeleken van Seller weduwe Derrijck van Haeps, ten behoeve van haar vier absente en uitlandige kinderen, groot fl 1150. Betaling op St Johan te Midsomer 1628 fl 575, en fl 575 een jaar later.

Stadsgerichten Nijmegen (inv no 1880 fol 25v dd 10-5-1628) Jan Ripperbant, voor zichzelf en voor Johanna en Maria Bussonet (zijn vrouw en schoonzuster) met procuratie van Hattem dd 19-4-1628, en Jacob Bussonet, verkopen aan Derrick van Eewijck en Jan Hendeicks Bul een stuk weiland aan de Winsselingh in Nijmegen O: en W: Wichman Buijs, Z: het Gasthuijs en N: de Wahelstroom.

Schippersgilde Nijmegen (arch no 293 inv no 23 dd 3-2-1644) Wij Jacob Goris ende Jacob Leuwens schepenen tot Nijmegen doen condt ende tuygen in ende overmits desen openen brieve dat voor ons personelick commen ende erschenen sijn Ott Meuwssen (?) Derrick van Ewick Abraham van Elsbroeck Frans vanden Velde Aert Kruijff ende Willem van de Pol respective boeckhouder ende meisteren van schippers gilt alhier indie qualiteit voor haer selven ende mede caveerde voor d’ander absente meisteren ende hebben in die qualiteit beleden ende bekent van geleent gelt tot gemeinen mit ende proffijt vant voornoemde gilt ont- fangen deugdelick schuldige te sijn Frans Broen corporael vander ritmen veen ende sijnen erven die somme van hondert ses gulden tot XXtigen stuver t’ stuck belovende die selvige goetlick ende wel te betalen h..ijden dato deses over een jaer sonder dilay ofte uytstel daer voorbij pantfeilghen verbindende het schippers huijs gelegen op den hoeck van den schaipe gass ter eenre ende ter ander sijden Isaac Schorre welck huys ende hofstaet ricognoscenten voorscreven bij fault van betailinge als een verwonnen pant dat mit allen ende vollen rechten verwonnen ende uytgesleten is in ende cracht deses bepantfeiligen overgegeven hebben sonder argelist ende te waeren oorconde hebben wij schepenen voorscreven onse segelen hier beneden aengehangen in den iaere XVIc vier ende vertigen den derden februarii.


Huwt ca. 1605

2.887   Elisabeth de BRUIJN

FamilienaamIndex 2.887 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580

Alias Lijsken die Brun

Huwelijk mogelijk Nijmegen 23-11/9-12-1600: Derick van Reurbeck, jm van Nijmegen, en Lijsken de Bruijn, jd van Grave (getuigen Derick van Gent, de moeder van de bruidegom)

Kinderen

 1. Anneken van Ewyck (dNG Nijmegen 29-11-1608, getuigen Jacob van Langevelt, Dirsken van Gent, Judith Ouwens
 2. Mariken van Ewick (dNG Nijmegen 9-8-1611, getuigen Thomas Ouwens, Jenneke van Haeften, Jenneke van Elsbroeck)
 3. Maria van Eewijck (dNG Nijmegen 6-1-1613, getuigen Gerit Aertssen, Metgen van Eewick, Anneken Kempen)
 4. Aaltjen Zie 1.443
 5. Elisabeth, huwt Nijmegen NG (ot 11-3) 30-3-1638 Anthonij Melsen, jongman van Winsen (getuigen: Derck van Ewick, Metgen Dercx)
 6. Kinderen
  1. Peter Melssen (dNG Nijmegen 23-1-1639, getuigen Derck van Ewijck, Ott Peters, Neessken Peters)
  2. Mariken Molssen (dNG Nijmegen 30-10-1640, ouders Antonij Molssen en Lijsbeth Derck van Ewick, getuigen Meijster Bernt, Maritgen van Ewick)

TerugBegin van generatie


2.896   Jacob de BRUYN

FamilienaamIndex 2.896 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Zetten


Huwt (1)

2.897   N.N.

Index 2.897 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) Zetten NG (ot22-12-1660) 4-2-1661

Hendersken HENDRIKS

FamilienaamIndex

Geboren Hien dNG


Zij huwt met

Herman VERWOERT

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Maeijcken Jacobs de Bruijn; huwt (1) Zetten 28-12-1662 Hendreick Janssen (getuigen Jacob de Bruijn, Adriaan Jansen, Derck Jansen); huwt (2) Zetten NG 7-1-1666 (attest Bemmel 11-2-1666) Ot Hendriksen, jongman van Santen (Xanten)
 2. Kinderen
  1. Jacob (dNG Zetten 1-4-1666)
  2. Grietje (dZetten NG 23-8-1668)
  3. Rutger (dNG Zetten 27-2-1670)
  4. Beeltje (dNG Zetten 16-4-1671)
  5. Gerritgen (dNG Zetten 31-8-1673)
 3. Hendrik Zie 1.448
 4. Tonis Jacobs de Bruijn (lidmaat Zetten 14-10-1670) huwt Zetten NG 25-6-1671 Franske Alaerts van Leijden
 5. Kinderen
  1. Corneliske (dNG Zetten 21-12-1673)
 6. Alart (dNG Andelst 1-1-1662)

TerugBegin van generatie


2.898   Arendt JANSEN

FamilienaamIndex 2.898 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zetten 20-10-1669

'Meester' genoemd.

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 30v dd 25-4-1621) Arien Jacobs doet besaet aan de gerede goederen van Arnt Jansse en Johan Wilmsse onder Zetten voor 25 goltgld.

(Onwaarschijnlijk) ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 33v dd 15-7-1621) Arndt Jansse gerichtsman.

(Onwaarschijnlijk) ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 156 dd 10-5-1625, gerichtsdag) Pavert als gevolmachtigde van de weduwe en erven Jasper van Muijlicom wacht tussen peinding en pandkering Arndt Jansen en Grietgen Dircx voor fl 236 volgens akte van peinding. (NB te Oosterhout, MW; gepeind voor fl 300 op 26-11-1626, fol 226).

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 114 dd 12-11-1642) Aerndt Gijsberts heeft arrest gedaan op de penningen die Arien Jansen ten achter is aan zijn broer Aerndt Jansen, om daaraan te verhalen Fl 26.10.0 die hij nog van Arien tegoed heeft voor een stier die hij verleden jaar verkocht had ... op pand van nochmalige betaling.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 134 dd 28-8-1651) Berndt de Bruin heeft zijn landrecht verburgt door Aernt Janssen Smit en Henrick Toenissen beiden te Zetten; zij verklaren zich te verbinden voor eens mans lijf en fl 1000 volgens akte van 27 jl., en Berndt belooft hen schadeloos te houden.


Huwt

2.899   N.N.

Index 2.899 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Willemken (dNG Zetten +Andelst) Zie 1.449
 2. Steyn, getuigt 1660
 3. Itjen, getuigt 1661

TerugBegin van generatie


2.904   N. de BON

FamilienaamIndex 2.904 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Ochten?


Huwt

2.905   N.N.

Index 2.905 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik (?-?) Zie 1.452
 2. Huybert; zoon Cornelis Huyberts de Bon huwt Ochten NG Neeltje van Westreenen, jd. van Lienden.
 3. Heymerick, huwt Anneke Hermsen
 4. Kinderen
  1. Lijsbeth (dNG Ochten 13-2-1681)
  2. Anneke (dNG Ochten 25-2-1683)
  3. Herman (dNG Ochten 14-9-1684)

TerugBegin van generatie


2.946   Melchior SCHIPMANS

FamilienaamIndex 2.946 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580
Overleden Didam na 1651

Hypothetisch (vgl. ook de genealogie Schepmans) maar vrijwel zeker.


Huwt

2.947   N.N.

Index 2.947 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Lysbeth Zie 1.473
 2. Jenneken Schepman, huwt Didam NG 9-5-1641 Jan Sperboom (Sparreboom), soldaat; hij huwt (2) Didam NG 26-2-1664 Enneken Janssen Smeinck.
 3. Kinderen
  1. Haesken (dNG Didam 20-2-1642), huwt Didam NG 2-8-1668 Thomas Henricksen
  2. Wessel (dNG Didam 14-4-1655)
 4. Henderick Schepman, kerkmeester (+kort na 24-2-1681), huwt (1) Stijntjen ten Nienhuijs; huwt (2) Guda Willems; de weduwe Guda voert in 1682-85 ‘n uitgebreid juridisch gevecht met de nieuwe kerkmeester over schuld op haar mans huis.
 5. Kinderen
  1. Melchior (dNG Didam 18-2-1638, doopgetuigen Henderick Muller, Evert Tijmis)
  2. Henrick Willem (dNG Didam 10-5-1640), huwt Didam NG 30-6-1665 Anneken Gerritz
  3. Wolter (dNG Didam 18-12-1642 bZevenaar 1707), schepen in 1683, huwt Didam NG 10-11-1678 Geertruyt van Zelst (+Zevenaar 24-8-1694); zij huwde (1) Didam NG 10-4-1671 jonker Johan van Woldenborg
  4. Haeskin (dNG Didam 2-2-1645)
  5. Theodorus (dNG Didam 21-4-1650) huwt (1) Didam NG 24-7-1677 Adriana van Maren uit Kapel Avezaath; in 1683 absent; huwt (2) Johanna Maria van Elderen (*Kapel Avezaath +’s-Gravenhage bNieuwe Kerk 3-5-1742)
 6. Wessel, onderschout van Didam in 1680-3; huwt Didam NG 15-12-1644 Christina ten Niejenhuys uit Millingen
 7. Kinderen
  1. Jenneken, huwt Didam NG 6-5-1699 Laurens Brant van Heeltberg
  2. Johannes dNG Didam 29-10-1654 (getuigen Reijner Evertz, Eva Margrieta van Hagen)
  3. Wilhelm (dNG Didam 29-1-1656)
  4. Wilhelm (dNG Didam 19-4-1657), huwt Didam NG 7-7-1681 Eva Prasers uit Breda
  5. Hester (dNG Didam 19-5-1661), huwt Didam NG 25-6-1682 Hermen Hendrickse Bloemink (*Ruurlo, zoon van Hendrik Bloemink en Altien Vorkinck), onderschout van Didam
  6. Geertruijt (dNG Didam 14-11-1669)

TerugBegin van generatie


2.948   N. van ZELLER

FamilienaamIndex 2.948 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk een verwant van Reinier II van Zeller, mogelijk diens zoon Hendrik, als vermeld in een overzicht in de Lenen van Bergh voor Didam:

Ene mait lants, in groten 4 mergen lants, gelegen bi (sinen huus, 1410) der Echterscher Bairle, in den kirspel van Diedem, tot l U.

Deric Tolner 1440.

Wessel van Waildenberch, zusters zoon van Deric Tolner, na diens dood, 1454 Januari 8.

Idem vernieuwt den eed, 1466 December 30.

Reyner van Zeller, als oudste zoon van wijlen Arndt van Zeller en diens vrouw Yde, welke een dochter was van wijlen Wessel van Waildenberch, na verzuim, 1525 Februari 22.

Hermen van Zeller, na doode van zijn broeder Reyner, 1542 Februari 8.

Reyner van Zeller, na doode van zijn oudsten broeder Aernt, die niet beleend was geweest, en van hun vader Herman vnd., 1613 Juli 9.

Henrich van Zeller, na doode van zijn vader Reiner, 1622 April 8.

Gisberta van Zeller, na doode van haar vader Hendrick. Haar voogd jonker Derryck van Hoevelick is hulder, 1647 November 9.

Jonker Wilhelm Ignatius van Foppinga tot den Baersdonck, na doode van zijn moeder Gisberta van Zeller. Jonker Gerhard Floris van Leuwen is hulder, 1698 Juni 17.

Dezelfde Hendrik komt ook voor in de Lenen van de Abdij St Paulus (transcriptie JC Kort op Hogenda, 2012) te Wehl nr 326 (maar met een andere vader…): De tiende (1384: grof en smal) van Neghelgoer met toebehoren (1383: in het kerspel Wehl; 1497: bij Doesburg). ..-.-15..: Hendrik van Zeller, lh. 206 fol. 255.; 12-3-1621: Hendrik van Zeller bij dode van Hendrik, zijn vader, 38 fol. 78.; 5-9-1648: Jacob van Aert voor Geertruida Gruiter, weduwe Hendrik van Zeller, te Zevenaar voor Gijsberta van Zeller, haar dochter, onmondig, bij dode van Hendrik, haar vader, 39 fol. 168.

Arnt II, de oom van deze Hendrik, komt ook voor in diverse regesten in (o.a.) het archief van het Hof van Gelre, onder meer:

Arnt van Zeller, tinsrichter vanwege Margarite, gravin tho Manderscheidt en Blanckenheim, abdis van het stift Elten, 1576

Arendt van Zeller, Pelgrum van Zeller, Johan van Zeller, getuige huwelijk Johan van Brienen en juffer Otto van Heeckeren 1573

Johan van Zeller Reynaltssoen, Gepe van Zeller en Claus van Camphuzen, echtelieden, Derick en Reynken van Zeller, magescheyt  erfenis van Reynalt van Zeller 1439

Johan van Zeller 1598

Archief NGV Liemers in re Babberich (p.35, fotokopie Ecal Doetinchem, verdere bron onduidelijk): de hofsdtede Varesteijn aan de Zwarte Colck bij Halsaf te Babberich werd 19-4-1668 gekocht en toegevoegd aan het goed van Huis Babberich (Halsaf) door Margaretha von Zeller, het wordt vermeld in magescheiden van 30-6-1667 en 21-7-1670 als toegedeeld aan Aleida Maria van Zeller genaamd van den Hoevelick en op 21-7-1689 verkocht door Gisberta Anna van Zeller weduwe Foppinga en Johanna Margaretha van Foppinga genaamd Lom.

Gezinssamenstelling volledig hypothetisch; voor directe verwantschap met Arnold ontbreekt vooralsnog alle bewijs.


Huwt

2.949   N.N.

Index 2.949 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arnoldus Zie 1.474
 2. Berndt
 3. Jan, noemt in ORA Didam 24-4-1671 een schuld van zijn broer Berndt voor fl.200
 4. Margaretha von Zeller (+voor 30-6-1667)
 5. Aleida Maria van Zeller genaamd van den Hoevelick (+voor 21-7-1689)
 6. Gisberta Anna van Zeller, huwt N. van Foppinga, vermoedelijk ouders van Johanna Margaretha van Foppinga genaamd Lom

TerugBegin van generatie


2.950   Derk ten HAGEN

FamilienaamIndex 2.950 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk alias Bongardts, of gehuwd met een Bongardts. Schepen van Bergh

(3024 Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Bergh, 1488-1811) Procesdossier 317 Derick ten Hagen, schepen tegen Berend van Gemen, 1665.

(3024 Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Bergh, 1488-1811) Procesdossier 332 Henrich Cluyth, landrentmeester tegen Derrick ten Haegen, schepen, 1667. 

(3024 Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Bergh, 1488-1811) Procesdossier 358 Bernard van Keppel, stadhouder en ontvanger tegen Derick ten Haghen, schepen, e.a., 1669. 

(3024 Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Bergh, 1488-1811) Procesdossier 362 Dr. Christiaen Raedemaecker, oud-burgemeester van Emmerik tegen Derck ten Haghen, schepen, 1669.

(3024 Rechterlijk Archief van het Landdrostambt Bergh, 1488-1811) Procesdossier 392 Leonaert de Raet, rentmeester tegen Derck ten Hagen, schepen, 1673.

Didam, Kohier der Pondschatting 1653 (inv.nr. 51, kerckdorp, fol 5) Derrick ter Haegens staatgen geistlick huis en hoff 1-5-0; noch sijn eigen erff huis en hoff 1-0-0; noch eine camp sijn erve 1.5 morgen 1-10-0

Didam, Verpondingscohier 1650 (fol 63v) Derck ten Haeghen hofstede 2-10-0; huys 3-10-0. In dit cohier komt ook voor “jonker gerard van aerdt tot den haeghen”.


Huwt voor 1620

2.951   N.N.

Index 2.951 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Æva Margaretha Zie 1.475
 2. Albert van Haegen (hypothetisch), huwt A. Davids, vermeld ORA Didam tot 1670

TerugBegin van generatie


2.976   Peter STORM

FamilienaamIndex 2.976Vader 5.952Moeder 5.953

Geboren voor 1598

Meester molenaar te Mariëndaal onder het Schependom Arnhem ca. 1650. Lidmaat NG Kerk 1649: Peter Storm de Muller.

ORA Veluwe (inv no 377 fol 103 dd 20-10-1637) Jonker Henrick van Essen, richter, versus Peter Beernts Muller te Oosterbeek, die de schout (Johan Willemsz Bock, die een schuld kwam innen) 'quade woorden' toevoegde; Peter vraagt vermindering van de opgelegde breucke (boete); het gerecht oordelt dat twee heeren ponden zijn gebruikt (=geeft boete).

Idem (fol 104v) Jonker Henrick van Essen, richter, versus Peter Beernts Muller te Oosterbeek, die op een biddag zijn molen liet draaien en op een zondag koren maalde; verbruikt is een heeren pond.

ORA Veluwe (inv no 377 fol 159v dd 30-10-1640) Gerrit Driessen vs Peter Beernts over fl 149.10.0 voor geleverd en ontvangen bieren, waarvan fl 60 afgetrokken (reeds betaald). Het gerecht oordeelt tegen Peter.

ORA Veluwe (inv no 378 fol 276 dd 6-4-1654) Jenneken Martens weduwe Frederick van Gheijn, met Geen en Willem, Frederiks voorkinderen, contra Peter Sturm, over fl 41 voor het weijden van koeien. Peter wordt verplicht deze fl 41 binnen 14 dagen te betalen.


Huwt (1) voor 1638

2.977   N.N.

Index 2.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Lidmaat Oosterbeek 1638: De Muller vrouw


Huwt (2)

N.N.

Index

Kinderen

 1. Wichman (?-?) Zie 1.488
 2. N. (dNG Oosterbeek ca. 1649)
 3. (vermoedelijk uit een tweede huwelijk) Geertjen Storm de Muller (dNG Oosterbeek 2-4-1665)
 4. (vermoedelijk uit een tweede huwelijk) Beernt (dNG Oosterbeek 13-4-1666)

TerugBegin van generatie


2.978   Jan van ESSEN

FamilienaamIndex 2.978Vader 5.956Moeder 5.957

Geboren (Schependom) Arnhem dNG
Overleden Mariëndaal onder Arnhem na 1646

Zeker niet identiek met Jan van Essen (+voor 1651), gehuwd met Hendersken Ruissincks, vermeld in ORA Arnhem (inv no 419 fol 163 dd 26-8-1651; inv no 419 fol 166 dd 19-1-1652 Regest 396; inv no 419 fol 338 dd 16-1-1662, Regest 842; inv no 419 fol 372 dd 17-3-1664, Regest 980; inv no 419 fol 13 dd 10-4-1665 Regest 36)


Huwt voor 1620

2.979   Grietje GERRITS

FamilienaamIndex 2.979 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Of Hendersken Ruijjsinck, dus.

Kinderen

 1. Enneke Zie 1.489
 2. 2. Grietje Jansen van Essen, huwt Oosterbeek NG (ot) 10-12-1648 Berend Berendsen, jongman van Keppel
 3. Gerrit, huwt Oosterbeek NG 19-7-1640 N.N.

TerugBegin van generatie


2.980   Geerlich JANSEN

FamilienaamIndex 2.980 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG


Huwt

2.981   N.N.

Index 2.981 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. (dNG Oosterbeek 11-11-1638)
 2. Jacob Zie 1.490

TerugBegin van generatie


2.982   Dirk HERBERTS

FamilienaamIndex 2.982 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG


Huwt (1)

2.983   Evertje GERRITS

FamilienaamIndex 2.983 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Oosterbeek na 11-11-1638, voor 1656


Huwt (2) Oosterbeek NG 2-3-1656

Willemijn HENDRIKS

FamilienaamIndex

Geboren Soeren

Weduwe wegens Hendrik Willems

Kinderen

 1. Brandt; huwt Oosterbeek NG 15-7-1655 Marijke Lamerts; huwelijk met toestemming Hof van Gelre (13-7-1655): Brandt Derrixen en Marrijke Lamberts, zijn halve ooms dochter (dus: dochter van zijn vaders of moeders halfbroer)
 2. Derrik; huwt Oosterbeek NG 21-3-1657 Trijneken Kersten (*Wageningen)
 3. Rijk; huwt Oosterbeek NG 24-7-1664 Jenneke Ruurds (*Hengelo Gld)
 4. Winneken Zie 1.491
 5. Gerrit, huwt Oosterbeek (ot) NG 3-11-1661 Metje Francken weduwe Berent Aertsen van Arnhem
 6. Maria (dNG Oosterbeek 11-11-1638); huwt Oosterbeek NG 27-1-1659 Jan Harmensen

TerugBegin van generatie


2.998   Maas EVERTS

FamilienaamIndex 2.998 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gedoopt NG
Overleden Kootwijk tussen 28-4-1676 en 28-4-1677

ORA Veluwe (inv no 331 fol 253 dd na 28-4-1676) Maes Everts aanbrenger en Peter Berents verweerder: Maes eist bwetaling van zodanig meesterloon waarvoor Peter aangesproken wordt, alsmede 'voor pijn ende smert een somma van 100 Rijksdaelders tot erckentenisse des Gerights'. Peter verklaart dat hij Maes niet verwond heeft; het gerecht oordeelt dat hier sprake is van 'een quade aenspraeck' en 'een goede verweringhe'; dat er voor fl 25 een goede aanspraak is gedaan en quade tegenweer; en dat ieder zijn boete zal hebben te betalen.

ORA Veluwe (inv no 332 fol 7 dd 28-4-1677) De erfgenamen zal: Maes Everts versus Jasper Tonissen, momber van de onmondige kinderen van zal: Cornelis Willems, over een niet gespecificeerde kwestie; Johan Suijrmondt, burgemeester van Wageningen, wordt tot arbiter benoemd en moet de zaak in vriendschap oplossen.

ORA Veluwe (inv no 332 fol 313 dd 6-6-1678) Er is een akkoord tussen de erven van zal: Maes Evertsen den Olden en Aelbert Gijsbertsen qq enerzijds, Jasper Teunissen als momber van de kinderen van zal: Cornelis Willems. Het gerecht te Ede is akkoord.


Huwt

2.999   N.N.

Index 2.999 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrikje Zie 1.499
 2. Evert (+voor 1674); huwt Kootwijk NG (1) 19-12-1656 Geurtje Heymans, dochter van Heyman Jansen; verhuizen naar Driel, waar zij als Geurtjen Heijmerickx wordt aangeduid; 1663 weer lidmaat in Kootwijk; huwt (2) Barnreveld (ot) en Kootwijk NG 26-3-1672 Gijsbertje Cornelissen; zij huwt (2) Kootwijk NG 8-3-1674 Peel Hendricksen van Cootwijck, weduman van zal. Janneken Reijers
 3. Kinderen
  1. Jantjen Evertsen (dNG Driel 27-12-1657)
  2. Henderickje Evertsen (dNG Diel 25-8-1661)
 4. Jan (niet geheel zeker: kan ook een zoon van een Maes Breunis zijn); huwt Kootwijk NG 20-5-1665 Aaltje Reijers
 5. Kinderen
  1. Maes Jansen (dNG Kootwijk 17-3-1666)
  2. Reijertjen Jansen (dNG Kootwijk 26-4-1669)
  3. Breunis Jansen (dNG Kootwijk 27-8-1671)
 6. Jenne(ke) (dNG Kootwijk 1639)
 7. Evertje, huwt Hall NG & Kootwijk NG 12-3-1671 Egbert Lubbertsen van Kouwenhoven onder Hall, weduman van sal. Lutgen Jochims; zij huwt (2) Hall NG 16-5-1692 Gerrit Cornelissen
 8. Kinderen
  1. Maes Eckberts Lubberts (dNG Hall 18-4-1675), huwt voor 1707 Jenneke Jansen; hadden kinderen in Hall
  2. Evert [tot Coldenhave] (dNG Hall 7-4-1678)
  3. Jantijen Eckberts Lubbers (dNG Hall 27-3-1681)
  4. Maricken Egberts Lubberts (dNG Hall 30-9-1683)

TerugBegin van generatie


3.008   Jan Derks NAB

FamilienaamIndex 3.008Vader 6.016Moeder 6.017

Geboren Andelt 1577
Overleden na 4-8-1649, voor 23-5-1654

Bron voor een deel: genealogie Van Rinsum. Voorouders al in 1560 al in de buurt van Zetten: dan zijn de geërfde Derk Nab en zijn zonen Hendrik, Johan, Geurt en Goossen etc. in Protocollen van bezwaar aan te treffen.

Vermoedelijk niet Jan Nab: ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 43v dd x-8-1597) Johan Derickss en Geurdt Budtseler? als erfgenamen van Grietie Heyendaels hebben besaet gedaan aan een kamp land met het korengewas en tarwe daarop in de hoeve van Johan Geurdtss in Driel, dat ooit aan zaliger Johan Mom toebehoorde en nu Johan Ingen Nulandt in gebruik heeft, voor 131 daalder.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 47v dd 29-8-1597) Jacob Pts als gevolmachtigde van Johan Ingen Nulandt doet ontsaet van het besaet gelegd door Johan Derickss en Geurdt Budtseler op zijn kamp onder Driel.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 55v dd 2-11-1597) Johan Derickss van Driel) ; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 63v november 1597) Geurt van Putzeler en Johan Dericks als erfgenamen Grietie weduwe zaliger Geurt Heyendaell, tussen besaet en ontsaet van Johan Ingen Nulandt...; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 71 gerichtsdag december 1597) Johan Derckss tussen ... en ... (niet ingevuld) Jacob Roberts?...; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 76 dd 1-12-1597) Johan Derickss tot Oosterholt vermeld in een kondschap.; ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 104v-105 dd 2-4-1600 Kondschap voor Jacob Wilhems ingen Nulandt tegen Johan Derickss; ORA Overbetuwe (inv no 102 126 dd 17-6-1611) Kondschap door o.a. een Johan Derickss oud 56 over een zaak in Elden.; ORA Overbetuwe (inv no 102 167v dd 2-8-1612) Kondschap door Johan Derickss oud 59 die een hofstede te Swoll (?) hield.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 167 dd 22-9-1601) Johan Derickss tot Setten is schuldig aan Arndt van Seller Dirckss Cfl 25.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 201v dd dinsdag post Joannes 1603) Arndt van Seller heeft aangesproken en tussen peinding en pandkering gebracht Johan Derckss te Zetten voor Cfl 24.

ORA Overbetuwe (inv no 101 fol 267 dd 28-4-1605) Geritt Henrickss te Andelst doet besaet aan de gerede goederen van Jasper Henrickss in Zetten en Johan Derickss in Andelst

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 5v dd 6-4-1608) Gerritt die Kamp oud 56 en Johan Derickss oud 30 verklaren op verzoek van Henrik Berendts dat zij erbij waren op 1-7-1607 toen Berendts met Jorien van Lobarden (?) als pachter van de impost op biermiddelen tot Andelst was en deze de verschuldigde Cfl 24 betaalde.

ORA Overbetuwe (inv no 102 111v dd 25-5-1611) Derick Versteegh doet besaet aan de gerede goederen van Elias Ros (?), Roloff Arndtss en Johan Derickss onder Herveld en Andelst bezitten om een kondschap af te dwingen.

ORA Overbetuwe (inv no 102 121 dd 29-5-1611) Henrick Berendts oud 70 en Johan Derickss oud 33, buren te Andelst, verklaren op verzoek van Derick Versteegh dat laatstleden zaterdag op Dericks verzoek naar Rutger van Wely gingen en hem aanspraken over iets van vier jaar geleden.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 100v dd 25-10-1617. ) Kondschap voor Arien Corneliss: Johan Henricks van Bernijngen (?) oud 52 of 53, Johan Derickss Nab oud ca. 40, Henrick Henricks oud ca. 42-43 ende Derick Weijerss (?) oud ca. 31-32, getuigen. Gevraagd wordt of het ‘niet waarachtig’ is dat Rutger van Wely zaliger Derick Versteeghs verlaten hof van Johan van Bernijngen in 1604 of 1605 pachtte, dat Versteegh 6 stuiver per morgen kreeg [of ‘s morgens eenmaal 6 stuiver kreeg?]; dat het gerecht tegen Johan oordeelde, dat Alardt van Rijnssums schellingen gaf en de hof het jaar daarna kocht (?); dat Gerrit Ariens, op de Waaldijk gelegen, ...een gouden Rijngulden... ten huize van Arien Corneliss (?); (...) dat dinsdag nu acht dagen geleden Johan Danielss bij hem Arien binnenliep met ‘kijk nu wat mij is gebeurd’, waarop Arien naar buiten liep en Geurt Versteegh en Geurt van Rijnssum tegenkwam, en dat Geurt V tegen Geurt van R zij, zwager, kom, laat ons gaan. [Gevolgd door een doorgehaalde verklaring van Johan van Bernijngen: Alardt van Rijnssum heeft in 1612 een halve hofstede voor een korenpacht verpacht aan Arien Corneliss en Rutger van Wely; op een morgen heeft Alardts knecht hem iets aangezegd; Rutger van Wely heeft Alardt drie keer laten aanzeggen dat hij de wijncoop ‘niet hem wolde gelden’(?); Alardt heeft bij het verpachten van zijn halve bouwhof, van zijn wijnckoop of het gelag niet willen betalen. Ook getuigt Sijtgen N., weduwe Henrick Brandtss, voor Arien over een scheldpartij met Alardt.

ORA Overbetuwe (inv no 103 fol 170v dd 13-5-1619) Kondschap van Sander [Gaerts?] Soldaet. Johan Dericks Nab oud 46, Henrick Henricks ook 46 en Arndt Claes oud 29, verklaren dat Sander (in de compagnie van capitein Oudenaerde) hier was met een verlofbrief, en ziek werd, waardoor hij niet op tijd in zijn compagnie kon terugkeren.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 7 dd 18-7-1640) Jonker Walraven van Steenhuis doet besaet aan de gerede goederen van Jan Derixen te Andelst om kondschap te geven.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 45v dd 23-3-1641) Peter Gerrits Ruijter (...) heeft besaet gedaan aan de gerede goederen van Jan Dericksen Nab, Evertien zijn huisvrouw, en Gerritie Aelberts weduwe Henrick Cornelis.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 91v dd 10-5-1642) Evert Ariens en Marieken Willemssdr EL: zij met Jan Derricxen als haar momber tochten elkaar, in zake gerede en ongerede goederen in Andelst.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 99 dd 10-9-1642 en 12-9-1642) Jan Dericx tweemaal als gerichtsman vermeld.

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 246v dd 22-6-1646) Gerrit Jansen doet besaet aan de gerede en ongerede goederen van Jan Derixen Nab in Andelst en elders in Overbetuwe wegens de levering van 40 [maten] tarwe die hij enige dagen geleden van Nab tegen fl 8 [per maat?] had gekocht, plus de circa fl 60 die het adelijk gericht hem zal toewijzen [?].

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 68 dd 4-8-1649) Jan Jansen Nab heeft zij landrecht verburgt over de aangeven die Crientien Jansen, dienstmaagd van Wijn Joosten op 17 juni over hem gedaan heeft, voor fl 1000, waar Jan Dericxen Nab, Arien Jansen Romain en Jacob Stevens borg voor staan.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 275v dd 27-5-1654) [Gichting] Herman van Grotenhoff, schout, gicht onderhands dat hij, voor jonker Balthasar van Bemmel, t’allen rechten gepeind heeft aan erf en goed in Andelst en Zetten van Evertgen Janssen weduwe Jan Derixen Nab, voor 44 Keizersguldens voor een landpacht verschenen Kerstmis 1653 en twee achterstallige jaren, samen fl 132; op 23 mei en 28 februari aangezegd. (Idem:) gicht voor juffr Johanna van Bemmel weduwe jr Diederik van Sevenaer van de nalatenschap van Jan Derixen Nab voor fl 168 voor verschuldigde pacht.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 289v dd 20-9-1654) Warner van Beijnum, momber van de kinderen van wijlen Henrick Willems, bij peinding van Evertien Janssen weduwe Jan Derixen voor fl 200 geleend geld met interesse sinds 1639; zij betoogt dat er geen schuld meer is; hof vindt voor Warner.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar Valburg, inv. 301, fol. 67-67v, d.d. 1-6-1655 [Transcriptie Otto Straatman]: Welgemelte joffer Johanna van Bemmel, cum tutore praedicto, transporteert, oorcont voornoemde erfpechteren, op ten vorsen 8 deses aen den voorseiden Willem van Hooff sodanigen verwin, als haer weledele geobtineert heefft aen de ongerede goederen, die Johan Dericxen Nab in de kerspel Andelst en Setten naergelaten, ende die Evertjen Janssen weduwe van denselven Jan Dericxen, ter voorsen plaatsen is hebbende, vermogens verwinbrieven de dato eersten junij 1655.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 327 dd 1-6-1655) Jhr Herman van Sevenaer voor zijn moeder Johanna van Bemmel weduwe Diederik van Sevenaer, met Michiel Fransse, biedt de ambtman in koop het verwin uit peinding van zaliger Jan Derixen Nab en zijn weduwe Evertgen Jansen te Andelst en Zetten. De ambtman laat de koop aan de koopman. Vervolgens verkoopt Michiel Fransen het verwin aan de jonker Van Sevenaer. Vervolgens zet de ambtman de jonker van S in de aangekochte goederen. Vervolgens biedt Herman van Sevenaar voor zijn oom Balthasar van Bemmel de ambtman de koop aan van het verwin in Nabs nalatenschap, de ambtmanm weigert, Fransen koopt, de ambtman bevestigt.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 345 dd 13-11-1655) Arnolt van Zeller en Daniel Gesger biedt de ambtman te koop het verwin uit peinding van de weduwe Jan Derixen Nabt [sic] volgens gichting van 7-5-1655. De ambtman weigert, Gesger koopt, de ambtman bevestigt.

ORA Overbetuwe (301:15 dd x-5-1655) Johan Dericks uit Andelst tot Evertgen Johanss Echtelieden, bekennen een erfpacht te hebben die volgens akte van 12-11-1616 door Diederick van Sevenaer en Gerrit Kerckman, verkocht aan joffr Josina van Domselaer weduwe Jonker Sebastiaen van Bemmel werd gegeven op 1/6 deel van huis en hofstad, 4 morgen te Andelst en op 1/6 van 3½ morgen weiland te Zetten.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 356v dd 28-4-1656) Herman van Grotenhoff, schout, gichting: voor Willem van Haeff gepeind de weduwe Jan Derixen Nab voor fl 100 plus rente, op 7-4 en 5-11 aangezegd.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 357v (Adelsgericht) dd 30-4-1656) Willem van Haeff, momber van de kinderen zaliger Jan Jansen Nab, verzoekt twee morgen land onder Wely te mogen verkopen om fl 330 te lossen voor onderhoud van de kinderen.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 359 dd 30-4-1656) Evertien Jans wacht tussen peinding en pandkering op contumane? bij besaet... et non comparuit.

(ORA Overbetuwe 301: 66 dd 15-4-1657 fol 67) Johanna van Bemmel verkoopt een rente van 12 Car.gld aan Willem van Hoof uit een rente van kerstmis 1653 op een zesde van huis en hof etc. Zij verkoopt ook aan Willen van Hoof het verwin dat zij had op de nalatenschap van Johan Dericxen Nab te Andelst en Zetten, en die Evertge zijn weduwe nu houdt volgens verwin(regel?) van 1-6-1655, boven de fl. 168 kosten in verschuldigde pacht en een jaarrente van fl 1.-.-

(ORA Overbetuwe 301: 89-90 dd 7-12-1658) Willem van Hooff koopt hofstede (2½ mrg, Andelst) en bouwland (2½mrg, Zetten) waarop Cornelis Jansen woont. Willem had al ½ morgen van het bouwland, Oordenhalven. Alle percelen waren van de weduwe en erfgenamen van Jan Derixen Nab en Willem had al het verwin volgens akte van 21-9-1658. Kosten fl 2300.-.-

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 108, fol. 139, d.d. 5-7-1659 [Transcriptie Otto Straatman]: Herman van Grotenhoff scholtus en gesworen peinder gicht onder handt dat hij ter instantie van Willem van Hooff op voorgaende besatingen van den 11 april 1657 ten allen rechten gepeint heefft aen sodane gerede ende ongerede goederen sampt en elx besonder, als Evertien Janssen weduwe en boudelhoudersche van wijlen Jan Dericxen Nab en deselver kinderen en erffgenamen in den kerspelen van Andelst en Setten mitsgaders inden alingen ampt van Overbetuwe sijn hebbende, en dat voor alle t gene in de voors besatongen hier voor ten signaet staende verclaert en in t gebruick is cum expensis. Ende dat hij daervan niet alleen de weet op de 12 meij 1658 de voors weduwe mitsgaders Willem Janssen Nab en de huisvrou van Cornelis Janssen Nab in desselffs affwesen voorhooffs gedaen, den 5 julij 1659.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 85v, d.d. 12-2-1664 [Transcriptie Otto Straatman]: Jan Jansen Nab ende Aeltgen Romeijns kinderen hebben door haeren momber ende ten overstaen van de heeren Francois van Haeften ende Gerard van Eck als gecommitteerden des heeren amptsmans verkoft aen Willem van Hooff op den 12 februarij 1664, twee mergen bouwlandts in de buerschap Welij, Geregistreert den 7 julij 1677.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 85, d.d. 27-3-1668 [Transcriptie Otto Straatman]: Vrouw Aleijda van Ewick, weduwe Bemmell, cum tutore haeren soon de heer Johan van Bemmell, heeft opgedraegen aen Willem van Hooff ende Mariken Jansen Nab, mitsgaders Willem Jansen Nab ende Roelofken Jacobs, echteluijden, een parceell bouwlants genaemt den Cloessen Camp, groot omtrent vijff mergen onder Welij, den 27 martij 1668. Geregistreert den 7 julij 1677.

(ORA Overbetuwe 301:8-9 dd 17-5-1677): Maria Jansen Nab, weduwe en boedelhouderse van Willem van Hooff en haar kinderen wordt besaet gedaan aan een bouwinge lants, groot 18 morgen, soo bouw- als weijland als boomgaart, gelegen onder Zetten om daaraan te verhalen een kapitaa l van f 6000,-. Ook in 1677 wordt zij gepeind voor een caiptaal van f 1000,- en voor een capitaal van f 800,-

(ORA Overbetuwe 302:13 dd 22-1-1678) Maria Jansen Nab, weduwe Willem van Hooff, ook voor haar absente en onmondige kinderen, en andere erven Van Hooff: Aerndt van Hooff en Anna Catharina Groenhoff, en Jan van Hooff, zijn schuldig aan Warner Kempinck en Jenneke Jacobs EL:fl 1000,-,p- die hun man en vader volgens obloigatie van 25-6-1666 hield.

(ORA Overbetuwe 302 dd 20 maart 1665) Willem van Hooff en Maria Jansen Nab kopen o.a. huis, hofstad, enz. 12 morgen onder Andelst. Gekocht van Elisabeth van Wassenaar, wed. van Casijn van Bemmel. De bouwing wordt nog bewoond door Derck van Manen. Willem en Maria lenen hiervoor f. 6000,- en verbinden de bouwing. De lening is in 1678 terugbetaald.

Bij een schuldbekentenis in 1655 is sprake van twee personen die Willem van Hooff heten, de “grote” en de “kleine”. Mogelijk is dit vader en zoon of twee broers (de grootvaders van zowel vader- als moeders kant heetten Willem). Willem is ruiter; één van zijn zoons, Cosijn wordt ook ruiter en een andere zoon, Aerdt wordt commissaris ter recherche op het fort Sint-Andries. Een andere zoon van Willem, Jan wordt in 1693 gearresteerd ivm "manslagh aen den persoon Hendrick Janssen". Zijn broer Aerdt betaalt voor Jan een borgtocht.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar Valburg, inv. 302, fol. 190v-191, d.d. 3-4-1696 [Transcriptie Otto Straatman]: Willem Geurts ende Lijsbet Jansen, echteluijden, ende hij Willem Geurts mede als momber van ‘t onmundige kindt van Jan Jansen, Weijer de Bruijn en Meijntjen Jansen, echteluijden, ende hij Weijer de Bruijn mede als momber van de kinderen van Hendrick Jansen en Sibilla Willems, moeder van deselve kinderen, Herman Jansen en Hermsken Jansen, echteluijden, Willem Nab en Lijsbet Jansen, echteluijden, Geurt Tonissen en Cornelia Tonissen, kinderen van Tonis Jansen, cum tutore dominus Cornelius Cornelli, alle als erfgenamen van Jan Tonissen en Dersken Henricx, echteluijden zaliger ende mede als erfgenamen van Derck Jansen, bekennen oirkondt erfpachteren Lamert van Klinckenbergh ende Steven Geurts, op den 21 januarij 1696, vercoft, opgedraegen ende getransporteert te hebben aen Frans Peters ende Judith Henricx, echteluijden, ende haeren erven, eenen acker landts, althans met boomgaert bepoot, ongeveer eenen halven mergen, gelegen in ‘t kerspel van Setten, Registratie den 3 april 1696.

Vrijwillige rechtspraak kerspel Hien en Dodewaard, inv. 256, fol. 154-154v, d.d. 18-8-1696 [Transcriptie Otto Straatman]: Willem Geurtsen, Wijer de Bruijn, Herman Jansen en Willem Willemsen Nab, aangetrouwde oomen ende dienvolgens momberen van het onmundige kindt Aartjen Jansen, nagelaten van Jan Jansen ende Neuliken Petersen gewesene echteluijden, hebben na voorgaande approbatie ende ratificatie van den heere amptman als oppermomber, in die qualiteijt verkoft ende getransporteert aan Jan Gerritsen ende Aaltjen Willems, echteluijden, voor een somme van 500 gulden, huijs ende hofstadt met annex schuer, als oock hof, boomgaert, uijterweert ende waeij, in ‘t geheel groot vier mergen, gelegen onder den kerspel van Hien, Geregistreert den 18 augusti 1696.

ORA Overbetuwe, Protocol van bezwaar schoutambt Valburg, inv. 304, fol. 124, d.d. 30-11-1730 [Transcriptie Otto Straatman]: Compareerden op den 30 november 1730 voor Frans Petersen en Henrick Willemsen erfpachteren der Ampte Overbetuwe, Aertje Jansen weduwe van Willem Nab, Willem Willemse Nab en Hermijntje Jansen van Merm echteluijden, Jan Willemse Nab en Maria van Dijcke echteluijden, en Derckje Willemse Nab, voorts Andries Willemsen en Aelbert Hendricksen als aengestelde momberen over de vier onmundige kinderen van voornoemde Willem Nab en Aertje Jansen, Aert Jansen als gekoore momber over ‘t onmundig kint van Roelofke Willemse Nab, en mede uijt kracht van consent en authorisatie ten respecte van de voors vier kinderen den Hooghwelgeb. Heer Heven van Randwijck Heer van Gameren Amptman Richter en Dijckgraef des voors. Ampts de dato 8 september laetsleden ende verklaerden voor haar ende haer erven ieder in sijne qualiteijt vercoght gecedeert en opgedraegen te hebben aen Derck Jacobs van der Wiltenburgh en sijne erven voor eene somma van vier hondert twee gulden, twaelf veertiende gedeelten in seecker huijs en hofstede groot omtrent twee hont gelegen onder Setten, Registratie 23 januarij 1731.


Huwt ca. 1600

3.009   Evertgen JOHANSSEN

FamilienaamIndex 3.009Vader 6.018Moeder 6.019

Geboren ca. 1575
Overleden na 15-4-1657, voor 21-9-1658

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 339v dd 18-9-1655, gerichtsdag) Evertien Jansen wacht tussen peinding en pandkering Mels Reijers, "om te hebben honorabele ende profitable beteringe van sodane schandale... eerruzige? woorden als hij haer toegesprocken ende nagehouden heeft, in desen Ampte, nu enigen tijt geleden, namentlijck dat sij Evertien voormaels noch beswangert soude sijn geweest, ende een kijndt ter werelt gebracht hebben, honorabel dat hij sall comen voor den Ed. Gerichte in gespannen bancke, ende verclaren dat hij sulx door Duivels ingeven geseit, t’selve erdacht ende valselick gelogen heefft, ende van haer niet anders weet te seggen dan eer ende deugt, biddende dienvolgens mit gevouwen handen, ende gebogen knijen Godt, de Justitie ende haer impe.rantinne om vergiffenis, profittabel dat hij sall ghecondemneert worden in een amonde voor den armen, ter discretie van den Ad. Gerichte offtwil sulx niet derven noch... dusent goutgl(den) in specie, ....

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 359v dd 29-4-1656, gerichtsdag) Evertien Janssen wacht tussen peijnding en pandkering Mels Reijersen, et non comparuit.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 355v dd 28-4-1656) Herman van Grootenhoff, schout, heeft voor Wanner van Beijnum als momber van de onmondige kinderen van Henrick Willems gepeind de gerede en ongerede goederen die Jan Derickss stervende, ... in Aelst heeft nagelaten, en Evertien zijn huisvrouw nog is hebbende, om daarop te verhalen fl 200 met interesse; op 23-5-1654 peijnding gedaan waarvan de weduwe direct pandkering vroeg, op 9-5-1655 weer.

Kinderen

 1. Cornelis (*ca. 1620 +na 1667) Zie 1.504
 2. Willem, huwt (1) Maurik NG als jongman van Aalst 21-4-1639 Stijntje Willems (*Maurik); huwt (2) Hien NG als weduwnaar van N.N. x-x-1663 Roelofke Jacobs
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Jenneke Willemsen Nab (*Wely), wonend Hien, huwt (1) Andelst NG (ot 13-3) 17-4-1681 Jan van de Pauwert (te Dodewaard); huwt (2) Dodewaard NG (ot 5-2) 5-3-1682 Jan Cornelissen Schepper te Hien
  2. (uit 2) Derck, huwt (1) Jantje Albers van Eldick; huwt (2) Andelst (Hien NG ot 15-8-1696), Mechtelt Peters te Wely, weduwe Jan Barten van Hattum
  3. Jan (dNG Hien & Dodewaard 11-6-1660), huwt (1) als jongman van Wely Hien NG (ot 30-4) 25-5-1701 Klaerken Jansen, jongedochter van Wely; huwt (2) Dodewaard NG (ot 17-1) 15-3-1711 Catharina Klaessen van Nuijs, jongedochter; zij huwt (2) Hemmen NG (ot Hien 16-2) 9-3-1732 Adam Pelscher
  4. Willem (dNG Hien & Dodewaard 29-1-1665), huwt ca. 1690 Lysbeth Jansen; ouders van 1. Dersken (dNG Zetten & Andelst 20-6-1692); 2. Derxken (dNG Zetten & Andelst 14-11-1693); 3. Willem (dNG Zetten & Andelst 4-1-1696), huwt NG Zetten & Andelst 18-3-1724 Hermijntje Jansen Vermerm; 4. Rudolfken (dNG Zetten & Andelst 26-5-1700); 5. Jan (dNG Zetten & Andelst 19-2-1704)
 4. Maria, huwt ca. 1640 Willem van Hooff (+na 1666, voor 1674); huwt (2) Hendrik Timmer (+Hien voor 1680)
 5. Kinderen
  1. Aerndt van Hooff, huwt Anna Catharina Groenhoff
  2. Jan Reijnhout van Hoof (dNG Zetten en Andelst 19-7-1663, getuige Jan van Bemel, N. van Weesenburg), in 1693 al Jan van Hooff gearresteerd voor manslag
  3. Cosijn (dNG Zetten en Andelst 30-9-1660, getuige Cosijn van Bemmel), afwezig en/of onmondig in 1678
  4. Willem van Hoof (dNG Zetten en Andelst 10-12-1665), afwezig en/of onmondig in 1678
  5. Willemke (hypothetisch), huwt Willem [zoon van Jan zoon van Geurt] van Rinsum
 6. Jan (+voor 1654), huwt Aaltje Romeins, dochter van Arien Jansen Romein; te Wely
 7. Kinderen
  1. Willem (*ca. 1620), huwt (1) N.N., ouders van Ariaentgen (dNG Hien en Dodewaard 21-10-1649), Derck (*ca. 1650, huwt Jantjen Aalbers, hebben kinderen in Hien vanaf 1675) en Jan (dNG Hien en Dodewaard 11-6-1660); huwt (2) als ‘wewenaer’ Hien en Dodewaard 1663 N.N. (lees: Roelofken Jacobs, vermeld 1665); hieruit Willem (dNG Hien en Dodewaard 29-1-1665)

TerugBegin van generatie


3.010   Geurt van RINSUM

FamilienaamIndex 3.010Vader 6.020Moeder 6.021

Geboren voor 1575
Overleden ca. 1626

Bron voor een deel: genealogie Van Rinsum. Aangevuld en verbeterd.

ORA Overbetuwe (inv no 101fol 172 dd 23-11-1601) Kondschap voor Thonis Corneliss: Roloff Arndtss, Marten Wilhelmss en Pelgrim Johanss getuigen dat zij op zondag 1 november jl met Jacob Derickss ende Steven Corneliss, beiden wonend in Geldermalsen, ten huize van Johan Rutgerss te Zetten, hebben zitten drinken, en dat Marten Wilhelms en Steven Corneliss een ‘buitinge van een gld’ met elkaar hebben gemaakt, en dat Pelgrim Johans tegen Geurt van Rijnssum (die ook in het gelag was) zei, ik wou dat u vuillak een var[...] was, waarop Jacob Driessen zei, ik heb wel een goede var[...] bij me, waarop Pelgrim antwoordde, ik heb hier tot ... geld voor een var[...], waarna Roloff Arndtss zich in de ruzie mengde, etc. etc.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 109v dd 16-5-1611) Kondschap voir Geurdt van Rijnssum. Claes Wilhelmss ende Joost Sanderss tuichden desen dienaers des rechtens ten versoucke ende (er?)forderinge van Geurdt van Rijnssum wahr ende oik waell bewust te sijn, dat opte negenendetwintigsten Aprilis lestleden deses jaers sestienhondert ende elff Roeloff Arndts uit sijnen vrijen wille ende ..chterens .endts, uijtgedaen hefft, oby.. Geurdt van Rijnssum een stuck landts, ten halven toebouwen, haldende onge..rlick elff morgen lang gelegen inden kerspell van Setten op Fliert inde ampte van Overbetuwe, den tijt van vijff jaren lanck den anderen volgende, uijtgenomen eens acker denwelcke Roeloff Arndtss noch tweemael? solde seijden. Ende dat die engelden? daerop lopende ten breden sijden halff ende halff b..k sollen werden als oick insgelijcken beva.. van graven? ende grippen binnen den e..ss pacht jaeren mocht? vallen. Gestiecht? als recht iss ... den amptman Johan van Genth oick gerichtsluiden Gijsken van Meckeren tot Andelst ende Henrick van Bronckhorst tott Oosterholt, opte xvj maij 1611.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 110 dd 26-5-1611) Kondschap voir Roeloff Arndtss. Johan Johanss die knecht van Roloff Arndtss, aldt ong(eveer) als hij selven bekenden xxv jaren tuichden (desen?) dienaeren des rechten [marge: wahr te sijn, ende gehirt? ende] gesien teh.., datt hin mette oby.. requirant uijt hem selve komende, hier begeven iss Geurdt van Rijnssum seggende goeden mergen, ende dat Roloff requirant daer op antwoorden, oick gueden mergen Geurdt van Rijnssum, ende dat Geurdt van Rijnssum alsoo tegens vly requirant sachte, waerom laet ghy my dat landt opseggen, ende dat Roloff requirant daerop antworden off dat nyet was gebuirt? onweer?, datt een ...m eytter? van koopmanschap scheiden, des nyet begets? peni..andts off bew... koopt om weer ende datt Geurdt van Rijnssum daerop antworden, hett is so well, off ghij den geck met my scheren, ende datt requirant daerop antworden, neen ick scheer den geck mett u nyet. Ende dat Geurdt van Rijnssum aldus sachte, den? schobbert ick en achte u ... nyet meer dan dat sparen, ende datt Roloff daerop antworde, het mach waell ..men schobbert wesen, die u huyden ...ren die schoon aen t..ngen, ende dat Geurdt van Rijnssum aldus sijnen stock nam ende schudden die hem Roloff ende die ...sse waer voir Roloff Arndtss requirant sijnen bijhebbenden stock // oick in de handt nam om sich daermede te verweren, ende datt hij deposant, hem Roloff mitten stock hielde, ende sij alsoo vanden anderen gehulden, ende datt daarover die huijsfr[ou] ende maagt van Roloff Arndtss requirant dit vechten ... sijn kommen lopen roopende ende schreuwende, Noch tuichend Johan Janss ende Hend Joosten Derickss die .acht ende requirant oud 28 jaren als voors[egd] gehoert te ... datt Geurdt van Rijnssum tegens den requirant gesa... die schobbert, ghy sult daer over wael aff heben?, past daerop, hem Roloff Arndtss daer buyten aff visschende, ende dat sij deposanten haer vanden anderen hielden, ende datt Geurdt van Rijnssum int affscheiden sachte, dreicht u mij eenen stock als ick hebbe. Sonder argelist beste dicht? als wahr iss ende den amptman Johan van Genth oirkont gerichtsluiden Johan Willinck ende Steven Johanss, op xxvj maij anno 1611.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 194 dd 11-6-1613) Derick van Sevenaer met volmacht van zijn vader Herman van Sevenaer doet besaet aan de gerede goederen van [marge: jonker Gerard ende Herman, Arien Lamberts, Henrick Berentss en Hijlgen EL:, en] Alardt van Rijnssum in Andelst Slop, en Johan Philips in Andelst, en Geurdt van Rijnssum in Zetten, voor Cfl. 25.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 199v dd 22-8-1613) Vermeldt in een kondschap (door Johan Philips tbv jonker Van Sevenaer) dat Geurt van Rijnssum op 20-11-1612 getuige was van een slaande ruzie tussen Gerrit zoon Gijsbert van Mekren en jonker Herman van Sevenaer.

ORA Overbetuwe (inv no 102 fol 234 dd 12-9-1614) Kondschap voor Johan Geurtss en Wilhelm van Wely mombers van Griet, weduwe Geurt Johanss ‘sijn huisfr: moeder’, door Geurt Alardts [van Rijnssum ? Of een gelijknamige man uit Elst? MW].

Staten van Gelre (Gedeputeerden van het kwartier Veluwe, inv. no 0008-352 fol 17 dd 2-6-1621) Jan Willems verzoekt de bouwing die hij pacht te Zetten over te doen aan zijn zwager Gaert van Rinsum

ORA Overbetuwe (inv no 104 fol 163v dd 21-5-1625) Geurt van Rijnssum en Cornelis Hendricks geven volmacht aan Jan Willemsen om hen in alle zaken te vertegenwoordigen.

Staten van Gelre (Gedeputeerden van het kwartier Veluwe, inv. no 0008-352 fol 28 dd 12-7-1626) Verpacht aan Gerrit Huijberts een bouwing tot Zetten groot omtrent 60 morgen wei- en bouwland, die Jan Willems voordien in pacht had en met consent van de Kamer aan Gaert van Rinsum had overgedaan. Pacht gaat in op St Petrus 1628 voor fl 570.-.-


Huwt ca. 1610

3.011   Margaretha van VINCELER

FamilienaamIndex 3.011Vader 6.022Moeder 6.023

Geboren voor 1595
Overleden ca. 1666 (na 1654)

ORA Overbetuwe (inv no 106 fol 259 dd 9-5-1646) Berndt de Bruin en Willem van Vinceler, mombers van de kinderen van Kerst Antonis van Tiel, worden gepeind voor fl 41.15.0 voor geleverd bier door Herman Danen namens Jan van Nijdeecken.

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 107, fol. 280v, d.d. 28-6-1654 [Transcriptie Otto Straatman]: Herman van Grotenhoff scholtus en gesworen peinder gericht onder hant dat hij ter instantie van Peterken Claessen weduwe en boedelhoudersche van wijlen Jacob Roest, de dato 10 maij lopende iaers, ten allen rechten gepeint heefft aen sodane gereden en ongerede goederen, sampt en elx besonder, als Berndt Derix de Bruin inden kerspel van Setten ende voorts in den alingen Ampte van Overbetuwe is hebbende, ende dat voor de somme van 300 gulden. Actum den 28 junij 1654.

ORA Overbetuwe, Gerichtssignaat Bank van Elst, inv. 107, fol. 282v, d.d. 17-7-1654 [Transcriptie Otto Straatman]: Na dat alle t gene voors alsoo wettelick gepasseert ende geschiet was, heefft welgemeende heer amptman ende richters, de voors ende verwinshebberege op haer eernstig versoeck ten allen rechten aengekeert en geset in voors verwonnen gerede en ongerede goederen sampt ende elx besonder van den voorn Berndt Derixen de Bruin, ende specialick in den Cortenhoff ende Langenhoff, liggende onder den voors kerpsel van Setten, soo door den voors Berndt Derixen de Bruin ende Grietjen Willems van Vinceler echteluiden opten 8 augusti 1647, oorcont erffpachteren voor haer achterweren verbonden sijn,

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 282 dd 17-7-1654; samenvatting MW) Peterken Claessen weduwe Jacob Roest heeft de ambtman de koop aangeboden van de goederen van Berndt Derix de Bruijn in Zetten, die volgens gichting van 28 juni de koopman gelaten waren; de ambtman heeft geen geld en begeert de koop niet; laat aan de koopman. (...) De ambtman legt beslag op goederen (Cortenhoff, Langenhoff onder Zetten) van BD de Bruijn en zijn vrouw Grietien Willems van Vinceler.

ORA Overbetuwe (inv no 107 fol 352 dd 1-4-1656) De schout peindt Rentmeester Joachim van Vinceler in re een rentebrief van Berndt de Bruin en Margareta [Willems] van Vinceler dd 29-11-1649 aan Johan Lubbert van Vinceler voor fl 900. Context: een contract tussen Jan en Joachim enerzijds, dr Henrick Aerts en rentmeester Henrick Leijdecker anderzijds, erfgenamen van Daniel Jordens.


Zij huwt (2) na 1626

Berend Derks de BRUIJN

FamilienaamIndex

Overleden Zetten na 1654

Kinderen

 1. Jenneke Zie 1.505
 2. Jan (+na 1687), huwt Willemken N.
 3. Kinderen
  1. Willem (*voor 1658 +voor 1736), huwt (1) Andelst NG 6-3-1687 Willemken van Hooff (dochter van Maria Jan Derksen Nab); huwt (2) Andelst NG 10-9-1698 Gerritjen Jansen (1676-1737)
  2. Geurt van Rinsum (*voor 1658 +ca. 1720), militair, ruiter onder Van Noortwijck (1682), van der Plat (1688); huwt (1) Elisabeth van Houtten (*voor 1662 +ca. 1697); hut (2) Hien en Dodewaard 24-1-1712 Hendrintjen Aarts weduwe Hermen Hendricksen
  3. Claes van Rinsum (dNG Zetten 29-12-1660 +Houten 4-4-1720), meester radenmaker, huwt Sophia Otterspoor
  4. Maria van Rinsum (dNG 27-3-1664 +voor 1666)
  5. Maria van Rinsum (dNG Zetten 1-4-1666 +voor 1719)
 4. Christina, huwt Jan van Welij (*voor 1620 +1670)
 5. Kinderen
  1. Judith van Welij (+voor 1719)
  2. Truitjen van Welij (dNG Hien 1-1-1643)
  3. Aeltgen van Welij (dNG Hien 30-11-1644)
 6. Elisabeth (*voor 1626 +voor 1719), huwt Corst van Tiel (+voor 1719)
 7. Kinderen
   Antonij van Tiel (+na 1719) Geurtjen van Tiel (+na 1719)
 8. Grietje van Rinsum (+na 1672), huwt (1) Dirck Janssen (+ca. 1654); huwt (2) Herman Steijger (+na 1672)
 9. Kinderen
  1. (uit 1) Derckjen Dercksen (*1654 +voor 1719)
  2. (uit 2) Jan Hermsen (*1658 +voor 1719)
 10. Geurt van Rinsum (+na 1692), huwt Geertje van Oelven
 11. Kinderen
  1. Geurt van Rinsum (*1647 +voor 1719)
  2. Grietjen van Rinsum (+na 1719)
  3. Hendrick van Rinsum (*1660 +na 1719)

TerugBegin van generatie


3.040   Tonis GIJSBERTSEN

FamilienaamIndex 3.040 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Barneveld ca 1595 dNG

Bron http://home.hccnet.nl/m.v.deelen/gen2048.htm#BM177 (deels)


Huwt

3.041   N.N.

Index 3.041 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Tonis Zie 1.520

TerugBegin van generatie


3.042   Lambert PHILIPSEN

FamilienaamIndex 3.042Vader 6.084Moeder 6.085

Geboren ca 1605
Overleden na 1656

Bron Kwartierstaat Hendrik Gijsbertsen. Bij huwelijksaantekening: "omtrent dese tijdt quam de viandt op de Veluwe".

ORA Veluwe (inv no 325 fol 119/31 dd 13-5-1656) Jhr Henrick van Essen te Helbergen, landdrost, clager en Maes Aerts en Aert Gerrits beklaagden, omdat zij elkaar ten huize van Lambert Philips geslagen hebben; beiden worden beboet met 2 pond.

ORA Veluwe (inv no 325 fol 127/39 dd 7-6-1656) Jhr Henrick van Essen te Helbergen, landdrost, clager versus Arien Ariens beklaagde: hij heeft voor de deuren van Lambert Philips 'grote insolentie soude hebben gepleegt'; gehoord Lambert Philips wordt de beklaagde geabsolveerd.


Huwt X-6-1629 te Barneveld

3.043   Fijtje JANS

FamilienaamIndex 3.043Vader 6.086Moeder 6.087

Geboren in ’t Woudt ca. 1610

Kinderen

 1. Timitgien Zie 1.521
 2. Jannetje Lamberts (*ca. 1649 +Barneveld 1675), huwt Barneveld NG x-10-1674 Jan Rijcksz (*ca. 1645, zoon van Rijk Jansz) te Langelaer onder Barneveld; hij huwt (2) Barneveld NG 5-3-1676 Maria Jacobs uit Bitterschoten, dochter van Jacob Bessels. (Bron Genealogie Vrijhoef)

TerugBegin van generatie


3.068   Bronis GOOSSENS

FamilienaamIndex 3.068 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1615
Overleden na 1685

ORA Veluwe (inv 968 fol 263 dd 28-4-1705) een gerecht 16e part in erf en goed genaamd Breunis Gosens Goed, bestaand uit huis, hof, schaapskot, bouw-, hooi- en weiland, in Brummen onder Hall in Eerbeek, plus 1/10 deel van huis en hof 't Cromholt, vrij allodiaal van Maria Wolven, weduwe Goosen Breunissen, met haar zeven kinderen, geassisteerd door haar schoonvader Breunis Goossens; wordt verkocht aan Geurt Breunissen en Aeltje Henrix EL: en Geurt Breunissens voorkinderen Maria, Jacob, Aeltje, en Jan; voor fl 200.


Huwt voor 1640

3.069   N.N.

Index 3.069 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goossen (+voor 1705), huwt voor 1673 Marijke Wolven, die met dochter Maria Goosens in 1685 in de lijst van lidmaten voorkomt als ooit ingekomen met attest van Oosterbeek, te Eerbeek
 2. Kinderen
  1. N. (dNG Hall 28-9-1673)
  2. Johannes (dNG Oosterbeek 12-8-1677, zoon van Goossen Breunis)
  3. Jan (dNG Hall 24-10-1680)
 3. Evert Zie 1.534
 4. Geurt Bronis (, ook Breunissen, huwt (1) als jongman en Breunis Goossens zoon onder Eerbeek te Hall NG 30-1-1676 Enneken Jansen, dochter van Jan Jacobs en jongedochter; huwt voor 1705 (2) Aeltje Hendriks
 5. Kinderen
  1. (uit 1) Maria (dNG Hall 5-3-1682)
  2. (uit 1) Jacob (dNG Hall 11-10-1685)
  3. (uit 1) Aeltjen (dNG Hall 4-12-1687)
  4. (uit 1) Bronis (dNG Hall 25-11-1690 +voor 1705)
  5. (uit 1) Jan (dNG Hall 21-7-1695)
  6. (uit 2) Hendreijck (dNG Hall 29-11-1705)
 6. Jantje, huwt als jongedochter en dochter van Breunis Goessens Hall NG x-11-1682 Kerst Melessen, zoon van Meles Jacobsen, jongman te Beekbergen geen kinderen in Hall aangetroffen.
 7. Bettghien Bruenis, huwt als (jonge)dochter van Brueniss Goessens Hall NG 16-3-1662 Esse Harmens, weduwnaar Bartthien Bartells (uit dit huwelijk een dochter Beerentien, dNG Hall 10-7-1653 ); zij huwt (2) als weduwe huwt Hall NG 20-11-1698 Hermen Theunissen, jongman van Reul
 8. Kinderen
  1. Harmen (dNG Hall 25-1-1663)
  2. Bartthien (dNG Hall 5-2-1664)
  3. Everdt (dNG Hall 2-6-1667)
  4. Joannes (dNG Hall 23-1-1670)
 9. Hendrick (hypothetisch), jongman van Tonden, huwt Hall NG 5-3-1693 Bartjen Alofs de Heuvenaer
 10. Bartje (hypothetisch), huwt Hall NG 9-4-1694 Hendrijck Alofs de Heuvenaer (sic)
 11. Geertje (hypotheisch), huwt Hall NG 10-4-1698 Gijn Alofs de Heuvenaer (sic)

TerugBegin van generatie


3.072   Herman POLMAN

FamilienaamIndex 3.072 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1590


Huwt voor 1615

3.073   N.N.

Index 3.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Antonius Zie 1.536
 2. Theodorus Polman (*ca. 1625), huwt (1) ca. 1661 Elske Reinders; testament met vruchtgebruik voor langstlevende 3-4-1693; huwt (2) Zeddam NG 10-9-1693 met (de weduwe) Berndie Winters; Derk testeert op 3-7-1696.
 3. Kinderen
  1. Reinierus (dRK Neder-Elten 30-9-1668; getuigen Johannes Polman, Casparus Bronckhorst, Margaretha Reinders)

TerugBegin van generatie


3.092   N. NETROPS

FamilienaamIndex 3.092 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.093   N.N.

Index 3.093 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Tibertius Zie 1.546
 2. Johannes HUWT Oud-Zevenaar RK 22-2-1651 Anna Schelings

TerugBegin van generatie


3.096   Jan van KERKHOFF

FamilienaamIndex 3.096 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch; bezit grond die Hendrik later lijkt te hebben.

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 28-1-1621. Johan van de Kerckhoff en Grietjen Pöttings en kinderen van overleden Hans Pötting verkopen 1 mg land genaamd "Giesel Mommen morgen" in Loo in Angeroyer Veld in de Hondsdel.


Huwt

3.097   N.N.

Index 3.097 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Hendrik Zie 1.548

TerugBegin van generatie


3.100   Lubbert PEELEN

FamilienaamIndex 3.100 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Doesburg na 5-10-1654

Bezit 1648 een huis in Doesburg en De Koppenburg in Lathum. Zoon van een Peel (Plechelmus)?

Verponding Stad Doesburg 1647: Lubbert Pelen huys 0-12-0

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 5-10-1654. Lubbert Peelen, portier van Doesburg, verklaart dat zijn zoon Reiner Peelen voor hem een goed in Lathum had verkocht, doch dat hij daar nooit iets van gezien heeft. Nu zullen na zijn dood de beide kinderen van zijn overleden zoon Peel Lubbertsen f 500,- ontvangen. Zijn zoon Wessel Lubberts ook f 500,-. Zijn dochter Hilleken's drie kinderen ook ieder f 500 met levenslange tucht voor de moeder.

ORA Liemers 10-1-1636 inv. no. 1888. Gerrit v.d. Bergh (en Evertgen Holtappels) en onm. Albert en Geritgen Holtappel (ooms Wilhelm Geritgen en Jan Geritgen gen. Engelen, oudoom Lubbert Pelen) doen in pacht of pandschap uit aan Berfelt Scheming (en Gertgen Renssen) hun land „Die Mehrkuilen" (Du., Broek, toebehorend „Gertgen" en Albert Holtappels, ca. 5 mg., he.e. weterings-wal, t.Z. joffer v. Lewens land) voor f. 1000.-, gedurende 6 jaar (royem. niet genot.).


Huwt

3.101   N.N.

Index 3.101 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. , Reinder Zie 1.550
 2. Wessel Lubbers, vermeld 1654
 3. Peel (+voor 1654), huwt N.N., ouders van twee kinderen
 4. Hilleke Lubbers, vermeld 1654; huwt (1) Wichman Jansen Ringelberg; huwt (2) Engelbertus N. (?); huwt (3) Henricus Jansen Zie 3.102
 5. Kinderen
  1. Wendel Wichmans Ringelberch, huwt Evert van Dijck
  2. Derrisken Wichmans Ringelberch, huwt Henrick Janssen, bakker in Hoesselt
  3. Jenneken Engelen, huwt N.N., had kinderen

TerugBegin van generatie


3.102   Henricus JANSEN

FamilienaamIndex 3.102 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Duiven na 1653, voor 14-8-1662

Kerkmeester van Duiven. Gegevens en onderzoek van Carol Siskens.

ORA Liemers (? Ontleend aan F.J.M. Staring) 16-6-1625. Henrich Janssen en Jenneken Wilhelmsen kopen hofstede en "graszkempken" tez. 3 mg in Duiven van "Schwager" Rickwin Jansen, schepen van Wezel en Enneken uff den Dieck (hij was jarenlang gebruiker) t.e.z. de Droostraat t.a.z. de gemeine straat met beide einden op de abdis van Elten, belast met 3 st. tins en een paar hoenders aan abdis van Elten.

9-1-1631. Kerspellieden van Duiven verborgen w.sch.a. Henrich Janssen kerkmeester voor 100 gulden Kleefs een hoek van de Eltense straat voor 12 jaar in pand.

17-3-1631. Kerspellieden van Duiven verborgen w.sch.a. Henrich Janssen kerkmeester voor 100 gulden kleefs voor 6 jaar in pand de hofstede van de kerk waar hij op woont (afgelost 20-1-1695 en geroyeerd 27-2-1699).

26-7-1652. Testament van Henrich Janssen te Duiven, hoogbejaard; zijn tegenwoordige huisvrouw krijgt uit zijn halve hofstede vooraf f 1400 en twee beste bouten. De vrouw Hilleken Lubbertz geeft haar man in lijftocht 1 morgen bouwland in Lathum, buitendijks naast Lubbert Kopperts gelegen. De man zet tot erfgename zijn dochter Jenneken Janssen. De armen te Duiven krijgen twee mud rogge. (geroyeerd 30-10-1667 op verzoek van Gerhard Staeringh; vgl 19-5-1653)

19-5-1653. Henrich Janssen revoceert zijn testament d.d. 26-7-1652 met huisvrouw Hilleke Lubberts gemaakt betreffende f 1400 en twee beste koeien. Zijn universele erfgename wordt nu, gelijk vroeger, zijn dochter bij overleden Jenneke Wilhelmsen, genaamd Jenneke Janssen, vrouw van Reiner Pehlen, beide wonende te Duiven. (30-10-1667 op aandringen van Gerhardt Starlngh geroyeerd en doorgeslagen behalve de twee mud rogge, die na de dood aan de Armen verdeeld zouden worden).

9-3-1661. Henrich Janssen, becker, en vrouw verkopen stukken land in Groessen.

9-3-1662. Henrich Janssen, bakker te Hoesselt, verborgt zijn hofstede in Hoesselt door hem zelf bewoond.

14-8-1662. Contract tussen Ess Claassen, vrouw van Henrich ten Haeff en Hilleken Peelen (Heinen), weduwe van Henrich Janssen te Duiven, als grootmoeders der vier nagelaten kinderen van Henrich Janssen, becker, en Derrisken Ringelberchs, met Wolter Janssen (en anderen die deze kinderen zullen opvoeden).

28-4-1678. Hilleke Peelen, weduwe Henrich Janssen, verborgt haar hofsteedje en bongerdje te Duiven, 0,5 morgen t.e.z. Evert Pehlen t.a.z. gemene straat.

15-12-1678. Testament van Hllleken Peelen, weduwe van Henrich Janssen kerkmeester te Duiven;

haar dochter Wendel Ringenberchs, vrouw van Evert van Dijk krijgt de "Platz, hoff ende bongardt, waarop Evert van Dijck voornoemd op zijn kosten heeft gehammerd", met drie dreefjes bouwland (Duiven in buurschap Eltingen), hierbij inbegrepen etc. De kinderen van haar overleden dochter Derszken Wichmans en overleden Henrich Janssen, bakker, krijgen: (1) - Hermke Janssen een vierde van huis en hof bewoond door Evert Pehlen met haefken op het veld en uitkerende aan haar broer Willem 8 rijksdaalder. (2) - Wichman, Willem en Juedgen Janssen krijgen 0,5 morgen bouwland "het Schiltgen". (3) - de rest wordt verdeeld tussen haar kinderen Wendel Wichmans voorschreven de kinderen van Henrich Janssen bakker met hun vieren, en haar dochter Jenneken Engelen.

12-4-1685. Testament van Hilleke Pehlen, weduwe van Henrich Janssen. Haar neef Willem Henrixen krijgt als dankbaarheid voor verzorging in ouderdom de hypotheek van f 100 en de verbetering op het Gemeinsweideken etc.De kerk en armen te Duiven krijgen-f 26,- ineens. Het land in Loephense Veld krijgen de kinderen van haar overleden dochter Jenneken.


Huwt (1)

3.103   Jenneke WILLEMSEN

FamilienaamIndex 3.103 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2) voor 1652

Hilleke LUBBERS

FamilienaamIndex

Overleden Duiven kort na 12-4-1685

Zuster van Reinier Peelen, dochter van Lubbert, tweemaal eerder gehuwd; Zie 3.100

Kinderen

 1. Jenneke Zie 1.551

TerugBegin van generatie


3.110   N. DONCKERS

FamilienaamIndex 3.110 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Donck, in de Liemers (Loo, Duiven, Zevenaar)


Huwt voor 1625

3.111   N.N.

Index 3.111 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Anna Zie 1.555
 2. Frederick, getuige bij doop van een kind van Anna in 1656
 3. Henrica alias Hennersken, getuige bij doop van een kind van Anna in 1656

TerugBegin van generatie


3.160   Leonardus JENTZER

FamilienaamIndex 3.160Vader 6.320Moeder 6.321

Geboren Hüthem onder Emmerich ca. 1610

Alias Lenart, Jenser etc. Er is een kans dat de kleinzoon Jan Jentzer niet zoon van Theodorus maar van Hermanus was - beiden hebben zusters Wendelina, echter Hermanus’ zoon lijkt toch iets te oud. Vanwege het vernoemingspatroon van de kinderen van Hermanus neem ik aan dat hij niet de zoon maar de neef is van Hermanus Jentzer, gehuwd met Bierman.


Huwt voor 1638

3.161   Wendelina JANSEN

FamilienaamIndex 3.161 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Alias Wendel

Kinderen

 1. Joanna (dRK Emmerich 19-12-1638)
 2. Theodorus Zie 1.580
 3. Jantje Jensers, huwt Emmerich RK 21-11-1666 Bernt Becker
 4. Hermanna (dRK Emmerich 27-12-1642)
 5. Hermanus (dRK Emmerich 2-2-1644), huwt Emmerich RK 10-2-1665 Joanna Gall
 6. Kinderen
  1. Leonardus (dRK Emmerich 15-11-1665), huwt Margaretha van Schrieck voor 1706
  2. Elisabeth (dRK Emmerich 28-11-1666)
  3. Wendelina (dRK Emmerich 22-5-1668)
  4. Joannes (dRK Emmerich 8-11-1671)
  5. Joannes (dRK Emmerich 16-11-1672)
  6. Wilhelmus (dRK Emmerich 14-5-1675)
  7. Theodorus (dRK Emmerich 8-12-1677)
  8. Wendelina (dRK Emmerich 3-12-1680)

TerugBegin van generatie


3.164   N. BERNTZEN

FamilienaamIndex 3.164 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.165   N.N.

Index 3.165 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Jan Zie 1.582
 2. Evertje (getuigt 1664)
 3. Maria HUWT ca 1681 Hendrik Bernts; getuige bij 1582
 4. Arntje HUWT ca 1678 Gerrit Rogg alias Groeb; getuige is Evertje
 5. Segerus HUWT ca 1680 Geertruida Rhomswinkel; getuige is Evertje

TerugBegin van generatie


3.168   Henricus van GISTEREN

FamilienaamIndex 3.168 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden ca. 1687

'Oude Henrick'. Ook Hendrick van Gheesteren. Verpondingscohier Ooij (Rijk van Nijmegen) 1649 meldt onder nr. 24 Henrick van Gisteren heeft in pacht van d'Erffgenaemen van zal: Henrick de Bruijn eenen mergen daeronder 1/2 mergen bouwlandts met huijs en hoff voor 50 gl, vastgesteld op 36-16-0.


Huwt (1)

3.169   N.N.

Index 3.169 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1678


Huwt (2) Ooij en Persingen NG 22-9-1678

Tryneken PETERS

FamilienaamIndex

Geboren Zyfflich
Overleden voor 1690

Zij huwt (2) Ooy/Persingen NG 17-6-1688

Cornelis JANSEN

FamilienaamIndex

Tryneken huwt als weduwe van 'den ouden Henrick van Geesteren' (ondertrouw, huwelijk in september), hij als Cornelis Jansen zoon van Jan Henrix.

Kinderen

 1. (uit 1) Henricus Zie 1.584
 2. (uit 2) Thijss (dNG Ooij en Persingen 27-7-1679)
 3. Gheertje (dNG Ooij en Persingen 30-1-1681), ouders ‘Hendrick van Geesteren de Oude en Trijneken’, getuigen Trijneken vrou van den jongen Hendrick van Geesteren en de suster van de craamvrou

TerugBegin van generatie


3.170   N. van BRIENEN

FamilienaamIndex 3.170 • Vader onbekend • Moeder onbekend

De lidmatenlijst van Ooij uit 1669 vermeldt een Agnis van Brienen, Jan Jacobs en zijn huisvrouw Lijsken van Brienen (beiden +1670), en in Persingen een Alof van Brienen. In de Duffelt komen in 1348 en 1255 ridders Diederik resp. Theodoricus van Brienen voor.


Huwt

3.171   N.N.

Index 3.171 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Trijneke Zie 1.585
 2. Jan, huwt Agnietje N.; dopen 19-9-1670 zoon Jacobus (Ooij en Persingen NG), getuigen Wendelina Danen (Damen?) in Nijmegen en Trijneke van Brienen
 3. Hermen, huwt (1) Ooy en Persingen NG 4-5-1671 Gheertruidt Raämaker (*Remund = Roermond); huwt (2) Ooy en Persingen NG 1672 Marrijs N.
 4. Ijtjen, huwt Ooy en Persingen NG 7-7-1670 Derk Geurtsen (*Millingen); doopgetuige bij tweede kind Jan (1adv-1678) is o.a. Derriske van Brienen.
 5. Derrisken, getuige in 1678.

TerugBegin van generatie


3.172   Roelof GEENEN

FamilienaamIndex 3.172Vader 6.344Moeder 6.345

Geboren ca. 1625
Overleden na 1650

Pachter in de Ooij in 1649 van “16 mergen soo bouw? als weijlandt, geeft te pacht 180 gl. volgens verclaeringh des eijgenaers, 230 gj., een huijs”. Uit verpondingskohier van heerlijkheid Ooij, 1649 (op site Guido van Benthem). Hij pacht van de heren van Ooij en Persingen.


Huwt

3.173   N.N.

Index 3.173 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Geen Zie 1.586
 2. Jacomina (*Ooij), huwt (1) NG Ooij 5-5-1678 als Jaackske Genen (15-5 nieuwe stijl) Hendrick de Bruijn (+ca. 1686); huwt (2) Ooij NG 10-4-1687 (ot) en 1-5-1687 Jan Maess (*Zyfflich 3-3-1661), zoon van Everhardus Maess (Evert Maess van Siffelick) en Gerarda van de Grafft.
 3. Jan, huwt huwt Ooij en Persingen NG 4-5-1669 Itjen Verwaijen
 4. Derrisken, huwt voor 1670 Jan Cnoop

TerugBegin van generatie


3.200   Jan Adriaen SCHREPPERS

FamilienaamIndex 3.200Vader 6.400Moeder 6.401

Gedoopt RK Tilburg 9-6-1633
Overleden Tilburg na 1680, voor 1694

Doopgetuigen Hendrick Willem Claes en Anneke Adraiens (Somers).

Aantekening bij zijn eerste huwelijk: Jan Adriaen Schreppers geboren rond 1633, wonende Tilburg (Korvel). Hij zegt 25 te zijn, zijn vrouw 24. Ot 16/9, protest Jenneke Brocken op 20/9 omdat hij 3 jaar geleden haar met een kind 'belast' heeft; 21/12 voor magistraten is de 'differens...afgedaen'.

Civiele rechtspraak Tilburg:

3236. Jan Rijnier Hendrick de Canter en Jan Adriaen Schreppers contra Anthonij Aert Peter Thielmans, betreft betaling van geleverd hout voor het huis het Ramshooft, 1659.

4332b. Denis Jan Ermen, als man van Anna, dochter van Adriaen Schreppers, contra Jan Adriaen Schreppers, betreft betaling van een som geld uit de nalatenschap van Adriaen Schreppers, 1670-1671.

4549. Jan Schreppers contra Mathijs den Schrijnwercker, betreft betaling van hout, 1678-1679

4594. Jan Schreppers contra Matthijs Aerts, 1679-1680.

5123. Jacob van Aecken, als man van Anneken, weduwe van Anthonij Adriaen Schreppers, en als gemachtigde van de voorkinderen van Anneken, contra Engheltie Peeter Vennincx, weduwe van Jan Adriaen Schreppers, betreft hout, winkelwaren, het maken van glazen, timmermansgereedschappen en terugbetaling van geleend geld, 1690.

5193. Joannes Wittebol, procureur, contra Jacob van Aecken, betreft betaling van salaris voortvloeiend uit het proces contra Engeltke Peeter Vennincx, weduwe van Jan Adriaen Schreppers, 1691.


Buitenechtelijke relatie (1) met

3.201   Johanna Jan Gerit BROCKEN

FamilienaamIndex 3.201Vader 6.402Moeder 6.403

Geboren Tilburg dRK 13-1-1636
Overleden Tilburg b9-7-1710

Roepnaam Jenneken.


Zij huwt (1) Tilburg NG 21-5-1662

Jan Jacob van de HOUT

FamilienaamIndex

Geboren Oisterwijk


Zij huwt (2) Tilburg NG 7-6-1677

Peter Wouter Adriaen KETELAERS

FamilienaamIndex

Begraven Tilburg 18-10-1704

Hij huwde eerst NG Tilburg 28-2-1672 Lijsbeth Willem Jansen. Mogelijk uit het tweede huwelijk een zoon Johannes Ketelaars (dRK Tilburg 18-1-1677): vader Peter, moeder Joanna Peters (sic), getuige Maria Wouter Ketelaars.


Buitenechtelijke relatie (2) met

Ariaenken Jan Mathijs EELKENS

FamilienaamIndex

ONA Tilburg (inv no 20 fol 27 dd 5-3-1658) Elijsabeth Jan Cornelis van IJseren, vroedvrouw, heeft verleden nacht Ariaentjen Jan Matthijssen in Corvel verlost van een zoon waarvan de vader was Jan Adriaen Schreppers

Civiele rechtspraak Tilburg, 3235: Jan Mathijs Eeltkens, als vader en voogd van zijn dochter Adriana, contra Jan Adriaen Schreppers, betreft betaling van kraamkosten en alimentatie voor het kind door Schreppers bij Adriana verwekt, 1659.


Huwt (3) Tilburg 5-1-1659

Jenneken Peter MUTSAERS

FamilienaamIndex

Overleden Tilburg b13-12-1665


Huwt (4) Tilburg 8-1-1668

Engeltje Peter Simon VENNINX

FamilienaamIndex

Overleden Tilburg b 21-1-1694

Weduwe Hendrik Cornelis Luyke; zij laat bij overlijden kinderen na.

Kinderen (Schreppers)

 1. (uit 1) Peter Jans Zie 1.600
 2. (uit 2) Joannes Jan Adriaen (dRK Tilburg 5-3-1658)
 3. (uit 3) Joannes (dRK Tilburg 6-9-1659), huwt (1) NG Tilburg 26-5-1686 Jenneken Jan Spapen (bTilburg 5-6-1700); huwt (2) Tilburg NG 12-3-1703 Marij Peter van der Meuwe, weduwe Peter Peters van Riel.
 4. (uit 3) Maria (dRK Tilburg 23-10-1661), getuigen Maike Peters nomina Nelke Jans
 5. (uit 4) Adrianus (dRK Tilburg 27-11-1668), huwt Tilburg NG 12-10-1692 Jenneken Jan Kuijpers; zijn broer Jan Jan is getuige.
 6. (uit 4) Antonius (dRK Tilburg 7-9-1671)

Kinderen (van Hout)

 1. (mogelijk) Michael (dRK Tilburg 3-3-1663, getuige Maria Cornelis,nom.Magdaleen Adriaens)

Kinderen (Ketelaars)

 1. Joannes (dRK Tilburg 18-10-1677, getuige Maria Wouter Ketelaers)

TerugBegin van generatie


3.202   Jonker Jan Jansz van den ABEELEN

FamilienaamIndex 3.202Vader 6.404Moeder 6.405

Geboren Land van Waas 1600
Overleden Tilburg 1662/3

Jonker Johan van den Abeelen, gesworen chirurgijn en zijn vrouw Marie Peter Janssen van den Dries, wonend te Tilburg maken op 8 april 1662 een mutueel testament. Jan schrijft zijn eigen achternaam als van Abeelle.

Op 8 februari 1670 verkopen jonker Laureis en Jan, gebroeders, en Helena, hun zuster, kinderen van wijlen jonker Johan van den Abeelen bij Maria Peters van den Driesch met heer Henrik Verschueren, drossaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, die optreedt voor Jenneke en Catharina, nog onmondige dochters van jonker Johan en Maria, alsmede Jan Nielis, getrouwd met Heiltje, nadochter van genoemde Peter van den Dries een huis te Tilburg .in het Nieuwland aan Jan Servaas Moonen. Een maand eerder was het tussen de kinderen van de voordochter èn de nadochter tot een accoord gekomen, daar een geschil en daaruit voortvloeiende processen dreigden wegens het testament van hun grootvader, dat die opgemaakt had voor Tilburgse schepenen in 1606, over dit huis te Tilburg en beemden onder de baronie van Breda. Bron Brabantse Leeuw 1988/37 p. 116-120.

Civiele processen Tilburg:

2355d. Peeter Janssoon van den Dries contra zijn schoonzoon jonker Jan van den Abelen, als man van Marije Peeter Jan Adriaenssoon van den Dries, betreft kwestie over het gebruik van een huis en hof, het kappen van bomen om het huis te repareren en betaling van contributiegelden, 1638-1640.

2355e. Bartholomeus Jan Joachimssen, als voogd van Marijken, dochter van Peeter Jan Adriaen Peeter Jan Driessen, contra jonker Johan Abelen, als man van Marijken, dochter van Peeter Jan Adriaen Peeter Jan Driessen en Heijlken, betreft kwestie over de afhandeling van de nalatenschap van de moeder van Marijken, 1638-1640.

2455. Jonker Johan van den Abele contra Bartholomeus Jan Joachims, 1645.

2480af. Jonker Johan Abeelen contra Jan Adriaen Wouters Langhens, betreft betaling van chirurgijnskosten voortvloeiend uit het aanbrengen van verwondingen aan Peter Jan Peeters de Bont, 1645, 1647-1648.

2486. Adriaen Matheus Bacx contra jonker Jan van den Abeelen, betreft betaling van een brandewijnketel en ander koperwerk, 1646.

2488. Jonker Johan van den Abelen contra Jan Adriaen Wouters, betreft een haaflijk gericht, 1646.

2568. Jonker Johan Abelen contra Sebastiaen Reijnen, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1648.

- Jonker Johan Abelen contra Jan Jacops den Bueter, betreft betaling van geneeskosten, 1648.

2589a. Jonker Johan Abelen contra Jan Adriaen Peeter Jan Dirickssoon, alias Lap, betreft betaling van chirurgijnskosten en een daaruit voortvloeiend haaflijk gericht, 1648-1649.

2615. Jonker Jan van den Abeelen contra Jan Adriaen Jan Wouters, 1649.

2621c. Jonker Jan van Abeelen contra Wouter Anthonis Beris, betreft betaling van chirurgijnskosten , voortvloeiend uit het aanbrengen van verwondingen aan de zoon van Peeter Leemans, (1649).

2712. Jonker Jan van den Abelen contra Jan Peter Adriaen Goijaerts, 1651.

2780. Jonker Jan van Abelen, chirurgijn, contra Niclaes Jaspers, 1652.

2850. Peter Janssen van den Dries contra jonker Jan van Abelen, 1653.

2866. Jonker Johan van den Abelen contra Adriaen den Timmerman, 1654.

2872h. Jonker Jan van den Abelen contra Adriaen Daniel Sebastiaens, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van heelmeesterkosten, 1653-1654.

2873. Jonker Jan van den Abelen contra Jan Ni(e)lis, betreft kwestie over het huren van een kamer, 1653-1654.

2873f. Jonkheer Jan van den Abeelen, als man van Marie, voordochter van Peter van den Dries, contra Nelleken Claessen, weduwe van Peter Janssoon van den Dries, betreft kwestie over de nalatenschap van de ouders van Peter Janssoon van den Dries, 1653-1656.

2954. Jonker Johan van Abeelen contra Michiel de Bode, 1655.

3024. Adriaen Janssen Kerssen contra Joost Janssen de Cuijper, 1656.

- Charles de Roij contra Daniel Sebastiaen Daniels, (1656).

3025. Jonker Johan van den Abeelen contra Nelleken Claessoon, weduwe van Peter Janssen van den Driesch, betreft betaling van een schuld, teruggave van twee gekapte essenbomen en van diverse goederen en betaling van huishuur, 1656.

3189j. Jonker Van den Abeelen, chirurgijn, contra de weduwe van Gijsbert Spijckers, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1658-1659.

3194. Jonker Johan van den Abeelen contra Willem Hendricx van Pelt, als borg van Laureijs Schilders, 1659.

3241e. Jonker Johan Abeelen, chirurgijn, contra Thomas Schilders te Hilvarenbeek en zijn borg Willem Henrickss. van Pelt, betreft betaling van heelmeesterkosten, 1659.

3337. Jonker Johan Abeelen contra Jan Aertssen, betreft een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van heelmeesterloon en medicamenten, 1661.

3339. Jonkheer Jan van de Abeele, chirurgijn, contra Jan Cornelis Geerit Lauwereijssen, alias Doosen, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1661.

3347. Jonkheer Johan van de Abeele contra Goijaert Janssen van Sommeren, betreft betaling van heelmeesterloon, 1661.

3384. Jonker Johan van Abeelen contra Thomas Schilders en zijn borg Willem van Pelt, 1661.

3445. Jonker Johan van den Abeele, chirurgijn, contra Jenneken, weduwe van Nicolaes Hendricx de Crom, betreft betaling van chirurgijnskosten, 1661.

3537. Jonker Johan van de Abelen contra Goijaert Vesters, voorzoon van de vrouw van Jan de Ruijter, betreft betaling van heelmeesterloon en de kosten van inwoning, 1662.

3650. Peter van Gils, secretaris te Tilburg, als "directeur" van de nagelaten boedel van Jan Adriaen Somers, alias Fock, contra de weduwe van jonker Johan van de Abeelen, betreft betaling van een haaflijk gericht voortvloeiend uit het niet betalen van vlees, 1663.

NA Tilburg 13-I: 105v (27-4-1645) Peter Jans van den Dries, aan Jonker Johan van den Abelen, huis in Nieuwland met gebruik van put verhuurd voor 8 gulden per jaar; verlengd tot 1647.

NA Tilburg 18:4 (5-2-1656) Twee schepenen van Goirle verklaren dat Andries Mercelissen tot zijn vele jaren, tot zijn sterfdag, een ‘debiel persoon’, zeer kortborstig, kon zijn kost ook niet verdienen. Joncker Johan vanden Abeele, gezworen chirurgijn, verklaart Mercelissen van zijn kortborstigheid gecureerd te hebben, ook genezen van een slag die hij op het hoofd had gekregen, dat hij Mercelissens lichaam na diens dood heeft gevisiteerd zonder iets fouts aan te treffen anders dan dat de rechteroorlel iets was losgescheurd, maar dat hij aan kortborstogheid moet zijn overleden.

NA Tilburg 18:2 (18-1-1656) Johan verklaart voor Cornelis van Meerburgh dat hij met Laureijs Wijtens, ook chirurg, heeft genezen en gecureerd van een accident aan de arm ene Harrij Gijsels, koopman, voor 60 pond (?), dat hij niet heeft kunnen vaststellen met welk instrument de wond was toegebracht, maar dat hij vermoedt dat het een snijdend instrument was.

NA Tilburg 19:20 (19-9-1657) Jan Servaasen, ca. 31 jaar, verklaart voor Jonker Johan etc., dat de zoon van Aert Pieters van den Hout was gequetst, en dat hij bij de behandeling heeft toegekeken.

NA Tilburg 19:19v (30-7-1657) Jan Willemsen de Wijs (ca. 73 jaar), verklaart voor Joncker Jan etc., dat het huis in de Bonensatende (?) door Mr Pieter Thielemans van Lambert Adriaan Piter Andriessen gehuurd werd, wat hij weet omdat Pieter getrouwd was met zijn (de Wijs’) zuster en het hem herhaaldelijk gezegd heeft.

NA Tilburg 19?:19 (8-11-1656) Pieter Thielmans verklaart voor Johan etc. dat hij dat huis (waar Abeelen nu woont) inderdaad verschillende jaren heeft gehuurd.

NA Tilburg 19?:19v (gedateerd 1656) Pieter Hendriks, oud ca, 78, Pauwel Denis Joosten, oud ca. 90 jaar, beiden ingezetenen, verklaren dat Jonker Johan van den Abeele is en wordt gehouden ‘voor een goed edelman buijten alle reprochen, sijnde en werdende gehouden bij al de werelt voor den expertsten chirurg alhier tot Tilburg ende elders hieromtrent’, altijd door drossaard en schepenen wordt gebruikt; drie patiënten met dodelijke kwetsuren genoemd die hij genas; etc. etc.

NA Tilburg 19:57v (19-1-1657) Joncker Johan van den Abeelen, oud ca. 57 jaar, verklaart voor Cornelis van Meerbergh Jr over Harrij Gijsels ook diens gebroken vingers gezet te hebben, dat Gijsels zich echter niet an doktersvoorschrift hield en daardoor onvolledig gebruik van zijn hand houdt, en dat het niet zijn (Johans) schuld is.

NA Tilburg 21:25 (27-3-1660) Goijaert Vastraet volmacht aan Joncker Johan etc., om betaling te eisen voor alle kosten, smarten, pijn etc van Vastraet door een zwerende wond aan een slagader, van Nicolaes Jan Reijnen voor de dingbank van Enschot.

NA Tilburg 21:30 (26-7-1660) Joncker Johan etc. voor Anneke Anthonis weduwe Peeter Segers wonende tot Rheijdt (?) dingbank van Dilsen (Pilsen?), verklaart wijlen Peeter Segers behandeld te hebben aan een naar verluid zelf toegebrachte buikwond ‘door een stercke immaginatie ende fantasije’; dat hij zich voor de mensen verborg, en roep dat de schout van Gils hem voor zijn misdaden zou vierendelen en daarna weer door vier paarden uiteen zou laten trekken, en dat hij zich niet kon voorstellen die pijn te kunnen doorstaan; de inbeelding moet hem ertoe gebracht hebben zich zijn wond toe te brengen.

NA Tilburg 22:20 (8-4-1662) testament van jonker Jan en zijn vrouw Marie Peter Janssen van den Dries op de langstlevende; de overlevende zal de kinderen verzorgen tot de jongste 18 wordt.

NA Tilburg 24:15 (1656) Heilwich Pauwels weduwe Peter van den Dries aan Johan van den Abeele, transport onroerend goed (half leesbaar).

NA Tilburg 34:33 (14-10-1656) - onleesbare copie.

RA Tilburg 360:314b (11-4-1646) Joncker Johan van den Abele ‘Inden lande van Waes’, gezworen chirurgijn, volmacht (? Moeilijk leesbaar)

RA Tilburg 362:109v (19-11-1649) Cornelis Jans van Gorp betaalt Jonker Johan etc, 50 gulden voor behandeling van een hoofdwond.

RA Tilburg 371:8r (9-1-1670) Jan Nielis, man van Heilwich, nadochter van wijlen Peter van den Dries en Petronella Niclaessen, versus de kinderen van Jonker Johan van den Abeele en Maria voordochter van Peter van den Dries, akkoord om aan processen een einde te maken rond de nalatenschap van hun groot- en oudgrootvader (eerste vonnis in 1606), i.h.b. een huis aan Nieuwlant, en land in de Baronie van Breda: alles verkopen, en Heilwich krijgt daaruit 120 gulden, de rest gaat naar de kinderen van Johan.


Huwt Tilburg RK 20-1-1638

3.203   Marijken Peter Jan van den DRIES

FamilienaamIndex 3.203Vader 6.406Moeder 6.407

Geboren Tilburg dRK 5-6-1615 (getuigen Jan Henricx, Maria Peters)
Overleden Tilburg b5-11-1669

De weduwe van Joncker Johan Abelen uijt Nieulant, drie uur overluid met de grote klok. Volgens ISIS overleden aan de pest, echter dit wordt niet in NG doodboek genoemd.

Kinderen

 1. Jonkheer Laurens van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 3 mei 1639 (getuigen Peter Simons, Neeltje Peters), overleden omstreeks 1673, trouwt te Tilburg voor schepenen op 29 mei 1669 Digna dochter van Adriaan Cornelis Michiels, weduwe van Anthony Cottelaers, geboren te Tilburg.
 2. In 1669 wordt vermeld dat jonker Laurens, jongeman, dan 25 jaa r oud is en te Tilburg woont in het Nieuwland. Hij wordt bij zijn huwelijk geassisteerd door zijn moeder. Zijn echtgenote woont daar ook en wordt bijgestaan door haar vader. Op 2 december 1694 verschijnen voor notaris Cornelis Cloostermans te Tilburg: Willem van den Kuris, 50 jaar, wonend te Tilburg aan Stockhasselt, en Jan Jans van den Abeelen, 47 jaar oud, ook aldaar wonend, aan het Herincxeynt. Ten behoeve van Coenraert van Amelongen verklaren deze omen, dat Jan zoon van Laureis van Abeelen en Dingena Cornelissen binnen deze heerlijkheid is geboren uit een wettig huwelijk. Hij is nu ongeveer 23 jaar en woont al vanaf zijn tweede jaar bij Willem van den Kuris, daar zijn vader toen gestorven was en zijn moeder van geen vermogen was. Doch nu komt het belangrijkste deel van de verklaring: deze vader was geboren uit een adelijcken geslaghte, familie of afcomste volgens de documenten die zij nog altijd bewaren met het adelijck wapen van dien. Opmerkelijk is dat deze oom Jan Jans van (den) Abeelen zich geen jonker noemt. Mogelijk vererfde de titel enkel op de oudste zoon? Deze Jan kon opmerkelijk genoeg ook niet schrijven. Hij tekende de akte met een kruisje.

  Kinderen
  1. Jan Laurens van den Abeelen, gedoopt te Tilburg rk op 5 maart 1671, overleden na 1694.
  2. Maria, gedoopt te Tilburg rk op 5 maart 1671, evenals haar broer.
 3. Jan Jan van (den) Abeelen, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1640 (geen doopgetuigen vermeld), trouwt te Tilburg voor schepenen op 30 november 1685 Elisabeth Pauwels Denis Joosten, geboren te Tilburg in 1661. Ondanks dat Jan zichzelf in 1694 eerst 47 jaar oud noemt, zal hier toch deze Jan bedoeld moeten zijn. Bij zijn huwelijk wordt zijn leeftijd niet genoemd, hij wordt daar wel aangeduid als geboren te Tilburg. Hij woont dan aan de Berckdijck. Zijn bruid woont aldaar aan het Nieuwland.
 4. Kinderen
  1. Jan Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 29 augustus 1686.
  2. Paulus Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 26 februari 1688.
  3. Laurens Jan van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 28 mei 1690, in 1719 wonend aldaar aan het Harincx-eynde, overleden te Tilburg op 9 april 1729, trouwt te Tilburg voor schepenen op 1 1 juli 1719 Elisabeth de Beer, weduwe van Willem Kennis, geboren te Tilburg. Heeft een kind: Jan Laurens van Abeelen, gedoopt te Tilburg op 13 augustus 1719.
  4. Elisabeth, gedoopt te Tilburg op 5 april 1693.
 5. Helena, gedoopt te Tilburg op 27 december 1641 (getuigen: Jan Cornelis en N., loco Adriaentje Huijben), zal heel jong overleden zijn.
 6. Heylwich (Helena?), gedoopt (volgens BL) te Alphen op 7 april 1642 (getuige Anneke Ariaenen, ouders Jan van Abeelen en Maria), zal overleden zijn na 1670. NB: twee kinderen in vier maanden tijd, de tweede in een andere plaats, is wat veel van het goede. Ik vond als doopdatum (BL 1988) ook Tilburg, 7-2-1642, maar op die datum geen doop. In Alphen niet aangetroffen. Cum grano salis dus.
 7. Jenneken Zie 1.601
 8. Aart Jan van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 25 maart 1647 (getuigen Peeter Janssen en Maike van de Merenberch), overleden voor 1670.
 9. Elisabetha, gedoopt te Tilburg op 9 juni 1649 (doopgetuige Petronella Peters), overleden voor 1670.
 10. Catarina, gedoopt te Tilburg op 19 september 1651 (getuigen Augustinus van Dijck i.p.v. Jan Nilis, Heijlken Nilis i.p.v. Catlijn van den Abeele), trouwt te Tilburg rk op 18 november 1672 Willem Corsten van de Curis, geboren omstreeks 1644, overleden voor 1699; hertrouwt te Tilburg voor de dominee op 2 mei 1700 Gerit Claas Gijsberts weduwnaar van Jenneke Jan Adriaanse, geboren te Tilburg. Bij het aangaan van haar tweede huwelijk is Catelijn al meer dan een jaar weduwe. Ze woont aan de Stoekhasselt, haar man woont dan aan de Heykant.
 11. Peter Jan van den Abeelen, gedoopt te Tilburg op 23 mei 1655 (getuigen Cornelis Jansen van Merenberg, Dingen van Oeckel) , overleden voor 1670. Voordat de hiervoor reeds besproken akten uit 1670 gevonden waren, bestond de mogelijkheid, die Van Dijk ook aanneemt, dat deze Peter stamvader werd van een meerdere nakomelingen, onder meer te Tilburg. Op grond van de vermelding van alle in leven zijnde kinderen van jonker Johan van den Abeelen in 1670 meen ik te mogen concluderen, dat Peter toen reeds overleden moest zijn. Zie verder onder FA.
 12. Maria, gedoopt te Tilburg op 24 april 1658 (getuige Iken Jan Faes i.p.v. Elizabeth van Abeelen), overleden voor 1670.

TerugBegin van generatie


3.208   Guillielmus Jan BEERIS

FamilienaamIndex 3.208Vader 6.416Moeder 6.417

Geboren Tilburg dRK 28-3-1615
Overleden Tilburg bHeijken 17-8-1662

Alias Graeff of Graff. Doopgetuigen Peter Beris, Margrietken Antonis. Roepnaam Willem Jan(s). Kwartieren gebaseerd op collectie Van Dijk, GA Tilburg. Bronnen: R 370:39v (1668), 381:334 (1689). Grotendeels geverifieerd en correct bevonden.


Huwt (1)

Maria N.

Index

Overleden na 1644


Huwt (2) Tilburg RK 5-5-1646

3.209   Nicolaa Adriaen Niclaes MARCELIS

FamilienaamIndex 3.209Vader 6.418Moeder 6.419

Geboren Tilburg dRK 3-8-1614
Overleden Tilburg ca. 1656

Roepnaam (bij huwelijk) Claeske


Huwt (3) ca. 1658

Anna GIJSBERTS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1667


Buitenechtelijke relatie (1) in 1657 met

Peter Jan NOTEN

FamilienaamIndex

Kinderen (Beeris)

 1. Christianus (dRK 7-2-1644), doopgetuige Neltje Adriaensen; huwt Maria Jan Peter Wagemakers; vermeld als Corstiaen ca. 1667
 2. Kinderen
  1. Margarita (dRK Tilburg 28-6-1675)
  2. Wilhelmus (dRK Tilburg 23-11-1679)
  3. Joanna (dRK Tilburg 24-1-1683)
 3. Adrianus (dRK Tilburg 27-7-1647), doopgetuigen Henricus Joosten en Maria Jan Beris; huwt Anna Goijaert Thomas de Beir (hij is getuige huwelijk Mathijs in 1677)
 4. Joannes (dRK Tilburg 16-1-1649 +voor 1656), doopgetuigen Hendrick Adriaens en Mecheltje Cornelis
 5. Mathijs Zie 1.604
 6. Joannes (*Tilburg dRK 18-9-1656), getuige Lijsken Cornelis
 7. Claesken (*Tilburg dRK 4-2-1659), tweeling, getuige Jenneken Wilbrorts voor Margriet Gijsberts; een van de tweeling werd begraven 27-2-1659
 8. Mechtildis (*Tilburg dRK 4-2-1659), tweeling, getuige Maiken Heijligers voor Perijn Peeters; een van de tweeling werd begraven 27-2-1659
 9. Anna (dRK Tilburg 30-10-1650), getuige Lijsken Cornelis Wouters (hypothetisch: de vader is Willem Jan Beris, de moeder heet Maiken - een verschrijving?)

Kinderen (Noten)

 1. N., bastaard, geboren Tilburg 29-3-1657, twee maanden na Anna’s huwelijk met Willem (Criminele processen Tilburg 1657).

TerugBegin van generatie


3.210   Cornelius Adriaenssen VERSCHUEREN

FamilienaamIndex 3.210 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Tilburg na mei 1682

Niet verwarren met deze Cornelis Adriaen Verschueren: (ONA Tilburg inv no 60 fol 155r dd 11-7-1690) Mr Jacobus van der Meulen, advocaat, constitueert zich tot contraborg voor de weduwe en kinderen van Gijsbert Verschueren, in de lopende zaken tegen Cornelis Adriaen Verschueren voor gerecht en dingbank van Poppel in Spaans Brabant, om betaling af te dwingen van twee obligaties groot resp. fl 200 en fl 60. De weduwe werd in Poppel vertegenwoordigd door Mr Willem Sebastiaansen Hooghenhuijsen, die borg stond voor de gerechtskosten. Borg voor Van der Meulen zijn, met al hun goed, Cornelis, Peter en Wouter, broers, zonen van Gijsbert Verschueren, ook voor de afwezige twee erfgenamen van hun vader. NB: Deze Cornelis is geboren in Poppel 1652 als zoon van Adriaen Peter Verschueren en Elisabeth Sebastiani; hij kocht in 1680 de herberg De Drie Swaenen (voorheen De Swaen) van zijn schoonfamilie, zijn broers en zusters waren (in 1669) Cornelis, Bastiaen en Mr Johan Verschueren (chirurgijn in Oosterhout) en Engelken, vrouw van Mr Johan Cleurquin.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 068r dd 31-3-1662) Peeter Everts van Eeten voor Cathelijn Adriaen Jacobs weduwe Laureijs Janssen Visscher met gekozen voogd Peeter Smits, medeschepen in Alffen, volgens procuratie gepasseert voor schepenen tot Alffen 7-1-1662, verkoopt aan Cornelis Adriaenssen Verschueren een huys metten hove en erve, 15 r. tot Alffen in de Santstraete; oost en zuid erffg wijlen Sebastiaen de Canter; west sHeeren straete; noord erffg Cornelis Claes Henricx de Weert.

Archief Schepenbank Alphen en Chaam, Losse minuten van allerlei akten (inv.no 106 f. 197 dd 4-3-1669) Accoort tussen Maeijken Henrick Goossens weduwe Jacob Cornelis Claesen geass: met Cornelis &schueren haar bruidegom ter eenre en Adriaen Cornelis Claesen als voogt en Cornelis Jan Henrick Wolffs als toesiender van de twee onm. kinderen van wijlen Jacob Cornelis Claesen d.m.a. is Maeijken Henrick Goossens tegenwoordige bruijt ter ander zijde; goederen achtergelaten bij wijlen Willemken Eevert Geraerts bij Cornelis &schueren haeren man.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 214v dd 24-3-1670) Lauwerijs Peeter Lauwerijssen op last van Cornelis Verschuren, en Bartholomeeus Evaerts als vgd en Willem Jan Valentijns als toez van de 4 onm kindr van Verschuren, daer moeder aff was Willemken Evaerts, bij namen deselve kindr Catelijn, Evert, Adriaentjen en Geerit, volgens procuratie gepasseert voor schepenen in Alphen op den 1670/03/22, hebben getransporteert aen Cornelis Jan Cornelissen huys, hoff en erve, int geheel 15 r onder Alphen omtrent de kercke in de Santstrate; oost en zuid Cornelis de Canter erffg; west sHeeren strate; noord Mattijs Medegaels.


Huwt (1) voor 1648

3.211   Wilhelma Everts GEERTSSEN

FamilienaamIndex 3.211Vader 6.422Moeder 6.423

Overleden voor 4-3-1669


Huwt (2) 1669

Maeijken Henrick GOOSSENS

FamilienaamIndex


Zij huwt (1)

Jacob Cornelis CLAESSEN

FamilienaamIndex

Overleden voor 4-3-1669

Uit dit huwelijk twee in 1669 nog onmondige kinderen.

Kinderen

 1. Adriana Cornelis Verschueren Zie 1.605
 2. Catalijn (dRK Alphen en Riel 12-8-1648 +Tilburg b4-11-1706) huwt (1) voor 1689 Claes Willem de Bont; huwt (2) Tilburg NG 18-9-1695 Hendrick Jan Paulus (+voor 1706). Zij woont dan Oerle/Tilburg.
 3. Evert Cornelis Verschueren (dRK Alphen en Riel 27-6-1651 +Tilburg b21-6-1715) huwt Tilburg NG 2-3-1681 Maria Jan Gielen +Tilburg b7-8-1728)
 4. Gerrit Cornelis Verschueren (dRK Alphen en Riel 5-5-1659) huwt Tilburg NG 17-5-1682 Maria Herman van Heijst. Hij woont dan Hasselt in Tilburg, zijn vader getuigt.

TerugBegin van generatie


3.212   Adrianus Cornelis SMITS

FamilienaamIndex 3.212Vader 6.424Moeder 6.425

Overleden na 1658, voor 14-8-1662

Burgemeester van Quaelborch en Boschoven onder Alphen (1653-4) tegen een prijs van Car. 100.-.-

Archief van de Schepenbank Alphen en Chaam, Losse minuten van allerlei akten (inv.no 106 f. 85 dd 5-5-1650) Accoort, bij uitkoop tussen Jan Peters van Raeck ter eenre en Adriaen Cornelis Jan Smidts als voogt en Michiel Peters van Raeck als toesiender vande twee onbeiaerde soonen wijlen Lesken Adriaen Jan Luijers d.v.a. is Jan Peters van Raeck voorss: ter andere zijde.

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 328v dd 28-4- 1653) Aenneminge vant bedienen van het borgemeester ampt dat Adriaen Cornelis Smidts vande kijnderen van Wouter Adriaensen als gecoren borgemeester heeft aengenomen te bedienen. Andries en Peeter Wouter Adriaensen ende verclaerden dat sij hebben aenbesteet het borgemeester ampt over de gehuchte vander Over Quaelborch en Boschoven, bij den heere schout schepenen ende commersetteren van Alphen hennen broeder Jacop voor hen gelijck huijs daer toe genomen voorden jaere begonste den eerste april 1653 en eijndende ultima martij 1654 en dat aen Adriaen Cornelis Smidts den selve alhier present sijnde en de aenbestedinge accepterende, waarvoor de voors: comparanten aenden voorschreven Adriaen Smidts gelooft hebben te geven de somme van 100 carolus guldens eens en geloven de selve te betaelen in twee termijnen.

ONA Alphen (inv no inv 7 fol 363 dd 28-10-1654) Lenaert Claes Laureijssen verhuurt aan Jan Cornelis Adriaen Lieven zijn hofstede onder Ghilze op het Raeckeinde, nu in gebruim bij Adriaen Cornelis Jansen te Chaam.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 079r dd 14-8-1662) Jan Cornelis Smits verkoopt aan Anneken Adriaen Luyens, weduwe wijlen Adriaen Cornelis Smits, met haeren sone Geerit Adriaen Cornelis Smits, de helft van een acker, int geheel 330 r, ten uyteijnde toe te extenderen ut supra ( R774, fol 078v/079r ).

ORA Alphen en Chaam (Inv.nr 94 Fol 416v dd 18-2-1656) Opdracht van ontrent vijff loepensaet ackerlandts die doenden ende overgevende is Peeter Hendrick vanden Ruel vuijten naeme van Mathijs Peeter Mathijsen als sijnen vercooren voocht in desen ende dat aen ende ten behoeve van Adriaen Cornelis Matheusen ende Adriaen Cornelis Smidts. Peeter Hendrickx vanden Ruel vuijten naeme en van wegen Mathijs Peeter Mathijsen, door sijnen ouderdom en sijnen impotentie sijnen vercooren voocht in desen en hem daer voor sterck mackende en heeft in des voors: Mathijs Peeters naem opgedragen aen en t.b.v. Adriaen Cornelis Mathijsen en Adriaen Cornelis Smidts vijf lopensaet landts gelegen alhier tot Alphen inde Quaelborchsen acker genaempt den Verren ofte den Patacker (…)


Huwt voor 1639

3.213   Anna Adriaen Jan LUIJENS

FamilienaamIndex 3.213Vader 6.426Moeder 6.427

Kinderen

 1. Cornelis (dRK Alphen 20-1-1639)
 2. Joanna (dRK Alphen 4-10-1640)
 3. Adriana (dRK Alphen 10-11-1641), vader F/Signarij
 4. Joannes (dRK Alphen 29-3-1643)
 5. Gerardus Zie 1.606

TerugBegin van generatie


3.214   Joannes Joannes Cornelis Simons KIN

FamilienaamIndex 3.214Vader 6.428Moeder 6.429

Overleden Chaam b16-6-1655

Schepen van Chaam (1620, 1626-8, 1631-2, 1641). Volledig patroniem o.a. vermeld in 1628; alias Kinnen.

Mogelijk de vader: ORA Alphen en Chaam (vestbrieven 3-12-1560 fol 128v) Willem Gherit Godertszone en zijn huysfrou Barbare Noyt Willem Bollaertsdr, verkoop aan Joost Lenaert Jan Lenaertszone (…) te vrijen met 10 vertel rogs in verscheijden parcheelen.

ORA Alphen en Chaam (vestbrieven dd 7-9-1535 fol 114v) Geregistreerde Willem Adriaen Godertsz te Poppel, verkoop aan Adriaen Janssen van de Nuweleijnde

ORA Chaam (R771, folio: 029r/029v dd 5-1-1618) Adriaen Godert Geerit Jacopssone voor zichzelf en ook als oom en vgd, en Adriaen Jan Kiebooms als toez van Anneken (niet ingevuld), daer moeder aff was Maeyken Govert Geerit Jacopsdr, Peeter Janssen, alias Compeer, als man en vgd van Anneken Govert Geerit Jacopsdr, Geerit Anthonis Bolders als man en vgd van Marie Govert Geerit Jacopsdr; Peeter Anthonis Wiltens van den Houtgoir daer moeder aff was Adriaentken Govert Jacopsdr, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmonssone A. huys en erve, 5/4 bdr. B. stuck lants, 2 bdr. C. stuck heijvelts, 2 bdr; A. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Gheerits; voorts omgaens sHeeren vroente. B. daer omtrent in de Corenmaeye; oost Geerit Steven Wouters erffg; zuid Peeter Cornelis Wouters; west Peeter Anthonis Wiltens erffg; noord sHeeren vroente. C. in de Lange Heijvelden oft Langen Gracht; oost Adriaen Jan Kiebooms; zuid Matheeus Jan Matheeus; west Henrick Adriaenssen van Ghilse ende sijne consorten; noord sHeeren vroente.(…)

ORA Chaam (R771, folio: 032v/033r dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Jan Andries Janssen Schram en diens vrouw Sijken Jan Cornelis Meeusdr A. huys en erve, 5/4 bdr. B. stuck lants, 1 bdr. de Corenmaeye, A. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Gheerits; voorts omgaens sHeeren vroente. B. daer omtrent; oost Gheerit Steven Aerts erffg; zuid Peeter Cornelis Wouters; west van dit vercofte lant gescheiden en alnu door de verkoper vercoft aen Cornelis Andries Janssen Schram; noord sHeeren vroente. (…)

ORA Chaam (R771, folio: 033r dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Cornelis Andries Janssen alias Schram, en diens huysfrouw Adriane Aert Cornelis Michielsdr een stuck lants, 1 bdr, de Corenmade, tot Chaem opt Houtgoir; oost metten halven trempt ende 't halff vekengat tot dit vercofte landt behoorende en hiervan gescheiden en alnu ook vercoft aen Jan Andries Jan Schram ( R771, fol 032v/033r ); zuid Cornelis Peeters Wouters; west Anthonis Peeters en Cornelis Willems; noord sHeeren vroente.(…)

ORA Chaam (R771, folio: 033r/033v dd 20-2-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Commer Henrick Cornelissone een stuck heijvelts, 2 bdr in de Lange Heijvelden aen den Langen gracht; oost Adriaen Jan Kiebooms; zuid Matheeus Jan Matheeussen; west Henrick Adriaen van Ghilse; noord sHeeren vroente.

ORA Chaam (R771, folio: 033v dd 16-3-1618) Jan Jan Cornelis Sijmonssone verkoopt aan Christiaen Adriaen Claes Stevenssone een stuck beemden, 1 bdr, tot Chaem in de Withagen; oost Jan Jan Willem Sprangers; zuid Severijn Janssen; west Niclaes Jan Waegemaeckers erffg; noord Peeter Anthonis Lenaerts.

ORA Chaam (R771, folio: 060v/061r dd 7-11-1620) Jan Jan Cornelis Sijmonsz is schuldig aan Jan Henrick Wilsz borger der stadt van Breda 380 rijnsgld ter saecke van gelevert mout als andere waeren ende geleende gelde van partij 2.1 gecoft, te betaelen sonder intrest te Paesschen 1621. Wanneer dan niet betaalt is, dan zal intrest van 6 procent gerekend worden. Onderpand is stede, tot Chaem int Dorp; oost Laureijs van den Bleeck erffg en Jan Adriaenssen van Ghils; zuid sHeeren straete; west voirs Jan Adriaenssen en Severijn Janssen; noord de Abt van Tongerloo. (Marge:) Jacobmijntken Sibs, wed wijlen Jan Henrick Wils, met Mr Augustijn Borremans als gecooren vgd, heeft verklaard dat Jan Jan Cornelis Sijmonsz de schuld voldaan heeft, d.d. 1636/11/20.

ORA Chaam (R771, folio: 061r/061v dd 17-11-1620) Laureijs Geerits van den Bleecksone, zijn dochter Maeyken Laureijs Geerits van den Bleeckdr, Anthonis Jan Adriaenssen, man en vgd; Adriaen Willem Henricx van den Kieboom als vgd van Adriaenken ende Anneken (omtrent 25 jaren), dochters van Laureijs, verkopen aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck heijvelts, 300 r., hen bij den voirs Laureijs voor haer vercooperen moederlijcke goeden bewesen; tot Chaem opten Mijsberch; oost Anneken Laureijs Geeryts; zuid Jan Adriaen Jan Dielis; west de koper; noord het Godtshuys van Tongerloo.

ORA Chaam (R771, folio: 125r dd 21-7-1626) Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Adriaen Christiaen Claesz een stuck erffs onder lant en weijde, 300 r. d' Eensel tot Chaem aen de Heijsijde; oost de koper; zuid Adriaen Jan Wilborts; west Adriaen Anthonis Mathijssen; noord de Prelaet van Tongerloo.

ORA Chaam (R771, folio: 135r dd 2-3-1627) Gregorius Conincx als gemechtich van Maria Maesdr en Dyrck Mijsz, man en vgd volgens procuratie voor J. van Huffel als openbaer notaris binnen Antwerpen gepasseert d.d. 1627/02/26, heeft vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons een stuck beemden, 1/2 bdr. tot Chaem op Dassemis; oost Jan Marten Henricx erffg; zuid sHeeren vroente; west (niet ingevuld); noord Jacop Henricx van den Kieboom erffg.

ORA Chaam (R771, folio: 140v dd 21-5-1627) Margriete weduwe Jan Peeter Jan Matheeusz met voogd Peeter Jan Matheeussone, verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonssone de helft van stede, huysinge, schuere, hovinge, kooye en erve onder landt, weijde en heijde, int geheel 6 1/2 bdr. ongedeelt tot Chaem opten Mijsberch; oost Anthonis Goossens erffg; zuid sHeeren vroente; west Jan Peeters van Couweler erffg; noord Thomas Joost Maes erffg. De wederhelft van het goed behoort de erffg van Adriaen Geerits van Sundert. Te vrijen met de helft van 6 veertel rogs en van 2 veertel boeckweijts die de verkoper daerop is heffende, ende naer heur door te lossen sullen sijn met 200 rijnsgld eens. Noch met de helft van 11 rijnsgld en 5 st de erffg van Mr Henrick van Ghilse. Noch met 4 rijnsgld Mr Frederick van de Mije doctor. Noch met 23 st der Taefele sHeijlich Geests tot Chaem. Dan noch met 15 st der kercke tot Chaem.\

ORA Chaam (R771, folio: 143r/143v dd 25-8-1627) Anthonis Merchelis Mathijssone verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz twee stucken erffs, tesamen 1 1/2 bdr., den Rietacker & den Biesacker, aen malcanderen onder Chaem opten Lengen Leguuyt; oost Cornelis Joost Maes erffg; zuid de verkoper; west Peeter Peeter Wijnant Michielssen erffg; noord Ghoris Henrick Schoenmaeckers.

ORA Chaam (R771, folio: 157r/157v dd 8-5-1628) Andries Janssen alias Gram verkoopt aan Thomas Henricx van Ghilse en Jan Cornelis Sijmons twee stucken dries, tesamen 900 r. tot Chaem opt Houtgoir; zuid Ghoris Aert Geerits; voorts omgaens sHeeren vroente. Te vrijen met 9 loopen rogs de erffg van Adriaen Wouters. Met noch 2 loopen rogs aen (niet ingevuld). Met noch 2 veertelen rogs Jan Adriaen Wouters erffg tot Meerl. Met noch 2 rijnsgld de erffg van Mr Godtschalck van Ghilse.

ORA Chaam (R771, folio: 160r/160v dd 27-6-1628) de broers Wouter Peeter Cornelis Woutersz, Claes Peeter Cornelis Woutersz, Jacop Peeter Cornelis Woutersz, zonen van wijlen Peeter Cornelis Wouters; Maeyken Laureijs Peetersdr met man en vgd Bastiaen Mathijssen van der Aa; Adriaen Adriaen Peetersz; Maeyken des voirs Adriaen Peetersdr met man en vgd Marchelis Janssen; en Janneken desselven Adriaen Peetersdr met man en vgd Jan Janssen, hebben samentlijck vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons en Thomas Henrick Thomasz een stede, huysinghe, schuere, koye, hovinge en erve metten dries daeraen liggende, 5 1/2 bdr tot Chaem opte Hooge Legge; oost sHeeren strate; zuid Cornelis Boenders erffg; west Henrick Adriaenssen van Ghils erffg; noord Adriaen Anthonis Goossens erffg. Te vrijen met 10 veertelen, 2 loopen en 4 potkannen rogs in verscheijden parthijen. Met noch 2 rijnsgld en 10 st Philips Brocken. Met noch 20 st der kercke tot Chaem.

ORA Chaam (R771, folio: 165r/165v dd 7-11-1628) Anneken Jacop Cornelis Martensdr met Laureijs Mathijs Laureijssen, man en vgd en zus Cornelia Jacop Cornelis Mertensdr de laatste met gecoren vgd Adriaen Jan Joosten; Jan Jan Jacops voor zichzelf en als vgd van de weeskindr wijlen Peeter Jan Jacops, zijn broer, allen tesamen voor een helft; en voor de andere helft: Jan Wouter Vermeulen voor zichzelf en namens Cornelis, Wouter en Remeijs, zijn broers, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons een stuck beemden, 5/4 bdr tot Chaem bij de kercke; oost erffg van Mr Thomas Maes; zuid den Langenbeemt; west Adriaen Henricx van Ghilse erffg, genaemt de Leege Swaluwe; noord voirs Mr Thomas Maes en Adriaen Henricx van Ghilse erffg. Te vrijen met 30 loopen rogs Onser Liever Vrouwen altaer prime fundationis in de kercke van Alffen. Gevest Adriaen Christiaen Claessen tot behoeff van de cooper.

ORA Chaam (R771, folio: 218r/218v dd 11-3-1631) Jan Jan Cornelis Sijmons verkoopt aan Jacop Peeter Wijnantsz een stuck heijvelts, 1 bdr het Biesheijvelt tot Chaem op de Leege Leg; oost Cornelis Joos Maes erffg; zuid en west de verkoper; noord Willem Adriaen Henricx weeskind.

ORA Chaam (R771, folio: 220r/220v dd 29-3-1631) Jan Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Jacop Andries Janssone een stuck erfs onder landt, weijde ende heijde, 2 bdr tot Chaem aen de Mijsberch; oost en noord sHeeren vroente; zuid Franchoys Cornelis Stouts kindr; west de koper.

ORA Chaam (R771, folio: 223v dd 13-5-1631) Maeyken Henricx van Dun met Jan Peeter Moons, man en vgd, verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck beemden, 150 r. tot Chaem opte Dasmisse; oost en zuid Adriaen Marten Henricx erffg; west en noord de koper.

ORA Chaam (R771, folio: 227r/227v dd 12-8-1631) Adriaen Peeters van den Corput verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz Huys, hovinge en erve, 75 r. tot Chaem bij de kercke; oost Henrick Martens dochters; zuid sHeeren strate; west en noord de koper. Te vrijen met 1 veertel rogs der pastorije tot Chaem.

ORA Chaam (R 771, folio: 243r dd 17-3-1632) Mr Laureijs Huybrechts van Loemel verkoopt aan Jan Jan Cornelis Sijmonsz een stuck weijden rontsom met sijne grachten ende canten daer aen, 1 bdr tot Chaem aen de kercke; oost Cornelis Joost Maesz kindr; zuid Dingne Cornelis Joost Maeszdr; west Laureijs Peeters van den Cauwelaer; noord sHeeren strate.

ORA Chaam (R771, folio: 243v dd 17-3-1632) Jan Jan Cornelis Sijmonsz. Schuldig aan Mr Laureijs Huybrechts van Loemel in kwaliteit als in R 771, fol 241r/241v. Borge is Henrick Henrick Ghijsbrechts; 850 rijnsgld ter saecke van den coop van 't stuck weijden voirs, te betalen in 3 termijnen, te weten d'een derdedeel daer af alnu gereet ende voorts ut in precedenten ad finem ( R771, fol 241v ) (Marge) Op huyden 1642/07/01 is alhier ter secretarije van Breda verthoont den principaelen schultbrieff van desen uuytgelevert, daer onder stont aldus: desen schultbrieff heeft Jan Jan Cornelis Sijmons voldaen oirconde deses onderteeckent den 26 september 1639 onderteeckent Lau Hub van Loemel welcke hant off signateur Meester Matheeus Pauels ter dese mede present sijnde verclaerde genoegsam te kennen.)

ORA Chaam (R771, folio: 249v dd 27-4-1632) Jan Jan Cornelis Sijmonsz verkoopt aan Adriaen Nuyt Abrahamsz de helft van aanstede en erve , int geheel 2 bdr ongedeelt tot Chaem opt Houtgoir; oost Ghoris Aert Stevensz; voorts omgaens sHeeren vroente. Andere helft van het goed behoort Thomas Henricx van Ghils. Te vrijen met 10 loopen rogs in diversche parcheelen.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 006v/007r resp 025v/026v dd 20-11-1636) Jan Jan Cornelis Sijmons, schuldig aan Wijnant Goossens van Bernagien brouwer tot Breda, als vader en vgd van zijn zoon Goossen Wijnants van Bernagien daer moeder aff was Dingna Sibs, 400 karolus gld. op stede, huysinge, schuere, hovinge en erve onder lant, heijde ende weijde, 2 1/2 bdr. tot Caem int dorp; oost Laureijs van den Bleeck erffg. en Jan Adriaenssen van Ghils; zuid sHeeren straete; west voirs. Jan Adriaenssen en Severijn Janssen. noord de Abt van Tongerloo (Marge) Johannes van Laerhoven, administrateur over boedel van Wijnant Goossens van Bernagien verklaart dat de schuld is afgelost 1641/10/22

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 028v resp 063r dd 7-2-1640) Jan Cornelis Sijmons verkoopt aan Michiel Peeter Anthonissen een stuck beemden, 1/2 bdr. te Caem int Groot Broeck; oost kindr. en erffg. van Jan Marten Hendricx van de Kieboom; zuid sHeeren vroente; west Cornelis van Asten erffg.; noord de Schouleij.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 042v/043r resp 080r dd 7-3-1642) Jan Jan Cornelis Sijmonssen en Willem Peeter Moens, voogden weduwe en kinderen Jan Peeter Moens, verkopen aan Christiaen Cornelis Vincx, een Weijlant, 250 r. tot Caem op de Dasmisse; oost kindr. en erffg. Jan Adriaenssen Keun; zuid sHeeren straete; west Jacob Peeter Wijnants; noord erffg. Claes van Ghinhoven erve waarover men zal mogen wegen zuidwaarts ter stratewaarts. Het goed was door Jan Peeter Moens in zijn leven verkocht aan Adriaen Hendrick Onincx, die aanwezig is en verklaart het goed over te laten aan Vincx.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 048r resp 088r dd 5-5-1643) Maeyken Henricx van Dun wed wijlen Jan Peeter Meeus, met oom en vgd Jan Jan Cornelis Sijmons, en Geeraert Cornelis Joosten als vader en vgd van zijn onm kindr verweckt aen Jenneken Henricx van Dundr, hebben vercoft aen Henrick Henricx van Dun hun aanparten in stede, huysinghe, schuere, hovinge met de erve in verscheidene percelen daaraan gelegen tot Snijders Chaem omtrent de Cappelle aldaer. De stede, enz. gelijk Henrick van Dun d'oude de selve metter doot geruympt heeft.

ORA Chaam (R772 en R773, folio: 068r/068v resp 104v/105r dd 6-2-1646) Jan Jan Cornelis Sijmons als oom en vgd van Maeyken Hendricx van Dun, Willem Peeter Moens als vgd van naergelaten weeskindr van wijlen Jan Peeter Moens, Hendrick Hendrick Jacobs in de naam van zijn onm kindr, verweckt aen Jenneken Wouter Buys, hebben vercoft aen Lenaert Claes Laureijssen en zijn vrouw Maeyken Jan Anthonisseneen erve soo heijde als weijde, 2 bdr. tot Chaem in de Schooten bij het broeck; oost voirs Henrick Henricx; zuid Jan Aertsen Buys erffg.; west Henrick Cornelis Boenders; noord Aert Wouter Buys.

(Vermoedelijk achterooms:) Vonnissen Raad van Brabant (19/829 no 7413 dd 1-7-1649) Jan Jan Cornelis Simons Kin tegen Jan en Hendrik Jansen Kin, broers; uitspraak in een zaak voorgelegd op 22 april. Jan JCS mag doorgaan met de verkoop (executie) van zijn helft van het door Adriaen Jansz van den Kieboom nagelaten goed.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio: 122v dd 21-4-1626 te Chaam) Adriaen Cornelis Janssone met Franchoys Cornelis Stouts, verkoopt aan Jan Cornelis Sijmonsz ns mede schepen, en diens huysfrouwe Josyna Godert Willemsdr Huys en erve, 2 bdr tot Chaem op Mijsberch; oost en noord sHeeren vroente; zuid partij Stouts; noord Adriaen Anthonis Goossens erffg.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R771, folio: 218v dd 11-3-1631 te Chaam) Jan Denys Janssone voor zichzelf en als vgd van de onbejaerde kindr van wijlen zijn broer Adriaen Denys Janssone; zus Anneken Denys Janssendr met Dillis Dillissen Brouwers, man en vgd; Anthonis Adriaen Jan Denysz als desen coop van bloeten wegen gecalengiert ende tot behoef van den cooper bij accoorde daer af gerenunchieert gehadt hebbende, hebben vercoft aen Jan Jan Cornelis Sijmons ons medeschepen, met zijn huysfrouwe Josijntken Willem Gobbersdreen (hof)stede, huysinge, schuere, hovinghe en erve onder lant ende driesch, 3 bdr. tot Chaem onder Alffen opten Mijsberch; oost Adriaen Rombout Florisz; zuid sHeeren strate; west Cathelijn van den Kieboom; noord Laureijs van den Bleeck erffg.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief BredaR772 en R773, folio: 064r/064v resp 100v/101r, dd 4-4-1645 te Chaam) Jan Kinnen als gemachtigde van Balthasaer de Cnodder en Jenneken Cornelissen, echteluijden, woonende te Hoochstraete, verkoopt aan Jan Adriaen Stevens van Dun twee derde parten van stede, huysinge, hovinge ende erve, int geheel 1 1/2 bdr. en twee derde parten van selver stuck acker, int geheel 1 bdr., goed de Wildert, ongedeelt gelegen tot Chaem op de Dasmisse; oost wed. en kindr. Peeter Jan Matheeusen; zuid kindr. en erffg. Jan Cornelis; west de schouwsloot; noord sHeeren straete; resp. ongedeelt gelegen oock op de Dasmisse teijnden aen de Laerstraet; oost en zuid Cornelis Willemssen van de Kieboom; west sHeeren straete; noord Michiel Peeter Anthonissen.

ORA Alphen & Chaam (Voogdij- en boedelrekeningen) no 804, dossier Jan Jan Cornelis Sijmons alias Kin, 1659-1662, 1 omslag.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 212v/213r dd 11-3-1670 te Chaam) Cornelis Jan Anssems vest een beemd aan de kindr van Steven Jan Anssems; hieruit voor de (weduwe en) kinderen van Jan Janssen Kin zijn 35 gld voor partij de wed en kindr van Kinnen, die Anssems, ter saecke van verteerde gelagen als andersints schuldich is.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio 223v dd 12-2-1671) Anneken Janssen Kin met Lucas Voet, man en vgd; Jenneken Janssen Kin met man en vgd Geerit Adriaen Smits, beijde voor hen selven, hebben vercoft aen haren broeder Willem Janssen Kineen parcheel beemden, 1 bdr, de Heerenbeemt, tot Chaem aen de kercke; oost Jan Hendrick Brouwers; zuid Hendrick Maes; west Wijnant Peeter Beckers; noord de erffg van Corstiaen de Roy.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 223v dd 13-2-1671 te Chaam) zelfde zusters verkopen aan Jenneken Matteus Ravels weduwe Steven Janssen van Duneen parceel saylants, 1/2 bdr, de Engelenstede, onder Chaem op den Meijsbergh; oost de wed van Jan Crols; zuid sHeeren vroente; west en noord der coopersse ander erven.


Huwt (ot Meerle 25-1-1626) Chaam RK 3-2-1626

3.215   Josina Goyvaerts WILLEMS

FamilienaamIndex 3.215 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600
Overleden Chaam b25-4-1664

Alias Jozijntken. In 1628: Judoca Godefridi Gulielmii

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 021r/021v dd 19-3-1658 te Chaam) Josina Goderts wed van saliger Jan Cornelis Sijmons, met gecoren vgd Wijnant Peeter Beckers, is schuldig aan Cornelis Boenders, procureur binnen Breda, de som van 402 gld met 20 gld en 2 st ransoengelde daerbij, tesamen 422 gld, 2 st ter saecke van coop van parcheel erven onder landt en driesch, 140 r. tot Chaem tegens over de kercke. (Marge 7-3-1659) Wijnant Peeter Beckers, schepen tot Chaem, als gestelden curateur over den persoon ende goederen van Sr Cornelis Boenders, heeft verclaert dat de debitrice Josina Goderts aen gemelten Boenders opten 7-5-1658 voldaen heeft de somme van 400 gld volgens quitantie daer ter tijt over gegeven, en dat deselve Josina aen hem comparant voldaen heeft de resterende 22 gld, 2 st .

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 021r dd 19-3-1658 te Chaam) Cornelis Boenders verkoopt aan Josina Govaerts weduwe Jan Cornelis Sijmons als den coop overgenomen hebbende van Wijnant Peeter Beckers, soo denselve Beckers hier mede present verclaerde, parcheel erven onder landt ende driesch, 140 r. tot Chaem tegens over de kercke; oost en noord voirs Wijnant Peeter Beckers; zuid sHeeren straete; west Jan Janssen Kin; noord het Godtshuys van Tongerloo.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 022v/023r dd 7-5-1658 te Chaam) Josijntken Govaerts wed wijlen Jan Cornelis Sijmons, woonende tot Chaem, met gecoren vgd Wijnant Peeter Beckers, schuldig aan Martijn Servies borger binnen Breda 400 gld met intrest tot 5 gld sjaers ten hondert met onderpand: A. haer helft in eene stede, daer voor desen eene huysinge op gestaen heeft, bestaende in verscheijden parcheelen van erven, saeylant ende weijlant, tesamen int geheel 5 bdr. En B grond; aen malcanderen tot Chaem opten Mijsberch; oost Adriaen Janssen van Dun; zuid sHeeren straete; west de erffg van Mr Matheeus Ravels; noord Adriaen Adriaen Hens. B. tot Chaem tegens over de kercke; oost en noord voirs Wijnant Peeter Beckers; zuid sHeeren straete; west Jan Janssen Kin; ende noch noortwaert aen het Clooster van Tongerloo. (Marge 7-5-1666) Martijn Servies heeft verclaert dat Jan Janssen Crols en Adriaentjen Janssen Kin, zijn huysvrouw, als de schult in deses tot hennen last genomen hebbende bij versterf van de debitrice hennen moeder, voldaen hebben de capitaele somme van 400 gld.

Vestbrieven Alphen en Chaam (Archief Breda R774, folio: 089v/090r dd 1-3-1663 te Chaam) Henrick Jan Hoogens woonende tot Snijders Chaem op de Wijschoot, is een som debet aen de eersaemen Geerit Janssen van Weilt; borg is zijn schoonmoeder Josijntken Govaert Willemssen, weduwe Jan Janssen Kin. Boven de 140 gld die Hoogens al schuldig is, komen 200 gld tegen 5,5 procent intrest (maar bij jaarlijkse betaling, niet later dan 1 maand te laat: 5 procent), met als onderpand sijne woonstede, huys, schuere, koye en erve tot Snijders Chaem op de Wijschoot; oost sHeeren straete; zuid en west Henrick van Dun; noord Adriaen Hens. (Marge 11-12-1681): Sr Geerit Janssen van Wilt verclaert dat Sr Wouter de Lange als vgd van de kindr van Jan Janssen Crools aan wie de stede in dese schuldbriefe toebehoort, aan hem voldaan heeft de capitale som en 37 gld over 3 jaar en 9 mnd verloopen intrest.

Kinderen

 1. Martina (dRK Chaam 30-7-1628, testes Thomas Henrici Thomae, Petronella uxor Cornelii Godefridi Gulielmi Thurnhoutana), huwt Chaam 30-1-1646 Henricus Joannes Hoogens
 2. Adriana (dRK Chaam 30-9-1629, testes Elisabeth uxor Mr Mathei Adriani), huwt Chaam 20-7-1652 Joannes Crols
 3. Cornelia (dRK Chaam 4-8-1631, testes Henricus Oonincx, Lucia Joannis), huwt voor 1655 Joannes Abrahams; ouders van Joanna; meter is Judoca Kin
 4. Wilhelmus (dRK Chaam 4-1-1633, testes Cornelius Joannis, Catharina van den Kieboom), getuige huwelijk Anna, huwt mogelijk (ot Antwerpen) Chaam 17-4-1653 Dimna Thomae van Gils
 5. Maria (dRK Chaam 23-2-1634, testes Gerardus Cornelii, Anna Jacobi)
 6. Catharina (dRK Chaam 3-9-1636 mogelijk +Baarle Nassau b1-3-1708) doopgetuigen Matheus Ravels, Dimpna Joannis, huwt Chaam 4-12-1657 Petrus Cornelissen van Ginoven
 7. Anna (dRK Chaam 1-3-1641, testes Adriaen Onincx, Maria Adriani), getuige huwelijk Joanna, huwt Chaam 12-2-1665 Lucas Lenarts Voet
 8. Joanna Zie 1.607
 9. (hypothetisch) Cornelis, huwt Chaam 15-11-1662 Lucia van Bedaff; bij hun kinderen zijn veel bekende Kinnen getuige

TerugBegin van generatie


3.216   Arnoldus Henrici Cornelis van DUN

FamilienaamIndex 3.216Vader 6.432Moeder 6.433

Geboren Hilvarenbeek dRK 15-9-1587 (getuigen Cornelis Maes, Margaretha uxor Danelis Cormelis Daniel)
Overleden na 1659

Niet verwarren met Arnoldus Henricusz Arnoldus of Arnoldus Henricusz Joannes; Arnoldus Henricusz Joannes is gehuwd met een Maria en heeft kinderen vanaf 1615.

De hier genoemde dochter Anna (1620) is mogelijk van Arnoldus Henricusz Cornelius.

Hilvarenbeek Schepenbank (65 fol 163), 11-5-1664: Aert Hendricx, woonde op het gehucht Dun, verkoopt voor 29 gulden een perceel erf en schaarbos aan Aert Claes van de Sande. (Verder 1662-81 niet aangetroffen.)


Huwt Hilvarenbeek RK 29-4-1614

3.217   Cornelia Martinus WILLEMS

FamilienaamIndex 3.217Vader 6.434Moeder 6.435

Voornaam genoemd bij doop 1620. Huwelijksgetuigen: Cornelis Johannes Adriani, Henricus Corneli.

Kinderen

 1. Lucia (dRK Hilvarenbeek 14-12-1614), testes Cornelis Johannes Adriani, Elisabeth Henrici Corneli filia (sic; zuster)
 2. Joanna (dRK Hilvarenbeek 9-11-1617), testes Dom. (?) Servatius Schilders, Antonia Gualteri Guilhelmi Mertens uxor
 3. Anna (dRK Hilvarenbeek 5-8-1620), testes Arnoldus Guilielmuszn en Christiana Martinusdr
 4. Maria (dRK Hilvarenbeek 12-3-1623), testes Stephanus Martinuszn en Gertruda Henricusdr
 5. Guilielmus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 12-4-1625), testes Joannes Vervoorts en Elisabetha, vrouw van Anthonius Kieboom
 6. Henricus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 30-11-1626) testes Joannes Arnolduszn en Johanna Willibrordusdr
 7. Cornelius (dRK Hilvarenbeek 18-10-1627) testes Anna, wed. van Joannes Schilders en Theodorus Laurentiuszn
 8. Henricus Zie 1.608
 9. Petrus, hypothetisch (dRK Hilvarenbeek 10-4-1631), testes Gualterus Nicolauszn en Agnes, vrouw van Nicolaus van Goorl
 10. Marcellus (dRK Hilvarenbeek 16-5-1632), doopgetuigen Ancelmus Petruszn en Sophia Gualterusdr Guilielmus
 11. Cornelius (dRK Hilvarenbeek 19-2-1635), testes Theodorus Arnolduszn Guilielmus en Ida, vrouw van Danielis Guilielmus

TerugBegin van generatie


3.218   Wouterus Guielmus van der WAL

FamilienaamIndex 3.218Vader 6.436Moeder 6.437

Begraven Oirschot 17-8-1653 (als Walterus Willems)

Alias van Houdt (eenmalig, 1656)

Catharina en Simon Wouters van der Wal (kinderen van Wouter Cornelisz van der Wal en Maria Petrus Melis, gehuwd RK 12/27-2-1661; Wouter is zoon van Cornelis en Elisabet Gerrits) en Steven Hendricx van Dun worden genoemd in het testament van Maria van den Morsselaaer, wed. Willem Snellaerts d.d. 8-7-1721 (Notaris van Audenhoven, Oirschot, Inv. 185-189, Folio 165).

Goijart Wouters van de Wal c.s. machtigen (7-2-1674) Balthasar Fredericx, om in hun naam naar Brussel te gaan om aldaar de zaken af te handelen inzake nagelaten goederen van wijlen Lijsken Willems van de Wal. (Leermakers Inv. 137, Folio 45). Genoemd o.a. Henrick Aerts van Dun, Wouter van de Wal en kinderen Goijaert, Wlmken, Lijsken, Adriaen (wijlen).

Adriaen Wouters Willems (z.v. wijlen Wouter Willems van de Wall) verklaart op 28-12-1669 schuldig te zijn aan Dirick Jansse Snellarts een som van 200 gulden. (Goossens Inv. 46, Folio 76). Op 19-2-1686 is deze akte vervallen met consent van Jan Jans Snellarts en Jacob Goort Schellekens.

Wouter Willems verhuurt (5-2-1629) een akker aan de Heuvel voor 10 jaar aan Roelant int Ekerschot (Van der Meeren Inv. 20, Folio 4).


Huwt Oirschot 24-2-1626

3.219   Margaretha Godefridus CROM

FamilienaamIndex 3.219Vader 6.438Moeder 6.439

Bij huwelijk Margreta Govaerts. Mogelijk begraven 3-11-1640, maar dan zou Maria (het enige kind waarbij zij Crom heet) niet van haar zijn. In 1638 aangeduid als Margaretha Wouters

Kinderen

 1. Guielma (dRK Oirschot 6-4-1627), doopgetuigen Leonardus Bartholomeus, Helena Walterus Crommen
 2. Gooyaert (dRK Oirschot 25-4-1628 +als Goort Crommen van der Wal bOirschot 1-9-1676), doopgetuigen Joannes Henricus Scepens, Barbara Joannes; huwt Oirschot RK 3-1-1656 Catalijna Spoormans (bOirschot 29-2-1704)
 3. Kinderen
  1. Walterus van Houdt (dRK Oirschot 18-11-1656, testes Adrianus Walterus van Houdt, Helena Walterus van Houdt), ouders heten Godefridus Walterus van Houdt en Catharina Bartholomeus Spoermans
  2. Adrianus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 21-4-1659, testes Adrianus Bartholomeus Spoormans en Helena Walterus Willems)
  3. Joannes Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 12-3-1661, testes Joannes Joannes Vercuyl, Helena Walterus Willems)
  4. Bartholomeus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 15-3-1663, testes Henricus Artssen, Anna Spoermans)
  5. Henricus van den Wal (dRK Oirschot 27-3-1665, testes Leonardus Henricus Vermeulen, Hedwigis Theodorus Hoppenbrouwer)
  6. Guielmus Godefridus Walterus Willems (dRK Oirschot 29-4-1667, testes Egidius Joannes Moescops, Hedwigis Goossens)
  7. Maria Anne van den Wal (dRK Oirschot 24-5-1669, testes Petrus Spoermans, Maria van Achel, Hedwigis Goossens)
  8. Margareta van den Wal (dRK Oirschot 22-10-1672, testes Joannes Spoermans, Guielma Walterus van den Wal)
 4. Barbara (dRK Oirschot 19-1-1631), doopgetuigen Antonius Adrianus Overbeeck, Maria Matheus
 5. Helena (dRK Oirschot 10-11-1632), doopgetuigen Joannes Joannes, Joanna Leonardus
 6. Guielma Zie 1.609
 7. Adrianus (dRK Oirschot 18-6-1638 +voor 1705), doopgetuigen Gerardus van Gestel, Ida Scepens; huwt Oirschot RK (ot 30-12-1662) 21-1-1663 Elisabeth Bartholomeus Verrijt (+na 1705), verm. op 26-12-1669, marge in ORA 1629)
 8. Kinderen
  1. Walterus van den Wal (dRK Oirschot 9-8-1664, testes Winandus van der Rijdt, Aleijdis Petrus van den Venne)
  2. Bartholomeus van den Wal (dRK Oirschot 11-5-1666, testes Egidius Petrus van den Venne, Adriana Petrus van der Rijdt)
  3. Walterus van den Wal (dRK Oirschot 20-1-1668, testes Walterus Petrus van den Venne, Cornelia de Wedt)
  4. Winandus van den Wal (dRK Oirschot 17-1-1671, testes Henricus van Dunghen, Anna Marcot)
  5. Maria Margareta van den Wal (dRK Oirschot 20-12-1672, testes Guielmus van den Wal, Catharina Spoermans)
 9. Maria (dRK Oirschot 27-4-1641), doopgetuigen Guielmus Janssen, Maria Leonardus van Aalst
 10. Magdalena, doopgetuige, doop niet aangetroffen

TerugBegin van generatie


3.220   Henricus Adrianus van GESTEL

FamilienaamIndex 3.220Vader 6.440Moeder 6.441

Geboren Oirschot dRK ca. 1615
Overleden Oirschot b 1-4-1672

Henrick Adriaens van Gestel (z.v. wijlen Adriaen Janssen en zijn weduwe Jenneke) vermeld als gelder in het accoord tussen Johan Charles van Kelst, als gemachtigde van Maximiliaen van der Driesche, ter eenre en de gelders van de Couwenberchse pacht ter andere zijde inzake de betaling van de pacht in geld in plaats van rogge. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 19, 11-02-1663). De notaris heeft op verzoek van Goiaert Adriaen Goorts c.s. gerechtelijk aan Jan C. van Kelst als gecommitteerde van Maximiliaen van den Driessche de originele open recognitie-brieven overhandigd betreffende de Couwenberchse pacht, groot 25 mud rogge (idem 16-6-1663 Inv. 74-78, Folio 374). Idem in een accoord tussen Johan Karel van Kelst en Goijaert Arien Goorts c.s. gelders, waarbij is overeengekomen, dat voor de achterstallige levering van rogge over de jaren 1660, 1661 en 1662 in valuta kan worden voldaan tot een totaal bedrag van 1000 gulden. (Van Oeckell Inv. 118, Folio 101, 2-10-1662).

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens geleend kapitaal en/of rente no 702 uit 1663) Henrik Adriaans van Gestel contra erfgenamen van Dielis Hoppenbrouwers en Jenneke Lambert Goorts zijn echtgenote.

Idem (no 720 uit 1665) Hendrik Adriaens van Gestel contra Jenneke Jan Hasselmans, weduwe van Jacob Adriaen Peter Goossens.

Anthonis Adriaen Janssen van Gestell verklaart (7-3-1663) besloten te hebben in Cuijck (Nieuwcuijck) bij Vlijmen te gaan wonen, waarvoor zijn broeder Henrick zich borg heeft gesteld voor een som van 200 gulden voor de tijd van 3 jaar. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 12).

Henrick Ariens van Gestel, zoon van wijlen Adriaen Hanssen van Gestel: Goijaert Adriaens Loijs c.s. tekenen op 29-2-1664 appèl aan inzake de executie, die zij van Johan van Kelst hebben ontvangen. (Leermakers Inv. 79-81, Folio 23).

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

Pieter van Nahuijs verklaart op 5-9-1665 t.i.v. Henrick Adriaen Jansse van Gestel c.s, dat Peeter Henrick Blanckaerts zonder toestemming een eik had omgehakt, welke toebehoorde aan Aert Peeter Snellarts, en de schade heeft betaald. (Leermakers Inv. 79-81, Folio 189) Betreft een veld genaamd Eenkens Velden in Hedel.

De kinderen van Adriaen van Gestel verhuren (10-1-1667) aan hun broer Hendrick Adriaen van Gestel een huis, land, groes etc. voor één jaar voor de som van 33 gulden en voor elk kind 10 lopen rogge. (Leermakers, Inv. 79-81, Folio 277). Genoemd: Antonis, Dierck, Hendrick, Jan en Jenken.

Dirck Adriaen Jansse van Gestel (24-5-1668) machtigt zijn broer Henrick om voor de schepenen van Den Bosch te compareren t.b.v. Alexander N.N. inzake handlichting in een huis, hof etc. gelegen in de Notel. (Leermakers Inv. 82-84, Folio 211).

Antonis Adriaen van Gestel verklaart (28-12-1668) tevreden te zijn met de door hem mede te dragen kosten in welke zijn broeder, Henrick, heeft gemaakt in een proces, welke op naam van hun moeder stond, doch na haar overlijden gedragen moest worden door de kinderen (Leermakers Inv. 82-84, Folio 225).

Wijnant van der Rijt verklaart (25-3-1669) schuldig te zijn aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel een som van 300 gulden. (Leermakers Inv. 55, Folio 113).

Henr. Adriaens van Gestel getuige (25-6-1670): Metien, weduwe van Gerart Lenarts van de Sande, en haar zoon Lenart machtigen Jan Leermakers om in hun plaats te procederen tegen Marten Christiaen Swerts. (Leermakers Inv. 134, Folio 109).

Henrick en Dirck van Gestel, zonen van Adriaen Janssen van Gestel, protesteren (4-10-1670) inzake een apostille voor de schepenen van datum 17-9-1670 en verklaren daartegen te appelleren. (Leermakers jr Inv. 134, Folio 167). Marge: Ter instantie van Henrick van Gestel c.s. is aanzegging gedaan bij Bartel Buckincx van bovengenoemd appèl.

Henrick Adriaen Jansse van Gestel en Willemken Bastiaens Roossen, echtelieden, maken op 30-3-1672 hun testament. (Leermakers Inv. 54, Folio 12). Ze kunnen niet schrijven.

Dirck Adriaens van Gestel maakt zijn testament. (Leermakers, 18-2-1675, Inv. 138, Folio 7). Vermeld: Anthonis, Henrick (wijlen), en Willemken Bastiaens Roossen, weduwe.

Adriaen van Overbeeck verklaart (4-1-1676) schuldig te zijn aan de momboiren over de kinderen van Henrick Adriaens van Ghestel en wijlen Wilmken Bastiaen Roosen een som van 300 gulden. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 69).

Bastiaen Thomas Boelarts verklaart (20-5-1676) schuldig te zijn aan de momboiren over Adriaentken van Ghestel (d.v. Henrick Adriaens van Ghestel ) een som van 100 gulden; als borg treedt op Jacob Goort Schellekens. De mombers zijn Dielis Bastiaen Roosen en Laureijs Jansen van Overdijck. (van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 110).

Scheiding en deling (3-5-1677) van de obligaties tussen de kinderen van wijlen Henrick van Ghestel en wijlen Wilmken Bastiaens Roosen. Genoemd worden o.a. Adriaentken van Ghestel, Dielis van Ghestel, Henrick van Ghestel, Iken van Ghestel, Jan van Ghestel, Jenneken van Ghestel en Henricxken Hoppenbrouwers (oud 28) dochter van Frans Goorts, en de mombers over de kinderen: Dielis Bastiaen Roosen en Laureijs van Overdijck. (Van den Kerkhoff Inv. 105, Folio 26).

(R.A. Oirschot (Toirkens), inv. nr. 165, periode 1 Jan. 1640 t/m 31 december 1640) Henricus van Gestel heeft als schuldenaar beloofd om aan Heijlken dochter van Jan Gerit Lenaerts vanwege geleend geld die per heden datum over een jaar een bedrag van 100 gulden te zullen betalen, met onderwijl 6 gulden als rente. Indien Henrick het kapitaal dan niet terugbetaalt, zal de zelfde vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Datun 2 april 1640. In marge: Deze belofte van 100 gulden is met instemming van partijen doorgehaald. Datum 10 mei 1654.


Huwt Oirschot RK 14-5-1654

3.221   Guielma Sebastianus BOELAERTS

FamilienaamIndex 3.221Vader 6.442Moeder 6.443

Geboren Beerse (Oostelbeers) dRK 15-10-1631

In 1666 aangeduid als Guielma Antonius Boelarts, 1663 Guielma Peters van Beerse, 1665 Elisabeth Joannes van Gestel (sic). Notarieel: Willemke Bastiaens Roosen.

Dossier Voogdij ORA Oirschot (Inv A0217 nr 3432) uit 1675-86.

Kinderen

 1. Egidius Zie 1.610
 2. Adriana (dRK Oirschot 15-3-1659), doopgetuigen Petrus Martinus van Collenberch, Elisabeth Adrianus van Gestel
 3. Joannes (dRK Oirschot 26-2-1663), doopgetuigen Guielmus Jordanus Croon, Joanna Guielmus van den Venne; hypothetisch
 4. Lambertus (dRK Oirschot 3-11-1665), doopgetuigen Everardus Leonardus van Gestel, Hedwigis Goossens
 5. Joanna (dRK Oirschot 15-12-1666), doopgetuigen Cornelis van de Marselaer, Nenrica Coninck
 6. Ida (dRK Oirschot 4-5-1671), doopgetuigen Theodorus Adrianus van Gestel, Anna Egidius van Gestel

TerugBegin van generatie


3.222   Franciscus Godefridus Gisbertus HOPPENBROUWER

FamilienaamIndex 3.222Vader 6.444Moeder 6.445

Geboren voor 1590
Overleden Oirschot b 13-4-1674, oud 97

Aan de leeftijd bij overlijden mag getwijfeld worden, maar oud was hij zeker.

Leenregisters Raad van Brabant (19/1130 fol. 2239 dd 1-6-1663) Frans Goorts Hoppenbrouwer, Peter Hendricx man van Henricxken, Jan Hendricx van den Heuvel man van Jenneken, Willem Hoogers van der Lusdonck man van Agnes, en verder Heijlken, Willemken, Goortgen en Eerken, dochters van Frans, ook voor de jongste dochter Maria, en Gijsbert Dielis Vlemincx, voogd van zijn dochter Lijsken bij wijlen Adriaentjen dochter van Frans; dragen op 1-6-1663 een derde deel in een schuur met 30 lopen land in Oorschot in de Keutelstraat; een derde deel in akkerland genaamd De Moost, groot in totaal 8 lopen; en een derde deel in een stuk land genaamd den Sleebosch, grrot totaal 7 lopen zaads; aan Jan Jan Hendricx.

Vonnissen Raad van Brabant (19/819 no 3711 dd 23-5-1667) Vonnis in zaak Jan Jan Hendriks te Oirschot tegen Frans Goorts Hoppenbrouwers, idem. Kennelijk krijgt Hendriks tweederde van niet nader omschreven leengoed toegewezen.

Wouter Henrick Jan Hoevens en Goyaert Gerart van de Laeck verklaren op 22-2-1616, dat de hengst die Frans Goyaert Gijsbert Hoppenbrouwers heeft verkocht aan Willem Diericx, door Frans is gefokt (De Metser Inv. 11, Folio 15).

Cijnsboek van de hertog voor Oirschot en Gunterslaer, nieuwe cijnzen 1619 - 1644 (Transcriptie Jan Toirkens) fol 317v no 52 (Straten 1638) Frans Goijaert Hoppenbrouwers, 4 lopenzaad en 14 roedes ter zelfder plaatse aan het Piekeveld; west : de gemeijnte, oost en zuid : Niclaes Henrick Vogels, noord : de gemijnte; later verkocht aan Niclaes Hendrick Vogels

Akkoord (23-1-1662) tussen de erven van Adriaen Anthonis Schraets en Frans Goort Hoppenbrouwers, inzake jaarlijkse betaling van een rente. (Goossens Inv. 39, Folio 7 Verso).

Henrick Bartels de Coninck verklaart (22-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat hij circa 4 jaren geleden gezien heeft, dat Elisabet Hoppenbrouwers in het huis aanwezig was en dat de bedienden haar hebben gered. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 17).

Henrick en Andries, zoons van Jan van Cleijnenbreugel, verklaren (27-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat Cathelijn Lodewijcx bij Jan Gerarts van Cleijnenbreugel is gekomen en dat zij Elisabeth Frans Hoppenbrouwers in slechte toestand heeft gezien. (Elisabeth heet dochter van Frans Hoppenbrouwers en Cornelia Jan Henricx). (Goossens jr Inv. 40, Folio 17 Verso)

Rutger Mathijsse de Leest verklaart (28-3-1663) t.i.v. Lambrecht Collenberch, dat hij als knecht gediend heeft bij Frans Goort Hoppenbrouwers, alwaar hij Elisabeth Hoppenbrouwers heeft ontmoet en haar in slechte toestand aantrof. (Goossens Inv. 40, Folio 18 Verso). Noemt als Elisabeths moeder Cornelia Jan Henricx

Jan Peeters van Esch c.s. verklaren (7-4-1663) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, dat wijlen Lijsken, de oudste dochter van Frans uit diens eerste huwelijk met Henricxken Janse Henricx geen tekenen gaf van krankzinnigheid, doch een normale vrouw was. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 426).

Eva van de Lusdonck, oud ca. 38, wed. Goijart Dielis Hoppenbrouwers, verklaart (19-5-1663) t.i.v. Frans Hoppenbrouwers, dat zijn en haar overleden man jaren geleden een akker hebben gepacht van de requirant, Jan Jan Henricx en Lambert van de Collenberch, ieder voor 1/3 deel. (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 34).

Peter Henricx van den Heuvel c.s. verklaren (20- 5-1663) t.i.v. Frans Goijert Hoppenbrouwers, dat genoemde Frans de inkomsten heeft genoten van de goederen, welke te leen werden gehouden en na de dood van de ouders van zijn eerste vrouw zijn ontruimd. (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 35)

Henrick J Thomas van de Acker, ca. 70 jaar, verklaart (21-5-1663) t.i.v. Frans Goijert Hoppenbrouwers (weduwnaar), dat hij jaren gelegen landerijen in gebruik had, welke leenroerig waren en na de dood van Jan Henricx, alle jaren in 3 delen is verdeeld, waarbij ieder een derde ontving v.d. oogst. Het gaat om Schuur en akkerland genoemd en gelegen Keutelstraet in Straeten, en akkerland genaamd De Moest (Van den Kerkhoff Inv. 98, Folio 39). NB: Jan Henricx is Frans' schoonvader in eerste huwelijk.

Frans Goorts Hoppenbrouwers c.s. machtigt op 25-5-1663 Lowijs Wallers, 1e leenvinder om de goederen (akkers De Moost en Sleebosch), gelegen te Straten, te verheffen. (Leermakers Sr. Inv. 74-78, Folio 464). Noemt als Frans' kinderen Adriaentghen, Agneesken, Eerken, Goortghen, Heijlken, Henricxken, Jenneken, Lijsken, en Willemken.

Frans Goort Hoppenbrouwers machtigt (25-5-1663) Abraham van Hooghbrugh, procureur, om in zijn naam te procederen tegen Jan Jan Henricx. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 465 Verso). Noemt Frans Goort Hoppenbrouwers.

Adriaen Gijsberts Snellarts en Gijsbert Jansse van der Aa verklaren (28-5-1663) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, dat zij naar het leengoed van Jan Jan Henricx (Ceutelstraat) zijn geweest en het omgehakte hout bekeken en er 24 stuks hebben geteld. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 432).

Roover Jansse c.s. verklaren (9-6-1663) t.i.v. Frans Goort Hoppenbrouwers en zijn kinderen, dat zij sinds jaar en dag weten, dat Frans 1/3 deel van het leengoed in het genot is van de opbrengsten etc. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 438). Betreft De Moost & De Sleebosch.

Henrick Goossens van Oudenhoven en Lambrecht Peeters van Collenberch verklaren (23-6-1663) t.i.v. Jan Jan Henricxsen dat het testament, van Jan Henrick Gerits en Elisabet Jan Jan Goossens ongeldig is omdat het niet is ondertekend. (Van Oeckell Inv. 119, Folio 85).

Henrick G. van Oudenhoven en Lambert P. van Collenberch verklaren (4-7-1663) t.i.v. Jan J. Henricx, dat Jan leengoederen (Keuterstraete) heeft geërfd van zijn ouders en dat volgens een uitspraak de attestanten en Frans G. Hoppenbrouwers geen recht hebben op de leengoederen. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 44 Verso).

Jan van den Kerckhof c.s. verklaren (7-8-1663) t.i.v. Frans Goort Hoppenbrouwers, dat Elisabeth, dochter van Frans G. Hoppenbrouwers en van Henricxken Jan Henrickx, verstandelijk in staat is om haar testament te laten maken. Medeverklaarder is oud-borgemeester Daniel de Hoppenbrouwer, oud ca. 76 jaar. (Leermakers Sr. Inv. 74-78, Folio 442).

Joan Joan Henrics geeft (3-12-1663) aan Joan van de Beecken, procureur, volmacht om te procederen tegen Frans Goort Hoppenbrouwers. (Goossens jr. Inv. 40, Folio 57 Verso).

Frans Goorts Hoppenbrouwers en Jan Gijsberts van Engellant, verklaren (8-12-1663) t.i.v. Michiel Antonis Huijskens, Lodewijck Verrijt c.s. dat Henrick Aelbers Boelaers en Henrick Dielis Smit, borgen van de requiranten te samen rijk zijn voor 3000 gulden. (Leermakers Sr Inv. 74-78, Folio 453).

Roover Jansse en Dirck Dircx Gotters verklaren (9-2-1664) t.i.v. Frans Goorts Hoppenbrouwers, inzake de vruchtopbrengst op de leengoederen aan de Ceutelstraat in Straten. (Leermakers Sr. Inv. 79-81, Folio 67). Noemt o.a. Willemken, Jan, Dielis, Dimpna kinderen van Lambert Peeters van Collenberch en Cornelia Henrick Gerits. (Leermakers Sr. Inv. 79-81, Folio 67).

Elisabeth Frans Goijart Hoppenbrouwers, oud ca. 32, machtigt (13-7-1665) Henrick van Sevender, oud schout van Roosendaal, om in haar naam in de Raad van Brabant octrooi te verkrijgen betreffende een "erfenisse", gelegen in Straten (moeder: Henricxken Jan Henricx). Betreft het goed in de Ceutelstraat. (Van den Kerkhoff Inv. 91, Folio 40).

Elisabeth Hoppenbrouwers, d.v. Frans Govaert Hoppenbrouwers en Henricxken Jan Henricx maakt haar testament (5-10-1665) (Van den Kerkhoff Inv. 91, Folio 63). (NB: op 7-4-1663 heette zij al overleden te zijn...)

Michiel Antonis Huijskens verklaart (22-6-1666) t.i.v. Frans Goortsse Hoppenbrouwers, dat Jan Henricx, schoonvader van Frans, in bezit is geweest van het leengoed gelegen in de Keutelstraat, welk leengoed was gehuurd door Michiel Huijskens. (Leermakers Sr Inv. 79-81, Folio 310). In marge: Er is een proces gaande tussen Frans en de zoon van Jan Henricx.

Frans Goort Hoppenbrouwers verklaart (21-1-1670) schuldig te zijn aan Johan van de Kerckhof een som van 400 gulden. (Leermakers Sr. Inv. 55, Folio 145) In marge: Op 4-11-1676 verklaart Johan van de Kerckhof voldaan en betaald te zijn.

Inventaris Schepenbank Oirschot en Best (Civiele zaken Wegens loon no 900 uit 1670) Erfgenamen van Geertruyd Michielsen van de Schoot contra dochters van Frans Hoppenbrouwers.

Adriaen Gijsbert Snellaerts c.s. verklaren (2-12-1675) t.i.v. Daniel Odulph Goossen, dat zij gedurende vele jaren gebruik maakten van een "mestweg." hetgeen hun nu verboden wordt door Dielis Jans van Berendonck. (Leermakers Jr Inv. 139, Folio 38). Noemt Henricxken Hoppenbrouwers (d.v. Frans Goorts, weduwe van ca. 50 jaar).

Accoord (22-3-1676) tussen Willem Jansen Hagelaerts ter eenre en de erfgenamen van wijlen Frans Goorts Hoppenbrouwers ter andere zijde inzake een rente van een kapitaal van 100 gulden. Marge: Op 13-4-1676 verklaart Willem Jan Hagelaerts uit handen van de erfgenamen van genoemde Hoppenbrouwers 50 gulden te hebben ontvangen. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 94).

Jan Rovers en Jan Diericx Lodewijcx verklaren (19-4-1676) verhuurd te hebben op last van de erfgenamen van Frans Goort Hoppenbrouwers een stede (In den Hoogen Notel), c.a. (akker Molensteegh) gelegen in Straten, aan Dierick Henrick Otters, voor 4 jaren en een som van 15 gulden per jaar. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 101).

Daniel Odulphus Goossens machtigt (8-12-1678) Floris de Visscher om in zijn naam te compareren ten behoeve van zijn zoon Jan Goossens voor de Raad en Leenhof van Brabant om goederen, gelegen in Straten, te verheffen. Noemt o.a. wijlen Frans Goort Hoppenbrouwers, en 1/3 deel in een schuur en akker plus een hele akker staande in de Ceutelstraat, en een akker genaamd Sleebosch in Straten. (Van Audenhoven Inv. 145-150, Folio 150).

Jan Diericx van Heerbeeck c.s. verklaren (14-6-1682) t.i.v. Jan Wouter Vogels c.s, uit Son, dat de beemd, gelegen in Notel, genoemd ter Ameijden, onlangs in Den Haag bij evictie is verkocht en thans in onderpand is bij de armmeesters van Son. De akte noemt Frans Goort Hoppenbrouwers (Wijlen), vader van Jenneken (oud ca. 52) en Henricxken (oud ca. 55). (Van den Kerkhoff Inv. 106, Folio 34).

ORA Oirschot (Toirkens 155a) fol 263 no 173-4 dd 6 en 19-6-1630): Henrick Adriaens van de Marselaer voor zichzelf en volgens testament van zijn vrouw Henrieksken dochter van Antonis van der Ameijden, verkoopt hierbij een huis, hofstad, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Notel, (…) aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers; (…) verkoper behoudt voor zichzelf de kamer die aan het huis staat met 4 roedes tuin die hij zijn leven lang mag bewonen en gebruiken en na zijn dood gaat het naar de koper. (19 juni 1630). Idem no. 174: Frans Goijaert Hoppenbrouwers heeft als restant koopsom beloofd binnen nu en 8 dagen een

bedrag van 125 gulden te betalen en per a.s. St. Remigiusdag een bedrag van 300 gulden alles zonder rente (…) over een jaar een bedrag van 1000 gulden met een rente van 5 percent. (…) Frans mag de laatste genoemde 1000 aflossen in termijnen van 100 gulden steeds per heel jaar of half jaar met de rente daarbij al naar tijdsgelang aan te passen (9 juni 1630). In Marge (1) Henrik Ariens van de Marselaer heeft verklaard 25 gulden te hebben ontvangen en daarop is de helft van de kosten van wijnkoop in mindering gebracht van 22 gulden en 10 stuivers en nog 14 stuivers als schrijfgeld (6 juni 1630); (2) Daarna nog 100 gulden betaald op 14 november 1632 en een jaar rente ontvangen; (3) Ten volle aan de erfgenamen en uitvoerders van het testament van Henrik van de Marselaer voldaan, 1636.

ORA Oirschot (143a fol 209v no 330 dd 29-12-1585) Jan zoon wijlen Goijaert Hoppenbrouwers heeft beloofd aan Jan Wouter Stockelmans ten behoeve van zijn zuster Ariken een jaarlijkse rente te zullen betalen van 3 gulden, (…) In marge : Deze rente van 3 gulden jaarlijks is met instemming van Herman Jan Stockelmans afgelost en betaald door de kinderen van Frans Goort Hoppenbrouwers en hij geeft daarvoor kwijting. Datum 26 februari 1676.

ORA Oirschot (147b fol 233 no 204 dd 1-8-1611) Aert Jan Goorts heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over en ten behoeve van Silvester Lintermans zoon van wijlen meester Jacob Lintermans, die een jaarlijkse rente van 2 gulden te gaan betalen (…)1 augustus anno 1612, op onderpand van een huis, tuin, schuur, grond etc. groot ca. 16 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b.p. Jan Arien Luijten, Daniel Schepens, Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers, de gemeenschappelijke straat. (marge: Deze rente is met instemming van Herman Stockelmans door de kinderen van Frans Goort Hoppenbrouwers afgelost en daarmee is deze belofte komen te vervallen. Datum 26 februari 1676).

(150a fol 124v no 169 dd 4-2-1624) Joorden zoon Goort Peters, verkoopt een deel van een weiland gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest in de Vleut, waarvan hij het andere deel onlangs aan Welten en Gerard, zonen van Wouter Walravens heeft verkocht, b.p. het erf van genoemde Welten en Gerard, Catharina weduwe van genoemde Goort Peters, het veldje van genoemde Welten en Gerard dat ook door de verkoper werd verkocht, de Vleutstraat. Hij had dit deel samen met het andere deel gekocht van Peter Peter Jacobs en verkoopt het nu met alle toebehoren aan Frans zoon Goort Hoppenbrouwers. (…) (idem 170) Genoemde Frans Goorts heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Joorden een bedrag van f 300.-- te zullen betalen zodra genoemde Joorden Goort Peters dit wil, met een rente van 6% per jaar. (…) (Idem 171) Dierk zoon Goort Gijsbert Hoppenbrouwers verkoopt zijn helft in het halve gedeelte van een stuk akkerland, dat gedeeltelijk groesland is, dat nog onverdeeld is met Elisabeth Aert Jansen en welk perceel gelegen is in Oirschot, herdgang Straten in de buurt van de windmolen. Hij had dit deel samen met nagenoemde Frans verkregen van Goijaert Aert Jansen voor schepenen in Oirschot d.d. 29 augustus 1615 en verkoopt dit deel nu aan zijn broer Frans Goorts. (…) (Idem 172) Genoemde Frans heeft beloofd als schuldenaar aan zijn broer Dirk diens helft in de f. 100.-- te betalen.

(150a fol 159 no 229 dd 24-4-1624) Frans zoon Goort Gijsbert Hoppenbrouwers gemachtigde van Goort Aert Jansen en diens dochter Lijsken, verwekt bij Lijsken dochter Dirk Willems van der Hoeven, echtgenote van genoemde Goort Aert Jansen, waarbij Lijsken is geassisteerd door haar oom en voogd Gerard Dirks van der Hoeven, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt m.b.t. de goederen die zijn achtergelaten door genoemde Goort en Lijsken (…)

(150b fol 115v no 213 dd 23-9-1625) Frans Goort Hoppenbrouwers verkoopt een veld nieuw land in Oirschot, herdgang Straten aan het Piekeveld gelegen, groot 4 lopenzaad en 14 roeden, dat hij onlangs van deze gemeente had gekocht, b.p. het erf van de H. Geest in Oirschot, de gemeijnte, de weduwe en kinderen Niclaes Henrick Vogels. Hij verkoopt het nu aan Arien zoon Jan Anthonis Sgraets.

(152a fol 204 no 193 dd 17-5-1627)Frans zoon Goijaert Hoppenbrouwers draagt hierbij een nieuw stuk land over, onlangs van de gemeente in gebruik genomen, groot ca. 4 lopenzaad en 14 roedes, gelegen in Oirschot herdgang Straten ter plaatse genoemd Pijeckeveld, b.p. de H. Geest, de weduwe van Claes Henrick Vogels, de gemeijnte. Hij draagt het perceel nu over zoals hij het eerder ook van de afgevaardigden van Oirschot heeft gekocht, aan Jan Vrancken van der Rijt (…) (Idem no 194) De genoemde weduwe en kinderen van Claes Henrick Vogels mag het perceel altijd terugkopen en aflossen tegen betaling van 100 gulden, mits ze dat 3 maanden vooraf aan de tegenpartij kenbaar gemaakt zal hebben. (idem no 195) Anneken weduwe van Claes Henrick Vogels, dochter van wijlen Henrick Dielen Dirks, met Jan Vrancken (van der Rijt) als haar voogd, belooft hierbij om aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers die per heden datum over een jaar een bedrag van 8 gulden te betalen vanwege de aankoop van een nieuw stuk land.

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 146 no 97 dd 8-3-1629) Dirk Arien Dircks heeft als schuldenaar beloofd om aan Frans Goort Hoppenbrouwers terzake van geleend geld, die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar een bedrag van 20 pattacons in geld en onderwijl een rente van 6 gulden (=2 jaar rente). Marge: doorgehaald; Frans Goort Hoppenbrouwers heeft verklaard er geen brief meer van te hebben, noch er ooit een brief van te hebben laten uitmaken (13 februari 1660).

ORA Oirschot (Toirkens 157a fol 253 no 227 dd 25-6-1632) Peter Henrick Claessen verkoopt hierbij de halve hooibeemd genoemd de Huiskens Veerdonck, onverdeeld zijnde, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, b.p. Steven Willem Smetsers, de gemeijnte aldaar, Peter Martens van Collenburgh. Hij had dit perceel gekocht van Willem Goort Hoppenbrouwers conform schepenprotocol van Oirschot d.d. 29 november 1631, en op grond van het recht van vernadering verkoopt hij het perceel nu aan Frans Goort HoppenBrouwers als man van diens vrouw Lodewijksken. (sic)

Idem (fol 439 no 372 dd 25-6-1632) Frans Goort Hoppenbrouwers heeft hierbij als schuldenaar beloofd om aan Jan Dirck Willems als voogd over en ten behoeve van Dirk Peters Smolders, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betaelen per a.s. St. Jansdag met nog 6 gulden als rente. Indien Frans het geld binnen nu een een half jaar restitueert, dan moet Jan dit aannemen, maar hij moet dat wel 14 dagen vooraf opzeggen. Datum 25 juni 1632, getuigen Scheijntgens en Oudenhoven die het aandroegen.

ORA Oirschot (Toirkens 161a fol 7 no 8 dd 28-1-1636) Elizabeth dochter Aert Janssen, met voogd, draagt aan Frans Goijaert Hoppenbrouwers een stuk akkerland over, groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot, in de parochie van St. Peter, herdgang van Straten, ter plaatse genoemd aan het Moleneijnde, b.p. de eerder genoemde koper, Niclaes Dircxsn., Michiel Jan Willems en Frans Henrick Franssen. Verder verkoopt zij hem een stuk akkerland, groot ca. 1 lopenzaad, gelegen zoals boven, b.p. Henrick Goossens van Oudenhoven, de weduwe Gijsbert Goort Hoppenbrouwer, Niclaes Dircx en het erf van genoemde koper. (…) (Idem 9) Frans Goijaert Hoppenbrouwers, eerder genoemd, belooft aan Elisabeth Aarts, eerder genoemd, m.b.t. bovenvermelde verkoop, als restant koopsom voor de 2 stukken land, direkt de som van 20 carolus gulden en met Lichtmis over een jaar de som van 150 carolus guldens in gangbare munten en halverwege de termijn f 9,- interest, en indien de som dan niet betaald wordt, zal de interest blijven doorlopen totdat er volledig betaald is. Indien Elisabeth komt te overlijden en wanneer dan de genoemde som niet volledig betaald is, dan zal genoemde Frans direkt aan de St. Odulphus kerk f 16,- moeten betalen en mag hij de resterende som tot 4 jaar na haar dood mogen behouden zonder verplicht te zijn dit bedrag aan de erfgenamen uit te betalen en zonder daarover rente verschuldigd te zijn. Na die 4 jaar zal hij volgens haar testament, de resterende penningen moeten betalen aan haar erfgenamen.

Idem (fol 13 no 12 dd 27-1-1636) Frans Goijaert Hoppenbrouwers heeft zich verplicht om Henrick Michiel Bernaerts wegens geleend geld a.s. St. Antonis een bedrag van 165 carolus guldens te betalen in goed gangbaar geld, met halverwege de periode 10 gulden rente. (marge: Deze obligatie is met instemming van partijen teniet gedaan, 10 feb. 1662).

Idem (fol 48 no 34 dd 18-2-1636) Frans Goort Hoppenbrouwers heeft aan Bertjen, dochter Christiaans Verrijth een jaarlijkse chijns van 6 Carolus guldens beloofd elk jaar op St Petersstoeldach 22 februari en voor de eerste keer St. Petersdag 1637. Deze chijns wordt geheven uit een huis, hof en erf, aaneengesloten gelegen in Oirschot, St. Petersparochie, herdgang Notel, samen ongeveer 8 lopenzaad, ter plaatse gewoonlijk genoemd in de Hoge Notel, b.p. Jan Herberts van Wijntelre, Meriken weduwe Adriaans van de Maerselaer, Jans Wilberts, Gijsbert Dielis en de gemeenschappelijke straat zoals hij verklaarde.

Idem (fol 377 no 229 dd 4-11-1636) Jan Jan Henriks, Frans Goort Hoppenbrouwers en Lambert Peterszoon beloven samen als schuldenaren aan Dirks Henricx van Roij wegens geleend geld, eerder door Dirk Goorts aan Jan Henriks geleend, en nu als huwelijksgeschenk aan genoemde Dirk Henricks van Roij geschonken wegens zijn huwelijk met Heijltjen dochter van genoemde Dirk Goorts een bedrag van 100 Carolus guldens.


Huwt (1) voor 1622

Henrica Jan HENDRIX

FamilienaamIndex

Begraven Best 29-5-1625
Overleden na de bevalling van haar derde kind. Tussen 1663 en 1666 voeren Frans, zijn dochter Elisabeth en Henrica's broer Jan een juridische strijd over al dan niet gemeenschappelijke grond


Huwt (2) Best RK 17-2-1626

3.223   Maria Ludovicus Theodorus TIMMERMANS

FamilienaamIndex 3.223Vader 6.446Moeder 6.447

Geboren ca. 1600
Overleden Oirschot (Notel) b21-11-1675 (ook vermeld april 1676)

Ik heb na 15 jaar zoeken nog steeds geen bewijs gezien dat Maria de familienaam Timmermans voerde; datzelfde geldt voor haar vader en vermoedelijke verdere voorouders. Omdat de naam inmiddels onder genealogen gemeengoed geworden is, en om Maria en haar voorouders via zoekmachines vindbaar te houden, handhaaf ik hier (alleen voor Maria, niet voor haar voorgeslacht) die naam toch maar.

Kinderen

 1. Elisabeth (dRK Best 28-6-1622), doopgetuigen Jacobus Henricus Gerards, Helena Joannes Goosuinus
 2. Gertrudis (dRK Oirschot 7-2-1624), doopgetuigen Theodorus Balthasarus, Elisabeth Petrus
 3. N. (*Oirschot 1625 bOirschot 29-5-1625)
 4. Henricus (dRK Best 10-12-1626), doopgetuigen Dielis Frans Leenmans, Maria Hoppenbrouwers; mogelijk is dit de dochter Henricxken die in 1675 weduwe is.
 5. Joanna (dRK Best 2-4-1628), doopgetuigen Petrus Adrianus van Col, Aleydis Jordanus
 6. Adriana (dRK Best 27-1-1630), doopgetuigen Arnoldus Ludovicus, Joanna Adrianus; huwt Gijsbert Dielis Vlemincx (hij en Adriaentghen Hoppenbrouwers maken hun testament 26-3-1663, Van Oeckell, Inv. 119, Folio 35)
 7. Helwigis (dRK Best 11-7-1632), doopgetuigen Petrus Gerardus, Anna Gerardus Goossens
 8. Agnes (dRK Best 7-3-1635), doopgetuigen Petrus Cornelis Putters, Catharina Henricus Audenhoven Huwt (huwelijkse voorwaarden 29-1-1661, Goossens jr. Inv. 38, Folio 3) Willem Hoogaerts van de Lusdonck, zij heet dan Agneta
 9. Arnolda (dRK Best 12-1-1638), doopgetuigen Nicolaus Jacobus, Henrica Joannes
 10. Guielma (dRK Best 10-3-1640), doopgetuigen Joannes Arnoldus, Maeia Henricus
 11. Godefrida Zie 1.611

TerugBegin van generatie


3.224   Jordanus Henricus van HERSEL

FamilienaamIndex 3.224Vader 6.448Moeder 6.449

Geboren ca. 1600
Begraven Oirschot 25-10-1678

Joirdaen Henrickx Jans van Herssel en Aelken Jans Hantschoenmekers (dienstmaagd) genoemd in testament van Herbert Philips Geraerdtss en Hogart Aelbrechs Janss van 28-6-1625 (Van Boxtel, Inv. 15, Folio 112). Idem 21-5-1625 (Van Boxtel Inv. 15, Folio 107 Verso).

ORA Oirschot (Toirkens 154a fol 112 nos 67-68 dd 16-2-1629) Joorden zoon Henrik Janssen als man van Elken dochter van Jan Jan Hantschoenmakers heeft beloofd om voortaan aan Arien Jan Antonis Sgraets die een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen, (…) op onderpand van het derde deel van een huis zoals is vermeld in de voorgaande akte, waarvoor genoemde Jan Jan Hantschoenmakers afstand van het recht van vruchtgebruik heeft gedaan ten behoeve van deze Joorden Henrick Jansen. (idem no 68) Joorden Henrick Janssen als man van Elken dochter van Jan Jan Hantschoenmakers, draagt hierbij het vrucht gebruik weer over dat deze Jan Jan Hantschoenmakers hem vandaag voor schepenen alhier had overgedragen zoals in de voorlaatste akte is vermeld. Hij draagt dat vruchtgebruik nu weer terug over aan deze Jan Jan Hantschoenmakers, zijnde zijn schoonvader die daarvan zijn leven lang het vruchtgebruik zal mogen blijven bezitten en Joorden belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de jaarlijkse rente van 3 gulden die op het onderpand staan verhypotheekt op het derde deel van dat bezit. Genoemde Jan Jan Hantschoenmakers belooft die jaarlijkse rente voortaan zodanig te betalen zolang hij leeft dat Joorden en diens kinderen en nakomelingen daarvoor gevrijwaard blijven. Genoemde Jan Jan Hantschoenmakers wenst echter wel dat zijn andere kinderen deze Joorden terzake van diens belofte van de rente die op diens derde deel drukt zullen vrijwaren en die rente voor hun andere twee derde delen mede zullen waarborgen en dat zij deze twee derde delen van die rente en het kapitaal mede zullen helpen aflossen, en wel zodanig dat Joorden en diens kinderen daarvoor gevrijwaard blijven. Reden hiervoor is dat het geld dat Joorden heeft opgenomen niet zozeer voor hemzelf is als wel voor zijn beide schoonzusters en dat met dat geld een andere rente is afgelost van 3 gulden per jaar die eerder door hun grootvader Gerart Gijsbert Thijssen op het onderpand was opgenomen.

Willem Wijnants c.s. verklaren op 10-9-1646 ter instantie van Joorden Henrick van Herssel, dat genoemde Joorden, Adriaentghen, natruurlijke dochter van Jan Gielis van der Lusdonck voor de tijd van 5 jaren heeft onderhouden en verzorgd. (Leermakers, Inv. 64, Folio 161). Op 10-9-1646 verklaarden Joorden Henrick van Herssel en zijn vrouw, dat Jan van der Lusdonck aan hun gevraagd had het kind (Adriaentjgen) te willen onderhouden. (Leermakers Sr Inv. 64, Folio 162).

Willem Wijnants en zijn vrouw verklaren ter instantie van Joorden Henrick van Herssel, dat Joorden aangaande het onderhoud van het kind betaald zou worden. (Leermakers, Inv. 64, Folio 162 Verso, 21-9-1646).

Joorden genoemd op 3-8-1649 als belendend aan de akker en wei gelegen in Hedel, welke Jenneken Wouters Denijs heeft geërfd, waarover Henrick Bartels van Gestel en Aert Geraerts Verheijden verklaren t.i.v. Peeter Goiarts n.u. dat deze goed genoeg is voor een bedrag van 50 gulden als onderpand. (Leermakers Sr. Inv. 67, Folio 121)

Joorden genoemd in het accoord d.d. 24-6-1656 tussen Rut Rutten Cleijtmans en Guiliam van Herssel c.s. inzake een jaarlijkse pacht van 3 gulden. (Van den Kerkhoff Inv. 92, Folio 84)

Jan Joosten Herberts verklaart op 7-5-1662 schuldig te zijn aan Maeijken van Herssel, weduwe van Claes Peeter Vlemincx, en dochter van Joorden, een somme van 100 gulden. (Van Oeckell, Inv. 118, Folio 60). Op 8-1-1685 verklaart Maeijken van Herssel voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal en rente. Niclaes Peter Vlemmincx en Maeijken van Herssel maken hun testament op 29-6-1657 (Van den Kerkhoff inv. 93, Folio 55). Daarin wordt genoemd een Hofstad in Hedel.

Joordaen van Herssel vermeld als gelder (en vader van Maaijken) in het accoord tussen Johan Charles van Kelst, als gemachtigde van Maximiliaen van der Driesche, ter eenre en de gelders van de Couwenberchse pacht ter andere zijde inzake de betaling van de pacht in geld in plaats van rogge. (Van Oeckell, Inv. 119, Folio 19, 11-02-1663). De notaris heeft op verzoek van Goiaert Adriaen Goorts c.s. gerechtelijk aan Jan C. van Kelst als gecommitteerde van Maximiliaen van den Driessche de originele open recognitie-brieven overhandigd betreffende de Couwenberchse pacht, groot 25 mud rogge (idem 16-6-1663 Inv. 74-78, Folio 374). Idem in een accoord tussen Johan Karel van Kelst en Goijaert Arien Goorts c.s. gelders, waarbij is overeengekomen, dat voor de achterstallige levering van rogge over de jaren 1660, 1661 en 1662 in valuta kan worden voldaan tot een totaal bedrag van 1000 gulden. (Van Oeckell Inv. 118, Folio 101, 2-10-1662).

Joorden Henricx van Herssel is getuige op 22-10-1667 (Van den Kerkhoff Inv. 100, Folio 65) wanneer Adriaen Joost Bruijstiens zijn zwager Willem Peter van Collenberch machtigt, om een stuk hooiland, genaamd het hof van Wijdtvliet, gelegen in Dussen, te verkopen.

Joorden Henricx van Herssel verklaart op 22-10-1667 schuldig te zijn aan Adriaen Joost Bruijstiens een som van 100 gulden. (Van den Kerckhoff Inv. 100, Folio 66). Op 19-5-1676 verklaart Anneken Andries van de Puth, vrouw van Adriaen Bruijstiens voldaan te zijn met de ontvangst van het kapitaal.

Henrick Damen en Anneken van de Ven, gehuwd met Jan snellarts, verklaren ter instantie van Marcus Doncker uit Hoogeloon, dat dit paard van Mijs Hens Corstens met dat van de requisant heeft gevochten en dat de dochter van Joorden Henricx van Herssel (...niet in website opgenomen). (Leermakers, 12-2-1671, Inv. 59, Folio 35 Verso).

Joorden van Herssel genoemd in het accoord tussen Mechtelt Eeckerschot ter eenre en Jan Pauwels Dircx c.s. ter andere zijde betreffende de erffenissen gelegen in de Kerckhof en Spoordonck. (Leermakers Sr Inv. 82-84, Folio 324, 27-3-1673).

Joorden Henricx van Herssel en Aleijt Jans Hantschoenmakers, echtelieden, maken hun testament op 20-11-1675 (Leermakers Sr. Inv. 54, Folio 51). Zij kunnen niet schrijven. Genoemd worden de kinderen Ida, Gerart en Henrickxken.


Huwt Oirschot RK 25-11-1625

3.225   Aleydis Joannes HANTSCHOENMAKERS

FamilienaamIndex 3.225Vader 6.450Moeder 6.451

Begraven Oirschot 10-7-1676

Kinderen

 1. Hendrina (dRK 3-5-1626), doopgetuigen Joannes Willibrordus, Maria Joannes; ook aangeduid als Henrica
 2. Ida (dRK Oirschot 10-9-1629), doopgetuigen Matheus Henricus, Henrica Joannes; ook als Eijcken aangeduid
 3. Joannes (dRK Oirschot 15-10-1630 bOirschot 17-11-1649), doopgetuigen Adrianus Nicolaus, Joanna Joannes; overlijdensdatum onzeker
 4. Henricus (dRK Oirschot 20-3-1633 bOirschot 11-9-1676), doopgetuigen Henricus Henricus, Maria Henricus; begraven als Henricus Jorden Hendrick van Hersel
 5. Gerardus Zie 1.612

TerugBegin van generatie


3.226   Egidius Adrianus van GESTEL

FamilienaamIndex 3.226Vader 6.440Moeder 6.441

Geboren Oirschot dRK 2-9-1607 (doopgetuigen Guilielmus Joannes, Joanna Johannes)
Begraven Oirschot 9-3-1654

Bij overlijden wonend te Spoordonck? In ORA Oirschot in 1639 al als gehuwd aangeduid (sic).

ORA Oirschot (Toirkens 164a fol 15 no 9 dd 3-1-1639) Dielis zoon Adriaen Janssen van Gestel als wettig man van Jenneken, heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn schoonmoeder Iken zolang ze leeft, waarvan ze dus het vruchtgebruik krijgt, haar elk kwartaal 6 gulden te betalen, waarvan voor de eerste keer per a.s. St. Bavodag, de tweede termijn met Kerstmis, de derde met Pasen en de vierde met St. Jansdag en wel zo steeds door zolang Iken leeft en na haar dood zal hij aan de kinderen van Willem een bedrag van 400 gulden gaan betalen. (Idem no 10) Dielis Ariens van Gestel uit de vorige akte heeft als schuldenaar beloofd om vanwege de koop nu zo spoedig mogelijk aan de verkopers een bedrag van 212 gulden 10 stuivers te gaan betalen en nog eens 212 gulden 10 stuivers over twee maanden en dat zonder verder uitstel daarin, welke bedragen onder alle kinderen van genoemde Willem verdeeld zullen worden en waarvan hijzelf dus ook een zevende deel zal krijgen.

Idem (fol 101 no 86 dd 7-3-1639) Peter, Lambrecht, Marten en Adriaen gebroeders verder Sebastiaen Antonisse als man van Maijken en verder Catharina hun zuster, alle kinderen van wijlen Willem Martens van den Collenberg, welke Catharina is geassisteerd met haar gekozen en toegewezen voogd Henrik Toirkens, hebben verklaard dat Dielis Ariens van Gestel als man van Jenneken dochter van genoemde Willem Martens van den Collenberg, de koopsom heeft voldaan van het huis en grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Vrijthof aldaar, dat zij aan deze Dielis hadden verkocht, behalve dat Dielis aan Iken hun moeder alle jaren een rente van 24 gulden moet betalen aflosbaar met 400 gulden en dat zolang deze Iken in leven is en na haar dood zullen ze deze 400 gulden gelijkelijk onder hen verdelen.(Idem no 87) Dielis Ariens van Gestel en Henrick Toirkens hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd als schuldenaars om aan Marten en aan Adriaen gebroeders en kinderen van wijlen Willem Martens van den Collenberg, die een bedrag van 100 gulden te zullen betalen per heden datum over een jaar met onderwijl een rente van 6 gulden per jaar, te weten elk van hen 3 gulden. (doorgehaald 11 juni 1640).

Henrick Adriaen Niclaessen verklaart (2-2-1657) t.i.v. Adriaen Henricx de Cort, dat hij een vracht vanuit Den Bosch voor Peeter Henricx de Cort had en werd afgeladen bij Dielis Adriaens de Cort, welke vracht door Johan Stockelmans is betaald. Genoemd ook: Dielis Adriaens van Gestel. (Goossens jr Inv. 34, Folio 14 Verso).

De kinderen van Adriaen Jansse van Gestel verkopen (14-5-1665) alle goederen met uitzondering van die goederen, die testamentair zijn gegeven aan de kinderen, aan Henrick Adriaen Jansse van Gestel, hun broeder voor de som van 100 gulden (Leermakers Inv. 79-81, Folio 218). Noemt als vrouw van Egidius (Dielis): Jenneken Willem Lambrechts van Collenberch.

Maijken Josten verklaart op 15-1-1671 schuldig te zijn aan Willemtje, Anneken en Pereijntje van Gestel (dochters van Dielis Adriaens van Gestel) een som van 50 gulden, waarvoor Adriaen Joosten Bruijstjens zich borg heeft gesteld. Op 26-8-1690 verklaart Pereijntje Dilis Adriaens geassisteerd met Bartel Buckinx het kapitaal te hebben ontvangen. (Van Vlodroph Inv. 132, Folio 105).


Huwt Oirschot RK 1-5-1641

3.227   Joanna Guielmus van COLLENBERCH

FamilienaamIndex 3.227Vader 6.454Moeder 6.455

Gedoopt RK Oostelbeers 26-11-1606 (testes Hubertus Joannes Servatius, Elijzabeth Adrianus)
Overleden na 22-2-1676

Adriaen Henricx de Cort verpacht (januari 1657) aan Sebert Adriaen Peeter Goossens zijn huis, hof, schuur etc (Boterwijk in Spoordonck), welke thans nog bewoond wordt door de weduwe van Dielis Ariens van Gestel. (Goossens Inv. 34, Folio 1).

Akkoord 25-1-1657 tussen Adriaen Henricx de Cort en Jenneken Willems van Collenberg, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, inzake de huurpenningen. Marge: Adriaen Henricx de Cort verklaart ontvangen te hebben van Jenneken Willems van Collenbergh de som van 50 gulden op 31-10-1657. (Goossens jr Inv. 34, Folio 4 Verso).

Willem Marcus en Willem van Herssel, momboiren over de onmondige zoon van wijlen Aert Geridts van der Heijden en (Lijsken Janssen van de Dijck?) verklaren 2-1-1660 verhuurd te hebben aan Jenneken, weduwe van Dielis van Gestell een huis, hof etc. (Boterwijk in Spoordonck) voor de tijd van 2 jaar en voor 25 gulden en 10 stuivers per jaar. (Van Oeckell Inv. 116, Folio 2).

Philips Adriaen Boudewijns verklaart op 19-2-1674 schuldig te zijn aan Jenneken, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, een som van 100 gulden. Op 1-5-1674 verklaart Jenneken vergenoegd te zijn met de ontvangst van het kapitaal. (Leermakers jr. Inv. 137, Folio 30).

Jenneken Willems van Collenberch, weduwe van Dielis Adriaens van Gestel, maakt haar testament op 22-2-1676 (Leermakers Jr Inv. 139, Folio 67). Begunstigde is dochter Willemke.

Kinderen

 1. Anna (dRK Oirschot 21-6-1641), doopgetuigen Egidius Petrus van Collenberch, Joanna Adrianus
 2. Guielma (dRK Oirschot 1-5-1645), doopgetuigen Henricus Adrianus van Gestel, Catharina Petrus Boerdens
 3. Petronella Zie 1.613

TerugBegin van generatie


3.228   Andreas van LOON

FamilienaamIndex 3.228 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetisch


Huwt

3.229   N.N.

Index 3.229 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ancelmus Zie 1.614
 2. Mechtildis, doopgetuige 1688

TerugBegin van generatie


3.230   Antonius Joannes Thomas van CUIJCK

FamilienaamIndex 3.230Vader 6.460Moeder 6.461

Geboren Oirschot dRK 21-3-1630 (getuigen Henricus Antonius, Maria Wouters)
Overleden voor 1699

Jan Dielis van der Vleuten en Heijlken van Cuijck d.v. Dielis maken hun testament (17-5-1675). Getuige: Anthoni Jan Thomas van Cuijck. (Leermakers Jr. Inv. 138, Folio 60). Idem getuige bij de Inventaris van de goederen, welke Jan Dielis van der Vleuten met zijn eerste vrouw, Jenneken Dircx van de Schoot, heeft bezeten. (Leermakers jr Inv. 138, Folio 62). Idem als Saerken, wed. Peeter Verboom, machtigt (27-5-1682) Wouter van Elmpt om het proces tegen de erfgenamen van Heijltjen, wed. Bernart Kemps voor schepenen van Oirschot af te wikkelen. (Leermakers Inv. 231-235, Folio 426). Idem (11-3-1682): Dirck Henrick van Bersse en zijn vrouw Maria van Wintelroij verklaren dat de soldaat Aert Verdoolt hen heeft gezegd dat hij geen dienst heeft aangenomen bij Gerart Janssen van Bilsen (Leermakers Inv. 231-235, Folio 413).

Adriaen Anthonissen van Overbeeck c.s. verklaren (24-3-1676) t.i.v. Jan Janssen van Cuijck dat het paard door van Cuijck in beslag is genomen door de ingebieders van Den Bosch. Dit in verband met de schulden, die Anthoni Jan Thomas van Cuijck heeft. (Leermakers jr. Inv. 139, Folio 86).

Afrekening (20-6-1676) tussen Anthoni Jansen van Cuijck ter eenre en Geerlinck Adriaen Schraets ter andere zijde, in verband met vervoer van legers en- goederen met paard en wagen. (Van den Kerkhoff Inv. 104, Folio 128).

Anthoni van Cuijck getuigt (maar kan niet schrijven): Inwoners van O-W-Middelbeers en Wintelre, leggen (11-8-1682) op verzoek van de schepenen van Vessem een verklaring af inzake betaling van de verponding aan de verpondingsbeurder van Oostelbeers, c.q. Wintelre voor gronden die in Vessem zijn gelegen. (Leermakers Inv. 231-235, Folio 431).

Akkoord (20-1-1686) betreffende een meningsverschil betreffende te betalen rente tussen Jaspar Adriaens van Dijck en Anthonij Jan Thomas van Cuijck. De bedragen van de renten zijn 50 en 25 gulden. (Van Audenhoven Inv. 151-157, Folio 377).

Anthonis Dielis van der Vleuten c.s. leggen een verklaring af betreffende gebruik van de vijvers van de gemeint gedurende 20 tot 50 jaren, genaamd 's heeren weijert, gelegen aan het Oirschaeren. Onder hen: Anthonij Janssen van Cuijck (3-11-1686), oud ca. 56 jaar. (Van Audenhoven Inv. 151-157, Folio 414).

Dielis van Hersel is borg wanneer op 28-12-1723 Hendrina Wouters van der Vleuten, wed. Jacob van de Lusdonck, haar stede in Oerschoren voor 2 jaar verhuurt aan Dirck Anthonissen van de Sande (Audenhoven Inv. 185-189, Folio 368). Getuigen zijn Jenneken en Margriet Anthonissen van Cuijck

Dielis van Hersel en Geertruijt van Loon zijn begunstigden in het testament dd. 26-7-1725 van Jenneken Anthonij van Cuijck aan de Heuvel, oude ongetrouwde dochter die niet kan schrijven, en Luijcas Janssen Verheijden (Audenhoven Inv. 190-199, Folio 46).

De erfgenamen van Sijmon Daniel Oirlemans en Barbara Vlemmincx verklaren zich te houden aan het advies dat de advokaten Jan en Anthonij van Heumen zullen geven inzake de afhandeling van de erfenis. Onder de betrokkenen: Hendrik en Anthonij Janse van Cuijck (20-5-1739) (Van Noort Inv. 261-270, Folio 83).


Huwt Oirschot RK 13-6-1660

3.231   Maria Philippus BOELAERTS

FamilienaamIndex 3.231Vader 6.462Moeder 6.463

Geboren Best dRK 26-10-1637 (posthuum; doopgetuige Petrus van Cleynenbrogel)
Overleden na 1699

Willem Hendrick Snellaerts en Willem Jansen, beide uit Aalst, staan 25-4-1699 borg voor de schuld die Jan Willems van der Heijden uit Steensel heeft bij de wed. Anthonij Janse van Cuijck en Anthonij Schraets vanwege de koop van schapen op de markten te Boxtel en Oisterwijk. (Van Nahuys Inv. 221-230, Folio 116).

Kinderen

 1. Maria Zie 1.615
 2. Philippina (dRK Oirschot 26-2-1666), doopgetuigen Petrus Joannes van Diessen, Hedwigis Joannes van der Vleuten; tweeling
 3. Margaretha (dRK Oirschot 26-2-1666), doopgetuigen Albertus Philippus Boelaerts, Joanna Christianus van den Marselaer; tweeling
 4. Joanna (dRK Oirschot 25-3-1668), doopgetuigen Petrus van Cuijck, Elisabetha Gerlingus Scraets

TerugBegin van generatie


3.232   Petrus Lamberts OTTEN

FamilienaamIndex 3.232 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Hilvarenbeek voor 1644

ORA Hilvarenbeek (inv 565 fol 42 dd 1670) verkoop door Gerrits Cornelis van Loon als man van Maaijken Peeter Otten en Jan Peeters Otten, bij palmslag aan de onmondige kinderen van wijlen Jan Otten, een onbedeeld part in een huis en aangelag te Beerte.

ORA Hilvarenbeek (471 folio: 204v dd 5-1-1672) Jan Jan Otten sluit een akkoord met Adriaan Jan Vingerhoets. Vermeld: Neeltje, Maaijken, Perijntje, Leentje en Jenneken kinderen van Jan Otten en Maaijken Aertsen, de kinderen van Leentje, Peter, Jan wijlen Aelbert Peter Otten en Maaijken Jacobs

ORA Hilvarenbeek (471 folio: 205v dd 5-10-1672) erfdeling tussen de kinderen Peter Otten: Adriaan Vingerhoets als man van Dingetje Peter Otten, de onmondige kinderen van Aelbert Peter Otten en wijlen Maaijken Jacobs genaamd Leentje, Peter en Jan

ORA Hilvarenbeek (475 folio: 68v dd 14-3-1693) Adriaan Jacobs van Boxtel verkoopt aan Lijsken (sic) Jan Volders te Baarschot een gelofte van 110 gulden; Adriaan Jacobs van Boxtel is inwoner van Poppel, Lijksen Jan Volders weduwe van Jan Peter Otten wonende te Baarschot


Huwt Hilvarenbeek RK 20-5-1614

3.233   Anna Laurentius MARTINUS

FamilienaamIndex 3.233 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1667


Zij huwt (2) ca. 1643

Bartholomeus Adrianus van HOVE

FamilienaamIndex

Alternatief: een eerste huwelijk met Petrus Lamberts, een tweede voor 1632 met Petrus Otten. Ze heeft een zuster, Johanna Laurentius, gehuwd Diessen 26-11-1626 met Marcellus Walters.

Kinderen (Otten)

 1. Aelbert Zie 1.616
 2. Maria (dRK Diessen 24-8-1632), getuigen Joannes Thomas, Catharina Bartholomeus; huwt Hilvarenbeek 25-7-1669 Gerardus Cornelis van Loon; hij huwt (1) Neelken Marten Janse Moonen; sluit akkoord (ORA Hilvarenbeek inv no 470 fol 284 dd 3-10-1669) met zijn twee kinderen uit het eerste huwelijk.
 3. Digna (Dympna) (dRK Diessen 4-1-1637), getuigen Joannes Henricus, Laurentia Laurentius; huwt Hilvarenbeek RK 18-2-1669 Adrianus Jan Vingerhoets
 4. Adriana (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK 24-4-1657 Joannes Adrianus de With
 5. Elisabeth (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK 17-2-1659 Jan Aert Jans
 6. Hendrina (hypothetisch), huwt Hilvarenbeek RK18-9-1668 (?) Gabriel Torgerstedt
 7. Johannes (dRK Diessen 21-11-1638 +voor 1693), huwt Hilvarenbeek 9-1-1667 Catharina Jan Volders

Kinderen (Van Hove)

 1. Joannes (dRK Hilvarenbeek 30-5-1644), getuige huwelijk Dijmphna 1669

TerugBegin van generatie


3.234   Jacobus Joannes van DOREN

FamilienaamIndex 3.234 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Antwerpen

Kennelijk (volgens akte 1693) inwoner van Antwerpen geweest.


Huwt

3.235   N.N.

Index 3.235 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria Zie 1.617

TerugBegin van generatie


3.236   Hubertus Nicolaus SEBRECHTS

FamilienaamIndex 3.236Vader 6.472Moeder 6.473

Geboren Hilvarenbeek dRK 17-10-1607

Ook Zebrechts etc. Doopgetuigen Gerardus Petruszn en Bertken Cornelissen Huijben

ORA Hilvarenbeek (469 fol 99 dd 12-7-1663) Peter Peter Sebrechts verkoopt aan Huijbrecht Nicolaas Sebrechts een akkerin Hilvarenbeek, groot Loo; Peter Peter Sebrechts was de weduwnaar van Cathalijn Jan Peters

ORA Hilvarenbeek (474 folio: 175 dd 16-1-1686) erfgenamen Huijbrecht Nicolaas Sebrechts verkopen aan Jenneken Jan Rosch (hun moeder) roerende goederen in Hilvarenbeek. De verkopers zijn Jan, Nicolaes gebroers, Nicolaas Adriaensen van de Laer als man van Geertruijt, Hendrik Mathijs Maes als man van Christina, Jasper Peter Backers als man van Maria, Jan Adams van Spreuwel Elijsabeth allen kinderen van wijlen Huijbrecht Nicolaes Sebrechts en Jenneken Jan Rosch

ORA Hilvarenbeek (476 folio: 263 dd 16-1-1706) erfdeling nalatenschap Jan Huijbert te Hilvarenbeek, Loo: Hendrick Mathijs Maas als man van Christien Huijbert Sebrechts, Jan Adams van Spreuwel als man van Elisabeth Huijbert Sebrechts, Marie Huijbert Sebrechts weduwe van Jan Peter Beckers wonende te Tilburg, Elisabeth Gerrit Jan Gerrits weduwe Nicolaas Huijbert Sebrechts allen erfgenamen van Jan Huijbert Sebrechts


Huwt

3.237   Joanna Johannes BOORDERS

FamilienaamIndex 3.237Vader 6.474Moeder 6.475

Overleden na 1686

Alias Rosch; ook De Border genoemd.

Kinderen

 1. Joannes (dRK Hilvarenbeek 2-7-1640 +voor 1706) doopgetuigen Petrus Zebertusz, Catharina weduwe Johannes Martinus Schellekens; mogelijk ongehuwd, zeker kinderloos
 2. Zebertus (dRK Hilvarenbeek 14-2-1642 +voor 1686) doopgetuigen Johannes Petrus Zebertus, Maria Peters Johannes
 3. Christina (dRK Hilvarenbeek 27-10-1643) doopgetuigen Hubertus Cornelis Woestenborchs, Catharina Petrus Petrus Zebertus; , huwt Hendrik Mathijs Maes
 4. Nicolaus Zie 1.618
 5. Maria, doop niet aangetroffen (ca. 1649), huwt Tilburg 25-4-1684 Jan of Jasper Peter Backers (+voor 1706), wonen te Tilburg (1706)
 6. Geertruida huwt Nicolaas Adriaensen van de Laer alias Van Beeck
 7. Elisabeth, huwt Jan Adams van Spreuwel

TerugBegin van generatie


3.238   Gerardus Joannes GERARDUS

FamilienaamIndex 3.238Vader 6.476Moeder 6.477

Geboren Hilvarenbeek dRK 16-3-1611 (onzeker; doopgetuigen Petrus Leonardus, Adala Gualterius)

Kinderen voor 1637 alleen op patroniem gedoopt; niet herkenbaar.


Huwt ca. 1635

3.239   Joanna Nicolaus Gisbertus HENRICUS

FamilienaamIndex 3.239Vader 6.478Moeder 6.479

Geboren Hilvarenbeek dRK 8-11-1609
Overleden na 1681

Kinderen

 1. Nicolaa (dRK Hilvarenbeek 20-10-1637) doopgetuige Alijda Johannes Gerardus
 2. Aleijdis (dRK Hilvarenbeek 26-10-1639) doopgetuigen Henricus Goeijen, Joanna Anthonius Joannes
 3. Petrus (dRK Hilvarenbeek 16-11-1641) doopgetuigen Cornelius Nicolaus, Elisabeth Adrianus Petrus
 4. Nicolaus (dRK Hilvarenbeek 31-7-1644) doopgetuigen Antonius Joannes Gerardus, Aleijda Jacobus Johannes Gerardus
 5. Elysabeth Zie 1.619
 6. Cornelia, huwt voor 1681 Willem Janse de Volder, te Minderhout (1691)
 7. Jenneken, huwt Jan Anthonis Leenderts (+voor 1681); huwt (2) Cornelis Michiel Intven
 8. Kinderen
  1. N. , onmondig in 1681
  2. N., onmondig in 1681
  3. Martijntje (*na 1681, voor 1691)
  4. Jenneke (*na 1681, voor 1691)
  5. Michiel (*na 1681, voor 1691)
  6. Jacob (*na 1681, voor 1691)
 9. N., huwt Cornelis Aerts van Gestel te Minderhout
 10. Adriaantje, huwt Wouter Jan Vrients

TerugBegin van generatie


3.240   Nicolaus Willem SCHOORMANS

FamilienaamIndex 3.240 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1600

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

3.241   Elisabeth HENRICKS

FamilienaamIndex 3.241 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Hoge Mierde 28-2-1676 (“Elizabetha Schoormans”)

Kinderen

 1. Nicolaus (+Hoge Mierde 25-11-1695), huwt Hoge Mierde 6-11-1678 Hendrina Goijaerts Verbruggen (*Hoge Mierde dRK 18-7-1655)
 2. Guielmina (*ca. 1620 +Hoge Mierde 22-10-1683), huwt Arnoldus Jodocus Leijtens (*Weelde dRK 1607 +voor 16-10-1690)
 3. Laurentius Zie 1.620
 4. Lambertus, huwt Helena N. (Genealogie van der Zande)
 5. Hendrien (+Hoge en Lage Mierde 8-6-1693)

TerugBegin van generatie


3.244   Hermanus Jan Wittens VERSPREEUWEL

FamilienaamIndex 3.244Vader 6.488Moeder 6.489

Geboren ca. 1600
Overleden na 15-8-1660

Alias Verspreeuwel: als Hermannus Joannes Verspreeuwel alias Hermannus Wittens, samen met Joanna Matthias Kastens, getuige bij de doop van Martinus, zoon van Petrus Hermannus en Catharina Martinus, Hooge en Lage Mierde 24-1-1644.

Kwartieren ontleend aan Genealogie Coolen.


Huwt

3.245   Maria Aert LEIJTENS

FamilienaamIndex 3.245Vader 6.490Moeder 6.491

Bij doop 1638: Maria Andreas

Kinderen

 1. Joannes Zie 1.622
 2. Jodocus (dRK Hoge en Lage Mierde 13-4-1638 +Hoge Mierde 14-6-1658), getuigen Hubertus Michaelis, Henrica Godefridus
 3. Anna (dRK Hoge en Lage Mierde 13-6-1639), getuigen Gerardus Abrahams uit Balen (B), Barbara Johannes Volders uit Hilvarenbeek
 4. Maria Verspreuwel (dRK Hooge en Lage Mierde 3-5-1642, getuige Guilielmus Joannes Plompen)
 5. Alida (dRK Hoge en Lage Mierde 26-5-1644, kort na doop overleden), getuigen Valerius Coolen, Heijlwigis Judocus
 6. Guielelmus (dRK Hoge en Lage Mierde 20-12-1646), getuigen Jacobus Swaenen, Elisabeth Joannes Stuijters
 7. Helena, hypothetisch

TerugBegin van generatie


3.246   Adriaen VALCKENIERS

FamilienaamIndex 3.246 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1630

Niet verwarren met Adrianus Anthonis Valckeniers (1685 Adryaen Valckenaers, De Falckenaer, weduwnaar Adriaentien Maes); deze huwt (1) Reusel (ot 15-6) 23-6-1674 Adriana Joannes Maes; (2) Eindhoven (ot 18-12-1684) 21-1-1685 Maria Michielsse van Courssel (Van Koersel); vader van (uit 1) Anthoni Adriaen Valckenaers, huwt Eersel (ot 13-2) 3-3-1700 Anna Dionijssen, weduwe Jan Dirck Reijnders; (uit 1) Jan Adriaen Valckenaers, huwt Eersel (ot 20-1) 8-2-1701 Elisabeth Adriaens; (uit 2) Adriana Valkenaers (dRK Eersel 2-4-1686, getuigen Petrus van Koerssel, Helena Joannes Lambertus). Mogelijk uit het huidige België, want in de regio Eindhoven verder niet aangetroffen.

Er is een Adrianus Adrianus Boeren die in Eersel 1645 een kind doopt, en een Joannes Adrianus Boeren die in 1685 een kind in Luyksgestel doopt.


Huwt ca. 1655

3.247   N.N.

Index 3.247 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Helena Zie 1.623
 2. Maria, doopgetuige

TerugBegin van generatie


3.248   Gomarus Gerards de KORT

FamilienaamIndex 3.248Vader 6.496Moeder 6.497

Geboren ca. 1590
Overleden na 1659

Als Ghommart Gheraerts de Cordt in 1626-7 burgemeester van Udenhout

Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648): folio 18v Ghommert Geraerts de Cort vi 1/2 st.; 19v (Moelenw quartier) de gebruickers van het lant gecomen van Geraert Janss de Cort, gebruickt bij Gommert Geraerts viii st. iii 1/2 ort

RAO Oisterwijk 98: voogdijregeling voor zijn nagelaten kinderen bij bijlen Marie.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 337. fol. 37, 24 maart 1643: Gommar, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort, verkoopt aan Jan d'oude, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort: de helft van een stuk erf of beemd met houtgewas erop, groot omtrent 5 1/2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout, dat door de verkoper bij erfdeling van zijn ouders was verkregen.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 338. fol. 23, 15 maart 1644: Gommaer, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort, verkoopt aan zijn broer Marten, zoon van wijlen Gerit Janssen de Cort: een stuk akkerland, groot omtrent 2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout, dat door de verkoper bij erfdeling met de andere erfgenamen van Gerit Janssen de Cort was verkregen.

(ONA Oisterwijk 5 fol 97 dd 29-8-1654) Gommar z.w. Gerit Janss de Cort schuldig aan Aerden Peters Verhoeven de somme van 50 gld - tekent Gommert Gheraerts de Cort.

(ONA Oisterwijk 6 fol 53 dd 14-6-1659) Gommaer Geritss de Cort wedn. w. Marie d.w. Cornelis Wouter Brocken Wouter z.w. Cornelis Brocken voors. Catharina d.w. Cornelis voorn. nagelaten wede w. Peter Sijmon Priems en Peter Adriaens van Abeelen man van Cornelia zijn hvr d.w. Jan Henrix van Someren dmaw Cornelia d.w. Cornelis Brocken voorn. verklaren dat w. Cornelis Brocken heeft achtergelaten o.a. de helft in een stuck bempts 15 of 16 L int geheel in par. Haren inde Noenis aent Setert welk geheel is veronderpand voor een rente van 3 gld aan het convent van Otw welke last in de deling niet was begroot - de tegenwoordige bezitter Peter van Abeelen - tekent Gommert Gheerarts de Cordt en Wouter Cornelis Brocken zet + ook Cathalijn


Huwt Oisterwijk 4-2-1616

3.249   Maria Cornelis Wouter BROCKEN

FamilienaamIndex 3.249Vader 6.498Moeder 6.499

Geboren voor 1597
Overleden Oisterwijk voor 1640

Eden van voogden Oisterwijk: op 4-2-1640 zijn Jan Sr. Gerit Jan de Cort en Willem Cornelis Adriaen Bertens voogden over de onmondige kinderen van Gommer Gerit de Cort en wijlen Maria dochter wijlen Cornelis Wouter Brocken.

Kinderen

 1. Adrianus (dRK Oisterwijk 17-3-1619 +Oisterwijk voor 29-4-1664), doopgetuigen Gualterus Petrus en Maria Johannis; gehuwd met N.N. die blijkbaar nog leeft wanneer in 1664 de voogdij voor de nagelaten kinderen wordt geregeld.
 2. Johannes (dRK Oisterwijk 4-4-1621), Gerardus Gerardus en Cornelia Geurtssen
 3. Arnoldus (dRK Oisterwijk 14-2-1624), getuigen Petrus Adams en Elizabeth Arnoldus; Aert is weduwnaar of overleden voor 29-4-1664, wanneer de voogdij voor zijn kinderen geregeld wordt.
 4. Peter Zie 1.624
 5. Anna (dRK Oisterwijk 10-3-1630), getuigen Petrus Leonardus en Guilielma Adrianus; huwt Oisterwijk 27-8-1656 Hendrick Joost Aert Hendricxs
 6. Cornelius (dRK Oisterwijk 10-1-1633), getuigen Embertus Petrus en Angela Adrianus
 7. Cornelia (dRK Oisterwijk 6-8-1634), getuigen Adrianus Cornelis en Elizabeth Cornelis

TerugBegin van generatie


3.250   Aert Dercks NAUWEN

FamilienaamIndex 3.250Vader 6.500Moeder 6.501

Gedoopt RK Oisterwijk 1-1-1609
Overleden na 1675

Blijkbaar niet allen boer maar ook schenker (zie kapelrekeningen)

Zettersceduul van het Hoorngeld en bezaaide landen Udenhout 1658, Moelens kwartier: f.43): Aert Dirck nouwen sijn beesten (geen aantallen etc. genoemd).

Komt ook voor in het Collecteboek van de kommerzettingen Udenhout (1648): folio 19 (Moelens quaertijer) Aert Dierck Nauwen xxxiii st.; Aert Dierck Nauwen van het lant gecocht van Jan Willems viii st.; Aert Dierck Nauwen van het lant gecocht van Jan Willems (in margine voor bovenstaande inschrijving: dit is bijgestelt(?))viii st. i pen.

Rekening van de kapel in Udenhout 1645-6: (p. 3) Item noch eenen godtspenninck ontfangen van Jan Anthonis Cuijper ende Aert Diercken somme v st. Pagina 4: Item noch geven Aert Diercken dat de voorscreven hebben vertert die het riet gehalt somme xxv st. (betreft arbeid aan het koor en dak), en: Item noch geven aen Aert Diercken dat de borgemeesters ende cappelmeester meer gemeijne naegebueren daer hebben vertert doen dese reckeninghe is gedaen ende gepasseert die somme van --- iii g. x st. De rekening eindigt met: Op huijden den xxven meij anno 46 soe is dese reckeninge gedaen ende gepassert voor de gemeijne naegebueren ende vande borgemeesters onderteckent ten huijse van Aert Diercken allent sonder aerch ofte lieste.

Rekening 1646-7, pagina 6: Iteme geven aen Aert Diercken van gehalt bier voor den decker ende andere costen sijn van die voerlieden die het riet hebben gehalt samen bij een gereckent maeckt die somme van --- xviii st. Pagina 7: Item noch wordt hier gestelt voor wtgeven dat de gemeijne naegebueren ende borgemeesters en cappelmeester hebben vertert doen dese reckeninge is gedaen ten huijssen van Aert Diercken die somme van --- xxxvi st. Weer opgemaakt en ondertegeken ten huize van Aert.

Rekening 1647-8: pagina 7: Item ten voors. dagen doen dese reckeninge is gedaen ende gepasseert soe iesser vertert met de borgemeesters ende capmeester ende meer andere naegebueren ten huijssen Aert Dierck Aerts die somme van --- iii g. viii st.. Ondertekend ten huize van Aert.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk, nr. 343. fol. 78vso-79vso, 15 sept. 1649: Aert, zoon van Dierick Aert Nauwen; Jan Dierick Raessen van Grevenbroeck; Gijsbert, zoon van wijlen Wytman Peters van Yersel; en Jan Janssen Hennen maken een erfdeling inzake een stuk akkerland, groot omtrent 19 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 55vso, 22 juni 1650: Gijsbert en Cornelis, broers, zonen van wijlen Henrick, zoon van Henrick Jan Willemssen, verkopen aan Aert, zoon van Dierick Aert Nauwen; Adriaen Laureyssen, Jacob Adriaenssen den Molder en Aert, zoon van Aert Aertssen van Tilborch: de helft van een stuk beemd of moerveld, groot omtrent 6 lopenzaad 7 roeden, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Testeert samen met vrouw (hij is ziek en woont te Udenhout) 34-7-1652

ORA Oisterwijk 361:40v (16-10-1667): Aert Dirck als voogd van de kinderen van Jacob Adriaen Hessels en wijlen Maria Dirck Nauwen, bij overdracht van een deel van hun erfenis van Lysken dochter van Dirck Aert Nauwen.

ORA Oisterwijk 361:56 (16-10-1667): Adriaen Aert Dirck Nauwen, Peter Gommers de Cort man van Jenneke Aert Dierckx Nauwen, en Aert zelf voor zijn drie minderjarige dochters e.v.a.: erfediling van de nalatenschap van Elisabeth Dirck Nauwen.

ORA Oisterwijk 365:54 (17-7-1671): Adriaen Aert Dirck Nauwen (voor zich en broers en zusters) en de erven van Maria Dirck Nauwen: herverdeling erfenis Dirck Nauwen.

ORA Oisterwijk (1650? 345 f. 45v-48) Erfdeling tussen Jacob (zoon van wijlen Adriaen Jacob Hessels en Eirken, wijlen Adriaen Aert Gevaertsen van Duernes dochter), Adriana en Willemken (namens haar: haar man) - broers en zusters - over de erfenis van hun vader waarvan hun moeder afstand deed.

Aan Aert Dirck Nauwen hieruit: schuur op het erf van Adriana, af te breken binnen een jaar; middendeel van 'De Koewye' (totaal meet 8 lopenzaad 9 roeden) in Berkel aan de Creytenmolen; middendeel Sykemaeysacker (13 lopenzaad 8 roeden); middendeel Heyvelt (11 lopenzaad 11 roeden).

Verkoopt (Kleine Meijerij 1994:89) in 1675 zijn vijfde part in de molen van wijlen zijn schoonvader. Maakt in 1652 testament met zijn vrouw; hij is dan ziek.

ORA Oisterwijk 366:4v (16-1-1672) Jan Dircx van Grevenbroeck voor Margriet en Adriaentje, dochters Aert Dircken; Aert Dricken zelf en zoon Adriaen; akkoord met de zesdeling van de opbrengst van het verkochte moer (vgl hiervoor verkoop onder Aerts vader).

Bosch protocol 121 (25-10-1653; R.1580,18v) Aert Dircx Nauwen wnd Udenhout opte Cruysstrate man van Willemken d.w. Adriaen Jacops de Molder aan Maeycken van Lieberghs wede Coenraert Reynders van Os jeec 12 ka gld uit 7 L akkerland te Berkel tegenover de Creytenmolen.

Idem 170 ( 1655; R.1582,500) Marijcken d. Dierck Aert Nauwen wede Jacob z. Adriaen Jacobs de Molder (test. mr Johan Peynenborch not. Otw 19-1-1654) consent van Aert Dierck Nauwen man van Willemken Adriaen Jacobs en Wouter Dierck Nauwen haar naaste vrienden verkoopt jeec uit huys schuur hof etc. 3 L par. Otw tpl. Udenhout

Idem 419 (X-8-1654; R.1609,332) Aert Dirk Nauwen wnd Udenhout 24 gld (schuld?) op Berckel Creytemolen.


Huwt Oisterwijk RK 4-3-1631

3.251   Wilhelma Adriaen HESSELS

FamilienaamIndex 3.251Vader 6.502Moeder 6.503

Bijgenaamd De Molder. Kwartieren ontleend aan De Kleine Meijerij 1994:89. Ook genoemd wordt als nam Wilhelma Laureijs.

Kinderen

 1. Adriana (dRK Oisterwijk 8-10-1636)
 2. Jenneke Zie 1.625
 3. Adriaen, getuigt bij overdracht molen in 1676
 4. Margriet, geboren na 1642
 5. N., dochter, geboren na 1642
 6. N., dochter, geboren na 1642

TerugBegin van generatie


3.252   Rochius Jansen ROCHIUS

FamilienaamIndex 3.252Vader 6.504Moeder 6.505

Gedoopt RK Oisterwijk 21-2-1607 (Doopgetuigen Adrianus Anthonius en Maria Joannis Franconis)
Overleden na 1671

Was zwager van Niclaes Robbert Lambert van der Plas en Dymphna Jan Peter Aertsz (JP e.v. Cristina Henrick Brekelmans). Met Jenneken Gherits op 27-4-1631 peetouders van Henricus zoon van Johannes Willelmi en Johanna N.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 332. fol. 113vso-114, 23 dec. 1638: Niclaes, zoon van wijlen Robbert Lambertssen van der Plas, als man van Dymphna, dochter van Jan Peter Aertssen en Cristina dochter wijlen Henrick Berckelmans, verkoopt aan zijn zwager Rochus, zoon van Jan Rochussen: de helft van een stuk akkerland, groot omtrent 3 lopenzaad, in de parochie van Haaren.

Oud-rechterlijk archie Oisterwijk. nr. 332. fol. 123vso: 7 jan. 1639: Rochus, zoon van wijlen Jan Rochus Henricxsen, verkoopt aan Willemken, dochter van wijlen Cornelis Adriaens van Esch: een erfcijns van 10 gulden uit een stuk land, groot omtrent 3 lopenzaad, in de parochie van Haaren.

ORA Oisterwijk 348 fol 63v (10-6-1654): Peeter Reynert Jansen verkoopt Rochus 1 lopenzaad akkerland aan de Raam in Haaren.

Idem fol 102v (9-1-1655): Symon Daniels van Broeckhoven e.v. Geertruyt Reynder Jans Reynen verkoopt aan Rochus een stuk erf, akker en groes van 5 lopenzaad aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 349 fol. 25 (5-5-1655) Peter zoon van wijlen Reyner Jan Reynen en Catheleyn d.v. wijlen Henrick Rochus Henricx aan Rochus z.v. wijlen Jan Rochus: 1 lopenzaad akkerland aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 350 fol 28 (25-3-1656) Willem Reynder Jan Reynen oud 23, Symon Daniels van Broeckhoven e.v. Geertruydt Reynder Jan Reynen, Jan Goyaert Broeckmans voogd van de kinderen van Jan Reynder Jan Reynen aan Rochus: huis, hof, schuur en erf van 5 lopenzaad aan de Raam in Haaren.

Idem, fol 28v (25-3-1656) Willem Reynder Jan Reynen en Rochus als zijn voogd, en de verdere voornoemden (moeder: wijlen Heijltje Jan Goyaerts): aan Symon Daniels van Broeckhoven tweederde van een stuk akkerland ca. 2.5 lopenzaad groot, leenroerig aan de Leenhof Brabant, aan de Raam in Haaren.

ORA Oisterwijk 351 fol. 71 (28-8-1657) Peeter Goossen Peynenborch e.v. Margritta Jan Ariens van Vucht, aan Rochus: een stuk akkerland van 1 lopenzaad in Haaren.

ORA Oisterwijk 345 f. 43 (3-3-1651) Jan wijlen Reyn Jan Reynen van Haren verkoopt aan Rochus wijlen Jan Rochus' zoon een erf de Hoffstadt met bongerd en erf groot 5 lopenzaad in Haaren. Idem en idem (f.43v) de noordelijke helft van een stukk akkerland de Stubbenacker (4 lopenzaad) in Haaren.

Idem fol. 44 (3-3-1651) Antonis wijlen Jan Adriaens van den Bosch aan Rochus: een huis, hof, bongerd en erf, 5 lopenzaad, aan de Raam in Haaren; en een stukje akkerland groot 2 lopenzaad aldaar. Idem en idem (fol. 44v) Rochus belooft Antonis vijf jaar lang 23 gulden 15 stuiver te betalen en in 1656 nog eens 500 extra. 27-11-1670: Rochus heeft 215 gulden betaald; 22-2-1676: de weduwe van Rochus betaalt 25 gulden aan Antonis.

(ONA Oisterwijk 7 fol 24 dd 24-7-1666) Rochus Jan Rochus kendt schuldig aan Cornelis z. Jan Embert Wijtmans de somme van 50 ka gld die hij na een jaar zal terugbetalen - tekent Rochus Jan Rochus - voldaan gelijck Cornelis Wijtmans heeft bekent opten 14 juni 1671.

ORA Oisterwijk 364:62v (18-12-1670) Rochus Jan Rochen verkoopt aan Marten Wouters van Abeelen een stuk weide (4 lop.) in Haaren aan de Raam.

Bosch Protocol 483 (12-1-1658;,R.1613,95v) Rochus Jan Rochus wnd Haaren aan hr en mr Cornelis van de Merendonck lic. in de rechten en raad sBosch als blokmr blok van de Weversplaats tbv huisarmen jeec 10 ka gld uit een huis etc. 10 L Haaren aan de Raam.


Huwt ca. 1630

3.253   Henrica Jan Peter AERTSZ

FamilienaamIndex 3.253Vader 6.506Moeder 6.507

Gedoopt RK Oisterwijk 21-3-1610
Overleden na 1676

Peetouders Henricus Martensen, Adriana Henricsen

ORA Oisterwijk 366:86 (23-10-1672) Henderiecxke dochter van Jan Peter Aerts en weduwe Rochus jan Rochus, volgens haar mans testament bij notaris Kilsdonck, erkent een schuld van 223 gulden (11 gulden rente per jaar) wegens aankoop van land door de oom Peter Rijnders aan Maximiliaen (te Geel) en Reynder (minderjarig), zonen van Jan Reynders van Haren en Heyltje Goyaerts van Till uit haar tweede huwelijk.

Kinderen

 1. Martinus Zie 1.626
 2. Hendrina (Henrica), doopgetuige (22-10-1665 met Joannes Wilms) van Johanna d.v. Adrianus Nelissen en Adriana Adriaens; (17-4-1667 met Joannes Cornelis) van Maria d.v. Dingemannus Martens en Christina Dingemans.

TerugBegin van generatie


3.254   Adriaen Marten Gerrits de KORT

FamilienaamIndex 3.254Vader 6.508Moeder 6.509

Geboren ca. 1611
Overleden voor 21-3-1672

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk, nr. 335. fol. 6, 15 jan. 1641: Dierick, zoon van wijlen Andries Adriaens van Gorchom, en zijn vrouw Heyiwich, dochter van wijlen Denys Adriaen Ghijben; en Jan Henrick Janssen, als man van zi n vrouw, dochter van de voornoemde Andries en Heyilwich; verkopen aan Adriaen, zoon van Merten Geritssen de Cort: een stuk akkerland, groot omtrent 2 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 35, 29 maart 1650: Gerit Peterssen, tegenwoordige man van Lucia, dochter van wijlen Frans Bauwens en weduwe van Adriaen Peter Martens, verkoopt aan Adriaen, zoon van Marten Gerits de Cort, en Peter, zoon van wijlen Aert Wyten: de helft van een stuk akkerland, groot omtrent 4 lopenzaad, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

Oud-rechterlijk archief Oisterwijk. nr. 344. fol. 64-64vso, 25 aug. 1650: Sebastiaen en Jenneken, broer en zuster, kinderen van wijlen Peter Henricx van den Staek; en A... Anthonissen, als man van Geertruyt, dochter van wijlen Peter van den Staek, verkopen aan Adriaen, zoon van Marten Geritsen de Cort: een stuk heiveld, groot omtrent 1 bunder, in de parochie van Oisterwijk, genaamd Udenhout.

(ONA Oisterwijk 5 fol 89 dd 27-4-1654) Adriaen z. Aert Wouter Nauwen ca 70 jaar en Antonis Adriaen vande Kerckhoff ca 77 jaar beiden wnd in den dorpe van Enschot Joost z. Claes Jan Joosten oud 55 jaar en Adriaen Martens de Cort 43 jaar beiden wonend in Udenhout hebben tbv Anthonis Jan Vrancken en van enige van zijn gebuurlieden in Udenhout wonende tegenover de Creytenmolen verklaard dat (…etc.).

ORA Oisterwijk 353:55 (23-8-1659) Adriaen zoon van Marten Gerrits de Cort koopt een stuk akkerland (een halve lopenzaad) in Udenhout.

ORA Oisterwijk 355:12 (18-3-1661) idem, een stukje broekland (vier lopenzaad) in Udenhout.

ORA Oisterwijk 356:60 (6-5-1662) Adriaen Martens de Cort koopt de noordelijke helft van een stuk akkerland (twee lopenzaad) in Udenhout.

Schepenprotocol Oisterwijk (21-3-1672): belending door de erfgenamen van Adriaen Martens de Cort.

Schepenprotocol Oisterwijk (no 367/I fol 9v dd 20-2-1673): Gerrit, Jan, Willem en Maijken, kinderen wijlen Adriaen Marten de Cort en Peterke Willem Leenders, Claes Cornelis Voskens als man van Jenneke, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders.

Schepenprotocol Oisterwijk (no 368/I fol 8 dd 28-2-1674) Gerrit, Willem en Maijken kinderen Adriaen Marthens de Cort en Petronella Willem Leenderts, Claes Cornelis Voskens als man van Jenneke, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Adriaans de Cort hun zwager


Huwt (1)

3.255   Anna ADAMUS

FamilienaamIndex 3.255 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt (2)

Peterke Willem LEENDERS

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. (uit 1) Eirken (dRK Oisterwijk 31-1-1631)
 2. (uit 1) Maria (dRK Oisterwijk 26-8-1632), vader abusievelijk Adamus Martinus genoemd
 3. (uit 1) Johannes (dRK Oisterwijk 15-7-1635), vader abusievelijk Adamus Martinus genoemd
 4. (uit 1) Johanna Zie 1.627
 5. (uit 2) Gerrit
 6. (uit 2) Willem
 7. (uit 2) Maijken
 8. (uit 2) Jenneke (*voor 1650), huwt Claes Cornelis Voskens (NB: wonen te Tilburg, hebben daar nog in 1685 kinderen)
 9. (uit 2) Jan (+na 20-2-1673, voor 28-2-1674)

TerugBegin van generatie


3.256   Joannes PETRUSZ

FamilienaamIndex 3.256 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Begraven Moergestel 4-1-1679 (vermoedelijk)


Huwt

3.257   Margaretha PETRUS

FamilienaamIndex 3.257 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zeer onzeker; alleen in 1656, 1657 vermeld als moeder. Een Margareta Petrus trouwt Moergestel RK 12-3-1634 met Cornelius Joannes (getuigen Joannes Petri, Adrianus Adrianij); een Joannes Petrus huwt Moergestel RK 25-1-1635 Anna Heylwigis (getuigen Heijliger Jannes en Adrianus Petri) - zij kan ook de moeder zijn.

Kinderen

 1. Petronella (dRK Moergestel 6-4-1640, testes Joannes Adriani, Maria Adriani)
 2. Cornelis Zie 1.628
 3. Petrus (dRK Moergestel 7-1-1656, testes Judocus Joannes, Maria Martens), getuige 1678, 1689
 4. Joannes (dRK Moergestel 1-11-1657, testes Adrianus Daendels, Catharina Geerts)

TerugBegin van generatie


3.258   Arnoldus Guilielmus van den HAGELAAR

FamilienaamIndex 3.258Vader 6.516Moeder 6.517

Geboren Best ca. 1608
Overleden na 1674

ONA Oirschot (Notaris Henrick Leermakers, Oirschot, Inv  65, F 113v dd 26-7-1647) Johan van Elmpt, Stadhouder, en Adriaen Henricx de Cort, vorster, verklaren ter instantie van de schepen, dat Aerden Willems van de Hagelaer c.s., heffers, geweigerd hadden de eed af te leggen.

ONA Oirschot (Notaris Henrick Leermakers (sr.) ,Oirschot, Inv 65, F 197v dd 29-11-1647) Peeter Goossens van Oudenhoven verklaart ter instantie van de schepen, dat hij nooit een ordonnantie van Aert Willems van den Hagelaer heeft gepretendeerd inzake geleend geld. etc.

ONA Oirschot (Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv 113, F 19v dd 5-5-1657) Rut Daniel de Leest verklaart t.i.v. Aert Willems van den Hagelaer, dat Willem Dircxssen een wei in Best heeft verkocht aan Jan Gijsberts van Engelant, waarbij Dircxssen begeerde, dat er 200 à 300 gulden op interest zou blijven etc.

ONA Oirschot (Notaris Johan van Oeckell, Oirschot, Inv 113, F 21v dd 12-5-1657) Anthonis Lambert Evertsse verklaart t.i.v. Aert Willemse van de Hagelaer, dat Willem Dircxsen uit Oerle een wei, gelegen in Best, heeft verkocht aan Jan Gijsberts van Engelant etc.

ONA Oirschot (Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv 36, F 38v dd 21-10-1659) Meriken Dircx Verrooten, weduwe van Peeter Joosten, verklaart ontvangen te hebben van haar zoon Hendrik en haar zwager Aert Willems van de Hagelaer een achterstallige betaling. Ook verklaart zij aan haar dochter Jenneken kleren en linnengoed te hebben gegeven voor haar diensten.

ONA Oirschot (Henrick Leermakers, Oirschot, Inv 81, F 322v dd 2-8-1666) Antonis Goiart Dirck Hermans Oud ca 70 jaren en Aert Willems van de Haegelaer Oud ca 60 jaren verklaren t.i.v. Jan Gerits Gussens, dat de oogst op het door Jan Gerits Gussens gepachte clamptiende te Verrenbest door de hagel zwaar beschadigd is.

ONA Oirschot (Notaris Johan Goossens (jr.), Oirschot, Inv 47, F 5v dd 18-1-1670)

Aert Willems van de Hagelaer oud ca 61 verklaart t.i.v. Gijsbert Paulus van Cronenborch, dat Gijsbert een paard heeft verkocht aan Wouter Verbeeck voor de som van 10 pond Vlaams.

05-10-1674 nog vermeld als belender van Adriaen en Maeijcken van den Dijck en Lambert Henricx van den Acker

ORA Oirschot (Transcriptie Toirkens 163a no 162 dd 7-6-1738) Jacop zoon wijlen Arien Joosten verkoopt hierbij een schuur met hofstad, boomgaard, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de kinderen van Peter Joosten, de kinderen van Jan Lenaert Elias Schilders, Jan Niclaes Haencoppen, de straat, Henrik Lenaert Boelaerts tot aan de palen die daar zijn neergelegd. Hij verkoopt het bezit nu aan Aert Willems van de Hagelaer en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 5 gulden aan Arien de Cuijper, nog 5 lopen en 3 spint rogge Oirschotse maat aan de tafel van de H. Geest in Den Bosch jaarlijks in Oirschot te leveren en verder behalve de dorpslasten.


Huwt Best RK (ot 29-6) 6-8-1630

3.259   Jenneke Peter JOOSTEN

FamilienaamIndex 3.259Vader 6.518Moeder 6.519

Geboren ca. 1610

Alias Joanna Petrus Judocus

Kinderen

 1. Guilielmus Arnoldus (dRK Best 1-5-1631), testes Henricus Hagelaer, Bertha Judocus van Cronenborch
 2. Helwigis van de Hagelaer (dRK Best 29-10-1632), testes Daniel Gerardus de Roij, Henrica Petrus Verroten, Joanna Guilielmus
 3. Guilielmus van de Hagelaer (dRK Best 28-1-1635), testes Guilielmus Arnoldus Hoevens, Joanna Gerardus de Roij
 4. Petrus Arnoldus (dRK Best 21-8-1637 +voor 1679), testes Joannes de Roij, Rutgerus Verhoeven, Maria Joannes Verroten, Joanna Guilielmus; huwt Oirschot NG (ot 3-7) 23-7-1666 Oeycken Denis W Goorts van Best; zij huwt (2) Oirschot NG (ot 2-9) 24-9-1679 Willem Peter Schepens
 5. Maria van de Hagelaer (dRK Best 20-8-1639), testes Arnoldus Danielis de Roij,  Robertus Joannes, Maria Nicolaus Antonius; zij huwt Best 20-2-1678 Matthias Petrus van Dooremalen
 6. Judocus van de Hagelaer (dRK Best 27-6-1642), testes Lambertus Godefridus, Maria Henricus, Maria Petrus
 7. Elisabetha van de Hagelaer (dRK Best 3-7-1644) testes Adrianus Leonardus, Joanna Joannes Guilielmus, Maria Petrus Blox
 8. Joanna van de Hagelaer Zie 1.629

TerugBegin van generatie


3.260   Guillelmus Gerards COOMANS

FamilienaamIndex 3.260Vader 6.520Moeder 6.521

Schoolmeester te Moergestel.

Bosch Protocol no 26 (22-7-1651; R.1575,308) Willem Geraert Coomans te Moergestel man van Cornelia d.w. Adriaen vanden Plas, draagt over de helft in stuck ackerland 4½ L Moergestel omtrent de kercke na dood Cornelias ouders aan zijn zwager Laureyns Jans Baten.

Idem 51 (28-3-1652; R.1577,61) Willem z.w. Geraert Comans wnd heerl. Moergestel verkocht Helena van Sutphen d.w. Adriaen van Sutphen jeec 15 gld uit huis etc. par. Moergestel omtrent de kercke.

Idem 187 (11-3-1656 R.1584,75) Willem Comans en Adriaen Comans zijn zoon beiden wnd Moergestel aan Anthonis Gijsberts wnd Otw 9 ka gld. (Schuld?)

Idem 508 (8-5-1659; R.1614,232) mr Willem Comans wnd Moergestel vermeld met hoyveldeken 3 L Mgt tpl. Oostervoirt.

Idem 788 (9-4-1642; R.1562,304) mr Willem (Ger)Aerts Comans schoolmeester tot Gestel bij Otw verkocht Jan Peters van Tegelen een der blockmrs dOrteneynde sBosch 7 gld 10 st uit huis etc. par. Gestel bij Otw omtrent de kercke.

Inventaris dorpsbestuur Moergestel: 23-11-1658, een van acht gemachtigden, Mr. Willem Coomans, om met de gecommiteerden van Oisterwijck een minzaam accoord te sluiten.

Idem, 29-1-1655, Mr. Willem Coomans en Daniel Janssen van Doremalen, gezworenen in de herdgang van Over 't Water, overwegend dat ingevolge het octrooi van Philips van Ursel, heer van Moergestel, de dato 24 april 1627, 12 bunders gemeinte mogen worden verkocht en dat wegens het proces van de naburen van Over 't Water met Oisterijck veel geld nodig is, verkopen enige stukken grond.

Regestenlijst Moergestel (Reg. Archief Tilburg Inv nr 97) 56, 29-1-1655: Mr. Willem Coomans en Daniel Janssen van Doremalen, gezworenen in de herdgang van Over 't Water, overwegend dat ingevolge het octrooi van Philips van Ursel, heer van Moergestel, de dato 24 april 1627, 12 bunders gemeinte mogen worden verkocht en dat wegens het proces van de naburen van Over 't Water met Oisterijck veel geld nodig is, verkopen enige stukken grond.

Idem, 87, 23-11-1658: De naburen van Over 't Water, bij vonnis van de Leen en Tolkamer in hun eis ontzegd zijnde, machtigen Bernard Scholt, schout van Moergestel, Anthonis Stevens de Leeuw en Cornelis Cornelis Ancems, schepenen, alsmede Hendrick Ancems van Elderen, Jan Goossen Baten, Willem Janssen van Achter, Mr. Willem Coomans en Goyaert Dircksd van Ostaden, mede-geïnteresseerden, om met de gecommiteerden van Oisterwijck een minzaam accoord te sluiten omtrent de betaling der kosten.


Huwt voor 1627

3.261   Cornelia Adriaens van den PLAS

FamilienaamIndex 3.261Vader 6.522Moeder 6.523

Alias Cornelia Guilhelums of Paters; ondanks de bijna dertig jaar waarin Coomans vader werd (1627-1656) lijkt het bij de doopinschrijvingen toch steeds om dezelfde moeder te moeten gaan.

Kinderen

 1. Adrianus Zie 1.630
 2. Hermannus (dRK Moergestel 12-12-1629; getuigen Nicolaus Laurentius van Reusel, Johanna Gisbertus Coomans van Turnhout)
 3. Johanna (dRK Moergestel 28-3-1633; getuigen Cornelis Daniel Mutsaerts, Catharina Hendricus Mutsaerts)
 4. Gerarda (dRK Moergestel 28-1-1636; getuigen Johannes de Wintelroij, Arnolda Johannes)
 5. Arnolda (dRK Moergestel 28-12-1638; getuigen Nijs Mijsken, Petronella Adrianus)
 6. Maria (dRK Moergestel 31-8-1641; getuigen Petrus Egidius van Enschot, Maria Laurentius Baten)
 7. Nicolaes (dRK Moergestel 5-2-1645; getuigen Jodocus Stockermans, Anna Maria Nicolaus)
 8. Gerardus (dRK Moergestel 17-8-1648; getuigen Gerardus Coomans, Margaretha Jansen)
 9. Lambertus (dRK Moergestel 24-4-1652; getuigen Jordanus Stockmans, Johanna Adrianus Coomans), tweeling met Laurentius
 10. Laurentius (dRK Moergestel 24-4-1652; getuigen Jordanus Stockmans, Johanna Adrianus Coomans), tweeling met Lambertus
 11. Antonius (dRK Moergestel 8-9-1656; getuigen Nicolaus Marcus de Boer, Maria Peters van Oirschot)

TerugBegin van generatie


3.262   Peter Thomas MAES

FamilienaamIndex 3.262Vader 6.524Moeder 6.525

Geboren ca. 1606
Begraven Moergestel 22-1-1649

Regestenlijst Moergestel (Reg. Archief Tilburg Inv nr 1592), 102, 19-12-1667:Geraerdt Tielmans vaan Breugel en Jacob Ferdinand Sweerts, schepenen van 's-Bosch, verklaren, dat Jan Adriaen Appel verkocht heeft aan Maria van Doren, een cijns van 8 gulden 15 stuivers uit 5 lopense land, gelegen te Moergestel in de Heuvel, tussen Jan Peeters en Gerit Jans, strekkende van de gemene straat tot aan het erve van het Grote Gasthuys, alsmede uit 2 lopense land, gelegen te Moergestel in de Molenackers, tussen Joost Willemss Vosch en de erfgenamen van Peeter Thomans Maes, strekkende van de Muelenberch tot aan de koper. (Zegels afgevallen. Gelost 1734)


Huwt (1) voor 1631

3.263   N.N.

Index 3.263 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1607
Overleden Moergestel 1635

Mogelijk een zuster van Johanna Peters Borchmans, dochter van Petrus Adrianus Borchmans (+Moergestel 25-1-1636)


Huwt (2) Moergestel RK 20-9-1636

Catharina Henricus TAET

FamilienaamIndex

Dochter van Henricus Johannes Taet (+Moergestel 2-9-1639)

Kinderen

 1. (uit 1) Johanna Zie 1.631
 2. (uit 1) Elisabetha (dRK Moergestel 12-3-1635; getuigen Adam Andreas, Johanna Peters Borghmans)
 3. (uit 2) Thomas (dRK Moergestel 10-1-1640; getuigen Christianus Johannes, Maria Hendricus)
 4. (uit 2) Hendrikje (dRK Moergestel 27-11-1642; getuigen Jodicus Bernards, Henrica Johannes Taet), huwt Hilvarenbeek 4-4-1667 Peter Jan Jan Hagen
 5. (uit 2) Johannes (dRK Moergestel 9-10-1646; getuigen Henricus Peters van Haaren, Aleijdis Anthonis Maes)

TerugBegin van generatie


3.264   Gerardus Hendrik BEIJSSENS

FamilienaamIndex 3.264Vader 6.528Moeder 6.529

Mede volgens NJM Biezen (Familiekroniek Biesen) en Genealogie Van der Zande.

Gerrit Hensen Beijssens en Hendrick Joost Steijmans te Zeelst verklaren dat Jan Gerrit Beijssens, zoon van de eerste en zwager van de tweede, op zijn ziekbed heeft verklaard dat hij in belening aan Uwen Uwen Baselmans te Zeelst heeft gegeven een perceel weide (ca. 1 lopenzaad) voor 39-0-0-. Een handgeschreven verklaring door Jan is in bezit van Uwen en aan schepenen vertoond. Marge: 25-7-1707: Iwen Iwens heeft de belening overgedaan aan Lenaert Geraert Beijssens voor 39-0-0. (RA Veldhoven 16:103v 29-8-1692). Verder vermeld met zijn zoon na dood zuster in 1690 (RAV 16:61v)

Dirk Gereaert Beijssens leent zijn broer Cornelis 400 gulden (RA Veldhoven 17:101, 1707)


Huwt

3.265   Geertruida LENAERTS

FamilienaamIndex 3.265 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Leonardus Zie 1.632
 2. Johannes (+Zeelst b31-5-1700), burgemeester 1690-1, huwt Veldhoven (Schepenen) 10-2-1692 Gertruidis Franciscus van Dooren. Zij testeert als weduwe Zeelst RA 64:167v op 4-6-1730 ten gunste van haar zoon Jacobus en kleindochter Johanna (dochter van wijlen Geertruij Jansen Beijsens en Johannes Tegenbosch). Erfdeling RA Zeelst 18:141 (6-2-1732) tussen de kinderen Jacobus, Francis en Geertruij, na haar overlijden.
 3. Kinderen
  1. Franciscus (dRK 1-12-1692)
  2. Jacobus (dK Zeelst 26-5-1695)
  3. Geertrudis (dRK Zeelst 26-12-1698 +voor 1730), doopgetuigen Guilielmus Bogaerts, Maria Pauwels, Catharina Antonius Pauwels, huwt Johannes Tegenbosch
 4. Hendrina, huwt (1) Veldhoven (schepenen) 30-1-1690 Cornelis Pauwels Hansen; huwt (2) als Harske Geraert Beijsens Veldhoven Schepenen (ot 19-10) 3-11-1697 Willem Jansse Bogers (*Zeelst) alias Guillelmus Joannes Bogaerts
 5. Cornelis, als Cornelis Gerit Beijsens te Veldhoven vermeld in RA Zeelst 17 (fol. 33, 180v, 314v), 16-7-1700, 18-2-1707 en 27-2-1718; huwt Ida N.
 6. Kinderen
  1. Ida (dRK Zeelst 19-2-1700)
  2. Gerardus (dRK Zeelst 7-8-1706)
  3. Johanna (dRK Zeelst 17-12-1707)
  4. Gerardus (dRK Zeelst 23 -3 -1710)
  5. Helena (dRK Zeelst 13-9-1712)
  6. Johanna ((dRK Zeelst 14-3-1715)
  7. Thomas (dRK Zeelst 27-7-1717)
 7. Dirk, vermeld 1707
 8. Cathalijn, huwt Anthonis Paulus van der Sanck (genealogie Van der Zande)

TerugBegin van generatie


3.266   Adrianus Michielsen de BIESEN

FamilienaamIndex 3.266Vader 6.532Moeder 6.533

Geboren ca. 1617
Overleden voor 1684

Schepen van Zeelst 1673-5, kerkmeester 1667.

Niclaes Pauwels, verkoop aan Arien Michgielsen de Biese weide in Zeelst in de Eckstraat volgens cedulle van 25-4-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:219r (2-5-1652).

Idem aan idem een wei in belening overgedaan voor 100 gulden blijkens schuldbekentenis 25-7-1650, en nog eens 50 gulden in 1652. Marge (5-8-1654) Adriaen verklaart voldaan te zijn en geeft de weide weer in bezit van Pauwels). RA Veldhoven 12:199r (5-6-1652).

Mr. Marten van Hees voor de familie Vladeracken verkoopt aan Adriaen Michiels de Biese een akker in Zeelst (Hoeckacker) me twee groeskanten (5 lop 23.5 roe), afgesplitst van een groter stuk. RA Veldhoven 12:341v (16-7-1655).

Hendrik Jan Paulus te Veldhoven is schuldig aan A:M: de Biese 100-0-0. RA Veldhoven 13:11 2-2-1663.

Aart Aartse van Leen is schuldig aan A:M: de Biese wegens rente op gekocht land 100-0-0. Marge: voldaan (zelfde dag). RA Veldhoven 13:43 23-7-1664.

Hendrick Peters schuldig aan A:M: De Biese 187-0-0 in een meerdere schuldbekentenis van 700-0-0 d.d. 20-12-1650, hem en zijn broer toegekomen van de kinderen van Pauwels Michiel de Biese. Gecasseerd 22-12-1675. RA Veldhoven 13:63 (14-2-1665).

Sijmon Paulus verkoopt A:M: de Biese weide genaamd Koeijdries, fl 240-0-0. RA Veldhoven 13:131 10-12-1666.

A:M: de Biese heeft wegens naasting aan Jenneke weduwe Frans Claessen overgedragen de weide Koeijdries die hij van Sijmon Paulus kocht. RA Veldhoven 13:144v 5-5-1667.

Sijmon Paulus Niclaesen aan A:M: de Biesen, akkerland genaamd Drij Lopensaet, krachtens de wet d.d. 7-7-1667 dat hij, hoewel getrouwd, minderjarig is en het geld nodig heeft; fl 260-0-0. RA Marge: 16-3-1668 wegens naasting overgedragen aan Jenneke weduwe Frans Claessen. Veldhoven 13:152v 30-6-1667.

Erven Lucas Cornelissen verkopen aan A:M: de Biese een akker aan de Broeckwech voor 166-0-0. RA Veldhoven 13:176v 21-1-1668.

A:M: de Biesen wegens naasting overgedragen voor 175-0-0 aan Geertruij Frans Bijnen een akker genaamd Langenacker zoals gekocht van Andries Frans Bijnen op 5-3-1669. RA Veldhoven 13:237 27-9-1669.

A:M: De Biese, voogd van de kinderen van Martin Paulus de Biese, verkoopt aan zichzelf een Hevelt te Zeelst voor fl 9-0-0. RA Veldhoven 14:209-9v 2-12-1675.

Erven Catalijn Aerts weduwe Geraert Joesten Bogaerts aan A:M: de Biese akkerland genaamd de Goelder voor 99-0-0. RA Veldhoven 14:120v 11-2-1675.

Corpus van Zeelst schuld aan A:M: de Biese 250-0-0. RA Veldhoven 14:151 15-3-1674.

Corpus van Zeelst schuld aan AM de Biese 300-0-0. RA Veldhoven 14:125 17-7-1673.

Curatoren boedel Hieronymus van Kelst aan Adriaen Migiels de Biese: akker genaamd Joers Acker, belast met een derde in acht vaten rogge a 5 stuiver het vat, voor 114-0-0. RA Veldhoven 15: 14 23-4-1677

Boedelscheiding tussen kinderen en erven wijlen Adriaen Michiels de Bies.

Aan Lendert Gerrits Bijssen man van Heijlken Adriaenbs de Bies: het huis; akker de Goolder; halve Jorisakker; halve Hachdoren; halve Frans Claesacker; halve Eelcken Nelis akker; akkertje aan de Broekweg; akkerland gekomen van Nelis van Son; de halve Millo man; achterste weijdeveld; Coeveltjen; kapiuaal van 250-0-0 ten laste van de gemeente Zeelst en kapitaal van 100-0-0 ten laste van de weduwe Handrick Jan Biessen.

Michiel Adriaens de Bies: akker Havervelt; halve Jorisakker, halve Haeghdoren, halve Frans Claes akker, halve Enneken Nelis akker, Wilbrirts akker; halve Mierloman; het groot Eeckt; het heijtvelt; 300-0-0 kapitaal tlv gemeente Zeelst; 250-0-0- tlv Willem Janse Senders; 95-0-0 tlv Antonis Huijpers.

RA Veldhoven 15:216-217 (28-7-1684).


Huwt Veldhoven (schepenen) 16-9-1658

3.267   Helena GERAERTS

FamilienaamIndex 3.267Vader 6.534Moeder 6.535

Gedoopt RK Casteren ca. 1617

Herkomst volgens NJM Biezen, Familiekroniek Biesen

Kinderen

 1. Helena Zie 1.633
 2. Michael (dRK Zeelst 8-5-1660, getuigen Joanna Paulus de Biese, Elisabeth Gerards; +Zeelst b25-5-1733), huwt voor 1688 (Geldrop 16-07-1679?) Elisabetha (Gijsbrechs) de Wit
 3. Adrianus, hypothetisch. Geen doop aangetroffen, komt ook niet voor in de erfdeling van 1684. Huwt Zeelst 4-8-1675 Elisabetha Hans.

TerugBegin van generatie


3.268   Guilielmus Joannes BASELMANS

FamilienaamIndex 3.268Vader 6.536Moeder 6.537 • Tevens 3.312

Geboren ca. 1601
Overleden ca. 1679

Lijbert Jansen, schuld aan Willem Jan Ieuwens fl 200 tegen 2 gulden rene RA Veldhoven 10:188v 24-2-1634 (doorgehaald 5-1-1640)

Corstiaen Janssen, Adriaen Anssems, voogden onmondige kinderen Laureys Jacobs bij Jenneke, schuld aan Willem Jan Ieuwens van 300 gld tegen 6 procent; correctie in marge (1-1-1640) naam was abusievelijk geschreven als Jan Ieuwens. RA Zeelst 10:223 20-2-1635.

Raad van Brabant (Leenregisters inv no 1130 fol 1971) Willem Jan Ywens Baselmans te Zeelst heeft op 19-8-1645 een rente tot leen verheven van 10 mud rogge jaarlijks op pand te St Oedenrode, aangekocht van de kindeen van Anthonij Thijbosch. // Lijsken Sanders weduwe wijlen Jan Willem Jan Ywens Baselmans heeft op 12-11-1682 wegens de tocht op dit goed genaamd de Villebraeckse hoeve gelegen bij het goed Wolffswinckel, noemt als besetman van dit goed haar zoon Laurens. // Adriaen Eliens president te Zeelst en Jan Antonisse Becker, voogden van Jenneke en Elisabeth Jansen Baselmans verwekt bij wijlen Lijsken Sanders Eliens hebben op 1-2-1694 deze tiende (ook gemeten als 124 vaten rogge) vergeven aan de kinderen vanwege de dood van hun moeder Elisabeth Sanders Eliens, met als bezetman Alexander de Lauwere koopman te Rotterdam.

Raad van Brabant (Leenregisters inv no 1139 fol 2664) Elisabet Jansen Baselmans, idem 1130:1971.

Willem Hendricks, schuld aan de kinderen van Handrick Bunnens Hooffman (80 patacons ofwel rijxdaelders), erfpacht op een huis in Sonderwijk Veldhoven, belat o.a. mret een lening van 300 C:Gld van Willem Hens Iwens. RA Veldhoven 11:149r 5-1-1645

Crediteuren Bastiaen Lambrechts en vrouw Lijsken Michielsen, waaronder Willem Jan Iewens mede voor de erven Frans Pauwels, dragen over aan Jan Janssen een perceel akkerland (Heersse Acker) met huis en aangelag te Sonderwijck Veldhoven. RA Veldhoven 12:1r 21-4-1645

Willem Antheuis Smombaers bekent schuld aan de armmesters van Gestel en Blaarthem: erfrente van 10 gulden. RA Veldhoven (Blaarthem) 12:15v 4-12-1645. In marge: (16-7-1653) gecasseerd wegens een andere schuldbekentenis gedaan door Willem Jan Iewens.

In marge van een schuld uit 1645 Hendrick Jan Iewens armmeester van Blaarthem verklaart de schuld voldaan. RA Veldhoven (Blaarthem) 12:22r 28-10-1658

Bastiaen Lambrechts heeft volgens akkoord van 6-6-1646 de kooppenningen aangeboden die Jan Janssen had uitgegeven voor zijn goederen, aan Willem Jan Iewens die het echter niet wilde aannemen, odanks protest van Lambrechts dat hij zich aan het akkoord hierover hield. RA Veldhoven 12:39v 28-7-1646. Idem fol. 30r (6-6-1646) Bastiaen Lambrechts verklaart dat hij binnen twee maanden de kooppenningen die Jan Janssen heeft uitgegeven zal voldoen.

Beelken weduwe van Hendrick Jansen doet afstand van vruchtgebruik op haar goederen ten gunste van haar kindeen Simon en Teunisken (gehuwd met Adriaen Geraerts) en de kinderen van haar dochter Maijken Hendrix uit huwelijken met Peter Hendrix en Hendrick Peters. Ten laste van de boedel komt o.a. een schuld van 80 C:gulden aan Willem Jan Ieuwens. RA Veldhoven (Zeelst) 12:145v (22-12-1650)

Peter Jan Anssems, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 300 C:Gld (doorgehaald 25-3-1658). RA Veldhoven (Zeelst) 12-203r (24-6-1652).

Jan Anssems Peters, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 100 C:Gld. RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Aert Lambrechts Hoevenaer, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 150 C:Gld. (doorgehaald 2-8-1655) RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Jan Huijbrechts Mispelen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 150 C:Gld (afgelost 4-10-1661). RA Veldhoven (Zeelst) 12-203v (24-6-1652).

Jacob Jan Aert Snockx, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 200 C:Gld. RA Veldhoven 12-230r (29-11-1652).

Aert Thomassen vander Goer, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 200 C:Gld (helft afgelost 10-6-1655, rest 30-1-1687). RA Veldhoven 12-230r (29-11-1652).

Lucas Jansen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 140 C:Gld. (doorgehaald 4-11-1680) RA Veldhoven (Zeelst) 12-245r (1-2-1653).

Hendrick Cornelis Fransen, schuld aan Willem Jan Ieuwens voor 250 C:Gld. (doorgehaald 16-2-1658) RA Veldhoven 12-245v (1-2-1653).

Arien Servaessen en andere erven Servaessen verkopen aan Willem Jansen Ieuwens huis, hof, zaai- en weilanden te Zeelst volgens verkoopcedulle van 2-10-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:252r (12-3-1653). Idem (252v 13-3-1653) Willen Jansen Iewens verklaart de Servaessen te zullen vrijwaren van alle eventuele quellinghe inzake de verkoop van de kant van Handrick Mathijssen. Idem (254v 26-3-1654) Handrick Mathijsse verklaart geen aanspraak meer te maken op de verkochte goederen van de Servaessens. Idem (258r 6-6-1653) Wouter Jan Tevenbos te Strijp naast de goederen die de erven Servaes Jan Tevenbos op 12-3-1653 aan Willem Jan Ieuwens verkochten. Willem erkent de naasting mits hij zijn geld terugkrijgt. Wouter kan echter niet betalen en ziet alsnog van de goederen af.

Willem Jan Ieuwens, schuld aan de armen van Gestel en Blaarthem van 200 C:Gld, geld gekomen van Willem Antonis Mombaerts. Afgelost 30-10-1656. RA Veldhoven (zeelst) 12:265v (geen datum, rond 15-7-1653).

Geraert Jan Meussen, schuld aan Willem Jan Ieuwens van 200 C:Gld (doorgehaald 30-10-1656). RA Veldhoven (Zeelst) 12:265v 16-7-1653.

Mr Marten van Hees als gemachtigde van de familie Van Vladeracken verkoopt (o.a.) aan Willem Jans Iewens een akker (4 lop 40.5 roe) te Zeelst, afgespleten van een groter stuk geheten Grooten Acker. RA Veldhoven (Zeelst) 12:341r 16-7-1655

Boedelscheiding kinderen van Peter Jan Anssens bij Peterijnken Willem Marcelis; onderdeel is een schuld van 250 C:Gld aan Willem Jan Ieuwens. RA Veldhoven (Zeelst) 12:333r 6-5-1655.

Boedelscheiding kinderen Hendrick Hens Ieuwens gehuwd met Heylken Jan Librechts. Een der voogden: Willem Jans Iwens. Kinderen: Jan Hendricxk Hensen Jenneken Hendrick Hensen. RA Veldhoven 13:7 27-10-1662.

Momberrekening van Willem Jan Ieuwens als voogd, Jan Anthonis toeziend voogd, van het onmondige kind Jenneke dochter Handrick Jan Ieuwens. Negatief salso 44-10-4. RA Veldhoven 13:158 20-10-1667.

Jan Jans van den Wiel aan Willem Jans Baselmans: een huis en hof etc. in Hoerenven belast met 7-16-0 reductiepacht, voor 815-0-0. Geheel voldaan op 19-1-1678. RA Veldhoven 14:263 (2-1-1677)

Handrick Handrickx verkoopt aan Willem Hens Iwens Baselmans perceel land in het Muggenhool voor fl 80. Willem verklaart hiervan 40 gld schuldig te blijven a 5%. Marge: 17-5-1712 HH verklaart bovenstaande som van 40 gulden ontvangen te hebben. RA Veldhoven 15:3v 9-4-1677.

Erven Adriaen Schevers verkopen huis en land in Cleyn Eyndovensche straat belast met o.a. 100 gld kapitaal aan Willem Hens Iwens. Marge (11-6-1685) de 100 gld aan Willem Hens Iwens zijn afgelost aan zijn kinderen en erven. RA Veldhoven 15:25v 31-1-1678.

Maeijken weduwe Jan Willem Baselmans (lees: Willem Jans, MW) met kinderen heeft na evictie in publieke verkoop 16-5-1680 verkocht aan Pieter Miegiels van den Endenpoel koopman te 's Hertogenbosch: goederen nagelaten door Dierck Coepal: huis en hof de Westervelden; de halve A-beemd oostwaarts; het Schoenbroeck; dit voor 265-0-0. RA Veldhoven 15:96 14-10-1680.

Maeijke weduwe Willem Hensen Euwes, Mateus Willem van den Heuvel, Peter van den Hurck en Mr Mateus van de Saen, crediteurs boedel Dierck Copal, verkopen krachtens evictie aan Maria Dierckx Copal een perceel teulland genaamd Drieskens acker en het driesken daaraangelegen voor 60-10-0 Idem aan Peter Hens Peters akkerland in de heide voor 23-0-0. Idem aan diverse partijen, nog twee verkopen voor 28 respr 42-10-0 gulden. RA Veldhoven 15:139v-140v 13-6-1681.

Wouter Claes Ollimans aan Maeijken Willem Baselmans: een perceel weide genaamd Kivit voor 97-10-0; fol. 98v idem aan idem akker aan de Broeckwech 113-0-0. RA Veldhoven 15:98 28-10-1680.

Boedelscheiding door de drie kinderen van Willem Hense Baselmans na afstand van vruchtgebruik door Maeijken: Iwen Willem Baselmans, Jan Willem Baselmans en Jan Antonis als man van Maeijken. Goed genoemd o.a. in Horenven, de rente van (st Oeden)rooij, Muggenhool etc. (RA Veldhoven 15:168, 27-4-1682).

De kinderen Petrus, Adrianus en Christianus komen hierin niet voor.

Van Willem Hendrickx krachtens evictie verkregen door Uwen Willems Baselmans, Liesbeth Eliens weduwe Jan Willem Baselmans, en Jan Anthonis man van Maeijcken Willems Baselmans, ten laste van de erfgoederen van Willem Hendrickx overgedragen aan Uwen Baselmans, Lijsken Eliens voornoemd en Adriaen Eliens, president: het Groet Huijs, een kavel in het aengelach; akker achter de Coelhof; breemtvelt; 't Bos; het kleijn huijsken; perceel akkerland; achterste heijtvelt; beemd in Beckbroecken genaamd Peter Sijmons beemt; het klein Bochtjen; de Dommelbemt; een rente van 3 gulden; diverse lasten. Koopsom 125-0-0. RA Veldhoven 15:213 (16-6-1684).

Ywen Willem Basermans, Jan Anthonis e.v. Maeijke, Peter Rijckers e.v. Elisabeth weduwe Jan Willem Basermans, overgedragen aan Thomas Dircx onder Veldhoven diverse goederen te Sonderwijck en Oerle (huis en 7 stukken land, toebehoord hebbende aan Jacob Jan Aert Snoeckx; fl. 82-10-0. RA Veldhoven 15:260v:25-3-1686.

Ywen Willem Basermans, Jan Antonis e.v. Maeijke, Peter Rijckers e.v. Elisabeth weduwe Jan Willem Basermans, overeenkomst betreffende schulden gekomen van hun ouders; afgetekend tot de dag van heden. Met handmer van Ywen Willems, handtekening van de beide andere mannen. RA Veldhoven 15:266v 13-9-1686.

Kinderen en erven Willem Jansen Baselmans (Jan Anthonis Beckers e.v. Maeijken Willem Baselmans; Peter Rijckers weduwnaar Elisabeth Eliens eerder weduwe Jan Willem B; Beckers en Wouters voogden onmondige kinderen wijlen Iwen Willems) hebben krachtens evictie overgedragen aan Mijs Michiels [van der Meulen, MW] te Zeelst huis en hof genaamd Muggenhool nagelaten door wijlen Aert Aerts, kleermaker voor 80-10-0 (RAV 16:75v 17-5-1691).

Nog niet nagezien: een verklaring van 27-4-1671 door Willem Jansen Ieuwens circa 70 jaar oud, zijn vrouw Maeijken Corstiaens circa 60 jaar oud en zijn zoon Adriaen Willems circa 32 jaar oud allen wonende te Zeelst over het pak slaag dat Iewen Ieuwens 3 weken eerder te Eijndhoven heeft opgelopen waardoor deze zodanig gewond is geraakt dat hij gedurende enige dagen is levensgevaar is. Bron Genealogie Thijs van der Zanden.


Huwt

3.269   Maeijken CORSTIAENS

FamilienaamIndex 3.269 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.313

Geboren ca. 1611
Overleden tussen 1682 en 1691

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.634
 2. Ivo Zie 1.656
 3. Maria, huwt Zeelst (ot 26-6) Schepenen 27-8-1664 Jan Antonis Jansen Beckers (dRK Veldhoven 22-9-1645, zoon van Antonis Jansen Beckers alias De Wit en Elisabet Jacobs van Vossem)
 4. Kinderen
  1. Hendrick Jansen Beckers
  2. Anthonis Jansen Beckers
  3. Adriaen Jansen Beckers
 5. Adrianus, huwt Zeelst (ot 24-9) Schepenen 15-10-1673 Joanna Borchouts (dRK Zeelst 24-2-1649, dochter van Joris Goijaert Joris en Cathelijn Jansen Smets); zij huwt (2) Zelst (ot 9-1) Schepenen 30-1-1677 Willem Everts van den Broeck, weduwnaar Mechtelt Willems van de Sande; zij huwt (3) Zeelst (ot 1-2_ 16-2-1687 Walraven Gerrits van Erckel, die hertrouwt Zeelst 12-2-1701 met Anna Cornelisdr Lochtenberg
 6. Kinderen
  1. Christianus (dRK Zeelst 1-9-1674)
 7. Laurentius (dRK Zeelst 12 -3-1650, getuigen Valerius Joannis en Maria Joannis)
 8. Laurens (dRK 17-9-1652, getuigen Joannes Egidii en Catharina Joannis Jochims)

TerugBegin van generatie


3.270   Alexander Andriesse ELIENS

FamilienaamIndex 3.270Vader 6.540Moeder 6.541 • Tevens 6.614

Geboren ruim voor 1605
Overleden Zeelst ca. 1683 (na 1682)

Alexander Andriessen Eliens, gezworen landmeter te Zeelst (1631, 1643, 1680).

Resoluties Raad van State (178.170 fol 300v dd 14.12.1629, Schepenakte 35 Meierij) " Is gelesen eene requeste van ALEXANDER ANDRIES ende ELIAS STEIJMANS landmeters woonende inden dorpe van Zeelst gelegen inde Meijerije van 'sHertogenbossche, te kennen gevende dat bij supplianten het voors. officie al enige jaeren hebben geexerceert en 'tselve noch wel souden willen exerceren, maer alsoo hun supplianten is verboden van wegen den CONINCK VAN ESPAIGNEN dat sij den eedt souden doen aen dese sijde, voor ende aleer dat sij supplianten van heuren eedt aen hun gedaen sullen ontslagen sijn op pene dat sij souden verbeuren de somme van ii C goude realen - ende gemerckt de supplianten sittende ten plattenlande niet geerne in schade ende ongenade van deen off dander zijde souden comen, soo versochten sij supplianten onderdanichlick dat den Raedt believe, hoewel sij supplianten noch geenen eedt aen deser zijde gedaen hebben, dat sijluijden heure voors. officien bij provisie noch sullen mogen bedienen binnen de dorpen gelegen onder de Meijerije van 'sHertogenbosch tot gerieff van partijen die geen uytstel en mogen verwachten totter tijdt ende wijlen dat hierin naeder bijden Raedt sal sijn versien, waerop gedelibereert sijnde, is goetgevonden te appostilleren opde voors. requeste den Raedt van State etc. gelet hebbende op den inhouden van dese requeste verstaet dat de supplianten doende den eedt van getrouwlicheijt aen deser zijde in handen vanden Raedt, daertoe hun gegeven wordt den tijdt van drije weken nae date deses, dat hun van behoorlicke commissien bijden Raedt sullen gedepescheer worden ende dat sij middelertijdt heure officien niet en sullen mogen bedienen".

Jonkvrouw Anna de Borchgrave aan landmeter Alexander Andriesse een huis, eertijds een kapel genaamd St Severijn, met schuur etc, groot 1 loop; een akker, boomgaard etc van 6 lop, een beemd daaraan van 5 lopen, een beemd genaamd Mussen van 1 loop, en een aangrenzend heideveld van 2 lopen naast de kapel (RA Zeelst 10:110v 27-6-1631); idem (fol 112) Alexander draagt dit over aan schepen Dielis Janssen Swagemaeckers; jonker Willem van Vlierden naast het weer, wat Dielis accepteert; de jonker verhuurt het voor 8 jaar aan schepen Jan Claessen. En draagt het weer over aan Dielis onder voorwaarde dat hij die pacht van 8 jaar erkent.

Toeziend voogd kinderen Corstiaen Diercx Heuvelmans 2-5-1635 (RA Zeelst 10:138).

Alexander koopt van de erven Borchouts de Wittich Acker, leenroerig aan de baronie van Boxtel (RA Veldhoven 11:63r 15-1-1643).

Alexander is borg voor de erven Hendrick Borchouts (RA Veldhoven/Zeelst 11:72r 2-2-1643).

Dierck Corstiaens Vercoyen aan zijn oom Alexander Andriessen het surplus van de erfgoederen gekomen van zijn grootouders Andries Hendrix en Aleijt Jan Adriaenssen in Klein Eindhoven te Zeelst (9 lopen) met uitzondering van het heideveld in de Velue (sic). RA Veldhoven 11:129r 19-5-1644). Idem (fol 129v) Alexander draagt met anderen aan Vercoijen over een huis en hof in Klein Eindhoven (4 loop). Idem (fol 130r) aan Handrick Jan Iewens (Baselmans) de St Severijnsacker in Zeelst. Idem (fol. 130r) aan Maijken weduwe Dielis Janssen Swagemaeckers twee percelen Hooijbeemd in Zeelst (3 lop). Idem (fol 130r) aan Dierck Corstiaens Vercoijen een huis daarnaast stand welk huis afgebroken moet worden. Idem (130r) Peter Peters van Esch verzoekt naasting van deze laatste koop zijnde nader in bloied; Dierck erkent dit; Peter bedenkt zich geen voordeel te zien in naasting en ziet ervan af.

Alexander Andriessen en Walraven Luycas, na afstand door Catharina weduwe Geraert Aertssen Bijnen en Fransoijs Geraerts (haar zoon) in schepenakte 27-12-1644 (146r), krachtens transport door Catharina dochter meester Jan Typoots (op 16-12-1644), aan Mechtelt weduwe Luycas Walravens een akker en drieske (4 lop 40 roe) (RA Veldhoven 11:162v 22-2-1645). Idem (fol 162v) Walraven verkoopt Alexanbder zijn helft in een akker in Zeelst uit dezelfde afgestane gronden. Idem (fol. 163r) Alexander verkoopt aan Aert Lambrechts een perceel akker met houtwas en straatje, vor de helft van Walrave afkomstig, voor de helft van Catharina Typoets (verkoopcedulle: 17-2-1645). Idem, Aert Lambrechts verklaart Alexander hiervoor 200 gulden schuldig te zijn (gecasseerd 10-2-1660)

Alexander Andriessen en Walraven Luycas, volgens zelfde akten, aan Adriaen Bartels van der Waerden een akker in Zeelst in Muggenhool met straatje aan de Klein Eindhovense kant (2 lopen) belast met 100 gulden aan Catharina weduwe Bijnen (RA Veldhoven 11:158v 27-1-1645). Voldaan (aanwezig Alexander, Luycas, Frans Geraerts en zijn moeder Catharina) 1-5-1647. Idem (fol. 159r) zelfde partijen aan zelfde, akker in Muggenhool groot 1 lopen 45.5 roe.

ORA Gestel, Stratum en Strijp (10209 Schepenbank Gestel, Stratum en Strijp inv no 425 fol 7v dd 27-3-1638) Overdracht van een huis ca en grond gelegen te Gennip door Geerit Joosten cs aan Aert Thomas van Boeckelt (molenaar te Gennip, parochie Aalst). Ook vermeld: wijlen Geerit Joosten, Jan Matthijssen, Laurys Henricx.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven fol 19 dd 17-8-1649) Verklaring van Jacob Gerart Bijnen aan Alexander Andriessen een bedrag van 21 rijksdaalders schuldig te zijn.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1590 dd 26-8-1649) Overdracht van onroerend goed door Alexander Andriessens te Zeelst aan Jacob Gerart Bijnen, zijn zwager te Zeelst: het perceel heiveld De Meije te Zeelst.

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-123, Attestatie, 11-9-1660) Hierin vermeld: Jenneken Anthonisse weduwe Frans Claesse (schepen); Barbara N., weduwe Merten Michaelsen de Bijsen; Goijaert Joris Borcholts; Jan Geraert Joosten; Reijnier Jansen Smidts; Alexander Andriessen.

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-128, Attestatie, 11-9-1660) Hierin vermeld: Alexander Andriessen, landmeter; Corstiaen Aertsen van Cobbeeck, oud ca 60 jaren; Reijnier Jansen Smits, man van Lijsken N.; Goijaert Joris Borcholts te Zeelst; Hendrick Jansse Ketters, Jacob Dielis man van Maeijken Jansse Ketters; Jan Claessen; de erven van Sijmon Wilhelms; Huijbert Nicolaesse; Johan van Vlodrop; Alexander Andriessen als getuige

ONA Oirschot (Nicolaus van Vlodroph, 15217-132 Attestatie, 28-4-1670) Hierin Hieronimus van Kelst te Oerle, procureur; Alexander Andriessen te Oerle, gezworen landmeter; Goijaert Veldeckers te Strijp oud ca 38 jaren; Jan Stassen te Strijp; Peter van Aken, secretaris van Oerle.

Alexander Andriessen aan Joest Hendricx van Blaertom, beemd genaamd Cappers bemt voor fl 70 (Blaarthem) RA Veldhoven 15:93v 26-6-1680.

Adriaen leeft nog als zijn schoondochter Geertruij Boxhoorn 24-4-1682 (RA Veldhoven 15:167v) een deel van haar erfenis verkoopt.

Verdeling krachtens testament uit 1650 van de nalatenschap van Alexander Andriessen Eliens. Adriaen Eliens, president, krijgt het oude huis in Cleijn Eijndoven, met brouwhuis, brouwgetouw, tonnen, brandewijnketel etc.; het Hoechvelt in de Pappenvoort; het Tegenbos velt; het Vellu heijvelt, plus verschillende lasten.

De kinderen van Bartel Sanders Eliens: het half aangelag bij het oude huis met akker gekomen van Roelof Andriessen; het middelste velt in Pappenvoort; 100 gulden etc.

Adriaen Alexander Eliens de jongste: de schuur met paardenstal, de halve mishoef uit het oude huis; den dries achter den hof; de akker achter de Kaersman; Bernaerts velt in Papenvoort;80 gulden etc.

Jenneken Sanders weduwe Jacop Jansen van Doeren: het half huis waar zij in woont, te scheiden op de deurstijl; het Spoerveli in het Muggenhoel; het achterste velt in de voorste Genderbemde; het half heiveld aan het Ackereijnt, plus lasten.

Gertdijnne: de kamer waar Pater Hus in woont, af te delen op de halve schouw; het Meerken aan de hei; de akker op het Hoereven; het middelste veld in de Genderbemde; het halve heiveld aan het Ackereijnt; en lasten.

Elisabet Alexanders, weduwe Jan Willem Baselmans: de Wighacker, de voorste Genderbemt; 75 gulden.

Handrick Lambers man van Pereijn Alexanders: het klein huisken in het Muggenhoel; het buchtjen aan de hei; 7 lop. in de Bocht over de straet; 50 gulden.

Peter Pouls man van Catelijn: het groot huis in het Muggenhoel, de hoge Dries over de straat, en lasten.

Kinderen en kindskinderen Andries Alexanders Eliens: het half Ronduit met hof; de beemd gekomen van Elsken Peters; het achterste Tegenbos veld; het buchtje aan Ackerendt, de akker aan de Eecktpat.

RA Veldhoven 15:183v-187v (18-3-1683).


Huwt voor 1650

3.271   Jenneke Geraert Aertsen BIJNEN

FamilienaamIndex 3.271Vader 6.542Moeder 6.543 • Tevens 6.615

Testament ten gunste van de langstlevende van Alexander Andriessen en Jenneke Geraert Aertsen Bijnen, beiden gezond. Beloven elk kind dat trouwt of 'een andere erkende levensstaat bereikt' een uitzet te geven. Aan kinderen die minderjarig maar ouder dan 16 zijn vermaakt ieder 50 gulden na beider overlijden. Overige goederen gelijk te verdelen onder de kinderen. RA Veldhoven 12:146v (24-12-1650), met handtekeningen van beiden.

Kinderen

 1. Elisabeth Zie 1.635
 2. Joannes
 3. Adrianus de oudere (+ca. 1690) huwt Maria Joris Borchouts; schepe 1676-7, president-schepen van Zeelst 1687-89, waarnemend secretaris in 1690. Zijn weduwe hetrouwt met Jan de Widt.
 4. Adrianus de jonge (+na 1690 voor 1706), huwt (1) Veldhoven 27-10-1669 Luijtken Willem Michiels de Biese; schepen bij het huwelijk is Alexander Andriessen, de vader; huwt (2) Veldhoven 23-2-1670 Mechelt Matheus Lucassen Boxhoorn; president en schepen van Zeelst tussen 1687 en 1695.
 5. Johanna Zie 3.307
 6. Petronella, huwt Veldhoven (schepenen) 10-7-1661 Henricus Lamberts (*Strijp); hij trouwt met consent van en in presentie van zijn broer bij afwezigheid van zijn moeder. Ook Lambrichs (1665), Lammers (1667, 1670); zij heet bij huwelijk Peterijnken Alexanders Andriessen
 7. Kinderen
  1. Godefrida (dRK Zeelst 8-1-1665)
  2. Maria
  3. Joannes (dRK Zeelst 18-7-1670), doopgetuigen Joannes Clinckers, Elisabeth Sanders; zelf doopgetuige in 1689
 8. Bartholomeus (+voor 1682), huwt Veldhoven 16-10-1666 Geertruijt Matheus Lucas Boxhoorn, weduwe van Dierck Andriessen
 9. Gerritje (+na 1690), huwt Adriaen Aerts (+voor 1691), vermeld RA Veldhoven 3-12-1690 (16:63v), idem 15:217 (1-9-1684).
 10. Catalijn (+na 1683), huwt Peter Pouls

TerugBegin van generatie


3.278   Bartholomeus GERARDUS

FamilienaamIndex 3.278 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Blaarthem


Huwt

3.279   N.N.

Index 3.279 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Oda Zie 1.639

TerugBegin van generatie


3.280   Evert van LUYTELAAR

FamilienaamIndex 3.280Vader 6.560Moeder 6.561

Geboren ca. 1635

Raad van Brabant (Vonnissen inv no 830 Vonnisnummer 8375 dd 30-11-1677) Verzoek van Evert van Luitelaar onder Eckart, Oisterwijk ingediend 4-10 jl. De Raad ontzegt zijn verzoek en veroordeelt hem tot de kosten, 30-11-1677

ONA Eindhoven (inv 1594 fol 185v dd 3-1-1668) Verklaring van Evert Goerts van den Luijtelaer aan Melchior Donckers een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 173 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer te Eckart en Joost (Aertssen) van de Zande, vorster te Eckart.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 161 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer te Eckart.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 136a notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Daniel Mutsaerts, Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer, Daniel Wijnants van Ennette/Inette, Gijsbrecht (Gijsbert) Mutsaerts, Bernaert Janssen, Laureijs Everts Luytelaer, Carel Heer van van Vlierden, Adrianus van Pelt.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 134 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer, Laureijs Everts Luytelaer en anderen.

ONA Eindhoven (inv no 50 Index NA 1685 no 126 notaris Dirck van Zuijlichem), akte voor Leendert Jan Gorts Luytelaer, Evert Goerts (Goortsen) van de Luytelaer en anderen.

Gesignaleerd ONA Eindhoven 1686: Voornaam: Goort Linderts van den Luytelaer te Eckart, alias Govert Leenaerts.

Processtukken Woensel (nog niet nagezien):

No. 105, proces verbaal van verhoor Andries Peter Oerlemans (president-schepen van Eckart) in het process tegen Evert Goorts van Luytelaer (1608, vermoedelijk moet dit 1680 zijn).

no. 106, proces verbaal van verhoor Jan Aerts van de Sande inzake gijzeling Evert Goorts van de Luytelaer wegens houden van duiven (1684)

no. 115 civiel process Goort Leonarts versus Ruth Jansen van den Gevel inzake een schuldbekentenis van 100 gulden (1672).

No. 131 Yken Willem Jan Heeren versus Goort Leenderts van de Luytelaer voogd van de kinderen van Jan Leenderts van de Luytelaar en Mechtelt Librechts, erven van hun grootmoeder Aelken Joosten weduwe Wouter Willem Liebregts, echtelieden; terzake een aandeel in een schuld van 125 gulden (1674)

No. 139 Willem Wouter Librechts contra Goort Lenaerts van de Luytelaer, Jan Aerts Schenck en Jan Hendriks Lobri inzake terugbetaling van 40-19-0 gulden voorgeschoten uit de rekening van een erfenis (1675).

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1594 fol 185v dd 3-1-1668) Verklaring van Evert Goerts van den Luijtelaer te Eckart aan Melchior Donckers, advocaat, een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

ORA Helmond (15240 Schepenbank Helmond inv no 3848 fol 60 dd 11-5-1672) Overdracht van onroerende goederen alhier gelegen door Adam Strijbosch en Adriaen Broeck (daarbij opdracht en volmacht hebbend vande erfgenamen van Hendrina Pompen )aan Meester Melchior Donckers. Hierin vermeld: Adam Strijbosch, Adriaen Brock, Marten Pompen, Adriaen Hendricx Scroeten, Dominicus van Taterbeeck (procuratiehouder), Jan Goorts van Luijtelaer, Evert Goorts van Luijtelaer, Goort Leenderts van Luijtelaer, Hendrick Jan Sanders, Gerrit van Duppen, Hendrick Jan Bogaerts, Jan Arijen Bogaerts, Sijmon Janssen de Haes, Hendrick Dirck Bogaerts, Goijaert van den Broeck (voogd), Cornelis Cleijmans (jurist), notaris P. de Louw, Jan Cornelis de Bever (procuratiegever), Jan de Jonker (voogd), Eustaes Duijnen (voogd), Gevaert van Groenendonck, notaris Vrancken, Huijbert van Buel, Goijaert van Buel, Mechtelt Peters van Tillar, Willem Adams van den Broeck, Melichoir Donckers (jurist), Cristina de Jutes, Hendrina Pompen. Gronden: Turnhout, Diest, (Moolentoorn, Hoogen Acker, Middelwert, Broeck- ackers, Bijstervelt onder) Helmond aan de Molenstraat, Camp van Cristina de Jutes.


Huwt

3.281   N.N.

Index 3.281 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Goyaert van Luytelaar Zie 1.640
 2. Laureijs, vermeld ONA Eindhoven 1695

TerugBegin van generatie


3.304   Luycas Guillebrordus van der VLOET

FamilienaamIndex 3.304Vader 6.608Moeder 6.609

Overleden Zeelst na 1693

Boedelscheiding renten erven Peter Ariens. Ene helft, Jan Goerts Popeliuers en Lucas Wilbrorts van den Vloet, rente van 125-0-0 (tlv Geraert Jans alias Gijpen), van 50-0-0 (Josijn Thonis Adams), van 25-0-0 (Mathijs Handrick), en 50-0-0 (Lijsken weduwe Claes Peters). Anderzijds Jan Peter Timmermans, de kinderen Claes Peters, de kinderen Wilbrort Anthonissen, de kinderen Wilbrort Peters en de kinderen Paulus Peters: een rente van 150-0-0, twee van 50-0-0 en een van 25-0-0, verder weer onderling verdeeld. RA Veldhoven 14:123v 28-5-1673.

Testament Peter Arien Hendrickx, jongman te Zeelst, ziek. Vermaakt o.a. aan Lijsken de vrouw van Lucas Wilbrorts twee patacons, aan Aeijltken Wilbrorts een rijksdaalder. (in marge aantekening waaruit blijkt dat Peter voor 14-2-1664 overleden is) RA Veldhoven 13:17 2-6-1663.

Boedeldeling door Willem Jan Willems koper van Dierck Geraerts, en Jan Peter Timmermans voogd, Lucas Wilbrorts van der Vloet vader en toeziend voogd van zijn kinderen bij wijlen Ida Jan Willem Senders. Elk krijgt een deel van het aangelag (1 loop); Willem ook 60-0-0 in het tweede kavel; de kinderen van der Vloet een perceel het Moelenackerken van 38 roe minus 60-0-0 aan Willem. Idem, fol. 18: boedelscheiding rond het huis door de broers Willem en Gijsbert Jan Willems. RA Veldhoven 13:18 2-6-1663.

Luykas Wilbors van der Vloet (ziek zijnde) testeert te Zeelst (RA 62:80v) op 7-3-1693. Hij benoemt Jan Luycken, zijn zoon, tot erfgenaam (ook van een aantal met name genoemde schulden). Blijkbaar is Ida al dood.


Huwt (1)

3.305   Ida Jan Willem SENDERS

FamilienaamIndex 3.305Vader 6.610Moeder 6.611

Overleden ca. 1662


Huwt (2)

Elisabeth Peter Adriaen DANIELS

FamilienaamIndex

Overleden Zeelst 1667-1693

Kinderen

 1. Johannes Zie 1.652
 2. Ida (dRK Zeelst 7-9-1652 +voor 1693), doopgetuigen Guilhelmus Johannes en Catharina Guillebrordus

TerugBegin van generatie


3.306   Jacobus Johannes Marcelis van DOORN

FamilienaamIndex 3.306Vader 6.612Moeder 6.613

Overleden Zeelst 1700

RA Veldhoven 17:46 (9-3-1701) Erfdeling tussen de erven van Jacob Jansen van Doorn en Jenneke Eliens. De kinderen zijn Jan Jacobs de Jongste, Dries Jacobs de Oudste, Elisabeth met haar man Johan Luyten, Peter Wouters weduwnaar Antoniske Jacobs voor de kinderen, Wouter van Emmene voor de kinderen van Jan Jacobs van Doorn de Oudste, en Jenneke Jacobs met Adriaen Eliens als momber. Tot de erfenis behoort onder meer een half huis en erf van 3 lopenzaad dat de erven aan Johan Wilms te Zeelst verkopen voor 282-0-0, afkomstig van Jenneke Eliens, die het weer kreeg van haar vader Alexander Andriesse Eliens volgens akte van 18-3-1683.


Huwt Boxtel RK (ot) 28-6-1650

3.307   Johanna Alexander ELIENS

FamilienaamIndex 3.307Vader 3.270Moeder 3.271

Overleden voor 1700

RA Veldhoven 16:106v (6-10-1689) Jenneke Alexander Eliens weduwe Jacob Jansen van Doren, aan Maria Borchouts weduwe Adriaen Eliens (de oude) een weide genaamd achterste velt in de Voorste Genderbemde voor 38 gulden.

Kinderen

 1. Jan de Oudste (+voor 1691), huwt Veldhoven 23-5-1678 Luijtje (Louise) Wouters van Hems, weduwe Claes Huijpers, van Veldhoven; zij overleeft hem en testeert Zeelst RA 62:76 op 14-6-1691 ten gunste van haar dochter Jacomijn, daarmee een testament van 5-2-1677 herroepend. Echter: 2-4-1695 (RA Veldhoven 16:174v) is hij nog voogd van zijn kinderen bij wijlen Luijgarde Wouters (sic).
 2. Dries de Oudste (+na 1701)
 3. Antonia (+voor 1687), huwt Veldhoven 19-2-1679 Peter Wouters, Zie 1.654
 4. Elisabeth Zie 1.653
 5. Catharina (dRK Zeelst 7-10-1653 +voor 1701), doopgetuigen Gerardus Andreas, Ida Georgius.
 6. Andreas (dRK Zeelst 16-1-1664 +voor 1701); geen doopgetuigen bekend
 7. Joannes (dRK Zeelst 6-10-1666 +na 1701)), alias Jan de Jongste; huwt Adriaentje Gijsbers Senders. Zijn vader heet bij doop Jacobus Jan Zeelen, moeder Joanna Sanders. Geen doopgetuigen vermeld.
 8. Kinderen
  1. Joanna (dRK Zeelst 2-10-1686, testes Chr.Gijsbers, Jacomina van Dooren)
  2. Joannes (dRK Zeelst 14- 6-1690 testes Andreas van Dooren, Joanna Senders)
  3. Joanna (dRK Zeelst 21- 2-1692 testes Jeannes Lucas, Ida Gijsberts)
  4. Catharina (dRK Zeelst 9- 2-1694 testes Mathias Driessen, Joanna Jacobs)
 9. Joanna (dRK Zeelst 3-3-1668 +na 1701), alias Jenneke, doopgetuigen Bartholomeus Sanders, Joanna Wilms; gesignaleerd in Zeelst als getuige 1686

TerugBegin van generatie


3.308   Wouter N.

Index 3.308 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Zeelst


Huwt

3.309   N.N.

Index 3.309 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Peter Zie 1.654
 2. Mathijs, getuige in 1681

TerugBegin van generatie


3.310   Adriaen N.

Index 3.310 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Hypothetische gezinsreconstructie


Huwt

3.311   N.N.

Index 3.311 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Johanna Zie 1.655
 2. Petrus, getuige 1690
 3. Walterus, getuige 1700
 4. Maria, getuige 1700

TerugBegin van generatie


3.312   Guilielmus Joannes BASELMANS

FamilienaamIndex 3.312Vader 6.536Moeder 6.537 • Tevens 3.268

3.313   Maeijken CORSTIAENS

FamilienaamIndex 3.313 • Vader onbekend • Moeder onbekend • Tevens 3.269

TerugBegin van generatie


3.316   Godefridus VETERS

FamilienaamIndex 3.316 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vermoedelijk verwant aan Huijbert Claessen (*Wintelre) huwt Jenneke Veters weduwe Corstiaen Uwen Baselmans, 27-01-1698, Veldhoven, Schepenbank


Huwt voor 1645

3.317   N.N.

Index 3.317 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Gezinssamenstelling hypothetisch

Kinderen

 1. Nicolaus Zie 1.658
 2. Paulus Godefridus (*Zeelst), doopgetuige in 1667; huwt (1) Oerle NG, Zeelst RK 22-2-1688 Cathelijn Cornelis Bogers; huwt (2) als Paulus Gorts Veters, weduwnaar, Veldhoven 3-8-1692 met Jenneken Lambers de Greff (*Nuenen), weduwe te Zeelst van Adriaen Aerts van der Hoeve
 3. Peter, vader van Barbara Petrus Veters, doopgetuige in 1667
 4. Judocus Goorts, huwt Maria Aerts
 5. Kinderen
  1. Cornelius (dRK Nuenen 6-11-1688, testes Jacobus Philippus, Paulus Goorts)
 6. Maria Goerts, huwt Corstian Jans, mogelijk de Christiaan Jans Senders die voor 169 hertrouwt met Anna Thomas
 7. Kinderen
  1. Godefrida Corstian (dRK Zeelst 25-3-1667, testes Nicolaus Goerts, Joanna Hendrix)
  2. Joannes Christianus (dRK Zeelst 19-7-1671, testes Gijsbertus Wouters, Maria Jans)

TerugBegin van generatie


3.320   Henricus Mathijsse OOSTERBOSCH

FamilienaamIndex 3.320Vader 6.640Moeder 6.641

Overleden voor 1670

Henrick Mathijsse Oosterbos is vader van de bruid (Maria) bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden op 4-10-1664 in Oirschot. Een mogelijke zus Guilhelma getuigt bij een doop in Oirschot 1654.

Mogelijk relevant: Arien Servaessen en andere erven Servaessen verkopen aan Willem Jansen Ieuwens huis, hof, zaai- en weilanden te Zeelst volgens verkoopcedulle van 2-10-1652. RA Veldhoven (Zeelst) 12:252r (12-3-1653). Idem (252v 13-3-1653) Willen Jansen Iewens verklaart de Servaessen te zullen vrijwaren van alle eventuele quellinghe inzake de verkoop van de kant van Handrick Mathijssen. Idem (254v 26-3-1654) Handrick Mathijsse verklaart geen aanspraak meer te maken op de verkochte goederen van de Servaessens. Idem (258r 6-6-1653) Wouter Jan Tevenbos te Strijp naast de goederen die de erven Servaes Jan Tevenbos op 12-3-1653 aan Willem Jan Ieuwens verkochten. Willem erkent de naasting mits hij zijn geld terugkrijgt. Wouter kan echter niet betalen en ziet alsnog van de goederen af.

ORA Oirschot (Toirkens inv 165a fol 39 no 23 dd 14-1-1640): Henrick Mathijssen Oosterbosch en Aert Jan Aert Smetsters als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Evert zoon wijlen Jan Aert Smetsers en gevolmachtigden van andere nazaten van Jan Aert Smetsers; akkoord over afkoop van een juridische procedure tegen Henrick Aert Smetsers.

ORA Oirschot (Toirkens 162a fol 462 no 272 dd 8-8-1637) Peter zoon wijlen Jan Roeffen voor zichzelf handelend en ook voor zijn zuster Margriet dochter van wijlen Jan Roeffen, als partij ter ener zijde, verder Tielman Wouters de Wit hierin voor drie vijfde deel en Henrik Mathijs Oosterbosch daarin mede namens zijn broers en zuster voor twee vijfde deel, als partij ter andere zijde, hebben verklaard de volgende overeenkomst te hebben gemaakt over een jaarlijkse rente van 5 guldens met de achterstand ervan, die deze Peter en Margriet samen heffen op het bezit van de tweede groep comparanten gelegen in het dorp Wintelre en wel als volgt. De tweede groep comparanten zullen per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 112 gulden en 10 stuivers moeten betalen en dan zal Peter deze rente laten doorhalen en de resterende drie vijfde delen zal genoemde Peter Roeffen aan deze Tielman Wouters overdragen, zoals men dat hierbij aan elkaar belooft. Als zekerheid voor de betaling van de rente hebben genoemde Tielman voor die drie vijfde delen en genoemde Henrick Mathijs Oosterbosch voor diens twee vijfde delen daarvan, machtiging verleend aan meester Gielis Gerards, procureur verbonden aan de Raad van Brabant in Brussel verder meester Arnoldus Vogel ook procureur voor de Raad van Brabant in Den Haag en verder meester Peter van Haestrecht, procureur verbonden aan de stad Den Bosch en geven deze gemachtigden opdracht om zich ten gunste van de genoemde tweede groep comparenten op vrijwillige basis te laten veroordelen voor de betaling van deze 112 gulden. De gemachtigden mogen daarvan het vonnis afwachten en het ten uitvoer mogen brengen. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigden hierin zal worden afgesproken. Ook genoemde Henrik Mathijs Oosterbosch belooft zulks na te komen en als zekerheid hiervoor stelt Tielman Wouters deze Henrick een obligatie ter hand van 100 gulden die Jenneken weduwe van Henrik Janssen Oosterbosch aan hem moet betalen. In marge: Peter zoon Jans Roeffen heeft verklaard deze 112 gulden 10 stuivers te hebben ontvangen. Datum 1 april 1638.

1640 notitie: uit ORA 1638 blijkt dat Evert Jan Aert Smetsers gehuwd was met Mariken Mathijs Oosterbosch

ORA Oirschot 1597 vermeldt een Jan Henrick van Oosterbosch.; 1600 Willem zoon wijlen Jan Oesterbosch


Huwt

3.321   Josijn Theunis DAMEN

FamilienaamIndex 3.321Vader 6.642Moeder 6.643

Overleden na 1670

Alias Adams. Geeft (als weduwe) toestemming voor het huwelijk van haar zoon in 1670.

Kinderen

 1. Maria (*voor 1640), huwt Oirschot voor 1658 Gui(lh)elmus Joannes Vleminx (+voor 4-10-1664); maakt als Mariken Henrick Matijsse Oosterbosch huwelijkse voorwaarden met Antonis Adriaen Gielis, weduwnaar Aeltghen Wouters Vorsters, (NA Oirschot, notaris Henrick Leermakers sr. inv nr 79) op 4-10-1664 (Anthonis Adriaen Dielis werd begraven Wintelre 9-12-1686).
 2. Kinderen
  1. (uit 1) Maria Vleminx (dRK Oirschot 5-5-1658), testes Petrus Joannes Vleminx, Maria Joannes van Ostaden
  2. (uit 2) Bartholomeus Anthonius (ouders Anthonius Adrianus Dielis, Maria; testes Mathijs Henricus Oisterbosch,  Dijmpna Henricus) dRK Wintelre 19-03-1666
  3. (uit 2) Henricus Anthonius (dRK Wintelre 4-3-1668), vader Anthonius Adrianus Dielis, testes Marcellus Matheus Oisterbosch, Anna Valerius Voorsters
 3. Mathijs Zie 1.660
 4. Nicolaes, getuige bij huwelijk Mathijs 1670
 5. Elisabeth (dRK Zeelst 12-2-1650), getuigen Jacobus Anthonius, Adriana Matheas
 6. Joannes (dRK Zeelst 29-10-1652), getuigen Joanna Joannes, Joannes Gerardus Bogaerts

TerugBegin van generatie


3.324   Georgius STEIJMANS

FamilienaamIndex 3.324Vader 6.648Moeder 6.649

Geboren voor 1612
Overleden Zeelst ca. 1668

Molenaar te Zeelst (BL 1971: 73). Kinderen van Joris Steijmans genoemd als belenders vanaf 1669. Hij werd bijgenaamd: den Meulder.

Schutterskoning van het Gilde van St Joris te Zeelst, 1636 (het zilveren gildeschildje is bewaard gebleven).

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1591 fol 256 dd 19-9-1656) Verklaring van Joris Henricx Steijmans te Meerveldhoven tbv Johan Stapparts (rentmeester der domeinen en geestelijke goederen) aangaande betaling van een rente van 30 gulden per jaar op huis, hof en aangelag te Meerveldhoven.

ORA Eindhoven (10201 Schepenbank Eindhoven inv no 1591 fol 365 dd 26-2-1658) Verklaring van Joris Hendrick Steijmans, oud-molenaar te Zeelst, aan Jan Hendricx een bedrag van 200 gulden schuldig te zijn.

Getuige (ONA Oirschot Leermakers) 18-12-1659

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 122 dd 2-7-1659) Attestatie. Vermeld: Maijken N., weduwe Wouter Matheussen te Meerveldhoven, Rentmeester Pieck; Wouter Schooffs (opziener), Peter Wouters, zoon van Maijken N., Joris Steijmans; schoolmeester van Noort te Veldhoven.

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph, notaris Oirschot inv no 122 ongedateerde attestatie uit 1659). Vermeld Joris Hendricx Steijmans te Meerveldhoven; N. van Aken, Secretaris van Oirschot; Huijpert Jans, Kerkmeester; Hendrick Jans, Schoenmaker.

ONA Oirschot (15217 Nicolaus van Vlodroph inv no 122 dd 13-2-1659) Inventaris. Vermeld: Jan Jansen te Oerle, weduwnaar Jenneken Willems; Joris Steijmans; Willem Aerts vader van Jenneken.

ONA Oirschot (inv no 125 Vlodroph dd 9-2-1662). Attestatie. Vermeld: Hieronimus van Kelst te Veldhoven; Joris Steijmans te Veldhoven; Jacob Hendricx van de Ven, Vorster; Corn. a Breugel te Oerle, Notaris / Practicien; Barbara N., weduwe Willem Merten de Biesen; Reijnier Jansen Smidts man van Lijsken N.; Pauli Steijmans (Gecondemneerd).

ORA Dommelen (10206 Schepenbank Dommelen inv no 9 fol 125 dd 27-12-1663) Eedsaflegging door Jerus Steijmans en Luijcas Anthonis, president-schepen, als voogden over de kinderen van Simon Jacops. Ook vermeld: Willem Martens van Herssel, Delis Verhoeven en Hendrick Simons (in marge: Hendrick Simons neemt de voogdij over zijn zuster en broers).


Huwt

3.325   Aleijt Henrick WILLEMS

FamilienaamIndex 3.325 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1688

Kinderen

 1. Henricus Zie 1.662
 2. Joannes (+Zeelst 30-3-1692 als Joannes Jeuris Staeijmans) huwt Maria Martens
 3. Kinderen
  1. Alegunda Steijmans (dRK Zeelst 28-8-1665, testes Henricus Georgius Steijmans, Margaretha Marcellus); kennelijk tweeling
  2. Aleijda Steijmans (dRK Zeelst 29-8-1665, geen doopgetuigen vermeld), kennelijk tweeling
  3. Guilielmus Steijmans (dRK Zeelst 8-10-1673, testes Gerardus Jacobs, Maria van den Dijck)
  4. Maria Steijmans Zeelst 22-7-1675 testes Willebrordus Peters, Maria Laurentius
 4. Georgius, gesignaleerd in Zeelst 1684
 5. Petronilla, huwt Zeelst RK 11-2-1685 Rombaldus Timmermans; geen nageslacht aangetroffen
 6. Maria (hypothetisch) (*ca. 1662); Marij Hendricks (moet zijn Jorisdr?) Steijmans trouwt Oerle (geref.) 21-3-1688 (ondertrouw 28-2-1688) met Jan Huijberts Lauwers. Zijn ouders zijn overleden; broer Theunis Huijberts Slauwerts getuigt. Haar moeder leeft nog; haar broer (sic) Hendrick Steijmans geeft consent.

TerugBegin van generatie


3.326   Petrus Joannes van den DIJCK

FamilienaamIndex 3.326 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1677

Armmeester van Zeelst 1667. Vanaf 1662 met familienaam vermeld. Vermoedelijk afkomstig uit Best.

RA Veldhoven 14:278-281 (5-3-1677) Boedelscheiding erven Peter Jans van Dijck: Peter Willems van der Heijden e.v. Icken Peters: het kleine huis met hof en dries; perceel land genaamd Coelhoff; weiland genaamd halven Blortems bemt; akker genaamd Lange vooren; akker genaamd Gansepoel. Wilbrort Peters van Dijck: de Camer, schop, halve kelder noordwaarts, opkamer etc en boomgaard; weide in het aangelag; weide halven Blortems bemt; akker Halve Corte Vooren; akker halve Gerrit Jan Meussen acker. Hendrick Joris Steijmans e.v. Anneken Peters: huis, schuur en halve kelder; halve grote Bempt achter aan de Gender; halve corte vooren; weide genaamd Hoochvelt, akker genaamd (halve, MW) Gerit Jan Meussen acker. Jenneken Peters (met voogden): halve Dijstelacker, halve bemt aan den Langhendijck; akker genaamd Patacker; akker genaamd Roelves acker. Wouter Peters van Dijck (met voogden): halve Dijstelacker; weide genaamd Mosvelt; perceel land aan den Cruijswech; akker genaamd Smidts eijck. Catelijn Peters van Dijck (met voogden): de dries met land bij Marcelis Jans van Dijck; heide in de Look; een derde deel in drie renten, heffers ook Marcelis Jans en Maeijken Jacops: 120-0-0 (weduwe Peter Elias Steijmans); 125-0-0 (Antonis Willems) en 50-0-0 (Peter Hendrickx). Adriaen Geraerts e.v. Maria Peters: Calvervelt, perceel land aan Eelken Smidts bocht.

RA Veldhoven 15:245 29-10-1678: Boedelscheiding erven wijlen Jenneken Peters van Dijk. Genoemd worden Peter Willems van der Heijden, man van Eijken Peters van Dijck; Lijntje Peters van Dijck; Wouters Peters van Dijck; Hendrick Joris Steijmans e.v. Anneken Peters van Dijck (erven de halve Patacker); Wilbrort Peters van Dijck en Adriaen Geraerts van Helmond e.v. Maria Peters van Dijck.

Gegeven nazaten aangevuld met data van Zeelster Slag


Huwt ca. 1649

3.327   Maria Joannes TOPS

FamilienaamIndex 3.327Vader 6.654Moeder 6.655

Kinderen

 1. Willebrordus (dRK Zeelst 8-12-1650), doopgetuigen Valerius Joannes (van Doormalen, dRK Best 22-6-1624 als zoon van Johannes Theodorus Doormalen en Aleijdis Johannes M van den Dijck), Margareta Joannes. Zijn alias was Smets; geen huwelijk of nageslacht aangetroffen.
 2. Anna Zie 1.663
 3. Maria (dRK Zeelst 21-5-1653 +na 1683), doopgetuigen Jacobus Gerardus, Margaretha Joannes, huwt Zeelst (ot 2-1) Schepenen 17-1-1677 Adrianus Gerards van Helmont (*Zeelst dRK 11-2-1652, zoon van Geraert Jansen van Helmont de Schoenmaker en Gijsberta Willems); hij huwde (1) Zeelst RK 4-8-1675, Oerle (NG) 18-8-1675 Elisabeth Jan Goorts Popeliers
 4. Kinderen
  1. Elisabeth (dRK Zeelst 31-7-1678, testes Henricus Gorts en Cornelia Gerarts)
 5. Ida (dRK Zeelst 16-5-1654) doopgetuigen Henricus Joannes, Elisabeta Gijsbertus; huwt Petrus (Wilms) van der Heijden (huwelijksinschrijving niet aangetroffen)
 6. Kinderen
  1. Petrus Petrus (dRK Zeelst 28-10-1677, getuige Henricus Steijmans)
  2. Guilielmus van der Heijden (dRK Zeelst 13-9-1680, getuigen Joannes Wilms Elisabetha van der Heijden)
  3. Marcellus van der Heijden (dRK Zeelst 25-8-1683, getuigen Henricus Jans, Maria van den Deijck)
  4. Waltherus Petrus (dRK Zeelst 28-7-1687, getuigen Jacobus Hendrickx, Willemina Wouters)
  5. Petronilla van der Heijden (dRK Zeelst 27-10-1690, getuigen Joannes van der Heijden Anna Hendrix)
 7. Valerius (dRK Zeelst 31-8-1655), alias Wouter; doopgetuigen Arnoldus Arnoldus, Maria Martinus; huwt Zeelst RK 28-2-1683 Willemina van Kemenaij (zij testeren Zeelst RA 62:85, 1685)
 8. Kinderen
  1. Arnoldus van den Deijck (dRK Zeelst 16-2-1684, getuigen Willebrordus van den Deijck, Margrita Drisens)
 9. Joanna (dRK Zeelst 10-4-1662 +voor 29-10-1678), doopgetuigen Joannes Marcellus, Joanna Martinus. Mogelijk de Joanna Peters die huwt Zeelst RK 3-5-1684 met Andreas Dielis; uit dit huwelijk geen kinderen aangetroffen.
 10. Catharina (dRK Zeelst 15-12-1664), doopgetuigen Arnoldus Arnoldus, Cecilia Willebrordus Tops; huwt vermoedelijk Joannes Gerarts (huwelijksinschrijving niet aangetroffen)
 11. Kinderen
  1. Maria Joannes (dRK Zeelst 15-8-1688, getuigen Hubertus Gerarts, Anna Hendrix)
  2. Catharina Joannes (dRK Zeelst 26-8-1689, getuigen Gerardus Jans, Maria Jan Evers)

TerugBegin van generatie


3.384   Gerardus HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.384Vader 6.768Moeder 6.769

Geboren ca. 1620


Huwt ca. 1640

3.385   Catharina FLEURKENS

FamilienaamIndex 3.385Vader 6.770Moeder 6.771

Mogelijk een zuster van Petronella Fleurkens

Kinderen

 1. Henricus Zie 1.692
 2. Wilhelmus (dRK Zyfflich 15-11-1644, tt. R.D. Joes. Masius, Pastor; Gerarda van Kerkhoff)
 3. Maria (dRK Zyfflich 22-5-1647, tt R.D. Jacobus Ver Megen (Verstegen), Decan. Cranenb.; Petronella Fleurkens). Maria huwt Caspar Jansen; voor de kinderen vgl. Nuijtens' genealogie Hendriks
 4. Elisabetha (dRK Zyfflich 1-9-1649, tt Winandus Coonen, Maria Franken). Elisabeth huwt Henricus Ever(t)s
 5. Matthias (dRK Zyfflich 7-10-1651, tt J.D. Theodorus van Trijst, Judi...; Theodora Bolliks), huwt voor 1677 Margaretha van Bergeren. Het gerichtsprotocol van Niel vermeldt op 28-5-1677 het erfmagescheid tussen enerzijds Derrik van Bercheren, weduwnaar van Beeltjen Derriks, en anderzijds hun kinderen Jantjen en Hermsken (beiden nog onmondig), Willem, Derrisken (gehuwd met Henrick Wanners), Gritgen (gehuwd met Tiss Henricks) en Fijken (gehuwd met Jan Muisskens).
 6. Anna (dRK Zyfflich 3-1-1655, tt Joannes Janssen, Judith Gelinghuisen). Anna huwt Wilhelmus van Bergeren; voor de kinderen vgl. Nuijtens' genealogie Hendriks. Tot de doopgetuigen behoren o.a. (17-1-1685) Henricus Henrici en Maria van Bergeren; (17-5-1690) Henricus en Maria Hendriks. Willem van Bergeren staat o.a. vermeld als pachter van land van de Vicarie Zyfflich (17-2-1686) en van de 'Eerste Bouwhoff op de Kleyen' (ruim 37 morgen; 3-12-1686, met Hendrik Hendriks als medepachter). Voor het erfmagescheid tussen de kinderen van Derk van Bergeren, Willems vader, vgl. Matthias Hendriks hierboven.

TerugBegin van generatie


3.386   Everhardus van BERGEREN

FamilienaamIndex 3.386Vader 6.772Moeder 6.773

Overleden voor 1671

Pachtboeken van het Stift Kranenburg-Zyfflich: Zyfflich, Nr. 8, Derick Aelbertzhoff (=1e Bouhoff op de Kleyen (den hoff langs de Germeseelsen dijck)?); Eersten Bouhoff op de Kleyen is groott 37 mergen 56 roeden. Op 19.5.1666: Evert van Bergheren, voor 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1667, 310 dlrs cleefs en 6 pont was op martini Repertorien 2, folio 87; 5.4.1671 De weduwe van Evert van Bergheren met zoon en dochter, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1673, 390 dlrs en 60 Rixd pro arrha. 15.7.1676 Wilhelm Tinthoff, 6 jaar, m.i.v. 1679, 426 dlrs cleefs 60 rixd pro arrha en pro secretaris; 1684 Wilhelm Tinthoff en huisvrouw Erntien Alberts, 6 jaar, m.i.v. Cath Petri 1685, 340 dlrs, 45 rixd pro arrha, 2 v. secretaris. 3.12.1686 Wilhelm van Bergheren en huisvrouw Anna Hendrix, medepachter is Hendrik Hendrix, custer tot Zeeflik, 8 jaar, m.i.v. Cath. Petri 1687.

Verpachting van de landerijen van de vicarie te Zyfflich 1683-1686 Den 17 februari 1686 hefft Willem van Bergheren voor drij vaste jaaren gepaght onder de vicarie gehoorende smalen hoeffslagh schijtende met een eindt aen het bowlandt ende het onderste aen Leuther mehr, met de een sijde langhs den hoffslagh gehoorende onder de Pastorie tot Zeffelijck, aen de ander sijde baven langhs Willem van Bergerens kampken, ende volgende langhs het hoijmakers kampken gehoorende onder de Vicarie van heer Steenhoff tot Cranenborgh.

In de Lenen van Bergh komen (met een leen in Düffelward, p. 315: De Biesacker, in groiten ombtrint 3 hollansche mergen, mitten tobehoeren, gelegen to Duyfelwairde, to 5 marck.) voor Dierick van Bercheren, wonende te Niel, na opdracht door Dieriek Janssen Dierixson, 1610 Mei 1. Rutger van Bercheren, na doode van zijn vader Derick, 1628 Februari 29. Styneken, weduwe van Rutger van Bercheren, ten behoeve van haar onmondigen zoon Evert. Steven Metsmeker is hulder, 1636 November 11. Evert van Bercheren krijgt toestemming om liet leen te verkoopen, 1656 April 24. Jelis Vierken, na opdracht door Evert van Bercheren, 1661 October 22

Schepenank Mehr en Niel: 20.11.1664, Evert von Bercheren lasset Gort Peters arrestiren,

20 9bris nachdeme Evert von Bercheren Görten Peters wegen einiger schultforderung, so Gört Peters im geringsten nicht gestendigt, alhir zu Niel durch dem h richtern hat lassen arrestiren, weilen aber Gört Peters sustimirt, dass seine persohn, wegen einer solchen unerwiesenen schultforderung nicht arrestabel seij, so hat er gleichwohl, weilen er nahmens sr: churf: dh arrestirt zubezeigung seines unter thanigsten gehorsambs vor solche ansprach coram Dno: judice wie auch Rijk Staijen und Rabeth Sehlen alss scheffen Louf Henrichs mit diesem vorbehalt zu burge gestellet dafern sich befinden würde, dass er nicht arrestabel seij dass alssdan solche burgschafft null und nichtig, und hier mit hien wiederumb aufgehoben sein solle.


Huwt

3.387   N.N.

Index 3.387 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1671

Kinderen

 1. Theodora Zie 1.693
 2. Wilhelmus

TerugBegin van generatie


3.592   Gabe SIPKES

FamilienaamIndex 3.592 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1615
Overleden voor 30-10-1695

Te Bergum onder Veenwouden. Bron Collectie Pieter Nieuwland.


Huwt voor 1645

3.593   N.N.

Index 3.593 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Sipke Zie 1.796
 2. Romkje (+na 1695), huwt Jan Willems

TerugBegin van generatie


3.600   Hidde PAULUS

FamilienaamIndex 3.600Vader 7.200Moeder 7.201

Geboren ca. 1600
Overleden na 1651

Bron verdere gegevens: genealogie Wagenaar.

Meester kuiper te Garijp, vermeld Gr. Cons. EE1-79v (?); Tietjerk.deel S10-184 (1651); Tietjerk.deel S10 R.A.4950, inv.nr.94, hypotheekboeken 1658-1664, fol.184, gereg. 6-3-1661.

(ORA Tietjerk 20-3-1651) Hidde Paulus, wonende te Garijp, en Wyts Martens e.l. zijn 60 cargl. schuldig aan de weduwe en erfgenamen van Eil(?) Jacobs, in leven kuiper en holtkoper tot Bergum “ter causa geleverde holtwaren”. Beiden tekenen met een merk.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 91, blad 251v, no 441 dd 21-1-1649) Koopcontract; Tiebbe Teyes en Tiemck Wissesdr, el. te Garijp, verkopers; Jelle Keimpes en Etke Piersdr, el. aldaar, kopers van een huis c.a., met de plaats waar 't huis op staat (het huisstee), met de bomen en plantagie, zoals door de verkoper in koop bekomen van Hidde Pouwels, staande in de gebuurte van Garijp, hebbende Eelcke Tiepckes ten oosten, Hidde Pouwels ten westen, de hereweg ten zuiden, het kerkpad ten noorden, bezwaard met fl 2 jaarlijkse grondpacht; verkocht voor fl 503 en twee halve rijksdaalders propijn; getuigen: Teye Saeckes en Sybe Sioerdts Beetzius, procureur-postulant; geregistreerd 21 jan. 1649 ten verzoeke van Walle Auckes

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 94 fol 184 dd 6-3-1661) Hidde Pouwels te Garijp en Wijts Martens zijn vrouw zijn schuldig aan de weduwe en erven Eise Heerckes (?) in leven cuijper en holtkooper tot Bergum fl 60 voor (vandaag) geleverde houtwaren. Hidde Poulus tekent met een teken 4, Wijts met +; gedateerd Nicolai 1651.


Huwt ca. 1630 in Bergum (?)

3.601   Wyts MARTENS

FamilienaamIndex 3.601 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1651

Kinderen

 1. Hendrik(je?) (dNG Garijp 23-8-1635)
 2. Paulus Zie 1.800
 3. Ibele alias Iebeltje (dNG Garijp 3-3-1638)
 4. Tjerk
 5. Tjimke (dNG Garijp 8-3-1650)

TerugBegin van generatie


3.602   Jan TIEDES

FamilienaamIndex 3.602 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 14-12-1639


Huwt

3.603   Sytske GERBENS

FamilienaamIndex 3.603Vader 7.206Moeder 7.207

Overleden voor 8-5-1643

Bron Collectie Pieter Nieuwland.

Kinderen

 1. Tziets Zie 1.801
 2. Sytske (*1629)
 3. Aafke (*1634)

TerugBegin van generatie


3.608   Jan RIENKS

FamilienaamIndex 3.608 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1580

Data volgens gegevens Geert Leistra

Koopman en schipper te Oostermeer

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 89, fol 55v, no 87 dd 25-8-1629) Meynert Gerrytsz en Sioucktien Claesdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 50 schuldig te zijn aan Jan Rienicx en Sjouck Jansdr, el. aldaar, wegens gehaalde waren; onderpand: onze twee “weeftouuen” (weefgetouwen) en gereedschappen; beiden tekenen met X

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 89, fol 191, no 370 dd 6-6-1633) Jan Riencxz en Syouck Jansdr, el., wonende te Oostermeer aan de Wal, verklaren fl 550 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Hardt Hendricx, bakker, en Syouck Sipkesdr, el. te Leeuwarden, o.a. wegens geleverde broden; Syouck Jansdr tekent met X

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 8, no 19 dd 2-4-1635 (?)) Jacob Jellesz, wonende te Oostermeer in 't Witveen, mede voor zijn vrouw Anna Harmensdr, verklaart fl 40 schuldig te zijn aan Jan Riencx en Syouck Jansdr, el. aldaar, wegens gehaalde waren; onderpand: een stier en een koe (een “roode bolle ende een swarte koe”).

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 94v, no 185 dd 2-4-1635) Jan Riencksz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 182 schuldig te zijn aan Minne Jelles, brouwer, en Ariaentie Hendricxdr, el. te Leeuwarden, wegens geleverde bieren.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 58v, no 111 dd 1-11-1635) Jan Riencksz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Harmen Franckesz en Foockel Joannesdr, el., wonende op 't veen onder Opeinde; onderpand: onze huizinge c.a., staande bij de Wal te Oostermeer, thans door Wopcke Sybrens cum uxore bewoond en gebruikt.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 91v, no 179 dd 12-3-1637) Jan Riencx, koopman en schipper te Oostermeer, en Siouckien Jansdr, el., verklaren fl 100 schuldig te zijn aan Heyman Ghijsberts en Trijntie Teunisdr, el. op 't Vliet bij Leeuwarden, wegens geleverde “cruydeniers waren”.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 90, fol 212v, no 427 dd 15-11-1639) Jan Riencksz, schipper, en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verklaren fl 200 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Haeye Haeyes en Fritsen Hylckedr, el. aldaar; onderpand: een huis te Oostermeer, door Wopcke Sybrens cum uxore als huurders bewoond; geroyeerd 9 juni 1645.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 92, fol 158v, no 181 dd 27-1-1645) Koopcontract; Jan Riencxz en Siouck Jansdr, el. te Oostermeer, verkopers; Folcke Oenes en Tetie Joostes, el., thans wonende te Leeuwarden, kopers van een huizinge en schuur c.a., met bomen en plantagie, en nog voor fl 25 aan houtwerk “in den coopmans winckel”, staande en gelegen te Oostermeer aan de Wal, met "de halve opreed tusschen d'vercofte huysinge ende Joannis Gercx bewoonde huysinge" (de kopers en Joannis Gercx mogen deze reed ofwel steeg niet “behuysen”); bezwaard met fl 1 jaarlijkse grondpacht aan de erven van wl. Gellius Hillama, hebbende Cornelis Eelckes ten oosten, Hoytsma gras ten zuiden, Johannis Gercx ten westen en de herenweg ten noorden; aldus verkocht voor fl 1000. Lager stond een cessie d.d. 2 maart 1645 aan mr. Jan Pyters, chirurgijn te Oostermeer. en Suffia Tamia dr, el., voor fl 450 weer verkocht 1651.

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 91, fol 129v, no 241 dd 4-12-1645 Jan Riencksz, wonende te Oostermeer aan de Wal, mede voor zijn vrouw Syouck Jansdr, verklaart fl 200 tegen 7% rente schuldig te zijn aan Haye Hayesz en Fritsen Hylckedr, el. te Oostermeer; onderpand: onze huizinge, schuur en plaats aan de Wal, zelf bewoond.


Huwt

3.609   Sjouck JANS

FamilienaamIndex 3.609 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1597 (of 1577?)
Overleden Oostermeer na 4-12-1645

Mogelijk hertrouwd:

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 96, fol 82v, no 120 dd 15-5-1658) Overeenkomst tussen Jan Wates te Noordermeer, voor de helft erfgenaam van zijn overleden zoon Hendrick Jans, ter ene, en Jan Jans, mede aldaar, als man en voogd van Siouck Jansdr, voor de andere helft erfgename van Hendrick Jans, ter andere zijde, betreffende de goederen van Wytske Ballings, in leven huisvrouw van Jan Wates, die op haar voornoemde kinderen zijn vererfd; door bemiddeling van Simon Halbes Algera te Suawoude en dr. Gasper van Campen, advocaat voor het Hof van Friesland, wordt overeengekomen dat Jan Wates, na aftrek van de doodschulden etc., en boven hetgeen hij al aan Jan Jans heeft uitgekeerd, alsnog op 1 mei a.s. zal betalen fl 550, buiten de landen die Wytske heeft nagelaten, die nog onverkocht zijn, welke eigendom van Jan Jansen in kwlt. zullen blijven; Jan Wates zal ook in vruchtgebruik gedurende zijn leven behouden fl 400; deze som zal na zijn overlijden vooraf worden getrokken door Siouck Jans; ook zal Jan Wates in vruchtgebruik houden de helft van Hendrick Jans' aandeel in de onverkochte landen, aangezien Jan hertrouwd is en daarom naar rechte niet verder dan in het vruchtgebruik erfgenaam kan zijn van zijn overleden zoon. In margine een kwitantie d.d. 23 sept. 1660 voor fl 550

Kinderen

 1. Rienk Zie 1.804

TerugBegin van generatie


3.610   Pier HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.610Vader 7.220Moeder 7.221

Overleden na 1674

Woont 1650 op de Wal in Oostermeer. Tietjerksteradeel NG; In 1667 lidmaat; weduwnaar: Pier Hendriks wonende te de Wal. Ook op 6-10-1674 lidmaat.

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 92, fol 61v, no 79 dd 10-12-1646) Thomas Arriensz en Jantien Lieuwedr, el. te Oostermeer bij de Wal, verklaren fl 100 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Pyer Hendricxz en Geertien Dircxdr, el. aldaar

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 91, fol 243, no 429 dd 21-2-1647) Koopcontract; Harcke Jansz te Oostermeer, mede voor zijn vrouw Sytske Hendricxdr, verkoper; Gerryt Jueckesz en Bauck Jansdr, el. aldaar, kopers van een stuk klijnland, "met cling, gree, grond, sand ende soden", gelegen te Oostermeer aan het Westveen, vrij van floreen, met de gerechtigheid pro quota van de watermolen en pro quota ook belast met het onderhoud daarvan, alsmede het onderhoud van dijken, alles volgens de besognes van de verkoping (vgl. fol. 241v); de koper mag de andere percelen het waterlossen niet beletten; naastliggers zijn Jan Hendricx ten oosten, Pier Hendricx en “Hedsers mar” ten zuiden, Jan Gyelts met Jan Aploons c.s. ten westen, Wybren Hendricx, Jan Aploons en Rapcke Ritskes ten noorden; verkocht voor fl 398-16. Lager stond een cessie d.d. 17 aug. 1647 voor het hele bedrag aan Haye Hayesz en Fritsen Hylckedr, wegens koop van “een stuck hooge hage feens”, gelegen in het Witveen onder Oostermeer, volgens koopbrief van dezelfde datum

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 92, fol 273v, no 365 dd x-5-1653) Tomes Ariens en Jantsen Leuwedr, el. te Oostermeer bij de Wal, verklaren fl 212 tegen 6% rente schuldig te zijn aan Minne Tammes en Antie Frericksdr, el. op 't veen onder Oostermeer; onderpand: vier akkers bouwland, gelegen achter de Snakkerburen te Oostermeer, hebbende de ene de weduwe en erfgenamen van Geert Hessels ten oosten, Aulus van Haersma ten westen, Arent Wytses ten noorden en “de hiemsteden” ten zuiden; de drie andere hebben Pier Hindricks cum uxore ten oosten, Geert Hessels weduwe ten westen, strekkende ten noorden en zuiden “als voorgaende”; getuigen: Hylle Hylles, Engbert Wytses en de notaris Joannes Hemconi Goens

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 95 fol 250 no 494 dd 2-10-1659) Hyle Hylesz te Oostermeer verklaart fl 300 tegen 4% rente schuldig te zijn aan Pier Hendrickxz en Geertien Dirckxdr, el. aldaar; geroyeerd 15 mei 1679

ORA Tietjerksteradeel (Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, inv no 95, fol 250v, no 495 dd 9-6-1668) Sytse Hyles te Oostermeer verklaart fl 100 schuldig te zijn aan Pier Hendrickx aldaar; geroyeerd 15 mei 1679.


Huwt voor 2-2-1617

3.611   Geertje DIRKS

FamilienaamIndex 3.611Vader 7.222Moeder 7.223

Overleden Oostermeer 1667

Kinderen

 1. Hiltje Zie 1.805
 2. Antje
 3. Dirk

TerugBegin van generatie


3.612   Arend HENDRIKS

FamilienaamIndex 3.612 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Suameer ca. 1595
Overleden Suameer voor 1644

Woont Tike, Suameer


Huwt ca. 1626

3.613   Yke WILLEMS

FamilienaamIndex 3.613Vader 7.226Moeder 7.227

Geboren Suameer ca. 1598
Overleden Suameer rond maart 1644

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht inv.nr. 33 fol 11v dd 17-5-1644) Inventaris nalatenschap wijlen Yck Willems, vrouw van Arent Hendricks, op verzoek van Linse Willems, curator over Willem Arents, nagelaten zoon. Onroerende goederen: het huis, nog een huisje, een stuk veen op het Oostermeerse Veen, een stuk leijen op de Teecke, een klain stukje baggelvelt (?). Onder de roerende goederen onder meer drie bedden, lakens etc. Verder het gebruikelijke tin-, koper- en ijzerwerk; houtwerk en steenwerk; eetwaar; diverse tegoeden (o.a. fl 200 van Linsse Willems); schulden van bijna fl 300.


Huwt (2) 1644

N.N.

Index

Bron Collectie Pieter Nieuwland

Kinderen

 1. Willem Zie 1.806
 2. (Hypothetisch) (uit 2) Aernt, huwt Mecke Clases, op de Teecke onder Suameer (1687)

TerugBegin van generatie


3.614   Lieuwe PYTTERS

FamilienaamIndex 3.614Vader 7.228Moeder 7.229

Geboren Noorderdrachten of Drogeham ca. 1605
Overleden na 1653


Huwt (1) Drogeham NG 15-3-1629

3.615   Yke Fokkes YTSMA

FamilienaamIndex 3.615Vader 7.230Moeder 7.231

Overleden na 1653


Zij huwt (1) Drogeham NG 21-3-1624

Luytien HENDRIKS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1629

Bron genealogie Hoeksma

Kinderen

 1. Jetske Zie 1.807

TerugBegin van generatie


3.650   Geert N.

Index 3.650 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Te Warga. Bron Collectie Pieter Nieuwland


Huwt

3.651   N.N.

Index 3.651 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Wytske Zie 1.825
 2. Marten (+Warga voor 1690), huwt Aaltje Doedes (+Warga voor 1690)
 3. Kinderen
  1. Wytske
  2. Rixtje

TerugBegin van generatie


3.674   Marten OENES

FamilienaamIndex 3.674 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Lidmaten NG Smallingerland: op 31-1-1675 belijdenis. Mogelijk dan al weduwnaar.


Huwt

3.675   N.N.

Index 3.675 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk Jouk Jans, wonende te Dronrijp, die op 26-1-1652 voor het gerecht van Dronrijp trouwt met Marten Oenes te Birdaard; beiden zijn voljarig. Of Teth Siptsdr Wijbes, volgens kwartierstaat Jan Rinse Wartena.

Kinderen

 1. Oene dNG Oudega 5-9-1652, mogelijk tweeling, mogelijk gezamenlijke doop van alle kinderen bij overgang naar de NG Gemeente.
 2. Rixtje Zie 1.837

TerugBegin van generatie


3.676   Wouter JANS

FamilienaamIndex 3.676 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Drachten voor 1620
Overleden Suawoude voor 1666

Stemgerechtigd boer (1640) te Suameer, voorheen Garijp. Bron Collectie Pieter Nieuwland


Huwt Suawoude (ot) NG 14-11-1641

3.677   Aukje DOUWES

FamilienaamIndex 3.677Vader 7.354Moeder 7.355

Geboren Suawoude ca. 1615 dNG 27-9-1633
Overleden Akkerwoude 1671

ORA Tietjerksteradeel (Nedergerecht Hypotheekboeken T 13-38 inv no 96 fol 366 30-3-1675 (sic)) Auck Douwes echte huisvrouw van Jan Egberts in de Feenwolden, ... voor haar kinderen bij haar voorman Wolter Jans, schuldig aan Doede Joukes aan het Witfeen en Eybert Jans in de Noorderdrachten fl 100 op pand van grond in Suawoude en Eernewoude, te betalen 1-5-1670 tegen 5%. Getekend 25-5-1669


Zij huwt (2) Garijp (ot) NG 12-7-1666)

Jan EGBERTS

FamilienaamIndex

Geboren Opeinde

Kinderen

 1. Ruurdje (dNG Suawoude 8-4-1642)
 2. Jan (dNG Suawoude 5-5-1644)
 3. Douwe
 4. Sipke Zie 1.838
 5. Wybe
 6. Pieter

TerugBegin van generatie


3.680   Adam SIPKES

FamilienaamIndex 3.680Vader 7.360Moeder 7.361

Overleden Marrum 29-5-1648

Lidmaat voor 1639.

Stemkohieren Fryslân buitendijks 1640 vermeldt te Westernijtsjerk (SC20) als gebruiker Adam Sipkes, als (stemgerechtigd) eigenaar Jr. Haringh van Sytjema


Huwt (1) voor 1639

Eelke RIENKS

FamilienaamIndex

Overleden Marrum 17-12-1640


Huwt (2) voor 1643

3.681   N.N.

Index 3.681 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Ruurd (dNG Marrum 25-12-1643)
 2. Sipke (dNG Marrum 28-2-1645 b Marrum 31-3-1694) Zie 1.840
 3. Ide (dNG Marrum 23-8-1646)
 4. Eelke (dNG Marrum 30-1-1648)

TerugBegin van generatie


3.682   Jan SYBES

FamilienaamIndex 3.682 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Marrum

Al vermeld bij aanvang 1639 in het Lidmatenregister van Marrum; geen vrouw vermeld. Vermoedelijk betekent dit dat hij in de loop van 1639 trouwde.


Huwt 1639

3.683   N.N.

Index 3.683 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Zij komt niet waarneembaar voor in het Lidmatenregister van Marrum v/a 1639

Kinderen

 1. Sybe (dNG Marrum 30-6-1639)
 2. Feije (dNG Marrum 13-3-1642)
 3. Eelke Zie 1.841
 4. Dierickje (dNG Marrum 6-8-1648)
 5. Doede (dNG Marrum 26-11-1654)
 6. Imcke (dNG Marrum 4-10-1657)

TerugBegin van generatie


3.684   Thomas JACOBS

FamilienaamIndex 3.684 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Vrouwenparochie


Huwt Vrouwenparochie NG (ot 27-8-1654, sic) 15-4-1661

3.685   Aatje GERRITS

FamilienaamIndex 3.685 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren St. Jacobiparochie


Huwt mogelijk (2) Vrouwenparochie NG 6-4-1667

Eede JANSES

FamilienaamIndex

Geboren Vrouwenparochie

Kinderen

 1. Auckie (dNG Vrouwenparochie 17-2-1656)
 2. Jacob (dNG Vrouwenparochie 17-1-1658)
 3. Jacob Zie 1.842
 4. Aukie (dNG Vrouwenparochie 20-1-1661)
 5. Sioerd (dNG Vrouwenparochie 25-1-1663)
 6. Thomas (dNG Vrouwenparochie 3-1-1664)

TerugBegin van generatie


3.686   Reinier MEIJNERTS

FamilienaamIndex 3.686 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Marrum 6-12-1666

Woont Stiens; 1647 naar Marrum, daar NG lidmaat.


Huwt (1) Stiens NG 12-2-1643

3.687   Imke LIEUWES

FamilienaamIndex 3.687Vader 7.374Moeder 7.375

Gedoopt NG Hallum 30-5-1619
Overleden Marrum 23-12-1656

Zij woont 1643 in Ternaard


Huwt (2) voor 1660

Griete PIERS

FamilienaamIndex

Als weduwe Reiner Meinerts ingekomen van Bergum in Hallum 10-11-1671

Kinderen

 1. (uit 1) N, zoon (dNG Marrum 26-2-1647)
 2. (uit 1) Lieuwe (dNG Marrum 1-7-1649)
 3. (uit 1) Lieuwe (dNG Marrum 8-9-1650)
 4. (uit 1) Iebeltje Zie 1.843
 5. (uit 1) Antje (dNG Marrum 20-1-1656)
 6. (uit 2) Meijnert (dNG Marrum 9-9-1660)
 7. (uit 2) Jan (dNG Marrum 13-9-1663)
 8. (uit 2) Lieuwe (dNG Marrum 11-2-1666)

TerugBegin van generatie


3.696   Ruurd TJALLINGS

FamilienaamIndex 3.696 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.697   N.N.

Index 3.697 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Feije dNG Marrum 1-4-1674
 2. Feije Zie 1.848

TerugBegin van generatie


3.804   Andries SYBRENS

FamilienaamIndex 3.804Vader 7.608Moeder 7.609

Geboren voor 1623
Overleden ver voor 1680

Meerderjarig voor 1647. Woonde te Eestrum. Bron Collectie Pieter Nieuwland.


Huwt voor 1650

3.805   Eelkje BOTES

FamilienaamIndex 3.805 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Eestrum voor 1680

Als vrouw van Wybe Gjolts: op 13-5-1675 belijdenis NG gemeente Tietjerksteradeel; 23-9-1678 ook lidmaat

Mogelijk: ORA Leeuwarden (Informatieboeken c002-85 dd 2-1-1674) Antie Rommerts, dienstmaeght van Eelckien Botes, wonende alhier. Oud: omtrent 18 jaren. Getuige inzake diefstal van leer, eigen aan Sr. Wilhelmus Hix, gepleegd door Andries Muller.


Zij huwt (2)

Wybe GJOLTS

FamilienaamIndex

Uit Oostermeer (belijdenis 13-5-1675), lidmaat Eestrum 1678.

Kinderen

 1. Sybren Zie 1.902

TerugBegin van generatie


3.840   Leendert Ariensz RUIJGROK

FamilienaamIndex 3.840Vader 7.680Moeder 7.681

Geboren ca. 1605
Overleden voor 1649

ONA Den Haag (430 fol 272 dd 13-6-1668) Cornelis van der Bijl wonende aan de Leidschendam, ziekelijk te bed liggende, benoemt zijn kinderen uit beide huwelijken tot universeel ergenaam. Zijn huidige vrouw Leuntje Leenderts mag in het huis blijven. Kinderen: Pieter Cornelisz van der Bijl verwekt bij za Joostje Pieters en de kinderen bij voors Leuntje Leenderts. Als voogden worden benoemd Doe Huijgens van der Sman , Wouter Cornelisz van der Bijl en Dirk Cornelisz van der Sijp comp. gewezen zwager en broeders. Getuigen Cornelis Pieters van Meurs en Jacob Ariensz van der Spek

ONA Den Haag (431 fol 102 dd 3-6-1670) Balten Andriesz van der Meer gehuwd met Leuntje Leenderts, laatst weduwe van Cornelis Cornelisz van der Bijl, wonende aan de Leidschendam (Veur), verklaart schuldig te zijn aan Cornelis Hubertsz van Meurs, biersteker aan de Leidschendam, een som van 500 car gld.

ONA Den Haag (431 fol 133 dd 6-11-1670, bewerking F.J.A.M. van der Helm op Hogenda 2012) Balche Ariens van der Meer en zijn huisvrouw Leuntje Leenderts wonende aan de Leidschendam te Veur testeren op langstlevende; legaat aan zijn broer en zus van fl 100; voogden van kinderen zijn Cornelis Leenderts Ruijchrock en Pieter Aries van der Meer, haar broers.

ONA Den Haag (432 fol 12 dd 28-1-1672, bewerking F.J.A.M. van der Helm op Hogenda 2012) Cornelis Claasz van Rhijn met Arie en Gerrit Leendertsz Ruijchrok als borgen, wonende binnen de banne van Stompwijk, bekent schuldig te wezen aan Adriaan de Quack en Pieter Joost.

ONA Leidschendam (Croeser inv 7528 no 129 dd 28-8-1678) Aeltge Leendertsdr Ruijgrock en Leendert Heynricksz Visser (eerder weduwnaar Lysbet Cornelisdr Lelyevelt) te Stompwijk testeren

ONA Leidschendam (Croeser inv 7529 no 58 dd 7-7-1680) Attestestie over wijlen Arij Leendts Ruygrock


Huwt ca. 1630

3.841   Maartje GERRITS

FamilienaamIndex 3.841 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Zij huwt (2) Stompwijk 21-11-1649

Jan Arendsz van der HOEF

FamilienaamIndex

Hij was weduwnaar van Leentje Jans.

Kinderen

 1. Gerrit Zie 1.920
 2. Claes (hypothetisch)
 3. Cornelis, huwt voor 1684 N.N.
 4. Arien (+voor 1680), woont mogelijk te Kethel: Hoorngeld van Delfland 1672 vermeldt Arij Leendertsz. Ruijghrock: 50 voeren hooi; 32 hoornbeesten; 6 kalveren en 2 paarden
 5. Aaltje, huwt Leendert Heynricksz Visser, weduwnaar van Lysbet Cornelisdr Lelyevelt
 6. Leuntje, huwt (1) Cornelis Cornelisz van der Bijl (+kort na 13-6-1668), weduwnaar Joostje Pieters (met kinderen uit beide huwelijken); huwt (2) ca. 1670 Balten Ariens van der Meer; huwt (3) Veur Gerecht 22/23-2-1672 Jan Arentsz Starre, weduwnaar van Neeltje Cornelisse, wonende te Stompwijk

TerugBegin van generatie


3.842   Jacob Cornelissen LUCASSEN

FamilienaamIndex 3.842 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1655


Huwt

3.843   N.N.

Index 3.843 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Beatrix Jacobs Lucassen Zie 1.921
 2. Cornelis
 3. Arij
 4. Lijsbeth
 5. Pietertje

TerugBegin van generatie


3.844   Leendert van VEEN

FamilienaamIndex 3.844 • Vader onbekend • Moeder onbekend


Huwt

3.845   Maartje JACOBS

FamilienaamIndex 3.845 • Vader onbekend • Moeder onbekend

ONA Den Haag (430 fol 154 dd 6-1-1667) Maartje Jacobsdr huisvrouw van Pieter Cornelisz Mol wonende te Wilsveen, zijnde kloek en gezond , benoemde op 3.9.1660, haar 5 kinderen tot universeel erfgenaam, t.w. : Liedewijtgen,Maartje, Ariaantje Leendertsdrs en Willem en Thonis Leendertszn. Nu laatstgenoemde zoon is komen te overlijden en drie kinderen heeft nagelaten t.w. : Thijmon Thonisz, Jan Thonisz en Laantje Thonis erven zij in plaats van hun vader. Als voogden over de kinderen zijn gesteld Hendrik Jacobsz Bovenwater, haar comparants broer, en Willem Leendertsz van Veen, haar  comp. zoon. Getuigen Jan Cornelisz van Leeuwen en Evert Jacobsz Schakenbosch


Zij huwt (2)

Pieter Cornelisz MOL

FamilienaamIndex

Kinderen

 1. Liedewijtgen Leenderts
 2. Maartje Leenderts
 3. Ariaantje Leenderts
 4. Willem Zie 1.922
 5. Thonis (+1666), huwt N.N.
 6. Kinderen
  1. Thijmon Thonisz
  2. Jan Thonisz
  3. Laantje Thonis

TerugBegin van generatie


3.846   Leendert van der CLAUW

FamilienaamIndex 3.846 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Een stamboom op Genui.com noemt hem zoon van Cornelis Gerrits Barthoutsz van der Clauw en Machtelt Jansdr, en broer van Gerrit, Jan, Jacob, Maritgen en Lijsbeth. Cornelis Gerrits Barthoutsz zou een kleinzoon zijn van Baerthout Foppenz. Zijn vrouw Neeltje heet hier een dochter te zijn van Barthout Cornelisz van der Claauw and Neeltgen Crijnen., en halfzuster van Cornelis en Bastiaan (hun moeder: Leentgen Pietersdr. Kokshoorn). Haar verdere voorouders zouden zijn Cornelis Jr Baerthoutsz van der Claauw en Grietgen Pietersdr; Baerthout Foppensz van der Claauw en Jacobje Lambrechtsz van Swieten; Foppe Cornelisz van der Claauw en N.N. Voor dit alles wordt geen enkele bron gegeven. De enige bron die ik kan vinden maakt verwantschap met ‘mijn’ Leendert eerder onwaarschijnlijk:

ORA Stompwijk(= ONA Den Haag; inv. 143 fol 63 dd 23-2-1670) Leendert en Bastiaan Barthoutsz van der Claauw voor henzelf alsmede Cornelis Pietersz van Veen getrouwd hebbende Leentje Barthouts van der Claauw en Annetje Barthouts van der Claauw en Harman en Cornelis Pietersz van der Claauw voor henzelf en voorn Leendert en Bastiaan als voogden over Neeltje, Beatrix en Maartje Pieters van der Claauw, nagelaten minderjarige kinderen van za Pieter Barthoutsz van der Claauw, alle (kinds)kinderen van za Leentje Pieters weduwe van Barthout Cornelis van der Claauw wonende aan de Leidschendam te Stompwijk en te Veur. Verdeling stukken land met de belendingen.

ONA Den Haag (431 fol 293 dd 29-12-1671) Jan Claas Dirks wedr van Maartje Baarthouts wonende te Stompwijk ter ene en Trijntje Barthouts de jonge, Maartje Barthouts, Jacob Leenderts van der Clauw, Willem Leenderts van Veen getrouwd met Maartje Leenderts van der Clauw als vader en verv voogd van Jan Willems van Veen nagelaten zoon van dezelve Maartje Leenderts,-zoon en kindskins van Neeltje Barthoutsz- Leendert Cornelis, Huijch Cornelisz, Siere Cornelis Oosterheuvel; mitsgaders Aaltje en –Cornelis Simon getrouwd met - Maartje Cornelis van Oosterheuvel nagelaten kinderen van Leentje Barthoutsz alle zusters en kindskinderen van voorn za Maartje Barthouts wonende in de banne van Stompwijk, Leiderdorp, Rotterdam en Warmond. Verdeling naar aanleiding van overlijden van Maartje Baarthouts


Huwt

3.847   Neeltje BARTHOUTS

FamilienaamIndex 3.847Vader 7.694Moeder 7.695

Kinderen

 1. Jacob
 2. Margaretha Zie 1.923

TerugBegin van generatie


3.848   Jacob Joppe GARDIJN

FamilienaamIndex 3.848Vader 7.696Moeder 7.697

Overleden voor 1667

Alias Jacob de Oudere. Vooralsnog hypothetisch!


Huwt

3.849   N.N.

Index 3.849 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Arien Jacobsz Gardijn Zie 1.924
 2. Jacob Jacobsz Gardijn
 3. Neeltje Jacobs Gardijn

TerugBegin van generatie


3.856   Gerrit Aelbertsz SOMMERS

FamilienaamIndex 3.856Vader 7.712Moeder 7.713

Overleden na 28-1-1695

Te Sassenheim. Timmerman.

ORA Sassenheim (transcriptie H.J. van der Waag op Hogenda (2012) 6 no 65 dd 18-5-1678) Crijntje Jansdr. weduwe van Cornelis Jacobszn. Rous mitsgaders Ary Corneliszn. en Maerten Corneliszn. beiden kinderen en erfgenamen van de voorsz. Cornelis Jacobszn. Rous die vader en mede-erfgenaam is geweest van Jacob Corneliszn. Rous verkopen Gerrit Aelbertszn. Sommer een huis en erf gelegen over de nieuwe vaart in het Dorp, belend NO de Teylingerlaan, ZO de Heerweg, ZW Cors Govertszn. van Pelt en NW de kinderen van Teunis Corneliszn. Warmonderdam, belast met een weesrente van 22 gulden 10 st per jr te lossen met 500 gulden (de helft van 1000 gulden) tbv de weeskinderen van Pieter Janszn. backer, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 19-6-1665, voor 200 gulden boven de belasting.

Idem (6 no 132 dd 24-3-1683) Gerrit Aelbertszn. Sommer vermeld als belender: Dezelfde als door schout en schepenen gemachtigd tot de verkoop van na te melden huis en erf gekomen uit de boedel van Gerrit Bruynen verkoopt Sacharias van Eeckhout een huis en erf gelegen in het Dorp omtrent de Teylingerlaan, belend ZO de Heerweg of Dorpsstraat, ZW de kinderen van Jan Janszn. Noleth c.s., NW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NO Gerrit Aelbertszn. Sommer, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 4-4-1647 en 27-12-1651, voor 120 gulden.

Idem (7 no 101 dd 12-10-1691) belender van een huis (Sr Hendrick van der Heyde wonende Haarlem verkoopt Pieter Davidszn. Bogaert een huis en erf gelegen aan de nieuwe vaart of kolk in het Dorp, belend ZO de Heereweg of Dorpsstraat, ZW de kinderen en erfgenamen van Huygh Engelszn. wielmaker, NW Jan Teuniszn. Warmonderdam en NO Jacob Hoedemaker en Gerrit Aelbertszn. Sommer).

Idem (7 no 148 dd 28-1-1695). Gerrit Aelbertszn. Sommer verkoopt Jacob Hoedemaker een huis en erf gelegen over de nieuwe vaart of Kolck in het Dorp, belend NO de Teylingerlaan, ZO de Heereweg, ZW Neeltje Willemsdr. Moerkercken weduwe van Jan Jacobszn. van den Burgh met een gemene muur en een loden goot welke door de koper en Neeltje voorsz. moet worden onderhouden en NW Jan Teuniszn. Warmonderdam, belast met een weesrente van 22 gulden 10 st per jr losbaar met 500 gulden tbv de nagelaten weeskinderen van Pieter Janszn. bakker, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 18-5-1678, voor 130 gulden.


Huwt Sassenheim (ot) en Noordwijk (gerecht) 3-11-1658

3.857   Sijmentgen Dirks NOBEL

FamilienaamIndex 3.857Vader 7.714Moeder 7.715

Geboren Voorhout

Volgens Frans Angevaare: ORA Warmond 2/349 05-08-1677: Gerrit Aalbertsz Sommer timmerman en Sijmentge Dircks van Nobele.

Kinderen

 1. Aelbert, huwt RK Noordwijk 19-4-1695 Grietje Pieters Colijn; wonen te Noordwijkerhout
 2. Dirck Zie 1.928
 3. Pieternelletge , doopgetuige bij kinderen van Dirck
 4. Cornelis

TerugBegin van generatie


3.858   Cornelis Adriaensz van MOERKERCKEN

FamilienaamIndex 3.858Vader 7.716Moeder 7.717

Geboren ca 1615
Overleden Noordwijk voor 1676

Bijgenaamd Cornelis Mooi.

Niet verwarren met Cornelis Joris, jongman, die huwt Noordwijk (gerecht) 4-5-1664 met Annetje Dircx, jongedochter; noch met een mogelijke zoon van Crijn Jacobs Moerkercken van Sassenheim, die op 29-4-1657 in Noordwijk (Gerecht, huwelijksafkondigingen) trouwt met Ermtgen Dircx van Velen, jongedochter van Noordwijk.

In 1635 in het register Brandgeweer: no 30, Jan Huijbertsz. (Cornelis Louwen) (nu Huijbert Leendertsz. Visser) (nu Cornelis Arentsz. Moerkercken) een emmer ende leer van 16 sporten (In de marge: rest een emmer) (In de marge: rest ladder)

ONA Noordwijk (Inv no 6282 Nots vd Bouchorst dd 27-10-1655) Cornelis Arentsz Moerkercken en Maritjen Huijbrechts geechte man & vrouwe testeren op de langstlevende met voorziening voor de kinderen in geval de overlevende hertrouwt. Mochten zij kinderloos overlijden dan wijzen zij als erfgenamen voor hun helft aan resp. haar vader Huijbert Leenderts Visscher of bij vooroverlijden haar zuster Weijntje Huijberts; en Gerrit, Claes en Neeltje Cornelis Moerkercken, omen en moeije van Cornelis. Als Huijbert bezwaar maakt, vervalt zijn deel.

ONA Noordwijk (Inv no 6278 Nots Nicolaas van den Burch no 33 dd 24-11-1659) Cornelis Arentsen van Moerkercken alias Cornelis Moeij is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende, scheepstimmerman te Noordwijk, Cfl 300.

ONA Noordwijk (Inv no 6278 Nots Nicolaas van den Burch no 140 dd 7-2-1663) Cornelis Arentsen van Moerkercken alias Cornelis Moeij is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende Cfl 450 tegen 40 groten elk. Vervangt een obligatie van 24-11-1659 waarin Cornelis Cfl 300 schuld erkent. Rente 5%. Pand is weij- ofte hoeijlant achter de Kaye onder de heerlijkheid Alckemade, hem aangekomem van Huijbert Leenderts Visscher zijn schoonvader

ONA Noordwijk (Inv no 6279 Nots Nicolaas van den Burch no 49 dd 5-2-1665) Cornelis Arentsen van Moerkercken is schuldig aan en heeft ontvangen van Engel Clements van Balckenende Cfl 100, tegen 5%.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 177 (fol 5v dd. 22-3-1656) Cornelis Louriszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Arentszn. Van Moerkercken zekere custingbrief van 23-5-1641 tlv Floris Dirckszn. van Waesdorp pro resto 370 gulden en nu nog 90 gulden wegens koop van een huis en erf te Noordwijk op Zee voor 40 gulden te betalen aan de Gasthuismeesters te Noordwijk en 50 gulden tlv Cornelis Louriszn

Idem (fol 160v dd. 9-6-1661) Cornelis Arentszn. van Moerkercken verkoopt Floris Dirckszn. van Waesdorp wonende beiden te Noordwijk op Zee een erf tot twee gangen van een lijnbaantje gelegen in de Croft te Noordwijk op Zee, belend NO de weduwe van Graeff Willem, ZO de Grafelijkheids wildernis, ZW de verkoper en NW de Wildernis, belast met 1 st erfpacht per jr tbv de Grafelijkheid, voor 12 gulden contant.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 178 (fol 60v. dd 12-2-1663) Jan Egbertszn. wonende te Noordwijk op Zee verkoopt Cornelis Adriaenszn. Van Moerkercken wonende aldaar een huisje en erf gelegen aan het Plein aldaar, belend NO Jannetje Arentsdr., ZO de Buurt of Plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de Kaesbaen, voor 100 gulden contant.

Idem (fol 95 dd. 8-1-1664) Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken verkoopt Trijntje Adriaensdr. weduwe van Hendrick Willemszn. wonende te Noordwijk op Zee een huisje en erf gelegen aan het plein, belend NO Jannetje Arentsdr., ZO de Buurt of het plein, ZW Jan Adriaenszn. van Sonnevelt en NW de Kaesbaen, voor 88 gulden contant.

Rechterlijk-Archief van Noordwijk no 180 (akte 150 dd 27-5-1676). Neeltje Jorisdr. van Ypenbueren weduwe van Huybert Leendertszn. Visscher als grootmoeder en Leendert Claeszn. Hennevanger nomine uxoris oom en bloedvoogd over Adriaen, Jacob, Pieter, Geertie en Neeltie nagelaten minderjarige kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken en Maertje Huybertsdr. Visscher overleden te Noordwijk op Zee en hebben, de eerste comparante met Hendrick Joriszn. van Ypenbueren haar broer als haar gekoren voogd verkocht aan Cornelis Claeszn. Cruyshoeck wonende te Noordwijk op Zee een huis en erf gelegen aan de Buurt aldaar, belend ZO het Predikantshuis en NW Cornelis Claeszn. Hennevanger, strekkende voor van de Heerweg genaamd de Buurt tot achter eensdeels aan de Wildernis, belast met 4 st 8 p erf-pacht per jr, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 16-4-1651, bij welke het aan Huybert Leendertszn. Visscher is overgedragen en hetzelve de voorsz. Cornelis Adriaenszn. van Moerkercken namens zijn vrouw aangekomen bij scheiding jegens Huybert Leendertszn. Visscher voor haar moederlijk erfdeel, voor 127 gulden contant.


Huwt ca. 1645

3.859   Maertje Huyberts VISSCHER

FamilienaamIndex 3.859Vader 7.718Moeder 7.719

Overleden voor 27-5-1676

Kinderen

 1. Neeltje Zie 1.929
 2. Geertie, doopgetuige bij kinderen van Neeltje
 3. Adriaen
 4. Jacob
 5. Pieter (+voor 23-5-1693), huwt N.N., vermeld ORA Noordwijk 1692-96, doopgetuige bij een kind van Neeltje
 6. Kinderen
  1. Magdaleentie Pietersdr van Moerkercken, huwt Cornelis Dammaszn van der Bijl te Valkenburg, vermeld ORA Noordwijk 23-5-1693

TerugBegin van generatie


3.860   Pieter van BINCKHORST

FamilienaamIndex 3.860 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Mogelijk gaat het om Pieter Cornelis van Binckhorst (+Wassenaar juli 1697), zoon van Cornelis en Japke Pieterdochter, deurwaarder (1664), schoolmeester (1670), schutter, gehuwd met Marie Lauron, en ouders van een zoon Joannes.

Alternatief: broer van Crijntgen Pieters van Binchorst, gehuwd Wassenaar (sch.) 14-5-1628 met Cornelis Cornelisz Overvest (?); Crijntgen is een dochter van Pieter Gijssen van Binckhorst.

Gesignaleerd: Pieter Claes Nanninx huwt Engeltje Francken Wassenaar RK 19-11-1654; ouders van Jannitgen 10-5-1657; Franck 26-1-1659; Petrus dRK 29-8-1662; Swijbert tweeling met Petrus; Anna 27-1-1667; Aeltje 30-4-1669.


Huwt

3.861   N.N.

Index 3.861 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Pieter Zie 1.930
 2. Arij

TerugBegin van generatie


3.862   Cornelis Barten VERBURG

FamilienaamIndex 3.862Vader 7.724Moeder 7.725

Hypothetisch; nog geen hard bewijs gevonden van ouderschap van Maria. Getrouwd als Cornelis Barten Verberch.

ORA Wassenaar (inv no 15 no 187 dd 7-12-1657) Cornelis Bartholomeeszn. wonende Wassenaar verkoopt de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jacobszn. Haastert een half hond teelland gelegen onder Zuidwijk, belend O de voorsz. kinderen, Z en W de Kerk en N Anthonis Janszn., voor 50 gulden.


Huwt Wassenaar (Schepenen) 28-11-1649

3.863   Leuntgen Dircx MAELDRIFT

FamilienaamIndex 3.863Vader 7.726Moeder 7.727

Geboren Zoeterwoude

Kinderen

 1. Maria Zie 1.931
 2. Bartholomeus (dRK Wassenaar 21-5-1651)
 3. Leuntie (dRK Wassenaar 27-11-1666)

TerugBegin van generatie


3.864   Pieter Dircks van SONNEVELT

FamilienaamIndex 3.864Vader 7.728Moeder 7.729

Geboren Loosduinen

Ook Sollevelt


Huwt

3.865   Dieuwertje Joris van NOOTDORP

FamilienaamIndex 3.865Vader 7.730Moeder 7.731

Gedoopt RK Nootdorp 17-7-1616 (doopgetuige: de grootmoeder Aeff Jong Aeriaen)

Kinderen

 1. Cornelis Zie 1.932
 2. Grietje
 3. Machteld (bWassenaar 2-7-1726)
 4. Sijmon
 5. Helena (bWassenaar 6-6-1730)

TerugBegin van generatie


3.866   Willem Pietersz VERDIGAEL

FamilienaamIndex 3.866Vader 7.732Moeder 7.733

Overleden na 1649

ORA ’s Gravenzande en Zandambacht (Protocol van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande, transcriptie Teun van der Vorm) (inv.nr. 4 f. 67 dd 23-3-1646): Maertge Jansdr. weduwe Tobijas Cornelisz. geassisteerd met onze secretaris als haar gekoren voogd in deze zaak en bekende verkocht te hebben aan Willem Pijetersz. van Verdegael haar comparants behuwde zoon zeker huis met een halve hond land daar hetzelve huis op staat, alle staande en gelegen aan het zuideinde binnen deze stad omtrent de korenmolen.

Idem (f79v 31-8-1649): Willem Pijetersz. Verdigael wonende op de gemene weide in Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Jacob Willemsz. Patijn wonende in het noordland van Zandambacht zeker huis met een half hond land daar hetzelve huis op staat beneffens een vrije bornput staande en gelegen aan het zuideinde binnen de stad ’s Gravenzande omtrent de korenmolen.

Weerbare mannen van ’s-Gravenzande (1652-3) onder de Halve pieken: Willem Pietersz. Verdigael

ORA ’s Gravenzande en Zandambacht (inv. 33 transcriptie Teun van der Vorm fol 41v d.d. 22-6-1664) Willem de Jongh gerechtsbode van Zandambacht als gestelde curatot over de boedel en goederen van zaliger Jasper Jansz. Schelvisch en Ariaentgen Pietersdr. in haar leven echtelieden en inwoners van Zandambacht en bekende al op 22-2-1662 publiekelijk verkocht te hebben en alsnu te transporteren aan Willem Pietersz. Verdegalh wonende in Zandambacht zeker huis en bijhuis staande grondvast aan de binnenberm van de Delflandse Maasdijk met de overdoening van een partij weijens aan dezelve Maasdijk.

Hoofdgeld Rijnsburg 1623: willem pietersz, zoon van pieter sijmonsz verdiger - 1.


Huwt mogelijk (1)

Leuntje ADRIAENSZ

FamilienaamIndex


Huwt (2)

3.867   N. TOBIASZ

FamilienaamIndex 3.867Vader 7.734Moeder 7.735

Kinderen

 1. Maria Zie 1.933

TerugBegin van generatie


3.872   Christoffel BISSCHOP

FamilienaamIndex 3.872Vader 7.744Moeder 7.745

Overleden Lippstadt of Rheda

Ook Bisschoff genoemd. Uit Rheda n. Zutphen gekomen, daar kleinburger; Pasen 1688 met NG attest n. Lippstadt. Vgl. kwarierstaat Kuik in GN 1971.


Huwt

3.873   N.N.

Index 3.873 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Christoffel (?- +Zutphen ca. 1731?) Zie 1.936
 2. Hendrik Otto, als Otto december 1695 in Zutphen met attestatie uit Rheda aangekomen, 21-2-1702 met attestatie vertrokken naar Hoorn; huwt Hoorn NG (ot 26-11-1701) 11-12-1701 Grietje Visschers (*Hoorn), wonende resp. Achterom en in de Nieuwsteeg in Hoorn. Zij is vermoedelijk dochter van Cornelis (bHoorn (impost, aangegeven door Hendrik Otto) 14-2-1710).
 3. Kinderen
  1. Cornelis Bisschof (dNG Hoorn 17-5-1703 bHoorn (impost) 30-5-1703)
  2. Jannetje Ottes Bisschop (hypothetisch) (*Hoorn +Hoorn (impost) 5-6-1764), 1724 wonend aan de Smerighorn; huwt Hoorn NG 7-10-1724 Leendert Hant (*Alkmaar, wonend aldaar)
  3. Philippus (+Hoorn (impost) 1-10-1710)

TerugBegin van generatie


3.874   Hermen JALINCK

FamilienaamIndex 3.874Vader 7.748Moeder 7.749

Geboren Zutphen dNG 21-12-1634
Overleden Zutphen na 1692 1702

REGISTER V. VRIJWILLIG RECHT:

18-11-1692 Testament echtpaar Jalinck-Hoedt; tbv langstlevende, met plicht kinderen bij huwelijk minstens zoveel te schenken als de oudste zoon kreeg. Het testament citeert ook de huwelijkse voorwaarden.

28-9-1699 (inv. ORA 357 f32) en

10-6-1701 (inv. ORA 357 f80) is Hermen Jalinck betrokken bij een cessie/overdracht;

28-3-1711 Testament weduwe Jalinck opgemaakt, (vaag, wsch. geen bijzondere bepalingen) ; weer teruggenomen op 20-1-1714.

15-10-1714 (inv. ORA 358 f274) is weduwe Jalinck-Hoedt betrokken bij de overdracht van een huis met wei aan de Haetenstr. door o.a. Odilia van Eëuwsum tot Dorth van Flodroff.

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 55B (Kadastraal 279, 28)

Nieuwstad (Nieuwstad): Op 29-5-1702 verkoopt Wyse Stoet (=Hoet) weduwe Harmen Jolinck met de fam. Jolinck en Coenderinck aan Jan van Goor dit huis (van Harmens moeder afkomstig) aan de “Nieuwstad, recht tegenover de steenen putte”; belendingen Willems, Ryckert; Rosier, Jan; achter de plaats van de Mennonisten Domine; basting f 900.-

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 60 (Kadastraal 270)

Nieuwstad (Nieuwstad): op 8-2-1671 verkoopt Jan Barents schoemaecker tot Amsterdam 1/5 huis en hof aan Hermen Jolinck; belendingen geestelijk huis, bewoond door Ds. Martinus Leo à Coolwijck, wed. Jan Soltcast; belast 5 gl. voor fl. 300

Op 15-6-1672 (30-11-1671) verkocht de verwinhebber van Salomon Janssen aan Herman Joelinck kennelijk de rest van het pand

Op 7 dec.1671 lost Hermen Jolinck de hypotheek af die Salomon Jansen nam toen hij het pand op 10-5-1666 kocht van de fam. van Goor en fam. in ’t Leydack.

ORA Zutphen (Protocol van vrijwillige akten inv no 526 no 99 dd 30-9-1672) Herman Jolink koopt in een openbare verkoping voor fl 1000 een huis op de Vrijstadt, Salomon Janssen toekomend (ter dekking van een schuld van fl 264); verkoper is Andreas Pleger, gevolmachtigde van Berent Hendricksen van Campen.

ORA Zutphen (Protocol van Transporten en Vestenissen inv no 793 fol 8 dd 16-5-1677) Geurtjen Hendriks met voogd, Geurt Delles en Henrick Haemer, Peter Haemer met zijn vrouw Willemken Dellissen, verkopen aan Hermen Jolink en Wijtsken Hoets twee vijfde van een huis op de Nieuwstad waar de Eijckelenboom uithangt, met aan een kant het geestelijk huis behorend aan jonker Tengnagel, en aan de andere kant de weduwe van Jan Soltkast.

Verpondingsnummer 119 (Kadastraal 378, 379)

Halterstraat (Halterstraat): op 12-6-1683 worden dit huis en hof, later in 3 woningen verdeeld, verkocht door Jan Janssen Switser en Aeltien Jansen aan Harmen Jolinck; belendingen wijlen dr List, Jan van Lintfelt; belast voor f 550.-

Op 10-7-1743 wordt op dit nu in drieën gedeelde object een hypotheek genomen door Hendrina Jalink, weduwe Hendrick van Rhede (Belenders: N. van Sittert, stal Ds. Pieter van Eys)

Historisch Kadaster Zutphen (register) Verpondingsnummer 822A (Kadastraal 786)

Barlheze (Barlheze) op 13-8-1720 verkopen de erven Harmen Jaelinck hun huis (ooit van Thomas Hoedt) aan Cristiaen Penninck; belendingen Engelbert Overdorp en Berent Harscamp

Vermelding in het archief van de Weeskamer (no 137 Index protocollen en losse stukken), nog niet nagezocht: Jolinck Hermen Wijsken Hoet IX, blz. 210v 1698/1708


Huwt Zutphen NG (ot) 19-11-1665

3.875   Louisa HOEDT

FamilienaamIndex 3.875Vader 7.750Moeder 7.751

Geboren Zutphen d NG 23-6-1639
Overleden Zutphen in/na 1714, voor 1720

Alias Wijtske, Wyske. Al haar kinderen werden gedoopt in de Grote Kerk.

Kinderen

 1. Wychgert (dNG Zutphen 14-9-1666) HUWT (1) Zutphen NG (ot) 11-9-1692 Fenneken Everts (*Zutphen +Zutphen); HUWT (2) Zutphen NG (ot 14) 28-4-1700 Anna Jochems, jongedochter (*Voorst)
 2. Trijntjen (dNG Zutphen 16-10-1667 +ca. 1739) Zie 1.937
 3. Hendrik (dNG Zutphen 28-2-1669 +?)
 4. Maerten (dNG Zütohen 27-4-1670)
 5. Hendrina (dNG Zutphen 22-5-1672 +na 1743, ca. 1753); huwt Hendrik van Reede (+na 1743). Testamenten d.d. 24-3-1743 geroyeerd 20-7-1743, 1753 door executeurs (o.a. H.L. Bisschop, Q1836/7) bestreden en geannuleerd.
 6. Henric (dNG Zutphen 19-4-1674) HUWT Zutphen NG (ot) 30-9-1703 Ida Alderkamp (*Zutphen +Zutphen). Huwelijkse voorwaarden opgemaakt 25-9-1703; testament 11-9-1725, herzien 17+9-1740; geen kinderen (begunstigden zijn familie).
 7. Harmen (dNG Zutphen 20-5-1680 +voor 1756) HUWT Christina Oostendorp (+na 1756). Weduwe maakt testament op in 1756.

TerugBegin van generatie


3.876   Laurens Robberts van DUUREN

FamilienaamIndex 3.876Vader 7.752Moeder 7.753

Geboren Arnhem dNG 27-8-1620

Meester kleermaker, winkelier (1649), pachter van de impost van het gemaal van Den Haag en Haagambacht (1660-1661). Er is een Lourens van Duyren overleden te Leiden 16-3-1684, begraven te Oegstgeest.

Tekent ook als getuige enkele notariële akten (589a:28 dd 27-8-1659; 86:40 dd 19-4-1660; 172:119 dd 20-4-1654; 128:434v dd 28-10-1658, meester kleermaker; )

ONA Den Haag (40:166 dd 24-12-1644) Mathheus Reijniersz Smit, koopman tot Gouda, machtigt Lambert Rietraet notaris in Den Haag om van Lauyens Robberts van Duyren mede lakenkoper in Den Haag te ontvangen fl 594-4-0, schuldig inclusief rente over een obligatie.

ONA Den GHaag (192: 335 dd 28-2-1649) Anna Elisabeth Duschene (=Duchene) is schuldig aan Lourens van Duren winkelier fl 270-0-0 die zij verklaart ‘over lange tot jaer (?) contentement genoten te hebben’., terug te betalen in driemaandelijkse termijnen van 50-0-0.

ONA Den Haag (83:43 dd 25-2-1654) Jan Pietersz van Tetrode verhuurt aan Laurens van Duyren een huis in de Corte Craenstraet, oostzijde, per 1 mei voor 1 jaar tegen fl 69-0-0.

ONA Den Haag (247:146 dd 5-12-1658) N.N. ten Uyl, advocaat, met procuratie van Dirck Hardous, koopman tot Rotterdam, die tegoed had fl 220-0-0 van Laurens van Duyren over geleverde winkelwaar; Laurens verklaarde door “quade fortuijn” niet in staat was te betalen; notaris Samuel Keus (?) en wijnkoper Johan van Overix (?) garanderen nu dat Laurens binnen 8 dagen fl 30-0-0 zal betalen en de rest elke drie maanden in termijnen van fl 22-0-0. ONA Den Haag (247:148 dd 5-12-1658) zelfde akte, nu ondertekend.

ONA Den Haag (399:109 dd 4-10-1660) Op verzoek van Aernout van der Speck en Hendrick van Doorschot getuigen Anthonij Berewouts, Johan van der Valck, notaris, en Evert Gerrits van Loeven meester bakker, (in marge anderen inclusoef Laurens van Duyren) dat er met de handel en wandel van de requiranten, die zij al lang kennen, niets mis is.

ONA Den Haag (578:165 dd 30-11-1660) Laurens van Duyren, pachter van de impost, met Johan van Ruijmbeeck en Jacob Hooglandt, borgen en medestanders, bekennen fl 1669-10-0 te hebben ontvangen van de pachters (?).

ONA Den Haag (489:143 dd 31-1-1661) Jacob Hoochlant, borg en mede(stander) van de impost van het gemaal van Den Haag en Haagambacht, voor augustus 1660 tot en met juli 1661; en Johannes van Ruijmbeeck; verklaren de impost te hebben gepacht met medepachter Laurens van Duyren, volgens akte van 1-7-1660; Hoochlant belooft nu fl 1800-0-0 te betalen aan (kennelijk) Van Duyren.

ONA Den Haag (489:153 dd 31-1-1661) Jacob Hoochlant, medestander van de impost op het gemaal etc., en Johannes van Ruijmbeeck, onderhuurders van de pachter van de impost Laurens van Duyren, gaan een onduidelijk contract aan met Johannes Huijsier van Batenburg, wijnkoper, en anderen uit Leiden als borgen.

Notarieel Archief 's-Gravenhage: (545/399) Laurens en Thomas Marhuls, kleermakers, Cornelis Balckeneijnde, meester timmerman, en diverse anderen verklaren op 28-10-1673 dat Adam Marsch geen schulden bij hen heeft (op 22 a 30 gulden aan een van hun na), dat hij een vroom mens is 'in goede betalinge en credyt', en dat zij hem niet alleen kennen maar ook met hem omgaan.

Notarieel Archief 's-Gravenhage: (68/315) Op 28-12-1679 verhuurt Floris van Caestert aan Laurens een huis aan de B...straat voor 1 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 mei, tegen 70 gulden.


Huwt (1)

N.N.

Index

Overleden Den Haag ca. 1651

Mogelijk identiek met de Laurents Robbertsz, gehuwd met Jenneken Dirx van We(e), die in Nijmegen NG op 9-9-1651 een dochter Cornelia dopen (getuigen Herman Daenen, Agnes Luijpers huijsvr. van Jan van Santvort).


Huwt (2) Den Haag NG 11-1-1654

3.877   Maria Willems van HAAGDOORN

FamilienaamIndex 3.877Vader 7.754Moeder 7.755

Lidmaten NG Haarlem vermeldt vier Maria Willemsen: fol 80v dd 12-1-1652 Maritje Willems jd wonende op het Grote C.Lant comende met attestatie van Amsterdam; fol 82v dd 1652 Merritje Willems jd van Haarlem in de Raemstraat, testes mater; fol 100 dd 1653 Marike Willems jd van Langedijk wonend Raemsteeg, testes Grietien Maertens; fol 109v dd 10-10-1653 Marijtje Willems jd in de Minderbroedersteeg met attestatie van Amsterdam.

Het is heel goed mogelijk dat Maria Willems Haagdoorn uit Amsterdam komt; de naam komt daar veel voor (inclusief een Willem Haagdoorn die er in 1575 trouwt). In Langedijk komt de naam niet voor.


Huwt (3)

Martijntje Ariens van der PAUW

FamilienaamIndex

Lourens van Duijren wedr geboortigh van Aernhem met Martijntie Ariens van der Paeuw weduwe wijlen Hendrick Ysverdin, beide wonend alhier in der Haeghe, ot 16-6-1675 Nieuwe Kerk


Zij huwt (1)

Hendrik YSVERDIN

FamilienaamIndex

Overleden ’s-Gravenhage voor 1675

Kinderen

 1. (uit 1) Jannetje (dNG Den Haag Grote Kerk 6-6-1650, getuigen Peter Mathijs Mathijssen van Lockum en Agneeten Jans)
 2. (uit 1 of 2) Dirk (bDen Haag 30-3-1697 +Den Haag begraven (aangifte fl 3,-) 30-3-1697), huwt mogelijk Loosduinen NG 4-6-1690 Anna Catharina Neves, jongedochter van Ervervelt (?), hij van Loosduinen. Dirk maakt op 3-9-1679 een testament ten gunste van zijn vader Laurens.
 3. (uit 2) Anna (dNG Den Haag 6-10-1654 +Den Haag begraven (aangifte pro deo) 1-9-1705), doopgetuigen Maria Quartelaar, Maartje Fransse
 4. (uit 2) Martijntje (dNG Den Haag 16-11-1655, getuigen François van Haagdoorn, Hester Geest, Lysbeth Gerrits)
 5. (uit 2) Frans (dNG Den Haag 4-1-1659, getuigen Juffr. Maria du Cheene (Cheese?) weduwe Capitein van Boere, Mr Johan du Cheene)
 6. (uit 2) Johannes Zie 1.938
 7. (uit 2) Robbert (dNG Den Haag 11-4-1664, getuigen François en Aaltje van Haagdoorn, Judith weduwe Cornelis genaamd Lachene Hersin), tweeling met Willem
 8. (uit 2) Willem (dNG Den Haag 11-4-1664, getuigen idem), tweeling met Robbert
 9. (uit 2) Henrik (dNG Den Haag 18-12-1667 +Den Haag b (aangifte pro deo) 11-12-1754 “oud 86”), doopgetuigen Noë Barthilion, Elisabeth de Kleck

TerugBegin van generatie


3.878   Jan Reijniersz van KLATERENBOSCH

FamilienaamIndex 3.878 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Voorburg voor 1632

Onder meer bij huwelijk 1675 met achternaam getooid. Meester leidekker. Handmerk: een naar boven wijzende open pijl op een standaard (lijkt op een vuurpijl). Onder een akte van 29-11-1647 (192:187v) tekent onder patroniem een Jan Reijnaertsz, metselaar, met als handmerk een krullende M; waarschijnlijk is dit niet ‘mijn’ Jan.

Er is een tweede Jan Reiniersz, leidekker, gehuwd met Cornelia Jans:

ONA Den Haag (181:431 dd 28-6-1652) Leentgen Jacobs, huisvrouw van Jan Sijbertsz van Noortover, meester metselaar; Arijaentgen Schoonemans weduwe Cornelis Schooneman, verklaren op verzoek van Cornelia Jans huisvrouw van Jan Reijnaertsz, leydekker, dat zij gisteren ten huize van Cornelia waren toen ene Oeda Vertooge, jd alhier, Cornelia kwam uitschelden en haar (Cornelia’s) moeder beschuldigde twee ringen te hebben gestolen van een Franse bakker, en haar (Cornelia) van ‘bouleeren’ met een getrouwde man, etc.

ONA Den Haag (181:433 dd 28-6-1652) Arijaentgen Schoonemans weduwe Cornelis Schooneman en Trijntje Jans huisvrouw van Jan Jansz Breemers lindewever (=linnenwever) op verzoek van Cornelia Jans etc.: verleden zaterdag ’s ochtends rond half zes heeft Oeda Vertooch, uit haar raam hangende, allerlei zaken naar Cornelia gesmeten.

ONA Den Haag (194:195 dd 20-4-1664) Christijna Bruijs, schuld aan Anthonij van Kempe; getuige is Jan Reiijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, tekent met handmerk (vuurpijl).

ONA Den Haag (271:6 dd 6-1-1659) Jan Reijniersz van Claterenbosch verklaart op verzoek van Claes Jacobs van Goch dat het dak van diens huis te Rijswijk ‘daer de ruijtjes uijthangen’ omstreeks mei 1658 naar behoren is gerepareerd en dichtgemaakt, in tegenstelling tot wat Jacob Christiaensz Verbruggen, die daar nu woont, beweert.

ONA Den Haag (274:369 dd 25-6-1662) Job Willemsz Cool, meester timmerman, en Jan Reijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, verklaren op verzoek van juffrouw Anna le Lou, weduwe Jean Sena (?) dat zij zo’n 40 dagen geleden een loden goot tussen het huis van La Lou en de heer Pagé hebben schoongemaakt, waarbij ze vaststelden dat deze ‘vuijlicheijt en stanck” ontstond “door het water ofte pisse die uijt seecker venster van voorn(oemde) pagees huijsinge op de gote uijtkomende, was gegoten”, en dat, terwijl zij bezig waren, er weer pis in de goot werd gegoten uit Pagé’s raam, zo het regenwater weer bedervende. Na een roostertje te hebben bevestogd, stelden zij op 245 juni weer vast dat er weer “pisse en vuijlicheijt” in de waterbak geraakte, wat zij op verzoek van La Lou aan Pagé hebben laten zien, die hen “qualijck bejegende”.

ONA Den Haag (257:59 dd 19-7-1667) Jan Reijniersz van Claterenbosch, meester leijdecker, burger; verklaart op verzoek van Evert Engelsz vanden Bergh, meester hoedenmaker en burger, dat hij in opdracht van VDB in 1666 twee stukken lood van het dak haalde van diens huis aan de westzijde van het Speuij, en een stuk lood van het secreet, en dat hij beide deugdelijk heeft gerepareerd.

Niet aangetroffen: een notariële akte (247:366) onder patroniem die volgens de index van 9-10-1654 moest stammen.

Notarieel Archief 's-Gravenhage:

(657/969) Op 26-11-1680 verklaart Maria van Claterenbosch, oud ca. 20, dat de vader van haar 40 weken daarvoor geboren kind Gerrit Bilderbeeck is, zoon van de klerk B, zoals zij ook al in uiterste barensnood verklaarde, dat zij met niemand ooit 'vleselijke communicatie' heeft gehad dan deze Gerrit, en dat zeker niet met Mr. Johan Hopman, zilversmid, op wiens verzoek zij dit verklaart en in wiens huis zij dienstmeid was. Maria tekent met een bijzonder handmerk.

(463/152) Jan hurt op 5-3-1679 van Hendrik Bilderbeeck een deel van diens huis (achterbenedenkamer en achterkeuken) aan de Noordzijde van het Spui voor 1 jaar , voor 50 gulden. Jan tekent met een kruisje.

(463/25) Jan hurt op 9-2-1678 van Johannes Bilderbeeck een huis aan de Oostzijde vcan het Spui voor 1 jaar voor 130 gulden.

(586/171) Jan en Baltus (Ie?)nderings, soldaat, verklaren bij hun werk aan 5 huisjes zuid van de St Jacob (Nieuwe Kerkstraat) te zijn afgeweken van het bouwbestek op bevel van Dirck van Riddersbagh, notaris; zij zijn wel, andere betrokkenen echter niet betaald hiervoor.

(463/149) Bilderbeeck verhuurt aan Jan op 4-3-1679 een huis aan het Oosten van het Spui; door inktschade verder moeilijk leesbaar.

(528/16) onleesbaar door inktschade.


Huwt (1) Den Haag NG 11-8-1652

3.879   Lysbeth JANSDR

FamilienaamIndex 3.879Vader 7.758Moeder 7.759

Overleden Den Haag ca. 1663

ONA Den Haag (250:115 dd 25-12-1653) testament van Elisabeth Jans, huisvrouw van Jan Reijniersz, ziek te bed liggende; enige erfgenaam is haar man Jan Reijnaerssen, ook van het huis dat zij nog heeft in Maastricht, haar aangekomen door het overlijden van Maria Pouls, haar moeder zaliger.


Huwt (2) Den Haag NG 11-11-1663

Magdalena JANS

FamilienaamIndex

Huwelijk onzeker


Huwt (3) Den Haag NG 6-4-1664

Catharina Jans van HEINSBERGH

FamilienaamIndex

Als Slaterenbosch: huwelijk ook ingeschreven NG Leidschendam


Huwt (4) Loosduinen NG 31-3-1675

Maria Pieters RUYGHAVER

FamilienaamIndex

Jongedochter van Rotterdam.

Kinderen

 1. (uit 1) Reijnier (*'s Gravenhage), op 22-2-1700 scheepskorporaal bij de Kamer van Enkhuizen in de VOC, vertrekt op de Schoondijk richting Indië (aankomst Kaap 5-6, vertrek 24-6, aankomst Batavia 28-8), keerde terug met de Domburg (vertrek 10-11-1700, aankomst Kaap 20-2-1701, vertrek 16-3, aankomst Nederland 18-7-1701). Huwt Mogelijk N.N.
 2. Kinderen
  1. (hypothetisch) Adam, op 13-10-1716 Kajuitwachter bij de Kamer van Delft van de VOC, vertrekt op de Haringtuin (17-3 aankomst, 23-4 vertrek van de Kaap, aankomst Batavia 12-7-1716); terugreis 24-10-1725 op Den Dam (aankomst Kaap 22-1-1726, vertrek 28-2, aankomst Nederland 18-6-1726)
 3. (uit 1) Johannes (dNG Den Haag 11-5-1655, getuigen Corstiaan van Bayn, Metje en Margriet Jans; vermoedelijk +Den Haag b16-9-1728), huwt Loosduinen 12-5-1675 Bouket (ook Boucquet, Bocket), vgl site Boucquet
 4. Kinderen
  1. Pouwels van Klaterenbos (dNG 's Gravenhage 1-4-1676, doopgetuigen Jan van Klaetenbos en Maria van Rijn)
  2. Johanna van Klaterenbos (dNG 's Gravenhage 30-6-1678, doopgetuigen Jan Heijndrickse Lover, Maria Boket en Grietje van der Sijde)
  3. Johanna van Claterenbosch (dNG 's Gravenhage 4-2-1681, doopgetuigen Krijn van Rijn, Maria Loorom en Debora Janse van Klaterenbos)
  4. Kornelis van Claterenbosch (dNG 's Gravenhage 2-4-1683, doopgetuigen Krijn van Rijn en Debora Jans van Klaterenbos), huwt 's-Gravenhage NG 19-4-1705 Soetie Heijnsius
  5. Lijsbet van Claterbosch (dNG 's Gravenhage 13-2-1684 (doopgetuigen Nijn Doctor Veerman en Mamaselle Gardijn) bImpost 's Gravenhage 25-10-1763 (pro deo))
  6. Geertruij van Klaterenbosch (dNG 's Gravenhage 28-1-1687, doopgetuigen Pieter Binckhorst, Geertruij en Cornelia van Klaterenbosch)
 5. (uit 1) Debora huwt Den Haag NG 17-9-1684 Otto Willem Zadelaar (Sadelaer, soldaat in garnizoen in Nijmegen), getuigen bij dopen kinderen Geertruida 1691-5 en 1700.
 6. (uit 1) Geertruida van Klaterenbosch Zie 1.939
 7. (uit 3) Catharina (dNG Den Haag 16-11-1664), de moeder heet bij de doop Catharina Carels
 8. (uit 1 of 3) Maria getuige kind Geertruida in 1697
 9. (uit 3) Ariaantje (dNG Den Haag 22-9-1669); huwt (1) Den Haag 4-6-1690 Johannes van de Vijver; huwt (2) Den Haag 5-4-1711 Christiaan Balthasar
 10. Kinderen
  1. Andries (dNG 's Gravenhage 19-11-1690)
  2. Johannes (dNG 's Gravenhage 3-6-1692)
  3. Catharina (dNG 's Gravenhage 18-11-1693)
  4. Johannes (dNG 's Gravenhage 12-7-1695), tweeling
  5. Andries (dNG 's Gravenhage 12-7-1695), tweeling
  6. Catharina (dNG 's Gravenhage 16-9-1696)
  7. Maria (dNG 's Gravenhage 12-8-1698)
  8. Johanna (dNG 's Gravenhage 28-2-1700)
 11. (uit 3) Johannes (dNG Den Haag 27-9-1671); tweeling met een Reynesse?
 12. (uit 3) Johannes (dNG Den Haag 16-11-1672)
 13. (uit 4) Ermtie (dNG Den Haag 10-5-1676, getuigen Jan van Klaterenbosch, Jannetje Hanickx)
 14. (uit 4) Elisabeth (dNG Den Haag 30-11-1678, getuigen Jan van Klaterenbosch, Balte Diewer Jans van Klaterenbosch, Ariaantje Boogers); huwt Den Haag NG (ot) 8-7-1703 Pieter Adams Speijck, jongman van Den Haag
 15. (uit 4) Anna Maria (dNG 's-Gravenhage 1-2-1682), huwt 's-Gravenhage Luthers (ot) 31-12-1702 Jurien de Voogt
 16. Kinderen
  1. Jakobus (dLU 's-Gravenage 28-6-1705), huwt Johana Mulders

TerugBegin van generatie


3.884   Johannes van HANSWIJCK

FamilienaamIndex 3.884Vader 7.768Moeder 7.769

Geboren ca. 1645 dNG?

Lidmaat NG Kerk Den Bosch na belijdenis op 13-4-1675


Huwt 's Hertogenbosch (Schepenen) 26-10-1670

3.885   Catharina CREEFTEN

FamilienaamIndex 3.885Vader 7.770Moeder 7.771

Gedoopt NG Heusden 31-5-1644

Vrouw: Kreeffen (1674), Kreeften (1671, 1676, 1680)

Kinderen

 1. Cesaer (dNG Den Bosch 16-6-1671, getuigen Michgil Kreeften, Jacoba van Hanswijck, Cornelia Uijllegers); mogelijk is hij de Cesar die op 23-7-1707 met Theodora van Wel testeert.
 2. Michiel Zie 1.942
 3. Antenetta (dNG Den Bosch 14-6-1676, geen getuigen), huwt mogelijk Hendrik van Ginhoven met wie zij testament in Den Bosch gemaakt heeft
 4. Agniet (dNG Den Bosch 3-7-1678, geen getuigen)
 5. Maria (dNG Den Bosch 3-5-1680, geen getuigen), gedoopt onder de naam 'Hanewijk'
 6. Agnees (dNG Den Bosch 19-11-1682, geen getuigen), gedoopt onder de naam 'Harenwijk'; huwt mogelijk als Hiesken Gorinchem NG 24-7-1720 N.N.

TerugBegin van generatie


3.886   Adriaen VOSBERGEN

FamilienaamIndex 3.886Vader 7.772Moeder 7.773

Mogelijk zoon van Remigius Jans Vosbergen, vermeld in ORA Gorinchem (buiten de poorten) 1612-1660, met nageslacht; echtgenoot van Willemke Jans Blommerts.

In het archief van het (klein)schippersgilde zijn op 12-1-1683 een Jan en Arienijaen Vosbergen ingeschreven; een Willem in 1685, een Gerardus in 1686 en een Pieter in 1704


Huwt

3.887   Catryna ROGIERS

FamilienaamIndex 3.887Vader 7.774Moeder 7.775

Kinderen

 1. Lysbeth (dNG Gorinchem 17-2-1679 +?)
 2. Jan (dNG Gorinchem 22-9-1680)
 3. Lysbeth (dNG Gorinchem 29-12-1684 +?) Zie 1.943

TerugBegin van generatie


3.888   Adrianus HILLENAAR

FamilienaamIndex 3.888Vader 7.776Moeder 7.777

Geboren 1631
Overleden na 26-6-1680, vermoedelijk voor 1688

Adrianus Jacobs, meesterbakker, schutter oud 44 jaar (1675), (1672) kapitein van de schutters, bakker en vettewarier (=vettewarenkramer: zeep, zout, koffie, thee, vet, spek, boter, kaas) in 1679. Kennelijk ook burger van Den Haag. Zijn rol in de schutterij, nota bene in 1672, is opmerkelijk te noemen aangezien hij toch duidelijk banden met katholieken moet hebben gehad, zo niet er zelf een was. Hij werd burger (23-5-1659, backer, no 1051 fol 115) – er is geen bewijs dat hij het katholicisme heeft afgezworen (behalve een hint in het testament van zijn dochter, die ook aan het adres van haar broer en diens vrouw gericht kan zijn).

Merk op dat Adrianus schutter was vóór en na 20-8-1672, toen enkele Oranjegezinde vendels van de Schutterij het voortouw nam in de afslachting van de gebroeders De Witt, en ook op 2 en 3-9-1672, toen de Schutterij poogde het stadsbestuur te vervangen (Van Gelder in Die Haghe 1937). Kennelijk was hij op beide momenten zelfs een der zes kapiteins, en stond dus aan het hoofd van een vendel (welk is mij (nog) onbekend); Blauw (met name de vaandrig Verhoeff; kapitein De Swart stond buitenspel) en Oranje-Blanje-Bleu (veel schutters deden mee; vaandrig Gerard Ameling was overtuigd van de onschuld van de De Witten) schijnen het meest betrokken te zijn geweest bij de slachtpartij. Om het verhaal nog interessanter te maken: de cipier van de Gevangenenpoort heette Johan van Bossy.

In Oudaen (1672/1982) wordt Adriaen niet genoemd; evenmin in Van der Hoeven (1705). De verzameling “Gedenkwaerdige stukken, wegens den moordt der heeren Cornelis en Johan de Witt” (1676) bevat een lijst (op basis van andere opgenomen getuigenverklaringen) van 25 direct betrokkenen; ook hieronder komt Adriaan niet voor. Wel wordt verklaard dat de cipier Bossy de deur van de Gevangenenpoort opende omdat hij met de dood bedreigd werd; elders in de tekst worden nog twee betrokkenen genoemd: Pieter Verhaegh, herbergier van De Dolfijn en lid van het Witte Vendel; en Christoffel de Haan, vleeshouwer. De lijst van 25: Jan van Bouteken; Cornelis d’Assigny, vaandrig van Blauw; Hendrik Verhoeff, zilversmid en hoofddader; N. Klaptus, mr metselaar; N. d’Assigny, wapensnijder; N. Bosch, kleermakerszoon; Jan van Vredenburg, molenaar; Adriaen van Valen, pokmeester; lid Oranje-Blanje-Bleu; N. Ravens; Adam Mars, beeldsnijder; N. van Tol, wielmaker; Jan Peters van Steyn, mandemaker; Pieter Jans van Steyn, steenkoper; N. van der Vin, stick-lijfmaker; N. van Rijn, gewezen wijnkoper; Jan Liessingh, schoenmaker; N.N., den scheelen Droogscheerder in de Vleeminghstraat; Jacob van Kromstryen, in de Waegenstraet; Dominee Simonides; Wellen Claesz, alias maet Joris; Jan van Valen, broer van Adriaen en Marten; NN alias Obdam; Kees Noppen, vuilnisman; N. Weyvoort, flambeaumaker; N. Hagius, gewezen conrector.

Weeskamer Wassenaar (12-8-1664, fol 14/14v): voogd van de kinderen van zijn schoonzuster Barbara Sijmons van Velsen. De handtekening onder deze akte (Arij Jacopss Hillenaer) is identiek aan die onder een akte uit 1675, waarin hij Adriaen heet; elders tekent hij een akte waarin hij Arij heet als Adriaen van Hillenaer – en alle handtekeningen onder aktes van “Arij Jacobs Hillenaar” en “Adriaen van Hillenaer” zijn verder in tot in elk detail identiek handschrift geschreven.

ONA’s-Gravenhage (77:110 dd 29-4-1647) Nicolaes Aernts Cruijt, bakker, legt een verklaring af op verzoek van Pieter Harperts Ruijgrok, ook bakker. Als getuigen tekenen Harper Huijgen en Arij Jacobss Hillenaer. De handtekenening Arij Jacopss Hillenaer is de vroegst bekende handtekening van Adriaan; hij moet 16 jaar oud zijn geweest, en zal leerling zijn bij een van de twee genoemde bakkers.

ONA’s-Gravenhage (359:66 dd 8-7-1654; slordig handschrift) Anthonij N. legt een verklaring af in verband met een koster en een kerkhof op verzoek van de buurt van Westerveltstraet (?). Als getuigen tekenen Arijen Jabobssen Hillenaer (tekening: Arij Jacopss Hillenaer) en Asswerus Corssen.

ONA’s-Gravenhage (84:178 dd 20-9-1656) De erven van Gijsbert van Houckenburg en Engeltje Gijssen van den Bosch maken een deling. Als getuigen tekenen Adriaen van Nispen, advocaat, en Adriaen Jacobs Hillenaer (beroep niet vermeld).

ONA’s-Gravenhage (184:150v dd 22-11-1659) De erven Cornelis Verduijn maken een deling. Getuigen zijn Leendert Rotteveel, meester metselar, en Adriaen Jacobs Hillenaer (geen beroep vermeld). Adriaan tekent Arij IJacopss Hillenaer.

ONA’s-Gravenhage (310:108 dd 1-2-1667) Adriaen Leenderts Noorderlaeck, wielmaker alhier, verklaart schuldig te zijn aan Adriaen Jacobss Hillenaer, backer alhier, fl. 300.-.- voor geleend geld, terug te betalen over 1 jaar tegen 4%.

ONA’s-Gravenhage (780:45 dd 5-6-1669) Claes Leenderts Ruys, Trijntje Claes weduwe van Cornelis Pieters Bresser, en Arij Leenderts van der Laeck, allen wonend in Den Haag, bekennen schuldig te zijn aan Arij van Hillenaer of wettige toonder fl. 125.-.- voor geleend geld, terug te betalen over 1 jaar tegen 4%.

ONA’s-Gravenhage (415:26 dd 26-2-1670) Arien Hillenaer, burger en bakker, juffrouw Elisabeth van Gronnevelt weduwe Sagarias van Ophoven, Cornelia Steufkens (?) huisvrouw van Leendert van Rhijn mede burger en bakker alhier, Cornelia Verbaen huisvrouw van Cornelis van den Bos lijdekker, juffrouw Philippijn van der Meije, leggen een verklaring af op verzoek van Maria van Nes, weduwe Johannes van Nour (?), inzake door haar man in 1668 geleverd brood aan N. van Riet(elen?). Gehaast en moeilijk leesbaar handschrift. Getekend: Adrijaen van Hillenaer (etc.).

ONA’s-Gravenhage (310:460 dd 8-3-1670) Adriaen Jacobsz Hillenaer bakker alhier, met directie van Marritgen Dircx sijne schoonmoeder (…uit kracht van…) het testament van Cathrijn Willems haere dochter zaliger, machtigt de heer Laurens Berghman Coopmans Boode van den Hage te Middelburg, om een obligatie te innen groot fl. 69.14.0 (gedateerd 27-6-1661, schuld van ene heer Cleuters aan Catharijna Willems), of als hij weigert Cleuters desnoods voor het gerecht te slepen, et cetera. Getuigen Ricart de Bruijn (tekent Rickes Bruijn) en Ricart Clatis (tekent Rickaert Claris), kleermakersgezellen. Getekend Adrijaen van Hillenaer.

ONA ’s Gravenhage (327:111 dd 5-1-1671) onleesbaar door inktschade.

ONA ’s Gravenhage (327:411 dd 5-4-1672) Adriaen Hillenaer attesteert op verzoek van Jacobus van Steenvoorden i.v.m. een obligatie van fl.100.

ONA ’s Gravenhage (327:209 dd 15-4-1672) Jan Willems Swaertveger, meester timmerman en echtgenoot van Helena Leenderts van Ruijs; Arij Leenderts N. meester wielmaker, echtgenoot van Claesje Leenderts van Ruijs en andere verwanten, verkopen aan Adriaen van Hillenaer, meester bakker, schutter en burger van Den Haag, een huis aan de zuidzijde van de Doubletstraat voor (onleesbaar).

ONA ’s Gravenhage (327:211 dd x-4-1672) zelfde partijen, huis in dezelfde straat voor fl.600; belendingen N: Heerstraat O: een gang Z: Adolf Verboocht W:NN.

ONA ’s Gravenhage (545:221 dd 29-5-1672) Adriaen van Hillenaer meester bakker en burger, echtgeboot van Dirckje Claesdr van der Kade alias Bouman, verkoopt aan Jacobus van Steenvoorden drie obligaties van elk 400 ponden (gedateerd 29-6-1642, 9-7-1642, 12-9-1642) en een van 150 pond (dd 22-10-1648) ten laste van Nicolaes Bogert te Delft.

ONA’s-Gravenhage (805:62 dd 24-4-1673, doorgehaald) Jacobus van Steenvoorde, schuldig aan Adriaen Hillenaer, ingezeten burger en bakker alhier, fl. 300-0-0 tegen 4%, wegens geleend geld.

ONA ’s Gravenhage (451:79 dd 3-4-1675) Hermanus Munekes (?), commies van financiën, en Adriaen Jacobs Hillenaer, bakker, verklaren tbv Catharina Wouters huisvrouw van Jacob van Woud dat hij op zondag 31-3-1675 ten huize van Rogier Comans, boekverkoper, was, die vertelde dat ene Christoffel Fontain (Fonteijn) een kwitantie liet zien getekend zo hij zei door Catharina, wat Rogier weersprak; hij liet kwitanties zien met de echte handtekening van Catharina.

ONA ’s Gravenhage (775:363 dd 9-4-1675) Arij Jacobsz van Hillenaer, burger en schutter oud ca. 44 verklaart voor Jacob Cornelisse Steenvoorden dat diens moeder zaliger een obligatie had van Antonij Ferijn meester wapensvijder groot fl.350.

ONA ’s Gravenhage (909:575 dd 25-6-1677) Adriaen van Hillenaer, meester bakker, en Dirckje Claesdr van der Kade, echtelieden, testeren op langstlevende. Eerdere testamenten en codicils worden ongeldig verklaard, in het bijzonder de huwelijkse voorwaarden van 10-11-1663 verleden voor notaris Adriaen van der Vlock in Delft. De overlevende zorgt voor de kinderen tot zij 20 of gehuwd zijn. (et cetera)

ONA ’s Gravenhage (909:589 dd 29-6-1677) Claesje Leenderts van Ruijs, weduwe Arij Leenderts Noorderlaack, als moeder van Catharina Ariens Noorderlaack, is schuldig aan Adriaen van Hillenaer, meester bakker, fl.160,60 voor levering van brood volgens rekening dd 1-11-1672, plus nog eens fl. 61 en fl.66,30 (samen fl 127, 90 = rare rekenfout).

ONA ’s Gravenhage (909:593 dd 29-6-1677) zelfde comparante, schuldig aan Helena Leenderts van Ruijs haar zuster nog fl 155 uit de erfenis van Trijntje Claes hun moeder; (door Helena) overgedragen op 28-6-1673 aan Adriaen Hillenaer voor leverantie van brood.

ONA’s-Gravenhage (487:743ff dd 31-7-1678, zeer lastig leesbaar handschrift) Testament van Michiel Uitte(heyn?) en Maria Jans van de Brant, zo te zien (nog) kinderloos. Legaat aan Johan van Carnebeecq van een huis, onder conditie dat hij Adriaen Hillenaar dan fl. 200-0-0 betaalt; mocht van Carnebeecq eerder overlijden dan de testateurs, dan komt het huis Hillenaar rechtstreeks toe. Hillenaar en van Carnebeecq worden benoemd tot voogden van eventuele onmondige kinderen.

ONA ’s Gravenhage (910:605 dd 3-2-1679) Adriaen van Hillenaer. Meester bakker, verhuurt aan Adriaende Bruijn alhier een huis in de Molenstraat van 1-5-1679 tot 30-4-1681 voor fl.15 per jaar.

ONA ’s Gravenhage (910:621 dd 23-2-1679) Maerten Deijm, procureur, verkoopt aan Adriaen van Hillenaer, bakker, twee huizen in de Molenstraat aan de noordzijde van de Hoffstraat, Z: Heerstraat W: Carel Swerius N&O Raadsheer D. Willen, voor fl.1250.=

ONA ’s Gravenhage (1123:72 dd 19-8-1679) Jacob van Mondo, meester schoenmaker, verkoopt aan Gerard de Pachiopijn (?), Willem van der Wiel, Arij Jacobs Hillenaer en Bastiaen Schoonderhagen allerhande losse spullen (bed, lakens, dekens, bijbels, losse boekjes, etc etc) gekocht in 1676; totale prijs fl.100.

ONA ’s Gravenhage (910:1077 dd 31-12-1679) Adriaen van Hillenaer meester bakker verkoopt aan Hermanus Uijtterhove een huis in de Molenstraat aan de noordzijde van de Hofstraat voor fl.300

ONA ’s Gravenhage (911:305 dd 26-6-1680) Frederik Molwat (?) benoemt voor het geval hij overlijdt tot voogd van zijn minderjarige dochter Adriaen van Hillenaer meester bakker en Nicolaes Ruijchrock zegelklopper.

(In eigen archief) “Memorie voor den heer pastor van den Haghe in der tijt sijnde”, d.d. 31 juli 167(4?), betreffende het testament van Michiel Niettekijn alias Conrader en Maria Jansz. van den Brandt, waarbij het huis naast hun woonhuis is gelegateerd aan Johan van Carnebeecq, waarvoor de laatste f 200 zal moeten betalen aan Adriaan Hillenaer. Getekend Michiel Conrader en Maria van den Brandt. Met verklaring van J. Hooft, 16 juni 1688, dat fl.100 van de fl.200 is ontvangen en dat “mij”(Hooft, vermoedelijk de bedoelde pastoor) nu nog fl.100 toekomt.

ONA ’s Gravenhage (1625:61 dd 24-9-1729) testament van Cornelia Hillenaer en Joham Schrijver op de langstlevende en vervolgens deels (een serie huizen) ten gunste van de broers en kinderen van Johan en deels (een serie huizen) aan Jacobus Hillenaer of zijn kinderen.

ONA ’s Gravenhage (1624:49 dd 6-3-1728) Testament van Dirckje van der Kade, weduwe Adrianus Hillenaar, ziek zijnde. Aan de kinderen van haar zoon Jacobus laat zij het huis en erf waar de Steur uithangt en waar Jacobus nu woont, plus achterhuisje, plus vier kleine huisjes (Katerstraat, twwe in het Slop van de Houten Hamer, Doubletstraat); aan Jacob zelf een huis en erf in de Katerstaat waar nu Jacob Oprecht huurt; aan dochter Cornelia vier huisjes op de Vissersdijk en twee aan de Zuidsingel plus een stukje land van twee morgen in de Olifant. Haar huisraad wordt gelijkelijk verdeeld onder de kinderen Jacobus en Cornelia. Voogden voor Jacobs kinderen zullen zijn Jacob Lippert en Johannes Schrijver.


Huwt (1) Den Haag Schepenen 2-5-1660

Anna van BOSSY

FamilienaamIndex

Geboren Den Haag
Overleden Den Haag ca. 1662

Bij huwelijk jongedochter; geen directe relatie van Johan van Bossy, cipier van de Gevangenenpoort 1668-1678 (huwt 1-7-1668 Geertruijt de Ruijt). Anna was een dochter van Willem Teunisz van Bossy (+voor 1656) en Maertge (Maria) Dircks (+na 1670); ze had een zus Catharina (+voor 1669), kennelijk ongehuwd, mogelijk te Middelburg.

ONA ’s-Gravenhage (84:17 dd 24-1-1656) Scheiding van de nering (een kruidenierswinkel) van Maritgen Dircx weduwe Willem van Bossy, in aanwezigheid van de kinderen Maria, Catharina, Anneken en Anthonetta (gehuwd met Derck van Maareijck). De opbrengst komt toe aan de dochters Maria en Anna, die daarvoor toezeggen hun moeder verder te zullen onderhouden. De dochter Catharina laat aantekenen dat zij niet akkoord is met deze regeling.

ONA’s-Gravenhage (780:74v dd 30-8-1669) Testament van Catharina Willems van Bossy; zij benoemt haar moeder, Maria Dircx, weduwe Willem Theunisz van Bossy, tot haar enige erfgenaam. Als getuigen tekenen Jean Rechterings en Arij Jacobsz (wiens tekening Adrijaen IJacopsse het handschrift van Adriaen Jacobs Hillenaer verraadt).


Huwt (2) Den Haag Schepenen 27-11-1663

3.889   Dirkje Claesdr van der KADE

FamilienaamIndex 3.889Vader 7.778Moeder 7.779

Geboren ca. 1640
Begraven Den Haag 3-8-1729 (impost fl.15)

Alias Bouman. Testeren 25-6-1677, ook met bakker Adrianus Jacobs vermeld 29-5-1672. Aangezien beide kinderen met katholieken trouwen, zal Dirkje mogelijk ook katholiek zijn geweest.

ONA ’s-Gravenhage (1624:50 dd 6-3-1728) Dirkje van der Kaade, weduwe Adrianus Hillenaar, “sieckelijck zijnde echter haar verstant, memorie, ende uijtspraake ten vollen machtigh ende gebruijckende”, testeert. Aan het kind o de kinderen van haar zoon Jacobus Hillenaar legateert zij haar huis “daar de steur uijthanght”, waarin haar zoon Jacobus tegenwoordig woont. Hetzelfde geldt voor het achterhuisje daarnaast en vier andere huisjes, staande in de Katerstraat (1), het slop van de houten hamer (2) en de Doubletstraat (1). Voorwaarde is dat Jacobus en zijn vrouw hier vruchtgebruik van krijgen (en de lasten dragen). Dirkje legateert aan haar zoon verder een huisje in de Katerstraat, nu gehuurd door Jacobus Oprecht. Aan haar dochter Cornelia (gehuwd met Johannes Schrijver) legateert ze vier huisjes op het Visserdijck, twee huisjes aan de Zuidsingel, en een stukje land van 2 morgen bij Den Olifant. Haar verdere nalatenschap (meubelen etc.) moeten Jacobus en Cornelia onderling gelijk verdelen. Als voogden voor haar zoons minderjarige kinderen benoemt zij Florentius Lippert en Johannes Schrijver, beiden alhier in Den Haag.

ONA ’s-Gravenhage (1625:66 dd 24-9-1729) Testament van Johannes Schrijver en Cornelia Hillenaar op de langstlevende. De langstlevende zal legateren aan de vrienden van de eerstoverledene: een poort met vijf huisjes in de Beesemstraat, een huis en erf in de Corte Achterom genaamd het Lint Tonnetje, twee huizen en erven aan het Westeinde naast het huis De Drie Boeren (als hier iets van afbrandt, hoeft het niet herbouwd te worden maar wordt de kale grond gelegateerd), een som van fl. 100 in contant geld, en ten slotte alle wollen kleding van de overledene. Mochten zich in de nalatenschap van de eerstoverledene boeken bevinden, dan gaan deze uitsluitend naar die vrienden, die van de Roomse religie zijn en gehoorzaamheid bewijzen aan de paus van Rome.

Als Johannes als eerste overlijdt, legateert hij nog meer aan zijn specifieke vrienden: aan Christina, de dochter van zijn oudste broer Steeven Schrijver, fl. 100; aan de twee dochters van zijn broer Barend Schrijver ieder fl. 150; het overschot van zijn goederen wordt in gelijke delen verdeeld onder alle kinderen, momenteel acht, van zijn twee broers, plus (voor een halve staak) het kind van zijn halfzuster, Willem Goese, geboren binnen Delft.

Als Cornelia als eerste overlijdt, gaat een helft van haar nalatenschap naar haar broer Jacobus Hillenaer, de andere helft naar zijn kinderen.

Executeurs van het testament zijn Joost van Leeuwen, bode van Den Haag, en Johannes van Noorden en Herman Kaiman (beiden te Delft),

Cohier van de 200ste penning 1674 (Die Haghe 1914:94): Arij Jacobsz Hillenaaerr, bakker, met overschrijving van Delft; vermogen fl. 3000, belastingopbrengst fl. 15.-.-. “Overschrijving” geeft aan dat Adriaan ook in Delft goed bezat; om dubbele belasting te voorkomen is dit overgeschreven naar Den Haag.

Adriaen Hillenaar Jacobsz wordt 1696 vermeld in Delft als borg van Leendert Corstiaens van Claveren in een procuratie van (kennelijk) de nazaten van wijlen ene Jan van Rijn. (ONA Delft 2535B:55 dd 30-9-1696)


Zij huwt (1) Delft (ot) 5-2-1661

Cornelis Gerrits van der ZIJL

FamilienaamIndex

Overleden Naaldwijk

Kinderen

 1. Jacobus (dOK 's Gravenhage?) Zie 1.944
 2. Cornelia (bDen Haag 18-9-1730 (impost fl.15)), huwt (1) Den Haag Stadhuis 10-2 (ot 20-1) 1697 François van der Valck (jm van Dordrecht); huwt (2) RK Casuariestraat (ot 13-5; ook Delft ot 12-5) 1-6-1714 Jan Schrijver, wonend Voorstraet Delft, eerder gehuwd Delft RK 16-1-1684 met Anna Arents Bouckhorst; uit dit huwelijk een zoon Christophorus Schrijver (dRK Delft 19-2-1684, kennelijk dood voor 1728)

TerugBegin van generatie


3.890   François Gerardus van HAGHTEN

FamilienaamIndex 3.890Vader 7.780Moeder 7.781

Geboren Anholt dRK 16-5-1654
Overleden Arnhem tussen 3-9-1725 en 10-3-1727

In 1686 'pompemeister van d Pompe aen d St Janspoordt' in Arnhem.

Reconstructie van zijn gezin en kwartieren op basis van DTB en RA Arnhem. Geboorte (als Franciscus Gerardus) ontleend aan Family Search (Mormonen).

Frans krijgt als achtjarige op 9-6-1662 samen met zijn vader (zie aldaar) het burgerschap van Arnhem, ondanks zijn katholieke achtergrond.

Mogelijk is hij ook de lieutenant François van Haeften die op 24-2-1677 Cornelis Steckburger een blanco volmacht geeft (RA Arnhem 515:104).

François en zijn vrouw Margaretha Smits, en Jacob Peterse Smits weduwnaar van Naeleken van Barneveldt verkopen op 14-4-1687 (RAA 420:317) aan Jan Berents en Margaretha van Dalen, echtelieden, een stuk bouwland gnaamd Den Langen Acker, groot ca. 1 morgen, in het Schepedom Arnhem onder Ijsseloord, oost de Mariënbeek, zuid de dijk, west de Marsch en noord het Corte Kempen.

Schepenprotocol Leuth 19-7-1698: Johannen Arnts leent aan Frans Hachten 1100 gulden Hollands, met als pand 20 morgen weiland bij Kekerdom genaamd Hachten land. Voor Arnts Zie 1.292

Idem (dag en plek) Franss Hachten bekent am besitzen h. Antoni vicari in Cranenburg 500 gl. holl: shuldig, Am 19 Julij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schabinis Wilhelm von Stein und Jan Arndts ist kommen und ershienen h Franss Hachten und hatt recognoscirt und bekant vom zeitlichen besitzern h Antoni vicarien in Cranenburg h Theodoro Arnts und Zwarn von Danen von der wohlgebohren frauen Annen Marien von Arkell, wittiben von Onsenoort zu behuef gltn: vicarien legirten 500 gl: holl: selbige funfhundert gulden holl. so er in speciebis ducatonnen empfangen, und hat darbeij angelobt alle solche sum ihärlichs und alle ihrer, und zwarn zum behuef des zeitlichen besitzers obglter: vicarien mit 25 selbiger holl: gulden zu verpensioniren biss zur ablöse welcher aufkündigung beijden theilen ein viertheil ihar vorherr zu thun freijstehen, iedoch, dass selbige in dergleichn ducatonnen geschehen solle, dar vorstellend seine persohn hab und güter in specia die halbescheidt von ungefehr 20 morgen weideland, so er von seine eltern geerbt und Hachten land gnt: und unterm dorf Kekerdom gelegen.

ORA Arnhem (421 fol 142 dd 12-8-1699) no 244 Jan van Nol en Jacomina van Schoddenburg e.l., Francois Hagten en Christijn van Schoddenburgh e.l., voor hen zelf en zich sterk makende voor Mathijs van Schoddenburgh en Johanna van Schoonderwoert e.l., alsmede voor Geerlig van Schoddenburg en [niet ingevuld] e.l., tezamen in hun kwaliteiten kinderen en erfgenamen van wijlen Geurt van Schoddenburgh, hebben verkocht en opgedragen, doende zulks kracht dezes, aan Evert Jansen en Niesken Janssen e.l. een moeshof, zo en als die tegenwoordig buiten St. Janspoort naar de westzijde aan het accijshuisje van het gemaal gelegen is, en dat voor een somme van 210 gl., die zij bekennen tot de laatste penning ontvangen te hebben;

(zie ook 1702) ORA Arnhem (421 fol 148 dd 16-11-1699) no 255 Lucas van Geijn en de weduwe en boedelhouderse van wijlen Gerrit van Gumster, ook de weduwe en boedelhouderse van Hermen van Gumster, erfgenamen van Jacob Theunissen van Gumster, mitsgaders Geurt van Barnevelt voor hem zelf en zich mede sterk makende en de rato caverende voor de andere medeerfgenamen van zal. Aeltjen van Barnevelt, gewezen huisvrouw van de vnd. Jacob Theunissen van Gumster, hebben eeuwiglijk en erfelijk gecedeerd en getransporteerd, doende zulks kracht dezes, aan de kindskinderen van Jacob Petersen Smits een hof, buiten St. Janspoort gelegen, ten oosten de erfgenamen van de vnd. Jacob Peters Smits, ten zuiden de Utrechtse- of gemene weg, ten westen de erfgenamen van Jan van Gumster [enz.], en dat voor een somma van 50 gl. 8 stuiver, die de transportanten bekennen volkomenlijk voldaan en betaald te zijn [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 167 dd 6-6-1700) no 276 De pr. Jan Munter als gemachtigde van Sr. Mathijs van Schoddenburgh uit kracht van volmacht, op 29-04-1700 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad gepasseerd, mitsgaders Jan van Nol de jonge en Jacomina van Schoddenburgh e.l.; Item Francois Hachten en Christina van Schoddenburgh e.l., ieder zich mede sterk makende voor Geerligh van Schoddenburgh en deszelfs huisvrouw, alsmede voor de huisvrouw van Mathijs van Schoddenburg vnd., tezamen kinderen en erfgenamen van wijlen Gaert van Schoddenburg, hebben verkocht, gecedeerd en opgedragen, doende zulks kracht dezes, aan Simon Picar en Trijneken Jansse e.l. een huisken, staande achter St. Janspoortsmuur, T. van Yssum ter eenre- en een armenhuiske ter andere zijde, en zulks voor een somme van 230 gl., die comparanten bekennen betaald te zijn [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 190 dd 23-2-1701) no 301 Jan van Nol den oudsten voor zich zelf en zich sterk makende voor de medeerfgenamen heeft in een vaste en stedige erfkoop verkocht, gecedeerd en opgedragen, gelijk hij doet kracht dezes, aan Paul de Graeff en Francoijs Hachten en hun huisvrouwen een moeshof, buiten St. Janspoort aan Emaus gelegen, gelijk dezelve aan hem, transportant, is verkocht en opgedragen, en zulks voor een somme van 262 gl. 10 stuiver, waarvan hij, transportant, bekent voldaan te wezen [enz.];

François krijgt op 3-5-1701 (RA Arnhem 519:163v) volmacht van zijn vrouw Christina van Schoddenburg om voor het gerecht van Kranenburg of Leuth te zorgen dat haar zwager Reynier Temminck en juffrouw Johanna Walburgh Haghten een helft overdragen van ca. 21 Hollandse morgen wiland bij het huis Spaldorp in de Duffelt.

ORA Arnhem (421 fol 232 dd 28-9-1702) 355 Francois Hagten en Christina van Schoddenburgh e.l., voorts Anneken en Florentina Hagten, mitsgaders Dr. Alexander Moeljart en Rijck Muijs als mombers van Grietjen Hagten, kinderen van vnd. Francois Hagten, in ehestand geprocreeerd bij Margareta Smits zal., cederen en transporteren aan de Hr. Johan Migchiel Bock en deszelfs ehevrouw Ida Marija Nuijts zeker huis en hofstad met de annexe stal, staande van voren in de Varkenstraat en van achteren in de steeg, die naar St. Jansplaats loopt, uitgaande [enz.], bekennende de transportanten van de kooppeningen ter somma van 1125 gl. van alles vrij geld voldaan en betaald te wezen [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 240 dd 15-2-1703) no 366 Francois Hagten en Christina Schoddenburg e.l. verklaren aan Theodora Elisabeth de Vree, weduwe en boedelhouderse van wijlen Dr. Arnolt Tulleken, schuldig te zijn een somma van 1600 gl., herkomende van geleende en verstrekte penningen, welke 1600 gl. rentgevers beloven heden over een jaar met de interesse van dien tegen 5 gl. en 13 stuiver van het honderd te zullen restitueren [enz.], tot nakoming en voldoening van hetgeen voorzegd comparanten verbinden hun en hunner erven personen en goederen en nog in specie hun huis bij St. Janspoort, den Roscaam ter eenre- en de Toelast ter andere zijde, zoals comparanten bij magescheid van 13-12-1702 tussen hunlieden en de mombers der voorkinderen van Francois Haghten en zijn eerste vrouw Margareta Smit zal. is aangedeeld;

François van Haghten krijgt op 22-5-1703 volmacht van zijn zus Johanna Walburgh en zwager Reijnier Temminck voor hen op te treden (RA Arnhem 520:40). Een andere volmacht (Arnhem RA 518:15, 1699) komt van Juffrouw Hester Theodora Creijvangers weduwe Temminck, Juffrouw Reijnera Verwers, Reijnier Temminck, rentmeester van de Commanderie van St. Jan in Arnhem en juffrouw Johanna Walburgh Haghten (echtelieden), Reijnier mede voor Stephen Odendael burgemeester van Dinslaken voor zijn kind Jacobus Odendael - zij allen (inclusief François) zijn erven van twee stukjes weide, een aan de Wilt in Elten en een geheten Stegens weydeken' te Broekhees in het graafschap Berg, nagelaten door ene Juffrouw Valckenborghs. François wordt gemachtigd het te verkopen aan Johan Caeeltjens te Broekhees.

ORA Arnhem (421 fol 75 dd 23-11-1706) no 99 Johan Keminck, procureur, als gemachtigde van Pieter L'Esperance en Anneken Hachten e.l. vermogens procuratie, op 20-05-1706 voor burgemeesters, schepenen en regeerders van 's Gravenhage gepasseerd, cedeert, transporteert en draagt eeuwiglijk en erfelijk op in naam van zijn voorzegde principalen aan Joffer Catharina Engelen, weduwe van wijlen Bernhardus Engelen, een gerechte derde part van derdehalve morgen weiland, in het Arnhemmer broek in de Keppelsweij gelegen, zo vnd. Anneken Hachten tot nog toe met haar zusters in het gemeen is bezittende, om tegen a.s. Petri ad Cathedram aan te vangen, en zulks voor een somma van 325 gl. vrij geld [enz.], bekennende comparant dat zijn voorzegde principalen volkomenlijk van deze gemelde kooppenningen zijn voldaan en betaald [enz.];

ORA Arnhem (421 fol 107 dd 14-2-1708) no 149 Johan Keminck, procureur, als gemachtigde van Piter L'Esperance en Anneken Hagten e.l. vermogens procuratie, op 20-05-1706 voor burgemeesters, schepenen en regeerders van 's Gravenhage gepasseerd, voorts Francois Hagten als procuratie hebbende van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. vermogens volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem gepasseerd, en dan nog Dr. Alexander Moliart en Rijk Muijs in kwaliteit van mombers van Grietje Hagten hebben eeuwiglijk en erfelijk gecedeerd en getransporteerd aan Willem Dieckhuijsen een stuk bouwland, groot ongeveer 3 schepel gezaai, alhier in den schependom boven St. Martenskerkhof gelegen, genaamd den Ravenberg, en zulks voor een somma van 579 gl., waarvan comparanten bekennen volkomenlijk betaald en voldaan te zijn [enz.];

ORA Arnhem (422 fol 116 dd 10-8-1708) no 162 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem doen kond en certificeren dat zij op 14-04-1705 als een verwonnen en uitgesleten goed verkocht hebben aan Francois Hagten, getrouwd met Christina van Schoddenburg, en als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Haten e.l. huis en hofstad, gelegen aan St. Janspoort, tegenwoordig bewoond door Geerlig van Schoddenburg, alsmede nog een schuur, staande achter St. Janspoortsmuur aan het kerkhof, met een huisken daaraan, bewoond door Johan Plas, zo en als dezelve door de voorzegde bewoners bewoond worden, toegekomen hebbende Geurt van Schoddenburg, en zulks ter instantie van de vnd. koper pro se et q.q. als na voorgaande peinding op 30-04-1705 om te hebben betaling van een somma van 500 gl. cum interesse tegen 5 percento, alsmede nog 100 gl., heenkomende van het moederlijk versterf als anders, en dan nog als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. [om] te hebben securiteit voor een kapitaal van 800 gl. cum interesse en op de verschijndag restitutie van dien [enz.,] en, dewijl nu het vnd. huis en hofstad, schuur en huisken daaraan binnen de geprefigeerde 6 maanden niet zijn geredimeerd, zo hebben zij meergemeld huis en hofstad, schuur en huisken opgedragen aan Francois Hagten, getrouwd met Christina van Schoddenburg, en als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten e.l. [enz.];

ORA Arnhem (422 fol 116 dd 10-8-1708) no 163 Francois Hagten en Christina van Schoddenburg e.l., hij, Hagten, mede als gemachtigde van Jacob Hellenaar en Florentina Hagten [e.l.] kracht volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad gepasseerd, verklaren te cederen en te transporteren aan Frerik Jansen en Wilhelmina Brants e.l. huis en hofstad, gelegen in de straat, gaande naar St. Janspoort, de Roscam ter eenre- en de drie gekroonde ter andere zijde, eermaals toegekomen hebbende Gaart van Schoddenburg en door comparanten bij decreet aangekocht, voor een somma van 1250 gl. en 1 ducaton, die comparanten bekennen voldaan te zijn [enz.];

Op 6-8-1708 (Arnhem RA 478:37) deponeren François Hagten en Christina van Schoddenburg hun testament op de langstlevende met een codicil (olografisch testament) in bijlage. Op 18-10-1726 (RA Arnhem 479:459-465) wordt dit testament geopend in bijzijn van Florentina en haar man Hellenaar, Floris, Gothofridus en Otto, en Johan Kemink als procureur voor Pieter L'esperance en Anna Haghten, en Margaretha Haghten. François stelt in zijn eerste huwelijk te hebben ingebracht Hfl 9150. Dit geld stamt uit (1) een tiende in Steenderen genaamd Middagter Tynt, door zijn vader gekocht voor 2500 gulden en door François verkocht aan rentmeester Kempink voor 2200; (2) een wei en hofstede in Elst genaamd Leijdeckers, verkocht aan Beent Sandijck voor 1200; (3) twee morgen weiland in de Lange Kamp te Elst verkocht aan Gerhard van Spankeren voor 500; (4) de helft van 20 morgen wei in Kekerdom in de Duffelt verkocht aan Reinier Temminck voor 5250 gulden. Hieruit is Hfl 3000 gebruikt voor de opvoeding van de kinderen 'in cloosters ende buijtenhuijs'; ook alle winst gemaakt uit hun grootvaders goed is direct van de grootvader naar de kinderen gegaan. Zo'n Hfl 75 is jaarlijks aan het moedersdeel onttrokken voor huishuur. Om de kinderen uit beide huwelijken zoveel mogelijk gelijk te behandelen legt François een regeling voor volgens welke de kinderen uit het eerste huwelijk elk Hfl 1200 in de erfenis steken (afkomstig uit hun moeders' bestevaers profijt), en deze vervolgens in zes gelijke delen verdeeld wordt. Maakt een der kinderen bezwaar, dan krijgen de drie kinderen uit het tweede huwelijk eerst een legaat van elk 1000 gulden, waarna de rest in zes gelijke delen verdeeld wordt. Het testament blijkt getekend op 20-4-1704.

ONA Utrecht (U083b037 nots Vonck akte 44 dd 16-12-1717) Antonia Aletta van Schoonrewoert en Elbaerta Antonia van Schoonrewoert, zusters, testeren tgv Johanna Margrita van Schoonerwoert, zuster, weduwe Mathys van Schoddenbergh; en Catharina van Schoddenbergh, hun dochter. Eerst erft de langstlevende. Geloff van Schoddenberg en Frans Hachten zijn voogden.

ONA Utrecht (U133a003 nots de Bertoul akte 81 dd 12-11-1719 o.v.v. ouder testament 10-1-1716 voor nots. P. de Bertoul) Catharina van Schoddenbergh, 25 jaar, geestelycke dochter te Utrecht, Nieuwegracht, testeert ten gunste van haar nicht Johanna Cornelia van Schoddenbergh, met benoeming van Gerardus van Schoddenbergh en Franciscus van Hachten tot voogden.

ORA Arnhem (423 fol 278 no 311 dd 15-10-1722) Frans Haghten, gemachtigde van Jacob Hellenaer en Florentina Haghten e.l. kracht volmacht, op 27-04-1703 voor burgemeesters, schepenen en raad dezer stad Arnhem gepasseeerd, neffens Grietjen Haghten verklaren aan de Heer Derck de Vree en vrouwe Nalida Everwijn e.l. verkocht, gecedeerd en getransporteerd te hebben en te cederen en te transporteren kracht dezes twee derde parten van derdehalve morgen weideland in de Koppelsweijde in het Arnhemmer Broeck, waarvan het andere derdepart Pieter L'esperance en Anneken Haghten e.l. op 23-11-1706 hebben verkocht aan de weduwe van Bernard Engelen, tezamen gekomen uit de boedel van Jacob Peterse Smits, en zulks voor een somme van 800 gl. vrij geld, die comparanten bekennen de laatste penning met de eerste ontvangen te hebben [enz.].

ORA Arnhem (inv no 424 fol 136 dd 14-3-1727) Regest 147 Floris Hagten als gemachtigde van Jacob Hillenaar en Florentina Hagten e.l. kracht volmacht, op 10-03-1727 voor schout, burgemeesters, schepenen en regeerders van 's Gravenhage gepasseerd, voor de helft eigenaren van de nagenoemde goederen, en dan nog dezelve Floris Hagten voor zich zelf en als gemachtigde van zijn broeder Otto Hagten kracht volmacht, op 11-12-1726 voor Pieter Theodore van Hersele en Mr. Isaack Le Petit, schepenen der stad Rotterdam gepasseerd, en dan nog dezelve Floris Hagten als aangestelde voogd over zijn minderjarige broeder Matthijs Hagten kracht volmacht en substitutie, op 13-05-1723 voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem gepasseerd, neffens Willem Munter als aangestelde adjunct momber over de vnd. Matthijs Hagten, en Godefridus Hachten, gezamenlijke kinderen en erfgenamen van wijlen Francois Hagten en Christina van Schoddenburg, in leven e.l., [---] verklaren te cederen, te transporteren en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van Judith Duijm, weduwe van Derck van Lunteren, zekere stalling of schuur en dan nog een huisken met annexe stal daarnaast aan, gelegen achter de St. Janspoortsmuur naast de stalling van Sr. van der Zee, en zulks voor een somma van 800 Caroli gl., waarvan zij, comparanten, bekennen te dank voldaan en betaald te zijn [enz.];


Huwt (1) Arnhem Schepenen 29-7-1679

3.891   Margaretha SMITS

FamilienaamIndex 3.891Vader 7.782Moeder 7.783

Geboren Arnhem
Overleden Arnhem b3-12-1691

Tweemaal overluid voor 7 gulden.

Op 11-6-1704 handelt François van Hachten voor Florentina samen met dochters Anneke en Grietje die voor erfgenamen via hun moeder zijn van de familie Peters Smits. Vergelijk daarvoor haar ouders.


Huwt (2) Arnhem NG 29-10-1695

Christina van SCHODDENBURG

FamilienaamIndex

Jongedochter te Arnhem, dochter van Goert alias Geurt en Otgen Craeyvanger; zuster van Matthys, wiens nazaten veel contact hadden met haar zoon Floris van Hachten; een deels Rotterdamse handelsfamilie, ook Schottenburg genoemd.

In 1708 (RAArnhem 569 stuk 50) handelt François van Hachten de nalatenschap van Guurt Schoddenburg af. Uit de verkoop van diens huis en goederen komen 1851 gulden, waartegenover lasten staan voor 1980-5-8, zodat een tekort van 129-5-8 resteert. Het huis heft François overigens zelf gekocht op 14-4-1707. Tot de lasten behoren een lening van 800 gulden en drie jaar interesse a 120 gulden voor Jacob Hellenaar (Hillenaar), en een schuld van 500 gulden en acht jaar interesse a 200 gulden voor François Hachten, de laatste als gevolg van het niet aan zijn dochter uitbetalen van een aan alle vier kinderen (verder Mathijs, Jacomina en Gerlach) op 29-10-1695 toegezegde 500 gulden elk. Onder de bijlagen ook een kwitantie uit 1686 voor 18 gulden van Guurt aan François 'pompemeister van d Pompe aen d St Janspoordt' wegens schade door Guurt toegebracht aan de pomp.

ONA Utrecht (U080a007 nots Zwaerdecroon akte 299 dd 16-12-1683) Huwelijkse voorwaarden tussen Mathias van Schoddenberch te Aernem, zoon van Geurt van Schoddenberch, vader en wedr. Otgen Craeyvanger te Aernem; en Johanna van Schoonderwoerd te Utrecht met haar moeder Catharina van Schoddenberch, wed. Cornelis van Schoonderwoert in leven erffhuysmeester van Utrecht, en haar oom Thiman van Schoddenberch

ORA Arnhem (inv no 424 fol 71 dd 3-9-1725) no 79 Francois Haghten en Christina van Schoddenburgh e.l. verklaren te cederen, te transporteren en op te dragen aan en ten erfelijke behoeve van vrouwe Anna Cornelia Steur, weduwe van wijlen de heer Jacob van Valkenburgh, zekere behuizing, staande en gelegen omtrent St. Janspoort en strekkende tot op St. Jans kerkhof, tot aan den Lindenboom incluis, Samuel van der Zee ter eenre- en het huis den Roscam ter andere zijde, en zulks voor de somma van 2800 gl., waarvan de comparanten bekennen te dank voldaan en betaald te zijn [enz.];

ONA Utrecht (Notaris van Lobbrecht, U123a008 dd 28-7-1730) Floris van Hachten en Geerlof van Schoddenbergh, voogden van Johanna Cornelia van Schoddenbergh, onmondige dochter van wijlen Johannes van Schoddenbergh (broer van Catharina van Schoddenbergh); en Catharina van Schoddenbergh, dochter van Mathys van Schoddenbergh en Johanna van Schoonderwoert; verkopen aan Anna Maria Riviere weduwe Johan Staal een huysinge met kaatsbaan aan de ABC straat, ene zyde: erven N.N. van Cleeff andere zyde: N.N. Wilburgh.

ONA Utrecht (U123a009 nots van Lobbrecht akte 181 dd 15-12-1738) Hartigh Osy man van Johanna Cornelia van Schoddenbergh te Rotterdam geeft procuratie aan Floris Hachten te Utrecht tot beheer van goederen en effecten.

ONA Utrecht (U203a003 nots van Briek, akte 13 dd 08-05-1747) Hendrina van Hoof geeft procuratie tot administratie van haar goederen aan Johan Heydendael, advocaet 's hoofs van Utrecht, en Floris Hachten, medicinae doctor te Utrecht.

ONA Utrecht (U165a006 nots Lindsay akte 17 dd 18-7-1747) Erven Odilia van Vollenhoven met als Executeurs testamentair Johan Cauwen te Utrecht en Floris Hachten, medicine doctor te Utrecht geven procuratie aan Gerrit Cesarius om voor het gerecht van Utrecht aangifte te doen van goederen ten behoeve van de 20ste en 40ste penning.

ONA Utrecht (U165a006 nots PH Lindsay akte 99 dd 29-4-1751; ovv procuratie d.d. 19-1-1751 voor notaris J. Ardinois te Amsterdam) Erven Odilia van Vollenhoven, Kinderen en erven Paulus van Schorrenbergh (Paulus van Schorrenbergh, Cornelis van Schorrenbergh, Jan Babtist van Schorrenbergh, Andries Weede, gezwoore makelaar te Utrecht voor Elizabeth van Schorrenbergh, Dirk van Schorrenbergh, Margareta van Schorrenbergh, minderjarig met voogd Jacob de With) verlenen ontslag uit het executeurschap over de nalatenschap van Odilia van Vollenhoven aan Gerardus Cesarius, Johannes Cauwen, Floris Hachten.

ONA Utrecht (U191a002 nots van Goudoever akte 239 dd 22-10-1763) Willem van der Weyden, boekhandelaer te Utrecht, geeft pricuratie aan F. Hachten, doctor in de medicyne te 's Gravenhage, Vlamingstraet, om als erfgenaam van Geertje van Veen, overleden te Eikenduinen by 's- Gravenhage, de boedel tot liquiditeit te brengen

ONA Utrecht (Nots van Goudoever, akte 278 dd 11-3-1765 o.v.v. procuratie d.d. 22-10-1763 voor notaris A. van Goudoever): Willem van der Weyden, boekhandelaar te Utregt, geeft kwitantie voor liquidatie en ontvangst nalatenschap Geertje van Veen, van wie hy universele erfgenaam is, aan F. Hachten, medicinae doctor  te s Hage 

Kinderen

 1. Florentina Zie 1.945
 2. Anna (*voor 1695), huwt ca. 1703 Pieter l'Esperance
 3. Margaretha (*voor 1695), nog ongetrouwd in 1704 (mombers dr. Alexander Moeljart en dr. Rijck Muijs)
 4. Floris (*na 1695), 1730-50 arts in Utrecht, later in Den Haag aan de Vlamingstraat (vermeld ONA ’s-Gravenhage 6-5-1774).
 5. Godefridus (*na 1695)
 6. Mathias Theodorus (hypothetisch) (bRotterdam Delfsevaart 28-1-1752 als bejaarde jongeman, pastoor in ‘Het Paradijs’, overluid 4 ½ uur, begraven in een eigen graf in de Grote Kerk), pastoor van de Oud-Katholieke parochie H Bonifatius in Rijswijk (1738-51).
 7. Otto (*na 1695 bRotterdam 18-5-1767), laat bij overlijden 2 minderjarige en vier meerderjarige kinderen na; begraven West Nieuwland RK Kerk. Burgemeester van Rotterdam, op 25-9-1731 daar burger geworden. Huwt Rotterdam (stadtrouw) 17-6-1731 Maria Caets (ook Kaets) van Rotterdam.
 8. Kinderen
  1. Christina Maria (dRK Rotterdam 17-12-1732, getuige Hendrick Caets, de zwager), huwt Rotterdam Stadstrouw 24-6-1759 Hendrik van den Boogaert (*Lith), hebben kinderen te Lith waarvan er een in 1812 in Rotterdam overlijdt.
  2. Paulus (dRK Rotterdam 23-11-1734, getuige Godefridus Hachten +Rotterdam 18-10-1826, oud “91 jaar 10 maand 25 dagen”), huwt Rotterdam 23-5-1762 Helena van Eijndhoven (*Rotterdam 7-2-1742 +Rotterdam 10-1-1822, oud “79 jaar, 11 maand en 3 dagen”)
  3. Alida (dRK Rotterdam 27-7-1736, getuige Margriet Hachten, bCool 26-5-1786), bij overlijden 48, ongehuwd, op de Schie onder Cool.
  4. Maria (dRK Rotterdam 7-9-1739, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, zwager en vrouw; bRotterdam 8-1-1742, oud 2 jaar)
  5. Franciscus Henricus (dRK Rotterdam 11-3-1742, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, bDelfshaven op Schoonderloo 16-1-1808), bij overlijden 66 jaar, Rooms-Katholiek pastoor.
  6. Maria Henrica (dRK Rotterdam 15-6-1746 +Boxmeer 22-12-1816), doopgetuigen Hendrick Caets, Maria van Lede
  7. N., een kraamkind, (bRotterdam Grote Kerk West-Nieuweland, in een eigen kelder, 30-1-1749)
  8. Florus (dRK Rotterdam 24-4-1750, getuigen Hendrick Caets, Maria van Lede, +Rotterdam 21-11-1824, oud “74 jaar 6 maand 28 dagen”), huwt Rotterdam 1802 met Adriana Bette (*8-1-1851 +Rotterdam 12-1-1820, oud “69 jaar en 4 dagen”)

TerugBegin van generatie


3.896   Dirck Hendricks VERBEEK

FamilienaamIndex 3.896Vader 7.792Moeder 7.793

Geboren Arnhem dNG 23-2-1634

Getrouwd onder patroniem (als jongman, zoon van Hendrick Jansen), eerste drie kinderen ook onder patroniem gedoopt. Mogelijk de Dirck Verbeeck die op 17-4-1704 in Den Haag werd begraven.

ORA Arnhem (inv no 419 fol 341 dd 10-3-1662 no 848-9) Everhart Wilbrenninck en Herman Boshoff als curateuren van de desolate boedel van Johan Palmertss Heijmerix sub et re in die kwaliteit Michiel Wijnants, tollenaar, en Christina [Urssels], lest weduwe Huijbert Wijnants en nu getrouwd aan Reijner Palmert, als moeder van haar voorkinderen bij zal. Huijbert Wijnants verwekt, en Elisabeth Wijnants, weduwe Jan Palmertss, tezamen erfgenamen van zal. Gisbertgen Hes, weduwe Wijnants, een huis en hof, staande en gelegen in de Turfstraat tussen de erfenissen van Jan van Rijsselenburch ter eenre- en van Jan Schrijver ter andere zijde [enz.]; (Idem Regest 849) De voorzegde erfgenamen sub et re Derck Henrix en Judith Janss e.l. het voorzegde huis [enz.].

ORA Arnhem (inv no 420 fol 269 dd 24-7-1684) Regest 744 Evert Wamsteecker verklaart wegens verstrekte en ontvangen penningen deugdelijk schuldig te zijn aan Adriaen Aelberts van Eijndthoven de somme van 500 Caroli gl., welke vnd. 500 gl. comparant belooft jaarlijks te verinteressen tegen 6 van het honderd [enz.], verbindende daarvoor zijn persoon, gerede en ongerede goederen en in specie zijn huis en hofstede, staande en gelegen in de Turfstraat naast de erfenis van Willem Elberts ter eenre- en Derck Verbeeck ter andere zijde, gelijk het tegenwoordig door comparant bewoond wordt, item de hof met het afdak achter de Sabelspoortsmuur, Jacob Meulenbeeck ter eenre- en de gemene weg ter andere zijde, zoals comparant hetzelve uit kracht van magescheid aangekomen is;

ORA Arnhem (inv no 420 fol 296 dd 4-2-1686) no 794 Assuerus Engelen en Naleken van Rijsselburgh e.l. verklaren deugdelijk wegens geleende en door hen ontvangen penningen schuldig te zijn aan Trijntje van Hummel, weduwe van Abraham Vorsterman, wonende te Amsterdam, een somme van 496 gl., welke somme comparanten beloven te restitueren op 01-02-1687 met de interesse van dien tegen 4 percento [enz.], tot voldoening van welk kapitaal en interesse comparanten e.l. verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen en in specie de helft van het huis in de Turfstraat tussen de behuizing van Jacob Lamers ter eenre- en Derck Verbeeck ter andere zijde [enz.];

ORA Arnhem (inv no 420 fol 469r no 971 dd 27-5-1690) Derck en Walraven van Boshoff cederen aan Henrick van der Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. huis en hofstad, staande in de Turfstraat tussen de erfenis van Jasper ter Hoeven ter eenre- en Willem van Diem ter andere zijde, bekennende van de kooppenningen voldaan te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 no 33 fol 20r-21r dd 8-10-1695) Hendrick van den Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. verklaren deugdelijk schuldig te zijn aan Joffr. Elijsabeth Carnel, weduwe van wijlen D.o Justus Wilhelmus Molerus, in leven predikant te Hemmen, de somme van 300 gl., procederende van geleende en te dank ontvangen penningen, welk kapitaal de comparanten beloven te restitueren heden over 6 jaren, te verrenten met 5 gl. 7 stuiver per cento [enz.], voor welk kapitaal en interesse comparanten verbinden hun gerede en ongerede goederen en in specie hun huis, staande in de Turfstraat, waarin de comparanten wonen [enz.].

ORA Arnhem (inv no 421 no 325 fol 210r-210v dd 29-10-1701) Hendrick van den Ham en Geertruijt Verbeeck e.l. verklaren deugdelijk en wel wegens verstrekte penningen schuldig te zijn aan Jacob Scholten en Christina Muijs e.l. de summa van 350 gl., welk kapitaal van 350 gl. de e.l. debiteuren beloven jaarlijks te verinteressen met 5 gl. 7 stuiver 4 penningen van ieder honderd [enz.], tot voldoening van welk kapitaal de e.l. debiteuren verbinden hunlieder personen en goederen, gereed en ongereed, en specialijk hunlieder huis, staande in de Turfstraat tussen de behuizingen van Jasper Troeven ter eenre- en Willem van Diem ter andere zijde, door e.l. debiteuren tegenwoordig zelf bewoond [enz.].

ORA Arnhem (inv no 422 no 76 fol 62r dd 10-6-1706) Derck Romswinckel en Naleken Botmans e.l. cederen, transporteren en dragen op aan Derck Verbeeck en Engeltje van Beem e.l. hunlieder huis en erve, staande op de hoek van de Wielacker- en Bentincxsteeg, comparanten ter eenre- en Bentincxsteeg ter andere zijde, zo en in dier voege als het door gemelde e.l. kopers thans bewoond wordt, en zulks voor een somma van 1200 gl. vrij geld, van welke somme zij, comparanten, bekennen ten volle voldaan te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 422 no 158 fol 114r-114v dd 24-6-1708) Stephen van Aelst, scholtus te Zeddam, en Sebilla van Keppel e.l. verklaren te cederen en te transporteren aan Helena Dibbets, weduwe Ophuijsen een kapitaal van 400 gl., tot laste van Hendrik van den Ham en Geertruijd Verbeek e.l. staande, met de vestenisse daarvoor gepasseerd op 12-04-1694, zo en als dezelve obligatie comparanten bij magescheid over de erfenis van wijlen hun moeder Anna Mom, weduwe van Aelst, op 31-03-1708 is toegedeeld [enz.].

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474F, Folio 305 dd 30-9-1711) Antonij van der Spoor, zijdeveruwer, heeft op zijn huis en erf in de Hippolytusbuurt een hypotheek van fl. 3400:0:0 volgens kwitantie van 3-5-1711 aan Willem Naax; zijn zwager Laurens van Putten heeft twee jaar interesse a fl 289:0:0 betaald, nog had deze fl 989:0: afgelost; verder is Antonij hem nog fl 53 en fl 1042 schuldig; schulden die hij nu allemaal belooft af te lossen. Verder compareerde Martinus Verbeecq uit ’s-Gravenhage, en stelt zich tot borg voor Spoor voor de resterende fl 2700 verschuldigd aan Van Putten, en nog voor de fl 200 die Spoor schuldig is aan Antonij Hampert.

ORA Arnhem (inv no 422 no 275 fol 197r-197v dd 10-6-1712) Helena Dibbets, weduwe Ophuijsen, verklaart te cederen en te transporteren aan Derrisken Gotinghs, weduwe van Herman Butgens, een obligatie van 400 gl. kapitaal cum interesse, op 12-04-1694 door Hendr. van den Ham en Gertruijd Verbeek e.l. gevestigd in hun huis in de Turfstraat ten behoeve van Johan van Aelst en Anna Mom e.l. en door Stephen van Aelst cum uxore als erfgenamen van hun ouders volgens magescheid van 31-03-1708 het recht daarvan hebbende aan comparante opgedragen op 24-06-1708 [enz.].

ONA Delft (Notaris Jan de Bries (Johannes), Inventarisnummer 2409G, Folio 376 dd 27-8-1715) Anthonij van der Spoor verver te Delft stelt tot voogd over zijn na te laten en uitlandige kinderen aan Martinus Verbeeck zijn schoonzoon en Lourens van Putte zijn zwager.

ORA Arnhem (inv no 423 no 237 fol 217r dd 25-9-1721) Derck Verbeek en Engeltje van Beem e.l. cederen, transporteren en dragen op aan Adam van Wijhe en Maria Cock e.l. hun huis en erve, staande op de hoek van de Wilacker- en Bentixsteeg, Johan van Steenbeeck ter eenre- en de Bentixsteeg ter andere zijde, zo en in dier voege als het thans door e.l. kopers bewoond wordt, bekennende van de kooppenningen ter summa van 1500 gl. voldaan en betaald te zijn [enz.].

ORA Arnhem (inv no 423 no 239 fol 218r-218v dd 9-10-1721) Adam van Wijhe en Maria Cock e.l. verklaren wegens geleende en verstrekte penningen schuldig te wezen aan Juffr. Petronella Roukens een somme van 1300 Caroli gl., te verinteressen jaarlijks met 5 gl. van ieder honderd gl. [enz.], en stellen voor de voldoening en verzekering van het vnd. kapitaal en interesse, alsmede voor de kosten, daarop te verlopen, tot een speciaal onderpand en hypotheek zekere behuizing, door hen aangekocht van Derck Verbeek en Engeltje van Beem, gelegen binnen de stad op de hoek van Wilacke- en Bentinghsteeg, thans door de comparanten bewoond wordende, voorts generalijk verbindende hun personen en goederen [enz.].

ORA Arnhem (inv no 423 no 253 fol 234r-234v dd 14-11-1721) Jan van Duren en Jacomijna van Noij e.l. verklaren deugdelijk en wel wegens te dank ontvangen penningen schuldig te zijn aan Derk Verbeek en Engeltje van Beem e.l. een somma van 750 gl., die zij beloven jaarlijks te zullen verrenten tegen 5 per cento vrij geld [enz.], tot securiteit van welk kapitaal en daarop te lopen renten comparanten verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen en in specie het huis en erve, door hen bewoond, met het achterhuis, staande aan de weg naar Emaus, genaamd het Klap-hecken [enz.].


Huwt Arnhem NG (ot) en Amersfoort 30-10-1659

3.897   Judith Jans VOS

FamilienaamIndex 3.897Vader 7.794Moeder 7.795

Geboren Amersfoort ca. 1635

Doet in 1647 belijdenis voor de Remonstrantse Gemeente Amersfoort als Judith Jans Vos.

Kinderen

 1. Geertruijdt (dNG Arnhem 7-10-1660)
 2. Geertruijdt (dNG Arnhem 27-12-1661); huwt voor 1690 Henrick van der Ham, kennelijk zoon van Anna Mom
 3. N. (dNG Arnhem 21-2-1664); onzeker, moeders naam lijkt te zijn geschreven als Geertruij Jans
 4. Martinus (dNG Arnhem 13-11-1667 +na 1711), huwt Doesburg en Arnhem NG 31-5-1691 Arnolda Bekkinks (*Doesburg); ouders van de tweeling Everhardus en Derck (dNG Arnhem 17-7-1692); vertrok naar Den Haag; huwt als weduwnaar NG Delft (ot 25-10) 9-11-1709 Johanna Louijsa van der Spoor, jongedochter, dochter van Anthonij en Susanna van der Putten Zie 7.796
 5. Antoni Zie 1.948
 6. Antonia (dNG Arnhem 15-10-1675 bArnhem NG 20-10-1675)
 7. (hypothetisch) Derck (+na 1721) huwt voor 1706 Engeltje van Beem (+na 1721)

TerugBegin van generatie


3.898   Laurens van PUTTEN

FamilienaamIndex 3.898Vader 7.796Moeder 7.797

Geboren ’s Gravenhage
Overleden ’s Gravenhage b14-12-1717 (derde klas, fl 6)

Alias Louis. Bij huwelijk woonachtig te Delft maar beschreven als geboren te Den Haag.

ONA Den Haag (inv nr 682 fol 519-524 dd 1-12-1705) Testament van Louis (Laurens) van Putten. Eerst herroept hij een testament met zijn (nog levende!) vrouw dd 4-3-1693, vervolgens benoemt hij tot zijn enige erfgenaam zijn dochter Petronella, en indien zij sterft verdeelt hij de buit onder zijn zusters. Het gaat om de jaarlijkse rente van fl 6500 voor zijn zus Jacoba, waaraan steeds fl 1000 onttrokken moet worden wanneer een van haar kinderen Johanna en Nicolaas trouwen; Louisa, zelfde bedrag en zelfde voorwaarden, kinderen Johannes en Adrianus; Susanna, zelfde bedrag, fl 500 voor elk van haar kinderen bij huwelijk; en nog fl 500 voor Laurens van der Spoor zoon van (Susanna en) Anthonij (NB totaal dus fl 20.000 - niet niks in die tijd). In het testament worden verder voogden benoemd, François Ketelaars raad bij het hof, Philippus van der Vliet dominee, en vervangend voogden; bepaald wordt dat zijn nieuwgekochte graf in de Grote Kerk niet mag worden verkocht zolang zijn dochter nog leeft; het is bestend voor hem, zijn vrouw, dochter en haar eventuele man en kinderen.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474F, Folio 305 dd 30-9-1711) Antonij van der Spoor, zijdeveruwer, heeft op zijn huis en erf in de Hippolytusbuurt een hypotheek van fl. 3400:0:0 volgens kwitantie van 3-5-1711 aan Willem Naax; zijn zwager Laurens van Putten heeft twee jaar interesse a fl 289:0:0 betaald, nog had deze fl 989:0: afgelost; verder is Antonij hem nog fl 53 en fl 1042 schuldig; schulden die hij nu allemaal belooft af te lossen. Verder compareerde Martinus Verbeecq uit ’s-Gravenhage voor zijn vrouw, en stelt zich tot borg voor Spoor voor de resterende fl 2700 verschuldigd aan Van Putten, en nog voor de fl 200 die Spoor schuldig is aan Antonij Hampert.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2474H folio 357 dd 19-10-1711) Lourens van Putten, wonende in de Choorstraat, testeert. Hij herroept een eerder testament gedateerd 1-12-1705, gepasseerd voor notaris Gijsbert de Cresser. Legaten: aan zijn zuster Louisa van Putten weduwe Antonij Wagemans de jaarlijkse rente op een kapitaal van fl 6000. Na haar dood komt deze rente toe aan zijn zusters kinderen Joh(ann)a en Adrianus van der Spoor, onder voorwaarde dat zij Louisa van Putten haar leven lang zullen alimenteren. De weesmeesters moeten dit kapitaal beheren om misbruik te voorkomen. Een legaat van fl 1000 aan Lourens van der Spoor, zoon van zijn zuster Susanna van Putten bij Antonij van der Spoor, bij huwelijk of meerderjarigheid. Bij vooroverlijden gaat dit legat naar zijn broers en zusters Catarina, Adriana, Maria en Jacobus van der Spoor. Een legaat van fl 500 aan de kinderen van Christiaan van der Tack, hospes van het verbeterhuis De Drie Taarlingen, te betalen binnen drie maanden na zijn overlijden. (De verdere erve worden niet genoemd…)

ONA Den Haag (inv no 691 fol 315 no 98 dd 16-6-1714) Laurens van der Putten, burger dezer stad, draagt over aan Mr David van der Poort Cfl 2800 als restant van een obligatie van Cfl 4800 gedateerd 30-11-1712.

ONA Delft (Notaris Jan de Bries (Johannes), Inventarisnummer 2409G, Folio 376 dd 27-8-1715) Anthonij van der Spoor verver te Delft stelt tot voogd over zijn na te laten en uitlandige kinderen aan Martinus Verbeeck zijn schoonzoon en Lourens van Putte zijn zwager.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2483F, Folio 298 dd 29-7-1717) Opdracht om n.a.v. een schuld van 25-10-1713 uit naam van Laurens van Putten aan te lopen bij Antonij van der Spoor en betaling te eisen van een nu opgeëist kapitaal (plus verschuldigde rente van 6%) van fl 2000, te voldoen voor 1-11-1717. Dat heeft de notaris dezelfde dag gedaan; Van der Spoor antwoordde ‘ic hoor &de ic sie’.

ONA ’s-Gravenhage (1634:575-621 dd 25-5-1719) Rekening van de nalatenschap van Laurens van Putten. De eerste ontvangst (executeur Johan Anthonij de Rouck), vooral onroerend goed: fl. 5801.13.0; de tweede (executeur neef Bonnel), vooral roerend goed, fl. 2445.13.0; uitgaven eerste deel fl. 5340.0.10; tweede deel fl. 676.16.14; verdere losse uitgaven 37.14.6. Gezamenlijke opbrengst: fl. 2230.8.8.

Opgemaakt voor Petronella van de Putten, weduwe Anthonij Verbeeck in leven koopman in Franse waren; Louisa van de Putten, laatst weduwe Anthonij Wagtmans, in leven gedeputeerde van Schiedam in de Staten van Holland en West-Friesland, en Jacobus Bonnel, kastelein van de oude of St Joris Doelen, echtgenoot van Johanna van der Spoor, allen erfgenamen van wijlen Laurens van de Putten, in leven koopman in lijnvaten, respectievelijk vader, broeder en oom. De rekening wordt geaccepteerd, de opbrengst verdeeld volgens Laurens’ laatste testament van 15-8-1717. Petronella heeft de boedel geheel in eigendom gekregen, inclusief enkele niet eerder vermelde schuldbrieven samen goed voor circa fl. 4000; andere schuldbrieven gaan naar Bonnel (circa fl. 8600); Louisa houdt het vruchtgebruik van de boedel.


Huwt (ot Delft 31-3-1691) ’s Gravenhage Stadhuis 1-4-1691

3.899   Maria du HARLINGH

FamilienaamIndex 3.899Vader 7.798Moeder 7.799

Geboren ’s Gravenhage dNG Grote Kerk 1-11-1651 (getuigen Pieter en Maria du Harlingh)
Overleden ’s Gravenhage b25-6-1736 (eerste klas fl 31-7-0), oud ruim 85 jaar.

Getrouwd als jongedochter van 39 jaar; moeder, kennelijk, van slechts één kind, op 41-jarige leeftijd. Haar naam wordt ook gespeld als De Harreling, De Holin, etc.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469B, Folio 70 dd 9-9-1708) Christiaan van der Tack alias Tak hospes van het verbeterhuis Drie Taarlingen te Delft en Margareta van Oosten zijn vrouw, en Lena van Boolen, dienstmeid van jaren, verklaren op verzoek van Lourens van Putten uit ’s-Hage dat in juni 1707 in hun huis is opgenomen Marijtje van Harlingen, diens huisvrouw, en dat zij daar nog altijd verblijft. Zij is beroofd van haar verstand. Soms mijmert zij over God en Zijn Woord, en ontkent dat er een God is, en diergelijks meer. Dan weer is ze razende en toerende als een krankzinnige, ‘ook haar moedernaact ontkleedende’ en haar kleren aan stukken scheurende. De respondenten hebben met haar ‘dries’(?) werk. Ook maakt ze dagelijks ‘gecken gebaarden’ en zegt ze nooit getrouwd te zijn, dat ze geen man is en zonder hoofd is ‘ende diergelijcke volcoomen sottennije meer’. En de gekte lijkt alleen maar toe te nemen. Van der Tak en Van Oosten tekenen met een handtekening, Van Boolen met een kruisje.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469B, Folio 71 dd 9-9-1708) Pieter van den Bergh en Johan van der Tack, eerbare burgers van Delft, verklaren op verzoek van Laurens van Putten dat in het verbeterhuis van Christiaan van der Tack ‘sit geconfineert’ Marijtje Harlingen, huisvrouw van Van Putten. Zij hebben gezien en ondervonden dat zij niet bij haar verstand is. Nog vandaag zagen zij dat ‘het schort in het hoofd ende haar verstand defectueus is, als spreeckende uit en in ressoneerende veron(…) met de uijttenste en gecken gebaerden en wel mijmerende door de godheijt ja selfs telkens haar declareens seggende & roepende datter geen God is & diergelijcke saacken meer, soo dat sij deposanten verklaren dat (zij) ongeluckig & bedroeft omtrent haer kennisse & verstand is’.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469C, Folio 106 dd 4-10-1708) Christiaan van der Tack alias Tak hospes van het verbeterhuis De Drie Taarlingen te Delft en juffrouw Margareta van Ooste zijn vrouw verklaren op verzoek van Louwerens van Putten te ’s-Gravenhage dat op 12 7bri dezes jars aan hun deur is geweest Alida van Harrelinge, en N. Verhagen, vrouw van N. van Putten [Maria Verhage,vrouw van Abraham van Putten, MW], beide suster ofte snaar (?) van Maritje van Harrelinge, vrouw van Lourens van Putten, om deze te bezoeken. Zij hoorden ‘s avonds van Maritje dat haar zus en schoonzus aanboden haar te bevrijden uit haar confinement als zijn (Maritje) hen een gerecht derde deel van haar goud gaf; en dat Maritje zei dat als zij verlost werd, hjet haar duur genoeg zou staan waar haar schoon/zusters haar toe hadden gedwongen en geforceerd, en dat ze anders niets in het werk zouden stellen.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2469C, Folio 108 dd 4-10-1708) Christiaan van der Tack alias Tak, hospes van het verbeterhuis de 3 Taarlinge, zijn vrouw Margreta van Oosten, en hun dienstmaagd Lena van Boolen verklaren op verzoek van Louwerens van Putten uit ’s-Hage dat sinds juni 1707 Maritje van Harelingen in hun huis ‘geconfineert’ zit, en dat ondanks haar krankzinnigheid het soms lijkt of ‘eenigsints haar verstant regeert maar dat als dan oock deselve altijd is betoonende de uijtterste quaadaardigheit continueel als dan vloeckende, tierende ende raasende en wel op den requirant in deesen dreijgende altijt ja selffs met vervloeckinge van haar selffs van wanneer uit haar confinement sal sijn ontslagen alle occassie sal soecken van haar man ontleven te sullen helpen voegende daar bij al sou ik hem selffs de strot afsnijde en diergelijcke meer.’

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2471I, Folio 345 dd 26-12-1709) Lena van Boolen, meid in het verbeterhuis, en Bruijn Liefting, knecht in het verbeterhuis aan de Vlamingstraat alhier, verklaren op verzoek van Lourens van Putten te ’s-Gravenhage dat in het verbeterhuis is geconfineerd Lourens’ vrouw Marijtje van Harlingen, die ‘somtijts is mijmerende, pratende & resonneerende gecken praat, dat oock den meesten tijt sij is bosaardig, altijt vloeckende ende tierende’ (…) en dat zij aan Margarita van Oosten de hospita en haar man Christiaan van der Tack de hospes zei ‘dat sij niet alleen is eene duijvelin maar de duijvel draagt’, en vaak ‘boos opsetten en voornemen’ heeft, en ook 5-6 dagen niet wilde eten (…) en dat ze kortom ‘volcomen sot’ is. Bruijn zet een handtekening, Lena een kruisje.

ONA Delft (Notaris Pieter Coel, inv 2471I, Folio 346 dd 26-12-1709) Christiaan van der Tak hospes in het verbeterhuis De Drie Taarlingen te Delft, en zijn vrouw Margareta van Oosten verklaren op verzoek van Lourens van Putten dat dien vrouw Marijtje van Harlingen sinds juni 1707 in hun huis geconfineerd is, omdat ze mijmerde en gek en bij wijlen dol was. Als ze bij vlagen bij verstand lijkt, is ze zeer kwaadaardig en boos, waarna ze weer aan het schelden, vloeken en tieren slaat, en beweert zwanger te zijn van de duivel; regelmatig weigert ze 5-6 dagen te eten omdat ze met ‘sulcke beesten niet te doen wil hebben’ (of dat op het voedsel of de voeders duidt? MW). Na zo’n vlaag van boosheid vervalt ze weer in mijmeringen (‘dan is deselve weder wel te regeeren’).

Maria du Harlingh is in 1714 (en volgende jaren) doopgetuige ergo kennelijk weer vrij.

Kinderen

 1. Pieternella Zie 1.949

TerugBegin van generatie


3.900   Henricus Franciscus MES

FamilienaamIndex 3.900Vader 7.800Moeder 7.801

Geboren Venray dRK 6-5-1656, peetouders Jenneken Theeuwen en Gaert Huenen
Overleden ’s Gravenhage begraven 15-5-1714 (tweede klas, impost fl 15)

Eerste huwelijk onder patroniem (Hendrick Franssen), daarna werd consequent de familienaam gebruikt.

Meester wielmaker, koetsbouwer. Hendrick Mes, burger 5-3-1688 (no 1054 fol 12v).

ONA ’s-Gravenhage (1574:552 dd 30-4-1699) Johan van Meurs Sr en Johan van Meurs Jr, de laatste koopman in lakenen; bekennen schuldig te zijn aan Henrick Mes, meester wielemaecker, fl. 1500 in geleend contant geld tegen 4% rente.

ONA 's-Gravenhage (675:595 dd 27-12-1698) Testament op de langstlevende van Hendrick Verbrugge en Jannetje Gerritse Ruijgrok. De laatstlevende vermaakt enkele legaten; de rest van de nalatenschap gaat naar de acht kinderen van wijlen Simon van der Straten, verwekt bij Maria van Capelle, voordochter van Jannetje (met specifieke extra legaten voor enkele van die kinderen). Tot exectuteurs en voogden worden benoemd Hendrick Mes Mr Wielemaker en Bartholomeus van Gool Mr Timmerman alhier.

ONA 's-Gravenhage (1782:97 dd 6-3-1713) Ansem, Lambertina, Johanna, Catharina Henrietta, en Johannes van der Straten, meerderjarige kindskinderen en erfgenamen van Hendrik Verbrugge en Jannetje Ruijchrock; hebben gekocht van Hendrick Mesch en Bartholomeus van Gool, als voogden van hun minderjarige zus Alida van der Straten, ook voor hun uitlandige broer Hugo, vertegenwoordigd door Frans Mesch, een huis en erf in de Denneweg aan het Kalckstraatje, voor fl. 2410.-.-

ONA 's-Gravenhage (1782:183 dd 2-5-1713) De volwassen kinderen Van der Straten verklaren gekocht te hebben van Hendrick Mesch en Bartholomeus van Gool als voogden van Alida van der Straten, ook voor hun uitlandige broer Hugo, een huis in de Denneweg; ze machtigen Mr Abraham Mens de overdracht voor schepenen waar te nemen.

ONA 's-Gravenhage (1783:119 dd 13-4-1714) Ansem van der Straten, op het punt af te varen naar Oost Indie, is schuldig aan Bartholomeus van Gool, mr timmerman alhier, fl. 100.-.- tegen 4%, met als borg zijn aandeel in de nalatenschap van zijn grootouders Jannetje Gerrits Ruijghrock en Hendrick Verbrugge, zoals beheerd door de voogden Van Gool en Hendrick Mesch. Maria van Capelle, weduwe Simon van der Straten, verklaart zich ook tot borg. In marge (14-7-1714): afgelost.

ONA 's-Gravenhage ( 1783:121 dd 14-4-1714) Ansem van der Straten doneert aan zijn moeder Maria van Capellen weduwe Simon van der Straten zijn aandeel in de nalatenschap van zijn grootouders Verbrugge-Ruijghrock, als geadministreerd door Bartholomeus van Gool en Hendrick Mesch, na betaling van de schuld van fl 100.-.- aan Van Gool.


Huwt (1) ’s Gravenhage Schepenen 24-4-1689

3.901   Sybilla RIJCKERS

FamilienaamIndex 3.901Vader 7.802Moeder 7.803

Geboren Kleef
Overleden ’s Gravenhage begraven 13-6-1709 (tweede klas, impost fl 15)


Huwt (2) ’s Gravenhage RK Oostenrijkse Kapel 6-7-1710

Petronella COLIJN

FamilienaamIndex

Jongedochter van Den Haag. Getuigen bij huwelijk: Franciscus Mes, Eva Bitter.

Kinderen

 1. Henricus Zie 1.950
 2. François (+’s Gravenhage, begraven (tweede klas) 16-5-1735), doopgetuige; vermeld als François Mes, zadelmaker en stalhouder met verhuur van paarden en koets, pand 50 in het Noord Oostenrijk kwartier van Den Haag (1715) (Bron site Coldenhoff); huwt als Van der Mes ’s-Gravenhage RK Venetiaanse Kapel 20-4-1710 Gerarda van Leeuwen
 3. Kinderen
  1. Franciscus (dRK 's-Gravenhage Oostenrijkse Kapel 7-3-1711, testes Henricus van der Mes en Anna Jacobs Rosenburgh)

TerugBegin van generatie


3.902   Gerard Gerards van LEEUWEN

FamilienaamIndex 3.902Vader 7.804Moeder 7.805

Geboren Voorschoten ca. 1650
Overleden ’s Gravenhage begraven (eerste klas, impost fl 30) 25-10-1712

NB Een Gerrit Gerrits van Leeuwen huwt Leiden en Voorschoten 31-8-1659 met Annetje Franse. Hij kan noch deze Gerard, noch zijn vader zijn.

ONA 's-Gravenhage (585: 404 dd 9-3-1683) Gerrit van Leeuwen bouwman alhier in Den Hage aan de oostzijde van het Voorhout; verhuurt aan Jacomijntje van Ruijmbeeck weduwe Dirck van Schraven voor een jaar tegen fl. 44 een huisje aldaar in de poort gelegen. Getekend GGZ (als een woord) van Leeuwen (in modern, 18e eeuws schrift, de L min of meer gevormd als een C).

ONA 's-Gravenhage (454:129 dd 30-5-1678) Gerrit Gerrits van Leeuwen bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Adriaen Jans Rotteveel of toonder dezes fl. 500.-.- tegen 5%, wegens ontvangen penningen; borg is Gijsbrecht van der Kun. (Als getuige tekenen Teunis Pouwels Bol en Gabriel Valette Jr). Getekend GGZ van Leeuwen, als in de akte van 1683.

ONA 's-Gravenhage (454:131 dd 30-5-1678) Gerrit Gerrits van Leeuwen bekent bovenop de eerste schuld van fl. 500.-.- nog eens fl. 500.-.- schuldig te zijn aan de kinderen van Arij Jans Rotteveel. Tot borg stelt zich Teunis Pouwels Bol, getuigen zijn Gijsbrecht van der Kun en Gabriel Valette Jr. Getekend GGZ van Leeuwen, de L als iets tussen C en pond-teken in.

ONA 's-Gravenhage (2685:342 dd 25-11-1735) Maria Gerrits van Leeuwen weduwe Cornelis Jacobse van Wouw, wonende te Haeghambacht, testeert. Legaat aan haar jongste zoontje Jan van Wouw fl. 1000; verder zijn de enige universele erfgenamen haar zonen Jacob en Jan van Wouw voor gelijke delen. Mocht blijken dat haar zoon Gerrit van Wouw, van wie in drie jaar geen teken van leven is vernomen, bij haar overlijden nog leeft, dan telt hij voor zijn legitieme portie mee, na aftrek van de fl. 1200 die zijn moeder hem wegens zijn uitlandigheid van tijd tot tijd had verstrekt. Voogden en executeurs zijn de heer Rickes Mes Mr Wielemaker en Jacobus van Rotteveel, Mr Backer.

ONA 's-Gravenhage (3928:245ff dd 3-4-1759) Staat van goed van Jacobus Rotteveel overleden Eijkenduinen onder Den Haag 29-5-1758, nalatende zijn huisvrouw Huijbertje van Duijn. Onder de baten een obligatie ten laste van Laurens Kramer met als borg Henricus Mes, en ten behoeve van genoemde Jacobus Rotteveel, dd 19-7-1749 groot fl. 2000.-.- tegen 4%.

De volgende drie aktes lijken op Gerard betrekking te hebben:

ONA 's-Gravenhage (1067:241 dd 25-6-1697) Verkoop van diverse percelen van Maria van Vredenburgh douarière Baronesse de Wassenaer, vrouwe van Den Bosch, Saene etc. voor haar minderjarige dochter Maria Jacoba. Hieronder no. 6, weij- en hoijlant groot ca. 4 morgen 4 hont, NO van de voorgaande partijen (bij landgoed Ockenburgh onder Rijswijk) met NO: de erven van de heer houtvolder Beaumont, ZO de volgende partij. Verkocht aan Gerrit van Leeuwen wonende alhier in Den Haag voor fl. 175.-.-; borgen Jan Jacobs Gardijn en Witsens.

ONA 's-Gravenhage (924:713 dd 10-7-1705) Staat van goed van wijlen Hilletje Vissers de huisvrouw van Joan Cran(...)wijck overleden 15-8-1704. Onder de lasten des boedels: Gerrit van Leeuwen over geleverde melck 18-0 (18 gulden); deselfde Van Leeuwen over huijshuijr 9-0 (9 gulden).

ONA 's-Gravenhage (918:701 dd 4-7-1693) Gabriel Lafaillie stelt zich borg bij David van den Bosch voor Gerrit van Leeuwen voor de betaling van fl. 1425 die Van Leeuwen schuldig is voor de koop van een halven mergen weiland van Jacob Gijsberts Halfwassenaer; voor fl. 125-.- voor elf hont zaailand van Jan Lourens Ruijchrock; de betaling van fl. 1310 voor 3 mergen hooiland, en aan Jan Dircx Oosterwijck fl 1200 voor twee morgen weiland.

De volgende aktes slaan duidelijk op twee onderling verwante maar andere Gerardus van Leeuwen:

ONA 's-Gravenhage (550:805 dd 24-8-1693) Gerrit van Leeuwen en Philips Leendert van der Voort wonende in Haagh respectievelijk Haaghambacht; verhuurt respectievelijk huurt drie en een half morgen weiland in Oostcamp omtrent Westerbeeck in Haaghambacht voor 5 jaar tegen fl. 93.-.- per jaar. Borgen Adriaen van Stenevelt, George Roosenboom, Abraham Volkert van Wouw. Handtekening: Gerret van Leeuwen in 17e eeuwse (klassieke) letter, de L als het pond-teken met lange ophaal bovenaan (gelijkend op een Z).

ONA 's-Gravenhage (311:363 dd 19-4-1677) tekent als getuige onder een akte: Gerret Gerretz van Leeuwen, handschrift inclusief L identiek aan de handtekening uit 1693.

ONA 's-Gravenhage (1063:348 dd 16-8-1683) Johan Lamotius is schuldig aan Geertruid Oosterom weduwe Gerrit van Leeuwen te Amsterdam fl. 1071.15.- voor gekochte montkost en camerhuijr. Borg is o.a. George Roosenboom.

ONA 's-Gravenhage (1065:342 dd 5-4-1692) De notaris Johannes van den Brande bezocht Adriaen van Stenevelt, Lambert Vijfhuijsen, George Roosenboom en Dirck van Dalffsen, allen procureurs, om te melden dat ik (=notaris) een procuratie van 11-3-1690 terugneem, gesloten tussen mij en de ervan Hendrick van Zanden weduwnaar Catharina van Leeuwen als mede-erfgenaam van wijlen Mr Johan van Leeuwen in leven burgemeester van Leiden (enerzijds); en (anderzijds) Johan van Leeuwen, voor zich en voor Baetge de Haen weduwe Mr Cijmon van Leeuwen griffier van de Hoge Raad, en als voogd van Gerard van Leeuwen uitlandige zoon van wijlen Cijmon, ook vervangende Barent van der (N)eth man van Alida van Leeuwen als medevoogd van Gerrit van Leeuwen, allen erven van Cijmon van Leeuwen die mijn (= notaris) voogd was.

De volgende aktes kunnen op elke Gerard van Leeuwen slaan:

ONA 's-Gravenhage (1763:95 dd 17-8-1706) Leendert Maertens van Reijgersbergh testeert ten gunste van zijn neef en nicht Willem en Aeltie, kinderen van Arij van Rijn en anderen; executeurs zijn Leendert Cornelisse de Lubbe en Gerrit van Leeuwen.

ONA 's-Gravenhage (1800:64 dd 26-6-1708) (verdere boedeldeling) Sophia van den Snoeck weduwe Sander van Sheerenberg, Leendert, Barend en Bruijn van Sheerenberg, samen kinderen en erven van Elisabeth van Bergum weduwe Bruijn van Sheerenberg, in leven wonende Den Haag; hebben na afronding van de deling van haar nalatenschap nog aangetroffen een rentebrief groot fl. 1900 dd 7-6-1704, ten laste van Gerrit Hermsen Berendregt, waar tegenover staat o.a. een schuldbrief van fl. 800 van hun moeder ten gunste van Gerrit van Leeuwen (etc. etc.).


Huwt ’s Gravenhage Schepenen (ot 23-5) 6-6-1677

3.903   Anna Jacobs van ROOSENBURG

FamilienaamIndex 3.903Vader 7.806Moeder 7.807

Geboren Haagambacht ca. 1653
Overleden kennelijk na 1735, voor 1745

ONA 's-Gravenhage (1766:173 dd 17-3-1719) Anna Rosenburgh, weduwe Gerard van Leeuwen wonende alhier in den Hage, testeert. Legaten voor haar vier dochters: Apolonia, gehuwd met Jacobus Rotteveel: fl. 1400.-.-; Maria van Leeuwen gehuwd met Cornelis van Wouw fl. 1400.-.-; Gerritie van Leeuwen, gehuwd met Franciscus Mets fl. 1400.-.-; en Maria (jr) van Leeuwen gehuwd met Henricus Mes fl. 14.00.-.-. Haar oudste dochter, Anna van Leeuwen gehuwd met Cornelis Wassenaer, heeft deze som al genoten. Als universele erfgenamen worden aangewezen haar vijf (genoemde) dochters voor gelijke delen. Anna tekent met een eenvoudig kruisje X.

ONA 's-Gravenhage (1773: 117 dd 29-4-1735) Anna Rosenburgh, weduwe Gerard van Leeuwen wonende alhier in den Hage, testeert. Haar nalatenschap is te verdelen in vier gelijke delen: (1) Anna van Leeuwen; (2) Maria van Leeuwen weduwe Cornelis van Wouw; (3) de nagelaten kinderen van Maria van Leeuwen bij Hendrick Mes; (4) Apolonia van Leeuwen gehuwd met Jacobus Rotteveel Mr Backer. Het deel van Apolonia blijft gedurende haar leven onder beheer van de Executeurs, die haar jaarlijks de rente zullen geven, en na haar dood vervalt haar deel aan de drie andere (groepen) erfgenamen. Executeurs en voogden zijn Hendrick Mes en Jacobus van Wouw. Getekend X.

ONA ’s-Gravenhage (3128:219 d 19-2-1745) Maria van Leeuwen weduwe Cornelis van Wouw, machtigt Cornelis Duiven, procureur, om haar rechtszaak te voeren als erfgename van haar moeder Anna Rosenburg tegen Henricus Mes, mr wielemaker alhier, en Jacobus Rottevaal, broodbakker alhier, als mede-erfgenamen bij testament van Anna Rosenburgh.

Kinderen

 1. Anna, huwt Cornelis Wassenaer
 2. Maria senior (*1684?), huwt Cornelis van Wouw (+voor 1735)
 3. Kinderen
  1. Jacob
  2. Gerrit, in 1735 al drie jaar uitlandig zonder teken van leven
  3. Jan
 4. Maria junior Zie 1.951
 5. Apolonia (dRK Den Haag Juffr Idastraat 25-2-1682, testes Cornelis & Grietje Gerrits), huwt Jacobus Rottevaal (+na 29-4-1735, waarschijnlijk Eijkenduinen onder Den Haag 29-5-1758); hij huwt kennelijk (2) Huijbertje van Duijn
 6. Gerritje alias Gerarda (+na 1719, voor 1735), huwt ’s-Gravenhage RK Venetiaanse Kapel 20-4-1710 Frans Mes (haar zwager); kinderloos
 7. Jacobus (dRK Den Haag Juffr Idastraat 9-10-1686), hypothetisch: ouders “Gerrit en Annetie”

TerugBegin van generatie


3.938   Jan van PERCKHOVEN

FamilienaamIndex 3.938 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Huissen na 17-12-1695

Hij is nog doopgetuige in 1678 en 1695


Huwt (1) Huissen voor 1640

3.939   Janneke WOLFS

FamilienaamIndex 3.939Vader 7.878Moeder 7.879

Huwelijk niet aangetroffen; mogelijk uit regio Duiven-Groessen


Huwt (2) Huissen RK 2-8-1654

Hernske N.

Index

Huwelijksgetuigen custos en Gerritie Costers. Geen kinderen uit dit huwelijk aangetroffen. Ook Hernskes familienaam heb ik in de DTB niet kunnen identificeren.

Kinderen

 1. Gertruidis (*Huissen dRK 15-1-1640 getuigen Gerrit en Anneke Wollefs)
 2. Gerarda (dRK Huissen Festa Purificationis 2-2-1642 testes Gerrit Lubberts, Neeltghe Cornelis); zij huwt ca. 1664 Jacob Gorisz de Beijer, schoenmaker
 3. Kinderen
  1. Joannes Henricus (dRK Huissen 26-2-1665, getuigen Jan van Perckhoven, Henderske Jansen)
  2. Joanna (dRK Huissen x-8-1668 (vader: Jacob Goris schoenmaecker), getuigen NN)
  3. Hendrina (dRK Huissen 28-10-1670, getuigen Gerrit Lubberts, Ursul[a] Beijer)
  4. Hendrick (dRK Huissen 20-11-1672, getuigen Hermen Wissel, Anneken Wollefs)
  5. Gerrardus (dRK Huissen 10-7-1677, getuigen pater Parckhoven van …maurick, Geertje Schaepdix?)
  6. Ursula (dRK Huissen 24-2-1681, getuigen Jan de Beijer, Gertruijt Perckhoven)
 4. Gertruidis Zie 1.969
 5. Joanna (dRK Huissen 28-7-1648 testes Rutger Cornelis, Anneke Wolfs)
 6. Theodorus (dRK Huissen 11-6-1651, testes Digna Dirrix, Hermen van Perckhoven)

TerugBegin van generatie


3.940   Jan Otten WILLEMSEN

FamilienaamIndex 3.940Vader 7.880Moeder 7.881

Geboren ca. 1605
Overleden Huissen na 14-9-1668

In 1668 nog getuige bij doop van een kleinkind. Mogelijk eerder gehuwd RK Huissen 16-5-1627 met Neeltje van Rencom. Op 15-8-1643 getuigen bij het huwelijk van Willebrod Jacobs Egnes en Catrina Pitters: Gertruijt Haex en Jan Otten Willemse.


Huwt Huissen RK 16-6-1630

3.941   Geertruida HAAKS

FamilienaamIndex 3.941Vader 7.882Moeder 7.883

Geboren Zutphen ca. 1600
Overleden Huissen na 6-9-1672

Huwelijksgetuigen Dirck van Hees, Janneke Holt. In 1672 nog doopgetuige bij een kleinkind.


Zij huwt (1) voor 1624

Derck van EIJMEREN

FamilienaamIndex

Geboren voor 1600
Overleden Elst na 15-3-1629

Afkomstig van Elst, als Geertruij Haecks en Dirck van Eimeren van Elst getuigen (Huissen 1629) bij de doop van Ester Hermens in Steenwijck, dochter van Geertruij van Eimeren en Hermen Gerrits in Steenwijck.

Kinderen (Van Eijmeren)

 1. Everardus (dRK Huissen 14-6-1624, testes Margareta Michiels, Gerardus Rijswick
 2. Gerarda (dRK Huissen 8-3-1626, testes Adriana Meling, Jacobus Winges)

Kinderen (Otten)

 1. Willem Theodorus Jansen van Huijssen (dRK Huissen 1-8-1632, ouders Geertruijt Haecks van Zutphen en Jan Otten van Huijssen; getuigen Melta Haecks, Lambert Otten)
 2. Theodora (Dircksken) (dRK Huissen 26-3-1634, getuigen Arent Otten, Janneke Holt van Hees)
 3. Dirck Jansen Otten Zie 1.970

TerugBegin van generatie


3.944   Arij Cornelisz. Keijser van SANTVLIET

FamilienaamIndex 3.944Vader 7.888Moeder 7.889 • Tevens 7.908

Geboren Lisse ca. 1600
Overleden Wassenaar 29 maart 1644

Bijgenaamd ‘de Jonge’.

Haardstedengeld Lisse 1628 (door Maarten van Bourgondiën, Hogenda 2011): Arien Cornelisz, eigenaar, gebruiker em aanwijzer; een haardstede; marge: Arm.

ORA Lisse (inv. 7, transcriptie H.J. van der Waag, Hogenda 2013 fol 295 dd 1-7-1641) Maertge Adriaensdr. weduwe van Floris Jacobszn. Heemskerck met Claes Thomaszn. schepen haar gekoren voogd voor haar zelve en voor haar kinderen verkoopt Adriaen Keyser wonende omtrent den Haag onder Wassenaer de helft van zeker houtland of bos en de helft van zekere looster gelegen achter het voorsz. land, zijnde een gedeelte van 7 1/2 morgen, belend het Bosch van de Keuckenduin, NO Adriaen Claeszn. Schenaert, NW de voorsz. Looster, ZW de verkoopster en de looster belend ZO het Bosch, NO Adriaen Claeszn. Schenaert en Philips Dirckszn. Robol, NW Philips Dirckszn. en ZW Peter Claeszn. van Oosten en de verkoper, gelegen over duin, voor 700 gulden. (Idem, zelfde dag ) Adriaen Corneliszn. Keyser wonende Wassenaer omtrent den Haag als gehuwd gehad hebbende Trijntge Dircksdr. verkoopt Jan Dirckszn. de Rode 7 1/2 morgen land de verkoper ten dele aangekomen door koop en ten dele namens zijn vrouw gelegen over Duin, belend ZO de Keuckeduin, NO Adriaen Claeszn. Schenaert met eigen en Philips Dirckszn. Larum met bruikwaar en NW de voorsz. Larum met Peter Claeszn. van Oosten, ZW de voorsz. van Oosten met Adriaen Maertenszn. Block, oorspronkelijk belast met 45 gulden erfpacht per jr welke door verkoper zijn afgelost, voor 4500 gulden.

ORA Wassenaar (inv no 13 fol 98v dd 6-8-1643) de heer Pieter van Riviere wonende den Haag verkoopt Aryen Corneliszn. Keyser van Santvliet wonende Zuidwijk 2 perceeltjes geestland groot in zijn geheel 1 morgen, het 1e belend O en Z de erfgenamen van de heer Luchtenburch, Z de koper, W Jan Corneliszn. van Wou schepen van den Haag en N de Heerweg en het 2e belend O Jan van Wou, Z de koper en Rombout Corszn., W de heer van St Annaland en N de oude Heerweg, voor 200 gulden.

ORA Lisse (inv. 7, transcriptie H.J. van der Waag, Hogenda 2013 fol 332v dd 6-5-1644) Adriaen Claeszn. Schenaert verkoopt Cornelis Adriaenszn. Keyser, Corstiaen Adriaenszn. Keyser, Fijtge Adriaensdr. Keyser, Niesge Adriaensdr. Keyser en Annetge Adriaensdr. Keyser allen kinderen van za Adriaen Corneliszn. Keyser wonende Wassenaer 413 3/4 roe land gelegen over de Delffweg, belend NO de voorsz. Delffweg, NW de erfgenamen van Leendert de Boer, ZO de verkoper en ZW de kopers, voor 310 gulden 6 st 4 p.

ORA Lisse (invno. 8, fol 59 dd 7-4-1647; Transcriptie H.J. van der Waag, Hogenda 2013) Peter Corneliszn. Keyser wonende Lisse vervangende zijn broer Willem Corneliszn. wonende te Rijpwetering, omen en voogden van vaderszijde en jonge Adriaen Dirckszn. de Roo wonende Wassenaar vervangende zijn broer mede genaamd Adriaen te Wassenaar, omen en voogden van moederszijde over de nagelaten kinderen van Adriaen Corneliszn. Keyser en Trijntge Dircksdr. in haar leven echtelieden te Wassenaar, met name Cornelis, Cors, Fytge en Niesge en nog Huygh Hermanszn. wonende Wassenaar gehuwd met Annetge Adriaensdr. verkopen Maerten Jacobszn. bleker 1040 roe land gelegen aan de Delfweg, belend ZO Adriaen Claeszn. Schenaert, NO de Delfweg, NW de erfgenamen van Leendert den Boer en ZW de partijen door Peter Hansen van za Arent Willemszn. gekocht. Voldaan met een schuldbrief van 450 gulden. (…) (Idem fol 59v) Dezelfden verkopen Arent Willemszn. 780 roe land gelegen over duin, belend ZO Adriaen Claeszn. Schenaert en Peter Claeszn. van Oosten, NO Maerten de bleker, NW Peter Hansen en ZW de vaart. Voldaan met een schuldbrief van 450 gulden. (…) (Idem fol 60v) Dezelfden hadden verkocht aan Peter Hansen en vermits diens overlijden dragen zij nu over aan diens kinderen 770 roe land gelegen over duin, belend ZO Arent Willemszn., NO Maerten Jacobszn., NW de erfgenamen van Leendert den Boer en ZW de vaart. Voldaan met een schuldbrief van 450 gulden. (Idem fol 61) Jan Franszn. Verham gehuwd met Clemmitge Petersdr. en Willem Peterszn. zijn schuldig wegens koop door wijlen Peter Hansen hun vader van de erfgenamen van Adriaen Corneliszn. Keyser en Trijntge Dircksdr. en vervangende de andere kinderen 450 gulden met hypotheek op het gekochte.


Huwt (1) Wassenaar (of Lisse) 28 mei 1621

3.945   Trijntje Dirks de ROO

FamilienaamIndex 3.945Vader 7.890Moeder 7.891 • Tevens 7.909

Geboren Lisse (jd. van Lis)
Overleden Wassenaar 9 oktober 1638


Huwt (2) Wassenaar 10 juni 1640

Maria Theunisdr. RUIJCHROCK

FamilienaamIndex

Geboren 1627
Overleden Wassenaar 1643

Dochter van Theunis Ariensz. Ruijchrock en Arentgen Cornelisdr. in 't Weer

Kinderen

 1. Niesge Ariensdr van Santvliet, geb. Lisse voor 1623, tr. Wassenaar 7 mei 1647, Arent Gijsbertsz. van Rhijn, zoon van Gijsbert Cornelisz. van Rhijn en Leuntgen Woutersdr.
 2. Fijtge Ariensdr. Keijser van Santvliet, geb. Lisse voor 1623
 3. Annetge Ariensdr. Keijser van Santvliet, geb. Wassenaar ca 1623, overl. Voorschoten, begr. Wassenaar 5 januari 1705, tr. Wassenaar 13 november 1646, Huijch Harmensz. van Brederoode, zoon van Harmen Huijchsz. Bouman van Brederoode en Aefje Corsdr. Cluft
 4. Cornelis Ariensz. Keijser van Santvliet Zie 1.972
 5. Cors Ariensz. Keijser van Santvliet Zie 3.954

TerugBegin van generatie


3.946   Pieter Huijberts HOOGDUIJN

FamilienaamIndex 3.946Vader 7.892Moeder 7.893

Geboren ca. 1593
Begraven Wassenaar 4-6-1628

Duijnmeijer. Bron Ton Bredero


Huwt Wassenaar RK 27-4-1618

3.947   Leentje Leenders LOIJESTEIJN

FamilienaamIndex 3.947Vader 7.894Moeder 7.895


Zij huwt (2) WAssenaar 27-5-1629

Leendert Cornelisz VINCKESTEIJN

FamilienaamIndex

Zoon van Cornelis Gerritsz Jacob Baertsz Vinckesteijn en Geertruijt Engelsdr

Kinderen

 1. Maertgen Zie 1.973
 2. Leuntgen, huwt Wassenaar (Gerecht) 18-6-1645 Cornelis Leendertsz van Tetterode; huwelijksgetuige is Leendert Cornelisz Vinckensteijn voor "sijn behoude dr."
 3. Jacob (dRK Wassenaar 13-3-1619), in 1648 getuige bij het huwelijk van zijn zuster
 4. Claesgen, huwt Wassenaar 6-1-1641 Cornelis Francken

TerugBegin van generatie


3.948   Paulus Crijnsz BOL

FamilienaamIndex 3.948Vader 7.896Moeder 7.897

Geboren Eik en Duinen ca. 1590
Overleden voor 1683

Volgens gegevens van Jan Nuijten: in 1639 verkopen Pauwels en zijn zwager een stuk land van 5 morgen in West-Escamp voor een bedrag van Hfl 4.550,--.

ONA Den Haag (404:243 dd 22-9-1675) Pieter Pietersz Verbeek weduwnaar Annetje Pauwels van der Bol in Haagambacht; Cornelis Pauwels van der Bol en Willem Jansz Cleij als ooms en mombers van Pieter Pietersz Verbeek junior, zoon van Annetje Pouwels, overleden in februarui, oud 7 jaar; verrekenen de uitkoop uit de nalatenschap voor fl. 1100.


Huwt Den Haag / Eikenduinen 13 april 1625

3.949   Maritgen Adriaense ROOSENBURCH

FamilienaamIndex 3.949Vader 7.898Moeder 7.899

Geboren Voorschoten ca. 1600
Overleden na 1683

Woonde op de Westerbeeck bij Eik en Duinen, overl. na 1683. In 1683 wordt Maertge Ariens, weduwe van Paulus Bol, genoemd in een notariële akte, als bewoonster van een der hofjes van de heer van Nieuwcoop aan de Prinsegracht te ‘s-Gravenhage.

ONA Den Haag (548:763 dd 16-6-1683) Maertje Jacobsdr weduwe Willem Bastiaens van der Burch, en Lydia van Meyburg weduwe David van der Haye, nrs 29 en 25 in het Hofje van Nieuwkoop, verklaren op verzoek van Maertje van Rijn, weduwe Jacob van der Valck op nr 24, dat gedurende anderhalf jaar Maertjen Ariens weduwe Pauwel Bol op no 32 kwijt raakte haar lakens, een paar slopen, drie mooie halsneusdoeken, haar zakneusdoeken en nog verscheidene stukken. Comparanten, in gesprek daarover, verdachten ene Lysbeth, Engels vrouwmens op nr 26; waarop Sibilla Jans van nr 23 suggereerde dat het Maertje van Rijn was.


Zij huwt (1) Voorschoten NG 26-4-1614

Govert ALEWIJNSZ

FamilienaamIndex

Geboren ca. 1583
Overleden voor 1625

Hoofdgeld Stompwijk 1623; (onvermogend) Govert Alewijns, Maritgen Adriaensdr zijn wijff, Maritgen, Annetgen ende Huijbertgen Goverts dochteren. Huwelijk (volgens Genealogie Koot) nog niet teruggevonden.

Kinderen (Govers)

 1. Maritgen van der Meer alias van der Woert (*Stompwijk voor 1618)
 2. Annetgen van der Meer alias van der Woert (*Stompwijk voor 1620)
 3. Huijbertgen Govertsdr (*Stompwijk voor 1622)

Kinderen (Bol)

 1. Crijn Pauwelsz. Bol, overl. Na 1702, tr. Den Haag otr 24 april 1661, Maritgen Gerritsdr. van den Ham
 2. Arij Pauwelsz. Bol, tr. 1661, Jaepje Leendertsdr., overl. Voor 1681
 3. Theunis Pauwelsz.. van der Bol, tr. Den Haag 7 oktober 1668, Maertie Willemsdr. Wetsman, dochter van Willem Wetsman
 4. Cornelis Pauwelsz. Boll Zie 1.974
 5. Aeltje Pauwelsdr. van der Bol, tr. 1665, Arent Pietersz. Overbeeck, zoon van Pieter Overbeeck
 6. Annetje Pauwelsdr. van der Bol, tr. 1665, Pieter Pietersz. Overbeek, overl. Ca. 1675, zoon van Pieter Overbeeck
 7. Kinderen
  1. Pieter (*1676 +februari 1683 oud 7)
 8. Machteld Pauwelsdr. Bol, overl. Na 1699

TerugBegin van generatie


3.950   Ijsbrand Cornelisz HUISMAN

FamilienaamIndex 3.950Vader 7.900Moeder 7.901

Gedoopt NG Nootdorp 29-6-1609 (getuigen  Joris Allertsz, Isbrand en Trijntje Cornelis; in marge: te Wilsveen gedoopt, te Nootdorp woonachtig)
Overleden Nieuweveen voor 6-8-1660

Woonde aan de Veenweg. Vermeld (nog niet nagezien) in ORA Nieuweveen 534 (fol 84 dd 19-4-1654; 161 dd 6-8-1660) en 535 (fol 38 dd 8-5-1671).


Huwt voor 1630

3.951   Marietje Maertens COCQ

FamilienaamIndex 3.951Vader 7.902Moeder 7.903

Overleden Nieuweveen voor 8-5-1671

Kinderen

 1. Marijtje Zie 1.975
 2. Aaltje (*Nieuwveen), hypothetisch, huwt Delft 1-11-1659 Cornelis Cornelisz Groenewegen; woont 1671 buiten Rotterdam+ 1680 Nieuweveen aan de Veenweg, gehuwd met Leendert Leendertsz. van der Borst Jr, en weduwe Mees Hendriks Wijtman
 3. Cornelis Isbrantsz de oude, won. Zoetermeer in 1671
 4. Cornelis Isbrantsz de jonge, won. buiten Rotterdam in 1671
 5. Trijntjen Isbrants, huwt Gerrit Pietersz van der Meer
 6. N. (bNootdorp 16- 3-1650)
 7. N. (bNootdorp 8- 3-1654)

TerugBegin van generatie


3.952   Crijn Ariensz Crijnen van REMMERSWAAL

FamilienaamIndex 3.952Vader 7.904Moeder 7.905

Gedoopt RK Wassenaar 4-4-1620
Overleden Wassenaar 10-1-1661 of na 1666

ORA Wassenaar (inv no 15 fol 218 dd 8-1-1659) Paulus de Jongh gemachtigde van Crijn Arendszn. van Remmerswaal verkoopt Floris Pieterszn. Wassenaar een huis en erf met schuur en barg gelegen aan het oosteinde van het dorp, belend O de koper, W Huibert Louriszn., Z de Heerweg en N de koper, voor 238 gulden.

ORA Wassenaar (inv no 15 fol 245 dd 6-7-1659) Dirk Willemszn. van Leeuwen verkoopt Crijn Arendszn. Remmerswaal een huis en erf gelegen in de Zuidstraat onder Wassenaar, belend O en Z Pieter Janszn. van der Cley, W de straat en N Pieter Jacobszn. van Tol, belast met 112 gulden 10 st tbv de Heilige Geest van Wassenaar, voor 70 gulden boven de belasting.

ORA Wassenaar (inv no 15 fol 258 dd 2-11-1659) Crijn Arendszn. Remmerswaal schuldig aan Cornelis Arendszn. van der Werve wonende Voorschoten 15 gulden 15 st per jr (hoofdsom 300 gulden) met waarborg een huis en erf gelegen in de Zuidstraat onder Wassenaar, belend O en Z Pieter Janszn. van der Cley, W de straat en N Pieter Janszn. van Tol. Borg Arend Dirkszn. van Binnenhaven wonende Sassenheim.


Huwt Wassenaar 14 juni 1643

3.953   Hendrikje BARTEN

FamilienaamIndex 3.953Vader 7.906Moeder 7.907

Geboren ca. 1620
Overleden Wassenaar 2 december 1699

Alias Hendrichjen Barthouts

Kinderen

 1. Leonardus (dRK Wassenaar 15-3- 1649, testes Hubert Meesen, Crijntje Huberts)
 2. Leendert: (dRK Wassenaar 12-5-1651 [doopgetuigen Jan Barten, Aeltie Barten] +Wassenaar (gaarders) 25-4-1718); huwt (1) Wassenaar 27-4-1676 Barbara Cornelis van Rietbroeck; huwt (2) Wassenaar 6-1-1692 Leuntje Arends van Rhijn (*Wassenaar 1655 +Wassenaar (gaarders) 15-4-1743)
 3. Maertje (dRK Wassenaar 22-10-1653, testes Bart Jansen, Neeltje Barten), huwt Wassenaar 2-2-1681 Maerten Jansz van der Bergh
 4. Arij (dRK Wassenaar 13-8-1656 [testes Jan Barten, Jobje Barten] +Wassenaar voor 1700), huwt Wassenaar 8-8-1677 Maertge Cornelisdr. van Rietbroeck, dochter van Cornelis Cornelisz van Rietbroeck
 5. Bart Zie 1.976
 6. Jan Crijnen Remmerswaal, doop niet aangetroffen
 7. Heijndrick Crijnsz Remmerswaal, doop niet aangetroffen (+Wassenaar ca. 1699), huwt Wassenaar 26-5-1670 Jannetje Teeuwisdr. Barnhoorn (*1646)

TerugBegin van generatie


3.954   Cornelis Ariensz Keijser van SANTVLIET

FamilienaamIndex 3.954Vader 3.944Moeder 3.945

Overleden Wassenaar 7-12-1679


Huwt Wassenaar 23-4-1651

3.955   Maertie Claes HILLENAAR

FamilienaamIndex 3.955Vader 7.910Moeder 7.911

Begraven Wassenaar 10-11-1679

Kinderen

 1. Arie (*Valkenburg dRK Wassenaar 7-5-1654)
 2. Claes
 3. Jan
 4. Cornelis
 5. Annetje Zie 1.977
 6. Fijtje
 7. Trijntje

TerugBegin van generatie


3.956   Pieter Andries HOOGDUIJN

FamilienaamIndex 3.956Vader 7.912Moeder 7.913

Overleden Wassenaar b2-5-1684

Duijnmeijer te Wassenaar.

ONA ’s-Gravenhage (inv no 310 fol 198 dd 5-12-1667) Pieter Andriesz van Hoogenduijn, duinmeijer wonende onder Wassenaar, is schuldig aan Willem Pietersz van Rhijn in Den Haag fl 500.-.- voor geleend geld.

ONA ’s-Gravenhage (inv no 506 fol 134 dd 1-8-1680) Jan Florisz Duijnmayen (?) te Wassenaar oud rond 65 jaar verklaart op verzoek van de heer Hermanus van Nieupoort dat Cornelis Thonis Sas 28 jaar geleden op de hofstede Haesbroeck woonde en dat het bijbehorende duin liep van Joachim Jan Daene tot het huis, en van het lanf van Florij tot Pieter Andriesz Hoogduijn (…).

ONA ’s-Gravenhage (inv no 506 fol 142 dd 20-8-1680) Jan Leenders van Drest te Wassenaar, oud ca. 63, verklaart op verzoek van Hermanus van Nieupoort dat hij daar 50 jaar geleden woonde toen Cornelis Thonis Sas op Haesbroeck woonde, belend door Jochum Jan Daenen, het dorp, juffrouw van Florij en Pieter Andriesz Hoogduijn.

ONA ’s-Gravenhage (inv no 506 fol 160 dd 4-12-1680) Jan Cornelis Sas, wonende op de hofstede Haesbroeck, verklaart op verzoek van Hermanus van Nieupoort dat hij in 1660 onenigheid had met de heer van Florij over de afgrenzing van zijn land; tot de buren behoort Pieter Ariensz Hoochduijn.

ONA ’s-Gravenhage (inv no 506 fol204 dd 14-4-1681) Heyndrick Arentsz Pastoor , wonende Bezuidenhout, oud ca 35, verklaart op verzoek van de heer Hermanus van Nieupoort … etc., bevestigt de belendingen uit andere akten.

ONA Den Haag (1783 fol 505 dd 1-4-1715) Testament van David Pieterse Kersbergen,zandschipper, en Jacobmijntje Pieterse van Hoogduijn onder Haagambacht. De langstlevende erft, met een voorziening voor haar dochter. Voogden zijn Arij Pieterse Kersbergen en/of Andries Pieters van Hoogduijn, hun respectievelijke broeders. Getekend met handmerken.


Huwt Den Haag Stadhuis (ot 17-6) 1-7-1657

3.957   Neeltje Willems WETSMAN

FamilienaamIndex 3.957Vader 7.914Moeder 7.915

Overleden Wassenaar 3-2-1712 b6-2-1712

Bij huwelijk is zij jd van Haagambacht, hij jm Wassenaar.

Kinderen

 1. Hubert (dRK Wassenaar 7-1-1661)
 2. Jacoba (dRK Wassenaar 4-2-1662), huwt ca. 1685 David Pieterse van Kersbergen, zandschipper
 3. Kinderen
  1. N., dochter, vermeld 1715.
 4. Andries Zie 1.978
 5. Maria (dRK Wassenaar 26-3-1664), moeder heet ten onrechte  Neeltje Pieters
 6. Beatris (dRK Wassenaar 10-5-1665)
 7. Nijsie (dRK Wassenaar 5-10-1666) , moeder heet ten onrechte Neeltje Pieters
 8. Willem (dRK Wassenaar 15-12-1668)
 9. Anna (dRK Wassenaar 24-11-1672)
 10. Machtelt (dRK Wassenaar 17-2-1676)
 11. Jacob (dRK Wassenaar 4-6-1677)

TerugBegin van generatie


3.958   Pieter Lourens de HAES

FamilienaamIndex 3.958Vader 7.916Moeder 7.917

Geboren 1613
Overleden Wassenaar

Pieter de Oude; niet verwarren met zijn broer Pieter Louris de Haes de Jongere, gehuwd 1637 met Beatrix van der Cleij.

ONA Den Haag (102:35 dd 1-2-1649) Pieter Louwerens de Haes oud 36, gewoond hebbende op de woning van de heer van Heenwael(?) en Louwerens Leenders van Roen ook uit Wassenaar oud 20 jaar, verklaren op verzoek van Leendert Ariensz van Blenckenburg deze op 19-12-1648 van morgen tot avond vergezeld te hebben. Leendert had kennelijk een alibi nodig.

ONA Den Haag (163:14 dd 1-9-1638) Jacob Jacobsz Hillenaar te Wassenaar verkoopt aan Willem Schade zijn woning, nu gebruikt door Pieter Lourens de Haes, voor fl 10.000-0-0.


Huwt (1) Wassenaar 3-4-1633

Marietje Aelberts van ROOSENBURCH

FamilienaamIndex


Huwt (2) Wassenaar 28-5-1652

3.959   Hubertje Cornelis van EGMOND

FamilienaamIndex 3.959 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. (uit 1) Annetje
 2. (uit 1) Cornelis
 3. (uit 1) Lourens
 4. (uit 1) Jacob
 5. (uit 2) Maria (dRK Wassenaar 15-4-1653)
 6. (uit 2) Aechje Zie 1.979
 7. (uit 2) Jan (dRK Wassenaar 25-2-1657)
 8. (uit 2) Jacob (dRK Wassenaar 4-4-1658)
 9. (uit 2) Anna (dRK Wassenaar 4-11-1664)

TerugBegin van generatie


3.960   Evert Huigh van VELSEN

FamilienaamIndex 3.960Vader 7.920Moeder 7.921

Geboren voor 1630

Komt niet voor in lidmatenregister Valkenburg in 1645; kennelijk daarna pas (elders) getrouwd).

Vermeld onder de weerbare mannen van Valkenburg in 1653: Evert Huijgen van Velsen.


Huwt

3.961   Pietertje Jansz van ALPHEN

FamilienaamIndex 3.961Vader 7.922Moeder 7.923

Geboren ca. 1625

Kinderen

 1. Daniel Zie 1.980
 2. Huigh
 3. Pieter (dNG Valkenburg 17-9-1662, getuigen Gerrit Huijsterman en Lijsbeth Huighen)
 4. Heindrick (dNG Valkenburg 26-11-1665, getuigen Gerrit Huijsterman en Elisabeth Huighen)

TerugBegin van generatie


3.962   Gerbrand Pieters Quant van WOUW

FamilienaamIndex 3.962Vader 7.924Moeder 7.925

Overleden voor 1664

Schepen van Wassenaar (1652)


Huwt Rijswijk 12-6-1646 en Wassenaar NG 9-6-1646

3.963   Aechie Claes HILLENAAR

FamilienaamIndex 3.963Vader 7.926Moeder 7.927

Overleden voor 1664

Kinderen

 1. Cornelis (dRK Wassenaar 7-4-1647 bWassenaar 2-2-1706)
 2. Apollonia (dRK Wassenaar 1-8-1648)
 3. Aeltie (dRK Wassenaar 10-6-1651)
 4. Apollonia (dRK Wassenaar 6-5-1653 als Leuntje, bWassenaar 18-1-1728)
 5. Aeltie Zie 1.981
 6. Claes (dRK Wassenaar 29-9-1658)
 7. Maria (dRK Wassenaar 1-10-1660)
 8. Barbara (dRK Wassenaar 7-2-1664)

TerugBegin van generatie


3.964   Jan Jacobs Fitsie van HAESTERT

FamilienaamIndex 3.964Vader 7.928Moeder 7.929

Geboren 1629
Overleden na 3-5-1708

ONA ’s-Gravenhage (inv no 414 fol 349 dd 4-10-1669) Cornelis Leenderts Schattenbosch oud 66 en Jan Jacobsz van Haestert oud 40, beide wonend in de jurisdictie van Veur, verklaren op verzoek van de heer Adriaen Damen van Bennebroeck dat het hout bezuiden de rijweg en benoorden sloot binnen Veur dat Schattenbosch toebehoort laatst is weggehaald door Joris Claesz van Wassenaer en Leendert Jasnsz van der Geest (…)

ONA ’s-Gravenhage (inv no 673 fol 243 dd 18-6-1696) Leentgen Crijnen Daenen weduwe Jacob Gijsberts [van] Wassenaar te Den Haag is schuldig aan Dirck Bouwensz van den Bergh en Jan Jacobsz van Haestert wonende onder Veur fl 1600.-.- voor het weeskind Maartje Jansz Daenen, dochter van wijlen Jan Crijnen Daenen, wier voogden zij zijn. Marge: afgelost, zoals JJ van Haestert bevestigde op 3-5-1708.

ONA ’s-Gravenhage (inv no 673 fol 245 dd 18-6-1696) Dirck Bouwensz van den Bergh en Jan Jacobsz van Haestert als ooms en bloedvoogden van Martje, dochter van wijlen Jan Crijnen Daenen, verklaren dat Jacob Gijsberts Wassenaar als voogd fl 1628.19.0 schuldig was aan het weeskind en dat zijn weduwe daar nu een obligatie voor heeft getekend.


Huwt Wassenaar (gerecht) 6-5-1658 en (RK) 4-5-1658

3.965   Beatrix Jacobs van der VOORDE

FamilienaamIndex 3.965Vader 7.930Moeder 7.931

Begraven Wassenaar 12-4-1723

Alias Du Voorde.

Kinderen

 1. Jacob Zie 1.982
 2. Agatha (dRK Wassenaar 9-6-1661)
 3. Arent (dRK Wassenaar 3-10-1663
 4. Cornelis (dRK Wassenaar 15-7-1666 bWassenaar 17-9-1717)
 5. Arent (bWassenaar 20-4-1743
 6. Arij (dRK Wassenaar 15-2-1671 bWassenaar 29-8-1729)

TerugBegin van generatie


3.966   Leendert Hendricks Bouman van BREDERODE

FamilienaamIndex 3.966Vader 7.932Moeder 7.933

Geboren ca. 1635
Overleden Wassenaar 8-12-1687

Woont op Huis ter Weer in Wassenaar


Huwt Wassenaar RK 21-5-1662

3.967   Anna Cornelis HILLENAAR

FamilienaamIndex 3.967Vader 7.934Moeder 7.935

Overleden Wassenaar b21-8-1720

Kinderen

 1. Wilhelmina Francisca (dRK Wassenaar 12-3-1663 bWassenaar 4-3-1721)
 2. Maertje (dRK Wassenaar 28-3-1664)
 3. Janneke Zie 1.983
 4. Heijndrick (dRK Wassenaar 29-12-1666)
 5. Haesie (dRK Wassenaar 19-1-1668)
 6. Anna (dRK Wassenaar 28-6-1669)
 7. Heijndrick (bWassenaar 1-12-1717)
 8. Anna, doop niet aangetroffen
 9. Cornelia (dRK Wassenaar 25-7-1676)
 10. Cornelis (dRK Wassenaar 3-2-1679)
 11. Maertie, doop niet aangetroffen
 12. Cornelis, doop niet aangetroffen
 13. Willem, doop niet aangetroffen

TerugBegin van generatie


3.968   Dirk Theunisse KOOREVAAR

FamilienaamIndex 3.968Vader 7.936Moeder 7.937

Geboren ca 1633
Overleden Ottoland 10-5-1703, b 15-5-1703, oud 70.

Woont (1658) op de Heuvel te Hoogblokland. Stedehouder en schepen van Ottoland. Bron voor kinderen ook: Genealogie Coorenvaeyer.

Lidmaten NG Ottoland: ob. 10-5-1703 Dirck Teunissen Korevaar

(23 jan 1702 comp. voor notaris J. Brouwer Gorinchem t/v Dirck Teunisz Corevaer als vader en erfgenamen van Anthonis Corevaer anders genaamd Helmich i.l. Baljuw van Laech Blokland)

(Ra Blokland 1628- 1721: 1679 Dirck Tonisz Corevaer stedehouder en schepen van Bloklant)

(RA Blokland 68: 13.11.1667: Comp. Mathys Cornelisz Groenevelt , won. in Ottelant, speciale last en procuratie hebbende van Willem Brantwyck van Blocklant, tr. aan de kinderen en erfgenamen van Anthonis Aeryensz Hellmich zaliger in zijn leven gewoond hebbende in Molenaersgraeff, aan weer land groot int geheel 8 morgen op de noordzijde van Blockland, ten oosten den coopers en ten westen Dirck Thonisz Corevaer)

(RA Blokland 69: 25.5.1668: Comp Pieter Jacob Nanninge weduwnaar van zaliger Comertgen Jans, Cornelis Janssen als bloedvoogd van de voorn. Commertgen Jans zaliger, haers kinderen, tr. aan Dirck Theunisz Corevaer, schepen, een weer lants groot 6 morgen op de noordzijde, ten oosten de weduwe van zaliger Jacob Adriaan Huygensen en ten westen d' Heer van Blocklandt) (RA Blokland 70: 25.5.1668: Comp Dirck Theunisz Corevaer, volgt de schuldacte bij nr. 69 afgelost 4.6.1670)

(RA Blokland 82: 28.11.1676: Comp Jan Huygens Creuck als last en procuratie hebeende van zijn halve broeder en susters woonend Brandwyck tr. aan Huybert Aertsz Lopick en aan Aerien Jansz Winter als heilige Geest Armenmeesters van Brandwyck en Gybelant, 4 morgen lant etc. ten oosten Dirck Thonisz Corevaer en eten westen Cors Adrianesz)

200ste penning Alblasserwaard (1667; OV 1996:717) Dirck Teunisz Corevaer in Blokland belast met 10 gulden.

(RA Blokland 84: 6.6.1679: Comp Adriaen van Asperen, schout van Streefkerk, Floris Cornelisz, mede won. Streefkerk, Cornelis Jansz en Heyndrick Egbertsz won. tot Ouderkerk voor hen selven en speciale last hebbende van de verdere mede erfgenamen van Laurus Egbertsz. zalg. in leven wonende tot Streefkerck, tr. aan Dirk Thonisz Corevaer, stedehouder en schepen van Blocklant, 2 morgen 37 roede land etc. op de noordzijde van Blocklant en een weer int geheel 12 morgen, ten oosten de Heer van Blocklant en ten westen de koper zelf)

(RA Blokland 89: 31.1.1684: Comp schout en schepenen op verzoek van de erfgenamen van Lidewy Jans in haar leven gewoond en overleden in Nieuleckerlant, volgens missive van de secretaris aldaer dd. 24.1.1684 ons overgezonden, getaxeert de helft van 6 morgen land gelegen op de kortzij van Blocklant, belent ten oosten de heer van Blocklant en ten westen Dirrick Tonisse Correvaar bij Lidewij Jans nagelaten)

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4099 dd 10-3-1687) Dirck Teunisse Corevaer wonende te Laag-Blokland machtigt Pieter de With procureur te procederen.

(RA Blokland 96: 14.4.1687: Comp Meritje Pieters Backer weduwe van Pieter Corssen, geassisteerd met Mychiel Huyberts Swartbol, haren voogd, is geld schuldig aan Jannigje Pieter Backer, weduwe van zaliger Pieter Jansz wonend tot Sliedrecht. onderpand op 9 morgen 2 hond 20 roede lant opt noortzijde van Blocklant opt oosteynde ten oosten de boessemcade en ten westen Dirck Teunisse Corevaer, afgelost 11.5.1696)

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4093 dd 1-5-1691) Dirck Teunisse Korevaer als gestelde curator (bij de gerechte van Laag-Bloklant over de boedel van Geertruij Ariens Castelijn vrouw van Jan Pouwelsen Sterrenburgh), mitsgaders Antoni Helmich balliu en schout van Blokland machtigen Heer George Rooseboom procureur om te procederen tegen Teunis Arienss De Sooij wonende op Molenaersgraef.

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4122 dd 13-3-1694) Dirck Teunisse Corevaer als gestelde curator door het gerecht van Laag-Blokland over de boedel van Geertruij Ariens Castelijn vrouw van Jan Pauwelss Starrenburch zaliger, mitsgaders Anthonij Helmich baillu en schout van Blokland machtigen Heer Abraham Lent procureur te procederen tegen een seeckere Teunis Arienss de Sooij wonende te Molenaarsgraeff.

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4066 dd 3-9-1694) Tobias Helmich en Dirck Correvaer man van Geertijen Helmich wonende te Laag-Blokland machtigen Notaris Johan Van Haeften om te bewerkstelligen dat Ds Caspares Van Velthuijsen mitsgaders Heer Willem Van Brantwijck als executeurs van het testament van Adriaen Helmich dd 15-12-1670 opening van boeken te geven.

(RA Blokland 113: 15.5.1696: Comp. Ary Pieters Swartebol, won. aan de Vlist, tr. aan Pouwels Cornelisz Starrenburgh, mr. timmerman 9 morgen 2 hont 25 roeden lant opt noortzijde van Blocklant, ten oosten de cade van de Overwaert en ten westen Dirck Theunisz Coorevaer)

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4067 dd 15-2-1697) Tobias Helmich en Dirck Teuniss Corevaer wonende op Laag-Blokland zijnde broer en zwager van Adriaen Helmich zaliger in zijn leven notaris en procureur in Den Haag als executeurs en voogden over de minderjarige erfgenamen machtigen Heer Johannes Suijl (Ruijl, Duijl) procureur om te procederen tegen de diaconie van Molenaersgraeff.

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4067 dd 14-3-1697) Antonis Helmich balju in Laag-Blokland ende Dirck Aertse man van Jantie Dircxs zaliger wonende op Peursum voor hunzelf en zich strek makende voor Abram Janse Prins wonende in de Nieuwpoort mede-erfgenamen van Adriaen Helmich zaliger in zijn leven procureur te Den Haag machtigen Heer Johannes Ruijl (Suijl, Duijl) procureur om te procederen tegen de diaconie van Molenaersgraeff.

(RA Blokland 137. 11.5.1714: comp. de burgemeesters van Schoonhoven als gestelde curatelen over de boedel van wylen Gysbert Jaspersen Huysman in zijn leven gewoond hebbende Molenaersgraef, tr. aan de erfgenamen van wylen Gerrit Jaspers Huysman en Cathaline Huygen Schoonenburgh, de helft van 63 roeden lant gelegen op de cort- of noordzijde van Blockland in een weer van 12 morgen, ten oosten dHeer van Blockland en ten westen de erfgenamen van Dirck Teunissen Corevaer)

ORA Laagblokland (transcriptie B. de Keijzer, Hogenda (2013), inv no 1 no 136 dd 23-3-1714) Cornelia Abrahamsz. Prins, meerderjarige jonge dochter, Jan Abrahams Prins, meerderjarige zoon, beyden kinderen van Abraham Prins en Aertien Dirx Coorevaer zalr., won. in de Nieupoort,zijn geld schuldig aan Jan Marcussen, won. Tienhoven.

ORA Laagblokland (transcriptie B. de Keijzer, Hogenda 2012, no 138 dd 21-6-1714) Aert Dirx Coyman, won. Giessen-Ouderkerck, zynde een soon van wylen Dirck Aertsen Coyman en Jannigjen Dircx Coorevaar, alsmede erfgenaam van zyn grootvader Dirck Teunissen Coorevaer en grootmoeder Gerrichje Teunis Helmich, beyden overl. Blockland, tr. aan Arien- en Cornelis Dirx Coorevaer, beyden won. Blocklant, alsmede Gerrit Gerritse Cleyn, gehuwd met Pieternelle Dircx Coorevaer, won. op Ammers-Graaflant, zyn gehele erfenis van zijn grootvader en grootmoeder, en oom Anthonis Helmigh etc.

(RA Blokland 139 19.7.1714: Comp Pauwels Cornelisz Sterrenbergh, president schepen tr. aan Johannis Huyberts de Leeuw, schuytemaker, won. op Blocklant seecker Voorhus en camertie met seecker bergschuyrtie en een gang van en uyt het camertie of brantgevel van voorn. 3 voeten en 6 duim braet etc. ten oosten de kinderen van Dirck Teunissen Coorevaar en ten westen de halve sloot van de voorn. comp voor f 400,-. f 200,- gerest geld en f 200,- met een schuldbrief)

(RA Blokland 146 23.7.1716: comp Peeter Maurits Broer, getr. met Cornelia Pauwels Sterrenburg, won. Brantwyck, als een mede erfgenaam van Pauwels Cornelisz Sterrenburgh, overleden Blocklant. tr. aan syn zwager Dingeman Sterrenburgh, 1/3e part van 12 morgen 3 hont lant op de Cort- of Noortzijde, ten oosten de vliet en ten westen de kinderen van wylen Dirck Theunisse Corevaer, en noch 1/3e part van 5 morgen 400 roeden lant op de zuidzijde int vlietweer, ten oosten de vliet en ten westen de Heer van Blocklant) (op den Heuvel te Hoog Blokland)

ORA Laagblokland (transcriptie B. de Keijzer, Hogenda (2013), inv no 1 no 156 dd 24-1-1721) Jan Prins, won. in de Nieupoort, voor 2/3e part, Maeycke Prins, won. Ameyde, en Catharina Prins, won. in de Nieupoort, samen voor 1/3e part als mede-erfgenamen van haar overleden halfzuster Cornelia Prins, tr. aan Aalbert Claesz., won. op de Vuyelendam, etc.

(ONA 3.3982 Dordrecht 1674, Dirk Teunis Corevaar 2000,- 36,- 13.aug.1688 eed gedaan geen 1000,- gesteld op f 5,-. Arij en Cornelis Corevaar voor henzelf en als voogd van Pieternella Corevaar, Michiel Goverts x Weintje Cornelis, alle erfgenamen van Dirk Teunis Corevaar, in 1719 verklaart geen 1000,- te hebben. Nog van Molenaarsgraaf f 4000,- van zijn vader ?)

(NA. 4099 1687/4-1688 minuutacten. 10.3.1687 Dirck Teunisse Corevaar, wonend Laag Blokland, machtigt)

(NA.4122, 11-1691/1704 minuutacten, 1 pak. 13.3.1694 Dirck Teunisse Corevaar als gestelde curator van het gerecht van Laagblokland over de boedel van Geertruij Ariens Castelijn, weduwe van Jan Pauwels Starrenburch, mitsgaders Anthonij Helmich baljouw en schout van Blokland, machtigen de ed. procur. Abraham Lend? een zekere Teunis Ariens de Sooij? wonend te Molenaarsgraaf te vervolgen)

(21.4.1690 (4567) Dirk Teunisz. Corevaar, schepen van Blokland, en Gerritje Teunis Helmich)


Huwt Ottoland NG (of Hardinxveld?) ca. 1658

3.969   Gerrigje Theunisse HELMICH

FamilienaamIndex 3.969Vader 7.938Moeder 7.939

Gedoopt NG
Overleden Ottoland 24-8-1712

Lidmaten NG Ottoland: ob. 24-8-1712 Gaarichjen Teunissen, sijn huysvr.

NB: bij diverse dopen treden 'Theuntje, Weijntje, Cornelis en Marrighje' uit Hardinxveld als getuige op; de familienaam wordt niet vermeld.

Kinderen

 1. Cornelis (dNG Ottoland 20-10-1658), doopgetuigen Cornelis Groeneveld, Weijntje Theunis
 2. Aaltje (dNG Ottoland 10-1-1660), doopgetuigen Dirck Cornelisse Groeneveld, Weijnthe Theunis, Neeltje Wiggers
 3. Aaltje alias aartje (dNG Ottoland 6-6-1661 +voor 1700), doopgetuige Cornelis Cornelisse Groeneveld; huwt Abraham Prins; hij huwt (2) kennelijk voor 1700 N.N.
 4. Kinderen
  1. (uit 1) Cornelia Abrahamsz Prins, meerderjarig in 1714
  2. (uit 1) Jan Abrahams Prins, meerderjarig in 1714; woont in 1721 in Nieuwpoort
  3. (uit 2) Maeycke Prins te Ameyde in 1721, dan kennelijk volwassen
  4. (uit 2) Catharina Prins te Nieuwpoort in 1721, dan kennelijk volwassen
 5. Theuntje (dNG Ottoland 17-6-1663), doopgetuigen Cornelis Theunisse (oom), Merrigje Jacobs van Giessen, Lijntje Gijsberts
 6. Cornelis (dNG Ottoland 18-3-1665), doopgetuigen Mijn Theunisse (oom), Barber Pieterse
 7. Cornelis (dNG Ottoland 10-10-1666, doopgetuigen Willem Theunisse (oom), Annichie Gijssen, Marichie Joosten
 8. Weijntje (dNG Ottoland 16-3-1670), doopgetuigen Cornelis Cornelissen Groeneveld, Ariaentje Claes; huwt Ottoland NG (ot 26-6) 17-7-1695 Govert Wouters Tieleman (getuigen huwelijk: zijn vader Wouter Jans en Dirck Aarts Coijman, haar oom Willem Teunis Corevaar)
 9. Kinderen
  1. Aaltje (dNG Ottoland 26-6-1695, getuigen Aantje Helmich tante; doop bij 1e proclamatie huwelijk)
  2. Wouter (dNG Ottoland 24-11-1697, getuigen Lodewijck Wouters oom, Bastiaantje Hermens Hagen)
  3. Teunis (dNG Ottoland 17-1-1700, getuigen Pieternelle en Cornelis Dircks Corevaar, oom en tante)
  4. Aaltje (dNG Ottoland 30-7-1702, getuigen idem)
  5. Dirck (dNG Ottoland 9-11-1704, getuigen Arie en Pieternelle Corevaar, oom en tante in Laagblokland)
  6. Stijntje (dNG Ottoland 7-11-1706, getuigen Teuntje Jans tante aan de Vuijlendam)
  7. Teunis (dNG Ottoland 20-1-1709, getuigen Cornelia Prins, nicht)
  8. Jannichje (dNG Ottoland 9-8-1711, getuigen idem)
 10. Pieter Zie 1.984
 11. Petronella (dNG Ottoland 17-10-1677), huwt Gerrit Gerritse Cleyn te Ammers Graafland
 12. Cornelis (dNG Ottoland 22-10-1679 +Ottoland 5-7-1737), huwt Ottoland NG (ot 21-8) 5-9-1717 Fijgje (Sijghje?) Jans Hertcoorn (*Ottoland ca. 1694 +Ottoland 18-4-1743); hij 1699 lidmaat Ottoland, zij 1730 Blokland
 13. Kinderen
  1. Garrichjen Cornelisse Koorevaar (dNG Ottoland 22-11-1717, getuigen Pieternella Corevaar tante)
  2. Dirk Cornelisz Koorevaar (dNG Ottoland 12-3-1719, getuigen Weijntje Corevaar tante); huwt (1) Ottoland NG 16-6-1743 Anna Ariense Koorevaar (hieruit acht kinderen); huwt (2) ca. 1757 Cornelia Hanner Verwey (hieruit twee kinderen)
  3. Gerrichjen Cornelisse Koorevaar (dNG Ottoland 9-9-1724, getuigen Marichje Groen)
  4. Jan Cornelisz Koorevaar (dNG Ottoland 2-11-1726, getuigen Kornelia Sterrenburgh)
  5. Niesje Cornelisse Koorevaar (dNG Ottoland 5-12-1728, , getuigen Leentje Jan Paulus Hartkoorn)
  6. Niesje Cornelisse Koorevaar (dNG Ottoland 28-5-1730 bKamerik 2-10-1804); huwt Kamerik NG 21-12-1755 Jan Jans Snaterse (dNG Breevelt 14-7-1720 +Kamerik 2-10-1804); ouders van twee kinderen
  7. Jannigje Cornelisse Koorevaar (dNG Ottoland 26-8-1731)
  8. Ary Cornelisz Koorevaar (dNG Ottoland 11-5-1738)
 14. Jannigjen Dircx Coorevaar (+voor 1714), huwt Ottoland NG (ot 11-3) 26-3-1684 Dirck Aertsen Coyman of Koeijman (+voor 1714), weduwnaar Ariaentje Teunis den Besten
 15. Kinderen
  1. Arien (dNG Ottoland 2-11-1687, getuigen Dirck Teunis Corevaar, Gerrichje Theunis grootouders, Claes Dirckse Toom); te Giessen-Ouderkerk

TerugBegin van generatie


3.970   Jan Willemsz van MAARTENSMOOREN

FamilienaamIndex 3.970 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Schoonhoven dNG?
Overleden na 1686

ORA Schoonhoven (232 Poorterboek anno 1673, 1682) Jan Willemsz (1673: van Maertensvoren) legt de eed van schutters af op 24-1-1673, weer 3-7-1682.

In de verdeling van de erfenis (1739) Jan Gielisz genoemd. Ook Meertensvoorn, Maartenstvoorn. St Maartensvoeren is een dorpje bij Eijsden in (Belgisch) Limburg.

Komt voor als Jan Willemsse van Meertensvoorn, getuige op 8-12-1686 (NA Schoonhoven inv. nr. 7204 no 92) van het testament van Pieter Hollant en Annigje Willems.

Archief NG Kerk Moordrecht (inv.no 98 no 532 diverse akten) Drie extracten van notariële akten.

(Gouda, notaris Hendrik van Houven dd 9-2-1739) Govert van den Houten e.v. Elselina Korevaar te Gouda, Egbert Bel, e.v. Pieternella Korevaar te Schoonhoven, Johannes Korevaar te Gouda, erven van hun grootmoeder Elsje van Maurik weduwe Jan Gielen van Maartensvoorn, en hun oom uit haar laatste bed Frederik Gijsbertse Jongbloet; Govert en Jan delen samen drie rentebrieven ten laste van het gemene land, waarvan twee groot fl.500 (uit 1642) resp. fl.100 (uit 1666).

(Schepenen van Schoonhoven, 26-6-1711) Overdracht door Cornelis van Peursem en Florianus van Hilanen namens het Gasthuis aan Jan Gielen van Maartensvoren van twee losrentebrieven t.l.v. het gemene land, elk oorspronkelijk 25 pond rente per jaar leverend (nu nog fl.20), ooit gekocht door Neeltje Huijgen weduwe Maarten Jansen.

(Schepenen van Schoonhoven 26-6-1711) Gerrit Scheurler droeg over aan het Gasthuijs de twee genoemde losbrieven, ooit gekocht door Neeltje Huijgen weduwe Maarten Jansen.


Huwt Schoonhoven NG 12-2-1675

3.971   Elsje Jans van MAURIK

FamilienaamIndex 3.971Vader 7.942Moeder 7.943

Geboren Schoonhoven dNG ca. 1652


Zij huwt te Schoonhoven NG 4-10-1670

Gijsbert Cornelisz JONGBLOED

FamilienaamIndex

Geboren Lopik
Overleden Schoonhoven ca. 1673

Kinderen (van Maartensmooren):

 1. Merchje (dNG Schoonhoven 19-5-1676, getuigen Jan Govers, Lijsbet Coopmans)
 2. Willem (dNG Schoonhoven 23-9-1677 +voor 1739), doopgetuige Jan Govertse
 3. Merrichje (dNG Schoonhoven 4-2-1681, getuigen Jan Govertsz Maurick, Aeltie Pieters) Zie 1.985

Kinderen (Jongbloed)

 1. Frederik (dNG Schoonhoven 10-9-1671 +voor 1739), doopgetuige Merchje Geenen

TerugBegin van generatie


3.976   Cornelis Mathijsse VIS

FamilienaamIndex 3.976 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Gouda b 16-4-1720

In 1678 jongman op den Raem.

Vis, alias Bruinvis; waarom Cornelis of zijn zoon hun naam veranderden is onduidelijk. Mogelijk is de familie uit Waddinxveen afkomstig; daar wordt bv in 1672 (200ste penning) een Cornelis Cornelisz Vis aangeslagen. (In 1646 komt ook een Cornelis Cornelisz Vis in Gouda aan.)

Woont 1720 korte Tiendeweg.

Voor verder onderzoek:

Weeskamer dossier inv.nr. 545: Cornelis Bruijnvis, z.v. Jacob Cornelisse Bruijnvis, bootsman op het VOI-jacht Louise/Caatschen/ Corantijn?, geb./won. Middelburg, + bij een scheepsongeval maart 1656 op coram (eiland bij Oost-Banda), daar begraven. Div. verdere documenten, oa. testament Middelburg 6-11-1647: alles aan zijn vader, legaten aan een broer, Jacob Cornelisse de jongere en aan zijn verwanten aan moederszijde.

Kamerboek Politiemeesters (ac2 inv nr 301 fol 181 dd 1-3-1697) Trijntie Verhoorn eist van Cornelis Vis betaling van fl 13.10.- over geleverde lijwaet en wolle; Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week, mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen hem mede in de kosten.

Kamerboek Politiemeesters (ac2 inv nr 303 fol 76 dd 8-4-1701) Maria Jongsten eist van Cornelis Vis betaling van fl 17.14.4 als restant schuld over de koop en leverantie van haring en soutevisch. Mrs veroordelen de gedaagde volgens overgifte van partijen de geëiste fl 17.14.4 te betalen en dat met fl 1 per maand. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek Politiemeesters (ac2 inv nr 307 fol 153 dd 3-6-1715) Dirkie Blom, gesepareerde vrouw van Cornelis Jaarsvelt, eist van Cornelis Vis betaling van fl 27.10.- over X jaar huishuur. Veroordelen de gedaagde - volgens overgifte van partijen - de geëiste fl 27.10.- te betalen, mits dat hem fl 1.13.- in afslag zal strekken voor de onvrijheid die gedaagde in het huis heeft gehad toen dit te koop werd geveild

Mogelijk de Cornelis Visch, gedaagd door Cornelis Gillis Vermey inzake te betalen huur van 1 gulden 17 stuivers (afgewezen), 6-6-1703 (Vonnissen kamerboek politiemeesters 1703-1704 (ac 2 inv.nr. 304)).

Kamerboek Politiemeesters Gouda: (inv 307 fol 58v, 31-05-1713) Eiser: Dirckie Blom, vrouw van Cornelis Jaarsvelt, maar van deze wettig gescheiden in huishouding van tafel en bed; vs Cornelis Bruynvis; Eist betaling van ƒ 27.10.- over een half jaar huishuur, verschenen op 1 mei laatstleden (Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten).


Huwt Gouda NG (ot 3-9) 18-9-1678

3.977   Pietertje Andriesz HOUTERKENS

FamilienaamIndex 3.977 • Vader onbekend • Moeder onbekend

In 1676 jongedochter op de Gouwe, in 1678 weduwe op den Raem


Zij huwt (1) Gouda NG (ot 8-2) 23-2-1676

Mathijs Pietersz van der BURGH

FamilienaamIndex

Bij huwelijk jongman in de Wijtstraat.

Kinderen (Van den Burgh)

 1. Pieter (dNG Gouda 12-11-1676), doopgetuige Barber Andries

Kinderen (Bruinvis)

 1. Mary (dNG Gouda 1-8-1679), doopgetuige Barber Aerts; vader aangeduid met patroniem
 2. Maria (dNG Gouda 8-11-1680), doopgetuige Barber Aerts; vader aangeduid met patroniem
 3. Tijs (dNG Gouda 9-12-1682), doopgetuige Barber Arijsen; vader heet Vis
 4. Mathijs (dNG Gouda 21-1-1684), doopgetuige Berbertie Arysen; vader heet Vis
 5. Dirk Zie 1.988
 6. Tuentie (dNG Gouda 10-1-1687), doopgetuige Sara Harmens; vader aangeduid met patroniem

TerugBegin van generatie


3.978   Floris Pietersz ZEEMAN

FamilienaamIndex 3.978Vader 7.956Moeder 7.957

Geboren Nieuwveen dNG 7-1-1652 (getuige Cornelis Jansen, Lijsje Fleuren = Flooren)
Overleden Gouda 10-3-1721 b(Gaarders) 19-3-1721 oud 69 jaar.

Poorter van Gouda 3-1-1679, als varensgezel van Nieuwerveen. Woont 1680 op de Nieuwe Haven. Niet aangetroffen in de kerkboeken van de RK, NG, L, R of doopsgezinde gemeente.

Huwt mogelijk als Floris Pietersz, weduwnaar, met Maria Jansz van der Leij, jongedochter, beide in de Cappenaartssteeg, Gouda NG (ot 25-2) 12-3-1720.

Lid Grootschippersgilde (ac78.41: 24-6-1681, uitgetreden x-7-1714, overleden 10-3-1721).

Grafboek St Jan tot 1729 (fol 63v): graf OZZ L19 nummer 3, eigendom executeurs Adriaen de Lange, wordt 3-10-1716 verkocht aan Floris Zeeman, en bij afstand overgedragen op 31-10-1729 aan Dirk Bruijnvis.

ONA Gouda 517 (fol 53 dd 3-4-1696) Testament op de langstlevende van Floris Pieters Zeeman en Grietje Thonis de Graeff, Grietje ziek te bed liggende, met verplichting de kinderen te verzorgen en twee zilveren dukaten te geven.

ONA Gouda 595 (1714 fol 9 dd 6-3-1714) Overlieden en dekens van het grootschippersgilde vergezellen Cornelis van Os (fl 2550), Jacobus de Graeff (fl 4950), Floris Pieters Zeeman (fl 1185), Caatje de Vries weduwe Aart Hendrikse Harpers (fl 2094) en Dirck Aertse Hooggeboren (fl 2115); deze hebben een gezamenlijke vordering van fl 12284 op het Comptoir Generaal van Holland voor verloren schepen. Zij machtigen nu Willem Verbrugge en Huijbert Pierman dit te innen.


Huwt Gouda NG (ot 25-8) 17-9-1680

3.979   Grietje Theunisz van der GRAEFF

FamilienaamIndex 3.979Vader 7.958Moeder 7.959

Gedoopt NG Gouda 14-9-1657 (als Geertgien; getuige Marijtjen Pijeters)

Woont 1680 in de Nieuwe Broersteegh. Mogelijk dochter van Theunis Leendertsz, die huwt met N.N. 30-7-1660 en met Jannetje Pieters 29-5-1695 (hij Minderbroedersstraat, zij Noodsteeg)

Kinderen

 1. Anna Zie 1.989
 2. Grietje

TerugBegin van generatie


3.980   Michiel MAARSCHALK

FamilienaamIndex 3.980Vader 7.960Moeder 7.961

Gedoopt Remonstrants
Overleden Gouda b 4-9-1703

Pottenbakkerij aan de Nieuwehaven sinds 1685, voortgezet door weduwe Grietje van der Putten en daarna door haar dochter Adriana Boelhouwer. Lid gildebestuur 1692-3, 1700-1.

Weeskamer dossier 291. Voogden van kinderen uiteindelijk Dr. Johan Hartigh in Bodegraven (broer), Cornelis v.d. Putten te amsterdam (broer), en Gijsbert v.d. Boogaerd (vriend M.M.)

Requesten aan het stadsbestuur:

Michiel (Gouda Oud-Archief Inv 201 fol 305) krijgt op 19-2-1695 toestemming, na beroep op een precedent uit 1685 ten gunste van ene Mr Schaep, zijn ovens te laten branden in de tijd waarin ze volgens stedelijke verordening stil horen te liggen (25-10 tot 25-1), zodat hij bestelde suikerpotten zelf kan maken en ze niet tegen hogere kosten bij de weduwe Schaep of buiten de stad hoefde te laten maken. Het gilde (onder de bestuurders Jacob Maarschalk) adviseerde positief, maar waarschuwde dat Michiel de vorige winter ook (zonder permissie) had doorgebakken, een overtrading van art. 7 van het gildereglement stafbaar met 25 gulden, reden om hem de eis op te leggen dat hij uitsluitend suikerpotten en geen ander goed mocht bakken, en om een dagloon van 12 stuivers voor zijn pottenbakkers af te dwingen.

Michiel vraagt per request van 9-8-1701 (Gouda Oud-Archief Inv 202 fol 263) toestemming een houten turfschuur van 36 bij 26 voet te bouwen omdat zijn pottenbakerijen teveel turf nodig hebben om alleen op zolder op te slaan. Hij krijgt toestemming; de grond aan de Westkade is te zwak voor steen.

Zijn zwager Jan Hartogh wendt zich in requesten van (13-10, 1-12, 18-12 en) 20-11-1703 (Gouda Oud-Archief Inv 202 fol 350, 356) tot het stadsbestuur om Cornelis van der Putten Gijsbert van den Bogaard als medevoogden te laten benoemen. In een request van 25-4-1705 (Gouda Oud-Archief Inv 202 fol 431) verzoeken de voogden toestemming de pottenbakkerij en het huis te verkopen, aangezien er verder geen geld meer in de kas is.

Kamerboek Politiemeesters Gouda:

(inv 302 fol 13v, 18-04-1698), Eiser: Michiel Maerschalck vs Jan de Vroom; Eist betaling van ƒ 10.4.- over backloon van pijpen (Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.)

(inv 303 fol 102, 16-09-1701), Eiser: Maria van der Kers, weduwe en boedelhoudster van Jan Joppen Both, vs Claas Bord, Eist betaling van ƒ 9.9.- over geleend geld (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 14 stuivers per week, mits de gedaagde voldoende waarborg stelt voor de voldoening per week. Veroordelen hem mede in de kosten. Compareerde Mijchiel Maerschalck, mr.pottebackerije en heeft zich waarborg gesteld voor de voldoening van het vonnis zolang de gedaagde als knecht bij hem werkt.)

(id fol 123v, 15-02-1702), Eiser: Claes Pietersz van Sney vs Frans Fransz Lefeber, Eist betaling van ƒ 24.14.8 over verdiend arbeidsloon en verschot door eiser aan de schuyt van de verstrekt en gedaan (Vonnis: Veroordelen de gedaagde volgens confessie van schuld de geëiste ƒ 24.14.8 te betalen en dat met ƒ 2.10.- per maand, mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten. Compareerde Michiel Maerschalck en heeft zich borg gesteld voor de bovenstaande termijnen).

(inv 305 fol 5, 22-02-1706), Eiser: Cornelis Verveen vs Margareta van der Putten, weduwe van Michiel Maerschalck; Eist restitutie van een packje Linde goet (linnengoed) dat onder de gedaagde berust. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord.)

ONA Gouda (444:13 dd 17-2-1692; forse inktschade) testament Michiel Maarschalck en Maria Hertog; bevestigen de gemaakte huwelijkse voorwaarden, vermelden kinderen en nakinderen; staat haar toe het pottenbakkersbedrijf met alles wat daarbij hoort na zijn dood voort te zetten; vader Huybert wordt nog vermeld, vermoedelijk als beoogd voogd; de kinderen krijgen bij huwelijk fl 50.0.0

ONA Gouda (536 fol 270 dd 12-12-1697) Michiel Maarschalck en Maria Hartogs testeren op de langstlevende. Hij is gezond, zij “op het uiterste zwanger”. Zij herroepen een testament van 13(!) februari 1692.

ONA Gouda (532 f.31 d.d. 18-4-1703) Machiel Maarschalk weduwenaar wylen Maria Hartog, en Margerita vander Putten weduwe wylen Johannes Bolte; huwelijkse voorwaarden: gescheiden boedels.

ONA Gouda (533 fol lxxviii en volgende, 56 pagina's, 27-12-1703/7-4-1704): Staat en inventaris van de nalatenschap van Machiel Maarschalk. Tot het bezit behoorden o.a. een huis op de Noordzijde van de Nieuwe Haven, en drie andere huizen daarbij, een weiland in Bloemendaal, een zevende deel in een huis op de Westzijde van de Haven “genaampt d'arck van noâgh”, een veertiende deel in een huis in de “dubbelde Buyrt op de groenewegh”. Verder heeft hij obligaties en rentebrieven, en is half Gouda hem nog geld schuldig (voor liefst fl4627.9.2). De lasten bedroegen fl. 12.052.11.6. Opgesteld door “Joan Hartogh Doctor medici(ne?), Cornelis vander Putten Junior, ende mr Gysbert vanden Bogert als vooghden over de naargelate weeskinderen van maghiel maarschalck Za: (…) nevens margerita vander Putten naargelaten wede van gemelte maarschalck”.


Huwt (1) Gouda (Schepenen) 2-8-1681

Magteltje Pieters de MEYER

FamilienaamIndex

Zie 7.960

NB: de vaders Maarschalk en De Meijer geven toestemming voor het huwelijk en verzoeken de Schepenen om een versnelde ondertrouwprocedure, onder overlegging van een doktersattest waaruit blijkt dat Michiel Jansz levensgevaarlijk ziek te bed ligt.


Huwt (2) Gouda Rechtbank 22-4-1691

3.981   Marya HERTOGH

FamilienaamIndex 3.981Vader 7.962Moeder 7.963

Geboren Gouda dR ca. 1661
Overleden Gouda b 7-12-1702, oud ca. 41


Huwt (3) Gouda Rechtbank 31-3-1703

Grietje van PUTTEN

FamilienaamIndex

Geboren Amsterdam
Overleden Gouda

ONA Gouda (544: 145 dd 17-6-1705) Grietje, weduwe Michiel Maarschalk, bekent een schuld aan Johan Berewoudt, koopman te Amsterdam van fl 1500.-.- voor geleend geld.


Zij huwt (1)

Johannes BOLTE

FamilienaamIndex

Overleden voor 1703


Zij huwt (3) Gouda NG (ot 8-8) 24-8-1706

Ruth BOELHOUWER

FamilienaamIndex

Begraven Gouda (gaarder) 1-2-1728

In 1706 jongman op de Turfmarkt.

Inventaris nalatenschap opgemaakt ONA Gouda (646 fol 33?) in 1728.

Begraven tegen een belasting van fl 6.0.0. Grietje en Ruth zijn de ouders van Adriana Adriana Boelhouwer die in Gouda NG (ot 14-3) 30-3-1728 huwt met Jacobus (bij huwelijk: Justus) Pluijm (+Gouda 1779). Adriana zet het bedrijf voort tot zij het pand op 12-3-1790, als zij ruim 80 is, verkooopt. Het pand werd gesloopt in 1791; het bedrijf werd in een nieuwgebouwd pand voortgezet tot 1855 (Van der Meulen & Smeele 2012:31, 268).

Kinderen

 1. Pietertje (dR Gouda 12-4-1682)
 2. Pieter (dR Gouda ?-6-1683)
 3. Jan (dR Gouda 28-1-1685)
 4. Neeltje (dR Gouda 21-4-1686)
 5. Neeltje (dR Gouda 6-4-1687)
 6. Jan (dR Gouda 23-10-1689 +?)
 7. Huybert (dR Gouda 24-2-1692 -b 5-3-1766) Zie 1.990
 8. Jan (dR Gouda 28-9-1695 -b 21-2-1701)
 9. Agie (dR Gouda 19-1-1696 -b 19-12-1696)
 10. Agie (dR Gouda 20-1-1701 -b 23-11-1702)

TerugBegin van generatie


3.982   Jan Leendertse BOON

FamilienaamIndex 3.982Vader 7.964Moeder 7.965

Gedoopt R
Overleden Gouda b 11-4-1707

Woont 1692 'in het Clooster op den Raam', 1707 Dubbele buurt. Regest van 12-07-1694.

Niet verwarren met Jan Boon, stadsbode (1680: Wijdstraat, zeepgeld) en executeur van de boedels van Joost Cornelisz (koemelker) en Arien Hansz van Gent (Grafboek 1640-1702:85, 91). Deze komt in 1672 al in het kohier van de 200ste penning voor. Stadsbode Jan Boon komt ook voor in ORA Gouderak (27-4-1699; 11-2-1676)

Weeskamer (18:239): op 13-12-1709 regelt de weduwe de voogdij van Catharina, oud 17. Voogden: Pieter Leenderts Boon en Jan van der Vroede

Heeft zelf een graf (grafboek 1640-1702: 79) in OZZ laag 15, in 1679 overgenomen door anderen, een graf (kort, in 1681) NZZ laag 14 (grafboek 1669-1732:21). Maar: dezelfde bron noemt Geertruyt Maas weduwe van Jan Boon (OZZ 29, graf 3-4, op 23-2-1726) en noemt (fol.57) het graf in OZZ15 op 6-2-1679 gekocht door de stadsbode Jan Boon en 5-12-1718 door diens zoon Gerrit overgenomen.


Huwt Gouda NG 17-2-1692

3.983   Aegje Caerels MATRUYT

FamilienaamIndex 3.983Vader 7.966Moeder 7.967

Geboren Gouda dR 17-2-1666
Overleden Gouda b 6-10-1742, oud 76.

ACM woont 1692 Varkensmarkt; 1710 Nieuwestraat; 1742 Kleyweg; 13-12-1709: ACM met Pieter Leenderts Boon en Jan v/d Vroede, voogden van enig kind Katryna, Verklaren dat de erfenis fl3-3-0 groot is etc. etc. (weeskamer).


Zij huwt Gouda NG (ot 3) 17-8-1710

Hermanus SPITTER

FamilienaamIndex

Weduwnaar Neeltje Pleuns aan de Kleyweg

Uit dit tweede huwelijk geen kinderen.

Kinderen

 1. Katryna Zie 1.991
 2. N (b Gouda 3-1-1699)
 3. N (b Gouda 12-10-1699)

TerugBegin van generatie


3.984   Crijn Jansen van BERKOUW

FamilienaamIndex 3.984Vader 7.968Moeder 7.969

Overleden Gouda 1701 voor 5-8

In 1693 in de Messemakerssteeg. Weeskamer (ac3 inv no 18 fol 121v dd 1694) Crijn Jansz van Berkouw. Weeskamer (18:121): op 5-8-1701 regelt zijn weduwe de voogdij over het enige kind Jan (oud 8); voogden zijn Barend Abrahams en Wouter van Es

Kamerboek Politiemeesters (ac2 inv nr 302 fol 70 dd 27-3-1699) Jacob Jansz Boon eist van Crijn Jansz (Berkouw? MW) betaling van fl 10.12.- over weideloon van gedaagdes paard en geleverde melk enz. Vonnis: Veroordelen de gedaagde in de eis, alsmede in de kosten (afslaande hetgeen de gedaagde bewijzen zal minder schuldig te zijn).


Huwt Gouda Schepenen 23-3-1693

3.985   Aeltje Harmens van HOUWELINGEN

FamilienaamIndex 3.985 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Gorkum
Overleden na 1701

Jongedochter van Gorkum, in 1693 in de Messemakerssteeg.

Haar voorouders zijn in Gorinchem niet aangetroffen. Daar was wel een Herbert (dNG 11-7-1626, zoon van Gijsbert Adrianus en Herbertje Herberts, gehuwd 6-4-1625) gehuwd 28-2-1645 met Heijlken Jans Koelever, ouders van zeker negen kinderen (waaronder een Aletta op 27-4-1666). Zij is echter zeker geen dochter van deze Herbert: ONA Gorkum (4068 dd 14-6-1700) Frederick Willemse gehuwd met Maijke Herbertse Van Houwelingen zaliger wonende te Noordeloos van wie hij een kind heeft genaamd Herbert Fredericxse en oud 3 jaren, te eenre en Gijsbert Herbertse Van Houwelingen als oom v/h voornoemde kind en als voogd voor zijn innocente zuster Aeltie Herbertse Van Houwelingen, te andere; (het eerste echtpaar had huwelijkse voorwaarden gesloten dd 10-12-1696 bij zelfde notaris) deling.

Aaltje Houweling is doopgetuige (NG St Jan 11-4-1706) bij de doop van Bartholemeus, zoon van Cornelis Goverts Bosman en Jannetie Gregorius (schoonzuster).

Mogelijke broer: Haremanys van Houwelingh en Elysabet Taelman dopen in Gouda (NG St. Jan) diverse kinderen: Hillegont (10-3-1676); Marcus (30-10-1680); Hillegonda (15-4-1682); Marya (9-5-1685); Marcus (1-10-1687, getuigen Cornelis Pot, Marya Taaiman); Adriana (8-8-1690). Harmanus van Houwelinck is “kouckebakker” (Politiemeesters Gouda 25-5-1682; gedaagd door de overman en dekens van het koucke(backers)gilde; ook vermeld 28-2-1707 als eiser tegen Frans Floren van den Ringh); hij is regelmatig lid van het gildebestuur in 1688-1713.

Voor de genealogie Van Houweningen (sic), met daarin Herbert Jansz vgl NL 1943:78ff. Herbert heeft een broer Leendert, een naam die ook onder de kleinkinderen van Aaltje voorkomt. Flinterdun bewijs voor een mogelijke verwantschap, meer is er nog niet.


Zij huwt (2) Gouda Schepenen 14-8-1701

Anthony Gregorissen van der SWEET

FamilienaamIndex

Kinderen uit dit huwelijk: nog niet gecontroleerd.

Kinderen

 1. Jan Zie 1.992

TerugBegin van generatie


3.986   Jan ELSEVIER

FamilienaamIndex 3.986 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren buiten Gouda, mogelijk Amsterdam
Overleden Gouda? Na 1715

Mogelijk Johannes, (dNG Rotterdam 12-4-1671 b 8-5-1760), huwt (1) wonend Schiedamsedijk, 17-5-1707 Maria Baars (*Rotterdam woont Delfsevaart); huwt (2) 3-5-1708 Annetje van Haar (*Arnhem wonend Hoogstraat); huwt (3) (als weduwnaar aan de Westwagestraat) Rotterdam NG 17-9-1709 Jannetje Menheer (*Rotterdam, woont Boompjes); hij huwt (4) (wonend Slakade) 6-1-1722 met Anna van Dalen (bKralingen 11-3-1755), weduwe van Jan Hendrikse Sluijter wonend Goudse Wages. Vader van Jannetje (29-6-1710), Dijna (20-3-1712), Jan (17-6-1714), Johanus (8-11-1716), Johannis (17-10-1717). Zoon van Abraham (*Den Haag) en Maria Jans (*Rotterdam), gehuwd Delfshaven 27-10-1669, kleinzoon van Abraham en Catharina van Waesbergen (gehuwd voor 1626; beiden +Leiden voor 1663).

Of mogelijk Johannes Elsevier (bDelft 26-6-1687), huwt Delft 2-1-1677 met Clara van Buijeren; dopen Helena 20-12-1677 b 25-8-1678

Mogelijk verwant aan een David Elzevier die in Gouda 1668 voor Schepenen trouwt. Jan Daniel Elsevier (dNG Leiden Pieterskerk 24-8-1678 als zoon van Daniel, kapitein, en Emmerentia van Swanevelt, gehuwd Leiden NG 18-6-1647) had een zus Emerentia Catharina; Daniel Elsevier (dNG Leiden 15-4-1648) was een zoon van Johannes Elsevier en Eva van Alphen, die ook ouders waren van Maria (dNG Leiden Pieterskerk 30-6-1649).

ONA Gouda (724:71 dd 12-2-1750) Leendert Elsevier en Geertje Jans van Stralen, echtelieden, testeren op de langstlevende. Zij tekenen met kruisjes.


Huwt ca. 1685

3.987   N.N.

Index 3.987 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Leendert Jans Elsevier (bGouda (Gaarders) 17-2-1750), huwt Gouda NG (ot 8-12) 22-12-1709 Geertruijt Jans van Stralen. Leendert is lijndraaier (gildebestuurders Gouda inv.nrs. 91-134: 1735-6, 1738-9, 1742-3)
 2. Kinderen
  1. Marigje (dNG Gouda 9-9-1712 bGouda (Gaarders 3-1-1713), doopgetuige Aeltje Cornelissen
  2. Marretje (dNG Gouda 10-11-1713, getuige Aaltje Kornelis)
  3. Elisabeth (dNG Gouda 28-3-1714, getuige Geertje Jans)
  4. Machteldje (dNG Gouda 27-5-1716, getuige Geertje Jans van Velsen)
  5. Johanna (dNG Gouda 11-9-1718, getuige Agata Koppedraaijer)
  6. Jan (dNG Gouda 11-12-1720, vermoedelijk bGouda (gaarders) 25-10-1721, getuige Aagje Koppe Draaijer)
  7. Johannes (dNG Gouda 30-8-1722, vermoedelijk bGouda (gaarders) 9-5-1725), doopgetuige Hester Berentse
  8. Ariaantje (dNG Gouda 1-6-1725, getuige Martijntje de Klouwer (sic))
  9. Annighje (dNG Gouda 22-9-1728, getuige Marrigje Bockhoven)
 3. Maretje Jans Elzevier, huwt Gouda NG (ot 15-5) 29-5-1712 Cornelis Sijmonsz de Bruyn; hij huwt (2) voor 1723 Grietje Pieters Belonjé, met haar dochter Sijne (dNG Gouda 24-2-1723)
 4. Kinderen
  1. Simon (dNG Gouda 3-8-1712, getuige Jannetje Bruyn)
  2. Lysbeth (dNG Gouda 31-10-1714, getuige Neeltje Goozens)
 5. Kaatje Zie 1.993

TerugBegin van generatie


3.988   Josua Pieters de ROO

FamilienaamIndex 3.988Vader 7.976Moeder 7.977

Geboren Gouda dNG 15-3-1654, doopgetuigen Reijnder de Vos, Aaltje de Roo
Begraven Gouda 19-4-1728, oud 74

Pijpmaker, vermeld vanaf 1692 met het merk IPR. NG Lidmaten Gouda: Josua Pietersen de Ro op den Raam, 10-4-1678. Woont 1674 op den Raam in het Clooster; 1707-1714 op de Turfmarkt, 1728 op het Verloren Kost.

Kamerboek Politiemeesters Gouda (inv 301 fol 105, 21-10-1695), Eiser: Jacomijntie Blom vs. Josua de Roo; Eist betaling van ƒ 8.7.- als reste van verschenen huishuur (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week en veroordelen de gedaagde mede in de kosten)

ONA Gouda (538:247 dd 31-8-1699) Josua Pieters de Roo, pijpmakersbaas, verkoopt aan Cornelis Koeman ook te Gouda: een bed, een peluw, twee oorkussens, twee paar slaaplakens, twee dekens, twee kinderbedjes, een vuuren kastje met twee pulletjes en een potje delfs aardewerk, 24 aarden schotels delfs porceleyn, vier aarden kruikjes met tinnen leden, een dito zonder lid, een wit aarden olijpotje, een spiegel met een zwarte lijst, een gelakt ovalen tafeltje, een toonbank, een voeten(...)je, een voetbank, zes stoelen, twee strijkijzers, een boeklade, een koekenpan, een kang? Ijzer, twee ijzeren potten, een ijzeren asschop, een dito tang, een koperen asketel, drie kleine schoteltjes, zes kleine bakjes, negen aarden schoteltjes of tafelbaden? met een rek, twee groene gordijnen, een bedstede kleedje, een gebloemd glazenkleed, een gebloemd schoorsteenkleed, een bijbel, een testament met zilveren sloten, zes pijpmakers schroeven, zes open vormen, een ijzeren kachel, 56 pijpplanken, 35 rol plank…, 110 kastplanken, drie tobben, een klopbank, een klopijzer, en voorts alle gereedschap uit zijn pijpmakerswinkel, voor fl 108.-.- te betalen in de vorm van twee jaar huishuur die Josua schuldig zal zijn aan Cornelis op 1-4-1700 en 1-4-1701. Josua behoudt in die tijd het recht al dze goederen te gebruiken. (Josua tekent met een merkwaardig handmerk.)

Kamerboek Politiemeesters Gouda (inv 307 fol 156v, 28-06-1715), Eiser: Dammis Sale, broodbakker vs. Josua de Roo; Eist betaling van ƒ 36 als restant schuld over de leverantie van brood (Vonnis: Veroordelen de gedaagde - volgens overgifte- i.p.v. de geëiste ƒ 36 de somma van ƒ 20 te betalen en dat met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.)

De vermoedelijke neef Josua: (inv. 309 fol 189, 16-07-1723), Eiser: de weduwe van Josua de Roo; Gedaagde: de vrouw van Jan den Bleyker; Eist dat gedaagde haar zoontje in het werk van de eiseres zal zenden (Vonnis: Veroordelen de gedaagde het akkoord van besteding te presteren en diengevolge haar zoontje in het werk van de eiseres te zenden. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten).

Niet verwarren met de van oorsprong Leidse Josua Reiniersz de Roo, die zich voor 1706 in Gouda vestigt. Diens eerste huwelijk heb ik nog niet gevonden. Josua de Roo, aan de Waertgraft, weduwnaar Gijsge Lismans, met zijn vader Reynier de Roo, huwt (2) Leiden NG ot 12-7-1680 Angnieta Karnael (*Leiden), wonend Amsterdamse Veer. Josua de Roo, wonend Oraniegraft, weduwnaar Angenietge Karnael met twee kinderen, huwt (3) Leiden NG ot 18-1-1692 Catharina Jans (Visser) (*Leiden), wonend aan de Claresteegh. Catharina Jans Fitie (sic) is begraven Gouda 19-7-1706. Bij de Weeskamer (19 fol 194, 11-2-1707) kent Josua de wezen uit dit huwelijk 3g1d 3st. toe: Adriana (11), Martijntje (7), Pietertje (4). Voogd is Josua de Roo (Pietersz?). Josua de Roo huwt (4) Gouda NG 13-2-1707 Jannetje van de Heus, weduwe op de Keyserstraat. Josua de Roo huwt (5) Gouda NG 11-2-1717 Catharina van den Berg, weduwe van Philip Swartzenburgh op de Karnemelksloot.

Josua Reiniersz de Roos kind bij Gijsje Lismans: (1) Magdaleentie de Roo (dNG Leiden Loodskerk 8-5-1678), jonggestorven. Kinderen bij Agnes Cardinaal: (2) Magdalena de Roo (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 8-4-1681; moeder Agniet Cardinaal); (3) Jacob de Roode (dNG Leiden Marekerk 6-1-1683; moeder Agniet Cornael); (4) Pieter de Roo (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 13-3-1685; moeder Agnieta Kernaal); (5) Geertje de Roo (dNG Leiden Pieterskerk 21-5-1687; moeder Agnetha de Roo); (6) Adriaantje de Roo (dNG Leiden Loodskerk 27-11-1689; moeder Angenietje Karnaal). Kinderen bij Catharina Jans Visser: (7) Adriana (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 21-03-1694); (8) Adriaantje de Roode (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 18-8-1695); (9) Martijntje de Roo (dNG Leiden Pieterskerk 15-3-1697); (10) Pieter de Roo (dNG Leiden Loodskerk 16-2-1698); (11) Martijntie de Roo (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 19-3-1699); (12) Pieter de Roo (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 27-9-1701); (13) Pietertje de Roo (dNG Leiden Hooglandsche Kerk 21-1-1703). Eventuele kinderen daarna nog onbekend.


Huwt Gouda NG 25-3-1674

3.989   Lysbeth Jacobs BORDERS

FamilienaamIndex 3.989 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Woont 1674 op den Raam.

Kinderen

 1. Pieter (dGouda NG 27-1-1679), huwt voor 1711 Geertje Willems
 2. Neeltje (dNG Gouda 3-6-1682, getuige Lijsbeth Abrahams); huwt (1) Arij Pieterse Verboom; huwt (2) als weduwe op de Verloren Kost Gouda NG (ot 15-10) 29-10-1730 Hendrick Spruyt weduwnaar Anna Leenderts de Jong op den Raam
 3. Aeltie (dGouda NG 3-1-1685, getuige Sijtie Abrahams)
 4. Jacobus (dNG Gouda 13-7-1687)
 5. Abraham Zie 1.994

TerugBegin van generatie


3.990   Arien Pouwels BAAK

FamilienaamIndex 3.990Vader 7.980Moeder 7.981

Gedoopt NG
Overleden na 1710

Gesignaleerd: Ariaen Ysbrants Baeck, gehuwd met Janneke Pouwels in de Komijnsteeg, hoofdgeld 1622.

Hypothetisch, maar de enige chronologisch passende Baak in Gouda.


Huwt Gouda NG (ot 16-8) 31-8-1670

3.991   Lysbeth GEERLOFS

FamilienaamIndex 3.991 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1650

Doop niet aangetroffen in NG Gouda. Mogelijk Luthers.

Kinderen

 1. Trijntje, huwt Gouda NG 7-11-1700 N.N.
 2. Geertje Zie 1.995
 3. Neeltje, huwt Gouda NG (1) 12-2-1708; (2) 26-12-1723
 4. N. (bGouda (Gaarders) 28-8-1697), hypothetisch
 5. Paulus, huwt (1) Gouda NG 4-5-1695 Jannigje Joosten Krispijn; huwt (2) Gouda 12-9-1734 N.N.
 6. Kinderen
  1. Arijen (dNG Gouda 7-5-1704), getuige Neeltie Vincke
  2. Sanna (dNG Gouda 18-2-1707), doopgetuige Trijntje Arissen
  3. Lysbeth (dNG Gouda 6-5-1711), doopgetuige Neeltje Jacobs

TerugBegin van generatie


3.992   Gidion Gidionsz DEDEL

FamilienaamIndex 3.992Vader 7.984Moeder 7.985

Geboren ca. 1650
Overleden Rijnsburg b12-10-1703

Omstreeks 1686 vertrokken uit Rijnsburg; 8-11-1690 Herbergier te Voorschoten? In 1701 wonende aan de Rijndijk onder Hazerswoude, later onder Bloemendaal.

ONA Gouda (882 fol 205 dd 26-3-1778) Testament van Gideon den Edel en Jannigje Hardijser te Bloemendaal op de langstlevende; hij tekent met ongeoefende hand, zij met een kruisje.

Kinderen aangevuld met gegevens van Paul Moors.

Ongeplaatst: ONA Gouda (712:146 dd 8-5-1757) Aagje Gidions den Edel, weduwe Jan Gijssen Bleijker te Bloemendaal, ziek, benoemt tot voogd over haar minderjarige kinderen haar broer Gidion Gidions den Edel te Bloemendaal, en Pieter Claasz de Hoogh onder Sluipwijk. Tekent met een kruisje.


Huwt (1) omstreeks 1674

Neeltje Jacobsdr de VOS

FamilienaamIndex

Overleden circa 1700

Dochter van Jacob Zachariasz de Vos en Elisabeth Jans van der Bijl.

Weesboek Rijnsburg (2-4-1692, transcriptie J.B. Glasbergen op Hogenda) Jan Jacobsz de Vos en Cornelis [Ariesz] van Vijanen verklaren dat Jacob Zachariasz de Vos (man van Elijsabeth Jans van der Bijl ), hun resp. vader en schoonvader, op 6 maart is overleden; als voogden van de onmondige kinderen worden aangesteld: Cornelis van Vijanen, Gidion Gidionsz Dedel, beiden schoonzonen, en Claes Cornelisz van s ’Gravendijck als ‘vriend’.


Huwt (2) Gouda 1-11-1701

3.993   Aechje Gerrits van der LINDE

FamilienaamIndex 3.993 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Vader Gerrit niet te Bloemendaal aangetroffen. Kinderen uit haar beide huwelijken: niet in Waddinxveen (Bloemendaal) noch Gouda.


Zij huwt (1) Waddinxveen NG (ot 26-8-) 9-9-1691

Dirck Cornelisz van der GIET

FamilienaamIndex

Geboren Bloemendaal

Bij huwelijk jongman en jongedochter aan de Kleiweg onder Bloemendaal

Kinderen

 1. (uit 1) Anna (Bron Paul Moors)
 2. (uit 1) Gideon (dNG Rijnsburg 4-12-1675, getuige Anna Dircx Koten)
 3. (uit 1) Marrigje (Bron Paul Moors), huwt (1) Jan Gerritse Vlasvelt; huwt (2) Koudekerk NG (ot 4-4) 18-4-1717 Jan Cornelissen Yperlaan de jonge
 4. Kinderen
  1. Lijsbeth Vlasvelt, doop nog niet aangetroffen
  2. Gerrit Vlasvelt (dNG Koudekerk 15-2-1699)
  3. Gideon Vlasvelt (dNG Alphen 10-9-1702, doopgetuige Anna Gideons Detel)
  4. Neeltje Vlasvelt (dNG Alphen 11-3-1708, doopgetuige Aaltje Gerritz)
  5. Claas Vlasvelt (dNG Koudekerk 3-4-1712, doopgetuige Neesje Jans Buijtendijck)
  6. Cornelis Yperlaan (dNG Koudekerk 8-5-1718, doopgetuigen Reijer Dirkse Outshoorn, Jannetje Cornelis Yperlaan)
 5. (uit 1) Gideon (dNG Katwijk/Rijn 6-4-1678, getuigen Willem Gideonsz, Annetje Dirckszdr)
 6. (uit 1) Jannetje (dNG Katwijk/Rijn 16-4-1679, getuigen Jacob de Vos, Lijsbet Jansdr)
 7. (uit 1) Gedeon (dNG Rijnsburg 2-11-1681, geen getuigen vermeld)
 8. (uit 1) Gidion Gidionsz (dNG Rijnsburg 4-2-1685) (Bron mede Paul Moors), huwt Waddinxveen NG 18-9-1708 Phillipina Ariens Ooms (dNG Waddinxveen Waddinxveen 17-11-1680 +na 1761); wonen te Waddinxveen en Reeuwijk. Gidion Gidionsz (gezond) en Ooms (ziek) testeren (ONA Gouda 609/1733 fol 25 dd 12-5-1733) op de langstlevende.
 9. Kinderen
  1. Anna (dNG Waddinxveen 16-10-1708)
  2. Gideon (dNG Reeuwijk 24-8-1710, doopgetuige Marigje Willems de Jong +na 26-3-1778): Gideon Gideonsz D’Edel, die als jongman van Bloemendaal huwde (1) Waddinxveen NG (ot) 6-2-1732 Trijntje Korse Kraen, als weduwnaar (2) Waddinxveen ot 9-10, Sluipwijk 24-10-1734 Jannetje Lodewijks Hartijser (*Bleiswijk (Sluipwijk) dNG 24-9-1704, +na 26-3-1778), moeder van een natuurlijk kind Dirk (dNG Waddinxveen 25-1-1728, getuigen Arij Lodewijks Hartijser, peet Petronella Krijnen Harteveld). Vader van tien kinderen: 1. (uit 1) Neeltje (dNG Waddinxveen 3-5-1723); 2. (uit 2) Lodewijk (dNG Waddinxveen 19-2-1736, getuige Pieternella Hertevelt); 3. (uit 2) Arij (dNG Waddinxveen 10-2-1737, getuige Filippijna Ooms); 4. (uit 2) Gidion (dNG Waddinxveen 21-6-1739 ); 5. (uit 2) Gidion (dNG Waddinxveen 18-9-1740); 6. (uit 2) Geertje (dNG Waddinxveen 18-9-1740); 7. (uit 2) Neeltje (dNG Waddinxveen 19-2-1742, getuige Geertruij Hartijser); 8. (uit 2) Gidion (dNG Waddinxveen 31-3-1743, getuige Philippijntje Ooms); 9. (uit 2) Gidion (dNG Waddinxveen 12-7-1744 +Waddinxveen 9-12-1744); 10. (uit 2) Cornelis (dNG Waddinxveen 8-5-1746, getuige Maria Leendertse Bloet)
  3. Adrianus (dNG Waddinxveen 10-2-1712)
  4. Willem (dNG Waddinxveen 24-12-1716)
  5. Daniel (dNG Waddinxveen 30-4-1719)
  6. Willem (dNG Waddinxveen 3-2-1723)
  7. Johannes (dNG Waddinxveen 10-3-1726)
 10. (uit 2) Gerrit Gidionsz Dedel Zie 1.996

TerugBegin van generatie


3.994   Aert Hendricksz HERBERTS

FamilienaamIndex 3.994Vader 7.988Moeder 7.989

Overleden Gouda voor 6-3-1714

In 1704 lid van het bestuur van het Grootschippersgilde


Huwt Gouda NG (ot 1-1) 15-1-1690

3.995   Catharina Hendricksdr de VRIES

FamilienaamIndex 3.995 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden na 1714

Woont (1717) op de Gouwe, daarna aan de Waddinxveense Brug.

Mogelijk dochter van Hendrik Goverts de Vries (Weeskamer Gouda no. 10 fol 242 dd 15-6-1683); hierin wordt alleen een mondige zoon Govert genoemd, die zijn nalatenschap afhandelt.

Kaatje regelt de voogdij (Weeskamer Gouda 19 fol 30) op 11-5-1714 voor de nagelaten kinderen van Aert: Jannetje (oud 18), Anna (15), Hendrik (13), Ida (10) en Aagje (7)

Kamerboek politiemeesters (ac2 inv no 307 fol 51 dd 7-4-1713): Maria Pieters daagt Caetie Giele en Catharina de Vries wegens belediging. Zij verzoekt en krijgt uitstel.

ONA Gouda 595 (1714 fol 9 dd 6-3-1714) Overlieden en dekens van het grootschippersgilde vergezellen Cornelis van Os (fl 2550), Jacobus de Graeff (fl 4950), Floris Pieters Zeeman (fl 1185), Caatje de Vries weduwe Aart Hendrikse Harpers (fl 2094) en Dirck Aertse Hooggeboren (fl 2115); deze hebben een gezamenlijke vordering van fl 12284 op het Comptoir Generaal van Holland voor verloren schepen. Zij machtigen nu Willem Verbrugge en Huijbert Pierman dit te innen.


Zij huwt (2) Gouda NG (ot 10-1) 24-1-1717

Coen Adamse van der HEIJDEN

FamilienaamIndex

Weduwnaar van Bloemendaal.

ONA Gouda (646 fol 58 dd 13-5-1717) Coen en Caatje testeren op de langstlevende.

Kinderen

 1. Hyndrick (*Gouda dR 15-6-1692)
 2. Jannitje (*Gouda dR 5-8-1693)
 3. Jannichie (*Gouda dR 22-10-1694)
 4. Yda (*Gouda dR 19-9-1697)
 5. Anna (*Gouda dR 15-3-1699)
 6. Johannes (*Gouda dR 6-9-1700)
 7. Henderijck (*Gouda dR (19-12-1700); zonder datum in het alfabetisch geordende doopboek opgenomen onder een doop op 19-12-1700, vermoedelijk tweeling met Johannes)
 8. Cornelis (*Gouda dR 19-3-1702 +voor 1714)
 9. Johannes (*Gouda dR 12-4-1703)
 10. Ida Zie 1.997
 11. Aeltie (*Gouda dR 6-10-1706), lees Aagje

TerugBegin van generatie


3.996   Hendrik Tielemans van der SLEESE

FamilienaamIndex 3.996Vader 7.992Moeder 7.993

Geboren Utrecht 1627 (geen doopregister beschikbaar)
Overleden Utrecht b Nicolaikerk 19-5-1718, oud 91 jaar.

Zakkendrager, Luthers, ook aangeduid als 'van der Silezien'. Bij eerste huwelijk in de Grote Elisabethsteeg, bij het tweede huwelijk Groenesteeg.

ONA Utrecht (Inventarisnummer U110a004 akte 218 dd 1-4-1695) Procuratie tot het innen van vordering op N. Houwerd, wegens levering van schoenwerk, door Johan van Slesen, meester schoenmaker, aan Michiel de Bye, apothecaris te 's- Gravenhage.

ONA Utrecht (inv nr U125a001 fol 122 dd 19-3-1700) Procuratie om vordering te innen op Hendrik Tilmans van der Slesen, vader van wijlen Catharina Hendrix van der Sleesen, door Joseph Tynland, wedr. Catharina Hendrix van der Sleesen te Groeningen, aan N. De Vry, advocaet aan den hove van Utrecht.

Eigenaar van een huis en hof op de Groenesteeg (zuidzijde), verkocht (13-9-1709) aan zijn zoon Josua en kinderen Hendrik en Catharina onder beding dat hij en zijn vrouw er mogen blijven wonen; Josua verkoopt het 13-3-1717 aan juffrouw Anna Wijgman, emn koopt op 9-5-1719 een dezelfde straatkant een huis met zes kamers (NL 1968). In het Utrechts Archief komt hij nog diverse keren voor.

Ongeplaatst: Jacobus de Munnik alias Denmunik (soldaat in het regiment van de Brigadier Malprade +na 1736) en Hendrina van der Sleesen (bUtrecht 16-3-1736), huwen Utrecht NG (ot 24-12-1730) 10-1-1731


Huwt (1) Utrecht 22-4-1649

Adriaentje PIETERS

FamilienaamIndex

Overleden Utrecht 25-5-1675

Ontleend aan een genealogische vraag op Internet, waarbij werd aangegeven dat de meeste data voor Gideon van der Sleeses voorouders niet werden aangetroffen in Utrecht.


Huwt (2) Utrecht 25-12-1679

3.997   Christina Jans van DORDT

FamilienaamIndex 3.997Vader 7.994Moeder 7.995

Geboren Utrecht dNG Catharijnekerk als Stijntje 20-6-1652
Overleden Utrecht b 7-11-1716

Bij de doop wonen haar ouders in den Doelen bij Tolsteeghpoort. Begraven in de Nicolaaskerk, gratis, nalatende haar man en mondige kinderen.

Kinderen

 1. (uit 1) Johannes (dLU Utrecht 23-6-1649); huwt Utrecht Dom 24-10-1683 Catharina Smitpoth; schoenmaker onder den Dom (1686)
 2. Kinderen
  1. Adriaantje (dLU Utrecht 2-8-1684)
  2. Johannes (dLU Utrecht 7-8-1686, getuige Annetje Leegers)
  3. Johanna (dLU Utrecht 26-2-1688)
  4. Johanna (dLU Utrecht 22-6-1690)
  5. Jacoba (dLU Utrecht 16-6-1693)
  6. Hendrik (dLU Utrecht 14-2-1697).
 3. (uit 1) Chatarina (dLU Utrecht 29-12-1650; +voor 1700), huwt Joseph Tynland te Groeningen, die een vordering heeft op zijn schoonvader op 19-3-1700.
 4. (uit 1) Jacobus (dLU Utrecht 14-1-1654)
 5. (uit 1) Benjamin (dLU Utrecht 20-6-1658)
 6. (uit 1) Jacop (dLU Utrecht 19-6-1660)
 7. (uit 1) Judith (dLU Utrecht 10-8-1662, doopgetuige Trinche Janssen)
 8. (uit 1) Benjamin (dLU Utrecht 13-10-1663, doopgetuige Trijntgen Janssen, weduwe) ; huwt Utrecht Dom 4-6-1690 (getuige is zijn vader) Adriaantje Stulting (+Utrecht 22-10-1731); Benjamin en vrouw testeren en benoemen de laatstlevende tot voogd van de eventuele weeskinderen 26-1-1692 (ONA Utrecht U114a003 no 68); wonen buiten de Weertpoort.
 9. Kinderen
  1. Gerritjen (dLU Utrecht 9-3-1692)
  2. Hendrick (dLU Utrecht 26-11-1693)
  3. Willemijna (dLU Utrecht 9-4-1696)
  4. Willemijna (dLU Utrecht 14-11-1696); doopgetuige steeds Catharina van der Slesen-Smitpot.
  5. N. (bUtrecht 8-2-1703)
 10. (uit 1) Judith (dLU Utrecht 14-6-1665)
 11. (uit 1) Samuel (dLU Utrecht 28-10-1666, getuige Chatrina Janssen weduwe Tieleman Thiessen)
 12. (uit 2) Josua (dLU Utrecht 1-2-1680, getuige Margaretha Weemhoff +Utrecht b6-5-1745); huwt (1) Utrecht Anthonigasthuis 26-6-1703 Cunera van Berkum (bNicolaikerk 29-7-1713); Huwt (2) Anna Cornelia Driellenburgh (+Utrecht maart 1747); testeren 5-1-1728 (ONA Utrecht inv nr U162a009); in 1746 verhuurt Anna Cornelia het huis aan de Groenesteeg.
 13. Kinderen
  1. Catharina (dL 12-5-1704 doopgetuige Catharina Meijer); huwt Christiaan Bor uit Amersfoort (voorwaarden 22-1-1730 ONA Utrecht u174a003 fol 66), ouders van Catharina Bor, die huwt met Willem Cavailhes uit Amsterdam (huwelijkse voorwaarden ONA Utrecht 30-7-1765, u246a001 fol 54)
  2. Christiaan (dL 26-6-1707 doopgetuige Catharina Meijer)
  3. Cornelus (dL 1-1-1709 doopgetuige Catharina Meijer)
  4. Hendricus (dL 27-5-1705, getuige Hendricus van der Slesing)
  5. Johannes (dL 22-3-1711 doopgetuige Catharina Meijer)
 14. (uit 2) Gidion Zie 1.998

TerugBegin van generatie


4.000   Barth Gerrits RIETVELD

FamilienaamIndex 4.000Vader 8.000Moeder 8.001

Overleden Benschop tussen 2-3-1661 en 16-10-1662

Kwartieren vgl Prometheus, Kw X: 171


Huwt

4.001   Aechje de HONDT

FamilienaamIndex 4.001Vader 8.002Moeder 8.003

Overleden Benschop 15-7-1678

Ook Eijchie. Volgens Van den Akker (Genealogie Van den Akker Rietvelt) Ida.

Kinderen

 1. Aelbert Zie 2.000
 2. Jacob Barthen Rietveld, geboren te Benschop rond 1637, huwt ca. 1666 Geertje Joostendr de Coole
 3. Kinderen
  1. Barbera Rietveld (dNG Benschop 15-11-1666)
  2. Bart Rietveld (dNG Benschop 31-5-1668)
  3. Arien Rietveld (dNG Benschop 21-8-1670)
  4. Hillichje Rietveld (dNG Benschop 21-1-1672)
 4. Jan Bartense van Rietveld
 5. Merrichje Rietveld, huwt (1) (Benschop NG ot 5-10) Woerden NG 31-10-1662 Claas Willems Stolwijk, weduwnaar Neeltje Claese; zij huwt (2) (Waarder NG ot 6-5-1674) Oudewater NG 20-5-1674 Wouter Dirkse Versloot, weduwnaar Claesje Pieters
 6. Claes Barten Rietveld (+Benschop 19-6-1682 b21-6)

TerugBegin van generatie


4.002   Andries Gerrits RIETVELT

FamilienaamIndex 4.002 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1674

De naam Van (der) Heede komt talloze keren voor in het ORA Benschop – nog ononderzocht. Hij, en zijn vrouw en haar voorouders: cum grano salis; verklaart wel de naam Swaentje. Bron voor de kinderen (deels): Gezinsreconstructie Benschop van H. de Bruin op Hogenda (2015).


Huwt ca. 1629

4.003   Swaentge JANSDR

FamilienaamIndex 4.003Vader 8.006Moeder 8.007

Overleden na 1674

Kinderen

 1. Annichie Zie 2.001
 2. Cornelis (dNG Benschop 11-4-1647), huwt (1) Lopikerkapel 9-3-1674 Aechje Alphertsz van Schaick (dNG Lopikerkapel 15-5-1628 +Benschop 27-5-1695); zij huwde (1) Benschop 26-1-1662 Arien Jacobsz den Amersfoorder (+Benschop b 3-5-1673); hij huwt (2) Neeltje Jans Verhoeff, weduwe Cornelis Jansz Ooms (Bron Ons Voorgeslacht - Utrechtse Kwartieren 1:300).
 3. Aeltje, huwt als jongedochter Benschop NG (ot) 7-1-1655 Pieter Claesz van Dam, jongeman van Bergambacht; attest op Beusechem
 4. Neeltje Andriesdr Rietvelt, huwt als jongedochter Benschop NG 17-1-1658 Leendert Aertsen, jongman van Benschop
 5. Kinderen
  1. Andries (dNG Benschop 6- 5-1660)
  2. Merrichje (dNG Benschop 25- 8-1661)
  3. Annichje (dNG Benschop 30- 8-1663, getuige Swaentje Jans)
 6. Leentien (dNG Benschop 19- 8-1649)

TerugBegin van generatie


4.004   Anthonis BOSCH

FamilienaamIndex 4.004Vader 8.008Moeder 8.009

Geboren voor 1623
Overleden voor 1670

Schout van Tienhoven.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 12 dd 17-3-1670) Procuratie om belening te verzoeken met land onder Tienhoven voor het leenhof van Zuilen. Van Dirck Bosch te Tienhoven aan Wouter Bosch. Dirck Bosch is leenvolger van vader Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 13 dd 2-4-1670) Borgtocht voor Ryck Willemss Brey, zoon van Gysbertje Pauwels, vanwege respectievelyk verschuldigde pacht en ongelden. Borg: Anthonis Willemss Brey te Loosdrecht, Muyvelt; en Willem Paulss te Tienhoven. Belanghebbende: Engelbrecht Ploos van Amstell, en de erven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven met opheffing arrest op de helft van de goederen van Ryck Willemss Brey.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven no 73 dd 18-3-1671) Procuratie tot verkoop en transport van zyn aandeel in hofstede c.a. onder Tienhoven en andere landeryen tot regeling en scheiding van de boedel van zyn overleden ouders Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, en Adriaentje de Kleyn: van Wouter Bosch aan Hendrick Bosch, broer, schout van Tienhoven.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 137 dd 28-1-1672) Procuratie - tot inning van vorderingen van de boedel van Anthonis Bosch en Adriaentje de Kleyn, in leven echtelieden. Constituanten : Dirck Bosch, Wouter Bosch, Maria Bosch, onmondig, met Laurens Bosch, oom, schout van Breuckeleveen; verder Aeltje van Werckhoven en Lysjen Bosch. Geconstitueerde: Hendrick Bosch, schout van Tienhoven. Beide partyen zyn erfgenamen van Anthonis Bosch en Adriaentje de Kleyn, hun ouders, en Aeltje van Werckhoven, dochter van Anthonis van Werckhoven en Adriaentje de Kleyn 

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 141 dd 18-2-1672) Testament van Dirck Bosch (ziek te bed liggende), zoon van wijlen Anthonis Bosch te Tienhoven. Erven: Wouter Bosch, broer, Hendrick Bosch, broer, Lysgen Bosch, zuster, Maria Bosch, zuster; halfzusters worden uitgesloten.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 143 dd 28-2-1672) Procuratie tot verzoek van leenverlei voor leenhof van Zuilen ten behoeve van Gerrit Joosten, Jan Adriaenss Grotendorst en Rutger Jacobss. Verleend door Drick Bosch, zoon van wijlen Anthonis Bosch, en Wouter Bosch, aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven.

ONA Utrecht (inv nr U066a002 v Vechoven akte 61 dd 21-11-1674) Procuratie - tot verkoop roerende goederen, innen van vorderingen en verhuur van hofstede en landeryen om lasten van de boedel te voldoen. Constituant: de onmondige kinderen van wijlen Schalck Dircxss ende wijlen Dirckgen Claes; voogd: Hendrick Bosch, schout van Tienhoven; aan Johan van Oostrum, procureur camere van justitie en gerechte van Vianen en Ameyde.

ONA Utrecht (inv nr U066a002 v Vechoven akte 196 dd 27-11-1675) Procuratie om proces te voeren; van Joost Bosch, schout van Breuckeleveen en gadermeester vant sluysgelt van het Tienhovense Verlaeth; en Hendrick Bosch, schout van Tienhoven en gadermeester vant sluysgelt van het Tienhovense Verlaeth; aan Ludolph de With, procureur hove van Utrecht.

ONA Utrecht (inv nr U066a002 v Vechoven akte 273 dd 3-8-1676) Procuratie om voor het gerecht van Meerkerk 3 percelen land en plecht f 600,- te transporteren aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven. Van: de medeërfgenamen Adriaentje Dircx de Cleyn (Willem Willemss van Luchtenberch man van Aeltje van Werckhoven, timmerman te Tienhoven; het onmondige kind van wijlen Anthonia van Werckhoven en wijlen Pauls Adriaenss Verhoeff; Maria Bosch, onmondige dochter, met Laurens Bosch, oom en oude schout van Breuckeleveen) aan Wouter Bosch, notaris te Breuckelen. Bijzonderheden: Adriaentje Dircx de Cleyn, eerder wed. Anthonis van Werckhoven, laatst wed. Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven Aeltje van Werckhoven is ook enige erfgename van zuster Emmichje van Werckhoven

ONA Utrecht (inv nr U066a003 v Vechoven akte 28 dd 31-3-1677) Overdracht - van respectievelyk f 200,- en f 50,-; beide ten laste van Hendrick Bosch, schout van Tienhoven, welke f 50,- dienen in mindering op verschuldigde ongelden. Overgedragen door Joost Gysbertss Roseboom te Breuckeleveen aan Anthonj Middelcoop te Utrecht en Joost Bosch, schout van Breuckeleveen

ONA Utrecht (inv nr U066a003 v Vechoven akte 40 dd 14-5-1677) Overdracht - van 5 koeien ter voldoening schuld f 200,- door Hendrick Bosch, schout van Tienhoven aan Anthonj Middelcoop te Utrecht (vermeldt overdracht d.d. 31-3-1677 voor notaris R. van Vechoven)

ONA Utrecht (inv nr U066a003 v Vechoven akte 114 dd 9-2-1678) Koop en verkoop. Verkopers zijn de erven Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn (Wouter Bosch, zoon, notaris 's hooffs van Utrecht te Breuckelen; Hendrick Bosch, zoon, schout van Tienhoven; Dirck Bosch, zoon, uitlandig (MW: bedevaart? VOC? Leger?); Maria Bosch, dochter, 20 jaar met Laurens Bosch, oom, oude schout van Breuckeleveen); de erven van Adriaentje Dircx de Kleyn (Willem Willemss van Lichtenberch man van Aeltje van Werckhoven, dochter); aan Isbrant Bosch den ouden, te Utrecht, en zijn zwager Gerrit van Rinckenraedt. Het betreft een huysinge, hoffstede c.a. met 18 mergen wey- en hoylandt; oz Tienhovensendyck; ow: Hollandse rade zw: N.N., wed. Adriaen Willemss Grotendorst nw: Gerrit Joosten off Peter Jan Jacobss. Vermelding van testament d.d. 22-7-1671 voor notaris R. van Vechoven en procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam

ONA Utrecht (inv nr U066a003 v Vechoven akte 159 dd 15-7-1678) Procuratie tot transport van 3 percelen land en plecht f 600,- voor het gerecht van Meerkerk aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven, door de medeërfgenamen Adriaentje Dircx de Kleyn, eerst wed. Anthonis van Werckhoven (Willem Willemss van Lichtenberch e.v. Aeltje van Werckhoven, timmerman te Tienhoven; het onmondig kind van wijlen Anthonia van Werckhoven en Pauls Adriaenss Verhoeff; Wouter Bosch, zoon, Dirck Bosch, zoon, Maria Bosch, onmondige dochter met Laurens Bosch, oom, voogd, oude schout van Breuckeleveen) aan Jan Reyerss, herbergier te Merkerck, en Adriaen Franss, gerechtsbode te Meerkerck, Vermeld: procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam. Aeltje van Werckhoven ook als enige erfgename van zuster Emmichje van Werckhoven.


Huwt Meerkerk 29-8-1641

4.005   Adriaentgen Dircx de KLEYN

FamilienaamIndex 4.005Vader 8.010Moeder 8.011

Geboren Meerkerk ca. 1608
Overleden voor 1671


Zij huwt (1) Meerkerk NG 11-7-1630

Anthonis Jansen van WERCKHOVEN

FamilienaamIndex

Secretaris van Meerkerk, bij huwelijk jongman.

ONA Utrecht (inv nr U066a001 v Vechoven akte 95 dd 22-7-1671) Testament van Emmichje van Werckhoven te Tienhoven, ten gunste van Aeltje van Werckhoven, zuster, op de langstlevende. Substituut-erfstelling op halfzusters en halfbroers, verwekt door Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven. Pauls Verhoeff, gehuwd met zuster Anthonia van Werckhoven, wordt uitgesloten.

ONA Utrecht (inv nr U066a003 akte 115 dd 9-2-1678) Akkoord over voldoening resterende uitkooppenningen voor Aeltgen van Werckhoven en over fideï-commissaire verbanden, by huwelykse voorwaarden en testament bepaald (onder verwijzing naar procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam en testament d.d. 22-7-1671 voor notaris R. van Vechoven) Eerste partij: Erven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, wedr. Adriaentgen Dirx de Kleyn; erfgenaam van (schoon)zuster Emmichje van Werckhoven. De erven zijn: Wouter Bosch, zoon, notaris s hooffs van Utrecht, te Breuckelen; Hendrick Bosch, zoon, schout van Tienhoven; Dirck Bosch, zoon, uitlandig; Maria Bosch, dochter 20 jaar, met Laurens Bosch, oom en voogd, oude schout van Breuckeleveen. Tweede partij: Willem Willemss van Lichtenberch, echtgenoot van Aeltgen van Werckhoven te Tienhoven

Kinderen (Bosch)

 1. Wouter Bosch, notaris te Breuckelen
 2. Hendrick Bosch Zie 2.002
 3. Dirck Bosch, zoon, uitlandig in 1678
 4. Maria Bosch (*1658)
 5. Lysje, volwassen in 1671

Kinderen (WERKHOVEN)

 1. Emmichje (dNG Meerkerk 16-10-1631, getuige de vader)
 2. Emmige (dNG Meerkerk 30-12-1632, getuigen Theunis Cornelisz, Jannige Christiaens; +voor 1676)
 3. Annege (dNG Meerkerk 26-5-1634, getuigen Marijch Dircksdr, Engelj Aertsdr)
 4. Annige (dNG Meerkerk 7-6-1635, getuigen de vader); “hetwelcke gestorven is”
 5. Aeltje (dNG Meerkerk 18-5-1636, getuigen Maria Dirx, de moye), gehuwd voor 1678 met Willem Willemss van Lichtenberch, timmerman te Tienhoven
 6. Teuntje alias Anthonia (dNG Meerkerk 23-6-1639, getuigen Joost en Jan Werkhoven; +voor 1676), huwt Pauls Adriaenss Verhoeff (+voor 1676); ouders van een in 1676 onmondig kind

TerugBegin van generatie


4.006   Willem Adriaens TAETS

FamilienaamIndex 4.006Vader 8.012Moeder 8.013

Geboren voor 1618
Begraven Benschop 16-7-1705, oud minimaal 86 jaar.

Overluid, vermoedelijk ook overleden, 10-7

ORA Benschop (15-6-1654): Willem Ariensz. Taets verwillecoorde Leendert Claesz. Strenge, als armmeester en t.b.v. de armen van Benschop, de som van zeshonderd gulden. Als onderpand stelt hij 'zekere zeven morgen eigen land, gelegen alhier in Benschop op de noordzijde, daar oostwaarts Arien Ariense Taets met vier mergen en westwaarts Willem Teunisse Rietvelt met zijn hofstede'.


Huwt voor 1642

4.007   N.N.

Index 4.007 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. (bBenschop 12-6-1642)
 2. Geertruij Zie 2.003
 3. Cornelis (dNG Benschop 16-8-1646 bBenschop 11-5-1653)

TerugBegin van generatie


4.024   Klaes Huyberts KERSBERG

FamilienaamIndex 4.024Vader 8.048Moeder 8.049

Geboren Benschop ca. 1632
Overleden Benschop 25-9-1673 (b 29-9)

Kwartieren van Klaas en Neeltje zijn ontleend aan genealogie Terlouw - nog niet geverifieerd.


Huwt Benschop NG 11-12-1657

4.025   Neeltje Jans de LANGE

FamilienaamIndex 4.025Vader 8.050Moeder 8.051

Geboren Benschop ca. 1635
Overleden Benschop 13-11-1693 (b 16-11)

Kinderen

 1. Gerrit (dNG Benschop 3-10-1658), huwt Geertje Theunisse (dNG Benschop 6- 1-1661), dochter van Teunis Aelbertsen en Tryntje Jans (gehuwd al jongeman en jongedochter van Benschop, Benschop NG (ot 15-11) 6-12-1657) en zus van Weyntje, gehuwd met Jan Claesz Kersberg
 2. Jan (dNG Benschop 31-8-1660 +?) Zie 2.012
 3. Marrighie (dNG Benschop 5-2-1663)
 4. Aerdt (dNG Benschop 29-10-1665 +?)
 5. Aerdt (dNG Benschop 5-4-1667)

TerugBegin van generatie


4.026   Jacob Dircks van den DONCK

FamilienaamIndex 4.026Vader 8.052Moeder 8.053

Geboren Brandwijk ca. 1633

Woont onder Den Donk bij Brandwijk.

Mede gebaseerd op de Gezinsreconstructies van Bleskensgraaf en van Brandwijk, Gijbeland en Molenaarsgraaf (H. de Bruin, Hogenda 2011)

Lidmaat (met vrouw) NG gemeente Brandwijk op den Donck 1689 en 10-11-1698; Bleskensgraaf 8-7-1674.


Huwt Molenaarsgraaf 30-3-1658

4.027   Beatris ARIENS

FamilienaamIndex 4.027 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Strien

Kinderen

 1. Marichie (dNG Brandwijk 9-2-1659, getuigen Jan Dirckse, Trijntje Dirckse van de Donck)
 2. Jannegie Zie 2.013
 3. Arij, huwt Streefkerk NG (ot) 16-4-1690 Marrigje Ariens (*Streefkerk)
 4. Kinderen
  1. Arien (dNG Streefkerk 14-3-1694, getuigen Pieter Ariense, Jacob Dircksen, Annichie Ariens)
 5. Neeltje (dNG Bleskensgraaf 28-7-1675, getuigen Gerrid Janssen, Maghtelt Gerrids, Marighje Cornelis), huwt Benschop NG 1700 Cors Willems Vuuren
 6. Dirk Jacobs van de Donk (dNG Bleskensgraaf 3-4-1678 +Den Donk 15-5-1752 bBrandwijk 17-5-1752), doopgetuigen Jan Dirckse, Dirck Theunisse man van Neeltje Dircks; huwt Brandwijk 4-5-1710 Maria Alewijns Baan (dNG Goudriaan 12-4-1682)

TerugBegin van generatie


4.028   Andries Jansz DOMBURG

FamilienaamIndex 4.028Vader 8.056Moeder 8.057

Geboren Moordrecht dNG 15-11-1654
Overleden Moordrecht b 20-11-1703

Verdere kwartieren ontleend aan genealogie Burggraaf. Volgens deze gegevens: belijdenis gedaan 24-12-1685, koopt voor 325 gulden een huis met erf in het dijkland bij Moordrecht18-8-1696, en maakt (op sterfbed, 4-11-1703) testament voor de langstlevende (de kinderen krijgen elk 50 gulden). Hij en zijn vrouw kunnen niet schrijven en plaatsen daarom een merkteken.


Huwt Moordrecht NG 26-1-1676

4.029   Barber Rochus BOUTESTEIJN

FamilienaamIndex 4.029Vader 8.058Moeder 8.059

Geboren 's Gravenhage dNg
Overleden Moordrecht b 17-8-1708

Verdere kwartieren ontleend aan genealogie Burggraaf. Verkoopt het huis met erf voor 300 gulden aan haar zoon Jan op 8-8-1707.

Kinderen

 1. Jan (dNG Moordrecht 18-10-1676 bMoordrecht 6-2-1678)
 2. Jan (dNG Moordrecht 28-8-1678 +Moordrecht b 4-11-1704) Zie 2.014
 3. Rochus of Rokis (dNG Moordrecht 21-7-1680 +Moordrecht b7-12-1711), huwt Moordrecht NG 28-3-1680 Merritje van der Kust (Kors)
 4. Kinderen
   Andries (dNG Moordrecht 7-11-1708 bBodegraven 19-3-1771, huet Bodegraven NG 19-5-1743 Aaltje Teunissen van Leeuwen (dNG Bodegraven 7-5-1724 bBodegraven 8-2-1797), dochter van Teunis Ariesz van Leeuwen en Anna Frederiks van Kleef (Bron Domburg (2017:169)). Heeft uitgebreid nageslacht.
 5. Gijsbert (dNG Moordrecht 8-2-1682 bMoordrecht 1-4-1713) (getuige bij doop Leendert Aerts Domburg = eerste gebruik familienaam in kerkboeken), huwt Moordrecht NG 22-5-1707 Ariaantje Jacobs van de Velde (bMoordrecht 26-2-1742). Voor de kinderen is mijn bron: Domburg (2017:164ff)
 6. Kinderen
  1. Maria (dNG Moordrecht 3-6-1708 bMoordrecht 2-7-1748), huwt Moordrecht NG 2-1-1738 Gerrit van Wijngaarde
  2. Andries (dNG Moordrecht 10-11-1709 bMoordrecht 21-7-1788); huwt (1) Moordrecht NG 31-5-1737 Maria Jacobs Oosterveen (*Loosduinen bMoordrecht 8-6-1763); huwt (2) Moordrecht NG 5-5-1765 Levina van Wijk (*Gouda bMoordrecht 16-4-1778); uit dit tweede huwelijk drie kinderen
  3. Jacob (dNG Moordrecht 20-9-1711 bOudewater 22-1-1789), huwt Oudewater 15-11-1733 Pieternella Dirks Verhoef, weduwe Leendert van Buurt
 7. Marya (dNG Moordrecht 19-2-1687)

TerugBegin van generatie


4.030   Pieter van der KORS

FamilienaamIndex 4.030 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1655

Mogelijk RK; de familienaam Van der Kors lijkt alleen in de Katholieke DTB van Moordrecht voor te komen. Mogelijk broer van Jan Jansz van der Kors, die in de loop van 1686 (datum verder onbekend; NG) als jongman van Moordrecht op attest van Moordrecht te Nieuwerkerk trouwt met Maritje Louweris, j.d. van Nieuwerkerck. Diezelfde Jan Jansz van der Kors komt ook voor in de registers van de politiemeesters van Gouda (1701) als wonend in Waddinxveen. Beider vader is dan mogelijk Jan Adriaensz. Kors, jongman uit Gouderak, die in Moordrecht op 8-2-1654 (ot NG 18-1) trouwt met Marytjen Cornelis van Dobben, weduwe Samsom Adriaens, wonend aan de Meije onder Bodegraven.

In het (beroerd bijgehouden) NG doopboek van Mordrecht komen voor Pieter Jansz en Geertje Jans, ouders van Maria (22-10-1684); Pieter Jansz en Trijntje Jans (met getuige Geertje Jans, sic), ouders van Jan (22-1-1687); en Pieter Janszoon en Willemtje Jans, ouders van Jan (30-5-1688) en Marija (12-8-1691).


Huwt

4.031   N.N.

Index 4.031 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Neeltje Pieters van der Kors Zie 2.015
 2. Marrigje van der Kust (Kors) huwt Moordrecht NG 28-3-1706 Rokis Domburg

TerugBegin van generatie


4.032   Pierre FRANCHOMME

FamilienaamIndex 4.032Vader 8.064Moeder 8.065

Geboren Marcq-en-Baroeul ca. 1620
Overleden Wasquehal na 1678, voor 1693

Landbouwer

Bron Geneanet (Maurice Thilie)


Huwt Wasquehal RK 7-5-1648

4.033   Anne DESPATURES

FamilienaamIndex 4.033Vader 8.066Moeder 8.067

Gedoopt RK Wasquehal 17-5-1621
Overleden Wasquehal 1675

Kinderen

 1. Jeanne (dRK Wasquehal 15-3-1649 +voor 1700), huwt Wasquehal RK 23-2-1675 Simon Firmin Duthoit (1647-1719)
 2. Pierre Zie 2.016
 3. Marie Anne (dRK Wasquehal 1-12-1652), huwt Wasquehal RK 4-11-1682 Jacques Lecomty (*1661)
 4. Jacques (dRK Wasquehal 21-1-1657), huwt Wasquehal RK 11-7-1684 Françoise Louage (1661-1712)
 5. Kinderen
  1. Pierre (+1768), “censier” van beroep
 6. Martin (dRK Wasquehal 13-2-1662 +voor 13-8-1713), landbouwer, huwt Marcq-en-Baroeul RK 11-6-1691 Marie Michelle Delesalle (*ca. 1665 +voor 1718)
 7. Kinderen
  1. Pierre-Martin (1692-1747)
  2. Fortunat Joseph (1694-1769)
  3. Marie Michelle Prudence (1696-1763)
  4. Anne Françoise (*1701)

TerugBegin van generatie


4.034   Philippe LEURIDAN

FamilienaamIndex 4.034Vader 8.068Moeder 8.069

Geboren Hellemmes 1610
Overleden Marcq-en-Baroeul

Bron Geneanet (Philippe Becu)


Huwt

4.035   Jeanne FREMAUX

FamilienaamIndex 4.035Vader 8.070Moeder 8.071

Geboren Marcq-en-Baroeul 1630
Overleden Marcq-en-Baroeul 31-7-1667

Bron Geneanet (Brigitte Gonon-Gary)

Kinderen

 1. Marie Elisabeth Zie 2.017
 2. Philippe Joseph (*Marcq-en-Baroeul 1653 +Marcq-en-Baroeul 1668)
 3. Michel Archange (*Marcq-en-Baroeul 1654 +Marcq-en-Baroeul 1668)
 4. Catherine (*Marcq-en-Baroeul 1657 +Lille 24-9-1753, oud 96 jaar), huwt Lille 26-4-1695 Hubert François Caulier (*ca. 1671 +Lille 24-9-1753, oud 82)
 5. Marguerite Jeanne (*1671), huwt Arthur Mahieu

TerugBegin van generatie


4.058   N. de WITTE

FamilienaamIndex 4.058 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Wevelgem voor 1713


Huwt

4.059   N.N.

Index 4.059 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. N. Zie 2.029
 2. Joos, getuige bij huwelijk in 1713; mogelijk de Joos filius Jan die een huwelijkscontract sluit (VS 1975:572) Menen 10-6-1707 met Barbara Depret

TerugBegin van generatie


4.060   Judocus CASIER

FamilienaamIndex 4.060 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1610
Overleden Moorslede voor 4-10-1651

Bron Geneanet (Christian Vanhuyse)


Huwt ca. 1640

4.061   Anna PEENE

FamilienaamIndex 4.061Vader 8.122Moeder 8.123

Geboren ca. 1615

Kinderen

 1. Christianus (dRK Moorslede 4-3-1641)
 2. Andreas Zie 2.030
 3. Petronella (dRK Moorslede 4-10-1651)

TerugBegin van generatie


4.062   Petrus LORAIN

FamilienaamIndex 4.062 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1620

Bron kwartierstaat De Brabandere; Geneanet (Christian Vanhuyse)


Huwt Menen RK 11-8-1647

4.063   Maria Vande PLANCKE

FamilienaamIndex 4.063 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1621

Kinderen

 1. Maria Zie 2.031

TerugBegin van generatie


4.064   Willem Hendricsz van MAEREN

FamilienaamIndex 4.064Vader 8.128Moeder 8.129

Geboren Gouda ca 1620
Overleden Gouda b StJan 17-6-1658

Woont (1654) op het Raam. Bron Van Ma(a)ren Genootschap. Kinderen en kleinkinderen gedoopt in de statie Keizerstraat, die ca. 1680 overging van Rooms naar Oud-Katholiek.


Huwt Gouda Sch (ot 4-11) 18-11-1646

4.065   Wijntje Pieters CROUWAGEN

FamilienaamIndex 4.065Vader 8.130Moeder 8.131

Overleden Gouda b 2-12-1662

Huwelijk volgens register klapgeld fol. 215.

ONA Gouda (inv no 298 fol 70 dd 24-6-1659) Wijntje Pieters, weduwe Willem Hendricks van Mayre, verklaart op verzoek van Willem Pieters van Steijn, timmerman, dat zij erbij was toen de kinderen van Balten (?) Geerlofs, haar oom, van haar zaliger moeder Jannetje Geerlofs haar huis wilden overnemen, gelegen op ..coop, met de molen erbij. Haar moeder weigerde tenzij zij achterstallig arbeidsloon betaalden (?), wat zij uiteindelijk toezegden; haar moeder heeft het huis gehuurd van Balten, en steeds betaald, ook na zijn dood aan de kinderen.

Weeskamer Gouda (9:3): op 1-2-1661 regelt Wijntje de voogdij (voogden: Hendrik van Maren en Willem Pieters van Maren) over Aaltje, oud ca. 14, en Hendrik, oud ca. 12 jaar. Op 20-9-1669 ontslaat Hendrik, 'nu getrout sijnde', zijn moeder en voogden van de voogdij.

Weeskamer Gouda (8:282): op 20-9-1661 verklaart Hendrik ook dat de erfenis van zijn grootmoeder nu geregeld is.

Kinderen

 1. Aaltje (*Gouda 1647 bGouda 11-2-1673) huwt Cornelis Vasterts van Leeuwen Zie 4.066
 2. Hendrik Zie 2.032

TerugBegin van generatie


4.066   Vastert Cornelisz van LEEUWEN

FamilienaamIndex 4.066Vader 8.132Moeder 8.133

Geboren Gouda voor 1593
Overleden Gouda bSint Jan (eigen graf) 6-8-1688

Timmerman (hoofdgeld 1622: Lange Groenedaal), gildemeester der timmerlui 1641-3, 1648-9, 1652-4.

Alias Sylvester. In 1661 samen met zijn dochter Maria getuige bij de doop van Maria Duijff: Sylvester sive Vastardus Cornelij, Maria Vastardi.

Weeskamer (7:235): op 6-10-1642 regelt Vastert de voogdij voor het kind uit zijn huwelijk met Trijntje Claesdr: Cornelia. Op 8-8-1653 verklaart Dirck Ariens Mantje, echtgenoot van Neeltje Vastersz van Leeuwen, de erfenis geregeld.

Doop kinderen nergens in Gouda aangetroffen.

Kamerboek Politiemeesters Gouda:

(inv. 278 fol 67v, 18-03-1626), Eiser: Vaster Cornelisz vs. Marrichge Dirx, jongedochter; Eist betaling van ƒ 8 over arbeidsloon

(inv. 280 fol 64v, 01-12-1634), Eiser: Engel Lambertsz Zanisijn geassisteerd met Vaster Cornelisz als voogden van de weeskinderen van Tuenis Maertensz Boelhouder; vs. Gedaagde: Neeltgen Jans, weduwe van Jacob Jacobsz geassisteerd met Egbert Jacobsz; Zaak: Verzoeken opmaking brief van opdracht en schuldbrieven over een geveild huis wat door Jacob Jacobsz verkocht is (Vonnis: Verwijzen aan de justitie).

(id fol 79, 15-11-1634 - moet zijn 14-11-1634), Eiser: Daniel Reyniersz en Gerrit Oudevelt als hoofdmans van de zijl vs. Pieter Pietersz Reynert; Eist betaling van ƒ -.9.8. over het uitdiepen van de zijl (Vonnis: Partijen zijn overeengekomen elk een goede man te kiezen en mogen de politiemeesters een derde man toewijzen, waartoe zij luiden nomineren: Vaster Cornelisz (van Leeuwen).)

(inv. 281 fol. 3, 29-01-1635), Eiser: Vaster Cornelisz (timmerman), Jan Michielsz en Jan Jansz van Asbrock als voogden, vs. Zacharias Pietersz (bakker); Eisen dat Zacharias uit een door hen verhuurd huis vertrekken zal (Vonnis: De voogden zijn ontslagen van verdere huur aan Zacharias).

(inv. 281 fol 73v, 05-12-1635), Eiser: Vande voochden van Jan Schalcker vs. Vaster Cornelisz als voogd met de medevoogden van het kind van Haesgen Claes; Dagvaarding op boete van ƒ (onbekend).

(inv 282 fol 24, 22-11-1638), Eiser: Vaster Cornelisz van Leeuwen vs. Jan Jacobsz; Eist dat Jan Jacobsz pro rato de kosten gevallen in het hoogen en opleggen van de grond tussen hun beider huizen zal betalen en het contract ondertekent wat tussen hun beider is gemaakt (Vonnis: Beslissen dat Jan Jacobsz 1/3 part van het opleggen, zijnde 30 stv, zal betalen en de servituyt brief van de scheyheining zal tonen. Partijen zijn hiermee niet tevreden, verwijzen partijen aan de justitie).

(inv. 282 fol 39v, 19-11-1638), Eiser: Vaster Cornelisz van Leeuwen vs. Jan Jacobsz, wantsnijder; Dagvaarding op boete van 20 stuivers

(inv. 284 fol 82v, 15-10-1649), Eiser: Vastart Cornelisz van Leeuwen vs. Robberrt Jansz (rietmaker) (Vonnis: Uitstel, 2e dagvaarding.)

(id. fol 104v, 17-12-1649), Vastart Cornelisz van Leeuwen vs. Job Cornelisz (timmerman) (Vonnis: Uitstel, 2e dagvaarding.)

(id. fol 104, 20-12-1649), Eiser: Vastart Cornelisz van Leeuwen vs. Jan Cornelisz; Zaak: Eist betaling van de helft van ƒ 8.3.- over de reparatie van twee naast elkaar staande huisjes (Vonnis: Beslissen dat de reparatie op ƒ 6 gesteld wordt, waarvan elk de helft zal dragen (ƒ 3)

(inv. 290 fol 88, 26-07-1673), Eiser: de kinderen en erfgenamen van wijlen burgemeester Suys vs. Neeltgen Gerrits, weduwe van Vaster Cornelisz van Leeuwen; eisen betaling van ƒ 14 ovre geleverde winkelwaren volgens het register. De gedaagde erkent de schuld en zegt van de eisers ƒ 1.16.- te komen over de huur van enige leeren (Vonnis: Veroordelen de gedaagd ƒ 12.4.- aan de eisers te betalen en dat met 4 stuivers per week en veroordelen haar mede in de kosten.)

ONA Gouda (164 f. 46 dd 9-10-1627) Vaster Cornelissen van Leeuwen heeft aan Christiaan We… van Ham fl 500 schuld, te betalen 50 nu en 50 jaarlijks tot 2013; de schuldbrief was overgekocht van van Trijntje Claesdr die al 5 termijnen heeft betaald.

ONA Gouda (inv no 130 fol 66v dd 20-4-1629) Vastert Cornelisz, timmerman, Adriaen Huijbrechts hebben een “legher waghen met drije paerden” uitgerust, Vastert voor twee derde, Adriaen voor een derde, die Adriaan aankomende maandag 28 april zal uitrijden en Vaster fl 1.10.0 zal betalen voor … (inktschade).

ONA Gouda (inv no 130 fol 169 dd 25-10-1629) Vastert Cornelisz, timmerman, en Arien Huijbrechts, voerman, verkaren dat zij in dienste van den lande in het leger voor ’s Hertogenbosch een wagen met drie paarden hadden. Vastert heeft Arien de helft van de wagen en paarden verkocht, voor fl 152 die vandaag worden betaald. (NB: de 2/3-1/3 regeling is kennelijk allang vergeten.)

ONA Gouda (inv no 131 fol 130 dd 24-6-1630) Pieter Crijnen, kleingarenspinner, is schuldig aan Vaster Cornelis van Leeuwen, timmerman, fl200.0.0, voor arbeidsloon en geleverde materialen voor twee lijndraaijersloodsen op de buitenveste van de Vlamincspoort; te betalen met fl 12 nu en fl 25 jaarlijks.

ONA Gouda (187 fol 1 9-1-1638) Vastert Cornelissen, timmerman, en Hendrick Goverts, glaesmaecker, verklaring op verzoek van Pieter Hendricks Keijser; VC verklaart op de 7e op weg naar werk langs het huis van PHK te zijn gelopen die toen woorden had met Pieter Huberts, die onsmakelijke taal bezigde.

ONA Gouda (inv no. 220 fol 149 dd 13-5-1640) Vaster Cornelisse van Leeuwen, timmerman en poorter, is schuldig aan toonder fl 1700 Car: op pand van zijn huis in de Keijserstraat genaamd de Keijsers Kroon.

ONA Gouda (221 fol 51 dd 18-3-1641) Vaster Cornelissen van Leeuwen en Arjen Jansz Joncker als ooms en bloedvoogden van Jan Andriesz Coninck (tegenwoordig mondig en voornemens een reis te maken naar Oost-Indië) beëindigen de voogdij en maken de rekening op. Vastert heeft fl 246 overgedragen aan Coninck, en zegt hem nog fl 300 toe tegen 5%.

ONA Gouda (221 fol 91 dd 8-5-1641) Vastert Cornelis van Leeuwen timmerman en Trijntje Claesdr zijn vrouw, hij gezond en zij ziekelijk, testeren op de langstlevende. (Kind of) kinderen krijgen fl 1200 bij wijze van ouderlijk deel, en nog eens fl 800 bovenop de legitieme portie om hun opvoeding; borg is hun huis onder de St Joostkerk op de hoek van de Lange Groenmarkt. Als voogden worden benoemd Cornelis Daems Hoppenberg (?) en Cornelis Cornelisz Verhij (?). Etc.

ONA Gouda (inv no 222 fol 308 dd 30-9-1642) Vaster Cornelis van Leeuwen toekomende bruidegom en Neeltge Gerrits Traudenius jongedochter, geassisteerd met Johan Traudenius en Job Adriaens, maken huwelijkse voorwaarden; beider boedels, baten en verplichtingen blijven gescheiden.

ONA Gouda (inv no 228 fol 362 dd 9-10-1648) Vastert Cornelis van Leeuwen, timmerman, bevestigt de huwelijkse voorwaarden met Neeltgen Gerrits; en kiest haar als enige voogdesse voor zijn eventuele nagelaten kinderen.

ONA Gouda (Inv no 230 fol 468 dd 17-8-1650) Vastert Cornelis van Leeuwen en Haesgen Bastiaens weduwe Melsert Martens Brouckert als eigenaars van hun respectievelijke elkaar belendende huizen op de Raem op het Corte Raempgen komen overeen fdat Vastert zijn balken mag ankeren aan de gezamenlijke muur mits hij een strijkhout van minimaal 3,5 duim op de balken legt, etc.

ONA Gouda (inv no 231 fol 301v dd 9-5-1651) Vastert Cornelisz van Leeuwen timmerman en Cornelis Jansz van der Graef metselaar en geburen achter de Vismarkt komen overeen dat Vaster verplicht is een muur met doorgang te bouwen aan de zijde die grenst aan Cornelis.

ONA Gouda (inv no 231 fol 309 dd 26-9-1651) Vastert Cornelisz van Leeuwen en Joost Philips Verhulst, buren in de Vuylsteech Oostzijde, komen overeen (na tussenkomst van arbiters) dat Vastert de gemene muur tussen beide huizen zal afbreken en vervangen door een nieuwe.

ONA Gouda (inv no 319 fol 2 dd 26-1-1652) Vaster Cornelisz van Leeuwen als poss(ess)eur van een huis aan de oostzijde van de Vuijlsteech, en Trijntje Jansdr, weduwe Willem Elderts, schipper, eigenaar van het naastgelegen pand, komen overeen dat Vastert een muur zal bouwen, zoals bepaald door bemiddelaars in hun conflict.

ONA Gouda (inv no 235 fol 4 dd 11-1-1655) Vaster Cornelisz van Leeuwen, huijstimmerman, als eigenaar van drie huizen en erven aan de Minrebroersteech achter het huis op de Haven genaamd Sampson toebehorende Dirck Doncker, waarvan de drie huisjes eertijds het achterste deel vormden, verklaart van Doncker vergunning te hebben gekregen zekere verbouwingen te plegen.

ONA Gouda (inv no 235 fol 23 dd 30-1-1655) Vastert Cornelisz van Leeuwen, huistimmerman, verkoopt aan Job Adriaensz Paen een lange lijst goederen (lakens, slopen, hemden, kussens, tafel, stoelen, lampetkannen, schotels, mantels, lakense pakken, broeken, gordijnen ketels, kandelaars en pannen) voor fl 933.-.-

ONA Gouda (inv no 235 fol 92 dd 3-5-1655) Vaster Cornelisz van Leeuwen heeft afstand gedaan van al zijn goederen en bezittingen ten behoeve van zijn crediteuren; over zijn boedel is nu een curator gesteld. Om zijn vrouw toch in haar behoeften te kunnen voorzien heeft zijn zwager Johan Traudenius in zijn compassie aangeboden hem “wederom op de been te helpen”. Zij hebben een contract gesloten; JJohan leent geld om hout te kopen en om Vasterts vrouw te onderhouden; geen crediteur mag hierop beslag leggen. Johan schiet nu fl 300 voor.

ONA Gouda (inv no 237 fol 148 dd 24-7-1658) Vaster Cornelisz van Leeuwen timmerman verklaart dat hij ten tijde van zijn huwelijk met Neeltgen Traudenius geen goederen of schulden heeft ingebracht.

ONA Gouda (inv no 297 fol 141 dd 28-11-1658) Vaster Cornelisse van Leeuwen, mr timmerman en poorter, schuldig aan zijn geallieerde neef Mr Willem Doncker, advocaat alhier, en diens behuwde zoon Adriaen Witters, koopman tot Rotterdam, man van Maria de Licht (? Hoe dat werkt? En dan ook nog Doncker en De Licht…) fl 300 wegens aflossing van een rentebrief van fl 122, die Doncker heeft betaald aan Floris Hagense, kaaskoper in Zwammerdam, optredend voor zijn schoonmoeder Fennethen Aelbers tot Leiden, weduwe Jan Janssen van Aeckelen, die weer de brief van haar moeije had, Marritge Cornelisdr, boedelhoudster van Faes Cornelis, met als onderpand twee huizen in de stad aan de Nieuwe Haven. Doncker had ook een brief van fl 88 tbv het Oudemannenhuis afbetaald. Genoemde huizen zijn nu weer onderpand.

ONA Gouda (inv no 298 fol 7 dd x-1-1660) Vastert Cornelis van Leeuwen en Cornelia Traudenius, verklaren op verzoek van Nicolas Jans Verrijs dat 2 of 3 dagen nadat hij met Paulina Traudenius trouwde, zij huwelijkse voorwaarden hebben getekend en 24 resp 20 duizend gulden inbrachten.

ONA Gouda (inv no 239 fol 85 dd 1661) Wel in index maar niet in register zelf aangetroffen.

ONA Gouda (inv no 239 fol 248 dd 31-12-1661) Vaster Cornelisz van Leeuwen en Cornelia Gerrits Traudenius stellen de langstlevende tot voogd van nagelaten kinderen onder uitsluiting van de weeskamer.


Huwt (1) Gouda NG (ot 3-6) 18-6-1617

Trijntje CLAESDR

FamilienaamIndex

Geboren Gouda
Overleden Gouda bSt Jan 31-3-1642


Huwt (2) Gouda (Schepenen) 9-11-1642

4.067   Cornelia Gerards TRAUDENIUS

FamilienaamIndex 4.067Vader 8.134Moeder 8.135

Overleden Gouda b17-7-1700

ONA Gouda (inv no 224 fol 463 dd 30-1-1644 om 07h00) Neeltgen Gerrits Traudenius, huisvrouw van Vastert Cornelis van Leeuwen, sieckelijck van lichaem te bedde leggende, testeert.Mocht zij kinderloos overlijden, dan is haar man universeel erfgenaam. Er zijn legaten: aan haar ‘naaste vrienden en erfgenamen’ haar kleding en zilverwerk; nog fl 50 aan Claes Jan van Erckel haar oom te Amsterdam, samen met een zilveren beker.

ONA Gouda (inv no 298 fol 2 dd 9-1-1660) Cornelia Gerrits Traudenius, vrouw van Vaster Cornelis van Leeuwen, verklaart op verzoek van Nicolaes Jansz Verrijs, man van Paulina Traudenius, dat zij op 6-11-1657 ten huize van Paulina is geweest, waar zij en Nicolaes bezig waren huwelijkse voorwaarden te formuleren; Nicolaes wilde gescheiden boedels en zou fl 24.000 inbrengen, Paulina fl 20.000. (o.a. in marge nog wat verfijningen bij overlijden en voor weeskinderen. Vermeld wordt ook Verrijs’dochters zoon Gisbertus.) Daar hebben beiden toen de hand op geschud. Twee of drie dagen later was Cornelia weer bij Paulina, waar Verrijn de overeenkomst nu op papier had gezet, die beiden toen in bijzijn van getuigen hebben getekend.

Kinderen

 1. (uit 1) Cornelia (*Gouda voor 1630) huwt voor 8-8-1653 Dirck Ariens Mantje.
 2. (uit 2) Cornelis Vastersz van Leeuwen (bGouda St Jan 11-2-1673), huistimmerman en houtkoper; huwt Gouda (Schepenen) 1-5-1667 Aaltje Willemsz van Maaren (bGouda 11-2-1673). Weeskamer (16:210): op 11-8-1673 voogdijregeling voor het enige kind uit dit huwelijk, Cornelis, oud 5 (*Gouda ca. 1668 +na 1728), huwt Neeltje Jans Blom (+voor 1728).
 3. (uit 2) Maria Zie 2.033

TerugBegin van generatie


4.068   Dionys Joostz VERMEIJ

FamilienaamIndex 4.068Vader 8.136Moeder 8.137

Geboren Gouda
Overleden Gouda bSt Jan 2-2-1665
Begraven als Nies Joosten, in een eigen graf.

ONA Gouda (inv no 230 fol 269 dd 2-7-1650) Denijs Joosten Vermij, garentwijnder ter Goude, en Marritgen Martens Smaegdelingh, toekomstige bruid, maken huwelijkse voorwaarden. De bruidegom brengt enkel zijn kleren in het huwelijk; de bruid brengt al haar goederen in; er is geen gemeenschap van goederen behalve voor dat wat beiden nu inbrengen. Bij overlijden krijgt zij fl 50 voor zijn kleding, hij de halve boedel en haar erfgenamen de rest. Voor de eventuele kinderen wordt fl 300 als totale moederlijke portie voorzien.

ONA Gouda (421/1665:1 dd 19-1-1665) Denijs Joosten Vermeij, ziek, en Marrighje Maertens Smaeghdelen (tekent: Smadelijn), kloek en gezond, testeren. Vermelding huwelijkse voorwaarden. Testeren verder op de langstlevende, met voorzieningen voor de kinderen.

Vermoedelijk RK maar de kinderen zijn niet gedoopt in Gouda, ook niet NG, R of Lu. In de doopboeken komt 3-4-1630 ook een Jan Nijssen (gehuwd met Trijnje Adriaens; doopgetuige Dirkjen Nijssen) voor die een zoon Dioysius dopen - een oom?


Huwt Gouda (Schepenen) 27-7-1650

4.069   Maritjen Maertens SMAECHDELING

FamilienaamIndex 4.069Vader 8.138Moeder 8.139

Geboren Gouda
Overleden voor 8-11-1679


Zij huwt (2) Gouda (Schepenen) 31-5-1671

Pieter Pietersz VERTHOORN

FamilienaamIndex

Weduwnaar van Marietje Jacobs Verbrugge (+kort na 8-11-1679).

ONA Gouda (332 fol 38 dd 8-5-1671) huwelijkse voorwaarden tussen Pieter Pieters Verthoorn, weduwnaar Marietje Jacobs Verbrugge, en Marritie Maertens Smaechdelingh weduwe Dionijs Joosten Vermij, poorter en poorteresse. Zij brengen hun gehele boedels in; Pieter mag uit de boedel van Marietje fl 1500.-.- nemen als zij eerst overlijdt, Marietje fl 600.-.- als hij eerst sterft. Beiden tekenen in handschrift, Marietje heeft een duidelijk meer geoefende hand.

ONA Gouda (340 fol 101 dd 8-11-1679) Testament van Pieter Pieters Verthoorn, weduwnaar, kennelijk op zijn sterfbed ligende. Zijn erfgenamen zijn zijn halfzuster Jannitje Pieters Cranendonck aan de vaart van Utrecht (individueel legaat fl 100.-.-), vrouw van Gerrit Ariensz Man, die samen met halfbroer Jacob Pietersz Cranendoonck te Rotterdam universeel erfgenaam worden.

Zijn zoon: verzoekschriften aan stadsbestuur Gouda (inv no 201 fol 015v dd 22-2-1684), Joost Denijsse Vermij.

Kinderen

 1. Jan Nijssen Vermeij Zie 2.034
 2. Piet Nijssen Vermij, huwt (1) Gouda (schepenen ondertrouw 30-7) 17-8-1677 Heijltgen Pieters Verthoorn, jongedochter van Gouda; huwt (2) Gouda (schepenen ondertrouw 31-3) 18-4-1679 Cornelia Rommerts Boldoot, weduwe. Zowel zij als hun zoon Dionijs zijn voor 30-9-1727 overleden; Dionijs' weduwe Heijltje Boshuijzen wendt zich dan en op 13-3-1731 tot het stadsbestuur met requesten inzake de nalatenschap van Joosje Vermij.
 3. Kinderen
  1. (Uit 1) Martijnus (dRK Gouda 16-5-1678, geen getuigen vermeld)
  2. (uit 2) Dionijs (+voor 30-9-1727), huwt Heijltje Boshuijzen (+na 1727)
 4. Joost Denijsen Vermeij, huwt Gouda (schepenen ondertrouw 18-4) 1-5-1672 Barbara Gerrits, jongedochter van Gouda.
 5. Kinderen
  1. Denijs (dRK Gouda 29-3-1675, getuige Marrijtie Smedelin)
  2. Joostie (dRK Gouda 13-5-1676, geen getuigen vermeld)
 6. Joosje, huwt Jan Pauw
 7. Dionisia (hypothetisch); huwt Gouda (schepenen ondertrouw 1-11) 18-11-1681 Willem Hardeman, jongman van Wageningen; hij huwt (2) als weduwnaar Gouda (Schepenen ondertrouw 17-9) 7-10-1683 Maria de Wit, jongedochter van Gouda

TerugBegin van generatie


4.072   Jan Joosten SMIENT

FamilienaamIndex 4.072Vader 8.144Moeder 8.145

Geboren voor 1630
Overleden Gouda bGaarders 7-8-1699

Woont (1689) Landiel(?)steeg; in 1699 Kleyngarenspinner in de Lenerue(?)steeg, onvermogend

Mogelijk is zijn grootvader de Jan Joosten, kleinganenspinner, poorter op 8-1-1619; of zijn overgrootvader Joost Jans, snijder van Selle in het sticht van Münster, 17-18 jaar woonachtig in Gouda, poorter op 13-10-1610.

Kamerboek Politiemeesters Gouda vermeldt een Jan (Jans) Smient die vader, broer of beide zou kunnen zijn in 1675-1710:

(inv. 292 fol 6v, 08-03-1675), Eiser: Thomas Evertsz Sattijn vs Jan Jansz Smient. Eist betaling van ƒ 16.10.- over huishuur. De gedaagdes vrouw bekent de schuld en verzoekt het geëiste te mogen betalen met 10 stuivers per week (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 12 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten.)

(inv 300 fol 80, 01-05-1693), Eiser: Claes de Vlamingh vs. Jan Smient; Eist betaling van ƒ 6 over winkelwaren (Conform de eis, te betalen met 5 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten.)

(inv 301 fol. 24, 26-05-1694) Eiser: Maerten Jacobsz (Jan Smient, doorgehaald) vs Jan Smient; Eist betaling van ƒ 23 over verdiend arbeidsloon. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord).

(id fol 26, 16-06-1694), Maerten Jacobsz vs. Jan Jansz Smient, 2e dagvaarding (Vonnis: Veroordelen de gedaagde ƒ 23 aan de eiser te betalen en veroordelen hem mede in de kosten. (de eiser heeft zijn boek verklaard).)

(id. fol 37, 8-09-1694), Eiser: Marrigje Fredricks vs. Jan Smient; Eist betaling van ƒ 18.2.- over huishuur. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord.)

(id. fol 38v, 10-09-1694), zelfden, 2e dagvaarding, als fol.37, 8/9. (Veroordelen de gedaagde ƒ 18.2.- te betalen en veroordelen hem in de kosten.)

(inv. 302 fol 37, 29-08-1698), Eiser: Jan Jansz de Munnick vs. Jan Jansz Smient; Eist betaling van ƒ 4.10.- over verschenen huishuur (Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 1.10.- contant en voorts met ƒ 1 per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.)

(id. fol 110v, 14-10-1699), Eiser: Cornelis van Buyren vs. Jan Jansz Smient; Eist betaling van ƒ 12 zowel over gereede penningen als een jaar huur of erfpacht van een zeker erf leggende buiten de Kleiwegspoort (verschenen in maart 1699). Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord.)

(inv 303 fol 12v, 26-03-1700), Eiser: Hendrick Daasdonck vs. Jan Smient; Eist betaling 17 stuivers over geleverde medicijnen (Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.)

(inv. 306 fol 88, 08-09-1710), Eiser: Huybert van Eyck, thesaurier vs. Jan Jansz Smient; Eist betaling van ƒ 6 over een jaar erfpacht, verschenen 20 november 1709, staande op gedaagdes huis. De gedaagde neemt aan het geëiste over 3 weken te betalen (Vonnis: Niet vermeld.)

ONA Gouda (342 fol 75 dd 1-10-1681) Jan Joosten Smient en Jan Jacobs Spille, verklaren op verzoek van Jacob Huijgen Kou dat deze enige jaren op rij de kleingarenbaan van Jacob Jansz Verboon heeft bediend, tot diens overlijden, Smient heeft vier en een half jaar, Spille drie en een half jaar, als meesterknecht voor Verboon gewerkt, en dat Verboon of zijn vrouw hen alledrie betaald heeft.


Huwt (1)

4.073   N.N.

Index 4.073 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Gouda voor 1689

Er zijn nogal wat Jan Joostens te vinden in de DTB van Gouda. Als we ervan uitgaan dat Jan Joosten uiterlijk 1664 is getrouwd maar na 1650 blijven vooralsnog over:

- Jannigje Jans (moeder van Jan, 13-11-1665; Jannegje 4-2-1661 en 25-12-1667); zij huwt (als jongedochter in de Sevenstraat in het Machtelt Japoussenpoortje) met Jan Joosten in de Flamingstraat op (ot 17-1) 10-2-1665.

- Martijntje Jans (moeder van Joost, 8-2-1654)

- Fransijntje Passchiers (moeder van Joost, 10-3-1666, en Willem, 26-10-1663)

- Maria Gerrits (moeder van Mary, 6-10-1656, Justus of Sustus 19-3-1669 en Aletta 9-8-1672)


Huwt (2) Gouda NG (ot 26-6) 10-7-1689

Maartje JANS

FamilienaamIndex

Geboren Gouda


Zij huwt (1) Gouda NG (ot 28-3) 11-4-1683

Corstiaen Jans SPILLE

FamilienaamIndex

Geboren Gouda

Eerder (ot 13-2-1666) gehuwd met Nijmijchije Thijssen van den Berg in de Vogelesang; hij aan de Nieuwe Haven.

Kinderen

 1. Joost Zie 2.036
 2. Marrichie huwt Gouda NG (ot 18-12-1701) 1-1-1702 Gerrit Philips van Lardij, weduwnaar buiten de Kleiwegspoort
 3. Gerrit (vermoedelijk), vermeld in proces (Kamerboek Politiemeesters Gouda 301 fol 55, 15-11-1694 en 55v, 19-11-1694) aangespannen door Hendrick Laers; deze eist betaling van ƒ 32.4.8. over geleverde winkelwaren; vonnis: veroordelen de gedaagde uit kracht van 2 voorgaande defaulten ƒ 32.4.8 te betalen. Staan de eiser toe uit de penningen die onder de burgemeesters zijn de somma van ƒ 32.4.8 te lichten of te ontvangen onder behoorlijke borg, restituerende indien naderhand na behoren zal worden bevonden en reserverende de kosten tot het eind van de zaak
 4. Jacob Jansz, jongman op de Gouwe, huwt Gouda NG 9-7-1690 met Rebecca Jacobs, jongedochter van Bloemendaal (dNG Gouda 18-11-1665, dochter van Jacobus van den Bergh en Maijsten (?) van der Banck); als Rebecca Jacobs van den Berg getuige bij de doop van kinderen van Joost Jansz
 5. Dirk, vermeld als eventuele voogd van de zoon van Joost in 1739; huwt Gouda NG (ot 16-1) 5-2-1713 Magdaleentje Kornelisze van Gruitenhof, jongedochter van Gouda
 6. Jan Smient, hypothetisch, gehuwd met Janneke alias Anneke alias Stijntje Gerrits
 7. Kinderen
  1. Jannetie (dNG Gouda 2-8-1686), doopgetuige Neeltie Peters
  2. Cornelis (dNG Gouda 22-1-1690), doopgetuige Tanneke Joosten
  3. Pieter (dNG Gouda 11-6-1692), doopgetuige Rebecka Jacobs

TerugBegin van generatie


4.074   Gerrit Abrahamsz van der HEIJ

FamilienaamIndex 4.074Vader 8.148Moeder 8.149

Geboren Terheijden ca. 1640

Bij eerste huwelijk jongman van “Ter Heij bij Breda” op de Lange Tiendeweg, bij tweede huwelijk “weduwnaar van Ter Heijde bij Breda” in de Kappenaersteegh. In 1685 in de Stoofsteegh.

Varensgezel.

ONA Gouda (372 II fol 237 dd 18-3-1668) Gerrit Abrahamsz en andere varensgezellen op het schip “T… van Es” onder commando van Jacob Binckes (Koudum, Fryslân 1637- Tobago 1677) onder de Admiraliteit van Amsterdam, machtigen Joost Abrahams, Maerten van Campen en Frans Oudevelt hun gage te innen.

Weeskamer Gouda (inv no 16 fol 278 dd 21-7-1676): Gerrit Abrahamsz regelt de voogdij voor Cornelis Gerrits, oud 9, zijn zoon bij wijln Marritgen Cornelis; voogd is onder meer Jacob Abrahams (een broer?)

Mogelijk de Gerrit Abrahamsz uit de kamerboeken van de politiemeesters van Gouda:

(Inv. No 297 fol 28v dd 12-7-1684) Gerrit Abrahamsz eist van Anna van Swol betaling van ƒ 5 over verdiend arbeidsloon. Vonnis: Conform de eis, te betalen met 12 stuivers per week en veroordelen haar mede in de kosten.

(Inv. No 301 fol 172 dd 28-11-1696) Gerrit Abrahamsz verzoekt betaling aan Florentia in de Lange Willems Steegh van ƒ 4.10.- over verdiend arbeidsloon. Vonnis: Akkoord met uitstel.

(inv. No. 301 fol 172v dd 3-12-1696) Gerrit Abrahamsz eist van Florentia Jeroens betaling van ƒ 4.10.- over het maken van een pak kleren voor haar zoon. Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.


Huwt (1) Gouda NG 15-7-1663

Marrichie CORNELIS

FamilienaamIndex

Jongedochter op de Korte Tiendeweg.


Huwt (2) Gouda NG (ot 18-7) 4-8-1676

4.075   Joostje Pieters van OOSTEN

FamilienaamIndex 4.075Vader 8.150Moeder 8.151

Geboren Gouda dNG 3-10-1646 (getuige Jannichie Vechters)

Woonde in 1673 kennelijk al samen met Gerrit, trouwde echter pas na geboorte van het eerste kind. In 1666 jongedochter op de Kleiweg, in 1676 weduwe op de Kappenaersteegh.

ORA Gouda (Verzoekschriften Stadsbestuur 200 fol 179 dd 7-5-1674) verzoekt om mede namens haar zuster en broer het huis van wijlen haar vader te verkopen.

Kamerboek politiemeesters Gouda (inv 292 fol 56 dd 7-2-1676) Jacob Verboom eist van Joosie van Oosten betaling van ƒ 15.2.- over huishuur. Vonnis: Conform de eis alsmede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters Gouda (inv 295 fol 74 dd 5-9-1681) Joosie van Oosten daagt Leentie Jans wegens belediging. Ter zake dat de gedaagde de eiseres verweten heeft dat zij haar ambt als vroetvrouw niet goed uitoefent. Eist genoegdoening. Vonnis: Veroordelen de gedaagde de eiseres te kennen voor een vroetvrouw die haar ambt wel verstaan en uitoefent en bij weigering, veroordelen haar in een boete van ƒ 3.3.- voor de armen. De gedaagde heeft de verklaring gedaan.


Zij huwt (1) Gouda NG (ot 17-4) 2-5-1666

Meijndert Jaspers BOOTS

FamilienaamIndex

Jongman op de Vismarkt. Slechts een kind uit dit huwelijk aangetroffen. Voogdij voor zijn nagelaten zoon Pieter geregeld op 26-6-1676 (Weeskamer Gouda 16:277).


Huwt (3) Gouda NG (ot 29-7) 12-6-1685

Janneke Dircks van LAAR

FamilienaamIndex

Geboren Culemborg

In 1685 jongedochter op de Nieuwe Haven.

Kinderen (Van der Heij)

 1. (uit 1) Cornelis (*ca. 1667 +na 1676)
 2. (uit 1) Marija (dNG Gouda 3-7-1672 +voor 1674); vader is “in see”, doopgetuige lijsbeth jans
 3. (uit 2) Maria Zie 2.037
 4. (uit 2) Louwise (dNG Gouda 1-3-1678), doopgetuige marij jans
 5. (uit 2) Lauwrensie (dNG Gouda 3-12-1679), geen doopgetuige, moeder heet ‘van Ooste’; als Loura doopgetuige bij een kind van Marietje in 1697
 6. (uit 2) Niesie (dNG Gouda 22-5-1682), doopgetuige Lijsbet van Ooste
 7. (uit 2) Lijsbet (dNG Gouda 25-4-1683), doopgetuige Lijsbet Pieters
 8. (uit 3) Abraham (dNG Gouda 3-7-1686), doopgetuige Marytie Dirckx
 9. (uit 3) Abraham (dNG Gouda 24-9-1687), vader heet Geret Abrahamse van der Hey; doopgetuige Grietie Jans
 10. (uit 3) Aeltie (dNG Gouda 10-2-1690), doopgetuige Geertruyt Dircks
 11. (uit 3) Isabella (dNG Gouda 11-4-1691), doopgetuige Marya Dircks

Kinderen (Boots)

 1. Pieter (dNG Gouda 23-2-1668), leeft 1676; doopgetuige Cornelis Fransse

TerugBegin van generatie


4.076   Willem Jan ABELOOS

FamilienaamIndex 4.076Vader 8.152Moeder 8.153

Geboren Brussel ca. 1617
Overleden Amsterdam bNieuwe Kerk 31-5-1664

Gevonden door, en gegevens ontleend aan, Maarten van der Tas. Alias Abbelois, Abeltois, Abulus, Abelus.

Metselaarsgezel (1645), metselaar (1654), poorter van Amsterdam 25-7-1656; in 1645 Egelantiersgracht. In 1654 in de Goudsbloemstraet (zijn broer Lourens is dan huwelijksgetuige).

Kamerboek politiemeesters Gouda (inv 302 fol 91v dd 15-7-1699) Hendrick Abeloos eist van Ary Dircx betaling van ƒ 12.12.- over geleverde hennip. Vonnis: Conform de eis, te betalen met 8 stuivers per week en veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Kamerboek politiemeesters Gouda (inv no 302 fol 91v dd 15-7-1699) Hendrick Abeloos eist van Jacob Hendricx betaling van ƒ 5.5.- over geleverde hennip. Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Aangifte successierecht Gouda 1707-1713 (inv 3861 fol 57) Hendrick Abeloos

ONA Gouda 588 (1733 fol 97 dd 9-10-1733) Maria Nieuvelt huisvrouw van Hendrik Abeloos oud 45, en Beatrix Geeresteijn oud 35, verklaren dat het oud gebruik is bij de rafinadeurs dat aan een ieder mag worden verkocht siroop 'minder als hondert ponden' en kandijsuiker minder dan een pot 'self tot een pond toe', en dat zij voor hun volk een resp. twee pond hebben gehaald.


Huwt (1) Amsterdam NG (ot) 9-9-1645

Anneke FRERIX

FamilienaamIndex

Geboren Bremen ca. 1600

NB: niet verwarren met het echtpaar Willem Hendricxsz en Jannetje Vrericx met kinderen Willem (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 28-10-1653), Hendrik (dNG Amsterdam Nieuwe Kerk 4-9-1657), en Lijsbet (dNG Amsterdam Zuiderkerk 28-1-1660).


Huwt (2) Amsterdam NG (ot) 19-12-1654

4.077   Agnietje van der BOONEN

FamilienaamIndex 4.077 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren ca. 1618
Overleden Amsterdam bNieuwe Kerk 26-1-1663

Afkomstig van Brussel.


Huwt (3) Amsterdam NG (ot) 29-4-1663

Grietje JANS

FamilienaamIndex

Geboren ’s-Hertogenbosch 1617

Kinderen

 1. Gillis Zie 2.038
 2. Hendrick Willems Abelooys (+na 1733), huwt (1) Catharijna Cornelis (huwelijk niet aangetroffen in Gouda NG, Schepenen); huwt (2) Gouda NG (ot 28-10) 11-11-1703 Maria Nieuwveld (*1688 +na 1733), jongedochter in de Lange Willemsteeg (hij wordt dan aangeduid als jongman in de Vijverstraat…)
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Hillegont (dNG Gouda 27-12-1693), getuige Annetie Pieters
  2. (uit 1) Sijtje (hypothetisch): Sijtje Hendricks Habeloos en Jan Jans Glas testeren op de langstlevende (Gouda ONA 629 fol 5 dd 25-1-1722)
 4. Dina Willemsen Haveloos (hypothetisch), huwt als jongedochter op de Spieringstraat Gouda NG (ot 5-4) 18-4-1706 Henrick Jansen Smert, weduwnaar Pietertje Koenen van Hofwegen in de Komijnsteegh

TerugBegin van generatie


4.078   Herman Dircks VERVOORN

FamilienaamIndex 4.078Vader 8.156Moeder 8.157

Geboren Arkel ca. 1620
Overleden Arkel kort voor 4-10-1671

Lidmaten Arkel (aangenomen na 9-2-1642, voor 1659) 33 Herman Dirxse, op de Donck (gestorven 1671); Jenneken Leenderts, sijn hsv. (gestorven); 59 Theuntje Theunis, hsv. van Herman Dirckse (gestorven).

Woonde volgens doopboek 1649-71 op de Donck in Arkel. Volgens Gezinsreconstructie Arkel H. de Bruin (Hogenda): NG belijdenis 1648, gestorven in mei 1671; terug te vinden Gorcum NA.3999 24-2-1682 (nog niet gecontroleerd).

Volgens Grabowsky: alias Goes.

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 3979 dd 6-3-1656) Herman Dircxs Van Voorn en zijn vrouw Teuntge Teunisdr Van IJseren, wonend aan de Donck, testeren op de langstlevende.

ONA Gorcum (transcriptie Ir. A.I. Grabowsky, Hogenda 2016; inv no 4075 dd 19-5-1676) Dirck Dircxse Goes als oom en bloedvoogd van de onmondige kinderen van Hermen Dircxsen Vervoorn zaliger, te eenre, en Geerit en Pieternel Hermense Vervoorn zijnde voorkinderen van de voornoemde Hermen Dircxsen Vervorn, te andere; de 2 voorkinderen beloven de 2 nakinderen op te voeden waartegen de 2 voorkinderen in eigendom zullen houden de erfenis de 2 nakinderen toegecomen door dode van hun moeije Marichje Dircxs.


Huwt (1)

Jannetge LEENDERTS

FamilienaamIndex

Overleden voor 1653

Deed belijdenis 1648


Huwt (2) ca. 1654

4.079   Teuntje Teunissen van IJSEREN

FamilienaamIndex 4.079Vader 8.158Moeder 8.159

Geboren ca. 1630
Overleden na 1671

Deed belijdenis 1653, dan jongedochter. Gegevens over haar kwartieren aangevuld met behulp van A.I. Grabowsky’s genealogie Van Yseren (OV 1990).

Kinderen

 1. (uit 1) Petronella (dNG Arkel 7-3-1649; leeft nog in 1676); gedoopt op zelfde dag als het kind Maria van Dirck Dirckse, de namen waren in het doopboek verwisseld, doorgehaald en verbeterd
 2. (uit 1) Gerrit (dNG Arkel 17-7-1650)
 3. (uit 2) Jenneke (dNG Arkel 29-11-1654), huwt als Jannigje, jongedochter Gouda (Schepenen ondertrouw 3-11) 21-11-1681 Dirck Verhey, weduwnaar van Gouda
 4. (uit 2) Peterke (dNG Arkel 14-4-1656)
 5. (uit 2) Peterken (dNG Arkel 7-7-1658), huwt (als Vervoorn) Arkel/Lopikcapel NG 1-9-1682 Anthonie Jaspers Vermeulen
 6. Kinderen
  1. Anneke (dNG Arkel 29-11-1682 getuige Marijken Jaspers)
  2. Jannetje (dNG Arkel 16-4-1684 getuige Marijken Jaspers)
  3. Marijke (dNG Arkel 1-9-1686 getuige Marijken Jaspers)
  4. Jasper (dNG Arkel 15-5-1689 getuige Marijken Jaspers)
  5. Teuntje (dNG Arkel 16-9-1690 getuige Steintie Hendricksdr)
 7. (uit 2) Dirck (dNG Arkel 1-8-1660, getuigen Dirck Dircksen, Anneke Frederix)
 8. (uit 2) Arien (dNG Arkel 26-12-1663, getuigen Cornelis Theunissen van Yseren (gehuwd met Hermken Theunis te Rietveld), Neeltje Gerrits)
 9. (uit 2) Catharina Zie 2.039
 10. (uit 2) Mariken (dNG Arkel 23-2-1670)
 11. (uit 2) Hermen (dNG 4-10-1671, vader voor geboorte overleden; getuigen Dirck Dircksen, Jan Dircksen, Eelken Aelberts)

TerugBegin van generatie


4.080   Jan WACKER

FamilienaamIndex 4.080 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kamerboek politiemeesters (ac2 inv no 304 fol 29v dd 20-7-1703) Arien Bennis daagt Christiaen Jans Wacker, en eist fl 5 voor geleend geld. Eis toegewezen. Maar fl 2.10.0 moet betaald worden op de 1e november.

Kamerboek politiemeesters (ac2 inv no 305 fol 21v dd 12-7-1706) Michiel Vroonhuyzen daagt Geertruyd Wackers en eist betaling van de helft van de somma waarin de eiser ten behoeve van Dirck Vermey verleden jaar is veroordeeld. Vonnis: Verwijzen deze zaak aan het collegie van de magistraat

ONA Gouda (601/1715 fol 4 dd 28-2-1715) Testament van Nicolaas Kaan en Maria Wacker, egtelieden, op de langstlevende. Bij zijn vooroverlijden, mocht zij hertrouwen, zijn er legaten: aan de twee nagelaten kinderen van Joost Kaan bij Maria Poolen fl 100.-.-; aan de kinderen van Krijn van der Pool bij Johanna Kemp fl 50.-.-, idem aan de kinderen van Jan Kaan; idem aan het kind of de kinderen van Wiggert van den Pool; en aan de kinderen van Maria Kaan bij Willem Wacker ook fl 50.-.-. Overlijdt zij eerst en hertrouwt hij, dan gaat er fl 100.-.- naar Willem, Jeroen, Christiaen en Geertruyt Wacker. Erfgenamen zijn, voor zijn helft, voor een derde de kinderen van Joost Kaan, voor de resterende twee derden de kinderen van Krijn van den Pool bij Johanna Kemp, de nagelaten kinderen van Jan Kaan, kind of kinderen van Wiggert van den Pool, en de kinderen van Maria Kaan bij Willem Wacker. Van haar helft zijn de erven Willem, Jeroen, Christiaen en Geertruyt Wacker.

ONA Gouda (602/1717 fol 73 dd 16-7-1717) Nicolaas Kaan als man van Maria Wacker, enig en universeel erfgenaam van Boudewijn van der Kers volgens testament voor notaris Timmer dd 14-5-1709, waarin Abraham Rochius en Arien van Es tot executeurs testamentair en voogden van eventuele kinderen werden benoemd (die er echter niet waren); Kaan heeft de erfenis afgehandeld en ontslat nu de laatste executeur, Rochius.

ONA Gouda (602/1717 fol 107 dd 31-10-1717) Testament van Nicolaas Kaan en Maria Wacker, egtelieden, op de langstlevende. Zijn legaten: aan de kinderen van Jan Kaan en Maria Poolen fl 400.-.-; aan die van Krijn van den Pool, Jan Kaan, Wiggert van den Pool en Maria Kaan bij Willem Wakker elk fl 150.-.-. Haar legaten: fl 2000.-.- aan Willem, Jeroen, Christiaen en Geertruyt Wacker. Verdeling nalatenschap als voorheen.

ONA Gouda (603/1718 fol 109 dd 5-5-1718) Testament van Nicolaas Kaan en Maria Wacker, egtelieden, op de langstlevende; Nicolaas is ziek en bedlegerig. Legaten bij zijn vooroverlijden, als zij hertrouwt: aan de kinderen van Joost Kaan fl 500.-.-; aan de kinderen van Krijn van den Pool fl 150.-.-, aan Arien zoon van Jan Kaan fl 150.-.- zo gauw hij volwassen is of trouwt; aan … zoon van Wiggert van den Pool idem; en aan Maria Kaan en Willem Wacker fl 150.-.-. Haar legaten als jij hertrouwt: Willem, Jeroen, Christiaen en Geertruyt Wacker fl. 2000.-.-. Verdeling als voren, nu deels op naam van de kinderen.

ONA Gouda (650 1718 fol 5 dd 5-12-1718) Christiaan Jansz Wacker en Trintie Ariens Pauw testeren op de langstlevende.

ONA Gouda (603/1719 fol 61 dd 9-4-1719) Huwelijkse voorwaarden tussen Maria Wacker, weduwe Kaen, en Johannes van Bronckhorst; er zal geen gemeenschap van ingebrachte goederen zijn, wel van alle zaken na het huwelijk.

ONA Gouda (604/1722 fol 43 dd 21-2-1722) Maria Wacker, echtgenote van Johannes van Bronckhorst, testeert. Haar erfgenamen zijn Willem Jansz Wacker man van Maria Kaan; Jeroen Jansz Wacker, Christiaan (gehuwd met Catharina Pauw) en Geertruit Wacker elk voor een vierde part; Christiaan en Geertruijt krijgen enkel het vruchtgebruik van hun deel zolang hun partners nog leven; de partners blijven hoe dan ook uitgesloten.

ONA Gouda (669 fol 287 dd 8-12-1728 Maria Wacker weduwe Johannes van Bronkhorst, en Jan van Bronkhorst diens zoon en enige erfgenaam, delen de goederen volgens huwelijkse voorwaarden van 9-4-1719. Zij krijgt al haar ingebrachte goederen terug, plus fl 300.-.-. Tot de winst uit het huwelijk behoren een huis op de Zuidzijde van de Nieuwe Haven en een obligatie van fl. 1000. Maria heeft recht op de helft die Jan vpoldoet met overdracht van twee obligaties voor elk fl 600.

ONA Gouda (750:11 dd 18-2-1742) Jan Jeroensz Wakker en Catharina Donselaar, echteluiden, testeren op de langstlevende. Getekend met kruisjes.

ONA Gouda (750:13 dd 3-3-1742) Maria Wakker weduwe Cornelis Swanenburg, Willem Wakker, en Jan Jeroense Wakker nagelaten zoon van Jeroen Wakker, erven ab intestato van hun zuster respectievelijk tante Geertruij Wakker, die te Amsterdam is overleden, machtigen Isaac Vermasen in de Eerste Blomdwarsstraat te Amsterdam de begrafenis van Geertruij te regelen, de boedel te liquideren en de nalatenschap af te handelen.

ONA Gouda (763:53 dd 16-12-1755) Jan Jeroense Wakker en Niesje Nieuwland, echteluiden, testeren op de langstlevende. Hij tekent met een kruisje, zij met haar naam.

Weeskamer (inv 8 fol 293v dd 18-2-1659) heeft een Jan Waecker, wiens weduwe Francijntje Groen de voogdij regelt voor kinderen Francijntje (oud 11), Catharijn (8) en Maria (3). Verwantschap onduidelijk.


Huwt

4.081   N.N.

Index 4.081 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Maria huwt (1) Gouda NG (Ot 14-10) 28-10-1714 Claas Kaan, weduwnaar op de Sieperstraat. Uit geen van de drie huwelijken zijn kinderen bekend
 2. Hieronimus Jansz (Jeroen) (+Gouda voor 1742) huwt (1) als jongman op de Nieuwe Haven Gouda NG (ot 22-8) 6-9-1694 Marrichje Harperts jongedochter achter het Tuchthuis (+Gouda voor 29-4-1701; vgl. Weeskamer inv no 18 fol 114v dd 29-4-1701, broer Willem is een van de voogden van de weeskinderen); huwt (2) als weduwnaar Gouda NG (ot 1-5) 16-5-1701 Sannetie Klaes Graafland jongedochter, beiden Nieuwe Haven, (+Gouda voor 19-1-1714; vgl Weeskamer 19 fol 24v dd 19-1-1714; voogden zijn Christianus Wacker en Cent Cente); huwt (3) Gouda NG (ot 21-1) 4-2-1714 Caatje Jans van Itaart, jongedochter, beiden wonend naast de Kerk.
 3. Kinderen
  1. (uit 1) Anna (*1696 +voor 1742)
  2. (uit 2) Jan (*1702), huwt als jongman op de Nieuwe Haven (1) Gouda NG (ot 9-12) 23-12-1725 Anna Dominicus van Erck, weduwe van N.N.; huwt (2) Gouda NG (ot 28-1) 13-2-1731 Catharina Donselaar, weduwe Aalbert Jansen van der Tije (beiden op de Nieuwe Haven); (3) Gouda NG (ot 23-10) 6-11-1746 Niesje Nieuwland, jongedochter in de Lange Groenendaal
 4. Christiaan (+voor 1742), huwt Gouda NG (ot 14-10) 28-10-1696 (Catharina) Trijntje Ariens Pauw, weduwe Pieter Fredericks, beide op de Nieuwe Haven; kennelijk bleef het huwelijk kinderloos
 5. Maria (+na 1728), huwt (1) Nicolaes Dircksz Kaan (+1718), nog niet aangetroffen; huwt (2) Gouda (ot 16-4) 30-4-1719 Johannes Bronckhorst weduwnaar van Maria Koomen; huwt (3) Gouda NG (ot 12-12) 26-12-1728 Cornelis Swanenburg (+voor 1742), weduwnaar op de oostzijde van de Gouwe
 6. Geertruijt (+Amsterdam x-3-1742 bWesterkerkhof 7-3-1742) huwt Gouda NG (ot 25-12-1712) 13-1-1713 Gerrit Steen, jongman van Amsterdam (+voor 1742); geen kinderen in Gouda of Amsterdam aangetroffen.
 7. Willem Zie 2.040

TerugBegin van generatie


4.082   Dirk Gerritsen KAAN

FamilienaamIndex 4.082Vader 8.164Moeder 8.165

Gedoopt NG Gouda 1-8-1638
Overleden Gouda (tuchthuis), b 19-2-1711

Zeep- en zoutgeld 1680: Lijndraaier, Peperstraat (folio 70) woont 1661 West-Gouwe, 1677 Peperstraat, 1711 Tuchthuis.

Lidmaat (met JJW) NG 9-10-1661, dan op de Turfmarkt

Familiegeld 1674: Peperstraat, Brandewijnnering, wed., fl 0-1-0

Weeskamer Gouda (16:265): op 9-4-1675 regelt de voogdij voor de kinderen Joost (14), Leendert (13), Cent (11), Jan (8), Cornelis (6) en Maria (4). Voogden Evert Witjes, Cornelis Prs Goutrade.

Grafboeken Gouda 1640-1702 (167), 1669-1732 (122): graf in MP laag 22 sinds 4-7-1668, op 29-2-1711 naar de Kerk.

Regesten aan het stadsbestuur:

Op 06-09-1681 (Gouda Oud-Archief Inv 200 fol 292v) wil Dirk ten bate van zijn zoon Joost Dircx en nog acht kinderen (sic) die hij niet kan onderhouden zijn deel van 280 gulden in de verkoop van huizen van Joost Witsius en Beligje Everts hebben. Het Stadsbestuur staat hem toe alvast 3 jaar te genieten van de renten hierop.

Op 14-09-1681 (Gouda Oud-Archief Inv 200 fol 294v) vraagt hij de beheerders van de boedel van Beeltje Everts wegens zijn miserabele financiële situatie de schulden gemaakt in verband met de dood van zijn zoon Arien (30 gulden) uit de erfenis te betalen.

Op 18-12-1685 (Gouda Oud-Archief Inv 201 fol 57) een request namens de beheerders van de boedel van Annetje Witsius over o.a. een obligatie voor 900 gulden van Dirk waarvoor zijn schoonmoeder borg stond; daarvoor zou een huis (30-4-1683) zijn verkocht maar nog 400 gulden schuld resten.

Op 26-2-1686 (Gouda Oud-Archief Inv 201 fol 62) van dezelfden een request over eenzelfde obligatie van 500 gulden van Catharina Witsius aan Dirk; ingelost ter 'alimentatie' van Dirks kinderen.

Op 22-10-1686 (Gouda Oud-Archief Inv 201 fol 74) verzoekt Dirk zelf om liquidering van een deel van de erfenis van Joost Witsius en Beligje Everts: de interesse op 900 gulden (die hij al heeft uitgegeven aan de kinderen, en hij maakt financieel 'eene miserabele tijd' door) op een obligatie.

Op 22-7-1690 (Gouda Oud-Archief Inv 201 fol 146) een request van Dirk om de kosten van de uitrusting voor een niet genoemde onvolwassen zoon die naar Oost-Indië is gegaan, ten laste van de erfenis te laten komen.

Komt herhaaldelijk voor in de Kamerboeken van de Politiemeesters van Gouda:

(inv. 289 fol. 2, 19-01-1671) Eiser: Dirck Caen versus Gedaagde: Leendert de Cruyer over uitstel (vonnis: akkoord).

(id. 21-01-1671), Eiser: Dirck Caen tegen Tijt Witges over uitstel (vonnis: akkoord; doorgehaald).

(id. fol 29, 22-07-1671), Eiser: Dirck Caen tegen Arianetie Claes over uitsle (akkoord).

(inv. 290, fol 55, 30-01-1673), Eiser: Dirck Caen c.s. als voogden van de weeskinderen van Dirck Struys, versus Ermptge Jans, vrouw van Jacob Meerkerck, eisen betaling van ƒ 9.2.- over geleverde knopen. De gedaagde erkent de schuld (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week en veroordelen haar mede in de kosten.)

(inv. 291 fol. 6v, 09-03-1674), eiser: Dirck Caen versus Marritgen Jans over betaling van ƒ 9.9.- over gehaalde waren. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord.)

(id. 09-03-1674) Eiser: Dirck Caen versus Thijs de pijpmaker in de L:Willemsteeg, over eis van betaling van ƒ 3.2.4 over gehaalde waren. Verzoekt uitstel. (akkoord).

(id. fol 7, 09-03-1674), Eiser: Dirck Caen versus de weduwe van Oth Harmensz, eist betaling van ƒ 1.5.8 over gehaalde waren. Verzoekt uitstel. (Akkoord).

(id. fol 7v, 12-03-1674), Eiser: Dirck Caen versus Thijs de pijpmaker, 2e dagvaarding. (Vonnis: Veroordelen de gedaagde ƒ 3.2.4. aan de eiser te betalen en dat met 6 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten).

(id. 12-03-1674), Eiser: Dirck Caen versus de weduwe van Oth Harmensz, 2e dagvaarding, verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord).

(id. fol 8v, 16-03-1674) Eiser: Dirck Caen versus de weduwe van Scheel Oth (schele Oth), 3e dagvaarding. Verzoekt profijt (Vonnis: Omdat gedaagde niet verschijnt, veroordelen haar de geëiste ƒ 1.5.8 te betalen en veroordelen haar mede in de kosten).

(id. fol 39, 28-09-1674), Eiser: Dirck Caen versus Mattijs d' Lange, Dirck eist betaling van ƒ 2.17.4 over geleverde brandewijn volgens het register (Conform de eis alsmede in de kosten).

(id. fol. 51v, 12-11-1674) Eiser: Heyman Bouman versus Gedaagde: Dirck Caen, Heyman eist betaling van ƒ 3.3.12 over geleverd garen. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord).

(inv. 292 fol. 41v, 16-10-1675) Eiser: Dirck Caen vs. Thijs Abrahamsz , Dirck eist betaling van ƒ 2.17.4 over gehaalde brandewijn volgens het register. De gedaagde zegt maar 38 stuivers schuldig te zijn (Vonnis: Conform de eis alsmede in de kosten).

(id. fol 42, 16-10-1675), Dirck Caen vs. Jacob Robbersz, coordemaker; Dirck eist betaling van ƒ 8.10.- over gehaalde brandewijn. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord).

(id. fol. 42v, 21-10-1675), Dirck Caen vs Jacob Robberts, zelfde eis. (Vonnis: Veroordelen de gedaagde de geëiste ƒ 8.10.- te betalen en dat met 3 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten.)

(id. fol 68v, 29-04-1676), Eiser: Dirck Caen vs. Jan Jansz; eist betaling van ƒ 3.17.- over gehaalde waren. (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week).

Inv. 294, fol. 2v, 18-02-1678), Eiser: Dirck Caen vs. Jannitie, zuster van de Bosse schipper; hij eist betaling van ƒ 10 over geleverd garen. Verzoekt uitstel. (Vonnis: Akkoord)

(id. fol 294, 01-07-1678) Eiser: Dirck Caen vs. Gedaagde: Nicolaes de Moor; Dirck eist betaling van ƒ 12.10.- over gehaalde waren (Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten).

ONA Gouda (407:56v dd 7-10-1669) Dirck Gerritsz Kaen, poorter, geeft volmacht aan zijn zwager Evert Joosten Witsius om van Tijt Tijtes te Leeuwarden fl 50.6.- te ontvangen over koop en levering van kleingaren.

ONA Gouda (336 fol 47 dd 21-4-1671) Dirck Caen is schuldig aan zijn vader Gerrit Joppen fl 300.-.- tegen 4%.

ONA Gouda (339 fol 72 dd 30-9-1678) Dirck Gerrits Caen en Maria Fartilet; Geertruijt Fartilet huisvrouw van Arent Wiltschut, schrijver van het College der Admiraliteit (?) in Amsterdam, tegenwoordig met commandeur Wallop residerende (etc), en Bartholomeus Fartilet, kinderen van Nicolaas Fartilet en Adriana van der (Cye?) die volgens testament van 21-4-1677 eemn legaat van fl 200.-.- achterlieten; zij zien daar nu van af.

ONA Gouda (466 fol 107 dd 6-9-1679) Dirck Caen en Bartholomeus Vertilet machtigen notaris Antonij van Meeuwen, om hun in juridische zaken te vertegenwoordigen.

ONA Gouda (490 fol 65 dd 14-11-1690) Dirck Caen belooft aan Sanderina Maxwel (Maxwell) levenslang kost en inwoning; mocht hij eerst overlijden, dan betaalt zij voor voortzetting van deze verzorging fl 700.-.- aan Dircks huisvrouw Maria Fartilet (Maria Vertijlet, zoals zij tekent) en kinderen.

ONA Gouda (514 fol 31 dd 11-7-1691) Dirck Kaen en Maria Vertilet scheiden van tafel en bed; zij verlaat het huis en neemt het kind mee; hij betaalt alimentatie voor het kind: 20 stuijvers per week tot hij 20 is. De lasten van de boedel bedragen fl 454.16.- en zullen zij half om half delen.

Van Dirks kinderen werden er drie ongenoemde begraven volgens de index van de St Jan: op 17-7-1673, 21-11-1678 en 9-3-1678.

ONA Gouda (602/1716 fol 9 dd 15-1-1716) Grietje Pieters Baljé laatst weduwe Cent Kaen, ziek te bed, testeert tbv haar drie kinderen Elizabet de Vois gehuwd met Pieter van Campen, Pieter de Vois en Maria de Vois, alle kinderen van Cornelis de Vois.


Huwt (1) Gouda NG (ot 1) 10-4-1661

4.083   Jannigje Joosten WITSIUS

FamilienaamIndex 4.083Vader 8.166Moeder 8.167

Geboren Gouda dNG 9-1-1639
Overleden Gouda b 4-8-1673

(Ook Wittens.) Woont 1661 Vuylsteeg, 1673 Gouwe.


Huwt (2) Gouda NG (ot 13) 28-4-1675

Neeltje Wijnands HAVELAAR

FamilienaamIndex

Geboren Stolwijk
Overleden Gouda


Huwt (3) Gouda NG 25-9-1677

Ariaantje FARTILET

FamilienaamIndex

Of Mary Fartilet? Woont Keyserstraat

Kinderen

 1. Joost (dNG Gouda 30-12-1661 +Gouda voor 4-11-1718); lidmaat NG October 1687, woont Keyserstraat; huwt Maria Poolen alias van der Poele (ONA Gouda 635 fol 113 dd 4-11-1718: regeling voogdij voor zijn kinderenJohannes Rosendaal, preceptor van de Latijnse School, en Nicolaas van den Bergh haar neef als voogden)
 2. Kinderen
  1. N., vermeld 1715, 1717
  2. N., vermeld 1715, 1717
 3. (uit 1) Leendert (dNG Gouda 18-11-1663), doopgetuigen Jacop Witsius, Annychie Jans voor Swaentjen Leenderts Verveen
 4. (uit 1) Seent = Cent (dNG Gouda 3-5-1665), doopgetuigen Dirck Gerritsz Streep, Barbara Joosten; lidmaat NG oktober 1687, Kleyweg; huwt Grietje Pieters Bailly weduwe Cornelis de Vois, testeren op de langstlevende ONA Gouda (355:10 dd 31-1-1696), met een legaat van fl. 50 voor Joost en Maria Dircks Caen resp. Lijsbeth Cornelis de Vois (dochter van Grietje) man van Claes Cornelisz Vermeul (zij huwt (2) voor 1715 Pieter van Campen); Grietje heeft nog twee kinderen: Pieter en Maria de Vois
 5. (uit 1) Cornelis (dNG Gouda 7-11-1668), doopgetuigen Cornelijs Kaen, Barbara Joosten
 6. (uit 1) Maria Zie 2.041
 7. (uit 1) Barbarijn (dNG Gouda 25-1-1672), doopgetuige Belijchijen Evertsz (nb: vader Dirck heet hier Dirck Evertsz)
 8. (uit 3) Klaes (dNG Gouda 25-10-1678), doopgetuigen Barth Fartilet, Aryaentje Fartilet
 9. (uit 3) Nicolaes (sic) (dNG Gouda 25-10-1678), doopgetuigen Barth Fartilet, Margrita Caen; huwt Maria Jans Wakker, zus van Willem
 10. (uit 3) Arien (+Gouda 1681), doop niet aangetroffen
 11. (uit 3) Dirk (dNG Gouda 28-12-1681), doopgetuige Gertruijt Wiltschut
 12. (uit 3) Jan (+voor 1715), vermeld in testamenten van Nicolaes Kaan; huwt als jongman op 't Sevenstraat Gouda NG (ot 21-9) 5-10-1698 Cornelia Ariens van den Bos, jongedochter in de Theunissteegh; huwt (2) als weduwnaar Cornelia Ariens Bosch Gouda NG (ot 31-3) 14-4-1709 Grietie Maertens, weduwe Boudewijn van Want, beide van Gouda
 13. Kinderen
  1. Arien, nog onvolwassen in 1718

TerugBegin van generatie


4.084   Paulus Pieters van der LINDE

FamilienaamIndex 4.084 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Dordrecht
Overleden 1663

De enige Paul zoon van Pieter die ik in Dordrecht heb teruggevonden was een zoon van Pieter Antheunisz [Vermeulen?] en Anneke Jans; zij doopten NG Mariken (1-11-1603), Paulus (1-12-1609), ook ingeschreven als Pauwels (1-1-1610), Dijngenken (1-12-1612) en mogelijk Magdaleenken (1-4-1614, moeders naam niet vermeld).

Mogelijke tijdgenoten:

Kohier hoofdgeld 1622 (inv 2292 fol 417): Pouwels Pietersz, oud 7 jaar, in het H.-Geesthuis

Kohier klapgeld 1654 Gouda (inv 587) In de Nieuwehaven: Poulus Pietersz, belast met 1.10.0

Niet verwarren met Paulus Pieters Molenaar (Kamerboek 1651), Paulus Pietersz Bolstier (weeskamer 8:278 16-8-1658); Paulus Pietersz Peuselaer (weeskamer 9:202 6-4-1666, kinderloos) of Paulus Pietersz van der Poort (weeskamer 16:48v 20-9-1667). Ook niet verwarren met de Paulus Pieters, jongman van Gouda wonende aan de Rosendaal, die huwt met Lijsbeth Rutten, jongedochter van Gouda in het Lombaerdsteechjen (ot 22-4) 9-5-1649 (Kamerboeken politiemeesters inv no 283 fol 65v dd 10-10-1642; 283 fol 65v dd 10-10-1642; 284 fol 73 dd 8-9-1649).

Geen andere kinderen in Gouda aangetroffen.

Bij huwelijk jongman achter de Houtsteeg


Huwt Gouda NG (ot 20-4) 20-5-1645

4.085   Marritgen JANS

FamilienaamIndex 4.085 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren Moordrecht
Overleden na 1663

Bij huwelijk jongedochter op de Gouwe.

Op 11-12-1663 (Weeskamer Gouda 9 fol 136) regelt Marritije Jans de voogdij over haar weeskind bij wijlen Pouwels Pieters van der Linde, Jan Pauwels van der Linde oud 5 jaar, met de voogden Arie (?) Jans (B)urke en N. Jans Boonhouwer.

Kinderen

 1. Jan Zie 2.042

TerugBegin van generatie


4.086   Jan Theunisz van MARENHOEFF

FamilienaamIndex 4.086 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden voor 1678

Schipper van Nieuwerbrugge (Nieuwerbrug aan den Rijn, tussen Bodegraven en Woerden) op Zeeland, poorter van Gouda op 3-8-1676; tekent als Jan Teunisse Maerenhoef.

Weeskamer Bodegraven (B068 inv.no 2 fol 156 dd 3-12-1666) Jan Thonisz Maerenhoeff regelt voogdij over zijn kinderen bij Gooltje Hagens. Idem (fol 189 dd 22-5-1675) vermeld: Ariaantje Jans. (Geen van beide nagezien.)

ONA Gouda (372 II fol 325 dd 2-5-1676) Jan Thonisz Marenhouff, schipper, machtigt Pieter Verson (?) luitenant van de burgerij binnen Gouda om fl 260 te innen die zijn kinderen toekomen uit de erfenis van hun grootvader Jan Jacobs Wiltenburgh

ONA Gouda (370 I fol 58 dd 5-10-1676) Jan Thonisz van Marenhoef, schipper van Nieuwerbrugge te Gouda, testeert. Zijn voorkinderen hebben nog hun moedersdeel tegoed, dat hij uit zijn armoede niet kon betalen. Zijn verdere erfenis laat hij in gelijke delen na aan zijn nakinderen bij Ariaentje Jansdr.

Weeskamer Gouda (10:171 dd 25-1-1678 met notities tot 1680) Pieter Jans Wiltenburg, oom uit Haastrecht, treedt op als voogd voor de kinderen Van Marenhoef, die ook erfgenamen zijn van hun grootvader Jan Jacobs Wiltenburg.

ONA Gouda 595 (1710 fol 47 dd 26-6-1710) Neeltje Jans van Marenhoeff, huisvrouw va Jan Hendricksz Moerkerck, oud circa 73, verklaart op verzoek van Jan Ariensz Molegraaff dat zij 9-1 jaar geleden bij hem thuis was toen de vrouw van Jan van den Bergh, herbergier in het Haagse land, daar ook was en een rekening vereffende. In 1709 is zij met Niesje Ariensz Spruijt, Jans schoonzuster, ook nog naar Jan van de Berg gegaan, waar zij diens huisvrouw hebben gemaand nog verschuldigde penningen te betalen, waarop die huisvrouw zei 'Sus, sus, ik zal over een week of twee Marie (Spruijt, Molegraaffs vrouw) het geld brengen'.


Huwt (1) ca. 1651

Gooltjen HAGENS

FamilienaamIndex

Overleden ca. 1653


Huwt (2) Bodegraven NG 25-1-1654

4.087   Ariaentje Jans WILTENBURG

FamilienaamIndex 4.087Vader 8.174Moeder 8.175

Overleden voor 1676

Niet verwarren met Ariaentje Jan Gijsbert Wiltenburg te Rietveld bij Woerden, die in 1666 nog onvolwassen is.

Kinderen

 1. (uit 1) Marietje, vermeld 1676, doop niet aangetroffen in Bodegraven
 2. (uit 1) Neeltje(+na 1710), huwt Jan Hendricks Moerkerck
 3. (uit 2) Jacob (dNG Bodegraven 26-11-1654; vader is schipper op Zeellant), oud 23 in 1678
 4. (uit 2) Thonis (dNG Bodegraven 4-5-1656; vader is “Schipper Jan Teunis wonend op de Nieuwebrug”), oud 22 in 1678; huwt als jongman op de Gouwe Gouda NG (ot 30-12-1679) 4-1-1680 Merigje Maertens Egmont, jongedochter op de Lange Willemsteeg; burger van Gouda als schipper van Nieuwerbrugge op 26-1-1680
 5. Gooltjen (dNG Bodegraven 16-9-1657 +voor 1678), bij doop dochter van “Jan Theunis schipper op Zeeland wonend op de Nieuwerbrugh”
 6. (uit 2) Leendert Jansz van Merenhoeff (dNG Bodegraven 24-8-1659, oud 19 in 1678), bij doop zoon van “Jan Theunis schipper op Zeeland wonend op de Nieuwerbrugh”; lid gilde van knechten van het Amsterdamse veer (bestuurder 1690, 1702-3, 1708-9, 1712-13, 1715-16); mogelijk gehuwd met Cornelia Gerrits (doopgetuige bij kinderen van Annetje 1693, 1700)
 7. (uit 2) Annetje Zie 2.043

TerugBegin van generatie


4.088   Antonis Jansse KEETEL

FamilienaamIndex 4.088Vader 8.176Moeder 8.177

Geboren voor 1635

Woont 1683 Vrouwesteeg. Weeskamer (17:116): op 28-5-1683 regelt Anthony de voogdij over het nagelaten weeskind Maria (24 jaar oud); voogden: Aert Willemsz Stolwijk en Dirck Melis.

Mogelijke verwanten:

Archief VOC (Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12760, folionummer: 63) Jan Ketel, Gouda. Datum indiensttreding 1715-01-17, matroos. Uitgevaren met het schip Duivenvoorde. Datum uit dienst 1715-12-26 (te Mossel; Overleden). Schuldbrief Ja, Maandbrief Nee.

Archief VOC (Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6030, folionummer: 95) Mechiel Keetel [Man v Maria Wassenberg], Gouda. Datum indiensttreding 1736-02-12, Matroos. Uitgevaren met het schip Kerkzicht. Datum uit dienst 1736-08-17 (overleden aan boord Kerkzicht). Schuldbrief Ja. Maandbrief Ja


Huwt (1)

4.089   Maria HENDRIKS

FamilienaamIndex 4.089 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Overleden Gouda 1683 voor 28-5


Huwt (2) Gouda NG (ot 24-5) 7-6-1683

Marietje JACOBS

FamilienaamIndex

Overleden Gouda b 29-3-1704

Weduwe van NN, woont (1683) op den Raem.

Kinderen

 1. Leendert Zie 2.044
 2. Maria (*Gouda ca. 1659)
 3. Pieter (dNG Gouda 1-5-1661, getuigen Jan Maretuin? Jannigje Jans)
 4. Jan (hypothetisch), vader van Anthonis Jansse Ketel, huwt als JM in de vrouwesteeg Gouda NG (ot 12-4) 26-4-1705 Pietertje Willems Weger, jd in de St Theunissteeg; minstens drie kinderen met tweemaal als doopgetuige Kaatje Jans Keetel (een zus?)
 5. Catalijn (dNG Gouda 20-2-1650, ouders Anthonij Jans en Marchel[?] Hendricks, getuigen Daniel en Catharina Jans)

TerugBegin van generatie


4.094   Klaas van der VELDE

FamilienaamIndex 4.094 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Geboren voor 1655
Overleden Gouda na 1694

Mogelijk Claes Claesz, de 18 maanden oude broer van Richjen Claesdr (8 jaar oud), nagelaten kinderen van wijlen Claes Jansz van der Velde bij (zijn weduwe) Machteltje Adams (weeskamer inv 8 fol 193v dd 11-2-1656)

In elk geval kennelijk niet uit Moordrecht afkomstig. Daar heeft slechts één Klaas kinderen met namen Maria, maar andere namen komen niet onder Marrighies kinderen voor: Klaes Maertensz huwt Niesjen Jans (Moordrecht NG 21-8-1661); zij zijn ouders van Maritgen (dNG Moordrecht 21-1-1663); Jan 10-8-1664; Maerten 6-9-1665; Maerten 28-11-1666; Leentje 19-2-1668; Nanne 3-8-1670; Huych 3-4-1672; Jan 8-9-1675; Neeltje 3-4-1676.


Huwt

4.095   N.N.

Index 4.095 • Vader onbekend • Moeder onbekend

Kinderen

 1. Margie (+Gouda b ca 1709) Zie 2.047
 2. Neeltie

TerugBegin van generatie


Generatie 1   < Generatie 11   Generatie 13 >   Generatie 145IndexNamen